Abs (x)


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Abs (x)
Basic and Crys­tal syn­tax.
Argu­ments
x is the Num­ber or Cur­rency for which you want the Abso­lute Value returned.
Returns
Num­ber value
Action
Abs (x) returns the abso­lute value of x.
Examples
Abs(1.50)Returns 1.50.
Abs(-1.50)Returns 1.50.
Abs(10 — 7)Returns 3.
Abs(7 — 10)Returns 3.
Rem Basic syn­tax
If Abs(37 — {file.FIELD}) > 1 Then
for­mu­la = ““Main­ten­ance, Tem­per­at­ure Check””
End If
//Crystal syn­tax
If Abs(37 — {file.FIELD}) > 1 Then
““Main­ten­ance, Tem­per­at­ure Check””
Else
“””” ;
This example flags instances where a labor­at­ory heat block has a tem­per­at­ure vari­ation great­er than plus or minus 1 degree C.
Com­ments
This func­tion is designed to work like the Visu­al Basic func­tion of the same name.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Abs (x)
Bażiku u Crys­tal sin­tassi.
argu­menti
x hija l-għadd jew Munita għa­li­hom inti tix­tieq l-valur assol­ut lura.
denun­zji
valur num­ru
azz­joni
Abs (x) lura l-valur assol­ut ta x.
eżem­pji
Abs (1.50) Denun­zji 1.50.
Abs (-1.50) Denun­zji 1.50.
Abs (107) Denun­zji 3.
Abs (710) Denun­zji 3.
Rem sin­tassi bażika
Jekk Abs (37 — {file.FIELD})> 1 Imbagħad
For­mu­la = ““Manuten­z­joni, Tem­per­at­ura Iċċekkja””
Tmiem Jekk
// Sin­tassi Crys­tal
Jekk Abs (37 — {file.FIELD})> 1 Imbagħad
““Manuten­z­joni, Tem­per­at­ura Iċċekkja””
Else
“”””;
Dan l-eżem­pju bnadar każiji­et fejn blokk sħana labor­at­or­ju għan­du var­jazz­joni ta tem­per­at­ura ogħla minn b’żieda jew tnaqqis 1 grad Ċ
kum­menti
Din il-fun­z­joni huwa maħsub biex jaħ­dem bħall-fun­z­joni Visu­al Basic ta l-istess isem.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
ABS (x)
Basiese en Crys­tal sin­tak­s­is.
argu­mente
x die aan­tal of Geld waar­voor jy die abso­lute waarde ter­ugge­keer.
opbreng­ste
nom­mer waarde
Aksie
ABS (x) gee ter­ug Die abso­lute waarde van x.
voor­beelde
ABS (1.50) gee ter­ug 1.50.
ABS (-1,50) gee ter­ug 1.50.
ABS (107) gee ter­ug 3.
ABS (7 — 10) gee ter­ug 3.
Rem Basiese sin­tak­s­is
As Abs (37 — {file.FIELD})> 1 Toe
for­mule = ““Onder­houd, Tem­per­atuur Check””
eindig As
// Crys­tal sin­tak­s­is
As Abs (37 — {file.FIELD})> 1 Toe
““Onder­houd, Tem­per­atuur Check””
anders
“”””;
Hierdie voor­beeld vlae gevalle waar n labor­at­or­i­um hit­te blok het n tem­per­atuur vari­asie groter as plus of minus 1 graad C.
kom­mentaar
Hierdie funk­sie is ont­werp om te werk soos die Visu­al Basic funk­sie van die die­s­elf­de naam.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Abs (x)
Basic dhe Crys­tal sin­tak­së.
argu­mentet
x është Num­ber ose Cur­rency për të cilën ju dëshironi Vlera Abso­lute kthy­er.
Kthim
vlera Numër
vep­rim
Abs (x) jep vler­ën abso­lute të x.
shem­buj
Abs (1.50) Kthen 1.50.
Abs (-1,50) Kthen 1.50.
Abs (10 — 7) Kthen 3.
Abs (7 — 10) Kthen 3.
Rem Sin­tak­sa Basic
Nëse Abs (37 — {file.FIELD})> 1 Pas­taj
for­mu­la = ““Mirëm­ba­jt­ja, Tem­per­at­ura Kon­trol­loni””
End If
// Crys­tal Sin­tak­sa
Nëse Abs (37 — {file.FIELD})> 1 Pas­taj
““Mirëm­ba­jt­ja, Tem­per­at­ura Kon­trol­lo””
tjetër
“”””;
Ky shem­bu­ll flamuj ras­te kur një bllok ngro­hje labor­at­or ka një variacion të tem­per­at­urës më të mad­he se plus ose minus 1 gradë C.
Com­ments
Ky funk­sion është pro­jek­tu­ar për të punuar si funk­sion Visu­al Basic me të njëjt­in emër.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ABS (x)
መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ.
የክርክሩ
x የ ፍጹም ዋጋ ተመለሱ የሚፈልጉበትን ምክንያት ቁጥር ወይም ምንዛሬ ነው.
ይመልሳል
ቁጥር እሴት
እርምጃ
ABS (x) የ x ፍጹም እሴት ይመልሳል.
ምሳሌዎች
ABS (1.50) 1.50 ያወጣል.
ABS (-1.50) 1.50 ያወጣል.
ABS (10 — 7) 3 ያወጣል.
ABS (7 — 10) 3 ያወጣል.
የረማልያህ መሠረታዊ አገባብ
ከሆነ ABS (37 — {file.FIELD})> 1 በዚያን
ቀመር = ““ጥገና, ሙቀት ፈትሽ””
ከሆነ ያበቃል
// ክሪስትል አገባብ
ከሆነ ABS (37 — {file.FIELD})> 1 በዚያን
““ጥገና ሙቀት ይመልከቱ»
ያለዚያ
“”””;
ላቦራቶሪ ሙቀት የማገጃ ወይም ኋላ እንደተከወነ 1 ዲግሪ ሲ ይልቅ የሙቀት ልዩነት ይበልጥ ያለው ቦታ ይህ ምሳሌ ባንዲራዎች አጋጣሚዎች
አስተያየቶች
ይህ ተግባር ተመሳሳይ ስም ቪዥዋል ቤዚክ ተግባር እንደ እንዲሠራ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
القيمة المطلقة (خ)
الأساسي وكريستال بناء الجملة.
الحجج
x هو رقم أو العملات التي تريد إرجاع القيمة المطلقة.
عائدات
قيمة عدد
عمل
القيمة المطلقة (خ) إرجاع القيمة المطلقة ل س.
أمثلة
القيمة المطلقة (1.50) إرجاع 1.50.
القيمة المطلقة (-1.50) إرجاع 1.50.
القيمة المطلقة (107) إرجاع 3.
القيمة المطلقة (710) إرجاع 3.
تركيب ريم الأساسية
إذا عبس (37 — {file.FIELD})> 1 ثم
الصيغة = ““الصيانة، درجة الحرارة تحقق””
إنهاء إذا
// تركيب كريستال
إذا عبس (37 — {file.FIELD})> 1 ثم
““الصيانة، درجة الحرارة تحقق””
آخر
“”””؛
هذا المثال الأعلام الحالات التي تكون فيها كتلة الحرارة مختبر لديه اختلاف درجة الحرارة أكبر من زائد أو ناقص 1 درجة C.
تعليقات
تم تصميم هذه الوظيفة للعمل مثل دالة Visu­al Basic الذي يحمل نفس الاسم.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
ABS (x)
Հիմնական եւ Crys­tal շարահյուսական:
փաստարկներն
x- ը Միավորների կամ արժույթով, որի համար դուք ուզում եք, որ բացարձակ արժեք վերադարձել:
վերադառնում
Միավորների քան-արժեքը
գործողություն
ABS (x) վերադարձնում է բացարձակ արժեքը x:
Օրինակներ
ABS (1.50) Վերադարձնում 1.50:
ABS (-1.50) Վերադարձնում 1.50:
ABS (10 — 7) Վերադարձնում 3:
ABS (7 — 10) Վերադարձնում 3:
Rem Հիմնական շարահյուսություն
Եթե ABS, (37 — {file.FIELD})> 1. Հետո
բանաձեւը = ““Main­ten­ance, ջերմաստիճանի Check»
End Եթե
// Crys­tal շարահյուսություն
Եթե ABS, (37 — {file.FIELD})> 1. Հետո
«Main­ten­ance, Ջերմաստիճանի Check»
ուրիշ
“”””;
Այս օրինակը դրոշներ դեպքեր, երբ լաբորատոր ջերմային թաղամաս ունի ջերմաստիճանի տատանումների ավելի մեծ է, քան գումարած կամ հանած 1 աստիճանով C.
մեկնաբանություններ
Այս ֆունկցիան, որը նախատեսված է աշխատել նման է Visu­al Basic ֆունկցիա նույն անունով.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —