About

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Why Kaizenlog.com?
Kaizen is a Japanese word for continuous improvement.
Log stands for Web log.

What is the aim of Kaizenlog.com?
Kaizenlog aims to share information that may be useful to anyone in the Maltese Islands (Malta, Gozo, Comino), foreigners living in the Maltese Islands and people from around the world.
Where is Kaizenlog.com based?
Kaizenlog is based in the Maltese Islands.

Can I Promote My Product/Service? If yes How much does it cost?
If we encounter any product/brand/service mention in public information, we write a blog post about it. However, due to time constraints, we can not cover all. If you would like to promote your organisation, just drop us an e-mail [email protected] We accept all kinds of press releases, adverts and even articles and unique articles all at no cost. If you are involved in marketing or just want another place to promote your business, just drop us an e-mail.

How do you monetize this site?
This site was created as a “test-bed” as a way to experiment and learn about Search Engine Optimisation, Internet Marketing and Blogging. We experiment in various ways. Our aim is not to generate any revenue/profit except to pay hosting fees. We monetise the site by 1) Using Adsense 2) Using Affiliate links.

Why should I provide information on your site when it is available elsewhere?
While it is true that the information is provided elsewhere, we have two things that differentiate us 1) We use translation so in theory a brand is also automatically available in Chinese/Arabic etc, and 2) we use tagging and the latest SEO methods and WordPress plugins.
What Technology Do You Use To Host this site?
We use 1) WordPress 2) Synthesis hosting 3) Time and research 4) Genesis Theme.
Since You Are Based in Malta do you only promote Maltese products?
No if you are for example Chinese, you can promote your product, just contact us. Any product can be promoted at this site (as long as it is not illegal, and causing harm to society).
What is your mission statement?
“We make the world a better place by curating and sharing information.”
How Can I Contact you?
If you want us to promote your product/service/company, we will post it without at cost.
E-mail us [email protected]

Is your content available in different languages?

Yes we use machine translation to provide translation of content in other languages.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Għaliex Kaizenlog.com?
Kaizen hija kelma Ġappuniż għal titjib kontinwu.
Log stands għal log Web.

X’inhu l-għan ta ‘Kaizenlog.com?
Kaizenlog timmira li jaqsmu l-informazzjoni li tista ‘tkun utli lil xi ħadd fil-Gżejjer Maltin (Malta, Għawdex, Kemmuna), barranin li jgħixu fil-Gżejjer Maltin u nies minn madwar id-dinja.
Fejn Kaizenlog.com bbażata?
Kaizenlog hija bbażata fil-Gżejjer Maltin.

Nista Tippromwovi Prodott My / Servizz? Jekk iva Kemm jiswa?
Jekk aħna jiltaqgħu xi prodott / marka / servizz tissemma fl-informazzjoni pubblika, aħna tikteb blog post dwar dan. Madankollu, minħabba restrizzjonijiet ta ‘ħin, nistgħu ma jkoprux kollox. Jekk inti tixtieq li jippromwovu organizzazzjoni tiegħek, biss qatra us e-mail [email protected] Aħna naċċettaw tipi kollha ta ‘stqarrijiet għall-istampa, riklami u anke oġġetti u oġġetti uniċi kollha bl-ebda spiża. Jekk inti involut fil-marketing jew biss jixtiequ post ieħor sabiex jiġi promoss negozju tiegħek, biss qatra us e-mail.

Kif inti monetize dan is-sit?
Dan is-sit inħoloq bħala “”test tas-sodda”” bħala mod biex jesperimentaw u jitgħallmu dwar Search Engine Ottimizzazzjoni, Internet Marketing u Blogging. Aħna esperimentazzjoni b’modi differenti. L-għan tagħna mhuwiex li tiġġenera l-ebda dħul / profitti ħlief biex tħallas miżati hosting. Aħna jimmonetizza-sit billi 1) Bl-użu Adsense 2) Uża links Affiljat.

Għaliex għandi jipprovdi tagħrif dwar is-sit tiegħek meta tkun disponibbli x’imkien ieħor?
Filwaqt li huwa veru li l-informazzjoni hija pprovduta x’imkien ieħor, għandna żewġ affarijiet li jiddistingwu lilna 1) Aħna jużaw it-traduzzjoni hekk fit-teorija ta ‘marka hija wkoll awtomatikament disponibbli fil-Ċiniż / eċċ Għarbi, u 2) nużaw immarkar u l-metodi SEO aħħar u plugins WordPress.
Liema Teknoloġija Do You Użu Biex Ospitanti dan is-sit?
Aħna nużaw 1) WordPress 2) Sinteżi hosting 3) Ħin u r-riċerka 4) Ġenesi Tema.
Peress li inti Ibbażat f’Malta taħseb biss jippromwovu prodotti Maltin?
Nru jekk inti pereżempju Ċiniż, inti tista ‘tippromwovi prodott tiegħek, ftit kuntatt magħna. Kull prodott jistgħu jiġu promossi fuq dan is-sit (sakemm ma jkunx illegali, u jikkawżaw ħsara lis-soċjetà).
X’inhi l-istqarrija tal-missjoni tiegħek?
“”Aħna jagħmlu d-dinja post aħjar minn curating u qsim ta ‘informazzjoni.””
Kif nista ‘nikkuntattja inti?
Jekk inti tixtieq li ahna jippromwovu l-prodott tiegħek / servizz / kumpanija, aħna ser post mingħajr bi spiża.
E-mail us [email protected]

Huwa l-kontenut tiegħek disponibbli fil-lingwi differenti?

Iva nużaw traduzzjoni mekkanika li jbiddlu l-kontenut fil-lingwi l-oħra.

 

 


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hoekom Kaizenlog.com?
Kaizen is ‘n Japannese woord vir deurlopende verbetering.
Meld staan vir web log.

Wat is die doel van Kaizenlog.com?
Kaizenlog het ten doel om inligting wat nuttig kan wees vir almal in die Maltese eilande (Malta, Gozo, Comino) deel, buitelanders wat in die Maltese eilande en mense van regoor die wêreld.
Waar is Kaizenlog.com gebaseer?
Kaizenlog is gebaseer in die Maltese eilande.

Kan ek Bevorder My Produk / Diens? Indien ja Hoeveel kos dit?
As ons ‘n produk / handelsmerk / diens melding in openbare inligting teëkom, skryf ons ‘n blog post oor dit. As gevolg van tydsbeperkings, kan ons nie dek nie. As jy wil graag jou organisasie te bevorder, net stuur vir ons ‘n e-pos [email protected] Ons aanvaar alle vorme van persverklarings, advertensies en selfs artikels en unieke artikels al teen geen koste. As jy betrokke is in bemarking of net wil ‘n ander plek om jou besigheid te bevorder, net stuur vir ons ‘n e-pos.

Hoe kan jy hierdie webwerf geld te verdien?
Hierdie webwerf is geskep as ‘n “”toets-bed”” as ‘n manier om te eksperimenteer en te leer oor Search Engine Optimisation, Internet Marketing en Blogging. Ons eksperimenteer op verskeie maniere. Ons doel is ‘n inkomste / wins behalwe om hosting fooie te betaal nie om op te wek. Ons monetise die terrein deur 1) Gebruik Adsense 2) Gebruik Koste skakels.

4 Replies to “About”

  1. Pingback: Free Piano
  2. Pingback: onlineincomescam
  3. Pingback: blackhatlinks

Leave a Reply