Major luminaries gather at GamesBeat 2016: See who’s coming

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major luminaries gather at GamesBeat 2016: See who’s coming
Paste
VB Events News Events Insight

Hi Peter,

Quick question: What do augmented reality, virtual reality, esports, publishing deals, the state of investing, and diversity in gaming all have to do with one another?

Answer: They’re all bringing together luminaries from the biggest companies at GamesBeat 2016. Converging for three days starting August 1, attendees to GamesBeat include leaders from these amazing companies:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

They’ll be gathering to exchange intel and compare strategies heading into 2017. It’s the kind of networking that’s invaluable when most of the time we’re all head down getting to the finish line on what’s right in front of us.

And as this is a GamesBeat event, expect a few deals to be hatched.

Grab your ticket for GamesBeat while you still can.

Our speaker lineup is as impressive with visionaries from companies like:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • Twitch • Upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

As everyone knows, platforms in the game industry this year are in major flux. The transition from console to mobile seemed an unstoppable movement – and, of course, in large part still is. Just look at the runaway, and unexpected, success of Pokémon GO. But as VR gains mainstream traction, consoles remain an essential part of the game ecosystem.

So where do you put your focus? What’s really going to stick?

Join us at GamesBeat 2016 where the best in the business will be dissecting all this with the usual rigor and insight we bring to every event and our ongoing news coverage.

Your ticket package includes all access, housing, meals and events at the beautiful Terranea oceanside resort just a stone’s throw from L.A.

You won’t want to miss out. Register while you still can.

Hope to see you there,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Grab your ticket now!

VentureBeat

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
dwal prinċipali tiġbor fil GamesBeat 2016: Ara Min hu ġejjin
pejst
VB Avvenimenti Aħbarijiet Avvenimenti Insight

Hi Peter,

Quick kwistjoni: What do realtà miżjuda, realtà virtwali, esports, jittratta pubblikazzjoni, l-istat ta ‘investiment, u d-diversità fil-logħob kollha għandhom x’jaqsmu ma’ xulxin?

Tweġiba: Huma qed kollha jinġiebu flimkien dwal mill-akbar kumpaniji fid GamesBeat 2016 jikkonverġu għal tlett ijiem li jibdew Awissu 1, attendew għall GamesBeat jinkludu mexxejja minn dawn il-kumpaniji aqwa:

Activision Blizzard • AMD • Amażonja • Facebook • Fox Sports • Disney • DreamWorks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unità • Wargaming • Music

Huma ser ikunu ġbir għall-iskambju intellettwali u jqabblu l-istrateġiji intestatura fil 2017. Huwa t-tip ta ‘netwerking li l-imprezzabbli meta ħafna mill-ħin aħna qed kollha ras stabbiliti jkollna l-finitura linja fuq x’inhu dritt quddiem minna.

U peress li dan huwa avveniment GamesBeat, jistennew jittratta ftit li jitfaqqas.

Aqbad biljett tiegħek għall GamesBeat waqt li inti xorta tista ‘.

lineup kelliem tagħna huwa kif impressjonanti ma ‘viżjonarji minn kumpaniji bħal:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Elettroniċi Arti • Gamestop • Google • GreenLight • GSN Logħob • Immersv Innospark • jaunt • Kabam • kiwi • Lionsgate • NIANTIC • NVIDA Oculus • Osmo • Otoy • Lesti fuq dawn • Logħob irvellijiet • Roblox • Scopely • sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Tlieta Wieħed żero • Twitch • Itellgħu • Unità • Vreal • VR Playhouse

Kif kulħadd jaf, pjattaformi fl-industrija tal-kaċċa din is-sena huma fluss kbir. It-tranżizzjoni mill-console għal mobbli deher moviment bla waqfien – u, naturalment, fil-parti kbira għadu. Ħares lejn il-runaway, u mhux mistennija, is-suċċess ta ‘Pokémon GO. Imma kif VR qligħ trazzjoni mainstream, konsols tibqa ‘parti essenzjali mill-ekosistema logħba.

Għalhekk, fejn inti tpoġġi attenzjoni tiegħek? X’hemm verament ser twaħħal?

Ingħaqad magħna fil GamesBeat 2016 fejn l-aħjar fin-negozju ser ikun dissecting dan kollu bl-rigorożità tas-soltu u ħarsa nġibu lil kull avveniment u l-kopertura tagħna aħbarijiet kontinwa.

pakkett biljett tiegħek jinkludi kull aċċess, akkomodazzjoni, ikliet u avvenimenti fil-beautiful Oċean Terranea jirrikorru biss ġebla ‘l bogħod milli L.A.

Inti ma tridx taqbeż. Reġistru waqt li inti xorta tista ‘.

Hope biex tara int hemm,

dekan Takahashi
Kittieb ċomb, GamesBeat
Aqbad biljett tiegħek issa!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Groot ligte versamel by GamesBeat 2016: Kyk wie kom
Plak
VB Events Nuus Events Insig

Hi Peter,

Vinnige vraag: Wat doen volgemaak realiteit, virtuele realiteit, Esports, publiseer handel, die staat van ‘n belegging, en diversiteit in die spel het almal te doen met mekaar?

Antwoord: Hulle is almal saam te bring ligte uit die grootste maatskappye in GamesBeat 2016 konvergerende vir drie dae begin 1 Augustus deelnemers aan GamesBeat sluit leiers van hierdie wonderlike maatskappye:

Activi Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dream Works • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • oculus • Samsung • Skydance • Sony • Eenheid • oorlogspeletjies • Zynga

Hulle sal versamel om intel ruil en vergelyk strategieë op pad na 2017. Dit is die soort van netwerk wat van onskatbare waarde wanneer die meeste van die tyd wat ons is almal kop af om na die eindstreep op wat reg is in die voorkant van ons.

En as dit is ‘n GamesBeat geval, verwag ‘n paar transaksies wat uitgebroei het.

Gryp jou kaartjie vir GamesBeat terwyl jy nog kan.

Ons spreker besetting is so indrukwekkend met visionairen van maatskappye soos:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Spele • Immersv Innospark • Horde • Kabam • Kiwi • Fox • Niantic • Nvida oculus • OSMO • Otoy • Gereed teen dagbreek • Oproer Spele • Roblox • Scopely • makker • Sledge Hammer • Smosh • Sony • Survios Drie Een Zero • Twitch • oplaai • Eenheid • Vreal • VR Playhouse

Soos almal weet, platforms in die wildbedryf vanjaar in groot vloed. Die oorgang van troos te mobiele gelyk ‘n onstuitbare beweging – en, natuurlik, ‘n groot deel nog is. Kyk net na die weghol, en onverwagte, sukses van Pokémon gaan nie. Maar as VR winste hoofstroom vastrap, consoles bly ‘n noodsaaklike deel van die spel ekosisteem.

So waar kom jy jou fokus sit? Wat regtig aangaan om vas te hou?

Sluit by ons aan op GamesBeat 2016 waar die beste in die besigheid sal wees dissektering dit alles met die gewone strengheid en insig bring ons elke geleentheid en ons voortgesette nuusdekking.

Jou kaartjie pakket sluit alle toegang, behuising, etes en gebeure by die pragtige Terranea Oseaan-oord net ‘n klipgooi van L. A.

Jy sal nie wil misloop nie. Registreer terwyl jy nog kan.

Hoop om jou daar te sien,

Dean Takahashi
Lood Skrywer, GamesBeat
Gryp jou kaartjie nou!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ndriçues të mëdha mblidhen në GamesBeat 2016: Shih kush po vjen
Ngjit
VB Ngjarje Lajme Ngjarje Insight

Hi Peter,

pyetje të shpejtë: Çfarë realitetin shtuar, realitet virtual, eSports, merret botuese, gjendjen e investimit, dhe diversitetin në të gjitha lojrave kanë të bëjnë me njëri-tjetrin?

Përgjigje: Ata janë të gjithë duke sjellë së bashku ndriçues nga kompanitë më të mëdha në GamesBeat 2016. konvergjente për tre ditë duke filluar 1 gusht të pranishmit në GamesBeat përfshijnë liderë nga këto kompani të mahnitshme:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sport • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Ata do të jenë mbledhur për të shkëmbyer Intel dhe krahasuar strategjitë shkon në 2017. Kjo është lloj i rrjeteve që është i paçmuar kur shumicën e kohës që ne jemi të gjithë kokë poshtë duke marrë në vijën e finishit në atë që është e drejtë para nesh.

Dhe pasi kjo është një ngjarje e GamesBeat, presin një marrëveshje disa të çelur.

Grab biletën tuaj për GamesBeat ndërsa ju akoma mund.

formacion ynë Gjuha është aq mbresëlënëse me largpames nga kompanitë si:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • ekskursion • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Gati në Dawn • Riot Games • roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • Twitch • Ngarko • Unity • Vreal • VR Playhouse

Siç të gjithë e dinë, platforma në industrinë e lojë këtë vit janë në fluks të madh. Kalimi nga konsol në celular dukej një lëvizje e pandalshme – dhe, natyrisht, në pjesë të madhe ende është. Vetëm shikoni në arratisur, dhe papritur, suksesi i Pokemon GO. Por si VR fiton tërheqje zakonshme, consoles të mbetet një pjesë thelbësore e lojës ekosistemit.

Pra, ku do të vënë fokusin tuaj? Çfarë është me të vërtetë do të rrinë?

Bashkohu me ne në GamesBeat 2016 ku më të mirë në biznes do të jetë dissecting të gjithë këtë me ashpërsi zakonshme dhe njohuri të sjellë në çdo ngjarje dhe mbulimin tonë të vazhdueshëm të lajmeve.

Paketa juaj biletë përfshin të gjitha qasje, strehim, ushqim dhe ngjarjet në të bukur turistik të Terranea oceanside vetëm një gur i hedhur nga L.A.

Ju nuk do të duan të humbas. Regjistrohu ndërsa ju akoma mund.

Shpresë për të parë ju atje,

Dean Takahashi
Writer Lead, GamesBeat
Grab biletën tuaj tani!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ሜጀር ብርሃናት GamesBeat 2016 ላይ ይሰበስባሉ; የሚመጡና ማን ይመልከቱ
ለጥፍ
VB ክስተቶች ዜና ክስተቶች ጠለቅ

ሠላም ጴጥሮስ,

ፈጣን ጥያቄ: ሁሉም የጨዋታ ውስጥ በመቀማት እውነታ, ምናባዊ እውነታ, ኢስፖርቶች, የህትመት ቅናሾች, ኢንቨስት ግዛት, እና ልዩነት ምን እርስ በርሳችሁ ጋር ምን አለን?

መልስ: ሁሉም ነሐሴ 1 ጀምሮ ለሦስት ቀናት GamesBeat ላይ አብረው 2016 ሲጎርፉ ትልቁ ኩባንያዎች ቀኑና በማምጣት ነው, GamesBeat ወደ ታዳሚዎች እነዚህ አስገራሚ ኩባንያዎች መሪዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ:

Activision የቀላቀለ • የ AMD • የአማዞን ፌስቡክ • ቀበሮ ስፖርት • • የ Disney • DreamWorks • የ Google • Gumi • ኢንቴል • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • ከቀደሙ • Oculus • ሳምሰንግ • Skydance • የ Sony • አንድነት • Wargaming • Zynga

እነዚህ Intel መለዋወጥና ይህም አብዛኛውን ጊዜ እኛ መብት በእኛ ፊት ለፊት ምን ላይ የመጨረሻውን መስመር ማግኘት ሁሉ ራስ ወደ ታች በሚሆኑበት ጊዜ ሊተመን የሆነ ድረ ዓይነት ነው በ 2017 ወደ ርዕስ ስልቶች ለማነጻጸር መሰብሰብ ይሆናል.

ይህ GamesBeat ክስተት ነው እንደ ሆነ: ጥቂት ስምምነቶችን ጠነሰሱ ዘንድ እንጠብቃለን.

ሳለ አሁንም ይችላሉ GamesBeat የእርስዎን ትኬት ይሳቡ.

የእኛ ማጉያ ሰልፍ እንደ ኩባንያዎች ራእዮች ጋር እንደ አስደናቂ ነው:

ዶውን • ረብሻ ጨዋታዎች • Roblox • Scopely • በ AMD • የቀላቀለ መዝናኛ • የ Disney • የኤሌክትሮኒክ ጥበባት • Gamestop • የ Google • Greenlight • GSN ጨዋታዎች • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • ኪዊ • የ Lionsgate • ኒያንቲክ • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • ዝግጁ Sidekick • አናቷን • ከስሞሽ • የ Sony • Survios ሦስት አንድ ዜሮ • Twitch • ስቀል • አንድነት • Vreal • ቪአር Playhouse

ሁሉም ሰው ያውቃል እንደ የጨዋታ ኢንዱስትሪ በዚህ ዓመት ውስጥ መድረኮች ዋና የማያቋርጥ ውስጥ ናቸው. ነው; አሁንም ትልቅ ክፍል ውስጥ, እርግጥ ነው, እና – ከመጫወቻ ወደ ሞባይል ከ ሽግግር አስነስታለች እንቅስቃሴ ይመስል ነበር. በቀላሉ ከቁጥጥር ውጪ መመልከት, እና ወደ Pokémon በጉዞ ላይ ያልተጠበቁ, ስኬት. ቪአር በሚታተሙ ትራክሽን ሊያዘገይ ይችላል ነገር ግን, መጫወቻዎች ጨዋታ ምህዳር ስርዓት ወሳኝ አካል እንደሆኑ ይቀራሉ.

ታዲያ ወዴት የእርስዎን ትኩረት የሚያሳድሩት እንዴት ነው? ምን በእርግጥ የሙጥኝ እየሄደ ነው?

ንግዱ ውስጥ ምርጥ የተለመደው አይግዛው እና ማስተዋል እኛም ሁሉ ክስተት ማምጣት እና ቀጣይነት ያለው የዜና ሽፋን ጋር ይህ ሁሉ እየበለተ ይሆናል የት GamesBeat 2016 እኛን ተቀላቀል.

የእርስዎ ትኬት ጥቅል ላይ በጉልህ ከ ውብ Terranea oceanside አማራጭ ብቻ የድንጋይ ውርወራ ላይ ሁሉንም መዳረሻ, የመኖሪያ ቤት, ምግብ እና ክስተቶች ያካትታል

እናንተ ውጭ መቅረት አይፈልጉም. አሁንም ይችላሉ ሳለ ይመዝገቡ.

በዚያ ላይህ ተስፋ አደርጋለሁ:

ዲን ታካሺ
በእርሳስ ጸሐፊ, GamesBeat
አሁን ትኬት ይያዙ!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
لامعة كبيرة تتجمع في GamesBeat 2016: ترى من سيأتي
معجون
VB أحداث أخبار الأحداث انسايت

اهلا بيتر،

سؤال سريع: ماذا الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، بالامارات، وصفقات النشر، والدولة من الاستثمار، والتنوع في الألعاب كافة عليك القيام به مع بعضها البعض؟

الجواب: انهم جلب جميع معا لامعة من أكبر الشركات في GamesBeat 2016. المتقاربة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 1 أغسطس الحضور إلى GamesBeat تشمل قادة من هذه الشركات مذهلة:

أكتيفيجن بليزارد • AMD • الأمازون • الفيسبوك • فوكس الرياضية • ديزني • دريم • جوجل • غومي • إنتل • Kochava • كونامي • ماتيل • Motiga • Netmarble • نفيديا • كوة • سامسونج • Skydance • سوني • الوحدة • Wargaming • زينجا

أنها سوف تكون جمع لتبادل إنتل ومقارنة استراتيجيات متجهة إلى عام 2017. انها نوع من الشبكات وهذا لا يقدر بثمن عند أكثر من مرة أننا جميعا الرأس إلى أسفل الوصول الى خط النهاية على ما هو الحق في الجبهة منا.

وبما أن هذا هو الحدث GamesBeat، ونتوقع صفقات قليلة إلى أن تفقس.

الاستيلاء على التذكرة لGamesBeat في حين كنت لا تزال يمكن.

لدينا تشكيلة المتحدث مؤثرة كما هو الحال مع أصحاب الرؤى من الشركات مثل:

AMD • بليزارد الترفيه • ديزني • الفنون الالكترونية • العاب افلام • جوجل • جرين لايت • ألعاب GSN • Immersv Innospark • رحلة قصيرة • كابام • كيوي • يونزجيت • Niantic من • NVIDA كوة • أوسمو • Otoy • جاهز في الفجر • مكافحة الشغب الألعاب • Roblox • Scopely • الصاحب • بمطرقة ثقيلة • ظريفة • سوني • Survios ثلاثة واحد صفر • نشل • تحميل • الوحدة • Vreal • VR مسرح

كما يعلم الجميع، والمنصات في صناعة ألعاب هذا العام هي في حالة تغير مستمر كبير. الانتقال من وحدة إلى الهاتف المحمول بدا أن الحركة لا يمكن وقفها – وبطبيعة الحال، في جزء كبير منه لا يزال غير. مجرد إلقاء نظرة على هارب، وغير متوقع، نجاح بوكيمون GO. ولكن كما يكسب VR الجر السائد، لا تزال لوحات المفاتيح جزء أساسي من النظام البيئي اللعبة.

إذن، أين كنت وضعت التركيز الخاص بك؟ ما يحدث في الواقع لعصا؟

الانضمام إلينا في GamesBeat 2016 حيث الأفضل في هذا المجال سيكون تشريح كل هذا بالدقة المعتادة والبصيرة نأتي إلى كل حدث وتغطيتنا الإخبارية الجارية.

وتشمل حزمة تذكرتك وصول جميع والسكن والوجبات والأحداث في جميلة منتجع Terranea المحيط على مرمى حجر من لوس انجلوس

وأنت لا تريد أن تفوت. تسجيل في حين لا يزال يمكن.

نأمل أن نراكم هناك،

عميد تاكاهاشي
قيادي الكاتب، GamesBeat
انتزاع تذكرة السفر الخاصة بك الآن!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Խոշոր լուսատուներ հավաքվում է GamesBeat 2016-ի: Տես, թե ով է գալիս
մածուկ
VB Նորություններ Իրադարձություններ Insight

Hi Peter,

Արագ հարցը: Ինչ augmented իրականություն, վիրտուալ իրականություն, eSports, հրատարակչական գործարքների, վիճակը ներդրումներ, եւ բազմազանության Մոլեխաղեր բոլորս պետք է անել միմյանց հետ.

Պատասխան: Նրանք բոլորն էլ համախմբելով լուսատուներ են խոշորագույն ընկերությունների GamesBeat 2016 թ. Կոնվերգենտ երեք օրով սկսած օգոստոսի 1-ին, ներկաներին GamesBeat ներառել առաջնորդներ այդ զարմանալի ընկերություններից:

Activision Blizzard • դրամ • Amazon • ֆեյսբուքյան • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Աչքի • Samsung • Skydance • Sony • միաբանություն • Wargaming • Zynga

Նրանք պետք է հավաքել փոխանակել Intel եւ համեմատել ռազմավարությունների շարժվում դեպի 2017 Դա ինչպիսի ցանցային, որ անգնահատելի է, երբ մեծ մասը ժամանակի, մենք բոլորս գլուխը ներքեւ ստանալու է ավարտել գծի, թե ինչ ճիշտ է մեր առջեւ:

Եվ քանի որ սա GamesBeat իրադարձություն է, ակնկալում է մի քանի գործարք է hatched:

Գռփում Ձեր տոմսը համար GamesBeat, իսկ դուք դեռ կարող եք:

Մեր խոսնակը lineup է, քանի որ տպավորիչ տեսանողների ընկերությունների, ինչպիսիք են:

Դրամ • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • gsn Խաղեր • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Կիվի • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • պատրաստ Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • մուրճ • Smosh • Sony • Survios Երեք մեկ զրո • Ջղաձգություն • Upload • միաբանություն • Vreal • VR դրամատիկական թատրոն

Քանի որ բոլորը գիտեն, ծրագրերը խաղի ոլորտում այս տարի խոշոր հոսքի. Անցումը մխիթարել է բջջային Թվում էր, է unstoppable շարժում, եւ, իհարկե, մեծ մասամբ շարունակում է. Պարզապես նայեք փախած, եւ անսպասելի, հաջողությունը Pokemon գնա. Բայց քանի որ VR ձեռք է բերում mainstream քաշում, կոնսուլներ մնում են կարեւոր մասն է խաղի էկոհամակարգի:

Այնպես որ, որտեղ դուք ցանկանում եք տեղադրել ձեր ուշադրության կենտրոնում: Ինչ է իրականում կատարվում է մնում:

Միացեք մեզ GamesBeat 2016 թ, որտեղ լավագույնն է բիզնեսում կլինի dissecting այս ամենը սովորական խստություն եւ Insight ենք բերում յուրաքանչյուր իրադարձության, մեր շարունակական լրատվական լուսաբանման.

Ձեր տոմսը փաթեթը ներառում է բոլոր մուտքի, բնակարանային, սնունդ եւ միջոցառումներ գեղեցիկ Terranea oceanside առողջարանային Պարզապես մի քար է շպրտել է L.A.

Դուք չեք ուզում, որ բաց կթողնեք դուրս. Գրանցվեք, իսկ դուք դեռ կարող եք:

Հուսով ենք տեսնել Ձեզ այնտեղ,

Dean Takahashi
Կապար Գրող, GamesBeat
Գռփում Ձեր տոմսը հիմա!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major korifeyləri GamesBeat 2016 toplamaq: gələn kim baxın
pasta
VB Events Xəbərlər Insight

Hi Peter,

Quick sual: bütün oyun genişlənməyə reallıq, virtual reallıq, Esports, nəşriyyat məşğul investisiya dövlət, və müxtəlifliyi nə bir-biri ilə nə etmək lazımdır?

Cavab: Onlar bütün August 1-dən üç gün GamesBeat birlikdə 2016 yakınsama ən böyük şirkətlərindən korifeyləri cəlb edirik, GamesBeat iştirakçıları bu gözəl şirkətlərin liderləri daxildir:

Activision Blizzard • AMD • Amazon Facebook • Fox İdman • • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • SkyDance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Onlar intel mübadiləsi və bu zaman ən biz doğru qarşımızda nə finiş xəttinə almaq bütün baş aşağı olduğunuzda əvəzolunmaz var şəbəkə növü var 2017-ci mal strategiyaları müqayisə toplanması olacaq.

bu GamesBeat hadisə kimi, bir neçə məşğul hatched gözləyirik.

isə hələ bilərsiniz GamesBeat üçün bilet Grab.

Bizim natiq lineup kimi şirkətlər visionaries ilə etkileyici:

Dawn • Riot Oyunlar • ROBLOX • Scopely • at AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Oyunlar • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • oToy • Ready Sidekick • Balyoz • Smosh • Sony • Survios Üç One Zero • Twitch • Upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

Hər kəsin bildiyi kimi, oyun sənayesinin bu il platformalar əsas flux var. hələ böyük bir hissəsi, əlbəttə, və – mobil konsol keçid bir unstoppable hərəkət görünürdü. Just qaçaq baxmaq və Pokemon GO gözlənilməz, müvəffəqiyyət. VR əsas dartma əldə kimi, konsolları oyun ekosistemin mühüm hissəsi olaraq qalır.

Belə ki, burada sizin diqqət qoymaq bilərəm? Nə həqiqətən qalmaq olacaq?

biznes ən yaxşı adi ciddilik və fikir hər hadisə gətirmək və davam edən xəbərlər bütün bu dissecting olacaq GamesBeat 2016 bizə qoşul.

Sizin bilet paketi L.A. gözəl Terranea OCEANSIDE kurort yalnız bir daş-nin atmaq bütün giriş, mənzil, yemək və tədbirlər daxildir

Siz miss istəyirəm deyil. Siz hələ isə qeydiyyatdan keçin.

orada görməyə ümid edirik,

Dean Takahashi
Qurğuşun Writer, GamesBeat
İndi bilet Grab!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
argizagi Major GamesBeat 2016 elkartuko: Ikusi nork datozen
Paste
VB Ekitaldiak Albisteak Agenda Estatistikak

Kaixo Peter,

Quick Galdera: Zer egin errealitate areagotuan, errealitate birtuala, esports, argitaletxe jorratzen, inbertitzen estatuan, eta aniztasun jokoei guztiei beste bat egiten dute?

Erantzuna: Ari dira guztiak elkarrekin enpresa handienetako batetik argizagi jarriz GamesBeat, 2016 konbergenteek hiru egunetan abuztuaren 1 hasita, GamesBeat hartzaileen artean, enpresek amazing horiek liderrak:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Eye • Samsung • Skyedance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

indarrak biltzen egingo dute intel trukatzeko eta 2017. sartu heading da networking mota hori eskerga izan denean denbora gehiena buru guztiak gara behera helmugara iristeko zer eskubidea aurrean on It estrategiak alderatu.

Eta hau GamesBeat ekitaldi bat denez, espero batzuk jorratzen bat hatched izango da.

Hartu zure txartela GamesBeat oraindik dezakezu bitartean da.

Gure hizlari interesgarri bezain bezalako enpresen ameslarien ikusgarria da:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Arte Elektronikoa • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Eye • Osmo • Otoy • Bizi Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • at Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Hiru One Zero • Twitch • Upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

Denek dakiten bezala, jokoaren industriaren aurten plataformak fluxua handiak daude. mugikorrera kontsola trantsizioa geldiezina zirudien mugimendu bat – eta, jakina, neurri handi batean, oraindik da. Just iheslaria at ustekabeko, Pokémon GO arrakastaren begiratu, eta. Baina VR zeharkakoa trakzio irabazi ahala, kontsola ezinbestekoa Joko ekosistemaren zati bat geratzen.

Beraz, non ez zure foku jarri duzu? Zer da benetan makila joan?

Bat egin gurekin GamesBeat 2016 at non enpresa onena hori guztia aztertu ohiko zorroztasun eta jakituria ekar ekitaldi guztietan behar dugu eta gure etengabeko albiste estaldura duena izango da.

Zure txartela pakete guztiak sarbidea, etxebizitza, bazkariak eta ekitaldiak eder Terranea OCEANSIDE estazio besterik harri bat bota L.A. batetik at

Ezin izango duzu nahi galdu. Izena eman ahal izango duzu, oraindik bitartean.

Espero duzun ikusteko dago,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Hartu zure txartela orain!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Буйныя свяціла збіраюцца на GamesBeat 2016 года: Глядзіце, хто прыйдзе
клейстер
VB Падзеі Навіны Падзеі Insight

Прывітанне Піцер,

Хуткі пытанне: Што рабіць дапоўненай рэальнасці, віртуальная рэальнасць, кіберспорт, выдавецкіх здзелак, стан інвеставання, і разнастайнасць у гульнях ўсе павінны рабіць адзін з адным?

Адказ: Яны ўсе аб’яднання свяціла з найбуйнейшых кампаній на GamesBeat 2016 года, збежных на працягу трох дзён, пачынаючы з 1 жніўня ўдзельнікі да GamesBeat ўключаюць лідэраў з гэтых дзіўных кампаній:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Дысней • Dreamworks • Google • Гуми • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Адзінства • Wargaming • Zynga

Яны будуць сабраць для абмену Інтэл і параўнаць стратэгіі таварнай пазіцыі ў 2017. Гэта свайго роду сеткавых тэхналогій, неацэнна, калі большую частку часу мы ўсё ўніз галавой дабрацца да фінішу на тым, што проста перад намі.

І, як гэта падзея GamesBeat, чакаць некалькі здзелак, якія будуць заштрыхаваныя.

Хапай білет на GamesBeat у той час як вы ўсё яшчэ можаце.

Наша лінейка спікер таксама ўражвае празорцаў такіх кампаній, як:

AMD • Blizzard Entertainment • Дысней • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • ГСН Гульні • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Ківі • Lionsgate • Niantic • NVIDA Oculus • Осмо • Otoy • Ці гатовы на досвітку • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Кувалда • Smosh • Sony • Survios Тры Адзін Нуль • Twitch • Загрузіць • Адзінства • Vreal • VR Playhouse

Як усім вядома, платформы ў гульнявой індустрыі ў гэтым годзе ў асноўны паток. Пераход ад пульта да мабільных здавалася непераможную рух – і, вядома ж, у значнай ступені да гэтага часу. Проста паглядзіце на уцёках, і нечаканы, поспех покемонов GO. Але, як VR атрымлівае пануючае цягу, кансолі застаюцца неад’емнай часткай гульнявой экасістэмы.

Такім чынам, калі вы кладзе фокус? Тое, што сапраўды збіраецца прытрымлівацца?

Далучайцеся да нас у GamesBeat 2016 года, дзе лепшы ў бізнэсе будзе рассякання ўсё гэта з звычайнай строгасцю і разуменнем мы прыносім да кожнага падзеі і нашага пастаяннага асвятлення навін.

Ваш пакет білет ўключае ў сябе ўсе доступу, жыллё, харчаванне і мерапрыемствы на выдатным Terranea Ошенсайд курорта проста за два крокі ад L.A.

Вы не жадаеце прапусціць. Рэгістрацыя пакуль вы яшчэ можаце.

Спадзяюся ўбачыць вас там,

дын Такахашы
Вядучы пісьменнік, GamesBeat
Хапай білет прама зараз!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
মেজর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের GamesBeat 2016 সমবেত: কে আসছে দেখুন
প্রতিলেপন
ভিবি ঘটনাবলী সংবাদ ঘটনাবলী অন্তর্দৃষ্টি

হে পিটার,

কুইক প্রশ্ন: কি গেমিং মধ্যে সব উদ্দীপ্ত বাস্তবতা, ভার্চুয়াল বাস্তবতা, eSports, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ রাজ্যের, এবং বৈচিত্র্য কি পরস্পর কি আছে?

উত্তর: তারা সব 1 আগস্ট থেকে তিন দিনের জন্য GamesBeat এ সবচেয়ে বড় কোম্পানি থেকে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের একসঙ্গে আনছি 2016. সমকেন্দ্রি, GamesBeat যোগদানকারীদের এই আশ্চর্যজনক কোম্পানি থেকে নেতাদের মধ্যে রয়েছে:

এএমডি • আমাজন • অ্যাকটিভিশন শিলাপাতপূর্ণ ঝড় • ফেসবুক • ফক্স ক্রিড়া • ডিজনি • ড্রিমওয়ার্কস • গুগল • Gumi • ইন্টেল • Kochava • Konami • ম্যাটেল • Motiga • Netmarble • এনভিডিয়া • চক্ষু • স্যামসাং • Skydance • সনি • ঐক্য • যুদ্ধের খেলা • জুয়েনগা

তারা ইন্টেল বিনিময় এবং 2017. মধ্যে শিরোনাম এটা যে অমূল্য যখন অধিকাংশ সময় আমরা কি ঠিক আমাদের সামনে উপর ফিনিস লাইন পেয়ে নিচে সব মাথা করছি নেটওয়ার্কিং ধরনের কৌশল তুলনা জমায়েত হবেন.

আর এই একটি GamesBeat ঘটনা, আশা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান hatched করা.

GamesBeat যখন আপনি এখনও করতে পারেন জন্য আপনার টিকেট দখল.

আমাদের স্পিকার লাইন আপ মত কোম্পানি থেকে স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে চিত্তাকর্ষক:

এএমডি • শিলাপাতপূর্ণ ঝড় বিনোদন • ডিজনি • ইলেক্ট্রনিক আর্টস • এখানে ক্লিক • গুগল • Greenlight • GSN গেম • Immersv Innospark • দেশভ্রমণ • Kabam • কিউই • লাইন্সগেটের • Niantic • Nvida চক্ষু • Ösmo • Otoy • রেডি ডন • দাঙ্গা গেম • Roblox • Scopely • এ Sidekick • হাতুড়িবিশেষ • smosh • সনি • Survios তিনটি শূন্য • Twitch • আপলোড • ঐক্য • Vreal • ভি নাটমন্দির

সবাই জানেন, খেলা এই বছরের শিল্পে প্ল্যাটফর্মের প্রধান সর্দি হয়. এখনো এবং, অবশ্যই, বৃহৎ অংশ হয় – মোবাইল কনসোল থেকে রূপান্তরটি একটি অরোধ্য আন্দোলন করলো. শুধু পলাতক তাকান, এবং অপ্রত্যাশিত, পোকেমন যান সাফল্য. কিন্তু ভি পালায় মূলধারার আকর্ষণ হিসাবে, কনসোল খেলা বাস্তুতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে থাকবে.

তাই যেখানে আপনি আপনার ফোকাস করা? কি সত্যিই বিদ্ধ যাচ্ছে?

GamesBeat 2016 এ আমাদের সাথে যোগ দিন যেখানে ব্যবসা ভাল স্বাভাবিক কাঠিন্য এবং অন্তর্দৃষ্টি আমরা যে ইভেন্টে আনা এবং আমাদের চলমান সংবাদ কভারেজ সঙ্গে এই সব শবব্যবচ্ছেদের হবে.

আপনার টিকেট প্যাকেজ সুন্দর Terranea Oceanside অবলম্বন L.A. থেকে মাত্র একটি পাথর নিক্ষেপ সময়ে সব অ্যাক্সেস, হাউজিং, খাবার এবং ঘটনা রয়েছে

আপনি ফসকান চাই না. যখন আপনি এখনও করতে পারেন নিবন্ধন.

আশা করি আপনার সাথে সেখানে দেখা হবে,

ডিন তাকাহাশি
লিড রাইটার, GamesBeat
এখন আপনার টিকেট দখল!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major svetiljke okupljaju na GamesBeat 2016. Vidi ko dolazi
pasta
VB Događaji Vijesti Događanja Insight

Hi Peter,

Brzo pitanje: Šta proširene stvarnosti, virtualna stvarnost, eSports, objavljivanje ponude, stanje ulaganja, i različitost u igranje sve ima veze jedno sa drugim?

Odgovor: Svi su okuplja svetiljke od najvećih kompanija u GamesBeat 2016. Konvergencija za tri dana, počevši od 1. avgusta prisutne da GamesBeat uključiti lidere iz ovih predivnih kompanija:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Oni će biti prikupljanje razmjene Intel i usporedite strategija ide u 2017. To je vrsta mreže koje je od neprocjenjive vrijednosti kada većinu vremena smo svi mi glavu sve do cilja na ono što je ispred nas.

I kao da je ovo GamesBeat događaj, očekujemo nekoliko ponude koje se mogu izleglo.

Uzmi svoju kartu za GamesBeat dok još možeš.

Naš govornik postavi je kao impresivna sa vizionari od kompanija kao što su:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • Google • Greenlight • GSN Igre • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • NVIDIA Oculus • Osmo • OTOY • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Tri Jedan Zero • Twitch • Upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

Kao što svi znaju, platforme u igri industriji ove godine su u velikim tok. Prelazak iz konzole na mobilne izgledao nezaustavljiv pokret – i, naravno, u velikoj mjeri još uvijek je. Samo pogledajte u The Runaway, i neočekivano, uspjeh Pokémon GO. Ali, kao što VR dobije mainstream vuče, konzole i dalje bitan dio igre ekosistema.

Pa gde si stavio svoj fokus? Ono što se zapravo događa se držati?

Pridružite nam se na GamesBeat 2016, gdje je najbolji u poslu će biti secira sve to uz uobičajene strogost i uvid donosimo u svakom slučaju i naše tekuće vijesti.

Vaš paket ulaznica uključuje sve pristupne, stanovanje, hrana i događajima na prekrasnom Terranea Oceanside Resort samo bacanje kamena je od L.A.

Vi ne želite propustiti. Registracija dok još možeš.

Nadam se da se vidimo tamo,

Dean Takahashi
Olovo Writer, GamesBeat
Uzmi kartu sada!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Големи осветителни тела се събират на GamesBeat 2016: Вижте кой идва
паста
VB Събития Новини Събития Insight

Здравейте Петър,

Бърз въпрос: Какво правите разширената реалност, виртуална реалност, оженва, издателски сделки, състоянието на инвестиране, и разнообразие в игрите всичко трябва да се направи един с друг?

Отговор: Всички те са обединяване осветителни тела от най-големите компании в GamesBeat 2016 Converging в продължение на три дни, започващи на 1 август присъстващи на GamesBeat включват лидери от тези невероятни фирми:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Гуми • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • единство • Wargaming • Zynga

Те ще се събират да обменят Intel и сравни стратегии позиция в 2017 г. Това е вид на мрежа, която е безценна, когато по-голямата част от времето ние всички сме с главата надолу да се достига до финала на това, което е точно пред нас.

И тъй като това е събитие GamesBeat, очакваме няколко сделки да се излюпили.

Взимай си билет за GamesBeat, докато все още може.

Нашият говорител подреждане е толкова впечатляващо, с визионери от компании като:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • екскурзия • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Осмо • Otoy • Готов при Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Три една нула • Twitch • Качи • единство • Vreal • VR Playhouse

Както всеки знае, платформи в гейм индустрията тази година са в основен поток. Преходът от конзола за мобилен изглеждаше неспасяем движение – и, разбира се, в голямата си част все още е. Само погледнете в беглец, и неочаквано, успех на Pokémon GO. Но като VR печели мейнстрийм сцепление, конзоли остават важна част от екосистемата на игра.

Е, къде да постави фокуса си? Какво всъщност се случва, за да се придържаме?

Присъединете се към нас на GamesBeat 2016, където най-добрите в бизнеса ще бъде дисекция всичко това с обичайната строгост и прозрението, които предлагаме на всяко събитие и постоянните ни новини покритие.

Вашият пакет билет включва всички за достъп, жилища, храна и събития в красива Terranea Oceanside курорта само на един хвърлей от L.A.

Вие няма да искате да пропуснете. Регистрирайте се, докато все още може.

Надявам се да те видя там,

Дийн Такахаши
Водещ Writer, GamesBeat
Взимай си билет сега!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Les principals lluminàries es reuneixen a GamesBeat 2016: Veure qui ve
pasta
VB Esdeveniments Notícies Esdeveniments Insight

Hola Pere,

Una pregunta ràpida: Què fer realitat augmentada, realitat virtual, esports, acords de publicació, l’estat de la inversió, i la diversitat en tots els jocs d’atzar tenen a veure un amb l’altre?

Resposta: Tots estan reunint a les lluminàries de les majors empreses en GamesBeat 2016. convergent durant tres dies a partir de l’1 d’agost de assistents a GamesBeat inclouen líders d’aquestes empreses sorprenents:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • • Intel Kochava • • Konami Mattel • • Motiga Netmarble • • Nvidia Oculus • • Samsung Sony Skydance • • • Unitat • jocs de guerra Zynga

Ells es reuniran per intercanviar Intel i comparar les estratègies de cara a 2017. És el tipus de xarxa que és de gran valor quan la major part del temps tots estem cap cap avall per arribar a la línia de meta en el que és just al davant de nosaltres.

I ja que aquest és un esdeveniment GamesBeat, esperar un parell d’ofertes per eclosionar.

Gravar el vostre bitllet per GamesBeat mentre puguis.

La nostra línia d’altaveus és tan impressionant, amb visionaris de companyies com:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • Jocs GSN • Immersv Innospark • Excursió • Kabam • kiwi • Lionsgate • Niantic • nvidia Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • • Sledgehammer Smosh • • Sony Survios tres un zero • Twitch • Pujar • Unitat • Vreal • VR Playhouse

Com tothom sap, les plataformes en la indústria dels jocs d’aquest any estan en gran flux. La transició de la consola per mòbil semblava un moviment imparable – i, per descomptat, en gran part encara ho és. Només cal mirar el fugitiu, i inesperat, l’èxit de Pokémon GO. Però a mesura que guanya VR de tracció de corrent, consoles segueixen sent una part essencial de l’ecosistema joc.

Llavors, on posa el seu focus? El que realment es va a quedar?

Uneix-te a nosaltres en GamesBeat 2016, on els millors en el negoci serà la dissecció de tot això amb el rigor habitual i perspicàcia que aportem a cada esdeveniment i la nostra cobertura de notícies en curs.

El seu paquet d’entrades inclou tots els accessos, allotjament, menjars i esdeveniments en el bell complex Terranea oceà a un tir de pedra de L. A.

No voldrà perdre. Register mentre puguis.

Esperem veure’t allà,

Dean Takahashi
Escriptor cap, GamesBeat
Apoderar-se de la seva entrada ja!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major banwag sa pagtigum sa GamesBeat 2016: Tan-awa nga ni-anhi
Paste
VB Events Balita Events Insight

Hi Pedro,

Quick nga pangutana: Unsa man ang augmented kamatuoran, virtual nga kamatuoran, esports, pagmantala deals, ang kahimtang sa pagpondo, ug diversity sa Gaming ang tanan nga sa pagbuhat sa uban sa usa ug usa?

Tubag: sa tanan nga sila na sa pagdala sa tingub mga banwag gikan sa pinakadako nga kompanya sa sa GamesBeat 2016. nga nagtapok alang sa tulo ka adlaw sugod Agosto 1, mga nanambong sa GamesBeat naglakip sa mga lider gikan niining talagsaon nga mga kompaniya sa:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • DreamWorks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • NVIDIA • Oculus • Samsung • Skydance • Samsung • Panaghiusa • Wargaming • Zynga

sila nga pagpundok sa sa pagbaylo sa Intel ug itandi mga pamaagi ulohan ngadto sa 2017. Kini ang matang sa networking nga bililhon sa diha nga ang kadaghanan sa mga panahon nga kita sa tanan nga ulo sa pagkuha sa sa finish line sa unsay sa atubangan sa kanato nga matarung.

Ug sa ingon nga kini mao ang usa ka GamesBeat panghitabo, magdahom sa usa ka pipila ka mga deals nga napusa.

Kuhaa ang imong tiket alang sa GamesBeat samtang inyong mahimo.

Ang atong mamumulong line-up sa ingon nga impresibo sa bisyonaryo gikan sa mga kompanya sama sa:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Andam sa Dawn • Gamo Games • Roblox • Scopely • bata-bata • Sledgehammer • Smosh • Samsung • Survios Tulo ka usa ka Zero • labnot • Upload • Panaghiusa • Vreal • VR teatro

Ingon nga nahibalo sa tanan, mga plataporma diha sa mga duwa sa industriya sa sini nga tuig anaa sa mayor nga nagapangagi. Ang transisyon gikan sa console sa mobile daw sa usa ka kapugngan kalihukan – ug, siyempre, sa dakong bahin sa gihapon mao ang. Tan-awa lang sa kagiw, ug wala damha, kalampusan sa Pokemon GO. Apan sama sa VR makaangkon mainstream bingat, consoles magpabilin sa usa ka mahinungdanon nga bahin sa dula ecosystem.

Busa diin ka ibutang sa imong focus? Unsay tinuod nga nga magpabilin?

Join kanato sa GamesBeat 2016 diin ang mga labing maayo sa mga negosyo nga analisar sa lawas sa niining tanan uban sa mga naandan nga mapiut gayud ug hait nga salabotan dad-on kita sa matag hitabo ug sa atong padayon nga mga balita coverage.

Ang imong tiket package naglakip sa tanan nga access, housing, kan-anan ug mga panghitabo sa maanindot nga Terranea oceanside resort lang nga malabay ug bato gikan sa L.A.

Ikaw dili gusto nga mingawon sa. Register samtang kamo sa gihapon mahimo.

Paglaum sa pagtan-aw kanimo didto,

Dean Takahashi
Sa tingga Magsusulat, GamesBeat
Kuhaa ang imong tiket karon!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
zounikira zikuluzikulu asonkhana ku GamesBeat 2016: Onani amene akubwera
Matani
VB Events News Events Insight

Hi Peter,

Quick funso: Kodi augmented zenizeni zimene zimachitika pafupifupi, esports, kufalitsa amachita, m’chigawo cha kupatula, ndi kuchuluka Masewero zonse muyenera kuchita wina ndi mzake?

Yankho: Iwo onse kusonkhanitsa zounikira ku makampani opanga pa GamesBeat 2016. Converging kwa masiku atatu kuyambira August 1, msonkhano kuti GamesBeat monga atsogoleri a magulu amenewa chodabwitsa:

Activision Mkuntho • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • NVIDIA • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Mgwirizano • Wargaming • Zynga

Iwo akusonkhana kuti azisinthanitsa Intel fanizirani njira wakuti mu 2017. Ndi mtundu wa Intaneti ndizo kwambiri pamene nthawi zambiri ife tiri mutu zonse pansi kufika pamzere womaliza zimene ziri patsogolo pathu.

Ndipo ili ndi mwambo GamesBeat, kuyembekezera amachita ochepa kuti aswa.

Akathyole tikiti yako kwa GamesBeat pamene iwe ukhoza.

wokamba wathu masanjidwe ndi monga chidwi ndi anthu amasomphenya ku makampani monga:

AMD • Mkuntho Entertainment • Disney • Intaneti Tirhana • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Okonzeka pa Dawn • chipolowe Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios atatu lina Zero • Twitch • Kwezani • Mgwirizano • Vreal • VR nyumba ya zisudzo

Pamene aliyense amadziwa, nsanja mu masewera makampani chaka chino ali kamwazi yaikulu. The kusintha kwa kutonthoza kuti mafoni Poyamba zinkaoneka ngati gulu silingaimitsidwe – ndipo, ndithudi, mu gawo lalikulu akadali. Tangoonani wothawa, ndipo mwadzidzidzi, bwino Pokémon kupita. Koma VR akapeza samatha zikuluzikulu, mtima kukhalabe ndi mbali yofunika kwambiri ya masewera chilengedwe.

Kotero kodi inu kuika nkhani? Kodi kwenikweni ati n’kudziphatika?

Nafe pa GamesBeat 2016 pamene bwino ntchito adzakhala kugaŵa zonsezi ndi rigor mwachizolowezi ndi nzeru ife kubweretsa zochitika zonse ndi uthenga wathu yosatha Kuphunzira.

tikiti yako phukusi zikuphatikizapo onse kupeza nyumba, chakudya ndi zochitika pa kukongola Terranea oceanside achisangalalo basi mwala kuponya kuchokera L.A.

Simungathe kuphonya kunja. Register pamene iwe ukhoza.

Ndiyembekezera kukuwona iwe kumeneko,

Dean Takahashi
Patsogolo Wolemba, GamesBeat
Akathyole tikiti yako tsopano!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
主要名人聚集在GamesBeat 2016年:看看谁是未来

VB事件新闻事件透视

你好彼得,

快速的问题:什么做增强现实,虚拟现实,电子竞技,出版交易,投资的状态,多样性游戏都彼此呢?

答:他们都在GamesBeat汇集来自大公司2016年的灯具收敛启动8月1日三天,与会者GamesBeat包括这些惊人的公司领导:

动视暴雪•AMD•亚马逊实••福克斯体育•迪斯尼•梦工厂•谷歌•龟尾•英特尔•Kochava•科乐美美泰•••Motiga•Netmarble•英伟达Oculus公司•三星•Skydance•索尼•团结•战争游戏的Zynga•

他们将收集来交换英特尔和比较策略标题到2017年。这是那种联网时,大部分时间我们都低着头让终点线上正确的事情在我们面前的这是非常宝贵的。

而因为这是一个GamesBeat事件,期望能够孵出了几笔交易。

抓住你的票GamesBeat,而你还是可以的。

我们的演讲者阵容是来自像幻想家公司令人印象深刻:

AMD•暴雪娱乐•迪斯尼•电子艺界•Gamestop的•谷歌•绿光•GSN游戏•Immersv Innospark•短途•Kabam的•猕猴桃•狮门•尼安蒂克•NVIDA魔环•奥斯莫•OTOY•准备在黎明•防暴游戏•Roblox•Scopely• Sidekick的大锤•••了Smosh索尼•Survios三壹零•抽搐•上传•团结•Vreal•VR剧场

殊不知,在这一年游戏产业平台在主要通量。从控制台到移动的转变似乎是一个不可阻挡的运动 – 而且,当然,在很大程度上仍然是。试想一下,在失控和神奇宝贝GO意想不到的,成功的。但作为VR获得主流牵引,控制台保持在游戏的生态系统的一个基本组成部分。

那么,你把你的重点是什么?什么是真正要坚持?

欢迎参加GamesBeat 2016年凡在生意最好的将是与通常的严谨和洞察力我们为每一个事件和我们正在进行的新闻报道剖析了这一切。

您的套票包括往返于洛杉矶美丽的Terranea海滨度假村仅一箭之遥的所有访问,住宿费,伙食费和事件

你不会想错过。注册,而你还是可以的。

希望看到你在那里,

高桥院长
首席作者,GamesBeat
现在抢你的票!

VentureBeat的


“——————————————————————————————————————————————————

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
主要名人聚集在GamesBeat 2016年:看看誰是未來

VB事件新聞事件透視

你好彼得,

快速的問題:什麼做增強現實,虛擬現實,電子競技,出版交易,投資的狀態,多樣性遊戲都彼此呢?

答:他們都在GamesBeat匯集來自大公司2016年的燈具為收斂起8月1日三天,與會者GamesBeat包括這些驚人的公司領導:

動視暴雪•AMD•亞馬遜實••福克斯體育•迪斯尼•夢工廠•谷歌•龜尾•英特爾•Kochava•科樂美美泰•••Motiga•Netmarble•英偉達Oculus公司•三星•Skydance•索尼•團結•戰爭遊戲的Zynga•

他們將收集來交換英特爾和比較策略標題到2017年。這是那種聯網時,大部分時間我們都低著頭讓終點線上正確的事情在我們面前的這是非常寶貴的。

而因為這是一個GamesBeat事件,期望能夠孵出了幾筆交易。

抓住你的票GamesBeat,而你還是可以的。

我們的演講者陣容是來自像幻想家公司令人印象深刻:

AMD•暴雪娛樂•迪斯尼•電子藝界•Gamestop的•谷歌•綠光•GSN遊戲•Immersv Innospark•短途•Kabam的•獼猴桃•獅門•尼安蒂克•NVIDA魔環•奧斯莫•OTOY•準備在黎明•防暴遊戲•Roblox•Scopely• Sidekick的大錘•••了Smosh索尼•Survios三壹零•抽搐•上傳•團結•Vreal•VR劇場

殊不知,在這一年遊戲產業平台在主要通量。從控制台到移動的轉變似乎是一個不可阻擋的運動 – 而且,當然,在很大程度上仍然是。試想一下,在失控和神奇寶貝GO意想不到的,成功的。但作為VR獲得主流牽引,控制台保持在遊戲的生態系統的一個基本組成部分。

那麼,你把你的重點是什麼?什麼是真正要堅持?

歡迎參加GamesBeat 2016年凡在生意最好的將是與通常的嚴謹和洞察力我們為每一個事件和我們正在進行的新聞報導剖析了這一切。

您的套票包括往返於洛杉磯美麗的Terranea海濱度假村僅一箭之遙的所有訪問,住宿費,伙食費和事件

你不會想錯過。註冊,而你還是可以的。

希望看到你在那裡,

高橋院長
首席作者,GamesBeat
現在搶你的票!

VentureBeat的


“——————————————————————————————————————————————————

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major luminaries incascià a GamesBeat 2016: Guarda chì d’avvicinarisi
Andrée
VB Events News Events Insight

Hi Petru,

quistione di Quick: Chì fà a rialità si iunceru, a rialità Virtual, Derniers, Joann edizione, u Statu di Kindle, è a diversità in Cica tutti avemu a chi fari cu unu antru?

Risposta: È sona u tuttu ripurtatu inseme luminaries da u più grande di cumpagnii à GamesBeat 2016. Converging di trè ghjorni, partennu 1 di austu, attendees à GamesBeat cumprendi i capi da sti impresi, plats:

Activision Santu • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • oculus • Samsung • Skydance • Sony • calafuria • Wargaming • Zynga

Iddi Mulateri Di L’esse assemblea di scambià report e lu parauni di strategie, andendu in 2017. Hè u tipu di jg chì l’spirianza quandu a maiò parti di u tempu no sacciu ca tutti testa davanti à lodare à l ‘arrivata nant’à ciò chì hè diritta in fronte à noi.

E comu stu hè un evenimentu GamesBeat, m’aspettu ca na picca Offerte di a èssiri hatched.

Catturà u vostru bigliettu per GamesBeat mentri si ponu.

U nostru lineup parraturi è comu sta mprissiunanti cu visiunari da impresi, com’è:

AMD • Santu spettacoli • Disney • Electronic Arts • Gigliotti • Google • Greenlight • Games GSN • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida oculus • Osmo • Otoy • Animu, alba • A. Games • Roblox • Scopely • Sidekick • sangue • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • tic • Subir • calafuria • Vreal • VR Playhouse

Mentre chì ugnunu sà, we in a filiera jocu stu annu sò in flussu Major. Lu passaggiu di stimulus a mobile, paria un muvimentu firmari – è, di sicuru, in ghjinirali è ancora. Just taliari a lu macabunnu, e lu puparu, a riescita di arcane GO. Ma comu VR guadagnà traction duminante, cunsola tene una parte di primura di u s’àrea jocu.

So unni mi misi a to messa? Cosa hè veramenti andavanu à sguassà?

Join à noi à GamesBeat 2016 induve u megliu in li cummircianti sarà dissecting tuttu chistu cu la stissa rigore è un’immersioni no purtemu à ogni evenimentu è i nostri animali à nutizia pedagogicu.

Your pacchettu bigghiettu, tutti accessu, housing, terre è evenimenti à la bella Terranea focacceria liturale sulu un tiru di petra da L.A.

You nun ti vogghiu mancà. Iscrizzione mentri si ponu.

Speranza di vede ti ddà,

Dean Takahashi
Writer piombo, GamesBeat
Catturà u vostru bigliettu ora!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Glavni svjetiljke okupiti na GamesBeat 2016: Pogledajte tko dolazi
Zalijepiti
VB Događanja Novosti Događanja Insight

Bok Petar,

Brzo pitanje: Što učiniti proširenoj stvarnosti, virtualna stvarnost, eSports, objavljivanje ponude, stanje ulaganja, i različitost u gaming sve ima veze jedno s drugim?

Odgovor: Svi su se okupiti svjetiljke od najvećih tvrtki na GamesBeat 2016. godine konvergira za tri dana, počevši od 1. kolovoza sudionici na GamesBeat su lidere iz ovih predivnih tvrtki:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • DreamWorks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Jedinstvo • igre rata • Zynga

Oni će biti okupljanje za razmjenu Intel i usporediti strategije naslov u 2017. To je vrsta umrežavanja to je neprocjenjiva kada većinu vremena smo svi glavu dolje sve do cilja na ono što je ispred nas.

I kao što je to GamesBeat događaj, očekujemo nekoliko bavi se izleći.

Zgrabite svoju ulaznicu za GamesBeat dok još možete.

Naša postava zvučnika je impresivna s vidiocima iz tvrtki kao što su:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • Google • Greenlight • GSN Igre • Immersv Innospark • izlet • Kabam • kivi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Spreman zorom • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Malj • Smosh • Sony • Survios Tri Jedan nula • Twitch • Postavi • Jedinstvo • Vreal • VR Playhouse

Kao što svi znaju, platforme u igri industriji ove godine u glavni tok. Prijelaz iz konzole na mobitel kao nezaustavljiv pokret – i, naravno, u velikoj mjeri još uvijek jest. Dovoljno je pogledati na bjegunac i neočekivano, uspjeh Pokemona. No, kao i VR dobiva glavna vuču, konzole i dalje bitan dio igre ekosustava.

Pa gdje ste stavili svoj fokus? Što se zapravo događa na stick?

Pridružite nam se na GamesBeat 2016 gdje je najbolji u svom poslu bit će seciranje sve to s uobičajenom strogosti i uvid donosimo svakom slučaju i našeg stalnog vijesti.

Vaš paket ulaznica uključuje sve pristupne, stanovanje, hrana i događaje na lijepom Terranea Oceanside naselju samo bacanje kamena je od L. A.

Vi ne želite propustiti. Registrirajte se dok još možete.

Nadam se da se vidimo tamo,

Dean Takahashi
Vodeći pisac, GamesBeat
Zgrabite svoju ulaznicu sada!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Større armaturer samles på GamesBeat 2016: Se hvem der kommer
Indsæt
VB Begivenheder Nyheder Begivenheder Insight

Hej Peter,

Hurtigt spørgsmål: Hvad gør augmented reality, virtual reality, esports, udgivelse tilbud, staten investere, og mangfoldighed i gaming alle har at gøre med hinanden?

Svar: De er alle samler armaturer fra de største virksomheder på GamesBeat 2016. Converging i tre dage begynder 1. august deltagere til GamesBeat omfatter ledere fra disse fantastiske selskaber:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

De vil være at indsamle udveksle intel og sammenligne strategier på vej ind 2017. Det er den slags netværk, der er uvurderlig, når det meste af den tid, vi er alle hoved ned at komme til målstregen på, hvad der er lige foran os.

Og da dette er en GamesBeat begivenhed, forventer et par tilbud til være udklækket.

Grib din billet til GamesBeat mens du stadig kan.

Vores højttaler lineup er lige så imponerende med visionære fra selskaber som:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Klar at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Tre One Zero • Twitch • Upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

Som alle ved, platforme i spilindustrien i år er i større flux. Overgangen fra konsol til mobil syntes en ustoppelig bevægelse – og naturligvis en stor del stadig er. Bare se på den løbske, og uventede, succes Pokémon GO. Men da VR får mainstream trækkraft, forbliver konsoller en vigtig del af spillet økosystem.

Så hvor vil du sætte dit fokus? Hvad der virkelig kommer til at holde?

Besøg os på GamesBeat 2016, hvor den bedste i branchen vil være dissekere alt dette med den sædvanlige strenghed og indsigt, vi bringer til enhver begivenhed og vores løbende nyhedsdækning.

Din billet pakke indeholder alle adgangspunkter, boliger, måltider og arrangementer på den smukke Terranea Oceanside Resort kun et stenkast fra LA

Du vil ikke ønsker at gå glip. Registrer mens du stadig kan.

Håber at se dig der,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Grib din billet nu!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major armaturen verzamelen bij GamesBeat 2016: Zie wie er komt
Plakken
VB evenementen Nieuws Evenementen Insight

Hoi Peter,

Snelle vraag: Wat doen augmented reality, virtual reality, esports, publishing deals, de staat van beleggen, en diversiteit in gaming hebben allemaal te maken met elkaar?

Antwoord: Ze zijn allemaal samenbrengen armaturen van de grootste bedrijven op GamesBeat 2016. Convergerende gedurende drie dagen vanaf 1 augustus aanwezigen GamesBeat onder andere leiders uit deze geweldige bedrijven:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Ze zullen verzamelen om te intel uit te wisselen en te vergelijken strategieën post in 2017. Het is het soort van netwerken dat is van onschatbare waarde toen de meeste van de tijd dat we allemaal hoofd naar beneden om naar de finish op wat goed is voor ons.

En aangezien dit een GamesBeat evenement, verwacht een paar deals te worden uitgebroed.

Pak je ticket voor GamesBeat nu het nog kan.

Onze spreker line-up is zo indrukwekkend met visionairs van bedrijven als:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Drie Eén Zero • Twitch • uploaden • Unity • Vreal • VR Playhouse

Zoals iedereen weet, platforms in de game-industrie dit jaar zijn in de grote beweging. De overgang van console mobiele leek een beweging stoppen – en, natuurlijk, grotendeels nog steeds. Kijk maar naar de weggelopen, en onverwachte, het succes van Pokémon GO. Maar als VR wint mainstream tractie, consoles blijft een essentieel onderdeel van het spel ecosysteem.

Dus waar moet je je focus te zetten? Wat is er werkelijk aan de hand te houden?

Bezoek ons op GamesBeat 2016 waar de beste in de business zal ontleden dit alles met de gebruikelijke strengheid en inzicht brengen we aan elk evenement en onze voortdurende berichtgeving.

Uw ticket pakket bevat alle toegang, huisvesting, maaltijden en evenementen op het prachtige Terranea Oceanside Resort op slechts een steenworp afstand van L.A.

U zult niet willen missen. Registreer nu het nog kan.

Ik hoop je daar te zien,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Grijp nu je ticket!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Hlavní svítidla se shromáždí u GamesBeat 2016: Podívejte se, kdo přijde
Vložit
VB Události Novinky Události Insight

Ahoj Petře,

Rychlá otázka: Co Rozšířená realita, virtuální realita, Esports, publikování zabývá, stav investic, a různorodost v herní všichni mají co do činění s sebou?

Odpověď: Jsou to všechno sdružující významné osobnosti z největších společností na GamesBeat 2016. sbíhající se po dobu tří dnů počínaje 1. srpna účastníci až GamesBeat zahrnovat představitele z těchto úžasných společnosti:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Jednota • Wargaming • Zynga

Budou shromažďovat k výměně Intel a porovnat strategií míří do roku 2017. Je to ten druh sítí, která je neocenitelné, když většinu času jsme všichni hlavu dolů dostat na cílové čáře o tom, co je přímo před námi.

A protože se jedná o událost GamesBeat lze očekávat, že několik nabídek, které by vylíhla.

Popadněte jízdenku na GamesBeat dokud to ještě jde.

Naše reproduktor lineup je působivé s vizionáři od společností, jako jsou:

Google AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • • Greenlight • GSN hry • Immersv Innospark • výlet • Kabam • Kivi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Připraveno na Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Perlík • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • škubnutí • Vložit • Jednota • Vreal • VR Playhouse

Jak každý ví, platformy v herním průmyslu v tomto roce jsou v hlavní tok. Přechod z konzole na mobilní zdálo nezastavitelný pohyb – a samozřejmě do značné míry stále ještě je. Stačí se podívat na uprchlíka, a neočekávaný, úspěch Pokémon GO. Ale jak VR získá hlavního proudu trakci, konzole i nadále nedílnou součástí herního ekosystému.

Tak kde si dát vaši pozornost? Co se opravdu děje držet?

Přidejte se k nám na GamesBeat 2016, kde je nejlepší v oboru bude pitvat to vše s obvyklým přísnosti a pochopení přinášíme každou událost a naší trvalé zpravodajství.

Vstupenka balíček obsahuje všechny přístupové, bydlení, jídlo a události na krásné Terranea Oceanside Resort jen co by kamenem dohodil od L.A.

Nebudete chtít nechat ujít. Registrovat dokud můžete.

Doufám, že tě tam uvidím,

Dean Takahashi
Olovo Writer, GamesBeat
Popadněte jízdenku teď!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major luminaries gather at GamesBeat 2016: See who’s coming
Paste
VB Events News Events Insight

Hi Peter,

Quick question: What do augmented reality, virtual reality, esports, publishing deals, the state of investing, and diversity in gaming all have to do with one another?

Answer: They’re all bringing together luminaries from the biggest companies at GamesBeat 2016. Converging for three days starting August 1, attendees to GamesBeat include leaders from these amazing companies:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

They’ll be gathering to exchange intel and compare strategies heading into 2017. It’s the kind of networking that’s invaluable when most of the time we’re all head down getting to the finish line on what’s right in front of us.

And as this is a GamesBeat event, expect a few deals to be hatched.

Grab your ticket for GamesBeat while you still can.

Our speaker lineup is as impressive with visionaries from companies like:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • Twitch • Upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

As everyone knows, platforms in the game industry this year are in major flux. The transition from console to mobile seemed an unstoppable movement – and, of course, in large part still is. Just look at the runaway, and unexpected, success of Pokémon GO. But as VR gains mainstream traction, consoles remain an essential part of the game ecosystem.

So where do you put your focus? What’s really going to stick?

Join us at GamesBeat 2016 where the best in the business will be dissecting all this with the usual rigor and insight we bring to every event and our ongoing news coverage.

Your ticket package includes all access, housing, meals and events at the beautiful Terranea oceanside resort just a stone’s throw from L.A.

You won’t want to miss out. Register while you still can.

Hope to see you there,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Grab your ticket now!

VentureBeat

“——————————————————————————————————————————————————

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Gravaj lumajxoj kolekti ĉe GamesBeat 2016: Vidi kiun venas
pasto
VB Eventoj Novaĵoj Eventoj Enrigardo

Saluton Petro,

Rapida demando: Kion fari realaĵo pliigita, virtuala realaĵo, Esports, eldonado traktas, la stato de investado kaj diverseco en videoludado ĉiuj devas fari kun unu alia?

Respondo: Ili ĉiuj kunigante lumaĵoj de la plej grandaj kompanioj en GamesBeat 2016. konverĝanta tri tagojn ekde aŭgusto 1, asistantoj al GamesBeat inkludas gvidantojn de tiuj mirindaj kompanioj:

Activision Blizzard • AMD • Amazono • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unueco • Wargaming • Zynga

Ili estos kolektanta interŝanĝi intel kaj kompari strategioj rubriko en 2017. Ĝi estas la speco de retoj kiuj estas netaksebla kiam plejofte ni ĉiuj kapon malsupren alveni al la cellinio sur kio estas ĝuste fronte al ni.

Kaj kiel tiu estas GamesBeat okazaĵo, atendu kelkajn interkonsentoj esti elkovitaj.

Grab vian bileton por GamesBeat dum vi ankoraŭ povas.

Nia parolanto vicigo kiel impona kun visionarios de kompanioj kiel:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Elektronikaj Artoj • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Ludoj • Immersv Innospark • ekskurseto • Kabam • Kivo • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • akompanulo • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Tri Unu Nulo • Twitch • Alŝuti • Unueco • Vreal • VR Playhouse

Kiel ĉiuj scias, platformoj en la ludo industrio tiun jaron estas en grava fluo. La transiro de konzolo por porteblaj ŝajnis nehaltigebla movado – kaj, kompreneble, grandparte ankoraŭ estas. Nur rigardu la fuĝantajn kaj neatendita, sukceso de Pokémon GO. Sed kiel VR gajnas ĉefa tirado, konzoloj restas esenca parto de la ludo ekosistemo.

Do kie vi metis vian fokuson? Kio vere tuj algluita?

Aliĝi nin ĉe GamesBeat 2016 kie la plej bona en la negoco estos dissekcia ĉio tio kun la kutima rigoreco kaj enrigardo ni alportos al ĉiu okazaĵo kaj nia daŭranta novaĵoj kovrado.

Vian bileton pako inkludas ĉiu aliro, loĝado, manĝoj kaj okazaĵoj ĉe la bela Terranea Oceanside feriejo ĵus sxtonjxeton de L.A.

Vi ne volas maltrafi. Registriĝu dum vi ankoraŭ povas.

Esperas vidi vin tie,

dekano Takahashi
Antaŭeco Verkisto, GamesBeat
Grab vian bileton nun!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major valgustite kogunevad GamesBeat 2016: Vaata, kes on tulemas
pasta
VB sündmused Uudised Sündmused Insight

Hi Peter,

Kiire küsimus: Mida teha, liitreaalsuse, virtuaalne reaalsus, Esports, kirjastus tegeleb riik investeerida, ja mitmekesisust mängimine kõik on pistmist teineteisega?

Vastus: Nad kõik koondab valgustite suurim firmad GamesBeat 2016. Converging kolme päeva jooksul, alustades 1. august osalejaid GamesBeat hulka juhid need hämmastav ettevõtted:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Nad kogunevad vahetada Intel ja võrrelge strateegiad suunduda 2017. See on selline võrgustiku, mis on hindamatu väärtusega, kui enamiku ajast me kõik pea alla saada finišijoone, mis on õige meie ees.

Ja kui see on GamesBeat juhul oodata mõne tehinguid koorunud.

Haara pilet GamesBeat, kui te veel võimalik.

Meie kõneleja rivistus on muljetavaldav visionäärid firmad nagu:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN’i mängud • Immersv Innospark • lõbureis • Kabam • Kiivi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Valmis at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • käsilane • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Kolm üks null • tõmblema • Laadi • Unity • Vreal • VR Playhouse

Nagu kõik teavad, platvormid mängu tööstusele sel aastal on suur muutumises. Üleminek konsooli mobiilsed tundus pidurdamatu liikumine – ja muidugi suures osas ikka on. Lihtsalt pilk Põgenenud ja ootamatu, edu Pokemon GO. Aga nagu VR kasum mainstream veojõu konsoolid jääb oluline osa mängust ökosüsteemi.

Nii et kui sa paned oma tähelepanu? Mis tegelikult toimub jääda?

Liitu meiega GamesBeat 2016, kus parim äri on anatoomilised kõik see tavalise rangus ja ülevaate me toome igal juhul ja meie jätkuvat uudiste.

Teie pilet pakett sisaldab kõiki juurdepääsu eluasemele, jahu ja üritused ilus Terranea Oceanside Resort vaid kiviviske kaugusel L. A.

Sa ei taha jääda. Registreeri kui te veel võimalik.

Meeldivate seal,

Dean Takahashi
Plii Kirjanik, GamesBeat
Haara oma pileti nüüd!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major luminaries magtipon sa GamesBeat 2016: Tingnan kung sino ang darating
Paki
VB Kaganapan Balita Kaganapan Insight

Hi Peter,

Mabilis na tanong: Ano ang augmented katotohanan, virtual katotohanan, esports, publishing deal, ang estado ng pamumuhunan, at pagkakaiba-iba sa gaming ang lahat ng may kinalaman sa isa’t isa?

Sagot: Lahat ng mga ito ay nagdadala nang sama-sama luminaries mula sa mga pinakamalaking kumpanya sa GamesBeat 2016. nagtatagpo sa loob ng tatlong araw simula Agosto 1, dadalo sa GamesBeat isama lider mula sa mga kahanga-hangang mga kumpanya:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • NetMarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

ang mga ito ay pagtitipon upang makipagpalitan ng intel at ihambing estratehiya heading sa 2017. Ito ay ang uri ng networking na napakahalaga kapag halos lahat ng oras kami ay lahat ng ulo pababa sa pagkuha ng upang tapusin ang linya sa kung ano ang sa harap ng sa amin karapatan.

At bilang na ito ay isang GamesBeat kaganapan, inaasahan ng ilang trato na hatched.

Grab ang iyong tiket para sa GamesBeat habang ikaw pa rin maaari.

Ang aming speaker lineup ay bilang kahanga-hanga na may visionaries mula sa mga kumpanya tulad ng:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Laro • Immersv Innospark • pagliliwaliw • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Handa sa Dawn • kaguluhan Laro • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • Twitch • Mag-upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

Tulad ng alam ng lahat ng tao, mga platform sa industriya ng laro sa taong ito ay sa mga pangunahing pagkilos ng bagay. Ang paglipat mula sa console sa mobile tila isang unstoppable kilusan – at, siyempre, sa malaking bahagi pa rin ay. Hanapin lamang sa walang preno, at di-inaasahang, tagumpay ng Pokémon GO. Ngunit bilang VR nadagdag mainstream traksyon, consoles mananatiling isang mahalagang bahagi ng laro ecosystem.

Kaya kung saan mo ilagay ang iyong focus? Ano ang tunay na nangyayari sa stick?

Sumali sa amin sa GamesBeat 2016 kung saan ang mga pinakamahusay sa negosyo ay dissecting ang lahat ng ito sa mga karaniwang lupit at pananaw dalhin namin sa bawat kaganapan at aming patuloy na balita coverage.

Ang iyong tiket pakete ay nagsasama ng lahat ng access, pabahay, pagkain at mga kaganapan sa magandang Terranea oceanside resort lamang magtapon ng isang bato mula L.A.

Ikaw ay hindi nais na mawalan. Magparehistro habang ikaw pa rin maaari.

Sana ay upang makita ka doon,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Grab ang iyong ticket ngayon!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major valaisimet kokoontuvat GamesBeat 2016: Katso kuka on tulossa
tahna
VB Tapahtumat Uutiset Tapahtumat Insight

Hei Peter,

Nopea kysymys: Mitä lisätyn todellisuuden, virtuaalitodellisuus, esports, julkaisu käsittelee, valtion investointien ja monimuotoisuuden pelaamista kaikilla on tekemistä keskenään?

Vastaus: He kaikki tuovat yhteen valaisimet suurimmasta yhtiöiden GamesBeat 2016 Converging kolmen päivän ajan alkaen 1. elokuuta osallistujia GamesBeat sisällyttää johtajien näitä uskomattomia yritykset:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochavan • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

He kokoontuvat vaihtamaan Intel ja vertailla strategioita menossa 2017. Se on sellainen verkko, joka on korvaamaton, kun suurimman osan ajasta olemme kaikki pää alaspäin päästä maaliin siitä, mikä on oikein edessämme.

Ja koska tämä on GamesBeat tapahtuma, odottaa muutaman tarjouksia on haudottu.

Napata lippu GamesBeat kun vielä voi.

Meidän puhuja kokoonpano on yhtä vaikuttavaa visionäärejä yrityksiltä, kuten:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Kolme Yksi Nolla • Twitch • Tallennettu • Unity • Vreal • VR Playhouse

Kuten kaikki tietävät, alustojen peliteollisuus tänä vuonna suurissa muutostilassa. Siirtyminen konsolista mobiili näytti pysäyttää liike – ja tietenkin suurelta osin edelleen. Katsokaa karannut, ja odottamaton menestys Pokémon GO. Mutta kuten VR saa valtavirran veto, konsolit ovat edelleen olennainen osa peliä ekosysteemin.

Joten mistä laitat keskittyä? Mitä todella tapahtuu pitää kiinni?

Osallistu GamesBeat 2016, jossa huipuilta on dissecting kaikki tämä tavallista kurinalaisesti ja näkemystä tuomme jokaiseen tapahtumaan ja jatkuvaa uutisointia.

Lippusi paketti sisältää kaikki pääsy, asuminen, ateriat ja tapahtumia kaunis Terranea Oceanside keinona vain kivenheiton päässä L.A.

Et halua jäädä paitsi. Rekisteröityä kun vielä voi.

Toivottavasti näemme siellä,

Dean Takahashi
Lyijy kirjoittaja, GamesBeat
Napata lippu nyt!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Les grandes sommités se réunissent à GamesBeat 2016: Voir qui vient
Pâte
VB Événements Nouvelles Événements Insight

Salut Peter,

Question rapide: Que faire réalité augmentée, réalité virtuelle, esports, édition traite, l’état de l’investissement, et de la diversité dans le jeu ont tous à voir avec un autre?

Réponse: Ils sont tous réunissant des sommités des plus grandes entreprises au GamesBeat 2016. Converging pendant trois jours à compter du 1er Août, les participants à GamesBeat comprennent les dirigeants de ces entreprises étonnantes:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unité • Wargaming • Zynga

Ils se réuniront pour échanger intel et comparer les stratégies position dans 2017. Il est le genre de mise en réseau qui est inestimable quand la plupart du temps nous sommes tous la tête vers le bas pour vous rendre à la ligne d’arrivée sur ce qui est juste en face de nous.

Et comme cela est un événement GamesBeat, attendez quelques transactions à éclore.

Prenez votre billet pour GamesBeat pendant que vous le pouvez encore.

Notre conférencier gamme est aussi impressionnant avec des visionnaires de sociétés telles que:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • Jeux GSN • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • NVIDA Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Trois One Zero • Twitch • Télécharger • Unity • Vreal • VR Playhouse

Comme chacun le sait, les plates-formes dans l’industrie du jeu cette année sont en flux majeur. La transition de la console portable semblait un mouvement imparable – et, bien sûr, en grande partie est toujours. Il suffit de regarder l’emballement, et inattendu, le succès de Pokémon GO. Mais comme VR gagne traction grand public, consoles demeurent un élément essentiel de l’écosystème du jeu.

Alors, où vous mettez votre attention vous? Qu’est-ce qui se passe vraiment en tenir?

Rejoignez-nous à GamesBeat 2016 où le meilleur dans l’entreprise sera disséquer tout cela avec la rigueur habituelle et la perspicacité que nous apportons à chaque événement et notre couverture de nouvelles en cours.

Votre forfait de billets inclut tous les accès, le logement, les repas et les événements à la belle station balnéaire Terranea Oceanside à un jet de pierre de L.A.

Vous ne voudrez pas manquer. Inscrivez-vous alors que vous pouvez encore.

Espérons vous y voir,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Prenez votre billet dès maintenant!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major luminaries sammelje by GamesBeat 2016: Sjoch wa’t komt
Plakke
VB Events News Events Insight

Hi Petrus,

Quick fraach: Wat dogge none De realiteit, firtuele realiteit, esports, útjouwerij deals, de steat fan ynvestearjen, en ferskaat yn gaming allegearre hawwe te krijen mei inoar?

Antwurd: Se binne allegearre bringen byinoar luminaries fan de grutste bedriuwen op GamesBeat 2016. Converging foar trije dagen begjinnende augustus 1, de oanwêzigen nei GamesBeat binne lieders fan dizze amazing bedriuwen:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Se sille wurde gathering te wikseljen intel en ferlykje strategyen heading yn 2017. It is it soarte fan netwurken dat is fan ûnskatbere wearde as de measte fan de tiid wy binne al holle del hieltyd nei de einstreek op wat is rjocht foar ús.

En as dit is in GamesBeat evenemint, ferwachtsje in pear deals wurde útbret.

Pak dyn ticket foar GamesBeat wylst jo noch kin.

Us sprekker opstelling is as yndrukwekkend mei fisionêren fan bedriuwen lykas:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready by Dawn • Riot Games • Itsjerryandharry • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • Twitch • Upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

As elkenien wit, platfoarmen yn de wedstriid yndustry dit jier binne yn grutte flux. De oergong fan konsole nei mobile like in net te stuitsjen beweging – en, fansels, yn grut part noch is. Sjoch mar nei de fuortrûne, en ûnferwachte, sukses fan Pokémon GO. Mar as VR kriget mainstream Bodins, konsoles bliuwe in wêzentlik part fan de wedstriid ekosysteem.

Sa wêr jo sette jo fokus? Wat is eins hinne te stok?

Join ús by GamesBeat 2016 dêr’t de bêste yn it bedriuw sil wêze ûntlid- zjen al dit mei de gebrûklike strangens en ynsjoch wy bringe oan alle barren en ús rinnende nijs dekking.

Jo ticket pakket omfiemet alle tagong, húsfesting, meals en eveneminten op it prachtige Terranea Oceanside resort krekt in deunby L.A.

Jo sille net wolle misse út. Registrearje wylst jo noch kin.

Hoopje te sjen jimme dêr,

Dean Takahashi
Lead Skriuwer, GamesBeat
Pak dyn ticket no!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Grandes luminares reúnense en GamesBeat 2016: ver quen está benvida
colar
VB Eventos Novas Eventos do Insight

Ola Pedro,

Pregunta rápida: Que a realidade aumentada, realidade virtual, Esports, ofertas de publicación, o estado de investir, ea diversidade no xogo todo ten que ver coa outra?

Resposta: Están todos reunindo expoñentes das maiores empresas en GamesBeat 2016. converxentes durante tres días a partir do 01 de agosto, os participantes a GamesBeat inclúen líderes destas empresas sorprendentes:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • • Fox Sports Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • • Kochava Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unidade • Wargaming • Zynga

Van ser reunir para intercambiar Intel e comparar estratexias que se dirixen a 2017. É o tipo de rede que é inestimable cando a maior parte do tempo estamos todos de cabeza baixa chegar á liña de chegada en o que é dereito na fronte de nós.

E como este é un evento GamesBeat, esperar algunhas promocións para ser impresionado.

Agarre o seu billete para GamesBeat mentres aínda pode.

A nosa liña de altofalante é tan impresionante con visionarios de empresas como:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • Google • Greenlight • Xogos GSN • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • NIANTIC • Nvida Oculus • Osmo • OTOY • Ready at Dawn • Riot Games • roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Tres Un Cero • Twitch • Cargar • Unidade • Vreal • VR Playhouse

Como todos saben, as plataformas na industria de xogos este ano están en gran fluxo. A transición da consola para móbil parecía un movemento imparable – e, por suposto, en gran parte aínda é. Basta ollar para o fuxitivo, e inesperado, éxito de Pokémon GO. Pero, como VR gaña tracción mainstream, consolas continúan a ser unha parte esencial do ecosistema xogo.

Entón, onde poñer o seu foco? O que realmente está indo a ir?

Únete a nós no GamesBeat 2016, onde o mellor na empresa será dissecar todo isto co rigor habitual e visión que traemos para cada evento e nosa cobertura de noticias en curso.

O seu paquete billete inclúe todo de acceso, vivenda, comidas e eventos no fermoso Resort Terranea OCEANSIDE só un tiro de pedra da L. A.

Non vai querer perder. Registre-se mentres aínda pode.

Esperamos velo alí,

Dean Takahashi
Chumbo Escritor, GamesBeat
Agarre o seu billete agora!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ძირითადი მნათობის შეიკრიბებიან GamesBeat 2016: იხილეთ, ვინ მოდის
Paste
VB სიახლე ღონისძიებები Insight

Hi პეტრე,

სწრაფი კითხვა: რა augmented რეალობა, ვირტუალური რეალობა, eSports, საგამომცემლო გარიგებებს, სახელმწიფო ინვესტიციების, და მრავალფეროვნება სათამაშო ყველა უნდა გავაკეთოთ ერთმანეთთან?

პასუხი: ისინი ყველა მოუყრის მნათობის უმსხვილესი კომპანიების GamesBeat 2016 დაახლოებით სამი დღის განმავლობაში დაწყებული აგვისტოს 1, დამსწრე GamesBeat მოიცავს ლიდერები ამ საოცარი კომპანიები:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • გუმი • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • ერთობა • Wargaming • Zynga

ისინი შეგროვება გაცვლა intel და შედარების სტრატეგიები სასაქონლო შევიდა 2017 წელს ეს არის ერთგვარი ქსელის, რომ ფასდაუდებელი როდესაც უმეტესი დრო ჩვენ ყველა ხელმძღვანელი ქვემოთ მიღების დასრულება ხაზი, თუ რა უფლება ჩვენს თვალწინ.

და რადგან ეს არის GamesBeat ღონისძიება, ველით რამდენიმე გარიგება უნდა იწყებს.

Grab თქვენი ბილეთი GamesBeat ხოლო თქვენ კვლავ შეგიძლიათ.

ჩვენი სპიკერი შემადგენლობა ისეთივე შთამბეჭდავი მეოცნებე საწყისი კომპანიები, როგორიცაა:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN თამაშები • Immersv Innospark • jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • მზად გამთენიისას • Riot თამაშები • Roblox • Scopely • sidekick • Sledgehammer • თემატური • Sony • Survios სამი One Zero • Twitch • ატვირთეთ • ერთობა • Vreal • VR Playhouse

როგორც ყველამ იცის, პლატფორმების თამაში ინდუსტრიის ამ წელს დიდ ნაკადად. გადასვლას console მობილური, როგორც ჩანს, unstoppable მოძრაობა – და, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ არის. შევჩერდეთ გაქცეული, და მოულოდნელი, წარმატება Pokemon გადასვლა. მაგრამ, როგორც VR იძენს ზომიერ წევის, კომპიუტერები რჩება განუყოფელი ნაწილია თამაში ეკოსისტემას.

ასე რომ, სად დააყენა თქვენი ყურადღება? რა ხდება სინამდვილეში გამყარებაში?

შემოგვიერთდით GamesBeat 2016, სადაც საუკეთესო ბიზნეს იქნება განშრევებადი ეს ყველაფერი ჩვეულ rigor და რისთვისაც ჩვენ მოუტანს ყველა მოვლენა და მიმდინარე ახალი ამბების გაშუქება.

თქვენი ბილეთი პაკეტი მოიცავს ყველა ხელმისაწვდომობა, საცხოვრებელი, კვება და მოვლენები, ლამაზი Terranea ხალხმრავალი საკურორტო მხოლოდ ქვის ს ჩააგდოს L.A.

თქვენ არ სურს გამოგრჩეთ out. რეგისტრაცია ხოლო თქვენ კვლავ შეგიძლიათ.

იმედი მაქვს, რომ თქვენ იქ,

Dean Takahashi
Lead მწერალი, GamesBeat
Grab თქვენი ბილეთი ახლა!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Die wichtigsten Koryphäen sammeln bei GamesBeat 2016: Sehen Sie, wer kommt
Paste
VB Events News Events Insight

Hallo Peter,

Kurze Frage: Was Augmented Reality tun, virtuelle Realität, eSports, Verlags Angebote, die den Zustand des Investierens und Vielfalt alle in Gaming haben miteinander zu tun?

Antwort: Sie sind alle zusammen Koryphäen aus den größten Unternehmen auf GamesBeat bringen 2016. Converging für drei Tage ab dem 1. August die Teilnehmer zu GamesBeat gehören Führungskräfte aus diesen erstaunlichen Unternehmen:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Sie werden versammeln Intel auszutauschen und Strategien zu vergleichen, in 2017. Überschrift Es ist die Art der Vernetzung, die von unschätzbarem Wert ist, wenn die meisten der Zeit, dass wir alle Kopf sind bis auf die Ziellinie immer auf, was direkt vor uns.

Und da dies ein GamesBeat Ereignis ist, erwarten einige Angebote ausgebrütet werden.

Schnappen Sie sich Ihre Eintrittskarte für GamesBeat während Sie noch können.

Unsere Lautsprecher Lineup ist ebenso beeindruckend mit Visionäre von Unternehmen wie:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • OTOY • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Kumpan • • Vorschlaghammer Smosh • Sony • Survios Drei One Zero • Twitch • Upload • Einheit • Vreal • VR Playhouse

Wie jeder weiß, Plattformen in der Spieleindustrie sind in diesem Jahr in den großen Fluss. Der Übergang von der Konsole auf mobilen schien eine unaufhaltsame Bewegung – und, natürlich, immer noch zu einem großen Teil ist. Schauen Sie sich die Ausreißer und unerwartete Erfolg von Pokémon GO. Aber als VR Mainstream Traktion gewinnt, Konsolen bleiben ein wesentlicher Bestandteil des Spiels Ökosystem.

Also, wo setzen Sie Ihren Fokus? Was geht hier zu bleiben wirklich?

Begleiten Sie uns auf GamesBeat 2016, wo die besten in der Branche diese seziert werden alle mit der üblichen Strenge und Einblick, den wir zu jeder Veranstaltung und unserer laufenden Berichterstattung bringen.

Ihr Ticket-Paket beinhaltet alle Zugang, Unterbringung, Mahlzeiten und Veranstaltungen an der schönen Terranea Oceanside Resort, nur einen Steinwurf von L. A.

Sie werden es nicht verpassen wollen. Registrieren Sie während Sie noch können.

Ich hoffe dich dort zu sehen,

Dean Takahashi
Lead-Writer, GamesBeat
Schnappen Sie sich Ihre Eintrittskarte jetzt!

Venture


“——————————————————————————————————————————————————

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Σημαντικές φωτιστικά συγκεντρωθούν στο GamesBeat 2016: Δείτε ποιος έρχεται
Πάστα
VB Εκδηλώσεις Νέα Εκδηλώσεις Insight

Γεια σου Peter,

Γρήγορη ερώτηση: Τι κάνει επαυξημένης πραγματικότητας, της εικονικής πραγματικότητας, esports, εκδόσεις ευκαιρίες, την κατάσταση της επένδυσης, και η ποικιλία του gaming όλα έχουν να κάνουν με το ένα το άλλο;

Απάντηση: Είναι όλοι φέρνοντας μαζί φωτιστικά από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο GamesBeat 2016. Converging για τρεις ημέρες αρχής γενομένης την 1η Αυγούστου παρευρισκόμενους να GamesBeat περιλαμβάνουν ηγέτες από αυτά τα καταπληκτικά εταιρείες:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Η Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Ενότητα • Wargaming • Zynga

Θα πρέπει να συγκεντρώνονται για να ανταλλάξουν intel και να συγκρίνουν τις στρατηγικές τίτλο στο 2017. Είναι το είδος της δικτύωσης που είναι ανεκτίμητη, όταν τις περισσότερες φορές είμαστε όλοι το κεφάλι προς τα κάτω να πάρει στη γραμμή του τερματισμού για το τι είναι σωστό μπροστά μας.

Και καθώς αυτό είναι ένα γεγονός GamesBeat, περιμένετε λίγες ευκαιρίες να εκκολαφθεί.

Πιάσε το εισιτήριό σας για GamesBeat, ενώ ακόμα μπορείτε.

lineup ομιλητής μας είναι τόσο εντυπωσιακό με οραματιστές από εταιρείες όπως:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • ΠΣΔ Παιχνίδια • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Ακτινίδια • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Βαριοπούλα • Smosh • Sony • Survios Τρεις Ένα Μηδέν • Σύσπαση • Ανεβάστε • Ενότητα • Vreal • VR Playhouse

Όπως όλοι γνωρίζουν, πλατφόρμες στην βιομηχανία παιχνιδιών φέτος είναι στις μεγάλες ροή. Η μετάβαση από την κονσόλα στο κινητό φάνηκε μια ασταμάτητη κίνηση – και, φυσικά, σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να είναι. Κοιτάξτε το δραπέτη, και απρόσμενη, η επιτυχία των Pokémon GO. Αλλά, όπως VR κερδίζει επικρατούσα τάση έλξης, κονσόλες παραμείνει ένα ουσιαστικό μέρος του οικοσυστήματος του παιχνιδιού.

Τόσο πού μπορείτε να βάλετε εστίασή σας; Τι πραγματικά συμβαίνει να κολλήσει;

Ελάτε μαζί μας στο GamesBeat 2016, όπου το καλύτερο στην επιχείρηση θα είναι τεμαχίζοντας όλα αυτά με τη συνήθη αυστηρότητα και διορατικότητα φέρνουμε σε κάθε περίπτωση και η συνεχής κάλυψη νέα μας.

Ενιαίο Εισιτήριο σας περιλαμβάνει όλα πρόσβαση, τη στέγαση, τα γεύματα και εκδηλώσεις στο όμορφο Terranea Oceanside θέρετρο μόλις σε απόσταση αναπνοής από την Ε.Α.

Δεν θα θέλετε να χάσετε. Καταχωρήστε ενώ μπορείτε ακόμα.

Ελπίζουμε να σας δούμε εκεί,

Dean Takahashi
Επικεφαλής Συγγραφέας, GamesBeat
Πιάσε το εισιτήριό σας τώρα!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
મુખ્ય વિદ્વાનો GamesBeat 2016 ભેગા: કોણ આવે છે જુઓ
પેસ્ટ કરો
VB ઘટનાઓ સમાચાર ઘટનાઓ ઇનસાઇટ

હાય પીટર,

ઝડપી પ્રશ્ન: શું ગેમિંગ તમામ વધારેલી વાસ્તવિકતા, વર્ચ્યુઅલ વાસ્તવિકતા, eSports, પ્રકાશન સોદા, રોકાણ રાજ્ય વિવિધતા કરવા એક બીજા સાથે શું કરવું છે?

જવાબ: તેઓ બધા 1 ઓગસ્ટ શરૂ ત્રણ દિવસ માટે GamesBeat મોટો કંપનીઓ પાસેથી વિદ્વાનો સાથે લાવી રહ્યાં છો 2016 રૂપાંતર, GamesBeat માટે હાજરી આ અમેઝિંગ કંપનીઓ પાસેથી નેતાઓ સમાવેશ થાય છે:

એએમડી • એમેઝોન • Activision બરફવર્ષા • ફેસબુક • ફોક્સ રમતો • ડિઝની • ડ્રીમવર્ક્સ • Google • ગુમીમાં • ઇન્ટેલ • Kochava • Konami • મેટલ • Motiga • Netmarble • Nvidia • આંખ • સેમસંગ • Skydance • સોની • યુનિટી • લડાઈની રમતો • Zynga

તેઓ ઇન્ટેલ લે અને 2017 માં મથાળું તે કે અમૂલ્ય છે જ્યારે મોટા ભાગના વખતે અમે શું અધિકાર અમને સામે છે પર સમાપ્તિ રેખા પૂર્ણ મેળવવા માટે નીચે બધા વડા છો નેટવર્કિંગ પ્રકારની છે વ્યૂહરચના સરખાવવા માટે ભેગી કરવામાં આવશે.

અને કારણ કે આ એક GamesBeat ઘટના છે, અપેક્ષા થોડા સોદા ત્રાંસી કરવામાં આવે છે.

GamesBeat જ્યારે તમે હજુ પણ કરી શકે છે માટે તમારા ટિકિટ પડાવી લેવું.

અમારા સ્પીકર શ્રેણી જેવી કંપનીઓ તરફથી સ્વપ્નદ્રષ્ટ્રોઓ સાથે પ્રભાવશાળી છે:

એએમડી • બરફવર્ષા મનોરંજન • ડિઝની • ઇલેક્ટ્રોનિક આર્ટ્સ • Gamestop • Google • ગ્રીનલાઇટ • GSN ગેમ્સ • Immersv Innospark • વિહાર • Kabam • કિવી • Lionsgate • Niantic • Nvida આંખ • Osmo • Otoy • તૈયાર ડોન • કોમી તોફાનોનું ગેમ્સ • Roblox • Scopely • પર Sidekick • Sledgehammer • સ્મોશ • સોની • Survios ત્રણ વન ઝીરો • Twitch • અપલોડ • યુનિટી • Vreal • વી.આર. પ્લેહાઉસ

દરેક જાણે છે તેમ, રમત આ વર્ષે ઉદ્યોગમાં પ્લેટફોર્મ મુખ્ય પ્રવાહ છે. હજુ પણ, અલબત્ત, મોટા ભાગ છે – મોબાઇલ માટે કોન્સોલ સંક્રમણ એક અણનમ ચળવળ લાગતું હતું. જસ્ટ રનઅવે જોવા, અને અણધારી, Pokemon જાઓ સફળતા. પરંતુ વી.આર. મેળવે મુખ્યપ્રવાહના ટ્રેક્શન તરીકે, કન્સોલ રમત ઇકોસિસ્ટમ એક આવશ્યક ભાગ રહે છે.

તેથી જ્યાં તમે તમારા ધ્યાન મૂકી શકું? શું ખરેખર વળગી રહ્યું છે?

GamesBeat 2016 પર અમારી સાથે જોડાઓ જ્યાં બિઝનેસ શ્રેષ્ઠ સામાન્ય સખતાઇ અને સૂઝ અમે દરેક ઘટના લાવવા અને અમારી ચાલી રહેલી સમાચાર પ્રમાણે આ બધા dissecting હશે.

તમારી ટિકિટ પેકેજ સુંદર Terranea સમુદ્ર ઉપાય એલ.એ. માત્ર એક પથ્થર માતાનો ફેંકવું પર બધા ઍક્સેસ, આવાસ, ભોજન અને ઘટનાઓ સમાવેશ થાય

તમે ચૂકી નહિં માંગો કરશે. જ્યારે તમે હજુ પણ કરી શકો છો નોંધણી કરો.

આશા છે કે તમે ત્યાં જુઓ,

ડીન તાકાહાશિએ
મુખ્ય લેખક, GamesBeat
હવે તમારા ટિકિટ ગ્રેબ કરો!

વેન્ચરબીટ


“——————————————————————————————————————————————————

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
limyè Gwo ranmase nan GamesBeat 2016: Wè ki moun ki ap vini
kole
VB Evènman Nouvèl Evènman Insight

Hi Pyè,

Quick kesyon: Ki sa ki fè enrichi reyalite, reyalite vityèl, èspor, kontra pibliye, eta a nan envesti, ak divèsite nan Gaming tout dwe fè ak youn ak lòt?

Repons: Yo ap tout pote ansanm limyè soti nan konpayi yo pi gwo nan GamesBeat 2016. convergent pandan twa jou kòmanse Out 1, patisipan yo GamesBeat gen ladan lidè nan konpayi sa yo etonan:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Espò • Disney • Dreamworks • Google • gmi • Intel • Kochava • konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Inite • Wargaming • Zynga

Yo pral rasanble fè echanj Intel epi konpare estrateji tit nan 2017. Li nan ki kalite rezo sa a, se anpil valè lè pi fò nan tan an nou ap tout tèt desann ap resevwa nan liy lan fini sou sa ki nan dwat devan nou.

Apre sa, tankou sa a se yon evènman GamesBeat, atann yon kontra kèk yo dwe kale.

Gen tan pwan tikè ou pou GamesBeat pandan ou toujou kapab.

pwogramasyon oratè nou se kòm enpresyonan ak vwayan soti nan konpayi tankou:

AMD • Blizzard nan Lwazi-• Disney • Atizay Elektwonik • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Jwèt • Immersv Innospark • escaped • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Pare nan Dawn • Riot Jwèt • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Twa Youn Zewo • kontraksyon • Voye • Inite • Vreal • VR teatr

Kòm tout moun konnen, tribin nan endistri a jwèt ane sa a yo se nan gwo règ. Tranzisyon an soti nan konsole nan mobil te sanble yon mouvman irézistibl – ak, nan kou, nan gwo pati toujou se. Jis gade nan ki sove kite a, ak inatandi, siksè nan Pokemon ale. Men, jan VR ta genyen endikap traction, consoles rete yon pati esansyèl nan jwèt ekosistèm nan.

Se konsa, kote ou te mete konsantre ou? Ki sa ki nan reyèlman ale nan bwa?

Vini patisipe nan GamesBeat 2016 kote pi bon an nan biznis la yo pral diseke tout sa a ak difikilte nan abityèl ak insight nou pote nan chak evènman ak pwoteksyon kontinyèl nouvèl nou yo.

pake tikè ou gen ladan tout aksè, lojman, manje ak evènman nan bèl resort nan Terranea Ocean jis voye yon wòch la soti nan L.A.

Ou pa pral vle manke soti. Enskri pandan ou toujou kapab.

Espwa wè ou la,

Dean Takahashi
Plon Writer, GamesBeat
Gen tan pwan tikè ou koulye a!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major manyan malaman tara a GamesBeat 2016: Duba wanda ke zuwa
manna
VB Events News Events Insight

Hi Bitrus,

Quick tambaya: Me augmented gaskiya, mai rumfa gaskiya, esports, bugu deals, Jihar zuba jari, da kuma bambancin da caca duk da ya yi tare da juna?

Amsa: Suka kana dukan kawo game manyan malaman daga cikin manyan kamfanonin a GamesBeat 2016. dunbin kwana uku fara Agusta 1, halarta to GamesBeat hada shugabannin wadannan ban mamaki kamfanonin:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • NVDIA • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Suna son a tara musanya Intel kuma kwatanta dabarun je zuwa 2017. Yana da irin sadarwar da ke invaluable a lokacin da mafi yawan lokaci muna dukan kai saukar da samun da gama line a kan abin da ke daidai a gaban mu.

Kuma kamar yadda wannan mai GamesBeat taron, sa ran ‘yan deals a hatched.

Ansu rubuce-rubucen your tikitin ga GamesBeat lokaci har yanzu kana iya.

Our magana jeri kamar ban sha’awa da visionaries daga kamfanoni kamar:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready a Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • ƙatuwar guduma • Smosh • Sony • Survios Three Daya Zero • fizge • Upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

Kamar yadda kowa ya sani, dandamali a game masana’antu wannan shekara ne a manyan juyi. The miƙa mulki daga wasan bidiyo to mobile jũna wani unstoppable motsi – kuma, ba shakka, a cikin babban ɓangare har yanzu shi ne. Kamar dubi runaway, kuma m, nasarar Pokémon GO. Amma kamar yadda VR samu al’ada gogayya, Consoles zama wani muhimmin ɓangare na game yanayin kasa.

To, ina ka sa mayar da hankali? Abin da ke da gaske faruwa tsaya?

Join mu a GamesBeat 2016 inda mafi kyau a cikin kasuwanci za su kasance dissecting duk wannan da ya saba rigor da basĩra mu kawo wa kowane taron da mu gudana labarai ɗaukar hoto.

Your tikitin kunshin hada da dukan access, gidaje, da abinci da kuma abubuwan da suka faru a da kyau Terranea oceanside makõma kawai jifa daga L.A.

Ba za ka so ka miss fita. Rijista, alhãli kuwa kuna har yanzu iya.

Fatan ganin ka a can,

Dean Takahashi
Gubar Marubuci, GamesBeat
Ansu rubuce-rubucen your tikitin yanzu!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major malamalama houluulu mai i GamesBeat 2016, E nānā i ka mea e hele mai ana Ka
kāpili ma luna
VB Events News Events naʻauao

Hi Petero,

Ola nīnau: He aha ka hana hoʻomāhuahua aku ike maopopo,ʻike kamepiula ike maopopo, esports, hoʻopuka puke dila, i ka noho ana o investing, a me ka ‘ano ma gaming a pau e hana me ka kekahi i kekahi?

Pane: Ua huli a pau, e lawe mai ana i kahi hookahi malamalama mai ka nui poʻe ma GamesBeat 2016. Converging no ka mea, ekolu la hoʻomaka August 1, attendees i GamesBeat nā alakaʻi o kēia mau mea kupaianaha poʻe:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Nokia • ke kuʻikahi, • Wargaming • Zynga

Lakou e e hoiliili, e haawi aku intel ai ka hoohalike ana papa kōnane o poʻomanaʻo, ‘o iloko o 2017. He ke ano o ka kūkākūkā i ka invaluable ka wa ka hapa nui o ka manawa kākou a pau poo ilalo noho i ka hoʻopau laina ma ka mea ka pono i mua o kākou.

A e like me ka mea, he GamesBeat hanana, manao he kakaikahi dila e hoʻomoe.

E kiʻi i koʻoukou balota no ka mea, GamesBeat ko oukou wa la.

Ko kakou horn lineup ua like kilakila i visionaries mai poʻe e like me:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • makaukau ma Dawn • uhauha Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Nokia • Survios ekolu hanakimi Makamae • Twitch • hoʻouka • ke kuʻikahi, • Vreal • VR Playhouse

E like me ka mea i ike, paepae ai i loko o ka holoholona hihiu hana i keia makahiki, ua i nui koko. Ke hoʻololi mai ka hooluolu mai i ka lawe lima mea i unstoppable neʻe – a, o ka papa, i ka nui loa i keia manawa no. Wale nana i ka uhu, a me ka unexpected, pomaikai o Pokemon e hele ai. Aka, e like me VR keia mainstream traction, hooluolu mai koe he nui loa o ka pāʻani kaiaola.

A hea la oukou i ko oukou pulakaumaka? He aha Ka maoli ana i ka pili?

Hui pu kakou ma GamesBeat 2016 kahi a ka maikaʻi loa ma ka hana, e lilo dissecting i keia me ka mau keʻoʻoleʻa a me ka naauao kakou lawe mai i na hanana, a me ko kakou mākau kūkala nūhouʻaoʻao pale.

Kou balota pūʻolo nā mea a pau i ‘ae, hale noho,ʻai a me nā hanana ma ka nani Terranea oceanside e akoakoa ai pono nou ana la o ka pohaku, mai L.A.

Oukou e makemake ai e hala aku. Ikamu i ko oukou wa e hiki.

Manao e ike ia oe malaila,

Dean Takahashi
Alakai poʻe kākau, GamesBeat
E kiʻi i koʻoukou balota ano!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
מאורות סרן מתאספות GamesBeat 2016: ראו מי בא
לְהַדבִּיק
אירועי VB Insight חדשות אירועים

היי פיטר,

שאלה מהירה: מה לעשות מציאות augmented, מציאות מדומה, Esports, עסקות פרסום, המדינה של השקעה, וגיוון משחקי הכל צריך לעשות עם זה?

תשובה: הם כולם וקירוב המאורות מן החברות הגדולות ב GamesBeat 2016. מתכנסים במשך שלושה ימים החל מיום 1 באוגוסט נוכחים GamesBeat כוללים מנהיגים מחברות מדהימות הבאות:

Activision Blizzard • AMD • אמזון • פייסבוק • פוקס ספורט • דיסני • Dreamworks • Google • גומי • אינטל • כוכבה • Konami • מאטל • Motiga • Netmarble • Nvidia • אוקולוס • סמסונג • Skydance • סוני • אחדות • ומשחקי מלחמה • Zynga

הם יהיו איסוף להחליף אינטל ולהשוות אסטרטגיות הכותרת לתוך 2017. זה סוג של עבודה ברשת זה לא יסולא בפז כאשר רוב הזמן שכולנו הראש למטה להגיע לקו הסיום על מה שנמצא ממש מולנו.

וכמו מדובר באירוע GamesBeat, לצפות כמה עסקאות כדי להיות בקעו.

תפוס את הכרטיס שלך עבור GamesBeat בזמן שאתה עדיין יכול.

ההרכב הדובר שלנו הוא כמו מרשים עם חזון מחברות כמו:

AMD • Blizzard Entertainment • דיסני • Electronic Arts • GameStop • Google • Greenlight • GSN משחקי • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • קיווי • Lionsgate • Niantic • Nvida אוקולוס • אוסמו • Otoy • מוכן עם שחר • מהומות משחקי • רובלוקס • Scopely • Sidekick • פטיש • Smosh • סוני • Survios שלושה אחת אפס • עווית • העלה • אחדות • Vreal • VR Playhouse

כפי שכולם יודעים, פלטפורמות בתעשיית משחקי השנה נמצאות שטף גדול. המעבר ממסוף אל הנייד נראה תנועה בלתי ניתנת לעצירה – וכמובן, במידה רבה עדיין הוא. רק תסתכל על הבורח, ובלתי צפויה, הצלחה של פוקימון GO. אבל כמו VR רווחי מתיחה המיינסטרים, קונסולות להישאר חלק חיוני של המערכת האקולוגית המשחק.

אז איפה אתה לשים את המיקוד שלך? מה באמת קורה להיצמד?

הצטרפו אלינו GamesBeat 2016 שבו הכי טוב בעסק יהיה לנתח כל זה עם הקפדה כרגיל ותובנה שאנו מביאים לכל מאורע הסיקור העיתונאי השוטף שלנו.

כרטיס החבילה כוללת את כל הגישה, דיור, ארוחות ואירועים באתר נופש Terranea אושנסייד היפה רק כמטחווי אבן מן L.A.

אתה לא רוצה להחמיץ. הירשם בזמן שאתה עדיין יכול.

מקווה לראותך שם,

דין טקהאשי
סופר יצוק, GamesBeat
תפוס את הכרטיס שלך עכשיו!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
मेजर दिग्गज GamesBeat 2016 को इकट्ठा: कौन आ रहा है देखें
Paste
वीबी घटनाक्रम समाचार घटनाओं इनसाइट

हाय पीटर,

त्वरित प्रश्न: क्या द्यूत में सभी संवर्धित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, eSports, प्रकाशन सौदों, निवेश के राज्य, और विविधता कर एक दूसरे के साथ क्या करना है?

जवाब: वे सभी 1 अगस्त से शुरू होने के तीन दिन के लिए GamesBeat में सबसे बड़ी कंपनियों में से दिग्गज एक साथ ला रहे हैं 2016. converging, GamesBeat के लिए उपस्थित लोग इन अद्भुत कंपनियों से नेताओं में शामिल हैं:

एएमडी • • अमेज़न Activision बर्फ़ीला तूफ़ान • फेसबुक • फॉक्स स्पोर्ट्स • • डिज्नी ड्रीमवर्क्स • गूगल • गूमी • इंटेल • • Kochava Konami • • मैटल Motiga • • Netmarble एनवीडिया • Oculus • सैमसंग • Skydance • सोनी • • एकता Wargaming • जिंगा

वे इंटेल के आदान प्रदान और 2017 में शीर्षक यह है कि अमूल्य है जब समय के सबसे अधिक है कि हम क्या हमारे सामने सही में है पर खत्म लाइन के लिए हो रही नीचे सभी सिर रहे हैं नेटवर्किंग की तरह है रणनीतियों तुलना करने के लिए जमा हो जाएगा।

और वैसे भी यह एक GamesBeat घटना है, उम्मीद कुछ सौदों रची जा सकता है।

GamesBeat, जबकि आप अभी भी कर सकते के लिए अपने टिकट ले लो।

हमारे वक्ता लाइनअप जैसी कंपनियों से दूरदर्शी साथ के रूप में प्रभावशाली है:

एएमडी • बर्फ़ीला तूफ़ान मनोरंजन • डिज्नी • इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स • Gamestop • गूगल • ग्रीनलाईट • GSN गेम्स • Immersv Innospark • मनोरंजन की यात्रा • Kabam • कीवी • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • तैयार डॉन • दंगा खेलों • Roblox • Scopely • पर दिली दोस्त • • ताक़तवर Smosh • सोनी • Survios तीन एक शून्य • चिकोटी • अपलोड • • एकता Vreal • वी.आर. खेलने का घर

हर कोई जानता है, इस खेल में इस साल उद्योग में प्लेटफार्मों प्रमुख प्रवाह में हैं। अभी भी है और, ज़ाहिर है, बड़े हिस्से में है – मोबाइल के लिए कंसोल से संक्रमण एक अजेय आंदोलन लग रहा था। बस भगोड़ा को देखो, और अप्रत्याशित, पोकीमोन जाओ की सफलता। लेकिन वीआर लाभ मुख्यधारा कर्षण के रूप में, शान्ति खेल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा बने हुए हैं।

इसलिए जहां आप अपना ध्यान केंद्रित रखा है? क्या वास्तव में छड़ी करने के लिए हो रहा है?

GamesBeat 2016 को हमसे जुड़ें जहां कारोबार में सबसे अच्छा सामान्य कठोरता और अंतर्दृष्टि हम हर घटना को लाने के लिए और हमारे चल रहे समाचार कवरेज के साथ यह सब विदारक होगा।

आपका टिकट पैकेज सुंदर Terranea महासागर सहारा एल.ए. से सिर्फ एक पत्थर फेंक में सभी का उपयोग, आवास, भोजन और घटनाओं में शामिल

तुम बाहर याद नहीं करना चाहता होगा। जबकि आप अभी भी कर सकते रजिस्टर।

आशा है आप वहां मिलेंगे,

डीन ताकाहाशी
लीड लेखक, GamesBeat
अब अपने टिकट ले लो!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major luminaries sib sau ua ke ntawm GamesBeat 2016: Saib leej twg tuaj
muab tshuaj txhuam
VB Txheej xwm News Txheej xwm Insight

Nyob zoo Peter,

Ceev lo lus nug: Yuav ua li cas Augmented kev muaj tiag, virtual kev muaj tiag, esports, publishing deals, lub xeev ntawm investing, thiab muaj ntau haiv neeg nyob rau hauv gaming tag nrho cov tau ua nrog rau ib leeg?

Teb: Lawv nyob nraum tag nrho nqa ua ke luminaries los ntawm lub biggest tuam txhab uas muag nyob rau tom GamesBeat 2016. converging rau peb hnub pib lub yim hli ntuj 1, attendees rau GamesBeat muaj xws li cov thawj coj ntawm cov amazing tuam txhab uas muag:

Activision los daus loj • AMD • Amazon • Facebook • hma liab kev ua si • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • oculus • Samsung • Skydance • Sony • kev sib sau • Wargaming • Zynga

Lawv mam li yuav tau sib sau ua ke mus pauv intel thiab muab piv rau cov tswv yim mus rau hauv 2017. Nws yog ib qhov zoo ntawm networking uas yog invaluable thaum feem ntau ntawm cov sij hawm peb tag nrho cov taub hau tau mus rau ntawm finish line nyob li cas txoj kev nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm peb.

Thiab raws li qhov no yog ib tug GamesBeat kev tshwm sim, cia siab tias ib tug ob peb deals yuav tsum tau daug lawm.

Lauj xibnas koj daim pib mus rau GamesBeat thaum koj tseem ua tau.

Peb hais lus lineup yog li impressive nrog visionaries los ntawm tuam txhab uas muag xws li:

AMD • Los daus loj Lom ze • Disney • Hauv Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN ua si • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida oculus • Osmo • Otoy • Npaj thaum kaj ntug • Riot Games • Roblox • Scopely • sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Peb Ib Xoom • twitch • upload • kev sib sau • Vreal • VR Playhouse

Raws li sawv daws paub, platforms nyob rau hauv qhov kev ua si kev lag luam xyoo no yog nyob rau hauv loj flux. Cov kev hloov ntawm console rau mobile ciali ib tug unstoppable zog – thiab, ntawm chav kawm, nyob rau hauv loj ib feem tseem yog. Cia li saib cov khiav tawm hauv tsev, thiab npaj txhij txog, kev vam meej ntawm Pokémon mus. Tab sis raws li VR gains mainstream traction, consoles nyob twj ywm ib qho tseem ceeb ib feem ntawm qhov kev ua si ecosystem.

Yog li ntawd qhov twg koj muab koj ua kom pom tseeb? Yuav ua li cas yog tiag mus lo?

Koom peb ntawm GamesBeat 2016 nyob qhov twg qhov zoo tshaj plaws nyob rau hauv lub lag luam yuav tsum tau dissecting tag nrho cov no nrog rau cov ib txwm rigor thiab kev pom peb nqa mus rau txhua txhua kev tshwm sim thiab peb tsis tu ncua xov xwm kev pab them nqi.

Koj daim pib pob muaj xws li tag nrho cov kev nkag, vaj tse nyob, zaub mov noj thiab cov txheej xwm nyob rau hauv cov zoo nkauj Terranea oceanside resort cia li ib lub pob zeb tus muab los ntawm L.A.

Koj yuav tsis xav tsis tawm. Sau npe thaum koj tseem ua tau.

Vam thiab cia siab tias yuav ntsib koj muaj,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Lauj xibnas koj daim pib tam sim no!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major lámpatestek gyülekeznek GamesBeat 2016: Lásd, ki jön
Paszta
VB események Hírek Események Insight

Hi Peter,

Gyors kérdés: Mit kibővített valóság, virtuális valóság, eSports, kiadói foglalkozik, az állam a beruházó, és a sokszínűség szerencsejáték minden van köze egymáshoz?

Válasz: Mind tömörítő világítótestek, a legnagyobb cégek GamesBeat 2016 Converging három nappal kezdődően augusztus 1-résztvevők, hogy GamesBeat tartalmazza vezetők ezeket a csodálatos cégek:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Ők lesznek összegyűjtése cseréjére intel, és hasonlítsa össze stratégiák felé tartva 2017. Ez a fajta együttműködés, ami értékes, ha az idő nagy részében mindannyian fejjel lefelé kezd a célig, ami helyes előttünk.

És mivel ez egy GamesBeat esemény, várnak néhány foglalkozik, hogy kikelt.

Ragadd meg a jegyet GamesBeat amíg még lehet.

A hangszóró felállás lenyűgöző a látnokok a cégek, mint:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • kiruccanás • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Kész Hajnali • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • Twitch • Feltöltés • Unity • Vreal • VR Játszóház

Mint mindenki tudja, platformok a játékipar idén a nagyobb fluxus. Az átmenet a konzol a mobil tűnt megállíthatatlan mozgás – és természetesen, nagy részben még ma is. Csak nézd meg az elszabadult, és váratlan, a siker a Pokémon GO. De mint VR nyer többségi vontatás, konzolok továbbra is alapvető része a játéknak ökoszisztéma.

Szóval, ha nem teszed a hangsúly? Mi folyik ragaszkodni?

Csatlakozz hozzánk a GamesBeat 2016 ahol a legjobb a szakmában lesz boncoló mindezt a szokásos szigorral és betekintést hozzuk minden eseményt, és a folyamatban lévő címlapokon.

A jegy csomag tartalmazza az összes elérhető, a lakhatás, az étkezés és események a gyönyörű Terranea óceánparti üdülőhely mindössze kőhajításnyira L. A.

Akkor nem akarja kihagyni. Regisztráció amíg még lehet.

Remélem ott találkozunk,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Ragadd meg jegyét most!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major luminaries fjölmenna á GamesBeat 2016: Sjá hver kemur
Líma
VB Viðburðir News Viðburðir Insight

Hi Peter,

Quick spurning: Hvað viðhaldið veruleika, sýndarveruleika, eSports, útgáfustarfsemi stundu, ástand fjárfesta og fjölbreytni í allt gaming hafa að gera með annan?

Svar: Þeir eru allir koma saman luminaries frá stærstu fyrirtækjum í GamesBeat 2016. stefna í þrjá daga að byrja 1. ágúst mæta til GamesBeat eru leiðtogar frá þessum ótrúlega félögum:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Þeir ætla að safna að skiptast Intel og bera saman aðferðir stefnir í 2017. Það er góður af net sem er ómetanleg þegar mest af þeim tíma sem við erum öll höfuð niður að fá til the ljúka við lína um hvað er rétt fyrir framan okkur.

Og þar sem þetta er GamesBeat atburður, búast nokkur tilboð til að klekjast.

Grípa miðann fyrir GamesBeat meðan þú getur enn.

ræðumaður lína okkar er eins og áhrifamikill með hugsjónafólk frá fyrirtækjum eins og:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Leikir • Immersv Innospark • jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Tilbúinn í dögun • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • upp fallega • Sony • Survios Three One Zero • Twitch • Hlaða • Unity • Vreal • VR leikhúsið

Eins og allir vita, pallur í the leikur iðnaður á þessu ári, eru í meiriháttar hreyfingu. Umskiptin frá vélinni í farsímann virtist óstöðvandi hreyfingu – og, að sjálfsögðu, að stórum hluta enn. Bara líta á Runaway, og óvænt, árangur af Pokémon GO. En eins og VR hagnaður almennum grip, enn hugga ómissandi hluti af leiknum vistkerfi.

Svo ef þú setur fókus? Hvað er virkilega að fara að standa?

Join okkur á GamesBeat 2016 þar sem það besta í bransanum verður krufningu allt þetta með venjulegum dauðastirðnun og innsýn sem við koma til hvert atburður og áframhaldandi umfjöllun fréttir okkar.

miða pakkinn þinn inniheldur alla aðgangsstaði, húsnæði, máltíðir og viðburðir í fallegu Terranea Ocean, sem er orlofsstaður bara steinsnar frá L. A.

Þú vilt ekki að missa af. Register meðan þú getur enn.

Vona að sjá þig þar,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Grípa miðann núna!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Isi-enye ìhè akpọkọta ndị na GamesBeat 2016: Lee onye na-abịa
Paste
VB Ihe News Ihe Insight

Hi Peter,

Ndenye ajụjụ: Gịnị na-eme kwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwu, mebere eziokwu, esports, ebipụta amụọ, na steeti ịkwụsị, di iche-iche na-egwu ya edekọ ihe niile ka ọ na ibe?

Azịza: Ha nile na-eweta ọnụ enye ìhè site na nnukwu ụlọ ọrụ na GamesBeat 2016. ezukọ ruo ụbọchị atọ amalite August 1, ndị bịaranụ aka GamesBeat agụnye ndú si ndị a dị ịtụnanya ụlọ ọrụ:

Activision egbeeluigwe • AMD • Amazon • Facebook • Fox Iwu • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Ịdị n’Otu • Wargaming • Zynga

Ha ga-achịkọta agbanweta Intel na tụnyere atụmatụ dị iche iche n’isi n’ime 2017. Ọ bụ ụdị ụka n’Ịntanet nke ahụ bụ uru nke ukwuu mgbe ọtụtụ mgbe anyị na-niile isi ala na-agbaru on eme ihe ziri ezi n’ihu anyị.

Na dị ka nke a bụ a GamesBeat omume, na-atụ anya ihe ole na ole amụọ na-àkwá.

Jidere gị tiketi maka GamesBeat mgbe ị ka na ike.

Anyị Ọkà okwu lineup bụ dị ka nnukwu na ọhụụ site na ụlọ ọrụ dị ka:

AMD • egbeeluigwe Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Njikere na Dawn • Naa Games • Roblox • Scopely • Sidekick • akpata oyi n’ahụ • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • tuwichi • Bulite • Ịdị n’Otu • Vreal • VR ụlọ egwuregwu

Dị ka onye ọ bụla maara, nyiwe na egwuregwu ụlọ ọrụ afọ a na-isi agbanwe oge nile. The mgbanwe site console ka mobile yiri ihe unstoppable ije – na, n’ezie, na nnukwu akụkụ ka na bụ. Dị nnọọ anya na runaway, na-atụghị anya, ịga nke ọma nke Pokémon aga. Ma, dị ka VR rite mainstream traction, consoles ịnọgide na akụkụ dị oké mkpa nke egwuregwu ilekota.

Ya mere, olee ebe ị na-etinye gị na-elekwasị anya? Ihe na-n’ezie na-aga na-arapara?

Sonyere anyị na GamesBeat 2016 ebe ndị kasị mma na azụmahịa ga-nyochaa ahụ niile a na-emebu rigor na nghọta anyị na-ewetara ihe nile na anyị na-aga n’ihu ozi ọma mkpuchi.

Gị tiketi ngwugwu na-agụnye niile ohere, ụlọ, nri na ihe omume na ndị mara mma Terranea oceanside resotu dị nnọọ a nso n’ebe L.A.

Ị gaghị achọ uche si. Aha ugbu a ị ka nwere ike.

-Atụ anya ịhụ gị ahụ,

Dean Takahashi
-Edu ndú Writer, GamesBeat
Jidere gị tiketi now!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
tokoh-tokoh besar berkumpul di GamesBeat 2016: Lihat siapa yang datang
Pasta
VB Acara Berita Acara Insight

Hi Peter,

pertanyaan singkat: Apa augmented reality, realitas virtual, Esports, penawaran penerbitan, keadaan investasi, dan keragaman dalam game semua harus dilakukan dengan satu sama lain?

Jawaban: Mereka semua menyatukan tokoh-tokoh dari perusahaan terbesar di GamesBeat 2016. Konvergensi selama tiga hari mulai 1 Agustus, peserta untuk GamesBeat termasuk para pemimpin dari perusahaan-perusahaan yang menakjubkan:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Persatuan • Game Pertempuran • Zynga

Mereka akan berkumpul untuk bertukar intel dan membandingkan strategi menuju ke 2017. Itu adalah jenis jaringan yang berharga ketika sebagian besar waktu kita semua kepala ke bawah sampai ke garis finish pada apa yang benar di depan kami.

Dan karena ini adalah acara GamesBeat, mengharapkan beberapa penawaran untuk menetas.

Ambil tiket Anda untuk GamesBeat sementara Anda masih bisa.

lineup speaker kami adalah sebagai mengesankan dengan visioner dari perusahaan seperti:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Permainan • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Siap at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Tiga One Zero • Twitch • Upload • Persatuan • Vreal • VR Playhouse

Seperti semua orang tahu, platform di industri game tahun ini berada di fluks utama. Transisi dari konsol ke ponsel tampak gerakan tak terbendung – dan, tentu saja, sebagian besar masih. Hanya melihat pelarian, dan tak terduga, keberhasilan Pokémon GO. Tapi seperti VR keuntungan traksi mainstream, konsol tetap merupakan bagian penting dari ekosistem game.

Jadi mana Anda menempatkan fokus Anda? Apa yang benar-benar akan tetap?

Bergabung dengan kami di GamesBeat 2016 di mana yang terbaik dalam bisnis ini akan membedah semua ini dengan kekakuan yang biasa dan wawasan kita bawa ke setiap acara dan liputan berita berkelanjutan kami.

paket tiket Anda mencakup semua akses, perumahan, makanan dan acara di Terranea oceanside resor indah hanya sepelemparan batu dari L.A.

Anda tidak akan ingin kehilangan. Daftar sementara Anda masih bisa.

Harapan untuk melihat Anda di sana,

Dean Takahashi
Memimpin Penulis, GamesBeat
Ambil tiket Anda sekarang!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
luminaries Mór bhailiú ag GamesBeat 2016: Féach cé atá ag teacht
greamaigh
VB Events Nuacht Imeachtaí Léargas

Hi Peter,

ceist Quick: Cad a dhéanann réaltacht méadaithe, réaltacht fhíorúil, Esports, Déileálann foilsitheoireachta, ar staid infheistiú, agus éagsúlacht i cluichíochta go léir a dhéanamh lena chéile?

Freagra: Tá siad ag tabhairt go léir le chéile luminaries ó na cuideachtaí is mó ag GamesBeat 2016. coinbhéirseacha ar feadh trí lá ag tosú 1 Lúnasa, I measc lucht freastail GamesBeat ceannairí ó na cuideachtaí iontach:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Spóirt • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Beidh siad ag bailiú a mhalartú Intel agus straitéisí a chur i gcomparáid gceannteideal isteach 2017. Tá sé ar an chineál líonrú sin luachmhar nuair is mó den am tá muid go léir ceann síos ag dul go dtí an líne a chríochnú ar cad atá ceart os ár gcomhair.

Agus mar tá sé seo ócáid GamesBeat, ag súil le cúpla Déileálann a hatched.

Grab do thicéad do GamesBeat agus is féidir leat fós.

Is é ár lineup cainteoir chomh hiontach le visionaries ó cuideachtaí ar nós:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Ealaíona Leictreonach • Gamestop • Google • Greenlight • Cluichí NGB • Immersv Innospark • jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Réidh ag Dawn • Cluichí Riot • Roblox • Scopely • sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • bpreabfaidh • Uaslódáil • Unity • Vreal • VR Playhouse

Mar is eol duit, tá ardáin sa tionscal chluiche i mbliana i Flux mór. An t-aistriú ó consól a soghluaiste chuma ghluaiseacht unstoppable – agus, ar ndóigh, den chuid is mó fós. Díreach breathnú ar an runaway, agus gan choinne, rath a Pokémon GO. Ach mar a gnóthachain VR tarraingt príomhshrutha, fanann Consóil cuid riachtanach den chluiche éiceachórais.

Mar sin, nuair a dhéanann tú a chur ar do fócais? Cad atá ag dul i ndáiríre a bata?

Bí linn ag GamesBeat 2016 áit a mbeidh an chuid is fearr sa ghnó a dissecting seo go léir leis an déine is gnách agus léargas a thabhairt dúinn do gach ócáid agus ár clúdach nuachta leanúnach.

Áirítear do phacáiste ticéad gach rochtain, ar thithíocht, béilí agus imeachtaí ag an álainn rogha Terranea Aigéan ach cloch le caith ó L.A.

Ní bheidh tú ag iarraidh a chailleann amach. Cláraigh agus is féidir leat fós.

Tá súil a fheiceann tú ann,

Dean Takahashi
Writer Luaidhe, GamesBeat
Grab do thicéad anois!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Le principali luminari si riuniscono al GamesBeat 2016: vedere chi sta arrivando
Incolla
VB Eventi News Eventi Insight

Ciao Peter,

Domanda veloce: Che cosa la realtà aumentata, realtà virtuale, esports, offerte editoriali, lo stato di investire, e la diversità nel gioco tutti hanno a che fare uno con l’altro?

Risposta: Sono tutti riunendo luminari delle più grandi aziende a GamesBeat 2016. convergenti per tre giorni a partire dal 1 agosto i partecipanti a GamesBeat includono i leader di queste aziende sorprendenti:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unità • Wargaming • Zynga

Saranno radunando per lo scambio di Intel e confrontare le strategie di dirigersi verso il 2017. E ‘il tipo di rete che è prezioso quando la maggior parte del tempo siamo tutti a testa in giù per raggiungere il traguardo su ciò che è proprio di fronte a noi.

E come questo è un evento GamesBeat, si aspettano un paio di offerte da tratteggiare.

Prendi il tuo biglietto per GamesBeat mentre è ancora possibile.

La nostra linea di altoparlanti è impressionante con visionari da aziende come:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • Giochi GSN • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Tre Uno zero • Twitch • Carica • Unità • Vreal • VR Playhouse

Come tutti sanno, le piattaforme del settore gioco di quest’anno sono in continuo mutamento importante. Il passaggio dalla console al mobile sembrava un movimento inarrestabile – e, naturalmente, in larga parte ancora è. Basta guardare la galoppante, e inaspettato, successo di Pokémon GO. Ma, come VR guadagna trazione mainstream, console rimangono una parte essenziale dell’ecosistema gioco.

Allora, dove si fa a mettere la vostra attenzione? Cosa sta realmente accadendo a bastone?

Unitevi a noi a GamesBeat 2016 dove la migliore del settore sarà sezionare tutto questo con il consueto rigore e l’intuizione che portiamo ad ogni evento e la nostra copertura delle notizie in corso.

La confezione biglietto comprende tutti gli accessi, alloggio, pasti ed eventi presso la splendida Terranea Oceanside Resort a due passi da L.A.

Lei non vuole perdere. Registrati mentre è ancora possibile.

Spero di vedervi lì,

Dean Takahashi
Scrittore di piombo, GamesBeat
Prendi il tuo biglietto!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
主な著名はGamesBeat 2016に集まる:誰が来るのを参照してください。
ペースト
VBイベントニュースイベントインサイト

こんにちはピーター、

簡単な質問:すべてのゲーミングで拡張現実感、仮想現実、Esportsも、出版のお得な情報、投資の状態、および多様性を何を相互に行う必要がありますか?

回答:彼らはすべての8月1日から3日間GamesBeat 2016年収束で大企業から一緒に著名をもたらしている、GamesBeatへの参加者は、これらの素晴らしい企業からの指導者が含まれています。

アクティビジョン・ブリザード•AMD•アマゾン•Facebookの•フォックススポーツ•ディズニー•ドリームワークス•グーグル•亀尾•インテル•Kochava•コナミ•マテル•Motiga•Netmarble•のNvidia•オクルス•サムスン•Skydance•ソニー•ユニティ•ウォーゲーム•Zyngaの

彼らはインテルを交換し、それは時間のほとんどは、我々は右の私たちの前に何にフィニッシュラインになって、すべての頭を下にしているときに非常に貴重なネットワーキングのようなものだ2017年に見出し戦略を比較するために収集されます。

これはGamesBeatイベントであるように、いくつかの取引が孵化しことを期待しています。

あなたはまだすることができながらGamesBeatのためのあなたの切符をつかみます。

私たちのスピーカーのラインナップは以下のような企業からの先見の明と同様に印象的です。

AMD•ブリザードエンターテインメント•ディズニー•エレクトロニック・アーツ•GameStopの•のGoogle•グリーンライト•GSNゲーム•Immersv Innospark•遠足•カバム•キウイ•ライオンズゲートドーン•ライオットゲーム•ROBLOX•Scopelyで•アンティック•Nvidaオクルス•オスモ•OTOY•準備•サイドキック•スレッジハンマー•SMOSH•ソニー•Surviosスリーワンゼロ•単収縮•アップロード•ユニティ•Vreal•VRプレイハウス

誰もが知っているように、ゲーム業界におけるプラットフォーム今年は主要な流動的です。コンソールからモバイルへの移行は止められない動きを見えた – そして、もちろん、大部分のままです。ただ暴走を見て、ポケモンGOの予期せぬ成功。 VRが主流のトラクションを得るようしかし、コンソールはゲームの生態系の重要な部分のまま。

だからここであなたはあなたの焦点を置くのですか?本当に固執するつもりですか?

ビジネスで最高のは、我々はすべてのイベントと当社の継続的なニュース報道にもたらす通常の厳格さと洞察力ですべてを解剖されますGamesBeat 2016にご参加ください。

あなたのチケットパッケージは、すべてのアクセス、住宅、美しいテラネアの海辺のリゾートでのお食事やイベントL.A.から目と鼻の先を含み、

あなたがお見逃したくないでしょう。あなたはまだすることができながら、登録します。

そこで会えるのを楽しみにしています、

ディーン高橋
リードライター、GamesBeat
今あなたのチケットをつかみます!

VentureBeatの


“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
penting utama klumpukne ing GamesBeat 2016: Wong sing teka
tempel
VB Events News Events Insight

Woy Peter,

Pitakonan cepet: Apa kasunyatan ditambah, virtual kasunyatan, Esports, tawaran Publishing, negara nandur modal, lan bhinéka ing game kabeh kudu karo siji liyane?

Jawaban: Lagi kabeh nggawa bebarengan penting saka perusahaan gedhe ing GamesBeat 2016. Converging telung dina wiwiti tanggal 1 Agustus, pamiarso kanggo GamesBeat kalebu pemimpin saka perusahaan sange:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Olahraga • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Padha bakal kumpul kanggo ijolan Intel lan mbandhingaké Sastranegara judhul menyang 2017. Iku jenis jaringan sing invaluable nalika paling wektu kita wis kepala mudhun njupuk kanggo garis finish ing apa ing ngarep kita.

Lan minangka iki acara GamesBeat, nyana sawetara tawaran kanggo netes.

Nyekel tiket kanggo GamesBeat nalika sampeyan isih bisa.

antrian speaker Kita minangka nyengsemaken karo visionaries saka perusahaan kaya:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Siap ing esuke • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Tiga One Zero • Twitch • Upload • Unity • Vreal • VR Wildlife Park

Minangka everyone mangerténi, platform ing industri game iki taun ing flux utama. Transisi saka console kanggo mobile ketoke gerakan narima – lan, mesthi, ing bagean gedhe isih. Cukup katon ing runaway, lan ora dikarepke, sukses Pokémon GO. Nanging VR hasil doyo tarik ide, nyenengake tetep lan bagéyan penting saka ekosistem game.

Dadi ing ngendi kowe sijine fokus? Apa tenan arep kelet?

Gabung ing GamesBeat 2016 ngendi sing paling apik ing bisnis bakal dissecting kabeh iki karo kakakuan biasanipun lan kaweruh nggawa kita menyang saben acara lan jangkoan warta kita aktif.

paket tiket kalebu kabeh akses, omah, dhaharan lan acara ing Terranea Meritus Pelangi Beach Resort ayu mung sapambalang watu saka L.A.

Sampeyan ora pengin kantun metu. Register nalika sampeyan isih bisa.

Pangarep-arep kanggo ndeleng sampeyan ana,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Nyekel tiket saiki!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ GamesBeat 2016 ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯಾರು ಬರುವ ನೋಡಿ
ಅಂಟಿಸಿ
ವಿಬಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸುದ್ದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇನ್ಸೈಟ್

ಹೈ ಪೀಟರ್,

ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪರಸ್ಪರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಧಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ತವಾಭಾಸದ, eSports, ಪ್ರಕಾಶನ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಆರಂಭಿಕ ಮೂರು ದಿನಗಳ GamesBeat ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ತರುವ ನೀವು 2016 ಏಕಮುಖವಾದ, GamesBeat ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನಾಯಕರು ಸೇರಿವೆ:

ಆಕ್ಟಿವಿಸನ್ ಹಿಮಪಾತ • ಎಎಮ್ಡಿ • ಅಮೆಜಾನ್ • ಫೇಸ್ಬುಕ್ • ಫಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ • ಡಿಸ್ನಿ • ಡ್ರೀಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ • ಗೂಗಲ್ • ಗುಮಿ • ಇಂಟೆಲ್ • Kochava • ಕೊನಾಮಿ • ಮ್ಯಾಟ್ಟೆಲ್ • Motiga • Netmarble • ಎನ್ವಿಡಿಯಾ • ಐ • ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ • Skydance • ಸೋನಿ • ಯೂನಿಟಿ • ಯುದ್ಧದ ಆಟ • Zynga

ಅವರು ಇಂಟೆಲ್ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು 2017 ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನಾವು ಬಲ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಗೆರೆಯ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತಲೆ ಇರುವಾಗ ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೋಲಿಸಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಈ GamesBeat ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು, ಕೆಲವು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

GamesBeat ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ದೋಚಿದ.

ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಂಡವು ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ:

ಡಾನ್ • ರಾಯಿಟ್ ಆಟಗಳು • Roblox • Scopely • ಎಎಮ್ಡಿ • ಹಿಮಪಾತ ಮನರಂಜನೆ • ಡಿಸ್ನಿ • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ • ಗೇಮ್ಸ್ಟಾಪ್ • ಗೂಗಲ್ • ಹಸಿರುನಿಶಾನೆ • GSN ಆಟಗಳು • Immersv Innospark • ವಿಹರಿಸು • Kabam • ಕಿವಿ • ಲೈಯನ್ಸ್ಗೇಟ್ • NIANTIC • Nvida ಐ • ಒಸ್ಮೋ • Otoy • ರೆಡಿ ಹಿಂಬಾಲಕ • ಚಮ್ಮಟಿಕೆ • ಸ್ಮೋಶ್ • ಸೋನಿ • Survios ಮೂರು ಒನ್ ಝೀರೋ • ಸೆಳೆಯು • ಅಪ್ಲೋಡ್ • ಯೂನಿಟಿ • Vreal • ವಿಆರ್ ಪ್ಲೇಹೌಸ್

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ – ಮೊಬೈಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಬಿರಡೆ ಚಳುವಳಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಪೊಕ್ಮೊನ್ ಗೋ ಯಶಸ್ಸು ಓಡಿಹೋದ ನೋಡಲು, ಮತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಆರ್ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಲಾಭದ ಎಳೆತ ಎಂದು, ಕನ್ಸೋಲ್ ಆಟ ಪರಿಸರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ? ಏನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವೇನು?

GamesBeat 2016 ನಮಗೆ ಸೇರಲು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಘಟನೆಗೆ ತರಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಥಾರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು, ವಸತಿ, ಸುಂದರ Terranea ಸಾಗರದ ಕಡೆಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎಲ್.ಎ. ಕೇವಲ ಕಲ್ಲಿನ ತಂದೆಯ ಥ್ರೋ ಊಟ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.

ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಲು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ,

ಡೀನ್ ಟಕಹಶಿ
ಲೀಡ್ ರೈಟರ್, GamesBeat
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ದೋಚಿದ!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Майор қайраткерлері GamesBeat 2016 жиналады: кім алдағы жатыр қараңыз
қою
VB Оқиғалар Жаңалықтар Оқиғалар Insight

Питер Hi

Жылдам сұрақ: Қандай барлық ойындарында Толықтырылған шындық, виртуалды шындық, esports, баспа мәмілелер, инвестициялау жағдайын, сондай-ақ алуан түрлі істеу бір-бірімен істеу керек?

Жауап: Олар барлық 1 тамыз бастап үш күн бойы GamesBeat 2016 нақталатын бойынша ірі компаниялардың бірге шамдар әкеліп жатырмыз, GamesBeat үшін қатысушылар осы ғажайып компаниялардың жетекшілерін қамтиды:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Спорт • • Disney Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • бірлігі • Wargaming • Zynga

Олар алмасу Intel үшін жинау және Ол уақытының көп бөлігін біз дұрыс алдымызда нәрсеге мәреге алу барлық бас төмен болған кезде баға жетпес ғой желілер түрі ғой, 2017 тауар позициясындағы ішіне стратегиясын салыстыру боласыз.

Бұл іс-шара болып табылады GamesBeat Және, бірнеше мәмілелер айтып келемiн болады деп күтілуде.

Егер сіз әлі аласыз, ал GamesBeat сіздің билет басып.

Біздің спикер құрамы сияқты компаниялардың аян ретінде әсерлі болып табылады:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • джойнта • Kabam • Kiwi • Lionsgate Dawn • Riot ойындарының • Roblox • Scopely кем • Niantic • Nvida Oculus • Осмо • Otoy • Дайын • Sidekick • кувалда • Smosh • Sony • Survios үш бірі Zero • Twitch • жүктеу • бірлігі • Vreal • VR Playhouse

Өздеріңізге белгілі, ойын өнеркәсібінде платформалар осы жылдың негізгі ағынының болып табылады. консолінен жылжымалы көшу болып тоқтату қозғалысын көрінді – және, әрине, үлкен бөлігі әлі. Тек қашқын қарап, және Pokémon Г.О. күтпеген, табысы. VR негізгі көлемі ұлғаюда ие Бірақ, тіреуіштерін ойын экожүйесін ажырамас бөлігі болып қалады.

Сондықтан онда сіздің фокус қояды? Ал шын мәнінде жабысып жатыр?

кәсіпкерлік саласындағы ең үздік біз әрбір іс-шараның және біздің тұрақты жаңалықтар төсемге дейін алып әдеттегі строгости және Insight барлық осы кескенде болады GamesBeat 2016 бізге қосылыңыз.

Сіздің билет пакеті барлық қол жеткізу, тұрғын үй, әдемі Terranea Oceanside курортында тағамдарды мен оқиғалар L.A. небәрі таяқ тастам қамтиды

Сіз жіберіп келеді емес болады. Егер сіз әлі аласыз, ал тіркеу.

, Онда сізді көруге үміттенеміз

Dean Takahashi
Қорғасын Жазушы, GamesBeat
Енді сіздің билет басып!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ពានផ្នែកធំប្រមូលផ្តុំនៅ GamesBeat ឆ្នាំ 2016: សូមមើលអ្នកដែលបានចូលមក
បិទភ្ជាប់
VB ព្រឹត្តិការណ៍ដំណឹងព្រឹត្តិការណ៍យល់ធ្លុះជ្រៅ

សួស្តីលោកពេត្រុស,

សំណួររហ័ស: តើជាការពិតកើនឡើង, ការពិតនិម្មិត, កីឡាអេឡិចត្រូនិក, កិច្ចព្រមព្រៀងការបោះពុម្ពផ្សាយ, រដ្ឋនៃការវិនិយោគនេះនិងភាពសម្បូរបែបនៅក្នុងទាំងអស់លេងហ្គេមត្រូវធ្វើជាមួយមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត?

ចម្លើយ: ពួកគេទាំងអស់បាននាំយកនូវការរួមគ្នាពីក្រុមហ៊ុនធំជាងគេបំផុតតួពន្លឺនៅ GamesBeat ឆ្នាំ 2016 ចំណុចសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមបីថ្ងៃ 1 ខែសីហាចូលរួមដើម្បី GamesBeat រួមមានមេដឹកនាំមកពីក្រុមហ៊ុនអស្ចារ្យទាំងនេះ:

Activision Blizzard ••ក្រុមហ៊ុន Amazon •របស់ AMD ហ្វេសប៊ុក• Fox Sports •ក្រុមហ៊ុន Disney • Google •• DreamWorks •ក្រុមហ៊ុន Intel •ខេត្តហ្គូមី• Konami • Kochava • Motiga • Mattel • Nvidia បាន• Netmarble •ក្រុមហ៊ុន Samsung • Oculus ការ•ក្រុមហ៊ុន Sony • Skydance • Wargaming •យូនីធី Zynga

ពួកគេនឹងត្រូវបានប្រមូលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Intel និងប្រៀបធៀបវាធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ជាប្រភេទនៃបណ្តាញដែលជាការមិនអាចកាត់ថ្លៃពេលភាគច្រើននៃពេលវេលាដែលយើងមានក្បាលទាំងអស់ចុះការទទួលបានទៅបន្ទាត់បញ្ចប់លើអ្វីដែលជាសិទ្ធិនៅចំពោះមុខយើង។

ហើយដូចដែលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ GamesBeat មួយរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនឱ្យញាស់។

ចាប់យកសំបុត្ររបស់អ្នកសម្រាប់ GamesBeat ខណៈពេលដែលអ្នកនៅតែអាចធ្វើបាន។

ត្រកូលវាគ្មិនរបស់យើងគឺជាការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមហ៊ុនជាមួយហួសវិស័យដូចជា:

AMD បាន•កំសាន្ត Blizzard •ក្រុមហ៊ុន Disney •សិល្បៈអេឡិចត្រូ• Gamestop ••ក្រុមហ៊ុន Google • Greenlight ហ្គេម• Immersv GSN • Jaunt • Innospark •គីវី• Kabam • Niantic • Lionsgate Oculus ការ• Osmo Nvida • Otoy រួចរាល់ហើយនៅព្រឹកព្រលឹម••• Roblox កុប្បកម្មហ្គេមវិសាលភាព•• Sidekick •ញញួរធំ• Smosh •ក្រុមហ៊ុន Sony • Survios បីសូន្យ•កន្ត្រាក់•ផ្ទុកឡើង•ការយូនីធី• Vreal • VR Playhouse

ដូចគេបានដឹង, វេទិកានៅក្នុងឧស្សាហកម្មការលេងហ្គេមនៅឆ្នាំនេះគឺមាននៅក្នុងលក្ខណៈប្រែប្រួលធំ។ ការផ្លាស់ប្តូរពីកុងសូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃហាក់ដូចជាចលនាមិនឈប់ឈរ – ហើយជាការពិតណាស់មួយផ្នែកធំនៅតែមាន។ គ្រាន់តែសម្លឹងមើលទៅកាន់តែខ្ពស់នេះហើយមិនបានរំពឹងទុក, ភាពជោគជ័យនៃPokémonទៅ។ ប៉ុន្តែខណៈដែល VR ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ផ្សាយ, កម្សាន្តនៅតែជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធអេកូការប្រកួតនេះ។

ដូច្នេះតើអ្នកបានដាក់ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់អ្នកនៅឯណា? តើអ្វីដែលពិតជានឹងបិទ?

ចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅ GamesBeat ឆ្នាំ 2016 ដែលជាកន្លែងដែលល្អបំផុតនៅក្នុងអាជីវកម្មនេះនឹងមាន dissecting ទាំងអស់នេះជាមួយនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ធម្មតានិងការយល់ដឹងដែលយើងនាំយកទៅជារៀងរាល់ហើយគ្របដណ្តប់ព្រឹត្តិការណ៍ដំណឹងជាបន្តរបស់យើង។

កញ្ចប់សំបុត្ររបស់អ្នករួមបញ្ចូលទាំងការចូលដំណើរការ, លំនៅដ្ឋាន, អាហារនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅរមណីយដ្ឋាន oceanside Terranea គ្រាន់តែស្រស់ស្អាតជាមួយចោលដុំថ្មពី L.A.

អ្នកនឹងមិនចង់នឹកចេញ។ ចុះឈ្មោះខណៈពេលដែលអ្នកនៅតែអាចធ្វើបាន។

សង្ឃឹមថានឹងមើលឃើញអ្នកមាន,

ព្រឹទ្ធបុរស Takahashi អ្នក
ការនាំមុខង, GamesBeat
ចាប់យកសំបុត្ររបស់អ្នកឥឡូវនេះ!

VentureBeat បាន


“——————————————————————————————————————————————————

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
주요 발광체는 GamesBeat 2016에서 수집 :오고있는 사람보기

VB 이벤트 뉴스 이벤트 인사이트

안녕 피터,

빠른 질문 : 모든 게임을에 증강 현실, 가상 현실, e 스포츠, 출판 거래, 투자의 상태와 다양성을 어떻게 서로 함께 할 수 있나요?

답 : 그들은 모두 8월 1일부터 사흘 동안 GamesBeat 함께 2016 년 수렴을 가장 큰 회사의 발광체를 데리고있어, GamesBeat에 참석자들은이 놀라운 회사에서 지도자를 포함한다 :

액티비전 블리자드 • AMD • 아마존 페이스 북 • 폭스 스포츠 • • 디즈니 • 드림 웍스 • 구글 • 구미 • 인텔 • Kochava • 코나미 • 마텔 • Motiga • 넷마블 • 엔비디아 • 오큘 러스 • 삼성 • Skydance • 소니 • 화합 • 전쟁 게임 • 징가

그들은 인텔을 교환하고 그것은 대부분의 시간을 우리가 바로 우리 앞에 무엇에 결승선에 도착하는 모든 머리를 아래로있을 때 귀중한의 네트워킹의 종류 2017 년으로 향하는 전략을 비교하기 위해 수집됩니다.

이것은 GamesBeat 이벤트이기 때문에 그리고, 몇 가지 상품이 부화 할 것으로 예상된다.

있는 동안 당신은 여전히 수 GamesBeat에 대한 귀하의 티켓을 잡아.

우리의 스피커 라인업은 같은 회사의 비전과 마찬가지로 인상적이다 :

새벽 • 라이 엇 게임즈 • Roblox • Scopely •에서 AMD • 블리자드 엔터테인먼트 • 디즈니 • 전자 예술 • 게임 스탑 • 구글 • 청신호 • GSN 게임 • Immersv Innospark • 소풍 • Kabam • 키위 • 라이온스 게이트 • Niantic에서 • NVIDA 오큘 러스 • 삼투압 • Otoy • 준비 조수 • 슬레지 해머 • Smosh는 • 소니 • Survios 세 하나의 제로 • 트 위치 • 업로드 • 화합 • Vreal • VR 극장

모두가 알고있는 바와 같이, 게임 산업 올해의 플랫폼은 주요 플럭스에 있습니다. 여전히 많은 부분에서, 물론,와 – 모바일에 콘솔에서의 전환은 멈출 수없는 움직임을 보이고 있습니다. 그냥 가출을보고, 그리고 포켓 몬스터 GO의 예상치 못한 성공. VR 주류 견인을 얻는 그러나, 콘솔 게임 생태계의 필수적인 부분 남아있다.

그렇다면 당신은 당신의 초점을 배치해야합니까? 정말로 스틱거야?

비즈니스에서 가장 보통의 엄격함과 통찰력 우리는 모든 이벤트에 가져다 지속적인 뉴스 보도와 모든이를 해부 할 곳 GamesBeat 2016에서 우리와 함께.

티켓 패키지는 L.A.에서 아름다운 Terranea의 오션 사이드 리조트 단지 돌을 던져 모든 액세스, 주택, 식사 및 이벤트를 포함

당신이 놓치고 싶지 않을 것입니다. 당신은 아직 할 수있는 동안 등록합니다.

거기에 당신을보고 희망,

딘 타카하시
리드 작가, GamesBeat
지금 당신의 티켓을 잡아!

VentureBeat의


“——————————————————————————————————————————————————

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
rewþenbîr mezin li GamesBeat 2016 bicivîne: See kî tê
Paste
VB Events Nûçe Çalakî Insight

Hi Petrûs,

pirsa Quick: çi rastiya augmented, rastiya virtual, esports, rêkeftin weşandin, ku dewlet ji sermayê, û pirrengiya li gaming hemûyan heye ji bo ku ez bi yekî din?

Bersîv: Ew di hemû bi hev ve girê rewþenbîr ji mezintirîn şirketên li GamesBeat 2016. nêzîkbûna ji bo sê rojan dest August 1, beşdervanan GamesBeat de rêberên ji van şîrketên amazing:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • oculus • Samsung • Skydance • Sony • Yekîtiya • Wargaming • Zynga

Ew ê bê dicivîne û danustandina intel û miqayese stratejiyên diçe nav 2017. Ev rengî, li ser tora ku ye ku hêja gava ku piraniya dema em hemû serê in down vêya xeta finish li ser çi li ber me ye.

Û wek ku ev bûyereke GamesBeat e, li benda çend rêkeftin ji bo vedibin bê.

Grab bilêta we ji bo GamesBeat ku tu hê li dikare.

lineup speaker me, wek bi heybet bi radîkal ji şîrketên wek e:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic û Huner • gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida oculus • Osmo • Otoy • Ready li Dawn • Games Riot • Roblox • Scopely • Sidekick • AKPyê • Smosh • Sony • Survios Sê One Zero • lerzîn • Upload • Yekîtiya • Vreal • VR Playhouse

Wekî ku her kes dizane, platformên li ser endustriya game vê salê de hilikeka mezin in. Derbasbûna ji konsolê ji bo mobîl xuya tevgereke berbad – û, bê guman, li beşeke mezin hêj jî ev e. Just li bêkontrol binêrin, û hêvîkirin, serkeftina Pokémon GO. Lê wek VR sîvîl bi tewerê, îcatên beşeke girîng ên ekosîstema game de bimîne.

Da ku hûn focus te? Çi bi rastî jî ji bo bernedin?

me li GamesBeat 2016 Join ku ya herî baş ya bazirganî dê bibin Yek ev hemû bi rastîparêz asayî û têbigihîjin ku em ji bo her bûyera bînin û ragihandina nûçeyên berdewam dike.

package bilêta we ji hemû access, xanî, xwarin û bûyerên li bedew resort Terranea Oceanside tenê avêtina kevirekî ji L.A.

Hûn ne wê dixwazin nemînin. Register ku tu hê li dikare.

Hêvî dikim ku hûn li wir dibînim,

Dean Takahashi
Nivîskar Lead, GamesBeat
Grab bilêta we niha!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Негизги чыракты GamesBeat 2016 чогулушат: келе жаткан ким кара
Paste
VB Events Маалымат Events Insight

Hi Петир,

Тез суроо: Уилсон эмне, санариптик чындык, Esports, басма унун, салууда абалын, ошондой эле бири-бири менен эмне үчүн бар оюнга ар түрдүүлүктү?

Жооп: Алардын баары 2016-GamesBeat боюнча ири компаниялардын бирге чыракты алып 1 август баштап үч күн жакындашуусу, GamesBeat үчүн бул иш-чарага бул укмуштуудай компаниялардын башчылары кирет жатасыз:

Facebook • Fox спорт Activision Blizzard • AMD • Amazon • • • Disney жыйнагы • Google • Куми • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Окулус • Samsung • Skydance • Sony • Unity • сиздер • Zynga

Алар алмашуу Intel жана 2017-эске баш-туура, биз алдында эмне жөнүндө марага биз алып баарынын башын го көпчүлүк учурда кийин баа жеткис болду тармактар сыяктуу эле стратегиясын салыштырып чогултуп түзөсүз.

Жана бул GamesBeat иш-чара болуп саналат, кармаганы үчүн бир нече бүтүмдөр күтөт.

Ал эми дагы деле мүмкүн GamesBeat үчүн билет алган.

Биздин спикер курамы сыяктуу компаниялардын көрөгөчтөрдүн менен керемет деп айтууга болот:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Гринлайт • GSN оюндар • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Окулус • Osmo • Otoy • Dawn • Riot оюндары боюнча даяр • Roblox • Scopely • Sidekick • урду • Журек Views: • Sony • Survios үч One Zero • Twitch • Upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

Баарына белгилүү болгондой, оюн тармагында бул жылы жалпы аянтчалары негизги өзгөрүшү мүмкүн. мобилдик консолго өтүү жаа кыймылын көрүнгөн – жана, албетте, чоң бир бөлүгү да болуп саналат. Жөн гана качкын карап, күтүлбөгөн, Pokémon барып ийгилиги. Бирок VR негизги башталды ээ болуп, коюлмалар оюн экосистеманын маанилүү бир бөлүгү бойдон калууда.

Ошентип, сени менен кайсы жерде биринчи орунга коюп жатышат? Эмне чындап эле ар дайым жатат?

Биз ар бир иш-чаранын алып жылы GamesBeat 2016 өзгөртүлгөн жерде мыкты бизге бизнес адаттагыдай катаал менен, түшүнүк менен бул союп болот кошулууга жана жүргүзүлүп жаткан кабар камтуу.

Сиздин билет топтому бардык мүмкүндүк алуу, турак-жай, сулуу Terranea Oceanside курортто тамак-аш жана иш-чараларды так L.A. бир таш ыргытым кирет

Сиз кур да келбей калат да. Сен дагы эле болот, ал эми каттоодон өткөрүүгө милдеттүү.

ошол сени көрөм деп үмүттөнөм

Дин Takahashi
Коргошун жазуучу, GamesBeat
азыр сенин билетин кармап!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
luminaries ທີ່ສໍາຄັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ GamesBeat 2016: ເບິ່ງຜູ້ທີ່ຈະມາເຖິງ
Paste
VB ກິດຈະກໍາປະຕິທິນການ Insight

Hi Peter,

ຖາມ: ຈະເປັນແນວໃດເຮັດແນວໃດຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຂະຫຍາຍ, ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ virtual, esports, ຂໍ້ສະເຫນີມາ, ສະຖານະຂອງການລົງທຶນ, ແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຫຼິ້ນເກມທັງຫມົດທີ່ມີເພື່ອເຮັດແນວໃດກັບຄົນອື່ນ?

ຄໍາຕອບ: ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງທັງຫມົດຮ່ວມກັນເຮັດໃຫ້ luminaries ຈາກບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ GamesBeat 2016. ບັນຈົບສໍາລັບສາມມື້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 1 ສິງຫາ, ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມກັບ GamesBeat ລວມເຖິງຜູ້ນໍາຈາກບໍລິສັດເຮັດໃຫ້ປະລາດເຫຼົ່ານີ້:

Activision Blizzard • AMD • Amazon •ເຟສບຸກ• Fox Sports • Disney • Dreamworks •ກູໂກ• Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການເກັບກໍາການແລກປ່ຽນ intel ແລະປຽບທຽບແຜນຍຸດທະສາດຫົວຂໍ້ເຂົ້າໃນປີ 2017 ມັນເປັນປະເພດຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ເປັນລ້ໍາຄ່າໃນເວລາທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຫົວທັງຫມົດລົງໄດ້ຮັບການສາຍສໍາເລັດຮູບໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ທາງຫນ້າຂອງພວກເຮົາ.

ແລະນີ້ແມ່ນກໍລະນີທີ່ GamesBeat ເປັນ, ຄາດຫວັງວ່າຂໍ້ສະເຫນີທີ່ຄວນໄດ້ຮັບ hatched.

Grab ປີ້ຂອງທ່ານສໍາລັບການ GamesBeat ຂະນະທີ່ທ່ານຍັງສາມາດເຮັດໄດ້.

lineup ນະຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ມີວິໄສທັດຈາກບໍລິສັດເຊັ່ນ:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop •ກູໂກ• Greenlight • GSN ເກມ• Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmos • Otoy •ພ້ອມທີ່ຈະຢູ່ອາລຸນ• Riot ເກມ•ຟລີໂຄ້ດ•ຂອບເຂດ• ເພື່ອນສະຫນິດ• Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • Twitch • Upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

ເປັນທຸກຄົນຮູ້, ໃນເວທີອຸດສາຫະກໍາເກມໃນປີນີ້ຢູ່ໃນ flux ທີ່ສໍາຄັນ. ຫັນປ່ຽນຈາກການ console ກັບໂທລະສັບມືຖືເບິ່ງຄືວ່າເປັນການເຄື່ອນໄຫວ unstoppable – ແລະ, ແນ່ນອນ, ໃນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງແມ່ນ. ພຽງແຕ່ຊອກຫາຢູ່ໃນຫນີອອກຈາກເຮືອນ, ແລະບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ, ຜົນສໍາເລັດຂອງPokémon GO. ແຕ່ເປັນ VR gains traction ບົດ, consoles ຍັງຄົງເປັນພາກສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບນິເວດເກມ.

ສະນັ້ນການທີ່ທ່ານເອົາໃຈໃສ່ຈຸດສຸມຂອງທ່ານ? ຈະເປັນແນວໃດກໍ່ຈະຕິດ?

ຮ່ວມກັບພວກເຮົາຢູ່ GamesBeat 2016 ທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນທຸລະກິດຈະການຕັດທັງຫມົດນີ້ມີຄວາມເຄັ່ງຄັດປົກກະຕິແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ກໍລະນີທີ່ທຸກແລະການຄຸ້ມຄອງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຊຸດປີ້ຂອງທ່ານປະກອບມີທັງຫມົດເຂົ້າເຖິງ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ອາຫານແລະກິດຈະກໍາທີ່ສວຍງາມຂອງລີສອດ Terranea ໂອຊຽນພຽງແຕ່ຖິ້ມກ້ອນຫີນຈາກ L.A.

ທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະພາດອອກ. ລົງທະບຽນໃນຂະນະທີ່ທ່ານຍັງສາມາດເຮັດໄດ້.

ຫວັງວ່າເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງທ່ານມີ,

ຄະນະບໍດີ Takahashi
Writer Lead, GamesBeat
Grab ປີ້ຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major GamesBeat luminaria in MMXVI congregabo: et ecce venit
Crustulum
VB Sports News Insight

Hi autem Petrus,

Velox: quid rei auctam, virtualis re eSports, editae agit collocandae rei publicae et in alveolum diversitatem ad invicem habent?

Responsio: Et ad congregandum omnes erant ad luminaria maximus a partes in GamesBeat 2016. Converging tribus diebus incipiens July I, attendees ad duces GamesBeat etiam ab his locis mirabili:

Activision Blizzard Pentium • • • • Facebook Amazon Fox Sports Disney • • • Dreamworks Google Gumi • • • Intel Kochava Konami • • • Mattel Motiga Netmarble • • • Oculi NVIDIA Skydance • • • Sony Product unitate • • • Wargaming Zynga

Peius ‘exsisto colligens consilia mutare Intel petenti in comparatione networking 2017. Sed hoc genus potissimum vicis nos omnes cum magni pretii questus caput terminum coram nobis quod iustum est.

Et hoc est quod a GamesBeat eventum expectare excludentur a paciscor.

Carpseris vestra ticket pro GamesBeat dum adhuc potest.

Lineup est lingua nostra, sicut infigo sicut et visionarios, qui ex locis:

Blizzard Entertainment Disney • • • • Intel Electronic Arts GameStop • • Google Books GSN Greenlight • • • Immersv Innospark Jaunt Kabam • • • Kiwi Lionsgate Niantic • • • Oculi Nvida Osmo Otoy • • • paratus Aurora Riot Games Roblox • • • Scopely Sony Smosh • • • • Sidekick Sledgehammer Survios tres unum VELLICO Kyrie • • • Upload unitate Vreal • • V. Playhouse

Ut quisque novit, hoc anno maiori industria Vestibulum in elit vexatum jacere. Transitus ad consolandum mobile moveri nequit videbatur – et quidem magna ex parte est. Aspicite fugacem et inopinata victoria Pokémon GO. V. Sed quod amet tractu recipit, pars essentialis ludum manet Consoles ecosystem.

Ubi tu tuum focus? Quid vere haereat?

Quo melius res nobiscum erit in MMXVI GamesBeat dissecting his quae fiunt cum rigore et intellectus noster ad nos fama perennis coverage.

Sarcina comprehendo aditus tesseram tuam, habitationi, pulchra Terranea Oceanside conveniunt ad cibum: et haec iustum a lapidis iactum ab L.A.

Non vis deesset ex. Register, dum tamen vos can.

Spes ad te ibi,

Dean Takahashi
Scriptor plumbum, GamesBeat
Carpseris vestra ticket now!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Lielākie gaismekļi pulcējas GamesBeat 2016: Skat, kas nāk
pasta
VB Notikumi Jaunumi Notikumi Insight

Hi Peter,

Quick jautājums: Ko darīt papildinātās realitātes, virtuālo realitāti, eSports, izdevniecības piedāvājumus, stāvokli ieguldījumus, un dažādību spēļu viss jādara viens ar otru?

Atbilde: Viņi visi apvienojot gaismekļus no lielākajiem uzņēmumiem pēc GamesBeat 2016. konverģence uz trim dienām, sākot augusts 1, apmeklētājus GamesBeat ietver vadītāji no šiem amazing uzņēmumiem:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Vienotība • kara spēles • Zynga

Tie tiks vākšana apmainīties Intel un salīdzināt stratēģijas pozīcijas uz 2017. Tas ir sava veida tīklu, kas ir nenovērtējams, kad lielāko daļu laika mēs esam visu galvu uz leju kļūst līdz finišam par to, kas ir tiesības priekšā mums.

Un kā tas ir GamesBeat notikums, sagaida daži nodarbojas, kas izšķīlušies.

Grab savu biļeti GamesBeat kamēr jūs joprojām varat.

Mūsu runātājs lineup ir tikpat iespaidīgs ar fantastu no uzņēmumiem, piemēram:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • Google • Greenlight • GSN Spēles • Immersv Innospark • brauciens • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • veseri • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • Twitch • Upload • Vienotība • Vreal • VR teātris

Kā visi zina, platformas šogad spēli nozarē ir lielas plūsmas. Pāreja no konsoles uz mobilo šķita unstoppable kustība – un, protams, liela daļa joprojām ir. Paskatieties bēguļojošs, un negaidīts, panākumi Pokemon GO. Bet kā VR guvumi mainstream vilkmi, konsoles joprojām būtiska daļa no spēles ekosistēmu.

Tātad, ja jūs nodot savu uzmanību? Kas īsti notiek, lai stick?

Pievienojies mums GamesBeat 2016. kur labākajiem biznesa būs preparēšanas tas viss ar parasto stingrību un ieskatu mēs panāktu uz katru notikumu un mūsu notiekošo ziņām.

Jūsu biļete pakete ietver visus piekļuves, izmitināšanu, ēdināšanu un notikumus skaistā Terranea okeāna kūrortā tikai akmens sviediena attālumā no L. A.

Jūs nevēlaties palaist garām out. Reģistrēt, kamēr jūs joprojām varat.

Ceru redzēt jūs tur,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Grab savu biļeti tagad!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Pagrindiniai šviestuvai renkasi GamesBeat 2016: Pažiūrėkite, kas ateina
pasta
VB Renginiai Naujienos Renginiai Įžvalgos

Labas Petrai,

Greitas klausimas: Ką papildytosios realybės, virtualios realybės, esports, leidyba pasiūlymais, investavimo, valstija, ir įvairovę žaidimų visi turi daryti vienas su kitu?

Atsakymas: Jie visi suburti šviestuvus iš didžiausių kompanijų GamesBeat 2016 susilieja trijų dienų, pradedant rugpjūčio 1, dalyviai į GamesBeat yra lyderiai iš šių nuostabių, rūšys:

Activision Blizzard • AMD • “”Amazon”” • “”Facebook • Fox Sports •”” Disney “”•”” Dreamworks “”•”” Google • Gumi • “”Intel • Kochava • Konami •”” Mattel • Motiga • Netmarble • NVIDIA • Oculus • Samsung “”• Skydance • Sony • Vienybė • karo žaidimai • Zynga

Jie bus surinkti keistis “”Intel”” ir palyginti strategijas pozicijoje į 2017 Tai iš tinklų rūšis, kuri yra neįkainojama, kai didžiąją laiko dalį mes visi galvą žemyn gauti į finišo liniją į tai, kas priešais mus.

Ir kaip tai GamesBeat įvykis, tikėtis keli pasiūlymai turi būti išperinti.

Čiupkite bilietą GamesBeat, o jūs vis dar galite.

Mūsų garsiakalbis seriją yra įspūdingas su vizionierių iš įmonių, pavyzdžiui:

AMD • Blizzard Entertainment • “”Disney”” • Electronic Arts • GameStop • “”Google • Greenlight • GSN Žaidimai • Immersv Innospark • iškylauti • Kabam • kivi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Paruošta prie Aušros • Riot Games • Roblox • Scopely • “”Sidekick • Sledgehammer • Smosh”” • “”Sony • Survios Trys Vienas nulis • tampyti • Įkelti • Vienybė • Vreal • VR Žaidimų namelis

Kaip visi žino, platformos šiemet žaidimų pramonės yra pagrindinis srautas. Perėjimas iš konsolės į mobilųjį atrodė nesustabdomas judėjimą – ir, žinoma, didele dalimi vis dar yra. Tiesiog pažvelgti į išbėgęs ir netikėta, sėkmė Pokemon GO. Bet kaip VR įgyja lavinimo trauką, pultai lieka esminė žaidimo ekosistemai.

Taigi, kur jūs įdėti savo dėmesį? Kas iš tikrųjų vyksta klijuoti?

Prisijunkite prie mūsų GamesBeat 2016, kur geriausia versle bus atspindėtos visa tai su įprastu griežtumo ir įžvalga mes suteikiame kiekvienam renginio ir mūsų nuolatinį naujienų aprėptį.

Jūsų bilietas paketas apima visus kreipties, būstą, maistą ir renginių gražus Terranea Oceanside Resort tik mesti akmenį iš L. A.

Jūs nenorite praleisti. Registruotis o jūs vis dar galite.

Tikimės, kad jūs ten,

dekanas Takahashi
Švinas Rašytojas, GamesBeat
Čiupkite bilietą dabar!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Gréisser luminaries versammele um GamesBeat 2016: Kuck déi d’nächste
Paste
VB Kleng Annonce Manifestatiounen Asiicht

Salut Peter,

Quick Fro: Wat Lamb Realitéit do, virtuell Realitéit, esports, publizéiert befaasst, den Zoustand vun Investitioun, an Diversitéit all am Spille mer mat engem aneren ze maachen?

Äntwert: Si mer all zesummen luminaries vun de gréissten Entreprisen um GamesBeat deposéieren 2016 Converging fir dräi Deeg fänkt den 1. August, Appel un GamesBeat och Cheffen aus dëse erstaunlech Firmen:

Jugendpompjeeën Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Zäitschrëft • Intel • Kochava • Konami • Barbie • Motiga • Netmarble • NVIDIA • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • deenen engen

Si wäert sech intel fir Austausch an Strategien vergläichen an 2017. lenks Et ass déi Zort vun Reseauen déi grouss d’wann déi vun der Zäit hu mir all Kapp bass erof op d’Arrivée agetriichtert, op wat d’Recht virun eis.

A wéi dës enger GamesBeat Event ass, schons e puer ironesch hatched gin.

Gräift Ticket fir GamesBeat wann Dir nach kënnt.

Eis Mammesprooch Formatioun ass den impressionante mat visionärer vun Entreprisen wéi:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Satut • Kabam • Elli • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready um Dawn • Riot Games • oppassen • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Dräi One Zero • Twitch • Eroplueden • Unity • Vreal • Wahlrecht Ausland

Wéi jiddereen weess, Quaien an d’Spill Industrie sinn dëst Joer am grousse jo. D’Transitioun vun erweidert zu Handy war en Prozess Bewegung – an, natierlech, nach an groussen Deel ass. kuckt op der runaway, an onerwaart, Succès vum Propriétaire GO. Mä wéi Wahlrecht Mainstream Zuchbéischt Iwwerhand, Konsol bleift e wichtege Bestanddeel vun der Partie Ökosystem.

Also wou do huet Dir Är konzentréieren? Wat ass lass zu keint wierklech?

Maacht eis um GamesBeat 2016 wou de beschten an der Affär dëser dissecting ginn all mat der üblechen Rigueur an Asiicht mir fir all Evenement an eise Litige news duerginn bréngen.

Ticket Pack bidd all Accès, Wunnen, Iessen an Evenementer um schéin Terranea oceanside Instanz just e Steen an d’Konzept vun L.A.

Dir wäert net ze verpassen eraus wëllen. Schreiwt wann Dir nach kënnt.

Hoffnung fir Iech do gesinn,

Dean Takahashi
An Dréibuchauteur, GamesBeat
Gräift Ticket elo!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Големи личности се собираат на GamesBeat 2016: Видете кој доаѓа
Залепи
VB настани Новини инсајт

Здраво Петар,

Брзи прашање: Што прават зголемени реалност, виртуелната реалност, eSports, издаваштво договори, државата за инвестирање, и разновидност на игри сите треба да направите со еден на друг?

Одговор: Тие се сите ги здружи славни личности од најголемите компании во 2016 година GamesBeat конвергенција за три дена, почнувајќи од 1 август присутните да GamesBeat вклучат лидерите од овие неверојатни компании:

Activision Blizzard • AMD • Амазон • Фејсбук • Фокс Спорт • Дизни • Dreamworks • Google • Гуми • Интел Kochava • • • Konami Мател • Motiga • Netmarble Nvidia • • • • Samsung Oculus Skydance • Sony • Единство • Wargaming • Zynga

Тие ќе се собираат за размена на Интел и споредба стратегии наслов во 2017 година е вид на мрежи што е непроценливо кога поголемиот дел од времето ние сме со главата надолу се до финишот на она што е во право пред нас.

И како што е случај GamesBeat, се очекува неколку договори да бидат изведени.

Земи вашиот билет за GamesBeat додека сеуште можеш.

Нашите звучници формација е толку импресивен со визионери од компании како што се:

AMD • Blizzard Entertainment • Дизни • електронски уметности • GameStop • Google • Greenlight • GSN игри • Immersv Innospark • излет • Kabam • киви • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Осмо • Otoy • Подготвен зората • Бунт игри • Roblox • Scopely • подреден • Чекан • Smosh • Sony • Survios Три една нула • грч • Подигни датотека • Единство • Vreal • VR театар

Како што секој знае, платформи во играта индустрија оваа година, се во голема флукс. Преминот од конзола на мобилни чинеше незапирлив движење – и, се разбира, во голем дел се уште е. Само погледнете во бегство, и неочекувани, успехот на Покемон GO. Но, како што VR добива мејнстрим влечење, конзоли остануваат суштински дел од екосистемот на играта.

Значи каде да се стави вашиот фокус? Што навистина се случува да се држиме?

Придружете ни се во GamesBeat 2016, каде што најдобрите во бизнисот ќе биде разгледуваа сето ова со вообичаените строгост и увид ние им ги донесе на секој настан и нашите тековни вести покриеност.

Вашиот пакет билет вклучува сите пристап, сместување, оброци и настани во прекрасниот Terranea OCEANSIDE одморалиште само да фрлиш камен од L.A.

Вие нема да сакате да пропуштите. Регистрирај се додека вие се уште можат.

Се надевам дека ќе се видиме таму,

Дин Такахаши
Водечкиот писателот, GamesBeat
Земи вашиот билет сега!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major manangona fanazavana amin’ny GamesBeat 2016: Jereo hoe iza no ho avy
Mametaka
VB Events News Events Insight

Hi Peter,

Quick fanontaniana: Inona no augmented zava-misy, zava-misy virtoaly, esports, famoahana efaha, ny toetry ny vola, sy ny fahasamihafana eo amin’ny lalao rehetra tsy maintsy atao amin’ny iray hafa?

Valiny: izy rehetra niara-nitondra fanazavana avy amin’ny orinasa lehibe indrindra amin’ny GamesBeat 2016. Converging nandritra ny telo andro manomboka ny 1 Aogositra, nanatrika ny GamesBeat Anisan’izany ireo mpitarika avy amin’ireo orinasa mahagaga:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Ho vonona nanangona ny mifanakalo Intel ary ampitahao amin’ny paikady hizotra ho 2017. izany ny karazana tambajotra izany no sarobidy, rehefa ny ankamaroan ‘ny fotoana rehetra izahay lohany teo mahazo any amin’ny tsipika fahatongavana ny zavatra marina eo anoloan’ny amintsika.

Ary tahaka izany dia GamesBeat hetsika, manantena vitsivitsy efaha ho foy.

Hihazona ny tapakila ho an’ny GamesBeat raha mbola atao.

Ny mpandahateny lineup dia toy ny manaitra amin’ny mpahita avy amin’ny orinasa toy ny:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Vonona amin’ny Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios telo iray Zero • Twitch • Upload • Unity • Vreal • VR teatra

Rehefa mahalala ny rehetra, sehatra ao amin’ny orinasa lalao amin’ity taona ity dia amin’ny lehibe marary mitsika. Ny tetezamita avy hampionona ny finday dia toa ny tsy azo sakanana hetsika – ary, mazava ho azy, amin’ny ampahany betsaka dia mbola dia. Jereo fotsiny ny nandositra, ary tsy nampoizina, fahombiazana ny Pokémon izy. Fa tahaka ny mahazatra VR mahazo vahana, mbola manan-danja Nampahery ampahany amin’ny lalao tontolo iainana.

Koa aiza no mametraka ny nifantoka? Inona no tena mitranga ny hifikitra?

Hiaraka aminay ao amin’ny GamesBeat 2016 izay ny tsara indrindra eo amin’ny raharaham-barotra ho Nandidy izany rehetra izany miaraka amin’ny mahazatra hentitra sy ny fahaiza-manavaka isika hitondra ho avokoa ny tranga rehetra sy ny vaovao mitohy ataonay momba.

Ny tapakila dia ahitana fonosana rehetra fidirana, ny trano fonenana, ny sakafo sy ny zava-nitranga tao amin’ny tsara tarehy fotsiny Terranea Oceanside ala nenina indray mitora-bato avy any L.A.

Tsy te ho verivery fotsiny. Hisoratra anarana raha mbola atao.

Manantena ny hahita anareo any,

Dean Takahashi
Lead Mpanoratra, GamesBeat
Hihazona ny tapakila izao!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
tokoh utama berkumpul di GamesBeat 2016: Lihat siapa yang datang
paste
VB Peristiwa Berita Insight

Hi Peter,

soalan pantas: Apa yang realiti bertambah, realiti maya, esports, tawaran penerbitan, keadaan pelaburan, dan kepelbagaian dalam perjudian semua mempunyai kaitan dengan satu sama lain?

Jawapan: Mereka semua membawa bersama-sama tokoh daripada syarikat-syarikat terbesar di GamesBeat 2016. menumpu selama tiga hari bermula 1 Ogos, hadirin untuk GamesBeat termasuk pemimpin dari syarikat-syarikat yang menakjubkan:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sukan • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Perpaduan • Wargaming • Zynga

Mereka akan berkumpul untuk bertukar-tukar intel dan membandingkan strategi menjelang 2017. Ia adalah jenis rangkaian itu tidak ternilai apabila kebanyakan masa kita semua kepala ke bawah sampai ke garisan penamat pada apa yang betul-betul di hadapan kita.

Dan kerana ini adalah satu acara GamesBeat, mengharapkan tawaran beberapa yang akan menetas.

Dapatkan tiket anda untuk GamesBeat semasa anda masih boleh.

barisan penceramah kami adalah seperti yang mengagumkan dengan berwawasan dari syarikat-syarikat seperti:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Permainan • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Sedia di Dawn • Rusuhan Permainan • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • Kedutan • Muat naik • Perpaduan • Vreal • VR Playhouse

Seperti yang semua orang tahu, platform dalam industri permainan tahun ini adalah dalam fluks utama. Peralihan dari konsol ke telefon bimbit seolah-olah satu gerakan yang tidak dapat dihalang – dan, sudah tentu, dalam sebahagian besar masih. Lihat sahaja melarikan diri, dan tidak dijangka, kejayaan Pokémon GO. Tetapi seperti VR memperoleh daya tarikan arus perdana, konsol kekal sebagai bahagian penting dalam ekosistem permainan.

Jadi di mana anda meletakkan fokus anda? Apa yang benar-benar akan melekat?

Sertai kami di GamesBeat 2016 mana yang terbaik dalam perniagaan akan membedah semua ini dengan ketegasan yang biasa dan wawasan kita membawa kepada setiap peristiwa dan liputan berita kami berterusan.

pakej tiket anda termasuk semua akses, perumahan, makanan dan peristiwa-peristiwa di indah Terranea Oceanside Resort hanya membuang batu dari L.A.

Anda tidak akan mahu ketinggalan. Mendaftar semasa anda masih boleh.

Harapan untuk melihat anda di sana,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Dapatkan tiket anda sekarang!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
മേജർ ഇനി GamesBeat 2016 ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കും വരുന്നവരും ആരെന്ന് കാണുക
പേസ്റ്റ്
വി.ബി. പരിപാടികൾ വാർത്തകൾ ഇൻസൈറ്റ്

ഹായ് പത്രോസ്,

പെട്ടെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്: എല്ലാ ഗെയിമിംഗിൽ ആഗുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, സ്പോർട്സ്, പ്രസിദ്ധീകരണ ഡീലുകളുടെ, നിക്ഷേപ സംസ്ഥാന, വൈവിധ്യവും എന്തു തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്തു?

ഉത്തരം: അവരെല്ലാവരും ഓഗസ്റ്റ് 1 തുടങ്ങുന്ന മൂന്നു ദിവസം GamesBeat 2016 Converging വലിയ കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഇനി കൊണ്ടുവരുന്ന നിങ്ങൾ, GamesBeat പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഈ അത്ഭുതകരമായ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

Activision ബ്ലിസാർഡ് • എഎംഡി • ആമസോൺ • ഫേസ്ബുക്ക് • ഫോക്സ് സ്പോർട്സ് • ഡിസ്നി • Dreamworks • ഗൂഗിൾ • Gumi • ഇന്റൽ • Kochava • Konami • ഇൻക് • Motiga • Netmarble • എൻവിഡിയ • ഒക്കുലസ് • സാംസങ് • Skydance • സോണി • യൂണിറ്റി • വാർഗെയിമിംഗും • Zynga

അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്റൽ ലേക്ക് ശേഖരിക്കുന്നതും മിക്കപ്പോഴും നാം ശരിയായ നമ്മിൽ മുന്നിൽ എന്താണ് ഫിനിഷ് ലൈൻ ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാ തല ആയിരിക്കുമ്പോൾ വിലമതിക്കാനാവാത്ത കാര്യം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മനസാണ് 2017 കടക്കുന്ന വേളയിൽ തന്ത്രങ്ങൾ താരതമ്യം തികച്ചും.

ഈ ഒരു GamesBeat ഇവന്റ് പോലെ, ഏതാനും ഡീലുകൾ വിരിയിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കും.

നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കഴിയുമ്പോൾ GamesBeat നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് പിടിച്ചുപറ്റുക.

നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ലൈനപ്പിൽ പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള വീക്ഷണവുമാണ് എന്നപോലെ ശ്രദ്ധേയമാണ്:

എഎംഡി • ബ്ലിസാർഡ് വിനോദം • ഡിസ്നി • ഇലക്ട്രോണിക് ആർട്സ് • Gamestop • ഗൂഗിൾ • Greenlight • GSN ഗെയിംസ് • Immersv Innospark • സഞ്ചരിക്കുക • Kabam • കിവി • Lionsgate- ൽ ഡോൺ • റയട്ട് ഗെയിംസ് • Roblox • Scopely ന് • Niantic • Nvida ഒക്കുലസ് • Osmo • Otoy • റെഡി • സൈഡ്കിക്കും • Sledgehammer • സ്മോഷിൽ • സോണി • Survios മൂന്ന് വൺ സീറോ • ട്വിട്ച് • അപ്ലോഡ് • യൂണിറ്റി • Vreal • വി പ്ലേഹൌസ്

എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു പോലെ, ഈ വർഷം ഗെയിം വ്യവസായം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പ്രധാന .അഞ്ച് ആകുന്നു. കൺസോളിൽ നിന്നും മൊബൈൽ മാറ്റം പ്രയുക്തശക്തി ഒരു പ്രസ്ഥാനം തോന്നി – ഒപ്പം, തീർച്ചയായും, വലിയ ഭാഗം ഇപ്പോഴും. വെറും ഓടിപ്പോയ നോക്കി പോക്ക്മാൻ ഗോ അപ്രതീക്ഷിതമായി, വിജയം. എന്നാൽ വി.ആർ. മുഖ്യധാരാ ട്രാക്ഷൻ നേട്ടം പോലെ, കൺസോളുകൾ ഗെയിം ആവാസവ്യവസ്ഥ സുപ്രധാന ഭാഗമായി നിലനിൽക്കും.

അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഇടുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ എന്തു ധൈര്യത്തിന് നടക്കുന്നത്!

GamesBeat 2016 എവിടെ ബിസിനസ്സ് മികച്ച പതിവുപോലെ കാഠിന്യം ഉൾക്കാഴ്ചയും ഞങ്ങൾ ഓരോ ഇവന്റ് നമ്മുടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്ത കവറേജ് കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള എല്ലാ ഈ അകശേരുകികൾ ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്കായി ചേരുക.

നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് പാക്കേജ് എല്ലാ കോളിംഗ്, ഭവന, മനോഹരമായ Terranea ഒസെൻസീടെ റിസോർട്ടിൽ ഊണും സംഭവങ്ങൾ ഒരു കല്ലു ന്റെ L.A. നിന്ന് ത്രോ ഉൾപ്പെടുന്നു

നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കഴിയുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

അവിടെ നിങ്ങൾ കാണാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

ഡീൻ തകാഹാഷി
ലീഡ് എഴുത്തുകാരൻ, GamesBeat
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
dwal prinċipali tiġbor fil GamesBeat 2016: Ara Min hu ġejjin
pejst
VB Avvenimenti Aħbarijiet Avvenimenti Insight

Hi Peter,

Quick kwistjoni: What do realtà miżjuda, realtà virtwali, esports, jittratta pubblikazzjoni, l-istat ta ‘investiment, u d-diversità fil-logħob kollha għandhom x’jaqsmu ma’ xulxin?

Tweġiba: Huma qed kollha jinġiebu flimkien dwal mill-akbar kumpaniji fid GamesBeat 2016 jikkonverġu għal tlett ijiem li jibdew Awissu 1, attendew għall GamesBeat jinkludu mexxejja minn dawn il-kumpaniji aqwa:

Activision Blizzard • AMD • Amażonja • Facebook • Fox Sports • Disney • DreamWorks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unità • Wargaming • Music

Huma ser ikunu ġbir għall-iskambju intellettwali u jqabblu l-istrateġiji intestatura fil 2017. Huwa t-tip ta ‘netwerking li l-imprezzabbli meta ħafna mill-ħin aħna qed kollha ras stabbiliti jkollna l-finitura linja fuq x’inhu dritt quddiem minna.

U peress li dan huwa avveniment GamesBeat, jistennew jittratta ftit li jitfaqqas.

Aqbad biljett tiegħek għall GamesBeat waqt li inti xorta tista ‘.

lineup kelliem tagħna huwa kif impressjonanti ma ‘viżjonarji minn kumpaniji bħal:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Elettroniċi Arti • Gamestop • Google • GreenLight • GSN Logħob • Immersv Innospark • jaunt • Kabam • kiwi • Lionsgate • NIANTIC • NVIDA Oculus • Osmo • Otoy • Lesti fuq dawn • Logħob irvellijiet • Roblox • Scopely • sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Tlieta Wieħed żero • Twitch • Itellgħu • Unità • Vreal • VR Playhouse

Kif kulħadd jaf, pjattaformi fl-industrija tal-kaċċa din is-sena huma fluss kbir. It-tranżizzjoni mill-console għal mobbli deher moviment bla waqfien – u, naturalment, fil-parti kbira għadu. Ħares lejn il-runaway, u mhux mistennija, is-suċċess ta ‘Pokémon GO. Imma kif VR qligħ trazzjoni mainstream, konsols tibqa ‘parti essenzjali mill-ekosistema logħba.

Għalhekk, fejn inti tpoġġi attenzjoni tiegħek? X’hemm verament ser twaħħal?

Ingħaqad magħna fil GamesBeat 2016 fejn l-aħjar fin-negozju ser ikun dissecting dan kollu bl-rigorożità tas-soltu u ħarsa nġibu lil kull avveniment u l-kopertura tagħna aħbarijiet kontinwa.

pakkett biljett tiegħek jinkludi kull aċċess, akkomodazzjoni, ikliet u avvenimenti fil-beautiful Oċean Terranea jirrikorru biss ġebla ‘l bogħod milli L.A.

Inti ma tridx taqbeż. Reġistru waqt li inti xorta tista ‘.

Hope biex tara int hemm,

dekan Takahashi
Kittieb ċomb, GamesBeat
Aqbad biljett tiegħek issa!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
kohikohi whakamarama nui i GamesBeat 2016: Nana nei ngā haere mai
whakapiri
VB Events News Events Insight

Hi Pita,

pātai Tere: He aha te mahi mooni whakanuia, mooni mariko, Esports, mo te whakaputa, te āhua o te haumi, me te kanorau i roto i te petipeti katoa i ki te mahi ki tetahi ki tetahi?

Whakautu: E ratou katoa mau mai i tahi whakamarama i te kamupene nui i GamesBeat 2016. ūngutu mō ra e toru tīmata August 1, tae ki GamesBeat ngā kau taki i enei kamupene mīharo:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Uouangataha • Wargaming • Zynga

ka kia kohikohi ratou ki te whakawhiti Intel me whakataurite ngā rautaki ahu ki 2017. Ko te te ahua o te kōtuitui e te tino taonga, no te nuinga o te wa kei tatou upoko katoa ki raro whiwhi ki te reni tapaeraa i runga i te mea te tika i roto i te mua o tatou.

A, i te mea he he kaupapa GamesBeat tenei, e titau i te tahi mo ki te paopao.

Hopu tou tīkiti mō GamesBeat ia taea tonu koe.

Ko te rite faahiahia ki matakite i kamupene rite to tatou lineup tukuoro:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready i Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • patu • Smosh • Sony • Survios toru Kotahi Zero • Twitch • Tukuatu • Uouangataha • Vreal • VR whare tākaro

Ka rite ki te katoa e mohio, tüäpapa i te ahumahi kēmu tenei tau kei roto i te rere nui. Te whakawhiti i te papatohu ki pūkoro titiro te kaupapa ahea – a, o te akoranga, i roto i te wahi nui tonu ko te. titiro noa i te pahika, me ohorere, angitu o pokemon GO. Ko rite VR riro te pamu auraki, tamahanahana noho te tuhaa faufaa o te rauwiringa kaiao kēmu.

Na e hoatu e koe tou arotahi te wahi? He aha te haere tino ki te piri?

Hono tatou i GamesBeat 2016 te wahi i te pai i roto i te mahi ka hei wāwāhi tenei katoa ki te nanakia mua, me te matauranga kawea tatou ki nga hui, me to tatou kapinga rongo haere tonu.

Tou mōkihi titeti ngā katoa te uru, whare, kai me ngā i te huihui Terranea Oceanside ataahua noa te taunga kamaka i L.A.

e kore koe e hiahia ki te mahue i roto i. Rēhita ia taea tonu koe.

Tumanako ki te kite koutou i reira,

Dean Takahashi
Kaituhi Lead, GamesBeat
Hopu tou tīkiti i teie nei!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
मुख्य यांच्या समभागांमध्ये GamesBeat 2016 गोळा कोण येत आहे ते पहा
पेस्ट
VB आगामी कार्यक्रम बातम्या आगामी कार्यक्रम अंतर्दृष्टी

हाय पेत्र,

झटपट प्रश्न: काय सर्व गेमिंग मध्ये ऑग्मेंटेड रिअॅलिटी, आभासी वास्तव, eSports, प्रकाशन सौद्यांची, गुंतवणूक स्थिती, आणि विविधता करू एकमेकांना काय आहे?

उत्तर: ते सर्व ऑगस्ट 1 सुरू तीन दिवस GamesBeat येथे सर्वात मोठा कंपन्यांकडून यांच्या समभागांमध्ये आणत आहोत 2016 मिळणारा, GamesBeat करण्यासाठी उपस्थित या आश्चर्यकारक कंपन्यांकडून नेते समावेश:

Activision बर्फाचे वादळ • AMD • ऍमेझॉन • फेसबुक • फॉक्स खेळ • डिस्नी • DreamWorks • Google • Gumi • इंटेल • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble •, NVIDIA • डोळा • सॅमसंग • Skydance • सोनी • युनिटी • Wargaming • Zynga

ते Intel देवाणघेवाण आणि 2017. मध्ये जाणार्या हे बहुमोल आहे की बहुतांश आम्ही योग्य आपल्या समोर आहे काय समाप्त ओळ मिळत सर्व डोके खाली असाल तेव्हा नेटवर्किंग प्रकारची आहे धोरणे तुलना गोळा केले जाईल.

हे एक GamesBeat घटना आहे आणि काही सौद्यांची रचला जाऊ अपेक्षा.

साठी GamesBeat आपण अद्याप करू शकता करताना आपल्या तिकीट घ्या.

आमच्या स्पीकर रांगेत सारख्या कंपन्या पासून visionaries म्हणून प्रभावी आहे:

AMD • बर्फाचे वादळ मनोरंजन • डिस्नी • इलेक्ट्रॉनिक कला • Gamestop • Google • Greenlight • GSN खेळ • Immersv Innospark • सहल • Kabam • किवी • Lionsgate • Niantic • Nvida डोळा • Osmo • Otoy • सज्ज येथे अरुणोदय • दंगा खेळ • Roblox • Scopely • साथ देणारा मित्र किंवा सेवक • sledgehammer • स्मॉश • सोनी • Survios तीन एक शून्य • ट्विच • अपलोड करा • युनिटी • Vreal • आर नाटकांचे प्रयोग लंडनमधील निरनिराळ्या

सर्वांना माहीत म्हणून, खेळ उद्योग या वर्षी प्लॅटफॉर्मवर प्रमुख कारखाने आहेत. अर्थातच, मोठ्या भागात अजूनही आहे आणि, – मोबाइल कंसोल संक्रमण एक दोन प्रयोग चळवळ होती. फक्त पळपुटा पाहू, आणि अनपेक्षित, पोकेमॅन जा यश. पण VR मुख्य प्रवाहात त्यासाठी वापरलेली शक्ती मिळवली म्हणून, कन्सोल खेळ पर्यावरणातील एक अत्यावश्यक भाग राहतील.

तर आपण आपल्या फोकस ठेवू? काय खरोखर चिकटविणे चालले आहे?

GamesBeat 2016 येथे आम्हाला सामील व्हा व्यवसाय सर्वोत्तम आम्ही प्रत्येक घटना आणणे नेहमीच्या आकस्मिक थंडी वाजून हुडहुडी भरणे आणि अंतर्ज्ञान आणि आमच्या सतत सुरु असलेल्या बातम्या कव्हरेज या सर्व dissecting येईल.

आपल्या तिकीट संकुल सर्व प्रवेश, गृहनिर्माण, L.A. सुंदर Terranea oceanside रिसॉर्ट फक्त एक दगड च्या थ्रो येथे जेवण आणि घटना समावेश

आपण बाहेर गमावू इच्छित नाही. आपण अद्याप करू शकता करताना नोंदणी.

तेथे आपण पाहण्यासाठी आशा आहे,

डीन Takahashi
आघाडी लेखक, GamesBeat
आता आपल्या तिकीट ग्रॅब करा!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Гол luminaries GamesBeat 2016 дахь цуглуулах: хүн ирж үзнэ үү
наах
VB Үйл Мэдээ Үйл явдал Insight

Сайн байна уу Петр,

Түргэн асуулт: Бүх тоглоомын онд Augmented бодит байдлыг, виртуал бодит байдлыг, esports, хэвлэлийн мэргэжилтэн, хөрөнгө оруулалтын төлөв, мөн олон янз байна вэ бие биетэйгээ юу хийх юм бэ?

Хариулт: Тэд бүгд хамтдаа хамгийн том компаниудын luminaries GamesBeat дээр 2016 ижилсэж Наймдугаар сарын 1-эхлэн гурван өдрийн турш авчирч байгаа, GamesBeat нь оролцогчид эдгээр гайхамшигтай компаниудын удирдагчдыг дурдвал:

Activision Blizzard • AMD • Amazon Facebook • Fox Sports • • Disney • DreamWorks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • дайны тоглоом • Zynga

Тэд Intel солилцож, энэ цаг үеийн хамгийн бид зөв бидний өмнө юу дээр барианы шугамын авч доош нь бүх толгойгоо үедээ үнэлж баршгүй юм нь сүлжээний төрөл юм 2017 руу явж стратегийг харьцуулах цуглуулах болно.

Мөн энэ нь GamesBeat үйл явдал юм, хэд хэдэн мэргэжилтэн өссөн байх гэж бодож байна.

GamesBeat бол та одоо ч гэсэн болох нь таны тасалбар татаж авах хэрэгтэй.

Манай дарга бүрэлдэхүүнд зэрэг компаниуд зөн шиг гайхалтай байна:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • Google • Greenlight • GSN Тоглоом • Immersv Innospark • JAUNT • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Бэлэн Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • үед анд • лантуу • Smosh • Sony • Survios Гурван нэг нь Zero • чангаах • Оруулж • Unity • Vreal • VR тоглоомын байшин

хүн бүр мэддэг учраас энэ жил тоглоомын салбарт тавцангууд гол урсгалд байна. Мэдээж, том хэсэг байсаар бөгөөд – Гар утас тулд консол шилжих нь зогсоолтгүй хөдөлгөөнийг байлаа. Зүгээр л зугталтыг харвал болон Pokemon НГ гэнэтийн, амжилт. Харин VR зонхилох илэрц ашиг гэж консол тоглоомын экосистемийн чухал хэсэг байсаар байна.

Тэгэхээр та хаана таны анхаарал тавьж байна вэ? Ямар үнэхээр зөөгч гэж байгаа юм бэ?

хаана бизнест хамгийн шилдэг нь бид үйл явдлын бүр авчрах ердийн нарийн чимхлүүр, ухаарал мөн манай буй мэдээ мэдээлэл нь энэ бүх задлан байх болно GamesBeat 2016 оны үед бидэнтэй нэгдээрэй.

Таны тасалбар багц L.A. нь сайхан Terranea oceanside амралтын газар зүгээр л нэг чулуу шидэж бүх хандалт, орон сууц, хоол, арга хэмжээ орно

Та хоцрох хүсэхгүй байгаа юм. та одоо ч гэсэн болох бол бүртгүүлэх.

Тэнд чамайг харах гэж найдаж байна,

Дийн Такахаши
Хар тугалга Writer, GamesBeat
одоо тасалбар татаж авах!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ဗိုလ်မှူးလငျးအိမျ GamesBeat 2016 မှာစုရုံးဘယ်သူလာကြည့်ရှုပါ
ငါးပိ
vB ပွဲများသတင်းပွဲများဝိပဿနာ

ပတေရုမင်္ဂလာပါ

လျင်မြန်စွာမေးခွန်း: အဘယျသို့အားလုံးကစားအတွက်တိုးပွားအဖြစ်မှန်, virtual reality, အီလက်ထရောနစ်အားကစား, ထုတ်ဝေအပေးအယူ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး၏ပြည်နယ်နှင့်မတူကွဲပြားမှုပြုပါအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသည်?

အဖြေ: သူတို့ကအားလုံးသြဂုတ်လ 1 စတင်. သုံးရက် GamesBeat 2016 convergence မှာအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီတွေကနေအတူတူလငျးအိမျသို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်, GamesBeat မှတက်ရောက်သောဤအံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီတွေထံမှခေါင်းဆောင်များပါဝင်:

ကို Activision Blizzard • AMD ၏•အမေဇုံ• Facebook က• Fox ကအားကစား•ဒစ္စနေး• DreamWorks • Google မှ• Gumi • Intel က• Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung က• Skydance •ဆိုနီ•စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ• Wargaming • Zynga

သူတို့ကလဲလှယ် Intel မှစုဆောင်းနှင့်၎င်းသည်အချိန်အများစုကိုကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကျွန်တော်တို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖွင့်အဘယျအပျေါမှာ finish ကိုလိုင်းမှရတဲ့အားလုံးဦးခေါင်းကိုချင့်လာသောအခါတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောရဲ့ကွန်ရက်၏မျိုးရဲ့ 2017 သို့ဦးတည်မဟာဗျူဟာများနှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။

ဒီ GamesBeat အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သကဲ့သို့, အနည်းငယ်အပေးအယူအကောင်ပေါက်ခံရဖို့မျှော်လင့်ထား။

သင်ဆဲလုပ်နိုင်စဉ် GamesBeat အဘို့သင့်လက်မှတ်ဖမ်းပြီး။

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပီ lineup ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီတွေကမှအမြော်အမြင်နှင့်ဝသကဲ့သို့အထင်ကြီးသည်:

AMD ၏• Blizzard Entertainment က•ဒစ္စနေး•အီလက်ထရောနစ်ပြိုင်ပွဲများ• Gamestop • Google မှ• Greenlight • GSN အားကစားပြိုင်ပွဲ• Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate Dawn •အဓိကရုဏ်းအားကစားပြိုင်ပွဲ• Roblox • scope မှာ• Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy •အဆငျသငျ့• Sidekick • Sledgehammer • Smosh •ဆိုနီ• Survios သုံးတစ်ခုမှာသုည• Twitch •လွှတ်တင်ခြင်း•စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ• Vreal • VR Playhouse

လူတိုင်းသိတယ်သကဲ့သို့, ဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပလက်ဖောင်းယခုနှစ်အဓိက flux ၌ရှိကြ၏။ console ကိုမှမိုဘိုင်းမှအဆိုပါအကူးအပြောင်းတခုကိုလညျးမတားဆီးလှုပ်ရှားမှုပုံရတယ် – နှင့်သင်တန်း၏, ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့မှာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပိုကီမွန် GO ၏မမျှော်လင့်ဘဲ, အောင်မြင်မှု။ VR ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲရောက်တတ်သောအဖြစ်ဒါပေမယ့် consoles စဂိမ်းဂေဟစနစ်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။

ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာသင်သည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်ထားသလဲ? အဘယျသို့ကယ့်ကိုကပ်သွားသနည်း

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့တိုင်းအဖြစ်အပျက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသတင်းလွှမ်းခြုံစေခြင်းငှါငါပုံမှန်အတိုင်းညှဉ်းဆဲခြင်းကိုနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အတူဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာ GamesBeat 2016 မှာကျွန်တော်တို့ကို Join ။

သင့်ရဲ့လက်မှတ်အထုပ်အားလုံးဝင်ရောက်ခွင့်, အိုးအိမ်, လှပတဲ့ Terranea oceanside အပန်းဖြေစခန်းမှာအစားအစာနှင့်ဖြစ်ရပ်များ L.A. မှည့်တစ်ဦးကြောကျခဲတပစ်လည်းပါဝင်သည်

သင်တို့သည်ထွက်လက်လွတ်ချင်မည်မဟုတ်။ သင်ဆဲလုပ်နိုင်စဉ် Register ။

, ထိုအရပ်၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်

ဒင်း Takahashi
ခဲစာရေးဆရာ, GamesBeat
ယခုသင့်ရဲ့လက်မှတ်ဖမ်းပြီး!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
प्रमुख luminaries GamesBeat 2016 मा भेला: आउनुहुनेछ जसले हेर्नुहोस्
पेस्ट
VB घटनाक्रम समाचार घटनाक्रम अन्तर्दृष्टि

नमस्ते पत्रुस,

द्रुत प्रश्न: सबै गेमिङमा संवर्धित वास्तविकता, भर्चुअल वास्तविकता, इस्पोर्टहरू, प्रकाशन सम्झौताहरू, लगानी को स्थिति, र विविधताको के आपसमा के गर्न छ?

उत्तर: तिनीहरू सबै सँगै सुरु अगस्ट 1 तीन दिनको लागि GamesBeat मा सबै भन्दा ठूलो कम्पनीहरु देखि luminaries ल्याउन हुनुहुन्छ 2016. Converging, GamesBeat गर्न उपस्थित यी अचम्मको कम्पनीहरूको नेताहरूले समावेश:

Activision ब्लिजार्ड • AMD • अमेजन • फेसबुक • फक्स खेल • डिज्नी • Dreamworks • गुगल • गुमी • इन्टेल • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • सैमसंग • Skydance • सोनी • एकता • युद्ध सम्बन्धी गेम्स • Zynga

तिनीहरूले Intel आदान प्रदान र 2017. मा शीर्षक यो अधिकांश समय हामी सही हामीलाई अगाडि के रेखा गर्न पाइरहेको तल सबै टाउको हुँदा अमूल्य भन्ने नेटवर्किंग को प्रकारको छ रणनीति तुलना गर्न भेला गरिनेछ।

र यो एक GamesBeat घटना हो रूपमा, केही सम्झौताहरू hatched आशा।

तपाईं अझै पनि गर्न सक्छन् गर्दा GamesBeat लागि आफ्नो टिकट समातेर।

हाम्रो वक्ता लामबद्ध रूपमा जस्तो कम्पनीहरु देखि visionaries संग प्रभावशाली छ:

AMD • ब्लिजार्ड मनोरञ्जन • डिज्नी • इलेक्ट्रनिक कला • Gamestop • गुगल • Greenlight • GSN खेल • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • तयार मा डन • Riot खेल • Roblox • Scopely • साइडकिक • Sledgehammer • Smosh • सोनी • Survios तीन एक शून्य • Twitch • अपलोड • एकता • Vreal • VR Playhouse

सबैलाई थाह छ रूपमा, खेल उद्योग यस वर्ष मञ्चहरूमा प्रमुख प्रवाह छन्। को पाठ्यक्रम, ठूलो भाग मा अझै पनि छ र, – मोबाइल कन्सोल देखि संक्रमण एक unstoppable आन्दोलन देखिन्थ्यो। बस भागेका देखो, र अनपेक्षित, Pokémon जाओ को सफलता। तर VR मुख्यधारा कर्षण कमाइहाले रूपमा, कन्सोलबाट खेल इकोसिस्टमका एक महत्त्वपूर्ण अंश रहने।

त्यसैले तपाईं कहाँ आफ्नो ध्यान राख्नु गर्छन्? के साँच्चै लीन गइरहेको छ?

व्यापार मा सबै भन्दा राम्रो हामी हरेक घटनामा ल्याउन सामान्य कठोरता र समझ र हाम्रो निरन्तर समाचार कभरेज सबै यो dissecting हुनेछ जहाँ GamesBeat 2016 मा हामीलाई हुनुहोस्।

आफ्नो टिकट प्याकेज सबै पहुँच, आवास, बस एउटा ढुङ्गा गरेको फेंक सुन्दर Terranea ओसियनसाइड रिसोर्ट L.A. देखि भोजन र घटनाहरू समावेश

तिमी बाहिर सम्झना गर्न चाहनुहुन्छ छैन। दर्ता गर्दा अझै पनि गर्न सक्छन्।

तपाईं हेर्न आशा,

डीन Takahashi
नेतृत्व लेखक, GamesBeat
अब तपाईंको टिकट समातेर!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Store armaturer samles på Gamesbeat 2016: Se hvem som kommer
lim
VB Events Nyheter Hendelser Insight

Hei Peter,

Kort spørsmål: Hva gjør augmented reality, virtual reality, esports, publisering avtaler, staten investere, og mangfold i gaming alle har å gjøre med hverandre?

Svar: De er alle bringe sammen armaturer fra de største selskapene på Gamesbeat 2016. konvergerende i tre dager med start 1. august deltakere til Gamesbeat inkludere ledere fra disse fantastiske selskaper:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

De vil bli samlet for å utveksle intel og sammenligne strategier på vei inn i 2017. Det er den type nettverk som er uvurderlig når mesteparten av tiden er vi alle hodet ned å komme til mållinjen på hva som er rett foran oss.

Og siden dette er en Gamesbeat hendelse, forventer noen tilbud å være klekket.

Grab din billett til Gamesbeat mens du ennå kan.

Vår speaker utvalg er like imponerende med visjonære fra selskaper som:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • NVIDA Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • slegge • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • Twitch • Last opp • Unity • Vreal • VR Playhouse

Som alle vet, plattformene i spillbransjen i år er i stor forandring. Overgangen fra konsoll til mobile virket en ustoppelig bevegelse – og, selvfølgelig, i stor grad fortsatt er. Bare se på løpsk, og uventet, suksessen av Pokémon GO. Men som VR får mainstream trekkraft, konsoller forbli en viktig del av spillet økosystemet.

Så hvor setter du ditt fokus? Hva er egentlig kommer til å feste?

Bli med oss på Gamesbeat 2016 hvor de beste i virksomheten vil være å dissekere alt dette med vanlig rigor og innsikt vi bringer til hvert arrangement og vår pågående nyhetsdekning.

Din billett pakken inkluderer alle tilgangs, bolig, mat og arrangementer på den vakre Terranea Oceanside Resort bare et steinkast fra L.A.

Du vil ikke vil gå glipp av. Registrer mens du fortsatt kan.

Håper på å se deg der,

Dean Takahashi
Lead Writer, Gamesbeat
Grab din billett nå!

Venture


“——————————————————————————————————————————————————

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
جګړن وزیرعبدالرشید په GamesBeat 2016 راټول: وګورئ چې څوک راځي
د رب
VB پیښی خبرونه پېښې انسایټ

سلام Peter،

لنډه پوښتنه: په لوبیدو ټولو پياوړي حقیقت، مجازی حقیقت، esports، معاملو د خپرولو، د پانګه اچونې د دولت، او تنوع څه نه لري چې له یو بل وکړم؟

ځواب: هغوی د ټولو څخه ستر شرکتونه وزیرعبدالرشید په ګډه د راوستلو په GamesBeat د درې ورځو لپاره پیل اګست 1 2016. Converging، د GamesBeat ګډون شامل دي له دې حیرانونکې شرکتونو مشران:

Activision ولوېده • لښګرګاه • کړئ Amazon • بوک • فاکس لوبې • ډیزني • Dreamworks • د ګوګل د • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • NVIDIA • Oculus • سامسنګ • Skydance • سوني • یووالي • Wargaming • Zynga

نو و به شي د راټولولو ته Intel تبادله او ستراتیژیو ته 2017. روان دا د جال د ډول چې ارزښته ده کله چې د ډېر وخت موږ ټول سر ښکته کوو د موږ مخ کې څه ته د پای کرښې ترلاسه پرتله کړي.

او دا يو GamesBeat صورت، تمه يو څو معاملې ته طرحه شي.

د GamesBeat داسې حال کې چې تاسو اوس هم کولای شي ستاسو د ټکټ د ګېډې اچولو.

زموږ جرګې په توپوهنې سره دی په توګه سره له شان شرکتونو visionaries په زړه پورې:

لښګرګاه • ولوېده ساعتېري • ډیزني • د برېښنايي هنر • Gamestop • د ګوګل د • الیټ • GSN لوبې • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • د نيوزيلينډ د • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • چمتو دي په ډان • بلوا لوبې • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • سوني • Survios له دریو څخه يو صفر • خوځيږي • پورته کول • یووالي • Vreal • VR Playhouse

لکه څنګه چې هر څوک پوهيږي، چې سږکال د لوبې په صنعت کې د مسولانه په سترو ثابتې دي. البته اوس هم او،، په ډېر برخو کې ده – د ګرځنده Console ته د انتقال يو شوای حرکت ښکارېده. يوازې په اونارينه ته وګورو، او نه اټکل کېدونکی، د Pokémon ته لاړ شئ بریالیتوب. خو د نوم ثبتونې د معلولیت ترکشن ترينه، consoles پاتې د لوبې ايکو یوه مهمه برخه ده.

نو چیرته تاسو خپل تمرکز کړي؟ هغه څه چې په رښتيا سره به ونيسي؟

موږ په GamesBeat 2016 سره یو ځای شول چې هلته په تجارت کې ښه به له معمول دقت او بصیرت مونږ ته هر صورت راوړي او د خپلو دوامدارو خبري پوښښ دا ټول د تشریح شي.

ستاسو د ټکټ بسته د ټولو لاس رسي، د کور، خواړه او پیښو په ښکلي Terranea oceanside يوازې يوه تيږه د راپرځیدو څخه L.A. چاره شامل دي

تاسو ته به نه غواړي چې د بې برخې دي. راجستر سيستم داسې حال کې چې تاسو اوس هم کولای شي.

هيله لرم چې تاسو هلته وګورئ،

Dean تاکاهاشي
سرب د ليکوال، GamesBeat
اوس ستاسو د ټکټ د ګېډې!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
مشاهیر بزرگ در GamesBeat در 2016 جمع آوری: ببینید که چه کسی در آینده
خمیر
VB رویدادها اخبار رویدادها بینش

سلام پیتر،

سوال: چه واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، ESPORTS، معاملات چاپ و نشر، دولت از سرمایه گذاری، و تنوع در بازی تمام باید با یکی دیگر؟

جواب: همه آنها با هم آوردن لامپ از بزرگترین شرکت ها در GamesBeat در سال 2016. همگرا به مدت سه روز شروع اوت 1، شرکت کنندگان به GamesBeat در شامل رهبران از این شرکت شگفت انگیز:

اکتیویژن بلیزارد • AMD • آمازون • فیس بوک • فاکس ورزشی • دیزنی • دریم • گوگل • گومی • اینتل • Kochava • کونامی • ماتل • Motiga • Netmarble • انویدیا • آکیلس • سامسونگ • Skydance • سونی • وحدت • بازیهای جنگی • بایگانی

آنها می شود جمع آوری به تبادل اینتل و مقایسه استراتژی را به عنوان سال 2017. این نوع از شبکه های که ارزشمند زمانی که بیشتر از زمان ما همه سر هستید پایین رسیدن به خط پایان در آنچه درست در مقابل ما است.

و به عنوان این یک رویداد GamesBeat در است، انتظار می رود چند معاملات تخم شود.

چنگ زدن به بلیط خود را برای GamesBeat در حالی که شما هنوز هم می تواند.

صف سخنران ما به عنوان قابل توجه با متفکرین از شرکت هایی مانند است:

AMD • بلیزارد سرگرمی • دیزنی • الکترونیک آرتز • GAMESTOP • گوگل • گرین • GSN بازی • Immersv Innospark • گردش • مستقیم بایگانی RSS Sitemap • کیوی • Lionsgate • Niantic • Nvida آکیلس • Osmo آلمان خدمات مشاوره • Otoy • آماده در سپیده دم • بازی ضد شورش • Roblox • Scopely • شخص وابسته • پتک • اسماش • سونی • Survios سه یک صفر • انقباض • آپلود • وحدت • Vreal • VR تاتر

همانطور که همه می داند، سیستم عامل در صنعت بازی های این سال در شار مهم هستند. گذار از کنسول به همراه به نظر می رسید یک جنبش غیر قابل توقف – و، البته، در بخش های بزرگ هنوز هم هست. فقط در فراری نگاه کنید، و غیر منتظره، موفقیت تالار GO. اما به عنوان VR دستاوردهای کشش جریان اصلی، کنسول، یک بخش اساسی از اکوسیستم بازی باقی مانده است.

تا جایی که شما تمرکز خود را قرار داده است؟ چه چیزی واقعا رفتن به چوب؟

با ما در GamesBeat در 2016 اضافه کردن که در آن بهترین در کسب و کار می شود تشریح این همه با دقت معمول و بینش ما به هر رویداد را پوشش خبری و در حال انجام است.

بسته بلیط خود را شامل همه دسترسی، مسکن، غذا و حوادث در زیبا رفت و آمد مکرر Terranea اقیانوس فقط پرتاب یک سنگ از L.A.

شما نمی خواهید به از دست. ثبت نام در حالی که شما هنوز هم می تواند.

امیدوارم آنجا ببینمت،

دین تاکاهاشی
نویسنده سرب، GamesBeat در
چنگ زدن به بلیط خود را در حال حاضر!

سایت VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Główne luminarze zbierają się GamesBeat 2016: Zobacz, kto się zbliża
Pasta
VB Wydarzenia Aktualności Wydarzenia Insight

Cześć Piotr,

Szybkie pytanie: Co rozszerzonej rzeczywistości, rzeczywistości wirtualnej, Esports, oferty wydawnicze, stan inwestycji i różnorodność w grach wszystko ma wspólnego ze sobą?

Odpowiedź: Oni wszyscy skupiającej luminarzy z największych firm w GamesBeat 2016 zbiegające się przez trzy dni, począwszy od 01 sierpnia, uczestnicy do GamesBeat obejmują liderów z tych niesamowitych firm:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Jedność • Wargaming • Zynga

Będą zbierać na wymianę Intel i porównać strategie pozycji do 2017. Jest to rodzaj sieci to nieoceniona, gdy przez większość czasu jesteśmy całą głowę dotarcie do mety na tym, co jest tuż przed nami.

A ponieważ jest to wydarzenie GamesBeat spodziewać kilka promocje są do wykluły.

Weź do ręki bilet na GamesBeat póki jeszcze możesz.

Nasz ojczysty skład jest tak imponująca z wizjonerów z firm takich jak:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Gry • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick Sledgehammer • • • • Sony Smosh Survios Trzy Jeden Zero • Skurcz • Upload • Jedność • Vreal • VR Playhouse

Jak każdy wie, platformy w branży gier w tym roku są w znacznej topnika. Przejście od konsoli do telefonów wydawało niepowstrzymaną ruch – i, oczywiście, w dużej mierze nadal jest. Wystarczy spojrzeć na runaway i nieoczekiwane powodzenie Pokémon GO. Ale jak VR zyskuje nurtu trakcję, konsole pozostanie istotną częścią ekosystemu gier.

Więc gdzie można umieścić swoją uwagę? Co tak naprawdę dzieje się trzymać?

Dołącz do nas na GamesBeat 2016 gdzie najlepiej w branży będzie krajanie to wszystko ze zwykłymi rygoryzmu i wglądu wnosimy do każdego przypadku i naszego ciągłego pokrycia prasowej.

Pakiet Bilet obejmuje wszystkie dostępu, mieszkanie, posiłki i imprezy w pięknej Terranea Oceanside Resort zaledwie rzut kamieniem od L. A.

Nie chcesz przegapić. Zarejestruj się póki jeszcze możesz.

Mam nadzieję, że się tam zobaczymy,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Weź swój bilet już teraz!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Grandes luminares se reúnem em GamesBeat 2016: Ver quem está vindo
Colar
VB Eventos Notícias Eventos do Insight

Olá Peter,

Pergunta rápida: O que a realidade aumentada, realidade virtual, esports, ofertas de publicação, o estado de investir, e a diversidade no jogo tudo tem a ver com a outra?

Resposta: Eles estão todos reunindo expoentes das maiores empresas na GamesBeat 2016. convergentes durante três dias a partir de 01 de agosto, os participantes a GamesBeat incluem líderes dessas empresas surpreendentes:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • • Fox Sports da Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • • Kochava Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unidade • Wargaming • Zynga

Eles vão ser reunir para trocar intel e comparar estratégias que se dirigem para 2017. É o tipo de rede que é inestimável quando a maior parte do tempo estamos todos de cabeça baixa chegar à linha de chegada em o que é direito na frente de nós.

E como este é um evento GamesBeat, esperar algumas promoções para ser chocado.

Agarre o seu bilhete para GamesBeat enquanto ainda pode.

A nossa linha de alto-falante é tão impressionante com visionários de empresas como:

AMD • Blizzard Entertainment • a Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • Jogos GSN • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • OTOY • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Três Um Zero • Twitch • Carregar • Unidade • Vreal • VR Playhouse

Como todos sabem, as plataformas na indústria de jogos este ano estão em grande fluxo. A transição do console para celular parecia um movimento imparável – e, claro, em grande parte ainda é. Basta olhar para o fugitivo, e inesperado, sucesso de Pokémon GO. Mas, como VR ganha tração mainstream, consolas continuam a ser uma parte essencial do ecossistema jogo.

Então, onde você colocar o seu foco? O que realmente está indo para ficar?

Junte-se a nós no GamesBeat 2016, onde o melhor no negócio será dissecar tudo isso com o rigor habitual e visão que trazemos para cada evento e nossa cobertura de notícias em curso.

Seu pacote bilhete inclui todos os de acesso, moradia, refeições e eventos no belo resort Terranea oceanside apenas um tiro de pedra da L. A.

Você não vai querer perder. Registre-se enquanto ainda pode.

Espero ver você lá,

Dean Takahashi
Chumbo Escritor, GamesBeat
Agarre o seu bilhete agora!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ਮੇਜਰ ਤਾਰੇ GamesBeat 2016 ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ: ਜੋ ਆਉਣ ਦੀ ਵੇਖੋ
ਚੇਪੋ
ਵੀਬੀ ਸਮਾਗਮ ਨਿਊਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਇਨਸਾਈਟ

ਅਧਿਕਤਮ ਪਤਰਸ,

ਤੇਜ਼ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਅਸਲੀਅਤ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਲੀਅਤ, eSports, ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸੌਦੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਉਹ ਸਾਰੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ GamesBeat ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਤਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਰਹੇ 2016 ਇਕੱਠੇ, GamesBeat ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

AMD • ਐਮਾਜ਼ਾਨ • Activision Blizzard • ਫੇਸਬੁੱਕ • ਫਾਕਸ ਸਪੋਰਟਸ • ਡਿਜ਼ਨੀ • Dreamworks • ਗੂਗਲ • gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • nVidia • oculus • ਸੈਮਸੰਗ • Skydance • ਸੋਨੀ • ਏਕਤਾ • Wargaming • Zynga

ਉਹ Intel ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਲਕ ਜਦ ਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੋਵੋਗੇ.

ਅਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ GamesBeat ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸੌਦੇ ਰਚੀ ਜਾਵੇ.

GamesBeat ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਫੜ.

ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਰਗੇ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਦਿਖਾਏ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ:

AMD • Blizzard ਮਨੋਰੰਜਨ • ਡਿਜ਼ਨੀ • ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਆਰਟਸ • GameStop • ਗੂਗਲ • Greenlight • GSN ਗੇਮਸ • Immersv Innospark • jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida oculus • Osmo • Otoy • ਰੈਡੀ ਡਾਨ • ਦੰਗਾ ਗੇਮਸ • Roblox • Scopely • ‘ਤੇ ਕਿੱਕ • ਨੂੰਇਹ • Smosh • ਸੋਨੀ • Survios ਤਿੰਨ ਇਕ ਜ਼ੀਰੋ • twitch • ਅੱਪਲੋਡ • ਏਕਤਾ • Vreal • VR ਪਲੇਹਾਊਸ

ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ flux ਵਿੱਚ ਹਨ. ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੇ ਕੋਰਸ, ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ – ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਰੋਕਿਆ ਲਹਿਰ ਸੀ. ਬਸ ਭਗੌੜਾ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ, ਪੋਕੇਮੋਨ ਜਾਓ ਦੀ ਸਫਲਤਾ. ਪਰ ਵੀ.ਆਰ. ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੰਸੋਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ.

ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

GamesBeat 2016 ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਆਮ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਲ ਖ਼ਬਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਟ ਪੈਕੇਜ ਸੁੰਦਰ Terranea Oceanside Resort L.A. ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ. ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਿਸਟਰ.

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੇ ਵੇਖਣ ਲਈ,

ਡੀਨ ਤਾਕਾਹਾਸ਼ੀ
ਲੀਡ ਲੇਖਕ, GamesBeat
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਲਵੋ!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Corpuri de iluminat majore se adună la GamesBeat 2016: A se vedea cine vine
Pastă
VB Evenimente Noutăți Evenimente Insight

Bună Petru,

întrebare rapidă: Ce realitate augmentată, realitatea virtuala, esports, publicarea de oferte de, starea de a investi și a diversității în domeniul jocurilor toate au de a face unul cu altul?

Răspuns: Toți se reunească corpurile de iluminat din cele mai mari companii de la GamesBeat 2016. timp de trei zile convergente, începând cu 1 august participanții la GamesBeat include lideri din aceste companii uimitoare:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unitate • Wargaming • Zynga

Vor aduna pentru a face schimb de Intel și să compare strategiile de la poziția în 2017. Este genul de rețea care este de neprețuit atunci când cele mai multe ori suntem cu capul în jos de a ajunge la linia de sosire pe ceea ce este chiar în fața noastră.

Și, ca acesta este un eveniment GamesBeat, se așteaptă câteva oferte pentru a fi eclozat.

Ia-ti biletul pentru GamesBeat în timp ce încă mai poți.

gama noastra de boxe este la fel de impresionant cu vizionari de la companii, cum ar fi:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • Google • Greenlight • Jocuri GSN • Immersv Innospark • jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • sidekick • Barosul • Smosh • Sony • Survios Trei One Zero • Twitch • Încărcare • Unitate • Vreală • VR Playhouse

După cum știe toată lumea, platformele din industria jocurilor din acest an sunt in flux majore. Tranziția de la consolă la mobil părea o mișcare de neoprit – și, desigur, în mare parte încă mai este. Uita doar la fuga, și neașteptat, succesul Pokémon GO. Dar, ca și VR câștigurile de tracțiune de masă, console rămân o parte esențială a ecosistemului de joc.

Deci, unde ai pus concentrezi? Ce se întâmplă cu adevărat să stai?

Vino alaturi de noi la GamesBeat 2016 în cazul în care cele mai bune în afaceri va fi disecarea toate acestea cu rigoarea obișnuită și înțelegere ne aduce la fiecare eveniment și acoperirea noastră de știri în curs de desfășurare.

Pachetul biletului include accesul la toate produsele, locuințe, mese și evenimente în frumoasa stațiune Terranea oceanului doar o aruncătură de băț de L.A.

Tu nu va dori să ratezi. Înregistrează-te în timp ce încă mai pot.

Sper sa te vad acolo,

decan Takahashi
Scriitor de plumb, GamesBeat
Ia-ti biletul acum!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Крупные светила собираются на GamesBeat 2016 года: Смотрите, кто придет
Вставить
VB События Новости События Insight

Привет Питер,

Быстрый вопрос: Что делать дополненной реальности, виртуальная реальность, киберспорт, издательских сделок, состояние инвестирования, и разнообразие в играх все должны делать друг с другом?

Ответ: Они все объединения светила из крупнейших компаний на GamesBeat 2016 года, сходящихся в течение трех дней, начиная с 1 августа участники к GamesBeat включают лидеров из этих удивительных компаний:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Дисней • Dreamworks • Google • Гуми • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Единство • Wargaming • Zynga

Они будут собрать для обмена Интел и сравнить стратегии товарной позиции в 2017. Это своего рода сетевых технологий, неоценимо, когда большую часть времени мы все вниз головой добраться до финиша на том, что прямо перед нами.

И, как это событие GamesBeat, ожидать несколько сделок, которые будут заштрихованы.

Хватай билет на GamesBeat в то время как вы все еще можете.

Наша линейка спикер также впечатляет провидцев таких компаний, как:

AMD • Blizzard Entertainment • Дисней • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • ГСН Игры • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Киви • Lionsgate • Niantic • NVIDA Oculus • Осмо • Otoy • Готов на рассвете • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Кувалда • Smosh • Sony • Survios Три Один Ноль • Twitch • Загрузить • Единство • Vreal • VR Playhouse

Как всем известно, платформы в игровой индустрии в этом году в основной поток. Переход от пульта к мобильным казалось непобедимую движение – и, конечно же, в значительной степени до сих пор. Просто посмотрите на побеге, и неожиданный, успех покемонов GO. Но, как VR получает господствующее тягу, консоли остаются неотъемлемой частью игровой экосистемы.

Итак, когда вы кладете фокус? То, что действительно собирается придерживаться?

Присоединяйтесь к нам в GamesBeat 2016 года, где лучший в бизнесе будет рассечения все это с обычной строгостью и пониманием мы приносим к каждому событию и нашего постоянного освещения новостей.

Ваш пакет билет включает в себя все доступа, жилье, питание и мероприятия на прекрасном Terranea Ошенсайд курорта просто в двух шагах от L.A.

Вы не хотите пропустить. Регистрация пока вы еще можете.

Надеюсь увидеть тебя там,

Дин Такахаши
Ведущий писатель, GamesBeat
Хватай билет прямо сейчас!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
luminaries Major faapotopoto i GamesBeat 2016: Tagai o loo sau
faapipii
VB Tutupu Insight Tutupu News

Talofa Peter,

fesili vave: O le a faia le mea moni augmented, moni tafailagi, esports, o lo o tagofia lomia, o le tulaga o le teu, ma eseesega i taaloga uma e faia i le tasi i le isi?

Tali: O i latou o loo aumaia faatasi luminaries uma mai le kamupani sili ona tele i GamesBeat 2016. Converging mo aso e tolu e amata Aokuso 1, auai i GamesBeat aofia ai taitai o mai nei kamupani le ofoofogia:

Activision pilisā • AMD • Amasone • Facebook • Fox Taaloga • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • oculus • Samsung • Skydance • Sony • Lotogatasi • Wargaming • Zynga

Latou te a faapotopotoina e faafesuiai intel ma faatusatusa auala ulutala i le 2017. O le ituaiga o upega o fesootaiga e le taua pe a le tele o le taimi tatou te ifo uma i lalo ulu o le oo atu i le tini i luga o le mea saʻo i luma o tatou.

Ma e pei o se GamesBeat mea lenei, faamoemoe a nai lo o tagofia e fofoa.

Uu lau pepa mo GamesBeat aoe pea mafaia.

Tatou lineup failauga e pei o le faagaeetia ma visionaries mai le kamupani e pei o:

Faafiafiaga AMD • pilisā • Disney • Arts faaeletonika • Gamestop • Google • Greenlight • Taaloga GSN • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida oculus • Osmo • Otoy • Sauni i Dawn • faapisapisao Taaloga • Roblox • Scopely • paga • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios tolu se tasi o • maʻilili • Uta i totonu • Lotogatasi • Vreal • VR Playhouse

A o tagata uma silafia, fausaga opea i le alamanuia taaloga i lenei tausaga ua i ai i flux tetele. O le suiga mai le faamafanafana e feaveai foliga mai o se gaoioiga mataofiofia – ma, o le mea moni, i le tele o vaega o le pea. E vaai atu i le na sola, ma e leʻi mafaufauina, manuia o Pokémon ALU. Ae e pei VR maua le malosi gaoioiga ma polokalama masani, faatoafilemu tumau pea o se vaega taua o le siosiomaga faalenatura o taaloga.

O fea la e te tuu i ai lou taulaiga? A le mea o le a moni lava e tumau?

Auai i tatou i GamesBeat 2016 pe afai o le sili ona lelei i le pisinisi o le a dissecting lenei uma i le faasaua masani ma le malamalama tatou te aumaia i soo se mea ma o tatou inisiua news faifai pea.

Lou pepa afifi e aofia ai uma le avanoa, fale, meaai ma mea e tutupu i le nofoaga Terranea oceanside matagofie e togi a le maa mai L.A.

O le a outou le fia misia. Tusi Resitala e ao pea mafaia.

Faamoemoe e vaai ia te oe iina,

Dean Takahashi
Tusitala o taitai, GamesBeat
Uu nei lou pepa!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Màidsear Luminaries cruinneachadh aig GamesBeat 2016: Faicibh a ‘tighinn
Stuth-glanaidh
G Tachartasan Naidheachdan Tachartasan Insight

Hi Peadar,

Quick ceist: Dè an nì meudachadh thoirt gu buil, suidheachadh mas-fhìor, esports, foillseachadh a ‘dèiligeadh, na staid a thasgadh, agus iomadachd ann an Gaming uile a dhèanamh le aon eile?

Freagairt: Tha iad uile a ‘toirt còmhla Luminaries bho na companaidhean as motha aig GamesBeat 2016. Converging airson trì làithean a’ tòiseachadh 1 Lùnastal, luchd-frithealaidh a GamesBeat gabhail a-steach stiùirichean bho na companaidhean iongantach:

Activision Blizzard AMD • • • Amazon Facebook Fox • Spòrs • Disney • Dreamworks Google • • • Gumi Intel Kochava • • • Konami Mattel Motiga • • • Netmarble Nvidia Oculus • • • Samsung Skydance Sony • • • Unity Wargaming • Zynga

Bidh iad a bhith a ‘cruinneachadh ri chèile Intel agus a choimeas ri ro-innleachdan a’ dol a-steach gu 2017. ‘S e an t-seòrsa de lìonraidhean sin luachmhor nuair a chuid as motha de na h-ùine tha sinn a h-uile cheann sìos a’ faighinn gu an loidhne crìochnachaidh air dè a tha ceart ann air ar beulaibh.

Agus mar seo tha GamesBeat tachartas, an dùil beagan a bhith a ‘dèiligeadh àl.

Greim do thiogaid airson GamesBeat fhad ‘sa tha thu fhathast urrainn.

Ar-labhairt lineup e mar drùidhteach le visionaries bho chompanaidhean mar:

AMD • Blizzard Dibhearsan • Disney • Dealanach Ealain • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Geamannan • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready aig Dawn • Riot Geamannan • Roblox • Scopely • Sidekick • Òrd • Smosh • Sony • Survios Triùir aon Zero Twitch • • • A ‘luchdadh suas an Aonachd • Vreal • VR Playhouse

Mar a h-uile duine eòlach air, àrd-chabhsairean ann an gnìomhachas a ‘gheama seo’ bhliadhna a tha ann am prìomh-flux. Tha an gluasad bho ‘chlàir a-làimhe coltas an unstoppable gluasad – agus, gu dearbh, ann an pàirt mhòr fhathast e. Dìreach a ‘coimhead air aig a’ teicheadh, agus gun dùil ris, soirbheachadh Pokémon ‘DOL. Ach mar VR buannachadh gnàthach traction, consoles fhathast na pàirt riatanach de eag-shiostamach a ‘gheama.

Mar sin, far am bi sibh a ‘cur fòcas agad? Dè dha-rìreabh a ‘dol a’ steigeadh?

Thig còmhla rinn aig GamesBeat 2016 far as fheàrr ann an gnìomhachas a bhios a h-uile dissecting seo le àbhaisteach cruas agus sealladh sinn a ‘toirt a h-uile tachartas againn, agus leantainneach craoladh nan naidheachdan.

Tiogaid agad pasgan gabhail a-steach a h-uile cothrom, taigheadas, biadh agus tachartasan aig àlainn Terranea oceanside turasachd dìreach cloiche tilgidh bho L.A.

Bidh thu ag iarraidh a chall a-mach. Clàr fhad ‘sa tha thu fhathast urrainn.

An dòchas gum faic sinn ann sibh,

Dean Takahashi
Prìomh Sgrìobhadair, GamesBeat
Greim tiogaid agad a-nis!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
——————————————————————————————————————————————————
Главне светиљки окупити на ГамесБеат 2016: Погледајте ко долази
паста
ВБ Догађаји Новости Догађаји Инсигхт

Хи Питер,

Брзо питање: Шта Аугментед Реалити, виртуелну стварност, Еспортс, издавачке послове, а стање улагања и разноврсност у гаминг све има везе једно са другим?

Одговор: Они сви окупити великане из највећих компанија у ГамесБеат 2016. стапају за три дана почиње 1. августа, учесници до ГамесБеат укључују лидере из тих невероватних предузећа:

Ацтивисион • Интел • Амазон • Фацебоок • Фок Спортс • Дизни • Дреамворкс • Гоогле • ГУМИ • АМД • Коцхава • Елецтрониц Артс • Маттел • Мотига • Нетмарбле • НВИДИА • Оцулус • ЛГ • Скиданце • Самсунг • Јединство • Варгаминг • Зинга

Они ће бити окупљена за размену информацију и упоредити стратегије иде у 2017. То је врста рачунарских мрежа која је од непроцењиве вредности када већину времена смо сви главу стигао до циља на оно што је испред нас.

А пошто је ово ГамесБеат догађај, очекујемо неколико бави се излегли.

Зграбите своју карту за ГамесБеат док још можете.

Наш говорник постава је импресивно са визионара из компанија као што су:

Интел • Близзард Ентертаинмент • Дизни •: Елецтрониц Артс • Гаместоп • Гоогле • Аве Мариа • ГСН игре • Иммерсв Инноспарк • Јаунт • Кабам • киви • Лионсгате • Ниантиц • Нвида Оцулус • Осмо • Отои • Спреман ат Давн • Риот Гамес • РОБЛОКС • Сцопели • сидекицк • Маљ • Смосх • Самсунг • Сурвиос Три Један Нула • Твитцх • Поставити • Јединство • Вреал • ВР Плаихоусе

Као што сви знају, платформе у индустрији игара ове године су у великом флукса. Прелаз из конзоле на мобилни изгледало незаустављив покрет – и, наравно, у великој мери још увек. Само погледајте на писту, и неочекиван успех Покемон ГО. Али, као што ВР стиче маинстреам вучу, конзоле и даље битан део игре екосистема.

Па где си ставио своју пажњу? Шта се заиста дешава се држати?

Придружите нам се на ГамесБеат 2016 где ће се најбољи у послу бити анализирали све ово са уобичајеним строгости и увида доносимо у сваком случају и нашег сталног вијести.

Ваш пакет улазница укључује све приступне, становање, храну и догађаје на прелепом Терранеа Оцеансиде Ресорт само баци каменом из Л.А.

Ви не желите да пропустите напоље. Регистер док још можеш.

Надам се да ћу те видети тамо,

декан Такахаши
Главни аутор, ГамесБеат
Зграбите своју карту сада!

ВентуреБеат


#VALUE!
“——————————————————————————————————————————————————

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Zvinovheneka Major vanoungana GamesBeat 2016: Ona ndiani kuuya
namatidza
VB Events News Events Insight

Hi Peter,

Quick mubvunzo: Chandinoita augmented chaichoicho, rakapotsa chokwadi, esports, budiswa varikushanda, mamiriro bhizimisi, uye kusiyana-siyana mune Gaming zvose zvine chokuita nomumwe nomumwe?

Mhinduro: Vari zvose kuunza pamwe chete Zvinovheneka kubva guru makambani ari GamesBeat 2016. Converging kwemazuva matatu kutanga August 1, vakapinda kuna GamesBeat zvinosanganisira vatungamiriri makambani aya chinoshamisa:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Kubatana • Wargaming • Zynga

Ivo Ndinenge kuunganidza kuchinjana intel uye enzanisa nzira vakananga kunyika 2017. Ndiyo mhando network kuti kunokosha kana nguva tiri musoro zvose pasi kusvika patambo pane zvakanaka pamberi pedu.

Uye sezvo iri GamesBeat chiitiko, kutarisira mashoma zveefa kuti vakarangana.

Anobatirira tikiti kwaunoita GamesBeat paunenge kugona.

mutauri wedu lineup kwakafanana hunoshamisa pamwe vaoni kubva makambani akaita:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready pana Dawn • bope Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Three Mumwe Zero • pfura • Upload • Kubatana • Vreal • VR Playhouse

Sezvo munhu wose anoziva, platforms muna mutambo indasitiri gore rino vari zvikuru nekubudisa. Kuchinja kubva kunyaradzana woisa sokuti ane kusingachamisiki kufamba – uye Chokwadi, chikuru vachiri ndiye. Chimbotarisa atiza, uye zvisingatarisirwi, kubudirira Pokémon GO. Asi sezvo VR anofarirwa zvikuru traction, inonyaradza kuramba chinhu chakakosha mutambo mararamiro.

Saka iwe kuisa kupi pfungwa dzako? Chii chaizvo kuenda kuomerera?

Ngatienderanei pana GamesBeat 2016 apo akanakisisa mumabhizimisi achava nokupatsanura izvi zvose pamwe zvatinosiita nehasha uye nenjere tinounzira chiitiko ose uye nhau dzedu kuramba nhau.

Your tikiti pasuru rinosanganisira zvose mapindiro, pekugara, zvokudya uye zviitiko nenguva yakaisvonaka Terranea oceanside dzisina chete dombo rapotserwa kubva L.A.

Iwe haazodi kurasika. Register paunenge kugona.

Tariro kukuonai ikoko,

Dean Takahashi
Lead Writer, GamesBeat
Anobatirira tikiti rako zvino!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ميجر luminaries GamesBeat 2016 تي گڏ: جيڪو اچڻ جي ڏسو
پيسٽ
VB سرگرمين نيوز سرگرمين بصيرت

هاء پطرس،

تڪڙا سوال: ڇا سڀني فورم ۾ وڌايو حقيقت، مجازي حقيقت، esports، شايع ڪرڻ جي تلقين ڪئي، investing جي حالت، ۽ جدا جدا ڪندا هڪ ٻئي سان ڪم ڪندا آهن؟

جواب: اهي سڀ گڏجي GamesBeat 2016. Converging تي وڏي ڪمپنين کان luminaries آڻڻ چاهيو 1 آگسٽ ٿيندڙ ٽن ڏينهن لاء، GamesBeat کي حاضرين انهن هذا ڪمپنين کان اڳواڻن ۾ شامل آهي:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • ڪريو • Fox راندين • Disney • Dreamworks • گوگل • Gumi • اڳوڻن • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • سنگ • Skydance • سوني • وحدت • Wargaming • Zynga

اهي بدلي جي اڳوڻن کي گڏ ۽ حڪمت 2017. ۾ ھڪدم compare اهو آهي ته انمول آهي جڏهن ان وقت جي سڀ کان اسان جيڪي حق اسان جي سامهون آهي تي ختم لڪير کي ملڻ نازل سڀ سر آهيو نيٽ ورڪنگ جي قسم جي ٿي ويندس.

۽ جيئن ته هي هڪ GamesBeat واقعو آهي، اميد چند تلقين رچي ٿي.

GamesBeat لاء توهان جي ٽڪيٽ تڪليفن، جڏهن ته توهان اڃا به ڪري سگهي ٿو.

اسان جي اسپيڪر lineup وانگر ڪمپنين کان visionaries سان جيئن کن آهي:

AMD • Blizzard وندر • Disney • اليڪٽرانڪ آرٽس • Gamestop • گوگل • Greenlight • GSN رانديون • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • سحري • فاقن رانديون • Roblox • Scopely تي Osmo • Otoy • تيار • دلي دوستي هوندي • Sledgehammer • Smosh • سوني • Survios ٽي هڪ زيرو • Twitch • اپلوڊ • وحدت • Vreal • VR Playhouse

هر ڪو ڄاڻي ٿو جيئن ته، هن سال جو شڪار صنعت ۾ پليٽ فارمن اهم flux ۾ آهن. دلاسو کان موبائل تائين عبوري هڪ unstoppable تحريڪ آئين – ۽، يقينا، وڏي حصي ۾ اڃا تائين آهي. بس جي runaway تي نظر، ۽ اڻوڻندڙ، Pokémon وڃڻ جي ڪاميابي. پر VR ڄاڻڻ ڌارا traction طور، ڪنسولز جو شڪار ecosystem جو هڪ ضروري حصو سمجهي ٿو.

پوء ڄڻ ته اوھان کي اوھان جي وڌائڻ ڪر آھن ڇا؟ ڇا واقعي لٺ کي وڃڻ جي؟

GamesBeat 2016 جتي جي ڪاروبار ۾ بهترين ويچارا تي حاوي ٿي ۽ بصيرت اسين هر واقعي ۽ اسان جي ايندڙ ويندڙ خبر ڪوريج لاء آڻ سان هن سڀني dissecting ويندو ۾ اسان شامل ٿيڻ جي.

توهان جي ٽڪيٽ پئڪيج سڀ رسائي، هائوسنگ، جي خوبصورت Terranea oceanside کيڏڻ تي قط ۽ ڏينهن صرف L.A. کان هڪ پٿر جي ڌوڙ شامل آهي

توهان ٻاهر ياد ڪرڻ چاهيو ٿا نه ٿيندو. جڏهن ته توهان کي اڃا به ڪري.

اميد ته توهان کي نه ڏسي،

Dean Takahashi
ڏس اديب، GamesBeat
هاڻي توهان جي ٽڪيٽ تڪليفن!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
මේජර් දවාලත් GamesBeat 2016 ඒකරාශී: සිටින එනවා බලන්න
පාප්ප
වොලිබෝල් සිදුවීම් පුවත් සිදුවීම් ඉන්සයිට්

හායි පේතෘස්,

ඉක්මන් ප්රශ්නය: සියලු වංචා සහගත දී යථාර්ත වර්ධනය, අතථ්ය යථාර්තය නම්, esports, ප්රකාශන ගනුදෙනු, ආයෝජනය පිළිබඳ රාජ්ය, සහ විවිධත්වය කුමක් එකිනෙකා සමග කළ යුත්තේ?

පිළිතුර: ඔවුන් සියලු අගෝස්තු 1 දිනසිට දින තුනක් සඳහා GamesBeat 2016 අභිසරණය දී විශාලතම සමාගම් වලින් දවාලත් එකට ගෙන ඒම ඉන්නේ, GamesBeat කිරීමට සහභාගී මේ පුදුම සමාගම් නායකයන් ඇතුළත් වේ:

Activision තද හිම කුණාටුව • AMD • ඇමේසන් • ෆේස්බුක් • ෆොක්ස් ක්රීඩා • ඩිස්නි • බ්රිරිස්ටල් • ගූගල් • Gumi • ඉන්ටෙල් • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung ජංගම දුරකථන • Skydance • Sony • සමගිය • Wargaming • අයිපෑඞ්

ඔවුන් හුවමාරු ඉන්ටෙල් එක් රැස් කිරීම සහ එය බොහෝ විට අපි හරි අපි ඉදිරිපිට තිබෙන්නේ මොනවද කර්මයක් ගොඩබසිනු සියලු හිස සිටින විට අමිල බව, ජාල වන ආකාරයේ දෙයක් 2017 මුහුනපා උපාය මාර්ග සංසන්දනය කර ගත හැක.

සහ මෙය GamesBeat සිද්ධියකි ලෙස, ගනුදෙනු කිහිපයක් එලියට දමන කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ඔබ තවමත් හැකි අතර GamesBeat සඳහා ඔබේ ටිකට් ගන්න.

අපේ කථානායක පෙලගැස්ම වැනි සමාගම් වලින් දෘෂ්ටියකින් මෙන් සිත්:

AMD • හිම කුණාටුව විනෝදාස්වාදය • ඩිස්නි • ඉලෙක්ට්රොනික කලා • Gamestop • ගූගල් • Greenlight • GSN ක්රීඩා • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • නවසීලන්ත • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • සූදානම් ඩෝන් • කැරලි මර්දන ක්රීඩා • Roblox • Scopely දී • Sidekick • කුළුගෙඩි • Smosh • Sony • Survios ත්රී එක් Zero • Twitch • උඩුගත • සමගිය • Vreal • වී.ආර් Playhouse

සෑම දන්නා පරිදි, මෙම වසරේ ක්රීඩා කර්මාන්තයේ දී වේදිකා ප්රධාන ප්රවාහය ද වෙති. console වෙතින් ජංගම දක්වා පරිවර්තනය වන නැවැත්විය ව්යාපාරය බවක් – හා, ඇත්තෙන්ම, විශාල කොටසක් තවමත් ඇත. යන්තම් දුවන දෙස, සහ Pokemon GO ක අනපේක්ෂිත, සාර්ථකත්වය. වී.ආර් ප්රධාන ධාරාවේ ගැම්ම ලබාගත්තත් වශයෙන් නොව, කොන්සෝල ක්රීඩාව පරිසර පද්ධතිය තුල අත්යවශ්ය අංගයක් පවතී.

ඉතින් ඔයා කොහෙද ඔබගේ අවධානය කර තිබෙන්නේ කෙසේද? ඇත්තටම ඇලුම් කිරීමට යන්නේ?

2016 GamesBeat ව්යාපාරය තුළ හොඳම අපි, සෑම සිද්ධියක් හා අපේ නොනවතින ප්රවෘත්ති ආවරණය කිරීමට ගෙන සුපුරුදු දැඩි භාවයකින් හා දෘෂ්ටියක් මේ සියල්ල විච්ඡේදනය කරනු ලබන අප සමග එකතු වන්න.

ඔබේ ටිකට් පැකේජය සියලු මාර්ග, නිවාස, සුන්දර Terranea oceanside නිකේතනයේ දී ආහාර හා සිදුවීම් ගලක් ගසන පමණක් L.A. මගඩි

ඔබ අහිමි කිරීමට අවශ්ය නොවනු ඇත. ඔබ තවමත් හැකි අතර ලියාපදිංචි කරන්න.

එහි ඔබ දකින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා,

පීඨාධිපති තකහෂි
ඊයම් ලේඛක, GamesBeat
දැන් ඔබේ ටිකට් අල්ලගන්න!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Hlavné svietidlá sa zhromaždia pri GamesBeat 2016: Pozrite sa, kto príde
pasta
VB Udalosti Novinky Udalosti Insight

Ahoj Peter,

Rýchla otázka: Čo Rozšírená realita, virtuálna realita, Esports, publikovanie zaoberá, stav investícií, a rôznorodosť v hernej všetci majú čo do činenia so sebou?

Odpoveď: Sú to všetko združujúca významné osobnosti z najväčších spoločností na GamesBeat 2016. zbiehajúce sa počas troch dní počnúc 1. augusta účastníci až GamesBeat zahŕňať predstaviteľa z týchto úžasných spoločnosti:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochav • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Jednota • Wargaming • Zynga

Budú zhromažďovať k výmene Intel a porovnať stratégií mieri do roku 2017. Je to ten druh sietí, ktorá je neoceniteľné, keď väčšinu času sme všetci hlavu dole dostať na cieľovej čiare o tom, čo je priamo pred nami.

A pretože sa jedná o udalosť GamesBeat možno očakávať, že niekoľko ponúk, ktoré by vyliahli.

Vezmite lístok na GamesBeat kým to ešte ide.

Naša reproduktor lineup je pôsobivé s vizionári od spoločností, ako sú:

Google AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • • Greenlight • GSN hry • Immersv Innospark • výlet • kabáte • Kivi • Lionsgate • Niantic • NVIDA Oculus • Osmo • Otoy • Pripravené na Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Perlík • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • šklbnutie • Vložiť • Jednota • Vreal • VR Playhouse

Ako každý vie, platformy v hernom priemysle v tomto roku sú v hlavný tok. Prechod z konzoly na mobilný zdalo nezastaviteľný pohyb – a samozrejme do značnej miery stále ešte je. Stačí sa pozrieť na utečenca, a neočakávaný, úspech Pokémon GO. Ale ako VR získa hlavného prúdu trakciu, konzola aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou herného ekosystému.

Tak kde si dať vašu pozornosť? Čo sa naozaj deje držať?

Pridajte sa k nám na GamesBeat 2016, kde je najlepšie v odbore bude pitvať to všetko s obvyklým prísnosti a pochopenie prinášame každú udalosť a našej trvalej spravodajstvo.

Vstupenka balík obsahuje všetky prístupové, bývanie, jedlo a udalosti na krásne Terranea Oceanside Resort len čo by kameňom dohodil od L.A.

Nebudete chcieť nechať ujsť. Registrovať kým môžete.

Dúfam že Ťa tam uvidím,

Dean Takahashi
Olovo Writer, GamesBeat
Popadnite cestovný lístok teraz!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Glavne svetila zberejo na GamesBeat 2016: Glej, kdo prihaja
paste
VB Dogodki Novice Dogodki Insight

Zdravo Peter,

Hitro vprašanje: Kaj storiti, obogatena resničnost, navidezna resničnost, eSports, založništvo ukvarja, stanja investiranja in raznolikosti v igre na srečo imajo opraviti s seboj?

Odgovor: Oni vse združuje svetilke od največjih podjetij na GamesBeat 2016. konvergenčne tri dni, ki se začnejo 1. avgust udeleženci do GamesBeat vključuje voditelje iz teh neverjetno podjetja:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Enotnost • vojne igre • Zynga

Jih bomo zbiranje izmenjavo Intel in primerjati strategije naslov v letu 2017. To je nekako mreženje, ki je neprecenljivo, ko večino časa smo vse glavo navzdol priti do ciljne črte, o tem, kaj je prav pred nami.

In ker je to dogodek GamesBeat, pričakujejo nekaj ukvarja se izvalili.

Zgrabi svojo vstopnico za GamesBeat, medtem ko še vedno lahko.

Naša zvočnik postava je tako impresivna z vizionarji iz podjetij, kot so:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • GreenLight • GSN igre • Immersv Innospark • Izlet • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Pripravljen na Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Tri Ena Zero • Twitch • Pošiljanje • Enotnost • Vreal • VR Playhouse

Kot je znano, ploščadi v igri industriji letos so v večji tok. Prehod iz konzole za mobilne zdelo neustavljivo gibanje – in, seveda, v veliki meri še vedno je. Samo poglej na pobeglega, in nepričakovano, uspeh Pokemon GO. Ampak kot VR pridobi mainstream oprijem, konzole ostati bistven del ekosistema igre.

Torej, kje si dal svoj fokus? Kaj se v resnici dogaja, da se držijo?

Pridružite se nam na GamesBeat 2016, kjer bo najboljši v svojem poslu je seciranje vse to z običajnimi strogostjo in vpogled smo prinese vsak dogodek in našo stalno pokritost novice.

Vaš paket vstopnica vključuje vse dostopne, stanovanja, hrano in dogodke na lepi Terranea Oceanside letovišču le lučaj od L.A.

Ne boste želeli zamuditi. Registriraj se, dokler se še lahko.

Upam, da se vidimo tam,

Dean Takahashi
Svinec Writer, GamesBeat
Zgrabi svojo vstopnico zdaj!

Venturebeat


“——————————————————————————————————————————————————

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
nuurar Major ururin at GamesBeat 2016: Eeg kuwa soo socda
nab
Dhacdooyinka VB News Dhacdooyinka Aragti

Hi Peter,

su’aasha Quick: Waa maxay samayn xaqiiqada qabsiyo, xaqiiqada dalwaddii, Esports, heshiisyo daabacaadda, gobolka la maalgashado, iyo kala duwanaanta ee ciyaaraha oo dhan leedahay in la sameeyo la mid kale?

Jawaab: Waxa ay dhan isu keeno nuurar ka ah shirkadaha ugu weyn ee GamesBeat 2016 la’ah saddex maalmood laga bilaabo August 1, ka qaybgale in GamesBeat ka mid ah madaxda ka ah shirkadaha la yaab leh:

Activision Bilizar • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Midnimada • Wargaming • Zynga

Waxay doonaa in la soo kulmiyo dhammaantood in ay is dhaafsadaan Intel iyo is barbar xeelado cinwaanka galay 2017. Waa nooc ka mid ah shabakadaha in qiimo marka wakhtiga intiisa badan aan joogno madaxa oo dhammu hoos u qaadan in line dhamaysto waxa ay xaq u leeyihiin in hore oo inaga mid ah.

Oo kanu waa dhacdo GamesBeat a, a filan heshiisyo dhowr in la baabiiyo.

Midhadh tigidhka for GamesBeat inta aad weli awoodo.

Our line afhayeenka waa sida cajiib ah la aragtida leh shirkadaha sida:

• Games GSN AMD • Bilizar Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • Immersv Innospark • themadaxweyne • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Games mudaaharaadka • Roblox • Scopely • Sidekick • burris • Smosh • Sony • Survios Saddex One Zero • dhifasho • Upload • Midnimada • Vreal • VR Playhouse

Sida qof walba ogyahay, dhufto in industry ciyaarta sanadkan waxay ku daadanayo waaweyn. guurka ka Console in mobile muuqatay dhaqdhaqaaq aan la celin karin – iyo, dabcan, in qayb badan oo weli. Kaliya fiiri orday, oo lama filaan ah, guul of Pokémon GO. Laakiin sida VR helo jar caadiga ah, consoles’ka sii qayb muhiim ah hannaanka ciyaarta.

Sidaas xaggee baad saaray ee aad diiradda saarto? Maxaa xaqiiqdii socday inuu ku soo shirtagi?

Nagala soo qayb GamesBeat 2016 halkaas oo ugu fiican ganacsiga noqon doonaa waxan oo dhan dissecting ku qaxri jireen caadiga ah iyo aragti aan keeno in dhacdo kasta oo hoos imaad joogto ah our news.

xirmo tigidh Your ka mid ah helitaanka oo dhan, guryaha, cunto iyo dhacdooyinka ee miciinka oceanside Terranea qurux kaliya dhagax la tuuro ka L.A.

Waxaad rabin doonaa ciyaartoyda seegaya. Register inta aad weli awoodo.

Rajaynaynaa inaad halkaas waxaad arki,

Dean Takahashi
Writer Lead, GamesBeat
Midhadh tigidhka hadda!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Las principales luminarias se reúnen en GamesBeat 2016: Ver quién viene
Pegar
VB Eventos Noticias Eventos Insight

Hola Pedro,

Una pregunta rápida: ¿Qué hacer realidad aumentada, realidad virtual, esports, acuerdos de publicación, el estado de la inversión, y la diversidad en todos los juegos de azar tienen que ver uno con el otro?

Respuesta: Todos están reuniendo a las luminarias de las mayores empresas en GamesBeat 2016. convergente durante tres días a partir del 1 de agosto de asistentes a GamesBeat incluyen líderes de estas empresas sorprendentes:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • • Intel Kochava • • Konami Mattel • • Motiga Netmarble • • Nvidia Oculus • • Samsung Sony Skydance • • • Unidad • juegos de guerra Zynga

Ellos se reunirán para intercambiar Intel y comparar las estrategias de cara a 2017. Es el tipo de red que es de gran valor cuando la mayor parte del tiempo todos estamos cabeza hacia abajo para llegar a la línea de meta en lo que es justo en frente de nosotros.

Y ya que este es un evento GamesBeat, esperar un par de ofertas para eclosionar.

Apoderarse de su billete para GamesBeat mientras puedas.

Nuestra línea de altavoces es tan impresionante, con visionarios de compañías como:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • Juegos GSN • Immersv Innospark • Excursión • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • OTOY • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • • Sledgehammer Smosh • • Sony Survios tres uno cero • Twitch • Subir • Unidad • Vreal • VR Playhouse

Como todo el mundo sabe, las plataformas en la industria de los juegos de este año están en gran flujo. La transición de la consola para móvil parecía un movimiento imparable – y, por supuesto, en gran parte todavía lo es. Basta con mirar el fugitivo, e inesperado, el éxito de Pokémon GO. Pero a medida que gana VR de tracción de corriente, consolas siguen siendo una parte esencial del ecosistema juego.

Entonces, ¿dónde pone su foco? Lo que realmente se va a quedar?

Únete a nosotros en GamesBeat 2016, donde los mejores en el negocio será la disección de todo esto con el rigor habitual y perspicacia que aportamos a cada evento y nuestra cobertura de noticias en curso.

Su paquete de entradas incluye todos los accesos, alojamiento, comidas y eventos en el hermoso complejo Terranea océano a un tiro de piedra de L. A.

Usted no querrá perderse. Register mientras puedas.

Espero verte allí,

Dean Takahashi
Escritor jefe, GamesBeat
Apoderarse de su entrada ya!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
luminaries utama ngumpulkeun di GamesBeat 2016: Tempo anu keur datang
témpél
VB Kajadian News Kajadian wawasan

Baraya Petrus,

Patarosan Gancang: Naon teu kanyataanana augmented, kanyataanana maya, esports, poéna penerbitan, kaayaan investasi, sarta diversity di kaulinan sadaya geus ngalakonan ku karana?

Jawab: Maranéhanana geus sadaya bringing babarengan luminaries ti pausahaan pangbadagna di GamesBeat 2016. Converging salila tilu poé dimimitian Agustus 1, Hadirin ka GamesBeat antarana pamingpin ti ieu pausahaan endah pisan:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Olahraga • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Talagasari • Wargaming • Zynga

Maranéhanana bakal jadi ngumpul ka tukeur intel jeung ngabandingkeun strategi pos kana 2017. Ieu jenis jaringan nu invaluable lamun lolobana waktu urang keur sakabeh sirah turun lalaki ka garis finish dina naon katuhu di hareup urang.

Jeung salaku ieu acara GamesBeat, nyangka sababaraha poéna bisa diarsir.

Grab tiket Anjeun pikeun GamesBeat bari Anjeun masih bisa.

lineup speaker urang salaku impressive jeung visionaries ti pausahaan kawas:

AMD • Blizzard Hiburan • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • otoy • Siap di Fajar • nyieun onar Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Tilu Hiji Zero • kedutan • pépéling • Talagasari • Vreal • VR Playhouse

Salaku everyone weruh, platform dina industri game taun ieu aya di fluks utama. Transisi ti konsol ka mobile seemed hiji gerakan unstoppable – jeung, tangtu, dina bagian gede keneh. Ngan kasampak di runaway, jeung teu kaduga, kasuksésan Pokémon GO. Tapi salaku VR gains traction mainstream, konsol tetep bagian penting tina ékosistem game.

Jadi mana anjeun nunda fokus anjeun? Naon sih bade lengket?

Miluan urang di GamesBeat 2016 mana pangalusna di bisnis bakal ngabedah sadaya ieu kalawan rigor biasa jeung wawasan urang mawa ka unggal kajadian jeung sinyalna warta urang lumangsung.

paket tiket anjeun ngawengku sadaya aksés, perumahan, hidangan jeung kajadian di Terranea oceanside Resort nu geulis ngan lémparan batu sacara ti L.A.

Anjeun moal hayang kantun kaluar. Ngadaptar bari Anjeun masih bisa.

Asa ningali anjeun aya,

Dean Takahashi
Kalungguhan Writer, GamesBeat
Grab tiket Anjeun ayeuna!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
luminaries Meja kukusanya katika GamesBeat 2016: Angalia ambaye kuja
Paste
VB Matukio Habari Matukio Insight

Hi Peter,

Quick swali: Je uliodhabitiwa ukweli, ukweli virtual, Esports, kuchapisha mikataba, hali ya kuwekeza, na utofauti katika michezo ya kubahatisha wote kufanya na mtu mwingine?

Jibu: Wao ni wote kuleta pamoja luminaries kutoka makampuni makubwa katika GamesBeat 2016. converging kwa siku tatu kuanzia Agosti 1, waliohudhuria GamesBeat ni pamoja na viongozi kutoka makampuni haya ya ajabu:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Wao utakuwa kukusanya na kubadilishana intel na kulinganisha mikakati viongozi ndani ya 2017. Ni aina ya mitandao hiyo ni mchango mkubwa sana wakati zaidi ya muda tuko kichwa yote chini kupata mstari wa kumaliza juu ya nini ni haki mbele yetu.

Na kama hii ni tukio GamesBeat, wanatarajia mikataba chache kuwa zimeundwa.

Kunyakua tiketi yako kwa GamesBeat wakati wewe bado unaweza.

msemaji wetu lineup ni kama kuvutia na visionaries kutoka makampuni kama:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Michezo • Immersv Innospark • jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Tayari katika Dawn • kutuliza ghasia Michezo • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Nzuri ya • Sony • Survios Tatu One Zero • papatika • Pakia • Unity • Vreal • VR Playhouse

Kama kila mtu anajua, majukwaa katika sekta ya mchezo mwaka huu ni katika flux kuu. mpito kutoka console kwa simu walionekana harakati unstoppable – na, bila shaka, katika sehemu kubwa bado ni. Tu kuangalia aliyekimbia na isiyotarajiwa, mafanikio ya Pokémon GO. Lakini kama VR faida traction tawala, consoles kubaki sehemu muhimu ya mchezo mazingira.

Hivyo ambapo gani unaweza kuweka mtazamo wako? Nini kweli kwenda kwa fimbo?

Kujiunga na sisi katika GamesBeat 2016 ambapo bora katika biashara itakuwa dissecting yote haya kwa ukali kawaida na ufahamu sisi kuleta na kila tukio na habari wetu unaoendelea chanjo.

tiketi yako mfuko ni pamoja na yote kupata, nyumba, chakula na matukio ya saa nzuri Terranea Ocean mapumziko tu kutupa jiwe kutoka L.A.

Wewe si unataka miss nje. Kusajili wakati wewe bado unaweza.

Matumaini ya kuona wewe hapo,

Dean Takahashi
Kiongozi Mwandishi, GamesBeat
Kunyakua tiketi yako sasa!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Stora celebriteter samlas vid GamesBeat 2016: Se vilka som kommer
Klistra in
VB evenemang Nyheter Evenemang Insight

Hej Peter,

Snabb fråga: Vad gör augmented reality, virtuell verklighet, esports, publiceringsavtal staten att investera, och mångfald i spel alla har att göra med varandra?

Svar: De är alla sammanföra armaturer från de största företagen på GamesBeat 2016. konvergerande i tre dagar med början den 1 augusti deltagare till GamesBeat inkluderar ledare från dessa fantastiska företag:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

De kommer att samlas för att utbyta intel och jämföra strategier rubrik i 2017. Det är den typ av nätverk som är ovärderlig när det mesta vi alla huvudet ner komma till mållinjen på vad som är rätt framför oss.

Och eftersom detta är en GamesBeat händelse, förvänta några erbjudanden att kläckas.

Ta din biljett till GamesBeat medan du fortfarande kan.

Vår högtalare lineup är lika imponerande med visionärer från företag som:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • utfärd • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Tre One Zero • Twitch • Ladda • Unity • Vreal • VR Playhouse

Som alla vet, plattformar i spelindustrin i år är i stort flöde. Övergången från konsolen till mobil verkade en ostoppbar rörelse – och, naturligtvis, till stor del fortfarande är. Titta bara på den skenande och oväntat, framgång Pokémon GO. Men som VR vinner vanliga dragkraft, konsoler förbli en viktig del av spelet ekosystemet.

Så där lägger du ditt fokus? Vad som verkligen kommer att hålla?

Följ oss på GamesBeat 2016 där de bästa i branschen kommer att dissekera allt detta med den vanliga noggrannhet och insikt vi tar till varje händelse och vår pågående nyhetsbevakning.

Din biljett paketet ingår Premium bostäder, mat och evenemang på den vackra Terranea Oceanside Resort bara ett stenkast från L.A.

Du kommer inte vill missa. Registrera medan du fortfarande kan.

Hoppas att vi ses där,

Dean Takahashi
Bly författare, GamesBeat
Ta din biljett nu!

Venture


“——————————————————————————————————————————————————

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
манбаҳои асосии дар GamesBeat 2016 гирд: Бингар, ки Русия меояд
Часбондан
VB Достони Хабарҳо рӯйдодҳо англ

Hi Петрус,

Саволи Quick: чӣ кор воқеият augmented, воқеияти виртуалӣ, esports, аҳдҳо нашр, вазъи сармоягузорӣ ва гуногунӣ дар бозикунии ҳама ба кор бо якдигар?

Ҷавоб: Онҳо Ҳама муттаҳид арбобони аз бузургтарин ширкатҳои дар GamesBeat 2016 Converging барои се рӯз сар аз 1 августи соли ҳозирин ба GamesBeat дохил роҳбарони аз ин ширкатҳои аҷиб:

Activision бӯрон • AMD • Amazon • Facebook • Фокс варзиш • Дисней • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Ваҳдати • Wargaming • Zynga

Онҳо мефахмед шавад ҷамъ мубодилаи Intel ва нисбат ба стратегияњои сарлавҳаи ба 2017 Он гуна, ки шабакаи бебаҳо, вақте ки аксар вақт ҳамаи мо сари ҳастед поён даст ба хати марра дар бораи он чӣ дуруст дар пеши мо аст.

Ва ин як чорабинии GamesBeat аст, интизор чанд аҳдҳои ба Ҳомони мешавад.

Дастгир чиптаи худро барои GamesBeat дар ҳоле ки шумо ба ҳар ҳол метавонед.

тибыи раиси худро чун таъсирбахш бо visionaries аз ширкатҳои монанд аст:

AMD • бӯрон Entertainment • Дисней • электронии Санъат • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Бозиҳои • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • тропикӣ • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Омодагирӣ дар Dawn • Бозиҳои Riot • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios се Яке Zero • тапар-тапар • Фиристодани • Ваҳдати • Vreal • VR Playhouse

Тавре ҳамагон медонанд, платформаҳои дар саноати бозӣ дар ин сол дар флюс асосии мебошанд. Гузариш аз консол ба мобилии менамуд, ҳаракати unstoppable – ва, албатта, дар қисми зиёди ҳол аст. Танҳо дар runaway назар, ва ғайричашмдошт, муваффақияти Pokémon ГУЗАРЕД. Аммо VR касб зиддилағжиш ҷалб, тасаллӣ қисми муҳими экосистемаи бозӣ боқӣ мемонанд.

Пас ба куҷо ту диққати худро гузошта шуда буд? Чӣ ҳақиқат пайваст?

мо дар GamesBeat соли 2016 ҳамроҳ дар он беҳтарин дар бизнес хоҳад dissecting ҳамаи ин бо диққат муқаррарии ва фаҳмиш мо ба ҳар як чорабинии меоварад ва фарогирии хабари ҷорӣ мо.

бастаи чиптаи шумо дорои ҳама дастрасӣ, манзил, хӯрок ва чорабиниҳо дар зебо чораи Terranea Музаффарнагар танҳо бияфканданд санге аз L.A.

Шумо нахоҳад кард мехоҳед, ки ба дарсњо берун. Ба Реестри дар ҳоле ки шумо ба ҳар ҳол метавонед.

Умедворем, ки барои дидани шумо нест,

Дин Takahashi
Нависанда мерасонад, GamesBeat
Дастгир чиптаи шумо ҳоло!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
மேஜர் மேதைகள் GamesBeat 2016 சேகரிக்க: வந்து யார் பார்க்க
ஒட்டு
விசுவல் பேசிக் நிகழ்வுகள் செய்தி நிகழ்வுகள் இன்சைட்

அதிக பீட்டர்,

விரைவு கேள்வி: அனைத்து கேமிங் மிகை யதார்த்த, மெய்நிகர் உண்மையில், ஈ-ஸ்போர்ட்ஸ், வெளியீட்டு ஒப்பந்தங்கள், முதலீடு, மாநில, மற்றும் பன்முகத்தன்மை என்ன ஒன்றுடன் ஒன்று செய்ய வேண்டும்?

பதில்: அவர்கள் அனைத்து ஆகஸ்ட் 1 தொடங்கி மூன்று நாட்கள் பெரிய நிறுவனங்கள் இருந்து மேதைகள் ஒன்றாக கொண்டு GamesBeat மணிக்கு வருகிறோம் 2016 கன்வெர்ஜிங், GamesBeat பங்கேற்பாளர்கள் இந்த அற்புதமான நிறுவனங்கள் இருந்து தலைவர்கள் பின்வருமாறு:

ஆக்டிவேசன் பனிப்புயல் •, AMD • அமேசான் • பேஸ்புக் • ஃபாக்ஸ் விளையாட்டு • டிஸ்னி • ட்ரீம்வொர்க்ஸும் • கூகுள் • Gumi • இன்டெல் • Kochava • கொனாமியின் • மேட்டல் • Motiga • Netmarble • என்விடியா • கண் • சாம்சங் • Skydance • சோனி • ஒற்றுமை • போர் விளையாட்டுகள் • Zynga,

அவர்கள் இன்டெல் மற்றும் 2017 நோக்கி செல்லும் அது பெரும்பாலான நேரம் நாம் சரியான எங்களுக்கு முன்னால் என்ன பூச்சு வரி பெற கீழே தலை அனைத்து இருக்கும் போது மதிப்பில்லாத என்று நெட்வொர்க்கிங் வகையான தான் உத்திகள் ஒப்பிட்டு சேகரித்து இருக்க வேண்டும்.

இந்த ஒரு GamesBeat நிகழ்வு ஆகும் என, ஒரு சில ஒப்பந்தங்கள் உண்டாக்கி வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.

GamesBeat நீங்கள் இன்னும் முடியும் போது உங்கள் டிக்கெட் கைப்பற்றுகின்றனர்.

எங்கள் பேச்சாளர் வரிசையில் போன்ற நிறுவனங்களின் அசாதரண போல சுவாரசியமாக இருக்கிறது:

டான் • கலகம் விளையாட்டுகள் • Roblox • Scopely • மணிக்கு, AMD • Blizzard பொழுதுபோக்கு • டிஸ்னி • எலக்ட்ரானிக் ஆர்ட்ஸ் • கேம்ஸ்டாப் • கூகுள் • கிரீன்லைட்டை • GSN விளையாட்டு • Immersv Innospark • நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதால் • Kabam • கிவி • லைன்ஸ்கேட் • Niantic • NVIDA கண் • Osmo • Otoy • தயார் சைட்கிக்கை • ஸ்லெட்க்ஹாம்மருடன் • smosh • சோனி • Survios மூன்று ஒரு ஜீரோ • டிவிச் • பதிவேற்றம் • ஒற்றுமை • Vreal • வி.ஆர் பிளேஹவுஸ்

அனைவருக்கும் தெரியும் என, இந்த ஆண்டு விளையாட்டு துறையில் தளங்களில் முக்கிய பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருகிறது. , நிச்சயமாக, பெரிய பகுதியாக இன்னும் மற்றும் – மொபைல் பணியகத்தில் இருந்து மாற்றம் நிறுத்த முடியாத இயக்கத்தின் தோன்றியது. வெறும் ரன்வே பாருங்கள், மற்றும் போகிமொன் அரசாணை எதிர்பாராத, வெற்றி. ஆனால் வி.ஆர் முக்கிய இழுவை பெறுகிறது என, முனையங்கள் விளையாட்டு சுற்றுச்சூழல் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இருக்கும்.

எனவே, அங்கு நீங்கள் உங்கள் கவனம் வைக்க வேண்டும்? என்ன உண்மையில் ஒட்டிக்கொள்கின்றன நடக்கிறது?

வணிக சிறந்த வழக்கம் கடுமையில் மற்றும் நுண்ணறிவு நாம் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளை கொண்டு நமது நடந்து செய்தி கவரேஜ் அனைத்து இந்த நடிகரும் இருக்கும் GamesBeat 2016 எங்களுக்கு சேர.

உங்கள் டிக்கெட் தொகுப்பு எல்.ஏ. இருந்து அழகான Terranea Oceanside ரிசார்ட் கல்லெறி அனைத்து அணுகல், வீட்டு வசதி, உணவு, நிகழ்வுகளும்

நீங்கள் வெளியே இழக்க விரும்பவில்லை. நீங்கள் இன்னும் முடியும் போது பதிவு.

அங்கு நீங்கள் பார்க்க நம்புகிறேன்,

டீன் Takahashi
முன்னணி எழுத்தாளர், GamesBeat
இப்போது உங்கள் டிக்கெட் எடுத்து!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
మేజర్ నిష్ణాతులు GamesBeat 2016 సేకరించడానికి: వస్తున్నాయో ఎవరు చూడండి
అతికించు
VB ఈవెంట్స్ వార్తలు ఈవెంట్స్ ఇన్సైట్

హాయ్ పీటర్,

త్వరిత ప్రశ్న: ఒక మరొక తో చేయాల్సిందల్లా గేమింగ్ లో అన్ని ఏమి అనుబంధ వాస్తవికత, కాల్పనిక వాస్తవికత, eSports, ప్రచురణ ఒప్పందాలు, పెట్టుబడి రాష్ట్రంలో, మరియు వైవిధ్యం లేదు?

సమాధానం: వారు అన్ని కలిసి ఆగష్టు 1 మొదలయ్యే మూడు రోజులు GamesBeat అత్యధిక సంస్థలు నుండి నిష్ణాతులు తెస్తున్నాం 2016 మార్పిడికి కు GamesBeat హాజరైన ఈ అద్భుతమైన సంస్థలు నుండి నాయకులు ఉన్నాయి

యాక్టివిజన్ మంచు తుఫాను • AMD • అమెజాన్ • ఫేస్బుక్ • ఫాక్స్ స్పోర్ట్స్ • డిస్నీ • డ్రీమ్వర్క్స్ • గూగుల్ • Gumi • ఇంటెల్ • Kochava • Konami • మాట్టెల్ • Motiga • Netmarble • విడియా • ఐ • శామ్సంగ్ • Skydance • సోనీ • యూనిటీ • యుద్ధ క్రీడలు • Zynga

వారు ఇంటెల్ మార్పిడి మరియు 2017. సాగుతోంది ఇది ఎక్కువ సమయం మేము కుడి మాకు ముందు ఏది న ముగింపు రేఖకు పొందడానికి డౌన్ అన్ని తల ఉన్నప్పుడు అమూల్యమైన నెట్వర్కు రకంగా వ్యూహాలు పోల్చడానికి సేకరించడం అవుతారు.

ఈ GamesBeat కార్యక్రమం మరియు, కొన్ని ఒప్పందాలు పొదిగిన ఊహిస్తారు.

మీరు ఇప్పటికీ రావచ్చు GamesBeat కోసం మీ టికెట్ సాధించండి.

మా స్పీకర్ లైనప్ వంటి సంస్థలు నుండి ద్రష్టలు వలె ఆకట్టుకుంటుంది:

AMD • మంచు తుఫాను ఎంటర్టైన్మెంట్ • డిస్నీ • ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ట్స్ • Gamestop • గూగుల్ • గ్రీన్ లైట్ • GSN గేమ్స్ • Immersv Innospark • విహారయాత్ర • Kabam • కివి • లయన్స్గేట్ • NIANTIC • Nvida ఓకులస్ • వాసన • డాన్ • అల్లర్లకు గేమ్స్ • Roblox • Scopely • Otoy • రెడీ అనుచరురాలు • పెద్ద బరువైన సుత్తి • సున్నితమైన • సోనీ • Survios మూడు వన్ జీరో • పట్టేయడం • అప్లోడ్ • యూనిటీ • Vreal • VR ప్లేహౌస్

అందరికీ తెలిసినట్లుగా వంటి, ఈ సంవత్సరం పరిశ్రమలో వేదికల ప్రధాన ప్రవాహంలో ఉన్నాయి. , కోర్సు యొక్క, అధిక భాగం లో ఇంకా ఉంది – మొబైల్ కన్సోల్ నుండి మార్పు ఒక అన్స్టాపబుల్ ఉద్యమం అనిపించింది. జస్ట్ రన్అవే చూడండి, మరియు ఊహించని పోకీమాన్ గో విజయం. కానీ VR స్రవంతి ట్రాక్షన్ చేజిక్కించుకున్న వంటి, కన్సోల్ గేమ్ పర్యావరణ వ్యవస్థ యొక్క ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా నిలిచిపోయాయి.

కాబట్టి పేరు మీరు మీ దృష్టి ఉంచగలను? వాట్ రియల్లీ కర్ర జరగబోతోంది?

GamesBeat 2016 వద్ద మాకు చేరడానికి వ్యాపార అత్యుత్తమ మేము ప్రతి ఈవెంట్ తీసుకుని సాధారణ దృక్పథం మరియు అంతర్దృష్టి మరియు మా జరుగుతున్న న్యూస్ కవరేజీ ఈ వేరుచేయడం ఉంటుంది పేరు.

మీ టికెట్ ప్యాకేజీ అన్ని యాక్సెస్, హౌసింగ్, ఎల్.ఏ.రీడ్ నుండి అందమైన Terranea సముద్రతీర రిసార్ట్ కేవలం ఒక రాయి యొక్క త్రో భోజనం మరియు సంఘటనలు కలిగి

మీరు మిస్ అనుకుంటున్నారా లేదు. మీరు ఇప్పటికీ రావచ్చు నమోదు.

అక్కడ మీరు చూడండి ఆశిస్తున్నాము,

డీన్ తకహషి
లీడ్ రైటర్ GamesBeat
ఇప్పుడు మీ టికెట్ పొందండి!

వెంచ్యూర్బీట్


“——————————————————————————————————————————————————

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขามารวมกันที่ GamesBeat 2016 ดูว่าใครมา
แปะ
VB News เหตุการณ์ Insight

สวัสดีปีเตอร์

คำถามด่วน: ทำอะไรเติมความเป็นจริงความเป็นจริงเสมือน Esports ข้อเสนอเผยแพร่สถานะของการลงทุนและความหลากหลายในการเล่นเกมทุกคนต้องทำกับคนอื่น?

คำตอบ: พวกเขากำลังทั้งหมดร่วมกันนำผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดใน GamesBeat 2016 บรรจบสามวันตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเข้าร่วมประชุมเพื่อ GamesBeat รวมถึงผู้นำจาก บริษัท ที่น่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้:

Activision Blizzard ••เอเอ็มดีอเมซอน• Facebook •ฟ็อกซ์สปอร์ต••ดิสนีย์ Dreamworks • Google • Gumi •• Intel Kochava •นามิ•แมทเทล•• Motiga Netmarble •• Nvidia Oculus •ซัมซุง• Skydance •โซนี่••ความสามัคคี Wargaming • Zynga

พวกเขาจะถูกรวบรวมเพื่อแลกเปลี่ยน Intel และเปรียบเทียบกลยุทธ์การมุ่งหน้าไปสู่ 2017 เป็นชนิดของเครือข่ายที่ล้ำค่าเมื่อเวลาส่วนใหญ่ของเรากำลังหัวทั้งหมดลงการเดินทางไปยังเส้นชัยในสิ่งที่ถูกต้องในหน้าของเรา

และในขณะนี้เป็นเหตุการณ์ GamesBeat ที่คาดหวังว่าข้อเสนอที่ไม่กี่ที่จะฟัก

คว้าตั๋วของคุณสำหรับ GamesBeat ในขณะที่คุณยังคงสามารถ

ผู้เล่นตัวจริงลำโพงของเราเป็นที่น่าประทับใจกับวิสัยทัศน์จาก บริษัท เช่น:

เอเอ็มดี• Blizzard Entertainment •ดิสนีย์• Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN เกม• Immersv Innospark •ไปเที่ยว• Kabam •กีวี•ไลออนส์เกต•นีแอนติ• Nvida Oculus • Osmo • Otoy •พร้อมในยามเช้า• Riot Games • Roblox • Scopely • เพื่อนสนิท•ค้อน• Smosh •โซนี่• Survios สามหนึ่งศูนย์•กระตุก•อัพโหลด•ความสามัคคี•• Vreal VR โรงละคร

ที่ทุกคนรู้แพลตฟอร์มในอุตสาหกรรมเกมในปีนี้อยู่ในฟลักซ์ที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงจากคอนโซลไปยังมือถือดูเหมือนการเคลื่อนไหวผ่านพ้น – และแน่นอนในส่วนใหญ่ยังคงเป็น เพียงแค่ดูที่หลบหนีและไม่คาดคิดความสำเร็จของโปเกมอน GO แต่เป็น VR กำไรฉุดหลักคอนโซลยังคงเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศเกม

เพื่อที่คุณวางโฟกัสของคุณหรือไม่ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่จะติด?

เข้าร่วมกับเราได้ที่ GamesBeat 2016 ที่ดีที่สุดในธุรกิจจะผ่าทั้งหมดนี้มีความรุนแรงตามปกติและความเข้าใจที่เรานำมาให้ทุกเหตุการณ์และข่าวของเราอย่างต่อเนื่อง

แพคเกจตั๋วของคุณรวมถึงการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอาหารและกิจกรรมที่รีสอร์ทที่สวยงาม Terranea โอเชียเพียงแค่โยนหินจาก L.A.

คุณจะไม่ต้องการที่จะพลาด ลงทะเบียนในขณะที่คุณยังคงสามารถ

หวังว่าจะเจอคุณที่นั้น,

คณบดีทากาฮาชิ
นักเขียนตะกั่ว GamesBeat
คว้าตั๋วของคุณในขณะนี้!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Başlıca armatürler GamesBeat 2016 toplamak: kim geliyor görün
Yapıştırmak
VB Etkinlikler Haberler Etkinlikler Insight

Merhaba Peter,

Hızlı soru: Bütün oyun içinde artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, eSPORTS, yayıncılık fırsatlar, yatırım devlet ve çeşitlilik Neler birbirleriyle ilgisi var?

Cevap: Hepsi 1 Ağustos itibaren üç gün boyunca GamesBeat birlikte 2016 birleşen büyük şirketlerin luminaries getiriyoruz, GamesBeat için katılımcıların bu inanılmaz şirketlerden liderleri şunlardır:

Activision Blizzard • AMD • Amazon Facebook • Fox Sports • • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Birlik • Wargaming • Zynga

Onlar istihbarat alışverişi ve bu çoğu zaman doğru önümüzde ne bitiş çizgisine alma tüm baş aşağı olduğunda çok değerli olduğunu ağ türüdür 2017 içine başlığı stratejilerini karşılaştırmak için toplanan olacak.

Bu bir GamesBeat olay gibi, birkaç fırsatlar yumurtadan olmasını bekliyoruz.

Hala yapabiliyorken GamesBeat için bilet alın.

Bizim hoparlör sanatçısını gibi şirketlerin vizyon gibi etkileyici:

Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Oyunları • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kivi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Hazır Sidekick • Balyoz • Smosh • Sony • Survios Üç Bir Sıfır • Twitch • Yükleme • Birlik • Vreal • VR Playhouse

Herkesin bildiği gibi, oyun sektöründe bu yıl platformları büyük değişim halindedir. hala büyük ölçüde, tabii ki, ve – mobil konsolu geçiş durdurulamaz bir hareket gibi görünüyordu. Sadece kaçak bakmak ve Pokémon GO beklenmedik başarı. VR ana çekiş kazanır gibi, konsollar oyun ekosistemin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.

Peki nereye odak koymak mı? Ne gerçekten sopa olacak?

en iyi iş her zamanki titizlik ve içgörü her olaya getirmek ve devam eden haberlerin tüm bu diseksiyon nerede olacak GamesBeat 2016 de bize katılın.

Bilet paketi Los Angeles’tan güzel Terranea Okyanus tesisi sadece bir taş atımı tüm erişim, konut, yemek ve etkinlikleri içeren

Sen kaçırmak istemeyeceksiniz. Hala mümkünken kaydol.

Orada görüşmek dileğiyle,

Dekan Takahashi
Kurşun Yazar, GamesBeat
Şimdi bilet al!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Великі світила збираються на GamesBeat 2016 року: Дивіться, хто прийде
клейстер
VB Події Новини Події Insight

Привіт Пітер,

Швидкий питання: Що робити доповненої реальності, віртуальна реальність, кіберспорт, видавничих угод, стан інвестування, і різноманітність в іграх все повинні робити один з одним?

Відповідь: Вони все об’єднання світила з найбільших компаній на GamesBeat 2016 року, що сходяться в протягом трьох днів, починаючи з 1 серпня, учасники до GamesBeat включають лідерів з цих дивовижних компаній:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Дісней • Dreamworks • Google • Гумі • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Єдність • Wargaming • Zynga

Вони будуть зібрати для обміну Інтел і порівняти стратегії товарної позиції в 2017. Це свого роду мережевих технологій, неоціненно, коли більшу частину часу ми все догори дригом дістатися до фінішу на те, що прямо перед нами.

І, як ця подія GamesBeat, очікувати кілька угод, які будуть заштриховані.

Хапай квиток на GamesBeat в той час як ви все ще можете.

Наша лінійка спікер також вражає провидців таких компаній, як:

AMD • Blizzard Entertainment • Дісней • Electronic Arts • Gamestop • Google • Greenlight • ДБН Ігри • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Ківі • Lionsgate • Niantic • NVIDA Oculus • Осмо • Otoy • Готовий на світанку • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • Кувалда • Smosh • Sony • Survios Три Один Нуль • Twitch • Завантажити • Єдність • Vreal • VR Playhouse

Як всім відомо, платформи в ігровій індустрії в цьому році в основний потік. Перехід від пульта до мобільних здавалося непереможну рух – і, звичайно ж, в значній мірі до сих пір. Просто подивіться на втечу, і несподіваний, успіх покемонів GO. Але, як VR отримує панівне тягу, консолі залишаються невід’ємною частиною ігрової екосистеми.

Отже, коли ви кладете фокус? Те, що дійсно збирається дотримуватися?

Приєднуйтесь до нас в GamesBeat 2016 року, де кращий в бізнесі буде розсічення все це зі звичайною строгістю і розумінням ми приносимо до кожної події і нашого постійного висвітлення новин.

Ваш пакет квиток включає в себе всі доступу, житло, харчування і заходи на прекрасному Terranea Ошенсайд курорту просто в двох кроках від L.A.

Ви не хочете пропустити. Реєстрація поки ви ще можете.

Сподіваюся побачити вас там,

Дін Такахаші
Ведучий письменник, GamesBeat
Хапай квиток прямо зараз!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
میجر luminaries کے GamesBeat 2016 میں اکٹھے: دیکھو کون آ رہا ہے
جوڑیں
VB تقریبات نیوز تقریبات انسائٹ

ہیلو پیٹر،

فوری سوال: کسینو میں تمام فروزاں حقیقت، ورچوئل رئیلٹی، کسینو، پبلشنگ سودے، سرمایہ کاری کی ریاست، اور تنوع کیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟

جواب: وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ سب سے بڑی کمپنیوں سے luminaries کے GamesBeat میں 2016. مرتکز 1 اگست سے شروع ہونے والے تین دن کے لئے لا رہے ہیں، GamesBeat کے حاضرین ان حیرت انگیز کمپنیوں کے رہنماؤں میں شامل ہیں:

Activision کی برف کے طوفان • AMD • ایمیزون • فیس بک • فاکس کھیل • ڈزنی • ڈریم ورکس • گوگل • گومی • انٹیل • Kochava • کوناما • میٹل • Motiga • Netmarble • کی NVIDIA • آنکھ • سیمسنگ • Skydance • سونی • یونٹی • وارگیمنگ • Zynga کی

انہوں انٹیل تبادلہ اور جب زیادہ تر وقت ہم نے صحیح ہم سب کے سامنے ہے کیا پر ختم لائن کو حاصل کرنے کے نیچے تمام سر ہو انمول ہے کہ نیٹ ورکنگ کی طرح ہے 2017. میں سرخی کی حکمت عملی کا موازنہ کرنے کے اجتماع کیا جائے گا.

اور یہ ایک GamesBeat ایونٹ کے طور پر ہے، چند سودے رچی جانے کی توقع.

GamesBeat جبکہ آپ اب بھی کر سکتے کے لئے آپ کے ٹکٹ لے لو.

ہمارے اسپیکر لائن اپ جیسی کمپنیوں سے بصیرت کے ساتھ کے طور پر متاثر کن ہے:

میں ڈان • فسادات کھیل • Roblox • Scopely • AMD • برف کے طوفان تفریح • ڈزنی • الیکٹرانک آرٹس • Gamestop • گوگل • سے Greenlight • GSN کھیل • Immersv Innospark • jaunt کے • Kabam • کیوی • Lionsgate • Niantic • Nvida آنکھ • Osmo • Otoy • تیار دلی دوست • sledgehammer کا • اسموش • سونی • Survios تین ون زیرو • مروڑ • اپ لوڈ کریں • یونٹی • Vreal • VR Playhouse

ہر کوئی جانتا ہے کے طور پر، کھیل کے اس سال کی صنعت میں پلیٹ فارم کے بڑے بہاؤ میں ہیں. ، کورس کے، بڑے حصے میں اب بھی اور ہے – موبائل پر کنسول سے منتقلی ایک unstoppable تحریک لگ رہا تھا. بس بگوڑا کی طرف دیکھو، اور غیر متوقع، پوکیمون GO کی کامیابی. لیکن VR مرکزی دھارے کرشن حاصل کے طور پر، کنسولز کھیل کا ماحولیاتی نظام کا ایک اہم حصہ بنتے ہیں.

تو آپ کو آپ کی توجہ کہاں رکھنی چاہئیے؟ کیا واقعی رہنا کرنے جا رہا ہے؟

GamesBeat 2016 میں ہمارے ساتھ شامل کاروبار میں سب سے بہتر معمول کے نٹھرتا اور بصیرت ہم ہر ایونٹ میں لانے اور ہماری جاری خبر کی کوریج کے ساتھ یہ سب ٹکڑے کردیئے ہو جائے گا جہاں.

آپ کے ٹکٹ پیکج تمام رسائی، ہاؤسنگ، ایل اے سے خوبصورت Terranea میں Oceanside حربے صرف ایک پتھر کی تھرو پر کھانا اور واقعات پر مشتمل

تم باہر کی کمی محسوس نہیں کرنا چاہتے گا. رجسٹر اگر آپ اب بھی کر سکتے ہیں.

وہاں آپ کو دیکھ کر امید ہے کہ،

ڈین تاکاہاشی
رائٹر لیڈ، GamesBeat
اب آپ کے ٹکٹ پکڑو!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Asosiy ziyolilar GamesBeat 2016 da to’plab: kelyapti, kim qarang
Paste
VB Hodisalar Yangiliklar Tadbirlar Insight

Hi Peter,

Tezkor savol: barcha o’yin Boyitilgan haqiqat, virtual haqiqat, eSPORTS, nashriyot imkoniyatini, investitsiyadan holatini va xilma-nima, bir-biri bilan qilish kerak?

Javob: Ular Avgust 1 boshlab uch kun davomida GamesBeat birga 2016 yaqinlashuvi yirik kompaniyalar aydınlatmaları olib turibmiz, GamesBeat uchun ishtirokchilari bu ajoyib kompaniyalar rahbarlari o’z ichiga oladi:

Activision Blizzard • AMD • Amazon Facebook • Fox Sports • • Disney • Dreamworks • Google • Banda Aceh • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Ular Intel almashish va u bilan birga eng to’g’ri bizga oldida nima haqida marraga olish barcha boshini pastga odamsiz qachon bebaho ekan tarmoq mehribonsiz 2017 borishdan strategiyasi solishtirish uchun to’plab olaman.

bu GamesBeat voqeadir kabi, bir necha imkoniyatini chiqilmadi kerak kutish.

esa siz hali ham mumkin GamesBeat uchun chipta qatnashdi.

Bizning spikeri kadrlar kabi kompaniyalar tuyulgan bilan ta’sirli:

Dawn • Riot Games • why • Scopely • da AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • Google • greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • yurishlari • käbäm • botanik • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • tayyor Sidekick • bolg’a • smosh • Sony • Survios Uch biri Zero • Twitch • upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

Bilasiz, o’yin sanoati bu yil ham platformalar asosiy oqi bor. hali ham katta qismida, albatta, va – Mobile konsoli o’tish to’xtatib bo’lmaydigan harakatini tuyulardi. Faqat qochqin qarash, va seriya Go kutilmagan, muvaffaqiyat. VR mainstream traksiyon egallasa Lekin, pristavkalari O’yin ekotizim ajralmas qismi bo’lib qoladi.

Shunday qilib, qaerda siz qaratib qo’yish kerak? Lekin, albatta, tayoq yog’adiganga?

biznesda eng yaxshi odatiy qat’iyat va aql biz har bir voqea olib va bizning davom etayotgan jurnalistlar bilan barcha bu diseksiyon bo’ladi qaerda GamesBeat 2016 bizga qo’shiling.

Sizning chipta paketi L.A. chiroyli Terranea Okean dam olish faqat bir tosh otim barcha kirish, uy-joy, ovqat va tadbirlarni o’z ichiga olgan

Siz boy istamayman bo’ladi. Agar siz hali ham mumkin esa ro’yxatdan.

u erda sizni ko’rishni umid qilamiz,

Dean Takahashi
Qo’rg’oshin Writer, GamesBeat
endi chipta qatnashdi!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
uy tín lớn tập trung tại GamesBeat 2016: Nhìn thấy người tới
dán
VB Sự kiện Tin tức Sự kiện Cái nhìn sâu sắc

Chào Peter,

Nhanh câu hỏi: làm gì thực tế mở rộng, thực tế ảo, eSports, giao dịch xuất bản, nhà nước đầu tư, và sự đa dạng trong game đều phải làm gì với nhau?

Trả lời: Tất cả đều mang cùng những ngôi sao sáng từ các công ty lớn nhất tại GamesBeat 2016. Hội tụ trong ba ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, người tham dự để GamesBeat bao gồm các nhà lãnh đạo từ các công ty này tuyệt vời:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Họ sẽ được thu thập để trao đổi intel và so sánh các chiến lược đi vào năm 2017. Đó là loại của mạng đó là vô giá khi hầu hết thời gian chúng tôi tất cả các đầu xuống nhận được đến dòng kết thúc vào những gì ngay trước mặt chúng tôi.

Và vì đây là một sự kiện GamesBeat, mong đợi một vài giao dịch để được nở.

Lấy vé của mình cho GamesBeat trong khi bạn vẫn có thể.

dòng loa của chúng tôi là như ấn tượng với tầm nhìn từ các công ty như:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • Electronic Arts • GameStop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • đi chơi • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Sẵn sàng tại Dawn • Riot Games • ROBLOX • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Ba Một Zero, • Twitch • Upload • Unity • Vreal • VR Playhouse

Như mọi người đều biết, nền tảng trong ngành công nghiệp game trong năm nay luôn luôn thay đổi lớn. Việc chuyển đổi từ giao diện điều khiển để di động dường như không thể ngăn cản một phong trào – và, tất nhiên, phần lớn vẫn là. Chỉ cần nhìn vào chạy trốn, và bất ngờ, thành công của Pokémon GO. Nhưng như VR đạt lực kéo chính, bàn giao tiếp vẫn là một phần thiết yếu của hệ sinh thái trò chơi.

Vì vậy, nơi nào bạn đặt tập trung của bạn? Có gì thực sự sẽ dính?

Tham gia với chúng tôi tại GamesBeat 2016 nơi tốt nhất trong kinh doanh sẽ được mổ xẻ tất cả điều này với sự chặt chẽ thông thường và cái nhìn sâu sắc, chúng tôi mang đến cho mỗi sự kiện và tin tức liên tục của chúng tôi.

gói vé của bạn bao gồm tất cả các truy cập, nhà ở, các bữa ăn và các sự kiện tại khu nghỉ mát Terranea Oceanside đẹp chỉ ném một cục đá từ L.A.

Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ. Đăng ký trong khi bạn vẫn có thể.

Hy vọng sẽ gặp bạn ở đó,

Dean Takahashi
Chì Writer, GamesBeat
Lấy vé của bạn bây giờ!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
enwogion Mawr yn casglu yn GamesBeat 2016: Gweler pwy sy’n dod
Gludo
VB Digwyddiadau Newyddion Digwyddiadau Insight

Hi Peter,

Cwestiwn Cyflym: Beth mae realiti estynedig, realiti rhithwir, eSports, cyhoeddi yn delio, cyflwr o fuddsoddi, ac amrywiaeth ym herwhela gyd yn cael ei wneud gydag un arall?

Ateb: Maen nhw i gyd yn dod at ei gilydd enwogion gan y cwmnïau mwyaf yn GamesBeat 2016. cydgyfeirio am dri diwrnod yn dechrau 1 Awst, mynychwyr i GamesBeat cynnwys arweinwyr o gwmnïau anhygoel yma:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Chwaraeon Fox • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Undod • Gemau Rhyfel • Zynga

Byddant yn casglu i gyfnewid Intel a chymharu strategaethau pennawd i mewn i 2017. Mae’n y math o rwydweithio sy’n amhrisiadwy pan fo’r rhan fwyaf o’r amser yr ydym ni i gyd yn pen i lawr cyrraedd y llinell derfyn ar yr hyn sy’n iawn o’n blaen.

Ac fel hyn yn ddigwyddiad GamesBeat, yn disgwyl ambell i fargen i’w deor.

Gafaelwch yn eich tocyn i GamesBeat tra rydych yn dal yn gallu.

Mae ein lineup siaradwr mor drawiadol gyda gweledigaeth o gwmnïau fel:

• Gemau GSN AMD • Blizzard Adloniant • Disney • Y Celfyddydau Electronig • Gamestop • Google • Greenlight • Immersv Innospark • Jantan • Kabam • Kiwi • Lionsgate • NIANTIC • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Yn barod yn Dawn • Gemau Riot • Roblox • Scopely • sidekick • gordd • Smosh • Sony • Survios Tair Un Zero • nerfusrwydd • Llwytho • Undod • Vreal • VR Playhouse

Fel y gŵyr pawb, llwyfannau yn y diwydiant gêm eleni yw mewn fflwcs mawr. Mae’r newid o consol i ffôn symudol yn ymddangos yn symudiad diatal – ac, wrth gwrs, i raddau helaeth yn dal yn. Dim ond yn edrych ar y ffo, ac yn annisgwyl, llwyddiant Pokémon GO. Ond fel VR ennill tyniant prif ffrwd, consolau yn parhau i fod yn rhan hanfodol o’r gêm ecosystem.

Felly ble byddwch yn rhoi eich ffocws? Beth sy’n wir yn mynd i gadw?

Ymunwch â ni yn GamesBeat 2016 lle bydd y gorau yn y busnes fod dyrannu hyn i gyd gyda’r trylwyredd a mewnwelediad arferol rydym yn dod i bob digwyddiad ac mae ein darllediadau newyddion parhaus.

Mae eich pecyn tocyn yn cynnwys pob mynediad, tai, prydau bwyd a digwyddiadau yn y hardd gyrchfan Ocean Terranea dim ond tafliad carreg o L.A.

Ni fyddwch eisiau colli allan. Cofrestrwch tra rydych yn dal yn gallu.

Gobeithio gweld chi yno,

Dean Takahashi
Writer Arweiniol, GamesBeat
Gafaelwch yn eich tocyn nawr!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
izikhanyiso ezikhulu ahlanganisana GamesBeat 2016: Jonga ngubani ukuza
Cola
VB Events Iindaba Events Insight

Hi uPetros,

umbuzo Quick: Yintoni inyaniso afakelwa ndiphila, esports, upapasho nezahlulo, urhulumente kunokutyala, neyantlukwano kwi midlalo yonke na yakwenza omnye komnye?

Impendulo: Bonke bezisa ndawonye izikhanyiso ukusuka iinkampani nangawona GamesBeat 2016 ziyahlangana iintsuku ezintathu ukususela Agasti 1, abaxumi ukuba GamesBeat ziquka iinkokheli kwezi iinkampani ezimangalisayo:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Umanyano Disney • DreamWorks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • • Wargaming • zynga

Baya kuba ehlanganisene ukuze babelane Intel uze uthelekise izicwangciso kwesihloko kungena 2017 Ntombikayise uhlobo kwiiwebhsayithi leyo exabiseke xa uninzi xesha thina sonke intloko ezantsi ukuya kufika entanjeni oko kulungileyo phambi kwethu.

Kwaye njengokuba oku sisiganeko GamesBeat, ukulindela nezahlulo ezimbalwa qa.

Ingaxuthi itikiti lakho GamesBeat ngexesha akukakwazi.

isithethi Uluhlu lwethu Nakuba ne embono kwiinkampani ezifana:

AMD • Blizzard Entertainment • Disney • UbuGcisa Electronic • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • aselegqityiwe Dawn • Riot Games • Roblox • Scopely • Sidekick • amshiya • Smosh • Sony • Survios ezintathu isinye iqanda • ukudideka • Upload • Umanyano • Vreal • VR Playhouse

Njengoko wonke umntu uyazi, kumaqonga kwishishini umdlalo kulo nyaka ekubhobhozeni enkulu. Yinguqu konsole mobile kwakubonakala intshukumo angenakunqunyanyiswa – kwaye, kakade, xa inxalenye enkulu nanamhlanje. Kanye jonga elabalekayo, kwaye ezingalindelekanga, impumelelo Pick GO. Kodwa njengoko VR ufumana ndiqala esiqhelekileyo, consoles kuhlala yinxalenye ebalulekileyo eziphilayo mdlalo.

Ngoko ke musa ukuba ubeke phi ujoliso lwakho? Kuqhubeka ntoni ngokwenene itshele?

Zidibanise nathi GamesBeat 2016 apho eyona kwishishini iya kuba hlalutywa konke oku kunye ngokutyumzayo yesiqhelo kunye nengqiqo esibaphathela kwisiganeko yonke kunye nomthamo yethu iindaba oluqhubekayo.

impahla yakho itikiti ibandakanya zonke ukufikelela, izindlu, ukutya kunye iziganeko omhle Terranea Oceanside iiholide ongangokugibisela ilitye nje L.A.

Akuyi Asifuni kuphoswa. Bhalisa ngexesha akukakwazi.

Ndithemba ukunibona nawe khona,

Dean Takahashi
Umbhali Lead, GamesBeat
Ingaxuthi itikiti lakho ngoku!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
הויפּט לומאַנעריז קלייַבן בייַ גאַמעסבעאַט 2016: זע ווער ס קומענדיק
פּאַפּ
ווב עווענץ News עווענץ ינסיגהט

הי Peter,

שנעל קשיא: וואָס טאָן אַגמענטאַד פאַקט, ווירטואַל רעאַליטי, עספּאָרץ, ארויסגעבן דילז, די שטאַט פון ינוועסטינג, און דייווערסיטי אין גיימינג אַלע האָבן צו טאָן מיט איינער דעם אנדערן?

ענטפֿערן: זיי ניטאָ אַלע ברענגען צוזאַמען לומאַנעריז פון די ביגאַסט קאָמפּאַניעס אין גאַמעסבעאַט 2016. קאָנווערגינג פֿאַר דרייַ טעג סטאַרטינג אויגוסט 1, אַטענדיז צו גאַמעסבעאַט אַרייַננעמען לעאַדערס פון די אַמייזינג קאָמפּאַניעס:

אַקטיוויסיאָן בליזערד • אַמד • אַמאַזאָן • Facebook • Fox Sports • דיסניי • דרעאַמוואָרקס • Google • Gumi • ינטעל • קאָטשאַוואַ • קאָנאַמי • מאַטטעל • מאָטיגאַ • נעטמאַרבלע • נווידיאַ • אָקולוס • סאַמסונג • סקידאַנסע • סאָני • וניטי • וואַרגאַמינג • זינגאַ

זיי וועט זיין צונויפקום צו וועקסל ינטעל און פאַרגלייַכן סטראַטעגיעס כעדינג אין 2017. עס ס די מין פון נעטוואָרקינג אַז ס ינוואַליאַבאַל ווען רובֿ פון די צייַט מיר ניטאָ אַלע קאָפּ אַראָפּ געטינג צו די ענדיקן שורה אויף וואָס ס ‘רעכט אין פראָנט פון אונדז.

און ווי דעם איז אַ גאַמעסבעאַט געשעעניש, דערוואַרטן אַ ביסל דילז צו זייַן כאַטשט.

כאַפּן דיין בילעט פֿאַר גאַמעסבעאַט בשעת איר נאָך קענען.

אונדזער רעדנער ליינאַפּ איז ווי ימפּרעסיוו מיט וויזשאַנעריז פון קאָמפּאַניעס ווי:

אַמד • בליזערד Entertainment • דיסניי • עלעקטראָניק Arts • גאַמעסטאָפּ • Google • גרעענליגהט • גסן גאַמעס • יממערסוו יננאָספּאַרק • דזשאַונט • קאַבאַם • קיווי • ליאָנסגאַטע • Niantic • נווידאַ אָקולוס • אָסמאָ • אָטוי • גרייט בייַ דאָן • רייאַט גאַמעס • ראָבלאָקס • סקאָפּעלי • סידעקיקק • סלעדגעהאַממער • סמאָש • סאָני • סורוויאָס דריי איין נול • טוויטש • צופֿעליקער • וניטי • וורעאַל • וור פּלייַהאָוסע

ווי אַלעמען ווייסט, Platforms אין די שפּיל אינדוסטריע דעם יאָר זענען אין הויפּט פלוקס. די יבערגאַנג פון קאַנסאָול צו רירעוודיק געווען אַ אַנסטאַפּאַבאַל באַוועגונג – און, פון קורס, אין גרויס טייל נאָך איז. נאָר קוק אין די ראַנאַוויי, און אומגעריכט, הצלחה פון פּאָקעמאָן גיין. אבער ווי וור גיינז מיינסטרים טראַקשאַן, קאַנסאָולז בלייַבן אַ יקערדיק טייל פון די שפּיל יקאָוסיסטאַם.

אזוי ווו טאָן איר שטעלן דיין פאָקוס? וואָס ס טאַקע געגאנגען צו שטעקן?

תאריך אונדז בייַ גאַמעסבעאַט 2016 ווו דער בעסטער אין די געשעפט וועט זיין דיססעקטינג אַלע דעם מיט די געוויינטלעך שטרענגקייַט און ינסייט מיר ברענגען צו יעדער געשעעניש און אונדזער אָנגאָינג נייַעס קאַווערידזש.

דיין בילעט פּעקל כולל אַלע צוטריט, האָוסינג, מילז און געשעענישן אין די שיין טערראַנעאַ אָסעאַנסידע ריזאָרט נאָר אַ שטיין ס וואַרפן פון ל.אַ.

איר וועט ניט וועלן צו פאַרפירן אויס. רעגיסטרירן בשעת איר נאָך קענען.

האָפֿן צו זען איר דאָרט,

דין טאַקאַהאַשי
פירן רייטער, גאַמעסבעאַט
כאַפּן דיין בילעט איצט!

ווענטורעבעאַט


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Major luminaries kó ni GamesBeat 2016: Wo ti o ti n bọ
lẹẹ
VB Events News Iṣẹlẹ ìjìnlẹ

Hi Peter,

Awọn ọna ibeere: Ohun ti o ṣe iwọn otito, foju otito, esports, publishing dunadura, ipinle ti idokowo, ati oniruuru ni ere gbogbo ni lati se pẹlu ọkan miiran?

Idahun: Wọn ti n gbogbo kiko papo luminaries lati awọn tobi ilé iṣẹ ni GamesBeat 2016. converging fun ọjọ mẹta ti o bere August 1, awọn olukopa to GamesBeat ni olori lati wọnyi iyanu ilé:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Ti won yoo wa ni kó lati ṣe paṣipaarọ Intel ki o si afiwe ogbon nlọ sinu 2017. O ni irú ti Nẹtiwọki ti o ni ti koṣe nigbati julọ ti awọn akoko ti a ba gbogbo ori si isalẹ sunmọ ni si pari ila lori ohun ti o ni ọtun ni iwaju ti wa.

Ati bi yi ni a GamesBeat iṣẹlẹ, reti kan diẹ dunadura lati wa ni hatched.

Ja rẹ tiketi fun GamesBeat nigba ti o ba si tun le.

Wa agbọrọsọ tito jẹ bi ìkan pẹlu visionaries lati ile ise bi:

AMD • Blizzard Idanilaraya • Disney • Itanna Arts • Gamestop • Google • Greenlight • GSN Games • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready ni Dawn • Rogbodiyan ere • Roblox • Scopely • Sidekick • sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Meta Ọkan Zero • twitch • po • Unity • Vreal • VR Playhouse

Bi gbogbo eniyan mo, iru ni awọn ere ile ise odun yi ni o wa ni pataki ṣiṣan. Awon orilede lati console to mobile dabi enipe ohun unstoppable ronu – ati, dajudaju, ni apa nla si tun ni. O kan wo ni runaway, ati airotẹlẹ, aseyori ti Pokimoni GO. Sugbon bi VR ma atijo isunki, afaworanhan wa ẹya awọn ibaraẹnisọrọ apa ti awọn ere ilolupo.

Nítorí náà, ibi ti ni o fi idojukọ? Ohun ti n gan lọ lati Stick?

Da wa ni GamesBeat 2016 ibi ti o dara ju ni owo yoo wa ni dissecting gbogbo eyi pẹlu awọn ibùgbé rigor ati òye a mu si gbogbo iṣẹlẹ ati ki o wa ti nlọ lọwọ awọn iroyin agbegbe.

Rẹ tiketi package pẹlu gbogbo awọn wiwọle, ile, ounjẹ ati awọn iṣẹlẹ ni lẹwa Terranea oceanside asegbeyin ti o kan a okuta ká jabọ lati L.A.

O yoo ko fẹ lati padanu jade. Forukọsilẹ nigba ti o ba si tun le.

Ireti lati ri ọ nibẹ,

Dean Takahashi
Asiwaju onkqwe, GamesBeat
Ja rẹ tiketi bayi!

VentureBeat


“——————————————————————————————————————————————————

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
izinkanyiso Major ahlangana GamesBeat 2016: Bona ukuthi ubani ozayo
Namathisela
VB Imicimbi Izindaba Imicimbi Insight

Hi Peter,

Umbuzo Quick: What do ukungathandwa kwabathelisi esikubona ngokoqobo, ngokoqobo virtual, esports, ukushicilela amadili, isimo yokutshala izimali, futhi ukungafani kwezinkolo e kugembula zonke kufanele wenze omunye nomunye?

Impendulo: Akhiwe zonke ndawonye izinkanyiso kusukela izinkampani ezinkulu at GamesBeat 2016 bebuthanela izinsuku ezintathu kusukela ngomhla ka-August 1, labo abakhona ukuba babe GamesBeat zihlanganisa abaholi kulezi zinkampani amazing:

Activision Blizzard • AMD • Amazon • Facebook • Fox Sports • Disney • Dreamworks • Google • Gumi • Intel • Kochava • Konami • Mattel • Motiga • Netmarble • Nvidia • Oculus • Samsung • Skydance • Sony • Unity • Wargaming • Zynga

Bazokusiza oyozibutha ukushintshanisa Inthanethi bese uqhathanisa namasu ulibangise 2017 Kuyinto uhlobo wokuxhumanisa lokho kakhulu lapho iningi isikhathi sonke ikhanda phansi ngifike entanjeni on okulungile phambi kwethu.

Futhi njengoba lesi yisehlakalo GamesBeat, lindela amadili ezimbalwa achanyuselwa.

Ngiyothatha ithikithi lakho for GamesBeat ngenkathi wena namanje.

Isikhulumi Wethu uhlelo Kunjengoba umxhwele nge bemibono ezivela ezinkampanini ezifana nalezi:

AMD • Blizzard Ezokuzijabulisa • Disney • Electronic Arts • GameStop • Google • Greenlight • GSN Imidlalo • Immersv Innospark • Jaunt • Kabam • Kiwi • Lionsgate • Niantic • Nvida Oculus • Osmo • Otoy • Ready at Dawn • Riot Imidlalo • Roblox • Scopely • Sidekick • Sledgehammer • Smosh • Sony • Survios Three One Zero • Twitch • Layisha • Unity • Vreal • VR Playhouse

Njengoba wonke umuntu uyazi, ezisekelweni kule mboni game kulo nyaka kukhona in flux ezinkulu. Ukushintshela ku-console mobile kwabonakala movement elinganqandeki – futhi, of course, engxenyeni enkulu namanje kusenjalo. Vele sibheke runaway, futhi ezingalindelekile, impumelelo of Pokémon GO. Kodwa njengoba VR uzuza vusa bemikhakha ehlukene, aduduze bayingxenye ebalulekile yesimiso semvelo game.

Ngakho lapho ingabe wafaka umbono wakho? Kwenzekani ngempela ukuba anamathele?

Joyina us at GamesBeat 2016 lapho best in the ebhizinisini kuyoba sokuhlaziya konke lokhu okukhulu evamile nokuqondisisa silethe zonke umcimbi futhi kwethu okuqhubekayo yezindaba efinyelela.

ithikithi lakho iphakethe lihlanganisa zonke ukufinyelela, indawo yokuhlala, ukudla kanye nezenzakalo at the enhle Terranea Oceanside resort nje ungakwazi nokujikijela itshe lifike kusuka L.A.

Ngeke uthande ukuba miss out. Bhalisa kuyilapho wena namanje.

Ithemba ukukubona khona,

Dean Takahashi
Umlobi Lead, GamesBeat
Ngiyothatha ithikithi lakho manje!

VentureBeat

Wednesday: Join 13 Carousers at “Sailing and Swimming – Ramla Beach Picnic”

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Wednesday: Join 13 Carousers at “”Sailing and Swimming – Ramla Beach Picnic””

Sailing and Swimming – Ramla Beach Picnic
Export Tell a friend Share
Wednesday, August 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (map)

For those of you who may fancy just a short sail, then a dip in the blue waters of the sea off Ramla. Or who would like to make their way to the beach and set out a slap-up picnic for enjoying as the sun starts to set. Join us on 3rd August for a relaxed midweek event with something for everybody.

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

L-Erbgħa: Ingħaqad 13 Carousers lejn “”Sailing u Swimming – Ramla Beach Picnic””

Sailing u Swimming – Ramla Beach Picnic
Esportazzjoni Għid lil ħabib Share
L-ERBGĦA Awissu 3, 2016
04:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Għawdex (mappa)

Għal dawk minnkom li tista ‘fancy ftit qlugħ qasir, imbagħad dip fl-ilmijiet blu tal-baħar off Ramla. Jew li jixtiequ li jagħmlu triqthom lejn il-bajja u stabbilita Picnic SLAP-up għall jgawdu l-xemx tibda biex tistabbilixxi. Ingħaqad magħna fuq 3 Awissu għal avveniment midweek rilassat ma ‘xi ħaġa għal kulħadd.

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Woensdag: Sluit 13 Carousers by “”Seil en Swem – Ramla Beach piekniek””

Vaar en Swem – Ramla Beach piekniek
Uitvoer Vertel ‘n vriend Deel
Woensdag, Augustus 3, 2016
04:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (kaart)

Vir dié van julle wat kan fancy net ‘n kort seil, dan ‘n duik in die blou waters van die see af Ramla. Of wat graag hul plek te maak na die strand en ‘n klap-up piekniek uiteengesit vir die geniet as die son begin om te stol. Sluit by ons aan op 3 Augustus vir ‘n ontspanne midweek geval met iets vir almal.

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

E mërkurë: Join 13 Carousers në “”Lundrim dhe Swimming – Ramla Beach Picnic””

Lundrim dhe Swimming – Ramla Beach piknik
Export Tregoj një shoku Share
E mërkurë, 3 August, 2016
16:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (Harta)

Për ata prej jush që mund të dashuroj vetëm një lundrim të shkurtër, pastaj një rënie e horizontit në ujërat blu të detit off Ramla. Ose që do të donte për të bërë rrugën e tyre për në plazh dhe u nis një piknik mu-up për të shijuar si dielli fillon të vendosur. Bashkohu me ne në 3 gusht për një ngjarje të relaksuar e mesjavës me diçka për të gjithë.

“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ረቡዕ: 13 Carousers ይቀላቀሉ “”- Ramla ቢች ለሽርሽር ሴሊንግ እና የዋና””

ሴሊንግ እና መዋኘት – Ramla ቢች ለሽርሽር
ወደ ውጪ ላክ ወዳጅ አጋራ ይንገሩ
ረቡዕ, ነሐሴ 3, 2016
4:00 PM

Ramla ቢች
Ramla ወሽመጥ, Gozo (ካርታ)

ከእናንተ ውስጥ እነዚያን ማን በርግጥ በአጭር በመርከብ, Ramla ማጥፋት ባሕር ሰማያዊ ውኃ ውስጥ ከዚያም ማጥለቅ ይችላል. ወይስ ወደ ባሕሩ ዳርቻ ያላቸውን መንገድ ማድረግ; ፀሐይ ከጀመረ እንደ ለመዝናናት በጥፊ-እስከ ሽርሽር ላይ በተቀመጠው የሚፈልጉ. ሁሉም ነገር ጋር ዘና በሳምንቱ ክስተት 3 ኛ ነሐሴ ላይ እኛን ተቀላቀል.

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

الأربعاء: تاريخ 13 Carousers في “”الإبحار والسباحة – الرملة شاطئ نزهة””

الإبحار والسباحة – الرملة شاطئ نزهة
تصدير أخبر صديق شارك
الأربعاء 3 أغسطس، 2016
4:00 م

الرملة بيتش
الرملة خليج، غوزو (خريطة)

لأولئك منكم الذين قد يتوهم مجرد الشراع قصيرة، ثم تراجع في المياه الزرقاء في البحر قبالة الرملة. أو الذين يرغبون في تشق طريقها إلى الشاطئ والمبينة نزهة صفعة المتابعة للاستمتاع كما تبدأ الشمس لتعيين. الانضمام إلينا في أغسطس 3rd لحدث منتصف الأسبوع استرخاء مع شيء للجميع.

“——————————————————————————————————————————————————

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Չորեքշաբթի Գրանցման 13 Carousers է «ծովագնացություն եւ Լող – Ramla Beach խնջույք””

Առագաստանավային Լող – Ramla Beach Պիկնիկ
Արտահանման Տեղեկացնել ընկերոջը Share
Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, 2016 թ.
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (քարտեզ)

For Ձեզանից նրանք, ովքեր կարող Fancy ընդամենը մի կարճ առագաստը, ապա մի DIP է կապույտ ջրերում ծովի Անջատված Ramla: Կամ, ովքեր ցանկանում են, որպեսզի իրենց ճանապարհը դեպի լողափ եւ սահմանել մի ապտակ-up խնջույք օգտվելու համար, քանի որ արեւը սկսում է սահմանել. Միացեք մեզ 3 օգոստոսին հանգիստ կրած իրադարձության հետ ինչ-որ բան բոլորի համար:

“——————————————————————————————————————————————————

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Çərşənbə: 13 carousers Qeydiyyat “”- Ramla Beach Picnic Yelkən və Üzmə””

Yelkən və Üzmə – Ramla Beach Picnic
Export bir dost Share deyin
Çərşənbə, Avqust 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (xəritə)

sizin üçün olan xülya yalnız qısa bir sail, Ramla off dəniz mavi sularında sonra dip bilər. Və ya çimərlik onların yol və günəş set başlayır kimi zövq üçün bir yumruq-up gəzinti müəyyən etmək istəyən. hamı üçün bir şey ilə rahat midweek hadisə 3-cü avqustun bizə qoşul.

“——————————————————————————————————————————————————

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Asteazkena: 13 Parte Carousers at “”Bela eta Igeriketa – Ramla Beach Picnic””

Bela eta Igeriketa – Ramla Beach Picnic
Export Esaiozu lagun bati Share
Asteazkena, Abuztua 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (mapa)

zaretenok nor maiatzaren fancy sail labur bat besterik ez, gero off Ramla itsasoaren urdina ur bainu bat. Edo nork bere egiteko hondartzara eta ezarritako Slap-up picnic bat gozatzeko Eguzkia sartzean hasten den legez. Bat egin gurekin abuztuaren 3an Astegunetan lasaiago denontzat zerbait gertaera bat da.

“——————————————————————————————————————————————————

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Асяроддзе: Рэгістрацыя 13 Carousers на “”Парусны спорт і плаванне – Рамле Біч Пікнік””

Парусны спорт і плаванне – Рамле Пляж пікніка
Экспарт Расказаць сябру Падзяліцца
Асяроддзе, 3 Жніўня 2016
4:00 вечара

Рамле-Біч
Рамла, Гозо (паказаць на карце)

Для тых з вас, хто можа фантазіі толькі кароткі ветразь, а затым выкупацца ў блакітных водах мора ў раёне Рамле. Або, хто хацеў бы ўнесці свой шлях да пляжу і адправіўся аплявуху ўверх пікнік для асалоды, як сонца пачынае ўсталёўваць. Далучайцеся да нас на 3 жніўня для расслабленага у сярэдзіне тыдня падзеі з чым-то для ўсіх.

“——————————————————————————————————————————————————

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

বুধবার: 13 Carousers যোগদান “”সেলিং ও সাঁতার – Ramla বিচ পিকনিকের””

পালতোলা ও সাঁতার – Ramla বিচ পিকনিকের
রপ্তানি বলো বন্ধু সেয়ার
বুধবার, 3 আগস্ট, 2016
4.00 বিকেল

Ramla বিচ
Ramla বে, গোজো (ম্যাপ)

আপনি তাদের জন্য যারা অভিনব শুধু একটি সংক্ষিপ্ত পাল, তারপর Ramla বন্ধ সমুদ্রের নীল জলের মধ্যে একটি চোবান may. বা সৈকতে তাদের পথ পরিষ্কার করা এবং সূর্য হিসাবে সেট করতে শুরু সেবন জন্য একটি তোফা পিকনিক বাইরে স্থাপন করতে চাই যারা. সবার জন্য কিছু সঙ্গে একটি নিরুদ্বেগ সপ্তাহের মধ্যভাগে ইভেন্টের জন্য 3 য় আগস্ট আমাদের সাথে যোগ দিন.

“——————————————————————————————————————————————————

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Srijeda: Pridružite 13 Carousers na “”Jedrenje i plivanje – Ramla Plaža Picnic””

Jedrenje i plivanje – Ramla Plaža Picnic
Izvoz Reci prijatelju Podijeli
Srijeda, 3. avgust, 2016
04:00

Ramla na plaži
Ramla Bay, Gozo (karta)

Za one koji možda fensi samo kratko jedro, a zatim i pad u plavim vodama mora van Ramla. Ili koji žele da se probiju do plaže i krenuo šamar-up piknik za uživanje kao sunce počinje postaviti. Pridružite nam se 3. avgusta za opušteno pakete događaj sa nešto za svakoga.

“——————————————————————————————————————————————————

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Сряда: Присъединете се към 13 Carousers в “”Ветроходство и плувен – Ramla Beach Пикник””

Ветроходство и плувен – Ramla Beach Picnic
Export Изпрати на приятел Сподели
Сряда, 3 август 2016 г.
16:00

Ramla бряг
Ramla Bay, Гозо (карта)

За тези от вас, които могат фантазия само на кратко платно, а след това се потопите в сините води на морето на разстояние Ramla. Или, които биха искали да си проправят път до плажа и уреден един шамар-нагоре пикник за да се наслаждавате на слънцето започва да се определи. Присъединете се към нас на 3 август спокойна седмицата събитие с по нещо за всеки.

“——————————————————————————————————————————————————

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dimecres: Ingrés 13 gresca a “”vela i natació – Ramla pícnic a la platja””

Vela i Natació – Ramla pícnic a la platja
Exportació a un amic Compartir
Dimecres, agost 3, 2016
16:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (mapa)

Per a aquells de vostès que poden luxe a poca vela, després d’un bany a les aigües blaves del mar de Ramla. O que li agradaria fer el seu camí a la platja i s’estableix un pícnic panzada per gaudir quan el sol comença a posar-se. Uneix-te a nosaltres el 3 d’agost per a un esdeveniment de meitat de setmana relaxat amb alguna cosa per a tothom.

“——————————————————————————————————————————————————

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Miyerkules: Join 13 Carousers sa “”Sailing ug Swimming – Ramla Beach piknik””

Paglawig ug Swimming – Ramla Beach piknik
Export Sultihi ang usa ka higala Share
Miyerkules, Agosto 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (mapa)

Kay ang mga kaninyo nga mahimo nga nindot lang sa usa ka mubo nga layag, unya sa usa ka ituslob sa asul nga tubig sa dagat sa Ramla. O nga gusto sa paghimo sa ilang dalan ngadto sa baybayon, ug gibutang sa usa ka slap-sa piknik alang sa nalingaw sama sa adlaw magsugod sa sa. Join kanato sa 3rd Agosto alang sa usa ka relaks tungatunga sa semana nga panghitabo sa usa ka butang alang sa tanan.

“——————————————————————————————————————————————————

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Lachitatu: Kulowa 13 Carousers pa “”TV ndi Kusambira – Ramla Beach masanje””

Chilikupita ndi Kusambira – Ramla Beach masanje
Tumizani Uzani mnzanu Share
Lachitatu, August 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (mapa)

Pakuti inu amene mulole zapamwamba chabe kupalasa, kenako kuviika m’madzi a buluu a nyanja pa Ramla. Kapena amene angakonde kupita kunyanja ndi kupita ndi mbama mmwamba masanje chopezera monga dzuwa wayamba anapereka. Nafe pa 3 August kwa momasuka wapakati pa mlungu chochitika ndi chinachake aliyense.

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

周三:在加入13 Carousers“帆船和游泳 – 拉姆拉海滩野餐”

帆船和游泳 – 拉姆拉海滩野餐
出口给朋友分享
周三,2016年8月3日
4:00 PM

拉姆拉海滩
拉姆拉湾,戈佐岛(图)

对于那些你谁可能看上只有很短的航行,那么在海面拉姆拉湛蓝的海水畅游。或者,谁愿意做他们的方式去海边,并设置了一个高档的野餐享受太阳开始设置。加入我们8月3日进行的东西给大家一个宽松的周中的事件。

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

週三:在加入13 Carousers“帆船和游泳 – 拉姆拉海灘野餐”

帆船和游泳 – 拉姆拉海灘野餐
出口給朋友分享
週三,2016年8月3日
4:00 PM

拉姆拉海灘
拉姆拉灣,戈佐島(圖)

對於那些你誰可能看上只有很短的航行,那麼在海面拉姆拉湛藍的海水暢遊。或者,誰願意做他們的方式去海邊,並設置了一個高檔的野餐享受太陽開始設置。加入我們的8月3日進行的東西給大家一個寬鬆的週中的事件。

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Jeudi: Join 13 Carousers à “”navigazione, e Piscine – Ramla Beach Picnic””

Vela e Piscine – Ramla Beach Picnic
Sapienza ai un amicu Share
Mercoledì, 3 di austu, 2016
4:00 PM

Ramla plage
Ramla, baia, Gozo (Mappa)

Per quelli chì, di voi chì pò fantasia sulu un cortu vila, tandu un switch in l’acque turchinu di u mare Murat Ramla. Or chì vulite fà i so manera à u mare, è partinu na scampagnata manata-up di godere, comu lu suli accumincia a to set. Join us on 3 di austu di un evenimentu midweek tranquidda cu quarchi cosa di tutti.

“——————————————————————————————————————————————————

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Srijeda: Pridružite 13 Carousers na “”jedrenje i plivanje – Ramla Beach Garden””

Jedrenje i Plivanje – Ramla Plaža Piknik
Izvoz Javi prijatelju Podijeli
Srijeda, 3. kolovoz, 2016
16:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (karta)

Za one od vas koji mogu zamisliti samo kratko jedro, a zatim umočiti u plavim vodama mora off Ramla. Ili koji bi željeli napraviti svoj put do plaže i krenuo slap-up piknik za uživanje kao sunce počinje postaviti. Pridružite nam se na 3. kolovoza za opušteno sredina nedjelje događaja s nešto za svakoga.

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Onsdag: Deltag 13 carousers på “”Sejlads og svømning – Ramla Beach Picnic””

Sejlads og svømning – Ramla Beach Picnic
Eksport Tip en ven Del
Onsdag August 3, 2016
04:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (kort)

For dem af jer, der kan lyst blot en kort sejl, så en dukkert i det blå vand i havet ud Ramla. Eller der gerne vil gøre deres vej til stranden og fastsat en slap-up picnic til at nyde som solen begynder at indstille. Tag med os på 3rd August til en afslappet midtugen begivenhed med noget for alle.

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Woensdag: Join 13 Carousers op “”zeilen en zwemmen – Ramla Beach Picnic””

Zeilen en zwemmen – Ramla Beach Picnic
Export Vertel een vriend Delen
Woensdag 3 augustus, 2016
4:00 IN DE MIDDAG

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (kaart)

Voor degenen onder u die misschien bijzonders gewoon een korte zeiltocht, vervolgens een duik in het blauwe water van de zee voor Ramla. Of die graag hun weg naar het strand en een slap-up picknick uiteengezet om te genieten als de zon begint te stellen. Volg ons op 3 augustus voor een ontspannen midweek evenement met voor elk wat wils.

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Středa: Join 13 Carousers na “”plachtění a plavání – Ramla Beach Picnic””

Plachtění a plavání – Ramla Beach Picnic
Export Řekněte přátelům Sdílejte
Středy 3.8.2016
16:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (mapa)

Pro ty z vás, kteří mohou vymyšleného jen kousek plachta, pak se ponořit do modré vody moře off Ramla. Nebo kteří by chtěli, aby jejich cestu na pláž a stanovila slap-up piknik pro radost jako slunce začíná nastavit. Přidejte se k nám na 3. srpna na uvolněné midweek akce s něčím pro každého.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Wednesday: Join 13 Carousers at “”Sailing and Swimming – Ramla Beach Picnic””

Sailing and Swimming – Ramla Beach Picnic
Export Tell a friend Share
Wednesday, August 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (map)

For those of you who may fancy just a short sail, then a dip in the blue waters of the sea off Ramla. Or who would like to make their way to the beach and set out a slap-up picnic for enjoying as the sun starts to set. Join us on 3rd August for a relaxed midweek event with something for everybody.

“——————————————————————————————————————————————————

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Merkredo: Aliĝu 13 Carousers ĉe “”Velado kaj Naĝado – Ramla Beach Pikniko””

Velado kaj Naĝado – Ramla Beach Pikniko
Eksporti Diri amikon Konigi
Merkredo, aŭgusto 3, 2016
4:00 PM

Ramla Strando
Ramla Bay, Gozo (mapo)

Por tiuj de vi kiu povas imagi malmultan velon, tiam trempsaŭcon en la bluaj akvoj de la maro de Ramla. Aŭ kiu ŝatus fari ilian vojon al la strando kaj ekiris vangofrapo funkciadon pikniko por ĝui la sunon komencas agordi. Aliĝi nin sur 3a aŭgusto por relajada semajnmeza okazaĵo kun io por ĉiuj.

“——————————————————————————————————————————————————

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Reede: Liitu 13 Carousers juures “”Sailing ja ujumine – Ramla Beach Picnic””

Purjetamine ja ujumine – Ramla Beach Picnic
Ekspordi Räägi sõbrale Jaga
Kolmapäev, august 3, 2016
04:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (kaart)

Neile teist, kes ihaldab vaid lühikese sõidavad, siis suplust sinine mere vesi välja Ramla. Või kes soovib teha oma viis randa ja sätestatud löök-up pikniku nautimiseks kui päike hakkab seada. Liitu meiega 3. augustil lõdvestunud kesknädal üritus midagi igale maitsele.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Miyerkules: Sumali 13 Carousers sa “”Sailing at Swimming – Ramla Beach Picnic””

Sailing at Swimming – Ramla Beach Picnic
I-export ang Sabihin sa isang kaibigan Ibahagi
Miyerkules, Agosto 3, 2016
16:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (mapa)

Para sa mga ng sa iyo kung sino ay maaaring magarbong lamang ng isang maikling layag, at pagkatapos ay lumangoy sa asul na tubig ng dagat off Ramla. O na nais na gumawa ng kanilang mga paraan upang ang mga beach at i-set out ng isang sampal-up picnic para sa enjoying parang araw ay nagsisimula upang i-set. Sumali sa amin sa 3rd Agosto para sa isang lundo midweek kaganapan na may isang bagay para sa lahat.

“——————————————————————————————————————————————————

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Keskiviikko: Join 13 Carousers at “”Purjehdus ja Uima – Ramla Beach Picnic””

Purjehdus ja uinti – Ramla Beach Picnic
Vie Kerro kaverille Jaa
Keskiviikko 03 elokuu 2016
16:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (kartta)

Niille teistä, jotka voivat fancy vain lyhyen purje, sitten pulahtaa sinisen vesillä mereen pois Ramla. Tai jotka haluavat tehdä matkalla rannalle ja esitettyjen isku-up picnic nauttia kun aurinko alkaa asettaa. Liity meihin 3. elokuuta rento midweek tapahtuma jotakin.

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Mercredi: Rejoignez 13 buveurs à “”Voile et natation – Ramla plage pique-nique””

Voile et Natation – Ramla Plage de pique-nique
Export Envoyer à un ami Partager
Mercredi, 3 Août, 2016
16H00

Ramla Plage
Ramla Bay, Gozo (carte)

Pour ceux d’entre vous qui peut de fantaisie à une courte voile, puis un plongeon dans les eaux bleues de la mer au large de Ramla. Ou qui voudraient faire leur chemin vers la plage et prévu un pique-nique slap-up pour profiter que le soleil commence à définir. Rejoignez-nous le 3 Août pour un événement en milieu de semaine détendue avec quelque chose pour tout le monde.

“——————————————————————————————————————————————————

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Woansdei: Join 13 Carousers op “”Sailing en Swimming – Ramla Beach Picknick””

Sailing en Swimming – Ramla Beach Picknick
Eksportearje Fertel in freon Share
Woensdag, 3 augustus, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (kaart)

Foar dy fan jimme dy’t kin fancy krekt in koarte seil, dan in dip yn it blauwe wetter fan ‘e see ôf Ramla. Of wa soe graach om harren wei nei it strân en set út in slap-up picnic foar it genot as de sinne begjint te set. Join ús op 3e augustus foar in ûntspannen Midweek evenemint mei wat foar eltsenien.

“——————————————————————————————————————————————————

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Mércores: Únete a 13 bohemios a “”vela e natación – Ramla Praia Picnic””

Vela e natación – Ramla Praia Picnic
Exportación Enviar a un amigo Compartir
Mércores, 3 Agosto, 2016
16:00

Ramla Praia
Ramla Bay, Gozo (mapa)

Para aqueles de vostedes que poden sofisticados a só unha pequena vela, a continuación, un mergullo nas augas azuis do mar ao longo Ramla. Ou que quere facer o seu camiño cara á praia e estableceu un picnic tapa-up para gozar como o sol comeza a definir. Únete nos en 03 de agosto a un evento no medio da semana relaxado, con algo para todos.

“——————————————————————————————————————————————————

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ოთხშაბათი: რეგ 13 Carousers at “”მცურავი და საცურაო – Ramla Beach პიკნიკი””

მცურავი და საცურაო – Ramla Beach Picnic
ექსპორტი გაზიარება გააზიარე
ოთხშაბათი, 3 აგვისტო, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (რუკა)

იმ თქვენ, რომლებიც შეიძლება მიეცით მხოლოდ მოკლე sail, მაშინ დიპლომატიური ლურჯი ზღვის წყლებს off Ramla. ან, ვისაც სურს, რათა მათი გზა სანაპიროზე და გადმოცემულია slap-up პიკნიკი სარგებლობს, როგორც მზე იწყებს მითითებული. შემოგვიერთდით 3 აგვისტოს მოდუნებული midweek ღონისძიება რაღაც ყველასთვის.

“——————————————————————————————————————————————————

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Registriert 13 Zecher bei “”Segeln und Schwimmen – Ramla Strand-Picknick””: Mittwoch,

Segeln und Schwimmen – Ramla Picknick am Strand
Export Weiterempfehlen Share
Mittwoch, 3. August 2016
4:00 UHR NACHMITTAGS

Ramla Strand
Ramla Bay, Gozo (Karte)

Für diejenigen von Ihnen, kann Phantasie nur ein kurzes Segel, dann ein Bad im blauen Wasser des Meeres aus Ramla. Oder wer möchte ihren Weg zum Strand zu machen und eine slap-up Picknick-Set aus zu genießen, wie die Sonne beginnt zu setzen. Begleiten Sie uns am 3. August für einen entspannten unter der Woche Veranstaltung mit für jeden etwas dabei.

“——————————————————————————————————————————————————

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Τετάρτη: Συμμετοχή 13 Carousers σε “”Ιστιοπλοΐα και Κολύμβηση – Ramla Beach πικνίκ””

Ιστιοπλοΐα και Κολύμβηση – Ramla Beach πικνίκ
Εξαγωγή σε φίλο Share
Την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016
4:00 ΜΜ

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (χάρτης)

Για όσους από εσάς μπορεί να φανταχτερό μόνο ένα μικρό πανί, στη συνέχεια, μια βουτιά στα καταγάλανα νερά της θάλασσας στα ανοικτά Ramla. Ή που θα ήθελαν να κάνουν το δρόμο τους προς την παραλία και ορίζεται ένα πικνίκ χαστούκι-up για να απολαύσετε καθώς ο ήλιος αρχίζει να ρυθμίσετε. Ελάτε μαζί μας στις 3 Αυγούστου, για μια χαλαρή μεσοβδόμαδα εκδήλωση με κάτι για όλους.

“——————————————————————————————————————————————————

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

બુધવાર: 13 Carousers જોડાઓ “”નૌસેનાના અને તરવું – Ramla બીચ પિકનીકના””

નૌસેનાના અને તરવું – Ramla બીચ પ્રવાસન
નિકાસ કહો મિત્ર શેર
બુધવાર, 3 ઓગસ્ટ, 2016
4:00 PM પર પોસ્ટેડ

Ramla બીચ
Ramla Bay, Gozo (નકશો)

તમે તે માટે જે ફેન્સી માત્ર એક ટૂંકા સઢ, પછી Ramla બંધ સમુદ્ર વાદળી પાણીમાં ડુબાડવું શકે છે. અથવા બીચ તેમના માર્ગ બનાવે છે અને સૂર્ય સુયોજિત કરવા માટે શરૂ થાય છે માણવા માટે એક SLAP અપ પિકનિક બહાર સુયોજિત કરવા માટે માંગે છે જે. દરેકને માટે કંઈક સાથે હળવા midweek ઘટના માટે 3 જી ઓગસ્ટ પર અમારી સાથે જોડાઓ.

“——————————————————————————————————————————————————

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Mèkredi: Jwenn ak 13 carousers nan “”Sailing ak Naje – Ramla Beach piknik””

Sailing ak Naje – Ramla Beach piknik
Export Di yon pataje zanmi
Mèkredi, Out 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (kat jeyografik)

Pou moun nan nou ki ka anpenpan jis yon vwal ti bout tan, Lè sa a, yon plonje nan dlo yo ble nan lanmè a nan Ramla. Ki moun ki ta renmen fè wout yo nan plaj la ak mete deyò yon piknik kalòt-up pou jwi tankou solèy la kòmanse mete. Join nou nan dat 3 Out pou yon evènman dekontrakte midwik ak yon bagay pou tout moun.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Laraba: Join 13 Carousers a “”Sailing da Iyo – Ramla Beach Fikinik””

Sailing da Iyo – Ramla Beach Fikinik
Export Gaya aboki Share
Laraba, Agusta 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (map)

Ga wadanda daga gare ku suke yiwu zato kawai wani ɗan gajeren tashi, to, a tsoma a cikin blue ruwan teku kashe Ramla. Ko wanda ya so a yi musu da hanyarsu zuwa rairayin bakin teku kuma ya fita a mara-up fikinik for jin dadin rana ya fara kafa. Join da mu a kan 3rd Agusta na annashuwa tsakiyar mako taron da wani abu ga kowa da kowa.

“——————————————————————————————————————————————————

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Pōʻakolu: hui 13 Carousers ma “”holo, a me ‘Auʻau – Ramla Beach Hair””

Holo ana a me ka ‘Auʻau – Ramla Beach Hair
Mea hoʻolilo E haʻi, he hoaaloha Share
Wednesday, Augate 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (palapala)

No ka mea, o ka poe o oukou ka poe e fancy pono, he pokole pea, alaila, he ho’ū i loko o ka lole uliuli wai o ke kai i Ramla. A me ka poe e makemake ai e hana i ko lakou hele ana i ke kahakai, ae kau aku i ka paʻi-up Picnic no ka mea, ae nanea ana, e like me ka lā hoʻomaka e hoʻonoho. Hui pu kakou ma 3rd Augate no ka nanea wale midweek hanana me ka mea no ka mea, ua.

“——————————————————————————————————————————————————

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

יום רביעי: הצטרפו 13 Carousers ב “”שיט ושחייה – רמלה חוף פיקניק””

שיט ושחייה – פיקניק חוף רמלה
יצוא לחבר שתף
יום רביעי, אוגוסט 3, 2016
16:00

רמלה Beach
מפרץ רמלה, גוזו (מפה)

לאלו מכם אשר עשויים מפוארים רק מפרש קצר, ואז לטבול במים הכחולים של הים שליד רמלה. או שהיה רוצה לעשות את דרכם אל החוף ויצא לפיקניק רציני, ליהנות כשהשמש מתחילה לשקוע. הצטרף אלינו ב -3 באוגוסט אירוע באמצע שבוע רגוע עם משהו בשביל כולם.

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

बुधवार: 13 Carousers सम्मिलित हों “”नौकायन और तैराकी – Ramla समुद्र तट पर पिकनिक””

नौकायन और तैराकी – Ramla समुद्र तट पर पिकनिक
निर्यात दोस्त को बताएं शेयर
ने बुधवार को, 3 अगस्त, 2016 और अधिक पढ़ें
श्याम 4 बजे

Ramla समुद्र तट
Ramla खाड़ी, Gozo (नक्शा)

आप उन लोगों के लिए जो कल्पना बस एक छोटी पाल, तो Ramla दूर समुद्र के नीले पानी में स्नान का हो सकता है। या समुद्र तट के लिए अपने तरीके से बनाने और सूर्य के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू होता है आनंद ले के लिए एक थप्पड़ अप पिकनिक बाहर स्थापित करना चाहते हैं जो। हर किसी के लिए कुछ के साथ एक सुकून midweek घटना के लिए 3 अगस्त को हमें शामिल हों।

“——————————————————————————————————————————————————

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Wednesday: Koom 13 Carousers nyob rau hauv “”Sailing thiab ua luam dej – Ramla Puam Picnic””

Sailing thiab ua luam dej – Ramla Puam Picnic
Export Qhia ib tug phooj ywg Qhia
Wednesday, Lub yim hli ntuj 3, 2016
4:00 PM

Ramla Puam
Ramla Bay, Gozo (daim ntawv qhia)

Rau cov neeg ntawm koj uas yuav txoj kev zoo nkauj tsuas yog ib tug luv luv sail, ces ib tug poob rau hauv cov kob xiav dej ntawm lub hiav txwv tawm Ramla. Los yog leej twg xav kom lawv txoj kev mus rau lub puam thiab teem tawm ib ncuav pias-up cov phoj rau enjoying raws li lub hnub pib mus teem. Koom peb rau 3 Lub yim hli ntuj rau ib tug xoob midweek kev tshwm sim nrog ib yam dab tsi rau sawv daws.

“——————————————————————————————————————————————————

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Szerda: Csatlakozzon 13 Carousers a “”Vitorlázás és Uszoda – Ramla Beach piknik””

Vitorlázás és Uszoda – Ramla Beach Piknik
Export Küld Share
Szerda, augusztus 3, 2016
16:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (térkép)

Azoknak, akik esetleg képzelet csak egy rövid vitorlát, majd megmártózni a kék vizű tenger le Ramla. Vagy akik szeretnék, hogy az utat a partra, és kidolgozott egy pazar piknik élvezheti, mint a nap kezdett. Csatlakozzon hozzánk augusztus 3 egy nyugodt hétköznap esemény valami mindenki számára.

“——————————————————————————————————————————————————

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Miðvikudagur: Join 13 Carousers á “”Siglingar og Swimming – Ramla Beach Picnic””

Sigling og Sund – Ramla Beach Picnic
Export Segðu vini Deila
Miðvikudagur ágúst 3, 2016
04:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (kort)

Fyrir þá sem geta ímynda bara stutt sigla, þá dýfa í bláu vötn sjávarins burt Ramla. Eða sem langar til að leggja leið sína á ströndina og sett fram Sleginn upp lautarferð fyrir njóta eins og sólin byrjar að setja. Join okkur á 3. ágúst fyrir afslöppuðu vikunni atburði með eitthvað fyrir alla.

“——————————————————————————————————————————————————

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Wednesday: Jikọọ 13 Carousers na “”Gara na Igwu – Ramla Beach Picnic””

Gara na Igwu – Ramla Beach Picnic
Export Gwa a enyi Share
Wednesday, August 3, 2016
4:00 Pm

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (map)

N’ihi na ndị gị bụ ndị nwere ike fancy dị nnọọ mkpirikpi ụgbọ mmiri, mgbe ahụ, a itinye na-acha anụnụ anụnụ miri nke oké osimiri anya Ramla. Ma ọ bụ onye ga-achọ ka ha na-aga n’akụkụ osimiri ma gawa a mara mmadụ ụra na-elu-picnic-atọ gị ụtọ dị ka anyanwụ amalite ịtọ. Sonyere anyị on 3rd August maka a nọrọ jụụ etiti izu omume na ihe maka mmadụ nile.

“——————————————————————————————————————————————————

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Rabu: Bergabung 13 carousers di “”Sailing dan Kolam – Ramla Pantai Picnic””

Berlayar dan Kolam – Ramla Pantai Picnic
Ekspor Beritahu teman Share
Rabu, 3 Agustus, 2016
JAM 4 SORE

Ramla Pantai
Ramla Bay, Gozo (peta)

Bagi Anda yang mungkin mewah hanya berlayar singkat, kemudian berenang di air biru laut lepas Ramla. Atau yang ingin membuat jalan mereka ke pantai dan berangkat piknik tamparan-up untuk menikmati saat matahari mulai terbenam. Bergabung dengan kami pada 3 Agustus untuk acara pertengahan pekan santai dengan sesuatu untuk semua orang.

“——————————————————————————————————————————————————

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dé Céadaoin: Member 13 Carousers ag “”Seoltóireacht agus Snámh – Ramla Trá Picnic””

Seoltóireacht agus Snámha – Ramla Beach Picnic
Easpórtáil In iúl do chara Share
Dé Céadaoin, 3 Lúnasa, 2016
04:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (léarscáil)

Mar sin de tú d’fhéadfadh mhaisiúil ach seol gearr, ansin ar snámh in uiscí gorm na mara amach ó Ramla a. Nó ar mhaith leo a dhéanamh ar a mbealach go dtí an trá agus leag amach picnic slap-suas chun taitneamh a bhaint mar a thosaíonn an ghrian a leagan síos. Bí linn ar 3 Lúnasa don imeacht Midweek relaxed le rud éigin do gach duine.

“——————————————————————————————————————————————————

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Mercoledì: Registrato 13 Carousers a “”vela e nuoto – Ramla Beach Picnic””

Vela e nuoto – Ramla Beach Picnic
Export Dillo a un amico Condividi
Mercoledì, 3 agosto 2016
16:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (mappa)

Per quelli di voi che può voglia solo un breve vela, poi un tuffo nelle acque blu del mare al largo Ramla. O che vorrebbe farsi strada per la spiaggia e di cui un picnic coi fiocchi per godere come il sole comincia a impostare. Unisciti a noi il 3 agosto per un evento a metà settimana rilassante con qualcosa per tutti.

“——————————————————————————————————————————————————

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

水曜日は:で13 Carousersに参加 “” – ラムラビーチピクニックセーリングや水泳””

セーリングと水泳 – ラムラビーチピクニック
エクスポートは、友人シェアを知らせます
2016年8月3日(水曜日)
16:00

ラムラビーチ
ラムラベイ、ゴゾ島(地図)

誰がその後、空想だけ短い帆、ラムラオフ海の青い海で泳いかもしれないあなたのそれらのため。やビーチへの道を作り、太陽が設定し始めるように楽しむためのスラップアップピクニックを設定したい人。みんなのために何でリラックスした週半ばのイベントを8月3日にご参加ください。

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Wednesday: Gabung 13 Carousers ing “”Sailing lan Swimming – Ramla Beach Picnic””

Sailing lan Swimming – Ramla Beach Picnic
Kaca Marang kanca Share
Wednesday, 3 Agustus, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Langkawi (map)

Kanggo sing sing bisa apik mung sail cendhak, banjur mudhun ana ing banyu biru segara mati Ramla. Utawa sing seneng nggawe cara sing kanggo pantai lan budhal piknik tamparan-up kanggo nglaras minangka srengenge wiwit nyetel. Gabung ing 3rd Agustus kanggo acara midweek anteng karo soko kanggo wong.

“——————————————————————————————————————————————————

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ಬುಧವಾರ: 13 Carousers ಸೇರಿ “”ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ಈಜು – Ramla ಬೀಚ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್””

ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ಈಜು – Ramla ಬೀಚ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್
ರಫ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ
ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2016
4:00 PM ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್

Ramla ಬೀಚ್
Ramla ಬೇ, ಗೋಜೊದ (ಮ್ಯಾಪ್)

ನೀವು ಆ ಯಾರು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ, ಸಮುದ್ರ Ramla ಆಫ್ ನೀಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬೀಚ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸೆಟ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೊರಟರು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಶಾಂತ midweek ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 3 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೇರಲು.

“——————————————————————————————————————————————————

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Сәрсенбі: 13 Carousers қосылыңыз «Желкенді спорт және жүзу – Рамла Beach Жаз»

Желкенді және жүзу – Рамла Жағажай Picnic
Экспорттық дос Бөлісу айтып
Сәрсенбі, 3 тамыз, 2016
4:00 PM

Рамла Жағажай
Рамла Bay, Гоцо (картасы)

кім, содан кейін ғана қиялыңызға қысқа парус, Рамла өшіру теңіз көк суларында сәтсіздікке Сізге сол үшін. Немесе кім жағажай өз жолын жасау үшін ұнайды және күн орнату бастайды ретінде қолдануға арналған шапалақ-дейін Жаз баяндалған еді. барлығы үшін бір нәрсе бар, рақаттанған Аптаның ортасында іс-шараға 3 тамыз күні бізге қосылыңыз.

“——————————————————————————————————————————————————

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ថ្ងៃពុធ: ចូលរួមជាមួយ 13 carousing នៅ “”ក្ដោងនិងហែលទឹក – Ramla ឆ្នេរអាហារ””

ការបើកទូកក្ដោងនិងការហែលទឹក – Ramla ឆ្នេរអាហារ
ការនាំចេញប្រាប់មិត្តភក្តិចែករំលែកមួយ
ថ្ងៃពុធទី 3 ខែសីហាឆ្នាំ 2016
4:00 ល្ងាច

ឆ្នេរ Ramla
Ramla ឆកសមុទ្រ, Gozo (ផែនទី)

សម្រាប់អ្នកដែលអាចគ្រាន់តែជាការចុះសំពៅពុម្ពអក្សរក្បូរក្បាច់ខ្លីបន្ទាប់មកការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទឹកសមុទ្រខៀវបិទ Ramla នេះ។ ឬអ្នកដែលចង់ធ្វើឱ្យវិធីរបស់ពួកគេទៅកាន់ឆ្នេរនិងកំណត់ចេញនូវអាហារតហឡើងសម្រាប់ការរីករាយដូចព្រះអាទិត្យចាប់ផ្តើមកំណត់។ ចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅថ្ងៃទី 3 ខែសីហាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ពាក់កណ្តាលបានសម្រាកដោយមានអ្វីមួយសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា។

“——————————————————————————————————————————————————

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

수요일 : 13 Carousers하세요 “”-에 Ramla 비치 피크닉 항해와 수영””

항해와 수영 -에 Ramla 비치 피크닉
수출은 친구 공유에게
2016년 8월 3일 (수요일)
오후 4시

에 Ramla 비치
에 Ramla 베이, 고조 (지도)

당신의 사람들을 위해 누가 멋진 짧은 항해, Ramla의 오프 바다의 푸른 바다에서 후 수영을 할 수있다. 또는 해변에 그들의 방법을 확인하고 태양이 설정 시작으로 즐기는에 대한 때리고 업 피크닉을 설정하려는 사람. 모두를 위해 뭔가 편안한 주중 이벤트 3 번째로 8 월 우리와 함께.

“——————————————————————————————————————————————————

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Wednesday: Join 13 Carousers at “”Sailing û Swimming – Ramla Beach Picnic””

Sailing û Swimming – Ramla Beach Picnic
Export re bêje, dostê Share
Wednesday, August 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (map)

Ji bo hûn ên ku dikarin ketim tenê bi gemiyê kurt de, paşê a dip di avê de şîn ên deryayê off Ramla. An jî ku dixwazin bi riya xwe ber bi peravê û set ji seyrangehê slap-up ji bo sifreyê, wek rojê dest pê dike ji bo danîna. ji me re li ser 3rd August ji bo bûyereke benan rihet bi tiştek ji bo her kesî bibe.

“——————————————————————————————————————————————————

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Шаршемби: «Эссе жана сууда сүзүү – Рамла Beach Picnic» 13 Carousers Каттоо

Жел менен сүзүү – Рамла Beach Picnic
Экспорт дос Share мындай деп айт:
Шаршемби, 3-август, 2016
4:00 PM

Рамла Beach
Рамла Бей, Gozo (карта)

силер үчүн ким ойлогондой жөн гана бир аз сүзүп, андан кийин Рамла өчүрүү көлдүн көк сууларга дип. Же күн баштайт эле жээкке алардын жолун жана кубаныч үчүн жаакка чейин жаратылышка чыгып кетким келет ким. Ар бир нерсе менен эркин айта окуя боюнча 3-күнү бизге кошулуп.

“——————————————————————————————————————————————————

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ວັນພຸດ: ເຂົ້າຮ່ວມ 13 Carouse ທີ່ “”Sailing ແລະນ້ໍາ – Ramla Beach Picnic””

Sailing ແລະນ້ໍາ – Ramla Beach Picnic
ການສົ່ງອອກບອກເພື່ອນ Share
ວັນພຸດ, 3 ສິງຫາ, 2016
4:00 PM

Beach Ramla
Ramla Bay, Gozo (ແຜນທີ່)

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຂອງທ່ານຜູ້ທີ່ອາດຈະ fancy ພຽງແຕ່ sail ສັ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນອາບນ້ໍໃນນ້ໍາສີຟ້າຂອງທະເລໄປ Ramla ໄດ້. ຫຼືຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຫາດຊາຍໃນແລະກໍານົດການກິນເຂົ້າປ່າ slap ຂຶ້ນສໍາລັບການຍ້ອນເປັນແສງຕາເວັນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະກໍານົດ. ຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນວັນທີ 3 ສິງຫາສໍາລັບກໍລະນີທີ່ກາງອາທິດສະດວກສະບາຍກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງສໍາລັບທຸກຄົນ.

“——————————————————————————————————————————————————

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Wednesday: Join comesatores XIII ad “”et inde navigantes Swimming – Litus Picnic Sancta””

Et inde navigantes Swimming – Sancta Beach Picnic
Tell a friend Export Share
Wednesday, August III, MMXVI
4:00 PM EST

Sancta Beach
Sancta Bay, Gozo (map)

Nam ut ex vobis vellem paulisper modo queas tunc intinge in Sancta maris et caerula verrunt. Quis similis denuntiatum senatus uerbis facesserent alapam profectus ad litus usque ad fruendum Piknika incipit sole posuit. 3 ad Augusti remissum nobiscum in omnibus Midweek eventum rei.

“——————————————————————————————————————————————————

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Trešdiena: Pievienojies 13 Carousers pie “”Sailing un Peldēšanās – Ramla Pludmales Piknika””

Burāšana un Peldēšana – Ramla Pludmales Piknika
Eksporta Pastāstīt draugam Daļa
Trešdiena, augusts 3, 2016
04:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (karte)

Attiecībā uz tiem no jums, kas var fancy tikai īsa buru, tad peldi zilajiem ūdeņiem jūrā pie Ramla. Vai kas vēlas izteikt savu ceļu uz pludmali, un izklāstīta iepļaukāt-up pikniku baudīšanai kā saule sāk uzstādīt. Pievienojieties mums uz 3. augustā atvieglinātas nedēļas vidus notikums ar kaut ko ikvienam.

“——————————————————————————————————————————————————

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Trečiadienis: Prisijunk 13 Carousers ne “”Buriavimas ir Plaukimo – Ramla Paplūdimys Piknikas””

Buriavimas ir Plaukimo – Ramla Paplūdimys Piknikas
Eksportas Rekomenduok draugui Dalintis
Trečiadienis, rugpjūtis 3, 2016
04:00

Ramla paplūdimys
Ramla Bay, Gozo (žemėlapis)

Tiems iš jūsų, kurie gali išgalvotas tik trumpą bures, tada kritimo mėlyna vandenyse jūros off Ramla. Arba kas norėtų padaryti savo kelią iki paplūdimio ir kaip saulė pradeda nustatyti išdėstė slap-iki iškylą mėgautis. Prisijunkite prie mūsų 3rd rugpjūčio atsipalaidavęs savaitės viduryje renginio kažką kiekvienam.

“——————————————————————————————————————————————————

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Maacht 13 Carousers bei “”d`Segelen an Swimming – Ramla Beach nächst””: Mëttwoch

D`Segelen an Swimming – Ramla Beach nächst
Export So engem Frënd Share
Mëttwoch, den 3. August 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (Kaart)

Fir déi vun iech, déi vläicht ausgefalene just eng kuerz segelen, dann e Becher am bloen Waasser vun der Mier ugefaangen Ramla. Oder déi gären hier Manéier zu der Plage ze maachen an eng SLAP-up Picknick geplangt fir schweessen wéi der Sonn ze setzen fänkt. Maacht eis iwwert 3. August fir eng geselleg domat Event mat eppes fir jiddereen.

“——————————————————————————————————————————————————

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Среда: Зачлени 13 Carousers на “”пловење и Пливање – Ramla плажа Пикник””

Едрење и Пливање – Ramla плажа Пикник
Извоз Кажи на пријател Сподели
Среда 3 Август, 2016 година
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Гозо (карта)

За оние од вас кои може да се фенси само една кратка пловидба, натопи во сини води на морето во Ramla. Или кои сакаат да го направат својот пат до плажата и е утврдено шлаканица-up пикник за уживање како што сонцето почнува да се формира. Придружете ни се на 3-ти август за релаксирана Midweek настан за секого по нешто.

“——————————————————————————————————————————————————

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Alarobia: Miaraha 13 Carousers amin’ny “”Mandeha sambo sy Swimming – Ramla Beach mikarakara fitsangantsanganana iraisana izahay””

Nandeha sambo sy ny Swimming – Ramla Beach hitsangatsangana
Export Lazao ny namana Share
Alarobia, Septambra 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (Map)

Ho anareo izay mba mihaja izany vao fohy niondrana an-tsambo, dia ny mandroboka ao amin’ny manga rano ao an-dranomasina eny Ramla. Ary iza no te-hanao ny làlana mankany amin’ny tora-pasika, ary niainga ny felaka tehamaina-ny fitsangatsanganana ho an’ny mankafy tahaka ny masoandro manomboka teo. Hiaraka aminay ao amin’ny faha-3 Aogositra ho tony andavanandro hetsika amin’ny zavatra ho an’ny olon-drehetra.

“——————————————————————————————————————————————————

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Rabu: Sertai 13 Carousers di “”Pelayaran dan Kolam – Ramla Pantai berkelah””

Pelayaran dan Kolam – Ramla Pantai berkelah
Eksport Beritahu kepada kawan Kongsi
Rabu Ogos 3, 2016
04:00

Pantai Ramla
Ramla Bay, Gozo (peta)

Bagi anda yang boleh mewah hanya belayar pendek, kemudian berenang di perairan biru laut di luar Ramla. Atau yang ingin membuat perjalanan ke pantai dan dinyatakan berkelah slap-up untuk menikmati matahari hampir terbenam. Sertai kami pada 3 Ogos untuk acara pertengahan minggu yang santai dengan sesuatu untuk semua orang.

“——————————————————————————————————————————————————

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ബുധനാഴ്ച: “”- റംല ബീച്ച് പിക്നിക് തുഴയൽ സ്വിമ്മിംഗ്”” 13 Carousers ചേരുക

തുഴയൽ സ്വിമ്മിംഗ് – റംല ബീച്ച് പിക്നിക്
കയറ്റുമതി പറയുക ഒരു സുഹൃത്ത് പങ്കിടുക
ബുധനാഴ്ച ഓഗസ്റ്റ് 3, 2016
4:00 പി എം

റംല ബീച്ച്
റംല ബേ, .പുസ്തകങ്ങളുടെ (ഭൂപടം)

ആർ ഫാൻസി വെറും ഒരു ഹ്രസ്വ കപ്പൽ പിന്നീട് റംല ഓഫ് കടലിന്റെ നീല വെള്ളത്തിൽ ഒരു മുക്കുക എന്നുവെച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. ആർ ബീച്ച് അവരുടെ വഴി ചെയ്യാൻ സൂര്യൻ സജ്ജമാക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്ന പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു പടം-അപ്പ് പിക്നിക് പുറപ്പെട്ടു തന്നെ. ഏവർക്കുമായി എന്തെങ്കിലും ആസ്വാദ്യകരവും midweek ഇവന്റ് 3 ആഗസ്ത് ഞങ്ങളെ ചേരുക.

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

L-Erbgħa: Ingħaqad 13 Carousers lejn “”Sailing u Swimming – Ramla Beach Picnic””

Sailing u Swimming – Ramla Beach Picnic
Esportazzjoni Għid lil ħabib Share
L-ERBGĦA Awissu 3, 2016
04:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Għawdex (mappa)

Għal dawk minnkom li tista ‘fancy ftit qlugħ qasir, imbagħad dip fl-ilmijiet blu tal-baħar off Ramla. Jew li jixtiequ li jagħmlu triqthom lejn il-bajja u stabbilita Picnic SLAP-up għall jgawdu l-xemx tibda biex tistabbilixxi. Ingħaqad magħna fuq 3 Awissu għal avveniment midweek rilassat ma ‘xi ħaġa għal kulħadd.

“——————————————————————————————————————————————————

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Rāapa: Hono 13 Carousers i “”Sailing me Swimming – Ramla Beach Picnic””

Sailing a Swimming – Ramla Beach Picnic
Kaweake Mea atu i te Share hoa
Wenerei, August 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, gozo (mahere)

Hoki te hunga o koutou e kia rerehua noa te rere poto, ka he tuku i roto i nga wai puru o te moana atu Ramla. nei ranei e rite ki te hanga i to ratou ara ki te one, me te whakaturia i roto i te pikiniki papaki-ake mo pārekareka i te ra tīmata rite ki te whakaturia. Hono tatou i runga i 3 Akuhata mo te kaupapa te hebedoma māhorahora ki te tahi mea mo te katoa.

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

बुधवारी: “”आणि नौकानयन जलतरण – Ramla बीच सहल”” 13 Carousers सामील व्हा

नौकानयन आणि पोहणे – Ramla बीच सहल
निर्यात एक मित्र सामायिक करा सांगा
बुधवार, 3 ऑगस्ट 2016
4:00 पंतप्रधान

Ramla बीच
Ramla बे, Gozo (नकाशा)

आपण त्या साठी फॅन्सी फक्त एक लहान समुद्रमार्गे Ramla बंद समुद्राच्या निळ्या पाण्याची नंतर एक उतार शकेल. किंवा बीच जात असे आणि सूर्य अस्ताला सुरू होते म्हणून बाहेर आनंद एक उत्कृष्ट सहल सेट करू इच्छित. प्रत्येकाच्या काहीतरी एक आरामशीर midweek घटना 3 ऑगस्ट आम्हाला सामील व्हा.

“——————————————————————————————————————————————————

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Лхагва: 13 наргиачингууд нэгдээрэй “”дарвуулт болон усан – Ramla наран шарлагын газар Picnic””

Далбаат болон усан – Ramla наран шарлагын газар Picnic
Экспортын найз хуваалцах хэл
Лхагва, наймдугаар сарын 3, 2016
4:00 PM

Ramla наран шарлагын газар
Ramla Bay, Gozo (зураг)

та нарын хувьд сонирхолтой л бага зэрэг богино далбаа, Ramla унтраах далайн цэнхэр усанд, дараа нь дүрж болно болой. Эсвэл хэн далайн эрэг уруу гарах замаа гаргаж, Нар эхэлдэг гэж гарч эдэлж байгаа нь алгадах хүртэл хоолоо тохируулах хүсч байна. хүн бүрт зориулж ямар нэгэн зүйл нь тайван midweek арга хэмжээний 3-р наймдугаар сарын бидэнтэй нэгдээрэй.

“——————————————————————————————————————————————————

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့: 13 Carousers Join “”ရွက်လွှင့်ခြင်းနှင့်ရေကူး – Ramla သဲသောင်ပြင်ပျော်ပွဲစား””

ရွက်လွှင့်ခြင်းနှင့်ရေကူး – Ramla သဲသောင်ပြင်ပျော်ပွဲစား
ပို့ကုန်မိတ်ဆွေတစ်ဦးဝေမျှမယ်ကိုပြောပြပါ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 3, 2016
4:00 pm တွင်

Ramla သဲသောင်ပြင်
Ramla ဂလားပင်လယ်အော်, Gozo (မြေပုံ)

အဘယ်သူသည်ထို့နောက်ဖန်စီပဲတိုတောင်းတဲ့ရွက်, Ramla ပယ်ပင်လယ်ပြာရောင်ရေထဲမှာတစ်ဦးသို့ကျဆင်းလာ may သငျသညျမြားအဘို့အ။ ဒါမှမဟုတ်သူကကမ်းခြေသူတို့ရဲ့လမ်းလုပ်လိုခြင်းနှင့်နေရောင်ကိုတင်ထားရန်စတင်သည်အဖြစ်ခံစားဘို့ရိုက်ပုတ်-up ကပျော်ပွဲစားထွက်သတ်မှတ်ထားပေသည်။ လူတိုင်းအဘို့အရာတစ်ခုခုနှင့်အတူစိတ်အေးလက်အေး midweek အဖြစ်အပျက်များအတွက် 3rd သြဂုတ်လအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကို Join ။

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

बुधवार: मा 13 Carousers सहभागी हुनुहोस् “”जलयात्रा र पौडी – Ramla बीच पिकनिक””

जलयात्रा र पौडी – Ramla बीच पिकनिक
निर्यात मित्र शेयर भन्नुहोस्
बुधवार, अगस्त 3, 2016
4:00 PM

Ramla बीच
Ramla बे, Gozo (नक्शा)

तपाईं ती लागि जो फैंसी बस छोटो सेल, बन्द Ramla समुद्रको नीलो पानी मा फेरि एक स्नान सक्छन्। कसले समुद्र किनारमा आफ्नो बाटो बनाउन र सूर्य सेट गर्न सुरु रूपमा आनंद लागि बाहिर एक थप्पड-अप पिकनिक सेट गर्न चाहन्छु। सबैको लागि केहि संग एक तनावमुक्त Midweek घटना लागि 3 अगस्ट मा हामीलाई हुनुहोस्।

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Onsdag: Bli med 13 carousers på “”seiling og svømming – Ramla Beach Picnic””

Seiling og svømming – Ramla Beach Picnic
Eksporter Tips en venn Del
Onsdag 3 august, 2016
04:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (kart)

For de av dere som kanskje har lyst bare en kort seil, så en dukkert i det blå vannet i havet utenfor Ramla. Eller som ønsker å komme seg til stranden og satt ut en slap-up picnic for å nyte som solen begynner å angi. Bli med oss på 3 August for en avslappet midtuke hendelse med noe for alle.

“——————————————————————————————————————————————————

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

د چهارشنبې په: په 13 Carousers سره یو ځای شول “”مطمن او د لامبلو – Ramla ساحل ته د ميلو””

مطمن او د لامبلو – Ramla ساحل ته د ميلو
صادرول يو دوست Share ووايه
Wednesday، August 3، 2016
د ماسپښین له 4:00 PM

Ramla ساحل
Ramla Bay، Gozo (نقشه)

د تاسو هغه کسان چې ښايي ښکلې يوازې يوه لنډه SAIL، نو د پړاو Ramla د بحر له اوبو يو لويدنې. يا هغه څوک چې غواړي چې د ساحلی د هغوی لاره او يو پلوه-up د ميلو چې ټاکل شوي د خوند په توګه د لمر پيل کړي. سره د هر چا يو څه هوساينه midweek د سيالۍ د 3rd اګست موږ سره یو ځای شول.

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

چهارشنبه: اضافه کردن 13 Carousers در “”قایقرانی و شنا – رمله ساحل پیک نیک””

قایقرانی و شنا – رمله ساحل پیک نیک
صادرات دوستان Share
چهارشنبه، 3 اوت، 2016
16:00

رمله ساحل
رمله خلیج، گزو (نقشه)

برای کسانی از شما که ممکن است فانتزی فقط یک بادبان کوتاه، پس از آن یک شیب در آبهای آبی از دریا خاموش رمله. یا که می خواهم به راه خود را به ساحل و مجموعه ای از یک پیک نیک کف دست زدن تا برای لذت بردن از عنوان خورشید شروع به تنظیم شده است. ما را در اوت 3 برای یک رویداد اواسط هفته آرام با چیزی برای همه بپیوندید.

“——————————————————————————————————————————————————

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Środa: Dołącz 13 Carousers w “”żeglarstwo i pływanie – Ramla Plaża Piknik””

Żeglarstwo i pływanie – Ramla Plaża Piknik
Eksport Powiadom przyjaciela Wyślij
Środa, 03 sierpnia 2016
16:00

Ramla Plaża
Ramla Bay, Gozo (mapa)

Dla tych z Was, którzy mogą fantazyjne odległości krótkiego żagiel, potem kąpiel w błękitnych wodach morza off Ramla. Albo, którzy chcieliby, aby ich droga do plaży i określone piknik klapsa-up dla korzystających jak słońce zaczyna się ustawić. Dołącz do nas na 3 sierpnia na spokojny środek tygodnia imprezy z coś dla każdego.

“——————————————————————————————————————————————————

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Quarta-feira: Junte-se a 13 boémios a “”vela e natação – Ramla Praia Picnic””

Vela e natação – Ramla Praia Picnic
Exportação Indique a um amigo Partilhar
Quarta-feira, 3 agosto, 2016
16:00

Ramla Praia
Ramla Bay, Gozo (mapa)

Para aqueles de vocês que podem sofisticados a apenas uma pequena vela, em seguida, um mergulho nas águas azuis do mar ao largo Ramla. Ou que gostariam de fazer o seu caminho para a praia e estabelecido um piquenique tapa-up para desfrutar como o sol começa a definir. Junte-nos em 03 de agosto para um evento no meio da semana descontraído, com algo para todos.

“——————————————————————————————————————————————————

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ਬੁੱਧਵਾਰ: 13 Carousers ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ “”ਸੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤਰਣਤਾਲ – Ramla ਬੀਚ ਪਿਕਨਿਕ ‘

ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਤਰਣਤਾਲ – Ramla ਬੀਚ ਪਿਕਨਿਕ
ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਰੋ
ਬੁੱਧਵਾਰ, 3 ਅਗਸਤ, 2016
4:00 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

Ramla ਬੀਚ
Ramla Bay, Gozo (ਨਕਸ਼ਾ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼, ਫਿਰ Ramla ਬੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਬੀਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈ ਇੱਕ ਥੱਪੜ-ਅੱਪ ਪਿਕਨਿਕ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿੰਤ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ.

“——————————————————————————————————————————————————

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Miercuri: 13 Alatura-te Carousers la “”Navigație și Înot – Ramla Plajă Picnic””

Navigație și Înot – Ramla Plajă Picnic
Export Spune-i unui prieten Spune-le prietenilor
Miercuri trei/8/2016
16:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (hartă)

Pentru aceia dintre voi care ar putea fantezie la doar o scurtă naviga, apoi o baie în apele albastre ale mării de pe Ramla. Sau care ar dori să facă drumul lor spre plajă și a stabilit un picnic palmă pentru a vă bucura ca soarele începe să se stabilească. Vino alaturi de noi pe 3 august, pentru un eveniment de la mijlocul săptămânii relaxat cu ceva pentru toată lumea.

“——————————————————————————————————————————————————

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Среда: Регистрация 13 Carousers на “”Парусный спорт и плавание – Рамле Бич Пикник””

Парусный спорт и плавание – Рамле Пляж пикника
Экспорт Рассказать другу Поделиться
Среда, 3 Августа 2016
4:00 ВЕЧЕРА

Рамле-Бич
Рамла, Гозо (показать на карте)

Для тех из вас, кто может фантазии только короткий парус, а затем искупаться в голубых водах моря в районе Рамле. Или, кто хотел бы внести свой путь к пляжу и отправился пощечину вверх пикник для наслаждения, как солнце начинает устанавливать. Присоединяйтесь к нам на 3 августа для расслабленного в середине недели события с чем-то для всех.

“——————————————————————————————————————————————————

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Aso Lulu: Auai 13 Carousers i “”folau ma le Aau – Ramla Beach tafaoga””

Folau ma le Aau – Ramla tafaoga Beach
Auina atu i fafo Faamatala atu se uo Faasoa
Aso Lulu, Aokuso 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (faafanua)

Mo i latou o outou o mafai manaia na o se folau puupuu, ona a fufui i le vai lanu moana o le sami ese Ramla. Pe o le a manao e fai ai lo latou ala i le matafaga ma faatulaga mai a pō-ae tafaoga mo le fiafia e pei ona e amata ai ona goto le la. Auai i tatou i Aokuso 3 mo se mea e tupu midweek malolo i se mea mo tagata uma.

“——————————————————————————————————————————————————

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Diciadain: ri thighinn 13 Carousers aig “”siùil agus Snàmh – Ramla Beach Picnic””

Seòlaidh agus Snàmh – Cuirm-chnuic Ramla Beach
Export Innis caraid Sgaoil
Diciadain, 3 Lùnastal, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (map)

Airson an fheadhainn agaibh a dh’fhaodadh a fancy dìreach goirid sheòl, an uair sin anns an gorm uisgeachan na mara dheth Ramla. No a tha ag iarraidh a ‘dèanamh an slighe chun na tràghad agus mìneachadh sgailc-suas airson cuirm-chnuic a’ gabhail tlachd mar a ‘ghrian a’ tòiseachadh ri criomagan. Thig còmhla rinn air 3mh Lùnastal, airson fois midweek tachartas le rudeigin airson h-uile duine.

“——————————————————————————————————————————————————

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
——————————————————————————————————————————————————

Среда: Члан 13 Цароусерс на “”једрење и пливање – Рамла Плажа Пикник””

Једрење и пливање – Рамла Плажа пикник
Извоз Реци пријатељу Схаре
Среда, 3. август, 2016
4:00 АМ

Рамла Плажа
Рамла Баи, Гозо (мапа)

За оне који можда фенси само кратко једро, а онда пад у плавим водама мора офф Рамла. Или који би желели да се пробију до плаже и кренули шамар-нагоре пикник за уживање као сунце почне да подесите. Придружите нам се на 3. августа за опуштен током недеље догађај са нешто за свакога.

#VALUE!
“——————————————————————————————————————————————————

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Wednesday: Join 13 Carousers pa “”Sailing uye Swimming – Ramla Beach Picnic””

Sailing uye Swimming – Ramla Beach Picnic
Export Udza shamwari Share
Wednesday, August 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (mepu)

Nokuti vaya zvingangokukunda chinoshamisira pfupi nechikepe, zvadaro kunyudza zvitema mvura yegungwa kure Ramla. Kana ndiani angada kuti nzira yavo pamhenderekedzo uye akaisa panze nembama-up kupikiniki nokuda kunakidzwa sezuva anotanga ravira. Join tiri 3rd August kwenguva vakadekara pakati pevhiki chiitiko chete chinhu wose.

“——————————————————————————————————————————————————

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

اربع: تي 13 Carousers شامل ٿيڻ جي “”ٻيڙي ۽ ترڻ – Ramla سامونڊي ڪناري پڪنڪ””

ٻيڙي ۽ ترڻ – Ramla سامونڊي ڪناري پڪنڪ
ٻاھر چؤ ته هڪ دوست کي مشهور ڪريو
اربع، 3 آگسٽ 2016
4:00 وزيراعظم

Ramla سامونڊي ڪناري
Ramla خليج، Gozo (نقشو)

جيڪو البيلي صرف هڪ مختصر ترنديون، پوء Ramla بند سمنڊ جي نيري پاڻيء ۾ هڪ dip ڪري سگهون ٿا توهان جي تن لاء. يا جنھن جي ڪناري ان انداز سان ڪرائن کي پسند ۽ سج جي طور تي مقرر ڪرڻ شروع ٿئي ٿو ناتا لاء هڪ تماچي اپ پڪنڪ ٻاهر مقرر ڪري ڇڏي آهي. هر شيء سان گڏ هڪ خود midweek واقعي لاء 3rd آگسٽ تي اسان کي شامل ٿيڻ جي.

“——————————————————————————————————————————————————

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

බදාදා: දී Carousers 13 එක්වන්න “”රුවල් ඔරු හා පිහිනුම් – Ramla බීච් Picnic””

රුවල් ඔරු හා පිහිනුම් – Ramla බීච් Picnic
අපනයන කියන්න මිතුරෙකු මෙම දැන්වීම
වෙනි බදාදා, අගෝස්තු 3, 2016
4:00 PM

Ramla බීච්
Ramla බොක්ක, Gozo (සිතියම)

ලබන, විසිතුරු පමණක් කෙටි යාත්රා, එවිට Ramla ඔබ්බෙන් වන මුහුදු නිල් දියෙහි දී පැමිනෙන හැක, ඔබ අය සඳහා. එහෙම නැත්නම් ඒ අය මුහුදු වෙරළට ඔවුන්ගේ මග කරන්න කැමතියි, සහ හිරු බැස කිරීම ආරම්භ ලෙස භුක්ති සඳහා පමණී-අප් විනෝද චාරිකාවක් පිටත් වනු ඇත. සියලු දෙනාටම යම් දෙයක් සැහැල්ලුවෙන් දවසේ ඔහු අවස්ථාවට සඳහා අගෝස්තු මස 3 වන දින අප හා එක්වන්න.

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Streda: Join 13 Carousers na “”plachtenie a plávanie – Ramla Beach Picnic””

Plachtenie a plávanie – Ramla Beach Picnic
Export Povedzte priateľom Zdieľajte
stredy 3.8.2016
16:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (mapa)

Pre tých z vás, ktorí môžu vymysleného len kúsok plachta, potom sa ponoriť do modrej vody mora off Ramla. Alebo ktorí by chceli, aby ich cestu na pláž a stanovila slap-up piknik pre radosť ako slnko začína nastaviť. Pridajte sa k nám na 3. augusta na uvoľnené Midweek akcie s niečím pre každého.

“——————————————————————————————————————————————————

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Sreda: Pridružite 13 Carousers na “”Jadranje in plavanje – Ramla Beach Picnic””

Jadranje in plavanje – Ramla Beach Picnic
Export Povej prijatelju Deli
Sreda, 3. avgust, 2016
04:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (zemljevid)

Za tiste, ki ste lahko fancy le kratek jadro, nato potopite v modrih vodah morja off Ramla. Ali pa, ki bi radi, da bi svojo pot do plaže in določene piknik slap-up za uživanje kot sonce začne nastavljeni. Pridružite se nam na 3. avgusta za sproščeno Sredina nedelje dogodek z nekaj za vsakogar.

“——————————————————————————————————————————————————

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Wednesday, 13 biir Carousers at “”illalintanada iyo Dabaasha – Ramla Beach cuno””

Illalintanada iyo Dabaasha – Ramla Beach cuno
Dhoofinta sheeg saaxiib Share
Wednesday, August 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (map)

Waayo, kuwa idinka mid ah oo laga yaabaa in fanaaniinta cusub kaliya dhoofnay gaaban, ka dibna maquufin ah ee biyaha buluuga ah ee badda off Ramla. Amase yaa jeclaan lahayd in la sameeyo si ay xeebta waxaana ka soo baxay geeduhu dharbaaxay-up ah ku riyaaqayaa sida qorraxda bilaabo inuu dhigay. Nagu soo biir 3-dii August dhacdo a dabacsan bartamihii isbuuca wax qof kasta.

“——————————————————————————————————————————————————

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Miércoles: Ingreso 13 juerguistas en “”vela y natación – Ramla picnic en la playa””

Vela y Natación – Ramla picnic en la playa
Exportación a un amigo Compartir
Miércoles, 03 de agosto 2016
16:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (mapa)

Para aquellos de ustedes que pueden lujo a poca vela, luego de un baño en las aguas azules del mar de Ramla. O que le gustaría hacer su camino a la playa y se establece un picnic panzada para disfrutar cuando el sol comienza a ponerse. Únase a nosotros el 3 de agosto para un evento de mitad de semana relajado con algo para todo el mundo.

“——————————————————————————————————————————————————

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Rebo: Miluan 13 Carousers di “”sailing jeung Kolam – Ramla Beach piknik””

Sailing jeung Kolam – Ramla Beach piknik
Ékspor Ngabejaan babaturan Share
Rebo, 3 Agustus, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (peta)

Pikeun maranéhanana anjeun anu meureun fancy ngan balayar pondok, mangka dip dina cai biru laut off Ramla. Atawa anu hoyong nyieun jalan ka basisir tur nyetel kaluar piknik nyabok-up for ngarasakeun salaku panonpoé mimiti disetel. Miluan urang dina 3 Agustus keur kajadian midweek santai jeung hal pikeun everybody.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Jumatano: Kujiunga 13 Carousers katika “”Meli na Kuogelea – Ramla Beach Picnic””

Meli na Kuogelea – Ramla Beach Picnic
Export Mwambie rafiki Kushiriki
Jumatano, Agosti 3, 2016
4:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (map)

Kwa wale ambao may dhana tu short meli, basi kuzamisha katika maji ya bluu ya bahari mbali Ramla. Au ambao wangependa kufanya njia yao ya beach na kuweka nje kofi-up picnic kwa ajili ya kufurahia kama jua huanza kuweka. Kujiunga na sisi tarehe 3 Agosti kwa walishirikiana katikati ya wiki tukio na kitu kwa kila mtu.

“——————————————————————————————————————————————————

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Onsdag: Gå 13 carousers på “”segling och simning – Ramla Beach picknick””

Segling och simning – Ramla Beach Picnic
Export Tipsa en vän Dela
Onsdag 3 augusti, 2016
16:00

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (karta)

För er som kan fancy bara en kort segel, då ett dopp i det blå vattnet i havet utanför Ramla. Eller som vill ta sig till stranden och anges en slap-up picknick för att njuta när solen börjar att ställa in. Följ med oss den 3 augusti för en avslappnad Monday händelse med något för alla.

“——————————————————————————————————————————————————

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Чоршанбе, ҳамроҳ 13 Carousers дар “”равон ва шиноварӣ – Ramla Бич Picnic””

Равон ва шиноварӣ – Ramla Бич Picnic
Содироти бигӯ, дӯсти Share
Чоршанбе, 3 август, 2016
4:00 PM

Ramla Бич
Ramla Бей, Gozo (харитаи)

Барои касоне аз шумо, ки метавонад аз гумони худ танҳо як ҳамсафаронатро кӯтоҳ, он гоҳ як Ёриҳои дар обҳои кабуд баҳр хомӯш Ramla. Ё кист, ки мехоҳад ба роҳи худ ба соҳил ва танзими берун picnic торсакй-то барои баҳравар чун офтоб оғоз гузошт. Моро дар 3-юми август барои як чорабинии иштирок мекунад осуда бо чизе барои ҳама ҳамроҳ.

“——————————————————————————————————————————————————

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

புதன்: 13 Carousers சேர “”பாய்மர மற்றும் நீச்சல் – Ramla கடற்கரை சுற்றுலா””

பாய்மர மற்றும் நீச்சல் – Ramla கடற்கரை சுற்றுலா
ஏற்றுமதி சொல்லுங்கள் ஒரு நண்பர் பகிர்
புதன், ஆகஸ்ட் 3, 2016
4:00 PM,

Ramla கடற்கரை
Ramla பே, கோசோத் (வரைபடம்)

நீங்கள் அந்த யார் ஆடம்பரமான ஒரு குறுகிய புறப்பட்டது, Ramla கடலின் நீல கடல் பின்னர் ஒரு சாய்வு மே. அல்லது கடற்கரை தங்கள் வழி செய்ய மற்றும் சூரியன் அமைக்க தொடங்கும் என அனுபவித்து ஒரு அறை அப் சுற்றுலா அவுட் அமைக்க விரும்பும். எல்லோருக்கும் ஏதாவது ஒரு நிம்மதியான வார நிகழ்வு ஆகஸ்ட் 3 எங்களுக்கு சேர.

“——————————————————————————————————————————————————

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

బుధవారం: 13 carousers చేరండి “”సెయిలింగ్ మరియు ఈత – Ramla బీచ్ పిక్నిక్””

సెయిలింగ్ మరియు ఈత – Ramla బీచ్ పిక్నిక్
ఎగుమతి ఒక స్నేహితుడు షేర్ చెప్పండి
బుధవారం, ఆగష్టు 3, 2016
సాయంత్రం 4:00

Ramla బీచ్
Ramla బే, గోజో (పటం)

మీరు యొక్క ఆ కోసం ఎవరు ఫాన్సీ కేవలం ఒక చిన్న తెరచాప, Ramla ఆఫ్ సముద్ర నీలం జలాల్లో అప్పుడు ఒక డిప్ మారవచ్చు. లేదా బీచ్ వారి మార్గం తయారు మరియు సూర్యుడు సెట్ మొదలవుతుంది వంటి ఆనందించే కోసం ఒక చరుపు అప్ పిక్నిక్ ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నారు. 3 వ ఆగస్టు న చేరగలరని ప్రతిఒక్కరికీ ఏదో ఒక రిలాక్స్డ్ midweek ఈవెంట్ కోసం.

“——————————————————————————————————————————————————

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

วันพุธ: 13 เข้าร่วม Carousers ที่ “”เรือใบและว่ายน้ำ – แร็หาดปิคนิค””

เรือใบและว่ายน้ำ – แร็หาดปิคนิค
ส่งออกบอกเพื่อนแบ่งปัน
พุธ 3 สิงหาคม, 2016
16:00

หาดแร็
แร็อ่าวโกโซ (แผนที่)

สำหรับบรรดาของคุณที่อาจแฟนซีเพียงสั้นแล่นเรือแล้วแช่ตัวในน้ำทะเลสีฟ้าปิดแร็ หรือผู้ที่ต้องการจะทำทางของพวกเขาไปยังชายหาดและชุดออกปิกนิกตบขึ้นสำหรับการเพลิดเพลินขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มตั้ง มาร่วมกับเราในวันที่ 3 สิงหาคมเหตุการณ์กลางสัปดาห์ผ่อนคลายกับบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกคน

“——————————————————————————————————————————————————

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Çarşamba: 13 carousers Katıl “”- Ramla Plajı Piknik Yelken ve Yüzme””

Yelken ve Yüzme – Ramla Plaj Piknik
İhracat arkadaş paylaş söyle
Çarşamba, Ağustos 3, 2016
16:00

Ramla Plajı
Ramla Bay, Gozo (harita)

O sizin için kim fantezi sadece kısa bir yelken, Ramla kapalı denizin mavi sularına sonra bir dalış olabilir. Ya da sahile onların yol yapmak ve güneş ayarlamak başlar gibi keyfi bir tokat-up piknik yola isteyenler. herkes için bir şey ile rahat bir hafta ortası olay için 3 Ağustos’ta bize katılın.

“——————————————————————————————————————————————————

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Середовище: Реєстрація 13 Carousers на “”Вітрильний спорт і плавання – Рамле Біч Пікнік””

Вітрильний спорт і плавання – Рамле Пляж пікніка
Експорт Розповісти другу Поділитися
Середа, 3 Августа 2016
4:00 вечора

Рамле-Біч
Рамла, Гозо (показати на мапі)

Для тих з вас, хто може фантазії тільки короткий вітрило, а потім скупатися в блакитних водах моря в районі Рамле. Або, хто хотів би внести свій шлях до пляжу і відправився ляпас вгору пікнік для насолоди, як сонце починає встановлювати. Приєднуйтесь до нас на 3 серпня для розслабленого в середині тижня події з чимось для всіх.

“——————————————————————————————————————————————————

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

بدھ: 13 Carousers اپنائیں “”سیلنگ اور تیراکی – Ramla بیچ پکنک””

کشتی رانی اور تیراکی – Ramla بیچ پکنک
ایکسپورٹ ایک دوست کو بتائیں
بدھ، 3 اگست، 2016
4:00 PM

Ramla بیچ
Ramla خلیج، Gozo (نقشہ)

تم میں سے ان لوگوں کے لئے جو پسند ہیں صرف ایک مختصر سفر کا آغاز، Ramla دور سمندر کے نیلے پانی سے پھر ایک ڈپ مئی. یا سمندر کے کنارے پر ان کے راستے بنانے اور سورج قائم کرنے کے لئے شروع ہوتا ہے کے طور پر لطف اندوز کے لئے ایک تپپڑ اپ پکنک کے لئے باہر قائم کرنا چاہتے ہیں. سب کے لئے کچھ کے ساتھ ایک آرام دہ وسط ہفتہ ایونٹ کے لئے 3rd اگست پر پائیے.

“——————————————————————————————————————————————————

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Chorshanba: 13 Carousers qo’shiling “”- Ramla Beach Picnic baseynda va suzib””

Suzib va Swimming – Ramla Beach Picnic
Eksport Do’stingizga taklif
Chorshanba, Avgust 3, 2016
4:00 AM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (xarita)

siz uchun kim o’y faqat qisqa suzib, hamdankasiro off dengiz ko’k suvlarda, keyin chuqur mumkin. Yoki sohil, ularning yo’lini qilish va quyosh belgilash boshlaydi, deb zavq uchun kelishgan yanada mustahkamlanadi yo’lga istardim kim. har bir kishi uchun, bir narsa bilan toza hafta o’rtasi voqea uchun 3 avgust kuni bizga qo’shiling.

“——————————————————————————————————————————————————

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Thứ tư: Tham gia 13 Carousers tại “”Sailing và Bể – Ramla Bãi biển dã ngoại””

Sailing và Bể – Ramla Bãi biển dã ngoại
Xuất thiệu với bạn bè Chia sẻ
Thứ Tư 3 tháng 8, 2016
16:00

Bãi biển Ramla
Ramla Bay, Gozo (bản đồ)

Đối với những người bạn của những người có thể tưởng tượng chỉ là một cánh buồm ngắn, sau đó ngâm mình trong làn nước xanh của biển ngoài Ramla. Hoặc những người muốn thực hiện theo cách của họ đến bãi biển và thiết lập ra một bữa ăn ngoài trời slap-up để thưởng thức khi mặt trời bắt đầu lặn. Tham gia chúng tôi trên 03 tháng 8 cho một sự kiện hồi giữa tuần thoải mái với một cái gì đó cho tất cả mọi người.

“——————————————————————————————————————————————————

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dydd Mercher: Ymunwch 13 Carousers ar “”Hwylio a Nofio – Ramla Beach Picnic””

Hwylio a Nofio – Ramla Traeth Picnic
Allforio Dweud wrth ffrind Rhannu
Dydd Mercher, 3 Awst, 2016
04:00

Traeth Ramla
Bae Ramla, Gozo (map)

I’r rhai ohonoch sydd efallai awydd dim ond hwyl byr, yna gostyngiad yn y dyfroedd glas y môr oddi ar Ramla. Neu a hoffai wneud eu ffordd i’r traeth ac yn nodi picnic slap-up ar gyfer mwynhau fel yr haul yn dechrau i osod. Ymunwch â ni ar 3 Awst oherwydd digwyddiad nghanol yr wythnos hamddenol gyda rhywbeth i bawb.

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

NgoLwesithathu: Dibanisa Carousers 13 “”iinqanawa kunye Swimming – Ramla Beach yepikniki””

Ngesikhephe Swimming – Ramla Beach yepikniki
Rhweba Xelela Sinesabelo umhlobo
NgoLwesithathu, Agasti 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, eGozo (map)

Kuba abo kuni onokuthi izibiliboco nje iseyile emfutshane, ngoko nkxu emanzini esibhlowu kulwandle Ramla. Okanye abantu abangathanda ukwenza indlela yabo elunxwemeni kwaye ebekwe ngempama-up zepikniki kuba unandiphe njengoko ilanga iqala ukucwangcisa. Usiphele- 3 Agasti eziganeko azive evekini into wonke.

“——————————————————————————————————————————————————

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

מיטוואך: תאריך 13 קאַראָוסערס אין “”סאַילינג און סווימינג – ראַמלאַ ביטש מאַכנ אַ פּיקניק””

סאַילינג און סווימינג – ראַמלאַ ביטש מאַכנ אַ פּיקניק
עקספּאָרט דערציילן אַ פרייַנד שער
מיטוואך אויגוסט 3, 2016
16:00

ראַמלאַ ביטש
ראַמלאַ Bay, גאָזאָ (מאַפּע)

פֿאַר יענע פון איר וואס מייַ פאַנטאַזיע נאָר אַ קליין זעגל, דעמאָלט אַ טונקען אין די בלוי וואסערן פון די ים אַוועק ראַמלאַ. אָדער וואס וואָלט ווי צו מאַכן זייער וועג צו די ברעג און שטעלן אויס אַ פּאַטש-אַרויף מאַכנ אַ פּיקניק פֿאַר ענדזשויינג ווי די זון הייבט צו שטעלן. תאריך אונדז אויף אויגוסט 3 פֿאַר אַ רילאַקסט מידוועעק געשעעניש מיט עפּעס פֿאַר יעדער יינער.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Wednesday: Da 13 Carousers ni “”Sailing ati Odo – Ramla Beach pikiniki””

Gbokun ati Odo – Ramla Beach pikiniki
Export Sọ a ore Share
Wednesday, August 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, Gozo (map)

Fun awon ti o ti le Fancy kan kan kukuru ta asia, ki o si a fibọ ni awọn buluu omi òkun pa Ramla. Tabi ti o yoo fẹ lati ṣe wọn ọna lati lọ si eti okun ki o si ṣeto jade a labara-soke picnic fun gbádùn bí oòrùn bẹrẹ lati ṣeto. Da wa lori 3rd Oṣù fun a ni ihuwasi midweek iṣẹlẹ pẹlu nkankan fun gbogbo ènìyàn.

“——————————————————————————————————————————————————

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

NgoLwesithathu: Isiqalo Joyina 13 Carousers at “”Sailing and Swimming – Ramla Beach Picnic””

Sailing and Ukubhukuda – Ramla Beach Picnic
Export Tshela umngani Abelana
ULwesithathu, August 3, 2016
4:00 PM

Ramla Beach
Ramla Bay, saseGozo (map)

Kulabo kini ngubani may fancy nje useyili iDemo ke cwilisa emanzini aluhlaza olwandle Ramla. Noma ngubani ongathanda ukuyifaka endleleni yawo eya ebhishi bese ebekwe epikinikini ngempama-up for ujabulela njengoba ilanga liqala ukwenza izinto usethe. Joyina us on August 3rd umcimbi ekhululekile phakathi nesonto nge okuthile bonke.

Why You Should Build a Business that Shines a Light on Your Talents

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Why You Should Build a Business that Shines a Light on Your Talents
Digital Commerce Institute

Hey there!

I hope this email finds you having a great week and taking important steps forward with your digital business.

Now, I have two very important announcements to make:

1. This is the last week to get tickets to Digital Commerce Summit before the Early Bird price goes away. Use my speaker link to get the best price available.

In fact, today is the last day to get the Early Bird price. So don’t hesitate.

2. I’m taking a couple weeks off to enjoy fatherhood for the first time. 🙂 So you may not get one of these emails next week, or the week after, but I’ll be back after that.

If you have any questions about anything, as always, email [email protected] or just reply to one of these emails.
Digital Commerce Institute Free Content Update
The Digital Entrepreneur

The freedom of digital entrepreneurship means something different to all of us. For Andrea Vahl, it has meant the freedom to be unafraid of being different and build a business that shines a light on her talents. And she loves helping other people do the same.

In this wide-ranging 36-minute episode, Andrea and I discuss:

The importance of getting your social media tracking pixels installed … NOW!
Why the freedom of digital entrepreneurship can be both exciting and scary
Her proud story of the lives she’s changed through her work
How she deals with being “big enough to get critics”
What she’s doing to fulfill the potential she sees in her business
Her methodical process for achieving her current top priority
How she’s trying to overcome being the bottleneck in her business
Why staying fresh, and exercise, are so important to moving forward

And, of course, Andrea answers our standard rapid-fire questions at the end. Don’t miss those answers!

Listen to The Digital Entrepreneur now …

Listen: Why You Should Build a Business that Shines a Light on Your Talents

iTunes: Listen to The Digital Entrepreneur on iTunes
Podcasts

Andrea explained why you should build a business around your talents. However, just having talent is not enough. Sometimes you have to strengthen your talents.

You may be asking how can you hone your skills. Sonia Simone gives you the answers in an episode of Confessions of a Pink-haired Marketer.

Listen: How to Strengthen Your Talents

After you hear Andrea discuss what she’s doing to fulfill her business’s potential, check out this episode of The Lede (now Copyblogger FM) that explains how hard work is imperative to reach your potential.

Listen: Proof That Grit Is the Only Way to Reach Your Potential

That’s all I have for you this week.

Enjoy these podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP of Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Għaliex għandek tibni negozju li tiffoka dawl fuq Talenti Your
Kummerċ Diġitali Istitut

Ħej hemm!

Nispera li din l-email ssib int li jkollhom ġimgħa kbir u jieħdu passi importanti ‘l quddiem man-negozju diġitali tiegħek.

Issa, għandi żewġ avviżi importanti ħafna biex jagħmlu:

1. Dan huwa l-ġimgħa li għaddiet biex tikseb biljetti lill Samit Kummerċ Diġitali qabel il-prezz Bird Kmieni tmur bogħod. Tuża l-link kelliem tiegħi biex jiksbu l-aħjar prezz disponibbli.

Fil-fatt, illum hija l-aħħar jum biex jiksbu l-prezz Bird Kmieni. Allura ma toqgħodx lura.

2. Jien tieħu ftit ġimgħat off biex igawdu paternità għall-ewwel darba. 🙂 Allura inti ma tista ‘tikseb waħda minn dawn l-emails li jmiss ġimgħa, jew il-ġimgħa wara, imma jien ser jiġu lura wara dik.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar xi ħaġa, kif dejjem, email [email protected] jew biss tingħata risposta għal waħda minn dawn l-emails.
Kummerċ Diġitali Istitut Ħieles Kontenut Aġġornament
Il Intraprenditur Diġitali

Il-libertà ta ‘l-intraprenditorija diġitali jfisser xi ħaġa differenti għal kull wieħed minna. Andrea Vahl, hija fissret l-libertà li jkunu unafraid li jkunu differenti u tibni negozju li titfa ‘dawl fuq it-talenti tagħha. U hi tant iħobb li jgħin lil ħaddieħor jagħmel l-istess.

F’dan il-wiesgħa episodju 36 minuta, Andrea u I jiddiskutu:

L-importanza ta ‘jkollna soċjali media traċċar pixel tiegħek stallata … ISSA!
Għaliex il-libertà ta ‘l-intraprenditorija diġitali tista’ tkun kemm eċċitanti u scary
istorja kburija tagħha ta ‘l-ħajjiet hi tal inbidel permezz ta’ xogħol tagħha
Kif hi tittratta ma ‘li tkun “”kbir biżżejjed biex jiksbu kritiċi””
Liema hi qed jagħmel biex jissodisfaw il-potenzjal hi jara fin-negozju tagħha
proċess metodiku tagħha biex jintlaħqu l-ogħla prijorità tagħha attwali
Kif hi tal jippruvaw jegħlbu jkunu l-ostaklu fil-kummerċ tagħha
Għaliex toqgħod frisk, u l-eżerċizzju, huma tant importanti li timxi ‘l quddiem

U, naturalment, Andrea iwieġeb il-mistoqsijiet standard tagħna rapidu-nar fl-aħħar. Titlifx dawn ir-risposti!

Isma Il Intraprenditur Diġitali issa …

Isma: Għaliex għandek tibni negozju li tiffoka dawl fuq Talenti Your

iTunes: Isma Il Intraprenditur Diġitali fuq iTunes
podcasts

Andrea spjegat għalfejn inti għandek tibni negozju madwar talenti tiegħek. Madankollu, ftit li t-talent mhuwiex biżżejjed. Kultant ikollok biex isaħħu talenti tiegħek.

Inti tista ’tistaqsi kif inti tista’ hone ħiliet tiegħek. Sonia Simone jagħtik it-tweġibiet fil episodju ta konfessjonijiet ta Marketer roża häired.

Isma: Kif Tissaħħaħ Talenti Your

Wara li tisma ‘Andrea jiddiskutu liema hi qed jagħmel biex jilħqu l-potenzjal tan-negozju tagħha, il check out dan l-episodju ta’ The Lede (issa Copyblogger FM) li jispjega kif ix-xogħol iebes huwa imperattiv li tilħaq il-potenzjal tiegħek.

Isma: Prova Li grit ikun l-uniku Reach tiegħek Potenzjal

Li kollox I għandhom għalik din il-ġimgħa.

Igawdu dawn podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP tal-Marketing
Rainmaker Diġitali

Pjattaforma Rainmaker | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Hoekom Jy kan bou ‘n besigheid wat ‘n lig skyn op jou talente
Digitale Handel Instituut

Haai daar!

Ek hoop dat hierdie e-pos kry jy met ‘n groot week en neem belangrike stappe vorentoe met jou digitale besigheid.

Nou, ek het twee baie belangrike aankondiging om te maak:

1. Dit is die laaste week om kaartjies te Digitale Handel Summit kry voordat die Vroeë prys Bird gaan weg. Gebruik my spreker verwys na die beste prys beskikbaar te kry.

Trouens, vandag is die laaste dag vir die Vroeë prys Bird kry. So moenie huiwer.

2. Ek neem ‘n paar weke af te vaderskap geniet vir die eerste keer. 🙂 So kan jy nie een van hierdie e-pos te kry volgende week, of die week daarna, maar ek sal weer na daardie wees.

Indien u enige vrae oor enigiets, soos altyd, e-pos [email protected] of net antwoord op een van hierdie e-pos.
Digitale Handel Instituut vrye inhoud Update
Die Digitale Entrepreneur

Die vryheid van digitale entrepreneurskap beteken iets anders vir ons almal. Vir Andrea Vahl, het dit die vryheid bang dat hulle anders te wees en op te bou ‘n besigheid wat ‘n lig skyn op haar talente bedoel. En sy is lief vir ander mense te help doen dieselfde.

In hierdie omvattende 36 minute episode, Andrea en ek bespreek:

Die belangrikheid daarvan om jou sosiale media dop pixels geïnstalleer … NOU!
Hoekom die vryheid van digitale entrepreneurskap beide opwindend en vreesaanjaend kan wees
Haar trots verhaal van die lewe sy verander deur haar werk
Hoe sy behandel dat hulle “”groot genoeg is om kritici te kry””
Wat sy doen om die potensiaal sy sien in haar besigheid te vervul
Haar metodiese proses vir die bereiking van haar huidige top prioriteit
Hoe sy probeer om te oorkom om die bottelnek in haar besigheid
Hoekom bly vars en oefening, so belangrik is om vorentoe te beweeg

En, natuurlik, Andrea antwoord ons standaard vinnige-vuur vrae aan die einde. Moenie die antwoorde nie misloop nie!

Luister na die digitale Entrepreneur nou …

Luister: Hoekom Jy kan bou ‘n besigheid wat ‘n lig skyn op jou talente

iTunes: Luister na die digitale Entrepreneur op iTunes
podcasts

Andrea verduidelik waarom jy ‘n besigheid te bou om jou talente. Maar net met talent is nie genoeg nie. Soms moet jy jou talente te versterk.

Jy kan vra hoe kan jy slyp jou vaardighede. Sonia Simone gee jou die antwoorde in ‘n episode van Confessions of a Pink hare bemarker.

Luister: Hoe om jou talente Versterk

Nadat jy hoor Andrea bespreek wat sy doen om potensiële haar besigheid te vervul, check hierdie episode van Die Lede (nou Copyblogger FM) wat verduidelik hoe harde werk is noodsaaklik om jou potensiaal te bereik.

Luister: ‘n bewys dat Grit Is die enigste manier om bereik jou potensiaal

Dit is al wat ek het vir jou hierdie week.

Geniet hierdie podcasts. 🙂
Jerod Morris
Vise-president van bemarking
Rainmaker Digitale

Rainmaker platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86.709

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Pse ju duhet të ndërtuar një biznes që shkëlqen një dritë mbi talentet tuaja
Instituti Digital Commerce

Çkemi!

Unë shpresoj se ky email ju gjen që ka një javë e madhe dhe duke marrë hapa të rëndësishëm përpara me biznesin tuaj dixhital.

Tani, unë kam dy njoftime të rëndësishme për të bërë:

1. Kjo është java e fundit për të marrë bileta për Samitin Digital Commerce para çmimit të hershëm Bird shkon larg. Përdorni lidhjen time altoparlantit për të marrë çmimin më të mirë në dispozicion.

Në fakt, sot është dita e fundit për të marrë çmimin më të hershëm Bird. Pra, mos hezitoni.

2. Unë jam duke marrë disa javë jashtë për të shijuar atësinë për herë të parë. 🙂 Pra, ju nuk mund të merrni një nga këto email javën e ardhshme, ose javë pas, por unë do të kthehet pas kësaj.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me çdo gjë, si gjithmonë, email [email protected] ose vetëm të përgjigjeni në një nga këto email.
Digital Commerce Institute Pa Content Update
Sipërmarrësi Digital

Liria e sipërmarrjes dixhitale do të thotë diçka të ndryshme për të gjithë ne. Për Andrea Vahl, ajo ka për qëllim lirinë që të jetë frikë për të qenë i ndryshëm dhe për të ndërtuar një biznes që shkëlqen një dritë në talentin e saj. Dhe ajo pëlqen të ndihmuar njerëzit e tjerë bëjnë të njëjtën gjë.

Në këtë gjerë episodi 36-minuta, Andrea dhe unë të diskutuar:

Rëndësia e gjetjes ndjekja tuaja të mediave sociale pixels instaluar … TANI!
Pse liria e sipërmarrjes dixhital mund të jetë edhe emocionuese dhe e frikshme
historia e saj krenar i jetës ajo është ndryshuar me anë të punës së saj
Se si ajo ka të bëjë me të qenit “”të mëdha të mjaftueshme për të marrë kritika””
Çfarë ajo është duke bërë për të përmbushur potencialin që ajo sheh në biznesin e saj
Procesi i saj metodike për të arritur përparësi e saj të tanishme të lartë
Se si ajo është duke u përpjekur për të kapërcyer qenë pengesë në biznesin e saj
Pse qëndrojnë të freskëta, dhe ushtrimi, janë kaq të rëndësishme për të ecur përpara

Dhe, sigurisht, Andrea përgjigjet pyetjeve tona standarde të shpejtë-zjarr në fund. Mos humbisni këto përgjigje!

Dëgjoni sipërmarrësi Digital tani …

Dëgjoni: Pse ju duhet të ndërtuar një biznes që shkëlqen një dritë mbi talentet tuaja

iTunes: Dëgjoni sipërmarrësi Digital në iTunes
Podcasts

Andrea shpjegoi se pse ju duhet të ndërtuar një biznes rreth talentet tuaja. Megjithatë, vetëm duke pasur talent nuk është e mjaftueshme. Ndonjëherë ju keni për të forcuar talentin tuaj.

Ju mund të jetë pyetur se si mund të grihë aftësitë tuaja. Sonia Simone ju jep përgjigje në një episod të Rrëfimet e një Marketer Pink-flokë.

Dëgjoni: Si për të forcuar talentet tuaja

Pasi ju dëgjoni Andrea diskutuar se çfarë ajo është duke bërë për të përmbushur potencialin e biznesit të saj, shikoni këtë episod të The Lede (tani Copyblogger FM) që shpjegon se si puna e madhe është e domosdoshme për të arritur potencialin tuaj.

Dëgjoni: Dëshmi që Grit është e vetmja mënyrë për të arritur potencialin tuaj

Kjo është e gjitha që kam për ju këtë javë.

Gëzojnë këto podcast. 🙂
Jerod Morris
VP e Marketingut
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ያለህን ተሰጥኦ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ አንድ ንግድ መመሥረት ያለብን ለምንድን ነው?
ዲጂታል የንግድ ተቋም

ሠላም ነው!

ይህን ኢሜይል አንተ ታላቅ ሳምንት የሌላቸው እና ዲጂታል የንግድ ጋር አስፈላጊ እርምጃዎች ወደፊት በመውሰድ ያገኘዋል ተስፋ እናደርጋለን.

አሁን እኔ ለማድረግ ሁለት እጅግ ጠቃሚ ማስታወቂያዎችን አሉዎት:

1. ይህ ቅድመ ወፍ ዋጋ በፊት ዲጂታል የንግድ የመሪዎች ወደ ትኬት ለማግኘት ባለፈው ሳምንት እንደሚያልፍ ነው. የተሻለ ዋጋ የሚገኝ ለማግኘት የእኔን ማጉያ አገናኝ ተጠቀም.

እንዲያውም በዛሬው ጊዜ ኧርሊ ወፍ ዋጋ ለማግኘት የመጨረሻ ቀን ነው. ስለዚህ ወደኋላ አትበል.

አንድ ባልና ሚስት ሳምንታት እየወሰድኩ ነው 2. ጠፍቷል ለመጀመሪያ ጊዜ አባትነት ለመደሰት. 🙂 ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት እነዚህ ኢሜይሎች መካከል አንድ ሊያገኙ ይችላሉ, ወይም በኋላ ሳምንት, ነገር ግን ወደ ኋላ በኋላ መሆን ትችላለህ.

ሁልጊዜ እንደ ነገር በተመለከተ ማናቸውም ጥያቄዎች ካሉዎት, ኢሜይል [email protected] ወይም እነዚህ ኢሜይሎች መካከል አንዱ ምላሽ ይስጡ.
ዲጂታል የንግድ ተቋም ነጻ ይዘት ዝማኔ
በዲጂታል ስራ ፈጣሪ

ዲጂታል ፈጠራ ነጻነት ለሁላችንም የተለየ ነገር ማለት ነው. አንድሪያ Vahl ያህል, የተለየ መሆን አይፈሩም; መሆን ከእርስዋ መክሊት ላይ ብርሃን ይበራል አንድ የንግድ ለመገንባት ነፃነት ማለት ነው. እሷም ሌሎች ሰዎች ተመሳሳይ ነገር ማድረግ መርዳት ይወዳል.

ይህ ስፋት-E ስከ 36 ደቂቃ ክፍል ውስጥ, አንድሪያ እና እኔ እንወያያለን:

የእርስዎን ማህበራዊ ሚዲያ መከታተያ ፒክስል አሁን … አልተጫነም ማግኘት አስፈላጊነት!
ለምንድን ነው ዲጂታል ፈጠራ ነጻነት አስደሳች እና አስፈሪ ሁለቱም ሊሆን ይችላል
ሕይወት ያላትን ኩራት ታሪክ ብላ ሥራ አማካኝነት ተቀይሯል ነው
እንዴት ነው ብላ “”ተቺዎች ለማግኘት በቂ ትልቅ”” ከመሆን ጋር የተያያዘ ነው
ከምትወደው ልጇ ንግድ ውስጥ የሚያየው እምቅ ለመፈጸም ማድረግ ምንድን ነው
አሁን ባላት ከፍተኛ ቅድሚያ ለማሳካት ያላትን የሚደረግበት ዘዴ ሂደት
እርስዋም ንግድ ውስጥ ማነቆ ሆኖ ለማሸነፍ እየሞከረ ነው እንዴት ነው?
ትኩስ, እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚቆዩ ለምንድን ወደፊት ይገሰግስ በጣም አስፈላጊ ናቸው

እና እርግጥ ነው, አንድሪያ መጨረሻ ላይ ያለንን መደበኛ ፈጣን-እሳት ጥያቄዎች መልስ ይሰጣል. እነዚህን መልሶች አያምልጥዎ አታድርግ!

አሁን ያለው ዲጂታል ስራ ፈጣሪ አድምጡ …

አድምጡ ያለህን ተሰጥኦ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ አንድ ንግድ መመሥረት ያለብን ለምንድን ነው?

iTunes: iTunes ላይ ዲጂታል ስራ ፈጣሪ ያዳምጡ
ፖድካስቶች

የ መክሊት ዙሪያ የንግድ መገንባት ያለብን ለምን አንድሪያ ገልጿል. ይሁን እንጂ, ልክ ተሰጥኦ መኖር በቂ አይደለም. አንዳንድ ጊዜ የእርስዎን መክሊት ለማጠናከር ነው.

እርስዎ የእርስዎን ችሎታችንን ማሳደግ የምንችለው እንዴት እንደሆነ የሚጠይቅ ሊሆን ይችላል. ሶንያ ሲሞን አንድ ሮዝ የሸበተ Marketer መናዘዝ አንድ ክፍል ውስጥ መልስ ይሰጣል.

ስማ: የእርስዎ ተሰጥዖዎች ማጠናከር የሚቻለው እንዴት ነው?

አንተ የሚያብራራ አንድሬያ: እርስዋም የንግድ እምቅ ለመፈጸም እያደረገ ምን ተወያዩ የ Lede (አሁን Copyblogger ኤፍኤም) በዚህ ክፍል ይመልከቱ መስማት በኋላ ምን ያህል ከባድ ሥራ ችሎታህን መድረስ አስፈላጊ ነው.

አድምጡ ሲያድር የእርስዎ አቅም ማድረስ ብቻ ነው ማረጋገጫ ያ

እኔም በዚህ ሳምንት ለአንተ ያላቸው ሁሉ ነው.

እነዚህን ፖድካስቶች ይደሰቱ. 🙂
Jerod ሞሪስ
ማርኬቲንግ ላይ ምክትል ፕሬዚዳንት
ዝናብ ያገኛል ዲጂታል

ዝናብ ያገኛል መድረክ | በ 1942 Broadway, Suite 407 | ቦልደር, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

لماذا يجب عليك بناء الأعمال التجارية التي يضيء الضوء على مواهبك
معهد التجارة الرقمية

مرحبا!

آمل أن يكون هذا البريد الإلكتروني يجد أن تضطر أسبوع عظيم واتخاذ خطوات هامة إلى الأمام مع قطاع الأعمال الرقمية الخاصة بك.

الآن، لدي اثنين من الإعلانات الهامة جدا لجعل:

1. هذا هو الأسبوع الأخير للحصول على تذاكر لقمة التجارة الرقمية قبل السعر إيرلي بيرد يذهب بعيدا. استخدام رابط رئيس بلدي للحصول على أفضل الأسعار المتاحة.

في الواقع، اليوم هو اليوم الأخير للحصول على سعر الطائر المبكر. لذلك لا تتردد.

2. أنا أخذ بضعة أسابيع من التمتع الأبوة للمرة الأولى. 🙂 لذلك قد لا تحصل على واحدة من هذه الرسائل الإلكترونية في الأسبوع المقبل، أو بعد أسبوع، ولكن سأعود بعد ذلك.

إذا كان لديك أي أسئلة حول أي شيء، كما هو الحال دائما، والبريد الإلكتروني [email protected] أو مجرد الرد على واحدة من هذه الرسائل الإلكترونية.
التجارة الرقمية معهد الحرة تحديث المحتوى
لرواد الأعمال الرقمية

حرية ريادة الأعمال الرقمية تعني شيئا مختلفا لنا جميعا. لأندريا Vahl، فإنه يعني الحرية في أن تكون غير خائف من أن تكون مختلفة وبناء الأعمال التجارية أن يسلط الضوء على مواهبها. وتحب مساعدة الآخرين أن تفعل الشيء نفسه.

في هذا واسع النطاق حلقة 36 دقيقة، أندريا وأناقش:

أهمية الحصول على الخاص بك وسائل الاعلام الاجتماعية تتبع بكسل مثبتة … الآن!
لماذا حرية ريادة الأعمال الرقمية يمكن أن تكون مثيرة ومخيفة
قصتها فخورة حياة انها تغيرت عن طريق عملها
كيف أنها تتعامل مع كونها “”كبيرة بما يكفي للحصول على النقاد””
ما يفعل لتحقيق إمكانات ترى في عملها
لها عملية منهجية لتحقيق الأولوية القصوى الحالية لها
كيف انها تحاول التغلب على كونها عنق الزجاجة في عملها
لماذا البقاء الطازجة، وممارسة الرياضة، هي في غاية الأهمية للمضي قدما

وبطبيعة الحال، أندريا يجيب عن أسئلة سريع لاطلاق النار القياسية لدينا في نهاية المطاف. لا تفوت تلك الإجابات!

الاستماع إلى صاحبة المشروع الرقمي الآن …

الاستماع: لماذا يجب عليك بناء الأعمال التجارية التي يضيء الضوء على مواهبك

اي تيونز: استمع إلى صاحبة المشروع الرقمي على اي تيونز
المدونة الصوتية

وأوضح أندريا لماذا يجب عليك بناء الأعمال التجارية في جميع أنحاء مواهبك. ومع ذلك، مجرد وجود الموهبة ليست كافية. أحيانا تضطر إلى تعزيز مواهبك.

قد يكون السؤال كيف يمكنك شحذ المهارات الخاصة بك. سونيا سيمون يمنحك الإجابات في حلقة من اعترافات المسوق الوردي الشعر.

الاستماع: كيفية تعزيز مواهبك

بعد سماع أندريا مناقشة ما يفعل لتحقيق إمكانية عملها، وتحقق من هذا حلقة من Lede (الآن Copyblogger FM) الذي يشرح كيفية العمل الجاد هو ضرورة للوصول إلى قدراتك.

الاستماع: دليل على أن الحصباء هو السبيل الوحيد للوصول إمكانية حصولك

هذا كل ما عندي لك هذا الاسبوع.

تتمتع هذه دبليو. 🙂
Jerod موريس
نائب الرئيس للتسويق
رينمكر الرقمية

رينمكر منصة | 1942 برودواي، جناح 407 | بولدر، CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Ինչու Դուք պետք է կառուցել մի բիզնես, որը shines է լույս Ձեր տաղանդները
Թվային Commerce Institute

Ողջույն!

Հուսով եմ, որ սա էլ գտնում եք, որ մեծ շաբաթ, եւ հաշվի առնելով, կարեւոր քայլ հետ Ձեր թվային բիզնեսի համար:

Հիմա, ես ունեմ երկու շատ կարեւոր հայտարարություններ է կատարել:

1. Սա վերջին շաբաթ տոմսեր թվային առեւտրի գագաթաժողովի առջեւ Early Bird գնով գնում է հեռու: Օգտագործել իմ խոսնակ հղում ստանալ լավագույն գինը մատչելի.

Ի դեպ, այսօր վերջին օրն է ստանալ Early Bird գինը: Այնպես որ, մի հապաղեք.

2. Ես առնելով մի քանի շաբաթ դուրս է վայելել հայրություն է առաջին անգամ: 🙂 Այսպիսով, դուք չեք կարող ստանալ մեկը այդ նամակների Հաջորդ շաբաթ, կամ մեկ շաբաթ հետո, բայց ես պետք է ետ դրանից հետո:

Եթե դուք ունեք որեւէ հարց մի բանի մասին, ինչպես միշտ, էլեկտրոնային փոստով [email protected] կամ պարզապես պատասխանել մեկին այդ նամակներով:
Թվային Commerce Institute Free Content Update
Թվային ձեռներեց

Ազատությունը թվային ձեռնարկատիրության նշանակում է մի բան տարբեր է մեզ բոլորիս: Անդրեա Vahl, այն նշանակում է, որ ազատություն լինի վախեցել, որ տարբեր է եւ կառուցել մի բիզնես է, որ փայլում է լույս իր տաղանդների: Եւ նա սիրում է օգնում, այլ մարդիկ նույնն անել.

Այս լայնածավալ 36-րոպեանոց դրվագ, Անդրեա եւ ես քննարկել:

Կարեւորությունը ստանալու Ձեր սոցիալական լրատվամիջոցների վերահսկողության փիքսել տեղադրվել … NOW!
Ինչու է ազատությունը թվային ձեռնարկատիրության կարող է լինել եւ հետաքրքիր է եւ վախկոտ
Նրա հպարտ եմ պատմությունը կյանքի նա փոխվել իր աշխատանքի
Ինչպես նա զբաղվում լինելու «մեծ բավական է ստանալ քննադատներին»
Այն, ինչ նա անում է, որպեսզի կատարի այն ներուժը, նա տեսնում է իր բիզնեսում
Նրա մեթոդական գործընթացը հասնելու իր ներկայիս առաջնային
Թե ինչպես է նա փորձում է հաղթահարել լինելով խոչընդոտների իր բիզնեսում
Ինչու է մնում թարմ, եւ վարժություն, այնքան կարեւոր է շարժվում

Եվ, իհարկե, Անդրեա պատասխանում է մեր ստանդարտ արագ- fire հարցերին վերջում: Չեն կարոտում այդ պատասխանները:

Լսեք թվային ձեռնարկատեր հիմա …

Լսեք: Ինչու Դուք պետք է կառուցենք մի բիզնես, որը shines է լույս Ձեր տաղանդները

iTunes լսեք թվային ձեռնարկատեր iTunes- ից
Ձայնագրություններ

Andrea բացատրեց, թե ինչու դուք պետք է կառուցել բիզնես շուրջ ձեր տաղանդների. Սակայն, պարզապես ունենալով տաղանդը բավարար չէ: Երբեմն դուք պետք է ամրապնդել ձեր տաղանդները:

Դուք կարող եք լինել հարցնում, թե ինչպես Դուք կարող եք սրել ձեր հմտությունները: Sonia Simone է տալիս Ձեզ պատասխանները մի դրվագ Confessions մի վարդագույն մազերով marketer.

Լսեք: Ինչպես Ամրացնել ձեր տաղանդը

Դրանից հետո դուք լսել Անդրեա քննարկել, թե ինչ է նա անում է կատարել իր բիզնեսը ներուժը, ստուգեք այս դրվագը Lede (այժմ Copyblogger FM), որը բացատրում է, թե որքան դժվար է աշխատանքը հրամայական է հասնել ձեր ներուժը.

Լսեք: ապացուցում է, որ հաստատակամություն միակ ճանապարհն է հասնել ձեր ներուժը

Սա ամենն է, ես պետք է ձեզ համար այս շաբաթ:

Վայելեք այս Ձայնագրություններ: 🙂
Jerod Morris
VP մարկետինգի
Rainmaker Digital

Rainmaker Պլատֆորմ | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Sizin İstedadlar bir işıq saçır bir biznes qurmaq niyə
Digital Commerce Institute

Hey there!

Bu e-poçt böyük bir həftə olan və digital iş ilə əhəmiyyətli addımlar irəli alaraq tapır ümid edirik.

İndi etmək üçün iki çox mühüm elanlar var:

1. Bu Early Bird qiyməti əvvəl Digital Commerce sammitində bilet almaq üçün son həftəsində səfərdə gedir. yaxşı qiymət almaq üçün mənim natiq bağlantısını istifadə edin.

Əslində, bu gün Early Bird qiymət almaq üçün son gündür. Belə ki, çəkinməyin.

Mən bir neçə həftə alıram 2. off ilk dəfə atalıq zövq. 🙂 Belə ki, növbəti həftə bu e-poçt bir almaq bilər, və ya sonra həftə, amma geri sonra olacaq.

Siz həmişə olduğu kimi bir şey haqqında hər hansı bir sualınız varsa, e-poçt [email protected] və ya yalnız bu e-poçt bir cavab.
Digital Commerce Institute Free Content Update
Digital Sahibkar

digital sahibkarlıq azadlığı hamımıza fərqli bir şey deməkdir. Andrea Vahl üçün müxtəlif olan unafraid olmaq və onun istedadı bir işıq saçır bir iş qurmaq üçün azadlığı demək. O digər insanlar eyni kömək sevir.

Bu geniş 36 dəqiqəlik epizod, Andrea və mən müzakirə:

sosial media izleme pixels NOW … quraşdırılmış əldə əhəmiyyəti!
Nə digital sahibkarlıq azadlığı maraqlı və qorxudan, həm də ola bilər
həyatını Onun fəxr hekayə onun iş vasitəsilə dəyişib
Necə o “”tənqidçilər almaq üçün kifayət qədər böyük”” olan ilə məşğul
o, öz iş görür potensial yerinə yetirmək üçün nə işi var
onun cari prioritet nail olmaq üçün öz metodik prosesi
onun iş bottleneck olan aradan qaldırmaq üçün çalışırıq necə
təzə və həyata olma Niyə irəliləyir belə vacibdir

Və, əlbəttə, Andrea sonunda standart sürətli yanğın suallara cavab verir. o cavab qaçırmayın!

indi Digital Təşəbbüskar qulaq asmaq …

Qulaq asmaq: Siz İstedadlar bir işıq saçır bir biznes qurmaq niyə

iTunes: iTunes Digital Təşəbbüskar qulaq asın
podcasts

Siz istedadlar ətrafında biznes qurmaq lazımdır Andrea izah etdi. Lakin, yalnız istedadı olan kifayət deyil. Bəzən sizin istedadlar gücləndirmək lazımdır.

Siz bacarıqları bilemek bilər necə xahiş edə bilər. Sonia Simone bir Pink saçlı Pazarlamacı etirafları bir epizod cavab verir.

Dinlə: Sizin Talents gücləndirilməsi üçün necə

Siz izah edir ki Andrea, onun biznes potensial yerinə yetirmək üçün bunu nə müzakirə Lede (indi Copyblogger FM) bu epizod kontrol eşitmək sonra necə ağır iş potensial nail olmaq üçün vacib deyil.

Dinlə: Grit Sizin potensialından üçün yeganə yoldur Proof That

Mən bu həftə sizin üçün bütün var.

Bu podcasts malikdirlər. 🙂
Jerod Morris
Marketinq VP
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Zergatik argi distira dela zure talentu on Business bat eraiki behar duzu
Merkataritza Digital Institutua

Aupa!

email hau aste handi bat izatea, eta urrats garrantzitsua aurrera ateratzeaz enpresa digitalarekin topatzen espero dut.

Orain, bi deialdiak oso garrantzitsua egin behar diot:

1. Hau azken astean Merkataritza Digital Summit sarrerak lortzeko Early Bird prezioa baino lehenago da urrun doa. Erabili nire hizlari lotura prezio onena eskuratzeko.

Izan ere, gaur azken eguna Early Bird prezioa lortzeko da. Beraz, ez izan zalantzarik.

2. I aste pare bat hartzen ari naiz off aitatasunari gozatzeko lehenengo aldiz. 🙂 Beraz ez dezakezu lortu emailak horietako bat hurrengo astean, edo astean ondoren, baina itzuli ondoren izan dut.

ezer buruzko edozein galdera, beti bezala badaukazu, email [email protected] edo besterik emailak horietako bat erantzuteko.
Merkataritza Digital Institute Free Edukia Gaur
Digital Ekintzailearen

ekintzailetza digital askatasuna zerbait guztiok desberdinak esan nahi du. Andrea Vahl For, askatasuna desberdin izatearen beldurrik izan behar, eta bere talentuak du argia duten enpresa bat eraikitzeko ekarri du. Eta beste pertsona bera egiten laguntzen maite zuen.

hau askotan du 36 minutuko atal batean, Andrea eta I eztabaidatzeko:

zure social media jarraipena pixel instalatutako … NOW lortzean garrantzia!
Zergatik ekintzailetza digitalen askatasuna bai zirraragarria eta beldurgarria izan daiteke
Bere bizitza istorioa harro bere lan bidez zuen aldatu
Nola jorratzen “”nahikoa big kritikari lortzeko”” izateaz zuen
Zer egin zuen potentziala ikusten bere negozioan zuen betetzeko egiten
Bere metodikoa bere uneko lehentasun nagusia lortzeko prozesua
Nola bere negozioan botila izateaz gainditu nahian zuen
Zergatik ostatu freskoa, eta ariketa, beraz aurrera egiteko garrantzitsua

Eta, jakina, Andrea gure estandarra azkar su amaieran galderak erantzuten. Ez galdu erantzun horiek!

enpresarioen Digital orain entzun …

Entzun: Zergatik argi distira dela zure talentu on Business bat eraiki behar duzu

iTunes: enpresarioen Digital iTunes on Entzun
Podcasts

Andrea azaldu zergatik enpresa bat eraikitzeko behar duzu zure talentu inguruan. Hala ere, besterik talentua izatea ez da nahikoa. Batzuetan, zure talentu indartu behar duzu.

nola egin dezaket zure gaitasunak Hone duzu galdetzen ahal izango duzu. Sonia Simone Pink-haired merkaturatzaile baten aitorpenak pasarte bat erantzunak ematen dizu.

Entzun: Nola Zure Talents indartzea

entzuten duzun Andrea eztabaidatzeko zer zuen bere enpresa potentziala betetzeko egiten, check out The Lede (orain Copyblogger FM) Pasarte honen ondoren dagoela azaltzen du nola lan gogorra da ezinbestekotzat zure potentzial iristeko.

Entzun: Proof Hori Grit Bakarrik Way Zure potentzialak iristeko

Hori guztia izan zuretzat dut aste honetan.

Gozatu podcastak horiek. 🙂
Jerod Morris
Marketing VP
Rainmaker Digital

Rainmaker Plataforma | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Чаму вы павінны пабудаваць бізнэс, які пралівае святло на свае таленты
Інстытут лічбавай камерцыі

Гэй там!

Я спадзяюся, што гэты ліст знойдзе вас, якія маюць вялікую тыдзень і прадпрымае важныя крокі наперад з вашага лічбавага бізнесу.

Цяпер у мяне ёсць дзве вельмі важныя аб’явы, каб зрабіць:

1. Гэта апошні тыдзень для таго каб атрымаць квіткі на вышэйшым узроўні лічбавай камерцыі да ранняга цана Bird сыходзіць. Выкарыстоўвайце маю спасылку дынамікаў, каб атрымаць лепшыя цэны даступныя.

На самай справе, сёння апошні дзень, каб атрымаць ранні цану Bird. Так што не саромейцеся.

2. Я бяру пару тыдняў адпачынку, каб атрымліваць асалоду ад бацькоўства ў першы раз. 🙂 Так што вы не можаце атрымаць адзін з гэтых лістоў на наступным тыдні ці праз тыдзень пасля таго, як, але я вярнуся пасля гэтага.

Калі ў вас ёсць якія-небудзь пытанні, як заўсёды, электронная пошта [email protected] ці проста адказаць на адно з гэтых лістоў.
Digital Commerce інстытут вольнага кантэнту Абнаўленне
лічбавай Прадпрымальнік

Свабода лічбавага прадпрымальніцтва азначае нешта іншае для ўсіх нас. Для Андрэа Vahl, ён меў на ўвазе свабоду не баяцца быць іншым і пабудаваць бізнэс, які пралівае святло на яе таленты. І яна любіць дапамагаць іншым людзям рабіць тое ж самае.

У гэтым шырокім дыяпазоне 36-хвілінны эпізод, Андрэа і я распавяду:

Важнасць атрымання ўстаноўлены вашы сацыяльныя медыя адсочвання пікселяў … ЗАРАЗ!
Чаму свабода лічбавага прадпрымальніцтва можа быць адначасова цікавай і страшна
Яе ганарлівым гісторыя жыцця яна змянілася ў яе рабоце
Як яна мае справу з быць “”дастаткова вялікім, каб атрымаць крытыкі””
Тое, што яна робіць, каб рэалізаваць патэнцыял яна бачыць у сваім бізнэсе
Яе метадычны працэс для дасягнення яе бягучай найвышэйшы прыярытэт
Як яна спрабуе пераадолець быць вузкім месцам у сваім бізнэсе
Чаму заставацца свежым, і фізічныя практыкаванні, якія так важныя для прасоўвання наперад

І, вядома ж, Андрэа адказвае на нашы стандартныя пытанні хуткага агню ў канцы. Не прапусціце гэтыя адказы!

Слухайце да лічбавага Прадпрымальнік зараз …

Слухайце: Чаму вы павінны пабудаваць бізнэс, які пралівае святло на свае таленты

ITunes: Слухайце да лічбавага Прадпрымальнік на ITunes
падкасты

Андрэа тлумачыць, чаму вы павінны пабудаваць бізнэс вакол вашых талентаў. Тым не менш, проста маючы талент не дастаткова. Часам вы павінны ўзмацніць свае таленты.

Вы можаце спытаць, як вы можаце адтачыць свае навыкі. Соня Сымон дае адказы ў эпізодзе Споведзь ружовымі валасамі Маркетолаг.

Слухайце: Як умацаваць свае таленты

Пасля таго, як вы пачуеце Андрэа абмеркаваць тое, што яна робіць, каб рэалізаваць патэнцыял свайго бізнесу, праверыць гэты эпізод з Lede (цяпер Copyblogger FM), які тлумачыць, як цяжкая праца вельмі важна, каб рэалізаваць свой патэнцыял.

Слухайце: Доказ таго, што грыт адзіны шлях, каб рэалізаваць свой патэнцыял

Гэта ўсё, што я для вас на гэтым тыдні.

Атрымлівайце асалоду ад гэтымі подкаст. 🙂
Jerod Морыс
Віцэ-прэзідэнт па маркетынгу
Rainmaker Digital

Райнмакер Платформа | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

আপনি একটি ব্যবসার যে আপনার প্রতিভা উপর একটি হাল্কা জ্বলিতেছে কেন নির্মাণ করা উচিত
ডিজিটাল কমার্স ইনস্টিটিউট

এই যে!

আমি আশা করি এই ইমেল আপনি একটি মহান সপ্তাহে হচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আপনার ডিজিটাল ব্যবসার সঙ্গে এগিয়ে নিতে খুঁজে বের করে.

এখন, আমি দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করতে হবে:

1. এই গত সপ্তাহে আর্লি বার্ড মূল্য আগে ডিজিটাল কমার্স সামিট টিকিট পেতে যায় দূরে. শ্রেষ্ঠ মূল্য পাওয়া পেতে আমার স্পিকার লিঙ্কটি ব্যবহার করুন.

বস্তুত, আমার আজকের আর্লি বার্ড মূল্য পেতে শেষ দিন. তাই দ্বিধা করবেন না.

বন্ধ প্রথমবারের পিতৃত্ব উপভোগ করার 2. আমি একটি দম্পতি সপ্তাহ গ্রহণ করছি. 🙂 সুতরাং আপনি এই ইমেল এক আগামী সপ্তাহে পেতে পারে না, বা পরে সপ্তাহে, কিন্তু আমি ফিরে যে পরে থাকব.

আপনি সবসময় কিছু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে, ই-মেইল [email protected] বা শুধু এই ইমেল এক উত্তর.
ডিজিটাল কমার্স ইনস্টিটিউট ফ্রি বিষয়বস্তু আপডেট
ডিজিটাল উদ্যোক্তা

ডিজিটাল বানিজ্যিক স্বাধীনতার কিছু আমাদের সব থেকে বিভিন্ন অর্থ. আন্দ্রেয়া Vahl জন্য, এটা স্বাধীনতা বিভিন্ন হচ্ছে নির্ভীক হতে হবে এবং একটি ব্যবসা যে তার প্রতিভা উপর একটি হালকা shines বিল্ড বোঝানো হয়েছে. আর তিনি সাহায্য অন্যান্য মানুষ একই না ভালবাসে.

এই বহুদূরবিস্তৃত 36 মিনিটের পর্বের, আন্দ্রেয়া এবং আমি আলোচনা:

আপনার সামাজিক মিডিয়া ট্র্যাকিং পিক্সেল ইনস্টল … এখন পেয়ে গুরুত্ব!
কেন ডিজিটাল বানিজ্যিক স্বাধীনতা উভয় উত্তেজনাপূর্ণ এবং ভীতিকর হতে পারে
জীবন তার গর্বিত গল্প তার কাজের মাধ্যমে বদলে গেছে
কিভাবে সে হচ্ছে “”যথেষ্ট বড় সমালোচক পেতে”” সঙ্গে পুলিশ
কি সে সম্ভাব্য সে তার ব্যবসা দেখেন সংসাধন করছেন
তার বর্তমান শীর্ষ অগ্রাধিকার অর্জনের জন্য তার শৃঙ্খলিত প্রক্রিয়া
কিভাবে সে তার ব্যবসা বোতলের হচ্ছে পরাস্ত করার চেষ্টা করছে
কেন তাজা, এবং ব্যায়াম স্থিত, অগ্রগতিশীল এত গুরুত্বপূর্ণ

এবং, অবশ্যই, আন্দ্রেয়া শেষে আমাদের মান দ্রুত ছুঁড়াত্তয়ালা প্রশ্নের উত্তর. সেই উত্তর মিস করবেন না!

এখন ডিজিটাল উদ্যোক্তা শুনুন …

শুনুন: আপনি একটি ব্যবসা যে আপনার প্রতিভা উপর একটি হাল্কা জ্বলিতেছে কেন নির্মাণ করা উচিত

আই টিউনস: আই টিউনস উপর ডিজিটাল উদ্যোক্তা শুনুন
পডকাস্ট

আন্দ্রেয়া ব্যাখ্যা করেছেন কেন আপনি আপনার প্রতিভা কাছাকাছি একটি ব্যবসা গড়ে তুলতে হবে. তবে, শুধু প্রতিভা থাকার যথেষ্ট নয়. কখনও কখনও আপনি আপনার প্রতিভা জোরদার করতে হবে.

আপনি কিভাবে আপনি আপনার দক্ষতা বাড়াতে পারেন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে. সোনিয়া সিমন আপনি একটি গোলাপী কেশিক Marketer স্বীকারোক্তি একটি পর্বে মধ্যে উত্তর দেয়.

শুনুন: আপনার প্রতিভা জোরদার কিভাবে

পরে আপনি শুনতে আন্দ্রেয়া আলোচনা তিনি তার ব্যবসার সম্ভাব্য সংসাধন কি করছে, Lede (এখন Copyblogger এফএম) এই পর্বে চেক আউট ব্যাখ্যা করেন যে, কিভাবে কঠোর পরিশ্রম আপনার সম্ভাব্য নাগাল করা একান্ত প্রয়োজনীয়.

শুনুন: গ্রিট শুধু ভাবে আপনার সম্ভাব্য নাগাল থেকে হল প্রমাণ যে

যে সব আমি এই সপ্তাহে আপনার জন্য আছে.

এই পডকাস্ট উপভোগ করুন. 🙂
Jerod মরিস
বিপণনের VP
Rainmaker ডিজিটাল

Rainmaker প্ল্যাটফর্ম | 1942 ব্রডওয়ে, সুইট 407 | বোল্ডার, সিও 86709

“——————————————————————————————————————————————————

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Zašto biste trebali izgraditi Business koja sija svetlo na svoje talente
Digitalni Commerce Institut

Hey there!

Nadam se da ovaj e-mail smatra da si imaju veliki tjedan i uzimanje važne korake naprijed sa svojim digitalnog poslovanja.

Sada, imam dva vrlo važna najava da:

1. Ovo je prošle sedmice da se karte Digital Commerce Summit pred cijenu Early Bird dalje ide. Koristi moj link zvučnika da biste dobili najbolje cijene na raspolaganju.

U stvari, danas je zadnji dan da se cijena Early Bird. Dakle, ne oklijevajte.

2. Uzimam nekoliko nedelja van da uživaju očinstva po prvi put. 🙂 Tako da ne mogu dobiti jedan od tih e-mailova naredne sedmice, odnosno sedam dana nakon, ali ja ću se vratiti nakon toga.

Ako imate bilo kakvih pitanja o bilo čemu, kao i uvijek, e-mail [email protected] ili samo odgovor na jednu od ovih e-pošte.
Digitalni Commerce Institut besplatan sadržaj Update
Digitalni Entrepreneur

Sloboda digitalne poduzetništva znači nešto drugačije za sve nas. Andrea Vahl, to je značilo slobodu da se bez straha da bude drugačiji i izgraditi posao koji sija svetlo na nju talente. I ona voli pomažući drugim ljudima učiniti isto.

U ovom širokom rasponu epizoda 36 minuta, Andrea i ja raspravljati:

Značaj dobiti instaliran na društvenim medijima praćenje piksela … SADA!
Zašto je sloboda digitalnih poduzetništva može biti i uzbudljiv i zastrašujući
Njena ponosni priča o životu ona promenila kroz svoj rad
Kako se bavi je “”dovoljno velika da se kritičari””
Ono što ona radi da ispuni potencijal vidi u svom poslovnom
Njen metodički postupak za postizanje Njen trenutni prioritet
Kako ona pokušava da prevaziđe što je usko grlo u svom poslovnom
Zašto ostati svježe, i vježbe, toliko važno da napreduje

I, naravno, Andrea odgovara naš standard brzom pitanja na kraju. Ne propustite te odgovore!

Poslušajte Digital Entrepreneur sada …

Slušajte: Zašto biste trebali izgraditi Business koja sija svetlo na svoje talente

iTunes: Poslušajte Digital Entrepreneur na iTunes
Podcasts

Andrea je objasnio zašto treba izgraditi poslovni oko svoje talente. Međutim, samo se talenat nije dovoljno. Ponekad morate da ojača svoje talente.

Možda ste pitate kako možete brusiti svoje vještine. Sonia Simone vam daje odgovore u epizodi Confessions of a Pink kose Marketer.

Slušajte: Kako ojačati svoje talente

Nakon što čujete Andrea razgovarali o tome šta ona radi da ispuni potencijal njenog biznisa, pogledajte ovoj epizodi The Lede (sada Copyblogger FM) koji objašnjava kako naporan rad je imperativ da dostigne svoj potencijal.

Slušajte: Dokaz da Grit je jedini način da se dođe Vaš potencijal

To je sve što imam za vas ovaj tjedan.

Uživajte u ovih podcasta. 🙂
Jerod Morris
VP marketinga
Rainmaker Digital

Rainmaker Platforma | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Защо трябва да се изгради бизнес, която блести светлина върху таланта си
Digital Институт Commerce

Ей там!

Надявам се, че този имейл ви намира като голям седмица и вземането на важни стъпки напред с цифровия си бизнес.

Сега, аз имам две много важни съобщения, за да правят:

1. Това е последната седмица, за да получите билети за Digital Summit Commerce преди цената на Early Bird отива. Използвайте моята връзка високоговорител, за да получите най-добрата налична цена.

В действителност, днес е последният ден, за да получите Рано цена Bird. Така че не се колебайте.

2. Аз съм като няколко седмици почивка, за да се насладите на бащинството за първи път. 🙂 Така че не може да се получи един от тези имейли следващата седмица, или седмицата след това, но аз ще се върна след това.

Ако имате някакви въпроси относно всичко, както винаги, имейл [email protected] или просто да отговаряте на един от тези имейли.
Digital Търговския институт Свободно съдържание Актуализация
The Digital предприемача

Свободата на цифров предприемачеството означава нещо различно за всеки от нас. За Андреа Vahl, това означава, свободата да се страхува, че са различни и изграждане на бизнес, която блести светлина върху таланта си. И тя обича да помогнете на други хора да направят същото.

В тази широкообхватна 36 минути епизод, Андреа и аз обсъди:

Значението на получаване на инсталираните си проследяващи пиксели социални медии … сега!
Защо свободата на цифров предприемачеството може да бъде едновременно вълнуващо и страшно
Нейният горда история на живота й се е променило през нейната работа
Как тя се занимава с това да си “”достатъчно голям, за да получите критиците””
Това, което тя прави, за да реализира потенциала тя вижда в бизнеса си
Нейният методичен процес за постигане на настоящата си основен приоритет
Как тя се опитва да преодолее е пречка в бизнеса си
Защо да останат свежи, и физически упражнения, са толкова важни, за да се движи напред

И, разбира се, Андреа отговаря на нашите стандартни въпроси скорострелно в края. Не пропускайте тези отговори!

Вслушайте се в областта на цифровите Предприемача сега …

Слушайте: Защо трябва да се изгради бизнес, която блести светлина върху таланта си

качи: Чуйте The Digital Предприемач на качи
Podcasts

Андреа обясни защо трябва да се изгради бизнес около таланта си. Въпреки това, само като талант не е достатъчно. Понякога трябва да се укрепи своите таланти.

Може да пита как може да усъвършенствате уменията си. Соня Simone дава отговорите в един епизод на Изповедите на Pink коси Marketer.

Слушайте: Как да се засили своите таланти

След като чуят Andrea обсъдят какво прави, за да реализира потенциала си бизнес, разгледайте този епизод на The Lede (сега Copyblogger FM), която обяснява как упорита работа е наложително да достигне своя потенциал.

Слушайте: доказателство, че Грит е единственият начин да достигнете до потенциалните

Това е всичко, което имам за вас тази седмица.

Насладете се на тези подкасти. 🙂
Jerod Morris
Вицепрезидент на маркетинг
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Per què vostè ha de construir un negoci que fa llum sobre els seus talents
Institut de Comerç Digital

Hola!

Espero que aquest missatge es troba que té una gran setmana i prendre passos importants cap endavant amb el seu negoci digital.

Ara, tinc dos anuncis molt importants per fer:

1. Aquesta és l’última setmana per obtenir entrades per a Cimera Comerç Digital abans que el preu de reserva anticipada se’n va. Utilitzar el meu enllaç altaveu per obtenir el millor preu disponible.

De fet, avui és l’últim dia per obtenir el preu de reserva anticipada. Així que no dubti.

2. M’estic prenent un parell de setmanes de descans per gaudir de la paternitat per primera vegada. 🙂 Així que vostè no pot aconseguir un d’aquests missatges de correu electrònic la setmana que ve o la setmana següent, però em va tornar després d’això.

Si vostè té alguna pregunta sobre qualsevol cosa, com sempre, correu electrònic [email protected] o simplement respondre a un d’aquests missatges de correu electrònic.
Actualització de contingut digital de Comerç Institut Lliure
emprenedor Digital

La llibertat d’empresa digital, significa alguna cosa diferent per a tots nosaltres. Per Andrea Vahl, que ha significat la llibertat de no tenir por de ser diferent i construir un negoci que brilla una llum en el seu talent. I li encanta ajudar a altres persones a fer el mateix.

En aquest ampli episodi de 36 minuts, l’Andrea i jo vam discutir:

La importància d’obtenir els seus mitjans de comunicació social, els píxels de seguiment instal·lats … ARA!
Per què la llibertat d’empresa digital pot ser emocionant i aterridor
La seva història orgullosa de la vida que ha canviat a través del seu treball
Com es tracta de ser “”prou gran com per aconseguir els crítics””
El que està fent per complir amb el potencial que veu en el seu negoci
El seu procés metòdic per arribar a la seva màxima prioritat actual
Com ella està tractant de superar ser el coll d’ampolla en el seu negoci
No us quedeu fresc, i l’exercici, són tan importants per avançar

I, per descomptat, Andrea respon a les nostres preguntes de tir ràpid estàndard al final. No es perdi les respostes!

Escoltar a l’empresari digital ara …

Escolta: Per què vostè ha de construir un negoci que fa llum sobre els seus talents

iTunes: escoltar l’empresari digital a iTunes
podcasts

Andrea explica per què vostè ha de construir un negoci al voltant dels seus talents. No obstant això, només tenir talent no és suficient. A vegades cal enfortir els seus talents.

Vostè pot preguntar-se com es pot perfeccionar les seves habilitats. Sonia Simone li dóna les respostes en un episodi de Confessions d’un venedor de pèl rosa.

Escoltar: Com enfortir els seus talents

Després d’escoltar Andrea discutir el que està fent per complir amb el potencial del seu negoci, fes un cop d’ull a aquest episodi de The Lede (ara CopyBlogger FM) que explica com el treball dur és imprescindible per assolir el seu potencial.

Escoltar: Prova que Valor de llei és l’únic camí per assolir el seu major potencial

Això és tot el que tinc per a tu aquesta setmana.

Gaudir d’aquests podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP de Màrqueting
Rainmaker digital

Plataforma Rainmaker | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86.709

“——————————————————————————————————————————————————

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Nganong Angay Pagtukod og usa ka Business nga Nagasidlak ang usa ka Kahayag sa ibabaw sa imong mga Talento
Digital Commerce Institute

Hoy didto!

Manghinaut ko nga email niini nga makakaplag kaninyo nga may usa ka dakung semana ug sa pagkuha sa importante nga mga lakang sa unahan uban sa imong digital negosyo.

Karon, ako adunay duruha ka mga importante kaayo nga mga pahibalo sa paghimo sa:

1. Kini mao ang katapusan nga semana sa pagkuha tiket sa digital Commerce Summit sa atubangan sa Sayo sa presyo Bird moadto sa. Gamita ang akong mamumulong link sa pagkuha sa mga labing maayo nga bili nga anaa.

Sa pagkatinuod, karon mao ang katapusan nga adlaw sa pagkuha sa mga Sayo Bird bili. Busa ayaw pagpanuko.

2. ko pagkuha sa usa ka magtiayon nga semana sa sa pagtagamtam sa amahan sa unang higayon. 🙂 Busa dili kamo ang usa niini nga mga mga email sa sunod semana, o sa semana human sa, apan ako balik sa tapus nga.

Kon kamo adunay bisan unsa nga mga pangutana mahitungod sa bisan unsang butang, sa kanunay, email [email protected] o reply sa usa niining mga email.
Digital Commerce Institute Free Content Update
Ang digital Entrepreneur

Ang kagawasan sa digital entrepreneurship nagpasabot sa usa ka butang sa lain-laing sa sa aton tanan. Kay Andrea Vahl, kini nagpasabot nga ang kagawasan sa dili mahadlok nga lahi ug sa pagtukod sa usa ka negosyo nga nagdan-ag sa usa ka kahayag sa ibabaw sa iyang mga talento. Ug siya nahigugma sa pagtabang sa ubang mga tawo sa pagbuhat sa sama.

Sa niini nga halapad nga-ranging 36-minutos nga episode, Andrea ug ako sa paghisgot sa:

Ang kamahinungdanon sa pagkuha sa imong tracking pixels social media instalar … KARON!
Ngano nga ang kagawasan sa digital entrepreneurship mahimong makalingaw ug makahahadlok
Ang iyang mapahitas-on nga sugilanon sa kinabuhi siya nausab pinaagi sa iyang buhat
Kon sa unsang paagi siya naghisgot sa nga “”dako nga igo aron sa pagkuha kritiko””
Unsay siya sa pagbuhat sa pagtuman sa potensyal sa nakita siya sa iyang negosyo
Ang iyang metodikal nga proseso alang sa pagkab-ot sa iyang kasamtangan nga prayoridad
Kon sa unsang paagi siya naningkamot sa pagbuntog sa nga sa ungot sa iyang negosyo
Nganong nagpabilin lab-as, ug sa ehersisyo, importante kaayo sa pagbalhin sa unahan

Ug, siyempre, Andrea motubag sa atong sumbanan nga mga pangutana paspas-kalayo sa katapusan. Ayaw mingawon sa mga mga tubag!

Pamati sa Ang Digital Entrepreneur karon …

Listen: Nganong Angay Pagtukod og usa ka Business nga Nagasidlak ang usa ka Kahayag sa ibabaw sa imong mga Talento

iTunes: Pamati sa Ang Digital Entrepreneur sa iTunes
podcast

Andrea mipasabut ngano nga kamo kinahanglan nga sa pagtukod sa usa ka negosyo sa palibot sa inyong mga talento. Apan, may talento dili igo. Usahay kamo sa paglig-on sa inyong mga talento.

Ikaw mahimong mangutana kon sa unsang paagi nga imong mahimo nimong mabansay. Sonia Simone naghatag kaninyo sa mga tubag diha sa usa ka episode sa Confessions sa usa ka Pink-buhok marketer.

Listen: unsa nga paagi sa Paglig-on sa imong mga Talento

Human kamo makadungog Andrea hisguti unsay siya sa pagbuhat aron sa pagtuman sa potensyal sa iyang negosyo ni, check niini nga episode sa Ang Lede (karon Copyblogger FM) nga nagpatin-aw kon sa unsang paagi lisud nga buhat mao ang kinahanglan sa pagkab-ot sa imong potensyal.

Listen: Pamatuod nga hamis ang Bugtong Paagi sa Pagkab-ot sa imong mga Potensyal

Nga sa tanan nga ako adunay alang kaninyo niini nga semana.

Enjoy kini nga mga podcast. 🙂
Jerod Morris
VP sa Marketing
Rainmaker digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

N’chifukwa Chiyani Muyenera Amanga Business kuti Chilungamo Kuwala pa Maluso Anu
Intaneti malonda Institute

Moni kumeneko!

Ine ndikuyembekeza imelo imeneyi akupezani inu kukhala sabata kwambiri ndi kuchita zinthu zofunika patsogolo ndi malonda anu digito.

Tsopano, ine ndi awiri zolengeza chofunika kwambiri kuti:

1. sabata yatha kupeza matikiti kwa Intaneti malonda Summit pamaso pa mtengo Early Mbalame anabauka. Ntchito wokamba kugwirizana wanga ndikafika pa mtengo zabwino kwambiri.

Ndipotu, lero ndi tsiku lomaliza kupeza Early Mbalame mtengo. Motero, musazengereze.

2. ine ndikutenga masabata angapo pa kusangalala utate kwa nthawi yoyamba. 🙂 Choncho simungathe chimodzi cha makalata otsatira sabata, kapena sabata, koma ndibweranso pambuyo.

Ngati muli ndi mafunso pa chirichonse, monga nthawizonse, imelo [email protected] kapena anayankha basi mmodzi wa makalata amenewa.
Intaneti malonda Institute Free Timasangalala Pezani
Wazamalonda Intaneti

Ufulu entrepreneurship digito amatanthauza chinachake chosiyana kwa tonsefe. Pakuti Andrea Vahl, izo kwatanthauza ufulu kukhala saopa kukhala osiyana ndi kumanga bizinesi imene imawala ngati kuwala pa luso lake. Ndipo iye amakonda kuthandiza anthu ena kuchita chimodzimodzi.

Mu lonse-zapakati 36 mphindi nkhani imeneyi, Andrea ndi ine kukambirana:

Kufunikira kodzipatula lanu chikhalidwe TV kutsatira pixels anaika … TSOPANO!
Chifukwa cha ufulu wa entrepreneurship digito zimakhala zosangalatsa ndi wowopsa
Nkhani azinyadira moyo iye anasintha mwa ntchito yake
Kodi iye amachita ndi kukhala “”chachikulu kuti amuchotse otsutsa””
Kodi iye akuchita kukwaniritsa kuthekera iye anaona bizinezi
ndondomeko yake methodical kwa kukwaniritsa wake panopa zoyambirira
Kodi iye akuyesera kuti tigonjetse kukhala bottleneck mu bizinezi
N’chifukwa kukhala mwatsopano, masewera olimbitsa thupi ali ofunika kuti tikupita chitsogolo

Ndipo, ndithudi, Andrea mafunso athu muyezo mofulumira-moto pa mapeto. Musaphonye mayankho amenewo!

Mverani wazamalonda Intaneti tsopano …

Mvetserani: N’chifukwa Chiyani Muyenera Amanga Business kuti Chilungamo Kuwala pa Maluso Anu

iTunes: Mverani The Intaneti wazamalonda pa iTunes
Podcasts

Andrea anafotokoza chifukwa pomangira malonda padziko luso lanu. Koma kungokhala ndi luso sikokwanira. Nthawi zina muyenera kulimbikitsa maluso.

Mukhale kufunsa kodi inu mukhale bwino. Sonia Simone kumakupatsani mayankho M’nkhani cha kuvomereza ya Pinki tsitsi Marketer.

Mvetserani: Kodi Kulimbikitsa Maluso Anu

Pambuyo mukumva Andrea kukambirana zimene iye akuchita kukwaniritsa angathe malonda ake, onani nkhani imeneyi ya The Lede (tsopano Copyblogger FM) amene akufotokoza mmene khama kuyesetsa kukwaniritsa kuthekera kwanu.

Mvetserani: Umboni Woti grit Kodi Way Only kuzindikira zinthu Anu

Ndizo zonse ine ndi inu sabata ino.

Sangalalani Podcasts izi. 🙂
Jerod Morris
VP wa Marketing
Rainmaker Intaneti

Rainmaker nsanja | 1942 Broadway, Maapatimenti 407 | Chimwala, NKHA 86709

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

为什么你应该建立闪耀一盏灯你的人才业务
数字商业协会

你好啊!

我希望这封电子邮件发现你有一个伟大的一周,并采取重要步骤推进您的数字业务。

现在,我有两个很重要的消息要发布:

1.这是上周的早鸟价格之前获得门票数字商业峰会消失。用我的扬声器链接以获得最好的价格提供。

事实上,今天是最后一天拿到早鸟价格。所以,不要犹豫。

2.我是在几个星期了,享受初为人父的第一次。 :-)所以,你可能不会得到这些电子邮件的一个下周或之后的一周,但我会后回来。

如果你有任何事情任何问题,一如既往,电子邮件[email protected]或只是回复这些邮件中的一个。
数字商业协会免费内容更新
数字企业家

数字创业的自由意味着什么我们所有的人不同。对于安德烈干旱胁迫下连翘,它意味着自由不害怕被不同,并建立一个企业,在她的才华闪耀的光。她喜欢帮助其他人做同样的。

在这种广泛的36分钟的情节,Andrea和我商量:

越来越安装到您的社交媒体跟踪像素… NOW的重要性!
为什么数码创业的自由,既可以是令人兴奋的和可怕的
她感到骄傲的生命故事,她通过她的工作改变
她怎么用是“大到足以让批评者”交易
她在做什么来满足,她觉得自己的业务潜力
她实现她目前的首要任务有条不紊的过程
她是如何努力克服在被她的生意瓶颈
为什么住新鲜,和运动,是向前迈进如此重要

而且,当然,安德烈回答末我们的标准速射的问题。千万不要错过这些答案!

听现在的数码企业家…

听着:为什么你应该构建一个照一盏灯你的人才业务

iTunes的:听iTunes上的数字企业家
播客

安德烈解释了为什么你应该围绕你的才能的企业。然而,仅仅有天赋是不够的。有时你必须加强自己的才华。

你可能会问你怎么能磨练自己的技能。索尼娅·西蒙尼为您提供了一个粉红色的头发营销的自白发作的答案。

听:如何加强自己的才华

在听到安德烈讨论她在做什么,以满足她的业务的潜力,请查看勒德(现Copyblogger FM)的这个情节,介绍如何努力工作是必须要达到你的潜力。

听:证明砂是唯一的到达您的潜在方法

这就是我这一周对你。

享受这些播客。 🙂
杰罗德·莫里斯
营销副总裁
造雨数码

造雨平台| 1942年百老汇,套房407 |科罗拉多州博尔德86709

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

為什麼你應該建立閃耀一盞燈你的人才業務
數字商業協會

你好啊!

我希望這封電子郵件發現你有一個偉大的一周,並採取重要步驟推進您的數字業務。

現在,我有兩個很重要的消息要發布:

1.這是上週的早鳥價格之前獲得門票數字商業峰會消失。用我的揚聲器鏈接以獲得最好的價格提供。

事實上,今天是最後一天拿到早鳥價格。所以,不要猶豫。

2.我是在幾個星期了,享受初為人父的第一次。 :-)所以,你可能不會得到這些電子郵件的一個下週或之後的一周,但我會後回來。

如果你有任何事情任何問題,一如既往,電子郵件[email protected]或只是回复這些郵件中的一個。
數字商業協會免費內容更新
數字企業家

數字創業的自由意味著什麼我們所有的人不同。對於安德烈乾旱脅迫下連翹,它意味著自由不害怕被不同,並建立一個企業,在她的才華閃耀的光。她喜歡幫助其他人做同樣的。

在這種廣泛的36分鐘的情節,Andrea和我商量:

越來越安裝到您的社交媒體跟踪像素… NOW的重要性!
為什麼數碼創業的自由,既可以是令人興奮的和可怕的
她感到驕傲的生命故事,她通過她的工作改變
她怎麼用是“大到足以讓批評者”交易
她在做什麼來滿足,她覺得自己的業務潛力
她實現她目前的首要任務有條不紊的過程
她是如何努力克服在被她的生意瓶頸
為什麼住新鮮,和運動,是向前邁進如此重要

而且,當然,安德烈回答末我們的標準速射的問題。千萬不要錯過這些答案!

聽現在的數碼企業家…

聽著:為什麼你應該構建一個照一盞燈你的人才業務

iTunes的:聽iTunes上的數字企業家
播客

安德烈解釋了為什麼你應該圍繞你的才能的企業。然而,僅僅有天賦是不夠的。有時你必須加強自己的才華。

你可能會問你怎麼能磨練自己的技能。索尼婭·西蒙尼為您提供了一個粉紅色的頭髮營銷的自白發作的答案。

聽:如何加強自己的才華

在聽到安德烈討論她在做什麼,以滿足她的業務的潛力,請查看勒德(現Copyblogger FM)的這個情節,介紹如何努力工作是必須要達到你的潛力。

聽:證明砂是唯一的到達您的潛在方法

這就是我這一周對你。

享受這些播客。 🙂
杰羅德·莫里斯
營銷副總裁
造雨數碼

造雨平台| 1942年百老匯,套房407 |科羅拉多州博爾德86709

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Perchè tù serai Custruita un affari chì Shines una luce nantu à Résultats talenti
Istitutu Commerce Digital

Ehi!

Speru ca sta mail ritrova, averete un gran settimana è piglià tappi primurosi pà avanti cù u vostru los numerica.

Ora, ju nun haiu dui annunci assai mpurtanti pi fari:

1. Chistu è l ‘ultima settimana pè ottene un bigliettu à Lunae Commerce Digital davanti à u prezzu Bird Elu nisceva e. Usu mio lea picciò a sfruttera prezzi.

In fatti, oghje è l ‘ùrtimu jornu pi pigghiarisi i prezzi, un sì Dumane. So ùn esitò.

2. mi sentu ripiglià una coppia settimane vannu a gudiri fatherhood di u primu tempu. 🙂 So ti pò ùn perda unu di sti sappianu suivant settimana, o la simana dopu, ma turneraghju doppu ca.

Si tu nu hai mancu comu pruvàrinni nenti, comu sempri, per mail [email protected] o ghjustu rispondi à unu di sti sappianu.
Vagabonda cuntinutu Digital Commerce Institute Free
U entrepreneur Digital

A a libertà di impresa digitale significheghja calcosa differente à tutti di noi. Per Andrea Vahl, ch’ella hè cambiata a libertà è à esse unafraid di essendu sfarente, è di custruì un impresa chì vede una luce nantu à i so talenti. È ùn ama cuntribuiscia altri populi fari u stissu.

In stu vastu-varieghja episodiu 36-Minute, Andrea e mi discussioni:

L ‘impurtanza di lu venniri a vostra suciale di cumunicazione duma pixel stallati … NOW!
Perchè a libertà di impresa digitale pò esse à tempu cusì interessante è effrayant
A so storia, fieru di a vita idda d’canciata pi menzu u so travagliu
Comu idda Offerte cu essa “”abbastanza grande pè ottene i critichi””
Cosa hà d’fà a rializzari lu putinziali, accussì idda lu Vescamu à a so los
U so prucessu metudu di jùnciri a so realità priurità cima
Comu idda d’piazzà a superari pi essiri lu goulet in u so los
Cumu hè allughjatu freschi, è teacher, sunnu accussì mpurtanti pi mòviri arritu

È, di sicuru, Andrea novum a nostra quistione rapida-di focu mudellu à a fine. Ùn c’avemu a ddi risposti senza sensu!

Listen to U entrepreneur Digital avà …

Listen: Perchè tù serai Custruita un affari chì Shines una luce nantu à Résultats talenti

iTunes: Listen to U entrepreneur Digital nantu à iTunes
Podcasts

Andrea ci spiega perchè ùn ci vole custruì un los intornu à i vostri talenti. A ogni modu, cum’è u so talentu ùn hè micca abbastanza. Calchì volta, vi tocca à dà forza à i vostri talenti.

Tu putissitu essiri dumandendu cumu si pò Boccia u vostru sapè fà. Sonia Simone ti duna la risposta in un episodiu di confessions d un Marketer Pink-pene.

Listen: How to furtificheghja i to talenti

Dopu si sente Andrea dumandassi ciò ch’ella d’fate à rigalà u putenziale di u so mistieru, verificate puru fora stu episodiu di U Lede (ora Copyblogger FM) chì spiega cumu travagghiu duru hè indispensevule pè ghjunghje sin’à u vostru u putenziale.

Listen: un omo Ddu Grit Ghjè u Oracion à Pier Your MEP

Hè tuttu aghju per voi sta settimana.

Prufittate sti Castello podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP di Marketing
Rainmaker Digital

Raraku Rainmaker | 1942 S Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Zašto biste trebali izgraditi tvrtku koja baca svjetlo na talente
Digitalni Institut Commerce

Pozdrav!

Nadam se da ovaj e-mail pronalazi imate veliki tjedan i poduzima važne korake naprijed s digitalnog poslovanja.

Sada imam dvije vrlo važne najave da bi:

1. Ovo je prošlog tjedna kako bi dobili ulaznice za digitalni Commerce Summit prije pretprodajna cijena ide dalje. Koristi moju vezu zvučnika da biste dobili najbolje cijene na raspolaganju.

U stvari, danas je zadnji dan da bi dobili pretprodajna cijena. Zato ne oklijevajte.

2. Uzimam par tjedana off uživati očinstvo po prvi put. 🙂 Tako da ne mogu dobiti jednu od tih poruka e-pošte sljedeći tjedan, ili tjedan nakon toga, ali ja ću se vratiti nakon toga.

Ako imate bilo kakvih pitanja o svemu, kao i uvijek, e-mail [email protected] ili samo odgovoriti na jedan od ovih e-pošte.
Digitalni Commerce Institut Besplatno ažuriranje sadržaja
Digitalni poduzetnik

Sloboda digitalne poduzetništva znači nešto drugačije za sve nas. Za Andrea Vahl, to je značilo slobodu da se bez straha da budu drugačiji i izgraditi tvrtku koja baca svjetlo na njene talente. A ona voli pomaganju drugim ljudima da učine isto.

U ovom široka 36-ak minuta epizode, Andrea i ja raspravljati:

Važnost dobivanje svoje socijalne medija za praćenje piksela instaliran … sada!
Zašto je sloboda digitalne poduzetništvo može biti i uzbudljiva i zastrašujuća
Njezina ponosni priča o životu ona je promijenila kroz svoj rad
Kako bavi se da je “”dovoljno velika da se kritičare””
Što ona radi da bi ispunio potencijal vidi u njenom poslovanju
Njezina metodički postupak za ostvarivanje svog sadašnjeg prioritet
Kako ona pokušava prevladati bude usko grlo u svom poslovanju
Zašto borave svježe, i vježbe, tako je važno da se kreće naprijed

I, naravno, Andrea odgovara na naše standardne brzinom svjetlosti pitanja na kraju. Ne propustite ove odgovore!

Slušajte digitalnu poduzetnik sada …

Poslušajte: Zašto biste trebali izgraditi tvrtku koja baca svjetlo na talente

iTunes: Poslušajte digitalnu poduzetnika na iTunes
Podcasts

Andrea je objasnio zašto treba izgraditi posao oko svoje talente. Međutim, samo da talent nije dovoljan. Ponekad ćete morati ojačati svoje talente.

Možda se pitate kako možete brusiti svoje vještine. Sonia Simone daje odgovore u epizodi Ispovijedi Pink kose marketer.

Poslušajte: Kako ojačati svoje talente

Nakon što čujete Andrea raspravljati o tome što ona radi za ispunjenje njezine poslovne potencijale, provjeriti ovaj epizoda Lede (sada Copyblogger FM) koji objašnjava kako je teško raditi je neophodno postići svoj potencijal.

Poslušajte: Dokaz da Grit je jedini način doprijeti do potencijalnih

To je sve što imam za vas ovaj tjedan.

Uživajte u ovih podcasta. 🙂
Jerod Morris
VP marketinga
Rainmaker Digital

Rainmaker Platforma | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Hvorfor du skal bygge en Business, der kaster lys på dine talenter
Digital Commerce Institute

Hej med dig!

Jeg håber, at denne e-mail finder du have en stor uge og tage vigtige initiativer med dit digitale forretning.

Nu har jeg to meget vigtige meddelelser til at gøre:

1. Dette er den sidste uge for at få billetter til Digital Summit Commerce før Early Bird prisen går væk. Brug mit højttaler link for at få den bedste pris til rådighed.

Faktisk, i dag er den sidste dag for at få den Early Bird pris. Så tøv ikke med.

2. Jeg tager et par uger ud til at nyde faderskab for første gang. 🙂 Så kan du ikke få en af disse e-mails i næste uge, eller ugen efter, men jeg vil være tilbage efter det.

Hvis du har spørgsmål om noget, som altid, e-mail [email protected] eller bare svare på et af disse e-mails.
Digital Commerce Institute Gratis Content opdatering
Den digitale Entrepreneur

Friheden for digital iværksætteri betyder noget andet for os alle. For Andrea Vahl, har det betydet friheden til at være bange for at være anderledes og opbygge en virksomhed, der kaster lys på hendes talenter. Og hun elsker at hjælpe andre mennesker at gøre det samme.

I denne omfattende 36-minutters episode, Andrea og jeg diskutere:

Betydningen af at få dine sociale medier sporingspixels installeret … NU!
Hvorfor frihed digital iværksætteri kan være både spændende og skræmmende
Hendes stolte historie om livet, hun har ændret gennem sit arbejde
Hvordan hun beskæftiger sig med at være “”stor nok til at få kritikere””
Hvad hun gør for at opfylde det potentiale hun ser i hendes forretning
Hendes metodiske proces for at nå hendes nuværende topprioritet
Hvordan hun forsøger at overvinde at være flaskehalsen i hendes forretning
Hvorfor opholder frisk, og motion, er så vigtige for at komme videre

Og, selvfølgelig, Andrea besvarer vores standard hurtig-brand spørgsmål i slutningen. Gå ikke glip af disse svar!

Lyt til den digitale Entrepreneur nu …

Lyt: Hvorfor du skal bygge en Business, der kaster lys på dine talenter

iTunes: Lyt til Digital Entrepreneur på iTunes
Podcasts

Andrea forklarede, hvorfor du bør opbygge en forretning omkring dine talenter. Men bare at have talent er ikke nok. Nogle gange er du nødt til at styrke dine talenter.

Du kan blive spørge, hvordan kan du finpudse dine færdigheder. Sonia Simone giver dig svarene i en episode af Confessions of a Pink hår marketingmedarbejder.

Lyt: Sådan Styrke dine talenter

Når du hører Andrea diskutere, hvad hun gør for at opfylde hendes forretning potentiale, så tjek denne episode af The Lede (nu Copyblogger FM), der forklarer, hvordan hårdt arbejde er bydende nødvendigt at nå dit potentiale.

Lyt: Bevis At Grit er den eneste måde at nå dit potentiale

Det er alt jeg har for dig i denne uge.

Nyd disse podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP of Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86.709

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Waarom U Moeten een bedrijf dat een Light Shines op je talenten
Digital Commerce Institute

Hallo daar!

Ik hoop dat deze e-mail vindt u een geweldige week en het nemen van belangrijke stappen voorwaarts met uw digitale business.

Nu, ik heb twee zeer belangrijke aankondigingen te maken:

1. Dit is de laatste week kaartjes voor Digital Commerce Summit te krijgen voordat de Early Bird prijs weggaat. Gebruik mijn speaker link naar de best beschikbare prijs te krijgen.

In feite, vandaag is de laatste dag van de Early Bird prijs te krijgen. Dus aarzel niet.

2. Ik ben het nemen van een paar weken vrij om te genieten van het vaderschap voor de eerste keer. 🙂 Dus kun je niet één van deze e-mails te krijgen volgende week of de week daarna, maar ik kom terug na dat.

Als u vragen hebt over iets, zoals altijd, e-mail [email protected] of gewoon antwoord op een van deze e-mails.
Digital Commerce Institute gratis updates van de inhoud
De Digital Ondernemer

De vrijheid van digitale ondernemerschap betekent iets anders voor ons allemaal. Voor Andrea Vahl, heeft zij de vrijheid niet bang dat ze anders te zijn en het opbouwen van een bedrijf dat een licht schijnt op haar talenten betekende. En ze houdt van het helpen van andere mensen hetzelfde te doen.

In deze brede 36-minuten durende aflevering, Andrea en bespreek ik:

Het belang van het krijgen van uw social media-tracking pixels geïnstalleerd … NOW!
Waarom de vrijheid van digitale ondernemerschap zowel spannend en eng kan zijn
Haar trots verhaal van het leven dat ze veranderd door haar werk
Hoe zij omgaat met het zijn “”groot genoeg om de critici te krijgen””
Wat ze doet om het potentieel ziet ze in haar bedrijf te vervullen
Haar methodische proces voor het bereiken van haar huidige topprioriteit
Hoe ze probeert te overwinnen zijn de bottleneck in haar bedrijf
Waarom blijven fris, en lichaamsbeweging, zijn zo belangrijk om vooruit

En, natuurlijk, Andrea beantwoordt onze standaard snelle-het-vuren vragen aan het eind. Heeft die antwoorden niet missen!

Luister gratis naar The Digital Ondernemer nu …

Luister: Waarom U Moeten een bedrijf dat een Light Shines op je talenten

iTunes: Luister naar The Digital Ondernemer op iTunes
podcasts

Andrea uitgelegd waarom je een bedrijf moet bouwen rond je talenten. Echter, alleen het hebben van talent is niet genoeg. Soms moet je je talenten te versterken.

U vraagt zich wellicht af hoe kun je je vaardigheden verbeteren. Sonia Simone geeft u de antwoorden in een aflevering van Confessions of a Pink-haired Marketer.

Luister: Hoe om je talenten te versterken

Nadat je hoort Andrea bespreken wat ze doet om het potentieel van haar bedrijf te vervullen, check out deze aflevering van The Lede (nu Copyblogger FM) waarin wordt uitgelegd hoe hard werken is het noodzakelijk om uw potentieel te bereiken.

Luister: Bewijs dat Grit is de enige manier om te bereiken uw potentiële

Dat is alles wat ik heb voor u deze week.

Geniet van deze podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Proč byste měli vybudovat obchodní, který vrhá světlo na svůj talent
Digitální Commerce Institute

Nazdárek!

Doufám, že tento e-mail najde vám mají skvělý týden a podnikají důležité kroky kupředu s digitálním podnikání.

Teď mám dvě velmi důležité oznámení se činí:

1. Toto je poslední týden získat vstupenky na digitální vysílání Commerce summitu před Early Bird cena půjde pryč. Použijte můj odkaz reproduktorový získat nejlepší cenu k dispozici.

Ve skutečnosti, dnes je poslední den pro získání Early Bird cenu. Tak neváhejte.

2. Beru pár týdnů volno, aby si otcovství poprvé. 🙂 Takže nemusí dostat jeden z těchto e-mailů příští týden, nebo po týdnu, ale budu zpátky po tom.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se cokoliv, jako vždy, e-mail [email protected] nebo jen odpovědět na jednu z těchto e-mailů.
Digitální Commerce Ústav zdarma Aktualizace obsahu
Digitální podnikatel

Svoboda digitální podnikání znamená něco jiného pro všechny z nás. Andrea Vahl, to znamená svobodu nebát, že jsou odlišné a vybudovat firmu, která vrhá světlo na jejím talentům. A miluje pomáhat jiní lidé dělají to samé.

V tomto rozsáhlého 36-minutové epizody, Andrea a já diskutovat:

Význam získání nainstalovány sociálních médií sledovací pixely … teď!
Proč svoboda digitálního podnikání může být i vzrušující a děsivé
Její pyšný příběh ze života se změnila díky její práci
Jak ona se zabývá, že je “”dost velký, aby se kritiky””
Co dělá rozvinout potenciál ona vidí ve svém podnikání
Její metodický postup pro dosažení svoji současnou nejvyšší prioritu
Jak ona se snaží překonat být překážkou ve svém podnikání
Proč zůstat svěží a cvičení, jsou v pohybu vpřed tak důležité

A samozřejmě, Andrea odpovídá na naše standardní rapid-fire otázky na konci. Nenechte si ujít tyto odpovědi!

Poslechněte si digitální podnikatele teď …

Poslouchejte: Proč byste měli vybudovat obchodní, který vrhá světlo na svůj talent

iTunes: Poslouchejte The Digital podnikatele na iTunes
podcasty

Andrea vysvětlil, proč byste měli vybudovat obchodní kolem své talenty. Nicméně, jen mít talent nestačí. Někdy budete muset posílit své schopnosti.

Můžete se ptát, jak si můžete zdokonalovat své schopnosti. Sonia Simone vám dává odpovědi v epizodě Confessions of Pink vlasy marketingu.

Poslouchejte: Jak posílit svůj talent

Poté, co slyšíte Andrea diskutovat, co dělá naplnit potenciál své podnikání, podívejte se na tuto epizodu The Lede (nyní Copyblogger FM), který vysvětluje, jak tvrdá práce je nezbytně nutné k dosažení svého potenciálu.

Poslouchejte: Důkaz, že Grit je jediný způsob, jak oslovit potenciální

To je vše, co mám pro tebe tento týden.

Užijte si tyto podcasty. 🙂
Jerod Morris
VP of Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Why You Should Build a Business that Shines a Light on Your Talents
Digital Commerce Institute

Hey there!

I hope this email finds you having a great week and taking important steps forward with your digital business.

Now, I have two very important announcements to make:

1. This is the last week to get tickets to Digital Commerce Summit before the Early Bird price goes away. Use my speaker link to get the best price available.

In fact, today is the last day to get the Early Bird price. So don’t hesitate.

2. I’m taking a couple weeks off to enjoy fatherhood for the first time. 🙂 So you may not get one of these emails next week, or the week after, but I’ll be back after that.

If you have any questions about anything, as always, email [email protected] or just reply to one of these emails.
Digital Commerce Institute Free Content Update
The Digital Entrepreneur

The freedom of digital entrepreneurship means something different to all of us. For Andrea Vahl, it has meant the freedom to be unafraid of being different and build a business that shines a light on her talents. And she loves helping other people do the same.

In this wide-ranging 36-minute episode, Andrea and I discuss:

The importance of getting your social media tracking pixels installed … NOW!
Why the freedom of digital entrepreneurship can be both exciting and scary
Her proud story of the lives she’s changed through her work
How she deals with being “big enough to get critics”
What she’s doing to fulfill the potential she sees in her business
Her methodical process for achieving her current top priority
How she’s trying to overcome being the bottleneck in her business
Why staying fresh, and exercise, are so important to moving forward

And, of course, Andrea answers our standard rapid-fire questions at the end. Don’t miss those answers!

Listen to The Digital Entrepreneur now …

Listen: Why You Should Build a Business that Shines a Light on Your Talents

iTunes: Listen to The Digital Entrepreneur on iTunes
Podcasts

Andrea explained why you should build a business around your talents. However, just having talent is not enough. Sometimes you have to strengthen your talents.

You may be asking how can you hone your skills. Sonia Simone gives you the answers in an episode of Confessions of a Pink-haired Marketer.

Listen: How to Strengthen Your Talents

After you hear Andrea discuss what she’s doing to fulfill her business’s potential, check out this episode of The Lede (now Copyblogger FM) that explains how hard work is imperative to reach your potential.

Listen: Proof That Grit Is the Only Way to Reach Your Potential

That’s all I have for you this week.

Enjoy these podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP of Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Kial Vi Devus Konstrui Komerca kiuj brilas lumo sur Via Talentoj
Cifereca Komerco Instituto

Saluton!

Mi esperas ĉi tiun retpoŝton trovas vin havi grandan semajnon kaj prenante gravajn paŝojn antaŭen kun via cifereca negoco.

Nun mi havas du tre gravajn anoncojn fari:

1. Ĉi tiu estas la lasta semajno por akiri biletojn por Cifereca Komerco Pinto antaŭ la Frua Birdo prezo iras for. Uzi mian parolanto ligon akiri la plej bonan prezon havebla.

Fakte, hodiaŭ estas la lasta tago por ricevi la Frua Birdo prezo. Do ne hezitu.

2. Mi ferios dum du semajnoj for por ĝui patreco unuafoje. 🙂 Do vi eble ne ricevi unu el tiuj retpoŝtoj sekva semajno, aŭ la semajno poste, sed mi revenos poste.

Se vi havas demandojn pri io ajn, kiel ĉiam, retpoŝto [email protected] aŭ nur respondi al unu el tiuj retmesaĝoj.
Cifereca Komerco Instituto Free Content Ĝisdatigu
La Cifereca Entrepreneur

La libereco de ciferecaj entreprenemo signifas ion malsaman al ni ĉiuj. Por Andrea Vahl, ĝi signifis la liberecon esti sentima de esti malsamaj kaj konstrui negoco kiu brilas lumo sur ŝiaj talentoj. Kaj ŝi amas helpi aliajn homojn fari la saman.

En tiu vasta 36-minuta epizodo, Andrea kaj mi diskutas:

La graveco de akiranta vian sociaj rimedoj sekvado rastrumeroj instalita … NUN!
Kial la libereco de ciferecaj entreprenemo povas esti ambaŭ ekscita kaj timiga
Ŝi fiera historio de la vivoj ŝi ŝanĝiĝis tra ŝia laboro
Kiel ŝi traktas estado “”sufiĉe granda por ricevi kritikistoj””
Kion ŝi faras por plenumi la potencialo ŝi vidas en sia negoco
Ŝi metoda procezo por atingi sian nunan ĉefprioritato
Kiel ŝi provas venki esti la botelkolo en ŝia negoco
Kial restanta freŝan kaj ekzerco, estas tiel gravaj por movi antaŭen

Kaj, kompreneble, Andrea alrespondas nian normon rapida-fajro demandojn je la fino. Ne perdi tiujn respondojn!

Aŭskultu La Cifereca Entrepreneur nun …

Aŭskulti: Kial Vi Devus Konstrui Komerca kiuj brilas lumo sur Via Talentoj

iTunes: Aŭskultu La Cifereca Entrepreneur en iTunes
podkastoj

Andrea klarigis kial vi devus konstrui negoco ĉirkaŭ viaj talentoj. Tamen, nur havi talento ne sufiĉas. Kelkfoje vi devas plifortigi vian talenton.

Vi povas esti demandanta kiel povas vi kulturi viajn kapablojn. Sonia Simone donas la respondojn en epizodo de Konfesoj de Pink haro Marketer.

Aŭskulti: Kiel Plifortigi Via Talentoj

Post vi aŭdas Andrea diskuti kion ŝi faras por plenumi sian negocon potencialo, kontrolu ĉi epizodo de The Lede (nun Copyblogger FM) kiu klarigas kiel laboremo estas imperativo atingi vian potencialon.

Aŭskulti: Pruvo Ke Grit estas la nura vojo al Atingi Via Potencialaj

Jen ĉio mi havas por vi ĉi tiu semajno.

Ĝui tiuj podkastoj. 🙂
Jerod Morris
VP de Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platformo | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Miks Sa peaksid ehitada äri, mis heidab valgust oma talendid
Digitaalne Commerce Instituut

Hey there!

Loodan, et see e-posti leiab teid, millel on suur nädalas ja olulisi edusamme oma digitaalse äri.

Nüüd on mul kaks väga olulist teadaannet:

1. See on viimane nädal, et saada piletid digitaalne Commerce Summit enne Early Bird hind läheb ära. Kasuta minu kõneleja link, et saada parim hind saadaval.

Tegelikult, täna on viimane päev, et saada Early Bird hind. Nii et ärge kartke.

2. Ma viin paar nädalat off nautida isaduse esimest korda. 🙂 Nii ei pruugi te saada üks neid kirju järgmisel nädalal või nädala pärast, aga ma tulen tagasi pärast seda.

Kui teil on küsimusi midagi, nagu alati, e-posti [email protected] või lihtsalt vastata üks neist e-kirju.
Digitaalne Commerce Instituut Tasuta Sisu uuendus
Digitaalne Entrepreneur

Vabadus digitaalse ettevõtluse tähendab midagi meile kõigile. Andrea Vahl, see on tähendanud vabadust olla kartmata olla erinev ja ehitada firma, mis heidab valgust tema talenti. Ja ta armastab aidata teisi inimesi sama tegema.

Selle ulatusliku 36-minutilise episoodi, Andrea ja ma arutada:

Kui tähtis on oma sotsiaalse meedia jälgimise pikslit paigaldatud … nüüd!
Miks vabaduse digitaalse ettevõtluse võib olla nii põnev ja hirmutav
Tema uhked lugu elust on ta muutunud läbi tema töö
Kuidas ta tegeleb on “”piisavalt suur, et saada kriitikud””
Mida ta teeb potentsiaali realiseerimiseks ta näeb oma äri
Tema metoodiline saavutamise protsess tema praegune prioriteet
Kuidas ta üritab üle saada on kitsaskoht oma äri
Miks viibib värske ja kasutamise, on nii oluline, et edasi liikuda

Ja muidugi, Andrea vastab meie standard kiire tulekahju küsimustele lõpus. Ära jäta neid vastuseid!

Kuula Digital Entrepreneur nüüd …

Kuula: Miks Sa peaksid ehitada äri, mis heidab valgust oma talendid

iTunes: Kuula Digital Entrepreneur iTunes
Saated

Andrea selgitas, miks sa peaksid ehitada äri ümber oma andeid. Omades ainult annet ei piisa. Mõnikord on tugevdada oma andeid.

Te võite küsida, kuidas saab lihvida oma oskusi. Sonia Simone annab vastused episoodi Confessions of Pink juuksed Markkinoija.

Kuula: kuidas tugevdada oma võimeid

Kui kuulete Andrea arutada, mida ta on teinud, et täita oma äri potentsiaali, vaadake seda episoodi Lede (nüüd Copyblogger FM), mis selgitab, kuidas raske töö on hädavajalik, et saavutada oma potentsiaali.

Kuula: tõend Grit on ainus viis, et jõuda oma potentsiaali

See on kõik, mis ma teie sel nädalal.

Nautige neid podcaste. 🙂
Jerod Morris
VP Marketing
rainmaker digitaalne

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Bakit ka Dapat Gumawa ng isang Negosyo na Shines isang Liwanag sa Iyong Talento
Digital Commerce Institute

Hoy, ikaw!

Umaasa ako ng email na ito na nahahanap sa iyo sa pagkakaroon ng isang mahusay na linggo at pagkuha mahalagang hakbang pasulong sa iyong mga digital na negosyo.

Ngayon, mayroon akong dalawang Napakahalaga ng mga anunsyo upang gumawa ng:

1. Ito ay ang huling linggo upang makakuha ng mga tiket sa Digital Commerce Summit bago ang Early Bird presyo napupunta ang layo. Gamitin ang aking speaker link upang makuha ang pinakamahusay na presyo na magagamit.

Sa katunayan, ngayon ay ang huling araw upang makuha ang Early Bird presyo. Kaya huwag mag-atubiling.

2. Ako paglalaan ng ilang linggo off upang tamasahin pagiging ama sa unang pagkakataon. 🙂 Kaya hindi mo maaaring makakuha ng isa sa mga email na ito sa susunod na linggo, o sa linggo pagkatapos, ngunit Kukunin ko na bumalik matapos na.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa anumang bagay, gaya ng lagi, email [email protected] o lamang tumugon sa isa sa mga email na ito.
Digital Commerce Institute Libreng Nilalaman Update
Ang Digital Entrepreneur

Ang kalayaan ng mga digital na entrepreneurship nangangahulugan ng isang bagay na iba’t ibang upang sa ating lahat. Para Andrea Vahl, ito ay nilalayong ang kalayaan na maging unafraid ng pagiging iba’t-ibang at bumuo ng isang negosyo na kumikinang ng ilaw sa kanyang mga talento. At siya loves pagtulong sa ibang mga tao gawin ang parehong.

Sa ganitong wide-ranging 36 minutong episode, Andrea at ako talakayin:

Ang kahalagahan ng pagkuha ng iyong tracking pixels social media na naka-install … NGAYON
Bakit ang kalayaan ng digital entrepreneurship maaaring parehong nakapupukaw at nakakatakot
Her proud kuwento ng buhay niya ang nagbago sa pamamagitan ng kanyang trabaho
Paano siya deal sa pagiging “”malaki sapat na upang makakuha ng mga kritiko””
Kung ano ang kanyang ginagawa upang matupad ang mga potensyal na nakikita niya sa kanyang negosyo
Ang kanyang sistema na proseso para sa pagkamit ng kanyang kasalukuyang top priority
Paano siya ay sinusubukan upang pagtagumpayan pagiging ang bottleneck sa kanyang negosyo
Bakit naglalagi sariwang, at ehersisyo, ay kaya mahalaga sa paglipat ng pasulong

At, siyempre, Andrea sinasagot ang ating mga karaniwang katanungan sunud-sunod sa dulo. Huwag makaligtaan ang mga sagot!

Makinig sa Ang Digital Entrepreneur now …

Makinig: Bakit Dapat mong Bumuo ng isang Negosyo na Shines isang Liwanag sa Iyong Talento

iTunes: Makinig sa Ang Digital Entrepreneur sa iTunes
podcasts

Andrea ipinaliwanag kung bakit dapat mong bumuo ng isang negosyo sa paligid ng iyong mga talento. Gayunman, lamang sa pagkakaroon ng talento ay hindi sapat. Kung minsan kailangan mong palakasin ang iyong mga talento.

Maaari kang maging humihingi sa kung paano maaari mong ihasa ang iyong mga kasanayan. Sonia Simone ay nagbibigay sa iyo ng mga sagot sa isang episode ng Confessions ng isang Pink buhok Nagmemerkado.

Makinig: Paano upang Palakasin ang Iyong Talento

Pagkatapos mong marinig Andrea talakayin kung ano ang kanyang ginagawa upang matupad potensyal kanyang negosyo, tingnan ang episode ng Ang Lede (ngayon Copyblogger FM) na nagpapaliwanag kung paano mahirap na trabaho ay kinakailangan upang maabot ang iyong mga potensyal na.

Makinig: Katunayan Iyon Grit ang Tanging Daan sa Abutin ang iyong mga potensyal na

Iyon lang ang kailangan ko para sa iyo sa linggong ito.

Tangkilikin ang mga podcast. 🙂
Jerod Morris
VP ng Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86,709

“——————————————————————————————————————————————————

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Miksi sinun pitäisi rakentaa Business joka valaisee Your lahjakkuuksille
Digitaalisen Commerce Institute

Hei siellä!

Toivottavasti tämä sähköpostiviesti löytää sinut ottaa suuri viikko ja ottaneet tärkeitä askeleita kanssa digitaalisen liiketoiminnan.

Nyt minulla on kaksi erittäin tärkeää ilmoituksia tehdä:

1. Tämä on viimeinen viikko saada lippuja Digital Commerce Summit ennen Early Bird hinta menee pois. Käytä puhuja linkkiä saat parhaan hinta saatavilla.

Itse asiassa tänään on viimeinen päivä saada Early Bird hinta. Joten älä epäröi.

2. Otan pari viikkoa pois nauttia isyyden ensimmäistä kertaa. 🙂 Joten et voi saada tällaisen viestin ensi viikolla, tai viikon kuluttua, mutta palaan sen jälkeen.

Jos sinulla on kysyttävää mitään, kuten aina, sähköposti [email protected] tai vain vastata johonkin näitä sähköposteja.
Digitaalisen Commerce Institute Vapaa Content Update
Digital Entrepreneur

Vapaus Digitaalisen yrittäjyyden merkitsee jotain erilaista meille kaikille. Andrea Vahl, se on merkinnyt vapauden olla peloton on erilainen ja rakentaa liiketoimintaa, joka valaisee hänen kykyjä. Ja hän rakastaa auttaa muita ihmisiä tekemään samoin.

Tässä laaja 36 minuutin episodi, Andrea ja minä keskustella:

Kuinka tärkeää on saada sosiaalisen median seurantakuvapisteitä asennettu … NYT!
Miksi vapautta digitaalisen yrittäjyys voi olla sekä jännittävä ja pelottava
Hänen ylpeä tarina elämänsä hän muuttunut työssään
Miten hän käsittelee on “”riittävän suuri saamaan kriitikot””
Mitä hän tekee täyttämään mahdollisia hän näkee hänen liiketoimintaa
Hänen suunnitelmallista prosessia saavuttamiseksi hänen nykyinen etusijalla
Miten hän yrittää voittaa on pullonkaula hänen liiketoimintaa
Miksi pysyä tuoreena, ja liikunta, ovat niin tärkeitä eteenpäin

Ja tietenkin, Andrea vastaa meidän vakio nopean palon kysymyksiä lopussa. Älä missaa näitä vastauksia!

Kuuntele Digital yrittäjä nyt …

Listen: Miksi sinun pitäisi rakentaa Business joka valaisee Your lahjakkuuksille

iTunes: Kuuntele Digital Yrittäjä iTunesissa
podcastit

Andrea selitti, miksi sinun pitäisi rakentaa liiketoimintaa ympärille kykyjä. Kuitenkin vain ottaa lahjakkuus ei riitä. Joskus on vahvistaa kykyjä.

Saatat olla kysyä, miten voit hioa taitoja. Sonia Simone antaa sinulle vastauksia jakson Confessions of a Vaaleanpunainen tukka markkinoija.

Listen: Miten vahvistaa Your lahjakkuuksille

Kun kuulet Andrea keskustella, mitä hän tekee täyttämään hänen liiketoimintaa potentiaalia, tutustu tässä jaksossa Lede (nyt Copyblogger FM), jossa selvitetään, miten kova työ on välttämätöntä saavuttaa potentiaaliset.

Listen: Todiste Grit on ainoa tapa tavoittaa potentiaaliset

Siinä kaikki mitä on sinulle tällä viikolla.

Nauti näistä podcasteja. 🙂
Jerod Morris
VP of Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Pourquoi devriez-vous bâtir une entreprise qui met en lumière vos talents
Institut du commerce numérique

Héy!

J’espère que cet email vous trouve avoir une très bonne semaine et de prendre des mesures importantes de l’avant avec votre entreprise numérique.

Maintenant, j’ai deux annonces très importantes à faire:

1. Ceci est la dernière semaine pour obtenir des billets pour Commerce Summit numérique avant que le prix Early Bird va. Utilisez mon lien de haut-parleurs pour obtenir le meilleur prix disponible.

En fait, aujourd’hui est le dernier jour pour obtenir le prix Early Bird. Donc, ne pas hésiter.

2. Je vais prendre quelques semaines de congé pour profiter de la paternité pour la première fois. 🙂 Donc, vous ne pouvez pas obtenir un de ces e-mails la semaine prochaine, ou la semaine suivante, mais je serai de retour après cela.

Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, comme toujours, email [email protected] ou tout simplement répondre à l’un de ces e-mails.
Commerce numérique Institut Mise à jour gratuite du contenu
L’Entrepreneur Numérique

La liberté de l’esprit d’entreprise numérique signifie quelque chose de différent pour nous tous. Pour Andrea Vahl, il a signifié la liberté de ne pas avoir peur d’être différent et de construire une entreprise qui met en lumière ses talents. Et elle aime aider les autres à faire de même.

Dans ce vaste épisode de 36 minutes, Andrea et je discuter:

L’importance d’obtenir vos médias sociaux pixels de suivi installés … MAINTENANT!
Pourquoi la liberté de l’esprit d’entreprise numérique peut être à la fois passionnant et effrayant
Son histoire fière de la vie, elle a changé par son travail
Comment elle traite d’être “”assez grand pour obtenir les critiques””
Qu’est-ce qu’elle fait de réaliser le potentiel qu’elle voit dans son entreprise
Son processus méthodique pour atteindre sa priorité supérieure actuelle
Comment elle essaie de surmonter étant le goulot d’étranglement dans son entreprise
Pourquoi rester frais, et l’exercice, sont si importants pour aller de l’avant

Et, bien sûr, Andrea répond à nos questions standard à tir rapide à la fin. Ne manquez pas ces réponses!

Ecoute Entrepreneur numérique maintenant …

Écouter: Pourquoi devriez-vous bâtir une entreprise qui met en lumière vos talents

iTunes: Ecoute Entrepreneur numérique sur iTunes
Podcasts

Andrea a expliqué pourquoi vous devez construire une entreprise autour de vos talents. Cependant, juste avoir du talent ne suffit pas. Parfois, vous devez renforcer vos talents.

Vous demandez peut-être comment pouvez-vous perfectionner vos compétences. Sonia Simone vous donne les réponses dans un épisode de Confessions d’un Marketer aux cheveux roses.

Écouter: Comment renforcer vos talents

Après avoir entendu Andrea discuter de ce qu’elle fait pour remplir le potentiel de son entreprise, consultez cet épisode de The Lede (maintenant Copyblogger FM) qui explique comment le travail dur est impératif d’atteindre votre potentiel.

Ecouter: Preuve que Grit est la seule façon d’atteindre votre potentiel

Voilà tout ce que j’ai pour vous cette semaine.

Profitez de ces podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP Marketing
Rainmaker numérique

Plate-forme Rainmaker | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Wêrom Jo Moat Build in Business dat skynt in Light on Your Talents
Digital Commerce Ynstitút

Hey dêr!

Ik hoopje dat dizze e-mail fynt jo mei in geweldige wike en dêrby wichtige stappen foarút mei jo digitale bedriuw.

No, ik haw twa tige wichtige meidielings te meitsjen:

1. Dit is de lêste wike om kaarten te Digital Commerce Summit foar de Early Bird priis giet fuort. Brûk myn sprekker link om de bêste priis beskikber.

Yndie, hjoed is de lêste dei om de Early Bird priis. Dus dan gerêst.

2. Ik bin dêrby in pear wiken ôf te genietsjen fatherhood foar de earste kear. 🙂 Sa kinne jo net krije ien fan dizze mailtsjes nije wike, of de wike dêrnei, mar ik kom werom nei dat.

As jo fragen oer alles, lykas altyd, email [email protected] of gewoan antwurd nei ien fan dy mailtsjes.
Digitale Commerce Ynstitút Free Ynhâld Update
De Digitale Sakeman

De frijheid fan digitale ûndernimmerskip betsjut wat oars foar ús allegearre. Foar Andrea Vahl, it hat betsjutte de frijheid te wêzen unafraid fan wêzen oars en it bouwen fan in bedriuw dat skynt in ljocht op har talinten. En hja hâldt helpt oare minsken dogge itselde.

Yn dit wide-fariearjend 36-minuten episode, Andrea en ik beprate:

It belang fan getting jo sosjale media tracking pixels ynstallearre … NOW!
Wêrom de frijheid fan digitale ûndernimmerskip kin wêze sawol spannende en Scary
Har grutske ferhaal fan it libben se feroare troch har wurk
Hoe’t se dwaande mei it “”grutte genôch om kritisy””
Wat se dogge te ferfoljen de mooglike se sjocht yn har bedriuw
Har metoadyske proses foar it realisearjen fan har hjoeddeistige top prioriteit
Hoe’t se besykje te oerwinnen wêzen de flessehals yn har bedriuw
Wêrom staying fris, en bewege, binne sa wichtich foar it ferpleatsen nei foaren

En, fansels, Andrea antwurd ús standert rapid-brân fragen oan ‘e ein. Net mis dy antwurden!

Harkje nei de Digitale Undernimmer no …

Listen: Wêrom Jo Moat Build in Business dat skynt in Light on Your Talents

iTunes: Harkje nei de Digitale Undernimmer op iTunes
Podcasts

Andrea útlein wêrom’t jo moatte it bouwen fan in bedriuw om jo talinten. Mar, krekt mei talint is net genôch. Soms ha jo te fersterkjen jo talinten.

Jo kinne freegje hoe kinne jo hone jo feardichheden. Sonia Simone jout dy de antwurden yn in ôflevering fan Belidenissen fan in Pink-haired Marketer.

Listen: How to Fersterk Your Talents

Nei jo hearre Andrea bepraten wat se dogge te ferfoljen har bedriuw syn potinsjeel, check út dizze ôflevering fan De Lede (no Copyblogger FM), dat ferklearret hoe hurd wurk is ymperatyf te berikken jo mooglikheden.

Listen: Proof Dat Grit Is it Allinnich Way te Reach Jo Potential

Dat is alles Ik ha foar jim dizze wike.

Enjoy dizze podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP fan Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Por que ten que construír un negocio que brilla unha luz sobre o seu talento
Instituto Commerce Dixital

Boas!

Espero que este correo atope vostede unha gran semana e dando pasos importantes para adiante co seu negocio dixital.

Agora, eu teño dous anuncios moi importantes a facer:

1. Esta é a última semana para obter billetes para Summit Comercio Digital antes de que o prezo Early Bird vai. Use o meu link altofalante para obter o mellor prezo dispoñible.

De feito, hoxe é o último día para obter o prezo Early Bird. Entón, non dubide.

2. Estou levando un par de semanas de descanso para gozar paternidade por primeira vez. 🙂 Entón non pode obter un destes correos electrónicos a próxima semana, ou a semana seguinte, pero eu vou estar de volta despois diso.

Se ten dúbidas sobre calquera cousa, como sempre, e-mail [email protected] ou só responder a un deses correos electrónicos.
Actualizar contidos Commerce Dixital Instituto gratis
O empresario Dixital

A liberdade de emprendedores dixital significa algo diferente para todos nós. Para Andrea Vahl, significou a liberdade de non ter medo de ser diferente e construír un negocio que brilla unha luz sobre o seu talento. E ela adora axudar outras persoas fagan o mesmo.

Neste amplo episodio 36 minutos, Andrea e eu discutir:

A importancia de comezar o seguimento de medios de comunicación social píxeles instalado … AGORA!
Por que a liberdade do espírito empresarial dixital pode ser emocionante e asustado
A súa historia orgullosa da vida cambiou a través do seu traballo
Como trata sobre o ser “”grande abondo para obter os críticos””
O que está facendo para cumprir o potencial que ve no seu negocio
O seu proceso metódico para alcanzar o seu actual prioridade
Como se está intentando superar a ser o pescozo no seu negocio
Por que estar fresco e exercicio, son tan importantes para avanzar

E, por suposto, Andrea responde ás nosas preguntas estándar de disparo rápido no final. Non perda esas respostas!

Escoita en emprendedor Dixital agora …

Ver: Por que ten que construír un negocio que brilla unha luz sobre o seu talento

iTunes: Escoita o empresario Dixital en iTunes
podcasts

Andrea explicou por que ten que construír un negocio en torno de seu talento. Con todo, pode ter talento non é suficiente. Ás veces tes de reforzar os seus talentos.

Podes estar se pregunta como pode mellorar as súas habilidades. Sonia Simone dálle as respostas nun episodio de Confesións dun comerciante de pelo rosa.

Escoita: Como fortalecer o seu talento

Despois de escoitar Andrea discutir o que está a facer para cumprir o potencial da súa empresa, confía este episodio de The Lede (agora Copyblogger FM) que explica como o traballo duro é imperativo para acadar o seu potencial.

Escoita: proba que o Grit é o único xeito de acadar o seu potencial

Isto é todo o que teño para ti esta semana.

Disfruta estes podcast. 🙂
Jerod Morris
VP de Marketing
Rainmaker dixital

Plataforma Rainmaker | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

რატომ უნდა ავაშენოთ ბიზნეს რომ ანათებს შუქი შენი ნიჭი
ციფრული კომერციის ინსტიტუტი

ჰეი მანდ!

ვიმედოვნებ, რომ ეს ელ აღმოაჩენს, რომელსაც დიდი კვირაში და აღების მნიშვნელოვანი ნაბიჯები თქვენი ციფრული ბიზნესი.

ახლა, მე მაქვს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, რომ:

1. ეს არის გასულ კვირას მიიღოს ბილეთი ციფრული კომერციის სამიტის Early Bird ფასი მიდის. გამოიყენეთ ჩემი სპიკერი ბმული მიიღოს საუკეთესო ფასად არის შესაძლებელი.

ფაქტობრივად, დღეს არის ბოლო დღე მისაღებად ადრეული ფრინველებზე ფასი. ამიტომ, ნუ დააყოვნებთ.

2. მე აღების რამდენიმე კვირის off ისარგებლოს მამობის პირველად. 🙂 ასე რომ თქვენ შეიძლება არ მიიღოთ ერთი ამ წერილებს, მომავალ კვირას, ან კვირის შემდეგ, მაგრამ მე დავბრუნდები შემდეგ.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები არაფერი, როგორც ყოველთვის, ელ [email protected] ან უბრალოდ პასუხი ერთი ასეთი ელ.
ციფრული კომერციის ინსტიტუტი უფასო ინფორმაციის განახლება
ციფრული მეწარმე

თავისუფლება ციფრული მეწარმეობის ნიშნავს რაღაც განსხვავებული ყველა ჩვენგანისთვის. ანდრეა Vahl, ეს იმას ნიშნავდა, რომ თავისუფლება უნდა იყოს unafraid რომ განსხვავებული და ავაშენოთ ბიზნეს რომ ანათებს შუქი მისი ნიჭი. და უყვარს ეხმარება სხვა ადამიანი იგივეს.

ამ ფართო 36-წუთიანი ეპიზოდი, ანდრეა მე და განვიხილოთ:

მნიშვნელობის მიღების თქვენი სოციალური მედია თვალთვალის pixels დაყენებული … ახლავე!
რატომ თავისუფლება ციფრული მეწარმეობის შეიძლება იყოს როგორც საინტერესო და საშინელი
მისი ამაყი ამბავი სიცოცხლე იგი იცვლება მისი მუშაობა
როგორ მან ეხება, რომ “”დიდი საკმარისი იმისათვის, რომ კრიტიკოსები””
რა ის აკეთებს შეასრულოს პოტენციური იგი ხედავს მისი ბიზნეს
მისი მეთოდური პროცესი მისაღწევად მისი ამჟამინდელი მთავარი პრიორიტეტია
როგორ ის ცდილობს დაძლიოს, რომ სუსტი მისი ბიზნესის
რატომ აპირებს ახალი, და განხორციელება, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ წინ მიიწევს

და, რა თქმა უნდა, ანდრეა პასუხობს ჩვენს სტანდარტული სწრაფი ცეცხლის კითხვები დასასრულს. არ გამოტოვოთ იმ პასუხი!

მოუსმინეთ ციფრული მეწარმე ახლა …

მოუსმინეთ: რატომ უნდა ავაშენოთ ბიზნეს რომ ანათებს შუქი შენი ნიჭი

iTunes: მოუსმინეთ ციფრული მეწარმე on iTunes
პოდკასტი

Andrea განმარტა, თუ რატომ თქვენ უნდა ავაშენოთ ბიზნესის გარშემო თქვენი ნიჭი. თუმცა, მხოლოდ მქონე ნიჭი არ არის საკმარისი. ზოგჯერ თქვენ უნდა გააძლიეროს თქვენი ნიჭი.

თქვენ შეიძლება ითხოვს, როგორ შეგიძლიათ აიფოუნ თქვენი ცოდნა. სონია Simone გაძლევთ პასუხი ეპიზოდი Confessions of a Pink-haired Marketer.

მოუსმინეთ: როგორ გააძლიეროს თქვენი ნიჭიერი

მას შემდეგ, რაც გესმით Andrea განიხილავენ, თუ რა იგი აკეთებს, რომ შეასრულოს თავისი ბიზნეს პოტენციალი, შეამოწმეთ ეს ეპიზოდი Lede (ახლა Copyblogger FM), რომელიც განმარტავს, თუ როგორ მძიმე მუშაობა აუცილებელია მიღწევა თქვენი პოტენციალი.

მოუსმინეთ: Proof ეს Grit არის ერთადერთი გზა, რათა მიაღწიოს თქვენი პოტენციური

ეს ყველაფერი მე მაქვს თქვენთვის ამ კვირაში.

მიირთვით ეს პოდკასტი. 🙂
Jerod Morris
VP მარკეტინგის
Rainmaker ციფრული

Rainmaker პლატფორმა | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Warum sollten Sie ein Geschäft aufbauen, die ein Licht auf Ihre Talente Shines
Digital Commerce Institute

Sie da!

Ich hoffe, dass diese E-Mail findet man eine tolle Woche mit und wichtige Schritte nach vorn mit dem digitalen Geschäft nehmen.

Jetzt habe ich zwei sehr wichtige Ankündigungen zu machen:

1. Dies ist die letzte Woche zu erhalten Tickets für Digital Commerce Summit vor dem Early Bird Preis geht weg. Verwenden Sie meine Lautsprecher Link um den besten Preis zu bekommen.

In der Tat ist heute der letzte Tag der Early Bird Preis zu bekommen. Also zögern Sie nicht.

2. Ich bin ein paar Wochen auszuziehen Vaterschaft zum ersten Mal zu genießen. 🙂 Also können Sie nicht nach der nächsten Woche oder die Woche eine dieser E-Mails bekommen, aber ich werde danach wieder.

Wenn Sie Fragen zu irgendetwas haben, wie immer, E-Mail [email protected] oder einfach nur auf eine dieser E-Mails antworten.
Digital Commerce Institute Free Content-Update
Der Digital-Unternehmer

Die Freiheit der digitalen Unternehmertum bedeutet etwas anderes für uns alle. Für Andrea Vahl hat sie die Freiheit, anders zu sein furchtlos sein soll und ein Geschäft aufbauen, die ein Licht auf ihr Talent glänzt. Und sie liebt andere Menschen das gleiche tun zu helfen.

In diesem weitreichenden 36-minütige Folge, Andrea und ich diskutieren:

Die Bedeutung Ihrer Social-Media-Tracking-Pixel installiert bekommen … JETZT!
Warum die Freiheit der digitalen Unternehmertum kann aufregend und beängstigend
Ihre stolze Geschichte des Lebens ist sie durch ihre Arbeit verändert
Wie sie sich mit “”groß genug, um Kritiker zu bekommen”” zu sein
Was sie tut das Potenzial, sie sieht in ihrem Geschäft zu erfüllen
Ihre methodischen Verfahren für ihre aktuellen Top-Priorität zu erreichen
Wie sie versucht sein der Engpass in ihr Geschäft zu überwinden
Warum frisch bleiben, und Bewegung, sind so wichtig für vorwärts

Und natürlich, antwortet Andrea unsere Standard-Schnellfeuer-Fragen am Ende. Nicht diese Antworten verpassen!

Hören Sie auf den Digital Entrepreneur jetzt …

Hören Sie: Warum Sie ein Unternehmen aufbauen, die ein Licht auf Ihre Talente Shines

iTunes: Hören Sie auf den Digital Entrepreneur auf iTunes
Podcasts

Andrea erklärt, warum Sie ein Geschäft rund um Ihre Talente aufbauen sollte. Allerdings nur Talent ist nicht genug. Manchmal müssen Sie Ihre Talente zu stärken.

Sie können fragen, wie können Sie Ihre Fähigkeiten verbessern. Sonia Simone gibt Ihnen die Antworten in einer Episode von Bekenntnisse eines rosa Haaren Marketer.

Hören Sie: Wie Sie Ihre Talente zu stärken

Nachdem Sie hören Andrea diskutieren, was sie tut ihr Geschäft das Potenzial zu erfüllen, diese Episode von The (Copyblogger FM jetzt) Lede überprüfen, die erklärt, wie harte Arbeit ist zwingend notwendig, Ihr Potenzial zu erreichen.

Hören Sie: Beweis, dass Grit ist der einzige Weg, Ihr Potenzial zu erreichen

Das ist alles, was ich für Sie in dieser Woche haben.

Genießen Sie diese Podcasts. 🙂
Jerod Morris
Vice President of Marketing
Regenmacher Digitale

Rainmaker-Plattform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Γιατί πρέπει να χτίσει μια επιχείρηση που ρίχνει φως για τα ταλέντα σας
Ψηφιακή Ινστιτούτο Εμπορίου

Γεια σου!

Ελπίζω αυτό το email σας βρίσκει με μια μεγάλη εβδομάδα και λαμβάνοντας σημαντικά βήματα προς τα εμπρός με ψηφιακή επιχείρησή σας.

Τώρα, έχω δύο πολύ σημαντικές ανακοινώσεις να κάνουν:

1. Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα για να πάρει εισιτήρια για τη σύνοδο κορυφής Digital Εμπορίου πριν από την τιμή Early Bird πηγαίνει μακριά. Χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο ομιλητής μου για να πάρει την καλύτερη διαθέσιμη τιμή.

Στην πραγματικότητα, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για να πάρετε την τιμή Early Bird. Επομένως, μην διστάσετε.

2. Παίρνω ένα ζευγάρι εβδομάδες μακριά για να απολαύσετε την πατρότητα για πρώτη φορά. 🙂 Έτσι, δεν μπορείτε να πάρετε ένα από αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την επόμενη εβδομάδα, ή την εβδομάδα μετά, αλλά θα είμαι πίσω μετά από αυτό.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τίποτα, όπως πάντα, email [email protected] ή απλά να απαντήσει σε ένα από αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ψηφιακή Εμπορίου Ινστιτούτο Δωρεάν Ενημέρωση Περιεχομένου
Η ψηφιακή Επιχειρηματίας

Η ελευθερία της ψηφιακής επιχειρηματικότητας σημαίνει κάτι διαφορετικό σε όλους μας. Για Andrea Vahl, αυτό σημαίνει την ελευθερία να φοβάται να είναι διαφορετική και να οικοδομήσουμε μια επιχείρηση που ρίχνει φως στο ταλέντο της. Και αγαπά να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο.

Σε αυτή την ευρεία 36 λεπτά με το επεισόδιο, Ανδρέα και συζητώ:

Η σημασία του να πάρει εγκατασταθεί pixels παρακολούθησης των social media σας … ΤΩΡΑ!
Γιατί η ελευθερία της ψηφιακής επιχειρηματικότητας μπορεί να είναι τόσο συναρπαστικό και τρομακτικό
περήφανοι για την ιστορία της ζωή που έχει αλλάξει μέσα από το έργο της
Πώς ασχολείται με το να είναι “”αρκετά μεγάλη για να πάρει τους κριτικούς””
Τι κάνει για να εκπληρώσει το δυναμικό που βλέπει στην επιχείρησή της
μεθοδική διαδικασία της για την επίτευξη της τρέχουσας κορυφαία προτεραιότητα της
Πώς προσπαθεί να ξεπεράσει είναι το εμπόδιο στην επιχείρησή της
Γιατί μένουν φρέσκα, και την άσκηση, είναι τόσο σημαντικό να κινείται προς τα εμπρός

Και, φυσικά, Andrea απαντάει τυποποιημένες ερωτήσεις ταχεία-φωτιά μας στο τέλος. Μην χάσετε αυτές τις απαντήσεις!

Ακούστε την ψηφιακή Επιχειρηματίας τώρα …

Ακούστε: Γιατί πρέπει να χτίσει μια επιχείρηση που ρίχνει φως για τα ταλέντα σας

iTunes: Ακούστε την ψηφιακή Επιχειρηματίας στο iTunes
podcasts

Andrea εξήγησε γιατί θα πρέπει να οικοδομήσουμε μια επιχείρηση γύρω από τα ταλέντα σας. Ωστόσο, έχοντας μόλις το ταλέντο δεν είναι αρκετό. Μερικές φορές πρέπει να ενισχύσει τα ταλέντα σας.

Μπορεί να σας ρωτούν πώς μπορείτε να ακονίσετε τις ικανότητές σας. Sonia Simone σας δίνει τις απαντήσεις σε ένα επεισόδιο της Εξομολογήσεις ενός ροζ μαλλιά έμπορος.

Ακούστε: Πώς να ενισχυθεί ταλέντα σας

Αφού ακούσετε Andrea συζητήσουμε τι κάνει για να εκπληρώσει το επιχειρηματικό δυναμικό της, ελέγξτε έξω αυτό το επεισόδιο του The Lede (τώρα Copyblogger FM) που εξηγεί πώς η σκληρή δουλειά είναι επιτακτική ανάγκη να φτάσουν τις δυνατότητές σας.

Ακούστε: Απόδειξη ότι Grit είναι ο μόνος τρόπος για να προσεγγίσετε τους πιθανούς σας

Αυτό είναι το μόνο που έχω για σας αυτή την εβδομάδα.

Απολαύστε αυτά τα podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP of Marketing
Βροχοποιός Ψηφιακή

Βροχοποιός Πλατφόρμα | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

તમે બિઝનેસ કે તમારી પ્રતિભા પર પ્રકાશ શાઇન્સ શા માટે બનાવો જોઇએ
ડિજિટલ કોમર્સ સંસ્થા

ત્યાં હે!

હું આશા છે કે આ ઇમેઇલ તમે એક મહાન સપ્તાહમાં હોય છે અને અગત્યના પગલા તમારા ડિજિટલ બિઝનેસ સાથે આગળ લઈ શોધે છે.

હવે, હું બે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે:

1. આ છેલ્લા અઠવાડિયે પ્રારંભિક પક્ષી ભાવ પહેલાં ડિજિટલ કોમર્સ સમિટ માટે ટિકિટ મેળવવા માટે ગોઝ દૂર છે. શ્રેષ્ઠ ભાવ ઉપલબ્ધ વિચાર મારી સ્પીકર લિંકનો ઉપયોગ કરો.

હકીકતમાં, આજે પ્રારંભિક બર્ડ ભાવ મેળવવા માટે છેલ્લા દિવસ છે. તેથી અચકાવું નથી.

બંધ પ્રથમ વખત પિતૃત્વ આનંદ 2. હું થોડા અઠવાડિયા લઈ રહ્યો છું. 🙂 તેથી તમે આ ઇમેઇલ્સ એક આગામી સપ્તાહ વિચાર શકે છે, કે પછી અઠવાડિયે, પરંતુ હું પાછા કે પછી પ્રયત્ન કરીશું.

તમે હંમેશા કંઈપણ વિશે કોઇ પ્રશ્નો હોય, તો, ઇમેઇલ [email protected] અથવા માત્ર આ ઇમેઇલ્સ એક જવાબ.
ડિજિટલ કોમર્સ સંસ્થા મુક્ત સામગ્રી અપડેટ
ડિજિટલ ઉદ્યોગસાહસિક

ડિજિટલ સાહસિકતા સ્વતંત્રતા કંઈક અમારા બધા માટે અલગ અલગ થાય છે. એન્ડ્રીયા Vahl માટે, તે સ્વતંત્રતા અલગ હોવાની unafraid હોઈ અને એક બિઝનેસ છે કે તેના પ્રતિભા પર પ્રકાશ શાઇન્સ બિલ્ડ કરવા માટે અર્થ થાય છે. અને તે મદદ અન્ય લોકો પણ આવું જ પસંદ છે.

આ વ્યાપક 36-મિનિટ એપિસોડમાં, એન્ડ્રીયા અને હું ચર્ચા:

તમારા સામાજિક મીડિયા ટ્રેકિંગ પિક્સેલ્સ સ્થાપિત … હમણાં મેળવવાની મહત્વ!
શા માટે ડિજિટલ સાહસિકતા સ્વતંત્રતા બંને આકર્ષક અને બિહામણી બની શકે છે
જીવન તેના ગર્વ વાર્તા તેણી કામ દ્વારા બદલાઈ છે
કેવી રીતે તે છે “”પૂરતી મોટી ટીકાકારો મેળવવા માટે”” સાથે વહેવાર
શું તે સંભવિત તેણી બિઝનેસ જુએ પરિપૂર્ણ કરવા માટે કરી રહ્યો છે
તેના વર્તમાન ટોચ અગ્રતા હાંસલ કરવા માટે તેના પદ્ધતિસરના પ્રક્રિયા
કેવી રીતે તે તેના બિઝનેસ અંતરાય છે દૂર કરવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે
શા માટે તાજા, અને કસરત રહેતા, આગળ વધવા માટે તેથી મહત્વનું છે

અને, અલબત્ત, એન્ડ્રીયા ઓવરને અંતે અમારા સ્ટાન્ડર્ડ ઝડપથી આગ પ્રશ્નો જવાબ. તે જવાબો ચૂકી નથી!

હવે ડિજિટલ ઉદ્યોગસાહસિક સાંભળો …

સાંભળો: તમે એક બિઝનેસ છે કે તમારી પ્રતિભા પર પ્રકાશ શાઇન્સ શા માટે બનાવો જોઇએ

આઇટ્યુન્સ: આઇટ્યુન્સ પર ડિજિટલ ઉદ્યોગસાહસિક સાંભળો
પોડકાસ્ટ

એન્ડ્રીયા સમજાવી શા માટે તમે તમારા પ્રતિભા આસપાસ એક બિઝનેસ બિલ્ડ કરવા જોઈએ. જો કે, માત્ર પ્રતિભા કર્યા પૂરતી નથી. ક્યારેક તમે તમારા પ્રતિભા મજબૂત હોય છે.

તમે કેવી રીતે તમે તમારી કુશળતા હજી મેળ બેસાડી શકાય પૂછવા હોઈ શકે છે. સોનિયા સિમોન જો તમે ગુલાબી પળિયાવાળું માર્કેટિંગ ઓફ કન્ફેશન્સ એક એપિસોડમાં જવાબો આપે છે.

સાંભળો: તમારી પ્રતિભા મજબૂત કરવા માટે કેવી રીતે

પછી તમે સાંભળો એન્ડ્રીયા ચર્ચા તે તેના બિઝનેસ સંભવિત પરિપૂર્ણ કરવા માટે શું કરી રહ્યો છે, Lede (હવે Copyblogger એફએમ) આ એપિસોડ તપાસો સમજાવે છે કે કેવી રીતે હાર્ડ કામ તમારા સંભવિત સુધી પહોંચવા માટે હિતાવહ છે.

સાંભળો: ગ્રિટ માત્ર તમારા સંભવિત સુધી પહોંચવા માટે સાબિતી છે કે

કે હું આ અઠવાડિયે તમારા માટે હોય છે.

આ પોડકાસ્ટ આનંદ માણો. 🙂
Jerod મોરિસ
માર્કેટિંગ વીપી
Rainmaker ડિજિટલ

Rainmaker પ્લેટફોર્મ | 1942 બ્રોડવે, અનુસંધાન 407 | બોલ્ડર, સીઓ 86709

“——————————————————————————————————————————————————

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Poukisa ou ta dwe Bati yon biznis ki klere yon limyè sou talan ou
Digital Komès Enstiti

Hey la!

Mwen espere sa a imel jwenn ou gen yon gwo semèn ak pran etap enpòtan pou pi devan ak biznis dijital ou.

Koulye a, mwen gen de anons trè enpòtan nan fè:

1. Sa a se semèn ki sot pase yo ka resevwa tikè a Digital Komès Summit anvan pri a Bird Bonè ale ale. Sèvi ak lyen oratè mwen an jwenn pri a pi byen disponib.

An reyalite, jodi a se dènye jou a yo ka resevwa pri a Bird Bonè. Se konsa, pa ezite.

2. Mwen ap pran yon semèn koup yo ale nan jwi patènite a pou premye fwa a. 🙂 Se konsa, ou pa gen dwa jwenn youn nan sa yo Imèl semèn pwochèn, oswa semèn nan apre, men mwen ap tounen apre sa.

Si w gen nenpòt kesyon sou anyen, tankou toujou, imel [email protected] oswa jis reponn nan youn nan Imèl sa yo.
Digital Komès Enstiti gratis avantou Mizajou
Entrepreneur a Digital

libète a nan dijital Antreprenarya vle di yon bagay diferan nan tout nan nou. Pou Andrea Vahl, li te vle di libète a yo dwe unafraid pou yo te diferan ak bati yon biznis ki klere yon limyè sou talan li. Apre sa, li renmen ede lòt moun fè menm bagay la.

Nan ka sa lajè-sòti Episode 36-minit, Andrea ak mwen diskite sou:

Enpòtans ki genyen nan ap resevwa piksèl swiv medya sosyal ou a enstale … kounye a!
Poukisa libète a nan dijital Antreprenarya ka tou de enteresan ak pè
istwa fyè li nan lavi yo li te chanje nan travay li
Ki jan li kontra ak yo te “”gwo ase yo ka resevwa kritik””
Ki sa ki li ap fè li kapab akonpli potansyèl la li wè nan biznis li
pwosesis metodik li pou reyalize l ‘aktyèl pi gwo priyorite
Ki jan li te ap eseye simonte yo te konstriksyon an nan biznis li
Poukisa rete fre, ak fè egzèsis, yo, se pou enpòtan yo vanse

Epi, nan kou, Andrea reponn estanda kesyon rapid-dife nou an nan fen an. pa manke sa yo repons!

Koute Entrepreneur a Digital kounye a …

Koute: Poukisa ou ta dwe Bati yon biznis ki klere yon limyè sou talan ou

iTunes: Koute Entrepreneur nan Digital sou itun
podcasts

Andrea esplike poukisa ou ta dwe bati yon biznis alantou talan ou. Sepandan, jis gen talan se pa ase. Pafwa ou gen ranfòse talan ou.

Ou ka mande ki jan ou ka devlope konpetans ou yo. Sonia Simone ba ou repons yo nan yon Episode nan Konfesyon nan yon komèrsyaliz Woz-chveu.

Koute: Ki jan yo Ranfòse talan ou

Apre ou fin tande Andrea diskite sou sa li te fè li kapab akonpli potansyèl biznis li a, tcheke deyò sa a Episode nan Lede (kounye a Copyblogger FM a) ki eksplike kòman li di pou travay se enperatif yo rive jwenn potansyèl ou.

Koute: Prèv Sa gravye se yon fason a Se sèlman yo rive jwenn potansyèl ou

Sa a tout mwen gen pou ou semèn sa a.

Jwi podcasts sa yo. 🙂
Jerod Morris
VP nan Maketing
rainmaker Digital

Rainmaker platfòm | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Me ya sa ya kamata ka gina wani Business cewa haskakawa a Light a Your Talents
Digital Commerce Institute

Sannu!

Ina fatan wannan email sami ku da ciwon mai girma mako da shan muhimman matakai a gaba tare da digital kasuwanci.

Yanzu, ina da biyu da muhimmanci sosai Sanarwa yi:

1. Wannan shi ne makon da ya gabata don samun tikitin zuwa Digital kasuwanci taron koli a gaban Early Bird price ke bãya. Yi amfani da ta kakakin majalisar mahada don samun mafi kyau price available.

A gaskiya, a yau ne na karshe day a samu Early Bird price. Sabõda haka, kada ku yi shakka.

2. Ina shan kamar wata makonni kashe su ji dadin Ubanci na farko. 🙂 Sabõda haka, ka iya ba sa ɗaya daga cikin waɗannan imel mako, ko mako guda bayan, amma zan dawo daga bãyan wancan.

Idan kana da wasu tambayoyi game da wani abu, kamar yadda a kullum, email [email protected] ko kawai amsa ga daya daga cikin wadannan imel.
Digital Commerce Institute Free Content Update
The Digital kasuwa

The yancin digital harkokin kasuwanci yana nufin wani abu daban-daban ga dukkan mu. Domin Andrea Vahl, ya nufi da ‘yanci a unafraid da kasancewa daban-daban da kuma gina kasuwanci da haskakawa a haske a kan ta talanti. Kuma ta na son taimaka wa sauran mutane yi daidai.

A cikin wannan fadi-jere 36-minti episode, Andrea kuma na tattauna:

Muhimmancin na samun your kafofin watsa labarun tracking pixels shigar … NOW!
Me ya sa ‘yancin digital harkokin kasuwanci na iya zama duka m kuma da ban tsoro
Her m labarin rayuwar da ta ke canza ta ta aiki
Ta yaya ta ke hulda da kasancewa “”babban isa ya sa masu sukar””
Abin da ta ke yi domin a cika m ta gani a cikin ta kasuwanci
Her methodical tsari ga cimma mata a halin yanzu top fifiko
Ta yaya ta ke kokarin shawo kan kasancewa bottleneck a ta kasuwanci
Me zama sabo, da kuma motsa jiki, su ne don haka da muhimmanci a ci gaba da tafiya

Kuma, ba shakka, Andrea amsa mu misali m-wuta tambayoyi a karshen. Kada ka miss wadanda amsoshin!

Saurari The Digital kasuwa yanzu …

Listen: Me ya sa ya kamata ka gina wani Business cewa haskakawa a Light a Your Talents

iTunes: Saurari The Digital kasuwa a kan iTunes
podcasts

Andrea bayyana dalilin da ya sa ya kamata ka gina kasuwanci a kusa da talanti. Duk da haka, kamar ciwon iyawa bai isa ba. Wani lokaci dole ka ƙarfafa talanti.

Za ka iya zama tambayar yadda za ka Hone your skills. Sonia Simone ya ba ka amsoshi a cikin wani episode of Confessions wani Pink-masu gashi Marketer.

Listen: Yadda za a ƙarfafa Your Talents

Bayan ka ji Andrea tattauna abin da ta ke yi don ya cika ta kasuwanci ta m, duba fitar da wannan episode of The lede (yanzu Copyblogger FM) cewa ya bayyana yadda wuya aiki ne wajibi su isa your m.

Listen: Hujja Wannan grit ne kadai hanya don isa Your Damar

Shi ke nan na yi muku a wannan makon.

Enjoy wadannan kwasfan fayiloli. 🙂
Jerod Morris
VP na Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

No ke aha la oukou e kukulu aku i Business, e hoomalamalama ana i ka malamalama maluna o kou talena
Digital Pāʻoihana Institute

Hey ma laila!

I manaolana i keia mail loaa ia oukou me ka pule nui, a lawe nui kapuwaʻi aku me ko oukou mīkini hana.

Ano, aole au he elua koʻikoʻi hoʻolaha e hana ai:

1. Eia ka pule hope e loaa Hoppe i Digital Pāʻoihana Summit i mua o ka I Bird kumukuai hele aku. E hoʻohana i koʻu horn loulou e loaa i ke kumu kūʻai maikaʻi loa i loaʻa.

I ka mea, eia hoi ka la hope, e kii i ka I Bird kumukuai. No laila, mai ano pihoihoi mai oia.

2. Ke lawe i ka hui i pule aku la, eʻai fatherhood no ka manawa mua. 🙂 Pela oukou e ole loaa i kekahi o keia mau emails kēia pule aʻe, a me ka pule mahope iho, akā, e hoʻi ana au ma hope o.

Ina kupu mai he nīnau e pili ana i kekahi mea, e like me ka mau, mail [email protected] a pololei pane i kekahi o keia mau emails.
Digital Pāʻoihana Institute Free ka maʻiʻo Kiʻi hou
The Digital Entrepreneur

Ke ku okoa ana o ka mīkini entrepreneurship ‘o ia hoʻi ka meaʻokoʻa i na mea a pau o kakou. No ka mea, Andrea Vahl, ia ua mea o ke ku okoa ana, e lilo unafraid o ua okoa, ae hana i ka hana, e hoomalamalama ana i ka mālamalama ma luna o kona mau talena. A ua aloha kōkuaʻana i na kanaka e hana i ka ia.

Ma keia mea, he akea-HEN 36-minuke Episode, Andrea a I hui kūkā.

Ka nui o na noho ko oukou nohona Media ka hoʻokoloʻana nā kiko kiʻi hoʻouka kekahi … ¶!
No ke aha la ke ku okoa ana o ka mīkini entrepreneurship hiki lilo na hoʻopīhoihoi, a me ka Haʻawe
Kona haʻaheo moʻolelo o nā ola ana Ka loli ma kona hana
Peheaʻo ia hoʻi hapaʻumi me he “”nui kupono e hiki ai e manaʻo kiʻiʻoniʻoni””
Mea ana ma ia hanaʻana i ka Loaʻaʻia ai oia i loko o kona mea e hooko aku
Kona methodical ana no ka hoʻokō ‘ia ai luna makakoho
Pehea la Ka ho’āʻo ana e lanakila i ka bottleneck i loko o kona mea
No ke aha noho ana hou, a me ka hoʻokō, ua nui pela i neʻe i mua

A, o ka papa, Andrea e olelo kakou hae kokololio-ahi mau nīnau ma ka hopena. Maiʻaʻole hoʻi e hala ia mau pane!

Listen i ka Digital Entrepreneur ano …

Listen: No ke aha la oe e kukulu aku i Business, e hoomalamalama ana i ka malamalama maluna o kou talena

iTunes: Listen i ka Digital Entrepreneur ma iTunes
Podcasts

Andrea wehewehe no ke aha la oe e hana i ka hana ma ko oukou mau talena. Eia naʻe, pono me hookahi talena ka mea, aole i lawa. I kekahi manawa oukou mea e hooikaika oe i kou talena.

Oukou i e noi pehea la e hiki ai ia oukou hone oukou Hawaiʻi. Sonia Simone haawi mai ia oukou i ka pane ma ka Episode o Confessions o ka Pink-piʻipiʻi Marketer.

Listen: How to E hoʻoikaika i kou talena

Mahope iho o ko oukou hoolohe Andrea kūkākūkā i ka mea ana i Ka hana ia hana keʻia e hooko, huli aku keia Episode o ka Lede (Ano Copyblogger FM) e wehewehe paakiki hana he mau Kuleana kouʻia e hiki.

Listen: maopopo E Grit no ka mea wale nō Way, e hiki i kouʻia

I ka mea a pau aʻu i no ka mea, ia oukou i keia pule.

Ana i keia mau podcasts. 🙂
Jerod Morris
Iluna o ke kūʻai akuʻana
Rainmaker Digital

Rainmaker anuu | 1942 Broadway, Suite 407 | Kaulu, HI 86709

“——————————————————————————————————————————————————

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

למה אתה צריך לבנות עסק שופך אור על הכשרון שלך
מכון דיגיטלי מסחר

שלום!

אני מקווה דוא””ל זו מוצא שתצטרך שבוע נהדר ונקיטת צעדים חשובים קדימה עם העסק הדיגיטלי שלך.

עכשיו, יש לי שתי הודעות חשובות מאוד לעשות:

1. זהו השבוע האחרון להשיג כרטיסים דיגיטליים מסחר פסגה לפני המכירה המוקדמת נעלם. השתמש בקישור הדובר שלי כדי לקבל את המחיר הטוב ביותר זמין.

למעשה, היום הוא היום האחרון להשיג את המחיר הציפור הקדומה. אז אל תהססו.

2. אני לוקח כמה שבועות איתו כדי להתענג אבהות בפעם הראשונה. 🙂 אז אתה לא יכול לקבל אחד של הודעות דוא””ל אלו בשבוע הבא, או בשבוע שלאחריו, אבל אני אחזור אחרי זה.

אם יש לך שאלות על כל דבר, כמו תמיד, דוא””ל [email protected] או סתם להגיב אחד של הודעות דוא””ל אלו.
עדכון תוכן דיגיטלי מסחר מכון חינם
היזם הדיגיטלי

חופש היזמות דיגיטלית אומר משהו שונה לכל אחד מאיתנו. עבור אנדריאה Vahl, זה יש משמעות החופש לא לפחד להיות שונה ולבנות עסק שופך אור על כישוריה. חוץ מזה הוא אוהב לעזור לאנשים אחרים לעשות את אותו הדבר.

בפרק רחב היקף 36 דקות זה, אנדריאה ואני לדון:

חשיבותה של מקבל מותקן פיקסלים מעקב המדיה החברתית שלך … עכשיו!
למה חופש היזמות דיגיטלית יכול להיות גם מרגש וגם מפחיד
הסיפור הגאה שלה של החיים היא השתנתה דרך עבודתה
איך היא מתמודדת עם היותו “”גדולה מספיק כדי לקבל מבקרים””
מה היא עושה כדי למצות את הפוטנציאל שהיא רואה בעסק שלה
התהליך השיטתי שלה להשגה בראש סדר העדיפויות הנוכחית שלה
כיצד היא מנסה להתגבר להיות צוואר הבקבוק בעסק שלה
למה להישאר טרי, ופעילות גופנית, כל כך חשובים לנוע קדימה

וגם, כמובן, אנדריאה עונה על שאלות האש מהירה הרגילות שלנו בסוף. אל תחמיצו את התשובות האלה!

האזנת היזם הדיגיטלי כיום …

הקשב: למה אתה צריך לבנות עסק שופך אור על הכשרון שלך

iTunes: להאזין היזם הדיגיטלי ב- iTunes
פודקאסטים

אנדריאה הסביר מדוע כדאי לבנות עסק סביב הכישרון שלך. עם זאת, רק שיש כישרון זה לא מספיק. לפעמים אתה צריך לחזק את הכישרון שלך.

ייתכן שתרצה לשאול איך אתה יכול לחדד את היכולות שלך. סוניה סימון נותן לך את התשובות בפרק של וידויים של משווק עם שיער ורוד.

הקשיבו: כיצד לחזק את הכישרון שלך

אחרי שתשמע את אנדריאה לדון מה היא עושה כדי להגשים את הפוטנציאל של העסק שלה, לבדוק בפרק זה של Lede (עכשיו Copyblogger FM) מסביר כמה קשה עבודה הוא הכרח כדי לממש את הפוטנציאל שלך.

הקשב: הוכחה כי Grit היא הדרך היחידה לממש את הפוטנציאל שלך

זה כל מה שיש לי בשבילך השבוע.

תהין פודקאסטים אלה. 🙂
Jerod מוריס
סמנכ””ל השיווק
Digital Rainmaker

פלטפורמת Rainmaker | 1942 ברודווי, Suite 407 | Boulder, CO 86,709

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

आप एक व्यवसाय है कि आपकी प्रतिभा पर एक प्रकाश चमकता क्यों निर्माण करना चाहिए
डिजिटल वाणिज्य संस्थान

सुनो!

मुझे आशा है कि इस ईमेल आप एक महान सप्ताह होने और महत्वपूर्ण कदम अपने डिजिटल व्यापार के साथ आगे ले जा पाता है।

अब, मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाओं बनाने के लिए है:

1. यह पिछले सप्ताह अर्ली बर्ड कीमत से पहले डिजिटल वाणिज्य शिखर सम्मेलन के लिए टिकट मिल जाता है। सबसे अच्छी कीमत उपलब्ध पाने के लिए मेरे वक्ता लिंक का उपयोग करें।

वास्तव में, आज अर्ली बर्ड कीमत पाने के लिए अंतिम दिन है। तो संकोच नहीं करते।

बंद के लिए पहली बार पिता बनने का आनंद लेना 2. मैं एक दो सप्ताह के ले जा रहा हूँ। 🙂 तो आप इन ईमेल में से एक अगले हफ्ते मिल सकता है या नहीं, के बाद सप्ताह, लेकिन मैं वापस उस के बाद हो जाएगा।

तुम हमेशा के रूप में कुछ के बारे में कोई प्रश्न है, तो ईमेल [email protected] या सिर्फ इन ईमेल में से एक के लिए उत्तर।
डिजिटल वाणिज्य संस्थान निशुल्क सामग्री अद्यतन
डिजिटल उद्यमी

डिजिटल उद्यमशीलता की स्वतंत्रता के कुछ हम सभी के लिए अलग होता है। एंड्रिया Vahl के लिए, यह स्वतंत्रता अलग होने का अभीत हो सकता है और एक व्यवसाय है कि उसकी प्रतिभा पर एक प्रकाश चमकता के निर्माण के लिए मतलब है। और वह अन्य लोगों की मदद भी ऐसा ही प्यार करता है।

इस व्यापक 36 मिनट प्रकरण में, एंड्रिया और मैं चर्चा:

अपने सामाजिक मीडिया ट्रैकिंग पिक्सेल स्थापित … अब हो रही के महत्व!
क्यों डिजिटल उद्यमशीलता की स्वतंत्रता दोनों रोमांचक और डरावना हो सकता है
जीवन के गर्व कहानी वह अपने काम के माध्यम से बदल गया है
कैसे वह जा रहा है “”काफी बड़ा आलोचकों पाने के लिए”” के साथ सौदों
क्या वह संभावित वह अपने कारोबार में देखता को पूरा करने के लिए कर रहा है
उसे चालू सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए उसकी व्यवस्थित प्रक्रिया
कैसे वह अपने व्यापार में अड़चन किया जा रहा है पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है
क्यों ताजा, और व्यायाम रह रही है, आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं

और, बेशक, एंड्रिया अंत में हमारे मानक तेजी से आग सवालों के जवाब। उन उत्तरों को याद मत करो!

अब डिजिटल उद्यमी के लिए सुनो …

सुनो: आप एक व्यवसाय है कि अपनी प्रतिभा पर एक प्रकाश चमकता क्यों निर्माण करना चाहिए

आइट्यून्स: iTunes पर डिजिटल उद्यमी के लिए सुनो
पॉडकास्ट

एंड्रिया समझाया क्यों आप अपनी प्रतिभा के चारों ओर एक व्यापार का निर्माण करना चाहिए। हालांकि, अभी प्रतिभा होने के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी-कभी आप अपनी प्रतिभा को मजबूत करना है।

आप कैसे आप अपने कौशल सान कर सकते हैं पूछ सकते हैं। सोनिया सिमोन आप एक गुलाबी बालों वाली विपणन के बयान के एक प्रकरण में जवाब देता है।

सुनो: आपकी प्रतिभा को मजबूत करने के लिए कैसे

बाद आप सुन एंड्रिया चर्चा वह अपने कारोबार की क्षमता को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, Lede (अब Copyblogger एफएम) के इस प्रकरण के बाहर की जाँच बताते हैं कि कितना मुश्किल काम अपनी क्षमता तक पहुँचने के लिए आवश्यक है।

सुनो: धैर्य एकमात्र तरीका आपकी क्षमता तक पहुँचने के सबूत यही है

यह सब मैं इस सप्ताह आप के लिए है।

इन पॉडकास्ट का आनंद लें। 🙂
Jerod मॉरिस
विपणन के उपाध्यक्ष
Rainmaker डिजिटल

Rainmaker प्लेटफार्म | 1942 ब्रॉडवे, सुइट 407 | बोल्डर, सीओ 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Yog vim li cas koj yuav tsum tau muaj ib lub lag luam uas ci ib tug teeb rau koj Talents
Cov Commerce lub koom haum

Hav muaj!

Kuv vam tias qhov no email pom koj muaj ib tug zoo lub lim tiam thiab noj ib qho tseem ceeb kauj ruam rau pem hauv ntej nrog koj cov lag luam.

Tam sim no, Kuv muaj ob tug heev ib qho tseem ceeb tshaj tawm yuav ua rau:

1. Qhov no yog qhov kawg lub lim tiam kom tau daim pib mus rau Digital Commerce qhov ua siab tshaj ua ntej lub Early Noog nqi mus tam sim ntawd. Siv kuv hais lus txuas mus tau qhov zoo tshaj plaws nqi muaj.

Nyob rau hauv qhov tseeb, hnub no yog hnub kawg mus tau lub Early Noog nqi. Yog li ntawd tsis txhob tos.

2. Kuv Tab noj ib ob peb lub lis piam mus rau kev txaus siab rau txiv rau cov thawj lub sij hawm. 🙂 Yog li ntawd koj yuav tsis tau txais ib yam ntawm cov emails tom ntej no lub lim tiam, los yog rau lub lim tiam tom qab, tab sis kuv mam li yuav rov qab tom qab ntawd.

Yog hais tias koj muaj lus nug txog dab tsi, raws li ib txwm, email [email protected] los yog cia li teb rau ib qho ntawm cov emails.
Cov Commerce lub koom haum Dawb ntsiab lus hloov tshiab
Cov Digital lag luam

Txoj kev ywj pheej ntawm cov entrepreneurship txhais tau tias ib yam dab tsi txawv rau tag nrho cov ntawm peb. Rau Andrea Vahl, nws muaj meant txoj kev ywj pheej yuav unafraid ua sib txawv thiab tsim ib lub lag luam uas ci ib lub teeb rau nws tej txuj ci. Thiab nws hlub pab lwm tus neeg ua tib yam.

Nyob rau hauv no ntau-xws li 36-feeb rov, Andrea thiab kuv sib tham txog:

Qhov tseem ceeb ntawm tau txais koj kev sib raug zoo xov xwm mus txog qhovtwg pixels ntsia … TAM SIM NO!
Yog vim li cas txoj kev ywj pheej ntawm cov entrepreneurship yuav ua tau tag nrho ob qho exciting thiab scary
Nws zoo siab zaj dab neeg ntawm lub neej nws hloov los ntawm nws cov hauj lwm
Yuav ua li cas nws tseem ua hauj lwm nrog ua “”loj txaus kom tau critics””
Yuav ua li cas nws ua kom tiav raws li lub peev xwm uas nws pom nyob rau hauv nws lag luam
Nws methodical txheej txheem rau moog nws tam sim no tseem ceeb tshaj plaws
Yuav ua li cas nws ua rau kov yeej ua lub bottleneck nyob rau hauv nws lag luam
Yog vim li cas nyob tshiab, thiab qoj ib ce, yog li ntawd, tseem ceeb heev rau mus rau pem suab

Thiab, ntawm chav kawm, Andrea teb peb cov lus txheej txheem ceev ceev-hluav taws cov lus nug rau ntawm qhov kawg. Tsis txhob nco cov lus teb!

Mloog Lub Digital lag luam tam sim no …

Mloog: Yog vim li cas koj yuav tsum tau muaj ib lub lag luam uas ci ib tug teeb rau koj Talents

iTunes: Mloog Lub Digital lag luam rau iTunes
podcasts

Andrea piav yog vim li cas koj yuav tsum tau tsim kom muaj ib lub lag luam nyob ib ncig ntawm nej tej txuj ci. Txawm li cas los, cia li muaj txuj ci yog tsis txaus. Tej zaum koj yuav ntxiv dag ntxiv zog rau koj tej txuj ci.

Tej zaum koj yuav nug li cas koj yuav xyum koj cov kev txawj. Sonia Simone muab koj cov lus teb nyob rau hauv ib tug rov ntawm Confessions ntawm ib tug liab-haired Marketer.

Mloog: Yuav ua li cas rau Has Koj Talents

Tom qab koj hnov Andrea sib tham txog dab tsi nws ua kom tiav raws li nws ua lag ua luam lub peev xwm, mus saib no rov ntawm Lub Lede (tam sim no Copyblogger FM) uas piav txog yuav ua li cas nyuaj ua hauj lwm yog ib qho tseem ceeb mus cuag koj lub peev xwm.

Mloog: pov thawj ntawd zeb Yog Tib Txoj kev mus rau txog koj tej zaum

Uas yog tag nrho kuv muaj rau koj no lub lim tiam.

Txaus siab rau cov podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP ntawm Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Pob tsuas, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Miért Önnek kellene felépíteni egy vállalkozás, amely ragyog a fény a tehetségét
Digitális Kereskedelmi Intézet

Halihó!

Remélem, hogy ez az e-mail találja meg, amelyek egy nagy hét és jelentős lépéseket tesznek a digitális üzlet.

Most van két nagyon fontos bejelentéseket tenni:

1. Ez az utolsó hét, hogy jegyet Digital Kereskedelmi Summit előtt Early Bird áron elmúlik. Használni a hangszóró linket kap a legjobb áron elérhető.

Tény, hogy ma van az utolsó nap, hogy az Early Bird áron. Tehát ne habozzon.

2. Elviszem egy pár hétig ki, hogy élvezze az apaság először. 🙂 Szóval lehet, hogy nem kap egy ilyen e-maileket a jövő héten, vagy két hét múlva, de jövök vissza utána.

Ha bármilyen kérdése van valami, mint mindig, az e-mail [email protected] vagy csak válaszolni egy ilyen e-maileket.
Digitális Kereskedelmi Intézet Free tartalom frissítése
A Digital vállalkozó

A szabad digitális vállalkozói mást jelent mindannyiunknak. Andrea Vahl azt jelentette, a szabadságot, hogy nem fél a másság és épít az üzleti, hogy ragyog a fény tehetségét. És ő szeret segít másoknak nem ugyanaz.

Ebben a széles körű 36 perces epizód, Andrea és kitérek:

A fontos az, hogy a közösségi média követési képpontok telepítve … MOST!
Miért szabad digitális vállalkozást lehet mind izgalmas és félelmetes
Büszke történetét az életét ő megváltozott munkáját
Hogy ő foglalkozik, hogy “”elég nagy, hogy a kritikusok””
Mit csinál, hogy teljesítik a potenciális meglátja az ő üzleti
Az ő módszeres folyamat megvalósításához neki a jelenlegi kiemelt
Hogy ő megpróbál leküzdeni, hogy a szűk keresztmetszetet az ő üzleti
Miért marad friss, és a testmozgás, annyira fontos, hogy halad előre

És persze, Andrea fogadja standard gyorstüzelő kérdések a végén. Ne hagyja ki ezeket a válaszokat!

Hallgassa meg a Digital vállalkozó most …

Figyelj: Miért kellene felépíteni egy vállalkozás, amely ragyog a fény a tehetségét

iTunes: hallgatni a digitális vállalkozó az iTunes-on
podcastok

Andrea kifejtette, hogy miért kell építeni egy üzleti körül a tehetségét. Azonban csak úgy, a tehetség nem elég. Néha meg kell erősíteni a tehetségét.

Lehet azt kérdezi, hogyan lehet élesíteni tudását. Sonia Simone megadja a választ egy epizód Confessions of a Pink hajú Marketer.

Figyelj: Hogyan erősíthető a tehetségét

Miután meghallja Andrea megvitassák, mit csinál, hogy eleget tegyen az üzleti potenciál, nézd meg ezt az epizódot a The Lede (most Copyblogger FM), amely elmagyarázza, hogy milyen nehéz munka rendkívül fontos, hogy elérje a potenciális.

Figyelj: bizonyíték arra, hogy Grit az egyetlen módja, hogy elérje a potenciális

Ez minden, amit az Ön számára ezen a héten.

Élvezze ezeket podcast. 🙂
Jerod Morris
VP Marketing
Rainmakerhez Digital

Rainmakerhez Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Hvers vegna Þú ættir að byggja upp fyrirtæki sem skín ljós á hæfileika þína
Digital Commerce Institute

Hæ!

Ég vona að þetta bréf finnur þú hafa a mikill viku og taka mikilvæg skref fram á við stafræna fyrirtæki þitt.

Nú, ég hef tvær mjög mikilvægar tilkynningar til að gera:

1. Þetta er í síðustu viku til að fá miða á Digital viðskiptaráðherra leiðtogafundinum áður Early Bird verðið fer í burtu. Nota hátalara tengilinn minn til að fá bestu verð í boði.

Í staðreynd, í dag er síðasti dagur til að fá morgunhani verð. Svo ekki hika við að.

2. Ég ætla að taka nokkra vikur burt til að njóta faðerni í fyrsta skipti. 🙂 Svo þú getur ekki fengið einn af þessum tölvupósti í næstu viku, eða viku eftir, en ég kem aftur eftir það.

Ef þú hefur einhverjar spurningar um neitt, eins og alltaf, tölvupóst [email protected] eða bara svara einni af þessum tölvupósti.
Digital Commerce Institute Free Content Update
The Digital Frumkvöðull

Frelsi stafrænu frumkvöðlastarf þýðir eitthvað annað að okkur öllum. Andrea Vahl, það hefur átt við frelsi til að vera óhræddir við að vera öðruvísi og byggja upp fyrirtæki sem skín ljós á hæfileika hennar. Og hún elskar að hjálpa öðru fólki að gera það sama.

Í þessu víðtæk 36 mínútna þætti, Andrea og ég fjalla um:

The Mikilvægi af Getting félagsmiðlar rekja pixlar þín uppsett … NÚNA!
Hvers frelsi stafrænu frumkvöðlastarf getur verið bæði spennandi og ógnvekjandi
stolt saga hennar af lífi sem hún hefur breyst í gegnum verk hennar
Hvernig hún fjallar um að vera “”nógu stór til að komast gagnrýnendur””
Hvað hún er að gera til að uppfylla möguleika hún sér í viðskiptum sínum
methodical ferli hennar til að ná núverandi efstu hennar forgang
Hvernig hún er að reyna að sigrast vera flöskuháls í viðskiptum sínum
Hvers vegna dvelja ferskt og æfa, eru svo mikilvæg að færa fram

Og, auðvitað, Andrea svör staðlaðar hraður-eldur spurningum okkar í lokin. Ekki missa þau svör!

Hlustaðu á Digital Frumkvöðull núna …

Hlusta: Hvers vegna Þú ættir að byggja upp fyrirtæki sem skín ljós á hæfileika þína

iTunes: Hlustaðu á Digital Frumkvöðull á iTunes
Podcasts

Andrea útskýrði hvers vegna þú ættir að byggja upp fyrirtæki í kringum hæfileika þína. Hins vegar bara að hafa hæfileika er ekki nóg. Stundum þarftu að efla hæfileika þína.

Þú gætir verið að spyrja hvernig getur þú skerpa á kunnáttu þína. Sonia Simone gefur þér svör í þættinum Játningar af Pink-haired markaður.

Hlustaðu: Hvernig á að styrkja hæfileika þína

Eftir að þú heyrir Andrea ræða hvað hún er að gera til að uppfylla möguleika fyrirtækis síns, skrá sig út this þáttinn af The Lede (nú Copyblogger FM) sem útskýrir hvernig harður vinna er mikilvægt til að ná möguleika þína.

Hlusta: Sönnun Að Grit er eina leiðin til að ná möguleika þína

Það er allt sem ég hef fyrir þig í þessari viku.

Njóta þessar podcast. 🙂
Jerod Morris
VP markaðsstjóri
rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Ihe Mere I Kwesịrị Ịmalite Inwe a Business na-egbukepụ Egbukepụ a Light on Your talent
Digital Commerce Institute

Lee anya!

M anya na a email okụt ị na-enwe oké izu na-ewere mkpa nzọụkwụ-atụ gị dijitalụ ahịa.

Ugbu a, m abụọ dị ezigbo mkpa ọkwa ime:

1. Nke a bụ nke ikpeazụ izu iji nweta tiketi ka Digital Commerce Summit n’ihu Early Bird price aga efep. Eji m ọkà okwu njikọ na nke kacha mma price dị.

N’ezie, taa bụ ụbọchị ikpeazụ na-Early Bird price. Ya mere, egbula.

2. Ihe m na-di na nwunye izu oyi na-enwe nna na nke mbụ. 🙂 Ya mere i wee ghara otu n’ime ndị a ozi ịntanetị n’izu ọzọ, ma ọ bụ izu mgbe, ma m ga-alọta mgbe na.

Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere ihe ọ bụla, dị ka mgbe niile, email [email protected] ma ọ bụ nanị zaghachi otu n’ime ndị a ozi ịntanetị.
Digital Commerce Institute Free Content Update
The Digital entrepreneur

The nnwere onwe nke dijitalụ ndi oru itumgbere ahia pụtara ihe dị iche iche anyị niile. N’ihi na Andrea Vahl, ọ pụtara na nnwere onwe na-n’atụghị egwu ime ihe dị iche na-ewuli a azụmahịa na-enwu a ìhè na ya talent. Na ọ hụrụ n’anya n’anya na-enyere ndị ọzọ ime otu ihe ahụ.

Na nke a, obosara-sitere na 36-nkeji nwunye, Andrea na m atụle:

The mkpa nke na-gị na-elekọta mmadụ media nsuso pikselụ arụnyere … ugbu a!
Gịnị mere nnwere onwe nke dijitalụ ndi oru itumgbere ahia nwere ike ịbụ ụtọ na nke egwu
Ya mpako akụkọ nke ndụ ọ na-gbanwere site na ya ọrụ
Olee otú ọ na-emekọ ihe ịbụ “”nnukwu zuru ezu na-akatọ””
Ihe o na-eme iji mezuo ihe ndị pụrụ ọ na-ahụ na ya azụmahịa
Ya methodical usoro maka ọbọ ya ugbu a kacha
Olee otú ọ na-agbalị iji merie ịbụ ndị bottleneck ya azụmahịa
Gịnị mere na-anọ dị ọhụrụ, na ihe omumu, bụ nnọọ ihe dị mkpa na-aga n’ihu

Na, n’ezie, Andrea na-aza ọkọlọtọ anyị-aga ọkụ ọkụ ajụjụ na njedebe. Ị gaghị agbaghara ahụ ha na-!

-Ege ntị The Digital entrepreneur now …

Listen: Ihe Mere I Kwesịrị Ịmalite Inwe a Business na-egbukepụ Egbukepụ a Light on Your talent

iTunes: Na-ege ntị The Digital entrepreneur on iTunes
Podcasts

Andrea kọwara ihe mere ị ga-eji wuo a azụmahịa na gburugburu gị talent. Otú ọ dị, nanị inwe talent ezughị. Mgbe ụfọdụ, i nwere ike ime ka gi talent.

Ị nwere ike na-arịọ olee otú ị pụrụ imeziwanye nkà gị. Sonia Simone na-enye gị azịza na nwunye nke Nkwupụta nke a Pink-haired Marketer.

Listen: Ụzọ Isi Na-Your talent

Mgbe ị na-anụ Andrea-atụle ihe ndị ọ na-eme iji mezuo ya ọrụ nwere ikike, lelee a na nwunye nke lede (now Copyblogger FM) na-akọwa otú ọrụ ike dị oké mkpa iru gị.

Listen:-egosi na grit bụ nanị ụzọ ruo gị Gaje Ịbụ

Nke ahụ bụ niile m chọrọ ịgwa gị na nke a izu.

-Enwe ndị a pọdkastị. 🙂
Jerod Morris
VP nke Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Nkume, Ịzụ 86709

“——————————————————————————————————————————————————

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Mengapa Anda Harus Membangun Bisnis yang Bersinar Terang di Talenta Anda
Digital Commerce Institute

Hey there!

Saya harap email ini menemukan Anda memiliki minggu yang besar dan mengambil langkah-langkah penting ke depan dengan bisnis digital Anda.

Sekarang, saya punya dua pengumuman yang sangat penting untuk membuat:

1. Ini adalah minggu terakhir untuk mendapatkan tiket ke Digital Commerce Summit sebelum harga Early Bird berjalan pergi. Menggunakan penghubung speaker saya untuk mendapatkan harga terbaik yang tersedia.

Bahkan, hari ini adalah hari terakhir untuk mendapatkan harga Early Bird. Jadi jangan ragu.

2. Aku mengambil beberapa minggu off untuk menikmati ayah untuk pertama kalinya. 🙂 Jadi Anda mungkin tidak mendapatkan salah satu dari email ini minggu depan, atau minggu setelah itu, tapi aku akan kembali setelah itu.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang apa pun, seperti biasa, email [email protected] atau hanya membalas satu dari email ini.
Digital Commerce Institute Gratis Konten Update
Digital Entrepreneur

Kebebasan kewirausahaan digital berarti sesuatu yang berbeda untuk kita semua. Untuk Andrea Vahl, itu berarti kebebasan untuk tidak takut menjadi berbeda dan membangun bisnis yang bersinar terang pada bakatnya. Dan dia mencintai membantu orang lain melakukan hal yang sama.

Dalam hal ini luas 36 menit episode, Andrea dan saya membahas:

Pentingnya mendapatkan piksel pelacakan media sosial Anda terinstal … SEKARANG!
Mengapa kebebasan kewirausahaan digital dapat menjadi menarik dan menakutkan
Cerita bangga nya kehidupan dia berubah melalui karyanya
Bagaimana ia berhubungan dengan menjadi “”cukup besar untuk mendapatkan kritik””
Apa yang dia lakukan untuk memenuhi potensi yang ia lihat dalam usahanya
Proses metodis dia untuk mencapai prioritas utama nya saat ini
Bagaimana dia berusaha untuk mengatasi menjadi hambatan dalam usahanya
Mengapa tinggal segar, dan olahraga, yang sangat penting untuk bergerak maju

Dan, tentu saja, Andrea menjawab pertanyaan cepat-api standar kami di akhir. Jangan lewatkan jawaban mereka!

Mendengarkan The Digital Entrepreneur sekarang …

Dengar: Mengapa Anda Harus Membangun Bisnis yang Bersinar Terang di Talenta Anda

iTunes: Dengarkan The Digital Entrepreneur di iTunes
podcast

Andrea menjelaskan mengapa Anda harus membangun bisnis di sekitar bakat Anda. Namun, hanya memiliki bakat tidak cukup. Kadang-kadang Anda harus memperkuat bakat Anda.

Anda mungkin bertanya bagaimana Anda dapat mengasah kemampuan Anda. Sonia Simone memberikan jawaban dalam sebuah episode dari Confessions of a Marketer Pink-berambut.

Dengarkan: Cara Memperkuat Bakat Anda

Setelah Anda mendengar Andrea mendiskusikan apa yang dia lakukan untuk memenuhi potensi usahanya ini, lihat episode ini The Lede (sekarang Copyblogger FM) yang menjelaskan bagaimana kerja keras adalah penting untuk mencapai potensi Anda.

Dengarkan: Bukti Bahwa Grit Apakah Jalan Hanya untuk Mencapai Potensi Anda

Itu saja yang saya miliki untuk Anda minggu ini.

Nikmati podcast ini. 🙂
Jerod Morris
VP Pemasaran
Rainmaker Digital

Rainmaker Landasan | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Cén fáth ar chóir duit a Tóg Gnó a Shines a Solas ar Do Buanna
Institiúid Commerce Digital

Hey there!

Tá súil agam go bhfaighidh an ríomhphost seo tú ag na seachtaine iontach agus céimeanna tábhachtacha a thabhairt chun cinn le do ghnó digiteach.

Anois, tá mé dhá fógraí an-tábhachtach a dhéanamh:

1. Is é seo an tseachtain seo caite chun ticéid a Digital Commerce Cruinniú Mullaigh fháil roimh an praghas Bird Luath Téann away. Bain úsáid as mo nasc cainteoir a fháil an praghas is fearr atá ar fáil.

Go deimhin, tá lá atá inniu ann an lá deiridh a fháil an praghas Bird Luath. Mar sin, ní gá ach dul.

2. Tá mé ag cur cúpla seachtain as a taitneamh a bhaint fatherhood den chéad uair. 🙂 Mar sin, ní féidir leat a fháil ar cheann de na r-phoist an tseachtain seo chugainn, nó na seachtaine tar éis, ach beidh mé ar ais ina dhiaidh sin.

Má tá aon cheist agat faoi rud ar bith, mar i gcónaí leat, ríomhphost [email protected] nó díreach freagra a thabhairt ar cheann de na r-phoist.
Digital Commerce Institute Saor Content Nuashonrú
Fiontraí Digiteach

Ciallaíonn an saoirse fiontraíochta digiteach rud éigin difriúil do gach duine againn. Do Andrea Vahl, tá sé i gceist an tsaoirse chun bheith unafraid de bheith difriúil agus gnó a shines solas ar a buanna a thógáil. Agus is breá léi ag cuidiú daoine eile mar an gcéanna.

Sa chlár 36 nóiméad fadréimseach, Andrea agus mé ag plé a:

An tábhacht a bhaineann le dul do pixel rianú meáin shóisialta suiteáilte … ANOIS!
Cén fáth ar féidir leis an saoirse fiontraíochta digiteach a araon spreagúil agus scary
A scéal bródúil as an saol tá sí athraithe trína cuid oibre
Cén chaoi a ndéileálann sí le bheith “”mór go leor chun léirmheastóirí fháil””
Cad atá á dhéanamh aici chun an acmhainn feiceann sí ina ngnó chomhlíonadh
Bhí a bpróiseas modheolaíoch dá tosaíocht is mó atá ann faoi láthair a bhaint amach
Conas tá sí ag iarraidh a shárú a bheith ar an tranglam ina ngnó
Cén fáth fanacht úr, agus a fheidhmiú, tá chomh tábhachtach go bogadh ar aghaidh

Agus, ar ndóigh, freagraí Andrea ár gceisteanna mear-tine caighdeánach ag an deireadh. Ná caill na freagraí!

Éist leis an Fhiontraí Digiteach anois …

Éist: Cén fáth ar chóir duit a Tóg Gnó a Shines a Solas ar Do Buanna

iTunes: Éist leis an Fhiontraí Digiteach ar iTunes
Podchraoltaí

Andrea Mhínigh cén fáth ar chóir duit a thógáil gnó ar fud do chuid buanna. Áfach, nach bhfuil díreach tar éis tallann go leor. Uaireanta, caithfidh tú a neartú do chuid buanna.

D’fhéadfá a bheith ag iarraidh ar conas is féidir leat hone do scileanna. Sonia Simone Tugann tú na freagraí i eipeasóid de Confessions de Marketer Pink-haired.

Éisteacht: Conas a neartú do Buanna

Tar éis éisteacht leat Andrea plé ar siúl aici chun acmhainn a gnó a chomhlíonadh, seiceáil amach an eipeasóid de The Lede (anois Copyblogger FM) a mhíníonn conas crua oibre atá riachtanach chun do chumas a bhaint amach.

Éist: Cruthúnas Go Grit An bhfuil an Bealach amháin chun Reach Do Poitéinseal

Sin uile tá mé chun tú an tseachtain seo.

Bain sult na podchraoltaí. 🙂
Jerod Morris
VP Margaíochta
Rainmaker Digital

Rainmaker Ardán | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86,709

“——————————————————————————————————————————————————

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Perché si dovrebbe costruire un business che fa luce sui vostri talenti
Istituto Commercio Digital

Ehilà!

Spero che questo messaggio ti trova con una grande settimana e prendendo importanti passi in avanti con il business digitale.

Ora, ho due annunci molto importanti da fare:

1. Questa è l’ultima settimana per ottenere i biglietti per Summit commercio digitale prima che il prezzo Early Bird se ne va. Utilizzare il mio link di altoparlanti per ottenere il miglior prezzo disponibile.

Infatti, oggi è l’ultimo giorno per conoscere il costo Early Bird. Quindi non esitate.

2. Sto prendendo un paio di settimane di riposo per godersi la paternità per la prima volta. 🙂 Quindi non si può ottenere una di queste e-mail la settimana prossima, o la settimana dopo, ma Torno dopo.

Se avete domande su qualsiasi cosa, come sempre, e-mail [email protected] o semplicemente rispondere a una di queste e-mail.
Aggiorna contenuto digitale Commercio Istituto libero
L’imprenditore digitale

La libertà di imprenditorialità digitale significa qualcosa di diverso per tutti noi. Per Andrea Vahl, ha significato la libertà di essere senza paura di essere diversi e di costruire un business che brilla di una luce sul suo talento. E lei ama aiutare gli altri a fare lo stesso.

In questo ampio episodio di 36 minuti, Andrea ed io discutere:

L’importanza di ottenere i vostri social media monitoraggio pixel installati … ORA!
Perché la libertà di imprenditorialità digitale può essere sia eccitante e spaventoso
La sua storia orgogliosa della vita lei è cambiata attraverso il suo lavoro
Come si occupa di essere “”abbastanza grande per ottenere i critici””
Che cosa sta facendo per realizzare il potenziale che vede nella sua attività
Il suo processo metodico per raggiungere il suo attuale priorità assoluta
Come lei sta cercando di superare essere il collo di bottiglia nel suo business
Perché rimanere fresco, e l’esercizio fisico, sono così importanti per andare avanti

E, naturalmente, Andrea risponde alle nostre domande a raffica standard al fine. Da non perdere quelle risposte!

Ascoltate l’imprenditore digitale ora …

Ascolta: Perché si dovrebbe costruire un business che fa luce sui vostri talenti

iTunes: ascoltare la imprenditore digitale su iTunes
podcast

Andrea ha spiegato il motivo per cui si dovrebbe costruire un business attorno i vostri talenti. Tuttavia, solo che hanno il talento non è sufficiente. A volte è necessario per rafforzare il vostro talento.

Si può essere chiedendo come è possibile affinare le tue abilità. Sonia Simone ti dà le risposte in un episodio di Confessioni di un Marketer dai capelli rosa.

Ascolta: come rafforzare la vostra Talenti

Dopo aver sentito Andrea discutere quello che sta facendo per soddisfare il potenziale del suo business, controlla questo episodio di The Lede (ora Copyblogger FM) che spiega come il duro lavoro è indispensabile per raggiungere il tuo potenziale.

Ascolta: la prova che Grit è l’unico modo per raggiungere il vostro potenziale

Questo è tutto quello che ho per te questa settimana.

Godetevi questi podcast. 🙂
Jerod Morris
VP del Marketing
Rainmaker Digital

Piattaforma Rainmaker | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

あなたはあなたの才能に光を照らすビジネスを構築しなければならない理由
デジタルコマース研究所

ちょっと、そこ!

私はこのメールは、あなたが素晴らしい一週間を有し、あなたのデジタルビジネスで重要なステップを前方に取って見つける願っています。

今、私は作るために2つの非常に重要なお知らせがあります。

1.これは、アーリーバード価格が消える前に、デジタルコマースサミットへのチケットを取得するために先週です。利用可能な最良の価格を得るために、私のスピーカーのリンクを使用してください。

実際には、今日はアーリーバードの価格を取得するための最後の日です。だから、躊躇しません。

2.私が初めて父親を楽しむために数週間離陸しています。 :-)だから、来週、これらの電子メールのいずれかを取得できない場合があり、または一週間後、私は戻ってそれ以降になるだろう。

あなたが何かについての質問があれば、いつものように、単に電子メール[email protected]かは、これらの電子メールのいずれかに返信。
デジタルコマース研究所無料コンテンツ更新
デジタル起業家

デジタル起業家精神の自由は私たちのすべてに別の何かを意味します。アンドレアVahlのために、それは異なっているのを恐れないこと、彼女の才能に光を照らすビジネスを構築する自由を意味しています。そして彼女は他の人が同じことを行う手助けが大好き。

この広範な36分のエピソードでは、アンドレアと私が説明します。

今…あなたのソーシャルメディアがインストールされた画素を追跡得ることの重要性!
なぜデジタル起業家精神の自由は、エキサイティングで怖い両方が可能
彼女は彼女の仕事を通じて変更の生活の彼女の誇り物語
どのように彼女は、「批評家を取得するのに十分な大きさ」であることを扱って
彼女は彼女が彼女のビジネスに見ている可能性を満たすために何をやっています
彼女の現在の最優先課題を達成するための彼女の系統的なプロセス
どのように彼女は彼女のビジネスでのボトルネックになって克服しようとしています
新鮮、そして運動を滞在、前進にとって非常に重要である理由

そして、もちろん、アンドレアは、最後に私たちの標準的な矢継ぎ早の質問に回答しています。それらの答えをお見逃しなく!

今のデジタル起業家に聞きます…

聞く:あなたはあなたの才能に光を照らすビジネスを構築しなければならない理由

iTunesの:iTunesでデジタル起業家に聞きます
ポッドキャスト

あなたがあなたの才能の周りにビジネスを構築する必要がある理由アンドレアは説明しました。しかし、ただの才能を持つことは十分ではありません。時には、あなたはあなたの才能を強化する必要があります。

あなたは、あなたのスキルを磨くことができますどのように尋ねるかもしれません。ソニアシモーヌはあなたにピンクの髪のマーケティング担当者の告白のエピソードで回答が得られます。

聞く:あなたの才能を強化する方法

あなたはアンドレアは彼女が彼女のビジネスの可能性を満たすためにやっているものについて議論を聞いた後、仕事はあなたの潜在的に到達することが不可欠ですいかに難しいかを説明リード(今Copyblogger FM)のこのエピソードをチェックしてください。

聞く:グリットは、あなたの潜在的なリーチする唯一の方法であることを証明

それは私がこの週あなたのために持っているすべてです。

これらのポッドキャストをお楽しみください。 🙂
Jerodモリス
マーケティング担当副社長
レインメーカーデジタル

レインメーカープラットフォーム| 1942ブロードウェイ、スイート407 |コロラド州ボルダー86709

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Apa Sampeyan Apa Mbangun Business sing cemlorot pepadhang ing Talents Panjenengan
Digital Commerce Institute

He kowe!

Mugi email iki ketemu gadhah minggu gedhe lan njupuk langkah penting maju karo bisnis digital.

Saiki, aku duwe loro Announcements penting banget kanggo nggawe:

1. Iki minggu kepungkur kanggo njaluk karcis kanggo Digital Commerce Summit sadurunge rega Bird Awal dadi adoh. Gunakake link speaker sandi kanggo njaluk rega paling dhuwur.

Ing kasunyatan, dina iku dina pungkasan kanggo njaluk rega Bird Awal. Dadi ora ragu-ragu.

2. Aku njupuk saperangan minggu mati kanggo seneng olma pisanan. 🙂 Supaya sampeyan bisa ora njaluk siji saka email iki sabanjuré minggu, utawa minggu sawise, nanging Aku bakal bali sawise sing.

Yen sampeyan duwe pitakonan bab apa-apa, minangka tansah, email [email protected] utawa mung reply siji saka email iki.
Digital Commerce Institute Free Content Update
The Digital Entrepreneur

Ingatase hak bebas saka Entrepreneurship digital tegese soko beda kanggo kabeh kita. Andrea Vahl, wis temenan kabebasan dadi unafraid kang beda lan mbangun bisnis sing cemlorot cahya ing talents. Lan dheweke tresna ngewangi wong liya apa padha.

Ing manéka 36-menit episode, Andrea lan Aku ngrembag:

Pentinge njupuk piksel ranging media sosial diinstal … SAIKI!
Apa ingatase hak bebas saka Entrepreneurship digital bisa dadi loro macem lan medeni
crita bangga dheweke saka urip dheweke iku diowahi liwat dheweke karya
Carane dheweke tawaran karo kang “”cukup amba kanggo njaluk kritikus””
Apa dheweke mengkono kanggo nepaki potensial dheweke sumerep ing dheweke bisnis
proses methodical dheweke kanggo nampa prioritas ndhuwur iku saiki
Carane dheweke nyoba kanggo ngalahake kang purwakanthi ing dheweke bisnis
Apa tetep seger, lan ngleksanani, sing penting kanggo obah maju

Lan, mesthi, Andrea wangsulan pitakonan kanthi cepet-geni standar kita ing mburi. Aja kantun jawaban sing!

Listen to Digital Entrepreneur saiki …

Listen: Apa Sampeyan Apa Mbangun Business sing cemlorot pepadhang ing Talents Panjenengan

iTunes: Listen to Digital Entrepreneur ing iTunes
podcast

Andrea diterangno apa sing kudu mbangun bisnis watara talents Panjenengan. Nanging, namung gadhah bakat ora cukup. Kadhangkala sing kudu ngiyataken talents Panjenengan.

Sampeyan uga takon carane bisa ngasah skills. Sonia Simone menehi jawaban ing satunggiling èpisode Sera saka Marketer Pink-rambut.

Listen: Carane Ngiyataken Talents Panjenengan

Sawise sampeyan krungu Andrea ngrembug apa dilakoni kanggo nepaki potensial dheweke bisnis kang, mriksa metu episode iki of Lede (saiki Copyblogger FM) sing jelas babagan carane hard karya utomo kanggo nggayuh potensial.

Listen: Bukti Menawa Grit Apa Mung Way kanggo Tekan Potensi Panjenengan

Sing kabeh aku duwe sing minggu iki.

Seneng podcast iki. 🙂
Jerod Morris
VP saka Marketing
binibini Digital

Binibini Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ಏಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶುಡ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ!

ನಾನು ಈ ಇಮೇಲ್ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾರದ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಡು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈಗ, ನಾನು ಮಾಡಲು ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು:

1. ಈ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಮೊದಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶೃಂಗಸಭೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕಳೆದ ವಾರ ಹೋಗುತ್ತದೆ ದೂರ. ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಪಡೆಯಲು ನನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಂದು ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.

2. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಗುತ್ತೇನೆ ಆಫ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಆನಂದಿಸಲು. 🙂 ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಡೆಯಲು ಹೋಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಂತರ ವಾರ, ಆದರೆ ನಾನು ನಂತರ ಬರುತ್ತೇವೆ.

ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ, ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಮೇಲ್ [email protected] ಅಥವಾ ಈ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫ್ರೀ ವಿಷಯ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು. ಆಂಡ್ರಿಯಾ ವಾಹ್ಲ್, ಇದು ವಿವಿಧ ಎಂಬ ನಿರ್ಭಯ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಅವಳು ಇತರ ಜನರು ಅದೇ ಸಹಾಯ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವ್ಯಾಪಕ 36 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚಿಸಲು:

ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ … ಈಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ!
ಏಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು
ಜೀವನದ ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಥೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಗಿದೆ
ಹೇಗೆ ಅವರು “”ವಿಮರ್ಶಕರು ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ”” ಎಂಬ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ
ತಾನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಏನು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಸಾಧಿಸಲು ತನ್ನ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷವೇನು ಹೇಗೆ
ತಾಜಾ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಉಳಿದರು ಏಕೆ, ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ

ಮತ್ತು, ಸಹಜವಾಗಿ, ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುರಿಮಳೆಯ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!

ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ ಕೇಳಲು …

ಕೇಳಲು: ಏಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶುಡ್

ಐಟ್ಯೂನ್ಸ್: ಐಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ ಆಲಿಸಿ
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಸ್

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸುತ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಏಕೆ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕು.

ನೀವು ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಬಹುದು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೋನಿಯಾ ಸಿಮೋನೆ ನೀವು ಪಿಂಕ್ ಕೂದಲಿನ ಮಾರ್ಕೇಟರ್ಸ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆಲಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಬಲಪಡಿಸಲು

ನೀವು ಆಂಡ್ರಿಯಾ, ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಏನು ಚರ್ಚಿಸಲು Lede (ಈಗ Copyblogger ಎಫ್ಎಮ್) ಈ ಕಂತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೇಳಲು ನಂತರ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಆಲಿಸಿ: ಗ್ರಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಪ್ರೂಫ್

ನಾನು ಈ ವಾರ ನೀವು ಅಷ್ಟೆ.

ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆನಂದಿಸಿ. 🙂
Jerod ಮೋರಿಸ್
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿ.ಪಿ.
ದ ರೈನ್ ಮೇಕರ್ ಡಿಜಿಟಲ್

ದ ರೈನ್ ಮೇಕರ್ ವೇದಿಕೆ | 1942 ಬ್ರಾಡ್ವೇ, ಸೂಟ್ 407 | ಬೌಲ್ಡರ್, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Неге Сіз өз таланттарын жеңіл нұрын төгуде бизнесін құру жағдайда
Сандық Commerce институты

Сәлем!

Мен бұл электрондық пошта, сіз үлкен апта бар және сіздің сандық бизнеспен маңызды қадамдар алға отырып табады деп үміттенеміз.

Енді, мен жасауға екі өте маңызды хабарларды бар:

1. Осы Ерте Құс бағасы кетеді бұрын Сандық коммерция саммитіне билет алуға өткен аптада болып табылады. қолда бар ең жақсы бағасын алу үшін менің спикері сілтемесін пайдаланыңыз.

Шын мәнінде, бүгін Ерте Құс бағасын алуға соңғы күні болып табылады. Сондықтан тартынба.

2. Мен бірінші рет әке ләззат бір-екі апта өшіру отырып жатырмын. 🙂 Сіз келесі аптада осы электрондық пошта бірін алуға, немесе апта кейін, бірақ мен бұл кейін қайтып келемін мүмкін емес Сондықтан.

Егер бір нәрсе туралы сұрақтарыңыз болса, әдеттегідей, тек электрондық пошта [email protected] немесе осы электрондық пошта біріне жауап беру.
Сандық коммерция институты Тегін мазмұны жаңарту
сандық кәсіпкер

сандық кәсіпкерлік еркіндігі бәріміз үшін түрлі нәрсе білдіреді. Андреа Vahl үшін, ол әр түрлі болу еш нәрседен қорықпайды болуы және оның таланттар туралы жарық жанып бизнесін құру еркіндігін білдіреді. Ал ол басқа адамдардың істеу бірдей көмектесе жақсы көреді.

Осы кең ауқымды 36-минуттық эпизод, Андреа және мен талқылау:

ҚАЗІР … әлеуметтік медиа орнатылған пиксел қадағалау алу маңыздылығы!
сандық кәсіпкерлік еркіндігі қызықты және қорқынышты болуы мүмкін Неге
ол өзінің жұмысы арқылы өзгерді өмірінің Оның мақтан тарихы
Қалай ол «алуға жеткілікті үлкен сын» болып табылатын айналысады
ол өзінің бизнеспен көреді әлеуеті орындауға не істеп жатыр
оның ағымдағы басымдық қол жеткізу үшін оның әдістемелік процесі
Қалай ол өзінің бизнеспен тар болып табылатын жеңуге тырысып жатыр
жаңа піскен, және жаттығу болу, алға соншалықты маңызды болып табылады Неге

Және, әрине, Андреа соңында біздің стандартты жылдам-өрт сұрақтарға жауап береді. сол жауап жіберіп алмаңыздар!

Енді Сандық кәсіпкері тыңдау …

Тыңдау: Неге Сіз өз таланттарын жеңіл нұрын төгуде бизнесін құру жағдайда

программалық: ITUNES Сандық кәсіпкері тыңдау
Podcasts

Егер сіз таланттарды айналасында бизнес құруға тиіспіз неге Andrea түсіндірді. Алайда, тек талант бар жеткіліксіз. Кейде сіз өз таланттарын нығайту керек.

Сіз қалай сіз өз дағдыларын шыңдайды болады сұрайды болуы мүмкін. Соня Симоне сізге Қызғылт шашты маркетинг ұстанатын бір эпизод жауап береді.

Тыңдау: өз таланттарын күшейту қалай

Егер сіз Andrea ол өзінің бизнес әлеуетін орындауға не істеп талқылау естіп кейін, жұмыс сіздің әлеуетін қажет қаншалықты қиын түсіндіреді Lede (қазір Copyblogger FM) осы эпизод тексеру.

Тыңдау: Grit Сіздің әлеуетін ғана жолы екенін Proof

Міне, мен осы аптада сіз үшін бар бәрі.

Осы подкасттарды Enjoy. 🙂
Jerod Моррис
Маркетинг В.П.
Благодетель Digital

Благодетель Платформа | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរកសាងអាជីវកម្មដែលរះពន្លឺមួយនៅលើទេពកោសល្យរបស់អ្នក
វិទ្យាស្ថានឌីជីថលពាណិជ្ជកម្ម

តើនៅទីនោះ!

ខ្ញុំសង្ឃឹមថារកឃើញអ្នកអ៊ីមែលនេះមួយសប្តាហ៍មួយយ៉ាងធំដែលមាននិងការទទួលយកជំហានយ៉ាងសំខាន់ឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងអាជីវកម្មឌីជីថលរបស់អ្នក។

ឥឡូវនេះខ្ញុំមានសេចក្តីប្រកាសសំខាន់ពីរយ៉ាងដើម្បីធ្វើឱ្យ:

1. នេះជាសប្តាហ៍មុនដើម្បីទទួលបានសំបុត្រចូលទស្សនាការកិច្ចប្រជុំកំពូលពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលមុនពេលដែលតម្លៃបក្សីដំបូងទៅឆ្ងាយ។ ប្រើតំណវាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុតដែលអាចប្រើបាន។

នៅក្នុងការពិតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីទទួលបានតម្លៃបក្សីដំបូង។ ដូច្នេះកុំស្ទាក់ស្ទើរ។

2. ខ្ញុំទទួលយកជាប្តីប្រពន្ធសប្តាហ៍បានបិទដើម្បីរីករាយជាមួយបិតាជាលើកដំបូង។ 🙂 ដូច្នេះអ្នកអាចនឹងមិនទទួលបានមួយនៃអ៊ីម៉ែលទាំងនេះសប្តាហ៍ក្រោយឬសប្តាហ៍ក្រោយនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីនោះ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីអ្វីនោះទេ, ជានិច្ច, អ៊ីម៉ែល [email protected] ឬគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅមួយនៃអ៊ីម៉ែលទាំងនេះ។
ធ្វើឱ្យទាន់សម័យមាតិកាឌីជីថលពាណិជ្ជកម្មដោយឥតគិតថ្លៃវិទ្យាស្ថាន
សហគ្រិនឌីជីថល

សេរីភាពនៃភាពជាសហគ្រិនឌីជីថលនេះមានន័យថាអ្វីដែលខុសគ្នាទាំងអស់របស់យើង។ សម្រាប់លោក Andrea Vahl, វាមានន័យថាសេរីភាពក្នុងការក្លាយជាខ្លាចនៃការត្រូវខុសគ្នានិងកសាងអាជីវកម្មដែលរះពន្លឺលើទេពកោសល្យរបស់នាង។ ហើយនាងស្រឡាញ់ក្នុងការជួយមនុស្សផ្សេងទៀតធ្វើដូចគ្នា។

នៅទូលំទូលាយភាគ 36 នាទីនេះលោក Andrea ហើយខ្ញុំពិភាក្សា:

សារៈសំខាន់នៃការទទួលបានដំឡើងភីកសែលតាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នក … ឥឡូវនេះ!
ហេតុអ្វីបានជាសេរីភាពនៃភាពជាសហគ្រិនឌីជីថលអាចមានទាំងគួរឱ្យរំភើបនិងគួរឱ្យខ្លាច
រឿងមោទនភាពរបស់នាងជីវិតដែលនាងបានផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការងាររបស់នាង
តើនាងទាក់ទងនឹងជា “”ធំល្មមដើម្បីទទួលបានការរិះគន់””
អ្វីដែលនាងបានធ្វើដើម្បីបំពេញសក្តានុពលដែលនាងមើលឃើញនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់នាង
ដំណើរការវិធីសាស្រ្តរបស់នាងសម្រាប់ការសម្រេចបាននូវអាទិភាពកំពូលនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់នាង
តើនាងបានព្យាយាមដើម្បីយកឈ្នះលើការមានកង្វល់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់នាង
ហេតុអ្វីបានជាស្នាក់ស្រស់និងការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដំណើរការទៅមុខ

ហើយជាការពិតណាស់, Andrea បានឆ្លើយសំណួរយ៉ាងរហ័សបាញ់ស្ដង់ដាររបស់យើងនៅទីបញ្ចប់។ កុំនឹកចម្លើយទាំងនោះ!

ស្តាប់សហគ្រិនឌីជីថលឥឡូវនេះ …

សូមស្តាប់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរកសាងអាជីវកម្មដែលរះពន្លឺមួយនៅលើទេពកោសល្យរបស់អ្នក

កម្មវិធី iTunes: ស្តាប់សហគ្រិនឌីជីថលនៅលើកម្មវិធី iTunes
ផតខាស់

លោក Andrea បានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកគួរតែកសាងអាជីវកម្មមួយនៅជុំវិញទេពកោសល្យរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណា, គ្រាន់តែការមានទេពកោសល្យមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ពេលខ្លះអ្នកមានដើម្បីពង្រឹងទេពកោសល្យរបស់អ្នក។

អ្នកអាចនឹងត្រូវបានសួរពីរបៀបដែលអ្នកអាចសំលៀងជំនាញរបស់អ្នក។ Sonia កីឡាករ Simone ផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវចម្លើយនៅក្នុងភាគមួយនៃចម្លើយសារភាពរបស់ទីផ្សារផ្កាឈូកសក់មួយ។

ចូរស្តាប់: តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពង្រឹងទេពកោសល្យរបស់អ្នក

បន្ទាប់ពីអ្នកបានឮលោក Andrea ពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលនាងបានធ្វើដើម្បីបំពេញនូវសក្តានុពលអាជីវកម្មរបស់នាង, ពិនិត្យមើលការចេញភាគនៃ Lede (ឥឡូវ Copyblogger វិទ្យុ FM) នេះដែលបានពន្យល់អំពីរបៀបដែលការងារលំបាកគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីឈានដល់សក្តានុពលរបស់អ្នក។

សូមស្តាប់ភស្តុតាងដែលថាជញ្ជាំងគ្រើមជាផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីឈានដល់សក្តានុពលរបស់អ្នក

នោះជាអ្វីដែលខ្ញុំមានសម្រាប់អ្នកនៅសប្តាហ៍នេះ។

សូមរីករាយជាមួយផតខាស់ទាំងនេះ។ 🙂
Jerod ម៉ូរីស
នាយករងផ្នែកទីផ្សារ
Rainmaker ឌីជីថល

Rainmaker វេទិកា | ឆ្នាំ 1942 ក្រុម Broadway, ឈុត 407 | ទីក្រុង Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

당신은 당신의 재능에 빛을 빛나는 비즈니스를 구축해야하는 이유
디지털 상거래 연구소

안녕!

나는이 이메일은 당신이 멋진 한 주 갖는 디지털 비즈니스와 중요한 단계를 앞으로 복용 발견 바랍니다.

지금, 나는 할 두 가지 중요한 발표가 :

1.이 조기 가격하기 전에 디지털 상거래 정상 회담에 티켓을 얻을 수있는 지난 주 사라질 것입니다. 최고의 가격을 사용할 얻기 위해 내 스피커 링크를 사용합니다.

사실, 오늘은 조기 가격을받을 수있는 마지막 날입니다. 그래서 주저하지 않습니다.

나는 몇 주를 데려 갈거야 2. 떨어져 처음으로 아버지를 즐길 수 있습니다. 🙂 그래서 당신은 다음 주에 이러한 이메일 중 하나를 얻을 수있다, 또는 후 일주일,하지만 난 다시 그 후 수 있습니다.

당신은 항상 아무것도에 대한 질문이있는 경우, 이메일 [email protected]하거나 이러한 이메일 중 하나에 응답.
디지털 상거래 연구소 무료 콘텐츠 업데이트
디지털 기업가

디지털 기업가 정신의 자유는 우리 모두에게 다른 무언가를 의미한다. 안드레아 Vahl로 들어, 다른되는 두려워하고 그녀의 재능에 빛을 비추 사업을 구축 할 수있는 자유를 의미했다. 그리고 그녀는 다른 사람들이 같은 행동을 할 수 있도록 사랑한다.

이 광범위한 36 분 에피소드에서, 안드레아와 나는 토론

소셜 미디어 추적 픽셀 지금 … 설치 얻기의 중요성!
왜 디지털 기업가 정신의 자유는 흥미롭고 무서운 둘 수 있습니다
삶의 그녀의 자랑스럽게 이야기는 그녀는 그녀의 작품을 통해 변경된
어떻게 그녀는 “”비판을받을만큼 큰””인 취급
그녀는 그녀가 그녀의 사업에 볼 수있는 잠재력을 수행하기 위해 무엇을하고 있는지
그녀의 현재 최우선 과제를 달성하기위한 그녀의 체계적인 과정
그녀는 그녀의 사업에 병목 것을 극복하려고 방법
신선한, 운동 체류 이유, 전진에 매우 중요

그리고 물론, 안드레아 끝에 우리의 표준 속사 질문에 대한 답변. 그 대답을 놓치지 마세요!

지금은 디지털 기업가 들어 …

듣기 : 당신은 당신의 재능에 빛을 빛나는 비즈니스를 구축해야하는 이유

아이튠즈 : 아이튠즈에서 디지털 기업가 듣기
팟 캐스트

당신이 당신의 재능을 중심으로 사업을 구축해야하는 이유 안드레아는 설명했다. 그러나, 단지 재능을 갖는 것만으로는 충분하지 않습니다. 때때로 당신은 당신의 재능을 강화해야합니다.

당신은 당신의 기술을 연마하는 방법을 질문 할 수있다. 소니아 시몬은 당신에게 핑크 머리 상인의 고백의 에피소드에 대한 답변을 제공합니다.

듣기 : 당신의 재능을 강화하는 방법

당신이 설명하는 안드레아, 그녀는 그녀의 사업의 잠재력을 성취하기 위해 무엇을하고 있는지 토론한다 Lede (지금 Copyblogger FM)이 에피소드를 확인 듣고 후 얼마나 열심히 당신의 잠재력에 도달하기 위해 필수적이다.

듣기 : 모래 당신의 잠재력에 도달하는 유일한 방법입니다 증명 그건

그게 내가 이번 주에 당신을 위해 모두이다.

이 팟 캐스트를 즐길 수 있습니다. 🙂
Jerod 모리스
마케팅 VP
레인 메이커 디지털

레인 메이커 플랫폼 | 1942 브로드 웨이, 스위트 407 | 볼더, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Çima tu divê Business ku Shines a Light li ser Talents te Build
Enstîtuya Bazirganî Digital

Hey hene!

Ez hêvî dikim ev email dibîne we piştî hefteyekê mezin û gavên girîng bi pêş bi business digital xwe.

Niha, ez bi her du belavokan pir girîng e ji bo:

1. Ev di hefteya dawî de ji bo bilêtên ji bo Zîrveya Bazirganî dîjîtal a li ber Bird price Early e lê diqewimin, dûr. Bi kar tînin link speaker min to get the best price tune.

Di rastiyê de, îro roja dawî de ji bo ku Bird price Early e. Bi vî awayî qet dudilî nebe.

2. ez serê xwe couple hefteyan off ji huneran bavîtî, ji bo cara yekemîn. 🙂 Vî awayî hûn dikarin yek ji van emails get ne next week, an hefteya piştî, lê ezê dîsa piştî ku ê be.

Eger pirsên te hebin tu li ser tiştekî be, wek hergav, email [email protected] an jî bi tenê ji bo yek ji van emails reply.
Bazirganî dîjîtal a Enstîtuya Free Update Content
Muteşebisên Digital

Azadiya sermiyana dîjîtal tê wateya tiştekî cuda ji bo me hemûyan. Ji bo Andrea Vahl, ew hatiye azadiya ku ji hukûmetê netirsî cuda tê û avakirina business ku ronahî li ser behremendiya xwe ronahî dike, dihat wateya. Û wê hez dike û alîkariya kesên din jî bi heman karî.

Di vê fireh episode 36-xulekî, Andrea û ez nîqaş:

Li ser girîngiya daketina pixels şopandina medya civakî de xwe sazkirin … NOW!
Çima azadiya sermiyana dîjîtal dikarin hem bi heyecan û tirsê
çîroka serbilind wê yên li ser jiyana wê li rêya xebata xwe guherand
Çawa ew bi îdîaya “”bes big to get rexnegirên”” rêkkeftinên
Çi wê li kirinên ji bo pêkanîna potansiyela wê di karê xwe dibîne
pêvajoya metodên wê ji bo bi destxistina xeyreta niha wê
Çawa ew li kuştina bindest ber bi germ di karê xwe
Çima dimîne nû, û exercise, in, da ku bi pêş dikevin girîng

Û, bê guman, Andrea bersivan li ser pirsên bilez-fire standard me di dawîya. Ma yên ku bersivên bêriya ne!

Listen to muteşebisên dîjîtal a niha …

Listen: Çima tu divê Business ku Shines a Light li ser Talents te Build

iTunes: Listen to muteşebisên dîjîtal on iTunes
Podcasts

Andrea ravekirin bê çima te re pêwîst a bazirganiyê li sertaserî jêhatiya xwe ava bike. Lê belê, çawa ku telantek jî ne bes e. Carna tu bi hêz û jêhatiya xwe.

Dibe ku tu bibe pirs çawa dikare we bikemilînin zanîna xwe. Sonia Simone dide we bersivên di episode ji Confessions of a Marketer Pink-haired.

Listen: How to hêzdar Talents te

Piştî ku hûn dibihîzin Andrea nîqaş çi wê li kirinên ji bo pêkanîna potansiyela bazirganî xwe kontrol bike, ji vê beşa Lede (niha Copyblogger FM) ku îzeh dike ku çawa xebata dijwar imperative e ku xwe bigihîne potansiyela xwe.

Listen: delîlê wê ye ku Grit Gelo riya bi tenê bi Reach Potential te

Ku hemû ez vê hefteyê de ji bo we ye.

Enjoy van podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP ji Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Эмне үчүн Сен Таланттар боюнча жарык чачып турган бизнес Build керек
Санарип Commerce институту

Салам!

Бул электрондук почта сен улуу жума ээ жана санариптик бизнес менен алдыга маанилүү кадамдарды жасап көрөт деп үмүттөнөм.

Эми, мен үчүн абдан маанилүү эки кулактандырууларды бар:

1. Бул алгачкы Bird баасы алдында Digital Commerce саммитине билеттерди алуу үчүн өткөн аптада кетет болуп саналат. мыкты баа алуу үчүн спикер шилтемени колдонушат.

Чындыгында, бүгүнкү күндө алгачкы Bird баасын алуу үчүн акыркы күн болуп саналат. Ошентип, олку-солку болгон эмес.

2. Мен бир-эки жума биринчи жолу аталык ырахат алып жатам. 🙂 Ошентип, кийинки жумада бул почта бирин алуу мүмкүн эмес, же бир жума өткөндөн кийин, бирок кийин кайра келем.

Эгер дайыма эле бир нерсе жөнүндө ар кандай суроолор пайда болсо, анда электрондук почта [email protected] же бул почта бирине жооп берүү.
Санарип Commerce институту Free Мазмун Update
Digital ишкер

санариптик ишкердик эркиндиги биз үчүн ар бир нерсени билдирет. Андреа Vahl үчүн, ал ар түрдүү болуп, эчтекеден коркпой жана анын шык жарык нурдай бизнес кура эркиндик дегенди билдирет. Жана ал башка адамдардын да ошол эле эмне жардам бергенди жакшы көрөт.

Бул кең масштабдуу 36 мүнөттүк эпизоддогу, Андреа жана мен талкуулашат:

сиздин коомдук медиа учеттоо пиксел АЗЫР … орнотулган алуу маанилүү!
Эмне үчүн санариптик ишкердик эркиндиги кызыктуу жана коркунучтуу да болушу мүмкүн,
өмүрүн, анын текебер окуя ал өзүнүн иши аркылуу өзгөрүп
ал «сындагандарды алуу үчүн жетиштүү чоң» болуу менен кандай мамиле
ал анын ишкердик көргөн дараметти ишке ашыруу үчүн ал эмне кылып
анын азыркы биринчи орунга жетишүү үчүн анын методикалык тартиби
ал бизнеске кыйындык болуу менен күрөшүп жатат кантип
жаңы жана көнүгүүнү болуу эмне үчүн алга жылууга үчүн абдан маанилүү болуп саналат

Жана, албетте, Андреа аягында стандарттуу тез-өрт суроолорго жооп берет. Бул суроолорго жооп сагынам жок!

азыр Digital ишкер кулак …

Ук: Сен Таланттар боюнча жарык чачып турган бизнес Build керек?

Алексей: жегич Digital ишкер уккула!
подкасттар

Андреа Эгер талант айланасында бизнес куруу керектигин түшүндүрдүм. Бирок, жөн эле талантты тим болуу жетиштyy эмес. Кээде сиз талант күчөтүү керек.

Сиз көндүмдөрүн өстүрүүгө кантип суроо болушу мүмкүн. Соня Simone сизге Pink чачтуу Marketer мойнуна бир эпизод боюнча суроолорго жооп берет.

Уккула: Сиздин билгичтикти кантип өрчүтүүгө болот?

Андреа ал бизнес мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу үчүн эмне кылып жатканын, Избери (азыр Copyblogger FM) бул эпизодду текшерип оор жумуш кантип түшүндүрөт Үйрөнгөн жетүү үчүн зарыл талкуулоо угуп кийин.

Уккула: Grit Сиздин бөлгөндөр жетүүнүн жападан-жалгыз жолу эмес экендигин

Мен силер үчүн ушул аптада бар бардык эле.

Бул подкаст ээ. 🙂
Джерод Morris
Маркетинг VP
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Таш, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຄວນຈະສ້າງທຸລະກິດທີ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານເປັນ
ສະຖາບັນການຄ້າດິຈິຕອນ

ສະບາຍດີ!

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າອີເມວນີ້ເຫັນວ່າທ່ານມີອາທິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນກັບທຸລະກິດດິຈິຕອນຂອງທ່ານ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຂ້າພະເຈົ້າມີສອງປະກາດທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້:

1. ນີ້ແມ່ນອາທິດທີ່ຜ່ານມາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບປີ້ກັບປະຊຸມສຸດຍອດການຄ້າດິຈິຕອນກ່ອນທີ່ຈະລາຄານົກຊະນິດຕົ້ນໄປທັນທີ. ການນໍາໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ລໍາໂພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່.

ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໃນມື້ນີ້ແມ່ນມື້ສຸດທ້າຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາຄານົກຊະນິດຕົ້ນ. ສະນັ້ນບໍ່ລັ່ງເລ.

2 ຂ້າພະເຈົ້າກິນອາທິດຄູ່ນ່ຶໄປຈະມີຄວາມສຸກເປັນພໍ່ສໍາລັບການໃຊ້ເວລາທໍາອິດ. 🙂 ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຫນຶ່ງຂອງອີເມວເຫຼົ່ານີ້ອາທິດຕໍ່ໄປ, ຫຼືອາທິດຫຼັງຈາກການ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບຄືນໄປບ່ອນຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຫຍັງ, ເປັນສະເຫມີໄປ, email [email protected] ຫຼືພຽງແຕ່ຕອບກັບຫນຶ່ງຂອງອີເມວເຫຼົ່ານີ້.
ດິຈິຕອນການຄ້າສະຖາບັນການຫຼິ້ນການປັບປຸງເນື້ອໃນ
ຜູ້ປະກອບການດິຈິຕອນ

ສິດເສລີພາບໃນການປະກອບດິຈິຕອນຫມາຍຄວາມວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາ. ສໍາລັບ Andrea Vahl, ມັນໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າສິດເສລີພາບທີ່ຈະ unafraid ຂອງການເປັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະການກໍ່ສ້າງທຸລະກິດທີ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບພອນສະຫວັນຂອງນາງ. ແລະນາງ loves ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນອື່ນໆເຮັດຄືກັນ.

ໃນນີ້ກ້ວາງ, ມີນໍ້າ episode 36 ນາທີ, Andrea ແລະຂ້າພະເຈົ້າປຶກສາຫາລື:

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການໄດ້ຮັບສື່ມວນຊົນສັງຄົມ pixels ການຕິດຕາມຂອງທ່ານຕິດຕັ້ງ … ໃນປັດຈຸບັນ!
ເປັນຫຍັງສິດເສລີພາບຂອງການປະກອບດິຈິຕອນສາມາດທັງຕື່ນເຕັ້ນແລະຢ້ານ
ເລື່ອງຄວາມພູມໃຈຂອງນາງຂອງຊີວິດຂອງນາງມີການປ່ຽນແປງໂດຍຜ່ານການເຮັດວຽກຂອງນາງ
ວິທີການນາງ deals ກັບການເປັນ “”ຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສໍາຄັນ””
ສິ່ງທີ່ນາງໄດ້ດໍາເນີນການປະຕິບັດມີທ່າແຮງທີ່ເຂົາໄດ້ເຫັນໃນທຸລະກິດຂອງນາງ
ຂະບວນການວິທີການຂອງນາງສໍາລັບການບັນລຸເປົ້າຫມາຍບຸລິມະສິດຂອງນາງໃນປັດຈຸບັນ
ວິທີນາງພະຍາຍາມເພື່ອເອົາຊະນະການເປັນ bottleneck ໃນທຸລະກິດຂອງນາງ
ເປັນຫຍັງພັກສົດ, ແລະອອກກໍາລັງກາຍ, ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ກັບຄວາມຄືບຫນ້າ

ແລະ, ແນ່ນອນ, Andrea ຕອບຄໍາຖາມຢ່າງໄວວາ, ໄຟມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາໃນທີ່ສຸດ. ບໍ່ພາດຄໍາຕອບເຫຼົ່ານັ້ນ?

ຮັບຟັງການປະກອບດິຈິຕອໃນປັດຈຸບັນ …

ຟັງ: ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນສ້າງທຸລະກິດທີ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານເປັນ

iTunes: ຮັບຟັງການປະກອບດິຈິຕອໃນ iTunes
Podcasts

Andrea ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຄວນຈະສ້າງທຸລະກິດປະມານພອນສະຫວັນຂອງທ່ານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຽງແຕ່ມີຄວາມສາມາດແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ບາງຄັ້ງທີ່ທ່ານມີເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ.

ທ່ານອາດຈະຂໍວິທີການທີ່ທ່ານສາມາດ hone ທັກສະຂອງທ່ານ. Sonia Simone ເຮັດໃຫ້ຄໍາຕອບໃນກໍລະນີຂອງຄໍາສາລະພາບຂອງຕະຫຼາດສີບົວ, ມີຂົນໄດ້.

ຟັງ: ວິທີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນ Andrea ປຶກສາຫາລືສິ່ງທີ່ນາງໄດ້ດໍາເນີນການປະຕິບັດມີທ່າແຮງທຸລະກິດຂອງນາງ, ກວດສອບການອອກ episode ຂອງ Lede (ໃນປັດຈຸບັນ Copyblogger FM) ນີ້ທີ່ອະທິບາຍວິທີການເຮັດວຽກຫນັກຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອສາມາດບັນລຸທ່າແຮງຂອງທ່ານ.

ຟັງ: ຫຼັກຖານສະແດງວ່າເບີຄືວິທີດຽວທີ່ສາມາດບັນລຸຂອງທ່ານມີທ່າແຮງ

ດັ່ງນັ້ນທັງຫມົດຂ້າພະເຈົ້າມີສໍາລັບທ່ານອາທິດນີ້.

ມີຄວາມສຸກ podcasts ເຫຼົ່ານີ້. 🙂
Jerod Morris
ຮອງປະທານຝ່າຍການຕະຫຼາດ
Rainmaker Digital

ເວທີ Rainmaker | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Aedificium facere oportet, quod fulget lumen tuum negotium talenta
University Digital Commerce

Heus!

Spero vos reperio having this Email a septimana, et ante tulit gressum magni momenti negotium, cum digital.

Habeo duas enuntiationes ad ipsum:

1. Haec est ultima septimana ad mane coram avis culmine pretium turpis Digital commercii discedit. Uti lingua mea praesto ad optimum pretium.

Nam ut in novissimo die mane hodie avis pretium. Et non dubitant.

2. Im ‘a iugo weeks accipiens frui paternitatis ad primum. Ut sodales, ne harum 🙂 proxima septimana vel septimo autem post condictum revertar.

Si quis quaestiones sitis semper haec inscriptio [email protected] sodales vel respondere.
Digital Content commercii Instituti free Update
Et Digital Entrepreneur

Libertas est aliud digital entrepreneurship omnium nostrum. Andrea Vahl, aliter autem non timere quod liberum lux splendens procedit et aedificabis negotio ei talenta. Et auxilio aliorum amet velit.

In hoc late-minutis XXXVI res, de Andrea, et ego:

Momentum questus vestri amicabiliter interventus elementa mauris elit … now!
Quid enim libertas digital entrepreneurship potest esse excitando et FORMIDULOSUS
Superbis historia et vita illa mutatur in opere suo
Quam cum esset circa illa “”satis est ut critici””
Ut adimpleretur quod agat res in potentia videns
Eius current rationem eius processus ad assequendum summo prioritate
Quod suus ‘trying vincere est in bottleneck in negotio
Cur moratur nova, et potestatem, et sic deinceps usque ad reptile

Et sane, Andrea interrogationes respondet nostrae mensurae celeri fine igne. Ne respon deesset!

Et nunc audi Entrepreneur Digital …

Audi quid Aedificium facere oportet fulget lumen tuum negotium talenta

iTunes: Audite Digital Entrepreneur in iTunes
Podcasts

Andrea tuo negotio cur tu non aedificare talenta. Ceterum satis ingenii habent. Interdum vos confirmare ingeniis.

Ut hone artes petere potes. Sonia Simone responsa dat vos an Episode in Confessionum of a Red-flavaque marketer.

Audi quomodo talenta ad confirmandos vos

Postquam audieris Andrea de potentia rebus impleri quod agat, et Lede reprehendo sicco eventus (nam Copyblogger FM) quod est imperative ad laborem quomodo potentia.

Audi: quod probatur Grit tua est potentia tantum viam ad

Ut habeam pro vobis et omni septimana.

Utor illa podcasts. 🙂
Morris Jerod
VP of Venalicium
Digital Rainmaker

Rainmaker Platform | Broadway MCMXLII, Suite CDVII | Scopulus, CO (LXXXVI)DCCIX

“——————————————————————————————————————————————————

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Kāpēc jums vajadzētu Build Business kas spīd gaisma par saviem talantiem
Digital Commerce institūts

Sveiks!

Es ceru, ka šis e-pasts atrod tev liels nedēļā un veicot nozīmīgus soļus uz priekšu ar savu digitālo biznesu.

Tagad, man ir divi ļoti svarīgi paziņojumi, lai padarītu:

1. Šī ir pēdējā nedēļa, lai iegūtu biļetes uz Digital Commerce samitā pirms Early Bird cenu iet prom. Izmantot manu skaļruņu saites, lai iegūtu labāko cenu pieejami.

Faktiski, šodien ir pēdējā diena, lai iegūtu Early Bird cenu. Tāpēc nevilcinieties.

2. Es esmu ņemot pāris nedēļas off baudīt tēva pirmo reizi. 🙂 Tātad, jūs nedrīkstat saņemt vienu no šiem e-pastiem nākamnedēļ, vai nedēļu pēc, bet es būšu atpakaļ pēc tā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par kaut ko, kā vienmēr, e-pastu [email protected] vai vienkārši atbildēt uz vienu no šiem e-pastiem.
Digital Commerce institūts Free Content Update
Digital Entrepreneur

Par digitālo uzņēmējdarbības brīvība nozīmē kaut ko citu, lai mums visiem. Andrea Vahl, tas nozīmēja brīvību būt nebaidās būt atšķirīgi un izveidot uzņēmumu, kas spīd gaisma uz viņas talantu. Un viņa mīl palīdzot citiem cilvēkiem darīt to pašu.

Šajā plaša mēroga 36 minūšu epizode, Andrea un es apspriestu:

Nozīmīgums kļūst jūsu sociālo mediju izsekošanas pikseļi uzstādīta … NOW!
Kāpēc brīvība digitālās uzņēmējdarbības var būt gan aizraujoša un biedējošu
Viņas lepojas stāsts par dzīvi viņa mainīja caur viņas darbu
Kā viņa nodarbojas ar to “”pietiekami liels, lai saņemtu kritiķi””
Ko viņa dara, lai izpildītu potenciālu viņa redz savā biznesā
Viņas metodisks process, lai sasniegtu savu pašreizējo prioritāte
Kā viņa cenšas pārvarēt būt traucējoši savā biznesā
Kāpēc uzturas svaigu, un izmantot, ir tik svarīgi, lai virzās uz priekšu

Un, protams, Andrea atbild uz mūsu standarta ātrās uguns jautājumiem beigās. Nepalaidiet garām šīs atbildes!

Klausieties Digitālā uzņēmējam tagad …

Klausieties: Kāpēc jums vajadzētu Build Business kas spīd gaisma par saviem talantiem

iTunes: Klausieties Digitālā uzņēmējam par iTunes
Podcasts

Andrea paskaidroja, kāpēc jums vajadzētu veidot biznesu ap saviem talantiem. Tomēr tikai ar talantu vien nepietiek. Dažreiz jums ir, lai stiprinātu savus talantus.

Jums var būt jautā, kā jūs varat trīt savas prasmes. Sonia Simone sniedz jums atbildes epizode Confessions par Pink-haired Marketer.

Klausieties: Kā stiprināt savus talantus

Pēc tam, kad jūs dzirdat Andrea pārrunāt to, ko viņa dara, lai izpildītu savu uzņēmumu potenciālu, pārbaudiet šo epizodi The Lede (tagad Copyblogger FM), kas izskaidro, kā smags darbs, ir obligāti, lai sasniegtu savu potenciālu.

Klausieties: pierādījums tam, ka Grit ir vienīgais veids, kā sasniegt potenciālos

Tas ir viss, kas man ir par jums šonedēļ.

Izbaudiet šos podkastus. 🙂
Jerod Morris
VP Mārketinga
Rainmaker Digital

Rainmaker platforma | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Kodėl turėtumėte kurti verslą, kad šviečia šviesa ant savo gabumus
Skaitmeniniai komercija institutas

Labas!

Tikiuosi, kad šis laiškas randa jums having a great savaitę ir imasi svarbių veiksmų su savo skaitmeninio verslo.

Dabar, aš turiu du labai svarbius pranešimus padaryti:

1. Tai praėjusią savaitę gauti bilietus į skaitmeninę prekybos viršūnių susitikime prieš Early Bird kainą nueina. Naudokite savo garsiakalbio nuorodą gauti geriausia kaina prieinama.

Tiesą sakant, šiandien yra paskutinė diena gauti Early Bird kainą. Taigi nedvejokite.

2. aš atsižvelgiant pora savaičių nuo mėgautis tėvystę pirmą kartą. 🙂 Taigi jūs negalite gauti vieną iš šių laiškų kitą savaitę, arba po savaitės, bet aš grįšiu po to.

Jei turite kokių nors klausimų apie nieko, kaip visada, siųsti [email protected] ar tiesiog atsakykite į vieną iš šių laiškų.
Skaitmeniniai komercija institutas Nemokamos Turinio Atnaujinti
Skaitmeninė Verslininkas

Skaitmeninių verslumo laisvė reiškia kažką kitą, kad mums visiems. Andrea Vahl, tai reiškė laisvę būti nebijantis būti skirtingi ir sukurti verslą, kuris šviečia šviesa ant savo talentus. Ir ji myli padėti kitiems žmonėms daryti tą patį.

Šiuo plačios 36 minučių epizodas, Andrea aš aptarti:

Iš gauti savo socialinės žiniasklaidos stebėjimo taškų įrengtas … Dabar svarbu!
Kodėl skaitmeninės verslumo laisvė gali būti tiek įdomi ir baisi
Jos didžiuojasi istorija apie gyvenimą ji pasikeitė per savo darbo
Kaip ji susijusi su buvimu “”pakankamai didelis, kad gauti kritikus””
Ką ji daro įvykdyti potencialą ji mato savo verslą
Jos metodinė procesas, norint pasiekti savo dabartinę prioritetas
Kaip ji bando įveikti būdamas savo verslo kliūtimi
Kodėl būna švieži, ir mankšta, yra taip svarbu juda į priekį

Ir, žinoma, Andrea atsako mūsų standartines greito gaisro klausimus pabaigoje. Nepraleiskite tuos atsakymus!

Klausyti skaitmeninio verslininkas dabar …

Klausyti: Kodėl turėtumėte kurti verslą, kad šviečia šviesa ant savo gabumus

“”iTunes: Klausyti Digital verslininkas iTunes
podcasts “”

Andrea paaiškino, kodėl turėtumėte kurti verslą aplink savo talentus. Tačiau tik turintys talentą nepakanka. Kartais jūs turite stiprinti savo talentus.

Jums gali būti užduoti, kaip galite patobulinti savo įgūdžius. Sonia Simone suteikia jums darant išpažintis Pink trumpaplaukis Rinkodaros epizodas atsakymus.

Klausyti: Kaip sustiprinti savo gabumus

Po išgirsite Andrea aptarti, ką ji daro, kad įvykdyti savo verslą potencialą, patikrinti šį Lede (dabar Copyblogger FM) epizodas, kuriame paaiškinama, kaip sunku dirbti yra būtina pasiekti savo potencialą.

Klausyti: Įrodymas, kad smėlio yra vienintelis būdas pasiekti savo potencialą

Štai viskas, ką turiu jums šią savaitę.

Mėgaukitės šių podcasty. 🙂
Jerod Morris “”
VP rinkodara
Rainmaker Skaitmeninis

Rainmaker platforma | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86.709

“——————————————————————————————————————————————————

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Firwat Sollt Dir e Business Build datt eng Light op deng Talenter fonkelneiem
Digital Commerce Institut

Moien!

Ech hoffen dat Mail fend Dir eng super Woch mussen a wichtege Schrëtt no vir mat Äre digital Betrib huelen.

Elo, ech hunn zwee wichteg Avisen ze maachen:

1. Dat ass d’lescht Woch fir Billjeeën ze Digital Commerce Sommet virun der Early Bird Präis geet fort. Benotzen meng Mammesprooch Link de beschte Präis sinn ze kréien.

An Tatsaach, ass haut de leschten Dag vun der Early Bird Präis ze kréien. Also zeckt net.

2. Ech hun e puer Wochen huelen ugefaangen verwurrelt fir d’éischte Kéier ze genéissen. 🙂 Also kënnt Dir net an der nächster Woch, oder der Woch eent vun dësen Mailen kréien, mä ech wäert nodeems dass ginn zréck.

Wann Dir Froen iwwer eppes hunn, wéi ëmmer, Email [email protected] oder just fir eng vun dësen Mailen geäntwert.
Digital Commerce Institut Free zefridde Update
D’Digital Entrepreneur

D’Fräiheet vun digitale Entrepreneursgeescht heescht eppes anescht un all vun eis. Fir Andrea Vahl, ass et der Fräiheet vun drëm verschidden unafraid gin soll an engem Betrib bauen, datt e Liicht op hir Talenter fonkelneiem. A si huet déi aner Leit d’selwecht do hëllefen.

An dëser breet-gefächert 36-Minutt Episod, Andrea, an ech diskutéieren:

D’Wichtegkeet vun Ären sozialen Medien Noféierung Pixel installéiert kréien … ELO!
Firwat d’Fräiheet vun digitale Entrepreneursgeescht ka souwuel spannend a grujeleg ginn
Hir houfreg Geschicht vum Liewen ass si duerch hir Aarbecht geännert
Wéi si sech mat “”grouss genuch Kritiken ze kréien”” gëtt
Wat si mécht d’Potential si gesäit an hirem Betrib ze erfëllen
Hir methodical Prozess fir hir aktuell Haaptprioritéit erreechen
Wéi si d’versicht gëtt d’Maximal an hirem Betrib ze iwwerwanne
Firwat frësch Bleiwen, an desem Fall, sinn esou wichteg fir sech virun

An, natierlech, Äntwerten Andrea eis Norm rapid-Feier Froen um Enn. Net déi Äntwerten ze verpassen!

Lauschtert D’Digital Entrepreneur elo …

Lauschtert: Firwat Dir e Business Build Sollt dat eng Light op deng Talenter fonkelneiem

iTunes: Lauschtert de Digital Entrepreneur op iTunes
meecht sin

Andrea erkläert firwat Dir eng Affär ronderëm Är Talenter bauen sollen. Mä just Talent no ass net genuch. Heiansdo muss Dir Är Talenter stäerken.

Dir kënnt anscheinend ginn wéi kann Iech Är Kompetenzen Hone. Sonia Simone erméiglecht Iech d’Äntwerten op eng Episod vun Géigner vun enger Pink-Hoer Tendenzen.

Lauschtert: Wéi deng Talenter ze stäerken

No Dir héiert Andrea diskutéieren, wat si mécht hir Entreprise d’Potential ze erfëllen, dës Episod vun der (Copyblogger FM elo) Lede kucken dass erklärt wéi haarder Aarbecht ass Imperativ Är Potential ze erreechen.

Lauschtert: lussen Grit wier déi eenzeg Méiglechkeet Är potentiell zu wëllt

Dat ass all ech fir dir dës Woch hunn.

Genéisst dës meecht sin. 🙂
Jerod Morris
VP vun Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Plattform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Зошто Вие треба да се изгради бизнис што сјае светлината на вашиот таленти
Дигитални Институтот трговија

Здраво!

Се надевам дека оваа е-мејл заклучува дека има голема недела и преземање на значајни чекори напред со вашата дигитална бизнис.

Сега, имам две многу важни известувања да се направи:

1. Ова е последната недела да добијат билети за дигитален Самитот трговија цена пред почетокот на птица оди. Го користам мојот линк говорникот да се достапни на најдобра цена.

Всушност, денеска е последниот ден за да се добие Рано цена птица. Така не двоумете се.

2. Јас сум со земање на неколку недели надвор да уживаат татковството за прв пат. 🙂 Значи, вие не може да се добие една од овие пораки следната недела, или недела откако, но јас ќе се вратам после тоа.

Ако имате било какви прашања во врска со нешто, како и секогаш, е-мејл [email protected] или само да одговарате на еден од овие пораки.
Дигитални трговија институт слободни содржини Ажурирање
Дигиталниот претприемачот

Слободата на дигитални претприемништвото значи нешто различно од сите нас. Андреја Vahl, тоа подразбира слобода да се плаши од се биде различен и да се изгради бизнис, кој сјае светлина на нејзините таленти. И таа сака да им помогне на другите луѓе го прават истото.

Во оваа широка 36-минутно епизода, Андреа и јас разговараат:

Важноста на добивање инсталиран на вашиот пиксели следење на социјалните медиуми … Сега!
Зошто слободата на дигитални претприемништвото може да биде возбудливо и страшно
Нејзината приказна горди на животот таа се промени преку нејзината работа
Како таа се занимава со тоа да се “”доволно големи за да се критичари””
Она што таа го прави за да се исполни потенцијалот што таа го гледа во нејзиниот бизнис
Нејзината методички процес за постигнување на нејзиниот сегашен главен приоритет
Како таа се обидува да се надминат тесно грло во нејзиниот бизнис
Зошто престојуваат свежо, и вежбање, се толку важно да се движи напред

И, се разбира, Андреа одговори на нашите стандардни прашања скорострелен на крајот. Не ја пропуштајте тие одговори!

Слушајте Дигиталниот претприемач сега …

Слушајте: Зошто треба да се изгради бизнис што сјае светлината на вашиот таленти

iTunes: Слушнете го Дигитални Претприемач на iTunes
подкасти

Андреа објасни зошто треба да се изгради бизнис околу вашата таленти. Сепак, само што имаат талент не е доволно. Понекогаш мора да се зајакне вашите таленти.

Може да се прашуваат како може да брус вашите вештини. Соња Симон ви дава одговори во една епизода на Исповеди на еден Пинк коса продажби.

Слушајте: Како да се зајакне вашите таленти

Откако ќе го слушнете Андреа разговараат за она што таа го прави за да се исполни потенцијал нејзиниот бизнис, проверете оваа епизода на Lede (сега Copyblogger FM), кој објаснува како напорна работа е императив да се постигне вашиот потенцијал.

Слушајте: Доказ дека Грит е единствениот начин да се постигне вашиот потенцијал

Тоа е се што имам за вас оваа недела.

Уживајте во овие содржини. 🙂
Jerod Морис
Потпретседател на маркетинг
Rainmaker Дигитални

Rainmaker платформа | 1942 Бродвеј, Suite 407 | Болдер, CO 86.709

“——————————————————————————————————————————————————

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Nahoana no Tokony Manangana ny Business izay Mamiratra eo Amin’ny Fahazavana Talents
Hafanàm-po an Commerce Institute

Salama e!

Manantena aho mahita ity mailaka ity aminareo, izay manana herinandro lehibe sy manan-danja fandraisana dingana handroso amin ‘ny raharaham-barotra nomerika.

Fa efa roa filazana tena zava-dehibe mba ho:

1. Izao no tamin’ny herinandro lasa mba hahazoana tapakila ho Digital Commerce Summit teo anoloan’ny Bird voalohany vidiny lasa. Ampiasao ny mpandahateny rohy mba hahazo ny tsara indrindra misy vidiny.

Raha ny marina, amin’izao fotoana izao no andro farany mba haka ny tany am-boalohany Bird vidiny. Aza misalasala.

2. aho naka ny roa herinandro ho any hifaly ray noho ny voalohany. 🙂 Noho izany dia mety tsy hahazo ny anankiray amin’ireny mailaka herinandro ambony, na ny herinandro nanaraka, fa ho indray aho taorian’izay.

Raha toa ka manana fanontaniana momba ny na inona na inona, tahaka ny amin’ny mandrakariva, mailaka fotsiny [email protected] na mamaly ny anankiray amin’ireo mailaka.
Hafanàm-po an Commerce Institute Free Content Update
The Digital Entrepreneur

Ny fahalalahana nomerika ny fandraharahana dia midika zavatra hafa ho antsika rehetra. Fa Andrea Vahl, dia efa nidika ny fahafahana ho natahotra ny ho samy hafa, ary hanorina ny raharaham-barotra izay mamirapiratra fahazavana teo amin’ny talenta. Ary tena tia manampy ny olon-kafa hanao toy izany koa.

Ao amin’io eran-miainga 36 minitra iny tranga iny, Andrea sy I hiresaka momba:

Ny maha zava-dehibe ny fahazoana ny haino aman-jery sosialy ampy nametraka teboka … NOW!
Nahoana ny fahalalahana nomerika ny fandraharahana na dia mety ho mampientam-po sy mampatahotra
Ny mirehareha tantara ny fiainany izy no niova tamin’ny alalan’ny asany
Ahoana no izy, miresaka amin’ny maha “”lehibe ampy mba hahazoana mpitsikera””
Izay izy no manao ny hanatanteraka ny hery anaty mahita izy tao amin’ny raharaham-barotra
Ny fomba voarindra dingana noho ny hahatratra ny laharam-pahamehana amin’izao fotoana izao ambony
Ahoana no dia ny miezaka ny handresy ho ny bottleneck tao amin’ny raharaham-barotra
Nahoana no mitoetra vaovao, sy ny fanatanjahan-tena, dia tena zava-dehibe ny handroso

Ary, mazava ho azy, Andrea mamaly ny fenitra-afo haingana fanontaniana amin’ny farany. Tandremo sao tsy mahita ireo valiny!

Henoy ny Digital Entrepreneur izao …

Henoy: Nahoana no Tokony Manangana ny Business izay Mamiratra eo Amin’ny Fahazavana Talents

iTunes: Henoy ny Digital Entrepreneur amin’ny iTunes
Podcasts

Andrea nanazava ny antony tokony hanorina orinasa manodidina ny talenta. Na izany aza, ny fananana talenta fotsiny dia tsy ampy. Indraindray ianao mba hatanjaka ny talenta.

Mety ho nanontany ahoana no hone ny fahaiza-manao. Sonia Simone manome anao ny valiny ao anatin’ny tantara ny Confessions ny Pink volo Marketer.

Henoy: Ahoana no mba Ampaherezo ny Talents

Rehefa avy mihaino Andrea miresaka izay izy no manao ny hanatanteraka ny raharaham-barotra ny hery anaty, jereo ity fizaràna ny The Lede (ankehitriny Copyblogger FM) izay manazava ny fomba asa mafy no filaza mandidin ‘ny hahatratra ny hery anaty.

Henoy: porofo fa Grit no hany fomba hanatratraranao ny Potential

Izay rehetra ho anareo aho amin’ity herinandro ity.

Ankafizo ireo podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP ny Marketing
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Mengapa Anda Perlu Membina Perniagaan yang bersinar cahaya pada Talents anda
Commerce Institut Digital

Hey there!

Saya harap e-mel ini mendapati anda mempunyai minggu yang hebat dan mengambil langkah-langkah ke hadapan yang penting dengan perniagaan digital anda.

Sekarang, saya mempunyai dua pengumuman yang sangat penting untuk membuat:

1. Ini adalah minggu terakhir untuk mendapatkan tiket ke Sidang Kemuncak Perdagangan Digital sebelum harga Burung Awal pergi jauh. Gunakan pautan speaker saya untuk mendapatkan harga terbaik yang ada.

Malah, hari ini adalah hari terakhir untuk mendapatkan harga Burung Awal. Jadi jangan teragak-agak.

2. Saya mengambil beberapa minggu off untuk menikmati kebapaan buat kali pertama. 🙂 Jadi, anda tidak boleh mendapatkan salah satu daripada e-mel ini minggu depan, atau minggu selepas itu, tetapi saya akan kembali selepas itu.

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai apa-apa, seperti biasa, e-mel [email protected] atau hanya membalas kepada salah satu daripada e-mel ini.
Commerce Digital Institut Percuma Update kandungan
Usahawan Digital

Kebebasan keusahawanan digital bermaksud sesuatu yang berbeza kepada kita semua. Untuk Andrea Vahl, ia bermakna kebebasan untuk menjadi takut untuk menjadi yang berbeza dan membina sebuah perniagaan yang bersinar cahaya pada bakatnya. Dan dia suka membantu orang lain melakukan perkara yang sama.

Dalam luas episod 36 minit ini, Andrea dan saya membincangkan:

Kepentingan mendapatkan piksel pengesanan media sosial anda dipasang … SEKARANG!
Mengapa kebebasan keusahawanan digital boleh menjadi kedua-dua yang menarik dan menakutkan
cerita berbangga beliau daripada kehidupan dia berubah melalui kerjanya
Bagaimana dia berurusan dengan yang “”cukup besar untuk mendapatkan pengkritik””
Apa yang dia lakukan untuk memenuhi potensi yang dia melihat dalam perniagaannya
proses teratur beliau untuk mencapai keutamaan semasa dia
Bagaimana dia cuba untuk mengatasi menjadi kesesakan dalam perniagaannya
Mengapa tinggal segar, dan senaman, adalah sangat penting untuk bergerak ke hadapan

Dan, sudah tentu, Andrea menjawab soalan-soalan cepat-api standard kami pada akhir. Jangan terlepas jawapan-jawapan!

Mendengar The Digital Usahawan sekarang …

Dengar: Mengapa Anda Perlu Membina Perniagaan yang bersinar cahaya pada Talents anda

iTunes: Dengar The Digital Usahawan di iTunes
podcast

Andrea menjelaskan mengapa anda perlu membina perniagaan di sekitar bakat anda. Walau bagaimanapun, hanya mempunyai bakat tidak mencukupi. Kadang-kadang anda perlu untuk mengukuhkan bakat anda.

Anda mungkin bertanya bagaimana anda boleh mengasah kemahiran anda. Sonia Simone menjawab persoalan anda dalam sebuah episod Pengakuan Marketer Pink berambut.

Dengar: Bagaimana untuk Memperkukuhkan Bakat Anda

Selepas anda mendengar Andrea membincangkan apa yang dia lakukan untuk memenuhi potensi perniagaannya, semak episod ini Lede (kini Copyblogger FM) yang menerangkan bagaimana kerja keras adalah penting untuk mencapai potensi anda.

Dengar: Bukti Bahawa Grit Adakah Hanya Way untuk Mencapai Potensi Anda

Itu sahaja yang saya ada untuk anda minggu ini.

Nikmati podcast ini. 🙂
Jerod Morris
Naib Presiden Pemasaran
Rainmaker Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86.709

“——————————————————————————————————————————————————

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ ടാലന്റുകൾ ഒരു വെളിച്ചം ശോഭിക്കുന്നു ഒരു ബിസിനസ് പണിയേണ്ടതിന്നു
ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഏയ്!

ഞാൻ ഈ ഇമെയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ആഴ്ച ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ്സുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങൾ മുന്നോട്ടു എടുക്കൽ കണ്ടെത്തുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ രണ്ടു സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ട്:

1. ഈ ആദ്യകാല ബേർഡ് വില മായുന്നുണ്ടോ മുമ്പ് ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്സ് ഉച്ചകോടിയിലെ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആണ്. ലഭ്യമായ മികച്ച വില ലഭിക്കുന്നതിനായി എന്റെ സ്പീക്കർ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക.

സത്യത്തിൽ, ഇന്ന് ആദ്യകാല പക്ഷി വില ലഭിക്കാൻ അവസാന ദിവസം. അതിനാൽ മടിക്കരുത്.

2. ആദ്യമായി പിതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചും ആസ്വദിക്കാൻ ദമ്പതികൾ ആഴ്ച ഓഫ് എടുക്കൽ പിരിയുകയാണ്. 🙂 അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ ഇമെയിലുകൾ ഒന്ന് ലഭിക്കും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ശേഷം ആഴ്ച പക്ഷേ, ഞാൻ ആ ശേഷം തിരികെ വരും.

എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എപ്പോഴും എന്നപോലെ ഇമെയിൽ [email protected] അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമെയിലുകൾ ഒന്ന് മറുപടി.
ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്ക അപ്ഡേറ്റ്
ഡിജിറ്റൽ സംരംഭക

ഡിജിറ്റൽ സംരംഭകത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ. ആൻഡ്രിയ Vahl, അത് വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ പാഴ്വേലയായിരിക്കും ആയിരിക്കും അവളുടെ താലന്ത് ഒരു വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സ് പണിയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വന്നിട്ടില്ല. അവൾ മറ്റ് ആളുകൾ ഒരേ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതിന് സ്നേഹിക്കുന്നു.

ഈ വ്യാപകമായ 36-മിനിറ്റ് എപ്പിസോഡിൽ, ആൻഡ്രിയ ഞാൻ ചർച്ച:

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻസ്റ്റാൾ പിക്സൽ ട്രാക്കിങ്ങ് ലഭിക്കുന്നത് … പ്രാധാന്യം!
ഡിജിറ്റൽ സംരംഭകത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം ആവേശകരവും ഭീതിദമാണ് രണ്ടും ആകാം എന്തുകൊണ്ട്
അവൾ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു മാറ്റി ജീവിത അവളുടെ അഭിമാനം കഥ
എങ്ങനെ അവൾ “”മതിയാകില്ല വലിയ വിമർശകർ”” ഒരാളായി ഇടപെടുന്ന
അവൾ ബിസിനസ്സ് കാണുന്ന സാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്
അവളുടെ നിലവിലെ പ്രധാന മുൻഗണന നേടുന്നതിനായി അവളുടെ methodical പ്രക്രിയ
എങ്ങനെ അവൾ ബിസിനസ്സിൽ ചതുപ്പുപ്രദേശങ്ങള് ഒരാളായി മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്
എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ, വ്യായാമം തുടരുന്നതിനുള്ള, നിഡോ അങ്ങനെ പ്രധാനമാണ്

പിന്നെ, തീർച്ചയായും, ആൻഡ്രിയ ഞങ്ങളുടെ സാധാരണ റാപ്പിഡ്-തീ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനം മറുപടി. ആ ഉത്തരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്!

ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സംരംഭക കേൾക്കുക …

കേൾക്കുക: എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടാലന്റുകൾ ഒരു വെളിച്ചം ശോഭിക്കുന്നു ഒരു ബിസിനസ് പണിയേണ്ടതിന്നു

ഐട്യൂൺസ്: ഐട്യൂൺസ് ന് ഡിജിറ്റൽ സംരംഭക കേൾക്കുക
പോഡ്കാസ്റ്റുകളുടെ

നിങ്ങളുടെ താലന്ത് ചുറ്റും ഒരു ബിസിനസ്സ് പണിയും എന്തിനു ആൻഡ്രിയ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ, താലന്തു ഇല്ലാത്ത മതി. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താലന്ത് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.

നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബർമയിലെ കഴിയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന. സോണിയ Simone നിങ്ങൾ ഒരു പിങ്ക് നരെച്ചവരും marketer കുറ്റസമ്മതമൊഴി ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

കേൾക്കുക: നിങ്ങളുടെ ടാലന്റുകൾ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ

നിങ്ങൾ ആൻഡ്രിയ അവൾ ബിസിനസ്സിന്റെ സാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചർച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ, ഔദ്യോഗിക നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള എത്താൻ അനിവാര്യമാണ് എത്ര കഠിനമായി വിശദമാക്കുന്ന പൽ (ഇപ്പോൾ Copyblogger എഫ്എം) ഈ എപ്പിസോഡ് പരിശോധിക്കുക.

കേൾക്കുക: ഗ്രിറ്റ് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള എത്തിച്ചേരാം ഒരേയൊരു വഴി തെളിവായി

അതാണ് ഞാൻ ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത്രയേയുള്ളൂ.

ഈ പോഡ്കാസ്റ്റുകളുടെ ആസ്വദിക്കുക. 🙂
Jerod മോറിസ്
മാർക്കറ്റിംഗ് വിപി
Rainmaker ഡിജിറ്റൽ

Rainmaker പ്ലാറ്റ്ഫോം | 1942 ബ്രോഡ്വേ, സ്യൂട്ട് 407 | ബൗൾഡർ, കൊളംബിയ 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Għaliex għandek tibni negozju li tiffoka dawl fuq Talenti Your
Kummerċ Diġitali Istitut

Ħej hemm!

Nispera li din l-email ssib int li jkollhom ġimgħa kbir u jieħdu passi importanti ‘l quddiem man-negozju diġitali tiegħek.

Issa, għandi żewġ avviżi importanti ħafna biex jagħmlu:

1. Dan huwa l-ġimgħa li għaddiet biex tikseb biljetti lill Samit Kummerċ Diġitali qabel il-prezz Bird Kmieni tmur bogħod. Tuża l-link kelliem tiegħi biex jiksbu l-aħjar prezz disponibbli.

Fil-fatt, illum hija l-aħħar jum biex jiksbu l-prezz Bird Kmieni. Allura ma toqgħodx lura.

2. Jien tieħu ftit ġimgħat off biex igawdu paternità għall-ewwel darba. 🙂 Allura inti ma tista ‘tikseb waħda minn dawn l-emails li jmiss ġimgħa, jew il-ġimgħa wara, imma jien ser jiġu lura wara dik.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar xi ħaġa, kif dejjem, email [email protected] jew biss tingħata risposta għal waħda minn dawn l-emails.
Kummerċ Diġitali Istitut Ħieles Kontenut Aġġornament
Il Intraprenditur Diġitali

Il-libertà ta ‘l-intraprenditorija diġitali jfisser xi ħaġa differenti għal kull wieħed minna. Andrea Vahl, hija fissret l-libertà li jkunu unafraid li jkunu differenti u tibni negozju li titfa ‘dawl fuq it-talenti tagħha. U hi tant iħobb li jgħin lil ħaddieħor jagħmel l-istess.

F’dan il-wiesgħa episodju 36 minuta, Andrea u I jiddiskutu:

L-importanza ta ‘jkollna soċjali media traċċar pixel tiegħek stallata … ISSA!
Għaliex il-libertà ta ‘l-intraprenditorija diġitali tista’ tkun kemm eċċitanti u scary
istorja kburija tagħha ta ‘l-ħajjiet hi tal inbidel permezz ta’ xogħol tagħha
Kif hi tittratta ma ‘li tkun “”kbir biżżejjed biex jiksbu kritiċi””
Liema hi qed jagħmel biex jissodisfaw il-potenzjal hi jara fin-negozju tagħha
proċess metodiku tagħha biex jintlaħqu l-ogħla prijorità tagħha attwali
Kif hi tal jippruvaw jegħlbu jkunu l-ostaklu fil-kummerċ tagħha
Għaliex toqgħod frisk, u l-eżerċizzju, huma tant importanti li timxi ‘l quddiem

U, naturalment, Andrea iwieġeb il-mistoqsijiet standard tagħna rapidu-nar fl-aħħar. Titlifx dawn ir-risposti!

Isma Il Intraprenditur Diġitali issa …

Isma: Għaliex għandek tibni negozju li tiffoka dawl fuq Talenti Your

iTunes: Isma Il Intraprenditur Diġitali fuq iTunes
podcasts

Andrea spjegat għalfejn inti għandek tibni negozju madwar talenti tiegħek. Madankollu, ftit li t-talent mhuwiex biżżejjed. Kultant ikollok biex isaħħu talenti tiegħek.

Inti tista ’tistaqsi kif inti tista’ hone ħiliet tiegħek. Sonia Simone jagħtik it-tweġibiet fil episodju ta konfessjonijiet ta Marketer roża häired.

Isma: Kif Tissaħħaħ Talenti Your

Wara li tisma ‘Andrea jiddiskutu liema hi qed jagħmel biex jilħqu l-potenzjal tan-negozju tagħha, il check out dan l-episodju ta’ The Lede (issa Copyblogger FM) li jispjega kif ix-xogħol iebes huwa imperattiv li tilħaq il-potenzjal tiegħek.

Isma: Prova Li grit ikun l-uniku Reach tiegħek Potenzjal

Li kollox I għandhom għalik din il-ġimgħa.

Igawdu dawn podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP tal-Marketing
Rainmaker Diġitali

Pjattaforma Rainmaker | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

He aha Me Hanga e koe he Business e tiaho he marama i runga i tou Talēnití
Digital Commerce Institute

Hey reira!

Te ti’aturi nei e ahau kitea tenei īmēra he koe he wiki nui, me te tango takahanga nui mua ki tou mahi mamati.

Na, E ahau e rua fanongonongo tino nui ki te hanga:

1. Ko te wiki whakamutunga ki te tiki tīkiti ki Digital Commerce Summit te aroaro o te utu Bird Early tenei haere koe atu. Whakamahia toku hono kaikōrero ki te tiki i te utu pai e wātea ana.

I roto i te meka, i tenei ra ko te ra whakamutunga ki te tiki i te utu Bird Early. Heoi kahore e.

2. Kei te tango ahau i te wiki tokorua atu ki te oaoa i metua mo te wa tuatahi. 🙂 Na e kore ai koutou tiki tetahi o enei īmēra muri wiki, ranei te wiki i muri, engari ka waiho hoki i muri i ahau.

Ki te whai koe i tetahi pātai e pā ana ki tetahi mea, kia rite ki nga wa katoa, īmēra [email protected] ranei tika whakautu ki tetahi o enei īmēra.
Digital Commerce Institute Free Ihirangi Update
Te Entrepreneur Digital

Te haere noa o te rakahinonga mamati tikanga te tahi mea rerekē ki katoa o tatou. Hoki Andrea Vahl, kua auraa te reira i te haere noa kia kaua e wehi o te rerekē, me te hanga i te mahi e tiaho te marama i runga i ona mau taleni. Na ka aroha ia te āwhina i ētahi atu iwi mahi i te taua.

I roto i tenei whānui-kopikopiko wāhanga 36-meneti, Andrea me ahau aparau:

Te faufaa o te whiwhi koutou pika aroturuki pāpāho pāpori tāuta … NOW!
He aha e taea e te haere noa o te rakahinonga mamati kia rua whakaongaonga, me te wehiwehi
Tona kōrero whakakake o nga oraraa ngā ke ia i roto i tona mahi
Kia pehea te te mahi ia ki te “”nui nui ki te tiki fakaangá””
He aha ngā mahi ia ki te whakatutuki i te pūmanawa kite ia i roto i tona mahi
Tona tukanga raupapa mō te whakatutuki i tona matua runga nāianei
Kia pehea te te tamata ia ki te hinga te te bottleneck i roto i tona mahi
He aha noho hou, me te mahi, e pera nui ki neke whakamua

A, o te akoranga, tali Andrea tatou mau uiraa tere-ahi paerewa i te mutunga. Kaua e ngaro i aua whakautu!

Whakarongo ki te Entrepreneur Digital inaianei …

Whakarongo: He aha Me Hanga e koe he Business e tiaho he marama i runga i tou Talēnití

iTunes: Whakarongo ki te Entrepreneur Digital i runga i iTunes
Rokiroki

faataa Andrea aha kia hanga e koe he pakihi a tawhio noa koutou mau taleni. Heoi, e kore he nui he tika taranata. I te tahi taime i koe ki te haapuai i to outou mau taleni.

kia koe tono pehea ka taea e koe te Hōne koutou pūkenga. homai Sonia Simone koutou nga whakautu i roto i te wāhanga o whāki o te Marketer Pink-rouru.

Whakarongo: Me pēhea te ki te haapuai i au Talēnití

I muri rongo koutou Andrea aparau i te mea kei te mahi ia ki te whakarite i te pūmanawa o ia mahi, tirohia i roto i tenei wāhanga o te tiki (inaianei Copyblogger FM) e whakamārama ana pehea te mahi pakeke he nui ki te tae koutou pūmanawa.

Whakarongo: taunaki e petepete Ko te Way anake ki te A’u Outou Puai

Ko te katoa i ahau mo koutou tenei wiki.

Kia pai enei podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP o Marketing
Rainmaker Mamati

Rainmaker Raho | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

आपण आपल्या प्रतिभांचा एक प्रकाश वाहत्या की एक व्यवसाय बिल्ड पाहिजे का
डिजिटल वाणिज्य संस्था

तेथे अहो!

मी या ई-मेल आपल्याला एक उत्तम आठवड्यात येत आपली डिजिटल व्यवसाय महत्त्वाचा पावले पुढे घेऊन पोहोचला आशा आहे.

आता, मी दोन अतिशय महत्वाच्या घोषणा आहे:

1. या आधी लवकर पक्षी किंमत डिजिटल वाणिज्य कळस तिकीट मिळविण्यासाठी गेल्या आठवड्यात दूर जातो आहे. सर्वोत्तम किंमत उपलब्ध मिळविण्यासाठी माझी स्पीकर दुवा वापरा.

खरं तर, आज लवकर पक्षी किंमत मिळविण्यासाठी शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे संकोच करू नका.

2. मी एक दोन आठवडे घेत आहे प्रथमच fatherhood आनंद नाही. 🙂 त्यामुळे आपण पुढील आठवड्यात या ईमेल एक होऊ नये, किंवा नंतर आठवड्यात, पण मी त्या नंतर परत येईल.

आपण काहीही काही प्रश्न म्हणून नेहमी, असल्यास, ईमेल [email protected] किंवा फक्त या ईमेल एक द्या.
डिजिटल वाणिज्य संस्था मोफत सामग्री अद्यतनित करा
डिजिटल उद्योजक

डिजिटल उद्योजकता स्वातंत्र्य काहीतरी आम्हाला सर्व विविध अर्थ. आंद्रेई Vahl, तो विविध जात unafraid आणि तिच्या प्रतिभांचा एक प्रकाश वाहत्या की एक व्यवसाय तयार करण्यासाठी स्वातंत्र्य खोटे बोलत आहे. आणि ती इतर लोक असेच मदत प्रेम करतो.

या वाइड-सीमेत 36 मिनिटे भाग, आंद्रेई आणि मी चर्चा:

आपल्या सामाजिक मीडिया ट्रॅकिंग पिक्सेल आता स्थापित केले … महत्त्व मिळत!
का डिजिटल उद्योजकतेतील स्वातंत्र्य रोमांचक आणि धडकी भरवणारा दोन्ही असू शकते
जीवन तिच्या अभिमान कथा तिने काम द्वारे बदलले आहे
ती कशी “”समीक्षक प्राप्त करण्यासाठी पुरेसे मोठे”” जात हाताळते
ती तिच्या व्यवसाय पाहतो संभाव्य पूर्ण करण्यासाठी ती काय करत आहे
तिच्या सध्याच्या सर्वोच्च प्राधान्य साध्य करण्यासाठी तिच्या पद्धतशीर प्रक्रिया
कसे व्यवसाय व्यत्यय जात मात करण्यासाठी ती प्रयत्न आहे
राहण्याच्या का ताजा, आणि व्यायाम, पुढे हलवून म्हणून महत्वाचे आहेत

आणि, अर्थातच, आंद्रेई शेवटी आमच्या मानक जलद गतीचा प्रश्नांची उत्तरे. त्या उत्तरे गमावू नका!

आता डिजिटल उद्योजक ऐका …

ऐका: आपण आपल्या प्रतिभांचा एक प्रकाश वाहत्या की एक व्यवसाय बिल्ड पाहिजे का

iTunes,: iTunes वरून डिजिटल उद्योजक ऐका
पॉडका Ò स या

आपण आपल्या पौंड सुमारे एक व्यवसाय तयार करावी का आंद्रेई सांगितले. तरी, फक्त प्रतिभा येत पुरेसे नाही. कधी कधी आपल्या पौंड मजबूत आहे.

आपण आपले कौशल्य कसे जाण्यासाठी करू शकता विचारून असू शकते. सोनिया सायमन आपण एक गुलाबी केस marketer च्या टेररिस्ट एक भाग उत्तरे देते.

ऐका: आपले प्रतिभांचा मजबूत कसे

आपण आंद्रेई, ती तिच्या व्यवसाय च्या संभाव्य पूर्ण करण्यासाठी काय करत आहे चर्चा Lede (आता Copyblogger FM) या भाग तपासा ऐकू नंतर स्पष्ट करते की किती कठीण काम आपले संभाव्य पोहोचण्याचा अत्यावश्यक आहे.

ऐका: पुरावा ग्रिट आपले क्षमता ओळखण्यास एकमेव मार्ग आहे

की मी या आठवड्यात आपल्यासाठी सर्व काही आहे.

या पॉडका आनंद घ्या. 🙂
Jerod मॉरिस
व्हीपी मार्केटिंग
Rainmaker डिजिटल

Rainmaker प्लॅटफॉर्म | 1942 ब्रॉडवे, सुट 407 | बोल्डर, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Та авьяас дээр гэрэл шинэс Бизнес бий болгох ёстой яагаад
Дижитал Худалдааны дээд сургууль

Хөөе!

Би энэ и-мэйл та нар агуу долоо хоногт байх болон таны дижитал бизнесийн чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ урагш авч олсон гэж найдаж байна.

Одоо би хийх хоёр маш чухал зарлал байна:

1. Энэхүү Эрт Bird үнэ өмнө Дижитал худалдааны дээд хэмжээний уулзалтын тасалбар авахын тулд өнгөрсөн долоо хоногт хол явсаар байна. хамгийн сайн үнэ боломжтой болох нь миний дарга холбоосыг ашиглаарай.

Үнэндээ өнөөдөр Эрт Bird үнийг авах сүүлчийн өдөр юм. Тиймээс эргэлзэх хэрэггүй.

2. Би хоёр долоо хоног авч байна унтраах анх удаа эцэг эдлэх эрхтэй. 🙂 Тэгэхээр ирэх долоо хоногт дараа долоо хоногт эдгээр и-мэйл нэгийг нь авч болно, эсвэл, гэхдээ би буцаж дараа нь байх болно.

Та үргэлж юуг ч ямар нэг асуулт, байгаа бол и-мэйл [email protected], эсвэл зүгээр л эдгээр цахим захидлуудаас нэг хариулж.
Дижитал худалдааны институт Чөлөөт Агуулга шинэчлэх
Дижитал Entrepreneur

дижитал бизнес эрхлэгчдийн эрх чөлөө бидэнд бүгдэд нь өөр ямар нэг зүйл гэсэн үг юм. Андреа Vahl хувьд өөр өөр байх unafraid байж, түүний авьяас нь гэрэл гэгээрүүлдэг бизнесийг бий болгох эрх чөлөө гэсэн үг юм. Тэр бусад хүмүүсийн адил үйлдлийг хийх нь туслах дуртай.

Энэхүү өргөн хүрээтэй 36 минутын анги, Андреа, би хэлэлцэх:

Таны нийгмийн хэвлэл мэдээллийн хянах цэгээр суулгасан … ОДОО авах нь чухал!
Яагаад дижитал аж ахуй эрхлэх эрх чөлөө сэтгэл хөдөлгөм, аймаар аль аль нь байж болно
амьдралд Түүний бахархаж түүх тэр ажлаар дамжуулан өөрчлөгдсөн
Тэрээр “”шүүмжлэгчдийг авахын тулд хангалттай том”” байх нь хэрхэн шийддэг
Тэр нь түүний бизнест хардаг боломжтой биелүүлэхийн тулд юу хийж байна вэ
Түүний одоогийн дээд ач холбогдол хүрэх түүний арга зүйн үйл явц
тэр бизнест саад болж даван туулах гэж оролдож байна вэ
шинэ,, дасгал байрлаж яагаад урагш хөдөлж маш чухал байдаг

Тэгээд мэдээж, Андреа эцэст манай стандарт хурдан гал асуултад хариулдаг. Эдгээр хариултыг битгий алдаарай!

Одоо Дижитал Энтрепренер сонс …

Сонсох: Та яагаад Таны авьяас чадвар дээр нь гэрэл шинэс Бизнес бий болгох ёстой

-ийг: ийг дээр Дижитал Энтрепренер сонс
аудио файлууд

Хэрэв та өөрийн авьяас эргэн тойронд бизнесийг бий болгох ёстой яагаад Андреа тайлбарлав. Гэсэн хэдий ч, зүгээр л авъяас байх нь хангалттай биш юм. Заримдаа та өөрийн авьяас чадвараа сайжруулах хэрэгтэй.

Та өөрийн ур чадварыг олгохын хэрхэн асууж байж болох юм. Соня Simone танд Ягаан өнгийн үстэй Marketer нь Confessions нь анги нь хариулт өгнө.

Сонсох: Таны авьяас чадвараа хэрхэн сайжруулах нь

Та тайлбарласан гэж Андреа Lede (одоо Copyblogger FM) нь энэ ангийг шалгаж, тэр бизнесийн боломжийг биелүүлэхийн тулд юу хийж байгаа талаар ярилц сонсож дараа ямар хэцүү ажил таны боломж хүрэх нь чухал.

Сонсох: Proof Энэ эрэлхэг Таны боломжит хүрэх цорын ганц зам гэж

Ингэх нь энэ долоо хоногт би та нарт зориулж байгаа бүх юм.

Эдгээр файлууд нь сайхан өнгөрүүлээрэй. 🙂
Jerod Morris
Маркетингийн VP
Rainmaker Дижитал

Rainmaker платформ | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

အဘယ်ကြောင့်သင်ကသင့်ရဲ့ Talents အပေါ်တစ်ဦးအလင်းထွန်းလင်းတဲ့စီးပွားရေး Build သင့်သ
ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန Institute

ဟေ့ဒီမှာ!

ငါသည်ဤအီးမေးလ်ကိုသငျသညျကွီးစှာသောရက်သတ္တပတ်ရှိခြင်းနှင့်သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူအရေးကြီးသောခြေလှမ်းရှေ့ကိုယူပြီးတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။

အခုတော့ငါလုပ်နှစ်ခုအလွန်အရေးကြီးသောကြေညာချက်ရှိသည်:

1. ဤသည်အစောပိုင်း Bird ကိုစျေးနှုန်းကွာဝင်မီကဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှလက်မှတ်ရရန်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရမှငါ့အပီ link ကိုအသုံးပြုပါ။

တကယ်တော့ဒီနေ့အစောပိုင်း Bird ကိုစျေးနှုန်းအရပြီးခဲ့သည့်နေ့ဖြစ်၏။ ဒါတှနျ့ဆုတျပါဘူး။

2. ငါသည်အဦးဆုံးသောအချိန်များအတွက် fatherhood ခံစားစုံတွဲတစ်တွဲပတ်ကိုချွတ်ယူပြီးတာပါ။ 🙂 သင်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်ကဤအီးမေးလ်များကိုတယောက်ပေါ့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်ပြီးနောက်, ဒါပေမယ့်ငါနောက်မှပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်မည်မဟုတ်ပါဒါ။

သင်သည်တစုံတခု ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, အစဉ်မပြတ်အဖြစ်ပဲအီးမေးလ်က [email protected] သို့မဟုတ်ဤအီးမေးလ်များကိုတ reply ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန Institute အခမဲ့အကြောင်းအရာ Update ကို
အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ် Entrepreneur

ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုများ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလူအပေါင်းတို့အားကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုသည်။ Andrea Vahl သည်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခြင်း၏မကြောက်ဖြစ်နှင့်သူမ၏အခွက်အပေါ်တစ်ဦးအလင်းထွန်းလင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ထိုမိန်းမသည်အခြားလူများအတူတူပင်ပြုပါကူညီပေးနေချစ်တော်မူ၏။

ဒီကျယ်ပြန့်အထိ 36-မိနစ်ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်, Andrea နဲ့ကျွန်မဆွေးနွေးရန်:

NOW က … သင်၏လူမှုမီဒီယာကို install လုပ် pixels ကိုခြေရာခံရတဲ့၏အရေးပါမှု!
ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုများ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ကြောက်စရာနှစ်ဦးစလုံးဖွစျစနေိုဘယျကွောငျ့အ
သူမရဲ့အလုပ်ကတဆင့်ပြောင်းလဲသွားမယ့်ဘဝတွေကို၏သူမ၏မာနထောင်လွှားပုံပြင်
သူမည်သို့ “”ရရန်လုံလောက်ကြီးမားသောဝေဖန်သူများက”” ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမှာ
သူမသည်သူမ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကိုမြင်အလားအလာဖြည့်ဆည်းဖို့ဘာလုပ်နေတယ်င်
သူမ၏လက်ရှိထိပ်တန်းဦးစားပေးရရှိဘို့သူမ၏ရာမှာနည်းလမ်းတကျ process ကို
ဘယ်လိုသူမရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကလေးကိုဖြစ်ခြင်းကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးစားနေင်
လတ်ဆတ်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတည်းခို, ရှေ့သို့ရွေ့လျားဖို့ဒါကြောင့်အရေးကြီးလှသည်အဘယ်ကြောင့်

နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, Andrea အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စံလျင်မြန်စွာ-မီးမေးခွန်းတွေကိုပြန်ဖြေတယ်။ သူတို့အားအဖြေကိုလက်လွတ်မနေပါနဲ့!

ယခုအဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ် Entrepreneur ကိုနားထောင် …

Listen: အဘယ်ကြောင့်သင်ကသင့်ရဲ့ Talents အပေါ်တစ်ဦးအလင်းထွန်းလင်းတဲ့စီးပွားရေး Build သင့်သ

iTunes က: iTunes ကိုအပေါ်အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ် Entrepreneur မှ Listen
podcasts

သင်သည်သင်၏အခွက်ပတ်လည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်သူ Andrea ကရှင်းပြသည်။ သို့သော်ကိုယ့်ခွက်တဆယ်ရှိခြင်းလုံလောက်သည်မဟုတ်။ တခါတရံသင်သည်သင်၏အခွက်ကိုခိုင်ခံ့ဖို့ရှိသည်။

သငျသညျသင်မည်သို့သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု hone နိုင်ပါတယ်တောင်းနိုင်ပါသည်။ ဆိုနီယာဆီမှသင်တစ်ဦးပန်းရောင်ဆံပင်စျေးကွက်၏ဝန်ခံ၏တစ်ဦးဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်အဖြေကိုပေးတော်မူ၏။

Listen: သင့် Talents ကိုခိုင်ခံ့စေနည်း

သငျသညျသူ Andrea သူမရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာဖြည့်ဆည်းဖို့လုပ်နေတာရဲ့အဘယျသို့နားထောငျတျောဆွေးနွေးရန်ပြီးနောက်, အလုပ်သင့်ရဲ့အလားအလာရောက်ရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်သည်မည်မျှခဲယဉ်းကရှင်းပြသည်သော Lede (ယခု Copyblogger FM ရေ) ၏ဤဇာတ်လမ်းထဲကထွက်စစ်ဆေးပါ။

Listen: grit သင့်နိုင်သည့်အလားအလာ, ထိမိဖို့ကသာ Way ကို Is ဒါကသက်သေပြချက်

ဒါကကျွန်မဒီရက်သတ္တပတ်သင်တို့အဘို့အတိုအားလုံးပါပဲ။

ဤအ podcasts တွေကိုခံစားပါ။ 🙂
Jerod မောရစ်
စျေးကွက်၏ VP
Rainmaker ဒစ်ဂျစ်တယ်

Rainmaker ပလက်ဖောင်း | 1942 Broadway မှ, Suite 407 | ကျောက်သား, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

तपाईं प्रतिभाहरू मा एक रोशनी चमकता एक व्यवसाय किन निर्माण गर्नुपर्छ
डिजिटल वाणिज्य संस्थान

त्यहाँ अरे!

म यो इमेल तपाईं ठूलो हप्ता भएको र आफ्नो डिजिटल व्यापार संग महत्त्वपूर्ण कदम अगाडि लिएर पाता आशा।

अब, म गर्न दुई महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू छ:

1 यो प्रारम्भिक बर्ड मूल्य अघि डिजिटल वाणिज्य शिखर सम्मेलन को टिकट प्राप्त गर्न गत हप्ता जान्छ टाढा छ। सबै भन्दा राम्रो मूल्य उपलब्ध प्राप्त गर्न मेरो वक्ता लिंक प्रयोग गर्नुहोस्।

वास्तवमा, आज प्रारम्भिक बर्ड मूल्य प्राप्त गर्न अन्तिम दिन हो। त्यसैले संकोच छैन।

2 म एक जोडी सप्ताह लिएर छु पहिलो पटक पिता रमाइलो गर्न बन्द। 🙂 त्यसैले यी इमेल को एक अर्को हप्ता हुन सक्छ छैन, वा पछि सप्ताह, तर म पछि फिर्ता हुनेछु।

तपाईं सधैं रूपमा केहि बारेमा कुनै पनि प्रश्न, छ भने, इमेल [email protected] वा यी इमेल को एक जवाफ।
डिजिटल वाणिज्य संस्थान फ्री सामग्री अपडेट
डिजिटल उद्यमी

डिजिटल उद्यमशीलता को स्वतन्त्रता कुरा हामी सबै विभिन्न अर्थ। Andrea Vahl लागि, यो फरक हुनुको unafraid हुन र उनको प्रतिभा मा एक प्रकाश चमकता एक व्यापार निर्माण गर्न स्वतन्त्रता अर्थ छ। र त्यो अन्य मानिसहरूलाई त्यसै गर्न मदत प्रेम गर्नुहुन्छ।

यो वाइड लिएर 36 मिनेट प्रसङ्ग मा, Andrea र म छलफल:

आफ्नो सामाजिक मिडिया ट्रयाकिङ पिक्सेल स्थापित … अब प्राप्त महत्त्व!
किन डिजिटल उद्यमशीलता को स्वतन्त्रता रोमाञ्चक र डरलाग्दो दुवै हुन सक्छ
जीवन को उनको गर्व कथा त्यो उनको काम मार्फत परिवर्तन गर्नुपर्छ
त्यो “”आलोचकहरु प्राप्त गर्न पर्याप्त ठूलो”” हुनुको कसरी गर्नुहुन्छ
उनले उनको व्यापार देख्नुहुने सम्भावित पूरा गर्न के गर्दै गर्नुपर्छ
उनको हालको प्राथमिकता प्राप्त गर्न को लागि उनको methodical प्रक्रिया
त्यो कसरी उनको व्यापार मा bottleneck हुनुको हटाउन प्रयास गर्नुपर्छ
ताजा र व्यायाम रहन किन, अगाडी बढ्दै त महत्त्वपूर्ण छन्

र, को पाठ्यक्रम, Andrea हाम्रो मानक अन्त्यमा तीव्र-आगो प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ। ती जवाफ नछुटाउनुहोस्!

डिजिटल अब उद्यमी सुन्न …

सुन्नुहोस्: तपाईं प्रतिभाहरू मा एक रोशनी चमकता एक व्यवसाय किन निर्माण गर्नुपर्छ

iTunes:: iTunes डिजिटल उद्यमी सुन्नुहोस्
पडकास्ट

Andrea तपाईं आफ्नो प्रतिभा वरिपरि व्यापार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तर, बस प्रतिभा भएको पर्याप्त छैन। कहिलेकाहीं तपाईं आफ्नो प्रतिभा बलियो छ।

के तपाईं आफ्नो कौशल कसरी सान सक्नुहुन्छ सोधेर हुन सक्छ। सोनिया Simone तपाईं एक गुलाबी-haired बजार को बयान को एक एपिसोड मा जवाफ दिन्छ।

सुन्नुहोस्: तपाईंको प्रतिभाहरू कसरी बलियो बनाउन

तपाईं भन्छन् कि Mihai, त्यो उनको व्यापारको संभावित पूरा गरिरहेको के छलफल भएको Lede (अब Copyblogger एफएम) को यो प्रसङ्ग जाँच सुन्न पछि मेहनत कसरी आफ्नो संभावित पुग्न जरूरी छ।

सुन्नुहोस्: धैर्य तपाईंको क्षमता हासिल गर्न मात्र तरिका हो प्रमाण त्यो

त्यो म यो हप्ता तपाईं को लागि छ सबै छ।

यी पडकास्ट आनन्द लिनुहोस्। 🙂
Jerod मरिस
मार्केटिङ को VP
Rainmaker डिजिटल

Rainmaker प्लेटफर्म | 1942 ब्रडवे, सुइट 407 | बोल्डर, कं 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Hvorfor du bør bygge en bedrift som å kaste lys over dine talenter
Digital Commerce Institute

Hei der!

Jeg håper denne e-posten finner du ha en flott uke og tar viktige skritt fremover med den digitale virksomheten.

Nå har jeg to veldig viktige kunngjøringer å gjøre:

1. Dette er den siste uken for å få billetter til Digital Commerce Summit før Early Bird pris går unna. Bruk mitt høyttaler linken for å få den beste prisen tilgjengelig.

Faktisk, i dag er siste dag for å få Early Bird pris. Så ikke nøl.

2. Jeg tar et par uker fri til å nyte farskap for første gang. 🙂 Så du kan ikke få en av disse e-postene i neste uke, eller uken etter, men jeg vil være tilbake etter det.

Hvis du har spørsmål om noe, som alltid, e-post [email protected] eller bare svare på ett av disse e-postene.
Digital Commerce institutt Gratis Innhold Update
Den digitale Entrepreneur

Friheten av digitale entreprenørskap betyr noe annet for oss alle. For Andrea Vahl, har det betydd frihet til å være redd for å være annerledes og bygge opp en virksomhet som skinner et lys på hennes talenter. Og hun elsker å hjelpe andre mennesker å gjøre det samme.

I denne omfattende 36-minutters episode, Andrea og jeg diskutere:

Betydningen av å få dine sosiale medier sporingspiksler installert … NÅ!
Hvorfor friheten til digital entreprenørskap kan være både spennende og skremmende
Hennes stolte historien om livet hun har forandret seg gjennom sitt arbeid
Hvordan avtaler hun med å være “”stor nok til å få kritikere””
Hva hun gjør for å oppfylle potensialet hun ser på sin virksomhet
Hennes metodisk prosess for å oppnå hennes nåværende topp prioritet
Hvordan hun prøver å overvinne være flaskehalsen i sin virksomhet
Hvorfor bor frisk, og mosjon, er så viktig for fremover

Og, selvfølgelig, svarer Andrea våre standard raske brann spørsmål på slutten. Ikke gå glipp av disse svarene!

Lytt til The Digital entreprenør nå …

Hør: Hvorfor du bør bygge en bedrift som å kaste lys over dine talenter

iTunes: Lytt til The Digital entreprenør på iTunes
Podcasts

Andrea forklarte hvorfor du bør bygge opp en virksomhet rundt dine talenter. Men bare å ha talent er ikke nok. Noen ganger må du styrke dine talenter.

Du kan spørre hvordan kan du forbedre dine ferdigheter. Sonia Simone gir deg svarene i en episode av Confessions of a Pink håret markedsfører.

Hør: Slik Styrke dine talenter

Når du hører Andrea diskutere hva hun gjør for å oppfylle sin virksomhet potensial, sjekk ut denne episoden av The Lede (nå Copyblogger FM) som forklarer hvor hardt arbeid er viktig for å nå ditt potensial.

Hør: bevis på at Grit er den eneste måte å nå ditt potensial

Det er alt jeg har for deg denne uken.

Nyt disse podcaster. 🙂
Jerod Morris
VP of Marketing
Rainmaker maker~~POS=HEADCOMP Digital

Rainmaker Platform | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ولې تاسو د یو کاروبار باید چې د رڼا پر ستاسو مستعدونو راګرځي جوړولو
Digital سوداګرۍ انستیتوت

هې هلته!

زه هيله لرم چې دا برېښناليک پیدا تاسو ته يوه غوره اونۍ لري او سره له دیجیټال سوداګرۍ پرمخ اخلي مهم ګامونه.

اوس، زه دوه ډېر مهم اعلانونه لپاره ولرم:

1. دا په تیره اونۍ په لومړيو کې د Bird بيه د مخه د ډیجیټل د سوداګرۍ په غونډه کې ټکټونه ترلاسه ځان ته لرې. زما جرګې لینک وکاروئ چې تر ټولو ښه بيه شته تر لاسه کړي.

په حقیقت کې، نن د Early Bird بيه تر لاسه وروستۍ ورځ ده. نو نه ډډه.

2. زه اخلي يو څو اونیو ته د لومړي ځل لپاره پلار څخه خوند واخلي. 🙂 نو تاسو ته نه ښايي د دغو برېښلیکونه د یو راتلونکې اونۍ تر لاسه، او یا د اوونۍ وروسته، خو زه به بېرته وروسته چې وي.

که تاسو د څه په اړه کومه پوښتنه، د تل په څېر دي، د بريښنا ليک [email protected] او يا ځواب د دغو برېښلیکونه یو.
Digital سوداګرۍ انستیتوت د ازادو منځپانګه تازه
د Digital متشبثینو

د ډيجيټل تشبث د آزادۍ په معنی څه توپیر زموږ د ټولو. د Andrea Vahl، دا د دې آزادي د دې مختلفو ډاريږي وي او د کاروبار چی د هغې په استعدادونو د رڼا په څېر روښانه ده د جوړولو مانا. او د هغې سره مينه سره مرسته کوي د نورو خلکو همداسی وکړی.

په دې پراخه نیولې 36 دقیقو خپرونه، Andrea او زه بحث:

د ترلاسه ستاسو د ټولنیزو رسنیو د څرک پېکسل نصب … اوس اهميت!
ولې د ډيجيټل تشبث د آزادۍ کولای شي چې د په زړه پورې او ډارونکي وي
د هغې د ژوند وياړي کيسه هغه د خپل کار له لارې د بدلون
د هغې سره د “”کافي لويه نيوکه ترلاسه”” څنګه سروکار
د هغې هغه څه کوي چې د دې وړتيا د هغې په کاروبار ګوري پوره کړي
خپل اوسني لومړيتوب د ترالسه کولو لپاره د هغې میتودیکه پروسه
چې هغه څنګه هڅه کوي چې له منځه په خپلې سوداګرۍ د ستونزی په
ولې د تازه، او تمرين پاتې دي، نو ته پر مخ ځي مهم

او، البته، Andrea په پای کې زموږ د معیار چټک اور پوښتنو ته ځواب. آیا د هغو د ځوابونو نه خطا!

غوږ ته د Digital متشبثینو اوس …

واورئ: ولې تاسو د یو کاروبار باید چې د رڼا پر ستاسو مستعدونو راګرځي جوړولو

iTunes: ته د Digital متشبثینو پر iTunes واورئ
Podcasts

Andrea څرګنده کړه چې ولې تاسو بايد د خپل استعداد په شاوخوا کې يو کاروبار جوړ. خو، يوازې استعداد لري کافي نه ده. کله کله تاسو له د خپل استعداد د پیاوړتیا.

کېدی شي چې تاسو پوښتنه تاسو څنګه کولای شي ستاسو د مهارتونو وده وي. سونيا Simone تاسې د يو ګلابي-haired Marketer اقرار يوه خپرونه کې دې ځوابونه ورکوي.

واورئ: څنګه ستاسو مستعدونو پیاوړتیا

وروسته تاسو اورئ Andrea خبرې هغې کوي چې د خپلې سوداګرۍ د بالقوه پوره کړي، د Lede (اوس Copyblogger ايف ايم) په دې خپرونه کې وګورئ چې څرنګه د سخت کار اړینه ده چې خپل بالقوه ته ورسيږي.

واورئ: ثبوت دی، چې د تيګو آیا يوازنۍ لار ستاسو د احتمالي ته

دا ټول د دې اوونۍ ستاسو لپاره ما درلود.

دغو Podcasts خوند اخلي. 🙂
Jerod Morris
د بازار موندنې د مرستیال
Rainmaker Digital

Rainmaker پلیټ | 1942 هاملېټ، Suite 407 | پیچومو، CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

چرا شما باید یک کسب و کار است که می درخشد نور در استعدادهای خود را ساخت
موسسه تجارت دیجیتال

هی وجود دارد!

من امیدوارم که این ایمیل را پیدا می کند شما با داشتن یک هفته بزرگ و برداشتن گام مهم رو به جلو با کسب و کار دیجیتال خود را.

در حال حاضر، من دو اطلاعیه بسیار مهم را به:

1. این هفته گذشته برای گرفتن بلیط به اجلاس تجارت دیجیتال قبل از پرنده از قیمت اولیه است می رود. استفاده از لینک سخنران من برای بدست آوردن بهترین قیمت در دسترس.

در واقع، امروز آخرین روز برای دریافت پرنده از قیمت اولیه است. پس دریغ نکنید.

2. من در نظر گرفتن چند هفته به لذت بردن از پدر برای اولین بار. 🙂 بنابراین شما ممکن است یکی از این ایمیل ها نیست هفته آینده، و یا هفته بعد از، اما من پس از که می شود.

اگر شما هر گونه سوال در مورد هر چیزی، مثل همیشه، ایمیل [email protected] و یا فقط به یکی از این ایمیل پاسخ دهید.
تجارت دیجیتال موسسه رایگان به روز رسانی محتوا
کارآفرین دیجیتال

آزادی کارآفرینی دیجیتال به معنای چیزی متفاوت به همه ما است. برای آندریا Vahl، آن را آزادی به نترس از متفاوت بودن و ایجاد یک کسب و کار است که نور را در استعدادهای او می درخشد به معنای. و او را دوست دارد کمک به مردم دیگر همین کار را.

در این گسترده قسمت 36 دقیقه ای، آندریا و بحث من:

اهمیت گرفتن پیکسل های ردیابی رسانه های اجتماعی خود نصب … حالا!
چرا آزادی کارآفرینی دیجیتالی را می توان هر دو هیجان انگیز و ترسناک
داستان افتخار او از زندگی او از طریق کار خود تغییر
چگونه او را با عنوان “”به اندازه کافی بزرگ برای به دست آوردن منتقدان”” می پردازد
آنچه او را از انجام به انجام برسانند بالقوه او در کسب و کار خود را می بیند
فرآیند روشمند او را برای دستیابی به اولویت فعلی خود
چگونه او را به تلاش برای غلبه بر بودن تنگنا در کسب و کار خود
چرا ماندن تازه و ورزش، آنقدر به حرکت رو به جلو مهم

و، البته، آندریا پاسخ سوالات سریع آتش استاندارد ما در پایان. آیا کسانی که پاسخ را از دست ندهید!

گوش دادن به کارآفرین دیجیتال در حال حاضر …

گوش دادن: چرا شما باید یک کسب و کار است که می درخشد نور در استعدادهای خود را ساخت

آیتونز: گوش دادن به کارآفرین دیجیتال در iTunes
پادکست

آندریا توضیح داد که چرا شما باید یک کسب و کار در سراسر استعدادهای خود را ساخت. با این حال، تنها با داشتن استعداد کافی نیست. گاهی اوقات شما باید برای تقویت استعدادهای خود را.

شما ممکن است درخواست شما چگونه می توانید مهارت های خود را. سونیا سیمون به شما پاسخ در یک قسمت از اعترافات یک بازاریاب صورتی با موهای.

گوش دادن: چگونه برای تقویت استعدادهای خود را

پس از شما بشنوم آندریا بحث در مورد آنچه او انجام برای تحقق ظرفیت کسب و کار خود، لطفا این قسمت از بند آغازین (در حال حاضر Copyblogger FM) که توضیح می دهد چگونه کار سخت ضروری است برای رسیدن به پتانسیل خود را.

گوش دادن: اثبات این که شن آیا تنها راه برای رسیدن بالقوه شما

این همه من این هفته برای شما داشته باشد.

لذت بردن از این پادکست. 🙂
Jerod موریس
معاون بازاریابی
بارانساز دیجیتال

بارانساز بستر های نرم افزاری | 1942 برادوی، سوئیت 407 | تخته سنگ، شرکت 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Dlaczego warto zbudować biznes, który rzuca światło na swoje talenty
Cyfrowe Commerce Instytut

No hej!

Mam nadzieję, że ten e-mail znajdzie konieczności wielki tydzień i podejmowanie ważnych kroków naprzód z cyfrowego biznesu.

Teraz mam dwa bardzo ważne komunikaty, aby uczynić:

1. To ostatni tydzień, aby dostać bilety na cyfrowy Commerce Summit przed Early cenie Ptak odchodzi. Użyj mojego linku głośnika, aby uzyskać najlepsze ceny dostępne.

W rzeczywistości, dzisiaj jest ostatni dzień, aby uzyskać cenę Early Bird. Więc nie wahaj się.

2. Biorę kilka tygodni off cieszyć ojcostwo po raz pierwszy. 🙂 Więc nie może dostać jeden z tych e-maili w przyszłym tygodniu, albo po tygodniu, ale będę z powrotem po tym.

Jeśli masz jakieś pytania na temat wszystkiego, jak zawsze, czy tylko email [email protected] odpowiedzieć na jedno z tych e-maili.
Cyfrowe Commerce Instytut darmowa aktualizacja treści
Przedsiębiorca cyfrowe

Swoboda przedsiębiorczości cyfrowej oznacza coś innego dla każdego z nas. Andrea Vahl, to oznaczało wolność bycia boją się inności i zbudować firmę, która rzuca światło na jej talentów. I uwielbia pomagać inni robią to samo.

W tym szerokim zakresie 36-minutowego odcinka, Andrea i omówię:

Znaczenie zaczyna swój social media śledzenia pikseli zainstalowany … teraz!
Dlaczego swoboda przedsiębiorczości cyfrowej może być zarówno ekscytujące i przerażające
Jej dumna historia życia ona zmieniona poprzez pracę
Jak zajmuje się bycia “”na tyle duże, aby krytycy””
Co ona robi spełnić potencjał ona widzi w swojej działalności
Jej proces metodyczny dla osiągnięcia jej obecną priorytetem
Jak ona próbuje przezwyciężyć jest wąskim gardłem w jej działalności
Dlaczego pobytu świeże, a ćwiczenia są tak ważne dla ruchu do przodu

I, oczywiście, Andrea odpowiada na nasze pytania standardowe szybkiego ognia na końcu. Nie przegap tych odpowiedzi!

Słuchaj Cyfrowe Przedsiębiorca teraz …

Posłuchaj: Dlaczego warto zbudować biznes, który rzuca światło na swoje talenty

iTunes: Słuchaj Cyfrowe Przedsiębiorca na iTunes
Podcasty

Andrea wyjaśnia, dlaczego należy zbudować biznes wokół swoich talentów. Jednak tylko o talent nie wystarczy. Czasem trzeba wzmocnić swoje talenty.

Możesz być pytając, jak można doskonalić swoje umiejętności. Sonia Simone daje odpowiedź w epizodzie Wyznania Różowy włosach Marketer.

Posłuchaj: Jak wzmocnić swoje talenty

Po usłyszeniu Andrea omówić to, co ona robi, aby spełnić potencjał jej działalności jest, sprawdź ten odcinek Lede (obecnie Copyblogger FM), który wyjaśnia, jak ciężka praca jest niezbędna, aby osiągnąć swój potencjał.

Posłuchaj: dowód, że męstwo jest jedynym sposobem dotarcia do potencjalnych

To wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu.

Korzystanie z tych podcastów. 🙂
Jerod Morris
VP Marketingu
Rainmaker cyfrowe

Rainmaker Platforma | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Por que você deve construir um negócio que brilha uma luz sobre Seus Talentos
Instituto Commerce Digital

Olá!

Espero que este e-mail encontre você ter uma grande semana e dando passos importantes para a frente com o seu negócio digital.

Agora, eu tenho dois anúncios muito importantes a fazer:

1. Esta é a última semana para obter bilhetes para Summit Comércio Digital antes que o preço Early Bird vai embora. Use meu link alto-falante para obter o melhor preço disponível.

Na verdade, hoje é o último dia para obter o preço Early Bird. Então, não hesite.

2. Eu estou levando um par de semanas de folga para desfrutar de paternidade pela primeira vez. 🙂 Então você não pode obter um desses e-mails na próxima semana, ou na semana seguinte, mas eu vou estar de volta depois disso.

Se você tem dúvidas sobre qualquer coisa, como sempre, e-mail [email protected] ou apenas responder a um desses e-mails.
Atualizar conteúdo Commerce Digital Instituto gratuito
O Empreendedor Digital

A liberdade de empreendedorismo digital significa algo diferente para todos nós. Para Andrea Vahl, significou a liberdade de não ter medo de ser diferente e construir um negócio que brilha uma luz sobre seus talentos. E ela adora ajudar outras pessoas façam o mesmo.

Neste amplo episódio de 36 minutos, Andrea e eu discutir:

A importância de começar o acompanhamento de mídia social pixels instalado … AGORA!
Por que a liberdade do empreendedorismo digital pode ser emocionante e assustador
Sua história orgulhosa da vida ela mudou através de seu trabalho
Como ela lida com o ser “”grande o suficiente para obter os críticos””
O que ela está fazendo para cumprir o potencial que ela vê em seu negócio
Seu processo metódico para alcançar seu atual prioridade
Como ela está tentando superar sendo o gargalo no seu negócio
Por que ficar fresco e exercício, são tão importantes para avançar

E, claro, Andrea responde às nossas perguntas padrão de disparo rápido no final. Não perca essas respostas!

Ouça ao empreendedor Digital agora …

Veja: Por que você deve construir um negócio que brilha uma luz sobre Seus Talentos

iTunes: Ouça O Empreendedor Digital no iTunes
podcasts

Andrea explicou por que você deve construir um negócio em torno de seus talentos. No entanto, basta ter talento não é suficiente. Às vezes você tem de reforçar os seus talentos.

Você pode estar se perguntando como você pode aprimorar suas habilidades. Sonia Simone dá-lhe as respostas em um episódio de Confissões de um comerciante de cabelo rosa.

Ouça: Como fortalecer seus talentos

Depois de ouvir Andrea discutir o que ela está fazendo para cumprir o potencial do seu negócio, confira este episódio de The Lede (agora Copyblogger FM) que explica como o trabalho duro é imperativo para atingir o seu potencial.

Ouça: prova que o Grit é a única maneira de alcançar seu potencial

Isso é tudo o que tenho para você esta semana.

Aproveite estes podcasts. 🙂
Jerod Morris
VP de Marketing
Rainmaker digital

Plataforma Rainmaker | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤਭਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਚਮਕਦਾ ਇਸੇ ਬਣਾਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਡਿਜੀਟਲ ਵਣਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ

ਉਥੇ ਹੇ!

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.

ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ:

1. ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਰਡ, ਮਤ ਅੱਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਣਜ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਦੂਰ ਹੈ. ਬੇਹਤਰੀਨ ਕੀਮਤ ਉਪਲੱਬਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਪੀਕਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵਰਤੋ.

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਰਡ, ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ.

ਬੰਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ 2. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. 🙂 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ, ਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਹੋਵੋਗੇ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ, ਈਮੇਲ [email protected] ਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਈ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ.
ਡਿਜੀਟਲ ਵਣਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅੱਪਡੇਟ
ਡਿਜੀਟਲ ਸਨਅੱਤਕਾਰ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ. Andrea Vahl ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਝੋਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਚਮਕਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵਿਆਪਕ-ਲੈ 36 ਮਿੰਟ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, Andrea ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾ:

ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪਿਕਸਲ ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ … ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ!
ਇਸੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਨੋ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਮਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬਦਲ ਹੈ
ਉਸ ਨੇ ਹੋਣ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ “”ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ
ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਾਅ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਰਹਿਣ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ

ਅਤੇ, ਦੇ ਕੋਰਸ, Andrea ਅੰਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਰੀ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ. ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ!

ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਸੁਣੋ …

ਸੁਣੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤਭਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਚਮਕਦਾ ਇਸੇ ਬਣਾਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

iTunes: iTunes ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਸੁਣੋ
ਪੋਡਕਾਸਟ

Andrea ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੋਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੋਨੀਆ ਸਿਮੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ-ਧੌਲੇ ਵੇਚਕਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਸੁਣੋ: ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਭਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣ Andrea ਚਰਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, Lede (ਹੁਣ Copyblogger ਐਫਐਮ) ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਸੁਣੋ: grit ਕੇਵਲ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ

ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਹੈ.

ਇਹ ਪੌਡਕਾਸਟ ਮਾਣੋ. 🙂
Jerod ਮੌਰਿਸ
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ.ਪੀ.
ਬਣਾਇਆ ਡਿਜੀਟਲ

ਬਣਾਇਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ | 1942 Broadway, ਸੂਟ 407 | ਬੋਲ੍ਡਰ, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

De ce ar trebui să dezvoltați o afacere pe care o Straluceste lumina pentru talentele dvs.
Institutul de Comerț digital

Buna!

Sper ca acest e-mail te găsește cu o săptămână mare și luând pași importanți cu afacerea dumneavoastră digitală.

Acum, am două anunțuri foarte importante pentru a face:

1. Aceasta este ultima săptămână pentru a obține bilete la Summit-ul de Comerț digital înainte de prețul Early Bird merge departe. Utilizați link-ul meu difuzor pentru a obține cel mai bun pret disponibil.

De fapt, astăzi este ultima zi pentru a obține prețul Early Bird. Deci, nu ezitati.

2. Iau câteva săptămâni libere pentru a se bucura de paternitate pentru prima dată. 🙂 Deci, este posibil să nu obține unul dintre aceste e-mailuri săptămâna viitoare, sau după săptămâna, dar eu voi fi înapoi după aceea.

Dacă aveți întrebări despre orice, ca întotdeauna, e-mail sau [email protected] răspunde doar la una dintre aceste e-mailuri.
Digital Commerce Institute Free Actualizare conținut
Antreprenor Digital

Libertatea antreprenoriatului digital, înseamnă ceva diferit pentru noi toți. Andrea Vahl, aceasta a însemnat libertatea de a fi frică de a fi diferit și de a construi o afacere care strălucește o lumină pe talentele ei. Și ea iubește ajutând alți oameni să facă același lucru.

În acest amplu episod de 36 de minute, Andrea și am discuta:

Importanța de a obține pixeli dvs. de urmărire a social media instalat … ACUM!
De ce libertatea antreprenoriatului digital poate fi atât de interesantă și înfricoșătoare
Povestea ei mândru de viața sa schimbat prin munca ei
Modul în care ea se ocupă cu a fi “”suficient de mare pentru a obține critici””
Ce face ea pentru a îndeplini potențialul ea vede în afacerea
Procesul ei metodic pentru atingerea priorității sale curente de top
Modul în care ea încearcă să depășească a fi strangulare în afacerea ei
De ce stau în stare proaspătă, și exercițiile fizice, sunt atât de importante pentru a merge mai departe

Și, desigur, Andrea răspunde la întrebările noastre rapid standard la foc, la sfârșitul anului. Nu ratați aceste răspunsuri!

Ascultă-Întreprinzătorul Digital acum …

Asculta: De ce ar trebui să dezvoltați o afacere pe care o Straluceste lumina pentru talentele dvs.

iTunes: Ascultați Întreprinzătorul digital pe iTunes
Podcast-uri

Andrea a explicat de ce ar trebui să construiască o afacere în jurul valorii de talentele tale. Cu toate acestea, având doar talentul nu este suficient. Uneori trebuie să întărească talentele.

Ați putea fi întreba cum poți perfecționa abilitățile dumneavoastră. Sonia Simone vă oferă răspunsuri într-un episod al Confesiunile unui marketer roz cu părul.

Asculta: Cum de a consolida talentele

Dupa ce auziti Andrea discuta despre ceea ce face să-și îndeplinească potențialul ei de afaceri, a verifica acest episod din Lede (acum Copyblogger FM), care explică modul în care munca grea este imperios necesar pentru a ajunge la potențialul.

Asculta: dovada că Grit este singura modalitate de a ajunge la dvs. Potential

Asta e tot ce am pentru tine săptămâna asta.

Bucurați-vă de aceste podcast-uri. 🙂
Jerod Morris
VP de marketing
Rainmaker Digital

Platforma Rainmaker | 1942 Broadway, Suite 407 | Boulder, CO 86709

“——————————————————————————————————————————————————

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Почему вы должны построить бизнес, который проливает свет на свои таланты
Институт цифровой коммерции

Привет всем!

Я надеюсь, что это письмо найдет вас, имеющих большую неделю и предпринимает важные шаги вперед с вашего цифрового бизнеса.

Теперь у меня есть две очень важные объявления, чтобы сделать:

1. Это последняя неделя для того чтобы получить билеты на высшем уровне цифровой коммерции до раннего цена Bird уходит. Используйте мою ссылку динамиков, чтобы получить лучшие цены доступны.

На самом деле, сегодня последний день, чтобы получить ранний цену Bird. Так что не стесняйтесь.

2. Я беру пару недель отпуска, чтобы наслаждаться отцовство в первый раз. 🙂 Так что вы не можете получить один из этих писем на следующей неделе или через неделю после того, как, но я вернусь после этого.

Если у вас есть какие-нибудь вопросы, как всегда, электронная почта [email protected] или просто ответить на один из этих писем.
Digital Commerce институт свободного контента Обновление
Цифровой Предприниматель

Свобода цифрового предпринимательства означает что-то другое для всех нас. Для Андреа Vahl, он имел в виду свободу не бояться быть другим и построить бизнес, который проливает свет на ее таланты. И она любит помогать другим людям делать то же самое.

В этом широком диапазоне 36-минутный эпизод, Андреа и