2016 Public Rosary Crusade

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Search
Robin­son Town­ship, PA 4127872140
Home Con­tact Us Dir­ec­tions FAQs Cal­en­dar Bul­let­ins Min­istry Sched­ule School News
About Our Par­ish
New Here?
Need Help?
Get Involved
How Can I Help?
Join Our Church
Bap­tism Inform­a­tion
Weddings/Marriage Prep
Funer­al Inform­a­tion
Sac­ra­ments
Explore Our Faith
Becom­ing Cath­olic
Reli­gious Edu­ca­tion
Youth & Young Adult Min­istry
Music Min­istry
Wel­come Min­istry
Pro­tect­ing God’s Chil­dren
Links & Resources
Affil­i­ated Organ­iz­a­tions
Voca­tions
Announce­ments
Holy Trin­ity Cath­olic School 2016 Steel­er Foot­ball Pool
Altar Servers Needed
Help Wanted: Extraordin­ary Min­is­ters of Holy Com­mu­nion (EMHCs)
Events
SEP 17
That Man is You
Sat­urdays 6:30 – 8:00am, Sep 17 — Dec 17
Read more OCT 1
40 Days for Life
Holy Trinity’s time slot to pray is Sat, Oct 1 from 3:00 – 7:00pm.
Read more OCT 1
St. Vin­cent de Paul’s Feed the Needy Week­end
OCT 1
18th Annu­al Win­ter Coat & Cloth­ing Drive for Appalachia
Sat, Oct 1 through Mon, Oct 31
Read more OCT 2
Golden Wed­ding Anniversary Cel­eb­ra­tion
at St. Paul Cathed­ral, 111 Boulevard of the Allies, Pitt­s­burgh
Read more OCT 2
8th Inter­na­tion­al Euchar­ist­ic Ros­ary March
at Epi­phany Church, 184 Wash­ing­ton Place, Uptown, Pitt­s­burgh
Read more OCT 5
Middle School Youth Group Kick-Off
OCT 8
Annu­al Dio­ces­an Pil­grim­age
to the Nation­al Shrine of the Immacu­late Con­cep­tion in Wash­ing­ton, DC
Read more OCT 11
The Cath­olic Truth about Angels, Demons, Exor­cisms and Haunt­ings
OCT 15
Form­a­tion for Extraordin­ary Min­is­ters of Holy Com­mu­nion and Read­ers
Classes offered at sev­er­al par­ishes in the dio­cese.
Read more OCT 15
2016 Pub­lic Ros­ary Cru­sade
We must ask God to save Amer­ica through the Ros­ary of His Most Holy Mother.
Read more OCT 20
On Mis­sion for the Church Alive!
Con­sulta­tion Ses­sions: Thu, Oct 20 and Mon Oct 24 from 7:00 – 9:00pm
Read more NOV 11
17th Annu­al Holy Trin­ity Auc­tion: A Star Spangled Night
at the Air­port Hyatt
Read more
2016 Pub­lic Ros­ary Cru­sade
Oct 15, 2016 (12:00p) [Permalink]
0 New 0
Please join the 2016 Pub­lic Square Ros­ary Cru­sade in pray­ing for our nation on Sat, Oct 15 at 12:00pm on the Holy Trin­ity front lawn.
As we all know, the United States is in great need of pub­lic pray­er, repent­ance, and con­ver­sion. These ral­lies will be tak­ing place in pub­lic areas across our nation as part of the Amer­ica Needs Fatima” pro­gram with over 13,000 groups par­ti­cip­at­ing that day. We must ask God to save Amer­ica through the Ros­ary of His Most Holy Mother.
Con­tact Car­ol Kelly 6033030568 (cell) or Helen Stamatakis 4127881974 for more inform­a­tion.Copy­right 2016 Holy Trin­ity Roman Cath­olic Par­ish
5718 Steuben­ville Pike, (Robin­son Town­ship) McK­ees Rocks PA 15136 – 1311
Site designed and main­tain­ted by The Cath­olic Web Com­pany
Send Us Stuff
web­mail log in

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Fit­tex
Robin­son Town­ship, PA 4127872140
Direzz­jon­iji­et Home Ikkun­t­at­tjana Mis­toqsiji­et Kal­en­dar­ju Bul­let­tini Min­isteru Ske­da Iskola Aħbar­iji­et
Dwar Par­roċċa tagħna
Ġdid Hawn­hekk?
Need Help?
Get Invol­uta
Kif Nista Għa­jnuna?
Ingħaqad Knis­ja tagħna
magħmudi­ja Inform­azz­joni
Tiġiji­et / Żwieġ Prep
Inform­azz­joni funer­ali
sagra­menti
Esplora Fidi tagħna
Becom­ing Kat­to­lika
Edukazz­joni reliġjuża
Żgħażagħ & Young Adult Min­isteru
mużika Min­isteru
Mer­ħba Min­isteru
Pro­tezz­joni tat-tfal ta Alla
Links & Riżor­si
affil­jati Organizza­zz­jon­iji­et
vokazz­jon­iji­et
avviżi
Trin­ità Qad­disa Iskola Kat­to­lika 2016 Steel­er Fut­bol Pool
Servers altar Meħtieġa
Għa­jnuna Wanted: Min­is­tri Straordin­arji tat-tqarbin (EMHCs)
avveni­menti
Settem­bru 17
Dik Man hija You
Sib­tiji­et 6: 30 – 8: 00:00, 17 Settem­bru — 17 DIĊEMBRU
Aqra iktar Ottubru 1
40 Jiem għall-Ħaj­ja
slot ta ħin Trin­ità Qad­disa biex nit­ol­bu hija Sat, 1 Ottubru mit- 3: 00 – 7: 12:00.
Aqra iktar Ottubru 1
Għalf San Vinċenz de Paul tal-Week­end fil-bżonn
1 Ottubru
18 Ann­wali Coat Xit­wa & Ħwe­jjeġ Drive għall Appalachia
Sat, 1 Ottubru per­mezz Mon, 31 Ottubru
Aqra iktar Ottubru 2
Golden tieġ Anniversar­ju Ċel­eb­razz­joni
San Pawl Katid­ral, 111 Boulevard tal-Alleati, Pitt­s­burgh
Aqra iktar Ottubru 2
8 Ewkaristiku Internazz­jon­ali Ruz­ar­ju ta Mar­zu
fil Epi­fan­i­ja Knis­ja, 184 Wash­ing­ton Post, Uptown, Pitt­s­burgh
Aqra iktar Ottubru 5
Middle School Grupp Żgħażagħ Kick Off
8 Ottubru
Djoċes­ana Pel­legrin­aġġ Ann­wali
għall-shrine Nazz­jon­ali tal-Kun­ċizz­joni f’Washington, DC
Aqra Ottubru iktar 11
Il-Ver­ità Kat­to­lika dwar Angels, Demons, exor­cisms u haunt­ings
15 Ottubru
Form­azz­joni għall-Min­is­tri Straordin­arji tal Tqar­bina u qar­re­j­ja
Klassiji­et offru­ti f’diversi par­roċċi fil-djoċesi.
Aqra Ottubru iktar 15
2016 Pubb­lika Rużar­ju Kruċ­jata
Għand­na nistaqsu lil­na nfusna Alla biex isal­va l-Amerika per­mezz ta l Rużar­ju tal-iktar Tiegħu Mqaddsa Omm.
Aqra Ottubru iktar 20
Fuq Mis­s­joni għall-Alive Knis­ja!
Ses­s­jon­iji­et Kon­sultazz­joni: Thu, 20 Oct u Mon Ottubru 24 minn 7: 00 – 900pm
Aqra Novem­bru iktar 11
17 Ann­wali Trin­ità Qad­disa Irkant: A Star Spangled Night
fil-Hyatt Ajruport
Aqra iktar
2016 Pubb­lika Rużar­ju Kruċ­jata
Ottubru 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Ġdid 0
Jekk jogħġbok jis­sieħbu fl-2016 Pjazza Pubb­liku Ruz­ar­ju Kruċ­jata fil tit­ol­bu għall-nazz­jon tagħna fuq Sat, 15 Ottubru fil 12:00 fuq il-lawn qud­diem Trin­ità Qad­disa.
Kif nafu lkoll, l-Istati Uniti huwa fil-bżonn kbir ta talb pubb­liku, indiema, u l-kon­ver­ż­joni. Dawn il-mani­fest­azz­jon­iji­et se tieħu post fil-postiji­et pub­bliċi mad­war nazz­jon tagħna bħala parti mill-pro­gramm ““l-Amerika Fatima Bżon­niji­et”” b’aktar minn 13,000 grup­pi li jip­par­teċi­paw f’dak il-jum. Għand­na nistaqsu lil­na nfusna Alla biex isal­va l-Amerika per­mezz ta l Rużar­ju tal-iktar Tiegħu Mqaddsa Omm.
Kun­t­att Car­ol Kelly 6033030568 (ċel­loli) jew Helen Stamatakis 4127881974 għal aktar inform­azz­joni.

Copy­right 2016 Trin­ità Qad­disa Rumana Par­rokkjali Kat­to­lika
5718 Steuben­ville Pike, (Robin­son Town­ship) McK­ees Blat AP 15136 – 1311
Sit iddis­in­jati u main­tain­ted minn The Web Kumpan­ni­ja Kat­to­lika
Ibgħat Us imbarazz
log web­mail fil

 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Soek
Robin­son Dorp, PA 4127872140
Tuis Kon­tak Aan­wys­ings Vrae Kal­ender Bul­let­ins Min­is­ter­ie Bylae Skool Nuus
Oor Ons Gemeen­te
Nuwe Hier?
Need Help?
Raak bet­rokke
Hoe kan ek help?
Sluit aan by ons Kerk
Die doop inligt­ing
Troues / Huwe­l­ik Prep
begrafn­is inligt­ing
sakra­men­te
Vind ons geloof
Om Katolieke
Godsdi­en­sti­ge opvoed­ing
Jeug & Young Adult Min­is­ter­ie
Musiek Min­is­ter­ie
Welkom Min­is­ter­ie
God se kinders te beskerm
Links & Resources
geaf­fil­ieer­de organ­isasies
ber­oepe
aankondi­gings
Holy Trin­ity Katolieke Skool 2016 Steel­er Foot­ball Pool
Altaar Servers nodig
Hulp gev­ra: Buitenge­wone Min­is­ters van die Nag­maal (EMHCs)
gebeure
17 Septem­ber
Dat die mens Jy
Sater­dae 6: 30 – 8: 00:00, aparte 17 – 17 Desem­ber
Lees meer 1 Okto­ber
40 Dae for Life
Holy Trin­ity se tydgleuf te bid is za, 1 Okto­ber vanaf 3: 00 – 7: 12:00.
Lees meer 1 Okto­ber
St Vin­cent de Paul se Feed die behoefti­ge Week­end
1 Okto­ber
18 Jaar­likse win­ter­jas & Klere Drive vir Appalachia
Sat, 1 Okto­ber deur Mon, 31 Okto­ber
Lees meer 2 Okto­ber
Ver­jaarsdag vier­ing Golden Wed­ding
by St Paul-katedraal, 111 Boulevard van die Geal­lieerdes, Pitt­s­burgh
Lees meer 2 Okto­ber
8 Interna­s­ionale Euchar­istiese Rosekrans Maart
op Epi­fanie Kerk, 184 Wash­ing­ton Place, Uptown, Pitt­s­burgh
Lees meer 5 Okto­ber
Mid­de-Skool Jeug Groep afskop
8 Okto­ber
Jaar­likse Dio­ces­an Pel­grim­s­tog
aan die Nas­ionale Hei­lig­dom van die Onbevlekte in Wash­ing­ton, DC
Lees meer 11 Okto­ber
Die Katolieke Waar­heid oor Engele, demone, duiwe­luit­dry­wings en Haunt­ings
15 Okto­ber
Vorm­ing vir Buitenge­wone Min­is­ters van nag­maal en lesers
Klasse aange­bied by ver­skeie gemeentes in die bis­dom.
Lees meer 15 Okto­ber
2016 Open­bare Rosekrans kruistog
Ons moet God vra om Amerika te red deur die Rosekrans van sy meeste hei­lig Moeder.
Lees meer 20 Okto­ber
Op Send­ing vir die Kerk Alive!
Kon­sultas­iesessies: Thu, 20 Okto­ber en Mon 24 Okto­ber vanaf 7: 00 – 9: 12:00
Lees meer Novem­ber 11
17 Jaar­likse Hei­li­ge Drie-een­heid Veil­ing: n Star Spangled Night
by die lughawe Hyatt
Lees meer
2016 Open­bare Rosekrans kruistog
15 Okto­ber 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Nuwe 0
Asseblief saam met die 2016 Open­bare Square Rosekrans kruistog in gebed vir ons land op Sat, 15 Okto­ber om 12:00 op die Hei­li­ge Drie-een­heid voor­ste grasperk.
Soos ons almal weet, die Verenig­de State van Amerika is in n groot behoefte aan open­bare gebed, beker­ing, en beker­ing. Hierdie saamtrekke sal plaas­vind in open­bare areas in ons land as deel van die ““Amerika het Fatima”” pro­gram met meer as 13000 groepe wat deel­neem daardie dag. Ons moet God vra om Amerika te red deur die Rosekrans van sy meeste hei­lig Moeder.
Kon­tak Car­ol Kelly 6033030568 (sel) of Helen Stamatakis 4127881974 vir meer inligt­ing.