Acknowledge

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Acknow­ledge
To say or agree that some­thing is true. They all acknow­ledged that Edward was the best play­er in the team.
To say that one has received some­thing. I acknow­ledged the receipt of his let­ter. I have not received an acknow­ledg­ment of the money I sent to the shop.
“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
jir­rikonoxxu
Li wieħed jgħid jew jaqblu li xi ħaġa huwa veru. Huma koll­ha rrikonoxxew li Edward kien l-aħjar ple­jer fil-tim.
Li wieħed jgħid li wieħed ikun irċieva xi ħaġa. Jien rrikonoxxi­et li rċevi­et l-ittra tiegħu. I ma rċevew rikonoxxi­ment mill-flus I bagħtet lill-ħanut.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
erken
Om te sê of dit eens dat iets waar is. Hulle het almal erken dat Edward was die beste spel­er in die span.
Om te sê dat n mens iets ontvang het. Ek erken ontvangs van die brief. Ek het nie n erken­ning van die geld wat ek ges­tuur het om die winkel ontvang.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
pran­oj
Për të thonë ose të bjerë dakord se diçka është e vër­tetë. Ata të gjithë pra­noi se Edward ishte lojtari më i mirë në ekip.
Për të thonë se nuk ka mar­rë diçka. I njohur pran­im­in e letrës së tij. Unë nuk kam mar­rë një njohje të para­ve I dër­guar në dyqan.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ተረዱለት
ማለት ወይም አንድ ነገር እውነት መሆኑን ይስማማሉ ነው. ሁሉም ኤድዋርድ ቡድኑ ውስጥ ከነበሩት ምርጥ ተጫዋች እንደሆነ ገልጿል.
አንድ ነገር ተቀብሏል ማለት ነው. እኔ ክርስቲያኖች በጻፈው ደብዳቤ ደረሰኝ ተናግሯል. እኔ ሱቅ ላከ ገንዘብ አንድ ምስጋና ያገኘሁት ነገር የለም.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
اعترف
القول أو نتفق على أن هناك شيئا صحيحا. أنهم جميعا اعترف أن إدوارد كان أفضل لاعب في الفريق.
القول بأن واحد من استلام شيء. أنا اعترف استلام رسالته. لم أتلق اعتراف من الأموال التي أرسلتها إلى المحل.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ճանաչել
Է ասել, թե համաձայն են, որ ինչ-որ բան ճշմարիտ է: Նրանք բոլորը խոստովանել է, որ Էդուարդ էր լավագույն ֆուտբոլիստ է թիմի.
Է ասել, որ մեկը ստացել ինչ-որ բան: Ես խոստովանել ստացումը իր նամակում: Ես չեմ ստացել, ճանաչում է գումար եմ ուղարկվել է խանութ:


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
etir­af etmək
demək və ya bir şey doğru­dur ki, razıyam etmək. Onlar bütün Edward komandanın ən yaxşı oyun­çusu olduğunu etir­af.
bir şey alıb ki, demək. Mən onun mək­tu­bun alındığını qəbul etdi. Mən mağaza göndərilən pul etir­af almamışıq.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Kon­tutan har­tu
esatea edo ados zerbait dela. Edward duten taldeak jokalari onena izan zen aitor­tu zuten denek.
duten zerbait bat jaso du esan nahi. gutunar­en ordain­agiria aitor­tu dut. Ez dut dirua bid­ali dendara dut errekonoz­i­men­dua jaso du.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
прызнаваць
Сказаць ці не згодныя, што нешта дакладна. Усе яны прызналі, што Эдвард быў лепшым гульцом у камандзе.
Сказаць, што адзін атрымаў штосьці. Я пацвердзіў атрыманне яго лісты. Я не атрымаў пацвярджэнне грошай, якую я паслаў у краму.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
স্বীকার করা
বলতে বা সম্মত হন যে কিছু সত্য. তারা সব স্বীকার করেছেন যে এডওয়ার্ড দলের সেরা খেলোয়াড় ছিল.
যদি বলা হয় যে এক কিছু পেয়েছে. আমি তার চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার. আমি টাকা আমি দোকান থেকে পাঠানো একটি স্বীকৃতি পান নি.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
prizn­ati
Da kaže ili se slažu da je nešto istina. Svi su prizn­ali da Edward je bio najbolji igrač u timu.
Da kažu da je jed­na dobila nešto. priznao sam prijema svo­je pis­mo. Nis­am primio prizn­an­je novac koji sam poslao u rad­nju.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
потвърждавам
Да се ​​каже, или да се съгласява, че нещо не е вярно. Всички те признаха, че Едуард е най-добрият играч в отбора.
Да се ​​каже, че един е получил нещо. Признах получаването на писмото си. Не съм получил потвърждение за парите, изпратени до магазина.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
recon­èix­er
Dir o d’acord que alguna cosa és ver­it­at. Tots ells van recon­èix­er que Edward era el mil­lor jugador de l’equip.
Dir que un ha rebut alguna cosa. Em va acus­ar rebut de la seva carta. No he rebut un jus­ti­fic­ant de recep­ció dels diners que vaig envi­ar a la botiga.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Moila
Ang pag-ingon o mouy­on nga ang usa ka butang tinuod. Sila tanan miila nga si Edward mao ang labing maayo nga play­er sa team.
Ang pag-ingon nga ang usa ka nakadawat sa usa ka butang. giila ko sa resibo sa iyang sulat. wala ako nakadawat og usa ka pag-ila sa salapi nga gipadala ako sa shop.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
kuvomereza
Kuti ama­vomereza kuti chin­achake n’choona. Iwo onse anavomereza kuti Edward anali play­er abwino timu.
Kun­ena kuti waland­ira chin­achake. I anavomereza chiphaso cha kal­ata yake. I san­alan­d­ire chivomerezo ndala­ma ndid­atuma shopu.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
确认
如果说或同意的东西是真实的。他们都承认,爱德华是队中最好的球员。
如果说一个人收到的东西。我承认收到他的信。我还没有收到我送到店里的钱的确认。


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
確認
如果說或同意的東西是真實的。他們都承認,愛德華是隊中最好的球員。
如果說一個人收到的東西。我承認收到他的信。我還沒有收到我送到店裡的錢的確認。


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Cun­firmà
Pi diri o accordu ca quarchi cosa hè vera. Sò tut­ti c’assai stu­di­usi ca Edward era lu megghiu jocaturi in a squad­ra.
Pi diri ca unu havi ricivu­tu cal­cosa. I arricanus­ciu­tu lu avè ricivu­tu di a so let­tera. Ùn aghju mic­ca ricevutu un oziu di i soldi, aghju man­datu à u puntu di vendita.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
prizn­ati
Reći ili se slažu da je nešto istina. Svi su prizn­ali da je Edward bio je najbolji igrač u timu.
Reći da je jedan dobio nešto. priznao sam prim­itak svom pis­mu. Nis­am primio prizn­an­je za novac koji sam poslala u dućan.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt den­ne side: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Anerkende
At sige eller enige i, at noget er sandt. De har alle erkendt, at Edward var den bed­ste spiller i teamet.
At sige, at man har mod­ta­get noget. Jeg anerkendte mod­ta­gelsen af ​​hans brev. Jeg har ikke mod­ta­get en bekræf­telse af de penge, jeg sendte til butikken.