04/11/2015 – UOM TakeOff – ZAAR

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
04/11/2015 – UOM TakeOff – ZAAR
The notes in this blog post were prepared solely as talking points. They are merely informal notes I took during the talk / lecture I attended that was delivered orally. In view of this it is possible that key substantive elements that were delivered orally during the talk/lecture are not included in this blog post. Therefore readers of this blog post are advised to seek confirmation of statements made herein from the author / lecturer / person giving the talk / lecture.
Great Idea to Funding
Talk by: Michael Zarb, Stephanie Bonnici and Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An instinct for growth.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Great ideas funded.

Home


What is crowdfunding?
ZAAR- great ideas funded.
Most common types of crowdfunding
· Peer-to-Peer lending. The crowd lends money to a company with the understanding that the money will be repaid with interest.
· Equity crowdfunding – Sale of a stake in a business to a number of investors in return for investment.
· Refunds/donation based crowdfunding – e.g. used by NGO’s / Voluntary organisations.
Why Crowdfunding?
Besides raising funds:
· Proof of concept.
· Early validation of their idea.
· Way of receiving pre-orders from potential customers, which also aids cashflow.
Preparation in helping you get Crowdfunded
What comes to mind when you have ‘crowdfunding’?
· Community.
· Collaboration.
· Passions.
· Our environment.
· Trust.
· Society.
· Filling gaps.
· Enriching surroundings.
· Risk.
· Together.
Summarise these associations through three key philosophies:
· Attractiveness and relatability.
· Credibility.
· Viability.
Putting the philosophies into practice:
· Planning for success.
· Put your business hat on.
· Keep business lean and profitable.
Keys to a successful business strategy:
· Organisation – plan prioritising outcomes, everyone must be on the same page.
· Discipline – target outcome, resource constraints.
· Efficiency – smart business scope and end result, avoiding personal conflicts.
How will you go about planning for successful crowdfunding?
· Your business project.
· Financing your initiative.
· Your campaign.
Your plan should cover:
· Production and the plan.
· Budget for start-up and ongoing costs.
· Timeline.
· Marketing and campaign plan.
Your business or project needs
SMART
· Specific – what is your aim?
· Measurable – plan milestones before planning costs.
· Assignable – what is your role?
· Realistic – vet your product before launching.
· Timely – set yourself deadline and work towards it.
Financing your initiative
· Plan your target goals and costs as accurately as possible to avoid any surprises by working out a budget:
o List all possible expenses.
o Do your research.
o Cushion yourself in case of unexpected arises.
o Consider and prepare for the worst.
Your campaign needs
Planning.
Page.
Building of networks.
Launching.
Things you’ll need
· A support network.
· Robust marketing strategy.
· Your 500% dedication and drive.
Elements of a project page
· Telling your story.
· Perfecting your message.
· Your supporters’ rewards.
· Communicating with your supporters.
Tips for promoting your page
· Communication is key.
· No tech. jargon.
· Social networks.
· Timing for launch and updates.
· Entertaining content.
· Social proof.
· Feedback before launching.
· Host event- and have laptop where people can sign during the event.
· Support network.
· Make sure project is a success before going to the media.
· Include the project page URL.
Wrapping Up
· Specific audience,
· Compelling storytelling.
· Intersecting or wacky ideas.
· Authentic.
ZAAR
Great ideas funded.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding platform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR operated by PEI Ltd.
Centre for Entrepreneurship & business incubation, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM takeoff – ZAAR
Il jinnota f’dan ir blog post tħejjew esklussivament bħala punti jitkellem. Huma sempliċement noti informali I ħa matul it-taħdita / lecture I attendew li ngħatat oralment. Minħabba dan, huwa possibbli li l-elementi sostantivi ewlenin li ġew mogħtija oralment matul it-taħdita / lecture mhumiex inklużi f’dan il-blog post. Għalhekk qarrejja ta ‘din blog post huma avżati biex ifittxu konferma tad-dikjarazzjonijiet isiru b’dan mill-awtur / lettur / persuna li tagħti l-talk / lecture.
Idea kbira għall Finanzjament
Talk minn: Michael Zarb, Stephanie Bonnici u Karl Grech
Novembru 2015.
Michael + Stephanie – Għoti Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
għotja Thornton
Istint għat-tkabbir.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
ideat ffinanzjati.

Home


X’inhi crowdfunding?
ideat ZAAR- ffinanzjati.
Ħafna tipi komuni ta ‘crowdfunding
· Peer-to-Peer self. Il-folla isellef flus lil kumpannija mal-fehim li l-flus se jitħallas lura bl-interessi.
· Crowdfunding Ekwità – Bejgħ ta ‘sehem fin-negozju għal numru ta’ investituri fl-ritorn għall-investiment.
· Ir-rifużjonijiet / donazzjoni bbażata crowdfunding – eż użati mill-organizzazzjonijiet volontarji / NGOs.
Għaliex crowdfunding?
Minbarra ġbir ta ‘fondi:
· Prova ta ‘kunċett.
· Validazzjoni bikrija tal-idea tagħhom.
· Mixja jirċievu qabel l-ordnijiet mill-klijenti potenzjali, li wkoll għajnuniet likwidità.
Preparazzjoni fil tgħinek tikseb Crowdfunded
Liema tiġi f’moħħna meta jkollok “”crowdfunding””?
· Komunità.
· Kollaborazzjoni.
· Passjonijiet.
· Ambjent tagħna.
· Trust.
· Soċjetà.
· Lakuni mili.
· Arrikkiment inħawi.
· Riskju.
· Flimkien.
Agħti fil-qosor dawn l-assoċjazzjonijiet permezz ta ‘tliet filosofiji ewlenin:
· Attrazzjoni u relatability.
· Kredibilità.
· Vijabilità.
Tqegħid-filosofiji fil-prattika:
· Ippjanar għas-suċċess.
· Poġġi hat negozju tiegħek fuq.
· Żomm negozju modesta u profittabbli.
Imfietaħ għal strateġija kummerċjali ta ‘suċċess:
· Organizzazzjoni – riżultati pjan tipprijoritizza, kulħadd għandu jkun fuq l-istess paġna.
· Dixxiplina – riżultat mira, limitazzjonijiet ta ‘riżorsi.
· Effiċjenza – ambitu tan-negozju intelliġenti u riżultat finali, jevita l-kunflitti personali.
Kif ser tmur dwar l-ippjanar għall crowdfunding suċċess?
· Proġett ta ‘negozju tiegħek.
· Finanzjament inizjattiva tiegħek.
· Kampanja tiegħek.
Pjan tiegħek għandu jkopri:
· Il-produzzjoni u l-pjan.
· Baġit għall-istartjar u l-ispejjeż kontinwi.
· Kronoloġija.
· Marketing u pjan kampanja.
negozju jew proġett tiegħek bżonnijiet
SMART
· Speċifiċi – dak huwa l-għan tiegħek?
· Jitkejjel – tragwardi pjan qabel l-ispejjeż ta ‘ppjanar.
· Assenjabbli – x’inhu r-rwol tiegħek?
· Realistiċi – veterinarju prodott tiegħek qabel it-tnedija.
· F’waqtha – tistabbilixxi ruħek skadenza u jaħdmu lejn dan.
Il-finanzjament inizjattiva tiegħek
· Pjan miri fil-mira tiegħek u l-ispejjeż mod preċiż possibbli biex jiġu evitati xi sorpriżi billi jaħdmu out baġit:
o Lista ispejjeż kollha possibbli.
o Jagħmlu r-riċerka tiegħek.
o kuxxin ruħek fil-każ ta ‘tinqala mhux mistennija.
o Ikkunsidra u tħejji għall-agħar.
bżonnijiet kampanja tiegħek
Ippjanar.
Page.
Bini ta ‘netwerks.
Tnedija.
Affarijiet li għandek bzonn
· Netwerk ta ‘appoġġ.
· Robusti istrateġija tal-marketing.
· Tiegħek 500% dedikazzjoni u sewqan.
Elementi ta ‘paġna proġett
· Jgħidu l-istorja tiegħek.
· Perfezzjonament messaġġ tiegħek.
· Premjijiet partitarji tiegħek.
· Komunikazzjoni mal-partitarji tiegħek.
Għajnuniet għall-promozzjoni paġna tiegħek
· Komunikazzjoni hija essenzjali.
· Nru ta ‘teknoloġija. lingwaġġ.
· In-netwerks soċjali.
· Iż-żmien għat-tnedija u l-aġġornamenti.
· Kontenut Divertenti.
· Prova Soċjali.
· Rispons qabel it-tnedija.
· Event- Ospitanti u għandhom laptop fejn in-nies tista ‘tiffirma waqt l-avveniment.
· Netwerk ta ‘sostenn.
· Kun żgur proġett jirnexxi qabel tmur l-midja.
· Inkludi il-paġna tal-proġett URL.
tgeżwir Up
· Udjenza speċifika,
· Istejjer konvinċenti.
· Jaqtgħu lil xulxin jew ideat wacky.
· Awtentiċi.
ZAAR
ideat ffinanzjati.
Karl Grech
maniġer
pjattaforma crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR operati minn PEI Ltd
Ċentru għall-Intraprenditorija u l-inkubazzjoni tan-negozju, Dar Ġużeppi Zahra, Università ta ‘Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM opstyg – ZAAR
Die notas in hierdie blog post is uitsluitlik voorberei as praat punte. Hulle is bloot informele notas Ek het tydens die gesprek / lesing wat ek bygewoon het wat mondelings gelewer. In die lig hiervan is dit moontlik dat belangrike materiële elemente wat mondelings tydens die praatjie / lesing gelewer nie ingesluit in hierdie blog post. Daarom lesers van hierdie blog post, word aangeraai om bevestiging van wat hierin gemaak van die skrywer / dosent / persoon wat die praatjie / lesing te soek.
Goeie idee om befondsing
Praat deur: Michael Zarb, Stephanie Bonnici en Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
‘N instink vir groei.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Groot idees befonds.

Home


Wat is crowdfunding?
ZAAR- groot idees befonds.
Mees algemene vorme van crowdfunding
· Peer-to-peer uitleen. Die skare leen geld aan ‘n maatskappy met dien verstande dat die geld sal terugbetaal word met rente.
· Equity crowdfunding – verkoop van ‘n belang in ‘n besigheid om ‘n aantal beleggers in ruil vir belegging.
· Terugbetalings / donasie gebaseer crowdfunding – bv gebruik deur / Vrywillige organisasies NRO’s.
Hoekom Crowdfunding?
Behalwe fondse in te samel:
· Bewys van die konsep.
· Vroeë bekragtiging van hul idee.
· Way van die ontvangs van die pre-bestellings van potensiële kliënte, wat ook help kontantvloei.
Voorbereiding help jy Crowdfunded
Wat kom na gedagte wanneer jy ‘crowdfunding?
· Gemeenskap.
· Samewerking.
· Passies.
· Ons omgewing.
· Vertroue.
· Society.
· Die vul gapings.
· Verryk omgewing.
· Risiko.
· Saam.
Maak ‘n opsomming van hierdie verenigings deur drie belangrike filosofieë:
· Aantreklikheid en relatability.
· Geloofwaardigheid.
· Lewensvatbaarheid.
Om die filosofie in die praktyk:
· Beplanning vir sukses.
· Sit jou besigheid hoed op.
· Hou besigheid maer en winsgewend te maak.
Sleutels tot ‘n suksesvolle besigheid strategie:
· Organisasie – plan prioritisering uitkomste, almal moet op dieselfde bladsy.
· Dissipline – teiken uitkoms, hulpbronbeperkings.
· Doeltreffendheid – slim besigheid omvang en eindresultaat, vermy persoonlike konflikte.
Hoe sal jy te werk gaan beplan vir ‘n suksesvolle crowdfunding?
· Jou besigheid projek.
· Finansiering jou inisiatief.
· Jou veldtog.
Jou plan moet dek:
· Produksie en die plan.
· Begroting vir start-up en lopende koste.
· Tydlyn.
· Bemarking en veldtog plan.
Jou besigheid of projek behoeftes
SMART
· Spesifieke – wat is jou doel?
· Meetbare – plan mylpale voor beplanning koste.
· Toewysbare – wat is jou rol?
· Realistiese – veearts jou produk voor die aanvang van.
· Tydige – stel jouself sperdatum en werk aan dit.
Die finansiering van jou inisiatief
· Beplan jou teiken doelwitte en koste so akkuraat as moontlik om enige verrassings te vermy deur die uitwerk van ‘n begroting:
o Lys alle moontlike uitgawes.
o Doen jou navorsing.
o soen jouself in die geval van onverwagte ontstaan.
o Dink en voor te berei vir die ergste.
Jou veldtog behoeftes
Beplanning.
Page.
Die bou van netwerke.
Bekendstelling.
Dinge wat jy nodig het
· ‘N ondersteuningsnetwerk.
· Robuuste bemarkingstrategie.
· Jou 500% toewyding en dryfkrag.
Elemente van ‘n projek bladsy
· Vertel jou storie.
· Vervolmaking jou boodskap.
· Belonings Jou ondersteuners.
· Kommunikasie met jou ondersteuners.
Wenke vir die bevordering van jou bladsy
· Kommunikasie is die sleutel.
· Geen tegnologie. jargon.
· Sosiale netwerke.
· Tydsberekening vir bekendstelling en updates.
· Vermaaklike inhoud.
· Sosiale bewys.
· Terugvoer voor die aanvang van.
· Host Event- en skootrekenaar waar mense kan teken tydens die geleentheid.
· Ondersteuningsnetwerk.
· Maak seker projek ‘n sukses voordat hulle na die media.
· Sluit die projek bladsy URL.
Klaar maak
· Spesifieke gehoor,
· Dwang storievertelling.
· Sny of gek idees.
· Authentiek.
ZAAR
Groot idees befonds.
Karl Grech
Bestuurder
Crowdfunding platform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR bedryf deur PEI Ltd
Sentrum vir Entrepreneurskap & besigheid inkubasie, Dar Guzeppi Zahra, Universiteit van Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM fluturim – Zar
Shënimet në këtë blog post janë përgatitur vetëm si pika duke folur. Ata janë thjesht shënime jozyrtare I mori gjatë talk / ligjëratë kam ndjekur që është dorëzuar me gojë. Në funksion të kësaj është e mundur që elementet kyçe thelbësore që janë dorëzuar me gojë gjatë talk / leksion nuk janë të përfshira në këtë blog post. Prandaj lexuesit e këtij blog post janë këshilluar për të kërkuar konfirmimin e deklaratave të bëra këtu nga autor / ligjërues / person duke i dhënë të flasim / leksion.
Idea e madhe për financimin
Bisedoni nga: Michael Zarb, Stephanie Bonnici dhe Karl Grech
November në vitin 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Një instinkt për rritje.
http://www.grandthornton.com.mt
Zar
ide e madhe financuar.

Home


Çfarë është crowdfunding?
Idetë ZAAR- të mëdha të financuara.
Shumica e llojeve të zakonshme të crowdfunding
· Peer-to-Peer kreditimit. Turma jep para për një kompani me kuptimin se paratë do të paguhet me interes.
· Barazia crowdfunding – Shitja e një pjesë në një biznes për një numër të investitorëve në këmbim për investime.
· Rimbursimet / donacion në bazë crowdfunding – psh përdoret nga organizatat vullnetare / OJQ-së.
Pse Crowdfunding?
Përveç ngritjen e fondeve:
· Dëshmi e konceptit.
· Validation hershëm i idesë së tyre.
· Mënyra e marrjes së para-porosi nga klientët potencial, i cili gjithashtu ndihmon cashflow.
Përgatitja për të ndihmuar ju të merrni Crowdfunded
Çfarë vjen në mendje kur ju keni ‘crowdfunding’?
· Community.
· Bashkëpunimi.
· Passions.
· Mjedisi ynë.
· Besim.
· Society.
· Boshllëqe Plotesimi.
· Pasurimi mjedis.
· Rrezikut.
· Bashku.
Përmblidhni këto shoqata nëpërmjet tri filozofive kryesore:
· Atraktivitetin dhe relatability.
· Besueshmëria.
· Realizueshmërinë.
Vendosjen e filozofive në praktikë:
· Planifikimi për sukses.
· Vendos hat biznesit tuaj.
· Mbani biznesin ligët dhe fitimprurës.
Çelësat për një strategji të suksesshme të biznesit:
· Organizata – rezultatet plan Prioritizimi, të gjithë duhet të jenë në të njëjtën faqe.
· Disiplina – rezultati të synuar, kufizimet e burimeve.
· Efikasiteti – Shtrirja e zgjuar të biznesit dhe rezultati përfundimtar, duke shmangur konfliktet personale.
Si do të ju shkoni në lidhje me planifikimin për crowdfunding të suksesshëm?
· Projekti juaj i biznesit.
· Financimi iniciativën tuaj.
· Fushata juaj.
Plani juaj duhet të mbulojë:
· Prodhimi dhe plani.
· Buxheti për fillimin dhe shpenzimet e vazhdueshme.
· Timeline.
· Marketing dhe plani i fushatës.
biznesit apo projektit tuaj të nevojave
SMART
· Specifik – çfarë është qëllimi juaj?
· Matshme – Plani piketa para shpenzimeve të planifikimit.
· Tjetërsohet – cili është roli juaj?
· Reale – vet produktin tuaj përpara fillimit.
· Kohë – vënë vetes afat dhe të punojnë në drejtim të tij.
Financimi nismën tuaj
· Plani qëllimet tuaja të synuar dhe kosto sa më saktë që të jetë e mundur për të shmangur ndonjë surprizë, duke punuar jashtë një buxhet:
o Lista e të gjitha shpenzimet e mundshme.
o A kërkimit tuaj.
o Cushion veten në rast të papritur lind.
o Konsideroni dhe të përgatiten për më të keqen.
Nevojat tuaja fushatës
Planifikimi.
Faqe.
Ndërtimi i rrjeteve.
Nisjen.
Gjërat që ju do të duhet
· Një rrjet mbështetës.
· Strategjia e Fuqishme e marketingut.
· 500% përkushtim dhe me makinë juaj.
Elementet e një faqe të projektit
· Thënë historinë tuaj.
· Përsosja mesazhin tuaj.
· Shpërblime mbështetësit tuaj.
· Komunikimi me mbështetësit tuaj.
Këshilla për të promovuar faqen tuaj
· Komunikimi është i rëndësishëm.
· No tech. zhargon.
· Rrjete sociale.
· Koha për të nisur dhe përditësime.
· Përmbajtja zbavitëse.
· Prova sociale.
· Feedback përpara fillimit.
· Event- Host dhe të ketë laptop ku njerëzit mund të nënshkruajë gjatë ngjarjes.
· Rrjeti Mbështetje.
· Sigurohuni që projekti është një sukses para se të shkojnë për mediat.
· Përfshirja e faqes projektit URL.
Duke Up
· Audience specifike,
· Tregimit bindëse.
· Prerëse ose të një lloji tjetër ide.
· Autentik.
Zar
ide e madhe financuar.
Karl Grech
menaxher
Platforma Crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zar operuar nga PAE Ltd.
Qendra për Ndërmarrësi dhe inkubacionit të biznesit, Dar Guzeppi Zahra, Universitetin e Maltës, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM በረራ – ZAAR
ይህ ጦማር ልጥፍ ውስጥ ማስታወሻዎች መነጋገሪያ ነጥቦች እንደ ብቻ ተዘጋጅተው ነበር. እኔም እኔ በቃል አሳልፎ ነበር ተገኝተው ንግግር / ንግግር ወቅት ይዞ ብቻ መደበኛ ማስታወሻዎች ናቸው. ከዚህ አንጻር ይህ ንግግር / ንግግር ወቅት በቃል አሳልፎ ነበር ቁልፍ በተጨባጭ ክፍሎች በዚህ ጦማር ልጥፍ ውስጥ አልተካተቱም ናቸው ሊሆን ይችላል. ስለዚህ ይህን ጦማር ልጥፍ አንባቢዎች ንግግር / ንግግር የሚሰጥ ደራሲው / ሌክቸረር / ሰው እዚህ አደረገ መግለጫዎች ማረጋገጫ ለማግኘት ይመከራሉ.
የገንዘብ ድጋፍን ታላቅ ሃሳብ
በ ይነጋገሩ: ሚካኤል Zarb, ስቴፋኒ Bonnici እና ካርል Grech
ኅዳር 2015.
ሚካኤል + ስቴፋኒ – ግራንት Thornton ማልታ
ካርል – ZAAR (P.E.I Ltd).
ግራንት Thornton
እድገት አንድ በደመ.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
ታላቁ ሐሳቦች የገንዘብ.

Home


crowdfunding ምንድን ነው?
ZAAR- ታላላቅ ሐሳቦች የገንዘብ.
crowdfunding ውስጥ በጣም በብዛት የተለመዱ ዓይነቶች
· የአቻ-ወደ-እኩዮች ማበደር. ሕዝቡ ገንዘብ ወለድ ጋር ይመልስ መሆኑን መረዳት ጋር አንድ ኩባንያ ገንዘብ ያበድራል.
· ፍትህ crowdfunding – ኢንቨስትመንት በምላሹ ውስጥ ባለሀብቶች በርካታ የንግድ ውስጥ በእንጨት ሽያጭ.
· ተመላሽ ገንዘብ / መዋጮ የተመሠረተ crowdfunding – ለምሳሌ: መንግስታዊ / በፈቃደኝነት ድርጅቶች የሚጠቀሙበት.
ለምንድን ነው Crowdfunding?
ገንዘብ ማሳደግ በተጨማሪ:
· ጽንሰ-ሐሳብ ማረጋገጫ.
· ያላቸውን ሃሳብ ቅድመ ማረጋገጫ.
· በተጨማሪም cashflow በሚያግዘው ደንበኛ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች, ከ ቅድመ-ትዕዛዞች የመቀበል መንገድ.
በመርዳት ረገድ ዝግጅት እርስዎ Crowdfunded ማግኘት
አንተ ‘crowdfunding’ አላቸው ጊዜ ምን ወደ አእምሮህ የሚመጣው ምንድን ነው?
· የማህበረሰብ.
· ትብብር.
· ምኞት.
· የእኛ አካባቢ.
· ታመን.
· ማህበር ነው.
· መሙላት ክፍተቶች.
· አካባቢ የሚገነባ ነው.
· አደጋ.
· አንድ ላየ.
ሦስት ቁልፍ ፍልስፍናዎች በኩል እነዚህ ማህበራት ማጠቃለል:
· ውበት እና relatability.
· ተዓማኒነት.
· አዋጪነት.
በተግባር ወደ ፍልስፍና አስወግዳችሁ:
· ስኬት ዕቅድ.
· ላይ የንግድ ባርኔጣ አድርግ.
· ከሲታዎች እና አትራፊ ንግድ ያስቀምጡ.
ስኬታማ የንግድ ስትራቴጂ ቁልፎች:
· ድርጅት – ዕቅድ ቅድሚያ ውጤቶች, ሁሉም ሰው አንድ ዓይነት ገጽ ላይ መሆን አለበት.
· ተግሣጽ – ዒላማ ውጤት, ሀብት ገደቦችን.
· ቅልጥፍና – የግል ግጭቶችን በማስወገድ ዘመናዊ የንግድ ወሰን እና መጨረሻ ውጤት.
እንዴት ስኬታማ crowdfunding እቅድ ምን ይሄዳል?
· የንግድ ፕሮጀክት.
· የ ተነሳሽነት የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ.
· የእርስዎ ዘመቻ.
የእርስዎ እቅድ ለመሸፈን አለበት:
· ምርት እና እቅድ.
· ጅምር-ምትኬ እና ቀጣይነት ወጪዎች በጀት.
· የጊዜ.
· ማርኬቲንግ እና የዘመቻ እቅድ.
የንግድ ወይም ፕሮጀክት ፍላጎት
ብልጥ
· የተወሰኑ – ዓላማህ ምንድን ነው?
· ሊለካ – ዕቅድ ወጪዎች በፊት ዕቅድ ምእራፎች.
· ሊመደቡ – የእርስዎ ሚና ምንድን ነው?
· ያልራቀ – ማስጀመር በፊት የምርት VET.
· ወቅታዊ – ራስህን ገደብ ማዘጋጀት እና አግጣጫ ይሠራሉ.
የእርስዎን ተነሳሽነት በገንዘብ
· በጀት ውጭ በመሥራት ማንኛውም አስገራሚ ለማስወገድ በተቻለ መጠን በትክክል የዒላማ ግቦች እና ወጪዎች ያቅዱ:
o ሁሉም በተቻለ ወጪዎች ዘርዝር.
o የ ምርምር አድርግ.
o ያልተጠበቀ ቢነሳ ጉዳይ ላይ ራስህን ትራስ.
o እንመልከት እና የከፋ ዝግጅት.
የእርስዎ ዘመቻ ፍላጎቶች
ዕቅድ ማውጣት.
ገጽ.
አውታረ መገንባት.
በማስጀመር ላይ.
እንፈልጋለን ነገሮች
· አንድ የድጋፍ አውታረ መረብ.
· ጠንካራ የገበያ ስትራቴጂ.
· የ 500% ወስነው እና ድራይቭ.
የፕሮጀክት ገጽ አባሎችን
· የእርስዎን ታሪክ ማሳወቅ.
· የእርስዎ መልዕክት ፍጹማን.
· የእርስዎ ደጋፊዎች ‘ሽልማቶች.
· የእርስዎ ደጋፊዎች ጋር በመገናኘት ላይ.
የእርስዎ ገጽ የሚያስተዋውቁበት ጠቃሚ ምክሮች
· ኮሙኒኬሽን ቁልፍ ነው.
· ምንም የቴክኖሎጂ. አደናጋሪ የሆኑ.
· ማህበራዊ አውታረ መረቦች.
· ማስጀመሪያ እና ዝማኔዎች ጊዜ አገማመት.
· መዝናኛ ይዘት.
· ማህበራዊ ማስረጃ.
· ማስጀመር በፊት ግብረ-መልስ.
· አስተናጋጅ event- እና ሰዎች ክስተት ወቅት መግባት ይችላሉ የት ላፕቶፕ አላቸው.
· ድጋፍ አውታረ መረብ.
· እርግጠኛ ፕሮጀክት ሚዲያ ከመሄድዎ በፊት ስኬታማ መሆኑን ያረጋግጡ.
· ፕሮጀክት ገጽ ዩ አር ኤል ያካትቱ.
ወደ ላይ ይጠቀልላል
· የተወሰኑ ታዳሚዎች,
· አሳማኝ ታሪኮችን.
· Intersecting ወይም ለየት ያሉ ሐሳቦችን.
· የእውነተኛ.
ZAAR
ታላቁ ሐሳቦች የገንዘብ.
ካርል Grech
አስተዳዳሪ
Crowdfunding የመሳሪያ.
ኢ: [email protected]
መ: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR PEI ኃላፊነቱ የተወሰነ አከናዋኝ
ፈጠራ እና የንግድ የመታቀፉን, ዳር Guzeppi አሌ-, ማልታ ዩኒቨርሲቲ ለ ማዕከል, Msida MSD 2080, ማልታ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM الاقلاع – ذعار
تم إعداد الملاحظات في هذا بلوق وظيفة فقط كنقاط الحديث. أنها مجرد مذكرات رسمية أخذت أثناء الحديث / محاضرة حضرتها التي تم تسليمها عن طريق الفم. في ضوء هذا فمن الممكن أن العناصر الفنية الأساسية التي تم تسليمها عن طريق الفم أثناء الحديث / محاضرة ليست مدرجة في هذه بلوق وظيفة. لذلك ينصح القراء من هذا بلوق وظيفة للحصول على تأكيد تصريحات هنا من المؤلف / محاضر / الشخص يعطي الحديث / محاضرة.
فكرة رائعة لتمويل
التحدث من قبل: مايكل زارب، ستيفاني بونيسي وكارل غريش
نوفمبر 2015.
مايكل + ستيفاني – جرانت ثورنتون مالطا
كارل – ذعار (P.E.I المحدودة).
جرانت ثورنتون
غريزة للنمو.
http://www.grandthornton.com.mt
ذعار
الأفكار العظيمة تمويلها.

Home


ما هو التمويل الجماعي؟
أفكار ZAAR- كبيرة تمويلها.
معظم الأنواع الشائعة من التمويل الجماعي
· الند للند الإقراض. الحشد يقرض المال للشركة على أن يكون مفهوما أنه سيتم سداد المال مع الفائدة.
· تمويل الجماعي للأسهم – بيع حصة في الأعمال التجارية لعدد من المستثمرين في مقابل الاستثمار.
· المبالغ المستردة / تبرعات وتمويل الجماعي – على سبيل المثال المستخدمة من قبل المنظمات غير الحكومية و/ الطوعية.
لماذا التمويل الجماعي؟
وإلى جانب جمع الأموال:
· إثبات المفهوم.
· التحقق من صحة المبكر من فكرتهم.
· طريقة تلقي قبل أوامر من العملاء المحتملين، والذي يساعد أيضا التدفق النقدي.
إعداد في مساعدتك في الحصول على Crowdfunded
ما يتبادر إلى الذهن عندما يكون لديك “”التمويل الجماعي””؟
· الجماعة.
· التعاون.
· العواطف.
· بيئتنا.
· ثقة.
· المجتمع.
· سد الثغرات.
· إثراء البيئة المحيطة.
· المخاطر.
· سويا.
لخص هذه الجمعيات من خلال ثلاث فلسفات أساسية هي:
· جاذبية وrelatability.
· المصداقية.
· بقاء.
وضع الفلسفات موضع التنفيذ:
· التخطيط للنجاح.
· ضع قبعة عملك على.
· حافظ على الأعمال العجاف ومربحة.
مفاتيح لاستراتيجية عمل ناجحة:
· منظمة – نتائج الخطة تحديد الأولويات، ويجب أن يكون الجميع على نفس الصفحة.
· الانضباط – نتائج المستهدفة، والقيود المفروضة على الموارد.
· الكفاءة – نطاق الأعمال الذكية والنتيجة النهائية، وتجنب الصراعات الشخصية.
كيف سوف تذهب عن التخطيط للتمويل الجماعي الناجح؟
· مشروع عملك.
· تمويل مبادرتكم.
· حملتك.
وينبغي أن تشمل الخطة الخاصة بك:
· إنتاج والخطة.
· الميزانية لبدء التشغيل والتكاليف الجارية.
· الجدول الزمني.
· التسويق وخطة الحملة.
احتياجات العمل أو المشروع الخاص بك
سمارت
· محددة – ما هو هدفك؟
· قابلة للقياس – خطة المراحل قبل تكاليف التخطيط.
· احالة – ما هو دورك؟
* واقعية – التعليم والتدريب المهني المنتج الخاص بك قبل البدء.
· في الوقت المناسب – تضع لنفسك الموعد النهائي وعمل على تحقيقه.
تمويل مبادرتكم
· تخطيط الأهداف التي تستهدفها، والتكاليف بأكبر قدر ممكن لتجنب أي مفاجآت من خلال العمل على وضع الميزانية:
س إدراج جميع النفقات الممكنة.
س تبذلوا البحث.
س سادة نفسك في حالة ينشأ غير متوقع.
س النظر والاستعداد للأسوأ.
احتياجات حملتك
التخطيط.
الصفحة.
بناء الشبكات.
إطلاق.
الأشياء التي ستحتاج إليها
· شبكة الدعم.
· استراتيجية التسويق القوية.
· لديك 500٪ التفاني ومحرك الأقراص.
عناصر من صفحة المشروع
· محدد قصتك.
· إتقان رسالتك.
· المكافآت أنصارك “”.
· التواصل مع مؤيديك.
نصائح لتعزيز صفحتك
· الاتصالات هو مفتاح الحل.
· لا التكنولوجيا. المصطلحات.
· شبكات اجتماعية.
· التوقيت لإطلاق والتحديثات.
· محتوى الترفيه.
· دليل إجتماعي.
· ملاحظات قبل البدء.
· event- المضيف ويكون الكمبيوتر المحمول حيث يمكن للناس أن يوقع خلال هذا الحدث.
· دعم شبكة.
· تأكد من أن المشروع هو عبارة عن النجاح قبل أن يذهب إلى وسائل الإعلام.
* تضمين عنوان URL صفحة المشروع.
تغليف
· جمهور معين،
· القص مقنعة.
· المتقاطعة أو الأفكار أحمق.
· حجية.
ذعار
الأفكار العظيمة تمويلها.
كارل غريش
مدير
منصة تمويل الجماعي.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ذعار التي تديرها جزيرة الأمير إدوارد المحدودة
مركز ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال، دار Guzeppi الزهراء، جامعة مالطا، مسيدا MSD 2080، مالطا

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM թռիչքի – ZAAR
Այն նշում այս օրագրում Հաղորդագրություն պատրաստվել էին բացառապես որպես խոսող միավոր. Դրանք պարզապես ֆորմալ մասնիկներն ես տանում Զրույցի ընթացքում / Դասախոսությունից եմ, որին ներկա էր առաքվել բանավոր. Հաշվի առնելով դա հնարավոր է, որ հիմնական էական տարրեր, որոնք հանդես են եկել բանավոր կերպով Զրույցի ընթացքում / դասախոսության ներառված չեն այս օրագրում Գրառման դիտարկում. Հետեւաբար ընթերցողները այս օրագրում Հաղորդագրություն խորհուրդ է տրվում դիմել հաստատումը արած հայտարարությունների սույնով ից հեղինակի / դասախոս / տվողին Զրույցի / դասախոսությանը:
Մեծ գաղափար է ֆինանսավորման
Խոսել է: Michael ZaRb, Stephanie Bonnici եւ Կարլ Grech
Նոյեմբերի 2015.
Michael + Stephanie – Գրանթ Թորնթոն Մալթա
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd):
Գրանթ Թորնթոն
An բնազդ աճի.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Մեծ գաղափարները ֆինանսավորվում:

Home


Ինչ է crowdfunding.
ZAAR- մեծ գաղափարները ֆինանսավորվում:
Ամենատարածված տեսակները crowdfunding
· Peer-to-peer վարկավորման: Ամբոխը lends գումար է ընկերության հետ, հասկանալու, որ այդ փողը կմարվի հետաքրքրությամբ:
· Ֆոնդային crowdfunding – Վաճառք մի ցցի մի բիզնեսում մի շարք ներդրողների դիմաց ներդրումների.
· Վերադարձի / նվիրատվության հիման crowdfunding – օրինակ օգտագործվում է կազմակերպության / կամավորական կազմակերպությունների հետ:
Ինչու է Crowdfunding.
Բացի այդ, միջոցներ:
· Ապացույց հայեցակարգի:
· Վաղ վավերացում իրենց գաղափարի:
· Way ստանալու նախնական պատվերներ պոտենցիալ հաճախորդների համար, որոնք նաեւ ՁԻԱՀ cashflow:
Նախապատրաստում օգնելով եք ստանալ Crowdfunded
Ինչ է գալիս է մտքում, երբ դուք ունեք ‘crowdfunding’.
· Համայնք.
· Համագործակցություն:
· Կրքերը.
· Մեր միջավայրը:
· Trust.
· Հասարակություն.
· Լցնում բացթողումներ.
· Հարստացնելով շրջապատը:
· Ռիսկ:
· Միասին.
Summarise այդ ընկերակցությունից երեք առանցքային philosophies:
· Գրավչությունը եւ relatability.
· Վստահելիությունը.
· Կենսունակությունը.
Դնելով փիլիսոփայությունները գործնականում:
· Պլանավորում հաջողության.
· Ներդրեք ձեր բիզնեսի գլխարկը:
· Պահպանեք բիզնեսը նիհար եւ շահավետ.
Keys to հաջող բիզնես ռազմավարության
· Organisation – պլանի կարեւորելով արդյունքները, բոլորը պետք է լինեն նույն էջում:
· Կարգապահություն – Թիրախային արդյունքը, ռեսուրսների.
· Արդյունավետություն – խելացի գործարար շրջանակները եւ վերջնական արդյունքը, խուսափելով անձնական հակամարտությունները:
Ինչպես եք գնալ մասին պլանավորում հաջող crowdfunding.
· Ձեր բիզնեսը նախագիծը:
· Ֆինանսավորում ձեր նախաձեռնությունը.
· Ձեր քարոզարշավը:
Ձեր պլանը պետք է ընդգրկի:
· Արտադրության եւ ծրագիրը:
· Բյուջեն սկսնակ եւ ընթացիկ ծախսերը.
· Ժամանակացույցի.
· Մարքեթինգ եւ քարոզարշավը ծրագիրը:
Ձեր բիզնեսի կամ նախագիծը պետք
SMART
· Specific – Ինչ է ձեր նպատակը.
· Չափելի – պլանի կատարողականները առաջ պլանավորման ծախսերը.
· Assignable – Ինչ է ձեր դերը:
· Իրատեսական – ՄԿՈՒ Ձեր արտադրանքը, նախքան գործարկման:
· Ժամանակին – սահմանել ինքներտ ժամկետը եւ աշխատել դրա հանդեպ:
Ֆինանսավորման Ձեր նախաձեռնությունը
· Պլանավորել ձեր թիրախային նպատակներն ու ծախսերը, ինչպես ճշգրիտ, որքան հնարավոր է խուսափել որեւէ անակնկալներ են մշակել բյուջեն:
ժե Նշեցէք բոլոր հնարավոր ծախսերը:
ժե Կատարեք ձեր հետազոտություն:
O լցված բարձ ինքներդ դեպքում անսպասելի է առաջանում:
O Դիտարկենք եւ պատրաստել է ամենավատ.
Ձեր նախընտրական կարիքները
Պլանավորել.
Էջ.
Շենքը ցանցերում:
Մեկնարկ.
Բաներ, որ դուք պետք է
· A աջակցություն ցանցի.
· Առողջ մարկետինգային ռազմավարության.
· Ձեր 500% նվիրվածությունը եւ drive.
Տարրեր նախագծի էջը
· Պատմում ձեր պատմությունը.
· Շտկող ձեր հաղորդագրությունը.
· Ձեր կողմնակիցները վարձատրությունն:
· Հաղորդակցվել Ձեր աջակիցների.
Tips for նպաստելու Ձեր էջը
· Զրույց բանալին.
· Ոչ տեխ. ժարգոն:
· Սոցիալական ցանցերը.
· Ժամկետները մեկնարկին եւ թարմացումներ:
· Ժամանցային բովանդակությունը:
· Սոցիալական ապացույց.
· Հետադարձ նախքան գործարկման:
· Host event- եւ ունեն նոուտբուքի, որտեղ մարդիկ կարող են գրանցվել միջոցառման ընթացքում:
· Աջակցություն ցանցը:
· Համոզվեք նախագիծը հաջողություն է գնալուց առաջ լրատվամիջոցների.
· Ներառում է նախագծի էջը URL:
Ամփոփելով
· Կոնկրետ լսարանի,
· Ազդեցիկ storytelling.
· Փոխհատվող կամ Wacky գաղափարներ:
· Վավերական են.
ZAAR
Մեծ գաղափարները ֆինանսավորվում:
Karl Grech
մենեջեր
Crowdfunding հարթակ.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR գործարկվում է PEI ՍՊԸ
Կենտրոն Ձեռներեցության եւ բիզնես ինկուբացիայի, Dar Guzeppi Zahra, համալսարանի Մալթայի, Msida MSD 2080, Մալթա

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM Takeoff – Zaar
Bu blog qeydlər söhbət bal kimi yalnız hazırlanmışdır. Onlar Mən şifahi təslim qatıldı müzakirəsi / mühazirə zamanı aldı sadəcə formal qeydlər. Bu baxımdan bu müzakirəsi / mühazirə zamanı şifahi təslim edildi əsas maddi elementləri bu blog daxil deyil ki, mümkündür. Ona görə də bu blog oxuculara müzakirəsi / mühazirə verilməsi müəllifi / müəllim / şəxsdən Buradakı edilən hesabatlarının təsdiq axtarmaq məsləhətdir.
Maliyyələşdirilməsi üçün Great Idea
by Müzakirə: Michael Zarb, Stephanie Bonnici və Karl Qrex
Noyabr 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
artım üçün instinkt.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Böyük fikir maliyyələşdirilir.

Home


crowdfunding nədir?
ZAAR- böyük fikir maliyyələşdirilir.
crowdfunding ən ümumi növləri
· Peer-to-Peer kredit. izdiham pul maraqla qaytarılır anlayışı ilə bir şirkət üçün pul verir.
· Equity crowdfunding – investisiya müqabilində investorlar bir sıra bir iş bir pay satışı.
· Geri / donation based crowdfunding – məsələn QHT / könüllü təşkilatlar tərəfindən istifadə olunur.
Niyə Crowdfunding?
vəsaitin artırılması ilə yanaşı:
· Konsepsiyasının Proof.
· Onların fikir erkən qiymətləndirmə.
· Də cashflow QİÇS potensial müştərilərin, pre-sifariş qəbul Way.
yardım Preparation siz crowdfunded almaq
Siz crowdfunding “”var ne ağla gəlir?
· Community.
· Əməkdaşlıq.
· Passions.
· Bizim ətraf mühit.
· Trust.
· Society.
· Filling boşluqlar.
· Ətraf zənginləşdirən.
· Risk.
· Birlikdə.
üç əsas fəlsəfələrinin vasitəsilə bu birliklər Summarise:
· Cəlbediciliyinin və relatability.
· Credibility.
· Gəlirlilik.
tətbiq fəlsəfələrinin verilməsi:
· Uğur üçün Planning.
· Sizin biznes papaq qoyun.
· Arıq və gəlirli biznes saxlayın.
uğurlu biznes strategiyası Keys:
· Təşkilat – plan prioritetləşdirilməsi nəticələri, hər kəs eyni səhifə olmalıdır.
· Discipline – Hədəf nəticəsi, resurs məhdudiyyətlər.
· Efficiency – Şəxsi münaqişələrin aradan qaldırılması smart biznes əhatə dairəsi və son nəticə.
Necə uğurlu crowdfunding planlaşdırılması haqqında getmək olacaq?
· Sizin biznes layihəsi.
· Sizin təşəbbüs maliyyələşdirilməsi.
· Sizin kampaniyası.
Sizin plan əhatə etməlidir:
· İstehsal və plan.
· Start-up və davam edən xərcləri büdcə.
· Timeline.
· Marketinq və kampaniya plan.
Sizin iş və ya layihə ehtiyacları
SMART
· Xüsusi – məqsədi nədir?
· Measurable – planlaşdırma xərcləri əvvəl plan mərhələləri.
· Assignable – Sizin rolu nədir?
· Realistic – başlatmadan önce məhsul baytar.
· Vaxtında – özünüzü son qurmaq və doğru iş.
Sizin təşəbbüs maliyyələşdirilməsi
· Büdcə iş hər hansı bir sürprizlər qarşısını almaq üçün mümkün qədər dəqiq hedef məqsəd və xərcləri Planı:
o, bütün mümkün xərcləri siyahısı.
o tədqiqat etməyin.
o gözlənilməz yaranır halda özünüzü yastığı.
o düşünün və ən pis üçün hazırlayır.
Yenilik ehtiyacları
Planning.
Page.
şəbəkələrinin Building.
Başlanması.
Siz lazımdır Things
· A dəstək şəbəkəsi.
· Sağlam marketinq strategiyası.
· Sizin 500% ithaf və sürücü.
bir layihə səhifə elementləri
· Sizin hekayə izah.
· Mesaj Mükəmməl.
· Sizin tərəfdar faydaları.
· Sizin tərəfdarları ilə əlaqə.
Sizin səhifə təşviq üçün məsləhətlər
· Communication açardır.
· No tech. jargon.
· Sosial şəbəkələr.
· Başlamaq və yenilikləri üçün Zamanlama.
· Əyləncə content.
· Sosial sübut.
· Başlamazdan öncə Əlaqə.
· Host hadisə və insanlar hadisə zamanı daxil ola bilərsiniz laptop var.
· Support şəbəkə.
· Əmin layihə media gedən əvvəl bir uğur olun.
· Layihə səhifə URL əlavə edin.
Up Katlama
· Xüsusi tamaşaçı,
· Çekici storytelling.
· Kəsişən və ya mantıksız fikir.
· Otantik.
Zaar
Böyük fikir maliyyələşdirilir.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding platform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar PEI Ltd tərəfindən idarə
Sahibkarlıq və biznes inkubasiya, Dar Guzeppi Zəhra, Malta Universiteti Mərkəzi Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM aireratze – ZAAR
Blog post honetan notak prestatu ziren soilik hizketan puntu gisa. ohar soila informal hartu du eztabaida / hitzaldia hori ahoz entregatu zen joan naiz zehar I dira. Hori ikusita, posible da hori ahoz entregatu ziren eztabaida / hitzaldian zehar gakoa substantibo elementu ez dira blog post honetan. Hori dela eta blog post honen irakurle gomendatzen zaie egin diren egile / irakasle / pertsonaren eztabaida / hitzaldia emanez adierazpenak berrespena bilatzen.
Great Finantzaketa Idea
Eztabaida by: Michael Zarb, Stephanie Bonnici eta Karl Grech
2015ko azaroan.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I SL).
Grant Thornton
hazteko instintu bat.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Great ideas finantzatu.

Home


Zer da crowdfunding?
ZAAR- ideia handiak finantzatu.
crowdfunding mota Ohikoena
· Peer-to-peer mailegu. Zaleen dirua erabaki enpresa bati dirua interes batekin itzuli egingo da ulertzeko.
· Equity crowdfunding – Enpresa baten partaidetza inbertsiogileen den salmenta inbertsio bueltan.
· Matrikulari / dohaintza oinarritutako crowdfunding – adibidez GKE borondatezko erakundeei / erabilitako.
Zergatik Crowdfunding?
funtsak biltzeko gain:
· Kontzeptuaren erakusgarri.
· Euren ideia baliozkotzeko goiztiarra.
· Bezero potentzialak, eta horrek ere laguntzen cashflow from pre-aginduak jasotzeko Way.
laguntzen prestaketa crowdfunding lortuko duzu
Zer burura dator duzu ‘crowdfunding’?
· Erkidegoan.
· Lankidetza.
· Pasio.
· Gure ingurumena.
· Patronatua.
· Society.
· Betetzea hutsuneak.
· Ingurua aberastea.
· Arrisku.
· Together.
Laburbildu elkarte horiek hiru funtsezko filosofia bidez:
· Erakargarritasuna eta relatability.
· Sinesgarritasuna.
· Bideragarritasun.
filosofia praktikan jartzeko:
· Arrakasta plangintza.
· Jarri zure negozioa txapela.
· Jarrai enpresa lean eta errentagarria.
negozio estrategia arrakastatsua giltzarriak:
· Antolaketa – plan lehentasuna emaitza, bakoitzak orri berean egon behar dute.
· Diziplina – helburu emaitza, baliabide mugak.
· Eraginkortasuna – enpresa smart esparrua eta azken emaitza, gatazka pertsonalak saihestuz.
Nola egingo crowdfunding arrakasta plangintza buruz?
· Zure enpresa-proiektua.
· Zure ekimenaren finantzaketa.
· Zure kanpaina.
Zure plan estali behar:
· Ekoizpen eta plana.
· Start-up eta etengabeko kostuak aurrekontua.
· Timeline.
· Marketing eta kanpaina plan.
Zure enpresa edo proiektu beharrak
SMART
· Berariazko – Zein da zure helburua?
· Neurgarriak – plan mugarri plangintza kostuen aurretik.
· Esleitzekoak – Zein da zure eginkizuna?
· Errealista – Albaitariarekin zure produktu abiarazi aurretik.
· Puntuala – ezarri zeuk epea eta hura alde lan egiteko.
Zure ekimenaren finantzaketa
· Antolatu helburu helburuak eta kostuak ahalik eta zehatzen ezustekorik ez izateko lan aurrekontua du:
o Zerrendatu ahalik eta gastu guztiak.
o Egin zure ikerketa.
o kuxin zeuk ustekabeko sortzen kasuan.
o Demagun eta txarrena prestatu.
Zure kanpaina beharrak
Plangintza.
Page.
sareen eraikina.
Martxan jartzea.
Gauzak behar duzu
· Laguntza sare bat.
· Sendoa marketing estrategia.
· Zure% 500 dedikazioa eta disko.
Proiektu orri baten elementuak
· Zure istorioa kontatu.
· Zure mezua hobetzeko.
· Zure aldekoak ‘sariak.
· Zure aldekoak komunikatu.
Zure orria sustatzeko aholkuak
· Komunikazioa gakoa.
· No teknologiako. jargon.
· Gizarte-sareak.
· Merkaturatzea eta eguneraketak egiteko Timing.
· Entretenigarria eduki.
· Gizarte froga.
· Abiarazi aurretik iradokizunak.
· Host event- eta eramangarria non jendeak gertaera zehar sinatu ditzakezu.
· Laguntza sarean.
· Ziurtatu proiektuaren media joan aurretik arrakasta bat da.
· Besteak beste, proiektu orriaren URL-a.
itzulbiratzeko
· Audientzia espezifikoa,
· Sinesgarria ipuin kontalariak.
· Elkar ebakitzen edo wacky ideiak.
· Benetako.
ZAAR
Great ideas finantzatu.
Karl Grech
Kudeatzaile
Crowdfunding plataforma.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR operatu PEI SL
Centre Ekintzailetza eta enpresa inkubazio, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta egiteko, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/11/04 – UOM TakeOff – Zaar
Нататкі ў гэтым блогу былі падрыхтаваныя выключна як для размовы. Яны проста неафіцыйныя заўвагі, якія я ўзяў падчас размовы / лекцыі я прысутнічаў, што быў дастаўлены ў вуснай форме. У сувязі з гэтым цалкам магчыма, што ключавыя асноўныя элементы, якія былі дастаўлены ў вуснай форме падчас размовы / лекцыі не ўключаны ў гэтым блогу. Таму чытачы гэтага блога рэкамендуецца запытваць пацвярджэнне заяў, зробленых у гэтым дакуменце ад аўтара / выкладчык / твар, якое дае размовы / лекцыю.
Выдатная ідэя фінансавання
Абмеркаванне: Майкл Зарб, Стэфані Bonnici і Карл Grech
Лістапад 2015 года.
Майкл + Стэфані – Грант Торнтон Мальта
Карл – Zaar (P.E.I Ltd).
грант Торнтон
Інстынкт росту.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Вялікія ідэі прафінансаваны.

Home


Што такое Crowdfunding?
ZAAR- вялікія ідэі фінансавання.
Найбольш распаўсюджаныя тыпы краудфандинга
· Раўнапраўнага крэдытаванне. Натоўп крэдытуе кампаніі з разуменнем таго, што гэтыя грошы будуць пагашаны з цікавасцю.
· Краудинвестинг – Продаж долі ў бізнэсе да шэрагу інвестараў у абмен на інвестыцыі.
· Зварот / ахвяраванне на аснове Crowdfunding – напрыклад, які выкарыстоўваецца / добраахвотных арганізацый НДА.
Чаму Crowdfunding?
Акрамя прыцягнення сродкаў:
· Доказ канцэпцыі.
· Ранняе пацверджанне сваёй ідэі.
· Спосаб прыёму папярэдніх заказаў ад патэнцыйных кліентаў, якія таксама дапамагае грашовы паток.
Падрыхтоўка, каб дапамагчы Вам атрымаць Crowdfunded
Што прыходзіць на розум, калі ў вас ёсць ‘Crowdfunding’?
· Супольнасць.
· Супрацоўніцтва.
· Страсці.
· Наша навакольнае асяроддзе.
· Давер.
· Грамадства.
· Запаўненне прабелаў.
· Узбагачэнне асяроддзе.
· Рызыка.
· Разам.
Абагульніць гэтыя асацыяцыі праз тры асноўных філасофій:
· Прывабнасць і relatability.
· Дакладнасьць.
· Жыццяздольнасць.
Мяркуючы філасофію на практыцы:
· Планаванне поспеху.
· Змесціце свой бізнэс капялюш.
· Трымайце бізнес нішчымнае і прыбытковым.
Ключы да паспяховай стратэгіі бізнесу:
· Арганізацыя – вынікі план вызначэння прыярытэтаў, кожны павінен быць на той жа старонцы.
· Дысцыпліна – мэтавай вынік, абмежаванасць рэсурсаў.
· Эфектыўнасць – разумны бізнес-сфера і канчатковы вынік, пазбягаючы асабістых канфліктаў.
Як вы будзеце ісці аб планаванні паспяховага краудфандинга?
· Ваш бізнэс-праект.
· Фінансаванне вашай ініцыятывы.
· Ваша кампанія.
Ваш план павінен ахопліваць:
· Вытворчасць і план.
· Бюджэт для запуску і бягучых выдаткаў.
· Часавая шкала.
· Маркетынг і план кампаніі.
Вашыя патрэбы бізнесу або праекта
SMART
· Характэрнае – якая ваша мэта?
· Вымерную – вехі план да планавання выдаткаў.
· Прызначаныя – якая ваша ролю?
· Рэалістычная – веть ваш прадукт перад запускам.
· Своечасовае – усталяваць сабе крайні тэрмін і працаваць над ёй.
Фінансаванне вашай ініцыятывы
· Планаванне пастаўленых мэтаў і выдаткаў, якія як мага больш дакладна, каб пазбегнуць якіх-небудзь сюрпрызаў пры распрацоўцы бюджэту:
аб Пералічыць усе магчымыя выдаткі.
O Зрабіце сваё даследаванне.
Падушка пра сябе ў выпадку нечаканага узнікнення.
аб Разгледзім і рыхтавацца да горшага.
Вашыя патрэбы кампаніі
Планаванне.
Старонка.
Будаўніцтва сетак.
Запуск.
Рэчы, якія вам спатрэбяцца
· Падтрымка сеткі.
· Надзейная маркетынгавая стратэгія.
· Ваш 500% адданасць і дыск.
Элементы старонкі праекта
· Распавядаючы сваю гісторыю.
· Удасканальваючы сваё паведамленне.
· Узнагароды вашых прыхільнікаў.
· Маючы зносіны са сваімі прыхільнікамі.
Парады для прасоўвання вашай старонкі
· Сувязь з’яўляецца ключавым фактарам.
· Няма тэхналогій. жаргон.
· Сацыяльныя сеткі.
· Тэрміны запуску і абнаўлення.
· Займальная змест.
· Сацыяльнае доказ.
· Зваротная сувязь перад запускам.
· Хост падзейна і ёсць ноўтбук, дзе людзі могуць падпісаць у ходзе мерапрыемства.
· Падтрымка сеткі.
· Пераканайцеся, што праект будзе паспяховым, перш чым ісці ў сродках масавай інфармацыі.
· Уключыць старонкі праекта URL.
падвядзенню
· Канкрэтнай аўдыторыі,
· Прымус гаварэння гісторый.
· Перасякаючы або дурныя ідэі.
· Сапраўднае.
Zaar
Вялікія ідэі прафінансаваны.
Карл Греч
менеджэр
Платформа Crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
Т: +356 2340 3982

Home


Zaar кіраваннем PEI Ltd.
Цэнтр прадпрымальніцтва і бізнес-інкубатараў, Dar Guzeppi Захра, Універсітэт Мальты, Msida MSD 2080, Мальта

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM টেকঅফের – ZAAR
এই ব্লগ পোস্টে নোট কথা পয়েন্ট হিসাবে একমাত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল. তারা নিছক অনানুষ্ঠানিক নোট আমি আলাপ / বক্তৃতা আমি উপস্থিত ছিলেন যে মুখে মুখে তুলে দেওয়া হয়েছিল সময় নেন. এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা যে কী বাস্তব উপাদান যে আলাপ / সময় বক্তৃতা মৌখিকভাবে উদ্ধার করা হয়েছে এই ব্লগ পোস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না সম্ভব. তাই এই ব্লগ পোস্টে পাঠকদের লেখক / প্রভাষক / ব্যক্তি আলাপ / বক্তৃতা দান থেকে এতে বক্তব্য নিশ্চিতকরণ চাইতে পরামর্শ দেওয়া হয়.
পুঁজি গ্রেট আইডিয়া
বক্তৃতা: মাইকেল যারব, স্টেফানি Bonnici এবং কার্ল Grech
নভেম্বর 2015.
মাইকেল + + স্টেফানি – গ্রান্ট থর্নটন মাল্টা
কার্ল – ZAAR (P.E.I লিমিটেড).
গ্রান্ট থর্নটন
বৃদ্ধির জন্য একটি প্রবৃত্তি.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
গ্রেট ধারনা নিহিত.

Home


ক্রাউডফান্ডিং কি?
ZAAR- মহান ধারণা নিহিত.
ক্রাউডফান্ডিং সবচেয়ে সাধারণ ধরনের
· পিয়ার টু পিয়ার ঋণ. ভিড় বোঝার যে টাকা সুদ দিয়ে দেয়া হবে সঙ্গে একটি কোম্পানি থেকে টাকা ধার দেয়.
· ইক্যুইটি ক্রাউডফান্ডিং – বিনিয়োগের বিনিময়ে বিনিয়োগকারীদের একটি সংখ্যা থেকে একটি ব্যবসা একটি পণ বিক্রয়.
· ফেরত / অনুদান ভিত্তিক ক্রাউডফান্ডিং – উদাঃ এনজিও / স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যবহৃত.
কেন ক্রাউডফান্ডিং?
তহবিল সংগ্রহ ছাড়াও:
· ধারণার প্রমাণ.
· তাদের ধারণা এর প্রারম্ভিক বৈধতা.
· সম্ভাব্য গ্রাহকদের, যা Cashflow উপকরণ থেকে প্রাক আদেশ প্রাপ্তির পথ.
সাহায্য প্রস্তুতি আপনি Crowdfunded পেতে
আপনি ক্রাউডফান্ডিং আছে কি মনে আসে?
· সম্প্রদায়.
· সাহায্য.
· প্যাশন.
· আমাদের পরিবেশ.
· ট্রাস্ট.
· সোসাইটি.
· ভর্তি ফাঁক.
· প্রতিবেশ সমৃদ্ধ.
· ঝুঁকি.
· একসাথে.
তিনটি মূল দর্শনের মাধ্যমে সংযুক্ত Summarise:
· চটক এবং relatability.
· ক্রেডিবিলিটি.
· কার্যকরতা.
অনুশীলনের মধ্যে দর্শন নির্বাণ:
· সাফল্য জন্য পরিকল্পনা.
· এ আপনার ব্যবসা টুপি রাখুন.
· ব্যবসা চর্বিহীন এবং লাভজনক রাখুন.
একটি সফল ব্যবসা কৌশল কী-সমুহ:
· অর্গানাইজেশন – পরিকল্পনা প্রকল্প ছাড়তে ফলাফল, সবাই একই পৃষ্ঠায় হতে হবে.
· ডিসিপ্লিন – লক্ষ্য ফলাফল, সম্পদ সীমাবদ্ধতার.
· ফলপ্রসু – স্মার্ট ব্যবসার সুযোগ এবং শেষ ফলাফল, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব এড়ানো.
আপনি সফল ক্রাউডফান্ডিং জন্য পরিকল্পনা সম্পর্কে কিভাবে যেতে হবে?
· আপনার ব্যবসার প্রকল্প.
· আপনার উদ্যোগ করুন.
· আপনার প্রচারাভিযান.
আপনার প্ল্যান আবরণ উচিত:
· উত্পাদনের এবং পরিকল্পনা.
· স্টার্ট আপ এবং চলমান খরচ জন্য বাজেট.
· সময়রেখা.
· বিপণন এবং প্রচার পরিকল্পনা.
আপনার ব্যবসা বা প্রকল্পের চাহিদা
স্ল্যাক
· নির্দিষ্ট – আপনার লক্ষ্য কি?
· পরিমাপযোগ্য – পরিকল্পনা খরচ করার আগে পরিকল্পনা মাইলস্টোন.
· হস্তান্তরযোগ্য – কি আপনার ভূমিকা?
· বাস্তবানুগ – পশুচিকিত্সক চালু করার আগে আপনার পণ্য.
· সময়মত – নিজেকে নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ এবং এটা প্রতি কাজ.
আপনার উদ্যোগ করুন
· একটি বাজেট কাজ দ্বারা কোনো চমকের এড়াতে আপনার লক্ষ্য লক্ষ্য এবং খরচ পরিকল্পনা হিসাবে সঠিকভাবে সম্ভব:
ণ সব সম্ভব খরচ তালিকাভুক্ত করা হবে.
ণ আপনার গবেষণা.
ণ নিজেকে অপ্রত্যাশিত দেখা দেয় দুটো কারণে ক্ষেত্রে কুশন.
ণ বিবেচনা করুন এবং খারাপ জন্য প্রস্তুত.
আপনার প্রচারাভিযান চাহিদা
পরিকল্পনা.
পাতা.
নেটওয়ার্ক বিল্ডিং.
লঞ্চ.
থিংস আপনি প্রয়োজন করব
· একটি সমর্থন নেটওয়ার্ক.
· শক্তসমর্থ বিপণন কৌশল.
· আপনার 500% উত্সর্জন এবং ড্রাইভ.
একটি প্রকল্পের পৃষ্ঠার উপাদানসমূহ
· আপনার গল্প বলছি.
· আপনার বার্তা সমাপন.
· আপনার সমর্থকদের ‘পুরস্কার.
· আপনার সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে.
আপনার পৃষ্ঠার তুলে ধরার জন্য টিপস
· কমিউনিকেশন চাবিকাঠি.
· কোন কারিগরি. পরিভাষা.
· সামাজিক যোগাযোগ.
· লঞ্চ এবং আপডেটের জন্য টাইমিং.
· বিনোদনের সামগ্রী.
· সামাজিক প্রমাণ.
· চালু করার আগে প্রতিক্রিয়া.
· হোস্ট event- এবং ল্যাপটপ যেখানে মানুষ ইভেন্টের সময় সাইন ইন করতে পারেন আছে.
· সমর্থন নেটওয়ার্ক.
· নিশ্চিত প্রকল্প মিডিয়া যাওয়ার আগে একটি সাফল্য করুন.
· প্রকল্প পাতা URL টি অন্তর্ভুক্ত করুন.
মোড়ক উম্মচন
· নির্দিষ্ট শ্রোতা,
· আকর্ষক গল্প.
· ছেদ বা পাগলাটে ধারণা.
· প্রামাণিক.
ZAAR
গ্রেট ধারনা নিহিত.
কার্ল Grech
ম্যানেজার
ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম.
ই: [email protected]
এম: +356 7905 0478
টি: +356 2340 3982

Home


ZAAR PEI লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত
বানিজ্যিক & ব্যবসা অণ্ডস্ফুটন দার Guzeppi জাহরা, মাল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর Msida MSD 2080, মাল্টা

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM polijetanja – ZAAR
Napomene u ovom blogu su pripremljeni isključivo kao govori poena. Oni su samo neformalne bilješke sam uzeo u razgovoru / predavanju sam prisustvovao koji je dostavljen usmeno. S obzirom na to da je moguće da ključni materijalni elementi koji su usmeno isporučena tokom razgovora / predavanja nisu uključeni u ovaj blog post. Stoga čitaoci ovog bloga se savjetuje da traže potvrdu izjave ovdje od autora / predavača / osoba daje razgovor / predavanje.
Odlična ideja za finansiranje
Talk: Michael Zarb, Stephanie Bonnici i Karl Grech
Nov 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Instinkt za rast.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Velike ideje finansira.

Home


Šta je crowdfunding?
ZAAR- velike ideje finansira.
Najčešće vrste crowdfunding
· Peer-to-peer kreditiranja. Publika pozajmljuje novac u kompaniju sa razumijevanjem da će novac biti vraćen uz kamate.
· Kapital crowdfunding – Prodaja udjela u poslovnom na broj investitora u zamjenu za ulaganje.
· Povrat novca / donacije na osnovu crowdfunding – npr koriste NVO / Dobrovoljne organizacije.
Zašto Crowdfunding?
Osim prikupljanja sredstava:
· Dokaz koncepta.
· Rani validacije svoju ideju.
· Način primanja prednarudžbe od potencijalnih kupaca, koji također pomaže cashflow.
Priprema u pomoć ti je prikupila
Ono što vam padne na pamet kada imate ‘crowdfunding’?
· Zajednice.
· Suradnja.
· Strasti.
· Našem okruženju.
· Trust.
· Društva.
· Punjenje praznine.
· Obogaćivanje okruženju.
· Rizicima.
· Zajedno.
Sumirajte ova udruženja kroz tri ključna filozofija:
· Atraktivnost i relatability.
· Kredibilitet.
· Održivost.
Stavljanje filozofije u praksi:
· Planiranje za uspjeh.
· Postavite vaš posao kapu.
· Držite poslovne sušeno i profitabilan.
Ključevi uspješnu poslovnu strategiju:
· Organizacija – ishodi plan prioriteta, svi moraju biti na istoj strani.
· Disciplina – meta ishod, ograničenja resursa.
· Efikasnost – pametan obim poslovanja i krajnji rezultat, izbjegavajući ličnih sukoba.
Kako ćete ići oko planiranja za uspješno crowdfunding?
· Vaš poslovni projekt.
· Finansiranje vaše inicijative.
· Kampanje.
Vaš plan treba obuhvatiti:
· Proizvodnja i plan.
· Budžet za start-up i tekuće troškove.
· Timeline.
· Marketing i plan kampanje.
Vaše poslovanje ili projekta potrebama
SMART
· Posebni – koji je vaš cilj?
· Mjerljivi – plan prekretnice pred troškove planiranja.
· Assignable – koja je vaša uloga?
· Realni – vet svoj proizvod prije pokretanja.
· Pravovremeno – set sebe rok i raditi na tome.
Finansiranje vašu inicijativu
· Planirajte svoj ciljni ciljeve i troškove što je preciznije moguće da ne bi bilo iznenađenja radeći iz budžeta:
O List sve moguće troškove.
o Da li vaše istraživanje.
O Jastuk se u slučaju nastaje neočekivano.
o razmatra i pripremiti za najgore.
Vaše potrebe kampanje
Planiranje.
Page.
Izgradnja mreže.
Pokretanje.
Stvari koje će trebati
· Za podršku mreže.
· Robustan marketinške strategije.
· Vaš 500% predanost i pogon.
Elementi stranice projekta
· Odgovora svoju priču.
· Usavršavajući svoju poruku.
· Vaš navijačke nagrade.
· Komunikacija sa svojim pristalicama.
Savjeti za promociju vaše stranice
· Komunikacija je ključ.
· Ne Tech. žargon.
· Društvene mreže.
· Timing za lansiranje i ažuriranja.
· Zabavna sadržaj.
· Socijalni dokaz.
· Povratne informacije prije pokretanja.
· Host Event- i imaju laptop, gdje ljudi mogu potpisati tokom događaja.
· Mreže podrške.
· Pobrinite se projekt je uspjeh prije odlaska na medije.
· Uključiti stranici projekta URL.
Završavajući
· Određenu publiku,
· Compelling pripovijedanja.
· Ukrštaju ili otkačene ideje.
· Autentičan.
ZAAR
Velike ideje finansira.
Karl Grech
menadžer
Crowdfunding platformi.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR upravlja PEI Ltd.
Centar za poduzetništvo i poslovne inkubacije, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04.11.2015 – мерна единица за излитане – Zaar
Бележките в този блог пост, се получават само като говорят точки. Те са просто неформални бележки взех по време на разговор / лекцията присъствах, че е бил доставен през устата. С оглед на това, че е възможно, че ключовите съществени елементи, които са били доставени устно по време на разговор / лекцията не са включени в този блог пост. Ето защо читателите на този блог пост, се препоръчва да се потърси потвърждение на изявления, направени тук от автора / лектор / лицето, което дава беседа / лекция.
Страхотна идея за финансиране
Говори с: Майкъл Zarb, Стефани Bonnici и Карл Grech
Ноември 2015.
Майкъл + Стефани – Grant Thornton Малта
Карл – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Инстинкт за растеж.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Великите идеи, финансирани.

Home


Какво е груповото финансиране?
ZAAR- страхотни идеи финансирани.
Най-често срещани видове груповото финансиране
· Peer-да-Peer кредитиране. Публиката заема пари на фирма, с разбирането, че парите ще бъдат възстановени с интерес.
· Equity груповото финансиране – продажба на дял в бизнеса на редица инвеститори в замяна на инвестиции.
· Възстановяване / дарение на базата груповото финансиране – например използвана от / Доброволните организации НПО.
Защо Crowdfunding?
Освен набиране на средства:
· Доказване на концепцията.
· Ранно утвърждаване на тяхната идея.
· Начин на получаване на предварителни поръчки от потенциални клиенти, които също СПИН парични потоци.
Подготовка в ви помага да получите Crowdfunded
Какво ви идва на ум, когато имате “”груповото финансиране””?
· Общността.
· Сътрудничество.
· Страстите.
· Нашата околна среда.
· Доверие.
· Общество.
· Пропуски пълнене.
· Обогатяване обкръжение.
· Риска.
· Заедно.
Обобщете тези асоциации чрез три основни философии:
· Привлекателност и relatability.
· Доверие.
· Жизнеспособност.
Поставянето на философиите на практика:
· Планиране за успех.
· Сложи си бизнес шапка.
· Дръжте бизнес постно и печеливш.
Ключът към успешната бизнес стратегия:
· Организация – резултати план приоритетите за всеки трябва да са на една и съща страница.
· Дисциплина – постигането на конкретна цел, ресурсни ограничения.
· Ефективност – интелигентен бизнес обхват и краен резултат, като се избягват лични конфликти.
Как ще отидеш за планиране за успешно груповото финансиране?
· Вашият бизнес проект.
· Финансиране вашата инициатива.
· Вашата кампания.
Вашият план трябва да обхваща:
· Производство и плана.
· Бюджет за пускане и текущите разходи.
· Timeline.
· Маркетинг и план кампания.
Вашия бизнес или проект се нуждае от
SMART
· Специфична – каква е вашата цел?
· Измерими – план постижения преди разходи за планиране.
· Задаване – каква е вашата роля?
· Realistic – ветеринар вашия продукт, преди да започне.
· Навременно – определя себе си краен срок и да работи за него.
Финансиране вашата инициатива
· Планирайте целеви цели и разходи възможно най-точно, за да се избегнат всякакви изненади от изработване на бюджет:
о Списък на всички възможни разходи.
о Да ви изследвания.
о бордове себе си в случай на неочаквано възниква.
о Да разгледаме и да се подготви за най-лошото.
Вашите нужди кампанията
Планиране.
Page.
Изграждане на мрежи.
Стартира.
Нещата, които ще трябва
· A поддръжка на мрежата.
· Здрава маркетингова стратегия.
· Вашият 500% отдаденост и с кола.
Елементи на страницата на проекта
· Казвам си история.
· Усъвършенстване вашето съобщение.
· Награди Вашите привърженици.
· Комуникация с поддръжниците си.
Съвети за насърчаване на вашия сайт
· Комуникацията е ключ.
· Не тек. жаргон.
· Социални мрежи.
· Време за стартиране и актуализации.
· Забавни съдържание.
· Социално доказателство.
· Обратна връзка, преди да започне.
· Водещ event- и имате лаптоп, където хората могат да се регистрират по време на събитието.
· Подкрепа мрежа.
· Уверете се, че проекта е успех, преди да отиде до медиите.
· Включване на URL адреса на страницата на проекта.
Обобщавайки
· Специфична аудитория,
· Убедително разказване на истории.
· Пресичащи или щури идеи.
· Автентичен.
Zaar
Великите идеи, финансирани.
Карл Grech
мениджър
Груповото финансиране платформа.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar управлявана от PEI Ltd.
Център за предприемачество и бизнес инкубиране, Dar Guzeppi Zahra, Университет на Малта, Мсида MSD 2080, Малта

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015.11.04 – UOM TakeOff – Zaar
Les notes d’aquesta entrada del bloc es van preparar únicament com a punts de discussió. Ells no són més que notes informals que vaig prendre durant la xerrada / conferència que vaig assistir va ser lliurat per via oral. En vista d’això, és possible que els elements substantius clau que hagin estat subministrats per via oral durant la xerrada / conferència no estan inclosos en aquesta entrada del bloc. Per tant, s’aconsella als lectors d’aquest blog per buscar la confirmació de les declaracions fetes en aquest document per part de l’autor / professor / persona que dóna la xerrada / conferència.
Gran idea per a finançament
Parlar per: Michael Zarb, Stephanie Bonnici i Karl Grech
De novembre de de 2015.
Michael Stephanie + – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Un instint per al creixement.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Les grans idees finançats.

Home


Què és el crowdfunding?
grans idees ZAAR- finançats.
La majoria dels tipus comuns de crowdfunding
· Peer-to-Peer préstecs. El públic presta diners a una empresa amb l’enteniment que els diners serà retornat amb interessos.
· Equitat crowdfunding – venda d’una participació en una empresa a una sèrie d’inversors a canvi de la inversió.
· Els reemborsaments / crowdfunding basat donació – per exemple, utilitzat per les organitzacions voluntàries / ONG.
Per Crowdfunding?
A més de la recaptació de fons:
· Prova de concepte.
· Validació primerenca de la seva idea.
· Camí de rebre comandes dels clients potencials, el que també ajuda el flux de caixa.
Preparació per ajudar a obtenir Crowdfunded
El que ve a la ment quan es té ‘crowdfunding’?
· Comunitat.
· Col·laboració.
· Les passions.
· El nostre medi ambient.
· Confiança.
· Societat.
· Omplir espais.
· Enriquir els seus voltants.
· Risc.
· Junts.
Resumir aquestes associacions a través de tres filosofies clau:
· L’atractiu i relatability.
· La credibilitat.
· Viabilitat.
Posant en pràctica les filosofies:
· Planificació per a l’èxit.
· Posa’t la gorra negoci endavant.
· Mantenir negoci magra i rendible.
Claus per a una reeixida estratègia de negocis:
· Organització – els resultats del pla de priorització, tots han d’estar en la mateixa pàgina.
· Disciplina – resultat objectiu, les limitacions de recursos.
· Eficiència – àmbit de negoci intel·ligent i resultat final, evitant els conflictes personals.
Com va a anar sobre la planificació de crowdfunding èxit?
· El seu projecte empresarial.
· Finançament de la seva iniciativa.
· La seva campanya.
El seu pla ha de cobrir:
· Producció i el pla.
· Pressupost per a l’arrencada i costos en curs.
· Línia de temps.
· Màrqueting i pla de campanya.
El seu negoci o projecte necessitats
INTEL·LIGENT
· Específica – ¿quin és el seu objectiu?
· Mesurable – fites del pla abans de costos de planificació.
· Assignable – ¿quin és el seu paper?
· Realista – vet seu producte abans de llançar.
· Oportuna – fixar-se termini i treballar per assolir-la.
Finançament de la seva iniciativa
· Planificar els seus objectius i costos teòrics amb la major precisió possible per evitar qualsevol sorpresa per l’elaboració d’un pressupost:
o Llista de totes les despeses possibles.
O Faci la seva recerca.
o esmorteir si mateix en cas que sorgeixi inesperat.
o Considerar i preparar-se per al pitjor.
Les seves necessitats de campanya
Planificació.
Pàgina.
Construcció de xarxes.
Posada en marxa.
Coses que necessitarà
· Una xarxa de suport.
· Estratègia de màrqueting robusta.
· El 500% de dedicació i dur.
Elements d’una pàgina del projecte
· Comptar seva història.
· El perfeccionament del seu missatge.
· Les seves recompenses d’aficionats.
· La comunicació amb els seus seguidors.
Consells per a la promoció de la seva pàgina
· La comunicació és clau.
· No es tech. argot.
· Xarxes socials.
· El temps de llançament i actualitzacions.
· Entretingut contingut.
· Prova social.
· Avaluació abans de llançar.
· Host esdeveniment- i té ordinador portàtil on la gent pot signar durant l’esdeveniment.
· Xarxa de suport.
· Assegureu-vos que el projecte és un èxit abans d’anar als mitjans de comunicació.
· Incloure la URL de la pàgina del projecte.
Ajustar cap amunt
· Públic específic,
· Narració convincent.
· Intersecció o les idees extravagants.
· Autèntic.
Zaar
Les grans idees finançats.
Karl Grech
gerent
plataforma de crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar operat per PEI Ltd
Centre per al Emprenedoria i la incubació d’empreses, Donar Guzeppi Zahra, Universitat de Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM takeoff – ZAAR
Ang mubo nga mga sulat diha sa niini nga blog post giandam lamang ingon nga nakigsulti puntos. Sila mao ang mga lamang sa impormal nga mga nota gikuha ko sa panahon sa pakigpulong / lektyur mitambong ko nga gihatag sa binaba nga paagi. Sa panglantaw sa niini nga kini mao ang mahimo nga yawe nga sustantibo nga mga elemento nga gipahayag sa panahon sa pakigpulong / lektyur dili ilakip sa niini nga blog post. Busa mga magbabasa sa niini nga blog post gitambagan sa pagpangita sa kumpirmasyon sa mga pahayag nga gihimo dinhi gikan sa tagsulat / mamumulong / tawo nga sa paghatag sa pakigpulong / lektyur.
Dakong Ideya sa Pundo
Pakigsulti sa: Michael Zarb, Stephanie Bonnici ug Karl Grech
Nobyembre 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Usa ka instinct alang sa pagtubo.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Dakong ideya gipundohan.

Home


Unsa ang Crowdfunding?
ZAAR- dako nga mga ideya gipundohan.
Labing komon nga matang sa Crowdfunding
· Ang pagpamugos sa-sa-pagpamugos sa lending. ang panon sa katawhan magapahulam ug salapi sa usa ka panon sa uban sa pagsabut nga ang salapi pagabalusan uban sa interes.
· Equity Crowdfunding – Sale sa usa ka stake sa usa ka negosyo sa usa ka gidaghanon sa mga investors diha sa pagbalik sa investment.
· Refunds / donasyon base Crowdfunding – e.g. gigamit sa / boluntaryong mga organisasyon sa NGO.
Nganong Crowdfunding?
Gawas pagpadako sa pundo sa:
· Pamatuod sa konsepto.
· Ang unang mga validation sa ilang ideya.
· Way sa pagdawat pre-mando gikan sa potensyal nga kustomer, nga makatabang usab cashflow.
Pagpangandam sa pagtabang og kamo Crowdfunded
Unsay mosantop sa hunahuna sa diha nga kamo ‘Crowdfunding’?
· Community.
· Kolaborasyon.
· Mga pangibog.
· Ang atong palibot.
· Pagsalig.
· Society.
· Pagpuno paw.
· Pagpalambo sa palibot.
· Risk.
· Mag-uban.
Ipamubo kini nga mga panag-uban pinaagi sa tulo ka mga yawe nga mga pilosopiya:
· Pagkamadanihon ug relatability.
· Pagkakasaligan.
· Viability.
Pagbutang sa mga pilosopiya sa buhat:
· Planning alang sa kalampusan.
· Ibutang ang imong negosyo nga kalo sa.
· Padayon sa negosyo maniwang ug mapuslanon.
Mga yawe sa usa ka malampuson nga nga pamaagi sa negosyo:
· Organisation – plano sa pagprayoridad resulta, ang tanan kinahanglan nga sa mao usab nga panid.
· Disiplina – target resulta, pagpilit resource.
· Efficiency – Smart negosyo kasangkaran ug sa katapusan resulta, paglikay sa personal nga panagbangi.
Unsa nga paagi nga kamo moadto sa pagplano alang sa malampuson Crowdfunding?
· Ang imong negosyo proyekto.
· Financing sa imong inisyatibo.
· Ang imong kampanya.
Ang imong plano kinahanglan nga sa pagtabon sa:
· Produksyon ug sa plano.
· Budget alang sa pagsugod-ug padayon nga gasto.
· Timeline.
· Marketing ug plano kampanya.
Ang imong negosyo o proyekto panginahanglan
SMART
· Piho nga mga – unsa ang imong tumong?
· Masukod – plano milestones sa atubangan sa gasto sa pagplano.
· Assignable – unsa ang imong papel?
· Magmarealistiko – vet sa imong produkto sa atubangan sa paglunsad.
· Tukma sa panahon – sa imong kaugalingon nga deadline ug pagtrabaho ngadto sa niini.
Pondo sa imong inisyatibo
· Planoha ang imong target nga mga tumong ug mga gasto sa tukmang kutob sa mahimo sa paglikay sa bisan unsa nga surprises pinaagi sa pagtrabaho sa usa ka budget:
o Ilista ang tanan nga posible nga mga galastohan.
o Buhata ang imong research.
o unlan sa imong kaugalingon sa kaso sa wala damha motungha.
o Hunahunaa ug sa pag-andam alang sa labing.
Imong mga panginahanglan sa kampanya
Planning.
Page.
Pagtukod sa network.
Paglusad.
Butang nga inyong gikinahanglan
· Usa ka suporta.
· Ang kusgan nga estratehiya sa marketing.
· Ang imong 500% dedikasyon ug drive.
Sa mga elemento sa usa ka pahina nga proyekto
· Ang pagsulti sa imong istorya.
· Hingpiton imong mensahe.
· Ang imong mga supporters ‘mga ganti.
· Pagpakigsulti uban sa imong mga supporters.
Sugyot alang sa pagpalambo sa inyong panid
· Komunikasyon mao ang yawe.
· Walay tech. jargon.
· Social network.
· Tayming alang sa paglusad ug mga updates.
· Makalingaw nga sulod.
· Social pamatuod.
· Feedback atubangan paglunsad.
· Host event- ug adunay laptop diin ang mga tawo mahimo nga mopirma atol sa maong kalihokan.
· Support network.
· Siguroha nga proyekto mao ang usa ka kalampusan sa dili pa moadto sa media.
· Ilakip ang panid sa proyekto URL.
wrapping Up
· Piho mamiminaw,
· Kusganong storytelling.
· Intersecting o Wacky mga ideya.
· Tinuod.
ZAAR
Dakong ideya gipundohan.
Karl Grech
manager
Crowdfunding plataporma.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR gipalihok pinaagi sa PEI Ltd.
Centre alang sa Entrepreneurship & negosyo paglumlum, Dar Guzeppi Zahra, University sa Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM zofunika – ZAAR
The manoti positi Blog anali okonzeka basi monga kulankhula mfundo. Iwo ali chabe zolemba mwamwayi ndinatenga pa nkhani / nkhani I nawo kuti anaperekedwa pakamwa. Poona zimenezi n’zotheka kuti fungulo substantive zinthu zimene zinakambidwa pakamwa pa nkhani / nkhani sali m’gulu positi blog. Choncho owerenga positi Blog akulangizidwa kukatsimikizira za zimene muli ku wolemba / lecturer / munthu kukamba nkhani / nkhani.
Great lingaliro Linkawathandiza
Kulankhula by: Michael Zarb, Stephanie Bonnici ndi Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An nzeru zachibadwa kukula.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
mfundo zazikulu ndalama.

Home


crowdfunding n’chiyani?
ZAAR- mfundo zazikulu ndalama.
Mitundu yofala crowdfunding
· Zochita ndi Zochita kukongoza. Khamu akaganizira ndalama kampani ndi kuzindikira kuti ndalama udzabwezeredwa ndi chidwi.
· Chilungamo crowdfunding – Sale wa mtengo mu bizinesi kwa anthu ndalama chifukwa cha ndalama.
· Refunds / ndalama zochokera crowdfunding – mwachitsanzo Mabungwe NGO a / zaufulu.
N’chifukwa Crowdfunding?
Kuwonjezera kulera ndalama:
· Umboni wa lingaliro.
· Early kutsimikiza kwa maganizo awo.
· Way lolandira chisanadze malamulo ku angathe makasitomala, amenenso viii cashflow.
Kukonzekera kuthandiza inu kupeza Crowdfunded
Mumaganizira pamene muli crowdfunding ‘?
· Community.
· Angasinth.
· Zikhumbo.
· Chilengedwe chathu.
· Trust.
· Society.
· Kudzazidwa mipata.
· Atanthauzo malo.
· Chiopsezo.
· Pamodzi.
Summarise zinthu zimenezi mwa nzeru zitatu izi:
· Chikoka ndi relatability.
· Mukunena.
· Viability.
Kuika nzeru zimenezi:
· Planning bwino.
· Ikani ntchito yanu chipewa pa.
· Khalani ntchito luso ndi opindulitsa.
Chinsinsi njira bizinezi:
· Organisation – dongosolo prioritizing zakambidwa, aliyense ayenera kukhala pa tsamba lomwelo.
· Mwambo – chandamale zotsatira, zopinga gwero.
· Dzuwa – anzeru malonda kukula ndi Mapeto kupewa kusamvana.
Kodi ukhala za kukonzekera crowdfunding bwino?
· Malonda anu ntchito.
· Ndalama anuwo.
· Kampeni anu.
mapulani anu ayenera kuphimba:
· Kupanga ndi dongosolo.
· Bajeti poyambira-ndi ndalama ndi nthawi.
· Nthawi.
· Marketing ndi dongosolo kampeni.
ntchito kapena mapolojekiti zosowa
SMARTT
· Enieni – kodi cholinga chanu?
· Zoyezeka – ndondomeko zikuluzikulu pamaso ndalama mapulani.
· Assignable – cholinga chanu?
· Zosatheka – owona zanyama mankhwala anu pamaso kukulozani.
· Nthawi yake – anapereka nokha tsiku lomalizira ndi cotheka izo.
Ndalama anuwo
· Konzani chandamale zolinga zanu ndi ndalama molondola kupewa akudabwitsani ndi kukonza bajeti:
Inu Lembani ndalama zonse zitheka.
Chonde ntchito yanu.
Inu chisoti nokha ngati n’lakuti mwadzidzidzi.
Inu Taganizirani ndi kukonzekera nyengo yoipa kwambiri.
zisowa zanu ndawala
Planning.
Page.
Nyumba Intaneti.
Afunika.
Zinthu inu muyenera
· A zopezera chithandizo.
· Wangwiro malonda strategy.
· Anu 500% kudzipereka galimoto.
Zochitika za patsamba ntchito
· Kuuza nkhani yanu.
· Kukwaniritsa uthenga wanu.
· Mbali Anu mphoto.
· Kulumikizana ndi khamu lako.
Nsonga kulimbikitsa anu
· Communication ndi ofunika.
· No zamakono. jargon.
· Social Intaneti.
· Nthawi kuponyedwa ndi zosintha.
· Zili zosangalala.
· Umboni Social.
· Feedback pamaso kukulozani.
· Khamu event- ndi laputopu kumene anthu akhoza kulemba pa mwambowu.
· Support Intaneti.
· Onetsetsani ntchito ndi bwino asanapite ku TV.
· Onaninso ulalo ntchito page.
kuzimata Up
· Omvera zosakuluwika,
· Zomveka nthano.
· Intersecting kapena maganizo wacky.
· Zoonadi.
ZAAR
mfundo zazikulu ndalama.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding nsanja.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR ntchito ndi PEI Ltd.
Centre kwa Entrepreneurship & ntchito makulitsidwe, Dar Guzeppi mwachifundo, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015年4月11日 – UOM的起飞 – ZAAR
在这篇博客文章的票据仅仅作为准备谈话要点。它们只是非正式说明我谈话/演讲我参加了一个口头交付时拍的。鉴于此,可以说是进行了交谈/演讲时口头传递的关键实质性内容并不包括在这个博客帖子。因此,本博客文章建议读者寻求撰文/讲师/人给予通话/讲座在此发言的确认。
伟大的想法,资助
通过交谈:迈克尔·扎布,斯蒂芬妮邦尼奇和卡尔格列奇
2015年11月。
迈克尔·斯蒂芬妮+ – 均富会计师行马耳他
卡尔 – ZAAR(P.E.I有限公司)。
均富
成长的本能。
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
伟大的思想资助。

Home


什么是群众集资?
ZAAR-伟大的想法资助。
最常见的类型的众筹
·社交借贷。众人把钱借给一个公司,这些钱将与利息偿还的认识。
·股权众筹 – 出售在一家企业的一些投资者的股权以换取投资。
·退款/基于捐款集资 – 例如由非政府组织/志愿组织使用。
为什么群众筹资?
除了筹集资金:
·概念验证。
·他们的想法的早期验证。
·从潜在客户,这也有助于现金流接受预购的途径。
在帮助准备你Crowdfunded
想到什么,当你有“众筹”?
·社区。
·合作。
·激情。
· 我们的环境。
·信任。
·学会。
·填补空白。
·富民的环境。
·风险。
·一起。
信息Summarise通过三个关键的理念这些关联:
·吸引力和relatability。
·信誉。
· 可行性。
把理念付诸实践:
·规划成功。
·把你的业务帽子。
·保持业务精干和盈利能力。
关键一个成功的商业策略:
·组织 – 计划优先次序的结果,每个人都必须在同一页上。
·纪律 – 目标成果,资源约束。
·效率 – 智能业务范围和最终的结果,避免个人冲突。
你会如何去规划成功的众筹?
·您的商业项目。
·你的融资举措。
·您的广告系列。
你的计划应该包括:
·生产和计划。
·用于启动和持续的成本预算。
· 时间线。
·市场营销和活动计划。
您的企业或项目需求
聪明
·具体 – 你有什么目的?
·可衡量的 – 之前计划的成本计划的里程碑。
·可分配 – 你有什么作用?
·现实 – 兽医推出之前您的产品。
·及时 – 为自己设定最后期限,朝这个方向努力。
你的融资举措
·尽可能准确地规划你的目标的目标和成本通过制定预算,以避免任何意外:
Ø列出所有可能的费用。
Ø做你的研究。
Ø靠垫自己在出现意外情况。
o考虑,并做好最坏的打算。
您的广告系列的需求
规划。
页。
网络建设。
发射。
你需要的东西
·支持网络。
·强大的营销策略。
·您500%的奉献精神和驱动器。
项目页面元素
·讲述你的故事。
·完善您的消息。
·您支持者的奖励。
·与你的支持者沟通。
提示宣传你的页面
·沟通是关键。
·没有高科技。行话。
· 社交网络。
·时序推出和更新。
·娱乐内容。
·社会认同。
·推出之前反馈。
·主机事件 – 并有笔记本电脑,人们可以在活动期间登录。
·支持网络。
·确保项目才去媒体成功。
·包括项目页面的URL。
包起来
·特定的受众,
·引人注目的故事。
·相交或古怪的想法。
·地道。
ZAAR
伟大的思想资助。
卡尔格列奇
经理
群众集资平台。
E:[email protected]
L:+356 7905 0478
T:+356 2340 3982

Home


ZAAR经营的PEI有限公司
中心创业与企业孵化,达累斯萨拉姆Guzeppi扎赫拉,马耳他大学,木西达MSD 2080年,马耳他

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015年4月11日 – UOM的起飛 – ZAAR
在這篇博客文章的票據僅僅作為準備談話要點。它們只是非正式說明我談話/演講我參加了一個口頭交付時拍的。鑑於此,可以說是進行了交談/演講時口頭傳遞的關鍵實質性內容並不包括在這個博客帖子。因此,本博客文章建議讀者尋求撰文/講師/人給予通話/講座在此發言的確認。
偉大的想法,資助
通過交談:邁克爾·扎布,斯蒂芬妮邦尼奇和卡爾格列奇
2015年11月。
邁克爾·斯蒂芬妮+ – 均富會計師行馬耳他
卡爾 – ZAAR(P.E.I有限公司)。
均富
成長的本能。
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
偉大的思想資助。

Home


什麼是群眾集資?
ZAAR-偉大的想法資助。
最常見的類型的眾籌
·社交借貸。眾人把錢借給一個公司,這些錢將與利息償還的認識。
·股權眾籌 – 出售在一家企業的一些投資者的股權以換取投資。
·退款/基於捐款集資 – 例如由非政府組織/志願組織使用。
為什麼群眾籌資?
除了籌集資金:
·概念驗證。
·他們的想法的早期驗證。
·從潛在客戶,這也有助於現金流接受預購的途徑。
在幫助準備你Crowdfunded
想到什麼,當你有“眾籌”?
·社區。
·合作。
·激情。
· 我們的環境。
·信任。
·學會。
·填補空白。
·富民的環境。
·風險。
·一起。
信息Summarise通過三個關鍵的理念這些關聯:
·吸引力和relatability。
·信譽。
· 可行性。
把理念付諸實踐:
·規劃成功。
·把你的業務帽子。
·保持業務精幹和盈利能力。
關鍵一個成功的商業策略:
·組織 – 計劃優先次序的結果,每個人都必須在同一頁上。
·紀律 – 目標成果,資源約束。
·效率 – 智能業務範圍和最終的結果,避免個人衝突。
你會如何去規劃成功的眾籌?
·您的商業項目。
·你的融資舉措。
·您的廣告系列。
你的計劃應該包括:
·生產和計劃。
·用於啟動和持續的成本預算。
· 時間線。
·市場營銷和活動計劃。
您的企業或項目需求
聰明
·具體 – 你有什麼目的?
·可衡量的 – 之前計劃的成本計劃的里程碑。
·可分配 – 你有什麼作用?
·現實 – 獸醫推出之前您的產品。
·及時 – 為自己設定最後期限,朝這個方向努力。
你的融資舉措
·盡可能準確地規劃你的目標的目標和成本通過制定預算,以避免任何意外:
Ø列出所有可能的費用。
Ø做你的研究。
Ø靠墊自己在出現意外情況。
o考慮,並做好最壞的打算。
您的廣告系列的需求
規劃。
頁。
網絡建設。
發射。
你需要的東西
·支持網絡。
·強大的營銷策略。
·您500%的奉獻精神和驅動器。
項目頁面元素
·講述你的故事。
·完善您的消息。
·您支持者的獎勵。
·與你的支持者溝通。
提示宣傳你的頁面
·溝通是關鍵。
·沒有高科技。行話。
· 社交網絡。
·時序推出和更新。
·娛樂內容。
·社會認同。
·推出之前反饋。
·主機事件 – 並有筆記本電腦,人們可以在活動期間登錄。
·支持網絡。
·確保項目才去媒體成功。
·包括項目頁面的URL。
包起來
·特定的受眾,
·引人注目的故事。
·相交或古怪的想法。
·地道。
ZAAR
偉大的思想資助。
卡爾格列奇
經理
群眾集資平台。
E:[email protected]
L:+356 7905 0478
T:+356 2340 3982

Home


ZAAR經營的PEI有限公司
中心創業與企業孵化,達累斯薩拉姆Guzeppi扎赫拉,馬耳他大學,木西達MSD 2080年,馬耳他

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM TakeOff – ZAAR
Is sonus chi in st’articulu bloggu eranu priparati à parta comu punti parrannu. Iddi sunnu na duppia note, informal I pigliò duranti la cultura / visite I friquintau ca fu trasmessa ucca. In vista di chissu è pussibili ca elementi substantive chiavi ca eranu mandatu à ucca duranti la cultura / visite nun sunnu nclusi nta st’articulu bloggu. Dunque si pò, lettori di st’articulu bloggu à circà cunferma di dichiarazzioni fattu chjaramente da l’autore / Litturi / persona chì dà i conversazione / a lizzioni.
Great Idea à Funding
Talk by: Michael Zarb, Stephanie Bonnici e Karl GRECH
Nuvembre di u 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An istintu di crescita.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Great ideas finanzatu.

Home


Cosa hè crowdfunding?
gran ‘idei ZAAR- finanzatu.
Most scrive un cumuni di crowdfunding
· Merci-di-avance solli. A ghjente hà da appurtà soldi à una cumpagnia cu la cumprinzioni ca li sordi ca n gnornu avanti cù interessu.
· Equity crowdfunding – Sale di un palu à un impresa a un nùmmuru di Investisseur in canciu di investimentu.
· RIMBORSU / rialu di basa crowdfunding – p.e. usatu par urganisazione / vuluntaria d’ONG.
Perchè Crowdfunding?
Sparti di tanticchièdda fondi:
· Omo di cuncettu.
· Cunvalidazione Elu di a so idea.
· Manera di riciviri pre-cumandati da u putenziale u clienti, chì l ‘AIDS ancu inf.
Preparation à aiutannusi c’arriva Crowdfunded
Chi ci veni a menti, quannu tu ha ‘crowdfunding’?
· Community.
· Ital.
· Sarl.
· U nostru ambiente.
· Trust.
· Societa.
· Lassai Filling.
· Bereichernd alentours.
· Risichi.
· Salvi Regina.
Summarise sti associ per mezu di trè filusufìi chiavi:
· Attractiveness e relatability.
· Cridibilità.
· Viability.
Trata fori la filusufìi in pratica:
· Pianificazioni di lu successu.
· Mittitivi lu cappidduzzu los nantu.
· Cecceccu e los magro è prufittu.
Chiavi à una strategia los riesciuta:
· Organisation – outcomes pianu capitalisez-, ognunu deve esse à listessa pàgina.
· Disciplina – risultatu di testu, custrizzione risorsa.
· Efficacità – circulu los inteligente e risultatu fini, evitendu di cunfritti persunale.
Comu vo ‘avvinta preparanu per crowdfunding furtunata?
· U vostru prughjettu affare.
· Finanzamentu a vostra azzione.
· Your campagna.
Your pianu deve copre:
· Production e lu pianu.
· Budget di start-up e spesi pedagogicu.
· Timeline.
· Gheorghe è pianu campagna.
Your bisogni los o di prughjettu
SMART
· Specific – ciò chì hè u vostru scopu?
· Measurable – Milestones pianu davanti à spesi di pianificazione.
· Assignable – ciò chì hè a vostra participazione?
· Realistu – veterinari u vostru pruduttu prima di sparannu.
· Pianificazione – pona se attimpata è u travagliu versu lu.
Finanzamentu a vostra azzione
· Contu vostru i scopi e spesi testu comu precisamente pussibule, à francà si di i surpresi da u travagliu fora un bugettu:
FRATELLO SOLE SORELLA Musei tutti i spisi pussibuli.
FRATELLO SOLE SORELLA fare a vostra ricerca.
FRATELLO SOLE SORELLA Puericultura présenter in casu di Nasci inaspettata.
FRATELLO SOLE SORELLA Guarda, appruntà di lu viziu cchiù.
Your bisogni spidizzioni
Planning.
Page.
Sale di rete.
Jittata.
Cosi chi Mulateri Di L’bisognu
· A reta sustegnu.
· Furzutu strategia u marketing.
· Your 500% divuzioni e voglia.
L’elementi di una pagina di prughjettu
· Tomba u to racontu.
· Pirfiziuneghja u vostru messagiu.
· Duna Your partighjani ‘.
· Sec cù u vostru partighjani.
Cunsiglii di a prumuzioni di a vostra pagina
· Communication è fundamintali.
· No bot. infurmàticu.
· Rete suciale.
· Out di ghjochi è fighja.
· Van cuntenutu.
· Prova Social.
· Songs, prima di sparannu.
· Event- U Pranzu e me presente induve ghjente ponu firmà duranti l ‘eventu.
· Reta Support.
· Siate prugettu hè un successu prima andavanu à i mezi di cumunicazione.
· Includunu lu URL pagina prugettu.
Wrapping Up
· Spittaturi Specific,
· Cliche stu testu.
· GUAICURIAN o idee Wacky.
· Authentic.
ZAAR
Great ideas finanzatu.
Karl GRECH
diritturi
piattaforma Crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR operata da PEI art
Centre per Intraprenariatu & francese incubation los, Dar Guzeppi Zahra, di l’Università di Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM polijetanja – Zaar
Bilješke u ovom blogu su pripremljeni isključivo pričaju bodova. Oni su samo neslužbene bilješke sam uzeo tijekom razgovora / predavanju sam pohađao koja se daje oralno. S obzirom na to da je moguće da ključni materijalni elementi koji su dati oralno tijekom razgovora / predavanja nisu uključeni u ovom blogu. Stoga čitatelji ovom blogu se savjetuje da traže potvrdu o izjavama ovdje od autora / predavača / osobe koja daje Razgovor / predavanje.
Odlična ideja za financiranje
Razgovor: Michael Zarb Stephanie Bonnici i Karl Grech
Studenog 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I doo).
Grant Thornton
Nagon za rast.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Velike ideje financira.

Home


Što je grupnog financiranja?
ZAAR- velike ideje financira.
Najčešće vrste grupno financiranje
· Peer-to-Peer pozajmljivanje. Mnoštvo posuđuje novac u tvrtku s razumijevanjem da će novac treba vratiti s kamatama.
· Equity grupnog financiranja – Prodaja udjela u poslovanju s brojnim investitorima u zamjenu za ulaganja.
· Povrati / donacija temelji grupnog financiranja – pr koristi / dobrovoljnim organizacijama NVO.
Zašto Grupno financiranje?
Osim prikupljanja sredstava:
· Dokaz koncepta.
· Rano priznanje njihove ideje.
· Način primanja predbilježbi od potencijalnih kupaca, koji također pomaže novca.
Priprema u pomoći da dobijete Crowdfunded
Ono što padne na pamet kad imate “”grupno financiranje””?
· Zajednice.
· Suradnja.
· Strasti.
· Naš okoliš.
· Trust.
· Društva.
· Punjenje praznine.
· Obogaćivanje okolinu.
· Opasnost.
· Zajedno.
Navedite ove udruge kroz tri ključna filozofija:
· Atraktivnost i relatability.
· Vjerodostojnost.
· Održivost.
Stavljanje filozofije u praksi:
· Planiranje za uspjeh.
· Stavite svoje poslovanje šešir.
· Držite poslovanje mršav i isplativo.
Tipke za uspješnu poslovnu strategiju:
· Organizacija – Plan postavljanja prioriteta rezultate, svi moraju biti na istoj stranici.
· Disciplina – meta ishod, ograničenost resursa.
· Učinkovitost – pametna opseg poslovanja i krajnji rezultat, izbjegavanje osobnih sukoba.
Kako ćete ići oko planiranja za uspješno grupno financiranje?
· Vaš poslovni projekt.
· Financiranje svoju inicijativu.
· Kampanja.
Vaš plan treba obuhvatiti:
· Izrada i plan.
· Proračun za start-up i stalne troškove.
· Timeline.
· Marketing i planiranje kampanje.
Vaši poslovni ili projekt treba
PAMETAN
· Specifična – što je vaš cilj?
· Mjerljiv – planirati događaje prije planiranja troškova.
· Dodjeljivanja – koja je vaša uloga?
· Realno – Veterinar je vaš proizvod prije pokretanja.
· Pravovremeno – postaviti sebi rok i raditi prema njemu.
Financiranje svoju inicijativu
· Planirajte svoje zacrtane ciljeve i troškove što je točnije moguće izbjeći bilo iznenađenja radeći iz proračuna:
o Popis svih mogućih troškova.
o Da li Vaše istraživanje.
o Jastuk se u slučaju neočekivano javlja.
o razmatra i pripremiti za najgore.
Vaše potrebe kampanje
Planiranje.
Stranica.
Izgradnja mreže.
Porinuće.
Što vam je potrebno
· Za podršku mreže.
· Robusna marketinške strategije.
· Vaš 500% predanost i pogon.
Elementi stranici projekta
· Govori svoju priču.
· Usavršavanje poruku.
· Vaši navijača ‘nagrade.
· Komunikacija s vašim navijačima.
Savjeti za promoviranje svoje stranice
· Komunikacija je ključ.
· Ne tech. žargon.
· Društvene mreže.
· Vrijeme za lansiranje i obnove.
· Zabavni sadržaj.
· Društvena dokaz.
· Povratne informacije prije pokretanja.
· Host događaj- i imati laptop gdje se ljudi mogu potpisati tijekom događaja.
· Podrška mreže.
· Provjerite je li projekt je uspjeh prije odlaska u medijima.
· Uključi URL stranice projekta.
Završavati
· Određenu publiku,
· Prisiljavanje pripovijedanja.
· Presijecaju ili otkačeno ideje.
· Autentičan.
Zaar
Velike ideje financira.
Karl Grech
Menadžer
Grupno financiranje platformi.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar upravljao PEI Ltd.
Centar za poduzetništvo i poslovne inkubacije, Dar Guzeppi Zahra, Sveučilište u Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM Takeoff – Zaar
Noterne i denne blog indlæg var udelukkende forberedt som samtaleemner. De er blot uformelle notater jeg tog under snak / lecture jeg deltog, der blev leveret mundtligt. På baggrund af dette er det muligt, at de vigtigste materielle elementer, der blev leveret mundtligt under foredraget / lecture ikke er inkluderet i dette blog-indlæg. Derfor læsere af denne blog-indlæg rådes til at søge bekræftelse af erklæringer heri fra forfatteren / lektor / person, der giver den snak / lecture.
God idé at Funding
Tal af: Michael Zarb, Stephanie Bonnici og Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
En instinkt for vækst.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Store ideer finansieret.

Home


Hvad er crowdfunding?
ZAAR- gode ideer finansieret.
De fleste almindelige typer af crowdfunding
· Peer-to-Peer udlån. Publikum låner penge til et selskab med den forståelse, at pengene vil blive tilbagebetalt med renter.
· Equity crowdfunding – Salg af en andel i en virksomhed til en række investorer til gengæld for investeringen.
· Tilbagebetalinger / donation baseret crowdfunding – f.eks bruges af NGO’er / Frivillige organisationer.
Hvorfor Crowdfunding?
Udover at skaffe midler:
· Proof of concept.
· Tidlig validering af deres idé.
· Way modtage forudbestillinger fra potentielle kunder, hvilket også hjælpemidler cashflow.
Forberedelse i at hjælpe dig med at få Crowdfunded
Hvad kommer til at tænke, når du har “”crowdfunding ‘?
· Fællesskab.
· Samarbejde.
· Lidenskaber.
· Vores miljø.
· Tillid.
· Society.
· Udfylde huller.
· Berigelse omgivelser.
· Risiko.
· Sammen.
Sammenfatte disse foreninger gennem tre centrale filosofier:
· Tiltrækningskraft og relatability.
· Troværdighed.
· Levedygtighed.
Sætte filosofier i praksis:
· Planlægning for succes.
· Sæt din virksomhed hat på.
· Hold business lean og rentabel.
Nøgler til en vellykket forretningsstrategi:
· Organisation – plan Prioritering resultater, skal alle være på samme side.
· Disciplin – target resultat, ressourcemæssige begrænsninger.
· Effektivitet – smart forretning anvendelsesområde og slutresultatet, undgå personlige konflikter.
Hvordan vil du gå om planlægning for vellykket crowdfunding?
· Din virksomhed projekt.
· Finansiering dit initiativ.
· Din kampagne.
Din plan bør omfatte:
· Produktion og planen.
· Budget for opstart og løbende omkostninger.
· Tidslinje.
· Marketing og kampagne planen.
Din virksomhed eller projekt behov
SMART
· Særlige – hvad er dit mål?
· Målbar – plan milepæle før planlægning omkostninger.
· Tildelbart – hvad er din rolle?
· Realistisk – dyrlæge dit produkt før lanceringen.
· Rettidig – sæt dig selv deadline og arbejde hen imod det.
Finansiering dit initiativ
· Planlæg dit mål mål og omkostninger så præcist som muligt for at undgå overraskelser ved at arbejde ud et budget:
o List alle mulige udgifter.
o Gør din forskning.
o Cushion dig selv i tilfælde af uventet opstår.
o Overveje og forberede sig på det værste.
Din kampagne skal
Planlægning.
Side.
Bygning af netværk.
Oplæg.
Ting du skal bruge
· En støtte netværk.
· Robust markedsføringsstrategi.
· Din 500% engagement og drive.
Elementer af et projekt side
· At fortælle din historie.
· Perfektionere din besked.
· Dine tilhængernes belønninger.
· Kommunikation med dine tilhængere.
Tips til at fremme din side
· Kommunikation er nøglen.
· Ingen tech. jargon.
· Sociale netværk.
· Timing til lancering og opdateringer.
· Underholdende indhold.
· Social bevis.
· Feedback før lanceringen.
· Host event- og har laptop, hvor folk kan tilmelde under arrangementet.
· Support netværk.
· Sørg for, at projektet er en succes før de går til medierne.
· Medtag projektet webadresse.
Afslutter
· Særlige publikum,
· Overbevisende historiefortælling.
· Krydsende eller skøre ideer.
· Authentic.
Zaar
Store ideer finansieret.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding platform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar drives af PEI Ltd.
Center for Entreprenørskab & virksomhedsudvikling, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM TakeOff – ZAAR
De notities in deze blog post zijn uitsluitend opgesteld als praten punten. Ze zijn louter informele aantekeningen die ik nam tijdens het gesprek / lezing die ik bijwoonde, dat oraal werd afgeleverd. Met het oog hierop is het mogelijk dat de belangrijkste inhoudelijke elementen die mondeling tijdens de bespreking / lezing werden afgeleverd niet zijn opgenomen in deze blog post. Daarom lezers van dit blog post wordt geadviseerd om de bevestiging van de verklaringen in dit document gemaakt van de auteur / docent / persoon die het gesprek / lezing te zoeken.
Geweldig idee om Funding
Lezing door: Michael Zarb, Stephanie Bonnici en Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Een instinct voor groei.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Goede ideeën worden gefinancierd.

Home


Wat is crowdfunding?
ZAAR- goede ideeën gefinancierd.
De meest voorkomende vormen van crowdfunding
· Peer-to-peer leningen. De menigte leent geld om een bedrijf met dien verstande dat het geld zal worden terugbetaald met rente.
· Equity crowdfunding – Verkoop van een belang in een bedrijf aan een aantal beleggers in ruil voor investeringen.
· Restitutie / donatie gebaseerd crowdfunding – bijv. gebruikt door / Vrijwilligersorganisaties NGO’s.
Waarom Crowdfunding?
Naast het werven van fondsen:
· Proof of concept.
· Vroege validatie van hun idee.
· Weg van het ontvangen van pre-orders van potentiële klanten, die ook helpt cashflow.
Voorbereiding in het helpen krijg je Crowdfunded
Wat in je opkomt als je ‘crowdfunding’?
· Gemeenschap.
· Samenwerking.
· Passions.
· Onze omgeving.
· Trust.
· Maatschappij.
· Vullen hiaten.
· Verrijking omgeving.
· R.
· Together.
Vat deze verenigingen door middel van drie belangrijke filosofieën:
· Aantrekkelijkheid en relatability.
· Geloofwaardigheid.
· Levensvatbaarheid.
Aanbrengen van de filosofieën in de praktijk:
· Planning voor succes.
· Zet uw bedrijf hoed op.
· Houd het bedrijfsleven mager en winstgevend.
Sleutels tot een succesvolle business-strategie:
· Organisatie – plannen prioritering resultaten, iedereen moet op dezelfde pagina.
· Discipline – doel uitkomst, beperkte middelen.
· Efficiëntie – slimme zakelijke omvang en eindresultaat, het vermijden van persoonlijke conflicten.
Hoe ga je over de planning voor een succesvolle crowdfunding?
· Uw business project.
· Financiering van uw initiatief.
· Uw campagne.
Uw plan moet betrekking hebben op:
· De productie en het plan.
· Budget voor start-up en de lopende kosten.
· Tijdlijn.
· Marketing en plan de campagne.
Uw bedrijf of project behoeften
SLIM
· Specifiek – wat is uw doel?
· Meetbaar – Plan mijlpalen voor planning kosten.
· Toewijsbare – wat is uw rol?
· Realistisch – dierenarts uw product voor de lancering.
· Tijdige – stel jezelf deadline en werken aan het.
Financiering van uw initiatief
· Plan uw doelgroep doelen en de kosten zo nauwkeurig mogelijk om eventuele verrassingen te voorkomen door het uitwerken van een budget:
o Een lijst van alle mogelijke kosten.
o Doe je onderzoek.
o Kussen jezelf in het geval van onverwachte zich voordoet.
o Overweeg en voor te bereiden op het ergste.
Uw campagne behoeften
Planning.
Pagina.
De bouw van de netwerken.
Lancering.
Wat je nodig hebt
· Een ondersteunend netwerk.
· Robuuste marketing strategie.
· Uw 500% inzet en drive.
Elementen van een project pagina
· Het vertellen van je verhaal.
· Het perfectioneren van uw bericht.
· Beloningen uw supporters ‘.
· Communiceren met je supporters.
Tips voor het promoten van uw pagina
· Communicatie is de sleutel.
· Geen tech. jargon.
· Sociale netwerken.
· De timing voor de lancering en updates.
· Mee naartoe content.
· Sociaal bewijs.
· Feedback voor de lancering.
· Host event- en hebben een laptop waar mensen kunnen ondertekenen tijdens het evenement.
· Ondersteuning netwerk.
· Zorg ervoor dat het project een succes voordat ik naar de media.
· Neem de projectpagina URL.
Afsluiten
· Specifieke doelgroep,
· Boeiende verhalen.
· Snijdende of gekke ideeën.
· Authentieke.
ZAAR
Goede ideeën worden gefinancierd.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding platform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR bediend door PEI Ltd.
Centre for Entrepreneurship & Business Incubation, Dar Guzeppi Zahra, Universiteit van Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04.11.2015 – UOM TakeOff – Zaar
Poznámky v tomto blogu byly připraveny výhradně jako mluvících bodů. Jsou to pouhé neformální poznámky, které jsem učinil v průběhu hovoru / přednášce jsem se zúčastnil, který byl vynesen ústně. Z tohoto pohledu je možné, že klíčové podstatné prvky, které byly dodány ústně během talk / přednášky nejsou zahrnuty v tomto blogu. Proto se čtenáři tohoto blogu se doporučuje požadovat potvrzení prohlášení zde vyrobených od autora / lektor / osoby poskytující talk / přednášku.
Skvělý nápad na financování
Talk: Michael Zarb Stephanie Bonnici a Karl Grech
Listopadu 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Instinkt pro růst.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Skvělé nápady financovány.

Home


Co je crowdfunding?
ZAAR- skvělé nápady financovány.
Mezi nejčastější typy crowdfunding
· Peer-to-Peer půjčování. Dav půjčuje peníze do firmy s tím, že peníze budou splaceny is úroky.
· Equity crowdfunding – Prodej podílu v podniku do většího počtu investorů výměnou za investice.
· Náhrady / dárcovství založené crowdfunding – např. používaný / dobrovolných organizací NGO.
Proč crowdfunding?
Kromě získávání prostředků:
· Ověření konceptu.
· Předčasné validace jejich nápad.
· Způsob přijímání předobjednávek z potenciálních zákazníků, což také cashflow AIDS.
Příprava vám pomůže dostat Crowdfunded
Co přijde na mysl, když máte “”crowdfunding””?
· Community.
· Spolupráce.
· Vášně.
· Naše životní prostředí.
· Důvěra.
· Společnost.
· Zaplnění mezer.
· Obohacení prostředí.
· Risk.
· Together.
Shrnout těchto sdružení prostřednictvím tří hlavních filozofií:
· Atraktivita a relatability.
· Důvěryhodnost.
· Životaschopnost.
Uvedení filozofie do praxe:
· Plánování pro úspěch.
· Dejte si obchodní klobouk.
· Udržujte podnikání štíhlý a ziskové.
Klíčem k úspěšné obchodní strategie:
· Organizace – výsledky plán stanovení priorit, každý musí být na stejné straně.
· Disciplína – cílová výsledek, omezení zdrojů.
· Efektivita – chytrý obchodní zaměření a konečný výsledek, aby se zabránilo osobní konflikty.
Jak se vám jít o plánování pro úspěšné crowdfunding?
· Váš podnikatelský projekt.
· Financování svou iniciativu.
· Vaše kampaň.
Váš plán by měl zahrnovat:
· Výroba a plán.
· Rozpočet pro start-up a průběžné náklady.
· Časová osa.
· Marketing a plán kampaně.
Vaše obchodní nebo projekt potřebuje
CHYTRÝ
· Specifické – jaký je váš cíl?
· Měřitelné – plan milníky před odečtením nákladů plánování.
· Přiřaditelný – jaká je vaše role?
· Realistické – veterinář váš produkt před spuštěním.
· Včasné – nastavit si lhůtu a pracovat na něm.
Financování svou iniciativu
· Naplánujte si cílové cíle a náklady co možná nejpřesněji, aby se předešlo nějaké překvapení tím, že pracuje rozpočet:
o Seznam všech možných nákladů.
o Do vašeho výzkumu.
o Cushion se v případě neočekávané vzniká.
o Zvážit a připravit se na nejhorší.
Vaše potřeby kampaně
Plánování.
Strana.
Budování sítí.
Spouštění.
Věci, které budete potřebovat
· Podpůrnou síť.
· Robustní marketingové strategie.
· Váš 500% obětavost a pohonu.
Prvky stránky projektu
· Vyprávění svého příběhu.
· Oboustranný tisk svou zprávu.
· Odměny vaše fanoušky.
· Komunikace s podporovateli.
Tipy pro propagaci stránky
· Komunikace je klíčem.
· No tech. žargon.
· Sociální sítě.
· Načasování startu a aktualizace.
· Zábavný obsah.
· Sociální důkaz.
· Zpětná vazba před spuštěním.
· Hostitel Event- a mají notebook, kde se lidé mohou podepsat v průběhu akce.
· Podpora sítě.
· Ujistěte se, že projekt je úspěšný před odchodem do médií.
· Je projekt adresu URL stránky.
balil
· Specifické publikum,
· Přesvědčivé vyprávění.
· Protínající se nebo šílené nápady.
· Authentic.
Zaar
Skvělé nápady financovány.
Karl Grech
Manažer
Crowdfunding platformu.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar provozuje společnost PEI Ltd.
Centrum pro podnikání a podnikatelské inkubátory, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
04/11/2015 – UOM TakeOff – ZAAR
The notes in this blog post were prepared solely as talking points. They are merely informal notes I took during the talk / lecture I attended that was delivered orally. In view of this it is possible that key substantive elements that were delivered orally during the talk/lecture are not included in this blog post. Therefore readers of this blog post are advised to seek confirmation of statements made herein from the author / lecturer / person giving the talk / lecture.
Great Idea to Funding
Talk by: Michael Zarb, Stephanie Bonnici and Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An instinct for growth.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Great ideas funded.

Home


What is crowdfunding?
ZAAR- great ideas funded.
Most common types of crowdfunding
· Peer-to-Peer lending. The crowd lends money to a company with the understanding that the money will be repaid with interest.
· Equity crowdfunding – Sale of a stake in a business to a number of investors in return for investment.
· Refunds/donation based crowdfunding – e.g. used by NGO’s / Voluntary organisations.
Why Crowdfunding?
Besides raising funds:
· Proof of concept.
· Early validation of their idea.
· Way of receiving pre-orders from potential customers, which also aids cashflow.
Preparation in helping you get Crowdfunded
What comes to mind when you have ‘crowdfunding’?
· Community.
· Collaboration.
· Passions.
· Our environment.
· Trust.
· Society.
· Filling gaps.
· Enriching surroundings.
· Risk.
· Together.
Summarise these associations through three key philosophies:
· Attractiveness and relatability.
· Credibility.
· Viability.
Putting the philosophies into practice:
· Planning for success.
· Put your business hat on.
· Keep business lean and profitable.
Keys to a successful business strategy:
· Organisation – plan prioritising outcomes, everyone must be on the same page.
· Discipline – target outcome, resource constraints.
· Efficiency – smart business scope and end result, avoiding personal conflicts.
How will you go about planning for successful crowdfunding?
· Your business project.
· Financing your initiative.
· Your campaign.
Your plan should cover:
· Production and the plan.
· Budget for start-up and ongoing costs.
· Timeline.
· Marketing and campaign plan.
Your business or project needs
SMART
· Specific – what is your aim?
· Measurable – plan milestones before planning costs.
· Assignable – what is your role?
· Realistic – vet your product before launching.
· Timely – set yourself deadline and work towards it.
Financing your initiative
· Plan your target goals and costs as accurately as possible to avoid any surprises by working out a budget:
o List all possible expenses.
o Do your research.
o Cushion yourself in case of unexpected arises.
o Consider and prepare for the worst.
Your campaign needs
Planning.
Page.
Building of networks.
Launching.
Things you’ll need
· A support network.
· Robust marketing strategy.
· Your 500% dedication and drive.
Elements of a project page
· Telling your story.
· Perfecting your message.
· Your supporters’ rewards.
· Communicating with your supporters.
Tips for promoting your page
· Communication is key.
· No tech. jargon.
· Social networks.
· Timing for launch and updates.
· Entertaining content.
· Social proof.
· Feedback before launching.
· Host event- and have laptop where people can sign during the event.
· Support network.
· Make sure project is a success before going to the media.
· Include the project page URL.
Wrapping Up
· Specific audience,
· Compelling storytelling.
· Intersecting or wacky ideas.
· Authentic.
ZAAR
Great ideas funded.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding platform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR operated by PEI Ltd.
Centre for Entrepreneurship & business incubation, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM ekflugo – ZAAR
La notoj en tiu blog estis preparita ekskluzive kiel parolas punktoj. Ili estas nur neformalaj notoj mi prenis dum la diskuto / prelegon mi ĉeestis, transdonita parole. Konsiderante ĉi tio eblas ke ŝlosilo substantiva elementoj kiuj estis transdonitaj parole dum la diskuto / prelego ne estas inkluditaj en ĉi tiu blog. Tial la legantoj de ĉi tiu bloga poŝto estas konsilita serĉi konfirmon de deklaroj faritaj ene difinitaj de la aŭtoro / preleganto / persono donanta la diskuto / prelego.
Granda Ideo por Financado
Parolado de: Michael Zarb, Stephanie Bonnici kaj Karl Grech
Novembro 2015.
Michael + Estefania – Grant Thornton Malto
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Instinkton por kresko.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Grandaj ideoj financita.

Home


Kio estas crowdfunding?
ZAAR- grandaj ideoj financita.
Plej komunaj tipoj de crowdfunding
· Peer-to-Peer pruntoj. La amaso pruntedonas monon al kompanio kun la kompreno ke la mono estos repagita kun intereso.
· Equity crowdfunding – Vendo de paliso en negoco por multaj investantoj kontraŭ investo.
· Repagoj / donaco bazita crowdfunding – ekz-e uzata de ONG / Volontula organizoj.
Kial Crowdfunding?
Krom kolektas monon:
· Pruvo de koncepto.
· Frua validumado de lia ideo.
· Vojo de ricevi antaŭ-ordoj de potencialaj klientoj, kiu ankaŭ helpas Cashflow.
Preparado en helpanta vin akiri Crowdfunded
Kio venas atenti kiam vin havas ‘crowdfunding’?
· Komunumo.
· Kunlaborado.
· Pasioj.
· Nia medio.
· Trust.
· Socio.
· Filling breĉoj.
· Riĉigi medio.
· Risko.
· Kune.
Summarise tiuj asocioj tra tri ŝlosilaj filozofioj:
· Alloga kaj relatability.
· Kredindeco.
· Sustentabilidad.
Metante la filozofioj en praktiko:
· Planado por sukceso.
· Metu vian negocon ĉapelon.
· Teni negoco malgrasa kaj profitodona.
Ŝlosiloj al sukcesa komerca strategio:
· Organizo – plano priorizando rezultoj, ĉiuj devas esti sur la sama paĝo.
· Disciplino – celo rezulto, rimedo devigoj.
· Efikeco – inteligenta negoco amplekso kaj fina rezulto, evitante personajn konfliktojn.
Kiel vi iras pri planado por sukcesa crowdfunding?
· Via negoco projekto.
· Financing via iniciato.
· Via kampanjo.
Via plano devus kovri:
· Produktado kaj la plano.
· Buĝeto por start-up kaj daŭranta enspezoj.
· Templinio.
· Marketing kaj kampanjo planon.
Via negoco aŭ projekto bezonoj
LERTA
· Specifaj – kio estas via celo?
· Mezurebla – plano limŝtonoj antaŭ planado kostoj.
· Asignable – kio estas via rolo?
· Realisma – veterinaro via produkto antaŭ ĵeti.
· Timely – starigis mem limdato kaj laboradi tiucele.
Financi via iniciato
· Plani vian celon celoj kaj kostoj kiel precize kiel ebla por eviti ajnan surprizoj de eliranta buĝeto:
o Listigi ĉiujn eblajn elspezoj.
o Faru vian esploron.
o kuseno vin en kazo de neatenditaj ekestas.
o Konsideri kaj prepari por la plej malbona.
Via kampanjo bezonoj
Planado.
Paĝo.
Konstruaĵo de retoj.
Ĵeto.
Aĵoj vi bezonas
· Al apogon reto.
· Fortika marketing strategio.
· Via 500% dediĉo kaj stirado.
Elementoj de projekto paĝon
· Rakontante via rakonto.
· Perfektigante vian mesaĝon.
· Via subtenantoj rekompencoj.
· Komunikante kun via subtenantoj.
Konsiloj por promocii vian paĝon
· Komunikado estas kerna.
· Neniu tech. ĵargono.
· Sociaj retoj.
· Timing por lanĉo kaj ĝisdatigoj.
· Entertaining enhavo.
· Socia pruvo.
· Rimarkojn antaŭ ĵeti.
· Gastiganto event- kaj havas tekkomputilon kie homoj povas subskribi dum la okazaĵo.
· Subteno reto.
· Certiĝu projekto estas sukceso antaŭ iri al la amaskomunikiloj.
· Inkluzivi la projekto paĝon URL.
Postvortoj
· Specifaj spektantaro,
· Konvinka rakontado.
· Sekcanta aŭ freneza ideoj.
· Aŭtentikaj.
ZAAR
Grandaj ideoj financita.
Karl Grech
direktisto
Crowdfunding platformo.
Kaj: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR operaciita de PEI Ltd.
Centro por Entreprenemo & negoco kovado, Dar Guzeppi Zahra, Universitato de Malto, Msida MSD 2080, Malto

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM õhkutõusu – Zaar
Lisades selle blogi postitus valmistati üksnes jututeemadega. Nad on lihtsalt mitteametlik märkmed võtsin ajal rääkida / loeng Käisin et anti suuliselt. Seda silmas pidades on võimalik, et tähtsamad elemendid, mis olid esitatud suuliselt rääkida / loeng ei kuulu selle blogi postitus. Seetõttu lugejad selle blogi postitus on soovitatav saada kinnitust avaldused siin autori / lektor / andja rääkida / loeng.
Suur idee Rahastamine
Rääkige poolt: Michael Zarb, Stephanie Bonnici ja Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Instinkt kasvu.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Hea ideid rahastatud.

Home


Mis on Ühisrahastuse?
ZAAR- häid ideid rahastatud.
Kõige tüüpilisemad Ühisrahastuse
· Peer-to-Peer laenudest. Rahvas laenab ettevõttele raha arusaam, et raha tagasi maksta koos intressiga.
· Equity Ühisrahastuse – müük osaluse äri paljudele investoritele vastutasuks investeeringuid.
· Toetused / annetuse põhineb Ühisrahastuse – nt kasutavad MTÜ / Vabatahtlikud organisatsioonid.
Miks Ühisrahastus?
Peale raha kogumine:
· Tõendi mõiste.
· Varajase kinnituse nende mõte.
· Way saada pre-tellimusi potentsiaalsetele klientidele, mis samuti aitab rahavoog.
Ettevalmistus, mis aitab teil saada Crowdfunded
Mis pähe tuleb, kui sul on “”Ühisrahastuse””?
· Ühenduses.
· Koostöö.
· Kirgi.
· Meie keskkond.
· Trust.
· Society.
· Täites lünki.
· Rikastamine ümbrust.
· Oht.
· Koos.
Tehke kokkuvõte neid ühendusi läbi kolme peamise filosoofiaid:
· Atraktiivsus ja relatability.
· Usaldusväärsus.
· Eluvõime.
Haara filosoofiaid praktikas:
· Planeerimine edu.
· Pane oma äri mütsi.
· Hoidke äri kõhn ja kasumlik.
Võtmed edukas äristrateegia:
· Organisatsiooni – kava prioriteetsuse tulemusi, igaüks peab olema samal lehel.
· Distsipliin – eesmärgiks tulemuse, ressursside piiratus.
· Efektiivsus – tark äri ulatust ja lõpptulemus, vältides isiklikke probleeme.
Kuidas minna umbes planeerimine edukas Ühisrahastuse?
· Teie äriprojekt.
· Kuidas finantseerida oma algatusel.
· Kampaaniat.
Teie programm peab hõlmama:
· Tootmine ja kava.
· Eelarve alustavatele ja jooksvad kulud.
· Timeline.
· Marketing ja kampaania plaan.
Oma äri või projekti vajadustele
SMART
· Konkreetsed – milline on teie eesmärk?
· Mõõdetav – plaan verstapostid enne planeerimise kulud.
· Võõrandatav – milline on teie roll?
· Realistlik – loomaarst oma toodet enne käivitamist.
· Õigeaegne – määrata ise tähtaega ja tööd ta.
Rahastamine oma algatusel
· Plaani oma püstitatud eesmärgid ja kulusid võimalikult täpselt, et vältida üllatusi, töötades välja eelarve:
o Loetlege kõik võimalikud kulud.
o Kas teie teadusuuringud.
o käsn ennast ootamatute tekib.
o Vaatleme ja valmis halvimaks.
Kampaania vajadustele
Planeerimine.
Page.
Ehitus võrgustike.
Käivitamine.
Asjad peate
· Tugivõrgustik.
· Tugev turundusstrateegia.
· Teie 500% pühendumist ja sõita.
Elemendid projekti lehele
· Oma loo jutustamine.
· Täiuslik sõnum.
· Teie toetajate auhindu.
· Suhtlemine oma toetajaid.
Tips edendada oma lehele
· Kommunikatsioon on võti.
· Ei tech. kõnepruuki.
· Sotsiaalsed võrgustikud.
· Alustamise aeg ja uuendusi.
· Meelelahutuslik sisu.
· Sotsiaalse tõend.
· Tagasiside enne käivitamist.
· Host event ja on sülearvuti, kuhu inimesed saavad kirjutada sündmuse ajal.
· Toetada võrku.
· Veenduge, et projekt on edukas, enne läheb meedia.
Kaasa projekti URL.
Pakke Up
· Konkreetsele sihtgrupile,
· Teemaarendus.
· Lõikuvad või Veider ideid.
· Authentic.
Zaar
Hea ideid rahastatud.
Karl Grech
juht
Ühisrahastus platvormi.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar haldab PEI Ltd.
Keskus Ettevõtluse ja ettevõtte inkubatsiooni Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080. Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM Takeoff – Zaar
Ang mga tala sa blog na ito post ay inihanda para lamang ng pakikipag-usap puntos. Ang mga ito ay lamang ng impormal na mga tala kinuha ko sa panahon ng pahayag / lecture dumalo ako na nabigay sa paraang binibigkas. Sa view ng mga ito posible na ang susi mahalagang elemento na ay inihatid sa paraang binibigkas sa panahon ng pahayag / lecture ay hindi kasama sa blog post na ito. Samakatuwid mga mambabasa ng blog na ito post ay pinapayuhan na humingi ng kumpirmasyon ng mga pahayag na ginawa dito ay mula sa may-akda / lecturer / taong nagbibigay ng talk / panayam.
Mahusay na ideya upang Funding
Makipag-usap sa pamamagitan ng: Michael Zarb, Stephanie Bonnici at Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Isang likas na ugali para sa paglago.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Great mga ideya pinondohan.

Home


Anong crowdfunding?
ZAAR- mahusay na ideya pinondohan.
Karamihan sa mga karaniwang uri ng crowdfunding
· Peer-to-Peer lending. Karamihan ng tao ang lends ng pera sa isang kumpanya na may pag-unawa na ang pera ay dapat bayaran nang may interes.
· Equity crowdfunding – Pagbenta ng isang taya sa isang negosyo sa isang bilang ng mga mamumuhunan sa return para sa pamumuhunan.
· Refund / donation batay crowdfunding – hal ginagamit ng / Voluntary organisasyon ni NGO.
Bakit Crowdfunding?
Bukod pagtataas ng mga pondo:
· Patunay ng konsepto.
· Maagang pagpapatunay ng kanilang mga ideya.
· Way ng pagtanggap pre-order mula sa mga potensyal na customer, na kung saan din pantulong cashflow.
Paghahanda sa pagtulong makakakuha ka Crowdfunded
Ano ang dumating sa isip kapag ikaw ay may ‘crowdfunding’
· Komunidad.
· Pakikipagtulungan.
· Passions.
· Ang ating kapaligiran.
· Trust.
· Society.
· Pagpuno gaps.
· Enriching kapaligiran.
· Panganib.
· Together.
Summarise mga asosasyon sa pamamagitan ng tatlong pangunahing philosophies:
· Pagiging kaakit-akit at relatability.
· Kredibilidad.
· Posibilidad na mabuhay.
Paglalagay ng philosophies sa pagsasanay:
· Planning para sa tagumpay.
· Ilagay ang inyong negosyo hat on.
· Panatilihin negosyo matangkad at malaking kita.
Keys sa isang matagumpay na diskarte sa negosyo:
· Organisation – plan prioritizing kinalabasan, lahat ng tao ay dapat na sa parehong pahina.
· Discipline – target kinalabasan, limitasyon na mapagkukunan.
· Kahusayan – matalino na negosyo saklaw at huling resulta, pag-iwas personal conflicts.
Paano mo pumunta tungkol sa pagpaplano para sa matagumpay na crowdfunding?
· Ang iyong negosyo proyekto.
· Financing iyong hakbangin.
· Ang iyong kampanya.
Ang iyong plano ay dapat masakop ang:
· Produksyon at plano.
· Budget para sa mga start-up at patuloy na mga gastos.
· Timeline.
· Marketing at plano ng kampanya.
Ang iyong negosyo o proyekto pangangailangan
SMART
· Tukoy – ano ang iyong layunin?
· Nasusukat – plan milestones bago gastos pagpaplano.
· Naitatalaga – kung ano ang iyong papel?
· Makatotohanang – vet ang iyong produkto bago ilunsad.
· Napapanahong – itakda ang iyong sarili deadline at gumagana patungo sa ito.
Financing iyong inisyatiba
· Planuhin ang iyong target na mga layunin at mga gastos nang tumpak hangga’t maaari upang maiwasan ang anumang sorpresa sa pamamagitan ng nagtatrabaho out sa isang badyet:
o Ilista ang lahat ng posibleng mga gastos.
o Gawin ang iyong pananaliksik.
o almuhadon ang iyong sarili sa kaso ng mga hindi inaasahang arises.
o bulayin, at maghanda para sa pinakamasama.
Ang iyong mga pangangailangan campaign
Planning.
Page.
Building ng mga network.
Paglulunsad.
Mga bagay na kailangan mo
· Ang isang support network.
· Malakas na diskarte sa pagmemerkado.
· Ang iyong 500% paghahandog at drive.
Mga elemento ng isang pahina ng proyekto
· Ang pagsasabi ng iyong kuwento.
· Perfecting iyong mensahe.
· Ang iyong mga tagasuporta ‘rewards.
· Pakikipagkomunikasyon sa iyong mga tagasuporta.
Tips para sa pagtataguyod ng iyong pahina
· Communication ay susi.
· Walang tech. magulong pag-uusap.
· Social networks.
· Timing para sa ilunsad at mga update.
· Entertaining nilalaman.
· Patunay ng lipunan.
· Feedback bago ilunsad.
· Host na kaganapan at magkaroon ng laptop kung saan mga tao ay maaaring mag-sign sa panahon ng kaganapan.
· Suporta network.
· Siguraduhin proyekto ay isang tagumpay bago pumunta sa media.
· Isama ang pahina ng proyekto URL.
pambalot Up
· Tukoy na madla,
· Nakahihimok storytelling.
· Intersecting o wacky ideya.
· Authentic.
Zaar
Great mga ideya pinondohan.
Karl Grech
tagapamahala
Crowdfunding platform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar pinatatakbo ng PEI Ltd.
Centre para sa Entrepreneurship & business pagpapapisa ng itlog, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
11.04.2015 – UOM Takeoff – Zaar
Liitetiedot Tässä blogikirjoitus valmistettiin pelkästään puheenaiheita. Ne ovat vain epävirallisia huomautuksia otin aikana puhe / luento Kävin että toimitettiin suullisesti. Tämän on mahdollista, että avain aineelliset tekijät, jotka toimitettiin suullisesti puhe / luento eivät sisälly tähän blogi. Siksi lukijat tämän blogikirjoituksen kehotetaan hakemaan vahvistusta lausunnot tässä tekijän / opettaja / antajan puhe / luento.
Suuri idea rahoitus
Talk: Michael Zarb, Stephanie Bonnici ja Karl Grech
Marraskuu 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Vaistonvaraisesti kasvuun.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Suuri ideoita rahoitetaan.

Home


Mikä on Crowdfunding?
ZAAR- hyviä ideoita rahoitetaan.
Yleisimpiä Crowdfunding
· Vertaislainaus. Yleisö lainaa rahaa yritykselle sillä edellytyksellä, että rahat takaisin korkoineen.
· Equity Crowdfunding – myynti osuuden yrityksen useita sijoittajia vastineeksi investointeihin.
· Tuet / luovutus perustuu Crowdfunding – esim. käyttämä kansalaisjärjestöt / Vapaaehtoisjärjestöt.
Miksi Crowdfunding?
Lisäksi varainkeruu:
· Proof of Concept.
· Early validointi heidän idea.
· Way saada ennakkotilauksia mahdollisilta asiakkailta, mikä auttaa myös kassavirta.
Valmistelu auttaa saat Crowdfunded
Mitä tulee mieleen, kun olet ‘Crowdfunding’?
· Yhteisön.
· Collaboration.
· Passions.
· Ympäristömme.
· Luottaa.
· Society.
· Aukkojen täyttäminen.
· Enriching ympäristössä.
· Riski.
· Yhdessä.
Tee yhteenveto näiden järjestöjen kautta kolme keskeistä filosofioita:
· Houkuttelevuus ja relatability.
· Uskottavuus.
· Elinkelpoisuus.
Operaattorin filosofiat käytäntöön:
· Planning menestykseen.
· Sijoita yrityksesi hattu.
· Pidä liike laiha ja kannattavaa.
Onnistunut liiketoimintastrategiaa:
· Organisaatio – suunnitelma priorisointi tuloksia, kaikkien on oltava samalla sivulla.
· Discipline – tulossopimuksiin, resurssien rajallisuus.
· Tehokkuus – älykäs liiketoiminnan laajuus ja lopputulos välttäen henkilökohtaisten ristiriitojen.
Miten te sitten suunnittelu onnistuneen Crowdfunding?
· Yrityksesi projekti.
· Rahoitus aloitteesi.
· Kampanjan.
Suunnitelma olisi katettava:
· Tuotanto ja suunnitelmaa.
· Budjetti käynnistys- ja jatkuva kustannuksia.
· Aikajana.
· Markkinoinnin ja kampanjan suunnitelma.
Yrityksesi tai projekti tarpeita
SMART
· Erityinen – mikä on tavoite?
· Mitattavat – suunnitelma välitavoitteet ennen suunnittelu kustannuksia.
· Määriteltävissä – mikä on roolisi?
· Realistinen – vet tuotteen ennen käynnistämistä.
· Ajoissa – asettaa itse määräaika ja pyrkiä sitä.
Rahoitus aloitteesi
· Suunnittele tavoitetason ja kustannukset mahdollisimman tarkasti, jotta vältetään yllätyksiä työskentelemällä ulos budjetti:
o Listaa kaikki mahdolliset kulut.
o Tee tutkimusta.
o tyyny itse ennakoimattoman syntyy.
o Mieti ja varautua pahimpaan.
Kampanjasi tarpeet
Suunnittelu.
Sivu.
Verkostojen rakentaminen.
Launching.
Asiat sinun
· Tukiverkosto.
· Vankka markkinointistrategia.
· Your 500% omistautumista ja ajaa.
Elements of projektin sivun
· Kerro tarinasi.
· Kruunaa viestisi.
· Your kannattajien palkintoja.
· Kommunikointi kannattajistasi.
Vinkkejä edistää sivusi
· Viestintä on avain.
· Ei tech. ammattikieltä.
· Sosiaaliset verkostot.
· Ajoitus käynnistettäväksi ja päivityksiä.
· Viihdyttävä sisältöä.
· Sosiaalinen todiste.
· Palaute ennen käynnistämistä.
· Isäntä tapahtuma- ja on kannettava tietokone, jossa ihmiset voivat allekirjoittaa tapahtuman aikana.
· Tukiverkosto.
· Varmista projekti on onnistunut ennen nukkumaan medialle.
· Liitä projektin sivun URL-osoite.
Käärimistä
· Erityinen yleisö,
· Vakuuttava tarinankerronta.
· Risteäviä tai Outoa ideoita.
· Aito.
Zaar
Suuri ideoita rahoitetaan.
Karl Grech
johtaja
Crowdfunding alustalla.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar liikennöi PEI Ltd.
Centre for Entrepreneurship & yrityshautomo, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Maltan

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
11/04/2015 – UOM TakeOff – ZAAR
Les notes de ce blog ont été préparés uniquement comme des points de discussion. Ils ne sont que des notes informelles prises lors de la conférence / conférence, j’ai assisté qui a été rendu oralement. Compte tenu de cela, il est possible que des éléments de fond clés qui ont été livrés par voie orale au cours de la conférence / conférence ne sont pas inclus dans ce blog. Par conséquent, les lecteurs de ce blog sont invités à demander la confirmation des déclarations faites aux présentes de l’auteur / conférencier / personne qui donne le talk / conférence.
Grande Idée de financement
Parlez par: Michael Zarb, Stephanie Bonnici et Karl Grech
Novembre 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malte
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Un instinct de croissance.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Les grandes idées financées.

Home


Qu’est-ce que crowdfunding?
grandes idées ZAAR- financés.
La plupart des types communs de crowdfunding
· Peer-to-Peer prêts. La foule prête de l’argent à une entreprise avec la compréhension que l’argent sera remboursé avec intérêt.
· Crowdfunding Equity – Vente d’une participation dans une entreprise à un certain nombre d’investisseurs en échange d’investissements.
· Remboursements / don basé crowdfunding – par exemple utilisé par les organisations bénévoles / des ONG.
Pourquoi crowdfunding?
Outre la collecte de fonds:
· Preuve de concept.
· Validation précoce de leur idée.
· Chemin de recevoir les pré-commandes des clients potentiels, ce qui facilite également la trésorerie.
Préparation pour vous aider à obtenir Crowdfunded
Ce qui vient à l’esprit quand vous avez «crowdfunding»?
· Communauté.
· Collaboration.
· Passions.
· Notre environnement.
· Confiance.
· Société.
· Lacunaire.
· Enrichir environs.
· Risque.
· Ensemble.
Résumez ces associations par le biais de trois philosophies clés:
· Attractivité et relatability.
· Crédibilité.
· La viabilité.
Mettre les philosophies en pratique:
· Planification de la réussite.
· Mettez votre chapeau d’affaires sur.
· Gardez entreprise maigre et rentable.
Touches à une stratégie commerciale réussie:
· Organisation – résultats Plan de priorités, tout le monde doit être sur la même page.
· Discipline – résultat cible, les contraintes de ressources.
· Efficacité – champ d’activité intelligente et le résultat final, en évitant les conflits personnels.
Comment allez-vous sur la planification de crowdfunding réussie?
· Votre projet d’entreprise.
· Financement de votre initiative.
· Votre campagne.
Votre plan doit couvrir:
· Production et le plan.
· Budget pour le démarrage et les coûts permanents.
· Chronologie.
· Marketing et plan de campagne.
Vos besoins d’affaires ou de projet
INTELLIGENT
· Spécifique – quel est votre objectif?
· Mesurable – planifier les étapes avant les coûts de planification.
· Assignable – quel est votre rôle?
· Réaliste – vet votre produit avant le lancement.
· En temps opportun – vous fixer les délais et travailler à son égard.
Financement de votre initiative
· Planifiez vos objectifs et les coûts cibles aussi précisément que possible pour éviter toute surprise en travaillant sur un budget:
o Liste de toutes les dépenses possibles.
o Faites vos recherches.
o vous Cushion en cas de pose inattendue.
o Examiner et se préparer au pire.
Vos besoins de la campagne
Planification.
Page.
Construction des réseaux.
Lancement.
Les choses dont vous aurez besoin
· Un réseau de soutien.
· Stratégie de marketing robuste.
· Votre 500% de dévouement et d’entraînement.
Les éléments d’une page du projet
· Raconter votre histoire.
· Perfectionner votre message.
· Les récompenses de vos partisans.
· Communiquer avec vos supporters.
Conseils pour la promotion de votre page
· La communication est essentielle.
· Pas de technologie. jargon.
· Réseaux sociaux.
· Timing pour le lancement et les mises à jour.
· Entertaining contenu.
· La preuve sociale.
· Évaluation avant le lancement.
· Event- hôte et ont un ordinateur portable où les gens peuvent signer lors de l’événement.
· Le réseau de soutien.
· Assurez-vous que projet est un succès avant d’aller aux médias.
· Inclure la page du projet URL.
Emballer
· Public spécifique,
· Narration convaincante.
· Intersecting ou idées farfelues.
· Authentique.
ZAAR
Les grandes idées financées.
Karl Grech
Gérante
plate-forme crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR exploité par PEI Ltd.
Centre pour l’entrepreneuriat et l’incubation d’entreprises, Dar Guzeppi Zahra, Université de Malte, Msida MSD 2080, Malte

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM opstigen – zaar
De notysjes yn dizze blog post waarden taret allinnich as talking punten. Se binne inkeld ynformele oantekeningen Ik naam yn de praat / lêzing Ik besocht dat wie oerlevere mûnling. Mei it each dêrop is it mooglik dat kaai ynhâldlik eleminten dy’t waarden levere mûnling yn it oerlis / lêzing binne net opnommen yn dizze blog post. Dêrom lêzers fan dizze blog post wurde advisearre om sykjen befêstiging fan útspraken makke dêryn út de skriuwer / dosint / persoan jaan fan it oerlis / lêzing.
Great Idea nei Subsydzje
Oerlis by: Michael Zarb, Stephanie Bonnici en Karl Grech
Novimber 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
In ynstinkt foar groei.
http://www.grandthornton.com.mt
zaar
Great ideas finansiere.

Home


Wat is crowdfunding?
ZAAR- great ideas finansiere.
Meast foarkommende soarten crowdfunding
· Peer-nei-Peer útlienen. It publyk lient jild nei in bedriuw mei it begryp dat it jild sil wurde repaid mei belangstelling.
· Equity crowdfunding – Sale fan in brânsteapel yn in bedriuw oan in tal ynvestearders yn werom foar ynvestearrings.
· Refunds / donaasje basearre crowdfunding – bgl brûkt troch NGO syn / Frijwillige organisaasjes.
Wêrom crowdfunding?
Neist ferheegjen fûnsen:
· Proof fan begryp.
· Early falidaasje fan harren idee.
· Way fan ûntfangst pre-opdrachten út potinsjele klanten, dy’t ek aids cashflow.
Tarieding yn helpen jo krije Crowdfunded
Wat komt nei gedachten as jo ‘crowdfunding’?
· Mienskip.
· Gearwurking.
· Passions.
· Ús miljeu.
· Trust.
· Genoatskip.
· Filling hiaten.
· Enriching omjouwing.
· Risk.
· Tegearre.
Summarise dizze ferienings troch trije key filosofyen:
· Haha en relatability.
· Leauwensweardigens.
· Leefberens.
Nei’t de filosofyen yn praktyk:
· Planning foar sukses.
· Set jo bedriuw hoed op.
· Keep saken lean en rendabel.
Keys nei in suksesfolle bedriuw strategy:
· Organisaasje – plan prioriteit útkomsten, elkenien moat wêze op deselde side.
· Discipline – doelgroep útkomst, resource beheinings.
· Efficiency – tûk saaklike berik en ein resultaat, foarkommen fan persoanlike konflikten.
Hoe sil jim gean oer plannen foar suksesfol crowdfunding?
· Jo bedriuw projekt.
· Finansiering jo inisjatyf.
· Jo kampanje.
Jo plan moat cover:
· Produksje en it plan.
· Budzjet foar start-up en rinnende kosten.
· Timeline.
· Marketing en kampanje plan.
Jo bedriuw of projekt ferlet
TÛK
· Spesifyk – wat is dyn doel?
· Mjitte – plan mylpeallen foar planning kosten.
· Assignable – wat is jo rol?
· Realistysk – vet jo produkt foar launching.
· Tiid – set sels termyn en wurkje nei it.
Finansiering jo inisjatyf
· Plan jo doelgroep doelen en kosten sa sekuer mooglik te kommen gjin ferrassings troch wurkjen út in budzjet:
o List alle mooglike kosten.
o Doch dyn ûndersyk.
o cushion dysels yn gefal fan ûnferwachte ûntstiet.
o Tink oan en rieden foar it slimste.
Jo kampanje ferlet
Planning.
Side.
Gebou fan netwurken.
Launching.
Dingen jo nedich
· In stipe netwurk.
· Robúste marketing strategy.
· Jo 500% tawijing en ride.
Eleminten fan in projekt side
· Telling jo ferhaal.
· Rypjen jo berjocht.
· Jo supporters ‘beleannings.
· Kommunikaasje mei dyn supporters.
Tips foar it befoarderjen fan jo side
· Kommunikaasje is kaai.
· Gjin tech. Jargon.
· Sosjale netwurken.
· Timing foar lansearring en fernijings.
· Entertaining ynhâld.
· Sosjale bewiis.
· Tebekwurd foardat launching.
· Host event- en hawwe laptop dêr’t minsken kinne oanmelde by it evenemint.
· Stipe netwurk.
· Soargje derfoar dat projekt is in súkses foardat hy nei de media.
· Ynklusyf it projekt fan URL.
Ynpakke
· Spesifike publyk,
· Twingend storytelling.
· Krusende of wacky ideeën.
· Authentic.
zaar
Great ideas finansiere.
Karl Grech
Behearder
Crowdfunding platform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar eksploitearre troch PEI Ltd.
Sintrum foar Undernimme & bedriuw incubation, Dar Guzeppi Zahra, Universiteit fan Malta, Msida afg 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM TakeOff – ZAAR
As notas neste post foron preparados só como puntos de discusión. Son só notas informais que eu tomei durante a conversa / charla que asistín que se entrega por vía oral. En vista diso, é posible que os elementos de fondo importantes que foron entregados por vía oral durante a conversa / charla non están incluídas neste post. Polo tanto lectores deste post son aconsellamos a buscar a confirmación das declaracións feitas neste documento a partir do autor / profesor / persoa dando que falar / aula.
Boa idea para Financiamento
Falar por: Michael Zarb, Stephanie Bonnici e Karl Grech
Novembro 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Un instinto para o crecemento.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Grandes ideas financiado.

Home


Que é crowdfunding?
grandes ideas ZAAR- financiado.
A maioría dos tipos comúns de crowdfunding
· Peer-to-Peer préstamos. A multitude presta diñeiro a unha empresa co entendemento de que o diñeiro será pagado con xuros.
· Crowdfunding Equidade – venda dunha participación nun negocio a un número de investimentos a cambio de investimento.
· Reembolsos / doazón baseado crowdfunding – por exemplo, usado por organizacións de voluntarios / ONG.
Por crowdfunding?
Ademais de captar recursos:
· Proba de concepto.
· Validación precoz da súa idea.
· Camiño de recibir pre-pedidos de clientes potenciais, que tamén axuda o fluxo de caixa.
Preparación para axudar a obter Crowdfunded
O que vén á mente cando ten ‘crowdfunding’?
· Comunidade.
· Colaboración.
· Paixóns.
· O noso entorno.
· Trust.
· Society.
· Lagoas recheo.
· Enriquecer arredores.
· Risco.
· Together.
Resume estas asociacións a través de tres filosofías principais:
· Atractivo e relatability.
· Credibilidade.
· Viabilidade.
Poñer as filosofías en práctica:
· Planificación para o éxito.
· Pon seu sombreiro de empresas en.
· Manter negocios Lean e rendible.
Claves para unha estratexia de negocio exitoso:
· Organización – resultados plan de priorización, todos deben estar na mesma páxina.
· Curso – resultado obxectivo, limitacións de recursos.
· Eficiencia – ámbito de negocio intelixente e resultado final, evitando conflitos persoais.
Como vai sobre a planificación para crowdfunding exitosa?
· O seu proxecto empresarial.
· Financiamento súa iniciativa.
· A súa campaña.
O seu plan debe abranguer:
· Produción e do plan.
· Orzamento para start-up e os custos en curso.
· Timeline.
· Marketing e plan de campaña.
O seu negocio ou proxecto necesidades
intelixente
· Específica – o que é o seu obxectivo?
· Mensurável – marcos plan antes de custos de planificación.
· Assignable – cal é o seu papel?
· Realista – vet seu produto antes do lanzamento.
· Oportuna – prepare-prazo e traballar en dirección a ela.
O financiamento da súa iniciativa
· Dúbida seus obxectivos de destino e os custos do xeito máis preciso posible para evitar sorpresas por traballar fóra un orzamento:
o Liste todos os gastos posibles.
o Faga a súa procura.
o Cushion-se en caso de xurdir inesperado.
consideralo e prepararse para o peor.
As súas necesidades de campaña
Planificación.
Páxina.
Construción de redes.
Lanzamento.
Cousas que precisa
· A rede de apoio.
· Estratexia de marketing robusta.
· O 500% dedicación e unidade.
Elementos dunha páxina do proxecto
· Contando a historia.
· Mellorar a súa mensaxe.
· Recompensas ‘seus partidarios.
· Informar-se cos seus partidarios.
Consellos para promover a súa páxina
· A comunicación é fundamental.
· Non hai tecnoloxía. xerga.
· Redes sociais.
· O tempo para o lanzamento e actualizacións.
· Entertaining contido.
· Proba social.
· Feedback antes de lanzar.
· Evento- anfitrioa e portátil onde as persoas poden asinar durante o evento.
· Rede de apoio.
· Asegúrese de proxecto é un éxito antes de ir para a comunicación.
· Incluír o URL da páxina do proxecto.
envolvendo anterior
· Público específico,
· Narrativa convincente.
· De cruzamento ou ideas malucas.
· Auténtico.
ZAAR
Grandes ideas financiado.
Karl Grech
director
plataforma de crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR operador por PEI Ltd
Centro de Emprendedores e incubación de empresas, Dar Guzeppi Zahra, Universidade de Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM აფრენა – ZAAR
აღნიშნავს ამ დღიურში მომზადდა მხოლოდ როგორც საუბარი. ისინი მხოლოდ არაფორმალური აღნიშნავს მე მივიღე დროს განხილვა / ლექცია დავესწარი რომ გადაეცა ზეპირად. ამ თვალსაზრისით ეს შესაძლებელია, რომ ძირითადი არსებითი ელემენტები, რომ მიწოდება ზეპირად დროს განხილვა / ლექცია არ შედის ამ დღიურში. ამიტომ მკითხველს ამ დღიურში ურჩია შეეცდება დადასტურება გაკეთებულ განცხადებებს აქ ავტორის / ლექტორი / პირი მიცემა განხილვა / ლექცია.
დიდი იდეა, რომ დაფინანსება
გაიგო მაიკლ ZaRb, Stephanie Bonnici და კარლ Grech
ნოემბერი 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
კარლ – ZAAR (P.E.I შპს).
Grant Thornton
ინსტიქტი ზრდის.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
დიდი იდეები აფინანსებს.

Home


რა არის crowdfunding?
ZAAR- დიდი იდეები აფინანსებს.
ყველაზე გავრცელებული ტიპის crowdfunding
· Peer-to-Peer დაკრედიტების. ხალხი ფულს სესხად აძლევს კომპანიას, იმ აზრს, რომ თანხა უნდა დაიფაროს ინტერესით.
· კაპიტალი crowdfunding – იყიდება წილი ბიზნესის რაოდენობის ინვესტორები სანაცვლოდ საინვესტიციო.
· თანხის დაბრუნება / შემოწირულობის დაფუძნებული crowdfunding – მაგ გამოიყენება არასამთავრობო ორგანიზაციების / ნებაყოფლობითი ორგანიზაციები.
რატომ Crowdfunding?
გარდა ამისა თანხების:
· Proof of კონცეფცია.
· ადრეული დადასტურება მათი იდეა.
· Way მიღების წინასწარი ბრძანებებს პოტენციური მომხმარებელს, რომელიც ასევე ეხმარება cashflow.
მომზადება ეხმარება თქვენ Crowdfunded
რა მოდის ძალაუნებურად, როდესაც თქვენ გაქვთ “”crowdfunding””?
· Community.
· თანამშრომლობა.
· Passions.
· ჩვენი გარემო.
· ნდობა.
· საზოგადოება.
· შევსება ხარვეზები.
· გამდიდრების გარემოთი.
· რისკი.
· ერთად.
შეაჯამეთ ამ ასოციაციების მეშვეობით სამი ძირითადი ფილოსოფია:
· მიმზიდველობა და relatability.
· სანდოობა.
· სიცოცხლისუნარიანობა.
სტუმრად ფილოსოფია პრაქტიკაში:
· დაგეგმვის წარმატება.
· განათავსეთ თქვენი ბიზნესის ქუდი.
შეინახეთ ბიზნეს მჭლე და მომგებიანი.
Keys წარმატებული ბიზნეს სტრატეგია:
· ორგანიზაცია – გეგმის პრიორიტეტულ შედეგებს, ყველას უნდა იყოს იმავე გვერდზე.
· Discipline – სამიზნე შედეგს, რესურსების შეზღუდულობის.
· ეფექტურობა – ჭკვიანი ბიზნეს არეალი და საბოლოო ჯამში, თავიდან პირადი კონფლიქტები.
როგორ წახვალ გეგმავს წარმატებული crowdfunding?
· თქვენი ბიზნეს პროექტი.
· დაფინანსება თქვენი ინიციატივით.
· თქვენი კამპანია.
თქვენი გეგმა უნდა მოიცავდეს:
· წარმოება და გეგმა.
ბიუჯეტის დამწყებ და მიმდინარე ხარჯები.
· ვადები.
· მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანია.
თქვენი ბიზნესის ან პროექტის საჭიროებების
SMART
· Specific – რა არის თქვენი მიზანი?
· გაზომვადი – გეგმა ეტაპები ადრე დაგეგმვის ხარჯები.
· Assignable – რა არის თქვენი როლი?
· რეალისტური – ვეტერინარი თქვენი პროდუქტის დაწყებამდე.
დროული – თავს ვადა და მუშაობს იგი.
დაფინანსება თქვენი ინიციატივა
· დაგეგმეთ თქვენი სამიზნე მიზნები და ხარჯები, რაც შეიძლება ზუსტად, რათა თავიდან ავიცილოთ რაიმე სიურპრიზს შემუშავება ბიუჯეტი:
o ჩამოთვალეთ ყველა შესაძლო ხარჯები.
o თქვენი კვლევის.
o cushion თავს შემთხვევაში მოულოდნელი ჩნდება.
o განიხილავს და მოსამზადებლად უარესი.
თქვენი კამპანია საჭიროებების
დაგეგმვა.
გვერდზე.
სამშენებლო ქსელები.
დაწყებას.
რამ დაგჭირდებათ
· A მხარდაჭერა ქსელში.
· ძლიერი მარკეტინგული სტრატეგია.
· თქვენი 500% ერთგულებას და დისკზე.
ელემენტები პროექტის გვერდი
· საიდუმლოა თქვენი ამბავი.
· მაკორექტირებელი თქვენი გაგზავნა.
· თქვენი მხარდამჭერთა ჯილდოები.
· კომუნიკაცია თქვენი მხარდამჭერები.
მინიშნებები ხელშეწყობა თქვენი გვერდი
· ურთიერთობა არის გასაღები.
· არ tech. jargon.
· სოციალური ქსელები.
· Timing დაწყებას და განახლებები.
· გასართობი მობილურისთვის.
სოციალური მტკიცებულება.
· კავშირი დაწყებამდე.
· მასპინძელი event- და laptop, სადაც ხალხს შეუძლია მოაწეროს ღონისძიებაზე.
მხარდაჭერა ქსელში.
· დარწმუნდით, პროექტის წარმატება ადრე აპირებს მედია.
· ჩართეთ პროექტის გვერდი URL.
შესაფუთი
· კონკრეტული აუდიტორიის,
· მყარი storytelling.
· კვეთს და wacky იდეები.
· ავთენტური.
ZAAR
დიდი იდეები აფინანსებს.
კარლ Grech
Manager
Crowdfunding პლატფორმა.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR ექსპლუატაციას პეი Ltd.
ცენტრი მეწარმეობისა და ბიზნეს ინკუბაციის Dar Guzeppi Zahra, მალტის უნივერსიტეტში, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015.04.11 – UOM TakeOff – ZAAR
Die Hinweise in diesem Blog-Post wurden lediglich als Argumentations vorbereitet. Sie sind lediglich informelle Notizen, die ich während des Gespräches / Vortrag habe ich besucht, dass oral geliefert. Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass die wichtigsten inhaltlichen Elemente, die mündlich während der Rede / Vortrag geliefert wurden, nicht in diesem Blog-Post enthalten sind. Deshalb Leser dieses Blog-Post wird empfohlen, eine Bestätigung von Aussagen, die hierin von dem Autor / Dozent / Person das Gespräch / Vortrag geben gemacht zu suchen.
Große Idee zur Finanzierung
Sprechen Sie von: Michael Zarb, Stephanie Bonnici und Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Ein Instinkt für Wachstum.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Große Ideen gefördert.

Home


Was ist Crowdfunding?
ZAAR- große Ideen gefördert.
Die häufigsten Arten von Crowdfunding
· Peer-to-Peer-Kreditvergabe. Das Publikum verleiht Geld an eine Firma mit dem Verständnis, dass das Geld mit Zinsen zurückgezahlt werden.
· Crowdinvesting – Verkauf einer Beteiligung an einem Unternehmen zu einer Reihe von Investoren im Gegenzug für Investitionen.
· Rückerstattungen / Spende basiert Crowdfunding – z.B. von NGOs / Freiwillige Organisationen verwendet.
Warum Crowdfunding?
Neben der Beschaffung von Mitteln:
· Konzeptioneller Beweiß.
· Frühe Validierung ihrer Idee.
· Way Vorbestellungen von potenziellen Kunden zu empfangen, die auch Cash-Flow unterstützt.
Vorbereitung helfen Sie bekommen Crowdfunded
Was in den Sinn kommt, wenn Sie ‘Crowdfunding’ haben?
· Community.
· Zusammenarbeit.
· Passionen.
· Unsere Umwelt.
· Vertrauen.
· Gesellschaft.
· Lücken füllen.
· Anreichern Umgebung.
· R.
· Gemeinsam.
Fassen Sie diese Assoziationen durch drei Schlüsselphilosophien:
· Attraktivitäts und Beziehbarkeit.
· Credibility.
· Viability.
Setzt man die Philosophien in die Praxis:
· Planung für den Erfolg.
· Legen Sie Ihr Unternehmen Hut auf.
· Halten Sie Unternehmen schlank und profitabel.
Schlüssel zu einer erfolgreichen Geschäftsstrategie:
· Organisation – Plan Priorisierungs Ergebnisse, muss jeder auf der gleichen Seite sein.
· Disziplin – Ziel Ergebnis, Ressourcenknappheit.
· Effizienz – smart Business-Bereich und Endergebnis, zu vermeiden persönliche Konflikte.
Wie Sie gehen über die für eine erfolgreiche Crowdfunding-Planung?
· Ihr Business-Projekt.
· Finanzierung Ihrer Initiative.
· Ihre Kampagne.
Ihr Plan sollte umfassen:
· Produktion und der Plan.
· Budget für die Inbetriebnahme und laufenden Kosten.
· Zeitleiste.
· Marketing und Kampagnenplan.
Ihr Unternehmen oder Projektanforderungen
SMART
· Besondere – was ist Ihr Ziel?
· Messbar – Plan Meilensteine vor Planungskosten.
· Zuweisbare – was ist Ihre Rolle?
· Realistisch – Tierarzt Ihr Produkt vor dem Start.
· Rechtzeitige – setzen Sie sich Termin und sich für sie.
Finanzierung Ihrer Initiative
· Planen Sie Ihre Ziel Ziele und Kosten so genau wie möglich mit Überraschungen zu vermeiden, indem ein Budget ausarbeiten:
o Liste aller möglichen Kosten.
o Haben Ihre Forschung.
o Kissen selbst im Falle von unerwarteten entsteht.
o Betrachten und auf das Schlimmste vorbereiten.
Ihre Kampagne Bedürfnisse
Planung.
Seite.
Aufbau von Netzwerken.
Launching.
Was Sie brauchen
· Ein Support-Netzwerk.
· Robuste Marketing-Strategie.
· Ihre 500% Einsatz und Antrieb.
Elemente einer Projektseite
· Erzählen Sie Ihre Geschichte.
· Perfecting Ihre Nachricht.
· Ihre Fans belohnt.
· Kommunikation mit Ihren Anhängern.
Tipps für die Förderung Ihrer Seite
· Kommunikation ist der Schlüssel.
· Keine tech. Jargon.
· Soziale Netzwerke.
· Zeitplan für den Beginn und Updates.
· Geschäftsinhalt.
· Soziale Beweis.
· Feedback vor dem Start.
· Host-Event- und haben Laptop, wo die Menschen während der Veranstaltung anmelden können.
· Support-Netzwerk.
· Stellen Sie sicher, dass Projekt ist ein Erfolg, bevor die Medien gehen.
· Fügen Sie auf der Projektseite URL.
Nachbereitung
· Spezifische Publikum,
· Zwingende Storytelling.
· Schneidene oder verrückte Ideen.
· Authentische.
ZAAR
Große Ideen gefördert.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding-Plattform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR betrieben von PEI Ltd.
Zentrum für Entrepreneurship & Business Incubation, Dar Guzeppi Zahra, Universität Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM απογείωση – Zaar
Οι σημειώσεις σε αυτό το blog post παρασκευάζονται αποκλειστικά ως μιλώντας σημεία. Είναι απλώς ανεπίσημες σημειώσεις που πήρα κατά τη διάρκεια της ομιλίας / διάλεξη παρακολούθησα ότι παραδόθηκε από το στόμα. Για το λόγο αυτό είναι πιθανό ότι το κλειδί της ουσίας στοιχεία που παραδόθηκαν από το στόμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας / διάλεξη δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το blog. Ως εκ τούτου, οι αναγνώστες αυτού του blog post συμβουλεύονται να ζητήσει επιβεβαίωση των δηλώσεων του παρόντος από τον συγγραφέα / ομιλητή / άτομο δίνοντας την ομιλία / διάλεξη.
Μεγάλη Ιδέα για να Χρηματοδότησης
Ομιλία: Michael Zarb, Stephanie Bonnici και Karl Grech
Νοέμβριος του 2015.
Μιχάλης + Stephanie – Grant Thornton Μάλτα
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Ένα ένστικτο για την ανάπτυξη.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Μεγάλες ιδέες χρηματοδοτούνται.

Home


Τι είναι το crowdfunding;
ZAAR- μεγάλες ιδέες χρηματοδοτούνται.
Οι συνηθέστεροι τύποι των crowdfunding
· Peer-to-Peer δανεισμός. Το πλήθος δανείζει χρήματα σε μια εταιρεία με την κατανόηση ότι τα χρήματα θα επιστραφούν με τόκο.
· Equity crowdfunding – Πώληση μεριδίου σε μια επιχείρηση σε μια σειρά από επενδυτές σε αντάλλαγμα για τις επενδύσεις.
· Επιστροφές / δωρεά που βασίζεται crowdfunding – π.χ. χρησιμοποιείται από / εθελοντικές οργανώσεις ΜΚΟ.
Γιατί Crowdfunding;
Εκτός από τη συγκέντρωση κεφαλαίων:
· Απόδειξη της έννοιας.
· Η έγκαιρη επικύρωση της ιδέας τους.
· Τρόπος λήψης προ-παραγγελίες από πιθανούς πελάτες, η οποία βοηθά επίσης τις ταμειακές ροές.
Προετοιμασία στη βοήθεια σας να πάρετε Crowdfunded
Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν έχετε «crowdfunding»;
· Κοινότητα.
· Συνεργασία.
· Πάθη.
· Το περιβάλλον μας.
· Εμπιστοσύνη.
· Κοινωνία.
· Κάλυψη κενών.
· Εμπλουτισμός περιβάλλον.
· Κινδύνου.
· Μαζί.
Συνοψίστε αυτές τις ενώσεις μέσα από τρεις βασικές φιλοσοφίες:
· Ελκυστικότητα και relatability.
· Αξιοπιστία.
· Βιωσιμότητα.
Κάνοντας τις φιλοσοφίες στην πράξη:
· Σχεδιασμός για την επιτυχία.
· Βάλτε το καπέλο επιχείρησή σας.
· Κρατήστε την επιχείρησή άπαχο και κερδοφόρα.
Κλειδιά για μια επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική:
· Οργάνωση – εκβάσεις σχέδιο προτεραιοτήτων, ο καθένας πρέπει να είναι στην ίδια σελίδα.
· Πειθαρχία – αποτελέσματος στόχου, των περιορισμένων πόρων.
· Απόδοση – έξυπνη πεδίο των επιχειρήσεων και το τελικό αποτέλεσμα, αποφεύγοντας προσωπικές συγκρούσεις.
Πώς θα πάτε για το σχεδιασμό για την επιτυχή crowdfunding;
· Επιχειρηματικό σχέδιο σας.
· Χρηματοδότηση πρωτοβουλία σας.
· Η καμπάνια σας.
Το σχέδιό σας θα πρέπει να καλύπτει:
· Παραγωγή και το σχέδιο.
· Προϋπολογισμός για την εκκίνηση και τρέχοντα έξοδα.
· Χρονοδιάγραμμα.
· Μάρκετινγκ και το σχέδιο εκστρατείας.
επιχείρησης ή του έργου σας ανάγκες
ΈΞΥΠΝΟΣ
· Ειδικές – τι είναι ο στόχος σας;
· Μετρήσιμα – σχέδιο ορόσημα πριν κόστος σχεδιασμού.
· Αντιστοίχιση – ποιος είναι ο ρόλος σας;
· Ρεαλιστική – κτηνίατρό σας το προϊόν πριν από την έναρξη.
· Έγκαιρη – τεθείτε προθεσμία και να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή.
Χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας σας
· Σχέδιο στόχων στόχο και το κόστος σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα για την αποφυγή τυχόν εκπλήξεις από την εκπόνηση ενός προϋπολογισμού:
o Λίστα όλες τις πιθανές δαπάνες.
o Κάνετε την έρευνά σας.
o Μαξιλάρι τον εαυτό σας σε περίπτωση απρόβλεπτης προκύπτει.
o Εξετάστε και να προετοιμαστούν για το χειρότερο.
ανάγκες της καμπάνιας σας
Σχεδίαση.
Σελίδα.
Δημιουργία δικτύων.
Έναρξη.
Τα πράγματα που θα χρειαστείτε
· Ένα δίκτυο υποστήριξης.
· Στιβαρή στρατηγική μάρκετινγκ.
· 500% σας αφοσίωση και το αυτοκίνητο.
Στοιχεία μιας σελίδας έργου
· Λέγοντας την ιστορία σας.
· Τελειοποιώντας το μήνυμά σας.
· Ανταμοιβές υποστηρικτές σας.
· Η επικοινωνία με τους υποστηρικτές σας.
Συμβουλές για την προώθηση της σελίδας σας
· Η επικοινωνία είναι το κλειδί.
· Δεν τεχνολογίας. ακατάληπτη γλώσσα.
· Κοινωνικά δίκτυα.
· Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και ενημερώσεις.
· Ψυχαγωγική περιεχόμενο.
· Κοινωνική απόδειξη.
· Σχόλια πριν από την έναρξη.
· Host Event- και να έχουν φορητό υπολογιστή, όπου οι άνθρωποι μπορούν να υπογράψουν τη διάρκεια της εκδήλωσης.
· Το δίκτυο υποστήριξης.
· Βεβαιωθείτε ότι το έργο είναι μια επιτυχία πριν πάτε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
· Συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL της σελίδας έργου.
Τυλίγοντας
· Ειδικά κοινό,
· Αδιάσειστα αφήγησης.
· Intersecting ή εκκεντρικός ιδέες.
· Αυθεντικά.
Zaar
Μεγάλες ιδέες χρηματοδοτούνται.
Karl Grech
Διευθυντής
πλατφόρμα crowdfunding.
Ε: [email protected]
Μ: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar λειτουργεί από PEI Ltd.
Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Business επώασης, Dar Guzeppi Zahra, Πανεπιστήμιο της Μάλτας, Μσίντα MSD 2080, η Μάλτα

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM ટેકઓફ – ZAAR
આ બ્લોગ પોસ્ટ નોંધો વાત બિંદુઓ તરીકે જ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. તેઓ માત્ર અનૌપચારિક નોંધો હું વાત / વ્યાખ્યાન હું હાજરી આપી કે મૌખિક પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો દરમિયાન લીધો છે. આ જોતાં તે કી મૂળ ઘટકો છે કે જે ચર્ચા / વ્યાખ્યાન દરમિયાન મૌખિક પહોંચાડવામાં આવી હતી આ બ્લોગ પોસ્ટ માં સમાવેલ નથી શક્ય છે. તેથી આ બ્લોગ પોસ્ટ વાચકો લેખક / લેક્ચરર / વ્યક્તિ ચર્ચા / વ્યાખ્યાન આપીને અહીં કરવામાં નિવેદનો સમર્થન લેવી સલાહ આપવામાં આવે છે.
ભંડોળ માટે ગ્રેટ આઇડિયા
દ્વારા વાત: માઈકલ Zarb, સ્ટેફની Bonnici અને કાર્લ Grech
નવેમ્બર 2015.
માઈકલ + સ્ટેફની – ગ્રાન્ટ થોર્ન્ટનના માલ્ટા
– કાર્લ ZAAR (P.E.I લિમિટેડ).
ગ્રાન્ટ થોર્ન્ટનના
વૃદ્ધિ માટે એક વૃત્તિ.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
ગ્રેટ વિચારો ભંડોળ પૂરું પાડવામાં.

Home


crowdfunding શું છે?
ZAAR- મહાન વિચારો ભંડોળ પૂરું પાડવામાં.
crowdfunding સૌથી સામાન્ય પ્રકારના
· પીઅર-ટુ-પીઅર ધિરાણ. ભીડ સમજ છે કે પૈસા વ્યાજ સાથે પાછી આવશે સાથે કંપની માટે નાણાં પૂરું પાડે છે.
· ઈક્વિટી crowdfunding – રોકાણ માટે વળતર રોકાણકારો સંખ્યાબંધ બિઝનેસ એક હિસ્સો વેચાણ.
· પાછો / દાન આધારિત crowdfunding – દા.ત. એનજીઓ / સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ દ્વારા વપરાય છે.
શા માટે Crowdfunding?
ભંડોળ ઊભું ઉપરાંત:
· પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપ્ટ.
· તેમના વિચાર પ્રારંભિક માન્યતા.
· સંભવિત ગ્રાહકો છે, જે પણ રોકડપ્રવાહ એડ્સ ના પૂર્વ ઓર્ડર પ્રાપ્ત ઓફ વે.
મદદ તૈયારી તમે crowdfunded વિચાર
તમે crowdfunding ‘હોય ત્યારે શું ધ્યાનમાં આવે છે?
· સમુદાય.
· સહયોગ.
· જુસ્સો.
· અમારા પર્યાવરણ.
· વિશ્વાસ.
· સોસાયટી.
· ભરવું ગાબડા.
· આસપાસના માધ્યમથી.
· જોખમ.
· સાથે.
ત્રણ કી ફિલસૂફીઓ દ્વારા આ સંડોવણીઓ Summarise:
· આકર્ષણ અને relatability.
· વિશ્વસનીયતા.
· શક્યતા.
વ્યવહારમાં ફિલસૂફીઓ પુટિંગ:
· સફળતા માટે આયોજન.
· તમારા બિઝનેસ ટોપી મૂકો.
· બિઝનેસ દુર્બળ અને નફાકારક રાખો.
સફળ બિઝનેસ વ્યૂહરચના માટે કી:
· સંગઠન – યોજના prioritizing પરિણામો, દરેકને એક જ પેજ પર હોવા જ જોઈએ.
· શિસ્ત – લક્ષ્ય પરિણામ, સાધન અવરોધ.
· ક્ષમતા – સ્માર્ટ બિઝનેસ સ્કોપ અને ઓવરને પરિણામે, વ્યક્તિગત તકરાર ટાળી શકાય છે.
તમે સફળ crowdfunding માટે આયોજન વિશે કેવી રીતે જવું છે?
· તમારી બિઝનેસ પ્રોજેક્ટ.
· તમારા પહેલ ફાઇનાન્સિંગ.
· તમારી ઝુંબેશ.
તમારી યોજના આવરી જોઈએ:
· ઉત્પાદન અને યોજના.
· શરુઆતની અને ચાલુ ખર્ચ માટે બજેટ.
· સમયરેખા.
· માર્કેટિંગ અને ઝુંબેશ યોજના.
તમારા વેપાર અથવા પ્રોજેક્ટ જરૂરિયાતો
સ્માર્ટ
· લગતી – તમારું હેતુ શું છે?
· માપી – આયોજન ખર્ચ પહેલાં યોજના લક્ષ્યો.
· અસાઇનેબલ – શું તમારી ભૂમિકા છે?
· વાસ્તવિક – પશુવૈદ લોન્ચ કરતાં પહેલાં તમારા ઉત્પાદન.
· સમયસર – જાતે કેટલા સેટ છે અને તે તરફ કામ કરે છે.
તમારી પહેલ ફાઇનાન્સિંગ
· એક બજેટ બહાર કામ કરીને કોઈ પણ આશ્ચર્ય ટાળવા માટે તમારા લક્ષ્ય ગોલ અને ખર્ચ યોજના તરીકે ચોક્કસ શક્ય:
ઓ બધા શક્ય ખર્ચ યાદી.
ઓ તમારા સંશોધન કરવું.
ઓ જાતે અણધારી ઊભી થાય છે કિસ્સામાં ગાદી.
ઓ ધ્યાનમાં અને ખરાબ માટે તૈયાર.
તમારી ઝુંબેશ જરૂરિયાતો
આયોજન.
પાનું.
નેટવર્ક્સ મકાન.
હતી.
વસ્તુઓ તમને જરૂર પડશે
· આધાર નેટવર્ક.
· ખડતલ માર્કેટિંગ વ્યૂહરચના.
· તમારી 500% સમર્પણ અને ડ્રાઈવ.
એક પ્રોજેક્ટ પાનું તત્વો
· તમારી વાર્તા કહેવી.
· તમારા સંદેશ પૂર્ણ.
· તમારા સમર્થકોને ‘પારિતોષિકો.
· તમારા ટેકેદારો સાથે વાતચીત.
તમારા પૃષ્ઠ પ્રોત્સાહન માટે ટિપ્સ
· કોમ્યુનિકેશન કી છે.
· કોઈ ટેક. કલકલ.
· સામાજિક નેટવર્ક્સ.
· લોન્ચ અને સુધારાઓ માટે સમય.
· મનોરંજક સામગ્રી.
· સામાજિક સાબિતી.
· શરૂ કરતાં પહેલાં અભિપ્રાય.
· યજમાન event- અને લેપટોપ જ્યાં લોકો ઘટના દરમિયાન સાઇન ઇન કરી શકો છો.
· આધાર નેટવર્ક.
· ખાતરી પ્રોજેક્ટ મીડિયા જતાં પહેલાં એક સફળતા છે તેની ખાતરી કરો.
· પ્રોજેક્ટ પાનું URL શામેલ કરો.
રેપિંગ
· ચોક્કસ દર્શકો,
· અનિવાર્ય વાર્તા કહેવાના.
· છેદાતી અથવા ગાંડુ વિચારો.
· અધિકૃત.
ZAAR
ગ્રેટ વિચારો ભંડોળ પૂરું પાડવામાં.
કાર્લ Grech
વ્યવસ્થાપક
Crowdfunding પ્લેટફોર્મ.
ઇ: [email protected]
એમ: +356 7905 0478
ટી: +356 2340 3982

Home


ZAAR PEI લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત
એન્ટ્રપ્રિન્યરશિપ અને બિઝનેસ ઇંડાનું સેવન દર Guzeppi Zahra, માલ્ટા યુનિવર્સિટી સેન્ટર, Msida MSD 2080, માલ્ટા

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – uon dekolaj – ZAAR
Nòt yo nan sa a pòs blog te prepare sèlman kòm pale pwen. Yo se senpleman nòt enfòmèl mwen te pran pandan pale / konferans la mwen te ale nan ki te delivre aloral. Nan sans de sa a li se posib ke kle eleman solid ki te lage oralman pandan pale / konferans la pa enkli nan sa a pòs blog. Se poutèt sa lektè nan sa a pòs blog yo avize w chèche yon konfimasyon pou deklarasyon ki fèt dokiman sa a soti nan otè / konferans / moun k ap ba pale / konferans la.
Gwo lide Finansman
Pale pa: Michael Zarb, Stephanie Bonnici ak Karl Grech
Novanm 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl -. ZAAR (P.E.I Ltd)
Grant Thornton
Yon ensten pou yo grandi.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Great ideas finanse.

Home


Ki sa ki se crowdfunding?
ZAAR- great ideas finanse.
Ki pi komen kalite crowdfunding
· Elèv bay lòt elèv-a-elèv bay lòt elèv prete. Foul moun yo Confer lajan nan yon konpayi ak konpreyansyon a ki pral lajan an pou remèt ak yon enterè.
· Crowdfunding sou Tretman Egal Ego – Vann nan yon mennen nan yon biznis nan yon kantite envestisè nan retounen pou envestisman.
· Ranbousman / don baze sou crowdfunding – e.g. itilize pa òganizasyon / ONG an Volontè.
Poukisa Crowdfunding?
Anplis ogmante lajan:
· Prèv konsèp.
· Validation byen bonè nan lide yo.
· Way nan k ap resevwa pre-lòd soti nan kliyan potansyèl, ki tou èd trezorri.
Preparasyon nan ede ou jwenn crowdfunded
Ki sa ki vini nan lespri lè ou gen ‘crowdfunding’?
· Kominote.
· Kolaborasyon.
· Pasyon.
· Anviwònman nou an.
· Trust.
· Society ou.
· Konble twou vid ki genyen.
· Anrichi anviwònman.
· Risk.
· Ansanm.
Summarise asosyasyon sa yo nan twa filozofi kle:
· Plus ak relatability.
· Kredibilite.
· Viability.
Mete filozofi yo nan pratik:
· Planifikasyon pou siksè.
· Mete chapo biznis ou sou.
· Kenbe biznis mèg ak pwofitab.
Repons a yon estrateji biznis siksè:
· Òganizasyon – rezilta plan priyorite, tout moun dwe sou paj la menm.
· Disiplin – rezilta sib, kontrent resous.
· Efikasite – entelijan sijè ki abòde biznis ak rezilta fen, evite konfli pèsonèl.
Kijan ou pral ale sou planifikasyon pou crowdfunding reyisi?
· Pwojè biznis ou.
· Finansman inisyativ ou yo.
· Kanpay ou.
plan ou a ta dwe kouvri:
· Pwodiksyon ak plan an.
· Bidjè pou kòmanse-up ak depans kontini.
· Montage.
· Maketing ak plan kanpay.
biznis oswa pwojè ou bezwen
SMART
· Espesifik – ki sa ki bi ou?
· Mezirab – jalons plan anvan depans planifikasyon.
· Sede – ki sa ki wòl ou a?
· Reyalis – veterinè pwodwi ou anvan lansman.
· Alè – mete tèt ou dat limit ak travay nan direksyon pou li.
Finansman inisyativ ou
· Planifye objektif sib ou ak depans kòm byen ke posib pou fè pou evite nenpòt ki supriz pa ap travay sou yon bidjè:
o Fè lis tout depans posib.
o Fè rechèch ou yo.
o Kousen tèt ou nan ka ta gen inatandi rive.
o Konsidere ak prepare yo pou pi mal la.
bezwen kanpay ou
Planifikasyon.
Page.
Building nan rezo.
Lansman.
Bagay sa yo ou pral bezwen
· Yon rezo sipò.
· Gaya estrateji maketing.
· Devouman 500% ou ak kondwi.
Eleman nan yon paj pwojè
· Rakonte istwa ou a.
· Pèfeksyone mesaj ou a.
· Rekonpans sipòtè ou ‘.
· Fason pou Kominike avèk sipòtè ou yo.
Konsèy pou fè pwomosyon paj ou
· Kominikasyon se kle.
· Pa gen teknoloji. jagon.
· Rezo sosyal.
· Distribisyon pou lansman ak dènye enfòmasyon yo.
· Amizan kontni.
· Sosyal prèv.
· Commentaires anvan lansman.
· Akèy event- epi yo gen laptop kote moun ka siyen pandan evènman an.
· Rezo Sipò pou.
· Asire w ke pwojè a se yon siksè anvan ou ale nan medya yo.
· Mete URL la paj pwojè.
vlope moute
· Espesifik odyans lan,
· Konvenkan rakonte istwa.
· Krwaze oswa ide farfelu.
· Natif natal.
ZAAR
Great ideas finanse.
Karl Grech
manadjè
Crowdfunding platfòm.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR opere pa PEI Ltd
Centre pou Antreprenarya & enkubasyon biznis, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM takeoff – ZAAR
The bayanin kula a cikin wannan blog post da aka shirya kawai a matsayin magana da maki. Su ne kawai na yau da kullum bayanin kula na ɗauki a lokacin magana / karatu na halarci da aka tsĩrar da baki. A view na wannan yana yiwuwa key substantive abubuwa da aka tsĩrar da baki a lokacin magana / karatu ba su kunshe a wannan blog post. Saboda haka masu karatu na wannan blog post rika neman tabbatar da kalamai sanya a cikin wancan daga marubucin / lecturer / mutum bada talk / karatu.
Great Idea to Kudade
Magana by: Michael Zarb, Stephanie Bonnici da Karl Grech
Nuwamba 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An ilhami ga girma.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Great ideas ɗ en.

Home


Mene ne Cunkushewar?
ZAAR- girma ideas ɗ en.
Mafi na kowa iri Cunkushewar
· Peer-to-Peer lamuntawa. The taron lends kudi don wani kamfani tare da fahimtar cewa kudi za a sãka da riba.
· Ãdalci Cunkushewar – Sale na wani matsayi, a harkokin kasuwanci da dama na zuba jari, a sama domin zuba jari.
· Refunds / kyauta bisa Cunkushewar – msl amfani da NGO ta / son rai kungiyoyi.
Me ya sa Cunkushewar?
Bayan kiwon kudi:
· Tabbacin ra’ayi.
· Early Ingancin da ra’ayin.
· Way of karbar pre-umarni daga m abokan ciniki, wanda ya hada da AIDS cashflow.
Shiri a taimaka ka samu Crowdfunded
Abin da ya zo a hankali lokacin da kana da ‘Cunkushewar’?
· Community.
· Hadin kai.
· Sha’awa.
· Our muhalli.
· Trust.
· Society.
· Cika gibba.
· Enriching kewaye.
· Hadarin.
· Tare.
Taƙaita wadannan kungiyoyin ta uku key falsafar:
· Kyawawa da relatability.
· Yiwuwa.
· Viability.
Tunzura da falsafar a cikin yi:
· Planning ga nasara.
· Sa your business hat on.
· Ka business durƙusad da riba.
Kunamu zuwa nasara da dabarun kasuwanci:
· Organisation – shirin fifikon sakamakon, kowa da kowa dole ne a kan wannan shafi.
· Da’a – manufa sakamako, hanya constraints.
· Dace – smart business ikon yinsa, da kuma karshen sakamakon haka, guje wa sirri rikice-rikice.
Ta yaya za ka je game da shirin ga nasara Cunkushewar?
· Your kasuwanci aikin.
· Kudi your himma.
· Your yaƙin neman zaɓe.
Your shirin ya rufe:
· Production da shirin.
· Budget domin fara-up da gudana halin kaka.
· Tafiyar lokaci.
· Marketing kuma yakin shirin.
Your kasuwanci ko aikin da bukatun
Smart
· Specific – abin da ke your manufar?
· Ma’auni – shirin turakun da shiryawa ta halin kaka.
· Garatin – abin da ke your rawa?
· Idon basira – tsohon soja da samfur naka da ƙaddamar.
· Dace – saita kanka wa’adin da aiki zuwa gare shi.
Kudi your himma
· Shirya ka manufa a raga, kuma halin kaka a matsayin daidai-wuri don kauce wa duk wani surprises by aiki fitar da wani kasafin kudin:
o jera duk yiwu kudi.
o Ku bincike.
o matashi kanka idan akwai m taso.
o la’akari da shirya domin m.
Your yaƙi bukatun
Planning.
Page.
Gina networks.
Ƙaddamar.
Abubuwa za ku ji bukatar
· A goyon bayan cibiyar sadarwa.
· Robust marketing dabarun.
· Your 500% e kanka da drive.
Abubuwa na aikin page
· Bayyana your labarin.
· Kammala saƙonka.
· Your magoya bayan ‘lada.
· Sadarwa tare da magoya bayan.
Tips for inganta your page
· Sadarwa ne key.
· Babu tech. jargon.
· Social networks.
· Lokaci for jefa da updates.
· Nishadi content.
· Social hujja.
· Feedback da ƙaddamar.
· Watsa shiri event- kuma suna da kwamfyutan cinya inda mutane za su iya shiga a lokacin taron.
· Support cibiyar sadarwa.
· Tabbatar shiri ne mai nasara kafin zuwa kafofin watsa labarai.
· Sun hada da aikin page URL.
wrapping Up
· Specific masu sauraro,
· Tursasawa al’adun bayar da labarun.
· Intersecting ko wacky ideas.
· Sahihi.
ZAAR
Great ideas ɗ en.
Karl Grech
Manager
Cunkushewar dandamali.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR sarrafa by PEI Ltd.
Centre for Harkokin Kasuwanci & business shiryawa, Dar Guzeppi Zahra, Jami’ar Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM TakeOff – ZAAR
Ka memo o keia moʻomanaʻo kia, ua makaukau wale n? I kamailio wahi. He mau wale ka hoʻomaʻamaʻa memo au i lawe i ka laua kamailio ana / haʻi’ōlelo au i hele i hāʻawiʻia waha ‘. A nayce n keia he mea hiki i ki substantive hehee wale i haawiia waha ‘i ka laua kamailio ana / haʻi’ōlelo ua i komo ole iloko o keia moʻomanaʻo pou. No laila, ua aʻo aku ai iā heluhelu o keia moʻomanaʻo paha e imi e hooiaio ai i ka olelo i keia, mai ka mea kākau / lecturer / mea e haawi ana i ka’ōlelo / haʻi’ōlelo.
Nui ka IDEA kālā
‘ōlelo Ma: Michael Zarb, Stephanie Bonnici a me Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An instinct no ka ulu ana.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Nui i ka manaʻo nui hoʻolako ‘.

Home


He aha ka mea crowdfunding?
ZAAR- nā manaʻo nui hoʻolako ‘.
Most na ano o ka crowdfunding
· Nā hoa-i-kūkā lending. Ka lehulehu lends ke kālā i ka poʻe me ka naʻauao i ke dala, e hoopai mai me ka uku hoopanee.
· Kaulike crowdfunding – Sale o ka pahu i loko o ka hana ana i ka nui o na nā kānaka hoʻopukapuka kālā i loko o hoi no ka waiwai kūʻai.
· Refunds / donation ma muli o crowdfunding – e laʻa me hoʻohana ‘ia ma ka NGO ka /, no ka naau? aia.
No ke aha Crowdfunding?
Ma waho hooulu ana i na kālā:
· Maopopo o ka manaʻo.
· I validation o ko lākou manaʻo.
· Way o ka loaa ana ka mālama ‘kauoha maiʻia nā mea kūʻai mai, ka mea no hoi kōkua iā ia, cashflow.
Makaukau i ka manaʻoʻoukou loaa Crowdfunded
He aha e hele mai i ka manao, i ka wa ia oe i ‘crowdfunding’?
· Community.
· Laulima.
· Kuko.
· Ko mākou ‘ia.
· Trust.
· Society.
· E hoopiha mai ana i wāhiʻia.
· A waiwai nā wahi.
·’Ākena.
· Together.
Summarise keia mau ahahui maʻekolu ki philosophies:
· Attractiveness a me ka relatability.
· Credibility.
· Viability.
Ana i na philosophies i hana;
· Ka hoʻolālā no ka loaa.
· Hoʻoholoʻoe i kou mea i inaina aku ia.
· E hana wīwī a me ka pono.
Ki i ka holomua hana akamai:
· Organisation – kuka prioritizing nā haumāna, kela kanaka keia kanaka e ia ma luna o ka hookahiʻaoʻao.
· Koʻikoʻi – pale hoʻokūkū, mau constraints.
· Ka hoʻokōʻana – akamai hana laulā a me ka hopena? Acoeueoao, ae ho’āʻo ana ka pāonioni.
Pehea la e oe e hele a puni hoʻoneʻe ai no ka holomua crowdfunding?
· Kāu hana papahana.
· Kaʻoihana kālā i kou Initiative.
· Kāu moho.
Ko oukou manao e uhi;
·? Iecaianoaaiiuo, a me ke kumumanao.
· Bedroom no ka mea, hoʻomaka-up, a me ka hoʻomauʻana koina.
· Nui.
· Ke kūʻai akuʻana a me ka moho kumumanao.
Ko oukou hana ole papahana e pono ai
akamai
· I Kekahi Mau – he aha hoʻi kāu AIM?
· Ana pū – kumumanao milestones mua o? Iaaiu? Koina.
· Assignable – he aha hoʻi kāu pelekikena a?
· Realistic – vet ko oukou hoonui i mua o paneʻe.
· Manaʻoi hoʻokoe ‘- hoonoho oe ia oe iho palena pau, ae hana ia mea.
Kaʻoihana kālā i kou Initiative
· Haumńna ko oukou pale kaua pahu hopu, a me na koina e like me ka pololei i hiki ai e pale ia ai kekahi me ka haohao i ka hana aku i ka Bedroom:
ka papa inoa e hiki i na lilo.
E hana oukou noiʻi.
o ke Cushion ia oe iho i ka hihia o unexpected aicieeaao.
o ke noonoo, ae hoomakaukau no ka meaʻino.
Ko oukou moho e pono ai
‘O ka hoʻolālā.
Page.
Kukulu ana o na latike.
Hoonee aku.
Na mea a oukou e pono ai
· He kākoʻo i ulanaʻia.
· Robust ke kūʻai akuʻana hoʻolālā.
· Kāu 500% hoolaa ana a me ka holo.
Oihana mua o ka papahanaʻaoʻao
· E hai ana i kou moʻolelo.
· E pono i kou manaʻo.
· Kāu kākoʻo ‘uku.
· Pü me koʻoukou kākoʻo.
Paha no ka mea, ka paepaeʻana i kouʻaoʻao
· Palapala, ua ki.
· Noʻenehana. maopopo leʻa.
· Social latike.
· Manawa no ka mea, Launch a me IeAIIeXIAaIEE.
· Entertaining maʻiʻo.
· Social maopopo.
· Manaʻo Kōkua mua o paneʻe.
· Koa event-, a ua kamepiula lawe kahi kanaka e kakauinoa i ka heihei like.
· Support i ulanaʻia.
· E hōʻoia i ka papahana he pomaikai ma mua o ka hele ana i ka Media.
· E hoʻopaʻa i ka papahana palapala URL.
, ai wahīʻia Up
· Laulā hoolohe,
· I koi aku moʻolelo.
· Intersecting a wacky nā manaʻo.
· Pono.
ZAAR
Nui i ka manaʻo nui hoʻolako ‘.
Karl Grech
manakia
Crowdfunding anuu.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR hoʻohanaʻia hoʻi Pei Ltd.
Kikowaena no ka mea, Entrepreneurship & hana incubation, Dar Guzeppi Zahra, University no Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – יחידת מידה ההמראה – Zaar
הביאורים בפוסט בבלוג זה הוכנו אך ורק כנקודות מדברות. הם רק הערות פורמאליות לקחתי במשך השיחה / ההרצאה השתתפתי כי נמסר בעל פה. לאור זאת יתכן כי אלמנטים מהותיים מפתח שנמסרו בעל פה במהלך שיחה / הרצאה אינם נכללים לכתוב את הבלוג הזה. לכן הקוראים של הפוסט הזה בבלוג מומלץ לבקש אישור של התבטאויות בזאת מהאדם המחבר / מרצה / שעלי להרצות / הרצאה.
רעיון נהדר מימון
דברו על ידי: מיכאל Zarb, סטפני Bonnici וקארל Grech
בנובמבר 2015.
מייקל + סטפני – Grant Thornton מלטה
קארל – Zaar (P.E.I בע””מ).
Grant Thornton
אינסטינקט לצמיחה.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
רעיונות גדולים במימון.

Home


מהו crowdfunding?
רעיונות גדולים ZAAR- במימון.
רוב הסוגים הנפוצים של crowdfunding
· Peer-to-Peer הלוואות. הקהל מלווה כספים לחברה מתוך ההבנה שהכסף ייפרע עם ריבית.
· Crowdfunding Equity – מכירת נתח בעסק למספר משקיעים בתמורה להשקעה.
· החזרים / crowdfunding מבוסס תרומה – למשל, בשימוש על ידי ארגונים וולונטריים / של ארגונים לא ממשלתיים.
מדוע תופעת מימון המונים?
מלבד גיוס כספים:
· הוכחה של רעיון או תאוריה.
· אימות מוקדמת של הרעיון שלהם.
· דרך של קבלת הזמנות מראש מלקוחות פוטנציאליים, אשר גם מסייע cashflow.
הכנה לעזור לך לקבל Crowdfunded
מה שעולה על הדעת כאשר אתה צריך “”crowdfunding””?
· קהילה.
· שיתוף פעולה.
· תשוקות.
· הסביבה שלנו.
· אמון.
· האגודה.
· פערי מילוי.
· העשרת הסביבה.
· סיכונים.
· יחד.
סכם את העמותות אלה באמצעות שלוש פילוסופיות מפתח:
· אטרקטיביות relatability.
· אמינה.
· יכולת חיוניות הקיום.
לשים את הפילוסופיות לפועל:
· תכנון להצלחה.
· שים את כובע העסק שלך על.
· שמור עסק רזה ורווחי.
מפתחות אסטרטגיה עסקית מוצלחת:
· ארגון – תוצאות עדיפות תכנית, כל אחד חייב להיות על אותו הדף.
· משמעת – תוצאת היעד, אילוצי משאבים.
· יעיל – היקף עסקים חכם תוצאה סופית, הימנעות קונפליקטים אישיים.
איך אתה הולך על תכנון crowdfunding מוצלח?
· הפרויקט העסקי שלך.
· מימון היוזמה שלך.
· מסע הפרסום שלך.
התוכנית שלך צריכה לכסות:
· ייצור התוכנית.
· תקציב עבור סטארט-אפ ועלויות שוטפות.
· ציר זמן.
· שיווק תוכנית הקמפיין.
הצרכים העסקיים או הפרויקט שלך
לִכאוֹב
· ספציפית – מה המטרה שלך?
· למדידה – אבני דרך תכנית לפני עלויות תכנון.
· שניתן להקצות – מה התפקיד שלך?
· מציאותי – וטרינר המוצר שלך, לרגל צאתו לאור.
· בעתה – להגדיר את עצמך מועד ולעבוד כלפיה.
מימון היוזמה שלך
· לתכנן מטרות היעד והעלויות שלך בצורה מדויקת ככל האפשר כדי למנוע הפתעות על ידי עובדים מתוך תקציב:
o רשימת כל ההוצאות האפשריות.
o האם המחקר שלך.
o כרית עצמך במקרה של עולה לא צפוי.
o שקול ו להתכונן לגרוע מכל.
הצרכים הקמפיין שלך
תִכנוּן.
עמוד.
בניית רשתות.
הַשָׁקָה.
זה מה שאתה צריך
· רשת תמיכה.
· אסטרטגיה שיווקית איתנה.
· הקדשה אישית והנעה 500% שלך.
אלמנטים של דף פרויקט
· לספר את הסיפור שלך.
· ושכלול ההודעה שלך.
· התגמולים ‘התומכים שלך.
· תקשורת עם התומכים שלך.
טיפים לקידום הדף שלך
· תקשורת היא המפתח.
· אין טק. ז’רגון.
· רשתות חברתיות.
· עיתוי ההשקה ועדכונים.
· תוכן מבדר.
· הוכחה חברתית.
· משוב לרגל צאתו לאור.
· מארח event- ויש נייד שבו אנשים יכולים לחתום במהלך האירוע.
· רשת תמיכה.
· להפוך את הפרויקט בטוח הוא הצלחה לפני לצאת לתקשורת.
· יש לכלול את כתובת האתר של דף הפרויקט.
מסיימים
· קהל יעד ספציפי,
· סיפורים משכנעים.
· מצטלב או רעיונות ומטורפים.
· אותנטי.
Zaar
רעיונות גדולים במימון.
קרל Grech
מנהל
פלטפורמת crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar המופעל על ידי התש בע””מ
מרכז ליזמות & הדגירה עסקים, דאר Guzeppi זהרה, אוניברסיטת מלטה, Msida MSD 2080, מלטה

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – यू ओ एम टेकऑफ़ – ZAAR
इस ब्लॉग पोस्ट में नोटों बात कर अंक के रूप में पूरी तरह से तैयार थे। वे केवल अनौपचारिक नोटों मैं बात / व्याख्यान में भाग लिया है कि मौखिक रूप से दिया गया था के दौरान लिया जाता है। इसे देखते हुए यह है कि प्रमुख मूल तत्व है कि टॉक / व्याख्यान के दौरान मौखिक रूप से दिया गया था इस ब्लॉग पोस्ट में शामिल नहीं हैं संभव है। इसलिए इस ब्लॉग पोस्ट के पाठकों लेखक / लेक्चरर / व्यक्ति टॉक / व्याख्यान देने से इस के साथ साथ किए गए बयान की पुष्टि की तलाश करने की सलाह दी जाती है।
अनुदान के लिए महान विचार
द्वारा बात करें: माइकल जर्ब, स्टेफ़नी Bonnici और कार्ल Grech
नवंबर 2015।
माइकल + स्टेफ़नी – ग्रांट थार्नटन माल्टा
कार्ल – ZAAR (P.E.I लिमिटेड)।
ग्रांट थॉर्नटन
विकास के लिए एक वृत्ति।
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
महान विचारों वित्त पोषित।

Home


Crowdfunding क्या है?
ZAAR- महान विचारों को वित्त पोषित।
Crowdfunding का सबसे आम प्रकार
· सहकर्मी से सहकर्मी उधार देना। भीड़ समझ है कि पैसा ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा साथ एक कंपनी के लिए पैसे उधार देता है।
· इक्विटी Crowdfunding – निवेश के बदले में निवेशकों के एक नंबर के लिए एक व्यापार में हिस्सेदारी की बिक्री की।
· धनवापसी / दान आधारित Crowdfunding – जैसे एनजीओ / स्वैच्छिक संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया।
क्यों Crowdfunding?
धन जुटाने के अलावा:
· अवधारणा के सुबूत।
· उनके विचार के प्रारंभिक सत्यापन।
· संभावित ग्राहकों को, जो भी रोकड़ प्रवाह एड्स से पूर्व के आदेश प्राप्त करने का रास्ता।
मदद करने में तैयारी आप crowdfunded मिल
आप ‘Crowdfunding’ जब जो मन में आता है?
· समुदाय।
· सहयोग।
· जुनून।
· हमारा पर्यावरण।
· भरोसा।
· समाज।
· भरने अंतराल।
· परिवेश को समृद्ध।
· जोखिम।
· साथ में।
तीन प्रमुख दर्शन के माध्यम से इन संगठनों संक्षेप:
· आकर्षण और relatability।
· साख।
· व्यवहार्यता।
व्यवहार में लाना दर्शन:
· सफलता के लिए योजना।
· पर अपने व्यापार टोपी डाल दिया।
· व्यवसाय दुबला और लाभदायक रखें।
एक सफल व्यापार रणनीति के लिए कुंजी:
· संगठन – योजना प्राथमिकता परिणाम, हर कोई एक ही पेज पर होना चाहिए।
· अनुशासन – लक्ष्य परिणाम, संसाधनों की कमी।
· क्षमता – स्मार्ट व्यापार गुंजाइश है और अंतिम परिणाम, व्यक्तिगत संघर्ष से परहेज।
आप सफल crowdfunding के लिए योजना के बारे में कैसे जाना होगा?
· अपने व्यापार परियोजना।
· अपनी पहल वित्तपोषण।
· अपने अभियान।
अपनी योजना को शामिल करना चाहिए:
· उत्पादन और योजना है।
· शुरू हुआ और चल रहे खर्च के लिए बजट।
· समय।
· विपणन और अभियान की योजना है।
आपके व्यापार या परियोजना की जरूरत
होशियार
· विशिष्ट – अपने उद्देश्य क्या है?
· दर्जे – योजना लागत से पहले योजना के मील के पत्थर।
· आबंटित – क्या आपकी भूमिका क्या है?
· यथार्थवादी – पशु चिकित्सक शुरू करने से पहले अपने उत्पाद।
· समय – अपने आप को समय सीमा निर्धारित है और यह की दिशा में काम करते हैं।
अपनी पहल वित्तपोषण
· एक बजट के बाहर काम करके किसी भी आश्चर्य से बचने के लिए अपने लक्ष्य लक्ष्यों और लागत की योजना सही रूप में संभव के रूप में:
ओ सब संभव खर्चों की सूची दें।
ओ अपने शोध करो।
ओ खुद अप्रत्याशित उठता है के मामले में तकिया।
ओ पर विचार करें और सबसे बुरा के लिए तैयार करते हैं।
आपका अभियान की जरूरत है
योजना।
पृष्ठ।
नेटवर्क का निर्माण।
शुरू होगा।
चीजें आप की आवश्यकता होगी
· एक समर्थन नेटवर्क।
· मजबूत विपणन रणनीति।
· अपने 500% समर्पण और ड्राइव।
एक परियोजना पृष्ठ के तत्वों
· अपनी कहानी कह रही।
· अपने संदेश को सुधारना।
· अपने समर्थकों ‘पुरस्कार।
· अपने समर्थकों के साथ संवाद।
अपने पृष्ठ को बढ़ावा देने के लिए टिप्स
· संचार कुंजी है।
· कोई तकनीक। शब्दजाल।
· सामाजिक नेटवर्क।
· लांच और अद्यतन के लिए समय।
· मनोरंजक सामग्री।
· सामाजिक प्रमाण।
· शुरू करने से पहले प्रतिक्रिया।
· होस्ट घटना और लैपटॉप जहां लोगों को घटना के दौरान हस्ताक्षर कर सकते हैं।
· प्रसार का समर्थन।
· यकीन है कि परियोजना के मीडिया में जाने से पहले एक सफलता है।
· परियोजना पृष्ठ URL शामिल करें।
समेट रहा हु
· विशिष्ट दर्शकों,
· सम्मोहक कहानी।
· पारस्परिक या निराला विचारों।
· प्रामाणिक।
ZAAR
महान विचारों वित्त पोषित।
कार्ल Grech
मैनेजर
Crowdfunding मंच।
ई: [email protected]
एम: +356 7905 0478
टी: +356 2340 3982

Home


ZAAR पी लिमिटेड द्वारा संचालित
उद्यमिता और व्यापार ऊष्मायन, डार Guzeppi ज़हरा, माल्टा के विश्वविद्यालय के लिए केंद्र, Msida एमएसडी 2080 है माल्टा

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM takeoff – ZAAR
Tus sau nyob rau hauv no blog ncej twb npaj thiaj tau tuaj raws li hais lus ntsiab lus. Lawv yog pawg kev sau ntawv kuv coj thaum lub sij hawm sib tham nrog / qhuab qhia kuv tau mus kawm uas tau tauj ncauj. Nyob rau hauv view ntawm no nws yog tau hais tias tseem ceeb substantive ntsiab uas tau tauj hais lus thaum lub sij hawm sib tham nrog / qhuab qhia tsis muaj nyob rau hauv no blog ncej. Yog li ntawd cov txawj nyeem ntawv ntawm no blog ncej yuav tsum tau mus nrhiav kev paub ntawm cov nqe lus ua no los ntawm tus sau / lecturer / tus neeg muab sib tham / qhuab qhia.
Great tswv yim rau Nyiaj
Tham los ntawm: Michael Zarb, Stephanie Bonnici thiab Karl Grech
Kaum ib hlis 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Ib tug xav rau txoj kev loj hlob.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Tswv yim zoo kawg nyiaj.

Home


Yuav ua li cas yog crowdfunding?
ZAAR- tswv yim zoo kawg nyiaj.
Feem ntau cov hom ntawm crowdfunding
· Peer-to-Peer txais. Cov neeg lends nyiaj mus rau ib tug lub tuam txhab nrog to taub hais tias cov nyiaj yuav tsum tau them rov qab nrog paj.
· Equity crowdfunding – muag khoom ntawm ib ceg txheem ntseeg nyob rau hauv ib lub lag luam rau ib tug xov tooj ntawm tub ua lag luam nyob rau hauv rov qab rau lub peev.
· Nyiaj tau rov qab / pub dawb raws li crowdfunding – e.g. siv los ntawm cov NGO tus / Yeem koom haum.
Yog vim li cas crowdfunding?
Dhau li raising nyiaj:
· Ntawv pov thawj ntawm tswvyim.
· Thaum Ntxov validation ntawm lawv lub tswv yim.
· Txoj kev tau txais pre-txiav txim los ntawm tej zaum cov neeg muas zaub, uas kuj pab cashflow.
Kev npaj nyob rau hauv pab koj tau txais Crowdfunded
Yuav ua li cas los txog rau lub siab thaum koj muaj ‘crowdfunding’?
· Community.
· Kev sib koom tes.
· Passions.
· Peb ib puag ncig.
· Trust.
· Society.
· Sau khoob.
· Enriching ncig.
· Risk.
· Ua ke.
Summarise cov koom haum ua teb los ntawm peb tseem ceeb philosophies:
· Attractiveness thiab relatability.
· Credibility.
· Nqi.
Muab lub tswv yim rau hauv kev xyaum:
· Npaj rau kev vam meej.
· Muab koj lub lag luam lub kaus mom rau.
· Khaws ua lag ua luam ntshiv thiab muaj txiaj ntsim.
Yuam sij rau ib lub lag luam zoo:
· Organisation – txoj kev npaj tseem ua tau, txhua leej txhua tus yuav tsum yuav nyob rau hauv tib lub page.
· Discipline – lub hom phiaj ua tau, muaj kev pab xyuas.
· Efficiency – ntse ua lag ua luam tau thiab kawg, tsis txhob tus kheej tsis sib haum.
Yuav ua li cas yuav koj mus txog kev npaj rau kev vam meej crowdfunding?
· Koj tus lag luam peb tes num.
· Txais koj teg num.
· Koj phiaj los nqis tes.
Koj txoj kev npaj yuav tsum them rau:
· Qhuav thiab lub hom phiaj.
· Nyiaj Siv Rau start-up thiab tsis tu ncua nqi.
· Ncua sij hawm.
· Li thiab phiaj los nqis tes npaj khomob.
Koj ua lag ua luam los yog ib qhov xav tau kev pab
SMART
· Kev – dab tsi yog koj aim?
· Ntsuas – txoj kev npaj milestones ua ntej npaj nqi.
· Assignable – dab tsi yog koj lub luag hauj lwm?
· Xav zoo zoo – vet koj cov khoom ua ntej launching.
· Ncauj – muab koj tus kheej sijhawm thiab ua hauj lwm ntawm nws.
Txais koj teg num
· Npaj koj lub hom phiaj hom phiaj thiab cov nqi raws li meej li sai tau kom tsis txhob muaj surprises los ntawm ua hauj lwm tawm ib tug nyiaj txiag:
o Sau tag nrho cov tau cov nuj nqis.
o Ua koj kev tshawb fawb.
o Cushion koj tus kheej nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm kev npaj txhij txog tshwm sim.
o Xav thiab npaj rau qhov phem tshaj.
Koj phiaj los nqis tes xav tau kev pab
Npaj.
Nplooj ntawv.
Lub tsev ntawm tes hauj lwm.
Pav tua ya.
Tej yam uas koj yuav tsum tau
· Ib tug kev pab txhawb nqa network.
· Robust li zoo.
· Koj 500% kev mob siab thiab tsav.
Hais ntawm ib qhov project page
· Hais qhia koj zaj dabneeg.
· Zoo kawg nkaus koj cov lus.
· Koj UFW ‘ntshaw.
· Sib txuas lus nrog koj los ntawm UFW.
Lub tswv yim rau cov kev qhia rau koj sab
· Kev sib txuas lus yog qhov tseem ceeb.
· Tsis muaj tech. jargon.
· Social tes hauj lwm.
· Sij hawm poob rau lub community launch thiab tshiab.
· Entertaining cov ntsiab lus.
· Social pov thawj.
· Tswv yim ua ntej launching.
· Party event- thiab muaj laptop uas tib neeg yuav tau kos npe rau thaum lub sij hawm cov kev tshwm sim.
· Kev them nyiaj yug network.
· Xyuas kom tseeb tias peb tes num yog ib tug kawm tau zoo ua ntej yuav mus rau hauv xov xwm.
· Muaj lub project page URL.
wrapping Up
· Kev neeg tuaj saib,
· Qhia dab neeg.
· Sib tshuam los yog wacky tswv yim.
· Qhabnias.
ZAAR
Tswv yim zoo kawg nyiaj.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding platform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR ua los ntawm PEI Ltd.
Centre rau Entrepreneurship & lag luam kom loj hlob, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – ME induljanak – Zaar
A megjegyzések ebben a blogbejegyzésben készítettünk kizárólag beszéd pont. Ezek csupán informális jegyzeteket vettem közben a beszélgetés / előadás vettem részt, amit orálisan. Tekintettel erre lehetőség van, hogy a legfontosabb tartalmi elemeit, amelyeket orálisan során a beszélgetés / előadás nem szerepelnek ebben a blogbejegyzésben. Ezért olvasói blogbejegyzést tanácsos megerősítést keres nyilatkozatait itt a szerző / előadó / fő, amely a beszélgetés / előadás.
Nagy ötlet, Finanszírozás
Talk: Michael Zarb, Stephanie Bonnici és Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Málta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Ösztönösen növekedés.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Nagy ötletek támogatott.

Home


Mi crowdfunding?
ZAAR- nagy ötletek támogatott.
A leggyakoribb típusú crowdfunding
· Közösségi kölcsön. A tömeg pénzt kölcsönöz egy cég azzal a feltétellel, hogy a pénzt vissza kell fizetni kamatostul.
· Equity crowdfunding – Eladó egy tét egy üzleti számos befektetők fejében beruházás.
· Visszatérítések / adomány alapú crowdfunding – például által használt civil szervezetek / önkéntes szervezetek.
Miért crowdfunding?
Emellett forrásbevonás:
· Koncepciók.
· A korai érvényesítése az ötlet.
· Way fogadására előrendelések a potenciális ügyfelek, ami szintén segíti a pénzforgalom.
Előkészítés segítsünk Crowdfunded
Mi jut eszébe, ha van “”crowdfunding””?
· Közösségben.
· Együttműködés.
· Szenvedélyek.
· A mi környezetünk.
· Trust.
· Társadalom.
· Kitöltése hiányos.
· Gazdagítása környezetben.
· R.
· Együtt.
Foglalja össze ezek a társulások három fontos filozófia:
· Vonzereje és relatability.
· Hitelesség.
· Életképességét.
Elhelyezés a filozófia a gyakorlatban:
· Tervezés a siker érdekében.
· Tegye az üzleti kalap.
· Tartsa üzleti sovány és nyereséges.
Kulcsa a sikeres üzleti stratégia:
· Organisation – terv prioritások eredmények, mindenki legyen ugyanazon az oldalon.
· Fegyelmi – a cél elérése érdekében, az erőforrások szűkössége.
· Hatékonyság – intelligens üzleti köre és végeredmény, elkerülve a személyes konfliktusokat.
Hogyan fogja járni tervezés sikeres crowdfunding?
· Az üzleti projekt.
· Finanszírozása a kezdeményezést.
· A kampány.
A tervnek tartalmaznia:
· Termelés és a tervet.
· Költségvetési induló és folyamatos költségeit.
· Timeline.
· Marketing és a kampány tervét.
Az üzleti vagy a projekt igényeinek
OKOS
· Meghatározott – mi a célod?
· Mérhető – terv mérföldkövei előtt tervezési költségek.
· Állítható – mi a szerepe?
· Reális – állatorvos a termék elindítása előtt.
· Időben – meg magad a határidőt és a munka felé.
Finanszírozása a kezdeményezés
· Tervezze meg cél célok és költségek a lehető legpontosabban elkerülése meglepetés dolgozunk ki a költségvetés:
o kattintva az összes lehetséges költségeket.
o Ne a kutatás.
o Párna magát a váratlan keletkezik.
o Tekintsük és készüljünk a legrosszabbra.
Kampánya igények
Tervezés.
Oldal.
Hálózatok építése.
Indítás.
Ez az, amire szüksége van
· A támogató hálózat.
· Robusztus marketing stratégia.
· A 500% elkötelezettség és a hajtás.
Elemei a projekt oldala
· Elmondja a történetet.
· Tökéletesítése az üzenetet.
· A szurkolói jutalmat.
· Kommunikáció a szurkolók.
Tippek elősegítő oldal
· A kommunikáció kulcsfontosságú.
· Nincs tech. szakmai nyelv.
· Közösségi hálózatok.
· Időzítése elindítását és frissítéseket.
· Szórakoztató tartalom.
· Szociális bizonyíték.
· Visszajelzés elindítása előtt.
· Host esemény- és laptop, ahol az emberek lehet jelentkezni a rendezvény ideje alatt.
· Támogató hálózat.
· Ügyeljen projekt sikeres, mielőtt a média.
· Tartalmazza a projekt oldal URL-jét.
Sínre
· Különleges közönség,
· Lenyűgöző mesemondó.
· Intersecting vagy szokatlan ötleteket.
· Hiteles.
Zaar
Nagy ötletek támogatott.
Karl Grech
Menedzser
Crowdfunding platform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar által üzemeltetett PEI Kft
Központ Vállalkozási és üzleti inkubáció, Dar Guzeppi Zahra, Máltai Egyetem, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM flugtak – zaar
Tónarnir í þessari bloggfærslu var unnin eingöngu sem tala stig. Þeir eru eingöngu óformleg skýringar Ég tók á tal / fyrirlestrinum sem ég sótti sem var gefið inn um munn. Í ljósi þessa er það mögulegt að helstu efnisatriði sem voru afhent munnlega á tal / fyrirlestrinum eru ekki innifalin í þessu blogg. Því lesendur þessarar blogg er bent á að leita staðfestingar á fullyrðingum gerðar hér frá höfundi / fyrirlesara / mann gefur tal / fyrirlestur.
Frábær hugmynd að fjármögnun
Ræða: Michael Zarb, Stephanie Bonnici og Karl Grech
Nóvember 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Eðlishvöt til vaxtar.
http://www.grandthornton.com.mt
zaar
Frábærar hugmyndir styrkt.

Home


Hvað er Crowdfunding?
ZAAR- frábærar hugmyndir styrkt.
Algengustu tegundir af crowdfunding
· Peer-to-Peer útlána. Fjöldinn lánar peninga til félags með þeim skilningi að peningar verði endurgreitt með vöxtum.
· Eigið fé Crowdfunding – Sala á hlut í fyrirtækinu til hóps fjárfesta í staðinn fyrir fjárfestingu.
· Endurgreiðslur / framlag byggt Crowdfunding – t.d. notað af / félagasamtaka NGO er.
Hvers Crowdfunding?
Að auki fjáröflun:
· Sönnun af hugtak.
· Snemma fullgildingu hugmynd þeirra.
· Vegur að fá fyrirfram pantanir frá hugsanlegum viðskiptavinum, sem einnig hjálpartæki sjóðstreymi.
Undirbúningur í að hjálpa þér að fá Crowdfunded
Hvað kemur upp í hugann þegar þú ert ‘Crowdfunding’?
· Community.
· Samvinna.
· Passions.
· Umhverfi okkar.
· Trust.
· Samfélag.
· Fylling eyður.
· Auðga umhverfi.
· Risk.
· Saman.
Taktu saman þessara samtaka í gegnum þrjú helstu heimspeki:
· Aðlaðandi og relatability.
· Trúverðugleiki.
· Hagkvæmni.
Setja heimspeki í framkvæmd:
· Skipulags til að ná árangri.
· Settu fyrirtæki hattinum.
· Halda fyrirtæki halla og arðbær.
Lyklar að árangursríku viðskipti stefnu:
· Skipulag – áætlun forgangsraða niðurstöður, allir verða að vera á sömu síðu.
· Agi – miða niðurstöðu, úrræði þvingun.
· Nýtni – klár viðskipti umfang og endir afleiðing, forðast persónulegar deilur.
Hvernig ætlar þú að fara um áætlanagerð fyrir árangursríka crowdfunding?
· Fyrirtæki verkefni.
· Fjármögnun frumkvæði þitt.
· Herferð þín.
áætlun ætti að ná:
· Framleiðsla og áætlun.
· Fjárhagsáætlun fyrir ræsingu og áframhaldandi kostnaði.
· Timeline.
· Marketing og herferð áætlun.
fyrirtæki eða verkefni þitt þarfnast
SMART
· Sérstök – hvað er markmið þitt?
· Mælanleg – áætlun áfangar fyrir áætlanagerð kostnaðar.
· Framseljanlegur – hvað er þitt hlutverk?
· Raunhæf – dýralæknir vöruna áður en hefja.
· Tímabær – setja þig frestur og vinna að því.
Fjármögnun frumkvæði þitt
· Áætlun miða markmið og kostnað eins nákvæmlega og mögulegt er til að forðast óvart með því að vinna út fjárhagsáætlun:
eða Listi allar mögulegar kostnað.
eða Gera þinn rannsókn.
eða púði sjálfur ef óvænt upp.
eða fjalla um og undirbúa sig fyrir það versta.
Herferðin þín þarfir
Áætlanagerð.
Page.
Building neta.
Keyri.
Hlutur sem þú þarft
· A stuðningsnet.
· Sterkur markaðssetning tækni.
· 500% vígslu og keyra.
Þáttagreining verkefninu síðu
· Segja söguna.
· Fullkominn skilaboðin.
· Verðlaunar stuðningsmenn.
· Samskipti við stuðningsmenn þínum.
Ábendingar til að efla síðuna þína
· Samskipti er lykillinn.
· Engin tækni. hrognamál.
· Samfélagsmiðlar.
· Tímasetning fyrir sjósetja og uppfærslur.
· Skemmtilegt efni.
· Social sönnun.
· Athugasemdir áður stokkunum.
· Host event- og hafa fartölvu þar sem fólk getur skráð þig á meðan the atburður.
· Stuðningur net.
· Gættu Verkefnið er velgengni áður en þú ferð til fjölmiðla.
· Hafa verkefni vefslóð.
Klára
· Sérstakur áhorfendur,
· Sannfærandi frásögnum.
· Sker eða wacky hugmyndir.
· Authentic.
zaar
Frábærar hugmyndir styrkt.
Karl Grech
framkvæmdastjóri
Crowdfunding vettvang.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar rekið af PEI Ltd.
Centre fyrir frumkvöðla og fyrirtæki ræktun, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM takeoff – ZAAR
The ndetu a blog post A kwadebere nanị dị ka na-ekwu okwu isi. Ha bụ nanị n’ịgba ndetu m wee n’oge okwu / nkuzi m gara na a napụtara ọnụ. N’ihi nke a o kwere omume na isi substantive ihe ndị ahụ na a gbapụtara ọnụ n’oge okwu / okwu ihu ọha na-agunyeghi na nke a blog post. Ya mere agụ nke a blog post na-gwara achọ nkwenye nke e kwuru n’isiokwu a si odee / lecturer / mmadụ na-ekwu okwu / okwu ihu ọha.
Oké echiche ka Ego
Ekwu okwu site: Michael Zarb, Stephanie Bonnici na Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An mmuo maka ibu.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Oké echiche kwụrụ ụgwọ.

Home


Gịnị bụ crowdfunding?
ZAAR- oké echiche kwụrụ ụgwọ.
Kasị ahụkarị ụdị crowdfunding
· Ndị ọgbọ na-ọgbọ agbazinye. The ìgwè mmadụ lends ego a ụlọ ọrụ na nghọta na ego ga-akwụ gị ụgwọ na mmasị.
· Equity crowdfunding – Sale nke a n’elu osisi a azụmahịa na a ọnụ ọgụgụ nke investors nakwa n’ihi ego.
· Refunds / onyinye dabeere crowdfunding – e.g. -eji NGO si / Voluntary òtù.
Gịnị mere Crowdfunding?
E wezụga azụ ego:
· Gosiri na nke echiche.
· Early nkwado nke ha echiche.
· Way na ịnweta tupu iwu si nwere ahịa, nke nwekwara ọrịa AIDS na cashflow.
Nkwadebe n’inyere ị ga-esi Crowdfunded
Gịnị na-agbata n’uche mgbe ị nwere ‘crowdfunding’?
· Community.
· Njikọ Aka.
· Agụụ mmekọahụ.
· Anyị na ya.
· Trust.
· Society.
· Ndochi gaps.
·-Eme mmadụ ọgaranya gburugburu.
· Egwu.
· Ọnụ.
Summarise ndị a mkpakọrịta site atọ isi nkà ihe ọmụma:
· Ndọrọ na relatability.
· Ịtụkwasị obi.
· Viability.
Etinye na nkà ihe ọmụma n’ime omume:
· Planning maka ihe ịga nke ọma.
· Tinye azụmahịa gị okpu on.
· Nọgidenụ azụmahịa dabere na uru.
Eme Ka a nke ọma ahịa atụmatụ:
· Organisation – plan prioritizing ga esi, onye ọ bụla ga-na otu peeji nke.
· Discipline – lekwasịrị pụta, akụ constraints.
· Arụmọrụ – smart azụmahịa akporo na ya pụta, na-ezere esemokwu.
Olee otú ị ga-esi na-eme atụmatụ maka ihe ịga nke ọma crowdfunding?
· Your azụmahịa oru ngo.
· Ego gị n’uche.
· Your mkpọsa.
Gị atụmatụ kwesịrị ikpuchi:
· Production na plan.
· Mmefu ego maka mmalite-elu na-aga n’ihu na-akwụ ụgwọ.
· Usoro iheomume.
· Marketing na mkpọsa plan.
Azụmahịa gị ma ọ bụ na oru ngo mkpa
smart
· Specific – ihe mgbaru ọsọ gị?
· Measurable – plan milestones n’ihu ime atụmatụ na-akwụ ụgwọ.
· Assignable – ihe gị ọrụ?
· Echiche Ziri Ezi – pụọ gị ngwaahịa tupu launching.
· Bịara n’Ezi Oge – ịtọ onwe gị n’obi imecha na-arụ ọrụ n’ebe ọ na-.
Akwado gị n’uche
· Mee atụmatụ gị iche ihe mgbaru ọsọ na-akwụ ụgwọ oke ị nwere ike zere ihe ọ bụla ịtụnanya site arụ ọrụ a mmefu ego:
o Dee ihe niile kwere omume expenses.
o gị ọ na-research.
o kwushin onwe gị bụrụ na nke na-atụghị anya na-ebilite.
o Tụlee ma kwadebe maka kasị njọ.
Gị mkpọsa mkpa
Planning.
Page.
Ụlọ nke netwọk.
Launching.
Ihe ị chọrọ
· A support netwọk.
· Siri ike ahịa atụmatụ.
· Your 500% nraranye na mbanye.
Ọcha nke a oru ngo page
· Ịgwa gị akụkọ.
· Zuo Okè gị ozi.
· Your-akwado ‘ụgwọ ọrụ.
· Agwa ya okwu na gị na-akwado.
Atụmatụ maka ịkwalite gị na peeji nke
· Nkwurịta okwu bụ isi.
· No tech. jargon.
· Social netwọk.
· Họtara oge maka igba egbe na mmelite.
· Ụtọ ọdịnaya.
· Social àmà.
· Nzaghachi tupu launching.
· Host event- na-enwe laptọọpụ ebe ndị mmadụ nwere ike banye n’oge ihe omume.
· Nkwado netwọk.
· Mee hụ ngo bụ ihe ịga nke ọma tupu na-aga n’usoro mgbasa ozi.
· Gụnye ngo page URL.
wrapping Up
· Specific-ege ntị,
· Gbara ọkpụrụkpụ ịkọ akụkọ.
· Intersecting ma ọ bụ wacky echiche.
· Ezigbo.
ZAAR
Oké echiche kwụrụ ụgwọ.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding n’elu ikpo okwu.
E: [email protected]
Nna-ukwu: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR ọrụ ndị na PEI Ltd.
Centre maka itumgbere & azụmahịa incubation, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM TakeOff – Zaar
Catatan dalam posting blog ini hanya dibuat sebagai titik berbicara. Mereka hanyalah catatan resmi saya mengambil selama pembicaraan / ceramah saya menghadiri yang disampaikan secara lisan. Dalam pandangan ini adalah mungkin bahwa unsur-unsur substantif kunci yang disampaikan secara lisan selama pembicaraan / kuliah tidak termasuk dalam posting blog ini. Oleh karena itu pembaca posting blog ini disarankan untuk mencari konfirmasi dari pernyataan yang dibuat di sini dari penulis / dosen / orang yang memberikan bicara / kuliah.
Ide Besar untuk Pendanaan
Bicara oleh: Michael Zarb, Stephanie Bonnici dan Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
grant Thornton
Naluri untuk pertumbuhan.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
ide-ide besar yang didanai.

Home


Apa crowdfunding?
ide-ide besar ZAAR- didanai.
Kebanyakan jenis umum crowdfunding
· Peer-to-Peer pinjaman. Kerumunan meminjamkan uang kepada perusahaan dengan pengertian bahwa uang tersebut akan dibayar dengan bunga.
· Ekuitas crowdfunding – Penjualan saham dalam bisnis untuk sejumlah investor imbalan untuk investasi.
· Pengembalian / berdasarkan sumbangan crowdfunding – mis digunakan oleh organisasi LSM / Sukarela.
Mengapa Crowdfunding?
Selain mengumpulkan dana:
· Bukti dari konsep.
· Validasi awal dari ide mereka.
· Way menerima pre-order dari pelanggan potensial, yang juga membantu cashflow.
Persiapan dalam membantu Anda mendapatkan Crowdfunded
Apa yang terlintas dalam pikiran ketika Anda memiliki ‘crowdfunding’?
· Masyarakat.
· Kolaborasi.
· Passions.
· Lingkungan kita.
· Trust.
· Masyarakat.
· Mengisi kesenjangan.
· Memperkaya lingkungan.
· Risiko.
· Bersama.
Simpulkan asosiasi ini melalui tiga filosofi utama:
· Tarik dan relatability.
· Kredibilitas.
· Viabilitas.
Menempatkan filsafat dalam praktek:
· Perencanaan untuk sukses.
· Masukan topi bisnis Anda.
· Jauhkan bisnis yang ramping dan menguntungkan.
Kunci strategi bisnis yang sukses:
· Organisasi – hasil rencana prioritas, setiap orang harus berada di halaman yang sama.
· Disiplin – hasil sasaran, keterbatasan sumber daya.
· Efisiensi – lingkup bisnis yang cerdas dan hasil akhir, menghindari konflik pribadi.
Bagaimana Anda akan pergi tentang perencanaan untuk crowdfunding sukses?
· Proyek bisnis Anda.
· Pembiayaan inisiatif Anda.
· Kampanye Anda.
Rencana Anda harus mencakup:
· Produksi dan rencana.
· Anggaran untuk start-up dan biaya berkelanjutan.
· Timeline.
· Pemasaran dan rencana kampanye.
bisnis atau proyek kebutuhan Anda
PINTAR
· Spesifik – apa tujuan Anda?
· Measurable – Rencana tonggak sebelum biaya perencanaan.
· Ditetapkan – apa peran Anda?
· Realistis – dokter hewan produk Anda sebelum peluncuran.
· Tepat waktu – tentukan sendiri batas waktu dan bekerja ke arah itu.
Pembiayaan inisiatif Anda
· Rencanakan tujuan target Anda dan biaya seakurat mungkin untuk menghindari kejutan dengan bekerja keluar anggaran:
o Daftar semua biaya mungkin.
o Melakukan penelitian.
o Cushion diri dalam kasus yang tak terduga muncul.
o Mempertimbangkan dan mempersiapkan diri untuk yang terburuk.
kebutuhan kampanye
Perencanaan.
Halaman.
Bangunan jaringan.
Peluncuran.
Hal-hal yang harus
· Sebuah jaringan dukungan.
· Kuat strategi pemasaran.
· Anda 500% dedikasi dan drive.
Elemen dari halaman proyek
· Menceritakan kisah Anda.
· Menyempurnakan pesan Anda.
· Imbalan pendukung Anda.
· Berkomunikasi dengan pendukung Anda.
Tips untuk mempromosikan halaman Anda
· Komunikasi adalah kunci.
· Tidak ada tech. jargon.
· Jaringan sosial.
· Waktu untuk peluncuran dan pembaruan.
· Menjamu konten.
· Bukti sosial.
· Umpan balik sebelum meluncurkan.
· Host event- dan memiliki laptop di mana orang dapat masuk selama acara.
· Dukungan jaringan.
· Pastikan proyek ini sukses sebelum pergi ke media.
· Sertakan URL halaman proyek.
Membungkus
· Penonton khusus,
· Compelling bercerita.
· Intersecting atau ide aneh.
· Authentic.
Zaar
ide-ide besar yang didanai.
karl Grech
Manajer
Platform crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar dioperasikan oleh PEI Ltd
Pusat Kewirausahaan & inkubasi bisnis, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM Takeoff – ZAAR
Ullmhaíodh na nótaí sa blog post amháin mar phointí ag caint. Níl iontu ach nótaí neamhfhoirmiúla ghlac mé le linn an chaint / léacht fhreastail mé go raibh ar fáil ó bhéal. Ina fhianaise sin is féidir nach bhfuil príomhghnéithe substainteacha a seachadadh go bhéal le linn na cainte / léacht san áireamh sa blog post. Dá bhrí sin, léitheoirí blog post Moltar dearbhú ráiteas ndéanamh leis seo ón údar / léachtóir / duine a thugann ar an labhairt / léacht a lorg.
Idea Breataine chun Maoiniú
Labhair le: Michael Zarb, Stephanie Bonnici agus Karl Grech
Samhain 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Málta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An instinct le haghaidh fáis.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
smaointe iontach atá maoinithe.

Home


Cad is crowdfunding?
smaointe iontach ZAAR- maoinithe.
An chuid is mó cineálacha coitianta crowdfunding
·-Piaraí-le-Piaraí iasachta. An slua lends t-airgead do chuideachta leis an tuiscint go mbeidh an t-airgead a aisíoc le hús.
· Crowdfunding Cothromas – Díol gceist i ngnó le roinnt infheisteoirí ar son infheistíochta.
· Aisíocaíochtaí / crowdfunding síntiús bunaithe – m.sh. úsáid ag eagraíochtaí deonacha / eagraíochtaí neamhrialtasacha.
Cén fáth crowdfunding?
Chomh maith le cistí a chruinniú:
· Cruthúnas coincheapa.
· Bailíochtú luath a smaoineamh.
· Bealach éis réamh-orduithe ó chustaiméirí féideartha, a áiseanna freisin sreabhadh airgid.
Ullmhú i cuidiú a gheobhaidh tú Crowdfunded
Cad a thagann chun cuimhne nuair a tá tú ‘crowdfunding’?
· Pobail.
· Comhoibriú.
· Passions.
· Ár dtimpeallacht.
· Iontaobhas.
· Cumann.
· Bearnaí líonadh.
· Timpeallacht a shaibhriú.
· Riosca.
· Chéile.
Déan achoimre ar na cumainn trí thrí fealsúnachtaí lárnacha:
· Tarraingteacht agus relatability.
· Creidiúnacht.
· Inmharthanacht.
A chur ar an fealsúnachtaí i ngníomh:
· Pleanáil do rath.
· Cuir do hata gnó á sheoladh.
· Coinnigh gnó lean agus brabúsach.
Eochracha le straitéis gnó rathúil:
· Eagrú – torthaí an phlean tosaíochta, ní mór do gach duine a bheith ar an leathanach céanna.
· Discipline – toradh an sprioc, srianta acmhainne.
· Éifeachtacht – raon feidhme gnó cliste agus toradh deiridh, ag seachaint coinbhleachtaí pearsanta.
Cad é mar a théann tú faoi phleanáil do crowdfunding rathúil?
· Do thionscadal gnó.
· Maoiniú do thionscnamh.
· Do fheachtas.
Ba chóir go gclúdódh do phlean:
· Táirgeadh agus an plean.
· Buiséad don nua-thionscanta agus costais leanúnacha.
· Amlíne.
· Plean margaíochta agus feachtais.
Do riachtanais ghnó nó do thionscadal
SMART
· Sonrach – cad é do aidhm?
· Intomhaiste – clocha míle plean roimh chostais pleanála.
· Insannta – cad é do ról atá acu?
· Réalaíoch – tréidlia do tháirge roimh sheoladh.
· Tráthúil – leagtar duit féin ar an minicíocht agus ag obair i dtreo é.
Maoiniú do thionscnamh
· Plean do spriocanna sprioc agus costais chomh cruinn agus is féidir chun nach mbeadh aon surprises trí oibriú amach buiséad:
o Liosta gach costas is féidir.
o Déan do chuid taighde.
o cúisín féin i gcás dtagann gan choinne.
o Smaoinigh agus a ullmhú le haghaidh an measa.
Do riachtanais feachtas
Pleanáil.
Leathanach.
Tógáil na ngréasán.
Sheoladh.
Things beidh ort
· Gréasán tacaíochta.
· Straitéis margaíochta láidir.
· Do dúthracht 500% agus tiomáint.
Gnéithe de leathanach an tionscadail
· Ag insint do scéal.
· Ceart do theachtaireacht.
· Do lucht tacaíochta ‘luach saothair.
· Cumarsáid a dhéanamh le do lucht tacaíochta.
Leideanna chun cinn do leathanach
· Tá an chumarsáid eochair.
· Níl ardteicneolaíochta. béarlagair.
· Líonraí sóisialta.
· Comhrialú do sheoladh agus nuashonruithe.
· Ábhar Siamsaíocht.
· Cruthúnas sóisialta.
· Aiseolas roimh lainseáil.
· Teagmhas Óstach agus ríomhaire glúine inar féidir le daoine a shíniú le linn na hócáide.
· Líonra Tacaíocht.
· Déan cinnte tionscadal rath roimh dul go dtí na meáin.
· Cuir an URL leathanach tionscadail.
timfhilleadh Suas
· Lucht féachana sonracha,
· Scéalaíocht Láidre.
· Trasnaithe nó smaointe wacky.
· Barántúla.
ZAAR
smaointe iontach atá maoinithe.
Karl Grech
Bainisteoir
ardán crowdfunding.
R: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR fheidhmiú ag PEI Ltd.
An Lárionad um Fhiontraíocht agus goir gnó, Dar Guzeppi Zahra, Ollscoil Mhálta, Msida MSD 2080, Málta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM TakeOff – ZAAR
Le note in questo post del blog sono stati preparati esclusivamente come punti di discussione. Essi sono semplicemente appunti informali che ho preso durante il discorso / conferenza ho partecipato che è stato consegnato per via orale. In considerazione di ciò, è possibile che gli elementi sostanziali chiave che sono stati consegnati oralmente durante il discorso / conferenza non sono inclusi in questo post del blog. Pertanto si consiglia lettori di questo post del blog di chiedere conferma delle dichiarazioni rese nel presente documento da parte dell’autore / docente / persona che dà il discorso / conferenza.
Grande idea di finanziamento
Parla da: Michael Zarb, Stephanie Bonnici e Karl Grech
Novembre 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
grant Thornton
Un istinto per la crescita.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Grandi idee finanziati.

Home


Che cosa è crowdfunding?
grandi idee ZAAR- finanziati.
La maggior parte dei tipi comuni di crowdfunding
· Social lending. La folla presta denaro ad una società con la consapevolezza che il denaro verrà restituito con gli interessi.
· Patrimonio crowdfunding – Vendita di una partecipazione in un business per un certo numero di investitori in cambio di investimenti.
· I rimborsi / donazione basato crowdfunding – ad esempio utilizzato da organizzazioni di volontariato / ONG.
Perché crowdfunding?
Oltre a raccogliere fondi:
· Verifica teorica.
· Validazione precoce della loro idea.
· Modo di ricevere pre-ordini da parte di potenziali clienti, che aiuta anche flussi di cassa.
Preparazione per aiutare a ottenere Crowdfunded
Che cosa viene in mente quando si dispone di ‘crowdfunding’?
· Comunità.
· Collaborazione.
· Passioni.
· Il nostro ambiente.
· Trust.
· Società.
· Colmare le lacune.
· Arricchire dintorni.
· Rischio.
· Insieme.
Riassumere queste associazioni attraverso tre filosofie chiave:
· Attrattività e relatability.
· Credibilità.
· Viabilità.
Mettere le filosofie in pratica:
· Pianificazione per il successo.
· Mettere il cappello business su.
· Tenere affari snella e redditizia.
Chiavi per una strategia di business di successo:
· Organizzazione – esiti piano delle priorità, tutti devono essere sulla stessa pagina.
· Disciplina – risultato obiettivo, vincoli di risorse.
· Efficienza – ambito di business intelligente e risultato finale, evitando conflitti personali.
Come pensate di andare sulla pianificazione di crowdfunding di successo?
· Il progetto di business.
· Finanziamento la vostra iniziativa.
· La campagna.
Il piano dovrebbe comprendere:
· La produzione e il piano.
· Bilancio per l’avviamento e costi in corso.
· Sequenza temporale.
· Marketing e piano di campagna.
Le esigenze aziendali o di progetto
INTELIGENTE
· Specifico – qual è il tuo obiettivo?
· Misurabile – pietre miliari piano prima di costi di progettazione.
· Assegnabile – qual è il tuo ruolo?
· Realistico – veterinario il prodotto prima del lancio.
· Tempestivo – impostare voi stessi termini e lavorare verso di essa.
Finanziare la vostra iniziativa
· Pianificare i vostri obiettivi e costi di destinazione il più accuratamente possibile per evitare sorprese elaborando un bilancio:
o Elencare tutte le spese possibili.
o Fate la vostra ricerca.
o Cuscino se stessi in caso di sorge inaspettata.
o Considerare e prepararsi al peggio.
Le vostre esigenze della campagna
Pianificazione.
Pagina.
Costruzione di reti.
Lancio.
Le cose di cui ha bisogno
· Una rete di sostegno.
· Robusta strategia di marketing.
· Il 500% dedizione e unità.
Elementi di una pagina del progetto
· Raccontare la vostra storia.
· Perfezionare il tuo messaggio.
· Premia la tua tifosi.
· Comunicare con i vostri sostenitori.
Suggerimenti per promuovere la tua pagina
· La comunicazione è fondamentale.
· No tecnologia. gergo.
· Social networks.
· Tempi per il lancio e gli aggiornamenti.
· Divertente contenuti.
· Prova sociale.
· I commenti prima di lanciare.
· Event- ospitante e di computer portatile in cui le persone possono firmare durante l’evento.
· Rete di sostegno.
· Assicurarsi progetto è un successo prima di andare ai media.
· Includere l’URL pagina del progetto.
Avvolgendo
· Pubblico specifico,
· Narrazione avvincente.
· Intersecanti o idee stravaganti.
· Autentica.
ZAAR
Grandi idee finanziati.
Karl Grech
Manager
piattaforma di crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR gestito da PEI Ltd.
Centro per l’imprenditorialità e l’incubazione di business, Dar Guzeppi Zahra, Università di Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015年4月11日 – UOM離陸 – ZAAR
このブログの記事内のノートは、単にポイントを話したように調製しました。彼らは私が、私はそれが経口的に送達された出席講演/講義中に取っただけで非公式のノートです。この観点では、講演/講義中に経口的に送達されたキーの実質的な要素は、このブログの記事に含まれていない可能性があります。したがって、このブログの記事の読者は話/講義を与え著者/講師/人から、本明細書に作られた文の確認を求めることをお勧めします。
資金調達までの素晴らしいアイデア
マイケル・ザーブ、ステファニーBonniciとカール・グレック:によってトーク
2015年11月。
マイケル+ステファニー – グラント・ソントンマルタ
カール – ZAAR(P.E.I株)。
グラント・ソントン
成長のための本能。
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
素晴らしいアイデアが資金を提供します。

Home


クラウドファンディングとは何ですか?
資金提供ZAAR-素晴らしいアイデア。
クラウドファンディングの最も一般的なタイプ
・ピア・ツー・ピア融資。群衆はお金が興味をもって返済されることを理解して会社にお金を貸します。
・エクイティのクラウドファンディング – 投資のリターンの投資家の数に事業の株式の売却。
・払い戻し/寄付ベースのクラウドファンディング – 例えば、 NGOの/自主組織で使用。
なぜクラウドファンディング?
資金調達に加えて:
・ コンセプトの証明。
・自分のアイデアの早期検証。
また、キャッシュフローを助ける潜在的な顧客からの事前注文を、受信・ウェイ。
あなたがCrowdfundedを得るうえでの準備
あなたが「クラウドファンディング」を持っているときに何が頭に浮かぶ?
・コミュニティ。
・コラボレーション。
・パッション。
・当社の環境。
・トラスト。
・ 社会。
・充填ギャップ。
・周囲を彩ります。
・リスク。
・一緒に。
3つの主要な哲学を介してこれらの関連付けをSummarise:
・魅力とrelatability。
・信頼性。
・生存率。
実際に哲学を置きます:
・成功のための計画。
・であなたのビジネスの帽子を置きます。
・リーンと収益性の高いビジネスをしてください。
成功するビジネス戦略への鍵:
・組織 – 計画の優先順位付けの結果は、誰もが同じページ上にある必要があります。
・規律 – ターゲット結果、リソースの制約。
・効率性 – スマートビジネスの範囲と最終結果、個人の競合を回避することができます。
どのように成功したクラウドファンディングの計画については行くのだろうか?
・あなたのビジネスプロジェクト。
・あなたのイニシアチブを融資。
・キャンペーン。
あなたの計画がカバーすべきです:
・生産と計画。
・起動時および継続的なコストの予算。
・ タイムライン。
・マーケティング・キャンペーンの計画。
あなたのビジネスやプロジェクトのニーズ
スマート
・具体的な – あなたの目的は何ですか?
・測定可能 – コストを計画する前に、計画のマイルストーン。
・アサイナブル – あなたの役割は何ですか?
・リアル – 獣医製品を起動する前に。
・タイムリーな – 自分で期限を設定し、それに向けて努力。
あなたのイニシアチブを資金調達
・予算を加工して任意の驚きを避けるために、できるだけ正確にあなたの目標目標とコストを計画します。
O可能なすべての費用を一覧表示します。
Oあなたの研究を行います。
O予期しないが発生した場合に自分自身をクッション。
O検討し、最悪の事態に備えます。
キャンペーンのニーズ
計画。
ページ。
ネットワークの建物。
進水。
あなたが必要なもの
・サポートネットワーク。
・堅牢なマーケティング戦略。
・あなたの500%の献身とドライブ。
プロジェクトページの要素
・あなたの物語を告げます。
・あなたのメッセージをパーフェク。
・あなたのサポーター」の報酬。
・あなたのサポーターとのコミュニケーション。
あなたのページを促進するためのヒント
・コミュニケーションが鍵となります。
・ノーハイテク。専門用語。
・ ソーシャルネットワーク。
・起動とアップデートのタイミング。
・娯楽コンテンツ。
・社会的な証拠。
・起動する前にフィードバック。
・ホストevent-、人々はイベント中に署名することができますノートパソコンを持っています。
・サポートネットワーク。
・プロジェクトがメディアに行く前に、成功であることを確認してください。
・プロジェクトページのURLを含めます。
アップラッピング
・具体的な聴衆、
・魅力的なストーリーテリング。
・交差または奇抜なアイデア。
・ 本物の。
ZAAR
素晴らしいアイデアが資金を提供します。
カール・グレック
マネージャー
クラウドファンディングプラットフォーム。
E:[email protected]
M:+356 7905 0478
T:+356 2340 3982

Home


ZAARは、PEI(株)が運営しました
起業家&ビジネスインキュベーション、ダルGuzeppiザーラ、マルタの大学センター、Msida MSD 2080、マルタ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM Sawit – ZAAR
Cathetan ing post blog iki padha nyawisake namung minangka TCTerms ngomong. Padha namung cathetan resmi Aku njupuk sak Dhiskusi / kuliah aku dirawuhi sing dikirim cublak. Ing tampilan wis bisa sing unsur intine tombol sing padha dikirim cublak sak Dhiskusi / kuliah sing ora klebu ing kirim blog iki. Mulane nonton kirim blog iki sing menehi saran kanggo ngupaya konfirmasi statements digawe ing kene saka penulis / dosen / wong menehi Dhiskusi / kuliah.
Great Idea kanggo Funding
Dhiskusi dening: Michael Zarb, Stephanie Bonnici lan Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Lan naluri kanggo wutah.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
gagasan gedhe mbiayai.

Home


Apa Crowdfunding?
gagasan gedhe ZAAR- mbiayai.
Paling umum jinis Crowdfunding
· Peer-kanggo-Peer kredit. Wong-wong ngutangi dhuwit kanggo perusahaan karo pangerten sing dhuwit bakal males karo kapentingan.
· Equity Crowdfunding – Sale saka saham ing bisnis kanggo sawetara investor ing bali kanggo investasi.
· Pembayaran maneh / adhedhasar sumbangan Crowdfunding – contone digunakake dening organisasi NGO kang / Kerja.
Apa Crowdfunding?
Kejabi mundhakaken dana:
· Bukti konsep.
· Validation Awal idea sing.
· Way nampa wis pesenan saka pelanggan potensial, kang uga mbiyantu cashflow.
Preparation in ngewangi sampeyan njaluk crowdfunded
Apa nerangake atine nalika sampeyan duwe ‘Crowdfunding’?
· Komunitas.
· Collaboration.
· Karep.
· Lingkungan Kita.
· Trust.
· Society.
· Isi kesenjangan.
· Enriching sakcedhake.
· Risk.
· Bareng.
Summarise hubungan iki liwat telung filosofi tombol:
· Attractiveness lan relatability.
· Kapercayan.
· Panguripan.
Panggolekan filosofi menyang laku:
· Planning kanggo sukses.
· Sijine kupluk bisnis ing.
· Tansah bisnis mimpin lan duwe bathi.
Keys kanggo strategi bisnis sukses:
· Organisasi – kasil rencana prioritizing, everyone kudu ing kaca sing padha.
· Disiplin – kasil target, alangan sumber.
· Efisiensi – orane katrangan bisnis pinter lan Asil pungkasan, Nyingkiri konflik pribadi.
Carane bakal pindhah bab planning kanggo Crowdfunding sukses?
· Project bisnis Panjenengan.
· Financing inisiatif Panjenengan.
· Kampanye Panjenengan.
rencana ngirim surat:
· Produksi lan rencana.
· Budget kanggo wiwitan-up lan biaya aktif.
· Timeline.
· Marketing lan rencana kampanye.
business utawa project kabutuhan
SMART
· Spesifik – apa Yahoo Panjenengan?
· Diukur – rencana tondo sadurunge biaya planning.
· Assignable – apa peran?
· Nyata – dokter kewan produk sadurunge ngetokake.
· Pas wektune – sarira deadline lan bisa nyedhaki iku.
Financing inisiatif Panjenengan
· Rencana gol target lan biaya minangka kanthi sabisa supaya surprises dening apa metu budget a:
o List kabeh expenses bisa.
o Apa riset.
o tedheng dhewe ing cilik saka dikarepke mengkene.
o Coba lan nyiapake kanggo paling awon.
kabutuhan kampanye
Planning.
Page.
Bangunan jaringan.
Launching.
Iku sampeyan bakal kudu
· A jaringan support.
· API strategi marketing.
· Panjenengan 500% pengabdian lan drive.
Unsur kaca project
· Nyariyosaken crita.
· Kapengin pesen.
· Ganjaran panyengkuyung Panjenengan.
· Komunikasi karo panyengkuyung Panjenengan.
Tips kanggo mromosiaken kaca
· Komunikasi tombol.
· Ora tech. jargon.
· Social Jaringan.
· Wektu kanggo Bukak lan nganyari.
· Entertaining isi.
· Bukti Social.
· Komentar sadurunge ngetokake.
· Host event- lan duwe laptop ngendi wong bisa mlebu sak acara.
· Jaringan Support.
· Priksa manawa project sukses sadurunge arep media.
· Kalebu URL kaca project.
bungkusan Up
· Pirsawan spesifik,
· Compelling crito.
· Bagéyan utawa gagasan wacky.
· Authentic.
ZAAR
gagasan gedhe mbiayai.
Karl Grech
Manager
platform Crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR dilakokno dening pei Ltd.
Pusat Entrepreneurship & inkubasi bisnis, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲದ ಟೇಕ್ – ZAAR
ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ನಾನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಚರ್ಚೆ / ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಚರ್ಚೆ / ಉಪನ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪ್ರಮುಖ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಓದುಗರು ಚರ್ಚೆ / ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವ ಲೇಖಕ / ಉಪನ್ಯಾಸಕ / ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಐಡಿಯಾ
ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ: ಮೈಕೆಲ್ Zarb, ಸ್ಟಿಫೇನಿ Bonnici ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಗ್ರೆಚ್
ನವೆಂಬರ್ 2015.
ಮೈಕೆಲ್ + ಸ್ಟಿಫೇನಿ – ಗ್ರಾಂಟ್ ಥಾರ್ನ್ಟನ್ ಮಾಲ್ಟಾ
ಕಾರ್ಲ್ – ZAAR (P.E.I ಲಿಮಿಟೆಡ್).
ಗ್ರಾಂಟ್ ಥಾರ್ನ್ಟನ್
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳ ಹಣ.

Home


crowdfunding ಏನು?
ZAAR- ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳ ಹಣ.
crowdfunding ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ
· ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೀರ್ ಸಾಲ. ಗುಂಪು ಹಣ ಆಸಕ್ತಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.
· ಇಕ್ವಿಟಿ crowdfunding – ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ.
· ಹಣವು / ಕೊಡುಗೆ ಆಧಾರಿತ crowdfunding – ಉದಾ ಎನ್ಜಿಒ / ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.
ಏಕೆ Crowdfunding,?
ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ:
· ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪುರಾವೆ.
· ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು.
· ಸಹ ಹಣದ ಹರಿವು ನೆರವಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು, ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪಡೆಯುವ ವೇ.
ಸಹಾಯ ತಯಾರಿ ನೀವು Crowdfunded ಪಡೆಯಲು
ನೀವು crowdfunding ‘ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?
· ಸಮುದಾಯ.
· ಸಹಯೋಗ.
· ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳನ್ನು.
· ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ.
· ಟ್ರಸ್ಟ್.
· ಸೊಸೈಟಿ.
· ತುಂಬುವ ಅಂತರವನ್ನು.
· ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ.
· ರಿಸ್ಕ್.
· ಒಟ್ಟಿಗೆ.
ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ:
· ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮತ್ತು relatability.
· ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ.
· ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ.
ಆಚರಣೆಗೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪುಟ್ಟಿಂಗ್:
· ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಜನೆ.
· ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ.
· ವ್ಯಾಪಾರ ನೇರ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.
ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರ ಕೀಲಿಗಳು:
· ಸಂಘಟನೆ – ಯೋಜನೆ ಆದ್ಯತೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
· ಡಿಸಿಪ್ಲೀನ್ – ಗುರಿ ಫಲಿತಾಂಶ, ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ.
· ದಕ್ಷತೆ – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ತಪ್ಪಿಸುವ.
ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ crowdfunding ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ?
· ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆ.
· ನಿಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮವು ಹಣಕಾಸು.
· ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ.
ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು:
· ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ.
· ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್.
· ಟೈಮ್ಲೈನ್.
· ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಯೋಜನೆ.
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ಸ್ಮಾರ್ಟ್
· ನಿರ್ದಿಷ್ಟ – ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು?
· ಅಳೆಯಬಹುದಾದ – ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚದ ಮುಂದೆ ಯೋಜನೆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು.
· ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಲಿ – ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು?
· ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ – ವೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ.
· ಸಕಾಲಿಕ – ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಡುವು ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ.
ನಿಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮವು ಹಣಕಾಸು
· ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಕಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯೋಜನೆ:
ಒ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪಟ್ಟಿ.
ಒ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ.
ಒ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಷನ್.
ಒ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ತಯಾರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ಯೋಜನೆ.
ಪುಟ.
ಜಾಲಗಳ ಕಟ್ಟಡ.
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ.
ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಥಿಂಗ್ಸ್
· ಬೆಂಬಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್.
· ದೃಢವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರ.
· ನಿಮ್ಮ 500% ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್.
ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪುಟ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
· ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು.
· ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ.
· ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ‘ಪ್ರತಿಫಲ.
· ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಂವಹನ.
ನಿಮ್ಮ ಪುಟ ಪ್ರಚಾರ ಸಲಹೆಗಳು
· ಸಂವಹನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ.
· ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್. ಪರಿಭಾಷೆ.
· ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಗಳು.
· ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್.
· ಮನರಂಜನೆ ವಿಷಯ.
· ಸಾಮಾಜಿಕ ಪುರಾವೆ.
· ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.
· ಹೋಸ್ಟ್ event- ಮತ್ತು ಜನರು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೊಂದಿವೆ.
· ಬೆಂಬಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್.
· ಖಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಿ.
· ಯೋಜನೆಯ ಪುಟ URL ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸುತ್ತುವ
· ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು,
· ಬಲವಾದ ಕಥೆ.
· ಛೇದಿಸುವ ಅಥವಾ ಐಲುಪೈಲಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು.
· ಅಧಿಕೃತ.
ZAAR
ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳ ಹಣ.
ಕಾರ್ಲ್ ಗ್ರೆಚ್
ಮ್ಯಾನೇಜರ್
Crowdfunding ವೇದಿಕೆ.
ಇ: [email protected]
ಎಮ್: +356 7905 0478
ಟಿ: +356 2340 3982

Home


ZAAR ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ
ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ & ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾವು, ದಾರ್ Guzeppi ಜಹ್ರಾ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ಟಾ ಕೇಂದ್ರ, Msida ಎಮ್ಎಸ್ಡಿ 2080, ಮಾಲ್ಟಾ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – орынд қонуы – ZAAR
Бұл блог пост ноталар тек қана ұпай сөйлесіп ретінде дайындалды. Олар Мен бұл ауызша жеткізілген қатысты талқылауы / Дәріс барысында өтті ғана бейресми нотада. Осыған орай, ол талқылауы / Дәріс барысында ауызша жеткізілген негізгі материалдық элементтері Бұл блог лауазымға енгізілген жоқ болуы мүмкін. Сондықтан осы блог лауазымға оқырмандары талқылауы / дәріс бере авторы / оқытушы / адамға құжатта жасалған есептілігін растауды іздеуге кеңес беріледі.
Қаржыландыру тамаша идея
Майкл Zarb, Стефани Bonnici және Карл күнә арқылы: Сөйлесу
Қараша 2015.
Майкл + Стефани – Грант Торнтон Мальта
Карл – ZAAR (P.E.I Ltd).
Торнтон грант
өсу арналған түйсік.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Ұлы идеялар қаржыландырды.

Home


краудфандинг не?
қаржыландырылатын ZAAR- үлкен идеялар.
краудфандинг ең көп тараған түрлері
· Peer рангілі несиелеу. Қаптай ақша қызығушылықпен өтелген болады деп түсіну компанияның қарыз.
· Equity краудфандинг – инвестициялар үшін қайтару инвесторлар бірқатар бизнесте үлесін сату.
· Қайтару / қайырымдылық негізінде краудфандинг – мысалы Үкіметтік емес ұйымдардың / ерікті ұйымдармен пайдаланылатын.
Неге краудфандинг?
қаражат Сонымен қатар:
· Тұжырымдамасын дәлелі.
олардың идеясын · Ерте валидация.
Сондай-ақ, CashFlow көмектеседі әлеуетті клиенттер алдын ала тапсырыстарды, алу · жолы.
Егер сіз Crowdfunded алуға көмектесуде дайындау
Егер сіз «краудфандинг» бар кезде ақыл үшін не келеді?
· Қауымдастық.
· Ынты мақтастық.
· Құмарлықты.
· Біздің ортасы.
· Сенім.
· Қоғам.
· Толтыру кемшіліктер.
· Байытатын төңірегі.
· Тәуекел.
· Бірге.
үш негізгі философтар арқылы осы бірлестіктер қорытындылай:
· Тартымдылығы мен relatability.
· Сенім.
· Өміршеңдігін.
тәжірибеде пәлсапасын отырып:
· Табысқа жоспарлау.
· Сіздің бизнес хет қойыңыз.
· Арық және пайдалы бизнес ұстаңыз.
табысты бизнес стратегиясын кілті:
· Organisation – барлығы бірдей бетте болуы керек жоспары басым нәтижелер.
· Пән – мақсатты нәтижесі, ресурс шектеулер.
· Тиімділігі – ақылды бизнес көлемі мен соңғы нәтижесі, жеке дауларды болдырмай.
Сіз қалай сәтті краудфандинг жоспарлау туралы баруға болады?
· Сіздің бизнес-жоба.
· Сіздің бастамасын қаржыландыру.
· Сіздің науқаны.
Сіздің жоспары қамтуы тиіс:
· Өндіріс және жоспары.
· Іске қосу-баптау және ағымдағы шығыстар бойынша бюджеттік.
· Хронологиясы.
· Маркетинг және науқаны жоспары.
Сіздің іскерлік немесе жоба қажеттіліктерін
SMART
· Нақты – Сіздің мақсаты қандай?
· Өлшемді – шығындарды жоспарлауда бұрын жоспары кезеңдері.
· Тағайындауға – Сіздің рөлі қандай?
· Шыншылдық – ТжКБ өніміңізді іске қосу алдында.
· Уақтылы – өзіңізге мерзімін белгілеуге және оған бағытында жұмыс.
Егер бастамасын қаржыландыру
· Бюджетті әзірлеу арқылы кез келген тосын болдырмау үшін мүмкіндігінше дәл сіздің мақсатты мақсаттар мен шығындарды жоспары:
O барлық ықтимал шығындарды атаңыз.
O Сіздің ізден.
O күтпеген туындайды жағдайда өзіңізді жастықшаны.
O қарайды және нашар дайындалу.
Сіздің науқаны қажеттіліктерін
Жоспарлау.
Бет.
желілерді ғимараты.
Іске қосу.
Егер сіз қажет нәрселер
· Қолдау көрсету жүйесін.
· Сенімді маркетингтік стратегиясы.
· Сіздің 500% жанқиярлық пен диск.
жоба беттің элементтері
· Сіздің тарихын әңгімелей.
· Сіздің хабарлама Керемет.
· Сіздің демеушілері сыйақылар.
· Сіздің жақтастарының қарым-қатынас жасау.
Егер бетті жәрдемдесу бойынша кеңестер
· Байланыс кілті болып табылады.
· Жоқ, технологиялық. ыңғайлы.
· Әлеуметтік желілер.
· Ұшыруға және жаңарту үшін мерзімдері.
· Ойын-сауық мазмұны.
· Әлеуметтік дәлелі.
· Іске қосу алдында Кері байланыс.
· Host event- және адам іс-шара барысында қол мүмкін ноутбук бар.
· Қолдау желі.
· Жоба БАҚ-қа бара бұрын табысты екеніне көз жеткізіңіз.
· Жоба бет URL мекенжайын қосыңыз.
доғарады
· Белгілі бір аудиторияға нақты,
· Мәжбүрлеу баяндауды.
· Қиылысатын немесе Wacky идеялар.
· Түпнұсқалық.
ZAAR
Ұлы идеялар қаржыландырды.
Карл күнә
басқарушы
Краудфандинг платформа.
E: [email protected]
М: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR PEI Ltd. пайдаланатын
Кәсіпкерлік және бизнес-инкубациялау, Dar Guzeppi Zahra, Мальта университеті, Msida ДДБ 2080, Мальта орталығы

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM ហោះ – ZAAR
ភក្ដិកំណត់ត្រាកំណត់នៅក្នុងការប្រកាសកំណត់ហេតុបណ្ដាញនេះត្រូវបានរៀបចំតែម្នាក់ឯងជាចំណុចនិយាយ។ ពួកគេគឺគ្រាន់តែជាកំណត់ចំណាំក្រៅផ្លូវការខ្ញុំបានយកក្នុងអំឡុងពេលមានការពិភាក្សា / ការបង្រៀននេះខ្ញុំបានចូលរួមដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនផ្ទាល់មាត់។ នៅក្នុងទិដ្ឋភាពនេះវាគឺអាចធ្វើបានដែលថាធាតុខ្លឹមសារសំខាន់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយផ្ទាល់មាត់ក្នុងអំឡុងការពិភាក្សា / ការបង្រៀនដែលមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការប្រកាសកំណត់ហេតុបណ្ដាញនេះ។ ហេតុនេះហើយបានជាអ្នកអានប្រកាសកំណត់ហេតុបណ្ដាញនេះត្រូវបានគេណែនាំដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានធ្វើនៅទីនេះពីអ្នកនិពន្ធ / បង្រៀន / បុគ្គលដែលធ្វើការពិភាក្សា / ការបង្រៀន។
គំនិតអស្ចារ្យដើម្បីផ្តល់មូលនិធិ
ការនិយាយដោយ: លោក Michael Zarb, ស្តេហ្វានី Bonnici និងលោក Karl Grech
ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015 ។
លោក Michael + + ស្តេហ្វានី – ហ៊ុន Grant Thornton ប្រទេសម៉ាល់ត៍
លោក Karl – ZAAR (P.E.I, Ltd) ។
Grant Thornton
សភាវគតិមួយសម្រាប់កំណើន។
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
គំនិតមហាឧបត្ថម្ភថវិកា។

Home


crowdfunding ជាអ្វី?
គំនិតអស្ចារ្យ ZAAR- ឧបត្ថម្ភថវិកា។
ប្រភេទទូទៅបំផុតនៃការ crowdfunding
· Peer-to-Peer ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ ហ្វូងមនុស្សបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រាក់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានការយល់ដឹងថាប្រាក់នោះនឹងត្រូវសងដោយមានការប្រាក់។
· crowdfunding ភាគហ៊ុន – លក់ភាគហ៊ុនក្នុងអាជីវកម្មមួយទៅនឹងចំនួននៃអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការវិនិយោគ។
·ការបង្វិលសងប្រាក់ / ការបរិច្ចាកដែលមានមូលដ្ឋាននៅ crowdfunding – ឧទាហរណ៍ បានប្រើដោយអង្គការស្ម័គ្រចិត្ត / អង្គការ។
ហេតុអ្វីបានជា crowdfunding?
ក្រៅពីការបង្កើនមូលនិធិ:
·ភស្តុតាងនៃគំនិត។
·សុពលភាពដំបូងនៃគំនិតរបស់ខ្លួន។
·វិធីនៃការទទួលបានការបញ្ជាទិញមុនពីអតិថិជនសក្តានុពលផងដែរដែលបានជំនួយលំហូរ។
ការរៀបចំក្នុងការជួយឱ្យអ្នកទទួលបានការ crowdfunding
តើមានអ្វីដែលមកចិត្តនៅពេលដែលអ្នកមាន “”crowdfunding?
·សហគមន៍។
·ការសហការ។
·ងប់ងល់។
·បរិស្ថានរបស់យើង។
·ទុកចិត្ត។
·សង្គម។
·គម្លាតបំពេញ។
·ការបង្កើនឡើននៅជុំវិញ។
·ហានិភ័យ។
·រួមជាមួយគ្នា។
Summarise សមាគមទាំងនេះតាមរយៈទស្សនវិជ្ជាគន្លឹះចំនួនបី:
·ការទាក់ទាញនិងទំនាក់ទំនង។
·ភាពគួរជឿបាន។
·មែ។
ការដាក់ទស្សនវិជ្ជានេះទៅក្នុងការអនុវត្ត:
·ការធ្វើផែនការសម្រាប់ការទទួលបានភាពជោគជ័យ។
·ដាក់មួកអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅលើ។
·រក្សាអាជីវកម្មគ្មានខ្លាញ់និងផលចំណេញ។
យុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មកូនសោទទួលបានជោគជ័យ:
·អង្គការ – លទ្ធផលផែនការអាទិភាព, អ្នករាល់គ្នាត្រូវតែមាននៅលើទំព័រដូចគ្នានេះ។
·វិន័យ – លទ្ធផលគោលដៅ, ឧបសគ្គធនធាន។
·ប្រសិទ្ធភាព – វិសាលភាពអាជីវកម្មឆ្លាតនិងលទ្ធផលជៀសវាងជម្លោះផ្ទាល់ខ្លួន។
អ្នកនឹងចូលទៅអំពីការរៀបចំផែនការសម្រាប់ការ crowdfunding ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងដូចម្តេច?
·គម្រោងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។
·ហិរញ្ញប្បទានផ្តួចផ្តើមរបស់អ្នក។
·យុទ្ធនាការរបស់អ្នក។
ផែនការរបស់អ្នកគួរតែគ្របដណ្តប់:
·ផលិតកម្មនិងផែនការនេះ។
·ថវិកាសម្រាប់ចាប់ផ្តើមឡើងនិងការចំណាយកំពុងបន្ត។
·ការកំណត់ពេលវេលា។
·យុទ្ធនាការទីផ្សារនិងផែនការ។
តម្រូវការអាជីវកម្មឬគម្រោងរបស់លោកអ្នក
ក្រុមហ៊ុន SMART
·ជាក់លាក់ – តើអ្វីជាគោលបំណងរបស់អ្នកឬ?
·វិធានការ – ផែនការដំក់មុនតម្លៃធ្វើផែនការ។
·ចត់ – អ្វីដែលជាតួនាទីរបស់អ្នក?
·ប្រាកដនិយម – វីអ៊ីធីផលិតផលរបស់អ្នកមុនពេលបើកដំណើរការ។
·ពេលវេលា – ថ្ងៃផុតកំណត់កំណត់ដោយខ្លួនឯងនិងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកវា។
ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការផ្តួចផ្តើរបស់អ្នក
·កសាងផែនការគោលដៅគោលដៅនិងការចំណាយរបស់អ្នកជាការត្រឹមត្រូវដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជៀសវាងការភ្ញាក់ផ្អើលណាមួយដោយធ្វើការចេញថវិកា:
o បញ្ជីការចំណាយដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់។
o េធ្វើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក។
o េខ្នើយខ្លួនឯងនៅក្នុងករណីនៃការកើតឡើងមិនបានរំពឹងទុក។
o េចូរពិចារណានិងរៀបចំសម្រាប់ការអាក្រក់បំផុត។
តម្រូវការរបស់អ្នកយុទ្ធនាការ
ការធ្វើផែនការ។
ទំព័រ។
ការកសាងបណ្តាញ។
បើកដំណើរការ។
អ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវការ
·បណ្តាញគាំទ្រមួយ។
·យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សាររឹងមាំ។
·របស់អ្នក 500% ថ្វាយខ្លួននិងដ្រាយ។
ធាតុនៃទំព័រគម្រោងមួយ
·ការប្រាប់រឿងរបស់អ្នក។
·បង្ហើយសាររបស់អ្នក។
·រង្វាន់ការគាំទ្ររបស់អ្នក “”។
·ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នក។
គន្លឹះសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ទំព័ររបស់អ្នក
·ការទំនាក់ទំនងគឺជាគន្លឹះសំខាន់។
·គ្មានបច្ចេកវិទ្យា។ ភាសា។
· បណ្ដាញសង្គម។
·ពេលវេលាសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះនិងការធ្វើឱ្យទាន់សម័យ។
·មាតិកា Entertainment ។
·ភស្តុតាងបញ្ជាក់សង្គម។
·មតិមុនពេលបើកដំណើរ។
· event- ម៉ាស៊ីននិងមានកុំព្យូទ័រយួរដៃដែលជាកន្លែងដែលប្រជាជនអាចចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះ។
·បណ្តាញគាំទ្រ។
·ត្រូវប្រាកដថាគម្រោងគឺជាជោគជ័យមុនពេលទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយ។
·បញ្ចូល URL ទំព័រគម្រោង។
រុំឡើង
·ទស្សនិកជនជាក់លាក់
·និទានរឿងបង្ខំ។
·ការប្រសព្វឬគំនិតងប់ងល់នឹង។
·ត្រឹមត្រូវ។
ZAAR
គំនិតមហាឧបត្ថម្ភថវិកា។
លោក Karl Grech
កម្មវិធីគ្រប់គ្រង
វេទិកា crowdfunding ។
អ៊ី: [email protected]
M បាន: +356 7905 0478
ក្រុមហ៊ុន T: +356 2340 3982

Home


ZAAR ដំណើរការដោយ Pei ចំកាត់
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សហគ្រិននិងការ incubation អាជីវកម្ម, Dar Guzeppi Zahra, សាកលវិទ្យាល័យម៉ាល់ត៍ Msida MSD 2080, ប្រទេសម៉ាល់ត៍

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015년 4월 11일 – UOM 이륙 – ZAAR
이 블로그 게시물의 노트는 이야기 점으로 유일하게 제조 하였다. 그들은 내가 그 경구 전달 된 참석 한 이야기 / 강의 도중했다 단지 비공식 메모입니다. 이러한 관점에서이 이야기 / 강의 중에 구두로 전달 된 키 실질적인 요소는이 블로그 게시물에 포함되지 않은 것이 가능하다. 따라서이 블로그 게시물의 독자는 이야기 / 강의를주는 저자 / 강사 / 인에서 여기에 진술 확인을 요청하는 것이 좋습니다.
자금 조달에 큰 아이디어
에 의해 이야기 : 마이클 Zarb, 스테파니 BONNICI 칼 GRECH을
2015년 11월.
마이클 + 스테파니 – 그랜트 손튼 몰타
칼 – ZAAR (P.E.I 주).
그랜트 손튼
성장을위한 본능.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
좋은 아이디어는 자금.

Home


크라우드 펀딩은 무엇입니까?
ZAAR- 좋은 아이디어가 자금을 지원.
크라우드 펀딩의 가장 일반적인 유형
* 피어 투 피어 대출. 관중들은 돈을이자와 함께 상환 될 이해하는 회사에게 돈을 빌려 준다.
· 주식 크라우드 펀딩 – 투자에 대한 대가로 투자자의 수에 사업에 지분 매각.
· 환불 / 기부를 기반으로 크라우드 펀딩 – 예를 들어, NGO의 / 자발적 조직에서 사용.
왜 크라우드 펀딩?
자금 조달 게다가 :
· 개념의 증거.
· 자신의 생각을 조기에 확인.
· 또한 현금 흐름 에이즈 잠재 고객으로부터 사전 주문을받는 방법.
도움 준비가 Crowdfunded를 얻을 수
당신이 ‘크라우드 펀딩’을 때 어떤 일이 마음에 온다?
· 커뮤니티.
· 공동 작업.
· 열정.
· 우리의 환경을 제공합니다.
· 믿음.
· 사회.
· 충전 격차.
· 환경을 풍요롭게.
· 위험.
· 함께.
세 가지 핵심 철학을 통해 이러한 연결을 요약하고 :
· 매력과 relatability.
· 신뢰성.
· 생존.
실천 철학 퍼팅 :
· 성공을위한 계획.
· 당신의 비즈니스 모자를 넣습니다.
· 린과 수익성있는 사업을 유지합니다.
성공적인 비즈니스 전략에 키 :
· 조직 – 계획의 우선 순위 결과, 모두 같은 페이지에 있어야합니다.
· 징계 – 타겟 결과, 자원 제약.
· 효율성 – 개인 충돌을 피하는 스마트 사업 범위 및 최종 결과.
당신은 어떻게 성공적인 크라우드 펀딩 계획에 대해 갈 것인가?
· 귀하의 비즈니스 프로젝트.
· 당신의 주도권을 자금 조달.
· 캠페인.
당신의 계획은 포함한다 :
· 생산 및 계획.
· 스타트 업 및 지속적인 비용에 대한 예산.
· 타임 라인.
· 마케팅 및 캠페인 계획.
귀하의 비즈니스 또는 프로젝트 요구
똑똑한
· 특정 – 당신의 목표는 무엇인가?
· 측정 – 계획 비용 전에 계획 이정표.
· 지정 가능 – 당신의 역할은 무엇인가?
· 현실적인 – 시작하기 전에 제품 수의사.
· 적시 – 자신에게 기한을 설정하고 그것을 향해 작동합니다.
당신의 주도권을 자금 조달
· 예산을 협력하여 어떤 놀라움을 피하기 위해 가능한 한 정확하게 대상 목표와 비용을 계획 :
오 가능한 모든 비용을 나열합니다.
오 연구를 수행합니다.
오 예상치 못한가 발생하는 경우에 자신을 쿠션.
O를 고려하고 최악에 대비.
캠페인 요구
계획.
페이지.
네트워크의 건물입니다.
진수.
당신이 필요합니다
· 지원 네트워크.
· 강력한 마케팅 전략.
· 당신의 500 %의 헌신과 드라이브.
프로젝트 페이지의 요소
· 당신의 이야기를.
· 메시지 퍼펙.
· 당신의 지지자 ‘보상.
· 당신의 지지자와의 통신.
페이지를 촉진하기위한 팁
· 통신이 핵심입니다.
· 없음 기술. 특수 용어.
· 소셜 네트워크.
· 출시 및 업데이트에 대한 타이밍.
· 엔터테인먼트 콘텐츠입니다.
· 사회 증명.
· 시작하기 전에 피드백.
· 호스트 이벤트 – 그리고 사람들이 이벤트 기간 동안 로그인 할 수 있습니다 노트북을 가지고있다.
· 지원 네트워크.
· 확인 프로젝트가 미디어에 가기 전에 성공 확인합니다.
· 프로젝트 페이지의 URL을 포함합니다.
마무리
· 특정 고객,
· 강제적 인 이야기.
· 교차 또는 엉뚱한 아이디어.
· 정통.
ZAAR
좋은 아이디어는 자금.
칼 GRECH
매니저
크라우드 펀딩 플랫폼입니다.
E : [email protected]
M : +356 7905 0478
T : +356 2340 3982

Home


ZAAR은 PEI 회사에 의해 운영
기업가 정신 및 창업 보육, 다르 Guzeppi 자라, 몰타의 대학 센터에서 Msida MSD 2080, 몰타

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM Takeoff – ZAAR
Li notên li vê blogê tenê mîna xalan dipeyivî hatin amade kirin. Ew tenê notes nefermî ez di dema gotûbêj / axiftinê de ez beşdarî ku bi devkî teslîmî mirinê hat kirin girt in. Di berdêla vê jî pêkan e ku hêmanên sereke daîmî ye ku bi devkî di dema gotûbêj / axiftinê de hatin kirin, di vê blogê de ne. Ji ber vê yekê xwendevanên vê blogê bi şîret ji bo digerin pejirandinę ji daxuyaniyên kirin amanc bigre ji nivîskarê / Mamosteyê / kesê ku dide nîqaş / axiftinê kir.
Idea mezin ji bo fona
Nîqaş by: Michael Zarb, Stephanie Bonnici û Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An wź ji bo mezinbûna.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
ramanên mezin fînansekirin.

Home


crowdfunding çi ye?
ramanên mezin ZAAR- fînansekirin.
Gelek cureyên hevbeş ên crowdfunding
· Peer-to-peer deyn dide. Ku elalet bi faîzê peran ji bo şîrketa bi têgihîştina ku pere ji dê bi faîza wan jî distîne.
· Sebra crowdfunding – Sale of a pişka di business ji bo hejmarek ji veberhênerên di vegera ji bo veberhênanê.
· Refunds / bexşên xwe li crowdfunding – raxîne. bikaranîn, ji aliyê rêxistinên Dildar / (NGO) heye.
Çima Crowdfunding?
Ji bilî rakirina fonên:
· Proof ji konsepta.
· Çiraxî zûdemî ya ramana xwe.
· Way wergirtina pre-fermanan ji mişterî, ku bi amûrên rewta.
* Amadekirinê ya li alîkarîya te get Crowdfunded
Çi ji bo hişê tê. Gava ku hûn ‘crowdfunding’?
· Community.
· Tevkarî.
· Passions.
· Jîngeha me.
· Trust.
· Civaka.
· Kêmaniyên Filling.
· Zaxkirina derdora.
· Risk.
· Bi hev re.
Summarise van komelan bi sê felsefeyên key:
· Attractiveness û relatability.
· Naxapînin.
· Viability.
Pêşkeşkirina felsefeyên nav pratîkê de:
· Planning ji bo serkeftinê.
· Têxe hat business xwe li ser.
· Business bêbez û qezenciyên aborî biparêze.
Keys ji bo stratejiya kar serkeftî:
· Rêxistina – encamên plana herî acîl de, divê her kes li ser heman rûpelê de be.
· Discipline – encamên hedef, pêkutiyên çavkaniyê binirxîne.
· Efficiency – çarçoveya business bi aqil û di encama dawî, meşîm û pevçûnên şexsî.
Hûn dê çawa li ser plan ji bo crowdfunding serkeftî herin?
· Projeya bazirganî te.
· Fînansa destpêşxeriya xwe.
· Kampanyayê te.
plana xwe, divê cover:
· Production û plana.
· Budçeya ji bo destpêkirina-up û mesrefên didomin.
· Timeline.
· Marketing û plana kampanyayê.
business an jî projeyeke pêdiviyên xwe
BAQIL
· TAYBETÎ – çi Armanca te çi ye?
· Pîvandin – plana dersa berî mesrefên plankirina.
· Assignable – çi rola we ye?
· Realistic – vet berhemên xwe berî destpêbûna.
· Didema – set xwe muhletê û kar wê.
Fînansa destpêşxeriya xwe
· Plan armancên hedef û mesrefên te wek karibî ji bo nekevin tu suprîz ji aliyê kar derve a budceya:
o Lîsteya hemû mesrefên gengaz.
o Do lêkolînên xwe.
o xwe li dozê yên ku nedihat çebû, radiza.
o binêrin û amade bike ji bo ya herî xirab de.
pêdiviyên kampanyaya xwe
Pîlankirinî.
Rûpel.
Avahiya torên.
Vekirina.
Tişt ê te divê
· A tora piştgiriya.
· Stratejiya marketing zexm.
· Your 500% pejinkarî û drive.
Hêmanên a rûpel projeya
· Vegotina çîroka xwe.
· Temam peyama te.
· Xelat alîgirên te ‘.
· Peywendîyê bi alîgirên xwe.
Tips ji bo pêşvebirina rûpel te
· Communication key e.
· No tech. jargon.
· Torên civakî.
· Timing ji bo destpêkirinê û updates.
· Naveroka Entertaining.
· Delîl Civakî.
· Feedback beriya dest.
· Jêbûnê Host û laptop ku mirov dikare di dema bûyerê de îmza bike.
· Tora Support.
· Pê bawer projeya a serkeftinê, berî ku di çapemenîyê de ye.
· Di nav de URL rûpel projeyê.
da“ bi Up
· Temaşevanan TAYBETÎ,
· Vebêjê mecbûrî.
· Gihişt an ramanên wacky.
· Authentic.
ZAAR
ramanên mezin fînansekirin.
Karl Grech
Rêvebir
platform Crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR fîrmaya PEI Ltd.
Navenda Kurdî ji bo Entrepreneurship & incubation business, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – өлчөө бирдиги учуучу – ZAAR
бул блогунда ноталардын сөз катары гана даярдалган. Мен аларды ошол оозеки жеткирилди катышты талкуулоо / Сабактын жүрүшүндө алып гана расмий жазуулар болуп саналат. Муну эске алуу менен аны талкуулоо / Сабактын жүрүшүндө оозеки жеткирилди негизги негизги элементтер бул блогунда-жылы киргизилген эмес болушу мүмкүн. Ошондуктан бул блогунда боюнча окурмандар жазуучу / окутуучу / талкуулоо / дарс берген адамдан ушул айтылгандардын ынануу үчүн сунушталат.
Каржылоосу улуу Idea
Сөз менен: Майкл Zarb, Stephanie Bonnici жана Карл Грех
November 2015.
Майкл + Stephanie – Grant Thornton Тунис
Карл – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
өсүшү үчүн инстинкт.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Көп пикирлер каржыланат.

Home


crowdfunding жөнүндө эмне айтууга болот?
ZAAR- улуу пикирлер каржыланат.
crowdfunding негизги түрлөрүнүн
· Рангдагы насыя. эл акча кызыгуу менен берилет түшүнүү менен ишканага акча карыз.
· Equity crowdfunding – капиталдык ордуна салым бир катар бизнес катышуу үлүшүн сатуу.
· Кайтарып / департаментинин негизинде crowdfunding – мис ӨЭУнун / ыктыярдуу уюмдар тарабынан гана колдонулат.
Эмне үчүн Crowdfunding?
акча каражаттарын тартуу менен бирге:
· Түшүнүк турат.
Алардын идеясын алгачкы текшерүү.
· Ошондой эле атуулдар берчү мүмкүн болгон кардарларга, алдын ала алынган Way.
жардам даярдоо сен Crowdfunded алуу
Сен болсо: «crowdfunding» бар айтканда эмнени эстен келет?
· Community.
· Кызматташуу.
· Passions.
· Биздин чөйрө.
· Trust.
· Коому.
· Filling кемчиликтер.
· Айлана жакшырта.
· Тобокелдиги.
· Бирге.
үч негизги көз аркылуу бул чөйрөдөн Summarise:
· Артыкчылыгы жана relatability.
· Ишеним.
· Кудуреттүүлүгү.
иш жүзүндө көз салып:
· Ийгиликке пландаштыруу.
· Сиздин бизнес топу кийип.
· Арык жана кирешелүү иш кылгыла.
ийгиликтүү бизнес-стратегиясын үчүн ачкычтар:
· Уюму – план негизгилерин жыйынтыктары, баары бирдей болушу керек.
·, Сабагы – максаттуу жыйынтыгы, ресурстук чектөөлөр.
· Натыйжалуулук – жеке чыр-чатаксыз, акылдуу бизнес чөйрөсү жана натыйжасы.
ийгиликтүү crowdfunding пландоодо сиз кандай болот?
· Сиздин бизнес-долбоор.
Сенин демилгени каржылоо.
· Сиздин кампания.
Эгер план төмөнкүлөрдү камтышы керек:
· Өндүрүш жана план.
· Башталышта жана уланып жаткан чыгымдар бюджети.
· Timeline.
· Marketing жана үгүт планы.
Сиздин бизнес-долбоордун муктаждыктар
SMART
· Өзгөчө – Сиздин максаты эмне?
· Өлчөнүүчү – пландаштыруу чыгымдардын алдында план түзүп келет.
· Башка бирөөгө – ролу жөнүндө эмне айтууга болот?
· Реалдуу – доктур ишке мурун продукт.
· Өз убагында – башкалар мөөнөт коюп, ага карата иш.
Сиздин демилгени каржылоо
· Бюджетти иштеп чыгып, ар кандай күтүүсүз жол бербөө үчүн мүмкүн болушунча так максаттуу максаттарды жана чыгымдарды планы:
о мүмкүн болгон бардык чыгымдарды жаз.
сенин изилдегиле.
о күтүүсүз пайда болгон учурда да жаздык.
о карап көрөлү жана жаман даярдануу.
Сиздин кампания муктаж
Пландаштыруу.
Бет.
тармактарын куруу.
Ишке киргизүү.
Эгер керек нерселер
· Бир колдоо тармагы.
· Robust маркетинг стратегиясы.
· Сиздин 500% Арналуу жана диск.
долбоордун бет элементтери
Сенин окуяны айткан.
· Билдирүү умтулалы.
· Сиздин тарапташтарынын сыйлык.
Сен колдогондор менен пикирлешүү.
Сенин бет илгерилетүү үчүн Tips
· Байланыш ачкычы болуп саналат.
· No технологиялык. дегенди билдирет.
· Коомдук тармактар.
· Ишке жана билүү үчүн Timing.
· Entertaining мазмуну.
· Коомдук далил.
· Ишке алдында Feedback.
· Host event- жана эл-чаранын жүрүшүндө кол болот ноутбук бар.
· Колдоо тармак.
· Бекем долбоор каражаттарына чыгар алдында бир ийгилик болсун.
· Долбоордун бет URL көрсөтүлсүн.
байлаганы Up
· Айрым угуучулар,
· Мажбурлоо баяндоо.
· Кайчылашкан же уран идеялары.
· Authentic.
ZAAR
Көп пикирлер каржыланат.
Карл Грех
менеджер
Crowdfunding платформа.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR PEI ЖЧК тарабынан башкарылуучу
Ишкердүүлүк жана бизнес-инкубаторлордун, Дар Guzeppi Зехра, Марокко институтун борбору, Мсида МДИ 2080, Тунис

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM ບິນຂຶ້ນ – ZAAR
ຫມາຍເຫດໃນການຕອບ blog ນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມພຽງແຕ່ເປັນຈຸດເວົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີພຽງແຕ່ບັນທຶກຂໍ້ມູນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ / ການບັນຍາຍຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ສົ່ງທາງປາກ. ໃນທັດສະນະຂອງໂຄງການນີ້ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າອົງປະກອບສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍໃຫ້ກິນທາງປາກໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາ / ການບັນຍາຍຍັງບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນການຕອບ blog ນີ້. ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງອ່ານຂອງການຕອບ blog ນີ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການຊອກຫາການຢືນຢັນຂອງຂໍ້ກໍານົດໄດ້ທີ່ນີ້ຈາກຜູ້ຂຽນ / ອາຈານ / ບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການສົນທະນາ / ການບັນຍາຍ.
ຄວາມຄິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອສະຫນອງທຶນ
ສົນທະນາໂດຍ: Michael Zarb, Stephanie Bonnici ແລະ Karl Grech
ພະຈິກ 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
ເປັນ instinct ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວ.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
ແນວຄວາມຄິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສະຫນັບສະຫນູນ.

Home


crowdfunding ເປັນແນວໃດ?
ແນວຄວາມຄິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ZAAR- ສະຫນັບສະຫນູນ.
ປະເພດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງ crowdfunding
· Peer-to-Peer ການປ່ອຍເງິນກູ້. ທີ່ແອອັດໄດ້ຍືມເງິນກັບບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເງິນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະຄືນມີຄວາມສົນໃຈ.
· Equity crowdfunding -. ຂາຍຂອງສະເຕກຢູ່ໃນທຸລະກິດກັບຈໍານວນຂອງນັກລົງທຶນໃນການກັບຄືນສໍາລັບການລົງທຶນ
· Refunds / ການບໍລິຈາກທີ່ crowdfunding – ເຊັ່ນ: ໃຊ້ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງອາສາສະຫມັກ / ອົງການ NGO.
ເປັນຫຍັງ Crowdfunding?
ນອກຈາກລະດົມເງິນທຶນ:
·ຫຼັກຖານສະແດງຂອງແນວຄວາມຄິດ.
·ການກວດສອບໃນຕອນຕົ້ນຂອງແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
·ວິທີການຂອງການໄດ້ຮັບທາງສ່ວນຫນ້າຂອງຄໍາສັ່ງຈາກລູກຄ້າ, ເຊິ່ງຍັງຊ່ວຍກະແສເງິນສົດ.
ການກະກຽມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ crowdfunding
ສິ່ງທີ່ມາກັບໃຈໃນເວລາທີ່ທ່ານມີ ‘crowdfunding?
ສື່ສານ.
·ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.
· passion.
·ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ.
·ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.
·ສະມາຄົມ.
·ຊ່ອງຫວ່າງບັນຈຸ.
·ເສີມສະພາບແວດລ້ອມ.
·ຄວາມສ່ຽງ.
·ຮ່ວມກັນ.
ສັງລວມສະມາຄົມເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ່ານສາມປັດຊະຍາທີ່ສໍາຄັນ:
·ການລົງທຶນແລະການພົວພັນ.
·ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
·ມີຊີວິດ.
ການວາງປັດຊະຍາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດ:
ສ້າງແຜນການສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດ.
·ໃຫ້ຫລີກທຸລະກິດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ.
·ໃຫ້ທຸລະກິດນ້ອຍແລະກໍາໄລ.
ຕົວທີ່ໃຊ້ໃນການແຜນຍຸດທະສາດທຸລະກິດສົບຜົນສໍາເລັດ:
·ອົງການ – ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການບຸລິມະສິດ, ທຸກຄົນຕ້ອງຈະຢູ່ໃນຫນ້າດຽວກັນ.
·ລະບຽບວິໄນ – ຜົນສໍາເລັດເປົ້າຫມາຍ, ຈໍາກັດຊັບພະຍາກອນ.
·ປະສິດທິພາບ – ຂອບເຂດທຸລະກິດ smart ແລະຜົນທີ່ສຸດ, ຫຼີກເວັ້ນການຂັດແຍ່ງສ່ວນບຸກຄົນ.
ວິທີທີ່ທ່ານຈະໄປກ່ຽວກັບການວາງແຜນການສໍາລັບການ crowdfunding ສົບຜົນສໍາເລັດ?
ໂຄງການທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານ.
·ການເງິນການລິເລີ່ມຂອງທ່ານ.
·ການໂຄສະນາຂອງທ່ານ.
ແຜນການຂອງທ່ານຄວນຈະກວມເອົາ:
ຜະລິດພັນແລະແຜນການ.
·ງົບປະມານສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເສັ້ນ.
·ການຕະຫຼາດແລະການໂຄສະນາ.
ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດຫລືໂຄງການ
SMART
·ພິເສດ – ສິ່ງທີ່ເປັນຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ?
·ການວັດແທກ – ແຜນການເຫດການສໍາຄັນກ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການວາງແຜນ.
·ການມອບຫມາຍ – ສິ່ງທີ່ເປັນພາລະບົດບາດຂອງທ່ານ?
·ຈິງ – vet ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເປີດ.
·ເວລາ – ກໍານົດຕົວທ່ານເອງຫນົດເວລາແລະເຮັດວຽກຕໍ່ມັນ.
ການເງິນການລິເລີ່ມຂອງທ່ານ
·ວາງແຜນການເປົ້າຫມາຍເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນຢ່າງຊັດເຈນທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການແປກໃຈຢ່າງໃດໂດຍການເຮັດວຽກອອກງົບປະມານ:
o ລາຍຊື່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທັງຫມົດ.
o ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານ.
o ກະແທກຕົວທ່ານເອງໃນກໍລະນີຂອງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂື້ນ.
o ພິຈາລະນາແລະກະກຽມສໍາລັບການຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.
ຄວາມຕ້ອງການຂະບວນການຂອງທ່ານ
ການວາງແຜນ.
Page.
ການກໍ່ສ້າງຂອງເຄືອຂ່າຍ.
ການເປີດຕົວ.
ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະຈໍາເປັນຕ້ອງ
·ເຄືອຂ່າຍສະຫນັບສະຫນູນ.
ກົນລະຍຸດການຕະຫຼາດປະສິດທິພາບ.
·ການອຸທິດ 500% ແລະຂັບລົດຂອງທ່ານ.
ອົງປະກອບຂອງຫນ້າໂຄງການ
·ບອກເລື່ອງຂອງທ່ານ.
· Perfecting ຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ.
·ລາງວັນສະຫນັບສະຫນຸນຂອງທ່ານ.
·ການສື່ສານກັບສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ.
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການສົ່ງເສີມການຫນ້າເວັບຂອງທ່ານ
ສື່ສານແມ່ນສໍາຄັນ.
·ບໍ່ມີເຕັກໂນໂລຊີ. ຄໍາສັບສະເພາະ.
ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ.
·ໃຊ້ເວລາສໍາລັບການເປີດແລະການປັບປຸງ.
·ເນື້ອໃນການບັນເທີງ.
·ຫຼັກຖານສະແດງສັງຄົມ.
·ຜົນຕອບຮັບກ່ອນທີ່ຈະເປີດ.
·ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງກັນພາບແລະມີຄອມພິວເຕີທີ່ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໃນລະຫວ່າງການກໍລະນີ.
ເຄືອຂ່າຍສະຫນັບສະຫນູນ.
·ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂຄງການເປັນຜົນສໍາເລັດກ່ອນທີ່ຈະໄປສື່ມວນຊົນໄດ້.
·ປະກອບມີ URL ຫນ້າໂຄງການ.
ຫໍ່ Up
·ການສົນທະນາສະເພາະ,
·ການເລົ່າເລື່ອງຫນ້າສົນໃຈ.
·ຕັດກັນຫຼືແນວຄວາມຄິດທີ່ແປກປະຫລາດ.
·ທີ່ແທ້ຈິງ.
ZAAR
ແນວຄວາມຄິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສະຫນັບສະຫນູນ.
Karl Grech
ຜູ້ຈັດການ
ເວທີ Crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR ດໍາເນີນການໂດຍ PEI ກັດ
ສູນສໍາລັບການປະກອບການແລະບ່ອນທຸລະກິດ, Dar Guzeppi Zahra, ວິທະຍາໄລຂອງ Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM takeoff – ZAAR
Notae solum in hoc blog post comparatis rebus loqui. Notae sunt modo accepi tacitae per verba / quae lata adtendi ore loqui. Quibus perspectis fieri potest oretenus per clavem verba substantiva elementa traduntur / blog post lectionem non continentur. Monentur igitur quaerere Blog lectoribus huius confirmatio ex his quae habet auctorem / lectore / persona dans sermones / lectionem.
Donec ut magna
By: Marcus Zarb, et Carolus Stephanus Bonnici Grech
November MMXV.
Vivamus Michael + – Grant Malta Thornton
Karl – ZAAR (Co P.E.I).
Da Thornton
Instinctus ad augmentum.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Magna ideas funded.

Home


Crowdfunding Quid est?
Great Ideas ZAAR- funded.
Maxime commune genera crowdfunding
Ut- par · paris mutuavit. Turba cum intellectus pecuniam ad usuram pecuniam reddet.
Aequitas crowdfunding · – Venditionem sudem in re pro pluribus elit elit.
Refunds · / donatione fundatur crowdfunding – exempli per Ngo s / voluntarium lacus.
Quid Crowdfunding?
Deinde sublato pecunia:
· Probationem conceptu.
· Mane convalidandum ideam.
· Receptio pre-ordinem a potential teloneariorum, et, quod cashflow adiuvat.
Praeparatio succurro vos adepto in Crowdfunded
Quid tibi in mentem venit habere crowdfunding?
Latina ·.
· Cooperationem.
· Passiones.
· Noster environment.
Trust ·.
· Latin.
Replens · adverso.
· Foecundans circumstant.
Periculum ·.
· Simul.
Summarise consociationes per haec tria key philosophica:
· Amoenitate coniungibilis.
· Credibility.
· Viability.
Ponatur philosophies, in usu:
· Enim congue elit.
· Manum tuam super negotia gerit.
Custodite negotia expediunt, et macilentum:.
Claves prosperitas res consilio:
Ordo · – Prioritizing rationem prouentuum, qui non potest in eodem page.
Disciplina · – scopum exitus resource cohiberi.
Efficens · – scopum et finem dolor negotium, uti personalis certamen.
Quomodo vos de consilio bene crowdfunding?
· Tuo negotio consilium.
Financing · consilio tuo.
· Bellum.
Consilium hoc obtegam:
· Lorem consilio.
· Budget pro satus-sursum impensae, et permanentis.
· Quintus.
· Venalicium consilium, et bellum.
Negotium consilium et opus tuum
SCITUS
Imprimis · – Quid agis, Micio?
· Measurable – sumptibus consilium elit congue ante.
· Assigna – quid munus?
· Realistica – hec tibi, antequam Product deductis.
Opportune · – deadline, et posuit te super hoc opus.
Financing tua sponte
Consilium · et sumptibus vestris target mauris quam uerissime a budget ut vitetur omnis obrepserit operando:
O List omnium expensarum.
o Operor vestri research.
O te in cervical casu inopinato provenit.
Vide parate pessimum.
Necesse est bellum
Congue.
Page.
Building retiacula.
Launching.
Quibus opust
· A Network sustentationem.
· Robusti venalicium belli consiliis.
Tua dedicationem et% · D coegi.
Elements of a page Project
· Quem fabulam.
· Perfecting verbum tuum.
· Patronos, praemia.
· Communicantes cum Auctoribus.
Tips pro promovens vestra page
· Communicatio est key.
· Nemo tech. lingua.
· Socialis retiacula.
Morbi pro updates · Lorem et.
· Entertaining content.
· Socialis argumentum.
· Feedback deductis ante.
Hostia · event- et laptop in re signum quo possint.
Support network ·.
Planto certus consilii successu · ante mediorum.
· Page URL comprehendo voluptua.
Involventes
Imprimis · audientibus,
· Cogere condimentum.
· Secans vel ideas wacky.
· Authentic.
ZAAR
Magna ideas funded.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding diam.
E: [email protected]
M: CCCLVI (VII)CMV CDLXXVIII
T: CCCLVI MMCCCXL MMMCMLXXXII

Home


ZAAR operatur PEI Ltd.
Business Centre ad entrepreneurship & incubatione, Dardanio Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD MMLXXX, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM pacelšanās – Zaar
Ar šajā blog post piezīmes tika sagatavoti tikai kā runā punktus. Tie ir tikai neoficiālas piezīmes Paņēmu sarunu / lekciju es piedalījos, kas tika piegādāts mutiski laikā. Ņemot to vērā, ir iespējams, ka galvenie būtiskie elementi, kas tika piegādāti mutiski sarunu / lekciju laikā nav iekļauti šajā blog post. Tāpēc lasītāji šajā blog post ir ieteicams meklēt apstiprinājumu paziņojumiem šeit izgatavoti no autora / pasniedzēju / personai dod to runāt / lekciju.
Lieliska ideja, lai finansējumu
Runājiet ar: Michael Zarb, Stephanie BONNICI un Karl Grech
2015. gada novembris.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Instinkts izaugsmei.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Lieliskas idejas finansējums.

Home


Kas ir kopfinansējuma?
ZAAR- lieliskas idejas finansējums.
Izplatītākās kopfinansējuma
· Peer-to-Peer aizdevumu. Pūlis aizdod naudu uzņēmumam ar izpratni, ka nauda tiks atmaksāta ar procentiem.
· Equity kopfinansējuma – Pārdod akcijām uzņēmējdarbību uz vairākiem ieguldītājiem apmaiņā pret investīcijām.
· Kompensācijas / ziedojums balstīta kopfinansējuma – piemēram, ar NVO / brīvprātīgo organizācijām izmantots.
Kāpēc kopfinansējuma?
Bez līdzekļu piesaisti:
· Koncepta pierādījums.
· Early validācija savu ideju.
· Way of pre-pasūtījumiem saņemot no potenciālajiem klientiem, kas arī AIDS naudas plūsma.
Sagatavošana, lai palīdzētu jums iegūt Crowdfunded
Kas nāk prātā, kad jums ir ‘kopfinansējuma’?
· Kopienas.
· Sadarbība.
· Kaislības.
· Mūsu vide.
· Trust.
· Biedrība.
· Nepilnību novēršanu.
· Bagātinot apkārtni.
· Risks.
· Kopā.
Apkopo šīm asociācijām, izmantojot trīs galvenos filozofiju:
· Pievilcīgums un relatability.
· Ticamība.
· Dzīvotspēju.
Liekot filozofijas praksē:
· Plānošana, lai gūtu panākumus.
· Put jūsu uzņēmuma cepuri.
· Glabāt biznesu liesa un rentabla.
Veiksmīgas uzņēmējdarbības stratēģiju:
· Organizācija – plāns prioritāšu rezultāti, ikvienam ir jābūt vienā lapā.
· Disciplīna – mērķa rezultātu, resursu ierobežojumi.
· Efektivitāte – smart biznesa joma un gala rezultāts, izvairoties personīgo konfliktu.
Kā jūs iet par plānošanu veiksmīgai kopfinansējuma?
· Jūsu biznesa projektu.
· Jūsu iniciatīvu finansējums.
· Jūsu kampaņas.
Jūsu plānam jāaptver:
· Ražošanas un plāns.
· Budžets dibināšanai un pastāvīgās izmaksas.
· Timeline.
· Mārketinga un kampaņas plāns.
Jūsu biznesa vai projekta vajadzībām
GUDRS
· Konkrēts – kāda ir jūsu mērķis?
· Izmērāmi – plāns pavērsieni pirms plānošanas izmaksām.
· Nododamas – kāda ir jūsu loma?
· Reāli – vet jūsu produkts pirms uzsākt.
· Savlaicīga – noteikt sev termiņu un strādāt pie tā.
Finansējumu savu iniciatīvu
· Plānot savu mērķa mērķus un izmaksas pēc iespējas precīzāk, lai izvairītos no pārsteigumi, izstrādājot budžetu:
o Uzskaitiet visus iespējamos izdevumus.
o Vai jūsu pētījumu.
o spilvenu sevi gadījumā negaidīts rodas.
o izskata un sagatavotos sliktākajiem.
Kampaņas vajadzībām
Plānošana.
Lappuse.
Building tīklu.
Uzsākšana.
Kas jums ir nepieciešams
· Atbalsta tīklu.
· Robust mārketinga stratēģiju.
· Jūsu 500% centību un disku.
Elementi projekta lapu
· Izstāstiet savu stāstu.
· Pilnveidojot savu ziņojumu.
· Jūsu līdzjutēju atlīdzības.
· Komunikācija ar saviem atbalstītājiem.
Padomi veicināt savu lapu
· Komunikācija ir atslēga.
· Nav tech. žargons.
· Sociālie tīkli.
· Laiks palaišanai un atjauninājumus.
· Izklaides saturu.
· Sociālā pierādījums.
· Atsauksmes pirms uzsākt.
· Host event- un ir klēpjdators, kur cilvēki var parakstīt pasākuma laikā.
· Atbalsts tīkls.
· Pārliecinieties, ka projekts ir veiksmīgs, pirms došanās uz medijiem.
· Iekļaut projekta lapas URL.
Iepako
· Konkrēts auditorija,
· Pārliecinoši stāstu.
· Krustojas vai prātā jucis idejas.
· Authentic.
Zaar
Lieliskas idejas finansējums.
Karl Grech
vadītājs
Kopfinansējuma platformā.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar vada PEI Ltd.
Centrs Uzņēmējdarbības un biznesa inkubācijas Dar Guzeppi Zahra, Maltas Universitātē, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM pakilimo – Zaar
Šio bloge pastabos buvo parengtos tik kaip kalbame kiekis. Jie tiesiog neformalūs pastabos aš paėmė per pokalbio / paskaitos lankiau, kuris buvo pristatytas žodžiu. Atsižvelgiant į tai yra įmanoma, kad pagrindinės ir esminės elementai, kurie buvo pristatyti žodžiu per pokalbio / paskaitos nebuvo įtraukti į šį bloge. Todėl skaitytojai šio bloge patariama prašyti patvirtinti teiginių čia iš autoriaus / dėstytojo / asmeniu, kuris pokalbio / paskaitą.
Puiki idėja, kad finansavimo
Pasitarkite pagal: Michael Zarb, Stephanie BONNICI ir Karl Grech
2015 metų lapkričio mėn.
Michaelas + Stephanie – dotacijos Thorntonas Maltoje
Karlas – Zaar (P.E.I Ltd “”).
dotacijos Thorntonas
Instinktas augimui.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
finansuojamas puikias idėjas.

Home


Kas yra Minios finansavimo?
finansuojamas ZAAR- puikias idėjas.
Labiausiai paplitusių rūšių minios finansavimu
· Jungtinis finansavimas. Minia skolina pinigus bendrovei su sąlyga, kad pinigai bus grąžinta su palūkanomis.
· Akcijų Minios finansavimo – pardavimas iš verslo kortos į keleto investuotojų už investicijas.
· Grąžinimas / donorystės remiantis Minios finansavimo – pvz naudojamas NVO / savanoriškų organizacijų.
Kodėl minios finansavimas labai?
Be lėšų pritraukimo:
· Įrodymas koncepcija.
· Ankstyvasis įteisinimas savo idėją.
· Būdas gauti išankstinius užsakymus iš potencialių klientų, kurie taip pat AIDS pinigų srautų.
Pasirengimas padėti jums gauti Crowdfunded
Kas ateina į galvą, kai jūs turite “”Minios finansavimo””?
· Bendruomenė.
· Bendradarbiavimas.
· Aistros.
· Mūsų aplinka.
· Pasitikėti.
· Draugija.
· Užpildant spragas.
· Praturtinimas aplinką.
· Rizikos.
· Kartu.
Apibendrinti šių asociacijų per tris pagrindines filosofijos:
· Patrauklumą ir relatability.
· Patikimumą.
· Gyvybingumą.
Praktinis filosofijas taikymas praktikoje:
· Planavimas sėkmės.
· Įdėkite savo verslo skrybėlę.
· Laikyti verslą liesos ir pelninga.
Raktai į sėkmingą verslo strategiją:
· Organizacija – planas prioritetą rezultatai, visi turi būti tame pačiame puslapyje.
· Disciplina – tikslinė rezultatas, riboti ištekliai.
· Efektyvumas – protingas verslo apimtis ir galutinis rezultatas, vengiant asmeninius konfliktus.
Kaip tu apie planuojant sėkmingą minios finansavimu?
· Jūsų verslo projektas.
· Finansavimas savo iniciatyva.
· Kampaniją.
Jūsų planas turi apimti:
· Gamybos ir planas.
· Biudžetas paleidimo ir vykdomų išlaidų.
· Chronologija.
· Rinkodara ir kampanijos planas.
Jūsų verslo ar projekto reikmėms
“”SMART
· Konkretus – kas yra jūsų tikslas?
· Išmatuojami – planas etapai prieš planuojant išlaidas.
· Assignable – kas yra jūsų vaidmuo?
· Realistinis – veterinaras jūsų produktas prieš pradedant.
· Laiku – nustatyti sau terminą ir siekti jo.
Finansuoti savo iniciatyvą
· Planuoti savo tikslines tikslus ir išlaidas taip tiksliai, kaip įmanoma, kad būtų išvengta bet kokių netikėtumų, dirbant iš biudžeto:
O Sąrašas visų galimų išlaidų.
o Ar savo mokslinių tyrimų.
O pagalvėlė save atveju netikėtai atsiranda.
O apsvarstyti ir parengti blogiausia.
Jūsų kampanijos poreikiai
Planavimas.
Puslapis.
Statybos tinklų.
Pradedantis.
Ką jums reikia
· Paramos tinklas.
· Tvirtas rinkodaros strategija.
· Jūsų 500% atsidavimas ir vairuoti.
Elementai projekto puslapyje
· Kalbėti savo istoriją.
· Tobulas savo pranešimą.
· Jūsų sirgalių atlygiai.
· Bendravimas su savo rėmėjų.
Patarimai skatinti savo puslapį
· Komunikacija yra raktas.
· Nėra Tech. žargono.
· Socialiniai tinklai.
· Kada pradėti ir atnaujinimus.
· Pramogų turinį.
· Socialinis įrodymas.
· Atsiliepimai prieš pradedant.
· Priimančioji event- ir turi laptopa, kur žmonės gali pasirašyti renginio metu.
· Parama tinklas.
· Įsitikinkite, kad projektas būtų sėkmingas, prieš išeinant į žiniasklaidą.
· Įtraukti projektas puslapio URL.
Apibendrinimas
· Konkretus auditorija,
· Įtikinamų pasakojimas.
· Susikertančių arba trenktas idėjos.
· Autentiškas.
Zaar
finansuojamas puikias idėjas.
Karlas Grech
vadybininkas
Minios finansavimo platforma.
El: [email protected]
M: +356 7905 0478
T +356 2340 3982

Home


Zaar valdo PEI Ltd.
Centras Verslumo ir verslo inkubatorių, Dar Guzeppi Zahra universiteto Malta, Msida “”MSD 2080, Maltoje

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM Startmass – ZAAR
D’Réischtere vun dësem Blog Post huet eleng als schwätzen Punkten virbereet. Si sinn zënter informelle Billjee ech während der Diskussioun / Virliesung an ech waar dass war mëndlech geliwwert. Opgrond vun dëser ass et méiglech, datt de Schlëssel substantive Elementer déi mëndlech während der Diskussioun / Virliesung geliwwert goufen net an dësem Blog Post abegraff sinn. Dofir Lieser vun desem Blog Post sinn ugeroden Confirmatioun vun Aussoen ëmzestoussen vum Auteur / Dozent / Persoun déi Diskussioun / Virliesung Féierung gemaach ze sichen.
Great Idea zu Funding
Schwätzen vun: Michael Zarb, Stephanie Bonnici a Karl GRECH
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An em fir Wuesstem.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Great Iddien finanzéiert.

Home


Wat ass Crowdfunding?
ZAAR- flott Iddien finanzéiert.
Heefegen Zorte vun Crowdfunding
· Peer-ze-Peer Prêten. D’Spectateuren léint Suen fir e Betrib mat de Versteesdemech, datt d’Geld wäert mat Intérêt gëtt gin.
· Equity Crowdfunding – Noriichten vun enger Transaktioun an engem Betrib zu enger Rei vun Investisseuren an zréck fir Investitiounen.
· Doud / Don baséiert Crowdfunding – e.g. vun ONG d’/ Benevolat Organisatioune benotzt.
Firwat Crowdfunding?
Nieft bewegen Fongen:
· Beweis vum Konzept.
· Early Confirmatioun vun hirer Iddi.
· Way Pre-Opstellung vu potentielle Clienten vun feieren, deen och Verméigensverwaltung Hëllefsmëttel.
Virbereedung an hëllefen Iech kréien Crowdfunded
Wat denkt Dir wann Dir “”Crowdfunding”” hunn?
· Community.
· Collaboratioun.
· Saach.
· Eis Ëmwelt.
· Trust.
· Society.
· Ofgesin solls thematiséieren.
· Beräicherung Géigend.
· Risk.
· Zesummen.
Summarise dësen Associatiounen duerch dräi wichteg Philosopien:
· Vitêît an relatability.
· Haten.
· Nuetsvolen.
Ausgebaut der Philosopien an der Praxis:
· Least fir Succès.
· Stiech Äre Betrib Hittchen op.
· Haalt Betrib verlooss a rentabel.
Schlëssele eng erfollegräich Entreprise Strategie:
· Organisation – plangen prioritizing Resultater, jiddereen muss op der selwechter Säit ginn.
· Nawell – Zil- Resultat, Ressource Contrainten.
· Effizienz – gäere Affär Ëmfang an Enn Resultat, bestinn perséinleche Konflikter.
Wéi fannt Dir dat upake fir erfollegräich Crowdfunding Planung?
· Däi Affär Projet.
· Finanzéierung Är Initiativ.
· Däi Campagne.
Är Plan soll Cover:
· Production an der plangen.
· Budget fir Start-up an éierlechen Käschten.
· Haut trauen ech kengem.
· Marketing a Campagne plangen.
Är Entreprise oder Projet brauch
SMART
· Spezifësch – wat ass Är Zil?
· Moossbar – plangen Meilesteen virun Planung kascht.
· Assignable – wat ass Är Roll?
· Realistesch – wei Äre Produit virun Attaque.
· Inspiratioun – Formatioun selwer Termin an Aarbecht Richtung et.
Financing Är Initiativ
· Plan Zilgrupp Goaler an Käschten wéi korrekt wéi méiglech all Iwwerraschungen ze evitéieren vun engem Budget schaffen goen:
o Lëscht all méiglech Dépensen.
o Do Är Fuerschung.
o Këssen Iech am Fall vun onerwaart loossen.
o bedenken a fir de schlëmmste preparéieren.
Är Campagne Besoinen
Planung.
Page.
Gebai vun Netzwierker.
Gestart.
Saachen Dir wäert brauchen
· A Ënnerstëtzung Netz.
· Sécherlech Marketing Strategie.
· Däi 500% Asatz an fueren.
Elementer vun engem Projet Säit
· Denge Geschicht.
· An sech Ärem Message.
· Däi Sympathisanten “”belount.
· Kommunikéieren mat Äre Sympathisanten.
Rotschléi fir Promotioun Ärer Säit
· Kommunikatioun ass wichteg.
· Nee Tech. komplizéierten.
· Sozial Netzwierker.
· Jo fir starten an Aktualiséierungen.
· Volleksfest Inhalt.
· Social Beweis.
· Feedback virun Attaque.
· Host event- an hunn Laptop wou Leit während der Manifestatioun ënnerschreiwen kann.
· Support Netz.
· Vergewëssert Projet ass e Succès, ier op de Medien ginn.
· Wéi de Projet Säit URL.
Wrapping Up
· Spezifësch Publikum,
· Zwéngen Storytelling.
· Intersecting oder wacky Iddien.
· Authentesch.
ZAAR
Great Iddien finanzéiert.
Karl GRECH
Manager
Crowdfunding Plattform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR per PEI Ltd.
Centre fir Entrepreneursgéescht & Affär incubation, Dar Guzeppi Zahra, Universitéit vu Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM Полетување – ZAAR
Забелешките во овој блог пост се подготвени исклучиво како зборува поени. Тие се само неформални белешки ми го зеде за време на разговор / предавање присуствуваа што е доставен усно. Со оглед на ова, можно е дека клучните суштински елементи кои беа доставени усно за време на разговор / предавање не се вклучени во овој блог пост. Затоа читателите на овој блог пост се препорачува да се бараат потврда на изјавите дадени во овој текст од авторот / предавач / лице давање на разговор / предавање.
Одлична идеја за финансирање
Разговарајте од: Мајкл Zarb, Стефани Bonnici и Карл Grech
Ноември 2015 година.
Мајкл + Стефани – Грант Торнтон Малта
Карл – ZAAR (P.E.I ДОО).
грант Торнтон
Инстинкт за раст.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Големи идеи финансирани.

Home


Што е crowdfunding?
ZAAR- големи идеи финансирани.
Најчести видови на crowdfunding
· Peer-to-peer кредитирање. Толпата позајмува пари на компанија со разбирање дека парите ќе бидат вратени со камата.
· Сопственички crowdfunding – продажба на удел во бизнис за голем број на инвеститори во замена за инвестирање.
· Наплата / донација базирани crowdfunding – на пример, користи од страна на / волонтерски организации НВО.
Зошто crowdfunding?
Покрај зголемување на средствата:
· Доказ за концепт.
· Рано потврдување на својата идеја.
· Начин на примање пред-нарачки од потенцијалните купувачи, кои, исто така, помага паричен тек.
Подготовка во помагајќи ти да се Crowdfunded
Она што ми доаѓа на ум кога ќе имаат “”crowdfunding?
· Заедницата.
· Соработка.
· Страсти.
· Нашата животна средина.
· Доверба.
· Општество.
· Пополнување празнини.
· Збогатување на околината.
· Ризик.
· Заедно.
Сумирајте овие асоцијации преку три клучни филозофии:
· Атрактивноста и relatability.
· Кредибилитет.
· Одржливост.
Ставањето на филозофии во практиката:
· Планирање за успех.
· Го стави вашиот бизнис на шапка.
• Чувајте бизнис сигурен и профитабилен.
Клучеви за успешна бизнис стратегија:
· Организација – резултати план првенство, сите мора да бидат на иста страна.
· Дисциплина – цел исходот, ограничени ресурси.
· Ефикасност – паметни бизнис обемот и крајниот резултат, избегнување на лични конфликти.
Како ќе одат за планирање за успешна crowdfunding?
· Вашиот бизнис проект.
· Финансирање на вашата иницијатива.
· Вашата кампања.
Вашиот план треба да ги опфаќаат:
· Производство и планот.
· Буџетот за start-up и тековни трошоци.
· Временската линија.
· Маркетинг и план за акција.
Вашиот бизнис или проект потреби
SMART
· Специфични – она што е вашата цел?
· Мерливи – план пресвртници пред трошоци планирање.
· Доделување – Која е вашата улога?
· Реални – ветеринар вашиот производ пред да почнат.
· Навремено – постави себе рок и да работат на тоа.
Финансирање на вашата иницијатива
· План за вашата цел цели и трошоци што е можно попрецизно да се избегне какви било изненадувања со работа на буџет:
o Листа на сите можни трошоци.
o Дали вашето истражување.
o Перница себе во случај на неочекувани појави.
o разгледа и да се подготват за најлошото.
Вашите потреби кампања
Планирање.
Страница.
Градење на мрежи.
Лансирање.
Што ќе ви биде потребно
· Мрежа за поддршка.
· Робустен маркетинг стратегија.
· Вашиот 500% посветеност и возење.
Елементи на страницата на проектот
· Раскажувањето Вашето мислење.
· Восовршување вашиот пораки.
· Награди поддржувачи.
· Комуницирање со вашите поддржувачи.
Совети за промоција на вашиот страница
· Комуникацијата е клучот.
· Не тек. жаргон.
· Социјалните мрежи.
· Најдобро време за лансирање и надградби.
· Забавни содржини.
· Социјална доказ.
· Повратна информација пред да почнат.
· Домаќинот event- и имаат лаптоп, каде што луѓето можат да се регистрирате за време на настанот.
· Поддршка на мрежата.
· Проверете дали проектот е успех, пред да замине за медиумите.
· Вклучи URL на страницата на проектот.
Завршувајќи
· Одредена публика,
· Релевантни приказни.
· Пресекуваат или Wacky идеи.
· Автентични.
ZAAR
Големи идеи финансирани.
Карл Grech
менаџер
Crowdfunding платформа.
Е: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR управувана од страна на ПЕИ Ltd.
Центар за претприемништво и бизнис инкубација, Дар Guzeppi Захра, Универзитетот на Малта, Msida MSD 2080, Малта

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM ny fiaramanidina – ZAAR
Ireo fanamarihana ao amin’ny lahatsoratra bilaogy ity dia nomanina fotsiny toy ny miresaka hevitra. Fotsiny izy ireny tsy ara-potoana fanamarihana noraisiko nandritra ny lahateny / lahateny aho, nanatrika natolotra teo am-bava. Rehefa heverina izany dia mety ho singa fototra substantive izay natolotra am-bava nandritra ny lahateny / lahateny dia tsy tafiditra ao amin’ity lahatsoratra bilaogy. Koa mpamaky ny lahatsoratra bilaogy ity dia Nanoro hevitra hitady fanamarinana ny fanambarana natao Izao avy ny mpanoratra / mpampianatra / olona manome ny lahateny / lahateny.
Lehibe hevitra Famatsiam-bola
Lahateny ataon’ny: Michael Zarb, Stephanie Bonnici sy Karl Grech
Novambra 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Ny faniriany voajanahary fotsiny ny fitomboana.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Lehibe hevitra vatsian’ny.

Home


Inona no atao hoe fanangonam-bola?
ZAAR- hevitra lehibe vatsian’ny.
Ny ankamaroan’ny karazana mahazatra ny fanangonam-bola
· Ataon’ny mpiara-to-ataon’ny mpiara mampisambotra. Ny vahoaka mampisambotra vola ny orinasa miaraka amin’ny fahatakarana fa ny vola no havaly ny liana.
· Hitsiny fanangonam-bola – Sale ‘ny tsatòka eo amin’ny raharaham-barotra ho maro ny mpampiasa vola ao amin’ny fiverenana ho an’ny fampiasam-bola.
· Refunds / fanomezana miorina fanangonam-bola – oh ampiasain’ny fikambanana tsy miankina ny / an-tsitrapo fikambanana.
Nahoana no fanangonam-bola?
Ankoatra ny fitaizana-bola:
· Porofo ny hevitra.
· Tany am-boalohany fankatoavana ny hevitra.
· Fomba fandraisana baiko mialoha avy amin’ny mety ho mpanjifa, izay ihany koa ny fitaovana manampy cashflow.
Fiomanana amin’ny fanampiana azonao Crowdfunded
Inona no tonga ao an-tsaina rehefa manana ‘fanangonam-bola’?
· Community.
· Ny fiaraha-miasa.
· Firehetam-po.
· Ny tontolo iainana.
· Trust.
· Society.
· Famenoana banga.
· Mampiroborobo manodidina azy.
· Risk.
· Together.
Summarise ireo telo manan-danja ny fikambanana amin’ny alalan’ny filozofia:
· Tarehy sy ny relatability.
· Fitokisana.
· Viability.
Mametraka ny filozofia ho fampiharana:
· Planning ho an’ny fahombiazana.
· Ataovy ny raharaham-barotra eo amin’ny satroka.
· Tandremo ny raharaham-barotra mahia sady mahasoa.
Fanalahidy ho raharaham-barotra tetikady:
· Organisation – drafitra prioritizing vokatra, ny olona rehetra dia tsy maintsy ho eo amin’ny pejy ihany.
· Fananarana – kinendry vokatra, harena faneren’ny.
· Fahombiazana – marani-tsaina fandraharahana votoatiny sy ny vokatra farany, fialana ady manokana.
Ahoana no mandeha momba ny mieritreritra fa mahomby fanangonam-bola?
· Ny raharaham-barotra tetikasa.
· Fanohanana ara-bola ny hetsika.
· Ny fampielezan-kevitra.
Ny drafitra dia tokony hanarona:
· Production sy ny drafitra.
· Budget ny start-up sy mitohy vola lany.
· Timeline.
· Marketing sy ny fampielezan-kevitra drafitra.
Ny raharaham-barotra na ny tetikasa ilain’ny
Smart
· Manokana – inona no tanjona?
· Azo refesina – drafitra fanomanana dingana lehibe alohan’ny vola.
· Assignable – Inona no andraikitrao?
· Azo – vet ny vokatra alohan’ny fandefasana.
· Ara-potoana – nametraka ny tenanao fe-potoana, ary miasa manoloana izany.
Fanohanana ara-bola ny fandraisana an-tanana
· Omano ny tanjona kendrena sy ny vola lany araka izay marina tsara araka izay azo atao mba hisorohana ny tsy ampoizina amin’ny alalan’ny miasa avy teti-bola:
ry Tanisao fandaniana azo atao.
O ve ny fikarohana.
O lafika ny tenanao raha misy ny tsy ampoizina miseho.
Ry Diniho sy hiomana ho amin’ny ratsy indrindra.
Ny fampielezan-kevitra filàna
Planning.
Page.
Fanorenana ny tambajotra.
Fandefasana.
Zavatra ianao no mila
· A fanohanana Network.
· Matanjaka barotra tetikady.
· Ny 500% fanoloran-tena sy ny fiara.
Singa iray tetikasa pejy
· Milaza ny tantara.
· Fanatanterahana ny hafatra.
· Ny mpanohana ‘valisoa.
· Miresaka amin’ny mpanohana.
Soso-kevitra ho an’ny fampiroboroboana ny pejy
· Fifandraisana no fanalahidy.
· Tsy misy teknolojia. teny teknika.
· Ny tambajotra sosialy.
· Timing ny fandefasana sy ny vaovao farany.
· Voly afa-po.
· Social porofo.
· Feedback alohan’ny fandefasana.
· Host event- ary manana solosaina misy olona afaka sonia nandritra ny hetsika.
· Support Network.
· Ataovy azo antoka tetikasa dia fahombiazana alohan’ny ho any amin’ny haino aman-jery.
· Ampidiro ny tetikasa pejy URL.
wrapping Up
· Manokana mpihaino,
· Nihazonana ilay fitantarana.
· Intersecting na wacky hevitra.
· Authentic.
ZAAR
Lehibe hevitra vatsian’ny.
Karl Grech
Manager
Fanangonam-bola sehatra.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR fandidiana ny Pei Ltd.
Centre for fandraharahana & Fandraharahàna incubation, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM berlepas – Zaar
Nota-nota yang di post blog ini telah disediakan semata-mata sebagai mata bercakap. Mereka hanya nota tidak rasmi saya mengambil semasa ceramah / kuliah saya menghadiri yang telah disampaikan secara lisan. Memandangkan ini, ia adalah mungkin bahawa unsur-unsur utama utama yang disampaikan secara lisan semasa ceramah / kuliah tidak termasuk dalam post blog ini. Oleh itu pembaca post blog ini dinasihatkan supaya mendapatkan pengesahan daripada kenyataan yang dibuat di dalam ini daripada penulis / pensyarah / orang yang memberi ceramah / kuliah.
Idea hebat untuk Pembiayaan
Ceramah oleh: Michael Zarb, Stephanie Bonnici dan Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Naluri untuk pertumbuhan.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
idea-idea besar yang dibiayai.

Home


Apakah crowdfunding?
idea-idea besar ZAAR- dibiayai.
Kebanyakan jenis biasa crowdfunding
· Peer-to-Peer pinjaman. Orang ramai meminjamkan wang kepada sebuah syarikat dengan pemahaman bahawa wang itu akan dibayar balik dengan penuh minat.
· Crowdfunding Ekuiti – Penjualan pegangan dalam perniagaan untuk beberapa pelabur sebagai balasan untuk pelaburan.
· Bayaran balik / derma berdasarkan crowdfunding – cth digunakan oleh organisasi / Sukarela NGO.
Mengapa Crowdfunding?
Selain mengumpul dana:
· Bukti konsep.
· Pengesahan awal idea mereka.
· Way menerima pra-pesanan daripada pelanggan berpotensi, yang juga membantu aliran tunai.
Penyediaan dalam membantu anda mendapat crowdfunded
Apa yang datang ke fikiran apabila anda mempunyai ‘crowdfunding’?
· Masyarakat.
· Kerjasama.
· Hawa nafsu.
· Alam sekitar.
· Amanah.
· Society.
· Jurang Pengisian.
· Memperkayakan persekitaran.
· Risiko.
· Bersama-sama.
Ringkaskan persatuan ini melalui tiga falsafah utama:
· Daya tarikan dan relatability.
· Kredibiliti.
· Daya Maju.
Meletakkan falsafah ke dalam amalan:
· Perancangan untuk berjaya.
· Letakkan topi perniagaan anda.
· Jauhkan perniagaan tanpa lemak dan menguntungkan.
Keys strategi perniagaan yang berjaya:
· Organisasi – hasil pelan keutamaan apabila, semua orang mesti berada di laman yang sama.
· Disiplin – Sasaran hasil, kekangan sumber.
· Kecekapan – skop perniagaan pintar dan keputusan akhir, mengelakkan konflik peribadi.
Bagaimana anda akan pergi tentang perancangan untuk crowdfunding berjaya?
· Projek perniagaan anda.
· Pembiayaan inisiatif anda.
· Kempen anda.
Pelan anda hendaklah meliputi:
· Pengeluaran dan rancangan itu.
· Belanjawan bagi perbelanjaan semasa permulaan dan.
· Timeline.
· Pemasaran dan pelan kempen.
keperluan perniagaan atau projek anda
SMART
· Khusus – apa yang matlamat anda?
· Boleh diukur – pencapaian pelan sebelum kos perancangan.
· Boleh Ditetapkan – apa peranan anda?
· Realistik – doktor haiwan produk anda sebelum melancarkan.
· Yang tepat pada masanya – tentukan sendiri tarikh akhir dan bekerja ke arah itu.
Pembiayaan inisiatif anda
· Merancang matlamat sasaran anda dan kos seberapa tepat yang mungkin untuk mengelakkan kejutan dengan bekerja anggaran:
o Senaraikan semua perbelanjaan mungkin.
o Adakah penyelidikan anda.
o kusyen diri dalam kes yang tidak diduga timbul.
o Pertimbangkan dan bersedia untuk yang terburuk.
keperluan Kempen anda
Perancangan.
Page.
Pembinaan rangkaian.
Pelancaran.
Perkara yang perlu
· Rangkaian sokongan.
· Strategi pemasaran yang kukuh.
· Anda 500% dedikasi dan memandu.
Unsur-unsur halaman projek
· Memberitahu cerita anda.
· Perfecting mesej anda.
· Ganjaran penyokong Anda ‘.
· Berkomunikasi dengan penyokong anda.
Tips untuk mempromosikan halaman anda
· Komunikasi adalah kunci.
· Tiada tech. istilah.
· Rangkaian sosial.
· Masa untuk pelancaran dan kemas kini.
· Kandungan menghiburkan.
· Bukti Sosial.
· Maklum balas sebelum melancarkan.
· Sekiranya- Host dan mempunyai komputer riba di mana orang ramai boleh mendaftar pada majlis itu.
· Sokongan rangkaian.
· Membuat projek pasti adalah satu kejayaan sebelum pergi kepada media.
· Termasuk URL laman projek.
Mengakhiri
· Penonton tertentu,
· Bercerita Memaksa.
· Bersilang atau idea aneh.
· Authentic.
Zaar
idea-idea besar yang dibiayai.
Karl Grech
pengurus
platform Crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar dikendalikan oleh PEI Ltd.
Pusat Keusahawanan & inkubasi perniagaan, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM ടേക്ക്ഓഫിന് – ZAAR
ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ കുറിപ്പുകൾ പൂര്ണ സംസാരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് നിലയിൽ തയ്യാറാക്കി. പിന്നീട് ഞാന് ആ വാമൊഴിയായി പ്രസവിച്ചു പങ്കെടുത്തു സംവാദം / ലെക്ചർ സമയത്ത് എടുത്തു കേവലം അനൗപചാരിക കുറിപ്പുകൾ ആകുന്നു. ഈ വീക്ഷണത്തിൽ അതു സംവാദം / ലെക്ചർ സമയത്ത് വാമൊഴിയായി രക്ഷപ്രാപിച്ചു ആ കീ കഴമ്പുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഈ ബ്ലോഗ് കുറിപ്പ് വായനക്കാർക്ക് സംവാദം / പ്രഭാഷണം നൽകുന്ന ലേഖകൻ / ലക്ചറർ / വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അതിൽ ഉണ്ടാക്കി പ്രസ്താവനകൾ സ്ഥിരീകരണം അന്വേഷിക്കും ഉത്തമം.
ഫണ്ടിംഗ് ലേക്ക് മഹത്തായ ആശയം
മൈക്കൽ Zarb, സ്റ്റെഫനി Bonnici കാൾ Grech: നടത്തുന്ന പ്രസംഗം
നവംബർ 2015.
മൈക്കൽ + സ്റ്റെഫനി – ഗ്രാന്റ് Thornton മാൾട്ട
കാൾ – ZAAR (P.E.I ലിമിറ്റഡ്).
Thornton അനുവദിക്കുക
വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു നാടിനാപത്താണ്.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
ഗ്രേറ്റ് ആശയങ്ങൾ പണമിറക്കി.

Home


ജനകീയ എന്താണ്?
ZAAR- വലിയ ആശയങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുന്നത്.
ജനകീയ ഏറ്റവും സാധാരണമായ തരം
· പീർ-ടു-പിയർ വായ്പ. ജനക്കൂട്ടം പണം പലിശയോടെ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കും എന്നു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കമ്പനി പണം നൽകുന്നു.
· ഇക്വിറ്റി ജനകീയ – നിക്ഷേപത്തിനുള്ള മടക്കം നിക്ഷേപകരുടെ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് ഒരു ഓഹരി വില്പന.
· ഇല്ലാണ്ടാവില്ല / സംഭാവനാ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജനകീയ – ഉദാ വരുംമാസങ്ങളിലെ / സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന.
എന്തുകൊണ്ട് ജനകീയ?
ഫണ്ട് വളർത്തുന്ന പുറമെ:
· ആശയം തെളിവ്.
അവരുടെ ആശയം · ആദ്യകാല മൂല്യനിർണ്ണയ.
പുറമേ .വൈകിയാലും എയ്ഡ്സ് ഏത് ഉപയോക്താക്കളെ നിന്ന് പ്രീ-ഓർഡറുകൾ, സ്വീകരിക്കുന്നത് · വഴി.
നിങ്ങൾ Crowdfunded നേടാൻ സഹായിച്ച തയ്യാറാക്കൽ
നിങ്ങൾ ‘ജനകീയ’ ഉള്ളപ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്തു വരുന്നു?
· കമ്മ്യൂണിറ്റി.
· സഹകരണം.
· ആവേശം.
· നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി.
· ആശ്രയം.
· സൊസൈറ്റി.
· ഫിൽ വിടവുകൾ.
· സമ്പന്നർ ചുറ്റുപാടുകളിലും.
· റിസ്ക്.
ഒരുമിച്ചു ·.
മൂന്ന് കീ തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ഈ അസോസിയേഷനുകളും Summarise:
· ആകർഷകത്വത്തെയും ആൻഡ് relatability.
· വിശ്വാസ്യത.
· എമ്പ്ലോയ്മെന്റ്.
പ്രാക്ടീസ് തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇടുന്നതു:
· വിജയത്തിനായി പ്ലാനിംഗ്.
· നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തൊപ്പി ഇട്ടു.
· ബിസിനസ്സ് മെലിഞ്ഞ ലാഭകരവും സൂക്ഷിക്കുക.
ഒരു വിജയകരമായ ബിസിനസ് തന്ത്രത്തിന്നനുസരിച്ച് കീകൾ:
· സംഘടന – എല്ലാവർക്കും ഒരേ പേജിൽ ആയിരിക്കണം പ്ലാൻ ജോലി പാടുന്നവർ.
· ശിക്ഷണം – ടാർഗെറ്റ് ഫലമാണ്, റിസോഴ്സ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ.
· എഫിഷ്യൻസി – മികച്ച ബിസിനസ് പരിധിയേയും അന്തിമഫലം, സ്വകാര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയും.
എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിജയം ജനകീയ നിക്ഷേപങ്ങൾ കുറിച്ച് പോകും?
· നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പദ്ധതി.
· നിങ്ങളുടെ മുൻകൈ ഫിനാൻസിംഗ്.
· നിങ്ങളുടെ കാമ്പയിൻ.
നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ മറവു ചെയ്യേണ്ടത്:
· ഉൽപ്പാദനവും പ്ലാൻ.
· തുടങ്ങുന്ന നടക്കുന്ന ചെലവുകളും ബജറ്റ്.
· ടൈംലൈൻ.
· മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാംപെയ്ൻ പ്ലാൻ.
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതി ആവശ്യങ്ങൾ
സ്മാർട്ട്
· നിർദ്ദിഷ്ട – എന്താണ് അര്ഥം?
· അളക്കാൻ – ചെലവ് ആസൂത്രണം മുമ്പ് പ്ലാൻ നാഴികക്കല്ലുകൾ.
· രഹിതവും – എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പങ്കാണ്?
· റിയലിസ്റ്റിക് – നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന ദാസേട്ടനു മുന്പ്.
· കാലോചിത – അതു ശ്രമിക്കണമെന്നും സ്വയം സമയപരിധി ഒപ്പം.
നിങ്ങളുടെ മുൻകൈ ഫിനാൻസിംഗ്
· ഒരു ബജറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കൊണ്ട് ഏത് സഫലമായതിന്റെ ഒഴിവാക്കാൻ കൃത്യമായും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യങ്ങളും ചെലവ് പ്ലാൻ:
ഹേ സാധ്യമായ എല്ലാ ചെലവുകൾ കാണിയ്ക്കുക.
ഹേ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം നടത്തുക.
ഹേ അപ്രതീക്ഷിത ഉയരുന്നു കാര്യത്തിൽ സ്വയം തലയണ.
ഹേ പരിഗണിക്കുക മോശമായ ഒരുങ്ങുക.
നിങ്ങളുടെ കാമ്പെയ്ൻ ആവശ്യങ്ങൾ
ആസൂത്രണ.
പേജ്.
നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ കെട്ടിടം.
സമാരംഭിക്കലുകളും.
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ
· ഒരു പിന്തുണ നെറ്റ്വർക്ക്.
· ശക്തമായ വിപണന തന്ത്രം.
· നിങ്ങളുടെ 500% സമർപ്പണവും ഡ്രൈവ്.
ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പേജ് ഘടകങ്ങൾ
· നിങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നു.
· നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം തികക്കാൻ.
· നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ‘പ്രതിഫലം.
· നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.
നിങ്ങളുടെ പേജ് പ്രമോട്ടുചെയ്യുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ
· ആശയവിനിമയമാണ് പ്രധാനം.
· ഇല്ല ഹൈടെക്. സാങ്കേതിക പദ.
· സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ.
· ലോഞ്ച് അപ്ഡേറ്റുകൾക്കുമായി ടൈമിങ്.
· നർമ്മ ഉള്ളടക്കം.
· സോഷ്യൽ തെളിവ്.
· മുന്പ് പ്രതികരണം.
· ഹോസ്റ്റ് event- ജനം ഇവന്റ് സമയത്ത് ഇൻ കഴിയുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.
· പിന്തുണ നെറ്റ്വർക്ക്.
· പ്രോജക്റ്റ് മീഡിയ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു വിജയം ഉറപ്പാക്കുക.
· പദ്ധതി പേജ് URL ഉൾപ്പെടുത്തുക.
പൊതിയുക
· പ്രത്യേക പ്രേക്ഷകരെ,
· നിർബന്ധിക്കുന്നത് കഥപറച്ചിൽ.
· വിഭജിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിറുക്കൻ ആശയങ്ങൾ.
· ആധികാരിക.
ZAAR
ഗ്രേറ്റ് ആശയങ്ങൾ പണമിറക്കി.
കാൾ Grech
മാനേജർ
ജനകീയ കൂട്ടായ്മ വേദി.
ഇ: [email protected]
എം: +356 7905 0478
ടി: +356 2340 3982

Home


ZAAR PEI ൽ ലിമിറ്റഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന
സംരംഭകത്വ & ബിസിനസ്സ് ഇൻകുബേഷൻ ദാർ Guzeppi സഹ്റ, മാൾട്ട സർവകലാശാല, Msida MSD 2080, മാൾട്ട സെന്റർ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM takeoff – ZAAR
Il jinnota f’dan ir blog post tħejjew esklussivament bħala punti jitkellem. Huma sempliċement noti informali I ħa matul it-taħdita / lecture I attendew li ngħatat oralment. Minħabba dan, huwa possibbli li l-elementi sostantivi ewlenin li ġew mogħtija oralment matul it-taħdita / lecture mhumiex inklużi f’dan il-blog post. Għalhekk qarrejja ta ‘din blog post huma avżati biex ifittxu konferma tad-dikjarazzjonijiet isiru b’dan mill-awtur / lettur / persuna li tagħti l-talk / lecture.
Idea kbira għall Finanzjament
Talk minn: Michael Zarb, Stephanie Bonnici u Karl Grech
Novembru 2015.
Michael + Stephanie – Għoti Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
għotja Thornton
Istint għat-tkabbir.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
ideat ffinanzjati.

Home


X’inhi crowdfunding?
ideat ZAAR- ffinanzjati.
Ħafna tipi komuni ta ‘crowdfunding
· Peer-to-Peer self. Il-folla isellef flus lil kumpannija mal-fehim li l-flus se jitħallas lura bl-interessi.
· Crowdfunding Ekwità – Bejgħ ta ‘sehem fin-negozju għal numru ta’ investituri fl-ritorn għall-investiment.
· Ir-rifużjonijiet / donazzjoni bbażata crowdfunding – eż użati mill-organizzazzjonijiet volontarji / NGOs.
Għaliex crowdfunding?
Minbarra ġbir ta ‘fondi:
· Prova ta ‘kunċett.
· Validazzjoni bikrija tal-idea tagħhom.
· Mixja jirċievu qabel l-ordnijiet mill-klijenti potenzjali, li wkoll għajnuniet likwidità.
Preparazzjoni fil tgħinek tikseb Crowdfunded
Liema tiġi f’moħħna meta jkollok “”crowdfunding””?
· Komunità.
· Kollaborazzjoni.
· Passjonijiet.
· Ambjent tagħna.
· Trust.
· Soċjetà.
· Lakuni mili.
· Arrikkiment inħawi.
· Riskju.
· Flimkien.
Agħti fil-qosor dawn l-assoċjazzjonijiet permezz ta ‘tliet filosofiji ewlenin:
· Attrazzjoni u relatability.
· Kredibilità.
· Vijabilità.
Tqegħid-filosofiji fil-prattika:
· Ippjanar għas-suċċess.
· Poġġi hat negozju tiegħek fuq.
· Żomm negozju modesta u profittabbli.
Imfietaħ għal strateġija kummerċjali ta ‘suċċess:
· Organizzazzjoni – riżultati pjan tipprijoritizza, kulħadd għandu jkun fuq l-istess paġna.
· Dixxiplina – riżultat mira, limitazzjonijiet ta ‘riżorsi.
· Effiċjenza – ambitu tan-negozju intelliġenti u riżultat finali, jevita l-kunflitti personali.
Kif ser tmur dwar l-ippjanar għall crowdfunding suċċess?
· Proġett ta ‘negozju tiegħek.
· Finanzjament inizjattiva tiegħek.
· Kampanja tiegħek.
Pjan tiegħek għandu jkopri:
· Il-produzzjoni u l-pjan.
· Baġit għall-istartjar u l-ispejjeż kontinwi.
· Kronoloġija.
· Marketing u pjan kampanja.
negozju jew proġett tiegħek bżonnijiet
SMART
· Speċifiċi – dak huwa l-għan tiegħek?
· Jitkejjel – tragwardi pjan qabel l-ispejjeż ta ‘ppjanar.
· Assenjabbli – x’inhu r-rwol tiegħek?
· Realistiċi – veterinarju prodott tiegħek qabel it-tnedija.
· F’waqtha – tistabbilixxi ruħek skadenza u jaħdmu lejn dan.
Il-finanzjament inizjattiva tiegħek
· Pjan miri fil-mira tiegħek u l-ispejjeż mod preċiż possibbli biex jiġu evitati xi sorpriżi billi jaħdmu out baġit:
o Lista ispejjeż kollha possibbli.
o Jagħmlu r-riċerka tiegħek.
o kuxxin ruħek fil-każ ta ‘tinqala mhux mistennija.
o Ikkunsidra u tħejji għall-agħar.
bżonnijiet kampanja tiegħek
Ippjanar.
Page.
Bini ta ‘netwerks.
Tnedija.
Affarijiet li għandek bzonn
· Netwerk ta ‘appoġġ.
· Robusti istrateġija tal-marketing.
· Tiegħek 500% dedikazzjoni u sewqan.
Elementi ta ‘paġna proġett
· Jgħidu l-istorja tiegħek.
· Perfezzjonament messaġġ tiegħek.
· Premjijiet partitarji tiegħek.
· Komunikazzjoni mal-partitarji tiegħek.
Għajnuniet għall-promozzjoni paġna tiegħek
· Komunikazzjoni hija essenzjali.
· Nru ta ‘teknoloġija. lingwaġġ.
· In-netwerks soċjali.
· Iż-żmien għat-tnedija u l-aġġornamenti.
· Kontenut Divertenti.
· Prova Soċjali.
· Rispons qabel it-tnedija.
· Event- Ospitanti u għandhom laptop fejn in-nies tista ‘tiffirma waqt l-avveniment.
· Netwerk ta ‘sostenn.
· Kun żgur proġett jirnexxi qabel tmur l-midja.
· Inkludi il-paġna tal-proġett URL.
tgeżwir Up
· Udjenza speċifika,
· Istejjer konvinċenti.
· Jaqtgħu lil xulxin jew ideat wacky.
· Awtentiċi.
ZAAR
ideat ffinanzjati.
Karl Grech
maniġer
pjattaforma crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR operati minn PEI Ltd
Ċentru għall-Intraprenditorija u l-inkubazzjoni tan-negozju, Dar Ġużeppi Zahra, Università ta ‘Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM takeoff – ZAAR
i rite nga tuhipoka i roto i tenei pou rangitaki anake rite ngā korero. Ko ratou noa ngā kōrero ōpaki ka tango ahau i roto i te korero / kauhau haere ahau i tukua-waha. I roto i te tirohanga o tenei ka taea e kore e huānga lalahi matua i homai waha i roto i te korero / kauhau i roto i tenei pou rangitaki. Na reira e tohutohu kaipānui o tenei pou blog ki te rapu te haamauraa o ngā tauākī i hanga konei i te kaituhi / pūkenga / tangata hoatu i te korero / kauhau.
Ariā nui ki Pūtea
Kōrero mā te: Michael Zarb, Stephanie Bonnici ko Karl Grech
Whiringa 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
He parapara mo te tupu.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
whakaaro nui pūtea.

Home


He aha te mea crowdfunding?
ZAAR- whakaaro nui pūtea.
Te nuinga momo noa o te crowdfunding
· Hoa-ki te-Hoa tuku. Te mano ohaoha moni ki te kamupene ki te matauranga e ka utua te moni ki te moni.
· Equity crowdfunding – Sale o te tĭtĭ i roto i te mahi ki te maha o pūtea i roto i te hoki mo te haumi.
· Moni / takoha e hāngai ana crowdfunding – hei tauira whakamahia e ngā rōpū Tūao / o NGO.
Aha Crowdfunding?
Haunga te kohi moni:
· He tohu whakaaturanga o te ariā.
· Whakamanatanga wawe o ratou whakaaro.
· Way o te fariiraa i mua whakahau-i kiritaki pea, ano nei taonga kapewhiti.
Te faaineineraa i roto i te tautururaa i whiwhi koe Crowdfunded
He aha mai ki te ngakau, ina whai koe ‘crowdfunding’?
· Hapori.
· Mahi tahi.
· Hiahia.
· Tatou taiao.
· Trust.
· Society.
· Āputa Whakakī.
· Te haa- taiao.
· Risk.
· Fakataha.
Whakarāpopotongia enei feohi roto e toru philosophia matua:
· Painga me te relatability.
· Mātou whaimanatanga.
· Te whaihua.
Te tuku i te rapunga whakaaro ki mahi:
· Whakamāherehere mō te angitu.
· Hoatu tō pōtae pakihi i runga i.
· Kia pakihi kikokore, me te pai.
Kī ki te rautaki pakihi angitu:
· Organisation – putanga mahere matameha’iraa, kia me katoa i runga i te whārangi kotahi.
· Pakia – ūnga putanga, herenga rauemi.
· Te kaha – hōkai pakihi atamai, me te hua mutunga, faka’ehi’ehi mei pakanga whaiaro.
Pehea ka haere koe e pā ana ki te whakamahere mō te crowdfunding angitu?
· Tou kaupapa pakihi.
· Pūtea koutou kaupapa.
· Tou pakanga.
kia hipokina koutou mahere:
· Production me te mahere.
· Pūtea mō te tīmatanga-ake, me ngā utu haere tonu.
· Rārangi Wā.
· Marketing me te mahere pakanga.
Koutou hiahia pakihi kaupapa ranei
SMART
· Tauwhāiti – te mea ko to koutou whāinga?
· Te ine – mahere tohu i te aroaro o ngā utu whakamahere.
· Assignable – he aha te mea koutou wāhi?
· Kiko – vet koutou hua i mua i te whakarewa.
· Wā – whakaturia koe kati me te mahi ki reira.
Pütea koutou kaupapa
· A faanaho i to outou whāinga ūnga me utu rite tika rite taea ki te karo i tetahi ohorere i te mahi i roto i te pūtea:
o Hiki utu taea katoa.
o E koutou rangahau.
o urunga koe i roto i te take o whakatika ohorere.
o Fakakaukau ka faaineine no te kino.
Koutou hiahia pakanga
Whakamahere.
Whārangi.
Building o whatunga.
Whakarewa.
Mea ka hiahia koe
· He whatunga tautoko.
· Rautaki hokohoko pakari.
· Tou 500% tainga me te puku.
Elements o te whārangi kaupapa
· Tala koutou kōrero.
· Fakahaohaoa koutou karere.
· Utu au kaitautoko ‘.
· Communicating ki o koutou kaitautoko.
Tips mō te whakatairanga i tō whārangi
· He matua kōrero.
· No tech. hāngai.
· Whatunga Social.
· Wā mō te whakarewatanga me whakahōunga.
· Ihirangi Entertaining.
· Tohu Social.
· Urupare i mua i te whakarewa.
· Kaihautū event- me whai pona e taea te wahi iwi haina i roto i te hui.
· Tautoko whatunga.
· Hanga kaupapa tino ko te angitu i mua i te haere ki te pāpāho.
· Whakaurua te URL whārangi kaupapa.
tākai Up
· Whakarongo motuhake,
· Pūrākau mālohi.
· Rīpeka whakaaro wacky ranei.
· Motuhēhē.
ZAAR
whakaaro nui pūtea.
Karl Grech
Kaiwhakahaere
Crowdfunding pūhara.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


whakahaeretia ZAAR e PEI Ltd.
Centre hoki Tautokohoko & heki pakihi, Dar Guzeppi Zahra, University o Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM टेकऑफ – ZAAR
या ब्लॉग पोस्ट नोट्स बोलत गुण म्हणून पूर्णपणे तयार होते. ते मी उपस्थित तोंडी देण्यात आले चर्चा / व्याख्यान दरम्यान घेतला केवळ अनौपचारिक दिल्या आहेत. या दृष्टिकोनातून ते चर्चा / व्याख्यान दरम्यान तोंडी सुटका झाली की स्वतंत्र घटक या ब्लॉग पोस्ट मध्ये समाविष्ट नाहीत शक्य आहे. म्हणून या ब्लॉग पोस्ट वाचक लेखक / व्याख्याता / व्यक्ती चर्चा / व्याख्यान देत ह्यात मताशी पुष्टी शोधतात करावा.
निधी छान आयडिया
बोलली: मायकेल Zarb, स्टेफनी Bonnici आणि कार्ल Grech
नोव्हेंबर 2015.
मायकेल + स्टेफनी – ग्रांट थोर्नटोनने माल्टा
कार्ल – ZAAR (P.E.I लिमिटेड).
ग्रांट थोर्नटोनने
वाढीचा एक अंतःप्रेरणा.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
महान कल्पना अनुदानीत.

Home


crowdfunding काय आहे?
ZAAR- महान कल्पना अनुदानीत.
crowdfunding सामान्य प्रकार
· पीअर-टू-पीअर कर्ज. जमाव पैसे व्याजासह परतफेड केली जाईल की समजून एक कंपनी पैसे करते.
· इक्विटी crowdfunding – गुंतवणूक परत गुंतवणूकदारांना अनेक व्यवसाय एक भागभांडवल विक्री.
· परतावा / देणगी आधारित crowdfunding – उदा एनजीओ / स्वयंसेवी संस्थांद्वारे वापरले.
का Crowdfunding?
निधी बदलता याशिवाय:
· संकल्पना पुरावा.
· त्यांच्या कल्पना लवकर वैधता.
· संभाव्य ग्राहकांना, तसेच cashflow वाढीस जे पूर्व-ऑर्डर प्राप्त मार्ग.
मदत तयारी आपण Crowdfunded करा
काय आपण ‘crowdfunding’ आहे तेव्हा मनात येतो?
· समुदाय.
· भागिदारी करणे.
· उत्कटता.
· आमच्या वातावरण.
· विश्वास ठेवा.
· सोसायटी.
· भरणे अंतर.
· आसपासच्या समृद्ध.
· जोखीम.
· एकत्र.
तीन कि तत्त्वज्ञान या माध्यमातून संघटना Summarise:
· आकर्षकपणा आणि relatability.
· विश्वासार्हता.
· व्हाएबिलिटी.
सराव मध्ये तत्वज्ञान टाकल्यावर:
· यश योजना.
· आपल्या व्यवसाय हॅट ठेवा.
· व्यवसाय कमकुवत आणि फायदेशीर ठेवा.
एक यशस्वी व्यवसाय धोरण कळा:
· संघटना – योजना प्राधान्य परिणाम, प्रत्येकजण एकाच पानावर असणे आवश्यक आहे.
· शिस्त – लक्ष्य परिणाम, संसाधन अडचणी.
· कार्यक्षमता – स्मार्ट व्यवसाय संधी आणि शेवटी परिणाम वैयक्तिक संघर्ष टाळणे.
आपण कसे यशस्वी crowdfunding नियोजन जाईल?
· आपला व्यवसाय प्रकल्प.
· आपल्या पुढाकार आर्थिक.
· आपली मोहिम.
आपली योजना अंतर्भाव करावा:
· उत्पादन आणि योजना.
· प्रारंभ-अप आणि चालू खर्च अर्थसंकल्पात.
· टाइमलाइन.
· विपणन आणि मोहीम योजना.
आपला व्यवसाय किंवा प्रकल्प गरजा
स्मार्ट
· विशिष्ट – ध्येय काय आहे?
· मोजता – नियोजन खर्च करण्यापूर्वी योजना टप्पे.
· नियुक्त – आपली भूमिका काय आहे?
· परंतु वास्तव चित्रणाला – प्रक्षेपित करण्यापुर्वी आपल्या उत्पादन पशुवैद्य.
· वेळेवर – स्वत: ला अंतिम मुदत सेट आणि ते दिशेने काम.
आपल्या पुढाकार आर्थिक
· कमी खर्चात काम करून कोणत्याही आश्चर्यांसाठी टाळण्यासाठी म्हणून अचूकपणे शक्य म्हणून आपल्या लक्ष्य ध्येय आणि खर्च योजना:
ओ सर्व शक्य खर्च सांगा.
ओ आपले संशोधन करा.
ओ अनपेक्षित अ बाबतीत स्वत: ला उशी.
ओ विचार करा आणि सर्वात वाईट तयारीसाठी.
आपली मोहिम गरजा
नियोजन.
पृष्ठ.
नेटवर्क इमारत.
लॉन्च.
आपल्याला आवश्यक गोष्टी
· आधार नेटवर्क.
· जोमदार विपणन धोरण.
· आपल्या 500% समर्पण आणि ड्राइव्ह.
एक प्रकल्प पृष्ठ घटक
· आपल्या कथा सांगणे.
· आपला संदेश पूर्ण व्हावे.
· आपल्या समर्थक ‘पुरस्कार नाहीत.
· आपल्या समर्थक संप्रेषण करत आहे.
आपल्या पृष्ठाचा प्रचार करण्यासाठी टिपा
· करण्यात आली आहे.
· नाही टेक. व्यवसाय.
· सामाजिक नेटवर्क.
· लाँच आणि अद्यतनांसाठी वेळ.
· मनोरंजनात्मक सामग्री.
· सामाजिक पुरावा.
· प्रक्षेपित करण्यापुर्वी अभिप्राय.
· होस्ट event- आणि लोक कार्यक्रम दरम्यान साइन इन करू शकता, जेथे लॅपटॉप आहे.
· समर्थन नेटवर्क.
· खात्री प्रोजेक्ट मीडिया जाण्यापूर्वी यशस्वी आहे करा.
· प्रकल्प पृष्ठ URL अंतर्भूत करा.
ओघ
· विशिष्ट प्रेक्षक,
· जबरदस्ती कथाकथनाच्या.
· Intersecting किंवा विक्षिप्त कल्पना.
· ऑथेंटिक.
ZAAR
महान कल्पना अनुदानीत.
कार्ल Grech
व्यवस्थापक
Crowdfunding प्लॅटफॉर्म.
ई: [email protected]
एम: +356 7905 0478
टी: +356 2340 3982

Home


ZAAR PEI लि ऑपरेट
साठी उद्योजकता & व्यवसाय इनक्युबेशन, दार Guzeppi Zahra, माल्टा विद्यापीठ केंद्र, Msida एमएसडी 2080, माल्टा

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM хөөрөх – ZAAR
Энэ блог бичлэгт тэмдэглэл ярьж оноо гэх мэт зөвхөн бэлтгэсэн байна. Тэд зөвхөн албан тэмдэглэл би ток / лекц би амаар хүргэсэн оролцсон үеэр авсан байна. Энэ үүднээс энэ нь яриа / лекц үед амаар хүргэж байсан гол материаллаг элементүүд нь энэ блог бичлэгт орсон байна гэж болох юм. Тиймээс энэ блог шуудангаар уншигч яриа / лекц уншиж өгч зохиолч / багш / хүн нь энд хийсэн тайлан баталгааг хайх зөвлөж байна.
Санхүүжилтийн Их санаа
Ярилц гэхэд: Майкл Zarb, Стефани Bonnici, Карл Grech
Арваннэгдүгээр сар 2015.
Майкл + Стефани – Грант Торнтон Мальта
Карл – ZAAR (P.E.I Ltd).
Грант Торнтон
өсөлт нь зан.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Их санаа санхүүжүүлсэн.

Home


crowdfunding гэж юу вэ?
ZAAR- их санаа санхүүждэг.
crowdfunding хамгийн нийтлэг төрөл
· Peer-тулд-нөхдөөс зээл. олон хүн мөнгө сонирхолтой төлөх болно ойлголт нь компанид мөнгө зээлдүүлдэг.
· Өмчийн crowdfunding – хөрөнгө оруулалтын хариуд нь хөрөнгө оруулагчид хэд хэдэн бизнест нь гадасны худалдаа.
· Буцаан олголт / хандив, дэмжлэг дээр суурилсан crowdfunding – жишээ нь: ТББ-ын / сайн дурын байгууллагын ашигладаг.
Яагаад Crowdfunding?
хөрөнгө босгох гадна:
· Үзэл баримтлалын баталгаа.
· Тэдний санаа эрт баталгаажуулах.
· Боломжит худалдан авагчдын, мөн урсгал зардлын аппарат нь урьдчилсан захиалга хүлээн авах арга зам.
туслах бэлтгэх та Crowdfunded авах
Та “”crowdfunding”” байгаа үед юу толгойд орж ирдэг?
· Олон нийтийн.
· Хамтын ажиллагаа.
· Хүсэл.
· Бидний орчин.
· Trust.
· Нийгэм.
· Дүүргэлт дутагдал.
· Эргэн тойрны баяжих.
· Эрсдэл.
· Хамтдаа.
гурван гол философи дамжуулан эдгээр холбоо нэгтгэнэ:
· Сэтгэл татах болон relatability.
· Итгэл.
· Ашигтай байх.
практикт философи нийлүүлбэл:
· Амжилт төлөвлөлт.
· Таны бизнесийн малгай өмс.
· Бизнес туранхай, ашигтай байлга.
Амжилттай бизнесийн стратеги Keys:
· Байгууллага – төлөвлөгөө чухал зүйлийг үр дүн, хүн бүр нэг хуудсан дээр байх ёстой.
· Дасгалжуулах – зорилтот үр дүн, нөөцийн хязгаарлалтууд.
· Үр ашгийг – ухаалаг бизнесийн цар хүрээ, эцсийн үр дүн, хувийн зөрчил зайлсхийх.
Та амжилттай crowdfunding төлөвлөх талаар хэрхэн явах вэ?
· Таны бизнес төсөл.
· Таны санаачлагыг санхүүжүүлэх.
· Таны кампанит ажил.
Таны төлөвлөгөө хамрах ёстой:
· Үйлдвэрлэл, төлөвлөгөө.
· Эхлүүлэх, байнгын зардлыг Төсвийн.
· Хугацаа.
· Маркетинг, кампанит ажил нь төлөвлөгөө.
Таны бизнес буюу төслийн хэрэгцээ
SMART
· Тодорхой – Таны гол зорилго юу вэ?
· Хэмжилт – төлөвлөлтийн зардлыг өмнө нь төлөвлөгөө үе шатууд.
· Шилжүүлж – таны үүрэг юу вэ?
· Бодит – малын эмч бол ажиллуулахаасаа өмнө таны бүтээгдэхүүн.
· Цаг тухайд нь – өөрөө хугацааг тогтоож, энэ чиглэлээр ажиллаж байна.
Таны санал санаачлагыг санхүүжүүлэх
· Төсөв гаргаж ажиллаж санамсаргүй явдлаас зайлсхийхийн тулд аль болох үнэн зөв нь таны зорилтот зорилго, зардлыг төлөвлөх:
о боломжтой бүх зардлыг жагсаа.
о таны судалгаа байна.
о гэнэтийн үүссэн тохиолдолд өөрийгөө сааруулж.
о авч үзье, муу бэлтгэх.
Таны кампанит ажил хэрэгцээ
Төлөвлөлт.
Page.
сүлжээний Барилгын.
Харвах.
Та хэрэгтэй зүйлс
· A дэмжих сүлжээ.
· Аргын маркетингийн стратеги.
· Таны 500% зориулалт болон хөтөч.
Төслийн хуудасны элементүүд
· Өөрийн түүхийг ярих.
· Таны зурвас төгөлдөржүүлэх.
· Таны дэмжигчийн шагнал.
· Таны дэмжигчдийн харилцах.
Таны хуудсыг дэмжих зөвлөмжүүд
· Харилцаа холбооны гол юм.
· Ямар ч технологийн. Захиалга.
· Нийгмийн сүлжээ.
· Нээлтийн болон шинэчлэлтүүд нь цаг хугацаа.
· Сонирхолтой агуулга.
· Нийгмийн баталгаа.
· Ажиллуулахаасаа өмнө санал хүсэлт.
· Host event- болон үйл явдлын үеэр хүмүүс гарын үсэг зурах болно зөөврийн компьютер байна.
· Дэмжих сүлжээ.
· Итгэлтэй төсөл нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гэж өмнө нь амжилт юм хийх хэрэгтэй.
· Төслийн хуудас URL-г оруулаарай.
боох хүртэл
· Тодорхой үзэгчид,
· Зайлшгүй ярих.
· Intersecting эсвэл Хөгжилтэй санаа.
· Хүчинтэй.
ZAAR
Их санаа санхүүжүүлсэн.
Карл Grech
менежер
Crowdfunding платформ.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR Пей ХХК ажиллуулдаг
Бизнес эрхлэлт, бизнесийн инкубатор, Dar Guzeppi Zahra, Мальт Их Сургуулийн төв, Msida MSD 2080, Мальта

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM TakeOff – ZAAR
ဤ blog post တွင်အဆိုပါငွေစက္ကူတစ်ခုတည်းကိုသာမှတ်ပြောနေတာကဲ့သို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကငါကနှုတ်ကယ်နှုတ်ခဲ့သည်တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟောပြောချက် / ဟောပြောပွဲကာလအတွင်းယူရုံအလွတ်သဘောမှတ်စုဖြစ်ကြသည်။ ဒီအမြင်အတွက်ကြောင့်ဟောပြောပွဲ / ဟောပြောပွဲစဉ်အတွင်းနှုတ်ကယ်နှုတ်ခဲ့ကြကြောင်း key ကိုထိရောက်သောဒြပ်စင်ဤ blog post တွင်မပါဝင်ကြသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဤ blog post ကို၏စာဖတ်သူများဟောပြောချက် / ဟောပြောပွဲပေးခြင်းရေးသားသူ / ကထိက / ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံမှဤနေရာတွင်လုပ်ထုတ်ပြန်ချက်များ၏အတည်ပြုချက်ကိုရှာခြင်းငှါအကြံပေးကြသည်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်းမှဂရိတ် Idea
မိုက်ကယ် Zarb, Stephanie Bonnici နှင့်ကားလ် Grech by: စကားပြော
နိုဝင်ဘာလ 2015 ခုနှစ်။
မိုက်ကယ် + Stephanie – Grant က Thornton မော်လ်တာ
ကားလ် – ZAAR (P.E.I, Ltd) ။
Thornton ပေးသနား
တိုးတက်မှုနှုန်းသည်ဗီဇ။
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
ဂရိတ်စိတ်ကူးများငွေကြေးထောက်ပံ့။

Home


ပေမယ့ကဘာလဲ?
ငွေကြေးထောက်ပံ့ ZAAR- ကြီးမြတ်စိတ်ကူးများ။
ပေမယ့၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားတွေကို
·ရွယ်တူချင်းမှတူငွေချေး။ အဆိုပါလူစုလူဝေးငွေကိုအတိုးနှင့်အတူအကျိုးကိုခံရလတံ့သောဥာဏ်နှင့်တကွတစ်ကုမ္ပဏီမှပိုက်ဆံချေးငှားသည်။
· Equity ပေမယ့ – ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ပြန်လာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတစ်အရေအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်အစုရှယ်ယာများရောင်းချခြင်း။
·ပြန်အမ်းငွေများ / လှူဒါန်းမှုကိုအခြေခံပြီးပေမယ့ – ဥပမာ, NGO အဖွဲ့ရဲ့ / မိမိဆန္ဒအလျောက်အဖွဲ့အစည်းများကအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ပေမယ့?
ရန်ပုံငွေများကိုပြုစုပျိုးထောင်အပြင်:
·အယူအဆ၏သက်သေပြချက်။
သူတို့ရဲ့စိတ်ကူး၏·အစောပိုင်းအတည်ပြု။
လည်း cashflow အထောက်အကူသောအလားအလာဖောက်သည်ထံမှကြိုတင်အမှာစာများ, လက်ခံရရှိ· Way ကို။
သငျသညျပေမယ့ရကူညီပြင်ဆင်မှု
သငျသညျ ” ပေမယ့ ” အခါစိတ်ကိုအဘယျသို့လာသလဲ
·လူထု။
·ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်။
·စိတ်အားထက်သန်မှု။
·ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်။
·မဲ့ကိုးစားလော့။
·လူ့အဖွဲ့အစည်း။
·ဖြကွာဟချက်။
·ကြွယ်ဝစေတဲ့ဝန်းကျင်မှာ။
·အန္တရာယ်။
· အတူတူ။
သုံးသော့ချက်အတွေးအခေါ်များအားဖြင့်ဤသူအသင်းအဖွဲ့များ Summarise:
·ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်။
·ယုံကြည်။
·ရှင်သန်နိုင်စွမ်း။
အလေ့အကျင့်သို့အတွေးအခေါ်များချပြီး:
·အောင်မြင်ဖို့အတွက်စီစဉ်။
·သင်၏စီးပွားရေးဦးထုပ်ပေါ်မှာထားပါ။
·ပိန်ကြုံခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထားပါ။
အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာသော့ချက်များ:
·အဖွဲ့ – လူတိုင်းတူညီတဲ့ page တွင်ရှိရမည်အစီအစဉ်စားပေးရလဒ်များ။
·စည်းကမ်း – ပစ်မှတ်ရလဒ်ကို, သယံဇာတန့်အသတ်။
·အသုံး – မတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့်အဆုံးရလဒ်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပဋိပက္ခများကိုရှောင်ရှား။
သင်မည်သို့အောင်မြင်ပေမယ့များအတွက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သွားလိမ့်မည်နည်း
·သင်၏စီးပွားရေးစီမံကိန်းကို။
·သင်၏အပဏာမခြေလှမ်းရန်ပုံငွေ။
·သင်၏အစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး။
သင့်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဖုံးလွှမ်းသင့်ပါတယ်:
·ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အစီအစဉ်။
· Start-up နှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ဘတ်ဂျက်။
· Timeline ကို။
·စျေးကွက်နှင့်လှုံ့ဆော်ရေးအစီအစဉ်။
သင့်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စီမံချက်ကိုလိုအပ်ချက်များကို
SMART
·တိ – သင့်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ?
·တိုင်းတာ – ကုန်ကျစရိတ်စီစဉ်မီကအစီအစဉ်သမိုင်းမှတ်တိုင်များ။
· assign – သင့်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘာလဲ?
·အတိုငျး – VET သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းစတင်မီ။
·အချိန်မီ – ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆုံးနေ့သတ်မှတ်ထားနှင့်ဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
သင့်ရဲ့ပဏာမခြေလှမ်းငွေကြေး
·ဘတ်ဂျက်ထွက်အလုပ်လုပ်နေဖြင့်မည်သည့်အံ့သြဖွယ်ရှောင်ရှားရန်အဖြစ်တိကျစွာတတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ပန်းတိုင်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကြိုတင်စီစဉ်ထား:
ဏအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှကုန်ကျစရိတ်စာရင်းပြုစုပါ။
o သင့်ရဲ့သုတေသနပြုချက်ပြုရမည်။
ဏမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပေါ်လာ၏အမှု၌ကိုယ်ကိုခေါငျးအုံး။
ဏကိုစဉ်းစားပါနဲ့အဆိုးဆုံးအဘို့ပြင်ဆင်လော့။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးလိုအပ်ချက်များကို
စီမံကိန်း။
Page ကို။
ကွန်ရက်များတည်ဆောက်ခြင်း။
စတင်။
သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အမှုအရာ
·တစ်ဦးကထောက်ခံမှုကွန်ယက်ကို။
·အားကောင်းတဲ့စျေးကွက်ဗျူဟာ။
·သင့် 500% ကိုအပျနှံနှင့် drive တခုဖြစ်တယ်။
စီမံကိန်းစာမျက်နှာ၏ဒြပ်စင်
·သင်၏အဇာတ်လမ်းပြောပြ။
·သင်၏အသတင်းစကားစုံ။
·သင့်ကိုထောက်ခံသူတွေ ” ဆုလာဘ်။
·သင်၏အထောက်ခံသူများနှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်း။
သင့်ရဲ့ page ကိုမြှင့်တင်ဘို့သိကောင်းစရာများ
·ဆက်သွယ်ရေးသော့ချက်ဖြစ်သည်။
·အဘယ်သူမျှမနည်းပညာ။ ဗန်းစကား။
· လူမှုကွန်ယက်။
·ပစ်လွှတ်နှင့်မွမ်းမံမှုများအဘို့အ Timing ။
·ပျော်အကြောင်းအရာ။
·လူမှုရေးသက်သေပြ။
·စတင်မီကတုံ့ပြန်ချက်။
· Host က event- နှင့်လူများအဖြစ်အပျက်စဉ်အတွင်းလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဘယ်မှာလက်တော့ရှိသည်။
·ပံ့ပိုးမှုကွန်ယက်ကို။
·စီမံကိန်းအတွက်မီဒီယာမှမသွားမီတအောင်မြင်မှုသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
·စီမံကိန်းအတွက်စာမျက်နှာ URL ကိုပါဝင်စေပါ။
Up ကိုအရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိက
·တိပရိသတျ,
·မဖြစ်မနေပုံပြောခြင်း။
·လမ်းဆုံသို့မဟုတ် wacky စိတ်ကူးများ။
· အစစ်အမှန်ဖြစ်သော။
ZAAR
ဂရိတ်စိတ်ကူးများငွေကြေးထောက်ပံ့။
ကားလ် Grech
မန်နေဂျာ
ပေမယ့ပလက်ဖောင်း။
အီး: [email protected]
M က: +356 7905 0478
T က: +356 2340 3982

Home


ZAAR pei လီမိတက်ကလုပ်ကိုင်
Entrepreneurship & စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါက်ဖွား, Dar Guzeppi Zahra, မော်လ်တာတက္ကသိုလ်, Msida MSD 2080, မော်လ်တာများအတွက်စင်တာ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM टेकओफ – ZAAR
यो ब्लग पोस्ट मा टिप्पणीहरू कुरा अंक रूपमा केवल तयार थिए। तिनीहरूले म कुरा / कि orally बुझाइएको थियो म उपस्थित व्याख्यान समयमा लिए केवल अनौपचारिक टिप्पणीहरू छन्। यो दृश्य मा यो कुरा / व्याख्यान समयमा orally बुझाइएको थियो कि प्रमुख ठोस तत्व यो ब्लग पोस्ट मा समावेश गरिएको छैन सम्भव छ। त्यसैले यो ब्लग पोस्ट को पाठकहरूलाई लेखक / व्याख्याता व्यक्ति / भाषण / व्याख्यान दिनदेखि यहाँ गरे बयान को पुष्टि खोज्न सल्लाह छन्।
कोष ठूलो आइडिया
द्वारा कुरा: माइकल Zarb, स्टेफनी Bonnici र कार्ल Grech
नोभेम्बर 2015।
माइकल + स्टेफनी – अनुदान थोर्नटन माल्टा
कार्ल – ZAAR (P.E.I लिमिटेड)।
अनुदान थोर्नटन
विकास को लागि एक अन्त।
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
महान विचार वित्त पोषित।

Home


crowdfunding के हो?
ZAAR- ठूलो विचार वित्त पोषित।
crowdfunding को सबै भन्दा सामान्य प्रकार
साथीहरूको-सहकर्मी उधारो ·। भीड कि पैसा ब्याज संग उपकारको साटो तिरे गरिनेछ समझ संग एक कम्पनी पैसा बढाउँछ।
· इक्विटी crowdfunding – लगानीको लागि बदलामा लगानीकर्ताले एक नम्बर व्यवसाय मा एक खम्बा बिक्री।
· फिर्ती / दान आधारित crowdfunding – उदाहरण गैरसरकारी संस्थाका गरेको / स्वैच्छिक संगठनहरूले प्रयोग।
किन Crowdfunding?
धन हुर्काउन बाहेक:
· अवधारणा प्रमाण।
· आफ्नो विचार को प्रारम्भिक मान्यता।
· संभावित ग्राहकहरु पनि रोकड एड्स जो देखि पूर्व-आदेश प्राप्त बाटो।
मदत तयारी तपाईं Crowdfunded प्राप्त
तपाईं ‘crowdfunding’ हुँदा के मनमा आउँछ?
· समुदाय।
· सहयोग।
· Passions।
· हाम्रो वातावरण।
· ट्रस्ट।
· समाज।
· भर्नु अंतराल।
· वरपर अर्थपूर्ण।
· जोखिम।
· सँगै।
तीन प्रमुख दर्शन मार्फत यी संगतले Summarise:
· आकर्षण र relatability।
· विश्वसनीयता।
· स्वयंसमर्थता।
अभ्यास मा दर्शन राख्दै:
· सफलता को लागि योजना।
· आफ्नो व्यवसाय टोपी राख्नुहोस्।
· व्यापार दुबला र लाभदायक राख्नुहोस्।
सफल व्यापार रणनीति तरिकाहरू:
· संगठन – योजना prioritizing परिणाम सबैले एउटै पृष्ठमा हुनुपर्छ।
· अनुशासन – लक्ष्य नतिजा, स्रोत अवरोध।
· क्षमता – व्यक्तिगत मतभेद परहेज स्मार्ट व्यापार क्षेत्र र अन्त परिणाम।
सफल crowdfunding लागि योजना बारेमा कसरी जाने?
· तपाईंको व्यापार परियोजना।
· आफ्नो पहल वित्त।
· तपाईंको अभियान।
तपाईंको योजना कवर गर्नुपर्छ:
· उत्पादन र योजना।
· सुरु-अप र लागत निरन्तर लागि बजेट।
· समय रेखा।
· मार्केटिङ र अभियान योजना।
तपाईंको व्यापार वा परियोजना आवश्यकता
स्मार्ट
· विशिष्ट – आफ्नो उद्देश्य के हो?
· Measurable – योजना लागत अघि योजना कोसेढुङ्गामा।
· Assignable – आफ्नो भूमिका के हो?
· व्यावहारिक – डाक्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो उत्पादन।
· सामयिक – आफैलाई म्याद सेट र यसलाई तिर काम।
आफ्नो पहल वित्त
· बजेट काम कुनै पनि आश्चर्य जोगिन रूपमा सही सकेसम्म आफ्नो लक्ष्य लक्ष्य र लागत योजना:
ओ सबै सम्भव खर्च सूची।
ओ आफ्नो अनुसन्धान गर्नुहोस्।
ओ अनपेक्षित उठ्छ को मामला मा आफैलाई तकिया।
ओ विचार र खराब लागि तयार।
तपाईंको अभियान आवश्यकता
योजना।
पृष्ठ।
नेटवर्क को भवन।
सुरुवात।
कुरा तपाईं आवश्यक
· एक समर्थन नेटवर्क।
· मजबूत मार्केटिङ रणनीति।
· तपाईंको 500% समर्पण र ड्राइव।
एक परियोजना पृष्ठ को तत्व
· आफ्नो कहानी बताउँदा।
· तपाईंको सन्देश Perfecting।
· तपाईंको समर्थकहरूको ‘पुरस्कार।
· आफ्नो समर्थकहरू संचार।
तपाईंको पृष्ठ प्रवर्धनका लागि सुझाव
· संचार महत्वपूर्ण छ।
· कुनै प्रविधी। शब्दजाल।
· सामाजिक संजाल।
· लन्च र अद्यावधिक लागि समय।
· Entertaining सामग्री।
· सामाजिक प्रमाण।
· सुरु गर्नुभन्दा पहिले प्रतिक्रिया।
· होस्ट event- र मान्छे घटना समयमा साइन गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ ल्यापटप छ।
· समर्थन नेटवर्क।
· निश्चित परियोजना मिडिया गर्न जानुअघि सफल छ गर्नुहोस्।
· परियोजना पृष्ठ URL समावेश गर्नुहोस्।
माथि लपेटन
· विशिष्ट दर्शक,
· सशक्त कहानी।
· INTERSECTING वा निराला विचार।
· प्रामाणिक।
ZAAR
महान विचार वित्त पोषित।
कार्ल Grech
प्रबन्धक
Crowdfunding मंच।
ई: [email protected]
एम: +356 7905 0478
टी: +356 2340 3982

Home


ZAAR pei लिमिटेड द्वारा संचालित
उद्यमशीलता र व्यापार गर्मी चालू, Dar Guzeppi Zahra, विश्वविद्यालय माल्टा लागि केन्द्र, Msida एमएसडी 2080, माल्टा

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – målenheter takeoff – Zaar
Notatene i dette blogginnlegget ble utarbeidet utelukkende som snakker poeng. De er bare uformelle notater jeg tok under foredraget / foredrag jeg deltok som ble levert muntlig. I lys av dette er det mulig at viktige materielle elementer som ble levert muntlig under diskusjon / forelesning ikke er inkludert i dette blogginnlegget. Derfor lesere av denne bloggen rådes til å søke bekreftelse på uttalelser her fra forfatter / foreleser / personen som gir tale / foredrag.
God idé å Funding
Snakk av: Michael Zarb, Stephanie Bonnici og Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Et instinkt for vekst.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Gode ideer finansiert.

Home


Hva er crowdfunding?
ZAAR- gode ideer finansiert.
De fleste vanlige typer crowdfunding
· Peer-to-Peer utlån. Publikum låner ut penger til et selskap med den forståelse at pengene vil bli tilbakebetalt med renter.
· Equity crowdfunding – Salg av en eierandel i en bedrift til en rekke investorer i retur for investeringen.
· Refusjoner / donasjon basert crowdfunding – f.eks brukes av frivillige organisasjoner / frivillige organisasjoner.
Hvorfor crowdfunding?
Foruten å skaffe midler:
· Proof of concept.
· Tidlig validering av deres idé.
· Måte å motta forhåndsbestillinger fra potensielle kunder, som også hjelpemidler kontantstrøm.
Forberedelse i å hjelpe deg å få Crowdfunded
Hva tenker du på når du har “”crowdfunding»?
· Samfunnet.
· Samarbeid.
· Passions.
· Vårt miljø.
· Trust.
· Society.
· Fylle hull.
· Berikende omgivelser.
· Fare.
· Sammen.
Oppsummer disse assosiasjonene gjennom tre viktige filosofier:
· Attraktivitet og relatability.
· Troverdighet.
· Livskraftig.
Putting filosofier i praksis:
· Planlegging for suksess.
· Sett din virksomhet lue på.
· Hold virksomhet mager og lønnsom.
Nøkler til en vellykket forretningsstrategi:
· Organisasjon – plan prioritering utfall, alle må være på samme side.
· Disiplin – Målet utfallet, ressursbegrensninger.
· Effektivitet – smart virksomhetens omfang og sluttresultat, unngå personlige konflikter.
Hvordan vil du gå om planlegging for vellykket crowdfunding?
· Din virksomhet prosjektet.
· Finansiering initiativet.
· Kampanjen.
Din plan bør dekke:
· Produksjon og planen.
· Budsjett for oppstart og løpende kostnader.
· Tidslinjen.
· Markedsføring og kampanjeplan.
Din bedrift eller prosjektbehov
SMART
· Spesiell – hva er ditt mål?
· Målbar – plan milepæler før planleggingskostnader.
· Dreie – hva er din rolle?
· Realistisk – veterinær ditt produkt før sjøsetting.
· Betimelig – sett deg selv frist og jobbe mot det.
Finansiering initiativ
· Planlegg dine mål mål og kostnader så nøyaktig som mulig for å unngå overraskelser ved å trene et budsjett:
o List alle mulige utgifter.
o Gjør din forskning.
o Cushion selv ved uventet oppstår.
o Vurdere og forberede seg på det verste.
Kampanje behov
Planlegging.
Side.
Bygging av nettverk.
Lansering.
Ting du trenger
· En støttenettverk.
· Robust markedsføringsstrategi.
· Din 500% engasjement og pågangsmot.
Elementer av et prosjekt siden
· Fortelle din historie.
· Perfeksjonere meldingen.
· Dine supporternes belønninger.
· Kommunisere med dine støttespillere.
Tips for å fremme din side
· Kommunikasjon er nøkkelen.
· Ingen tech. sjargong.
· Sosiale nettverk.
· Timing for lansering og oppdateringer.
· Underholdende innhold.
· Sosiale bevis.
· Feedback før sjøsetting.
· Host event- og har bærbar PC hvor folk kan signere under arrangementet.
· Støtte nettverk.
· Sørg for at prosjektet blir en suksess før du går til media.
· Ta med prosjektet siden URL.
innpakning opp
· Spesiell publikum,
· Overbevisende historiefortelling.
· Kryssende eller sprø ideer.
· Authentic.
Zaar
Gode ideer finansiert.
Karl Grech
Leder
Crowdfunding-plattform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar drives av PEI Ltd.
Senter for Entreprenørskap & business inkubasjon, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM نیوزیم: – زرولي د
په دې بلاګ کې وروسته نوټونو یوازې توګه خبرې ټکي چمتو شوي دي. هغوی مازې رسمي یادښتونه زه د خبرې اترې / لکچر ما ګډون کړی وه چې په شفاهي کولو پر مهال دي. د دې محتویات دا ممکنه ده چې حقیقي مهم عناصر چې په شفاهي ډول د خبرې اترې / لکچر په ترڅ کې وړاندې په دې بلاګ کې وروسته نه دي شامل. له همدې امله د دې بلاګ وروسته لوستونکو ته سپارښتنه کیږي چې د جملو څخه د لیکوال / استاد / کس خبرې اترې / لکچر ورکولو کړې دلته د تاييد په لټه کې.
د تمویل غوره Idea
خبرې له خوا د: مایکل Zarb، سټیفني Bonnici او کارل Grech
د نومبر 2015.
مایکل + سټیفني – وړيا مرسته Thornton مالټا
کارل – زرولي د (P.E.I Ltd).
وړيا مرسته Thornton
د ودې لپاره يو instinct.
http://www.grandthornton.com.mt
زرولي د
Great مفکورو تمویل.

Home


همګانی څه شی دی؟
ZAAR- غوره مفکورو تمویل.
د همګانی عادی ډولونه
· د جوړې-to-Peer پور. د خلکو د یو شرکت سره د دې درک سره چې دغه پيسې به په مينه بیرته شي پيسې مځکې.
· مساوات همګانی – په د پانګونې لپاره د بدل په يو کاروبار د پانګوالو د یو شمیر خطر کې خرڅول.
· بیرته / مرسته بنسټ همګانی – ساري په توګه. (NGO) د / خپله خوښه د سازمانونو لخوا کارول کېږي.
ولې شبکی؟
تر څنګ د مرستو په راټولولو:
· د مفهوم ثبوت.
· د خپلو مفکوره Early اعتبار.
· د د بالقوه پېرېدونکي، چې هم مرسته کوی cashflow مخکې امر تر لاسه لار.
په مرسته د تیاري تاسو Crowdfunded ترلاسه
هغه څه چې ذهن ته راځي کله چې تاسو ‘همګانی’ لري؟
· د ټولنې.
· د مرستې په.
· حوصله.
· زموږ چاپیریال.
· د وجهي.
· ټولنه.
· لیکنې تشې.
· شاوخوا ېورانېمو.
· د خطر.
· په ګډه.
د دغو ټولنو له لارې د درې مهمو فلسفو Summarise:
· زړه پورې او relatability.
· اعتبار.
· بریا.
د فلسفو فعالول عمل:
· د برياليتوب لپاره Planning.
· ستاسو د کاروبار خولۍ کیږدی.
· د سوداګرۍ غړند او ګټور وساتئ.
چې د یو بریالي تجارت ستراتیژۍ کیلي:
· سازمان – پلان لومړیتوب د پایلو، هر څوک بايد په هماغه مخ وي.
· د انضباط – هدف د پایلو، سرچینو خنډونه.
· موثريت – سمارټ کاروبار ساحې او د پای ته کړل، ډډه شخصي شخړو.
تاسو به په څه ډول د برياليو همګانی پلان په اړه لاړ شي؟
· ستاسو کاروبار پروژه.
· خپل نوښت دمالي مرستې.
· ستاسو د کمپاین ملاتړ کوي.
ستاسو په پلان کې باید د پوښښ:
· د تولید او د پلان.
· د پیل او د روانو لګښتونو د بودجې.
· ویش.
· د بازار موندنې او د مبارزې د پالن.
ستاسو کاروبار او يا د پروژې د اړتیاوو
SMART
· ځانګړې – ستاسو موخه څه ده؟
· د سنجش – planning لګښتونو مخکې پلان مرحلې.
· Assignable – ستاسو دنده څه ده؟
· حقیقي – وترنر وړاندې د خپل محصول.
· وخت – ځان ضرب الاجل ټاکل او دا کار وکړي.
ستاسو د نوښت د مالي
· ستاسې د پام وړ موخې او د لګښتونو د پلان په شان په سمه توګه تر ژره له خوا د کار د بودجې د هر حیرانوونکي ډډه وکړي:
o ټولو ممکنه لګښتونو لست کړئ.
o ستا څېړنه وکړي.
o په ناڅاپي راپورته صورت کې خپل ځان مصرفي.
o په پام او د ناوړه چمتو کړي.
ستاسو د مبارزې اړتياوو
Planning.
Page.
د شبکې ودانۍ.
لاره واچول شول.
هغه شيان به تاسو ته اړتيا لري
· د ملاتړ شبکه.
· د لږولو په بازار ستراتیژي.
· ستاسو 500٪ سرښندنه او ډرایو.
عناصرو د يوې پروژې مخ
· ستاسو له بیانول.
· خپل پیغام بشپړوي.
· ستاسو د ملاتړو ‘اجرونو.
· له خپل ملاتړي ابلاغ.
ستاسو د مخ د ودې ټکي
· د مخابراتو کلي ده.
· نه سمباله ده. اصطالحاتو.
· ټولنیزې شبکې.
· د پيل تازه او د وخت ټاکل.
· تفریحي محتوا.
· ټولنيز ثبوت دی.
· وړاندې Feedback.
· کوربه event- او لپ ټاپ کې چې خلک کولای شي د غونډې په ترڅ کې لاسلیک کړي.
· د ملاتړ شبکه.
· د کمکیانو لپاره د ډاډمن پروژه په يو رسنيو ته له تګ دمخه بریالیتوب دی.
· د پروژې د مخ په حافظی کې شامليږي.
نغاړل Up
· ځانګړې اورېدونکو،
· مجبور کسیو د.
· وګالي او یا wacky نظرونه.
· کره.
زرولي د
Great مفکورو تمویل.
کارل Grech
مدير
شبکی دریځ.
پست: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


زرولي له خوا د لمنځه Ltd. فعاليت
د Entrepreneurship & کاروبار معيوبېدل، دار Guzeppi زهرا، د پوهنتون د مالټا مرکز، Msida MSD 2080، مالټا

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM برخاست – ZAAR
یادداشت ها در این پست وبلاگ صرفا به عنوان نقاط صحبت آماده شد. آنها فقط یادداشت رسمی من در طول بحث / سخنرانی من حضور داشتند که به صورت خوراکی تحویل داده شد و جو در زمان هستند. به نظر از این ممکن است که عناصر کلیدی اساسی که به صورت خوراکی در طول بحث / سخنرانی تحویل داده شد در این پست وبلاگ گنجانده شده است. بنابراین خوانندگان این وبلاگ توصیه به دنبال تایید اظهارات در اینجا از نویسنده / مدرس دانشگاه / شخص دادن بحث / سخنرانی ساخته شده است.
ایده بسیار خوبی برای سرمایه گذاری
صحبت های مایکل ضرب، استفانی Bonnici و کارل Grech
نوامبر 2015.
مایکل + استفانی – گرانت تورنتون مالت
کارل – ZAAR (P.E.I با مسئولیت محدود).
گرانت تورنتون
غریزه برای رشد است.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
ایده های بزرگ تامین می شود.

Home


سرمایهگذاری چیست؟
ایده های بزرگ ZAAR- تامین می شود.
بیشترین نوع معمول از crowdfunding
· همتا به همتا اعطای وام. جمعیت آشنایی پول به یک شرکت با این شرط که پول خواهد شد با بهره بازپرداخت.
· حقوق صاحبان سهام سرمایهگذاری – فروش سهام در یک کسب و کار را به تعدادی از سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری.
· بازپرداخت / اهدای بر سرمایهگذاری – به عنوان مثال، استفاده شده توسط سازمان های داوطلبانه / سازمان های غیردولتی.
چرا سرمایهگذاری؟
علاوه بر جمع آوری پول:
· اثبات مفهوم.
· اعتبار سنجی اولیه از ایده خود را.
· راه های پیش از دستور از مشتریان بالقوه، که همچنین کمک ورود وجه نقد.
آماده سازی در کمک به شما Crowdfunded
چه به ذهن می آید وقتی که شما ‘سرمایهگذاری؟
· جامعه.
· همکاری.
· احساسات.
· محیط ما است.
· اعتماد.
· جامعه.
· به پر کردن شکاف.
· غنی سازی محیط اطراف است.
· خطر.
· با یکدیگر.
خلاصه این انجمن از طریق سه فلسفه کلیدی:
· جذابیت و relatability.
· اعتبار.
· زنده ماندن.
قرار دادن فلسفه را به عمل:
· برنامه ریزی برای موفقیت است.
· قرار دادن کلاه کسب و کار خود را در.
· کسب و کار لاغر و سودآور نگه دارید.
کلید به یک استراتژی کسب و کار موفق:
· سازمان – نتایج طرح اولویت بندی، همه باید در همان صفحه باشد.
· نظم و انضباط – نتیجه هدف، محدودیت منابع.
· بهره وری – حوزه کسب و کار هوشمند و نتیجه نهایی، اجتناب از درگیری های شخصی است.
چگونه شما را در مورد برنامه ریزی برای سرمایهگذاری موفق است؟
· پروژه کسب و کار شما.
· تأمین مالی طرح خود را.
· کمپین شما.
برنامه شما باید پوشش:
· تولید و برنامه است.
· بودجه برای راه اندازی و هزینه های جاری.
· گاهشمار.
· بازاریابی و برنامه ریزی کمپین است.
کسب و کار و یا پروژه نیازهای شما
SMART
· خاص – چه هدف شما این است؟
· اندازه گیری – طرح نقاط عطف قبل برنامه ریزی هزینه.
· تعیین و تخصیص – چه نقش شما است؟
· واقعی – دامپزشک محصول خود را قبل از راه اندازی.
· به موقع – تنظیم خودتان مهلت و کار نسبت به آن.
تامین مالی طرح خود را
· برنامه ریزی اهداف هدف و هزینه های خود را به عنوان دقیق که ممکن است به جلوگیری از هر گونه شگفتی را با کار کردن بودجه:
O لیست تمام هزینه امکان پذیر است.
O آیا تحقیقات خود را.
O خود را در مورد غیر منتظره ناشی کوسن.
O در نظر بگیرید و آماده شدن برای بدترین.
نیازهای مبارزات انتخاباتی خود را
برنامه ریزی.
صفحه.
شبکه ساختمان.
راه اندازی.
چیزهایی که شما باید
· پشتیبانی از شبکه.
· استراتژی بازاریابی قوی.
· شما 500٪ فداکاری و درایو.
عناصر یک صفحه پروژه
· داستان خود را.
· تکمیل پیام خود را.
· پاداش حامیان شما.
· ارتباط با حامیان خود را.
نکاتی برای تبلیغ صفحه خود
· ارتباطات کلیدی است.
· بدون فن آوری. اصطلاحات مخصوص یک صنف.
· شبکه های اجتماعی.
· زمان بندی برای راه اندازی و به روز رسانی.
· مطالب سرگرم کننده.
· ضد اجتماعی.
· فیدبک قبل از راه اندازی.
· رویداد میزبان و لپ تاپ که در آن مردم می توانند در طول این رویداد را امضا کنید.
· پشتیبانی از شبکه.
· اطمینان حاصل پروژه یک موفقیت قبل از رفتن به رسانه ها است.
· شامل URL صفحه پروژه.
خاتمه دادن به
· مخاطب خاص،
· داستان سرایی فوتی و فوری.
· متقاطع و یا ایده های حواس پرت.
· معتبر.
ZAAR
ایده های بزرگ تامین می شود.
کارل Grech
مدیر
پلت فرم crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR اداره شده توسط PEI گیم
مرکز کارآفرینی و کسب و کارهای، دار Guzeppi زهرا، دانشگاه مالت، مسیدا MSD 2080، مالت

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
11.04.2015 – Jednostka miary TakeOff – Zaar
Noty na tym blogu zostały przygotowane wyłącznie w punktach mówić. Są jedynie nieformalne notatki zrobiłem podczas rozmowy / wykładzie uczestniczyli, która została wydana w formie ustnej. W związku z tym możliwe jest, że kluczowe elementy materialne, które zostały wydane ustnie podczas rozmowy / wykładzie nie są zawarte w tym poście. Dlatego czytelnicy tego blogu proszeni są o potwierdzenie oświadczeń tu od autora / wykładowca / osoby podającej rozmów / wykład.
Świetny pomysł na finansowanie
Dyskusja: Michael zarb, Stephanie BONNICI i Karl Grech
Listopad 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Instynkt wzrostu.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
finansowane wielkich idei.

Home


Czym jest crowdfunding?
finansowane ZAAR- wielkie idee.
Najczęstsze typy crowdfunding
· Pożyczki społecznościowe. Tłum pożycza pieniądze do spółki ze zrozumieniem, że pieniądze zostaną spłacone wraz z odsetkami.
· Equity crowdfunding – Sprzedaż udziałów w działalności na wielu inwestorów w zamian za inwestycje.
· Zwrot / darowizny na podstawie crowdfunding – przykład wykorzystywane przez organizacje wolontariackie / organizacji pozarządowych.
Dlaczego crowdfunding?
Oprócz zbierania funduszy:
· Dowód koncepcji.
· Wczesne zatwierdzanie ich pomysłu.
· Droga otrzymania pre-zleceń od potencjalnych klientów, co również AIDS cashflow.
Preparat w pomagając uzyskać Crowdfunded
Co przychodzi na myśl, gdy masz “”crowdfunding””?
· Społeczność.
· Współpraca.
· Pasje.
· Nasze środowisko.
· Zaufanie.
· Society.
· Wypełnienie luki.
· Wzbogacenie otoczenie.
· Ryzyko.
· Razem.
Omówienie tych skojarzeń w trzech kluczowych filozofii:
· Atrakcyjność i relatability.
· Wiarygodność.
· Zdolność do życia.
Umieszczenie filozofie w praktyce:
· Planowanie na sukces.
· Wskaż swoją działalnośc kapelusz.
· Zachowaj działalność chude i opłacalne.
Kluczem do udanej strategii biznesowej:
· Organizacja – efekty planu priorytetów, każdy musi być na tej samej stronie.
· Dyscyplina – wynik docelowy, ograniczenia zasobów.
· Wydajność – inteligentna zakres działalności i efekt końcowy, unikając konfliktów osobistych.
Jak pójdziesz o planowaniu udanego crowdfunding?
· Twój projekt biznesowy.
· Finansowanie swoją inicjatywę.
· Kampanii.
Twój plan powinien obejmować:
· Produkcja i plan.
· Budżet na rozruchu i bieżących kosztów.
· Oś czasu.
· Marketing i plan kampanii.
Potrzeb Twojej firmy lub projektu
MĄDRY
· Szczególne – jaki jest twój cel?
· Wymierne – etapy planu przed koszty planowania.
· Programowalne – jaka jest twoja rola?
· Realistyczne – weterynarz produkt przed uruchomieniem.
· Terminowe – ustawić sobie termin i pracować w tym kierunku.
Finansowanie swoją inicjatywę
· Zaplanuj swoje cele docelowych i kosztów jak najdokładniej, aby uniknąć niespodzianek poprzez wypracowanie budżetu:
o listy wszystkich możliwych wydatków.
O wykonać badania.
Poduszka o siebie w przypadku niespodziewanego powstaje.
O Rozważmy i przygotować się na najgorsze.
Twoje potrzeby kampanii
Planowanie.
Strona.
Budowa sieci.
Wodowanie.
To jest to potrzebne
· Sieć wsparcia.
· Solidna strategia marketingowa.
· Twój 500% poświęcenie i napędu.
Elementy strony projektu
· Powiem swoją historię.
· Doskonalenie wiadomość.
· Nagrody zwolennikami.
· Komunikowanie się ze swoimi zwolennikami.
Wskazówki dla promowania swojej strony
· Komunikacja jest kluczem.
· Nie tech. żargon.
· Portale społecznościowe.
· Termin rozpoczęcia i aktualizacji.
· Zabawne treść.
· Dowód Społecznych.
· Zgłoszenie przed uruchomieniem.
· Event- Host i mieć laptopa, gdzie ludzie mogą podpisać podczas imprezy.
· Obsługa sieci.
· Upewnij się, że projekt zakończy się sukcesem przed udaniem się do mediów.
· Dołącz stronie projektu URL.
Pakować
· Konkretnych odbiorców,
· Przekonujące opowiadanie.
· Przecinających lub zwariowanych pomysłów.
· Autentyczne.
Zaar
finansowane wielkich idei.
Karl Grech
Menedżer
Platforma crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar obsługiwane przez PEI Ltd.
Centrum Przedsiębiorczości i gospodarka inkubacji, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM TakeOff – ZAAR
As notas neste post foram preparados apenas como pontos de discussão. Eles são apenas notas informais que eu tomei durante a conversa / palestra que assisti que foi entregue por via oral. Em vista disso, é possível que os elementos de fundo importantes que foram entregues por via oral durante a conversa / palestra não estão incluídos neste post. Portanto leitores deste post são aconselhados a buscar a confirmação das declarações feitas neste documento a partir do autor / professor / pessoa dando o que falar / aula.
Ótima idéia para Financiamento
Falar por: Michael Zarb, Stephanie Bonnici e Karl Grech
Novembro 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Um instinto para o crescimento.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Grandes ideias financiado.

Home


O que é crowdfunding?
grandes ideias ZAAR- financiado.
A maioria dos tipos comuns de crowdfunding
· Peer-to-Peer empréstimos. A multidão empresta dinheiro a uma empresa com o entendimento de que o dinheiro será pago com juros.
· Crowdfunding Equidade – venda de uma participação em um negócio a um número de investidores em troca de investimento.
· Reembolsos / doação baseado crowdfunding – por exemplo, usado por organizações de voluntários / ONG.
Por Crowdfunding?
Além de captar recursos:
· Prova de conceito.
· Validação precoce de sua idéia.
· Caminho de receber pré-encomendas de clientes potenciais, que também ajuda o fluxo de caixa.
Preparação para ajudar você a obter Crowdfunded
O que vem à mente quando você tem ‘crowdfunding’?
· Comunidade.
· Colaboração.
· Paixões.
· Nosso ambiente.
· Confiar em.
· Sociedade.
· Lacunas enchimento.
· Enriquecer arredores.
· Risco.
· Juntos.
Resuma estas associações através de três filosofias principais:
· Atractividade e relatability.
· Credibilidade.
· Viabilidade.
Colocar as filosofias em prática:
· Planejamento para o sucesso.
· Coloque seu chapéu de negócios on.
· Mantenha negócios lean e rentável.
Chaves para uma estratégia de negócios bem-sucedido:
· Organização – resultados plano de priorização, todos devem estar na mesma página.
· Disciplina – resultado alvo, limitações de recursos.
· Eficiência – escopo de negócios inteligente e resultado final, evitando conflitos pessoais.
Como você vai sobre o planejamento para crowdfunding bem sucedido?
· O seu projecto empresarial.
· Financiamento sua iniciativa.
· Sua campanha.
Seu plano deve abranger:
· Produção e do plano.
· Orçamento para start-up e os custos em curso.
· Timeline.
· Marketing e plano de campanha.
O seu negócio ou projeto necessidades
INTELIGENTE
· Específico – o que é o seu objetivo?
· Mensurável – marcos plano antes de custos de planejamento.
· Assignable – qual é o seu papel?
· Realista – vet seu produto antes do lançamento.
· Oportuna – prepare-prazo e trabalhar em direção a ela.
O financiamento de sua iniciativa
· Planeje suas metas-alvo e os custos com a maior precisão possível para evitar surpresas por trabalhar fora um orçamento:
o Liste todas as despesas possíveis.
o Faça sua pesquisa.
o Cushion-se em caso de surgir inesperado.
o Considerar e se preparar para o pior.
Suas necessidades de campanha
Planejamento.
Página.
Construção de redes.
Lançamento.
Coisas que você precisa
· A rede de apoio.
· Estratégia de marketing robusta.
· O seu 500% dedicação e unidade.
Elementos de uma página do projeto
· Contando a sua história.
· Aperfeiçoar a sua mensagem.
· Recompensas ‘seus apoiantes.
· Comunicar-se com os seus apoiantes.
Dicas para promover sua página
· A comunicação é fundamental.
· Nenhuma tecnologia. jargão.
· Redes sociais.
· O tempo para o lançamento e atualizações.
· Entertaining conteúdo.
· Prova social.
· Feedback antes de lançar.
· Evento- anfitriã e tem laptop onde as pessoas podem assinar durante o evento.
· Rede de apoio.
· Certifique-se de projeto é um sucesso antes de ir para a mídia.
· Incluir o URL da página do projeto.
Empacotando
· Público específico,
· Narrativa convincente.
· De cruzamento ou idéias malucas.
· Autêntico.
ZAAR
Grandes ideias financiado.
Karl Grech
Gerente
plataforma de crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR operado por PEI Ltd.
Centro de Empreendedorismo e incubação de empresas, Dar Guzeppi Zahra, Universidade de Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM takeoff – ZAAR
ਇਸ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਨੋਟ ਗੱਲ ਅੰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ / ਲੈਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੰਜੀ ਠੋਸ ਤੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ-ਬਾਤ / ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪਾਠਕ ਲੇਖਕ / ਲੈਕਚਰਾਰ / ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ / ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ
ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਮਾਈਕਲ ਜਰਬੀ, ਸਟੈਫਨੀ Bonnici ਅਤੇ ਕਾਰਲ Grech
ਨਵੰਬਰ 2015.
ਮਾਈਕਲ + ਸਟੈਫ਼ਨੀ – ਵਚਨ ਦੇ Thornton ਮਾਲਟਾ
ਕਾਰਲ – ZAAR (P.E.I ਲਿਮਟਿਡ).
Grant Thornton
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਸਲਤ.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ ਫੰਡ.

Home


crowdfunding ਕੀ ਹੈ?
ZAAR- ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ ਫੰਡ.
crowdfunding ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਕਿਸਮ
· ਪੀਅਰ-ਕਰਨ ਲਈ-ਪੀਅਰ ਉਧਾਰ. ਭੀੜ ਸਮਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ.
· ਇਕੁਇਟੀ crowdfunding – ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ.
· ਰਿਫੰਡ / ਦਾਨ ਅਧਾਰਿਤ crowdfunding – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ / ਵਲੰਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ.
ਇਸੇ crowdfunding?
ਫੰਡ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਲਾਵਾ:
· ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਬੂਤ.
· ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ.
· ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ cashflow ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰੀ-ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ.
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Crowdfunded ਪ੍ਰਾਪਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ‘crowdfunding’ ਹੈ, ਜਦ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ?
· ਕਮਿਊਨਿਟੀ.
· ਸਹਿਯੋਗ.
· ਪੈਸ਼ਨਸ.
· ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ.
· ਟਰੱਸਟ.
· ਸੁਸਾਇਟੀ.
· ਭਰਨ ਵਕਫ਼ਾ.
· ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਦੇ.
· ਖਤਰਾ ਹੈ.
· ਇਕੱਠੇ.
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਗਤ Summarise:
· ਿਖੱਚ ਅਤੇ relatability.
· ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ.
· ਖਿਿਾਰਕਤਾ.
ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਪਾ:
· ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ.
· ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਦਿਓ.
· ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੱਖੋ.
ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁੰਜੀ:
· ਸੰਗਠਨ – ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਤੀਜੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਹੀ ਸਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
· ਤਾੜਨਾ – ਟੀਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਸਰੋਤ ਸੀਮਿਤ.
· ਕੁਸ਼ਲ – ਸਮਾਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਨਿੱਜੀ ਅਪਵਾਦ ਹਟ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ crowdfunding ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ?
· ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ.
· ਆਪਣੇ ਪਹਿਲ ਵਿੱਤੀ.
· ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ.
ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
· ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ.
· ਸ਼ੁਰੂ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਚੱਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਬਜਟ.
· ਟਾਈਮਲਾਈਨ.
· ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ.
ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੋੜ
SMART
· ਖਾਸ – ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
· ਨੂੰ ਮਿਣਨ ਦੀ – ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੀਲਪੱਥਰ.
· Assignable – ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?
· ਸਹੀ – ਡੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ.
· ਪ੍ਰਬਾਵੀ – ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲ ਵਿੱਤੀ
· ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ:
ਹੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ.
ਹੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਝ.
ਹੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ.
ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ
ਯੋਜਨਾ.
ਪੰਨਾ.
ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ.
ਸ਼ੁਰੂ.
ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ
· ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ.
· ਖਾਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ.
· ਤੁਹਾਡਾ 500% ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ.
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਤੱਤ
· ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ.
· ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ.
· ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਕ ‘ਇਨਾਮ.
· ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ.
ਆਪਣੇ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
· ਸੰਚਾਰ ਕੁੰਜੀ ਹੈ.
· ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ. ਬੇਤੁਕੀ.
· ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ.
· ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਟਾਈਮਿੰਗ.
· ਮਨੋਰੰਜਕ ਸਮੱਗਰੀ.
· ਸੋਸ਼ਲ ਸਬੂਤ.
· ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ.
· ਮੇਜ਼ਬਾਨ event- ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
· ਸਹਿਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕ.
· ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ.
· ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫ਼ਾ URL ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.
ਉੱਪਰ ਲਪੇਟਣ
· ਖਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ,
· ਮਜਬੂਰ ਸੁਣਾਉਣ.
· Intersecting ਜ wacky ਵਿਚਾਰ.
· ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ.
ZAAR
ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ ਫੰਡ.
ਕਾਰਲ Grech
ਮੈਨੇਜਰ
Crowdfunding ਪਲੇਟਫਾਰਮ.
ਈ: [email protected]
ਐਮ: +356 7905 0478
ਟੀ: +356 2340 3982

Home


ZAAR PEI ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ
ਏਨਟਰਪ੍ਰੈਨਯੋਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ, ਏਸ Guzeppi ਜ਼ਾਹਰਾ, ਮਾਲਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਟਰ, Msida MSD 2080, ਮਾਲਟਾ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM Takeoff – Zaar
Notele din acest blog post au fost preparate doar ca puncte de discuție. Ele sunt doar note informale am luat în timpul talk / prelegere am participat la care a fost livrat pe cale orala. Având în vedere acest lucru, este posibil ca elementele de fond cheie care au fost livrate pe cale orală, în timpul talk / curs nu sunt incluse în acest blog post. Prin urmare, cititorii acestui blog sunt sfătuiți să solicite confirmarea declarațiilor făcute aici de autor / lector / persoanei care furnizează vorbire / curs.
O mare idee la finanțare
Vorbim de: Michael Zarb, Stephanie Bonnici și Karl Grech
Noiembrie 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
grant Thornton
Un instinct pentru creștere.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Marile idei finantate.

Home


Ce este crowdfunding?
idei ZAAR- mari finanțate.
Cele mai multe tipuri comune de crowdfunding
· Peer-to-Peer de creditare. Mulțimea împrumută bani pentru o companie cu înțelegerea că banii vor fi rambursate cu dobândă.
· Equity crowdfunding – Vânzarea unui pachet într-o afacere de la un număr de investitori în schimbul investițiilor.
· Restituirile / pe bază de donare crowdfunding – de ex utilizate de către organizațiile de voluntariat / ONG.
De ce Crowdfundingul?
În afară de strângerea de fonduri:
· Dovada de concept.
· Validarea timpurie a ideii lor.
· Mod de a primi pre-comenzi de la clienți potențiali, care ajuta, de asemenea, flux de numerar.
Prepararea în ajutându-vă să obțineți Crowdfunded
Ceea ce vine în minte atunci când ai “”crowdfunding””?
· Comunitate.
· Colaborare.
· Pasiunile.
· Mediul nostru înconjurător.
· Încredere.
· Societatea.
· Lacune de umplere.
· Îmbogățirea împrejurimi.
· Risc.
· Împreună.
Rezumarea aceste asociații prin trei filozofii cheie:
· Atractivitatea și relatability.
· Credibilitatea.
· Viabilitatea.
Punerea în practică a filozofiile în practică:
· Planificarea pentru succes.
· Pune-ți pălăria de afaceri pe.
· Păstrați afacere slabă și profitabilă.
Cheile de la o strategie de afaceri de succes:
· Organizarea – rezultatele planului prioritizarea, toată lumea trebuie să fie pe aceeași pagină.
· Disciplina – rezultatul țintă, constrângerile legate de resurse.
· Eficiență – domeniu de aplicare inteligent de afaceri și rezultatul final, evitând conflictele personale.
Cum vei merge despre planificarea crowdfunding de succes?
· Proiectul dvs. de afaceri.
· Finanțarea inițiativei dumneavoastră.
· Campania.
Planul tău ar trebui să acopere:
· Producția și planul.
· Bugetul pentru start-up și costurile în curs de desfășurare.
· Cronologie.
· Marketing și planul de campanie.
nevoile dvs. de afaceri sau de proiect
INTELIGENT
· Specific – Care este scopul tau?
· Măsurabili – repere plan înainte planificarea costurilor.
· Asignabil – Care este rolul tau?
· Realist – veterinarul produsul inainte de a lansa.
· În timp util – setați-vă termenul limită și locul de muncă față de ea.
Finanțarea inițiativei dumneavoastră
· Planificați obiectivele țintă și costurile cât mai exact posibil pentru a evita orice surprize prin elaborarea unui buget:
o Lista toate cheltuielile posibile.
o Nu dumneavoastră de cercetare.
o pernă de tine în caz de neașteptate apare.
o ia în considerare și să se pregătească pentru cel mai rău.
nevoi ale campaniei
Planificare.
Pagină.
Construirea de rețele.
Lansând.
Lucruri pe care aveți nevoie
· O rețea de sprijin.
· Strategie de marketing robust.
· Dumneavoastră 500% dedicare și unitate.
Elemente ale unei pagini de proiect
· A spune povestea ta.
· Perfectionarea mesajul.
· Recompense suporterii tăi.
· Comunicarea cu suporterii tăi.
Sfaturi pentru promovarea paginii
· Comunicarea este cheia.
· Nu tech. jargon.
· Retele sociale.
· Programarea pentru lansare și actualizări.
· Conținut de divertisment.
· Dovada sociala.
· Feedback înainte de a lansa.
· Gazdă și au Event- laptop-ul în cazul în care oamenii se pot semna în timpul evenimentului.
· Suport de rețea.
· Asigurați-vă că proiectul este un succes înainte de a merge la mass-media.
· Includeți pagina proiect URL.
Încheindu
· Audiență specifică,
· Povestiri constrângătoare.
· Sau idei traznite care se întrepătrund.
· Autentice.
Zaar
Marile idei finantate.
Karl Grech
Manager
Platforma crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar operate de PEI Ltd.
Centrul pentru Antreprenoriat & incubare de afaceri, Dar Guzeppi Zahra, Universitatea din Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM TakeOff – Zaar
Заметки в этом блоге были подготовлены исключительно как для разговора. Они просто неофициальные замечания, которые я взял во время разговора / лекции я присутствовал, что был доставлен в устной форме. В связи с этим вполне возможно, что ключевые основные элементы, которые были доставлены в устной форме во время разговора / лекции не включены в этом блоге. Поэтому читатели этого блога рекомендуется запрашивать подтверждение заявлений, сделанных в настоящем документе от автора / преподаватель / лицо, дающее разговора / лекцию.
Отличная идея финансирования
Обсуждение: Майкл Зарб, Стефани Bonnici и Карл Grech
Ноябрь 2015 года.
Майкл + Стефани – Грант Торнтон Мальта
Карл – Zaar (P.E.I Ltd).
Грант Торнтон
Инстинкт роста.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Великие идеи профинансированы.

Home


Что такое Crowdfunding?
ZAAR- большие идеи финансирования.
Наиболее распространенные типы краудфандинга
· Равноправное кредитование. Толпа кредитует компании с пониманием того, что эти деньги будут погашены с интересом.
· Краудинвестинг – Продажа доли в бизнесе к ряду инвесторов в обмен на инвестиции.
· Возвраты / пожертвование на основе Crowdfunding – например, используемый / добровольных организаций НПО.
Почему Crowdfunding?
Помимо привлечения средств:
· Доказательство концепции.
· Раннее подтверждение своей идеи.
· Способ приема предварительных заказов от потенциальных клиентов, которые также помогает денежный поток.
Подготовка, чтобы помочь Вам получить Crowdfunded
Что приходит на ум, когда у вас есть ‘Crowdfunding’?
· Сообщество.
· Сотрудничество.
· Страсти.
· Наше окружение.
· Доверие.
· Общество.
· Заполнение пробелов.
· Обогащение окружение.
· Риск.
· Вместе.
Обобщить эти ассоциации через три основных философий:
· Привлекательность и relatability.
· Достоверность.
· Жизнеспособность.
Полагая философию на практике:
· Планирование успеха.
· Поместите свой бизнес шляпу.
· Держите бизнес постное и прибыльным.
Ключи к успешной стратегии бизнеса:
· Организация – результаты план определения приоритетов, каждый должен быть на той же странице.
· Дисциплина – целевой результат, ограниченность ресурсов.
· Эффективность – умный бизнес-сфера и конечный результат, избегая личных конфликтов.
Как вы будете идти о планировании успешного краудфандинга?
· Ваш бизнес-проект.
· Финансирование вашей инициативы.
· Ваша кампания.
Ваш план должен охватывать:
· Производство и план.
· Бюджет для запуска и текущих затрат.
· График.
· Маркетинг и план кампании.
Ваши потребности бизнеса или проекта
УМНАЯ
· Характерное – какова ваша цель?
· Измеримыми – вехи план до планирования затрат.
· Назначаемые – какова ваша роль?
· Реалистичная – веть ваш продукт перед запуском.
· Своевременное – установить себе крайний срок и работать над ней.
Финансирование вашей инициативы
· Планирование поставленных целей и затрат как можно более точно, чтобы избежать каких-либо сюрпризов при разработке бюджета:
о Перечислить все возможные расходы.
O Сделайте свое исследование.
Подушка о себе в случае неожиданного возникновения.
о Рассмотрим и готовиться к худшему.
Ваши потребности кампании
Планирование.
Страница.
Строительство сетей.
Запуск.
Вещи, которые вам понадобятся
· Поддержка сети.
· Надежная маркетинговая стратегия.
· Ваш 500% преданность и диск.
Элементы страницы проекта
· Рассказывая свою историю.
· Совершенствуя свое сообщение.
· Награды ваших сторонников.
· Общаясь со своими сторонниками.
Советы для продвижения вашей страницы
· Связь является ключевым фактором.
· Нет технологий. жаргон.
· Социальные сети.
· Сроки запуска и обновления.
· Занимательная содержание.
· Социальное доказательство.
· Обратная связь перед запуском.
· Хост событийно и есть ноутбук, где люди могут подписать в ходе мероприятия.
· Поддержка сети.
· Убедитесь, что проект будет успешным, прежде чем идти в средствах массовой информации.
· Включить страницы проекта URL.
подведению
· Конкретной аудитории,
· Принуждение рассказывание историй.
· Пересекая или дурацкие идеи.
· Подлинное.
Zaar
Великие идеи профинансированы.
Карл Греч
Менеджер
Платформа Crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
Т: +356 2340 3982

Home


Zaar управлением PEI Ltd.
Центр предпринимательства и бизнес-инкубаторов, Dar Guzeppi Захра, Университет Мальты, Msida MSD 2080, Мальта

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM TakeOff – ZAAR
O faamatalaga i lenei sa saunia meli tesi faapitoa e pei ona talanoa manatu. ua na o ni latou faamatalaga aloaia ou ave i le taimi o le lauga / tautalaga sa ou auai na tuuina tuufofoga. I le manatu o lenei e mafai e elemene tetele ki na tuuina tuufofoga i le taimi o le lauga / tautalaga e le o aofia i lenei meli tesi. O lea ua fautuaina ai le au faitau o lenei meli tesi e saili le faamaoniga o faamatalaga ua faia i totonu mai le tusitala / failauga / tagata le tuuina atu o le lauga / tautalaga.
Manatu Tele e Faatupeina
Talanoa i le: Michael Zarb, Stephanie Bonnici ma Grech Karl
Novema 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Melita
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Se natura mo le tuputupu ae.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
faatupeina manatu Tele.

Home


O le a crowdfunding?
faatupeina manatu tele ZAAR-.
O le tele o ituaiga taatele o crowdfunding
· Tupulaga e-i-tupulaga e nonoina. O le motu o tagata e aumai tupe i se kamupani ma le malamalamaaga o le a toe totogi atu le tupe ma le naunau.
· Tonu crowdfunding – Faatauina atu o se siteki i se pisinisi i se aofaiga o tupe i le toe foi mo tupe teu faafaigaluega.
· Toe faafoiina o tupe / foai faavae crowdfunding – f.t.t. faaaogāina e faalapotopotoga ofofua / a NGO.
Aisea Crowdfunding?
E le gata i le tausiga o tupe:
· Faamaoniga o le mataupu.
· Faamaoniga amataga o latou manatu.
· Ala o le mauaina o le muai poloaiga mai le tagata e faaaogāina auaunaga gafatia, lea ua fesoasoani foi cashflow.
Sauniuniga i le fesoasoani e te maua Crowdfunded
O le a oo mai i le mafaufau pe a outou maua ‘crowdfunding’?
· Community.
· Galulue Faatasi.
· Tuinanau.
+ O lo tatou siosiomaga.
· Trust.
· Sosaiete.
· Faatumuina o avanoa.
· Faatamaoaigaina siosiomaga.
· Tulaga Lamatia.
· Faatasi.
Summarise nei fegalegaleaiga ala filosofia autu e tolu:
· Aulelei ma relatability.
· Faʻamaoni.
· Viability.
Le tuuina o le filosofia i faiga:
· Fuafuaga mo le manuia.
· Tuu lau pisinisi pulou i luga.
· Ia pisinisi faalagolago ma aoga.
Ki i se fuafuaga faamanuiaina pisinisi:
· Faalapotopotoga – fuafuaga taunuuga faamuamua, e tatau ona tagata uma i luga o le itulau e tasi.
· Aʻoaʻiga – taunuuga taulaʻiga, constraints punaoa.
· Lelei faafoe – tulaga atamai pisinisi ma le faaiuga taunuuga, aloese mai le feteenai o le tagata lava ia.
A faapefea ona e alu atu e uiga i le fuafuaina mo crowdfunding faamanuiaina?
· Lau galuega pisinisi.
· Faatupeina lau fuafuaga.
· Lau tauiviga.
e tatau ona aofia ai lau fuafuaga:
· O Oloa Gaosia ma le fuafuaga.
· Tala o le Tupe mo le amataga-i luga ma tau faifai pea.
· Taimi faatulagaina.
· Maketi ma fuafuaga tauiviga.
Lou pisinisi po o manaoga galuega
atamai
· Faapitoa – o le a outou sini?
· Fuaina – taimi taua fuafuaga i luma o tau fuafuaga.
· Assignable – o le a lau matafaioi?
· Talafeagai – vet outou oloa i luma o le tuuvaa.
· Taimi – faataatia oe lava ASO E FAAGATA ma galulue agai i ai.
Faatupeina lau fuafuaga
· Fuafua lau sini sini ma tau e pei saʻo e mafai ai ina ia aloese mai soo se mea e faateia ai i le galue mai se paketi:
o Lisi uma tupe alu e mafai ai.
o Fai lau suesuega.
o aluga oe lava i tulaga o leʻi mafaufauina e tulai mai.
o Mafaufau ma saunia ai mo le sili ona leaga.
Ou manaoga tauiviga
Fuafuaga.
Page.
Fale o fesootaiga.
Faalauiloaina.
Mea e te manaomia
· O se fesootaiga le lagolago.
· Aumalosi fuafuaga faataatitia o le maketiina.
· Lou 500% faapaiaga ma taavale.
Elemene o se itulau galuega
· Taʻu atu i lau tala.
· Faaatoatoaina lau savali.
· Lou lagolagoina ‘taui.
· Fesootaʻiga ma lou lagolagoina.
Fautuaga mo le uunaia o lau itulau
· O le ki Fesootaiga.
E leai se tech. jargon.
· Fesootaiga Lautele.
· Tele le taimi mo le faalauiloaina ma le faafouga.
· Mataupu faafiafia.
· Faamaoniga Lautele.
· Finagalo Faaalia i luma o le tuuvaa.
· ‘Au mea na tupu-ma komepiuta lea e mafai ona sainia tagata i le mea na tupu.
· Fesootaiga Support.
· Ia mautinoa galuega faatino o se manuia i luma o le alu i le ala o faasalalauga.
· Aofia ai le URL itulau galuega.
afifi Up
· Aofia faapitoa,
· Tala o tū malosi.
· Fetaulaigaala po o ni manatu wacky.
· Moni.
ZAAR
faatupeina manatu Tele.
Karl Grech
pule
fausaga opea Crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


faagaoioia ZAAR e Ltd. PEI
Centre mo Entrepreneurship & pisinisi incubation, Dar Guzeppi Zahra, Iunivesite o Melita, Msida MSD 2080, Melita

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM TakeOff – ZAAR
Tha na notaichean seo bhraith chaidh ullachadh a-mhàin mar ‘bruidhinn puingean. Tha iad dìreach notaichean neo-fhoirmeil a thug mi rè a ‘Deasbaireachd / òraid mi an làthair aig a chaidh a lìbhrigeadh gu labhairteach. Ann an sealladh seo tha e comasach gum bi na prìomh eileamaidean brìoghmhor a chaidh a lìbhrigeadh labhairt rè na deasbaireachd / òraid nach eil anns a ‘bhraith. Uime sin leughadairean seo bhraith Thathar a ‘moladh a’ sireadh dearbhadh air na h-aithrisean a dhèanamh anns an ni so bhon ùghdar / òraidiche / neach a ‘toirt seachad an òraid / òraid.
Deagh smuain gu Maoineachadh
Bruidhinn le: Michael Zarb, Stephanie Bonnici agus Karl Grech
An t-Samhain 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An naduir airson fàs.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Great beachdan a mhaoineachadh.

Home


Dè tha crowdfunding?
ZAAR- bheachdan mòra a mhaoineachadh.
Seòrsaichean as cumanta de crowdfunding
· Peer Peer-gu-iasaid. Tha an sluagh air iasad airgid do chompanaidh leis an tuigse gum an t-airgead a thèid a phàigheadh air ais le riadh.
· Equity crowdfunding – Reic cabar ann an gnìomhachas gus an àireamh de luchd-tasgaidh ann an tilleadh airson tasgadh.
· Ath-dhìoladh / tiodhlac stèidhichte crowdfunding – me chleachdadh le NGO aig / buidhnean saor-thoileach.
Carson Crowdfunding?
A bharrachd air togail airgid:
· Dearbhadh de bhun-bheachd.
· Tràth dearbhaidh aca beachd.
· Way fhaighinn ro-òrdughan bho luchd-ceannaich, a tha cuideachd cudromach an dèidh sruth-airgid.
Ullachadh ann am faigh sibh cuideachadh Crowdfunded
Dè tha air inntinn nuair a tha thu ‘crowdfunding’?
· Coimhearsnachd.
· Co-obrachadh.
· Dìoghrasan.
· Tha an àrainneachd againn.
· Urras.
· Society.
· Lìonadh beàrnan.
· Beairteachadh mun cuairt.
· Cunnairt.
· Còmhla.
GEÀRR-CHUNNTAS na comainn tro trì prìomh feallsanachd:
· Tarraingeachd agus relatability.
· Creideas.
· Ion-obrachadh.
Sàthadh na feallsanachd a chur an gnìomh:
· Planadh airson soirbheachadh.
· Gnothach agad a chur air ad.
· Keep gnothachais, caol agus prothaideach.
Keys gu soirbheachail ro-innleachd gnothachais:
· Buidheann – plana a ‘cur prìomhachas builean, a h-uile duine a bhith air an aon duilleig.
· Discipline – targaid bhuil, cuibhreachadh ghoireasan.
· Èifeachdais – smart comas gnìomhachais agus deireadh thoradh air sin, a ‘seachnadh connspaidean pearsanta.
Ciamar a bhios sibh a ‘dol a thaobh planadh airson soirbheachail crowdfunding?
· Gnothachas agaibh a ‘phròiseact.
· Maoineachadh iomairt agad.
· Your iomairt.
Do Bu chòir don phlana a ‘còmhdach:
· Riochdachadh agus a ‘phlana.
· A ‘Bhuidseit airson toiseach-suas agus cosgaisean leantainneach.
· Loidhne-tìm.
· Margaideachd agus iomairt a ‘phlana.
Do gnothachais no feumalachdan phròiseact
SMART
· Sònraichte – dè a th ‘agaibh amas?
· Thomhas – plana chlachan-mìle mus cosgaisean dealbhaidh.
· Assignable – dè a th ‘agaibh dreuchd?
· Reusanta – lighiche-sprèidh ur Bathar mus cur air bhog.
· Tràthail – ceann-latha a shuidheachadh fhèin agus ag obair a dh’ionnsaigh e.
Ionmhasachadh agad iomairt
· Plan your targaid amasan agus cosgaisean cho ceart ‘sa ghabhas gus a chuir iongnadh sam bith a sheachnadh le bhith ag obair a-mach às a’ bhuidseat:
o List All ghabhas cosgaisean.
o Dèan do rannsachadh.
o Cushion fhèin ann an cùis a dh’èireas ris nach robh dùil.
o beachdachadh agus ag ullachadh airson na bu mhiosa.
Iomairt ur feumalachdan
Dealbhaidh.
Page.
Togalach de lìonraidhean.
Bhog.
Things feumaidh tu
· A taic lìonra.
· Làidir ro-innleachd margaidheachd.
· Your 500% dìcheall agus a stiùireadh.
Eileamaidean de phròiseact duilleag
· Ag innse an sgeulachd agad.
· Seòrsa teachdaireachd agad.
· Your taic ‘dhuaisean.
· Conaltradh ri ur taic.
Tips airson adhartachadh do duilleag
· Conaltradh ‘S e prìomh.
· Chan eil tech. goileam.
· Lìonraidhean sòisealta.
· An t-àm airson a chur air bhog agus ùrachaidhean.
· Entertaining susbaint.
· Sòisealta dearbhadh.
· Beachdan mus cur air bhog.
· Host event- agus tha laptop far am faod daoine clàradh a-steach ri linn an tachartais.
· Taic lìonra.
· Dèan cinnteach gu bheil am pròiseact a tha soirbheachail a ‘dol mus do na meadhanan.
· Dèanaibh iomradh air duilleag a ‘phròiseict URL.
Wrapping Up
· Sònraichte luchd-èisteachd,
· Prògraman sgeulachdan.
· Trasnaidh wacky no beachdan.
· Dearbhte.
ZAAR
Great beachdan a mhaoineachadh.
Karl Grech
Manaidsear
Crowdfunding àrd-chabhsair.
S: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR ruith le PEI Ltd.
Ionad airson Tionnsgalachd & gnothachais ionadan gnìomhachais, Dar Guzeppi Zahra, Oilthigh Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – УОМ такеофф – Заар
Ноте у овом блогу су припремљени само као разговор тачке. Они су само неформални белешке сам узела у току разговора / предавања сам присуствовао који је усмено испоручена. С обзиром на то да је могуће да су кључни материјални елементи који су усмено испоручена током разговора / предавања нису укључене у овај блог пост. Због тога читаоци овог блога се саветује да траже потврду изјаве овде од аутора / предавача / даваоца Талк / предавање.
Сјајну идеју за финансирање
Разговарајте од: Мицхаел Зарб, Степхание БОННИЦИ и Карл ГРЕЦХ
Новембар 2015.
Мицхаел + Стефани – Грант Торнтон Сербиа
Карл – заар (П.Е.И доо).
Грант Тхорнтон
Инстинкт за раст.
хттп://ввв.грандтхорнтон.цом.мт
Заар
Сјајне идеје финансира.
хттп://ввв.заар.цом.мт
Шта је цровдфундинг?
ЗААР- сјајне идеје финансира.
Најчешће врсте цровдфундинг
· Пеер-то-Пеер кредитирања. Публика даје новац за компанију са разумевањем да ће новац бити враћен са каматом.
· Капитал цровдфундинг – Продаја удела у послу до броја инвеститора у замену за инвестиције.
· Рефундирање / донација заснована цровдфундинг – нпр користе НВО / добровољним организацијама.
Зашто Цровдфундинг?
Поред прикупљања средстава:
· Доказ концепта.
· Рано валидација њихове идеје.
· Пут од пријема пред-наређења од потенцијалних купаца, који такође помаже Цасхфлов.
Припрема у помагању добијате Цровдфундед
Оно што пада на памет када имате ‘цровдфундинг’?
· Заједница.
· Сарадња.
· Страсти.
· Наша околина.
· Поверење.
· Друштво.
· Пуњења празнине.
· Обогаћивање околину.
· Ризика.
· Заједно.
Сумирајте ове асоцијације кроз три кључна филозофија:
· Атрактивност и релатабилити.
· Кредибилитет.
· Одрживост.
Стављање филозофије у пракси:
· Планирање за успех.
· Ставите пословни шешир.
· Води пословне мршав и профитабилно.
Кључеве успешне пословне стратегије:
· Организација – План приоритета исходи, сви морају бити на истој страни.
· Дисциплина – мета исход, ресурса ограничења.
· Ефикасност – паметан обим пословања и крајњи резултат, избегавање личне сукобе.
Како ће ти о планирању за успешну цровдфундинг?
· Ваш пословни пројекат.
· Финансирање своју иницијативу.
· Ваша кампања.
Ваш план треба да обухвати:
· Производња и план.
· Буџет за старт-уп и текућих трошкова.
· Тимелине.
· Маркетинг и план кампање.
Ваше пословне или пројектне потребе
СМАРТ
· Специфични – шта је ваш циљ?
· Мерљив – план етапе пре трошкове планирања.
· Програмабилно – која је ваша улога?
· Реално – ветеринар ваш производ пре покретања.
· Благовремено – сет себи рок и радити на томе.
Финансирање своју иницијативу
· Планирајте своје циљне циљеве и трошкове што је могуће тачније да се избегне било изненађења радећи ван буџета:
О Наведите све евентуалне трошкове.
о Да ли ваше истраживање.
О Цусхион се у случају неочекиваних настаје.
о Размотрити и припремимо за најгоре.
Ваше потребе кампање
Планирање.
Страна.
Изградња мреже.
Лансирање.
Ствари које су вам потребне
· Мрежу подршке.
· Робусни маркетиншка стратегија.
· Ваш 500% посвећеност и погон.
Елементи странице пројекта
· Теллинг своју причу.
· Усавршавање своју поруку.
· Награде своје присталице.
· Комуникација са присталицама.
Савети за промовисање страницу
· Комуникација је кључ.
· Не технологије. жаргон.
· Друштвене мреже.
· Временски оквир за лансирање и ажурирања.
· Забавним садржајима.
· Друштвени доказ.
· Повратне информације пре покретања.
· Домаћин Евент- и има лаптоп, где људи могу да се пријаве у току догађаја.
· Подршка мреже.
· Уверите се да пројекат представља успех пре одласка у медијима.
· Укључити УРЛ пројекат странице.
Окончање
· Одређену публику,
· Цомпеллинг приповедање.
· Укрштају или Вацки идеје.
· Аутентичан.
Заар
Сјајне идеје финансира.
карл Грецх
менаџер
Цровдфундинг платформа.
Е: [email protected]
П: +356 7905 0478
Т: +356 2340 3982
хттп://ввв.заар.цом.мт
Заар управља ПЕИ Лтд.
Центар за предузетништво и бизнис инкубације, Дар Гузеппи Захра, Университи оф Малта, Мсида МСД 2080, Малта

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM yasimuka – ZAAR
Manotsi uyu Blog romukova zvakagadzirwa sechituso kutaura pfungwa. Vanongova kurongwa manotsi ndakatora panguva yehurukuro / ehurukuro Ini gungano kuti wanunurwa nomuromo. Tichifunga izvi zvinoita kuti anokosha, zvinhu zvine maatomu akafanana zvakanga vakarwirwa nomuromo panguva hurukuro / ehurukuro havasi vanosanganisira ichi Blog pambiru. Naizvozvo vaverengi iyi Blog romukova vari zano kutsvaka kusimbisa zvemashoko ino kubva munyori / mudzidzisi / munhu achipa hurukuro / mharidzo.
Great Idea kuna mari
Taura by: Michael Zarb, Stephanie Bonnici uye Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Marita
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An nahwo kukura.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
pfungwa Great mari.

Home


Chii crowdfunding?
pfungwa huru ZAAR- mari.
Mhando Most zvinowanzovapo crowdfunding
· Kuda-kuti-Kuda anomukweretesa. Ruzhinji achiposa mari Nebhizagadzi nokunzwisisa kuti mari achatsiviwa nezvibereko.
· Equity crowdfunding – Kutengeswa padanda iri zvebhizimisi anoverengeka makambani nokuda inivhesitimendi.
· Refunds / kuzozvidzorerwa inobva crowdfunding – semuenzaniso akashandiswa / masangano yokuzvidira NGO vake.
Sei Crowdfunding?
Kunze pokurera mari:
· Uchapupu pfungwa.
· Early chivimbo chakasimba pfungwa dzavo.
· Nzira Yokugamuchira pre-Zvinorayirwa vangangozova vatengi, izvo zvinoyamura cashflow.
Kugadzirira pakubatsira uchimuka Crowdfunded
Chii chinouya mupfungwa kana uine ‘crowdfunding’?
· Community.
· Kubatsirana.
· Kuchiva.
· Zvakatipoteredza.
· Trust.
· Society.
· Richizadza maburi.
· Uchivandudza zvinokukanganisa.
· Risk.
· Pamwe.
Summarise Songaniro izvi kuburikidza nouzivi mitatu inokosha:
· Kukwezva uye relatability.
· Credibility.
· De viabilidad.
Kuisa uzivi kupinda tsika:
· Planning yekubudirira.
· Isa renyu ngowani pamusoro.
· Rambai mabhizimisi dzakaonda uye zvinobatsira.
Makiyi bhizimisi raibudirira nzira:
· Organisation – urongwa kurongwa zvaitika, munhu wose anofanira kuva papeji chete.
· Discipline – chipfuro zvaitika, upfumi constraints.
· Kunyatsoshanda – akazochena mabhizimisi kukura uye magumo mugumisiro, tichidzivisa pachedu kurwisana.
Sei iwe famba achironga vabudirire crowdfunding?
· Your bhizimisi chirongwa.
· Nemari kutanga kwako.
· Mushandirapamwe Your.
ronga Your inofanira kufukidza:
· Production uye urongwa.
· Budget nokuti kutanga-uye kunopfuurira mari.
· Nemakore.
· Marketing uye rutsigiro chirongwa.
Your bhizimisi kana purojekiti zvinodiwa
ngwara
· Dzinenge – chii chinangwa chako?
· Kuyerwa – urongwa zviitiko pamberi nokuronga mari.
· Assignable – chii basa rako?
· Chinogadzirisa – Vet chigadzirwa yako pamberi nezvekutanga.
· Panguva Chaiyo – kuisa pachako wava uye kushanda kune izvozvo.
Nemari kutanga kwako
· Rongai vamakananga nezvinangwa uye mari zvakarurama sezvingakwanisika kudzivisa chero isingatarisirwi nekushanda panze bhajeti:
O List zvose zvinobvira mari.
O Tsvakurudza yenyu.
O pamutsago pachako pakuparwa chisingatarisirwi unomuka.
iwe Funga uye kugadzirira akaipisisa.
Your danidziro zvinodiwa
Planning.
Page.
Kuvaka network.
Nezvekutanga.
Zvinhu uchaita kuda
· A Support Network.
· Zvakasimba yokutengesa nzira.
· Your 500% kuzvitsaurira uye tikachirega.
Zvinhu purojekiti peji imwe
· Kutaura nyaya yako.
· Kwanisa shoko renyu.
· Vatsigiri Your ‘mibayiro.
· Kutaurirana nevatsigiri venyu.
Tips kutsigira peji rako
· Kukurukurirana chinhu chinokosha.
· No Tech. jargon.
· Social network.
· Nguva nokuti kanda reserved.
· Inomutsa kugutsikana.
· Social uchapupu.
· Feedback asati nezvekutanga.
· Inochengeta event- uye tablet apo vanhu vanogona nemasaini panguva chiitiko.
· Support Network.
· Iva nechokwadi chirongwa chiri kubudirira asati kuenda vezvenhau.
· Tumirai basa peji URL.
Achiputira Up
· Nyatsonanga vateereri,
· Chinogombedzera KuMasiye.
· Intersecting kana wacky pfungwa.
· Authentic.
ZAAR
pfungwa Great mari.
Karl Grech
meneja
Crowdfunding kuchikuva.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR vakavhura kubudikidza PEI Ltd.
Centre nokuti Entrepreneurship & zvebhizimisi chisati, Dar Guzeppi Zahra, University cheMarita, Msida MSD 2080, Marita

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM TakeOff – ZAAR
هن بلاگ پوسٽ ۾ نوٽس مڪمل طور جون پوائينٽون ڳالهائڻ جي طور تي تيار ڪيا ويا. اھي رڳو رسمي نوٽس مون ڳالهائي / مذاڪرات لاء مون کي شرڪت ڪئي ته orally حوالي ڪيو ويو دوران ٿي گذريو آهي. هن جي نظر ۾ ته اها آهي ته اهم substantive عنصرن ته ڳالهائي / مذاڪرات دوران orally پهچائي ويا هن بلاگ پوسٽ ۾ شامل نه آهن ممڪن آهي. تنهن ڪري هن بلاگ پوسٽ جي قارئين جي ليکڪ / lecturer / شخص جي ڳالهائي / مذاڪرات لاء ڏنا کان ھن ڪيو بيان جي تصديق طلب ڪرڻ چاهين ٿا.
پئسي کي وڏي خيال
انجنيئر ضرب، Stephanie Bonnici ۽ ڪارل مارڪس Grech: طرفان ڳالهائي
نومبر 2015.
انجنيئر + Stephanie – ڏي ٿارنٽن مالٽا
ڪارل مارڪس – ZAAR (P.E.I ل).
ڏي ٿارنٽن
ترقي لاء هڪ ورتي.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
وڏي خيالن جي بدولت.

Home


crowdfunding ڇا آهي؟
ZAAR- وڏي خيالن جي بدولت.
crowdfunding جي گهڻو ڪري عام قسم
· پير صاحب-کي-پير صاحب عاري. هن سڄيء ڳالهه سمجهه ۾ ته پئسا دلچسپي سان پورو ڪيو ويندو سان هڪ ڪمپني کي پئسا lends.
· انصاف crowdfunding – سيڙپڪاري لاء موٽڻ ۾ investors جي هڪ انگ کي هڪ ڪاروبار ۾ هڪ داء جي گلشن.
· رقم واپس / گير ٻڌل crowdfunding – مثال سماجي تنظيم سنڌ / نفل تنظيمن جي استعمال.
ڇو Crowdfunding؟
پئسن وڌائڻ سان گڏوگڏ:
· تصور جو ثبوت.
سندن خيال جو · ابتدائي تصدق.
· امڪاني گراهڪن کان قبل از حڪم، جنهن به cashflow aids حاصل ڪرڻ جي واٽ.
توهان Crowdfunded حاصل مدد ۾ تياري
توهان ‘crowdfunding’ آهي جڏهن ذهن کي ڇا ايندو؟
· ڪميونٽي.
· ڇوٽ.
· Passions.
· اسان جي ماحول.
· وجهڻ.
· سوسائٽي.
· کي ڀريندؤ. شگاف.
· جامع ماحول.
· جي خطرن کي.
· گڏ ڪري.
ٽي اهم فلسفن جي ذريعي انهن ميلاپن ۾ Summarise:
· Attractiveness ۽ relatability.
· Credibility.
· Viability.
رواج ۾ سنڌ جي فلسفن لاڳو:
· ڪاميابي لاء منصوبه بندي.
· تي پنهنجو ڪاروبار ٽوپي ڪر.
· ڏٻرن ۽ منافعي جو ڪاروبار رکو.
هڪ ڪامياب ڪاروباري حڪمت عملي کي ڪنجيون:
· تنظيمون – رٿ prioritizing مالڪي، هر هڪ ئي صفحي تي وڃي هجڻ ضروري آهي.
· ضبط – ٽارگيٽ ڪالهه، وسيلن جي constraints.
· ڪارڪردگي – جوابي ڪاروبار جي دائري ۽ آخر ۾ نتيجو، ذاتي تضاد ھئين.
ڪيئن مان اوھين ڇٽو crowdfunding لاء منصوبه بندي جي باري ۾ وڃڻ ٿيندو؟
· توهان جي ڪاروبار منصوبي.
· پنهنجي شروعات سرماياڪاري.
· توهان جي مهم.
توهان جي رٿ ڪپڙا گهرجي:
· پيشڪش ۽ ان جي رٿ.
· شروع اپ ۽ ايندڙ ويندڙ خرچ لاء بجيٽ ۾.
· ڪپور.
· مارڪيٽنگ ۽ مهم رٿ.
توهان جو ڪاروبار يا پراجيڪٽ جي ضرورت
جوابي
· مخصوص – پنهنجي مقصد ڇا آهي؟
· وستي – خرچ رٿابندي کان اڳ رٿ Milestones.
· Assignable – ڇا توهان جو ڪردار ادا ڪيو آهي؟
· Realistic – vet توهان جي پيداوار شروع کان اڳ.
· بروقت – پاڻ ايندڙن جا مقرر ۽ ان ڏانھن ڪم.
توهان جي شروعات سرماياڪاري
· پنهنجي ٽارگيٽ مقصدن ۽ خرچ رٿ جيئن صحيح ممڪن طور تي هڪ بجيٽ ٻاهر ڪم ڪرڻ جي ڪا به حيرت کان پاسو ڪرڻ:
اي سڀ ممڪن خرچ فهرست.
اي پنهنجي تحقيق ٿا.
اي پاڻ کي اڻڄاتل پٺتي جي صورت ۾ ورياڻي.
اي غور ۽ بدترين لاء تيار.
توهان جي چونڊ مهم جي ضرورت
منصوبه بندي.
صفحي.
نيٽ ورڪ جي عمارت.
شروع.
شين کي توهان جي ضرورت آهي
· حمايت نيٽ ورڪ.
· مضبوط مارڪيٽنگ حڪمت عملي.
· توهان 500٪ اعتراف ۽ بيوس.
هڪ منصوبي صفحي جي عنصرن
· پنهنجي ڪهاڻي ٻڌايان ٿو.
· پنهنجي پيغام Perfecting.
· توهان جي حامي ‘انعام.
· توهان جي حامي سان رابطو.
توهان جي صفحي کي گهٽائڻ لاء طريقه
· ڪميونيڪيشن اهم آهي.
· ڪا به هتي. jargon.
· سماجي نيٽ ورڪن.
· لانچ ۽ تازه ڪاري لاء صول.
· Entertaining مواد.
· سماجي دليل.
· شروع کان اڳ راء.
· هوسٽ event- ۽ ليپ ٽاپ جتي ماڻهن جي واقعي جي دور ۾ سائن ان ڪري سگهو ٿا آھي.
· حمايت نيٽ ورڪ.
· پڪ منصوبي جي ميڊيا سان وڃڻ کان اڳ هڪ مراد ماڻڻ آھي.
· جي منصوبي صفحي جو URL شامل ڪيو وڃي.
مٿي للايمان
· مخصوص پهتو،
· مجبور داستان گوئي.
· Intersecting يا wacky خيالن جو.
· مستند.
ZAAR
وڏي خيالن جي بدولت.
ڪارل مارڪس Grech
مئنيجر
Crowdfunding پليٽ فارم.
أي: [email protected]
م: +356 7905 0478
ٽي: +356 2340 3982

Home


ZAAR PEI لميٽيڊ پاران
آفرين ۽ ڪاروبار incubation، ڊار Guzeppi سيده، مالٽا جي يونيورسٽي، Msida MSD 2080، مالٽا لاء سينٽر

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM ගුවන්ගත – ZAAR
මෙම බ්ලොග් දී සටහන් පමණක් ලකුණු කතා ලෙස සකස් කරන ලදී. ඔවුන් මම මම වාචිකව ඉදිරිපත් කරන ලදි සහභාගි වූ සාකච්ඡාව / දේශනය සමයේ දී ය හුදෙක් අවිධිමත් සටහන් වේ. මේ දැක්ම එය සාකච්ඡාව / දේශනය තුළ වාචිකව ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රධාන සැලකිය යුතු අංග බ්ලොග් ඇතුළත් කර නැති බව හැකි ය. එබැවින් මෙම බ්ලොග් පාඨකයන්ට සාකච්ඡා / දේශනය ලබා දීම කතුවරයා / කථිකාචාර්ය / පුද්ගලයා මෙහි ලද ප්රකාශ තහවුරු උත්සාහ කිරීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
අරමුදල් විශාල අදහසක්
මයිකල් Zarb, ස්ටෙෆනි Bonnici සහ කාල් Grech: විසින් කතා
නොවැම්බර් 2015.
මයිකල් + ස්ටෙෆනි – ප්රදාන තෝන්ටන් මෝල්ටා
කාල් – ZAAR (P.E.I සමාගම).
තෝන්ටන් ලබා
වර්ධනය සඳහා සහජ බුද්ධියක්.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
මහා අදහස් අරමුදල්.

Home


crowdfunding කුමක්ද?
ZAAR- අරමුදල් විශාල අදහස්.
crowdfunding බොහෝ පොදු වර්ග
· සම-සම ණය. සමූහයා මුදල් පොලී සමග ආපසු ගෙවන ලබන අවබෝධය සමාගමක් මුදල් සපයා දෙන්නට සමත් වේ.
· සම කොටස් crowdfunding – ආයෝජන සඳහා ආපසු ආයෝජකයින් පිරිසක් සඳහා ව්යාපාර කණුවක විකිණීම.
· මුදල් ආපසු / පරිත්යාග පදනම් crowdfunding – උදා රාජ්ය නොවන සංවිධාන / ස්වේච්ඡා සංවිධාන විසින් පාවිච්චි කළා.
ඇයි Crowdfunding?
අරමුදල් රැස් කිරීමට අමතරව:
· සංකල්පය සනාථ.
ඔවුන්ගේ අදහස · මුල් වලංගුභාවය.
· ද මුල් කාර්තුවේදී එම ඒඩ්ස් වන අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් සිට පෙර නියෝග, ලැබීමෙන් මාර්ගය.
ඔබ Crowdfunded ලබා උදව් සකස්
ඔබ ‘crowdfunding’ ඇති වූ විට සිත කුමක්ද එන?
· ප්රජාව.
· එක්ව.
· ලාලසාවන්.
· ඒ වගේම අපේ ස්වභාවික පරිසරය,.
· විශ්වාසය.
· සමාජය.
· ඉන්ධන හලක් හිඩැස්.
· එළිය බැලීමයි.
· අවදානම්.
· එක්ව.
ප්රධාන දර්ශන තුනක් හරහා මෙම සංගම් Summarise:
· ආකර්ශණීය හා relatability.
· විශ්වසනීයත්වය.
· ශක්යතාව.
භාවිතයක් බවට දර්ශනවාදීන්ගේ දැමීම:
· සාර්ථකත්වය සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම.
· ඔබේ ව්යාපාරය තොප්පියක් දාන්න.
· කෙට්ටු සහ ලාභදායී ව්යාපාර තබා ගන්න.
සාර්ථක ව්යාපාර උපාය අත්වැලක්:
· සංවිධානය – සැලැස්ම ප්රමුඛත්වය ප්රතිඵල, හැමෝම එම පිටුවේ විය යුතුය.
· විනය හැසිරවීම – ඉලක්කය ප්රතිඵලය සම්පත් හිඟතාවය.
· කාර්යක්ෂමතා – දක්ෂ ව්යාපාරිකයෝ හා විෂය පථය අවසන් ප්රතිඵලය, පෞද්ගලික ගැටුම් වැළකී සිටීම.
කොහොමද ඔබ සාර්ථක crowdfunding සඳහා සැලසුම් ද යන්න ගැන ද?
· ඔබේ ව්යාපාර ව්යාපෘතිය.
· ඔබගේ වැඩසටහන සඳහා මුල්ය සම්පාදනය.
· ඔබේ ව්යාපාරය.
ඔබේ සැලසුම ආවරණය කළ යුතු:
· නිෂ්පාදන හා සැලැස්ම.
· ආරම්භක හා සිදු වෙමින් පවතින වියදම් සඳහා අයවැය.
· කාල සටහනකට.
· අලෙවි හා ප්රචාරක සැලැස්ම.
ඔබගේ ව්යාපාරය හෝ ව්යාපෘතිය අවශ්යතා
ස්මාර්ට්
· නිශ්චිත – ඔබේ අරමුණ කුමක්ද?
· මැනිය – වියදම් සැලසුම් පෙර සැලැස්ම වැදගත් සන්ධිස්ථාන.
· Assignable – මොන ඔබගේ භූමිකාව වන්නේ ඇයි?
· යථාර්ථවාදී – ආරම්භ කිරීමට ප්රථම කිසි තර්කයක් ඔබේ භාණ්ඩය.
· කාලීන – ඔබ අවසන් දිනයක් නියම හා ඒ දෙසට වැඩ.
ඔබගේ වැඩසටහන සඳහා මුල්ය සම්පාදනය
· අයවැය වලින් වැඩ ඕනෑම විස්මයන් වළක්වා ගැනීමට හැකි තරම් නිවැරදිව ඔබේ ඉලක්ක අරමුණු හා වියදම් සැලසුම්:
o හැකි සියලුම වියදම් ලැයිස්තුගත කරන්න.
o පර්යේෂණ කරන්න.
o අනපේක්ෂිත මතු වූ අවස්ථාවක ඔබ කුෂන්.
o සලකා බලන්න සහ නරක සඳහා සූදානම්.
ඔබගේ උද්ඝෝෂනය අවශ්යතා
සැලසුම්.
පිටුව.
ජාල ගොඩනැගීම.
දියත් කිරීම.
ඔබට අවශ්ය දේ
· ඒ සහයෝගය ජාලය.
· ශක්තිමත් අලෙවිකරණ උපාය.
· ඔබේ 500% කැපවීමෙන් සහ.
ව්යාපෘති පිටුව මූලිකාංග
· ඔබේ කතාව පැවසීම.
· ඔබේ පණිවුඩය සම්පූර්ණ කිරීම.
· ඔබේ ආධාරකරුවන් ‘ත්යාග.
· ඔබගේ ආධාරකරුවන් සමග අදහස් හුවමාරු කර.
ඔබේ පිටුවේ ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉඟි
· සන්නිවේදනය වේ.
· මෙයට තාක්ෂණික. වැල් වටාරම්.
· සමාජ ජාල.
· දියත් කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා කාලය.
· විනෝදාස්වාදය අන්තර්ගතය.
· මෙම සාක්ෂි.
· ආරම්භ කිරීමට ප්රථම ලැබෙන ප්රයෝජනාත්මක ප්රතිචාරය.
· සත්කාරක event- සහ ජනතාව මෙම අවස්ථාව තුළ අත්සන් කළ හැකි ලැප්ටොප් ඇත.
· සහාය ජාලය.
· මෙම ව්යාපෘතිය මාධ්ය වෙත ගමන් කිරීමට පෙර සාර්ථක බව තහවුරු කර ගන්න.
· ව්යාපෘති පිටුව URL එක ඇතුලත් කරන්න.
දක්වා එතීම
· නිශ්චිත ප්රේක්ෂක,
· රූපණ.
· ඡේදනය හෝ wacky අදහස්.
· සත්ය.
ZAAR
මහා අදහස් අරමුදල්.
කාල් Grech
කළමනාකරු
Crowdfunding වේදිකාවක්.
ඊ: [email protected]
M: +356 7905 0478
ටී: +356 2340 3982

Home


ZAAR පේයි සමාගම විසින්
ව්යවසායකත්ව සහ ව්යාපාර ආරම්භක, ඩාර් Guzeppi Zahra, මෝල්ටා විශ්ව විද්යාලය, Msida ඇමති ආරක්ෂක අංශ 2080, මෝල්ටා මධ්යස්ථානය

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04.11.2015 – UOM TakeOff – Zaara
Poznámky v tomto blogu boli pripravené výlučne ako hovoriacich bodov. Sú to obyčajné neformálne poznámky, ktoré som urobil v priebehu hovoru / prednáške som sa zúčastnil, ktorý bol vynesený ústne. Z tohto pohľadu je možné, že kľúčové podstatné prvky, ktoré boli dodané ústne počas talk / prednášky nie sú zahrnuté v tomto blogu. Preto sa čitatelia tohto blogu sa odporúča požadovať potvrdenie vyhlásenia tu vyrobených od autora / lektor / osoby poskytujúce talk / prednášku.
Skvelý nápad na financovanie
Talk: Michael Zarb Stephanie Bonnici a Karl Grech
Novembra 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaara (P.E.I Ltd).
grant Thornton
Inštinkt pre rast.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaara
Skvelé nápady financované.

Home


Čo je crowdfunding?
ZAAR- skvelé nápady financované.
Medzi najčastejšie typy crowdfunding
· Peer-to-Peer požičiavanie. Dav požičiava peniaze do firmy s tým, že peniaze budú splatené is úrokmi.
· Equity crowdfunding – Predaj podielu v podniku do väčšieho počtu investorov výmenou za investície.
· Náhrady / darcovstvo založené crowdfunding – napr. používaný / dobrovoľných organizácií NGO.
Prečo crowdfunding?
Okrem získavania prostriedkov:
· Proof of concept.
· Predčasné validácia ich nápad.
· Spôsob prijímania predobjednávok z potenciálnych zákazníkov, čo tiež cashflow AIDS.
Príprava vám pomôže dostať Crowdfunded
Čo príde na myseľ, keď máte “”crowdfunding””?
· Community.
· Spolupráca.
· Vášne.
· Naše životné prostredie.
· Dôvera.
· Society.
· Zaplnenie medzier.
· Obohatenie prostredia.
· Riskovať.
· Together.
Zhrnúť týchto združení prostredníctvom troch hlavných filozofiou:
· Atraktivita a relatability.
· Dôveryhodnosť.
· Životaschopnosť.
Uvedenie filozofie do praxe:
· Plánovanie pre úspech.
· Dajte si obchodný klobúk.
· Udržujte podnikania štíhly a ziskové.
Kľúčom k úspešnej obchodnej stratégie:
· Organizácia – výsledky plán stanovenie priorít, každý musí byť na rovnakej strane.
· Disciplína – cieľová výsledok, obmedzenie zdrojov.
· Efektivita – šikovný obchodné zameranie a konečný výsledok, aby sa zabránilo osobné konflikty.
Ako sa vám ísť o plánovaní pre úspešné crowdfunding?
· Váš podnikateľský projekt.
· Financovanie svoju iniciatívu.
· Vaša kampaň.
Váš plán by mal zahŕňať:
· Výroba a plán.
· Rozpočet pre start-up a priebežné náklady.
· Časová os.
· Marketing a plán kampane.
Vaše obchodné alebo projekt potrebuje
SMART
· Špecifické – aký je váš cieľ?
· Merateľné – plan míľniky pred odčítaním nákladov plánovanie.
· Priraditeľný – aká je vaša rola?
· Realistické – veterinár váš produkt pred spustením.
· Včasné – nastaviť si lehotu a pracovať na ňom.
Financovanie svoju iniciatívu
· Naplánujte si cieľovej ciele a náklady čo možno najpresnejšie, aby sa predišlo nejaké prekvapenie tým, že pracuje rozpočet:
o Zoznam všetkých možných nákladov.
o Do vášho výskumu.
o Cushion sa v prípade neočakávanej vzniká.
o Zvážiť a pripraviť sa na najhoršie.
Vaše potreby kampane
Plánovanie.
Page.
Budovanie sietí.
Začatie.
Veci, ktoré budete potrebovať
· Podpornú sieť.
· Robustná marketingovej stratégie.
· Váš 500% obetavosť a pohonu.
Prvky stránky projektu
· Rozprávanie svojho príbehu.
· Obojstranná tlač svoju správu.
· Odmeny vaše fanúšikov.
· Komunikácia s podporovateľmi.
Tipy pre propagáciu stránky
· Komunikácia je kľúčom.
· No tech. žargónu.
· Sociálne siete.
· Načasovanie štartu a aktualizácie.
· Zábavný obsah.
· Sociálna dôkaz.
· Spätná väzba pred spustením.
· Hostiteľ Event- a majú notebook, kde sa ľudia môžu podpísať v priebehu akcie.
· Podpora siete.
· Uistite sa, že projekt je úspešný pred odchodom do médií.
· Je projekt adresu URL stránky.
balil
· Špecifické publikum,
· Presvedčivé rozprávanie.
· Pretínajúce sa alebo šialené nápady.
· Authentic.
Zaara
Skvelé nápady financované.
Karl Grech
manažér
Crowdfunding platformu.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaara prevádzkuje spoločnosť PEI Ltd.
Centrum pre podnikanie a podnikateľské inkubátory, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM TakeOff – Zaar
Pojasnila v tem blog post bili pripravljeni izključno kot govorimo točk. So zgolj neformalne ugotavlja, da so se v času pogovora / predavanje sem se ga udeležil, da je bila izdana ustno. Glede na to, da je možno, da so ključni vsebinski elementi, ki so bili dostavljeni ustno v času pogovora / predavanje, ki niso vključeni v ta blog post. Zato so bralci tega blog post svetovati, naj poiščejo potrditev izjav tu od avtorja / predavatelj / osebe, ki daje pogovora / predavanje.
Super ideja za financiranje
Pogovorite se z: Michael Zarb, Stephanie Bonnici in Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Nagon za rast.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Velike ideje financira.

Home


Kaj je crowdfunding?
ZAAR- veliko idej, ki jih financira.
Najpogostejše vrste crowdfunding
· Peer-to-Peer posojila. Množica posoja denar na družbo z razumevanjem, da bo denar poplačan z obrestmi.
· Kapital crowdfunding – Prodaja deleža v podjetju z več vlagateljev v zameno za naložbe.
· Nadomestila / darovanje temelji crowdfunding – npr s / prostovoljnih organizacij, nevladnih organizacij uporablja.
Zakaj Crowdfunding?
Poleg zbiranja sredstev:
· Dokaz koncepta.
· Zgodnje validacijo njihove ideje.
· Način sprejemanja prednaročila od potencialnih kupcev, ki tudi AIDS denarni tok.
Priprava pri vas dobili Crowdfunded
Kaj pride na misel, ko ste ‘crowdfunding’?
· Skupnosti.
· Sodelovanje.
· Strasti.
· Naše okolje.
· Zaupanje.
· Society.
· Za polnjenje vrzeli.
· Bogatenje okolico.
· Tveganje.
· Skupaj.
Zberite ta združenja preko treh ključnih filozofij:
· Privlačnost in relatability.
· Verodostojnost.
· Sposobnost preživetja.
Prenos filozofije v prakso:
· Načrtovanje za uspeh.
· Postavite vaše poslovne klobuk.
· Naj posle pusto in dobičkonosna.
Ključ do uspešne poslovne strategije:
· Organizacija – načrt prednostno obravnavanje rezultati, vsi morajo biti na isti strani.
· Disciplina – ciljni rezultat, omejitev sredstev.
· Učinkovitost – pametna poslovna področja in končni rezultat, izogibanje osebnih težav.
Kako boste lotili načrtovanja za uspešno crowdfunding?
· Vaš poslovni projekt.
· Financiranje svojo pobudo.
· Oglaševalska akcija.
Vaš načrt mora zajemati:
· Proizvodnja in načrt.
· Sredstva za zagon in tekoče stroške.
· Timeline.
· Trženja in načrt kampanje.
Vaše poslovne ali projekt potrebuje
SMART
· Posebne – kaj je vaš cilj?
· Merljivi – načrt mejniki pred stroški načrtovanja.
· Funkcijski – kakšna je vaša vloga?
· Realistični – vet vaš izdelek pred začetkom.
· Pravočasno – določiti sami rok in si prizadevajo za to.
Financiranje svojo pobudo
· Načrtujte svoje ciljne cilje in stroške čim bolj natančno, da ne pride do presenečenj, ki jih delajo iz proračuna:
o Seznam vseh možnih stroškov.
o Ali vaše raziskave.
o blazine se v primeru nepričakovanega pojavi.
o Razmislite in se pripraviti na najhujše.
potrebe oglaševalske akcije
Načrtovanje.
Page.
Gradnja omrežja.
Izstrelitev.
Stvari, ki jih boste potrebovali
· Podporno omrežje.
· Robustna strategijo trženja.
· Tvoja 500% predanost in pogon.
Elementi strani projekta
· Pripovedujejo svojo zgodbo.
· Izpopolnjevanje sporočilo.
· Nagrade podpornike.
· Komuniciranje s svojimi podporniki.
Nasveti za spodbujanje vašo stran
· Komunikacija je ključnega pomena.
· Ne tech. žargon.
· Socialna omrežja.
· Čas za začetek in posodobitve.
· Zabavne vsebine.
· Social dokaz.
· Povratne informacije pred začetkom.
· Host za dogodek in imajo laptop, kjer lahko ljudje prijavite med dogodkom.
· Podpora omrežja.
· Poskrbite, da projekt uspešen, preden gre v medijih.
· Vključite URL projekta strani.
Zavijanje
· Posebne občinstvo,
· Prepričljivi pripovedovanja.
· Ki seka ali čudaški idej.
· Authentic.
Zaar
Velike ideje financira.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding platformo.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar upravlja PEI Ltd.
Center za podjetništvo in poslovni inkubator, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM duushay – ZAAR
The qoraallada ee post blog this diyaariyey oo keliya sida dhibcood hadlaya. Waxay yihiin oo keliya qoraallada rasmiga anna waxaan soo qaaday intii lagu jiray hadal / cashar aan ka qeyb galay in uu ahaa hadal ahaan u dhiibay. In view of this waxaa suurtagal ah in xubno ka dhab ah oo muhiim ah la hadal samatabbixiyey inta lagu guda jiro hadal / muxaadaro ah kuma jiraan post blog this. Sidaa darteed akhristayaasha of post blog this waxaa lagula talinayaa inay doondoonaan xaqiijinta statements dhigay sidan ka author / bare / qofka siinaya hadal / muxaadaro ah.
Idea Great in Funding
La hadal by: Michael Zarb, Stephanie Bonnici iyo Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
dareen ah koritaanka.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
fikradaha Great maal.

Home


Waa maxay crowdfunding?
fikrado weyn ZAAR- maal.
Noocyada ugu badan ee crowdfunding
· Peer-to-Peer daynta. Dadkii badnaa ayaa la xiqiijiyay in lacag si ay shirkad garashada in lacagta loo abaalgudi doonaa oo dulsaar leh.
· Crowdfunding Equity – Sale ee saamiga ah ee ganacsiga ah in tiro ka mid ah maal-soo-gashiga.
· Lacagta / deeq ku salaysan crowdfunding – tus isticmaalaan hay’adaha NGO ee / Tabaruc.
Maxaad Crowdfunding?
Ka sokow kor u lacagaha:
· Cadayn fikradda.
· Ansaxinta hore ee ay fikrad.
· Way ka macaamiisha, kaas oo sidoo kale qalabka cashflow qaata pre-amarada.
Diyaarinta ee caawinaya in aad heshid Crowdfunded
Maxaa ku soo dhaca maskaxdooda markii aad leedahay ‘crowdfunding’?
· Bulshada.
· Iskaashi.
· Damacyo.
· Our deegaanka.
· Trust.
· Society.
· Buuxinta dhimman.
· Kobciya ku hareeraysan.
· Halista.
· Si wadajir ah.
Koob kuwan ururada iyada oo loo marayo saddex falsafad oo muhiim ah:
· Jiidashada iyo relatability.
· Kalsoonida.
· Dabkastoo.
Habeynta falsafad galay dhaqanka:
· Qorsheynta guusha.
· Saar hat ganacsi on.
· Ganacsiga Hayso caatada ah iyo faa’iido.
Furayaasha in istaraatijiyad ganacsiga guulaystay:
· Ururka – natiijooyinka qorshaha mudnaanta, qof walba waa in uu ahaado bogga isku.
· Anshaxa – natiijada bartilmaameed, caqabadaha khayraadka.
· Karti – baaxadda smart ganacsiga iyo natiijada dhamaadka, fogaado isku dhacyada gaarka ah.
Sidee baad u tegi doonaa oo ku saabsan qorshaynta crowdfunding guul?
· Mashruuc ganacsi Your.
· Maalgelinta aad initiative.
· Your ololaha.
Waa in qorshahaaga uu dabooli:
· Production iyo qorshaha.
· Miisaaniyadda bilowga-up iyo kharashka joogtada ah.
· Timeline.
· Marketing iyo qorshaha ololaha.
Your ganacsi ama mashruuc baahida
SMART
· Gaar ah – waa maxay ujeedada?
· La qiyaasi karo – Dhacdooyin qorshe hor kharashka qorshaynta.
· Assignable – waa waxa aad door?
· Suurogal ah – xoolaha wax soo saarka aad hor inta aysan bilaabin.
· Waqtiyeysan – naftaada dhigay xirmin iyo shaqeeyaan waxa dhinaca.
Maalgelinta aad initiative
· Qorshee gool bartilmaameed iyo kharashka aad sida ugu saxsan ee suurtagal ah si looga fogaado wax kasta oo la yaab leh by shaqeeya baxay miisaaniyad:
o Qor kharash kasta oo suurta gal.
o Ma aad cilmi.
o Naftaada barkin ku dhacdo aan la filayn u kacaya.
o Tixgeli iyo diyaariyo ugu xumaa.
baahida Your xilli
Qorshaynta.
Page.
Dhismaha ee shabakadaha.
Bilaabay.
Waxyaabaha aad u baahan doontaa
· Shabakad taageero A.
· Istaraatijiyad marketing oo hagaya.
· Your 500% furitaankii iyo drive.
Qaybaha bogga mashruuc
· U sheegista sheekada.
· Waa kaamilidda aad fariin.
· Abaal taageerayaasha Your ‘.
· Xariirinta la taageerayaasha aad.
Talooyin kor u qaadida aad page
· Isgaarsiinta waa furaha.
· No casriga ah. erey.
· Shabakadaha bulshada.
· Waqtiga loogu talagalay bandhigista iyo updates.
· Content madadaalo.
· Caddayn Bulshada.
· Celinta hor inta aysan bilaabin.
· Event- martida oo ay laptop ay dadku isku diiwaan gelin kartaa inta lagu guda jiro dhacdo.
· Network Support.
· Hubi in mashruuca waa guul hor warbaahinta socday.
· Ku dar URL bog mashruuca.
Ku duubaya Up
· Dhagaystayaasha gaar ah,
· Sheeko ku kalifay.
· Intersecting ama fikrado Wacky.
· Sax ah.
ZAAR
fikradaha Great maal.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding madal.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR ku shaqeeya by Pei Ltd.
Xarunta Ganacsiga & cudurku ganacsiga, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida TPI 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM TakeOff – ZAAR
Las notas de esta entrada del blog se prepararon únicamente como puntos de discusión. Ellos no son más que notas informales que tomé durante la charla / conferencia que asistí fue entregado por vía oral. En vista de esto, es posible que los elementos sustantivos clave que hayan sido suministrados por vía oral durante la charla / conferencia no están incluidos en esta entrada del blog. Por lo tanto, se aconseja a los lectores de este blog para buscar la confirmación de las declaraciones hechas en este documento por parte del autor / profesor / persona que da la charla / conferencia.
Gran idea para financiación
Hablar por: Michael Zarb, Stephanie Bonnici y Karl Grech
De noviembre de de 2015.
Michael Stephanie + – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Un instinto para el crecimiento.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Las grandes ideas financiados.

Home


¿Qué es el crowdfunding?
grandes ideas ZAAR- financiados.
La mayoría de los tipos comunes de crowdfunding
· Peer-to-Peer préstamos. El público presta dinero a una empresa con el entendimiento de que el dinero será devuelto con intereses.
· Equidad crowdfunding – venta de una participación en una empresa a una serie de inversores a cambio de la inversión.
· Los reembolsos / crowdfunding basado donación – por ejemplo, utilizado por las organizaciones voluntarias / ONG.
¿Por Crowdfunding?
Además de la recaudación de fondos:
· Prueba de concepto.
· Validación temprana de su idea.
· Camino de recibir pedidos de los clientes potenciales, lo que también ayuda el flujo de caja.
Preparación para ayudarle a obtener Crowdfunded
Lo que viene a la mente cuando se tiene ‘crowdfunding’?
· Comunidad.
· Colaboración.
· Las pasiones.
· Nuestro ambiente.
· Confianza.
· Sociedad.
· Rellenar espacios.
· Enriquecer sus alrededores.
· Riesgo.
· Juntos.
Resumir estas asociaciones a través de tres filosofías clave:
· El atractivo y relatability.
· Credibilidad.
· Viabilidad.
Poniendo en práctica las filosofías:
· Planificación para el éxito.
· Ponte la gorra negocio adelante.
· Mantener negocio magra y rentable.
Claves para una exitosa estrategia de negocios:
· Organización – los resultados del plan de priorización, todos deben estar en la misma página.
· Disciplina – resultado objetivo, las limitaciones de recursos.
· Eficiencia – ámbito de negocio inteligente y resultado final, evitando los conflictos personales.
¿Cómo va a ir sobre la planificación de crowdfunding éxito?
· Su proyecto empresarial.
· Financiación de su iniciativa.
· Su campaña.
Su plan debe cubrir:
· Producción y el plan.
· Presupuesto para el arranque y costes en curso.
· Línea de tiempo.
· Marketing y plan de campaña.
Su negocio o proyecto necesidades
INTELIGENTE
· Específica – ¿cuál es su objetivo?
· Medible – hitos del plan antes de costes de planificación.
· Asignable – ¿cuál es su papel?
· Realista – vet su producto antes de lanzar.
· Oportuna – fijarse plazo y trabajar para alcanzarla.
Financiación de su iniciativa
· Planificar sus objetivos y costes teóricos con la mayor precisión posible para evitar cualquier sorpresa por la elaboración de un presupuesto:
o Lista de todos los gastos posibles.
O Haga su investigación.
o amortiguar sí mismo en caso de que surja inesperado.
o Considerar y prepararse para lo peor.
Sus necesidades de campaña
Planificación.
Página.
Construcción de redes.
Lanzamiento.
Cosas que necesitará
· Una red de apoyo.
· Estrategia de marketing robusta.
· El 500% de dedicación y duro.
Elementos de una página del proyecto
· Contar su historia.
· El perfeccionamiento de su mensaje.
· Sus recompensas de aficionados.
· La comunicación con sus seguidores.
Consejos para la promoción de su página
· La comunicación es clave.
· No se tech. jerga.
· Redes sociales.
· El tiempo de lanzamiento y actualizaciones.
· Entretenido contenido.
· Prueba social.
· Evaluación antes de lanzar.
· Host evento- y tiene ordenador portátil donde la gente puede firmar durante el evento.
· Red de soporte.
· Asegúrese de que el proyecto es un éxito antes de ir a los medios de comunicación.
· Incluir la URL de la página del proyecto.
Terminando
· Público específico,
· Narración convincente.
· Intersección o las ideas extravagantes.
· Auténtico.
ZAAR
Las grandes ideas financiados.
Karl Grech
Gerente
plataforma de crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR operado por PEI Ltd.
Centro para el Emprendimiento y la incubación de empresas, Dar Guzeppi Zahra, Universidad de Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM TakeOff – ZAAR
Nu catetan di posting blog ieu anu disusun solely salaku titik ngawangkong. Maranehna saukur catetan informal mah nyandak salila ngobrol / kuliah mah dihadiran nu dikirimkeun oral. Dina panempoan ieu kasebut nyaéta dimungkinkeun nu unsur substantive konci nya éta dikirimkeun oral salila ngobrol / kuliah teu kaasup post blog ieu. Sabab pembaca tina post blog ieu disarankan pikeun neangan konfirmasi tina pernyataan dijieun dieu ti panulis / dosen / jalma méré omongan / kuliah.
Great pamanggih ka waragad
Ngobrol ku: Michael Zarb, Stephanie Bonnici jeung Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Hiji naluri pikeun tumuwuh.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
gagasan Great dibiayaan.

Home


What is crowdfunding?
gagasan gede ZAAR- dibiayaan.
Kalolobaan tipe ilahar crowdfunding
· Peer-to-peer lending. balaréa lends duit ka pausahaan jeung pamahaman anu duit bakal repaid jeung dipikaresep.
· Equity crowdfunding – Sale tina stake di bisnis ka sajumlah investor di mulang pikeun investasi.
· Refunds / dumasar tutulung crowdfunding – e.g. dipaké ku organisasi LSM urang / Sukarela.
Naha Crowdfunding?
Di sagigireun raising dana:
· Buktina tina konsép.
· Validasi Awal tina ide maranéhanana.
· Jalan narima pre-ordo ti konsumén poténsial, nu ogé AIDS cashflow.
Persiapan di nulungan anjeun meunang Crowdfunded
Naon datang ka pikiran lamun anjeun boga ‘crowdfunding’?
· Community.
· Kolaborasi.
· Karep.
· Lingkungan urang.
· Amanah.
· Society.
· Dieusikan sela.
· Enriching sakuliling.
· Risk.
· Babarengan.
Summarise asosiasi ieu ngaliwatan tilu philosophies konci:
· Daya tarik jeung relatability.
· Kredibilitas.
· Viability.
Putting nu philosophies kana prakték:
· Planning for keur ayaan.
· Pasang hat bisnis Anjeun dina.
· Jieun bisnis lean jeung nguntungkeun.
Kenop ka strategi bisnis suksés:
· Organisasi – hasil rencana prioritizing, dulur kudu dina kaca sarua.
· Disiplin – hasil target, konstrain sumberdaya.
· Kekecapan – lingkup bisnis pinter jeung hasil ahir, Ngahindarkeun bentrok pribadi.
Kumaha anjeun bakal indit ngeunaan rarancang pikeun crowdfunding suksés?
· Proyék bisnis Anjeun.
· Pembiayaan prakarsa Anjeun.
· Kampanye anjeun.
rencana Anjeun kudu nutupan:
· Produksi jeung rencana.
· Anggaran keur mimiti-up jeung waragad lumangsung.
· Gariswanci.
· Marketing jeung rencana kampanye.
bisnis atawa proyék kaperluan anjeun
pinter
· Spésifik – naon Tujuan anjeun?
· Ukuran – rencana milestones saméméh waragad tata.
· Assignable – naon peran anjeun?
· Realistis – vet produk Anjeun saencan launching.
· Timely – diatur sorangan deadline jeung digawe ka arah eta.
Pembiayaan prakarsa Anjeun
· Rencana gol target jeung waragad salaku akurat mungkin pikeun nyegah kejutan wae ku gawe kaluar anggaran hiji:
o Daptar sadaya expenses mungkin.
o Ulah panalungtikan Anjeun.
o cushion diri bisi teu kaduga timbul.
o Pertimbangkeun jeung nyiapkeun pikeun awon.
kaperluan kampanye anjeun
Tata.
Page.
Gedong jaringan.
Launching.
Hal Anjeun bakal kudu
· A jaringan pangrojong.
· Tahan strategi marketing.
· Anjeun 500% kumawula jeung drive.
Unsur kaca proyék
· Nétélakeun carita Anjeun.
· Perfecting talatah Anjeun.
· Ganjaran ngarojong anjeun ‘.
· Komunikasi sareng ngarojong Anjeun.
Tips for promosi kaca Anjeun
· Komunikasi mangrupakeun konci.
· No tech. jargon.
· Sosial jaringan.
· Timing pikeun peluncuran jeung apdet.
· Entertaining eusi.
· Bukti Sosial.
· Eupan Balik saméméh launching.
· Inangna event- jeung boga laptop mana urang bisa asup salila acara.
· Jaringan Rojongan.
· Pastikeun proyék nyaéta kasuksésan saméméh bade média.
· Antarana URL kaca proyék.
wrapping Nepi
· Panongton spésifik,
· Compelling storytelling.
· Intersecting atawa gagasan wacky.
· Otentik.
ZAAR
gagasan Great dibiayaan.
Karl Grech
pingpinan
platform Crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR dioperasikeun ku Pei Ltd.
Centre for kewirausahaan & inkubasi bisnis, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM takeoff – Zaar
maelezo katika post hii blog walikuwa tayari tu kama kuzungumza pointi. Wao ni tu maelezo rasmi Mimi alichukua wakati wa majadiliano / hotuba nilihudhuria kwamba alitolewa kwa mdomo. Kwa mtazamo huu inawezekana kwamba ufunguo makubwa mambo ambayo walikuwa mikononi kwa mdomo wakati wa majadiliano / hotuba ni pamoja na katika post hii blog. Kwa sababu hiyo wasomaji wa hii blog post wanashauriwa kutafuta uthibitisho wa kauli zilizotolewa humu kutoka kwa mwandishi / mhadhiri / mtu akitoa hotuba / hotuba.
Kubwa Idea kwa Funding
Majadiliano na: Michael Zarb, Stephanie Bonnici na Karl Grech
Novemba 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Instinct kwa ukuaji wa uchumi.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Kubwa mawazo kufadhiliwa.

Home


crowdfunding ni nini?
ZAAR- mawazo kubwa kufadhiliwa.
aina ya kawaida ya crowdfunding
· Peer-to-rika mikopo. umati wa watu lends fedha kwa kampuni kwa kuelewa kwamba fedha atalipwa na riba.
· Equity crowdfunding – Mauzo ya hisa katika biashara kwa idadi ya wawekezaji katika kurudi kwa ajili ya uwekezaji.
· Kurejeshewa / mchango msingi crowdfunding – km kutumiwa na mashirika NGO / Hiari.
Kwa nini Crowdfunding?
Licha ya kuongeza fedha:
· Ushahidi wa dhana.
· Mapema uthibitisho wa mawazo yao.
· Njia ya kupokea kabla ya amri kutoka wateja, ambayo pia husaidia cashflow.
Maandalizi katika kusaidia kupata crowdfunded
Nini inakuja akilini wakati una ‘crowdfunding’?
· Jumuiya.
· Ushirikiano.
· Passions.
· Mazingira yetu.
· Trust.
· Society.
· Filling mapungufu.
· Enriching mazingira.
· Hatari.
· Pamoja.
Toa muhtasari vyama hivi kupitia falsafa tatu muhimu:
· Mvuto na relatability.
· Uaminifu.
· Uwezekano.
Kuweka falsafa katika vitendo:
· Mipango kwa ajili ya mafanikio.
· Weka biashara yako kofia juu.
· Kuweka biashara konda na faida.
Funguo za biashara mkakati mafanikio:
· Organisation – mpango kipaumbele matokeo, kila mtu lazima kuwa katika ukurasa huo huo.
· Nidhamu – Lengo matokeo, matatizo ya rasilimali.
· Ufanisi – smart wigo wa biashara na matokeo ya mwisho, kuepuka migogoro binafsi.
Jinsi gani wewe kwenda kuhusu kupanga mipango ya crowdfunding mafanikio?
· Biashara yako mradi.
· Fedha mpango wako.
· Kampeni yako.
Mpango wako lazima cover:
· Uzalishaji na mpango.
· Bajeti kwa ajili ya kuanza-up na gharama unaoendelea.
· Timeline.
· Masoko na mpango kabambe wa kampeni.
biashara au mradi wako mahitaji
SMART
· Maalum – ni nini lengo lako?
· Yanayopimika – mpango milstenarna kabla gharama ya kupanga.
· Assignable – ni nini jukumu lako?
· Kweli – daktari bidhaa yako kabla ya uzinduzi wa.
· Tid – kuweka mwenyewe tarehe ya mwisho na kufanya kazi kuelekea yake.
Kugharimia mpango yako
· Panga Lengo malengo yako na gharama kwa usahihi kadri iwezekanavyo ili kuepuka mshangao wowote kwa kufanya kazi nje ya bajeti:
o Orodha ya gharama zote iwezekanavyo.
o Kufanya utafiti wako.
o mto mwenyewe katika kesi ya inatokana isiyotarajiwa.
o Fikiria na kujiandaa kwa ajili ya mabaya.
mahitaji yako kampeni
Mipango.
Kwanza.
Ujenzi wa mitandao.
Uzinduzi.
Mambo itabidi
· Msaada wa mtandao.
· Robust mkakati wa masoko.
· Yako 500% kujitolea na gari.
Mambo ya ukurasa wa mradi
· Akielezea hadithi yako.
· Tukitimiza ujumbe wako.
· Wafuasi wako ‘tuzo.
· Kuwasiliana na wafuasi wako.
Tips kwa ajili ya kukuza ukurasa wako
· Mawasiliano ni muhimu.
· Hakuna tech. jargon.
· Mitandao ya kijamii.
· Majira ajili ya uzinduzi na updates.
· Yaliyomo Entertaining.
· Ushahidi wa Jamii.
· Maoni kabla ya uzinduzi wa.
· Jeshi tukio- na kuwa mbali ambapo watu wanaweza kusaini wakati wa tukio hilo.
· Support mtandao.
· Kuhakikisha mradi ni mafanikio kabla ya kwenda vyombo vya habari.
· Ni pamoja na URL ukurasa wa mradi.
wrapping Up
· Watazamaji maalum,
· Kulazimisha kusimulia hadithi.
· Hupishana au mawazo wacky.
· Halisi.
Zaar
Kubwa mawazo kufadhiliwa.
Karl Grech
meneja
Crowdfunding jukwaa.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar kuendeshwa na PEI Ltd
Centre for Entrepreneurship & biashara incubation, Dar Guzeppi Zahra, Chuo Kikuu cha Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM TakeOff – Zaar
Innehållet i det här blogginlägget framställdes enbart samtalsämnen. De är bara informella anteckningar jag tog under samtalet / föreläsning jag deltog som muntligt. Mot bakgrund av detta är det möjligt att nyckelbeståndsdelarna som levererades muntligt under samtalet / föreläsning inte ingår i detta blogginlägg. Därför läsare av detta blogginlägg uppmanas att söka bekräftelse av uttalanden häri från författaren / föreläsare / person ger samtalet / föreläsning.
Bra idé att finansiering
Diskussion av: Michael Zarb, Stephanie Bonnici och Karl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
En instinkt för tillväxt.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Stora idéer finansieras.

Home


Vad är crowdfunding?
ZAAR- bra idéer finansieras.
De vanligaste typerna av crowdfunding
· Peer-to-peer utlåning. Publiken lånar ut pengar till ett företag under förutsättning att pengarna kommer att återbetalas med ränta.
· Aktie crowdfunding – Försäljning av andelar i ett företag till ett antal investerare i utbyte mot investeringar.
· Återbetalningar / donation baserad crowdfunding – t.ex. används av icke-statliga organisationer / frivilligorganisationer.
Varför Crowdfunding?
Förutom att samla in pengar:
· Bevis på koncept.
· I början validering av sin idé.
· Sätt att ta emot förbeställningar från potentiella kunder, som också hjälpmedel kassaflödet.
Förberedelser för att hjälpa dig att få Crowdfunded
Vad kommer att tänka på när du har “”crowdfunding””?
· Gemenskapen.
· Samarbete.
· Passions.
· Vår miljö.
· Tillit.
· Society.
· Fylla luckorna.
· Berika omgivningar.
· Risk.
· Tillsammans.
Sammanfatta dessa föreningar genom tre viktiga filosofier:
· Attraktivitet och relatability.
· Trovärdighet.
· Livskraft.
Att sätta filosofier i praktiken:
· Planering för framgång.
· Sätt ditt företag hatten.
· Håll företag mager och lönsam.
Nycklarna till en framgångsrik affärsstrategi:
· Organisation – planen prioriterings resultat, måste alla vara på samma sida.
· Disciplin – mål utfall, resursbegränsningar.
· Effektivitet – smarta verksamhetsområde och slutresultatet, undvika personliga konflikter.
Hur kommer du att gå om planering för framgångsrik crowdfunding?
· Din affärsprojekt.
· Finansiering ditt initiativ.
· Din kampanj.
Din plan bör omfatta:
· Produktionen och planen.
· Budgeten för uppstart och löpande kostnader.
· Tidslinjen.
· Marknadsföring och kampanjplan.
Ditt företag eller projektets behov
SMART
· Specifik – vad är ditt mål?
· Mätbara – planen milstolpar före planeringskostnader.
· Tilldelnings – vad är din roll?
· Realistiskt – vet din produkt innan du startar.
· Rätt tid – ställa dig själv deadline och arbeta mot det.
Finansiering av ditt initiativ
· Planera dina mål mål och kostnader så noggrant som möjligt för att undvika överraskningar genom att arbeta ut en budget:
O-lista alla eventuella kostnader.
o Gör din forskning.
o Cushion själv vid oväntad uppstår.
o Tänk på och förbereda sig för det värsta.
Kampanj behov
Planera.
Sida.
Nätverksbyggande.
Dra igång.
Saker du behöver
· Ett stödnätverk.
· Robust marknadsföringsstrategi.
· Din 500% engagemang och drivkraft.
Delar av en projektsida
· Berätta din historia.
· Fullända ditt meddelande.
· Dina supporter belöningar.
· Kommunicera med dina supportrar.
Tips för att främja din sida
· Kommunikation är nyckeln.
· Ingen tech. jargong.
· Sociala nätverk.
· Tidpunkt för lansering och uppdateringar.
· Underhållande innehåll.
· Socialt bevis.
· Feedback innan du startar.
· Värdhändelse och har laptop där människor kan logga under evenemanget.
· Stöd nätverk.
· Se till att projektet är en framgång innan du går till media.
· Ta projektsidan webbadress.
Avslutar
· Specifik målgrupp,
· Övertygande berättande.
· Skärande eller galna idéer.
· Autentiska.
Zaar
Stora idéer finansieras.
Karl Grech
Chef
Crowdfunding plattform.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar drivs av PEI Ltd.
Centrum för entreprenörskap och företagskuvöser, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM суқут – ZAAR
Дар ёддошт дар ин мансаби блог танҳо бандҳои гап тайёр карда шуданд. Онҳо фақат дар ёддоштҳои ѓайрирасмї ман зимни суҳбат / лексияи ман иштирок ки шифоњї дастгир шудааст гирифта мешавад. Бо дарназардошти ин мумкин аст, ки унсурҳои асосии моҳиятии, ки шифоњї дар давоми суҳбат / лексияи супурда шудаанд, дар ин мансаби блог дохил карда намешавад. Аз ин рӯ хонандагони ин мансаби блог Тавсия ба ҷустуҷӯ тасдиқи гуфтаҳои модда аз муаллиф / лектор / шахс додани нутқи / лексияи дод.
Андешаи бузург ба маблағгузории
Нутқи: Майкл Zarb, Стефани Bonnici ва Карл Grech
Ноябри соли 2015.
Майкл + Стефани – Грант Торнтон Малта
Карл – ZAAR (P.E.I Ltd).
Грант Торнтон
Як инстинкт барои рушди.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
идеяҳои бузург маблағгузорӣ карда мешавад.

Home


crowdfunding чӣ гуна аст?
ғояҳои бузурги ZAAR- маблағгузорӣ карда мешавад.
Аксари намудҳои ягонаи crowdfunding
· Њамсол ба њамсол-ба-ѕарзњ. Анбӯҳи яки пул ба як ширкати, бо ақл, ки пул мешавад бо фоидааш баргардонида шавад.
· Баробарӣ crowdfunding – фурӯши ҳисса дар як бизнес ба миќдори сармоягузорони дар ивази сармоягузорӣ.
· Баргардонидани / хайрия дар асоси crowdfunding – мисол: истифода бурда аз ҷониби ташкилотҳои ихтиёрӣ / СҒД.
Чаро Crowdfunding?
Ғайр аз ин маблағҳо:
· Исботи консепсияи.
· Тасдиќи барвақт аз андешаи худ.
· Роҳи гирифтани пеш аз фармоиш аз муштариёни эҳтимолӣ, ки он низ аз тачҳизоти cashflow.
Омода кӯмак ба шумо даст Crowdfunded
Чӣ ба хотир меояд, вақте ки шумо ‘crowdfunding?
· Community.
· Њамкорї.
· Ҳаваси.
· Муҳити мо.
· Эътимод.
· Ҷомеаи.
· Холигиҳои пур.
· Ѓанї атрофиёни.
· Хавф.
· Якҷоя.
Summarise ин ассотсиатсияҳо ба воситаи се фалсафаи асосии:
· Љолибият ва relatability.
· Эътимоди.
· Муассирии.
Ворид кардани фалсафаи ба амал:
· Банақшагирии барои муваффақияти.
· Гузошта кулоҳ бизнеси худ дар бораи.
· Бизнес лоғар ва фоиданок нигоҳ доред.
Калидҳои ба стратегияи муваффақи бизнес:
· Созмони – натиљањои нақшаи додани афзалият, ҳама бояд дар саҳифаи ҳамон бошад.
· Ба интизоми – натиљаи мақсаднок, мањдудияти захирањо.
· Сарфакоронаи – миқёс бизнес интеллектуалӣ ва натиҷаи охири, дурӣ муноқишаҳои шахсӣ.
Чӣ тавр шумо дар бораи нақшаи барои crowdfunding муваффақ мераванд?
· Лоиҳаи бизнес шумо.
· Маблағгузории ташаббуси худ.
· Маъракаи шумо.
Нақшаи шумо бояд фаро гирад:
· Истеҳсолӣ ва нақшаи.
· Буљети барои оғози-то ва хароҷоти ҷорӣ.
· Давомнокӣ.
· Маркетинг ва нақшаи маъракаи.
бизнес ё лоиҳа талаботи шумо
SMART
· Мушаххас – чӣ мақсади шумо?
· Measurable – нақшаи марҳилаҳои пеш аз хароҷоти банақшагирии.
· Assignable – чӣ нақши ту чист?
· Воқеӣ – мутолеъаи маҳсулоти худро пеш аз оғози.
· Сариваќтии – танзим худ мўњлати ва кор ба он.
Маблағгузории ташаббуси худ
· Нақша ҳадафҳои мақсаднок ва хароҷоти худро ба қадри имкон аниқ бо мақсади канорагирӣ аз лањзањои бо кор берун аз буҷет:
Эй рӯйхат ҳамаи хароҷоти имконпазир.
Эй Оё тадқиқот шумо.
Эй худ дар сурати ногаҳонӣ миён болине.
Эй дида бароем ва омода барои бадтарин.
эњтиёљоти маъракаи Шумо
Банақшагирӣ.
Page.
Сохтмони шабакаҳои.
Ба кор шурӯънамоии.
Чизро ба шумо лозим аст
· A шабакаи дастгирии.
· Стратегияи маркетинг боэътимод.
· Шумо 500% фидокорӣ ва гардонандаи.
Унсурҳои як саҳифаи лоиҳа
· Нақл достони кунед.
· Такмили Паёми худро нависед.
· Худо мукофоташонро ба тарафдорони шумо ‘.
· Муошират бо тарафдорони худ.
Маслиҳатҳо барои мусоидат ба саҳифаи худ
· Коммуникатсионӣ асосӣ дар он аст.
· Не бозмедорад. жаргон.
· Шабакаҳои иҷтимоӣ.
· Вақт барои шурўъ ва навсозиҳо.
· Маводи фароғатӣ.
· Исботи иҷтимоӣ.
· Алоқа пеш аз оғози.
· Event- ќабулкунанда ва ноутбук, ки одамон метавонанд дар давоми ин чорабинӣ ба имзо мерасонад.
· Шабакаи Дастгирии.
· Ҳосил муваффақияти лоиҳа пеш аз рафтан ба воситаҳои ахбори омма аст.
· Ворид намудани URL саҳифаи лоиҳа.
Печондани Up
· Шунавандагони махсус,
· Storytelling раднопазир.
· Intersecting ё ақидаҳои wacky.
· Аслӣ.
ZAAR
идеяҳои бузург маблағгузорӣ карда мешавад.
Карл Grech
Manager
платформаи Crowdfunding.
Д: [email protected]
Мард: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR фаъолият аз тарафи ТКМЗ Ltd.
Маркази соҳибкорӣ & исоб соҳибкорӣ, дорул Guzeppi Заҳро, Донишгоҳи Малта, Msida MSD 2080, Малта

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM புறப்பட – ZAAR
இந்த வலைப்பதிவை குறிப்புகள் பேசி புள்ளிகள் என முற்றிலும் தயாராக இருந்தனர். அவர்கள் நான் என்று வாய்வழியாக பட்டுவாடா செய்யப்பட்டது கலந்து பேச்சு / பேருரையின் போது எடுத்து வெறுமனே முறைசாரா குறிப்புகள் உள்ளன. இந்த பார்வையில் அது பேச்சு / பேருரையின் போது வாய்வழியாக ஒப்படைக்கப்பட்டதை முக்கிய கணிசமான முறையில் கூறுகளை இந்த வலைப்பதிவை சேர்க்கப்படவில்லை என்று சாத்தியம். எனவே இந்த வலைப்பதிவை வாசகர்கள் பேச்சு / பாடமே ஆசிரியர் / விரிவுரையாளர் / நபர் மிருந்து கொடுத்த அறிக்கைகளில் உறுதி செய்வதற்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
நிதி கிரேட் ஐடியா
மூலம் பேச்சு: மைக்கேல் Zarb, ஸ்டீபன் Bonnici மற்றும் கார்ல் Grech
நவம்பர் 2015.
மைக்கேல் + ஸ்டீபன் – கிராண்ட் தார்ன்டன் மால்டா
கார்ல் – ZAAR (P.E.I லிமிடெட்).
கிராண்ட் தார்ன்டன்
வளர்ச்சி ஒரு உள்ளுணர்வு.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
பெரும் கருத்துக்கள் நிதியுதவி.

Home


விதைகளில் என்ன?
ZAAR- பெரிய சிந்தனைகளை நிதியுதவி.
விதைகளில் மிகவும் பொதுவான வகையான
· பீர்-to-peer கடன். கூட்டத்தில் பணம் வட்டி திருப்பி என்று புரிந்து கொண்டு ஒரு நிறுவனம் பணம் வழங்குகிறார்.
· ஈக்விட்டி விதைகளில் – முதலீட்டு ஈடாக, முதலீட்டாளர்கள் பல ஒரு வணிக ஒரு பங்கு விற்பனை.
· பணத்தை திருப்பி / நன்கொடை சார்ந்த crowdfunding – எ.கா. அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் / தன்னார்வ நிறுவனங்கள் மூலம் பயன்படுத்தப்படும்.
ஏன் Crowdfunding,?
நிதி திரட்டும் தவிர:
· கருத்து சான்றாக.
· தங்கள் யோசனை ஆரம்ப சரிபார்த்தல்.
· மேலும் பணப்புழக்கத்துடன் உதவி இது வாடிக்கையாளர்கள், இருந்து முன் உத்தரவுகளை பெற்று வே.
உதவி தயாரிப்பு நீங்கள் Crowdfunded கிடைக்கும்
நீங்கள் ‘விதைகளில்’ போது என்ன ஞாபகத்திற்கு வருகிறது?
· சமூகம்.
· இணைந்து.
· உணர்ச்சியே.
· நமது சூழலில்.
· அறக்கட்டளை.
· சமூகம்.
· நிரப்புதல் இடைவெளிகளை.
· சூழலில் மெருகூட்டுங்கள்.
· ஆபத்து.
· ஒன்றாக.
மூன்று முக்கிய தத்துவங்கள் மூலம் இந்த அமைப்புகள் Summarise:
· கவர்ச்சி மற்றும் relatability.
· நம்பகத்தன்மை.
· நிலைப்புத்திறன்.
நடைமுறையில் தத்துவங்கள் போடுவதை:
· வெற்றி திட்டமிடல்.
· உங்கள் வணிக தொப்பி வைத்து.
· வணிக ஒல்லியான மற்றும் லாபம் வைத்து.
ஒரு வெற்றிகரமான வணிக உத்தி கீஸ்:
· அமைப்பு – திட்டம் முன்னுரிமை விளைவுகளை, அனைவருக்கும் ஒரே பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும்.
· ஒழுக்கம் – இலக்கு விளைவு, ஆதார தடைகள்.
· திறன் – ஸ்மார்ட் வணிக நோக்கம் மற்றும் இறுதி விளைவாக, தனிப்பட்ட மோதல் தவிர்ப்பு.
எப்படி நீங்கள் வெற்றிகரமாக விதைகளில் க்கான திட்டம் பற்றி போக வேண்டும்?
· உங்கள் வணிக திட்டம்.
· உங்கள் முயற்சியை நிதி.
· உங்கள் பிரச்சார.
உங்கள் திட்டம் மறைக்க வேண்டும்:
· உற்பத்தி மற்றும் திட்டம்.
· தொடக்க மற்றும் தற்போதைய செலவுகள் பட்ஜெட்.
· காலக்கெடு.
· சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் பிரச்சார திட்டம்.
உங்கள் வணிக அல்லது திட்டம் தேவைகளை
ஸ்மார்ட்
· குறிப்பிட்ட – உங்கள் நோக்கம் என்ன?
· அளவிடக்கூடிய – திட்டமிடல் செலவுகள் முன் திட்டம் மைல்கற்கள்.
· காரணமாக – உங்கள் பங்கு என்ன?
· தத்ரூபமான – வெட் வெளியீட்டிற்கு முன் உங்கள் தயாரிப்பு.
· உரிய நேரத்தில் – அதை நோக்கி வேலை உங்களை காலக்கெடுவை அமைக்க மற்றும்.
உங்கள் முயற்சியை நிதி
· ஒரு பட்ஜெட் உழைக்கும் எந்த ஆச்சரியங்கள் தவிர்க்க முடிந்தவரை துல்லியமாக உங்கள் இலக்கு இலக்குகளை மற்றும் செலவுகள் திட்டம்:
ஓ சாத்தியமான அனைத்து செலவுகள் பட்டியலிட.
ஓ, உங்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய.
ஓ எதிர்பாராத எழுகிறது வழக்கில் உங்களை குஷன்.
ஓ கருத்தில் மோசமான தயார்.
உங்கள் பிரச்சார தேவைகளை
திட்டமிடல்.
பக்கம்.
நெட்வொர்க்குகள் கட்டிடம்.
வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது.
நீங்கள் வேண்டும் விஷயங்கள்
· ஒரு ஆதரவு நெட்வொர்க்.
· வலுவான மார்க்கெட்டிங் உத்தி.
· உங்கள் 500% அர்ப்பணிப்பு மற்றும் இயக்கி.
ஒரு திட்டம் பக்கம் கூறுகள்
· உங்கள் கதை சொல்லல்.
· உங்கள் செய்தியை கச்சிதமாக.
· உங்கள் ஆதரவாளர்கள் ‘வெகுமதிகளை.
· உங்கள் ஆதரவாளர்கள் தொடர்பு.
உங்கள் பக்கம் ஊக்குவித்து குறிப்புகள்
· தொடர்பாடல் முக்கிய உள்ளது.
· எந்த தொழில்நுட்ப. வாசகங்கள்.
· சமுக வலைத்தளங்கள்.
· வெளியீட்டு மற்றும் மேம்படுத்தல்கள் நேரம்.
· பொழுதுபோக்கு உள்ளடக்கம்.
· சமூக ஆதாரம்.
· துவக்குவதற்கு முன் கருத்து.
· புரவலன் event- மற்றும் மக்கள் நிகழ்வின் போது உள்நுழையும் மடிக்கணினி வேண்டும்.
· ஆதரவு நெட்வொர்க்.
· உறுதி திட்டம் ஊடக செல்லும் முன் ஒரு வெற்றி உறுதி.
· திட்ட பக்கம் URL ஐச்.
போர்த்தி
· குறிப்பிட்ட பார்வையாளர்கள்,
· நிர்ப்பந்திக்கவல்ல கதைசொல்லல்.
· வெட்டுகிறது அல்லது அதுபோன்ற கருத்துக்கள்.
· உண்மையான.
ZAAR
பெரும் கருத்துக்கள் நிதியுதவி.
கார்ல் Grech
மேலாளர்
Crowdfunding, மேடையில்.
மின்: [email protected]
எம்: +356 7905 0478
டி: +356 2340 3982

Home


ZAAR, PEI லிமிடெட் இயக்குகிறது
தொழில் முனைவு மற்றும் வியாபாரக் காப்பு, தார் Guzeppi சஹ்ரா, மால்டா பல்கலைக்கழகத்தில் மையம், Msida செய்தமை 2080, மால்டா

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UoM టేకాఫ్ – ZAAR
ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ లో నోట్స్ విశేషాలు ని పూర్తిగా తయారు చేస్తారు. వారు నేను ఆ మౌఖికంగా పంపిణీ చదువుకుంది చర్చ / ఉపన్యాసం సమయంలో పట్టింది కేవలం అనధికారిక స్వరాలే. దీని దృష్ట్యా చర్చ / ఉపన్యాసం సమయంలో మౌఖికంగా పంపిణీ చేయబడ్డాయి ఆ కీ యదార్థమైన అంశాలు ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ లో చేర్చని అవకాశం ఉంది. అందువలన ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ యొక్క పాఠకులు చర్చ / ఉపన్యాసం ఇవ్వడం రచయిత / లెక్చరర్ / వ్యక్తి నుండి ఇక్కడ చేసిన ప్రకటనలలో నిర్ధారణ కోరుకుంటారు సూచించారు.
నిధులు గ్రేట్ ఐడియా
చర్చ: మైఖేల్ Zarb, స్టెఫానీ Bonnici మరియు కార్ల్ గ్రీచ్
నవంబర్ 2015.
మైఖేల్ + స్టెఫానీ – గ్రాంట్ తోర్న్టన్ మాల్టా
కార్ల్ – ZAAR (P.E.I లిమిటెడ్).
గ్రాంట్ తోర్న్టన్
అభివృద్ధి కోసం ఒక స్వభావం.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
గ్రేట్ ఆలోచనలు నిధులు.

Home


crowdfunding ఏమిటి?
ZAAR- గొప్ప ఆలోచనలు నిధులు.
crowdfunding సాధారణ రకాలు
· పీర్-టు-పీర్ రుణ. ప్రేక్షకులు డబ్బు వడ్డీతో తిరిగి చెల్లించాల్సిన ఆ అవగాహన తో ఒక కంపెనీ డబ్బు ఇస్తుంది.
· ఈక్విటీ crowdfunding – పెట్టుబడి ప్రతిఫలంగా పెట్టుబడిదారుల సంఖ్య ఒక వ్యాపార వాటా విక్రయం.
· వాపసు / విరాళం ఆధారిత crowdfunding – ఉదా: NGO యొక్క / స్వచ్ఛంద సంస్ధలు ఉపయోగించారు.
ఎందుకు Crowdfunding?
నిధులు పెంచడం పాటు:
· సాధ్యాసాధ్యాల నిరూపణ.
· తమ ఆలోచన గురించి ముందస్తు ధ్రువీకరణ.
· కూడా ప్రవాహం సహాయపడుతుంది ఇది సంభావ్య వినియోగదారులు ముందుగా ఆర్డర్లు అందుకుంటున్న వే.
సహాయం తయారీ మీరు Crowdfunded పొందండి
మీరు crowdfunding ‘కలిగి ఏమి చూసుకొని వస్తుంది?
· సంఘం.
· సహకారం.
· ఆవేశాలను.
· మా వాతావరణం.
· ట్రస్ట్.
· సొసైటీ.
· నింపే లోపాలను.
· పరిసరాలు చేర్చి.
· ప్రమాదం.
· కలిసి.
మూడు కీలక తత్వాలు ద్వారా ఈ సంఘాలు Summarise:
· ఆకర్షణీయత మరియు relatability.
· విశ్వసనీయత.
· చెల్లుబాటు.
ఆచరణలో తత్వాలు పుటింగ్:
విజయానికి ప్లానింగ్.
· మీ వ్యాపార టోపీ ఉంచండి.
· వ్యాపార లీన్ మరియు లాభదాయకమైన ఉంచండి.
ఒక విజయవంతమైన వ్యాపార వ్యూహం కీస్:
· ఆర్గనైజేషన్ – ప్రణాళిక ప్రాధాన్యతలపై ఫలితాలను, ప్రతి ఒక్కరూ ఒకే పేజీలో ఉండాలి.
· క్రమశిక్షణ – లక్ష్యాన్ని ఫలితం, వనరుల.
· సమర్థత – స్మార్ట్ వ్యాపార పరిధిని మరియు ముగింపు ఫలితంగా, వ్యక్తిగత విభేదాలు తప్పించుకోవడం.
ఎలా మీరు విజయవంతమైన crowdfunding కోసం ప్రణాళిక గురించి వెళ్తుంది?
· మీ వ్యాపార ప్రాజెక్ట్.
· మీ చొరవ పెట్టుబడి.
· మీ ప్రచారం.
మీ ప్లాన్ కవర్ చేయాలి:
· ఉత్పత్తి మరియు ప్రణాళిక.
· ప్రారంభ మరియు కొనసాగుతున్న ఖర్చులు బడ్జెట్.
· కాలక్రమం.
· మార్కెటింగ్ మరియు ప్రచారం ప్రణాళిక.
మీ వ్యాపార లేదా ప్రాజెక్ట్ అవసరాలకు
స్మార్ట్
· నిర్దిష్ట – మీ లక్ష్యం ఏమిటి?
· కొలవ – ప్రణాళిక వ్యయం ముందు ప్రణాళిక మైలురాళ్ళు.
· కేటాయించలేని – మీ పాత్ర ఏమిటి?
· యదార్థ – ప్రారంభించడం ముందు మీ ఉత్పత్తి వెట్.
· సకాలంలో – మీరే గడువు సెట్ మరియు కృషి.
మీ చొరవ ఫైనాన్సింగ్
· బడ్జెట్ ఎంతో కృషి ద్వారా ఏ ఆశ్చర్యకరమైన నివారించేందుకు ఖచ్చితంగా సాధ్యమైనంత మీ లక్ష్యం లక్ష్యాలను మరియు ఖర్చులు ప్లాన్:
ఓ సాధ్యమైన అన్ని ఖర్చులు జాబితా.
o మీ పరిశోధన చేయండి.
ఓ ఊహించని పుడుతుంది విషయంలో మీరే కుషన్.
ఓ పరిగణించండి మరియు చెత్త కోసం సిద్ధం.
మీ ప్రచారం అవసరాలకు
ప్రణాళిక.
పేజీ.
నెట్వర్క్లు బిల్డింగ్.
లాంచింగ్.
మీరు అవసరం విషయాలు
· ఒక మద్దతు నెట్వర్క్.
· దృడ మార్కెటింగ్ వ్యూహం.
· మీ 500% అంకితం మరియు డ్రైవ్.
ఒక ప్రాజెక్టు పేజీ యొక్క ఎలిమెంట్స్
· మీ కథ చెప్పడం.
· మీ సందేశాన్ని పరిపూర్ణత.
· మీ మద్దతుదారుల బహుమతులు.
· మీ మద్దతుదారులతో కమ్యూనికేట్.
మీ పేజీని ప్రచారం చేయడం కోసం చిట్కాలు
· కమ్యూనికేషన్ కీ.
· ఏ టెక్. పరిభాషలో.
· సామాజిక నెట్వర్క్స్.
· ప్రయోగ మరియు అప్డేట్ల కోసం సమయం.
· వినోదాత్మక కంటెంట్.
· సామాజిక రుజువు.
· ప్రారంభించడం ముందు అభిప్రాయం.
· హోస్ట్ సంఘటన మరియు ప్రజలు ఘటనలో ఇన్ చేయగల ల్యాప్టాప్.
· మద్దతు నెట్వర్క్.
· ఖచ్చితంగా ప్రాజెక్ట్ మీడియా ముందు విజయవంతం చేయండి.
· ప్రాజెక్టు పేజీ URL లో చేర్చండి.
చుట్టి వేయు
· నిర్దిష్ట ప్రేక్షకుల,
· నిర్బంధించే కధా.
· ఖండించుకోనుచున్నవో లేదా అసంబద్ధ ఆలోచనలు.
· ప్రామాణికమైన.
ZAAR
గ్రేట్ ఆలోచనలు నిధులు.
కార్ల్ గ్రీచ్
నిర్వాహకుడు
Crowdfunding వేదిక.
ఇ: [email protected]
M: +356 7905 0478
టి: +356 2340 3982

Home


ZAAR PEI లిమిటెడ్ చేత నిర్వహించబడుతున్న
ఎంట్రప్రెన్యూర్షిప్ & వ్యాపార పొదిగే, దార్ Guzeppi జహ్రా, మాల్టా విశ్వవిద్యాలయం సెంటర్ ఫర్ Msida MSD 2080, మాల్టా

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM บินขึ้น – Zaar
หมายเหตุในโพสต์บล็อกนี้ได้จัดทำขึ้น แต่เพียงผู้เดียวเป็นจุดพูด พวกเขาเป็นเพียงบันทึกทางการผมเอาในช่วง Talk / ฉันเข้าร่วมการบรรยายที่ถูกส่งมารับประทาน ในมุมมองนี้ก็เป็นไปได้ว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สำคัญที่ถูกส่งมารับประทานในช่วง Talk / บรรยายไม่รวมอยู่ในบล็อกโพสต์นี้ ดังนั้นผู้อ่านบล็อกโพสต์นี้จะได้รับคำแนะนำที่จะแสวงหาการยืนยันการทำงบในเอกสารฉบับนี้จากผู้เขียน / วิทยากร / ท่านให้พูดคุย / การบรรยาย
คิดที่ดีในการระดมทุน
พูดคุยโดย: ไมเคิ Zarb สเตฟานีและคาร์ลนิคิ Grech
พฤศจิกายน 2015
ไมเคิล + สเตฟานี – Grant Thornton มอลตา
คาร์ล – Zaar (P.E.I จำกัด )
Grant Thornton
สัญชาตญาณสำหรับการเจริญเติบโต
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
ความคิดที่ดีได้รับการสนับสนุน

Home


crowdfunding คืออะไร?
ZAAR- ความคิดที่ดีได้รับการสนับสนุน
ชนิดที่พบบ่อยที่สุดของ crowdfunding
· Peer-to-Peer การให้กู้ยืมเงิน ฝูงชนที่ยืมเงินไปให้ บริษัท ที่มีความเข้าใจว่าเงินที่จะชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย
· crowdfunding ทุน – ขายหุ้นในธุรกิจที่มีจำนวนของนักลงทุนในการตอบแทนสำหรับการลงทุน
·การคืนเงิน / บริจาคตาม crowdfunding – เช่น ใช้โดยองค์กรอาสาสมัคร / องค์กรพัฒนาเอกชน
ทำไม Crowdfunding?
นอกจากนี้การระดมเงินทุน:
·การพิสูจน์แนวคิด
·การตรวจสอบในช่วงต้นของความคิดของพวกเขา
·วิธีที่ได้รับการสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งยังช่วยกระแสเงินสด
การเตรียมความพร้อมในการช่วยให้คุณได้รับ Crowdfunded
สิ่งที่อยู่ในใจเมื่อคุณมี ‘crowdfunding’?
·ชุมชน
·การทำงานร่วมกัน
·ความรัก
· สภาพแวดล้อมของเรา.
·ความน่าเชื่อถือ
·สังคม
·การกรอกช่องว่าง
·สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์
·ความเสี่ยง
· ด้วยกัน.
สรุปสมาคมเหล่านี้ผ่านสามปรัชญาสำคัญ:
·ความน่าสนใจและ relatability
·ความน่าเชื่อถือ
·มีชีวิต
วางปรัชญาในการปฏิบัติ:
·การวางแผนสำหรับความสำเร็จ
·ใส่หมวกธุรกิจของคุณบน
·ให้ธุรกิจลีนและผลกำไร
กุญแจสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ:
·องค์การ – ผลแผนจัดลำดับความสำคัญที่ทุกคนจะต้องอยู่ในหน้าเดียวกัน
·วินัย – ผลเป้าหมายข้อ จำกัด ของทรัพยากร
·ประสิทธิภาพ – ขอบเขตธุรกิจสมาร์ทและผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งส่วนบุคคล
วิธีที่คุณจะไปเกี่ยวกับการวางแผนสำหรับการ crowdfunding ประสบความสำเร็จ?
·โครงการธุรกิจของคุณ
·การจัดหาเงินทุนความคิดริเริ่มของคุณ
·แคมเปญของคุณ
แผนของคุณควรจะครอบคลุม:
·การผลิตและแผน
·งบประมาณสำหรับการเริ่มต้นขึ้นและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
·เส้น
·การตลาดและการรณรงค์แผน
ของคุณความต้องการทางธุรกิจหรือโครงการ
ฉลาด
·โดยเฉพาะ – สิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของคุณหรือไม่
·สามารถวัดได้ – ความคืบหน้าแผนค่าใช้จ่ายก่อนการวางแผน
·ที่กำหนด – สิ่งที่เป็นบทบาทของคุณหรือไม่
·สมจริง – สัตวแพทย์ผลิตภัณฑ์ของคุณก่อนที่จะเปิด
·ทันเวลา – กำหนดเส้นตายตั้งตัวเองและการทำงานต่อมัน
การจัดหาเงินทุนความคิดริเริ่มของคุณ
·วางแผนเป้าหมายเป้าหมายของคุณและค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดใด ๆ โดยการทำงานออกงบประมาณ:
o รายชื่อค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ทั้งหมด
o การทำวิจัยของคุณ
o Cushion ตัวเองในกรณีที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
o การพิจารณาและเตรียมความพร้อมสำหรับที่เลวร้ายที่สุด
ความต้องการของแคมเปญของคุณ
การวางแผน.
หน้า.
การสร้างเครือข่าย
การเปิดตัว
สิ่งที่คุณจะต้อง
·เป็นเครือข่ายการสนับสนุน
·กลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง
·อุทิศ 500% และไดรฟ์ของคุณ
องค์ประกอบของหน้าโครงการ
·บอกเล่าเรื่องราวของคุณ
·เพอร์เฟข้อความของคุณ
·รางวัลผู้สนับสนุนของคุณ ‘
·การสื่อสารกับผู้สนับสนุนของคุณ
เคล็ดลับสำหรับการส่งเสริมหน้าเว็บของคุณ
·การสื่อสารเป็นสำคัญ
·ไม่มีเทคโนโลยี ศัพท์แสง
· สังคมออนไลน์.
·ระยะเวลาสำหรับการเปิดตัวและการปรับปรุง
·เนื้อหาความบันเทิง
·หลักฐานทางสังคม
·ผลตอบรับก่อนที่จะเปิด
· event- โฮสต์และมีแล็ปท็อปที่ผู้คนสามารถลงชื่อเข้าใช้ในระหว่างการแข่งขัน
·การสนับสนุนเครือข่าย
·ตรวจสอบให้แน่ใจโครงการคือความสำเร็จก่อนที่จะไปสื่อ
·รวม URL หน้าโครงการ
ห่อ
·ผู้ชมเฉพาะ
·การเล่าเรื่องที่น่าสนใจ
·ทางแยกหรือแปลกประหลาดความคิด
· แท้จริง.
Zaar
ความคิดที่ดีได้รับการสนับสนุน
คาร์ล Grech
ผู้จัดการ
แพลตฟอร์ม crowdfunding
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar ดำเนินการโดย PEI จำกัด
สำหรับผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและดาร์ Guzeppi Zahra มหาวิทยาลัยมอลตา Msida เอ็มเอส 2080 มอลตา

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM Takeoff – Zaar
Bu blog yazısı notlar konuşurken noktaları olarak sadece hazırlanmıştır. Onlar ben o ağızdan teslim edildi katıldığı tartışma / ders sırasında aldı sadece gayri notlardır. Bu bakışa göre konuşma / ders sırasında ağızdan teslim edildi kilit maddi unsurlar bu blog yazısı dahil değildir mümkündür. Bu nedenle, bu blog yazısı okuyucuları konuşma / ders veren yazar / konuşmacı / kişiden Burada yapılan açıklamalarda teyidini almaları tavsiye edilir.
Finansman Büyük Fikir
tarafından konuşun: Michael Zarb, Stephanie Bonnici ve Karl Grech
Kasım 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
büyüme için bir içgüdü.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Büyük fikirler finanse etti.

Home


crowdfunding nedir?
ZAAR- büyük fikirler finanse etti.
kitle fonlaması en yaygın tipleri
· Peer-to-Peer kredi. kalabalık para faizi ile geri ödenecektir anlayışı ile bir şirkete para kazandırıyor.
· Özkaynak crowdfunding – yatırımın karşılığında yatırımcı bir dizi bir iş bir hissesini satışı.
· İadeler / bağış tabanlı crowdfunding – örneğin STK / Gönüllü kuruluşlar tarafından kullanılır.
Neden verdikçe kitle fonlaması?
fon yanı sıra:
· Kavramın ispatı.
· Kendi fikrinin erken doğrulama.
· Ayrıca nakit akışı yardımları potansiyel müşterilerden gelen ön sipariş alma yolu.
yardımcı Hazırlık Crowdfunded olsun
Eğer ‘kitle fonlaması’ varsa ne akla geliyor?
· Toplum.
· İşbirliği.
· Tutkular.
· Çevremiz.
· Güven.
· Toplum.
· Dolum boşluklar.
· Çevreyi zenginleştirmek.
· Riski.
· Birlikte.
üç temel felsefeleri aracılığıyla bu dernekler özetleyin:
· Çekicilik ve Yönetmen,.
· Güvenilirlik.
· Canlılık.
uygulamaya felsefeler koymak:
· Başarı için planlama.
· İşinizi şapka koyun.
· Yalın ve karlı bir iş tutun.
Başarılı bir iş stratejisi Tuşları:
· Organizasyon – planı önceliklendirme sonuçları, herkes aynı sayfada olmalıdır.
· Disiplin – Hedef sonucu, kaynak kısıtlamaları.
· Verimlilik – kişisel çatışmaları önlemek akıllı iş kapsamı ve sonuçta.
Nasıl başarılı kitle fonlaması için planlama konusunda gidecek?
· İşletme projesi.
· Senin inisiyatif finansmanı.
· Kampanya.
Planın kapsamalıdır:
· Üretim ve plan.
· Start-up ve devam eden maliyetler için bütçe.
· Zaman çizelgesi.
· Pazarlama ve kampanya planı.
İşiniz veya proje ihtiyaçlarını
AKILLI
· Özel – amacınız nedir?
· Ölçülebilir – planlama maliyetleri önce planı kilometre taşları.
· Atanabilir – rolünüz nedir?
· Gerçekçi – başlatmadan önce ürün veteriner.
· Zamanında – Kendine tarih belirlemek ve buna yönelik çalışmalar.
senin inisiyatif Finansmanı
· Bir bütçe dışarı çalışarak herhangi sürprizlerden kaçınmak için mümkün olduğu kadar doğru hedef amaç ve maliyetleri planlayın:
o tüm olası giderleri listeleyin.
o araştırma yapın.
o beklenmedik doğar durumunda kendinizi Cushion.
o düşünün ve en kötü için hazırlamak.
Kampanya ihtiyaçları
Planlama.
Sayfa.
Ağların inşaatı.
Başlatma.
İhtiyacınız olacak şeyler
· Bir destek ağı.
· Sağlam bir pazarlama stratejisi.
· Kişisel% 500 özveri ve sürücü.
Bir proje sayfası Unsurları
· Hikayenizi anlatmak.
· Mesajınızı Perfecting.
· Kişisel destekçilerinin ödülleri.
· Senin taraftarları ile iletişim.
sayfanızı teşvik için ipuçları
· Haberleşme anahtarıdır.
· Hiçbir teknoloji. jargon.
· Sosyal ağlar.
· Başlatmak ve güncellemeler için Zamanlama.
· Eğlenceli içerik.
· Sosyal kanıt.
· Başlatmadan önce geri bildirim.
· Ana olaysız ve insanlar olay sırasında oturum açabilirsiniz dizüstü bilgisayar var.
· Destek ağı.
· Emin proje medyaya gitmeden önce bir başarı olduğundan emin olun.
· Proje sayfası URL’sini ekleyin.
Yukarı tamamlayan
· Belirli izleyici,
· Zorlayıcı hikaye.
· Kesişen veya mantıksız fikirler.
· Otantik.
Zaar
Büyük fikirler finanse etti.
Karl Grech
yönetici
Crowdfunding platformu.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar PEI Ltd. tarafından işletilen
Girişimcilik ve iş inkübasyon Dar Guzeppi Zahra, Malta Üniversitesi Merkezi, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM TakeOff – Zaar
Нотатки в цьому блозі були підготовлені виключно як для розмови. Вони просто неофіційні зауваження, які я взяв під час розмови / лекції я був присутній, що був доставлений в усній формі. У зв’язку з цим цілком можливо, що ключові основні елементи, які були доставлені в усній формі під час розмови / лекції не включені в цьому блозі. Тому читачі цього блогу рекомендується запитувати підтвердження заяв, зроблених в цьому документі від автора / викладач / особу, що дає розмови / лекцію.
Відмінна ідея фінансування
Обговорення: Майкл Зарб, Стефані Bonnici і Карл Grech
Листопад 2015 року.
Майкл + Стефані – Грант Торнтон Мальта
Карл – Zaar (P.E.I Ltd).
Грант Торнтон
Інстинкт зростання.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
Великі ідеї профінансовані.

Home


Що таке Crowdfunding?
ZAAR- великі ідеї фінансування.
Найбільш поширені типи краудфандінга
· Рівноправне кредитування. Натовп кредитує компанії з розумінням того, що ці гроші будуть погашені з цікавістю.
· Краудінвестінг – Продаж частки в бізнесі до ряду інвесторів в обмін на інвестиції.
· Повернення / пожертвування на основі Crowdfunding – наприклад, використовуваний / добровільних організацій НУО.
Чому Crowdfunding?
Крім залучення коштів:
· Доказ концепції.
· Раннє підтвердження своєї ідеї.
· Спосіб прийому попередніх замовлень від потенційних клієнтів, які також допомагає грошовий потік.
Підготовка, щоб допомогти Вам отримати Crowdfunded
Що спадає на думку, коли у вас є ‘Crowdfunding’?
· Спільнота.
· Співпраця.
· Пристрасті.
· Наше довкілля.
· Довіра.
· Суспільство.
· Заповнення прогалин.
· Збагачення оточення.
· Ризик.
· Разом.
Узагальнити ці асоціації через три основних філософій:
· Привабливість і relatability.
· Достовірність.
· Життєздатність.
Вважаючи філософію на практиці:
· Планування успіху.
· Помістіть свій бізнес капелюх.
· Тримайте бізнес пісне і прибутковим.
Ключі до успішної стратегії бізнесу:
· Організація – результати план визначення пріоритетів, кожен повинен бути на тій же сторінці.
· Дисципліна – цільової результат, обмеженість ресурсів.
· Ефективність – розумний бізнес-сфера і кінцевий результат, уникаючи особистих конфліктів.
Як ви будете йти про планування успішного краудфандінга?
· Ваш бізнес-проект.
· Фінансування вашої ініціативи.
· Ваша кампанія.
Ваш план повинен охоплювати:
· Виробництво і план.
· Бюджет для запуску і поточних витрат.
· Тимчасова шкала.
· Маркетинг і план кампанії.
Ваші потреби бізнесу або проекту
SMART
· Характерне – яка ваша мета?
· Вимірними – віхи план до планування витрат.
· Що призначаються – яка ваша роль?
· Реалістична – веть ваш продукт перед запуском.
· Своєчасне – встановити собі крайній термін і працювати над нею.
Фінансування вашої ініціативи
· Планування поставлених цілей і витрат як можна більш точно, щоб уникнути будь-яких сюрпризів при розробці бюджету:
про Перерахувати всі можливі витрати.
O Зробіть своє дослідження.
Подушка про себе в разі несподіваного виникнення.
про Розглянемо і готуватися до гіршого.
Ваші потреби кампанії
Планування.
Сторінка.
Будівництво мереж.
Запуск.
Речі, які вам знадобляться
· Підтримка мережі.
· Надійна маркетингова стратегія.
· Ваш 500% відданість і диск.
Елементи сторінки проекту
· Розповідаючи свою історію.
· Удосконалюючи своє повідомлення.
· Нагороди ваших прихильників.
· Спілкуючись зі своїми прихильниками.
Поради для просування вашої сторінки
· Зв’язок є ключовим фактором.
· Немає технологій. жаргон.
· Соціальні мережі.
· Строки запуску і оновлення.
· Цікава зміст.
· Соціальне доказ.
· Зворотній зв’язок перед запуском.
· Хост подієво і є ноутбук, де люди можуть підписати в ході заходу.
· Підтримка мережі.
· Переконайтеся, що проект буде успішним, перш ніж йти в засобах масової інформації.
· Включити сторінки проекту URL.
Підведенню
· Конкретної аудиторії,
· Примус розповідання історій.
· Перетинаючи або дурні ідеї.
· Справжнє.
Zaar
Великі ідеї профінансовані.
Карл Греч
менеджер
Платформа Crowdfunding.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
Т: +356 2340 3982

Home


Zaar управлінням PEI Ltd.
Центр підприємництва та бізнес-інкубаторів, Dar Guzeppi Захра, Університет Мальти, Msida MSD 2080, Мальта

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM ٹیک آف – سے Zaar
اس بلاگ پوسٹ میں نوٹوں بات کر پوائنٹس کے طور پر مکمل طور پر تیار کیا گیا تھا. انہوں نے مجھے وہ زبانی طور پر فراہم کیا گیا تھا میں شرکت کی باتیں / لیکچر کے دوران لیا محض رسمی نوٹ کی ہیں. اس کے پیش نظر میں یہ ممکن ہے کہ ٹاک / لیکچر کے دوران زبانی طور پر دیئے گئے کہ اہم اہم عناصر اس بلاگ پوسٹ میں شامل نہیں ہیں. لہذا اس بلاگ پوسٹ کے قارئین ٹاک / لیکچر دینے مصنف / لیکچرر / شخص سے اس کے ساتھ ساتھ بیانات کی تصدیق حاصل کرنے کے لئے مشورہ دیا جاتا ہے.
فنڈنگ کرنے عظیم خیال
کی طرف سے بات کریں: مائیکل ضرب، سٹیفنی Bonnici اور کارل Grech
نومبر 2015.
مائیکل + سٹیفنی – گرانٹ Thornton کی مالٹا
کارل – سے Zaar (P.E.I لمیٹڈ).
گرانٹ Thornton کی
ترقی کے لئے ایک سنتیں.
http://www.grandthornton.com.mt
سے Zaar
عظیم خیالات فنڈز فراہم.

Home


crowdfunding کے کیا ہے؟
ZAAR- عظیم خیالات فنڈز فراہم.
crowdfunding کے سب سے زیادہ عام اقسام
· ہم مرتبہ سے ہم مرتبہ کے قرضے. بھیڑ تفہیم پیسے سود سمیت چکایا جائے گا کے ساتھ ایک کمپنی کے لئے پیسے کو ڈھال لیتا ہے.
· ایکوئٹی crowdfunding کے – سرمایہ کاری کے بدلے میں ایک کاروبار میں حصہ سرمایہ کاروں کی ایک بڑی تعداد کی فروخت.
· رقوم کی واپسی / عطیہ مبنی crowdfunding کے – جیسے این جی او کی / رضاکار تنظیموں کی طرف سے استعمال.
کیوں بھیڑ فنڈنگ؟
فنڈ جمع کے علاوہ:
· تصور کا ثبوت.
· ان کے خیال کے ابتدائی توثیق.
· ممکنہ گاہکوں، بھی روکڑ بہاؤ ایڈز جس سے پہلے احکامات وصول کی راہ.
مدد کرنے میں تیاری آپ Crowdfunded حاصل
آپ ‘crowdfunding کے’ ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟
· برادری.
· اشتراک.
· جذبات.
· ہمارے ماحول.
· ٹرسٹ.
· سوسائٹی.
· فلنگ فرق.
· ارد گرد افزودگی.
· رسک.
· ایک ساتھ مل کر.
تین اہم فلسفے کے ذریعے ان انجمنوں Summarise:
· توجہ اور relatability.
· ساکھ.
· ویوہاریتا.
پریکٹس میں فلسفے ڈال:
· کامیابی کے لئے منصوبہ بندی.
· پر آپ کے کاروبار کی ٹوپی رکھ دو.
· کاروبار دبلی اور منافع بخش رکھیں.
ایک کامیاب کاروبار کی حکمت عملی کے چابیاں:
· آرگنائزیشن – منصوبہ ترجیحات طے نتائج، سب کو ایک ہی صفحے پر ہونا ضروری ہے.
· ڈسپلن – نشانے نتائج، وسائل کی.
· مستعدی – ہوشیار کاروبار اسکوپ اور آخر نتیجہ، ذاتی تنازعات سے گریز.
تم کامیاب crowdfunding کے لئے منصوبہ بندی کے بارے میں کیسے جائیں گے؟
· آپ کا کاروبار منصوبے کی.
· آپ کی پہل فنانسنگ.
· آپ کی مہم.
آپ کا پلان کا احاطہ کرنا چاہئے:
· پیداوار اور منصوبہ بندی.
· اپ شروع اور جاری اخراجات کے لئے بجٹ.
· ٹائم لائن.
· مارکیٹنگ اور مہم کی منصوبہ بندی کی.
آپ کے کاروبار یا منصوبے کی ضروریات
SMART
· مخصوص – آپ کا مقصد کیا ہے؟
· قابل پیمائش – منصوبہ بندی کے اخراجات سے پہلے کی منصوبہ بندی سنگ میل.
· تفویض – آپ کے کردار کیا ہے؟
· حقیقت – شروع کرنے سے پہلے آپ کی مصنوعات کو کاروباری تعلیم اور تربیت.
· بروقت – اپنے آپ کو ڈیڈ لائن مقرر کیا اور اس کے لئے کام.
آپ کی پہل فنانسنگ
· ایک بجٹ باہر کام کر کے کسی بھی حیرت سے بچنے کے لئے کے طور پر درست طریقے سے ممکن ہو سکے کے طور پر آپ کے ہدف کے اہداف اور اخراجات کی منصوبہ بندی:
اے تمام ممکنہ اخراجات کو فہرست.
O آپ کی تحقیق کرتے.
O غیر متوقع اٹھتا کی صورت میں اپنے آپ کو کشن.
اے پر غور کریں اور سب سے بری لیے تیاری.
آپ کی مہم کی ضروریات
پلاننگ.
صفحہ.
نیٹ ورکس کی عمارت.
لانچنگ.
آپ کی ضرورت ہو گی چیزیں
· ایک نیٹ ورک کی حمایت.
· مضبوط مارکیٹنگ کی حکمت عملی.
· آپ 500٪ لگن اور ڈرائیو.
ایک منصوبے کے صفحے کے عناصر
· آپ کی کہانی کہہ.
· آپ کا پیغام perfecting کے.
· اپنے حامیوں ‘انعامات.
· اپنے حامیوں کے ساتھ بات چیت.
آپ کے صفحے کے فروغ کے لئے تجاویز
· مواصلات کی چابی ہے.
· کوئی ٹیک. شبدجال.
· سوشل نیٹ ورک.
· آغاز اور اپ ڈیٹس کے لئے وقت.
· دل لگی مواد.
· سوشل ثبوت.
· شروع کرنے سے پہلے آپ کی رائے.
· میزبان event- اور لیپ ٹاپ لوگ تقریب کے دوران دستخط کر سکتے ہیں جہاں ہے.
`سپورٹ نیٹ ورک.
· اس بات کا یقین منصوبے میڈیا پر جانے سے پہلے ایک کامیابی ہے بنائیں.
· منصوبے کے صفحے URL شامل.
ختم کرو
· مخصوص شائقین،
· مجبور کہانی کہنے.
· قطع یا wacky خیالات.
· مستند.
سے Zaar
عظیم خیالات فنڈز فراہم.
کارل Grech
مینیجر
بھیڑ فنڈنگ کے پلیٹ فارم.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


سے Zaar PEI لمیٹڈ کی طرف سے آپریشن
ادیدوستا اینڈ بزنس انکیوبیشن، ڈار Guzeppi زہرہ، مالٹا یونیورسٹی سنٹر فار، Msida MSD 2080، مالٹا

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM Kalkış – ZAAR
Bu blog post eslatma gaplashib ochko sifatida faqat tayyorlandi. Ular Men, deb og’zaki topshirishdi ishtirok munozarasi / ma’ruza davomida olib faqat norasmiy eslatma bo’ladi. Bu ko’rinishida u munozarasi / ma’ruza davomida og’zaki yetkazib berildi Asosiy muhim elementlari bu blog post kiritilgan emas mumkin. Shuning uchun bu blog post o’quvchi munozarasi / tanbeh berib muallifi / o’qituvchi / shaxsdan erda bayonotlarning tasdig’ini izlab tavsiya etiladi.
Moliyalashtirish Buyuk Idea
tomonidan Munozara: Maykl Zarba, Stefani Bonnici va Karl Grech
Noyabr 2015.
Maykl + Stefani – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
grant Thornton
o’sishi uchun bir instinkt.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Buyuk g’oyalar moliyalashtiriladigan.

Home


crowdfunding nima?
ZAAR- buyuk g’oyalar moliyalashtiriladigan.
crowdfunding eng keng tarqalgan turlari
· Peer-to-Peer kredit. olomon pul qiziqish bilan so’ndiriladi aql bilan kompaniya pul qarz.
· Qimmatli crowdfunding – investitsiya evaziga investorlar bir qator bir biznesda xodaga savdosi.
· Qaytaring / sovg’a asoslangan crowdfunding – masalan NNT / ixtiyoriy tashkilotlar tomonidan foydalaniladigan.
Nima uchun crowdfunding?
mablag’larni oshirish Bundan tashqari:
· Tushunchasi isboti.
· Ularning g’oya erta tekshirish.
· Ham cashflow yordam potentsial iste’molchilar tomonidan oldindan buyurtmalar qabul Way.
yordam tayyorlash Agar Crowdfunded olish
Agar “”crowdfunding”” bo’lsa nima xayolingizga nima keladi?
· Community.
· Hamkorlik.
· Ehtiroslar.
· Bizning muhit.
· Trust.
· Jamiyat.
· To’ldirish bo’shliqlar.
· Atrof muhitni yanada boyitish.
· Xavfi.
· Birga.
uch asosiy falsafalar orqali bu uyushmalar özetleyin:
· Jozibadorligini va relatability.
· Ishonchliligi.
· Barqarorlik.
amaliyotga falsafalarni qo’yib:
· Muvaffaqiyat uchun rejalashtirish.
· Ustida ish shlyapasini qo’ying.
· Oriq va qor ish tuting.
muvaffaqiyatli biznes strategiyasi Tugmalar:
· Tashkiloti – rejasi önceliklendirilmesi natijalari, har bir kishi shu sahifada bo’lishi kerak.
· Tarbiya – maqsadli natijasi, resurs cheklovlar.
· Samaradorlik – shaxsiy nizolar qochish aqlli ish ko’lamini va oxiri natija.
Qanday muvaffaqiyatli crowdfunding uchun rejalashtirish haqida ketadi?
· Sizning biznes loyiha.
· Sizning tashabbusini moliyalashtirish.
· Sizning kampaniyasi.
Sizning rejasi qamrab olishi kerak:
· Ishlab chiqarish va rejasi.
· Start-up va davom etayotgan xarajatlar uchun byudjet.
· Tasma.
· Marketing va kampaniyasi rejasi.
Sizning ish yoki loyiha ehtiyojlari
SMART
· Maxsus – Maqsadingiz nima?
· Anglatadi – rejalashtirish xarajatlar oldin rejasi bosqichlar.
· Atanabilir – sizning roli qanday?
· Aniq – ishga tushirish oldin mahsulot veterinariya.
· O’z vaqtida – o’zingizni muddatni belgilash va unga tomon ishlaydi.
Sizning tashabbusini moliyalashtirish
· Byudjet chiqish har qanday kutilmagan hodisalar oldini olish uchun iloji boricha aniqroq maqsad maqsad va xarajatlarini rejalashtirish:
o barcha mumkin bo’lgan xarajatlarni sanab o’ting.
o Sening tadqiqot qiling.
o kutilmagan paydo taqdirda o’zingizni yostiq.
o o’ylab ko’ring va eng yomon tayyorgarlik.
Kampaniya ehtiyojlari
Rejalashtirish.
Page.
tarmoqlari qurilishi.
Uchirish.
Agar kerak narsalar
· A qo’llab-quvvatlash tarmoq.
· Mustahkam marketing strategiyasi.
· Sizning 500% sadoqat va haydovchi.
loyiha sahifaning elementlari
· Sizning hikoya aytish.
· Sizning xabar Mükemmelleştirici.
· Sizning tarafdori mukofotlar.
· Sizning tarafdorlari bilan muloqot.
Sizning sahifa rag’batlantirish uchun maslahatlar
· Aloqa kalitidir.
· No texnologiyalar. jargon.
· Ijtimoiy tarmoqlar.
· Ishga tushirilishi va yangilanishlarni hatto.
· Ko’ngilochar mazmuni.
· Ijtimoiy dalil.
· Ishga tushirish oldin aloqa.
· Host event- va odamlar tadbir davomida kirishingiz mumkin noutbuk bor.
· Yordam tarmoq.
· Ishonch hosil loyiha ommaviy axborot vositalari uchun borishdan oldin, bir muvaffaqiyat hosil qiling.
· Loyiha sahifa URL kiriting.
yakunlagan
· Maxsus auditoriya,
· Jabbor hikoya.
· Kesishgan yoki bema’ni g’oyalari.
· Haqiqiy.
ZAAR
Buyuk g’oyalar moliyalashtiriladigan.
Karl Grech
rahbar
Crowdfunding platforma.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR PEI Ltd. tomonidan boshqariladigan
Tadbirkorlik va biznes inkubatsiya, Dar Guzeppi Zahra, Malta universiteti markazi, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – Đơn vị đo lường cất cánh – Zaar
Các ghi chú trong bài viết trên blog này đã được chuẩn bị chỉ là điểm nói. Họ chỉ là những ghi chú thức tôi đã chụp trong buổi nói chuyện / bài giảng tôi đã tham dự đã được chuyển giao qua đường miệng. Trong quan điểm này có thể là các yếu tố nội dung chính đã được chuyển giao bằng miệng trong nói chuyện / bài giảng không bao gồm trong bài viết trên blog này. Do đó độc giả của bài viết trên blog này được khuyên đi tìm xác nhận trong tài liệu này từ tác giả / giảng viên / người ra nói chuyện / bài giảng.
Đại ý tưởng để tài trợ
Nói theo: Michael Zarb, Stephanie Bonnici và Karl Grech
Tháng 11 năm 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – Zaar (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
Bản năng tăng trưởng.
http://www.grandthornton.com.mt
Zaar
ý tưởng tuyệt vời tài trợ.

Home


gây quỹ quần chúng là gì?
ý tưởng tuyệt vời ZAAR- tài trợ.
Hầu hết các loại phổ biến của gây quỹ quần chúng
· Peer-to-Peer cho vay. Khán giả đã vay tiền cho một công ty với sự hiểu biết rằng số tiền này sẽ được hoàn trả với lãi suất.
· Vốn chủ sở hữu gây quỹ quần chúng – Bán cổ phần trong một doanh nghiệp với một số nhà đầu tư trong lợi nhuận để đầu tư.
· Hoàn Tiền / tặng dựa gây quỹ quần chúng – ví dụ được sử dụng bởi các tổ chức tự nguyện / NGO.
Tại sao gây quỹ quần chúng?
Bên cạnh việc huy động vốn:
· Bằng chứng của khái niệm.
· Xác nhận sớm các ý tưởng của họ.
· Cách thức nhận đơn đặt hàng trước từ khách hàng tiềm năng, mà còn giúp ngân lưu.
Chuẩn bị trong việc giúp bạn có được Crowdfunded
Điều gì đến tâm trí khi bạn có ‘gây quỹ quần chúng’?
· Cộng đồng.
· Hợp tác.
· Passions.
· Môi trường của chúng ta.
· Lòng tin.
· Xã hội.
· Khoảng trống Điền.
· Làm giàu môi trường xung quanh.
· Đặt vào may rủi.
· Bên nhau.
Tóm tắt các hiệp hội thông qua ba triết lý chính:
· Sức hấp dẫn và relatability.
· Sự tin cậy.
· Khả năng tồn tại.
Đưa triết lý vào thực tế:
· Kế hoạch cho sự thành công.
· Đặt mũ kinh doanh của bạn trên.
· Hãy để doanh nghiệp nạc và có lợi nhuận.
Keys để một chiến lược kinh doanh thành công:
· Tổ chức – kết quả kế hoạch ưu tiên, tất cả mọi người phải nằm trên cùng một trang.
· Kỷ luật – kết quả mục tiêu, hạn chế nguồn lực.
· Hiệu quả – Phạm vi kinh doanh thông minh và kết quả cuối cùng, tránh xung đột cá nhân.
Làm thế nào bạn sẽ đi về lập kế hoạch cho gây quỹ quần chúng thành công?
· Dự án kinh doanh của bạn.
· Tài trợ sáng kiến của bạn.
· Chiến dịch của bạn.
Kế hoạch của bạn nên bao gồm:
· Sản xuất và kế hoạch.
· Ngân sách cho khởi động và chi phí liên tục.
· Mốc thời gian.
· Tiếp thị và kế hoạch chiến dịch.
Bạn nhu cầu kinh doanh hoặc dự án
THÔNG MINH
· Cụ thể – Mục tiêu của bạn là gì?
· Đo lường – cột mốc kế hoạch trước khi chi phí quy hoạch.
· Gán – vai trò của bạn là gì?
· Realistic – bác sĩ thú y sản phẩm của mình trước khi tung ra.
· Kịp thời – thiết lập cho mình thời hạn và làm việc hướng tới nó.
Tài trợ sáng kiến của bạn
· Lập kế hoạch mục tiêu mục tiêu và chi phí của bạn càng chính xác càng tốt để tránh những bất ngờ bằng cách làm việc ra một ngân sách:
o Liệt kê tất cả các chi phí có thể.
o Làm nghiên cứu của bạn.
o đệm mình trong trường hợp đột xuất phát sinh.
o Xem xét và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
nhu cầu của chiến dịch của bạn
Lập kế hoạch.
Trang.
Xây dựng mạng.
Lễ ra mắt.
Những điều bạn cần
· Một mạng lưới hỗ trợ.
· Chiến lược tiếp thị mạnh mẽ.
· Bạn cống hiến 500% và lái xe.
Các yếu tố của một trang dự án
· Telling câu chuyện của bạn.
· Hoàn thiện tin nhắn của bạn.
· Thưởng ủng hộ của bạn ‘.
· Giao tiếp với những người ủng hộ của bạn.
Lời khuyên cho việc quảng bá trang của bạn
· Giao tiếp là chìa khóa.
· Không có công nghệ cao. biệt ngữ.
· Mạng xã hội.
· Thời gian cho ra mắt và cập nhật.
· Nội dung Giải trí.
· Bằng chứng xã hội.
· Phản hồi trước khi tung ra.
· Máy chủ event- và có máy tính xách tay mà mọi người có thể đăng ký trong sự kiện.
· Hỗ trợ mạng.
· Hãy chắc chắn rằng dự án là một thành công trước khi đi đến các phương tiện truyền thông.
· Bao gồm các URL của trang dự án.
Tổng kết
· Đối tượng cụ thể,
· Buộc kể chuyện.
· Giao nhau hoặc những ý tưởng lập dị.
· Xác thực.
Zaar
ý tưởng tuyệt vời tài trợ.
Karl Grech
Giám đốc
nền tảng gây quỹ quần chúng.
E: [email protected]
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


Zaar hành bởi PEI Ltd.
Trung tâm Doanh nhân & ươm tạo doanh nghiệp, Dar Guzeppi Zahra, Đại học Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
2015/04/11 – UOM Takeoff – ZAAR
Mae’r nodiadau yn y swydd hon blog eu paratoi yn unig fel pwyntiau siarad. Maent yn unig yw’r nodiadau anffurfiol cymerais yn ystod y sgwrs / darlith Mynychais a gyflwynwyd ar lafar. O ystyried hyn, mae’n bosibl nad yw elfennau sylweddol allweddol a gyflwynir ar lafar yn ystod y sgwrs / darlith yn cael eu cynnwys yn y post blog. Felly, darllenwyr y swydd hon blog yn cael eu cynghori i geisio cadarnhad o ddatganiadau a wnaed yma gan yr awdur / darlithydd / person sy’n rhoi’r y sgwrs / darlith.
Syniad Gwych i Ariannu
Sgwrs gan: Michael Zarb, Stephanie Bonnici a Karl Grech
Tachwedd 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
grant Thornton
Greddf ar gyfer twf.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
syniadau gwych a ariennir.

Home


Beth yw crowdfunding?
syniadau gwych ZAAR- hariannu.
Mae’r rhan fwyaf o fathau cyffredin o crowdfunding
· Cymheiriaid-i-Cyfoedion benthyca. Roedd y dyrfa yn rhoi benthyg arian i gwmni gyda’r ddealltwriaeth y bydd yr arian yn cael ei ad-dalu gyda llog.
· Ecwiti crowdfunding – Gwerthu gyfran mewn busnes i nifer o fuddsoddwyr yn gyfnewid am fuddsoddiad.
· Ad-daliadau / crowdfunding seiliedig rhodd – e.e. a ddefnyddir gan sefydliadau gwirfoddol / NGO.
Pam Crowdfunding?
Ar wahân i godi arian:
· Prawf o gysyniad.
· Dilysu yn gynnar eu syniad.
· Ffordd o dderbyn cyn-archebion gan gwsmeriaid posibl, sydd hefyd yn cynorthwyo llif arian.
Paratoi o ran helpu i chi gael Crowdfunded
Beth sy’n dod i’r meddwl pan fyddwch wedi ‘crowdfunding’?
· Gymuned.
· Cydweithio.
· Passions.
· Mae ein hamgylchedd.
· Ymddiriedolaeth.
· Gymdeithas.
· Bylchau Llenwi.
· Cyfoethogi cyffiniau.
· Risg.
· Cyd.
Crynhoi cymdeithasau hyn drwy dri athroniaethau allweddol:
· Atyniad a relatability.
· Hygrededd.
· Hyfywedd.
Rhoi’r athroniaethau ar waith:
· Cynllunio ar gyfer llwyddiant.
· Rhowch eich het busnes ar.
· Cadw busnes heb lawer o fraster a phroffidiol.
Allweddi i strategaeth fusnes llwyddiannus:
· Sefydliad – canlyniadau cynllun blaenoriaethu, rhaid i bawb fod ar yr un dudalen.
· Disgyblaeth – canlyniad targed, cyfyngiadau ar adnoddau.
· Effeithlonrwydd – gwmpas busnes smart a canlyniad terfynol, gan osgoi gwrthdaro personol.
Sut y byddwch yn mynd ati i gynllunio ar gyfer crowdfunding llwyddiannus?
· Eich prosiect busnes.
· Ariannu eich menter.
· Eich ymgyrch.
Dylai eich cynllun gynnwys:
· Cynhyrchu a’r cynllun.
· Cyllideb ar gyfer dechrau busnes a chostau parhaus.
· Llinell Amser.
· Marchnata a chynllun ymgyrch.
Anghenion eich busnes neu brosiect
SMART
· Penodol – beth yw eich nod?
· Mesuradwy – cynllun cerrig milltir cyn costau cynllunio.
· Aseiniadwy – beth yw eich rôl?
· Realistig – milfeddyg eich cynnyrch cyn lansio.
· Amserol – gosod terfyn amser eich hun ac yn gweithio tuag ato.
Ariannu eich menter
· Cynlluniwch eich nodau targed a chostau mor gywir â phosibl i osgoi unrhyw beth annisgwyl drwy weithio allan cyllideb:
o Rhestrwch yr holl dreuliau posibl.
o Gwnewch eich gwaith ymchwil.
o Cushion eich hun rhag ofn y cyfyd annisgwyl.
o Ystyried a pharatoi ar gyfer y gwaethaf.
Eich anghenion ymgyrch
Cynllunio.
Page.
Adeiladu rhwydweithiau.
Lansio.
Pethau bydd eu hangen arnoch
· Mae rhwydwaith cymorth.
· Strategaeth farchnata cadarn.
· Eich 500% ymroddiad a gyrru.
Elfennau o dudalen prosiect
· Dweud wrth eich stori.
· Berffeithio eich neges.
· Gwobrau Eich gefnogwyr ‘.
· Cyfathrebu gyda eich cefnogwyr.
Awgrymiadau ar gyfer hyrwyddo eich tudalen
· Mae cyfathrebu yn allweddol.
· Dim dechnoleg. jargon.
· Rhwydweithiau cymdeithasol.
· Amseru ar gyfer lansio a diweddariadau.
· Cynnwys Diddanu.
· Prawf Cymdeithasol.
· Adborth cyn lansio.
· Bynnag a ddigwyddo- Host ac yn cael gliniadur lle gall pobl gofrestru yn ystod y digwyddiad.
· Rhwydwaith cymorth.
· Gwnewch yn siŵr prosiect yn llwyddiant cyn mynd at y cyfryngau.
· Cynnwys y URL dudalen prosiect.
lapio Up
· Cynulleidfa benodol,
· Adrodd straeon rymus.
· Croestoriadol neu syniadau wacky.
· Authentic.
ZAAR
syniadau gwych a ariennir.
Karl Grech
Rheolwr
lwyfan Crowdfunding.
E: karl@zaar.com.mt
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR weithredir gan PEI Ltd.
Canolfan Entrepreneuriaeth a deori busnes, Dar Guzeppi Zahra, Prifysgol Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM kokundiza – ZAAR
Kumanqaku kule post blog balungiselelwa kuphela ngokwamanqaku ukuthetha. Ke amanqaku nje sesikweni Ndathabatha ngexesha intetho / ntetho ndaya ebinikelwe ngomlomo. Ngenxa yoku, kungenzeka ukuba izinto eziphambili substantive ukuba zanikelwa ngomlomo ngexesha intetho / ntetho hayi zifakiwe esi sithuba blog. Ngoko ke abafundi esi sithuba blog bayacetyiswa ukuba bafune uqinisekiso iingxelo ezenziwe apha kumbhali / umhlohli / umntu enika intetho / ntetho.
Yingcamango Omkhulu Funding
Thetha ngokuthi: Michael Zarb, Stephanie Bonnici noKarl Grech
Novemba 2015.
Michael + Stephanie – Thornton Malta
UKarl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Thornton
An ithuku ngenxa yokukhula.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
iingcamango Great ngemali.

Home


Yintoni crowdfunding?
iingcamango kakhulu ZAAR- ngemali.
Uninzi eziqhelekileyo iindidi crowdfunding
· Peer-to-Peer abolekisa ngemali. Isihlwele amboleke imali nenkampani kunye nokuqonda ukuba imali iza kuhlawulwa kunye nenzala.
· Equity crowdfunding – Ukuthengiswa kwisibonda ishishini ukuba nenani labatyali imbuyekezo yotyalo mali.
· Imbuyiselo / olusekelwe Umnikelo crowdfunding – umz esetyenziswa yimibutho ii-NGO / ngokuzithandela.
Kutheni Crowdfunding?
Azaneli imali:
· Ubungqina ingqiqo.
· Yosebenzo Yokuqala ingcamango zabo.
· Indlela zokufumana pre-odolo ezivela basenokuba ngabaxhamli beenkonzo, nayo leyo bukunceda cashflow.
Amalungiselelo ekuncedeni ufumana Crowdfunded
Yintoni ethi qatha engqondweni xa ‘crowdfunding’?
· LoLuntu.
· Collaboration.
· Iinkanuko.
· Bume yethu.
· Trust.
· Society.
· Izikhewu Ukuvala.
· Usenza ezisingqongileyo.
· Risk.
· Kunye.
Shwankathela yale mibutho ngokusebenzisa neentanda ezintathu eziphambili:
· Nomtsalane kwaye relatability.
· Nentembeko.
· Ukwenzeka.
Ukubeka kwiintanda uqhelaniso:
· Ukucwangcisela impumelelo.
· Beka umnqwazi wakho ishishini.
· Gcina ishishini angamarhoqorhoqo, zinokubanceda.
Izitshixo-qhinga soshishino ngempumelelo:
· Organisation – iziphumo isicwangciso ngokushiyana, wonke umntu kufuneka kwiphepha elinye.
· Ukuziphatha – ekujoliswe isiphumo, izithintelo kwezibonelelo.
· Ubuchule – umda smart ishishini kunye nesiphelo japan, ukuphepha iingxabano zobuqu.
Uya kuhamba njani kucwangciso crowdfunding nempumelelo?
· Projekthi lakho ishishini.
· Ukuhlawulelwa phulo yakho.
· Iphulo lakho.
isicwangciso sakho kufuneka aquke:
· Production kunye nesicwangciso.
· Koqingqo ekuqaleni-up neendleko oluqhubekayo.
· Timeline.
· Marketing nesicwangciso phulo.
Zakho kwiimfuno zoshishino okanye iprojekthi
SMART
· Ngqo – yintoni injongo zakho?
· Ezilinganisekayo – isicwangciso milestones phambi iindleko izicwangciso.
· Kezelwa – yintoni indima yakho?
· Sokwenene – vet imveliso yakho phambi kokuba awasungule.
· Ngexesha – uzibeka umhla basebenzele kuwo.
Ukuhlawulelwa iphulo lakho
· Cwangcisa iinjongo zakho ekujoliswe neendleko ngokuchane kangangoko ukuthintela naziphi na izinto ezothusayo ngokubala mali:
o Dwelisa zonke iindleko kunokwenzeka.
o Yenza uphando lwakho.
o Cushion wena kwimeko engalindelekanga kuvela.
o Qwalasela kwaye balungiselele ungathembekanga.
iimfuno zakho iphulo
Planning.
Page.
Nokwakhiwa konxibelelwano.
Ukwaziswa.
Izinto Kufuneka ukuba
· A uthungelwano lwenkxaso.
· Qhinga ephilileyo sentengiso.
· Lakho 500% ukuzinikela drive.
Elements of page yeprojekthi
· Ukubalisa ibali lakho.
· Gqi umyalezo wakho.
· Nemivuzo nabaxhasi Bakho.
· Ukunxibelelana kunye nabaxhasi bakho.
Iingcebiso ekukhuthazeni page yakho
· Unxibelelwano ngundoqo.
· Hayi tech. Ingaba.
· Social networks.
· Ixesha ngenxa ngokusesikweni nohlaziyo.
· Umxholo ngokukrexeza.
· Ubungqina Social.
· Ingxelo phambi kokuba awasungule.
· Umamkeli event- kwaye laptop apho abantu sayina ngexesha lalo msitho.
· Uthungelwano lwenkxaso.
· Qinisekisa projekthi ibe yimpumelelo ngaphambi kokuba kumajelo eendaba.
· Quka URL page projekthi.
songela Up
· Abaphulaphuli,
· Kwamabali Obona.
· Nqa okanye iingcamango engaqhelekanga.
· EyoQobo.
ZAAR
iingcamango Great ngemali.
Karl Grech
umlawuli
Crowdfunding eqongeni.
E: karl@zaar.com.mt
M: +356 7905 0478
Yinyaniso: +356 2340 3982

Home


ZAAR liqhutywa PEI Ltd.
Centre for Entrepreneurship & bafukanywe ishishini, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
11/04/2015 – ואָם טייקאָף – זאַאַר
די הערות אין דעם בלאָג פּאָסטן זענען צוגעגרייט סאָוללי ווי גערעדט ווייזט. זיי זענען בלויז ינפאָרמאַל הערות איך גענומען בעשאַס די רעדן / לעקציע איך אַטענדאַד וואָס איז געווען איבערגעגעבן באַל-פּע. אין מיינונג פון דעם עס איז מעגלעך אַז שליסל סאַבסטאַנטיוו עלעמענטן וואָס זענען איבערגעגעבן באַל-פּע בעשאַס די רעדן / לעקציע זענען נישט ינקלודעד אין דעם בלאָג פּאָסטן. דעריבער לייענער פון דעם בלאָג פּאָסטן זענען אַדווייזד צו זוכן באַשטעטיקונג פון סטייטמאַנץ געמאכט כירין פון די מחבר / לעקטשערער / מענטש געבן די רעדן / לעקציע.
גרויס געדאַנק צו Funding
רעדן דורך: מיכאל זאַרב, Stephanie באָנניסי און קאַרל גרעטש
נאָוועמבער 2015.
מיכאל, + Stephanie – שענקען Thornton מאַלטאַ
קארל – זאַאַר (פּ.ע.י לטד).
שענקען Thornton
אַ אינסטינקט פֿאַר גראָוט.
http://www.grandthornton.com.mt
זאַאַר
גרויס געדאנקען פונדעד.

Home


וואָס איז קראָוודפונדינג?
זאַאַר- גרויס געדאנקען פונדעד.
רובֿ פּראָסט טייפּס פון קראָוודפונדינג
· עניין-צו-פּיר לענדינג. די מאַסע לענדז געלט צו אַ פירמע מיט די שכל אַז די געלט וועט זיין ריפּייד מיט אינטערעס.
· עקוויטי קראָוודפונדינג – סאַלע פון אַ פלעקל אין אַ געשעפט צו אַ נומער פון ינוועסטערז אין צוריקקומען פֿאַר ינוועסמאַנט.
· רעפונדס / בייַשטייַער באזירט קראָוודפונדינג – למשל געניצט דורך גאָו ס / וואָלונטאַרי אָרגאַנאַזיישאַנז.
וואָס קראָוודפונדינג?
אויסערדעם רייזינג געלט:
· פּרוף פון באַגריף.
· ערלי וואַלאַדיישאַן פון זייער געדאַנק.
· וועג פון באקומען PRE-אָרדערס פון פּאָטענציעל קאַסטאַמערז, וואָס אויך AIDS קאַשפלאָוו.
צוגרייטונג אין העלפּינג איר באַקומען קראָוודפונדעד
וואָס קומט צו מיינונג ווען איר האָבן ‘קראָוודפונדינג’?
· קהילה.
· מיטאַרבעט.
· תאוות.
· אונדזער סביבה.
· Trust.
· געזעלשאַפט.
· פילונג גאַפּס.
· ענריטשינג סוויווע.
· ריזיקירן.
· צוזאַמען.
סוממאַריסע די אַסאָוסייישאַנז דורך דרייַ שליסל פילאָסאָפיעס:
· אַטראַקטיוונאַס און רעלאַטאַביליטי.
· קרעדיביליטי.
· ווייאַבילאַטי.
פּאַטינג די פילאָסאָפיעס אין פיר:
· פּלאַננינג פֿאַר הצלחה.
· שטעלן אייער געשעפט הוט אויף.
· האַלטן געשעפט דאַר און רעוועכדיק.
קיז צו אַ מצליח געשעפט סטראַטעגיע:
· אָרגאַניזיישאַן – פּלאַן פּרייאָראַטייזינג אַוטקאַמז, אַלעמען מוזן זיין אויף דער זעלביקער בלאַט.
· דיסציפּלין – ציל אַוטקאַם, מיטל קאַנסטריינץ.
· עפעקטיווקייַט – קלוג געשעפט פאַרנעם און סוף רעזולטאַט, אַוווידינג פּערזענלעך Conflicts.
ווי וועט איר גיין וועגן פּלאַנירונג פֿאַר מצליח קראָוודפונדינג?
· אייער געשעפט פּרויעקט.
· פינאַנסינג דיין איניציאטיוו.
· דיין קאַמפּיין.
דיין פּלאַן זאָל דעקן:
· פּראָדוקציע און די פּלאַן.
· בודזשעט פֿאַר אָנהייב-אַרויף און אָנגאָינג קאָס.
· טיימליין.
· מאַרקעטינג קאַמפּיינז פּלאַן.
אייער געשעפט אָדער פּרויעקט דאַרף
קלוג
· ספּעציפֿיש – וואָס איז דיין ציל?
· מעאַסוראַבלע – פּלאַן מיילסטאָונז איידער פּלאַנירונג קאָס.
· אַססיגנאַבלע – וואָס איז דיין ראָלע?
· רעאַליסטיש – וועטערינאַר דיין פּראָדוקט איידער לאָנטשינג.
· טיימלי – שטעלן זיך טערמין און אַרבעט צו עס.
פינאַנסינג דיין איניציאטיוו
· פּלאַן דיין ציל צילן און קאָס ווי אַקיעראַטלי ווי מעגלעך צו ויסמייַדן קיין סאַפּרייזיז דורך ארבעטן אויס אַ בודזשעט:
אָ רשימה אַלע מעגלעך הוצאות.
אָ צי דיין פאָרשונג.
אָ קישן זיך אין פאַל פון אומגעריכט ערייזאַז.
אָ באַטראַכטן און צוגרייטן פֿאַר די ערגסט.
דיין קאַמפּיין דאַרף
פּלאַננינג.
בלאַט.
בנין פון נעטוואָרקס.
לאָנטשינג.
זאכן איר וועט דאַרפֿן
· א שטיצן נעץ.
· ראָבוסט פֿאַרקויף סטראַטעגיע.
· אייער 500% דעדיקאַציע און פאָר.
עלעמענטן פון אַ פּרויעקט חשבון
· טעלינג דיין געשיכטע.
· פּערפעקטינג דיין אָנזאָג.
· דיין סופּפּאָרטערס ‘ריוואָרדז.
· קאָממוניקאַטינג מיט דיין סופּפּאָרטערס.
עצות פֿאַר פּראַמאָוטינג אייער בלאַט
· קאָמוניקאַציע איז שליסל.
· קיין טעק. זשארגאן.
· סאציאל נעטוואָרקס.
· טיימינג פֿאַר קאַטער און ופּדאַטעס.
· פֿאַרוויילערישע צופרידן.
· סאציאל דערווייַז.
· באַמערקונגען איידער לאָנטשינג.
· האָסט עווענט- און האָבן לאַפּטאַפּ ווו מענטשן קענען צייכן בעשאַס דער געשעעניש.
· סופּפּאָרט נעץ.
· מאַכן זיכער פּרויעקט איז אַ הצלחה איידער געגאנגען צו די מידיאַ.
· ינקלודע די פּרויעקט חשבון URL.
ווראַפּפּינג אַרויף
· ספּעציפֿיש וילעם,
· קאַמפּעלינג סטאָריטעלינג.
· ינטערסעקטינג אָדער וואַקי געדאנקען.
· עכט.
זאַאַר
גרויס געדאנקען פונדעד.
קארל גרעטש
פאַרוואַלטער
קראָוודפונדינג פּלאַטפאָרמע.
E: karl@zaar.com.mt
ב: +356 7905 0478
ה: +356 2340 3982

Home


זאַאַר אַפּערייטאַד דורך פּיי לטד
סענטער פֿאַר ענטרעפּרענעורשיפּ & געשעפט ינגקיוביישאַן, אָבער גוזעפּפּי זאַהראַ, אוניווערסיטעט פון מאַלטאַ, מסידאַ מסד 2080, מאַלטאַ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM takeoff – ZAAR
Awọn akọsilẹ ni yi bulọọgi post won ti pese sile daada bi sọrọ ojuami. Wọn ti wa ni jo informal awọn akọsilẹ ti mo si mu nigba ti Ọrọ / ọjọgbọn ti mo ti lọ ti a ti fi orally. Ni wo ti yi o jẹ ṣee ṣe wipe bọtini substantive eroja ti won fi orally nigba ti Ọrọ / ọjọgbọn ko ba wa ni to wa ni yi bulọọgi post. Nitorina onkawe si ti yi bulọọgi post ti wa ni niyanju lati wá ìmúdájú ti gbólóhùn ṣe ninu rẹ lati onkowe / olukọni / eniyan fun awọn ọrọ / ọjọgbọn.
Nla agutan to Igbeowo
Ọrọ sisọ nipa: Michael Zarb, Stephanie Bonnici ati Karl Grech
Kọkànlá Oṣù 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An instinct fun idagba.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
Nla ero agbateru.

Home


Ohun ti o jẹ crowdfunding?
ZAAR- nla ero agbateru.
Wọpọ orisi ti crowdfunding
· Ẹlẹgbẹ-si-Ẹlẹgbẹ yiya. Awọn enia lends owo to a ile pẹlu awọn oye wipe owo yoo wa ni san pẹlu anfani.
· Inifura crowdfunding – Sale ti a igi ni a owo si nọmba kan ti afowopaowo ni pada fun idoko.
· Idapada / ẹbun orisun crowdfunding – e.g. lo nipa NGO ká / Atinuwa ajo.
Idi ti crowdfunding?
Yato si igbega owo:
· Imudaniloju ti Erongba.
· Early afọwọsi ti won agutan.
· Way ti awọn gbigba ami-ibere lati pọju onibara, ti o tun Eedi cashflow.
Igbaradi ni ran ti o gba Crowdfunded
Ohun ti wa si okan nigba ti o ni ‘crowdfunding’?
· Community.
· Ifowosowopo.
· Passions.
· Wa ayika.
· Trust.
· Society.
· Nkún ela.
· Enriching mọ.
· Ewu.
· Papo.
Summarise wọnyi ep nipasẹ meta bọtini gb:
· Gbaaye ati relatability.
· Igbekele.
· Ṣiṣeeṣe.
O nri awọn gb sinu iwa:
· Planning fun aseyori.
· Fi owo rẹ ijanilaya lori.
· Jeki owo titẹ si apakan ati ki o ni ere.
Awọn bọtini lati a aseyori owo nwon.Mirza:
· Organisation – ètò prioritizing awọn iyọrisi, gbogbo eniyan gbọdọ jẹ loju kanna iwe.
· Discipline – afojusun abajade, awọn oluşewadi inira.
· Ṣiṣe – smati owo dopin ati opin esi, etanje ti ara ẹni ija.
Bawo ni yoo ti o lọ nipa gbimọ fun aseyori crowdfunding?
· Rẹ owo ise agbese.
· Owo rẹ initiative.
· Rẹ ipolongo.
Rẹ ètò yẹ ki o bo:
· Production ati awọn ètò.
· Isuna fun ibere-si oke ati ti nlọ lọwọ owo.
· Ago.
· Marketing ati ipolongo ètò.
Owo rẹ tabi ise agbese aini
Smart
· Specific – ohun ti o jẹ afojusun re?
· Measurable – ètò milestones ṣaaju ki o to igbogun owo.
· Buwọlu – ohun ti o jẹ rẹ ipa?
· Realistic – oniwosan ọja rẹ ṣaaju ki o to gbesita.
· Akoko – ṣeto ara ipari ki o si ṣiṣẹ si ọna ti o.
Owo rẹ initiative
· Gbero rẹ afojusun afojusun ati owo bi parí bi o ti ṣee lati yago fun eyikeyi awọn iyanilẹnu nipa ṣiṣẹ jade a isuna:
Eyin akojọ gbogbo awọn ti ṣee ṣe inawo.
Eyin Ṣe rẹ iwadi.
Eyin timutimu ara rẹ ni irú ti airotẹlẹ Daju.
Eyin Ro ki o si mura fun awọn ti buru.
Rẹ ipolongo aini
Igbogun.
Page.
Ile ti awọn nẹtiwọki.
Pepe.
Ohun ti o yoo nilo
· A support nẹtiwọki.
· Logan tita nwon.Mirza.
· Rẹ 500% ìyàsímímọ ati drive.
Eroja ti a ise agbese iwe
· Siso rẹ itan.
· Aṣepé ifiranṣẹ rẹ.
· Rẹ Olufowosi ‘ere.
· Soro pẹlu rẹ Olufowosi.
Italolobo fun igbega si rẹ iwe
· Communication jẹ kiri.
· Ko si tekinoloji. jargon.
· Social nẹtiwọki.
· Ìlà fun ifilole ati awọn imudojuiwọn.
· Idanilaraya akoonu.
· Social ẹri.
· Esi ṣaaju ki o to gbesita.
· Ogun event- ati ki o ni laptop ibi ti awon eniyan le wole nigba ti iṣẹlẹ.
· Support nẹtiwọki.
· Rii daju ise agbese ni a aseyori ki o ti lọ si awọn media.
· Ni awọn ise agbese iwe URL.
murasilẹ Up
· Specific jepe,
· Ọranyan storytelling.
· Intersecting tabi wacky ero.
· Ògidi.
ZAAR
Nla ero agbateru.
Karl Grech
Manager
Crowdfunding Syeed.
E: karl@zaar.com.mt
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR ṣiṣẹ nipa PEI Ltd.
Centre fun iṣowo & owo abeabo, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
04/11/2015 – UOM ukusuka – ZAAR
The amanothi kule post blog Ayekulungele sikuthola amaphuzu ukukhuluma. Ziyakwazi simane amanothi informal Ngase ngithatha enkulumweni / inkulumo ngaya kulowaya wakhululwa ngomlomo. Ngenxa yalokhu kungenzeka ukuthi amaphuzu asemqoka omkhulu ukuthi zazinikezwa ngemlomo imibuto enkulumweni / inkulumo akufakiwe kulolu post blog. Ngakho abafundi bale post blog belulekwa ukuba ziyothola isiqinisekiso izitatimende ezenziwe nantu okuvela kumbhali / lecturer / umuntu enikeza inkulumo / inkulumo.
Idea Great Izimali
Inkulumo: Michael Zarb, uStephanie Bonnici uKarl Grech
November 2015.
Michael + Stephanie – Grant Thornton Malta
Karl – ZAAR (P.E.I Ltd).
Grant Thornton
An isazela for ukukhula.
http://www.grandthornton.com.mt
ZAAR
imibono Great uxhaso.

Home


Kuyini crowdfunding?
imibono ZAAR- omkhulu uxhaso.
izinhlobo Iningi ezivamile of crowdfunding
· Peer-to-peer obolekisayo. Isixuku eboleka imali enkampanini nomqondo wokuthi imali, kube khona ukwenanana ngesithakazelo.
· Equity crowdfunding – Ukuthengiswa esigxotsheni ibhizinisi ukuze inombolo yabatshali bezimali emuva ukutshalwa kwezimali.
· Ukubuyiselwa kwemali / crowdfunding donation esekelwe – isb esetshenziswa yizinhlangano NGO / Voluntary.
Kungani Crowdfunding?
Ngaphandle ukhulisa izimali:
· Proof of mqondo.
· Kuqinisekiswa Yokuqala umbono wabo.
· Way of ethola pre-oda ezivela kumakhasimende ezingase zivele, nakho kusiza cashflow.
Ukulungiselela ekusizeni uthola Crowdfunded
Yini efika engqondweni yakho uma unayo ‘crowdfunding’?
· Community.
· Ukuhlanganyela.
· Passions.
· Indawo esizungezile.
· Trust.
· Society.
· Ukugcwalisa zikhala.
· Uthuthukisa esikuyo.
· Izingozi.
· Together.
Fingqa lezi izinhlangano ngokusebenzisa namafilosofi ezintathu ezibalulekile:
· Ukukhanga kanye relatability.
· Nokukholakala.
· Nokusebenza.
Ukubeka amafilosofi ku practice:
· Planning for impumelelo.
· Beka isigqoko ibhizinisi lakho ku-.
· Gcina ibhizinisi iphilile enenzuzo.
Izihluthulelo ibhizinisi isu yimpumelelo:
· Inhlangano – plan ezibeka phambili ngenxa yokubaluleka imiphumela, wonke umuntu kumele abe ekhasini efanayo.
· Isiyalo – target umphumela, resource izingqinamba.
· Efficiency – smart ibhizinisi Ububanzi umphumela, ngokugwema izingxabano.
Uyobonisa kanjani wena uhambe mayelana namacebo crowdfunding eziphumelelayo zokuqhuba ibhizinisi?
· Ibhizinisi Your project.
· Ukusekela kwakho ukuthatha lesi sinyathelo.
· Umkhankaso wakho.
Uhlelo lwakho kufanele amboze:
· Production kanye plan.
· Budget kuzoqala-up kanye nezindleko eziqhubekayo.
· Timeline.
· Marketing umkhankaso plan.
izidingo zakho zebhizinisi noma project
SMART
· Specific – uyini umgomo wakho?
· Ulinganiseke – plan iqopha ngaphambi izindleko zokuhlela.
· Abanikeziwe – iyini indima yakho?
· Ongokoqobo – vet umkhiqizo wakho ngaphambi kokuqala.
· Efika Ngesikhathi – ukuzibizela uLwesithathu umnqamulajuqu obekelwe futhi sisebenzele kuso.
Ukusekela kwakho ukuthatha lesi sinyathelo
· Hlelani imigomo yakho target nezindleko ngokunembe ngangokunokwenzeka ukuze agweme noma yimiphi lezimanga ngokusebenza out a budget:
o Bala zonke izindleko kunokwenzeka.
o Yenza ucwaningo lwakho.
o isiguqo ngokwakho uma kwenzeka kuphakama ziphi izimo ezingalindelekile.
o Cabanga futhi ulungiselele babi.
izidingo Umkhankaso wakho
Planning.
Ikhasi.
Isakhiwo of amanethiwekhi.
Kwetfula.
Izinto uzodinga
· A inethiwekhi ukwesekwa.
· Ngamandla marketing isu.
· 500% Your bazinikezele futhi drive.
Elements of ikhasi project
· Ukutshela indaba yakho.
· Ukuphelelisa umyalezo wakho.
· Imivuzo abasekeli Yakho ‘.
· Ukukhuluma abalandeli bakho.
Amathiphu ikhasi lakho
· Ukukhulumisana key.
· Akukho tech. ijagoni.
· Social networks.
· Isikhathi ukuqalisa kanye updates.
· Okuqukethwe okujabulisayo.
· Ubufakazi Social.
· Feedback ngaphambi kokuqala.
· Host umcimbi- futhi ube laptop lapho abantu ngemvume ngesikhatsi semcimbi.
· Kwenethiwekhi Ukusekela.
· Qiniseka project kuyimpumelelo ngaphambi kokuya abezindaba.
· Faka i-URL yekhasi project.
lihlanganisa
· Izilaleli Specific,
· Leticocwako okuhehayo.
· Intersecting noma imibono wacky.
· Authentic.
ZAAR
imibono Great uxhaso.
Karl Grech
Umphathi
Crowdfunding yesikhulumi.
E: karl@zaar.com.mt
M: +356 7905 0478
T: +356 2340 3982

Home


ZAAR eziqhutshwa pei Ltd.
Centre for Entrepreneurship & ibhizinisi bayashintshana ekufukameleni, Dar Guzeppi Zahra, University of Malta, Msida MSD 2080, Malta