2016 Public Rosary Crusade

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Search
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contact Us Directions FAQs Calendar Bulletins Ministry Schedule School News
About Our Parish
New Here?
Need Help?
Get Involved
How Can I Help?
Join Our Church
Baptism Information
Weddings/Marriage Prep
Funeral Information
Sacraments
Explore Our Faith
Becoming Catholic
Religious Education
Youth & Young Adult Ministry
Music Ministry
Welcome Ministry
Protecting God’s Children
Links & Resources
Affiliated Organizations
Vocations
Announcements
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Altar Servers Needed
Help Wanted: Extraordinary Ministers of Holy Communion (EMHCs)
Events
SEP 17
That Man is You
Saturdays 6:30-8:00am, Sep 17 – Dec 17
Read more OCT 1
40 Days for Life
Holy Trinity’s time slot to pray is Sat, Oct 1 from 3:00-7:00pm.
Read more OCT 1
St. Vincent de Paul’s Feed the Needy Weekend
OCT 1
18th Annual Winter Coat & Clothing Drive for Appalachia
Sat, Oct 1 through Mon, Oct 31
Read more OCT 2
Golden Wedding Anniversary Celebration
at St. Paul Cathedral, 111 Boulevard of the Allies, Pittsburgh
Read more OCT 2
8th International Eucharistic Rosary March
at Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Read more OCT 5
Middle School Youth Group Kick-Off
OCT 8
Annual Diocesan Pilgrimage
to the National Shrine of the Immaculate Conception in Washington, DC
Read more OCT 11
The Catholic Truth about Angels, Demons, Exorcisms and Hauntings
OCT 15
Formation for Extraordinary Ministers of Holy Communion and Readers
Classes offered at several parishes in the diocese.
Read more OCT 15
2016 Public Rosary Crusade
We must ask God to save America through the Rosary of His Most Holy Mother.
Read more OCT 20
On Mission for the Church Alive!
Consultation Sessions: Thu, Oct 20 and Mon Oct 24 from 7:00-9:00pm
Read more NOV 11
17th Annual Holy Trinity Auction: A Star Spangled Night
at the Airport Hyatt
Read more
2016 Public Rosary Crusade
Oct 15, 2016 (12:00p) [Permalink]
0 New 0
Please join the 2016 Public Square Rosary Crusade in praying for our nation on Sat, Oct 15 at 12:00pm on the Holy Trinity front lawn.
As we all know, the United States is in great need of public prayer, repentance, and conversion. These rallies will be taking place in public areas across our nation as part of the “America Needs Fatima” program with over 13,000 groups participating that day. We must ask God to save America through the Rosary of His Most Holy Mother.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (cell) or Helen Stamatakis 412-788-1974 for more information.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site designed and maintainted by The Catholic Web Company
Send Us Stuff
webmail log in

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Fittex
Robinson Township, PA 412-787-2140
Direzzjonijiet Home Ikkuntattjana Mistoqsijiet Kalendarju Bullettini Ministeru Skeda Iskola Aħbarijiet
Dwar Parroċċa tagħna
Ġdid Hawnhekk?
Need Help?
Get Involuta
Kif Nista Għajnuna?
Ingħaqad Knisja tagħna
magħmudija Informazzjoni
Tiġijiet / Żwieġ Prep
Informazzjoni funerali
sagramenti
Esplora Fidi tagħna
Becoming Kattolika
Edukazzjoni reliġjuża
Żgħażagħ & Young Adult Ministeru
mużika Ministeru
Merħba Ministeru
Protezzjoni tat-tfal ta ‘Alla
Links & Riżorsi
affiljati Organizzazzjonijiet
vokazzjonijiet
avviżi
Trinità Qaddisa Iskola Kattolika 2016 Steeler Futbol Pool
Servers altar Meħtieġa
Għajnuna Wanted: Ministri Straordinarji tat-tqarbin (EMHCs)
avvenimenti
Settembru 17
Dik Man hija You
Sibtijiet 6: 30-8: 00:00, 17 Settembru – 17 DIĊEMBRU
Aqra iktar Ottubru 1
40 Jiem għall-Ħajja
slot ta ‘ħin Trinità Qaddisa biex nitolbu hija Sat, 1 Ottubru mit- 3: 00-7: 12:00.
Aqra iktar Ottubru 1
Għalf San Vinċenz de Paul tal-Weekend fil-bżonn
1 Ottubru
18 Annwali Coat Xitwa & Ħwejjeġ Drive għall Appalachia
Sat, 1 Ottubru permezz Mon, 31 Ottubru
Aqra iktar Ottubru 2
Golden tieġ Anniversarju Ċelebrazzjoni
San Pawl Katidral, 111 Boulevard tal-Alleati, Pittsburgh
Aqra iktar Ottubru 2
8 Ewkaristiku Internazzjonali Ruzarju ta ‘Marzu
fil Epifanija Knisja, 184 Washington Post, Uptown, Pittsburgh
Aqra iktar Ottubru 5
Middle School Grupp Żgħażagħ Kick Off
8 Ottubru
Djoċesana Pellegrinaġġ Annwali
għall-shrine Nazzjonali tal-Kunċizzjoni f’Washington, DC
Aqra Ottubru iktar 11
Il-Verità Kattolika dwar Angels, Demons, exorcisms u hauntings
15 Ottubru
Formazzjoni għall-Ministri Straordinarji tal Tqarbina u qarrejja
Klassijiet offruti f’diversi parroċċi fil-djoċesi.
Aqra Ottubru iktar 15
2016 Pubblika Rużarju Kruċjata
Għandna nistaqsu lilna nfusna Alla biex isalva l-Amerika permezz ta ‘l Rużarju tal-iktar Tiegħu Mqaddsa Omm.
Aqra Ottubru iktar 20
Fuq Missjoni għall-Alive Knisja!
Sessjonijiet Konsultazzjoni: Thu, 20 Oct u Mon Ottubru 24 minn 7: 00-9: 00pm
Aqra Novembru iktar 11
17 Annwali Trinità Qaddisa Irkant: A Star Spangled Night
fil-Hyatt Ajruport
Aqra iktar
2016 Pubblika Rużarju Kruċjata
Ottubru 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Ġdid 0
Jekk jogħġbok jissieħbu fl-2016 Pjazza Pubbliku Ruzarju Kruċjata fil titolbu għall-nazzjon tagħna fuq Sat, 15 Ottubru fil 12:00 fuq il-lawn quddiem Trinità Qaddisa.
Kif nafu lkoll, l-Istati Uniti huwa fil-bżonn kbir ta ‘talb pubbliku, indiema, u l-konverżjoni. Dawn il-manifestazzjonijiet se tieħu post fil-postijiet pubbliċi madwar nazzjon tagħna bħala parti mill-programm “”l-Amerika Fatima Bżonnijiet”” b’aktar minn 13,000 gruppi li jipparteċipaw f’dak il-jum. Għandna nistaqsu lilna nfusna Alla biex isalva l-Amerika permezz ta ‘l Rużarju tal-iktar Tiegħu Mqaddsa Omm.
Kuntatt Carol Kelly 603-303-0568 (ċelloli) jew Helen Stamatakis 412-788-1974 għal aktar informazzjoni.

Copyright 2016 Trinità Qaddisa Rumana Parrokkjali Kattolika
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Blat AP 15136-1311
Sit iddisinjati u maintainted minn The Web Kumpannija Kattolika
Ibgħat Us imbarazz
log webmail fil

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Soek
Robinson Dorp, PA 412-787-2140
Tuis Kontak Aanwysings Vrae Kalender Bulletins Ministerie Bylae Skool Nuus
Oor Ons Gemeente
Nuwe Hier?
Need Help?
Raak betrokke
Hoe kan ek help?
Sluit aan by ons Kerk
Die doop inligting
Troues / Huwelik Prep
begrafnis inligting
sakramente
Vind ons geloof
Om Katolieke
Godsdienstige opvoeding
Jeug & Young Adult Ministerie
Musiek Ministerie
Welkom Ministerie
God se kinders te beskerm
Links & Resources
geaffilieerde organisasies
beroepe
aankondigings
Holy Trinity Katolieke Skool 2016 Steeler Football Pool
Altaar Servers nodig
Hulp gevra: Buitengewone Ministers van die Nagmaal (EMHCs)
gebeure
17 September
Dat die mens Jy
Saterdae 6: 30-8: 00:00, aparte 17-17 Desember
Lees meer 1 Oktober
40 Dae for Life
Holy Trinity se tydgleuf te bid is za, 1 Oktober vanaf 3: 00-7: 12:00.
Lees meer 1 Oktober
St Vincent de Paul se Feed die behoeftige Weekend
1 Oktober
18 Jaarlikse winterjas & Klere Drive vir Appalachia
Sat, 1 Oktober deur Mon, 31 Oktober
Lees meer 2 Oktober
Verjaarsdag viering Golden Wedding
by St Paul-katedraal, 111 Boulevard van die Geallieerdes, Pittsburgh
Lees meer 2 Oktober
8 Internasionale Eucharistiese Rosekrans Maart
op Epifanie Kerk, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Lees meer 5 Oktober
Midde-Skool Jeug Groep afskop
8 Oktober
Jaarlikse Diocesan Pelgrimstog
aan die Nasionale Heiligdom van die Onbevlekte in Washington, DC
Lees meer 11 Oktober
Die Katolieke Waarheid oor Engele, demone, duiweluitdrywings en Hauntings
15 Oktober
Vorming vir Buitengewone Ministers van nagmaal en lesers
Klasse aangebied by verskeie gemeentes in die bisdom.
Lees meer 15 Oktober
2016 Openbare Rosekrans kruistog
Ons moet God vra om Amerika te red deur die Rosekrans van sy meeste heilig Moeder.
Lees meer 20 Oktober
Op Sending vir die Kerk Alive!
Konsultasiesessies: Thu, 20 Oktober en Mon 24 Oktober vanaf 7: 00-9: 12:00
Lees meer November 11
17 Jaarlikse Heilige Drie-eenheid Veiling: ‘n Star Spangled Night
by die lughawe Hyatt
Lees meer
2016 Openbare Rosekrans kruistog
15 Oktober 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Nuwe 0
Asseblief saam met die 2016 Openbare Square Rosekrans kruistog in gebed vir ons land op Sat, 15 Oktober om 12:00 op die Heilige Drie-eenheid voorste grasperk.
Soos ons almal weet, die Verenigde State van Amerika is in ‘n groot behoefte aan openbare gebed, bekering, en bekering. Hierdie saamtrekke sal plaasvind in openbare areas in ons land as deel van die “”Amerika het Fatima”” program met meer as 13000 groepe wat deelneem daardie dag. Ons moet God vra om Amerika te red deur die Rosekrans van sy meeste heilig Moeder.
Kontak Carol Kelly 603-303-0568 (sel) of Helen Stamatakis 412-788-1974 vir meer inligting.