50 – 52 Malta Dr, San Francisco, CA 94131 – Miraloma

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
https://www.apartments.com/50 – 52malta-dr-san-fran­cis­co-ca/eqglqfp/0 – 52 Malta Dr
50 – 52 Malta Dr, San Fran­cis­co, CA 94131 – Mir­a­lo­ma

There are no avail­able units.
Alert Me When Units Are Avail­able
Beds Baths # of Units Aver­age SF Avail­able
3 Beds 2 Baths 1 2,400 SF None of these are avail­able.
3 Beds 2½ Baths 1 2,400 SF None of these are avail­able.

Below are rent ranges for sim­il­ar nearby apart­ments.
Beds Aver­age Size Lowest Typ­ic­al Premi­um
1 Bed 1826 Sq Ft $2,900 — —
2 Beds 1100 Sq Ft $3,095 $3,447 $3,800
3 Beds 1587 Sq Ft $3,950 $4,550 $5,500
4 Beds 2437 Sq Ft $5,795 $6,572 $7,350
Apart­ment Amen­it­ies

Prop­er­ty Inform­a­tion
•Built in 1975
2 Units/2 Stor­ies
Fea­tures
•High Speed Inter­net Access
•Smoke Free
•Fire­place
Apart­ment Reviews at 50 – 52 Malta Dr San Fran­cis­co, CA 94131

Can­cel Sub­mit
There are no reviews for this prop­er­ty. Be the first to add a review on this prop­er­ty.

Write a Review
Nearby Amen­it­ies
Time and Dis­tance from 50 – 52 Malta Dr San Fran­cis­co, CA 94131
POINTS OF INTEREST
Parks and Recre­ation Drive Dis­tance
San Fran­cis­co Botan­ic­al Garden
9 min 3.1 mi
Buena Vista Park
12 min 3.3 mi
Ran­dall Museum
12 min 3.4 mi
Con­ser­vat­ory of Flowers
13 min 3.9 mi
San Fran­cis­co State Univ. Obser­vat­ory
10 min 4.6 mi
Col­leges Drive Dis­tance
City Col­lege of San Fran­cis­co
4 min 2.2 mi
Uni­ver­sity of Cali­for­nia, San Fran­cis­co
9 min 3.1 mi
Uni­ver­sity of San Fran­cis­co
14 min 4.2 mi
Mil­it­ary Bases Drive Dis­tance
United States Navy Reser­va­tion
12 min 6.0 mi
East Fort Miley
20 min 6.2 mi
West Fort Miley
20 min 6.2 mi
Con­tact

This prop­er­ty own­er hasn’t provided con­tact details for this prop­er­ty.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://www.apartments.com/50 – 52malta-dr-san-fran­cis­co-ca/eqglqfp/

0 – 52 Malta Dr
50 – 52 Malta Dr, San Fran­cis­co, CA 94131 — Mir­a­lo­ma

M’hemm l-ebda unitaji­et dispon­ib­bli.
Twis­si­ja meta me Unitaji­et huma dispon­ib­bli
Sod­od Banjiji­et # ta Unitaji­et Med­ja SF Dispon­ib­bli
3 Sod­od 2 Banjiji­et 1 2400 SF Xejn minn dawn huma dispon­ib­bli.
3 Sod­od 2½ Banjiji­et 1 2400 SF Xejn minn dawn huma dispon­ib­bli.

Hawn taħt huma firxi­et kera għall-appar­ta­menti fil-qrib simili.
Sod­od Med­ja Daqs irħas Premi­um tipiċi
1 tas-sod­da 1826 Sq Ft $ 2,900 — -
2 Sod­od 1100 Sq Ft $ 3,095 $ 3,447 $ 3,800
3 Sod­od 1587 Sq Ft $ 3,950 $ 4,550 $ 5,500
4 Sod­od 2437 Sq Ft $ 5,795 $ 6,572 $ 7,350
Amen­itaji­et Apart­ment

Inform­azz­joni pro­prjetà
• Mib­n­i­ja fl-1975
2 Unitaji­et / 2 Stejjer
Kar­at­ter­istiċi
• Veloċità Għol­ja Aċċess għall-Inter­net
• Duħħan Ħieles
• nar
Reviż­jon­iji­et Apart­ment fil 50 – 52 f’Malta Dr San Fran­cis­co, CA 94131

Ikkanċel­la Issot­to­met­ti
M’hemm l-ebda reviż­jon­iji­et għal din il-pro­prjetà. Kun l-ewwel li żżid reviż­joni fuq din il-pro­prjetà.

Ikteb Reviż­joni
Amen­itaji­et Nearby
Ħin u Dis­tan­za 50 – 52 Malta Dr San Fran­cis­co, CA 94131
PUNTI TAINTERESS
Parks u Rikreazz­joni Drive Dis­tan­za
San Fran­cis­co bot­an­iċi Garden
9 min 3.1 mi
Buena Vista Park
12 minuta 3.3 mi
Ran­dall mużew
12 minuta 3.4 mi
Kon­ser­vat­or­ju ta Fjuri
13 min 3.9 mi
San Fran­cis­co Istat Univ. Osser­vat­or­ju
10 min 4.6 mi
Kulleġġi Drive Dis­tan­za
City Col­lege ta San Fran­cis­co
4 min 2.2 mi
Uni­versità ta Cali­for­nia, San Fran­cis­co
9 min 3.1 mi
Uni­versità ta San Fran­cis­co
14 min 4.2 mi
Bażiji­et Mil­it­ari Drive Dis­tan­za
L-Istati Uniti Navy Riżer­va
12 minuta 6.0 mi
Lvant Fort Miley
20 min 6.2 mi
Pun­ent Fort Miley
20 min 6.2 mi
kun­t­att

Din il sid ta pro­prjetà ma pprovditx dettalji ta’ kun­t­att għal din il-pro­prjetà.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://www.apartments.com/50 – 52malta-dr-san-fran­cis­co-ca/eqglqfp/

0 – 52 Malta dr
50 – 52 Malta Dr, San Fran­cis­co, CA 94131 — Mir­a­lo­ma

Daar is geen beskikbare een­hede.
Alert my as een­hede is beskikbaar
Bed­dens Baths # Een­hede Gem­id­delde SF beskikbaar
3 Beds 2 badkamers 1 2400 SF Nie een van hierdie is beskikbaar.
3 Beds 2½ Baths 1 2400 SF Nie een van hierdie is beskikbaar.

Hier is n huur wis­sel vir soort­gelyke nabygeleë woon­stelle.
Bed­dens Gem­id­delde groot­te laag­ste Tipiese Premi­um
1 Bed 1826 vierkante voet $ 2,900 — -
2 Beds 1100 vierkante voet $ 3095 $ 34473800
3 Beds 1587 vierkante voet $ 3950 $ 45505500
4 bed­dens 2437 vierkante voet $ 5795 $ 65727350
woon­stel Ger­iewe

eiendom inligt­ing
• Gebou in 1975
2 een­hede / 2 Stor­ies
Ken­merke
• High Speed ​​Inter­net Access
• rook­vrye
• Kaggel
Woon­stel Resen­sies by 50 – 52 Malta Dr San Fran­cis­co, CA 94131

Kanselleer Stuur
Daar is geen resen­sies vir hierdie eiendom. Wees die eer­ste om n resen­sie te voeg op hierdie eiendom.

Skryf n resen­sie
Naby Ger­iewe
Tyd en afstand 50 – 52 Malta Dr San Fran­cis­co, CA 94131
Punte van belang
Parke en Ont­span­ning Drive Afstand­son­der­rig
San Fran­cis­co Bot­an­iese Tuin
9 min 3.1 mi
Buena Vista Park
12 min 3.3 mi
Ran­dall Museum
12 min 3.4 mi
Kon­ser­vat­ori­um van Blomme
13 min 3.9 mi
San Fran­cis­co State Univ. Ster­rewag
10 min 4.6 mi
Kolleges Drive Afstand­son­der­rig
City Col­lege in San Fran­cis­co
4 min 2.2 mi
Uni­versiteit van Kali­fornië, San Fran­cis­co
9 min 3.1 mi
Uni­versiteit van San Fran­cis­co
14 min 4.2 mi
Mil­itêre basisse Drive Afstand­son­der­rig
Verenig­de State van Amerika Navy besprek­ing
12 min 6.0 mi
Oos Fort Miley
20 min 6.2 mi
West Fort Miley
20 min 6.2 mi
Kon­tak

Dit eien­aar het nie voor­si­en kon­tak­be­son­der­hede vir hierdie eiendom.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://www.apartments.com/50 – 52malta-dr-san-fran­cis­co-ca/eqglqfp/

0 – 52 Malta Dr
50 – 52 Malta Dr, San Fran­cis­co, CA 94131 — Mir­a­lo­ma

Nuk ka njësi dispo­z­i­cion.
Alert mua kur Njës­itë janë në dispo­z­i­cion
Shtretër Ban­ja # i Njës­ive mesatare SF dispo­z­i­cion
3 shtretër 2 Ban­ja 1 2,400 SF Asnjë nga këto janë në dispo­z­i­cion.
3 shtretër 2 ½ Ban­ja 1 2,400 SF Asnjë nga këto janë në dispo­z­i­cion.

Më poshtë janë var­gjet me qira për aparta­men­te të ngjash­me pranë.
Shtretër mesatar Size ulët Premi­um tipik
1 Shtrati 1.826 Sq Ft $ 2,900 — -
2 Num­ri i kre­v­ateve 1100 sq ft $ 3095 $ 3447 $ 3,800
3 Num­ri i kre­v­ateve 1587 sq ft $ 3950 $ 4,550 $ 5,500
4 Num­ri i kre­v­ateve 2437 sq ft $ 5795 $ 65727350
Amen­it­ies aparta­ment

Inform­a­cione Pronës
• E ndër­tu­ar në vit­in 1975
2 Njës­itë / 2 Tre­gime
karak­ter­istika
• High Speed ​​Inter­net Access
• Smoke Pa pagesë
• Fire­place
Aparta­ment Shqyr­time në 50 – 52 Maltë Dr San Fran­cis­co, CA 94131