2 in 1 Lightning Adapter for iPhone 77 plus,ALOOK 3.5mm iphone 7 adapter and Lightning Charger Cable [No Music Control] for New iPhone 77 plus/6/6s/6 plus/5/5s/5c — Black by ALOOK

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
2 in 1 Light­ning Adapter for iPhone 77 plus,ALOOK 3.5mm iphone 7 adapter and Light­ning Char­ger Cable [No Music Con­trol] for New iPhone 77 plus/6/6s/6 plus/5/5s/5c — Black
by ALOOK
CREATIVE DESIGN: This cre­at­ive design suit your new iPhone 7/7plus per­fectly.
ENJOY MUSIC AND CHARGING AT THE SAME TIME: This 2 in 1 Light­ning adapter cable can sup­port sim­ul­tan­eous char­ging and music.
HIGH-FIDELITY SOUND-COMPATIBLE: ALOOK light­ning adapter provide you amaz­ing music exper­i­ence.
EASY TO TAKE WITH YOU: because of the sim­ple design, you can take this light­ning adapter any­where in bags or pock­ets.
NOTE: This ALOOK 2 in 1 Light­ning Adapter Cable CAN NOT RUN THE CALLING FUNCTION and CAN NOT ADJUST THE VOLUME.
Tech­nic­al Details
Col­or: 2 in 1 Light­ning Adapter — Black
Brand Name: ALOOK
Item Pack­age Quant­ity: 1
Pro­duct Descrip­tion
Color:2 in 1 Light­ning Adapter — Black
ALOOK 2 in 1 Light­ning Adapter 3.5mm Aux Cable for iPhone7/7 plus/6/6s/6 plus/5/5s/5c.CONTRACTED DESIGN:
This 2 in 1 Light­ning Adapter with sim­ple design can be taken with you any­where, which means you can enjoy your music any time. Also the adapter is really easy to use, you only need to make sure your earphones or head­phones’ jack are 3.5mm.

COMPATIBEL WITH:
iPhone 77 plus/5/5c/5s/se/6/6s/6 plus/6s/6s plus, iPad mini 2/mini 3/mini 4/air/air 2/iPad with Ret­ina display/iPad pro(9.7-inch)/iPad pro(12.9-inch),iPod touch 6th gen and audio equip­ment like earphones with stand­ard 3.5mm plug.

NOTE:
This 2 in 1 Light­ning adapter is a new pro­duct for iPhone 7/7plus, so when you are enjoy­ing your music or char­ging, please do not use the call­ing func­tion. Also this adapter can not adjust the volume.
Pur­chase http://amzn.to/2hoEcir

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
2 fl-1 sajjet­ti adapter għall iPhone 0707 flimki­en, ALOOK 3.5mm iphone 7 adapter u Beraq Char­ger Cable [Nru Kon­troll Mużika] għall iPhone New 77 miżjuda / 6 / 6s / 6 flimki­en ma / 5 / 5s / 5c — Iswed
bil­li ALOOK
DISINN Cre­at­ive: Dan id-disinn suit tiegħek kreat­tivi ġdida iPhone 7 / 7plus per­fettament.
Igaw­du mużika u iċċarġ­jar fl-istess ħin: Dan 2 in 1 sajjet­ti kejb­il adapter tista tap­poġġ­ja iċċarġ­jar sim­ul­tan­ju u mużika.
GĦOL­JA-fed­eltà ĦOSS-kom­pat­ib­bli: ALOOK adapter sajjet­ti jagħtuk esper­jen­za aqwa mużika.
EASY GĦANDEK TIEĦU MIEGĦEK: minħab­ba d-disinn sem­pliċi, inti tista tieħu din il-adapter sajjet­ti kul­limki­en fil-boroż jew bwiet.
NOTA: Dan ALOOK 2 in 1 sajjet­ti Adapter Cable ma tista taħ­dem IL-FUNZJONI sse­j­jaħ u MA TISTAX aġġusta l-volum.
Dettalji tekniċi
Kulur: 2 in 1 sajjet­ti Adapter — Iswed
Isem tad-Dit­ta: ALOOK
Punt Pakkett Kwantità: 1
Deskrizz­joni tal-pro­dott
Kulur: 2 in 1 sajjet­ti Adapter — Iswed
ALOOK 2 fl-1 3.5mm sajjet­ti Adapter aux kejb­il għal iPhone7 / 7 miżjuda / 6 / 6s / 6 flimki­en ma / 5 / 5s / 5c.

DISINN ġew ikkun­trat­tati:
Din il 2 fl-1 sajjet­ti Adapter ma disinn sem­pliċi jist­għu jit­tieħ­du miegħek kul­limki­en, li jfis­ser li inti tista’ tgawdi mużika tiegħek kwalunk­we ħin. Ukoll l-adapter huwa vera­ment faċli biex jin­tużaw, inti għandek bżonn biss li tagħmel ċert earphones tiegħek jew jack head­phones ““huma 3.5mm.

★ com­pat­i­bel MA:
iPhone 77 plus / 5 / 5c / 5s / SE / 6 / 6s / 6 plus / 6s / 6s plus, mini iPad 2 / mini 3 / mini 4 / arja / arja 2 / iPad ma ret­ina wiri / pro iPad (9.7 pulzi­er) / pro iPad (12.9-il pulzi­er), iPod touch 6 gen u awd­jo tagħmir simili earphones ma plagg 3.5mm stand­ard.

NOTA:
Din il 2 fl-1 adapter sajjet­ti huwa pro­dott ġdid għall iPhone 7 / 7plus, hekk meta inti qed tgawdi mużika tiegħek jew iċċarġ­jar, jekk jogħġbok ma tuża l-fun­z­joni sejħa. Wkoll din adapter ma tista taġġusta l-volum.
xiri http://amzn.to/2hoEcir

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
2 in 1 Weer­lig Adapter vir iPhone 0707 plus, ALOOK 3.5mm iPhone 7 adapter en Weer­lig Char­ger Cable [Geen Musiek Con­trol] vir Nuwe iPhone 0707 plus / 6 / 6s / 6 plus / 5 / 5s / 5c — Black
deur ALOOK
Kreat­iewe ont­werp: Hierdie kreat­iewe ont­werp pak jou nuwe iPhone 7 / 7plus per­fek.
Geni­et musiek en opladen TERSELFDERTYD: Hierdie 2 in 1 Weer­lig adapter kabel kan gelyk­ty­di­ge laai en musiek te onder­steun.
Hi-fi gelu­id-ver­soen­bare: ALOOK weer­lig adapter bied jou won­der­like musiek ervar­ing.
Mak­lik om te neem met julle as gevolg van die een­voud­i­ge ont­werp, kan jy hierdie weer­lig adapter oral in sakke of sakke.
Nota: Hierdie ALOOK 2 in 1 Weer­lig Adapter Cable kan nie hard­loop die oproep funk­sie en KAN NIE pas die volume.
teg­niese beson­der­hede
Kleur: 2 in 1 Weer­lig Adapter — Black
Brand Naam: ALOOK
Item pakket Hoeveel­heid: 1
Produk Beskry­wing
Kleur: 2 in 1 Weer­lig Adapter — Black
ALOOK 2 in 1 Weer­lig Adapter 3,5 mm Aux Cable vir iPhone7 / 7 plus / 6 / 6s / 6 plus / 5 / 5s / 5c.

CONTRACTED DESIGN:
Dit 2 in 1 Weer­lig Adapter met n een­voud­i­ge ont­werp kan op enige plek gen­eem word saam met jou, wat betek­en dat jy kan geni­et jou musiek enige tyd. Ook die adapter is regtig mak­lik om te gebruik, jy hoef net om seker te maak jou oor­fone of Jack oor­fone is 3,5 mm.

★ aan­pas­bare MET:
iPhone 0707 plus / 5 / 5c / 5s / SE / 6 / 6s / 6 plus / 6s / 6s plus, iPad mini 2 / mini 3 / mini 4 / lug / lug 2 / iPad met Ret­ina ver­ton­ing / iPad pro (9.7 inch) / iPad pro (12,9-duim), iPod touch 6 gen en klank toerust­ing soos oor­fone met standaard 3,5 mm prop.

★ N Nota:
Dit 2 in 1 Weer­lig adapter is n nuwe produk vir iPhone 7 / 7plus, so as jy geni­et jou musiek of laai, moet asseblief nie die roep­ing funk­sie te gebruik. Ook kan hierdie adapter nie die volume te ver­stel.
Koop http://amzn.to/2hoEcir

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
2 në 1 Rrufe­ja Adapter për iPhone 77 plus, ALOOK 3.5mm iphone 7 për­shtatës dhe Rrufe­ja ngarkues kabllo [No Kon­trol­lit Music] për New iPhone 77 plus / 6 / 6s / 6 plus / 5 / 5s / 5c — Black
nga ALOOK
DESIGN CREATIVE: Ky kos­tum diza­jn kreat­iv tuaj të re iPhone 7 / 7plus përkry­er.
Enjoy muzikë dhe akuzuar NJËJTËN KOHË: Kjo 2 në 1 Light­ning kabllo për­shtatës mund të mbësht­es­in akuzuar njëkohsh­me dhe muzikë.
Besnikëri të lartë SOUND-Com­pat­ible: ALOOK rrufe adapter ju ofro­jmë muzikë për­vo­jë të mahnit­sh­me.
Lehtë për të mar­rë me ju: për shkak të diza­jn­it të thjeshtë, ju mund të mar­rë këtë për­shtatës rrufe kudo në qese apo xhep­at.
SHËNIM: Kjo ALOOK 2 në 1 Rrufe­ja Adapter Cable nuk mund të kan­didojë FUNKSIONIT duke bërë thirrje dhe nuk mund të rregul­lu­ar volu­min.
Deta­je teknike
Col­or: 2 në 1 Rrufe­ja Adapter — Black
Brand Name: ALOOK
Item Paketa Sasia: 1
për­shkrim i produk­tit
Col­or: 2 në 1 Rrufe­ja Adapter — Black
ALOOK 2 në 1 Light­ning Adapter 3.5mm aux kabllo për iPhone7 / 7 plus / 6 / 6s / 6 plus / 5 / 5s / 5c.