2016 Public Rosary Crusade

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Search
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contact Us Directions FAQs Calendar Bulletins Ministry Schedule School News
About Our Parish
New Here?
Need Help?
Get Involved
How Can I Help?
Join Our Church
Baptism Information
Weddings/Marriage Prep
Funeral Information
Sacraments
Explore Our Faith
Becoming Catholic
Religious Education
Youth & Young Adult Ministry
Music Ministry
Welcome Ministry
Protecting God’s Children
Links & Resources
Affiliated Organizations
Vocations
Announcements
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Altar Servers Needed
Help Wanted: Extraordinary Ministers of Holy Communion (EMHCs)
Events
SEP 17
That Man is You
Saturdays 6:30-8:00am, Sep 17 – Dec 17
Read more OCT 1
40 Days for Life
Holy Trinity’s time slot to pray is Sat, Oct 1 from 3:00-7:00pm.
Read more OCT 1
St. Vincent de Paul’s Feed the Needy Weekend
OCT 1
18th Annual Winter Coat & Clothing Drive for Appalachia
Sat, Oct 1 through Mon, Oct 31
Read more OCT 2
Golden Wedding Anniversary Celebration
at St. Paul Cathedral, 111 Boulevard of the Allies, Pittsburgh
Read more OCT 2
8th International Eucharistic Rosary March
at Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Read more OCT 5
Middle School Youth Group Kick-Off
OCT 8
Annual Diocesan Pilgrimage
to the National Shrine of the Immaculate Conception in Washington, DC
Read more OCT 11
The Catholic Truth about Angels, Demons, Exorcisms and Hauntings
OCT 15
Formation for Extraordinary Ministers of Holy Communion and Readers
Classes offered at several parishes in the diocese.
Read more OCT 15
2016 Public Rosary Crusade
We must ask God to save America through the Rosary of His Most Holy Mother.
Read more OCT 20
On Mission for the Church Alive!
Consultation Sessions: Thu, Oct 20 and Mon Oct 24 from 7:00-9:00pm
Read more NOV 11
17th Annual Holy Trinity Auction: A Star Spangled Night
at the Airport Hyatt
Read more
2016 Public Rosary Crusade
Oct 15, 2016 (12:00p) [Permalink]
0 New 0
Please join the 2016 Public Square Rosary Crusade in praying for our nation on Sat, Oct 15 at 12:00pm on the Holy Trinity front lawn.
As we all know, the United States is in great need of public prayer, repentance, and conversion. These rallies will be taking place in public areas across our nation as part of the “America Needs Fatima” program with over 13,000 groups participating that day. We must ask God to save America through the Rosary of His Most Holy Mother.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (cell) or Helen Stamatakis 412-788-1974 for more information.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site designed and maintainted by The Catholic Web Company
Send Us Stuff
webmail log in

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Fittex
Robinson Township, PA 412-787-2140
Direzzjonijiet Home Ikkuntattjana Mistoqsijiet Kalendarju Bullettini Ministeru Skeda Iskola Aħbarijiet
Dwar Parroċċa tagħna
Ġdid Hawnhekk?
Need Help?
Get Involuta
Kif Nista Għajnuna?
Ingħaqad Knisja tagħna
magħmudija Informazzjoni
Tiġijiet / Żwieġ Prep
Informazzjoni funerali
sagramenti
Esplora Fidi tagħna
Becoming Kattolika
Edukazzjoni reliġjuża
Żgħażagħ & Young Adult Ministeru
mużika Ministeru
Merħba Ministeru
Protezzjoni tat-tfal ta ‘Alla
Links & Riżorsi
affiljati Organizzazzjonijiet
vokazzjonijiet
avviżi
Trinità Qaddisa Iskola Kattolika 2016 Steeler Futbol Pool
Servers altar Meħtieġa
Għajnuna Wanted: Ministri Straordinarji tat-tqarbin (EMHCs)
avvenimenti
Settembru 17
Dik Man hija You
Sibtijiet 6: 30-8: 00:00, 17 Settembru – 17 DIĊEMBRU
Aqra iktar Ottubru 1
40 Jiem għall-Ħajja
slot ta ‘ħin Trinità Qaddisa biex nitolbu hija Sat, 1 Ottubru mit- 3: 00-7: 12:00.
Aqra iktar Ottubru 1
Għalf San Vinċenz de Paul tal-Weekend fil-bżonn
1 Ottubru
18 Annwali Coat Xitwa & Ħwejjeġ Drive għall Appalachia
Sat, 1 Ottubru permezz Mon, 31 Ottubru
Aqra iktar Ottubru 2
Golden tieġ Anniversarju Ċelebrazzjoni
San Pawl Katidral, 111 Boulevard tal-Alleati, Pittsburgh
Aqra iktar Ottubru 2
8 Ewkaristiku Internazzjonali Ruzarju ta ‘Marzu
fil Epifanija Knisja, 184 Washington Post, Uptown, Pittsburgh
Aqra iktar Ottubru 5
Middle School Grupp Żgħażagħ Kick Off
8 Ottubru
Djoċesana Pellegrinaġġ Annwali
għall-shrine Nazzjonali tal-Kunċizzjoni f’Washington, DC
Aqra Ottubru iktar 11
Il-Verità Kattolika dwar Angels, Demons, exorcisms u hauntings
15 Ottubru
Formazzjoni għall-Ministri Straordinarji tal Tqarbina u qarrejja
Klassijiet offruti f’diversi parroċċi fil-djoċesi.
Aqra Ottubru iktar 15
2016 Pubblika Rużarju Kruċjata
Għandna nistaqsu lilna nfusna Alla biex isalva l-Amerika permezz ta ‘l Rużarju tal-iktar Tiegħu Mqaddsa Omm.
Aqra Ottubru iktar 20
Fuq Missjoni għall-Alive Knisja!
Sessjonijiet Konsultazzjoni: Thu, 20 Oct u Mon Ottubru 24 minn 7: 00-9: 00pm
Aqra Novembru iktar 11
17 Annwali Trinità Qaddisa Irkant: A Star Spangled Night
fil-Hyatt Ajruport
Aqra iktar
2016 Pubblika Rużarju Kruċjata
Ottubru 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Ġdid 0
Jekk jogħġbok jissieħbu fl-2016 Pjazza Pubbliku Ruzarju Kruċjata fil titolbu għall-nazzjon tagħna fuq Sat, 15 Ottubru fil 12:00 fuq il-lawn quddiem Trinità Qaddisa.
Kif nafu lkoll, l-Istati Uniti huwa fil-bżonn kbir ta ‘talb pubbliku, indiema, u l-konverżjoni. Dawn il-manifestazzjonijiet se tieħu post fil-postijiet pubbliċi madwar nazzjon tagħna bħala parti mill-programm “”l-Amerika Fatima Bżonnijiet”” b’aktar minn 13,000 gruppi li jipparteċipaw f’dak il-jum. Għandna nistaqsu lilna nfusna Alla biex isalva l-Amerika permezz ta ‘l Rużarju tal-iktar Tiegħu Mqaddsa Omm.
Kuntatt Carol Kelly 603-303-0568 (ċelloli) jew Helen Stamatakis 412-788-1974 għal aktar informazzjoni.

Copyright 2016 Trinità Qaddisa Rumana Parrokkjali Kattolika
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Blat AP 15136-1311
Sit iddisinjati u maintainted minn The Web Kumpannija Kattolika
Ibgħat Us imbarazz
log webmail fil

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Soek
Robinson Dorp, PA 412-787-2140
Tuis Kontak Aanwysings Vrae Kalender Bulletins Ministerie Bylae Skool Nuus
Oor Ons Gemeente
Nuwe Hier?
Need Help?
Raak betrokke
Hoe kan ek help?
Sluit aan by ons Kerk
Die doop inligting
Troues / Huwelik Prep
begrafnis inligting
sakramente
Vind ons geloof
Om Katolieke
Godsdienstige opvoeding
Jeug & Young Adult Ministerie
Musiek Ministerie
Welkom Ministerie
God se kinders te beskerm
Links & Resources
geaffilieerde organisasies
beroepe
aankondigings
Holy Trinity Katolieke Skool 2016 Steeler Football Pool
Altaar Servers nodig
Hulp gevra: Buitengewone Ministers van die Nagmaal (EMHCs)
gebeure
17 September
Dat die mens Jy
Saterdae 6: 30-8: 00:00, aparte 17-17 Desember
Lees meer 1 Oktober
40 Dae for Life
Holy Trinity se tydgleuf te bid is za, 1 Oktober vanaf 3: 00-7: 12:00.
Lees meer 1 Oktober
St Vincent de Paul se Feed die behoeftige Weekend
1 Oktober
18 Jaarlikse winterjas & Klere Drive vir Appalachia
Sat, 1 Oktober deur Mon, 31 Oktober
Lees meer 2 Oktober
Verjaarsdag viering Golden Wedding
by St Paul-katedraal, 111 Boulevard van die Geallieerdes, Pittsburgh
Lees meer 2 Oktober
8 Internasionale Eucharistiese Rosekrans Maart
op Epifanie Kerk, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Lees meer 5 Oktober
Midde-Skool Jeug Groep afskop
8 Oktober
Jaarlikse Diocesan Pelgrimstog
aan die Nasionale Heiligdom van die Onbevlekte in Washington, DC
Lees meer 11 Oktober
Die Katolieke Waarheid oor Engele, demone, duiweluitdrywings en Hauntings
15 Oktober
Vorming vir Buitengewone Ministers van nagmaal en lesers
Klasse aangebied by verskeie gemeentes in die bisdom.
Lees meer 15 Oktober
2016 Openbare Rosekrans kruistog
Ons moet God vra om Amerika te red deur die Rosekrans van sy meeste heilig Moeder.
Lees meer 20 Oktober
Op Sending vir die Kerk Alive!
Konsultasiesessies: Thu, 20 Oktober en Mon 24 Oktober vanaf 7: 00-9: 12:00
Lees meer November 11
17 Jaarlikse Heilige Drie-eenheid Veiling: ‘n Star Spangled Night
by die lughawe Hyatt
Lees meer
2016 Openbare Rosekrans kruistog
15 Oktober 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Nuwe 0
Asseblief saam met die 2016 Openbare Square Rosekrans kruistog in gebed vir ons land op Sat, 15 Oktober om 12:00 op die Heilige Drie-eenheid voorste grasperk.
Soos ons almal weet, die Verenigde State van Amerika is in ‘n groot behoefte aan openbare gebed, bekering, en bekering. Hierdie saamtrekke sal plaasvind in openbare areas in ons land as deel van die “”Amerika het Fatima”” program met meer as 13000 groepe wat deelneem daardie dag. Ons moet God vra om Amerika te red deur die Rosekrans van sy meeste heilig Moeder.
Kontak Carol Kelly 603-303-0568 (sel) of Helen Stamatakis 412-788-1974 vir meer inligting.

Kopiereg 2016 Holy Trinity Rooms-Katolieke Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Dorp) Rocks McKees PA 15136-1311
Hierdie webwerf is ontwerp maintainted deur die Katolieke Web Maatskappy
Stuur vir ons Denke
webmail Meld aan

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
kërkim
Robinson Township, PA 412-787-2140
Faqja kryesore Na Kontaktoni Directions Fakte Calendar Buletinet Ministria Orari School News
Rreth Parish tonë
New këtu?
Kam nevojë për ndihmë?
Perfshihesh
Si mund t’i ndihmoj?
Join Kishën ynë
pagëzimi Informacione
Dasma / Martesa Prep
Informacione funeral
sakramentet
Eksploroni Besimi ynë
Duke u bërë katolikë
Edukimi fetar
Youth & Young Adult Ministria
Ministria Muzikë
Welcome Ministria
Mbrojtja e fëmijëve të Perëndisë
Lidhjet & Resources
Organizatat Affiliated
profesione
Lajmërime
Holy Trinity School Catholic 2016 Steeler Football Pool
Servers altari nevojshme
Ndihmë Wanted: Extraordinary Ministrat e Kungatës së Shenjtë (EMHCs)
Ngjarje
17 shtator
Kjo Njeriu është Ty
Shtunave 6: 30-8: 00:00 Sep 17 – Dec 17
Lexo më shumë 1 tetor
40 Days për jetën
Ora slot Trinia e Shenjtë për t’u lutur është Sat, OCT 1 from 3: 00-7: 12:00.
Lexo më shumë 1 tetor
Feed Shën Vincent de Palit ata që kanë nevojë Weekend
1 tetor
Qendra Winter 18 vjetor dhe Veshje Drive për Appalachia
Sat, OCT 1 deri Mon, Oct 31
Lexo më shumë 2 tetor
Golden Wedding Anniversary Celebration
në Shën Palit katedralen, 111 bulevardin e Aleatëve, Pitsburg
Lexo më shumë 2 tetor
8 International eukaristike Rosary March
në Epifanisë Kishës, 184 Washington Place, Uptown, Pitsburg
Lexo më shumë 5 tetor
Shkolla e Mesme Grupi Rinor Kick-Off
8 tetor
Vjetore dioqeziane Pelegrinazh
në Mauzoleun Kombëtar të panjollosjen në Uashington, DC
Lexo më shumë 11 tetor
E vërteta katolike në lidhje me engjëjt, demonët, çyshtje dhe hauntings
15 tetor
Formimi për ministrave Jashtëzakonshme e Kungatës së Shenjtë dhe lexuesit
Klasat e ofruara në disa famulli të dioqezës.
Lexo më shumë 15 tetor
2016 Public Rosary Crusade
Ne duhet të kërkojmë Perëndisë për të shpëtuar Amerikën me rruzare e Tij Më të Shenjtë Nënë.
Lexo më shumë 20 tetor
Në Misionin për Alive Kisha!
Sesionet konsultative: Thu, Oct 20 dhe Mon Oct 24 nga 7: 00-9: 00pm
Lexo më shumë 11 nëntor
17 vjetor Trinia e Shenjtë Auction: A Star Spangled Night
në Aeroportin Hyatt
Lexo më shumë
2016 Public Rosary Crusade
15 tetor 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Ju lutemi të bashkohet me 2016 Sheshi Publik rruzare Crusade në lutje për kombin tonë më Sat Oct 15, në 12:00 në lëndinë para Trinisë së Shenjtë.
Siç e dimë të gjithë, Shtetet e Bashkuara janë në nevojë të madhe e lutjes publike, pendim, dhe konvertimin. Këto mitingje do të ndodhë në vende publike në të gjithë kombin tonë, si pjesë e programit “”America Fatima Nevojave”” me mbi 13.000 grupe pjesëmarrëse atë ditë. Ne duhet të kërkojmë Perëndisë për të shpëtuar Amerikën me rruzare e Tij Më të Shenjtë Nënë.
Kontaktoni Carol Kelly 603-303-0568 (qeliza) ose Helen Stamatakis 412-788-1974 për më shumë informacion.

E Drejtë e Autorit 2016 Trinity Holy Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site projektuar dhe maintainted nga Web Company Katolike
Dërgo Na Stuff
log webmail në

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
ፍለጋ
ሮቢንሰን የከተማ አስተዳደር, ፒኤ 412-787-2140
መነሻ ያግኙን አቅጣጫዎች ተደጋጋሚ ጥያቄዎች መቁጠሪያ ማስታወቂያዎችን የአገልግሎት ፕሮግራም ትምህርት ቤት ዜና
የእኛ ቤተ-ክህነት ስለ
እዚህ አዲስ ነህ?
እርዳታ ያስፈልጋል?
የተካተቱት ያግኙ
እኔ እንዴት መርዳት እችላለሁ?
የእኛ ቤተክርስቲያን አባል
ለመጠመቅ መረጃ
የሠርግ ሥነ / ጋብቻ መሰናዶ
የቀብር መረጃ
ስርዒቶች
የእኛ እምነት ያስሱ
የካቶሊክ የመሆን
ኃይማኖታዊ ትምህርት
ወጣቶች እና የወጣቶች የአዋቂዎች ሚኒስቴር
ሙዚቃ ሚኒስቴር
እንኳን ደህና መጡ ሚኒስቴር
የአምላክ ልጆች መጠበቅ
አገናኞች እና መርጃዎች
የሽያጭ ተባባሪ ድርጅቶች
በየሀገሩ
ማስታወቂያዎችን
ቅድስት ሥላሴ የካቶሊክ ትምህርት ቤት 2016 Steeler ኳስ ፑል
መሠዊያ አገልጋዮች ያስፈልጋል
የሚፈለጉ የሚረዳህ: ቅዱስ ቁርባን በዓይነቱ ልዩ አገልጋዮች (EMHCs)
ክስተቶች
ሴፕቴ 17
ያ ሰው አንተ ነው
ቅዳሜ 6: 30-8: 00am, Sep 17 – ዲሴ 17
ተጨማሪ ያንብቡ ኦክቶ 1
ሕይወት ለ 40 ቀናት
00-7: 00pm ሊጸልዩ ወደ ቅድስት ሥላሴ ዘመን ማስገቢያ 3 እስከ ቅዳሜ, ኦክቶበር 1 ነው.
ተጨማሪ ያንብቡ ኦክቶ 1
ሴንት ቪንሰንት ዴ ጳውሎስ ምግብ ችግረኞችን የሳምንት እረፍት
ኦክቶ 1
18 ኛው አመታዊ የክረምት ልብስ እና Appalachia ለ አልባሳት Drive
ሰኞ, ኦክቶበር 31 እስከ ቅዳሜ, ኦክቶበር 1
ተጨማሪ ያንብቡ ኦክቶ 2
ወርቃማው ሠርግ ዓመት የምስረታ በዓል
ቅዱስ ጳውሎስ ካቴድራል, የሕብረ መካከል 111 Boulevard በፒትስበርግ ላይ
ተጨማሪ ያንብቡ ኦክቶ 2
8 ኛው ዓለም አቀፍ ቁርባን ማስቀደስ, መጋቢት
ጥምቀት ቤተ ክርስቲያን, 184 ዋሽንግተን ቦታ, አፕታውን በፒትስበርግ ላይ
ተጨማሪ ያንብቡ ኦክቶ 5
መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወጣቶች ቡድን አስወጣ-ጠፍቷል
ኦክቶ 8
ዓመታዊ Diocesan ሐጅ
በዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ በተፀነሰችበት ብሔራዊ የአምልኮ ስፍራ ወደ
ተጨማሪ ያንብቡ ኦክቶ 11
መላእክት, አጋንንት ከሰዎች እየወጡ እና Hauntings ስለ የካቶሊክ እውነት
ኦክቶ 15
ቅዱስ ቁርባን እና የአንባቢያን መካከል በዓይነቱ ልዩ ለሆኑ አገልጋዮች አሰላለፍ
ወደ ሀገረ ውስጥ በርካታ ደብሮች ላይ የሚቀርቡት ትምህርቶች.
ተጨማሪ ያንብቡ ኦክቶ 15
በ 2016 የሕዝብ ስለመጠቀም እያካሄዱ ነው
እኛ የእርሱ እጅግ ቅዱስ እናት ስለመጠቀም በኩል አሜሪካ ለማዳን አምላክን መጠየቅ አለብን.
ተጨማሪ ያንብቡ ኦክቶ 20
ቤተ ክርስቲያን ሕያው ስለ ተልዕኮ ላይ!
የምክክር ክፍለ ጊዜዎች; ሐሙስ, ኦክቶበር 20 እና ሰኞ 7 እስከ ኦክቶበር 24: 00-9: 00pm
ተጨማሪ ያንብቡ Nov 11
17 ኛው አመታዊ መንፈስ ቅዱስ ሥላሴ የጨረታ: አንድ ኮከብ Spangled ማታ
ወደ ማረፊያ Hyatt ላይ
ተጨማሪ ያንብቡ
በ 2016 የሕዝብ ስለመጠቀም እያካሄዱ ነው
ጥቅምት 15, 2016 (12: 00p) [ፐርማሊንክ]
0 አዲስ 0
መንፈስ ቅዱስ ሥላሴ ፊት ለፊት ግቢውን ላይ 12:00 ሰዓት ላይ ቅዳሜ, ኦክቶበር 15 ላይ ያለን ብሔር መጸለይ በ 2016 ይፋዊ ካሬ ስለመጠቀም እያካሄዱ ነው መቀላቀል እባክህ.
ሁላችንም እንደምናውቀው, ዩናይትድ ስቴትስ በሕዝብ ፊት ጸሎት, ንስሐ እና መለወጥ እጅግ አስፈላጊ ነው. እነዚህ ሰልፎች በዚያ ቀን ተሳታፊ 13,000 በላይ ቡድኖች ጋር “”አሜሪካ ፋጢማ ፍላጎቶች”” ፕሮግራም አካል ሆኖ ሕዝባችንን በመላ የሕዝብ ቦታዎች ቦታ ይዞ ይሆናል. እኛ የእርሱ እጅግ ቅዱስ እናት ስለመጠቀም በኩል አሜሪካ ለማዳን አምላክን መጠየቅ አለብን.
የእውቂያ ካሮል ኬሊ 603-303-0568 (ሕዋስ) ወይም ከዚያ በላይ መረጃ ለማግኘት ሄለን Stamatakis 412-788-1974.

የቅጂ መብት 2016 ቅድስት ሥላሴ የሮማ ካቶሊክ ቤተ-ክህነት አካባቢ
5718 Steubenville ፓይክ, (ሮቢንሰን የከተማ አስተዳደር) McKees ፔንሲልቫኒያ 15136-1311 ዓለቶች
ጣቢያ የካቶሊክ ድር ኩባንያ የተነደፈ እና maintainted
ከእኛ ነገሮች ላክ
የዌብሜል መዝገብ ውስጥ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php؟eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
بحث
روبنسون بلدة، PA 412-787-2140
الصفحة الرئيسية اتصل بنا الاتجاهات التعليمات التقويم نشرات وزارة جدول أخبار المدرسة
لدينا حوالي أبرشية
جديد هنا؟
بحاجة الى مساعدة؟
تورط
كيف يمكنني أن أقدم المساعدة؟
تاريخ كنيستنا
معلومات معمودية
حفلات الزفاف / الزواج الإعدادية
معلومات الجنازة
الأسرار
استكشاف إيماننا
تصبح الكاثوليكية
التعليم الديني
الشباب ويونغ وزارة الكبار
وزارة الموسيقى
ترحيب وزارة
حماية الأطفال الله
الروابط والمصادر
المنظمات التابعة
المهن
إعلانات
الثالوث المقدس مدرسة كاثوليكية 2016 ستيلر بركة لكرة القدم
خوادم مذبح مطلوب
مطلوب مساعدة: الاستثنائي زراء القربان المقدس (EMHCs)
أحداث
17 سبتمبر
أن الإنسان هو أنت
السبت 6: 30-8: 00:00، 17 سبتمبر – 17 ديسمبر
اقرأ المزيد 1 أكتوبر
40 يوما من أجل الحياة
فتحة الوقت الثالوث المقدس لاداء صلاة الجمعة هي السبت، 1 أكتوبر من 3: 00-7: 12:00.
اقرأ المزيد 1 أكتوبر
القديس فنسنت دي بول إطعام المحتاجين في عطلة نهاية الاسبوع
1 أكتوبر
الشتاء 18 السنوي معطف والملابس حملة لأبالاتشيا
السبت، 1 أكتوبر من خلال الإثنين، 31 أكتوبر
اقرأ المزيد 2 أكتوبر
زفاف الذهبي الاحتفال بالذكرى
في سانت بول الكاتدرائية، 111 شارع من الحلفاء، بيتسبرغ
اقرأ المزيد 2 أكتوبر
8 الدولية القرباني الوردية مارس
في عيد الغطاس كنيسة، 184 واشنطن مكان، أبتاون، بيتسبرغ
اقرأ المزيد 5 أكتوبر
مجموعة شباب مدرسة الأوسط انطلاقة
8 أكتوبر
الأبرشية الحج السنوي
لضريح الوطني للعيد الحبل بلا دنس في واشنطن العاصمة
اقرأ المزيد 11 أكتوبر
لجنة تقصي الحقائق الكاثوليكية عن الملائكة والشياطين، طرد الأرواح الشريرة وبمطاردة
15 أكتوبر
تشكيل لوزراء الاستثنائي القربان المقدس والقراء
دروس عرضت في العديد من الرعايا في الأبرشية.
اقرأ المزيد 15 أكتوبر
2016 العام الوردية الصليبية
يجب أن نسأل الله لإنقاذ أمريكا من خلال الوردية صاحب معظم الأم المقدسة.
اقرأ المزيد 20 أكتوبر
على بعثة للكنيسة على قيد الحياة!
جلسات التشاور: الخميس، 20 أكتوبر والإثنين 24 أكتوبر من 7: 00-9: 12:00
اقرأ المزيد 11 نوفمبر
17 السنوي الثالوث الأقدس المزاد: نجم لماع ليلة
في مطار حياة
اقرأ أكثر
2016 العام الوردية الصليبية
15 أكتوبر 2016 (12: 00p) [الرابط الثابت]
0 0 جديد
يرجى الانضمام إلى 2016 ساحة العامة الوردية الصليبية في الصلاة من أجل أمتنا السبت، 15 أكتوبر في تمام الساعة 12:00 من مساء يوم الحديقة الأمامية الثالوث الأقدس.
كما نعلم جميعا، فإن الولايات المتحدة هي في حاجة ماسة للصلاة العامة، التوبة، والتحويل. سيتم هذه التجمعات تجري في المناطق العامة في جميع أنحاء أمتنا كجزء من “”أمريكا الاحتياجات فاطمة”” البرنامج مع أكثر من 13،000 المجموعات المشاركة في ذلك اليوم. يجب أن نسأل الله لإنقاذ أمريكا من خلال الوردية صاحب معظم الأم المقدسة.
الاتصال كارول كيلي 603-303-0568 (الخلية) أو هيلين Stamatakis 412-788-1974 لمزيد من المعلومات.

حقوق التأليف والنشر 2016 الثالوث الأقدس الكاثوليكية رعية
5718 ستيوبينفيل بايك، (روبنسون بلدة) ماكي الصخور السلطة الفلسطينية 15136-1311
الموقع صمم وmaintainted من قبل شركة الكاثوليكية الويب
أرسل لنا السخافات
سجل البريد الإلكتروني على الويب في

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
որոնում
Robinson Township, PA 412-787-2140
Հետադարձ կապ Մեր ուղղությունները ՀՏՀ Հեռավար ուսուցում տեղեկագրերի նախարարությունը ժամանակացույց դպրոց Նորություններ
Մեր մասին Parish
Նոր այստեղ
Օգնության կարիք ունեմ?
Զբաղվել
Ինչպես կարող եմ օգնել?
Գրանցման Մեր եկեղեցին
մկրտությունը Տեղեկություն
Հարսանիքների / Ամուսնություն Prep
Funeral Տեղեկություն
Sacraments
Ուսումնասիրել մեր Հավատ
դառնալով կաթոլիկ
Կրոնական կրթություն
Youth & Young Adult նախարարություն
Երաժշտություն նախարարություն
Ողջույն նախարարություն
Պահպանելով Աստծո զավակների
Հղումներ եւ ռեսուրսներ
անդամակցող կազմակերպությունները
Vocations
Հայտարարություններ
Սուրբ Երրորդություն կաթոլիկ դպրոցում 2016 թ. Steeler Ֆուտբոլ Pool
Խորանի սերվերները Needed
Օգնություն Փնտրում եմ: արտակարգ նախարարները Սուրբ Communion (EMHCs)
Իրադարձություններ
սեպ 17
Որ մարդը You
Շաբաթ 6: 30-8: 00am, 17 սեպ – Dec 17
Կարդալ ավելին Oct 1
40 Days կյանքի համար
Սուրբ Երրորդություն ժամանակն անցք է աղոթել է Sat, 1 հոկ 3: 00-7: 00pm.
Կարդալ ավելին Oct 1
St. Vincent de Պողոսի Feed կարիքավորներին Weekend
Հոկտ 1
18-րդ Տարեկան ձմեռային վերարկու & Clothing Drive համար Appalachia
Sat, 1 հոկ միջոցով Mon, հոկտեմբերի 31-ին
Կարդալ ավելին 2 հոկ
Golden Wedding Anniversary Celebration
Սբ Պողոս Մայր Տաճարում, 111 Boulevard դաշնակիցների, Պիտսբուրգում
Կարդալ ավելին 2 հոկ
8-րդ միջազգային Eucharistic տերողորմյա Մարտ
ժամը Epiphany եկեղեցում, 184 Washington տեղ, Uptown, Պիտսբուրգում
Կարդալ ավելին Oct 5
Middle School Երիտասարդական խմբի Kick-Off
Oct 8
Տարեկան Թեմական Ուխտագնացություն
է ազգային սրբություն Անարատ Յղութեան Վաշինգտոնում
Կարդալ ավելին Հոկ 11
Կաթոլիկ Truth մասին Հրեշտակներ, Դեմոններ, Exorcisms եւ hauntings
Հոկ 15
Ձեւավորումը արտահերթ նախարարների Սուրբ Communion եւ Ընթերցողներ
Դասեր առաջարկվում է մի շարք parishes է թեմի առաջնորդ.
Կարդալ ավելին Հոկ 15
2016 թ. Հանրային տերողորմյա խաչակրաց արշավանք
Մենք պետք է խնդրել Աստծուն, որպեսզի պահի Ամերիկան միջոցով համրիչ նրա առավել է Սբ.
Կարդալ ավելին Հոկ 20
Ին առաքելության Եկեղեցու համար կենդանի!
Խորհրդատվական Sessions: Thu, 20 հոկ եւ Mon Oct 24-ից 7: 00-9: 00pm
Կարդալ ավելին Նոյ 11
17-րդ ամենամյա Սուրբ Երրորդություն Աճուրդ: A Աստղազարդ Night
է օդանավակայանում Hyatt
Կարդալ ավելին
2016 թ. Հանրային տերողորմյա խաչակրաց արշավանք
Oct 15, 2016 թ. (12: 00p) [Permalink]
0 Նոր 0
Խնդրում ենք միանալ 2016 հրապարակում տերողորմյա խաչակրած արշավանք է աղոթելով մեր ազգի վրա Sat, հոկտեմբերի 15-ին, ժամը 12.00-ին, Սուրբ Երրորդություն առջեւի Մարգագետինների.
Քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ Միացյալ Նահանգները մեծ կարիք հասարակական աղոթքի, ապաշխարության, եւ դարձի: Այս հանրահավաքներ տեղի կունենա հասարակական վայրերում ողջ մեր ժողովրդի բաղկացուցիչ մասն է “”Ամերիկան պետք Ֆաթիմային» ծրագրի ավելի քան 13,000 խմբերի մասնակցող այդ օրը: Մենք պետք է խնդրել Աստծուն, որպեսզի պահի Ամերիկան միջոցով համրիչ նրա առավել է Սբ.
Հետադարձ կապ Carol Kelly 603-303-0568 (բջջային) կամ Helen Stamatakis 412-788-1974: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար.

Հեղինակային իրավունք 2016-Սուրբ Երրորդություն Հռոմեական կաթոլիկ ծխական
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) MCKEES ROCKS PA 15136-1311
Կայքի նախագծված եւ maintainted է կաթոլիկ Վեբ ընկերության
Ուղարկեք մեզ Stuff
ՓՈՍՏ Մուտք

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
axtarış
Robinson Township, PA 412-787-2140
Ev Bizimlə əlaqə İstiqamətlər suallar Təqvim TÜSİAD Nazirliyi Schedule School News
Bizim Parish haqqında
Burada Yeni?
Kömək lazımdır?
cəlb alın
Necə kömək edə bilər?
Kilsə Qeydiyyat
Vəftiz Məlumat
Weddings / Marriage Prep
Funeral Information
Sacraments
Bizim iman Explore
katolik olmaq
Dini təhsil
Youth & Young Adult Nazirliyi
Music Ministry
Xoş Nazirliyi
Allahın Uşaqlar qorunması
Links & Resources
Affiliated təşkilatları
Vocations
elanlar
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Altar Serverlər Needed
Wanted yardım: Müqəddəs birlik Fövqəladə nazirləri (EMHCs)
Hadisələr
SEP 17
Bu Man Sənsən
Şənbə 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
Daha ətraflı Oct 1
Həyat üçün 40 Days
00-7: 00pm dua Holy Trinity vaxt slot 3 Sat, Oct 1.
Daha ətraflı Oct 1
St. Vincent de Paul Feed Möhtac Weekend
Oct 1
18-ci İllik Qış Coat & Appalachia üçün Geyim Drive
Mon Oct 31 Sat, Oct 1
Daha ətraflı Oct 2
Golden Wedding il dönümü qeyd etmələri
St. Paul Cathedral, Müttəfiqlərin 111 Boulevard Pittsburgh at
Daha ətraflı Oct 2
8-ci Beynəlxalq Eucharistic Rosary March
Epiphany Church 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh at
Daha ətraflı Oct 5
Middle School Youth Group Kick-Off
OCT 8
İllik Diocesan Pilgrimage
Vaşinqtonda Immaculate Konsepsiyasının Milli Shrine
Daha ətraflı Oct 11
Angels, Demons, exorcisms və hauntings haqqında katolik Truth
Oct 15
Müqəddəs birlik və Oxucular Fövqəladə Nazirlər formalaşması
piskoposluğu bir neçə parishes təklif Dərslər.
Daha ətraflı Oct 15
2016 Public Rosary Crusade
Biz onun ən Müqəddəs Ana Rosary vasitəsilə Amerika saxlamaq üçün Allah xahiş etməlidir.
Daha ətraflı Oct 20
Church Alive üçün Mission On!
Consultation Sessions: Thu, Oct 20 Mon 7 Oct 24: 00-9: 00pm
Daha ətraflı Nov 11
17-ci İllik Holy Trinity Auction: A Star Spangled Night
Airport Hyatt at
Daha çox oxu
2016 Public Rosary Crusade
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 0
Holy Trinity ön qazon üzərində saat 12:00 Sat, Oct 15 millətimiz üçün dua 2016 Public Square Rosary Haçlı buyurun.
Biz bütün Bildiyiniz kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları İctimai dua, tövbə, və dönüşüm böyük ehtiyacı var. Bu mitinqlər o gün iştirak edən 13,000-dən çox qrupları ilə “”Amerika Fatimə Ehtiyacı Var!”” Proqramı çərçivəsində xalqımızın arasında ictimai yerlərdə keçiriləcək. Biz onun ən Müqəddəs Ana Rosary vasitəsilə Amerika saxlamaq üçün Allah xahiş etməlidir.
Əlaqə Carol Kelly 603-303-0568 (mobil) və ya daha ətraflı məlumat üçün Helen Stamatakis 412-788-1974.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike (Robinson Township) McKees PA 15136-1311 Rocks
Site Catholic Web şirkəti tərəfindən dizayn və maintainted
Us Stuff göndər
web log in

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Search
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contact Us Directions FAQs Egutegia buletinak Ministerioak Ordutegiak Eskola News
Buruz Gure parrokia
New Here?
Laguntza behar?
Parte hartu
Nola I Laguntza?
Erregistratu Gure Eliza
bataioa informazioa
Ezteiak / Ezkontza prestatzen
Hileta informazioa
Sakramentuak
Arakatu Gure Fedea
Katolikoak bihurtzea
Erlijio Hezkuntza
Gazteen & Young Adult Ministerioaren
Musika Ministerioaren
Ongi Ministerioaren
Jainkoaren haurrak babesteko
Loturak eta Baliabideak
Afiliatuak Erakundeak
bokazioak
Deialdiak
Trinitate katolikoa Eskola 2016 Steeler Futbol Pool
Altar Servers Needed
Help Wanted: Aparteko Ministroen Santua of (EMHCs)
Ekitaldiak
SEP 17
Man hori hemen
Larunbat 6: 30-8: 00am, Ira 17 – Dec 17
Irakurri gehiago OCT 1
40 Days Life for
00-7: 00 Holy Trinity en ordutegian otoitz egitera Sat, Oct 1 3 da.
Irakurri gehiago OCT 1
San Vicente de Paul Feed behartsuei asteburuan
OCT 1
18. Urteko Winter Coat & Arropa Drive Appalachia for
Sat, Oct 1 Mon, 31 Oct bidez
Irakurri gehiago OCT 2
Golden Wedding urteurrenaren ospakizuna
San Pablo Katedrala, 111 aliatuek Boulevard, Pittsburgh at
Irakurri gehiago OCT 2
8an International Eukaristia Errosarioko March
Epiphany eliza, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh at
Irakurri gehiago OCT 5
Erdi Eskola Gazteen Taldeak Kick-Off
OCT 8
Urteko Elizbarrutiko Erromesaldia
Santutegia Nazionala Sortzez Garbiaren Washington, DC
Irakurri gehiago OCT 11
Egiaren katolikoa Angels, Demons, konjuruak eta hauntings buruz
OCT 15
Holy Communion eta Irakurleek Ministroen Aparteko for Formation
elizbarrutiko hainbat parrokietan eskaintzen dituen klaseak.
Irakurri gehiago OCT 15
2016 Publikoa Errosarioko gurutzada
Jainkoaren galdetu behar dugu America gorde Bere Santua gehienek Ama Rosario bidez.
Irakurri gehiago OCT 20
Eliza Alive egiteko Mission On!
Kontsulta Sessions: Thu, 20 Oct eta Mon Oct 24 7: 00-9: 00
Irakurri gehiago NOV 11
17an Annual Trinitate enkantea: A Star Spangled Night
Aireportuko Hyatt at
Irakurri gehiago
2016 Publikoa Errosarioko gurutzada
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Mesedez batu 2016 Square Publikoa Errosarioko gurutzada gure Sat, Oct 15 nazio alde otoitzean 12:00 etan Trinitate aurrean idazten ere.
Dakigun bezala, Estatu Batuetako otoitz publikoak, damuturik, eta bihurtze behar handia dago. rallyen hauek hartuko du lekua eremu publikoan gure nazioa zehar “”Amerika Beharren Fatima”” egun horretan parte hartzen duen talde 13.000 programaren baitan. Jainkoaren galdetu behar dugu America gorde Bere Santua gehienek Ama Rosario bidez.
Harremanetan Carol Kelly 603-303-0568 (zelula) edo Helen Stamatakis 412-788-1974 informazio gehiagorako.

Copyright 2016 Trinitate Roman parrokia katoliko
5718 STEUBENVILLE PIKE, (Robinson Township) MCKEES ROCKS PA 15136-1311
Gunea diseinatu eta maintainted katolikoa Web Enpresaren arabera
Bidali Us Stuff
webmail log

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
пошук
Робінсан Тауншип, PA 412-787-2140
Галоўная Кантакты Схема праезду Часта задаюць пытанні Каляндар Бюлетэні Міністэрства Расклад Навіны школы
Аб нашым прыходзе
Новае тут?
Патрэбна дапамога?
ўцягвацца
Як я магу дапамагчы?
Далучайцеся да нашай Царквы
хрышчэнне інфармацыя
Вяселля / Шлюб Prep
жалобная інфармацыя
сакрамэнту
Даследуйце нашу веру
Як стаць каталіком
рэлігійную адукацыю
Міністэрства моладзі і дарослых Маладыя
музычнае служэньне
Сардэчна запрашаем Міністэрства
Абарона дзяцей Божых
Спасылкі і рэсурсы
афіляваныя арганізацыі
прафесіі
аб’явы
Свята-Траецкі каталіцкая школа 2016 Steeler Football Pool
міністранты Неабходнае
Дапамога Патрабуюцца: Надзвычайны Міністры Святога прычашчэння (EMHCs)
падзеі
17 верасня
Гэта Чалавек You
Субота 6: 30/08: 12 раніцы, Верасень 17 – 17 снежня
Падрабязней 1 кастрычніка
40 дзён для жыцця
Святой Тройцы часовай інтэрвал маліцца Сб, 1 кастрычніка ад 3: 00-7: 12 вечара.
Падрабязней 1 кастрычніка
Падача Сэнт-Вінсэнт дэ Поль у жыве ў нястачы выходныя
1 кастрычніка
18-я Штогадовая зімовая паліто і адзенне Дыск для Апалачаў
Сб, Кастрычнік 1 па пн, 31 кастрычніка
Больш падрабязна 2 кастрычніка
Залатое вяселле Святкаванне
у Сабор Святога Паўла, 111 Бульвар саюзнікаў, Пітсбурга
Больш падрабязна 2 кастрычніка
8-ы Міжнародны Эўхарыстычны Ружанец сакавіка
у Богаяўленскай царквы, 184 Washington Place, Uptown, Пітсбурга
Больш падрабязна 5 кастрычніка
Сярэдняя школа Моладзевая група Kick-Off
8 кастрычніка
Штогадовае Епархіяльнае Пілігрымка
ў Нацыянальнай Святыні Беззаганнага Зачацця ў Вашынгтоне, акруга Калумбія
Больш падрабязна 11 кастрычніка
Каталіцкая Праўда аб анёлах, дэманах, экзарцызм і Hauntings
15 кастрычніка
Фарміраванне для Надзвычайных міністраў Святой Камуніі і чытачоў
Класы, прапанаваныя ў некалькіх парафій у епархіі.
Падрабязней 15 кастрычніка
2016 Грамадскі Ружанец Crusade
Мы павінны прасіць Бога, каб выратаваць Амерыку праз Ружанца Яго Найсвяцейшай Маці.
Падрабязней 20 кастрычніка
На місіі для Касцёла ў жывых!
Кансультацыі Сесіі: Чц 20 каст пн і 24 кастрычніка з 7: 00-9: 00pm
Больш падрабязна 11 лістапада
17-я штогадовая Святой Тройцы аўкцыёну: Зорка абсыпаны Night
ў аэрапорце Hyatt
больш падрабязна
2016 Грамадскі Ружанец Crusade
15 кастрычніка 2016 (12: 00p) [Пастаянная спасылка]
0 Новых 0
Калі ласка, далучайцеся да 2016 года гарадской плошчы Ружанца Crusade у малітве за нашай нацыі сб, 15 кастрычніка, у 12:00 на лужку перад домам Святой Тройцы.
Як мы ўсе ведаем, што Злучаныя Штаты маюць вострую патрэбу ў набажэнстве, пакаяння і навяртання. Гэтыя мітынгі будуць праходзіць у грамадскіх месцах па ўсёй нашай краіне, як частка “”Амерыка мае патрэбу ў Фаціме» праграмы з больш чым 13 000 груп, якія ўдзельнічаюць у той жа дзень. Мы павінны прасіць Бога, каб выратаваць Амерыку праз Ружанца Яго Найсвяцейшай Маці.
Як звязацца з Кэрал Кэлі 603-303-0568 (сотавы) або Хелен Stamatakis 412-788-1974 для атрымання дадатковай інфармацыі.

Усе правы абаронены 2016 Свята-Траецкі Рымска-каталіцкая парафія
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Сайт распрацаваны і maintainted каталіцкай вэб-кампаніі
Адпраўце нам напаўняць выбарчыя урны фальшывымі бюлетэнямі
WebMail Уваход

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
অনুসন্ধান
রবিনসন টাউনশিপ, পিএ 412-787-2140
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ক্যালেন্ডার বুলেটিন মন্ত্রণালয় সূচি স্কুল সংবাদ
সম্পর্কে আমাদের প্যারিশ
এখানে নতুন?
সাহায্য দরকার?
জড়িত
আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?
আমাদের চার্চ যোগদান
খ্রীষ্টানদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান তথ্য
বিবাহানুষ্ঠান / বিবাহ প্রস্তুতি
ফিউনারেল তথ্য
sacraments
আমাদের বিশ্বাস এক্সপ্লোর
ক্যাথলিক হয়ে উঠছে
ধর্মীয় শিক্ষা
যুব ও তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মন্ত্রণালয়
সঙ্গীত মন্ত্রণালয়
স্বাগতম মন্ত্রণালয়
ঈশ্বরের শিশুদের রক্ষা
লিঙ্ক & সম্পদ
অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ
বৃত্তি
ঘোষণা
পবিত্র ত্রিত্বের ক্যাথলিক বিদ্যালয়ে 2016 Steeler ফুটবল পুল
বেদি সার্ভারের প্রয়োজনীয়তা
চায়, তাদেরকে সাহায্য: পবিত্র আলাপন অসাধারণ মন্ত্রীদের (EMHCs)
ঘটনাবলী
সেপ্টেম্বর 17
যে ব্যক্তি তোমাদের হয়
শনিবার 6: 30-8: 00am, সেপ্টেম্বর 17 – 17 ডিসেম্বর
আরও পড়ুন 1 অক্টোবর
জীবন জন্য 40 দিন
00-7: 00pm প্রার্থনা করার বিষয়ে পবিত্র ট্রিনিটি এর স্লট কয়টা 3 থেকে শনি, অক্টোবর 1.
আরও পড়ুন 1 অক্টোবর
সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পৌলের ফিড অভাবগ্রস্ত উইকেন্ড
1 অক্টোবর
18th বার্ষিক শীতকালীন কোট & Appalachia জন্য পোশাক ড্রাইভ
শনি, 1 অক্টোবর সোম, অক্টোবর 31 মাধ্যমে
আরও পড়ুন অক্টোবর 2
গোল্ডেন বিবাহের বার্ষিকী উদযাপন
সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল মিত্রশক্তি 111 বীথিকা, পিটসবার্গ এ
আরও পড়ুন অক্টোবর 2
8 ম আন্তর্জাতিক সেগুলোর জপমালা মার্চ
এপিফ্যানি চার্চ, 184 ওয়াশিংটন প্লেস, শহরের প্রান্তবর্তী বসতি এলাকা, পিটসবার্গ এ
আরও পড়ুন 5 অক্টোবর
মিডিল স্কুল যুব গ্রুপের কিক-অফ
8 অক্টোবর
বার্ষিক এলাকার বিশপ মুমিনুন
Washington, DC অকলঙ্ক ধারণা জাতীয় শ্রাইন থেকে
আরও পড়ুন 11 অক্টোবর
এঞ্জেলস, demons, Exorcisms এবং ভুতুড়ে ঘটনা সম্পর্কে ক্যাথলিক সত্য
অক্টোবর 15
পবিত্র আলাপন এবং পাঠক-পাঠিকাদের অসাধারণ মন্ত্রীদের জন্য সংকলন
বিশপের এলাকা মধ্যে বিভিন্ন প্যারিশের দেওয়া ক্লাস.
আরও পড়ুন অক্টোবর 15
2016 জন জপমালা ক্রুসেড
আমরা ঈশ্বর তাঁর মহাপবিত্র মাতার জপমালা মাধ্যমে আমেরিকা সংরক্ষণ জন্য জিজ্ঞাসা করা উচিত.
আরও পড়ুন অক্টোবর 20
চার্চ এলাইভ জন্য মিশন উপর!
কনসালটেশন দায়রা: বৃহস্পতি, অক্টোবর 20 এবং সোম 7 থেকে অক্টোবর 24: 00-9: 00pm
আরও পড়ুন 11 নভেম্বর
17 তম বার্ষিক পবিত্র ট্রিনিটি নিলাম: একটি তারকাখচিত নাইট
বিমানবন্দর হায়াত এ
আরও পড়ুন
2016 জন জপমালা ক্রুসেড
অক্টোবর 15, 2016 (12: 00p) [মাহবুব]
0 নতুন 0
পবিত্র ত্রিত্বের সামনে লন উপর 12:00 অপরাহ্ন এ শনি, অক্টোবর 15 আমাদের জাতির জন্য প্রার্থনা 2016 জন স্কয়ার জপমালা ক্রুসেডের যোগদান করুন.
আমরা সব জানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণপ্রার্থনা, অনুশোচনা, এবং রূপান্তরের মহান প্রয়োজন হয়. এই সমাবেশের “”আমেরিকা চাহিদার ফাতিমা”” যে দিন অংশগ্রহণকারী 13,000 ওভার গ্রুপ সঙ্গে কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমাদের জাতি জুড়ে পাবলিক এলাকায় স্থান গ্রহণ করা হবে. আমরা ঈশ্বর তাঁর মহাপবিত্র মাতার জপমালা মাধ্যমে আমেরিকা সংরক্ষণ জন্য জিজ্ঞাসা করা উচিত.
যোগাযোগ ক্যারল কেলি 603-303-0568 (সেল) অথবা আরও তথ্যের জন্য হেলেন Stamatakis 412-788-1974.

কপিরাইট 2016 পবিত্র ট্রিনিটি রোমান ক্যাথলিক প্যারিশ
5718 Steubenville পাইক, (রবিনসন টাউনশিপ) McKees পিএ 15136-1311 Rocks
সাইট ডিজাইন এবং ক্যাথলিক ওয়েব কোম্পানি দ্বারা maintainted
পাঠান আমাদের স্টাফ
এ ওয়েবমেইল লগ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
pretraživanje
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Kontakt Uputstva Pitanja i odgovori Kalendar bilteni Ministarstvo Raspored školi Novosti
O našoj parohiji
Novo ovdje?
Trebati pomoć?
Uključiti se
Kako mogu da pomognem?
Pridružite Naša crkva
krštenje Informacije
Vjenčanja / Brak Prep
Funeral Informacije
Sacraments
Istražite naša vera
Becoming Katolička
Religious Education
Youth & Young Adult ministarstva
Muzika Ministarstvo
Dobrodošli Ministarstvo
Zaštita Božja djeca
Linkovi i resursi
pridruženih organizacija
Vocations
obaveštenja
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Nogomet Bazen
Altar Serveri Potrebno
Help Wanted: Vanredna ministara pričesti (EMHCs)
Događanja
17. septembar
To Man is You
Subotom 6: 30-8: 00:00, 17 septembar – 17. Decembar
Pročitajte više 1 oktobar
40 dana za život
slot Svete Trojice vremena da se pomolim je Sat 1 list od 3: 00-7: 12:00.
Pročitajte više 1 oktobar
St. Vincent de Paul feed siromašne vikend
Oktobar 1
18. Godišnji zimski kaput i odjeća Drive za Appalachia
Sub 1 do Pon, 31. Lis
Pročitajte više 2. oktobar
Golden Wedding Anniversary Celebration
na Paul Katedrala St., 111 Boulevard Saveznika, Pittsburgh
Pročitajte više 2. oktobar
8. međunarodni Eucharistic Rosary marta
u Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Pročitajte više 5 oktobar
Middle School Youth Group Kick-Off
8. oktobar
Godišnji Diocesan Hodočašće
u Nacionalno svetište Bezgrešnog začeća u Washingtonu, DC
Pročitajte više 11. oktobar
Katolička Istina o Anđeli, demoni, egzorcizam i Hauntings
15. oktobar
Formiranje za vanredne ministara pričesti i Readers
Nastava nudi nekoliko župa u biskupiji.
Pročitajte više 15. oktobar
2016 Javna Rosary Crusade
Moramo zamoliti Boga da spasi Ameriku kroz Rosary Njegove Presvete.
Pročitajte više 20 oktobar
Na misije za Crkvu Alive!
Konsultacije Sessions: Pet 20. i čet lip 24 Od 7: 00-9: 12:00
Pročitajte više 11. nov
17. Godišnji Svete Trojice Aukcija: A Star Spangled Noć
na Hyatt
Čitaj više
2016 Javna Rosary Crusade
15. Oktobar 2016 (12: 00P) [Permalink]
0 Novi 0
Molimo vas da se pridruže 2016. Public Square Rosary Crusade u mole za naš narod na sub 15 list u 12:00 sati na Svete Trojice travnjaka.
Kao što svi znamo, Sjedinjene Države su u veliku potrebu za javne molitve, pokajanja, i konverzije. Ovi skupovi će se održati u javnim prostorima širom naše nacije u sklopu programa “”Americi treba Fatima”” s više od 13.000 grupama koje učestvuju tog dana. Moramo zamoliti Boga da spasi Ameriku kroz Rosary Njegove Presvete.
Kontakt Carol Kelly 603-303-0568 (ćelija) ili Helen Stamatakis 412-788-1974 za više informacija.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site je dizajniran i održavanim po Katolička Web Company
Pošaljite nam Stuff
webmail prijava

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Търсене
Robinson Township, PA 412-787-2140
Начало Свържете се с нас Начин на често задавани въпроси Календар бюлетини Министерство График School News
За Нашата Parish
New Тук?
Нужда от помощ?
Включете се
Как мога да помогна?
Присъединете се към нашата Църква
Кръщението Информация
Сватби / Брак Prep
Траурна Информация
Тайнствата
Разгледайте нашата вяра
Ставайки католическата
Религиозното образование
Youth & Young Министерство Възрастен
Музика Министерство
Добре дошли Министерство
Защита на Божиите деца
Links & Resources
Свързани организации
професиите
Становища
Света Троица католическо училище 2016 Steeler Футбол Pool
Олтар Servers Нужда
Помощ Търси се: Извънредно министрите на Светото Причастие (EMHCs)
Събития
17 сеп
Че човекът е Вие
Събота 6: 30-8: 00am, 17 септември – 17 дек
Прочетете повече 1 октомври
40 дни за живота
време слот Света Троица, за да се молим е Sat, 01 Октомври от 3: 00-7: 24:00.
Прочетете повече 1 октомври
Св Винсент де Пол Feed нуждаещите уикенд
01 окт
18-ти Годишен зимно палто и облекло Диск за Appalachia
Sat, 01 октомври през Mon, 31 октомври
Прочетете повече 02 Октомври
Златна сватба Celebration
в катедралата Св Павел, 111 Boulevard на съюзниците, Питсбърг
Прочетете повече 02 Октомври
8-ми Международен евхаристийно Броеница март
при Богоявление Църква, 184 Washington Place, Uptown, Питсбърг
Прочетете повече 05 Октомври
Близък училище Youth Group Kick-Off
08 октомври
Годишен Diocesan Поклонение
до Националния светилището на непорочното зачатие във Вашингтон, окръг Колумбия
Прочетете повече 11 октомври
Католическата Истината за Angels, Demons, екзорсизъм и Hauntings
15 октомври
Образуване за извънредни министрите на Светото Причастие и Читателите
Класове, предлагани в няколко енории в епархията.
Прочетете повече 15 октомври
2016 Public Броеница Crusade
Ние трябва да помолим Бог да спаси Америка през Броеница на Неговата Пресвета Майка.
Прочетете повече 20 октомври
На мисия за църквата жив!
Консултиране сесии на: Чет, Oct 20 и Пет Мар 24 от 7: 00-9: 00pm
Прочетете повече 11 ноември
17-ия годишен Света Троица Търг: A Star Spangled Night
На летището Hyatt
Чети повече
2016 Public Броеница Crusade
15 октомври 2016 (12: 00p) [Препратка]
0 New 0
Моля се присъединят към 2016 Public Square Броеница Crusade в моли за нашата нация, на Чет, 15 октомври в 12:00 часа на поляната отпред Света Троица.
Както всички знаем, в САЩ има голяма нужда от молебен, покаяние и обръщане. Тези митинги ще се провеждат в общите части в целия наш народ, като част от “”Америка се нуждае от Фатима”” програма с над 13 000 групи, участващи в същия ден. Ние трябва да помолим Бог да спаси Америка през Броеница на Неговата Пресвета Майка.
Свържи Carol Кели 603-303-0568 (клетка) или Helen Stamatakis 412-788-1974 за повече информация.

Copyright 2016 Света Троица Римокатолическата Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Сайт проектиран и maintainted от Католическата фирма за уеб
Изпратете ни Stuff
лог уеб-базирана поща в

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Cerca
Robinson Township, PA 412-787-2140
Inici Contacte Adreces preguntes més freqüents Calendari Notícies de l’Escola Horari Ministeri Butlletins
Sobre La nostra Parròquia
De nou per aquí?
Necessitar ajuda?
involucra’t
Com puc ajudar?
Uneix-te a la nostra Església
informació baptisme
Casaments / Matrimoni Prep
informació funeral
sagraments
Explora nostra Fe
convertint-se Catòlica
Educació religiosa
Ministeri de Joves Adults & Young
Ministeri de música
Benvingut Ministeri
Protegint als Nens de Déu
Enllaços i recursos
organitzacions afiliades
vocacions
anuncis
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
escolans Necessaris
Es necessita ajuda: Ministres Extraordinaris de la Sagrada Comunió (EMHCs)
esdeveniments
-SEP-17 de
Aquest home és Vostè
Dissabtes 6: 30-8: 00, Set 17-17 desembre
Més-OCT-1
40 Dies per la Vida
interval de temps de Santa Trinitat de pregar és Sat, octubre 1 de 3: 00-7: 00 pm.
Més-OCT-1
Feed de Sant Vicent de Paul el cap de setmana amb Necessitats
-OCT-1
Abric d’hivern 18 d’Anual i Roba d’accionament per als Apalatxes
Sat, 1 oct a través Dll 31 oct
Més-OCT-2
Noces d’or de la celebració de l’aniversari
a la catedral de St Paul, 111 bulevard dels aliats, Pittsburgh
Més-OCT-2
8 de març de Rosario Eucarístic Internacional
en l’Epifania Església, 184 Washington Place, de la part alta, Pittsburgh
Més-OCT-5
Grup de joves de secundària Kick-Off
-OCT-8
Peregrinació Diocesana Anual
al Santuari Nacional de la Immaculada Concepció a Washington, DC
Més-OCT-11
La veritat catòlica sobre àngels, dimonis, exorcismes i del Hauntings
-OCT-15 de
La formació de ministres extraordinaris de la comunió i Lectors
Les classes s’ofereixen en diverses parròquies de la diòcesi.
Més-OCT-15 de
2016 Públic Croada del Roser
Hem de demanar a Déu per salvar als Estats Units a través del Rosari de La seva Santíssima Mare.
Més-OCT-20
En la missió de l’Església viu!
Sessions de consulta: Thu, 20 oct i dl 24 PTU de 7: 00-9: 00pm
Més-NOV-11
17a Anual de Santa Trinitat subhasta: A Star Spangled Nit
a l’Aeroport Hyatt
Llegeix més
2016 Públic Croada del Roser
15 octubre 2016 (12: 00P) [Enllaç permanent]
0 0 Nova
Si us plau unir-se a l’arena pública 2016 Croada del Rosari en la pregària per la nostra nació el Dg 15 oct a les 12:00 hores al jardí davanter de la Santíssima Trinitat.
Com tots sabem, els Estats Units està en gran necessitat de l’oració pública, el penediment i la conversió. Aquestes manifestacions es duran a terme a les zones comunes través de la nostra nació com a part de la “”Amèrica necessita Fàtima”” programa amb més de 13.000 grups participants aquest dia. Hem de demanar a Déu per salvar als Estats Units a través del Rosari de La seva Santíssima Mare.
Contacte Carol Kelly 603-303-0568 (cel·lular) o Helen Stamatakis 412-788-1974 per a més informació.

Drets d’autor 2016 Santa Trinitat Parròquia Catòlica Romana
5718 Steubenville Pike, (municipi de Robinson) McKees Rocks PA 15.136-1311
Lloc dissenyat i maintainted per la web de l’empresa Catòlica
Enviar nosaltres Aspectes
registre de correu web

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Pangita
Robinson Lungsod, PA 412-787-2140
Home Contact Us Directions FAQs Calendar bulletins Ministeryo Eskedyul School Balita
Mahitungod sa Atong Parish
Bag-ong Dinhi?
Nagkinahanglan Makatabang?
Get Naglangkit
Unsaon ko Makatabang?
Apil sa atong mga Simbahan
Bunyag Impormasyon
Kasal / Kaminyoon Prep
funeral Impormasyon
sakramento
Susiha ang sa Atong Hugot nga Pagtuo
Pagkahimong Katoliko
sa Relihiyosong Education
Kabatan-onan & Young Adult Ministeryo
music Ministry
welcome Ministeryo
Pagpanalipod sa mga Anak sa Dios
Links & Kapanguhaan
mga kaubanan Organizations
bokasyon
pahibalo
Balaan nga Trinidad Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Halaran tigtagad Gikinahanglan
Tabangi Wanted: Talagsaon ministro sa Balaan nga Pagkalawat (EMHCs)
nga mga Hitabo
SEP 17
Tawo nga ikaw
Sabado 6: 30-8: 00am, Aug 17 – Dec 17
Basaha ang dugang pa Oct 1
40 Adlaw alang sa Kinabuhi
Balaan nga Trinidad panahon ni luna sa pag-ampo mao ang Sat, Oct 1 gikan sa 3: 00-7: 00pm.
Basaha ang dugang pa Oct 1
Feed St. Vincent de ni Pablo sa mga Kabos Weekend
Oct 1
Ika-18 nga Tinuig nga Winter Sinina & Clothing Drive alang sa Appalachia
Sat, Oct 1 pinaagi sa Mon, Oct 31
Basaha ang dugang pa Oct 2
Golden Kasal Anniversary Celebration
sa St. Pablo Cathedral, 111 Boulevard sa mga Alyado, Pittsburgh
Basaha ang dugang pa Oct 2
8th International Eucharistic Rosary Marso
sa Epiphany Simbahan, 184 Washington Dapit, Uptown, Pittsburgh
Basaha ang dugang pa Oct 5
Middle School Kabatan-onan Group Kick Off-Off
Oct 8
Tinuig nga Diocesan Panaw
sa National Shrine sa Immaculate Conception sa Washington, DC
Basaha ang dugang pa Oct 11
Ang Katoliko nga Kamatuoran mahitungod sa mga anghel, mga demonyo, Exorcisms ug Hauntings
Oct 15
Formation sa Talagsaong mga Ministro sa Balaang Kaambitan ug Magbabasa
Mga klase nga gitanyag sa pipila ka mga parokya sa diosesis.
Basaha ang dugang pa Oct 15
2016 Public Rosary Krusada
Kita kinahanglan gayud nga mangutana sa Dios sa pagluwas sa Amerika pinaagi sa Rosary sa Iyang Labing Balaan nga Inahan.
Basaha ang dugang pa Oct 20
Sa Misyon alang sa Simbahan Buhi!
Consultation Sesyon: Thu, Oct 20 ug Mon Oct 24 gikan sa 7: 00-9: 00pm
Basaha ang dugang pa November 11
Ika-17 nga Tinuig nga Balaan nga Trinidad subasta, pasubasta: Usa ka Star Spangled Night
sa Airport Hyatt
Basaha ang dugang pa
2016 Public Rosary Krusada
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Bag-ong 0
Palihug apil sa 2016 Public Square Rosary Crusade sa pag-ampo alang sa atong nasud sa Sat, Oct 15 sa 12:00 sa hapon sa Balaang Trinidad atubangan balilihan.
Samtang kita tanan nasayud, sa Estados Unidos mao ang sa dako nga panginahanglan sa publiko nga pag-ampo, paghinulsol, ug pagkakabig. Kini nga mga rali nga pagkuha sa dapit sa publiko nga mga lugar sa tibuok sa atong nasud isip kabahin sa “”America Nagkinahanglan Fatima”” nga programa uban sa kapin sa 13,000 ka mga grupo sa pag-apil niana nga adlaw. Kita kinahanglan gayud nga mangutana sa Dios sa pagluwas sa Amerika pinaagi sa Rosary sa Iyang Labing Balaan nga Inahan.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (cell) o Helen Stamatakis 412-788-1974 alang sa dugang nga impormasyon.

Copyright 2016 Balaan nga Trinidad Romano Katoliko Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Lungsod) McKees bato PA 15136-1311
Site gidisenyo ug maintainted sa Ang Katoliko Web Company
Send Kanato Stuff
webmail log sa

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Search
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Lumikizanani Nafe Directions FAQs Calendar Bulletins Utumiki Ndandanda School News
About Parish Athu
Latsopano Here?
Thandizo?
kulowerera
Kodi Ndingatani Bwanji?
Kujowina mpingo wathu
ubatizo Information
Ukwati / Banja yokonzekera
maliro Information
masakramenti
Kufufuza Tizikhulupirira
kukhala Catholic
Education Religious
Youth & Young Utumiki Wamkulu
Music Ministry
Welcome Ministry
Kuteteza Ana a Mulungu
Links & Resources
ogwirizana ndi mabungwe
Vocations
zolengeza
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Guwa Zatsabola Pakufunika
Tikufuna: Waukulu Atumiki a mgonero (EMHCs)
Events
Sep 17
Man kuti ndi Inu
Loweruka 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dis 17
Werengani zambiri Oct 1
40 Masiku Moyo
Holy Trinity nthawi kagawo kupemphera ndi Anakhala, Oct 1 3: 00-7: 00pm.
Werengani zambiri Oct 1
Chakudya St. Vincent de A Paulo Osowa mlungu
Oct 1
18 Pa Chaka Zima Odula & zovala Drive kwa Appalachia
Anakhala, Oct 1 mpaka Mon, Oct 31
Werengani zambiri Oct 2
Golden laukwati Kukondwerera
pa St. Paul Cathedral, 111 Boulevard la adani, Pittsburgh
Werengani zambiri Oct 2
8 Mayiko Ukalisitiya Korona Popemphera March
pa Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Werengani zambiri Oct 5
Middle School Youth Gulu kukankha-Off
Oct 8
Pachaka Diocesan Haji
ku Shrine National wa kwachiyero CHAKUBADWA mu Washington, DC
Werengani zambiri Oct 11
The Catholic Choonadi za Angelo, Ziwanda, Exorcisms ndi Hauntings
Oct 15
Mapangidwe kwa Atumiki zopha mgonero ndi Owerenga
Makalasi anapereka pa maparishi angapo chigawocho.
Werengani zambiri Oct 15
2016 Public Korona Popemphera Kampeni
Tiyenera kupempha Mulungu kuti apulumutse America kudzera Korona Popemphera kwa ambiri Woyera amayi.
Werengani zambiri Oct 20
Pa Mission kwa Mpingo Amoyo
Magawo Kufunsa: Thu, Oct 20 Mon Oct 24 7: 00-9: 00pm
Werengani zambiri Nov 11
17 Pa Chaka Woyera Trinity yobetcherana: A Star Spangled Night
pa ndege Hyatt
Werengani zambiri
2016 Public Korona Popemphera Kampeni
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Watsopano 0
Chonde agwirizane ndi 2016 Public Square Korona Popemphera Kampeni kupemphera kwa mtundu wathu pa Anakhala, Oct 15 pa 12:00 madzulo pa Holy Trinity udzu kutsogolo.
Monga ife tonse tikudziwa, ndi United States akufunika pemphero pagulu, kulapa, ndi kutembenuka. misonkhano zimenezi zikuchitika m’malo ku fuko lathu monga mbali ya “”America Lanu Fatima”” pulogalamu ndi magulu oposa 13,000 nawo tsiku limenelo. Tiyenera kupempha Mulungu kuti apulumutse America kudzera Korona Popemphera kwa ambiri Woyera amayi.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (cell) kapena Helen Stamatakis 412-788-1974 Kuti mudziwe zambiri.

Copyright 2016 Woyera Trinity Roman Parish Catholic
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Miyaladi PA 15136-1311
Site cholinga ndi maintainted ndi The Catholic Web Company
Titumizeni Zinthu
webmail chipika

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
搜索
罗宾逊乡,PA 412-787-2140
首页联系我们常见问题解答路线日历公告附表部新闻学院
关于我们的教区
新来的?
需要帮助?
参与其中
怎么帮?
加入我们的教会
洗礼信息
婚礼/结婚准备
殡葬信息
圣礼
体验我们的信仰
成为天主教
宗教教育
青少年及青少年部
音乐事工
欢迎部
保护神的儿女
链接和资源
附属机构

通告
圣三一天主教学校2016年的Steeler足球池
祭坛所需的服务器
虚位以待:圣餐的特别部长会议(EMHCs)
活动
9月17日
那人是你
周六6:30-8 00:00,九月17日至12月17日
阅读更多10月1日
40天为生活
三位一体的时隙祈祷是周六,10月1日从3:00-7:00。
阅读更多10月1日
圣文森特德保罗的饲料有需要的周末
10月1日
第18届冬季外套服装云端阿巴拉契亚
星期六,10月1日至周一,10月31日
阅读更多10月2日
金婚周年庆典
在圣保罗大教堂,盟军的111大道,匹兹堡
阅读更多10月2日
第8届国际圣体圣事玫瑰三月
在主显节教堂,184华盛顿广场,住宅区,匹兹堡
更多10月5日
中学青年组开球
10月8日
年度朝圣拔萃
对无原罪在华盛顿特区的国家神社
更多10月11日
天主教真相天使,恶魔,驱魔和恶鬼出没
10月15日
形成了圣餐和读者的特别部长会议
在教区的几个堂口提供的课程。
更多10月15日
2016年公共玫瑰十字军东征
我们要问上帝通过他最神圣母亲的念珠救美。
更多10月20日
在团教会活着!
咨询会:周四10月20星期一10月24日7:00-9:00
更多11月11日
第17届三位一体拍卖:一个星条旗之夜
在机场凯悦
阅读更多
2016年公共玫瑰十字军东征
2016年10月15日(12:00P)[永久链接]
0 0新
请在下午12:00在圣三一前草坪祈祷我们的周六,10月15日国家参加2016年的公共广场玫瑰十字军东征。
我们都知道,美国是非常需要的公共祈祷,忏悔和转换。这些集会将在我们的国家将发生在公共场所,与当天参与了13000组“美国需要法蒂玛”计划的一部分。我们要问上帝通过他最神圣母亲的念珠救美。
联系卡罗尔·凯利603-303-0568(手机)或海伦Stamatakis 412-788-1974了解更多信息。

版权所有2016年圣三一天主教教区
5718斯托本维尔派克(罗宾逊乡)McKees岩石PA 15136-1311
网站由天主教网络公司设计maintainted
给我们发送的东西
网络邮件日志

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
搜索
羅賓遜鄉,PA 412-787-2140
首頁聯繫我們常見問題解答路線日曆公告附表部新聞學院
關於我們的教區
新來的?
需要幫助?
參與其中
怎麼幫?
加入我們的教會
洗禮信息
婚禮/結婚準備
殯葬信息
聖禮
體驗我們的信仰
成為天主教
宗教教育
青少年及青少年部
音樂事工
歡迎部
保護神的兒女
鏈接和資源
附屬機構

通告
聖三一天主教學校2016年的Steeler足球池
祭壇所需的服務器
虛位以待:聖餐的特別部長會議(EMHCs)
活動
9月17日
那人是你
週六6:30-8:00AM,九月17日至12月17日
閱讀更多10月1日
40天為生活
三位一體的時隙祈禱是週六,10月1日從3:00-7:00。
閱讀更多10月1日
聖文森特德保羅的飼料有需要的週末
10月1日
第18屆冬季外套服裝雲端阿巴拉契亞
星期六,10月1日至週一,10月31日
閱讀更多10月2日
金婚週年慶典
在聖保羅大教堂,盟軍的111大道,匹茲堡
閱讀更多10月2日
第8屆國際聖體聖事玫瑰三月
在主顯節教堂,184華盛頓廣場,住宅區,匹茲堡
更多10月5日
中學青年組開球
10月8日
年度朝聖拔萃
對無原罪在華盛頓特區的國家神社
更多10月11日
天主教真相天使,惡魔,驅魔和惡鬼出沒
10月15日
形成了聖餐和讀者的特別部長會議
在教區的幾個堂口提供的課程。
更多10月15日
2016年公共玫瑰十字軍東征
我們要問上帝通過他最神聖母親的念珠救美。
更多10月20日
在團教會活著!
諮詢會:週四,10月20日和週一10月24日7:00-9:00
更多11月11日
第17屆三位一體拍賣:一個星條旗之夜
在機場凱悅
閱讀更多
2016年公共玫瑰十字軍東征
2016年10月15日(12:00P)[永久鏈接]
0 0新
請在下午12:00在聖三一前草坪祈禱我們的週六,10月15日國家參加2016年的公共廣場玫瑰十字軍東征。
我們都知道,美國是非常需要的公共祈禱,懺悔和轉換。這些集會將在我們的國家將發生在公共場所,與當天參與了13000組“美國需要法蒂瑪”計劃的一部分。我們要問上帝通過他最神聖母親的念珠救美。
聯繫卡羅爾·凱利603-303-0568(手機)或海倫Stamatakis 412-788-1974了解更多信息。

版權所有2016年聖三一天主教教區
5718斯托本維爾派克(羅賓遜鄉)McKees岩石PA 15136-1311
網站由天主教網絡公司設計maintainted
給我們發送的東西
網絡郵件日誌

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Search
Robinson Lucia di Moriani, PA 412-787-2140
Home Contact Us Directions FAQ Calendar News bulletins Ministeru Calendario Scola
Prupòsitu di lu nostru Parrocchia
New Here?
Mulateri Di L’Aiutu?
Vuatri
How I Can Aiutu?
Join Our Church
di u battesimu Information
Weddings / Matrimoniu Toilette
Information Pompe
letteratura
Explore U nostru Faith
addivintannu Cattòlica
adulti Religious
Jugend & Young Ministeru Corsi
Ministeru Music
Lamentu Ministeru
Prutegge Baracca di Diu
Links & Risorse
Chiese Coach
vucazioni
Announcements
Santa Maria School Cattòlica 2016 Steeler Football Piscine
Servori altare Picu
Help Wanted: Ministri Giunta di Santa Rosa (EMHCs)
Events
Sep 17
Chì l ‘omu hè You
Sabbatu 6: 30-8: 00am, Nov 17 – 17 déc
Read more sept 1
40 Quelli di A Vita
avocat tempu di Santa Trinità a priari è Sat, 1 Oct da 3: 00-7: 00pm.
Read more sept 1
RSS d’St. Vincent de Paul u Fine limòsina
oct 1
18u annuali Winter Coat & Abbigliamento Sarra di Appalachia
Sat, sept 1 attraversu Mon, 31 Oct
Read more Oct 2
Golden Wedding Ghitare & paghjella
a San Paulu, cattedrale, 111 Boulevard di l ‘Alliati, Pittsburgh
Read more Oct 2
8 International Eucharistic Rosariu di marzu
à l ‘Epifania, église, 184 Washington Luogo, Uptown, Pittsburgh
Read more Oct 5
Middle School Group Jugend Grandeur-Off
oct 8
Pilligrinaggiu annuali Diocesan
à u sepolcro National de la Manuel Alcantara a Washington, DC
Read more Oct 11
A Verità Si Face Cattòlica su Anghjuli, Demons, Exorcisms e Hauntings
oct 15
Formation di i Ministri Giunta di Santa Rosa e Eli
Corsi di rigalatu à parechje parochje in u diocesi.
Read more Oct 15
2016 Public Rosariu Cruciata
Ci voli à dumandà à Diu, à salvà America attraversu lu Rosariu di u so Most Santa Lucia.
Read more Oct 20
On Mission di la Chiesa Vivu!
Sessions cunsultazioni: Thu, 20 Oct e Mon Oct 24 da 7: 00-9: 00pm
Read more Nov 11
17u annuali Trinity Santa Maria di vendita: A Cirano Night
à u Airport Hyatt
Read more
2016 Public Rosariu Cruciata
Oct 15, 2016 (12: 00p) [fogliu]
0 New 0
Please raghjugna u 2016 Square Public Rosariu Cruciata, in mentre ch’e per a nostra nazione, u Sat, 15 Oct at 12:00 PM supra lu campu, fronte, Santa Trinità.
Comu no tiremu tutti sapemu, li Stati Uniti d’America è in gran bisognu di na preghiera publica, lu pintimentu, e di cunversione. Sti lotta sarà presa, postu in spazii publichi à traversu a nostra nazione, comu parti di l ‘ “”America fatima”” U prugramma cù più di 13.000 gruppi di participà issu ghjornu. Ci voli à dumandà à Diu, à salvà America attraversu lu Rosariu di u so Most Santa Lucia.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (Cell) o Helen Stamatakis 412-788-1974 di più nantu à u corsu.

Copyright 2016 Santa Trinità Roman Parrocchia Cattòlica
5718 Steubenville Pan, (Robinson Audeux) McKees petra PA 15136-1311
Site pruggittatu e maintainted par U Cattòlica Web Diana
Send Us Stuff
di strada webmail in

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
traži
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Kontakt Upute postavljana pitanja Kalendar bilteni Ministarstvo Raspored škola Vijesti
O našoj župi
Novi ovdje?
Trebate li pomoć?
Uključiti se
Kako mogu pomoći?
Pridružite se našoj crkvi
Krštenje Informacije
Vjenčanja / Brak Prep
Sprovod Informacije
sakramenti
Istražite našu vjeru
Postati katolik
Vjeronauk
Mladi & Young Ministarstvo za odrasle
Ministarstvo Glazba
Dobrodošli Ministarstvo
Zaštita Božja djeca
Linkovi i resursi
udruženih organizacija
Zvanja
najave
Sveto Trojstvo katolička škola 2016 Steeler Nogomet Bazen
Potrebno ministrant
Pomoć Tražim: Izvanredni ministri pričesti (EMHCs)
Događaji
17. rujna
Taj čovjek je vas
Subotom 6: 30-8: 00:00, 17 rujan-17 prosinac
Opširnije 1. listopada
40 dana za život
termin Sveto Trojstvo je moliti se sub, 1. listopada od 3: 00-7: 12:00.
Opširnije 1. listopada
St. Vincent de Paul je Feed potrebitima vikend
1. listopada
18. Godišnji zimski kaput i odjeća disk za Apalačima
Sub, 1. listopada do pon, 31. listopada
Opširnije 2. listopada
Zlatni Vjenčanje obljetnice
u katedrali St. Paul, 111 Boulevard saveznika, Pittsburgh
Opširnije 2. listopada
8. Međunarodni euharistijski krunica ožujka
na Bogojavljenja Crkva, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Opširnije 5. listopada
Srednja škola Grupa mladih Kick-Off
8. listopada
Godišnji biskupijskih hodočašća
Nacionalnom svetištu Bezgrešnog začeća u Washingtonu, DC
Opširnije 11. listopada
Katolička Istina o anđelima, demonima, egzorcizam i hauntings
15. listopada
Formacija za izvanrednim ministara pričesti i čitači
Nastava se nude na nekoliko župa u biskupiji.
Opširnije 15. listopada
2016 Javna Krunica Crusade
Moramo moliti Boga da spasi Ameriku preko krunice Njegove Presvete Majke.
Opširnije 20. listopada
Na misiji za crkvu živ!
Održane konzultacije: Thu, Oct 20 i MON 24. listopada od 7: 00-9: 00pm
Opširnije 11. studenog
17. Godišnji Sveto Trojstvo aukcije: Star Spangled Noć
u Zračnu luku Hyatt
Čitaj više
2016 Javna Krunica Crusade
15. listopad 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Novi 0
Molimo pridružiti 2016. javni trg Krunice križarski rat u molitvi za naš narod na sub, lis 15 u 12:00 sati na Sveto Trojstvo ispred travnjak.
Kao što svi znamo, da su Sjedinjene Države u veliku potrebu za javnu molitvu, pokajanje i obraćenje. Ovi skupovi održat će se na javnim mjestima diljem naše zemlje, kao dio “”Amerika treba Fatimu”” program s više od 13.000 skupine koje sudjeluju u onaj dan. Moramo moliti Boga da spasi Ameriku preko krunice Njegove Presvete Majke.
Kontakt Carol Kelly 603-303-0568 (ćelija) ili Helen Stamatakis 412-788-1974 za dodatne informacije.

Autorsko pravo 2016 Sveto Trojstvo Rimokatolička župa
5718 Steubenville Pike (Robinson Township) McKees Rocks PA 15.136-1311
Site dizajniran i održavanim Katolička web tvrtke
Pošaljite nam stvari
webmail prijava

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Søge
Robinson Township, PA 412-787-2140
Hjem Kontakt os Kørselsvejledning FAQs Kalender Bulletins Ministry Schedule School News
Om Vores Parish
Ny her?
Brug for hjælp?
Bliv involveret
Hvordan kan jeg hjælpe?
Tilmeld dig vores kirke
Dåb Information
Bryllupper / Ægteskab Prep
Funeral Information
sakramenterne
Udforsk vores tro
At blive katolik
Religionsundervisning
Unge & Young Adult ministerium
Music Ministry
Velkommen ministerium
Beskyttelse Guds Børn
Links & Ressourcer
tilknyttede organisationer
vocations
Meddelelser
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Fodbold Pool
Alteret servere Nødvendigt
Hjælp Søges: Ekstraordinær ministre hellige kommunion (EMHCs)
Begivenheder
17 september
Den mand er du
Lørdage 6: 30-8: 00:00, sep 17-17 december
Læs flere OLT 1
40 Dage for Livet
Holy Trinity tid slot til at bede er Sat, 1 okt fra 3: 00-7: 12:00.
Læs flere OLT 1
St. Vincent de Pauls Feed de trængende Weekend
1 oktober
18. Årlig Winter Coat og beklædning Drive for Appalacherne
Sat, 1 okt gennem Mon, 31 okt
Læs flere OLT 2
Golden bryllupsdag Celebration
ved St. Paul Cathedral, 111 Boulevard af de allierede, Pittsburgh
Læs flere OLT 2
8. Internationale eukaristiske Rosary marts
på Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Læs flere OLT 5
Middle School Youth Group Kick-Off
8 oktober
Årlig Diocesan Pilgrimage
til National Shrine of den ubesmittede undfangelse i Washington, DC
Læs flere OLT 11
Den katolske Sandheden om Engle, Dæmoner, eksorcisme og Hauntings
15 oktober
Dannelse til ekstraordinære ministrene for nadveren og læsere
Klasser tilbydes på flere sogne i bispedømmet.
Læs flere OLT 15
2016 Offentlig Rosary Crusade
Vi må bede Gud om at redde Amerika gennem Rosenkransen af hans mest hellige moder.
Læs flere OLT 20
På mission for Kirken Alive!
Høring Sessions: Thu, 20 okt og Mon 24 oktober fra 7: 00-9: 00 pm
Læs mere 11 november
17. årlige Holy Trinity Auktion: A Star Spangled Night
i lufthavnen Hyatt
Læs mere
2016 Offentlig Rosary Crusade
15 oktober, 2016 (12: 00P) [Permalink]
0 Ny 0
Venligst slutte sig til 2016 Public Square Rosary Crusade i at bede for vores nation på Sat, 15 okt ved 12:00 på front plænen Holy Trinity.
Som vi alle ved, er USA et stort behov for offentlig bøn, omvendelse og konvertering. Disse stævner vil finde sted på offentlige områder på tværs af vores nation som en del af “”America Needs Fatima”” program med over 13.000 grupper deltager den dag. Vi må bede Gud om at redde Amerika gennem Rosenkransen af hans mest hellige moder.
Kontakt Carol Kelly 603-303-0568 (celle) eller Helen Stamatakis 412-788-1974 for mere information.

Copyright 2016 Holy Trinity romersk-katolske Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15.136-1311
Webstedet designet og maintainted af Den katolske Web Company
Send os Stuff
webmail login

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Zoeken
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contact Routebeschrijving FAQ Kalender Bulletins ministerie Schedule School Nieuws
Over Onze Parish
Nieuw hier?
Hulp nodig?
Betrokken raken
Hoe kan ik helpen?
Word lid van onze kerk
doop Informatie
Weddings / Huwelijk Prep
Funeral Informatie
sacramenten
Ontdek onze Faith
Becoming katholieke
Religieus onderwijs
Jeugd & Young Adult ministerie
muziek ministerie
Welkom ministerie
Gods kinderen te beschermen
Links & Resources
aangesloten organisaties
roepingen
Mededelingen
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Altaar Servers Nodig
Help Wanted: Buitengewone ministers van de Heilige Communie (EMHCs)
Evenementen
17 september
Die man is U
Zaterdag 6: 30-8: 00:00, aparte 17-17 december
Lees verder 1 oktober
40 Days for Life
Holy Trinity’s tijdslot om te bidden is Zat 1 oktober van 3: 00-7: 12:00.
Lees verder 1 oktober
St. Vincent de Paul’s Feed de Needy Weekend
1 oktober
18de Jaarlijkse Winter Coat en kleding Drive voor Appalachia
Zat 1 oktober tot ma 31 Okt
Lees verder 2 oktober
Viering van de Verjaardag van de gouden bruiloft
bij St. Paul Cathedral, 111 Boulevard van de geallieerden, Pittsburgh
Lees verder 2 oktober
8e Internationale Eucharistische rozenkrans maart
bij Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Lees meer 5 oktober
Middle School Youth Group Kick-Off
8 oktober
Jaarlijkse Diocesane Bedevaart
aan de Nationale Heiligdom van de Onbevlekte Ontvangenis in Washington, DC
Lees verder 11 oktober
De katholieke Waarheid over Angels, Demons, exorcisme en Hauntings
15 oktober
Vorming voor Extraordinary ministers van de Heilige Communie en Lezers
De lessen worden aangeboden in verschillende parochies in het bisdom.
Lees verder 15 oktober
2016 Public Rozenkrans Kruistocht
We moeten God vragen om Amerika te redden door de Rozenkrans van Zijn Allerheiligste Moeder.
Lees verder 20 oktober
Op missie van de Kerk Alive!
Overleg Sessions: Don 20 Okt en ma 24 oktober vanaf 7: 00-9: 12:00
Lees verder 11 november
17de Jaarlijkse Heilige Drievuldigheid Veiling: A Star Spangled Night
op de luchthaven Hyatt
Lees verder
2016 Public Rozenkrans Kruistocht
15 oktober 2016 (12: 00 p) [link]
0 Nieuw 0
Gelieve toetreden tot de 2016 Public Square Rozenkrans Kruistocht in bidden voor onze natie op za, 15 oktober om 12:00 uur op de Heilige Drievuldigheid voortuin.
Zoals we allemaal weten, de Verenigde Staten is in grote behoefte aan openbaar gebed, berouw en bekering. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de openbare ruimtes in ons land in het kader van de “”America Needs Fatima”” programma met meer dan 13.000 deelnemende groepen die dag. We moeten God vragen om Amerika te redden door de Rozenkrans van Zijn Allerheiligste Moeder.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (cel) of Helen Stamatakis 412-788-1974 voor meer informatie.

Copyright 2016 Holy Trinity Rooms-Katholieke Parochie
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) Rotsen McKees PA 15136-1311
Site ontworpen en maintainted door De katholieke Web Company
Stuur ons Stuff
webmail log in

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Vyhledávání
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Kontakt Directions FAQ Kalendář bulletiny Ministerstvo Plán Školní News
O naší farnosti
Nový zde?
Potřebovat pomoc?
Zapojte
Jak mohu pomoci?
Přidejte se k naší církve
křest Informace
Svatby / Manželství Prep
Smuteční Informace
svátosti
Prozkoumat naše víra
stávat katolík
Náboženské vzdělání
Mládež & Young ministerstvo pro dospělé
Ministerstvo Music
Vítejte Ministerstvo
Ochrana Boží děti
Odkazy a zdroje
přičleněné organizace
povolání
oznámení
Nejsvětější Trojice Katolická škola 2016 Steeler fotbal Pool
Ministrant Nutné
Pomoc hledáme: Mimořádná Ministři svatému přijímání (EMHCs)
dění
17.září
Že člověk je You
Sobota 6: 30-8: 00am, 17.září – 17.prosince
Čtěte více 1.října
40 dní pro život
časový úsek Nejsvětější Trojice, aby se modlili je So. 1.října od 3: 00-7: poledne.
Čtěte více 1.října
Svatého Vincence de Paul feed potřebným víkend
1.října
18. ročník Zimní kabát a oděvní průmysl Drive for Appalachia
So. 1 října přes Mon, 31 Oct
Čtěte více 2.října
Golden Svatební výročí Celebration
v katedrále svatého Pavla, 111 Boulevard spojenců, Pittsburgh
Čtěte více 2.října
8. Mezinárodní eucharistický Růženec března
u Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Čtěte více 5.října
Middle School Youth Group Kick-Off
8.října
Roční Diecézní pouť
na Národní svatyně neposkvrněného početí ve Washingtonu, DC
Čtěte více 11.října
Katolická Pravda o andělech, démonů, exorcismech a hauntings
15.října
Formace pro mimořádné ministrů svaté přijímání a čtenáři
Třídy nabídly na několika farností v diecézi.
Čtěte více 15.října
2016 Public Růženec Crusade
Musíme se ptát Boha, aby zachránit Ameriku prostřednictvím růžence Jeho Nejsvětější Matky.
Čtěte více 20.října
Na misi pro církev naživu!
Konzultační Sessions: Thu, 20 Oct a Mon 24.října od 7: 00-9: 00pm
Přečtěte si více 11.listopadu
17. výroční Nejsvětější Trojice aukce: A Star Spangled Night
v letištním Hyatt
Čtěte více
2016 Public Růženec Crusade
15.října 2016 (12: 00p) [Trvalý]
0 Nová 0
Prosím připojit 2016 Public Square růženec křížové tažení v modlitbě za náš národ, So, 15. říjen v 12:00 hod na trávníku před Nejsvětější Trojice.
Jak všichni víme, že Spojené státy jsou ve velké nouzi veřejné modlitby, pokání a obrácení. Tyto shromáždění se bude konat ve veřejných prostorách po celé naší zemi jako součást “”Amerika potřebuje Fatima”” program s více než 13.000 skupinami, které se účastní ten den. Musíme se ptát Boha, aby zachránit Ameriku prostřednictvím růžence Jeho Nejsvětější Matky.
Kontakt Carol Kelly 603-303-0568 (buňka) nebo Helen Stamatakis 412-788-1974 pro více informací.

Informace o autorských 2016 Nejsvětější Trojice Římskokatolická farnost
5718 Steubenville Pike (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Místo navržený a maintainted katolickou Web Company
Pošlete nám Stuff
webmail přihlásit

 

 

 

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Search
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contact Us Directions FAQs Calendar Bulletins Ministry Schedule School News
About Our Parish
New Here?
Need Help?
Get Involved
How Can I Help?
Join Our Church
Baptism Information
Weddings/Marriage Prep
Funeral Information
Sacraments
Explore Our Faith
Becoming Catholic
Religious Education
Youth & Young Adult Ministry
Music Ministry
Welcome Ministry
Protecting God’s Children
Links & Resources
Affiliated Organizations
Vocations
Announcements
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Altar Servers Needed
Help Wanted: Extraordinary Ministers of Holy Communion (EMHCs)
Events
SEP 17
That Man is You
Saturdays 6:30-8:00am, Sep 17 – Dec 17
Read more OCT 1
40 Days for Life
Holy Trinity’s time slot to pray is Sat, Oct 1 from 3:00-7:00pm.
Read more OCT 1
St. Vincent de Paul’s Feed the Needy Weekend
OCT 1
18th Annual Winter Coat & Clothing Drive for Appalachia
Sat, Oct 1 through Mon, Oct 31
Read more OCT 2
Golden Wedding Anniversary Celebration
at St. Paul Cathedral, 111 Boulevard of the Allies, Pittsburgh
Read more OCT 2
8th International Eucharistic Rosary March
at Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Read more OCT 5
Middle School Youth Group Kick-Off
OCT 8
Annual Diocesan Pilgrimage
to the National Shrine of the Immaculate Conception in Washington, DC
Read more OCT 11
The Catholic Truth about Angels, Demons, Exorcisms and Hauntings
OCT 15
Formation for Extraordinary Ministers of Holy Communion and Readers
Classes offered at several parishes in the diocese.
Read more OCT 15
2016 Public Rosary Crusade
We must ask God to save America through the Rosary of His Most Holy Mother.
Read more OCT 20
On Mission for the Church Alive!
Consultation Sessions: Thu, Oct 20 and Mon Oct 24 from 7:00-9:00pm
Read more NOV 11
17th Annual Holy Trinity Auction: A Star Spangled Night
at the Airport Hyatt
Read more
2016 Public Rosary Crusade
Oct 15, 2016 (12:00p) [Permalink]
0 New 0
Please join the 2016 Public Square Rosary Crusade in praying for our nation on Sat, Oct 15 at 12:00pm on the Holy Trinity front lawn.
As we all know, the United States is in great need of public prayer, repentance, and conversion. These rallies will be taking place in public areas across our nation as part of the “America Needs Fatima” program with over 13,000 groups participating that day. We must ask God to save America through the Rosary of His Most Holy Mother.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (cell) or Helen Stamatakis 412-788-1974 for more information.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site designed and maintainted by The Catholic Web Company
Send Us Stuff
webmail log in

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Serĉu
Robinson Township, PA 412-787-2140
Hejmo Kontakti Nin Direktoj FAQs Kalendaron Novaĵleteroj Ministerio Horaro Lernejo Novaĵoj
Pri Nia paroko
Nova tie?
Bezonas helpon?
Implikiĝi
Kiel helpi?
Aliĝu Nia eklezio
bapto Informoj
Geedziĝoj / Geedziĝo Prep
funebra Informoj
sakramentoj
Esplori Nia Kredo
igante Katolika
religia Edukado
Junularo & Young Adult Ministry
muziko Ministerio
Bonvenon Ministerio
Protektanta Dia Infanoj
Ligoj & Rimedoj
Affiliated Organizoj
alvokiĝoj
anoncoj
Sankta Trinity Catholic School 2016 Steeler Futbalo Pool
Altaro Serviloj Needed
Helpo Wanted: Eksterordinara Ministroj de Sankta Komuneco (EMHCs)
eventoj
SEP 17
Ke homo estas Vi
Sabatoj 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
Legu pli OCT 1
40 Tagoj por Vivo
Sankta Triunuo tempo fendo preĝi estas Sat, Oct 1 de 3: 00-7: 00pm.
Legu pli OCT 1
Sankta Vincento de Paŭlo Feed senhavuloj Semajnfino
OCT 1
18a Jare Winter Coat & Clothing Drive por Apalaĉio
Sidita, Oct 1 tra mon, Okt 31
Legu pli OCT 2
Ora Geedziĝo Datreveno Feston
en St. Paul Cathedral, 111 Boulevard de la Aliancanoj, Pittsburgh
Legu pli OCT 2
8a Internacia eŭkaristia Rozario marto
ĉe Epifanio Preĝejo, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Legu pli OCT 5
Middle School Youth Group Kick-Off
OCT 8
Jara Diocesano Pilgrimage
al la Nacia Sanktejo de la Inmaculada Koncepto en Vaŝingtono
Legu pli OCT 11
La Katolika Vero pri anĝeloj, demonoj, ekzorcoj kaj Hauntings
OCT 15
Formado por Eksterordinara Ministroj de Sankta Komuneco kaj Legantoj
Klasoj ofertis ĉe pluraj parokoj en la diocezo.
Legu pli OCT 15
2016 Publika Rozario Krucmilito
Ni devas demandi Dion savi Ameriko tra la Rozario de Lia Plej Sankta Patrino.
Legu pli OCT 20
Sur Misio por la Preĝejo Alive!
Konsulto Sesioj: Thu, Oct 20 kaj Mon Oct 24 de 7: 00-9: 00pm
Legu pli NOV 11
17a Jare Sankta Triunuo Aŭkcio: A Star Spangled Nokto
ĉe la flughaveno Hyatt
Legu pli
2016 Publika Rozario Krucmilito
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Nov 0
Bonvolu aliĝi la 2016 Public Square Rozario Krucmilito en preĝanta por niaj nacio sur Sidita, Oct 15, je 12:00 pm sur la Sankta Triunuo antaŭ gazonon.
Kiel ĉiuj scias, en Usono estas en granda bezono de publika preĝo, pento kaj konvertiĝo. Tiuj amaskunvenoj estos okazas en publikaj areoj trans nia nacio kiel parto de la “”America Needs Fatima”” programo kun super 13,000 grupoj partoprenantaj en tiu tago. Ni devas demandi Dion savi Ameriko tra la Rozario de Lia Plej Sankta Patrino.
Kontakto Carol Kelly 603-303-0568 (ĉelo) aŭ Helen Stamatakis 412-788-1974 por pli informo.

Kopirajto 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Ejo dizajnita kaj maintainted de La Katolika Web Company
Sendu Nin Stuff
webmail Ensalutu

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Otsing
Robinson Township, PA 412-787-2140
Avaleht Kontakt Directions KKK Kalender lehtedes ministeeriumi Ajakava School News
Umbes Meie vald
Uus Siin?
Abi vajama?
Osale
Kuidas ma saan aidata?
Liitu meie kirik
Ristimine info
Pulmad / Abielu Prep
Matuse info
sakramente
Tutvuge meie Faith
Saades katoliku
Usuõpetus
Noorte & Young Adult ministeerium
Muusika ministeerium
Tere ministeerium
Kaitseme Jumala lapsed
Lingid ja ressursid
sidusorganisatsioonides
vocations
Teated
Kolmainu katoliku kool 2016 Steeler Jalgpall Pool
Altar Serverid vaja
Abisoovide: erakorraline Ministrite Püha õhtusöömaaeg (EMHCs)
Sündmused
17. september
See mees on Teil
Laupäeviti 6: 30-8: 00:00, 17 september – 17. detsember
Loe 1. oktoober
40 päeva for Life
Kolmainu aeg pesa palvetada on Laup okt 1 alates 3: 00-7: 12:00.
Loe 1. oktoober
St Vincent de Pauli Feed puuduses kannatavatele nädalalõpul
1. oktoober
18. aastane talvemantli ja rõivad Drive Appalachia.Sest
Laup okt 1 kuni E, 31. oktoober
Loe edasi 2. oktoober
Golden Pulmad aastapäeva
St Pauli katedraal, 111 Boulevard liitlaste, Pittsburgh
Loe edasi 2. oktoober
8. rahvusvaheline Eucharistic Rosary märts
kell kolmekuningapäev Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Loe edasi 5. oktoober
Põhikool Noorte Group Kick-Off
8. oktoober
Aastane Piiskopkonna Palverännak
National Shrine Pärispatuta Washington, DC
Loe edasi 11. oktoober
Katoliku Tõde Angels, Deemonid, hoiduvaid ja kummitused
15. oktoober
Formatsiooni erakorraline Ministrite armulauda ja lugejad
Klassid pakutakse mitmeid valdu piiskopkond.
Loe edasi 15. oktoober
2016 Avalik Rosary ristisõda
Me peame paluma Jumalat, et päästa Ameerika palvehelmeste kaudu Tema Pühima Ema.
Loe edasi 20. oktoober
On missiooni Kiriku elus!
Konsultatsioon Sessions: Mon okt 20 ja E 24. oktoober 7: 00-9: 12:00
Loe edasi 11. november
17. aastaaruanne Kolmainu Oksjon: Star Spangled öö
lennujaamas Hyatt
Loe rohkem
2016 Avalik Rosary ristisõda
15. oktoober 2016 (12: 00P) [Permalink]
0 New 0
Palun liitu 2016. Public Square Rosary ristisõda palvetades meie rahva Sat, 15. oktoober kell 12:00 kohta Kolmainu ees muru.
Nagu me kõik teame, Ameerika Ühendriigid, on suur vajadus avaliku palvetamise, meeleparanduse ja tulemus. Need kogunemised toimuvad avalikes kohtades üle kogu meie riigi osana “”Ameerika vajab Fatima”” programmi üle 13.000 rühmad osalevad sel päeval. Me peame paluma Jumalat, et päästa Ameerika palvehelmeste kaudu Tema Pühima Ema.
Kontakt Carol Kelly 603-303-0568 (cell) või Helen Stamatakis 412-788-1974 rohkem teavet.

Copyright 2016 Holy Trinity roomakatoliku vald
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) MCKEES Rocks PA 15136-1311
Saidi projekteeritud ja hooldatud poolt Katoliku Web Company
Saada meile Stuff
webmail logi sisse

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
paghahanap
Robinson Township, PA 412-787-2140
Tahanan Makipag-ugnay sa Amin Mga Direksyon FAQs Calendar Bulletins Ministry Schedule School News
Tungkol sa aming Parish
New Narito?
Kailangan ng tulong?
Makialam
Paano Maaari ko bang Tulong?
Sumali sa aming Church
Baptism Impormasyon
Mga Kasalan / Marriage Prep
Funeral Impormasyon
sakramento
Galugarin Ating Pananampalataya
Pagiging Katoliko
Edukasyon sa relihiyon
Youth & Young Adult Ministry
Music Ministry
Maligayang pagdating Ministry
Protektahan ang mga Bata ng Diyos
Links & Resources
affiliated Organisasyon
vocations
Announcements
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Altar Servers Kinakailangan
Tulungan Wanted: Extraordinary Ministers of Holy Communion (EMHCs)
kaganapan
SEP 17
Man Iyon ay mo
Sabado 6: 30-8: 00:00, Septiyembre 17 – Disyembre 17
Magbasa nang higit pa OCT 1
40 Days for Life
Holy Trinity ni time slot upang manalangin ay Sat, Oktubre 1 mula 3: 00-7: 00pm.
Magbasa nang higit pa OCT 1
Feed St. Vincent de Paul sa Nangangailangan Weekend
OCT 1
Ika-18 Taunang Winter Coat & Clothing Drive para sa Appalachia
Sat, Oktubre 1 hanggang Mon, Oktubre 31
Magbasa nang higit pa OCT 2
Golden Wedding Anniversary Celebration
sa St. Paul Cathedral, 111 Boulevard ng Allies, Pittsburgh
Magbasa nang higit pa OCT 2
Ika-8 International Eucharistic Rosary March
sa Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Magbasa nang higit pa OCT 5
Middle School Youth Group Kick-Off
OCT 8
Annual Diocesan Pilgrimage
sa National Shrine of the Immaculate Conception sa Washington, DC
Magbasa nang higit pa OCT 11
Ang Katoliko katotohanan tungkol Angels, Demons, Exorcisms at Hauntings
OCT 15
Formation para Extraordinary Ministers of Holy Communion at Mambabasa
Mga klase inaalok sa ilang mga parokya sa diyosesis.
Magbasa nang higit pa OCT 15
2016 Public Rosary Crusade
Dapat nating hilingin sa Diyos upang i-save Amerika sa pamamagitan ng rosaryo ng Kanyang Kabanalbanalang Ina.
Magbasa nang higit pa OCT 20
On Mission para sa Iglesia Alive!
Consultation Sessions: Thu, Oktubre 20 at Mon Oct 24 mula 7: 00-9: 00pm
Magbasa nang higit pa NOV 11
17th Annual Holy Trinity Auction: A Star Spangled Night
sa Airport Hyatt
Magbasa nang higit pa
2016 Public Rosary Crusade
Oktubre 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Mangyaring sumali sa 2016 Public Square Rosary Crusade sa pagdarasal para sa ating bansa sa Sat, Oktubre 15 sa 12:00 sa Banal na Trinity front lawn.
Bilang namin ang lahat ng alam, ang Estados Unidos ay nasa mahusay na pangangailangan ng mga pampublikong panalangin, pagsisisi, at conversion. Ang mga rallies ay nagaganap sa mga pampublikong lugar sa kabuuan ng aming bansa bilang bahagi ng “”America Needs Fatima”” program na may higit sa 13,000 mga grupo kalahok sa araw na iyon. Dapat nating hilingin sa Diyos upang i-save Amerika sa pamamagitan ng rosaryo ng Kanyang Kabanalbanalang Ina.
Makipag-ugnay sa Carol Kelly 603-303-0568 (cell) o Helen Stamatakis 412-788-1974 para sa karagdagang impormasyon.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15,136-1311
Site dinisenyo at maintainted sa pamamagitan ng The Catholic Web Company
Magpadala sa Amin Stuff
webmail log in

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Haku
Robinson Township, PA 412-787-2140
Koti Ota yhteyttä Ohjeet FAQ Kalenteri Tiedotteet Ministry aikataulu School News
Tietoja Meidän Parish
Uusi täällä?
Tarvita apua?
Tule mukaan
Miten voin auttaa?
Join Seurakuntamme
kaste Information
Häät / Avioliitto Prep
Funeral Information
sakramentit
Tutustu Uskomme
Becoming katolinen
Uskonnollinen opetus
Nuoret & Young Adult Ministry
Musiikki Ministry
Tervetuloa Ministry
Suojaaminen Jumalan lapset
Linkit ja resurssit
jäsenorganisaatioiden
ammateista
Ilmoitukset
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler vakioveikkaus
Altar palvelimet Tarvittavat
Auttaa halusi: Ylimääräinen ministerit ehtoollisella (EMHCs)
Tapahtumat
17 syyskuu
Tämä Ihminen on You
Lauantaisin 6: 30-8: keskiyö, 17 09-17 12
Lue lisää 1 lokakuu
40 Days for Life
Holy Trinity aikavälistä rukoilla on Sat, Lok 1 alkaen 3: 00-7: keskiyö.
Lue lisää 1 lokakuu
St. Vincent de Paul syöte tarvitseville Weekend
1 lokakuu
18. Varsinainen talvitakin ja vaatetus Drive Appalachia
Sat, 1 lokakuu kautta ma, 31 lokakuu
Lue lisää 2 lokakuu
Golden Hääpäivä Celebration
St. Paul Cathedral, 111 Boulevard liittoutuneiden, Pittsburgh
Lue lisää 2 lokakuu
8. kansainvälinen eukaristinen Rosary maaliskuuta
loppiaisena Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Lue lisää 5 lokakuu
Middle School nuorisoryhmän Kick-Off
8 lokakuu
Annual Diocesan Pyhiinvaellus
National Shrine Immaculada Concepcion Washington DC
Lue lisää 11 lokakuu
Katolinen Totuus Angels, Demons, exorcisms ja Hauntings
15 lokakuu
Formation varten ylimääräinen ministerit ehtoollisen ja lukijat
Sarjat tarjotaan useita seurakuntien hiippakunnassa.
Lue lisää 15 lokakuu
2016 Julkinen Rosary Crusade
Meidän täytyy pyytää Jumalaa pelastamaan Yhdysvallat kautta Rosary Hänen Pyhimmän äiti.
Lue lisää 20 lokakuu
On Mission kirkon Alive!
Kuuleminen Sessions: Thu, Lok 20 ja ma 24 lokakuu 7: 00-9: keskiyö
Lue lisää 11 marraskuu
17th Annual Holy Trinity Huutokauppa: A Star Spangled Night
lentoasemalla Hyatt
Lue lisää
2016 Julkinen Rosary Crusade
15 lokakuu 2016 (12: 00P) [Permalink]
0 New 0
Ole hyvä liittyä 2016 Public Square Rosary Crusade rukoilla maamme on Sat, 15 lokakuu klo 12:00 klo Pyhän Kolminaisuuden edessä nurmikolla.
Kuten me kaikki tiedämme, Yhdysvallat on suuri tarve julkisen rukouksen, parannuksen, ja muuntaminen. Nämä rallit kokous pidetään julkisissa tiloissa kaikkialla kansamme osana “”America Needs Fatima”” ohjelma, jossa on yli 13000 ryhmien osallistuvan että päivä. Meidän täytyy pyytää Jumalaa pelastamaan Yhdysvallat kautta Rosary Hänen Pyhimmän äiti.
Ota Carol Kelly 603-303-0568 (solu) tai Helen Stamatakis 412-788-1974 lisätietoja.

Copyright 2016 Holy Trinity roomalaiskatolinen Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site suunnitellut ja ylläpidettyjen The Catholic Web Company
Lähetä meille Stuff
webmail loki

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Chercher
Robinson Township, PA 412-787-2140
Accueil Contactez-nous Directions FAQ Calendrier Bulletins Ministère Calendrier scolaire Nouvelles
À propos de notre paroisse
Nouveau ici?
Besoin d’aide?
Être impliqué
Comment puis-je aider?
Rejoignez notre Église
information sur le baptême
Mariages / Mariage Prep
Informations Funeral
sacrements
Explorez notre foi
Devenir catholique
Éducation religieuse
Youth & Young Adult Ministère
Ministère Musique
Bienvenue ministère
Protéger les enfants de Dieu
Liens et ressources
organisations affiliées
vocations
Annonces
L’école catholique Holy Trinity 2016 Steeler Football Piscine
Servants d’autel Nécessaires
Help Wanted: Les ministres extraordinaires de la sainte Communion (EMHCs)
Événements
17 septembre
That Man est Vous
Samedi 6: 30-8: 00, Sep 17 au 17 décembre
Lire la suite 1 octobre
40 jours pour la vie
L’intervalle de temps de la Sainte Trinité à prier est Sat, Oct 1 à partir de 3: 00-7: 24:00.
Lire la suite 1 octobre
Flux de Saint-Vincent de Paul le week-end Needy
1 octobre
18e édition annuelle Manteau d’hiver et habillement Drive pour les Appalaches
Sat, Oct 1 à Lun 31 Oct
Lire la suite 2 octobre
Or Wedding Anniversary Celebration
à la cathédrale St-Paul, 111 Boulevard des Alliés, Pittsburgh
Lire la suite 2 octobre
8 eucharistique international Rosaire Mars
à l’église Epiphany, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Lire la suite 5 octobre
Youth Group Middle School de Kick-Off
8 octobre
Annuel diocésain Pèlerinage
au Sanctuaire national de l’Immaculée Conception à Washington, DC
Lire la suite 11 octobre
La vérité catholique à propos de Angels, Demons, exorcismes et Hauntings
15 octobre
Formation pour les ministres extraordinaires de la sainte communion et lecteurs
Cours offerts dans plusieurs paroisses du diocèse.
Lire la suite 15 octobre
2016 Public Croisade du Rosaire
Nous devons demander à Dieu de sauver l’Amérique par le Rosaire de Sa Très Sainte Mère.
Lire la suite 20 octobre
En mission pour l’Église Alive!
Séances de consultation: Thu, 20 oct et 24 à partir de Mon Oct 7: 00-9: 00pm
Lire la suite 11 novembre
17 Holy Trinity annuel enchères: A Star Spangled Nuit
à l’aéroport Hyatt
Lire la suite
2016 Public Croisade du Rosaire
15 octobre 2016 (12: 00p) [Lien]
0 Nouveau 0
S’il vous plaît joindre à 2016 Public Square Croisade du Rosaire dans la prière pour notre nation le Sam 15 Oct à 12h00 sur la pelouse devant la Sainte Trinité.
Comme nous le savons tous, les États-Unis sont en grand besoin de la prière publique, la repentance et la conversion. Ces rassemblements auront lieu dans les espaces publics dans notre pays dans le cadre du “”America Fatima a besoin de”” programme avec plus de 13 000 groupes participants ce jour-là. Nous devons demander à Dieu de sauver l’Amérique par le Rosaire de Sa Très Sainte Mère.
Contacter Carol Kelly 603-303-0568 (cellulaire) ou Helen Stamatakis 412-788-1974 pour plus d’informations.

Droit d’auteur 2016 Holy Trinity Parish catholique romaine
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site conçu et maintainted par La Compagnie Web catholique
Envoyez-nous Stuff
log Webmail en

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Sykje
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contact Us Rûtebeskriuwing FAQs Calendar Bulletins Ministry Schedule School nijs
Oer Us Parish
Nij hjir?
Help nedich hawwe?
Belutsen reitsje
Hoe kin ik dy helpe?
Join Us Tsjerke
Baptism ynformaasje
Weddings / Marriage Prep
Funeral Ynformaasje
sakraminten
Bledderje Us Faith
becoming katolike
Religious Underwiis
Jeugd & Young Adult Ministearje
Music Ministry
Wolkom ministearje
Beskermjen Gods Bern
Links & Resources
Affiliated organisaasjes
Berufe
Meidielings
Holy Trinity katolike Skoalle 2016 Steeler Football Pool
Altar Servers Needed
Helpe Wanted: Extraordinary Ministers fan Hillige Communion (EMHCs)
foarfallen
SEP 17
Dat minske is You
Sneons 6: 30-8: 00am, sep 17 – May 17
Lês mear OCT 1
40 Dagen for Life
Hillige Trije-ienheid fan tiid slot te bidden is Fri, Nov 1 fan 3: 00-7: 00pm.
Lês mear OCT 1
Sint Vincent de Paulus syn Feed de behoeftige Wochenende
NOV 1
18e Annual Winter Coat & Kleding Drive foar Appalachia
Fri, Aug 1 troch Fri, Aug 31
Lês mear OCT 2
Golden Wedding Anniversary Celebration
by St. Paul Cathedral, 111 Boulevard fan de Alliearden, Pittsburgh
Lês mear OCT 2
8ste International Eucharistic Rosary Marsch
by Epifany Tsjerke, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Lês mear OCT 5
Middle School Jeugd Groep Kick-Off
NOV 8
Annual Diocesan Pilgrimage
oan ‘e Nasjonale Shrine fan de ûnbispritsen Conception yn Washington, DC
Lês mear OCT 11
De katolike wierheid oer Angels, Demons, Exorcisms en Hauntings
NOV 15
Formaasje foar Extraordinary Ministers fan Hillige Communion en Readers
Lessen oanbean op ferskate parochy yn it bisdom.
Lês mear OCT 15
2016 Iepenbier Rosary Krústocht
Wy moatte freegje God te rêden Amearika troch de Rosary fan syn Most Hillige Mother.
Lês mear OCT 20
Op Mission foar de tsjerke Alive!
Oerlis Sesjes: Fri, Aug 20 en Mon Feb 24 út 7: 00-9: 00pm
Lês mear NOV 11
17e Annual Holy Trinity Auction: A Star Spangled Night
by de Airport Hyatt
Lês mear
2016 Iepenbier Rosary Krústocht
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Please join de 2016 Iepenbier Plein Rosary Krústocht yn bidden foar ús folk op Fri, Aug 15 at 12:00 oere op ‘e Hillige Trije-ienheid front gersfjild.
As wy allegearre witte, de Feriene Steaten is yn it grutte ferlet fan iepenbiere gebed, ynkear, en bekearing. Dy rallies sille nimme plak yn it iepenbiere gebieten oer ús folk as ûnderdiel fan de “”Amearika Needs Fatima”” programma mei mear as 13.000 groepen dielnimmende dy dei. Wy moatte freegje God te rêden Amearika troch de Rosary fan syn Most Hillige Mother.
Kontakt Carol Kelly 603-303-0568 (sel) of Helen Stamatakis 412-788-1974 foar mear ynformaasje.

Copyright 2016 Hillige Trije-ienheid Roomsk Katolike Parish
5718 Gloucester City Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site ûntwurpen en maintainted troch De katolike Web Company
Stjoer Us Stuff
webmail oanmeldingsformulier

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
busca
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contáctenos chegar FAQs Calendario Boletines Ministerio Calendario Noticias Escola
Sobre Nosa Parish
New Here?
Preciso axuda?
implica
Como podo axudar?
Únete a nosa Igrexa
información bautismo
Vodas / Casamento Prepara
información funeral
sacramentos
Explorar nosa Fe
Converténdose no Católica
Ensino relixioso
Youth & Young Ministerio Adultos
Ministerio da música
Ministerio de benvida
Protexer os nenos de Deus
Ligazóns & Recursos
organizacións afiliadas
vocacións
avisos
Holy Trinity Catholic School 2016 Piscina Football Steeler
acólitos Necesario
Help Wanted: Ministros Extraordinarios da Sagrada Comuñón (EMHCs)
eventos
17 de setembro
Que o home é vostede
Sábados 6: 30-8: 00, Set 17-17 decembro
Ler máis 01 de outubro
40 Días pola Vida
intervalo de tempo da Santísima Trindade para orar é Sat, 01 de outubro de 3: 00-7: 00.
Ler máis 01 de outubro
Alimentación de San Vicente de Paulo a fin de semana Needy
01 de outubro
18 Anual Escudo & roupa do inverno Drive para Appalachia
Sáb, 01 de outubro a través Mon, 31 de outubro
Ler máis 02 de outubro
Matrimonio dourado celebración do aniversario
Catedral de St Paul, 111 Boulevard dos Aliados, Pittsburgh
Ler máis 02 de outubro
8ª Eucarístico Internacional Rosario marzo
a Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Ler máis 05 de outubro
Grupo de Mozos Middle School Kick-off
08 de outubro
Peregrinación anual Diocesano
ao Santuario Nacional da Inmaculada Concepción, en Washington, DC
Ler máis 11 de outubro
A Verdade Católica sobre anxos, demos, exorcismos e Hauntings
15 de outubro
A formación para ministros extraordinarios da Sagrada Comuñón e lectores
Clases impartidas en varias parroquias da diocese.
Ler máis 15 de outubro
2016 Público Cruzada do Rosário
Debemos pedir a Deus para salvar a América por medio do Rosario de súa nai Santísima.
Ler máis 20 de outubro
Na misión para a Igrexa Alive!
Sesións de consulta: Xov, 20 Out e Mon 24 de outubro de 7: 00-9: 00PM
Ler máis 11 de novembro
17th Annual Santísima Trindade Auction: A Star Spangled Noite
no Aeroporto Hyatt
Le máis
2016 Público Cruzada do Rosário
15 de outubro de 2016 (12: 00p) [Link]
0 Novo 0
Por favor, únase 2016 Public Square Cruzada do Rosário na oración para a nosa nación en Mér, 15 de outubro ás 12:00 horas no gramos de diante Santísima Trindade.
Como todos sabemos, os Estados Unidos están en gran necesidade de oración pública, a conversión e conversión. Estas manifestacións terán lugar nos espazos públicos en toda a nosa nación como parte da “”América ten Fátima”” programa con máis de 13.000 grupos participantes aquel día. Debemos pedir a Deus para salvar a América por medio do Rosario de súa nai Santísima.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (móbil) ou Helen Stamatakis 412-788-1974 para obter máis información.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15.136-1.311
Sitio web creado e maintainted por The Catholic Web Empresa
Envíanos as cousas
rexistro webmail en

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
ძებნა
Robinson Township, PA 412-787-2140
მთავარი კონტაქტი მიმართულებები ხშირად დასმული კითხვები კალენდარი ბიულეტენების სამინისტროს განრიგი ახალი ამბები
ჩვენი მრევლი
New აქ?
დახმარება მჭირდება?
ჩაერთოს
როგორ შემიძლია დახმარება?
გახდით ჩვენი ეკლესია
ნათლობა ინფორმაცია
ქორწილები / ქორწინება მოსამზადებელი
Funeral ინფორმაცია
sacraments
ექსპლორ ჩვენი რწმენა
ხდება კათოლიკური
რელიგიური განათლება
Youth & Young Adult სამინისტროს
მუსიკა სამინისტრო
კეთილი სამინისტროს
დაცვა ღვთისშვილთა
ბმულები და რესურსები
შვილობილი ორგანიზაციები
vocations
განცხადებები
სამების კათოლიკური სკოლის 2016 Steeler ფეხბურთი ფონდი
საკურთხევლის სერვერები საჭირო
დახმარება Wanted: საგანგებო მინისტრები წმიდა Communion (EMHCs)
ივენთი
Sep 17
რომ ადამიანი თქვენ
შაბათს 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
ვრცლად OCT 1
40 Days for Life
სამების დრო სლოტი სალოცავად არის Sat, Oct 1 3: 00-7: 00pm.
ვრცლად OCT 1
წმინდა ვინსენტი de პავლეს Feed გაჭირვებული Weekend
OCT 1
მე -18 წლიური ზამთრის Coat ტანსაცმელი წამყვანი Appalachia
Sat, Oct 1 მეშვეობით Mon, Oct 31
ვრცლად OCT 2
ოქროს ქორწილი წლისთავისადმი მიძღვნილი
წმინდა პავლეს ტაძარი, 111 Boulevard მოკავშირეები, Pittsburgh
ვრცლად OCT 2
მე -8 საერთაშორისო Eucharistic Rosary მარტი
ნათლისღების ეკლესია, 184 Washington ადგილი, Uptown, Pittsburgh
ვრცლად OCT 5
საშუალო სკოლა ახალგაზრდული ჯგუფი Kick-Off
Oct 8
წლიური ეპარქიალური მომლოცველები
ეროვნული Shrine of Immaculate კონცეფცია Washington, DC
ვრცლად OCT 11
კათოლიკური სიმართლე ანგელოზები, დემონები, exorcisms და Hauntings
ოქტ 15
ფორმირება რიგგარეშე მინისტრები წმიდა Communion და მკითხველი
კლასების შესთავაზა რამდენიმე ტაძრები ეპარქია.
ვრცლად OCT 15
2016 საჯარო Rosary Crusade
ჩვენ უნდა ვთხოვოთ ღმერთს, გადარჩენა America მეშვეობით Rosary მისი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს.
ვრცლად OCT 20
მისიის ეკლესია ცოცხალია!
საკონსულტაციო სესიები: Thu, Oct 20 და Mon Oct 24 7: 00-9: 00pm
ვრცლად NOV 11
მე -17 წლიური სამების აუქციონი: A Star Spangled Night
აეროპორტში Hyatt
წაიკითხე მეტი
2016 საჯარო Rosary Crusade
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
გთხოვთ შეუერთდება 2016 Public Square Rosary Crusade ლოცვა ჩვენი ერის Sat, Oct 15 12:00 საათზე სამების წინა გაზონის.
როგორც ყველამ ვიცით, ამერიკის შეერთებული შტატები არის დიდი საჭიროება საჯარო ლოცვა, მონანიება, და კონვერტაციის. ეს აქციები იქნება აღების ადგილას საზოგადოებრივ ადგილებში მთელს ჩვენს ერს, როგორც ნაწილი “”ამერიკის სჭირდება ფატიმა”” პროგრამის 13,000 მონაწილე ჯგუფებმა, რომ დღეს. ჩვენ უნდა ვთხოვოთ ღმერთს, გადარჩენა America მეშვეობით Rosary მისი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს.
საკონტაქტო Carol Kelly 603-303-0568 (მობილური) და ჰელენ Stamatakis 412-788-1974 დამატებითი ინფორმაცია.

Copyright 2016 სამების კათოლიკური სამრევლო
5718 STEUBENVILLE PIKE, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
საიტი შექმნილია და maintainted კათოლიკური ვებ კომპანიის
გვიგზავნით Stuff
ფოსტის შესვლა

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Suche
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Kontakt Anfahrt Hilfe Kalender Bulletins Ministerium Zeitplan Schule News
Über Unsere Gemeinde
Neu hier?
Brauche Hilfe?
Get Involved
Wie kann ich helfen?
Join Unsere Kirche
Taufe Informationen
Hochzeit / Heirat Prep
Funeral Informationen
Sakramenten
Erkunden Sie unser Glaube
katholisch zu werden
Religionslehre
Jugend & Young Adult Ministry
music Ministry
Willkommen Ministerium
Der Schutz Gottes Kinder
Links und Ressourcen
Affiliated Organisationen
Vocations
Ankündigungen
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Ministranten benötigt
Help Wanted: Kommunionhelfer (EMHCs)
Veranstaltungen
17. September
Dieser Mann ist Sie
6 Samstag: 30-8: 00.00, 17. September – 17. Dezember
Lesen Sie mehr 1. Oktober
40 Tage für das Leben
Heilige Dreifaltigkeit Zeitschlitz zu beten Sa 1 Okt von 3: 00-7: 12.00.
Lesen Sie mehr 1. Oktober
St. Vincent de Paul Feed the Needy Wochenende
1. Oktober
18. jährlichen Wintermantel und Bekleidung Antrieb für den Appalachen
Sa 1 Okt bis Mo, 31. Oktober
Lesen Sie mehr 2. Oktober
Goldene Hochzeitstag-Feier
in der St. Paul-Kathedrale, 111 Boulevard der Alliierten, Pittsburgh
Lesen Sie mehr 2. Oktober
8. Internationalen Eucharistischen Rosenkranz März
am Dreikönigstag Kirche, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Lesen Sie mehr 5. Oktober
Middle School Jugendgruppe Kick-Off
8. Oktober
Jahresdiözesanwallfahrt
zum Nationalheiligtum der Unbefleckten Empfängnis in Washington, DC
Lesen Sie mehr 11. Oktober
Die katholische Wahrheit über Engel, Dämonen, Exorzismen und Hauntings
15. Oktober
Bildung für Kommunionhelfer und Leser
Der Unterricht an mehreren Pfarreien in der Diözese angeboten.
Lesen Sie mehr 15. Oktober
2016 Öffentliche Rosenkranz-Kreuzzug
Wir müssen Gott bitten, Amerika durch den Rosenkranz seiner heiligsten Mutter zu retten.
Lesen Sie mehr 20. Oktober
Auf Mission für die Kirche lebendig!
Sprechstunden: Do, 20. Oktober und Mo 24. Oktober von 7: 00-9: 12.00
Lesen Sie mehr 11. November
17. Jahres Holy Trinity Auktion: A Star Spangled Nacht
am Flughafen Hyatt
Weiterlesen
2016 Öffentliche Rosenkranz-Kreuzzug
15. Oktober 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Bitte besuchen Sie die 2016 Public Square Rosenkranz-Kreuzzug für unsere Nation am Sa, 15. Oktober um 12:00 Uhr am Dreifaltigkeits Rasen vor dem Haus zu beten.
Wie wir alle wissen, sind die Vereinigten Staaten in einen großen Bedarf an öffentlichen Gebet, Umkehr und Bekehrung. Diese Kundgebungen werden statt in den öffentlichen Bereichen über unsere Nation als Teil der “”Amerika benötigt Fatima”” Programm mit mehr als 13.000 Gruppen an diesem Tag teilnehmen. Wir müssen Gott bitten, Amerika durch den Rosenkranz seiner heiligsten Mutter zu retten.
Kontakt Carol Kelly 603-303-0568 (Zelle) oder Helen Stamatakis 412-788-1974 für weitere Informationen.

Copyright 2016 Holy Trinity römisch-katholisches Pfarramt
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15.136-1.311
Website von der katholischen Web Company entworfen und gewartetem
Senden Sie uns Stuff
Webmail-Login

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Έρευνα
Robinson Township, PA 412-787-2140
Αρχική Επικοινωνία Οδηγίες Συχνές Ερωτήσεις Ημερολόγιο Δελτία Υπουργείο Πρόγραμμα Σχολή Ειδήσεις
Σχετικά Ενορία μας
ΝΕΟΣ εδω?
Χρειαζεται βοήθεια?
Εμπλέκομαι
Πώς μπορώ να βοηθήσω?
Γίνετε μέλος Εκκλησία μας
Βάπτιση Πληροφορίες
Γάμοι / Γάμος Prep
κηδεία Πληροφορίες
μυστήρια
Εξερευνήστε την Πίστη μας
Να γίνει καθολικός
Θρησκευτική εκπαίδευση
Νεολαίας & Young Adult Υπουργείο
Υπουργείο Μουσική
Καλώς ήρθατε Υπουργείο
Προστασία των παιδιών του Θεού
Σύνδεσμοι & Πόροι
συνδεδεμένες Οργανώσεις
επαγγέλματα
Ανακοινώσεις
Αγία Τριάδα καθολικό σχολείο το 2016 Steeler Ποδόσφαιρο Πισίνα
Βωμός Servers χρειάζεται
Βοήθεια ήθελε: Έκτακτη Υπουργών της Θείας Κοινωνίας (EMHCs)
Εκδηλώσεις
17η του Σεπτεμβρίου
Ότι ο άνθρωπος είναι Μπορείτε
Σάββατο 6: 30-8: 00πμ, Σεπτέμβριος 17 – Δεκέμβριος 17
Διαβάστε περισσότερα 1 Οκτώβρη
40 ημέρες για τη Ζωή
χρονοθυρίδα Αγίας Τριάδος να προσευχηθούν είναι Σάβ., 1 Οκτωβρίου από τις 3: 00-7: 24:00.
Διαβάστε περισσότερα 1 Οκτώβρη
Feed Άγιος Βικέντιος de Παύλου το Σαββατοκύριακο απόρους
1 Οκτωβρίου
18ο Ετήσιο χειμερινό παλτό και ένδυση Drive για Απαλάχια
Σάβ, 1 Οκτωβρίου έως Δευτ., 31 Οκτωβρίου
Διαβάστε περισσότερα 2 Οκτωβρίου
Χρυσή Γάμος Επέτειος
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, 111 Boulevard των Συμμάχων, Πίτσμπουργκ
Διαβάστε περισσότερα 2 Οκτωβρίου
8ο Διεθνές ευχαριστιακή Ροζάριο Μαρτίου
σε Θεοφάνεια Εκκλησία, 184 Ουάσιγκτον Place, μεσοαστική τάξη, Πίτσμπουργκ
Διαβάστε περισσότερα 5ης Οκτώβρη
Γυμνάσιο Ομάδα Νέων Kick-Off
8 Οκτ
Ετήσια Επισκοπικά Προσκύνημα
στο Εθνικό Παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ουάσιγκτον, DC
Διαβάστε περισσότερα 11 Οκτ
Η Καθολική αλήθεια για αγγέλους, δαίμονες, εξορκισμούς και hauntings
15, Οκτωβρίου
Σχηματισμός για Έκτακτη Υπουργών της Θείας Κοινωνίας και αναγνώστες
Μαθήματα που προσφέρονται σε διάφορες ενορίες της επισκοπής.
Διαβάστε περισσότερα 15 Οκτώβρη
2016 Δημόσια Ροζάριο Σταυροφορία
Πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό να σώσει την Αμερική μέσα από το Ροζάριο της Αυτού Υπεραγίας Θεοτόκου.
Διαβάστε περισσότερα 20 Οκτώβρη
Την αποστολή για την Εκκλησία Alive!
Συνεδρίες Διαβούλευση: Πέμ, 20 Οκτώβρη και Τρί 24 από την 7: 00-9: 24:00
Διαβάστε περισσότερα 11, Νοέμ
17η Ετήσια Αγία Τριάδα Δημοπρασία: Ένα Star Spangled νύχτα
στο αεροδρόμιο της Hyatt
Διαβάστε περισσότερα
2016 Δημόσια Ροζάριο Σταυροφορία
15 Οκτ 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Νέα 0
Παρακαλείστε να ενταχθούν στο 2016 Πλατεία Ροζάριο Σταυροφορίας το προσεύχεται για το έθνος μας στις Σάβ 15η Οκτωβρίου στις 24:00 στο μπροστινό χορτοτάπητα Αγίας Τριάδος.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μεγάλη ανάγκη της δημόσιας προσευχής, μετάνοιας, και τη μετατροπή. Αυτοί οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιους χώρους σε όλη την χώρα μας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Αμερική χρειάζεται Fatima”” με πάνω από 13.000 ομάδες συμμετέχουν εκείνη την ημέρα. Πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό να σώσει την Αμερική μέσα από το Ροζάριο της Αυτού Υπεραγίας Θεοτόκου.
Επικοινωνία Carol Kelly 603-303-0568 (κύτταρο) ή Ελένη Σταματάκη 412-788-1974 για περισσότερες πληροφορίες.

Copyright 2016 Αγία Τριάδα Ρωμαιοκαθολική Ενορία
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15.136000000-1.311000000 εκατομμύρια
Ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και maintainted από την Καθολική Web Εταιρία
Στείλτε μας Stuff
webmail log in

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
શોધ
રોબિન્સન ટાઉનશીપ, પીએ 412-787-2140
ઘર અમારો સંપર્ક કરો દિશાસુચન પ્રશ્નો કેલેન્ડર બુલેટિનો મંત્રાલય સુનિશ્ચિત શાળા સમાચાર
વિશે અમારા પરગણું
અહીં શું નવું છે?
મદદ જોઈતી?
સામેલ કરો
હું કેવી રીતે મદદ કરી શકું?
અમારી ચર્ચ જોડાઓ
બાપ્તિસ્મા માહિતી
લગ્ન / લગ્ન પ્રેપ
ફ્યુનરલ માહિતી
સંસ્કારો
અમારી વિશ્વાસ શોધખોળ
કેથોલિક બની
ધાર્મિક શિક્ષણ
યુથ એન્ડ યંગ એડલ્ટ મંત્રાલય
સંગીત મંત્રાલય
આપનું સ્વાગત છે મંત્રાલય
માતાનો ભગવાન બાળકો રક્ષણ
કડીઓ અને સંપત્તિ
સંબંધિત સંગઠનો
વ્યવસાયો
જાહેરાત
પવિત્ર ટ્રિનિટી કેથોલિક સ્કૂલ 2016 Steeler ફૂટબૉલ પૂલ
વેદી સર્વરો જરૂરી
વોન્ટેડ મદદ: પવિત્ર પ્રભુભોજન ના અસાધારણ સેવકો (EMHCs)
ઘટનાઓ
Sep 17
કે માણસ તમને છે
શનિવાર 6: 30-8: 00am, તા 17 – Dec 17
વધુ વાંચો 1 ઓક્ટોબરના
જીવન માટે 40 દિવસ
00-7: 00 બપોરે પ્રાર્થના પવિત્ર ટ્રિનિટી સમય સ્લોટ 3 થી શનિ, આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 1 છે.
વધુ વાંચો 1 ઓક્ટોબરના
સેન્ટ વિન્સેન્ટ દ પોલ ફીડ જરૂરિયાતમંદ વિકેન્ડ
1 ઓક્ટોબરના
18 મી વાર્ષિક વિન્ટર કોટ અને Appalachia માટે કપડાં ડ્રાઇવ
શનિ, આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 1 સોમ, આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 31 દ્વારા
વધુ વાંચો 2 Oct
સોનેરી લગ્ન વર્ષગાંઠ ઉજવણી
સેન્ટ પોલ કેથેડ્રલ, મિત્ર રાષ્ટ્રોના 111 બુલવર્ડ, પિટ્સબર્ગ ખાતે
વધુ વાંચો 2 Oct
8 ઇન્ટરનેશનલ Eucharistic ગુલાબવાડી માર્ચ
એપિફેની ચર્ચ, 184 વોશિંગ્ટન પ્લેસ, અપટાઉન, પિટ્સબર્ગ ખાતે
વધુ વાંચો ઑક્ટો પર 5
મિડલ સ્કૂલ યુથ ગ્રુપ કિક બોલ
8 ઓક્ટોબર
વાર્ષિક બિશપ પંથકના યાત્રાધામ
વોશિંગ્ટન, ડી.સી. માં ધ ઇમમક્યુલેટ કન્સેપ્શન નેશનલ ફેલા
વધુ વાંચો OCT 11
એન્જલ્સ, દાનવો, વળગાડ મુક્તિ અને hauntings વિશે કેથોલિક સત્ય
Oct 15
પવિત્ર પ્રભુભોજન અને વાચકો ની અસાધારણ મંત્રીઓ માટે રચના
પંથકના અનેક પરગણા ખાતે ઓફર વર્ગો.
વધુ વાંચો Oct 15
2016 જાહેર ગુલાબવાડી ક્રૂસેડ
અમે ભગવાન તેમના સૌથી પવિત્ર માતાનો આ ગુલાબવાડી દ્વારા અમેરિકા સેવ કરવા માટે પૂછો જોઈએ.
વધુ વાંચો ઓક્ટોબર 20
ચર્ચ એલાઇવ મિશન પર!
કન્સલ્ટેશન સત્રો: ગુરુ, આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 20 અને સોમ 7 થી આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 24: 00-9: 00pm
વધુ વાંચો નવે 11
17 મી વાર્ષિક પવિત્ર ટ્રિનિટી લીલામ: સ્ટાર સ્પેન્ગલ્ડ નાઇટ
એરપોર્ટ હયાત પર
વધુ વાંચો
2016 જાહેર ગુલાબવાડી ક્રૂસેડ
આઠ અર્થ સૂચવનારા સૂચકાંક 15, 2016 (12: 00p) [પરમાલિંક]
0 New 0
પવિત્ર ટ્રિનિટી સામે લોન પર 12:00 PM પર પોસ્ટેડ શનિ, 15 ઑક્ટોબર પર આપણા રાષ્ટ્ર માટે પ્રાર્થના 2016 જાહેર સ્ક્વેર ગુલાબવાડી ક્રૂસેડ જોડાવા માટે કૃપા કરીને.
આપણે બધાં જ જાણીએ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જાહેર પ્રાર્થના, પશ્ચાતાપ, અને રૂપાંતર મહાન જરૂર છે. આ રેલીઓ “”અમેરિકા જરૂરત ફાતિમા”” તે દિવસે ભાગ 13,000 પર જૂથો સાથે કાર્યક્રમ ભાગ તરીકે આપણા રાષ્ટ્ર સમગ્ર જાહેર વિસ્તારોમાં થતી કરવામાં આવશે. અમે ભગવાન તેમના સૌથી પવિત્ર માતાનો આ ગુલાબવાડી દ્વારા અમેરિકા સેવ કરવા માટે પૂછો જોઈએ.
સંપર્ક કેરોલ કેલી 603-303-0568 (સેલ) અથવા વધારે જાણકારી માટે હેલેન Stamatakis 412-788-1974.

કૉપિરાઇટ 2016 પવિત્ર ટ્રિનિટી રોમન કેથોલિક પરગણું
5718 Steubenville પાઇક છે, (રોબિન્સન ટાઉનશીપ) McKees પીએ 15136-1311 રોક્સ
સાઇટ ડિઝાઇન અને કેથોલિક વેબ કંપની દ્વારા maintainted
મોકલો અમને સામગ્રી
માં વેબમેલ લોગ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Search
Robinson Township, PA 412-787-2140
Kay Kontakte nou Esplikasyon Kesyon yo mande anpil Kalandriye Bilten Ministè Orè Lekòl nouvèl
Sou Pawas nou
Nouvo Isit la?
Bezwen èd?
patisipe
Kouman m ka ede?
Antre nan Legliz nou
Enfòmasyon batèm
Weddings / Maryaj preparasyon
Enfòmasyon Funeral
sakreman
Eksplore Lafwa nou
Fason pou vin Katolik
Edikasyon relijye
Youth & Young Adult Ministè
Klas Mizik Ministè
Byenveni Ministè
Pwoteje Timoun Bondye a
Lyen ak Resous
Òganizasyon Sèktè
vokasyon
anons
Sen Trinite Katolik la 2016 Steeler Foutbòl pisin
Servers lotèl Bezwen
Ede Wanted: Ekstraòdinè minis nan Sentespri komune (EMHCs)
evènman
SEP 17
Sa Man se Ou
Samdi 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Le 17
Li plis Oct 1
40 Jou pou lavi
plas tan Sen Trinite a yo lapriyè se Samdi, Oct 1 soti nan 3: 00-7: 00pm.
Li plis Oct 1
Pran swen St Vincent de Paul nan fen semèn nan Nesesite
Oct 1
18th Anyèl manto ivè & Rad Drive pou Appalachia
Samdi, Oct 1 a Len, Oct 31
Li plis Oct 2
Golden maryaj anivèsè Anniversary Selebrasyon
nan St Pòl katedral, 111 Boulevard nan alye yo, Pittsburgh
Li plis Oct 2
8yèm Entènasyonal ekaristik kolye mas
nan èpifani Legliz, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Li plis Oct 5
Middle School Youth Group Choute-Off
Oct 8
Anyèl Dyosèz Pelerinaj
Sanktyè Nasyonal la nan KONSEPSYON AN a Immaculate nan Washington, DC
Li plis Oct 11
Verite a Katolik sou Angels, demon, ègzorsism ak hauntings
Oct 15
Fòmasyon pou Minis Ekstraòdinè nan Sentespri komune ak Lektè
Klas yo ofri nan plizyè pawas nan dyosèz la.
Li plis Oct 15
2016 Piblik kolye Kwazad
Nou dwe mande Bondye pou konsève pou Amerik nan kolye a Bondye ki li Manman Sentespri.
Li plis Oct 20
Sou Misyon pou Legliz vivan an!
Sesyon Konsiltasyon: Thu, Oct 20 ak Lendi Oct 24, nan lè 7: 00-9: 00pm
Li plis NOV 11
17th Anyèl Sen Trinite vant ozanchè: Yon Star Spangled lannwit
nan Hyatt la Ayewopò
Li piplis
2016 Piblik kolye Kwazad
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Nouvo 0
Souple jwenn 2016 Square Piblik kolye Kwazad la nan priye pou nasyon nou an sou Samdi, Oct 15 nan 12:00 pm sou gazon an devan Sen Trinite.
Kòm nou tout konnen, Etazini an se nan gwo bezwen nan lapriyè piblik, tounen vin jwenn Bondye, ak konvèsyon. rasanbleman sa yo pral pran plas nan zòn piblik atravè nasyon nou an kòm yon pati nan pwogram nan “”Amerik Bezwen Fatima”” ak plis pase 13,000 gwoup k ap patisipe jou sa a. Nou dwe mande Bondye pou konsève pou Amerik nan kolye a Bondye ki li Manman Sentespri.
Kontakte Carol Kelly 603-303-0568 (selilè) oswa Helen Stamatakis 412-788-1974 pou plis enfòmasyon.

Copyright 2016 Sen Trinite Katolik Women Pawas
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) MCKEES ROCKS PA 15136-1311
Sit fèt ak maintainted pa Katolik Konpayi an Web
Voye nou Stuff
Webmail boutèy demi lit nan

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
search
Robinson alƙarya, PA 412-787-2140
Home Contact Us Kwatance FAQs Calendar karanta labarai ma’aikatar Daukaka School News
Game da Mu Parish
New nan?
Bukatar taimako?
Get hannu
Ta yaya zan iya taimaka?
Join Our Church
baftisma Information
Bukukuwan aure / Aure Prep
jana’izar Information
sharu ɗ
Bincika bangaskiyarmu
zama m
addini Education
Matasa & Young Adult ma’aikatar
music ma’aikatar
Welcome ma’aikatar
Kare Allah Children
Links & Resources
alaƙa Organizations
munanan halaye
Sanarwa
Triniti Mai Tsarki Katolika School 2016 Steeler Football Pool
Bagaden Servers ake bukata
Taimako So: m ministocin na Mai Tsarki tarayya (EMHCs)
events
SEP 17
Wannan Man ne Kai
Saturdays 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
Read more Oct 1
40 Days for Life
Triniti Mai Tsarki ta lokaci Ramin yi addu’a ne Sat, Oct 1 daga 3: 00-7: 00pm.
Read more Oct 1
St. Vincent de Bulus Hay Mabuqata Weekend
Oct 1
18th Annual Winter Gashi & Clothing Drive for Appalachia
Sat, Oct 1 ta Mon, Oct 31
Read more Oct 2
Golden Wedding Anniversary Celebration
a St. Paul Cathedral, 111 babban titi na masõya, Pittsburgh
Read more Oct 2
8th International Eucharistic Rosary Maris
a Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Read more Oct 5
Middle School Matasa Group Kick Off-
Oct 8
Annual diocesan Pilgrimage
da National Shrine na m ganewa a Washington, DC
Read more Oct 11
The Katolika gaskiya game da Mala’iku, Aljanu, Exorcisms da Hauntings
Oct 15
Formation ga m ministocin na Mai Tsarki tarayya da kuma masu karatu
Classes miƙa a da dama parishes a cikin diocese.
Read more Oct 15
2016 Public Rosary jihadi
Dole ne mu roki Allah ya cece America ta Rosary daga Mafi Tsarki Mother.
Read more Oct 20
A Ofishin Jakadancin ga Church da rai!
Consultation Zama: Thu, Oct 20, kuma Mon Oct 24 daga 7: 00-9: 00pm
Read more Nov 11
17th Annual Triniti Mai Tsarki Auction: A Star Spangled Night
a Airport Hyatt
Kara karantawa
2016 Public Rosary jihadi
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Don Allah shiga 2016 Public Square Rosary jihadi a yin addu’a domin mu al’umma a Sat, Oct 15 a 12:00 pm a kan Triniti Mai Tsarki gaba Lawn.
Kamar yadda muka sani, da Amurka ne a babban bukatar jama’a addu’a, tuba, kuma tuba. Wadannan rallies za a faruwa a fili yankunan fadin mu al’umma a matsayin wani ɓangare na “”America Kamata Fatima”” shirin da kan 13,000 kungiyoyin halartar wannan rana. Dole ne mu roki Allah ya cece America ta Rosary daga Mafi Tsarki Mother.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (cell) ko Helen Stamatakis 412-788-1974 don ƙarin bayani.

Copyright 2016 Triniti Mai Tsarki Roman Katolika Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson alƙarya) McKees Rocks PA 15136-1311
Site tsara da kuma maintainted by The Catholic Web Company
Aika Mu Stuff
wasikun log in

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Search
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contact Us Kuhikuhi FAQs Alemanaka na¯ Kuhina haʻalele ‘ana School News
About ko makou County
New Here?
Help?
e hoʻomau ana
Pehea Hiki I Help?
Hui Our Ekalesia
ka bapetizo ana Information
No `O / Marriage Prep
Funeral Information
Kakalema
Explore ko makou manaoio
lilo Hui
haipule Education
Aoi & Young nā mākua Kuhina
Music Kuhina
Welcome Kuhina
Maluhia ke Akua o ka ‘ili
Loulou & Resources
pili ma waena o ka hoʻonohonohoʻia
oihana
kūkala a ka
Hemolele Trinity Hui School 2016 Steeler Pôpeku ‘Pool
Kuahu kikowaena pono
Kokua makemake: kekahi Kuhina o Hemolele la hoi e kohu (EMHCs)
Events
Sep 17
Ia Man hoi oe
Saturdays 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
Heluhelu hou Oct 1
40 Na no ka mea, Life
Hemolele Trinity ka manawa kau e puleʻo Pōʻaono, Oct 1 mai 3: 00-7: 00pm.
Heluhelu hou Oct 1
St. HIHIHI de Ka Paul ka Feed ka poe nele ‘aʻa
Oct 1
18th Makahiki Winter kapa & Lole Drive no Appalachia
Pōʻaono, Oct 1 ma Pōʻakahi, Oct 31
Heluhelu hou Oct 2
Golden Wedding Anniversary Hamka
ma St. Paul Hale Pule Nui, 111 Boulevard o ka Allies, Pittsburgh
Heluhelu hou Oct 2
8th International Eucharistic lei kolona i March
ma Epiphany Church, 184 Hawaii Place, Uptown, Pittsburgh
Heluhelu hou Oct 5
Middle School Kamaliʻi Group keehi-Off
Oct 8
Makahiki Diocesan malihini
i ka National ahu o ka Immaculate ka hapai ana ma Wakinekona, DC
Heluhelu hou Oct 11
Ka Hui He oiaio e pili ana i na anela, na daimonio, a me Exorcisms Hauntings
Oct 15
Ho okumu no ka mea, kekahi Kuhina o Hemolele e kohu like, a me Readers
Classes kaumaha ma kekahi mau parishes ma ka diocese.
Heluhelu hou Oct 15
2016 na lei kolona i Crusade
Kakou e noi aku i ke Akua, e hoolaʻAmelika ma ka lei kolona o kona Most Hemolele Mother.
Heluhelu hou Oct 20
Ma ka Misiona no ka mea, o ka Ekalesia Alive!
Kuka kau: Thu, Oct 20 a me Pōʻakahi Oct 24, mai 7: 00-9: 00pm
Heluhelu hou Nov 11
17th makahiki Hemolele Trinity kudala: A Star Spangled Night
ma ka Airport Hyatt
heluhelu hou
2016 na lei kolona i Crusade
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
ʻOluʻolu E hui pu i ka 2016 Public Square lei kolona i Crusade i ka pule no ko kakou lahuikanaka ma ka Pōʻaono, Oct 15 ma 12:00 pm ma ka Uhane Trinity alo LAWN.
E like me ka makou i ike, o ka Amerika Huipuia, ma ka pono o ka lehulehu pule, i ka mihi, a me ka huli ana. Keia mau rallies, e lawe i wahi ma na wahi e ku pono ana i ko kakou lahuikanaka, e like me kekahi o ka “”America nele Fatima”” papahana me maluna o 13.000 pūʻulu ‘oihana ia la. Kakou e noi aku i ke Akua, e hoolaʻAmelika ma ka lei kolona o kona Most Hemolele Mother.
Hoʻokaʻaʻike Carol Kelly 603-303-0568 (aeea) a me Helen Stamatakis 412-788-1974 no ka ‘ike hou aku.

Kuleana kope 2016 Hemolele Trinity Roman Hui County
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees pohaku PA 15136-1311
Site ‘ia a maintainted e ka Hui Web Company
Hoouna aku Us Oobleck
webmail log ma

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
לחפש
רובינסון Township, פנסילבניה 412-787-2140
דף הבית צור קשר כיוון לוח השאלות הנפוצה לקטי משרד שעות בית ספרית חדשות
אודות פאריש שלנו
חדש פה?
זקוק לעזרה?
להתערב
איך אני יכול לעזור?
הצטרף הכנסייה שלנו
מידע טבילה
Prep חתונות / נישואין
מידע הלוויה
הסקרמנטים
חקור אמונתנו
איך להיות קתולית
חינוך דתי
משרד לנוער אנד יאנג
משרד מוסיקה
משרד ברוך
הגנה על הילדים של אלוהים
קישורים ומשאבים
ומהארגונים המסונפים
המייעד
כרזות
שילוש קדוש קתולי ספר 2016 טוטו Steeler
דרושה מזבח שרתים
עזרה דרושה: שרים שלא מן המניין של לחם הקודש (EMHCs)
אירועים
SEP 17
האיש הזה הוא אתה
6 ימי שבת: 30-8: 00:00, 17 ספטמבר – 17 דצמבר
קרא עוד OCT 1
40 ימים לחיים
משבצת הזמן של השילוש הקדוש להתפלל עכשיו היא Mon, 1 Oct מן 3: 00-7: 12:00.
קרא עוד OCT 1
Feed של סנט וינסנט דה פול את סוף השבוע לנזקקים
OCT 1
מעיל חורף -18 השנתי ומוצרי הלבשה Drive עבור האפלאצ’ים
שבת, 1 Oct דרך Mon, 31 Oct
קרא עוד OCT 2
חגיגת יום נישואין חתונת זהב
בסנט פול הקתדרלה, 111 שדרות של בעלות הברית, פיטסבורג
קרא עוד OCT 2
לחם הקודש ורדינה הבינלאומי ה -8 במרץ
בכנסיית ההתגלות, 184 וושינגטון מקום, Uptown, פיטסבורג
קרא עוד OCT 5
Kick-Off קבוצת נוער בית הספר תיכון
OCT 8
צליינות Diocesan שנתית
חוק הביטוח הלאומי היכל ההתעברות ללא רבב בוושינגטון
קרא עוד OCT 11
האמת הקתולית על מלאכים, שדים, גירוש שדים ו Hauntings
OCT 15
גיבוש עבור שרים שלא מן המניין של שתוף וקרא קודש
שיעורים המוצעים בכמה קהילות בהגמונייה.
קרא עוד OCT 15
2016 רשות המחרוזת Crusade
עלינו לשאול את אלוהים כדי להציל את אמריקה באמצעות המחרוזת של האם הקדושה ביותר שלו.
קרא עוד OCT 20
על המשימה עבור Alive הכנסייה!
פגישות ייעוץ: Thu, 20 Oct ו Mon 24 Oct מ -7: 00-9: 12:00
קרא עוד NOV 11
מכרז השילוש הקדוש השנתי ה -17: לילה זרוע כוכבים
ב””הייאט”” התעופה
קרא עוד
2016 רשות המחרוזת Crusade
15 Oct (2016 12: 00p) [קישור קבוע]
0 ניו 0
אנא הצטרף למסע צלב מחרוזת הכיכר הציבורית 2016 מתפללים אומתנו על שבת, 15 Oct בשעת 12:00 על הדשא מול השילוש הקדוש.
כפי שכולנו יודעים, ארצות הברית היא צורך עז לחלוק תפילה בציבור, חזרה בתשובה, והמרה. עצרות אלה תתקיימנה באזורים ציבוריים ברחבי המדינה שלנו כחלק “”אמריקה צריכה פטימה”” התכנית עם מעל 13,000 קבוצות המשתתפות באותו היום. עלינו לשאול את אלוהים כדי להציל את אמריקה באמצעות המחרוזת של האם הקדושה ביותר שלו.
לתקשר קרול קלי 603-303-0568 (תא) או הלן Stamatakis 412-788-1974 לקבלת מידע נוסף.

כל הזכויות שמורות 2016 השילוש הקדוש הקתולי פאריש
5718 Steubenville פייק, (Township רובינסון) McKees Rocks PA 15,136-1,311
האתר תוכנן maintainted ידי החברה Web הקתולית
שלח Stuff קשר
יומן webmail ב

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
खोज
रॉबिन्सन टाउनशिप, पीए 412-787-2140
होम हमसे संपर्क करें दिशा-निर्देश पूछे जाने वाले प्रश्न कैलेंडर बुलेटिन मंत्रालय अनुसूची स्कूल समाचार
के बारे में हमारे पैरिश
यहाँ नये?
मदद चाहिए?
उलझना
मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ?
हमारे चर्च में शामिल होने
बपतिस्मा सूचना
शादी / विवाह की तैयारी
अंतिम संस्कार सूचना
संस्कारों
हमारा विश्वास का अन्वेषण
कैथोलिक बनना
धार्मिक शिक्षा
युवा एवं युवा वयस्क मंत्रालय
संगीत मंत्रालय
आपका स्वागत है मंत्रालय
भगवान के बच्चों की रक्षा
लिंक और संसाधन
संबद्ध संगठनों
व्यवसायों
घोषणाएँ
होली ट्रिनिटी कैथोलिक स्कूल 2016 Steeler फुटबॉल पूल
वेदी सर्वर की जरूरत
वांटेड मदद: पवित्र भोज की असाधारण मंत्रियों (EMHCs)
आयोजन
SEP 17
यही कारण है कि यार तुम है
शनिवार 6: 30-8: 00AM Sep 17 – 17 दिसं,
और अधिक पढ़ें OCT 1
जीवन के लिए 40 दिन
00-7:: 00PM प्रार्थना करने के लिए होली ट्रिनिटी के समय स्लॉट 3 से शनि, 1 अक्टूबर है।
और अधिक पढ़ें OCT 1
सेंट विंसेंट डी पॉल फ़ीड जरूरतमंद सप्ताहांत
OCT 1
18 वीं वार्षिक शीतकालीन कोट और Appalachia के लिए वस्त्र ड्राइव
शनि, 1 अक्टूबर सोम Oct 31 के माध्यम से
और अधिक पढ़ें OCT 2
शादी की पचासवीं सालगिरह का जश्न
सेंट पॉल कैथेड्रल, मित्र राष्ट्रों के 111 बुलेवार्ड, पिट्सबर्ग में
और अधिक पढ़ें OCT 2
8 वीं अंतर्राष्ट्रीय Eucharistic माला मार्च
घोषणा चर्च, 184 वाशिंगटन प्लेस, अपटाउन, पिट्सबर्ग में
और अधिक पढ़ें OCT 5
मध्य विद्यालय युवा समूह किक बंद
OCT 8
वार्षिक तीर्थयात्रा बिशप
वाशिंगटन, डीसी में बेदाग गर्भाधान के राष्ट्रीय तीर्थ करने के लिए
और अधिक पढ़ें OCT 11
एन्जिल्स, शैतान, exorcisms और Hauntings के बारे में कैथोलिक सत्य
OCT 15
पवित्र भोज और पाठकों के असाधारण मंत्रियों के लिए गठन
सूबा में कई जनपदों में की पेशकश की कक्षाओं।
और अधिक पढ़ें OCT 15
2016 पब्लिक माला धर्मयुद्ध
हम भगवान उनकी सबसे पवित्र माँ की माला के माध्यम से अमेरिका को बचाने के लिए पूछना चाहिए।
और अधिक पढ़ें OCT 20
चर्च जिंदा लिए मिशन पर!
परामर्श सत्र: गुरु, अक्टूबर 20 और सोम 7 से Oct, 24: 00-9: 00PM
और अधिक पढ़ें नवम्बर 11
17 वीं वार्षिक होली ट्रिनिटी नीलामी: एक स्टार भरा रात
हवाई अड्डे हयात में
अधिक पढ़ें
2016 पब्लिक माला धर्मयुद्ध
Oct, 15, 2016 (12: 00p) [पर्मलिंक]
0 0
होली ट्रिनिटी सामने लॉन पर 12:00 पर शनि, अक्टूबर 15 पर हमारे देश के लिए प्रार्थना में 2016 सार्वजनिक चौक माला धर्मयुद्ध में शामिल करें।
हम सभी जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के सार्वजनिक प्रार्थना, पश्चाताप, और रूपांतरण की बड़ी जरूरत है। इन रैलियों “”अमेरिका की जरूरत फातिमा”” उस दिन भाग लेने के 13,000 से अधिक समूहों के साथ कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हमारे देश भर में सार्वजनिक क्षेत्रों में जगह ले जाएगा। हम भगवान उनकी सबसे पवित्र माँ की माला के माध्यम से अमेरिका को बचाने के लिए पूछना चाहिए।
संपर्क कैरोल केली 603-303-0568 (सेल) या अधिक जानकारी के लिए हेलेन Stamatakis 412-788-1974।

कॉपीराइट 2016 होली ट्रिनिटी रोमन कैथोलिक पैरिश
5718 Steubenville पाईक, (रॉबिन्सन टाउनशिप) McKees पीए 15136-1311 चट्टानों
साइट तैयार की है और कैथोलिक वेब कंपनी द्वारा maintainted
भेजें हमें सामान
में वेबमेल लॉग

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Nrhiav
Robinson sau lub zos es, PA 412-787-2140
Tsev Tiv tauj peb qhia FAQ Calendar ke Ministry sij hawm tsev kawm ntawv xov xwm
Hais txog Peb Parish
Tshiab Ntawm no?
Xav Tau Kev Pab?
tau koom
Yuav ua li cas Kuv pab?
Koom Peb Lub tsev teev ntuj
kev cai raus dej Information
Kab tshoob kev kos / kev sib Prep
Pam tuag cov tsav ntaub ntawv
sacraments
Tshawb Peb txoj kev Ntseeg
ua Catholic
Kev cai dab qhuas kev kawm ntawv
Hluas & Hluas Adult Ministry
Music Ministry
Zoo siab txais tos Ministry
Tiv thaiv Vajtswv cov me nyuam
Links & Resources
chawv koom haum
vocations
Tshaj Tawm
Dawb huv Trinity Catholic School 2016 Steeler Football pas
Thaj neeb Servers Yuav Tsum Tau
Pab Xav: txawv tshaj plaw Ministers ntawm kev cais Dawb Huv (EMHCs)
Txheej xwm
Sep 17
Uas txiv neej yog koj
Saturdays 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
Nyeem ntxiv Oct 1
40 Hnub rau lub neej
Dawb huv Trinity lub sij hawm qhov thov Vajtswv yog Sat, Oct 1 ntawm 3: 00-7: 00pm.
Nyeem ntxiv Oct 1
St. Vincent de Paul lub Feed lub Txom Nyem lis xaus
Oct 1
18th Annual Lub caij ntuj no tsho tiv no & khaub ncaws Drive rau Appalachia
Sat, Oct 1 los ntawm Mon, Oct 31
Nyeem ntxiv Oct 2
Golden kab tshoob hnub tseem ceeb ua koob tsheej
nyob rau ntawm St. Paul Cathedral, 111 Boulevard ntawm tus phoojywg, Pittsburgh
Nyeem ntxiv Oct 2
8 International Eucharistic Rosary Lub peb hlis ntuj
ntawm Epiphany Koom Txoos, 184 Washington qhov chaw, Uptown, Pittsburgh
Nyeem ntxiv Oct 5
Middle School cov hluas Group Kick-Off
Oct 8
Xyoo Diocesan Pilgrimage
mus rau lub teb chaws thaj neeb Immaculate Conception nyob rau hauv Washington, DC
Nyeem ntxiv Oct 11
Cov Catholic tseeb txog tub txib saum ntuj, Dab, Exorcisms thiab Hauntings
Oct 15
Tsim rau txawv tshaj plaw Ministers ntawm kev cais Dawb Huv thiab nyeem
Cov chav kawm muaj nyob rau ntawm ob peb parishes nyob rau hauv lub diocese.
Nyeem ntxiv Oct 15
2016 Public Rosary Crusade
Peb yuav tsum thov kom Vajtswv los cawm America los ntawm lub Rosary ntawm Nws dawb huv leej niam.
Nyeem ntxiv Oct 20
Nyob rau lub hom phiaj rau lub Koom Txoos ciaj sia!
Kev sib tham Zaug: Thu, Oct 20 thiab Mon Oct 24 los ntawm 7: 00-9: 00pm
Nyeem ntxiv Nov 11
17th Annual dawb huv Trinity Auction: A Star Spangled Hmo ntuj
ntawm lub tshav dav hlau Hyatt
nyeem ntxiv
2016 Public Rosary Crusade
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Tshiab 0
Thov tuaj koom nrog lub 2016 Public Square Rosary Crusade nyob rau hauv kev thov Vajtswv rau peb lub teb chaws nyob rau hauv Sat, Oct 15 thaum 12:00 pm nyob rau hauv tus dawb huv Trinity pem hauv ntej cov nyom.
Raws li peb paub, hauv lub tebchaws United States yog nyob rau hauv yuav tsum ntawm pej xeem kev thov Vajtswv, kev hloov siab lees thiab hloov dua siab tshiab. Cov rallies yuav tsum noj qhov chaw nyob rau hauv pej xeem chaw nyob peb lub teb chaws raws li ib feem ntawm lub “”America Xav Fatima”” qhov kev pab cuam uas muaj ntau tshaj 13,000 pawg koom hnub ntawd. Peb yuav tsum thov kom Vajtswv los cawm America los ntawm lub Rosary ntawm Nws dawb huv leej niam.
Tiv tauj Carol Kelly 603-303-0568 (cell) los yog Helen Stamatakis 412-788-1974 kom paub ntau ntxiv.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson sau lub zos es) McKees Pob zeb PA 15136-1311
Site tsim thiab maintainted los ntawm Lub Catholic Web tuam txhab
Xa Khoom
webmail cav nyob rau hauv

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Keresés
Robinson Township, PA 412-787-2140
Főoldal Kapcsolat Directions GYIK Naptár Hírlevelek Minisztérium ütemterve School News
Bővebben a Parish
Új itt?
Kell segítség?
Részt venni
Hogyan segíthetek?
Csatlakozzon a Church
keresztség információ
Esküvő / Házasság Prep
temetési információ
szentségek
Fedezze fel Hitünk
egyre katolikus
Vallásos nevelés
Youth & Young Adult Minisztérium
Zene Minisztérium
Üdvözöljük Minisztérium
Védelme Isten gyermekei
Linkek és források
társszervezeteknél
hivatások
Közlemények
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler totószelvényt
Ministráns Szükséges
Segíteni akart: Rendkívüli miniszterek szentáldozás (EMHCs)
Események
szeptember 17
Ez az ember You
Szombaton 6: 30-8: 00:00, szeptember 17 – december 17
Bővebben október 1
40 nap az életért
Holy Trinity időrés imádkozni van szo, október 1 3: 00-7: 12:00.
Bővebben október 1
St. Vincent de Paul hírfolyama rászorulókkal Weekend
október 1
18. éves Télikabát és ruházat Drive Appalachia
Sat, Oct 1-től H, október 31
Bővebben október 2
Arany házassági évforduló megünneplése
A Szent Pál-székesegyház, 111 Boulevard a szövetségesek, Pittsburgh
Bővebben október 2
8. Nemzetközi Eucharisztikus rózsafüzér március
A Vízkereszt templom, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Bővebben október 5
Middle School Youth Group kezdőrúgás
október 8
Éves Egyházmegyei Zarándoklat
A nemzeti kegyhely a Szeplőtelen Fogantatás Washington, DC
Bővebben október 11
A katolikus igazság a Angyalok, démonok, ördögűzés és Hauntings
október 15
Formáció rendkívüli miniszteri Úrvacsora és olvasók
Osztályok kínált több plébániát az egyházmegyében.
Bővebben október 15
2016 Public Rózsafüzér Crusade
Meg kell kérni Istent, hogy mentse-Amerikában az a rózsafüzért az Ő Legszentebb Anya.
Bővebben október 20
A Mission az egyház Alive!
Konzultáció Sessions: Thu, október 20 és H október 24 7: 00-9: 12:00
Bővebben november 11
17. éves Szentháromság Aukció: A Star Spangled Night
Az Airport Hyatt
Olvass tovább
2016 Public Rózsafüzér Crusade
Október 15, 2016 (12: 00P) [Permalink]
0 Új 0
Kérjük, csatlakozzon az 2016 Public Square Rózsafüzér Crusade imádkoznak népünk szo, október 15., 12.00-kor a Szentháromság első pázsiton.
Mint tudjuk, az Egyesült Államok nagy szüksége van a nyilvános imádság, a bűnbánat és a konverzió. Ezek gyűlések zajlanak a közterületeken egész népünk részeként “”Amerikának szüksége Fatima”” program több mint 13.000 résztvevő csoportok aznap. Meg kell kérni Istent, hogy mentse-Amerikában az a rózsafüzért az Ő Legszentebb Anya.
Kapcsolat Carol Kelly 603-303-0568 (cella) vagy Helen Stamatakis 412-788-1974 további információkért.

Minden jog 2016 Szentháromság Római Katolikus Plébánia
5718 Steubenville Pike (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Az oldal célja, és karbantartott a katolikus Web Company
Küldje el nekünk Stuff
webmail belépés

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
leit
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Hafðu samband leiðbeiningar spurningar Dagatal bulletins Ráðuneytið Skipulag School News
Um Parish okkar
Ný hér?
Þurfa hjálp?
Taka þátt
Hvernig get ég hjálpað?
Join kirkjunni okkar
skírn Upplýsingar
Brúðkaup / Hjónaband Prep
jarðarför Upplýsingar
sakramenti
Skoða trú okkar
verða kaþólskur
trúarleg Menntun
Youth & Young Adult ráðuneytisins
tónlist Ministry
Velkomin Ministry
Verndum börnin Guðs
Tenglar & Resources
tengdum samtökum
iðngreinum
Tilkynningar
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Altar Servers Þörf
Hjálp óskast: Extraordinary Ráðherrar altarisgöngu (EMHCs)
viðburðir
September 17
Það Maðurinn er þér
Laugardaga 6: 30-8: 00:00, 17. september – 17. Desember
Lesa meira 1. október
40 Days for Life
tími rifa heilagrar þrenningar að biðja er Lau, 1. Október frá 3: 00-7: 12:00.
Lesa meira 1. október
St Vincent De Paul Feed þurfandi Helgi
1 október
18. Annual Winter Coat & Fatnaður Drive fyrir Appalachia
Sat, 1. október gegnum Mon, 31. okt
Lesa meira 2. okt
Golden Wedding Anniversary Celebration
á St. Paul Cathedral, 111 Boulevard bandalagsríkjanna, Pittsburgh
Lesa meira 2. okt
8. International altarissakramentisins Rosary mars
á Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Lesa meira 5. október
Middle School Youth Group Kick-Off
8. október
Árleg Diocesan Pilgrimage
National Shrine of the Immaculate Conception í Washington, DC
Lesa meira 11. október
Kaþólska Truth um engla, djöfla, særingar og hauntings
15. október
Myndun fyrir Extraordinary Ráðherrar altarisgöngu og lesendum
Classes boði á nokkrum söfnuðum í biskupsdæmi.
Lesa meira 15. október
2016 Almenn Rosary Crusade
Við verðum að biðja Guð að bjarga Ameríku í gegnum Rosary af hans heilögu guðsmóður.
Lesa meira 20. október
Á Mission fyrir kirkjuna Alive!
Samráð Sessions: Thu, Oct 20 og Mon 24. okt frá 7: 00-9: 00pm
Lesa meira 11. nóv
17. Annual Holy Trinity Útboð: A Star Spangled Night
Á flugvellinum Hyatt
Lestu meira
2016 Almenn Rosary Crusade
Október 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Vinsamlegast taka þátt í 2016 Public Square Rosary Crusade í að biðja fyrir þjóð okkar á lau, Oct 15 at 12:00 pm á Holy Trinity framan grasflöt.
Eins og við allur vita, the United States er í mikilli þörf fyrir bæn, iðrun og afturhvarf. Þessar rallies verður að taka fram í almennum rýmum yfir þjóð okkar sem hluti af “”America þarf Fatima”” program með yfir 13.000 hópa sem taka þátt um daginn. Við verðum að biðja Guð að bjarga Ameríku í gegnum Rosary af hans heilögu guðsmóður.
Viltu samband við Carol Kelly 603-303-0568 (klefi) eða Helen Stamatakis 412-788-1974 fyrir frekari upplýsingar.

Copyright 2016 Holy Trinity Kaþólska Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site hannað og maintainted af kaþólsku Web Company
Sendu okkur Stuff
Vefpóstur þig inn í

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
search
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Kpọtụrụ Anyị Directions FAQs Kalinda Bulletins Ministry Ịtọ oge School News
Anyị Parish
New Here?
Mkpa Nyere?
esi So
Olee Otú M Nyere?
Jikọọ Anyị Church
baptism Ozi
Agbamakwụkwọ / Marriage Prep
olili ozu Ozi
sacraments
Inyocha Okwukwe Anyị
-aghọ Catholic
Religious Education
Youth & Young Adult Ministry
music Ministry
Welcome Ministry
Ikpuchido Ụmụ Chineke
Links & Resources
mmekọ Organizations
vocations
ọkwa
Nsọ Atọ n’Ime Otu Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Ịchụàjà Servers Dị Mkpa
Nyere Chọrọ: Extraordinary Ozi nke Nsọ udo (EMHCs)
ihe
Sep 17
Na Man bụ Ị
Saturday 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
GỤKWUO Ọkt 1
40 Days nke Ndụ
Nsọ Atọ n’Ime Otu oge oghere ikpe ekpere bụ Nọdụ, Oct 1 si 3: 00-7: 00pm.
GỤKWUO Ọkt 1
St. Vincent de Pọl Feed Nọ ná Mkpa Aka Izu ụka
Ọkt 1
18 Kwa Afọ Winter uwe & Clothing Drive maka Appalachia
Nọdụ, Oct 1 site Solomon, Oct 31
GỤKWUO Ọkt 2
Golden ncheta agbamakwụkwọ ememe
na St. Paul Katidral, 111 Boulevard nke Mba Ndị Jikọrọ Aka, Pittsburgh
GỤKWUO Ọkt 2
8th International Oriri Nsọ Rosary March
na Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
GỤKWUO Oct 5
Middle School Youth Group Kick-Off
Ọkt 8
Kwa afọ Dayọsis njem uka
na National Shrine nke N’Eburo njo ncheputa na Washington, DC
GỤKWUO Oct 11
The Catholic Eziokwu banyere Angels, mmụọ ọjọọ, Exorcisms na Hauntings
Ọkt 15
Formation maka Extraordinary Ozi nke Nsọ udo na-agụ Akwụkwọ
Ọmụmụ awa na ọtụtụ ngwuro no n’agbata ke diocese.
GỤKWUO Oct 15
2016 Public Rosary Agha Ntụte
Anyị ga-ajụ Chineke na-azọpụta America site na Rosary nke Ya Kasị Nsọ na mama.
GỤKWUO Oct 20
On Mission maka Church Ndụ!
Ịchọ ndụmọdụ Sessions: Tọs, Oct 20 na Solomon Oct 24 si 7: 00-9: 00pm
GỤKWUO Nov 11
17 Kwa Afọ Nsọ Atọ n’Ime Otu Auction: A Star Spangled Night
na Airport Hyatt
GỤKWUO
2016 Public Rosary Agha Ntụte
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Biko isonyere 2016 Public Square Rosary Agha Ntụte na-ekpe ekpere maka mba anyị on Nọdụ, Oct 15 na 12:00 pm on the Holy Atọ n’Ime Otu n’ihu ahịhịa.
Ka anyị niile maara, ndị United States dị na mkpa dị ukwuu nke ọha ekpere, nchegharị, na ntughari. Ndị a rallies ga-itịbede ke n’ebe ọha gafee mba anyị dị ka akụkụ nke “”America Mkpa Fatima”” omume na n’elu 13,000 dị iche iche na-ekere òkè n’ụbọchị ahụ. Anyị ga-ajụ Chineke na-azọpụta America site na Rosary nke Ya Kasị Nsọ na mama.
Kpọtụrụ Carol Kelly 603-303-0568 (cell) ma ọ bụ Helen Stamatakis 412-788-1974 n’ihi na ihe ọmụma.

Copyright 2016 Nsọ Atọ n’Ime Otu Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees nkume PA 15136-1311
Site e mere na maintainted site The Catholic Web Company
Send Anyị Stuff
webmail log na

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Pencarian
Robinson Township, PA 412-787-2140
Rumah Hubungi Kami Arah FAQ Kalender Buletin Kementerian Jadwal Sekolah Berita
Tentang Parish kami
Baru disini?
Butuh Bantuan?
Terlibat
Bagaimana saya bisa membantu?
Bergabung Gereja kami
Informasi baptisan
Pernikahan / Pernikahan Prep
Informasi pemakaman
sakramen
Jelajahi Iman Kita
menjadi Katolik
Pendidikan agama
Pemuda & Young Kementerian Dewasa
Kementerian musik
Selamat Datang Kementerian
Melindungi Anak-anak Allah
Link & Sumber Daya
Organisasi yang berafiliasi
panggilan
Pengumuman
Kudus Sekolah Katolik Trinity 2016 Steeler Football Renang
Altar Server Dibutuhkan
Bantuan Dicari: Luar Biasa Menteri Perjamuan Kudus (EMHCs)
Acara
17 September
Man yang Anda
Sabtu 6: 30-8: 00:00 Sep 17-17 Desember
Baca lebih lanjut 1 Oktober
40 Hari untuk Kehidupan
slot waktu Holy Trinity untuk berdoa adalah Sat, 1 Oktober dari 3: 00-7: 12:00.
Baca lebih lanjut 1 Oktober
Pakan St. Vincent de Paul yang Membutuhkan Weekend
1 Oktober
18 Tahunan Winter Coat & Busana Drive untuk Appalachia
Sat, 1 Oktober melalui Mon, 31 Oktober
Baca lebih lanjut 2 Oktober
Emas Wedding Anniversary Celebration
di Katedral Paul St., 111 Boulevard of Sekutu, Pittsburgh
Baca lebih lanjut 2 Oktober
8 Ekaristi Internasional Rosary Maret
di Gereja Epiphany, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Baca lebih lanjut 5 Oktober
Sekolah menengah Kelompok Pemuda Kick-Off
8 Oktober
Tahunan Keuskupan Ziarah
Nasional Shrine of the Immaculate Conception di Washington, DC
Baca lebih lanjut 11 Oktober
Katolik Kebenaran tentang malaikat, Demons, Pengusiran setan dan Hauntings
15 Oktober
Formasi untuk Menteri Luar Biasa Komuni Kudus dan Pembaca
Kelas yang ditawarkan di beberapa paroki di keuskupan itu.
Baca lebih lanjut 15 Oktober
2016 Umum Rosary Crusade
Kita harus meminta Allah untuk menyelamatkan Amerika melalui Rosario dari-Nya Ibu Maha Kudus.
Baca lebih lanjut 20 Oktober
Pada Misi bagi Gereja Alive!
Sesi konsultasi: Thu, 20 Oktober dan Mon 24 Oktober dari 7: 00-9: 12:00
Baca lebih lanjut 11 November
17 Tahunan Holy Trinity Lelang: A Star Spangled Malam
di Bandara Hyatt
Baca lebih banyak
2016 Umum Rosary Crusade
15 Oktober 2016 (12: 00 p) [Permalink]
0 New 0
Silahkan bergabung 2016 Public Square Rosary Crusade berdoa bagi bangsa kita pada Sabtu, 15 Oktober pukul 12.00 WIB pada halaman depan Tritunggal Kudus.
Seperti yang kita semua tahu, Amerika Serikat adalah besar membutuhkan doa umum, pertobatan, dan konversi. aksi unjuk rasa tersebut akan berlangsung di tempat-tempat umum di seluruh bangsa kita sebagai bagian dari “”America Needs Fatima”” Program dengan lebih dari 13.000 kelompok peserta hari itu. Kita harus meminta Allah untuk menyelamatkan Amerika melalui Rosario dari-Nya Ibu Maha Kudus.
Hubungi Carol Kelly 603-303-0568 (sel) atau Helen Stamatakis 412-788-1974 untuk informasi lebih lanjut.

Copyright 2016 Trinity Romawi Suci Katolik Paroki
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Situs yang dirancang dan maintainted oleh The Catholic Web Perusahaan
Kirim Kami Stuff
webmail log di

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Search
Robinson Township, PA 412-787-2140
Baile Déan Teagmháil Linn Treoracha Ceisteanna Coitianta Féilire Nuachtráitis Aireacht Sceideal Scoile News
Maidir Ár Parish
Nua anseo?
An riachtanas is gá Cabhair?
Glac Páirt
Conas is féidir liom Cabhair?
Member ár Eaglais
Eolas baptism
Póstaí / Marriage Prep
Faisnéis Sochraide
sacraimintí
Déan iniúchadh Ár Faith
Ag éirí Caitliceach
Oideachas reiligiúnach
Aireacht Aosaigh Youth & Young
Ceol Aireacht
Fáilte Aireacht
Cosaint Leanaí Dé
Naisc & Acmhainní
Affiliated Organizations
gairmeacha
Fógraí
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Linn Peile
Altar Freastalaithe Teastáil
Cabhair Wanted: Airí Urghnách de Chomaoineach (EMHCs)
Imeachtaí
17 Meán Fómhair
Is é sin Fear tú
Satharn 6: 30-8: 00:00, 17 meán fómhair – 17 nollaig
Léigh níos 1ú Deireadh Fómhair
40 Laethanta for Life
Is sliotán am Naofa Choláiste na Tríonóide chun guí Sat, 1 Deireadh Fómhair ó 3: 00-7: 12:00.
Léigh níos 1ú Deireadh Fómhair
Feed Naomh Uinseann de Pól an Deireadh Seachtaine nGátar
1 Deireadh Fómhair
Cóta Gheimhridh 18ú Bhliantúil agus Éadaí Drive do Appalachia
Sat, 1 Deireadh Fómhair tríd an Mon, 31 Deireadh Fómhair
Léigh níos 2 Deireadh Fómhair
Bainise Golden Comóradh Ceiliúradh
Naomh Pól Ardeaglais, 111 Boulevard na Comhghuaillithe, Pittsburgh
Léigh níos 2 Deireadh Fómhair
8 International Eocairisteach Phaidrín Márta
ag Epiphany Eaglais, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Léigh níos 5 Deireadh Fómhair
Grúpa Óige Meán Scoil Ciceáil-Off
8 Deireadh Fómhair
Bliantúil Oilithreacht Dheoise
do Scrín Náisiúnta na Conception gan Smál i Washington, DC
Léigh níos 11 Deireadh Fómhair
An Fhírinne Chaitliceach faoi Angels, Demons, Exorcisms agus Hauntings
15 Deireadh Fómhair
Foirmiú d’Airí Urghnách de Chomaoineach agus Léitheoirí
Ranganna ar fáil ag paróistí éagsúla sa deoise.
Léigh níos 15 Deireadh Fómhair
2016 Paidrín Crusade Poiblí
Ní mór dúinn a iarraidh ar Dhia a shábháil Meiriceá trí Phaidrín de chuid an chuid is mó Máthair Naofa.
Léigh níos 20 Deireadh Fómhair
Ar Misean don Alive Eaglais!
Seisiúin Chomhairliúcháin: Thu, 20 Deireadh Fómhair agus Mon 24 Deireadh Fómhair ó 7: 00-9: 12:00
Léigh níos 11 Samhain
Ceant 17 Bhliantúil Tríonóide Naofa: A Star Spangled Oíche
ag an Hyatt Aerfort
Leigh Nios mo
2016 Paidrín Crusade Poiblí
15 Deireadh Fómhair, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Cuir isteach sa 2016 Public Square Phaidrín Crusade in guí le haghaidh ár náisiúin ar an Satharn, 15 Deireadh Fómhair ag 12:00 ar an bhfaiche tosaigh Tríonóide Naofa.
Mar is eol duit, tá na Stáit Aontaithe i gá mór paidir poiblí, aithrí, agus athchóiriú. Beidh na slógaí ar siúl in áiteanna poiblí ar fud ár náisiúin mar chuid den “”Meiriceá Fatima Riachtanais”” clár le níos mó ná 13,000 grúpaí rannpháirteacha an lá sin. Ní mór dúinn a iarraidh ar Dhia a shábháil Meiriceá trí Phaidrín de chuid an chuid is mó Máthair Naofa.
Déan teagmháil Carol Kelly 603-303-0568 (cill) nó Helen Stamatakis 412-788-1974 le haghaidh tuilleadh eolais.

Cóipcheart 2016 Tríonóide Naofa Rómhánach Caitliceach Pharóiste
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) Rocks McKees PA 15136-1311
Láithreán deartha agus maintainted ag The Catholic Web Company
Seol Us Stuif
logáil ríomhphoist i

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Ricerca
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contattaci Indicazioni FAQs Calendario notiziari Ministero orario scolastico
A proposito di nostra parrocchia
Nuovo qui?
Hai bisogno di aiuto?
Mettersi in gioco
Come posso aiutare?
Iscriviti alla nostra Chiesa
Battesimo Informazioni
Matrimoni / Matrimonio Prep
Informazioni Funeral
Sacramenti
Esplora la nostra fede
diventare cattolica
Educazione religiosa
Youth & Young Ministero adulti
Ministero Musica
Benvenuto Ministero
Proteggere i figli di Dio
Link e risorse
organizzazioni affiliate
vocazioni
Annunci
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Ministranti Needed
Guida carente: ministri straordinari della Comunione (EMHCs)
eventi
17 settembre
Che l’uomo è Lei
Sabato 6: 30-8: 00, Sep 17-17 Dicembre
Per saperne di più 1 ottobre
40 Giorni per la Vita
fascia oraria di Santa Trinità a pregare è sab, 1 ottobre da 3: 00-7: 00.
Per saperne di più 1 ottobre
Feed di San Vincenzo de ‘Paoli il fine settimana bisognosi
1 ottobre
18 ° Annual Cappotto e abbigliamento Drive per Appalachia
Sat, Oct 1 a Lun 31 Ott
Per saperne di più 2 ottobre
Oro Wedding Anniversary Celebration
a St. Paul Cathedral, 111 Boulevard degli alleati, Pittsburgh
Per saperne di più 2 ottobre
8 Eucaristico Internazionale Rosario marzo
a Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Read more 5 ottobre
Scuola Media Gruppo Giovani di espulsione
8 ottobre
Pellegrinaggio annuale diocesano
al Santuario Nazionale dell’Immacolata Concezione di Washington, DC
Read more 11 ottobre
La verità cattolica su Angeli, Demoni, esorcismi e Hauntings
15 ottobre
La formazione per i ministri straordinari della Comunione e Lettori
Corsi offerti in diverse parrocchie della diocesi.
Read more 15 ottobre
2016 pubblica Crociata del Rosario
Dobbiamo chiedere a Dio di salvare l’America attraverso il Rosario della sua Santissima Madre.
Read more 20 ottobre
Sulla missione per la Chiesa Alive!
Sessioni di consultazione: gio, 20 ottobre e Mon 24 ottobre dalle 7: 00-9: 00
Per saperne di più 11 Novembre
17 ° Annual Trinità Asta: A Star Spangled Notte
presso l’aeroporto Hyatt
Leggi di più
2016 pubblica Crociata del Rosario
15 Ottobre 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 0 Nuovo
Unitevi 2016 pubblica piazza Crociata del Rosario nella preghiera per la nostra nazione il Sab 15 Ott alle ore 12.00 sul prato davanti Santissima Trinità.
Come tutti sappiamo, gli Stati Uniti è un grande bisogno di preghiera pubblica, il pentimento e la conversione. Queste manifestazioni si svolgeranno nelle aree comuni in tutta la nostra nazione come parte della “”America ha bisogno Fatima”” programma con oltre 13.000 gruppi partecipanti quel giorno. Dobbiamo chiedere a Dio di salvare l’America attraverso il Rosario della sua Santissima Madre.
Contatto Carol Kelly 603-303-0568 (cellulare) o Helen Stamatakis 412-788-1974 per ulteriori informazioni.

Copyright 2016 Holy Trinity Catholic Parish Romano
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15.136-1311
Sito disegnato e mantenuto da The Catholic Web Company
Inviaci Stuff
registro webmail in

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
サーチ
ロビンソン郷、PA 412-787-2140
ホームお問い合わせの道順よくあるご質問カレンダー速報省スケジュールスクールニュース
私たちの教区について
ここでは新しいですか?
助けが必要?
巻き込まれる
手伝いましょうか?
私たちの教会に参加
洗礼情報
結婚式/結婚準備
葬儀情報
秘跡
私たちの信仰を探ります
カトリックになりつつ
宗教教育
ユース&ヤングアダルト省
ミュージック省
ようこそ省
神の子どもたちを守ります
リンク&リソース
提携団体
職業
お知らせ
三位一体カトリック学校2016 Steelerフットボールプール
祭壇のサーバーが必要
ヘルプ募集:聖体拝領の臨時大臣(EMHCs)
イベント
9月17日
あの男はあなたです
土曜日6:30-8:00am、9月17日から12月17日まで
続きを読む10月1日
生活のための40日間
00-7:00PM祈るために三位一体のタイムスロットは、3〜土、10月1日です。
続きを読む10月1日
セントビンセントデポールのフィードチャリティウィークエンド
10月1日
アパラチアのための第18回冬のコート&ファッションドライブ
土、月、10月31日を経て10月1日
続きを読む10月2日
ゴールデン結婚記念日のお祝い
セントポール大聖堂、連合国の111大通り、ピッツバーグで
続きを読む10月2日
第8回国際聖体ロザリオ月
エピファニー教会、184ワシントン・プレイス、アップタウン、ピッツバーグで
続きを読む10月5日
中学校青少年グループキックオフ
10月8日
年間教区巡礼
ワシントンD.C.で無原罪の御宿りの聖母へ
続きを読む10月11日
天使、悪魔、悪魔払いと幽霊についてのカトリックの真実
10月15日
聖体拝領と読者の臨時閣僚の形成
教区のいくつかの教区で提供されるクラス。
続きを読む10月15日
2016年公開ロザリオ十字軍
私たちは、彼の最も聖母のロザリオを通じてアメリカを救うために神に依頼する必要があります。
続きを読む10月20日
教会アライブのためのミッションで!
相談セッション:木、10月20日および月7から10月24日:00-9:00PM
続きを読む11月11日
第17回聖三位一体オークション:スタースパンコールナイト
空港ハイアットで
続きを読む
2016年公開ロザリオ十字軍
2016年10月15日(12:00P)[固定リンク]
0新しい0
三位一体前庭の芝生の12:00 pmに土、10月15日に私たちの国のために祈っで2016年公開スクエアロザリオ十字軍に参加してください。
我々はすべて知っているように、米国は公共の祈り、悔い改め、および変換の大いに必要としています。これらの集会は、その日の参加13,000以上のグループでプログラム「アメリカがファチマのニーズ」の一環として、全国の公共エリアで開催されます。私たちは、彼の最も聖母のロザリオを通じてアメリカを救うために神に依頼する必要があります。
詳細については、キャロル・ケリー603-303-0568(セル)またはヘレンStamatakis 412-788-1974までお問い合わせください。

著作権2016三位一体ローマカトリック教区
5718スチューベンヴィルパイク、(ロビンソン郷)McKeesは、PA 15136から1311ロックス
サイトカトリックのWeb会社によって設計され、maintainted
私たちスタッフを送ります
ウェブメールにログイン

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
search
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Directions FAQs Calendar isin Ministry Jadwal School News
About Langkawi Kita
New Kene?
Kudu Bantuan?
njaluk melu
Aku Bisa Pitulung?
Join Church Kita
Informasi baptis
Weddings / Marriage Prep
Informasi Funeral
sakramèn
Explore Iman Kita
dadi Katulik
Education agama
Youth & Young Ministry Adult
Mentri music
Welcome Ministry
Njaga Anak Gusti Allah
Links & Resources
Organizations afiliasi
vocations
Pengumuman
Suci School Katulik Trinity 2016 Steeler Football Pool
Mezbah server Needed
Help Wanted: Srengenge katon padhang Mentri Komuni Suci (EMHCs)
Events
Aug 17
Man Sing Sampeyan
Saturday 6: 30-8: 00am, Sep 17 – 17 Dec
Waca liyane Oct 1
40 dina kanggo urip
wektu slot Holy Trinity kang ndedonga iku Sat, Oct 1 saka 3: 00-7: 00pm.
Waca liyane Oct 1
Feed St. Vincent de Paul kang mlarat Weekend
Oct 1
18 Annual Winter Coat & Clothing Drive kanggo Appalachia
Sat, Oct 1 liwat Mon, 31 Oct
Waca liyane Oct 2
Golden Wedding Ulang tahun
Katedral Paul St., 111 Boulevard Tentara Sekutu, Pittsburgh
Waca liyane Oct 2
8th International Eucharistic Rosary Maret
ing Church Epiphany, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Waca liyane Oct 5
School Tengah Youth Group Kick-Off
Oct 8
Annual Keuskupan Kaji
menyang National makam Immaculate Conception in Washington, DC
Waca liyane Oct 11
Katulik Bebener babagan Angels, Dhemit, eksorsisme lan Hauntings
Oct 15
Tatanan kanggo Mentri Srengenge katon padhang saka Komuni Suci lan Readers
Kelas ana ing saperangan Pangaturan ing keuskupan.
Waca liyane Oct 15
2016 Public Rosary Crusade
We kudu takon Allah kanggo nyimpen Amerika liwat Rosary saka Kang ibu Maha Suci.
Waca liyane Oct 20
On Mission kanggo Gréja Alive!
Sessions rembugan: Thu, 20 Oct lan Mon Oct 24 saka 7: 00-9: 00pm
Waca liyane Nov 11
17 Annual Holy Trinity Auction: A Star Spangled Night
ing Airport Hyatt
Waca liyane
2016 Public Rosary Crusade
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Mangga gabung 2016 Square Public Rosary Crusade in ndedonga kanggo bangsa kita ing Sat, 15 Oct at 12:00 pm ing pekarangan ngarep Trinity Suci.
Kita kabeh ngerti, Amerika Serikat iku ing perlu gedhe saka pandonga umum, mratobat, lan konversi. rallies iki bakal njupuk Panggonan ing wilayah umum tengen bangsa kita minangka bagéan saka “”Amerika perlu Fatima”” program karo liwat 13,000 kelompok Agencies dina. We kudu takon Allah kanggo nyimpen Amerika liwat Rosary saka Kang ibu Maha Suci.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (sel) utawa Helen Stamatakis 412-788-1974 kanggo informasi luwih lengkap.

Copyright 2016 Trinity Suci Katulik Roma Langkawi
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Situs dirancang lan maintainted dening Katulik Web Company
Kirimi kita Stuff
webmail log in

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
ಹುಡುಕು
ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಪಿಎ 412-787-2140
ಮುಖಪುಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಸ್ ಸಚಿವಾಲಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನ್ಯೂಸ್
ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ
ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ?
ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು?
ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಸೇರಲು
ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಹಿತಿ
ಮದುವೆ / ಮದುವೆ ಪ್ರೆಪ್
ಫ್ಯೂನರಲ್ ಮಾಹಿತಿ
ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್
ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಯೂತ್ ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಂಗೀತ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸ್ವಾಗತ ಸಚಿವಾಲಯ
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಿಸಿ
ಲಿಂಕ್ಸ್ & ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಮಾನ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಪವಿತ್ರ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ 2016 Steeler ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪೂಲ್
ಬಲಿಪೀಠದ ಪರಿಚಾರಕಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಸಹಾಯ ವಾಂಟೆಡ್: ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪವಿತ್ರ ಪಂಗಡಗಳ (EMHCs)
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಎಸ್ಇಪಿ 17
ಆ ಮ್ಯಾನ್ ನೀವು ಆಗಿದೆ
ಶನಿವಾರ 6: 30-8: 00am, ಸೆ 17 – ಡಿಸೆಂಬರ್ 17
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1
ಲೈಫ್ 40 ಡೇಸ್
00-7:: 00pm ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪವಿತ್ರ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶನಿ, ಅ 1 3 ರಿಂದ.
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1
ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡೆ ಪೌಲ್ ಅವರ ಫೀಡ್ ನಿರ್ಗತಿಕರಾದ ವೀಕೆಂಡ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1
18 ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಂಟರ್ ಕೋಟ್ & ಅಪ್ಪಲಾಚಿಯ ಉಡುಪು ಡ್ರೈವ್
ಸೋಮ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ಮೂಲಕ ಕುಳಿತು, ಅ 1
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2
ಗೋಲ್ಡನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ
ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್, ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ 111 ಬೌಲೆವರ್ಡ್, ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2
8 ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುಕರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೋಸರಿ ಮಾರ್ಚ್
ಎಪಿಫ್ಯಾನಿ ಚರ್ಚ್, 184 ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಥಳದ, ಅಪ್ಟೌನ್, ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5
ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂತ್ ಗುಂಪು ಶುರು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8
ವಾರ್ಷಿಕ ಡಿಯೊಸೆಸನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, DC ಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶ್ರೈನ್ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ
ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಓದಿ
ಏಂಜಲ್ಸ್, ಡಿಮನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾರ್ಸಿಸಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸತ್ಯ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15
ಪವಿತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಚನೆ
ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಹಲವಾರು ಪಾರಿಷ್ ನೀಡಿತು ತರಗತಿಗಳು.
ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಓದಿ
2016 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೋಸರಿ ಕ್ರುಸೇಡ್
ನಾವು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮಾತೃ ರೋಸರಿ ಮೂಲಕ ಅಮೇರಿಕಾ ಉಳಿಸಲು ದೇವರ ಕೇಳಲು ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಓದಿ
ಚರ್ಚ್ ಅಲೈವ್ ಗೆ ಮಿಷನ್ ರಂದು!
ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸೆಷನ್ಸ್: Fri, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಸೋಮ 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24: 00-9: 00pm
ಹೆಚ್ಚು ನವೆಂಬರ್ 11 ಓದಿ
17 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಹರಾಜು: ಎ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಚಿತ ನೈಟ್
ವಿಮಾನ ಹ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
2016 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೋಸರಿ ಕ್ರುಸೇಡ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2016 (12: 00p) [ಪರ್ಮಾಲಿಂಕ್]
0 ನ್ಯೂ 0
ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನಲ್ಲಿ 12:00 PM ಕುಳಿತು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 2016 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೋಸರಿ ಕ್ರುಸೇಡ್ ಸೇರಲು ದಯವಿಟ್ಟು.
ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಹಾನ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಚಳವಳಿಗಳು “”ಅಮೆರಿಕಾದ ಫಾತಿಮಾ ನೀಡ್ಸ್”” ಆ ದಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವ 13,000 ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾವು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮಾತೃ ರೋಸರಿ ಮೂಲಕ ಅಮೇರಿಕಾ ಉಳಿಸಲು ದೇವರ ಕೇಳಲು ಮಾಡಬೇಕು.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕರೋಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ 603-303-0568 (ಸೆಲ್) ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹೆಲೆನ್ Stamatakis 412-788-1974.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2016 ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಪ್ಯಾರಿಷ್
5718 Steubenville ಪೈಕ್ (ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್) McKees ಪಿಎ 15136-1311 ರಾಕ್ಸ್
ಸೈಟ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ವೆಬ್ ಕಂಪನಿ ರಚಿಸಿದ ಮತ್ತು maintainted
ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಫ್ ಕಳುಹಿಸಿ
ವೆಬ್ಮೇಲ್ ಲಾಗ್

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
іздеу
Робинсон Township, PA 412-787-2140
Басты бет Бізбен байланыс сызбасы Жиі қойылатын сұрақтар Күнтізбе Жаршысы министрлігі кестесі Мектеп туралы Жаңалықтар
Біздің келу туралы
Мұнда Жаңа?
Көмек қажет?
Қатысу
Қалай көмектесе аламын?
Біздің шіркеуі қосылыңыз
Шомылдыру рәсімінен өту ақпарат
Үйлену / Неке Prep
жерлеу ақпарат
таинства
Біздің иман Explore
католик қалыптасуы
Діни білім
Жастар & Young Adult министрлігі
Музыка министрлігі
Қош келдіңіздер министрлігі
Құдайдың балалары қорғау
Сілтемелер & ресурстар
Еншілес ұйымдар
демалыс
Хабарландырулар
Қасиетті Троица католик мектебі 2016 Steeler Футбол Бассейн
Altar Servers қажет
Анықтама Wanted: Holy қауымдық Төтенше министрлері (EMHCs)
Іс-шаралар
Sep 17
Ол сендерге табылады
Сенбі 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
көп 1 қаз Read
Өмір 40 күндері
дұға ету Қасиетті Троица уақыты ұясы 3-тен Sat, Oct 1: 00-7: 00pm.
көп 1 қаз Read
Сент-Винсент де Пауылдың Feed тұрмысы төмен Демалыс
қАЗ 1
Appalachia 18 жылдық қысқы пальто & Киім Drive
Sat, Mon, 31 қаз арқылы Oct 1
көп Oct 2 Read
Алтын Wedding Anniversary Celebration
St. Paul соборында, одақтас 111 бульвары, Питтсбург кезінде
көп Oct 2 Read
8-ші Халықаралық Евхаристическом Rosary наурыз
Крещение шіркеуінің, 184 Вашингтон орны, Uptown, Питтсбург кезінде
көп 5 қаз Read
Middle School Жастар тобы Kick-Off
Oct 8
Жыл сайынғы Епархиального Қажылық
Вашингтонда Непорочного бітуі Ұлттық қасиетті
көп Oct 11 Read
Періштелері, не жындары, қуғынға нечистой күшін және Hauntings туралы католик Ақиқат
Oct 15
Holy қауымдық және оқырмандардың Төтенше министрлері арналған қалыптастыру
епархиясының бірнеше приходтары ұсынылатын Сыныптар.
көп Oct 15 Read
2016 Мемлекеттік Rosary Crusade
Біз оның ең қасиетті Ана Розариндың арқылы Америкаға сақтау үшін Құдайдан сұрауымыз керек.
көп 20 қаз Read
Шіркеуі Alive үшін миссиясының туралы!
Кеңес отырыстары: 7-ден Бс, 20 қаз және Mon Oct 24: 00-9: 00pm
көп Nov 11 Read
17-ші жыл сайынғы Қасиетті Троица Аукцион: A Star Spangled Түнгі
Әуежай Hyatt кезінде
Ары қарай оқу
2016 Мемлекеттік Rosary Crusade
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Тұрақты сілтеме]
0 Жаңа 0
Қасиетті Троица алдыңғы лужайке сағат 12:00 Sat, 15 қаз біздің халқымыз үшін дұға етіп, 2016 жылы қоғамдық Square Rosary ордені қосылуға сұраймыз.
Біз барлық білетіндей, Америка Құрама Штаттары үлкен қоғамдық дұға мұқтаж, өкіну, және өзгерісте болып табылады. Бұл митингілер сол күні қатысушы 13000 астам топтармен бағдарламасын «Америка Фатима Needs» бөлігі ретінде біздің халқымыздың бүкіл қоғамдық орындарда өтеді. Біз оның ең қасиетті Ана Розариндың арқылы Америкаға сақтау үшін Құдайдан сұрауымыз керек.
Қосымша ақпарат алу үшін Кэрол Келли 603-303-0568 (жасуша) немесе Хелен Stamatakis 412-788-1974 хабарласыңыз.

Copyright 2016 Қасиетті Троица Рим-католик приходы
5718 Steubenville Пайк, (Robinson Township) McKees ПА 15136-1311 Rocks
Сайт католик Веб компаниясы әзірлеген және maintainted
Біз Stuff жіберу
Вебмэйл кіру

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
ស្វែងរក
Robinson Township, ប៉ា 412-787-2140
ទំព័រដើមទំនាក់ទំនងទិសដៅប្រតិទិនសំនួរព្រឹត្តិសាលាដំណឹងរបស់ក្រសួងកាលវិភាគ
អំពីព្រះសហគមន៍កាតូលិករបស់យើង
ថ្មីនៅទីនេះ?
ត្រូវការជំនួយ?
ទទួលបានការចូលរួម
តើខ្ញុំអាចជួយពួកគេ?
ចូលរួមក្នុងសាសនាចក្ររបស់យើង
ពទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹក
ពិធីមង្គលការ / អាពាហ៍ពិពាហ៍ Prep
ពពិធីបុណ្យសព
សាក្រាម៉ង់
ស្វែងរកសេចក្ដីជំនឿរបស់យើង
ការក្លាយកាតូលិក
អប់រំសាសនា
ក្រសួងយុវជននិងមនុស្សពេញវ័យវ័យក្មេង
ក្រសួងតន្ត្រី
សូមស្វាគមន៍មកក្រសួង
ការការពារកុមាររបស់ព្រះ
តំណភ្ជាប់និងធនធាន
អង្គការសម្ព័ន្ធ
វិជ្ជាជីវៈ
សេចក្តីប្រកាស
សាលាព្រះត្រីឯកកីឡាបាល់ទាត់កាតូលិកឆ្នាំ 2016 ក្រុម Pohang Steelers ពូល
ម៉ាស៊ីនបម្រើអាសនៈត្រូវការ
ជួយចង់បាន: រដ្ឋមន្រ្តីវិសាមញ្ញនៃការរួបរួមបរិសុទ្ធ (EMHCs)
ព្រឹត្តិការណ៍
កញ្ញា 17
បុរសម្នាក់នោះគឺជាអ្នក
ថ្ងៃសៅរ៍ទី 6: 30-8: 00, កញ្ញា 17 – ធ្នូ 17
អានបន្ថែមតុលា 1
40 ថ្ងៃសម្រាប់ជីវិត
រន្ធដោតពេលព្រះត្រីឯកក្នុងការអធិស្ឋានគឺសៅរ៍, 1 តុលាមកពី 3: 00-7: 00pm ។
អានបន្ថែមតុលា 1
លោក Vincent de មតិផ្លូវរបស់លោកប៉ូលជនក្រីក្រចុងសប្តាហ៍
តុលា 1
ថ្នាំកូតរដូវរងាលើកទី 18 ប្រចាំឆ្នាំ & សំលៀកបំពាក់ថាសសម្រាប់ Appalachia
សៅរ៍, ទី 1 ខែតុលាតាមរយៈច័ន្ទ, 31 តុលា
អានបន្ថែមតុលា 2
ការប្រារព្ធពិធីខួបលើកទីអាពាហ៍ពិពាហ៍មាស
នៅផ្លូវប៉ូលវិហារ, 111 មហាវិថីព្រះនៃពួកសម្ព័ន្ធមិត្ត, Pittsburgh បាន
អានបន្ថែមតុលា 2
ទី 8 ខែមីនា rosary នេះ Eucharistic អន្តរជាតិ
នៅក្នុងឆ្នាំងសាក Epiphany សាសនាចក្រ, 184 ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទីកន្លែង, ខ្មែរក្រោម,, Pittsburgh បាន
អានបន្ថែមតុលា 5
ចាប់ផ្តើមក្រុមយុវជនសាលាពាក់កណ្តាល
តុលា 8
ភូមិភាគសក្ការៈបូជាប្រចាំឆ្នាំ
ទៅកាន់ស្តូបជាតិនៃថ្ផីចេសគំនិតនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី
អានបន្ថែមតុលា 11
កាតូលិកសេចក្តីពិតអំពីពួកទេវតា, អារក្ស, exorcism និងមានខ្មោចលង
តុលា 15
ទ្រង់ទ្រាយសម្រាប់រដ្ឋមន្រ្តីការរួបរួមវិសាមញ្ញនិងអ្នកអានបរិសុទ្ធ
ថ្នាក់បានផ្តល់ជូននៅក្នុងព្រះសហគមន៍កាតូលិកជាច្រើននៅក្នុងភូមិភាគនេះ។
អានបន្ថែមតុលា 15
បូជនីយកិច្ច rosary នេះជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ 2016
យើងត្រូវតែសួរព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសង្គ្រោះអាមេរិកតាមរយៈ Rosary បរិសុទ្ធរបស់ព្រះមាតាបំផុត។
អានបន្ថែមតុលា 20
នៅលើបេសកកម្មសម្រាប់សាសនាចក្រនៅរស់!
សម័យពិគ្រោះយោបល់: Thu, 20 តុលានិងមនតុលា 24 ពី 7: 00-9: 00pm
អានបន្ថែមវិច្ឆិកា 11
ការដេញថ្លៃលើកទី 17 ប្រចាំឆ្នាំព្រះត្រីឯក: តារា Spangled រាត្រី
នៅព្រលានយន្តហោះសណ្ឋាគារ Hyatt
អានបន្ថែម
បូជនីយកិច្ច rosary នេះជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ 2016
តុលា 15, ឆ្នាំ 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 0 ថ្មី
សូមចូលរួម 2016 ការេសាធារណៈ Rosary បូជនីយកិច្ចក្នុងការអធិស្ឋានសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 15 ខែតុលានៅម៉ោង 12:00 នាទីរសៀលនៅលើម៉ូដមុខព្រះត្រីឯក។
ដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្នុងតម្រូវការនៃការអធិស្ឋានជាសាធារណៈខ្លាំង, ការប្រែចិត្តនិងការប្រែចិត្តជឿ។ ការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមទីសាធារណៈទូទាំងប្រទេសរបស់យើងដែលជាផ្នែកមួយនៃ “”អាមេរិតម្រូវការការ Fatima”” មានជាង 13.000 នាក់ក្នុងកម្មវិធីការចូលរួមនៅថ្ងៃនោះក្រុម។ យើងត្រូវតែសួរព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសង្គ្រោះអាមេរិកតាមរយៈ Rosary បរិសុទ្ធរបស់ព្រះមាតាបំផុត។
លោកស្រី Carol Kelly បាន 603-303-0568 ការទំនាក់ទំនង (កោសិកា) ឬលោកស្រី Helen Stamatakis 412-788-1974 ថែមទៀត។

រក្សាសិទ្ធិឆ្នាំ 2016 ព្រះត្រីឯករ៉ូម៉ាំងកាតូលិកព្រះសហគមន៍កាតូលិក
5718 Steubenville pike, (Robinson Township) ម៉ាក់គី Rocks ប៉ា 15136-1311
តំបន់បណ្តាញដែលបានរចនាឡើងនិង maintainted ដោយក្រុមហ៊ុនបណ្តាញកាតូលិក
ផ្ញើមកយើងបំផុត
កំណត់ហេតុបណ្ដាញសំបុត្រនៅ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
수색
로빈슨 타운, PA 412-787-2140
홈 문의 오시는 길 자주 묻는 질문 달력 게시판 사역 일정 학교 뉴스
우리 교구 소개
여기에 새로운?
도움이 필요하다?
참여하다
내가 어떻게 도움이 될 수 있습니다?
우리 교회에 가입
세례 정보
결혼 / 결혼 준비
장례 정보
성사
우리의 믿음을 탐험
가톨릭되기
종교 교육
청소년 및 젊은 성인 사역
음악 사역
에 오신 것을 환영합니다 자원부
하나님의 자녀 보호
링크 및 리소스
부속 기관
직업
공지 사항
삼위 일체 가톨릭 학교 2016 Steeler 축구 수영장
제단 서버가 필요
원티드 도움말 : 성만찬의 놀라운 장관 (EMHCs)
이벤트
9월 17일
그 사람은 당신입니다
토요일 6 : 30-8 : 자정, 9월 17일부터 12월 17일까지
자세히보기 10월 1일
생명 40 일
00-7 : 정오기도 거룩한 삼위 일체의 타임 슬롯 3에서 10월 1일 (토)입니다.
자세히보기 10월 1일
세인트 빈센트 드 폴의 피드 빈곤 주말
10월 1일
제 18 회 겨울 코트 및 애팔 래 치아 의류 드라이브
10월 31일 (월)을 통해 10월 1일 (토)
자세히보기 10월 2일
골든 결혼 기념일 축하
세인트 폴 성당, 연합군의 111대로, 피츠버그에서
자세히보기 10월 2일
제 8 회 국제 성체 묵주 월
주현절 교회, 184 워싱턴 플레이스, 업타운, 피츠버그에서
자세히보기 10월 5일
중학교 청소년 그룹 킥 오프
10월 8일
연간 교구 순례
워싱턴 DC에있는 성모 마리아 축일의 국립 신사
자세히보기 10월 11일
천사, 악마, 엑소시즘과 Hauntings에 대한 가톨릭 진실
10월 15일
성만찬과 독자의 놀라운 장관에 대한 형성
교구의 여러 본당에서 제공하는 클래스.
자세히보기 10월 15일
2016 공공 묵주 십자군
우리는 하나님의 가장 거룩한 어머니의 묵주를 통해 미국을 저장하기 위해 하나님 께 간구해야합니다.
자세히보기 10월 20일
교회 살아위한 미션!
상담 세션 : 10월 20일 (목)과 월 7 월 24 일 : 00-9 : 정오
자세히보기 11월 11일
제 17 회 삼위 일체 경매 : 스타 스팽글 밤
공항 하얏트 호텔에서
자세히보기
2016 공공 묵주 십자군
2016년 10월 15일 (12 : 00p) [퍼머]
0 뉴 0
삼위 일체 앞 잔디밭 12:00 pm에 10월 15일 (토)에 우리 민족을 위해기도에서 2016 년 공공 광장 묵주 십자군에 참여하시기 바랍니다.
우리 모두가 알다시피, 미국은 공중기도, 회개, 그리고 전환의 큰 필요하다. 이 집회는 그 날 참여 13,000 이상의 그룹으로 “”미국은 파티마 필요 ‘프로그램의 일환으로 우리 나라에서 공공 장소에서 개최됩니다. 우리는 하나님의 가장 거룩한 어머니의 묵주를 통해 미국을 저장하기 위해 하나님 께 간구해야합니다.
연락 캐롤 켈리 603-303-0568 (셀) 또는 자세한 내용은 헬렌 Stamatakis 412-788-1974.

저작권 2016 삼위 일체 로마 가톨릭 교구
5718 스튜 벤빌 파이크 (로빈슨 타운은) McKees는 PA 15136-1311 바위
사이트 가톨릭 웹 회사에 의해 설계 및 maintainted
우리 물건 보내기
웹 메일 로그에

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Gerr
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contact Us Directions Lawikbêj Calendar Bulten Wezareta Cedwela News School
About Parish me
New Here?
Alîkarî pêwîst e?
Tev lê bibin
Ez cawa karim ari we bikim?
Join Church me
Information Vaftîzm,
Weddings / Zewaca Prep
Information cenazeyê
sacraments
Explore Bawerî me
TEVLÊBÛNA katolîk
Perwerdeya olî
Ciwanên & Xort Wezareta Adult
Wezareta Music
Bi xêr hatî Wezareta
Parastina Zarokan Xwedê
Links & Resources
yên rêxistinên nêzîkî
Vocations
Di belavokan da
Pîroz Trinity katolîk School 2016 Steeler Pool Football
Server gorîgehê Needed
Alîkarî tê xwestin: Asayî ya wezîran ji Communion Pîroz (EMHCs)
Events
Sep 17
Ku Man Tu e
Şemî 6: 30-8: 00’an de, Sep 17 – Dec 17
Read more OCT 1
40 Rojan bo Life
00-7:: 00pm hêlînê dem Trinity Pîroz da ku dua bike Sat, Sep 1 ji 3 e.
Read more OCT 1
Feed Saint Vincent de Pawlos arîkariyê Weekend
OCT 1
18’emîn salane dip Winter & Clothing Drive ji bo Appalachia
Sat, Sep 1 rêya Mon, 31 Oct
Read more OCT 2
Celebration zêrîn Wedding Salvegera
li St. Paul Katedrala, 111 Boulevard hevpeymanan, Pittsburgh
Read more OCT 2
8’emîn Navnetewî Eucharistic Rosary Adar
li Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Read more OCT 5
Middle School Youth Group Kick Off-
Oct 8
Salane Diocesan Pilgrimage
Bi xweşî hatî ferhenga Shrine Niştimanî ya delîle li Washington, DC
Read more Oct 11
Katolîk Truth li ser Angels, CIN, Exorcisms û Hauntings
Oct 15
Damezirandina ji bo wezîran Awarte ya Communion Pîroz û xwendevanan
Hevtê li çend studieförbund di Diocese.
Read more Oct 15
2016 Public Rosary Crusade
Divê em ji Xwedê dixwazim ku xilas Amerîkayê bi rêya Rosary ji wî Most dayik Pîroz.
Read more Oct 20
Li ser Peywira ji bo Church Alive!
Sessions Serdana dixtor: Thu, 20 Dec û Mon Oct 24 ji 7: 00-9: 00pm
Read more Nov 11
17’an de salane Trinity Pîroz Auction: A Star Spangled Night
li Hyatt Airport
Read more
2016 Public Rosary Crusade
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Foto yan nû 0
Ji kerema xwe li 2016 Square Public Rosary Crusade beşdarî li dua ji bo miletê me li ser Sat, Oct 15 at 12:00 am li ser lawn ber Trinity Pîroz.
Wekî ku em hemû jî dizanin, ku Dewletên Yekgirtî li pêwîstiya mezin duayê ya ji raya giştî, tobekirinê tê, bidin û veguhartinê ye. Van mîtîngan de wê bê ku li deverên giştî li seranserî miletê me weke beşekî ji “”America Needs Fatima”” bernameya bi ser 13,000 komên beşdarî wê rojê. Divê em ji Xwedê dixwazim ku xilas Amerîkayê bi rêya Rosary ji wî Most dayik Pîroz.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (hucreya) an Helen Stamatakis 412-788-1974 bike bo zaniyarîy zortir.

2016 Copyright Trinity Pîroz Roman Katolîk Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site dîzaynkirin û maintainted ji aliyê The Company Web katolîk
Send Us Stuff
log webmail li

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
издөө
Робинсон Township, PA 412-787-2140
Негизги бет Contact Us Directions берилүүчү Календар бюллетендери кызмат мектебинин Маалымат
Биздин Parish жөнүндө
Бул жерде жаңы?
Жардам керекпи?
Катышуу
Мен кантип жардам бере алам?
Биздин Жыйынды кошулуу
чөмүлтүлүү маалыматтар
Үйлөнүү / Нике Prep
Funeral маалыматтар
Sacraments
Изилдөө Ишенимибизди
болуп католик
диний билим берүү
Жаштар жана жаш курак министрлиги
музыка министрлиги
Welcome министрлиги
Кудайдын Балдарды коргоо
Links & Resources
туунду Organizations
өргүү
Кулактандыруулар
Ыйык Үч Бирдиктин католик мектеп 2016 Steeler чемпионаты Pool
Курмандык чалынуучу жайды Servers керек
Жардам берүүгө дилгир: Ыйык тынчтык Атайын-министрлери (EMHCs)
окуялар
СЕН 17
Ошол киши сени
Ишемби 6: 30-8: 00am, 17 – Dec 17
Көбүрөөк оку ОКТ 1
40 Өмүр бою күн
Ыйык Үч бар тиленүү үчүн оюгу убакыт Sat, 1-окт 3: 00-7: 00pm.
Көбүрөөк оку ОКТ 1
St. Vincent де Пабылдын поток Муктаж Weekend
ОКТ 1
18 жылдык Winter жүнү & Appalachia үчүн Одежда Drive
Sat, 1-окт Mon аркылуу, 31-окт
Көбүрөөк оку ОКТ 2
Golden Wedding Anniversary Celebration
Сент-Пол чиркөөдө, 111 Душмандардын көчөсүндө, Питтсбург
Көбүрөөк оку ОКТ 2
8-эл аралык Eucharistic Rosary-март
Epiphany чиркөөсү, 184 Washington жерге, борбор калаанын, Питтсбург
Көбүрөөк оку ОКТ 5
Орто мектеби жаштар Group Kick-Off
ОКТ 8
Жылдык Diocesan Ажылык
АКШ Immaculate Conception Улуттук храмдын округу менен
Көбүрөөк оку ОКТ 11
Католик чындык жөнүндө периштелери, жин-перилер, жиндерди кубалашы жана Hauntings
ОКТ 15
Ыйык тынчтык жана Окурмандардын Атайын министрлер үчүн пайда
карамагындагы бир нече чиркөөнүн боюнча сунуш класстар.
Көбүрөөк оку ОКТ 15
2016 Коомдук Rosary Crusade
Биз Анын ыйык Эне менен теспе аркылуу Америка куткаруу үчүн Кудайдан тилейм керек.
Көбүрөөк оку ОКТ 20
Church тирүү үчүн Миссиясы!
Консультация боюнча сессиялар: Thu, 20 Oct жана убакыт: 24 7: 00-9: 00pm
Толук маалымат 11
17 жылдык Ыйык Үч Auction: A Star Spangled Night
Airport Хаятт
Толук маалымат
2016 Коомдук Rosary Crusade
15 окт 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 0
Сураныч, 2016 Коомдук Square Rosary биздин эл Mon, 15-октябрда Ыйык Үч алдыңкы газон күнү саат 12:00 үчүн тиленүү Crusade кошулат.
Бизге белгилүү болгондой, Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик тиленип, тобо, жана кайра абдан муктаж болуп жатат. Бул митинг коомдук жерлерде болуп жаткан болот биздин эл өтүп, ошол күнү катышкан 13000ден ашуун топтору менен «America Fatima муктаж» программасынын алкагында. Биз Анын ыйык Эне менен теспе аркылуу Америка куткаруу үчүн Кудайдан тилейм керек.
Байланыш Carol Келли 603-303-0568 (клетка) же Хелен Stamatakis 412-788-1974 үчүн көбүрөөк маалымат алуу.

Copyright 2016 Ыйык Үч Рим-католик чиркөө
5718 Татарский Пайк, (Робинсон Township) McKees PA Rocks 15136-1311
Сайт католик Желе компаниясы тарабынан иштелип чыккан жана maintainted
Жөнөтүү Us Stuff
желе журналы менен

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
ຄົ້ນຫາ
Robinson Township, PA 412-787-2140
ຫນ້າທໍາອິດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທາງ FAQs ປະຕິທິນກະດານຂ່າວກະຊວງຈັດຕາຕະລາງ News ໂຮງຮຽນ
ກ່ຽວກັບ Parish ຂອງພວກເຮົາ
ໃຫມ່ນີ້?
ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ?
ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ແນວໃດຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ?
ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະຫນາຈັກຂອງພວກເຮົາ
ຂໍ້ມູນບັບຕິສະມາ
Weddings / ແຕ່ງ Prep
ຂໍ້ມູນກູນີ້ລະຊົ່ວ
ສິນລະລຶກ
ສໍາຫລວດຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ
ກາຍເປັນກາໂຕລິກ
ການສຶກສາທາງສາສະຫນາ
Youth & Young ກະຊວງຜູ້ໃຫຍ່
ກະຊວງດົນຕີ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບກະຊວງ
ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ
ການເຊື່ອມຕໍ່ & ຊັບພະຍາກອນ
ອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ວິຊາຊີບ
ປະກາດ
Holy Trinity School Catholic 2016 Steelers ບານເຕະສະນຸກເກີ
ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍພະເຈົ້າຕ້ອງການ
ຊ່ວຍທີ່ຕ້ອງການ: ວິລັດຖະມົນຕີຂອງຍານບໍລິສຸດ Communion (EMHCs)
ກິດຈະກໍາ
ກະຍະ 17
ຜູ້ຊາຍທີ່ທ່ານ
ວັນເສົາ 6: 30-8: 00, Sep 17 – Dec 17
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ OCT 1
40 ວັນສໍາລັບການມີຊີວິດ
ໂມ້ໃຊ້ເວລາ Holy Trinity ຂອງການອະທິຖານເປັນ Sat, Oct 1 ຈາກ 3: 00-7: 00.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ OCT 1
Feed St. Vincent de Paul ຂອງຄົນຂັດສົນ Weekend
OCT 1
18 ປະຈໍາປີ Coat ລະດູຫນາວແລະເສື້ອຜ້າ Drive ສໍາລັບ Appalachia
Sat, Oct 1 ໂດຍຜ່ານ Mon, 31 Oct
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ OCT 2
Wedding Golden ສະຫລອງຄົບຮອບ
ທີ່ວິຫານ Paul St, 111 Boulevard ຜູກພັນ, Pittsburgh
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ OCT 2
8 International Eucharistic Rosary ມີນາ
ທີ່ Epiphany ສາດສະຫນາຈັກ, 184 ວໍຊິງຕັນສະຖານທີ່, Uptown, Pittsburgh
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ OCT 5
ໂຮງຮຽນກາງກຸ່ມຊາວຫນຸ່ມຮູ້ເບີ
OCT 8
ປະຈໍາປີ Diocesan Pilgrimage
ການ Shrine ແຫ່ງຊາດຂອງແນວຄວາມຄິດ Immaculate ໃນວໍຊິງຕັນ, ຊິງຕັນດີຊີ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ OCT 11
ກາໂຕລິກຄວາມຈິງກ່ຽວກັບເທວະດາ, ເດີນທາງໄປສຶກ, exorcism ແລະ haunting
OCT 15
ການສ້າງຕັ້ງສໍາລັບລັດຖະມົນຕີຊຸມສະໄຫມວິຂອງຍານບໍລິສຸດ Communion ແລະຜູ້ອ່ານ
ຫ້ອງຮຽນສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ຫຼາຍ parishes ໃນສັງຄະມົນທົນ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ OCT 15
2016 ສາທາລະນະ Rosary Crusade
ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດອາເມລິກາໂດຍຜ່ານການ Rosary ຂອງພຣະອົງຍານບໍລິສຸດແມ່ທີ່ສຸດ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ OCT 20
ກ່ຽວກັບພາລະກິດສໍາລັບສາດສະຫນາຈັກມີຊີວິດຢູ່!
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື: Thu, Oct 20 ແລະ Mon Oct 24 ຈາກ 7: 00-9: 00
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ NOV 11
17 ປະຈໍາປີ Holy Trinity ປະມູນສິນຄ້າ: A Star Spangled ໃນຕອນກາງຄືນ
ຢູ່ສະຫນາມບິນ Hyatt
ອ່ານຕື່ມ
2016 ສາທາລະນະ Rosary Crusade
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
ກະລຸນາເຂົ້າຮ່ວມ 2016 Square ສາທາລະນະ Rosary Crusade ໃນການອະທິຖານສໍາລັບປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Sat, Oct 15 at 12:00 pm ກ່ຽວກັບການ lawn ທາງຫນ້າ Holy Trinity.
ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ວ່າ, ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການອະທິຖານສາທາລະນະ, ການກັບໃຈ, ແລະການປ່ຽນແປງ. rallies ເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການກິນສະຖານທີ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ສາທາລະນະທົ່ວປະເທດຂອງພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ “”ອາເມລິກາຕ້ອງການ Fatima”” ໂຄງການທີ່ມີຫລາຍກວ່າ 13,000 ກຸ່ມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນມື້ນັ້ນ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດອາເມລິກາໂດຍຜ່ານການ Rosary ຂອງພຣະອົງຍານບໍລິສຸດແມ່ທີ່ສຸດ.
ຕິດຕໍ່ Carol Kelly 603-303-0568 (ມືຖື) ຫຼື Helen Stamatakis 412-788-1974 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

2016 Copyright Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson ເມືອງ) ແມກໂງ່ນຫີນ PA 15136-1311
ເວັບໄຊອອກແບບແລະ maintainted ໂດຍບໍລິສັດກາໂຕລິກ Web
ສົ່ງຂໍ້ Stuff
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ webmail ໃນ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
quaerere
Robinson elit, PA 412-787-2140
Home Contact Us | FAQs Calendar Catalogue Directions Morbi rhoncus commodo School
About Parish
New hic?
Help?
Get implicitus
Quomodo auxilium i?
Join Ecclesiae,
Baptismus Information
Events / Matrimonium Prep
Funeral Information
Sacraments
Explore fides nostra
Adfluen catholicam
Institutionem religiosam
Iuvenis Ministry & Adult
Music Ministry
welcome to Ministry
Protegens filii Dei
Links & Resources
foederata Organizations
R.
Forum
Sancta Trinitas Catholic schola eu lacus MMXVI Steeler
Altar Server opus
Adjuva vellent: ministri extraordinarii sacrae Communionis (EMHCs)
Events
XVII AUG
Et quia homo est,
Saturdays VI: 30-8: 00am, May XVII – May XVII
I read more Sep
XL dies in vitam
Sanctissimae Trinitatis tempus socors adorare Sat, III de May I, 00-7: 00PM.
I read more Sep
Sancti Vincentii a Paulo pascite egens Volutpat
OCT I
Annua enim Appalachia 18th hiems tunica & Clothing Coegi
Sat, Dec per I Mon Oct XXXI
Read more Sep II
Aurea anniversario a celebratione
Cathedralis Sancti Pauli, ad socios Ave CXI, Pittsburgh
Read more Sep II
March 8th Eucharisticus Internationalis Rosarium
at epiphania Ecclesiae, CLXXXIV loco Washington, Uptown, Pittsburgh
Read more Sep V
Off-Group calcitrare Iuvenis School
OCT VIII
Annual dioecesani Pilgrimage
Sacrarium National Immaculatae Conceptionis in Washington DC
XI Nov Read more
Catholicæ de angelis daemones exorcismis et Hauntings
OCT XV
De institutione Lectores et ministri extraordinarii sacrae Communionis
Classes in dioecesi plurium paroeciarum obtulerunt.
Read more Sep XV
Amen Latin MMXVI Peregrinus
Quaerendum Deum nisi per Americam Rosarii sanctissimam Matrem.
Dec XX Read more
Sed quia missio Ecclesiae viva!
Brevis consultatio: Wed, Dec XX et VII de Mon Oct XXIV: 00-9: 00pm
XI Nov Read more
Annual Trinitatis Auction 17: stella Veneris Spangled
Airport in Hyatt
Lege plus
Amen Latin MMXVI Peregrinus
May XV, MMXVI (XII: 00p) [um]
New 0 0
Placere coniungere MMXVI Public Square Peregrinus Rosarii orandi pro gente nostra Sat, Mar 12:00 in XV de Trinitate fronte tondere.
Sicut scitis, in Iunctus Civitas indiget orationibus publicis, poenitentiae et conversionis. Adsciscit haec erit in loco publico areas ut in parte gentis per “”Americae indiget Fatima”” progressio coetus ad participant in die illa super 13.000. Quaerendum Deum nisi per Americam Rosarii sanctissimam Matrem.
Contact Marcus Kelly 603-303-0568 (cella) Helen Stamatakis 412-788-1974 aut pro magis notitia.

Sancta Trinitas Copyright MMXVI Roman Catholic
(V)DCCXVIII Steubenville Pike, (Category: Cicero) McKees Rocks VA 15136-1311
Web site amet Lorem catholica et maintainted
Send Us Home
Log in webmail

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Meklēt
Robinson Township, PA 412-787-2140
Mājas Sazinieties ar mums virzieni FAQ Kalendārs biļeteni ministrija grafiks School News
Par mūsu pagastā
Jauns šeit?
Vajadzīga palīdzība?
Iesaistīties
Kā es varu palīdzēt?
Pievienojies mūsu baznīcu
kristības informācija
Kāzas / Laulība Prep
bēru informācija
sakramenti
Izpētiet mūsu ticība
kļūstot katoļu
Reliģiska izglītība
Youth & Young Adult ministrija
Music ministrija
Welcome ministrija
Dieva bērni aizsardzība
Saites un resursi
saistītajām organizācijām
vocations
Sludinājumi
Svētās Trīsvienības katoļu skola 2016 Steeler Football Pool
Altar Serveri Needed
Palīdzēt Wanted: Ārkārtas ministri dievgaldu (EMHCs)
Notikumi
17. septembris
Ka cilvēks ir You
Sestdienās 6: 30-8: 00:00, 17 septembris – 17. decembris
Lasīt vairāk 1. oktobris
40 dienas Life
Trīsvienības s laiks slots lūgties ir Sat, oktobris 1 no 3: 00-7: 12:00.
Lasīt vairāk 1. oktobris
Sentvinsenta de Paul Feed trūcīgajiem Weekend
1. oktobris
18. Gada Ziemas Coat & Clothing Drive par Appalachia
Sat, 1. oktobris līdz Mon, Okt 31
Lasīt vairāk 2. oktobris
Zelta kāzu jubilejas svinības
St Paul katedrāle, 111 Boulevard par sabiedroto, Pittsburgh
Lasīt vairāk 2. oktobris
8. starptautiskā Eucharistic Rožukronis marts
pie Zvaigznes diena baznīcā, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Lasīt vairāk 5. oktobris
Vidusskolā Youth Group Kick-Off
8. oktobris
Gada Diocesan Svētceļojums
Nacionālās Shrine Bezvainīgās Ieņemšanas Vašingtonā, DC
Lasīt vairāk 11. oktobris
Katoļu patiesība par eņģeļiem Demons, Exorcisms un hauntings
15. oktobris
Veidošanās ārkārtas Ministru dievgaldu un lasītāji
Nodarbības piedāvā vairākās draudzēs diecēzes.
Lasīt vairāk 15. oktobris
2016 Public Rožukronis Crusade
Mums ir jālūdz Dievs, lai saglabātu Ameriku caur Rožukroņa Viņa Vissvētās Māti.
Lasīt vairāk 20. oktobris
Uz misiju Baznīcas Alive!
Apspriešanās Sessions: Thu, okt 20 un no pirmdienas 24. oktobris no 7: 00-9: 00pm
Lasīt vairāk 11. novembris
17. Gada Trīsvienības Izsole: Star Spangled Night
lidostā Hyatt
Lasīt vairāk
2016 Public Rožukronis Crusade
15. oktobris 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Jauns 0
Lūdzu pievienoties 2016. Public Square Rožukroņa Crusade in praying mūsu tautai par Sat, Okt 15 at 12:00 uz Svētās Trīsvienības priekšā zāliens.
Kā mēs visi zinām, ASV ir ļoti nepieciešama valsts lūgšanu, grēku nožēlu un atgriešanos. Šīs mītiņi notiks publiskās vietās visā mūsu tauta, kas ir daļa no “”America Needs Fatima”” programma ar vairāk nekā 13000 grupām, kas piedalās šajā dienā. Mums ir jālūdz Dievs, lai saglabātu Ameriku caur Rožukroņa Viņa Vissvētās Māti.
Kontaktinformācija Carol Kelly 603-303-0568 (šūnu) vai Helen Stamatakis 412-788-1974 iegūtu vairāk informācijas.

Autortiesības 2016 Svētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes
5718 Steubenville Pike (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Vietni, kas paredzēta un koptiem katoļu Web Company
Nosūtīt mums Stuff
webmail log in

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Paieška
Robinsonas Township, PA 412-787-2140
Pagrindinis Kontaktai Kryptys DUK Kalendorius biuleteniai ministerija Tvarkaraštis Mokykla Naujienos
Apie mūsų parapijos
Pirmą kartą čia?
Reikia pagalbos?
Įsitraukite
Kaip aš galiu padėti?
Prisijunkite prie mūsų Bažnyčią
krikštas Informacija
Vestuvės / Santuoka Prep
Laidojimo Informacija
sakramentai
Naršyti mūsų tikėjimo
tampa kataliku
Religinis švietimas
Jaunimo & Young “”Suaugusiųjų ministerija
muzika ministerija
Sveiki ministerija
Apsauga Dievo vaikai
Nuorodos ir Resursai
Asocijuotos organizacijos
pašaukimai
Skelbimai
Trejybės katalikų mokykla 2016 Steeler Futbolas baseinas
Ministrantas Reikalingas
Pagalba Ieško: Neeilinis ministrai Šventosios Komunijos (EMHCs)
Renginiai
SEP, 17
Kad žmogus yra Jums
Šeštadieniais 6: 30-8: 00:00, 17 rugsėjis – 17 gruodis
Skaityti kelios UŠT 1
40 dienų už gyvybę
Trejybės anketa laikas lizdas melstis yra Sk, spal 1 Kai 3: 00-7: 12:00.
Skaityti kelios UŠT 1
Sent Vinsentas De Paul kanalą skurstantiems Savaitgalis
UŠT 1
18. Metinė žiemos paltai ir drabužiai diskas Apalačuose
Št, spal 1 iki Mon, Oct 31
Skaityti kelios UŠT 2
Aukso Vestuvės šventė
Šv Pauliaus katedra, 111 Boulevard sąjungininkų, Pittsburgh
Skaityti kelios UŠT 2
8. Tarptautinis Eucharistinis Rožinis kovo
ne Epiphany bažnyčia, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Skaityti kelios UŠT 5
Vidurinė mokykla Jaunimo grupė Kick-off
UŠT 8
Metinė Vyskupijos Piligrimų
Nacionalinio Šventykla Nekaltojo Prasidėjimo Vašingtone
Skaityti kelios UŠT 11
Katalikų tiesa apie angelai, velniai, egzorcizmai ir hauntings
UŠT 15
Formavimas ypatingoms Ministrų Šventosios Komunijos ir skaitytuvai
siūlomi kelių vyskupijos parapijų klases.
Skaityti kelios UŠT 15
2016 Viešoji Rožinio kryžiaus žygis
Turime prašyti Dievo išgelbėti Ameriką per Jo Švenčiausiosios Motinos Rožinio.
Skaityti kelios UŠT 20
Dėl misijos Bažnyčios gyvas!
Konsultacijų posėdžiai: Thu, Oct 20 Thu Oct nuo 24 7: 00-9: 00pm
Skaityti toliau Mažas 11
17. Metinė Trejybės Aukcionas: Star Spangled Naktinis
oro uoste Hyatt
Skaityti daugiau
2016 Viešoji Rožinio kryžiaus žygis
15 spalis 2016 (12: 00p) [Pastovi nuoroda]
0 Nauja 0
Prašome prisijungti prie 2016 Viešųjų aikštėje Rožančiaus kryžiaus žygis į melstis už mūsų tautos Sat, Oct 15 12:00 val Trejybės priekinės vejos.
Kaip mes visi žinome, JAV yra labai reikalinga visuomenės maldos, atgailos ir atsivertimo. Šie mitingai vyks viešose vietose visoje mūsų tautos kaip dalis “”Amerikai reikia Fatima”” programos su daugiau nei 13.000 dalyvaujančių tą dieną grupes. Turime prašyti Dievo išgelbėti Ameriką per Jo Švenčiausiosios Motinos Rožinio.
Kontaktinė Karolis Kelly 603-303-0568 (ląstelių) arba Helen Stamatakis 412-788-1974 Daugiau informacijos.

Copyright 2016 Trejybės Romos katalikų parapija
5718 Steubenville Lydeka (Robinsonas Township) MCKEES Rocks MA 15.136-1.311
Svetainės suprojektuoti ir prižiūrimais Katalikų interneto kompanija
Siųsti mus Stuff
Webmail Prisijungti

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Sich
Robinson Gemeng, PA 412-787-2140
Home Contact amerikanescher FAQs Kalenner Bulletins Ministère Zäitplang School Annonce
Iwwert Eis Parish
Hei New?
Brauch Hëllef?
matmaache
Wéi kann ech hëllefen?
Maacht Eis Kierch
Daf Informatiounen
Hochzäiten / Bestiednes Ëmfro
Begriefnes Informatiounen
Sacraments
Entdeckt Eis Glawen
Informatioun kathoulesche
reliéis Bildung
Dëschtennis & Young Erwuessene Ministère
Music Ministère
wëllkomm Ministère
Protektioun Gott d’Kanner
Linken & Resources
laizistesch AZ
Papp
Neiegkeeten
Hellege Dräifaltegkeetskierch kathoulescher School 2016 Steeler Football Pool
Altor ganze Rescht waren
Hëllef Wanted: ausseruerdentleche Ministerrot vun Helleg Kommioun (EMHCs)
Manifestatiounen
sept 17
Dat Man ass Dir
6 samschdes: 30-8: 00am, 17. Sept – Dez 17
Liest méi Okt 1
40 Days fir Life
Hellege Dräifaltegkeetskierch d’Stonneplang ze bieden ass Sat, 1. Okt vun 3: 00-7: 00pm.
Liest méi Okt 1
St. Vincent de Paul d’Feed der schlechter Weekend
okt 1
18. TAEG Wanterspiller Flag & Kleedung Drive fir Moler
Sat, 1. Okt duerch Mon, 31 Oktober
Liest méi Okt 2
Golden Wedding Gebuertsdag gefeiert
um St. Paul Kathedral, 111 Boulevard vun den Alliéierten, Dammen an dir Hären
Liest méi Okt 2
8. International Eucharistic Mee Mäerz
um ofgeluecht Kierch, 184 Washington Place, zwee mol gemaach, Dammen an dir Hären
Liest méi Okt 5
Mëtt School Youth Group Kick-Off
okt 8
TAEG Diözesansynod Pilgerfaart
zu der National Schräin vun der AA zu Washington, DC
Liest méi Okt 11
D’kathoulesch Truth iwwer Engelen, Dämonen, Exorcisms an Hauntings
okt 15
Opstellung fir ausseruerdentleche Ministerrot vun Helleg Kommioun a stellen
Klassen bei verschiddene Paren an der Diözes ugebueden.
Liest méi Okt 15
2016 Ëffentlech Mee Kräizzuch
Mir mussen Gott froen Amerika duerch de Bléck vun Seng meescht Hellegt Mamm ze retten.
Liest méi Okt 20
Op missioun fir d’Kierch Fir!
Consultatioun Sessioun: Thu, Okt 20 an Mon 24. Okt vu 7: 00-9: 00pm
Liest méi Nov 11
17. TAEG Hellege Dräifaltegkeetskierch Star: Eng Star Spangled Night
um Airport Hyatt
méi liesen
2016 Ëffentlech Mee Kräizzuch
15. Okt 2016 (12: 00p) [Stater]
0 New 0
Maacht den 2016 Ëffentlech Square Mee Kräizzuch fir eis Natioun op Sat, 15 Oktober um 12:00 Auer op der Hellege Dräifaltegkeetskierch virun Wiss am gebiet.
Wéi mer all wëssen, gëtt den USA am groussen brauchen vun ëffentlechen Gebied, widderhëlt, an Ëmbau. Dës gehal ginn stattfonnt ëffentleche Beräicher iwwert eis Natioun als Deel vun der “”Amerika Wéi ass Fatima”” Programm mat iwwer 13.000 Gruppen dass Dag deelhuelen. Mir mussen Gott froen Amerika duerch de Bléck vun Seng meescht Hellegt Mamm ze retten.
Kontakt Carol Kelly 603-303-0568 (Zell) oder Helen Stamatakis 412-788-1974 fir méi Informatiounen.

Copyright 2016 Hellege Dräifaltegkeetskierch kathoulescher Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Gemeng) McKees dotéiert PA 15136-1311
Site vun der kathoulescher Web Company entworf an maintainted
Schéckt eis Stuff
webmail aloggen

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Барај
Робинсон Township, Па 412-787-2140
Почетна Контакт со нас Насоки Најчесто поставувани прашања Календар Билтени Министерството Распоред Училиште Вести
За нашата парохија
Ново тука?
Треба помош?
Вклучете се
Како можам да помогнам?
Се придружите на нашата Црква
крштевањето на информации
Свадби / Брак првично
погребот на информации
Тајни,
Разгледајте ја нашата вера
станува католик
Веронаука
Млади и Јанг Министерството за возрасни
музика Министерството
Добредојдовте Министерството
Заштита на Божјите деца
Линкови и ресурси
придружни организации
струки
Соопштенија
Света Троица католичко училиште 2016 Steeler Фудбал базен
Олтар сервери се потребни за
Помош Wanted: Вонредна министрите за Светата Причест (EMHCs)
настани
SEP 17
Тој човек е Можете
Сабота 6: 30-8: 00:00, 17 септември – 17 Декември
Прочитај повеќе OCT 1
40 Денови за живот
временски слот Света Троица да се моли е точно, октомври 1 од 3: 00-7: 12:00.
Прочитај повеќе OCT 1
Сент Винсент де Пол наслови на сиромашните викенд
OCT 1
18-годишниот зимски капут и Облека диск за Appalachia
Sat, октомври 1 до Пон, 31 Oct
Прочитај повеќе OCT 2
Златната годишнина Одбележување
катедралата на Свети Павле, 111 Булеварот на сојузниците, Питсбург
Прочитај повеќе OCT 2
8-ми Меѓународен Евхаристиската броеница март
Водици во црква, 184 Вашингтон место, горниот град, Питсбург
Прочитај повеќе OCT 5
Средна школа младинска група Иницијален
OCT 8
Годишен аџилак епархиски
на национален храм на безгрешното зачнување во Вашингтон
Прочитај повеќе OCT 11
Католичката Вистината за ангели, демони, егзорцизмите и Hauntings
OCT 15
Формација за вонредна министрите за Светата Причест и читатели
Часовите се нудат во неколку парохии во епархијата.
Прочитај повеќе OCT 15
2016 Јавна броеница крстоносна војна
Ние мора да го молиме Бога да го спаси Америка преку броеница на Неговата Пресвета Богородица.
Прочитај повеќе OCT 20
На Мисијата на Црквата жив!
Консултации сесии: Thu, октомври 20, Пон Oct 24 од 7: 00-9: 12:00
Прочитај повеќе на НОВ 11
17-тиот годишен Света Троица одржување на аукција: A Star Spangled ноќ
на аеродромот Хајат
Прочитај повеќе
2016 Јавна броеница крстоносна војна
15 октомври 2016 (12: 00p) [Линк]
0 Нова 0
Ве молиме да се приклучат во 2016 година на плоштадот броеница крстоносна војна во молитва за нашата нација on Пон, октомври 15, во 12.00 часот, на предниот тревник Света Троица.
Како што сите знаеме, САД е во голема потреба од јавна молитва, покајание и реализација. Овие собири ќе се одржи во јавни површини низ нашата нација, како дел од “”Америка треба Фатима”” програма со над 13.000 групи кои учествуваат тој ден. Ние мора да го молиме Бога да го спаси Америка преку броеница на Неговата Пресвета Богородица.
Контакт Керол Кели 603-303-0568 (келија) или Хелен Stamatakis 412-788-1974 за повеќе информации.

Copyright 2016 Света Троица Римокатоличката Parish
5718 Steubenville Штука, (Робинсон населено место) MCKEES ROCKS Па 15.136-1.311
Мапа на дизајниран и maintainted од страна на Католичката Веб
Испратете ни нешта
најавите во пошта

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Search
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contact Us Directions FAQs Calendar fampitam-baovao ho Sekolin’ny Fanompoana Fandaharana News
About Our Parish
New Eto?
Mila vonjy?
handray anjara
Ahoana no Azoko Anampiana?
Join ny Fiangonana
batisa Information
Fampakaram-bady / Fanambadiana Prep
fandevenana Information
sakramenta
Hitety ny Finoana
lasa Katolika
fanabeazana ara-pivavahana
Tanora & Young Adult Fanompoana
Music Fanompoana
Welcome Fanompoana
Fiarovana ny Ankizy
Links & Resources
mpikambana Fikambanana
Vocations
Fampandrenesana
Trinite Masina Sekoly Katolika Steeler 2016 Football Pool
Ilaina ny alitara Servers
Manampy Mitady: Extraordinary Mpitory ny kômonio Masina (EMHCs)
Events
SEP 17
Izany Ny olona dia Anao
Asabotsy 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
Read more OKT 1
40 Days for Life
Masina ny Andriamanitra telo izay iray ny slot hivavaka no Sat, Oct 1 amin’ny 3: 00-7: 00pm.
Read more OKT 1
Md Vincent de Paul ny Feed ny Sahirana Weekend
OKT 1
Isan-taona faha-18 Winter Coat & Clothing Drive for Appalachia
Thu, Oct 1 alalan’ny Mon, 31 Oct
Read more OKT 2
Golden Wedding Anniversary Fankalazana
ao amin’ny Md Paoly Cathedral, 111 Boulevard ny mpiara-dia aminy, Pittsburgh
Read more OKT 2
Faha-8 International Eokaristia sapile Martsa
amin’ny Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Read more OKT 5
Middle School Tanora Group Kick-Off
OKT 8
Isan-taona mitondra diôsezy fivahiniana masina
ny National Shrine ny Immaculate Conception any Washington, DC
Read more OKT 11
Ny Katolika Marina Momba ny anjely, demonia, Exorcisms sy Hauntings
OKT 15
Formation ny Extraordinary kômonio Masina Mpanao fanompoam-pivavahana sy ny Mpamaky
Classes nateriny paroasy maro ao amin’ny diosezy.
Read more OKT 15
2016 Public sapile Kroazada
Tsy maintsy mangataka amin’Andriamanitra mba hamonjy America ny alalan ‘ny sapile ny ny Masina Indrindra Neny.
Read more OKT 20
Ao amin’ny Mission fa ny Fiangonana Velona!
Midinika Sessions: Thu, Oct 20 sy Mon Oct 24 avy 7: 00-9: 00pm
Read more Nov 11
17 isan-taona Trinite Masina Auction: A Star Spangled alina
amin’ny seranam-piaramanidina Hyatt
Hamaky bebe kokoa
2016 Public sapile Kroazada
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Azafady hiditra ny 2016 Public Square sapile Kroazada in mivavaka ho an’ny firenena tamin’ny Sat, Oct 15 at 12:00 am amin’ny Trinite Masina anoloan’ny bozaka.
Araka ny fantatsika rehetra, ny Etazonia no be-bahoaka mila vavaka, ny fibebahana, sy ny fiovam-po. Ireo famoriam-bahoaka dia mitranga ao amin’ny faritra-bahoaka manerana ny firenena izay tafiditra ao amin’ny “”Mila Amerika Fatima”” fandaharana maherin’ny 13.000 vondrona nandray anjara tamin’izany andro izany. Tsy maintsy mangataka amin’Andriamanitra mba hamonjy America ny alalan ‘ny sapile ny ny Masina Indrindra Neny.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (sela) na Helen Stamatakis 412-788-1974 Raha mila fanazavana fanampiny.

Copyright 2016 Trinite Masina Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site natao ary maintainted ny The Katolika Web Company
Alefaso Us Stuff
Webmail HIDITRA

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
carian
Robinson Township, PA 412-787-2140
Laman Utama Hubungi Kami Direktori Soalan Lazim Kalendar Buletin Kementerian Jadual School Berita
Mengenai Parish kami
Baru?
Perlukan bantuan?
Melibatkan diri
Bagaimana saya boleh membantu?
Sertai Church kami
Maklumat pembaptisan
Perkahwinan / Prep Perkahwinan
Maklumat Funeral
sakramen
Explore Iman Kita
menjadi Katolik
Pendidikan agama
Kementerian Belia Dewasa & Young
Kementerian Muzik
Selamat datang Kementerian
Melindungi Anak Tuhan
Pautan & Resources
Affiliated Organizations
kerjaya
Pengumuman
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Pool Bola Sepak
Altar Pelayan Diperlukan
Bantuan Dikehendaki: Luar Biasa Menteri Suci (EMHCs)
Peristiwa
September 17
Lelaki itu adalah Anda
Sabtu 6: 30-8: 00:00, Sep 17-17 Disember
Baca lebih lanjut 1 Okt
40 Hari untuk Kehidupan
slot masa Holy Trinity untuk berdoa adalah Sat, 1 Okt dari 3: 00-7: 12:00.
Baca lebih lanjut 1 Okt
Feed St. Vincent de Paul Yang Memerlukan Weekend
1 Okt
Ke-18 Tahunan Winter Coat & Pakaian Drive untuk Appalachia
Sat, 1 Okt melalui Mon, 31 Okt
Baca lebih lanjut 2 Okt
Golden Wedding Anniversary Celebration
di Katedral Paul St., 111 Boulevard pihak Berikat, Pittsburgh
Baca lebih lanjut 2 Okt
Antarabangsa Ke-8 Ekaristi Rosary Mac
di Gereja Epiphany, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Baca lebih lanjut 5 Okt
Sekolah Menengah Kumpulan Belia Kick-Off
8 Okt
Diocesan Haji Tahunan
ke Kuil Negara Immaculate Conception di Washington, DC
Baca lebih lanjut 11 Okt
The Catholic Kebenaran tentang malaikat, setan, exorcisms dan menghantui
15 Okt
Pembentukan untuk Menteri Luar Biasa Suci dan Pembaca
Kelas yang ditawarkan di beberapa gereja di Keuskupan.
Baca lebih lanjut 15 Okt
2016 Public Rosary Crusade
Kita perlu bertanya kepada Allah untuk menyelamatkan Amerika melalui Rosary Kebawah Maha Suci Ibu.
Baca lebih lanjut 20 Okt
On Mission bagi Gereja Alive!
Sesyen Perundingan: Thu, 20 Okt dan 24 Okt Mon dari 7: 00-9: 12:00
Baca lebih lanjut 11 Nov
17 Tahunan Holy Trinity Lelongan: A Star Spangled Malam
di Lapangan Terbang Hyatt
Baca lebih lanjut
2016 Public Rosary Crusade
15 Oktober 2016 (12: 00P) [Permalink]
0 New 0
Sila menyertai 2016 Dataran Awam Rosary Perang Salib dalam berdoa untuk negara kita pada Sabtu, 15 Oktober di 12:00 pada laman depan Holy Trinity.
Seperti yang kita semua tahu, Amerika Syarikat adalah sangat memerlukan doa umum, taubat, dan penukaran. Ini perhimpunan akan diadakan di kawasan awam di seluruh negara sebagai sebahagian daripada “”Amerika Keperluan Fatima”” program dengan lebih 13,000 kumpulan yang mengambil bahagian hari itu. Kita perlu bertanya kepada Allah untuk menyelamatkan Amerika melalui Rosary Kebawah Maha Suci Ibu.
Hubungi Carol Kelly 603-303-0568 (sel) atau Helen Stamatakis 412-788-1974 untuk maklumat lanjut.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15.136-1311
Laman direka dan maintainted oleh The Catholic Web Syarikat
Menghantar Kami Stuff
log webmail dalam

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
തിരയൽ
റോബിൻസൺ ടൗൺഷിപ്പ്, പിഎ 412-787-2140
ഹോം ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ദിശകൾ പതിവ് കലണ്ടർ ബുള്ളറ്റിനായ മന്ത്രാലയം പട്ടിക സ്കൂൾ വാർത്ത
നമ്മുടെ പാരിഷ് കുറിച്ച്
ഇവിടെ പുതിയതാണോ?
സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്?
ഇടപെട്ടാൽ
ഞാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകും?
നമ്മുടെ സഭയുടെ ചേരുക
മാമ്മോദീസ വിവരം
വിവാഹവും / വിവാഹ ഒരുക്കാനുള്ള
ശവദാഹ വിവരം
കൂദാശകൾ
നമ്മുടെ വിശ്വാസം പര്യവേക്ഷണം
കത്തോലിക്കാ ആകുന്നത്
മത വിദ്യാഭ്യാസം
യൂത്ത് & യംഗ് മുതിർന്നവർക്കുള്ള മന്ത്രാലയം
സംഗീതം മന്ത്രാലയം
സ്വാഗതം മന്ത്രാലയം
ദൈവത്തിൻറെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ
ലിങ്കുകൾ & റിസോഴ്സസ്
ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് സംഘടനകൾ
വിളികൾ
പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
ഹോളി ട്രിനിറ്റി കാത്തലിക് സ്കൂൾ 2016 Steeler ഫുട്ബോൾ പൂൾ
യാഗപീഠം സെർവറുകൾ ആവശ്യമായ
വിശുദ്ധ കുർബാന അസാധാരണ മന്ത്രിമാരായ (EMHCs): വാംടെഡ് സഹായം
ഇവന്റുകൾ
Sep 17
ആ മനുഷ്യൻ നീ ആണ്
ശനിയാഴ്ചകളിൽ 6: 30-8: 00am, സെപ്റ്റം 17 – ഡിസംബർ 17
കൂടുതൽ ഒക്ടോബർ 1 വായിക്കുക
ലൈഫ് വേണ്ടി 40 ദിവസം
പ്രാർഥിക്കാൻ ഹോളി ട്രിനിറ്റി സമയ സ്ലോട്ട് 3 മുതൽ ശ, ഒക്ടോബർ 1: 00-7: 00pm.
കൂടുതൽ ഒക്ടോബർ 1 വായിക്കുക
സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഡി പോൾ ഫീഡ് ദരിദ്രനെ വീക്കെൻഡ്
ഒക്ടോബർ 1
Appalachia 18 വാർഷിക ശീതകാല രോമങ്ങളുടെ & വസ്ത്രങ്ങൾ ഡ്രൈവ്
ഞായര്, ഒക്ടോബർ 1 തിങ്കൾ, ഒക്ടോബർ 31 മുഖേന
കൂടുതൽ ഒക്ടോബർ 2 വായിക്കുക
ഗോൾഡൻ വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു
സെന്റ് പോൾ കത്തീഡ്രൽ, സഖ്യകക്ഷികളുടെയും 111 Boulevard, പിറ്റ്സ്ബർഗ് ഭൂതകാല
കൂടുതൽ ഒക്ടോബർ 2 വായിക്കുക
8 അന്താരാഷ്ട്ര ദിവ്യകാരുണ്യ ജപമാല മാർച്ച്
എപ്പിഫാനി ചർച്ച്, 184 വാഷിംഗ്ടൺ പ്ലേസ്, ജനവാസമേഖലയിലേയ്ക്ക് പിറ്റ്സ്ബർഗ് ഭൂതകാല
കൂടുതൽ ഒക്ടോ 5 വായിക്കുക
മിഡിൽ സ്കൂൾ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പ് കിക്ക്-ഓഫ്
ഒക്ടോബർ 8
വാർഷിക ഭദ്രാസന തീർത്ഥാടനം
വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിലെ അമലോദ്ഭവ മൈലാപ്പൂർ ലേക്ക്
കൂടുതൽ ഒക്ടോബർ 11 വായിക്കുക
ഏഞ്ചൽസ്, ഭൂതങ്ങൾ Exorcisms ആൻഡ് പ്രേതബാധകൾ കുറിച്ച് കാത്തലിക് സത്യം
ഒക്ടോബർ 15
വിശുദ്ധ കുർബാന വായനക്കാരിലേക്ക് അസാധാരണ മന്ത്രിമാരായ വേണ്ടി എഴുതിയത്
രൂപതയുടെ നിരവധി പാരിഷുകൾ യാഗം ക്ലാസുകൾ.
കൂടുതൽ ഒക്ടോബർ 15 വായിക്കുക
2016 പൊതു ജപമാല കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ
നാം അവന്റെ പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ ജപമാല വഴി അമേരിക്ക രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടണം.
കൂടുതൽ ഒക്ടോബർ 20 വായിക്കുക
ചർച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു വേണ്ടി മിഷൻ ഓൺ!
ഷൂറാ സെഷനുകൾ: വ്യാഴം, ഒക്ടോബർ 20, മോൺ ഒക്ടോബർ 24 7 മുതൽ: 00-9: 00pm
കൂടുതൽ നവംബർ 11 വായിക്കുക
17 വാർഷിക ഹോളി ട്രിനിറ്റി ലേലം: എ സ്റ്റാർ സ്പാൻഗിൾഡ് രാത്രി
വിമാനത്താവള ഹയാത്ത് ഭൂതകാല
കൂടുതല് വായിക്കുക
2016 പൊതു ജപമാല കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ
ഒക്ടോ 15 2016 (12: 00p) [മിനിട്ടുകൾ]
0 പുതിയ 0
ശ ഒക്ടോബര് 15 ന് ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഫ്രണ്ട് പുൽത്തകിടി ഞങ്ങളുടെ ജാതിയെ പ്രാർഥിക്കുകയും 12:00 PM ലെ 2016 പൊതു സ്ക്വയർ ജപമാല കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ ചേരുക.
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയുന്നു പോലെ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പൊതു പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ ആവശ്യം, മാനസാന്തരവും പരിവർത്തന ആണ്. ഈ റാലി അന്നു പങ്കെടുക്കുന്ന 13,000 മേൽ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി പ്രോഗ്രാം “”അമേരിക്ക ഫാത്തിമ ആവശ്യമായി”” ഭാഗമായാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പൊതു മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന ചെയ്യും. നാം അവന്റെ പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ ജപമാല വഴി അമേരിക്ക രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടണം.
കരോൾ കെല്ലി 603-303-0568 (സെൽ) അല്ലെങ്കിൽ ഹെലൻ Stamatakis 412-788-1974 ബന്ധപ്പെടുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്.

പകർപ്പവകാശം 2016 ഹോളി ട്രിനിറ്റി റോമൻ കത്തോലിക്കാ ഇടവക
5718 Steubenville Pike, (റോബിൻസൺ ടൗൺഷിപ്പ്) McKees റോക്ക്സ് പിഎ 15136-1311
സൈറ്റ് കത്തോലിക്കാ വെബ് കമ്പനി രൂപകൽപ്പന maintainted
അയയ്ക്കുക ഞങ്ങളുമായി വസ്തുക്കൾ
വെബ്മെയിൽ ലോഗിൻ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Fittex
Robinson Township, PA 412-787-2140
Direzzjonijiet Home Ikkuntattjana Mistoqsijiet Kalendarju Bullettini Ministeru Skeda Iskola Aħbarijiet
Dwar Parroċċa tagħna
Ġdid Hawnhekk?
Need Help?
Get Involuta
Kif Nista Għajnuna?
Ingħaqad Knisja tagħna
magħmudija Informazzjoni
Tiġijiet / Żwieġ Prep
Informazzjoni funerali
sagramenti
Esplora Fidi tagħna
Becoming Kattolika
Edukazzjoni reliġjuża
Żgħażagħ & Young Adult Ministeru
mużika Ministeru
Merħba Ministeru
Protezzjoni tat-tfal ta ‘Alla
Links & Riżorsi
affiljati Organizzazzjonijiet
vokazzjonijiet
avviżi
Trinità Qaddisa Iskola Kattolika 2016 Steeler Futbol Pool
Servers altar Meħtieġa
Għajnuna Wanted: Ministri Straordinarji tat-tqarbin (EMHCs)
avvenimenti
Settembru 17
Dik Man hija You
Sibtijiet 6: 30-8: 00:00, 17 Settembru – 17 DIĊEMBRU
Aqra iktar Ottubru 1
40 Jiem għall-Ħajja
slot ta ‘ħin Trinità Qaddisa biex nitolbu hija Sat, 1 Ottubru mit- 3: 00-7: 12:00.
Aqra iktar Ottubru 1
Għalf San Vinċenz de Paul tal-Weekend fil-bżonn
1 Ottubru
18 Annwali Coat Xitwa & Ħwejjeġ Drive għall Appalachia
Sat, 1 Ottubru permezz Mon, 31 Ottubru
Aqra iktar Ottubru 2
Golden tieġ Anniversarju Ċelebrazzjoni
San Pawl Katidral, 111 Boulevard tal-Alleati, Pittsburgh
Aqra iktar Ottubru 2
8 Ewkaristiku Internazzjonali Ruzarju ta ‘Marzu
fil Epifanija Knisja, 184 Washington Post, Uptown, Pittsburgh
Aqra iktar Ottubru 5
Middle School Grupp Żgħażagħ Kick Off
8 Ottubru
Djoċesana Pellegrinaġġ Annwali
għall-shrine Nazzjonali tal-Kunċizzjoni f’Washington, DC
Aqra Ottubru iktar 11
Il-Verità Kattolika dwar Angels, Demons, exorcisms u hauntings
15 Ottubru
Formazzjoni għall-Ministri Straordinarji tal Tqarbina u qarrejja
Klassijiet offruti f’diversi parroċċi fil-djoċesi.
Aqra Ottubru iktar 15
2016 Pubblika Rużarju Kruċjata
Għandna nistaqsu lilna nfusna Alla biex isalva l-Amerika permezz ta ‘l Rużarju tal-iktar Tiegħu Mqaddsa Omm.
Aqra Ottubru iktar 20
Fuq Missjoni għall-Alive Knisja!
Sessjonijiet Konsultazzjoni: Thu, 20 Oct u Mon Ottubru 24 minn 7: 00-9: 00pm
Aqra Novembru iktar 11
17 Annwali Trinità Qaddisa Irkant: A Star Spangled Night
fil-Hyatt Ajruport
Aqra iktar
2016 Pubblika Rużarju Kruċjata
Ottubru 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Ġdid 0
Jekk jogħġbok jissieħbu fl-2016 Pjazza Pubbliku Ruzarju Kruċjata fil titolbu għall-nazzjon tagħna fuq Sat, 15 Ottubru fil 12:00 fuq il-lawn quddiem Trinità Qaddisa.
Kif nafu lkoll, l-Istati Uniti huwa fil-bżonn kbir ta ‘talb pubbliku, indiema, u l-konverżjoni. Dawn il-manifestazzjonijiet se tieħu post fil-postijiet pubbliċi madwar nazzjon tagħna bħala parti mill-programm “”l-Amerika Fatima Bżonnijiet”” b’aktar minn 13,000 gruppi li jipparteċipaw f’dak il-jum. Għandna nistaqsu lilna nfusna Alla biex isalva l-Amerika permezz ta ‘l Rużarju tal-iktar Tiegħu Mqaddsa Omm.
Kuntatt Carol Kelly 603-303-0568 (ċelloli) jew Helen Stamatakis 412-788-1974 għal aktar informazzjoni.

Copyright 2016 Trinità Qaddisa Rumana Parrokkjali Kattolika
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Blat AP 15136-1311
Sit iddisinjati u maintainted minn The Web Kumpannija Kattolika
Ibgħat Us imbarazz
log webmail fil

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Rapu
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Whakapā mai Directions FAQs Maramataka Bulletins Tāhuhu Apiti School News
Mō tatou Parihi
New Here?
Me Āwhina?
Haere wāhi
Me pehea ahau taea te Āwhina?
Hono tatou Ekalesia
Mōhiohio Papitaisó
Marena / Marriage Prep
Mōhiohio Funeral
Hakarameta
Explore tatou Tuí
Hoko Katorika
Mātauranga Religious
To’u Tupú & Young Pakeke Tāhuhu
Music Tāhuhu
Nau mai Tāhuhu
Tiaki tamariki a te Atua
Hononga & Rauemi
Affiliated Organizations
tünga
Announcements
Tapu Tokotoru Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Tūmau aata Hiahiatia
Tauturu Hiahia: faahiahia Minita o Tahitanga Tapu (EMHCs)
Events
SEP 17
Ko e tangata ko koe
Saturdays 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
atu OCT A taio i 1
40 Days mō te Life
mokamoka wā Tokotoru a Tapu ki te inoi ko Rahoroi, Oct 1 i 3: 00-7: 00pm.
atu OCT A taio i 1
Whāngai St. Vincent de o Paulo i te nava’i Weekend
OCT 1
18 Annual Winter Koti & Clothing Drive mō Appalachia
Ho, Oct 1 i roto i Mon, Oct 31
atu OCT A taio i 2
Golden Wedding Anniversary whakanuitanga
i St. Paora Cathedral, 111 Boulevard o nga Hoa, Pittsburgh
atu OCT A taio i 2
8th International kahui Rosary March
i Ihowā te Ekalesia, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Pānuitia ētahi atu OCT 5
Middle School Group Youth whana-Off
OCT 8
Annual Pïhopatanga noho manene
ki te National Suline o te tau haputanga i Washington, DC
atu OCT A taio i 11
Te Catholic Truth e pā ana ki nga anahera, rewera, Exorcisms ko Hauntings
OCT 15
Hanganga hoki Minita faahiahia o Tahitanga Tapu me Readers
Karaehe patua i te maha pāriha i roto i te pīhopatanga.
OCT atu taio i 15
2016 Public Rosary Crusade
Me ui tatou Atua ki te whakaora Amerika i roto i te Rosary o tona nuinga Mother Tapu.
atu OCT A taio i 20
I te Misioni no te Ekalesia ora!
Wātū kōrero: Thu, Oct 20 ko Mon Oct 24 i 7: 00-9: 00pm
atu NOV A taio i 11
17 Annual Tokotoru Tapu Auction: He Star hooro Night
i te Airport Hyatt
Pānuitia atu
2016 Public Rosary Crusade
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Koa uru te 2016 Public Square Rosary Crusade i inoi mo to tatou iwi i runga i Rahoroi, Oct 15 i 12:00 pm i runga i te papa karaihe mua Tokotoru Tapu.
Ka rite ki matau ana tatou katoa, ko te Hau Amui no Marite i roto i te hinaaro rahi o te pure tūmatanui, te tatarahapa, e te faafariuraa. ka ēnei rallies e tango te wahi i roto i ngā wāhi tūmatanui puta noa i to tatou iwi hei wāhanga o te “”Amerika Hiahia Fatima”” hōtaka ki runga i 13,000 ngā rōpū whai wāhi i taua ra. Me ui tatou Atua ki te whakaora Amerika i roto i te Rosary o tona nuinga Mother Tapu.
Whakapā Carol Kelly 603-303-0568 (pūtau) ranei Helen Stamatakis 412-788-1974 mō ētahi atu mōhiohio.

Copyright 2016 Tokotoru Tapu Roma Katorika Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Pae hangaia a maintainted e te Katorika Company Tukutuku
Tukua Us Mea
rangitaki mēra i roto i

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
शोध
रॉबिन्सन टाउनशिप, बाप 412-787-2140
मुख्यपृष्ठ आमच्याशी संपर्क साधा निर्देश वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न दिनदर्शिका बुलेटिन मंत्रालयाने वेळापत्रक स्कूल बातम्या
आमच्या परगणा बद्दल
येथे नवीन?
मदत पाहिजे?
अडकणे
मी तुमची काय मदत करू शकतो?
आमच्या चर्च मध्ये सामील
बाप्तिस्मा माहिती
विवाहसोहळा / विवाह तयारीच्या
दफन माहिती
sacraments
आमच्या विश्वास एक्सप्लोर करा
कॅथोलिक होत
धार्मिक शिक्षण
युवा यंग प्रौढ मंत्रालय
संगीत मंत्रालय
आपले स्वागत आहे मंत्रालय
देवाच्या मुलांचे संरक्षण
दुवे & संसाधने
संलग्न संस्था
vocations
घोषणा
पवित्र ट्रिनिटी कॅथलिक स्कूलमध्ये 2016 Steeler फुटबॉल पूल
वेदी सर्व्हर आवश्यक
पाहिजे मदत पवित्र जिव्हाळ्याचा विलक्षण मंत्री (EMHCs)
आगामी कार्यक्रम
17 सप्टेंबर
मनुष्याच्या आपण आहे
शनिवार 6: 30-8: 00am, 17 सप्टेंबर – 17 डिसेंबर
अधिक वाचा ऑक्टोबर 1
जीवन साठी 40 दिवस
00-7: 00pm प्रार्थना पवित्र ट्रिनिटी वेळ स्लॉट शनि, 1 ऑक्टोबर 3 आहे.
अधिक वाचा ऑक्टोबर 1
सेंट व्हिन्सेंट डी पौलाच्या फीड गरजू शनिवार व रविवार
ऑक्टोबर 1
18 वार्षिक हिवाळी प्रतीक साठी & Appalachia कपडे ड्राइव्ह
शनि, 1 ऑक्टोबर सोम, 31 ऑक्टोबर माध्यमातून
अधिक वाचा ऑक्टोबर 2
सोनेरी लग्न वर्धापन दिन साजरा
सेंट पॉल कॅथेड्रल झालेल्या दोस्त सैन्याने 111 बोउलवर्ड, पिट्सबर्ग येथे
अधिक वाचा ऑक्टोबर 2
8 आंतरराष्ट्रीय Eucharistic जपमाळ मार्च
किडा चर्च, 184 वॉशिंग्टन प्लेस, उपनगर, पिट्सबर्ग येथे
अधिक वाचा ऑक्टोबर 5
माध्यमिक युवक गट किक-ऑफ
ऑक्टोबर 8
वार्षिक Diocesan तिर्थक्षेत्र
वॉशिंग्टन, डी.सी., पवित्र संकल्पनेच्या राष्ट्रीय देवस्थान करण्यासाठी
अधिक वाचा 11 ऑक्टोबर
बद्दल देवदूत, भुते, Exorcisms आणि Hauntings कॅथोलिक सत्य
ऑक्टोबर 15
पवित्र जिव्हाळ्याचा आणि वाचकांना विलक्षण मंत्री साठी निर्मिती
बिशपच्या अधिकारातील प्रदेश मध्ये अनेक parishes देऊ जातात.
अधिक वाचा 15 ऑक्टोबर
2016 सार्वजनिक जपमाळ या लढ्यामुळे
आम्ही त्याच्या सर्वात पवित्र आई जपमाळ माध्यमातून अमेरिका जतन करण्यासाठी देव विचारू आवश्यक आहे.
अधिक 20 ऑक्टोबर वाचा
चर्च जिवंत मिशन वर!
सल्ला सत्र: गुरु, 20 ऑक्टोबर आणि सोम, 7 पासून 24 ऑक्टोबर 00-9: 00pm
अधिक वाचा 11 नोव्हेंबर
17 वार्षिक पवित्र ट्रिनिटी लिलाव: एक तारा Spangled रात्र
विमानतळ हयात येथे
अधिक वाचा
2016 सार्वजनिक जपमाळ या लढ्यामुळे
15 ऑक्टोबर रोजी, 2016 (12: 00p) [प्रचिती]
0 नवीन 0
पवित्र ट्रिनिटी एकही लॉन वर शनि, 15 ऑक्टोबर रोजी आमच्या राष्ट्र प्रार्थना 12:00 वाजता 2016 मध्ये सार्वजनिक स्क्वेअर जपमाळ या लढ्यामुळे सामील करा.
आम्ही सर्व माहित म्हणून, युनायटेड स्टेट्स सार्वजनिक प्रार्थना, पश्चात्ताप, आणि परिवर्तन महान गरज आहे. या सभांना “”अमेरिका गरजा फातिमा”” त्या दिवशी सहभागी प्रती 13,000 गट कार्यक्रमाचा भाग म्हणून आमच्या देशभरात सार्वजनिक क्षेत्रातील होत जाईल. आम्ही त्याच्या सर्वात पवित्र आई जपमाळ माध्यमातून अमेरिका जतन करण्यासाठी देव विचारू आवश्यक आहे.
संपर्क चार्ल्स पहिला, केली 603-303-0568 (सेल) किंवा अधिक माहितीसाठी हेलन Stamatakis 412-788-1974.

कॉपीराइट 2016 पवित्र ट्रिनिटी रोमन कॅथोलिक परगणा
5718 Steubenville Pike, (रॉबिन्सन टाउनशिप) मॅककीज बाप 15136-1311 Rocks
संकेतस्थळ आणि कॅथोलिक वेब कंपनी maintainted
आमच्या सामग्री पाठवा
मध्ये वेबमेल लॉग

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
хайх
Робинсон Хот суурин газрын, ТХГН-ийн 412-787-2140
Нүүр хуудас Холбоо барих чиглэл ТАХ Хуанли мэдээнүүдээс яам хуваарь сургууль Мэдээ, мэдээлэл
Манай тойрог тухай
Энд та шинээр үү?
Тусламж хэрэгтэй?
Оролцох
Би яаж туслах вэ?
Бидний Сүмд нэгдэх
Баптисм мэдээлэл
Хурим / Гэрлэлт Prep
Оршуулга мэдээлэл
ариун ёслолуудаа
Бидний итгэл судлах
католик шашинтан болох нь
Шашны боловсрол
Залуучуудын & Залуу насанд хүрэгчдийн яам
хөгжим яам
тавтай морилно уу яам
Бурханы Хүүхэд хамгаалах
Холбоосууд & Resources
харъяа байгууллага
мэргэжил
зарлал
Ариун Гурвал Католик шашны сургууль 2016 Steeler Football Pool
Тахилын серверүүд Шаардлагатай
Wanted Тусламж: Ариун Нөхөрлөл ээлжит бус сайд (EMHCs)
үйл явдал
есдүгээр сар сарын 17
Энэ хүн танд байна
Бямба 6: 30-8: 00am, есдүгээр сар сарын 17 – Dec 17
Дэлгэрэнгүй сарын 1
Амьдралын 40 хоног
00-7: 00pm залбирах Ариун Гурвал цаг оролт Sat, сарын 1-ээс 3-аас байна.
Дэлгэрэнгүй сарын 1
Гэгээн Винсент де Паулын Feed тусламж хэрэгтэй Weekend
сарын 1
18-р Жилийн Өвлийн Coat & Appalachia хувцас Drive
Sat, сарын 1-Мон, аравдугаар сарын 31-ний дамжуулан
Дэлгэрэнгүй сарын 2
Алтан хуримын жилийн ойн баяр
Гэгээн Пол Cathedral, Холбоотнуудын 111 Өргөн Чөлөөнд, Питтсбургийн үед
Дэлгэрэнгүй сарын 2
8-р Олон улсын Eucharistic Rosary сарын
Epiphany Сүм, 184 Вашингтон Place, Йоркын, Питтсбургийн үед
Дэлгэрэнгүй сарын 5
Дунд сургуулийн Залуучуудын Group Kick-Off
сарын 8
Жилийн Диецезни Даян
Вашингтон ДС-д цэвэр ариун Концепци Үндэсний Shrine нь
Дэлгэрэнгүй сарын 11 уншина уу
Тэнгэр элч нар, Чөтгөрүүд, Exorcisms болон Hauntings тухай католик шашны үнэн
сарын 15
Ариун Нөхөрлөл болон уншигчдын ээлжит бус сайд үүсэх
Diocese хэд хэдэн сүмүүд-д санал болгосон анги.
Дэлгэрэнгүй сарын 15
2016 оны Олон нийтийн Rosary чуулган
Бид Түүний ихэнх нь Ариун Эх нь Rosary дамжуулан АНУ-ын аврахын тулд Бурханаас асуух ёстой.
Дэлгэрэнгүй сарын 20 уншина уу
Сүмийн амьд нь номлолд!
Зөвлөлдөх Sessions: Пү, сарын 20, Мон Oct 24 7-оос: 00-9: 00pm
Дэлгэрэнгүй сарын 11 уншина уу
17 жилийн Ариун Гурвал Үнэ хаялцуулах худалдаа: A Star Spangled Шөнийн
Нисэх онгоцны буудал Hyatt дээр
Цааш унших
2016 оны Олон нийтийн Rosary чуулган
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Нью 0
Ариун Гурвал урд талын зүлгэн дээр 12:00 цагаас сууж, аравдугаар сарын 15-нд манай улс үндэстний төлөө залбирч байгаа 2016 оны Олон нийтийн талбай бөмбөлгүүдийг Загалмайтны аян дайн нэгдэх уу.
бид бүгд мэдэж байгаагаар, АНУ-ын олон нийтийн залбирал, наманчлал, мөн хөрвүүлэх их хэрэгтэй байгаа юм. Энэ өсөлт нь тэр өдөр оролцож буй 13,000 гаруй бүлэг нь “”АНУ-ын Фатима хэрэгцээний”” хөтөлбөрийн хүрээнд манай улс даяар олон нийтийн газарт явагдаж байна. Бид Түүний ихэнх нь Ариун Эх нь Rosary дамжуулан АНУ-ын аврахын тулд Бурханаас асуух ёстой.
Холбоо барих Carol Келли 603-303-0568 (гар), эсвэл дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хелен Stamatakis 412-788-1974.

Copyright 2016 Ариун Гурвал Ромын Католик Parish
5718 Steubenville Pike (Робинсон Хот суурин газрын) McKees ТХГН-ийн 15136-1311 чулуулаг
Сайтын Католик Вэб компанийн зохион бүтээсэн ба maintainted
Бидний зүйлс илгээх
-д вебмэйл бүртгэлийн

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
ရှာဖှေ
ရော်ဘင်ဆင်မြို့နယ်, PA ဆိုပြီး 412-787-2140
မူလစာမျက်နှာကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျလမ်းညွှန်များအမေးအဖြေများပြက္ခဒိန်သတင်းလွှာဝန်ကြီးဌာနဇယား School တွင်သတင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်အကြောင်း
ဤတွင်နယူး?
အကူအညီလိုတယ်?
ပါဝင် Get
အဘယ်သို့ငါကူညီပါနိုင်သလား?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချာ့ Join
ဗတ္တိဇံပြန်ကြားရေး
မင်္ဂလာဆောင် / အိမ်ထောင်ရေး့ Prep
အသုဘပြန်ကြားရေး
စက္ကမင်မင်္
ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း Explore
ကက်သလစ်ဖြစ်လာခြင်း
ဘာသာရေးပညာရေး
လူငယ် & Young ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူန်ကြီးဌာန
ဂီတန်ကြီးဌာန
ကွိုဆိုန်ကြီးဌာန
ဘုရားသခငျ့ကလေးမြားကာကွယ်ခြင်း
links & အရင်းအမြစ်များ
ပေါင်းစည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ
အလုပ်အကိုင်
ကြေညာချက်များ
သန့်ရှင်းသောဘုရားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကက်သလစ်ကျောင်းမှ 2016 Steeler ဘောလုံးပြိုင်ပွဲရေကူးကန်
ယဇ်ပလ္လင်ကို Servers ကလိုအပျ
ကိုကူညီပါ Wanted: သန့်ရှင်းသောဘုရားကိုဆက်ဆံခြင်း၏ထူးကဲသောဝန်ကြီးများ (EMHCs)
ဖြစ်ရပ်များ
SEP တွေ 17
ဒါကလူသားကိုသင်ဖြစ်ပါသည်
စနေနေ့ 6: 30-8: 00am, စက်တင်ဘာ 17 – ဒီဇင်ဘာ 17
ပိုပြီး Oct 1 Read
အသက် 40 နေ့ရက်များ
ဆုတောင်းဖို့သန့်ရှင်းသောဘုရားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူရဲ့အချိန် slot က 3 မှ Sat, အောက်တိုဘာ 1: 00-7: 00pm ။
ပိုပြီး Oct 1 Read
စိန့်ဗင်းဆင့်က de ပေါလုရဲ့ Feed ဆင်းရဲသားတွေကို Weekend
Oct 1
Appalachia များအတွက် 18 နှစ်ပတ်လည်ဆောင်းရာသီအင်္ကျီ & အဝတ်အစား Drive ကို
Sat, မွန်, အောက်တိုဘာ 31 ကတဆင့်အောက်တိုဘာလ 1
ပိုပြီး Oct 2 Read
ရွှေမင်္ဂလာဆောင်နှစ်မြောက်ပွဲ
စိန့်ပေါလုကဘုရားရှိခိုးကျောင်း, မဟာမိတ်၏ 111 Boulevard, Pittsburgh မှာ
ပိုပြီး Oct 2 Read
8th International ကအတိအလင်းသိမှတ်ပုတီးမတ်လ
Epiphany ဘုရားကျောင်း, 184 ဝါရှင်တန်ရာဌာန, မြို့ပြင်, Pittsburgh မှာ
ပိုပြီး Oct 5 Read
အလယျပိုငျးကျောင်းမှလူငယ်အုပ်စု Kick-Off သည်
Oct 8
နှစ်ပတ်လည် Diocesan ဘုရားဖူး
ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိအစင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော concept အမျိုးသားဘုန်းကြီးကျောင်းမှ
ပိုပြီး Oct 11 ကိုဖတ်ပါ
ကောင်းကင်တမန်, နတ်ဆိုး, လွန်းသူတွေဟာမကောင်းဆိုးဝါးနှိမ်နင်းမှုနှင့်သရဲခြောက်သော ပတ်သက်. အဆိုပါကက်သလစ်အမှန်တရား
Oct 15,
သန့်ရှင်းသောဘုရားကိုဆက်ဆံခြင်းနှင့်စာရှုသူများ၏ထူးကဲသောဝန်ကြီးများဖြစ်ကြဘို့ဖွဲ့စည်းခြင်း
အ diocese အတွက်အများအပြားအသင်းတော်နယ်ပယ်မှာကိုပူဇျော Classes ရဲ့။
ပိုပြီး Oct 15 ကိုဖတ်ပါ
2016 ပြည်သူ့ပုတီးခရူးဆိတ်စစ်ပွဲ
ကျနော်တို့ကသူ့အသန့်ရှင်းဆုံးမိခင်များနေ့၏ပုတီးတဆင့်အမေရိကတိုက်ကိုကယ်တင်ဖို့ဘုရားသခငျကိုမေးရပေမည်။
ပိုပြီး Oct 20 ကိုဖတ်ပါ
အသင်းတော်အသကျရှငျဘို့မစ်ရှင်တွင်!
တိုင်ပင်ဆွေးနွေး Sessions: 7 မှ Thu, အောက်တိုဘာ 20 နဲ့မွန်အောက်တိုဘာ 24: 00-9: 00pm
ပိုပြီး Nov 11 ကိုဖတ်ပါ
17 နှစ်ပတ်လည်သန့်ရှင်းသောဘုရားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူလေလံ: တစ်စတား Spangled ည
ထိုလေဆိပ် Hyatt မှာ
ဆက်ဖတ်ရန်
2016 ပြည်သူ့ပုတီးခရူးဆိတ်စစ်ပွဲ
အောက်တိုဘာလ 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 င်သစ် 0 င်
သန့်ရှင်းသောဘုရားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူရှေ့မြက်ခင်းပေါ် 12:00 pm မှာ Sat, အောက်တိုဘာလ 15 ပေါ်မှာငါတို့အမြိုးအတှကျဆုတောငျးလအတွက် 2016 ခုနှစ်ပြည်သူ့ရင်ပြင်ပုတီး Crusade ကို join ပေးပါ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည့်အတိုင်း, United States ကိုကြီးမြတ်အများပြည်သူဆုတောင်းပဌနာ၏လိုအပ်ချက်, နောင်တတရားများနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစုဝေးပွဲကိုအထိုနေ့၌ပါဝင် 13,000 ကျော်အဖွဲ့များနှင့်အစီအစဉ် “”အမေရိကတိုက် Fatima လိုအပ်တာလဲ”” ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနှံ့အများပြည်သူဒေသများရှိရာအရပျကိုယူပြီးလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကသူ့အသန့်ရှင်းဆုံးမိခင်များနေ့၏ပုတီးတဆင့်အမေရိကတိုက်ကိုကယ်တင်ဖို့ဘုရားသခငျကိုမေးရပေမည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အကာရယ်လ်ကယ်လီ 603-303-0568 (ဆဲလ်) သို့မဟုတ်ဟယ်လင် Stamatakis 412-788-1974 ကိုဆက်သွယ်ပါ။

မူပိုင်ခွင့် 2016 သန့်ရှင်းသောဘုရားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူရိုမန်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်
5718 Steubenville ပိုက်, (ရော်ဘင်ဆင်မြို့နယ်) McKees PA ဆိုပြီး 15136-1311 Rocks
ဆိုက်ကိုကက်သလစ်က်ဘ်ကုမ္ပဏီကဒီဇိုင်းနှင့် maintainted
ကြှနျုပျတို့ကို Stuff Send
webmail ကိုလော့ဂ်

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
खोज
रबिन्सन सहर, पीए 412-787-2140
घर संपर्क हाम्रो दिशा सोधिने प्रश्न क्यालेन्डर बुलेटिन मन्त्रालय तालिका स्कूल समाचार
हाम्रो प्यारिस बारे
यहाँ नयाँ?
सहयोग चाहियो?
मुछिन
म कसरी मदत गर्न सक्छ?
हाम्रो चर्च सामेल
बप्तिस्मा सूचना
विवाह / विवाह बन्ने
कर्म सूचना
Sacraments
हाम्रो विश्वास अन्वेषण
क्याथोलिक बन्ने
धार्मिक शिक्षा
युवा र युवा वयस्क मन्त्रालय
संगीत मन्त्रालय
स्वागत मन्त्रालय
परमेश्वरको बच्चाहरु सुरक्षा
लिंक र संसाधन
संबद्ध संगठन
Vocations
घोषणाहरू
पवित्र त्रिएकको क्याथोलिक विद्यालय 2016 Steeler फुटबल पूल
वेदी सर्भर आवश्यक
सहयोग चाहियो: पवित्र सहभागिता को असाधारण मन्त्रीहरु (EMHCs)
घटनाक्रम
सेप्टेम्बर 17
त्यो मानिस तपाईं छ
शनिवार 6: 30-8: 00am, सेप्टेम्बर 17 – Dec 17
Read more अक्टोबर 1
जीवनको लागि 40 दिन
00-7: 00pm प्रार्थना गर्न पवित्र त्रिएकको समय स्लट शनि, अक्टोबर 1 3 देखि छ।
Read more अक्टोबर 1
सेन्ट भिन्सेन्ट डे पावलको फिड खाँचोमा परेका सप्ताहन्त
अक्टोबर 1
18 औं वार्षिक शीतकालीन कोट र Appalachia लागि वस्त्र ड्राइभ
शनि, अक्टोबर 1 सोम, अक्टोबर 31 को माध्यम
Read more अक्टोबर 2
सुनको विवाह वार्षिकोत्सव मनाउन
सेन्ट पल गिरजाघर, को मित्र को 111 बोलवर्ड, पिट्सबर्ग मा
Read more अक्टोबर 2
8th अन्तर्राष्ट्रिय Eucharistic माला मार्च
इपिफ्यानी Name चर्च, 184 वाशिंगटन प्लेस, सहरतर्फ, पिट्सबर्ग मा
थप अक्टोबर 5 पढ्नुहोस्
मध्य स्कूल युवा समूह किक-बन्द
अक्टोबर 8
वार्षिक Diocesan तीर्थ
वाशिंगटन, डीसी मा बेदाग परिकल्पना को राष्ट्रिय तीर्थ गर्न
थप अक्टोबर 11 पढ्नुहोस्
क्याथोलिक बारेमा स्वर्गदूतहरूलाई, राक्षस, exorcisms र Hauntings सत्य
अक्टोबर 15
पवित्र सहभागिता र पाठकहरूको को असाधारण मन्त्रीहरु लागि गठन
कक्षा को Diocese मा धेरै पेरिशेस मा प्रस्ताव राखे।
थप 15 अक्टोबर पढ्नुहोस्
2016 सार्वजनिक माला धर्मयुद्ध
हामी उहाँको सबैभन्दा पवित्र आमा को माला मार्फत अमेरिका बचत गर्न परमेश्वरले सोध्नु पर्छ।
थप अक्टोबर 20 पढ्नुहोस्
मा चर्च जीवित लागि मिशन!
परामर्श सत्र: गुरु, अक्टोबर 20 र सोम अक्टोबर 24 7 देखि: 00-9: 00pm
थप 11 नोभेम्बर पढ्नुहोस्
17 वार्षिक पवित्र त्रिएकको लिलामी: एक तारा Spangled रात
विमानस्थलमा हयात मा
थप पढ्नुहोस्
2016 सार्वजनिक माला धर्मयुद्ध
अक्टोबर 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 नयाँ 0
कृपया पवित्र त्रिएकको अगाडि लन मा 12:00 बजे मा शनि, 15 अक्टोबर हाम्रो राष्ट्र को लागि प्रार्थना मा 2016 सार्वजनिक वर्ग माला धर्मयुद्ध सामेल।
हामी सबैलाई थाहा छ रूपमा, संयुक्त राज्य अमेरिका सार्वजनिक प्रार्थना, पश्चात्ताप र रूपान्तरण को ठूलो आवश्यकता छ। यी rallies दिन सहभागी 13,000 भन्दा बढी समूह संग “”अमेरिका आवश्यकता Fatima”” कार्यक्रम को भाग रूपमा हाम्रो देश भर सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको गरिनेछ। हामी उहाँको सबैभन्दा पवित्र आमा को माला मार्फत अमेरिका बचत गर्न परमेश्वरले सोध्नु पर्छ।
संपर्क क्यारोल केली 603-303-0568 (सेल) वा हेलेन Stamatakis 412-788-1974 थप जानकारीको लागि।

प्रतिलिपि अधिकार 2016 पवित्र त्रिएकको रोमन क्याथोलिक प्यारिस
5718 स्टेउबेनभिले पाइक, (रबिन्सन सहर) McKees पीए 15136-1311 Rocks
साइट डिजाइन र क्याथोलिक वेब कम्पनी maintainted
हाम्रो सामाग्री पठाउन
वेबमेल लग मा

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Søke
Robinson Township, PA 412-787-2140
Hjem Kontakt oss veibeskrivelse Spørsmål og svar Kalender Bulletins Departementet Schedule Skole Nyheter
Om vår Parish
Ny her?
Trenger hjelp?
Bli involvert
Hvordan kan jeg hjelpe?
Bli med i vår kirke
dåpen Informasjon
Bryllup / Ekteskap Prep
Funeral Informasjon
sakramenter
Se vår tro
Å bli katolikk
Religionsundervisning
Youth & Young Adult departementet
Music Ministry
Velkommen departementet
Beskytte Guds barn
Lenker og ressurser
tilknyttede organisasjoner
yrker
Kunngjøringer
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Altar Servere Needed
Hjelp ønskes: Ekstraordinær ministrene nattverden (EMHCs)
hendelser
17 september
Det Man er du
Lørdager 6: 30-8: 00 am, 17 september til 17 desember
Les mer 1 oktober
40 dager for Life
Holy Trinity tidsluke å be er lø 1 oktober fra 3: 00-7: 24:00.
Les mer 1 oktober
St. Vincent de Paul-feed de trengende Weekend
1 oktober
18. Annual Winter Coat og klær Drive for Appalachia
Lør 1 oktober gjennom man 31 oktober
Les mer 02.10
Golden bryllupsdagen Celebration
ved St. Paul-katedralen, 111 Boulevard av de allierte, Pittsburgh
Les mer 02.10
8th International eukaristiske Rosary mars
på Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Les mer 05.10
Middle School Youth Gruppe Kick-Off
8 oktober
Årlig Bispedømmets Pilgrimage
til National Shrine of the Immaculate Conception i Washington, DC
Les mer 11 oktober
Den katolske Sannheten om engler, demoner, djevleutdrivelser og Hauntings
15 oktober
Dannelse for ekstraordinære ministernattverden og lesere
Klasser tilbys på flere menigheter i bispedømmet.
Les mer 15 oktober
2016 Public Rosary Crusade
Vi må be Gud om å redde Amerika gjennom rosenkransen av hans hellige mor.
Les mer 20 oktober
På oppdrag for Kirken Alive!
Konsultasjon Sessions: Thu, okt 20 og man 24 oktober fra 7: 00-9: 00 pm
Les mer 11 november
17. Årlig Holy Trinity Auksjon: A Star Spangled Night
på flyplassen Hyatt
Les mer
2016 Public Rosary Crusade
15 oktober 2016 (12: 00) [Permalink]
0 Ny 0
Vennligst bli med i 2016 Public Square Rosary korstog i bønn for vår nasjon på lør 15 oktober kl 12:00 pm på den hellige treenighet foran plenen.
Som vi alle vet, er USA et stort behov for offentlig bønn, omvendelse og konvertering. Disse løpene finner sted i fellesområdene på tvers av vår nasjon som en del av “”America Needs Fatima”” program med over 13 000 grupper som deltar denne dagen. Vi må be Gud om å redde Amerika gjennom rosenkransen av hans hellige mor.
Kontakt Carol Kelly 603-303-0568 (celle) eller Helen Stamatakis 412-788-1974 for mer informasjon.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Nettstedet er designet og vedlikeholdes av Den katolske Web selskapet
Send oss Stuff
webmail innloggings

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php؟eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
د لټون
Robinson ښارګوټي، PA 412-787-2140
کور Contact Us لارښوونه FAQs جنتري بول وزارت ویش ښوونځی خبري اژانس
په اړه زموږ Parish
نوي دلته؟
ته اړتیا لري مرسته وکړي؟
ورګډ شه
زه څنګه کولای شو مرسته؟
زموږ Church
baptism معلومات
ودونو / واده د ننګولو
د جنازې د اطلاعاتو
Sacraments
زموږ ایمان پيژندګلو
کېدو کاتولیک
ديني زده کړې
د ځوانانو او ځوانو Adult وزارت
Music وزارت
ښه راغلاست وزارت
د خدای څخه د ماشومانو ساتل
دویب & منابع
اړوند اداری
Vocations
اعلانونه
د قرآن د تثليث کاتولیک ښوونځي کې د 2016 کال د فوټبال د Steeler حوض
د قربانۍ د سرورونه ته اړتیا ده
Help پراري: د قرآن Communion فوق العاده وزیرانو (EMHCs)
پیښی
Sep 17
چی سړی د تاسو
شنبه 6: 30-8: 00am، Sep 17 – Dec 17
ادامه مطلب اکتوبر 1
ژوند لپاره 40 ورځې
00-7: 00pm قرآن تثليث د وخت د څوکۍ ته دعا Sat، Oct 1 له 3 ده.
ادامه مطلب اکتوبر 1
St. وېنسېنټ de پاول د Feed اړو تېرې اوونۍ
اکتوبر 1
18th کلنی د ژمی د پوښ او د Appalachia کالی ډرایو
Sat، Oct 1 شنبه، د اکتوبر 31 لارې
ادامه مطلب اکتوبر 2
ګولډن عروسی کلیزه لمانځنه
په St. پاول کاتيډرل، د متحدینو 111 بولېوارد، پیټسبارا
ادامه مطلب اکتوبر 2
8th نړیوال Eucharistic Rosary د مارچ په
په Epiphany Church، 184 واشنګټن ځای، Uptown، پیټسبارا
ادامه مطلب اکتوبر 5
د منځني ښوونځي د ځوانانو ګروپ کيک پړاو
اکتوبر 8
کلنی Diocesan حج
په واشنګټن ډي سي د سفید اميدوارۍ د ملي زيارت
ادامه مطلب اکتوبر 11
د کاتولیک په فرښتو، پيريان، Exorcisms او Hauntings په اړه حقیقت
اکتوبر 15
لپاره د قرآن Communion او لوستونکو فوق العاده وزیرانو جوړول
د ټولګيو په diocese څو parishes کړيدی.
ادامه مطلب اکتوبر 15
د 2016 کال د عامه Rosary صليبي
موږ بايد له خدايه وغواړي چې د هغه زياتره د قرآن د مور د Rosary له لارې د امریکا وژغوري.
ادامه مطلب اکتوبر 20
د د چرچ ژوندی ماموریت!
د مشورې په غونډه: شنبه، د اکتوبر 20 او Mon Oct 24 څخه 7: 00-9: 00pm
ادامه مطلب NOV 11
17th کلني قرآن تثليث لیلام: د څلورمې Spangled د شپې
په هوايي ډګر Hyatt
نور یی ولوله
د 2016 کال د عامه Rosary صليبي
Oct 15، 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 نوي 0
مهرباني وکړی په دعا زموږ د ملت په Sat، Oct 15 په 12:00 بجو د قرآن د تثليث مخې هواريږي د 2016 کال د عامه مربع Rosary صليبي سره یوځای شي.
لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو، د متحده ایالاتو د عامه لمونځ، توبه، او conversion ډیره اړتیا ده. دغه لاريونونه به په عامه ځایونو کې اخلي شي ځای په ټول زموږ د ملت د “”امریکا د اړتیاوو فاطمه”” سره 13،000 ډلو په ګډون چې د ورځې پروګرام د یوې برخې په توګه. موږ بايد له خدايه وغواړي چې د هغه زياتره د قرآن د مور د Rosary له لارې د امریکا وژغوري.
تماس Carol Kelly 603-303-0568 (حجره) يا Helen Stamatakis 412-788-1974 د نورو معلوماتو لپاره.

خپرونکي د 2016 کال قرآن تثليث روم کاتولیک Parish
5718 Steubenville لاپاز، (Robinson ښارګوټي) McKees ډبرې PA 15136-1311
د ساحې د کاتولیک ويب شرکت له خوا طرح او maintainted
وليږئ Us شيان وونډوئ
په مېل يادښت

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php؟eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
جستجو کردن
رابینسون شهرستان، PA 412-787-2140
صفحه اصلی تماس با ما جهت پرسش و پاسخ تقویم بولتن وزارت برنامه اخبار مدرسه
درباره ما پریشی
تازه وارد به اینجا؟
کمک خواستن؟
درگیر کاری شدن
چطور می تونم کمک کنم؟
اضافه کردن کلیسای ما
اطلاعات غسل تعمید
مراسم ازدواج / ازدواج دبستان
اطلاعات مراسم تشییع جنازه
رسم دینی
کاوش ایمان ما
تبدیل شدن به کاتولیک
مطالعات دینی و اعتقادی
جوانان و وزارت بزرگسالان جوان
موسیقی وزارت
خوش آمدید وزارت
حمایت از کودکان خدا
لینک ها و منابع
سازمان های وابسته
مشاغل
اطلاعیه ها
تثلیث مقدس مدرسه کاتولیک 2016 به Steeler استخر فوتبال
سرور محراب مورد نیاز
درخواست کمک: فوق العاده وزرای ربانی مقدس (EMHCs)
مناسبت ها
سپتامبر 17
آن مرد شما است
شنبه 6: 30-8: 00:00، 17 سپتامبر – 17 دسامبر
ادامه مطلب اکتبر 1
40 روز برای زندگی
00-7: 12:00 شکاف زمان تثلیث مقدس به دعا شنبه، اکتبر 1 از 3 است.
ادامه مطلب اکتبر 1
خروجی سنت وینسنت د پل نیازمندان آخر هفته
اکتبر 1
18 سالانه زمستان کت و لباس محرک برای آپالاش
شنبه، آبان 1 تا دوشنبه، 31 اکتبر
ادامه مطلب اکتبر 2
جشن سالگرد عروسی طلایی
در سنت پل کلیسای جامع، 111 بلوار متفقین، پیتسبورگ
ادامه مطلب اکتبر 2
8 بین المللی Eucharistic پلاک با نام خدا مارس
در ظهور و تجلی عیسی کلیسا، 184 واشنگتن محل، بالای شهر، پیتسبورگ
ادامه مطلب اکتبر 5
مدرسه گروه جوانان زمان بازی
اکتبر 8
سالانه وابسته به قلمرو اسقف زیارتی
به حرم ملی معصوم مفهوم در واشنگتن دی سی
ادامه مطلب اکتبر 11
کاتولیک حقیقت در مورد فرشتگان، شیاطین، Exorcisms و hauntings
اکتبر 15
سازند برای وزیران فوق العاده ربانی مقدس و خوانندگان
کلاس های ارائه شده در چند کلیساها در قلمرو اسقف.
ادامه مطلب اکتبر 15
2016 عمومی پلاک با نام خدا جنگهای صلیبی
ما باید خدا می خواهیم که امریکا از طریق پلاک با نام خدا از خود را بیشتر مادر مقدس.
ادامه مطلب اکتبر 20
در ماموریت برای کلیسای زنده!
جلسات مشاوره را در: سه شنبه، 20 اکتبر و پنج شنبه 24 از 7: 00-9: 12:00
ادامه مطلب نوامبر 11
17 سالانه تثلیث مقدس حراج: یک ستاره پرستاره شب
در هایت فرودگاه
ادامه مطلب
2016 عمومی پلاک با نام خدا جنگهای صلیبی
2016 اکتبر 15 (12: 00p) [مشاهده]
0 0
لطفا 2،016 میدان عمومی پلاک با نام خدا جنگ صلیبی پیوستن به در دعا برای ملت ما در پنج شنبه، 15 اکتبر در ساعت 12:00 PM بر روی چمن جلو تثلیث مقدس.
همانطور که همه ما می دانیم، ایالات متحده نیاز فراوانی به نماز عمومی، توبه، و تبدیل است. این تظاهرات خواهد شد که در مناطق عمومی در سراسر کشور ما به عنوان بخشی از “”امریکا نیازمند فاطمه”” برنامه با بیش از 13000 گروه های شرکت کننده در آن روز. ما باید خدا می خواهیم که امریکا از طریق پلاک با نام خدا از خود را بیشتر مادر مقدس.
تماس با کارول کلی 603-303-0568 (سلول) و یا هلن Stamatakis 412-788-1974 برای اطلاعات بیشتر.

2016 کپی رایت تثلیث مقدس کاتولیک رومی پریشی
5718 Steubenville می پایک، (رابینسون شهرستان) McKees سنگ PA 15136-1311
سایت طراحی و maintainted توسط شرکت وب کاتولیک
ارسال با ما انجمن
ورود به سیستم ایمیل تحت وب در

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Szukanie
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Kontakt Kierunki FAQ Kalendarz Biuletyny Ministerstwo Harmonogram Szkoła Aktualności
O naszej parafii
Nowy tutaj?
Potrzebuję pomocy?
Zaangażować się
Jak mogę pomóc?
Dołącz do naszego kościoła
Chrzest Informacje
Wesele / Ślub Prep
pogrzeb informacji
sakramenty
Przeglądaj Nasza wiara
Staje katolikiem
Edukacja religijna
Youth & Young Adult Ministerstwo
Ministerstwo Muzyka
Witamy Ministerstwo
Ochrona dzieci Bożych
Linki i Zasoby
Organizacje stowarzyszone
powołania
Ogłoszenia
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Basen
Ministranci Potrzebny
Help Wanted: nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej (EMHCs)
Wydarzenia
17 września
Że człowiek jest You
Soboty 6: 30-8: 00am, 17 września – 17 grudnia
Czytaj więcej 1 października
40 Dni dla Życia
szczelina czasowa Trójcy Świętej, by modlić się sob, 01 października od 3: 00-7: południe.
Czytaj więcej 1 października
Saint Vincent de Paul Feed Weekend Needy
01 października
18-te roczny Winter Coat i odzieżowy napędowy dla Appalachach
Sob, 01 października za pośrednictwem pon, 31 paź
Czytaj więcej 02 października
Złoty Wedding Anniversary Celebration
w St Paul Cathedral, 111 Boulevard aliantów, Pittsburgh
Czytaj więcej 02 października
8. Międzynarodowy eucharystyczna Różaniec marca
w Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Czytaj więcej 05 października
Gimnazjum Youth Group Kick-Off
08 października
Roczne Diecezjalna Pielgrzymka
do Narodowego Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie
Czytaj więcej 11 października
Katolicka Prawda o aniołach, demonach Egzorcyzmy i nawiedzeń
15 października
Formacja dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej i Czytelników
Zajęcia oferowane w kilku parafiach w diecezji.
Czytaj więcej 15 października
2016 Publiczne Krucjata Różańcowa
Musimy prosić Boga, aby uratować Amerykę przez Różańcowej Jego Najświętszej Matki.
Czytaj więcej 20 października
Na misji dla Kościoła żyje!
Sesje konsultacyjne: Wed, 20 października i MON 24 października od 7: 00-9: 00pm
Czytaj więcej 11 listopada
17-te Roczne Trójcy Aukcja: A Star Spangled Noc
na lotnisku Hyatt
Czytaj więcej
2016 Publiczne Krucjata Różańcowa
15 października 2016 (12: 00P) [Link]
0 New 0
Proszę dołączyć do 2016 plac publiczny Krucjata Różańcowa w modlitwie dla naszego narodu, sob, 15 paź o godzinie 12:00 na trawniku Trójcy.
Jak wszyscy wiemy, że Stany Zjednoczone są w wielkiej potrzebie publicznej modlitwy, pokuty i nawrócenia. Te rajdy będą odbywały się w miejscach publicznych w całej naszego narodu jako część “”Ameryka potrzebuje Fatimę”” programu z ponad 13.000 grup uczestniczących w tym dniu. Musimy prosić Boga, aby uratować Amerykę przez Różańcowej Jego Najświętszej Matki.
Kontakt Carol Kelly 603-303-0568 (komórka) lub Helen Stamatakis 412-788-1974, aby uzyskać więcej informacji.

Copyright 2016 Trójcy Parafia Rzymskokatolicka
5718 Steubenville Pike (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Witryna zaprojektowana i utrzymanymi przez katolicką internetowej Spółki
Wyślij nas faszerują
webmail w dzienniku

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Pesquisa
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contacte-nos chegar FAQs Calendário Boletins Ministério Calendário Notícias Escola
Sobre Nossa Parish
Novo aqui?
Preciso de ajuda?
Envolver-se
Como posso ajudar?
Junte-se a Nossa Igreja
Informações batismo
Casamentos / Casamento Prep
Informações funeral
sacramentos
Explorar Nossa Fé
Tornando-se Católica
Educação religiosa
Youth & Young Ministério Adulto
Ministério da música
Ministério de boas-vindas
Proteger as crianças de Deus
Links & Recursos
Organizações filiadas
vocações
Avisos
Holy Trinity Catholic School 2016 Piscina Football Steeler
Acólitos Necessário
Help Wanted: Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão (EMHCs)
Eventos
17 de setembro
Que o Homem é Você
Sábados 6: 30-8: 00, Set 17-17 dezembro
Leia mais 01 de outubro
40 Dias pela Vida
intervalo de tempo da Santíssima Trindade para orar é Sat, 01 de outubro de 3: 00-7: 00.
Leia mais 01 de outubro
Alimentação de São Vicente de Paulo o fim de semana Needy
01 de outubro
18 Anual Brasão & roupa do inverno Drive para Appalachia
Sáb, 01 de outubro através Mon, 31 de outubro
Leia mais 02 de outubro
Casamento dourado celebração do aniversário
a Catedral de St. Paul, 111 Boulevard dos Aliados, Pittsburgh
Leia mais 02 de outubro
8ª Eucarístico Internacional Rosário Março
a Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Leia mais 05 de outubro
Grupo de Jovens Middle School Kick-Off
08 de outubro
Peregrinação Anual Diocesano
para o Santuário Nacional da Imaculada Conceição, em Washington, DC
Leia mais 11 de outubro
A Verdade Católica sobre anjos, demônios, exorcismos e Hauntings
15 de outubro
A formação para ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e Leitores
Aulas oferecidas em várias paróquias da diocese.
Leia mais 15 de outubro
2016 Público Cruzada do Rosário
Devemos pedir a Deus para salvar a América por meio do Rosário de Sua Mãe Santíssima.
Leia mais 20 de outubro
Na missão para a Igreja Alive!
Sessões de consulta: Qui, 20 Out e Mon 24 de outubro das 7: 00-9: 00PM
Leia mais 11 de novembro
17th Annual Santíssima Trindade Auction: A Star Spangled Noite
no Aeroporto Hyatt
Leia mais
2016 Público Cruzada do Rosário
15 de outubro de 2016 (12: 00p) [Link]
0 Novo 0
Por favor, junte 2016 Public Square Cruzada do Rosário na oração para a nossa nação em Qua, 15 de outubro às 12:00 horas no gramado da frente Santíssima Trindade.
Como todos sabemos, os Estados Unidos estão em grande necessidade de oração pública, o arrependimento e conversão. Estas manifestações terão lugar nos espaços públicos em toda a nossa nação como parte da “”América precisa Fátima”” programa com mais de 13.000 grupos participantes naquele dia. Devemos pedir a Deus para salvar a América por meio do Rosário de Sua Mãe Santíssima.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (celular) ou Helen Stamatakis 412-788-1974 para obter mais informações.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15.136-1.311
Site criado e maintainted por The Catholic Web Empresa
Envie-nos as coisas
log webmail em

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
ਖੋਜ
ਰੋਬਿਨਸਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, PA 412-787-2140
ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਬੁਲੇਿਟਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭੇਜੋ ਸਕੂਲ ਨਿਊਜ਼
ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰੀਸ਼
ਇੱਥੇ ਨਿਊ?
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ
ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਆਹ / ਵਿਆਹ ਵਤਆਰੀ
ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
sacraments
ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ
ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਣਨਾ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ
ਯੂਥ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਸੰਗੀਤ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਲਿੰਕ & ਸਰੋਤ
ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸੰਗਠਨ
ਮੁਹਾਜ਼
ਐਲਾਨ
ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ 2016 Steeler ਫੁਟਬਾਲ ਪੂਲ
ਜਗਵੇਦੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਲੋੜ
Wanted ਮਦਦ ਪਵਿੱਤਰ ਨੜੀ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮੰਤਰੀ (EMHCs)
ਸਮਾਗਮ
17 ਸਤੰਬਰ
ਕਿ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 6: 30-8: 00am, 17 ਸਤੰਬਰ – 17 ਦਸੰਬਰ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ
ਜੀਵਨ ਲਈ 40 ਦਿਨ
00-7:: 00pm ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 3 ਸਤਿ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ
St. Vincent de ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਫੀਡ ਲੋੜਵੰਦ ਹਫਤੇ
1 ਅਕਤੂਬਰ
18 ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੰਟਰ ਕੋਟ ਅਤੇ Appalachia ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਡਰਾਈਵ
ਸਤਿ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਸੋਮ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੁਆਰਾ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਗੋਲਡਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਸ਼ਨ
ਸੰਤ ਪੌਲੂਸ Cathedral, ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ 111 Boulevard, ਪਿਟ੍ਸ੍ਬਰ੍ਗ ‘ਤੇ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 2 ਅਕਤੂਬਰ
8 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ Eucharistic ਮਾਲਾ ਮਾਰਚ
ਏਪੀਫਨੀ ਚਰਚ, 184 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਲੇਸ, ਅੱਪਟਾਊਨ, ਪਿਟ੍ਸ੍ਬਰ੍ਗ ‘ਤੇ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਕਿਕ-ਬੰਦ
ਅਕਤੂਬਰ 8
ਸਾਲਾਨਾ diocesan ਯਾਤਰਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 11 ਅਕਤੂਬਰ
ਦੂਤ, ਭੂਤ, Exorcisms ਅਤੇ Hauntings ਬਾਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੱਚ
15 ਅਕਤੂਬਰ
ਪਵਿੱਤਰ ਨੜੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਗਠਨ
Diocese ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਰਚ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਇੱਕਸੁਰ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ
2016 ਪਬਲਿਕ ਮਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 20 ਅਕਤੂਬਰ
ਚਰਚ Alive ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ!
ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੈਸ਼ਨ: Thu, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਸੋਮ 7 ਤੱਕ 24 ਅਕਤੂਬਰ: 00-9: 00pm
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ NOV 11
17 ਸਾਲਾਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੀਲਾਮੀ: ਇੱਕ ਤਾਰਾ Spangled ਰਾਤ
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ Hyatt
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
2016 ਪਬਲਿਕ ਮਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ
15 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 ਨਿਊ 0
ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਅਨ ‘ਤੇ 12:00 ਵਜੇ ਸਤਿ, 15 ਅਕਤੂਬਰ’ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ 2016 ਜਨਤਕ ਚੌਕ ਮਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਹ ਰੈਲੀ “”ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ”” ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਗ ਲੈਣ 13,000 ਵੱਧ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ’ ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਸੰਪਰਕ ਕੈਰਲ Kelly 603-303-0568 (ਸੈੱਲ) ਜ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਨ Stamatakis 412-788-1974.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ 2016 ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪੈਰੀਸ਼
5718 Steubenville Pike, (ਰੋਬਿਨਸਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ) McKees PA 15136-1311 ਬੱਲੇ
ਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵੈੱਬ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ maintainted
ਭੇਜੋ ਸਾਨੂੰ Stuff
ਵਿਚ ਵੈਬਮੇਲ ਲਾਗ

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Căutare
Robinson Township, PA 412-787-2140
Direcții Acasă Contactați-ne Întrebări frecvente Calendar Buletinelor Ministerul Program School News
Prezentarea parohiei
Nou aici?
Nevoie de ajutor?
A se implica
Cum pot ajuta?
Alăturați-vă Biserica noastră
botezul Informații
Nunti / Casatorie Prep
Informații de înmormântare
sacramente
Credința noastră Exploreaza
A deveni catolic
Educatie religioasa
Tineri pentru tineri și Ministerul pentru adulți
Ministerul de muzică
Bine ai venit Ministerul
Protejarea copiilor lui Dumnezeu
Link-uri & Resurse
Organizațiile afiliate
vocaţiile
anunţuri
Sfânta Treime Catholic School 2016 Steeler Fotbal Pool
Servere necesare ministranți
Este nevoie de ajutor: Miniștrii extraordinare a Sfintei Împărtășanii (EMHCs)
Evenimente
17 septembrie
Omul este că Tu
Sâmbătă 6: 30-8: 00, saptesprezecelea septembrie – 17 decembrie
Citește mai mult 01 octombrie
40 de zile pentru viață
slot de timp Sfânta Treime ca să ne rugăm este sim un-10 de la 3: 00-7: 12.
Citește mai mult 01 octombrie
Alimentare Sf. Vincent de Paul neajutorati ai week-end
1 octombrie
18 anual Coat Winter & imbracaminte Drive pentru Appalachia
Sam, un-10 prin Lun, treizeci și unu octombrie
Citește mai mult 02 octombrie
Nunta de aur aniversare
la Catedrala Sf. Paul, 111 Boulevard Aliatilor, Pittsburgh
Citește mai mult 02 octombrie
8-Euharistic Internațional Rozariul martie
la Bobotează Biserica, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Citește mai mult 05 octombrie
Middle School Grupul de tineret Kick-Off
08 octombrie
Anual eparhială Pelerinajul
la Sanctuarul Național al Neprihănitei Zămisliri din Washington, DC
Citește mai mult 11 octombrie
Adevărul catolic despre îngeri, demoni, exorcismelor și bântuiri
15 octombrie
Formarea pentru miniștrii extraordinari ai Sfintei Împărtășanii și cititori
Clase sunt oferite la mai multe parohii din dieceză.
Citește mai mult 15 octombrie
2016 Public Rozariu cruciadă
Noi trebuie să cerem lui Dumnezeu să salveze America de prin Rozariului Sfintei Fecioare Maria.
Citește mai mult 20 octombrie
În misiune pentru Alive Church!
Sesiuni de consultare: Joi, 20 oct si luni 24 octombrie de la 7: 00-9: 00PM
Citește mai mult 11 noiembrie
Al 17-lea anual Sfânta Treime Licitație: A Star Spangled noapte
la aeroport Hyatt
Citeste mai mult
2016 Public Rozariu cruciadă
15 octombrie 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Noi 0
Vă rugăm să se alăture 2016 Public Square Rozariul Cruciadei în rugăciune pentru națiunea noastră la Sat, oct 15, la 12:00 pe peluza din față Sfânta Treime.
După cum știm cu toții, Statele Unite ale Americii este în mare nevoie de rugăciune publică, pocăință și convertire. Aceste mitinguri vor avea loc în zone publice din întreaga națiunii noastre, ca parte a “”America are nevoie de Fatima”” program, cu peste 13.000 de grupuri participante în acea zi. Noi trebuie să cerem lui Dumnezeu să salveze America de prin Rozariului Sfintei Fecioare Maria.
Carol Kelly 603-303-0568 de contact (celula) sau Helen Stamatakis 412-788-1974 pentru mai multe informații.

Sfânta Treime 2016 privind drepturile de autor parohiei romano-catolice
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1,311
Site proiectat și de The Catholic întreținute Company Web
Trimite-ne Stuff
jurnal webmail

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Поиск
Робинсон Тауншип, PA 412-787-2140
Главная Контакты Схема проезда Часто задаваемые вопросы Календарь Бюллетени Министерство Расписание Новости школы
О нашем приходе
Новенький тут?
Нужна помощь?
Втягиваться
Чем могу помочь?
Присоединяйтесь к нашей Церкви
Крещение информация
Свадьбы / Брак Prep
Траурная информация
Таинства
Исследуйте нашу веру
Как стать католиком
Религиозное образование
Министерство молодежи и взрослых Молодые
Музыкальное служение
Добро пожаловать Министерство
Защита детей Божьих
Ссылки и ресурсы
Аффилированные организации
Профессии
Объявления
Свято-Троицкий католическая школа 2016 Steeler Football Pool
Министрант Необходимое
Помощь Требуются: Чрезвычайный Министры Святого Причащения (EMHCs)
Мероприятия
17 сентября
Это Человек You
Суббота 6: 30-8: 12 утра, сентябрь 17 – 17 декабря
Подробнее 1 октября
40 дней для жизни
Святой Троицы временной интервал молиться Сб, 1 октября от 3: 00-7: 12 вечера.
Подробнее 1 октября
Подача Сент-Винсент де Поль в нуждающемуся выходные
1 октября
18-я Ежегодная зимняя пальто и одежда Диск для Аппалачей
Сб, октябрь 1 по пн, 31 октября
Подробнее 2 октября
Золотая свадьба Празднование
в Собор Святого Павла, 111 Бульвар союзников, Питсбург
Подробнее 2 октября
8-й Международный евхаристический Розарий марта
в Богоявленской церкви, 184 Washington Place, Uptown, Питсбург
Подробнее 5 октября
Средняя школа Молодежная группа Kick-Off
8 октября
Ежегодное Епархиальное Паломничество
в Национальной Святыни Непорочного Зачатия в Вашингтоне, округ Колумбия
Подробнее 11 октября
Католическая Правда о ангелах, демонах, экзорцизм и Hauntings
15 октября
Формирование для Чрезвычайных министров Святого Причастия и читателей
Классы, предлагаемые в нескольких приходов в епархии.
Подробнее 15 октября
2016 Общественный Розарий Crusade
Мы должны просить Бога, чтобы спасти Америку через Розария Его Пресвятой Матери.
Подробнее 20 октября
На миссии для Церкви в живых!
Консультации Сессии: Чт, 20 окт пн и 24 октября с 7: 00-9: 00pm
Подробнее 11 ноября
17-я ежегодная Святой Троицы аукциона: Звезда усыпанный Night
в аэропорту Hyatt
Прочитайте больше
2016 Общественный Розарий Crusade
15 октября 2016 (12: 00p) [Постоянная ссылка]
0 Новых 0
Пожалуйста, присоединяйтесь к 2016 году городской площади Розария Crusade в молитве за нашей нации сб, 15 октября, в 12:00 на лужайке перед домом Святой Троицы.
Как мы все знаем, что Соединенные Штаты остро нуждаются в молебне, покаяния и обращения. Эти митинги будут проходить в общественных местах по всей нашей стране, как часть “”Америка нуждается в Фатиме» программы с более чем 13 000 групп, участвующих в тот же день. Мы должны просить Бога, чтобы спасти Америку через Розария Его Пресвятой Матери.
Как связаться с Кэрол Келли 603-303-0568 (сотовый) или Хелен Stamatakis 412-788-1974 для получения дополнительной информации.

Все права защищены 2016 Свято-Троицкий Римско-католический приход
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Сайт разработан и maintainted католической веб-компании
Отправьте нам наполнять избирательные урны фальшивыми бюллетенями
WebMail Вход

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
suʻe
Robinson Taulaga, PA 412-787-2140
Aiga Contact Faatonuga Tatou Kalena FAQs puletini Matagaluega Faamatalaga Aoga News
E tusa o le tatou aulotu
New nei?
Manaomia le Fesoasoani?
aafia
E Mafai Faapefea Ona Ou Fesoasoani?
Auai i la tatou Ekalesia
papatisoga Faamatalaga
Faaipoipoga / Prep Faaipoipoga
Faamatalaga o maliu
faamanatuga
Sailiili i lo Tatou Faatuatua
avea Katoliko
Aoaoga faalelotu
Autalavou & Matagaluega Talavou Matutua
Matagaluega musika
Matagaluega faafeiloaiga
Puipuia o Fanau a le Atua
Fesootai Faatasi & Punaoa
faalapotopotoga fesootai
Vocations
faasilasilaga
Agaga Tolutasi Katoliko Aoga 2016 Steeler Soka Vaitaele
Manaomia Servers Fata
Fesoasoani Manaomia: Maoae Minisita o Agaga Faʻamanatuga (EMHCs)
Mea na Tutupu
Setema 17
o oe lena Tagata
Aso Toonai 6: 30-8: 00am, Setema 17 – Tesema 17
Faitau atili Oketopa 1
40 Aso mo le Ola
slot taimi a le Agaga Tolutasi e tatalo e SAT, Oketopa 1 mai le 3: 00-7: 00pm.
Faitau atili Oketopa 1
Fafaga a St. Vincent de Paul i le faaiuga o le vaiaso Tagolima
Oketopa 1
Ofu Winter 18 Faaletausaga & Lavalava Drive mo Appalachia
SAT, Oketopa 1 e oo i Solomona, 31 Oketopa
Faitau atili Oketopa 2
Faafiafiaga Tausaga Faaipoipoga Golden
i St. Paul falesa, 111 Boulevard o le paaga, Pittsburgh
Faitau atili Oketopa 2
8 Faava o Malo Rosary Eucharistic Mati
i Epiphany Ekalesia, 184 Washington Nofoaga, Uptown, Pittsburgh
Faitau atili Oketopa 5
Tutotonu Aoga Vaega Autalavou aa-Teugatupe
Oketopa 8
Malaga Faaletausaga Diocesan
i le National maota tapuai o le To āusiusi i Uosigitone, DC
Faitau atili Oketopa 11
O le Katoliko Upu Moni e uiga i agelu, Temoni, Exorcisms ma Hauntings
Oketopa 15
Faavaeina mo Maoae Minisita o Agaga Faʻamanatuga ma le ‘Aufaitau
Vasega ofoina i le tele o palisi i le matagaluega.
Faitau atili Oketopa 15
2016 kirusate Rosary Malo
E tatau ona tatou ole atu i le Atua e laveai Amerika e ala i le Rosary o Lona Sili ona Paia Tina.
Faitau atili Oketopa 20
I le Misiona mo le Ekalesia Faaolaola!
Faatalatalanoaga O sauniga: Thu, Oketopa 20 ma Solomona Oketopa 24 mai 7: 00-9: 00pm
Faitau atili IAN 11
Faatautui 17 Faaletausaga Agaga Tolutasi: A Star Spangled Po
i le Hyatt o Malae Vaalele
faitau atili
2016 kirusate Rosary Malo
Oketopa 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 0 New
Faamolemole ia auai i le 2016 a le Malo Lotoa Rosary kirusate i le tatalo mo lo tatou atunuu i le SAT, Oketopa 15 i le 12:00 pm i le mutia luma le Agaga Tolutasi.
A o tatou iloa uma, le Iunaite Setete ua manaomia tele o le tatalo a le Malo, o le salamo, ma le liuaina. O nei rallies le a tutupu i nofoaga faitele i le salafa o lo tatou atunuu o se vaega o le “”Manaomia Amerika Fatima”” polokalama i le silia ma 13.000 vaega auai i lena aso. E tatau ona tatou ole atu i le Atua e laveai Amerika e ala i le Rosary o Lona Sili ona Paia Tina.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (sela) po o Helen Stamatakis 412-788-1974 mo nisi faamatalaga.

Pule Tau Fatuga 2016 Agaga Tolutasi Roma aulotu Katoliko
5718 Steubenville Pike, (Robinson Taulaga) papa McKees PA 15136-1311
Nofoaga fuafuaina ma maintainted e le Kamupani Uepi Katoliko
Auina mai i Tatou mea
ogalaau webmail i

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Rannsachadh
Baile Robinson, PA 412-787-2140
Dachaigh Fios Thugainn Stiùireadh Ceistean Cumanta Calendar Chuairt-aithrisean air Ministreachd Clàr Sgoil Naidheachdan
Mu ar Paraiste
New seo?
Cuideachadh a dhìth?
faigh a tha an Sàs
Ciamar a chuidicheas mi?
Thig còmhla Our h-Eaglaise
baisteadh Fiosrachadh
Bainnsean / Marriage deasachadh
Funeral Fiosrachadh
Sàcramaidean
Rannsaich Ar Creideamh
Becoming Caitligeach
Eòlas Creideimh
Òigridh & Young Inbheach Ministrealachd
Music Ministrealachd
Fàilte Ministrealachd
A ‘dìon clann Dhè,
Oifigeil & Goireasan
Buidhnean ceangailte rinn:
Vocations
Announcements
Trianaid Naoimh Sgoil Chaitligeach 2016 Ball-coise Steeler Pool
Altair na frithealaichean a dhìth
Cuideachadh Wanted: Anabarrach Ministearan na Comanachadh (EMHCs)
tachartasan
Sep 17
Duine sin a tha thu a ‘
Disathairne 6: 30-8: 00am, Sep 17 – 17 Dec
Leugh tuilleadh Oct 1
40 Days airson Beatha
Trianaid Naoimh àm sliotan gus ùrnaigh a dhèanamh ‘S e Sat, 1 Oct à 3: 00-7: 00pm.
Leugh tuilleadh Oct 1
St Vincent de Paul aig Feed an feumach Weekend
Oct 1
18mh Bhliadhnail Winter Gearradh Aodach & Drive airson Appalachia
Sat, 1 Oct tro Mon, 31 Oct
Leugh tuilleadh Oct 2
Cuirm Bliadhna-phòsaidh Celebration
aig Cathair-eaglais an Naoimh Phòil, 111 Boulevard de na Càirdean, Pittsburgh
Leugh tuilleadh Oct 2
8mh Eadar-nàiseanta Eucharistic Rosary Màrt
aig Epiphany na h-Eaglaise, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Leugh tuilleadh Oct 5
Meadhan Sgoil Buidheann Òigridh Kick-Dheth
Oct 8
Bhliadhnail easbaig Pilgrimage
Nàiseanta comhan an Immaculate Conception ann an Washington, DC
Leugh tuilleadh Oct 11
Caitligeach Truth mu Angels, Demons, Exorcisms agus taibhsean
Oct 15
Formation airson Anabarrach Ministearan na Comanachadh agus Readers
Tabhann chlasaichean aig grunn parraistean ann an sgìr-easbaig.
Leugh tuilleadh Oct 15
2016 Phoblach Rosary croise
Feumaidh sinn iarraidh air Dia a shàbhaladh Ameireaga tro Rosary a As Naomh Màthair.
Leugh tuilleadh Oct 20
Air Mission for Eaglais Beo!
Seisean co-chomhairleachaidh: Thu, 20 Oct agus Mon Oct 24 à 7: 00-9: 00pm
Leugh tuilleadh Nov 11
17mh Bhliadhnail Trianaid Naoimh Rup: A Star Spangled Oidhche
aig Port-adhair Hyatt
Leugh tuilleadh
2016 Phoblach Rosary croise
Oct 15, 2016 (12: 00p) [buan]
0 New 0
Thoiribh an 2016 còmhla ri Phoblach Ceàrnag Rosary croise ann an ùrnaigh airson ar dùthcha air Sat, 15 Oct aig 12:00 pm air an Trianaid Naoimh beulaibh lianagan.
Mar a tha fios againn uile, na Stàitean Aonaichte a tha ann an deagh fheum de poblach ùrnaigh, aithreachas, agus iompachadh. Nam ralaidhean bhios a ‘tachairt ann an àiteachan poblach air feadh na dùthcha againn mar phàirt den “”Ameireaga Feumalachdan Fatima”” prògram ri còrr is 13,000 buidhnean a’ gabhail pàirt air an latha sin. Feumaidh sinn iarraidh air Dia a shàbhaladh Ameireaga tro Rosary a As Naomh Màthair.
Fios Carol Kelly 603-303-0568 (cealla) no Eilidh Stamatakis 412-788-1974 airson an tuilleadh fiosrachaidh.

Copyright 2016 Trianaid Naoimh Caitligeach Paraiste
5718 Steubenville Pike, (Robinson Baile) McKees Rocks PA 15136-1311
Làrach dhealbhadh agus maintainted le Companaidh Caitligeach Web
A chur thugainn Stuff
webmail log ann

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
хттп://ввв.холитринитиробинсон.орг/евентс.пхп?евенттитле=2016-Публиц-Росари-Црусаде&евентид=733382449
Претраживање
Робинсон Товнсхип, ПА 412-787-2140
Хоме Контакт Упутство ФАК Календар билтени Министарство Распоред Школа за
Абоут Оур Парисх
Нови овде?
Потребна помоћ?
Умешати се
Како могу да помогнем?
Придружите Наша Црква
крштење informacije
Свадбе / Брак Преп
сахрана informacije
сакраменти
Истражите наше вера
Бецоминг католик
Веронаука
Млади и Млади Министарство за одрасле
мусиц Министарство
Добродошли Министарство
Заштита Божја деца
Линкови и ресурси
придружене организације
занимања
Најаве
Холи Тринити Цатхолиц Школа 2016 СТЕЕЛЕР Фудбал базен
Олтар Сервери Потребан
Хелп Вантед: Ванредна министри свето Причешће (ЕМХЦс)
евентс
Сеп 17
Тај човек је Иоу
Суботом 6: 30-8: 00ам, Јан 17 – Јан 17
Прочитајте више Оцт 1
40 дана за живот
временски слот Свете Тројице је да се моли је Суб, Сеп 1 од 3: 00-7: 00х.
Прочитајте више Оцт 1
Ст. Винцент де Паул феед сиромашне Викенд
Оцт 1
18. годишњи Винтер Цоат и одећа Дриве Аппалацхиа
Сун, Сеп 1 до Мон, Оцт 31
Прочитајте више ОКТ 2
Голден Веддинг Прослава
ат Ст. Паул Цатхедрал, 111 Булевару Савезника, Питтсбургх
Прочитајте више ОКТ 2
8. Међународни Евхаристијска Бројанице март
на Епипхани Цркве, 184 Васхингтон Плаце, Уптовн, Питтсбургх
Прочитајте више Оцт 5
Средњи Школа група младих Кицк-Офф
ОКТ 8
Годишња Епархијска Ходочашће
Националном Схрине оф тхе Иммацулате Цонцептион у Вашингтону
Прочитајте више Оцт 11
Католичка Истина о анђелима, демонима, истеривања и Хаунтингс
Оцт 15
Формација за ванредне министара свето Причешће и Реадерс
Настава нуде у неколико парохија у Епархији.
Прочитајте више Оцт 15
2016 Јавни Бројанице крсташки рат
Морамо да тражимо од Бога да спасе Америку преко крунице Његовог пресвете Богородице.
Прочитајте више Оцт 20
На Мисије за цркву Аливе!
Консултације Сессионс: Тху, Оцт 20 и Мон Оцт 24 од 7: 00-9: 00х
Прочитајте више Нов 11
17. годишњи Свето Тројство аукције А Стар Спанглед ноћ
на аеродрому Хиатт
Опширније
2016 Јавни Бројанице крсташки рат
Нов 15, 2016 (12: 00п) [Пермалинк]
0 Нови 0
Молимо Вас да се придруже 2016 тргу бројаница Црусаде у молитви за наш народ на Сат, Оцт 15 у 12:00 часова на Свете Тројице травњак.
Као што сви знамо, Сједињене Државе су у велику потребу за јавне молитве, покајања, и конверзије. Ови скупови ће се одржати на јавним местима широм наше нације у оквиру “”Америка мора Фатима”” програм са преко 13.000 групама које учествују тај дан. Морамо да тражимо од Бога да спасе Америку преко крунице Његовог пресвете Богородице.
Контакт Керол Кели 603-303-0568 (мобилни) или Хелена Стаматакис 412-788-1974 за више информација.

Цопиригхт 2016 Пресветог Тројства римокатоличка Парохијски
5718 Стеубенвилле Пике, (Робинсон Товнсхип) МцКеес Роцкс ПА 15136-1311
Сите дизајниран и одржаваним од стране католичке Веб Цомпани
Пошаљите нам Стуфф
Вебмаил логин

 

 

 

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
kutsvaka
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contact Us Directions FAQs Calendar Bulletins Chikoro Purogiramu School News
About Parish Our
New Here?
Kuda rubatsiro?
Get Involved
Ndingaita Sei?
Join Church Our
rubhabhatidzo Information
Weddings / Marriage Prep
Funeral Information
sakaramende
Explore Kutenda Kwedu
kuva Catholic
Education Religious
Youth & Young Adult Ushumiri
Music Ushumiri
Welcome Ushumiri
Kudzivirira Vana vaMwari
Links & Resources
vemumapato Masangano
Vocations
zviziviso
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Atari Servers Kudiwa
Vabatsirei Ndichitsvagwa: hunoshamisa Vashumiri Sakaramende Tsvene (EMHCs)
Events
Sep 17
Kuti Munhu You
Migovera 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
Read more Oct 1
40 Days Youpenyu
Holy Trinity nguva slots kunyengetera ndiye Sat, Oct 1 kubva 3: 00-7: 00pm.
Read more Oct 1
St. Vincent of naPauro Feed Vanotambura Weekend
Oct 1
18th Annual Winter Coat & Clothing Drive nokuda Appalachia
Sat, Oct 1 kuburikidza Mon, Oct 31
Read more Oct 2
Golden Wedding Anniversary Celebration
pana St. Paul Cathedral, 111 Boulevard the dzairwisa, Pittsburgh
Read more Oct 2
8th International Chidyo Rusariro March
pana Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Read more Oct 5
Middle School Youth Group Kick-Off
Oct 8
Annual Diocesan outorwa
kuna National Shrine of tsvinda Conception muna Washington, DC
Read more Oct 11
The Catholic Chokwadi pamusoro Angels, Madhimoni, Exorcisms uye Hauntings
Oct 15
Órgãos nokuti hunoshamisa Vashumiri Sakaramende Tsvene uye Readers
Classes zvaipiwa panguva dzinoverengeka parishes vari diocese.
Read more Oct 15
2016 Public Rusariro Hondo
Tinofanira kukumbira Mwari kuti aponese America kuburikidza Ruzariro pamusoro Most Yake Tsvene Amai.
Read more Nov 20
On Mission nokuti Church Alive!
Consultation Sessions: Thu, Oct 20 uye Mon Oct 24 kubva 7: 00-9: 00pm
Read more NOV 11
17th Annual Holy Trinity Auktionshäuser: A Star Spangled Night
panguva Airport Hyatt
Read more
2016 Public Rusariro Hondo
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Please kubatana 2016 Public Square Ruzariro Hondo mukunamatira nyika yedu musi Sat, Oct 15 at 12:00 pm uri Mutsvene Utatu pamberi patsangadzi.
Sezvatinoziva tese, United States iri kudiwa kukuru paruzhinji, kutendeuka, uye kutendeuka. rallies izvi zvichakurukurwa kuchiitika munzvimbo dzinowanika mhiri rudzi rwedu sezvo chikamu “”America Inoda Fatima”” chirongwa nemapoka pokuita kuti zuva pamusoro 13.000. Tinofanira kukumbira Mwari kuti aponese America kuburikidza Ruzariro pamusoro Most Yake Tsvene Amai.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (sero) kana Helen Stamatakis 412-788-1974 mamwe mashoko.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site chakagadzirirwa uye maintainted ne The Catholic Web Company
Send Us Stuff
webmail Pinda muchirongwa

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php؟eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
ڳولا
انجري جو ڳوٺ، PA 412-787-2140
گهر جي اسان سان رابطو ڪريو ھدايتون FAQs وارو Bulletins وزارت شيڊول اسڪول نيوز
جي باري ۾ اسان جي Parish
هتي نئون؟
مدد گهرجي؟
ان ۾ شامل ڀيو
مون کي ڪيئن مدد ڪري سگهي ٿو؟
اسان جي گرجا گھر ۾ شامل
بپتسما معلومات
جي موقعن / شادي تياري جا
ڪفن معلومات
پاڻ پلي سو
اسان جي ايمان ڳوليو
ڪيٿولڪ واه
ديني تعليم
نوجوانن ۽ نوجوان بالغن جي وزارت
موسيقي وزارت
ڀلي ڪري آيا وزارت
الله جي اولاد جي حفاظت
لنڪس ۽ وسيلا
دار تنظيمون
Vocations
اعلان
پاڪ تثليث ڪيٿولڪ اسڪول 2016 Steeler فٽبال پول
مذبح ڪندڙ جي ضرورت آهي
مدد گهربل: پاڪ Communion جي غير معمولي وزيرن (EMHCs)
سرگرمين
مرد 17
ته انسان توهان جو آهي
Saturdays 6: 30-8: 00am، ڏاهري 17 – ڊسمبر 17
وڌيڪ پڙهو آڪٽوبر 1
زندگي لاء 40 ڏينهن
دعا لاء پاڪ تثليث جي مقرر وقت 3 کان ڇنڇر، سيپٽمبر 1 آهي: 00-7: 00pm.
وڌيڪ پڙهو آڪٽوبر 1
ايس ٽي ونسينٽ من پولس جي کاڌ خوراڪ مسڪينن هفتي
آڪٽوبر 1
18th سالياني سياري ڪوٽ ۽ ڪپڙن جي گاڏي Appalachia لاء
ڇنڇر، پير، آڪٽوبر 31 جي ذريعي آڪٽوبر 1
وڌيڪ پڙهو خشڪ 2
گولڊن شادي جي سالگره جو جشن
سينٽ پال ديول، جي اتحادين جي 111 Boulevard، Pittsburgh تي
وڌيڪ پڙهو خشڪ 2
8th بين الاقوامي Eucharistic Rosary مارچ
Epiphany چرچ، 184 واشنگٽن جاء، Uptown، Pittsburgh تي
وڌيڪ پڙهو آڪٽوبر 5
مڊل اسڪول نوجوانن جي گروپ لات-مٽ
سيپٽمبر 8
سالياني Diocesan زائرين
نوابشاهه، ڊپٽي ڪمشنر ۾ نرمل Conception جي قومي مقبرو لاء
وڌيڪ پڙهو 11 سيپٽمبر
ملائڪن، ڀوت، Exorcisms ۽ Hauntings جي باري ۾ ڪيٿولڪ سچ
آڪٽوبر 15
پاڪ Communion ۽ شناس جي غير معمولي وزيرن لاء تاليف
هن علائقي ۾ ڪيترن ئي علائقن ۾ ملي ڪلاس.
وڌيڪ پڙهو ميمڻ 15
2016 پبلڪ Rosary صليبي
اسان کي خدا سندس سڀ کان پاڪ ماء جي Rosary ذريعي آمريڪا جي بچاء لاء پڇا ڳاڇا هجڻ ضروري آهي.
وڌيڪ پڙهو ميمڻ 20
جي گرجا گھر زنده لاء مشن تي!
مشاورت سيشن: خميس، مڪيش 20 ۽ پير ميمڻ 24 7 کان: 00-9: 00pm
وڌيڪ پڙهو هوش 11
17th سالياني پاڪ تثليث نيلامي: ھڪ تارو Spangled رات
جي هوائي اڏي Hyatt تي
وڌيڪ پڙهڻ
2016 پبلڪ Rosary صليبي
سيپٽمبر 15، 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 نئون 0
پاڪ تثليث سامهون ڇٻر تي 12:00 PM تي ڇنڇر، سيپٽمبر 15 تي اسان جي قوم لاء ٿڪجي ۾ 2016 پبلڪ مربع Rosary صليبي جنگ ۾ شامل ڪريو.
اسان سڀني کي خبر آهي جيئن، جي گڏيل قومن جي عوام کي نماز جي وڏي ضرورت آهي، توبه، ۽ تبديل ڪرڻ ۾ آهي. انهن ريلين جي “”آمريڪا جي ضرورت فاطمه”” ان ڏينھن حصو 13.000 تي گروپن سان پروگرام حصو جيئن اسان جي قوم کي پار عوام علائقن ۾ رونما ٿي ويندو. اسان کي خدا سندس سڀ کان پاڪ ماء جي Rosary ذريعي آمريڪا جي بچاء لاء پڇا ڳاڇا هجڻ ضروري آهي.
کيرول Kelly 603-303-0568 (سيل) يا اربعا ڏينهن Stamatakis 412-788-1974 رابطو ڪريو وڌيڪ معلومات لاء.

ڪاپي 2016 پاڪ تثليث رومن ڪيٿولڪ Parish
5718 Steubenville Pike، (انجري جو ڳوٺ) McKees پھڻن PA 15136-1311
سائيٽ ٺهيل ۽ ڪيٿولڪ ويب ڪمپني جي maintainted
موڪليو اسان شيون
webmail جو لاگ ان

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
සෙවීම
රොබින්සන් නගර, පොදු පෙරමුණ 412-787-2140
මුල් පිටුව අප අමතන්න උපදෙස් හා බැදි නිතර අසන පැන දින දසුන ප්රකාශන අමාත්යාංශය උපෙල්ඛනෙය් ප්රවෘත්ති
අපේ මීසම් පාලක ගැන
මෙන්න නව?
උදව් අවශ්යයි?
සම්බන්ධ වන්න
මම කොහොමද උදව් කළ හැකිද?
අපේ පල්ලිය සමග එකතු වන්න
බව්තීස්ම තොරතුරු
මංගල උත්සව / විවාහ PReP
අවසන් කටයුතු තොරතුරු
සක්රමේන්තු
අපේ විශ්වාසය ගවේෂණය
කතෝලික බවට පත් වෙමින්
ආගමික අධ්යාපන
තාරුණ්යය සහ තරුණ වැඩිහිටි අමාත්යාංශය
සංගීත අමාත්යාංශය
ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු අමාත්යාංශය
දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් ආරක්ෂා
සබැඳි සහ සම්පත්
අනුබද්ධ සංවිධාන
වෘත්තීන්හි
නිවේදන
ශුද්ධ ත්රිත්ව කතෝලික පාසලේ 2016 Steeler පාපන්දු සංචිතයට
පූජාසනය සේවාදායක අවශ්ය
උදව් ඕනෑකර තිබේ: ශුද්ධ ශාන්ති ක අති විශේෂ අමාත්ය (EMHCs)
සිද්ධීන්
සසප 17
ඒ මිනිසා ඔබ වහන්සේ
සෙනසුරාදා 6: 30-8: 00am, සැප්තැම්බර් 17 – දෙසැම්බර් 17
වැඩි OCT 1 කියවන්න
ජීවිත සඳහා දින 40 ක්
යාච්ඤා කිරීමට ශුද්ධ ත්රිත්ව කාලය තව් 3 සිට ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 1: 00-7: 00pm.
වැඩි OCT 1 කියවන්න
ශාන්ත වින්සන්ට් ද පාවුල් ආහාර අසරණ ලංකා පුවත් සති අන්ත
OCT 1
18 වැනි වාර්ෂික ශීත ඍතු කෝට් සහ Appalachia සඳහා ඇඳුම් පැළඳුම් ඩ්රයිව්
සෙන, ඔක්තෝබර් 1 සඳු, ඔක්තෝබර් 31
වැඩි OCT කියවන්න 2
ගෝල්ඩන් මංගල සංවත්සර උළෙල නිමිත්තෙන්
ශාන්ත පාවුළු ආසන දෙව්මැදුර, මිත්ර පාක්ෂිකයන් 111 ෙබොල්වර්ඩ්, පිට්ස්බර්ග් හි
වැඩි OCT කියවන්න 2
8 වැනි ජාත්යන්තර මළේ අපේත්ෂාවෙන් මාර්තු
එපිෆනි පල්ලිය, 184, වොෂින්ටනය පෙදෙස, Uptown, පිට්ස්බර්ග් හි
වැඩි OCT කියවන්න 5
මැද පාසල් තරුණ කණ්ඩායම් කික්-Off
OCT 8
වාර්ෂික Diocesan වන්දනා
වොෂිංටන්, ඩී.සී. දී නිර්මල පිළිසිදගැනීම ජාතික සිද්ධස්ථානයට
වැඩි OCT 11 කියවන්න
දේවදූතයන්, භූතයන්, Exorcisms හා Hauntings ගැන කතෝලික සත්යය
OCT 15
ශුද්ධ ශාන්ති හා පාඨකයන් අති විෙශෂ අමාත්යවරුන් සඳහා ගොඩනැගීමට
රදගුරු පදවියේ දී මීසම් කිහිපයක් ඉදිරිපත් ටියුශන් පන්ති.
වැඩි OCT 15 කියවන්න
2016 රාජ්ය අපේත්ෂාවෙන් ධර්ම යුද්ධය
ඔහුගේ ශුද්ධෝත්තම මව වන අපේත්ෂාවෙන් හරහා ඇමරිකාව බේරා ගැනීමට අපි දෙවියන් යුතුය.
වැඩි OCT 20 කියවන්න
පල්ලියේ ජීවමානයි මෙහෙවර වෙනුවෙන්!
උපදේශන සැසි: බ්රහස්, ඔක්තෝබර් 20 සහ සඳු ඔක්තෝබර් 24 7 සිට: 00-9: 00pm
වැඩි නොවැම්බර් 11 කියවන්න
17 වැනි වාර්ෂික ශුද්ධ ත්රිත්ව වෙන්දේසිය: ඒ ස්ටාර් වාචික පිළිතුරු රාත්රී
ගුවන් තොටුපල හයට් දී
වැඩිදුර කියවන්න
2016 රාජ්ය අපේත්ෂාවෙන් ධර්ම යුද්ධය
ඔක්තෝබර් 15, 2016 (12: 00p) [මානාපය පළකර]
0 නව 0
ශුද්ධ ත්රිත්ව ඉදිරිපිට තණකොළ මත 12:00 pm හි සෙන, ඔක්තෝබර් 15 වන දින අප ජාතිය වෙනුවෙන් යාච්ඤා 2016 රාජ්ය චතුරස්රය අපේත්ෂාවෙන් ධර්ම යුද්ධය එක්වන කරන්න.
අප සියලු දෙනා දන්නා පරිදි, එක්සත් ජනපදය කරන යාච්ඤාවක් විශාල අවශ්යතාවක්, පසුතැවිලි වී, පරිවර්තනය කර ඇත. මෙම රැළි බව දින සහභාගී කණ්ඩායම් 13,000 කට අධික වැඩසටහන “”ඇමරිකාව ෆාතිමා අවශ්යතා”” කොටසක් ලෙස අපගේ ජාතියේ පුරා මහජන ප්රදේශ වල සිදුවන ඇත. ඔහුගේ ශුද්ධෝත්තම මව වන අපේත්ෂාවෙන් හරහා ඇමරිකාව බේරා ගැනීමට අපි දෙවියන් යුතුය.
වැඩි විස්තර සඳහා කැරොල් කෙලී 603-303-0568 (සෛල) හෝ හෙලන් Stamatakis 412-788-1974 අමතන්න.

කතුහිමිකම 2016 ශුද්ධ ත්රිත්ව රෝමානු කතෝලික මීසම් පාලක
5718 Steubenville පයික් (රොබින්සන් නගර) McKees පී 15136-1311 ගල්
වෙබ් අඩවිය කතෝලික වෙබ් සමාගම විසින් නිර්මාණය කර ඇති සහ maintainted
යවන්න අප නොපෙනෙන,
වෙබ් තැපැල් ලොග්

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Vyhľadanie
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Kontakt Directions FAQ Kalendár bulletiny Ministerstvo Plán Školské News
O našej farnosti
Nový tu?
Potrebovať pomoc?
Zapojte
Ako môžem pomôcť?
Pridajte sa k našej cirkvi
krst Informácie
Svadby / Manželstvo Prep
Smútočný Informácie
sviatosti
Preskúmať naša viera
stávať katolík
Náboženstvo
Mládež & Young ministerstvo pre dospelých
Ministerstvo Music
Vitajte Ministerstvo
Ochrana Božie deti
Odkazy a zdroje
pričlenenej organizácie
povolania
oznámenia
Najsvätejšej Trojice Katolícka škola 2016 Steeler futbal Pool
Miništrant Nutné
Pomoc hľadáme: Mimoriadna Ministri svätému prijímaniu (EMHCs)
Diania
17.září
Že človek je You
Sobota 6: 30-8: 00am, 17. septembra – 17.prosince
Čítajte viac 1. októbra
40 dní pre život
časový úsek Najsvätejšej Trojice, aby sa modlili je So. 1.října od 3: 00-7: poludnie.
Čítajte viac 1. októbra
Svätého Vincenta de Paul feed potrebným víkend
1. októbra
18. ročník Zimný kabát a odevný priemysel Drive for Appalachia
So. 1 októbra cez Mon, 31 Oct
Čítajte viac 2. októbra
Golden Svadobné výročie Celebration
v katedrále svätého Pavla, 111 Boulevard spojencov, Pittsburgh
Čítajte viac 2. októbra
8. Medzinárodná eucharistický Ruženec marca
u Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Čítajte viac 5.októbra
Middle School Youth Group Kick-Off
8.října
Ročný Diecézny púť
na Národnej svätyne nepoškvrneného počatia vo Washingtone, DC
Čítajte viac 11.októbra
Katolícka Pravda o anjeloch, démonov, exorcizmu a hauntings
15.října
Formácia pre mimoriadne ministrov sväté prijímanie a čitatelia
Triedy ponúkli na niekoľkých farností v diecéze.
Čítajte viac 15.října
2016 Public Ruženec Crusade
Musíme sa pýtať Boha, aby zachrániť Ameriku prostredníctvom ruženca Jeho Najsvätejšej Matky.
Čítajte viac 20.októbra
Na misiu pre cirkev nažive!
Konzultačné Sessions: Thu, 20 Oct a Mon 24.októbra od 7: 00-9: 00pm
Prečítajte si viac 11.novembra
17. výročná Najsvätejšej Trojice aukcie: A Star Spangled Night
v letiskovom Hyatt
Čítaj viac
2016 Public Ruženec Crusade
15.října 2016 (12: 00p) [Trvalý]
0 Nová 0
Prosím pripojiť 2016 Public Square ruženec krížové ťaženie v modlitbe za náš národ, So, 15. október v 12:00 hod na trávniku pred Najsvätejšej Trojice.
Ako všetci vieme, že Spojené štáty sú vo veľkej núdzi verejnej modlitby, pokánia a obrátenia. Tieto zhromaždenia sa bude konať vo verejných priestoroch po celej našej krajine ako súčasť “”Amerika potrebuje Fatima”” program s viac ako 13.000 skupinami, ktoré sa zúčastňujú ten deň. Musíme sa pýtať Boha, aby zachrániť Ameriku prostredníctvom ruženca Jeho Najsvätejšej Matky.
Kontakt Carol Kelly 603-303-0568 (bunka) alebo Helen Stamatakis 412-788-1974 pre viac informácií.

Informácie o autorských 2016 Najsvätejšej Trojice Rímskokatolícka farnosť
5718 Steubenville Pike (Robinson Township) MCKEES Rocks PA 15136-1311
Miesto navrhnutý a maintainted katolíckou Web Company
Pošlite nám Stuff
webmail prihlásiť

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Iskanje
Robinson Township, PA 412-787-2140
Domov Kontakt Navodila Pogosta vprašanja Koledar Bilteni Ministrstvo Razpored šola Novice
O našem Parish
New tu?
Rabim pomoč?
Sodelujte
Kako lahko pomagam?
Pridružite se našemu Cerkev
Krst Informacije
Poroke / Poroka Prep
Funeral Informacije
zakramenti
Raziščite naše vere
Postati katoličanka
Verouk
Mladi & Young Adult Ministrstvo
Glasba Ministrstvo
Dobrodošli Ministrstvo
Zaščita Božjih otrok
Viri in povezave
povezanimi organizacijami
poklici
Obvestila
Trojice Katoliška šola 2016 Steeler Football Pool
Ministrant potrebno
Help Wanted: Izredna ministri obhajila (EMHCs)
Dogodki
17 september
Ta človek je vas
Sobota 6: 30-8: 00:00, 17 september – 17. december
Preberi več 1. oktober
40 dni za življenje
Čas reža Trojice, da molijo je so, 1. oktober od 3: 00-7: 12:00.
Preberi več 1. oktober
Svetega Vincencija Pavelskega je Feed potrebnim vikend
1. oktober
18. Letno zimski plašč in oblačila Drive za Appalachia
So, 1. oktober do ponedeljka, okt 31
Preberi več 2 oktober
Zlata poroka obletnica
v katedrali svetega Pavla, 111 Boulevard zaveznikov, Pittsburgh
Preberi več 2 oktober
8. mednarodni evharistični Rožni marca
na Epiphany cerkve, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Preberi več 5. oktober
Srednja šola Youth Group Kick-Off
8. oktober
Letno Škofijski Romanje
National Shrine Brezmadežnega spočetja v Washingtonu, DC
Preberi več 11. oktober
Katoliška Resnica o Angels, Demons, eksorcizmih in Hauntings
15. oktober
Oblikovanje za izredne ministrov za sveto obhajilo in bralci
Razredi ponujajo na več župnij v škofiji.
Preberi več 15. oktober
2016 Javna Rožni Crusade
Vprašati se moramo Boga rešiti Ameriko z rožnega venca Njegove Svete Matere.
Preberi več 20. oktober
Na misiji za Cerkev Alive!
Posvetovalne seje: čet, okt 20 in od ponedeljka 24. oktober od 7: 00-9: 00pm
Preberi več 11. november
17. Letno Trojice Dražba: A Star Spangled Night
na letališču Hyatt
Preberi več
2016 Javna Rožni Crusade
15. oktober 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Novi 0
Prosimo, da se pridružijo 2016 javni trg rožnega venca Crusade v molitvi za naš narod na Mon, Oct 15, ob 12:00 uri na svete Trojice travniku pred šolo.
Kot vsi vemo, Združene države Amerike, je v veliki stiski javne molitve, kesanja, in preusmeritve. Ta zborovanja bodo potekala na javnih mestih so naš narod kot del “”Amerika potrebuje Fatima”” program z več kot 13.000 skupin, ki sodelujejo na ta dan. Vprašati se moramo Boga rešiti Ameriko z rožnega venca Njegove Svete Matere.
Kontakt Carol Kelly 603-303-0568 (celica) ali Helen Stamatakis 412-788-1974 za več informacij.

Avtorske pravice 2016 Trojice katoliška Cerkev
5718 Steubenville Pike (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Spletna stran izdelana in vzdrževanimi The katoliške Web Company
Pošljite nam stvari
webmail Vpis

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Search
Robinson Township, PA 412-787-2140
Tilmaamaha Home Contact Us Calendar FAQs daalacdo Wasaaradda Jadwalka Dugsiga News
About Our Parish
New Halkan?
Ma u baahan tahay caawi?
ka qayb qaataan
Sideen u gargaari karaa?
Ku biir Our Church
Baabtiisku Information
Aroos / Guurka Prep
Information aaska
sacraments
Baadh Our Faith
Noqoshada Catholic
Waxbarashada Diinta
Wasaaradda Adult Youth & Young
Music Wasaaradda
Welcome Wasaaradda
Ilaalinta Carruurta Ilaah
Links & Resources
jaalka Ururada
xirfadaha
ogeysiisyada
Quduuska ah Trinity School Catholic 2016 Steeler Football Pool
Server meesha allabariga loo baahan yahay
In Raadinayo: ahayan Wasiirada ee Quduuska ah wadaagis (EMHCs)
Dhacdooyinka
SEP 17
Man Taasi Waxaad waa
Sabti 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
Read more OCTOBER 1
40 Maalmood for Life
Quduuska ah Trinity ee booska waqti inuu ku tukado, waa Sat, Oct 1 3: 00-7: 00pm.
Read more OCTOBER 1
St. Vincent de Paul ee Feed Weekend Baahan ah
OCTOBER 1
18 Annual Coat Winter & Dharka Drive for Appalachia
Sat, Oct 1 ilaa Isniin, Oct 31
Read more OCTOBER 2
Wedding Golden guuradii Celebration
at St. Paul Cathedral, 111 Boulevard ee Xulafada, Pittsburgh
Read more OCTOBER 2
8 International Eucharist Rosary March
at jannayo Church, 184 Washington Place, faras, Pittsburgh
Read more OCTOBER 5
Group Youth Dugsiga Dhexe Kick-Off
OCTOBER 8
Annual Ibraashiga Xajka
si Asheeraah Qaranka ee rimidda nadiifsan ee Washington, DC
Read more OCTOBER 11
Catholic xaqa ku saabsan Malaa’igta, Jinniyona, Jinii saaristu iyo Hauntings
OCTOBER 15
Formation for Wasiirada AAN CAADI AHAYN wadaagis Quduuska ah iyo Readers
Fasallada bixiyo dhowr waaxood ee Sheeko.
Read more OCTOBER 15
2016 Public Rosary saliibi ah
Waa in aan Ilaah ka baryaynaa inuu badbaadiyo America iyada oo Rosary oo intooda badan Hooyada Quduuska ah.
Read more OCTOBER 20
On Mission for Alive Kaniisadda!
KAL-Consultation: Thu, Oct 20 iyo Mon Oct 24 laga bilaabo 7: 00-9: 00pm
Read more NOV 11
17 Annual Quduuska ah Trinity Auction: A Star Spangled Night
at Hyatt Garoonka
Akhri wax dheeraad ah
2016 Public Rosary saliibi ah
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Fadlan ku soo biir 2016 Square Public Rosary saliibi ah ee ku tukanayeen waayo, quruunteenna on Sat, Oct 15 at 12:00 pm on cawska Trinity Quduuska hore.
Sida aynu wada ognahay, Maraykanka waa in baahi weyn oo salaadda dadweynaha, toobadda, iyo diinta. baxyada waxaa loo qaadan doonaa meel meelaha dadweynaha guud ahaan dalkeena oo qayb ka ah “”America Fatima Baahiyaha”” barnaamijka iyadoo in ka badan 13,000 oo kooxaha maalintaas ka qayb. Waa in aan Ilaah ka baryaynaa inuu badbaadiyo America iyada oo Rosary oo intooda badan Hooyada Quduuska ah.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (cell) ama Helen Stamatakis 412-788-1974 wixii macluumaad dheeraad ah.

Copyright 2016 Trinity Quduuska ah Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees dhagaxyada PA 15136-1311
Site loogu talagalay iyo maintainted by Company Web Catholic The
U dir Us Stuff
log webmail in

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Buscar
Robinson Township, PA 412-787-2140
Inicio Contáctenos Direcciones Preguntas frecuentes Calendario Noticias de la Escuela Horario Ministerio Boletines
Acerca de Nuestra Parroquia
¿Nuevo aquí?
¿Necesitas ayuda?
Involucrarse
¿Cómo puedo ayudar?
Únete a nuestra Iglesia
Información bautismo
Bodas / Matrimonio Prep
Información funeral
sacramentos
Explora Nuestra Fe
convirtiéndose Católica
Educación religiosa
Ministerio de Jóvenes Adultos & Young
Ministerio de música
Bienvenido Ministerio
Protegiendo a los Niños de Dios
Enlaces y recursos
Organizaciones afiliadas
vocaciones
anuncios
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Monaguillos Necesarios
Se necesita ayuda: Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión (EMHCs)
Eventos
-SEP-17 de
Ese hombre es Usted
Sábados 6: 30-8: 00, Sep 17 al 17 12
Más-OCT-1
40 Días por la Vida
intervalo de tiempo de Santa Trinidad de orar es Sat, Oct 1 de 3: 00-7: 00 pm.
Más-OCT-1
Feed de San Vicente de Paul el fin de semana con Necesidades
-OCT-1
Abrigo de invierno 18 de Anual y Ropa de accionamiento para los Apalaches
Sat, Oct 1 a través Lun 31 Oct
Más-OCT-2
Boda de oro de la celebración del aniversario
en la catedral de St. Paul, 111 bulevar de los aliados, Pittsburgh
Más-OCT-2
8 de marzo de Rosario Eucarístico Internacional
en la Epifanía Iglesia, 184 Washington Place, de la parte alta, Pittsburgh
Más-OCT-5
Grupo de jóvenes de secundaria Kick-Off
-OCT-8
Peregrinación Diocesana Anual
al Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, DC
Más-OCT-11
La verdad católica sobre ángeles, demonios, exorcismos y del Hauntings
-OCT-15 de
La formación de ministros extraordinarios de la Comunión y Lectores
Las clases se ofrecen en varias parroquias de la diócesis.
Más-OCT-15 de
2016 Público Cruzada del Rosario
Debemos pedir a Dios para salvar a Estados Unidos a través del Rosario de Su Santísima Madre.
Más-OCT-20
En la misión de la Iglesia vivo!
Sesiones de consulta: Thu, 20 Oct y lun 24 PTU de 7: 00-9: 00pm
Más-NOV-11
17ª Anual de Santa Trinidad subasta: A Star Spangled Noche
en el Aeropuerto Hyatt
Lee mas
2016 Público Cruzada del Rosario
15 de Oct, 2016 (12: 00p) [Enlace permanente]
0 0 Nueva
Por favor unirse a la arena pública 2016 Cruzada del Rosario en la oración por nuestra nación el Dom 15 Oct a las 12:00 horas en el jardín delantero de la Santísima Trinidad.
Como todos sabemos, los Estados Unidos está en gran necesidad de la oración pública, el arrepentimiento y la conversión. Estas manifestaciones se llevarán a cabo en las zonas comunes través de nuestra nación como parte de la “”América necesita Fátima”” programa con más de 13.000 grupos participantes ese día. Debemos pedir a Dios para salvar a Estados Unidos a través del Rosario de Su Santísima Madre.
Contacto Carol Kelly 603-303-0568 (celular) o Helen Stamatakis 412-788-1974 para más información.

Derechos de autor 2016 Santa Trinidad Parroquia Católica Romana
5718 Steubenville Pike, (municipio de Robinson) McKees Rocks PA 15136-1311
Sitio diseñado y maintainted por la Web de la empresa Católica
Enviar nosotros Aspectos
registro de correo web

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
neangan
Robinson Township, Pa 412-787-2140
Home Taros Kami nyupiran FAQs Calendar Bulletins Kamentrian Jadwal Sakola News
Ngeunaan Parish urang
New dieu?
Kudu Pitulung?
meunangkeun aub
Kumaha carana abdi tiasa Pitulung?
Miluan Garéja urang
Sejenna baptisan
Weddings / Nikah Prep
Sejenna pamakaman
Sacraments
Ngajajah Iman urang
jadi Katolik
Atikan agama
Nonoman & Young Kamentrian sawawa
Departemen musik
Wilujeng sumping Kamentrian
Ngajagi Barudak Allah
Sponsor & Sumberdaya
Organisasi filial
Vocations
Announcements
Suci Sakola Katolik Trinity 2016 Steeler Football pool
Altar server Diperlukeun
Mantuan hayang: Luar Biasa Mentri of komuni Suci (EMHCs)
kajadian
Sep 17
Man nu Anjeun
Saturdays 6: 30-8: 00am, Sep 17 – 17 Dec
Baca leuwih Oct 1
40 Days keur Kahirupan
waktu slot Suci Trinity pikeun solat téh Sap, Oct 1 ti 3: 00-7: 00pm.
Baca leuwih Oct 1
Feed St. Vincent de Paul urang nu malarat pekan
Oct 1
18 taunan Winter Lambang & Busana Drive keur Appalachia
Sap, Oct 1 ngaliwatan Mon, 31 Oct
Baca leuwih Oct 2
Golden Kawinan ulang Perayaan
di katedral Paul St., 111 Pegangsaan tina Sekutu, Pittsburgh
Baca leuwih Oct 2
8 International Eucharistic Rosary Maret
di Garéja Epiphany, 184 Washington Teundeun, Sunarya, Pittsburgh
Baca leuwih Oct 5
Sakola Tengah Pemuda Group Kick-Pareum
Oct 8
Taunan Diocesan Ibadah Haji
ka Nasional Kuil tina suci beresih konsepsi di Washington, DC
Baca leuwih Oct 11
Nu Katolik Kaleresan ngeunaan Malaikat, setan, Exorcisms jeung daria
Oct 15
Formasi keur Mentri Luar Biasa of komuni Suci jeung Pamiarsa
Kelas ditawarkeun di sababaraha parishes di diocese teh.
Baca leuwih Oct 15
2016 Public Rosary Perang Salib
Urang kudu nanya Allah pikeun nyalametkeun Amérika ngaliwatan Rosary of-Na ibu Kalolobaan Suci.
Baca leuwih Oct 20
On Misi pikeun Garéja Alive!
Sesi Konsultasi: Thu, 20 Oct jeung Mon Oct 24 ti 7: 00-9: 00pm
Baca leuwih Nov 11
17 taunan Suci Trinity Lelang: A Star Spangled Night
di Airport Hyatt
Maca deui
2016 Public Rosary Perang Salib
Oct 15, 2016 (12: 00p) [jugjugan]
0 New 0
Mangga ngagabung ka 2016 Square Public Rosary Perang Salib dina solat pikeun bangsa urang dina Sat, 15 Oct di 12:00 pm dina padang rumput hejo hareup Trinity Suci.
Sakumaha urang sadaya nyaho, Amérika Sarikat di kudu gede solat umum, tobat, sarta konversi. aksi unjuk rasa ieu bakal nyokot tempat di wewengkon masarakat di sakuliah bangsa urang salaku bagian tina “”Amérika kaperluan Fatimah”” program jeung leuwih 13.000 grup milu sapoe. Urang kudu nanya Allah pikeun nyalametkeun Amérika ngaliwatan Rosary of-Na ibu Kalolobaan Suci.
Kontak Carol Kelly 603-303-0568 (sél) atawa Helen Stamatakis 412-788-1974 kanggo inpormasi lengkep.

Copyright 2016 Trinity Suci Romawi Katolik Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees batu Pa 15136-1311
Loka dirarancang sarta maintainted ku The Katolik Web Company
Kirimkeun Us barang
webmail log di

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
tafuta
Robinson Township, PA 412-787-2140
Nyumbani Wasiliana Nasi Maelekezo FAQs kalenda Bulletins Wizara Ratiba Shule News
Kuhusu Parish wetu
New Hapa?
Unahitaji msaada?
Jihusishe
Jinsi Naweza msaada?
Kujiunga na Kanisa letu
ubatizo Habari
Harusi / Ndoa Prep
mazishi Habari
sakramenti
Kuchunguza Imani Yetu
kuwa na Catholic
Elimu kidini
Youth & Young Wizara Watu wazima
Music Wizara
Karibu Wizara
Kuwalinda Watoto wa Mungu
Links & Resources
Affiliated Mashirika
miito
matangazo
Utatu Mtakatifu Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Altar Servers Inahitajika
Msaada Wanted: Extraordinary Mawaziri wa Ushirika Mtakatifu (EMHCs)
matukio
Septemba 17
Man Hiyo ni Wewe
Jumamosi 6: 30-8: 00:00, 17 Septemba – 17 Desemba
Kusoma zaidi Oktoba 1
40 Siku ya Maisha
Utatu Mtakatifu ya wakati yanayopangwa kuomba ni Sat, Oktoba 1 kutoka 3: 00-7: 12:00.
Kusoma zaidi Oktoba 1
Feed St. Vincent de Paul ya Masikini Mwishoni mwa wiki
Oktoba 1
18 Mwaka Winter Coat & Clothing Drive kwa Appalachia
Sat, Oktoba 1 kwa njia Mon, 31 Oktoba
Kusoma zaidi Oktoba 2
Golden Harusi Anniversary Sherehe
katika St Paul Cathedral, 111 Boulevard ya washirika, Pittsburgh
Kusoma zaidi Oktoba 2
8 Kimataifa la Ekaristi Rosary Machi
katika Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Kusoma zaidi Oktoba 5
Shule ya Kati Youth Group Kick-Off
Oktoba 8
Mwaka Diocesan Hija
kwa Shrine ya Taifa ya mimba Immaculate katika Washington, DC
Kusoma zaidi Oktoba 11
Catholic Ukweli kuhusu Malaika, Demons, exorcisms na hauntings
Oktoba 15
Malezi kwa Mawaziri Ajabu ya Ushirika Mtakatifu na kwa Wasomaji
Madarasa zinazotolewa katika parokia kadhaa katika jimbo.
Kusoma zaidi Oktoba 15
2016 Public Rosary Crusade
Ni lazima kuomba Mungu ili kuokoa America kupitia Rozari ya Wengi wake Mtakatifu Mama.
Kusoma zaidi Oktoba 20
On Mission kwa Kanisa Hai!
Vikao kushauriana: Thu, Oktoba 20 na Mon Oktoba 24 kutoka 7: 00-9: 12:00
Kusoma zaidi Novemba 11
17 Mwaka Utatu Mtakatifu Auction: Star Spangled Night
katika Uwanja wa Ndege Hyatt
Soma zaidi
2016 Public Rosary Crusade
Oktoba 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Tafadhali kujiunga na 2016 Public Square Rosary Crusade katika kuomba kwa ajili ya taifa letu juu ya Sat, Oktoba 15 saa 12:00 juu ya Utatu Mtakatifu lawn mbele.
Kama sisi wote kujua, Marekani ni katika haja kubwa ya sala ya hadharani, toba, na kubadilika. mikutano ya kampeni hizi itakuwa kuchukua nafasi katika maeneo ya umma katika taifa letu kama sehemu ya “”Amerika Mahitaji Fatima”” Mpango na makundi zaidi ya 13,000 wanaoshiriki siku hiyo. Ni lazima kuomba Mungu ili kuokoa America kupitia Rozari ya Wengi wake Mtakatifu Mama.
Mawasiliano Carol Kelly 603-303-0568 (kiini) au Helen Stamatakis 412-788-1974 kwa maelezo zaidi.

Copyright 2016 Utatu Mtakatifu Kirumi Parish Catholic
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Tovuti iliyoundwa na maintainted na Catholic Mtandao Company
Tutumie Stuff
webmail logi katika

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Sök
Robinson Township, PA 412-787-2140
Hem Kontakta oss Vägbeskrivning Vanliga frågor Kalender Bulletins ministeriet Schema School News
Om vår församling
Ny här?
Behöver hjälp?
Bli involverad
Hur kan jag hjälpa?
Gå med i vår kyrka
dop Information
Bröllop / Äktenskap Prep
begravning Information
sakramenten
Utforska vår tro
Att bli katolik
Religiös utbildning
Youth & Ungdom ministeriet
musik ministeriet
välkommen ministeriet
Skydda Guds barn
Länkar och resurser
anslutna organisationer
yrken
Meddelanden
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Behövs Altar Servrar
Hjälp sökes: Extra ministrar nattvarden (EMHCs)
händelser
17 september
Att människan är Du
Lördagar 6: 30-8: 00:00, 17 september-17 DECEMBER
Läs mer 1 oktober
40 dagar för liv
Holy Trinity tidslucka för att be är lör, 1 oktober från 3: 00-7: 12:00.
Läs mer 1 oktober
St Vincent de Pauls Feed de behövande Weekend
1 oktober
18th Annual Vinterjacka och kläder Drive för Appalachia
Sat, Oct 1 till Mon, 31 oktober
Läs mer 2 oktober
Golden Wedding Anniversary Celebration
på St Paul Cathedral, 111 Boulevard de allierades, Pittsburgh
Läs mer 2 oktober
8: e internationella eukaristiska radband mars
på Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Läs mer 5 oktober
Middle School ungdomsgruppen Kick-Off
8 oktober
Årliga stifts Pilgrimsfärd
till medborgarerelikskrinen av den obefläckade befruktningen i Washington, DC
Läs mer 11 oktober
Den katolska Sanningen om änglar, demoner, Exorcismer och Hauntings
15 oktober
Formation för extra ministrar nattvard och läsare
Klasser som erbjuds på flera församlingar i stiftet.
Läs mer 15 oktober
2016 Public radband Crusade
Vi måste be Gud att rädda Amerika genom radbandet av hans mest heliga moder.
Läs mer 20 oktober
Mission för kyrkan Alive!
Samråd Sessions: tors, okt 20 och Mon 24 oktober från 7: 00-9: 00 pm
Läs mer 11 november
17th Annual Trefaldighets Auktion: A Star Spangled Night
på flygplatsen Hyatt
Läs mer
2016 Public radband Crusade
15 oktober, 2016 (12: 00 p) [Permalink]
0 New 0
Vänligen gå med 2016 Public Square Rosary Crusade i bön för vår nation på lördag, 15 oktober kl 12:00 på den heliga Treenigheten gräsmattan.
Som vi alla vet, är USA i stort behov av offentlig bön, ånger, och konvertering. Dessa möten kommer att äga rum i allmänna utrymmen över vår nation som en del av “”Amerika behöver Fatima”” program med över 13.000 grupper deltar den dagen. Vi måste be Gud att rädda Amerika genom radbandet av hans mest heliga moder.
Kontakta Carol Kelly 603-303-0568 (cell) eller Helen Stamatakis 412-788-1974 för mer information.

Copyright 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15.136-1311
Sidan är designad och maintainted av Katolska Web Company
Skicka oss saker
webmail logga in

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
кофтуков
Робинсон шаҳраки, ТҶ 412-787-2140
Home Тамос бо мо Directions фуруд Тақвими бюллетенҳо Вазорати Барнома Ҳабарҳои Мактаби
Дар бораи азизашон мо
Нав Дар ин ҷо?
Зарурати кӯмак кунанд?
даст
Чӣ тавр ман метавонам кӯмак кунанд?
Садо Калисои мо
Маълумот Таъмид
Тӯйҳо / Издивоҷ маънӣ
Маълумот дафни
Sacraments
Садо Имони мо
Шартҳои католик
маориф дин
Ҷавонон & ҷавони Вазорати калонсолон
Вазорати мусиқӣ
Хуш омадед Вазорати
Ҳифзи фарзандони Худо
Садо & захираҳои
Ташкилотҳои фаръӣ
Vocations
Эълонҳо
Рӯҳулқудс Сегона католикӣ Мактаби 2016 Steeler ҳавзи футбол
Серверҳое қурбонгоҳ лозим аст
Кӯмак дархостӣ: Фавқулода Вазирони саломатӣ Худо (EMHCs)
Достони
СЭП 17
Ин Одам Шумо аст
Шанбе 6: 30-8: 00am ВИДЕО 17 – Дек 17
Муфассалтар Июл 1
40 рӯз барои ҳаёт
00-7: 00pm ковокии вақт Сегона Муқаддас ба дуо нишаста, Июл 1 аз 3 аст.
Муфассалтар Июл 1
Озуқаворӣ Санкт-Винсент де Павлус мискин Weekend
Окт 1
18 солона нишони зимистонаи & Либос Drive барои Appalachia
Нишаста буд, Июл 1 то Дш, Июл 31
Муфассалтар Июл 2
Таҷлили тиллоӣ Тӯйи солагии
дар Санкт-Павлус Cathedral, 111 кӯчабоғи аз Иттифоқчиён, Питтсбург
Муфассалтар Июл 2
8-International Eucharistic Rosary март
дар Epiphany калисо, 184 Вашингтон Place, Uptown, Питтсбург
Муфассалтар Июл 5
Мактаби Миёна Гурӯҳи ҷавонон аз оuози-Off
Окт 8
Солона епархия ҳаҷҷи
ба оромгоҳ миллии покдоман Консепсияи дар Вашингтон
Муфассалтар Июл 11
Дар католикӣ Ҳақиқат дар бораи фариштагон, Девҳо, Exorcisms ва Hauntings
Июл 15
Formation барои вазирон ғайринавбатии саломатӣ Рӯҳулқудс ва хонандагон
Синфҳо пешниҳод дар якчанд parishes дар diocese.
Муфассалтар Июл 15
2016 ҷамъиятии Rosary Љўйборї
Мо бояд аз Худо хоҳиш ба наҷот Амрико ба воситаи Rosary аз Ӯ Аксари Модар Рӯҳулқудс аст.
Муфассалтар 20 Июл
Дар бораи расмии Калисои зинда!
Ҷаласаҳои Машварат: Пш, Июл 20 ва Дш Июл 24 аз 7: 00-9: 00pm
Муфассалтар Апрел 11
17 солона Сегона Муқаддас Музояда: A Star Spangled Night
дар Hyatt Фурудгоҳи
Бештар
2016 ҷамъиятии Rosary Љўйборї
Июл 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 0 Сиёсат
Лутфан, 2016 майдони ҷамъиятии Rosary Љўйборї ҳамроҳ дар дуо барои миллати мо нишаста, Июл 15, дар соати 12:00 дар lawn пеши Сегона Рӯҳулқудс аст.
Тавре ки ҳамаи мо медонем, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар зарурати бузурги дуои оммавӣ, тавба бошад, ва табдили аст. Ин гирдиҳамоӣ хоҳанд ҷой дар минтақаҳои ҷамъиятӣ дар саросари кишвари мо ҳамчун як қисми «Амрико Эњтиёљот Фотима» барномаи бо беш аз 13000 гурӯҳҳои иштирокчӣ, ки дар як рўз. Мо бояд аз Худо хоҳиш ба наҷот Амрико ба воситаи Rosary аз Ӯ Аксари Модар Рӯҳулқудс аст.
Тамос Кэрол Келли 603-303-0568 (ячейка) ё Ҳелен Stamatakis 412-788-1974 барои маълумоти бештар.

2016 Copyright Сегона Муқаддас Роман католикӣ азизашон
5718 Steubenville Пайк (Робинсон шаҳраки) McKees сангҳо ТҶ 15136-1311
Site тарҳрезӣ ва maintainted аз тарафи Ширкат Web католикӣ
Ирсол мо гиред
Гузориши webmail дар

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
தேடல்
ராபின்சன் டவுன்ஷிப், பொதுஜன முன்னணி 412-787-2140
முகப்பு எங்களை தொடர்பு திசைகள் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் நாட்காட்டி புல்லடின்ஸ் அமைச்சு அட்டவணை பள்ளி செய்திகள்
நமது திருச்சபை பற்றி
புதியது இங்கே?
உதவி தேவை?
ஈடுபட
நான் எப்படி உதவ முடியும்?
நமது திருச்சபை சேர
ஞானஸ்நானம் தகவல்
திருமணங்கள் / திருமண பிரெ
இறுதி தகவல்
புனிதச்
நம் விசுவாசத்தை ஆராயுங்கள்
கத்தோலிக்க வருகிறது
மத கல்வி
இளைஞர் மற்றும் இளம் வயது வந்தோர் அமைச்சு
இசை அமைச்சு
வரவேற்கிறோம் அமைச்சு
கடவுளின் குழந்தைகள் பாதுகாக்கும்
இணைப்புகள் மற்றும் வளங்கள்
இணைந்த அமைப்புக்கள்
உட்பிரிவுகளும்
அறிவிப்புகள்
பரிசுத்த டிரினிட்டி கத்தோலிக் பள்ளியில் 2016 Steeler கால்பந்து பூல்
பலிபீட சர்வர்கள் தேவை
வான்டட் உதவி: புனித சமய அசாதாரண அமைச்சர்கள் (EMHCs)
நிகழ்வுகள்
சோசலிச சமத்துவக் கட்சி 17
அந்த மனிதன் உங்களுடைய ஆகும்
சனிக்கிழமைகளில் 6: 30-8: 00am, செப் 17 – டிசம்பர் 17
மேலும் படிக்க அக் 1
வாழ்க்கை 40 நாட்கள்
00-7: 00pm பிரார்த்தனை செய்ய புனித டிரினிட்டி நேரம் ஸ்லாட் Fri, அக் 1 3 இருந்து வருகிறது.
மேலும் படிக்க அக் 1
செயின்ட் வின்சென்ட் தே பவுல் கள் ஊட்ட தேவைப்படும் வார
அக் 1
18 ஆம் ஆண்டு குளிர்கால கோட் மற்றும் அப்பலாச்சியா க்கான ஆடை இயக்கி
சனி, அக்டோபர் 1 திங்கள், அக்டோபர் 31 மூலம்
மேலும் படிக்க அக்டோபர் 2
கோல்டன் திருமண ஆண்டுவிழா கொண்டாட்டம்
செயின்ட் பால் கதீட்ரல், நேசநாடுகளின் 111 பொலிவர்ட் பிட்ஸ்பர்க் மணிக்கு
மேலும் படிக்க அக்டோபர் 2
8 சர்வதேச நற்கருணை ஜெபமாலை மார்ச்
எபிபானி சர்ச், 184 வாஷிங்டன் பிளேஸ், அப்டவுன், பிட்ஸ்பர்க் மணிக்கு
மேலும் படிக்க அக்டோபர் 5
மத்திய பள்ளி இளைஞர் குழு கிக்-ஆஃப்
Oct 8
வருடாந்த மறைமாவட்ட யாத்திரை
வாஷிங்டன், DC இல் மாசற்ற கருத்தை தேசிய புனித
மேலும் படிக்க Oct 11
ஏஞ்சல்ஸ், பேய்கள், பேயோட்டுதல் மற்றும் Hauntings பற்றி கத்தோலிக்க உண்மை
அக் 15
புனித சமய மற்றும் வாசகர்கள் அசாதாரண அமைச்சர்கள் உருவாக்கம்
மாவட்ட பல தளங்கள் வழங்கப்படுகிறது வகுப்புகள்.
மேலும் படிக்க Oct 15
2016 பொது ஜெபமாலை சிலுவைப்போர்
நாம் அவருடைய மகா பரிசுத்த தாய் ஜெபமாலை மூலம் அமெரிக்கா காப்பாற்ற கடவுள் கேட்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க அக்டோபர் 20
சர்ச் அலைவ் ஐந்து மிஷன்!
கலந்தாய்வின் அமர்வுகள்: Sat, 20 அக்டோபர் மற்றும் திங், 7 இருந்து அக்டோபர் 24: 00-9: 00pm
மேலும் படிக்க Nov 11
17 ஆண்டு புனித டிரினிட்டி ஏலம்: ஒரு ஸ்டார் ஸ்பாங்கிள்ட் இரவு
விமான ஹயாத் மணிக்கு
மேலும் படிக்க
2016 பொது ஜெபமாலை சிலுவைப்போர்
அக்டோபர் 15, 2016 (12: 00p) [அதன்]
0 நியூ 0
புனித டிரினிட்டி முன் புல்தரையில்: Sat, 15 Oct மீது நம் நாட்டின் வேண்டிக்கொண்டு 12:00 மணிக்கு இல் 2016 பொது சதுக்கத்தில் ஜெபமாலை சிலுவைப்போர் சேர தயவு செய்து.
நாம் அனைத்து தெரியும், அமெரிக்கா பொது பிரார்த்தனை, மனம், மற்றும் மாற்று மிகப்பெரிய தேவை உள்ளது. இந்த பேரணிகளில் “”அமெரிக்கா தேவைகளும் பாத்திமா”” அந்த நாள் பங்கேற்கும் 13,000 குழுக்களுடன் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நமது நாடு முழுவதும் பொது இடங்களில் நடைபெற்று வேண்டும். நாம் அவருடைய மகா பரிசுத்த தாய் ஜெபமாலை மூலம் அமெரிக்கா காப்பாற்ற கடவுள் கேட்க வேண்டும்.
தொடர்பு கரோல் கெல்லி 603-303-0568 (செல்) அல்லது மேலும் தகவலுக்கு ஹெலன் Stamatakis 412-788-1974.

பதிப்புரிமை 2016 புனித டிரினிட்டி ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை
5718 Steubenville பைக், (ராபின்சன் டவுன்ஷிப்) McKees பொதுஜன 15136-1311 ராக்ஸ்
தள கத்தோலிக்க வலை நிறுவனத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் maintainted
அனுப்பவும் நமக்கு பொருட்களை
உள்ள இணைய பதிவு

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
శోధన
రాబిన్సన్ టౌన్షిప్, PA 412-787-2140
హోం మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఆదేశాలు తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు క్యాలెండర్ బులెటిన్స్ మంత్రిత్వ షెడ్యూల్ స్కూల్ న్యూస్
మా పారిష్ గురించి
న్యూ ఇక్కడ?
సహాయం కావాలి?
చేరి చేసుకోగా
నేను ఏ విధంగా సహాయ పడగలను?
మా చర్చి చేరండి
బాప్టిజం సమాచారం
వెడ్డింగ్స్ / వివాహ ప్రిపరేషన్
శ్మశాన సమాచారం
మతకర్మలు
మా ఫెయిత్ అన్వేషించండి
కాథలిక్ బికమింగ్
మత పరమైన విద్య
యూత్ అండ్ యంగ్ అడల్ట్ శాఖ
సంగీతం మంత్రిత్వ శాఖ
స్వాగతం మంత్రిత్వ
దేవుని పిల్లలు పరిరక్షించటం
లింకులు & వనరుల
అనుబంధ సంస్థలు
వృత్తుల
ప్రకటనలు
హోలీ ట్రినిటీ కాథలిక్ స్కూల్ 2016 Steeler ఫుట్బాల్ పూల్
యజ్ఞవాటిక సర్వర్లు అవసరం
సహాయం వాంటెడ్: హోలీ కమ్యూనియన్ అసాధారణ మంత్రులు (EMHCs)
ఈవెంట్స్
Sep 17
ఆ మ్యాన్ యు ఉంది
శనివారాలలో 6: 30-8: 00am, సెప్టెంబర్ 17 – డిసెంబర్ 17
మరింత చదువు అక్టోబరు 1
లైఫ్ కోసం 40 డేస్
00-7: 00pm ప్రార్థన హోలీ ట్రినిటీ కాల పరిధిలోనే Sat, అక్టోబర్ 1 3 నుండి.
మరింత చదువు అక్టోబరు 1
సెయింట్ విన్సెంట్ డి పాల్ యొక్క Feed ఆదుకోవాల్సిన వీకెండ్
అక్టోబరు 1
18 వ వార్షిక వింటర్ కోట్ & అప్పలాచియా కోసం దుస్తులు డ్రైవ్
Sat, అక్టోబర్ 1 Mon, అక్టోబర్ 31 ద్వారా
మరింత చదువు అక్టోబరు 2
గోల్డెన్ వెడ్డింగ్ వార్షికోత్సవ వేడుక
సెయింట్ పాల్ కేథడ్రల్, అలైస్ 111 బౌలేవార్డ్, పిట్స్బర్గ్ వద్ద
మరింత చదువు అక్టోబరు 2
8 వ అంతర్జాతీయ మహాప్రసాద ప్రార్థన మార్చి
ఎపిఫనీ చర్చి, 184 వాషింగ్టన్ ప్లేస్, ఎగువ, పిట్స్బర్గ్ వద్ద
మరింత చదువు అక్టోబరు 5
మిడిల్ స్కూల్ యూత్ గ్రూప్ కిక్-ఆఫ్
అక్టోబరు 8
వార్షిక డియోసెసన్ తీర్థయాత్ర
వాషింగ్టన్, DC లో ఇమ్మాక్యులేట్ ఉద్దేశమును నేషనల్ పుణ్యక్షేత్రం
మరింత చదువు అక్టోబరు 11
ఏంజిల్స్, డెమన్స్, భూతవైద్యాలు మరియు hauntings గురించి కాథలిక్ ట్రూత్
అక్టోబరు 15
పవిత్ర కమ్యూనియన్ మరియు పాఠకులు అసాధారణ మంత్రులకు నిర్మాణం
డియోసెస్ అనేక పారిష్లు వద్ద అందించబడింది క్లాసులు.
మరింత చదువు అక్టోబరు 15
2016 పబ్లిక్ రోసరీ క్రూసేడ్
మేము అతని అతిపరిశుద్ధ తల్లి రోసరీ ద్వారా అమెరికా సేవ్ దేవుని అడగండి ఉండాలి.
మరింత చదువు అక్టోబరు 20
చర్చి అలైవ్ కోసం మిషన్!
కన్సల్టేషన్ సెషన్స్: Thu, 20 ఆక్ట్ మరియు Mon 7 నుంచి అక్టోబర్ 24: 00-9: 00pm
మరింత చదువు NOV 11
17 వ వార్షిక హోలీ ట్రినిటీ వేలం: ఒక స్టార్ స్పాంగ్లెడ్ నైట్
విమానాశ్రయం హైయత్ వద్ద
ఇంకా చదవండి
2016 పబ్లిక్ రోసరీ క్రూసేడ్
అక్టోబర్ 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 న్యూ 0
హోలీ ట్రినిటీ ముందు ఉన్న పచ్చికలో వద్ద 12:00 pm Sat, అక్టోబర్ 15 న మన దేశం కోసం ప్రార్ధిస్తూ 2016 పబ్లిక్ స్క్వేర్ రోసరీ క్రూసేడ్ చేరండి.
మేము అన్ని తెలిసిన, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రజా ప్రార్థన, పశ్చాత్తాపం, మరియు మార్పిడి గొప్ప అవసరం ఉంది. ఈ ర్యాలీలు 13000 సమూహాలు ఆ రోజు పాల్గొనగా “”అమెరికా ఫాతిమా నీడ్స్”” కార్యక్రమంలో భాగంగా మన దేశం అంతటా ప్రజా ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న ఉంటుంది. మేము అతని అతిపరిశుద్ధ తల్లి రోసరీ ద్వారా అమెరికా సేవ్ దేవుని అడగండి ఉండాలి.
సంప్రదించండి కరోల్ కెల్లీ 603-303-0568 (సెల్) లేదా మరింత సమాచారం కోసం హెలెన్ Stamatakis 412-788-1974.

కాపీరైట్ 2016 హోలీ ట్రినిటీ రోమన్ కాథలిక్ పారిష్
5718 STEUBENVILLE PIKE, (రాబిన్సన్ టౌన్షిప్) McKees PA 15136-1311 రాక్స్
సైట్ రూపకల్పన మరియు కాథలిక్ వెబ్ కంపెనీచే maintainted
మా స్టఫ్ పంపండి
వెబ్మెయిల్ లాగ్

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
ค้นหา
โรบินสัน Township, PA 412-787-2140
หน้าแรกติดต่อเราคำถามที่พบบ่อยทิศทางปฏิทินกระดานข่าวกระทรวงกำหนดการข่าวของโรงเรียน
เกี่ยวกับตำบลของเรา
ใหม่ที่นี่?
ต้องการความช่วยเหลือ?
มีส่วนเกี่ยวข้อง
ฉันจะช่วยได้อย่างไร?
เข้าร่วมกับคริสตจักรของเรา
ข้อมูลบัพติศมา
งานแต่งงาน / แต่งงานเตรียม
ข้อมูลงานศพ
พิธี
สำรวจความเชื่อของเรา
กลายเป็นคาทอลิก
การศึกษาศาสนา
เยาวชน & Young กระทรวงผู้ใหญ่
กระทรวงมิวสิค
ยินดีต้อนรับกระทรวง
ปกป้องเด็กของพระเจ้า
การเชื่อมโยงและทรัพยากร
องค์กรในเครือ
อาชีพ
ประกาศ
ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนคาทอลิก 2016 Steeler ฟุตบอลสระว่ายน้ำ
บูชาเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็น
ต้องการความช่วยเหลือ: วิสามัญรัฐมนตรีของศีลมหาสนิท (EMHCs)
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
17 กันยายน
ผู้ชายที่เป็นคุณ
วันเสาร์ที่ 6: 30-8: 00:00, 17 กันยายน – 17 ธันวาคม
อ่านเพิ่มเติม 1 ตุลาคม
40 วันเพื่อชีวิต
ช่วงเวลาของศักดิ์สิทธิ์ที่จะอธิษฐานเป็นเสาร์ ต.ค. 1 จาก 3: 00-7: 12:00
อ่านเพิ่มเติม 1 ตุลาคม
ฟีดเซนต์วินเซนต์เดอพอลขัดสนวันหยุดสุดสัปดาห์
1 ตุลาคม
ประจำปี 18 เสื้อหนาวและเสื้อผ้าไดรฟ์สำหรับสหรัฐ
เสาร์ 1 ตุลาคมผ่าน Mon, 31 ตุลาคม
อ่านเพิ่มเติม 2 ตุลาคม
โกลเด้นจัดงานแต่งงานฉลองครบรอบ
ที่มหาวิหารเซนต์พอล, 111 ถนนสายหลักของพันธมิตรพิตส์เบิร์ก
อ่านเพิ่มเติม 2 ตุลาคม
8 อินเตอร์เนชั่นแนลยูคาริสติภาวนามีนาคม
ที่โบสถ์ Epiphany 184 วอชิงตันเพลส, Uptown, พิตส์เบิร์ก
อ่านเพิ่มเติม 5 ตุลาคม
โรงเรียนมัธยมกลุ่มเยาวชนเตะ
8 ตุลาคม
ประจำปีโบสถ์แสวงบุญ
ไปที่ศาลเจ้าแห่งชาติสมโภชในวอชิงตันดีซี
อ่านเพิ่มเติม 11 ตุลาคม
คาทอลิกความจริงเกี่ยวกับแองเจิล, ปีศาจ, ผีและ Hauntings
15 ตุลาคม
ก่อรัฐมนตรีวิสามัญศีลมหาสนิทและผู้อ่าน
การเรียนการสอนที่นำเสนอในหลายตำบลในสังฆมณฑล
อ่านเพิ่มเติม 15 ตุลาคม
2016 จําภาวนาสงครามครูเสด
เราต้องขอให้พระเจ้าทรงบันทึกอเมริกาผ่านการภาวนาของพระมารดาส่วนใหญ่
อ่านเพิ่มเติม 20 ตุลาคม
ในภารกิจที่โบสถ์ Alive!
การประชุมให้คำปรึกษา: Thu, 20 ตุลาคมและวันจันทร์ 24 ตุลาคมจาก 7: 00-9: 12:00
อ่านเพิ่มเติม 11 พฤศจิกายน
วันที่ 17 ประจำปีศักดิ์สิทธิ์ประมูล: ดาวแพรวพราวคืน
ที่สนามบินไฮแอท
อ่านเพิ่มเติม
2016 จําภาวนาสงครามครูเสด
15 ตุลาคม 2016 (12: 00P) [Permalink]
0 สมาชิกใหม่ 0
กรุณาเข้าร่วม 2016 จัตุรัสสาธารณะภาวนาในสงครามครูเสดอธิษฐานเพื่อประเทศชาติของเราในวันเสาร์ที่ 15 ต.ค. เวลา 12.00 นบนสนามหญ้าด้านหน้าศักดิ์สิทธิ์
ในฐานะที่เราทุกคนรู้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในความต้องการที่ดีของการสวดมนต์ของประชาชนกลับใจและการแปลง การชุมนุมเหล่านี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศของเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “”อเมริกาต้องการฟาติมา”” ที่มีมากกว่า 13,000 กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการในวันนั้น เราต้องขอให้พระเจ้าทรงบันทึกอเมริกาผ่านการภาวนาของพระมารดาส่วนใหญ่
ติดต่อแครอลเคลลี่ 603-303-0568 (มือถือ) หรือเฮเลน Stamatakis 412-788-1974 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2016 ลิขสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์โรมันคาทอลิกตำบล
5718 เบนวิลล์หอก (โรบินสันเมือง) McKees Rocks PA 15136-1311
เว็บไซต์การออกแบบและ maintainted โดย บริษัท เว็บคาทอลิก
ส่งเรื่อง
เข้าสู่ระบบเว็บเมลใน

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Arama
Robinson Township, Pensilvanya 412-787-2140
Ana Sayfa Bize Yol SSS Takvim Bültenleri Bakanlığı Programı Okulu Haber
Bizim Parish hakkında
Burada yeni?
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Katılın
Nasıl yardımcı olabilirim?
Bizim Church katıl
vaftiz Bilgileri
Düğünler / Evlilik Hazırlığı
Cenaze Bilgiler
Ayinler
Bizim Faith keşfi
Katolik olma
Dini eğitim
Gençlik ve Genç Erişkin Bakanlığı
Müzik Bakanlığı
Hoşgeldin Bakanlığı
Tanrı’nın Çocukları Koruma
Linkler ve Kaynaklar
Bağlı Kuruluşlar
Meslek
Duyurular
Holy Trinity Katolik Okulu 2016 Steeler Futbol Havuzu
Altar Sunucuları Gerekli
Yardım Aranıyor: komünyon Olağanüstü Bakanlar (EMHCs)
Olaylar
17 Eylül
Bu adam You olduğunu
Cumartesi 6: 30-8: 00:00, 17 Eylül-17 Aralık
Devamı 1 Ekim
Yaşam için 40 Gün
00-7: 12:00 dua Kutsal Trinity zaman dilimi 3’den Cts, 1 Ekim olduğunu.
Devamı 1 Ekim
Vincent de Paul Yem Muhtaç Haftasonu
1 Ekim
18 Yıllık Kış Kaban ve Appalachia Kıyafetleri Sürücü
Mon, 31 Eki aracılığıyla Cts, 1 Ekim
Devamı 2 Ekim
Golden Wedding Anniversary Celebration
Paul Katedrali, Müttefiklerin 111 Boulevard, Pittsburgh
Devamı 2 Ekim
8. Uluslararası Eucharistic Tesbih Mart
Epifani Kilisesi, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Devamı 5 Ekim
Ortaokul Gençlik Grubu Kick-Off
8 Ekim
Yıllık Piskoposluk Hac
Washington DC’deki Immaculate Conception Ulusal Shrine
Devamı 11 Ekim
Melekler, Şeytanlar, şeytan kovma ve Hauntings hakkında Katolik Truth
15 Ekim
Komünyon ve Okuyucular Olağanüstü Bakanlar için formasyon
piskoposluk birçok mahalle sunulan Sınıflar.
Devamı 15 Ekim
2016 Kamu Tesbih Crusade
Biz O’nun En Kutsal Anne Tesbih ile Amerika’yı kurtarmak için Tanrı sormak gerekir.
Devamı 20 Ekim
Kilise Alive Mission!
Danışma Oturumlar: Per, 20 Ekim ve Mon 7 ila 24 Ekim: 00-9: 12:00
Devamı 11 Kasım
17. Yıllık Holy Trinity Arttırma: A Star Spangled Gece
Havaalanı Hyatt
Daha fazla oku
2016 Kamu Tesbih Crusade
15 Ekim 2016 (12: 00p) [Kalıcı]
0 Yeni 0
Holy Trinity ön çim 12:00 Cts, 15 Eki bizim milletimiz için dua 2016 Public Square Tesbih Crusade katılın.
Hepimizin bildiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri kamu dua, tövbe ve dönüşüm büyük ihtiyaç var. Bu mitingler o gün katılan 13.000 gruplarla “”Amerika Fatima Needs”” programının bir parçası olarak bizim ülke genelinde halka açık alanlarda yer alacak. Biz O’nun En Kutsal Anne Tesbih ile Amerika’yı kurtarmak için Tanrı sormak gerekir.
İletişim Carol Kelly 603-303-0568 (hücre) veya daha fazla bilgi için Helen Stamatakis 412-788-1974.

Telif Hakkı 2016 Holy Trinity Katolik Cemaati
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees PA 15136-1311 Rocks
Site Katolik Web Company tarafından tasarlanan ve maintainted
Bize Stuff gönder
webmail günlüğü içinde

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
пошук
Робінсон Тауншип, PA 412-787-2140
Головна Контакти Схема проїзду Часті питання Календар Бюлетені Міністерство Розклад Новини школи
Про нашому приході
Нове тут?
Потрібна допомога?
Брати участь
Чим я можу допомогти?
Приєднуйтесь до нашої Церкви
Хрещення інформація
Весілля / Шлюб Prep
траурна інформація
таїнства
Досліджуйте нашу віру
Як стати католиком
Релігійна освіта
Міністерство молоді та дорослих Молоді
музичне служіння
Ласкаво просимо Міністерство
Захист дітей Божих
Посилання та ресурси
афілійовані організації
професії
оголошення
Свято-Троїцький католицька школа 2016 Steeler Football Pool
міністрантом Необхідна
Допомога Потрібні: Надзвичайний Міністри Святого Причастя (EMHCs)
події
17 вересня
Це Людина You
Субота 6: 30-8: 12 ранку, вересень 17 – 17 січень
Детальніше 1 жовтня
40 днів для життя
Святої Трійці часовий інтервал молитися Сб, 1 жовтня від 3: 00-7: 12 вечора.
Детальніше 1 жовтня
Подача Сент-Вінсент де Поль в нужденному вихідні
1 жовтня
18-а Щорічна зимова пальто і одяг Диск для Аппалачів
Сб, жовтень 1 по пн, 31 жовтня
Детальніше 2 жовтня
Золоте весілля Святкування
в Собор Святого Павла, 111 Бульвар союзників, Пітсбург
Детальніше 2 жовтня
8-й Міжнародний Євхаристійний Розарій березня
в Богоявленської церкви, 184 Washington Place, Uptown, Пітсбург
Детальніше 5 жовтня
Середня школа Молодіжна група Kick-Off
8 жовтня
Щорічне Єпархіальне Паломництво
в Національній Святині Непорочного Зачаття у Вашингтоні, округ Колумбія
Детальніше 11 жовтня
Католицька Правда про ангелів, демонів, екзорцизм та Hauntings
15 жовтня
Формування для Надзвичайних міністрів Святого Причастя і читачів
Класи, пропоновані в декількох парафій в єпархії.
Детальніше 15 жовтня
2016 Громадський Розарій Crusade
Ми повинні просити Бога, щоб врятувати Америку через Вервиці Його Пресвятої Матері.
Детальніше 20 жовтня
На місії для Церкви в живих!
Консультації Сесії: Вів, 20 Жовтня пн і 24 жовтня з 7: 00-9: 00pm
Детальніше 11 листопада
17-я щорічна Святої Трійці аукціону: Зірка всипаний Night
в аеропорту Hyatt
докладніше
2016 Громадський Розарій Crusade
15 жовтня 2016 (12: 00p) [Постійне посилання]
0 Нових 0
Будь ласка, приєднуйтесь до 2016 року міський площі Вервиці Crusade в молитві за нашої нації сб, 15 жовтня, о 12:00 на галявині перед будинком Святої Трійці.
Як ми всі знаємо, що Сполучені Штати мають гостру потребу в молебні, покаяння і навернення. Ці мітинги будуть проходити в громадських місцях по всій нашій країні, як частина “”Америка потребує Фатімі» програми з більш ніж 13 000 груп, що беруть участь в той же день. Ми повинні просити Бога, щоб врятувати Америку через Вервиці Його Пресвятої Матері.
Зв’язок з Керол Келлі 603-303-0568 (стільниковий) або Хелен Stamatakis 412-788-1974 для отримання додаткової інформації.

Всі права захищені 2016 Свято-Троїцький Римсько-католицька парафія
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Сайт розроблений та maintainted католицької веб-компанії
Надішліть нам наповнювати виборчі урни фальшивими бюлетенями
WebMail Вхід

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php؟eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
تلاش کریں
رابنسن ٹاؤنشپ، PA 412-787-2140
ہوم ہم سے رابطہ ہدایات اکثر پوچھے گئے سوالات کیلنڈر بلیٹن وزارت شیڈول سکول کی خبریں
ہمارے پارش کے بارے میں
نیا یہاں؟
مدد چاہیے؟
شامل ہونا
میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟
ہمارے چرچ میں شمولیت
بپتسما کی معلومات
شادیوں / شادی تیار
جنازہ میں معلومات
ساکرامنٹ
ہمارے ایمان کی جستجو کریں
کیتھولک بننے
دینی تعلیم
یوتھ اینڈ ینگ بالغاں وزارت
موسیقی کی وزارت
وزارت آمدید
خدا کے بچوں کی حفاظت
روابط اور وسائل
منسلک تنظیموں
پیشے
اعلانات
مقدس تثلیث کیتھولک سکول 2016 Steeler فٹ بال پول
قربان گاہ سرورز ضرورت
مطلوب معاونت: حضور کمیونین کے غیر معمولی وزراء (EMHCs)
تقریبات
ستمبر 17
وہ آدمی آپ ہے
ہفتہ 6: 30-8: 00AM، ستمبر 17 – دسمبر 17
مزید پڑھیں اکتوبر 1
زندگی کے لئے 40 دنوں
00-7: 00PM نماز ادا کرنے مقدس تثلیث کے وقت سلاٹ ہفتہ، اکتوبر 1 3 سے ہے.
مزید پڑھیں اکتوبر 1
سینٹ کیرن ڈی پال کی فیڈ ضرورت مند ہفتے کے آخر میں
اکتوبر 1
18th سالانہ موسم سرما کوٹ اور عمومی Appalachia کے لئے کپڑے چلاو
ہفتہ، اکتوبر 1 سوموار، اکتوبر 31 کے ذریعے
مزید پڑھیں اکتوبر 2
شادی کی پچاسویں سالگرہ منانے
سینٹ پال کیتھیڈرل، اتحادیوں کے 111 بلیوارڈ، پٹسبرگ میں
مزید پڑھیں اکتوبر 2
8th بین الاقوامی Eucharistic مالا مارچ
بیان چرچ، 184 واشنگٹن پلیس، بالائی شہر، پٹسبرگ میں
مزید پڑھیں اکتوبر 5
مڈل سکول یوتھ گروپ کک آف
اکتوبر 8
سالانہ کے diocesan حج اور عمرہ
واشنگٹن ڈی سی میں نرمل تصور کی نیشنل مزار کرنے
مزید پڑھیں اکتوبر 11
فرشتوں، شیطان، exorcisms کے اور کے hauntings بارے میں کیتھولک سچائی
اکتوبر 15
حضور کمیونین اور قارئین کی غیر معمولی وزراء کے فارمیشن
کلاسز diocese میں کئی parishes کے میں ادا کی.
مزید پڑھیں اکتوبر 15
2016 عوامی مالا صلیبی جنگ
ہم ان کی سب سے مقدس ماں کی مالا کے ذریعے امریکہ کو بچانے کے لئے خدا سے پوچھنا چاہئے.
مزید پڑھیں اکتوبر 20
چرچ زندہ کے لئے مشن پر!
مشاورت سیشن: جمعرات، اکتوبر 20 اور پیر 7 اکتوبر 24: 00-9: 00PM
مزید پڑھیں نومبر 11
کی 17th سالانہ پاک تثلیث نیلامی: ایک ستارہ Spangled رات
ہوائی اڈے کی حیات پر
مزید پڑھ
2016 عوامی مالا صلیبی جنگ
اکتوبر 15، 2016 (12: 00p) [پراملنک]
0 نئے 0
مقدس تثلیث سامنے لان پر 12:00 بجے ہفتہ، اکتوبر 15 پر ہماری قوم کے لئے نماز میں 2016 عوامی چوک مالا صلیبی جنگ میں شامل ہو جائیے.
ہم سب جانتے ہیں، ریاست ہائے متحدہ امریکہ عوامی نماز، توبہ، اور تبادلوں کے بہت محتاج ہے. ان ریلیوں “”امریکہ فاطمہ ضرورت”” اس دن حصہ لینے والے 13،000 سے زائد گروپوں کے ساتھ پروگرام کے حصے کے طور پر ہمارے ملک بھر میں عوامی علاقوں میں جگہ لے جائے گا. ہم ان کی سب سے مقدس ماں کی مالا کے ذریعے امریکہ کو بچانے کے لئے خدا سے پوچھنا چاہئے.
رابطہ کیرول کیلی 603-303-0568 (سیل) یا مزید معلومات کے لئے Helen Stamatakis 412-788-1974.

کاپی رائٹ 2016 مقدس تثلیث رومن کیتھولک پادری
5718 Steubenville پائیک، (رابنسن بستی) McKees PA 15136-1311 راکس
ویب ڈیزائن اور کیتھولک ویب Company کی طرف maintainted
ہم سے چیزیں بھیجیں
میں ویب میل دلے

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Qidiruv
Robinson Township, PA 412-787-2140
Bosh sahifa Biz bilan bog’laning yo’nalishlari so’raladigan savollar Kalendar nashr vazirligi jadvali maktabi axborot
Bizning Parish haqida
Bu yerda yangi?
Yordam kerak?
Jalb etilgan qiling
Men qanday yordam berishi mumkin?
Bizning cherkovi qo’shiling
Suvga cho’mish Axborot
To’y / Nikoh tayyorgarlik
janoza Axborot
marosimlar
Bizning mo’min o’rganing
katolik bo’lib
diniy ta’lim
Yoshlar & Young Adult vazirligi
musiqa vazirligi
Xush kelibsiz vazirligi
Xudoning bolalari himoya
Links & manbalar
Filial tashkilotlar
Kasblar
E’lonlar
Muqaddas Uch Birlik katolik maktabi 2016 Steeler futbol Pool
Qurbongoh Serverlar kerak
Wanted Yordam: muqaddas qovushuv Favqulodda vazirlari (EMHCs)
Tadbirlar
Jul 17
Bu odam Seni deb
Shanba 6: 30-8: 00am, 17 Sentyabr – Dec 17
Davomi Okt 1
Hayot uchun 40 Days
00-7: 00pm ibodat qilish uchun Muqaddas Uch Birlikni vaqt uyasi 3 sot, Oktyabr 1.
Davomi Okt 1
Sankt-Vinsent ham Pavlusning Feed Needy Dam olish kunlari
Okt 1
18 yillik qishki Gerb & Appalachia uchun kiyim Drive
Mon, Oktyabr 31 orqali Sat, Oct 1
Davomi Okt 2
Golden To’y yilligi nishonlanishi
Sankt-Pol sobori, Ittifoqdosh 111 Bulvar, Pitsburg da
Davomi Okt 2
8 Xalqaro Eucharistic tasbeh Mart
Epiphany cherkovining, 184 Vashington joyi, Uptown, Pitsburg da
Davomi Okt, 5
Yaqin Maktab Yoshlar guruhi Kick-Off
Okt 8
Yillik eparxiyasi Pilgrimage
Vashingtonda Beg’ubor Homiladorlik Milliy Shrine
Davomi Okt 11
Farishtalar, jinlar, Exorcisms va Hauntings haqida katolik haq
Okt 15
Muqaddas qovushuv va O’quvchilarning Favqulodda Vazirlar uchun shakllantirish
eparxiyasining bir necha qavmi taklif sinflar.
Davomi Okt 15
2016 Public tasbeh Salib
Biz Uning Eng muqaddas ona Tasbih orqali Amerikaga saqlab qolish uchun Xudoga so’rash kerak.
Davomi Okt 20
Cherkovi Aliyviy uchun missiyasi to’g’risida!
Maslahat Sessions: Thu, 20 Oct va Mon 7 Oct 24: 00-9: 00pm
Davomi Noyabr 11
17 yillik Holy Trinity kimoshdi: A Star Spangled Night
Airport Hyatt da
Ko’proq o’qing
2016 Public tasbeh Salib
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 Yangi 0
Muqaddas Uch Birlik old maysazorda 12:00 pm da sot, Oktyabr 15 xalqimiz uchun ibodat 2016 Public Square tasbeh Salib qo’shiling.
Biz hammamiz bilamizki, Amerika Qo’shma Shtatlari davlat ibodat, tavba va konvertatsiya buyuk muhtoj bo’ladi. Bu mitinglar O’sha kuni ishtirok 13000 dan ziyod guruhlar bilan “”Amerika Fotima g’amxo’r”” dasturi doirasida mamlakatimizda jamoat joylarida ro’y berayotgan bo’ladi. Biz Uning Eng muqaddas ona Tasbih orqali Amerikaga saqlab qolish uchun Xudoga so’rash kerak.
Aloqa Kerol Kelly 603-303-0568 (hujayra) yoki qo’shimcha ma’lumot olish uchun Helen Stamatakis 412-788-1974.

Mualliflik huquqi 2016 Holy Trinity Rim katolik Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees PA 15136-1311 va gazni
Sayt katolik veb kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va maintainted
Biz sahifalar yuborish
webmail kiring

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Tìm kiếm
Robinson Township, PA 412-787-2140
Trang chủ Liên hệ Hướng dẫn Câu hỏi thường gặp Lịch Bản tin Bộ Lịch trình Tin Học
Về giáo xứ của chúng tôi
Mới đây?
Cần giúp đỡ?
Tham gia
Tôi có thể giúp gì?
Tham gia Giáo Hội của chúng tôi
Thông tin Phép Rửa
Đám cưới / Hôn nhân Prep
Thông tin tang
bí Tích
Khám phá Đức Tin của chúng tôi
trở thành Công giáo
Giáo dục tín ngưỡng
Bộ trưởng Thanh niên & Young
Bộ nhạc
Chào mừng Bộ
Bảo vệ trẻ em của Thiên Chúa
Liên kết & Tài nguyên
Tổ chức trực thuộc
Ơn Gọi
Thông báo
Holy Trinity Trường Công Giáo 2016 Steeler Football Pool
Máy chủ bàn thờ cần thiết
Help Wanted: Extraordinary Bộ trưởng Rước (EMHCs)
Sự kiện
17 tháng 9
That Man là Bạn
Thứ Bảy 6: 30-8: 00:00, 17 tháng chín – 17 Tháng 12
Đọc thêm 1 tháng 10
40 ngày cho cuộc sống
khe thời gian Holy Trinity của cầu nguyện là Sat, 01 Tháng 10 từ 3: 00-7: 12:00.
Đọc thêm 1 tháng 10
Thức ăn St. Vincent de Paul của những người thiệt thòi cuối tuần
01 tháng 10
18 năm Coat mùa đông mặc Drive cho Appalachia
Sat, 01 Tháng 10 qua Mon, 31 Tháng 10
Đọc thêm 2 tháng 10
Vàng Wedding Anniversary Celebration
tại Nhà thờ St. Paul, 111 Đại lộ của quân Đồng minh, Pittsburgh
Đọc thêm 2 tháng 10
8 quốc tế Thánh Mân Côi tháng
tại nhà thờ Hiển Linh, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Đọc thêm ngày 05 tháng 10
Trường trung học Nhóm Youth Kick-Tắt
08 tháng 10
Giáo Phận hành hương hàng năm
để đền quốc gia của Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Washington, DC
Đọc thêm ngày 11 tháng 10
The Catholic Sự thật về thiên thần, ác quỷ, trừ tà và ám ảnh
15 tháng 10
Hình thành cho Bộ trưởng bất thường của Thánh và đọc
Các lớp học được cung cấp tại một số giáo xứ trong giáo phận.
Đọc thêm 15 tháng 10
2016 Công Mân Côi Crusade
Chúng ta phải cầu xin Chúa cứu Mỹ thông qua kinh Mân Côi của Ngài Mẹ Thánh Đa.
Đọc thêm 20 tháng 10
Mission cho Giáo Hội Alive!
Phiên tham vấn: Thu, 20 tháng 10 và 24 tháng 10 Môn từ 7: 00-9: 12:00
Đọc thêm ngày 11 tháng 11
17 năm Thánh Trinity đấu giá: A Star Spangled Đêm
tại sân bay Hyatt
Đọc thêm
2016 Công Mân Côi Crusade
15 Tháng 10 năm 2016 (12: 00p) [Liên kết]
0 mới 0
Hãy tham gia năm 2016 Quảng trường Công Mân Côi Crusade cầu nguyện cho đất nước chúng ta, vào ngày Sat, Oct 15 tại 12:00 trên bãi cỏ trước mặt Thiên Chúa Ba Ngôi.
Như chúng ta đều biết, Hoa Kỳ là nhu cầu lớn của lời cầu nguyện nào, ăn năn, và chuyển đổi. Những cuộc biểu tình sẽ được diễn ra tại các khu vực công cộng trên khắp đất nước chúng ta như là một phần của “”Needs Mỹ Fatima”” chương trình với hơn 13.000 nhóm tham gia ngày hôm đó. Chúng ta phải cầu xin Chúa cứu Mỹ thông qua kinh Mân Côi của Ngài Mẹ Thánh Đa.
Liên hệ với Carol Kelly 603-303-0568 (cell) hay Helen Stamatakis 412-788-1974 để biết thêm thông tin.

Copyright 2016 Holy Trinity Giáo xứ Công giáo La Mã
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15.136-1.311
Trang web được thiết kế và maintainted bởi The Catholic ty Web
Gửi cho chúng tôi Stuff
đăng nhập webmail trong

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Chwilio
Robinson Township, PA 412-787-2140
Hafan Cysylltu â ni Cyfarwyddiadau Cwestiynau Cyffredin Calendr Bwletinau Weinyddiaeth Atodlen Newyddion yr Ysgol
Am Ein Plwyf
Newydd Yma?
Angen cymorth?
Dewch yn rhan
Sut Alla i helpu?
Ymunwch â’n Eglwys
Gwybodaeth bedydd
Priodasau / Priodas Prep
Gwybodaeth angladd
sacramentau
Archwiliwch ein Ffydd
dod Gatholig
Addysg Grefyddol
Ieuenctid a Young Weinidogaeth Oedolion
cerddoriaeth Gweinidogaeth
Croeso Weinyddiaeth
Amddiffyn Plant Duw
Cysylltiadau ac Adnoddau
Sefydliadau Perthynol
galwedigaethau
cyhoeddiadau
Sanctaidd Ysgol Gatholig y Drindod 2016 Pwll Pêl-droed Steeler
Gweinyddwyr Allor Angen
Help Yn eisiau: Anghyffredin Gweinidogion y Cymun Bendigaid (EMHCs)
Digwyddiadau
17 Medi
Bod Dyn Chi
Sadwrn 6: 30-8: 12:00, 17 Medi – 17 Rhagfyr
Darllen mwy 1 Hydref
40 Dyddiau am Oes
slot amser Drindod Sanctaidd i weddïo yw Sat, 1 Hydref o 3: 00-7: 12:00.
Darllen mwy 1 Hydref
St Vincent de Paul Feed Penwythnos anghenus
1 Hydref
Coat Gaeaf 18fed Blynyddol a Dillad Drive i Appalachia
Sat, 1 Hydref drwy Mon, 31 Hydref
Darllen mwy 2 Hydref
Priodas Aur Dathlu Pen-blwydd
yn Paul Eglwys Gadeiriol St., 111 Boulevard y Cynghreiriaid, Pittsburgh
Darllen mwy 2 Hydref
8fed Rhyngwladol Ewcharistaidd Llaswyr Mawrth
yn Eglwys Ystwyll, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Darllen mwy 5 Hydref
Grwp Ieuenctid Middle School Kick-Off
8 Hydref
Pererindod yr Esgobaeth Blynyddol
i Cysegrfa Genedlaethol y Beichiogi Immaculate yn Washington, DC
Darllen mwy 11 Hydref
The Truth Gatholig am Angels, Demons, ddadreibio a Hauntings
15 Hydref
Ffurfio i Weinidogion arbennig o’r Cymun Sanctaidd a Darllenwyr
Dosbarthiadau a gynigir mewn nifer o blwyfi yn yr esgobaeth.
Darllen mwy 15 Hydref
2016 Llaswyr Groesgad Cyhoeddus
Mae’n rhaid i ni ofyn i Dduw i achub America drwy Llaswyr Ei rhan fwyaf o Fam Sanctaidd.
Darllen mwy 20 Hydref
Ar Cenhadaeth ar gyfer yr Alive Eglwys!
Sesiynau ymgynghori: Thu, 20 Hydref a Mon 24 Hydref o 7: 00-9: 12:00
Darllen mwy 11 Tachwedd
17eg Blynyddol y Drindod Sanctaidd Ocsiwn: A Spangled Night Star
yn y Maes Awyr Hyatt
Darllen mwy
2016 Llaswyr Groesgad Cyhoeddus
Hydref 15, 2016 (12: 00p) [Paraddolenni]
0 0 Newydd
Os gwelwch yn dda ymuno â 2016 Sgwâr Cyhoeddus Llaswyr Groesgad wrth weddïo dros ein cenedl ar Sat, 15 Hydref am 12:00 pm ar y lawnt flaen y Drindod Sanctaidd.
Fel yr ydym i gyd yn gwybod, yr Unol Daleithiau mewn angen mawr o weddi gyhoeddus, edifeirwch, ac addasu. Bydd y rhain yn ralïau yn digwydd mewn mannau cyhoeddus ar draws ein cenedl fel rhan o’r “”Fatima Anghenion America”” rhaglen gyda dros 13,000 o grwpiau sy’n cymryd rhan y diwrnod hwnnw. Mae’n rhaid i ni ofyn i Dduw i achub America drwy Llaswyr Ei rhan fwyaf o Fam Sanctaidd.
Cysylltwch â Carol Kelly 603-303-0568 (cell) neu Helen Stamatakis 412-788-1974 am ragor o wybodaeth.

Hawlfraint 2016 Holy Trinity Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) MCKEES Rocks PA 15,136-1,311
Safle a gynlluniwyd ac a maintainted gan The Catholic Web Company
Anfon ni Stuff
log gwebost yn

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
ukufuna
Robinson Township, PA 412-787-2140
Ekhaya Contact Us Directions FAQs Ikhalenda iibhulethini Sobulungiseleli School News
Malunga Parish yethu
New Apha?
Dinga uncedo?
Yibayinxalenye
Ndinokubanceda Njani?
Joyina inkonzo yethu
ubhaptizo Information
Imitshato / Umtshato Prep
Ulwazi yomngcwabo
sakramente
Phonononga Ukholo lwethu
Ukuba Catholic
Education yonqulo
Youth & Young Ubulungiseleli Adult
Umculo yoMphathiswa
Ubulungiseleli wamkelekile
Ukukhusela Abantwana bakaThixo
Links & Resources
Affiliated Imibutho
ubizo
Izaziso
Emnye ongcwele School Catholic 2016 Steeler ekhatywayo Pool
Kufuneka Kumncedisi Isibingelelo
Sifuna: Extraordinary aBaphathiswa uMthendeleko oyiNgcwele (EMHCs)
iziganeko
uSEP 17
Ukuba umntu Wena
NgeMigqibelo 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
Funda ngaphezulu uOCT 1
40 Days for Life
Emnye ongcwele ukuba iphazamisane nexesha sokuba sithandaze Sat, Oct 1 ukusuka 3: 00-7: 00pm.
Funda ngaphezulu uOCT 1
Feed St. Vincent de uPawulos Abasweleyo Weekend
uOCT 1
18 yoNyaka Winter seMbasa & Clothing Drive for Appalachia
Sat, Oct 1 ukuya Mon, Oct 31
Funda ngaphezulu uOCT 2
Wedding Golden Anniversary Celebration
e St. Paul Cathedral, 111 Boulevard of Amanyeneyo, ePittsburgh
Funda ngaphezulu uOCT 2
8 International iDini Rosary Matshi
e Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, ePittsburgh
Funda ngaphezulu uOCT 5
Middle School Youth Group Ukukhatywa kwebhola
uOCT 8
YoNyaka ocese PI
ukuya kaZwelonke yiShrine of Nasono Conception in Washington, DC
Funda ngaphezulu uOCT 11
The Catholic Inyaniso nge Ngelosi, Iidemon, egxoth Hauntings
uOCT 15
Formation Abaphathiswa Extraordinary of uMthendeleko oyiNgcwele Kubafundi
Kwiiklasi ezifundiswa emabandleni ezininzi kwinqila.
Funda ngaphezulu uOCT 15
2016 Public Rosary linxamnye
Kufuneka sicele kuThixo ukuba asindise Melika ngokusebenzisa Rosari wakhe uMama eYona Ngcwele.
Funda uOCT ngaphezulu 20
On Mission ngenxa Church Alive!
Iindibano zothethwano: Thu, Oct 20 Mon Oct 24 ukusuka 7: 00-9: 00pm
Funda ngaphezulu uNOV 11
17 yoNyaka Emnye oyiNgcwele Fandesi: A Star bha Night
kwi-Airport Hyatt
Funda ngokugqithisileyo
2016 Public Rosary linxamnye
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Nceda athelele 2016 Public Square Rosari linxamnye ekuthandazeleni uhlanga lwethu Sat, Oct 15 kwi 12:00 pm kwi Emnye oyiNgcwele nengca ngaphambili.
Njengoko sonke sisazi, eUnited States na imfuneko enkulu lomthandazo esidlangalaleni, inguquko, kunye nenguquko. Ezi Rally iya kuqhubeka kwiindawo zoluntu isizwe sethu njengenxalenye “”Melika Fatima Needs ‘inkqubo kunye namaqela phezu 13.000 inxaxheba loo mini. Kufuneka sicele kuThixo ukuba asindise Melika ngokusebenzisa Rosari wakhe uMama eYona Ngcwele.
Qhagamshelana Carol Kelly 603-303-0568 (cell) okanye uHelen Stamatakis 412-788-1974 ukuze ufumane inkcazelo engakumbi.

Copyright 2016 Emnye oyiNgcwele Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
LweSayithi sayilwa kwaye maintainted yi The Catholic Web Inkampani
Thumela Us Stuff
@gmail log kwi

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
זוכן
ראָבינסאָן טאַונשיפּ, פּאַ 412-787-2140
היים קאָנטאַקט אונדז אינסטרוקציעס FAQs קאַלענדאַר בולאַטאַנז עבודה פּלאַן שולע News
וועגן אונדזערע פּאַריש
ניו דאָ?
דארף הילף?
באַקומען ינוואַלווד
ווי קענען איך הילף?
תאריך אונדזער קירך
באַפּטיסם אינפֿאָרמאַציע
וועדינגז / חתונה פּרעפּ
לעווייַע אינפֿאָרמאַציע
סאַקראַמענץ
ויספאָרשן אונדזער אמונה
פּאַסיק קאַטהאָליק
רעליגיעזע בילדונג
יוגנט & יונג דערוואַקסן מיניסטעריום
מוזיק מיניסטעריום
ברוכים הבאים עבודה
פּראַטעקטינג גאָט ‘ס קינדער
לינקס & רעסאָורסעס
אַפפיליאַטעד אָרגאַניזאַציעס
וואָקאַטיאָנס
מודעות
רוס טריניטי קאַטהאָליק שולע 2016 סטעעלער שיינקייט פּול
מזבח סערווערס נעעדעד
הילף וואַנטעד: ויסערגעוויינלעך מיניסטערס פון רוס קאָממוניאָן (עמהקס)
עווענץ
סעפטעמבער 17
אַז מענטש איז איר
Saturdays 6: 30-8: 00:00, 17 סעפטעמבער – 17 דעצעמבער
לייענען מער אקטאבער 1
40 טעג פֿאַר לעבן
רוס טריניטי ס צייַט שפּעלטל צו דאַוונען איז Sat, Oct 1 פון 3: 00-7: 12:00.
לייענען מער אקטאבער 1
סט ווינסענט דע Paul ס קאָרמען די אָרעם וויקענד
אקטאבער 1
18 יערלעך ווינטער מאַנטל & קלאָודינג דרייוו פֿאַר אַפּפּאַלאַטשיאַ
Sat, Oct 1 דורך Mon, Oct 31
לייענען מער אקטאבער 2
גאָלדען חתונה יאָרטאָג סעלעבראַטיאָן
בייַ St. Paul קאַטהעדראַל, 111 באָולעוואַרד פון די אַלייז, פּיטצבורגה
לייענען מער אקטאבער 2
8 אינטערנאַציאָנאַלער עוטשאַריסטיק ראָסאַרי מאַרץ
בייַ עפּיפאַני קהילה, 184 וואַשינגטאָן אָרט, אַפּטאַון, פּיטצבורגה
לייענען מער אקטאבער 5
מיטל שולע יוגנט גרופּע קיק-אַוועק
אקטאבער 8
יערלעך דיאָסעסאַן Pilgrimage
צו די נאַשאַנאַל שריין פון די יממאַקולאַטע באַנעם אין וואַשינגטאָן, דק
לייענען מער אקטאבער 11
די קאַטהאָליק אמת וועגן מלאכים, בייזע גייסטער, עקסאָרסיסמס און האַונטינגס
אקטאבער 15
פאָרמירונג פֿאַר ויסערגעוויינלעך מיניסטערס פון רוס קאָממוניאָן און רידערז
קלאסן געפֿינט בייַ עטלעכע פּערישיז אין די דייאַסיז.
לייענען מער אקטאבער 15
2016 פּובליק ראָסאַרי קרייצצוג
מיר מוזן פרעגן גאָט צו ראַטעווען אַמעריקע דורך די ראָסאַרי פון זיינע מערסט הייליק מוטער.
לייענען מער אקטאבער 20
אויף מיסיע פֿאַר דער קהילה לעבעדיק!
באַראַטונג סעשאַנז: Thu, Oct 20 און Mon אקטאבער 24 פון 7: 00-9: 12:00
לייענען מער נאוועמבער 11
17 יערלעך רוס טריניטי ליציטאַציע: אַ שטערן ספּאַנגלעד נאַכט
אין די אַעראָפּאָרט היאַטט
לייענען מער
2016 פּובליק ראָסאַרי קרייצצוג
15 אקטאבער 2016 (12: 00פּ) [פּערמאַלינק]
0 ניו 0
ביטע פאַרבינדן די 2016 פּובליק קוואדראט ראָסאַרי קרייצצוג אין מתפּלל פֿאַר אונדזער פאָלק אויף Sat, Oct 15 בייַ 12:00 אויף דער רוס טריניטי פראָנט לאָנקע.
ווי מיר אַלע וויסן, די פאַרייניקטע שטאַטן איז אין גרויס נויט פון עפנטלעך תּפֿילה, תשובה, און קאַנווערזשאַן. די ראַליז וועט זייַן גענומען אָרט אין ציבור געביטן אַריבער אונדזער לאַנד ווי אַ טייל פון די “”אַמעריקע נעעדס Fatima”” פּראָגראַם מיט איבער 13,000 גרופּעס פּאַרטיסאַפּייטינג אַז טאָג. מיר מוזן פרעגן גאָט צו ראַטעווען אַמעריקע דורך די ראָסאַרי פון זיינע מערסט הייליק מוטער.
קאָנטאַקט קאַראָל קעלי 603-303-0568 (צעל) אָדער העלען סטאַמאַטאַקיס 412-788-1974 פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע.

קאַפּירייט 2016 רוס טריניטי רוימער קאַטהאָליק פּאַריש
5718 סטעובענוויללע פּיקע, (ראָבינסאָן טאַונשיפּ) מקקעעס ראַקס פּאַ 15,136-1311
מאַפּע דיזיינד און מאַינטאַינטעד דורך די קאַטהאָליק וועב פֿירמע
שיקן אונדז שטאָפּן
וועבמאַיל קלאָץ אין

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
àwárí
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Pe wa itọnisọna FAQs Kalẹnda Bulletins Ministry Schedule School News
About wa Parish
New Nibi?
Nilo Iranlọwọ?
gba lowo
Bawo ni Mo le Iranlọwọ?
Da wa Church
ìrìbọmi Information
Igbeyawo / Igbeyawo imura
isinku Information
sakaramenti
Ye wa Faith
di Catholic
esin Education
Youth & Young Agba Ministry
music Ministry
Welcome Ministry
Bo Ọlọrun Children
Links & Resources
Affiliated Organizations
vocations
Akede
Mimọ Mẹtalọkan Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Pẹpẹ Servers Nilo
Ran Fe: Extraordinary minisita ti Mimọ Communion (EMHCs)
iṣẹlẹ
SEP 17
Ti o Eniyan ni O
Satide 6: 30-8: 00am, Sep 17 – Dec 17
Ka siwaju Oct 1
40 Ọjọ fun iye
Mimọ Mẹtalọkan ká akoko Iho lati gbadura ni Sat, Oct 1 lati 3: 00-7: 00pm.
Ka siwaju Oct 1
St. Vincent de Paul ká Feed awọn alaini ìparí
Oct 1
18th gbegba Winter Coat & Aso wakọ fun Appalachia
Sat, Oct 1 nipasẹ Mon, Oct 31
Ka siwaju Oct 2
Golden Igbeyawo aseye ajoyo
ni St. Paul Cathedral, 111 Boulevard ti awọn Allies, Pittsburgh
Ka siwaju Oct 2
8th International Eucharistic Rosary March
ni Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Ka siwaju Oct 5
Arin School Youth Group tapa-Off
Oct 8
Annual Diocesan Hajj
si awọn National Irubo ti Immaculate lori ni Washington, DC
Ka siwaju Oct 11
The Catholic Truth nipa angẹli, Èṣù, Exorcisms ati Hauntings
Oct 15
Ibiyi fun Extraordinary minisita ti Mimọ Communion ati onkawe
Kilasi ti a nṣe ni orisirisi parishes ni diocese.
Ka siwaju Oct 15
2016 Public Rosary crusade
A gbọdọ beere Ọlọrun lati fi America nipasẹ awọn Rosary rẹ Ọpọ Mimọ Iya.
Ka siwaju Oct 20
Lori ise fun awọn Ijo laaye!
Ijumọsọrọ Sessions: Thu, Oct 20 ati Mon Oct 24 lati 7: 00-9: 00pm
Ka siwaju kọkanla 11
17th Annual Mimọ Mẹtalọkan Auction: A Star Spangled Night
ni Airport Hyatt
Ka siwaju
2016 Public Rosary crusade
Oct 15, 2016 (12: 00p) [pamanlinki]
0 New 0
Jọwọ da awọn 2016 Public Square Rosary crusade ni gbigbadura fun wa orílẹ-èdè on Sat, Oct 15 ni 12:00 pm on Mimọ Mẹtalọkan iwaju Papa odan.
Bi a ti mọ gbogbo, awọn United States jẹ ninu nla nilo ti gbangba adura, ironupiwada, ati iyipada. Awọn wọnyi ni rallies yoo wa ni mu ibi ni gbangba agbegbe kọja orílẹ-èdè wa bi ara awọn “”America Nilo Fatima”” eto pẹlu lori 13.000 awọn ẹgbẹ kopa ti ọjọ. A gbọdọ beere Ọlọrun lati fi America nipasẹ awọn Rosary rẹ Ọpọ Mimọ Iya.
Kan si Carol Kelly 603-303-0568 (cell) tabi Helen Stamatakis 412-788-1974 fun alaye siwaju sii.

Copyright 2016 Mimọ Mẹtalọkan Roman Catholic Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees apata PA 15136-1311
Ojula apẹrẹ ati maintainted nipa The Catholic Web Company
Fi Wa Stuff
webmail log ni

 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
http://www.holytrinityrobinson.org/events.php?eventtitle=2016-Public-Rosary-Crusade&eventid=733382449
Ukucinga
Robinson Township, PA 412-787-2140
Home Contact Us Iziqondiso Imibuzo Evame Ukubuzwa Ikhalenda amanqampunqampu Senkonzo Schedule School News
Mayelana Parish Wethu
Umusha lapha?
Need Siza?
Ahileleke
Ngingabasiza Kanjani?
Joyina Church Wethu
Ubhapathizo Ulwazi
Imishado / Umshado Prep
Umngcwabo Ulwazi
amaSakramente
Hlola Ukholo Lwethu
Ukuba Catholic
Imfundo Isakhiwo
Youth & Young Senkonzo Adult
Ministry Music
Siyakwamukela Senkonzo
Ukuvikela Izingane kaNkulunkulu
Izixhumanisi & Resources
esebenzisana nayo Izinhlangano
Vocations
Izimemezelo
Holy Trinity Catholic School 2016 Steeler Football Pool
Oludingayo Altar Servers
Siza Wanted: oNgqongqoshe Extraordinary of iSidlo Ongcwele (EMHCs)
imicimbi
SEP 17
Lokho Umuntu You
NgeMigqibelo 6: 30-8: 00am, Septhemba 17 – Dec 17
Funda okwengeziwe OCT 1
40 Days for Life
Holy Trinity sika slot isikhathi sokuthandaza siwukuthi Sat, Oct 1 ukusuka 3: 00-7: 00pm.
Funda okwengeziwe OCT 1
St Vincent de Paul sika Okuphakelayo Abahluphekayo Weekend
OCT 1
18th Annual noboya & nezingubo Drive for Appalachia
Sat, Oct 1 ngokusebenzisa Mon, Oct 31
Funda okwengeziwe OCT 2
Golden Wedding Anniversary Umkhosi
at St Paul Cathedral, 111 Boulevard we umbimbi, Pittsburgh
Funda okwengeziwe OCT 2
8 International eMiseni Rosary Mashi
at Epiphany Church, 184 Washington Place, Uptown, Pittsburgh
Funda okwengeziwe OCT 5
Middle School Youth Group Kick-Off
OCT 8
Annual Diocesan Pilgrimage
eMkhandlwini kaZwelonke Shrine of the Immaculate Conception eWashington, DC
Funda okwengeziwe OCT 11
The Catholic iqiniso ngezingelosi, Amademoni, Exorcisms futhi Hauntings
OCT 15
Formation ngoba oNgqongqoshe ezisebenza iSidlo oNgcwele kanye Kubafundi
Amakilasi tingafundziswa ezifundeni eziningana wesifunda.
Funda okwengeziwe OCT 15
2016 Public Rosary Crusade
Kumelwe sibuze kuNkulunkulu bacela ukuthi abasindise America ngokusebenzisa Rosary sikanina eNgcwelengcwele.
Funda okwengeziwe OCT 20
On Mission for the Church Alive!
Ukubonisana Sessions: Thu, Oct 20 futhi Mon Oct 24 kusukela ngo-7: 00-9: 00pm
Funda okwengeziwe NOV 11
17th Annual Holy Trinity Auction: A Star Spangled Night
at Airport Hyatt
Funda kabanzi
2016 Public Rosary Crusade
Oct 15, 2016 (12: 00p) [Permalink]
0 New 0
Sicela ukujoyina 2016 Public Square Rosary Crusade ekuthandazeleni esizweni sakithi on Sat, Oct 15 at 12:00 pm on the Holy Trinity front utshani.
Njengoba sonke sazi, United States edinga olukhulu ngomthandazo wasobala, ukuphenduka, nokuguquka. Lezi imibuthano uzobe ezenzeka ezindaweni zomphakathi yonkana sesive setfu njengobe ingxenye ‘America Izidingo Fatima “”Uhlelo nemacembu phezu 13,000 iqhaza ngalolo suku. Kumelwe sibuze kuNkulunkulu bacela ukuthi abasindise America ngokusebenzisa Rosary sikanina eNgcwelengcwele.
Contact Carol Kelly 603-303-0568 (cell) noma Helen Stamatakis 412-788-1974 ukuze uthole olunye ulwazi.

Imininingwane 2016 Holy Trinity lamaRoma Katolika Parish
5718 Steubenville Pike, (Robinson Township) McKees Rocks PA 15136-1311
Site yakhelwe futhi maintainted by The Catholic Web Company
Thumela Us Stuff
gmail log in