Dependency Checker tab (Options dialog box)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Dependency Checker tab (Options dialog box)
Use the Dependency Checker options to set which conditions you want to verify when you check for errors in the Workbench.
Report Checking Options
Compile formulas
Crystal Reports compiles all of the formulas in your report to generate a list of errors. The process is not interrupted when the first error is found; you must double-click the error message in the Dependency Checker to see the error in the Formula Workshop.
Compile SQL expressions
Crystal Reports compiles all of the SQL expressions in your report to generate a list of errors. The process is not interrupted when the first error is found; you must double-click the error message in the Dependency Checker to see the error in the Formula Workshop.
Compile custom functions
Crystal Reports compiles all of the custom functions in your report to generate a list of errors. The process is not interrupted when the first error is found; you must double-click the error message in the Dependency Checker to see the error in the Formula Workshop.
Validate hyperlink URLs
Crystal Reports validates all hyperlink URLs and returns an error message when a hyperlink cannot be accessed.
Verify database
Crystal Reports verifies the report’s database and returns an error message if the database cannot be accessed, or if tables and/or fields in the database have changed.
Multi-Report Checking Options
Check repository custom functions
Crystal Reports checks all of the custom functions used in the report(s) and ensures that they are present in the BusinessObjects Enterprise Repository.
If you have not yet logged onto the Central Management Server (CMS), a warning is generated and no further checking is done.
The URI of the custom function is validated to ensure that it still exists in the repository. A warning is generated if the custom function no longer exists.
The version of the local copy is compared and a warning is generated if a newer copy is available in the repository.
Check repository objects (text and bitmap)
Crystal Reports checks all of the repository-linked text objects and bitmaps.
If you have not yet logged onto the Central Management Server (CMS), a warning is generated and no further checking is done.
The URI of the object is validated to ensures that it still exists in the repository. A warning is generated if the object no longer exists.
The version of the local copy is compared and a warning is generated if a newer copy is available in the repository.
Check report part hyperlinks
Crystal Reports checks for several different error conditions in report part hyperlinks.
Errors with the target file
Note: If the target file is derived from a formula, Crystal Reports does not check the hyperlink.
If the target file is a RUID or a CUID, these errors are checked (in order):
Is the user logged on to the CMS? (If No, there is no further checking).
Does the report that the RUID/CUID identifies exist?
In all other cases, the target file is validated to ensure that it exists and can be opened.
If you are checking an entire project, a warning message appears if the target is not in the same project or report package.
Errors with the target report object(s)
Crystal Reports checks for these errors:
The report objects all exist.
The report objects are located in the same report section.
Errors in the data context
Note: If the data context is a formula, Crystal Reports does not check the hyperlink.
The length of the group path must correspond to the group identified by the target report objects. For example, if the target is a field in group three, the data context must pass down to group one and two; you can specify group three or a wildcard (“”*””).
Check subreports which are re-imported on open
Crystal Reports checks that all subreports that are to be re-imported exist in the specified location. For this validation to succeed, subreports must still be located where your first inserted them in your reports.
In this section:
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
tab dipendenza Checker (Għażliet dialog box)
Uża l-għażliet Dipendenza Checker li jiġu stabbiliti liema kundizzjonijiet tkun trid tivverifika meta inti tiċċekkja għal żbalji fil-Workbench.
Rapport Iċċekkjar Għażliet
jikkompilaw formuli
Rapporti Crystal jikkompila kollha tal-formuli fir-rapport tiegħek biex jiġġeneraw lista ta ‘żbalji. Il-proċess ma tiġix interrotta meta l-ewwel żball jinstab; inti trid ikklikkja darbtejn fuq il-messaġġ ta ‘żball fil-Checker Dipendenza biex tara l-iżball fil-Workshop Formula.
Jikkompilaw SQL espressjonijiet
Rapporti Crystal jikkompila kollha tal-espressjonijiet SQL fir-rapport tiegħek biex jiġġeneraw lista ta ‘żbalji. Il-proċess ma tiġix interrotta meta l-ewwel żball jinstab; inti trid ikklikkja darbtejn fuq il-messaġġ ta ‘żball fil-Checker Dipendenza biex tara l-iżball fil-Workshop Formula.
Jikkompilaw funzjonijiet tad-dwana
Rapporti Crystal jikkompila kollha tal-funzjonijiet tad-dwana fir-rapport tiegħek biex jiġġeneraw lista ta ‘żbalji. Il-proċess ma tiġix interrotta meta l-ewwel żball jinstab; inti trid ikklikkja darbtejn fuq il-messaġġ ta ‘żball fil-Checker Dipendenza biex tara l-iżball fil-Workshop Formula.
Ivvalida URLs hyperlink
Rapporti Crystal tivvalida URLs hyperlink kollha u jirritorna messaġġ ta ‘żball meta hyperlink ma tistax tiġi aċċessata.
Ivverifika dejtabejż
Rapporti Crystal jivverifika dejtabejż tar-rapport u jirritorna messaġġ ta ‘żball jekk id-database ma tistax tiġi aċċessata, jew jekk it-tabelli u / jew oqsma fid-database inbidlu.
Multi-Rapport Iċċekkjar Għażliet
Iċċekkja funzjonijiet tad-dwana repożitorji
Rapporti Crystal kontrolli kollha tal-funzjonijiet tad-dwana wżati fir-rapport (i) u jiżgura li huma preżenti fil-BusinessObjects Intrapriża Repository.
Jekk għadek ma logged fuq il-Ġestjoni Server Ċentrali (CMS), twissija hija ġġenerata u l-ebda kontroll ieħor isir.
L-URI tal-funzjoni tad-dwana huwa validat biex jiġi żgurat li għadha teżisti fil-repożitorju. Twissija huwa ġġenerat jekk il-funzjoni tad-dwana ma jibqax jeżisti.
Il-verżjoni tal-kopja lokali hija mqabbla u twissija huwa ġġenerat jekk b’kopja ġodda huwa disponibbli fir-repożitorju.
oġġetti Iċċekkja repożitorji (test u Bitmap)
Rapporti Crystal kontrolli kollha tal-oġġetti test marbuta ma ‘repożitorji u bitmaps.
Jekk għadek ma logged fuq il-Ġestjoni Server Ċentrali (CMS), twissija hija ġġenerata u l-ebda kontroll ieħor isir.
L-URI ta ‘oġġett ikun validat li jiżgura li għadha teżisti fil-repożitorju. Twissija huwa ġġenerat jekk l-oġġett ma jkunx għadu jeżisti.
Il-verżjoni tal-kopja lokali hija mqabbla u twissija huwa ġġenerat jekk b’kopja ġodda huwa disponibbli fir-repożitorju.
rapport Iċċekkja parti hyperlinks
Rapporti Crystal kontrolli għal diversi kundizzjonijiet għal żbalji differenti fid parti hyperlinks rapport.
Żbalji mal-fajl mira
Nota: Jekk il-fajl mira huwa derivat minn formola, Rapporti Crystal ma tikkontrollax il-hyperlink.
Jekk il-fajl mira hija RUID jew CUID, dawn l-iżbalji jiġu ċċekkjati (f’ordni):
Huwa l-utent logged fuq il SMF? (Jekk Le, m’hemm l-ebda kontroll ta ulterjuri).
Il-rapport li jeżistu l-RUID / jidentifika CUID?
Fil-każijiet l-oħra, il-fajl mira huwa validat biex tiżgura li jeżisti u jistgħu jinfetħu.
Jekk inti qed iċċekkjar proġett kollu, messaġġ ta ‘twissija jidher jekk il-mira ma tkunx fl-istess proġett jew rapport pakkett.
Żbalji mar-rapport mira oġġett (i)
Rapporti Crystal kontrolli għal dawn l-iżbalji:
Ir-rapport oġġetti kollha jeżistu.
L-oġġetti rapport jinsabu fl-istess taqsima rapport.
Żbalji fil-kuntest tad-data
Nota: Jekk il-kuntest tad-data hija formula, Rapporti Crystal ma tikkontrollax il-hyperlink.
It-tul tal-passaġġ grupp għandha tikkorrispondi mal-grupp li tkun identifikata mis-oġġetti rapport mira. Per eżempju, jekk il-mira hija qasam fil-grupp tlieta, il-kuntest id-data għandhom jgħaddu l isfel għal grupp wieħed u tnejn; inti tista ’tispeċifika grupp tlieta jew Wildcard ( “”*””).
subreports Iċċekkja li huma importati mill-ġdid fit miftuħ
Rapporti Crystal kontrolli li jeżistu subreports kollha li għandhom jiġu importati mill-ġdid fil-post speċifikat. Għal din il-validazzjoni tirnexxi, subreports għad irid jiġi lokat fejn l-ewwel tiddaħħal tiegħek lilhom fir-rapporti tiegħek.
F’din it-taqsima:
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
blad afhanklikheid Checker (Options dialoog)
Gebruik die Afhanklikheid Checker opsies te stel watter omstandighede jy wil om seker te maak wanneer jy kyk vir foute in die Werksbank.
Verslag Checking Options
stel formules
Crystal Reports stel al die formules in jou verslag om ‘n lys van foute op te wek. Die proses is nie onderbreek wanneer die eerste fout gevind word; jy moet dubbelkliek op die fout boodskap in die Afhanklikheid Checker om die fout sien in die Formule Workshop.
Stel SQL uitdrukkings
Crystal Reports stel al die SQL uitdrukkings in jou verslag om ‘n lys van foute op te wek. Die proses is nie onderbreek wanneer die eerste fout gevind word; jy moet dubbelkliek op die fout boodskap in die Afhanklikheid Checker om die fout sien in die Formule Workshop.
Stel persoonlike funksies
Crystal Reports stel al die persoonlike funksies in jou verslag om ‘n lys van foute op te wek. Die proses is nie onderbreek wanneer die eerste fout gevind word; jy moet dubbelkliek op die fout boodskap in die Afhanklikheid Checker om die fout sien in die Formule Workshop.
Valideer hyperlink URLs
Crystal Reports bekragtig al hyperlink URL’s en ‘n fout boodskap terug wanneer ‘n hiperskakel wat nie kan verkry.
Bevestig databasis
Crystal Reports bevestig databasis van die verslag en ‘n fout boodskap terug as die databasis nie kan verkry word, of indien tafels en / of velde in die databasis verander.
Multi-Rapport Checking Options
Gaan bewaarplek persoonlike funksies
Crystal Reports tjeks al die persoonlike funksies wat in die verslag (s) en verseker dat hulle teenwoordig is in die Business Enterprise Repository is.
As jy nog nie ingeteken op die Sentrale Bestuur Server (CMS), is ‘n waarskuwing gegenereer en geen verdere toetsing gedoen word.
Die URI van die persoonlike funksie bekragtig om te verseker dat dit nog bestaan in die repository. ‘N Waarskuwing word gegenereer as die persoonlike funksie bestaan nie meer nie.
Die weergawe van die plaaslike kopie vergelyk en ‘n waarskuwing gegenereer word as ‘n nuwer kopie is beskikbaar in die repository.
Check bewaarplek voorwerpe (teks en bitmap)
Crystal Reports tjeks al die bewaarplek gekoppel teks voorwerpe en bitmaps.
As jy nog nie ingeteken op die Sentrale Bestuur Server (CMS), is ‘n waarskuwing gegenereer en geen verdere toetsing gedoen word.
Die URI van die voorwerp is geldig tot verseker dat dit nog bestaan in die repository. ‘N Waarskuwing word gegenereer as die voorwerp nie meer bestaan nie.
Die weergawe van die plaaslike kopie vergelyk en ‘n waarskuwing gegenereer word as ‘n nuwer kopie is beskikbaar in die repository.
Check verslag deel hiperskakels
Crystal Reports tjeks vir ‘n paar verskillende fout voorwaardes in die verslag deel hiperskakels.
Foute met die teiken lêer
Let wel: As die teiken lêer is afgelei van ‘n formule, beteken Crystal Reports nie die hyperlink te gaan.
As die teiken lêer is ‘n RUID of ‘n CUID, is hierdie foute gekontroleer (in volgorde):
Word die gebruiker ingeteken op die CMS? (Indien Nee, daar is geen verdere kontrole).
Is die verslag dat die RUID / CUID identifiseer bestaan?
In alle ander gevalle word die teiken lêer bekragtig om te verseker dat dit bestaan en kan oopgemaak word.
As jy ‘n hele projek monitor, blyk ‘n waarskuwing boodskap indien die teiken is nie in dieselfde projek of verslag pakket.
Foute met die teiken verslag voorwerp (e)
Crystal Reports tjeks vir hierdie foute:
Die verslag voorwerpe al bestaan.
Die verslag voorwerpe is geleë in dieselfde verslag afdeling.
Foute in die data konteks
Let wel: As die data konteks is ‘n formule, beteken Crystal Reports nie die hyperlink te gaan.
Die lengte van die groep pad moet ooreenstem met die groep wat deur die teiken verslag voorwerpe. Byvoorbeeld, as die teiken is ‘n stuk grond in groep drie, die data konteks moet af slaag om groep een en twee; jy kan groep drie of ‘n wildekaart ( “”*””) spesifiseer.
Check subreports wat weer ingevoer op oop
Crystal Reports tjeks wat al subreports wat om te wees re-ingevoer is bestaan op die gekose plek. Vir hierdie bekragtiging te slaag, moet subreports steeds geleë waar jou hulle eerste in jou verslae plaas.
In hierdie afdeling:
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
tab varësisë Checker (Options dialog box)
Përdorni opsionet Varësia Checker për të vendosur cilat kushte ju doni për të verifikuar, kur ju kontrolloni për gabime në Workbench.
Raporti Kontrolli Options
Të hartojë formula
Crystal Reports përpilon të gjitha formulat në raportin tuaj për të gjeneruar një listë e gabimeve. Procesi nuk është ndërprerë, kur gabimi i parë është gjetur; ju duhet të klikoni dy mesazh gabimi në varësinë Checker për të parë gabimin në Workshop Formula.
Të hartojë shprehjet SQL
Crystal Reports përpilon të gjitha shprehjet SQL në raportin tuaj për të gjeneruar një listë e gabimeve. Procesi nuk është ndërprerë, kur gabimi i parë është gjetur; ju duhet të klikoni dy mesazh gabimi në varësinë Checker për të parë gabimin në Workshop Formula.
Të hartojë funksionet porosi
Crystal Reports përpilon të gjitha funksionet doganore në raportin tuaj për të gjeneruar një listë e gabimeve. Procesi nuk është ndërprerë, kur gabimi i parë është gjetur; ju duhet të klikoni dy mesazh gabimi në varësinë Checker për të parë gabimin në Workshop Formula.
Vlereso URL hyperlink
Crystal Reports validates gjitha URL hyperlink dhe të kthehet një mesazh gabimi kur një hyperlink nuk mund të arrihen.
Verifikoni bazës së të dhënave
Crystal Reports verifikon bazës së të dhënave e raportit dhe të kthehet një mesazh gabimi nëse baza e të dhënave nuk mund të arrihen, ose në qoftë se tavolina dhe / ose fushat në bazën e të dhënave kanë ndryshuar.
Multi-Raporti Kontrolli Options
Kontrolloni funksionet gjegjëse, me porosi
Crystal Reports kontrolle të gjithë e funksioneve doganore të përdorura në raportin (e) dhe siguron që ata janë të pranishëm në BusinessObjects Enterprise depo të.
Nëse ju nuk keni hyrë akoma në të Menaxhimit Server Qendrore (CMS), një paralajmërim është krijuar dhe nuk ka kontrolluar më tej është bërë.
URI i funksionit porosi është e vlefshme për të siguruar se ajo ende ekziston në depo. Një paralajmërim është gjeneruar nëse funksioni porosi nuk ekziston më.
Versioni i kopjes lokale është krahasuar dhe një paralajmërim është prodhuar në qoftë se një kopje më të reja është në dispozicion në depo.
objekte Kontrolloni Repository (tekst dhe bitmap)
Crystal Reports kontrolle të gjitha të objekteve depo të lidhura me tekst dhe bitmaps.
Nëse ju nuk keni hyrë akoma në të Menaxhimit Server Qendrore (CMS), një paralajmërim është krijuar dhe nuk ka kontrolluar më tej është bërë.
URI i objektit është e vlefshme për të siguron se ajo ende ekziston në depo. Një paralajmërim është gjeneruar në qoftë se objekti nuk ekziston më.
Versioni i kopjes lokale është krahasuar dhe një paralajmërim është prodhuar në qoftë se një kopje më të reja është në dispozicion në depo.
Raporti Kontrolloni pjesë hyperlinks
Crystal Reports kontrolle për disa kushte të ndryshme të gabimit në raport pjesë hyperlinks.
Gabimet me objektiv dosje
Shënim: Në qoftë se skeda objektivi rrjedh nga një formulë, Crystal Reports nuk kontrolloni hyperlink.
Në qoftë se objektivi skedari është një RUID ose një CUID, këto gabime janë kontrolluar (me qëllim):
Është e regjistruar përdoruesit për në CMS? (Nëse Jo, nuk ka kontrolluar më tej).
A raporti që RUID / identifikon CUID ekzistojnë?
Në të gjitha rastet e tjera, dosja objektivi është e vlefshme për të siguruar se ajo ekziston dhe mund të hapet.
Nëse jeni duke kontrolluar një projekt të tërë, një mesazh paralajmërues shfaqet nëse objektivi nuk është në të njëjtën pako e projektit apo raport.
Gabimet me raportin objektiv objektin (s)
Crystal Reports kontrolle për këto gabime:
Raporti i kundërshton të gjitha ekzistojnë.
Objektet raport janë të vendosura në të njëjtin seksion të raportit.
Gabimet në kontekstin e të dhënave
Shënim: Nëse konteksti e të dhënave është një formulë, Crystal Reports nuk kontrolloni hyperlink.
Gjatësia e rrugës grupit duhet të korrespondojnë me grupin identifikuar nga objektet e raportit të synuar. Për shembull, në qoftë se objektivi është një fushë në të grupit të tre, konteksti të dhënave duhet të kalojë deri në grupin e parë dhe dy; ju mund të specifikoni grup tre ose një wildcard ( “”*””).
subreports kontrolloni cilat janë ri-importohen në të hapur
Crystal Reports kontrolle që të gjithë subreports që duhet të ri-importohen ekzistojnë në vendin e caktuar. Për këtë validation të ketë sukses, subreports ende duhet të vendosen aty ku futet tuaj të parë ato në raportet tuaja.
Në këtë nen:
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ጥገኝነት Checker ትር (አማራጮች መገናኛ ሳጥን)
ነዎት የመስሪያ ውስጥ ስህተቶች ይመልከቱ ጊዜ ማረጋገጥ ይፈልጋሉ ይህም ሁኔታ ለማዘጋጀት ወደ ጥገኝነት አራሚ አማራጮች ይጠቀሙ.
ሪፖርት በማረጋገጥ አማራጮች
ቀመሮችን ማጠናቀር
ክሪስታል ሪፖርቶች ስህተቶች ዝርዝር ለማመንጨት ሪፖርት ላይ ቀመሮች ሁሉ ያጠናቅራል. የመጀመሪያው ስህተት ይገኛል ጊዜ ሂደት ከተቋረጠ አይደለም; እናንተ የቀመር አውደ ጥናት ላይ ስህተት ለማየት ጥገኝነት አረጋጋጭ ውስጥ የስህተት መልእክት ሁለቴ-ጠቅ ማድረግ አለበት.
SQL መግለጫዎች, ይተነትናል
ክሪስታል ሪፖርቶች ስህተቶች ዝርዝር ለማመንጨት ሪፖርት ላይ SQL አገላለጾች ሁሉ ያጠናቅራል. የመጀመሪያው ስህተት ይገኛል ጊዜ ሂደት ከተቋረጠ አይደለም; እናንተ የቀመር አውደ ጥናት ላይ ስህተት ለማየት ጥገኝነት አረጋጋጭ ውስጥ የስህተት መልእክት ሁለቴ-ጠቅ ማድረግ አለበት.
ብጁ ተግባራት ማጠናቀር
ክሪስታል ሪፖርቶች ስህተቶች ዝርዝር ለማመንጨት ሪፖርት ላይ ብጁ ተግባራት ሁሉ ያጠናቅራል. የመጀመሪያው ስህተት ይገኛል ጊዜ ሂደት ከተቋረጠ አይደለም; እናንተ የቀመር አውደ ጥናት ላይ ስህተት ለማየት ጥገኝነት አረጋጋጭ ውስጥ የስህተት መልእክት ሁለቴ-ጠቅ ማድረግ አለበት.
አገናኝ ዩ አር ኤሎች Validate
ክሪስታል ሪፖርቶች ሁሉ አገናኝ ዩ አር ኤሎች ያረጋግጣል እና አገናኝ ሊደረስበት አይችልም ጊዜ ስህተት መልዕክት ይመልሳል.
የውሂብ ጎታ ያረጋግጡ
ክሪስታል ሪፖርቶች ሪፖርት ያለውን ውሂብ ጎታ እስኪረጋገጥ እና ጎታ ሊደረስበት አይችልም ከሆነ የስህተት መልዕክት ያወጣል, ወይም ጎታ ውስጥ ጠረጴዛዎች እና / ወይም መስኮች ተለውጠዋል ከሆነ.
አማራጮች በመፈተሽ ላይ ባለብዙ-ሪፖርት
ማከማቻ ብጁ ተግባራት ይመልከቱ
ክሪስትል ቼኮች ሪፖርቱ (ዎች) ላይ ጥቅም ላይ የዋለው ብጁ ተግባራት ሁሉ ሪፖርቶች እነርሱም BusinessObjects ኢንተርፕራይዝ ውሂብ ማከማቻ ውስጥ ያሉት ያረጋግጣል.
ገና ማዕከላዊ አስተዳደር አገልጋይ (የ CMS) ላይ እንዲገቡ ያልገቡ ከሆነ, የማስጠንቀቂያ የመነጨ ነው እና ምንም ተጨማሪ ምልከታ ማድረግ ነው.
ብጁ ተግባር ያለው URI አሁንም ማከማቻ ውስጥ መኖሩን ለማረጋገጥ ተረጋግጧል ነው. ብጁ ተግባር ከአሁን በኋላ የለም ከሆነ አንድ ማስጠንቀቂያ የመነጨ ነው.
በአካባቢው ቅጂ ስሪት ጋር ሲነጻጸር እና አዲስ ቅጂ ማከማቻ ውስጥ የሚገኝ ከሆነ ማስጠንቀቂያ የመነጨ ነው.
ማጣሪያ ማከማቻ ነገሮች (ጽሑፍ እና ከቢትማፕ)
ክሪስትል ሁሉ ማከማቻ-የተገናኘ ጽሑፍ ቁሳቁሶችን እና bitmaps መካከል ቼክ ሪፖርቶች.
ገና ማዕከላዊ አስተዳደር አገልጋይ (የ CMS) ላይ እንዲገቡ ያልገቡ ከሆነ, የማስጠንቀቂያ የመነጨ ነው እና ምንም ተጨማሪ ምልከታ ማድረግ ነው.
ዓላማ ያለው URI አሁንም ማከማቻ ውስጥ መኖሩን ያረጋግጣል ወደ ተረጋግጧል ነው. ነገሩን ከእንግዲህ የለም ከሆነ አንድ ማስጠንቀቂያ የመነጨ ነው.
በአካባቢው ቅጂ ስሪት ጋር ሲነጻጸር እና አዲስ ቅጂ ማከማቻ ውስጥ የሚገኝ ከሆነ ማስጠንቀቂያ የመነጨ ነው.
ማጣሪያ ሪፖርት ክፍል አገናኞች
ክሪስትል ሪፖርት ክፍል አገናኞች ውስጥ በርካታ የተለያዩ ስህተት ሁኔታ ቼክ ሪፖርቶች.
የዒላማ ፋይል ጋር ስህተቶች
ማስታወሻ: የዒላማ ፋይል ቀመር የመጣ ነው ከሆነ, ክሪስታል ሪፖርቶች አገናኝ ይመልከቱ አይደለም.
የዒላማ ፋይል RUID ወይም CUID ከሆነ, እነዚህ ስህተቶች (ሲሉ) ምልክት የተደረገባቸው ናቸው:
ተጠቃሚው ወደ CMS ላይ ገብተሃል ነው? (ምንም ቢሆን, ምንም ተጨማሪ ምልከታ የለም).
የ RUID / CUID ለይቶ እንዳሉ ሪፖርት ወይ?
ሌሎች ሁኔታዎች, የሚመለከተውን ፋይል ነው አለ እና ሊከፈቱ ይችላሉ መሆኑን ለማረጋገጥ ተረጋግጧል ነው.
አንድ መላ ፕሮጀክት በመፈተሽ ከሆነ ዒላማ ተመሳሳይ ፕሮጀክት ወይም ሪፖርት ጥቅል ውስጥ ከሆነ, የማስጠንቀቂያ መልዕክት ይመስላል.
የዒላማ ሪፖርት ነገር ጋር ስህተቶች (ዎች)
ክሪስትል እነዚህን ስህተቶች ቼክ ሪፖርቶች:
ሪፖርቱ ሁሉም የለም ከነገሮች.
ሪፖርቱ ነገሮች ተመሳሳይ ሪፖርት ክፍል ውስጥ ነው የሚገኙት.
የውሂብ አውድ ውስጥ ስህተቶች
ማስታወሻ: የውሂብ አውድ ቀመር ከሆነ, ክሪስታል ሪፖርቶች አገናኝ ይመልከቱ አይደለም.
የቡድን መንገድ ርዝመት ዒላማ ሪፖርት ነገሮች ተለይተው ቡድን ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት. የዒላማ ቡድን ሦስት ውስጥ መስክ ከሆነ ለምሳሌ ያህል, የውሂብ አውድ ቡድን አንድ እና ሁለት ወደ ታች ማለፍ አለባቸው; እርስዎ ቡድን ሦስት ወይም ተከታታይነት ( “”*””) መጥቀስ ይችላሉ.
ክፍት ላይ ዳግም-ከውጭ ናቸው ቼክ subreports
ብርሌ ዳግም-ከውጪ ናቸው ሁሉ subreports በተጠቀሱት ቦታ ላይ እንዳሉ ቼክ ሪፖርቶች. ይህን ማረጋገጥ ስኬታማ ለማድረግ, መጀመሪያ የ ሪፖርቶች ውስጥ የገባው የት subreports አሁንም የሚገኝ መሆን አለበት.
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
اعتماد مدقق علامة التبويب (مربع الحوار خيارات)
استخدام الخيارات التبعية مدقق لتعيين أي الشروط التي تريد التحقق عند التحقق من وجود أخطاء في طاولة العمل.
خيارات تقرير فحص
تجميع الصيغ
تقارير الكريستال يجمع كافة الصيغ في التقرير الخاص بك لإنشاء قائمة من الأخطاء. لا يتم مقاطعة عملية عندما يتم العثور على الخطأ الأول. يجب أن انقر نقرا مزدوجا فوق رسالة خطأ في مدقق التبعية لمعرفة الخطأ في ورشة عمل الصيغة.
تجميع عبارات SQL
تقارير الكريستال يجمع كل من التعبيرات SQL في التقرير الخاص بك لإنشاء قائمة من الأخطاء. لا يتم مقاطعة عملية عندما يتم العثور على الخطأ الأول. يجب أن انقر نقرا مزدوجا فوق رسالة خطأ في مدقق التبعية لمعرفة الخطأ في ورشة عمل الصيغة.
تجميع وظائف مخصصة
تقارير الكريستال يجمع كل من وظائف مخصصة في التقرير الخاص بك لإنشاء قائمة من الأخطاء. لا يتم مقاطعة عملية عندما يتم العثور على الخطأ الأول. يجب أن انقر نقرا مزدوجا فوق رسالة خطأ في مدقق التبعية لمعرفة الخطأ في ورشة عمل الصيغة.
التحقق من صحة عناوين الارتباط التشعبي
تقارير الكريستال يؤكد كل عناوين الارتباط التشعبي وإرجاع رسالة خطأ عند ارتباط تشعبي لا يمكن الوصول إليها.
التحقق من قاعدة البيانات
تقارير الكريستال يتحقق قاعدة البيانات الواردة في التقرير وإرجاع رسالة خطأ إذا لا يمكن الوصول إلى قاعدة البيانات، أو إذا تغيرت الجداول و / أو الحقول في قاعدة البيانات.
متعدد تقرير فحص الخيارات
التحقق من وظائف مخصصة مستودع
كريستال تقارير الشيكات جميع وظائف مخصصة المستخدمة في التقرير (ق) ويضمن أنهم موجودون في BusinessObjects المؤسسة مستودع.
إذا لم تكن قد قمت بتسجيل الدخول بعد على ملقم إدارة المركزية (CMS)، يتم إنشاء التحذير ويتم أي فحص آخر.
يتم التحقق من صحة URI وظيفة مخصصة للتأكد من أنه لا يزال موجودا في المخزون. يتم إنشاء تحذير إذا كانت وظيفة مخصصة لم يعد موجودا.
تتم مقارنة إصدار النسخة المحلية ثم يتم إنشاء التحذير إذا كان هناك نسخة أحدث متاحة في المخزون.
الأجسام الاختيار مستودع (النص والصور النقطية)
كريستال تقارير الشيكات كافة الكائنات النص المرتبط مستودع والصور النقطية.
إذا لم تكن قد قمت بتسجيل الدخول بعد على ملقم إدارة المركزية (CMS)، يتم إنشاء التحذير ويتم أي فحص آخر.
يتم التحقق من صحة URI الكائن ليضمن أنها لا تزال موجودة في المستودع. يتم إنشاء التحذير إذا كان الكائن لم يعد موجودا.
تتم مقارنة إصدار النسخة المحلية ثم يتم إنشاء التحذير إذا كان هناك نسخة أحدث متاحة في المخزون.
وصلات جزء الاختيار تقرير
كريستال تقارير الشيكات لعدة شروط خطأ مختلفة في وصلات جزء التقرير.
أخطاء مع الملف الهدف
ملاحظة: إذا نشأ الملف الهدف من صيغة، لا تحقق تقارير Crystal الارتباط التشعبي.
إذا كان الملف الهدف هو RUID أو CUID، يتم التحقق من هذه الأخطاء (بالترتيب):
وللمستخدم بتسجيل الدخول إلى نظام إدارة المحتوى؟ (إذا كان لا، ليس هناك فحص آخر).
هل التقرير أن RUID / يحدد CUID موجودة؟
في جميع الحالات الأخرى، يتم التحقق من صحة الملف الهدف للتأكد من أنه موجود ويمكن فتحها.
إذا كنت فحص مشروع بأكمله، تظهر رسالة تحذير إذا كان الهدف هو ليس في نفس الحزمة المشروع أو التقرير.
أخطاء مع الكائن تقرير المستهدفة (ق)
كريستال تقارير الشيكات لهذه الأخطاء:
كائنات التقرير وجود جميع.
وتقع الكائنات التقرير في القسم التقرير نفسه.
أخطاء في سياق البيانات
ملاحظة: إذا كان السياق البيانات هو الصيغة، لا تحقق تقارير Crystal الارتباط التشعبي.
طول مسار مجموعة يجب أن تتوافق مع المجموعة التي حددتها الكائنات تقرير المستهدفة. على سبيل المثال، إذا كان الهدف هو حقل في المجموعة الثالثة، يجب سياق البيانات يمر أسفل إلى مجموعة واحد واثنين. يمكنك تحديد مجموعة ثلاثة أو البدل ( “”*””).
الاختيار التقارير الفرعية التي يعاد استيرادها على فتح
كريستال تقارير الشيكات أن جميع التقارير الفرعية التي سيتم إعادة المستوردة موجودة في الموقع المحدد. لهذا التحقق لتحقيق النجاح، لا يزال يتعين يقع التقارير الفرعية حيث إدراج الخاص بك لأول مرة في تقاريرك.
في هذا القسم:
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports առցանց օգնություն
Կախվածությունը Checker էջանշանը (Options երկխոսության տուփ)
Օգտագործեք կախվածության checker ընտրանքներ սահմանել, որոնք պայմանների ուզում եք ստուգել, թե երբ եք ստուգել սխալներով է Workbench.
Հաղորդել Ստուգում Ընտրանքներ
Կազմել բանաձեւեր
Crystal Զեկույցներ կազմում բոլոր բանաձեւերի Ձեր զեկույցում առաջացնում ցուցակը սխալներով. Գործընթացը չի ընդհատվում է, երբ առաջին սխալը հայտնաբերվել. Դուք պետք է կրկնակի սեղմեք սխալ հաղորդագրություն է կախվածության Checker է տեսնել սխալը, որ Formula սեմինար:
Կազմել SQL արտահայտություններ
Crystal Զեկույցներ կազմում բոլոր SQL արտահայտություններից Ձեր զեկույցում առաջացնում ցուցակը սխալներով. Գործընթացը չի ընդհատվում է, երբ առաջին սխալը հայտնաբերվել. Դուք պետք է կրկնակի սեղմեք սխալ հաղորդագրություն է կախվածության Checker է տեսնել սխալը, որ Formula սեմինար:
Կազմել մաքսային գործառույթների
Crystal Զեկույցներ կազմում բոլոր մաքսային գործառույթների Ձեր զեկույցում առաջացնում ցուցակը սխալներով. Գործընթացը չի ընդհատվում է, երբ առաջին սխալը հայտնաբերվել. Դուք պետք է կրկնակի սեղմեք սխալ հաղորդագրություն է կախվածության Checker է տեսնել սխալը, որ Formula սեմինար:
Վավերացնել hyperlink տեղորոշիչ
Crystal Զեկույցներ հաստատում բոլոր հղիչ տեղորոշիչ եւ վերադարձնում է error message, երբ հղիչ չի կարող օգտվել:
Ստուգել տվյալների բազան
Crystal Զեկույցներ վկայում է զեկույցի տվյալների բազան, եւ վերադարձնում է error message, եթե տվյալների բազան չի կարող օգտվել, կամ եթե սեղաններ եւ / կամ դաշտերը տվյալների բազայում փոխվել են:
Multi-Report Checking Ընտրանքներ
Ստուգեք Repository մաքսային գործառույթների
Crystal Զեկույցներ ստուգումներ բոլոր այն մաքսային գործառույթների օգտագործվող զեկույցում (ներ) եւ վստահեցնում է, որ նրանք ներկա են BusinessObjects Ձեռնարկությունների Repository:
Եթե դուք դեռ չեք մուտք վրա Կենտրոնական կառավարման Server (CMS), նախազգուշացում է գեներացվել է եւ ոչ մի հետագա ստուգում է արվում:
The URI, որ մաքսային ֆունկցիան վավերացվում է ապահովել, որ այն դեռեւս գոյություն ունի Թեմա. Նախազգուշացումը գեներացվում է, եթե մաքսային գործառույթով այլեւս գոյություն չունի:
Տարբերակը տեղական պատճենը համեմատվում է եւ նախազգուշացում է գեներացվում է, եթե մի նոր պատճենը հասանելի է բազայի.
Ստուգել շտեմարան օբյեկտների (տեքստային եւ bitmap)
Crystal Reports չեկեր բոլոր շտեմարան կապված տեքստային օբյեկտների եւ bitmaps.
Եթե դուք դեռ չեք մուտք վրա Կենտրոնական կառավարման Server (CMS), նախազգուշացում է գեներացվել է եւ ոչ մի հետագա ստուգում է արվում:
The URI, որ օբյեկտի վավերացվում է վստահեցնում է, որ դա դեռ գոյություն ունի Թեմա. Նախազգուշացումը գեներացվում է, եթե օբյեկտը այլեւս գոյություն չունի:
Տարբերակը տեղական պատճենը համեմատվում է եւ նախազգուշացում է գեներացվում է, եթե մի նոր պատճենը հասանելի է բազայի.
Ստուգել զեկույցը մաս hyperlinks
Crystal Reports ստուգումներ մի քանի տարբեր սխալի պայմանների զեկույցում մաս hyperlinks.
Սխալներ հետ նպատակային ֆայլը
Նշում: Եթե թիրախ ֆայլը բխում է բանաձեւով, Crystal Զեկույցներ չի ստուգել հղիչ:
Եթե թիրախ ֆայլը RUID կամ CUID, այդ սխալները, որոնք ստուգվում են (կարգի):
Այն օգտագործողը մուտք է դեպի CMS. (Եթե ոչ, չկա ոչ մի հետագա ստուգում):
Արդյոք զեկույցը, որ RUID / CUID նույնացնում գոյություն ունի:
Մնացած բոլոր դեպքերում, թիրախ ֆայլը վավերացվում է ապահովել, որ այն գոյություն ունի եւ կարող է բացվել:
Եթե դուք ստուգում մի ամբողջ ծրագիր, մի նախազգուշացում հաղորդագրությունը հայտնվում եթե թիրախ չէ, որ նույն ծրագրի կամ հաղորդել փաթեթի.
Սխալներ հետ թիրախային զեկույցի օբյեկտի (ներ)
Crystal Reports ստուգումներ է այդ սխալների:
Զեկույցում առարկում է բոլոր գոյություն ունեն.
Զեկույցում օբյեկտները գտնվում են նույն զեկույցում բաժնում:
Սխալները տվյալների համատեքստում
Նշում: Եթե տվյալների համատեքստը մի բանաձեւ, Crystal Զեկույցներ չի ստուգել հղիչ:
Երկարությունը խմբի ճանապարհին պետք է համապատասխանի խմբի կողմից հայտնաբերված նպատակային զեկույցում օբյեկտների. Օրինակ, եթե թիրախ մի դաշտ խմբում երեք, տվյալների համատեքստում պետք է անցնեն ներքեւ խմբի մեկ եւ երկու. Դուք կարող եք նշեք խմբի երեք կամ խմբային նիշ ( «*»):
Ստուգեք subreports որոնք կրկին ներմուծվել է բաց
Crystal Reports ստուգումներ է, որ բոլոր subreports, որոնք պետք է կրկին ներմուծվել առկա է նշված վայրում: Համար, այս վավերացում է հաջողության հասնել, subreports դեռ պետք է գտնվում, որտեղ ձեր առաջին տեղադրված դրանք ձեր զեկույցներում.
Այս բաժնում:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Online Yardım Hesabatlar
Asılılıq Checker nişanı (Options informasiya qutusu)
Siz Workbench səhvlər üçün kontrol zaman yoxlamaq istədiyiniz şərait yaratmaq üçün asılılıq Checker variantları istifadə edin.
Hesabat yoxlanılması Options
düsturlar tərtib
Crystal Reports səhvlərin siyahısını yaratmaq üçün hesabat düsturlar bütün tərtib edir. ilk səhv görüntülərini proses müdaxilə deyil; Siz Formula Çalıştayı səhv görmək asılılıq Checker səhv mesaj cüt basın lazımdır.
SQL ifadələri tərtib
Crystal Reports səhvlərin siyahısını yaratmaq üçün hesabat SQL ifadələri bütün tərtib edir. ilk səhv görüntülərini proses müdaxilə deyil; Siz Formula Çalıştayı səhv görmək asılılıq Checker səhv mesaj cüt basın lazımdır.
xüsusi funksiyaları tərtib
Crystal Reports səhvlərin siyahısını yaratmaq üçün hesabat xüsusi funksiyaları bütün tərtib edir. ilk səhv görüntülərini proses müdaxilə deyil; Siz Formula Çalıştayı səhv görmək asılılıq Checker səhv mesaj cüt basın lazımdır.
hiperlink URL’leri tesdiq
Crystal Reports bütün hiperlink URL doğrular və köprü əldə edilə bilməz bir səhv baş beledir qaytarır.
verilənlər bazası doğrulayın
Crystal Reports hesabat bazası yoxlayır və verilənlər bazası əldə edilə bilməz, əgər bir səhv baş beledir qaytarır, və ya verilənlər bazası masalar və / və ya sahələri dəyişib əgər.
Seçimlər yoxlanılması Multi-Report
depo xüsusi funksiyaları edin
Crystal çek hesabat (s) istifadə xüsusi funksiyaları bütün Hesabatlar və onlar BusinessObjects Enterprise Fondu mövcuddur təmin edir.
Siz hələ Central Management Server (CMS) daxil olmamısınız varsa, xəbərdarlıq yaradılan və heç bir yoxlanılması edilir.
xüsusi funksiyası URI hələ də depo var ki, təmin etmək üçün təsdiq edilir. xüsusi funksiya artıq mövcud əgər bir xəbərdarlıq yaradılan.
yerli surəti versiyası müqayisə və yeni surəti depo mövcud olduqda xəbərdarlıq edilir.
Check depo obyektlərin (mətn və bitmap)
Crystal bütün depo bağlı mətn obyektlərin və bitmaps çek Hesabatlar.
Siz hələ Central Management Server (CMS) daxil olmamısınız varsa, xəbərdarlıq yaradılan və heç bir yoxlanılması edilir.
obyektin URI hələ də depo mövcuddur təmin etmək üçün təsdiq edilir. obyekt artıq mövcud əgər bir xəbərdarlıq yaradılan.
yerli surəti versiyası müqayisə və yeni surəti depo mövcud olduqda xəbərdarlıq edilir.
Check hesabat hissəsi hiperlink
Crystal Hesabat hissəsi hiperlink bir neçə müxtəlif səhv şərait üçün çek Hesabatlar.
Hədəf faylı səhvlər
Qeyd: Hədəf faylı formula əldə olunarsa, Crystal Reports keçid yoxlamaq deyil.
hədəf fayl RUID ya Hissə varsa, bu səhvlər (üçün) yoxlanılır:
istifadəçi CMS daxil edir? (No varsa, heç bir daha yoxlanılması var).
RUID / Hissə müəyyən mövcud hesabat varmı?
Bütün digər hallarda, hədəf fayl mövcud və açıla bilər ki, təmin etmək üçün təsdiq edilir.
Bir bütün layihə yoxlanılması varsa hədəf eyni layihə və ya hesabat paketi deyil, əgər bir xəbərdarlıq mesajı görünür.
hədəf hesabat obyekt ilə səhvlər (s)
Crystal bu səhvlər üçün çek Hesabatlar:
Hesabatda bütün mövcud obyektlərin.
hesabat obyektlərin eyni hesabat hissəsində yerləşir.
data kontekstində səhvlər
Qeyd: data kontekstində bir formula deyil, Crystal Reports keçid yoxlamaq deyil.
qrup yolun uzunluğu hədəf hesabat obyektləri tərəfindən müəyyən qrupa uyğun olmalıdır. hədəf qrupuna üç bir sahədir Məsələn, data kontekstində qrup bir və iki aşağı keçməlidir; Siz qrup üç və ya bir wildcard ( “”*””) daxil edə bilərsiniz.
açıq yenidən idxal olunur Check subreports
Crystal yenidən idxal bütün subreports müəyyən yeri var çek Hesabatlar. Bu qiymətləndirmə uğur üçün ilk hesabat onlara daxil olduğu, subreports hələ olmalıdır.
Bu bölmədə:
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Txostenak Online Laguntza
Dependentzia Checker fitxa (Aukerak elkarrizketa-koadroa)
Erabili Dependency Checker aukerak zein baldintza denean Workbench batean akatsak egiaztatu zarela egiaztatzeko nahi duzun ezartzeko.
Txostena egiaztatzen Aukerak
konpilatu formulak
Crystal Txostenak formulak guztiak biltzen ditu zure txostenean akatsak zerrenda bat sortzeko. Prozesua ez da eten denean lehen error aurkitzen da; beharko klik bikoitza error Dependency Checker mezua error ikusteko Formula tailer batean.
Konpilatu SQL esamoldeak
Crystal Txostenak SQL adierazpen guztiak biltzen ditu zure txostenean akatsak zerrenda bat sortzeko. Prozesua ez da eten denean lehen error aurkitzen da; beharko klik bikoitza error Dependency Checker mezua error ikusteko Formula tailer batean.
Konpilatu funtzio pertsonalizatuak
Crystal Txostenak funtzio ohitura guztiak biltzen ditu zure txostenean akatsak zerrenda bat sortzeko. Prozesua ez da eten denean lehen error aurkitzen da; beharko klik bikoitza error Dependency Checker mezua error ikusteko Formula tailer batean.
Balidatu hiperesteka URLak
Crystal Txostenak baliozkotzen Hiperesteka URL guztiak eta akats-mezu bat itzultzen denean hiperesteka ezin dira sartu.
Egiaztatu datu-basea
Crystal txostenak Txosten horrek datu-basean egiaztatzen eta errore-mezu bat itzultzen datu-basea ezin dira sartu, bada, edo mahaiak eta / edo eremuak datu-basea ere aldatu egin bada.
Multi-txostena Aukerak egiaztatzen
Check repository funtzio pertsonalizatuak
Crystal Txostenak egiaztapen txostena (s) erabiltzen Ohiko funtzio guztiak eta bermatzen du BusinessObjets Enterprise Repository ere hor daudela.
Oraindik ez duzue Central Management Server (CMS) saioa hasita, abisu bat sortzen da, eta ez gehiago egiaztapena egiten da.
funtzio pertsonalizatua URIa balidatzen da oraindik ez dela biltegian ezabatuko direla bermatzeko. Abisu bat sortzen da funtzio pertsonalizatua jada existitzen ez bada.
tokiko kopia bertsio konparatu da eta abisu bat sortzen da berriagoak kopia da biltegian erabilgarri badago.
Check repository objektuak (testua eta bitmap)
Crystal Txostenak guztiak biltegira-lotuta testu objektuak eta bitmap egiaztatuz.
Oraindik ez duzue Central Management Server (CMS) saioa hasita, abisu bat sortzen da, eta ez gehiago egiaztapena egiten da.
objektuaren URIak balidatzen da oraindik ez dela biltegian existitzen bermatzen du. Abisu bat sortzen da objektu jada existitzen ez bada.
tokiko kopia bertsio konparatu da eta abisu bat sortzen da berriagoak kopia da biltegian erabilgarri badago.
Check txostena parte hiperestekak
Crystal Txostenak txekeak hainbat error report parte hiperestekak ere baldintza ezberdinak egiteko.
Xede fitxategi batera Errors
Oharra: helburu-fitxategia da formula bat eratortzen bada, Crystal txostenak ez duela egiaztatu Hiperesteka.
Helburu fitxategia RUID edo HUUZ bat badago, akats hauek dira egiaztatzen (ordena):
Da saioa on CMS izateko? (Ez bada, ez dago gehiago egiaztapena da).
txostenaren RUID / HUUZ identifikatzen dela existitzen al du?
Beste kasu guztietan, helburu fitxategia balidatu existitzen dela eta ireki daitezke bermatzeko.
you proiektu oso bat egiaztatzen ari bazara, ohar-mezu bat agertuko da helburu ez bada, proiektu edo txosten bereko pakete batean.
helburu txosten objektu batera Akatsak (k)
Crystal Txostenak akats hauek egiaztatzen:
Txostenak objektuak existitzen.
Txosten objektuak dira, txosten berean atalean dago.
Datu testuinguruan Errors
Oharra: Datu testuinguruan formula bat bada, Crystal txostenak ez duela egiaztatu Hiperesteka.
talde bidearen luzera du helburu txosten objektuak identifikatzen taldearen etorri beharko dute. Adibidez, helburu hiru talde batean eremu bat bada, datuak testuinguruan gainditu behar behera talde bat eta bi; Hiru talde edo komodin bat ( “”*””) zehaztu dezakezu.
bertan daude irekita berriro inportatutako Check subreports
Crystal Txostenak hori berriro inportatutako dira subreports guztiak zehaztutako kokapena existitzen txekeak. For baliozkotze honek arrakasta, subreports oraindik delako kokatu behar izan ziren zure lehen txertatzen diren txostenak.
Atal honetan:
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Ўкладка Праверка залежнасцяў (дыялогавае акно Options)
Выкарыстоўвайце параметры залежнасцяў Checker, каб усталяваць, якія ўмовы вы хочаце праверыць, калі вы праверыць на наяўнасць памылак у інструментальных сродках.
Справаздача Праверка Опцыі
абагульненне формул
Crystal Reports збірае ўсе формулы ў справаздачы, каб згенераваць спіс памылак. Працэс не перарываецца пры выяўленні першай памылкі; вы павінны двойчы пстрыкніце паведамленне пра памылку ў Dependency Checker, каб убачыць памылку ў семінары формулы.
Кампіляцыя выразаў SQL
Crystal Reports збірае ўсе выразы SQL ў справаздачы, каб згенераваць спіс памылак. Працэс не перарываецца пры выяўленні першай памылкі; вы павінны двойчы пстрыкніце паведамленне пра памылку ў Dependency Checker, каб убачыць памылку ў семінары формулы.
Кампіляцыя карыстацкіх функцый
Crystal Reports збірае ўсе карыстацкія функцыі ў сваім дакладзе, каб стварыць спіс памылак. Працэс не перарываецца пры выяўленні першай памылкі; вы павінны двойчы пстрыкніце паведамленне пра памылку ў Dependency Checker, каб убачыць памылку ў семінары формулы.
Праверка гіперспасылак URL-адрасоў
Crystal Reports правярае ўсе гіперспасылкі URL-адрасоў і вяртае паведамленне пра памылку пры гіперспасылкай не могуць быць даступныя.
Праверка базы дадзеных
Crystal Reports правярае базу дадзеных справаздачы і вяртае паведамленне пра памылку, калі база дадзеных не можа быць даступная, або калі табліцы і / або поля ў базе дадзеных змяніліся.
Multi-Report Праверка опцый
Праверыць сховішча карыстацкіх функцый
Crystal Reports правярае ўсе з карыстацкіх функцый, якія выкарыстоўваюцца ў справаздачы (ов) і гарантуе, што яны прысутнічаюць у BusinessObjects Enterprise Repository.
Калі вы яшчэ не ўвайшлі на цэнтральны сервер кіравання (CMS), генеруецца папярэджанне і без далейшых праверак не будзе зроблена.
URI з карыстацкай функцыі правяраецца, каб пераканацца, што яна па-ранейшаму існуе ў сховішча. Папярэджанне не генеруецца, калі карыстацкая функцыя больш не існуе.
Версія лакальнай копіі параўноўваецца і папярэджанне генеруецца, калі новая копія даступная ў рэпазітары.
аб’екты Праверыць сховішча (тэкст і растравыя)
Crystal Reports правярае ўсе рэпазітароў-пашыты тэкставых аб’ектаў і растравых малюнкаў.
Калі вы яшчэ не ўвайшлі на цэнтральны сервер кіравання (CMS), генеруецца папярэджанне і без далейшых праверак не будзе зроблена.
URI аб’екта правяраецца, каб гарантуе, што яна па-ранейшаму існуе ў сховішча. Папярэджанне не генеруецца, калі аб’ект больш не існуе.
Версія лакальнай копіі параўноўваецца і папярэджанне генеруецца, калі новая копія даступная ў рэпазітары.
Праверыць частка справаздачы гіперспасылак
Crystal Reports правярае наяўнасць некалькіх розных умоў памылак у частцы справаздачы гіперспасылак.
Памылкі з мэтавага файла
Заўвага: Калі мэтавай файл атрыманы з формулы, Crystal Reports не правярае гіперспасылкі.
Калі мэтавай файл з’яўляецца RUID або CUID, гэтыя памылкі правяраюцца (у парадку змяншэння):
Рэгіструецца карыстальнік на КМВ? (Калі няма, то няма далейшага праверкі).
Ці ўтрымоўвае справаздачу, што існуюць RUID / CUID ідэнтыфікуе?
Ва ўсіх астатніх выпадках, мэтавай файл правяраецца, каб гарантаваць, што ён існуе і можа быць адкрыты.
Калі вы правяраеце ўвесь праект, з’яўляецца папераджальнае паведамленне, калі мэта не ў тым жа праекце або справаздачы пакета.
Памылкі з мэтавага аб’екта справаздачы (ов)
Crystal Reports для праверкі гэтых памылак:
У дакладзе ўсе аб’екты існуюць.
Аб’екты справаздачы размешчаны ў тым жа разьдзеле справаздачы.
Памылкі ў кантэксце дадзеных
Заўвага: Калі кантэкст дадзеных з’яўляецца формула, Crystal Reports не правярае гіперспасылкі.
Даўжыня шляху групы павінна адпавядаць групе, ідэнтыфікаванай аб’ектамі мэтавага справаздачы. Напрыклад, калі мэтай з’яўляецца поле ў групе тры, кантэкст дадзеных павінен перадаць ўніз да групы адзін і два; Вы можаце паказаць групу тры або сімвал падстаноўкі ( “”*””).
Праверыць падсправаздачны, якія реимпортируются на адкрытых
Crystal Reports правярае, што існуюць усе падсправаздачны, якія павінны быць паўторна імпартаваць у паказаным месцы. Для гэтага праверкі, каб дамагчыся поспеху, падсправаздачны ўсё роўна павінны быць размешчаны там, дзе ваш першы уставіў іх у справаздачах.
У гэтым раздзеле:
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
নির্ভরতা যাচাইকারী ট্যাব (বিকল্প ডায়লগ বক্স)
নির্ভরশীলতা যাচাইকারী অপশন ব্যবহার আপনি যাচাই করতে যখন আপনি Workbench এ ত্রুটির জন্য পরীক্ষা চান যা শর্ত সেট করতে.
গালাগাল প্রতিবেদন চেকিং অপশন
সূত্র কম্পাইল
ক্রিস্টাল রিপোর্ট ত্রুটি তালিকা জেনারেট আপনার প্রতিবেদনে সূত্রের সব প্রনয়ন করেছেন. প্রক্রিয়া বিঘ্নিত না হয় যখন প্রথম ত্রুটি পাওয়া যায়; আপনি নির্ভরশীলতা যাচাইকারী ত্রুটি বার্তা দুবার-ক্লিক ফর্মুলা কর্মশালায় ত্রুটি দেখতে হবে.
এসকিউএল এক্সপ্রেশন কম্পাইল
ক্রিস্টাল রিপোর্ট ত্রুটি তালিকা জেনারেট করতে আপনার রিপোর্ট এসকিউএল এক্সপ্রেশন সব প্রনয়ন করেছেন. প্রক্রিয়া বিঘ্নিত না হয় যখন প্রথম ত্রুটি পাওয়া যায়; আপনি নির্ভরশীলতা যাচাইকারী ত্রুটি বার্তা দুবার-ক্লিক ফর্মুলা কর্মশালায় ত্রুটি দেখতে হবে.
কাস্টম ফাংশন কম্পাইল
ক্রিস্টাল রিপোর্ট ত্রুটি তালিকা জেনারেট আপনার প্রতিবেদনে কাস্টম ফাংশন সমস্ত প্রনয়ন করেছেন. প্রক্রিয়া বিঘ্নিত না হয় যখন প্রথম ত্রুটি পাওয়া যায়; আপনি নির্ভরশীলতা যাচাইকারী ত্রুটি বার্তা দুবার-ক্লিক ফর্মুলা কর্মশালায় ত্রুটি দেখতে হবে.
হাইপারলিঙ্ক URL গুলি যাচাই করুন
ক্রিস্টাল রিপোর্ট সব হাইপারলিঙ্ক URL গুলি কে যাচাই করবে এবং একটি ত্রুটির বার্তা ফেরৎ যখন একটি হাইপারলিংক ব্যবহার করা যাবে না.
ডাটাবেস যাচাই
ক্রিস্টাল রিপোর্ট রিপোর্টের ডাটাবেসের যাচাই এবং একটি ত্রুটির বার্তা ফেরৎ যদি ডাটাবেস অ্যাক্সেস করা যাবে না, বা টেবিল এবং / অথবা ডাটাবেসের মধ্যে ক্ষেত্র পরিবর্তিত করে.
মাল্টি প্রতিবেদন বিকল্প চেক করা হচ্ছে
সংগ্রহস্থলের কাস্টম ফাংশন চেক করুন
ক্রিস্টাল চেক প্রতিবেদন (গুলি) ব্যবহার করা কাস্টম ফাংশন সব প্রতিবেদন এবং নিশ্চিত করে যে তারা BusinessObjects এন্টারপ্রাইজ সংগ্রহস্থলের প্রয়োগ রয়েছে.
আপনি এখনো কেন্দ্রীয় ম্যানেজমেন্ট সার্ভার (সিএমএস) সম্মুখের লগ ইন না করা হলে, একটি সতর্কবার্তা উৎপন্ন হয় এবং কোন অতিরিক্ত পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়.
কাস্টম ফাংশন কোনো URI তা নিশ্চিত করার জন্য এটি এখনও সংগ্রহস্থলের মধ্যে বিদ্যমান যাচাই করা হয়. কাস্টম ফাংশন এখন আর অস্তিত্ব যদি একটি সতর্কবার্তা উৎপন্ন হয়.
স্থানীয় অনুলিপি সংস্করণ তুলনা করা হয় এবং যদি একটি নতুন কপি সংগ্রহস্থলের মধ্যে পাওয়া যায় একটি সতর্কবার্তা উৎপন্ন হয়.
চেক সংগ্রহস্থলের বস্তু (টেক্সট এবং বিটম্যাপ)
ক্রিস্টাল সব সংগ্রহস্থলে-লিঙ্ক টেক্সট বস্তু এবং বিটম্যাপ চেক প্রতিবেদন.
আপনি এখনো কেন্দ্রীয় ম্যানেজমেন্ট সার্ভার (সিএমএস) সম্মুখের লগ ইন না করা হলে, একটি সতর্কবার্তা উৎপন্ন হয় এবং কোন অতিরিক্ত পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়.
বস্তুর কোনো URI নিশ্চিত যে এটা এখনও সংগ্রহস্থলের মধ্যে বিদ্যমান যাচাই করা হয়. যদি বস্তুটি আর বিদ্যমান নেই একটি সতর্কবার্তা উৎপন্ন হয়.
স্থানীয় অনুলিপি সংস্করণ তুলনা করা হয় এবং যদি একটি নতুন কপি সংগ্রহস্থলের মধ্যে পাওয়া যায় একটি সতর্কবার্তা উৎপন্ন হয়.
চেক প্রতিবেদন অংশ হাইপারলিঙ্ক
ক্রিস্টাল রিপোর্ট অংশ হাইপারলিঙ্ক মধ্যে বিভিন্ন ত্রুটি অবস্থার জন্য চেক প্রতিবেদন.
লক্ষ্য ফাইল সঙ্গে ত্রুটি
দ্রষ্টব্য: টার্গেট ফাইল একটি সূত্র থেকে প্রাপ্ত করা হয় তাহলে, ক্রিস্টাল রিপোর্ট হাইপারলিঙ্ক পরীক্ষা নেই.
যদি লক্ষ্য ফাইল একটি RUID বা CUID হয়, এই ত্রুটিগুলি (অনুক্রমে) পরীক্ষিত হয়:
ব্যবহারকারী সিএমএস লগ-অন করা হয়? (কোন, তাহলে আর কোনো পরীক্ষা হয়).
রিপোর্ট যে RUID / CUID শনাক্ত বিদ্যমান?
অন্যান্য সব ক্ষেত্রে, লক্ষ্য ফাইল তা নিশ্চিত করার জন্য এটি বিদ্যমান এবং খোলা যাবে যাচাই করা হয়.
আপনি একটি সম্পূর্ণ প্রকল্পের চেক করা হয় তাহলে, একটি সতর্কতামূলক বার্তা উপস্থাপিত হলে লক্ষ্য একই প্রকল্প বা রিপোর্ট প্যাকেজের মধ্যে নয়.
লক্ষ্য প্রতিবেদন বস্তুর সঙ্গে ত্রুটি (গুলি)
ক্রিস্টাল প্রতিবেদন এই ত্রুটির জন্য চেক:
প্রতিবেদন বস্তু সব অস্তিত্ব.
প্রতিবেদন বস্তু একই রিপোর্ট বিভাগে অবস্থিত.
তথ্য প্রেক্ষাপটে ত্রুটি
দ্রষ্টব্য: তথ্য প্রেক্ষাপটে একটি সূত্র এমন, ক্রিস্টাল রিপোর্ট হাইপারলিঙ্ক পরীক্ষা নেই.
গ্রুপ পাথ দৈর্ঘ্য গ্রুপ লক্ষ্য প্রতিবেদন বস্তু দ্বারা চিহ্নিত মিলা আবশ্যক. উদাহরণস্বরূপ, যদি লক্ষ্য গ্রুপ তিনটি একটি ক্ষেত্র, তথ্য প্রেক্ষাপটে নিচে গ্রুপ এক এবং দুই থেকে পাস করতে হবে; আপনি গ্রুপ তিন বা একটি ওয়াইল্ডকার্ড ( “”*””) নির্ধারণ করতে পারেন.
চেক subreports যা খোলা পুনরায় ইম্পোর্ট করা হয়
ক্রিস্টাল চেক সব subreports যে পুনরায় আমদানি করতে হয় নির্দিষ্ট অবস্থান মধ্যে উপস্থিত প্রতিবেদন. এই যাচাইকরণ সফল হওয়ার জন্য subreports এখনও অবস্থিত হওয়া আবশ্যক যেখানে প্রথমে আপনার রিপোর্ট তাদের ঢোকানো.
এই গ্রুপ এ:
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
Zavisnost Checker kartici (dijalogu Opcije)
Koristite opcije zavisnosti Checker za postavljanje koje uvjete želite provjeriti kada provjeriti za pogreške u Workbench.
Izvještaj Provjera Mogućnosti
sastaviti formule
Crystal Reports sastavlja sve formule u izvještaju za generiranje popis grešaka. Proces se ne prekida kada se prvi greška pronađena; morate dvaput kliknite poruku o grešci u zavisnosti Checker da vidi grešku u Formuli radionici.
Sastaviti SQL izraza
Crystal Reports sastavlja sve SQL izraza u izvještaju za generiranje popis grešaka. Proces se ne prekida kada se prvi greška pronađena; morate dvaput kliknite poruku o grešci u zavisnosti Checker da vidi grešku u Formuli radionici.
Sastaviti custom funkcije
Crystal Reports sastavlja sve prilagođenih funkcija u izvještaju za generiranje popis grešaka. Proces se ne prekida kada se prvi greška pronađena; morate dvaput kliknite poruku o grešci u zavisnosti Checker da vidi grešku u Formuli radionici.
Potvrdi hiperveza URL-ova
Crystal Reports potvrđuje sve hipervezu URL-ove i vraća grešku kada hipervezu ne može pristupiti.
Provjerite baze podataka
Crystal Reports provjerava bazu podataka izvještaja i vraća poruku o grešci ako je baza podataka ne može pristupiti, ili ako tablica i / ili polja u bazi podataka su se promijenili.
Multi-Report Provjera Mogućnosti
Provjerite spremište custom funkcije
Crystal Reports provjere svih prilagođenih funkcija se koristi u izvještaju (e) i osigurava da su prisutni u BusinessObjects Enterprise spremišta.
Ako još niste prijavljeni na Central Management Server (CMS), upozorenje se stvara i nema dalje provjere vrši.
URI je običaj funkcija je potvrđena kako bi se osiguralo da i dalje postoji u spremištu. Upozorenje nastaje ako je običaj funkcija više ne postoji.
Verzija lokalnih kopija nego i upozorenje nastaje ako je dostupna u spremištu novija kopija.
Provjerite spremište objekte (tekst i bitmap)
Crystal Reports provjere sve tekst spremišta povezanih objekata i bitmapa.
Ako još niste prijavljeni na Central Management Server (CMS), upozorenje se stvara i nema dalje provjere vrši.
URI objekta je potvrđeni da osigurava da i dalje postoji u spremištu. Upozorenje nastaje ako je objekt više ne postoji.
Verzija lokalnih kopija nego i upozorenje nastaje ako je dostupna u spremištu novija kopija.
Provjerite izvještaj dio hiperveze
Crystal Reports provjere za nekoliko različitih uvjeta pogreške u izvještaju dijelu hiperveze.
Greške sa ciljnu datoteku
Napomena: Ako je ciljna datoteka izveden iz formule, Crystal Reports ne provjerava hipervezu.
Ako je meta datoteka je RUID ili CUID, ove greške se provjeravaju (u redu):
Da li je korisnik prijavljen na CMS? (Ako nema, nema dalje provjere).
Da li je izvještaj koji je RUID / CUID identificira postoje?
U svim drugim slučajevima, ciljne datoteke je potvrđena kako bi se osiguralo da postoji i može se otvoriti.
Ako ste u provjeru čitav projekt, pojavljuje se poruka upozorenja ako je cilj ne u istom projektu ili izvještaj paket.
Greške sa objektom ciljnom izvještaj (e)
Crystal Reports provjere za ove greške:
U izvještaju se protivi svim postoje.
Objekti izvještaju se nalaze u istom odjeljku izvještaj.
Greške u kontekstu podataka
Napomena: Ako je kontekst podataka je formula, Crystal Reports ne provjerava hipervezu.
Dužina staze grupe mora odgovarati grupi prepoznati po meta izvještaj objektima. Na primjer, ako je cilj polje u grupi tri, kontekst podaci moraju proći do grupa jedan i dva; možete odrediti grupu tri ili wildcard ( “”*””).
Provjerite podizvješća koji se ponovno uvoze na otvorenoj
Crystal Reports provjere da postoje svi podizvješća da će se ponovno uvozi u navedenoj lokaciji. Za ovu validaciju da uspije, podizvješća ipak mora se nalaziti u kojoj ih vaš prvi ubačen u izvješćima.
U ovom dijelu:
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
раздела Зависимост Checker (диалогов прозорец Опции)
Използвайте опциите за зависимостта Checker да определят какви условия искате да се провери, когато проверка за грешки в Workbench.
Съобщи Проверка Options
Съставете формули
Crystal Reports компилира всички формули в доклада си за генериране на списък с грешки. Процесът не се прекъсва, когато се установи, че първата грешка; вие трябва да кликнете два пъти върху съобщението за грешка в Зависимост за проверка, за да види грешката в семинар за формули.
Съставете SQL изрази
Crystal Reports компилира всички SQL изрази в доклада си за генериране на списък с грешки. Процесът не се прекъсва, когато се установи, че първата грешка; вие трябва да кликнете два пъти върху съобщението за грешка в Зависимост за проверка, за да види грешката в семинар за формули.
Събиране на потребителски функции
Crystal Reports компилира всички потребителски функции в доклада си за генериране на списък с грешки. Процесът не се прекъсва, когато се установи, че първата грешка; вие трябва да кликнете два пъти върху съобщението за грешка в Зависимост за проверка, за да види грешката в семинар за формули.
Валидиране на хипервръзка URL адреси
Crystal Reports валидира всички хипервръзка URL адреси и връща съобщение за грешка, когато хиперлинк не може да бъде достъпен.
Потвърждаване на база данни
Crystal Reports проверява базата данни на доклада и се връща съобщение за грешка, ако не могат да бъдат достъпни в базата данни, или ако маси и / или полета в базата данни са се променили.
Multi-Доклад Проверка Options
Проверете хранилище потребителски функции
Crystal Reports проверки на всички на потребителски функции, използвани в доклада (ите) и гарантира, че те се намират в BusinessObjects Enterprise хранилището.
Ако все още не сте влезли в Централна Management Server на (CMS), предупреждение се генерира и не допълнителна проверка се прави.
Най-URI на потребителски функция е потвърден за да се гарантира, че тя все още съществува в хранилището. Предупреждението се генерира, ако функцията по поръчка, вече не съществува.
Версията на локалното копие се сравнява и предупреждение се генерира, ако по-нов екземпляр е на разположение в хранилището.
Проверете хранилище обекти (текстови и растерни)
Crystal Reports проверки на всички хранилища свързан текстови обекти и растерни изображения на.
Ако все още не сте влезли в Централна Management Server на (CMS), предупреждение се генерира и не допълнителна проверка се прави.
Най-URI на обекта е потвърден да гарантира, че тя все още съществува в хранилището. Предупреждението се генерира, ако обектът вече не съществува.
Версията на локалното копие се сравнява и предупреждение се генерира, ако по-нов екземпляр е на разположение в хранилището.
Проверете доклад част хипервръзки
Crystal Reports проверки за няколко различни състояния на грешка в доклада част хипервръзки.
Грешки с целевия файл
Забележка: Ако съответния файл е получен от формула, Crystal Reports не проверява хипервръзка.
Ако съответния файл е RUID или CUID, тези грешки се проверяват (по ред):
Дали потребителят влезли в ССФ? (Ако не, няма допълнителна проверка).
Докладва ли, че съществуват RUID / CUID идентифицира?
Във всички други случаи, съответния файл е валидиран за да се гарантира, че тя съществува и може да се отвори.
Ако сте проверка на целия проект, ще се появи предупредително съобщение, ако целта не е в една и съща опаковка проект или доклад.
Грешки с предмета на целевата доклад (и)
Crystal Reports проверки за тези грешки:
Докладът Предмети на всички съществува.
Обектите на отчета се намират в една и съща секция доклад.
Грешки в контекста на данни
Забележка: Ако контекста на данни е формула, Crystal Reports не проверява хипервръзка.
Дължината на пътя на група трябва да съответства на групата, посочено от обектите на целевата доклад. Например, ако целта е една област, в трета група, контекста на данни трябва да премине надолу към група с една и две; можете да определите група от три или маска ( “”*””).
Проверка subreports които са внесени повторно на открито
Crystal Reports проверки, които съществуват всички subreports, които трябва да бъдат внесени отново в определено място. За да успее тази проверка, subreports трябва все още да се намират, когато си ги добавя първо в отчетите си.
В този раздел:
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajuda en línia
fitxa Comprovador de dependències (quadre de diàleg Opcions)
Utilitzeu les opcions Comprovador de dependències per a establir quines condicions comprovar quan es comprova si hi ha errors en el banc de treball.
Opcions de comprovació d’informe
compilar fórmules
Crystal Reports recopila totes les fórmules en el seu informe per generar una llista d’errors. El procés no s’interromp quan es troba el primer error; ha de fer doble clic al missatge d’error en el Comprovador de dependències per veure l’error en el Taller de fórmules.
Compilació d’expressions SQL
Crystal Reports recopila totes les expressions SQL en el seu informe per generar una llista d’errors. El procés no s’interromp quan es troba el primer error; ha de fer doble clic al missatge d’error en el Comprovador de dependències per veure l’error en el Taller de fórmules.
Compilació funcions personalitzades
Crystal Reports recopila totes les funcions personalitzades en el seu informe per generar una llista d’errors. El procés no s’interromp quan es troba el primer error; ha de fer doble clic al missatge d’error en el Comprovador de dependències per veure l’error en el Taller de fórmules.
Validar les adreces URL de hipervincle
Crystal Reports valida totes les adreces URL de hipervincle i retorna un missatge d’error quan no es pot accedir a un enllaç.
verificar la base de dades
Crystal Reports comprova la base de dades de l’informe i retorna un missatge d’error si no es pot accedir a la base de dades, o si les taules i / o camps a la base de dades han canviat.
Multi-Informe Opcions de comprovació
En les funcions personalitzades del repositori
Crystal Reports comprova totes les funcions personalitzades utilitzades en l’informe (s) i s’assegura que són presents en el Repositori de BusinessObjects Enterprise.
Si encara no ha iniciat sessió al servidor d’administració central (CMS), es genera un avís i no més enllà de xecs es realitza.
L’URI de la funció personalitzada es valida per assegurar-se que encara hi ha al repositori. Es genera un advertiment si la funció personalitzada ja no existeix.
La versió de la còpia local es compara i es genera un advertiment si una còpia més recent està disponible al repositori.
Comprovar objectes del repositori (text i mapes de bits)
Crystal Reports comprova tots els objectes de text i mapes de bits repositori lligada.
Si encara no ha iniciat sessió al servidor d’administració central (CMS), es genera un avís i no més enllà de xecs es realitza.
L’URI de l’objecte es valida per assegura que encara hi ha al repositori. Es genera un advertiment si l’objecte ja no existeix.
La versió de la còpia local es compara i es genera un advertiment si una còpia més recent està disponible al repositori.
hipervincles part de l’informe de verificació
Crystal Reports xecs per diverses condicions d’error diferents, en part, els hipervincles de l’informe.
Errors amb l’arxiu de destinació
Nota: Si l’arxiu de destinació es deriva d’una fórmula, Crystal Reports no comprova l’hipervincle.
Si l’arxiu de destinació és un RUID o un CUID, aquests errors es comproven (en ordre):
¿L’usuari inicia sessió en el CMS? (Si no, no hi ha més control).
¿L’informe de l’existència de les / identifica CUID RUID?
En tots els altres casos, l’arxiu de destinació es valida per garantir que existeix i que es pot obrir.
Si està revisant un projecte complet, un missatge d’advertència apareix si el destí no està en el mateix paquet de projecte o informe.
Errors amb l’objecte d’informe objectiu (s)
Crystal Reports comprova si aquests errors:
L’informe de tots els objectes hi ha.
Els objectes d’informe estan situats a la mateixa secció de l’informe.
Els errors en el context de dades
Nota: Si el context de dades és una fórmula, Crystal Reports no comprova l’hipervincle.
La longitud de la ruta del grup ha de correspondre al grup identificat pels objectes de l’informe de destinació. Per exemple, si l’objectiu és un camp en el grup tres, el context de dades ha de passar a grups ui dos; pot especificar el grup tres o asterisc ( “”*””).
Verificar els informes integrats que estan reimportan en obert
Crystal Reports comprova que hi ha tots els subinformes que es van a tornar a importar-se en la ubicació especificada. Per aquesta validació per tenir èxit, subinformes encara han d’estar ubicats on el seu elles s’insereix per primera vegada en els seus informes.
En aquesta secció:
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Nagtaho Online Tabang
Pagsalig Gikulata tab (Opsyon dayalogo kahon)
Gamita ang Pagsalíg Gikulata mga kapilian sa sa sa nga mga kahimtang nga imong gusto sa pagtino sa diha nga check kaninyo alang sa mga sayop diha sa workbench.
Report pagsusi Opsyon
pagtipon pormula
Crystal taho magrekord sa tanan nga mga pormula sa imong report sa pagmugna sa usa ka listahan sa mga sayop. Ang proseso wala mabalda sa diha nga ang unang sayop nakaplagan; kamo kinahanglan gayud nga double-click sa mensahe sa sayop sa Pagsalíg Gikulata sa pagtan-aw sa mga sayop sa mga Pormula Workshop.
Pagtipon SQL mga ekspresyon
Crystal taho magrekord sa tanan nga mga SQL mga ekspresyon sa imong report sa pagmugna sa usa ka listahan sa mga sayop. Ang proseso wala mabalda sa diha nga ang unang sayop nakaplagan; kamo kinahanglan gayud nga double-click sa mensahe sa sayop sa Pagsalíg Gikulata sa pagtan-aw sa mga sayop sa mga Pormula Workshop.
Pagtipon batasan gimbuhaton
Crystal taho magrekord sa tanan nga mga batasan gimbuhaton diha sa imong report sa pagmugna sa usa ka listahan sa mga sayop. Ang proseso wala mabalda sa diha nga ang unang sayop nakaplagan; kamo kinahanglan gayud nga double-click sa mensahe sa sayop sa Pagsalíg Gikulata sa pagtan-aw sa mga sayop sa mga Pormula Workshop.
Validate hyperlink URL
Crystal report nagpamatuod sa tanan nga hyperlink URL ug mobalik sa usa ka mensahe sayop sa diha nga ang usa ka hyperlink dili makuha.
Susiha database
Crystal taho nagmatuod database sa taho ug mobalik sa usa ka mensahe sayop kon ang database dili mahimong makuha, o kon mga lamesa ug / o mga uma sa database nausab.
Multi-Report pagsusi Opsyon
Check ensiklopedya batasan gimbuhaton
Crystal Nagtaho tseke sa tanan nga mga batasan gimbuhaton nga gigamit sa (mga) ang taho ug nagsiguro nga sila karon sa BusinessObjects negosyo ensiklopedya.
Kon ikaw wala pa Logged ngadto sa Central Management Server (CMS), usa ka pasidaan nga namugna ug walay dugang nga pagsusi mao ang gibuhat.
Ang Uri sa batasan function ang validate sa pagsiguro nga kini anaa pa sa repository. Ang usa ka pasidaan nga namugna kon ang batasan function dili na anaa.
Ang bersyon sa lokal nga kopya gitandi ug sa usa ka pasidaan nga namugna kon ang usa ka bag-o nga kopya anaa sa repository.
Check ensiklopedya butang (teksto ug bitmap)
Crystal Nagtaho tseke sa tanan nga mga repository-nalambigit butang teksto ug bitmaps.
Kon ikaw wala pa Logged ngadto sa Central Management Server (CMS), usa ka pasidaan nga namugna ug walay dugang nga pagsusi mao ang gibuhat.
Ang Uri sa butang nga validate sa nagsiguro nga kini anaa pa sa repository. Ang usa ka pasidaan nga namugna kon ang butang dili na anaa.
Ang bersyon sa lokal nga kopya gitandi ug sa usa ka pasidaan nga namugna kon ang usa ka bag-o nga kopya anaa sa repository.
Check report bahin hyperlinks
Crystal Nagtaho tseke alang sa pipila ka mga lain-laing kahimtang sa sayop sa report bahin hyperlinks.
Kasaypanan uban sa target file
Mubo nga sulat: Kon ang target file nga nakuha gikan sa usa ka pormula, Crystal report wala check sa hyperlink.
Kon ang target file mao ang usa ka RUID o sa usa ka CUID, kini nga mga mga sayop nga gitan-aw (aron):
Ang user Logged ngadto sa CMS? (Kon Dili, walay dugang nga pagsusi).
Ba ang taho nga ang RUID / CUID nagpaila anaa?
Sa tanan nga uban nga mga kaso, ang mga target file nga validate sa pagsiguro nga kini anaa ug mahimong giablihan.
Kon sa pagsusi sa usa ka bug-os nga proyekto, usa ka pasidaan nga mensahe makita kon ang target mao ang wala diha sa sama nga proyekto o report package.
Kasaypanan sa target report butang (mga)
Crystal Nagtaho tseke alang niini nga mga mga sayop:
Ang report butang sa tanan nga anaa.
Ang report butang nahimutang sa sa sama nga seksyon report.
Mga sayop sa mga data konteksto
Mubo nga sulat: Kon ang data sa konteksto usa ka pormula, Crystal report wala check sa hyperlink.
Ang gitas-on sa grupo nga dalan kinahanglan nga katumbas sa grupo nga giila sa mga butang target report. Pananglitan, kon ang target mao ang usa ka uma sa grupo sa tulo ka, ang data konteksto kinahanglang moagi ngadto sa grupo sa usa ug duha; nga imong mahimo sa hingalan grupo sa tulo ka o sa usa ka wildcard ( “”*””).
Check subreports nga pag-imported nga sa bukas
Crystal Nagtaho tseke nga ang tanan nga subreports nga sa pag-imported nga anaa sa espesipikong dapit. Kay kini validation nga molampos, subreports kinahanglan nahimutang sa dapit diin ang imong una nga gisal-ut kanila diha sa inyong mga mga taho.
Sa niini nga seksyon:
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Malipoti Online Help
Wodalira tchesi tsamba (Mungasankhe kukambirana bokosi)
Ntchito options kudalira tchesi kukhazikitsa amene zinthu mukufuna kutsimikizira pamene inu Yang’anani zolakwa Workbench lapansi.
Report Fufuzani Mungasankhe
kulemba mitunduyi
Crystal Malipoti analemba onse mitunduyi mu lipoti lanu kupanga mndandanda wa zolakwika. ndondomeko si linasokonekera pamene zolakwa choyamba chikupezeka; muyenera iwiri Dinani uthenga zolakwa mu kudalira tchesi kuona zolakwa za Msonkhano chilinganizo.
Kulemba SQL mawu
Crystal Malipoti analemba onse a mawu SQL mu lipoti lanu kupanga mndandanda wa zolakwika. ndondomeko si linasokonekera pamene zolakwa choyamba chikupezeka; muyenera iwiri Dinani uthenga zolakwa mu kudalira tchesi kuona zolakwa za Msonkhano chilinganizo.
Kulemba ntchito mwambo
Crystal Malipoti analemba bwino ntchito mwambo mu lipoti lanu kupanga mndandanda wa zolakwika. ndondomeko si linasokonekera pamene zolakwa choyamba chikupezeka; muyenera iwiri Dinani uthenga zolakwa mu kudalira tchesi kuona zolakwa za Msonkhano chilinganizo.
Tsimikizira hyperlink maulalo
Crystal Malipoti kumatitsimikizira maulalo onse hyperlink ndi kubwerera uthenga kulakwitsa pamene hyperlink sangathe kufika.
Tsimikizani Nawonso achichepere
Crystal Malipoti anatsimikizira Nawonso achichepere lipoti ndi akubwerera uthenga zolakwa ngati Nawonso achichepere sangathe kufika, kapena ngati matebulo ndi / kapena minda mu Nawonso achichepere ndi zasintha.
Mipikisano Report Fufuzani Mungasankhe
Chongani ntchito zapamwamba mwambo
Crystal Malipoti macheke bwino ntchito mwambo ntchito lipoti (s) ndipo amaonetsetsa kuti tili pano mu BusinessObjects ogwira ntchito zapamwamba.
Ngati simunakhulupilirebe adakhala ndi kuzibweretsa Server ku Central Management (CMS), chenjezo kwaiye ndipo palibe macheke zina zachitika.
The Uri wa ntchito mwambo ndi linatsimikizidwa kuonetsetsa kuti awonongedwa mu zapamwamba wa. chenjezo kwaiye ngati ntchito mwambo kulibenso.
Baibulo la buku wakume- poyerekeza ndi chenjezo kwaiye ngati buku atsopano amapezeka mu zapamwamba wa.
zinthu cheke zapamwamba (lembalo ndi bitmap)
Crystal Malipoti macheke onse a zinthu zapamwamba-zogwirizana lemba ndi bitmaps.
Ngati simunakhulupilirebe adakhala ndi kuzibweretsa Server ku Central Management (CMS), chenjezo kwaiye ndipo palibe macheke zina zachitika.
The Uri wa chinthu ndi linatsimikizidwa kuti zipangitsa kuti awonongedwa mu zapamwamba wa. chenjezo kwaiye ngati chinthu kulibenso.
Baibulo la buku wakume- poyerekeza ndi chenjezo kwaiye ngati buku atsopano amapezeka mu zapamwamba wa.
Cheke lipoti mbali hyperlinks
Crystal Malipoti macheke mavuto osiyanasiyana zolakwa mu lipoti mbali hyperlinks.
Zolakwa ndi file chandamale
Dziwani izi: Ngati file chandamale lachokera ku njira ndi, Crystal Malipoti si fufuzani hyperlink.
Ngati chandamale file ndi RUID kapena CUID zolakwa zimenezi ndi kufufuzidwa (kuti):
Ndi wosuta adakhala ku CMS? (Ngati No, palibe macheke zina).
Kodi lipoti kuti RUID / CUID khalidwe kulibe?
Nthawi zina zonse, file chandamale ndi linatsimikizidwa kuonetsetsa kuti aliko ndipo akhoza anatsegula.
Ngati kuona ndi polojekiti lonse, uthenga wochenjeza zikuoneka ngati chandamale si mofanana ntchito kapena lipoti phukusi.
Zolakwa ndi chandamale lipoti chinthu (s)
Crystal Malipoti macheke chifukwa cha mphulupulu awa:
Lipoti zinthu zonse kukhalapo.
Zinthu lipoti zili chimodzimodzi lipoti chigawo.
Zolakwika nkhani deta
Dziwani izi: Ngati nkhani deta ndi chilinganizo, Crystal Malipoti si fufuzani hyperlink.
M’litali njira gulu zizigwirizana ndi gulu amadziŵika ndi zinthu chandamale lipoti. Mwachitsanzo, ngati chandamale ndi munda gulu atatu, nkhani deta ndidzadutsa pansi pagulu limodzi ndi awiri; Mukhoza kukhazikitsa gulu atatu kapena wildcard ( “”””).
Cheke subreports amene adzathe kunja pa lotseguka
Crystal Malipoti macheke kuti subreports zonse zimene timawerenga kuti kunja kulibe malo yake. Pakuti kutsimikiza izi kuti bwino, subreports akadali ili kumene lanu loyamba anaikapo iwo malipoti anu.
Mu gawo ili:
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports联机帮助
依赖项检查器选项卡(选项对话框)
使用依赖项检查器选项来设置要验证,当您为您在工作台错误,这些错误的条件。
报告检查选项
编译公式
水晶报表编译所有的公式在报告中产生错误的列表。当发现第一个错误的过程中不中断;你必须双击在依赖项检查错误消息以查看错误的公式工作室。
编译SQL表达式
水晶报表编译所有的SQL表达式在报表中产生错误的列表。当发现第一个错误的过程中不中断;你必须双击在依赖项检查错误消息以查看错误的公式工作室。
编译自定义函数
水晶报表编译所有的自定义函数在报告中产生错误的列表。当发现第一个错误的过程中不中断;你必须双击在依赖项检查错误消息以查看错误的公式工作室。
验证超链接的网址
水晶报表验证所有超链接的URL,当一个超链接无法访问返回一条错误消息。
验证数据库
Crystal Reports的验证报告的数据库,如果数据库不能访问返回错误信息,或者如果数据库中的表和/或字段发生了变化。
多报告检查选项
检查库自定义函数
水晶报表检查所有的报告(S)使用的自定义功能,确保它们是存在于BusinessObjects Enterprise资源库。
如果您尚未登录到中央管理服务器(CMS),将产生一个警告,没有进行进一步检查。
自定义功能的URI被验证,以确保它仍然在存储库中存在。如果自定义函数不再存在了生成一个警告。
本地副本的版本比较,如果有新的副本是在仓库中生成一个警告。
检查库对象(文本和位图)
水晶报表所有存储库链接文本对象和位图的检查。
如果您尚未登录到中央管理服务器(CMS),将产生一个警告,没有进行进一步检查。
对象的URI被验证,以确保它仍然在存储库中存在。如果该对象已不存在生成一个警告。
本地副本的版本比较,如果有新的副本是在仓库中生成一个警告。
检查报告部分超链接
水晶报表检查报告中的超链接部分几种不同的错误条件。
与目标文件中的错误
注意:如果目标文件是从公式推导,水晶报表不检查超链接。
如果目标文件是RUID或CUID,这些错误进行检查(按顺序):
在用户登录到CMS? (如果没有,就没有进一步的检查)。
这是否将RUID / CUID标识存在的报告?
在所有其他情况下,该目标文件被验证,以确保它的存在,并且可以被打开。
如果要检查整个项目,如果目标不是在同一个项目或报表包将显示一条警告消息。
与目标报表对象错误(S)
水晶报表这些错误检查:
该报告对象存在。
该报告对象位于同一报表节。
在数据上下文错误
注意:如果数据上下文是一个公式时,Crystal Reports不检查超链接。
组路径的长度必须对应于由目标报告对象标识的组。例如,如果目标是在三个组中的字段,该数据上下文必须向下传递给一个和两个基团;您可以指定三人小组或通配符(“*”)。
检查子报表开放其重新导入
Crystal报表是重新进口的所有子报表在指定位置存在检查。对于此验证成功,子报表仍必须位于你在哪里第一次插入他们在您的报告。
在这个部分:
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports聯機幫助
依賴項檢查器選項卡(選項對話框)
使用依賴項檢查器選項來設置要驗證,當您為您在工作台錯誤,這些錯誤的條件。
報告檢查選項
編譯公式
水晶報表編譯所有的公式在報告中產生錯誤的列表。當發現第一個錯誤的過程中不中斷;你必須雙擊在依賴項檢查錯誤消息以查看錯誤的公式工作室。
編譯SQL表達式
水晶報表編譯所有的SQL表達式在報表中產生錯誤的列表。當發現第一個錯誤的過程中不中斷;你必須雙擊在依賴項檢查錯誤消息以查看錯誤的公式工作室。
編譯自定義函數
水晶報表編譯所有的自定義函數在報告中產生錯誤的列表。當發現第一個錯誤的過程中不中斷;你必須雙擊在依賴項檢查錯誤消息以查看錯誤的公式工作室。
驗證超鏈接的網址
水晶報表驗證所有超鏈接的URL,當一個超鏈接無法訪問返回一條錯誤消息。
驗證數據庫
Crystal Reports的驗證報告的數據庫,如果數據庫不能訪問返回錯誤信息,或者如果數據庫中的表和/或字段發生了變化。
多報告檢查選項
檢查庫自定義函數
水晶報表檢查所有的報告(S)使用的自定義功能,確保它們是存在於BusinessObjects Enterprise資源庫。
如果您尚未登錄到中央管理服務器(CMS),將產生一個警告,沒有進行進一步檢查。
自定義功能的URI被驗證,以確保它仍然在存儲庫中存在。如果自定義函數不再存在了生成一個警告。
本地副本的版本比較,如果有新的副本是在倉庫中生成一個警告。
檢查庫對象(文本和位圖)
水晶報表所有存儲庫鏈接文本對象和位圖的檢查。
如果您尚未登錄到中央管理服務器(CMS),將產生一個警告,沒有進行進一步檢查。
對象的URI被驗證,以確保它仍然在存儲庫中存在。如果該對象已不存在生成一個警告。
本地副本的版本比較,如果有新的副本是在倉庫中生成一個警告。
檢查報告部分超鏈接
水晶報表檢查報告中的超鏈接部分幾種不同的錯誤條件。
與目標文件中的錯誤
注意:如果目標文件是從公式推導,水晶報表不檢查超鏈接。
如果目標文件是RUID或CUID,這些錯誤進行檢查(按順序):
在用戶登錄到CMS? (如果沒有,就沒有進一步的檢查)。
這是否將RUID / CUID標識存在的報告?
在所有其他情況下,該目標文件被驗證,以確保它的存在,並且可以被打開。
如果要檢查整個項目,如果目標不是在同一個項目或報表包將顯示一條警告消息。
與目標報表對象錯誤(S)
水晶報表這些錯誤檢查:
該報告對象存在。
該報告對象位於同一報表節。
在數據上下文錯誤
注意:如果數據上下文是一個公式時,Crystal Reports不檢查超鏈接。
組路徑的長度必須對應於由目標報告對象標識的組。例如,如果目標是在三個組中的字段,該數據上下文必須向下傳遞給一個和兩個基團;您可以指定三人小組或通配符(“*”)。
檢查子報表開放其重新導入
Crystal報表是重新進口的所有子報表在指定位置存在檢查。對於此驗證成功,子報表仍必須位於你在哪裡第一次插入他們在您的報告。
在這個部分:
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rivista Help Online
Insignia Dependency Checker (dialogue scatula Ozzione)
Usu frà i Dependency Checker pà crià i cundizioni vo vulete verificà quannu ti scupriri di errori, in u Acoustic.
Primu, à cuntrollà Options
cumpilari formuli
Crystal Rivista compiles tutti di la fòrmula in u vostru rapportu à pruduce una lista di i strazi. U prucessu ùn asisti, quannu si trova in u primu errore; vi tocca à doppia-cliccate nant’à u missaghju di errore in u Dependency Checker à vede u sbagliu in l ‘Attellu Formula.
Cumpilari sprissioni SQL
Crystal Rivista compiles tutti di la sprissioni SQL in u vostru rapportu à pruduce una lista di i strazi. U prucessu ùn asisti, quannu si trova in u primu errore; vi tocca à doppia-cliccate nant’à u missaghju di errore in u Dependency Checker à vede u sbagliu in l ‘Attellu Formula.
Cumpilari e funzioni di custumi
Crystal Rivista compiles tutti di la funzioni di custumi in u vostru rapportu à pruduce una lista di i strazi. U prucessu ùn asisti, quannu si trova in u primu errore; vi tocca à doppia-cliccate nant’à u missaghju di errore in u Dependency Checker à vede u sbagliu in l ‘Attellu Formula.
Cunvalidà indirizzi hyperlink
Crystal Rivista validates tutti indirizzi hyperlink è rende un errore quandu un hyperlink ùn pò ghjunghje.
verificate basa di dati
Crystal Rivista verifies basa di u raportu è rende un errore s’è a basa di dati ùn si pò ghjunghje, o s’è i toli è / o campi in a basa di dati hannu canciatu puru.
Multi-Segnala cuntrollà Options
Vedi funzioni di custumi segment
Crystal Rivista chèques tutti di la funzioni di custumi usatu in u rapportu (s) è cura ca sunnu prisenti in u BusinessObjects Autoverhuur Sf.
S’è vo ùn avete ancu à entre nantu à u Management Server Franca (CMS), un avertimentu hè caricate è senza più ora lìmita hè fattu.
U Uri di a funzione di custumi hè statu cunvalidatu da assicurà chì si esisti ancora a lu Sf. A stu cunsigliu hè caricate siddu la funzioni di custumi non esisti chiù.
A versione di u copia lucale hè paragunatu e un avertimentu hè caricate s’è una copia di robba è disponibile in u Sf.
uggetti Check Sf (testu è Miani)
Crystal Rivista chèques tutte e di l ‘uggetti e bitmaps testu segment-alleatu.
S’è vo ùn avete ancu à entre nantu à u Management Server Franca (CMS), un avertimentu hè caricate è senza più ora lìmita hè fattu.
U Uri di l ‘oggettu hè statu cunvalidatu a cura ca esisti ancora a lu Sf. A stu cunsigliu hè caricate s’è l’oggettu non esisti chiù.
A versione di u copia lucale hè paragunatu e un avertimentu hè caricate s’è una copia di robba è disponibile in u Sf.
ipertestu parti Check rapportu
Crystal Rivista chèques di parechji cunnizzioni di errore diffirenti in rapportu parti lee ipertestu.
Errori, cù u schedariu di testu
Nutate bè: Sì u schedariu di testu diriveghja da una formula, Crystal Rivista ùn cuntrolla lu hyperlink.
Sì u schedariu di testu hè un RUID o un CUID, sti sbagli sò virificata (in ordine):
Hè u me identificatu nantu à i CMS? (Si No, ùn ci hè nudda di più ora lìmita).
Paggina u rapportu chì esisti lu RUID / identificheghja CUID?
In tutte e altre cause, u schedariu testu hè statu cunvalidatu da assicurà chì hè oghje ghjornu, è pò esse apertu.
S’è vo vulete à cuntrollà un prugettu, un missaghju avertimentu, pare si lu testu ùn hè micca in u listessu pacchettu prugettu o rapportu.
Errori, cun l’oggettu rapportu Fragen (s)
Crystal Rivista chèques di sti sbagli:
U bilanciu uggetti di tuttu raghjone.
Lu sò prupitati rapportu si trovanu in u stessu rùbbrica rapportu.
Errori, in u cuntestu di dati
Nutate bè: Sì u cuntestu di dati hè una formula, Crystal Rivista ùn cuntrolla lu hyperlink.
A durata di u percorsu gruppu deve currisponde à u gruppu, idintificata di uggetti rapportu di modu precisu. Per esempiu, s’ellu u testu hè un chjosu in gruppu trè, u cuntestu di dati deve passà davanti à u gruppu unu e dui; si pò calculà gruppu di trè o un OLERICULTURE ( “”*””).
Cunsultazione subreports chì sò tam E-signìfica ca su aperta
Crystal Rivista chèques ca esisti tutta subreports chì sò à esse tam E-signìfica ca a la stage pricisatu. Pi chistu, a cunvalidazione di farimi onuri, subreports deve sempre esse trova induve u vostru primu elli inseritu in u vostru bugiarde.
In sta rùbbrica:
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
Ovisnost Checker kartica (okvir za dijalog Options)
Koristite opcije Ovisnost Checker za postavljanje kojim uvjetima želite provjeriti kada provjeriti za pogreške u Workbench.
Izvješće Provjera Mogućnosti
sastaviti formule
Crystal Reports kompilira sve formula u svom izvješću za generiranje popis grešaka. Proces se ne prekida kada se utvrdi da je prva greška; morate dvaput kliknite poruku o pogrešci u ovisnosti Checker vidjeti pogrešku u Formuli radionici.
Sastaviti SQL izraze
Crystal Reports kompilira sve SQL izraza u svom izvješću za generiranje popis grešaka. Proces se ne prekida kada se utvrdi da je prva greška; morate dvaput kliknite poruku o pogrešci u ovisnosti Checker vidjeti pogrešku u Formuli radionici.
Sastaviti prilagođene funkcije
Crystal Reports kompilira sve prilagođenih funkcija u svom izvješću za generiranje popis grešaka. Proces se ne prekida kada se utvrdi da je prva greška; morate dvaput kliknite poruku o pogrešci u ovisnosti Checker vidjeti pogrešku u Formuli radionici.
Provjera valjanosti hipervezu URL-ove
Crystal Reports potvrđuje sve hipervezu URL-ove i vraća poruku o pogrešci kada hipervezu ne može pristupiti.
Provjerite baze podataka
Crystal Reports provjerava je izradio izvješće baze podataka i vraća poruku o pogrešci ako je baza podataka se ne može pristupiti, ili ako su tablice i / ili polja u bazi podataka promijenilo.
Multi-Report Provjera Opcije
Provjerite repozitorij prilagođene funkcije
Crystal Reports provjere sve od prilagođenih funkcija korištenih u izvješću (ima) i osigurava da su prisutni u BusinessObjects Enterprise repozitorija.
Ako još niste prijavljeni na Središnjem Management Server (CMS), upozorenje se generira i dalje provjera se radi.
URI prilagođene funkcije potvrđene kako bi se osiguralo da i dalje postoji u repozitoriju. Upozorenje se generira ako je običaj funkcija više ne postoji.
Verzija lokalne kopije se uspoređuje i upozorenje nastaje ako je noviji primjerak dostupan je u repozitoriju.
Provjerite repozitorija objekata (tekst i bitmap)
Crystal Reports provjere sve o repozitoriju vezani tekst objekata i bitmape.
Ako još niste prijavljeni na Središnjem Management Server (CMS), upozorenje se generira i dalje provjera se radi.
URI objekta provjerava se osigurava da i dalje postoji u repozitoriju. Upozorenje se generira ako se objekt više ne postoji.
Verzija lokalne kopije se uspoređuje i upozorenje nastaje ako je noviji primjerak dostupan je u repozitoriju.
dio hiperveze Provjerite izvješće
Crystal Reports provjere za nekoliko različitih stanja pogreške u izvješću dio hiperveze.
Pogreške s ciljne datoteke
Napomena: Ako je cilj datoteka je izveden iz formule, Crystal Reports ne provjerava hipervezu.
Ako je cilj datoteka je RUID ili CUID, te pogreške se provjeravaju (u redu):
Je li korisnik prijavljen na CMS-u? (Ako ne, nema daljnje provjere).
Sadrži li izvješće koje postoje RUID / CUID identificira?
U svim drugim slučajevima, meta datoteka potvrđene kako bi se osiguralo da postoji i može se otvoriti.
Ako su provjere cijeli projekt, pojavljuje se poruka upozorenja ako je cilj ne u istom projektu ili izvješće paket.
Pogreške s ciljnom izvješće objekt (e)
Crystal Reports provjere za ove pogreške:
U izvješću se protivi svemu postoji.
U izvješću se objekti nalaze se na istom dijelu izvješća.
Pogreške u kontekstu podataka
Napomena: Ako je kontekst podataka je formula, Crystal Reports ne provjerava hipervezu.
Dužina staze grupe moraju odgovarati skupine identificiran od strane ciljne izvješća objekata. Na primjer, ako je cilj polje u grupi tri, kontekst podaci moraju proći do skupini jedan i dva; možete odrediti grupu od tri ili zvjezdicu ( “”*””).
Provjerite podizvješća koji su ponovno uvezeni na otvorenom
Crystal Reports provjere koje postoje svi podizvješća koji su se ponovno uvozi u određenom mjestu. Za to valjanosti uspjeti, podizvješća ipak mora se nalaziti gdje vam ih prvi umetnut u svojim izvješćima.
U ovom odjeljku:
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjælp
Fanen Afhængighed Checker (dialogboksen Indstillinger)
Brug Dependency Checker muligheder for at indstille, hvilke betingelser, du ønsker at kontrollere, når du tjekker for fejl i Workbench.
Rapport Kontrol Options
Compile formler
Crystal Reports samler alle formlerne i din rapport til at generere en liste over fejl. Processen afbrydes ikke, når der findes den første fejl; du skal dobbeltklikke på fejlmeddelelsen i Dependency Checker at se fejlen i Formel Workshop.
Compile SQL-udtryk
Crystal Reports samler alle de SQL-udtryk i rapporten til at generere en liste over fejl. Processen afbrydes ikke, når der findes den første fejl; du skal dobbeltklikke på fejlmeddelelsen i Dependency Checker at se fejlen i Formel Workshop.
Compile brugerdefinerede funktioner
Crystal Reports samler alle de brugerdefinerede funktioner i din rapport til at generere en liste over fejl. Processen afbrydes ikke, når der findes den første fejl; du skal dobbeltklikke på fejlmeddelelsen i Dependency Checker at se fejlen i Formel Workshop.
Godkend hyperlink URL’er
Crystal Reports validerer alle hyperlink URL’er og returnerer en fejlmeddelelse, når ikke adgang et hyperlink.
Bekræft database
Crystal Reports verificerer rapportens database og returnerer en fejlmeddelelse, hvis der ikke er adgang til databasen, eller hvis tabeller og / eller felter i databasen har ændret sig.
Multi-Rapport Kontrol Options
Check repository brugerdefinerede funktioner
Crystal Reports kontrollerer alle de brugerdefinerede funktioner, der anvendes i rapporten (s) og sikrer, at de er til stede i BusinessObjects Enterprise Repository.
Hvis du endnu ikke har logget ind på Central Management Server (CMS), er en advarsel genereres, og ingen yderligere kontrol gøres.
Den URI på den brugerdefinerede funktion valideres for at sikre, at det stadig eksisterer i arkivet. En advarsel genereres, hvis den brugerdefinerede funktion ikke længere eksisterer.
Den version af den lokale kopi sammenlignes, og en advarsel genereres, hvis en nyere kopi er tilgængelig i lageret.
Check repository objekter (tekst og bitmap)
Crystal Reports kontrol alle af depotet-linked tekst objekter og bitmaps.
Hvis du endnu ikke har logget ind på Central Management Server (CMS), er en advarsel genereres, og ingen yderligere kontrol gøres.
Den URI af objektet valideres at sikrer, at den stadig findes i arkivet. En advarsel genereres, hvis objektet ikke længere eksisterer.
Den version af den lokale kopi sammenlignes, og en advarsel genereres, hvis en nyere kopi er tilgængelig i lageret.
Check rapport del hyperlinks
Crystal Reports checks til flere forskellige fejltilstande i rapporten del hyperlinks.
Fejl med målfilen
Bemærk: Hvis målet filen stammer fra en formel, er Crystal Reports ikke kontrollere hyperlinket.
Hvis målet filen er en ruid eller en CUID, er disse fejl kontrolleres (i rækkefølge):
Er brugeren logget på CMS? (Hvis Nej, der er ingen yderligere kontrol).
Er rapporten, at eksisterer ruid / CUID identificerer?
I alle andre tilfælde er målet fil valideres for at sikre, at det eksisterer, og kan åbnes.
Hvis du tjekker et helt projekt, vises en advarselsmeddelelse, hvis målet ikke er i samme projekt eller rapport pakke.
Fejl med målet rapport objekt (er)
Crystal Reports checks for disse fejl:
Rapporten objekter alle eksisterer.
Rapporten objekter er placeret i den samme rapport sektion.
Fejl i data kontekst
Bemærk: Hvis dataene sammenhæng er en formel, er Crystal Reports ikke kontrollere hyperlinket.
Længden af gruppen stien skal svare til den gruppe, identificeret ved de mål rapportobjekter. For eksempel, hvis målet er et felt i gruppe tre, skal den registrerede sammenhæng passere ned til gruppe en og to; du kan angive samle tre eller et wildcard ( “”*””).
Check delrapporter der genindføres på åben
Crystal Reports kontrollerer, at alle delrapporter, der skal genindføres eksisterer i den angivne placering. Til denne validering skal lykkes, skal delrapporter stadig være placeret hvor din første indsat dem i dine rapporter.
I dette afsnit:
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
tab Dependency Checker (dialoogvenster Opties)
Gebruik de Dependency Checker opties in te stellen welke voorwaarden u wilt controleren wanneer u controleren op fouten in de Workbench.
Rapport controleren Opties
Compile formules
Crystal Reports verzamelt alle formules in uw rapport om een lijst met fouten te genereren. De werkwijze wordt niet onderbroken wanneer de eerste fout wordt gevonden; moet u dubbelklikt op het foutbericht in Controle van afhankelijkheden om de fout te zien in de Formula Workshop.
Compile SQL-expressies
Crystal Reports verzamelt alle van de SQL-expressies in uw rapport om een lijst met fouten te genereren. De werkwijze wordt niet onderbroken wanneer de eerste fout wordt gevonden; moet u dubbelklikt op het foutbericht in Controle van afhankelijkheden om de fout te zien in de Formula Workshop.
Compileren aangepaste functies
Crystal Reports verzamelt alle aangepaste functies in uw rapport om een lijst met fouten te genereren. De werkwijze wordt niet onderbroken wanneer de eerste fout wordt gevonden; moet u dubbelklikt op het foutbericht in Controle van afhankelijkheden om de fout te zien in de Formula Workshop.
Valideren hyperlink URL’s
Crystal Reports valideert alle hyperlink URL’s en een foutmelding geeft wanneer een hyperlink niet kan worden geopend.
Controleer de database
Crystal Reports verifieert databank het rapport en een foutbericht geretourneerd als de database niet toegankelijk, of tabellen en / of velden in de database zijn gewijzigd.
Multi-Report Controle Options
Controleer repository aangepaste functies
Crystal Reports controleert alle van de aangepaste functies die in het rapport (s) en zorgt ervoor dat ze aanwezig zijn in de BusinessObjects Enterprise Repository zijn.
Als u nog niet bent aangemeld bij de Central Management Server (CMS), wordt een waarschuwing gegenereerd en geen verdere controle gebeurd.
De URI van de aangepaste functie wordt gevalideerd om ervoor te zorgen dat het nog bestaat in de repository. Een waarschuwing wordt gegenereerd als de aangepaste functie niet meer bestaat.
De versie van de lokale kopie wordt vergeleken en een waarschuwing wordt gegenereerd als een nieuwer exemplaar is verkrijgbaar in de repository.
Controleer archief objecten (tekst en bitmap)
Crystal Reports controleert alle van de repository-gelinkte tekst objecten en bitmaps.
Als u nog niet bent aangemeld bij de Central Management Server (CMS), wordt een waarschuwing gegenereerd en geen verdere controle gebeurd.
De URI van het object wordt gevalideerd om zorgt ervoor dat het nog steeds bestaat in de repository. Een waarschuwing wordt gegenereerd als het object niet meer bestaat.
De versie van de lokale kopie wordt vergeleken en een waarschuwing wordt gegenereerd als een nieuwer exemplaar is verkrijgbaar in de repository.
Controlerapport deel hyperlinks
Crystal Reports controles voor verschillende fouten in het rapport een deel hyperlinks.
Fouten met het doelbestand
Let op: Als het doel bestand wordt afgeleid van een formule, maakt Crystal Reports niet de hyperlink te controleren.
Als het doel bestand een RUID of CUID worden deze fouten gecontroleerd (in volgorde):
Wordt de gebruiker aangemeld bij de CMS? (Als Nee, er is geen verdere controle).
Doet het rapport dat de RUID / CUID identificeert bestaan?
In alle andere gevallen wordt het doelbestand gevalideerd dat het bestaat en kan worden geopend.
Als u een hele project bekijkt, verschijnt er een waarschuwing als het doel niet in hetzelfde project of rapport pakket.
Fouten met het doelrapport object (s)
Crystal Reports controles voor deze fouten:
Het rapport objecten bestaan.
Het rapport objecten bevinden zich in hetzelfde rapport sectie.
Fouten in de gegevens context
Opmerking: Als de data context is een formule, maakt Crystal Reports niet de hyperlink te controleren.
De lengte van de groep weg moet overeenkomen met de groep welke door de doelrapport objecten. Bijvoorbeeld, als het doel een veld in drie groepen, de gegevenscontext dient door te geven aan een groep een en twee; U kunt groep drie of een asterisk ( “”*””) op te geven.
Controleer subreports die opnieuw worden ingevoerd op open
Crystal Reports controles dat alle subrapporten die opnieuw worden ingevoerd, zijn er op de opgegeven locatie. Voor deze validatie om te slagen, moet subreports nog worden gevestigd, waar je ze eerst in uw rapporten opgenomen.
In deze sectie:
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports online nápovědy
Karta závislost Checker (dialogové okno Možnosti)
Použijte možnosti závislost Checker nastavit jakých podmínek chcete ověřit při kontrole chyb v Workbench.
Zpráva Kontrola Možnosti
Kompilace vzorců
Crystal Reports zpracovává všechny ze vzorců ve své zprávě ke generování seznam chyb. Tento proces není přerušen, když je nalezen první chyba; musíte poklepejte na chybová zpráva v závislost Kontrola vidět chybu ve vzorci Workshop.
Kompilace SQL výrazů
Crystal Reports zpracovává všechny výrazy SQL ve své zprávě ke generování seznam chyb. Tento proces není přerušen, když je nalezen první chyba; musíte poklepejte na chybová zpráva v závislost Kontrola vidět chybu ve vzorci Workshop.
Kompilace vlastní funkce
Crystal Reports zpracovává všechny vlastních funkcí ve své zprávě ke generování seznam chyb. Tento proces není přerušen, když je nalezen první chyba; musíte poklepejte na chybová zpráva v závislost Kontrola vidět chybu ve vzorci Workshop.
Ověření hypertextový odkaz URL
Crystal Reports ověřuje všechny hypertextový odkaz URL a vrátí chybovou zprávu při hypertextový odkaz nelze přistupovat.
Ověřte databáze
Crystal Reports ověřuje databázi sestavy a vrátí chybovou zprávu v případě, že databáze nelze získat přístup, nebo je-li tabulky a / nebo polí v databázi změnily.
Multi-Report Kontrola Možnosti
Zkontrolujte, zda úložiště vlastní funkce
Crystal Reports kontroly všech Vlastních funkcích používaných v sestavě (y) a zajišťuje, že jsou přítomny v BusinessObjects Enterprise Repository.
Pokud jste dosud přihlášeni do Centrálního Management Server (CMS), výstraha je generována a žádná další kontrola je hotovo.
URI vlastní funkci se validuje, aby se zajistilo, že stále existuje v úložišti. Varování je generováno v případě, že vlastní funkci již neexistuje.
Verze místní kopie je porovnána a je generována výstraha, pokud je k dispozici v úložišti novější kopie.
Zkontrolujte úložiště objekty (text a bitmapové)
Crystal Reports kontroly všechny úložiště vázané textové objekty a rastrové obrázky.
Pokud jste dosud přihlášeni do Centrálního Management Server (CMS), výstraha je generována a žádná další kontrola je hotovo.
URI objektu se validuje, aby zajišťuje, že stále existuje v úložišti. Varování je generováno v případě, že objekt již neexistuje.
Verze místní kopie je porovnána a je generována výstraha, pokud je k dispozici v úložišti novější kopie.
Část hypertextové odkazy Kontrolní report
Crystal Reports kontroly pro několik různých chybových stavů částečně hypertextové odkazy sestavy.
Chyby s cílového souboru
Poznámka: Pokud je cílový soubor odvozeno od vzorce, Crystal Reports nekontroluje hypertextový odkaz.
V případě, že cílový soubor je RUID nebo cuid, tyto chyby jsou kontrolovány (v tomto pořadí):
Je uživatel přihlášen k CMS? (Pokud ne, není žádná další kontrola).
Má zpráva, že existují RUID / cuid identifikuje?
Ve všech ostatních případech, cílový soubor se validuje, aby se zajistilo, že existuje, a mohou být otevřeny.
Pokud kontrolujete celý projekt, zobrazí se varovné hlášení v případě, že cíl není ve stejném projektu nebo sestavy balíčku.
Chyby se cílový objekt zprávy (y)
Crystal Reports kontroly pro tyto chyby:
Zpráva objekty všeho existují.
Zpráva objekty jsou umístěny ve stejné části sestavy.
Chyby v kontextu datovém
Poznámka: Pokud kontext dat je vzorec, Crystal Reports nekontroluje hypertextový odkaz.
Délka dráhy skupiny musí odpovídat skupině identifikované cílové sestavy objektů. Například v případě, že cíl je pole ve skupině tři, kontext údaje musejí předat do skupiny jedna a dva; můžete určit skupinu tři nebo zástupný znak ( “”*””).
Kontrola podsestavy, které jsou zpětně dovezeny na open
Crystal Reports kontroly, které jsou všechny podsestavy, které mají být zpětně dovezeny existují v určeném místě. Za tímto účelem ověření uspět, podsestavy stále musí být umístěny tam, kde vaše první vloží je v přehledech.
V této sekci:
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Dependency Checker tab (Options dialog box)
Use the Dependency Checker options to set which conditions you want to verify when you check for errors in the Workbench.
Report Checking Options
Compile formulas
Crystal Reports compiles all of the formulas in your report to generate a list of errors. The process is not interrupted when the first error is found; you must double-click the error message in the Dependency Checker to see the error in the Formula Workshop.
Compile SQL expressions
Crystal Reports compiles all of the SQL expressions in your report to generate a list of errors. The process is not interrupted when the first error is found; you must double-click the error message in the Dependency Checker to see the error in the Formula Workshop.
Compile custom functions
Crystal Reports compiles all of the custom functions in your report to generate a list of errors. The process is not interrupted when the first error is found; you must double-click the error message in the Dependency Checker to see the error in the Formula Workshop.
Validate hyperlink URLs
Crystal Reports validates all hyperlink URLs and returns an error message when a hyperlink cannot be accessed.
Verify database
Crystal Reports verifies the report’s database and returns an error message if the database cannot be accessed, or if tables and/or fields in the database have changed.
Multi-Report Checking Options
Check repository custom functions
Crystal Reports checks all of the custom functions used in the report(s) and ensures that they are present in the BusinessObjects Enterprise Repository.
If you have not yet logged onto the Central Management Server (CMS), a warning is generated and no further checking is done.
The URI of the custom function is validated to ensure that it still exists in the repository. A warning is generated if the custom function no longer exists.
The version of the local copy is compared and a warning is generated if a newer copy is available in the repository.
Check repository objects (text and bitmap)
Crystal Reports checks all of the repository-linked text objects and bitmaps.
If you have not yet logged onto the Central Management Server (CMS), a warning is generated and no further checking is done.
The URI of the object is validated to ensures that it still exists in the repository. A warning is generated if the object no longer exists.
The version of the local copy is compared and a warning is generated if a newer copy is available in the repository.
Check report part hyperlinks
Crystal Reports checks for several different error conditions in report part hyperlinks.
Errors with the target file
Note: If the target file is derived from a formula, Crystal Reports does not check the hyperlink.
If the target file is a RUID or a CUID, these errors are checked (in order):
Is the user logged on to the CMS? (If No, there is no further checking).
Does the report that the RUID/CUID identifies exist?
In all other cases, the target file is validated to ensure that it exists and can be opened.
If you are checking an entire project, a warning message appears if the target is not in the same project or report package.
Errors with the target report object(s)
Crystal Reports checks for these errors:
The report objects all exist.
The report objects are located in the same report section.
Errors in the data context
Note: If the data context is a formula, Crystal Reports does not check the hyperlink.
The length of the group path must correspond to the group identified by the target report objects. For example, if the target is a field in group three, the data context must pass down to group one and two; you can specify group three or a wildcard (“”*””).
Check subreports which are re-imported on open
Crystal Reports checks that all subreports that are to be re-imported exist in the specified location. For this validation to succeed, subreports must still be located where your first inserted them in your reports.
In this section:
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristalo Raportoj Surreta Helpo
Dependeco Checker langeto (Options dialogujo)
Uzi la Dependeco Checker opciojn por agordi kiuj kondiĉoj vi volas kontroli kiam vi kontrolu por eraroj en la Workbench.
Raporti Checking Opcioj
kompili formuloj
Kristalo Raportoj kompilas ĉiujn formulojn en viaj raporto generi liston de eraroj. La procezo ne estas interrompita kiam la unua eraro estas trovita; vi devas duoble alklaku la erarmesaĝon en la Dependeco Kontrolilo por vidi la eraron en la Formulo Workshop.
Kompili SQLa esprimoj
Kristalo Raportoj kompilas ĉiujn SQLa parolmanierojn en via generi liston de eraroj. La procezo ne estas interrompita kiam la unua eraro estas trovita; vi devas duoble alklaku la erarmesaĝon en la Dependeco Kontrolilo por vidi la eraron en la Formulo Workshop.
Kompili kutimo funkcioj
Kristalo Raportoj kompilas ĉiujn kutimo funkciojn en via raporto por generi liston de eraroj. La procezo ne estas interrompita kiam la unua eraro estas trovita; vi devas duoble alklaku la erarmesaĝon en la Dependeco Kontrolilo por vidi la eraron en la Formulo Workshop.
Validigi hiperligilo URLoj
Kristalo Raportoj validigas ĉiuj hiperligilo URLoj kaj redonas erarmesaĝon kiam hiperligilo povas ne esti alirebla.
kontroli datumbazo
Kristalo Raportoj kontrolas la raporto datumbazo kaj redonas eraron mesaĝon, se la datumbazo ne povas esti aliritaj, aŭ se tablojn kaj / aŭ kampoj en la datumbazo ŝanĝiĝis.
Multi-Raporti Checking Opcioj
Kontrolu enciklopedio kutimo funkcioj
Kristalo Raportoj ĉekojn ĉiuj kutimo funkcioj uzita en la raporto (j) kaj certigas ke ili estas nuntempe en la BusinessObjects Enterprise Repository.
Se vi ankoraŭ ne estas ensalutita sur la Centra Administrado Servilo (EMS), averto estas generita kaj ne plu kontrolanta estas farita.
La URI de la kutimo funkcio validigita certigi ke ĝi ankoraŭ ekzistas en la deponejo. Averta estas generita se la kutimo funkcio jam ne ekzistas.
La versio de la loka kopio estas komparita kaj averto estas generita se pli nova kopio estas havebla en la deponejo.
Ĉeko enciklopedio objektoj (teksto kaj bitmap)
Kristalo Raportoj ĉekojn ĉiuj enciklopedio ligitaj teksto celoj kaj bitmaps.
Se vi ankoraŭ ne estas ensalutita sur la Centra Administrado Servilo (EMS), averto estas generita kaj ne plu kontrolanta estas farita.
La URI de la objekto estas validigita al certigas ke ĝi ankoraŭ ekzistas en la deponejo. Averta estas generita se la objekto ne plu ekzistas.
La versio de la loka kopio estas komparita kaj averto estas generita se pli nova kopio estas havebla en la deponejo.
Ĉeko raporto parto hiperligiloj
Kristalo Raportoj ĉekojn por pluraj malsamaj eraro kondiĉojn en raporto parto hiperligiloj.
Eraroj kun la celo dosiero
Notu: Se la celo dosiero devenas de formulo, Kristalo Raportoj ne kontrolu la hiperligilo.
Se la celo dosiero estas RUID aŭ CUID, tiuj eraroj estas kontrolata (en ordo):
Estas la uzanto ensalutinta en la CMS? (Se ne, ne estas plu kontrolanta).
Ĉu la raporto ke la RUID / CUID identigas ekzistas?
En ĉiuj aliaj kazoj, la celo dosiero estas validigita certigi ke ĝi ekzistas kaj povas esti malfermita.
Se vi estas kontrolanta la tutan projekton, averto mesaĝo aperas se la celo ne estas en la sama projekto aŭ raporto pako.
Eraroj kun la celo raporto objekto (j)
Kristalo Raportoj ĉekojn por tiuj eraroj:
La raporto kontestas ĉiuj ekzisti.
La raporto objektoj troviĝas en la sama raporto sekcio.
Eraroj en la datumoj kuntekston
Notu: Se la datumoj kunteksto estas formulo, Kristalo Raportoj ne kontrolu la hiperligilo.
La longo de la grupo padon devas respondi al la grupo identigita per la celo raporto objektoj. Ekzemple, se la celo estas kampo en grupo de tri, la datumoj kunteksto devas pasi malsupren kolekti unu kaj du; Vi povas specifi grupon tri aŭ ĵokero ( “”*””).
Ĉeko subreports kiu estas re-importita sur malfermaj
Kristalo Raportoj ĉekojn ke ĉiuj subreports kiuj devas esti re-importita ekzistas en la specifa loko. Cxar tiu validación sukcesi, subreports devas ankoraŭ esti lokita kie viaj unuaj enmetitaj ilin en viaj raportoj.
En ĉi tiu sekcio:
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Hetkel Abi
Sõltuvus kontrollija kaardi (suvandid)
Kasutage Sõltuvus kontrolli valikud seada millistel tingimustel soovite kontrollida, kui sa kontrollida vigu Workbench.
Aruanne kontrollimine valikud
Koostada valemid
Crystal Reports kogub kõik valemid oma aruandes, et tekitada vigade loetelu. Protsess ei katkestata, kui esimene viga on; peate topeltklõps veateate Sõltuvus Checker näha viga Vormel Workshop.
Koostada SQL väljendeid
Crystal Reports kogub kõik SQL väljendeid oma aruandes, et tekitada vigade loetelu. Protsess ei katkestata, kui esimene viga on; peate topeltklõps veateate Sõltuvus Checker näha viga Vormel Workshop.
Koostage kohandatud funktsioone
Crystal Reports kogub kõik custom funktsioone oma aruandes, et tekitada vigade loetelu. Protsess ei katkestata, kui esimene viga on; peate topeltklõps veateate Sõltuvus Checker näha viga Vormel Workshop.
Kinnitada hüperlingi URL
Crystal Reports tõendab kõik hüperlingi id ja tagastab veateate hüperlingi ei pääse.
Kinnita andmebaasis
Crystal Reports kontrollib aruande andmebaasi ning tagastab veateate, kui andmebaasi ei saa avada, või kui tabelid ja / või valdkondade andmebaasis on muutunud.
Multi-aruanne kontrollimine valikud
Saate hoidla kohandatud funktsioone
Crystal Reports kontrolli kõik kohandatud funktsioone kasutatakse aruande (d) ja tagab nende esinevad BusinessObjects Enterprise hoidlast.
Kui sa pole veel sisse loginud, Kesk Management Server (CMS), genereeritakse hoiatus ja enam kontrolli tehakse.
URI erifunktsioonides on kinnitatud, et tagada, et see ikka on hoidlas. Genereeritakse hoiatus, kui erifunktsioonides enam ei eksisteeri.
Versioon kohaliku koopia võrreldakse ja genereeritakse hoiatus uuemat koopia on saadaval hoidlasse.
Vaata hoidla objektide (tekst ja bitmap)
Crystal Reports kontrollib kõiki hoidla seotud teksti objektide ja rasterpiltidena.
Kui sa pole veel sisse loginud, Kesk Management Server (CMS), genereeritakse hoiatus ja enam kontrolli tehakse.
URI objekti valideeritud tagab, et see ikka on hoidlas. Genereeritakse hoiatus, kui objekt ei ole enam olemas.
Versioon kohaliku koopia võrreldakse ja genereeritakse hoiatus uuemat koopia on saadaval hoidlasse.
Vaata aruande osa hüperlinke
Crystal Reports kontrollib mitu erinevat viga tingimusi aruande osa linke.
Vead märklaud faili
Märkus: Kui eesmärki fail on tuletatud valem, Crystal Reports ei kontrolli hüperlingi.
Kui eesmärki fail on RUID või Esitatud põhjendustest, need vead on kontrollitud (et):
Kas kasutaja sisse loginud CMS? (Kui ei, siis puudub täiendav kontroll).
Kas raportis, et RUID / Esitatud põhjendustest tuvastab olemas?
Kõigil muudel juhtudel Sihtfaili on kinnitatud, et tagada see on olemas ja saab avada.
Kui olete vaadata kogu projekti, ilmub hoiatusteade, kui eesmärk ei ole sama projekti või aruande pakendis.
Vead märklaud aruande objekti (de)
Crystal Reports kontrollitud neid vigu:
Aruanne objektid kõik olemas.
Aruanne objektid asub samas aruande sektsiooni.
Vead andmete kontekstis
Märkus: Kui andmed kontekstis on valem, Crystal Reports ei kontrolli hüperlingi.
Pikkus grupist path peab vastama rühma eristab sihtmärk aruande objektid. Näiteks kui eesmärgiks on valdkond, grupi kolm andmed kontekstis peab mööduma alla grupi üks ja kaks; saate määrata grupi kolm või metamärgi ( “”*””).
Vaata subreports mis taassisseveetakse avatud
Crystal Reports kontrolli, et kõik subreports, mis tuleb uuesti imporditud olemas kindlas kohas. Sel valideerimise õnnestub, subreports peab ikka asuma, kus teie esimene sisestatud neid oma aruanded.
Selles osas:
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Dependency Checker tab (Options dialog box)
Gamitin ang Dependency Checker pagpipilian upang itakda kung aling mga kondisyon gusto mong i-verify kapag nag-check para sa mga error sa Workbench.
Isumbong Sinusuri Opsyon
Sumulat ng libro formula
Crystal Reports compiles ang lahat ng mga formula sa iyong ulat upang bumuo ng isang listahan ng mga error. Ang proseso ay hindi nagambala kapag ang unang error ay natagpuan; kailangan mong i-double click ang error na mensahe sa Dependency Checker upang makita ang mga error sa Formula Workshop.
Sumulat ng libro SQL expression
Crystal Reports compiles ang lahat ng mga SQL expression sa iyong ulat upang bumuo ng isang listahan ng mga error. Ang proseso ay hindi nagambala kapag ang unang error ay natagpuan; kailangan mong i-double click ang error na mensahe sa Dependency Checker upang makita ang mga error sa Formula Workshop.
Sumulat ng libro pasadyang mga function
Crystal Reports compiles ang lahat ng mga pasadyang mga function sa iyong ulat upang bumuo ng isang listahan ng mga error. Ang proseso ay hindi nagambala kapag ang unang error ay natagpuan; kailangan mong i-double click ang error na mensahe sa Dependency Checker upang makita ang mga error sa Formula Workshop.
Patunayan hyperlink URL
Crystal Reports validates lahat hyperlink URL at nagbabalik ng isang error na mensahe kapag ang isang hyperlink ay hindi maaaring ma-access.
I-verify ang database
Crystal Reports nakumpirma database ng ulat at nagbabalik ng isang error na mensahe kung ang database ay hindi maaaring ma-access, o kung mga talahanayan at / o mga patlang sa database ay nagbago.
Multi-Ulat Sinusuri Opsyon
Tingnan repository pasadyang mga function
Crystal Reports tseke lahat ng mga pasadyang mga function na ginagamit sa (mga) ulat at sinisiguro na ang mga ito ay naroroon sa BusinessObjects Enterprise Repository.
Kung hindi ka pa naka-log in papunta sa Central Management Server (CMS), isang babala ay binuo at no further checking ay tapos na.
Ang URI ng pasadyang pag-andar ay napatunayan upang matiyak na ito ay umiiral pa rin sa repository. Isang babala ay binuo kung ang pasadyang pag-andar ay hindi na umiiral.
Ang bersyon ng lokal na kopya ay inihambing at isang babala ay binuo kung ang isang mas bagong kopya ay makukuha sa lalagyan.
Suriin repository bagay (teksto at bitmap)
Crystal Reports tseke lahat ng taguan-linked bagay teksto at bitmaps.
Kung hindi ka pa naka-log in papunta sa Central Management Server (CMS), isang babala ay binuo at no further checking ay tapos na.
Ang URI ng bagay ay napatunayan na nagsisiguro na ito ay umiiral pa rin sa repository. Isang babala ay binuo kung ang object ay hindi na umiiral.
Ang bersyon ng lokal na kopya ay inihambing at isang babala ay binuo kung ang isang mas bagong kopya ay makukuha sa lalagyan.
Suriin ulat bahagi hyperlinks
Crystal Reports tseke sa loob ng ilang iba’t ibang mga kundisyon error sa ulat na bahagi hyperlinks.
Error sa mga target na file
Tandaan: Kung ang target na file ay nagmula mula sa isang formula, Crystal Reports ay hindi suriin ang hyperlink.
Kung ang target na file ay isang RUID o isang CUID, ang mga error ay naka-check (sa order):
Ay ang gumagamit ay naka-log on sa CMS? (Kung Hindi, walang karagdagang checking).
Ba ang ulat na ang RUID / CUID kinikilala na umiiral?
Sa lahat ng iba pang mga kaso, ang target na file ay napatunayan upang matiyak na ito ay umiiral at ay maaring mabuksan.
Kung ikaw ay paglagay ng tsek ang isang buong proyekto, isang babala na mensahe ay lilitaw kung ang target ay hindi sa parehong proyekto o ulat package.
Error sa mga target na ulat object (s)
Crystal Reports tseke para sa mga error na ito:
Ang ulat na bagay lahat ng umiiral.
Ang ulat ng mga bagay ay matatagpuan sa parehong seksyon ulat.
Mga error sa data konteksto
Tandaan: Kung ang data konteksto ay isang formula, Crystal Reports ay hindi suriin ang hyperlink.
Ang haba ng grupo landas ay dapat tumutugma sa mga grupo na kinilala sa pamamagitan ng mga bagay target ulat. Halimbawa, kung ang target ay isang patlang sa grupo sa tatlo, ang data konteksto ay dapat pumasa sa pababa sa grupo ng isa at dalawang; maaari mong tukuyin ang grupo sa tatlo o isang wildcard ( “”*””).
Suriin subreports na muling-import sa bukas
Crystal Reports tseke na ang lahat ng subreports na na muling-import umiiral sa tinukoy na lokasyon. Para sa mga ito ng pagpapatunay upang magtagumpay, subreports dapat pa ring matatagpuan kung saan ang iyong unang ipinasok ang mga ito sa iyong mga ulat.
Sa seksyong ito:
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online-ohje
Riippuvuus Checker välilehti (Asetukset-valintaikkuna)
Käytä Riippuvuus Checker voit asettaa mitkä ehdot haluat tarkistaa, kun tarkistaa virheitä Workbench.
Raportti tarkistaminen Vaihtoehdot
Kokoa kaavat
Crystal Reports kokoaa kaikki kaavat mietinnössänne tuottaa listan virheistä. Prosessi ei keskeydy, kun ensimmäinen virhe esiintyy, sinun täytyy kaksoisnapsauttamalla virheilmoituksen Riippuvuus Checker nähdä virhe Formula Workshop.
Kokoa SQL lausekkeita
Crystal Reports kokoaa kaikki SQL ilmaisuja raportin tuottaa listan virheistä. Prosessi ei keskeydy, kun ensimmäinen virhe esiintyy, sinun täytyy kaksoisnapsauttamalla virheilmoituksen Riippuvuus Checker nähdä virhe Formula Workshop.
Kokoa mukautettuja toimintoja
Crystal Reports kokoaa kaikki mukautettuja toimintoja raporttiin tuottaa listan virheistä. Prosessi ei keskeydy, kun ensimmäinen virhe esiintyy, sinun täytyy kaksoisnapsauttamalla virheilmoituksen Riippuvuus Checker nähdä virhe Formula Workshop.
Vahvista hyperlinkki URL-osoitteita
Crystal Reports validoi kaikki hyperlinkin URL ja palauttaa virheilmoituksen hyperlinkkiä ei voi käyttää.
Tarkista tietokanta
Crystal Reports varmentaa raportin tietokantaan ja palauttaa virheilmoituksen, jos tietokanta ei voi käyttää, tai jos taulukoita ja / tai kenttiä tietokannassa ovat muuttuneet.
Multi-raportti tarkistaminen Options
Tarkista arkisto mukautettuja toimintoja
Crystal Reports tarkistaa kaikki mukautetun toimintoja käytetään raportissa (t) ja varmistaa, että ne ovat läsnä BusinessObjects Enterprise Repository.
Jos et ole vielä kirjautunut Central Management Server (CMS), annetaan varoitus ja enää tarkastukset tehdään.
URI mukautetun toiminnon validoitava, jotta se on edelleen olemassa arkistossa. Varoitus annetaan, jos mukautettu toiminto ei enää ole.
Version paikallisen kopion vertaillaan ja annetaan varoitus, jos uudempi kopio on saatavilla arkistossa.
Tarkista arkisto objektit (teksti ja bittikartta)
Crystal Reports tarkistaa kaikki arkiston sidottu teksti esineitä ja bittikarttoja.
Jos et ole vielä kirjautunut Central Management Server (CMS), annetaan varoitus ja enää tarkastukset tehdään.
URI kohteen validoidaan, jotta varmistetaan, että se on edelleen olemassa arkistossa. Varoitus annetaan, jos kohde ei ole enää olemassa.
Version paikallisen kopion vertaillaan ja annetaan varoitus, jos uudempi kopio on saatavilla arkistossa.
Tarkastuskertomuksessa osa hyperlinkkejä
Crystal Reports tarkistaa useita erilaisia virhetilanteita raportissa osittain hyperlinkkejä.
Virheet kohdetiedoston
Huomautus: Jos kohde tiedosto on peräisin kaava, Crystal Reports ei tarkista hyperlinkin.
Jos kohde-tiedosto on RUID tai CUID, nämä virheet tarkistetaan (järjestyksessä):
Onko käyttäjä kirjautunut CMS? (Jos ei, ei tarkastella tarkemmin).
Onko raportti että RUID / CUID tunnistaa olemassa?
Kaikissa muissa tapauksissa, kohde-tiedosto on validoitu sen varmistamiseksi, että se on olemassa, ja se voidaan avata.
Jos tarkkailun koko projektin, varoitusviesti tulee näkyviin, jos kohde ei ole samassa projektissa tai raporttipaketin.
Virheet kohdistusraportti objekti (t)
Crystal Reports tarkistaa nämä virheet:
Raportissa vastustaa kaikkia olemassa.
Raportti kohteet sijaitsevat samassa raportissa osiossa.
Virheet tietojen yhteydessä
Huomaa: Jos tiedot konteksti on kaava, Crystal Reports ei tarkista hyperlinkin.
Pituus Ryhmän polku on vastattava ryhmä tunnistetaan kohdistusraportti esineitä. Esimerkiksi jos kohde on ala ryhmässä kolme, tiedot konteksti täytyy kulkea alas yksi ja kaksi; voit määrittää ryhmä kolme tai yleismerkkejä ( “”*””).
Tarkista aliraportit jotka jälleentuodaan avoimiin
Crystal Reports tarkistaa, että kaikki aliraportit jotka ovat jälleentuotavaksi olemassa tietyssä paikassa. Tämän validointi onnistuisi, aliraportit on silti sijoitettu missä ensimmäinen asetettu niitä raporteissa.
Tässä osiossa:
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Aide en ligne
onglet Vérificateur de dépendances (boîte de dialogue Options)
Utilisez les options de dépendance Checker pour définir les conditions que vous voulez vérifier lorsque vous vérifiez les erreurs dans le Workbench.
Rapport Vérification des options
Compiler formules
Crystal Reports compile toutes les formules dans votre rapport pour générer une liste d’erreurs. Le processus ne soit pas interrompu lorsque la première erreur est trouvée; vous devez double-cliquez sur le message d’erreur dans le Vérificateur de dépendances pour voir l’erreur dans l’Atelier de formules.
Compiler les expressions SQL
Crystal Reports compile toutes les expressions SQL dans votre rapport pour générer une liste d’erreurs. Le processus ne soit pas interrompu lorsque la première erreur est trouvée; vous devez double-cliquez sur le message d’erreur dans le Vérificateur de dépendances pour voir l’erreur dans l’Atelier de formules.
Compiler des fonctions personnalisées
Crystal Reports compile toutes les fonctions personnalisées dans votre rapport pour générer une liste d’erreurs. Le processus ne soit pas interrompu lorsque la première erreur est trouvée; vous devez double-cliquez sur le message d’erreur dans le Vérificateur de dépendances pour voir l’erreur dans l’Atelier de formules.
Valider URL lien hypertexte
Crystal Reports valide toutes les URL de lien hypertexte et renvoie un message d’erreur quand un lien hypertexte ne peut être consulté.
Vérifier la base de données
Crystal Reports vérifie la base de données du rapport et renvoie un message d’erreur si la base de données ne sont pas accessibles, ou si des tables et / ou des champs dans la base de données ont changé.
Multi-Rapport Vérification des options
Vérifiez les fonctions personnalisées du référentiel
Crystal Reports vérifie toutes les fonctions personnalisées utilisées dans le rapport (s) et veille à ce qu’ils sont présents dans le référentiel BusinessObjects Enterprise.
Si vous n’êtes pas encore connecté sur le Central Management Server (CMS), un avertissement est généré et aucune autre vérification est faite.
L’URI de la fonction personnalisée est validée pour assurer qu’il existe encore dans le référentiel. Un avertissement est généré si la fonction personnalisée n’existe plus.
La version de la copie locale est comparée et un avertissement est généré si une nouvelle copie est disponible dans le dépôt.
objets Vérification du référentiel (texte et bitmap)
Crystal Reports vérifie tous les objets et les bitmaps texte référentiel lié.
Si vous n’êtes pas encore connecté sur le Central Management Server (CMS), un avertissement est généré et aucune autre vérification est faite.
L’URI de l’objet est validé pour assure qu’il existe encore dans le référentiel. Un avertissement est généré si l’objet n’existe plus.
La version de la copie locale est comparée et un avertissement est généré si une nouvelle copie est disponible dans le dépôt.
Vérifiez rapport partie des hyperliens
Crystal Reports vérifie plusieurs conditions d’erreur différentes dans le rapport partie des hyperliens.
Erreur avec le fichier cible
Remarque: Si le fichier cible est dérivé d’une formule, Crystal Reports ne vérifie pas le lien hypertexte.
Si le fichier cible est un RUID ou un CUID, ces erreurs sont vérifiées (dans l’ordre):
Est-ce que l’utilisateur connecté sur le CMS? (Si non, il n’y a aucune autre vérification).
Est-ce que le rapport que les RUID / identifie cuid existent?
Dans tous les autres cas, le fichier cible est validé pour assurer qu’il existe et peut être ouvert.
Si vous vérifiez un projet entier, un message d’avertissement apparaît si la cible est pas dans le même package de projet ou d’un rapport.
Erreurs avec l’objet de rapport cible (s)
Crystal Reports vérifie ces erreurs:
Objets Le rapport existent tous.
Les objets de rapport sont situés dans la même section du rapport.
Erreurs dans le contexte de données
Remarque: Si le contexte de données est une formule, Crystal Reports ne vérifie pas le lien hypertexte.
La longueur du chemin du groupe doit correspondre au groupe identifié par les objets du rapport cible. Par exemple, si la cible est un domaine en trois groupes, le contexte de données doit passer vers le bas pour le groupe un et deux; vous pouvez spécifier un groupe de trois ou un caractère générique ( “”*””).
Vérifiez subreports qui sont réimportés à l’ouverture
Crystal Reports contrôles qui existent tous les subreports qui doivent être réimportés dans l’emplacement spécifié. Pour cette validation pour réussir, subreports doivent toujours être situés là où votre premier les insérer dans vos rapports.
Dans cette section:
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Ofhinklikheid Checker tab (opsjes dialoochfinster)
Brûk de Dependency Checker opsjes om hokker betingsten jo wolle ferifiearjen as jo kontrolearje foar flaters yn de novimber.
Meld kontrolearre opsjes
compile formules
Crystal Reports compiles al fan de formules yn jo rapport te generearjen in list fan flaters. It proses is net ûnderbrutsen doe’t de earste flater fûn is; jo moatte dûbel-klik de flater berjocht yn de Dependency Checker te sjen de flater yn de Formule Workshop.
Compile SQL uteringen
Crystal Reports compiles al fan de SQL uteringen yn jo rapport te generearjen in list fan flaters. It proses is net ûnderbrutsen doe’t de earste flater fûn is; jo moatte dûbel-klik de flater berjocht yn de Dependency Checker te sjen de flater yn de Formule Workshop.
Compile oanpaste funksjes
Crystal Reports compiles al fan it oanpaste funksjes yn jo rapport te generearjen in list fan flaters. It proses is net ûnderbrutsen doe’t de earste flater fûn is; jo moatte dûbel-klik de flater berjocht yn de Dependency Checker te sjen de flater yn de Formule Workshop.
Falidearjen hyperlink URLs
Crystal Reports validates alle hyperlink URL en jout in flater berjocht as in hyperlink kin net rieplachte.
Verify databank
Crystal Reports ferifiearret it rapport fan de database en jout in flater berjocht as de databank kin net rieplachte, of as tafels en / of fjilden yn de databank binne feroare.
Multi-Meld kontrolearre opsjes
Check repository oanpaste funksjes
Crystal Reports kontrôles al fan it oanpaste funksjes brûkt wurde yn it rapport (s) en soarget derfoar, dat se binne oanwêzich yn de BusinessObjects Enterprise Repository.
As jo noch net oanmeld op de Sintrale Management Server (CMS), in warskôging wurdt oanmakke en gjin fierdere kontrôle wurdt dien.
It URI fan de oanpaste funksje wurdt falidearre om derfoar te soargjen dat it noch bestiet yn de Wikipedy. In warskôging wurdt oanmakke as it oanpaste funksje net mear bestiet.
De ferzje fan de lokale kopy is ferlike en in warskôging wurdt oanmakke as in nijere eksimplaar is beskikber yn it bewarplak.
Check repository foarwerpen (tekst en bitmap)
Crystal Reports kontrôles al fan de Wikipedy-keppele tekst foarwerpen en bitmaps.
As jo noch net oanmeld op de Sintrale Management Server (CMS), in warskôging wurdt oanmakke en gjin fierdere kontrôle wurdt dien.
It URI fan it foarwerp is falidearre te soarget derfoar dat it noch bestiet yn de Wikipedy. In warskôging wurdt oanmakke as it foarwerp net mear bestiet.
De ferzje fan de lokale kopy is ferlike en in warskôging wurdt oanmakke as in nijere eksimplaar is beskikber yn it bewarplak.
Check rapport part hyperkeppelings
Crystal Reports kontrôles foar ferskate oare flater in rapport diel hyperkeppelings.
Flaters mei de doelgroep triem
Tink derom: As de doelgroep triem is ôflaat fan in formule, Crystal Reports net kontrolearje de hyperlink.
As de doelgroep triem is in Ruid of in cuid, dizze flaters wurde kontrolearre (yn folchoarder):
Is de brûker oanmeld op foar de CMS? (As Nee, der is gjin fierdere kontrôle).
Docht it rapport dat de Ruid / cuid identifisearret bestean?
Yn alle oare gefallen, de doelgroep triem is falidearre om derfoar te soargjen dat it bestiet en kin wurde iepene.
As jo kontrolearje in hiele projekt, in warskôging berjocht ferskynt as de doelstelling is net yn deselde projekt of rapport pakket.
Flaters mei de doelgroep rapport foarwerp (s)
Crystal Reports kontrôles foar dizze flaters:
It rapport foarwerpen allegearre bestean.
It rapport foarwerpen wurde yn deselde rapport seksje.
Flaters yn de gegevens kontekst
Tink derom: As de data kontekst is in formule, Crystal Reports net kontrolearje de hyperlink.
De lingte fan de groep paad moat oerien mei de groep identifisearre troch de doelgroep rapport foarwerpen. Bygelyks, as de doelgroep is in fjild yn groep trije, de gegevens kontekst moatte foarby del oan groep ien en twa; kinne jo beskiede hokker groep trije of in wildcard ( “”*””).
Check subreports dy’t nij-ymportearre op iepen
Crystal Reports kontrôles dy’t alle subreports dy’t te wurde opnij ymportearre bestean yn de oantsjutte lokaasje. Foar dizze falidaasje te slagjen, subreports moatte noch wurde leit dêr’t jo earst ynfoege se yn jo rapporten.
Yn dizze paragraaf:
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Axuda Online
guía Verificador de dependencia (caixa de diálogo Opcións)
Use as opcións do corrector de dependencia para definir as condicións pretende comprobar cando comprobar se hai erros no Workbench.
Informe de Verificación de Opcións
compilar fórmulas
Crystal Reports compila todas as fórmulas no seu informe para xerar unha lista de erros. O proceso non é interrompida cando o primeiro erro é encontrado ten que premer dúas veces a mensaxe de erro no Verificador de dependencia para ver o erro no Obradoiro Formula.
Compilar expresións SQL
Crystal Reports compila todas as expresións SQL no seu informe para xerar unha lista de erros. O proceso non é interrompida cando o primeiro erro é encontrado ten que premer dúas veces a mensaxe de erro no Verificador de dependencia para ver o erro no Obradoiro Formula.
Compilar funcións personalizadas
Crystal Reports compila todas as funcións personalizadas no seu informe para xerar unha lista de erros. O proceso non é interrompida cando o primeiro erro é encontrado ten que premer dúas veces a mensaxe de erro no Verificador de dependencia para ver o erro no Obradoiro Formula.
Validar URL de Ligazón
Crystal Reports valida todos os URLs de Ligazón e retorna unha mensaxe de erro cando un hiperenlace non se pode acceder.
Comprobe base de datos
Crystal Reports verifica base de datos do informe e retorna unha mensaxe de erro se a base de datos non se pode acceder, ou se táboas e / ou campos na base de datos cambiaron.
Múltiples Informe de Verificación de Opcións
Comprobe funcións personalizadas do repositorio
Crystal Reports verifica todos os roles personalizados usadas no informe (s) e asegura que están presentes na empresa repository BusinessObjects.
Se aínda non ten conectado ao servidor de Xestión Central (CMS), un aviso se xera e non máis de verificación está feito.
O URI da función personalizada é validada para garantir que aínda existe no repositorio. Un aviso se xera a función personalizada non existe máis.
A versión da copia local é comparado e un aviso se xera unha copia última está dispoñible no repositorio.
obxectos de verificación de depósito (texto e bitmap)
Crystal Reports verifica todos os obxectos de texto conectado ao repositorio e bitmaps.
Se aínda non ten conectado ao servidor de Xestión Central (CMS), un aviso se xera e non máis de verificación está feito.
O URI do obxecto é validado para asegura que aínda existe no repositorio. Un aviso se xera o obxecto non existe máis.
A versión da copia local é comparado e un aviso se xera unha copia última está dispoñible no repositorio.
hyperlinks parte de selección de informe
Crystal Reports comprobacións por varias condicións de erro diferentes en hiperlinks parte informe.
Erros co arquivo de destino
Nota: Se o ficheiro de destino deriva dunha fórmula, Crystal Reports non verifica a hiperligazón.
Se o ficheiro de destino é un RUID ou CUID, estes erros son verificados (en orde):
O usuario está conectado ao CMS? (Se non, non hai máis probas).
Será que o informe que existen as RUID / identifica CUID?
En todos os demais casos, o arquivo de destino é validada para garantir que existe e pode ser aberto.
Se está comprobando todo un proxecto, unha mensaxe de aviso se o destino non está no mesmo paquete de proxecto ou informe.
Erros co obxecto de informe de destino (s)
Crystal Reports cheques para estes erros:
O informe todos os obxectos existen.
Os obxectos de informe están situados na mesma sección do informe.
Erros no contexto de datos
Nota: Se o contexto de datos é unha fórmula, Crystal Reports non verifica a hiperligazón.
A lonxitude do camiño do grupo debe corresponder ao grupo identificado polos obxectos informe de destino. Por exemplo, se o destino é un campo en grupo de tres, o contexto de datos debe pasar a un grupo e dous; pode especificar grupo de tres ou un curinga ( “”*””).
Comprobe sub-informes que son re-importación aberta
Crystal Reports cheques que todos os sub-informes que están a ser re-importación existen no lugar indicado. Para esta validación para ter éxito, sub-informes aínda debe ser situado onde o seu primeiro inseriu los seus informes.
Nesta sección:
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
დამოკიდებულების Checker tab (პარამეტრები ფანჯარა)
გამოიყენეთ დამოკიდებულების Checker პარამეტრების მითითებული რომლის პირობებში გსურთ გადაამოწმონ, როდესაც თქვენ შეამოწმოთ შეცდომების Workbench.
ანგარიშის შემოწმება პარამეტრები
შედგენა ფორმულები
კრისტალი ანგარიშები ადგენს ყველა ფორმულები თქვენს ანგარიშში გენერირება სია შეცდომები. პროცესი არ შეწყდეს, როდესაც პირველი შეცდომა არის ნაპოვნი; თქვენ უნდა ორჯერ დააწკაპუნეთ შეცდომა დამოკიდებულების Checker, რომ შეცდომა ფორმულა სემინარი.
შედგენა SQL გამონათქვამები
კრისტალი ანგარიშები ადგენს ყველა SQL გამონათქვამები თქვენი ანგარიში წარმოქმნის სია შეცდომები. პროცესი არ შეწყდეს, როდესაც პირველი შეცდომა არის ნაპოვნი; თქვენ უნდა ორჯერ დააწკაპუნეთ შეცდომა დამოკიდებულების Checker, რომ შეცდომა ფორმულა სემინარი.
შედგენა საბაჟო ფუნქციები
კრისტალი ანგარიშები ადგენს ყველა საბაჟო ფუნქციების თქვენი ანგარიში წარმოქმნის სია შეცდომები. პროცესი არ შეწყდეს, როდესაც პირველი შეცდომა არის ნაპოვნი; თქვენ უნდა ორჯერ დააწკაპუნეთ შეცდომა დამოკიდებულების Checker, რომ შეცდომა ფორმულა სემინარი.
დავამტკიცოთ ჰიპერბმულებს მისამართები
კრისტალი ანგარიშები ამტკიცებს ყველა ჰიპერბმულებს მისამართები და დააბრუნებს შეცდომა როდესაც ჰიპერბმულის არ შეიძლება იქნეს.
ამოწმებს მონაცემთა ბაზა
კრისტალი ანგარიშები ადასტურებს, რომ ანგარიშის მონაცემთა ბაზაში და დააბრუნებს შეცდომის შეტყობინებას თუ მონაცემთა ბაზაში არ შეიძლება იქნეს, თუ მაგიდები და / ან სფეროებში მონაცემთა ბაზაში არ შეცვლილა.
Multi-Report შემოწმება პარამეტრები
შეამოწმეთ საცავი საბაჟო ფუნქციები
კრისტალი ანგარიშები ამოწმებს ყველა საბაჟო ფუნქციები გამოიყენება ანგარიშის (s) და უზრუნველყოფს, რომ ისინი იმყოფებიან BusinessObjects საწარმო საცავი.
თუ თქვენ ჯერ კიდევ არ ხართ გადატანა ცენტრალური მართვის სერვერი (CMS), გაფრთხილება გენერირებული და არ შემდგომი შემოწმების კეთდება.
URI საბაჟო ფუნქცია დამტკიცდა რათა უზრუნველყოს, რომ ჯერ კიდევ არსებობს საცავი. გაფრთხილება გამომუშავებული თუ საბაჟო ფუნქცია აღარ არსებობს.
ვერსია ადგილობრივი ასლი შედარებით და გაფრთხილება გამომუშავებული თუ ახალი ასლი ხელმისაწვდომია საცავი.
Check საცავი ობიექტების (ტექსტი და bitmap)
კრისტალი ანგარიშები ამოწმებს ყველა საცავი დაკავშირებული ტექსტის ობიექტების და bitmaps.
თუ თქვენ ჯერ კიდევ არ ხართ გადატანა ცენტრალური მართვის სერვერი (CMS), გაფრთხილება გენერირებული და არ შემდგომი შემოწმების კეთდება.
URI ობიექტის გადამოწმდა უზრუნველყოფს, რომ ჯერ კიდევ არსებობს საცავი. გაფრთხილება გამომუშავებული თუ ობიექტი აღარ არსებობს.
ვერსია ადგილობრივი ასლი შედარებით და გაფრთხილება გამომუშავებული თუ ახალი ასლი ხელმისაწვდომია საცავი.
Check ანგარიშის ნაწილი ბმულებს
კრისტალი ანგარიშები ამოწმებს სხვადასხვა შეცდომა პირობები ანგარიშის ნაწილი ბმულებს.
შეცდომები სამიზნე ფაილი
შენიშვნა: თუ სამიზნე ფაილი მომდინარეობს ფორმულა, კრისტალი ანგარიშები არ შეამოწმოთ ჰიპერბმული.
თუ სამიზნე ფაილი არის RUID ან CUID, ამ შეცდომებს მოწმდება (მიზნით):
ის მომხმარებელი ხართ შესახებ CMS? (თუ არა, არ არსებობს შემდგომი შემოწმება).
არა ანგარიში, რომ RUID / CUID განსაზღვრავს არსებობს?
ყველა სხვა შემთხვევაში, სამიზნე ფაილი დამტკიცდა, რათა უზრუნველყოს, რომ ის არსებობს და შეიძლება გაიხსნას.
თუ თქვენ შემოწმების მთელი პროექტის, გაფრთხილება, როგორც ჩანს, თუ სამიზნე არ არის, ამავე პროექტის ან ანგარიში პაკეტი.
შეცდომები სამიზნე ანგარიში ობიექტი (s)
კრისტალი ანგარიშები ამოწმებს ამ შეცდომებს:
ანგარიშში ფართები არსებობს.
ანგარიშში ობიექტი მდებარეობს იმავე ანგარიშში განყოფილება.
შეცდომების მონაცემების კონტექსტში
შენიშვნა: თუ მონაცემების კონტექსტში არის ფორმულა, კრისტალი ანგარიშები არ შეამოწმოთ ჰიპერბმული.
ხანგრძლივობა ჯგუფი გზას უნდა შეესაბამებოდეს ჯგუფის მიერ განსაზღვრული სამიზნე ანგარიში ობიექტები. მაგალითად, თუ სამიზნე სფეროში ჯგუფი სამი, მონაცემები კონტექსტში უნდა გაიაროს ქვემოთ ჯგუფის ერთი და ორი; თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ ჯგუფი სამი ან wildcard ( “”*””).
Check subreports რომლებიც ხელახლა იმპორტირებული ღია
კრისტალი ანგარიშები ამოწმებს, რომ ყველა subreports, რომლებიც უნდა ხელახლა იმპორტირებული არსებობს მითითებულ ადგილას. ამ დადასტურება წარმატების მიღწევა, subreports უნდა მაინც მდებარეობს, სადაც თქვენი პირველი ჩასმული თქვენს ანგარიშს.
ამ სექციაში:
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online-Hilfe
Abhängigkeitsprüfung Registerkarte (Dialogfeld Optionen)
Verwenden Sie die Abhängigkeitsprüfung Optionen festlegen, welche Bedingungen Sie überprüfen möchten, wenn Sie auf Fehler in der Workbench prüfen.
Bericht prüfen Optionen
Kompilieren Formeln
Crystal Reports erstellt alle Formeln in Ihrem Bericht eine Liste der Fehler zu erzeugen. Das Verfahren wird nicht unterbrochen, wenn der erste Fehler gefunden wird; Sie müssen einen Doppelklick auf die Fehlermeldung in der Abhängigkeitsprüfung den Fehler in der Formel-Workshop zu sehen.
Kompilieren von SQL-Ausdrücken
Crystal Reports erstellt alle SQL-Ausdrücke in seinem Bericht eine Liste der Fehler zu erzeugen. Das Verfahren wird nicht unterbrochen, wenn der erste Fehler gefunden wird; Sie müssen einen Doppelklick auf die Fehlermeldung in der Abhängigkeitsprüfung den Fehler in der Formel-Workshop zu sehen.
Kompilieren von benutzerdefinierten Funktionen
Crystal Reports erstellt alle benutzerdefinierten Funktionen in Ihrem Bericht eine Liste der Fehler zu erzeugen. Das Verfahren wird nicht unterbrochen, wenn der erste Fehler gefunden wird; Sie müssen einen Doppelklick auf die Fehlermeldung in der Abhängigkeitsprüfung den Fehler in der Formel-Workshop zu sehen.
Bestätigen Hyperlink URLs
Crystal Reports validiert alle Hyperlink-URLs und gibt eine Fehlermeldung, wenn ein Hyperlink kann nicht zugegriffen werden.
Datenbank überprüfen
Crystal Reports überprüft die Datenbank des Berichts und eine Fehlermeldung zurück, wenn die Datenbank nicht zugegriffen werden kann, oder ob Tabellen und / oder Felder in der Datenbank geändert haben.
Multi-Report-Optionen prüfen
Überprüfen Sie Repository benutzerdefinierte Funktionen
Crystal Reports prüft alle benutzerdefinierten Funktionen im Bericht verwendete (n) und stellt sicher, dass sie im Businessobjects Enterprise Repository vorhanden sind.
Wenn Sie noch nicht auf den Central Management Server (CMS) angemeldet, wird eine Warnung erzeugt und keine weitere Prüfung durchgeführt wird.
Die URI der benutzerdefinierten Funktion wird überprüft, um sicherzustellen, dass es immer noch im Repository vorhanden ist. Eine Warnung wird generiert, wenn die benutzerdefinierte Funktion nicht mehr existiert.
Die Version der lokalen Kopie verglichen und eine Warnung generiert, wenn eine neuere Kopie im Repository verfügbar ist.
Überprüfen Sie Repository-Objekte (Text und Bitmap)
Crystal Reports prüft alle Repository-verknüpften Textobjekten und Bitmaps.
Wenn Sie noch nicht auf den Central Management Server (CMS) angemeldet, wird eine Warnung erzeugt und keine weitere Prüfung durchgeführt wird.
Die URI des Objekts wird validiert stellt sicher, dass es immer noch in dem Repository existiert. Eine Warnung wird erzeugt, wenn das Objekt nicht mehr existiert.
Die Version der lokalen Kopie verglichen und eine Warnung generiert, wenn eine neuere Kopie im Repository verfügbar ist.
Prüfreport Teil Hyperlinks
Crystal Reports Prüfungen für verschiedene Fehlerbedingungen in Berichtsteil Hyperlinks.
Fehler mit der Zieldatei
Hinweis: Wenn die Zieldatei aus einer Formel abgeleitet ist, Crystal Reports nicht den Hyperlink überprüft.
Wenn die Zieldatei ein RUID oder ein CUID ist, werden diese Fehler überprüft (in dieser Reihenfolge):
Ist der Benutzer mit dem CMS angemeldet? (Falls nein, gibt es keine weitere Prüfung).
Ist der Bericht, dass die RUID / CUID identifiziert existieren?
In allen anderen Fällen wird die Zieldatei validiert, um sicherzustellen, dass es vorhanden ist, und geöffnet werden kann.
Wenn Sie ein ganzes Projekt prüfen, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn das Ziel nicht im selben Projekt oder Berichtspaket ist.
Fehler mit dem Zielbericht Objekt (e)
Crystal Reports Kontrollen für diese Fehler:
Die Berichtsobjekte existieren.
Die Report-Objekte werden in der gleichen Berichtsabschnitt befindet.
Fehler in dem Datenkontext
Hinweis: Wenn der Datenkontext ist eine Formel, Crystal Reports nicht den Hyperlink überprüft.
Die Länge der Gruppe Pfad zu der Gruppe, die durch den Zielbericht identifizierten Objekte entsprechen. Zum Beispiel, wenn das Ziel ein Feld in Gruppe drei ist, muss der Datenkontext zu Gruppe eins und zwei überliefern; Sie können Gruppe drei oder einen Platzhalter ( “”*””) angeben.
Prüfen subreports die auf offenen Wiedereinfuhr
Crystal Reports prüft, ob alle Unterberichte, die in der angegebenen Stelle existieren werden wieder importiert werden. Für diese Prüfung erfolgreich zu sein, müssen subreports noch befinden, in dem die erste sie in Ihren Berichten eingefügt.
In diesem Abschnitt:
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
Εξάρτηση Checker καρτέλα (παράθυρο διαλόγου Επιλογές)
Χρησιμοποιήστε τις επιλογές εξάρτηση Checker για να ορίσετε ποιες συνθήκες θέλετε να επαληθεύσετε όταν ελέγχετε για λάθη στο Workbench.
Επιλογές Έκθεση Έλεγχος
Συντάξτε τύπους
Crystal Reports συγκεντρώνει όλες τις φόρμουλες στην έκθεσή σας για να δημιουργήσετε μια λίστα των σφαλμάτων. Η διαδικασία δεν διακόπτεται όταν το πρώτο σφάλμα είναι? θα πρέπει να κάνετε διπλό κλικ στο μήνυμα σφάλματος στην εξάρτηση Checker για να δείτε το σφάλμα στο Εργαστήριο Formula.
Συντάξτε εκφράσεις SQL
Crystal Reports συγκεντρώνει όλες τις εκφράσεις SQL στην έκθεσή σας για να δημιουργήσετε μια λίστα των σφαλμάτων. Η διαδικασία δεν διακόπτεται όταν το πρώτο σφάλμα είναι? θα πρέπει να κάνετε διπλό κλικ στο μήνυμα σφάλματος στην εξάρτηση Checker για να δείτε το σφάλμα στο Εργαστήριο Formula.
Συντάξτε προσαρμοσμένες λειτουργίες
Crystal Reports συγκεντρώνει όλες τις προσαρμοσμένες λειτουργίες στην έκθεσή σας για να δημιουργήσετε μια λίστα των σφαλμάτων. Η διαδικασία δεν διακόπτεται όταν το πρώτο σφάλμα είναι? θα πρέπει να κάνετε διπλό κλικ στο μήνυμα σφάλματος στην εξάρτηση Checker για να δείτε το σφάλμα στο Εργαστήριο Formula.
Επικυρώνει υπερ-σύνδεση URLs
Crystal Reports επικυρώνει όλες τις υπερ-σύνδεση URL και επιστρέφει ένα μήνυμα σφάλματος όταν δεν μπορεί να προσπελαστεί μια υπερ-σύνδεση.
Επαλήθευση δεδομένων
Crystal Reports επαληθεύει τη βάση δεδομένων της έκθεσης και επιστρέφει ένα μήνυμα λάθους, εάν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων, ή εάν πίνακες ή / και πεδία στη βάση δεδομένων έχουν αλλάξει.
Multi-Έκθεση Έλεγχος τις επιλογές
Ελέγξτε αποθετήριο προσαρμοσμένες λειτουργίες
Crystal Reports ελέγχους όλων των custom λειτουργίες που χρησιμοποιούνται στην έκθεση (ες) και να διασφαλίζει ότι θα είναι παρόντες στην BusinessObjects Enterprise Repository.
Αν δεν έχετε ακόμη συνδεθεί πάνω στο κεντρικό διακομιστή διαχείρισης (CMS), μια προειδοποίηση δημιουργείται και δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος γίνεται.
Το URI του εθίμου λειτουργίας επικυρώνεται για να εξασφαλίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει στο αποθετήριο. Μια προειδοποίηση δημιουργείται αν η προσαρμοσμένη συνάρτηση δεν υπάρχει πια.
Η έκδοση του τοπικού αντιγράφου συγκρίνεται και μια προειδοποίηση δημιουργείται εάν μια νεότερη έκδοση είναι διαθέσιμη στο αποθετήριο.
αντικείμενα Ελέγξτε αποθετήριο (κείμενο και bitmap)
Crystal Reports ελέγχους όλων των αποθετήριο που συνδέονται με αντικείμενα κειμένου και bitmap.
Αν δεν έχετε ακόμη συνδεθεί πάνω στο κεντρικό διακομιστή διαχείρισης (CMS), μια προειδοποίηση δημιουργείται και δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος γίνεται.
Το URI του αντικειμένου επικυρώνεται για να εξασφαλίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει στο αποθετήριο. Μια προειδοποίηση δημιουργείται αν το αντικείμενο δεν υπάρχει πλέον.
Η έκδοση του τοπικού αντιγράφου συγκρίνεται και μια προειδοποίηση δημιουργείται εάν μια νεότερη έκδοση είναι διαθέσιμη στο αποθετήριο.
υπερσυνδέσμους μέρος έλεγχος έκθεση
Crystal Reports έλεγχοι για πολλές διαφορετικές συνθήκες σφάλματος στο τμήμα υπερσυνδέσμους έκθεση.
Λάθη με το αρχείο προορισμού
Σημείωση: Εάν το αρχείο στόχος προέρχεται από έναν τύπο, Crystal Reports δεν ελέγχει την υπερ-σύνδεση.
Εάν το αρχείο-στόχος είναι ένα RUID ή CUID, αυτά τα σφάλματα ελέγχονται (με τη σειρά):
Είναι ο χρήστης συνδεθεί με το CMS; (Αν όχι, δεν υπάρχει περαιτέρω ελέγχου).
Μήπως η έκθεση ότι υπάρχουν οι RUID / CUID προσδιορίζει;
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το αρχείο στόχος επικυρώνεται για να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει και μπορεί να ανοίξει.
Αν έχετε τον έλεγχο ενός ολόκληρου έργου, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα αν ο στόχος δεν είναι στο ίδιο πακέτο έργου ή της έκθεσης.
Λάθη με το αντικείμενο έκθεσης στόχο (-ους)
Crystal Reports έλεγχοι για αυτά τα σφάλματα:
Η έκθεση αντικειμένων υπάρχουν όλα.
Τα αντικείμενα έκθεση βρίσκεται στο ίδιο τμήμα έκθεσης.
Λάθη στο πλαίσιο δεδομένων
Σημείωση: Εάν το πλαίσιο δεδομένων είναι μια φόρμουλα, Crystal Reports δεν ελέγχει την υπερ-σύνδεση.
Το μήκος της διαδρομής ομάδα πρέπει να αντιστοιχεί στην ομάδα που προσδιορίζονται από τα αντικείμενα έκθεση στόχους. Για παράδειγμα, εάν ο στόχος είναι ένα πεδίο στην ομάδα τρία, το πλαίσιο δεδομένων πρέπει να περάσει κάτω σε μία ομάδα και δύο? μπορείτε να καθορίσετε την ομάδα τρία ή ένα μπαλαντέρ ( “”*””).
Ελέγξτε δευτερεύουσες εκθέσεις που επανεισάγονται στην ανοιχτή
Crystal Reports έλεγχοι που υπάρχουν όλες οι δευτερεύουσες εκθέσεις που πρόκειται να επανεισαχθούν στην καθορισμένη θέση. Για να πετύχει αυτή η επικύρωση, δευτερεύουσες εκθέσεις πρέπει να εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί όπου σας να εισαχθεί πρώτα στις αναφορές σας.
Σε ΑΥΤΗΝ την ΕΝΟΤΗΤΑ:
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
નિર્ભરતા તપાસનાર ટેબ (વિકલ્પો સંવાદ બોક્સ)
નિર્ભરતા પરીક્ષક વિકલ્પો ઉપયોગ તમે ચકાસવા માટે જ્યારે તમે વર્કબેન્ચ ભૂલો માટે તપાસો કરવા માંગો છો કે જે શરતો સુયોજિત કરવા માટે.
રિપોર્ટ ચકાસણી વિકલ્પો
સૂત્રો સંકલન
ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ્સ ભૂલો યાદી જનરેટ કરવા માટે તમારા અહેવાલમાં સૂત્રો બધા કમ્પાઇલ. જો પ્રક્રિયા અવરોધેલ ન હોય ત્યારે પ્રથમ ભૂલ જોવા મળે છે; તમે નિર્ભરતા તપાસનાર ભૂલ સંદેશો ડબલ-ક્લિક કરો ફોર્મ્યુલા વર્કશોપ માં ભૂલ જોવા માટે જ જોઈએ.
એસક્યુએલ સમીકરણો સંકલન
ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ્સ ભૂલો યાદી જનરેટ કરવા માટે તમારા અહેવાલમાં એસક્યુએલ અભિવ્યક્તિઓ બધા કમ્પાઇલ. જો પ્રક્રિયા અવરોધેલ ન હોય ત્યારે પ્રથમ ભૂલ જોવા મળે છે; તમે નિર્ભરતા તપાસનાર ભૂલ સંદેશો ડબલ-ક્લિક કરો ફોર્મ્યુલા વર્કશોપ માં ભૂલ જોવા માટે જ જોઈએ.
વૈવિધ્યપૂર્ણ કાર્યો સંકલન
ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ્સ ભૂલો યાદી જનરેટ કરવા માટે તમારા અહેવાલમાં વૈવિધ્યપૂર્ણ કાર્યો બધા કમ્પાઇલ. જો પ્રક્રિયા અવરોધેલ ન હોય ત્યારે પ્રથમ ભૂલ જોવા મળે છે; તમે નિર્ભરતા તપાસનાર ભૂલ સંદેશો ડબલ-ક્લિક કરો ફોર્મ્યુલા વર્કશોપ માં ભૂલ જોવા માટે જ જોઈએ.
હાયપરલિંક URL ને માન્ય
ક્રિસ્ટલ અહેવાલો બધા હાયપરલિંક URL ને માન્ય અને ભૂલ સંદેશો આપે છે જ્યારે એક હાયપરલિંક ઍક્સેસ કરી શકો છો.
ડેટાબેઝ ચકાસો
ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ્સ અહેવાલ ડેટાબેઝ ખાતરી કરે છે અને એક ભૂલ સંદેશો આપે તો ડેટાબેઝ ઍક્સેસ કરી શકો છો, અથવા કોષ્ટકો અને / અથવા ડેટાબેઝ ક્ષેત્રો બદલી હોય તો.
મલ્ટી રિપોર્ટ વિકલ્પો તપાસી
રીપોઝીટરી વૈવિધ્યપૂર્ણ કાર્યો તપાસો
ક્રિસ્ટલ તપાસમાં અહેવાલ (ઓ) માં વપરાતી વૈવિધ્યપૂર્ણ કાર્યો બધા અહેવાલો અને ખાતરી કરે છે કે તેઓ BusinessObjects Enterprise રીપોઝીટરીમાં હાજર હોય છે.
તમે હજુ સુધી કેન્દ્રિય સંચાલન સર્વર (સીએમએસ) પર લૉગ ન હોય તો, એક ચેતવણી પેદા થાય છે અને કોઈ વધુ ચકાસણી કરવામાં આવે છે.
વૈવિધ્યપૂર્ણ કાર્ય યુઆરઆઇ તેની ખાતરી કરવા માટે કે તે હજુ પણ રીપોઝીટરીમાં અસ્તિત્વમાં માન્ય છે. વૈવિધ્યપૂર્ણ કાર્ય લાંબા સમય સુધી અસ્તિત્વમાં હોય તો એક ચેતવણી પેદા થાય છે.
સ્થાનિક નકલ ની આવૃત્તિ સાથે સરખાવવામાં આવે છે અને જો એક નવી નકલ રીપોઝીટરીમાં ઉપલબ્ધ છે ચેતવણી પેદા થાય છે.
તપાસ રીપોઝીટરી વસ્તુઓ (પાઠ્ય અને બીટમેપ)
સ્ફટિક બધા રીપોઝીટરી સાથે જોડાયેલી લખાણ પદાર્થો અને ત્યાર બાદ બીટમેપ ચેક અહેવાલ.
તમે હજુ સુધી કેન્દ્રિય સંચાલન સર્વર (સીએમએસ) પર લૉગ ન હોય તો, એક ચેતવણી પેદા થાય છે અને કોઈ વધુ ચકાસણી કરવામાં આવે છે.
પદાર્થ યુઆરઆઇ ખાતરી કરે છે કે તે હજુ પણ રીપોઝીટરીમાં અસ્તિત્વમાં માન્ય છે. જો પદાર્થ લાંબા સમય સુધી અસ્તિત્વમાં એક ચેતવણી પેદા થાય છે.
સ્થાનિક નકલ ની આવૃત્તિ સાથે સરખાવવામાં આવે છે અને જો એક નવી નકલ રીપોઝીટરીમાં ઉપલબ્ધ છે ચેતવણી પેદા થાય છે.
તપાસ અહેવાલ ભાગ હાયપરલિંક્સ
ક્રિસ્ટલ અહેવાલ ભાગ હાયપરલિંક્સ વિવિધ ભૂલ શરતો માટે ચકાસે અહેવાલ.
લક્ષ્ય ફાઇલ સાથે ભૂલો
નોંધ: લક્ષ્ય ફાઇલ સૂત્ર પરથી ઉતરી આવ્યું છે, તો ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ્સ હાયપરલિંક તપાસ કરતું નથી.
જો લક્ષ્ય ફાઈલ RUID અથવા CUID છે, આ ભૂલો (ક્રમમાં) ચેક કરવામાં આવે છે:
વપરાશકર્તા સેમી પર લોગ છે? (કોઈ તો, કોઈ વધુ ચકાસણી છે).
અહેવાલ છે કે RUID / CUID ઓળખાવે અસ્તિત્વમાં નથી?
અન્ય તમામ કિસ્સાઓમાં, લક્ષ્ય ફાઇલ માટે ખાતરી કરો કે તે અસ્તિત્વમાં છે અને ખોલી શકાય માન્ય છે.
તમે સમગ્ર પ્રોજેક્ટ તપાસ કરવામાં આવે છે, એક ચેતવણી સંદેશ દેખાય તો લક્ષ્ય જ પ્રોજેક્ટ અથવા અહેવાલ પેકેજ નથી.
લક્ષ્ય અહેવાલ પદાર્થ સાથે ભૂલો (ઓ)
ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ્સ આ ભૂલો માટે ચકાસે છે:
અહેવાલ પદાર્થો બધા અસ્તિત્વ ધરાવે છે.
અહેવાલ વસ્તુઓ જ અહેવાલમાં વિભાગમાં સ્થિત થયેલ છે.
માહિતી સંદર્ભમાં ભૂલો
નોંધ: માહિતી સંદર્ભ સૂત્ર છે, તો ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ્સ હાયપરલિંક તપાસ કરતું નથી.
જૂથ પાથ લંબાઈ જૂથ લક્ષ્ય અહેવાલ પદાર્થો દ્વારા ઓળખાયેલ અનુલક્ષે જ જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, જો લક્ષ્ય જૂથ ત્રણ એક ક્ષેત્ર છે, માહિતી સંદર્ભ નીચે જૂથ એક અને બે માટે પાસ કરવી જરૂરી છે; તમે જૂથ ત્રણ અથવા વાઇલ્ડકાર્ડ ( “”*””) સ્પષ્ટ કરી શકો છો.
તપાસ subreports જે ઓપન પર ફરીથી આયાત કરવામાં આવે છે
ક્રિસ્ટલ તપાસે છે કે બધા subreports કે ફરી આયાત કરવામાં આવે છે ચોક્કસ સ્થાન અસ્તિત્વમાં અહેવાલ. આ માન્યતા સફળ થવા માટે, subreports હજુ સ્થિત થયેલ હોવી જોઈએ જ્યાં તમારા પ્રથમ તમારી રિપોર્ટ્સ તેમને શામેલ કરી.
આ વિભાગમાં:
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rapò En jwèt ede
Depandans Checker tab (Opsyon dyalòg bwat)
Sèvi ak opsyon ki disponib nan Depandans Checker yo mete ki kondisyon ou vle verifye lè ou tcheke pou erè nan Sou li a la.
Rapò Lè nap Peye Opsyon
Sanble fòmil
Crystal Rapò compiles tout nan fòmil yo nan rapò ou a jenere yon lis nan erè. Pwosesis la se pa sa koupe lè se erè a premye yo te jwenn; ou dwe doub-klike sou mesaj la erè nan òtograf la Depandans yo wè erè a nan atelye a Fòmil.
Sanble ekspresyon SQL
Crystal Rapò compiles tout nan ekspresyon yo SQL nan rapò ou a jenere yon lis nan erè. Pwosesis la se pa sa koupe lè se erè a premye yo te jwenn; ou dwe doub-klike sou mesaj la erè nan òtograf la Depandans yo wè erè a nan atelye a Fòmil.
Sanble fonksyon koutim
Crystal Rapò compiles tout nan fonksyon yo koutim nan rapò ou a jenere yon lis nan erè. Pwosesis la se pa sa koupe lè se erè a premye yo te jwenn; ou dwe doub-klike sou mesaj la erè nan òtograf la Depandans yo wè erè a nan atelye a Fòmil.
Valide URL HyperLink
Crystal Rapò validation tout URL HyperLink epi retounen yon mesaj erè lè yon HyperLink pa ou kapab jwenn aksè.
Verify baz done
Crystal Rapò verifye baz done rapò a nan ak retounen yon mesaj erè si baz done a pa ka jwenn aksè, oswa si tab ak / oswa jaden yo nan baz done a te chanje.
Multi-Rapò Lè nap Peye Opsyon
Tcheke fonksyon koutim repozitwa
Crystal Rapò chèk tout nan fonksyon yo koutim yo itilize nan rapò a (yo) ak asire ke yo ap prezan nan Biznes Enterprise Repository la.
Si ou pa gen ankò louvri sesyon sou sèvè a Jesyon Santral (CMS), se yon avètisman pwodwi epi li se pa gen okenn kont kouran plis fè.
URI la nan fonksyon an koutim se valide asire ke li toujou egziste nan depo a. Yon avètisman pwodwi si fonksyon an koutim pa egziste.
Se vèsyon an nan kopi lokal la konpare epi li se yon avètisman pwodwi si yon kopi plus a disponib nan depo a.
Tcheke repozitwa objè (tèks ak bitmap)
Crystal Rapò chèk tout nan objè yo repozitwa-lye tèks ak Bitmap.
Si ou pa gen ankò louvri sesyon sou sèvè a Jesyon Santral (CMS), se yon avètisman pwodwi epi li se pa gen okenn kont kouran plis fè.
URI la nan objè a se valide asire ke li toujou egziste nan depo a. Yon avètisman pwodwi si objè a pa egziste.
Se vèsyon an nan kopi lokal la konpare epi li se yon avètisman pwodwi si yon kopi plus a disponib nan depo a.
rapò Tcheke pati Des
Crystal Rapò chèk pou kondisyon plizyè erè diferan nan Des pati rapò.
Erè ak dosye a sib
Remak: Si se dosye a sib sòti nan yon fòmil, Crystal Rapò pa tcheke HyperLink a.
Si dosye a sib se yon RUID oswa yon Pati, erè sa yo yo tcheke (yo nan lòd):
Se itilizatè a louvri sesyon sou CMS an? (Si pa gen, pa gen okenn kont kouran plis).
Èske rapò an ki RUID / idantifye yo Pati egziste?
Nan tout lòt ka yo, se dosye a sib valide asire ke li egziste epi yo ka louvri.
Si w ap tcheke yon pwojè antye, yon mesaj avètisman parèt si sib la se pa nan pwojè oswa rapò pake a menm.
Erè ak objè a rapò sib (yo)
Crystal Rapò chèk pou erè sa yo:
Rapò a objè tout egziste.
rapò Objè yo yo sitiye nan seksyon an rapò menm.
Erè nan yon kontèks nan done
Remak: Si kontèks la done se yon fòmil, Crystal Rapò pa tcheke HyperLink a.
Longè a nan chemen an gwoup dwe koresponn ak gwoup la idantifye pa rapò sib objè yo. Pou egzanp, si sib la se yon jaden nan gwoup twa, kontèks la done dwe pase desann nan gwoup youn ak de; ou ka presize gwoup twa oswa yon generic ( “”*””).
subreports Tcheke ki fè yo re-enpòte sou louvri
Crystal Rapò chèk ke tout subreports ki yo dwe re-enpòte egziste nan kote a espesifye. Pou validation sa a yo reyisi, subreports dwe toujou pral lokalize kote premye fwa ou antre yo nan rapò ou yo.
Nan seksyon sa a:
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal rahoton Online Help
Dogara Checker tab (Zabuka maganganu akwatin)
Yi amfani da dogara Checker zažužžukan su saita yanayin kana so ka tabbatar da lokacin da ka duba kurakurai a cikin Workbench.
Report Dubawa Zabuka
tara dabarbari
Crystal Rahotanni tattara duk na dabarbari a cikin rahotonka don samar da wani jerin kurakurai. The tsari ne ba katse lokacin da na farko da aka samu kuskure. dole ne ka danna sau biyu a kuskure sako a dogara Checker ganin kuskure a cikin Formula Workshop.
Tara SQL maganganu
Crystal Rahotanni tattara duk na SQL maganganu a cikin rahotonka don samar da wani jerin kurakurai. The tsari ne ba katse lokacin da na farko da aka samu kuskure. dole ne ka danna sau biyu a kuskure sako a dogara Checker ganin kuskure a cikin Formula Workshop.
Tara custom ayyuka
Crystal Rahotanni tattara duk na al’ada ayyuka a cikin rahotonka don samar da wani jerin kurakurai. The tsari ne ba katse lokacin da na farko da aka samu kuskure. dole ne ka danna sau biyu a kuskure sako a dogara Checker ganin kuskure a cikin Formula Workshop.
Inganta hyperlink URLs
Crystal Rahotanni validates dukan hyperlink URLs da kuma dawo da wani kuskure sako a lokacin da wani hyperlink ba za a iya isa ga.
tabbatar database
Crystal Rahotanni verifies rahoton ta database da kuma dawo da wani kuskure sakon idan database ba za a iya isa ga, ko kuma idan alluna da / ko filayen a cikin database sun canza.
Multi-Report Dubawa Zabuka
Duba mangaza custom ayyuka
Crystal rahoton cak duk na al’ada ayyuka amfani a cikin rahoton (s) da kuma tabbatar da cewa su ne ba a cikin BusinessObjects ciniki mangaza.
Idan ka yi ba tukuna shigad uwa da Central Management Server (CMS), wani gargadi ne generated kuma babu kara dubawa ne yake aikata.
The Uri na al’ada aiki ne inganta don tabbatar da cewa shi har yanzu wanzu a cikin mangaza. A gargadi ne generated idan custom aiki ba wanzu.
The version na gida kwafin ne idan aka kwatanta da wani gargadi ne generated idan wani sabon kwafin yana samuwa a cikin mangaza.
Duba mangaza abubuwa (rubutu da kuma bitmap)
Crystal rahoton cak duk na mangaza-nasaba rubutu abubuwa da bitmaps.
Idan ka yi ba tukuna shigad uwa da Central Management Server (CMS), wani gargadi ne generated kuma babu kara dubawa ne yake aikata.
The Uri daga cikin abu ne inganta to tabbatar da cewa har yanzu akwai a cikin mangaza. A gargadi ne generated idan abu ba wanzu.
The version na gida kwafin ne idan aka kwatanta da wani gargadi ne generated idan wani sabon kwafin yana samuwa a cikin mangaza.
Duba rahoton part hyperlinks
Crystal rahoton cak ga dama daban-daban kuskure yanayi a rahoton part hyperlinks.
Kurakurai da manufa fayil
Note: Idan manufa fayil aka samu daga wani dabara, Crystal Rahotanni ba duba hyperlink.
Idan manufa fayil mai RUID ko CUID, wadannan kurakurai ana bari (domin):
An mai amfani shigad da zuwa ga CMS? (Idan A’a, babu wani m dubawa).
Shin rahoton cewa RUID / CUID nasaba zama?
A duk sauran lokuta, da manufa fayil aka inganta, don tabbatar da ya wanzu, kuma za a iya bude.
Idan kana dubawa da dukan mazaunan aikin, wani gargadi sakon bayyana idan manufa ba a cikin wannan shiri ko rahoto kunshin.
Kurakurai da manufa rahoton abu (s)
Crystal rahoton cak na wadannan kurakurai:
Rahoton abubuwa duka wanzu.
Rahoton abubuwa suna located a cikin wannan rahoto sashe.
Kurakurai a data mahallin
Note: Idan data mahallin ne mai dabara, Crystal Rahotanni ba duba hyperlink.
A tsawon kungiyar hanya dole dace da kungiyar gano da manufa rahoton abubuwa. Alal misali, idan da manufa mai filin a kungiyar uku, da data mahallin dole hawa saukar zuwa rukuni daya da biyu. za ka iya saka kungiyar uku ko a wildcard ( “”*””).
Duba subreports wanda aka sake shigo a bude
Crystal rahoton cak cewa duk subreports da cewa su ne za a sake shigo wanzu a kayyade location. Domin wannan Ingancin ya yi nasara, subreports dole ne har yanzu a located inda ka fara saka su a cikin rahotanni.
A wannan sashen:
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
He aniani hoike Online Help
Dependency nā lātike uku pila (Options dialog pahu)
E ho ohana i ka Dependency nā lātike koho e waiho i ana ia oukou makemake e hōʻoia i ka wa a oukou e nānā no ka hewa i loko o ka Workbench.
Hoike makau ‘ia Kaha Nā Koho
i hoʻouluulu formulas
He aniani ai ia mau moʻolelo compiles a pau o na formulas iloko o ko oukou hoike hiki paha ke i ka papa inoa o ka hewa. aole i keʻakeʻa i ke kaʻina i ka wa a ka mua hewa o keia hoopunipuni ua loaa; oe e pālua-kaomi i ka manaʻo i loko o ka Dependency nā lātike e ike i ka haʻilula Workshop ka hewa.
I hoʻouluulu SQL, ka ‘aoʻao
He aniani ai ia mau moʻolelo compiles a pau o ka SQL, ka ‘aoʻao i loko o kou hoike hiki paha ke i ka papa inoa o ka hewa. aole i keʻakeʻa i ke kaʻina i ka wa a ka mua hewa o keia hoopunipuni ua loaa; oe e pālua-kaomi i ka manaʻo i loko o ka Dependency nā lātike e ike i ka haʻilula Workshop ka hewa.
I hoʻouluulu maa hana
He aniani ai ia mau moʻolelo compiles a pau o na mana oihana iloko o ko oukou hoike hiki paha ke i ka papa inoa o ka hewa. aole i keʻakeʻa i ke kaʻina i ka wa a ka mua hewa o keia hoopunipuni ua loaa; oe e pālua-kaomi i ka manaʻo i loko o ka Dependency nā lātike e ike i ka haʻilula Workshop ka hewa.
Hōʻoiaʻia hyperlink HKH
He aniani ai ia mau moʻolelo validates a pau hyperlink HKH, a hoi mai ka manaʻo i ka wa a ka hyperlink hiki ole ke lolouila.
hōʻoia hōkeoʻikepili
He aniani ai ia mau moʻolelo verifies i ka palapala hoike o ka hōkeoʻikepili, a hoi mai ka manaʻo, ina ka hōkeoʻikepili hiki ole ke lolouila, a ina i ano hou papa, a me / ai ole ia mahinaʻai i loko o ka hōkeoʻikepili.
Nunui-Hoike makau ‘ia Kaha koho
Huli waihona maa hana
He aniani hoike, e kaha a pau o na mana oihana hoʻohana ‘ia i loko o ka palapala hoike (s) a e hōʻoiaʻiʻo ia lakou he makana iloko o ka BusinessObjects hana waihona.
Inā ‘oe i ole i ua paʻaʻia ma luna o ka Central Management Kuʻia (CMS), ka heka ua ua loaʻa, a aole hoi makau’ ia Kaha, ua hana.
Ka Uri o ka papa hana mau, ua hōʻoiaʻia e hōʻoia ‘ia nō i koe ma ka waihona. Ua ua loaʻa ke aʻoaʻo, ina o ka papa hana mau pōpilikia.
I ka mana o ka kūloko kope, ua hoʻohālikelike a ua ua loaʻa ka heka ina i kekahi polokalamu kele kope mea i loaʻa i loko o ka waihona.
E kaha makau i waihona mea (kikokikona a bitmap)
He aniani hoike, e kaha a pau o ka waihona, ua hoʻopili kikokikona mea, a me bitmaps.
Inā ‘oe i ole i ua paʻaʻia ma luna o ka Central Management Kuʻia (CMS), ka heka ua ua loaʻa, a aole hoi makau’ ia Kaha, ua hana.
Ka Uri no ka mea, ua hōʻoiaʻia i kānāwai, ka mea nae i koe ma ka waihona. Ua ua loaʻa ke aʻoaʻo, ina o ka mea pōpilikia.
I ka mana o ka kūloko kope, ua hoʻohālikelike a ua ua loaʻa ka heka ina i kekahi polokalamu kele kope mea i loaʻa i loko o ka waihona.
E kaha makau i hoike hapa hyperlinks
He aniani hoike, e kaha no na hewa o keia hoopunipuni okoa kumu ma ka hoike hapa hyperlinks.
Hewa a me ka pale kaua waihona
‘Ōlelo Aʻo: Ina o ka pale umauma hoʻokahi waihona, ua loko mai o ka haʻilula, he aniani la ai ia mau moʻolelo, aole ia e huli i ka hyperlink.
Ina o ka pale umauma hoʻokahi waihona he RUID a me ka CUID, ua oki keia mau hewa (i):
Ua ka hoʻohana ua paʻaʻia ma i ka CMS? (Inā No,ʻaʻohe mea hou makau ‘ia Kaha).
Hana i ka palapala hoike a ka RUID / CUID e hōʻike ana noho?
Ma na hihia, i ka pale umauma hoʻokahi AEI, ua hōʻoiaʻia e hōʻoia ‘ia pōpilikia, a hiki e weheia.
Ina oe e kéu ka papahana loa, ka heka manaʻo akaka ina ka pale, aole i loko o ka ia papahana a hoike pūʻolo.
Hewa a me ka pale hoike mea (s)
He aniani hoike, e kaha no keia mau hewa;
I ka hoike mea a pau ola ana.
Ka palapala hoike nā mea a pau aia i loko o ia palapala hoike pauku.
Hewa i loko o ka ikepili pōʻaiapili
‘Ōlelo Aʻo: Ina o ka’ ike pōʻaiapili, he haʻilula, he aniani la ai ia mau moʻolelo, aole ia e huli i ka hyperlink.
e hoʻopili like ka loihi o ka hui ala a hiki i ka pae hōʻike ‘ia ma ka pale umauma hoʻokahi hōʻike mea. No ka mea, laʻana, ina o ka pale umauma, he mahinaʻai i hui ekolu, ka ‘ikepili pōʻaiapili e hele ilalo i ka hui hookahi a elua; oe Hiki ke koho ‘ekolu’ ole hui ka wildcard ( “”^””).
E kaha makau i subreports i hou i laweia mai ma hamama
He aniani hoike E kaha makau i ka poe a pau subreports a pau e hou laweia mai nei iloko o ka ke koho ‘ia wahi. No ka mea, o keia validation e loaa ia oe, subreports pono nō e noho ai, kahi a oukou ho’ō mua iā lākou i loko o koʻoukou mau hōʻike.
Ma keia pauku:
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports עזרה מקוונת
כרטיסיית תלות בודקת (תיבת הדו-שיח אפשרויות)
השתמש באפשרויות תלות בודק לקבוע באילו תנאים אתה רוצה לוודא מתי לבדוק אחריות לטעויות שיחולו Workbench.
אפשרויות דוח בדיקה
לקמפל נוסחאות
Crystal Reports הידור כל הנוסחאות בדוח שלך כדי ליצור רשימה של שגיאות. התהליך אינו מופרע כאשר השגיאה הראשונה נמצאת; עליך ללחוץ פעמיים על הודעת שגיאה בודק תלות לראות את השגיאה של סדנת פורמולה.
לקמפל ביטויי SQL
Crystal Reports הידור כל הביטויים SQL בדוח שלך כדי ליצור רשימה של שגיאות. התהליך אינו מופרע כאשר השגיאה הראשונה נמצאת; עליך ללחוץ פעמיים על הודעת שגיאה בודק תלות לראות את השגיאה של סדנת פורמולה.
לקמפל פונקציות מותאמות אישית
Crystal Reports הידור כל הפונקציות המותאמות אישית בדוח שלך כדי ליצור רשימה של שגיאות. התהליך אינו מופרע כאשר השגיאה הראשונה נמצאת; עליך ללחוץ פעמיים על הודעת שגיאה בודק תלות לראות את השגיאה של סדנת פורמולה.
לאמת את כתובות אתרי קישור
Crystal Reports מאמת את כל כתובות אתרי הקישור ו מחזיר הודעת שגיאה כאשר קישור לא ניתן לגשת.
ודא מסד
Crystal Reports מאמתת את הנתונים של הדו””ח מחזיר הודעת שגיאה אם מסד הנתונים לא ניתן לגשת, או אם טבלאות ו / או שדות במסד הנתונים השתנו.
דיווח רב בדיקת אפשרויות
בדקו פונקציות מותאמות אישית מאגר
Crystal Reports צ’קים כל פונקציות מותאמות אישית השתמשו בדו””ח (ים) ומבטיח כי הם נמצאים במאגר החברה BusinessObjects.
אם אתה עדיין לא נרשמת על גבי שרת הניהול המרכזי (CMS), אזהרה נוצרת ולא בדיקה נוספת נעשית.
ה- URI של הפונקציה המותאמת אישית הוא תוקף כדי להבטיח שזה עדיין קיים במאגר. אזהרה נוצרת אם הפונקציה המותאמת אישית אינה קיימת עוד.
הגרסה של העותק המקומי מושווה ואזהרה נוצרת אם עותק חדש יותר זמין למאגר.
אובייקטי מאגר בדוק (טקסט מפה סיבי)
Crystal Reports צקים כל אובייקטי טקסט צמוד למאגר המפה הסיבית.
אם אתה עדיין לא נרשמת על גבי שרת הניהול המרכזי (CMS), אזהרה נוצרת ולא בדיקה נוספת נעשית.
ה- URI של האובייקט תוקף כדי מבטיח כי הוא עדיין קיים במאגר. אזהרה נוצרת אם האובייקט אינו קיים עוד.
הגרסה של העותק המקומי מושווה ואזהרה נוצרת אם עותק חדש יותר זמין למאגר.
דוח בדיקת קישורים חלקים
Crystal Reports בודק מספר תנאי שגיאה שונים בהיפר חלק דו””ח.
שגיאות עם קובץ היעד
הערה: אם קובץ היעד נגזר נוסחא, Crystal Reports אינו בודק את הקישור.
אם קובץ היעד הוא RUID או CUID, שגיאות אלה נבדקות (לפי סדר):
האם המשתמש מחובר CMS? (אם לא, אין בדיקה נוספת).
האם הדו””ח כי מזהה RUID / CUID קיים?
בכל שאר המקרים, את קובץ היעד הוא תוקף כדי להבטיח שזה קיים וניתן לפתוח.
אם אתה בודק פרויקט שלם, תופיע הודעת אזהרה אם המטרה היא לא בחבילת הפרויקט או אותו הדוח.
שגיאות עם האובייקט בדוח היעד (ים)
Crystal Reports בדיקות לאיתור שגיאות אלה:
הדו””ח מתנגד לכל להתקיים.
אובייקטי הדו””ח ממוקמים באותו סעיף בדו””ח.
שגיאות בהקשר הנתונים
הערה: אם בהקשר הנתונים הוא פורמולה, Crystal Reports אינו בודק את הקישור.
אורכו של שביל הקבוצה חייב מתאימות הקבוצה שזוהתה על ידי אובייקטי דו””ח היעד. לדוגמא, אם המטרה היא תחום בקבוצה שלוש, בהקשר הנתונים חייב לעבור למטה לקבוצה אחת ושתי; ניתן לציין לקבוצה שלוש או wildcard ( “”*””).
subreports צ’ק אשר מחדש מיובאים על פתוח
Crystal Reports צ’קים שכל subreports כי הם להיות מחדש מיובאים קיים במיקום שצוין. עבור אימות זה להצליח, subreports עדיין חייב להיות ממוקם היכן שלך מוכנס אותם קודם בדוחות שלך.
בחלק הזה:
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
निर्भरता परीक्षक टैब (विकल्प संवाद बॉक्स)
निर्भरता परीक्षक विकल्पों का उपयोग आप को सत्यापित करने के लिए जब आप कार्यक्षेत्र में त्रुटियों के लिए जाँच चाहते हैं जो की स्थिति निर्धारित करने के लिए।
रिपोर्ट की जाँच विकल्प
फार्मूले को संकलित
क्रिस्टल रिपोर्टें त्रुटियों की एक सूची उत्पन्न करने के लिए अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के सभी संकलित। प्रक्रिया बाधित नहीं है जब पहली त्रुटि पाया जाता है; आप निर्भरता परीक्षक में त्रुटि संदेश को डबल क्लिक करें फॉर्मूला कार्यशाला में त्रुटि को देखने के लिए करना चाहिए।
एसक्यूएल भाव संकलित करें
क्रिस्टल रिपोर्टें त्रुटियों की एक सूची उत्पन्न करने के लिए अपनी रिपोर्ट में एसक्यूएल भाव के सभी संकलित। प्रक्रिया बाधित नहीं है जब पहली त्रुटि पाया जाता है; आप निर्भरता परीक्षक में त्रुटि संदेश को डबल क्लिक करें फॉर्मूला कार्यशाला में त्रुटि को देखने के लिए करना चाहिए।
कस्टम कार्य संकलित करें
क्रिस्टल रिपोर्टें त्रुटियों की एक सूची उत्पन्न करने के लिए अपनी रिपोर्ट में कस्टम कार्यों के सभी संकलित। प्रक्रिया बाधित नहीं है जब पहली त्रुटि पाया जाता है; आप निर्भरता परीक्षक में त्रुटि संदेश को डबल क्लिक करें फॉर्मूला कार्यशाला में त्रुटि को देखने के लिए करना चाहिए।
हाइपरलिंक यूआरएल मान्य
क्रिस्टल रिपोर्टें सभी हाइपरलिंक यूआरएल पुष्टि करता है और एक त्रुटि संदेश देता है जब एक हाइपरलिंक तक नहीं पहुँचा जा सकता है।
डेटाबेस सत्यापित करें
क्रिस्टल रिपोर्टें रिपोर्ट के डेटाबेस की पुष्टि करता है और एक त्रुटि संदेश देता है यदि डेटाबेस तक पहुँचा नहीं जा सकता है, या मेज और / या डेटाबेस में खेतों को बदल दिया है।
मल्टी रिपोर्ट विकल्प जाँच हो रही है
रिपोजिटरी कस्टम कार्यों की जाँच करें
क्रिस्टल के चेक रिपोर्ट (एस) में इस्तेमाल कस्टम कार्य की सभी रिपोर्टों और यह सुनिश्चित करता है कि वे BusinessObjects एंटरप्राइज भंडार में मौजूद हैं।
आप अभी तक केंद्रीय प्रबंधन सर्वर (सीएमएस) पर लॉग इन नहीं किया है, तो एक चेतावनी उत्पन्न होता है और कोई आगे की जाँच के लिए किया जाता है।
कस्टम समारोह के यूआरआइ सुनिश्चित करने के लिए कि यह अभी भी भंडार में मौजूद मान्य है। कस्टम समारोह अब मौजूद नहीं है, तो चेतावनी उत्पन्न होता है।
स्थानीय प्रतिलिपि के संस्करण की तुलना में है और अगर एक नए प्रतिलिपि भंडार में उपलब्ध है एक चेतावनी उत्पन्न होता है।
चेक रिपोजिटरी वस्तुओं (पाठ और बिटमैप)
क्रिस्टल सभी रिपोजिटरी से जुड़े पाठ वस्तुओं और बिटमैप्स की जांच रिपोर्ट।
आप अभी तक केंद्रीय प्रबंधन सर्वर (सीएमएस) पर लॉग इन नहीं किया है, तो एक चेतावनी उत्पन्न होता है और कोई आगे की जाँच के लिए किया जाता है।
वस्तु की यूआरआइ सुनिश्चित करता है कि यह अभी भी भंडार में मौजूद मान्य है। यदि वस्तु अब मौजूद नहीं है एक चेतावनी उत्पन्न होता है।
स्थानीय प्रतिलिपि के संस्करण की तुलना में है और अगर एक नए प्रतिलिपि भंडार में उपलब्ध है एक चेतावनी उत्पन्न होता है।
जांच रिपोर्ट हिस्सा हाइपरलिंक
क्रिस्टल की रिपोर्ट हिस्सा हाइपरलिंक में कई अलग त्रुटि की स्थिति के लिए चेक रिपोर्ट।
लक्ष्य फ़ाइल के साथ त्रुटियों
नोट: लक्ष्य फ़ाइल एक सूत्र से प्राप्त होता है, तो क्रिस्टल रिपोर्टें हाइपरलिंक जाँच नहीं करता।
यदि लक्ष्य फ़ाइल एक RUID या एक CUID है, इन त्रुटियों (आदेश) जाँच कर रहे हैं:
उपयोगकर्ता सीएमएस पर लॉग ऑन है? (यदि नहीं, आगे कोई जाँच कर रहा है)।
रिपोर्ट है कि RUID / CUID पहचानती मौजूद है?
अन्य सभी मामलों में, लक्ष्य फ़ाइल सुनिश्चित करना है कि यह मौजूद है और खोला जा सकता है मान्य है।
आप एक पूरी परियोजना की जाँच कर रहे हैं, तो एक चेतावनी संदेश प्रकट होता है अगर लक्ष्य एक ही परियोजना या रिपोर्ट पैकेज में नहीं है।
लक्ष्य की रिपोर्ट वस्तु के साथ त्रुटियों (s)
क्रिस्टल रिपोर्टें इन त्रुटियों के लिए जाँच करता है:
रिपोर्ट वस्तुओं सभी मौजूद हैं।
रिपोर्ट वस्तुओं एक ही रिपोर्ट खंड में स्थित हैं।
डेटा के संदर्भ में त्रुटियाँ
नोट: डेटा संदर्भ में एक सूत्र है, क्रिस्टल रिपोर्टें हाइपरलिंक जाँच नहीं करता।
समूह पथ की लंबाई समूह लक्ष्य की रिपोर्ट वस्तुओं द्वारा की पहचान के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि लक्ष्य समूह तीन में एक क्षेत्र है, डेटा संदर्भ नीचे समूह एक और दो को पास करना होगा; आप समूह में तीन या एक वाइल्डकार्ड ( “”*””) निर्दिष्ट कर सकते हैं।
चेक subreports जो खुले पर फिर से आयात कर रहे हैं
क्रिस्टल की जाँच करता है कि सभी subreports है कि फिर से आयात करने के लिए कर रहे हैं निर्दिष्ट स्थान में मौजूद रिपोर्टें। इस मान्यता के लिए सफलता के लिए अभी भी subreports स्थित होना चाहिए जहां अपने पहले अपनी रिपोर्ट में उन्हें डाला।
इस अनुभाग में:
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Pab
Quav tub xam nyiaj tab (Options dialog box)
Siv cov Quav tub xam nyiaj kev xaiv mus teem uas tej yam kev mob uas koj xav tau kom paub tseeb thaum koj mus saib rau uas tsis nyob rau hauv lub Workbench.
Daim ntawv qhia txog Xyuas Options
compile qauv
Crystal Reports compiles tag nrho cov qauv nyob rau hauv koj daim ntawv qhia yuav ua kom muaj ib daim ntawv teev uas tsis. Cov txheej txheem yog tsis tu ncua thaum thawj yuam kev yog pom; koj yuav tsum muab ob npaug rau-nyem qhov yuam kev cov lus nyob rau hauv lub Quav tub xam nyiaj mus saib cov kev ua yuam kev nyob rau hauv lub Formula Rhiav.
Compile SQL kab zauv
Crystal Reports compiles tag nrho cov SQL kab zauv nyob rau hauv koj daim ntawv qhia yuav ua kom muaj ib daim ntawv teev uas tsis. Cov txheej txheem yog tsis tu ncua thaum thawj yuam kev yog pom; koj yuav tsum muab ob npaug rau-nyem qhov yuam kev cov lus nyob rau hauv lub Quav tub xam nyiaj mus saib cov kev ua yuam kev nyob rau hauv lub Formula Rhiav.
Compile kev cai zog
Crystal Reports compiles tag nrho cov kev cai khiav dej num nyob rau hauv koj daim ntawv qhia yuav ua kom muaj ib daim ntawv teev uas tsis. Cov txheej txheem yog tsis tu ncua thaum thawj yuam kev yog pom; koj yuav tsum muab ob npaug rau-nyem qhov yuam kev cov lus nyob rau hauv lub Quav tub xam nyiaj mus saib cov kev ua yuam kev nyob rau hauv lub Formula Rhiav.
Validate hyperlink URLs
Crystal Reports validates tag nrho cov hyperlink URLs thiab rov ua yuam kev cov lus thaum ib tug hyperlink tsis tau accessed.
Verify database
Crystal Reports ntsuam xyuas daim ntawv qhia lub database thiab rov ua yuam kev cov lus yog hais tias tus database yuav tsis tau accessed, los yog hais tias cov ntxhuav thiab / los yog teb nyob rau hauv lub database tau hloov lawm.
Multi-Daim ntawv qhia txog Xyuas Options
Kos repository kev cai zog
Crystal Reports tshev tag nrho cov kev cai khiav dej num siv nyob rau hauv daim ntawv qhia (s) thiab kom hais tias lawv yog tam sim no nyob rau hauv lub BusinessObjects Enterprise Repository.
Yog hais tias koj tsis tau in thiaj li tso mus rau lub Central Management neeg rau zaub mov (CMS), ib tug ceeb toom yog generated thiab tsis muaj ntxiv checking yog ua li cas.
Lub PAS ntawm cov kev cai muaj nuj nqi yog validated los xyuas kom meej tias nws tseem tshwm sim nyob rau hauv lub repository. Ib tug ceeb toom yog generated yog hais tias tus kev cai muaj nuj nqi tsis muaj tshwm sim.
Cov version ntawm lub zos daim ntawv yog muab piv thiab ib tug ceeb toom yog generated yog ib tug newer daim ntawv yog muaj nyob rau hauv lub repository.
Check repository khoom (cov ntawv nyeem thiab bitmap)
Crystal Reports tshev tag nrho cov repository-txuas text khoom thiab bitmaps.
Yog hais tias koj tsis tau in thiaj li tso mus rau lub Central Management neeg rau zaub mov (CMS), ib tug ceeb toom yog generated thiab tsis muaj ntxiv checking yog ua li cas.
Lub PAS ntawm tus kwv yog validated rau kom hais tias nws tseem tshwm sim nyob rau hauv lub repository. Ib tug ceeb toom yog generated yog tus kwv tsis tshwm sim.
Cov version ntawm lub zos daim ntawv yog muab piv thiab ib tug ceeb toom yog generated yog ib tug newer daim ntawv yog muaj nyob rau hauv lub repository.
Kos daim ntawv qhia feem hyperlinks
Crystal Reports tshev rau ob peb kev ua yuam kev tej yam kev mob nyob rau hauv tsab ntawv ceeb toom yog ib feem hyperlinks.
Uas tsis nrog lub hom phiaj cov ntaub ntawv
Ceeb toom: Yog hais tias lub hom phiaj cov ntaub ntawv yog muab tau los ntawm ib lub mis, Crystal Reports tsis xyuas cov hyperlink.
Yog hais tias lub hom phiaj cov ntaub ntawv yog ib tug RUID los yog ib tug CUID, cov uas tsis yog soj ntsuam (nyob rau hauv kev txiav txim):
Yog tus neeg siv in thiaj li tso rau hauv CMS? (Yog hais tias tsis, muaj yog tsis muaj ntxiv checking).
Puas muaj cov ntawv ceeb toom hais tias cov RUID / CUID qhia nyob?
Nyob rau hauv tag nrho cov lwm tus neeg mob, lub hom phiaj ua ntaub ntawv thov yog validated los xyuas kom meej tias nws tshwm sim thiab yuav tsum tau qhib.
Yog hais tias koj yog xyuas ib tug tag nrho peb tes num, ib tug ceeb toom cov lus zoo nkaus li yog hais tias tus lub hom phiaj yog tsis nyob rau hauv tib lub project los yog daim ntawv qhia pob.
Uas tsis nrog lub hom phiaj ntawv ceeb toom kwv (s)
Crystal Reports tshev rau cov uas tsis:
Cov ntawv ceeb toom khoom tag nrho ua ib ke.
Cov ntawv ceeb toom khoom muaj nyob rau hauv tib lub daim ntawv qhia seem.
Uas tsis nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntsiab lus teb
Ceeb toom: Yog hais tias cov ntaub ntawv ntsiab lus teb yog ib lub mis, Crystal Reports tsis xyuas cov hyperlink.
Qhov ntev ntawm cov pab pawg neeg txoj kev yuav tsum sib haum mus rau cov pab pawg neeg qhia los ntawm lub hom phiaj ntawv ceeb toom khoom. Piv txwv li, yog hais tias tus lub hom phiaj yog ib daim teb nyob rau hauv pab pawg neeg peb, cov ntaub ntawv ntsiab lus teb yuav tsum dhau mus cia rau pab pawg neeg ib thiab ob tug; koj yuav hais kom meej pab pawg neeg peb los yog ib tug wildcard ( “”*””).
Check subreports uas yog re-mas rau qhib
Crystal Reports tshev tias tag nrho cov subreports uas yog yuav tsum tau rov mas muaj nyob rau hauv lub qee qhov chaw. Rau no validation rau kawm tau ntawv zoo, subreports yuav tsum tseem yuav nyob qhov twg rau koj tus thawj tso lawv nyob rau hauv koj cov lus ceeb toom.
Nyob rau hauv seem no:
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online segítség
Függőség Checker lap (Beállítások párbeszédpanel)
Használja a függőség-ellenőrző opciók beállításához milyen feltételek ellenőrizni szeretné, ha a hibák ellenőrzéséhez a Workbench.
Report ellenőrzése opciók
Fordítsd képletek
Crystal Reports lefordítja az összes képlet a jelentésben, hogy létrehoz egy listát a hibákat. A folyamat nem szakad meg, amikor az első hibát talál; akkor kattintson duplán a hibaüzenetet a függőség-ellenőrző, hogy a hiba a Formula Workshop.
Fordítsd SQL kifejezések
Crystal Reports lefordítja az összes SQL kifejezéseket a jelentésben, hogy létrehoz egy listát a hibákat. A folyamat nem szakad meg, amikor az első hibát talál; akkor kattintson duplán a hibaüzenetet a függőség-ellenőrző, hogy a hiba a Formula Workshop.
Fordítsd egyedi funkciók
Crystal Reports lefordítja az összes egyedi funkciók a jelentésben, hogy létrehoz egy listát a hibákat. A folyamat nem szakad meg, amikor az első hibát talál; akkor kattintson duplán a hibaüzenetet a függőség-ellenőrző, hogy a hiba a Formula Workshop.
Érvényesítse hyperlink URL
Crystal Reports érvényesíti valamennyi hivatkozást URL-t és egy hibaüzenetet ad vissza, amikor egy hivatkozásra nem lehet hozzáférni.
Ellenőrizze adatbázis
Crystal Reports ellenőrzi a jelentés adatbázis és egy hibaüzenetet ad vissza, ha az adatbázis nem érhető el, vagy ha táblázatok és / vagy mezőket az adatbázisban megváltoztak.
Multi-jelentés ellenőrzése opciók
Ellenőrizze adattár egyedi funkciók
Crystal Reports ellenőrzi az összes egyedi funkciók használt jelentés (ek), és biztosítja azt, hogy ezek a BusinessObjects Enterprise Repository.
Ha még nem jelentkezett be a Central Management Server (CMS), egy figyelmeztetés generálódik, és nincs szükség további ellenőrzési történik.
Az URI az egyedi funkció érvényesíteni annak érdekében, hogy még mindig létezik a tárolóban. A figyelmeztetés akkor keletkezik, ha az egyedi funkció már nem létezik.
A verzió a helyi másolatot képest, és egy figyelmeztetés generálódik, ha egy újabb példánya rendelkezésre áll a tárolóban.
Check adattár tárgyak (szöveges és bitmap)
Crystal Reports ellenőrzi az összes adattár kapcsolódó szöveges objektumok és rajzok.
Ha még nem jelentkezett be a Central Management Server (CMS), egy figyelmeztetés generálódik, és nincs szükség további ellenőrzési történik.
Az URI a tárgy validált biztosítja, hogy még mindig létezik a tárolóban. A figyelmeztetés akkor keletkezik, ha az objektum már nem létezik.
A verzió a helyi másolatot képest, és egy figyelmeztetés generálódik, ha egy újabb példánya rendelkezésre áll a tárolóban.
Check jelentés részét hiperhivatkozások
Crystal Reports ellenőrzéseket több különböző hiba körülmények jelentésben részben hivatkozásokat.
Hibákat a cél fájl
Megjegyzés: Ha a megadott fájl származik képlet, Crystal Reports nem ellenőrzi a hivatkozást.
Ha a cél fájl egy RUID vagy CUID, ezek a hibák ellenőrzik (sorrendben):
A bejelentkezett felhasználó a CMS? (Ha nem, nincs további ellenőrzésre).
Vajon a jelentés, hogy a RUID / CUID azonosítja létezik?
Minden más esetben a cél fájl érvényesíteni annak érdekében, hogy létezik, és ki lehet nyitni.
Ha ellenőrzése egy teljes projekt, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a cél nem ugyanabban a projektben vagy a jelentés csomagot.
Hibákat a megcélzott jelentés tárgy (ak)
Crystal Reports ellenőrzi ezeket a hibákat:
A jelentés kifogásolja mind léteznek.
A jelentés objektumok találhatók ugyanazon jelentés szakasz.
Hibák az adatok összefüggésben
Megjegyzés: Ha az adatokat az összefüggésben egy képlet, Crystal Reports nem ellenőrzi a hivatkozást.
A hossza a csoport utat kell egyeznie a csoport által azonosított céljelentésnek tárgyakat. Például, ha a cél egy olyan területen, csoport három, az adatok az összefüggésben kell mennie le csoport egy és két; megadhatja csoport három vagy karaktert ( “”*””).
Check segédjelentésekhez amelyeket újra behoznak nyílt
Crystal Reports ellenőrzi, hogy minden segédjelentésekhez, amelyeket újra behozzák létezik a megadott helyen. Ehhez érvényesítés sikeres legyen, segédjelentésekhez kell még lennie, ahol az első ki őket a jelentésekben.
Ebben a részben:
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports nethjálpina
Yfirráðasvæði Checker flipann (Options valmynd)
Notaðu Dependency Afgreiðslumaður valkosti til að stilla hvaða skilyrði sem þú vilt að staðfesta þegar þú stöðva fyrir villur í vinnubekkur.
Tilkynna Athugar Options
safna saman formúlur
Crystal Reports safnar öllum formúlunum í skýrslunni til að búa til lista af villum. Ferlið er ekki rofin þegar fyrsta villa er að finna; þú verður tvöfaldur-smellur the villuboð í Dependency Afgreiðslumaður til að sjá villa í formúlu Workshop.
Safna saman SQL tjáning
Crystal Reports safnar öllum SQL tjáning í skýrslunni til að búa til lista af villum. Ferlið er ekki rofin þegar fyrsta villa er að finna; þú verður tvöfaldur-smellur the villuboð í Dependency Afgreiðslumaður til að sjá villa í formúlu Workshop.
Safna saman sérsniðnar aðgerðir
Crystal Reports safnar öllum sérsniðnum aðgerðir í skýrslunni til að búa til lista af villum. Ferlið er ekki rofin þegar fyrsta villa er að finna; þú verður tvöfaldur-smellur the villuboð í Dependency Afgreiðslumaður til að sjá villa í formúlu Workshop.
Sannreyna hyperlink vefslóðir
Crystal Reports í gildi allar tengil slóðir og skilar villuboð þegar tengil ekki hægt að nálgast.
Staðfestu gagnagrunn
Crystal Reports staðfestir gagnagrunn skýrslunnar og skilar villu skilaboð ef gagnagrunnurinn er ekki hægt að nálgast, eða ef töflur og / eða sviðum í gagnagrunninum hafa breyst.
Multi-Report Athuga Valkostir
Athugaðu Repository sérsniðnar aðgerðir
Crystal Reports eftirlit öll af sérsniðnum aðgerðir sem notuð eru í skýrslunni (s) og tryggir að þeir eru til staðar í BusinessObjects Enterprise Repository.
Ef þú hefur ekki enn skráður inn aðalstjórn Server (CMS), viðvörun er mynda og ekki lengra eftirlit er gert.
The URI á sérsniðnum virka er staðfest til að tryggja að það er enn til í geymslunni. A viðvörun er mynda ef siðvenja virka ekki lengur til.
The útgáfa af the heimamaður afrit er miðað og viðvörun er mynda ef nýrri afrit er í boði í geymslunni.
Athuga geymsla hluti (texti og punktamynd)
Crystal Reports eftirlit Allar geymsla tengd texta hlutum og bitamyndir.
Ef þú hefur ekki enn skráður inn aðalstjórn Server (CMS), viðvörun er mynda og ekki lengra eftirlit er gert.
The URI á hlut er fullgilt að tryggir að það er enn til í geymslunni. A viðvörun er mynda ef hluturinn er ekki lengur til.
The útgáfa af the heimamaður afrit er miðað og viðvörun er mynda ef nýrri afrit er í boði í geymslunni.
Athuga skýrslu hluti tengla
Crystal Reports stöðva fyrir nokkrum skilyrðum villa í skýrslu hluti tengla.
Villur við miða skrána
Athugið: Ef miða skrá er dregið úr formúlu, Crystal Reports ekki athuga tengil.
Ef miða skráin er RUID eða CUID, eru þessar villur köflóttur (í röð):
Er notandi skráður á til CMS? (Ef svarið er NEI, það er engin frekari athugun).
Er skýrslan að RUID / CUID kennsl hendi?
Í öllum öðrum tilvikum, miða skrá er fullgilt til að tryggja að það er til staðar og hægt er að opna.
Ef þú ert að skoða heilt verkefni, a viðvörun skilaboð birtist ef miðað er ekki í sama verkefninu eða skýrslu pakkann.
Villur við miða skýrslu hlut (s)
Crystal Reports eftirlit fyrir þessar villur:
Í skýrslunni hlutir allur til.
Skýrslan hlutir eru staðsett í sömu skýrslu hlutanum.
Villur í gögnum samhengi
Athugið: Ef gögn samhengi er uppskrift, Crystal Reports ekki athuga tengil.
Lengd hópnum braut skal samsvara hópnum greindust markmiðinu skýrslu hlutum. Til dæmis, ef miða er sviði í hópi þrjú, gögn samhengi verður að fara niður í hópinn einn og tveir, þú getur tilgreint hóp þriggja eða algildisstaf ( “”*””).
Athugið subreports sem eru aftur flutt á opinn
Crystal Reports athuganir sem allar subreports sem eru að koma aftur flutt hendi í tilteknum stað. Fyrir þetta löggilding til að ná árangri, subreports verður samt að vera staðsett þar sem þinn fyrst sett þær í skýrslum.
Í þessum kafla:
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Akụkọ Online Help
Dependency Checker tab (Nhọrọ igbe)
Jiri dependency Checker nhọrọ ịtọ nke ọnọdụ ị chọrọ iji nyochaa mgbe ị na-elele maka njehie na Workbench.
Report Atule Nhọrọ
ikpokọta formulas
Crystal Reports na-edekọ ihe niile nke formulas gị akụkọ n’ịwa a ndepụta nke njehie. The usoro adịghị etre mgbe mbụ njehie na-achọta; ị ga-abụọ-pịa njehie ozi na dependency Checker ịhụ njehie na Formula Workshop.
Ikpokọta SQL okwu
Crystal Reports na-edekọ ihe niile nke SQL okwu ndị na gị akụkọ n’ịwa a ndepụta nke njehie. The usoro adịghị etre mgbe mbụ njehie na-achọta; ị ga-abụọ-pịa njehie ozi na dependency Checker ịhụ njehie na Formula Workshop.
Ikpokọta omenala ọrụ
Crystal Reports na-edekọ ihe niile nke na-emekarị na ọrụ na gị akụkọ n’ịwa a ndepụta nke njehie. The usoro adịghị etre mgbe mbụ njehie na-achọta; ị ga-abụọ-pịa njehie ozi na dependency Checker ịhụ njehie na Formula Workshop.
Emere ebere hyperlink URLs
Crystal Reports validates niile hyperlink URLs na-alaghachikwuru njehie ozi mgbe a hyperlink-apụghị inweta.
nyochaa database
Crystal Reports a gosiri na ihe akụkọ si database na-alaghachikwuru njehie ozi ma ọ bụrụ na nchekwa data apụghị inweta, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na tebụl na / ma ọ bụ ubi na nchekwa data agbanwewo.
Multi-Report Atule Nhọrọ
Lelee repository omenala ọrụ
Crystal Akụkọ ndenye ego niile nke na-emekarị ọrụ na-eji na akụkọ (s) na ana achi achi na ha bụ ugbu ke BusinessObjects Enterprise repository.
Ọ bụrụ na ị ma na ite na na Central Management Server (CMS), a ịdọ aka ná ntị a na-eme na dịghị ihe ọzọ atule a na-eme.
The Uri nke na-emekarị ọrụ na-irè iji hụ na ọ ka dị na repository. A ịdọ aka ná ntị na-eme ma ọ bụrụ na omenala ọrụ adịkwaghị.
The version nke obodo oyiri tụnyere na a ịdọ aka ná ntị na-eme ma ọ bụrụ na a ọhụrụ oyiri bụ dị na repository.
Check repository akpọkwa (ederede na bitmap)
Crystal Akụkọ ndenye ego nile nke repository-jikọrọ ederede akpọkwa na bitmaps.
Ọ bụrụ na ị ma na ite na na Central Management Server (CMS), a ịdọ aka ná ntị a na-eme na dịghị ihe ọzọ atule a na-eme.
The Uri nke ihe na-irè ka ana achi achi na ọ ka dị adị na repository. A ịdọ aka ná ntị na-eme ma ọ bụrụ na ihe adịkwaghị.
The version nke obodo oyiri tụnyere na a ịdọ aka ná ntị na-eme ma ọ bụrụ na a ọhụrụ oyiri bụ dị na repository.
Check akụkọ akụkụ hyperlinks
Crystal Akụkọ ndenye ego maka ọtụtụ dị iche iche njehie ọnọdụ akụkọ akụkụ hyperlinks.
Njehie na lekwasịrị file
Cheta na: Ọ bụrụ na lekwasịrị faịlụ na-ewepụtara a usoro, Crystal Reports adịghị ịlele hyperlink.
Ọ bụrụ na lekwasịrị faịlụ bụ a RUID ma ọ bụ a CUID, ndị a njehie na-enyocha (iji):
Na onye ọrụ ite na ruo CMS? (Ọ bụrụ Ee e, ọ dịghị ihe ọzọ atule).
-Eme ka akụkọ na RUID / CUID egosipụta adị?
Na ihe niile ndị ọzọ, na iche na faịlụ a irè iji hụ na ọ dị adị na ike-emeghere.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ihe dum oru ngo, a ịdọ aka ná ntị ozi na-egosi ma ọ bụrụ na lekwasịrị adịghị n’ime otu oru ngo ma ọ bụ akụkọ ngwugwu.
Njehie na na iche na akụkọ ihe (s)
Crystal Akụkọ ndenye ego ndị a na njehie:
The akụkọ ya ekweghị nile adị.
The akụkọ ihe-emi odude ke otu akụkọ ngalaba.
Na njehie na data onodu
Cheta na: Ọ bụrụ na ndị data na-ekwu bụ a usoro, Crystal Reports adịghị ịlele hyperlink.
Na ogologo nke otu ụzọ ga-ederịta akwụkwọ ozi ahụ otu mata site na lekwasịrị akụkọ ihe. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na lekwasịrị bụ a ubi na otu atọ, na data onodu ga-agabiga ala ka otu onye na abụọ; i nwere ike dee otu atọ ma ọ bụ a wildcard ( “”*””).
Check subreports nke na-re-imported on oghe
Crystal Akụkọ ndenye ego na niile subreports ndị a ga-re-dị adị kpọmkwem ọnọdụ. N’ihi na nke a nkwado ihe ịga nke ọma, subreports ma a ghaghi emi odude ebe gị na mbụ etinyewo ha na gị akụkọ.
Ná nkebi a:
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Laporan kristal Bantuan Online
tab Dependency Checker (Options kotak dialog)
Gunakan fasilitas Ketergantungan Checker untuk mengatur kondisi yang Anda ingin memverifikasi ketika Anda memeriksa kesalahan dalam Workbench.
Laporan Memeriksa Pilihan
kompilasi rumus
Crystal Reports mengkompilasi semua rumus dalam laporan Anda untuk menghasilkan daftar kesalahan. proses ini tidak terputus ketika kesalahan pertama ditemukan; Anda harus klik dua kali pesan kesalahan di Ketergantungan Checker untuk melihat kesalahan dalam Lokakarya Formula.
Kompilasi ekspresi SQL
Crystal Reports mengkompilasi semua ekspresi SQL dalam laporan Anda untuk menghasilkan daftar kesalahan. proses ini tidak terputus ketika kesalahan pertama ditemukan; Anda harus klik dua kali pesan kesalahan di Ketergantungan Checker untuk melihat kesalahan dalam Lokakarya Formula.
Kompilasi fungsi kustom
Crystal Reports mengkompilasi semua fungsi kustom dalam laporan Anda untuk menghasilkan daftar kesalahan. proses ini tidak terputus ketika kesalahan pertama ditemukan; Anda harus klik dua kali pesan kesalahan di Ketergantungan Checker untuk melihat kesalahan dalam Lokakarya Formula.
Memvalidasi URL hyperlink
Crystal Reports memvalidasi semua URL hyperlink dan mengembalikan pesan kesalahan saat hyperlink tidak dapat diakses.
Verifikasi Database
Crystal Reports memverifikasi database laporan dan mengembalikan pesan kesalahan jika database tidak dapat diakses, atau jika tabel dan / atau bidang dalam database telah berubah.
Multi-Laporan Memeriksa Pilihan
Periksa fungsi kustom repositori
Crystal Reports cek semua fungsi kustom yang digunakan dalam laporan (s) dan memastikan bahwa mereka hadir dalam BusinessObjects Perusahaan Repository.
Jika Anda belum login ke Manajemen Server Central (CMS), peringatan dihasilkan dan tidak ada pemeriksaan lebih lanjut dilakukan.
URI fungsi kustom divalidasi untuk memastikan bahwa itu masih ada di repositori. Sebuah peringatan yang dihasilkan jika fungsi kustom tidak ada lagi.
Versi salinan lokal dibandingkan dan peringatan yang dihasilkan jika salinan baru tersedia dalam repositori.
benda cek repositori (teks dan bitmap)
Crystal Reports cek semua objek teks repositori-terkait dan bitmap.
Jika Anda belum login ke Manajemen Server Central (CMS), peringatan dihasilkan dan tidak ada pemeriksaan lebih lanjut dilakukan.
URI dari objek tersebut divalidasi untuk memastikan bahwa itu masih ada di repositori. Sebuah peringatan yang dihasilkan jika objek tidak ada lagi.
Versi salinan lokal dibandingkan dan peringatan yang dihasilkan jika salinan baru tersedia dalam repositori.
bagian hyperlink cek laporan
Crystal Reports cek untuk beberapa kondisi kesalahan yang berbeda dalam laporan bagian hyperlink.
Kesalahan dengan file target
Catatan: Jika file target berasal dari formula, Crystal Reports tidak memeriksa hyperlink.
Jika file target adalah RUID atau CUID sebuah, kesalahan ini diperiksa (dalam urutan):
Adalah pengguna login ke CMS? (Jika ada, tidak ada pengecekan lebih lanjut).
Apakah laporan bahwa RUID / mengidentifikasi CUID ada?
Dalam semua kasus lain, file target divalidasi untuk memastikan bahwa itu ada dan bisa dibuka.
Jika Anda memeriksa seluruh proyek, pesan peringatan muncul jika target tidak dalam proyek atau laporan paket yang sama.
Kesalahan dengan objek laporan sasaran (s)
Crystal Reports pemeriksaan untuk kesalahan ini:
Laporan benda semua ada.
Benda-benda Laporan terletak di bagian laporan yang sama.
Kesalahan dalam konteks data
Catatan: Jika konteks data adalah formula, Crystal Reports tidak memeriksa hyperlink.
Panjang jalan kelompok harus sesuai dengan kelompok yang diidentifikasi oleh benda laporan sasaran. Misalnya, jika target adalah bidang dalam kelompok tiga, konteks data harus lulus ke kelompok satu dan dua; Anda dapat menentukan kelompok tiga atau wildcard ( “”*””).
Periksa subreports yang diimpor kembali open
Crystal Reports cek bahwa semua subreports yang akan diimpor kembali ada di lokasi tertentu. Untuk validasi ini berhasil, subreports masih harus berada di mana Anda pertama dimasukkan dalam laporan Anda.
Di bagian ini:
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
Spleáchas Checker tab (Options dialóg)
Bain úsáid as na roghanna Spleáchas Checker a leagan coinníollacha is mian leat a fhíorú nuair a sheiceáil tú do earráidí sa workbench.
Tuairisc Seiceáil Roghanna
foirmlí thiomsú
Crystal Reports tiomsaíonn gach ceann de na foirmlí i do tuarascáil a ghiniúint liosta de na earráidí. Níl an próiseas isteach nuair a bhíonn an chéad earráid le fáil; ní mór duit cliceáil faoi dhó ar an teachtaireacht earráide sa Checker Spleáchas a fheiceáil ar an earráid sa Cheardlann Foirmle.
Thiomsú sloinn SQL
Crystal Reports tiomsaíonn gach ceann de na habairtí SQL i do tuarascáil a ghiniúint liosta de na earráidí. Níl an próiseas isteach nuair a bhíonn an chéad earráid le fáil; ní mór duit cliceáil faoi dhó ar an teachtaireacht earráide sa Checker Spleáchas a fheiceáil ar an earráid sa Cheardlann Foirmle.
Thiomsú feidhmeanna saincheaptha
Crystal Reports tiomsaíonn gach ceann de na feidhmeanna saincheaptha i do tuarascáil a ghiniúint liosta de na earráidí. Níl an próiseas isteach nuair a bhíonn an chéad earráid le fáil; ní mór duit cliceáil faoi dhó ar an teachtaireacht earráide sa Checker Spleáchas a fheiceáil ar an earráid sa Cheardlann Foirmle.
Bailíochtaigh URLanna hyperlink
Crystal Reports bailíochtú gach URL hyperlink agus tuairisceáin teachtaireacht earráide nuair nach féidir a hyperlink a rochtain.
Fíoraigh bunachar
Crystal Reports fhíoraíonn bunachar na tuarascála agus tuairisceáin teachtaireacht earráide mura féidir an bunachar sonraí a rochtain, nó má tá táblaí agus / nó páirceanna sa bhunachar sonraí athrú.
Il-Tuarascáil Roghanna Seiceáil
Seiceáil feidhmeanna saincheaptha stór
Tuarascálacha Crystal seiceáil gach ceann de na feidhmeanna saincheaptha a úsáidtear sa tuairisc (í) agus cinntíonn sé go bhfuil siad i láthair sa Stór Fiontraíochta BusinessObjects.
Mura bhfuil tú logáilte fós ar na Rialacháin um Bainistiú Central Freastalaí (CMS), tá rabhadh a ghintear agus nach bhfuil aon seiceáil bhreise a dhéanamh.
An URI na feidhme saincheaptha atá bailíochtaithe chun a chinntiú go bhfuil sé fós sa stór. Tá rabhadh a ghintear sa chás nach bhfuil ann a thuilleadh an fheidhm saincheaptha.
Tá leagan den chóip áitiúil i gcomparáid agus rabhadh a ghintear má tá cóip nua ar fáil sa stór.
Rudaí Seiceáil stór (téacs agus bitmap)
Tuarascálacha Crystal seiceáil gach ceann de na cuspóirí téacs stór-nasctha agus bitmaps.
Mura bhfuil tú logáilte fós ar na Rialacháin um Bainistiú Central Freastalaí (CMS), tá rabhadh a ghintear agus nach bhfuil aon seiceáil bhreise a dhéanamh.
An URI an ruda atá bailíochtaithe a chinntíonn go bhfuil sé fós sa stór. Tá rabhadh a ghintear sa chás nach bhfuil ann a thuilleadh an réad.
Tá leagan den chóip áitiúil i gcomparáid agus rabhadh a ghintear má tá cóip nua ar fáil sa stór.
hipearnasc cuid tuarascáil Seiceáil
Tuarascálacha Crystal seiceálacha ar feadh roinnt coinníollacha earráide éagsúla i hipearnasc páirteach tuarascáil.
Earráidí leis an gcomhad sprioc
Tabhair faoi deara: Má tá an comhad a sprioc a dhíorthaítear ó foirmle, ní Crystal Reports seiceáil an hyperlink.
Má tá an comhad a sprioc a RUID nó CUID, na hearráidí a sheiceáil (in ord):
An bhfuil an t-úsáideoir logáilte isteach ar an CMS? (Más Níl, níl aon seiceáil bhreise).
An dtugann an tuarascáil go bhfuil an RUID / aithníonn CUID ann?
I ngach cás eile, tá an comhad sprioc bailíochtaithe chun a chinntiú go bhfuil sé ann, agus is féidir a oscailt.
Má tá tú ag seiceáil le tionscadal ar fad, is cosúil teachtaireacht rabhadh mura bhfuil an sprioc sa tionscadal nó tuarascáil phacáiste céanna.
Earráidí leis hábhar do thuarascáil sprioc (s)
Tuarascálacha Crystal seiceálacha na hearráidí:
réada sa tuarascáil ar fad ann.
Na rudaí tuarascáil lonnaithe sa rannóg tuarascáil chéanna.
Earráidí i gcomhthéacs sonraí
Tabhair faoi deara: Má tá an comhthéacs sonraí foirmle, ní Crystal Reports seiceáil an hyperlink.
Ní mór an fad an chosáin ghrúpa ar comhréir leis an ngrúpa a aithnítear na rudaí tuarascáil sprioc. Mar shampla, má tá an sprioc réimse sa ghrúpa trí, ní mór an comhthéacs sonraí pas síos le grúpa amháin agus dhá; Is féidir leat a shonrú grúpa trí nó saoróg ( “”*””).
Seiceáil subreports atá athallmhairítear ar oscailt
Tuarascálacha Crystal seiceálacha atá ann go léir subreports atá le ath-allmhairithe sa suíomh sonraithe. Ar an bailíochtú go n-éireodh, ní mór subreports bheith suite go fóill nuair a cuireadh isteach do chéad iad i do tuarascálacha.
San alt seo:
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Guida in linea
scheda Controllo dipendenze (finestra di dialogo Opzioni)
Utilizzare le opzioni Controllo dipendenze per impostare quali condizioni si desidera verificare quando si controlla per errori nel Workbench.
Rapporto Controllo Opzioni
compilare formule
Crystal Reports compila tutte le formule nel report per generare un elenco di errori. Il processo non viene interrotto quando viene trovato il primo errore; è necessario fare doppio clic sul messaggio di errore nel Controllo dipendenze di vedere l’errore nel Workshop formule.
Compilare espressioni SQL
Crystal Reports compila tutte le espressioni SQL nella sua relazione per generare un elenco di errori. Il processo non viene interrotto quando viene trovato il primo errore; è necessario fare doppio clic sul messaggio di errore nel Controllo dipendenze di vedere l’errore nel Workshop formule.
Compilare funzioni personalizzate
Crystal Reports compila tutte le funzioni personalizzato nel report per generare un elenco di errori. Il processo non viene interrotto quando viene trovato il primo errore; è necessario fare doppio clic sul messaggio di errore nel Controllo dipendenze di vedere l’errore nel Workshop formule.
Convalida degli URL di collegamento ipertestuale
Crystal Reports convalida tutti gli URL di collegamento ipertestuale e restituisce un messaggio di errore quando un collegamento ipertestuale non è possibile accedere.
Verifica del database
Crystal Reports verifica database del report e restituisce un messaggio di errore se il database non è possibile accedere, o se le tabelle e / o campi nel database sono cambiate.
Multi-Report Controllo Opzioni
Controllare funzioni personalizzate del repository
Crystal Reports controlla tutte le funzioni personalizzate utilizzati nella relazione (s) e assicura che sono presenti nel BusinessObjects Enterprise Repository.
Se non hai ancora effettuato l’accesso al Central Management Server (CMS), un messaggio di avviso viene generato e nessun ulteriore controllo è fatto.
L’URI della funzione personalizzata viene convalidato per assicurare che esiste ancora nel repository. Un avvertimento viene generato se la funzione personalizzata non esiste più.
La versione della copia locale viene confrontato e un avvertimento viene generato se una copia più recente è disponibile nel repository.
oggetti di controllo archivio (testo e bitmap)
Crystal Reports controlla tutti gli oggetti e le bitmap di testo repository-linked.
Se non hai ancora effettuato l’accesso al Central Management Server (CMS), un messaggio di avviso viene generato e nessun ulteriore controllo è fatto.
L’URI dell’oggetto viene convalidato per garantirle esiste ancora nel repository. Un avvertimento viene generato se l’oggetto non esiste più.
La versione della copia locale viene confrontato e un avvertimento viene generato se una copia più recente è disponibile nel repository.
collegamenti ipertestuali controlla il rapporto
Crystal Reports controlli per diverse condizioni di errore diverse in parte del report collegamenti ipertestuali.
Errori con il file di destinazione
Nota: se il file di destinazione è derivato da una formula, Crystal Reports non controlla il collegamento ipertestuale.
Se il file di destinazione è un RUID o CUID, questi errori vengono controllati (in ordine):
È l’utente connesso al CMS? (Se no, non c’è più controllo).
Fa il rapporto che esistano le ruid / identifica CUID?
In tutti gli altri casi, il file di destinazione viene convalidato per assicurare che esista e può essere aperto.
Se si sta verificando un intero progetto, un messaggio di avviso viene visualizzato se l’obiettivo non è nello stesso pacchetto di progetto o di una relazione.
Errori con l’oggetto report di destinazione (s)
Crystal Reports verifica la presenza di questi errori:
Il rapporto tutti gli oggetti esistono.
Gli oggetti report si trovano nella stessa sezione del report.
Errori nel contesto dati
Nota: Se il contesto dei dati è una formula, Crystal Reports non controlla il collegamento ipertestuale.
La lunghezza del percorso del gruppo deve corrispondere al gruppo individuato dagli oggetti report di destinazione. Ad esempio, se la destinazione è un campo in gruppo di tre, il contesto dati deve tramandare al gruppo uno e due; è possibile specificare gruppo di tre o un carattere jolly ( “”*””).
Controlla i sottoreport che vengono reimportati in aperto
Crystal Reports controlli che esistono tutti i sottoreport che devono essere reimportati nella posizione specificata. Per questo la validazione abbia successo, subreports devono ancora essere posizionati dove la tua prima li inserisce nei rapporti.
In questa sezione:
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
依存関係チェッカー]タブ([オプション]ダイアログボックス)
あなたはワークベンチでエラーをチェックするときを検証したい条件を設定する依存関係チェッカーのオプションを使用します。
レポートのチェックオプション
式をコンパイルします
Crystal Reportsはエラーのリストを生成するために、レポート内の式のすべてをコンパイルします。最初のエラーが発見された場合の処理を中断することはありません。あなたは、式ワークショップでエラーを表示するには、依存関係チェッカーでエラーメッセージをダブルクリックする必要があります。
SQL式をコンパイルします
Crystal Reportsはエラーのリストを生成するレポートに、SQL式のすべてをコンパイルします。最初のエラーが発見された場合の処理を中断することはありません。あなたは、式ワークショップでエラーを表示するには、依存関係チェッカーでエラーメッセージをダブルクリックする必要があります。
カスタム関数をコンパイルします
Crystal Reportsはエラーのリストを生成するために、レポートにカスタム関数のすべてをコンパイルします。最初のエラーが発見された場合の処理を中断することはありません。あなたは、式ワークショップでエラーを表示するには、依存関係チェッカーでエラーメッセージをダブルクリックする必要があります。
ハイパーリンクのURLを検証します
Crystal Reportsは、すべてのハイパーリンクのURLを検証し、ハイパーリンクがアクセスすることができない場合にエラーメッセージを返します。
データベースを確認します
Crystal Reportsでは、レポートのデータベースを検証し、データベースにアクセスすることができない場合、またはテーブルおよび/またはデータベースのフィールドが変更された場合は、エラーメッセージを返します。
マルチレポートオプションを確認
リポジトリカスタム関数をチェック
クリスタルは、チェックレポート(複数可)で使用されるカスタム関数のすべてを報告し、彼らは、BusinessObjects Enterpriseリポジトリに存在していることを保証します。
あなたはまだ、中央管理サーバ(CMS)にログオンしていない場合は、警告が生成され、それ以上のチェックは行われません。
カスタム関数のURIは、それはまだリポジトリに存在することを確認するために検証されます。カスタム関数がもう存在しない場合は、警告が生成されません。
ローカルコピーのバージョンが比較され、新しいコピーがリポジトリ内で利用可能である場合は、警告が生成されます。
チェックリポジトリオブジェクト(テキストとビットマップ)
クリスタルは、すべてのリポジトリにリンクされたテキストオブジェクトとビットマップのチェックを報告します。
あなたはまだ、中央管理サーバ(CMS)にログオンしていない場合は、警告が生成され、それ以上のチェックは行われません。
オブジェクトのURIが、それはまだリポジトリに存在することを確実にするために検証されます。オブジェクトはもう存在しない場合は、警告が生成されません。
ローカルコピーのバージョンが比較され、新しいコピーがリポジトリ内で利用可能である場合は、警告が生成されます。
レポートパーツハイパーリンクをチェック
クリスタルレポートパーツハイパーリンクにはいくつかの異なるエラー条件のためのチェックを報告します。
ターゲットファイルでのエラー
注:対象のファイルは、以下の式から導出されている場合は、Crystal Reportsのハイパーリンクをチェックしません。
ターゲットファイルはRUIDまたはCUIDである場合、これらのエラーが(順番に)チェックされます。
ユーザーがCMSにログオンしますか? (ノー場合、それ以上のチェックはありません)。
RUID / CUID識別が存在することを報告していますか?
他のすべての場合において、ターゲット・ファイルは、それが存在することを確認するために検証され、開くことができます。
あなたがプロジェクト全体をチェックしている場合は、ターゲットが同じプロジェクトまたはレポートパッケージに含まれていない場合、警告メッセージが表示されます。
ターゲットレポートオブジェクト(複数可)を使用してエラー
クリスタルは、これらのエラーのチェックをレポート:
レポートにはすべてが存在するオブジェクト。
レポートオブジェクトは、同じレポートセクションに配置されています。
データコンテキストのエラー
注:データコンテキストが式である場合、Crystal Reportsは、ハイパーリンクをチェックしません。
グループパスの長さがターゲットレポートオブジェクトによって識別されるグループに対応している必要があります。ターゲットは、グループ3のフィールドである場合たとえば、データコンテキストは、グループ1と2にダウンして渡す必要があります。あなたは、グループ3またはワイルドカード(「*」)を指定することができます。
オープンに再インポートされているチェックサブレポート
クリスタルは、再インポートされるすべてのサブレポートは、指定した場所に存在してチェックを報告します。この検証が成功するためにあなたが最初のレポートにそれらを挿入する場合には、サブレポートは、まだ配置されなければなりません。
このセクションの内容:
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lapuran Crystal Pitulung Online
tab ketergantungan Checker (Pilihan kothak dialog)
Gunakake pilihan ketergantungan Checker kanggo nyetel kahanan sing arep kanggo verifikasi nalika priksa kasalahan ing workbench ing.
Report Priksa Pilihan
ngumpulake formula
Crystal Lapuran compiles kabeh formula ing laporan kanggo generate dhaftar kasalahan. Proses iki ora diselani nalika kesalahan pisanan ditemokake; sampeyan kudu klik kaping pindho pesen kesalahan ing ketergantungan Checker kanggo ndeleng kesalahan ing Workshop Formula.
Ngumpulake ungkapan SQL
Crystal Lapuran compiles kabeh ungkapan SQL ing laporan kanggo generate dhaftar kasalahan. Proses iki ora diselani nalika kesalahan pisanan ditemokake; sampeyan kudu klik kaping pindho pesen kesalahan ing ketergantungan Checker kanggo ndeleng kesalahan ing Workshop Formula.
Ngumpulake fungsi adat
Crystal Lapuran compiles kabeh fungsi adat ing laporan kanggo generate dhaftar kasalahan. Proses iki ora diselani nalika kesalahan pisanan ditemokake; sampeyan kudu klik kaping pindho pesen kesalahan ing ketergantungan Checker kanggo ndeleng kesalahan ing Workshop Formula.
Ndhedhes alamat pranala
Crystal Lapuran validates kabeh URL pranala lan ngasilake pesen kesalahan nalika pranala ora bisa diakses.
verifikasi database
Crystal Lapuran verifies database laporan lan ngasilake pesen kesalahan yen database ora bisa diakses, utawa yen tabel lan / utawa kothak ing database wis diganti.
Multi-Report Priksa Pilihan
Priksa fungsi adat Jawi Langsung
Crystal Lapuran kir kabeh fungsi adat digunakake ing laporan (s) lan njamin sing lagi ana ing BusinessObjects Enterprise Repository.
Yen sampeyan durung mlebu dhateng Management Server Central (CMS), bebaya kui lan ora mriksa luwih wis rampung.
The URI saka fungsi adat wis divalidasi kanggo mesthekake yen isih ana ing gudang. A bebaya kui yen fungsi adat ora ono.
Versi saka salinan lokal dibandhingake lan bebaya kui yen salinan anyar kasedhiya ing gudang.
obyek mriksa abasa (teks lan bitmap)
Crystal Lapuran kir kabeh obyek teks abasa disambung lan bitmaps.
Yen sampeyan durung mlebu dhateng Management Server Central (CMS), bebaya kui lan ora mriksa luwih wis rampung.
The URI saka obyek wis divalidasi kanggo njamin sing isih ana ing gudang. A bebaya kui yen obyek ora ono.
Versi saka salinan lokal dibandhingake lan bebaya kui yen salinan anyar kasedhiya ing gudang.
part Hyperlinks mriksa laporan
Crystal Lapuran kir kanggo sawetara kahanan kesalahan beda ing laporan part hyperlinks.
Kasalahan karo file target
Wigati: Yen file target asalé saka rumus, Crystal Lapuran ora mriksa pranala ing.
Yen file target punika RUID utawa CUID a, kasalahan sing dicenthang (supaya):
Wis pangguna mlebu menyang CMS? (Yen ana, ana pamriksa luwih).
Ora laporan sing RUID / ngenali CUID ana?
Ing kasus liyane, ing berkas tujuan ora divalidasi kanggo mesthekake yen ana lan bisa dibukak.
Yen sampeyan mriksa kabeh project, pesen bebaya katon yen target ora ing project utawa laporan paket padha.
Kasalahan karo obyek laporan target (s)
Crystal Lapuran kir kasalahan iki:
Laporan obyek kabeh ana.
Obyek laporan dumunung ing bagean laporan padha.
Kasalahan ing babak data
Wigati: Yen context data rumus, Crystal Lapuran ora mriksa pranala ing.
Dawa path klompok kudu cocog karo grup dikenali dening obyek laporan target. Contone, yen target punika lapangan ing klompok telung, babak data kudu pass mudhun kanggo grup siji lan loro; sampeyan bisa nemtokake klompok telung utawa wildcard ( “”*””).
Mriksa subreports kang maneh diimpor ing mbukak
Crystal Lapuran kir sing kabeh subreports sing kanggo maneh diimpor ana ing lokasi kasebut. Kanggo Validation iki kanggo kasil, subreports kudu isih dumunung ngendi pisanan dipasang ing laporan.
Ing bagean iki:
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪರಿಶೀಲಕ ಟ್ಯಾಬ್ (ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಂವಾದ ಬಾಕ್ಸ್)
ನೀವು workbench ತಪ್ಪುಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೊಂದಿಸಲು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪರಿಶೀಲಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಆಯ್ಕೆಗಳು ವರದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಪೈಲ್
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ತಪ್ಪುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ. ಮೊದಲ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ದೋಷ ನೋಡಲು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪರಿಶೀಲಕ ದೋಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಕಳಿಸಿ SQL ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಪೈಲ್
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ತಪ್ಪುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ರಲ್ಲಿ SQL ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ. ಮೊದಲ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ದೋಷ ನೋಡಲು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪರಿಶೀಲಕ ದೋಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಪೈಲ್
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ತಪ್ಪುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ. ಮೊದಲ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ದೋಷ ನೋಡಲು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪರಿಶೀಲಕ ದೋಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್ URL ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್ URL ಗಳನ್ನು validates ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೋಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ವರದಿಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವೇಳೆ ಒಂದು ದೋಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಜಾಗ ಬದಲಾಗಿದೆ ವೇಳೆ.
ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಬಹು ವರದಿ
ಭಂಡಾರ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ (ರು) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು BusinessObjects ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರೆಪೊಸಿಟರಿಯನ್ನು ಇರುತ್ತವೆ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರ್ವರ್ಗೆ (CMS), ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೆಯ URI ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಕರದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಆವೃತ್ತಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಆಕರದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೆಕ್ ಭಂಡಾರ ವಸ್ತುಗಳು (ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಮ್ಯಾಪ್)
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಭಂಡಾರ ಸಂಯೋಜಿತ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಮ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ವರದಿಗಳು.
ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರ್ವರ್ಗೆ (CMS), ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಸ್ತುವಿನ URI ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಕರದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಆವೃತ್ತಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಆಕರದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೆಕ್ ವರದಿ ಭಾಗ ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿ ಭಾಗ ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ದೋಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗಳು.
ಗುರಿ ಫೈಲ್ ದೋಷಗಳು
ಗಮನಿಸಿ: ಗುರಿ ಕಡತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ವೇಳೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಗುರಿ ಫೈಲ್ RUID ಅಥವಾ CUID ವೇಳೆ, ಈ ದೋಷಗಳು (ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ) ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಬಳಕೆದಾರ CMS ಗೆ ಲಾಗ್ ಇದೆ? (ಯಾವುದೇ ವೇಳೆ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಿದೆ).
ವರದಿ RUID / CUID ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಇರುವ ಡಸ್?
ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರಿ ಕಡತ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ವೇಳೆ, ಗುರಿ ಅದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಗುರಿ ವರದಿ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ದೋಷಗಳು (ಗಳು)
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ವರದಿಗಳು:
ವರದಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ವಸ್ತುಗಳು.
ವರದಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೇ ವರದಿಯು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವೆ.
ಡೇಟಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು
ಗಮನಿಸಿ: ಡೇಟಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವೇಳೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಗುಂಪು ಪಥದ ಉದ್ದ ಗುರಿ ವರದಿ ವಸ್ತುಗಳು ಗುರ ಗುಂಪು ಸಂಬಂಧಿಸದ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗುರಿ ಗುಂಪು ಮೂರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ, ಡೇಟಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಗುಂಪು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು; ನೀವು ಗುಂಪು ಮೂರು ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ( “”*””) ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ಇದು ಮುಕ್ತ ಮರು ಆಮದು ಚೆಕ್ subreports
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮರು ಆಮದು ಎಲ್ಲಾ subreports ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚೆಕ್ ವರದಿಗಳು. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ, subreports ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ:
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Онлайн Анықтама Есептер
Тәуелділік Checker қойындысы (параметрлері тілқатысу терезесі)
Сіз Workbench қателерді тексеру кезінде тексеру келетін жағдайлар орнату үшін тәуелділіктерді тексеру опцияларын пайдаланыңыз.
Options тексеру есебі
формулаларын компиляциясы
Crystal Reports қателіктерінің тізімін жасау үшін сіздің баяндамасында формулалардың барлық құрастырады. бірінші қате табылған кезде процесс үзілмейді емес; Формула семинарына қатені көруге тәуелділіктерді тексеру құралында қате туралы хабарды екі рет басу керек.
SQL өрнектерді компиляциясы
Crystal Reports қателіктерінің тізімін жасау үшін сіздің баяндамасында SQL өрнектердің барлық құрастырады. бірінші қате табылған кезде процесс үзілмейді емес; Формула семинарына қатені көруге тәуелділіктерді тексеру құралында қате туралы хабарды екі рет басу керек.
таңдамалы функцияларды компиляциясы
Crystal Reports қателіктерінің тізімін жасау үшін сіздің баяндамасында таңдамалы функцияларды барлық құрастырады. бірінші қате табылған кезде процесс үзілмейді емес; Формула семинарына қатені көруге тәуелділіктерді тексеру құралында қате туралы хабарды екі рет басу керек.
гиперсілтеменің URL мекенжайларын тексеру
Crystal Reports барлық гиперсілтеменің URL-мекенжайларын растайды және гиперсілтеменің кіру мүмкін емес кезде, қате туралы хабарды қайтарады.
дерекқорды тексеріңіз
Crystal Reports есептің дерекқорды тексереді және деректер базасына қол жеткізу мүмкін болмаса, немесе кестелер және / немесе дерекқорда өріс өзгерді, егер қате туралы хабарды қайтарады.
Мульти-есеп параметрлерін тексеру
репозиторийі таңдамалы функцияларды тексеріңіз
Crystal тексерулер баяндама (лар) пайдаланылатын теңшелетін функцияларды Барлық есептер және олар BusinessObjects Enterprise Repository қатысып болуын қамтамасыз етеді.
Егер сіз әлі орталық серверде басқару (CMS) орнатыңыз кірмеген болсаңыз, ескерту жасалады және ешқандай қосымша тексеру жүргізіледі.
теңшелетін функциясының URI ол әлі қоймасы бар болуын қамтамасыз ету үшін бекітулі. Ескерту таңдамалы функциясы енді жоқ бар болса жасалады.
жергілікті көшірмесін нұсқасы салыстырғанда және жаңа көшірмесі репозиторийге қол жетімді болса, ескерту жасалады.
репозиторий нысандарының (мәтін және растрлық) тексеріңіз
Crystal тексерулер репозиторийі байланысты мәтін объектілер мен нүктенің барлық есептер.
Егер сіз әлі орталық серверде басқару (CMS) орнатыңыз кірмеген болсаңыз, ескерту жасалады және ешқандай қосымша тексеру жүргізіледі.
объектінің URI ол әлі қоймасы бар болуын қамтамасыз етеді үшін бекітулі. нысан бұдан былай бар болса ескерту жасалады.
жергілікті көшірмесін нұсқасы салыстырғанда және жаңа көшірмесі репозиторийге қол жетімді болса, ескерту жасалады.
есеп бөлігі гиперсілтемелерді тексеріңіз
Crystal есеп бөлігі гиперсілтемелер бірнеше түрлі қате шарттар үшін чектер есептер.
мақсатты файлмен Қателер
Ескерту: Мақсатты файл формула алынған болса, Crystal Reports гиперсілтемені тексермейді.
мақсатты файл RUID немесе CUID болса, бұл қателер (тәртіпте) тексеріледі:
пайдаланушы CMS кірген ма? (Жоқ болса, одан әрі ешқандай тексеру бар).
RUID / CUID анықтайды бар екенін есеп ме?
Барлық басқа жағдайларда, мақсатты файл бар, ол қамтамасыз ету үшін бекітулі және ашуға болады.
Егер бүкіл жобаны тексеру отырсаңыз мақсатты бірдей жобаның немесе есеп пакеті болмаса, ескерту хабары пайда болады.
мақсатты есеп объектісі (лар) бар Қателер
Crystal осы қателерді тексерулерді Есептер:
есеп барлық бар нысандарды.
есеп нысандар бірдей есеп бөлімінде орналасқан.
деректер контексте қателер
Ескертпе: деректер контекст формула болса, Crystal Reports гиперсілтемені тексермейді.
топтық ұзындығы жолдары мақсатты есеп объектілерін анықталған тобына сәйкес болуы тиіс. мақсатты топ үш өрісі болып табылады Мысалы, егер, деректер контекст бiрiншi немесе екiншi топтағы, төмен өтуі керек; Егер сіз топты үш немесе қойылмалы таңба ( «*») көрсетуге болады.
бағыныңқы есептер тексеріңіз ашық қайта әкелінетін, онда
Crystal қайта импортталатын барлық бағыныңқы есептер көрсетілген орналасқан жері бар чектер есептер. Сіздің бірінші сіздің есепте оларды салынғанын, онда табысқа жету үшін осы тексеру үшін, бағыныңқы есептер әлі орналасуы тиіс.
Бұл бөлімде:
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
ផ្ទាំងភាពអាស្រ័យពិនិត្យ (ជម្រើសប្រអប់)
ប្រើជម្រើសពិនិត្យដើម្បីកំណត់ភាពអាស្រ័យលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលដែលអ្នកពិនិត្យមើលសម្រាប់ការកំហុសក្នុង Workbench នេះ។
របាយការណ៍កំពុងពិនិត្យមើលជម្រើស
ចងក្រងរូបមន្ត
របាយការណ៍គ្រីស្តាល់ចងក្រងនៃរូបមន្តនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នកដើម្បីបង្កើតបញ្ជីនៃកំហុស។ ដំណើរការនេះមិនត្រូវបានរំខានពេលដែលមានកំហុសត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូង! អ្នកត្រូវតែចុចទ្វេដងលើសារកំហុសនៅក្នុងភាពអាស្រ័យពិនិត្យដើម្បីមើលឃើញកំហុសនៅក្នុងសិក្ខាសាលារូបមន្ត។
ចងក្រងកន្សោម SQL មួយ
របាយការណ៍គ្រីស្តាល់ចងក្រងទាំងអស់នៃកន្សោម SQL ក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នកដើម្បីបង្កើតបញ្ជីនៃកំហុស។ ដំណើរការនេះមិនត្រូវបានរំខានពេលដែលមានកំហុសត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូង! អ្នកត្រូវតែចុចទ្វេដងលើសារកំហុសនៅក្នុងភាពអាស្រ័យពិនិត្យដើម្បីមើលឃើញកំហុសនៅក្នុងសិក្ខាសាលារូបមន្ត។
ចងក្រងមុខងារផ្ទាល់ខ្លួន
របាយការណ៍គ្រីស្តាល់ចងក្រងទាំងអស់នៃមុខងារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នកដើម្បីបង្កើតបញ្ជីនៃកំហុស។ ដំណើរការនេះមិនត្រូវបានរំខានពេលដែលមានកំហុសត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូង! អ្នកត្រូវតែចុចទ្វេដងលើសារកំហុសនៅក្នុងភាពអាស្រ័យពិនិត្យដើម្បីមើលឃើញកំហុសនៅក្នុងសិក្ខាសាលារូបមន្ត។
ធ្វើឱ្យមានសុពលភាព URL ដែលតំណខ្ពស់
របាយការណ៍គ្រីស្តាល់គូសបញ្ជាក់ពី URLs ដែលតំណខ្ពស់ទាំងអស់និងត្រឡប់សារកំហុសមួយនៅពេលដែលតំណខ្ពស់មួយដែលមិនអាចត្រូវបានចូលដំណើរការ។
ផ្ទៀងផ្ទាត់មូលដ្ឋានទិន្នន័យ
របាយការណ៍គ្រីស្តាល់ផ្ទៀងផ្ទាត់មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបាយការណ៍នេះនិងត្រឡប់សារកំហុសមួយប្រសិនបើមូលដ្ឋានទិន្នន័យមិនអាចត្រូវបានចូលដំណើរការឬប្រសិនបើតារាងនិង / ឬវាលក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យនេះបានផ្លាស់ប្តូរ។
របាយការណ៍កំពុងពិនិត្យពហុជម្រើស
សូមពិនិត្យមើលមុខងារផ្ទាល់ខ្លួនឃ្លាំង
របាយការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់គ្រីស្តាល់នៃមុខងារផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រើនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ (s) បាននិងដើម្បីធានាថាពួកគេមានវត្តមាននៅក្នុង BusinessObjects សហគ្រាសឃ្លាំង។
ប្រសិនបើអ្នកមិនបានចូលទេនៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើគ្រប់គ្រងកណ្តាល (CMS) នៅឡើយទេការព្រមានត្រូវបានបង្កើតបន្ថែមទៀតនិងគ្មានការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានធ្វើ។
URI នៃមុខងារផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើឱ្យមានសុពលភាពដើម្បីធានាថាវានៅតែមាននៅក្នុងឃ្លាំង។ ការព្រមានមួយនឹងត្រូវបានបង្កើតប្រសិនបើមុខងារផ្ទាល់ខ្លួនលែងមាន។
កំណែនៃច្បាប់ចម្លងមូលដ្ឋាននេះត្រូវបានបើប្រៀបធៀបនិងការព្រមានត្រូវបានបង្កើតប្រសិនបើច្បាប់ចម្លងថ្មីគឺអាចរកបាននៅក្នុងឃ្លាំង។
វត្ថុដែលបានពិនិត្យឃ្លាំង (អត្ថបទនិងរូបភាព)
របាយការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់គ្រីស្តាល់នៃវត្ថុអត្ថបទដែលបានតភ្ជាប់និងឃ្លាំងរូបភាព។
ប្រសិនបើអ្នកមិនបានចូលទេនៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើគ្រប់គ្រងកណ្តាល (CMS) នៅឡើយទេការព្រមានត្រូវបានបង្កើតបន្ថែមទៀតនិងគ្មានការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានធ្វើ។
URI នៃវត្ថុត្រូវបានធ្វើឱ្យមានសុពលភាពដើម្បីធានាថាវានៅតែមាននៅក្នុងឃ្លាំង។ ការព្រមានមួយនឹងត្រូវបានបង្កើតប្រសិនបើវត្ថុលែងមាន។
កំណែនៃច្បាប់ចម្លងមូលដ្ឋាននេះត្រូវបានបើប្រៀបធៀបនិងការព្រមានត្រូវបានបង្កើតប្រសិនបើច្បាប់ចម្លងថ្មីគឺអាចរកបាននៅក្នុងឃ្លាំង។
តំណខ្ពស់ការពិនិត្យរបាយការណ៍មួយផ្នែក
របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យសម្រាប់គ្រីស្តាល់លក្ខខណ្ឌកំហុសផ្សេងគ្នាជាច្រើននៅក្នុងតំណខ្ពស់ផ្នែករបាយការណ៍។
កំហុសជាមួយនឹងឯកសារគោលដៅ
ចំណាំ: ប្រសិនបើមានឯកសារគោលដៅត្រូវបានចេញមកពីរូបមន្តរបាយការណ៍គ្រីស្តាល់មិនបានពិនិត្យមើលតំណខ្ពស់។
ប្រសិនបើឯកសារគោលដៅ RUID ឬ CUID មួយកំហុសទាំងនេះត្រូវបានធីក (តាមលំដាប់):
ត្រូវបានអ្នកប្រើចូលទៅកាន់ផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការនេះ? (ប្រសិនបើមិនមាន, មិនមានការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀត) ។
តើរបាយការណ៍ដែលថា RUID / កំណត់ CUID មាននេះ?
នៅក្នុងករណីផ្សេងទៀតទាំងអស់, ឯកសារគោលដៅត្រូវបានធ្វើឱ្យមានសុពលភាពដើម្បីធានាថាវាមានហើយអាចត្រូវបានបើក។
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលគម្រោងទាំងមូល, សារព្រមានមួយលេចឡើងប្រសិនបើគោលដៅនេះគឺមិនមាននៅក្នុងគម្រោងឬរបាយការណ៍កញ្ចប់ដូចគ្នានេះ។
កំហុសជាមួយនឹងវត្ថុដែលបានរបាយការណ៍គោលដៅ (s បាន)
គ្រីស្តាល់សម្រាប់កំហុសរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យទាំងនេះ:
របាយការណ៍នេះវត្ថុទាំងអស់មាន។
វត្ថុរបាយការណ៍ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្នែករបាយការណ៍នេះដូចគ្នា។
កំហុសនៅក្នុងបរិបទទិន្នន័យ
ចំណាំ: ប្រសិនបើបរិបទទិន្នន័យជារូបមន្តមួយរបាយការណ៍គ្រីស្តាល់មិនបានពិនិត្យមើលតំណខ្ពស់។
ប្រវែងនៃផ្លូវក្រុមនេះត្រូវតែទាក់ទងទៅនឹងក្រុមដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយវត្ថុរបាយការណ៍គោលដៅ។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគោលដៅនេះគឺជាវាលនៅក្នុងក្រុមបីបរិបទទិន្នន័យត្រូវតែហុចមួយក្រុមចុះទៅនិងពីរ; អ្នកអាចបញ្ជាក់តួអក្សរជំនួសបីឬជាក្រុមមួយ ( “”*””) ។
ពិនិត្យ subreports ដែលត្រូវបាននាំចូលឡើងវិញនៅលើការបើកចំហរ
របាយការណ៍ពិនិត្យមើលថាគ្រីស្តាល់ទាំងអស់ដែលមាន subreports នឹងត្រូវបាននាំចូលឡើងវិញនៅក្នុងទីតាំងដែលបានបញ្ជាក់ទាន់មាននៅឡើយនោះ។ សម្រាប់សុពលភាពនេះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ, subreports ត្រូវតែនៅតែត្រូវបានមានទីតាំងដែលជាកន្លែងដែលពួកគេជាលើកដំបូងរបស់អ្នកដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នក។
ក្នុងផ្នែកនេះ:
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
크리스탈은 온라인 도움말을보고
종속성 검사기 탭 (옵션 대화 상자)
당신은 당신이 워크 벤치에서 오류를 검사 할 때 확인 할 조건을 설정하는 종속성 검사기 옵션을 사용합니다.
보고서 확인 옵션
수식을 컴파일
Crystal Reports에서 오류 목록을 생성하는 보고서에 수식을 모두 컴파일합니다. 제 오류가 발견 될 때 프로세스가 중단되지 않는다; 당신은 수식 워크샵에서 오류를 확인하기 위해 종속성 검사기에서 오류 메시지를 두 번 클릭해야합니다.
SQL 식을 컴파일
Crystal Reports에서 오류 목록을 생성 할 보고서의 SQL 식을 모두 컴파일합니다. 제 오류가 발견 될 때 프로세스가 중단되지 않는다; 당신은 수식 워크샵에서 오류를 확인하기 위해 종속성 검사기에서 오류 메시지를 두 번 클릭해야합니다.
사용자 정의 함수를 컴파일
Crystal Reports에서 오류 목록을 생성하는 보고서에 사용자 지정 기능을 모두 컴파일합니다. 제 오류가 발견 될 때 프로세스가 중단되지 않는다; 당신은 수식 워크샵에서 오류를 확인하기 위해 종속성 검사기에서 오류 메시지를 두 번 클릭해야합니다.
하이퍼 링크 된 URL의 유효성을 검사합니다
Crystal Reports에서는 모든 하이퍼 링크 URL을 확인하고 하이퍼 링크에 액세스 할 수없는 경우 오류 메시지를 반환합니다.
데이터베이스를 확인
Crystal Reports에서는 보고서의 데이터베이스를 확인하고 데이터베이스에 액세스 할 수없는 경우 오류 메시지를 반환하거나 데이터베이스의 테이블 및 / 또는 필드를 변경 한 경우.
옵션을 확인 다중 보고서
저장소에 사용자 정의 함수를 확인
크리스탈은 검사 보고서 (들)에 사용되는 사용자 정의 함수를 모두보고 그들이 BusinessObjects Enterprise 리포지토리에 존재하는 것을 보장한다.
아직 중앙 관리 서버 (CMS)에 로그온하지 않은 경우, 경고가 생성되고 더 이상의 검사는 수행되지 않습니다.
사용자 정의 함수의 URI는 여전히 저장소에 있는지 확인하기 위해 검증됩니다. 사용자 지정 함수가 더 이상 존재하지 않으면 경고가 생성되지 않습니다.
로컬 복사본의 버전을 비교하고, 새로운 복사본 저장소에 사용할 수있는 경우 경고가 생성됩니다.
체크 저장소 개체 (텍스트와 비트 맵)
크리스탈은 모든 저장소에 연결된 텍스트 개체와 비트 맵의 검사를보고합니다.
아직 중앙 관리 서버 (CMS)에 로그온하지 않은 경우, 경고가 생성되고 더 이상의 검사는 수행되지 않습니다.
개체의 URI는 여전히 저장소에 존재하는 것을 보장하기 위해 검증됩니다. 개체가 더 이상 존재하지 않으면 경고가 생성되지 않습니다.
로컬 복사본의 버전을 비교하고, 새로운 복사본 저장소에 사용할 수있는 경우 경고가 생성됩니다.
검사 보고서 부분 하이퍼 링크
크리스탈 리포트 부품 하이퍼 링크에 여러 가지 오류 조건에 대한 검사를보고합니다.
대상 파일에 오류
참고 : 대상 파일이 공식에서 파생 된 경우 Crystal Reports에서 하이퍼 링크를 확인하지 않습니다.
대상 파일이 RUID 또는 CUID 경우, 이러한 오류는 (순서대로) 체크 :
사용자가 CMS에 로그온되어 있습니까? (아니하는 경우, 더 이상의 검사가 없다).
RUID / CUID 식별이 존재한다는 보고서합니까?
다른 모든 경우에있어서, 대상 파일이 존재하고 개방 할 수 있도록 검증된다.
당신은 전체 프로젝트를 확인하는 경우 대상이 같은 프로젝트 또는 보고서 패키지에없는 경우, 경고 메시지가 나타납니다.
대상 보고서 개체 오류 (들)
크리스탈은 이러한 오류에 대한 검사 보고서 :
이 보고서는 모든 존재 객체.
보고서 개체는 같은 보고서 섹션에 있습니다.
데이터 컨텍스트의 오류
참고 : 데이터 컨텍스트 수식의 경우, Crystal Reports에서 하이퍼 링크를 확인하지 않습니다.
그룹 경로의 길이는 타겟 리포트 객체에 의해 식별 된 그룹에 대응한다. 타겟 그룹의 세 개의 필드 인 경우, 예를 들어, 데이터 컨텍스트 그룹이 하나 아래로 전달한다; 당신은 그룹 세 또는 와일드 카드 ( “”*””)를 지정할 수 있습니다.
오픈에 다시 가져 확인 하위 보고서
크리스탈은 다시 가져올 수있는 모든 하위 보고서가 지정된 위치에 존재 검사를보고합니다. 이 검증이 성공하려면 당신의 첫 번째 보고서에서 그들을 삽입 된 경우, 하위 보고서는 여전히 있어야합니다.
이 섹션의 내용
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Raport liserxetê Alîkarî
Dependency Checker tab (Options box dialog)
Use the options Dependency Checker ji bo ku şert û mercên ku tu dixwazî piştrast bike dema ku hûn ji bo çewtiyên di Workbench kontrol bike.
Report Dinêre Options
compile formûlên
Reports Crystal dęmokratîke hemû formûlên di rapora xwe de ji bo bipêşxistina a list of şaşiyên. The pêvajo qut ne dema ku error yekem dîtin; divê tu bi cot bitikîne peyva error di Dependency Checker ji bo dîtina error li Atolyeya Formula de.
Compile têgînên SQL
Reports Crystal dęmokratîke hemû têgînên ku SQL di rapora xwe de ji bo bipêşxistina a list of şaşiyên. The pêvajo qut ne dema ku error yekem dîtin; divê tu bi cot bitikîne peyva error di Dependency Checker ji bo dîtina error li Atolyeya Formula de.
Compile fonksiyonên custom
Reports Crystal dęmokratîke hemû erkên adeta di rapora xwe de ji bo bipêşxistina a list of şaşiyên. The pêvajo qut ne dema ku error yekem dîtin; divê tu bi cot bitikîne peyva error di Dependency Checker ji bo dîtina error li Atolyeya Formula de.
Validate URl ‘yên ku girêdanek
Reports Crystal validates hemû URl ‘yên ku girêdanek û an Peyama çewtiyê vedigere dema ku her girêdanek ne dikarin tê xwestin bê kirin.
Piştrastkirina heye
Reports Crystal jiber heye raporê de da û peyama error vedigere, eger heye ne dikarin tê xwestin bê kirin, yan jî heger maseyên û / an zeviyên ku di nav HTMLê da heye guhertin.
Multi-Report Dinêre Options
Check fonksiyonên custom ensîklopediya
Crystal Raport kontrola hemû erkên adeta bi kar anîn ku di raporê de (s) û misoger dike ku ew niha li BusinessObjects Enterprise Repository in.
Ger tu hê tikandinê de Management Server Central (CMS) ne têketî yî, hişyariyek e, bi giştî û tu kontrol zêdetir kiriye heye.
The URI ya function custom erêkirin û ji bo ku bicîh bikin ku ew hê li ensîklopediya heye. A hişyarî ye, bi giştî, eger ku fonksiyona custom êdî tune.
Guhertoya copy herêmî ye, ev rêje û hişyariyek bi giştî ye, eger kopiyeke nûtir li ensîklopediya de derbasdar e;
objects Check ensîklopediya (text û rengê ku hatiye)
Crystal Raport kontrola hemû hêmanên text-ensîklopediya girêdayî û bitmaps.
Ger tu hê tikandinê de Management Server Central (CMS) ne têketî yî, hişyariyek e, bi giştî û tu kontrol zêdetir kiriye heye.
The URI ya objeya vîze ji bo dabîn dike ku ew hê li ensîklopediya heye. A hişyarî ye û bi giştî heger objeya êdî tune.
Guhertoya copy herêmî ye, ev rêje û hişyariyek bi giştî ye, eger kopiyeke nûtir li ensîklopediya de derbasdar e;
hyperlînkê part rapora Check
Crystal Raport kontrol dike ji bo çend şert û mercên error cuda li hyperlînkê part rapora.
Çewtî bi pelên hedef
Not: Heke pelên hedef ji a formula Navdêr, Nivîsar Crystal nade girêdanek ne.
Heke pelên hedef a RUID an jî ji turevên e, ev şaşitî bi (da) kontrolkirin:
Is the user li ser ji CMS kir? (Heke Na, tune ye ku jixweber zêdetir hene).
Gelo di rapora ku RUID / tespîtan dike, ji turevên hene?
Di hemû rewşên din de, pelên hedef erêkirin û ji bo ku bicîh bikin ku ew heye û nikare bê vekirin.
Eger tu bi azmûnkirina tevahiya projeyeke, peyama hişyariyê de xuya dike, eger armanca e di projeyê de an rapora heman pakêtê de ne.
Çewtî bi bireserê re rapora target (s)
Crystal Raport kontrol dike ji bo ku ev şaşitî:
Di raporê de eserê hemû hene.
Berhemên rapora bi di beşa raporê eynî ye.
Çewtîyên di çarçoveya welat de
Not: Heke çarçoveya daneyên a formula e, Nivîsar Crystal nade girêdanek ne.
Bi dirêjahiya rêya koma divê ji bo koma diyarkirin ku ji aliyê hêmanên rapora target biþînim. Ji bo nimûne, eger hedefa zeviyê Di pula sê e, di çarçoveya agahiyên ku divê daket koma yek û du re derbas bibe; tu koma sê an stêrka ( “”*””) diyar bike.
subreports Check ku bi ji nû ve derhanîn li ser vekirî
Crystal Raport kontrol dike ku hemû subreports ku, ji bo ji nû ve bê-derhanîn li cihê taybet hene. Ji bo vê çiraxî bi ser keve, subreports hê jî divê located bê ku xwe pêşî li wan di raporên xwe binere.
Di vê beşê de:
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal отчеттор Online Жардам
Көз карандылыгы текшергичи табулатура (Options баарлашуу терезечеси)
Сиз Workbench каталар үчүн текшерүүнү текшерүү каалаган шарттар үчүн көз карандылык текшергичи ыкмаларды колдонушат.
Кабарда текшерүү параметрлери
нерсени түзөт
Crystal Отчеттор каталар тизмесин түзүү үчүн отчетто Бисмиллахтарды бардык түзөт. биринчи ката табылганда жараяны үзгүлтүккө эмес; Сиз Formula семинар катаны көрүп көз карандылык текшергич-жылы ката кат кош чыкылдатуу керек.
SQL сөздөрдү түзөт
Crystal Отчеттор каталар тизмесин түзүү үчүн отчетто SQL сөздөрдү бардык түзөт. биринчи ката табылганда жараяны үзгүлтүккө эмес; Сиз Formula семинар катаны көрүп көз карандылык текшергич-жылы ката кат кош чыкылдатуу керек.
бажы милдеттерин түзөт
Crystal Отчеттор каталар тизмесин түзүү үчүн отчетто бажы иш-милдеттерди жүзөгө ашыруунун бардык түзөт. биринчи ката табылганда жараяны үзгүлтүккө эмес; Сиз Formula семинар катаны көрүп көз карандылык текшергич-жылы ката кат кош чыкылдатуу керек.
гипершилтеме даректер жарактуулугун текшерүү
Crystal отчеттор бардык гипершилтеме сайттардын текшерген жана гипершилтеме кирүү мүмкүн эмес, качан ката кат кайтарат.
базасын текшерүү
Crystal отчеттор маалыматтын базасын жана маалыматтар базасына жетүү мүмкүн эмес, эгер ката кабар кайтарып берет, же маалыматтар базасынын стөлдөр жана / же жерин өзгөрткөн болсо, текшерет.
Көп отчету текшерүү Жолдор
дан бажы милдеттерин текшерүү
Crystal отчет (ж) колдонулган бажы иш-милдеттерди жүзөгө ашыруунун бардык текшерүү Отчеттор жана алар BusinessObjects Enterprise сакълауну бар болушун камсыз кылат.
Эгер Борбордук башкаруу Server (CMS) көздөй кирген жок болсо, кандайдыр бир эскертүү түзүлгөн жана мындан ары текшерүү жүргүзүлөт жатат.
бажы милдетинин URI дагы эле кампасы бар экендигин камсыз кылуу үчүн күчкө ээ болот. Бир эскертүү бажы милдети мындан ары бар болсо иштелип чыгат.
жергиликтүү нускасын чыгаруу салыштырмалуу бир эскертүү акыркы көчүрмөсү кампасы бар болсо, иштелип чыгат.
Текшерүү жай объекттери (текст жана битмап)
Crystal баары жай-байланыштуу текст объектилерин жана Растр текшерүү жөнүндө билдирет.
Эгер Борбордук башкаруу Server (CMS) көздөй кирген жок болсо, кандайдыр бир эскертүү түзүлгөн жана мындан ары текшерүү жүргүзүлөт жатат.
объектти URI дагы эле кампасы бар камсыз үчүн күчкө ээ болот. объект мындан ары, эгерде бар болсо, эскертүү келет.
жергиликтүү нускасын чыгаруу салыштырмалуу бир эскертүү акыркы көчүрмөсү кампасы бар болсо, иштелип чыгат.
Текшерүү отчет бөлүгү гипершилтемелерге
Crystal отчет бөлүгү Гипершилтемелердеги бир нече ар кандай ката шарттарын текшерүүнү билдирет.
максаттуу иш менен каталар
Эскертүү: максаттуу билэ бисмиллах келип чыккан болсо, Crystal отчеттор гипершилтемени текшере бербейт.
максаттуу билэ RUID же CUID болсо, бул каталар текшерилет (үчүн):
Колдонуучу CMS боюнча кирип жатат? (Жок болсо, мындан ары текшерүү бар).
RUID / CUID аныктап бар деп отчет берет?
бардык башка учурларда, максаттуу билэ ал бар жана ачылышы мүмкүн камсыз кылуу үчүн күчкө ээ болот.
Эгер бүтүндөй долбоорду текшерүү болсо, эскертүү кабар максаттуу эле долбоор же отчет пакетте жок болсо, пайда болот.
максаттуу отчет объектинин каталар (с)
Crystal бул каталарды текшерүү отчеттор:
Кабарда бардык бар объектилер.
Кабарда объектилери эле отчет бөлүмүндө жайгашкан.
маалымат контекстинде каталар
Эскертүү: маалыматтар контекст бир формула болсо, Crystal отчеттор гипершилтемени текшере бербейт.
топ жолдун узундугу максаттуу отчет объектилерин тарабынан аныкталган топ дал келүүгө тийиш. Мисалы, максаттуу үч топ бир талаа болсо, анда маалымат контекст топтун бир, эки чейин тапшырууга тийиш; силер топ үч же базалык ( «») көрсөтүүгө болот.
ачык кайра ташылып жаткан чек subreports
Crystal кайра ташылып турган бардык subreports белгилүү орду бар чектерин билдирет. Бул текшерүү ийгиликке жетүү үчүн, subreports дагы сенин биринчи отчетторунда киргизилген жерде жайгашкан керек.
Бул бөлүмдө:
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
ແຖບເພິ່ງພາອາໄສ Checker (ຕົວເລືອກກ່ອງສົນທະນາ)
ການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກໃນການ Dependency Checker ການກໍານົດສະພາບທີ່ມີທ່ານຕ້ອງການກວດສອບໃນເວລາທີ່ທ່ານກວດກາເບິ່ງສໍາລັບຄວາມຜິດພາດໃນ Workbench ໄດ້.
ບົດລາຍງານການກວດສອບຕົວເລືອກ
ລວບລວມສູດ
Crystal Reports ລວບລວມທັງຫມົດຂອງສູດໃນບົດລາຍງານຂອງທ່ານເພື່ອສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງການຜິດພາດໄດ້. ຂະບວນການນີ້ບໍ່ໄດ້ລົບກວນໃນເວລາທີ່ຜິດພາດຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ຖືກພົບເຫັນ; ທ່ານຕ້ອງດັບເບີ້ນຄລິກທີ່ຂໍ້ຄວາມຄວາມຜິດພາດໃນການເອື່ອຍອີງ Checker ເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງຄວາມຜິດພາດໃນກອງປະຊຸມສູດ.
ສັງລວມການສະແດງອອກ SQL
Crystal Reports ລວບລວມທັງຫມົດຂອງການສະແດງອອກ SQL ໃນບົດລາຍງານຂອງທ່ານເພື່ອສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງການຜິດພາດໄດ້. ຂະບວນການນີ້ບໍ່ໄດ້ລົບກວນໃນເວລາທີ່ຜິດພາດຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ຖືກພົບເຫັນ; ທ່ານຕ້ອງດັບເບີ້ນຄລິກທີ່ຂໍ້ຄວາມຄວາມຜິດພາດໃນການເອື່ອຍອີງ Checker ເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງຄວາມຜິດພາດໃນກອງປະຊຸມສູດ.
ສັງລວມປະຕິບັດຫນ້າທີ່ກໍາຫນົດເອງ
Crystal Reports ລວບລວມທັງຫມົດຂອງການເຮັດວຽກທີ່ກໍາຫນົດເອງໃນບົດລາຍງານຂອງທ່ານເພື່ອສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງການຜິດພາດໄດ້. ຂະບວນການນີ້ບໍ່ໄດ້ລົບກວນໃນເວລາທີ່ຜິດພາດຄັ້ງທໍາອິດໄດ້ຖືກພົບເຫັນ; ທ່ານຕ້ອງດັບເບີ້ນຄລິກທີ່ຂໍ້ຄວາມຄວາມຜິດພາດໃນການເອື່ອຍອີງ Checker ເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງຄວາມຜິດພາດໃນກອງປະຊຸມສູດ.
ກວດສອບທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ hyperlink
Crystal Reports ກວດສອບທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ hyperlink ທັງຫມົດແລະກັບຄືນມາຂໍ້ຄວາມຜິດພາດໃນເວລາທີ່ມິຕິບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ.
ກວດສອບຖານຂໍ້ມູນ
Crystal Reports ກວດສອບຖານຂໍ້ມູນຂອງບົດລາຍງານແລະຜົນຕອບແທນຂໍ້ຄວາມຜິດພາດຖ້າຫາກວ່າຖານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ຫຼືຖ້າຫາກວ່າຕາຕະລາງແລະ / ຫຼືສາຂາໃນຖານຂໍ້ມູນມີການປ່ຽນແປງ.
ຫຼາຍບົດລາຍງານການກວດສອບຕົວເລືອກ
ກວດສອບການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ກໍາຫນົດເອງ repository
Crystal Reports ການກວດສອບທັງຫມົດຂອງຫນ້າທີ່ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ໃນບົດລາຍງານ (s) ແລະຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນປະຈຸບັນໃນ BusinessObjects Enterprise Repository.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບສູນກາງການບໍລິຫານ Server (CMS), ເປັນການເຕືອນໄພຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນແລະບໍ່ມີການກວດສອບເພີ່ມເຕີມແມ່ນເຮັດໄດ້.
ທີ່ URI ຂອງການທໍາງານຂອງລູກຄ້າເປັນການກວດສອບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນຍັງຢູ່ໃນຫໍໄຕ. A ເຕືອນໄພຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າການທໍາງານຂອງລູກຄ້າທີ່ບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.
ສະບັບຂອງການສໍາເນົາທ້ອງຖິ່ນແມ່ນເມື່ອທຽບແລະການເຕືອນໄພຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າສໍາເນົາໃຫມ່ແມ່ນມີຢູ່ໃນຫໍໄຕ.
ຈຸດປະສົງກວດສອບ repository (ຂໍ້ຄວາມແລະ bitmap)
Crystal Reports ການກວດສອບທັງຫມົດຂອງຫໍໄຕ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດປະສົງຂໍ້ຄວາມແລະບິດແມ.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບສູນກາງການບໍລິຫານ Server (CMS), ເປັນການເຕືອນໄພຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນແລະບໍ່ມີການກວດສອບເພີ່ມເຕີມແມ່ນເຮັດໄດ້.
ທີ່ URI ຂອງວັດຖຸແມ່ນການກວດສອບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນຍັງຢູ່ໃນຫໍໄຕ. A ເຕືອນໄພຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າຈຸດປະສົງທີ່ບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.
ສະບັບຂອງການສໍາເນົາທ້ອງຖິ່ນແມ່ນເມື່ອທຽບແລະການເຕືອນໄພຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າສໍາເນົາໃຫມ່ແມ່ນມີຢູ່ໃນຫໍໄຕ.
ການກວດສອບບົດລາຍງານ hyperlinks ສ່ວນ
Crystal Reports ການກວດສອບສໍາລັບການສະພາບຄວາມຜິດພາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນບົດລາຍງານ hyperlinks ສ່ວນຫນຶ່ງ.
ຄວາມຜິດພາດທີ່ມີໄຟລ໌ເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ
ຫມາຍເຫດ: ຖ້າຫາກວ່າໄຟລ໌ເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກສູດ, Crystal Reports ບໍ່ໄດ້ກວດສອບ hyperlink ໄດ້.
ຖ້າຫາກວ່າໄຟລ໌ເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວເປັນ RUID ຫຼື CUID ເປັນ, ຄວາມຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ມີການກວດກາ (ໃນຄໍາສັ່ງ):
ເປັນຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບກ່ຽວກັບການ CMS? (ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີ, ບໍ່ມີການກວດສອບເພີ່ມເຕີມ).
ບໍ່ບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ RUID / ກໍານົດ CUID ມີ?
ໃນກໍລະນີອື່ນໆທັງຫມົດ, ໄຟລ໌ເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນການກວດສອບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນມີຢູ່ແລະສາມາດໄດ້ຮັບການເປີດ.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງກວດເບິ່ງໂຄງການທັງຫມົດ, ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນປະກົດວ່າຖ້າຫາກວ່າເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂຄງການຫລືບົດລາຍງານຊຸດດຽວກັນ.
ຜິດພາດທີ່ມີຈຸດປະສົງລາຍງານເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ (s)
Crystal Reports ການກວດສອບສໍາລັບການຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້:
ບົດລາຍງານວັດຖຸທັງຫມົດທີ່ມີຢູ່.
ວັດຖຸທີ່ບົດລາຍງານແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນພາກບົດລາຍງານດຽວກັນ.
ຄວາມຜິດພາດໃນສະພາບການຂໍ້ມູນ
ຫມາຍເຫດ: ຖ້າຫາກວ່າສະພາບການຂໍ້ມູນທີ່ເປັນສູດ, Crystal Reports ບໍ່ໄດ້ກວດສອບ hyperlink ໄດ້.
ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງກຸ່ມຕ້ອງເຫມາະສົມກັບກຸ່ມທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍຈຸດປະສົງລາຍງານເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າຫາກວ່າເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວເປັນພາກສະຫນາມຢູ່ໃນກຸ່ມສາມ, ສະພາບການຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງຜ່ານການລົງກັບກຸ່ມຫນຶ່ງແລະສອງ; ທ່ານສາມາດກໍານົດກຸ່ມສາມຫຼືຕົວແທນ ( “”*””).
subreports ກວດສອບທີ່ມີ Re: ການນໍາເຂົ້າໃນການເປີດ
Crystal Reports ການກວດສອບວ່າ subreports ທັງຫມົດທີ່ມີຈະໄດ້ຮັບການ Re: ການນໍາເຂົ້າທີ່ມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ລະບຸ. ສໍາລັບການກວດສອບນີ້ຈະສໍາເລັດ, subreports ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕັ້ງບ່ອນທີ່ທໍາອິດຂອງທ່ານໃສ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນບົດລາຍງານຂອງທ່ານ.
ຢູ່ໃນພາກນີ້:
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Auxilium
Dependency Checker tab (Bene alternis sermonibus arca archa)
Uti bene Checker dependentiam ad ea quae vos volo ut vos reprehendo cum enim cognoscere erroribus in Workbench.
Reprehendo Report Options
Compile formulae
In omnibus formulis crystallo Renuntiationes exequitur errorum album referre generare. Processus intermisso cum pertinaciter primo; tu geminus-click in erroris nuntius Sedatus dependentiam ad errorem Formula opificio.
SQL nomina compilare,
Crystalli Renuntiationes exequitur SQL in tuis fama omnium errorum album generare. Processus intermisso cum pertinaciter primo; tu geminus-click in erroris nuntius Sedatus dependentiam ad errorem Formula opificio.
Compile mos muneris
Crystalli Renuntiationes exequitur munera tua intimasti consuetudinem omnium errorum album generare. Processus intermisso cum pertinaciter primo; tu geminus-click in erroris nuntius Sedatus dependentiam ad errorem Formula opificio.
Validate hyperlink URLs
Crystal Reports Habit omnes hyperlink URLs et redit cum a hyperlink an erroris nuntius, non potest accessed.
quin Database
Renuntiationes certificat de crystallo fama redit database accessed erroris nuntius si non datorum aut mensas / mutaverunt database vel in agris.
Multi-Report Reprehendo Options
Check more munera Repository
Defert crystallo compescit in omnes functiones fama consuetudo (s) in se praestat Maria BusinessObjects Fatali.
Si tamen initium versus Centralis Servo Management (CMS), et non procedes amplius generatur tenendo fit admonitio.
Et mos muneris URI convalidatur ut hactenus in conditorio. Generaretur monitorium est munus non est consuetudo.
Comparatur loci versio exemplum et exemplar praesto cautio generaretur nouam in conditorio.
Reprehendo Repository obiecta (text and Bitmap)
Crystal Reports Repository-reprehendo omnes de textus obiecta et coniunctum bitmaps.
Si tamen initium versus Centralis Servo Management (CMS), et non procedes amplius generatur tenendo fit admonitio.
Quod obiectum URI convalidatur deducatur oportet ut perseveret in conditorio. Generaretur monitorium est quod non est.
Comparatur loci versio exemplum et exemplar praesto cautio generaretur nouam in conditorio.
Reprehendo fama parte hyperlinks
Suspendisse pro pluribus condiciones in errore Reports Crystal partem fama hyperlinks.
Errors in signum file
Nota: Si ex formula file scopum, Crystallus hyperlink Renuntiationes non reprehendo.
Aut si scopum Ruid cuid lima est, illis erroribus gravantur (ut)
CMS the two ad initium? (Si non, non est ulterius tenendo).
Utrum in fama, quod Ruid / cuid agnoscit esse?
In ceteris casibus recurrendum est, et ut scopum file convalidatur aperiri possit.
Si totum consilium reprehendo, si scopum admonitio nuntius non idem consilium fama vel tellus.
Signum rei fama in errores (s)
Defert ad hos errores compescit crystallo:
Fama obiecta sunt omnia.
Ea res in eadem sectione fama.
Errores data est in context
Nota: Si data formula contextus, Crystallus hyperlink Renuntiationes non reprehendo.
Longitudo coetus debita est iter per idem scopum group fama rerum. Pro exemplo, si in provincia scopum coetus tres coetus descendit notitia oportet context duo vos can proprius coetus tres aut wildcard ( “”””).
Reprehendo subreports importari, quae in aperta re,
Crystal Reports subreports compescit quod sunt in re alienum esse in loco certo. Quia validation ad locum, ubi prius subreports adhuc sita sunt in relatione inseritur.
In hoc section:
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
Atkarība Checker tab (opcijas dialoglodziņš)
Izmantojiet Atkarība pārbaudītājs iespējas, lai uzstādītu kādiem nosacījumiem jūs vēlaties, lai pārbaudītu, ja jūs pārbaudīt kļūdas Workbench.
Ziņojums pārbaude opcijas
Aizpildi formulas
Crystal Reports apkopo visus formulām savā ziņojumā, lai izveidotu sarakstu kļūdas. Process nav pārtraukts, kad tiek konstatēts pirmais kļūda; Jums ir dubultklikšķi uz kļūdas ziņojumu atkarību Checker redzēt kļūdu Formula Workshop.
Aizpildi SQL izteiksmes
Crystal Reports apkopo visus SQL izteiksmes savā ziņojumā, lai izveidotu sarakstu kļūdas. Process nav pārtraukts, kad tiek konstatēts pirmais kļūda; Jums ir dubultklikšķi uz kļūdas ziņojumu atkarību Checker redzēt kļūdu Formula Workshop.
Aizpildi custom funkcijas
Crystal Reports apkopo visas lietotāja funkcijas savā ziņojumā, lai izveidotu sarakstu kļūdas. Process nav pārtraukts, kad tiek konstatēts pirmais kļūda; Jums ir dubultklikšķi uz kļūdas ziņojumu atkarību Checker redzēt kļūdu Formula Workshop.
Apstiprināt hipersaites URL
Crystal Reports apstiprina visas hipersaites URL un atgriež kļūdas ziņojumu, kad hipersaite nevar piekļūt.
Pārbaudiet datu bāzes
Crystal Reports pārbauda ziņojuma datu bāzi un atgriež kļūdas ziņojumu, ja datu bāzē nevar piekļūt, vai arī, ja tabulas un / vai lauki datu bāzē ir mainījušies.
Multi-Ziņot pārbaude opcijas
Pārbaudiet repozitorija custom funkcijas
Crystal Reports pārbaudes visas lietotāja funkcijas, ko izmanto ziņojumu (-iem) un nodrošina, ka tie ir klāt BusinessObjects Enterprise krātuve.
Ja jūs vēl neesat pieteicies uz Centrālās Management Server (CMS), brīdinājums tiek ģenerēts un turpmāka pārbaude tiek veikta.
No pasūtījuma funkcijas URI validē, lai nodrošinātu, ka tā joprojām pastāv repozitorijā. Brīdinājuma tiek ģenerēts, ja pasūtījuma funkcija vairs nepastāv.
Vietējās kopijas versija tiek salīdzināta un brīdinājums ir radīts, ja jaunāks kopija ir pieejama repozitorijā.
Pārbaudiet Repository objekti (teksta un bitmap)
Crystal Reports pārbaudes visas glabātavu piesaistīto teksta objektiem un bitkartes.
Ja jūs vēl neesat pieteicies uz Centrālās Management Server (CMS), brīdinājums tiek ģenerēts un turpmāka pārbaude tiek veikta.
Objekta URI validē, lai nodrošinātu, ka tas joprojām pastāv repozitorijā. Brīdinājuma tiek ģenerēts, ja objekts vairs nepastāv.
Vietējās kopijas versija tiek salīdzināta un brīdinājums ir radīts, ja jaunāks kopija ir pieejama repozitorijā.
Pārbaudiet ziņojums daļa hipersaites
Crystal Reports čekus vairāku dažādu kļūdu apstākļos ziņojuma daļu hipersaites.
Kļūdas ar mērķa failā
Piezīme: Ja mērķa fails ir atvasināts no formulas, Crystal Reports nepārbauda hipersaiti.
Ja mērķa fails ir RUID vai CUID, šīs kļūdas ir jāpārbauda (lai):
Vai lietotājs pieteicies uz CMS? (Ja nē, nav tālāk pārbaude).
Vai ziņojumā ka RUID / CUID identificē pastāv?
Visos citos gadījumos, mērķa fails tiek apstiprināta, lai nodrošinātu, ka tā pastāv, un var atvērt.
Ja jums ir pārbaudīt visu projektu, brīdinājuma ziņojums tiek parādīts, ja mērķis nav vienā projekta vai ziņojuma paketi.
Kļūdas ar mērķa ziņojuma objekta (-u)
Crystal Reports čekus šīm kļūdām:
Ziņojumā objekti viss pastāv.
Ziņojumā objekti atrodas vienā un tajā pašā pārskata sadaļā.
Kļūdas datu kontekstā
Piezīme: Ja datu konteksts ir formula, Crystal Reports nepārbauda hipersaiti.
No grupas ceļa garums ir jāatbilst grupas identificē ar mērķa ziņojums objektiem. Piemēram, ja mērķis ir joma, grupai trīs, datu konteksts ir iet uz leju, lai vienu un divām grupām; Jūs varat norādīt grupai trīs vai aizstājējzīmes ( “”*””).
Pārbaudiet subreports kas tiek ievestas atpakaļ uz atvērtā
Crystal Reports pārbaudīta visu subreports kas atkārtoti importēta pastāvošās norādītajā vietā. Lai tas apstiprināšanu, lai gūtu panākumus, subreports vēl ir tur, kur savu pirmo ievietot tos savos pārskatos.
Šajā sadaļā:
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Pagalba
Priklausomybė tikrintuvas skirtukas (dialogo langas Parinktys)
Naudokite Priklausomybė tikrinimo parinktys nustatyti kokiomis sąlygomis norite patikrinti, kai jūs patikrinti klaidų Workbench.
Pranešimas tikrinimas Nustatymai
Užpildykite formules
Crystal Reports, kaupia visus formules savo pranešime generuoti klaidų sąrašą. Šis procesas nėra nutraukiamas, kai yra nustatyta, kad Pirma klaida; turite dukart spustelėkite klaidos pranešimą priklausomybę Checker pamatyti klaidą Formulės seminaras.
Užpildykite SQL išraiškas
Crystal Reports, kaupia visus SQL išraiškų savo pranešime generuoti klaidų sąrašą. Šis procesas nėra nutraukiamas, kai yra nustatyta, kad Pirma klaida; turite dukart spustelėkite klaidos pranešimą priklausomybę Checker pamatyti klaidą Formulės seminaras.
Užpildykite užsakymą funkcijas
Crystal Reports, kaupia visus užsakymą funkcijų į savo ataskaitą generuoti klaidų sąrašą. Šis procesas nėra nutraukiamas, kai yra nustatyta, kad Pirma klaida; turite dukart spustelėkite klaidos pranešimą priklausomybę Checker pamatyti klaidą Formulės seminaras.
Patvirtinti hipersaito URL
Crystal Reports, patvirtina visas hipersaito URL ir grąžina klaidos pranešimą, kai hipersaitą negali būti atvertas.
Patikrinkite duomenų bazės
Crystal Reports, patikrina, kad ataskaitoje duomenų bazę ir grąžina klaidos pranešimą, jei duomenų negalima gauti, arba jei stalai ir / ar laukai duomenų bazėje pasikeitė.
“”Multi-ataskaita tikrinimas parinktys
Patikrinkite saugyklos užsakymą funkcijas
Crystal Reports patikrinimus visų naudojamų ataskaitos (-ų) užsakymą funkcijas ir užtikrina, kad jie yra per BusinessObjects Enterprise saugyklos.
Jei dar nesate prisijungę prie centrinio Management Server (TVS), įspėjimas yra sukurtas ir ne toliau tikrinamas daroma.
Iš užsakymą funkcija URI patvirtinti, kad ji vis dar egzistuoja saugykloje. Įspėjimas generuojamas jei užsakymą funkcija nebėra.
Vietinės kopijos versija palyginti ir įspėjimas yra generuojamas, jei naujesnis kopija yra duomenų saugykloje.
Patikrinkite kapinyne objektai (teksto ir bitmap)
Crystal Reports patikrinimus visi Kapinyno susieti teksto objektų ir rastrai.
Jei dar nesate prisijungę prie centrinio Management Server (TVS), įspėjimas yra sukurtas ir ne toliau tikrinamas daroma.
Objekto URI patvirtinti kaip užtikrina, kad ji vis dar egzistuoja saugykloje. Įspėjimas generuojamas jei objektas nebėra.
Vietinės kopijos versija palyginti ir įspėjimas yra generuojamas, jei naujesnis kopija yra duomenų saugykloje.
Patikrinkite ataskaitos dalyje hipersaitus
Crystal Reports patikrinimus kelių skirtingų klaidų sąlygų ataskaitos dalyje hipersaitus.
Klaidos tikslinės failą
Pastaba: Jeigu tikslas failas yra kilęs iš formulės, Crystal Reports, netikrina hipersaitą.
Jeigu tikslas failas yra RUID arba CUID, šios klaidos yra tikrinami (siekiant):
Ar vartotojas prisijungęs prie TVS? (Jei ne, nėra toliau tikrinimą).
Ar pranešti, kad RUID / CUID identifikuoja egzistuoja?
Visais kitais atvejais, tikslinė failas yra patvirtintas, siekiant užtikrinti, kad jis egzistuoja ir gali būti atidaryta.
Jei tikrinant visą projektą, pasirodo įspėjamasis pranešimas, jei tikslas yra ne toje pačioje projekto ar pranešimas paketą.
Klaidos, kurių tikslas ataskaitos objektas (-ai)
Crystal Reports patikrinimus dėl šių klaidų:
Ataskaitoje objektai viskas egzistuoja.
Ataskaitoje objektai yra toje pačioje ataskaitoje skyriuje.
Klaidos duomenų kontekste
Pastaba: Jei duomenų kontekstas yra formulė, Crystal Reports, netikrina hipersaitą.
Iš grupės kelio ilgis turi atitikti grupės žymimas tikslinės pranešimų objektai,. Pavyzdžiui, jei tikslinė yra trijų grupės laukas, duomenų kontekstą turi praeiti iki pirmosios ir antrosios grupės; galite nurodyti trijų ar pakaitos ( “”*””).
Patikrinkite subreports kurios pakartotinai importuotos atviro
Crystal Reports patikrinimus, kad visi subreports, kurie turi būti iš naujo importuoti egzistuoja nurodytą vietą. Už tai patvirtinimas, kad pavyks, subreports dar turi būti išdėstyti, kur yra jūsų pirmas įdėta juos savo pranešimus.
Šiame skyriuje:
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rapporten Online Hëllef
Ofhängegkeet Checker Reiter (Optiounen Dialog Këscht)
Benotzt d’Ofhängegkeet Checker Optiounen ze setzen déi Konditiounen Dir fir z’iwwerpréiwen wëllen wann dir fir Feeler vun der Workbench kontrolléieren.
Rapport hues Optiounen
kompiléieren Formelen
Crystal Rapporten compiles all vun den Formelen an Ärem Rapport eng Lëscht vu Feeler ze generéieren. De Prozess ass net ënnerbrach, wann déi éischt Feeler fonnt gëtt; Dir musst double-klickt Fehlermeldung vun der Ofhängegkeet Checker de Feeler vun der Formel Workshop ze gesinn.
Kompiléieren SQL Ausstralung
Crystal Rapporten compiles all vun der SQL Ausstralung an Ärem Rapport eng Lëscht vu Feeler ze generéieren. De Prozess ass net ënnerbrach, wann déi éischt Feeler fonnt gëtt; Dir musst double-klickt Fehlermeldung vun der Ofhängegkeet Checker de Feeler vun der Formel Workshop ze gesinn.
Sicht Iech Funktiounen
Crystal Rapporten compiles all vun der Douane Funktiounen am Äre Rapport eng Lëscht vu Feeler ze generéieren. De Prozess ass net ënnerbrach, wann déi éischt Feeler fonnt gëtt; Dir musst double-klickt Fehlermeldung vun der Ofhängegkeet Checker de Feeler vun der Formel Workshop ze gesinn.
Validéieren Définitioun URLen
Crystal Rapporten validates all Définitioun URLen an rem eng Fehlermeldung wann Définitioun kann net zougegraff ginn.
z’iwwerpréiwen Datebank
Crystal Rapporten kontrolléiert der Datebank vum Rapport an rem eng Fehlermeldung wann der Datebank net zougegraff ka ginn, oder wann Dëscher an / oder Felder vun der Datebank geännert hunn.
Multi-Verknëppung Optiounen hues
Check Commons Mooss Funktiounen
Crystal Rapporten Kontrollen all vun der Douane Funktiounen am Rapport benotzt (s) an doduerch dass se an der BusinessObjects Enterprise Commons präsent sinn.
Wann Dir nach net op de Central Management Server (CMS) ageloggt, ass eng Warnung generéiert an keng weider Check gemaach ass.
D’URI vun der Douane Funktioun ass validéiert ze suergen, datt et nach ëmmer an der Wikimedia Commons existéiert. Eng Warnung entsteet wann d’Mooss Funktioun net méi existéiert.
Déi Versioun vun der lokal Kopie ass am Verglach an eng Warnung generéiert gëtt, wann e Neien Kopie vun der Wikimedia Commons sinn ass.
Check Commons Objete (Text a bitmap)
Crystal Rapporten Kontrollen all vun de Commons-Hausnummeren Text Objeten an bitmaps.
Wann Dir nach net op de Central Management Server (CMS) ageloggt, ass eng Warnung generéiert an keng weider Check gemaach ass.
D’URI vum Objet ass validéiert ze garantéiert datt et nach ëmmer an der Wikimedia Commons existéiert. Eng Warnung entsteet wann den Objet net méi existéiert.
Déi Versioun vun der lokal Kopie ass am Verglach an eng Warnung generéiert gëtt, wann e Neien Kopie vun der Wikimedia Commons sinn ass.
Check Rapport Deel Linken
Crystal Rapporten Check fir verschidde Feeler Konditiounen am Rapport Deel Linken.
Feeler mat der Zil- Fichier
Opgepasst: Wann der Zil- Datei aus engem Formel ofgeleet ass, Crystal Rapporten net d’Définitioun et kontrolléieren.
Wann der Zil- Fichier engem RUID oder engem CUID ass, sinn dëse Feeler iwwerpréift (op Bestellung):
Ass de Benotzer fir d’CMS ageloggt op? (Wann Nee, et ass net weider nokucken).
Huet de Rapport, dass de RUID / CUID identifizéiren existéieren?
An allen anere Fäll, ass d’Zil Fichier validéiert ze suergen, dass et an ageweit ginn.
Wann Dir e ganze Projet sinn Check, schéngt eng Warnung Message, wann d’Ziel net an der selwechter Projet oder Rapport Pak ass.
Feeler mat der Zil- Rapport Objet (s)
Crystal Rapporten Check fir dëse Feeler:
De Rapport Objete all existéieren.
De Rapport Objete sinn am selwechte Rapport Rubrik wellkomm.
Feeler an der Donnéeën Kontext
Opgepasst: Wann d’Donnéeë Kontext eng Formule ass, Crystal Rapporten net d’Définitioun et kontrolléieren.
D’Längt vun der Grupp Wee an d’Grupp vun den Zil- Rapport Objeten identifizéiert Meiglëchkeet muss. Zum Beispill, wann d’Zil e Beräich am Grupp ass dräi, mussen d’Donnéeën Kontext ze Grupp eent an zwee weidere erof; Dir kënnt Grupp dräi oder engem Préliminaire ( “”*””) uginn.
Check subreports déi op oppen du-importéiert ginn
Crystal Rapporten extraen datt all subreports datt an der spezifizéierter Standuert existéieren gin bass-importéiert ginn. Fir dëst Confirmatioun ze packen, muss subreports nach läit gin wou Är éischt hinnen an Ärem Reportage gesaat.
An dëser Rubrik:
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Кристал извештаи онлајн Помош
табот зависност тајна (дијалогот Опции)
Користете ги опциите на Зависност тајна за да одредите со кои услови ќе сакате да се провери кога ќе се провери за грешки во Workbench.
Пријави Проверка Опции
компајлирање формули
Кристал извештаи ги собира сите формули во вашиот извештај за да генерирате листа на грешки. Процесот не е прекината кога се наоѓа на првата грешка; мора да двоен-клик на порака за грешка во Зависност тајна за да видите грешка во работилницата на формула.
Компајлирање SQL изрази
Кристал извештаи ги собира сите на SQL изрази во вашиот извештај за да генерирате листа на грешки. Процесот не е прекината кога се наоѓа на првата грешка; мора да двоен-клик на порака за грешка во Зависност тајна за да видите грешка во работилницата на формула.
Собере сопствени функции
Кристал извештаи ги собира сите на сопствени функции во вашиот извештај за да генерирате листа на грешки. Процесот не е прекината кога се наоѓа на првата грешка; мора да двоен-клик на порака за грешка во Зависност тајна за да видите грешка во работилницата на формула.
Провери хиперврска адреси
Кристал извештаи ги проверува сите хиперлинк URL и враќа порака за грешка кога Линкот не може да се пристапува.
потврди база на податоци
Кристал извештаи ги проверува базата на податоци на извештајот и се враќа порака за грешка, ако не може да се пристапи на базата на податоци, или ако маси и / или полиња во базата на податоци се менуваат.
Мулти-извештај Проверка Опции
Проверете складиштето сопствени функции
Кристал Извештаи проверки на сите сопствени функции кои се користат во извештајот (ите), и гарантира дека тие се присутни во BusinessObjects претпријатија складиштето.
Ако сеуште не сте најавени врз Централна Сервер за управување (CMS), предупредување е генерирана и без понатамошно проверка е направено.
На отворање на сопствени функција е потврдена за да се обезбеди дека се ‘уште постои во складиштето. А предупредување се создава ако функцијата обичај веќе не постои.
Верзијата на локална копија се споредува и предупредување се создава ако понова копија е достапна во складиштето.
Проверете складиштето објекти (текст и bitmap)
Кристал извештаи ги проверува сите на складиштето-поврзани текст предмети и bitmaps на.
Ако сеуште не сте најавени врз Централна Сервер за управување (CMS), предупредување е генерирана и без понатамошно проверка е направено.
На отворање на објектот е потврдена за да осигури дека се ‘уште постои во складиштето. А предупредување се создава ако објектот повеќе не постои.
Верзијата на локална копија се споредува и предупредување се создава ако понова копија е достапна во складиштето.
Проверете извештајот дел хиперлинкови
Кристал Извештаи проверки за неколку различни услови на грешка во извештајот дел хиперлинкови.
Грешки со целната датотека
Забелешка: Ако целната датотека е изведен од формула, Кристал извештаи не се провери хиперврска.
Ако целната датотека е RUID или CUID, овие грешки се проверуваат (во ред):
Е корисник најавени за да на CMS? (Ако не, не постои понатамошна проверка).
Дали извештајот дека постојат RUID / CUID идентификува?
Во сите други случаи, целната датотека е потврдена за да се обезбеди дека постои и може да се отвори.
Ако се проверка на целиот проект, се појавува предупредувачка порака ако целта не е во ист пакет проект или извештај.
Грешки со предметот на целта извештај (а)
Кристал Извештаи прегледи за овие грешки:
Во извештајот се спротивставува на сите постои.
објекти извештајот се наоѓа во истиот оддел извештај.
Грешки во контекст на податоци
Забелешка: Ако контекст на податоците е формула, Кристал извештаи не се провери хиперврска.
Должината на патеката на групата мора да одговара на групата идентификувани од страна на предмети целта извештај. На пример, ако целта е област во група од три, контекстот на податоци мора да помине до група еден и два; можете да наведете група од три или маска ( “”””).
Проверете subreports кои повторно се увезуваат на отворено
Кристал Извештаи проверува дали постојат сите subreports кои треба да се увезат во наведената локација. За да успее оваа валидација, subreports сепак мора да се наоѓа каде што ви ги вметнува прв во своите извештаи.
Во овој дел:
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Origine et histoire de Reports Online Help
Fiankinan-doha Checker vakizoro (Options diniky boaty)
Ampiasao ny fiankinan-doha Checker safidy mba hametraka izay toe-javatra tianao hanamarina rehefa mijery ny fahadisoana ao amin’ny Workbench.
Report Nijery Options
manangona rijan-teny voaravona
Origine et histoire de Reports compiles rehetra ny rijan-teny voaravona ao amin’ny tatitra mba hiteraka ny lisitry ny fahadisoana. Ny dingana tsy tapaka, rehefa voalohany fahadisoana hita; tsy maintsy avo roa heny-tsindrio ny fahadisoana hafatra ao amin’ny fiankinan-doha Checker mba mahita ny diso ao amin’ny Formula Atrikasa.
Hanangonana SQL teny
Origine et histoire de Reports compiles ny SQL rehetra teny ao amin’ny tatitra mba hiteraka ny lisitry ny fahadisoana. Ny dingana tsy tapaka, rehefa voalohany fahadisoana hita; tsy maintsy avo roa heny-tsindrio ny fahadisoana hafatra ao amin’ny fiankinan-doha Checker mba mahita ny diso ao amin’ny Formula Atrikasa.
Fomba amam-panao hanangonana miasa
Origine et histoire de Reports compiles ny fomba amam-panao rehetra miasa eo ny tatitra mba hiteraka ny lisitry ny fahadisoana. Ny dingana tsy tapaka, rehefa voalohany fahadisoana hita; tsy maintsy avo roa heny-tsindrio ny fahadisoana hafatra ao amin’ny fiankinan-doha Checker mba mahita ny diso ao amin’ny Formula Atrikasa.
Hanamafy rohibe URLs
Origine et histoire de Reports dia mampanankery rohibe rehetra URLs sy miverina fahadisoana hafatra rohibe rehefa tsy azo jerena.
hanamarina Database
Origine et histoire de Reports manamarina ny tatitra ny banky angona ka hiverina fahadisoana hafatra raha toa ny banky angona dia tsy azo jerena, na raha latabatra sy / na ny saha ao amin’ny banky angona efa niova.
Multi-Report Nijery Options
Jereo repository fomba amam-panao fiasan’ny
Origine et histoire de Reports taratasim-bola rehetra ny fomba amam-panao asa ampiasaina ao amin’ny tatitra (s) ary miantoka fa ankehitriny izy ireo ao amin’ny BusinessObjects Enterprise repository.
Raha toa ianao ka tsy mbola tafiditra tao amin’ny Central Management Server (CMS), fampitandremana no niteraka ary tsy misy hafa fanamarinana atao.
Ny URI ny asa fanao dia nanan-kery mba ho azo antoka fa mbola misy eo amin’ny repository. Ny fampitandremana dia niteraka, raha ny fomba amam-panao misy asa intsony.
Ny dikan ‘ny an-toerana dia nampitaha dika mitovy sy ny fampitandremana dia niteraka, raha ny vaovao tsy ampy amin’ny dika mitovy amin’ny repository.
Check repository zavatra (soratra sy bitmap)
Origine et histoire de Reports taratasim-bola rehetra ny repository-mifandray lahatsoratra zavatra sy ny bitmaps.
Raha toa ianao ka tsy mbola tafiditra tao amin’ny Central Management Server (CMS), fampitandremana no niteraka ary tsy misy hafa fanamarinana atao.
Ny URI ny zavatra no nampanan-kery ny antoka fa mbola misy eo amin’ny repository. Ny fampitandremana dia niteraka, raha ilay zavatra tsy misy intsony.
Ny dikan ‘ny an-toerana dia nampitaha dika mitovy sy ny fampitandremana dia niteraka, raha ny vaovao tsy ampy amin’ny dika mitovy amin’ny repository.
Check tatitra anjara Rohibe
Origine et histoire de Reports taratasim-bola ho an’ny maro samy hafa ny toe-piainana ao amin’ny tatitra diso anjara Rohibe.
Fahadisoana amin’ny kendrena rakitra
Fanamarihana: Raha toa ka ny kendrena rakitra dia teny avy amin’ny raikipohy, Crystal Reports tsy mijery ny rohibe.
Raha toa ka ny kendrena dia ny RUID rakitra na CUID, ireo hadisoana ireo homarinana avy amin’ny teny (mba):
Moa ny mpampiasa tafiditra hatrany amin’ny CMS? (Raha No, tsy misy hafa fanamarinana).
Ve ny tatitra fa ny RUID / CUID mamantatra misy?
Amin’ny tranga hafa rehetra, ny lasibatra rakitra dia nanan-kery mba ho azo antoka fa misy ary afaka hovohana.
Raha mijery tetikasa iray manontolo, ny hafatra fampitandremana miseho raha toa ka ny kendrena dia tsy ao anatin ‘ilay tetikasa na ny tatitra fonosana.
Fahadisoana amin’ny tatitra kendrena zavatra (s)
Origine et histoire de Reports taratasim-bola ho an’ny ireo diso:
Ny tatitra mandà misy rehetra.
Ny zavatra tatitra dia hita ao amin’ny fizarana tatitra ihany.
Fahadisoana ao amin’ny angona teny manodidina
Fanamarihana: Raha toa ny antontan-kevitra teny manodidina dia raikipohy, Crystal Reports tsy mijery ny rohibe.
Ny halavan’ny lalana ny tarika dia tsy maintsy mifanaraka amin’ny vondrona kendrena amantarana ny tatitra zavatra. Ohatra, raha toa ka ny kendrena dia ny saha amin’ny vondrona telo, ny antontan-kevitra dia tsy maintsy nitranga teny manodidina any amin’ny vondrona iray sy roa; dia afaka mamaritra tarika telo na wildcard ( “”*””).
Check subreports izay indray-dehibe eo amin’ny malalaka
Origine et histoire de Reports taratasim-bola izay subreports rehetra izay ho indray-dehibe misy ao amin’ny lasa mihamatanjaka ny toerana. Ary noho izany fankatoavana ny hahomby, dia tsy maintsy mbola ho subreports hita izay misy ny voalohany nampidirina azy ireo ao amin’ny tatitra.
Ao amin’ity fizarana ity:
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Talian Bantuan
tab pergantungan Checker (Pilihan kotak dialog)
Gunakan opsyen Dependency Checker untuk menetapkan keadaan apa yang anda mahu untuk mengesahkan apabila anda menyemak kesilapan dalam Workbench itu.
Laporan Semakan Pilihan
menyusun formula
Crystal Reports menyusun semua formula dalam laporan anda untuk menghasilkan senarai kesilapan. Proses ini tidak terganggu apabila kesilapan pertama ditemui; anda perlu klik dua kali mesej ralat di Dependency Checker untuk melihat kesilapan dalam Bengkel Formula.
Menyusun ungkapan SQL
Crystal Reports menyusun semua ungkapan SQL dalam laporan anda untuk menghasilkan senarai kesilapan. Proses ini tidak terganggu apabila kesilapan pertama ditemui; anda perlu klik dua kali mesej ralat di Dependency Checker untuk melihat kesilapan dalam Bengkel Formula.
Menyusun fungsi adat
Crystal Reports menyusun semua fungsi adat dalam laporan anda untuk menghasilkan senarai kesilapan. Proses ini tidak terganggu apabila kesilapan pertama ditemui; anda perlu klik dua kali mesej ralat di Dependency Checker untuk melihat kesilapan dalam Bengkel Formula.
Mengesahkan URL hyperlink
Crystal Reports mengesahkan semua URL hyperlink dan mengembalikan mesej ralat apabila hiperpautan tidak boleh diakses.
Sahkan pangkalan data
Crystal Reports mengesahkan pangkalan data laporan dan mengembalikan mesej ralat jika pangkalan data tidak boleh diakses, atau jika jadual dan / atau bidang di dalam pangkalan data telah berubah.
Multi-Report Semakan Pilihan
Semak fungsi adat repositori
Crystal Reports cek semua fungsinya adat yang digunakan dalam laporan (s) dan memastikan bahawa mereka hadir dalam BusinessObjects Enterprise Repository.
Jika anda belum log masuk ke Pengurusan Server Pusat (CMS), amaran tersebut dihasilkan, tiada pemeriksaan lanjut dilakukan.
The URI fungsi adat disahkan untuk memastikan bahawa ia masih wujud di dalam tabung. Amaran dihasilkan jika fungsi adat tidak lagi wujud.
Versi salinan tempatan dibandingkan dan amaran dihasilkan jika salinan yang terbaru tersedia di dalam tabung.
objek Daftar repositori (teks dan bitmap)
Crystal Reports cek semua objek teks repositori berkaitan dan bitmap.
Jika anda belum log masuk ke Pengurusan Server Pusat (CMS), amaran tersebut dihasilkan, tiada pemeriksaan lanjut dilakukan.
The URI objek yang disahkan untuk memastikan bahawa ia masih wujud di dalam tabung. Amaran dihasilkan jika objek itu tidak lagi wujud.
Versi salinan tempatan dibandingkan dan amaran dihasilkan jika salinan yang terbaru tersedia di dalam tabung.
Daftar laporan sebahagian hiperpautan
Crystal Reports cek untuk beberapa keadaan ralat yang berbeza dalam laporan sebahagian hiperpautan.
Kesilapan dengan fail sasaran
Nota: Jika fail sasaran berasal daripada formula, Crystal Reports tidak memeriksa hyperlink.
Jika fail sasaran adalah RUID atau CUID a, ralat ini telah disemak (dalam usaha):
Adakah pengguna log kepada CMS? (Jika Tidak, tidak ada pemeriksaan lanjut).
Adakah laporan bahawa RUID / mengenal pasti CUID wujud?
Dalam semua kes-kes lain, fail sasaran itu disahkan untuk memastikan bahawa ia wujud dan boleh dibuka.
Jika anda mendaftar keseluruhan projek, mesej amaran akan muncul jika sasaran itu tidak berada dalam projek atau laporan pakej yang sama.
Kesilapan dengan tujuan laporan sasaran (s)
Crystal Reports cek kesilapan-kesilapan ini:
Laporan itu objek semua wujud.
Objek laporan terletak di bahagian laporan yang sama.
Kesilapan dalam konteks data yang
Nota: Jika konteks data adalah formula, Crystal Reports tidak memeriksa hyperlink.
Panjang laluan kumpulan itu mesti sesuai dengan kumpulan yang dikenal pasti oleh objek laporan sasaran. Sebagai contoh, jika sasaran itu adalah satu bidang dalam kumpulan tiga, konteks data mesti lulus ke kumpulan satu dan dua; anda boleh menentukan kumpulan tiga atau wildcard ( “”*””).
Daftar subreports yang semula diimport-on terbuka
Crystal Reports cek bahawa semua subreports yang diimport semula wujud di lokasi yang ditetapkan. Untuk pengesahan ini untuk berjaya, subreports mesti masih ditempatkan di mana anda terlebih dahulu dimasukkan dalam laporan anda.
Dalam seksyen ini:
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
ഡിപ്പൻഡൻസി ചെക്കർ ടാബ് (ഓപ്ഷനുകൾ ഡയലോഗ് ബോക്സ്)
നിങ്ങൾ വർക്ക്ബഞ്ച് പിശകുകൾ പരിശോധിക്കുക വരുമ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ സജ്ജമാക്കാൻ ബാഹ്യനിയന്ത്രിത ചെക്കർ ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
ഓപ്ഷനുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട്
സമവാക്യങ്ങൾ സമാഹരിക്കാൻ
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പിശകുകൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് സമവാക്യങ്ങളും എല്ലാ compiles. ആദ്യ പിശക് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ .പ്രക്രിയയുടെ അല്ല; നിങ്ങൾ ഫോർമുല വർക്ക് പിശക് കാണാൻ ബാഹ്യനിയന്ത്രിത ചെക്കർ പിശക് സന്ദേശം ഡബിൾ-ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
സമാഹരിക്കാൻ എസ്.ക്യു.എൽ. പദപ്രയോഗങ്ങൾ
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പിശകുകൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ എസ്.ക്യു.എൽ. പദപ്രയോഗങ്ങൾ എല്ലാ compiles. ആദ്യ പിശക് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ .പ്രക്രിയയുടെ അല്ല; നിങ്ങൾ ഫോർമുല വർക്ക് പിശക് കാണാൻ ബാഹ്യനിയന്ത്രിത ചെക്കർ പിശക് സന്ദേശം ഡബിൾ-ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
കസ്റ്റം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാഹരിക്കാൻ
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പിശകുകൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കസ്റ്റം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ compiles. ആദ്യ പിശക് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ .പ്രക്രിയയുടെ അല്ല; നിങ്ങൾ ഫോർമുല വർക്ക് പിശക് കാണാൻ ബാഹ്യനിയന്ത്രിത ചെക്കർ പിശക് സന്ദേശം ഡബിൾ-ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
ഹൈപ്പർലിങ്ക് URL- കൾ സാധൂകരിക്കൂ
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാ ഹൈപ്പർ URL- കൾ ശരിയല്ല ഒരു ഹൈപ്പർലിങ്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു പിശക് സന്ദേശം നൽകുന്നു.
ഡാറ്റാബേസ് സ്ഥിരീകരിക്കുക
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ഡാറ്റാബേസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസും ആക്സസ് കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികകൾ ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസിൽ ക്ഷേത്രങ്ങള് മാറിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പിശക് സന്ദേശം നൽകുന്നു.
മൾട്ടി-റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുന്നു ഓപ്ഷനുകൾ
റിപ്പോസിറ്ററി കസ്റ്റം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക
ക്രിസ്റ്റൽ ചെക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് (ങ്ങൾ) ഉപയോഗിക്കുന്ന കസ്റ്റം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും അവർ BusinessObjects എന്റർപ്രൈസ് സംഭരണിയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പുവരുത്തുകയും.
നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സെൻട്രൽ മാനേജ്മെന്റ് സെർവർ (സിഎംഎസ്) പേജിലൂടെ ലോഗ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ച അതിനപ്പുറം പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
കസ്റ്റം ചടങ്ങിൽ മുഖേനെ അത് ഇപ്പോഴും സംഭരണിയിൽ നിലവിലുണ്ട് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധൂകരിച്ചു ആണ്. ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.
ലോക്കൽ പകർപ്പ് പതിപ്പ് താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഒരു പുതിയ പകർപ്പ് സംഭരണിയിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.
സംഭരണിയാണ് വസ്തുക്കൾ (വാചകവും ബിറ്റ്മാപ്പ്) പരിശോധിക്കുക
ക്രിസ്റ്റൽ ചെക്കുകൾ സംഭരണിയാണ്-ലിങ്ക്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് വസ്തുക്കളും bitmaps എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകൾ.
നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സെൻട്രൽ മാനേജ്മെന്റ് സെർവർ (സിഎംഎസ്) പേജിലൂടെ ലോഗ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ച അതിനപ്പുറം പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
ഒബ്ജക്റ്റ് മുഖേനെ അത് ഇപ്പോഴും സംഭരണിയിൽ നിലവിലുണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ലേക്ക് സാധൂകരിച്ചു ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് നിലവിലില്ല പ്രവചനങ്ങള് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.
ലോക്കൽ പകർപ്പ് പതിപ്പ് താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഒരു പുതിയ പകർപ്പ് സംഭരണിയിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.
റിപ്പോര്ട്ട് ഭാഗം ഹൈപ്പർലിങ്കുകളിൽ പരിശോധിക്കുക
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ട് ഭാഗം ഹൈപ്പർലിങ്കുകൾ നിരവധി വ്യത്യസ്ത പിശക് അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ലക്ഷ്യ ഫയൽ പിശകുകൾ
കുറിപ്പ്: ലക്ഷ്യ ഫയൽ ഒരു ഫോർമുല കഥകളിയുടെ എങ്കിൽ, ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഹൈപ്പർലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക ഇല്ല.
ലക്ഷ്യ ഫയൽ ഒരു RUID അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CUID ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പിശകുകൾ (ക്രമത്തിൽ) ചെക്ക്:
ഉപയോക്താവ് സിഎംഎസ് ലേക്കുള്ള വേച്ചു ആണോ? (ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും പരിശോധന ഇല്ല).
RUID / CUID തിരിച്ചറിയുക നിലവിലില്ല റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടോ?
മറ്റ് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, ലക്ഷ്യ ഫയൽ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ സാധൂകരിച്ചു തുറക്കാൻ കഴിയും.
നിങ്ങൾ ഒരു മുഴുവൻ പദ്ധതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എങ്കിൽ, ടാർഗെറ്റ് ഒരേ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് പാക്കേജിൽ അല്ല എങ്കിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നു.
ടാർഗെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് (ങ്ങൾ) പിശകുകൾ
ക്രിസ്റ്റൽ ഈ പിശകുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ:
ശ്രുതി നിലവിലില്ല വസ്തുക്കളേയും.
റിപ്പോര്ട്ട് വസ്തുക്കൾ അതേ റിപ്പോർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
ഡാറ്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിശകുകൾ
കുറിപ്പ്: ഡാറ്റ സന്ദർഭ ഒരു ഫോർമുല എങ്കിൽ, ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഹൈപ്പർലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക ഇല്ല.
ഗ്രൂപ്പ് പാതയുടെ നീളം ടാർഗെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വസ്തുക്കൾ വഴി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് യോജിച്ചതായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ലക്ഷ്യം ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് ഒരു ഫീൽഡ്, ഡാറ്റ സന്ദർഭ ഇറങ്ങി ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന്, രണ്ട് അടുക്കൽ കടന്നു വേണം; നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നോ വൈൽഡ്കാർഡും ( “”*””) വ്യക്തമാക്കാം.
തുറന്ന വീണ്ടും ഇറക്കുമതി subreports പരിശോധിക്കുക
ക്രിസ്റ്റൽ വീണ്ടും ഇറക്കുമതി എല്ലാവരെയും subreports വ്യക്തമാക്കിയ ലൊക്കേഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന പരിശോധനകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ മൂല്യനിർണ്ണയ തുടരാൻ, subreports ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആദ്യ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവരെ ചേർത്ത എവിടെ സ്ഥിതി വേണം.
ഈ വിഭാഗത്തിൽ:
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
tab dipendenza Checker (Għażliet dialog box)
Uża l-għażliet Dipendenza Checker li jiġu stabbiliti liema kundizzjonijiet tkun trid tivverifika meta inti tiċċekkja għal żbalji fil-Workbench.
Rapport Iċċekkjar Għażliet
jikkompilaw formuli
Rapporti Crystal jikkompila kollha tal-formuli fir-rapport tiegħek biex jiġġeneraw lista ta ‘żbalji. Il-proċess ma tiġix interrotta meta l-ewwel żball jinstab; inti trid ikklikkja darbtejn fuq il-messaġġ ta ‘żball fil-Checker Dipendenza biex tara l-iżball fil-Workshop Formula.
Jikkompilaw SQL espressjonijiet
Rapporti Crystal jikkompila kollha tal-espressjonijiet SQL fir-rapport tiegħek biex jiġġeneraw lista ta ‘żbalji. Il-proċess ma tiġix interrotta meta l-ewwel żball jinstab; inti trid ikklikkja darbtejn fuq il-messaġġ ta ‘żball fil-Checker Dipendenza biex tara l-iżball fil-Workshop Formula.
Jikkompilaw funzjonijiet tad-dwana
Rapporti Crystal jikkompila kollha tal-funzjonijiet tad-dwana fir-rapport tiegħek biex jiġġeneraw lista ta ‘żbalji. Il-proċess ma tiġix interrotta meta l-ewwel żball jinstab; inti trid ikklikkja darbtejn fuq il-messaġġ ta ‘żball fil-Checker Dipendenza biex tara l-iżball fil-Workshop Formula.
Ivvalida URLs hyperlink
Rapporti Crystal tivvalida URLs hyperlink kollha u jirritorna messaġġ ta ‘żball meta hyperlink ma tistax tiġi aċċessata.
Ivverifika dejtabejż
Rapporti Crystal jivverifika dejtabejż tar-rapport u jirritorna messaġġ ta ‘żball jekk id-database ma tistax tiġi aċċessata, jew jekk it-tabelli u / jew oqsma fid-database inbidlu.
Multi-Rapport Iċċekkjar Għażliet
Iċċekkja funzjonijiet tad-dwana repożitorji
Rapporti Crystal kontrolli kollha tal-funzjonijiet tad-dwana wżati fir-rapport (i) u jiżgura li huma preżenti fil-BusinessObjects Intrapriża Repository.
Jekk għadek ma logged fuq il-Ġestjoni Server Ċentrali (CMS), twissija hija ġġenerata u l-ebda kontroll ieħor isir.
L-URI tal-funzjoni tad-dwana huwa validat biex jiġi żgurat li għadha teżisti fil-repożitorju. Twissija huwa ġġenerat jekk il-funzjoni tad-dwana ma jibqax jeżisti.
Il-verżjoni tal-kopja lokali hija mqabbla u twissija huwa ġġenerat jekk b’kopja ġodda huwa disponibbli fir-repożitorju.
oġġetti Iċċekkja repożitorji (test u Bitmap)
Rapporti Crystal kontrolli kollha tal-oġġetti test marbuta ma ‘repożitorji u bitmaps.
Jekk għadek ma logged fuq il-Ġestjoni Server Ċentrali (CMS), twissija hija ġġenerata u l-ebda kontroll ieħor isir.
L-URI ta ‘oġġett ikun validat li jiżgura li għadha teżisti fil-repożitorju. Twissija huwa ġġenerat jekk l-oġġett ma jkunx għadu jeżisti.
Il-verżjoni tal-kopja lokali hija mqabbla u twissija huwa ġġenerat jekk b’kopja ġodda huwa disponibbli fir-repożitorju.
rapport Iċċekkja parti hyperlinks
Rapporti Crystal kontrolli għal diversi kundizzjonijiet għal żbalji differenti fid parti hyperlinks rapport.
Żbalji mal-fajl mira
Nota: Jekk il-fajl mira huwa derivat minn formola, Rapporti Crystal ma tikkontrollax il-hyperlink.
Jekk il-fajl mira hija RUID jew CUID, dawn l-iżbalji jiġu ċċekkjati (f’ordni):
Huwa l-utent logged fuq il SMF? (Jekk Le, m’hemm l-ebda kontroll ta ulterjuri).
Il-rapport li jeżistu l-RUID / jidentifika CUID?
Fil-każijiet l-oħra, il-fajl mira huwa validat biex tiżgura li jeżisti u jistgħu jinfetħu.
Jekk inti qed iċċekkjar proġett kollu, messaġġ ta ‘twissija jidher jekk il-mira ma tkunx fl-istess proġett jew rapport pakkett.
Żbalji mar-rapport mira oġġett (i)
Rapporti Crystal kontrolli għal dawn l-iżbalji:
Ir-rapport oġġetti kollha jeżistu.
L-oġġetti rapport jinsabu fl-istess taqsima rapport.
Żbalji fil-kuntest tad-data
Nota: Jekk il-kuntest tad-data hija formula, Rapporti Crystal ma tikkontrollax il-hyperlink.
It-tul tal-passaġġ grupp għandha tikkorrispondi mal-grupp li tkun identifikata mis-oġġetti rapport mira. Per eżempju, jekk il-mira hija qasam fil-grupp tlieta, il-kuntest id-data għandhom jgħaddu l isfel għal grupp wieħed u tnejn; inti tista ’tispeċifika grupp tlieta jew Wildcard ( “”*””).
subreports Iċċekkja li huma importati mill-ġdid fit miftuħ
Rapporti Crystal kontrolli li jeżistu subreports kollha li għandhom jiġu importati mill-ġdid fil-post speċifikat. Għal din il-validazzjoni tirnexxi, subreports għad irid jiġi lokat fejn l-ewwel tiddaħħal tiegħek lilhom fir-rapporti tiegħek.
F’din it-taqsima:
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Pūrongo Āwhina Online
ripa Dependency Checker (pouaka kōrero Kōwhiringa)
Whakamahia te kōwhiringa Dependency Checker ki whakaturia nei e tikanga e hiahia ana koe ki te manatoko ina tirohia koe mo hapa i roto i te poutaka.
Kōwhiringa Report Taki
whakahiato tātai
hangaia Crystal Pūrongo katoa o nga tātai i roto i to koutou pūrongo ki te whakaputa i te rārangi o te hapa. E kore te te tukanga haukotia ka kitea te hapa tuatahi te; Me pāwhiri rua-koe te karere hapa i roto i te Dependency Checker ki te kite i te hapa i roto i te Workshop Tātai.
Whakahiato kīanga SQL
hangaia Crystal Pūrongo katoa o nga kīanga SQL i roto i to koutou pūrongo ki te whakaputa i te rārangi o te hapa. E kore te te tukanga haukotia ka kitea te hapa tuatahi te; Me pāwhiri rua-koe te karere hapa i roto i te Dependency Checker ki te kite i te hapa i roto i te Workshop Tātai.
Whakahiato mahi ritenga
hangaia Crystal Pūrongo katoa o nga mahi ritenga i roto i to koutou pūrongo ki te whakaputa i te rārangi o te hapa. E kore te te tukanga haukotia ka kitea te hapa tuatahi te; Me pāwhiri rua-koe te karere hapa i roto i te Dependency Checker ki te kite i te hapa i roto i te Workshop Tātai.
Whakamana URL honongaitua
Crystal Pūrongo whakamana URL honongaitua katoa me hoki te karere hapa, no te kore e taea te uru he honongaitua.
manatoko pātengi raraunga
Crystal Pūrongo manatoko i pātengi raraunga o te pūrongo, me te hoki he karere hapa, ki te kore e taea te uru te pātengi raraunga, ranei ki te mea kua puta ke tepu mara, me te / ranei i roto i te pātengi raraunga.
Maha-Pūrongo Taki Kōwhiringa
Tirohia mahi ritenga pupuru
Crystal Pūrongo arowhai katoa o nga mahi ritenga whakamahia i roto i te pūrongo (s) me āta whakarite e ratou hakari i roto i nga BusinessObjects Enterprise Paetata.
Ki te kahore i ano takiuru koe ki te Whakahaere Tūmau Central (CMS), hangaia he faaararaa te ka mahi kahore te arowhai atu te.
whakamana te URI o te mahi ritenga e ki te whakarite e te vai tonu te reira i roto i te pupuru. hangaia te whakatūpato kei te ki te kore te vai te mahi ritenga.
whakaritea te putanga o te tārua paetata te ka hangaia he fakatokanga te ki he wātea i roto i te pätaka i te tārua hōu.
ahanoa Tirohia pupuru (kuputuhi me te maheremoka)
Crystal Pūrongo arowhai katoa o nga taonga kuputuhi pupuru-hono me ngā maheremoka.
Ki te kahore i ano takiuru koe ki te Whakahaere Tūmau Central (CMS), hangaia he faaararaa te ka mahi kahore te arowhai atu te.
whakamana te URI o te ahanoa te ki āta whakarite e te vai tonu te reira i roto i te pupuru. hangaia te whakatūpato kei te ki te kore te vai te ahanoa.
whakaritea te putanga o te tārua paetata te ka hangaia he fakatokanga te ki he wātea i roto i te pätaka i te tārua hōu.
honongaitua wāhanga Tirohia pūrongo
Crystal Pūrongo arowhai mō te maha o ngā āhuatanga hapa rerekē i roto i te pūrongo wahi honongaitua.
Hapa ki te kōnae ūnga
Tuhipoka: Ki te ahu te te kōnae ūnga i te tātai, e kore e Crystal Pūrongo tirohia te honongaitua.
Ki te ko te kōnae ūnga he RUID he Part ranei, e takina enei hapa (i roto i te raupapa):
Kei te takiuru te kaiwhakamahi i runga i ki te CMS? (Ki te No, kahore he arowhai atu).
E te pūrongo e te RUID / Tohua Part tīariari?
I roto i te tahi atu wā katoa, whakamana te kōnae ūnga te ki te whakarite e te vai te reira a taea uakina.
Ki te kei te taki koe he kaupapa katoa, puta he karere whakatūpato ki te kahore he te ūnga i roto i te mōkihi kaupapa pūrongo ranei taua.
Hapa ki te ahanoa pūrongo ūnga (s)
Crystal Pūrongo arowhai mo enei hapa:
ahanoa te pūrongo tīari katoa.
Kei nga taonga pūrongo i roto i te wāhanga pūrongo taua.
Hapa i roto i te horopaki raraunga
Tuhipoka: Ki te ko te horopaki raraunga he tātai, e kore e Crystal Pūrongo tirohia te honongaitua.
Me hāngai te roa o te ara rōpū ki te rōpū i tāutuhia e te taonga pūrongo ūnga. Hei tauira, ki te he te mara i roto i te rōpū e toru te ūnga, me haere i te horopaki raraunga ki raro ki te rōpū kotahi, ka rua; taea e koe te whakapūtā rōpū e toru ranei te kārimākā ( “”*””).
Tirohia subreports e kua anō-kawemai i runga i tuwhera
Crystal Pūrongo arowhai e subreports katoa e te hunga ki te kia-kawemai anō te tīariari i roto i te wāhi whakaritea. Hoki ki tenei whakamanatanga angitu, tonu me tū subreports wahi koutou tuatahi whakaurua ratou i roto i o koutou pūrongo.
I roto i tēnei wāhanga:
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
परतंत्र तपासक टॅब (Options डायलॉग बॉक्स)
आपण वर्कबेंच मध्ये त्रुटी तपासा तेव्हा सत्यापित करू इच्छित कोणत्या अटी सेट करण्यासाठी अवलंबित्व तपासक पर्याय वापरा.
पर्याय अहवाल तपासत
सूत्रे संकलित
क्रिस्टल अहवाल त्रुटी यादी निर्माण करण्यासाठी आपला अहवाल सूत्रे सर्व compiles. प्रक्रिया प्रथम त्रुटी आढळले आहे तेव्हा व्यत्यय नाही; आपण फॉर्म्युला कार्यशाळा त्रुटी पाहण्यासाठी अवलंबित्व तपासक त्रुटी संदेश डबल-क्लिक करा करणे आवश्यक आहे.
एस क्यू एल सूत्रांचे संकलित
क्रिस्टल अहवाल त्रुटी यादी निर्माण करण्यासाठी आपला अहवाल एस क्यू एल सूत्रांचे सर्व compiles. प्रक्रिया प्रथम त्रुटी आढळले आहे तेव्हा व्यत्यय नाही; आपण फॉर्म्युला कार्यशाळा त्रुटी पाहण्यासाठी अवलंबित्व तपासक त्रुटी संदेश डबल-क्लिक करा करणे आवश्यक आहे.
सानुकूल कार्ये संकलित
क्रिस्टल अहवाल त्रुटी यादी निर्माण करण्यासाठी आपला अहवाल सानुकूल कार्ये सर्व compiles. प्रक्रिया प्रथम त्रुटी आढळले आहे तेव्हा व्यत्यय नाही; आपण फॉर्म्युला कार्यशाळा त्रुटी पाहण्यासाठी अवलंबित्व तपासक त्रुटी संदेश डबल-क्लिक करा करणे आवश्यक आहे.
हायपरलिंक केलेल्या URL सत्यापित
क्रिस्टल अहवाल सर्व हायपरलिंक केलेल्या URL बळकटी आणि एक हायपरलिंक प्रवेश करणे शक्य नाही तेव्हा एक त्रुटी संदेश परत.
डेटाबेस सत्यापित करा
क्रिस्टल अहवाल अहवाल डेटाबेस सत्यापित आणि डेटाबेस प्रवेश जाऊ शकत नाही तर एक त्रुटी संदेश मिळवते किंवा डेटाबेस मध्ये टेबल आणि / किंवा फील्ड बदलले असल्यास.
मल्टी अहवाल तपासत पर्याय
रेपॉजिटरी सानुकूल कार्ये पहा
क्रिस्टल धनादेश अहवाल (s) वापरले सानुकूल कार्ये सर्व अहवाल आणि ते BusinessObjects Enterprise रेपॉजिटरी उपस्थित आहेत याची खात्री.
आपण अद्याप केंद्रीय व्यवस्थापन सर्व्हर (सीएमएस) वर लॉग-इन झाला नाहीत तर, एक चेतावणी व्युत्पन्न केली जाते आणि यापुढे आणखी तपासणी केली जाते.
सानुकूल कार्य URI तरीही रेपॉजिटरी अस्तित्वात याची खात्री करण्यासाठी सत्यापित आहे. सानुकूल कार्य यापुढे अस्तित्वात नाही तर एक चेतावणी निर्माण होते.
स्थानिक कॉपी आवृत्ती तुलनेत आणि एक नवीन प्रत भांडार उपलब्ध आहे की नाही एक चेतावणी निर्माण होते.
रेपॉजिटरी चेक वस्तू (मजकूर आणि बिटमॅप)
क्रिस्टल सर्व भांडार लिंक मजकूर वस्तू आणि बिटमॅप्सचा धनादेश अहवाल.
आपण अद्याप केंद्रीय व्यवस्थापन सर्व्हर (सीएमएस) वर लॉग-इन झाला नाहीत तर, एक चेतावणी व्युत्पन्न केली जाते आणि यापुढे आणखी तपासणी केली जाते.
ऑब्जेक्ट URI तरीही रेपॉजिटरी अस्तित्वात याची खात्री करण्यासाठी सत्यापित आहे. ऑब्जेक्ट अधिक अस्तित्वात नाही तर एक चेतावणी निर्माण होते.
स्थानिक कॉपी आवृत्ती तुलनेत आणि एक नवीन प्रत भांडार उपलब्ध आहे की नाही एक चेतावणी निर्माण होते.
अहवाल तपासणी भाग हायपरलिंक
क्रिस्टल अहवाल भाग हायपरलिंक मध्ये विविध त्रुटी अटी धनादेश अहवाल.
लक्ष्य फाइल त्रुटी
टीप: लक्ष्य फाइल एक सूत्र साधित केलेली आहे तर, क्रिस्टल अहवाल हायपरलिंक तपासा नाही.
लक्ष्य फाइल RUID किंवा CUID आहे, या चुका (क्रमाने) तपासले जातात:
वापरकर्ता CMS वर लॉग इन केले आहे? (नाही, तर यापुढे आणखी तपासणी आहे).
अहवाल RUID / CUID ओळखतो अस्तित्वात आहे का?
इतर सर्व घटनांमध्ये, लक्ष्य फाइल अस्तित्वात आणि उघडली जाऊ शकत नाही याची खात्री करण्यासाठी सत्यापित आहे.
तुम्ही संपूर्ण प्रकल्प तपासत आहोत केल्यास, लक्ष्य समान प्रकल्प किंवा अहवाल संकुल मध्ये नाही तर एक चेतावणी संदेश दिसेल.
लक्ष्य अहवाल ऑब्जेक्ट त्रुटी (चे)
क्रिस्टल अहवाल या चुका धनादेश:
अहवाल सर्व अस्तित्वात वस्तू.
अहवाल वस्तू एका अहवाल कलम मध्ये स्थित आहेत.
डेटा संदर्भात चुका
टीप: डेटा संदर्भ सूत्र असेल, तर क्रिस्टल अहवाल हायपरलिंक तपासा नाही.
गट मार्ग लांबी लक्ष्य अहवाल वस्तू ओळखली गट अनुरूप असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, लक्ष्य गट तीन क्षेत्र आहे तर, डेटा संदर्भ खाली गट एक आणि दोन पास करणे आवश्यक आहे; आपण गट तीन किंवा वाइल्डकार्ड ( “”*””) निर्देशीत करू शकता.
ओपन जे पुन्हा आयात आहेत subreports तपासणी
क्रिस्टल पुन्हा आयात केले आहे की, सर्व subreports मध्ये निर्दिष्ट स्थान अस्तित्वात धनादेश अहवाल. यशस्वी या वैधता, आपला प्रथम आपले अहवाल त्यांना समाविष्ट जेथे subreports अद्याप शोध करणे आवश्यक आहे.
या विभागातील:
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Кристал тайлан Онлайн Тусламж
Донгийн Checker таб (Options цонхонд)
Хэрэв та ширээн алдаа шалгах үед шалгахыг хүсэж байгаа нөхцөл байдал тогтоох донгийн Checker сонголтыг ашиглана.
Тайлан шалгах Options
томьёог эмхэтгэж
Кристал тайлан алдааны жагсаалт үүсгэх нь таны илтгэлд томъёогоор бүх бүтээж. Эхний алдаа олж үед үйл ажиллагаа тасалдсан байх; Та Формула хуралд алдааг харж донгийн Checker нь алдааны мэдэгдэл давхар дарах ёстой.
SQL илэрхийлэл эмхэтгэж
Кристал тайлан алдааны жагсаалт үүсгэх нь таны илтгэлд SQL илэрхийлэл л хөрвүүлж болно. Эхний алдаа олж үед үйл ажиллагаа тасалдсан байх; Та Формула хуралд алдааг харж донгийн Checker нь алдааны мэдэгдэл давхар дарах ёстой.
гаалийн үйл ажиллагааг эмхэтгэх
Кристал тайлан алдааны жагсаалт үүсгэх нь таны илтгэлд гаалийн үйл ажиллагааг бүх бүтээж. Эхний алдаа олж үед үйл ажиллагаа тасалдсан байх; Та Формула хуралд алдааг харж донгийн Checker нь алдааны мэдэгдэл давхар дарах ёстой.
Холбоос хаягаас хүчин төгөлдөр
Кристал тайлан бүх Холбоос хаягаас баталдаг бөгөөд Холбоос хандаж чадахгүй байгаа үед алдааны мэдэгдэл буцаана.
мэдээллийн санг шалгана
Кристал тайлан тайлангийн мэдээллийн санг шалгаж, мэдээллийн баазын хандаж чадахгүй бол тухайн алдааны мэдэгдэл буцаах, эсвэл мэдээллийн санд ширээ, / эсвэл талбарууд нь өөрчлөгдсөн бол.
Олон тайлан Сонголт шалгах
репозитор гаалийн үйл ажиллагааг шалгах
Кристал шалгалт тайлан (үүд) ийг ашиглаж өөрчлөн чиг үүрэг бүхий л тайлан, тэд BusinessObjects аж ахуйн нэгжийн архивт байгаа эсэхийг баталгаажуулдаг.
Хэрэв та хараахан Төв менежментийн Server (CMS) руу нэвтэрч амжаагүй байгаа бол анхааруулга бий бөгөөд ямар ч нэмэлт шалгалт хийж байна.
өөрчлөн үйл ажиллагаа URI энэ нь одоо ч архивт байгаа эсэхийг баталгаажуулж байна. өөрчлөн үйл ажиллагаа ямар ч урт байдаг бол A анхааруулах үүсгэсэн байна.
Орон нутгийн хуулбар хувилбар харьцуулахад ба шинэ хуулбар архивт байгаа бол анхааруулга бий болно.
Шалгах репозитор объект (текст болон зурган)
Кристал бүх репозитор холбоотой текст объект, битмапуудад нь шалгалт тайлан.
Хэрэв та хараахан Төв менежментийн Server (CMS) руу нэвтэрч амжаагүй байгаа бол анхааруулга бий бөгөөд ямар ч нэмэлт шалгалт хийж байна.
объектын URI энэ нь одоо ч архивт байгаа гэдгийг баталгаажуулдаг нь хүчин төгөлдөр байна. объект ямар ч урт байдаг бол A анхааруулах үүсгэсэн байна.
Орон нутгийн хуулбар хувилбар харьцуулахад ба шинэ хуулбар архивт байгаа бол анхааруулга бий болно.
Шалгах тайлан хэсэг холбоосуудыг
Кристал тайлан хэсэг холбоосуудыг нь хэд хэдэн алдаа нөхцөлд шалгалт тайлан.
зорилтот файлын алдаа
Тэмдэглэл: зорилтот файл нь дараах томъёогоор олсон бол Кристал тайлан гиперлинк шалгадаггүй.
зорилтот файл нь RUID эсвэл CUID бол эдгээр алдаа (дарааллаар) шалгаж байна:
Хэрэглэгчийн CMS дээр нэвтрээгүй байна уу? (Үгүй бол, ямар ч нэмэлт шалгалт юм).
RUID / CUID тогтоож байдаг гэж ярих уу?
Бусад бүх тохиолдолд, зорилтот файл байгаа болон нээгдэх болно гэдгийг баталгаажуулахын тулд баталгаажуулсан байна.
Хэрэв та бүх төслийг шалгаж байгаа бол анхааруулах мэдэгдэл зорилтот ижил төсөл, тайлан багц биш бол байна.
зорилтот тайлан объект нь алдаа (ууд)
Кристал тайлан Эдгээр алдаа шалгах:
тайлан нь бүх оршин обьектуудын.
тайлан объект нэг тайлан хэсэгт байрладаг.
мэдээ хүрээнд алдаа
Тайлбар: өгөгдлийн тухайн томъёо бол Кристал тайлан гиперлинк шалгадаггүй.
бүлэг замын урт нь зорилтот тайлан обьектуудаар тодорхойлсон бүлэгт тохирох ёстой. Жишээ нь, зорилтот гурван бүлгийн хээрийн бол, мэдээллийн агуулга доош нь нэг, хоёр бүлэгт өнгөрөх байх; Та бүлэг гурван эсвэл бүгдийг орлуулах тэмдэгт ( “”*””) зааж өгч болно.
Нээлттэй дээр дахин импортоор оруулж байгаа нь шалгах subreports
Кристал дахин оруулсан байх ёстой бүх subreports тодорхой байршилд байгаа шалгалт тайлан. Энэ баталгаажуулалтын амжилттай тулд subreports ч таны анхны таны тайланд тэднийг оруулж хаана байрлах ёстой.
Энэ хэсэгт:
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
မှီခို Checker tab ကို (Options ကိုပေးတဲ့ dialog box ကို)
သင်လုပျခှငျထဲမှာအမှားများကိုစစ်ဆေးသည်လာသောအခါအတည်ပြုရန်လိုသည့်အခြေအနေများကိုသတ်မှတ်ထားဖို့မှီခိုမှု Checker ကိုရွေးချယ်စရာကိုသုံးပါ။
Options ကိုစစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ
ဖော်မြူလာ compile
crystal အစီရင်ခံစာများအမှားများများစာရင်းကို generate ရန်သင်၏အစီရင်ခံစာအတွက်ဖော်မြူလာအပေါငျးတို့သ compiles ။ ပထမဦးဆုံးအမှားကိုတွေ့သောအခါထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှောင့်ယှက်မျှမက, သင်ဖော်မြူလာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်အမှားမြင်မှမှီခိုမှု Checker အတွက် error message ကို double-click ရပါမည်။
SQL နှင့်အသုံးအနှုန်းများ compile
crystal အစီရင်ခံစာများအမှားများများစာရင်းကို generate ရန်သင်၏အစီရင်ခံစာအတွက် SQL အသုံးအနှုန်းများအပေါငျးတို့သ compiles ။ ပထမဦးဆုံးအမှားကိုတွေ့သောအခါထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှောင့်ယှက်မျှမက, သင်ဖော်မြူလာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်အမှားမြင်မှမှီခိုမှု Checker အတွက် error message ကို double-click ရပါမည်။
ထုံးစံ functions တွေ compile
crystal အစီရင်ခံစာများအမှားများများစာရင်းကို generate ရန်သင်၏အစီရင်ခံစာအတွက်ထုံးစံ functions တွေအပေါငျးတို့သ compiles ။ ပထမဦးဆုံးအမှားကိုတွေ့သောအခါထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှောင့်ယှက်မျှမက, သင်ဖော်မြူလာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်အမှားမြင်မှမှီခိုမှု Checker အတွက် error message ကို double-click ရပါမည်။
ဟိုက်ပါလင့်ခ် URLs ကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြ
crystal အစီရင်ခံစာများအားလုံးဟိုက်ပါလင့်ခ် URL များကို validates နှင့်တစ်ဦးဟိုက်ပါလင့်ခ်ဝင်ရောက်မရနိုငျသောအခါ error message ကိုပြန်လာ။
ဒေတာဘေ့စ Verify
crystal အစီရင်ခံစာများအစီရင်ခံစာရဲ့ဒေတာဘေ့စစစ်ဆေးပေးတယ်နှင့်ဒေတာဘေ့စဝင်ရောက်မရနိုင်လျှင်, သို့မဟုတ်စားပွဲနှင့် / သို့မဟုတ်ဒေတာဘေ့စရှိလယ်ကွင်းပြောင်းလဲပြီဆိုပါက error message ကိုပြန်လာ။
multi-အစီရင်ခံစာ Options ကိုစစ်ဆေးခြင်း
repository ကိုထုံးစံ functions တွေ Check
crystal စစ်ဆေးမှုများအစီရင်ခံစာ (s) မှာအသုံးပြုတဲ့ထုံးစံ functions တွေအပေါငျးတို့သအစီရင်ခံစာများသူတို့သည် BusinessObjects လုပ်ငန်း repository အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်းသေချာ။
သငျသညျသေးဗဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုဆာဗာ (CMS) ပေါ်သို့ logged မဟုတ်ကြလျှင်, သတိပေးနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သည်နှင့်မျှမတို့ထပ်မံစစ်ဆေးခြင်းကိုပြုမိသည်။
ထုံးစံ function ကို၏ URI ကြောင့်နေဆဲ repository ကိုအတွက်တည်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်အတည်ပြုသည်။ တစ်ဦးကသတိပေးမှုထုံးစံ function ကိုမရှိတော့ပါလျှင်ထုတ်ပေးသည်။
ဒေသခံမိတ္တူ၏ version ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်သည်နှင့်တစ်ဦးအသစ်များမိတ္တူ repository ကိုအတွက်ရရှိနိုင်ပါလျှင်သတိပေးနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
repository ကိုတ္ထု (စာသားနဲ့ bitmap) Check
crystal စစ်ဆေးမှုများအ repository ကိုချိတ်ဆက်သောစာသားတ္ထုများနှင့် bitmaps အပေါငျးတို့သအစီရင်ခံစာများ။
သငျသညျသေးဗဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုဆာဗာ (CMS) ပေါ်သို့ logged မဟုတ်ကြလျှင်, သတိပေးနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သည်နှင့်မျှမတို့ထပ်မံစစ်ဆေးခြင်းကိုပြုမိသည်။
အရာဝတ္ထု၏အ URI ကြောင့်နေဆဲ repository ကိုအတွက်ရှိကွောငျးသေချာမှအတည်ပြုသည်။ အရာဝတ္ထုမရှိတော့ပါလျှင်တစ်ဦးကသတိပေးခကျြကိုထုတ်ပေးသည်။
ဒေသခံမိတ္တူ၏ version ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်သည်နှင့်တစ်ဦးအသစ်များမိတ္တူ repository ကိုအတွက်ရရှိနိုင်ပါလျှင်သတိပေးနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတဲ့ hyperlinks Check
crystal အစီရင်ခံစာအစိတ်အပိုင်း hyperlink များအတွက်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမှားအခွအေနအဘို့စစ်ဆေးမှုများအစီရင်ခံစာများ။
ပစ်မှတ်ဖိုင်နှင့်အတူအမှားများ
မှတ်ချက်: ပစ်မှတ်ဖိုင်တစ်ဖော်မြူလာမှဆင်းသက်လာသည်မှန်လျှင်, Crystal အစီရင်ခံစာများအဟိုက်ပါလင့်ခ်စစျဆေးမပေးပါဘူး။
ပစ်မှတ်ဖိုင်တစ် RUID သို့မဟုတ်တစ် CUID သည်ဆိုပါကဤအမှားများကို (အမိန့်၌) check လုပ်ထားကြသည်:
user က CMS သို့အပေါ် logged လား? (အဘယ်သူမျှမနေလျှင်အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်စစ်ဆေးခြင်းကိုလည်းရှိ၏) ။
အ RUID / CUID identifier တည်ရှိသောအစီရင်ခံစာလော
ရှိသမျှသည်အခြားသောကိစ္စများတွင်ပစ်မှတ်ဖိုင်ကတည်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်အတည်ပြုသည်နှင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးတစ်ခုလုံးကိုစီမံကိန်းကိုစစ်ဆေးနေနေတယ်ဆိုရင်ပစ်မှတ်တူညီစီမံကိန်းကိုသို့မဟုတ်အစီရင်ခံစာအထုပ်ထဲမှာမပါလျှင်, သတိပေးသတင်းစကားကိုပုံပေါ်ပါတယ်။
ပစ်မှတ်အစီရင်ခံစာအရာဝတ္ထု (s) နဲ့အမှားများ
crystal အဲဒီချို့ယွင်းချက်တွေအတွက်စစ်ဆေးမှုများအစီရင်ခံစာများ:
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်အားလုံးတည်ရှိ objects ။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်တ္ထုတူညီအစီရင်ခံစာအပိုင်းအတွက်တည်ရှိသည်။
ဒေတာအခြေအနေတွင်အမှားများ
မှတ်စု: ဒေတာအခြေအနေတွင်တစ်ဖော်မြူလာသည်ဆိုပါက, Crystal အစီရင်ခံစာများအဟိုက်ပါလင့်ခ်စစျဆေးမပေးပါဘူး။
အုပ်စုလမ်းကြောင်း၏အရှည်ပစ်မှတ်အစီရင်ခံစာတ္ထုအားဖြင့်ဖော်ထုတ်အုပ်စုကိုက်ညီတဲ့ရပါမည်။ ပစ်မှတ်အုပ်စုသုံးခုအတွက်လယ်လျှင်ဥပမာ, ကိုဒေတာအခြေအနေတွင်အုပ်စုတယောက်နှစ်ယောက်ဆင်းသွားရပါတယ်, သငျသညျအုပျစုသုံးခုသို့မဟုတ်တစ်သံခိတ် ( “”*””) ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
subreports Check ပွင့်လင်းအပေါ်ကို re-တင်သွင်းထားတဲ့
crystal re-တင်သွင်းခံရဖို့ဖြစ်ကြောင်းအားလုံး subreports သတ်မှတ်ထားသောနေရာတစ်ခုတွင်တည်ရှိကြောင်းစစ်ဆေးမှုများအစီရင်ခံစာများ။ သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အစီရင်ခံစာများမှာသူတို့ကိုဖြည့်စွက်ဘယ်မှာအောင်မြင်မှဒီအတည်ပြုဘို့, subreports ဆဲတည်ရှိရပါမည်။
ဤအပိုင်းကိုခုနှစ်တွင်:
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
निर्भरता परीक्षक ट्याब (विकल्प संवाद बक्स)
तपाईं Workbench त्रुटिहरू जाँच गर्दा प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ जो अवस्था सेट गर्न निर्भरता परीक्षक विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
विकल्प रिपोर्ट जाँच गर्दै
सूत्रहरू सङ्कलन
क्रिस्टल रिपोर्ट त्रुटिहरू सूची उत्पन्न आफ्नो रिपोर्टमा सूत्र सबै संकलित। जब पहिलो त्रुटि पाइन्छ प्रक्रिया अवरोध छैन; तपाईं सूत्र कार्यशाला मा त्रुटि हेर्न निर्भरता परीक्षक मा त्रुटि सन्देश डबल-क्लिक गर्नुहोस् पर्छ।
SQL अभिव्यक्ति सङ्कलन
क्रिस्टल रिपोर्ट त्रुटिहरू सूची उत्पन्न गर्न आफ्नो रिपोर्ट मा SQL अभिव्यक्ति सबै संकलित। जब पहिलो त्रुटि पाइन्छ प्रक्रिया अवरोध छैन; तपाईं सूत्र कार्यशाला मा त्रुटि हेर्न निर्भरता परीक्षक मा त्रुटि सन्देश डबल-क्लिक गर्नुहोस् पर्छ।
अनुकूलन सङ्कलन
क्रिस्टल रिपोर्ट त्रुटिहरू सूची उत्पन्न गर्न आफ्नो रिपोर्ट मा अनुकूलन को सबै संकलित। जब पहिलो त्रुटि पाइन्छ प्रक्रिया अवरोध छैन; तपाईं सूत्र कार्यशाला मा त्रुटि हेर्न निर्भरता परीक्षक मा त्रुटि सन्देश डबल-क्लिक गर्नुहोस् पर्छ।
हाइपरलिङ्क URL हरू मान्य
क्रिस्टल रिपोर्ट सबै हाइपरलिङ्क URL हरू पुष्टि र हाइपरलिङ्क पहुँच गर्न सकिँदैन गर्दा एउटा त्रुटि सन्देश फिर्ता।
डेटाबेस प्रमाणित
क्रिस्टल रिपोर्ट रिपोर्ट गरेको डेटाबेस पुष्टि र डाटाबेस पहुँच गर्न सक्दैन भने हुन त्रुटि सन्देश लाभ, वा यदि टेबल र / वा डेटाबेस मा फिल्ड परिवर्तन गरेका छन्।
विकल्प जाँच गर्दै बहु-रिपोर्ट
भण्डार अनुकूलन जाँच
क्रिस्टल रिपोर्ट चेक रिपोर्ट (हरू) प्रयोग अनुकूलन सबै र तिनीहरूले BusinessObjects उद्यम भण्डार मा उपस्थित छन् भन्ने सुनिश्चित गर्दछ।
तपाईं अझै पनि मध्य व्यवस्थापन सर्भर (सीएमएस) मा लग भने, एउटा चेतावनी उत्पन्न भएको छ र कुनै थप जाँच गरेको छ।
अनुकूलन समारोह को URI यसलाई अझै भण्डार अवस्थित सुनिश्चित गर्न मान्य छ। अनुकूलन समारोह अब अवस्थित छ भने एक चेतावनी उत्पन्न भएको छ।
स्थानीय प्रतिलिपि को संस्करण तुलना गरिएको छ र नयाँ प्रतिलिपि गर्ने भण्डार उपलब्ध छ भने एक चेतावनी उत्पन्न भएको छ।
चेक भण्डार वस्तुहरु (पाठ र बिटमैप)
क्रिस्टल सबै भण्डार-लिङ्क पाठ वस्तुहरु र बिटमैप्स को चेक रिपोर्ट।
तपाईं अझै पनि मध्य व्यवस्थापन सर्भर (सीएमएस) मा लग भने, एउटा चेतावनी उत्पन्न भएको छ र कुनै थप जाँच गरेको छ।
वस्तु को URI यसलाई अझै भण्डार अवस्थित सुनिश्चित गर्दछ गर्न मान्य छ। वस्तु अब अवस्थित छ भने एक चेतावनी उत्पन्न भएको छ।
स्थानीय प्रतिलिपि को संस्करण तुलना गरिएको छ र नयाँ प्रतिलिपि गर्ने भण्डार उपलब्ध छ भने एक चेतावनी उत्पन्न भएको छ।
चेक रिपोर्ट भाग हाइपरलिंक
क्रिस्टल विभिन्न त्रुटि अवस्था रिपोर्ट भाग हाइपरलिंक मा लागि चेक रिपोर्ट।
लक्षित फाइल त्रुटिहरू
नोट: लक्ष्य फाइल एक सूत्र बाट लिइएको हो भने, क्रिस्टल रिपोर्ट हाइपरलिङ्क जाँच गर्दैन।
लक्षित फाइल RUID वा CUID छ भने, यी त्रुटिहरू जाँच गरिन्छ (क्रममा):
प्रयोगकर्ताले सीएमएस मा लग छ? (यदि कुनै, कुनै थप जाँच छ)।
को RUID / CUID पहिचान अवस्थित कि रिपोर्ट गर्छ?
अन्य सबै अवस्थामा, लक्षित फाइल यो विद्यमान छ र खोल्न सकिन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न मान्य छ।
तपाईं सम्पूर्ण परियोजना जाँच गर्दै भने, लक्षित एउटै प्याकेज परियोजना वा रिपोर्ट छैन भने एक चेतावनी सन्देश देखिन्छ।
लक्षित रिपोर्ट वस्तु त्रुटिहरू (हरू)
क्रिस्टल रिपोर्ट यी त्रुटिहरू लागि चेक:
रिपोर्ट सबै अवस्थित वस्तुहरु।
रिपोर्ट वस्तुहरु नै रिपोर्ट खण्डमा अवस्थित छ।
डाटा सन्दर्भ त्रुटिहरू
नोट: डाटा सन्दर्भ एक सूत्र हो भने, क्रिस्टल रिपोर्ट हाइपरलिङ्क जाँच गर्दैन।
समूह बाटो को लम्बाइ लक्षित रिपोर्ट वस्तुहरु द्वारा पहिचान समूह अनुरूप गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, लक्ष्य समूह तीन मा एक क्षेत्र हो भने, डाटा सन्दर्भ तल एक र दुई समूह पारित हुनुपर्छ; तपाईं समूह तीन वा वाइल्डकार्ड ( “”*””) निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
subreports चेक मा खुला पुन: आयात जुन
क्रिस्टल हुन पुन: आयात गर्ने हो सबै subreports तोकिएको स्थान मा अवस्थित भनेर चेक रिपोर्ट। यो मान्यता सफल लागि, subreports अझै पनि जहाँ पहिले आफ्नो प्रतिवेदन तिनीहरूलाई सम्मिलित स्थित हुनुपर्छ।
यो खण्ड मा:
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjelp
Kategorien Dependency Checker (dialogboksen Alternativer)
Bruk Dependency Checker alternativer for å angi hvilke forhold du ønsker å bekrefte når du sjekker for feil i Workbench.
Rapport Kontroll Alternativer
kompilere formler
Crystal Reports samler alle formlene i rapporten for å generere en liste over feil. Prosessen er ikke avbrytes når den første feilen er funnet; du må dobbeltklikke på feilmeldingen i Dependency Checker for å se feilen i Formel Workshop.
Kompilere SQL-uttrykk
Crystal Reports samler alle SQL-uttrykk i rapporten for å generere en liste over feil. Prosessen er ikke avbrytes når den første feilen er funnet; du må dobbeltklikke på feilmeldingen i Dependency Checker for å se feilen i Formel Workshop.
Kompilere egendefinerte funksjoner
Crystal Reports samler alle egendefinerte funksjoner i rapporten for å generere en liste over feil. Prosessen er ikke avbrytes når den første feilen er funnet; du må dobbeltklikke på feilmeldingen i Dependency Checker for å se feilen i Formel Workshop.
Valider hyperkobling webadresser
Crystal Reports validerer alle hyper webadresser og returnerer en feilmelding når en hyperkobling ikke kan nås.
Kontroller database
Crystal Reports bekrefter rapportens databasen og returnerer en feilmelding hvis ikke kan nås i databasen, eller hvis tabeller og / eller felter i databasen er endret.
Multi-Rapport Kontroll alternativer
Sjekk depotet egendefinerte funksjoner
Crystal Reports sjekker alle av de egendefinerte funksjoner som brukes i rapporten (e) og sørger for at de er til stede i Businessobjects Enterprise Repository.
Hvis du ennå ikke har logget inn på Central Management Server (CMS), er en advarsel generert og ingen ytterligere kontroll er gjort.
Den URI av den egendefinerte funksjonen er validert for å sikre at det fortsatt eksisterer i depotet. En advarsel genereres hvis den egendefinerte funksjonen eksisterer ikke lenger.
Versjonen av den lokale kopien blir sammenlignet og en advarsel genereres hvis en nyere kopi er tilgjengelig i depotet.
Sjekk depotet objekter (tekst og bitmap)
Crystal Reports sjekker alle av depotet bundet tekstobjekter og punktgrafikk.
Hvis du ennå ikke har logget inn på Central Management Server (CMS), er en advarsel generert og ingen ytterligere kontroll er gjort.
Den URI på objektet er validert for å sikre at det fortsatt eksisterer i depotet. En advarsel genereres hvis objektet ikke lenger eksisterer.
Versjonen av den lokale kopien blir sammenlignet og en advarsel genereres hvis en nyere kopi er tilgjengelig i depotet.
Sjekk rapport del hyperlenker
Crystal Reports sjekker for flere ulike feilsituasjoner i rapport del hyperkoblinger.
Feil med målfilen
Merk: Hvis målet filen er avledet fra en formel, betyr Crystal Reports ikke sjekke hyperkoblingen.
Hvis målet filen er en ruid eller en CUID, er disse feilene sjekket (i rekkefølge):
Er brukeren er logget på CMS? (Hvis nei, det er ikke lenger kontroll).
Betyr rapporten at ruid / CUID identifiserer eksisterer?
I alle andre tilfeller er målet filen valideres for å sikre at det eksisterer og kan åpnes.
Hvis du sjekker et helt prosjekt, vises en advarsel hvis målet er ikke i samme prosjekt eller rapport pakken.
Feil med målet rapport objekt (er)
Crystal Reports kontrollerer for disse feilene:
Rapporten objekter alt eksisterer.
Rapporten objektene er plassert i den samme rapporten delen.
Feil i datasammenheng
Merk: Hvis datasammenheng er en formel, betyr Crystal Reports ikke sjekke hyperkoblingen.
Lengden av gruppen banen må tilsvare gruppen identifisert av målet rapport stedene. For eksempel, hvis målet er et felt i gruppe tre, må dataene sammenheng passere ned til gruppe en og to; du kan angi gruppe tre eller et wildcard ( “”*””).
Sjekk delrapporter som gjeninnføres på åpen
Crystal Reports sjekker at alle delrapporter som skal gjeninnføres eksisterer i angitt sted. For denne valideringen skal lykkes, må delrapporter fortsatt være plassert der den første satt dem i rapportene.
I denne delen:
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
کریستال راپورونه آنلاین مرسته
ح: Checker ټوپ (غوراوي د Open کړکۍ)
د ح Checker انتخابونو په استفادې سره د جوړ چې شرايط تاسو غواړئ چې تایید کړي کله چې تاسو د په Workbench غلطيو وګورئ.
راپور کتل غوراوي
فورمولونه راټول
کریستال راپورونه د فورمول د ټولو په خپل راپور جوړوي چې د تېروتنې لست کړي. دا پروسه نه ده جريان کله د لومړي تېروتنه موندل؛ تاسو باید په ح Checker تېروتنه پېغام دوه ځله کليک کړئ چې په فورمول ورکشاپ تېروتنه وګورئ.
کيو ايل اظهار ته راټول
کریستال راپورونه د ايس کيو ايل اظهار ته د ټولو په خپل راپور جوړوي چې د تېروتنې لست کړي. دا پروسه نه ده جريان کله د لومړي تېروتنه موندل؛ تاسو باید په ح Checker تېروتنه پېغام دوه ځله کليک کړئ چې په فورمول ورکشاپ تېروتنه وګورئ.
د ګمرک دندو راټول
کریستال راپورونه د ګمرک دندو ټول په خپل راپور جوړوي چې د تېروتنې لست کړي. دا پروسه نه ده جريان کله د لومړي تېروتنه موندل؛ تاسو باید په ح Checker تېروتنه پېغام دوه ځله کليک کړئ چې په فورمول ورکشاپ تېروتنه وګورئ.
hyperlink URLs هغه اعتباري
کریستال راپورونه ټول hyperlink URLs هغه ته اعتبار او بيرته کې تېروتنه پېغام کله چې یو hyperlink نه رسی شي.
توکبنسټ تاييد
کریستال راپورونه چې د راپور د ډیټابیس تاييدوي او بيرته کې تېروتنه پیغام که د ډیټابیس نه رسی شي، او یا که د جدولونو او / یا برخو کې د ډیټابیس په بدل شوي.
Multi-راپور کتل غوراوي
مخزن د ګمرک دندو وګورئ
کریستال چک د ګمرک دندی چې په راپور کې (s) کارول ټول راپورونه او باوري کوي چې دوی په BusinessObjects تصدي ستونزی شتون لري.
که تاسو تر اوسه همداسي د مرکزي مديريت د پالنګر (CMS) غونډال کې نه، يو خبرداری دی تولید او د نور کتل نه ترسره کيږي.
د ګمرک دنده لرله ده اعتبار ورکړ تر څو چې دا اوس هم په مخزن کې شتون لري. يو خبرداری دی تولید که د ګمرک فعالیت موجود نه کوي.
د ځايي کاپي نسخه ده په پرتله او د خبرداري په دی تولید که د نویو کاپي ده په مخزن موجود.
چيک مخزن شيانو (متن او bitmap)
کریستال مخزن تړاو متن شيانو او وليکو چې د ټولو د چک راپورونه.
که تاسو تر اوسه همداسي د مرکزي مديريت د پالنګر (CMS) غونډال کې نه، يو خبرداری دی تولید او د نور کتل نه ترسره کيږي.
د څيز URI ده اعتبار ته ډاډ ورکوي چې دا اوس هم په مخزن کې شتون لري. يو خبرداری دی تولید که څيز شتون نه لري.
د ځايي کاپي نسخه ده په پرتله او د خبرداري په دی تولید که د نویو کاپي ده په مخزن موجود.
چيک راپور برخه لینکونو
کریستال په راپور برخه لینکونو څو مختلفو تېروتنه حالت چک راپورونه.
سره د هدف د دوتنې غلطيو
نوټ: که د هدف دوتنه د يو فورمول څخه اخیستل شوې، Crystal راپورونه نه hyperlink وګورئ.
که هدف د دوتنې په یو RUID يا CUID دی، پر دغو غلطيو (په موخه) معاينه کيږي:
د کارونکي ته د CMS غونډال؟ (که نه، خو نور کتل نه دی).
آیا په راپور کې چې د RUID / CUID معلومې شته؟
په نورو مواردو کې، د هدف دوتنه د اعتبار ورکړ تر څو چې دا موجوده ده او کولای شي پرانيستل شي.
که تاسو ټول د پروژې د کتلو، د خبرداري پیغام ښکاري که هدف په همدې پروژې يا راپور بسته نه ده.
سره د هدف راپور څيز تېروتنې (s)
کریستال راپورونه د دغو غلطيو ګوري چې:
په دغه راپور objects ټولو شته.
په دغه راپور شيانو په همدې راپور برخه کې موقعيت لري.
د ارقامو په برخه کې تېروتنې
نوټ: که چیری معلومات بستر کې یو فورمول دی، Crystal راپورونه نه hyperlink نه وګورئ.
د نوموړې ډلې د لور د اوږدوالي باید د ډلې د هدف راپور شيانو له خوا په ګوته سره مطابقت وکړې. د بیلګې په توګه، که موخه دا ده چې په ډله درې پټی، د معلوماتو په تړاو باید ښکته ډلې یو او دوه پاس؛ تاسو کولای ډلې درې يا پځای ( “”*””) مشخص.
چيک subreports چې په خلاص بيا وارد
کریستال ګوري چې ټول subreports دي چې د بيا وارد شي په ځانګړې ځای شته راپورونه. د دې اعتبار د برياليتوب، subreports بايد اوس هم پروت شي چیرته چې ستاسو د لومړي ځل لپاره په خپل راپورونه يې داخل کړئ.
په ښکاره کړی:
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
گزارش های کریستال آنلاین راهنما
وابستگی جستجوگر تب (گزینه کادر محاوره ای)
استفاده از گزینه های وابستگی جستجوگر برای تنظیم این که شرایط شما می خواهید به منظور بررسی زمانی که شما برای خطا در میز کار را بررسی کنید.
گزارش چک کردن تنظیمات
کامپایل فرمول
گزارش سازی با Crystal کامپایل تمام از فرمول در گزارش خود به ایجاد یک لیست از خطا است. این فرایند قطع نیست که اولین خطا پیدا شده است. شما باید دوبار کلیک کنید پیغام خطا در وابستگی جستجوگر برای دیدن خطا در کارگاه فرمول.
کامپایل عبارت SQL
گزارش سازی با Crystal کامپایل تمام از عبارات SQL را در گزارش خود به ایجاد یک لیست از خطا است. این فرایند قطع نیست که اولین خطا پیدا شده است. شما باید دوبار کلیک کنید پیغام خطا در وابستگی جستجوگر برای دیدن خطا در کارگاه فرمول.
کامپایل توابع سفارشی
گزارش سازی با Crystal کامپایل تمام از توابع سفارشی در گزارش خود به ایجاد یک لیست از خطا است. این فرایند قطع نیست که اولین خطا پیدا شده است. شما باید دوبار کلیک کنید پیغام خطا در وابستگی جستجوگر برای دیدن خطا در کارگاه فرمول.
اعتبار URL های لینک
گزارش سازی با Crystal تایید تمام آدرس لینک و یک پیغام خطا می گرداند هنگامی که یک لینک دیده نمی شود.
بررسی پایگاه داده
گزارش سازی با Crystal تایید پایگاه داده های این گزارش و پیغام خطا را برمی گرداند اگر پایگاه داده دیده نمی شود، و یا اگر جداول و / یا زمینه در پایگاه داده تغییر کرده است.
چند گزارش چک کردن تنظیمات
بررسی توابع سفارشی مخزن
گزارش های کریستال چک همه از توابع سفارشی استفاده در گزارش (ها) و تضمین می کند که آنها در حال حاضر در BusinessObjects شرکت مخزن می باشد.
اگر هنوز بر روی سرور مدیریت مرکزی (CMS) وارد نشده اید، یک هشدار تولید می شود و هیچ چک کردن بیشتر انجام شده است.
URI از تابع سفارشی اعتبار است به اطمینان حاصل شود که آن را هنوز هم در مخزن وجود دارد. اخطار تولید اگر تابع سفارشی دیگر وجود ندارد.
نسخه کپی محلی است و در مقایسه با یک هشدار تولید می شود اگر یک کپی جدیدتر در مخزن در دسترس است.
اشیاء چک مخزن (متن و بیت مپ)
گزارش های کریستال چک همه اشیاء متن مخزن ارتباط دارد و بیت مپ.
اگر هنوز بر روی سرور مدیریت مرکزی (CMS) وارد نشده اید، یک هشدار تولید می شود و هیچ چک کردن بیشتر انجام شده است.
URI از شی اعتبار است به تضمین می کند که آن را هنوز هم در مخزن وجود دارد. اخطار تولید اگر جسم دیگر وجود ندارد.
نسخه کپی محلی است و در مقایسه با یک هشدار تولید می شود اگر یک کپی جدیدتر در مخزن در دسترس است.
لینک قسمت گزارش چک
گزارش های کریستال چک برای شرایط مختلف خطا های مختلف در لینک قسمت گزارش.
اشتباهات را با فایل مورد نظر
توجه: اگر فایل مقصد از یک فرمول مشتق شده، گزارش های کریستال می کند لینک را بررسی کنید.
اگر فایل هدف یک RUID یا CUID است، این خطاها (به ترتیب) بررسی می شود:
است که کاربر به CMS اید؟ (اگر نه، هیچ بررسی بیشتر وجود دارد).
آیا این گزارش که RUID / شناسایی CUID وجود دارد؟
در تمام موارد دیگر، فایل مقصد اعتبار است به اطمینان حاصل شود که در آن وجود دارد و می تواند باز.
اگر شما در حال بررسی کل یک پروژه، یک پیام هشدار دهنده به نظر می رسد اگر هدف در این پروژه و یا همان گزارش بسته نیست.
اشتباهات را با شی گزارش هدف (ها)
گزارش های کریستال چک برای این اشتباهات:
این گزارش اشیاء همه وجود داشته باشد.
اشیاء گزارش در بخش گزارش قرار دارند.
خطاها در زمینه داده
توجه: اگر زمینه داده است فرمول، گزارش های کریستال می کند لینک را بررسی کنید.
طول مسیر این گروه باید به گروه مشخص شده توسط اشیاء گزارش هدف مطابقت دارد. برای مثال، اگر هدف یک میدان در گروه سه، زمینه داده ها باید به گروه یک و دو می گذرند؛ شما می توانید گروه سه بار یا کلمات ( “”*””) را مشخص کنید.
subreports بررسی کنید که دوباره وارد در باز
گزارش های کریستال چک که همه subreports که به دوباره وارد در محل مشخص شده وجود داشته باشد. برای این اعتبار برای موفقیت، subreports هنوز هم باید واقع شود که در آن خود را برای اولین بار آنها را در گزارش های خود را قرار داده است.
در این بخش:
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Pomoc online
Zakładka Dependency Checker (okno dialogowe Opcje)
Użyj opcji Zależność Checker ustawić jakich warunkach chcesz sprawdzić podczas sprawdzania błędów w Workbench.
Raport Sprawdzanie Opcje
kompilowania formuł
Crystal Reports kompiluje wszystkie formuły w raporcie, aby wygenerować listę błędów. Proces nie jest przerwana, gdy pierwszy zostanie znaleziony błąd; należy dwukrotnie kliknąć komunikat o błędzie w Dependency Checker, aby zobaczyć błąd w Warsztatach formule.
Skompilować wyrażenia SQL
Crystal Reports kompiluje wszystkie wyrażenia SQL w raporcie, aby wygenerować listę błędów. Proces nie jest przerwana, gdy pierwszy zostanie znaleziony błąd; należy dwukrotnie kliknąć komunikat o błędzie w Dependency Checker, aby zobaczyć błąd w Warsztatach formule.
Kompilowania funkcji niestandardowych
Crystal Reports kompiluje wszystkich funkcji niestandardowych w raporcie, aby wygenerować listę błędów. Proces nie jest przerwana, gdy pierwszy zostanie znaleziony błąd; należy dwukrotnie kliknąć komunikat o błędzie w Dependency Checker, aby zobaczyć błąd w Warsztatach formule.
Weryfikacja hiperłączy URL
Crystal Reports sprawdza wszystkie hiperłączy URL i zwraca komunikat o błędzie, gdy nie można uzyskać hiperłącze.
Sprawdź, czy bazy danych
Crystal Reports sprawdza bazę danych raportu i zwraca komunikat o błędzie, jeśli nie można uzyskać dostępu do bazy danych, lub jeśli tabele i / lub pola w bazie danych zostały zmienione.
Wielu Zgłoś Sprawdzanie Opcje
Sprawdź repozytorium funkcji niestandardowych
Crystal Reports kontrole wszystkich funkcji niestandardowych stosowanych w raporcie (s) i zapewnia, że są one obecne w BusinessObjects Enterprise Repository.
Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany na Central Management Server (CMS), generowane jest ostrzeżenie i żadne dalsze sprawdzanie jest wykonywana.
URI funkcji niestandardowej jest sprawdzany w celu zapewnienia, że nadal istnieje w repozytorium. Ostrzeżenie jest generowane, jeśli funkcja zwyczaj już nie istnieje.
Wersja lokalnej kopii jest porównywany i ostrzeżeniem jest generowany, jeśli nowsza wersja jest dostępna w repozytorium.
Sprawdź repozytorium obiektów (tekst i bitmapy)
Crystal Reports kontrole wszystkich obiektów tekstowych repozytorium powiązane i bitmapy.
Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany na Central Management Server (CMS), generowane jest ostrzeżenie i żadne dalsze sprawdzanie jest wykonywana.
URI obiektu jest zatwierdzany zapewnia, że nadal istnieje w repozytorium. Ostrzeżenie jest generowane, gdy obiekt już nie istnieje.
Wersja lokalnej kopii jest porównywany i ostrzeżeniem jest generowany, jeśli nowsza wersja jest dostępna w repozytorium.
Sprawdź raport część hiperłącza
Crystal Reports kontrole dla kilku różnych warunków błędów w raporcie częściowych hiperłączy.
Błędy z plikiem docelowym
Uwaga: Jeśli plik docelowy jest pochodną formule Crystal Reports nie sprawdza hiperłącze.
Jeśli plik docelowy jest RUID lub CUID, błędy te są sprawdzane (w kolejności):
Czy użytkownik zalogowany do systemu CMS? (Jeśli nie, nie ma dalszych kontroli).
Czy raport że RUID / CUID identyfikuje istnieje?
We wszystkich innych przypadkach, docelowy plik jest sprawdzany w celu zapewnienia, że istnieje i można go otworzyć.
Jeśli sprawdzenie całego projektu, pojawia się komunikat ostrzegawczy, jeśli cel nie jest w tym samym projekcie raportu lub pakietu.
Błędy z przedmiotem raportu docelowego (e)
Crystal Reports sprawdza te błędy:
Raport obiektów ogóle istnieje.
Przedmiotem raportu są umieszczone w tej samej sekcji raportu.
Błędy w kontekście danych
Uwaga: Jeśli kontekst danych jest formułą, Crystal Reports nie sprawdza hiperłącze.
Długość ścieżki grupy musi być zgodna z grupy wyznaczony przez obiekty raportu docelowego. Na przykład, jeśli cel jest dziedziną, w grupie trzeciej, kontekst danych musi przejść do grupy pierwszej i drugiej; można określić grupę trzech lub symbol wieloznaczny ( “”*””).
Sprawdź podraportów które zostały ponownie przywiezione na otwartym
Crystal Reports sprawdza, czy wszystkie podraporty, które mają być powrotnie przywiezione istnieje w podanej lokalizacji. W tym celu walidacji odnieść sukces, podraportów muszą wciąż być umieszczony gdzie pierwsza umieściła je w raportach.
W tej sekcji:
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajuda Online
guia Verificador de dependência (caixa de diálogo Opções)
Use as opções do verificador de dependência para definir quais as condições pretende verificar quando você verificar se há erros no Workbench.
Relatório de Verificação de Opções
compilar fórmulas
Crystal Reports compila todas as fórmulas em seu relatório para gerar uma lista de erros. O processo não é interrompida quando o primeiro erro for encontrado; você deve clicar duas vezes a mensagem de erro no Verificador de dependência para ver o erro no Workshop Formula.
Compilar expressões SQL
Crystal Reports compila todas as expressões SQL em seu relatório para gerar uma lista de erros. O processo não é interrompida quando o primeiro erro for encontrado; você deve clicar duas vezes a mensagem de erro no Verificador de dependência para ver o erro no Workshop Formula.
Compilar funções personalizadas
Crystal Reports compila todas as funções personalizadas em seu relatório para gerar uma lista de erros. O processo não é interrompida quando o primeiro erro for encontrado; você deve clicar duas vezes a mensagem de erro no Verificador de dependência para ver o erro no Workshop Formula.
Validar URLs de hiperlink
Crystal Reports valida todas as URLs de hiperlink e retorna uma mensagem de erro quando um hiperlink não pode ser acessado.
Verifique banco de dados
Crystal Reports verifica banco de dados do relatório e retorna uma mensagem de erro se o banco de dados não pode ser acessado, ou se tabelas e / ou campos no banco de dados mudaram.
Multi-Relatório de Verificação de Opções
Verifique funções personalizadas do repositório
Crystal Reports verifica todas as funções personalizadas usadas no relatório (s) e garante que eles estão presentes na empresa Repository BusinessObjects.
Se você ainda não tiver conectado ao Servidor de Gerenciamento Central (CMS), um aviso é gerado e não mais de verificação é feito.
O URI da função personalizada é validada para garantir que ele ainda existe no repositório. Um aviso é gerado se a função personalizada não existe mais.
A versão da cópia local é comparado e um aviso é gerado se uma cópia mais recente está disponível no repositório.
objetos de verificação de repositório (texto e bitmap)
Crystal Reports verifica todos os objetos de texto ligado ao repositório e bitmaps.
Se você ainda não tiver conectado ao Servidor de Gerenciamento Central (CMS), um aviso é gerado e não mais de verificação é feito.
A URI do objeto é validado para garante que ele ainda existe no repositório. Um aviso é gerado se o objeto não existe mais.
A versão da cópia local é comparado e um aviso é gerado se uma cópia mais recente está disponível no repositório.
hyperlinks parte de seleção de relatório
Crystal Reports verificações por várias condições de erro diferentes em hiperlinks parte de relatório.
Erros com o arquivo de destino
Nota: Se o arquivo de destino é derivado de uma fórmula, Crystal Reports não verifica o hyperlink.
Se o arquivo de destino é um RUID ou CUID, esses erros são verificados (em ordem):
O usuário está conectado ao CMS? (Se não, não há mais testes).
Será que o relatório que existem as RUID / identifica CUID?
Em todos os outros casos, o arquivo de destino é validada para garantir que ele existe e pode ser aberto.
Se você está verificando todo um projeto, uma mensagem de aviso se o alvo não estiver no mesmo pacote de projecto ou relatório.
Erros com o objeto de relatório de destino (s)
Crystal Reports cheques para esses erros:
O relatório todos os objetos existem.
Os objetos de relatório estão localizados na mesma seção do relatório.
Erros no contexto de dados
Nota: Se o contexto de dados é uma fórmula, Crystal Reports não verifica o hyperlink.
O comprimento do caminho do grupo deve corresponder ao grupo identificado pelos objectos relatório de destino. Por exemplo, se o destino for um campo em grupo de três, o contexto de dados deve passar para um grupo e dois; você pode especificar grupo de três ou um curinga ( “”*””).
Verifique sub-relatórios que são re-importados em aberto
Crystal Reports cheques que todos os sub-relatórios que estão a ser re-importados existem no local especificado. Para esta validação para ter sucesso, sub-relatórios ainda deve ser localizado onde o seu primeiro inseriu-los em seus relatórios.
Nesta secção:
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਰੀਖਕ ਟੈਬ (ਚੋਣ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ)
ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਰੀਖਕ ਚੋਣ ਵਰਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ Workbench ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਲਈ ਚੈੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ.
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਚੋਣ
ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੰਪਾਇਲ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ. ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਰੀਖਕ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਡਬਲ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
SQL ਸਮੀਕਰਨ ਕੰਪਾਇਲ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ SQL ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ. ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਰੀਖਕ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਡਬਲ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਕਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਾਇਲ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ. ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਰੀਖਕ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਡਬਲ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ URL ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਰੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ URL ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾਪਸ ਜਦ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ਟੇਬਲ ਅਤੇ / ਜ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ.
ਮਲਟੀ-ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਚੋਣ ਚੈੱਕ
ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਕਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੈਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਹਵਾਈਅੱਡੇ) ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਕਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BusinessObjects Enterprise ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ.
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪਰਬੰਧਨ ਸਰਵਰ (CMS) ਉੱਤੇ ਲਾਗਇਨ ਨਾ ਹੈ, ਜੇ, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਕਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ URI ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਸਥਾਨਕ ਕਾਪੀ ਦਾ ਵਰਜਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਵ ਕਾਪੀ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਚੈੱਕ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਆਬਜੈਕਟ (ਪਾਠ ਅਤੇ ਬਿੱਟਮੈਪ)
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਭ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ-ਲਿੰਕਡ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਟਮੈਪ ਦੇ ਚੈਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ.
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪਰਬੰਧਨ ਸਰਵਰ (CMS) ਉੱਤੇ ਲਾਗਇਨ ਨਾ ਹੈ, ਜੇ, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਇਕਾਈ ਦੇ URI ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਕਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਸਥਾਨਕ ਕਾਪੀ ਦਾ ਵਰਜਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਵ ਕਾਪੀ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੈੱਟ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਚੈਕ ਰਿਪੋਰਟ.
ਟੀਚੇ ਦਾ ਫਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ
ਨੋਟ: ਦਾ ਟੀਚਾ ਫਾਇਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਚੈੱਕ ਨਹੀ ਹੈ.
ਜੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਫਾਇਲ ਇੱਕ RUID ਜ ਇੱਕ CUID ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ (ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ) ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਹਨ:
ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ CMS ‘ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? (ਕੋਈ, ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ).
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RUID / CUID ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਟੀਚੇ ਦਾ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ.
ਟੀਚੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ (ਹਵਾਈਅੱਡੇ) ਤੇ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਗਲਤੀ ਲਈ ਚੈਕ:
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ.
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕਾਈ ਉਸੇ ਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ.
ਡਾਟਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ
ਸੂਚਨਾ: ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਚੈੱਕ ਨਹੀ ਹੈ.
ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਥੱਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇੱਕ wildcard ( “”*””) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਚੈੱਕ subreports ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਪਨ ਤੇ ਮੁੜ-ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੈਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ subreports ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੜ-ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ. ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ, subreports ਅਜੇ ਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ.
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ:
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajutor Online
Fila Verificator de dependență (caseta de dialog Opțiuni)
Utilizați opțiunile Dependență Checker pentru a stabili ce condiții pe care doriți să verificați când verificați pentru erorile din Workbench.
Verificarea Opțiuni de raport
compilează formule
Crystal Reports compilează toate formulele în raportul dvs. pentru a genera o listă de erori. Procesul nu este întrerupt când se constată prima eroare; trebuie dublu clic pe mesajul de eroare în Checker Dependency pentru a vedea eroarea în Atelierul de Formula.
Compilați expresii SQL
Crystal Reports compilează toate expresiile SQL în raportul dvs. pentru a genera o listă de erori. Procesul nu este întrerupt când se constată prima eroare; trebuie dublu clic pe mesajul de eroare în Checker Dependency pentru a vedea eroarea în Atelierul de Formula.
Compilează funcții personalizate
Crystal Reports compilează toate funcțiile personalizate în raportul dvs. pentru a genera o listă de erori. Procesul nu este întrerupt când se constată prima eroare; trebuie dublu clic pe mesajul de eroare în Checker Dependency pentru a vedea eroarea în Atelierul de Formula.
Validați adrese URL hyperlink
Crystal Reports validează toate adresele URL hyperlink și returnează un mesaj de eroare atunci când un hyperlink nu poate fi accesat.
Verificați dacă baza de date cu
Crystal Reports verifică baza de date a raportului și returnează un mesaj de eroare în cazul în care baza de date nu poate fi accesat, sau în cazul în care tabelele și / sau câmpuri din baza de date s-au schimbat.
Multi-Raport de Verificare Opțiuni
Verificați funcțiile personalizate de depozitare
Crystal Reports verifică toate dintre funcțiile personalizate utilizate în raport (e) și se asigură că acestea sunt prezente în BusinessObjects Enterprise Repository.
Dacă nu au fost încă conectat pe Management Server central (CMS), un avertisment este generat și nu mai departe de verificare se face.
URI-ul funcției personalizate este validat pentru a se asigura că acesta încă mai există în depozit. Un avertisment este generat în cazul în care funcția personalizată nu mai există.
Versiunea copia locală este comparată și un avertisment este generat în cazul în care o copie mai nouă este disponibilă în depozit.
obiecte Verifică depozit (text și bitmap)
Crystal Reports Verifică toate legate de depozit obiecte de text și bitmap-uri.
Dacă nu au fost încă conectat pe Management Server central (CMS), un avertisment este generat și nu mai departe de verificare se face.
URI-ul obiectului este validat pentru a asigura că există în continuare în depozit. Un avertisment este generat în cazul în care obiectul nu mai există.
Versiunea copia locală este comparată și un avertisment este generat în cazul în care o copie mai nouă este disponibilă în depozit.
Raport de verificare a hyperlink-uri parțiale
Crystal Reports controale pentru mai multe condiții de eroare diferite în raport de hyperlink-uri parțiale.
Erori cu fișierul țintă
Notă: Dacă fișierul țintă este derivat dintr-o formulă, Crystal Reports nu verifică hyperlink.
În cazul în care fișierul țintă este un RUID sau un CUID, aceste erori sunt verificate (în ordine):
Este utilizatorul conectat la SMF? (Dacă nu, nu există nici o verificare suplimentară).
Oare raportul care există în RUID / identifică CUID?
In toate celelalte cazuri, fișierul țintă este validat pentru a se asigura că există și poate fi deschis.
Dacă sunteți în verificarea unui proiect întreg, apare un mesaj de avertizare în cazul în care obiectivul nu este în același pachet de proiect sau raport.
Erori cu obiectul raportului vizat (e)
Crystal Reports verifică aceste erori:
Raportul de toate obiectele există.
Raportul obiectele sunt situate în aceeași secțiune raport.
Erori în contextul datelor
Notă: În cazul în care contextul de date este o formulă, Crystal Reports nu verifică hyperlink.
Lungimea căii de grup trebuie să corespundă grupului identificat prin raportul țintă obiectele. De exemplu, în cazul în care obiectivul este un domeniu în grup de trei, contextul de date trebuie să treacă în jos pentru a grupa unu și doi; puteți specifica grup de trei sau un wildcard ( “”*””).
De verificare care sunt subreports re-importate deschis
Crystal Reports verifică că toate subreports care urmează să fie re-importate există în locația specificată. Pentru această validare pentru a reuși, subreports trebuie să fie încă localizată în cazul în care dvs. de le-a inserat mai întâi în rapoarte.
In aceasta sectiune:
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Вкладка Проверка зависимостей (диалоговое окно Options)
Используйте параметры зависимостей Checker, чтобы установить, какие условия вы хотите проверить, когда вы проверить на наличие ошибок в инструментальных средствах.
Отчет Проверка Опции
Обобщение формул
Crystal Reports собирает все формулы в отчете, чтобы сгенерировать список ошибок. Процесс не прерывается при обнаружении первой ошибки; вы должны дважды щелкните сообщение об ошибке в Dependency Checker, чтобы увидеть ошибку в семинаре формулы.
Компиляция выражений SQL
Crystal Reports собирает все выражения SQL в отчете, чтобы сгенерировать список ошибок. Процесс не прерывается при обнаружении первой ошибки; вы должны дважды щелкните сообщение об ошибке в Dependency Checker, чтобы увидеть ошибку в семинаре формулы.
Компиляция пользовательских функций
Crystal Reports собирает все пользовательские функции в своем докладе, чтобы создать список ошибок. Процесс не прерывается при обнаружении первой ошибки; вы должны дважды щелкните сообщение об ошибке в Dependency Checker, чтобы увидеть ошибку в семинаре формулы.
Проверка гиперссылок URL-адресов
Crystal Reports проверяет все гиперссылки URL-адресов и возвращает сообщение об ошибке при гиперссылкой не могут быть доступны.
Проверка базы данных
Crystal Reports проверяет базу данных отчета и возвращает сообщение об ошибке, если база данных не может быть доступна, или если таблицы и / или поля в базе данных изменились.
Multi-Report Проверка опций
Проверить хранилище пользовательских функций
Crystal Reports проверяет все из пользовательских функций, используемых в отчете (ов) и гарантирует, что они присутствуют в BusinessObjects Enterprise Repository.
Если вы еще не вошли на центральный сервер управления (CMS), генерируется предупреждение и без дальнейших проверок не будет сделано.
URI из пользовательской функции проверяется, чтобы убедиться, что она по-прежнему существует в хранилище. Предупреждение не генерируется, если пользовательская функция больше не существует.
Версия локальной копии сравнивается и предупреждение генерируется, если новая копия доступна в репозитории.
объекты Проверить хранилище (текст и растровые)
Crystal Reports проверяет все репозиториев-сшитый текстовых объектов и растровых изображений.
Если вы еще не вошли на центральный сервер управления (CMS), генерируется предупреждение и без дальнейших проверок не будет сделано.
URI объекта проверяется, чтобы гарантирует, что она по-прежнему существует в хранилище. Предупреждение не генерируется, если объект больше не существует.
Версия локальной копии сравнивается и предупреждение генерируется, если новая копия доступна в репозитории.
Проверить часть отчета гиперссылок
Crystal Reports проверяет наличие нескольких различных условий ошибок в части отчета гиперссылок.
Ошибки с целевого файла
Примечание: Если целевой файл получен из формулы, Crystal Reports не проверяет гиперссылки.
Если целевой файл является RUID или CUID, эти ошибки проверяются (в порядке убывания):
Регистрируется пользователь на КМВ? (Если нет, то нет дальнейшего проверки).
Содержит ли отчет, что существуют RUID / CUID идентифицирует?
Во всех остальных случаях, целевой файл проверяется, чтобы гарантировать, что он существует и может быть открыт.
Если вы проверяете весь проект, появляется предупреждающее сообщение, если цель не в том же проекте или отчета пакета.
Ошибки с целевого объекта отчета (ов)
Crystal Reports для проверки этих ошибок:
В докладе все объекты существуют.
Объекты отчета расположены в том же разделе отчета.
Ошибки в контексте данных
Примечание: Если контекст данных является формула, Crystal Reports не проверяет гиперссылки.
Длина пути группы должна соответствовать группе, идентифицированной объектами целевого отчета. Например, если целью является поле в группе три, контекст данных должен передать вниз к группе один и два; Вы можете указать группу три или символ подстановки ( “”*””).
Проверить подотчетов, которые реимпортируются на открытых
Crystal Reports проверяет, что существуют все подотчетов, которые должны быть повторно импортировать в указанном месте. Для этого проверки, чтобы добиться успеха, подотчетов все равно должны быть расположены там, где ваш первый вставил их в отчетах.
В этой секции:
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lipoti Crystal Online Fesoasoani
tab Checker faalagolago (Filifiliga pusa dialog)
Faaaoga le filifiliga Checker faalagolago e faatulaga lea tulaga e te manao e faamaonia pe ae siaki mo mea sese i le Workbench.
Report siakiina Filifiliga
tuufaatasia o faiga
tuufaatasia Lipoti Crystal le o faiga uma i lou lipoti e faatupuina ai se lisi o mea sese. e le faalavelaveina le faagasologa pe o loo maua i le sese muamua; e tatau ona e lua-kiliki le savali sese i le Checker faalagolago e vaai i le mea sese i le Aoaoga Fua Faatatau.
Tuufaatasia faaupuga SQL
tuufaatasia Lipoti Crystal le faaupuga SQL uma i lou lipoti e faatupuina ai se lisi o mea sese. e le faalavelaveina le faagasologa pe o loo maua i le sese muamua; e tatau ona e lua-kiliki le savali sese i le Checker faalagolago e vaai i le mea sese i le Aoaoga Fua Faatatau.
Tuufaatasia galuega tauave masani
tuufaatasia Lipoti Crystal galuega tauave masani uma i lou lipoti e faatupuina ai se lisi o mea sese. e le faalavelaveina le faagasologa pe o loo maua i le sese muamua; e tatau ona e lua-kiliki le savali sese i le Checker faalagolago e vaai i le mea sese i le Aoaoga Fua Faatatau.
Aloaia URLs hyperlink
validates Lipoti Crystal URLs hyperlink uma ma toe foi mai se savali sese pe a le mafai ona mauaina se hyperlink.
faamaonia utuofaamatalaga
faamaonia Lipoti Crystal utuofaamatalaga a le lipoti ma le toe foi mai se savali mea sese pe afai e le mafai ona mauaina le nofoaga autu o faamatalaga, po o pe afai laulau ma / po o ua suia fanua i le nofoaga autu o faamatalaga.
Eseese Report siakiina Filifiliga
Siaki repository galuega tauave masani
Lipoti Crystal siaki galuega tauave masani uma e faaaoga i le lipoti (s) ma ia mautinoa e auai i le Repository Enterprise BusinessObjects.
Afai e te leʻi logged luga o le faigaluega Pulega Tutotonu (CMS), ua faatupulaia a le lapataiga ma e leai se isi siakiina e faia.
ua faamaonia le Auri o le galuega tauave masani ina ia mautinoa ai o loo i ai pea i le repository. O se lapataiga ua faatupulaia pe afai e le o toe i ai le galuega tauave masani.
O le lomiga o loo faatusaina ai le kopi i le lotoifale ma se lapataiga ua faatupulaia pe afai e maua se kopi fou i le repository.
mea faitino repository Siaki (tusiga ma bitmap)
Lipoti Crystal siaki mea faitino mau le fesootai-repository uma ma bitmaps.
Afai e te leʻi logged luga o le faigaluega Pulega Tutotonu (CMS), ua faatupulaia a le lapataiga ma e leai se isi siakiina e faia.
O le Auri o le mea ua faamaonia e faamautinoa ai o loo i ai pea i le repository. O se lapataiga ua faatupulaia pe afai e le o toe i ai le mea faitino.
O le lomiga o loo faatusaina ai le kopi i le lotoifale ma se lapataiga ua faatupulaia pe afai e maua se kopi fou i le repository.
Siaki lipoti hyperlinks vaega
Lipoti Crystal siaki mo mea sese eseese tulaga i lipoti hyperlinks vaega.
Mea sese ma le faila taulaʻiga
Manatua: Afai e maua le faila taulaʻiga mai se fua faatatau, e le siaki Crystal Lipoti le hyperlink.
Afai o le faila taulaʻiga o se RUID po o se CUID, e siaki ai nei mea sese (i le poloaiga):
Ua logged i luga o le tagata e faaaogāina i le CMS? (Afai e leai, e leai se isi siakiina).
Pe o le lipoti o loo i ai le RUID / faailoa CUID?
I isi tulaga uma, ua faamaonia le faila sini ina ia mautinoa ai o loo i ai ma e mafai ona tatalaina.
Afai o loo e siakiina se galuega atoa, o se savali o le lapataiga aliali mai pe afai o le sini e le o le pusa e tasi galuega po o lipoti.
Mea sese ma le mea lipoti taulaʻiga (s)
Lipoti Crystal siaki mo nei mea sese:
O le lipoti ua tetee i ai uma.
o loo i ai le mea faitino lipoti i le vaega lava lea e tasi lipoti.
Mea sese i le tulaga o faamatalaga
Manatua: Afai o le faamatalaga mataupu o se fua faatatau, e le siaki Crystal Lipoti le hyperlink.
O le umi o le e tatau ona tutusa ala vaega i le vaega faailoa mai e le mea lipoti sini. Mo se faataitaiga, pe afai o le taulaʻiga o se fanua i vaega e tolu, e tatau ona oo i le tulaga o faamatalaga e le tasi vaega ma le lua; e mafai ona faamaoti vaega e tolu po o se wildcard ( “”*””).
subreports Siaki ua toe faaulufaleina mai i le tatala
Lipoti Crystal siaki e subreports uma e tatau ona toe faaulufale mai i ai i le nofoaga ua faamaotiina. Mo lenei faamaoniga ia faamanuiaina, e tatau ona tu pea subreports ai lou muamua faaofiina i latou i lou lipoti.
I totonu o lenei fuaiupu:
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
Eisimeileachd Checker tab (bogsa còmhradh nan roghainnean)
Cleachd na eisimeileachd Checker roghainnean a shuidheachadh a h thu ag iarraidh a dhearbhadh nuair a bhios tu a ‘coimhead airson mhearachdan ann an Workbench.
Aithisg sgrùdadh Options
a chur ri chèile foirmlean
Crystal Aithisgean ‘cur ri chèile a h-uile de na foirmlean anns agaibh aithisg a ghineadh liosta de mhearachdan. Tha am pròiseas air nach stad nuair a ‘chiad mearachd a lorg; feumaidh tu briogadh dùbailte an teachdaireachd-mearachd ann an Checker eisimeileachd a ‘faicinn mearachd ann an Formula Bùth-obrach.
A chur ri chèile SQL abairtean
Crystal Aithisgean ‘cur ri chèile a h-uile SQL abairtean ann agad aithisg a ghineadh liosta de mhearachdan. Tha am pròiseas air nach stad nuair a ‘chiad mearachd a lorg; feumaidh tu briogadh dùbailte an teachdaireachd-mearachd ann an Checker eisimeileachd a ‘faicinn mearachd ann an Formula Bùth-obrach.
A chur ri chèile custom gnìomhan
Crystal Aithisgean ‘cur ri chèile a h-uile de na gnìomhan gnàthaichte agad ann an aithisg a ghineadh liosta de mhearachdan. Tha am pròiseas air nach stad nuair a ‘chiad mearachd a lorg; feumaidh tu briogadh dùbailte an teachdaireachd-mearachd ann an Checker eisimeileachd a ‘faicinn mearachd ann an Formula Bùth-obrach.
Dearbhaich hyperlink URLaichean
Crystal Aithisgean validates uile hyperlink URLaichean agus a thilleas teachdaireachd-mearachd nuair a hyperlink chan urrainnear inntrigeadh.
Dearbhaich an stòr-dàta
Crystal Aithisgean dhearbhas an aithisg stòr-dàta agus a thilleas teachdaireachd-mearachd ma tha an stòr-dàta chan urrainnear inntrigeadh, no ma bùird agus / no raointean ann an stòr-dàta air atharrachadh.
Ioma-sgrùdadh Aithisg Options
Lorg ann an Catalog repository custom gnìomhan
Crystal Aithisgean sgrùdaidhean uile de na gnìomhan gnàthaichte a chleachdadh ann an aithisg (ean) agus a ‘dèanamh cinnteach gu bheil iad an-diugh ann an BusinessObjects Iomairt repository.
Ma tha thu nach eil fhathast logadh a-steach air a ‘Mheadhain Management Server (CMS), rabhadh ga chruthachadh agus nach eil barrachd sgrùdadh ga dhèanamh.
Tha an URI na custom dhleastanas air a dhearbhadh gus dèanamh cinnteach gu bheil e fhathast ann an repository. Tha rabhadh ga chruthachadh ma cleachdadh dhleastanas nach eil ann.
Tha dreach den ionadail lethbhreac an coimeas agus rabhadh a ghintinn ma tha leth-bhreac nas ùire a tha ri fhaotainn ann an repository.
Dèan cinnteach repository nithean (teacsa agus bitmap)
Crystal Aithisgean sgrùdaidhean a h-uile ionad-tasgaidh co-cheangailte ri teacsa agus rudan bitmaps.
Ma tha thu nach eil fhathast logadh a-steach air a ‘Mheadhain Management Server (CMS), rabhadh ga chruthachadh agus nach eil barrachd sgrùdadh ga dhèanamh.
Tha an URI an nì a dhearbhadh gus dèanamh cinnteach gu bheil e fhathast ann an repository. Tha rabhadh ga chruthachadh ma tha an rud nach eil ann.
Tha dreach den ionadail lethbhreac an coimeas agus rabhadh a ghintinn ma tha leth-bhreac nas ùire a tha ri fhaotainn ann an repository.
Dèan cinnteach aithisg phàirt cheanglaichean air-loidhne
Crystal Aithisgean sgrùdaidhean airson iomadh mearachd anns na h-aithisg phàirt cheanglaichean air-loidhne.
Mearachdan le targaid faidhle
Nota: Ma tha an targaid faidhle a ‘tighinn bhon foirmle, Crystal Aithisgean Chan eil sùil air an hyperlink.
Ma tha an targaid faidhle tha RUID no CUID, tha na mearachdan an sgrùdadh (ann an òrdugh):
Tha an neach-cleachdaidh air logadh a-steach gus an CMS? (Ma Chan eil, chan eil tuilleadh litreachaidh).
A bheil an aithisg gu bheil an RUID / CUID comharrachadh ann?
Ann an suidheachaidhean eile, an targaid faidhle air a dhearbhadh gus dèanamh cinnteach gu bheil e ann agus faodar fhosgladh.
Ma tha thu a ‘cumail sùil air an phròiseict air fad, a’ nochdadh an teachdaireachd rabhaidh ma tha an targaid nach eil ann an aon phròiseact no aithisg pasgan.
Mearachdan le targaid aithisg cuspair (ean)
Crystal Aithisgean sgrùdaidhean airson na mearachdan:
Tha an aithisg a h-uile rudan ann.
Tha an aithisg rudan a tha suidhichte ann an aon earrann den aithisg.
Mearachdan ann an co-theacsa dàta
Nota: Ma tha an dàta co-theacsa a tha foirmle, Crystal Aithisgean Chan eil sùil air an hyperlink.
Faid nam buidheann frith-rathad Feumaidh conaltradh ris a ‘bhuidheann air an comharrachadh leis an targaid aithisg rudan. Mar eisimpleir, ma tha an targaid achadh ann an trì buidheann, feumaidh an dàta co-theacsa seachad sìos gu buidheann aon agus dà; faodaidh tu Sònraich buidheann no trì-fhiadhaich ( “”*””).
Dèan cinnteach subreports a tha air an ath-steach air fosgailte
Crystal Aithisgean sgrùdaidhean gu bheil na h-uile subreports a tha gu bhith air an ath-steach ann ann an comharraichte location. Airson seo dearbhaidh dol a shoirbheachadh, feumaidh subreports fhathast a bhith suidhichte far an do chur a-steach a ‘chiad dhiubh ann an aithisgean agad.
Anns an earrainn seo:
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Цристал Репортс Онлине Хелп
Зависност Провера картица (опција дијалог)
Користите опције зависности Цхецкер поставити којим условима желите да проверите када проверите грешке у Воркбенцх.
Репорт Провера опције
саставити формуле
Цристал Репортс саставља све формуле у свом извештају за генерисање листе грешака. Процес се не прекида када се утврди да прво грешка; мораш двапут кликните на поруку о грешци у зависност Цхецкер да види грешку у радионици Формула.
Саставити СКЛ израза
Цристал Репортс саставља све СКЛ израза у свом извештају за генерисање листе грешака. Процес се не прекида када се утврди да прво грешка; мораш двапут кликните на поруку о грешци у зависност Цхецкер да види грешку у радионици Формула.
Саставити прилагођене функције
Цристал Репортс саставља све прилагођених функција у вашем извештају за генерисање листе грешака. Процес се не прекида када се утврди да прво грешка; мораш двапут кликните на поруку о грешци у зависност Цхецкер да види грешку у радионици Формула.
Потврди хиперлинкинг УРЛ
Цристал Репортс потврђује све хиперлинкинг адресе и враћа поруку о грешци када хиперлинк не може приступити.
провери базу података
Цристал Репортс проверава базу података У извештају се и враћа поруку о грешци ако база података не може приступити, или ако су се промениле табеле и / или поља у бази података.
Мулти-Извештај Провера Опције
Провера спремишта прилагођене функције
Цристал Репортс проверава све од прилагођених функција коришћених у овом извештају (С) и осигурава да су присутни у предузећу Спремиште БусинессОбјецтс.
Ако још нисте пријављени на Централном Манагемент Сервер (ЦМС), упозорење се генерише и даље провера се врши.
УРИ за царинске функције је потврдио како би се осигурало да и даље постоји у спремишту. Упозорење настаје ако је обичај функција више не постоји.
Верзија за локалну копију односу и упозорење настаје ако је новија копија је доступан у спремиште.
Провера спремишта објекти (текст и битмап)
Цристал Репортс провере све спремишта повезана текста објеката и сличице.
Ако још нисте пријављени на Централном Манагемент Сервер (ЦМС), упозорење се генерише и даље провера се врши.
УРИ објекта је потврдио да би се обезбедила да још увек постоји у спремишту. Упозорење настаје ако је објекат више не постоји.
Верзија за локалну копију односу и упозорење настаје ако је новија копија је доступан у спремиште.
Цхецк репорт парт хиперлинкови
Цристал Репортс провере за неколико различитих стања грешке у Делу хиперлинкс извештаја.
Грешке са циљне датотеке
Напомена: Ако је мета фајл потиче из формуле, Цристал Репортс не проверава хипервезе.
Ако је циљ датотека је РУИД или ЦУИД, ове грешке се проверава (како):
Да ли је корисник пријављен на ЦМС? (Ако нема, нема даље провере).
Да ли извештај који постоје РУИД / ЦУИД идентификује?
У свим другим случајевима, циљни фајл се провера како би се осигурало да постоји и могу се отворити.
Ако преузимате цео пројекат, појављује се порука упозорења ако мета није у истом пакету пројеката или извештај.
Грешке са таргет извештај објекта (а)
Цристал Репортс проверу за ове грешке:
У извештају се противи све постоји.
У извештају објекти се налазе у истом извештају делу.
Грешке у контексту података
Напомена: Ако је контекст подаци формула, Цристал Репортс не проверава хипервезе.
Дужина стазе групе мора да одговара групи идентификован од стране мета извештаја објеката. На пример, ако је циљ поље у групи три, контекст података мора да прође до групи један и два; можете одредити групу три или џокера ( “”*””).
Цхецк субрепортс који су поново увезени на отвореном
Цристал Репортс провере да све субрепортс који треба да се поново увози постоје у одређеном мјесту. За ово провера да успе, субрепортс ипак мора бити лоциран у којој ваш их први пут постављена у својим извештајима.
У овом одељку:
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal inoti Online Help
Vajairira yakarukwa Tab (Options nhaurirano bhokisi)
Shandisa vajairira yakarukwa kusarudza kuisa iyo mamiriro ezvinhu uchida kuziva paunenge tarisa nokuda kwokukanganisa vari Workbench.
Report Checking Options
batanidza Masvomhu
Crystal Mishumo rinobatanidza ose zvokuimba mushumo wako kuti vaunze mazita zvikanganiso. Masero harina kuvhiringidzwa kana kukanganisa yokutanga yakawanikwa; unofanira watinya kaviri kukanganisa mashoko ari vajairira yakarukwa kuona kukanganisa ari Formula Workshop.
Batanidza SQL Mashoko
Crystal Mishumo rinobatanidza ose SQL mashoko ari mushumo wako kuti vaunze mazita zvikanganiso. Masero harina kuvhiringidzwa kana kukanganisa yokutanga yakawanikwa; unofanira watinya kaviri kukanganisa mashoko ari vajairira yakarukwa kuona kukanganisa ari Formula Workshop.
Batanidza tsika mabasa
Crystal Mishumo rinobatanidza ose tsika mashandiro ari mushumo wako kuti vaunze mazita zvikanganiso. Masero harina kuvhiringidzwa kana kukanganisa yokutanga yakawanikwa; unofanira watinya kaviri kukanganisa mashoko ari vajairira yakarukwa kuona kukanganisa ari Formula Workshop.
Hunotsigira hyperlink maURL
Crystal Mishumo validates zvose hyperlink maURL uye anodzoka kukanganisa mashoko kana hyperlink haringavanziki kupindamo.
dzipupurire Database
Crystal Mishumo verifies mushumo wacho Database uye anodzoka kukanganisa mashoko kana Database hazvigoni kupindamo, kana kana matafura uye / kana minda zviri Database achinja.
Multi-Report Checking Options
Ongorora repository tsika mabasa
Crystal inoti macheki ose tsika mashandiro inoshandiswa pamushumo (s) uye zvinoita kuti ivo varipo vari BusinessObjects Enterprise Repository.
Kana usati Logged padenga Central Management Server (CMS), nyevero iri vanowanika uye hapana kumwe kuongorora kwaitwa.
The URI the tsika basa iri yakasimbiswa kuti nechokwadi kuti kuchiripo pakati repository. Nyevero iri rwakakonzera kana tsika basa hakusisipo.
Shanduro yomunharaunda kopi anofananidzwa uye yambiro iri rwakakonzera kana kuvatsva kopi inowanika muna repository.
Check repository zvinhu (rwezuva uye bitmap)
Crystal inoti macheki dzose repository-chokuita rwezuva zvinhu uye bitmaps.
Kana usati Logged padenga Central Management Server (CMS), nyevero iri vanowanika uye hapana kumwe kuongorora kwaitwa.
The URI the chinhu ari yakasimbiswa kuti zvinoita kuti kuchiripo pakati repository. Nyevero iri rwakakonzera kana chinhu hakusisipo.
Shanduro yomunharaunda kopi anofananidzwa uye yambiro iri rwakakonzera kana kuvatsva kopi inowanika muna repository.
Check mushumo chikamu hyperlinks
Crystal inoti macheki nokuda dzakasiyana kukanganisa mamiriro kwomushumo chikamu hyperlinks.
Zvikanganiso pamwechete chipfuro faira
Cherechedza: Kana chipfuro faira rinobva inonyatsoita, Crystal Mishumo haasi kutarisa hyperlink.
Kana chipfuro faira ari RUID kana CUID, zvikanganiso aya achiongorora (kuitira):
Ko mushandisi Logged kusvika CMS? (Kana No, hapana kumwe kuongorora).
Ko shoko kuti RUID / CUID pachena dziripo?
Mune zvimwe zviitiko zvose, kupfura faira racho yakasimbiswa kuti nechokwadi kuti ariko uye kunogona akazarurwa.
Kana uri vachiongorora ane racho, shoko rokunyevera sokuti kana chipfuro hakusi chete chirongwa kana mushumo pasuru.
Zvikanganiso pamwechete chipfuro mushumo chinhu (s)
Crystal inoti macheki nokuda kwokukanganisa izvi:
Mushumo anoramba zvose zvivepo.
Mushumo zvinhu vanowanwa zvakafanana mushumo chikamu.
Zvikanganiso ari mashoko akapoteredza
Cherechedza: Kana mashoko akapoteredza ari inonyatsoita, Crystal Mishumo haasi kutarisa hyperlink.
Kureba boka nzira inofanira kuenzanirana kuboka vanozivikanwa kupfura mushumo zvinhu. Somuenzaniso, kana kupfura ari kumunda boka matatu, mashoko akapoteredza Muvasiye pasi boka rimwe uye vaviri; unogona tsanangurai boka zvitatu kana wildcard ( “”*””).
Check subreports izvo kuzodzosera kupinza pamusoro yakazaruka
Crystal inoti macheki kuti subreports zvose zvinofanira kuzodzosera kupinza zvinowanikawo chaiyo nzvimbo. Nokuti chivimbo chakasimba ichi kuti ubudirire, subreports zvichakafanira riri kupi zvako kutanga vakapfekera navo nemishumo dzenyu.
Muchikamu chino:
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
ڏن ڀرو Checker ٽئب (اختيار dialog خاني)
جي ڏن ڀرو Checker اختيارن کي استعمال اوھان کي جنھن مھل اوھان کي Workbench ۾ غلطيون لاء چيڪ جي تصديق ڪرڻ چاهي ٿو جنهن حالتون قائم ڪرڻ.
رپورٽ اختيار چيڪ ڪرڻ
۽ فارمولن گڏ
ٿانون اطلاع پنهنجي رپورٽ ۾ سنڌ جي فارمولن جي موڪليل compiles غلطيون جي هڪ فهرست پيدا ڪجي. جڏهن ته پهريون ڀيرو غلطي مليو آهي جو عمل ائين نه آهي؛ توهان جي ڏن ڀرو Checker ۾ مسئلو ڊبل ڪلڪ ڪريو فارمولا ورڪشاپ ۾ غلطي کي ڏسڻ لاء ضروري آهي.
وارو SQL ايس اظهار گڏ
ٿانون اطلاع پنهنجي رپورٽ ۾ وارو SQL ايس اظهار جو سڀ compiles غلطيون جي هڪ فهرست پيدا ڪجي. جڏهن ته پهريون ڀيرو غلطي مليو آهي جو عمل ائين نه آهي؛ توهان جي ڏن ڀرو Checker ۾ مسئلو ڊبل ڪلڪ ڪريو فارمولا ورڪشاپ ۾ غلطي کي ڏسڻ لاء ضروري آهي.
رواج ڪم گڏ
ٿانون اطلاع پنهنجي رپورٽ ۾ رواج ڪم جي موڪليل compiles غلطيون جي هڪ فهرست پيدا ڪجي. جڏهن ته پهريون ڀيرو غلطي مليو آهي جو عمل ائين نه آهي؛ توهان جي ڏن ڀرو Checker ۾ مسئلو ڊبل ڪلڪ ڪريو فارمولا ورڪشاپ ۾ غلطي کي ڏسڻ لاء ضروري آهي.
hyperlink ۽ نجيب احمد جي توثيق
ٿانون اطلاع سڀ hyperlink ۽ نجيب احمد validates ۽ هڪ مسئلو وري جڏهن هڪ hyperlink ڏسجي نه ٿو ڪري سگهجي.
ڊيٽابيس جي تصديق ڪريو
ٿانون اطلاع جي رپورٽ جي ڊيٽابيس verifies ۽ هڪ مسئلو موٽي جيڪڏهن ڊيٽابيس ڏسجي نه ٿو ڪري سگهجي، يا ٽيبل ۽ / يا ڊيٽابيس ۾ شعبن ۾ تبديل ڪيو آهي ته.
مليل-رپورٽ اختيار چيڪ ڪرڻ
مخزن رواج ڪم چيڪ ڪريو
ٿانون معائني جي رپورٽ (ص) ۾ استعمال جي رواج جي ڪم ڪرڻ جي موڪليل رپورٽون ensures ته اھي BusinessObjects انٽرپرائز مخزن ۾ موجود آهن.
توهان ڪنهن ڏکيائي جي مرڪزي انتظام سرور (CMS) تي مدار رکندي لاگ ان نه ڪيو آهي ته، هڪ قوم ڊيڄاريندڙن کي ٺاهيل آهي ۽ ڪو به وڌيڪ چيڪ ڪيو آهي.
رواج فعل جي اوري کي يقيني آهي ته اها اڃا هن مخزن ۾ موجود ڏئي ويو آهي. هڪ قوم ڊيڄاريندڙن کي ٺاهيل رواج فعل هاڻي ڪو به موجود آهي ته جيڪڏھن آهي.
مقامي ڪاپي جي نسخي جي مقابلي ۾ آهي ۽ جيڪڏهن ڪو آيل ڪاپي جي مخزن ۾ موجود آهي هڪ قوم ڊيڄاريندڙن کي ٺاهيل آهي.
مخزن شيون (متن ۽ bitmap) چيڪ ڪريو
ٿانون معائني جي مخزن-فدا متن شيون ۽ bitmaps جي موڪليل آهي.
توهان ڪنهن ڏکيائي جي مرڪزي انتظام سرور (CMS) تي مدار رکندي لاگ ان نه ڪيو آهي ته، هڪ قوم ڊيڄاريندڙن کي ٺاهيل آهي ۽ ڪو به وڌيڪ چيڪ ڪيو آهي.
اعتراض جي اوري ensures ڪري ته ان کي اڃا به مخزن ۾ موجود ڏئي ويو آهي. جيڪڏهن اعتراض ڪونهي ڪو موجود هڪ قوم ڊيڄاريندڙن کي ٺاهيل آهي.
مقامي ڪاپي جي نسخي جي مقابلي ۾ آهي ۽ جيڪڏهن ڪو آيل ڪاپي جي مخزن ۾ موجود آهي هڪ قوم ڊيڄاريندڙن کي ٺاهيل آهي.
رپورٽ ۾ حصو لنڪون چيڪ ڪريو
ٿانون رپورٽ ۾ حصو لنڪون ۾ ڪيترن ئي مختلف غلطي حالتون لاء معائني آهي.
جي ٽارگيٽ فائيل سان نقص
نوٽ: سنڌ جي ٽارگيٽ فائيل هڪ فارمولا مان نڪتل آهي ته، ھوندا اطلاع جي hyperlink چيڪ نه رکندو آھي.
جيڪڏهن هدف فائيل هڪ RUID يا هڪ CUID آهي، اهي غلطيون (جي حڪم ۾) تبحر آهن:
استعمال ڪندڙ کي CMS ڪرڻ تي لاگ ان آھي ڇا؟ (نه ته، ڪو وڌيڪ چيڪ ڪرڻ آهي).
رپورٽ آهي ته RUID / CUID جي سڃاڻپ موجود ڪونهي؟
ٻين سڀني حالتن ۾، سنڌ جي ٽارگيٽ فائيل کي يقيني آهي ته اها موجود ڏئي رهيو آهي ۽ لياري ۾ ڪري سگهجي ٿو.
توهان هڪ سڄي منصوبي کي چيڪ ڪري رهيا آهن ته، هڪ قوم ڊيڄاريندڙن کي پيغام نظر اچن ٿا ته جيڪڏهن ٽارگيٽ هڪ ئي منصوبي يا رپورٽ پئڪيج ۾ نه آهي.
جي ٽارگيٽ رپورٽ شئي (ص) سان نقص
ٿانون رپورٽ اهي غلطيون لاء معائني:
رپورٽ ۾ اعتراض سڀ موجود آهن.
رپورٽ شيون به ساڳئي رپورٽ حصي ۾ واقع آهن.
ڊيٽا سلسلي ۾ نقص
نوٽ: سنڌ جي ڊيٽا سلسلي جو هڪ فارمولا آهي ته، ھوندا اطلاع جي hyperlink چيڪ نه رکندو آھي.
هن گروپ جي واٽ جي ڊيگهه جي گروپ جي ٽارگيٽ رپورٽ شيون جي سڃاڻپ لاء چونڊجندڙ هجڻ ضروري آهي. مثال طور، جيڪڏهن ٽارگيٽ گروپ ٽي ۾ هڪ ميدان آهي، ان جي ڊيٽا سلسلي نازل گروپ جي هڪ ۽ ٻن لاء نڪري هجڻ ضروري آهي. توهان گروپ ٽي يا هڪ وائلڊ ( “”*””) ڄاڻائي سگھو ٿا.
subreports چيڪ جنهن کليل تي ٻيهر آندو آهن
ٿانون معائني ته سڀ subreports ته ٻيهر آندو ويندو آهي ان جي ڏسيل هنڌ ۾ موجود آهي. هن تصدق ڪامياب ڪرڻ لاء، subreports اڃا ۾ واقع هجي، جتي توهان جي پهرين کين پنهنجي رپورٽ ۾ وڌا.
هن حصي ۾:
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
සත්කාර පරීක්ෂක ටැබ් (විකල්ප සංවාද කොටුව)
ඔබ පහසුවෙන් සිදු දී දෝෂ සඳහා පරික්ෂා කරන්න විට තහවුරු කිරීමට අවශ්ය කොන්දේසි සඳහා සත්කාර පරීක්ෂක විකල්ප භාවිතා කරන්න.
විකල්ප පරීක්ෂා වාර්තාව
සූත්ර සම්පාදනය
ක්රිස්ටල් වාර්තා දෝෂ ලැයිස්තුවක් උත්පාදනය කිරීමට ඔබගේ වාර්තාව තුළ සූත්ර සියලු සථායිතාව. පළමු දෝශය ඇති විට එම ක්රියාවලිය, මදකට නතර නොවේ; ඔබ ෆෝමියුලා වැඩමුළුව දී දෝෂයක් බැලීමට සත්කාර පරීක්ෂක දී දෝශ පණිවිඩය ද්වි-ක්ලික් කරන්න යුතුය.
SQL ප්රකාශන සම්පාදනය
ක්රිස්ටල් වාර්තා දෝෂ ලැයිස්තුවක් උත්පාදනය කිරීමට ඔබගේ වාර්තාව තුළ SQL ප්රකාශන සියලු සථායිතාව. පළමු දෝශය ඇති විට එම ක්රියාවලිය, මදකට නතර නොවේ; ඔබ ෆෝමියුලා වැඩමුළුව දී දෝෂයක් බැලීමට සත්කාර පරීක්ෂක දී දෝශ පණිවිඩය ද්වි-ක්ලික් කරන්න යුතුය.
අභිරුචි කාර්යයන් සම්පාදනය
ක්රිස්ටල් වාර්තා දෝෂ ලැයිස්තුවක් උත්පාදනය කිරීමට ඔබගේ වාර්තාව තුළ මෙම චාරිත්රය සියලු කාර්යයන් සථායිතාව. පළමු දෝශය ඇති විට එම ක්රියාවලිය, මදකට නතර නොවේ; ඔබ ෆෝමියුලා වැඩමුළුව දී දෝෂයක් බැලීමට සත්කාර පරීක්ෂක දී දෝශ පණිවිඩය ද්වි-ක්ලික් කරන්න යුතුය.
අධිසබැඳුමක් URL ලිපින තහවුරු
ක්රිස්ටල් වාර්තා සියලු අධිසබැඳුමක් URL ලිපින මනාව තහවුරු සහ අධිසබැඳුමක් පිවිසීමට නොහැකි විට දෝෂ පණිවුඩය රැගෙන යයි.
දත්ත සමුදාය තහවුරු කරන්න
වාර්තාව දත්ත ගබඩාව ක්රිස්ටල් වාර්තා සහතික හා දත්ත-ගබඩාව ප්රවේශ නම් කළ නොහැකි, හෝ වගු සහ / හෝ දත්ත සමුදායේ ක්ෂේත්ර වෙනස් වී ඇති නම්, එහි දෝෂ පණිවුඩය රැගෙන යයි.
බහු-වාර්තාව විකල්ප පරීක්ෂා
නිධිය අභිරුචි කාර්යයන් පරීක්ෂා කරන්න
ක්රිස්ටල් වාර්තාව (ව) සඳහා භාවිතා වන අභිරුචි සියලු කාර්යයන් චෙක්පත් වාර්තා ඔවුන් BusinessObjects ව්යවසාය ඉෙල ෙ සහභාගි වන බව සහතික කරයි.
ඔබ තවමත් මහ කළමනාකරණ සේවාදායකය (CMS), මතට ලොගින් වී නොමැති නම්, අනතුරු ඇඟවීමක් ජනනය කරනු ලැබේ අතර වැඩිදුර පරීක්ෂාවට සිදු කරනු ලැබේ.
මෙම චාරිත්රය උළෙල URI නිධිය තුල එය තවමත් පවතින බව තහවුරු කිරීම සඳහා වලංගු වේ. අනතුරු සිරිත් ක්රියාව තවදුරටත් පවතී නම් ජනනය කරනු ලැබේ.
දේශීය පිටපතක් අනුවාදය සසඳා ඇත හා නවමු පිටපතක් නිධිය තුල ලබා ගත හැකි නම් අනතුරු ඇඟවීමක් ජනනය කරනු ලැබේ.
නිධිය වස්තු (පෙළ හා දෛශිකමය) පරීක්ෂා කරන්න
ක්රිස්ටල් නිධිය හා සම්බන්ධ පෙළ වස්තූන් හා ඔබ්බවා සියලු චෙක්පත් වාර්තා.
ඔබ තවමත් මහ කළමනාකරණ සේවාදායකය (CMS), මතට ලොගින් වී නොමැති නම්, අනතුරු ඇඟවීමක් ජනනය කරනු ලැබේ අතර වැඩිදුර පරීක්ෂාවට සිදු කරනු ලැබේ.
වස්තුවෙහි URI නිධිය තුල එය තවමත් පවතින බව සහතික කිරීමට වලංගු වේ. වස්තුව තවදුරටත් පවතී නම් ඒ අනතුරු ඇඟවීම ජනනය කරනු ලැබේ.
දේශීය පිටපතක් අනුවාදය සසඳා ඇත හා නවමු පිටපතක් නිධිය තුල ලබා ගත හැකි නම් අනතුරු ඇඟවීමක් ජනනය කරනු ලැබේ.
වාර්තාව කොටසක් හයිපර්ලින්ක් පරීක්ෂා කරන්න
ක්රිස්ටල් වාර්තාව කොටසක් හයිපර්ලින්ක් විවිධ දෝෂ කොන්දේසි කිහිපයක් සඳහා චෙක්පත් වාර්තා.
ඉලක්කගත ගොනු සමඟ දෝෂ
සටහන: ඉලක්කගත ගොනු සූත්රයක් ව්යුත්පන්න නම්, ක්රිස්ටල් වාර්තා වූ අධිසබැඳුමක් පරීක්ෂා කරන්නේ නැත.
ඉලක්කගත ගොනු කරන RUID හෝ CUID නම්, මෙම දෝෂ (පිණිස) පරීක්ෂා කර ඇත:
පරිශීලක විසින් CMS කිරීමට මත ලොගින් වී ද? (නැත නම්, තවදුරටත් පරීක්ෂා කිරීම පවතී).
මෙම RUID / CUID හඳුනා පවතින වාර්තාව වෙන්නේ කොහොමද?
අනෙකුත් සියලු අවස්ථාවල දී, ඉලක්කගත ගොනු එය පවතින බව සහතික කිරීමට වලංගු වන අතර විවෘත කළ හැකිය.
ඔබ මුළු ව්යාපෘතිය පරීක්ෂා කරන්නේ නම්, ඉලක්කය එම ව්යාපෘති හෝ වාර්තාවක් ඇසුරුම තුල නොවේ නම් අනතුරු ඇඟවීමේ පණිවිඩයක් පෙනී යයි.
ඉලක්කය වාර්තාව වස්තුව (ය) හා දෝෂ
ක්රිස්ටල් මෙම දෝෂ සඳහා පරික්ෂා වාර්තා:
මෙම වාර්තාව සියලු පවතී විරුද්ධ.
මෙම වාර්තාව වස්තූන් එම වාර්තාව කොටසේ පිහිටා ඇත.
දත්ත සන්දර්භය තුළ දෝෂ
සටහන: දත්ත සන්දර්භය සූත්රයක් නම්, ක්රිස්ටල් වාර්තා වූ අධිසබැඳුමක් පරීක්ෂා කරන්නේ නැත.
කණ්ඩායම වන්න දිග ඉලක්කය වාර්තාව වස්තූන් මගින් හඳුනාගත් පිරිසක් අනුරූප විය යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, ඉලක්කය තුනක් කණ්ඩායමේ ක්ෂේත්ර වේ නම්, දත්ත සන්දර්භය වසා එක හා දෙක කණ්ඩායමට සමත් විය යුතුය; ඔබ තුනක් කණ්ඩායම හෝ ආදේශක ( “”*””) සඳහන් කළ හැකිය.
subreports පරීක්ෂා කරන්න විවෘත දින නැවත ආනයනය කරනු ලබන
ක්රිස්ටල් නැවත ආනයනය කිරීමට නියමිත බව සෑම subreports දක්වා ඇති ස්ථානයක පවතින චෙක්පත් වාර්තා. ඔබේ පළමු ඔබගේ වාර්තා ඔවුන්, ඇතුළු ස්ථාන මෙම වලංගුභාවය සාර්ථක කරගැනීම සඳහා, subreports තවමත් පිහිටා කළ යුතු ය.
මෙම කොටසේ:
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports online pomocníka
Karta závislosť Checker (dialógové okno Možnosti)
Použite možnosti závislosť Checker nastaviť akých podmienok chcete overiť pri kontrole chýb v Workbench.
Správa Kontrola Možnosti
kompilácia vzorcov
Crystal Reports spracováva všetky zo vzorcov vo svojej správe na generovanie zoznam chýb. Tento proces nie je prerušený, keď je nájdený prvá chyba; musíte dvakrát kliknite na chybové hlásenie v závislosť Kontrola vidieť chybu vo vzorci Workshop.
Kompilácia SQL výrazov
Crystal Reports spracováva všetky výrazy SQL vo svojej správe na generovanie zoznam chýb. Tento proces nie je prerušený, keď je nájdený prvá chyba; musíte dvakrát kliknite na chybové hlásenie v závislosť Kontrola vidieť chybu vo vzorci Workshop.
Kompilácia vlastné funkcie
Crystal Reports spracováva všetky vlastných funkcií vo svojej správe na generovanie zoznam chýb. Tento proces nie je prerušený, keď je nájdený prvá chyba; musíte dvakrát kliknite na chybové hlásenie v závislosť Kontrola vidieť chybu vo vzorci Workshop.
Overenie hypertextový odkaz URL
Crystal Reports overuje všetky hypertextové prepojenie URL a vráti chybovú správu pri hypertextový odkaz nemožno pristupovať.
overte databázy
Crystal Reports overuje databázu zostavy a vráti chybové hlásenie v prípade, že databázy nemožno získať prístup, alebo ak je tabuľky a / alebo polí v databáze zmenili.
Multi-Report Kontrola Možnosti
Skontrolujte, či úložisko vlastné funkcie
Crystal Reports kontroly všetkých Vlastných funkciách používaných v zostave (y) a zaisťuje, že sú prítomné v BusinessObjects Enterprise Repository.
Ak ste doteraz prihlásený do Centrálneho Management Server (CMS), výstraha je generovaná a žiadna ďalšia kontrola je hotovo.
URI vlastnú funkciu sa validuje, aby sa zabezpečilo, že stále existuje v úložisku. Varovanie je generované v prípade, že vlastní funkciu už neexistuje.
Verzia miestna kópia je porovnaná a je generovaná výstraha, ak je k dispozícii v úložisku novšie kópie.
Skontrolujte úložisko objekty (text a bitmapové)
Crystal Reports kontroly všetky úložiská viazané textové objekty a rastrové obrázky.
Ak ste doteraz prihlásený do Centrálneho Management Server (CMS), výstraha je generovaná a žiadna ďalšia kontrola je hotovo.
URI objektu sa validuje, aby zaisťuje, že stále existuje v úložisku. Varovanie je generované v prípade, že objekt už neexistuje.
Verzia miestna kópia je porovnaná a je generovaná výstraha, ak je k dispozícii v úložisku novšie kópie.
Časť hypertextové odkazy Kontrolný report
Crystal Reports kontroly pre niekoľko rôznych chybových stavov čiastočne hypertextové odkazy zostavy.
Chyby s cieľového súboru
Poznámka: Ak je cieľový súbor odvodené od vzorca, Crystal Reports nekontroluje hypertextový odkaz.
V prípade, že cieľový súbor je RUID alebo Cuida, tieto chyby sú kontrolované (v tomto poradí):
Je používateľ prihlásený k CMS? (Ak nie, nie je žiadna ďalšia kontrola).
Má správa, že existujú RUID / Cuida identifikuje?
Vo všetkých ostatných prípadoch, cieľový súbor sa validuje, aby sa zabezpečilo, že existuje, a môžu byť otvorené.
Ak kontrolujete celý projekt, zobrazí sa varovné hlásenie v prípade, že cieľ nie je v rovnakom projekte alebo zostavy balíčka.
Chyby sa cieľový objekt správy (y)
Crystal Reports kontroly pre tieto chyby:
Správa objekty všetkého existujú.
Správa objekty sú umiestnené v rovnakej časti zostavy.
Chyby v kontexte dátovom
Poznámka: Ak kontext dát je vzorec, Crystal Reports nekontroluje hypertextový odkaz.
Dĺžka dráhy skupiny musí zodpovedať skupine identifikovanej cieľovej zostavy objektov. Napríklad v prípade, že cieľ je pole v skupine tri, kontext informácie musia zaslať do skupiny jedna a dva; môžete určiť skupinu tri alebo zástupný znak ( “”*””).
Kontrola podzostavy, ktoré sú opätovne dovezené na open
Crystal Reports kontroly, ktoré sú všetky podzostavy, ktoré majú byť spätne dovezené existujú v určenom mieste. Za týmto účelom overenia uspieť, podzostavy stále musia byť umiestnené tam, kde vaše prvé vloží je v prehľadoch.
V tejto sekcii:
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoč
Odvisnost Checker jeziček (Options pogovorno okno)
Uporabite Odvisnost skladiščnik možnosti, da določite, kateri pogoji naj se preveri, ko preveri za napake v Workbench.
Poročilo Preverjanje Možnosti
prevesti formule
Crystal Poročila pripravlja vse formule v poročilu za oblikovanje seznama napak. Proces se ne prekine, ko se ugotovi, da je prva napaka; morate dvokliknite sporočilo o napaki v odvisnosti skladiščnik videti napake v delavnici Formula.
Prevesti izrazov SQL
Crystal Poročila pripravlja vse izraze SQL v poročilu za oblikovanje seznama napak. Proces se ne prekine, ko se ugotovi, da je prva napaka; morate dvokliknite sporočilo o napaki v odvisnosti skladiščnik videti napake v delavnici Formula.
Pripravijo funkcij po meri
Crystal Poročila pripravlja vseh funkcij meri v poročilu za oblikovanje seznama napak. Proces se ne prekine, ko se ugotovi, da je prva napaka; morate dvokliknite sporočilo o napaki v odvisnosti skladiščnik videti napake v delavnici Formula.
Potrdi hiperpovezav URL
Crystal Poročila potrjuje vse hiperpovezav URL in vrne sporočilo o napaki, ko ni mogoče dostopati z elektronsko povezavo.
preveri zbirko podatkov
Crystal Poročila preveri zbirko podatkov iz poročila, in vrne sporočilo o napaki, če ni mogoče dostopati baze podatkov, ali če so mize in / ali polja v podatkovni bazi spremenilo.
Multi-Report Preverjanje Možnosti
Preveri skladišče funkcij po meri
Crystal Reports preglede vseh funkcij po meri, ki se uporabljajo v poročilu (-e) in zagotavlja, da so prisotni v BusinessObjects Enterprise Repository.
Če še niste prijavljeni na Central Management Server (CMS), ki je opozorilo generira in dodatno preverjanje ni opravljeno.
URI funkcije meri potrjen, da se zagotovi, da še vedno obstaja v skladišču. Opozorilo se ustvari, če je funkcija meri ne obstaja več.
Različica lokalne kopije se primerja in opozorilo se ustvari, če je na voljo v skladišču novejša kopija.
Preverite skladišče predmeti (besedilo in bitmap)
Crystal Reports preglede all of-odlagališča povezana z besedilom predmetov in bitnih slik v.
Če še niste prijavljeni na Central Management Server (CMS), ki je opozorilo generira in dodatno preverjanje ni opravljeno.
URI objekta se validira z namenom zagotavlja, da še vedno obstaja v skladišču. Opozorilo se ustvari, če objekt ne obstaja več.
Različica lokalne kopije se primerja in opozorilo se ustvari, če je na voljo v skladišču novejša kopija.
del hiperpovezave Preverite poročilo
Crystal Reports preglede pri različnih pogojih napak v poročilu del hiperpovezave.
Napake s ciljno datoteko
Opomba: Če je ciljna datoteka izhaja iz formule, Crystal Reports ne preveri hiperpovezave.
Če je ciljna datoteka RUID ali CUID so te napake preveri (da):
Je uporabnik prijavljen na CMS? (Če ne, ni dodatno preverjanje).
Ali je v poročilu, ki so RUID / CUID identificira obstaja?
V vseh drugih primerih, je ciljna datoteka potrjene, da se zagotovi, da obstaja in jo je mogoče odpreti.
Če preverjanje celotnega projekta, se prikaže opozorilo, če cilj ni v istem projektu ali poročila paket.
Napake s ciljno poročilo predmetom (s)
Crystal Reports preglede za te napake:
Poročilo nasprotuje vsem obstaja.
Predmeti poročilo se nahaja v istem oddelku poročila.
Napake v okviru podatkov
Opomba: Če je kontekst podatkov je formula, Crystal Reports ne preveri hiperpovezave.
Dolžina skupine poti mora ustrezati skupini, ki jih predmeti ciljnih poročila. Na primer, če je cilj polje v skupini treh mora okvir podatki prenašali skupini eno in dvema; lahko določite skupino treh ali zvezdico ( “”*””).
Preveri subreports ki se ponovno uvozi na odprtem
Crystal Reports preverjanja, ki obstajajo vse subreports, ki jih je treba ponovno uvozi v določenem mestu. Za to potrditev, da uspe, mora subreports še vedno nahaja, kjer si jih najprej vstavi v poročilih.
V tem poglavju:
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Warbixinnada Online Help
Ku Tiirsanaanta saxe tab (Options sanduuqa wada hadal)
Isticmaal fursadaha Tiirsanaanta saxe si ay u dejiyaan oo xaalado aad rabto in aad si loo xaqiijiyo, marka aad u hubiyo in khaladaad Workbench ah.
Warbixinta Hubinta Options
Soo ururinta qaaciidooyinka
Crystal Warar soo ururisey oo dhan qaaciidooyinka in aad warbixinta in ay curiyaan liiska khaladaad. Habka aan la kala gooyey markii qalad ugu horeysay ee la helay, waa in aad double-riix fariin qalad in saxe Tiirsanaanta ah si aad u aragto qalad ah in weydaarsi Formula ah.
Soo ururinta tibaaxaha SQL
Crystal Warar soo ururisey oo dhan tibaaxaha SQL ee warbixinta in ay curiyaan liiska khaladaad. Habka aan la kala gooyey markii qalad ugu horeysay ee la helay, waa in aad double-riix fariin qalad in saxe Tiirsanaanta ah si aad u aragto qalad ah in weydaarsi Formula ah.
Soo ururinta hawlaha caadadii
Crystal Warar soo ururisey dhan ah hawlaha caadadii in aad warbixinta in ay curiyaan liiska khaladaad. Habka aan la kala gooyey markii qalad ugu horeysay ee la helay, waa in aad double-riix fariin qalad in saxe Tiirsanaanta ah si aad u aragto qalad ah in weydaarsi Formula ah.
La hubiyo URLs HyperLink
Crystal Wararka xaqeedii oo dhan URLs HyperLink iyo laabtay fariin qalad ah markii HyperLink ah ma laga heli karaa.
Hubi database
Crystal Wararka cadeyso database warbixinta iyo soo laabtay fariin qalad ah haddii database ma laga heli karaa, ama haddii aannu miisas iyo / ama beeraha ee database ku beddeleen.
Multi-Report Hubinta Options
Fiiri hawlaha caadadii bakhaar
Crystal Warbixinnada jeeg dhan ah hawlaha caadadii loo adeegsaday warbixinta (s) oo ay hubisaa in ay ku sugan Enterprise BusinessObjects ku bakhaar yihiin.
Haddii aadan weli qortey gal Central Management Server ah (CMS), digniin ahbaa iyo ma jeegga dheeraad ah lagu sameeyo.
The timaddaa of function caadadii waxaa la ansixiyey si ay u hubiyaan in ay weli jirto in bakhaar. digniin A ahbaa haddii shaqo caadadii mar dambe ma jirto.
version of nuqul maxalliga ah waa marka la barbar dhigo oo digniin ahbaa haddii nuqul cusub waxaa laga heli karaa in bakhaar.
walxaha Check bakhaar (text iyo bitmap)
Crystal Warbixinnada jeegaga oo dhan oo ka mid ah walxaha text bakhaar-lala iyo bitmaps.
Haddii aadan weli qortey gal Central Management Server ah (CMS), digniin ahbaa iyo ma jeegga dheeraad ah lagu sameeyo.
The timaddaa of shay la ansixiyey in ay hubisaa in ay weli jirto in bakhaar. digniin A ahbaa haddii shayga mar dambe ma jirto.
version of nuqul maxalliga ah waa marka la barbar dhigo oo digniin ahbaa haddii nuqul cusub waxaa laga heli karaa in bakhaar.
Warbixinta Hubinta qayb hyperlinks
Crystal Warbixinnada jeegaga dhowr xaaladaha qalad kala duwan ee hyperlinks qayb warbixinta.
Khaladaadka la file bartilmaameedka
Fiiro gaar ah: Haddii file bartilmaameedka ka qayib formula ah, Crystal Wararka aanu ka hubi HyperLink ah.
Haddii file bartilmaameedku yahay RUID ama CUID ah, khaladaad kuwan waxaa lagu hubiyaa (si):
Waxaa user ku qortey on inay CMS ah? (Haddii No, ma jiraan wax jeegga dheeraad ah).
Ma warbixinta in / RUID waxa uu tilmaamaa CUID jira?
Xaaladaha kale oo dhan, file diirada la ansixiyey si loo hubiyo in ay jirto iyo in la furi karo.
Haddii aad hubin mashruuca oo dhan, fariin digniin ah u muuqataa haddii bartilmaameedka ma aha in mashruuca ama warbixin xirmo isku.
Khaladaadka la wax warbixin bartilmaameedka (s)
Crystal Warbixinnada jeeg for khaladaad kuwan:
Warbixinta ayaa diidan oo dhan ka jira.
walxaha Warbixintu waxay ku yaalaan qaybta isla warbixinta.
Khaladaadka ee macnaha xogta
Fiiro gaar ah: Haddii macnaha xogta waa formula ah, Crystal Wararka aanu ka hubi HyperLink ah.
Dhererka Jidka kooxda waa dhigmaan kooxda aqoonsaday by waxyaalaha warbixinta diirada. Tusaale ahaan, haddii bartilmaameedku yahay beer koox saddex, macnaha xogta waa in hoos koox ka mid ah iyo laba dhacaan, waxaad cayimi kartaa group saddex ama xulashada ah ( “”*””).
Check subreports kuwaas oo dib-u-keeno on furan
Crystal Warbixinnada jeegaga in dhammaan subreports in ay tahay in la dib-u-keeno ka jira goobta cayiman. Waayo, ansaxinta this si ay u guulaystaan, waa in subreports weli lagu sameeyo goobta aad marka hore iyaga geliyo in warbixinadaada.
In qaybtan:
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ayuda en línea
ficha Comprobador de dependencias (cuadro de diálogo Opciones)
Utilice las opciones Comprobador de dependencias para establecer qué condiciones desea comprobar cuando se comprueba si hay errores en el banco de trabajo.
Opciones de comprobación de informe
compilar fórmulas
Crystal Reports recopila todas las fórmulas en su informe para generar una lista de errores. El proceso no se interrumpe cuando se encuentra el primer error; debe hacer doble clic en el mensaje de error en el Comprobador de dependencias para ver el error en el Taller de fórmulas.
Compilar expresiones SQL
Crystal Reports recopila todas las expresiones SQL en su informe para generar una lista de errores. El proceso no se interrumpe cuando se encuentra el primer error; debe hacer doble clic en el mensaje de error en el Comprobador de dependencias para ver el error en el Taller de fórmulas.
Compilar funciones personalizadas
Crystal Reports recopila todas las funciones personalizadas en su informe para generar una lista de errores. El proceso no se interrumpe cuando se encuentra el primer error; debe hacer doble clic en el mensaje de error en el Comprobador de dependencias para ver el error en el Taller de fórmulas.
Validar las direcciones URL de hipervínculo
Crystal Reports valida todas las direcciones URL de hipervínculo y devuelve un mensaje de error cuando no se puede acceder en un hipervínculo.
verificar la base de datos
Crystal Reports comprueba la base de datos del informe y devuelve un mensaje de error si no se puede acceder a la base de datos, o si las tablas y / o campos en la base de datos han cambiado.
Multi-Informe Opciones de comprobación
En las funciones personalizadas del repositorio
Crystal Reports comprueba todas las funciones personalizadas utilizadas en el informe (s) y se asegura de que están presentes en el Repositorio de BusinessObjects Enterprise.
Si aún no ha iniciado sesión en el servidor de administración central (CMS), se genera un aviso y no más allá de cheques se realiza.
El URI de la función personalizada se valida para asegurarse de que todavía existe en el repositorio. Se genera una advertencia si la función personalizada ya no existe.
La versión de la copia local se compara y se genera una advertencia si una copia más reciente está disponible en el repositorio.
Comprobar objetos del repositorio (texto y mapas de bits)
Crystal Reports comprueba todos los objetos de texto y mapas de bits repositorio ligada.
Si aún no ha iniciado sesión en el servidor de administración central (CMS), se genera un aviso y no más allá de cheques se realiza.
El URI del objeto se valida para asegura que todavía existe en el repositorio. Se genera una advertencia si el objeto ya no existe.
La versión de la copia local se compara y se genera una advertencia si una copia más reciente está disponible en el repositorio.
hipervínculos parte del informe de verificación
Crystal Reports cheques por varias condiciones de error diferentes, en parte, los hipervínculos del informe.
Errores con el archivo de destino
Nota: Si el archivo de destino se deriva de una fórmula, Crystal Reports no comprueba el hipervínculo.
Si el archivo de destino es un RUID o una CUID, estos errores se comprueban (en orden):
¿El usuario inicia sesión en el CMS? (Si no, no hay más control).
¿El informe de la existencia de las / identifica CUID RUID?
En todos los demás casos, el archivo de destino se valida para garantizar que existe y que se puede abrir.
Si está revisando un proyecto completo, un mensaje de advertencia aparece si el destino no está en el mismo paquete de proyecto o informe.
Errores con el objeto de informe objetivo (s)
Crystal Reports comprueba si estos errores:
El informe de todos los objetos existen.
Los objetos de informe están situados en la misma sección del informe.
Los errores en el contexto de datos
Nota: Si el contexto de datos es una fórmula, Crystal Reports no comprueba el hipervínculo.
La longitud de la ruta del grupo debe corresponder al grupo identificado por los objetos del informe de destino. Por ejemplo, si el objetivo es un campo en el grupo tres, el contexto de datos debe pasar a grupos uno y dos; puede especificar el grupo tres o asterisco ( “”*””).
Verificar los informes integrados que están reimportan en abierto
Crystal Reports comprueba que existen todos los subinformes que se van a volver a importarse en la ubicación especificada. Para esta validación para tener éxito, subinformes todavía deben estar ubicados donde su ellas inserta por primera vez en sus informes.
En esta sección:
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Laporan kristal Pitulung Online
tab kagumantungan Checker (Pilihan kotak dialog)
Pake pilihan Dependency Checker pikeun nyetél kaayaan nu Anjeun hoyong pariksa lamun mariksa kasalahan dina Workbench teh.
Laporan Mariksa Pilihan
compile Rumusna
Crystal Laporan compiles sakabéh rumus di laporan Anjeun ka ngahasilkeun daptar kasalahan. Prosés teu interrupted lamun kasalahan kahiji kapanggih; Anjeun kudu dua kali klik talatah error di Dependency Checker ningali kasalahan dina Wagub Formula.
Compile ungkapan SQL
Crystal Laporan compiles sakabéh ungkapan SQL dina laporan Anjeun ka ngahasilkeun daptar kasalahan. Prosés teu interrupted lamun kasalahan kahiji kapanggih; Anjeun kudu dua kali klik talatah error di Dependency Checker ningali kasalahan dina Wagub Formula.
Compile fungsi adat
Crystal Laporan compiles sakabéh fungsi adat di laporan Anjeun ka ngahasilkeun daptar kasalahan. Prosés teu interrupted lamun kasalahan kahiji kapanggih; Anjeun kudu dua kali klik talatah error di Dependency Checker ningali kasalahan dina Wagub Formula.
Sangkan méré konfirmasi URL hyperlink
Crystal Laporan validates sadaya URL hyperlink jeung mulih talatah kasalahan lamun hyperlink teu bisa diakses.
pariksa database
Crystal Laporan verifies database laporan sarta mulih talatah kasalahan lamun database teu bisa diakses, atawa lamun tabel jeung / atawa widang di pangkalan data geus robah.
Multi-Laporan Mariksa Pilihan
Pariksa fungsi adat Repository
Crystal laporan cék sakabéh fungsi adat dipaké dina laporan (s) jeung ensures anu sipatna hadir dina BusinessObjects perusahaan Repository.
Upami anjeun teu acan can asup log onto nu Management Server Tengah (CMS), hiji warning dihasilkeun jeung no mariksa salajengna dipigawé.
Nu URI fungsi adat ieu disahkeun pikeun mastikeun yén éta masih aya di Repository teh. A warning dihasilkeun lamun fungsi adat henteu deui aya.
Versi tina salinan lokal dibandingkeun jeung gera dihasilkeun lamun salinan anyar geus sadia di Repository teh.
objék Cék Repository (teks jeung bitmap)
Crystal laporan cék sakabéh objék téks Repository-dikaitkeun tur bitmaps.
Upami anjeun teu acan can asup log onto nu Management Server Tengah (CMS), hiji warning dihasilkeun jeung no mariksa salajengna dipigawé.
Nu URI obyék anu disahkeun ka ensures nu masih aya di Repository teh. A warning dihasilkeun lamun obyék henteu deui aya.
Versi tina salinan lokal dibandingkeun jeung gera dihasilkeun lamun salinan anyar geus sadia di Repository teh.
bagian hyperlinks Cék laporan
Crystal laporan cék sababaraha kaayaan kasalahan beda dina laporan bagian hyperlinks.
Kasalahan jeung file target
Catetan: Lamun file target diturunkeun tina rumus a, Crystal Laporan teu mariksa hyperlink teh.
Lamun file target nyaeta RUID atawa CUID hiji, kasalahan ieu dipariksa (dina raraga):
Ieu pamaké log asup ka CMS? (Lamun aya, teu aya mariksa salajengna).
Teu laporan yen RUID / nangtukeun CUID aya?
Dina sakabeh kasus sejen, file target anu disahkeun pikeun mastikeun yén aya jeung bisa dibuka.
Upami Anjeun keur mariksa sakabéh proyék, talatah warning mucunghul lamun target teu di proyek atawa laporan paket sarua.
Kasalahan jeung obyék laporan target (s)
Crystal laporan cék for kasalahan ieu:
laporan objék sadaya aya.
Nu objék laporan nu aya di bagian laporan sarua.
Kasalahan dina konteks data
Catetan: Lamun konteks data nyaéta rumus a, Crystal Laporan teu mariksa hyperlink teh.
Panjang jalur group kudu pakait jeung gugus dicirikeun ku objék laporan target. Contona, lamun target mangrupa widang di grup tilu, konteks data kudu lulus turun ka grup hiji jeung dua; Anjeun bisa nangtukeun grup tilu atawa bonus ( “”*””).
Cék subreports nu ulang diimpor dina kabuka
Crystal laporan cék yén sadaya subreports anu bisa ulang diimpor aya di lokasi nu ditangtukeun. Keur validasi ieu sukses, subreports kudu masih bisa aya di mana Anjeun mimiti diselapkeun eta di laporan Anjeun.
Dina bagian ieu:
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ripoti Crystal Online Msaada
Utegemezi kusahihisha tab (Options dialog box)
Kutumia chaguzi utegemezi kusahihisha kwa kuweka ambayo hali unataka kuthibitisha wakati wewe kuangalia kwa makosa katika Workbench.
Ripoti Kuangalia Chaguzi
kukusanya kanuni
Crystal Reports inaandaa wote wa kanuni katika ripoti yako kuzalisha orodha ya makosa. mchakato si kuingiliwa wakati kosa la kwanza hupatikana; lazima mara mbili-click ujumbe wa makosa katika utegemezi kusahihisha kuona kosa katika Warsha Mfumo.
Kukusanya SQL maneno
Crystal Reports inaandaa maumbo yote SQL kwenye taarifa yako kwa kuzalisha orodha ya makosa. mchakato si kuingiliwa wakati kosa la kwanza hupatikana; lazima mara mbili-click ujumbe wa makosa katika utegemezi kusahihisha kuona kosa katika Warsha Mfumo.
Kukusanya kazi desturi
Crystal Reports inaandaa yote ya kazi desturi katika ripoti yako ya kuzalisha orodha ya makosa. mchakato si kuingiliwa wakati kosa la kwanza hupatikana; lazima mara mbili-click ujumbe wa makosa katika utegemezi kusahihisha kuona kosa katika Warsha Mfumo.
Kuhalalisha hyperlink URLs
Crystal Reports linatambulisha URL zote hyperlink na anarudi ujumbe wa makosa wakati hyperlink haiwezi kupatikana.
kuthibitisha database
Crystal Reports inathibitisha database ya ripoti hiyo na anarudi ujumbe wa makosa kama database haiwezi kupatikana, au kama meza na / au mashamba katika database yamebadilika.
Multi-Ripoti Kuangalia Chaguzi
Angalia kazi there desturi
Ripoti Crystal hundi yote ya kazi desturi kutumika katika ripoti (s) na kuhakikisha kuwa waliopo katika BusinessObjects Enterprise there.
Kama wewe bado watumiaji bila majina kwenye Server Usimamizi wa Kati (CMS), onyo ni yanayotokana na hakuna kuangalia zaidi ni kosa.
URI ya kazi desturi ni Ilisahihishwa ili kuhakikisha kuwa bado ipo katika there. onyo ni yanayotokana kama kazi desturi haipo tena.
toleo la nakala za mitaa ni ikilinganishwa na onyo ni yanayotokana kama nakala karibu zaidi inapatikana katika there.
vitu kuangalia there (maandishi na bitmap)
Ripoti Crystal hundi zote za vitu there-wanaohusishwa maandishi na bitmaps.
Kama wewe bado watumiaji bila majina kwenye Server Usimamizi wa Kati (CMS), onyo ni yanayotokana na hakuna kuangalia zaidi ni kosa.
URI ya kitu ni Ilisahihishwa kwa kuhakikisha kwamba bado lipo katika there. onyo ni yanayotokana kama kitu haipo tena.
toleo la nakala za mitaa ni ikilinganishwa na onyo ni yanayotokana kama nakala karibu zaidi inapatikana katika there.
Angalia ripoti sehemu viungo
Ripoti Crystal hundi kwa hali mbalimbali makosa katika ripoti sehemu viungo.
Makosa na faili Lengo
Kumbuka: Kama faili Lengo ni inayotokana na formula, Crystal Reports haina kuangalia hyperlink.
Kama faili lengo ni RUID au CUID, makosa hayo ni checked (ili):
Ni user watumiaji kwenye CMS? (Kama ni hapana, hakuna kuangalia zaidi).
Inasema kwamba RUID / CUID kubainisha kuwepo?
Katika kesi nyingine zote, file Lengo ni Ilisahihishwa ili kuhakikisha kwamba ipo na anaweza kufunguliwa.
Kama wewe ni kuangalia mradi mzima, ujumbe wa onyo inaonekana kama lengo si katika huo mradi au ripoti mfuko.
Makosa kwa lengo ripoti kitu (s)
Ripoti Crystal hundi kwa ajili ya makosa hayo:
ripoti vitu yote yapo.
vitu ripoti ziko katika huo ripoti sehemu.
Makosa katika mazingira data
Kumbuka: Kama mazingira data ni formula, Crystal Reports haina kuangalia hyperlink.
urefu wa njia kundi lazima yanahusiana na kundi kutambuliwa na vitu lengo ripoti hiyo. Kwa mfano, kama lengo ni uwanja katika kundi tatu, mazingira data lazima kupita chini kwa kundi moja na mbili; unaweza kutaja kundi tatu au wildcard ( “”*””).
Angalia subreports ambayo ni re-nje juu ya wazi
Ripoti Crystal hundi kwamba subreports wote walio kuwa re-nje zipo katika eneo maalum. Kwa uthibitisho huu kufanikiwa, subreports lazima bado kuwa ipo ambapo yako ya kwanza kuingizwa yao katika ripoti yako.
Katika sehemu hii:
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjälp
Dependency Checker flik (dialogrutan Alternativ)
Använd Dependency Checker alternativ för att ställa vilka villkor som du vill kontrollera när du söka efter fel i Workbench.
Rapport Kontroll Val
sammanställa formler
Crystal Reports samman alla formler i rapporten för att generera en lista över fel. Processen inte avbryts när det första felet påträffas; du måste dubbelklicka på felmeddelandet i Dependency Checker att se felet i Formula Workshop.
Kompilera SQL-uttryck
Crystal Reports samman alla SQL-uttryck i rapporten för att generera en lista över fel. Processen inte avbryts när det första felet påträffas; du måste dubbelklicka på felmeddelandet i Dependency Checker att se felet i Formula Workshop.
Sammanställa anpassade funktioner
Crystal Reports samman alla anpassade funktioner i rapporten för att generera en lista över fel. Processen inte avbryts när det första felet påträffas; du måste dubbelklicka på felmeddelandet i Dependency Checker att se felet i Formula Workshop.
Validera hyperlänk webbadresser
Crystal Reports validerar alla hyperwebbadresser och returnerar ett felmeddelande när en hyperlänk inte kan nås.
kontrollera databasen
Crystal Reports verifierar rapport databas och returnerar ett felmeddelande om databasen inte kan nås, eller om bord och / eller fält i databasen har ändrats.
Multi-rapport Kontroll Alternativ
Kontrollera förvars anpassade funktioner
Crystal Reports kontrollerar alla de anpassade funktioner används i rapporten (s) och ser till att de är närvarande i BusinessObjects Enterprise Repository.
Om du ännu inte har loggat in Central Management Server (CMS) är en varning genereras och ingen ytterligare kontroll görs.
URI för den anpassade funktionen valideras för att säkerställa att det fortfarande förekommer i förvaret. En varning genereras om den anpassade funktionen inte längre existerar.
Den version av den lokala kopian jämförs och en varning genereras om en nyare kopia finns tillgänglig i förvaret.
Kontrollera förvars objekt (text och bitmap)
Crystal Reports kontrollerar all förvarets bunden textobjekt och bitmappar.
Om du ännu inte har loggat in Central Management Server (CMS) är en varning genereras och ingen ytterligare kontroll görs.
URI av objektet valideras att ser till att det fortfarande förekommer i förvaret. En varning genereras om objektet inte längre existerar.
Den version av den lokala kopian jämförs och en varning genereras om en nyare kopia finns tillgänglig i förvaret.
del hyperlänkar kontrollrapporten
Crystal Reports kontroller för flera olika feltillstånd i del hyperlänkar rapport.
Fel med målfilen
Obs: Om målfilen härrör från en formel, gör Crystal Reports inte kontrollera hyperlänken.
Om målfilen är en RUID eller en CUID dessa fel kontrolleras (i ordning):
Användaren loggat in på CMS? (Om Nej, det finns ingen ytterligare kontroll).
Gör rapporten att RUID / CUID identifierar existerar?
I alla andra fall är målfilen valideras för att garantera att det finns och kan öppnas.
Om du kontrollerar ett helt projekt, visas ett varningsmeddelande om målet inte är i samma projekt eller rapportpaket.
Fel med målrapporten objektet (s)
Crystal Reports kontroller för dessa fel:
Rapporten objekt alla existerar.
De rapportobjekt finns i samma rapportdelen.
Fel i data sammanhang
Obs: Om data sammanhanget är en formel, gör Crystal Reports inte kontrollera hyperlänken.
Längden på gruppvägen skall motsvara gruppen som målrapporten objekt. Till exempel, om målet är ett fält i grupp tre, måste data sammanhang passera ner till grupp ett och två; Du kan ange grupp tre eller ett jokertecken ( “”*””).
Kontrollera underrapporter som återinförs på öppen
Crystal Reports kontrollerar att alla underrapporter som ska återimporteras finns i den angivna platsen. För detta validerings att lyckas, måste underrapporter fortfarande finns där din första insatt dem i dina rapporter.
I denna avdelning:
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
Вобастагӣ Checker ҷадвали (Интихоб қуттии муколамаи)
Истифода аз имконоти вобастагии Checker ба танзим ки шароити шумо мехоҳед, ки ба тафтиши вақте ки шумо барои хатоњои дар Workbench, санҷед.
Њисобот оид ба Тафтиши Имконот
тартиб формулаҳои
Ҳисобот Crystal тартиб ҳамаи формулаҳо дар гузориши худ ба тавлиди рӯйхати хатоҳои. Раванди аст, канда намешавад ҳангоми хатои аввал пайдо мешавад; шумо бояд дукарата-ро пахш кунед паём гумроҳиро дар вобастагии Checker барои дидани гумроҳиро дар Семинари Формула аст.
Тартиб ифодаҳои SQL
Ҳисобот Crystal тартиб ҳамаи ибораҳои SQL дар гузориши худ ба тавлиди рӯйхати хатоҳои. Раванди аст, канда намешавад ҳангоми хатои аввал пайдо мешавад; шумо бояд дукарата-ро пахш кунед паём гумроҳиро дар вобастагии Checker барои дидани гумроҳиро дар Семинари Формула аст.
Тартиб вазифаҳои одати
Ҳисобот Crystal тартиб ҳамаи функсияҳои одат дар гузориши худ ба тавлиди рӯйхати хатоҳои. Раванди аст, канда намешавад ҳангоми хатои аввал пайдо мешавад; шумо бояд дукарата-ро пахш кунед паём гумроҳиро дар вобастагии Checker барои дидани гумроҳиро дар Семинари Формула аст.
Тасдиқи URL-hyperlink
Ҳисобот Crystal validates ҳамаи URL-hyperlink ва паёми хатогиро бар хоҳад гардонд, вақте ки як hyperlink нест, метавонад дастрас бошад.
тасдиқ базаи
Ҳисобот Crystal воқеияти базаи гузориш ва паёми хатогиро бар хоҳад гардонд, агар пойгоҳи дода вуҷуд надорад метавонад дастрас бошад, ё агар мизҳои ва / ё майдонҳои дар базаи маълумотҳо тағйир кардаанд.
Мултисектор-Њисобот оид ба Тафтиши кунед
Санҷед, вазифаҳои одати репозиторий
Crystal Ҳисоботҳо санҷиши ҳамаи вазифаҳои гумрук истифода дар гузориши (р) ва кафолат медиҳад, ки онҳо дар ин BusinessObjects Корхонаи Repository мебошанд.
Агар шумо ҳоло биронанд идораи Server Осиёи Марказӣ (CMS) система надаромадед, огоҳии аст, тавлид ва ҳеҷ тафтиши иловагӣ анҷом дода мешаванд.
Дар URI функсияи одати validated барои таъмини он, ки ҳанӯз дар репозиторий боқӣ мемонад. A огоҳии аст тавлидшуда агар функсияи одати дигар ба вуҷуд дорад.
Дар версияи нусхаи маҳаллӣ дар муқоиса аст ва ҳам бимдиҳанда тавлид мешавад, ки агар нусхаи навтари дар репозиторий дастрас аст.
объектњои Санҷиши вадиъат (матн ва bitmap)
Crystal Ҳисоботҳо санҷиши ҳамаи иншоотҳои матн-анбори алоќаманд ва bitmaps.
Агар шумо ҳоло биронанд идораи Server Осиёи Марказӣ (CMS) система надаромадед, огоҳии аст, тавлид ва ҳеҷ тафтиши иловагӣ анҷом дода мешаванд.
Дар URI иншоот validated аст, кафолат медиҳад, ки дар он ҳанӯз дар репозиторий боқӣ мемонад. A огоҳии аст тавлидшуда, агар объекти дигар ба вуҷуд дорад.
Дар версияи нусхаи маҳаллӣ дар муқоиса аст ва ҳам бимдиҳанда тавлид мешавад, ки агар нусхаи навтари дар репозиторий дастрас аст.
абарпайвастҳои қисми гузориши Санҷиши
Crystal Ҳисоботҳо чекҳо барои якчанд шароити гумроҳии гуногун дар абарпайвастҳои қисми ҳисобот.
Хатогиҳои дар парванда мавриди ҳадаф
Эзоҳ: Агар парванда мавриди ҳадаф аст, ки аз як формулаи ба даст омада, Ҳисоботҳо Crystal тавр hyperlink мумкин нест.
Агар парванда мавриди ҳадаф як RUID ё CUID аст, ин хатогиҳо шудаанд (ба хотири) месанҷад:
Оё корбар оид ба CMS система? (Агар Не, ҳеҷ тафтишоти минбаъдаи вуҷуд надорад).
Оё хабар медиҳанд, ки дар RUID / шахсияти CUID вуҷуд?
Дар ҳама ҳолатҳои дигар, файли адаф validated барои таъмини он, ки вуҷуд дорад ва мумкин аст кушода мешавад.
Агар шумо ба тафтиши тамоми лоиҳа, як хабари огоҳкунандаро пайдо агар ҳадаф аст, ки дар лоиҳа ё гузориш ҳамон бастаи нест.
Хатогиҳои бо объекти гузориши мавриди ҳадаф (р)
Crystal Ҳисоботҳо чекҳо барои ин хатогиҳо:
Дар ин гузориш объектҳои тамоми вуҷуд.
Объектњои гузориш дар қисмати гузориши ҳамон ҷойгир шудааст.
Хатогиҳои дар заминаи маълумот
Эзоҳ: Агар контексти маълумот формулаи аст, ки Ҳисобот Crystal тавр hyperlink мумкин нест.
Дарозии роҳи гурӯҳ, бояд ба гурӯҳи муайян аз љониби объектњои гузориши ҳадаф мувофиқ. Барои мисол, агар ҳадафи соҳаи гурӯҳи се аст, заминаи маълумот бояд ба гурӯҳи якум ва дуюми мегузаранд; Шумо метавонед гурӯҳи се ё якка ( «*») муайян мекунад.
subreports Санҷиши ки нав ворид оид ба кушода
Crystal Ҳисоботҳо чекҳо, ки ҳамаи subreports, ки барои аз нав-воридотӣ дар макони муайян вуҷуд доранд. Барои ин тасдиќи ба муваффақият, subreports низ бояд ҷойгир карда шавад, ки шумо аввал ба онҳо дар ҳисоботҳои худ роҳ додем.
Дар ин бахш:
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
சார்ந்திருத்தல் செக்கர் தாவலை (Options டயலாக் பாக்ஸ்)
நீங்கள் ஒர்க்பென்ச் உள்ள தவறுகளை சோதனை போது சரிபார்க்க வேண்டும் நிலைமைகள் அமைக்க சார்ந்திருத்தல் சரிபார்ப்பு விருப்பங்கள் பயன்படுத்தவும்.
விருப்பங்கள் அறிக்கை சரிபார்க்கிறது
சூத்திரங்கள் தொகுக்கலாம்
கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் பிழைகள் பட்டியலை உருவாக்க உங்கள் அறிக்கையில் சூத்திரங்கள் அனைத்து தொகுத்தது. முதல் பிழை காணப்படும் போது செயல்முறை தடங்கல்; நீங்கள் ஃபார்முலா பட்டறை பிழை பார்க்க சார்ந்திருத்தல் செக்கர் உள்ள பிழை செய்தி இரட்டை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
தொகுக்கலாம் எல் வெளிப்பாடுகள்
கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் பிழைகள் பட்டியலை உருவாக்க உங்கள் அறிக்கையில் எல் வெளிப்பாடுகள் அனைத்து தொகுத்தது. முதல் பிழை காணப்படும் போது செயல்முறை தடங்கல்; நீங்கள் ஃபார்முலா பட்டறை பிழை பார்க்க சார்ந்திருத்தல் செக்கர் உள்ள பிழை செய்தி இரட்டை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
விருப்ப செயல்பாடுகளை தொகுக்கலாம்
கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் பிழைகள் பட்டியலை உருவாக்க உங்கள் அறிக்கையில் விருப்ப செயல்பாடுகளை அனைத்து தொகுத்தது. முதல் பிழை காணப்படும் போது செயல்முறை தடங்கல்; நீங்கள் ஃபார்முலா பட்டறை பிழை பார்க்க சார்ந்திருத்தல் செக்கர் உள்ள பிழை செய்தி இரட்டை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
ஹைப்பர்லிங்க் URL கள் உறுதிப்படுத்துமாறு
கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் அனைத்து ஹைப்பர்லிங்க் URL கள் சரிபார்த்து மற்றும் ஒரு ஹைப்பர்லிங்க் அணுக முடியாது போது ஒரு பிழை செய்தி கொடுக்கிறது.
தகவல் சரிபார்க்கவும்
கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் அறிக்கையின் தகவல் சரிபார்க்கிறது மற்றும் தகவல் அணுக முடியாது என்றால் ஒரு பிழை செய்தி கொடுக்கிறது, அல்லது தரவுத்தள அட்டவணைகள் மற்றும் / அல்லது துறைகள் மாறிவிட்டது என்றால்.
மல்டி அறிக்கை விருப்பங்கள் சரிபார்க்கிறது
களஞ்சியமாக விருப்ப செயல்பாடுகளை பாருங்கள்
கிரிஸ்டல் காசோலைகளை அறிக்கை (கள்) பயன்படுத்தப்படும் விருப்ப செயல்பாடுகளை அனைத்து அறிக்கைகள் மற்றும் அவர்கள் BusinessObjects நிறுவன களஞ்சியம் உள்ளன என்பதை உறுதி செய்கிறது.
நீங்கள் இன்னும் மைய நிர்வாகம் சர்வர் (CMS), மீது வெளியேற்ற வேண்டும் என்றால், ஒரு எச்சரிக்கை உருவாக்கப்படும் மற்றும் மேலும் சோதனை செய்யப்படுகிறது.
விருப்ப செயல்பாடு: URI அது இன்னும் களஞ்சியமாக உள்ளது என்று உறுதி செய்ய சரிபார்க்கப்பட்டது. விருப்ப செயல்பாடு இருப்பதற்றதெனில் எச்சரிக்கை உருவாக்கப்படும்.
நகலை பதிப்பு ஒப்பிடும்போது, மற்றும் ஒரு புதிய நகலை களஞ்சியமாக கிடைக்கும் என்றால் ஒரு எச்சரிக்கை உருவாக்கப்படும்.
காசோலை களஞ்சியமாக இலக்குகள் (உரை மற்றும் பிட்மேப்)
கிரிஸ்டல் அனைத்து களஞ்சியமாக-லிங்க்டு உரை பொருள்கள் மற்றும் பிட்டுப்படங்கள் காசோலைகளை அறிவிக்கும்.
நீங்கள் இன்னும் மைய நிர்வாகம் சர்வர் (CMS), மீது வெளியேற்ற வேண்டும் என்றால், ஒரு எச்சரிக்கை உருவாக்கப்படும் மற்றும் மேலும் சோதனை செய்யப்படுகிறது.
பொருளின்: URI அது இன்னும் களஞ்சியமாக உள்ளது என்று உறுதி சரிபார்க்கப்பட்டது. பொருள் இனி இருக்காது எச்சரிக்கை உருவாக்கப்படும்.
நகலை பதிப்பு ஒப்பிடும்போது, மற்றும் ஒரு புதிய நகலை களஞ்சியமாக கிடைக்கும் என்றால் ஒரு எச்சரிக்கை உருவாக்கப்படும்.
காசோலை அறிக்கை பகுதியாக ஹைப்பர்லிங்க்
கிரிஸ்டல் அறிக்கை பகுதியாக ஹைப்பர்லிங்க் பல்வேறு பிழை நிலைமைகள் காசோலைகளை அறிவிக்கும்.
இலக்கு கோப்பு பிழைகள்
குறிப்பு: இலக்கு கோப்பு ஒரு சூத்திரம் இருந்து பெறப்பட்ட என்றால், கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஹைப்பர்லிங்க் சரிபார்த்து இல்லை.
இலக்கு கோப்பு ஒரு RUID அல்லது ஒரு CUID இருந்தால், இந்த பிழைகள் (பொருட்டு) பரிசோதித்து:
பயனர் CMS க்கு மீது வெளியேற்ற? (இல்லை என்றால், அங்கு எந்த மேலும் சோதனை ஆகும்).
RUID / CUID அடையாளம் உள்ளன என்று அறிக்கை உள்ளதா?
மற்ற நேரங்களில், இலக்கு கோப்பு இது உள்ளது மற்றும் திறக்க முடியும் என்று உறுதி சரிபார்க்கப்பட்டது.
நீங்கள் ஒரு முழு திட்டம் சோதனை என்றால், இலக்கு அதே திட்டம் அல்லது அறிக்கை தொகுப்பில் இல்லை என்றால் ஒரு எச்சரிக்கை செய்தி தோன்றும்.
இலக்கு அறிக்கை பொருளுடன் பிழைகள் (கள்)
கிரிஸ்டல் இந்த பிழைகளை காசோலைகளை அறிக்கைகள்:
அறிக்கை இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
அறிக்கை பொருட்களை அதே அறிக்கை பிரிவில் அமைந்துள்ளது.
தரவு சூழலில் பிழைகள்
குறிப்பு: தரவு சூழலில் ஒரு சூத்திரம் ஆகும் என்றால், கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஹைப்பர்லிங்க் சரிபார்த்து இல்லை.
குழு பாதை நீளம் இலக்கு அறிக்கை பொருட்கள் மூலம் அடையாளம் குழு உரியதாக இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக, இலக்கு குழு மூன்று ஒரு துறையில் இருந்தால், தரவு சூழலில் கீழே குழு ஒன்று மற்றும் இரண்டு அனுப்ப வேண்டும்; நீங்கள் குழு மூன்று அல்லது ஒரு வைல்டு கார்டு ( “”*””) குறிப்பிட முடியும்.
இவை திறந்த மீண்டும் இறக்குமதி காசோலை subreports
கிரிஸ்டல் மீண்டும் இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் என்று அனைத்து subreports குறிப்பிட்ட இடம் இல்லை என்று காசோலைகள் அறிவிக்கும். இந்த சரிபார்த்தல் வெற்றி, subreports இன்னும் உங்கள் முதல் உங்கள் அறிக்கைகள் அவற்றை சேர்க்கப்பட்டது எங்கு இருக்க வேண்டும்.
இந்த பகுதியில்:
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
పరాధీనత చెకర్ టాబ్ (ఐచ్ఛికాలు డైలాగ్ బాక్స్)
మీరు పాడు లో లోపాలు తనిఖీ చేసినప్పుడు ధ్రువీకరించడం కోరుకుంటున్న పరిస్థితులు సెట్ పరాధీనత చెకర్ ఎంపికలను ఉపయోగించండి.
ఐచ్ఛికాలు నివేదిక తనిఖీ చేస్తోంది
సూత్రాలు కంపైల్
క్రిస్టల్ నివేదికలు లోపాల జాబితా రూపొందించడానికి మీ నివేదికలో సూత్రాలు అన్ని కూర్చింది. మొదటి లోపం దొరకలేదు ఉన్నప్పుడు ప్రక్రియలో అంతరాయం లేదు; మీరు ఫార్ములా వర్క్షాప్ లోపం చూడండి పరాధీనత చెకర్ దోషం సందేశాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయాలి.
SQL వ్యక్తీకరణలు కంపైల్
క్రిస్టల్ నివేదికలు లోపాల జాబితా రూపొందించడానికి మీ నివేదికలో SQL భావాలు కూర్చింది. మొదటి లోపం దొరకలేదు ఉన్నప్పుడు ప్రక్రియలో అంతరాయం లేదు; మీరు ఫార్ములా వర్క్షాప్ లోపం చూడండి పరాధీనత చెకర్ దోషం సందేశాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయాలి.
కస్టమ్ విధులు కంపైల్
క్రిస్టల్ నివేదికలు లోపాల జాబితా రూపొందించడానికి మీ నివేదికలో కస్టమ్ విధులను అన్ని కూర్చింది. మొదటి లోపం దొరకలేదు ఉన్నప్పుడు ప్రక్రియలో అంతరాయం లేదు; మీరు ఫార్ములా వర్క్షాప్ లోపం చూడండి పరాధీనత చెకర్ దోషం సందేశాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయాలి.
హైపర్ లింక్ URL లు ప్రమాణీకరించు
క్రిస్టల్ నివేదికలు అన్ని హైపర్ లింక్ URL లు నిర్థారించింది మరియు ఒక హైపర్ లింక్ ప్రాప్తి చేయబడదు లోపం సందేశాన్ని పంపుతుంది.
డేటాబేస్ నిర్ధారించండి
క్రిస్టల్ నివేదికలు నివేదిక యొక్క డేటాబేస్ ధ్రువీకరిస్తుంది మరియు డేటాబేస్ ప్రాప్తి పోతే ఒక దోష సందేశం చూపుతుంది లేదా డేటాబేస్ లో పట్టికలు మరియు / లేదా ఖాళీలను మారినట్లు.
బహుళ నివేదిక ఐచ్ఛికాలు తనిఖీ చేస్తోంది
రిపోజిటరీ కస్టమ్ విధులు తనిఖీ
క్రిస్టల్ తనిఖీలు నివేదిక (లు) లో ఉపయోగిస్తారు కస్టమ్ విధులను అన్ని నివేదికలు మరియు వారు BusinessObjects Enterprise రిపోజిటరీ లో ప్రస్తుతం ఉంటాయి నిర్ధారిస్తుంది.
మీరు ఇంకా కేంద్ర నిర్వహణ సర్వర్ (CMS) పై లాగిన్ ఉండకపోతే, ఒక హెచ్చరిక సృష్టించటం మరియు ఎటువంటి చెకింగ్ జరుగుతుంది.
కస్టమ్ ఫంక్షన్ యొక్క URI ఇది ఇప్పటికీ రిపోజిటరీ లో ఉనికిలో ఉందని చెల్లుబాటు ఉంది. కస్టమ్ ఫంక్షన్ ఇకపై ఉనికిలో ఉంటే ఒక హెచ్చరిక ఉత్పత్తి.
లోకల్ కాపీని యొక్క వర్షన్ పోల్చబడుతుంది మరియు ఒక క్రొత్త కాపీని రిపోజిటరీ అందుబాటులో ఉంది ఒక హెచ్చరికను ఉత్పత్తి.
రిపోజిటరీ పరిశీలించడం వస్తువులు (టెక్స్ట్ మరియు బిట్మ్యాప్)
క్రిస్టల్ అన్ని రిపోజిటరీ లింక్ టెక్స్ట్ వస్తువులు మరియు బిట్ మ్యాప్ తనిఖీలు నివేదికలు.
మీరు ఇంకా కేంద్ర నిర్వహణ సర్వర్ (CMS) పై లాగిన్ ఉండకపోతే, ఒక హెచ్చరిక సృష్టించటం మరియు ఎటువంటి చెకింగ్ జరుగుతుంది.
వస్తువు యొక్క URI ఇది ఇప్పటికీ రిపోజిటరీ లో ఉనికిలో ఆచరిస్తున్నారు చెల్లుబాటు ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ ఉనికిలో ఉంటే ఒక హెచ్చరిక ఉత్పత్తి.
లోకల్ కాపీని యొక్క వర్షన్ పోల్చబడుతుంది మరియు ఒక క్రొత్త కాపీని రిపోజిటరీ అందుబాటులో ఉంది ఒక హెచ్చరికను ఉత్పత్తి.
నివేదిక పరిశీలించడం భాగంగా హైపర్లింక్స్
క్రిస్టల్ నివేదిక ఈ భాగంలో హైపర్లింక్స్ వివిధ లోపం పరిస్థితుల్లో కోసం చెక్కులను నివేదికలు.
లక్ష్యం ఫైలు లోపాలు
గమనిక: లక్ష్యాన్ని ఫైలు ఒక సూత్రం ద్వారా వచ్చింది ఉంటే, క్రిస్టల్ నివేదికలు హైపర్ లింక్ తనిఖీ లేదు.
టార్గెట్ ఫైలు ఒక RUID లేదా ఒక CUID ఉంటే, ఈ లోపాలు (క్రమంలో) వచ్చేసాడు:
యూజర్ CMS కు లాగిన్ ఉంది? (సంఖ్య ఉంటే, అక్కడ ఎటువంటి తనిఖీని ఉంది).
RUID / CUID గుర్తిస్తుంది ఉనికిలో నివేదిక ఇవ్వగలవా?
అన్ని ఇతర సందర్భాలలో, లక్ష్యం ఫైలు ఇది ఉనికిలో మరియు తెరవవచ్చు నిర్ధారించడానికి చెల్లుబాటు ఉంది.
మీరు ఒక మొత్తం ప్రాజెక్ట్ తనిఖీ ఉంటే, లక్ష్యం అదే ప్రాజెక్టు లేదా నివేదిక ప్యాకేజీ లేదు ఉంటే ఒక హెచ్చరిక సందేశం కనిపిస్తుంది.
లక్ష్యం నివేదిక అంశంతో ఎర్రర్స్ (లు)
క్రిస్టల్ ఈ లోపాలు కోసం చెక్కులను నివేదికలు:
నివేదిక వస్తువులు అన్ని ఉనికిలో.
నివేదిక వస్తువులు అదే నివేదిక భాగంలో ఉంటాయి.
డేటా సందర్భంలో లోపాలు
గమనిక: డేటా కాంటెక్స్ట్ సూత్రం ఉంటే, క్రిస్టల్ నివేదికలు హైపర్ లింక్ తనిఖీ లేదు.
సమూహం మార్గం యొక్క పొడవును లక్ష్యం నివేదిక వస్తువులు ద్వారా గుర్తి వర్గానికి సంబంధించి ఉండాలి. ఉదాహరణకు, లక్ష్యం బృందం మూడు రంగం, డేటా సందర్భంలో గుంపు డౌన్ ఒక రెండు పాస్ ఉండాలి; మీరు గుంపు మూడు లేదా వైల్డ్కార్డ్ ( “”*””) పేర్కొనవచ్చు.
ఓపెన్ తిరిగి దిగుమతి ఇవి subreports పరిశీలించడం
క్రిస్టల్ తిరిగి దిగుమతి చేయడానికి అన్ని subreports పేర్కొన్న స్థానంలో ఉండే చెక్కులను నివేదికలు. మీ మొదటి మీ నివేదికలు వాటిని చేర్చబడుతుంది అక్కడ సరిగ్గా ఈ ధ్రువీకరణ కోసం, subreports ఇప్పటికీ ఉన్న ఉండాలి.
ఈ విభాగంలో:
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
แท็บพึ่งพาการตรวจสอบ (กล่องโต้ตอบตัวเลือก)
ใช้ตัวเลือกการพึ่งพาการตรวจสอบในการตั้งเงื่อนไขที่คุณต้องการตรวจสอบเมื่อคุณตรวจสอบข้อผิดพลาดในการปรับแต่ง
รายงานการตรวจสอบตัวเลือก
รวบรวมสูตร
Crystal Reports รวบรวมทุกสูตรในรายงานของคุณเพื่อสร้างรายการข้อผิดพลาด กระบวนการนี้จะไม่ถูกขัดจังหวะเมื่อข้อผิดพลาดแรกพบ; คุณต้องคลิกสองครั้งเกิดข้อผิดพลาดในการพึ่งพาการตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในการประชุมเชิงปฏิบัติการสูตร
รวบรวมการแสดงออก SQL
Crystal Reports รวบรวมทั้งหมดของการแสดงออก SQL ในรายงานของคุณเพื่อสร้างรายการข้อผิดพลาด กระบวนการนี้จะไม่ถูกขัดจังหวะเมื่อข้อผิดพลาดแรกพบ; คุณต้องคลิกสองครั้งเกิดข้อผิดพลาดในการพึ่งพาการตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในการประชุมเชิงปฏิบัติการสูตร
รวบรวมฟังก์ชั่นที่กำหนดเอง
Crystal Reports รวบรวมทุกฟังก์ชั่นที่กำหนดเองในรายงานของคุณเพื่อสร้างรายการข้อผิดพลาด กระบวนการนี้จะไม่ถูกขัดจังหวะเมื่อข้อผิดพลาดแรกพบ; คุณต้องคลิกสองครั้งเกิดข้อผิดพลาดในการพึ่งพาการตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในการประชุมเชิงปฏิบัติการสูตร
ตรวจสอบ URL ที่เชื่อมโยงหลายมิติ
Crystal Reports ตรวจสอบ URL ที่เชื่อมโยงหลายมิติทั้งหมดและส่งกลับข้อผิดพลาดเมื่อเชื่อมโยงหลายมิติไม่สามารถเข้าถึง
ตรวจสอบฐานข้อมูล
Crystal Reports ตรวจสอบฐานข้อมูลของรายงานและส่งกลับข้อผิดพลาดถ้าฐานข้อมูลไม่สามารถเข้าถึงหรือถ้าตารางและ / หรือสาขาที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
Multi-รายงานตรวจสอบตัวเลือก
ตรวจสอบฟังก์ชั่นที่กำหนดเองที่เก็บ
Crystal Reports ตรวจสอบทั้งหมดของฟังก์ชั่นที่กำหนดเองที่ใช้ในการรายงาน (s) และสร้างความมั่นใจว่าพวกเขามีอยู่ในองค์กร BusinessObjects Repository
ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบกลางการจัดการ Server (CMS) คำเตือนถูกสร้างขึ้นและไม่มีการตรวจสอบต่อไปจะทำ
URI ของฟังก์ชั่นที่กำหนดเองจะถูกตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังคงมีอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูล คำเตือนจะถูกสร้างขึ้นถ้าฟังก์ชั่นที่กำหนดเองไม่มีอยู่แล้ว
รุ่นสำเนาถูกเปรียบเทียบและการแจ้งเตือนจะถูกสร้างขึ้นถ้าสำเนาใหม่กว่าที่มีอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูล
วัตถุที่ตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูล (ข้อความและบิตแมป)
Crystal Reports ตรวจสอบทั้งหมดของพื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงวัตถุข้อความและบิตแมป
ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบกลางการจัดการ Server (CMS) คำเตือนถูกสร้างขึ้นและไม่มีการตรวจสอบต่อไปจะทำ
URI ของวัตถุที่มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันยังคงมีอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูล คำเตือนจะถูกสร้างขึ้นถ้าวัตถุไม่มีอยู่แล้ว
รุ่นสำเนาถูกเปรียบเทียบและการแจ้งเตือนจะถูกสร้างขึ้นถ้าสำเนาใหม่กว่าที่มีอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูล
ตรวจสอบรายงานเชื่อมโยงหลายมิติส่วนหนึ่ง
Crystal Reports การตรวจสอบข้อผิดพลาดสำหรับเงื่อนไขที่แตกต่างกันในรายงานส่วนเชื่อมโยงหลายมิติ
ข้อผิดพลาดกับไฟล์เป้าหมาย
หมายเหตุ: หากไฟล์เป้าหมายที่ได้มาจากสูตร Crystal Reports ไม่ได้ตรวจสอบเชื่อมโยงหลายมิติ
หากไฟล์เป้าหมายเป็น RUID หรือ CUID เป็นข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบ (ตามลำดับ):
เป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อ CMS ที่? (ถ้าไม่มีไม่มีการตรวจสอบต่อไป)
ไม่รายงานว่า RUID / ระบุ CUID อยู่?
ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดแฟ้มเป้าหมายคือการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีอยู่และสามารถเปิด
หากคุณกำลังตรวจสอบโครงการทั้งหมดข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นถ้าเป้าหมายไม่ได้อยู่ในโครงการหรือรายงานแพคเกจเดียวกัน
ข้อผิดพลาดกับวัตถุรายงานเป้าหมาย (s)
Crystal Reports การตรวจสอบข้อผิดพลาดเหล่านี้:
รายงานวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่
วัตถุรายงานจะอยู่ในส่วนของรายงานเดียวกัน
ข้อผิดพลาดในบริบทข้อมูล
หมายเหตุ: หากข้อมูลบริบทคือสูตร Crystal Reports ไม่ได้ตรวจสอบเชื่อมโยงหลายมิติ
ความยาวของเส้นทางที่กลุ่มจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มที่ระบุโดยวัตถุรายงานเป้าหมาย ตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายคือข้อมูลในกลุ่มสามบริบทข้อมูลต้องผ่านลงไปยังกลุ่มที่หนึ่งและสอง; คุณสามารถระบุกลุ่มสามหรือตัวแทน ( “”*””)
subreports ตรวจสอบอีกครั้งนำเข้าในการเปิด
Crystal Reports ตรวจสอบว่า subreports ทั้งหมดที่จะนำเข้ามาอีกครั้งอยู่ในตำแหน่งที่ระบุ สำหรับการตรวจสอบนี้จะประสบความสำเร็จ subreports ยังคงต้องอยู่ที่ครั้งแรกของคุณแทรกไว้ในรายงานของคุณ
ในส่วนนี้:
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
Bağımlılık Checker sekmesi (Seçenekler iletişim kutusu)
Eğer Workbench hataları kontrol zaman doğrulamak istediğiniz koşulları ayarlamak için bağımlılık Denetleyicisi seçeneklerini kullanın.
Rapor Kontrol Seçenekleri
formülleri Derleme
Crystal Reports hataların bir listesini oluşturmak için rapordaki tüm formüller derler. ilk hata bulunduğunda süreç kesintiye değildir; Formula Atölyesinde hatayı görmek için bağımlılık Checker hata iletisi çift tıklamanız gerekir.
SQL ifadeleri Derleme
Crystal Reports hataların bir listesini oluşturmak için raporda SQL ifadelerinin hepsi derler. ilk hata bulunduğunda süreç kesintiye değildir; Formula Atölyesinde hatayı görmek için bağımlılık Checker hata iletisi çift tıklamanız gerekir.
özel işlevler Derleme
Crystal Reports hataların bir listesini oluşturmak için raporda özel tüm fonksiyonları derler. ilk hata bulunduğunda süreç kesintiye değildir; Formula Atölyesinde hatayı görmek için bağımlılık Checker hata iletisi çift tıklamanız gerekir.
Köprü URL’leri doğrulamak
Crystal Reports tüm köprü URL’leri doğrular ve köprü erişilemez bir hata iletisi döndürür.
veritabanını doğrulayın
Crystal Reports Raporun veritabanı doğrular ve veritabanı erişilemiyor eğer bir hata mesajı döndürür veya veritabanındaki tablo ve / veya alanları değişmiş varsa.
Seçenekleri denetleme Çok Raporu
depo özel fonksiyonları kontrol
Kristal kontrolleri raporu (ler) kullanılan özel fonksiyonların hepsi Raporlar ve BusinessObjects Enterprise Repository mevcut olmasını sağlar.
Henüz Central Management Server (CMS) oturum açmış değil, bir uyarı oluşturulur ve başka hiçbir kontrol yapılır.
Özel fonksiyonunun tanım hala depo var olduğundan emin olmak için doğrulanır. özel fonksiyon artık varsa bir uyarı oluşturulur.
Yerel kopyanın sürüm karşılaştırılır ve yeni bir kopya depo mevcut olup olmadığını bir uyarı oluşturulur.
Kontrol deposu nesneleri (metin ve bitmap)
Kristal tüm depo bağlı metin nesneleri ve bitmapler kontrolleri bildirir.
Henüz Central Management Server (CMS) oturum açmış değil, bir uyarı oluşturulur ve başka hiçbir kontrol yapılır.
nesnenin URI hala depo var olmasını sağlar için doğrulanır. nesne artık varsa bir uyarı oluşturulur.
Yerel kopyanın sürüm karşılaştırılır ve yeni bir kopya depo mevcut olup olmadığını bir uyarı oluşturulur.
Kontrol raporu parça köprüler
Kristal rapor bölümü köprüler birkaç farklı hata koşulları için çek bildirir.
Hedef dosyası ile Hatalar
Not: Hedef dosya bir formül elde edilirse, Crystal Reports köprüyü kontrol etmez.
Hedef dosya bir ruid veya CUID ise, bu hatalar (sırayla) kontrol edilir:
Kullanıcı CMS oturum nedir? (Hayır, hiçbir başka kontrol yoktur).
Ruid / CUID tanımlar var olduğu rapor mu?
Diğer tüm durumlarda, hedef dosya varolduğundan ve açılabilir sağlamak için doğrulanır.
bütün bir projeyi kontrol ediyorsanız hedef aynı proje veya rapor paketinde değilse, bir uyarı mesajı görüntülenir.
Hedef raporu nesne ile Hatalar (ler)
Kristal bu hatalar için kontrolleri Raporları:
Rapor tüm mevcut nesneleri.
Rapor nesneleri aynı rapor bölümünde yer almaktadır.
veri bağlamında hatalar
Not: veri içeriği bir formül ise, Crystal Reports köprüyü kontrol etmez.
grup yolunun uzunluğu hedef rapor nesneleri tarafından tanımlanan gruba uygun olmalıdır. Hedef grubun üç bir alan ise, örneğin, veri içeriği grubunun bir ve iki aşağı geçmelidir; gruba üç veya bir joker ( “”*””) belirleyebilirsiniz.
açık re-ithal Kontrol alt raporlar
Kristal yeniden ithal edilecek tüm alt raporlar belirtilen yerde mevcut kontrolleri bildirir. Bu doğrulama başarılı olması için sizin ilk raporlarda bunları takılı nerede, alt raporlar hala yer almalıdır.
Bu bölümde:
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Вкладка Перевірка залежностей (діалогове вікно Options)
Використовуйте параметри залежностей Checker, щоб встановити, які умови ви хочете перевірити, коли ви перевірити на наявність помилок в інструментальних засобах.
Звіт Перевірка Опції
узагальнення формул
Crystal Reports збирає все формули в звіті, щоб згенерувати список помилок. Процес не переривається при виявленні першої помилки; ви повинні двічі клацніть повідомлення про помилку в Dependency Checker, щоб побачити помилку в семінарі формули.
Компіляція виразів SQL
Crystal Reports збирає всі вирази SQL в звіті, щоб згенерувати список помилок. Процес не переривається при виявленні першої помилки; ви повинні двічі клацніть повідомлення про помилку в Dependency Checker, щоб побачити помилку в семінарі формули.
Компіляція користувальницьких функцій
Crystal Reports збирає всі призначені для користувача функції в своїй доповіді, щоб створити список помилок. Процес не переривається при виявленні першої помилки; ви повинні двічі клацніть повідомлення про помилку в Dependency Checker, щоб побачити помилку в семінарі формули.
Перевірка гіперпосилань URL-адрес
Crystal Reports перевіряє всі гіперпосилання URL-адрес і повертає повідомлення про помилку при гіперпосиланням не можуть бути доступні.
Перевірка бази даних
Crystal Reports перевіряє базу даних звіту і повертає повідомлення про помилку, якщо база даних не може бути доступна, або якщо таблиці і / або поля в базі даних змінилися.
Multi-Report Перевірка опцій
Перевірити сховище для користувача функцій
Crystal Reports перевіряє всі з призначених для користувача функцій, використовуваних в звіті (ів) та гарантує, що вони присутні в BusinessObjects Enterprise Repository.
Якщо ви ще не ввійшли на центральний сервер управління (CMS), генерується попередження і без подальших перевірок не буде зроблено.
URI з призначеної для користувача функції перевіряється, щоб переконатися, що вона як і раніше існує в сховище. Попередження не генерується, якщо призначена для користувача функція більше не існує.
Версія локальної копії порівнюється і попередження генерується, якщо нова копія доступна в репозиторії.
об’єкти Перевірити сховище (текст і растрові)
Crystal Reports перевіряє всі репозиторіїв-зшитий текстових об’єктів і растрових зображень.
Якщо ви ще не ввійшли на центральний сервер управління (CMS), генерується попередження і без подальших перевірок не буде зроблено.
URI об’єкта перевіряється, щоб гарантує, що вона як і раніше існує в сховище. Попередження не генерується, якщо об’єкт більше не існує.
Версія локальної копії порівнюється і попередження генерується, якщо нова копія доступна в репозиторії.
Перевірити частина звіту гіперпосилань
Crystal Reports перевіряє наявність декількох різних умов помилок в частині звіту гіперпосилань.
Помилки з цільового файлу
Примітка: Якщо цільової файл отримано з формули, Crystal Reports не перевіряє гіперпосилання.
Якщо цільовий файл є RUID або CUID, ці помилки перевіряються (в порядку убування):
Реєструється користувач на КМВ? (Якщо немає, то немає подальшого перевірки).
Чи містить звіт, що існують RUID / CUID ідентифікує?
У всіх інших випадках, цільової файл перевіряється, щоб гарантувати, що він існує і може бути відкритий.
Якщо ви перевіряєте весь проект, з’являється попередження, якщо мета не в тому ж проекті або звіту пакета.
Помилки з цільового об’єкта звіту (ів)
Crystal Reports для перевірки цих помилок:
У доповіді всі об’єкти існують.
Об’єкти звіту розташовані в тому ж розділі звіту.
Помилки в контексті даних
Примітка: Якщо контекст даних є формула, Crystal Reports не перевіряє гіперпосилання.
Довжина шляху групи повинна відповідати групі, ідентифікованої об’єктами цільового звіту. Наприклад, якщо метою є поле в групі три, контекст даних повинен передати вниз до групи один і два; Ви можете вказати групу три або символ підстановки ( “”*””).
Перевірити підзвітних, які реімпортіруются на відкритих
Crystal Reports перевіряє, що існують всі підзвітних, які повинні бути повторно імпортувати в зазначеному місці. Для цього перевірки, щоб домогтися успіху, підзвітних все одно повинні бути розташовані там, де ваш перший вставив їх у звітах.
У цьому розділі:
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
انحصار چیکر ٹیب (اختیارات کے ڈائلاگ باکس)
کیا آپ ورک بینچ میں غلطیوں کے لئے چیک کرتے وقت اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں جس کے حالات قائم کرنے کے لئے انحصار چیکر اختیارات استعمال کریں.
رپورٹ پڑتال کر رہا ہے کے اختیارات
فارمولوں آرکائیو
کرسٹل رپورٹس غلطیاں کی ایک فہرست پیدا کرنے کے لئے اپنی رپورٹ میں فارمولوں کے تمام آگاہ کریں. عمل میں خلل نہیں ہے پہلی غلطی پایا جاتا ہے جب؛ آپ فارمولہ ورکشاپ میں خرابی دیکھنا انحصار چیکر میں غلطی پیغام کو ڈبل کلک کرنا ضروری ہے.
SQL اظہار کی آرکائیو
کرسٹل رپورٹس غلطیاں کی ایک فہرست پیدا کرنے کے لئے اپنی رپورٹ میں SQL کے اظہار کی سب سے آگاہ کریں. عمل میں خلل نہیں ہے پہلی غلطی پایا جاتا ہے جب؛ آپ فارمولہ ورکشاپ میں خرابی دیکھنا انحصار چیکر میں غلطی پیغام کو ڈبل کلک کرنا ضروری ہے.
اپنی مرضی کے افعال کو آرکائیو
کرسٹل رپورٹس غلطیاں کی ایک فہرست پیدا کرنے کے لئے اپنی رپورٹ میں اپنی مرضی کے افعال میں سے سب آگاہ کریں. عمل میں خلل نہیں ہے پہلی غلطی پایا جاتا ہے جب؛ آپ فارمولہ ورکشاپ میں خرابی دیکھنا انحصار چیکر میں غلطی پیغام کو ڈبل کلک کرنا ضروری ہے.
ہائپر لنک کے URLs توثیق
کرسٹل رپورٹیں تمام بالا ربط URLs کو توثیق اور جب ایک بالا ربط تک رسائی نہیں ہوسکتی ایک غلطی پیغام لوٹتا ہے.
ڈیٹا بیس کی توثیق کریں
کرسٹل رپورٹس رپورٹ کے ڈیٹا بیس کی تصدیق اور ڈیٹا بیس تک رسائی نہیں ہوسکتی اگر ایک غلطی پیغام لوٹتا ہے، یا ڈیٹا بیس میں ٹیبل اور / یا کھیتوں کو تبدیل کر دیا ہے تو.
ملٹی رپورٹ اختیارات کی جانچ ہو رہی
مخزن اپنی مرضی کے افعال کی جانچ پڑتال کریں
کرسٹل کے چیک کی رپورٹ (زبانیں) میں استعمال کیا اپنی مرضی کے افعال میں سے سب کی رپورٹوں اور یقینی بناتا ہے کہ وہ BusinessObjects انٹرپرائز مخزن میں موجود ہیں کہ.
اگر آپ نے ابھی سینٹرل مینجمنٹ سرور (CMS) پر انتخاب نہیں ہوا ہے تو، ایک انتباہ پیدا کیا جاتا ہے اور کوئی مزید چیکنگ سے کیا جاتا ہے.
اپنی مرضی کے مطابق تقریب کی URI کو یقینی بنانے کے کہ یہ اب بھی مخزن میں موجود ہے کہ توثیق ہے. ایک انتباہ پیدا کیا جاتا ہے اپنی مرضی کے مطابق تقریب اب موجود نہیں ہے تو.
مقامی کاپی کے ورژن کے مقابلے میں ہے اور ایک نیا نقل مخزن میں دستیاب ہے اگر ایک انتباہ پیدا کیا جاتا ہے.
مخزن چیک کریں اشیاء (متن اور بٹ نقشہ)
کرسٹل کے تمام مخزن سے منسلک متن اشیاء اور bitmaps کے کے چیک کی رپورٹ.
اگر آپ نے ابھی سینٹرل مینجمنٹ سرور (CMS) پر انتخاب نہیں ہوا ہے تو، ایک انتباہ پیدا کیا جاتا ہے اور کوئی مزید چیکنگ سے کیا جاتا ہے.
اعتراض کی URI کو یقینی بناتا کرنے کے لئے اسے اب بھی مخزن میں موجود ہے کہ توثیق ہے. ایک انتباہ پیدا کیا جاتا اعتراض اب موجود نہیں ہے تو.
مقامی کاپی کے ورژن کے مقابلے میں ہے اور ایک نیا نقل مخزن میں دستیاب ہے اگر ایک انتباہ پیدا کیا جاتا ہے.
جانچ پڑتال کی رپورٹ حصہ بالا روابط
کرسٹل رپورٹ حصہ بالا روابط میں کئی مختلف خرابی حالات کے لئے چیک کی رپورٹ.
ہدف فائل کے ساتھ نقائص
نوٹ: ہدف فائل ایک فارمولے سے حاصل کیا جاتا ہے تو، کرسٹل رپورٹس بالا ربط کو چیک نہیں کرتا.
ہدف فائل ایک RUID یا ایک CUID ہے تو، ان کی غلطیاں (کے لئے) جانچ پڑتال کر رہے ہیں:
صارف CMS پر ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ (لیکن تو، کوئی مزید چیکنگ نہیں ہے).
رپورٹ RUID / CUID شناخت موجود ہے؟
دیگر تمام معاملات میں، ہدف فائل کو یقینی بنانے کے یہ موجود ہے اور کھولی جا سکتا ہے کی توثیق ہے.
آپ کو ایک پورے منصوبے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں تو، ہدف اسی منصوبے یا رپورٹ پیکج میں نہیں ہے تو ایک وارننگ پیغام ظاہر ہوتا ہے.
ہدف رپورٹ اعتراض کے ساتھ نقائص (ے)
کرسٹل رپورٹیں ان غلطیوں کے لئے چیک:
رپورٹ تمام موجود اشیاء.
رپورٹ اشیاء اسی رپورٹ کے حصے میں واقع ہیں.
اعداد و شمار کے تناظر میں نقائص
نوٹ: ڈیٹا سیاق و سباق ایک فارمولا ہے تو، کرسٹل رپورٹس بالا ربط کو چیک نہیں کرتا.
گروپ پاتھ کی طوالت ہدف رپورٹ اشیاء کی طرف سے نشاندہی کی گروپ سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر، ہدف کے گروپ تین میں ایک فیلڈ ہے تو، ڈیٹا کے سیاق و سباق کے نیچے گروپ ایک اور دو پر منتقل کرنا ضروری ہے؛ آپ گروپ تین یا ایک وائلڈ کارڈ کے ( “”*””) کی وضاحت کر سکتے.
کھلی دوبارہ درآمد کیا جاتا ہے جس subreports چیک کریں
کرسٹل چیکوں دوبارہ درآمد کیا جانا ہے کہ تمام subreports مخصوص جگہ میں موجود ہے کہ رپورٹ. اس کی توثیق کی کامیابی کے لیے، subreports آپ کے پہلے آپ کی رپورٹوں میں انہیں ڈالا جہاں اب بھی واقع ہوگا.
اس سیکشن میں:
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristal Online Yordam hisobotlar
Qo’shadi tekshiruvi tab (Tanlovlar muloqot qiling)
Agar Workbench xatolar uchun tekshirish qachon tekshirish uchun kerakli sharoitlar belgilash uchun qo’shadi tekshiruvi ni ishlating.
Hisobot tekshirilmoqda Options
formulalar kompilyatsiya
Crystal Reports xatolar ro’yxatini hosil qilish uchun hisobotda formulalar barcha derlar. birinchi xato topilgan bo’lsa jarayoni so’zini emas; Agar Formula seminarda xato ko’rish uchun qo’shadi tekshiruvi xato xabari ikki-kliklang kerak.
SQL ifodalarini kompilyatsiya
Crystal Reports xatolar ro’yxatini hosil qilish uchun hisobotida SQL iboralar barcha derlar. birinchi xato topilgan bo’lsa jarayoni so’zini emas; Agar Formula seminarda xato ko’rish uchun qo’shadi tekshiruvi xato xabari ikki-kliklang kerak.
maxsus vazifalarni kompilyatsiya
Crystal Reports xatolar ro’yxatini hosil qilish uchun hisobotda maxsus funktsiyalari barcha derlar. birinchi xato topilgan bo’lsa jarayoni so’zini emas; Agar Formula seminarda xato ko’rish uchun qo’shadi tekshiruvi xato xabari ikki-kliklang kerak.
Ko’prik URL tasdiqlashimiz
Crystal Reports barcha Ko’prik URL tasdiqlash va ko’prik kirish mumkin emas qachon xato xabari qaytaradi.
ma’lumotlar bazasini tekshirish
Crystal Reports hisobot bazasini tekshiradi va ma’lumotlar bazasi kirish mumkin emas, agar xato xabari qaytaradi yoki ma’lumotlar bazasida jadvallar va / yoki joylar o’zgardi bo’lsa.
Imkoniyatiga nazorat nechta Hisobot
jihozi maxsus vazifalarni tekshiring
Crystal chexlar hisobotida (lar) ishlatiladigan maxsus funktsiyalari barcha hisobotlar va ular BusinessObjects Enterprise Havuzu’ndaki mavjud ta’minlaydi.
Agar hali Markaziy Management Server (CMS) ustiga identifikatsiyadan o’tmadingiz bo’lsangiz, ogohlantirish hosil bo’ladi va hech yanada tekshirish amalga oshiriladi.
maxsus funktsiyasi URI u hali hovuzida mavjud bo’lishini ta’minlash uchun tasdiqlangan. Maxsus vazifasi endi mavjud bo’lsa, ogohlantirish hosil bo’ladi.
mahalliy nusxasi versiyasi nisbatan va yangi nusxasi hovuzida mavjud bo’lsa ogohlantirish hosil bo’ladi.
Check jihozi ob’ektlar (matn va bitmap)
Kristal barcha yig’ib-bog’liq matn ob’ektlar va bitmaplerin chexlar hisobotlar.
Agar hali Markaziy Management Server (CMS) ustiga identifikatsiyadan o’tmadingiz bo’lsangiz, ogohlantirish hosil bo’ladi va hech yanada tekshirish amalga oshiriladi.
ob’ekt URI u hali hovuzida mavjud ta’minlaydi, tasdiqlangan. ob’ekt endi mavjud bo’lsa, ogohlantirish hosil bo’ladi.
mahalliy nusxasi versiyasi nisbatan va yangi nusxasi hovuzida mavjud bo’lsa ogohlantirish hosil bo’ladi.
Check hisobot qismi ko’priklari
Crystal hisobot qismi ko’priklar bir necha xil xato sharoitlari uchun chexlar hisobotlar.
maqsadli fayl bilan xatolar
Eslatma: maqsad fayl formuladan olingan bo’lsa, Crystal Reports ko’prik nazorat qilmaydi.
maqsad fayl RUID yoki CUID bo’lsa, bu xatolar (tartibda) tekshiriladi:
Foydalanuvchi CMS uchun tizimga? (Yo’q bo’lsa, yana bir bor tekshirish).
RUID / CUID to’g’ri aniqlab borligini hisobot bormi?
Boshqa barcha hollarda, maqsad fayl u mavjud va ochilgan mumkin ishonch hosil qilish uchun, tasdiqlangan.
Agar butun loyiha tekshirish, agar maqsad Shu loyiha yoki hisobot To’plamga bo’lmasa, ogohlantirish xabari paydo bo’ladi.
maqsadli hisobot ob’ekt bilan xatolar (lar)
Kristal, bu xatolar uchun nazorat qiladi hisobotlar:
Hisobot barcha mavjud ob’ektlarning.
hisobot ob’ektlar bir xil hisobot bo’limda hududda joylashgan.
ma’lumotlar kontekstida xatolar
Eslatma: ma’lumotlar tarkibi bir formula bo’lsa, Crystal Reports ko’prik nazorat qilmaydi.
guruh yo’lining uzunligi maqsadli hisobot ob’ektlarini tomonidan belgilangan guruhga mos kerak. maqsadli guruh uch yilda bir dala bo’lsa, masalan, ma’lumotlar tarkibi guruhi, bir va ikki pastga o’tishi kerak; Agar guruh uch yoki bir joker ( “”*””) ko’rsatish mumkin.
ochiq qayta-import qilinadi Check pastki hisobotlarni
Kristal qayta-import qilinadi barcha pastki hisobotlarni belgilangan joyda mavjud chexlar hisobotlar. Bu tekshirish muvaffaqiyatga erishish uchun, siz uchun, birinchi hisobot ularni joylashtirilgan qaerda, pastki hisobotlarni hali joylashgan bo’lishi kerak.
Ushbu bo’limda:
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Báo cáo tinh Trợ giúp Online
tab phụ thuộc Checker (hộp thoại Options)
Sử dụng các tùy chọn phụ thuộc Checker để thiết lập những điều kiện nào bạn muốn xác minh khi bạn kiểm tra lỗi trong Workbench.
Báo cáo Kiểm tra tùy chọn
Biên dịch các công thức
Crystal Reports biên dịch tất cả các công thức trong báo cáo của bạn để tạo ra một danh sách các lỗi. Quá trình này không bị gián đoạn khi lỗi đầu tiên được tìm thấy; bạn phải kích đúp vào các thông báo lỗi trong Dependency Checker để xem lỗi tại Hội thảo công thức.
Biên dịch biểu thức SQL
Crystal Reports biên dịch tất cả các biểu thức SQL trong báo cáo của bạn để tạo ra một danh sách các lỗi. Quá trình này không bị gián đoạn khi lỗi đầu tiên được tìm thấy; bạn phải kích đúp vào các thông báo lỗi trong Dependency Checker để xem lỗi tại Hội thảo công thức.
Biên dịch các chức năng tùy chỉnh
Crystal Reports biên dịch tất cả các chức năng tùy chỉnh trong báo cáo của bạn để tạo ra một danh sách các lỗi. Quá trình này không bị gián đoạn khi lỗi đầu tiên được tìm thấy; bạn phải kích đúp vào các thông báo lỗi trong Dependency Checker để xem lỗi tại Hội thảo công thức.
Xác nhận URL liên kết
Crystal Reports xác nhận tất cả các URL siêu liên kết và trả về một thông báo lỗi khi một siêu liên kết không thể được truy cập.
xác minh cơ sở dữ liệu
Crystal Reports xác minh cơ sở dữ liệu của báo cáo và trả về một thông báo lỗi nếu cơ sở dữ liệu không thể được truy cập, hoặc nếu bảng và / hoặc các trường trong cơ sở dữ liệu đã thay đổi.
Multi-Báo cáo Kiểm tra tùy chọn
Kiểm tra chức năng tùy chỉnh kho
Crystal Reports kiểm tra tất cả các chức năng tùy chỉnh được sử dụng trong báo cáo (s) và đảm bảo rằng họ có mặt trong các BusinessObjects Enterprise Repository.
Nếu bạn chưa đăng nhập vào máy chủ quản lý miền Trung (CMS), một cảnh báo được tạo ra và không kiểm tra tiếp tục được thực hiện.
URI của các chức năng tùy chỉnh được xác nhận để đảm bảo rằng nó vẫn còn tồn tại trong kho. Một cảnh báo được tạo ra nếu các chức năng tùy chỉnh không còn tồn tại.
Các phiên bản của các bản sao địa phương được so sánh và một cảnh báo được tạo ra nếu một bản sao mới có sẵn trong kho.
đối tượng kiểm tra kho lưu trữ (văn bản và bitmap)
Crystal Reports kiểm tra tất cả các đối tượng văn bản kho lưu trữ liên kết và bitmap.
Nếu bạn chưa đăng nhập vào máy chủ quản lý miền Trung (CMS), một cảnh báo được tạo ra và không kiểm tra tiếp tục được thực hiện.
URI của đối tượng được xác nhận để đảm bảo rằng nó vẫn còn tồn tại trong kho. Một cảnh báo được tạo ra nếu các đối tượng không còn tồn tại.
Các phiên bản của các bản sao địa phương được so sánh và một cảnh báo được tạo ra nếu một bản sao mới có sẵn trong kho.
siêu liên kết một phần báo cáo Kiểm tra
Crystal Reports kiểm tra các điều kiện lỗi khác nhau trong các siêu liên kết một phần báo cáo.
Lỗi với file đích
Lưu ý: Nếu tập tin mục tiêu có nguồn gốc từ một công thức, Crystal Reports không kiểm tra các siêu liên kết.
Nếu tập tin mục tiêu là một RUID hoặc một CUID, các lỗi này sẽ được kiểm tra (theo thứ tự):
Là người sử dụng đăng nhập vào CMS? (Nếu không, không có kiểm tra hơn nữa).
Liệu các báo cáo rằng RUID / Xác định CUID tồn tại?
Trong tất cả các trường hợp khác, các tập tin mục tiêu được xác nhận để đảm bảo rằng nó tồn tại và có thể được mở ra.
Nếu bạn đang kiểm tra toàn bộ dự án, một thông điệp cảnh báo xuất hiện nếu các mục tiêu không phải là trong cùng một gói dự án hoặc báo cáo.
Lỗi với các đối tượng báo cáo mục tiêu (s)
Crystal Reports kiểm tra cho các lỗi:
Báo cáo các đối tượng đều tồn tại.
Các đối tượng báo cáo được đặt trong phần báo cáo tương tự.
Sai sót trong bối cảnh dữ liệu
Lưu ý: Nếu bối cảnh dữ liệu là một công thức, Crystal Reports không kiểm tra các siêu liên kết.
Chiều dài của con đường nhóm phải tương ứng với các nhóm được xác định bởi các đối tượng báo cáo mục tiêu. Ví dụ, nếu mục tiêu là một lĩnh vực trong nhóm ba, bối cảnh dữ liệu phải vượt qua xuống để nhóm một và hai; bạn có thể chỉ định nhóm ba hoặc một ký tự đại diện ( “”*””).
Kiểm tra subreports được tái nhập khẩu về mở
Crystal Reports kiểm tra tất cả các subreports đó sẽ được tái nhập khẩu tồn tại ở vị trí chỉ định. Đối với xác nhận này để thành công, subreports vẫn phải được đặt nơi đầu tiên bạn chèn chúng trong báo cáo của bạn.
Trong phần này:
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
tab Dibyniaeth Checker (blwch deialog Opsiynau)
Defnyddiwch yr opsiynau Dibyniaeth Checker i osod pa amodau yr ydych am i wirio pan fyddwch yn chwilio am gamgymeriadau yn y Workbench.
Adroddiad Gwirio Opsiynau
llunio fformiwlâu
Adroddiadau Crystal crynhoi pob un o’r fformiwlâu yn eich adroddiad i gynhyrchu rhestr o wallau. Nid yw’r broses yn torri ar draws pan y gwall cyntaf yn dod o hyd; mae’n rhaid i chi dwbl-gliciwch y neges gwall yn y Gwiriwr Dibyniaeth i weld y camgymeriad yn y Gweithdy Fformiwla.
Llunio SQL ymadroddion
Adroddiadau Crystal crynhoi pob un o’r SQL ymadroddion yn eich adroddiad i gynhyrchu rhestr o wallau. Nid yw’r broses yn torri ar draws pan y gwall cyntaf yn dod o hyd; mae’n rhaid i chi dwbl-gliciwch y neges gwall yn y Gwiriwr Dibyniaeth i weld y camgymeriad yn y Gweithdy Fformiwla.
Llunio swyddogaethau arferiad
Adroddiadau Crystal crynhoi holl swyddogaethau arferiad yn eich adroddiad i gynhyrchu rhestr o wallau. Nid yw’r broses yn torri ar draws pan y gwall cyntaf yn dod o hyd; mae’n rhaid i chi dwbl-gliciwch y neges gwall yn y Gwiriwr Dibyniaeth i weld y camgymeriad yn y Gweithdy Fformiwla.
Validate URLs hyperlink
Adroddiadau Crystal dilysu pob URLs hyperlink ac yn dychwelyd neges gwall pan na ellir cael mynediad hyperddolen.
Gwirio cronfa ddata
Adroddiadau Crystal gwirio cronfa ddata yr adroddiad ac yn dychwelyd neges gwall os na ellir cael mynediad i’r gronfa ddata, neu os thablau a / neu feysydd yn y gronfa ddata wedi newid.
Aml-Adroddiad Gwirio Opsiynau
Gwiriwch swyddogaethau arferiad ystorfa
Adroddiadau Crystal gwiriadau holl swyddogaethau arferiad a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad (au) ac yn sicrhau eu bod yn bresennol yn y Fenter Repository BusinessObjects.
Os nad ydych chi wedi mewngofnodi i’r Gweinyddwr Rheoli Canolog (CMS) eto, rhybudd yn cael ei gynhyrchu ac unrhyw wirio pellach yn cael ei wneud.
Mae URI y swyddogaeth arferiad cael ei ddilysu i sicrhau ei fod yn dal i fodoli yn y gadwrfa. Mae rhybudd yn cael ei gynhyrchu os nad yw’r swyddogaeth arferiad yn bodoli.
Mae fersiwn o’r copi lleol yn cael ei gymharu a rhybudd yn cael ei gynhyrchu os yw copi mwy newydd ar gael yn yr ystorfa.
gwrthrychau Gwirio ystorfa (testun a didfap)
Adroddiadau Crystal gwiriadau holl wrthrychau testun cysylltiedig-ystorfa a bitmaps.
Os nad ydych chi wedi mewngofnodi i’r Gweinyddwr Rheoli Canolog (CMS) eto, rhybudd yn cael ei gynhyrchu ac unrhyw wirio pellach yn cael ei wneud.
Mae URI y gwrthrych yn cael ei ddilysu i sicrhau ei fod yn dal i fodoli yn y gadwrfa. Mae rhybudd yn cael ei gynhyrchu os nad yw’r gwrthrych yn bodoli.
Mae fersiwn o’r copi lleol yn cael ei gymharu a rhybudd yn cael ei gynhyrchu os yw copi mwy newydd ar gael yn yr ystorfa.
rhan hypergysylltiadau adroddiad gwirio
Adroddiadau Crystal gwiriadau ar gyfer nifer o wahanol gyflyrau gwall yn rhannol hypergysylltiadau adroddiad.
Gwallau gyda’r ffeil targed
Noder: Os yw’r ffeil darged yn deillio o fformiwla, nid Adroddiadau Crystal yn gwirio yr hyperddolen.
Os yw’r ffeil darged yn RUID neu’n CUID, gwallau hyn yn cael eu gwirio (yn eu trefn):
A yw’r defnyddiwr yn mewngofnodi i’r CMS? (Os Na, nid oes unrhyw wirio pellach).
A yw’r adroddiad bod y RUID / nodi CUID yn bodoli?
Ym mhob achos arall, y ffeil targed yn cael ei ddilysu i sicrhau ei fod yn bodoli a gellir eu hagor.
Os ydych yn gwirio prosiect cyfan, neges rhybudd yn ymddangos os nad yw’r targed yn yr un prosiect neu adroddiad pecyn.
Gwallau gyda’r adroddiad tharged gwrthrych (au)
Adroddiadau Crystal gwiriadau ar gyfer gwallau hyn:
Mae’r adroddiad gwrthrychau i gyd yn bodoli.
Mae’r adroddiad yn amcanion yn cael eu lleoli yn yr un adran adroddiad.
Gwallau yn y cyd-destun data
Noder: Os yw’r cyd-destun data yn fformiwla, nid Adroddiadau Crystal yn gwirio yr hyperddolen.
Rhaid i hyd y llwybr grŵp yn cyfateb i’r grŵp a nodwyd gan yr adroddiad targed gwrthrychau. Er enghraifft, os yw’r targed yn faes yn y grŵp tair, mae’n rhaid i’r cyd-destun data basio i lawr i un grŵp a dau; gallwch nodi grŵp dri neu nod-chwiliwr ( “”*””).
subreports Gwirio sy’n cael eu hail-mewnforio ar agor
Adroddiadau Crystal gwirio bod pob subreports sydd i’w hail-mewnforio yn bodoli yn y lleoliad penodol. Ar gyfer dilysu hwn i lwyddo, rhaid subreports dal i gael eu lleoli lle mae eich eu mewnosod yn gyntaf yn eich adroddiadau.
Yn yr adran hon:
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal intanethi iingxelo Help
AbaXhomekeke IsiKhangeli tab (Iinketho kwibhokisi yencoko)
Sebenzisa iinketho yokuXhomekeka IsiKhangeli ukuba zeziphi iimeko ufuna ukuqondisisa xa mabatshekishe iimpazamo kwi Workbench.
INgxelo Ukukhangela Iinketho
ukuqulunqa ifomula
Crystal Iingxelo iqulunqa zonke neefomula kwingxelo yakho ukujikelezisa uluhlu lweempazamo. Inkqubo ingaphazanyiswa xa impazamo yokuqala ifunyenweyo; kufuneka-nqakraza kabini umyalezo wemposiso kwi yokuXhomekeka IsiKhangeli ukubona impazamo kwi Acces Formula.
Ukuqulunqa amabinzana SQL
Crystal Iingxelo iqulunqa zonke amabinzana SQL kwingxelo yakho ukujikelezisa uluhlu lweempazamo. Inkqubo ingaphazanyiswa xa impazamo yokuqala ifunyenweyo; kufuneka-nqakraza kabini umyalezo wemposiso kwi yokuXhomekeka IsiKhangeli ukubona impazamo kwi Acces Formula.
Qulunqa imisebenzi yesiko
Crystal Iingxelo iqulunqa yonke imisebenzi Kwanesilunga kwingxelo yakho ukujikelezisa uluhlu lweempazamo. Inkqubo ingaphazanyiswa xa impazamo yokuqala ifunyenweyo; kufuneka-nqakraza kabini umyalezo wemposiso kwi yokuXhomekeka IsiKhangeli ukubona impazamo kwi Acces Formula.
Validate URLs ngokokugqama
Crystal Iingxelo ingqinisisa zonke URLs ngokokugqama kwaye ibuyisela umyalezo wemposiso xa kwikhonkco ayikwazi zingafumaneka.
Qinisekisa sedata
Crystal Iingxelo esiqinisekisa kuvimba ingxelo kwaye ibuyisela umyalezo wemposiso ukuba kuvimba akakwazi zingafumaneka, okanye ukuba iitafile kunye / okanye amasimi kwi database zitshintshile.
Multi-Report Ukukhangela Iinketho
Khangela imisebenzi yesiko yokugcina
Crystal IiNgxelo iitsheki yonke imisebenzi Kwanesilunga esetyenzisiweyo kwingxelo (s) kwaye liqinisekisa ukuba babekho kwi BusinessObjects lwamaShishini Repository.
Ukuba akukabi ayilogwanga kwi Central Management Server (CMS), isilumkiso yenziwa kwaye kwenziwa akukho yokutshekisha ngakumbi.
The URI komsebenzi Kwanesilunga amkelekileyo ukuqinisekisa ukuba zisekhona elugcinweni. A isilumkiso kwenziwa ukuba umsebenzi Kwanesilunga abusekho.
Uguqulelo lwe ikopi lengingqi bathelekisa isilumkiso kwenziwa ukuba ikopi intsha ekhoyo elugcinweni.
izinto Khangela yokugcina (okubhaliweyo kwaye bitmap)
Crystal IiNgxelo iitsheki zonke izinto zetekisi edityaniswe yokugcina-kunye bitmaps.
Ukuba akukabi ayilogwanga kwi Central Management Server (CMS), isilumkiso yenziwa kwaye kwenziwa akukho yokutshekisha ngakumbi.
The URI yento kungqinisiswa ukuba uqinisekisa ukuba zisekhona elugcinweni. A isilumkiso iveliswa xa into abusekho.
Uguqulelo lwe ikopi lengingqi bathelekisa isilumkiso kwenziwa ukuba ikopi intsha ekhoyo elugcinweni.
ingxelo Khangela yinxalenye email
Crystal IiNgxelo ekhangela iimeko ezininzi imposiso ezahlukileyo kwingxelo yinxalenye email.
Iimpazamo nefayili ekujoliswe
Qaphela: Ukuba ifayile ekujoliswe lithatyathwe ifomula, Crystal Iingxelo akuthethi khangela kwikhonkco eliphezulu.
Ukuba ifayile ekujoliswe kukho RUID okanye CUID, ezi neempazamo checked (ukuze):
Ngaba umsebenzisi uzakufakwa kwi-CMS? (Ukuba Hayi, akukho ukhangelo).
Ngaba le ngxelo ezikhoyo le RUID / achonge CUID?
Kuzo zonke ezinye iimeko, ifayile target amkelekileyo ukuqinisekisa ukuba ukho yaye kuvulelwa.
Ukuba ukhangela yonke iprojekthi, umyalezo isilumkiso kubonakala ukuba kujoliswe ayikho projekthi okanye ingxelo package efanayo.
Iimpazamo nengxelo ekujoliswe into (s)
Crystal IiNgxelo iinkangelo ezi iimpazamo:
Le ngxelo izinto zonke ezikhoyo.
Iinjongo Ingxelo ibekwe kwicandelo kwingxelo efanayo.
Iimpazamo kwimeko data
Qaphela: Xa umongo datha ifomula, Crystal Iingxelo akuthethi khangela kwikhonkco eliphezulu.
Ubude umendo qela kufuneka elungelelene kwiqela eziqatshelwe izinto ingxelo ekujoliswe. Umzekelo, ukuba nejolise intsimi kwiqela ezintathu, umongo data kufuneka awise phantsi kwiqela elinye ezimbini; ungakhankanya iqela ezintathu okanye wildcard ( “”*””).
Khangela subreports leyo kwakhona elizweni emathafeni
Crystal IiNgxelo kukhangela ukuba zonke subreports eziza kungeniswa kwakhona kukho indawo ethile. Ngokuba lo nokungqinisisa kuphumelela, subreports kusafuneka ukuba ibekwe apho elifakiweyo kubo yokuqala iingxelo zakho.
Kweli candelo:
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
דעפּענדענסי טשעקער קוויטל (אָפּציעס דיאַלאָג קעסטל)
ניצן די Dependency טשעקער אָפּציעס צו שטעלן וואָס טנאָים איר ווילן צו באַשטעטיקן ווען איר טשעק פֿאַר ערראָרס אין די וואָרקבענטש.
באריכט קאָנטראָלירונג אָפּציעס
צונויפנעמען פאָרמולאַס
קריסטאַל רעפּאָרץ קאַמפּיילז אַלע פון די פאָרמולאַס אין דיין מעלדונג צו דזשענערייט אַ רשימה פון ערראָרס. דער פּראָצעס איז נישט ינטעראַפּטיד ווען דער ערשטער טעות איז געפֿונען; איר מוזן טאָפּל-גיט די טעות אָנזאָג אין די Dependency טשעקער צו זען די טעות אין די Formula וואָרקשאָפּ.
צונויפנעמען סקל אויסדרוקן
קריסטאַל רעפּאָרץ קאַמפּיילז אַלע פון די סקל אויסדרוקן אין דיין מעלדונג צו דזשענערייט אַ רשימה פון ערראָרס. דער פּראָצעס איז נישט ינטעראַפּטיד ווען דער ערשטער טעות איז געפֿונען; איר מוזן טאָפּל-גיט די טעות אָנזאָג אין די Dependency טשעקער צו זען די טעות אין די Formula וואָרקשאָפּ.
צונויפנעמען מנהג פֿעיִקייטן
קריסטאַל רעפּאָרץ קאַמפּיילז אַלע פון די מנהג פֿעיִקייטן אין דיין מעלדונג צו דזשענערייט אַ רשימה פון ערראָרס. דער פּראָצעס איז נישט ינטעראַפּטיד ווען דער ערשטער טעות איז געפֿונען; איר מוזן טאָפּל-גיט די טעות אָנזאָג אין די Dependency טשעקער צו זען די טעות אין די Formula וואָרקשאָפּ.
וואַלידאַטע כייפּערלינגק URL ס
קריסטאַל רעפּאָרץ וואַלידאַטעס אַלע כייפּערלינגק URL ס און קערט אַ טעות אָנזאָג ווען אַ כייפּערלינגק קענען ניט זיין אַקסעסט.
באַשטעטיקן דייטאַבייס
קריסטאַל רעפּאָרץ וועריפיעס די מעלדונג ס דייטאַבייס און קערט אַ טעות אָנזאָג אויב די דייטאַבייס קענען ניט זיין אַקסעסט, אָדער אויב טישן און / אָדער fields אין די דייטאַבייס האָבן געביטן.
מולטי-באריכט קאָנטראָלירונג אָפּציעס
קאָנטראָליר ריפּאַזאַטאָרי מנהג פֿעיִקייטן
קריסטאַל רעפּאָרץ טשעקס אַלע די מנהג פֿעיִקייטן געניצט אין דעם באַריכט (s) און ענשורז אַז זיי זענען פאָרשטעלן אין די בוסינעססאָבדזשעקץ ענטערפּרייז ריפּאַזאַטאָרי.
אויב איר האָבן ניט נאָך לאָגד אָנטו די סענטראַל מאַנאַגעמענט סערווירער (קמס), אַ ווארענונג איז דזשענערייטאַד און קיין ווייַטער קאָנטראָלירונג איז געטאן.
די אורי פון די מנהג פֿונקציע איז וואַלאַדייטאַד צו ענשור אַז עס נאָך יגזיסץ אין די ריפּאַזאַטאָרי. אַ ווארענונג איז דזשענערייטאַד אויב די מנהג פונקציאָנירן ניט מער יגזיסץ.
די ווערסיע פון די היגע קאָפּיע איז קאַמפּערד און אַ ווארענונג איז דזשענערייטאַד אויב אַ Newer קאָפּיע איז בנימצא אין די ריפּאַזאַטאָרי.
קאָנטראָליר ריפּאַזאַטאָרי אַבדזשעקס (טעקסט און ביטמאַפּ)
קריסטאַל רעפּאָרץ טשעקס אַלע פון די ריפּאַזאַטאָרי-לינגקט טעקסט אַבדזשעקס און ביטמאַפּס.
אויב איר האָבן ניט נאָך לאָגד אָנטו די סענטראַל מאַנאַגעמענט סערווירער (קמס), אַ ווארענונג איז דזשענערייטאַד און קיין ווייַטער קאָנטראָלירונג איז געטאן.
די אורי די כייפעץ איז וואַלאַדייטאַד צו ינשורז אַז עס נאָך יגזיסץ אין די ריפּאַזאַטאָרי. אַ ווארענונג איז דזשענערייטאַד אויב די כייפעץ ניט מער יגזיסץ.
די ווערסיע פון די היגע קאָפּיע איז קאַמפּערד און אַ ווארענונג איז דזשענערייטאַד אויב אַ Newer קאָפּיע איז בנימצא אין די ריפּאַזאַטאָרי.
קאָנטראָליר באַריכט טייל כייפּערלינגקס
קריסטאַל רעפּאָרץ טשעקס פֿאַר עטלעכע פאַרשידענע טעות טנאָים אין באַריכט טייל כייפּערלינגקס.
ערראָרס מיט די ציל טעקע
באַמערקונג: אויב די ציל טעקע איז דערייווד פון אַ פאָרמולע, קריסטאַל רעפּאָרץ טוט ניט קאָנטראָלירן די כייפּערלינגק.
אויב די ציל טעקע איז אַ רויד אָדער אַ קויד, די ערראָרס זענען אָפּגעשטעלט (אין סדר):
איז דער באַניצער לאָגד אויף צו די קמס? (אויב קיין, עס איז קיין ווייַטער קאָנטראָלירונג).
טוט די באַריכט אַז דער רויד / קויד אידענטיפֿיצירט עקסיסטירן?
אין אַלע אנדערע קאַסעס, די ציל טעקע איז וואַלאַדייטאַד צו ענשור אַז עס יגזיסץ און קענען געעפֿנט ווערן.
אויב איר זענען קאָנטראָלירונג אַ גאנצע פּרויעקט, אַ ווארענונג אָנזאָג אויס אויב די ציל איז נישט אין די זעלבע פּרויעקט אָדער מעלדונג פּעקל.
ערראָרס מיט די ציל מעלדונג כייפעץ (s)
קריסטאַל רעפּאָרץ טשעקס פֿאַר די ערראָרס:
דער באַריכט אַבדזשעקס אַלע עקסיסטירן.
דער באַריכט אַבדזשעקס זענען ליגן אין דער זעלביקער באַריכט אָפּטיילונג.
ערראָרס אין די דאַטן קאָנטעקסט
באַמערקונג: אויב די דאַטן קאָנטעקסט איז אַ פאָרמולע, קריסטאַל רעפּאָרץ טוט ניט קאָנטראָלירן די כייפּערלינגק.
די לענג פון די גרופּע דרך מוזן שטימען צו די גרופּע ידענטיפיעד דורך די ציל מעלדונג אַבדזשעקס. לעמאָשל, אויב דער ציל איז אַ פעלד אין גרופּע דרייַ, די דאַטן קאָנטעקסט מוזן פאָרן אַראָפּ צו גרופּע איין און צוויי; איר קענען ספּעציפיצירן גרופּע דרייַ אָדער אַ וויילדקאַרד ( “”*””).
קאָנטראָליר סוברעפּאָרץ וואָס זענען שייַעך-ימפּאָרטיד אויף עפענען
קריסטאַל רעפּאָרץ טשעקס אַז אַלע סוברעפּאָרץ וואָס זענען צו זייַן שייַעך-ימפּאָרטיד עקסיסטירן אין די ספּעסיפיעד אָרט. פֿאַר דעם וואַלאַדיישאַן צו מצליח זיין, סוברעפּאָרץ מוזן נאָך זייַן ליגן ווו דיין ערשטער ינסערטאַד זיי אין אייער מעלדעט.
אין דעם אָפּטיילונג:
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Iroyin Online Help
Durode Checker taabu (Aw apoti ajọṣọ)
Lo awọn Iranlowo Checker aṣayan lati ṣeto eyi ti awọn ipo ti o fẹ lati mọ daju nigba ti o ba ṣayẹwo fun awọn ašiše ni j.
Iroyin Ṣiṣayẹwo Aw
sakojo fomula
Crystal Iroyin compiles gbogbo awọn ti awọn fomula ninu rẹ Iroyin to se ina kan akojọ ti awọn aṣiṣe. Awọn ilana ti wa ni ko Idilọwọ nigba ti akọkọ ni aṣiṣe ti wa ni ri; o gbọdọ ni ilopo-tẹ awọn aṣiṣe ifiranṣẹ ni Iranlowo Checker lati ri awọn aṣiṣe ninu awọn agbekalẹ onifioroweoro.
Sakojo SQL expressions
Crystal Iroyin compiles gbogbo awọn ti awọn SQL expressions ninu rẹ Iroyin to se ina kan akojọ ti awọn aṣiṣe. Awọn ilana ti wa ni ko Idilọwọ nigba ti akọkọ ni aṣiṣe ti wa ni ri; o gbọdọ ni ilopo-tẹ awọn aṣiṣe ifiranṣẹ ni Iranlowo Checker lati ri awọn aṣiṣe ninu awọn agbekalẹ onifioroweoro.
Sakojo aṣa awọn iṣẹ
Crystal Iroyin compiles gbogbo awọn ti awọn aṣa awọn iṣẹ ninu rẹ Iroyin to se ina kan akojọ ti awọn aṣiṣe. Awọn ilana ti wa ni ko Idilọwọ nigba ti akọkọ ni aṣiṣe ti wa ni ri; o gbọdọ ni ilopo-tẹ awọn aṣiṣe ifiranṣẹ ni Iranlowo Checker lati ri awọn aṣiṣe ninu awọn agbekalẹ onifioroweoro.
Sooto hyperlink URL
Crystal Iroyin validates gbogbo hyperlink URL ati ki o pada ohun aṣiṣe ifiranṣẹ nigbati a hyperlink ko le wa ni wọle.
daju database
Crystal Iroyin verifies awọn iroyin ká database ati ki o pada ohun aṣiṣe ifiranṣẹ ti o ba ti database ko le wa ni wọle, tabi ti o ba tabili ati / tabi oko ni awọn database ti yi pada.
Olona-Iroyin Ṣiṣayẹwo Aw
Ṣayẹwo ipamọ aṣa awọn iṣẹ
Crystal Iroyin sọwedowo gbogbo awọn ti awọn aṣa awọn iṣẹ ti a lo ninu awọn iroyin (s) ki o si idaniloju wipe ti won ba wa bayi ni BusinessObjects Enterprise Repository.
Ti o ba ti ko sibẹsibẹ ibuwolu pẹlẹpẹlẹ awọn Central Management Server (CMS), a Ikilọ ti wa ni ti ipilẹṣẹ ati ki o ko si si siwaju yiyewo wa ni ṣe.
The Uri ti awọn aṣa iṣẹ ti wa ni ti f’aṣẹ lati rii daju wipe ti o si tun wa ni awọn ibi ipamọ. A Ikilọ ti wa ni ti ipilẹṣẹ ti o ba ti aṣa iṣẹ ko si ohun to wa.
Awọn ti ikede ti awọn ti agbegbe daakọ ti wa ni akawe ati ki o kan Ikilọ ti wa ni ti ipilẹṣẹ ti o ba ti a Opo daakọ wa ni awọn ibi ipamọ.
Ṣayẹwo ipamọ ohun (ọrọ ati bitmap)
Crystal Iroyin sọwedowo gbogbo awọn ti awọn ibi ipamọ-ti sopọ mọ ọrọ ohun ati bitmaps.
Ti o ba ti ko sibẹsibẹ ibuwolu pẹlẹpẹlẹ awọn Central Management Server (CMS), a Ikilọ ti wa ni ti ipilẹṣẹ ati ki o ko si si siwaju yiyewo wa ni ṣe.
The Uri ti awọn ohun ti wa ni ti f’aṣẹ to idaniloju wipe o si tun wa ni awọn ibi ipamọ. A Ikilọ ti wa ni ti ipilẹṣẹ ti o ba ti ohun ko si ohun to wa.
Awọn ti ikede ti awọn ti agbegbe daakọ ti wa ni akawe ati ki o kan Ikilọ ti wa ni ti ipilẹṣẹ ti o ba ti a Opo daakọ wa ni awọn ibi ipamọ.
Ṣayẹwo Iroyin ara hyperlinks
Crystal Iroyin sọwedowo fun orisirisi ti o yatọ aṣiṣe awọn ipo ni Iroyin apa hyperlinks.
Asise pẹlu awọn afojusun faili
Akiyesi: Ti o ba ti afojusun faili ti wa ni yo lati a agbekalẹ, Crystal Iroyin ko ni ṣayẹwo awọn hyperlink.
Ba ti ni afojusun faili ti wa ni a RUID tabi a CUID, wọnyi aṣiṣe ti wa ni ẹnikeji (ni ibere):
Ti wa ni awọn olumulo ibuwolu lori si awọn CMS? (Ti o ba Ko si, nibẹ ni ko si si siwaju yiyewo).
Wo ni iroyin ti awọn RUID / CUID man tẹlẹ?
Ni gbogbo awọn miiran igba, awọn afojusun faili ti wa ni ti f’aṣẹ lati rii daju pe o wa ati ki o le wa ni la.
Ti o ba ti wa ni yiyewo ohun gbogbo ise agbese, a Ikilọ ifiranṣẹ han ba ti ni afojusun ni ko ni kanna ise agbese tabi Iroyin package.
Asise pẹlu awọn afojusun Iroyin ohun (s)
Crystal Iroyin sọwedowo fun awọn wọnyi aṣiṣe:
Awọn Iroyin nkan gbogbo tẹlẹ.
Iroyin ohun ti wa ni be ni kanna iroyin apakan.
Ašiše ni data ti o tọ
Akiyesi: Ti o ba ti data ti o tọ ni a agbekalẹ, Crystal Iroyin ko ni ṣayẹwo awọn hyperlink.
Awọn ipari ti awọn ẹgbẹ ona gbọdọ badọgba si awọn ẹgbẹ damo nipa afojusun Iroyin ohun. Fun apẹẹrẹ, ti o ba ti ni afojusun wa ni a oko ni ẹgbẹ mẹta, awọn data ti o tọ gbọdọ ṣe si isalẹ lati ẹgbẹ kan ati meji; o le pato ẹgbẹ meta tabi a wildcard ( “”*””).
Ṣayẹwo subreports eyi ti o ti wa ni tun-wole lori ìmọ
Crystal Iroyin sọwedowo pe gbogbo subreports ti o wa ni to wa ni tun-wole tẹlẹ ninu awọn pàtó ipo. Fun yi afọwọsi lati se aseyori, subreports gbọdọ tun wa ni be ni ibi ti rẹ akọkọ ti a fi sii wọn ninu rẹ iroyin.
Ni yi apakan:
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Imibiko Online Usizo
Ukuncika Wokungena ithebhu (Izinketh ibhokisi lengxoxo)
Sebenzisa izinketho ukweyama Wokungena iyiphi izimo ofuna uqinisekise uma uhlole amaphutha in the banebhentshi.
Umbiko Ihlola Izinketho
Ahlanganise amafomula
Imibiko Crystal eliqoqa zonke amafomula umbiko wakho ukuze ukhiqize uhlu amaphutha. Le nqubo ibizwa ayizange iphazamiseke lapho iphutha lapho uqala ukubona sitholakala; Kumelwe chofoza kabili umyalezo iphutha ukweyama Wokungena ukubona iphutha Workshop Formula.
Ahlanganise SQL izinkulumo
Imibiko Crystal eliqoqa wonke amazwi SQL umbiko wakho ukuze ukhiqize uhlu amaphutha. Le nqubo ibizwa ayizange iphazamiseke lapho iphutha lapho uqala ukubona sitholakala; Kumelwe chofoza kabili umyalezo iphutha ukweyama Wokungena ukubona iphutha Workshop Formula.
Ahlanganise inkambiso imisebenzi
Imibiko Crystal eliqoqa yonke imisebenzi inkambiso umbiko wakho ukuze ukhiqize uhlu amaphutha. Le nqubo ibizwa ayizange iphazamiseke lapho iphutha lapho uqala ukubona sitholakala; Kumelwe chofoza kabili umyalezo iphutha ukweyama Wokungena ukubona iphutha Workshop Formula.
Qinisekisa URLs oxhumano
Imibiko Crystal igunyaza onke ama-URL oxhumano bese ibuyisela umyalezo wephutha uma oxhumano ayikwazi ukufinyelelwa.
Qinisekisa database
Imibiko Crystal uyakufakazela database lo mbiko futhi ibuyisela umyalezo wephutha uma database ayikwazi ukufinyelelwa, noma uma amatafula kanye / noma amasimu database zishintshile.
Multi-Umbiko Ihlola Izinketho
Hlola Igumbi inkambiso imisebenzi
Crystal Imibiko amasheke yonke imisebenzi inkambiso ezisetshenzisiwe kulombiko (s) nokuqinisekisa ukuthi zikhona kule BusinessObjects Enterprise Repository.
Uma ungakabi ungene ungene Central Management Server (CMS), isixwayiso ekhiqizwa futhi akukho ukuhlolwa eminye kwenziwa.
I-URI umsebenzi siko is sasebenza ukuze kuqinisekiswe ukuthi lisekhona Igumbi. A sixwayiso ekhiqizwa uma umsebenzi siko ayisekho.
Le version of the local copy lifaniswa futhi isixwayiso ekhiqizwa uma ikhophi entsha itholakala Igumbi.
Hlola Igumbi netintfo (umbhalo kanye bitmap)
Crystal Imibiko amasheke zonke onalo-exhumene umbhalo izinhloso kanye bitmaps.
Uma ungakabi ungene ungene Central Management Server (CMS), isixwayiso ekhiqizwa futhi akukho ukuhlolwa eminye kwenziwa.
I-URI into is sasebenza ukuze kuqinisekisa ukuthi lisekhona Igumbi. A sixwayiso ekhiqizwa uma intfo ayisekho.
Le version of the local copy lifaniswa futhi isixwayiso ekhiqizwa uma ikhophi entsha itholakala Igumbi.
Hlola umbiko okuyingxenye izixhumanisi
Crystal Imibiko amasheke eziningana izimo iphutha ezahlukene embikweni okuyingxenye hyperlink.
Emaphutsa ifayela target
Qaphela: Uma ifayela ilitshe lisuka formula, Imibiko Crystal akusho hlola oxhumano.
Uma ifayela ilitshe is a RUID noma CUID, la maphutha bahlolwe (ngokulandelana kwazo):
Ingabe umsebenzisi ungene ku-CMS? (Uma Cha, akukho ukuhlolwa okunye).
Ingabe lo mbiko wokuthi RUID / eveza CUID zikhona?
Kuzo zonke ezinye izimo, ifayela ilitshe sasebenza ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukhona nokuthi kungenziwa wavula.
Uma ngibheka i project wonke, isigijimi esiyisixwayiso ibonakala ukuthi ilitshe alikho efanayo project noma umbiko iphakethe.
Emaphutsa ne intfo umbiko target (s)
Crystal Imibiko amasheke la maphutha:
Lo mbiko zoke izinto ezikhona.
Izinhloso ngombiko zitholakala okufanayo umbiko esigabeni.
Emaphutsa umongo idatha
Qaphela: Uma umongo kwedatha formula, Imibiko Crystal akusho hlola oxhumano.
Ubude endleleni iqembu kumele sihambisana iqembu elibonakala tintfo umbiko target. Ngokwesibonelo, uma target iwumkhakha esiqhemeni ezintathu, umongo idatha ngizodabula phansi iqembu elilodwa, anamibini; ungacacisa group ezintathu noma isikhethi ( “”*””).
Hlola subreports iziphi kabusha engeniswa avuliwe
Crystal Imibiko amasheke ukuthi konke subreports okufanele kabusha engeniswa khona indawo eshiwo. Ukuze lokhu kuqinisekiswa ukuba aphumelele, subreports kusafanele senhlangano yamavukelambuso yakho kuqala bafaka ekhatsi imibiko yakho.
Kulesi sigaba:
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/

HTML Preview Options

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
HTML Preview Options
Use the HTML preview options to define the configuration needed by Crystal Reports to display an HTML rendering of your report.
Note: These options are necessary when your report is unmanaged. In such cases, Crystal Reports must be able to access certain information about your Report Application Server and web server. For managed reports, your BusinessObjects Enterprise system controls the HTML preview requirements. (The guest account in BusinessObjects Enterprise must be enabled before you can use the HTML Preview feature.)
Enable HTML Preview
Select this option only if your reports are stored outside of BusinessObjects Enterprise (that is, if your reports are unmanaged). When you select this option, you are required to enter information about your RAS and web server.
Web Server Name
Enter the name of the web server that you want to use. When you choose HTML Preview for a report that is open in Crystal Reports, this web server is contacted to communicate with your Report Application Server. The default value for the web server is localhost.
Platform
Choose the platform of your web server installation. The choice that you make in this area sets the extension of the preview web page in the next field:
Choosing Java changes the extension to .jsp.
Choosing .Net changes the extension to .aspx.
URL
Enter the HTTP address of the virtual folder on your web server that contains the preview web page. Crystal Reports uses this page to display the viewer it needs for the HTML preview. By default, this field is constructed from the information that you add in the previous fields.
RAS Server Name
Enter the name of your Report Application Server. The default value for the RAS name is localhost.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
HTML Preview Għażliet
Uża l-għażliet preview HTML biex jiddefinixxu l-konfigurazzjoni meħtieġa mill Rapporti Crystal jista ‘juri l tirrendi HTML tar-rapport tiegħek.
Nota: Dawn l-għażliet huma meħtieġa meta rapport tiegħek hija ġestjonati. F’każijiet bħal dawn, Rapporti Crystal għandhom ikunu jistgħu jaċċessaw ċerta informazzjoni dwar ir-Rapport tiegħek applikazzjonijiet ta ‘servers u l-web server. Għar-rapporti amministrati, tiegħek sistema BusinessObjects Intrapriża jikkontrolla r-rekwiżiti preview HTML. (Il-kont mistieden fil BusinessObjects Intrapriża għandhom ikunu jistgħu qabel ma inti tista ‘tuża l-karatteristika HTML Preview.)
Jippermettu HTML Preview
Agħżel din l-għażla biss jekk ir-rapporti tiegħek huma maħżuna barra tal BusinessObjects Intrapriża (jiġifieri, jekk ir-rapporti tiegħek huma ġestjonati). Meta inti tagħżel din l-għażla, inti mitlub li tidħol l-informazzjoni dwar RAS tiegħek u web server.
Web Server Isem
Daħħal l-isem tal-web server li inti tixtieq li tuża. Meta inti tagħżel HTML Preview għal rapport li hija miftuħa fir-Rapporti Crystal, din il-web server huwa kkuntattjat biex jikkomunikaw ma ‘tiegħek Server Rapport ta’ Applikazzjoni. Il-valur default għall-web server huwa localhost.
pjattaforma
Agħżel il-pjattaforma ta ‘installazzjoni web server tiegħek. L-għażla li inti tagħmel f’dan il-qasam tistabbilixxi l-estensjoni tal-paġna tal-web preview fil-qasam li jmiss:
Tagħżel Java bidliet l-estensjoni għal .jsp.
Tagħżel Net bidliet l-estensjoni għal .aspx.
URL
Ikteb l-indirizz HTTP tal-fowlder virtwali fuq il-web server tiegħek li fih il-web page preview. Rapporti Crystal juża din il-paġna li juri l-telespettatur li għandha bżonn għall-preview HTML. Permezz ta ‘default, dan il-qasam huwa mibni mill-informazzjoni li inti żid fl-oqsma ta’ qabel.
Isem RAS Server
Daħħal l-isem tal tiegħek Server Rapport ta ‘Applikazzjoni. Il-valur standard għall-isem RAS ikun localhost.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
HTML Voorskou Opsies
Gebruik die HTML voorskou opsies om die opset nodig is deur Crystal Reports om ‘n HTML-weergawe van die verslag vertoon definieer.
Nota: Hierdie opsies is nodig wanneer die verslag is onbeheerde. In sulke gevalle moet Crystal Reports in staat wees om toegang te verkry tot sekere inligting oor jou verslag Aansoek Server en webbediener. Vir bestuur verslae, jou Business Enterprise stelsel beheer die HTML voorskou vereistes. (Die gaste rekening in Business Enterprise moet aangesit wees voordat jy die HTML voorskou funksie kan gebruik.)
Aktiveer HTML voorskou
Kies hierdie opsie indien u verslae word gestoor buite Business Enterprise (dit wil sê, as jou verslae is onbeheerde). As jy hierdie opsie kies, moet jy om inligting oor jou RAS en webbediener.
Web Server Naam
Tik die naam van die web bediener wat jy wil gebruik. Wanneer jy kies HTML voorskou vir ‘n verslag wat oop in Crystal Reports is, is hierdie webbediener gekontak om te kommunikeer met jou verslag Aansoek Server. Die standaard waarde vir die webbediener is local host.
platform
Kies die platform van jou webbediener installasie. Die keuse wat jy maak in hierdie gebied stel die uitbreiding van die voorskou webblad in die volgende veld:
Die keuse van Java verander die uitbreiding van .jsp.
Die keuse van Net verander die uitbreiding van Aspx.
URL
Tik die HTTP-posadres van die virtuele gids op jou webbediener wat die voorskou webblad bevat. Crystal Reports gebruik hierdie bladsy om die kyker wat dit nodig het vir die HTML voorskou vertoon. By verstek, is hierdie gebied saamgestel is uit die inligting wat jy voeg in die vorige velde.
RAS Server Naam
Tik die naam van jou verslag Aansoek Server. Die standaard waarde vir die naam RAS is local host.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
HTML Options Preview
Përdorni opsionet preview HTML për të përcaktuar konfigurimin e nevojshme nga Crystal Reports për të shfaqur një pasqyrim HTML të raportit tuaj.
Shënim: Këto opsione janë të nevojshme kur raporti juaj është unmanaged. Në raste të tilla, Crystal Reports duhet të jetë në gjendje për të hyrë në informacion të caktuar në lidhje me raportin tuaj Application Server dhe web server. Për raportet e menaxhuara, juaj sistemi BusinessObjects Enterprise kontrollon kërkesat e preview HTML. (Llogaria mysafir në BusinessObjects Ndërmarrja duhet të jenë të aktivizuara para se të mund të përdorni funksion HTML Preview.)
Aktivizo HTML Preview
Zgjidhni këtë opsion vetëm nëse raportet tuaja janë ruajtur jashtë BusinessObjects Ndërmarrjeve (që është, në qoftë se raportet tuaja janë unmanaged). Kur ju zgjidhni këtë opsion, ju janë të nevojshme për të hyrë në informacion në lidhje me RAS tuaj dhe web server.
Web Server Emri
Shkruani emrin e web server që ju doni të përdorni. Kur ju zgjidhni HTML Preview për një raport që është e hapur në Crystal Reports, ky web server është kontaktuar për të komunikuar me tuaj Server Report Application. Vlera e parazgjedhur për web server është pritësi lokal.
platformë
Zgjidhni platformën e instalimit web serverit tuaj. Zgjedhja që ju bëni në këtë fushë përcakton zgjatjen e faqes web vrojtim në fushën e ardhshme:
Zgjedhja Java ndryshon zgjatje të .jsp.
Zgjedhja Net ndryshon zgjatje të .aspx.
URL
Shkruani adresën HTTP e dosje virtuale në web serverin tuaj që përmban web faqe shikimit paraprak. Crystal Reports përdor këtë faqe për të shfaqur shikuesit ka nevojë për vrojtim HTML. By default, kjo fushë është ndërtuar nga informatat që ju të shtoni në fushat e mëparshme.
Emri RAS Server
Shkruani emrin e juaj Server Report Application. Vlera e parazgjedhur për emrin RAS është pritësi lokal.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
የ HTML ቅድመ አማራጮች
የእርስዎ ሪፖርት አንድ የ HTML አተረጓጎም ለማሳየት ክሪስትል ሪፖርት በማድረግ የሚያስፈልጋቸውን አወቃቀር ለመግለጽ የ HTML ቅድመ አማራጮች ይጠቀሙ.
ማስታወሻ: የእርስዎ ሪፖርት የማይተዳደሩ ጊዜ እነዚህ አማራጮች አስፈላጊ ናቸው. እንዲህ ዓይነት ሁኔታዎች, ክሪስታል ሪፖርቶች የእርስዎን ሪፖርት ማመልከቻ አገልጋይ እና በድር ሰርቨር ላይ የተወሰነ መረጃ መድረስ መቻል አለባቸው. የሚተዳደረው ሪፖርቶች, የእርስዎ BusinessObjects ኢንተርፕራይዝ ሥርዓት የ HTML ቅድመ መስፈርቶች ይቆጣጠራል. (እርስዎ የ HTML ቅድመ እይታ ባህሪ መጠቀም ይችላሉ በፊት BusinessObjects ድርጅት ውስጥ ያለው የእንግዳ መለያ መንቃት አለበት.)
የ HTML ቅድመ አንቃ
የእርስዎን ሪፖርቶች (የእርስዎ ሪፖርቶች የማይተዳደሩ ከሆነ ይህ ነው) BusinessObjects ድርጅት ውጪ ይከማቻሉ ከሆነ ብቻ ነው ይህን አማራጭ ይምረጡ. ይህን አማራጭ ሲመርጡ, የእርስዎ RAS እና በድር ሰርቨር መረጃ ማስገባት ይጠበቅባቸዋል.
የድር አገልጋይ ስም
ለመጠቀም የሚፈልጉትን በድር አገልጋይ ስም ያስገቡ. አንተ ክሪስትል ሪፖርቶች ላይ ክፍት የሆነ ሪፖርት የ HTML ቅድመ መምረጥ ጊዜ, ይህ የድር አገልጋዩ ሪፖርት ማመልከቻ አገልጋይ ጋር ለመገናኘት ያገኘሃቸው ነው. በድር አገልጋዩ ነባሪ እሴት በኤችቲቲፒኤስ ነው.
መድረክ
የድር አገልጋይ ጭነት መድረክ ይምረጡ. በዚህ አካባቢ ላይ የሚያደርጓቸው ምርጫ በሚቀጥለው መስክ ላይ ቅድመ ድረ ገፅ ቅጥያ ያዘጋጃል;
መምረጥ ጃቫ .jsp ወደ ቅጥያ ይለወጣል.
መምረጥ .Net .aspx ወደ ቅጥያ ይለወጣል.
ዩ አር ኤል
የ ቅድመ ድረ-ገጽ የያዘ በድር ሰርቨር ላይ ምናባዊ አቃፊ ውስጥ የ HTTP አድራሻ ያስገቡ. ክሪስታል ሪፖርቶች ይህ የ HTML ቅድመ የሚያስፈልገውን ተመልካቹ ለማሳየት ይህን ገጽ ይጠቀማል. በነባሪነት, ይህ መስክ ቀደም ሲል መስኮች ላይ ለማከል መረጃ ጀምሮ ግንባታ ነው.
RAS አገልጋይ ስም
የእርስዎ ሪፖርት መተግበሪያ አገልጋይ ስም ያስገቡ. የራስ ስም ነባሪ እሴት በኤችቲቲፒኤስ ነው.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
خيارات معاينة HTML
استخدم خيارات المعاينة HTML لتحديد التكوين عن طريق تقارير كريستال اللازمة لعرض وتقديم HTML من التقرير الخاص بك.
ملاحظة: ضرورية هذه الخيارات عندما تقريرك غير المدارة. في مثل هذه الحالات، يجب أن يكون قادرا على الوصول إلى بعض المعلومات حول بك ملقم التطبيق تقرير وخادم الويب تقارير كريستال. وفيما يتعلق بالتقارير المدارة، يتحكم بك نظام BusinessObjects المؤسسة متطلبات المعاينة HTML. (حساب ضيف في BusinessObjects المؤسسة يجب تمكين قبل أن تتمكن من استخدام ميزة معاينة HTML).
تمكين معاينة HTML
حدد هذا الخيار فقط إذا تم تخزينها تقاريرك خارج BusinessObjects المؤسسة (أي، إذا تقاريرك هي غير المدارة). عند تحديد هذا الخيار، هل هناك حاجة لإدخال معلومات حول RAS الخاص بك وخادم الويب.
اسم خادم ويب
أدخل اسم خادم الويب الذي تريد استخدامه. عند اختيار معاينة HTML للحصول على تقرير مفتوح في تقارير Crystal، يتم الاتصال ملقم ويب للتواصل مع خادم تقرير طلبك. والمضيف المحلي القيمة الافتراضية لخادم الويب.
منصة
اختيار منصة لتثبيت خادم الويب الخاص بك. الخيار الذي جعل لكم في هذا المجال يحدد تمديد صفحة الويب المعاينة في الحقل التالي:
يتغير اختيار جافا التمديد ل.jsp.
اختيار صافي يغير امتداد ل.ASPX.
URL
أدخل عنوان HTTP من المجلد الظاهري على خادم الويب الخاص بك الذي يحتوي على صفحة ويب المعاينة. يستخدم تقارير Crystal هذه الصفحة لعرض المشاهد التي يحتاجها لمعاينة HTML. افتراضيا، يتم إنشاء هذا المجال من المعلومات التي تضيفها في المجالات السابقة.
اسم ملقم RAS
أدخل اسم خادم تقرير طلبك. والمضيف المحلي القيمة الافتراضية لاسم RAS.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports առցանց օգնություն
HTML Preview Ընտրանքներ
Օգտագործել HTML նախնական տարբերակները սահմանել կոնֆիգուրացիան անհրաժեշտ է Crystal Reports դրսեւորել HTML մատուցման ձեր զեկույցում.
Նշում: Այս տարբերակները անհրաժեշտ են, երբ ձեր զեկույցը Unmanaged. Նման դեպքերում, Crystal Զեկույցներ պետք է կարողանա մուտք գործել որոշակի տեղեկություններ ձեր զեկույցի Application Server եւ վեբ սերվերի. For հաջողվել հաշվետվությունների, ձեր BusinessObjects Ձեռնարկությունների համակարգը վերահսկում է HTML նախադիտել պահանջները: (Հյուրը հաշիվ BusinessObjects Enterprise պետք է միացված լինի, նախքան դուք կարող եք օգտագործել HTML Preview հնարավորությունը.):
Միացնել HTML նախադիտումը
Ընտրեք այս տարբերակը, եթե միայն ձեր հաշվետվությունները, որոնք պահվում դուրս BusinessObjects Enterprise (այսինքն, եթե ձեր զեկույցները Unmanaged): Երբ եք ընտրել այս տարբերակը, Ձեզնից պահանջվում է մուտք գործել տեղեկություններ Ձեր ՌԳԱ եւ վեբ սերվերի.
Վեբ Server Անունը
Մուտքագրեք անունը վեբ սերվերի, որը Դուք ուզում եք օգտագործել. Երբ եք ընտրել HTML Preview համար զեկույցի, որը բաց է Crystal Reports, այս վեբ սերվերի կապվել է շփվել Ձեր զեկույցը Դիմում Server: Լռակյաց արժեքը վեբ սերվերի միջոցով localhost-:
հարթակ
Ընտրեք հարթակ ձեր վեբ սերվերի տեղադրումը: Ընտրությունը, որ դուք կատարել այս ոլորտում սահմանում ընդլայնումը նախադիտման վեբ էջի հաջորդ դաշտում:
Ընտրելով Java փոխում է երկարաձգում է .jsp:
Ընտրելով Զուտ փոխում է երկարաձգում է .aspx:
URL
Մուտքագրեք HTTP հասցեն վիրտուալ թղթապանակում Ձեր վեբ սերվերի, որը պարունակում է Նախադիտման վեբ էջը: Crystal Զեկույցներ օգտագործում է այս էջը դրսեւորել դիտողին, որ անհրաժեշտ է HTML նախադիտման: By default, այս դաշտը կառուցվում է այն տեղեկությունները, որ դուք ավելացնել նախորդ ոլորտներում:
RAS Server Անունը
Մուտքագրեք Ձեր անունը զեկույց Application Server. Լռակյաց արժեք ՌԱՍ անունը localhost- ին:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Online Yardım Hesabatlar
HTML Preview Options
Raporunuz bir HTML göstərilməsi keçirmək üçün Crystal Reports lazım konfiqurasiya müəyyən etmək üçün HTML preview variantları istifadə edin.
Qeyd: Hesabat yönetilmeyen zaman bu variantları lazımdır. Belə hallarda, Crystal Reports Hesabat Application Server və web server haqqında müəyyən məlumat əldə etmək lazımdır. idarə hesabat üçün, BusinessObjects Enterprise sistemi HTML preview tələbləri nəzarət edir. (HTML Preview sistemini istifadə edə bilərsiniz əvvəl BusinessObjects Enterprise qonaq hesab effektiv olmalıdır.)
HTML Preview Enable
Sizin hesabat (sizin hesabat yönetilmeyen əgər ki, deyil) BusinessObjects Enterprise kənarda saxlanılır yalnız bu seçimi seçin. Bu seçimi zaman REA və web server haqqında məlumat daxil etmək üçün tələb olunur.
Web Server adı
Siz istifadə etmək istədiyiniz web server adını daxil edin. Siz Crystal Reports açıq bir hesabat HTML Preview seçin zaman, bu web server Hesabat Application Server ilə ünsiyyət üçün əlaqə. web server üçün default dəyəri localhost edir.
platforma
Web server quraşdırma platforma seçin. Bu sahədə etmək seçimi növbəti sahəsində preview web page uzadılması edir:
Seçilməsi Java .jsp üçün uzadılması dəyişir.
Seçilməsi Net .aspx üçün uzadılması dəyişir.
URL
preview web səhifədən ibarətdir web server virtual qovluq HTTP ünvanını daxil edin. Crystal Reports Bu HTML önizleme üçün lazımdır Viewer keçirmək üçün bu səhifəni istifadə edir. Mənim cari olaraq, bu sahədə əvvəlki sahələrdə əlavə məlumat inşa edilir.
RAS Server adı
Hesabat Application Server adını daxil edin. RAS adı default dəyəri localhost edir.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Txostenak Online Laguntza
HTML Aurrebisten aukerak
Erabili HTML Aurreikuspen aukeren Crystal Txostenak arabera beharrezkoak HTML zure txostena ematea ere bat erakusteko konfigurazio definitzeko.
Oharra: Aukera hauek beharrezkoak dira zure txostena unmanaged da. Kasu horietan, Crystal Txostenak zure txostena Application Server eta web zerbitzariak buruzko hainbat informazio sartzeko gai izan behar du. kudeatzen txostenak, zure BusinessObjets Enterprise sistema HTML Aurreikuspen baldintzak kontrolatzen du. (Gonbidatu kontua BusinessObjets Enterprise gaituta egon behar HTML Preview eginbidea erabili ahal izan aurretik.)
Gaitu HTML Preview
Aukeratu hau zure txostenak BusinessObjets Enterprise kanpo gordeta besterik ez (hau da, zure txostenak unmanaged badira). Noiz Aukera hau hautatzen baduzu, behar zara zure RAS eta web zerbitzari buruzko informazioa sartzeko.
Web Server Name
Sartu web zerbitzaria erabili nahi duzun izena da. Noiz aukeratzen duzu HTML Preview dela Crystal txostenak ere irekita txosten bat, web zerbitzariak hau kontaktatu da zure txostena Application Server komunikatzeko. web zerbitzariak balio lehenetsia localhost da.
Plataforma
Aukeratu zure web zerbitzaria instalatzeko plataforma. arlo honetan egiten duzun aukera hauek Aurreikuspen web orriaren hurrengo eremuan luzapena ezartzen du:
Aukeratzea Java luzapena .jsp aldatzen.
Aukeratzea .Net luzapena .aspx aldatzen.
URL
Sartu HTTP du karpeta birtualak helbidea zure web zerbitzariak Aurreikuspen web orria dauka horretan. Crystal Txostenak orri hau erabiltzen du ikuslea behar da HTML Aurreikuspen alde agertu dadin. Berez, eremu hau da gehitzen duzunean aurreko arlotan duten informazioa eraikitzen.
RAS Server Name
Sartu zure txostena Application Server izenean. RAS izenean balio lehenetsia localhost da.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
HTML Прагляд опцый
Выкарыстоўвайце параметры HTML папярэдняга прагляду, каб вызначыць канфігурацыю, неабходную Crystal Reports для адлюстравання HTML-рэндэрынг вашай справаздачы.
Заўвага: Гэтыя параметры неабходныя, калі ваш справаздачу некіравальным. У такіх выпадках, Crystal Reports павінны быць у стане атрымаць доступ да пэўнай інфармацыі аб вашым серверы справаздач прыкладанняў і вэб-сервер. Для кіраваных справаздач, сістэма BusinessObjects Enterprise кантралюе патрабаванні да HTML папярэдняга прагляду. (Уліковы запіс госця ў BusinessObjects Enterprise павінен быць уключаны, перш чым вы можаце выкарыстоўваць функцыю HTML Preview.)
Ўключыць HTML Preview
Выберыце гэты параметр, толькі калі вашы справаздачы захоўваюцца па-за BusinessObjects Enterprise (гэта значыць, калі вашы справаздачы з’яўляюцца некіравальнымі). Пры выбары гэтай опцыі вам неабходна ўвесці інфармацыю аб вашых РАН і вэб-сервера.
Вэб-сервера імёнаў
Калі ласка, увядзіце імя вэб-сервера, які вы хочаце выкарыстаць. Пры выбары HTML Preview для справаздачы, адкрытага ў Crystal Reports, гэты вэб-сервер у кантакт для сувязі з Report Application Server. Значэнне па змаўчанні для вэб-сервера лакальнага хаста.
платформа
Выберыце платформу вашай ўстаноўкі вэб-сервера. Выбар, які вы робіце ў гэтай галіне ўстанаўлівае пашырэнне вэб-старонкі папярэдняга прагляду ў наступнае поле:
Выбар Java мяняе пашырэнне на .jsp.
Выбар .Net мяняе пашырэнне на .aspx.
URL
Калі ласка, увядзіце HTTP-адрас віртуальнай тэчкі на вашым вэб-сэрвэры, які змяшчае вэб-старонку папярэдняга прагляду. Crystal Reports выкарыстоўвае гэтую старонку для адлюстравання гледача ён мае патрэбу для HTML папярэдняга прагляду. Па змаўчанні гэта поле будуецца з інфармацыі, якую вы дадаеце ў папярэдніх палях.
Імя RAS-сервер
Калі ласка, увядзіце імя вашага Report Application Server. Значэнне па змаўчанні для імя РАН LocalHost.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
এইচটিএমএল প্রি বিকল্প
HTML পূর্বরূপ অপশন ব্যবহার কনফিগারেশন ক্রিস্টাল রিপোর্ট প্রয়োজনীয় আপনার রিপোর্টের একটি HTML রেন্ডারিং প্রদর্শন সংজ্ঞায়িত করতে.
দ্রষ্টব্য: এই অপশন প্রয়োজনীয় যখন আপনার রিপোর্ট অপরিচালিত হয়. এই ক্ষেত্রে, ক্রিস্টাল রিপোর্ট আপনার প্রতিবেদন অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার এবং ওয়েব সার্ভার সম্পর্কে কিছু তথ্য অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হতে হবে. পরিচালিত রিপোর্ট জন্য, আপনার BusinessObjects এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম HTML পূর্বরূপ প্রয়োজনীয়তা নিয়ন্ত্রণ. (BusinessObjects এন্টারপ্রাইজ অতিথি অ্যাকাউন্ট সামনে আপনি এইচটিএমএল প্রি বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করতে পারেন সক্রিয় করা আবশ্যক.)
এইচটিএমএল প্রি সক্রিয়
শুধুমাত্র যদি আপনার রিপোর্ট (যে, যদি আপনার রিপোর্ট অপরিচালিত হয়) BusinessObjects এন্টারপ্রাইজ বাইরে সংরক্ষণ করা হয় এই অপশনটি নির্বাচন করুন. যদি আপনি এই অপশনটি নির্বাচন করা হলে, আপনি আপনার RAS এবং ওয়েব সার্ভার সম্পর্কে তথ্য প্রবেশ করতে প্রয়োজন বোধ করা হয়.
ওয়েব সার্ভার নাম
ওয়েব সার্ভার যে আপনি ব্যবহার করতে চান তার নাম লিখুন. যখন আপনি একটি রিপোর্ট যে ক্রিস্টাল রিপোর্ট খোলা জন্য এইচটিএমএল প্রি চয়ন, এই ওয়েব সার্ভার আপনার প্রতিবেদন অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারের সাথে যোগাযোগ করতে আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়. ওয়েব সার্ভারের জন্য ডিফল্ট মান localhost হয়.
মাচা
আপনার ওয়েব সার্ভার ইনস্টলেশন প্ল্যাটফর্ম বেছে নিন. পছন্দ যে আপনি এই এলাকায় করতে পরের ক্ষেত্র প্রিভিউ ওয়েব পৃষ্ঠার এক্সটেনশন সেট:
নির্বাচন জাভা এক্সটেনশন .jsp পরিবর্তিত হয়.
নির্বাচন নেট এক্সটেনশন .aspx পরিবর্তিত হয়.
URL টি
আপনার ওয়েব সার্ভার যে প্রিভিউ ওয়েব পাতাটি ভার্চুয়াল ফোল্ডার HTTP- র ঠিকানা লিখুন. ক্রিস্টাল রিপোর্ট ভিউয়ার এটি এইচটিএমএল প্রিভিউ দরকার প্রদর্শন এই পাতা ব্যবহার. ডিফল্টরূপে, এই ফিল্ড যে তথ্য আপনি পূর্ববর্তী ক্ষেত্র যোগ থেকে নির্মান করা হয়.
RAS সার্ভার নাম
আপনার প্রতিবেদন অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার নাম সন্নিবেশ করান. RAS নামের জন্য ডিফল্ট মান localhost হয়.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
HTML Preview Mogućnosti
Koristite opcije HTML pregled za definiranje konfiguracije potrebne Crystal Reports za prikaz HTML renderiranje vašeg izvještaja.
Napomena: Ove opcije potrebno je kada vaš izveštaj je Slobodan. U takvim slučajevima, Crystal Reports mora biti u mogućnosti pristupiti određenim informacijama o vašoj Izvještaj Application Server i web servera. Za uspjela izvještaja, vaša BusinessObjects Enterprise sistem kontrolira zahtjeve HTML pregled. (Gost račun u BusinessObjects Enterprise mora biti uključen da biste mogli da koristite funkciju HTML Preview.)
Enable HTML Preview
Odaberite ovu opciju samo ako izvještaji se čuvaju izvan BusinessObjects Enterprise (to jest, ako su Slobodan izvješćima). Kada odaberete ovu opciju, od vas se traži da unesete informacije o RAS i web server.
Web Server Name
Unesite naziv web servera koji želite da koristite. Kada birate HTML Preview za izvještaj koji je otvoren u Crystal Reports, web server je kontaktirao da komunicira sa svojim Izvještaj Application Server. Default vrijednost za web server je localhost.
platforma
Odaberite platformu vaše instalacije web servera. Izbor da li se u ovoj oblasti postavlja produžetak web stranice pregled u narednih oblasti:
Izbor Java mijenja proširenje .jsp.
Izbor .Net mijenja proširenje .aspx.
URL
Unesite HTTP adresu virtualne fasciklu na web server koji sadrži web stranice za pregled. Crystal Reports koristi ovu stranicu za prikaz Viewer je potrebno za HTML pregled. Po defaultu, ovo polje je izgrađen od informacija koje ste dodali u prethodnom polju.
RAS Server Name
Unesite ime svog Izvještaj Application Server. Default vrijednost za ime RAS je localhost.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
HTML опции за визуализация
Използвайте опциите за HTML за визуализация, за да се определи конфигурацията нужда от Crystal Reports за показване на HTML оказване на вашия отчет.
Забележка: те са необходими опции, когато отчета си е неуправляван. В такива случаи, Crystal Reports, трябва да бъде в състояние за достъп до определена информация за вашия доклад Сървър на приложения и уеб сървър. За управлявани доклади, си BusinessObjects Enterprise система за управление на изискванията за HTML преглед. (Сметката за гости в BusinessObjects Enterprise трябва да бъде включен, преди да можете да използвате функцията за HTML Preview.)
Активиране на HTML Preview
Изберете тази опция, само ако докладите ви да се съхраняват извън BusinessObjects Enterprise (това е, ако отчетите си са неуправляеми). Когато изберете тази опция, от вас се изисква да въведете информация за вашите RAS и уеб сървър.
Web Server Име
Въведете името на уеб сървъра, който искате да използвате. Когато избирате HTML Preview за доклад, който е отворен в Crystal Reports, този уеб сървър е в контакт да комуникира с вашия доклад Application Server. Стойността по подразбиране за уеб сървъра се Localhost.
платформа
Изберете платформата на вашата инсталация на уеб сървъра. Изборът, който направи в тази област определя разширяването на уеб страницата за визуализация в следващото поле:
Изборът Java променя разширението на .jsp.
Изборът .Net променя разширението на .aspx.
URL
Въведете HTTP адреса на виртуална папка на вашия уеб сървър, който съдържа уеб страницата за визуализация. Crystal Reports използва тази страница, за да се покаже на зрителя тя се нуждае за HTML преглед. По подразбиране, тази област е изградена от информацията, която сте добавили в предишните полета.
Наименование RAS сървър
Въведете името на вашия доклад Application Server. Стойността по подразбиране за името на RAS е Localhost.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajuda en línia
Opcions de vista d’HTML
Utilitzeu les opcions de vista prèvia HTML per definir la configuració que necessita Crystal Reports per mostrar una representació HTML de l’informe.
Nota: Aquestes opcions són necessàries quan l’informe no és administrat. En aquests casos, Crystal Reports ha de poder accedir a certa informació sobre la seva Servidor d’aplicacions i el servidor web. Per a informes administrats, el seu sistema de BusinessObjects Enterprise controla els requisits de vista prèvia HTML. (El compte de convidat a BusinessObjects Enterprise ha d’estar habilitat per poder utilitzar la funció de vista prèvia HTML.)
Habilitar HTML Preveure
Seleccioneu aquesta opció només si els seus informes s’emmagatzemen fora de BusinessObjects Enterprise (és a dir, si els seus informes són no administrat). En seleccionar aquesta opció, se us requereix per introduir informació sobre el seu RAS i el servidor web.
Nom del servidor web
Introduïu el nom del servidor web que voleu utilitzar. Quan es tria HTML Preveure per a un informe que està obert a Crystal Reports, es posa en contacte aquest servidor web per comunicar-se amb el servidor d’aplicacions d’informes. El valor per omissió per al servidor web és localhost.
plataforma
Trieu la plataforma de la instal·lació del servidor web. L’elecció que faci en aquesta àrea estableix l’extensió de la pàgina web de vista prèvia en el següent camp:
L’elecció de Java canvia l’extensió a .jsp.
L’elecció de .Net canvia l’extensió a .aspx.
URL
Introduïu l’adreça HTTP de la carpeta virtual a la web que conté la pàgina web de vista prèvia. Crystal Reports utilitza aquesta pàgina per mostrar a l’espectador que necessita per a la vista preliminar d’HTML. Per defecte, aquest camp es construeix a partir de la informació que s’agrega en els camps anteriors.
Nom del servidor RAS
Introduïu el nom del seu servidor d’aplicacions d’informes. L’opció per defecte el nom de RAS és localhost.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Nagtaho Online Tabang
HTML Preview Options
Gamita ang mga kapilian sa HTML preview sa nagpaila sa configuration nga gikinahanglan sa Crystal report sa pagpasundayag sa usa ka HTML hubad sa imong taho.
Mubo nga sulat: Kini nga mga mga kapilian nga mga gikinahanglan diha nga ang imong report mao ang unmanaged. Sa maong mga kaso, Crystal report kinahanglan nga makahimo sa pag-access sa pipila ka mga impormasyon mahitungod sa imong Report Application Server ug web server. Kay nakahimo mga taho, ang imong BusinessObjects negosyo sistema kontrol sa mga kinahanglanon sa HTML preview. (Ang guest asoy sa BusinessObjects Enterprise kinahanglan nakahimo sa dili ka pa sa paggamit sa bahin HTML Preview.)
Makapahimo HTML Preview
Pagpili kini nga opsyon lamang kon ang imong mga taho nga gitipigan sa gawas sa BusinessObjects negosyo (nga mao, kon ang imong mga taho sa mga unmanaged). Sa diha nga pagpili kaninyo niini nga opsyon, ikaw kinahanglan nga mosulod sa impormasyon mahitungod sa imong Ras ug web server.
Web Ngalan Server
Pagsulod sa ngalan sa web server nga imong gusto sa paggamit sa. Sa diha nga kamo mopili HTML Preview alang sa usa ka report nga bukas sa Crystal report, kini nga web server nga gikontak sa pagpakigsulti sa imong Report Application Server. Ang default bili alang sa web server nga localhost.
Platform
Pilia ang plataporma sa imong instalar web server. Ang pagpili nga kamo sa niini nga dapit nga nagasunog sa extension sa web page preview sa sunod nga uma;
Pagpili Java usab sa mga extension sa .jsp.
Pagpili .net usab sa mga extension sa .aspx.
URL
Pagsulod sa http address sa virtual folder sa ibabaw sa imong web server nga naglangkob sa preview panid sa web. Crystal taho naggamit niini nga pahina sa pagpasundayag sa magsud kini nagkinahanglan alang sa preview HTML. Pinaagi sa remate, uma niini nga gitukod gikan sa mga impormasyon nga makadugang kamo sa miaging kaumahan.
Ngalan Ras Server
Pagsulod sa ngalan sa imong Report Application Server. Ang default bili alang sa ngalan Ras nga localhost.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Malipoti Online Help
HTML lounikira Mungasankhe
Ntchito options HTML chithunzithunzi kufotokoza kasinthidwe zofunika ndi Malipoti Crystal kuti muzisonyeza HTML kumasulira kwa lipoti lanu.
Dziwani: options Izi ndi zofunika pamene lipoti lanu ndi unmanaged. Zikatero, Crystal Malipoti ayenera kutha kulumikiza mfundo zina za Report wanu Kugwiritsa Server ndi ukonde Seva. Lipoti anakwanitsa wanu dongosolo BusinessObjects ogwira akulamulira amafuna HTML chithunzithunzi. (The nkhani mlendo BusinessObjects ogwira ayenera kuthandizidwa kuthi pamaso mungathe kugwiritsa ntchito mbali HTML lounikira.)
Yambitsani HTML lounikira
Sankhani njira yokha ngati malipoti anu zasungidwa kunja kwa BusinessObjects ogwira (kuti, ngati nkhani yanu ndi unmanaged). Pamene inu kusankha njira, inu ayenera kulowa zokhudza Ras wanu ndi ukonde Seva.
Web Name Server
Lowetsani dzina la makina ukonde kuti mukufuna ntchito. Posankha HTML Chithunzithunzi cha Uthenga yotseguka Malipoti Crystal, izi makina intaneti ali anakumana kulankhula ndi Report Kugwiritsa Server wanu. The mtengo kusakhulupirika kwa makina intaneti ali localhost.
nsanja
Sankhani nsanja ya anu intaneti makina unsembe. Kusankha kuti apange limeneli amapereka ukugwirizana chiwonetsero tsamba m’munda yotsatira:
Kusankha Java amasintha kutambasuka kwa .jsp.
Kusankha .Net amasintha kutambasuka kwa .aspx.
ulalo
Kulowa adiresi HTTP wa foda pafupifupi pa intaneti makina wanu kuti muli chiwonetsero tsamba. Crystal Malipoti amagwiritsa ntchito tsambali kusonyeza wowerenga pamafunika kuti chiwonetsero HTML. Ndi kusakhulupirika, munda inamangidwa ku mfundo zimene inu kuwonjezera m’minda m’mbuyomu.
Name Ras Server
Lowetsani dzina la Report Kugwiritsa Server wanu. The mtengo kusakhulupirika kwa dzina Ras ndi localhost.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports联机帮助
HTML预览选项
使用HTML预览选项来定义水晶报表显示报告的HTML渲染所需的配置。
注:这些选项是必要的,当你报告的非托管。在这种情况下,水晶报表必须能够访问你的报表应用程序服务器和Web服务器的某些信息。对于托管报告,BusinessObjects Enterprise系统控制HTML预览要求。 (BusinessObjects Enterprise中的来宾帐户必须启用,然后才能使用HTML预览功能。)
启用HTML预览
仅当您的报告中存储的BusinessObjects Enterprise之外(也就是说,如果您的报告是托管)这个选项。当您选择此选项,你需要输入你的RAS和Web服务器的信息。
Web服务器名称
输入您要使用的Web服务器的名称。当您选择了一个报告,该报告在Crystal Reports中打开HTML预览,该Web服务器联系您的报表应用程序服务器进行通信。 Web服务器的默认值为localhost。
平台
选择你的Web服务器安装的平台。您在这方面做出的选择设置在未来预视网页的扩展:
选择Java的改扩建到.JSP。
选择的.Net改扩建为.aspx。
网址
包含预览网页在Web服务器上输入虚拟文件夹的HTTP地址。 Crystal Reports使用此页面来显示它需要为HTML预览观众。默认情况下,这个领域是从您在前面添加字段的信息构成。
RAS服务器名称
输入您的报表应用程序服务器的名称。为RAS名称的默认值为localhost。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports聯機幫助
HTML預覽選項
使用HTML預覽選項來定義水晶報表顯示報告的HTML渲染所需的配置。
注:這些選項是必要的,當你報告的非託管。在這種情況下,水晶報表必須能夠訪問你的報表應用程序服務器和Web服務器的某些信息。對於託管報告,BusinessObjects Enterprise系統控制HTML預覽要求。 (BusinessObjects Enterprise中的來賓帳戶必須啟用,然後才能使用HTML預覽功能。)
啟用HTML預覽
僅當您的報告中存儲的BusinessObjects Enterprise之外(也就是說,如果您的報告是託管)這個選項。當您選擇此選項,你需要輸入你的RAS和Web服務器的信息。
Web服務器名稱
輸入您要使用的Web服務器的名稱。當您選擇了一個報告,該報告在Crystal Reports中打開HTML預覽,該Web服務器聯繫您的報表應用程序服務器進行通信。 Web服務器的默認值為localhost。
平台
選擇你的Web服務器安裝的平台。您在這方面做出的選擇設置在未來預視網頁的擴展:
選擇Java的改擴建到.JSP。
選擇的.Net改擴建為.aspx。
網址
包含預覽網頁在Web服務器上輸入虛擬文件夾的HTTP地址。 Crystal Reports使用此頁面來顯示它需要為HTML預覽觀眾。默認情況下,這個領域是從您在前面添加字段的信息構成。
RAS服務器名稱
輸入您的報表應用程序服務器的名稱。為RAS名稱的默認值為localhost。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rivista Help Online
Ozzione Preview HTML
Aduprà u ozzione di vista in antìcipu HTML a difinizzioni di li cunfigurazione bisognu di Crystal Rivista di vede una messa in forma di HTML di u vostru rapportu.
Nota: sò nicissariu Sti ozzione di quandu a to voce hè unmanaged. In sti casi, Crystal Rivista deve esse regulata à accede à certe infurmazione nantu a vostra Segnala Candidatura Server e servore Web. Di raporti urganizata, u vostru sistema di BusinessObjects Autoverhuur vuluntà u esigenze vista in antìcipu HTML. (U racontu allughjatu in BusinessObjects Autoverhuur deve esse attivatu, prima di pudè lu aduprà u dispusitivu Preview HTML.)
Permette à Preview HTML
Selezziunà sta funziunalità solu s’è i vostri raporti sò trove fora di BusinessObjects Autoverhuur (chì hè, s’è u vostru raporti sò unmanaged). Quandu si sceglie sta funziunalità, vi sò nicissarii à entre nantu à u penseru per i vostri Rás e servore Web.
Name Web Server
Inserisce u nomu di u servore Web che vo vulete aduprà. Quandu si sceglie Preview HTML per un raportu chì hè aperta in Crystal Rivista italiana, stu servore Web hè cried à cumunicà cù u vostru Server Segnala Candidatura. U valore genericu di u web, hè localhost.
piattaforma
Scegli u rimpianu di u vostru stallazione servore Web. A scelta ca rigalati in stu spaziu pripara l ‘applicazioni di a pagina web, vista in antìcipu in u campu suivant:
Sceglia Java scancia la curtzu a .jsp.
Sceglia .It scancia la curtzu a .aspx.
URL
Inserisce u vostru indirizzu HTTP di u cartulare virtuale nantu à u vostru contu web, chì cuntene u web page vista in antìcipu. Crystal Rivista usa sta pagina di vede lu spittaturi ch’ellu ci vole per u temp HTML. Par genericu, stu campu hè custruitu da i infurmazioni chì ti cresce in li campi di nanzu.
Name Rás Server
Inserisce u nome di u vostru Server Segnala Candidatura. U valore predefinitu di lu nomu Rás hè localhost.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
HTML opcije pregleda
Koristite opcije HTML pregled definirati konfiguraciju potrebnu by Crystal Reports za prikaz HTML renderiranje svoje izvješće.
Napomena: Ove opcije su potrebna kada se izvješće ne bude Slobodan. U takvim slučajevima, Crystal Reports mora biti u mogućnosti pristupiti određene podatke o vašim Prijavi Application Server i web poslužitelja. Za upravljane izvješćima, BusinessObjects Enterprise sustav kontrolira zahtjeve HTML pregled. (Gost račun u BusinessObjects Enterprise mora biti omogućen kako biste mogli koristiti značajku HTML pregled).
Omogući HTML Pregled
Odaberite ovu opciju samo ako su izvješća pohranjeni izvan BusinessObjects Enterprise (koji je, ako je vaša izvješća Slobodan). Kada odaberete ovu mogućnost, od vas se traži da unesete podatke o svojim RAS i web poslužitelja.
Naziv web servera
Unesite naziv web poslužitelju koji želite koristiti. Kada odaberete HTML Pregled za izvještaju koji je otvoren u Crystal Reports, ova web server je kontaktirala da komuniciraju sa svojim Prijavi Application Server. Zadana vrijednost za web-poslužitelja hostu.
Platforma
Odaberite platformu instalacije web poslužitelja. Izbor da li bi u tom području postavlja produljenje web stranice pregleda u sljedećem polju:
Odabir Java mijenja proširenje .jsp.
Odabir Neto mijenja proširenje .aspx.
URL
Unesite HTTP adresu virtualne mape na web poslužitelju koji sadrži web stranice za pregled. Crystal Reports koristi ovu stranicu za prikaz gledatelja koja joj je potrebna za HTML pregled. Prema zadanim postavkama, ovo polje je građen od informacija koje ste dodali u prethodnim poljima.
Naziv RAS poslužitelja
Unesite naziv svoje izvješće Application Server. Zadana vrijednost za ime RAS je hostu.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjælp
HTML forhåndsvisning
Brug HTML forpremiere muligheder for at definere konfigurationen brug for Crystal Reports til at vise en HTML-gengivelse af din rapport.
Bemærk: Disse indstillinger er nødvendige, når din rapport er administreret. I sådanne tilfælde skal Crystal Reports kunne få adgang til visse oplysninger om din rapport Application Server og webserver. For administrerede rapporter, dit BusinessObjects Enterprise-system styrer HTML forpremiere krav. (The gæstekonto i BusinessObjects Enterprise skal være aktiveret, før du kan bruge HTML Eksempel funktion.)
Aktiver HTML Eksempel
Vælg denne mulighed, hvis dine rapporter gemmes uden for BusinessObjects Enterprise (dvs. hvis dine rapporter er ikke-administrerede). Når du vælger denne indstilling, bliver du bedt om at indtaste oplysninger om dine RAS og webserver.
Web Server Name
Indtast navnet på den webserver, du vil bruge. Når du vælger HTML Eksempel for en rapport, der er åbent i Crystal Reports, er denne web-server kontaktet for at kommunikere med din rapport Application Server. Standardværdien for webserveren er localhost.
Perron
Vælg den platform af din webserver installation. Valget, som du gør på dette område sætter udvidelse af forhåndsvisning webside i næste felt:
Valg Java ændrer udvidelsen .jsp.
Vælge .Net ændrer udvidelsen .aspx.
URL
Indtast HTTP-adressen på den virtuelle mappe på din webserver, der indeholder preview webside. Crystal Reports bruger denne side til at vise beskueren den har brug for HTML preview. Som standard er dette felt konstrueret af de oplysninger, som du tilføjer i de foregående felter.
RAS Servernavn
Indtast navnet på din rapport Application Server. Standardværdien for RAS navn localhost.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
HTML-voorbeeld Opties
Gebruik de HTML-voorbeeld opties om de configuratie nodig zijn door Crystal Reports naar een HTML-weergave van uw rapport weer te definiëren.
Opmerking: Deze opties zijn nodig wanneer uw rapport is unmanaged. In dergelijke gevallen moet Crystal Reports in staat zijn om toegang te krijgen tot bepaalde informatie over uw Report Application Server en de webserver. Voor beheerde rapporten, BusinessObjects Enterprise-systeem stuurt de HTML-voorbeeld eisen. (De gastaccount in BusinessObjects Enterprise moet worden ingeschakeld voordat u de HTML-voorbeeld functie kunt gebruiken.)
Gebruik HTML Voorbeeld
Selecteer deze optie alleen als uw rapporten worden opgeslagen buiten BusinessObjects Enterprise (dat wil zeggen, als uw rapporten zijn unmanaged). Wanneer u deze optie selecteert, bent u verplicht om informatie over uw RAS en web-server.
Web Server Naam
Voer de naam van de webserver die u wilt gebruiken. Wanneer u kiest HTML-voorbeeld voor een rapport dat geopend in Crystal Reports is, wordt deze webserver gecontacteerd om te communiceren met uw Report Application Server. De standaardwaarde voor de webserver is localhost.
Platform
Kies het platform van uw webserver installatie. De keuze die je maakt op dit gebied stelt de uitbreiding van de preview-webpagina in het volgende veld:
Het kiezen van Java verandert de extensie te .jsp.
Het kiezen van .Net verandert de extensie .aspx.
URL
Voer het HTTP-adres van de virtuele map op de webserver die het voorbeeld webpagina bevat. Crystal Reports gebruikt deze pagina om de kijker die het nodig heeft voor de HTML-voorbeeld te geven. Standaard wordt dit veld opgebouwd uit de informatie die u toevoegt in de vorige velden.
RAS Server Naam
Geef de naam van uw Report Application Server. De standaardwaarde voor de naam RAS is localhost.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports online nápovědy
HTML Volby Náhled
Použijte možnosti HTML náhledu definovat konfiguraci potřebnou pro Crystal Reports, pokud chcete zobrazit vykreslování HTML sestavě.
Poznámka: je nutné tyto volby, když vaše zpráva je neřízený. V takových případech, Crystal Reports musí mít přístup k určité informace o vašem sestav Application Server a webovým serverem. U spravovaných zpráv, váš BusinessObjects Enterprise systém řídí požadavky na HTML náhledu. (Účet guest v BusinessObjects Enterprise musí být povolen předtím, než můžete použít funkci náhledu HTML).
Povolit HTML náhled
Tuto možnost vyberte pouze pokud vaše zprávy jsou uloženy mimo BusinessObjects Enterprise (to znamená, že pokud vaše zprávy jsou neřízený). Vyberete-li tuto možnost, je třeba zadat informace o vašich RAS a webový server.
Jméno Web Server
Zadejte název webového serveru, který chcete použít. Zvolíte-li HTML náhled na zprávě, která je otevřena v Crystal Reports, tento webový server je kontaktován komunikovat s Report Application Server. Výchozí hodnota pro webový server je localhost.
Plošina
Vyberte si platformu instalace webového serveru. Volba že uděláte v této oblasti nastaví rozšíření náhledu webové stránky v dalším poli:
Volba Java změní příponu na .jsp.
Volba .Net změní příponu ASPX.
URL
Zadejte adresu HTTP virtuální složky na webovém serveru, který obsahuje náhledu webové stránky. Crystal Reports využívá tuto stránku k zobrazení diváka, které potřebuje k náhledu HTML. Ve výchozím nastavení je toto pole je vyrobeno z informací, které přidáte v předchozích polích.
Name Server RAS
Zadejte název svého Report Application Server. Výchozí hodnota pro název RAS je localhost.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
HTML Preview Options
Use the HTML preview options to define the configuration needed by Crystal Reports to display an HTML rendering of your report.
Note: These options are necessary when your report is unmanaged. In such cases, Crystal Reports must be able to access certain information about your Report Application Server and web server. For managed reports, your BusinessObjects Enterprise system controls the HTML preview requirements. (The guest account in BusinessObjects Enterprise must be enabled before you can use the HTML Preview feature.)
Enable HTML Preview
Select this option only if your reports are stored outside of BusinessObjects Enterprise (that is, if your reports are unmanaged). When you select this option, you are required to enter information about your RAS and web server.
Web Server Name
Enter the name of the web server that you want to use. When you choose HTML Preview for a report that is open in Crystal Reports, this web server is contacted to communicate with your Report Application Server. The default value for the web server is localhost.
Platform
Choose the platform of your web server installation. The choice that you make in this area sets the extension of the preview web page in the next field:
Choosing Java changes the extension to .jsp.
Choosing .Net changes the extension to .aspx.
URL
Enter the HTTP address of the virtual folder on your web server that contains the preview web page. Crystal Reports uses this page to display the viewer it needs for the HTML preview. By default, this field is constructed from the information that you add in the previous fields.
RAS Server Name
Enter the name of your Report Application Server. The default value for the RAS name is localhost.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristalo Raportoj Surreta Helpo
HTML Antaŭrigardaj opcioj
Uzi la HTML antaŭvido ebloj difini la agordo necesas por Crystal Reports montri HTML bildigo de via raporto.
Noto: Ĉi tiuj opcioj estas necesaj kiam via raporto estas unmanaged. En tiaj kazoj, Kristalo Raportoj devas povi aliri kelkaj informoj pri via Raporti Application Server kaj retservilo. Cxar sukcesis raportoj, via BusinessObjects Enterprise sistemo kontrolas la HTML antaŭvido postuloj. (La gasto konton en BusinessObjects Enterprise devas esti ŝaltita antaŭ ol uzi la HTML Antaŭrigardo trajto.)
Ebligi HTML Antaŭrigardo
Elektu tiun opcion nur se viaj raportoj estas stokitaj eksteren de BusinessObjects Enterprise (te, se viaj raportoj estas unmanaged). Kiam vi elektas tiun opcion, vi estas postulataj por eniri informojn pri via RAS kaj retservilo.
Web Server Nomo
Entajpu la nomon de la TTT-servilo, kiun vi volas uzi. Kiam vi elektas HTML Antaŭrigardo por raporto kiu estas malfermita en Crystal Reports, tiu retservilo contacta komuniki kun via Raporti Application Server. La defaŭlta valoro por la retservilo estas localhost.
platformo
Elekti la platformon de via retservilo instalado. La elekto ke vi faras en tiu areo fiksas la etendo de la antaŭvido retpaĝon en la sekvanta kampo:
Elektanta Java ŝanĝas la etendon al .jsp.
Elektanta .Net ŝanĝas la etendon al .aspx.
URL
Entajpu la HTTP-adreso de la virtuala dosierujo sur via retservilo kiu enhavas la antaŭvido retpaĝo. Kristalo Raportoj uzas tiun paĝon por montri al la spektanto bezonas por la HTML antaŭvido. Defaŭlte, kampo estas konstruita de la informo ke vi aldonu en la antaŭaj kampoj.
RAS Servilo Nomo
Entajpu la nomon de via Raporti Application Server. La defaŭlta valoro por la RAS nomo localhost.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Hetkel Abi
HTML Eelvaatluse seadistused
Kasutage HTML preview võimalusi määratleda konfiguratsiooni vaja Crystal Reports, et kuvada HTML rendering oma aruande.
Märkus: Need valikud on vajalikud, kui aruanne on majandamata. Sellistel juhtudel, Crystal Reports peab olema võimalik ligi pääseda teatud teavet teie aruanne Application Server ja veebiserver. Sest õnnestus aruanded, oma BusinessObjects Enterprise süsteemi kontrollib HTML preview nõuetele. (Külaline konto BusinessObjects Enterprise peab olema sisse lülitatud, enne kui on võimalik kasutada HTML Preview funktsioon.)
Luba HTML eelvaade
Kasutage seda võimalust, kui oma aruandeid hoitakse väljaspool BusinessObjects Enterprise (mis on, kui teie aruanded on majandamata). Kui valite selle funktsiooni, siis on vaja sisestada infot RAS ja veebiserver.
Web Server Name
Sisestage nimi veebiserver, mida soovite kasutada. Kui valid HTML eelvaade aruande, mis on avatud Crystal Reports, seda veebiserver ühendust suhelda oma aruandes Application Server. Vaikeväärtus veebiserver localhost.
platvorm
Vali platvormi veebiserverisse paigaldamist. Valik, mis te teete selles valdkonnas seab laiendus eelvaate veebilehe järgmisele väljale:
Parim Java muudab laiendus .jsp.
Parim Net muudab laiendus aspx.
URL
Sisestage HTTP aadress virtuaalne kaust veebiserver, mis sisaldab eelvaate veebilehel. Crystal Reports kasutab see leht näidata vaatajale seda vajab HTML preview. Vaikimisi selles valdkonnas on ehitatud teave, mida te lisate eelmises väljad.
RAS-serveri nimi
Sisestage oma aruande nime Application Server. Vaikimisi väärtus RAS nime localhost.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
HTML Preview Opsyon
Gamitin ang mga pagpipilian HTML preview upang tukuyin ang configuration kinakailangan sa pamamagitan ng Crystal Reports upang ipakita ang isang HTML rendering ng iyong ulat.
Tandaan: Ang mga pagpipiliang ito ay kinakailangan kapag ang iyong ulat ay unmanaged. Sa ganoong kaso, Crystal Reports ay dapat ma-access ang ilang mga impormasyon tungkol sa iyong Report Application Server at web server. Para sa mga pinamamahalaang mga ulat, ang iyong BusinessObjects Enterprise sistema kumokontrol sa mga kinakailangan HTML preview. (Ang account ng bisita sa BusinessObjects Enterprise Kailangang mong buhayin bago mo magamit ang tampok na HTML Preview.)
Paganahin HTML Preview
Piliin ang opsyong ito kung ang iyong mga ulat ay naka-imbak sa labas ng BusinessObjects Enterprise (iyon ay, kung ang iyong mga ulat ay unmanaged). Kapag pinili mo ang pagpipiliang ito, ikaw ay kinakailangan upang ipasok ang impormasyon tungkol sa iyong RAS at web server.
Web Name Server
Ipasok ang pangalan ng web server na gusto mong gamitin. Kapag pumili ka ng HTML Preview para sa isang ulat na bukas sa Crystal Reports, ito web server ay makipag-ugnayan upang makipag-usap sa iyong Report Application Server. Ang default na halaga para sa web server ay localhost.
Platform
Piliin ang platform ng iyong pag-install ng web server. Ang pagpili na ginawa mo sa lugar na ito ay nagtatakda ng extension ng web page preview sa susunod na field:
Pagpili Java mga pagbabago sa extension sa .jsp.
Pagpili Net nagbabago ang extension sa aspx.
URL
Ilagay ang HTTP address ng virtual folder sa iyong web server na naglalaman ng preview web page. Crystal Reports ay gumagamit ang pahinang ito upang ipakita ang mga viewer na kinakailangan nito para sa preview HTML. Sa pamamagitan ng default, ang patlang na ito ay constructed mula sa mga impormasyon na iyong idinagdag sa nakaraang mga patlang.
Pangalan RAS Server
Ipasok ang pangalan ng iyong Report Application Server. Ang default na halaga para sa pangalan RAS ay localhost.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online-ohje
HTML esikatselun asetukset
Käytä HTML esikatselun vaihtoehtoja kokoonpanon määrittävät tarvitseman Crystal Reports näyttämään HTML-mallinnus raportin.
Huomautus: Nämä asetukset ovat tarpeen, kun raportti on hallitsematon. Tällaisissa tapauksissa, Crystal Reports on voitava käyttää tiettyjä tietoja Report Application Server ja web-palvelin. Sillä hallitaan raportteja, sinun BusinessObjects Enterprise-järjestelmä ohjaa HTML esikatselun vaatimukset. (Vieras huomioon BusinessObjects Enterprise on oltava käytössä ennen kuin voit käyttää HTML esikatselutoiminto.)
Ota HTML esikatselu
Valitse tämä vaihtoehto vain, jos raportit tallennetaan ulkopuolelle BusinessObjects Enterprise (eli jos raportit ovat hallitsematon). Kun valitset tämän vaihtoehdon, sinun on syötettävä tietoja RAS ja web-palvelin.
Web Server Name
Anna nimi www-palvelin, jota haluat käyttää. Kun valitset HTML-esikatselua raportin, joka on avoinna Crystal Reports, tämä web-palvelin kosketukseen kommunikoimaan Report Application Server. Oletusarvo web-palvelin on localhost.
foorumi
Valitse alustan Web-palvelimen asennus. Valinta, että teet tällä alalla asettaa laajentaminen esikatselun web-sivun seuraavaan kenttään:
Valitsemalla Java muuttuu laajennuksen unlock.
Valitsemalla Net muuttuu laajennuksen Aspx.
URL
Anna HTTP-osoite virtuaalisen kansion Web-palvelin, joka sisältää esikatselun sivun. Crystal Reports käyttää tämän sivun näyttää katsojalle se tarvitsee HTML esikatselun. Oletuksena tämä kenttä on rakennettu tiedot, jotka lisätään edellisessä aloilla.
RAS Palvelimen nimi
Anna nimi Report Application Server. Oletusarvo varten RAS nimi on localhost.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Aide en ligne
HTML Options d’aperçu
Utilisez les options HTML d’aperçu pour définir la configuration requise par Crystal Reports pour afficher un rendu HTML de votre rapport.
Note: Ces options sont nécessaires lorsque votre rapport est non géré. Dans de tels cas, Crystal Reports doit être en mesure d’accéder à certaines informations sur votre rapport Application Server et le serveur web. Pour les rapports gérés, votre système BusinessObjects Enterprise contrôle les exigences HTML de prévisualisation. (Le compte invité dans BusinessObjects Enterprise doit être activé avant de pouvoir utiliser la fonction Aperçu HTML.)
Activer HTML Aperçu
Sélectionnez cette option uniquement si vos rapports sont stockés à l’extérieur de BusinessObjects Enterprise (qui est, si vos rapports ne sont pas gérés). Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez entrer des informations sur votre RAS et le serveur web.
Web Nom du serveur
Entrez le nom du serveur Web que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous choisissez Aperçu HTML pour un rapport qui est ouvert dans Crystal Reports, ce serveur Web est contacté pour communiquer avec votre Report Application Server. La valeur par défaut pour le serveur Web est localhost.
Plate-forme
Choisissez la plate-forme de votre installation de serveur Web. Le choix que vous faites dans ce domaine définit l’extension de la page Web d’aperçu dans le champ suivant:
Choisir Java change l’extension .jsp.
Le choix .Net change l’extension .aspx.
URL
Entrez l’adresse HTTP du dossier virtuel sur votre serveur Web qui contient la page Web de prévisualisation. Crystal Reports utilise cette page pour afficher le spectateur dont il a besoin pour l’aperçu HTML. Par défaut, ce champ est construit à partir des informations que vous ajoutez dans les champs précédents.
Nom serveur RAS
Entrez le nom de votre Report Application Server. La valeur par défaut pour le nom RAS est localhost.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
HTML Preview opsjes
Brûk de HTML preview opsjes te beskiede hokker konfiguraasje nedich troch Crystal Rapporten om de werjefte fan in HTML rendering fan jo rapport.
Notysje: Dizze opsjes binne nedich wannear’t jo rapport is unmanaged. Yn sokke gefallen, Crystal Reports moat wêze kinne om tagong ta bepaalde ynformaasje oer jo Meld Application Server en web tsjinner. Foar managed rapporten, jo BusinessObjects Enterprise systeem hat ynfloed op de HTML-preview easken. (De gast account yn BusinessObjects Enterprise moat ynskeakele foardat jo kinne gebrûk meitsje fan de HTML Preview funksje.)
Ynskeakelje HTML Foarbyld
Selektearje dizze opsje allinne as jo rapporten wurde opslein bûten fan BusinessObjects Enterprise (dat is, as jo rapporten binne unmanaged). As jo dizze opsje selektearje, dan binne ferplichte om ynformaasje oer jo RAS en web tsjinner.
Web Server Namme
Fier de namme fan it web tsjinner dat jo brûke wolle. As jo kieze HTML Foarbyld foar in rapport dat is iepen yn Crystal Reports, dizze web tsjinner is kontakt te kommunisearjen mei jo Meld Application Server. De standert wearde foar it web tsjinner is localhost.
Perron
Kies it platfoarm fan jo web tsjinner ynstallaasje. De kar dy’t jo meitsje yn dit gebiet stelt it ferlingde fan de preview webside yn de folgjende fjild:
Kieze Java feroaret de ferlinging te .jsp.
Kieze .Net feroaret de ferlinging te .aspx.
URL
Fier de HTTP adres fan de firtuele map op jo web tsjinner dat befettet de preview webside. Crystal Reports brûkt dizze side te sjen litte de taskôger it moat foar de HTML-foarbyld. Standert stiet dizze fjild wurdt oanlein fan de ynformaasje dy’t jo tafoegje yn de foarige fjilden.
RAS Server Namme
Fier de namme fan jo Meld Application Server. De standert wearde foar de RAS namme wurdt localhost.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Axuda Online
Opcións de visualización de HTML
Usa as opcións de visualización HTML para definir a configuración necesaria para o Crystal Reports para amosar unha renderización HTML do seu informe.
Nota: Estas opcións son necesarias cando o seu informe é non xestionado. Nestes casos, Crystal Reports debe ser capaz de acceder certas informacións sobre o Application Server Informe e servidor web. Para informes xestor, o seu sistema BusinessObjects Enterprise controla os requisitos de visualización HTML. (A conta de invitado no BusinessObjects Enterprise debe ser activado antes de que pode utilizar o recurso de visualización HTML.)
Activar visualización HTML
Seleccione esta opción só se os informes son almacenados fóra do BusinessObjects Enterprise (isto é, se os seus informes son non xestionado). Ao seleccionar esta opción, vostede está obrigado a introducir información sobre os seus RAS e servidor web.
Nome do servidor web
Introduza o nome do servidor web que quere empregar. Cando escolle visualización HTML para un informe que está aberto o Crystal Reports, este servidor web é contactado para comunicarse co servidor informe de aplicación. O valor por omisión para o servidor web está localhost.
plataforma
Escolla a plataforma de instalación do servidor web. A elección que fai nesta zona define a extensión da páxina web previsualización no campo seguinte:
Escolla Java cambia a extensión .jsp.
Escolla Net muda a extensión .aspx.
URL
Introduza o enderezo HTTP do cartafol virtual no seu servidor web que contén a páxina web previsualización. Crystal Reports usa esta páxina para amosar ao espectador que precisa para a súa visualización HTML. Por defecto, este campo está construído a partir da información que engade nos campos anteriores.
Nome do servidor RAS
Introduza o nome do servidor de informe de aplicación. O valor por omisión para o nome de RAS é localhost.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
HTML Preview პარამეტრები
გამოიყენეთ HTML გადახედვისას ვარიანტი უნდა განსაზღვროს კონფიგურაციის საჭირო კრისტალი ანგარიშები ცარიელია HTML გაწევის თქვენი ანგარიში.
შენიშვნა: ეს ვარიანტი არის საჭირო, როდესაც თქვენი ანგარიში უმართავი. ასეთ შემთხვევაში, კრისტალი ანგარიშები უნდა შეეძლოს გარკვეული ინფორმაცია თქვენი ანგარიში გამოყენებითი სერვერის და ვებ სერვერზე. მოახერხა ანგარიშები, თქვენი BusinessObjects საწარმო სისტემა აკონტროლებს HTML გადახედვისას მოთხოვნებს. (სტუმარი ანგარიშზე BusinessObjects საწარმოს ჩართული უნდა იყოს, სანამ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ HTML Preview ფუნქცია.)
ჩართვა HTML Preview
აირჩიეთ ეს პარამეტრი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენი ანგარიშები ინახება გარეთ BusinessObjects Enterprise (რომ არის, თუ თქვენი ანგარიშები უმართავი). როდესაც თქვენ აირჩიეთ ეს პარამეტრი, თქვენ უნდა შევიდეს ინფორმაცია თქვენი RAS და სერვერზე.
ვებ სერვერი სახელი
შეიყვანეთ სახელი სერვერზე, რომელიც გსურთ გამოიყენოთ. როდესაც თქვენ აირჩიეთ HTML Preview for ანგარიში, რომელიც ღიაა კრისტალი ანგარიშები, ამ სერვერზე დაუკავშირდა დაუკავშირდეს თქვენი ანგარიში Application Server. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა სერვერზე არის localhost.
პლატფორმა
არჩევა პლატფორმა თქვენს სერვერზე ინსტალაცია. არჩევანი, რომ თქვენ ამ სფეროში ადგენს გაგრძელების გადახედვისას ვებ გვერდზე შემდეგი სფეროში:
შერჩევა Java ცვლის გაგრძელების .jsp.
შერჩევა წმინდა ცვლის გაგრძელების .aspx.
URL
შეიყვანეთ HTTP მისამართი ვირტუალური ფოლდერი თქვენს სერვერზე, რომელიც შეიცავს გადახედვისას ვებ-გვერდზე. კრისტალი ანგარიშები იყენებს ამ გვერდზე არიან მაყურებელს სჭირდება HTML ესკიზი. სტანდარტულად, ამ სფეროში აგებულია ინფორმაცია, რომ თქვენ დაამატოთ წინა სფეროებში.
RAS სერვერის სახელი
შეიყვანეთ სახელი თქვენი ანგარიში Application Server. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა რას სახელი localhost.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online-Hilfe
HTML-Vorschauoptionen
Verwenden Sie die HTML-Vorschau Optionen, um die Konfiguration zu definieren, benötigt von Crystal Reports eine HTML-Rendering des Berichts anzuzeigen.
Hinweis: Diese Optionen sind notwendig, wenn Ihr Bericht nicht verwaltet ist. In solchen Fällen muss Crystal Reports Lage sein, bestimmte Informationen zugreifen zu Ihrem Report Application Server und Web-Server. Für verwaltete Berichte, steuert Ihr Businessobjects Enterprise-System die HTML-Vorschau Anforderungen. (Das Gastkonto in Businessobjects Enterprise muss aktiviert werden, bevor Sie die HTML-Vorschau-Funktion verwenden können.)
Aktivieren der HTML-Vorschau
Wählen Sie diese Option nur dann, wenn Ihre Berichte werden außerhalb von Businessobjects Enterprise gespeichert (dh, wenn Sie Ihre Berichte werden nicht gemanagt). Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Informationen über die RAS-und Web-Server eingeben.
Web Server Name
Geben Sie den Namen des Web-Servers, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie die HTML-Vorschau für einen Bericht auswählen, die in Crystal Reports geöffnet ist, wird diese Web-Server kontaktiert mit Ihrem Report Application Server zu kommunizieren. Der Standardwert für den Webserver ist localhost.
Plattform
Wählen Sie die Plattform Ihrer Web-Server-Installation. Die Wahl, die Sie in diesem Bereich machen setzt die Erweiterung der Vorschau Web-Seite im nächsten Feld:
Die Wahl Java ändert die Erweiterung .jsp.
Die Wahl .Net ändert die Erweiterung .aspx.
URL
Geben Sie die HTTP-Adresse des virtuellen Ordner auf Ihrem Webserver, der die Vorschau Web-Seite enthält. Crystal Reports verwendet diese Seite dem Betrachter angezeigt werden es für die HTML-Vorschau benötigt. Standardmäßig wird dieses Feld aus der Information konstruiert, die Sie in den vorherigen Felder hinzufügen.
RAS-Servername
Geben Sie den Namen Ihres Report Application Server. Der Standardwert für den RAS-Name ist localhost.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
Επιλογές προεπισκόπησης HTML
Χρησιμοποιήστε τις επιλογές προεπισκόπησης HTML για να καθορίσει τη διαμόρφωση που απαιτείται από το Crystal Reports για να εμφανίσετε μια απόδοση HTML της έκθεσής σας.
Σημείωση: Οι επιλογές αυτές είναι απαραίτητες, όταν η έκθεσή σας είναι διαχειριζόμενα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, Crystal Reports πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Report Server σας και web server. Για κατάφερε εκθέσεις, το σύστημα BusinessObjects Enterprise σας ελέγχει τις απαιτήσεις προεπισκόπηση HTML. (Ο λογαριασμός guest στο BusinessObjects Enterprise πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HTML Preview).
Ενεργοποίηση HTML Προεπισκόπηση
Επιλέξτε αυτήν την επιλογή μόνο εάν οι αναφορές σας αποθηκεύονται έξω από BusinessObjects Enterprise (δηλαδή, εάν οι αναφορές σας είναι μη διαχειριζόμενο). Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, θα σας ζητηθεί να εισάγετε πληροφορίες για RAS σας και web server.
Web Server Name
Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Όταν επιλέγετε HTML προεπισκόπηση για μια έκθεση που είναι ανοιχτή στο Crystal Reports, αυτό το web server είναι σε επαφή για να επικοινωνεί με το διακομιστή Έκθεση Εφαρμογής. Η προεπιλεγμένη τιμή για το web server είναι localhost.
Πλατφόρμα
Επιλέξτε την πλατφόρμα της εγκατάστασης του web server σας. Η επιλογή που θα κάνετε σε αυτόν τον τομέα θέτει την επέκταση της προεπισκόπησης ιστοσελίδας στο επόμενο πεδίο:
Επιλέγοντας Java αλλάζει την επέκταση .jsp.
Επιλέγοντας .Net αλλάζει την επέκταση .aspx.
URL
Εισάγετε τη διεύθυνση HTTP του εικονικού φάκελο του διακομιστή σας web που περιέχει την προεπισκόπηση της ιστοσελίδας. Crystal Reports χρησιμοποιεί αυτή τη σελίδα για να εμφανίσετε το θεατή που χρειάζεται για την προεπισκόπηση HTML. Από προεπιλογή, αυτό το πεδίο είναι κατασκευασμένη από τα στοιχεία που μπορείτε να προσθέσετε στα προηγούμενα πεδία.
Όνομα RAS διακομιστή
Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή σας Έκθεσης Εφαρμογής. Η προεπιλεγμένη τιμή για το όνομα RAS είναι localhost.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
એચટીએમએલ પૂર્વદર્શન વિકલ્પો
એચટીએમએલ પૂર્વદર્શન વિકલ્પો ઉપયોગ રૂપરેખાંકન ક્રિસ્ટલ અહેવાલો દ્વારા જરૂરી તમારી રિપોર્ટની એક HTML રેન્ડરીંગ પ્રદર્શિત કરવા માટે વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે.
નોંધ: આ વિકલ્પો જરૂરી છે જ્યારે તમારી રિપોર્ટની સંચાલન રહીત એપીઆઇ છે. આવા કિસ્સાઓમાં, ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ્સ તમારી રિપોર્ટની અરજી સર્વર અને વેબ સર્વર વિશે ચોક્કસ માહિતી ઍક્સેસ કરવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. વ્યવસ્થાપિત અહેવાલો માટે, તમારા BusinessObjects Enterprise સિસ્ટમ HTML પૂર્વાવલોકન જરૂરીયાતો નિયંત્રિત કરે છે. (BusinessObjects Enterprise માં મહેમાન એકાઉન્ટ પહેલાં તમે HTML પૂર્વાવલોકન સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકો છો અનેબલ્ડ હોવી જોઈએ.)
એચટીએમએલ પૂર્વદર્શન સક્ષમ
માત્ર જો તમારી રિપોર્ટ્સ (એટલે કે, જો તમારી રિપોર્ટ્સ સંચાલન રહીત એપીઆઇ છે) BusinessObjects Enterprise બહાર સંગ્રહિત થાય છે આ વિકલ્પ પસંદ કરો. જો તમે આ વિકલ્પ પસંદ કરો, ત્યારે તમે તમારા રાસ અને વેબ સર્વર વિશે જાણકારી દાખલ કરવા માટે જરૂરી છે.
વેબ સર્વર નામ
વેબ સર્વર છે કે જે તમે ઉપયોગ કરવા માંગો છો નામ દાખલ કરો. જ્યારે તમે એક અહેવાલ છે કે ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ્સ ખુલ્લું છે માટે એચટીએમએલ પૂર્વદર્શન પસંદ કરો, આ વેબ સર્વર તમારી રિપોર્ટની અરજી સર્વર સાથે સંપર્કવ્યવહાર કરવા માટે સંપર્ક છે. વેબ સર્વર માટે મૂળભૂત કિંમત localhost છે.
પ્લેટફોર્મ
તમારા વેબ સર્વર સ્થાપન પ્લેટફોર્મ પસંદ કરો. પસંદગી છે કે જે તમે આ વિસ્તારમાં આગામી ક્ષેત્રમાં પૂર્વાવલોકન વેબ પાનું વિસ્તરણ સુયોજિત કરે છે:
પસંદ કરી રહ્યા છીએ જાવા વિસ્તરણ .jsp પર બદલાય છે.
પસંદ કરી રહ્યા છીએ નેટ વિસ્તરણ .aspx પર બદલાય છે.
URL ને
તમારા વેબ સર્વર પૂર્વાવલોકન વેબ પાનું છે વર્ચ્યુઅલ ફોલ્ડર HTTP સરનામું દાખલ કરો. ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ્સ દર્શક તે HTML પૂર્વાવલોકન માટે જરૂર પ્રદર્શિત કરવા માટે આ પાનું ઉપયોગ કરે છે. મૂળભૂત રીતે, આ ક્ષેત્ર જાણકારી માટે કે જે તમે પહેલાંની ક્ષેત્રો ઉમેરો માંથી બનાવવામાં આવે છે.
આરએએસ સર્વર નામ
તમારી રિપોર્ટની અરજી સર્વર નામ દાખલ કરો. આરએએસ નામ માટે મૂળભૂત કિંમત localhost છે.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rapò En jwèt ede
HTML Preview Opsyon
Sèvi ak opsyon ki disponib nan HTML aperçu yo defini configuration la, te bezwen pou Rapò Crystal yo montre yon rann HTML nan rapò ou.
Nòt: opsyon sa yo nesesè lè rapò ou se non. Nan ka sa yo, Crystal Rapò dwe kapab jwenn aksè nan sèten enfòmasyon sou sèvè Aplikasyon Rapò ou ak sèvè wèb. Pou rapò jere, sistèm Biznes Enterprise ou kontwole kondisyon yo ki HTML aperçu. (Li fèt pou Kont la envite nan Biznes Enterprise dwe pèmèt anvan ou kapab sèvi ak karakteristik nan HTML Preview.)
Pèmèt HTML Preview
Chwazi opsyon sa a sèlman si rapò ou yo estoke deyò nan Biznes Enterprise (se sa ki, si rapò ou yo jere). Lè ou chwazi opsyon sa a, w ap oblije antre nan enfòmasyon sou Ras ou ak sèvè wèb.
Web sèvè Non
Ekri non an nan sèvè wèb la ke ou vle yo sèvi ak. Lè ou chwazi HTML Preview pou yon rapò ki louvri nan Rapò Crystal, se sèvè entènèt sa a kontakte yo kominike avèk sèvè Rapò Aplikasyon ou yo. Se valè a default pou sèvè wèb la localhost.
platfòm
Chwazi platfòm la nan enstalasyon sèvè entènèt ou an. Chwa a ke ou fè nan zòn sa a kouche ekstansyon sa a nan paj wèb la aperçu nan jaden an pwochen:
Chwazi Java chanje ekstansyon nan .jsp.
Chwazi .Filè chanje ekstansyon nan .aspo.
URL
Antre nan adrès la HTTP nan katab la vityèl sou sèvè entènèt ou ki gen paj wèb la aperçu. Crystal Rapò sèvi ak paj sa a yo montre visualiseur a li bezwen pou aperçu nan HTML. Pa default, se jaden sa a konstwi soti nan enfòmasyon nan ke ou ajoute nan jaden yo anvan yo.
Ras sèvè Non
Ekri non an nan sèvè Rapò Aplikasyon ou yo. Se valè a default pou non an Ras localhost.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal rahoton Online Help
HTML Preview Zabuka
Yi amfani da HTML preview zažužžukan su ayyana sanyi da ake bukata da Crystal Rahotanni to nuna maka wani HTML ma’ana daidai da rahotonka.
Note: Wadannan zažužžukan su ne wajibi a lõkacin da rahoton ne unmanaged. A irin wannan halaye, Crystal Rahotanni dole ne su iya samun dama da wasu bayanai game da Report Aikace-aikacen Server da sabar yanar gizo. Domin gudanar da rahotanni, your BusinessObjects ciniki tsarin iko da HTML preview bukatun. (The bako account a BusinessObjects ciniki dole ne a sa kafin ka iya amfani da HTML Preview alama.)
Enable HTML Preview
Select wannan zabin ne kawai idan ka rahotannin ana adana a waje na BusinessObjects ciniki (wato, idan ka rahotanni ne unmanaged). Lokacin da ka zaɓi wannan zaži, kana bukata ka shigar da bayanai game da RAS da sabar yanar gizo.
Web Server Name
Shigar da sunan da sabar yanar gizo cewa kana so ka yi amfani da. Lokacin da ka zabi HTML Preview ga wani rahoton da ke bude a Crystal Rahotanni, wannan sabar yanar gizo an tuntube su domin sadarwa da Report Aikace-aikacen Server. A tsoho darajar da sabar yanar gizo an localhost.
Platform
Zabi dandamali na sabar yanar gizo shigarwa. A zabi da ka yi a cikin wannan yanki ya kafa tsawo na preview shafin yanar gizo a cikin gaba filin:
Zabar Java musanya tsawo to .jsp.
Zabar .net musanya tsawo to .aspx.
URL
Shigar da HTTP address na rumfa fayil a kan sabar yanar gizo cewa yana dauke da preview shafin yanar gizo. Crystal Rahotanni yana amfani da wannan page don nuna viewer tana bukatar ga HTML preview. By tsoho, wannan filin da aka gina daga cikin bayanai da ka ƙara a cikin m filayen.
RAS Server Name
Shigar da sunan da ka Report Aikace-aikacen Server. A tsoho darajar da RAS sunan localhost.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
He aniani hoike Online Help
HTML Preview koho
E ho ohana i ka HTML nāmua nā koho e hoakaka i ka AEI pono ai e he aniani la ai ia mau moʻolelo i hōʻike ‘ana i ka HTML ana o ko oukou hoike.
Note: He mau koho ua e pono ai ka wa kou hoike ua unmanaged. Ma ia hihia, e hiki ke nānā ‘ana i kekahi’ ike e pili ana i ko oukou Hoike Noi Kuʻia a me ka lole pu KikowaenaUa he aniani la ai ia mau moʻolelo pono. No ka mea, e hoʻokele hoike, ko oukou BusinessObjects hana nenoaiu hoʻi ka HTML nāmua koi. (Pono e ‘ā ka malihini mooolelo iloko o BusinessObjects hana i mua oʻoukou e hiki ke hoʻohana i ka HTML Preview hiʻona.)
Ho’ā HTML Preview
E koho i kēia koho wale, ina ua waiho mawaho o BusinessObjects hana ko oukou mau hōʻike, (oia hoi, ina oukou mau hoike, ua unmanaged). I ka wa e koho i kēia koho hou aku, ua makemake ia e komo ‘ike no ko oukou mau RAS a me ka pūnaewele KikowaenaUa.
Web Kuʻia Name
Komo i ka inoa o ka pūnaewele puni honua KikowaenaUa a pau a oukou e makemake ai e hoʻohana. I ka wa a oukou wae HTML Preview no i hoike i ka hamama ana ma aniani la ai ia mau moʻolelo, i keia pūnaewele puni honua KikowaenaUa ua hui ‘ana e kamaʻilio me ko oukou Hoike Noi Kuʻia. Ka paʻamau waiwai no ka pūnaewele puni honua KikowaenaUa ua localhost.
anuu
E koho i ka anuu o ko oukou pūnaewele KikowaenaUa mea hoʻonoho. Ke koho i ko oukou hana ana ma keia wahi e kuhikuhi i ka palena manawa o ka nāmua pūnaewele kaʻaoʻao ma loko o ka aʻe kula:
Koho Iawa EUIAaIN ka palena manawa e .jsp.
Koho .net EUIAaIN ka palena manawa e .aspx.
URL
Komo i ka http aae? O kaʻike kamepiula waihona ma luna o ko oukou pūnaewele KikowaenaUa ka paka me ka nāmua pūnaeweleʻaoʻao. He aniani ai ia mau moʻolelo hoʻohana i kēiaʻaoʻao, e hōʻike ‘ana i ka Viewer ai, no ka mea, o ka HTML nāmua. Ma ka paʻamau, o keia mahina, ua kūkulu mai i ka ‘ike a pau e hookui aku i loko o ka mua kula.
RAS Kuʻia Name
Komo i ka inoa o ko oukou Hoike Noi Kuʻia. Ka paʻamau waiwai no ka RAS inoa, ua localhost.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports עזרה מקוונת
אפשרויות תצוגות מקדימות HTML
השתמש באפשרויות תצוגה מקדימה HTML כדי להגדיר את התצורה הדרושה Crystal Reports להציג טיוח HTML של הדוח שלך.
הערה: אפשרויות אלה נחוצות כאשר הדוח שלך הוא לא מנוהל. במקרים כאלה, Crystal Reports חייב להיות מסוגל לגשת למידע מסוים על שרת היישומים דווחו שלך שרת אינטרנט. לקבלת דוחות הצליח, מערכת Enterprise BusinessObjects שולטת דרישות תצוגה מקדימה HTML. (החשבון אורח Enterprise BusinessObjects חייב להיות מופעל לפני שתוכל להשתמש בתכונת התצוגה המקדימה HTML.)
אפשר תצוגה מקדימה של HTML
בחר באפשרות זו רק אם הדוחות שלך נשמרים מחוץ Enterprise BusinessObjects (כלומר, אם הדוחות שלך הם לא מנוהל). כאשר תבחר באפשרות זו, אתה נדרש להזין מידע אודות RAS ושרת האינטרנט שלך.
שם שרת אינטרנט
הזן את השם של שרת האינטרנט שברצונך להשתמש. כאשר אתה בוחר תצוגה מקדימה HTML עבור דו””ח פתוח Crystal Reports, שרת אינטרנט זה קשר כדי לתקשר עם שרת היישומים הדוחשלך. ערך ברירת המחדל עבור שרת האינטרנט localhost.
פּלַטפוֹרמָה
בחר את הפלטפורמה של התקנת שרת האינטרנט שלך. הבחירה שתבצע בתחום זה קובע את הסיומת של דף האינטרנט תצוגה מקדימה בתחום הבא:
בחירת Java משנה את הסיומת ל- .jsp.
בחירת .Net משנה את הסיומת ל- .aspx.
כתובת האתר
הזן את כתובת ה- HTTP של תיקייה וירטואלית בשרת האינטרנט שלך שכולל את דף האינטרנט התצוגה המקדימה. Crystal Reports משתמשת בדף זה כדי להציג את הצופה שהוא צריך עבור התצוגה המקדימה HTML. כברירת מחדל, שדה זה בנוי המידע שתוסיף בתחומים הקודמים.
שם שרת RAS
הזן את השם של שרת יישומי הדוחשלך. ערך ברירת המחדל עבור שם RAS הוא localhost.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
एचटीएमएल पूर्वावलोकन विकल्प
एचटीएमएल पूर्वावलोकन विकल्पों का उपयोग विन्यास क्रिस्टल रिपोर्टें द्वारा की जरूरत अपनी रिपोर्ट की एक HTML प्रतिपादन प्रदर्शित करने के लिए परिभाषित करने के लिए।
नोट: ये विकल्प जरूरी हैं जब अपनी रिपोर्ट अप्रबंधित है। ऐसे मामलों में, क्रिस्टल रिपोर्टें अपनी रिपोर्ट अनुप्रयोग सर्वर और वेब सर्वर के बारे में कुछ जानकारी का उपयोग करने के लिए सक्षम होना चाहिए। कामयाब रिपोर्ट के लिए, अपने BusinessObjects उद्यम प्रणाली एचटीएमएल पूर्वावलोकन आवश्यकताओं को नियंत्रित करता है। (BusinessObjects उद्यम में अतिथि खाते से पहले आप HTML पूर्वावलोकन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं सक्षम होना चाहिए।)
एचटीएमएल पूर्वावलोकन सक्षम करें
अगर केवल अपनी रिपोर्ट (जो है, यदि आपकी रिपोर्ट को अव्यवस्थित कर रहे हैं) BusinessObjects उद्यम के बाहर जमा हो जाती है तो इस विकल्प का चयन करें। आप इस विकल्प का चयन करते हैं, आप अपने RAS और वेब सर्वर के बारे में जानकारी दर्ज करने के लिए आवश्यक हैं।
वेब सर्वर नाम
वेब सर्वर है कि आप उपयोग करना चाहते हैं उसका नाम दर्ज करें। जब आप एक रिपोर्ट है कि क्रिस्टल रिपोर्टें में खुला है के लिए HTML पूर्वावलोकन चुनते हैं, तो यह आपके वेब सर्वर की रिपोर्ट अनुप्रयोग सर्वर के साथ संवाद करने के लिए संपर्क किया है। वेब सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट मान लोकलहोस्ट है।
मंच
अपने वेब सर्वर स्थापना के मंच चुनें। विकल्प है कि आप इस क्षेत्र में बनाने के लिए अगले क्षेत्र में पूर्वावलोकन वेब पेज के विस्तार के सेट:
का चयन जावा विस्तार .jsp को बदलता है।
का चयन नेट विस्तार .aspx को बदलता है।
यूआरएल
अपने वेब सर्वर है कि पूर्वावलोकन वेब पृष्ठ है पर आभासी फ़ोल्डर की HTTP पता दर्ज करें। क्रिस्टल रिपोर्टें दर्शक यह HTML पूर्वावलोकन के लिए की जरूरत है प्रदर्शित करने के लिए इस पेज का उपयोग करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, इस क्षेत्र को जानकारी है कि आप पिछले खेतों में जोड़ने से निर्माण किया है।
आरएएस सर्वर नाम
अपनी रिपोर्ट अनुप्रयोग सर्वर का नाम दर्ज करें। आरएएस नाम के लिए डिफ़ॉल्ट मान लोकलहोस्ट है।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Pab
HTML saib ua ntej Options
Siv cov HTML saib ua ntej kev xaiv kom txhais tau cov configuration xav tau los ntawm Crystal Reports mus tso saib ib tug HTML rendering ntawm koj daim ntawv qhia.
Ceeb toom: Cov kev xaiv yog tsim nyog thaum koj tsab ntawv ceeb toom yog unmanaged. Nyob rau hauv xws li mob, Crystal Reports yuav tsum tau mus saib tau tej yam lus qhia txog koj Daim ntawv qhia txog daim ntawv thov zaub mov thiab web neeg rau zaub mov. Rau kev tswj cov ntawv qhia, koj BusinessObjects Enterprise system ntawm lwm yam uas lub HTML saib ua ntej uas yuav tsum tau. (Cov qhua account nyob rau hauv BusinessObjects Enterprise yuav tsum tau enabled ua ntej koj yuav siv lub HTML saib ua ntej feature.)
Pab kom HTML saib ua ntej
Xaiv qhov kev xaiv no tsuas yog koj ntawv no yog muab sab nraum ntawm BusinessObjects Enterprise (uas yog, yog tias koj qhia yog unmanaged). Thaum koj xaiv qhov kev xaiv no, koj yuav tsum tau nkag mus rau cov lus qhia txog koj Ras thiab web neeg rau zaub mov.
Web neeg rau zaub mov npe
Sau lub npe ntawm tus web neeg rau zaub mov uas koj xav siv. Thaum koj xaiv HTML saib ua ntej rau ib daim ntawv qhia hais tias yog qhib nyob rau hauv Crystal Reports, qhov no web neeg rau zaub mov yog hu rau kev sib txuas lus nrog koj Daim ntawv qhia txog daim ntawv thov zaub mov. Lub neej ntawd tus nqi rau cov web neeg rau zaub mov yog localhost.
platform
Xaiv lub platform ntawm koj qhov web neeg rau zaub mov installation. Cov kev xaiv uas koj ua nyob rau hauv cov cheeb tsam no teev qhov yuav ncua ntxiv ntawm kev saib ua ntej web page nyob rau hauv lub tom ntej no teb:
Xaiv Java hloov qhov yuav ncua ntxiv rau .jsp.
Xaiv .net hloov qhov yuav ncua ntxiv rau .aspx.
URL
Sau lub HTTP chaw nyob ntawm lub virtual nplaub tshev rau koj web neeg rau zaub mov uas muaj kev saib ua ntej web page. Crystal Reports siv daim ntawv no rau tso saib tus tuav nws xav tau kev pab rau cov HTML saib ua ntej. Lub neej ntawd, daim teb no yog tsim los ntawm cov ntaub ntawv uas koj ntxiv nyob rau hauv lub yav dhau los teb.
Ras neeg rau zaub mov npe
Sau lub npe ntawm koj Daim ntawv qhia txog daim ntawv thov zaub mov. Lub neej ntawd tus nqi rau cov Ras lub npe yog localhost.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online segítség
HTML gyorsnézet beállításai
A következő HTML előnézeti lehetőség, hogy meghatározza a szükséges konfiguráció a Crystal Reports megjeleníteni egy HTML renderelő a jelentését.
Megjegyzés: Ezek a beállítások szükségesek, ha a jelentést nem felügyelt. Ilyen esetekben, a Crystal Reports kell férnie bizonyos információkat a jelentés Application Server és webszervert. Az irányított jelentések a BusinessObjects Enterprise rendszer ellenőrzi a HTML előnézet követelményeknek. (A vendég fiók BusinessObjects Enterprise engedélyezni kell, mielőtt használni a HTML előnézeti funkció.)
Engedélyezze HTML előnézet
Válassza ezt az opciót, ha a jelentések kívül tárolt BusinessObjects Enterprise (azaz, ha a jelentések felügyelt). Ha ezt a lehetőséget választja, akkor van szükség, hogy adja információt a RAS és webszervert.
Web Server Name
Írja be a nevét a webszerver, amit használni kíván. Ha úgy dönt, HTML előnézet egy jelentést, amely nyitott a Crystal Reports, ez a web szerver a kapcsolatot, hogy kommunikáljon a jelentés Application Server. Az alapértelmezett érték a webszerver localhost.
Emelvény
Válassza ki a platform a webszerver telepítés. A választás, amit csinál ezen a területen meghatározza a kiterjesztés a megtekintett weblap a következő mezőben:
Kiválasztása Java megváltoztatja a kiterjesztést .jsp.
Kiválasztása Net megváltoztatja a kiterjesztést .aspx.
URL
Írja be a HTTP címét a virtuális mappát a web szerver, amely tartalmazza az előnézeti weboldalt. Crystal Reports használja ezt az oldalt, hogy megjelenjen a néző, amire szüksége van a HTML előnézet. Alapértelmezésben ez a mező épül fel az információt, hogy hozzá az előző mezőkben.
RAS szerver neve
Írja be a nevét Report Application Server. Az alapértelmezett érték a RAS neve localhost.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports nethjálpina
HTML Forskoðunarval
Notaðu HTML Forskoðunarval að skilgreina stillingar sem þarf við Crystal Reports til að birta HTML flutningur af skýrslunni.
Ath: Þessi valkostir eru nauðsynleg þegar skýrslan er óviðráðanlegur. Í slíkum tilvikum, Crystal Reports verður að vera fær um að fá aðgang að ákveðnum upplýsingum um skýrslu Umsókn Server og vefur framreiðslumaður. Fyrir stýrðu skýrslum, BusinessObjects Enterprise kerfið stýrir HTML forskoðun kröfur. (The gestareikning í BusinessObjects Enterprise verður að vera virkjað áður en hægt er að nota HTML forsýning lögun.)
Virkja HTML Forskoða
Veldu þennan valkost ef skýrslur eru geymdar utan BusinessObjects Enterprise (það er, ef skýrslur eru óviðráðanlegur). Þegar þú velur þennan valkost, þú ert að þurfa að slá inn upplýsingar um RAS þínum og vefþjóni.
Web Server Name
Sláðu inn nafnið á vefþjóni sem þú vilt nota. Þegar þú velur HTML forsýn skýrslu sem er opið í Crystal Reports, this vefur framreiðslumaður er samband til að hafa samskipti við Report Umsókn Server. Sjálfgefna gildið fyrir vefþjón er localhost.
Platform
Veldu vettvang uppsetningu netþjóninn þinn. The val sem þú gerir á þessu sviði setur framlengingu forsýning vefsíðu á næsta reit:
Velja Java breytir eftirnafn til .jsp.
Velja Nettó breytir eftirnafn til Aspx.
URL
Sláðu HTTP veffang raunverulegur mappa á vefþjóninum þínum sem inniheldur forsýning vefsíðu. Crystal Reports notar þessa síðu til að sýna notandanum það þarf fyrir HTML sýnishorn. Sjálfgefið, þessi reitur er smíðuð úr þeim upplýsingum sem þú bætir við í fyrri sviðum.
RAS miðlara Nafn
Sláðu inn nafn Report Umsókn Server. Sjálfgefna gildið fyrir RAS nafn er localhost.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Akụkọ Online Help
HTML Preview Nhọrọ
Jiri HTML preview nhọrọ kọwaa nhazi mkpa site Crystal Reports na-egosipụta ihe HTML nsụgharị nke gị akụkọ.
Note: Ndị a nhọrọ ndị dị mkpa mgbe gị akụkọ bụ unmanaged. Dị otú ahụ ikpe, Crystal Reports ga-enwe ike ịnweta ụfọdụ ozi gbasara gị Report Ngwa Server na sava weebụ. N’ihi na jisiri akụkọ, gị BusinessObjects Enterprise usoro akara ahụ HTML preview chọrọ. (The ọbịa akaụntụ na BusinessObjects Enterprise ga-nyeere tupu i nwere ike iji HTML Preview feature.)
Kwado HTML Preview
Họrọ a nhọrọ naanị ma ọ bụrụ na gị akụkọ na-echekwa na mpụga nke BusinessObjects Enterprise (ya bụ, ma ọ bụrụ na gị akụkọ bụ unmanaged). Mgbe ị họrọ a nhọrọ, ị na-chọrọ tinye ozi maka gị RAS na sava weebụ.
Web Server Aha
Tinye aha nke sava weebụ na ị chọrọ iji. Mgbe ị na-ahọrọ HTML Preview maka a akụkọ nke gheere oghe na Crystal Reports, a sava weebụ na-kpọtụụrụ iji kpọtụrụ gị Report Ngwa Server. The ndabere uru maka sava weebụ na-localhost.
Platform
Họrọ n’elu ikpo okwu nke gị sava weebụ echichi. Nke oke na ị na-eme na mpaghara ebe a na-esetịpụrụ ndị ndọtị nke preview web page na-esonụ ubi:
Ị na-ahọrọ Java agbanwe ndọtị na-.jsp.
Ị na-ahọrọ Net agbanwe ndọtị na-.aspx.
URL
Tinye HTTP adreesị nke mebere nchekwa gị sava weebụ na e dere ihe preview web page. Crystal Reports-eji na ibe a iji gosipụta onye nkiri na ọ chọrọ maka HTML preview. Site ndabara, a na ubi na-rụrụ site ozi ị na tinye na aga na ubi.
RAS Server Aha
Tinye aha gị Report Ngwa Server. The ndabere uru maka RAS aha na-localhost.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Laporan kristal Bantuan Online
HTML Preview Pilihan
Gunakan opsi pratinjau HTML untuk menentukan konfigurasi yang dibutuhkan oleh Crystal Reports untuk menampilkan render HTML laporan Anda.
Catatan: Pilihan ini diperlukan bila laporan Anda unmanaged. Dalam kasus tersebut, Crystal Reports harus dapat mengakses informasi tertentu tentang Aplikasi Laporan Anda Server dan web server. Untuk laporan berhasil, Anda sistem BusinessObjects Kewirausahaan mengontrol persyaratan pratinjau HTML. (The akun tamu di BusinessObjects Enterprise harus diaktifkan sebelum Anda dapat menggunakan fitur HTML Preview.)
Aktifkan HTML Preview
Pilih opsi ini hanya jika laporan Anda disimpan di luar BusinessObjects Enterprise (yaitu, jika laporan yang unmanaged). Ketika Anda memilih opsi ini, Anda diminta untuk memasukkan informasi tentang RAS Anda dan web server.
Web Server Nama
Masukkan nama web server yang ingin Anda gunakan. Bila Anda memilih HTML Preview untuk laporan yang terbuka di Crystal Reports, web server ini dihubungi untuk berkomunikasi dengan Anda Report Application Server. Nilai default untuk web server localhost.
Peron
Pilih platform instalasi web server Anda. Pilihan yang Anda buat di daerah ini menetapkan perpanjangan halaman web pratinjau di bidang berikutnya:
Memilih Java mengubah ekstensi untuk jsp.
Memilih Net mengubah ekstensi untuk .aspx.
URL
Masukkan alamat HTTP dari virtual folder pada server web yang berisi halaman web pratinjau. Crystal Reports menggunakan halaman ini untuk menampilkan penampil yang dibutuhkan untuk preview HTML. Secara default, bidang ini dibangun dari informasi yang Anda tambahkan dalam bidang sebelumnya.
Nama RAS Server
Masukkan nama Anda Report Application Server. Nilai default untuk nama RAS localhost.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
HTML Roghanna Réamhamhairc
Bain úsáid as na roghanna HTML réamhamharc a shainmhíniú ar an chumraíocht de dhíth ar Crystal Reports a chur ar taispeáint ar rindreáil HTML ar do tuarascáil.
Tabhair faoi deara: Tá na roghanna is gá nuair a bhfuil do tuarascáil unmanaged. I gcásanna den sórt sin, ní mór Crystal Reports in ann teacht ar eolas áirithe faoi do Thuarascáil Server Iarratais agus freastalaí gréasáin. Maidir le tuarascálacha bainistithe, rialuithe do chóras BusinessObjects Fiontraíochta na ceanglais HTML preview. (Caithfidh an cuntas aoi in BusinessObjects Fiontraíochta a chumasú sular féidir leat é a úsáid an gné HTML Réamhamhairc.)
Cumasaigh HTML Réamhamhairc
Roghnaigh an rogha seo ach amháin má tá do thuarascálacha a stóráil lasmuigh de BusinessObjects Fiontraíochta (is é sin, má tá do thuarascálacha unmanaged). Nuair a roghnaíonn tú an rogha seo, tá tú ag teastáil chun dul isteach eolas faoi do SCC agus fhreastalaí gréasáin.
Web Server Name
Iontráil ainm an fhreastalaí gréasáin gur mian leat a úsáid. Nuair a roghnaíonn tú HTML Réamhamhairc ar thuarascáil atá oscailte i Crystal Reports, tá an freastalaí gréasáin i dteagmháil le cumarsáid a dhéanamh le do Freastalaí Tuairisc Iarratais. Is é an luach réamhshocraithe le haghaidh an fhreastalaí gréasáin localhost.
ardán
Roghnaigh an t-ardán ar do shuiteáil fhreastalaí gréasáin. Leagann an rogha a dhéanann tú sa réimse seo síneadh ar an leathanach gréasáin réamhamharc sa réimse seo chugainn:
Roghnú Java athruithe an síneadh a .jsp.
Roghnú Glan athruithe an síneadh a .aspx.
URL
Cuir isteach an seoladh HTTP an fillteán fíorúil ar do fhreastalaí gréasáin go bhfuil an leathanach gréasáin preview. Crystal Reports Úsáideann an leathanach seo a chur ar taispeáint ar an lucht féachana riachtanach dó chun a réamhamharc HTML. De réir réamhshocraithe, tá réimse seo déanta as an t-eolas a chuireann tú i réimsí roimhe.
Ainm RAS Freastalaí
Iontráil ainm do fhreastalaí Tuarascála Iarratais. Is é an luach réamhshocraithe le haghaidh an t-ainm RAS localhost.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Guida in linea
Opzioni anteprima HTML
Utilizzare le opzioni di anteprima HTML per definire la configurazione necessaria per Crystal Reports per visualizzare un rendering HTML del report.
Nota: sono necessari Queste opzioni quando il rapporto è gestito. In questi casi, Crystal Reports deve essere in grado di accedere a determinate informazioni sulla tua Report Application Server e il server web. Per i rapporti gestiti, il sistema BusinessObjects Enterprise controlla i requisiti di anteprima HTML. (L’account guest in BusinessObjects Enterprise deve essere attivato prima di poter utilizzare la funzione di anteprima HTML.)
Abilita Anteprima HTML
Selezionare questa opzione solo se i report vengono archiviati al di fuori di BusinessObjects Enterprise (vale a dire, se i rapporti non sono gestiti). Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di inserire le informazioni relative RAS e server web.
Nome Web Server
Immettere il nome del server web che si desidera utilizzare. Quando si sceglie Anteprima HTML per un rapporto che è aperto in Crystal Reports, il server Web viene contattato per comunicare con il Report Application Server. Il valore predefinito per il web server è localhost.
piattaforma
Scegli la piattaforma della vostra installazione del server web. La scelta che si fanno in questo campo imposta l’estensione della pagina web di anteprima nel campo successivo:
La scelta di Java cambia l’estensione .jsp.
La scelta .Net cambia l’estensione aspx.
URL
Inserire l’indirizzo HTTP della cartella virtuale sul server Web che contiene la pagina web di anteprima. Crystal Reports utilizza questa pagina per visualizzare lo spettatore di cui ha bisogno per l’anteprima HTML. Per impostazione predefinita, questo campo è costruito dalle informazioni che si aggiungono nei campi precedenti.
Nome server RAS
Inserire il nome del Report Application Server. Il valore di default per il nome RAS è localhost.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
HTMLプレビューオプション
レポートのHTMLレンダリングを表示するには、Crystal Reportsのことで必要な設定を定義するには、HTMLプレビューオプションを使用します。
注:レポートが管理されていないときにこれらのオプションが必要です。このような場合には、Crystal Reportsは、あなたのレポートアプリケーション・サーバーとWebサーバーに関する特定の情報にアクセスできる必要があります。マネージドレポートについては、BusinessObjects Enterpriseシステムでは、HTMLプレビューの要件を制御します。 (あなたがHTMLプレビュー機能を使用する前に、BusinessObjects Enterpriseのゲストアカウントを有効にする必要があります。)
HTMLプレビューを有効にします
あなたのレポートが(レポートが管理されていない場合には、ある)のBusinessObjects Enterpriseの外に保存されている場合にのみ、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、あなたはあなたのRASとWebサーバーに関する情報を入力する必要があります。
Webサーバーの名前
あなたが使用するWebサーバの名前を入力します。あなたは、Crystal Reportsで開いているレポートのHTMLプレビューを選択すると、このWebサーバはあなたのレポートのアプリケーション・サーバーと通信するために接触させます。 Webサーバのデフォルト値はlocalhostです。
プラットフォーム
Webサーバーのインストールのプラットフォームを選択してください。あなたはこの領域で行う選択は、次のフィールドのプレビューWebページの拡張子を設定します。
Javaのを選択するとは.jspする拡張子を変更します。
.NETを選択すると、.aspxのための拡張子を変更します。
URL
プレビューWebページが含まれているWebサーバー上の仮想フォルダのHTTPアドレスを入力します。 Crystal Reportsは、それがHTMLプレビューのために必要なビューアを表示するには、このページを使用しています。デフォルトでは、このフィールドは、前のフィールドに追加する情報から構成されています。
RASサーバー名
あなたのReport Application Serverの名前を入力します。 RAS名のデフォルト値はlocalhostです。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lapuran Crystal Pitulung Online
HTML Preview Pilihan
Gunakake pilihan pratayang HTML kanggo netepake konfigurasi needed dening Crystal Lapuran kanggo nampilake Rendering HTML laporan Panjenengan.
Wigati: opsi sing perlu nalika laporan iku unmanaged. Ing kasus kaya mengkono, Crystal Lapuran kudu bisa kanggo ngakses informasi tartamtu babagan Aplikasi Report Panjenengan Server lan web server. Kanggo laporan ngatur, sistem BusinessObjects Enterprise kontrol syarat pratayang HTML. (The akun tamu ing BusinessObjects Enterprise kudu aktif sadurunge sampeyan bisa nggunakake fitur HTML Preview.)
Aktifake HTML Preview
Pilih pilihan iki mung yen laporan sing disimpen njaba BusinessObjects Enterprise (sing, yen laporan sing unmanaged). Yen milih pilihan iki, sampeyan sing ngetik informasi bab RAS lan web server.
Web Server Jeneng
Ketik jeneng server sing pengin digunakake. Nalika milih HTML Preview kanggo laporan sing mbukak ing Crystal Lapuran, web server iki hubungi kanggo komunikasi karo Report Aplikasi Server. Nilai standar kanggo server wis localhost.
platform
Pilih platform saka instalasi web panjenengan. Pilihan sing nggawe ing wilayah iki mranata extension saka kaca web pratayang ing lapangan sabanjuré:
Milih Jawa ngganti extension kanggo .jsp.
Milih .Net ngganti extension kanggo .aspx.
URL
Ketik alamat HTTP saka folder virtual ing server web sing ngandhut kaca web pratayang. Crystal Lapuran migunakake kaca iki kanggo nampilake panampil iku perlu kanggo pratayang HTML. Kanthi gawan, lapangan iki dibangun saka informasi sing nambah ing kothak sadurungé.
Jeneng RAS Server
Ketik jeneng saka Report Aplikasi Server. Nilai standar kanggo jeneng RAS wis localhost.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
ಎಚ್ಟಿಎಮ್ಎಲ್ ಮುನ್ನೋಟ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯ ಒಂದು ಎಚ್ಟಿಎಮ್ಎಲ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಸಂರಚನಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಎಚ್ಟಿಎಮ್ಎಲ್ ಮುನ್ನೋಟ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಳಸಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿತವಲ್ಲದ ಯಾವಾಗ ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವರದಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ BusinessObjects ಉದ್ಯಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಚ್ಟಿಎಮ್ಎಲ್ ಮುನ್ನೋಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. (BusinessObjects ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅತಿಥಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ನೀವು HTML ಮುನ್ನೋಟವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು.)
ಎಚ್ಟಿಎಮ್ಎಲ್ ಮುನ್ನೋಟ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಳನ್ನು (ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿತವಲ್ಲದ ವೇಳೆ) BusinessObjects ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೊರಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ RAS ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಹೆಸರು
ನೀವು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಒಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಟಿಎಮ್ಎಲ್ ಮುನ್ನೋಟ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ನಿಮ್ಮ ವರದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು localhost ಇದೆ.
ವೇದಿಕೆ
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೋಟ ವೆಬ್ ಪುಟದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ:
ಆಯ್ಕೆ ಜಾವಾ .jsp ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಯ್ಕೆ ನೆಟ್ .aspx ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
URL ಅನ್ನು
ಮುನ್ನೋಟ ವೆಬ್ ಪುಟ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಚ್ಟಿಟಿಪಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಇದು ಎಚ್ಟಿಎಮ್ಎಲ್ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ವೀಕ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈ ಪುಟ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
RAS ಸರ್ವರ್ ಹೆಸರು
ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿ. RAS ಹೆಸರು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು localhost ಇದೆ.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Онлайн Анықтама Есептер
HTML Нобайлау параметрлері
Егер есептің HTML көрсетуді көрсету үшін Crystal Reports қажетті конфигурациясын анықтау үшін HTML алдын ала қарау параметрлерін пайдаланыңыз.
Ескерту: Егер сіздің есеп басқарылмайтын кезде Бұл опциялар қажет. Мұндай жағдайларда, Crystal Reports сіздің есеп бағдарламалар сервері және веб-сервер туралы белгілі бір ақпаратты кіруге қабілетті болуы тиіс. басқарылатын есептерді алу үшін, BusinessObjects Enterprise жүйесі HTML алдын ала қарап алу талаптарын бақылайды. (Егер сіз HTML Алдын ала қарау мүмкіндігін пайдаланбас бұрын BusinessObjects Enterprise қонақ тіркелгі қосулы болуы керек.)
HTML Алдын ала қарау қосу
(Егер есептер басқарылмайтын болса, яғни) сіздің есептер BusinessObjects Enterprise тыс сақталады жағдайда ғана осы параметрді таңдаңыз. Бұл параметрді таңдағанда, сіздің РҒА және веб-сервер туралы ақпаратты енгізу үшін қажет.
Веб-серверінің атауы
Пайдаланғыңыз келетін веб-серверінің атауын енгізіңіз. Сіз Crystal Reports ашық болып есеп үшін HTML Алдын ала қарап алу таңдағанда, бұл веб-сервер сіздің есеп Application Server қарым-қатынас байланысқа отыр. веб-сервер үшін әдепкі мән жергілікті хост отыр.
платформа
Егер веб-сервер орнату алаңын таңдаңыз. Егер сіз осы саладағы жасауға таңдау келесі саласындағы алдын ала қарау веб-бетке ұзартуды белгілейді:
Java таңдау .jsp үшін кеңейтімін өзгереді.
.NET Таңдау .aspx үшін кеңейтімін өзгереді.
URL
алдын ала қарап алу веб-бетті бар веб серверіндегі виртуалды қалтаға HTTP мекенжайын енгізіңіз. Crystal Reports ол HTML алдын ала қарау үшін қажет қарап шығу құралын көрсету үшін осы бетті пайдаланады. Әдепкіде, бұл өріс Егер алдыңғы салалардағы қосу ақпаратты салынды.
РҒА Сервер атауы
Егер есеп Application Server атын енгізіңіз. РҒА атауы үшін әдепкі мән жергілікті хост болып табылады.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
ជម្រើសមើលជាមុនរបស់ HTML
ប្រើជម្រើសមើលជាមុនដើម្បីកំណត់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ HTML ដែលត្រូវការដោយរបាយការណ៍គ្រីស្តាល់ដើម្បីបង្ហាញការបង្ហាញ HTML មួយនៃរបាយការណ៍របស់អ្នក។
ចំណាំ: ជម្រើសទាំងនេះគឺជាការចាំបាច់នៅពេលដែលរបាយការណ៍របស់អ្នកគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ក្នុងករណីដូចនោះរបាយការណ៍គ្រីស្តាល់ត្រូវតែអាចចូលដំណើរការសារសំខាន់ទាក់ទងពីម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់អ្នកនិងរបាយការណ៍របស់កម្មវិធីម៉ាស៊ីនបម្រើតំបន់បណ្ដាញ។ សម្រាប់របាយការណ៍គ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធ BusinessObjects សហគ្រាសរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងតម្រូវការមើលជាមុនរបស់ HTML ។ (គណនីភ្ញៀវនៅ BusinessObjects សហគ្រាសត្រូវតែបើកមុនពេលដែលអ្នកអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសការមើលជាមុនរបស់ HTML ។ )
បើកការមើលជាមុនរបស់ HTML
ជ្រើសជម្រើសនេះតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកនៅខាងក្រៅនៃ BusinessObjects សហគ្រាស (គឺថាប្រសិនបើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកគឺមិនបានគ្រប់គ្រង) នេះ។ ពេលអ្នកជ្រើសជម្រើសនេះ, អ្នកត្រូវបានទាមទារឱ្យបញ្ចូលអំពី RAS និងម៉ាស៊ីនបម្រើបណ្ដាញរបស់អ្នក។
ឈ្មោះម៉ាស៊ីនបម្រើបណ្ដាញ
បញ្ចូលឈ្មោះរបស់ម៉ាស៊ីនបម្រើបណ្តាញដែលអ្នកចង់ប្រើ។ នៅពេលដែលអ្នកជ្រើសមើលជាមុន HTML សម្រាប់របាយការណ៍នោះគឺជាការបើកចំហនៅក្នុងរបាយការណ៍គ្រីស្តាល់មួយម៉ាស៊ីនបម្រើបណ្ដាញនេះត្រូវបានទាក់ទងទៅនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយម៉ាស៊ីនបម្រើរបាយការណ៍កម្មវិធីរបស់អ្នក។ តម្លៃលំនាំដើមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបម្រើបណ្តាញត្រូវបានម៉ាស៊ីនមូលដ្ឋាន។
វេទិកា
ជ្រើសយកវេទិកានៃការដំឡើងម៉ាស៊ីនបម្រើបណ្ដាញរបស់អ្នក។ ជម្រើសដែលអ្នកបានធ្វើនៅក្នុងតំបន់នេះបានបង្កើតផ្នែកបន្ថែមនៃទំព័របណ្ដាញដែលបានមើលជាមុននៅវាលបន្ទាប់នេះ:
ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបន្ថែមការជ្រើសរើសជ្វាទៅ .jsp នេះ។
ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបន្ថែមការជ្រើសរើសសុទ្ធទៅ .aspx នេះ។
URL ដែល
បញ្ចូលអាសយដ្ឋានរបស់ HTTP នៃថតនិម្មិតនៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើបណ្ដាញរបស់អ្នកដែលមានទំព័របណ្ដាញដែលបានមើលជាមុន។ របាយការណ៍គ្រីស្តាល់ប្រើទំព័រនេះដើម្បីបង្ហាញកម្មវិធីមើលវាត្រូវការសម្រាប់ការមើលជាមុន HTML ។ តាមលំនាំដើមប្រអប់នេះត្រូវបានសាងសង់ពីដំណឹងថាអ្នកបានបន្ថែមក្នុងវាលមុន។
ឈ្មោះម៉ាស៊ីនបម្រើ RAS
បញ្ចូលឈ្មោះរបស់ម៉ាស៊ីនបម្រើរបាយការណ៍កម្មវិធីរបស់អ្នក។ តម្លៃលំនាំដើមសម្រាប់ឈ្មោះ RAS បានត្រូវម៉ាស៊ីនមូលដ្ឋាន។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
크리스탈은 온라인 도움말을보고
HTML 미리보기 옵션
보고서의 HTML 렌더링을 표시 크리스탈 리포트에 필요한 구성을 정의하는 HTML 미리보기 옵션을 사용합니다.
참고 : 보고서는 관리되지 않는 경우이 옵션이 필요합니다. 이러한 경우, Crystal Reports를 사용하여 보고서 응용 프로그램 서버 및 웹 서버에 대한 특정 정보에 액세스 할 수 있어야합니다. 관리 보고서의 경우, 당신은 BusinessObjects Enterprise 시스템은 HTML 미리보기 요구 사항을 제어합니다. (당신이 HTML 미리보기 기능을 사용하기 전에의 BusinessObjects Enterprise에서 게스트 계정이 활성화되어 있어야합니다.)
HTML 미리보기를 사용
보고서는 (보고서가 관리되지 않는 경우 즉,)의 BusinessObjects Enterprise 외부에 저장하는 경우에만이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면, 당신은 당신의 RAS 및 웹 서버에 대한 정보를 입력해야합니다.
웹 서버 이름
사용하려는 웹 서버의 이름을 입력합니다. 당신은 Crystal Reports의 열려있는 보고서를 HTML 미리보기를 선택하면,이 웹 서버는 귀하의 보고서 응용 프로그램 서버와 통신하기 위해 접촉한다. 웹 서버의 기본값은 localhost입니다.
플랫폼
웹 서버 설치의 플랫폼을 선택합니다. 이 영역에 있도록 선택은 다음의 필드에 미리 웹 페이지의 연장을 설정
선택 자바 .JSP하는 확장자를 변경합니다.
선택 닷넷은 .aspx로하는 확장자를 변경합니다.
URL
미리보기 웹 페이지를 포함하여 웹 서버의 가상 폴더의 HTTP 주소를 입력합니다. 크리스탈 리포트는 HTML 미리보기에 필요한 뷰어를 표시하려면이 페이지를 사용합니다. 기본적으로이 필드는 이전 필드에서 추가 정보로 구성된다.
RAS 서버 이름
당신의 보고서 응용 프로그램 서버의 이름을 입력합니다. 는 RAS 이름의 기본값은 localhost입니다.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Raport liserxetê Alîkarî
HTML Options Preview
Use the options preview HTML ji bo danasîna mîhengên pêwîst destê Reports Crystal ji bo nîşandanê an şîrovekirina HTML ji rapora we.
Têbînî: ev pêwîst in, dema rapora xwe unmanaged e. Di rewşên wiha de, Nivîsar Crystal, divê karibin xwe bigihînin agahiyên zelal li ser Rapora Application Server te û web server be. Ji bo rapora navborî, sîstema BusinessObjects Enterprise xwe kontrol daxwazên preview HTML. (Hesabê mêvan li BusinessObjects Enterprise divê çalak be berî tu vê taybetiyê bi HTML Preview bi kar tînin.)
Çalak HTML Preview
ev vebijêrk tenê eger raporên xwe bi derve yên BusinessObjects Enterprise profîlek (ku ev e, eger raporên xwe unmanaged in) hilbijêre. Dema ku tu vê bijare yê hilbijêrin, divê hûn ji bo agahiyên li ser Xuyaye ku te û web.
Web Name Server
bi navê web server ya ku hûn dixwazin bi kar binivîse. Gava ku hûn hilbijêrin HTML Preview ji bo rapora ku di Reports Crystal vekirî, ev web server re têkilî heye ku têkiliyê bi Server Report Application xwe. Nirxa standard ji bo web pêşkêşkarê localhost heye.
Rawesta axaftevan
de platformeke yên damezrînê li web server xwe hilbijêrî. Hilbijartina ku hûn di vî warî de bide navborî ya firehkirî web page preview di warê next:
Hilbijartin Java guhertinên li nasînê bi .jsp.
Hilbijartin .Net guhertinên li nasînê bi .aspx.
URL
navnîşana HTTP ji peldanka nîgaşî li ser web server te ku têda web page preview binivîse. Reports Crystal zimên ev rûpel ji bo nîşandanê di dete ew ji bo preview IP re lazim e. Wekî standard, li vê qadê ji agahiyên ku te di qadên berê lê zêde bike çêkirin.
Navê Xuyaye ku Server
bi navê Server Report Application xwe binivîse. Nirxa standard ji bo navê Xuyaye ku localhost heye.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal отчеттор Online Жардам
HTML алдын Options
Сиздин кабар бир HTML жактан өзгөрүүлөр Crystal отчеттору менен керектүү тарам аныктоо үчүн HTML алдын ыкмаларды колдонушат.
Эскертүү: Бул параметрлери сиздин отчет башкарылбаган болсо керек. Мындай учурларда, Crystal отчеттор сиздин отчету Application Server жана WEB Server жөнүндө айрым маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. башкарылган отчетторду, анткени BusinessObjects Enterprise системасы HTML алдын ала талаптарды башкарат. (BusinessObjects бизнесте конок эсеп HTML алдын өзгөчөлүгүнөн пайдалануудан мурда иштетилиши керек.)
Мүмкүндүк HTML Preview
(Сиздин отчеттор башкарылбаган болсо, башкача айтканда,) BusinessObjects ишканасынын тышкары сакталган бул параметрди сиздин отчеттор гана тандап жатышат. Бул жолду тандап жатканда, сиз АКК жана WEB Server жөнүндө маалыматты киргизүү үчүн талап кылынат.
Желе Server Name
Сиз пайдаланууга каалаган WEB Server аты кирет. Сиз Crystal отчеттору ачык отчет үчүн HTML Preview тандап жатканда, бул желе Server сиздин отчету Application Server менен байланышууга менен байланышып турат. WEB Server үчүн жарыяланбаган маани түйүнгө жатат.
платформа
желе Server монтаждоо аянтчаны тандашат. Бул жагынан туура чечим кийинки жаатында алдын интернет бетине узартуу белгилейт:
Тандоо Java .jsp чейин узартуу өзгөрөт.
Тандап тилибизди .aspx чейин узартуу өзгөрөт.
URL
алдын ала көрүү интернет баракты камтыйт желе Server шарттуу папканын HTTP дарегин киргизүүгө. Crystal отчеттор ал HTML иннинэ көрүү үчүн керек көрүүчүнү көрсөтүүгө Бул баракты колдонот. Алыдын ала, бул талаа мурунку талаада кошуу маалыматтан курулган.
АКК Server Name
Сиздин Отчет Application Server аты кирет. АКК ысымы үчүн жарыяланбаган маани түйүнгө жатат.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
ຕົວເລືອກສະແດງ HTML
ການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກໃນການສະແດງ HTML ເພື່ອກໍານົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ຈໍາເປັນໂດຍ Crystal Reports ເພື່ອສະແດງການສະແດງຜົນ HTML ຂອງບົດລາຍງານຂອງທ່ານ.
ຫມາຍເຫດ: ເລືອກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນເວລາທີ່ບົດລາຍງານຂອງທ່ານແມ່ນ unmanaged. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, Crystal Reports ຈະຕ້ອງສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ Server Application ຂອງທ່ານແລະເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເວັບ. ສໍາລັບບົດລາຍງານການຄຸ້ມຄອງ, ລະບົບ BusinessObjects Enterprise ຂອງທ່ານຄວບຄຸມຄວາມຕ້ອງການສະແດງ HTML. (ບັນຊີບຸກຄົນທົ່ວໄປໃນ BusinessObjects Enterprise ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເປີດໃຫ້ໃຊ້ງານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຄຸນນະສົມບັດ HTML Preview.)
ເຮັດໃຫ້ສາມາດສະແດງ HTML
ເລືອກເອົາທາງເລືອກນີ້ພຽງແຕ່ຖ້າວ່າບົດລາຍງານຂອງທ່ານໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ນອກຂອງ BusinessObjects Enterprise (ວ່າແມ່ນ, ຖ້າຫາກວ່າບົດລາຍງານຂອງທ່ານແມ່ນ unmanaged). ໃນເວລາທີ່ທ່ານເລືອກເອົາທາງເລືອກນີ້, ທ່ານຖືກກໍານົດໃຫ້ໃສ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ RAS ແລະເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເວັບຂອງທ່ານ.
Web Name Server
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເວັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້. ໃນເວລາທີ່ທ່ານເລືອກທີ່ຈະສະແດງ HTML ສໍາລັບບົດລາຍງານທີ່ຈະເປີດໃນ Crystal Reports ເປັນ, ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເວັບນີ້ແມ່ນການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ Server Report ສະຫມັກຂອງທ່ານ. ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເວັບທີ່ localhost.
ເວທີ
ເລືອກເວທີຂອງການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເວັບຂອງທ່ານ. ທາງເລືອກທີ່ທ່ານເຮັດໃນບໍລິເວນນີ້ກໍານົດການຂະຫຍາຍຂອງຫນ້າເວັບໄຊຕ໌ສະແດງໃນພາກສະຫນາມຕໍ່ໄປ:
ເລືອກ Java ການປ່ຽນແປງຂະຫຍາຍໄປຍັງ .jsp.
ເລືອກທິການປ່ຽນແປງຂະຫຍາຍໄປຍັງ .aspx.
URL
ກະລຸນາໃສ່ທີ່ຢູ່ HTTP ຂອງໂຟເດີ virtual ກ່ຽວກັບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເວັບຂອງທ່ານທີ່ປະກອບດ້ວຍຫນ້າອັນສະແດງຕົວຢ່າງ. Crystal Reports ໃຊ້ຫນ້ານີ້ເພື່ອສະແດງ viewer ທີ່ມັນຕ້ອງການສໍາລັບການສະແດງ HTML ໄດ້. ໂດຍໃນຕອນຕົ້ນ, ພາກສະຫນາມນີ້ແມ່ນການກໍ່ສ້າງຈາກຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕື່ມໃນທົ່ງນາທີ່ຜ່ານມາ.
ຊື່ RAS Server
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງ Server Report ສະຫມັກຂອງທ່ານ. ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບຊື່ຂອງ RAS ແມ່ນ localhost.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Auxilium
HTML Preview Options
Uti HTML Preview configuration options definire necessarium ad propono per in Crystal Reports rendering of HTML tua fama.
Note: Hi sunt necessaria, cum bene est vobis sermo unmanaged. Quo in casu, ut possit aditus certi de crystallo Renuntiationes Application Server auditionem tuam et telam server. Nam gesta referuntur, et BusinessObjects Enterprise ratio urget opus ad Preview HTML. (Hospes antequam uti possit ratio BusinessObjects inceptum HTML pluma feedback).
Enable HTML Preview
Nam si tantum tua fama reponuntur Select BusinessObjects Maria extra (quae est, si relationes sunt unmanaged). Nam cum lego, et teneris RAS intrare notitia super vestri web server.
Textus Servo Name
Intra nomine telam server quod volo utor. Si vis nuntium apertum crystallo Renuntiationes HTML Praevius hoc web server haec illam auditionem tuam Application Server communicare. Default pendo pro localhost est telam server.
suggestus
Fusce diam installation vestri web server. Electio et fac stare in hoc web page praevisum extensio in altera regionis
Eligentes Java mutat .jsp tractus.
Eligentes .Net mutat .aspx tractus.
URL
Ingreditur http oratione velut continens folder in vestri web server web page praevisum. Crystalli Renuntiationes usus exiguntur ad hoc inspectoris HTML page praevisum ostentant. Per defaltam hac eruitur ex agris qui nuntiarent superiore addas.
RAS nomen Server
Da nomen Application Server auditionem tuam. Default pendo pro localhost RAS nomen est.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
HTML Apskates opcijas
Izmantojiet HTML priekšskatījuma iespējas, lai definētu konfigurāciju kas vajadzīgs Crystal Reports, lai parādītu HTML renderēšanu jūsu ziņojumu.
Piezīme: Šīs iespējas ir nepieciešamas, kad jūsu ziņojums ir neapsaimniekotu. Šādos gadījumos, Crystal Reports jāspēj piekļūt noteiktu informāciju par jūsu ziņojums Application Server un tīmekļa serveri. Pārvaldības ziņojumiem, jūsu BusinessObjects Enterprise sistēma kontrolē HTML preview prasībām. (Viesu kontu BusinessObjects Enterprise jāaktivizē pirms jūs varat izmantot HTML Preview funkcija.)
Ieslēgt HTML Preview
Izvēlieties šo opciju tikai tad, ja jūsu ziņojumi tiek saglabāta ārpus BusinessObjects Enterprise (tas ir, ja jūsu ziņojumi ir neapsaimniekotu). Izvēloties šo opciju, jums ir nepieciešams, lai ievadītu informāciju par jūsu RAS un web serveri.
Web Server Name
Ievadiet nosaukumu, tīmekļa serveri, kuru vēlaties izmantot. Kad jūs izvēlaties HTML Preview par ziņojumu, kas ir atvērta Crystal Reports, šī tīmekļa serveris ir sazinājās, lai sazinātos ar savu ziņojumu Application Server. Noklusējuma vērtība web serveri ir localhost.
platforma
Izvēlieties platformu jūsu tīmekļa servera uzstādīšana. Izvēle, ko veicat šajā jomā nosaka paplašināšanu priekšskatījuma mājas lapā nākamajā laukā:
Izvēloties Java maina pagarinājumu līdz .jsp.
Izvēloties Net maina pagarinājumu līdz .aspx.
URL
Ievadiet HTTP adresi virtuālās mapes uz jūsu tīmekļa servera, kas satur priekšskatījuma mājas lapu. Crystal Reports izmanto šo lapu parādīt skatītājam tai vajadzīga, lai HTML preview. Pēc noklusējuma šis lauks ir veidots no informācijas, kas jums pievienot iepriekšējās jomās.
RAS servera nosaukums
Ievadiet nosaukumu jūsu ziņojumā Application Server. Noklusējuma vērtība RAS nosaukumā localhost.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Pagalba
HTML Peržiūrėti Nustatymai
Naudoti HTML peržiūros galimybes nustatyti konfigūraciją reikalingą Crystal Reports rodyti HTML atvaizdavimo Jūsų pranešimo.
Pastaba: Šios parinktys yra būtini, kai jūsų ataskaita yra nevaldomas. Tokiais atvejais, Crystal Reports, turi turėti prieigą prie tam tikros informacijos apie jūsų ataskaita Application Server ir serverio. Dėl tvarkomų ataskaitas, jūsų BusinessObjects Įmonių sistema kontroliuoja HTML peržiūros reikalavimus. (Svečias sąskaitą BusinessObjects įmonė privalo būti įjungta, kad galėtumėte naudoti HTML Preview funkcija.)
Įjungti HTML peržiūra
Pasirinkite šią parinktį, tik tada, jei jūsų ataskaitos saugomi už BusinessObjects įmonė (tai yra, jei jūsų ataskaitos yra nevaldomas). Kai pasirenkate šią parinktį, jums reikia įvesti informaciją apie savo anksčiau ir interneto serverį.
Tinklo serverio vardas
Įveskite serverio, kurį norite naudoti pavadinimą. Kai pasirenkate HTML Preview ataskaitoje, kuri atvira Crystal Reports, tai žiniatinklio serveris yra susisiekė bendrauti su savo ataskaita Application Server. Numatytoji reikšmė serverio yra localhost.
Platforma
Pasirinkite savo serverio įdiegimo platformą. Pasirinkimas, kad jūs padaryti šioje srityje nustato iš peržiūros tinklalapio į kitą spektro išplėtimas:
Nurodykite Java “”keičia pratęsimo .jsp.
Nurodykite NET keičia pratęsimo aspx.
URL
Įveskite HTTP adresas virtualiame aplanke savo interneto serverio, kuriame peržiūros tinklalapį. Crystal Reports, naudoja šį puslapį rodyti žiūrovui jai reikia HTML peržiūra. Pagal nutylėjimą, šis laukas yra pagamintas iš informacijos, kad jūs įtraukiate į ankstesnių srityse.
Anksčiau Serverio vardas
Įveskite ataskaita Application Server vardą. Numatytoji vertė anksčiau vardo localhost.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rapporten Online Hëllef
HTML Preview Optiounen
Benotzt der HTML Virschau Optiounen der Configuratioun ze definéieren waren duerch Crystal Rapporten eng HTML Stëmmung vun Ärem Rapport ze affichéieren.
Opgepasst: Dës Optioune sinn néideg, wou Äre Rapport unmanaged ass. An esou Fäll muss Crystal Rapporten gebass gin verschidden Informatioune fir Zougang iwwer Är Verknëppung Dossier Server an Web Server. Fir wonnerbar Rapporten, Kontrollen Är BusinessObjects Enterprise System der HTML Virschau decken. (Déi Gaascht Kont zu BusinessObjects Enterprise muss aktivéiert ginn, éier dir de HTML Preview Fonktioun benotzen kann.)
Aktivéiert HTML Preview
En dës Optioun nëmmen wann Är Rapporten sinn ausserhalb vun BusinessObjects Enterprise gespäichert (dat ass, wann Är Rapporten unmanaged sinn). Wann Dir dës Optioun wielt, sidd Dir néideg Informatiounen iwwer Är RAS a Web Server ze trieden.
Web Server Numm
Gitt hei den Numm vun der Web Server datt Dir benotze wëllt. Wann Dir HTML Preview fir e Rapport decidéieren, datt zu Crystal Rapporten oppen ass, ass dat Web Server kontaktéiert mat äre Käfer Dossier Server ze kommunizéieren. D’Default Wäert fir d’Web Server ass localhost.
Plattform
Wielt der Plattform vun Äre Web Server Installatioun. De Choix dass Dir an dësem Beräich maachen baut d’Extensioun vun der Virschau web Säit an den nächsten Terrain:
Wiel Java Ännerungen der Extensioun zu .jsp.
Wiel .Net Ännerungen der Extensioun zu .aspx.
URL
Gitt hei den HTTP- Adress vun der virtueller Dossier op Är Web Server datt d’Schrëft Websäit. Crystal Rapporten notzt dës Säit de bastelen ze affichéieren et fir de HTML Virschau brauch. Par défaut, ass dat Gebitt vun der Informatioun gebaut, dass Dir an der leschter Felder derbäi.
RAS Server Numm
Gitt hei den Numm vun Ärem Verknëppung Dossier Server. D’Default Wäert fir d’RAS Numm ass localhost.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Кристал извештаи онлајн Помош
HTML Опции за преглед
Користете ги опциите на HTML преглед за да се дефинира конфигурација потребни од страна на Кристал извештаи за прикажување на HTML рендерирање на вашиот извештај.
Забелешка: тие се потребни опции кога вашиот извештај е Unmanaged. Во такви случаи, Кристал извештаи мора да бидат способни за пристап до одредени информации за вашиот извештај апликација на серверот и веб серверот. За успеа извештаи, вашиот BusinessObjects претпријатија систем за контрола на барањата за HTML преглед. (Сметка за гости во BusinessObjects претпријатија мораат да бидат овозможени пред да можете да ја користите функцијата HTML Preview.)
Овозможи HTML Преглед
Изберете ја оваа опција само ако вашите извештаи се чуваат надвор од BusinessObjects претпријатија (што е, ако вашите извештаи се Unmanaged). Кога ќе изберете оваа опција, ќе се бара да внесете информации за вашата Ras и веб серверот.
Веб име на сервер
Внесете го името на веб сервер кој сакате да го користите. Кога ќе изберете HTML Преглед за извештајот што е отворена во Кристал извештаи, овој веб серверот е контактиран да се комуницира со вашиот извештај апликација на серверот. Вообичаената вредност за веб серверот е локалниот компјутер.
Платформа
Изберете платформа на вашата инсталација за веб серверот. Изборот што ќе се направи во оваа област поставува продолжување на веб страната за прегледување во следното поле:
Избор Јава менува продолжување на .jsp.
Избор .Net менува продолжување на .aspx.
URL
Внесете го HTTP адреса на виртуелниот фолдер на вашиот веб сервер кој содржи web страната за прегледување. Кристал извештаи ја користи оваа страница за прикажување на гледачот се потребни за HTML преглед. Стандардно, оваа област е изградена од информациите што ќе ги додадете во претходната полиња.
Име РАС сервер
Внесете го името на вашиот извештај апликација на серверот. Вообичаената вредност за името на РАС е локалниот компјутер.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Origine et histoire de Reports Online Help
HTML Preview Options
Ampiasao ny HTML mialoha safidy mamaritra ny fanahafana ilaina amin’ny Crystal Reports mba hampiseho ny HTML dikan-ny tatitra.
Fanamarihana: Ireo safidy no ilaina, raha ny tatitra no unmanaged. Amin’ny toe-javatra toy izany, dia tsy maintsy ho Crystal Reports afaka miditra fanazavana sasany momba ny Report Application Server sy vohikala mpizara. Fa nahavita tatitra, ny BusinessObjects Enterprise rafitra mifehy ny HTML topi-maso fepetra takiana. (Ny tantara ao amin’ny BusinessObjects vahiny Enterprise tsy maintsy afaka eo anatrehanao afaka mampiasa ny HTML Preview endri-javatra.)
Tadiavo HTML Preview
Fanteno io safidy io raha ny tatitra dia voatahiry ivelan’ny BusinessObjects Enterprise (izany hoe, raha ny tatitra dia unmanaged). Rehefa mifidy safidy izany, ianao dia tsy maintsy hiditra vaovao momba ny Ras sy ny habaka mpizara.
Web Server Name
Ampidiro ny anaran ‘ny tranonkala mpizara izay tianao hampiasaina. Rehefa misafidy HTML Preview ny tatitra izay misokatra amin’ny Crystal Reports, tranonkala io mpizara dia nifandray mifandray amin’ny ny Report Application Server. Ny toerana misy anao sanda ho mpizara ny tranonkala dia amin’ny localhost.
Platform
Fidio ny sehatra ny habaka mpizara fametrahana. Ny safidy mba hataonao ao amin’io faritra io mametraka ny fanitarana ny topi-maso tranonkala pejy ao amin’ny manaraka an-tsaha:
Mifidy Java Manova ny fanitarana ny .jsp.
Mifidy .net Manova ny fanitarana ny .aspx.
URL
Ampidiro ny adiresy HTTP ny virtoaly fampirimana amin’ny tranonkala mpanolotra izay ahitana ny topi-maso tranonkala pejy. Origine et histoire de Reports mampiasa ity pejy ity mba hampiseho ny mpijery ilainy fa topi-maso ny HTML. Amin’ny toerana misy anao, izany saha vita avy amin’ny fanazavana fa hametraka any amin’ny teo aloha tsaha.
Ras Server Name
Ampidiro ny anaran’ny ny Report Application Server. Ny toerana misy anao sanda ho an’ny Ras anarany amin’ny localhost.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Talian Bantuan
HTML Opsyen Prapapar
Gunakan opsyen HTML preview untuk menentukan konfigurasi yang diperlukan oleh Crystal Reports untuk memaparkan rendering HTML laporan anda.
Nota: Pilihan ini perlu apabila laporan anda tidak diurus. Dalam kes sedemikian, Crystal Reports mesti boleh mengakses maklumat tertentu tentang Server Permohonan Laporan dan pelayan web. Untuk laporan berjaya, sistem BusinessObjects Enterprise anda mengawal keperluan HTML pratonton. (Akaun tetamu dalam BusinessObjects Enterprise mesti diaktifkan sebelum anda boleh menggunakan ciri HTML Preview.)
Membolehkan HTML Preview
Pilih pilihan ini jika laporan anda disimpan di luar BusinessObjects Enterprise (iaitu, jika laporan anda adalah tidak terurus). Apabila anda memilih pilihan ini, anda dikehendaki untuk memasukkan maklumat tentang RAS anda dan pelayan web.
Web Name Server
Masukkan nama pelayan web yang anda mahu gunakan. Apabila anda memilih HTML Preview untuk laporan yang terbuka di Crystal Reports, pelayan web ini dihubungi untuk berkomunikasi dengan Server Laporan Permohonan anda. Nilai lalai untuk pelayan web adalah localhost.
platform
Pilih platform pemasangan pelayan web anda. Pilihan yang anda buat di kawasan ini menetapkan lanjutan atas laman web pratonton dalam bidang yang akan datang:
Memilih Java perubahan sambungan untuk .jsp.
Memilih .Net perubahan sambungan untuk .aspx.
URL
Masukkan alamat HTTP bagi folder maya pada pelayan web anda yang mengandungi laman web pratonton. Crystal Reports menggunakan halaman ini untuk memaparkan penonton yang diperlukan untuk pratonton HTML. Secara lalai, bidang ini dibina daripada maklumat yang anda menambah dalam bidang sebelumnya.
Nama RAS Server
Masukkan nama Server Laporan Permohonan anda. Nilai lalai untuk nama RAS itu localhost.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
HTML പ്രിവ്യൂ ഓപ്ഷനുകൾ
നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു HTML റെൻഡറിങ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആവശ്യമായ കോൺഫിഗറേഷൻ നിർവചിക്കാനുള്ള HTML പ്രിവ്യൂ ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
കുറിപ്പ്: നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് നിയന്ത്രിക്കാത്തതുമായ ആണ് ഈ ഓപ്ഷനുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ, വെബ് സെർവർ കുറിച്ച് ചില വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് കഴിയണം. നിയന്ത്രിത റിപ്പോർട്ടുകൾ, നിങ്ങളുടെ BusinessObjects എന്റർപ്രൈസ് സിസ്റ്റം HTML പ്രിവ്യൂ ആവശ്യകതകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. (നിങ്ങൾക്ക് HTML പ്രിവ്യൂ സവിശേഷത ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് BusinessObjects എന്റർപ്രൈസ് ഇൻ അതിഥി അക്കൗണ്ട് പ്രാപ്തമാക്കി വേണം.)
HTML പ്രിവ്യൂ പ്രാപ്തമാക്കുക
നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ BusinessObjects എന്റർപ്രൈസ് പുറത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മാത്രമേ ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക (നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാത്തതുമായ എങ്കിൽ എന്നോ,). നിങ്ങൾ ഈ ഉപാധി, നിങ്ങളുടെ ആർഎഎസ്, വെബ് സെർവർ വിവരം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്.
വെബ് സെർവർ നാമം
നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെബ് സെർവർ പേര് നൽകുക. നിങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് HTML പ്രിവ്യൂ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെബ് സെർവർ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയം കോൺടാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. വെബ് സെർവർ സ്ഥിര മൂല്യം ലോക്കൽഹോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ആണ്.
വേദി
നിങ്ങളുടെ വെബ് സർവർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ പ്രദേശത്ത് വരുത്തുന്ന നിര അടുത്ത വയലിൽ പ്രിവ്യൂ വെബ് പേജിന്റെ വിപുലീകരണം സജ്ജമാക്കുന്നു:
ജാവ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു .jsp വിപുലീകരണം മാറ്റുന്നു.
അസ്സല് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു .aspx വിപുലീകരണം മാറ്റുന്നു.
യുആർഎൽ
പ്രിവ്യൂ വെബ് പേജ് അടങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ വെബ് സെർവറിൽ വെർച്വൽ ഫോൾഡർ എച്ച്ടിടിപി വിലാസം നൽകുക. ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യൂവർ അതു HTML പ്രിവ്യൂ കൂടിയേ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്വതവേ, ഈ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മേഖലകളിലെ ചേർക്കാൻ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
ആർഎഎസ് സെർവർ നാമം
നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പേര് നൽകുക. ആർഎഎസ് പേര് സ്ഥിര മൂല്യം ലോക്കൽഹോസ്റ്റിൽ ആണ്.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
HTML Preview Għażliet
Uża l-għażliet preview HTML biex jiddefinixxu l-konfigurazzjoni meħtieġa mill Rapporti Crystal jista ‘juri l tirrendi HTML tar-rapport tiegħek.
Nota: Dawn l-għażliet huma meħtieġa meta rapport tiegħek hija ġestjonati. F’każijiet bħal dawn, Rapporti Crystal għandhom ikunu jistgħu jaċċessaw ċerta informazzjoni dwar ir-Rapport tiegħek applikazzjonijiet ta ‘servers u l-web server. Għar-rapporti amministrati, tiegħek sistema BusinessObjects Intrapriża jikkontrolla r-rekwiżiti preview HTML. (Il-kont mistieden fil BusinessObjects Intrapriża għandhom ikunu jistgħu qabel ma inti tista ‘tuża l-karatteristika HTML Preview.)
Jippermettu HTML Preview
Agħżel din l-għażla biss jekk ir-rapporti tiegħek huma maħżuna barra tal BusinessObjects Intrapriża (jiġifieri, jekk ir-rapporti tiegħek huma ġestjonati). Meta inti tagħżel din l-għażla, inti mitlub li tidħol l-informazzjoni dwar RAS tiegħek u web server.
Web Server Isem
Daħħal l-isem tal-web server li inti tixtieq li tuża. Meta inti tagħżel HTML Preview għal rapport li hija miftuħa fir-Rapporti Crystal, din il-web server huwa kkuntattjat biex jikkomunikaw ma ‘tiegħek Server Rapport ta’ Applikazzjoni. Il-valur default għall-web server huwa localhost.
pjattaforma
Agħżel il-pjattaforma ta ‘installazzjoni web server tiegħek. L-għażla li inti tagħmel f’dan il-qasam tistabbilixxi l-estensjoni tal-paġna tal-web preview fil-qasam li jmiss:
Tagħżel Java bidliet l-estensjoni għal .jsp.
Tagħżel Net bidliet l-estensjoni għal .aspx.
URL
Ikteb l-indirizz HTTP tal-fowlder virtwali fuq il-web server tiegħek li fih il-web page preview. Rapporti Crystal juża din il-paġna li juri l-telespettatur li għandha bżonn għall-preview HTML. Permezz ta ‘default, dan il-qasam huwa mibni mill-informazzjoni li inti żid fl-oqsma ta’ qabel.
Isem RAS Server
Daħħal l-isem tal tiegħek Server Rapport ta ‘Applikazzjoni. Il-valur standard għall-isem RAS ikun localhost.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Pūrongo Āwhina Online
Kōwhiringa Arokite HTML
Whakamahia te kōwhiringa arokite HTML ki te tautuhi i te whirihoranga e hiahiatia ana e te Crystal Pūrongo ki te whakaatu i tētahi tāhuahua HTML o koutou pūrongo.
Note: He tika enei kōwhiringa ina he Kāore i to koutou pūrongo. I roto i te take i taua, kia taea ki te uru etahi mōhiohio e pā ana ki tō Tūmau Taupānga Report me te tūmau tukutuku Crystal Pūrongo. No te pūrongo whakahaere, whakahaere koutou pūnaha BusinessObjects Enterprise nga whakaritenga arokite HTML. (Me whakahohea te pūkete i te āheinga i roto i BusinessObjects Enterprise kia koutou i mua i taea te whakamahi i te āhuatanga Arokite HTML.)
Whakahohe Arokite HTML
Tīpakohia tenei kōwhiringa anake, ki te e penapena koutou pūrongo ki waho o BusinessObjects Hinonga (e ko, ki te he Kāore i koutou pūrongo). A, no te tīpako koe i tenei kōwhiringa, e hiahiatia ana e koe ki te tomo mōhiohio e pā ana ki o koutou RAS me tūmau tukutuku.
Ingoa Tūmau Tukutuku
E tomo te ingoa o te tūmau tukutuku e hiahia ana koe ki te whakamahi i. A, no te whiriwhiri koe Arokite HTML mo te pūrongo e he tuwhera i Crystal Reports, whakapā atu tenei tūmau tukutuku te ki te kōrero ki tō Tūmau Report Taupānga. localhost te uara taunoa mō te tūmau tukutuku te.
Raho
Kōwhiritia te tūāpapa o tō tāutanga tūmau tukutuku. Te whiriwhiri e hanga e koe i roto i tenei rohe whakatakoto te toronga o te whārangi tukutuku arokite i roto i te mara i muri:
taui te kōwhiri Java te toronga ki .jsp.
taui te kōwhiri .Net te toronga ki .aspx.
URL
E tomo te wāhitau HTTP o te kōpaki mariko i runga i tō tūmau tukutuku e kei te whārangi tukutuku arokite. Ka whakamahia e Crystal Pūrongo tenei whārangi ki te whakaatu i te pūtirotiro me te reira mo te arokite HTML. Na roto i te taunoa, hangaia tenei mara te i te mōhiohio e tāpiri koe i roto i nga mara o mua.
Ingoa RAS Tūmau
E tomo te ingoa o to koutou Tūmau Report Taupānga. localhost te uara taunoa mō te ingoa RAS te.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
HTML पूर्वावलोकन पर्याय
कॉन्फिगरेशन आपला अहवाल एक HTML रेंडरींग प्रदर्शित करण्यासाठी क्रिस्टल अहवाल आवश्यक परिभाषित करण्यासाठी HTML पूर्वावलोकन पर्याय वापरा.
टीप: आपला अहवाल न केलेल्या आहे तेव्हा हे पर्याय आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, क्रिस्टल अहवाल आपला अहवाल अर्ज सेवक आणि वेब सर्वर बद्दल काही माहिती प्रवेश करण्यात सक्षम असणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापित अहवाल, आपल्या BusinessObjects Enterprise प्रणाली HTML पूर्वावलोकन आवश्यकता नियंत्रित करते. (तुम्ही HTML पूर्वावलोकन वैशिष्ट्य वापरण्यापूर्वी BusinessObjects Enterprise अतिथी खाते सक्षम करणे आवश्यक आहे.)
HTML पूर्वावलोकन सक्षम
हा पर्याय आपले अहवाल (की आपले अहवाल न केलेल्या आहेत तर, आहे) BusinessObjects Enterprise बाहेर संग्रहित तरच निवडा. तुम्ही हा पर्याय निवडत असताना, आपण आपल्या सुरनगा आणि वेब सर्वर माहिती प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.
वेब सर्व्हर नाव
आपण वापरू इच्छित की वेब सर्वर नाव एंटर करा. आपण क्रिस्टल अहवाल खुला आहे की एक अहवाल करण्यासाठी HTML पूर्वावलोकन निवडा, तेव्हा या वेब सर्व्हर आपल्या अर्ज अहवाल सर्व्हर संवाद करण्यासाठी संपर्क साधला आहे. व वेब सर्वर करीता पूर्वनिर्धारीत मूल्य स्थानिकहोस्टसाठी आहे.
प्लॅटफॉर्म
आपल्या वेब सर्व्हरवर प्रतिष्ठापन व्यासपीठ निवडा. आपण या क्षेत्रात करा की निवड पुढील क्षेत्रात पूर्वावलोकन वेब पृष्ठाच्या विस्तार सेट करते:
निवडून जावा .jsp विस्तार बदलते.
निवडून .Net .aspx विस्तार बदलते.
URL
पूर्वावलोकन वेब लेख आहे की आपल्या वेब सर्व्हरवर आभासी फोल्डर HTTP पत्ता प्रविष्ट करा. क्रिस्टल अहवाल ते HTML पूर्वावलोकन गरजा दर्शक प्रदर्शित करण्यासाठी हे पृष्ठ वापरते. पूर्वनिर्धारीतपणे, या क्षेत्रात आपण मागील शेतात जमा माहिती बांधण्यात आलेले आहे.
सुरनगा सर्व्हर नाव
आपल्या अर्ज अहवाल सर्व्हर नाव प्रविष्ट करा. सुरनगा नाव करीता पूर्वनिर्धारीत मूल्य स्थानिकहोस्टसाठी आहे.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Кристал тайлан Онлайн Тусламж
HTML-н үзүүлбэр Options
Таны тайлангийн нь HTML олгож харуулах Кристал тайлан шаардлагатай тохиргоог тодорхойлоход HTML урьдчилан харах сонголтыг ашиглана.
Note: Хэрэв таны тайлан замбараагүй байх үед эдгээр сонголтууд нь зайлшгүй шаардлагатай юм. Ийм тохиолдолд Кристал Тайлан таны тайлан Application Server, вэб серверийн талаар тодорхой мэдээлэл олж авах боломжтой байх ёстой. удирдаж тайлан нь, таны BusinessObjects аж ахуйн нэгжийн систем HTML тольдох хайсан хянадаг. (BusinessObjects Enterprise дахь зочин данс та HTML-н үзүүлбэр боломжийг ашиглаж өмнө идэвхжүүлэх хэрэгтэй.)
HTML Урьдчилан харах идэвхжүүлэх
Энэ сонголт нь таны тайлан BusinessObjects Enterprise гадна хадгалагдаж байгаа л бол (энэ нь таны тайлан замбараагүй байдаг бол) сонгоно. Хэрэв та энэ сонголтыг сонгох үед та RAS, вэб серверийн тухай мэдээллийг оруулах шаардлагатай байна.
Web Server нэр
Та ашиглахыг хүсэж вэб серверийн нэрийг оруулна. Та болор тайлан нээлттэй байх нь тайланг HTML Preview сонгох үед энэ вэб сервер нь таны тайлан Application Server-тэй холбогдож нь холбоо барьж байна. вэб серверийн хувьд анхдагч утга нь тестлээрэй байна.
Platform
Таны вэб сервер суулгах платформ сонгох хэрэгтэй. Хэрэв та энэ чиглэлээр хийх сонголт нь дараагийн салбарт тольдох вэб хуудасны өргөтгөл өгдөг:
Сонгох нь Java .jsp тулд өргөтгөл өөрчилдөг.
Сонгох нь .Net .aspx тулд өргөтгөл өөрчилдөг.
URL
Урьдчилан харах вэб хуудсыг агуулж таны вэб сервер дээр виртуал хавтас HTTP хаягаа оруулна уу. Кристал тайлан нь HTML урьдчилсан хэрэгцээг үзүүлэгчийг харуулах энэ хуудсыг ашигладаг. Анхдагч байдлаар, энэ талбар нь та нар өмнөх талбайд нэмж мэдээллээс барьж байна.
RAS Server нэр
Таны тайлан Application Server нэрийг оруулна уу. RAS нэр анхдагч утга тестлээрэй байна.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
HTML ကိုကို Preview Options ကို
သင့်ရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုက HTML က rendering ဖော်ပြရန် Crystal အစီရင်ခံစာများအားဖြင့်လိုအပ်တဲ့ configuration ကိုသတ်မှတ်ဖို့ HTML ကို preview ကိုရွေးချယ်စရာကိုသုံးပါ။
မှတ်ချက်: သင်၏အစီရင်ခံစာစီမံခြင်းမပြုရသေးသောအခါအဲဒီရွေးချယ်စရာလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, Crystal အစီရင်ခံစာများကိုသင့်အစီရင်ခံစာလျှောက်လွှာဆာဗာနှင့် web server သို့အကြောင်းကိုအချို့သောသတင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ရပါမည်။ စီမံခန့်ခွဲအစီရင်ခံစာများအဘို့, သင့် BusinessObjects လုပ်ငန်းစနစ်က HTML preview ကိုလိုအပ်ချက်များကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ (သင်က HTML ကို Preview feature ကိုမသုံးနိုင်ခင် BusinessObjects လုပ်ငန်းအတွက်ဧည့်သည်အကောင့်ဖွင့်ထားရပါမည်။ )
HTML ကိုကို Preview Enable
(သင့်အစီရင်ခံစာများစီမံခြင်းမပြုရသေးသောလျှင်အကြောင်း, ဖြစ်ပါတယ်) သင့်အစီရင်ခံစာများ BusinessObjects လုပ်ငန်းမှပြင်ပသိုလှောင်ထားကြသည်ကိုသာလျှင်ဤ option ကိုရွေးပါ။ သငျသညျဤ option ကိုရွေးပါလာတဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏ RAS နဲ့ web server ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
Web ကို Server ကိုအမည်
သင်အသုံးပြုချင်သော web server ကို၏နာမကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သငျသညျ Crystal အစီရင်ခံစာများအတွက်ပွင့်လင်းသောအစီရင်ခံစာအတွက် HTML ကိုကို Preview ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒီက web server ကိုသင့်ရဲ့အစီရင်ခံစာလျှောက်လွှာ Server ကိုဆကျသှယျဖို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါသည်။ ဝဘ်ဆာဗာကို default value ကိုစက်တွင်းသို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပလက်ဖောင်း
သင့် web server တပ်ဆင်၏ပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်သည်ဤဧရိယာ၌ပါစေသောရှေးခယျြမှုလာမည့်လယ်ပြင်၌ preview ကိုဝဘ်စာမျက်နှာ၏ extension ကိုသတ်မှတ်:
ဂျာဗားရွေးချယ်ခြင်း .jsp ဖို့ extension ကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်။
.Net ရွေးချယ်ခြင်း .aspx ဖို့ extension ကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်။
URL ကို
အ preview ကိုဝဘ်စာမျက်နှာပါဝင်သောသင့် web server ပေါ်မှာက virtual ဖိုင်တွဲရဲ့ဟာ HTTP လိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ။ crystal အစီရင်ခံစာများက HTML ကို preview ကိုများအတွက်လိုအပ်တဲ့ viewer ဖော်ပြရန်ဒီစာမျက်နှာကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီလယ်ကိုသင်ယခင်နယ်ပယ်များတွင်ထည့်ပါသောသတင်းအချက်အလက်မှဆောက်လုပ်ထားသည်။
RAS Server ကိုအမည်
သင့်ရဲ့အစီရင်ခံစာလျှောက်လွှာဆာဗာ၏နာမကိုရိုက်ထည့်ပါ။ အ RAS နာမအဘို့ကို default value ကို localhost ဖြစ်ပါတယ်။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————