5. But What Is the Purpose of Repetitious Prayers?

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

5. But What Is the Purpose of Repetitious Prayers?
We may still wonder why there is so much repetition in the rosary.
The purpose of repeating prayers is not repetition for its own sake. Rather, the peaceful rhythm
created by reciting familiar words from Scripture is meant to slow down our minds and spirits so that
we can prayerfully reflect on different aspects of Christ’s life.
The Pope notes in his letter that this devotion is similar to the “Jesus Prayer” that people have
recited for centuries. In this prayer, Christians slowly repeat the words “Jesus Christ, Son of God, have
mercy on us,” often following the rhythm of their breathing. The lingering pace of this prayer
whispered over and over again is meant to calm the mind so that we may be more disposed to meet
God himself in prayer. It helps us follow the exhortation of Psalm 46:10: “Be still, and know that I am
God.”
The succession of Hail Marys in the rosary is meant to achieve the same purpose. One Catholic
theologian explains it like this: “Masters in the Buddhist tradition of meditation speak of ‘calming the
monkey mind.’ This means the settling of the superficial mind which dances and darts from
preoccupation to preoccupation and whose concerns tend to dominate our consciousness: ‘What is
my next appointment? Where do I go next? What did she mean by that?’ In order to open up the
deepest ground of the soul … the mind must be, at least for a time, quelled. In the rosary meditation,
15
the mantra of the repeated Hail Marys quiets the monkey mind, compelling it to cede place to deeper
reaches of the psyche.”6
On another level, the Pope encourages us to view the repetition of Hail Marys not as a superficial,
mechanical exercise, which indeed would be rather boring and empty of life. Instead, the repetition of
prayers should be understood within the context of a relationship of love. For example, I may tell my
wife several times a day, “I love you.” Sometimes I say these words to her as I am going out the door
for work in the morning. Other times I whisper them just before we fall asleep at night. On special
occasions I may write these words in a card. When we are out for dinner on a “date,” I may look her in
the eyes and say, “I love you.” Although she has heard me repeat these same words to her thousands
of times, never once has she complained, “Stop saying the same thing over and over again!… I can’t
take all this vain repetition!”
In an intimate, personal relationship such as marriage, two people may repeat to each other certain
expressions of love, but each time the same words express the heartfelt affection the people have for
one another. Indeed, repetition is part of the language of love.
This is the proper context for understanding the repeated prayers in the rosary. We have an
intimate, personal relationship with Jesus Christ. In reciting the Hail Mary throughout the rosary we
participate over and over again in the wonder-filled response of Gabriel and Elizabeth to the mystery
of Christ. Bead after bead, we ask Mary to pray for us that we may be drawn closer to her son. And
most of all, prayer after prayer, we affectionately repeat the name of our Beloved in the very center of
each Hail Mary: “Blessed is the fruit of thy womb, Jesus … Jesus … Jesus.” Indeed, the name of Jesus,
spoken with tender love, becomes the heartbeat of the entire rosary. This is why John Paul II says the
rosary should be thought of as “an outpouring of that love which tirelessly returns to the person loved
with expressions similar in their content but ever fresh in terms of the feeling pervading them…. To
understand the Rosary, one has to enter into the psychological dynamic proper to love.”7


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

5. Iżda x’inhu l-iskop ta ‘Talb ripetuti?
Aħna xorta jista ‘jistaqsi għaliex hemm daqstant ripetizzjoni fil-rużarju.
L-iskop ta ‘talb tirrepeti mhux ripetizzjoni fiha nfisha. Pjuttost, il ritmu paċifika
maħluqa mill reciting kliem familjari mill-Iskrittura huwa maħsub li jonqos imħuħ tagħna u spirti sabiex
nistgħu prayerfully jirriflettu fuq aspetti differenti tal-ħajja ta ‘Kristu.
In-noti Papa fl-ittra tiegħu li dan devozzjoni huwa simili għall- “”Talb Ġesù”” li n-nies ikollhom
Akbah għal sekli sħaħ. F’dan il-talb, Insara bil-mod jirrepetu l-kliem “”Ġesù Kristu, Iben ta ‘Alla, ikollhom
ħniena fuqna, “”spiss wara l-ritmu ta ‘nifs tagħhom. Il-pass wieqaf ta ‘dan talb
whispered fuq u aktar mill-ġdid huwa maħsub biex tikkalma l-moħħ sabiex inkunu jistgħu jkunu aktar disposti li jilħqu
Alla nnifsu fit-talb. Dan jgħinna isegwu l-eżortazzjoni ta Salm 46:10: “”Be xorta, u jafu li jiena
Alla. “”
-Suċċessjoni ta Marys Hail fil-rużarju huwa maħsub biex jintlaħaq l-istess għan. wieħed Kattolika
teologu jispjega dan bħal din: “”Masters fil-tradizzjoni Buddisti tal jitkellmu meditazzjoni tal-“” paċifikazzjoni l
moħħ xadina. “”Dan ifisser il-saldu tal-moħħ superfiċjali li żfin u darts mill
preokkupazzjoni li preokkupazzjoni u li t-tħassib it-tendenza li jiddominaw sensi tagħna: “”X’inhi
appuntament li jmiss tiegħi? Fejn nista go jmiss? What did hi jfisser minn dak? “”Sabiex jinfetħu l-
art fonda ‘l-ruħ … il-moħħ għandu jkun, għall-inqas għal żmien, quelled. Fil-meditazzjoni rużarju,
15
l-Mantra tal-Hail Marys ripetut quiets-moħħ xadina, konvinċenti li jċedu post biex aktar profonda
jilħaq tal-psyche. “”6
Fuq livell ieħor, il-Papa jinkoraġġixxi magħna biex tara l-ripetizzjoni ta ‘Hail Marys mhux bħala superfiċjali,
eżerċizzju mekkaniku, li tabilħaqq ikun pjuttost boring u vojta tal-ħajja. Minflok, ir-ripetizzjoni ta ‘
talb għandu jinftiehem fil-kuntest ta ‘relazzjoni ta’ l-imħabba. Per eżempju, I jista ‘jgħidlek tiegħi
mara bosta drabi kuljum, “”I love you.”” Kultant I say dawn il-kliem għad lilha bħala I am ser jispiċċaw il-bieb
għal xogħol fil-għodu. Drabi oħra I whisper minnhom biss qabel we torqod bil-lejl. fuq speċjali
okkażjonijiet I tista ‘tikteb dawn il-kliem fil-biljett. Meta aħna huma barra għall-pranzu fuq “”id-data,”” I tista ‘tfittex tagħha fil
l-għajnejn u jgħidu, “”I love you.”” Għalkemm hija għandha tinstema lili jirrepetu dawn l-istess kliem li eluf tagħha
ta ‘drabi, qatt darba tkun hi ilmentat, “”Ieqaf qal l-istess ħaġa aktar u aktar mill-ġdid! … ma nistax
jieħdu dan kollu ripetizzjoni vain! “”
Fi intima, relazzjoni personali bħal żwieġ, żewġ persuni jistgħu jirrepetu lil kull ċertu xulxin
espressjonijiet ta ‘l-imħabba, iżda kull darba l-istess kliem jesprimu l-affezzjoni mill-qalb lill-poplu jkollu għal
xulxin. Tabilħaqq, repetizzjoni hija parti mill-lingwa tal-imħabba.
Dan huwa l-kuntest xieraq għall-fehim-talb ripetuti fil-rużarju. Għandna
intima, relazzjoni personali ma ‘Ġesù Kristu. Fil reciting l Marija Hail matul il rużarju aħna
jipparteċipaw aktar u aktar mill-ġdid fir-reazzjoni mimlija wonder ta ‘Gabriel u Elizabeth lill-misteru
ta ‘Kristu. Xoffa wara xoffa, aħna nistaqsu Marija biex nitolbu għalina li aħna jistgħu jitfasslu eqreb binha. u
fuq kollox, talb wara talb, aħna affectionately tirrepeti l-isem tal-Maħbub tagħna fiċ-ċentru stess ta ‘
kull Hail Mary: “”Hieni hu l-frott ta ġuf jsw, Ġesù … Ġesù … Ġesù.”” Fil-fatt, l-isem ta ‘Ġesù,
mitkellma bl-imħabba offerta, isir l-qalb tal-rużarju kollu. Dan huwa għaliex Ġwanni Pawlu II jgħid il-
ruzarju għandhom jiġu meqjusa bħala “”inżul ta ‘dik l-imħabba li bla heda jirritorna lill-persuna iħobb
bl espressjonijiet simili fil-kontenut tagħhom, iżda qatt friski f’termini tal-sentiment Karabakh jeffettwa minnhom …. Biex
jifhmu l-Rużarju, wieħed irid jidħol fil-dinamika ta psikoloġiku xieraq għall-imħabba. “”7