Adding captions to on-demand subreports

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
Adding captions to on-demand subreports
To further organize a report, captions can be created for the Subreport Preview tab and for the placeholder frame of an on-demand subreport.
Captions are written by using formulas. Both placeholder frame captions and Subreport Preview tab captions can include field names from the main report.
A tab text caption replaces the subreport file name caption on the Subreport Preview tab.
Note: Placeholder frame captions only apply to on-demand subreports, while tab text captions apply to both on-demand subreports and regular subreports. Since the data from a regular subreport is visible on the Preview tab, there is no need for a frame caption when you format a regular subreport.
To add a caption
Select the subreport and click the Format button on the Expert Tools toolbar.
The Format Editor dialog box appears.
Click the Subreport tab.
You can enter either an on-demand subreport caption or a preview tab caption by clicking the appropriate Formula button and opening the Formula Workshop.
Enter your formula in the Formula text box.
Crystal syntax formula example:
“”More Information About “” + {Customer.Customer Name}Basic syntax formula example:
formula = “”More Information About”” + {Customer.Customer Name}Using the Xtreme.mdb sample database, these formulas would give you a caption like “”More Information About Pathfinders”” or “”More Information About Rockshocks for Jocks.””
Click Check to check the formula for errors. If the program finds an error, it will prompt you with a message box detailing the nature of the error.
After fixing any errors, click Save and close.
Click OK to return to the report.
Note: A tab text formula is only evaluated when you drill-down on a subreport. If you preview a subreport separately from the primary report, the formula will not be evaluated.
In this section:
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Żieda captions għal subreports on-demand
Biex tkompli torganizza rapport, captions jistgħu jinħolqu għall-tab subreport Preview u għall-qafas placeholder ta ‘subreport fuq talba.
Captions huma miktuba bl-użu formuli. Iż-żewġ captions qafas placeholder u captions tab subreport Preview tista ‘tinkludi l-ismijiet qasam mir-rapport prinċipali.
A caption test tab jissostitwixxi l-isem ta caption fajl subreport fuq il-tab subreport Preview.
Nota: captions qafas Placeholder japplikaw biss għal subreports on-demand, filwaqt li captions test tab japplikaw kemm subreports fuq talba u subreports regolari. Billi d-dejta minn subreport regolari tkun tidher fuq il-tab Preview, m’hemm l-ebda ħtieġa għal caption qafas meta inti format subreport regolari.
Biex iżżid caption
Agħżel il-subreport u kklikkja l-buttuna Format fuq l-Espert Għodod toolbar.
Il dialog box Editur Format jidher.
Ikklikkja l-tab subreport.
Tista ‘tidħol jew bi on-demand caption subreport jew preview tab caption billi tikklikkja l-buttuna Formula xierqa u li jiftaħ il-Workshop Formula.
Ikteb formola tiegħek fil-kaxxa ta ‘test Formula.
Crystal formula sintassi eżempju:
“”Aktar Informazzjoni Dwar”” + {Customer.Customer Isem} Bażiku formula sintassi eżempju:
Formula = “”Aktar Informazzjoni Dwar”” + {Customer.Customer Isem} Uża d-database kampjun Xtreme.mdb, dawn il-formuli se jagħtuk caption bħal “”Aktar Informazzjoni Dwar Pathfinders”” jew “”Aktar Informazzjoni Dwar Rockshocks għall Jocks.””
Ikklikkja Iċċekkja biex jiċċekkja l-formula għall-iżbalji. Jekk il-programm isib żball, se pront inti ma ‘kaxxa għall-messaġġ dettalji tan-natura tal-iżball.
Wara li jiffissa xi żbalji, ikklikkja Save u qrib.
Ikklikkja OK biex jirritorna għar-rapport.
Nota: Formula test tab hija evalwata biss meta inti drill isfel fuq subreport. Jekk inti preview subreport separatament mir-rapport primarja, il-formula ma tiġix evalwata.
F’din it-taqsima:
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
Toevoeging van onderskrifte om on-demand subreports
‘N verslag verder te organiseer, kan onderskrifte geskep word vir die blad subreport Voorskou en vir die tydelike raam van ‘n on-demand subreport.
Onderskrifte geskryf deur die gebruik van formules. Beide plekhouer raam onderskrifte en subreport Voorskou blad onderskrifte kan insluit veldname van die hoofverslag.
A blad teks opskrif vervang die subreport lêernaam opskrif op die blad subreport Voorskou.
Let wel: Plekhouer raam onderskrifte slegs van toepassing op die op-aanvraag subreports, terwyl blad byskrifte van toepassing op beide on-demand subreports en gereelde subreports. Sedert die data van ‘n gereelde subreport is sigbaar op die blad Voorbeeld, is daar geen behoefte aan ‘n raam titel as jy ‘n gereelde subreport formaat.
Om ‘n opskrif te voeg
Kies die subreport en klik op die formaat knoppie op die Expert gereedskap toolbar.
Die dialoog formaat editor word vertoon.
Klik op die blad subreport.
Jy kan óf ‘n on-demand subreport opskrif of ‘n voorskou blad opskrif deur te kliek op die toepaslike formule knoppie en die opening van die Formule Workshop betree.
Gee jou formule in die Formule tekskassie.
Crystal sintaksis formule byvoorbeeld:
“”Meer inligting oor”” + {Customer.Customer Naam} Basiese sintaksis formule byvoorbeeld:
formule = “”Meer inligting oor”” + {Customer.Customer Naam} Gebruik die Xtreme.mdb monster databasis, sou hierdie formules jy ‘n opskrif soos “”Meer inligting oor Baanbrekers”” of gee “”Meer inligting oor Rockshocks vir Jocks.””
Klik Gaan na die formule vir foute te kontroleer. As die program ‘n fout vind, sal dit jou vra met ‘n boodskap boks met besonderhede oor die aard van die fout.
Na vaststelling enige foute, kliek stoor en toe.
Klik OK om terug te keer na die verslag.
Nota: ‘n blad teks formule net geëvalueer wanneer jy boor-down op ‘n subreport. As jy ‘n subreport afsonderlik voorskou van die primêre verslag, sal die formule nie geëvalueer word.
In hierdie afdeling:
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
Duke shtuar captions për mbi-kërkesën subreports
Për të organizuar më tej një raport, captions mund të jetë krijuar për të tab Subreport Pamjeje dhe për kuadrin placeholder e një subreport të kërkesës.
Captions janë shkruar duke përdorur formulat. Të dy captions kornizë placeholder dhe Subreport Shikim captions kartela mund të përfshijnë emrat fushë nga raportin kryesor.
A caption tab teksti zëvendëson skedarin subreport emrin titull në tab Subreport Preview.
Shënim: captions kornizë Placeholder zbatohen vetëm për mbi-kërkesën subreports, ndërsa captions tab tekst vlejnë për të dyja subreports mbi-kërkesën dhe subreports rregullta. Që nga të dhënat nga një subreport rregullt është e dukshme mbi butonin Pamjeje, nuk ka nevojë për një titull kornizë kur ju format një subreport rregullt.
Për të shtuar një titull
Zgjidhni subreport dhe kliko butonin Format të ekspertëve Tools toolbar.
Kutia e dialogut Format Editor duket.
Kliko tab Subreport.
Ju mund të hyjë ose një subreport titullin mbi-kërkesën ose një vrojtim tab titull duke klikuar butonin e duhur Formula dhe hapjen e Workshop Formula.
Shkruani formulën tuaj në kutinë e Formula tekst.
Crystal formula Sintaksa shembull:
“”Më shumë Informacion Rreth”” + {Customer.Customer Emri} Themelore shembull formula Sintaksa:
formula = “”Më shumë Informacion Rreth”” + {Customer.Customer Emri} Përdorimi i bazës së të dhënave Xtreme.mdb mostër, këto formula do të ju jap një titull si “”më shumë informacion rreth Pathfinders”” ose “”më shumë informacion rreth Rockshocks për jocks.””
Kliko Kontrolloni për të parë formulën për gabime. Nëse programi gjen një gabim, ajo do të menjëhershëm ju me një kuti mesazh detajuar natyrën e gabimit.
Pas ndreqim gabimet, klikoni Ruaj dhe të ngushtë.
Kliko OK për të kthyer në raport.
Shënim: Një formulë tab teksti vlerësohet vetëm kur ju stërvitje-poshtë në një subreport. Nëse ju preview një subreport veçmas nga raporti primar, formula nuk do të vlerësohet.
Në këtë nen:
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
በትዕዛዝ subreports ወደ መግለጫ ማከል
ተጨማሪ አንድ ሪፖርት ማደራጀት, መግለጫ የ Subreport ቅድመ እይታ ትር እና on-demand subreport ላይ ያዥ ክፈፍ ሊፈጠር ይችላል.
የመግለጫ ቀመሮችን በመጠቀም የተጻፈ ነው. ሁለቱም ያዥ ክፈፍ መግለጫ እና Subreport ቅድመ ትር መግለጫ በዋናው ሪፖርት ከ የመስክ ስሞች ሊያካትት ይችላል.
አንድ ትር ጽሑፍ መግለጫ የ Subreport ቅድመ እይታ ትር ላይ subreport የፋይል ስም መግለጫ ይተካል.
ማስታወሻ: ትር የጽሑፍ መግለጫ ላይ በትዕዛዝ subreports እና መደበኛ subreports ሁለቱም ተግባራዊ ሳለ ቦታ ያዥ ፍሬም መግለጫ ብቻ ነው, በትዕዛዝ subreports ይሠራሉ. መደበኛ subreport ከ ውሂብ ቅድመ እይታ ትር ላይ የሚታይ በመሆኑ, መደበኛ subreport መቅረጽ ጊዜ ፍሬም መግለጫ ምንም አስፈላጊ ነው.
መግለጫ ጽሑፍ ለማከል
ወደ subreport ይምረጡ እና ባለሙያ መሳሪያዎች አሞሌ ላይ ያለውን ቅርጸት አዝራር ጠቅ ያድርጉ.
የ ቅርጸት አርታዒ መገናኛ ሳጥን ይመስላል.
የ Subreport ትር ጠቅ ያድርጉ.
አንተ on-demand subreport መግለጫ ወይም አግባብ የቀመር አዝራር ጠቅ በማድረግ እና ወደ የቀመር አውደ በመክፈት ቅድመ-እይታ ትር መግለጫ ወይ ማስገባት ይችላሉ.
ወደ የቀመር ጽሑፍ ሳጥን ውስጥ የእርስዎ ቀመር ያስገቡ.
ክሪስትል የአገባብ ቀመር ምሳሌ:
+ {Customer.Customer ስም} መሠረታዊ የአገባብ ቀመር ምሳሌ “”ስለ ተጨማሪ መረጃ””:
ቀመር = የ Xtreme.mdb ናሙና ጎታ በመጠቀም; + {Customer.Customer ስም} “”ስለ ተጨማሪ መረጃ””, እነዚህ ቀመሮች አንተ “”ተጨማሪ Pathfinders ስለ መረጃ”” ወይም እንደ የመግለጫ መስጠት ነበር “”Jocks ለ Rockshocks ስለ ተጨማሪ መረጃ.””
ስህተቶች ቀመር ለማረጋገጥ ይመልከቱ ጠቅ ያድርጉ. ፕሮግራሙ ላይ አንድ ስህተት ካመነ, ይህ ስህተት ተፈጥሮ በዝርዝር የሚገልጽ መልዕክት ሳጥን ጋር ይጠይቀናል.
ማንኛውም ስህተቶች መጠገን በኋላ, አስቀምጥ እና ዝጋ ጠቅ ያድርጉ.
ሪፖርት ለመመለስ እሺ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ.
ማስታወሻ: አንድ ትር ጽሑፍ ቀመር ለእርስዎ ብቻ ቆፍሮ-ወደታች ጊዜ subreport ላይ ይገመገማል ነው. ዋነኛ ሪፖርት ተለይቶ አንድ subreport በቅድመ እይታ ከሆነ, ቀመር ተገምግሞ አይሆንም.
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
إضافة تعليق على التقارير الفرعية بناء على الطلب
لمزيد من تنظيم التقرير، التعليقات يمكن أن تنشأ لعلامة التبويب فرعي معاينة وللإطار نائبا لفرعي عند الطلب.
تتم كتابة تعليق باستخدام الصيغ. كل من التسميات إطار النائب وفرعي معاينة تعليق التبويب ويمكن أن تشمل أسماء الحقول من التقرير الرئيسي.
وشرح النص التبويب استبدال اسم شرح ملف فرعي في علامة التبويب فرعي معاينة.
ملاحظة: تنطبق تعليق إطار عنصر نائب فقط إلى التقارير الفرعية بناء على الطلب، في حين أن تنطبق تعليق النص علامة التبويب إلى كل التقارير الفرعية حسب الطلب والتقارير الفرعية العادية. لأن البيانات من فرعي منتظم مرئيا على علامة التبويب معاينة، ليست هناك حاجة لشرح الإطار عند تنسيق فرعي منتظم.
لإضافة تسمية توضيحية
حدد التقرير الفرعي وانقر على زر تنسيق على أدوات الخبراء شريط الأدوات.
يظهر مربع الحوار محرر تنسيق.
انقر فوق علامة التبويب فرعي.
يمكنك إدخال إما فرعي التعليق على الطلب أو معاينة التبويب شرح عن طريق النقر على زر الفورمولا المناسب وفتح ورشة عمل الصيغة.
أدخل الصيغة الخاصة بك في مربع النص الصيغة.
الكريستال صيغة جملة سبيل المثال:
“”مزيد من المعلومات حول”” + {Customer.Customer اسم} أساسية صيغة جملة سبيل المثال:
الصيغة = “”مزيد من المعلومات حول”” + {Customer.Customer اسم} عن طريق نموذج قاعدة البيانات Xtreme.mdb، فإن هذه الصيغ تعطيك تغطية مصورة مثل “”مزيد من المعلومات عن الرواد”” أو “”مزيد من المعلومات عن Rockshocks لاعبو الاسطوانات.””
انقر فوق التحقق للتأكد من صيغة للأخطاء. إذا عثر البرنامج خطأ، فإنه سيدفع لك مربع رسالة تتضمن تفاصيل عن طبيعة الخطأ.
بعد تصحيح أي أخطاء، انقر فوق حفظ وإغلاق.
انقر فوق موافق للعودة إلى التقرير.
ملاحظة: يتم تقييم صيغة النص التبويب فقط عند حفر أسفل على فرعي. إذا قمت بمعاينة فرعي منفصل عن التقرير الأولي، لن يتم تقييم الصيغة.
في هذا القسم:
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports առցանց օգնություն
Ավելացվում է բացատրությունների վրա, պահանջարկի subreports
Որպեսզի հետագա կազմակերպել զեկույց, Նկարների նկարագրությունը կարելի է ստեղծվել համար ենթազեկուցում Preview էջանշանը եւ տեղապահի շրջանակում օն-պահանջարկի ենթազեկուցում.
Նկարների նկարագրությունը գրված են օգտագործելով բանաձեւեր: Երկուստեք տեղապահ շրջանակ Նկարների նկարագրությունը եւ ենթազեկուցում Preview tab մակագրությունները կարող է ներառել դաշտային անուններ հիմնական զեկույցում.
A էջանշանը տեքստային վերնագիր փոխարինում է ենթազեկուցում ֆայլի անունը վերնագիր վրա ենթազեկուցում Preview կոճակը.
Նշում. Placeholder frame մակագրությունները կիրառվում է միայն այն ցպահանջ subreports, իսկ էջանշանը տեքստային մակագրությունները կիրառվում են, այնպես էլ պահանջարկի subreports եւ կանոնավոր subreports: Քանի որ տվյալների կանոնավոր ենթազեկուցում տեսանելի է Preview էջանիշը, կարիք չկա համար շրջանակ վերնագիր, երբ դուք ձեւաչափով հերթական subreport:
Է ավելացնել վերնագիր
Ընտրեք subreport եւ սեղմեք Format կոճակը փորձագիտական Գործիքներ Գործիքադարակի.
Ձեւաչափով խմբագիր երկխոսությունը վանդակը հայտնվում:
Սեղմեք ենթազեկուցում պիտակը.
Դուք կարող եք մուտք գործել կամ է on- պահանջարկի ենթազեկուցում վերնագիր կամ նախադիտման կոճակը վերնագիր սեղմելով համապատասխան Formula կոճակը եւ բացելու Formula արվեստանոցը:
Մուտքագրեք Ձեր բանաձեւ է Formula տեքստում տուփի.
Crystal շարահյուսական բանաձեւը օրինակը:
«Լրացուցիչ տեղեկություններ մասին» + {Customer.Customer name} Basic շարահյուսություն բանաձեւով օրինակ:
բանաձեւը = “”մանրամասն տեղեկություններ» + {Customer.Customer name} Օգտագործելով Xtreme.mdb օրինակելի տվյալների բազան, այդ բանաձեւերը կտա ձեզ մի վերնագիր նման «մանրամասն տեղեկություններ, pathfinders» կամ «ավելի շատ տեղեկություններ Rockshocks համար գեյ»:
Սեղմեք Ստուգեք ստուգել բանաձեւը սխալների: Եթե ծրագիրը գտնում է սխալ, ապա դա կլինի հուշել ձեզ հետ message box, մանրամասնելով բնույթը սխալի:
Այն բանից հետո, ամրագրելով որեւէ սխալներ, սեղմեք Պահպանել եւ փակել.
Սեղմեք OK վերադառնալու է զեկույցում:
Նշում. A էջանշանը տեքստը բանաձեւ է միայն գնահատվում է այն ժամանակ, երբ դուք շաղափ-ներքեւ մի ենթազեկուցում: Եթե դուք տեսնեք subreport առանձին առաջնային հաշվետվության, բանաձեւը չի գնահատվի:
Այս բաժնում:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք փաստաթղթերը ցանցին
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Online Yardım Hesabatlar
on-demand subreports mövzu durub
Daha bir hesabat təşkil etmək, mövzular Subreport Preview nişanı və bir on-demand subreport of tutucu çərçivəsində yaradıla bilər.
Mövzular düsturlar istifadə edərək yazılmışdır. Hər iki tutucu çərçivəsində mövzular və Subreport Preview tab mövzular əsas hesabat sahədə adlar əlavə edə bilərsiniz.
A nişanı mətn mövzu Subreport Preview nişanı subreport fayl adı mövzu əvəz edir.
Qeyd: nişanı mətn mövzular on-demand subreports və müntəzəm subreports həm də müraciət isə Placeholder çərçivəsində mövzular yalnız on-demand subreports tətbiq edilir. müntəzəm subreport data Preview nişanı görünür olduğundan, siz müntəzəm subreport format çərçivəsində mövzu üçün heç bir ehtiyac yoxdur.
bir mövzu əlavə etmək üçün
subreport seçin və Ekspert Tools toolbar Format düyməsini basın.
Format Editor informasiya qutusu göstərilir.
Subreport sekmesini basın.
Siz on-demand subreport mövzu və ya müvafiq Formula düyməsinə tıklayarak və Formula Çalıştayı açaraq bir önizleme nişanı mövzu bilərsiniz daxil edə bilərsiniz.
Formula mətn qutusuna formula daxil edin.
Crystal syntax formula nümunə:
+ {Customer.Customer Adı} Basic syntax formula Məsələn “”haqqında Daha İnformasiya””
formula = Xtreme.mdb nümunə verilənlər bazası istifadə edərək + {Customer.Customer adı} “”haqqında Daha İnformasiya””, bu düsturlar siz “”More Pathfinders haqqında məlumat”” və ya kimi bir mövzu verəcək “”jocks üçün Rockshocks haqqında daha çox məlumat.””
səhvlər üçün formula kontrol edin basın. proqram bir səhv aşkar edərsə, səhv xarakteri ayrıntılı bir mesaj qutusu ilə təklif edəcək.
hər hansı bir səhv təyinat sonra, Saxla və yaxın basın.
Məlumata qayıtmaq üçün OK basın.
Qeyd: nişanı mətn formula yalnız qazmaq aşağı bir subreport qiymətləndirilir. Siz əsas hesabat ayrı bir subreport önizleme varsa, formula qiymətləndiriləcək deyil.
Bu bölmədə:
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Txostenak Online Laguntza
epigrafeak gehitzea on-demand subreports den
txosten bat gehiago antolatu, epigrafeak izango azpitxosten Aurrebista fitxan eta placeholder-eskariaren azpitxosten markoan egindako sortu ahal izango dira.
Azpiidatziak diren formulak erabiliz idatzita. Biak placeholder markoa epigrafeak eta azpitxosten Preview fitxa epigrafeak eremu izenak txostena nagusitik sar daitezke.
fitxa testu caption A azpitxosten fitxategi izen epigrafea azpitxosten Aurrebista fitxan ordezkatzen du.
Oharra: leku-marka markoa epigrafeak bakarrik on-demand subreports aplikatuko, fitxa testu epigrafeak bai on-demand subreports eta subreports erregularrei aplikatuko bitartean. azpitxosten erregularra datuen Aurrebista fitxan ikusgai baita, ez dago markoa errotulu bat denean azpitxosten erregular bat formateatzen duzunean beharra dago.
testua gehitzeko
Aukeratu azpitxosten eta egin klik Formatu botoia aditua Tresnak tresna-barran.
Formatu editorearen elkarrizketa-koadroa agertuko da.
Egin klik azpitxosten fitxa.
bai bat-eskariaren azpitxosten caption edo Aurreikuspen fitxa epigrafea dagokion Formula botoia klikatuz eta Formula Tailerra irekiz sar dezakezu.
Idatzi formula Formula testu-koadroan.
Crystal sintaxia formula Adibidez:
“”Informazioa gehiago Honi buruz”” + {Customer.Customer izena} Oinarrizko sintaxia formula Adibidez:
formula = “”Informazioa gehiago Honi buruz”” + {Customer.Customer izena} du Xtreme.mdb lagin datu-basea erabiliz, formula horiek “”Informazio gehiago Pathfinders buruz”” edo errotulu bat emango zenukete “”Informazio gehiago Jocks for Rockshocks buruz.””
Egin klik Egiaztatu akatsik formula egiaztatzeko. Programa errore bat aurkitzen badu, eskatuko dizu mezu kutxa bat error izaeraren zehaztuz.
edozein akats konponketa, egin klik Gorde eta itxi.
Egin klik Ados txostena itzultzeko.
Oharra: tab testu formula bat bakarrik aztertzen da denean zulatzeko-behera azpitxosten batean. azpitxosten bat aurreikusi bereizita bada lehen txostena, formula ez du ebaluaziorik.
Atal honetan:
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Даданне подпісы да падсправаздачны па патрабаванні
Для далейшай арганізацыі справаздачы Подпісы могуць быць створаны для ўкладкі падсправаздачны Preview і для шаблоннага фрэйме падсправаздачны па патрабаванні.
Тытры запісваюцца з дапамогай формул. Абодва запаўняльнік кадра Подпісы і падсправаздачны малюнак Ўкладка Подпісы могуць ўключаць у сябе імёны палёў з асноўнага дакладу.
Ўкладка тэкст загалоўка замяняе падсправаздачны імя файла подпісы на ўкладцы падсправаздачны Preview.
Заўвага: Запаўняльнік кадр подпісы прымяняюцца толькi да падсправаздачны па патрабаванні, у той час як ўкладка тэкст подпісы прымяняюцца да абодвух падсправаздачны па патрабаванні і рэгулярныя падсправаздачны. Бо дадзеныя ад звычайнага падсправаздачны бачная на ўкладцы Preview, няма ніякай неабходнасці ў рамцы надпісы пры фарматаванні рэгулярнага падсправаздачны.
Каб дадаць подпіс
Выберыце падсправаздачны і націсніце кнопку Фармат на панэлі інструментаў Expert Tools.
Адкрыецца дыялогавае акно Рэдактар фармату.
Перайдзіце на ўкладку Укладзены.
Вы можаце ўвесці альбо па патрабаванню падсправаздачны загаловак або папярэдні прагляд ўкладак загаловак, націснуўшы на адпаведную кнопку Формула і адкрыцця Workshop Формула.
Увядзіце формулу ў формуле тэкставае поле.
Крышталь сінтаксісу формула прыклад:
“”Больш падрабязная інфармацыя пра”” + {Customer.Customer Name} Базавы сінтаксіс формулы, напрыклад:
формула = “”Больш падрабязная інфармацыя пра”” + {Customer.Customer Імя} Выкарыстоўваючы ўзор базы дадзеных Xtreme.mdb, гэтыя формулы дасць вам загаловак, як “”Больш падрабязная інфармацыя аб следапытаў”” ці “”Больш падрабязная інфармацыя аб Rockshocks для жакеяў.””
Націсніце кнопку Праверыць, каб праверыць формулу на наяўнасць памылак. Калі праграма выявіць памылку, яна падкажа вам акно паведамленні з падрабязным апісаннем характару памылкі.
Пасля выпраўлення памылкі, націсніце кнопку Захаваць і закрыць.
Націсніце кнопку OK, каб вярнуцца да справаздачы.
Заўвага: Ўкладка Тэкст формулы вылічаецца толькі пры пераходзе ўніз на падсправаздачны. Пры папярэднім праглядзе падсправаздачны асобна ад асноўнага дакладу, формула ня будзе ацэньвацца.
У гэтым раздзеле:
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
অন ডিমান্ড subreports পরিচয়লিপি যোগ করার পদ্ধতি
আরও একটি রিপোর্ট সংগঠিত করার, ক্যাপশন উপপ্রতিবেদন প্রি ট্যাবের জন্য এবং একটি অন ডিমান্ড উপপ্রতিবেদন এর স্থানধারক ফ্রেম জন্য তৈরি করা যেতে পারে.
ক্যাপশনগুলির সূত্র ব্যবহার দ্বারা লিখিত হয়. উভয় স্থানধারক ফ্রেম ক্যাপশন এবং উপপ্রতিবেদন প্রি ট্যাব ক্যাপশন প্রধান প্রতিবেদন থেকে ক্ষেত্রের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারে.
একটি ট্যাব টেক্সট ক্যাপশন উপপ্রতিবেদন প্রি ট্যাবে উপপ্রতিবেদন ফাইল নাম ক্যাপশন প্রতিস্থাপন.
দ্রষ্টব্য: প্লেসহোল্ডার ফ্রেম ক্যাপশন শুধুমাত্র অন ডিমান্ড subreports ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন ট্যাব টেক্সট ক্যাপশন উভয় অন ডিমান্ড subreports এবং নিয়মিত subreports ক্ষেত্রে প্রযোজ্য. যেহেতু একটি নিয়মিত উপপ্রতিবেদন থেকে তথ্য প্রাকদর্শন ট্যাবে দৃশ্যমান, সেখানে একটি ফ্রেম আখ্যান যখন আপনি একটি নিয়মিত উপপ্রতিবেদন ফরম্যাট জন্য কোন প্রয়োজন নেই.
একটি ক্যাপশন যোগ করার জন্য
উপপ্রতিবেদন নির্বাচন করুন এবং এক্সপার্ট সরঞ্জাম টুলবারে বিন্যাস বাটন ক্লিক করুন.
বিন্যাস সম্পাদক ডায়লগ বক্স প্রদর্শিত হবে.
উপপ্রতিবেদন ট্যাবে ক্লিক করুন.
হয় আপনি একটি অন ডিমান্ড উপপ্রতিবেদন ক্যাপশন অথবা যথাযথ সূত্র বাটন ক্লিক করুন এবং সূত্র কর্মশালা খোলার দ্বারা একটি প্রাকদর্শন ট্যাব ক্যাপশন লিখতে পারেন.
সূত্র টেক্সট বক্সে আপনার সূত্র সন্নিবেশ করান.
ক্রিস্টাল সিনট্যাক্স সূত্র উদাহরণ:
“”আরো তথ্য সম্পর্কে”” {Customer.Customer নাম} বেসিক সিনট্যাক্স সূত্র উদাহরণ:
সূত্র = “”আরো তথ্য সম্পর্কে”” {Customer.Customer নাম} Xtreme.mdb নমুনা ডাটাবেস ব্যবহার করে, এই সূত্র আপনি “”আরো Pathfinders সম্পর্কে তথ্য”” বা মত একটি ক্যাপশন দিতে হবে “”আরো তথ্য jocks জন্য Rockshocks সম্পর্কে.””
ত্রুটির জন্য সূত্র পরীক্ষা পরীক্ষা করুন ক্লিক করুন. প্রোগ্রাম একটি ত্রুটি খুঁজে বের করে, তাহলে এটি একটি মেসেজ বক্স ত্রুটির প্রকৃতি বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লেখার অনুরোধ জানানো হবে.
কোন এরর ফিক্সিং করার পর Save করুন এবং ঘনিষ্ঠ ক্লিক করুন.
রিপোর্ট ফিরে যাওয়ার জন্য ওকে ক্লিক করুন.
মনে রাখবেন: ট্যাব টেক্সট সূত্র শুধুমাত্র মূল্যায়ন করা হয় যখন আপনি কসরত ডাউন একটি উপপ্রতিবেদন উপর. আপনি প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে আলাদাভাবে একটি উপপ্রতিবেদন পূর্বরূপ তাহলে, সূত্র মূল্যায়ন করা হবে না.
এই গ্রুপ এ:
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
Dodavanje naslova u podizvješća on-demand
Da bi se dalje organizirati izvještaj, natpisi mogu biti kreirani za karticu podizvješća Preview i za placeholder okvir za podizvješća na zahtjev.
Naslovi pišu pomoću formula. Oba placeholder okvir naslova i podizvješća Preview tab naslovi mogu uključivati imena polja od glavnog izvještaja.
A kartici teksta naslov zamjenjuje ime podizvješća datoteke natpis na kartici podizvješća Preview.
Napomena: Placeholder okvir naslova odnose se samo na podizvješća na zahtjev, a karticu tekst naslova se odnose i na zahtjev podizvješća i redovne podizvješća. Budući da podaci iz redovnog podizvješća je vidljiv na kartici Pregled, nema potrebe za okvir naslov kada formatirati redovne podizvješća.
Da biste dodali naslov
Odaberite podizvješća i kliknite na dugme Format na Tools alatkama Expert.
Pojavljuje se dijalog Format Editor.
Kliknite na karticu podizvješća.
Možete unijeti bilo da podizvješća natpis na zahtjev ili pregled karticu naslov klikom na odgovarajuće dugme Formula i otvaranje Formula radionice.
Unesite svoju formulu u Formuli okvir za tekst.
Crystal sintaksa formule primjer:
“”Više informacija o”” + {Customer.Customer ime} Osnovni primjer sintaksa formule:
formula = “”Više informacija o”” + {Customer.Customer ime} Koristeći Xtreme.mdb uzorak baze podataka, te formule bi vam naslov poput “”Više informacija o Pathfinders”” ili “”Više informacija o Rockshocks za Jocks.””
Kliknite Provjerite provjeriti formulu za greške. Ako program pronađe grešku, to će vas pitati sa kutijom poruku detaljima grešku.
Nakon popravljanja bilo kakve greške, kliknite na Save i blizu.
Kliknite na OK za povratak u izvještaju.
Napomena: kartici teksta formula se ocjenjuje samo kada drill-down na podizvješća. Ako ste pregledali podizvješća odvojeno od primarnog izvještaja, formula neće biti vrednovane.
U ovom dijelu:
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Добавяне на надписи към subreports по заявка
За по-нататъшно организира доклад, могат да бъдат създадени надписи за раздела Subreport Preview и за запазено място рамката на subreport по заявка.
Надписите са написани с помощта на формули. И двата контейнера рамка надписи и Subreport Преглед раздела надписи могат да включват имена на полета от основния доклад.
A раздел текст надпис замества име subreport файл заглавието на в раздела Subreport Preview.
Забележка: Заместител на кадрите надписи се прилагат само за subreports по заявка, докато раздела на надписи се прилагат както по заявка subreports и редовни subreports. Тъй като данните от редовно subreport е видима в раздела Преглед, че не е необходимо за един кадър надпис, когато форматирате редовен subreport.
За да добавите надпис
Изберете subreport и натиснете бутона Format върху Tools лентата с инструменти на експерт.
Появява се диалоговият прозорец Format Editor.
Щракнете върху раздела Subreport.
Можете да въведете по заявка subreport надпис или визуализация раздела надпис, като кликнете на съответния бутон Формула и откриване на семинара Формула.
Вашето формула във Формула текстовото поле.
Crystal синтаксис формула например:
“”Повече информация за”” + {Customer.Customer Име} Basic синтаксис формула например:
формула = “”Повече информация за”” + {Customer.Customer Име} Използване на база данни за проба Xtreme.mdb, тези формули ще ви дам един надпис като “”повече информация за следотърсачите”” или “”Повече Информация За Rockshocks за Жокеи.””
Кликнете върху Проверка за проверка на формулата за грешки. Ако програмата открие грешка, тя ще ви подкани с прозорец със съобщение с подробности за естеството на грешката.
След определяне на всички грешки, кликнете Save и близки.
Натиснете OK, за да се върне в доклада.
Забележка: A раздел текст формула се оценява само когато пробия-надолу по subreport. Ако визуализирате subreport отделно от основната доклада, формулата няма да бъде оценявано.
В този раздел:
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda en línia
Addició de títols als subinformes a petició
Per organitzar, a més, un informe, els subtítols es poden crear per a la fitxa Subinforme vista prèvia i per al marc de marcador de posició d’un subinforme a l’ordre.
Els subtítols s’escriuen mitjançant l’ús de fórmules. Les dues partides marc de marcador de posició i els títols de la fitxa Subinforme vista prèvia pot incloure noms de camp des de l’informe principal.
Una llegenda de text pestanya reemplaça el nom de fitxer del subtítol informe integrat a la fitxa Subinforme de vista prèvia.
Nota: Els subtítols marc de marcador de posició només s’apliquen als subinformes a petició, mentre que les llegendes de text pestanya s’apliquen tant als subinformes a petició i subinformes regulars. Atès que les dades d’un informe integrat regular és visible a la fitxa Vista prèvia, no hi ha necessitat d’una llegenda marc quan es formata un subinforme regular.
Per afegir una llegenda
Seleccioneu el subinforme i feu clic al botó Format de la barra d’eines Eines del assistent.
Apareix el quadre de diàleg Editor de format.
Feu clic a la pestanya subinforme.
Podeu introduir un epígraf subinforme a l’ordre o una fitxa de vista prèvia del subtítol fent clic al botó apropiat Fórmula i obrir el Taller de fórmules.
Introdueixi la seva fórmula en el quadre de text de la fórmula.
Crystal exemple fórmula sintaxi:
“”Més informació sobre el”” + {} Cliente.Nombre del client bàsic Exemple fórmula sintaxi:
fórmula = “”Més informació sobre el”” + {} Cliente.Nombre del client Ús de la base de dades exemple Xtreme.mdb aquestes fórmules li donaria un títol com “”Més informació sobre el Conqueridors”” o “”Més informació sobre el Rockshocks per a Esportistes””.
Feu clic a Comprova per comprovar la fórmula per errors. Si el programa troba un error, se li demanarà amb un quadre de missatge que detalla la naturalesa de l’error.
Després de fixar els errors, feu clic a Desa i tanca.
Premeu D’acord per tornar a l’informe.
Nota: Una fórmula de text fitxa només s’avalua quan es perfora avall en un subinforme. Si una vista prèvia d’un informe integrat separadament de l’informe principal, no s’avaluarà la fórmula.
En aquesta secció:
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Nagtaho Online Tabang
Dugang mga kapsiyon sa sa-ang panginahanglan sa subreports
Aron dugang organisar sa usa ka taho, mga kapsiyon mahimong gibuhat alang sa tab Subreport Preview ug alang sa placeholder bayanan sa usa ka on-ang panginahanglan sa subreport.
Kapsiyon gisulat pinaagi sa paggamit sa pormula. Ang duha placeholder bayanan kapsiyon ug Subreport Preview tab kapsiyon mahimong maglakip sa mga ngalan uma gikan sa nag-unang taho.
Ang usa ka tab nga teksto kapsiyon mopuli sa subreport file ngalan kapsyon sa tab Subreport Preview.
Mubo nga sulat: paggamit sa lamang sa Placeholder bayanan kapsiyon sa sa-nga panginahanglan subreports, samtang ang tab teksto kapsiyon magamit sa mga sa-panginahanglan subreports ug regular subreports. Tungod kay ang impormasyon gikan sa usa ka regular nga subreport makita sa tab Preview, walay panginahanglan alang sa usa ka frame kapsiyon sa diha nga format kamo sa usa ka regular nga subreport.
Aron sa pagdugang sa usa ka kapsiyon
Pagpili sa subreport ug i-klik ang button format sa Expert Tools TOOLBAR.
Ang dialog kahon Format Editor makita.
I-klik ang tab Subreport.
Ikaw mahimo sa pagsulod sa bisan hain sa usa ka sa-panginahanglan subreport kapsiyon o sa usa ka preview tab kapsiyon pinaagi sa pagklik sa tukma nga button Pormula ug sa pag-abli sa mga Pormula Workshop.
Pagsulod sa imong pormula sa Pormula teksto kahon.
Crystal syntax pormula panig-ingnan:
“”Dugang nga Impormasyon Bahin sa”” + {Customer.Customer Ngalan} Basic syntax pormula panig-ingnan:
pormula = “”Dugang nga Impormasyon Bahin sa”” + {Customer.Customer Ngalan} Pinaagi sa paggamit sa Xtreme.mdb sample database, kini nga mga pormula mohatag kaninyo og usa ka kapsiyon sama sa “”Dugang nga Impormasyon Bahin Pathfinders”” o “”Dugang nga Impormasyon Bahin Rockshocks alang sa Jocks.””
Click Susiha sa pagsusi ang pormula sa mga sayop. Kon ang programa makakaplag sa usa ka sayop, kini moaghat kaninyo uban sa usa ka kahon nga mensahe magdetalye sa mga kinaiya sa mga kasaypanan.
Human ayo sa bisan unsa nga mga sayop, i-klik Save ug sa suod nga.
Click OK sa pagbalik ngadto sa taho.
Mubo nga sulat: Ang usa ka tab nga teksto pormula lamang evaluate sa diha nga ikaw drill-sa sa usa ka subreport. Kon preview kamo sa usa ka subreport gilain gikan sa nag-unang taho, ang pormula dili gitantiya.
Sa niini nga seksyon:
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Malipoti Online Help
Kuwonjezera mawu olongosola kuti pa ankafuna subreports
Kukonza zina lipoti, mawu olongosola akhoza analengedwera kwa tsamba Subreport lounikira ndi placeholder chimango cha pa ankafuna subreport.
Mau olembedwa pogwiritsa ntchito njira zinazake. Onse mawu olongosola placeholder chimango ndi Subreport lounikira tsamba mawu olongosola zikuphatikizapo mayina munda ku lipoti waukulu.
A ofotokoza tsamba lemba m’malo dzina subreport file ofotokoza pa tsamba Subreport lounikira.
Taonani: Placeholder chimango mawu olongosola kokha ntchito kwa pa ankafuna subreports, pamene mawu olongosola tsamba lemba ntchito kwa subreports onse pa kufunika ndi subreports wokhazikika. Popeza deta ku subreport zonse kumaoneka pa tsamba lounikira, palibe chifukwa chimango ofotokoza pamene inu mtundu wa subreport wokhazikika.
Kuwonjezera ofotokoza
Sankhani subreport ndi dinani Format batani Katswiri Zida Toolbar.
The Format Editor kukambirana bokosi Zikuoneka.
Dinani Subreport tsamba.
Mungakhale kaya pa ankafuna subreport ofotokoza kapena chithunzithunzi tsamba ofotokoza mwa kuwonekera yoyenera chilinganizo batani ndi kutsegula chilinganizo Msonkhano.
Lowetsani njira yanu mu bokosi chilinganizo lemba.
Crystal malembedwe chilinganizo Mwachitsanzo:
“”Information More About”” + {Customer.Customer Name} Basic malembedwe chilinganizo Mwachitsanzo:
chilinganizo = “”Information More About”” + {Name Customer.Customer} Pogwiritsa ntchito Xtreme.mdb chitsanzo Nawonso achichepere, mitunduyi awa akanati akupatseni inu ofotokoza ngati “”Information More About Pathfinders”” kapena “”Information More About Rockshocks kwa Jocks.””
Dinani Chongani kukayendera chilinganizo cha zolakwa. Ngati Pulogalamuyo ikulowa kulakwitsa, izo n’chiyani ndi bokosi uthenga mwatsatanetsatane za chikhalidwe cha cholakwa.
Pambuyo kukonza zolakwa aliyense, alemba Save ndi pafupi.
Dinani Chabwino kuti abwerere lipotilo.
Dziwani izi: A njira tsamba lemba ndi ayesedwa pokhapokhapo kubowola pansi pa subreport a. Ngati chionetsero subreport mosiyana ndi lipoti chachikulu, njira sati ayesedwa.
Mu gawo ili:
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports联机帮助
添加标题按需显示子报表
要进一步组织报告,标题可以为子报表预览选项卡,并按需子报表的占位符框架创建。
字幕通过使用公式写的。这两个占位符框架标题和子报表预览选项卡标题可以包含来自主报表字段名。
选项卡文本标题替换子报表预览选项卡上的报表文件名的标题。
注意:占位符框架标题仅适用于按需显示子报表,而选项卡文本标题适用于按需显示子报表和定期子报表。由于从常规子报表中的数据是预览选项卡中,就没有必要当你格式化报表定期一帧标题。
要添加标题
选择报表并单击专家工具栏上的格式按钮。
出现在格式编辑器对话框。
单击子报表选项卡。
您可以输入按需子报表标题或通过单击相应的公式按钮并打开公式工作室预览标签说明。
输入您在公式文本框中输入公式。
Crystal语法公式示例:
“更多有关”+ {客户。客户名} Basic语法公式示例:
公式=“更多有关”+ {客户。客户姓名}使用Xtreme.mdb示例数据库,这些公式会给你喜欢“更多信息关于探路者”或标题“更多信息关于Rockshocks的运动员们。”
点击检查以检查错误的公式。如果程序发现错误,它会提示你一个消息框,详细说明错误的性质。
修复任何错误之后,单击保存并关闭。
点击确定返回报告。
注意:当你向下钻取子报表上一个选项卡文本公式只计算。如果从主报表单独预览子报表,公式将不进行评估。
在这个部分:
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports聯機幫助
添加標題按需顯示子報表
要進一步組織報告,標題可以為子報表預覽選項卡,並按需子報表的佔位符框架創建。
字幕通過使用公式寫的。這兩個佔位符框架標題和子報表預覽選項卡標題可以包含來自主報表字段名。
選項卡文本標題替換子報表預覽選項卡上的報表文件名的標題。
注意:佔位符框架標題僅適用於按需顯示子報表,而選項卡文本標題適用於按需顯示子報表和定期子報表。由於從常規子報表中的數據是預覽選項卡中,就沒有必要當你格式化報表定期一幀標題。
要添加標題
選擇報表並單擊專家工具欄上的格式按鈕。
出現在格式編輯器對話框。
單擊子報表選項卡。
您可以輸入按需子報表標題或通過單擊相應的公式按鈕並打開公式工作室預覽標籤說明。
輸入您在公式文本框中輸入公式。
Crystal語法公式示例:
“更多有關”+ {客戶。客戶名} Basic語法公式示例:
公式=“更多有關”+ {客戶。客戶姓名}使用Xtreme.mdb示例數據庫,這些公式會給你喜歡“更多信息關於探路者”或標題“更多信息關於Rockshocks的運動員們。”
點擊檢查以檢查錯誤的公式。如果程序發現錯誤,它會提示你一個消息框,詳細說明錯誤的性質。
修復任何錯誤之後,單擊保存並關閉。
點擊確定返回報告。
注意:當你向下鑽取子報表上一個選項卡文本公式只計算。如果從主報表單獨預覽子報表,公式將不進行評估。
在這個部分:
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rivista Help Online
Agghiuncennu captions à subreports nantu-Licenza
À strutturà di più di un raportu, captions pò esse criatu di u caràtteru Subreport Preview è di u quadru placeholder di un subreport nantu-dumanda.
Captions sò scritti usannu la fòrmula. Sìa captions quadru placeholder e Subreport Preview Insignia captions po cumprendi de famille campu da u rapportu di lu menu.
A inglese caption Insignia testu Jè lu nomu inglese caption schedariu subreport nantu à u caràtteru Subreport Preview.
Nutate bè: captions quadru Placeholder applicàrisi àutri solu à subreports nantu-dumanda, mentri captions Insignia testu s’applicanu a tutti dui subreports nantu-dumanda è subreports rigulari. Dapoi u dati da una subreport rigulari è chì si vede nantu à u caràtteru Preview, ùn ci hè micca bisognu di un inglese caption frame, quannu ti ‘accuncià un subreport rigulari.
À aghjunghje un inglese caption
Selezziunà u subreport, è cliccate nant’à u buttone Format nantu à i strumenti Trpezarija Expert.
appari la dialogue scatula Format Suli.
Clicca tab Subreport.
Pudete entre o un inglese caption subreport nantu-dumanda o un caràtteru vista in antìcipu inglese caption en cliquant u buttone Formula degne di e crea u Officina Formula.
Rinsignate a vostra fòrmula in a scatula testu Formula.
Crystal esempiu di sintassa fòrmula:
“”More Information About”” + {Customer.Customer Name} Basic esempiu di sintassa fòrmula:
fòrmula = “”More Information About”” + {Name Customer.Customer} Aduprendu a basa di dati campionu Xtreme.mdb, sti funzioni si dugnu ‘na inglese caption comu “”More Information About Pathfinders”” o “”More Information About Rockshocks di Jocks.””
Clicca Vedi a scupriri la fòrmula di sbagghi. Sè u prugramma trova un errore, ùn hè Salga voi cù una scatula missaghju detailing la natura di l ‘errore.
Dopu à vote ogni uperazione, cliccate Sfrancate e chiudi.
Clicca OK à vultà à u rapportu.
Nutate bè: A fòrmula Insignia testu hè rivalutatu sulu quannu voi drill-falà nantu à un subreport. Sè vo antìcipu di un subreport fora da u rapportu di u primariu, ùn serà rivalutatu la fòrmula.
In sta rùbbrica:
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
Dodavanje naslove na zahtjev podizvješća
Kako bi se dodatno organizirati izvješće, opisi mogu biti kreirani za karticu subreport za pregled i za rezerviranog okviru jednog subreport na zahtjev.
Opisi su napisane pomoću formule. Oba rezervirano frame opise i subreport Pregled kartica opisi mogu sadržavati nazive polja u glavnom izvješću.
Kartica tekst opisa zamjenjuje naziv subreport datoteke naslov na kartici subreport Pregled.
Napomena: Rezervirano frame opisi odnose se samo na on-demand podizvješća, dok tab tekst opise vrijede za on-demand podizvješća i redovite podizvješća. Budući da je vidljiv na kartici Pregled podataka iz redovne subreport, nema potrebe za okvir naslov kada formatu redovite subreport.
Da biste dodali naslov
Odaberite subreport i kliknite gumb Format o stručnih alata na alatnoj traci.
Pojavljuje se dijaloški okvir Format urednik.
Kliknite karticu subreport.
Možete unijeti na zahtjev subreport naslov ili pregled karticu naslov klikom na odgovarajući gumb formula i otvaranje Formula radionicu.
Unesite svoju formulu u Formuli tekstualni okvir.
Crystal sintaksa formule primjer:
“”Više informacija o”” + {Customer.Customer Name} Osnovnog sintaksa formule primjer:
Formula = “”Više informacija o”” + {Customer.Customer Naziv} Korištenje Xtreme.mdb uzorak baze podataka, te formule će vam dati naslov poput “”Više informacija o Pathfinders”” ili “”Više informacija o Rockshocks za Jocks””.
Kliknite Provjeri provjeriti formulu za pogreške. Ako program pronađe grešku, to će vas pitati s okvir s porukom pojedinostima prirodu pogreške.
Nakon rješavanja eventualnih pogrešaka, kliknite Spremi i zatvori.
Kliknite U redu da biste se vratili u izvješću.
Napomena: Kartica teksta formula se ocjenjuje samo kada dođete dolje na subreport. Ako pregledati subreport odvojeno od primarnog izvješća, formula neće se ocjenjivati.
U ovom odjeljku:
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjælp
Tilføjelse billedtekster til on-demand delrapporter
For yderligere at organisere en rapport, kan billedtekster oprettes for fanen Delrapport Eksempel og for pladsholderrammen af en on-demand delrapport.
Billedtekster er skrevet ved hjælp af formler. Begge pladsholderramme billedtekster og Delrapport preview fanen billedtekster kan indeholde feltnavne fra hovedrapporten.
En fane tekst billedtekst erstatter delrapport filnavnet billedtekst på fanen Delrapport Eksempel.
Bemærk: pladsholderramme billedtekster gælder kun for on-demand delrapporter, mens fanen tekst billedtekster gælder både on-demand delrapporter og regelmæssige delrapporter. Da data fra en almindelig delrapport er synlig på fanen Eksempel, er der ikke behov for en ramme billedtekst, når du formaterer en regelmæssig delrapport.
For at tilføje en billedtekst
Vælg delrapport og klik på knappen Format på Expert Tools værktøjslinjen.
Format Editor vises dialogboksen.
Klik på fanen Delrapport.
Du kan indtaste enten en on-demand delrapport billedtekst eller en forhåndsvisning fane billedtekst ved at klikke på relevante Formel knappen og åbne Formula Workshop.
Indtast din formel i Formel tekstboksen.
Crystal syntaks formlen eksempel:
“”Flere oplysninger om”” + {Customer.Customer Name} Grundlæggende syntaks formel eksempel:
formel = “”Flere oplysninger om”” + {Customer.Customer Name} Brug af Xtreme.mdb prøve database, ville disse formler give dig en billedtekst som “”Flere oplysninger om Pathfinders”” eller “”Flere oplysninger om Rockshocks til Jocks.””
Klik på Kontroller at tjekke formlen for fejl. Hvis programmet finder en fejl, vil det spørge dig med en besked boks beskriver karakteren af fejlen.
Efter fastsættelse eventuelle fejl, skal du klikke på Gem og luk.
Klik på OK for at vende tilbage til rapporten.
Bemærk: En fane tekst formel er kun evalueres, når du bore-ned på en delrapport. Hvis du vist en delrapport adskilt fra den primære rapport, vil formlen ikke evalueres.
I dette afsnit:
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Het toevoegen van bijschriften aan subrapporten op aanvraag
Om een rapport verder te organiseren, kan bijschriften worden gemaakt voor het tabblad Subreport Preview en voor de plaatsaanduidingskader van een on-demand subrapport.
Bijschriften zijn geschreven met behulp van formules. Beide plaatsaanduidingskader bijschriften en Subreport preview tab bijschriften kunnen onder andere veldnamen van het hoofdrapport.
Een tab teksttitel vervangt het deelrapport bestandsnaam titel op het tabblad Subrapport Voorbeeld.
Opmerking: plaatsaanduidingskader bijschriften alleen gelden voor subrapporten op aanvraag, terwijl het tabblad bijschriften gelden zowel voor subrapporten op aanvraag en regelmatige subreports. Omdat de gegevens van een gewone subreport is zichtbaar op het tabblad Voorbeeld, is er geen behoefte aan een frame bijschrift wanneer u een reguliere subrapport formatteren.
Om een onderschrift toe te voegen
Selecteer het subrapport en klik op de knop Opmaak op de Expert-hulpprogramma werkbalk.
Het dialoogvenster Opmaakeditor verschijnt.
Klik op het tabblad Subrapport.
U kunt of een on-demand subrapport caption of een voorvertoning tab bijschrift door te klikken op de juiste knop Formule en het openen van de Formula Workshop in te voeren.
Voer uw formule in het tekstvak Formule.
Crystal-syntaxis formule bijvoorbeeld:
“”Meer informatie over”” + {Klant.Naam klant} Basic-syntaxis formule bijvoorbeeld:
formule = “”Meer informatie over”” + {Klant.Naam klant} Met behulp van de voorbeelddatabase Xtreme.mdb, zou deze formules u een titel als ‘Meer informatie over Pathfinders “”of geef”” Meer informatie over Rockshocks voor Jocks. “”
Klik op Controleer of de formule voor fouten te controleren. Als het programma een fout vindt, wordt u gevraagd met een bericht waarin de aard van de fout.
Na de vaststelling van eventuele fouten, klikt u op Opslaan en sluiten.
Klik op OK om terug te keren naar het rapport.
Opmerking: Een tab tekst formule wordt alleen geëvalueerd als je drill-down op een subrapport. Als u een subrapport apart voorbeeld van de primaire verslag zal de formule niet worden geëvalueerd.
In deze sectie:
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online nápovědy
Přidání popisků k podsestavy on-demand
Pro další uspořádat zprávy, titulky mohou být vytvořeny pro kartu podsestava Preview a za zástupný rámu s podsestavy on-demand.
Titulky jsou psány pomocí vzorců. Oba zástupný rám titulky a Tab podsestava Náhled titulky mohou obsahovat názvy polí z hlavní zprávě.
Karta Text titulku nahradí název titulek podsestavy souboru na kartě podsestava Preview.
Poznámka: vyhrazeného rámečku titulky platí pouze pro podsestavy on-demand, zatímco karta textové titulky platí pro obě podsestavy on-demand a pravidelné podsestav. Vzhledem k tomu, data z pravidelného podsestavu je viditelný na kartě Náhled není zapotřebí rámu titulek při formátování pravidelný podsestavy.
Chcete-li přidat popisek
Vyberte podsestavě a klepněte na tlačítko Formát na Expert panelu nástrojů.
Zobrazí se dialogové okno Formát Editor.
Klepněte na kartu podsestava.
Můžete zadat buď on-demand podsestava titulek nebo náhledu kartu titulek kliknutím na příslušné tlačítko vzorců a otevření Formule Workshop.
Zadejte svůj vzorec ve vzorci textového pole.
Crystal syntax formule příklad:
“”Další informace o”” + {Customer.Customer Name} Základní syntaxe vzorce příkladu:
vzorec = “”Další informace o”” + {Customer.Customer Name} Pomocí databáze Xtreme.mdb ukázkovou tyto vzorce by vám titulek jako “”Více informací o Pathfinders”” nebo “”Více informací o Rockshocks pro Jocks.””
Klepněte na tlačítko Zkontrolovat pro kontrolu vzorec pro chyby. V případě, že program nalezne chybu, bude to výzvu s krabicí zpráva podrobně popisující povahu chyby.
Po odstranění případné chyby, klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Kliknutím na tlačítko OK se vraťte do sestavy.
Poznámka: Karta Text formule se vyhodnocuje pouze při drill-down na podsestavu. Při zobrazení náhledu podsestavy odděleně od primárního zprávy vzorec nebudou hodnoceny.
V této sekci:
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/
 

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
Adding captions to on-demand subreports
To further organize a report, captions can be created for the Subreport Preview tab and for the placeholder frame of an on-demand subreport.
Captions are written by using formulas. Both placeholder frame captions and Subreport Preview tab captions can include field names from the main report.
A tab text caption replaces the subreport file name caption on the Subreport Preview tab.
Note: Placeholder frame captions only apply to on-demand subreports, while tab text captions apply to both on-demand subreports and regular subreports. Since the data from a regular subreport is visible on the Preview tab, there is no need for a frame caption when you format a regular subreport.
To add a caption
Select the subreport and click the Format button on the Expert Tools toolbar.
The Format Editor dialog box appears.
Click the Subreport tab.
You can enter either an on-demand subreport caption or a preview tab caption by clicking the appropriate Formula button and opening the Formula Workshop.
Enter your formula in the Formula text box.
Crystal syntax formula example:
“”More Information About “” + {Customer.Customer Name}Basic syntax formula example:
formula = “”More Information About”” + {Customer.Customer Name}Using the Xtreme.mdb sample database, these formulas would give you a caption like “”More Information About Pathfinders”” or “”More Information About Rockshocks for Jocks.””
Click Check to check the formula for errors. If the program finds an error, it will prompt you with a message box detailing the nature of the error.
After fixing any errors, click Save and close.
Click OK to return to the report.
Note: A tab text formula is only evaluated when you drill-down on a subreport. If you preview a subreport separately from the primary report, the formula will not be evaluated.
In this section:
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristalo Raportoj Surreta Helpo
Aldonante subtitoloj por sur-postulo subreports
Por plue organizi raporto, subtitoloj povas esti kreitaj por la Subreport Antaŭrigardo langeto kaj por la lokokupilo kadro de sur-postulo subreport.
Subtitoloj estas skribitaj uzante formuloj. Ambaŭ lokokupilo kadro subtitoloj kaj Subreport Antaŭrigardo langeto subtitoloj povas inkluzivi kampo nomoj de la ĉefa raporto.
Al langeto teksto apudskribo anstataŭas la subreport dosiernomo apudskribo sur la Subreport Antaŭrigardo langeto.
Notu: lokokupilon kadro subtitoloj nur aplikas al sur-postulo subreports, dum langeto teksto subtitoloj apliki al ambaŭ sur-postulo subreports kaj regula subreports. Ekde la datumoj de regula subreport estas videbla sur la Antaŭrigardo langeto, ne estas neceso por framo apudskribo kiam vi formati regula subreport.
Aldoni apudskribon
Elekti la subreport kaj klaku Formato butonon sur la Fakulo Iloj ilpanelo.
La Formato Redaktoro dialogujo aperas.
Klaku Subreport langeto.
Vi povas eniri aŭ sur-postulo subreport apudskribo aŭ antaŭvido langeto apudskribo klakante la taŭga Formulo butonon kaj malfermante la Formulo Workshop.
Entajpu vian formulon en la Formulo teksto skatolo.
Kristalo sintakso formulo ekzemple:
“”Pli Informoj Pri”” + {Customer.Customer Nomo} Bazaj sintakso formulo ekzemple:
formulo = “”Pli Informoj Pri”” + {Customer.Customer Nomo} Uzante la Xtreme.mdb specimeno datumbazo, tiuj formuloj donus al vi apudskribo kiel “”Pli Informoj Pri Pathfinders”” aŭ “”Pli Informoj Pri Rockshocks por Jocks.””
Klaku Kontroli kontroli la formulo por eraroj. Se la programo trovas eraron, gxi estos instigas vin per dialogujo detallando la naturo de la eraro.
Post fiksi ajnan eraroj, klaku Konservi kaj fermi.
Alklaku OK por reveni al la raporto.
Noto: A langeto teksto formulo estas nur taksitaj kiam vi trejnu-malsupren sur subreport. Se vi antaŭrigardi la subreport aparte de la primara raporto, la formulo ne estos taksita.
En ĉi tiu sekcio:
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Hetkel Abi
Lisades pealkirjad on-demand subreports
Et veelgi korraldada aruande, tekste saab loodud Subreport eelvaade sakk ja kohatäide raami tellitava subreport.
Tekste on kirjutatud kasutades valemeid. Mõlemad kohatäide raami tekste ja Subreport eelvaade tab tekste võib sisaldada valdkonnas nimed peamiseks aruande.
Sakk teksti pealdis asendab subreport faili nimi pealdis kohta Subreport Preview alt.
Märkus: kohatäitja raami tekste kehtivad ainult nõudmisel subreports, samas tab teksti tekste kehtivad nii on-demand subreports ja regulaarne subreports. Kuna andmeid regulaarselt subreport on nähtav eelvaade tab, ei ole vaja raami pealdis kui vormindada regulaarse subreport.
Lisada pealdis
Vali subreport ja klõpsake nuppu Vorming kohta Expert tööriistariba.
Formaat Editor dialoogiboks.
Klõpsake Subreport alt.
Saate sisestada kas tellitava subreport pealdis või eelvaate sakk pealdis, klõpsates vastavat Vormel nuppu ja avatakse Vormel Workshop.
Sisesta oma valem Vormel teksti kasti.
Crystal süntaks valem näiteks:
“”Rohkem infot”” + {Customer.Customer nimi} põhiliste süntaksi valem näiteks:
valem = “”Rohkem infot”” + {Customer.Customer nimi} Kasutades Xtreme.mdb proovi andmebaasi, need valemid annaks sulle pealdis nagu “”rohkem informatsiooni Rajaleidjad”” või “”rohkem informatsiooni Rockshocks eest Jocks.””
Vajuta Check kontrollida valem vigu. Kui programm leiab viga, see küsib teatekastiga üksikasjalikult iseloomu viga.
Pärast millega vigu, klõpsake nuppu Salvesta ja tihe.
Vajuta OK, et naasta aruande.
Märkus: tab teksti valem arvestatakse ainult siis, kui puurida-alla liikumiseks subreport. Kui teil eelvaate subreport eraldi esmane raport, valem ei hinnata.
Selles osas:
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine pagsasalin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Pagdaragdag ng mga caption sa on-demand subreports
Upang higit pang ayusin ang isang ulat, mga caption ay maaaring malikha para sa tab subreport Preview at para sa mga placeholder frame ng isang on-demand subreport.
Captions ay nakasulat sa pamamagitan ng paggamit ng mga formula. Parehong placeholder frame caption at subreport Preview tab caption ay maaring isama ang mga pangalan ng patlang mula sa pangunahing ulat.
A tab text caption pumapalit sa subreport file name caption sa tab subreport Preview.
Tandaan: nalalapat lamang Placeholder frame caption sa on-demand subreports, habang tab text caption nalalapat sa parehong on-demand subreports at regular subreports. Dahil ang data mula sa isang regular subreport ay makikita sa tab Preview, hindi na kailangan para sa isang frame caption kapag format ang isang regular subreport.
Upang magdagdag ng caption
Piliin ang subreport at i-click ang pindutan ng Format sa Expert Tools toolbar.
Ang dialog box Format Editor lilitaw.
I-click ang tab subreport.
Maaari mong ipasok ang alinman sa isang on-demand subreport caption o isang preview tab caption kung iki-click ang naaangkop na pindutan Formula at pagbubukas ng Formula Workshop.
Ipasok ang iyong formula sa Formula text box.
Crystal syntax formula halimbawa:
“”Karagdagang Impormasyon Tungkol sa”” + {Customer.Customer Pangalan} Basic syntax formula halimbawa:
formula = “”Karagdagang Impormasyon Tungkol sa”” + {Customer.Customer Pangalan} Paggamit ng Xtreme.mdb sample database, ang mga formula ay magbibigay sa iyo ng isang caption tulad ng “”Karagdagang Impormasyon Tungkol Pathfinders”” o “”Karagdagang Impormasyon Tungkol Rockshocks para Jocks.””
I-click ang Suriin upang i-check ang formula para sa mga error. Kung ang program na nahahanap ng isang error, ito ay prompt sa iyo ng isang kahon ng mensahe na nagdedetalye ng mga likas na katangian ng error.
Pagkatapos ng pag-aayos ng anumang mga error, i-click ang I-save at isara.
I-click ang OK upang bumalik sa ulat.
Tandaan: Ang isang tab text formula ay lamang sinusuri kapag kang mag-drill-down sa isang subreport. Kung i-preview mo ang isang subreport nang hiwalay mula sa pangunahing ulat, ang formula ay hindi nai-nasuri.
Sa seksyong ito:
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-ohje
Lisäämällä kuvatekstejä on-demand aliraportit
Edelleen järjestää raportin, kuvatekstit voidaan luoda aliraporttiin Preview-välilehti ja paikkamerkille kehystä on-demand aliraportti.
Kuvatekstit kirjoitetaan kaavojen avulla. Molemmat paikkamerkkikehykseen kuvatekstit ja osaraportti esikatseluvälilehdellä kuvatekstit voivat sisältää kenttien nimet pääselvityksessä.
Välilehti teksti kuvatekstin korvaa aliraportin tiedostonimi kuvateksti aliraporttiin esikatseluvälilehdellä.
Huomautus: paikkamerkkikehykseen kuvatekstit sovelletaan vain on-demand aliraportit, kun välilehti kuvatekstien soveltaa sekä on-demand aliraportit ja säännöllinen aliraportit. Koska tietoja säännöllisesti aliraporttiin näkyy Esikatselu välilehteä, ei tarvita kehystä kuvatekstin Kun alustat säännöllisesti aliraportti.
Lisää kuvateksti
Valitse aliraportti ja osoita Muoto-painiketta Expert Tools työkaluriviltä.
Muotoile Editor valintaikkuna.
Osoita aliraporttiin välilehteä.
Voit syöttää joko on-demand aliraportti kuvatekstin tai esikatselun välilehden kuvateksti napsauttamalla asianmukaista Formula -painiketta ja avaamalla Formula Workshop.
Kirjoita kaava Formula tekstikenttään.
Crystal syntaksi kaava esimerkki:
“”Lisätietoja”” + {Customer.Customer Name} Syntaksi kaava esimerkki:
kaava = “”Lisätietoja”” + {Customer.Customer Name} Käyttäen Xtreme.mdb mallitietokannan, nämä kaavat antaisi sinulle kuvatekstin kuten “”Lisätietoja Pathfinders”” tai “”Lisätietoja Rockshocks varten Jocks.””
Valitse Tarkista tarkistaa kaava virheitä. Jos ohjelma havaitsee virheen, se pyytää sinua viestillä laatikko yksityiskohtaisesti virheestä.
Korjausten jälkeen virheitä, valitse Tallenna ja sulje.
Valitsemalla OK palata raportin.
Huomautus: välilehti teksti kaava on vain arvioida, kun porata-alas aliraportti. Jos kuvaa aliraporttiin erillään ensisijainen raportti, kaava ei arvioida.
Tässä osiossa:
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Aide en ligne
Ajout de légendes aux sous-rapports à la demande
Pour organiser en outre un rapport, les légendes peuvent être créés pour l’onglet Subreport Preview et pour le cadre de l’espace réservé d’un sous-rapport à la demande.
Les légendes sont écrites en utilisant des formules. Les deux légendes du cadre de l’espace réservé et Subreport Aperçu onglet légendes peuvent inclure des noms de champ du rapport principal.
Une légende de texte de l’onglet remplace le nom du fichier de sous-état légende sur l’onglet Subreport Aperçu.
Remarque: les sous-titres de châssis Placeholder appliquent uniquement aux sous-rapports à la demande, tandis que les légendes de texte d’onglet valables pour les deux sous-rapports à la demande et subreports réguliers. Puisque les données à partir d’un sous-rapport régulier est visible sur l’onglet Aperçu, il n’y a pas besoin d’une légende d’image lorsque vous formatez un sous-régulière.
Pour ajouter une légende
Sélectionnez le sous-état et cliquez sur le bouton Format dans la barre d’outils Expert.
La boîte de dialogue Format de l’éditeur apparaît.
Cliquez sur l’onglet Subreport.
Vous pouvez entrer une légende sur la demande sous-état ou un aperçu onglet légende en cliquant sur le bouton Formule approprié et l’ouverture de l’Atelier de formules.
Entrez votre formule dans la zone de texte de formule.
Cristal exemple de formule de syntaxe:
“”Plus d’informations sur”” + {Nom} Clients.Nom du client de base par exemple de formule de syntaxe:
formule = “”Plus d’informations sur”” + {Nom} Utilisation Clients.Nom du client de la base de données exemple Xtreme.mdb, ces formules vous donnerait une légende comme “”Plus d’informations sur Pathfinders”” ou “”Plus d’informations sur Rockshocks pour Jocks.””
Cliquez sur Vérifier pour vérifier la formule pour les erreurs. Si le programme trouve une erreur, il vous invite avec une boîte de message précisant la nature de l’erreur.
Après la fixation des erreurs, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Cliquez sur OK pour revenir au rapport.
Remarque: Une formule de texte de l’onglet est évaluée uniquement lorsque vous percez vers le bas sur un sous-état. Si vous visualisez un subreport séparément du rapport principal, la formule ne sera pas évaluée.
Dans cette section:
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Taheakje novimber oan op-fraach subreports
Om fierder organisearje in rapport, novimber kinne wurde makke foar de Subreport Preview ljepper en foar de pleatshâlder râne fan in op-demand subreport.
Novimber wurde skreaun troch mei help fan formules. Beide pleatshâlder frame novimber en Subreport Foarbyld ljepblêd novimber kinne ûnder oaren fjild nammen fan de wichtichste rapport.
In ljepper tekst titel ferfangt de subreport triemnamme titel op de Subreport Preview ljepper.
Tink derom: pleatshâlder frame novimber allinne fan tapassing op op-fraach subreports, wylst ljepper tekst novimber jilde foar sawol op-fraach subreports en reguliere subreports. Sûnt de gegevens út in reguliere subreport is sichtber op de Preview ljepper, der is gjin ferlet fan in frame titel as jo de opmaak fan in reguliere subreport.
Om in ûnderskrift
Selektearje de subreport en klik op de Format knop op de Expert Tools arkbalke.
De Format Editor dialoochfinster ferskynt.
Klik op it Subreport ljepper.
Jo kinne ynfiere of in op-demand subreport titel of in foarbyld ljepper titel troch te klikken op de geskikte Formule knop en iepenjen de Formule Workshop.
Fier jo formule yn de Formule tekst fakje.
Crystal syntaksis formule foarbyld:
“”Mear ynformaasje About”” + {Customer.Customer Namme} Basic syntaksis formule foarbyld:
formule = “”Mear ynformaasje About”” + {Customer.Customer Namme} Mei help fan de Xtreme.mdb sample databank, dy formules soe jaan jo in titel as “”Mear ynformaasje About Pathfinders”” of “”Mear ynformaasje Oer Rockshocks foar Sidewalk.””
Klik Kontrolearje om check de formule foar flaters. As it programma fynt in flater, dan freegje jo mei in berjocht box detailing it aard fan ‘e fout.
Nei fixing gjin flaters, klik op Bewarje en tichtby.
Klik op OK om werom nei it rapport.
Tink derom: In tab tekst formule wurdt allinne evaluearre as jo boarje-del op in subreport. As jo preview in subreport apart fan de primêre rapport, de formule sil net evaluearre wurde.
Yn dizze paragraaf:
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Axuda Online
Engadido subtítulos a sub-informes en demanda
Para organizar aínda un informe, os subtítulos poden ser creadas para a guía subinforme de visualización e para o cadro do espazo reservado dun subinforme en demanda.
Os subtítulos están escritas usando fórmulas. Ambas subtítulos cadro de espazo reservado e subtítulos guía subinforme de visualización pode incluír nomes de campo do informe de inicio.
A lenda de texto guía substitúe o nome lenda ficheiro subinforme na guía subinforme Preview.
Nota: marco do espazo reservado subtítulos só se aplica a sub-informes baixo demanda, mentres textos guía aplicables a cada sub-informes en demanda e sub-informes regulares. Como os datos a partir dun subinforme regular é visíbel na guía Preview, non é necesario para unha lenda cadro cando formatear unha subinforme regular.
Para engadir unha lenda
Seleccione subinforme e prema o botón Formato da barra de ferramentas Ferramentas de expertos.
O cadro de diálogo editor de Formato aparece.
Prema na pestana subinforme.
Pode introducir unha lenda subinforme en demanda ou unha guía lenda visualización premendo no botón Fórmula axeitado e apertura do Obradoiro Formula.
Introduza a súa fórmula na caixa Fórmula texto.
Cristal exemplo sintaxe fórmula:
“”Máis sobre”” + {Customer.Customer name} Exemplo básico fórmula sintaxe:
fórmula = “”Máis información sobre”” + {Customer.Customer name} Usando a base de datos exemplo Xtreme.mdb, estas fórmulas ía darlle unha lenda como “”Máis sobre Desbravadores”” ou “”Máis sobre Rockshocks para Jocks””.
Prema en Comprobar para comprobar a fórmula para erros. Se o programa atopar un erro, el ha pedirte cunha caixa de mensaxe que detalla a natureza do erro.
Despois de corrixir os erros, prema Gardar e pechar.
Prema en Aceptar para volver ao informe.
Nota: A fórmula do texto guía só é valorada cando perforar abaixo nun sub-informe. Se ver un subinforme en separado do informe preliminar, non será valorada a fórmula.
Nesta sección:
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
დამატება წარწერათა მოთხოვნის subreports
შემდგომი ორგანიზება ანგარიში, წარწერათა შეუძლიათ შეიქმნება subreport Preview tab და ჩანაცვლების ფარგლებში on- მოთხოვნა subreport.
სათაურები იწერება გამოყენებით ფორმულები. ორივე ჩანაცვლების ფარგლებში წარწერათა და subreport Preview tab სათაურები შეიძლება შეიცავდეს სფეროში სახელები ძირითადი ანგარიში.
ჩანართი ტექსტი წარწერა ცვლის subreport ფაილის სახელი წარწერა subreport Preview tab.
შენიშვნა: Placeholder ჩარჩო სათაურები ვრცელდება მხოლოდ მოთხოვნის subreports, ხოლო tab სათაურის ტექსტი ვრცელდება როგორც მოთხოვნის subreports და რეგულარული subreports. მას შემდეგ, რაც მონაცემების რეგულარული subreport ჩანს Preview tab, არ არის საჭირო ჩარჩო წარწერა როცა თქვენ ფორმატში რეგულარული subreport.
რომ დაამატოთ წარწერა
აირჩიეთ subreport და დააჭირეთ ფორმატი ღილაკს Expert ინსტრუმენტები პანელი.
ფორმატი რედაქტორი ფანჯარა გამოჩნდება.
დააჭირეთ subreport tab.
თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ ან მოთხოვნის subreport წარწერა ან ესკიზი tab წარწერა დაჭერით შესაბამისი ფორმულა ღილაკს და გახსნის ფორმულა სემინარი.
შეიყვანეთ თქვენი ფორმულა ფორმულა ტექსტში ყუთი.
Crystal სინტაქსი ფორმულა მაგალითად:
“”დამატებითი ინფორმაცია”” + {Customer.Customer სახელი} ძირითადი სინტაქსური ფორმულა მაგალითად:
ფორმულა = “”დამატებითი ინფორმაცია”” + {Customer.Customer სახელი} გამოყენება Xtreme.mdb ნიმუში მონაცემთა ბაზა, ეს ფორმულები მოგცემთ წარწერა, როგორიცაა “”დამატებითი ინფორმაცია Pathfinders”” ან “”დამატებითი ინფორმაცია Rockshocks for Jocks””.
დაწკაპეთ შემოწმება შემოწმება ფორმულა შეცდომები. თუ პროგრამა პოულობს შეცდომა, ეს იქნება შეგახსენებთ ერთად გაგზავნა ყუთი დეტალურად ბუნების შეცდომა.
მას შემდეგ, რაც აფიქსირებს ნებისმიერი შეცდომები, დააჭირეთ Save ახლოს.
დაწკაპეთ OK დაბრუნებას ანგარიშში.
შენიშვნა: tab ტექსტი ფორმულა მხოლოდ შეაფასა, როდესაც თქვენ საბურღი-ქვემოთ subreport. თუ თქვენ წინასწარ subreport ცალკე პირველადი ანგარიში, ფორმულა არ შეფასდება.
ამ სექციაში:
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-Hilfe
Hinzufügen von Bildunterschriften Unterberichte auf Abruf
Um einen Bericht zu organisieren, können Beschriftungen für die Subreport Registerkarte Vorschau und für den Platzhalter Rahmen einer On-Demand-Unterbericht erstellt werden.
Untertitel werden durch die Verwendung Formeln geschrieben. Beide Platzhalter Rahmen Titel und Subreport Registerkarte Vorschau Beschriftungen können Feldnamen aus dem Hauptbericht auf.
Eine Registerkarte Textbeschriftung ersetzt die subreport Dateinamen Beschriftung auf der Subreport Registerkarte Vorschau.
Hinweis: Platzhalter Rahmen Bildunterschriften gelten nur für Unterberichte auf Abruf, während Registerkarte Textbeschriftungen in beiden Unterberichte auf Abruf und regelmäßige subreports gelten. Da die Daten von einem regulären subreport auf der Registerkarte Vorschau sichtbar ist, gibt es keine Notwendigkeit für einen Rahmen Beschriftung, wenn Sie eine regelmäßige subreport formatiert werden.
So fügen Sie eine Beschriftung
Wählen Sie den Unterbericht, und klicken Sie auf die Schaltfläche Format auf der Assistentensymbolleiste.
Der Format-Editor Dialogfeld erscheint.
Klicken Sie auf die Registerkarte Subreport.
Sie können entweder einen Unterbericht auf Abruf Beschriftung oder eine Vorschau Registerkarte Beschriftung eingeben, indem Sie die entsprechende Formel-Button klicken und den Formel-Workshop zu öffnen.
Geben Sie Ihre Formel im Textfeld Formel.
Crystal-Syntax Formel Beispiel:
“”Weitere Informationen zu”” + {Kunde.Kundenname} Basic-Syntax Formel Beispiel:
Formel = “”Weitere Informationen zu”” + {Kunde.Kundenname} die Xtreme.mdb Beispieldatenbank verwenden, würden diese Formeln geben Sie eine Beschriftung wie “”Weitere Informationen zu Pathfinders”” oder “”Weitere Informationen zu Rockshocks für Jocks.””
Klicken Sie auf Überprüfen Sie die Formel auf Fehler zu überprüfen. Wenn das Programm einen Fehler findet, werden Sie aufgefordert mit einem Meldungsfeld die Art der Fehler detailliert.
Nachdem alle Fehler behoben, klicken Sie auf Speichern und schließen.
Klicken Sie auf OK, um zum Bericht zurückzukehren.
Hinweis: Eine Registerkarte Text Formel wird nur dann ausgewertet, wenn Sie auf einem subreport Drill-down. Wenn Sie einen Unterbericht separat vom primären Bericht in der Vorschau, wird die Formel ausgewertet werden.
In diesem Abschnitt:
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
Προσθέτοντας λεζάντες σε on-demand δευτερεύουσες εκθέσεις
Για την περαιτέρω οργανώσει μια έκθεση, λεζάντες μπορούν να δημιουργηθούν για την καρτέλα δευτερεύουσα έκθεση προεπισκόπησης και για το πλαίσιο κράτησης θέσης ενός on-demand δευτερεύουσα έκθεση.
Οι λεζάντες που γράφτηκε από τη χρήση τύπων. Και οι δύο λεζάντες πλαίσιο κράτησης θέσης και δευτερεύουσα έκθεση προεπισκόπηση λεζάντες καρτέλα μπορεί να περιλαμβάνει τα ονόματα των πεδίων από την κύρια έκθεση.
Μια λεζάντα καρτέλα κείμενο αντικαθιστά το όνομα λεζάντα αρχείου δευτερεύουσα έκθεση στην καρτέλα δευτερεύουσα έκθεση προεπισκόπησης.
Σημείωση: λεζάντες πλαίσιο κράτησης θέσης ισχύουν μόνο για on-demand δευτερεύουσες εκθέσεις, ενώ λεζάντες καρτέλα κειμένου ισχύουν και για τις δύο on-demand δευτερεύουσες εκθέσεις και τακτική δευτερεύουσες εκθέσεις. Από τα δεδομένα από ένα κανονικό δευτερεύουσα έκθεση είναι ορατή στην καρτέλα Preview, δεν υπάρχει ανάγκη για μια λεζάντα καρέ όταν διαμορφώνετε μια κανονική δευτερεύουσα έκθεση.
Για να προσθέσετε μια λεζάντα
Επιλέξτε τη δευτερεύουσα έκθεση και κάντε κλικ στο κουμπί Μορφή στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία εμπειρογνωμόνων.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Format Editor.
Κάντε κλικ στην καρτέλα δευτερεύουσα έκθεση.
Μπορείτε να εισάγετε είτε on-demand λεζάντα δευτερεύουσα έκθεση ή μια καρτέλα προεπισκόπηση λεζάντα κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί Τύπος και το άνοιγμα του Εργαστηρίου Formula.
Πληκτρολογήστε τον τύπο σας στο πλαίσιο Formula κειμένου.
Κρύσταλλο τύπο σύνταξη παράδειγμα:
“”Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με”” + {Customer.Customer Name} βασικός τύπος σύνταξη παράδειγμα:
τύπο = “”Περισσότερες Πληροφορίες Σχετικά με”” + {Customer.Customer Name} Χρησιμοποιώντας το δείγμα βάσης δεδομένων Xtreme.mdb, αυτοί οι τύποι θα σας δώσει μια λεζάντα, όπως “”Περισσότερες Πληροφορίες Σχετικά με Πρωτοπόροι» ή «Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Rockshocks για πεζοδρομίου.””
Κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος για να ελέγξετε τον τύπο για σφάλματα. Εάν το πρόγραμμα βρίσκει ένα λάθος, θα σας προτρέψει με ένα πλαίσιο μηνύματος λεπτομερώς τη φύση του σφάλματος.
Μετά τον καθορισμό τυχόν σφάλματα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.
Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στην έκθεση.
Σημείωση: Ένας τύπος καρτέλας κείμενο αξιολογείται μόνο όταν τρυπάνι-κάτω σε ένα δευτερεύουσα έκθεση. Αν κάνετε προεπισκόπηση μια δευτερεύουσα έκθεση ξεχωριστά από την κύρια έκθεση, ο τύπος δεν θα αξιολογηθούν.
Σε ΑΥΤΗΝ την ΕΝΟΤΗΤΑ:
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
પર માંગ subreports કૅપ્શંસ ઉમેરી રહ્યા છે
વધુ અહેવાલ ગોઠવવા માટે, કૅપ્શંસ Subreport પૂર્વદર્શન ટેબ માટે અને એક પર માંગ subreport પ્લેસહોલ્ડર ફ્રેમ માટે બનાવી શકાય છે.
કૅપ્શન્સ સૂત્રો ઉપયોગ કરીને લખવામાં આવે છે. બંને પ્લેસહોલ્ડર ફ્રેમ કૅપ્શંસ અને Subreport પૂર્વદર્શન ટેબ કૅપ્શંસ મુખ્ય અહેવાલ ક્ષેત્ર નામો સમાવેશ થાય છે.
એક ટેબ લખાણ કૅપ્શન Subreport પૂર્વદર્શન ટેબ પર subreport ફાઇલ નામ કૅપ્શન બદલે છે.
નોંધ: પ્લેસહોલ્ડર ફ્રેમ કૅપ્શંસ માત્ર પર માંગ subreports લાગુ પડે છે, જ્યારે ટેબ લખાણ કૅપ્શંસ બંને પર માંગ subreports અને નિયમિત subreports લાગુ પડે છે. ત્યારથી નિયમિત subreport માંથી માહિતી પૂર્વદર્શન ટેબ પર દેખાય છે, ત્યાં એક ફ્રેમ કૅપ્શન જ્યારે તમે નિયમિત subreport બંધારણ માટે કોઈ જરૂર છે.
કેપ્શન ઉમેરવા
subreport પસંદ કરો અને નિષ્ણાત સાધનો ટૂલબાર પર ફોર્મેટ બટન પર ક્લિક કરો.
ફોર્મેટ સંપાદક સંવાદ બોક્સ દેખાય છે.
Subreport ટેબ પર ક્લિક કરો.
તમે ક્યાં તો એક પર માંગ subreport કૅપ્શન અથવા યોગ્ય ફોર્મ્યુલા બટન ક્લિક કરીને અને ફોર્મ્યુલા વર્કશોપ ખોલીને દ્વારા એક પૂર્વાવલોકન ટેબ કૅપ્શન દાખલ કરી શકો છો.
ફોર્મ્યુલા લખાણ બોક્સમાં તમારા સૂત્ર દાખલ કરો.
ક્રિસ્ટલ વાક્યરચના ફોર્મ્યુલા ઉદાહરણ:
“”વિશે વધુ માહિતી”” + {Customer.Customer નામ} મૂળભૂત વાક્યરચના ફોર્મ્યુલા ઉદાહરણ:
સૂત્ર = “”વિશે વધુ માહિતી”” + {Customer.Customer નામ} Xtreme.mdb નમૂના ડેટાબેઝ મદદથી, આ સૂત્રો તમે “”વધુ Pathfinders વિશે માહિતી”” અથવા જેવા કેપ્શન આપશે “”વધુ માહિતી Jocks માટે Rockshocks વિશે.””
ભૂલો માટે સૂત્ર તપાસો તપાસો ક્લિક કરો. કાર્યક્રમ એક ભૂલ શોધે છે, તે એક સંદેશ બોક્સ ભૂલ પ્રકૃતિ વિગત સાથે તમને પૂછશે.
કોઈપણ ભૂલો સુધારવા પછી, સેવ અને બંધ ક્લિક કરો.
અહેવાલ પર પાછા બરાબર ક્લિક કરો.
નોંધ: ટેબ લખાણ સૂત્ર માત્ર મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે જ્યારે તમે વ્યાયામ ડાઉન એક subreport પર. તમે પ્રાથમિક અહેવાલ અલગ એક subreport પૂર્વાવલોકન, તો સૂત્ર મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે નહીં.
આ વિભાગમાં:
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapò En jwèt ede
Ajoute tit nan sou-demann subreports
Vin genyen plis òganize yon rapò, tit kapab kreye pou tab la Subreport Preview ak pou ankadreman an kontneur nan yon subreport sou-demann.
Tit sa ekri lè l sèvi avèk fòmil. Tou de tit kontneur ankadreman ak Subreport Preview tit tab ka gen ladan non jaden soti nan rapò a prensipal la.
Yon caption tab tèks ranplase dosye subreport Non caption a sou tab la Subreport Preview.
Remak: tit kontneur ankadreman aplike sèlman nan sou-demann subreports, pandan y ap tit tab tèks aplike nan tou de sou-demann subreports ak subreports regilye. Depi done yo ki sòti nan yon subreport regilye se vizib sou tab la Preview, pa gen okenn bezwen pou yon caption ankadreman lè ou fòma yon subreport regilye.
Pou ajoute yon caption
Chwazi subreport la, epi klike bouton an Fòma sou Ekspè zouti ba zouti a.
ti bwat la dyalòg Fòma Editè parèt.
Klike sou tab la Subreport.
Ou ka antre nan swa yon sou-demann caption subreport oswa yon aperçu tab caption, klike sou bouton an Fòmil ki apwopriye ak louvri atelye a Fòmil.
Antre nan fòmil ou nan ti bwat la Fòmil tèks.
Crystal fòmil sentaks egzanp:
“”Plis enfòmasyon sou”” + {Customer.Customer Non} de baz fòmil sentaks egzanp:
fòmil = “”Plis Enfòmasyon Sou”” + {Customer.Customer Non} Lè l sèvi avèk echantiyon baz done a Xtreme.mdb, fòmil sa yo ta ba ou yon caption tankou “”Plis Enfòmasyon Sou Eklereur”” oswa “”Plis Enfòmasyon Sou Rockshocks pou Jocks.””
Click Check tcheke fòmil la pou erè. Si pwogram lan jwenn yon erè, li pral fè w ak yon bwat mesaj detaye nati a nan erè a.
Apre repare-nenpòt ki erè, klike sou Save epi fèmen.
Klike sou OK pou li retounen nan rapò a.
Remak: Yon fòmil tab tèks sèlman evalye lè ou fè egzèsis-desann sou yon subreport. Si ou preview yon subreport apa nan rapò a primè, fòmil la pa pral evalye.
Nan seksyon sa a:
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal rahoton Online Help
Ƙara captions to on-bukatar subreports
Don kara shirya wani rahoto, captions za a iya halitta ga Subreport Preview shafin kuma ga Salon gyaran frame wani on-bukatar subreport.
Captions an rubuta ta amfani da dabarbari. Dukansu Salon gyaran frame captions da Subreport Preview tab captions iya hada filin sunayen daga babban rahoton.
A tab rubutu taken sauya subreport sunan fayil taken kan Subreport Preview tab.
Note: Salon gyaran frame captions kawai shafi on-bukatar subreports, yayin da shafin rubutu captions tambaya ga duka on-bukatar subreports kuma na yau da kullum subreports. Tun da bayanai daga wata na yau da kullum subreport ne bayyane a kan Preview tab, babu bukatar ga wani frame taken lokacin da ka format na yau da kullum subreport.
Don ƙara taken
Select da subreport kuma danna Format button a kan Expert Tools toolbar.
The Format Edita maganganu akwatin bayyana.
Danna Subreport tab.
Za ka iya shigar da ko dai wani on-bukatar subreport taken ko preview tab taken ta danna da ya dace Formula button kuma bude Formula Workshop.
Shigar da dabara a cikin Formula rubutu akwatin.
Crystal ginin kalma dabara misali:
“”Ƙarin Bayani Game da”” + {Customer.Customer Name} Basic ginin kalma dabara misali:
dabara = “”Ƙarin Bayani Game da”” + {Customer.Customer Name} Yin amfani da Xtreme.mdb sample database, wadannan dabarbari zai ba ka taken kamar “”Ƙarin Bayani Game Pathfinders”” ko “”Ƙarin Bayani Game Rockshocks for Jocks.””
Click Duba don duba da dabara domin kurakurai. Idan shirin ya sami wani kuskure, shi zai faɗakar da ku da sako akwatin bayanawa da yanayin da kuskure.
Bayan kayyade wani kurakurai, click Ajiye kuma kusa.
Click Ok komawa rahoton.
Note: A shafin rubutu dabara ne kawai kimanta lokacin da ka rawar soja-saukar a kan subreport. Idan ka samfoti a subreport dabam daga primary rahoton, da dabara, ba za a kimanta.
A wannan sashen:
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

He aniani hoike Online Help
Ohui lepe i ma-koi subreports
E hoi hoonohonoho i ka palapala hoike, lepe e hiki ke hanaia no ka Subreport Preview uku pila, a no ka ikona haka ai o ka ma-koi subreport.
Lepe ua kakauia ma ka hoʻohana ‘ana i formulas. Elua ikona kino lepe kiʻi, a me Subreport Preview uku pila lepe ke komo mahinaʻai inoa mai ka papa hoike.
A uku pila kikokikona lepe kiʻi replaces ka subreport waihona inoa lepe kiʻi ma luna o ka Subreport Preview uku pila.
‘Ōlelo Aʻo: ikona kino lepe pili wale no ma-koi subreports, oiai uku pila kikokikona lepe pili i elua ma-koi subreports a mau subreports. Mai kaʻikepili mai kekahi papa subreport, ua hiki i ka Preview uku pila, aole he pono no i kapiliia lepe kiʻi i ka wa ia oe kūmole he mau subreport.
Lakou e hoonui mai i ka lepe kiʻi
E koho i ka subreport, a kaomi i ke pihi Format ma ka Expert Mea Hana meahana.
Ka Format Luna Hoʻoponopono dialog pahu ikeia.
E kaomi i ka Subreport uku pila.
Oe ke komo ma ka ma-koi subreport lepe kiʻi, a me ka nāmua uku pila lepe kiʻi ma ke kaomi ke pihi haʻilula kūpono, a wehe i ka haʻilula Workshop.
E komo ae oukou haʻilula ma ka haʻilula kikokikona pahu.
He aniani Ka Mooolelo O haʻilula kekahi laʻana:
“”Hōʻike hou About”” + {Customer.Customer Name} XIX. Ka Mooolelo O haʻilula kekahi laʻana:
haʻilula = “”More About Hōʻike”” + {Customer.Customer Name} E ho ohana i ka Xtreme.mdb hāpana hōkeoʻikepili, i keia mau formulas e haawi aku ia oukou i ka lepe kiʻi e like me “”More About Hōʻike hou Pathfinders”” ai ‘ole “”More About Hōʻike hou Rockshocks no ka mea, Jocks.””
Bus hōʻoia i ka huliʻana i haʻilula no ka hewa. Ina o ka papahana loaʻa ke kikowaena, ka mea e ake nui ia oukou, me ka uhai pahu loa o ka pae’āina i ke ano o ka hewa.
Mahope iho o hoʻopunipuni kekahi hewa, kaomi Save, a kokoke.
E kaomi OK e hoi hou aku i ka hoike.
‘Ōlelo Aʻo: A uku pila kikokikona haʻilula mea wale loiloi’ i ka wa ia oe? Eou-iho ma ka subreport. Ina oe hoʻolaha i ka subreport kaawale mai ka iniiaiie palapala hoike, i ka haʻilula e, aole e ana kūpono.
Ma keia pauku:
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports עזרה מקוונת
הוספת כיתובים subreports על פי דרישה
כדי לארגן עוד דו””ח, כיתובים ניתן ליצור עבור כרטיסיית Subreport התצוגה המקדימה עבור מציין מיקום המסגרת של subreport על פי דרישה.
כיתובים נכתבים על ידי שימוש בנוסחאות. שני כיתובים מציינים מיקום המסגרת וכותרות כרטיסיית Subreport המקדימה יכולים לכלול שמות שדות הדו””ח העיקרי.
כיתוב כרטיסיית טקסט מחליף את הכיתוב שם קובץ subreport בכרטיסיית התצוגה המקדימה Subreport.
הערה: כיתובי מסגרת מציין מיקום חלים רק subreports על פי דרישה, תוך כיתובי טקסט כרטיסייה חלים הוא subreports לפי דרישת subreports קבוע. מאז הנתונים מתוך subreport רגיל גלויים על כרטיסיית התצוגה המקדימה, אין צורך כיתוב מסגרת בעת אתחול subreport קבוע.
כדי להוסיף כיתוב
בחר את subreport ולחץ על לחצן עיצוב על בסרגל הכלים של המומחה.
תיבת הדו-שיח עורך הפורמט מופיעה.
לחץ על כרטיסיית Subreport.
תוכל להזין כיתוב לפי דרישה subreport או כיתוב הכרטיסייה תצוגה מקדימה על ידי לחיצה על כפתור הנוסחה המתאימה ופתיחת סדנת פורמולה.
זן הנוסחא שלך בתיבת טקסט פורמולה.
דוגמא נוסחא תחביר קריסטל:
“”מידע נוסף אודות”” + {Customer.Customer שם} למשל הנוסחה תחביר בסיסי:
הנוסחה = “”מידע נוסף אודות”” + {Customer.Customer שם} שימוש במאגר מדגם Xtreme.mdb, נוסחאות אלה ייתן לך כיתוב כמו “”מידע נוסף אודות מפלסי”” או “”מידע נוסף אודות Rockshocks עבור ספורטאיות.””
לחץ על בדוק כדי לבדוק את הנוסחא שגיאה. אם התכנית מוצאת שגיאה, אותו ינחה אותך עם תיבת הודעה המפרטת את מהות הטעות.
לאחר תיקון השגיאות, לחץ על שמור וסגור.
לחץ על אישור כדי לחזור לדוח.
הערה: נוסחא טקסט בכרטיסייה מוערכת רק כאשר כשאתה מקבל הניתוח מעמיק מטה על subreport. אם אתה בתצוגה מקדימה subreport בנפרד מדו””ח ראשוני, הנוסחה לא תוערך.
בחלק הזה:
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
मांग पर subreports करने के लिए कैप्शन जोड़ना
आगे एक रिपोर्ट का आयोजन करने के लिए, कैप्शन Subreport पूर्वावलोकन टैब के लिए और एक पर मांग subreport की प्लेसहोल्डर फ्रेम के लिए बनाया जा सकता है।
कैप्शन फार्मूले का उपयोग करके लिखा जाता है। दोनों प्लेसहोल्डर फ्रेम कैप्शन और Subreport पूर्वावलोकन टैब कैप्शन मुख्य रिपोर्ट से क्षेत्र के नाम शामिल कर सकते हैं।
एक टैब पाठ कैप्शन Subreport पूर्वावलोकन टैब पर subreport फ़ाइल नाम शीर्षक बदल देता है।
नोट: प्लेसहोल्डर फ्रेम कैप्शन केवल, पर मांग subreports के लिए लागू है, जबकि टैब पाठ कैप्शन दोनों पर मांग subreports और नियमित रूप से subreports करने के लिए लागू होते हैं। चूंकि एक नियमित subreport से डेटा पूर्वावलोकन टैब पर दिखाई दे रहा है, वहाँ एक फ्रेम कैप्शन जब आप एक नियमित subreport प्रारूप के लिए कोई जरूरत नहीं है।
एक शीर्षक जोड़ने के लिए
subreport का चयन करें और विशेषज्ञ उपकरण उपकरण पट्टी पर स्वरूप बटन पर क्लिक करें।
प्रारूप संपादक संवाद बॉक्स प्रकट होता है।
Subreport टैब पर क्लिक करें।
आप या तो एक पर मांग subreport शीर्षक या उचित फॉर्मूला बटन पर क्लिक करें और फॉर्मूला कार्यशाला खोलने के द्वारा एक पूर्वावलोकन टैब शीर्षक प्रवेश कर सकते हैं।
फॉर्मूला पाठ बॉक्स में अपना सूत्र दर्ज करें।
क्रिस्टल वाक्य रचना सूत्र उदाहरण:
“”अधिक जानकारी के बारे में”” + {} Customer.Customer नाम बुनियादी वाक्यविन्यास सूत्र उदाहरण:
सूत्र = “”अधिक जानकारी के बारे में”” + {} Customer.Customer नाम Xtreme.mdb नमूना डेटाबेस का उपयोग करना, इन सूत्रों को आप “”अधिक पाथफाइंडर बारे में जानकारी”” या जैसे एक शीर्षक देना होगा “”अधिक जानकारी के लिए पत्रिका धावक Rockshocks बारे में।””
त्रुटियों के लिए जाँच करने के लिए सूत्र की जाँच करें क्लिक करें। कार्यक्रम में कोई त्रुटि पाता है, यह एक संदेश बॉक्स त्रुटि की प्रकृति का ब्यौरा के साथ संकेत होगा।
किसी भी त्रुटि फिक्सिंग के बाद, सहेजें और बंद करें।
रिपोर्ट पर लौटने के लिए ठीक क्लिक करें।
नोट: एक टैब पाठ सूत्र केवल मूल्यांकन किया जाता है जब आप ड्रिल नीचे एक subreport पर। आप प्राथमिक रिपोर्ट से अलग से एक subreport का पूर्वावलोकन, तो सूत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
इस अनुभाग में:
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pab
Ntxiv sau rau on-thov subreports
Yuav kom ntxiv npaj ib daim ntawv qhia, sau yuav tsum tsim rau lub Subreport saib ua ntej tab thiab rau lub placeholder num ntawm ib tug nyob rau hauv-kev thov subreport.
Sau yog sau los ntawm kev siv cov qauv. Ob placeholder ncej captions thiab Subreport saib ua ntej tab sau yuav muaj xws li teb cov npe los ntawm lub ntsiab daim ntawv qhia.
Ib tug tab text npe duab ntau xyoo cov subreport cov ntaub ntawv npe npe duab rau cov Subreport saib ua ntej tab.
Ceeb toom: Placeholder ncej sau tsuas thov rau on-thov subreports, thaum tab text sau thov mus rau ob on-thov subreports thiab kev subreports. Txij li thaum cov ntaub ntawv los ntawm ib tug kev subreport yog pom nyob rau saib ua ntej tab, muaj yog tsis muaj yuav tsum tau rau ib tug ncej npe duab thaum koj format ib txwm subreport.
Yuav kom ntxiv ib tug npe duab
Xaiv lub subreport thiab nias lub hom khawm nyob rau cov kws muaj txuj cuab yeej toolbar.
Lub hom Editor dialog box tshwm.
Nias lub Subreport tab.
Koj muaj peev xwm nkag mus rau yog ib qho on-thov subreport npe duab los yog ib tug saib ua ntej tab npe duab los txhaj tsim nyog Formula khawm thiab qhib lub Formula Rhiav.
Sau koj cov mis nyob rau hauv lub Formula lub thawv ntawv.
Crystal syntax mis Piv txwv li:
“”Ntxiv txog”” + {Customer.Customer npe} Basic syntax mis Piv txwv li:
mis = “”ntxiv txog”” + {Customer.Customer npe} Siv cov Xtreme.mdb qauv database, cov qauv no yuav muab rau koj ib tug npe duab xws li “”ntxiv txog Pathfinders”” los yog “”paub ntau ntxiv txog Rockshocks rau Jocks.””
Nyem Xyuas saib tus qauv tsis. Yog hais tias qhov kev pab cuam pom ib qho yuam kev, nws yuav kiag koj cov lus lub thawv detailing qhov xwm ntawm qhov yuam kev.
Tom qab kho tej uas tsis, nias Txuag thiab ze.
Nyem OK rov qab mus rau hauv daim ntawv qhia.
Ceeb toom: Ib tab text mis no xwb soj ntsuam thaum koj tho-down rau ib tug subreport. Yog hais tias koj saib ib tug subreport nyias los ntawm tus thawj tsab ntawv ceeb toom, cov mis yuav tsis tau soj ntsuam.
Nyob rau hauv seem no:
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online segítség
A képaláírásokkal lekérhető segédjelentésekhez
További rendezéséhez jelentést, feliratokat lehet létrehozni a segédjelentés Preview fülre és a helyőrzőhöz keret egy on-demand segédjelentés.
A képaláírás írta képlet segítségével. Mindkét helykitöltő keret feliratok és segédjelentés megtekintése feliratozáshoz lehetnek mezőnevek a fő jelentésben.
A lap szövege feliratot felváltja a segédjelentés fájlnév szót a segédjelentés Preview fülre.
Megjegyzés: Placeholder keret feliratok csak az on-demand segédjelentésekhez, míg fül szöveges feliratok egyaránt vonatkoznak a lekérhető segédjelentésekhez és rendszeres segédjelentésekhez. Mivel az adatok rendszeres segédjelentés látható a Preview fülre, nincs szükség a ablakkonfigurációs ha formázni egy szabályos segédjelentés.
Ahhoz, hogy hozzá egy feliratot
Válassza ki a segédjelentés és kattintson a Formátum gombra az Expert eszközök eszköztár.
A Format-szerkesztő párbeszédpanel.
Kattintson a segédjelentés fülre.
Megadhatod a lekérhető segédjelentés feliratot vagy egy előnézeti lap feliratot kattintva a megfelelő Formula gombot, és megnyitja a Formula Workshop.
Írja be a képletet a Formula mezőbe.
Crystal szintaxis képlet példa:
“”További információ a”” + {Customer.Customer Name} Alapvető szintaxis képlet példa:
formula = “”További információ a”” + {Customer.Customer Name} A Xtreme.mdb minta-adatbázis, ezek a képletek is ad egy feliratot, mint a “”További Információk Pathfinders”” vagy “”További információ a Rockshocks a Jocks.””
Kattintson Ellenőrizze, hogy ellenőrizze a képlet hibákat. Ha a program hibát talál, akkor kérni fogja egy üzenettel doboz részletező jellegű a hiba.
Miután hibák kijavítása, kattintson a Mentés és bezárás.
Az OK gombra kattintva térjen vissza a jelentést.
Megjegyzés: A lap szövege képlet csak akkor kerül kiértékelésre, ha fúrni lefelé egy segédjelentés. Ha előnézeti segédjelentés külön az elsődleges jelentés, a képlet nem lehet értékelni.
Ebben a részben:
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports nethjálpina
Bæti yfirskrift á á-krafa subreports
Til frekari skipuleggja skýrslu, yfirskrift hægt að búa til Subreport Forskoða flipann og fyrir staðgengla ramma á eftirspurn subreport.
Myndatextar eru skrifaðar með því að nota formúlur. Bæði staðgenglar ramma yfirskrift og Subreport Forskoða flipann yfirskrift geta verið sviði nöfn frá helstu skýrslu.
A flipann texta yfirskrift stað subreport skrá nafn yfirskrift á Subreport Forskoða flipann.
Ath: Staðgengill ramma yfirskrift gilda aðeins um á-krafa subreports, en flipann texta yfirskrift gilda bæði á-krafa subreports og venjulegur subreports. Þar sem gögnin úr venjulegri subreport er sýnilegur á Forskoða flipann, það er engin þörf fyrir ramma yfirskrift þegar þú forsníða reglulega subreport.
Til að bæta við myndatexta
Veldu subreport og smelltu á Format hnappinn á Expert Tools stikunni.
The snið Ritstjóri valmynd birtist.
Smelltu á Subreport flipann.
Þú getur slegið inn annað hvort á-krafa subreport myndatexta eða forsýning flipann fyrirsögn með því að smella á viðeigandi Formula hnappinn og opna Formula Workshop.
Sláðu inn formúlu þína í Formúlu textareitinn.
Crystal setningafræði uppskrift dæmi:
“”Nánari upplýsingar um”” + {Customer.Customer name} Basic setningafræði formúlu dæmis:
uppskrift = “”Nánari upplýsingar um”” + {Customer.Customer Nafn} Notkun Xtreme.mdb sýnishorn gagnasafn þessar formúlur myndi gefa þér myndatexta eins “”Nánari upplýsingar um Pathfinders”” eða “”Nánari upplýsingar um Rockshocks fyrir Jocks.””
Smelltu Athugaðu að athuga formúluna fyrir villur. Ef forritið finnur villu, mun það hvetja þig með skilaboð kassi útlista eðli villunnar.
Eftir að ákveða einhverjar villur, smella á Vista og loka.
Smelltu á Í lagi til að fara aftur í skýrslunni.
Ath: A flipann texti uppskrift er aðeins metin þegar þú bora niður á subreport. Ef þú forskoða subreport sérstaklega frá aðal skýrslu, uppskrift verður ekki metin.
Í þessum kafla:
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Akụkọ Online Help
Agbakwunye captions ka na-ina subreports
Iji nwetakwuo hazie a akụkọ, captions nwere ike kere ndị Subreport Preview tab na nke placeholder etiti nke ihe na-ina subreport.
Captions e dere site na iji formulas. Ma placeholder etiti captions na Subreport Preview tab captions nwere ike na-agụnye ubi aha site na isi akụkọ.
A tab ederede caption anọchi nke subreport faịlụ aha caption na Subreport Preview tab.
Cheta na: Placeholder etiti captions naanị emetụta na-ina subreports, mgbe taabụ ederede captions emetụta ma ndị na-ina subreports na mgbe nile subreports. Ebe ọ bụ na data site na a mgbe nile subreport bụ anya na Preview tab, ọ dịghị mkpa maka a etiti caption mgbe ị na Ọkpụkpọ a mgbe nile subreport.
Ka ịgbakwunye a caption
Họrọ subreport na pịa Format bọtịnụ na Expert Ngwaọrụ toolbar.
The Format Editor dialog igbe na-egosi.
Pịa Subreport tab.
Ị nwere ike tinye ma onye na-ina subreport caption ma ọ bụ a preview tab caption site na ịpị kwesịrị ekwesị Formula button na-emeghe ụzọ kwuo Workshop.
Tinye usoro na Formula ederede igbe.
Crystal syntax usoro ihe atụ:
“”More Ozi Ihe”” + {Customer.Customer Name} Basic syntax usoro ihe atụ:
usoro = “”More Ozi Ihe”” + {Customer.Customer Name} Iji Xtreme.mdb sample nchekwa data, ndị a formulas ga-enye gị a caption dị ka “”More Ozi Ihe Pathfinders”” ma ọ bụ “”Ozi Ndị Ọzọ Ihe Rockshocks maka Jocks.””
Pịa Lelee na-elele usoro maka njehie. Ọ bụrụ na ihe omume ahụ okụt ndudue, ọ ga-akpali gị na a ozi igbe ịmata ọdịdị nke njehie.
Mgbe gwara bụla njehie, pịa Save na nso.
Pịa OK ka ịlaghachi na akụkọ.
Cheta na: A tab ederede usoro bụ naanị inyocha mgbe ị akuakuzinwo-ala on a subreport. Ọ bụrụ na ị hụchalụ a subreport iche site na isi akụkọ, usoro ga-ike inyocha.
Ná nkebi a:
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Bantuan Online
Menambahkan keterangan untuk on-demand subreports
Untuk lebih mengatur laporan, keterangan dapat dibuat untuk tab Subreport Preview dan untuk frame placeholder dari subreport on-demand.
Keterangan ditulis dengan menggunakan rumus. Kedua keterangan bingkai placeholder dan Subreport Preview tab keterangan dapat mencakup nama field dari laporan utama.
Sebuah keterangan tab teks menggantikan file subreport nama caption pada tab Subreport Preview.
Catatan: bingkai Placeholder keterangan hanya berlaku untuk on-demand subreports, sementara keterangan tab teks berlaku untuk on-demand subreports dan subreports biasa. Karena data dari subreport biasa terlihat pada tab Preview, tidak ada kebutuhan untuk keterangan bingkai ketika Anda memformat subreport biasa.
Untuk menambahkan keterangan
Pilih subreport dan klik tombol Format pada Expert toolbar Tools.
Kotak dialog Format Editor muncul.
Klik tab Subreport.
Anda dapat memasukkan baik on-demand subreport caption atau preview tab caption dengan mengklik tombol Formula yang tepat dan membuka Lokakarya Formula.
Masukkan rumus Anda di kotak Formula teks.
Kristal rumus sintaks contoh:
“”Informasi Lebih Lanjut Tentang”” + {Customer.Customer Nama} Dasar rumus sintaks contoh:
rumus = “”Informasi Lebih Tentang”” + {Customer.Customer Nama} Menggunakan database contoh Xtreme.mdb, formula ini akan memberikan keterangan seperti “”Informasi Lebih Lanjut Tentang Pathfinder”” atau “”Informasi Lebih Lanjut Tentang Rockshocks untuk Atlet.””
Klik Periksa untuk memeriksa rumus untuk kesalahan. Jika program menemukan kesalahan, ia akan meminta Anda dengan kotak pesan merinci sifat kesalahan.
Setelah memperbaiki kesalahan, klik Simpan dan tutup.
Klik OK untuk kembali ke laporan.
Catatan: Rumus tab teks hanya dievaluasi ketika Anda drill-down pada subreport. Jika Anda melihat pratinjau subreport secara terpisah dari laporan utama, formula tidak akan dievaluasi.
Di bagian ini:
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
fotheidil a chuirfear chun subreports ar-éileamh
Chun tuilleadh tuarascáil eagrú, is féidir fotheidil a chruthú don cluaisín subreport Réamhamhairc agus chun fráma placeholder ar subreport ar-éileamh.
Fotheidil atá scríofa ag baint úsáide as foirmlí. Is féidir I measc an dá fotheidil fráma placeholder agus fotheidil cluaisín subreport Réamhamhairc ainmneacha réimse ó phríomhthuarascáil.
Tagann A fotheideal téacs tab-ainm fotheideal chomhaid subreport ar an táb subreport Réamhamhairc.
Tabhair faoi deara: fotheidil fráma Placeholder ach amháin maidir le subreports ar-éileamh, agus feidhm fotheidil téacs cluaisín subreports ar-éileamh agus subreports rialta araon. Ós rud é na sonraí ó subreport rialta le feiceáil ar an táb Réamhamhairc, níl aon ghá le fotheideal fráma nuair a leagan amach tú subreport rialta.
Chun add a fotheideal
Roghnaigh an subreport agus cliceáil ar an gcnaipe Format ar na Uirlisí Saineolaithe toolbar.
An chuma ar an bosca dialóige Formáid Eagarthóir.
Cliceáil ar an táb subreport.
Is féidir leat dul isteach ceachtar fotheideal subreport ar-éileamh nó réamhamharc cluaisín fortheideal trí chliceáil ar an gcnaipe Foirmle cuí agus oscailt an Ceardlann Foirmle.
Cuir isteach do fhoirmle sa bhosca téacs Foirmle.
Crystal Sampla foirmle error:
“”Tuilleadh Eolais About”” + {Customer.Customer Ainm} Bunúsach Sampla foirmle error:
fhoirmle = “”Tuilleadh Eolais About”” + {Customer.Customer Ainm} Ag baint úsáide as an mbunachar sampla Xtreme.mdb, bheadh na foirmlí a thabhairt duit fortheideal cosúil le “”Tuilleadh Eolais About Pathfinders”” nó “”Tuilleadh Eolais Maidir Rockshocks do Jocks.””
Cliceáil Seiceáil a sheiceáil leis an fhoirmle le haghaidh earráidí. Má fhaigheann an clár earráid, beidh sé pras tú le bosca teachtaireacht cur síos ar nádúr an earráid.
Tar éis a shocrú aon earráidí, cliceáil Sábháil agus gar.
Cliceáil OK chun filleadh ar an tuarascáil.
Tabhair faoi deara: Tá foirmle téacs tab mheas ach amháin nuair a druil-síos tú ar subreport. Má réamhamharc tú subreport leithligh ón tuarascáil bunscoile, ní bheidh an fhoirmle a mheas.
San alt seo:
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Guida in linea
Aggiunta di didascalie a sottoreport su richiesta
Per organizzare ulteriormente un report, le didascalie possono essere creati per la scheda Subreport anteprima e per la cornice segnaposto di un sottoreport su richiesta.
Le didascalie sono scritte utilizzando formule. Entrambe le didascalie cornice segnaposto e Subreport Anteprima La scheda didascalie possono includere nomi di campo del rapporto principale.
Una didascalia scheda testo sostituisce il nome del titolo del file sottoreport nella scheda Sottoreport Anteprima.
Nota: le didascalie cornice segnaposto si applicano solo ai sottoreport su richiesta, mentre le didascalie scheda di testo si applicano sia sottoreport su richiesta e sottoreport regolari. Dal momento che i dati da un sottoreport normale è visibile sulla scheda Anteprima, non vi è alcuna necessità di una didascalia frame quando si formatta un sottoreport normale.
Per aggiungere una didascalia
Selezionare il sottoreport e fare clic sul pulsante Formato sulla barra degli strumenti Strumenti Esperto.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Editor formato.
Fare clic sulla scheda Sottoreport.
È possibile immettere una didascalia sottoreport su richiesta o di una scheda di anteprima didascalia facendo clic sul pulsante Formula appropriato e l’apertura del Workshop formule.
Inserire la formula nella casella di testo Formula.
Cristallo esempio di sintassi formula:
“”Ulteriori informazioni sui”” + {} Clienti.Nome cliente base esempio di sintassi formula:
formula = “”Ulteriori informazioni sui”” + {nome} Clienti.Nome cliente Utilizzando il database di esempio Xtreme.mdb, queste formule darebbe una didascalia come “”Ulteriori informazioni sui Pathfinders”” o “”Ulteriori informazioni sui Rockshocks for Jocks””.
Fare clic su Verifica per verificare la formula per gli errori. Se il programma trova un errore, vi verrà chiesto con una finestra di messaggio in dettaglio la natura dell’errore.
Dopo aver risolto eventuali errori, fare clic su Salva e chiudi.
Fare clic su OK per tornare al report.
Nota: Una formula scheda di testo viene valutato solo quando si esegue il drill-down su un sottoreport. Se si visualizza in anteprima un sottoreport separatamente dal report principale, non sarà valutata la formula.
In questa sezione:
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
オンデマンドサブレポートへのキャプションの追加
さらにレポートを整理するために、キャプションがサブレポートプレビュータブのために、オンデマンドサブレポートのプレースホルダフレームのために作成することができます。
キャプションは、数式を使用して書かれています。プレースホルダフレームのキャプションおよびサブレポートプレビュータブキャプションの両方がメインレポートからフィールド名を含めることができます。
タブのテキストキャプションは、サブレポート[プレビュー]タブ上のサブレポートのファイル名のキャプションを置き換えます。
注:タブのテキストキャプションは、オンデマンドサブレポートおよび通常のサブレポートの両方に適用しながら、プレースホルダフレームのキャプションは、オンデマンドサブレポートに適用されます。定期的なサブレポートからのデータが[プレビュー]タブに表示されているので、あなたが定期的にサブレポートをフォーマットフレームキャプションは必要ありません。
キャプションを追加するには
サブレポートを選択し、[エキスパートツール]ツールバーの[書式]ボタンをクリックします。
書式エディタ]ダイアログボックスが表示されます。
サブレポート]タブをクリックします。
あなたは、適切な式]ボタンをクリックし、式ワークショップを開くことによって、オンデマンドサブレポートのキャプションまたはプレビュータブキャプションのいずれかを入力することができます。
式テキストボックスに数式を入力します。
クリスタル構文式の例:
+ {Customer。顧客名}の基本的な構文の式の例」についての詳細情報」:
式サンプルデータベースxtreme.mdbサンプルデータベースを使用して{Customer。顧客名} + = “”に関する詳細情報」、これらの式は、あなたの「パスファインダーの詳細情報」等のキャプション与えるだろう」運動選手・体育系のためのRockshocksの詳細情報を。」
エラーの式を確認するチェック]をクリックします。プログラムがエラーを検出した場合は、エラーの性質を詳述するメッセージボックスでプロンプトが表示されます。
すべてのエラーを修正した後、保存して閉じる]をクリックします。
レポートに戻るには、[OK]をクリックします。
注:サブレポートにドリルダウンしたときに、タブのテキスト式がのみ評価されます。プライマリレポートとは別にサブレポートをプレビューする場合は、式が評価されません。
このセクションの内容:
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lapuran Crystal Pitulung Online
Nambahake katrangan kanggo ing dikarepake subreports
Kanggo luwih ngatur laporan, tulisan bisa digawe kanggo tab Subreport Preview lan kanggo pigura placeholder saka subreport ing dikarepake.
Katrangan sing ditulis kanthi nggunakake rumus. Loro-lorone tulisan pigura placeholder lan Subreport Preview tab tulisan bisa kalebu jeneng lapangan saka laporan utama.
A caption tab teks nggantèkaké file subreport jeneng caption ing tab Subreport Preview.
Wigati: pigura placeholder tulisan mung kanggo aplikasi ing dikarepake subreports, nalika tulisan tab teks aplikasi kanggo loro ing dikarepake subreports lan subreports biasa. Wiwit data saka subreport biasa katon ing tab Preview, ana ora perlu kanggo caption pigura yen sampeyan ngowahi format sing subreport biasa.
Kanggo nambah caption
Pilih subreport lan klik tombol Format ing Expert Tools toolbar.
Kothak dialog Format Editor katon.
Klik ing tab Subreport.
Sampeyan bisa ngetik salah siji ing dikarepake subreport caption utawa pratayang tab caption kanthi ngeklik tombol Formula cocok lan mbukak Workshop Formula.
Ketik rumus ing kothak Formula teks.
Crystal rumus sintaksis conto:
“”Kabar Liyane About”” + {Customer.Customer Jeneng} dhasar rumus sintaksis conto:
rumus = “”Liyane About”” + {Customer.Customer Jeneng} Nggunakake database sampel Xtreme.mdb, rumus iki bakal menehi tulisan kaya “”Informasi More About Pathfinders”” utawa “”Informasi More About Rockshocks kanggo Jocks.””
Klik Priksa mriksa rumus kanggo kasalahan. Yen program ketemu kesalahan, iku bakal pituduh sampeyan karo kothak pesen rincian alam kesalahan.
Sawise mbenakake kasalahan sembarang, klik Save lan cedhak.
Klik OK kanggo bali menyang laporan.
Wigati: A rumus tab teks mung mandhiri nalika pengeboran-mudhun ing subreport a. Yen sampeyan pratinjau subreport dhewe saka laporan utami, rumus ora mandhiri.
Ing bagean iki:
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
ಆನ್ ಬೇಡಿಕೆ subreports ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು
ಮತ್ತಷ್ಟು ವರದಿ ಸಂಘಟಿಸಲು, ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು Subreport ಮುನ್ನೋಟ ಟ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆನ್ ಬೇಡಿಕೆ subreport ಪ್ಲೇಸ್ಹೊಲ್ಡರ್ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ಲೇಸ್ಹೋಲ್ಡರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು Subreport ಮುನ್ನೋಟ ಟ್ಯಾಬ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ವರದಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಪಠ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Subreport ಮುನ್ನೋಟ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ subreport ಫೈಲ್ ಹೆಸರು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ಲೇಸ್ಹೋಲ್ಡರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ ಪಠ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಆನ್ ಬೇಡಿಕೆ subreports ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ subreports ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆನ್ ಬೇಡಿಕೆ subreports ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ subreport ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮುನ್ನೋಟ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ subreport ಫಾರ್ಮಾಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೇರಿಸಲು
subreport ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪರಿಕರಗಳು ಟೂಲ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸ್ವರೂಪ ಸಂಪಾದಕ ಸಂವಾದ ಚೌಕವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
Subreport ಟ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನೀವು ಒಂದು ಆನ್ ಬೇಡಿಕೆ subreport ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೋಟ ಟ್ಯಾಬ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎರಡೂ ನಮೂದಿಸಬಹುದು.
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಠ್ಯ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಕ್ಯ ಸೂತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ:
{Customer.Customer ಹೆಸರು} ಬೇಸಿಕ್ ವಾಕ್ಯ ಸೂತ್ರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ “”ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ””:
ಸೂತ್ರ = {Customer.Customer ಹೆಸರು} “”ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ”” Xtreme.mdb ಮಾದರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು “”pathfinders ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ”” ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಿದೆ ‘jocks ಫಾರ್ Rockshocks ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. “”
ದೋಷಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ದೋಷ ಕಂಡು ವೇಳೆ, ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೋಷ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿವರವಾದ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಂತರ, ಉಳಿಸು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ವರದಿ ಮರಳಲು ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಗಮನಿಸು: ಟ್ಯಾಬ್ ಪಠ್ಯ ಸೂತ್ರ ಮಾತ್ರ ನೀವು subreport ಮೇಲೆ ಕೊರೆತಕ್ಕಾಗಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು subreport ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳೆ, ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ:
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Онлайн Анықтама Есептер
талап бойынша бағыныңқы есептер қолы қосу
одан әрі баяндама ұйымдастыру, субтитрлер Subreport Алдын ала қарап алу қойындысындағы үшін және талап бойынша subreport туралы толтырғыш кадрдың үшін жасауға болады.
Тақырыптары формулаларды пайдалана отырып жазылған. толтырғыш жақтау жазулары және Subreport Алдын ала қарау қойындысының жазулары Екі негізгі баяндама өріс атауларын қамтуы мүмкін.
А қойындысы мәтін айдарындағы жазу Subreport Алдын ала қарап алу қойындысындағы subreport файл атауы жазуды ауыстырады.
Ескертпе: қойындысы мәтін жазулары талап бойынша бағыныңқы есептер және тұрақты бағыныңқы есептер де қолданылады, ал толтырғыш жақтау жазулары тек, талап бойынша бағыныңқы есептер қолданылады. тұрақты subreport деректерді алдын ала қарап алу қойындысындағы көрінетін болғандықтан, сіз кезекті subreport пішімдеу жақтау ұсталуы бойынша қажеті жоқ.
тақырып қосу үшін
subreport таңдаңыз және Сараптау Құралдар құралдар тақтасындағы пішімдеу түймешігін басыңыз.
Format редакторы тілқатысу терезесі пайда болады.
Subreport қойындысын басыңыз.
Сіз тиісті Формула түймесін басу және Формула семинар ашу арқылы Талап етілгенге subreport тақырыпты немесе алдын ала қарау қойындысының тақырып немесе енгізуге болады.
Формула мәтін терезесіне формуланы енгізіңіз.
Crystal синтаксис формуласы мысал:
: + {Customer.Customer аты} негізгі синтаксисті формуласы мысалы «туралы Қосымша ақпарат»
формуласы Xtreme.mdb үлгісі деректер базасын пайдалану {Customer.Customer атауы} + = «туралы Толығырақ ақпарат», бұл формулалар Сізге «Тыңнан туралы қосымша ақпарат» немесе ұқсас тақырып беріп еді «Jocks үшін Rockshocks туралы қосымша ақпарат».
қателерді формуланы тексеру үшін тексеру пәрменін басыңыз. Бағдарлама қате тапса, ол қате сипаты егжей-тегжейлі хабарлама терезесінде сізге нұсқау береді.
кез келген қателерді жойып болғаннан кейін, Сақтау және жабу түймешігін басыңыз.
баяндама оралу үшін OK түймешігін басыңыз.
Ескерту: Егер subreport бойынша төмен қаратып бұрғылау кезде қойындысы мәтін, формула ғана есептелінеді. Егер сіз бастапқы баяндаманың бөлек бір subreport алдын ала қарау болса, формула бағаланады мүмкін емес болады.
Бұл бөлімде:
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
លោកបានបន្ថែមទៀតមានចំណងជើងដើម្បី subreports នៅលើតម្រូវការ
ដើម្បីរៀបចំបន្ថែមទៀតរបាយការណ៍មួយមានចំណងជើងអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្ទាំងការមើលជាមុននិងសម្រាប់ Subreport កន្លែងដាក់ស៊ុមនៃ subreport នៅលើតម្រូវការ។
ចំណងជើងដែលត្រូវបានសរសេរដោយប្រើរូបមន្ត។ អ្នកទាំងពីរមានចំណងជើងស៊ុមកន្លែងដាក់ចំណងជើងដែលការមើលជាមុននិង Subreport ផ្ទាំងអាចរួមបញ្ចូលឈ្មោះវាលពីរបាយការណ៍មេ។
ចំណងជើងអត្ថបទមួយផ្ទាំងជំនួសចំណងជើងឈ្មោះឯកសារ subreport លើផ្ទាំង Subreport មើលជាមុន។
ចំណាំ: មានចំណងជើងស៊ុមកន្លែងដាក់បានតែអនុវត្តទៅកាន់ subreports នៅលើតម្រូវការ, ខណៈពេលដែលចំណងជើងអត្ថបទផ្ទាំងអនុវត្តទាំង subreports នៅលើតម្រូវការនិងការ subreports ទៀងទាត់។ ចាប់តាំងពីមានទិន្នន័យពី subreport ធម្មតាអាចមើលឃើញនៅលើផ្ទាំងការមើលជាមុន, វាមានតម្រូវការសម្រាប់ចំណងជើងស៊ុមមួយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើទ្រង់ទ្រាយ subreport ទៀងទាត់នោះទេ។
ដើម្បីបន្ថែមចំណងជើងមួយ
ជ្រើស subreport ហើយចុចប៊ូតុងទ្រង់ទ្រាយនៅលើឧបករណ៍របារឧបករណ៍ជំនាញ។
កម្មវិធីនិពន្ធប្រអប់ធ្វើទ្រង់ទ្រាយបង្ហាញ។
ចុចលើផ្ទាំង Subreport ។
អ្នកអាចបញ្ចូលទាំងចំណងជើងនៅលើតម្រូវការឬការមើលជាមុន subreport ចំណងជើងផ្ទាំងដោយចុចប៊ូតុងរូបមន្តសមស្របនិងបើកសិក្ខាសាលារូបមន្ត។
បញ្ចូលរូបមន្តរបស់អ្នកក្នុងប្រអប់អត្ថបទរូបមន្ត។
គ្រីស្តាល់ឧទាហរណ៍រូបមន្តវាក្យសម្ព័ន្ធ:
“”បន្ថែមទៀតអំពី”” + {ឈ្មោះ} ឧទាហរណ៍ Customer.Customer វាក្យសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានរូបមន្ត:
រូបមន្ត = “”បន្ថែមទៀតអំពី”” + {ឈ្មោះ Customer.Customer} ដោយប្រើឃ្លាំងទិន្នន័យគំរូ Xtreme.mdb រូបមន្តទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវចំណងជើងដូចជា “”បន្ថែមទៀតអំពី Pathfinder”” ឬ “”បន្ថែមទៀតអំពី Rockshocks សម្រាប់ Jock »។
សូមចុចសូមពិនិត្យមើលដើម្បីពិនិត្យមើលរូបមន្តសម្រាប់កំហុស។ ប្រសិនបើកម្មវិធីនេះរកឃើញកំហុសមួយ, វានឹងជំរុញឱ្យអ្នកជាមួយនឹងប្រអប់សារមួយដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីធម្មជាតិនៃកំហុសនេះ។
បន្ទាប់ពីការជួសជុលកំហុសណាមួយ, ចុចរក្សាទុកនិងបិទ។
ចុចយល់ព្រមដើម្បីត្រឡប់ទៅរបាយការណ៍។
ចំណាំ: រូបមន្តផ្ទាំងត្រូវបានវាយតម្លៃអត្ថបទតែនៅពេលអ្នកខួងចុះនៅលើ subreport មួយ។ ប្រសិនបើអ្នកបានមើល subreport មួយដាច់ដោយឡែកពីរបាយការណ៍បឋមរូបមន្តនឹងមិនត្រូវបានវាយតម្លៃ។
ក្នុងផ្នែកនេះ:
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

크리스탈은 온라인 도움말을보고
주문형 하위 보고서에 캡션 추가
추가 보고서를 구성하려면 자막은 하위 보고서 미리보기 탭과 주문형 하위 보고서의 자리 표시 자 프레임을 만들 수 있습니다.
캡션은 수식을 사용하여 작성됩니다. 두 자리 표시 자 프레임 캡션 및 하위 보고서 미리보기 탭 캡션은 주 보고서에서 필드 이름을 포함 할 수 있습니다.
탭 텍스트 캡션은 하위 보고서 미리보기 탭에서 하위 보고서 파일 이름 자막을 대체합니다.
참고 : 탭 텍스트 캡션은 주문형 하위 보고서와 일반 하위 보고서에 모두 적용하면서 자리 표시 자 프레임 캡션은 주문형 하위 보고서에 적용됩니다. 일반 하위 보고서의 데이터가 미리보기 탭에 표시하기 때문에, 정기적 하위 보고서 서식을 프레임 캡션이 필요 없습니다.
캡션을 추가하려면
하위 보고서를 선택하고 전문가 도구 도구 모음에서 형식 단추를 클릭합니다.
서식 편집기 대화 상자가 나타납니다.
하위 보고서 탭을 클릭합니다.
당신은 주문형 하위 보고서 캡션 또는 적절한 수식 단추를 클릭하고 수식 워크샵을 열어 미리보기 탭 캡션 중 하나를 입력 할 수 있습니다.
수식 텍스트 상자에 수식을 입력합니다.
크리스탈 구문 수식 예 :
+ {Customer.Customer 이름} 기본 구문 수식 예 “”에 관한 추가 정보””
수식 = Xtreme.mdb는 샘플 데이터베이스를 사용하여 + {Customer.Customer 이름} “”에 대한 자세한 내용은””이러한 공식은 당신에게 “”추가 패스 파인더에 대한 정보””또는 같은 자막 줄 것 “”스포츠 팬을위한 Rockshocks에 관한 추가 정보를.””
오류에 대한 공식을 확인하기 위해 확인을 클릭합니다. 프로그램이 오류를 발견하면 오류의 성격을 자세히 설명하는 메시지 상자에 메시지를 표시합니다.
오류를 수정 한 후 저장 후 닫기를 클릭합니다.
보고서에 돌아가려면 확인을 클릭합니다.
참고 : 탭 텍스트 수식 만이 드릴 다운 할 때 하위 보고서에 평가된다. 당신이 차 보고서에서 별도로 하위 보고서를 미리 볼 경우, 수식은 평가되지 않습니다.
이 섹션의 내용
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Raport liserxetê Alîkarî
Serzêde kirin ingilizî li ser-daxwaza subreports
Ji bo lidarxistina din a raporê de, ingilizî dikarin bên ji bo tab Subreport Preview û ji bo çarçovê de, bêy ya subreport on-demand tên afirandin.
Captions bi destê bikaranîna formûlên nivîsîn. Herdu ingilizî frame basît û Subreport Preview ingilizî tab dikarin navên zeviyê ji rapora sereke ev in.
A caption text tab, li şûna ku pelê subreport navê caption li ser pekanê Subreport Preview.
Têbînî: ingilizî frame Placeholder bi tenê ji bo li ser-daxwaza subreports serî, dema ingilizî text tab ji bo herdu subreports on-demand û subreports nîzamî serî. Ji ber ku daneyên ji subreport rêkûpêk li ser pekanê Preview xuya ye, pêwîst nake ji bo caption frame, gava ku tu subreport nîzamî celebê hene.
To lê zêde bike a caption
li subreport hilbijêre û pêl bişkoka Format li ser Tools Expert darikê.
The box dialog Format Nawy de xuya dike.
tab Subreport Click.
Tu dikarî An caption subreport on-demand an jî caption tab preview bi tikandina bişkoka Formula guncaw û vekirina Atolyeya Formula berinûs bike.
formula xwe di vê tabloya nivîsê de Formula binivîse.
Crystal nimûne formula syntax:
“”Der barê”” + {Customer.Customer Name} Basic nimûne formula syntax:
formula = “”der barê”” + {Customer.Customer Name} Bikaranîna di nav HTMLê da heye test Xtreme.mdb, ev şiklê dê tu caption wek “”Information More About EU”” an bidin “”Information More About Rockshocks bo Jocks.””
Click kontrol bike da ku kontrol di formula ji bo şaşiyên. Ger program an error dibîne, ku ew dê bi we re box message hûrgulî cewherê error bihêle.
Piştî ku bernavê tu çewtî, Save û nêzîkî bitikîne.
ku vegerin bi rapora OK bitikîne.
Nîşe: formula text tab tenê nirxandin dema ku hûn neçar in-li ser subreport. Eger tu bi pêşdîtin a subreport cuda ji rapora seretayî, formula ne dê bên nirxandin.
Di vê beşê de:
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal отчеттор Online Жардам
талап боюнча төлөнүүчү subreports үчүн жазууларды кошуп,
мындан ары да отчетту уюштуруу, коштомо доклад алдын барагында жана бир талап боюнча доклад менен орду алкагында үчүн түзүлүшү мүмкүн.
Жазуулары нерсени колдонуу менен жазылган. Да орду кадр коштомо жана доклад алдын табулатура коштомо негизги отчетунан талаа аттарын камтышы мүмкүн.
Табулатура текст менен жазуу доклад алдын кошумча доклад атын жазууну алмаштырат.
Эскертүү: Placeholder кадр жазуулар аккорды текст субтитрлер талап subreports жана үзгүлтүксүз subreports да колдонулат, ал эми гана, талап боюнча төлөнүүчү subreports колдонулат. дайыма доклад алынган маалыматтар алдын ала барагында көрүнүп турат, анткени, сен дайыма доклад түзүүнү рамка жазуу үчүн эч кандай зарылдыгы жок.
Баш жазууну кошуу үчүн
камтылган доклад тандоого жана эксперттик Tools Аспапсапта жазуусу кнопка.
Жазуусу Editor деген жазуу пайда болот.
Камтылган доклад өтөсүз.
Эгер тиешелүү Formula баскычын басып, Formula-чеберкана ачуу менен талап боюнча доклад жазууну же алдын ала табулатура жазууну да кире албайт.
Formula текст кутучасына топ кирет.
Crystal синтаксиси формула мисал:
«Көбүрөөк маалымат жөнүндө» + {Customer.Customer Name} негизги синтаксисин формула мисалы:
формула = Xtreme.mdb үлгү базасын колдонуу + {Customer.Customer аты} «жөнүндө көбүрөөк маалымат», бул бисмиллах сага: «Көбүрөөк маалымат алуу жөнүндө Бурабай» же башка ушул сыяктуу бир башат бермек «, бийден үчүн Rockshocks жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу.»
каталарды тамагын текшерип текшерип чык. программа ката тапкан болсо, анда ал күнөөсү мүнөзүн-жибине чейин Билдирүү кутулары менен түрткү берет.
кандайдыр бир каталарды белгилегенден кийин, Сактоо жана жакын чыкылдатуу.
Отчеттун кайтып баруу үчүн ОК бас.
Эскертүү: аккорды текст формула сиз доклад боюнча ылдый бургулап качан бааланат. баштапкы отчетто өзүнчө бир доклад алдын болсо, формула баа берүү мүмкүн эмес.
Бул бөлүмдө:
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
ເພີ່ມຄໍາອະທິບາຍ subreports ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງ
ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງການລາຍງານ, ຄໍາອະທິບາຍສາມາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງສໍາລັບ Subreport ສະແດງແຖບແລະສໍາລັບພາ placeholder ຂອງ subreport ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ.
ຄໍາອະທິບາຍລາຍລັກອັກສອນໂດຍການນໍາໃຊ້ສູດ. ທັງສອງຄໍາອະທິບາຍພາ placeholder ແລະ Subreport ສະແດງຄໍາອະທິບາຍແຖບສາມາດປະກອບມີຊື່ພາກສະຫນາມຈາກບົດລາຍງານການຕົ້ນຕໍ.
A ຄໍາອະທິບາຍຂໍ້ຄວາມແຖບແທນທີ່ຄໍາອະທິບາຍຊື່ໄຟລ໌ subreport ໃນ Subreport ສະແດງແຖບ.
ຫມາຍເຫດ: ຄໍາອະທິບາຍພາ Placeholder ພຽງແຕ່ສະຫມັກຂໍເອົາກັບ subreports ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ, ໃນຂະນະທີ່ຄໍາອະທິບາຍຂໍ້ຄວາມແຖບນໍາໃຊ້ກັບທັງສອງ subreports ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການແລະ subreports ເປັນປົກກະຕິ. ນັບຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ມູນຈາກ subreport ປົກກະຕິແມ່ນສັງເກດເຫັນກ່ຽວກັບການສະແດງແຖບ, ມີຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄໍາອະທິບາຍພາໃນເວລາທີ່ທ່ານຈັດຮູບແບບ subreport ປົກກະຕິບໍ່ມີ.
ເພື່ອເພີ່ມສ່ວນທີ່ເປັນ
ເລືອກ subreport ແລະຄິກປຸ່ມຮູບແບບໃນການເຄື່ອງມືຊ່ຽວຊານແຖບເຄື່ອງມື.
ຮູບແບບບັນນາທິການປາກົດຂຶ້ນ.
ໃຫ້ຄລິກໃສ່ Subreport ແຖບ.
ທ່ານສາມາດເຂົ້າບໍ່ວ່າຈະເປັນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງ subreport ສ່ວນຫລືສະແດງແຖບຄໍາອະທິບາຍໂດຍການຄລິກປຸ່ມສູດທີ່ເຫມາະສົມແລະການເປີດກອງປະຊຸມສູດ.
ກະລຸນາໃສ່ສູດຂອງທ່ານຢູ່ໃນປ່ອງຂໍ້ຄວາມສູດ.
ໄປເຊຍກັນຍົກຕົວຢ່າງສູດ syntax:
“”ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ”” + {Customer.Customer ຊື່} ຕົວຢ່າງສູດ syntax ພື້ນຖານ:
ສູດ = “”ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ”” + {Customer.Customer ຊື່} ການນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຕົວ Xtreme.mdb, ສູດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຄໍາອະທິບາຍເຊັ່ນ: “”ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Pathfinders”” ຫຼື “”ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Rockshocks ສໍາລັບ jock.””
ກົດກວດສອບການກວດສອບການສູດສໍາລັບຄວາມຜິດພາດ. ຖ້າຫາກວ່າໂຄງການທີ່ເຫັນວ່າຜິດພາດ, ມັນຈະກະຕຸ້ນເຕືອນທ່ານກັບກ່ອງຂໍ້ຄວາມລະອຽດລັກສະນະຂອງຄວາມຜິດພາດໄດ້.
ຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໃດໆ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ Save ແລະປິດ.
ກົດ OK ເພື່ອກັບຄືນການລາຍງານ.
ຫມາຍເຫດ: ສູດຄວາມແຖບແມ່ນການປະເມີນຜົນພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຈາະລົງໃສ່ subreport ເປັນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສະແດງ subreport ເປັນແຍກຕ່າງຫາກຈາກບົດລາຍງານປະຖົມ, ສູດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ.
ຢູ່ໃນພາກນີ້:
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Auxilium
Addens in-postulant, ut tituli subreports
Ut etiam organize a fama potest creari in tituli Subreport Preview tab, et in corpore an in-postulant Placeholder subreport.
Tituli ab per formulas. Et Placeholder artus et tituli Subreport Preview tab tituli potest comprehendo a principalis campo nomina fama.
Text lima nomen Notes Caption tab reponit subreport in Subreport Preview tab.
Nota: corpus Placeholder tituli ad tantum in-postulant subreports, tituli ad utrumque textum cum tab in-postulant subreports et iusto subreports. Quoniam data est a ordinarius subreport visibilibus in Preview tab, non est necessarium quod a captione quando format corpus in iusto subreport.
To add Caption
Lego et subreport click in puga pyga Format Peritus Toolbar.
Format Hardcover alternis sermonibus arca archa apparet.
Click in Subreport Tab.
Vos can vel ingredi vel Preview tab Text Notes on-demand subreport clicking per ipsum et aperiens congruenti formula Formula Workshop.
Nulla formula Formula sociis natoque.
Sicut Crystal formula syntax:
“”More Information about”” {s} Customer.Customer nomen formula ut syntax:
formula: “”More Information about”” {a} ex nomine Customer.Customer Xtreme.mdb Sample database, formulis quae daret tibi sicut caption “”More Information Pathfinders”” vel “”More Information Rockshocks ad jocks.””
Click reprehendo ut Reprehendo enim errores in formula. Si errorem rationem invenit eam vos promptos natura narratione erroris nuntius arca archa.
Quam utrique erroresque, click densis nisi.
Click OK ad famam.
Nota: textus formulae tab est aestimanda, cum non solum in exercitio descendit subreport. Si vos praevius a subreport separatim a prima opinio, ex formula esse, et non sunt aestimanda.
In hoc section:
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
Pievienojot parakstus pēc pieprasījuma subreports
Lai vēl vairāk organizēt ziņojumu, paraksti var izveidot cilni subreport Preview un par viettura ietvaros pēc pieprasījuma subreport.
Paraksti ir rakstīti, izmantojot formulas. Abi vietturis rāmis parakstus un subreport Preview tab parakstus var iekļaut lauku nosaukumus no galvenajā ziņojumā.
Tab teksta parakstu aizvieto subreport faila nosaukumu parakstu cilnē subreport Preview.
Piezīme: Viettura rāmju parakstus piemēro tikai pēc pieprasījuma subreports, bet tab teksta paraksti attiecas gan uz pieprasījuma subreports un regulāri subreports. Tā kā dati no regulāras subreport ir redzams uz cilnes Preview, nav nepieciešams rāmja parakstu Formatējot regulāru subreport.
Lai pievienotu parakstu
Izvēlieties subreport un noklikšķiniet uz pogas Format uz ekspertu Tools rīkjoslu.
Parādās Format Editor dialoglodziņš.
Noklikšķiniet uz cilnes subreport.
Jūs varat ievadīt vai nu pēc pieprasījuma subreport parakstu vai preview tab parakstu, noklikšķinot uz atbilstošu formulu pogu un atverot Formula darbnīca.
Ievadiet savu formulu formulā tekstlodziņā.
Crystal sintakse formula piemērs:
“”Uzzini vairāk par”” + {Customer.Customer nosaukums} Pamata sintakse formulu, piemēram:
formula = “”Uzzini vairāk par”” + {Customer.Customer nosaukums} lietošana Xtreme.mdb paraugu datu bāzi, šīs formulas dotu jums parakstu, piemēram, “”Vairāk informācijas par Pathfinders”” vai “”Papildinformācija par Rockshocks par jocks.””
Noklikšķiniet uz Pārbaudīt, lai pārbaudītu formulu kļūdas. Ja programma atrod kļūdas, tas liks jums ar ziņojuma lodziņš sīki par kļūdu.
Pēc kļūdu novēršana, noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.
Noklikšķiniet uz Labi, lai atgrieztos ziņojumā.
Piezīme: tab teksts formula ir tikai novērtēts, ja jūs urbt uz leju uz subreport. Ja jums priekšskatīt subreport atsevišķi no primārā ziņojumu, formula netiks vērtēti.
Šajā sadaļā:
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pagalba
Įrašyta antraštes pagal pareikalavimą subreports
Toliau organizuoti ataskaitą, parašai gali būti sukurta skirtuko Subreport peržiūros ir už imituojančiu rėmelio on-demand subreport.
Parašai yra parašyta naudojant formules. Abi vietos rezervavimo karkasiniai parašai ir Subreport Peržiūra “”parašai gali būti laukų pavadinimus iš pagrindinės ataskaitos.
Skirtuką Teksto antraštė pakeičia subreport failo vardas antraštę skirtuke Subreport Preview.
Pastaba: rezervuota vieta karkasiniai parašai taikomos tik užsakomųjų subreports, o skirtukas teksto antraštes taikomos tiek užsakomosioms subreports ir reguliariai subreports. Kadangi duomenų iš reguliariai subreport yra matomas ant skirtuko Peržiūra, nėra už kadro antraštę Jei norite formatuoti reguliariai subreport poreikis.
Norėdami pridėti antraštę
Pasirinkite subreport ir spustelėkite Formatuoti mygtuką ekspertų Įrankiai įrankių juostoje.
Pasirodo dialogo langas Formatas redaktorius.
Spustelėkite Subreport skirtuką.
Galite įvesti arba pagal pareikalavimą subreport antraštę ar peržiūros tab antraštę spustelėdami atitinkamą Formulės mygtuką ir atverti formulę seminaras.
Įveskite savo formulę Formulės laukelį.
“”Crystal sintaksė formulė pavyzdys:
“”Daugiau apie”” + “”{Customer.Customer pavadinimas} pagrindinio sintaksė formule, pavyzdžiui:
formulė = “”Sužinokite daugiau apie”” + {Customer.Customer pavadinimas} Naudojant Xtreme.mdb imties duomenų bazę, šios formulės duos jums, kaip “”daugiau informacijos apie kelrodžių”” arba antraštę “”Daugiau informacijos apie Rockshocks už Jocks””.
Spustelėkite Tikrinti patikrinti klaidų formulę. Jei programa randa klaidą, jis bus greitai jums pranešimų dėžutę išsamiai klaidą pobūdį.
Po išsprendę, spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.
Spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į ataskaitą.
Pastaba: skirtuką Teksto formulė tik įvertino kai gręžti žemyn ant subreport. Jei peržiūrėti subreport atskirai nuo pirminio pranešimo, formulė nebus vertinamos.
Šiame skyriuje:
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapporten Online Hëllef
Derbäi Kommentar bis op-Nofro subreports
Fir weider engem Rapport organiséieren, kënnen Kommentar fir d’Subreport Preview Reiter a fir d’vereedegt Kader vun enger op-Nofro subreport entstoen.
Kommentar sinn andems Formelen geschriwwen. Béid vereedegt Frame Kommentar an Subreport Preview Reiter Kommentar kann Terrain Nimm aus der Haaptrei Rapport gehéiert.
A Reiter Text Satz ersetzt de subreport Fichier Numm Satz op der Subreport Preview Reiter.
Opgepasst: asetzen Frame Kommentar gëlle just fir op-Nofro subreports, iwwerdeems Reiter Text Kommentar zu souwuel op-Nofro subreports a regelméissegen subreports gëllen. Zanter de Donnéeën aus engem normale subreport op der Preview Reiter siichtbar ass, et ass net néideg fir engem Kader Satz, wann Dir eng reegelméisseg subreport Format.
Ariichte vun engem Satz
Wielt d’subreport a klickt op de Knäppchen Format op der Expert Tools Toolbar.
D’Format Redakter Dialog erschéngt.
Klickt der Subreport Reiter.
Dir kënnt entweder eng op-Nofro subreport Satz oder eng Virschau Reiter Satz gitt vun de passenden Formel Knäppchen klick an der Formel Workshop Ouverture.
Gitt Äre Formel vun der Formel Textfeld.
Crystal Siwebiergen Formule Beispill:
“”Méi Informatiounen iwwert”” + {Customer.Customer Numm} Grondakommes Siwebiergen Formule Beispill:
Formel = “”Méi Informatiounen iwwert”” + {Customer.Customer Numm} der Xtreme.mdb Prouf Datebank benotzt, géif dës Formelen ginn Iech e Satz wéi “”Méi Informatiounen iwwert Pathfinders”” oder “”Méi Informatiounen iwwert Rockshocks fir Jocks.””
Klickt Check der Formel fir Feeler ze kontrolléieren. Wann de Programm e Fehler fënnt, gëtt et Iech nimools mat engem Message Këscht der Natur vun de Feeler Detailer.
No Feele Bauer, klickt späicheren an no.
Klickt OK fir de Rapport ze berücksichtegen.
Opgepasst: Eng Reiter Text Formule ass nëmmen bewäert, wann Dir op engem subreport gebuert-verwandelt. Wann Dir e subreport separat aus der Primärschoul Rapport Virgeschmaach, gëtt net der Formel bewäert ginn.
An dëser Rubrik:
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал извештаи онлајн Помош
Додавање наслови на subreports на барање
За уште повеќе да се организираат во извештајот, може да се создаде легенда под јазичето Subreport Преглед и за случаеви рамка на subreport на барање.
Насловите се напишани со користење на формули. Двете случаеви рамка насловите и Subreport Преглед јазичето текстот може да вклучуваат поле имиња од главниот извештај.
Јазичето текст насловот се заменува името subreport датотеката насловот на на јазичето Subreport Preview.
Забелешка: Случаеви рамка легенди се однесуваат само на subreports на барање, додека јазичето текст текстот да се однесува и на барање subreports и редовно subreports. Од податоците од редовните subreport е видлива на табулаторот Преглед, нема потреба за рамка насловот кога ќе го форматирате редовна subreport.
За да додадете некој наслов
Изберете го subreport и кликнете на копчето формат на алатки алатникот експерт.
појавува полето за дијалог Уредувач на формат.
Кликнете на јазичето Subreport.
Можете да внесете или он-побарувачка subreport насловот или преглед табот наслов со кликнување на копчето кое го гледаш Формула и отворање на работилницата Формула.
Внесете ја вашата формула во Формула полето за текст.
Кристал синтакса формула пример:
“”Повеќе информации за”” + {Customer.Customer Име} основната синтакса формула пример:
формулата = “”Повеќе информации за”” + {Customer.Customer Име} Користење на базата на податоци на примерокот Xtreme.mdb, овие формули ќе ви даде наслов како “”Повеќе информации за Pathfinders”” или “”Повеќе информации за Rockshocks за jocks””.
Кликнете Проверете за да се провери на формула за грешки. Ако програмата утврди грешка, тоа ќе ве прашува со кутија порака со детали за природата на грешка.
По одредување на грешки, кликнете на Save и затворете го.
Кликнете на Во ред за да се вратите во извештајот.
Забелешка: јазичето текст формула се оценува само кога ќе се вежба-долу на subreport. Ако прегледате subreport одделно од основните извештај, формулата не ќе се оценува.
Во овој дел:
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Origine et histoire de Reports Online Help
Manampy maribolana ny on-tinady subreports
To fanampiny handamina ny tatitra, maribolana azo natao ho an’ny Subreport Preview kiheba sy ny placeholder toe iray on-fangatahana subreport.
Maribolana voasoratra amin’ny alalan’ny rijan-teny voaravona mampiasa. Samy placeholder toe maribolana sy Subreport Preview vakizoro maribolana Mety ho tafiditra amin’izany saha anarana avy amin’ny tena tatitra.
Kiheba lahatsoratra fanazavana manolo ny subreport anaran’ny rakitra fanazavana amin’ny Subreport Preview vakizoro.
Fanamarihana: Placeholder toe maribolana ihany no mihatra amin’ny-fitakiana subreports, raha vakizoro lahatsoratra maribolana mihatra na amin’ny-fitakiana subreports subreports sy tsy tapaka. Koa satria ny angona avy amin’ny tsy tapaka subreport no hita eo amin’ny Preview kiheba, dia tsy misy ilaina ny fanazavana ny endriny rehefa subreport endrika tsy tapaka.
Mba hametraka ny fanazavana
Misafidiana ny subreport sy tsindrio ny bokotra teo ny Format Tools ny Manam-pahaizana Toolbar.
Ny Format Editor diniky boaty hita.
Tsindrio ny Subreport vakizoro.
Afaka miditra na ny teo-subreport fangatahana fanazavana, na ny topi-maso kiheba fanazavana amin’ny fipihana ny bokotra Formula mety sy manokatra ny Formula Atrikasa.
Ampidiro ny rijan ao amin’ny lahatsoratra Formula boaty.
Origine et histoire de Syntaxe rijan ohatra:
“”Bebe kokoa momba”” + {} Customer.Customer Name fototra Syntaxe raikipohy ohatra:
raikipohy = “”More Information About”” + {} Customer.Customer Name fampiasana ny Xtreme.mdb santionana banky angona, ireo rijan-teny voaravona hanome anao ny fanazavana toy ny “”fanazavana fanampiny momba ny Mpisavalalana”” na “”fanazavana fanampiny momba Rockshocks for Jocks.””
Tsindrio Jereo ny mijery ny raiki-pohy ho an’ny fahadisoana. Raha ny fandaharam-mahita ny fahadisoana, dia hanosika anao ny hafatra efajoro manazava amin’ny antsipirihany mikasika ny toetry ny fahadisoana.
Rehefa avy manamboatra misy fahadisoana, tsindrio Save sy ny akaiky.
Tsindrio OK mba hiverina any amin’ny tatitra.
Fanamarihana: kiheba lahatsoratra raikipohy ihany no fizahana rehefa fandavahana-teo amin’ny subreport. Raha misy subreport hanopy maso misaraka amin’ny Kilonga tatitra, ny raikipohy dia tsy ho fizahana.
Ao amin’ity fizarana ity:
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Talian Bantuan
Menambah kapsyen untuk subreports atas permintaan
Menganjurkan lagi laporan, kapsyen boleh diwujudkan untuk tab sublaporan Preview dan untuk rangka pemegang tempat suatu sublaporan atas permintaan.
Kapsyen ditulis dengan menggunakan formula. Kedua-dua kapsyen bingkai pemegang tempat dan kapsyen tab sublaporan Preview boleh termasuk nama medan daripada laporan utama.
A kapsyen teks tab menggantikan nama fail sublaporan kapsyen pada tab sublaporan Preview.
Nota: kapsyen bingkai Pemegang hanya terpakai kepada subreports atas permintaan, manakala kapsyen teks tab terpakai bagi kedua-dua subreports atas permintaan dan subreports biasa. Sejak data dari sublaporan biasa boleh dilihat pada tab Pratonton, tidak ada keperluan untuk kapsyen bingkai apabila anda memformat sublaporan biasa.
Untuk menambah keterangan
Pilih sublaporan dan klik butang Format pada Pakar Tools bar alat.
Kotak dialog Format Editor muncul.
Klik tab sublaporan itu.
Anda boleh memasukkan sama ada kapsyen sublaporan atas permintaan atau tab preview kapsyen dengan mengklik butang Formula yang sesuai dan merasmikan Bengkel Formula.
Masukkan formula anda di dalam kotak teks Formula.
Crystal formula sintaks contoh:
“”Maklumat Lanjut Mengenai”” + {Nama} Customer.Customer asas contoh formula sintaks:
formula = “”Maklumat Lanjut Mengenai”” + {Nama} Customer.Customer Menggunakan pangkalan data sampel Xtreme.mdb, formula ini akan memberikan anda satu kapsyen seperti “”Maklumat Lanjut Mengenai Pathfinders”” atau “”Maklumat Lanjut Mengenai Rockshocks untuk Jocks.””
Klik Semak untuk menyemak formula untuk kesilapan. Jika program ini mendapati ralat, ia akan meminta anda dengan kotak mesej memperincikan sifat ralat.
Selepas menetapkan sebarang kesilapan, klik Simpan dan menutup.
Klik OK untuk kembali ke laporan itu.
Nota: formula teks tab hanya dinilai apabila menggerudi ke bawah pada sublaporan a. Jika anda pratonton sublaporan yang berasingan daripada laporan utama, formula itu tidak akan dinilai.
Dalam seksyen ini:
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
ആവശ്യാനുസരണം subreports അടിക്കുറിപ്പുകൾ ചേർക്കുന്നത്
കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ, അടിക്കുറിപ്പുകൾ Subreport പ്രിവ്യൂ ടാബ് വേണ്ടി ഓൺ ഡിമാൻഡ് subreport എന്ന പ്ലെയ്സ്ഹോൾഡർ ഫ്രെയിം സൃഷ്ടിക്കും കഴിയും.
അടിക്കുറിപ്പുകൾ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പ്ലെയ്സ്ഹോൾഡർ ഫ്രെയിം അടിക്കുറിപ്പുകളുടെയും Subreport പ്രിവ്യൂ ടാബ് അടിക്കുറിപ്പുകൾ മുഖ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് പേരുകളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.
ഒരു ടാബ് ടെക്സ്റ്റ് അടിക്കുറിപ്പ് Subreport പ്രിവ്യൂ ടാബിൽ subreport ഫയൽ നാമം അടിക്കുറിപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു.
കുറിപ്പ്: പ്ലെയ്സ്ഹോൾഡർ ഫ്രെയിം തലക്കെട്ടുകൾ മാത്രം ടാബ് ടെക്സ്റ്റ് അടിക്കുറിപ്പുകൾ ആവശ്യാനുസരണം subreports പതിവ് subreports ബാധകമാണ് സമയത്ത്, ആവശ്യാനുസരണം subreports ബാധകമാണ്. ഒരു സാധാരണ subreport നിന്നുള്ള ഡാറ്റ പ്രിവ്യൂ ടാബിൽ ദൃശ്യമാണ് എന്നതിനാൽ, സാധാരണ subreport ഫോർമാറ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം അടിക്കുറിപ്പ് വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല.
ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ചേർക്കാൻ
subreport തിരഞ്ഞെടുക്കുക വിദഗ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ടൂൾബാറിലെ ഫോർമാറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഫോർമാറ്റ് എഡിറ്റർ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലഭ്യമാകുന്നു.
ക്ലിക്ക് Subreport ടാബ്.
നിങ്ങൾ ഉചിതമായ ഫോർമുല ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്ത് ഫോർമുല ശില്പശാല തുറന്ന് ഒരു ഡിമാന്റ് subreport അടിക്കുറിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിവ്യൂ ടാബ് അടിക്കുറിപ്പ് ഒന്നുകിൽ നൽകാം.
ഫോർമുല ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ സമവാക്യം നൽകുക.
ക്രിസ്റ്റൽ സിന്റാക്സ് ഫോർമുല ഉദാഹരണം:
: {Customer.Customer പേര്} അടിസ്ഥാന സിന്റാക്സ് ഫോർമുല ഉദാഹരണം “”സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ””
ഫോർമുല Xtreme.mdb സാമ്പിൾ ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിച്ച് + {Customer.Customer പേര്} = “”സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ”” ഈ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ “”കൂടുതൽ Pathfinders കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ”” പോലുള്ള ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുത്താലും “”Jocks വേണ്ടി Rockshocks കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ.””
ക്ലിക്ക് പിശകുകൾ ഫോര്മുല പരിശോധിക്കാൻ പരിശോധിക്കുക. പ്രോഗ്രാം ഒരു പിശക് കണ്ടെത്തുന്നു, അത് പിശക് സ്വഭാവം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം ബോക്സ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ഏതെങ്കിലും പിശകുകൾ പരിഹരിച്ചതിനുശേഷം, സംരക്ഷിച്ച് അടയ്ക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
റിപ്പോർട്ട് മടങ്ങാൻ ശരി ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
കുറിപ്പ്: ആധികമാർക്കും ഡൗൺ ഒരു subreport ന് ഒരു ടാബ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമുല മാത്രമേ സര്ക്കാര്. നിങ്ങൾ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് നിന്ന് വേറിട്ട് ഒരു subreport പ്രിവ്യൂ എങ്കിൽ ഫോർമുല മൂല്യനിർണയം ചെയ്യില്ല.
ഈ വിഭാഗത്തിൽ:
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Żieda captions għal subreports on-demand
Biex tkompli torganizza rapport, captions jistgħu jinħolqu għall-tab subreport Preview u għall-qafas placeholder ta ‘subreport fuq talba.
Captions huma miktuba bl-użu formuli. Iż-żewġ captions qafas placeholder u captions tab subreport Preview tista ‘tinkludi l-ismijiet qasam mir-rapport prinċipali.
A caption test tab jissostitwixxi l-isem ta caption fajl subreport fuq il-tab subreport Preview.
Nota: captions qafas Placeholder japplikaw biss għal subreports on-demand, filwaqt li captions test tab japplikaw kemm subreports fuq talba u subreports regolari. Billi d-dejta minn subreport regolari tkun tidher fuq il-tab Preview, m’hemm l-ebda ħtieġa għal caption qafas meta inti format subreport regolari.
Biex iżżid caption
Agħżel il-subreport u kklikkja l-buttuna Format fuq l-Espert Għodod toolbar.
Il dialog box Editur Format jidher.
Ikklikkja l-tab subreport.
Tista ‘tidħol jew bi on-demand caption subreport jew preview tab caption billi tikklikkja l-buttuna Formula xierqa u li jiftaħ il-Workshop Formula.
Ikteb formola tiegħek fil-kaxxa ta ‘test Formula.
Crystal formula sintassi eżempju:
“”Aktar Informazzjoni Dwar”” + {Customer.Customer Isem} Bażiku formula sintassi eżempju:
Formula = “”Aktar Informazzjoni Dwar”” + {Customer.Customer Isem} Uża d-database kampjun Xtreme.mdb, dawn il-formuli se jagħtuk caption bħal “”Aktar Informazzjoni Dwar Pathfinders”” jew “”Aktar Informazzjoni Dwar Rockshocks għall Jocks.””
Ikklikkja Iċċekkja biex jiċċekkja l-formula għall-iżbalji. Jekk il-programm isib żball, se pront inti ma ‘kaxxa għall-messaġġ dettalji tan-natura tal-iżball.
Wara li jiffissa xi żbalji, ikklikkja Save u qrib.
Ikklikkja OK biex jirritorna għar-rapport.
Nota: Formula test tab hija evalwata biss meta inti drill isfel fuq subreport. Jekk inti preview subreport separatament mir-rapport primarja, il-formula ma tiġix evalwata.
F’din it-taqsima:
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Pūrongo Āwhina Online
Tāpiri tapanga ki subreports i runga i-tono
Ki te whakarite i atu he pūrongo, ka taea e te hanga tapanga mō te ripa Pūrongoroto Arokite me mo te anga puriwāhi o te pūrongoroto runga-tono.
kua oti te tuhituhi mā te whakamahi i ngā tātai Tapanga. E rua tapanga anga puriwāhi me Pūrongoroto Arokite tapanga ripa taea ngā ingoa āpure i te pūrongo matua.
whakakapi te tapanga kuputuhi ripa te ingoa tapanga kōnae pūrongoroto i runga i te ripa Pūrongoroto Arokite.
Tuhipoka: tono anake tapanga anga Puriwāhi ki subreports runga-tono, i te tono tapanga kuputuhi ripa ki e rua i runga i-tono subreports me subreports auau. Mai te raraunga i te pūrongoroto auau he kitea i runga i te ripa Arokite, i reira he kahore he take mo te tapanga anga ka whakahōputu koe he pūrongoroto auau.
Hei tāpiri i te tapanga
Tīpakohia te pūrongoroto me pāwhiri te pātene Hōputu runga i te Tohunga Utauta paeutauta.
puta te pouaka kōrero Editor Hōputu.
Pāwhiritia te ripa Pūrongoroto.
Ka taea e koe te tomo rānei te i runga i-tono pūrongoroto tapanga he ripa tapanga arokite mā te pāwhiri i te pātene Tātai tika, me te whakatuwhera i te Workshop Tātai ranei.
E tomo koutou tātai i roto i te pouaka kuputuhi Tātai.
Crystal wetereo tātai tauira:
“”Ētahi atu mōhiohio Mō”” + {Customer.Customer Ingoa} Basic tauira wetereo tātai:
tātai = “”Mōhiohio atu Mō”” + {Customer.Customer Ingoa} Mā te tauira pātengi raraunga Xtreme.mdb, e hoatu enei tātai koe te tapanga rite “”Mōhiohio atu Mō Pathfinders”” ranei “”Ētahi atu mōhiohio Mō Rockshocks mo Jocks.””
Pāwhiri Tirohia ki tirohia te tātai mō hapa. Ki te kitea te hōtaka he hapa, ka ue’i reira koe ki te pouaka karere whakamārama i te āhua o te hapa.
I muri whakatika tetahi hapa, pāwhiri Whakaorangia me tata.
Pāwhiri OK ki te hoki ki te pūrongo.
Tuhipoka: Kei te anake arotakea te tātai kuputuhi ripa ina wiri-iho koutou i runga i te pūrongoroto. Ki te arokite koe he pūrongoroto motuhake i te pūrongo tuatahi, e kore e e arotakea te tātai.
I roto i tēnei wāhanga:
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
ऑन-डिमांड subreports मथळे जोडणे
पुढे अहवाल आयोजित करण्यात, मथळे उपअहवाल पूर्वावलोकन टॅब आणि एक ऑन-डिमांड उपअहवाल च्या प्लेसहोल्डर फ्रेम साठी तयार करता येईल.
मथळे सूत्रे वापरून लिहिलेले आहेत. दोन्ही प्लेसहोल्डर फ्रेम मथळे आणि उपअहवाल पूर्वावलोकन टॅब मथळे मुख्य अहवाल क्षेत्रात नावे समाविष्ट करू शकता.
एक टॅब मजकूर मथळा उपअहवाल पूर्वावलोकन टॅब वर उपअहवाल फाइल नाव मथळा बदलवितो.
टीप: प्लेसहोल्डर फ्रेम मथळे फक्त टॅब मजकूर मथळे ऑन-डिमांड subreports आणि नियमित subreports दोन्ही लागू करताना, मागणी subreports लागू होतात. नियमित उपअहवाल डेटा पूर्वावलोकन टॅब दृश्यमान असल्याने, आपण नियमित उपअहवाल रूपण तेव्हा एक फ्रेम मथळा नाही गरज आहे.
कॅप्शन सामील करण्यास
उपअहवाल निवडा आणि तज्ज्ञ साधने टूलबारवर स्वरूप बटणावर क्लिक करा.
स्वरूप संपादक डायलॉग बॉक्स दिसेल.
उपअहवाल टॅब क्लिक करा.
आपण ऑन-डिमांड उपअहवाल मथळा किंवा योग्य फॉर्म्युला बटण क्लिक करून आणि फॉर्म्युला कार्यशाळा उघडून पूर्वावलोकन टॅब मथळा एकतर प्रविष्ट करू शकता.
फॉर्म्युला मजकूर बॉक्समध्ये आपला सूत्र प्रविष्ट करा.
क्रिस्टल मांडणी सूत्र उदाहरण:
+ {Customer.Customer नाव} मूलभूत मांडणी सूत्र उदाहरण “”बद्दल अधिक माहिती””:
सूत्र = + {Customer.Customer नाव} “”बद्दल अधिक माहिती”” Xtreme.mdb नमुना डेटाबेस वापरून, या सूत्रे आपण “”Pathfinders बद्दल अधिक माहिती”” किंवा जसे मथळा देईल “”Jocks साठी Rockshocks बद्दल अधिक माहिती.””
त्रुटी सुत्र तपासा तपासा क्लिक करा. कार्यक्रम त्रुटी आढळल्यास, संदेश बॉक्स त्रुटी स्वरूप तपशील सह आपल्याला सूचित करेल.
काही चुका फिक्सिंग केल्यानंतर, जतन आणि बंद करा क्लिक करा.
अहवाल परत OK क्लिक करा.
टीप: एक टॅब मजकूर सूत्र फक्त आपण धान्य पेरण्याचे यंत्र-खाली, तेव्हा एक उपअहवाल वर मूल्यांकन आहे. आपण प्राथमिक अहवाल स्वतंत्रपणे एक उपअहवाल पूर्वावलोकन तर, सूत्र मूल्यांकन केले नाही.
या विभागातील:
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал тайлан Онлайн Тусламж
дээр эрэлт хэрэгцээ subreports нь тайлбарыг нэмэх
Цаашид тайлан зохион байгуулах, тайлбар Subreport үзүүлбэр таб болон дээр нь эрэлт subreport нь агуулагч хүрээ үүсгэж болно.
Тайлбар томьёог ашиглан бичсэн байна. Аль аль нь агуулагч хүрээ тайлбар болон Subreport үзүүлбэр таб тайлбарын гол тайлангаас талбар нэрийг оруулж болно.
A таб Текст тайлбар Subreport үзүүлбэр таб дээр subreport файлын нэр тайлбар сольдог.
Тайлбар: агуулагч хүрээ тайлбар нь зөвхөн таб текст тайлбар дээр нь эрэлт subreports, байнгын subreports хоёуланд нь хамаатай, харин дээр нь эрэлт subreports хэрэглэнэ. тогтмол subreport өгөгдлийн үзүүлбэр таб дээр харагдах учраас нэг хүрээ зүйлд та тогтмол subreport форматлах ямар ч шаардлагагүй юм.
Тайлбар нэмэхийн тулд
subreport сонгоод мэргэжилтэн Багаж хэрэгсэл багаж самбар дээр Format товчин дээр дарна уу.
Format Editor цонхонд байна.
Subreport таабан дээр дарна.
Та дээр эрэлт хэрэгцээ subreport тайлбар буюу зохих Формула товчийг дарж, Формула-семинарыг нээж урьдчилан харах таб тайлбар ч оруулж болно.
Формула текст хайрцагт таны томъёо оруулна уу.
Кристал синтакс томъёо жишээ:
+ {Customer.Customer нэр} үндсэн синтакс томъёо жишээ нь “”талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг””
томъёо = Xtreme.mdb түүвэр мэдээллийн санг ашиглах + {Customer.Customer нэр} “”тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл”” энэ томъёо нь танд “”Pathfinders талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг”” буюу шиг тайлбар өгөх байсан “”Jocks нь Rockshocks тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл.””
Дээр дарж алдаа томъёо шалгах шалгах хэрэгтэй. хөтөлбөр нь алдаа олсон бол энэ нь алдааны шинж чанарыг нарийвчлан мессеж хайрцаг нь лавлаж асуух болно.
ямар ч алдааг засах дараа, Хадгалах, ойр дотно дарна уу.
OK дарна уу тайланд эргэж ирэх болно.
Тайлбар: А таб текст томъёо зөвхөн та subreport дээр доош өрөмдөж-үедээ үнэлж байна. Хэрэв та анхдагч тайланд тусад нь subreport урьдчилан бол томъёо үнэлгээ байх болно.
Энэ хэсэгт:
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
On-demand subreports စာတန်းများထည့်သွင်းခြင်း
နောက်ထပ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာစုစည်းဖို့, စာတန်းများအ Subreport ကို Preview tab ကိုအဘို့နှင့် on-demand subreport ၏အမှတ်အသား frame ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
စာတန်းများဖော်မြူလာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရေးထားလျက်ရှိ၏။ Placeholder ဘောင်စာတန်းများနှင့်, Subreport ကို Preview tab ကိုစာတန်းများကိုနှစ်ဦးစလုံး၏အဓိကအစီရင်ခံစာမှလယ်ကွင်းအမည်များပါဝင်နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက tab ကိုစာသားကိုစာတန်းအ Subreport ကို Preview tab ကိုအပေါ် subreport ဖိုင်အမည်ကိုစာတန်းတွေကိုအစားထိုးသွားပါတယ်။
မှတ်ချက်: tab ကိုစာသားအစာတန်းများကို On-demand subreports နှင့်ပုံမှန် subreports နှစ်ဦးစလုံးမှလျှောက်ထားနေစဉ် Placeholder ဘောင်စာတန်းများကိုသာ, On-demand subreports သက်ဆိုင်ပါသည်။ ပုံမှန် subreport ကနေဒေတာကို Preview tab ကိုအပေါ်မြင်နိုင်သည်ကတည်းကသင်တစ်ဦးပုံမှန်အစည်းအဝေး subreport ကို format တဲ့အခါဘောင်စာတန်းအဘို့မလိုအပ်လည်းရှိ၏။
ခေါင်းစဉ်ထည့်ရန်
အ subreport ကို Select လုပ်ပါနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ Tools များ toolbar ကိုအပေါ် Format ကိုနှိပ်ပါ။
အဆိုပါ Format ကို Editor ကိုပေးတဲ့ dialog box ကိုပုံပေါ်ပါတယ်။
အ Subreport tab ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်ကသင့်လျော်တဲ့ဖော်မြူလာ button ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ဖော်မြူလာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့် on-demand subreport စာတန်းတစ်ခုသို့မဟုတ် preview ကို tab ကိုစာတန်းတစ်ခုခုရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
ထိုဖော်မြူလာအကွက်ထဲတွင်သင့်ရဲ့ဖော်မြူလာထည့်ပါ။
crystal syntax ဖော်မြူလာစံနမူနာ:
: + {Customer.Customer အမည်} အခြေခံပညာ syntax ဖော်မြူလာဥပမာအား “”အကွောငျး More Information ကို””
ဖော်မြူလာအ Xtreme.mdb နမူနာဒေတာဘေ့စအသုံးပြုခြင်း {Customer.Customer အမည်} + = “”အကွောငျး More Information ကို”” ဤဖော်မြူလာသင်သည် “”Pathfinders အကြောင်း More Information ကို”” သို့မဟုတ်တူသောစာတန်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း “”Jocks ဘို့ Rockshocks အကြောင်း More Information ကို။ “”
အမှားအယွင်းများများအတွက်ဖော်မြူလာစစျဆေးဖို့ Check ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထို program တစ်ခုအမှားတွေ့ပါကအမှား၏သဘောသဘာဝအသေးစိတ်သတင်းစကားတစ်ခုသေတ္တာဖြင့်သင်တို့ကိုလှုံ့ဆျောပေးလိမ့်မည်။
မဆိုအမှားများကိုပြုပြင်တာတွေပြီးနောက်, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်နှင့်နီးစပ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အစီရင်ခံစာပြန်သွားဖို့ OK ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
မှတ်ချက်: အကယ်. သင်သည် subreport အပေါ်-Down တူးကြသောအခါတစ်ဦးက tab ကိုစာသားအဖော်မြူလာသာအကဲဖြတ်သည်။ သင်မူလတန်းအစီရင်ခံစာမှသီးခြားစီတစ် subreport preview လျှင်, ဖော်မြူလာအကဲဖြတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤအပိုင်းကိုခုနှစ်တွင်:
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
मागका subreports गर्न क्याप्सन थप्दै
थप एक रिपोर्ट संगठित गर्न, क्याप्सन को Subreport पूर्वावलोकन ट्याब लागि र एक मागका subreport को प्लेसहोल्डर फ्रेम लागि सिर्जना गर्न सकिन्छ।
क्याप्सन सूत्रहरू प्रयोग गरेर लेखिएका छन्। दुवै प्लेसहोल्डर फ्रेम क्याप्सन र ट्याब क्याप्सन Subreport पूर्वावलोकन मुख्य रिपोर्ट देखि क्षेत्र नाम समावेश गर्न सकिन्छ।
ट्याब पाठ क्याप्सन को Subreport पूर्वावलोकन ट्याब मा subreport फाइल नाम क्याप्सन प्रतिस्थापन।
नोट: प्लेसहोल्डर फ्रेम क्याप्सन मात्र ट्याब पाठ क्याप्सन मागका subreports र नियमित subreports दुवै लागू गर्दा, मागका subreports लागू हुन्छ। नियमित subreport देखि डाटा पूर्वावलोकन ट्याब देखिने भएकोले एक फ्रेम क्याप्सन तपाईं नियमित subreport ढाँचाबद्ध गर्दा लागि कुनै आवश्यकता छ।
क्याप्सन थप्न
को subreport चयन गर्नुहोस् र विशेषज्ञ उपकरण उपकरण पट्टी मा स्वरूप बटन क्लिक गर्नुहोस्।
स्वरूप सम्पादक संवाद बक्स देखिन्छ।
को Subreport ट्याब क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं एक मागका subreport क्याप्सन वा उपयुक्त सूत्र बटन क्लिक गरेर र सूत्र कार्यशाला खोलेर पूर्वावलोकन ट्याब क्याप्सन या त प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
सूत्र पाठ बक्स मा आफ्नो सूत्र प्रविष्ट गर्नुहोस्।
क्रिस्टल विन्यास सूत्र उदाहरण:
“”थप जानकारी बारे”” {Customer.Customer नाम} मूल विन्यास सूत्र उदाहरण:
सूत्र = “”थप जानकारी बारे”” {Customer.Customer नाम} को Xtreme.mdb नमूना डेटाबेस प्रयोग गरेर, यी सूत्रहरूको तपाईं “”थप जानकारी Pathfinders बारे”” वा जस्तै क्याप्सन दिन्छु “”थप जानकारी धावक लागि Rockshocks बारे।””
क्लिक गर्नुहोस् त्रुटिहरू लागि सूत्र जाँच गर्न जाँच गर्नुहोस्। कार्यक्रम त्रुटि पाता भने, यो तपाईं त्रुटि को प्रकृति विवरण सन्देश बक्स शीघ्र हुनेछ।
कुनै पनि त्रुटि सच्चाए पछि, बचत र नजिक क्लिक गर्नुहोस्।
रिपोर्ट फर्कन ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
नोट: ट्याब पाठ सूत्र मात्र तपाईं ड्रिल-तल गर्दा subreport मा मूल्यांकन छ। तपाईं प्राथमिक रिपोर्ट देखि अलग एक subreport पूर्वावलोकन भने, सूत्र मूल्याङ्कन गरिनेछ।
यो खण्ड मा:
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjelp
Legge til tekster til on-demand delrapporter
For ytterligere å organisere en rapport, kan bildetekster opprettes for fanen delrapport Preview og for plassholderramme for en on-demand delrapport.
Bildetekster er skrevet ved hjelp av formler. Begge plassholder rammetekster og delrapport Forhåndsvisning kategorien bildetekster kan inkludere feltnavn fra hovedrapporten.
En fane tekst bildetekst erstatter delrapport filnavnet bildetekst i kategorien delrapport Preview.
Merk: Plassholder rammetekster bare gjelde for on-demand delrapporter, mens kategorien tekst bildetekster gjelder både on-demand delrapporter og vanlige delrapporter. Siden data fra en vanlig delrapport er synlig på fanen Preview, er det ikke behov for en ramme bildetekst når du formaterer en vanlig delrapport.
For å legge til en bildetekst
Velg delrapport, og klikk på Format-knappen på Expert Tools-verktøylinjen.
Dialogboksen Format Editor vises.
Klikk på fanen delrapport.
Du kan skrive inn enten en on-demand delrapport bildetekst eller en forhåndsvisning fane bildetekst ved å klikke på Formel-knappen og åpne Formel Workshop.
Skriv inn formelen i formeltekstboksen.
Crystal syntaks formel eksempel:
“”Mer informasjon om”” + {Customer.Customer navn} Basic syntaks formel eksempel:
formelen = “”mer informasjon om”” + {Customer.Customer navn} Bruke Xtreme.mdb eksempeldatabasen, vil disse formlene gi deg en bildetekst som “”Mer informasjon om Pathfinders”” eller “”Mer informasjon om Rockshocks for Jocks.””
Klikk på Kontroller for å sjekke formelen for feil. Hvis programmet finner en feil, vil den spørre deg med en meldingsboks med informasjon om hva som er galt.
Etter fikse eventuelle feil, klikker du Lagre og lukk.
Klikk OK for å gå tilbake til rapporten.
Merk: En fane tekst formel er bare vurderes når du driller ned på en delrapport. Hvis du forhåndsviser en delrapport separat fra hovedrapporten, vil formelen ikke bli vurdert.
I denne delen:
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کریستال راپورونه آنلاین مرسته
په اړه چې د تقاضا subreports زياته کړه عناوینو
د هغه رپوټ د لا تنظيم، عناوینو کولای شي د Subreport مخکتنې ټوپ لپاره او د د یو پر تقاضا subreport placeholder چوکاټ جوړ شي.
د سرپاڼې د فورمول په کارولو سره ليکل شوي دي. دواړه placeholder چوکاټ عناوینو او Subreport مخکتنې ټوپ عناوینو کولای شي د اصلي راپور له مزرعي نومونه شامل دي.
يو ټوپ متن نيونګه ځای د subreport دوتنې نوم پر Subreport مخکتنې ټوپ نيونګه.
یادونه: Placeholder چوکاټ عناوینو يوازې په اړه چې د تقاضا subreports درخواست، په داسې حال ټوپ متن عناوینو کی د دواړو د تقاضا subreports او منظمو subreports درخواست. څرنګه چې په منظمه توګه subreport څخه د معلوماتو د ده د مخکتنې د ټوپ د لیدلو وړ، د يو چوکاټ نيونګه کله چې تاسو په منظمه توګه subreport شکل ته اړتيا نه شته.
د يو نيونګه اضافه
د subreport وټاکئ او په کارپوه وسیلې توکپټې د شکل تڼی په کلیک وکړئ.
د شکل اېډېټر د Open کړکۍ ښکاري.
د Subreport ټوپ کلیک وکړی.
تاسو کولی شی د یو پر تقاضا subreport نيونګه يا مخکتنه له خوا د فورمول مناسب تڼی په کلیک کولوسره او د فورمول د ورکشاپ د پرانیستلو ټوپ نيونګه ته ننوځي.
په فورمول متن بکس ستاسو د فورمول وليکئ.
کریستال العروض فورمول بیلګې په توګه:
“”نور معلومات په اړه”” + {Customer.Customer نوم} اساسي العروض فورمول بیلګې په توګه:
فورمول = “”نور معلومات په اړه”” + {Customer.Customer نوم} په کارولو سره د Xtreme.mdb نمونه ډیټابیس، دا فورمولونه به ستاسو په شان “”نور معلومات په اړه Pathfinders”” او يا نيونګه ورکړي “”نور معلومات په اړه د Jocks Rockshocks.””
ته د غلطيو لپاره د فورمول وګورئ وګورئ کلیک وکړی. که د پروګرام یوه تېروتنه مومي، دا به د یو پیغام په صندوق کې د غلطۍ د ماهیت په اړه تاسو ته وهڅول.
هېڅ ډول اشتباه، د تثبيتولو وروسته، کیکاږۍ Save او نږدي.
ok پر تڼۍ کلیک ته چې د راپور ته ستون شي.
نوټ: د ټوپ متن فورمول يوازې ارزول ده کله چې تاسو په يو subreport برمه ښکته. که تاسو په جلا توګه د لومړني راپور څخه subreport مخکتنه، د فورمول به نه ارزول شي.
په ښکاره کړی:
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

گزارش های کریستال آنلاین راهنما
اضافه کردن نوشتن شرح تصاویر و بر روی تقاضا subreports
به سازماندهی بیشتر گزارش، نوشتن شرح تصاویر را می توان برای تب Subreport پیش نمایش و برای قاب حفره یا سوراخ یک subreport بر روی تقاضا ایجاد شده است.
نوشتن شرح تصاویر و با استفاده از فرمول نوشته شده است. هر دو نوشتن شرح تصاویر و قاب حفره یا سوراخ و Subreport پیش نوشتن شرح تصاویر و تب می تواند نام فیلد از گزارش اصلی عبارتند از.
زیرنویس فیلم به متن تب جایگزین فایل subreport نام عنوان بر روی زبانه Subreport پیش نمایش.
توجه: نوشتن شرح تصاویر و قاب نگهدارنده تنها به بر روی تقاضا subreports اعمال می شود، در حالی که نوشتن شرح تصاویر و متن تب به هر دو subreports بر روی تقاضا و subreports به طور منظم اعمال می شود. از آنجا که داده ها از یک subreport به طور منظم بر روی زبانه پیش نمایش قابل مشاهده است، بدون نیاز به یک عنوان قاب زمانی که شما یک subreport به طور منظم فرمت وجود دارد.
برای افزودن عنوان
subreport انتخاب کنید و کلیک بر روی دکمه فرمت را در ابزارهای کارشناس نوار ابزار.
کادر محاوره ای قالب ویرایشگر به نظر می رسد.
تب Subreport کلیک کنید.
شما هم میتوانید یک عنوان subreport بر روی تقاضا و یا یک عنوان زبانه پیش نمایش با کلیک کردن دکمه فرمول مناسب و باز کردن کارگاه فرمول را وارد کنید.
فرمول خود را در جعبه متن را وارد کنید فرمول.
کریستال به عنوان مثال فرمول نحو:
“”اطلاعات بیشتر در مورد”” + {Customer.Customer نام} عمومی به عنوان مثال فرمول نحو:
فرمول = “”اطلاعات بیشتر در مورد”” + {Customer.Customer نام} با استفاده از پایگاه داده نمونه Xtreme.mdb، این فرمول را به شما یک عنوان مانند “”اطلاعات بیشتر درباره ردیاب”” و یا به “”اطلاعات بیشتر در Rockshocks برای Jocks.””
کلیک کنید چک برای بررسی فرمول خطا است. اگر برنامه خطا می یابد، آن را به شما با یک جعبه پیام جزئیات ماهیت خطا تحریک کند.
پس از رفع هر گونه خطا، ذخیر و بستن کلیک کنید.
برای بازگشت به گزارش OK کلیک کنید.
توجه داشته باشید: یک فرمول متن برگه فقط ارزیابی زمانی که شما تمرین پایین بر روی یک subreport. اگر شما پیش نمایش یک subreport به طور جداگانه از گزارش اولیه، فرمول نمی ارزیابی شود.
در این بخش:
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Pomoc online
Dodawanie podpisów do podraportami na żądanie
W celu dalszego organizowania raport, podpisy mogą być tworzone na karcie Podraport podglądu i ramki zastępczego wystąpienia podraport na żądanie.
Podpisy są zapisywane za pomocą formuł. Oba tytuły ramek zastępczy i zakładka Podraport Podgląd podpisy mogą zawierać nazwy pól z raportu głównego.
Podpis tekst zakładka zastępuje nazwę pliku Podraport podpis na karcie Podraport podglądu.
Uwaga: podpisy rama zastępczy stosuje się tylko do podraportami na żądanie, a podpisy tekst zakładka dotyczą zarówno podraportami na żądanie i regularne podraportami. Ponieważ dane z regularnie podraportu jest widoczny na karcie podglądu, nie ma potrzeby stosowania podpisu ramy podczas formatowania regularny podraportu.
Aby dodać podpis
Wybierz podraport i kliknij przycisk Format na pasku narzędziowym Eksperta.
Pojawi się okno dialogowe Format Editor.
Kliknij kartę Podraport.
Można wprowadzić się podpis na żądanie Podraport lub podglądu kartę podpisu przez kliknięcie odpowiedniego przycisku Wzór i otwarcie warsztatu formule.
Wpisz swoją formułę w polu tekstowym Formula.
Kryształ formuła składni przykład:
“”Więcej informacji o”” + {nazwa} Customer.Customer podstawowe przykład składni formuły:
Formuła = “”Więcej informacji o”” + {nazwa} Customer.Customer Korzystanie przykładową bazę danych Xtreme.mdb te formuły nie daje podpis jak “”Więcej informacji na temat harcerstwa”” lub “”Więcej informacji na temat Rockshocks dla Jocks””.
Kliknij przycisk Sprawdź, aby sprawdzić formułę błędów. Jeśli program znajdzie błąd, to poprosi o oknie komunikatu szczegółowo charakter błędu.
Po ustaleniu ewentualnych błędów, kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Kliknij przycisk OK, aby powrócić do raportu.
Uwaga: Formuła tekst zakładka jest oceniany tylko podczas drążenia na podraportu. Jeśli podgląd podraport oddzielnie z raportu podstawowej, formuła nie będą oceniane.
W tej sekcji:
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda Online
Adicionando legendas a sub-relatórios on-demand
Para organizar ainda um relatório, as legendas podem ser criadas para a guia sub-relatório de visualização e para o quadro do espaço reservado de um sub-relatório on-demand.
As legendas são escritas usando fórmulas. Ambas as legendas quadro de espaço reservado e legendas guia sub-relatório de visualização pode incluir nomes de campo do relatório principal.
A legenda de texto guia substitui o nome legenda arquivo de sub-relatório na guia sub-relatório Preview.
Nota: quadro do espaço reservado legendas só se aplicam a sub-relatórios sob demanda, enquanto legendas de texto guia se aplicam a ambos os sub-relatórios on-demand e sub-relatórios regulares. Como os dados a partir de um sub-relatório regular é visível na guia Preview, não há necessidade para uma legenda quadro quando você formata um sub-relatório regular.
Para adicionar uma legenda
Selecione o sub-relatório e clique no botão Formato na barra de ferramentas Ferramentas de especialistas.
A caixa de diálogo Editor de Formato aparece.
Clique na guia sub-relatório.
Você pode inserir uma legenda sub-relatório on-demand ou uma guia legenda visualização clicando no botão Fórmula adequado e abertura do Workshop Formula.
Digite sua fórmula na caixa Fórmula texto.
Cristal exemplo sintaxe fórmula:
“”Mais informações sobre”” + {Customer.Customer Name} Exemplo básico fórmula sintaxe:
fórmula = “”Mais informações sobre”” + {Customer.Customer Name} Usando o banco de dados exemplo Xtreme.mdb, estas fórmulas iria dar-lhe uma legenda como “”Mais informações sobre Desbravadores”” ou “”Mais informações sobre Rockshocks para Jocks””.
Clique em Verificar para verificar a fórmula para erros. Se o programa encontrar um erro, ele irá pedir-lhe com uma caixa de mensagem que detalha a natureza do erro.
Depois de corrigir todos os erros, clique em Salvar e fechar.
Clique em OK para retornar ao relatório.
Nota: A fórmula do texto guia só é avaliada quando você perfurar para baixo em um sub-relatório. Se você visualizar um sub-relatório em separado do relatório preliminar, não será avaliada a fórmula.
Nesta secção:
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਤੇ-ਮੰਗ ਨੂੰ subreports ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਲੇਖ Subreport ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟੈਬ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ-ਮੰਗ ਨੂੰ subreport ਦੇ ਸਥਾਨਧਾਰਕ ਫਰੇਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਸਿਰਲੇਖ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਦੋਨੋ ਸਥਾਨਧਾਰਕ ਫਰੇਮ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ Subreport ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਬ ਸਿਰਲੇਖ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਇੱਕ ਟੈਬ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਰਖੀ Subreport ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟੈਬ ‘ਤੇ subreport ਫਾਇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਖੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਨੋਟ: Placeholder ਫਰੇਮ ਸੁਰਖੀ ਸਿਰਫ, ਤੇ-ਮੰਗ ਨੂੰ subreports ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੈਬ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਰਲੇਖ ਦੋਨੋ ‘ਤੇ-ਮੰਗ ਨੂੰ subreports ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ subreports ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਿਉਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ subreport ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟੈਬ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਸੁਰਖੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ subreport ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ.
ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ
subreport ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਦ ਪੱਟੀ ‘ਫਾਰਮੈਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ.
ਫਾਰਮੈਟ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ.
Subreport ਟੈਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਤੇ-ਮੰਗ ਨੂੰ subreport ਸੁਰਖੀ ਜ ਉਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਟੈਬ ਸੁਰਖੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਠ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿਓ.
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੰਟੈਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦਾਹਰਨ:
“”ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ”” + {Customer.Customer ਦਾ ਨਾਮ} ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਟੈਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦਾਹਰਨ:
ਫਾਰਮੂਲਾ = “”ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ”” + {Customer.Customer ਦਾ ਨਾਮ} Xtreme.mdb ਨਮੂਨਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ “”ਹੋਰ Pathfinders ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ”” ਜ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣ ਸੀ “”ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ Jocks ਲਈ Rockshocks ਬਾਰੇ.””
ਗਲਤੀ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਕਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ.
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਨੋਟ: ਇੱਕ ਟੈਬ ਨੂੰ ਪਾਠ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਕ-ਇੱਕ subreport ‘ਤੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ subreport ਝਲਕ, ਜੇ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ:
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajutor Online
Adăugarea de legende la subreports la cerere
Pentru a organiza în continuare un raport, legende pot fi create pentru fila subraport Previzualizare și pentru cadrul substituent al unei subraport la cerere.
Subtitrările sunt scrise utilizând formule. Ambele legende cadru substituent și legende tab-ul subraport Previzualizare pot include nume de câmpuri din raportul principal.
O legendă de text filă înlocuiește numele fișierului subraport legendă pe fila subraport Previzualizare.
Notă: legende cadru Substituent se aplică numai subreports la cerere, în timp ce legende text filă se aplică atât subreports la cerere și subreports regulate. Deoarece datele dintr-un subraport regulat, este vizibil în fila Previzualizare, nu este nevoie de o legendă cadru atunci când formatați un subraport regulat.
Pentru a adăuga o legendă
Selectați subraport și faceți clic pe butonul Format de pe bara de instrumente Tools Expert.
Apare caseta de dialog Format Editor.
Faceți clic pe fila subraport.
Puteți introduce o legendă la cerere subraport sau o filă legendă previzualizare făcând clic pe butonul corespunzător Formula și deschiderea Atelier de lucru cu Formula.
Introdu o formulă în caseta de text cu formula.
Cristal cu formula de sintaxă exemplu:
“”Mai multe informații despre”” + {Customer.Customer Name} Formula de bază de sintaxă exemplu:
Formula = “”Mai multe informații despre”” + {Customer.Customer Name} Folosind baza de date eșantion Xtreme.mdb, aceste formule ar da o legendă de genul “”Mai multe informații despre Pathfinders”” sau “”Mai multe informații despre Rockshocks pentru Jocks.””
Faceți clic pe Verificați pentru a verifica formula pentru erori. În cazul în care programul găsește o eroare, va prompt cu o casetă de mesaj care detaliază natura erorii.
După fixarea orice erori, faceți clic pe Salvați și închideți.
Faceți clic pe OK pentru a reveni la raport.
Notă: O formulă de text filă este evaluată numai atunci când detaliați-jos pe un subraport. Dacă examinați un subraport separat de raportul primar, formula nu va fi evaluată.
In aceasta sectiune:
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Добавление подписи к подотчетов по требованию
Для дальнейшей организации отчета Подписи могут быть созданы для вкладки подотчета Preview и для шаблонного фрейму подотчетом по требованию.
Титры записываются с помощью формул. Оба заполнитель кадра Подписи и подотчета изображение Вкладка Подписи могут включать в себя имена полей из основного доклада.
Вкладка текст заголовка заменяет подотчет имени файла подписи на вкладке подотчета Preview.
Примечание: Заполнитель кадр подписи применяются только к подотчетов по требованию, в то время как вкладка текст подписи применяются к обоим подотчетов по требованию и регулярные подотчетов. Так как данные от обычного подотчета видна на вкладке Preview, нет никакой необходимости в рамке надписи при форматировании регулярного подотчет.
Чтобы добавить подпись
Выберите подотчет и нажмите кнопку Формат на панели инструментов Expert Tools.
Откроется диалоговое окно Редактор формата.
Перейдите на вкладку Вложенный.
Вы можете ввести либо по требованию подотчета заголовок или предварительный просмотр вкладок заголовок, нажав на соответствующую кнопку Формула и открытия Workshop Формула.
Введите формулу в формуле текстовое поле.
Кристалл синтаксиса формула пример:
“”Более подробная информация о”” + {Customer.Customer Name} Базовый синтаксис формулы, например:
формула = “”Более подробная информация о”” + {Customer.Customer Имя} Используя образец базы данных Xtreme.mdb, эти формулы даст вам заголовок, как “”Более подробная информация о следопытов”” или “”Более подробная информация о Rockshocks для жокеев.””
Нажмите кнопку Проверить, чтобы проверить формулу на наличие ошибок. Если программа обнаружит ошибку, она подскажет вам окно сообщения с подробным описанием характера ошибки.
После исправления ошибки, нажмите кнопку Сохранить и закрыть.
Нажмите кнопку OK, чтобы вернуться к отчету.
Примечание: Вкладка Текст формулы вычисляется только при переходе вниз на подотчета. При предварительном просмотре подотчета отдельно от основного доклада, формула не будет оцениваться.
В этой секции:
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lipoti Crystal Online Fesoasoani
Faaopoopoina captions i luga o se manaoga subreports
Ina ia faatulagaina isi se lipoti, e mafai ona foafoaina captions mo le tab Subreport Muai Vaaiga ma mo le faavaa placeholder o se i-manaoga subreport.
ua tusia Captions ala i le faaaogaina o faiga. Uma captions faavaa placeholder ma Subreport Muai Vaaiga captions tab mafai ona aofia ai igoa fanua mai le lipoti autu.
A tab mau faaupuga suia le faamatalaga igoa faila subreport i luga o le tab Subreport Muai Vaaiga.
Manatua: Placeholder captions faavaa na talosaga i luga o se manaoga subreports, ao tab captions mau e faatatau uma i manaoga subreports ma subreports masani. Talu mai le faamatalaga mai se subreport masani e vaaia i luga o le tab Muai Vaaiga, e leai se manaomia o se tino faaupuga pe ae faatulagaga a subreport masani.
Ina ia faaopoopo se faaupuga
Filifili le subreport ma kiliki le faamau Faatulagaina i le toolbar Tools tagata tomai.
Ua faaali atu le pusa dialog Faatonu Faatulagaina.
Kiliki le tab Subreport.
E mafai ona ulufale atu o se tagata i luga o se manaoga faaupuga subreport po o se faaupuga tab muai vaaiga i le kilikiina o le faamau talafeagai Fua Faatatau ma le tatalaina o le Aoaoga Fua Faatatau.
Ulufale atu i lou fua faatatau i le pusa mau Fua Faatatau.
fuafaatatau syntax Crystal faataitaiga:
“”Faamatalaga atili e uiga i”” + {Customer.Customer Igoa} faataitaiga Autu fuafaatatau syntax:
fuafaatatau = “”Faamatalaga atili e uiga i”” + {Customer.Customer Igoa} O le faaaogaina o le nofoaga autu o faamatalaga faataitaiga Xtreme.mdb, nei o faiga o le a tuuina atu ia te oe se faaupuga e pei o “”Faamatalaga atili e uiga i Pathfinders”” po o le “”nisi faamatalaga e uiga Rockshocks mo Jocks.””
Kiliki Siaki e siaki le fua faatatau mo le mea sese. Afai e maua le polokalama o se mea sese, o le a uunaia oe ma se pusa savali auiliiliina ai le natura o le mea sese.
Ina ua mavae le faatulagaina o so o se mea sese, kiliki Faasao ma vavalalata.
Kiliki afaina le toe foi atu i le lipoti.
Manatua: A tab mau fua faatatau ua na iloiloina pe a outou aoaoga i lalo i luga o se subreport. Afai e te muai silasila a subreport ese mai le lipoti muamua, o le a iloiloina le fua faatatau.
I totonu o lenei fuaiupu:
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
A ‘cur fo-thiotalan air an iarrtas subreports
Airson tuilleadh a chur air dòigh aithisg, fo-thiotalan faodar a chruthachadh airson Subreport Preview tab agus airson placeholder frèam de air iarrtas subreport.
Fo-thiotalan air an sgrìobhadh le bhith a ‘cleachdadh foirmlean. An dà chuid placeholder frèam fo-thiotalan agus Subreport Preview tab fo-thiotalan gabhail a-steach achadh ainmean bho na prìomh aithisg.
A tab teacs caption an àite na subreport faidhle ainm caption air an Subreport Preview tab.
Note: Placeholder frèam fo-thiotalan a-mhàin a ‘buntainn ri iarrtas air-subreports, fhad’ sa tab teacs fo-thiotalan a ‘buntainn ris an dà chuid air-iarrtas subreports agus cunbhalach subreports. Bhon dàta cunbhalach bho subreport tha ri fhaicinn air an taba Preview, chan eil feum air frèam caption nuair a tha thu Inneal a ‘Chlàir cunbhalach subreport.
Cuir a-caption
Tagh an subreport agus briog air a ‘phutan air an Inneal a’ Chlàir Eòlaiche Innealan bhàr-inneal.
Tha an Neach-deasachaidh Inneal a ‘Chlàir am bogsa còmhradh nan coltas.
Briog air an taba air Subreport.
Faodaidh tu a-steach an dara cuid air iarrtas subreport caption no tab preview caption le putadh air a ‘phutan iomchaidh Formula agus fosgladh an Formula Bùth-obrach.
Cuir a-steach am foirmle ann am Formula bhogsa teacsa.
Crystal sheantansan foirmle mar eisimpleir:
“”Tuilleadh fiosrachaidh mu”” + Customer.Customer {Ainm} Basic sheantansan foirmle mar eisimpleir:
foirmle = “”tuilleadh fiosrachaidh mu”” + Customer.Customer {Ainm} Cleachdadh an Xtreme.mdb ball-sampaill an stòr-dàta, na foirmlean bheireadh dhut mar caption “”tuilleadh fiosrachaidh mu Pròiseactan Seòlaide”” no “”tuilleadh fiosrachaidh mu Rockshocks airson Jocks.””
Cliog Thoir sùil air sùil a thoirt air a ‘foirmle airson mhearachdan. Ma tha am prògram a ‘lorg mearachd, bidh e na bhrosnachadh thu le teachdaireachd bogsa a’ mìneachadh nàdar an mearachd.
An dèidh stèidheachadh mearachdan sam bith, briog air Save agus dlùth.
Briog OK tilleadh don aithisg.
Thoir fa-near: A tab teacs foirmle Tha measadh a-mhàin nuair a bhios tu ‘snìomhadh-sìos air subreport. Ma tha thu ro-shealladh a subreport fa leth bho na bun-aithisg, am foirmle Cha tèid measadh.
Anns an earrainn seo:
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Цристал Репортс Онлине Хелп
Додавање наслове на на захтев субрепортс
Да би се даље организовати извештај, наслови се могу креирати за картицу Субрепорт Превиев и за плејсхолдер оквиру једног субрепорт он-деманд.
Натписи су написани помоћу формуле. Оба чувара места фраме натписи и Субрепорт Превиев таб натписи могу да садрже имена поља из главног извештаја.
Картица текст натпис замењује име субрепорт датотеке наслов на картици Субрепорт Превиев.
Напомена: Чувар места фраме натписи односе се само на на захтев субрепортс, док картица текст натписи се односити како на захтев субрепортс и редовне субрепортс. Пошто подаци из редовног субрепорт је видљив на картици Превиев, нема потребе за коју пише оквира када обликовати редовно субрепорт.
Да бисте додали наслов
Изаберите субрепорт и кликните на дугме Формат на Стручном Тоолс палете.
Појављује се дијалог Формат уредник.
Кликните на картицу Субрепорт.
Можете да унесете или се на захтев субрепорт натпис или преглед картица наслов кликом на дугме одговарајућу формулу и Отварајући радионицу Формула.
Унесите своју формулу у формули за текст.
Цристал синтакса Формула пример:
“”Више информација о”” + {Цустомер.Цустомер наме} Основна синтакса формуле пример:
Формула = “”Више информација о”” + {Цустомер.Цустомер Име} Коришћење Кстреме.мдб узорка базе података, ова формула ће вам дати наслов попут “”Више информација о Патхфиндерс”” или “”Више информација о Роцксхоцкс за спортисте.””
Кликните Проверите да провери формулу за грешке. Ако програм нађе грешку, она ће вас упозорити са кутијом поруке детаљно природу грешке.
Након фиксирања било какве грешке, кликните на Саве и затворите.
Кликните ОК да се врате у извештају.
Напомена: Картица текст формула само потврђене када дрилл-доле на субрепорт. Ако сте прегледали субрепорт одвојено од примарног извештаја, формула неће бити вреднована.
У овом одељку:
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/
 

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal inoti Online Help
Chakawedzera nemashoko anotsanangura kuti on-vade subreports
Mamwe kuronga mushumo, nemashoko anotsanangura zvinogona kusikirwa Subreport Preview Tab uye nokuda placeholder puranga ane on-kudiwa subreport.
Nemashoko anotsanangura zvakanyorwa nokushandisa Masvomhu. Vose placeholder pepuranga nemashoko anotsanangura uye Subreport Preview Tab nemashoko anotsanangura ingasanganisira munda mazita kubva huru mushumo.
A Tab rugwaro ruri kutungamirira unotsiva subreport faira zita anotsanangura pamusoro Subreport Preview Tab.
Cherechedza: Placeholder puranga nemashoko anotsanangura chete anoshandawo on-vade subreports, apo Tab rugwaro nemashoko anotsanangura zvinoshanda zvose pamusoro-vade subreports uye kugara subreports. Sezvo mashoko kubva dzose subreport kunoonekwa pamusoro Preview Tab, hapana kudikanwa furemu anotsanangura paunenge Format kugara subreport.
Kuti kuwedzera aiti
Sarudza subreport uye tinya Format bhatani pamusoro Expert Tools Toolbar.
The Format Editor nhaurirano bhokisi anooneka.
Tinya Subreport Tab.
Unogona kupinda kana ane on-kudiwa subreport anotsanangura kana kumboona Tab anotsanangura kuburikidza nekudzvanya yakakodzera Formula bhatani uye kuzarura Formula Workshop.
Pindai fomura yako Formula rugwaro bhokisi.
Crystal syntax fomura muenzaniso:
“”More Information About”” + {Customer.Customer Name} Basic syntax fomura muenzaniso:
fomura = “”More Information About”” + {Customer.Customer Name} Muchishandisa Xtreme.mdb mharidzo Database, Masvomhu aya aizopa penyu anotsanangura akafanana “”More Information About Pathfinders”” kana “”More Information About Rockshocks nokuda Jocks.””
Click Ongorora kutarisa nzira nokuda kwokukanganisa. Kana chirongwa anowana kukanganisa, zvichataurirana kuita nemwi shoko bhokisi nezvechiratidzo hunhu wokutsauka.
Pashure kugadzira chero zvikanganiso, tinya Save uye pedyo.
Click OK kudzoka mushumo.
Cherechedza: A Tab rugwaro inonyatsoita iri chete dzinoongororwa paunenge vanochera-pasi subreport. Kana kutoziva munhu subreport yoga kubva chikuru mushumo, iyo nzira haangavi kungoonekwa.
Muchikamu chino:
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
تي-مطالبو subreports کي captions گڏي
وڌيڪ هڪ رپورٽ کي منظم ڪيو، captions جي Subreport ڏيک ٽئب لاء ۽ هڪ تي-مطالبو subreport جي placeholder طئه لاء پيدا ڪري سگهجي ٿو.
Captions ۽ فارمولن کي استعمال ڪندي لکيو آهي. placeholder طئه captions ۽ Subreport ڏيک ٽئب captions ٻئي جي مکيه رپورٽ کان ميدان جا نالا شامل ڪري سگهو ٿا.
هڪ ٽئب متن caption جي Subreport ڏيک ٽئب تي subreport فائيل جي نالي سان caption مٽائي.
نوٽ: Placeholder طئه captions صرف، پر-مطالبو subreports تي لاڳو، جڏهن ته ٽئب متن captions ٻئي تي-مطالبو subreports ۽ باقاعده subreports تي لاڳو. تنهنڪري هڪ باقاعده subreport مان ڊيٽا جي ڏيک ٽئب تي نظر اچي رهيو آهي، اتي هڪ طئه caption لاء ڪو به ضرورت آهي جڏهن توهان هڪ باقاعده subreport فارميٽ آهي.
هڪ caption شامل ڪرڻ لاء
جي subreport چونڊيو ۽ ماهر جا اوزار ٽول بار تي فارميٽ بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو.
هن فارميٽ ايڊيٽر dialog خاني نظر اچن ٿا.
جي Subreport ٽيب تي ڪلڪ ڪريو.
توهان جو مناسب فارمولو بٽڻ تي ڪلڪ ڪري ۽ فارمولا ورڪشاپ کلڻ جي يا هڪ تي-مطالبو subreport caption يا هڪ پريو ٽئب caption ۾ داخل ڪري سگهن ٿا.
فارمولا متن باڪس ۾ پنهنجي فارمولا ۾ گھڙو.
ٿانون نحو فارمولا مثال طور:
“”وڌيڪ معلومات جي باري ۾”” + {Customer.Customer نالو} بنيادي نحوي فارمولا مثال طور:
فارمولا = “”وڌيڪ معلومات جي باري ۾”” + {Customer.Customer نالو} جي Xtreme.mdb نموني ڊيٽابيس استعمال، انهن فارمولن تون “”وڌيڪ Pathfinders جي باري ۾ معلومات”” يا وانگر هڪ caption ڏئي ها “”۾ وڌيڪ معلومات Jocks لاء Rockshocks جي باري ۾.””
غلطيون لاء فارمولا چيڪ ڪرڻ لاء چيڪ ڪريو تي ڪلڪ ڪريو. هن پروگرام غلطي لھي ته، ان کي هڪ پيغام خاني جي غلطي جي فطرت جي ساک سان اوھان کي ٽڪراء ٿيندو.
ڪنهن به غلطيون تيار ڪرڻي کان پوء، محفوظ ڪريو ۽ بند تي ڪلڪ ڪريو.
رپورٽ کي واپس ڪرڻ ٺيڪ تي ڪلڪ ڪريو.
نوٽ: هڪ ٽئب متن فارمولا رڳو ڳولي هٿ آهي جڏهن توهان بيدن-نازل هڪ subreport تي. توهان جو بنيادي رپورٽ کان الڳ الڳ هڪ subreport پيش ته، سنڌ جي فارمولا ڳولي نه ڪيو ويندو.
هن حصي ۾:
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
ඉල්ලුම මත subreports කිරීමට ලිපි ශීර්ෂ එකතු කරමින්
වාර්තාවක් තවදුරටත් සංවිධානය කරන්න, ලිපි ශීර්ෂ ඇති අනුවාර්තාව පෙරදසුන ටැබ් සඳහා සහ ඉල්ලුම මත අනුවාර්තාව ඇති තැන් දරණුව රාමු සඳහා නිර්මාණය කිරීම ද කළ හැක.
ලිපි ශීර්ෂ සූත්ර භාවිතා කරමින් ලියා ඇත. තැන් දරණුව රාමුව ලිපි ශීර්ෂ හා අනුවාර්තාව පෙරදසුන ටැබ් ලිපි ශීර්ෂ දෙකම ප්රධාන වාර්තාව සිට ක්ෂේත්ර නම් ඇතුලත් කළ හැකිය.
ඒ ටැබ් පෙළ ශීර්ෂ පාඨය ද අනුවාර්තාව පෙරදසුන පටිත්තෙහි අනුවාර්තාව ගොනු නාමය ශීර්ෂ පාඨය විස්ථාපනය කරනු ඇත.
සටහන: ටැබ් පෙළ ලිපි ශීර්ෂ ඉල්ලුම මත subreports සහ නිරන්තරයෙන් subreports අදාළයි අතර ස්ථාන ධාරකයක් රාමුව ලිපි ශීර්ෂ පමණක් ඉල්ලුම මත subreports සඳහා අදාළ වේ. නිතිපතා අනුවාර්තාව සිට දත්ත පෙරදසුන පටිත්තෙහි දෘශ්යමාන වන බැවින්, ඔබ නිතිපතා අනුවාර්තාව සංයුති විට රාමුව ශීර්ෂ පාඨය සඳහා අවශ්යතාවයක් නැත.
මාතෘකාවක් එක් කිරීමට
මෙම අනුවාර්තාව තෝරා විශේෂඥ මෙවලම් මෙවලම් තීරුවේ ආකෘතිය බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
හැඩතලය කර්තෘ සංවාද කොටුව පෙනී යයි.
මෙම අනුවාර්තාව ටැබ් එක මත ක්ලික් කරන්න.
ඔබ විසින් අවශ්ය ෆෝමියුලා බොත්තම ක්ලික් කර, සෑම් ෆෝමියුලා වැඩමුළුව විවෘත විසින් ඉල්ලුම මත අනුවාර්තාව ශීර්ෂ පාඨය හෝ පෙරදසුනෙහි ටැබ් ශීර්ෂ පාඨය එක්කෝ ඇතුළු විය හැකිය.
ෆෝමියුලා පෙළ කොටුවෙහි ඔබේ සූත්රය ඇතුලත් කරන්න.
ක්රිස්ටල් කාරක රීති සූත්රය උදාහරණයක් ලෙස:
+ {Customer.Customer නම} මූලික syntax එකක් සූත්රය නිදසුන “”ගැන තවත් තොරතුරු””
සූත්රය = {Customer.Customer නම} + “”ගැන තවත් තොරතුරු”” ද Xtreme.mdb නියැදි දත්ත භාවිතා කරමින්, සූත්ර ඔබ “”Pathfinders පිළිබඳ තවත් තොරතුරු”” හෝ වැනි ශීර්ෂ පාඨය ලබා දෙන “”Jocks සඳහා Rockshocks පිළිබඳ තවත් තොරතුරු.””
දෝෂ සඳහා සූත්රය පරීක්ෂා කිරීමට පරීක්ෂා කරන්න ක්ලික් කරන්න. මෙම වැඩසටහන දෝෂයක් ඇත්නම්, එය වරදක් ස්වභාවය විස්තර පණිවිඩ පෙට්ටියක් ඔබට මතක් කරනු ඇත.
කිසිදු දෝෂයක් සවි කිරීමෙන් පසු සුරකින්න හා සමීප ක්ලික් කරන්න.
එම වාර්තාව නැවත කිරීම සඳහා OK ක්ලික් කරන්න.
සටහන: ඔබ අනුවාර්තාව මත පහළ හිල් ඇති විට එය ටැබය පෙළ සූත්රයක් පමනක් ඇගයීමට ලක් කර ඇත. ඔබ ප්රාථමික වාර්තාවක් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් අනුවාර්තාව පෙරදසුන් නම්, සූත්රය ඇගයීමට ලක් කළ නොහැකි වනු ඇත.
මෙම කොටසේ:
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online pomocníka
Pridanie popiskov k podzostavy on-demand
Pre ďalšie usporiadať správy, titulky môžu byť vytvorené pre kartu podzostava Preview a za zástupný rámu s podzostavy on-demand.
Titulky sú písané pomocou vzorcov. Oba zástupný rám titulky a Tab podzostava Náhľad titulky môžu obsahovať názvy polí z hlavnej správe.
Karta Text titulku nahradí názov titulok podzostavy súboru na karte podzostava Preview.
Poznámka: vyhradeného rámčeka titulky platí len pre podzostavy on-demand, zatiaľ čo karta textové titulky platí pre obe podzostavy on-demand a pravidelné podzostáv. Vzhľadom k tomu, dáta z pravidelného ESA skladá je viditeľný na karte Náhľad nie je potrebné rámu titulok pri formátovaní pravidelný podzostavy.
Ak chcete pridať popisok
Vyberte podzostavy a kliknite na tlačidlo Formát na Expert paneli nástrojov.
Zobrazí sa dialógové okno Formát Editor.
Kliknite na kartu podzostava.
Môžete zadať buď on-demand podzostava titulok alebo náhľadu kartu titulok kliknutím na príslušné tlačidlo vzorcov a otvorenie Formule Workshop.
Zadajte svoj vzorec vo vzorci textového poľa.
Crystal syntax formula príklad:
“”Ďalšie informácie o”” + {Customer.Customer Name} Základná syntax vzorca príklade:
vzorec = “”Ďalšie informácie o”” + {Customer.Customer Name} Pomocou databázy Xtreme.mdb ukážkovú tieto vzorce by vám titulok ako “”Viac informácií o Pathfinders”” alebo “”Viac informácií o Rockshocks pre jocks.””
Kliknite na tlačidlo Skontrolovať pre kontrolu vzorec pre chyby. V prípade, že program nájde chybu, bude to výzvu s krabicou správa popisujúce druh chyby.
Po odstránení prípadné chyby, kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.
Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite do zostavy.
Poznámka: Karta Text formula sa vyhodnocuje len pri drill-down na podzostavu. Pri zobrazení ukážky podzostavy oddelene od primárneho správy vzorec nebudú hodnotené.
V tejto sekcii:
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoč
Dodajanje napisov na subreports na zahtevo
Da bi še bolj organizirati poročilo, lahko napise se oblikuje za zavihek podporočilo predogled in za ograde okvir za podporočilo na zahtevo.
Napisi so napisana s pomočjo formul. Oba ograda okvir napise in zavihek napisi podporočilo predogleda lahko vsebuje imena polj iz glavnega poročila.
Besedilni zavihek napisa nadomešča ime podporočilo datoteke napis na zavihku podporočilo Preview.
Opomba: Ograda okvir napise se uporabljajo samo za subreports na zahtevo, medtem ko je besedilo zavihek napisov veljajo za subreports na zahtevo in redne subreports. Ker so podatki iz redne podporočilo vidne na kartici Predogled ni potreben okvir napisa Ko formatirate redno podporočilo.
Če želite dodati napis
Izberite podporočilo in kliknite na gumb Format v orodni vrstici Orodja strokovnjakov.
Prikaže se pogovorno okno Format Editor.
Kliknite jeziček podporočilo.
Vnesete lahko bodisi na zahtevo podporočilo napis ali zavihek napis predogled s klikom na ustrezen gumb formule in odpiranje delavnice formule.
Vpiši svojo formulo v polje Formula besedilom.
Crystal sintaksa formule primer:
“”Več informacij o”” + {Customer.Customer ime} Osnovna sintaksa formule primer:
Formula = “”Več informacij o”” + {Customer.Customer ime} Uporaba vzorčno bazo podatkov Xtreme.mdb, bi te formule vam napis kot “”Več informacij o pionirjev« ali »Več informacij o Rockshocks za Jocks.””
Kliknite Preverite za preverjanje formule za napake. Če program najde napako, vas bo pozval, s sporočilno okno podrobno naravo napake.
Po določitvi morebitne napake, kliknite Shrani in zapri.
Kliknite V redu, da se vrnete k poročilu.
Opomba: Formula besedilo zavihek se ocenjuje le, če vrtati navzdol na podporočilo. Če predogled podporočilo ločeno od primarnega poročila, formula ne bo treba oceniti.
V tem poglavju:
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Warbixinnada Online Help
Ku darista qoraalka si subreports on-weydiinta
Si ay u sii abaabuli warbixin, qoraalka la abuuri karo ee tab Kulanka Xiisaha Subreport iyo jir placeholder ah subreport on-baahida.
Qoraalka ku qoran yihiin, adigoo isticmaalaya qaaciidooyinka. Labada qoraalka jir placeholder iyo qoraalka tab Kulanka Xiisaha Subreport ka mid noqon kara magacyada beerta ka warbixinta ugu muhiimsan.
A caption tab qoraalka badalay file subreport magaca caption ku tab Kulanka Xiisaha Subreport.
Fiiro gaar ah: qoraalka jir Placeholder ay khuseyso oo kaliya subreports on-weydiinta, halka qoraalka tab qoraalka khuseeya labada subreports on-dalabka iyo subreports joogto ah. Tan iyo markii ay xog ka subreport si joogto ah la arki karo on tab Kulanka Xiisaha Leh ee, waxaa jira uma baahna caption jir ah marka aad qaab subreport joogto ah.
Si aad ku dari caption ah
Dooro subreport iyo riix badhanka Format ku Tools Xeeldheer toolbar.
Sanduuqa hadal Editor Format muuqataa.
Riix tab Subreport ah.
Waxaad gali karaa ku-dalabka caption subreport ama caption tab eegis ah adigoo gujinaya badhanka Formula ku haboon iyo furitaanka weydaarsi Formula ah.
Waxaad ku qortaa formula sanduuqa Formula qoraalka.
Crystal tusaale formula Saan:
“”Information More About”” + {Customer.Customer Name} aasaasiga ah, tusaale ahaan caanaha Saan:
formula = “”Information More About”” + {Customer.Customer Name} Isticmaalka database muunad Xtreme.mdb ah, qaaciidooyinka kuwaas oo ku siin lahaa caption ah sida “”Information More About Pathfinders”” ama “”Information More About Rockshocks for Jocks.””
Guji Hubi si aad u hubiso formula ee qalad. Haddii barnaamijka helaa qalad, waxa aad ku dhaliyay doonaa sanduuqa fariin faahfaahinaya nooca qaladka.
Ka dib markii si qamaar qalad kasta, click Save oo ku dhow.
Riix OK in ay ku noqdaan warbixinta.
Fiiro gaar ah: A formula tab qoraalka waxaa lagu qiimeeyaa oo kaliya marka aad qodo-down on subreport ah. Haddii aad si gooni gooni ah ku eegaan subreport ka warbixinta aasaasiga ah, caanaha aan la qiimeyn doonaa.
In qaybtan:
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ayuda en línea
Adición de títulos a los subinformes a petición
Para organizar, además, un informe, los subtítulos se pueden crear para la ficha Subinforme vista previa y para el marco de marcador de posición de un subinforme a la orden.
Los subtítulos se escriben mediante el uso de fórmulas. Ambas partidas marco de marcador de posición y los títulos de la ficha Subinforme vista previa puede incluir nombres de campo desde el informe principal.
Una leyenda de texto pestaña reemplaza el nombre de archivo del subtítulo informe integrado en la ficha Subinforme de vista previa.
Nota: Los subtítulos marco de marcador de posición sólo se aplican a los subinformes a petición, mientras que las leyendas de texto pestaña se aplican tanto a los subinformes a petición y subinformes regulares. Dado que los datos de un informe integrado regular es visible en la ficha Vista previa, no hay necesidad de una leyenda marco cuando se formatea un subinforme regular.
Para añadir una leyenda
Seleccione el subinforme y haga clic en el botón Formato de la barra de herramientas Herramientas del asistente.
Aparece el cuadro de diálogo Editor de formato.
Haga clic en la pestaña subinforme.
Puede introducir un epígrafe subinforme a la orden o una ficha de vista previa del subtítulo haciendo clic en el botón apropiado Fórmula y abrir el Taller de fórmulas.
Introduzca su fórmula en el cuadro de texto de la fórmula.
Crystal ejemplo fórmula sintaxis:
“”Más información acerca del”” + {} Cliente.Nombre del cliente básico Ejemplo fórmula sintaxis:
fórmula = “”Más información acerca del”” + {} Cliente.Nombre del cliente Uso de la base de datos ejemplo Xtreme.mdb estas fórmulas le daría un título como “”Más información acerca del Conquistadores”” o “”Más información acerca del Rockshocks para Deportistas””.
Haga clic en Comprobar para comprobar la fórmula para errores. Si el programa encuentra un error, se le pedirá con un cuadro de mensaje que detalla la naturaleza del error.
Después de fijar los errores, haga clic en Guardar y cerrar.
Haga clic en Aceptar para volver al informe.
Nota: Una fórmula de texto ficha sólo se evalúa cuando se perfora abajo en un subinforme. Si una vista previa de un informe integrado separadamente del informe principal, no se evaluará la fórmula.
En esta sección:
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Pitulung Online
Nambahan captions ka dina paménta subreports
Pikeun salajengna ngatur laporan a, captions bisa dijieun pikeun tab Subreport Nilik jeung pigura placeholder hiji subreport dina paménta.
Captions nu ditulis ku ngagunakeun rumus. Boh captions pigura placeholder jeung Subreport Nilik tab captions bisa di antarana ngaran widang ti laporan utama.
A caption tab téks ngagantikeun file subreport ngaran caption dina tab Subreport Nilik.
Catetan: pigura Placeholder captions ngan dilarapkeun ka dina paménta subreports, sedengkeun captions tab téks dilarapkeun ka boh dina paménta subreports jeung subreports teratur. Saprak data ti subreport biasa katempo dina tab Nilik, teu aya kudu keur caption pigura lamun pormat a subreport teratur.
Pikeun nambah caption hiji
Pilih subreport jeung klik tombol Format dina Ahli Pakakas toolbar.
Kotak dialog Format Editor nembongan.
Klik tab Subreport.
Anjeun bisa ngasupkeun boh an dina paménta subreport caption atawa sawangan tab caption ku ngaklik tombol Formula hade jeung bubuka Wagub Formula.
Tuliskeun rumus Anjeun dina kotak Formula téks.
Crystal rumus sintaksis conto:
“”Sejenna More Ngeunaan”” + {Customer.Customer Ngaran} Dasar rumus sintaksis conto:
rumus = “”Inpormasi Sejenna Ngeunaan”” + {Customer.Customer Ngaran} Nganggo database sampel Xtreme.mdb, rumus ieu bakal mere Anjeun caption kawas “”Sejenna More Ngeunaan Pathfinders”” atawa “”Sejenna More Ngeunaan Rockshocks keur Jocks.””
Klik Pariksa mariksa rumus keur kasalahan. Lamun program manggih hiji kasalahan, bakal ajakan Anjeun sareng kotak talatah detailing alam kasalahan.
Sanggeus ngaropéa kasalahan nu mana wae, klik Simpen jeung deukeut.
Klik OKE pikeun mulang ka laporan.
Catetan: A rumus tab téks ngan dievaluasi lamun bor-turun dina subreport a. Lamun nilik subreport a misah ti laporan primér, rumus moal dievaluasi.
Dina bagian ieu:
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ripoti Crystal Online Msaada
Kuongeza captions on-mahitaji subreports
Kuandaa zaidi ripoti, captions inaweza kuundwa kwa tab subreport Preview na kwa placeholder sura ya juu ya mahitaji subreport.
Captions yameandikwa kwa kutumia formula. Wote captions placeholder sura na subreport Preview tab captions inaweza ni pamoja na majina uwanja kutokana na ripoti kuu.
maelezo tab Nakala nafasi jina subreport file maelezo juu ya tab subreport Preview.
Kumbuka: Kishika sura captions tu kuomba juu ya mahitaji subreports, wakati captions tab maandishi kuomba subreports wote juu ya mahitaji na subreports mara kwa mara. Tangu data kutoka subreport mara kwa mara ni wazi juu ya tab Preview, hakuna haja kwa sura maelezo wakati wewe format subreport mara kwa mara.
Kuongeza maelezo
Kuchagua subreport na click Format kifungo juu Mtaalam Zana toolbar.
Format Mhariri dialog box inaonekana.
Bofya subreport tab.
Unaweza kuingia ama juu ya mahitaji subreport maelezo au preview tab maelezo kwa kubonyeza sahihi Mfumo kifungo na kufungua Mfumo Warsha.
Kuingia formula yako katika sanduku Mfumo wa maandishi.
Crystal syntax formula mfano:
“”Habari Zaidi Kuhusu”” + {Customer.Customer Jina} Basic syntax formula mfano:
formula = “”Habari Zaidi Kuhusu”” + {Jina Customer.Customer} Matumizi ya Xtreme.mdb sampuli database, kanuni hizi ingekuwa kukupa maelezo kama “”Habari Zaidi Kuhusu Pathfinders”” au “”Habari Zaidi Kuhusu Rockshocks kwa Jocks.””
Bofya Angalia kuangalia formula kwa makosa. Kama mpango hupata makosa, itakuwa kunasababisha na sanduku ujumbe kina asili ya makosa.
Baada ya fixing makosa yoyote, click Save na karibu.
Click OK kurudi ripoti hiyo.
Kumbuka: formula tab maandishi ni tathmini tu wakati wewe kuchimba-chini ya subreport. Kama wewe preview subreport tofauti na ripoti za msingi, formula hautakuwa tathmini.
Katika sehemu hii:
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjälp
Lägga till bildtexter till on-demand underrapporter
För att ytterligare organisera en rapport, kan texter skapas för fliken underrapport förhandsgranskning och för platshållaren ramen för en on-demand underrapport.
Texter är skrivna med hjälp av formler. Båda hållare ram texter och underrapport förhandsvisning fliken texter kan innehålla fältnamn från huvudrapporten.
En flik text bildtext ersätter underrapporten filnamnet bildtext på fliken underrapport förhandsgranskning.
Obs: Platshållaren ram texter gäller endast på begäran underrapporter, medan fliken texter gäller både on-demand underrapporter och regelbundna delrapporter. Eftersom data från en vanlig underrapport är synlig på fliken Preview, finns det inget behov för en ram bildtext när du formaterar en vanlig underrapport.
För att lägga till en bildtext
Välj underrapporten och klicka på knappen Format på expert verktygsfältet Verktyg.
Format Editor dialogrutan visas.
Klicka på fliken underrapport.
Du kan ange antingen en on-demand underrapport bildtext eller en förhandsvisning flik bildtext genom att klicka på lämplig formel knappen och öppna Formula Workshop.
Ange din formel i formeltextrutan.
Kristall syntax formel exempel:
“”Mer information om”” + {Customer.Customer Name} Basic syntax formel exempel:
formeln = “”Mer information om”” + {Customer.Customer Name} Använda exempeldatabasen Xtreme.mdb skulle dessa formler ger dig en bildtext som “”Mer information om Pathfinders”” eller “”Mer information om Rockshocks för Jocks.””
Klicka på Kontrollera för att kontrollera formeln för fel. Om programmet hittar ett fel, kommer det att fråga dig med en meddelanderuta med uppgifter om typ av fel.
Efter åtgärda eventuella fel, klicka på Spara och stäng.
Klicka på OK för att återgå till rapporten.
Obs: En flik text formel utvärderas endast när du borrar ner på en underrapport. Om du förhandsgranska en underrapport separat från den primära rapport kommer formeln inte utvärderas.
I denna avdelning:
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
Илова captions бар-талабот subreports
Барои ташкил минбаъд гузориш, captions метавонанд барои ҷадвали Subreport Пешнамоиши ва барои доираи placeholder як subreport-дархост офаридааст.
Captions доранд, бо истифода аз формулаҳои навишта шудааст. Ҳарду captions чорчӯбаи placeholder ва Subreport Пешнамоиши captions ҷадвали метавонед номҳо соҳаи аз гузориши асосӣ дар бар гирад.
Дар сарлавҳаи матн ҷадвали иваз файли subreport номи сарлавҳаи дар ҷадвали Subreport Пешнамоиши.
Эзоҳ: captions чаҳорчӯбаи Placeholder танҳо оид ба талабот subreports истифода мешаванд, дар ҳоле ки captions матн ба ҷадвали ҳам subreports оид ба талабот ва subreports мунтазам татбиқ намегардад. Аз маълумоти аз subreport мунтазам дар ҷадвали Пешнамоиши намоён аст, ҳеҷ зарурате барои сарлавҳаи чорчӯбаи вақте ки шумо як subreport мунтазам формат нест.
Барои илова кардани сарлавҳа
Дар subreport интихоб кунед ва пахш кардани тугмаи Формат дар Tools коршинос панели.
Дар қуттии муколамаи Формат Editor пайдо мешавад.
ҷадвали Subreport пахш кунед.
Шумо метавонед як сарлавҳаи subreport оид ба талабот ё сарлавҳаи ҷадвали пешнамоиш ба воситаи ангуштзании тугмаи формула дахлдор ва кушодани Семинари Формула дохил кунед.
формулаи худро дар қуттии матни формула дохил кунед.
Crystal Масалан формулаи наҳвӣ:
“”Маълумоти бештар дар бораи« + {Customer.Customer Name} асосии намунаи формулаи наҳвӣ:
формулаи = “”Маълумоти бештар дар бораи« + {Customer.Customer Номи} истифода базаи намуна Xtreme.mdb, ин формулаҳо мебуд шумо сарлавҳаи мисли «иттилооти бештар дар бораи Pathfinders» ё диҳад “”Маълумоти бештар дар бораи Rockshocks барои Jocks».
Ангушт занед Санҷед, тафтиш формула барои хатоњои. Агар барнома хатои наёбад, он ба шумо бо як қуттии паём муфассали хусусияти гумроҳӣ даргиронидан.
Баъд аз киштиамон гуна хатогиҳо, Захира ва наздик пахш кунед.
барои баргаштан ба гузориши OK пахш кунед.
Эзоҳ: Дар формулаи матн ҷадвали танҳо арзёбишуда, вақте ки шумо парма-бар як subreport. Агар шумо пешнамоиш як subreport алоҳида аз гузориши ибтидоӣ, формулаи нахоҳад кард арзёбӣ мешавад.
Дар ин бахш:
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
தேவைக்கு subreports தலைப்புகளைச் சேர்ப்பது
மற்றொரு அறிக்கை ஏற்பாடு, தலைப்புகள் Subreport முன்னோட்டம் தாவலை மற்றும் ஒரு தேவை subreport தற்காலிக சட்ட உருவாக்க முடியும்.
தலைப்புகள் சூத்திரங்களை பயன்படுத்தி எழுதப்படுகின்றன. இருவரும் ஒதுக்கிட சட்ட தலைப்புகள் மற்றும் Subreport முன்னோட்ட தத்தல் தலைப்புகள் பிரதான அறிக்கையை இருந்து துறையில் பெயர்கள் சேர்க்க முடியும்.
ஒரு தாவலை உரை தலைப்பு Subreport முன்னோட்டம் தாவலை subreport கோப்பு பெயர் தலைப்பு பதிலாக.
குறிப்பு: பெட்டிக்கு சட்ட தலைப்புகள் மட்டும் தாவலை உரை தலைப்புகளுடன் தேவைக்கு subreports மற்றும் வழக்கமான subreports இரண்டிற்கும் செயற்படுத்து போது, தேவை subreports பொருந்தும். ஒரு வழக்கமான subreport இருந்து தரவு முன்னோட்ட தத்தல் தெரியும் என்பதால், நீங்கள் ஒரு வழக்கமான subreport வடிவமைக்க போது ஒரு சட்ட தலைப்பு தேவை இல்லை உள்ளது.
ஒரு தலைப்பை சேர்க்க
subreport தேர்வு மற்றும் நிபுணர் கருவிகள் கருவிப்பட்டியில் வடிவம் பொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.
வடிவம் ஆசிரியர் உரையாடல் பெட்டி தோன்றும்.
கிளிக் செய்யவும் Subreport தாவலை.
நீங்கள் ஒரு தேவை subreport தலைப்பை அல்லது அதற்கான ஃபார்முலா பட்டனை அழுத்தி ஃபார்முலா பட்டறை திறப்பதன் மூலம் ஒரு முன்னோட்ட தாவலை தலைப்பு அல்லது நுழைய முடியும்.
ஃபார்முலா உரை பெட்டியில் உங்கள் சூத்திரம் உள்ளிடவும்.
கிரிஸ்டல் தொடரியல் சூத்திரம் உதாரணமாக:
{Customer.Customer பெயர்} அடிப்படை இலக்கணத்தை சூத்திரம் உதாரணமாக “”பற்றி மேலும் தகவல்””:
சூத்திரம் = {Customer.Customer பெயர்} “”பற்றி மேலும் தகவல்”” Xtreme.mdb மாதிரி தரவுத்தள பயன்படுத்தி, இந்த சூத்திரங்கள் நீங்கள் அல்லது “”மேலும் pathfinders பற்றி தகவல்”” போன்ற ஒரு தலைப்பை கொடுக்க வேண்டும் “”jocks க்கான Rockshocks பற்றி மேலும் தகவல்.””
கிளிக் செய்யவும் பிழைகள் சூத்திரம் சரிபார்க்க பாருங்கள். திட்டம் ஒரு பிழை கண்டு, அதை பிழை தன்மை பற்றிய ஒரு செய்தி பெட்டி கொண்டு நீங்கள் கேட்கும்.
எந்த பிழைகள் பின், சேமி மற்றும் நெருங்கிய கிளிக் செய்யவும்.
அறிக்கை சரி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
குறிப்பு: ஒரு தாவலை உரை சூத்திரம் மட்டும் நீங்கள் தோண்டி கீழே போது ஒரு subreport மீது மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது. நீங்கள் முதன்மை அறிக்கையில் இருந்து தனியாக ஒரு subreport முன்னோட்டத்தை என்றால், சூத்திரம் மதிப்பீடு முடியாது.
இந்த பகுதியில்:
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
ఆన్ డిమాండ్ subreports శీర్షికలను జోడించడం
దీనిద్వారా నివేదిక నిర్వహించడానికి, శీర్షికలు ఉప ప్రివ్యూ టాబ్ మరియు ఒక ఆన్ డిమాండ్ ఉప యొక్క ప్లేస్హోల్డర్ ఫ్రేమ్ రూపొందించినవారు చేయవచ్చు.
శీర్షికలు సూత్రాలను ఉపయోగించి రాస్తారు. రెండు హోల్డర్ ఫ్రేమ్ శీర్షికలు మరియు ఉప ప్రివ్యూ టాబ్ శీర్షికలు ప్రధాన నివేదిక నుండి రంగంలో పేర్లు చేర్చవచ్చు.
ఒక టాబ్ టెక్స్ట్ శీర్షిక ఉప ప్రివ్యూ టాబ్ పై ఉప ఫైల్ పేరు శీర్షిక భర్తీ.
గమనిక: హోల్డర్ ఫ్రేమ్ శీర్షికలు మాత్రమే టాబ్ టెక్స్ట్ శీర్షికలు ఆన్ డిమాండ్ subreports మరియు సాధారణ subreports రెండింటికి వర్తించే సమయంలో, ఆన్ డిమాండ్ subreports వర్తిస్తాయి. ఒక సాధారణ ఉప నుండి డేటా ప్రివ్యూ టాబ్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి, మీరు ఒక సాధారణ ఉప ఫార్మాట్ ఒక ఫ్రేమ్ శీర్షిక కోసం అవసరం ఉంది.
ఒక వ్యాఖ్యను జోడించడానికి
ఉప ఎంచుకోండి మరియు నిపుణుల పరికరములు టూల్బార్ ఫార్మాట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి.
ఫార్మాట్ ఎడిటర్ డైలాగ్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది.
ఉప టాబ్ క్లిక్ చేయండి.
మీరు ఒక ఆన్ డిమాండ్ ఉప శీర్షిక లేదా తగిన ఫార్ములా బటన్ క్లిక్ చేసి ఫార్ములా వర్క్షాప్ తెరవడం ద్వారా ప్రివ్యూ టాబ్ శీర్షిక గాని నమోదు చేయవచ్చు.
ఫార్ములా టెక్స్ట్ బాక్స్ లో మీ ఫార్ములా ఎంటర్.
క్రిస్టల్ వాక్యనిర్మాణం సూత్రం ఉదాహరణ:
{Customer.Customer పేరు} ప్రాథమిక సింటాక్స్ సూత్రం ఉదాహరణకు “”గురించి మరింత సమాచారం””:
సూత్రం = {Customer.Customer పేరు} “”గురించి మరింత సమాచారం”” Xtreme.mdb నమూనా డేటాబేస్ ఉపయోగించి, ఈ సూత్రాలు మీరు “”మరింత సమాచారం పాత్ఫైండర్లు గురించి”” లేదా వంటి ఒక శీర్షిక ఇచ్చి “”jocks కోసం Rockshocks గురించి మరింత సమాచారం.””
లోపాలు సూత్రం తనిఖీ తనిఖీ చేయండి. కార్యక్రమం లోపం గుర్తిస్తే, అప్పుడు అది లోపం యొక్క స్వభావం వివరించే ఒక సందేశాన్ని బాక్స్ మీకు అడుగుతుంది.
ఏ లోపాలు ఫిక్సింగ్ తరువాత, సేవ్ మరియు దగ్గరగా క్లిక్ చేయండి.
నివేదిక తిరిగి సరే క్లిక్ చేయండి.
గమనిక: ఒక టాబ్ టెక్స్ట్ సూత్రం మాత్రమే మీరు బెజ్జం వెయ్యి డౌన్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఉప పై పరీక్షించబడుతుంది. మీరు ప్రాధమిక నివేదిక నుండి విడిగా ఒక ఉప ప్రివ్యూ ఉంటే, ఫార్ములా ఇవ్వడం సాధ్యం ఉంటుంది.
ఈ విభాగంలో:
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
เพิ่มคำอธิบายภาพเพื่อ subreports ตามความต้องการ
เพื่อเป็นการจัดระเบียบรายงานคำอธิบายภาพที่สามารถสร้างขึ้นสำหรับรายงานย่อยตัวอย่างแท็บและสำหรับกรอบยึดของรายงานย่อยตามความต้องการ
คำอธิบายภาพนั้นเขียนขึ้นโดยการใช้สูตร ทั้งคำอธิบายภาพเฟรมตัวยึดและรายงานย่อยดูตัวอย่างคำอธิบายภาพแท็บสามารถรวมชื่อเขตข้อมูลจากรายงานหลัก
คำอธิบายข้อความแท็บแทนที่คำอธิบายชื่อไฟล์รายงานย่อยในรายงานย่อยตัวอย่างแท็บ
หมายเหตุ: คำอธิบายภาพกรอบยึดตำแหน่งจะนำไปใช้ subreports ตามความต้องการในขณะที่คำอธิบายข้อความแท็บนำไปใช้กับ subreports ทั้งแบบ on-demand และ subreports ปกติ เนื่องจากข้อมูลจากรายงานย่อยปกติจะมองเห็นในตัวอย่างแท็บมีความจำเป็นไม่มีคำอธิบายกรอบเมื่อคุณจัดรูปแบบรายงานย่อยปกติ
เพื่อเพิ่มคำอธิบายภาพ
เลือกรายงานย่อยและคลิกที่ปุ่มรูปแบบในการเครื่องมือผู้เชี่ยวชาญแถบเครื่องมือ
รูปแบบกล่องโต้ตอบปรากฏบรรณาธิการ
คลิกที่แท็บรายงานย่อย
คุณสามารถใส่ได้ทั้งแบบ on-demand รายงานย่อยคำอธิบายภาพหรือคำอธิบายภาพตัวอย่างแท็บโดยคลิกที่ปุ่มสูตรที่เหมาะสมและการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสูตร
ใส่สูตรในสูตรกล่องข้อความ
คริสตัลตัวอย่างสูตรไวยากรณ์:
“”ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ”” + {} Customer.Customer ชื่อตัวอย่างเช่นสูตรไวยากรณ์พื้นฐาน:
สูตร = “”ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ”” + {Customer.Customer ชื่อ} โดยใช้ฐานข้อมูลตัวอย่าง Xtreme.mdb สูตรเหล่านี้จะทำให้คุณมีคำบรรยายใต้ภาพเช่น “”ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบิก”” หรือ “”ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rockshocks สำหรับ Jocks.””
คลิกตรวจสอบเพื่อตรวจสอบสูตรสำหรับข้อผิดพลาด หากโปรแกรมพบข้อผิดพลาดก็จะแจ้งให้คุณมีกล่องข้อความรายละเอียดลักษณะของข้อผิดพลาด
หลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ให้คลิกบันทึกและปิด
คลิกตกลงเพื่อกลับไปยังรายงาน
หมายเหตุ: ข้อความสูตรแท็บได้รับการประเมินเฉพาะเมื่อคุณเจาะลงบนรายงานย่อย ถ้าคุณดูตัวอย่างรายงานย่อยแยกต่างหากจากรายงานหลักสูตรจะไม่ได้รับการประเมิน
ในส่วนนี้:
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
on-demand alt raporlar altyazı ekleme
ayrıca bir rapor düzenlemek için, başlıklar alt raporu Önizleme sekmesinde ve bir on-demand alt rapor tutucu çerçevesi için oluşturulabilir.
Başlıklar formüller kullanılarak yazılır. Her iki tutucu çerçeve başlıkları ve alt raporu Önizleme sekmesi başlıkları ana rapor alan adlarını içerebilir.
Bir sekme metin başlığı alt rapor Önizleme sekmesinde alt rapor dosya adı başlık değiştirir.
Not: Sekme metin başlıkları on-demand alt raporlar ve düzenli alt raporlar hem uygulayarak, tutucu çerçeve başlıklar sadece on-demand alt raporlar için de geçerlidir. düzenli bir alt rapor veri Önizleme sekmesinde görünür olduğundan, düzenli bir alt rapor biçimlendirmek bir çerçeve yazısı için gerek yoktur.
Bir başlık eklemek için
alt rapor seçmek ve Uzman Araçları araç çubuğundaki Biçim düğmesine tıklayın.
Biçim Düzenleyici iletişim kutusu açılır.
Alt rapor sekmesine tıklayın.
Bir on-demand alt rapor yazısı veya uygun Formül butonuna tıklayarak ve Formula Atölyesi açarak bir önizleme sekme başlık girebilirsiniz.
Formül metin kutusuna formülü girin.
Kristal dizimi, formül örneği:
+ {Customer.Customer Adı} Temel sözdizimi formülü örneğin “”Hakkında Daha Fazla Bilgi””:
formül = Xtreme.mdb örnek veritabanını kullanarak + {Customer.Customer Adı} “”Hakkında Daha Fazla Bilgi””, bu formüller size “”Daha fazla Pathfinders Hakkında Bilgi”” veya benzeri bir başlık vermek istiyorum “”Jocks için Rockshocks Hakkında Daha Fazla Bilgi.””
hatalar için formül kontrol etmek için kontrol tıklayın. Program bir hata bulursa, hatanın doğasını ayrıntılı bir ileti kutusu ile sizi uyaracaktır.
Hataları giderdikten sonra, Kaydet ve yakın tıklayın.
Raporun geri dönmek için Tamam’a tıklayın.
Not: Bir sekme metin formülü sadece matkap aşağı zaman bir alt rapor üzerinde değerlendirilir. Birincil rapordan ayrı bir alt rapor önizleme, formül değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu bölümde:
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Додавання підпису до підзвітних на вимогу
Для подальшої організації звіту Підписи можуть бути створені для вкладки підзвіту Preview і для шаблонного кадру підзвітний на вимогу.
Титри записуються за допомогою формул. Обидва заповнювач кадру Підписи і підзвіту зображення Вкладка Підписи можуть включати в себе імена полів з основної доповіді.
Вкладка текст заголовка замінює звіт імені файлу підпису на вкладці підзвіту Preview.
Примітка: Заповнювач кадр підписи застосовуються тільки до підзвітних на вимогу, в той час як вкладка текст підпису застосовуються до обох підзвітних на вимогу і регулярні підзвітних. Так як дані від звичайного підзвіту видно на вкладці Preview, немає ніякої необхідності в рамці напису при форматуванні регулярного підзвіт.
Щоб додати підпис
Виберіть звіт і натисніть кнопку Формат на панелі інструментів Expert Tools.
Відкриється діалогове вікно Редактор формату.
Перейдіть на вкладку Вкладений.
Ви можете ввести або на вимогу підзвіту заголовок або попередній перегляд вкладок заголовок, натиснувши на відповідну кнопку Формула і відкриття Workshop Формула.
Введіть формулу в формулі текстове поле.
Кристал синтаксису формула приклад:
“”Більш детальна інформація про”” + {Customer.Customer Name} Базовий синтаксис формули, наприклад:
формула = “”Більш детальна інформація про”” + {Customer.Customer Ім’я} Використовуючи зразок бази даних Xtreme.mdb, ці формули дасть вам заголовок, як “”Більш детальна інформація про слідопитів”” або “”Більш детальна інформація про Rockshocks для жокеїв.””
Натисніть кнопку Перевірити, щоб перевірити формулу на наявність помилок. Якщо програма знайде помилку, вона підкаже вам вікно повідомлення з докладним описом характеру помилки.
Після виправлення помилки, натисніть кнопку Зберегти і закрити.
Натисніть кнопку OK, щоб повернутися до звіту.
Примітка: Вкладка Текст формули обчислюється тільки при переході вниз на підзвіту. При попередньому перегляді підзвіту окремо від основної доповіді, формула не буде оцінюватися.
У цьому розділі:
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
ڈیمانڈ subreports کیپشن کو شامل کرنے سے
مزید ایک رپورٹ کو منظم کرنے کے لئے، کیپشن Subreport مشاہدہ کریں ٹیب کے لئے اور ایک آن ڈیمانڈ subreport کی پلیس ہولڈر فریم کے لئے پیدا کیا جا سکتا.
سرخیاں فارمولوں کا استعمال کرتے ہوئے کی طرف سے لکھا جاتا ہے. دونوں پلیس ہولڈر فریم کیپشن اور Subreport پیش نظارہ کے ٹیب سرخیوں اہم رپورٹ سے میدان کے نام شامل ہو سکتے ہیں.
A کے ٹیب متن عنوان Subreport پیش نظارہ کے ٹیب پر subreport فائل کا نام سرخی کے جگہ لے لیتا ہے.
نوٹ: پلیس ہولڈر فریم سرخیوں صرف، آن ڈیمانڈ subreports پر لاگو ہوتے ہیں جبکہ ٹیب کے متن کیپشن ڈیمانڈ subreports اور باقاعدہ subreports دونوں پر لاگو. ایک باقاعدہ subreport سے اعداد و شمار پیش نظارہ کے ٹیب پر دستیاب ہے کے بعد، ایک فریم سرخی کے آپ ایک باقاعدہ subreport فارمیٹ جب کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے.
ایک عنوان شامل کرنے کے لئے
subreport کریں اور ماہر ٹولز ٹول بار پر وضع بٹن پر کلک کریں.
ڈاک ایڈیٹر ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے.
Subreport ٹیب پر کلک کریں.
آپ کو یا تو ایک آن ڈیمانڈ subreport عنوان یا مناسب فارمولہ کے بٹن پر کلک کریں اور فارمولہ ورکشاپ کھولنے کی طرف سے ایک جائزہ ٹیب کے عنوان درج کریں کر سکتے ہیں.
فارمولہ متن والے باکس میں آپ کے فارمولے درج.
کرسٹل نحو فارمولے مثال:
+ {Customer.Customer نام {بنیادی نحو فارمولے مثال “”کے بارے میں مزید معلومات””:
فارمولے = “”مزید معلومات کے بارے میں”” + {Customer.Customer نام {Xtreme.mdb نمونہ ڈیٹا بیس کا استعمال کرتے ہوئے، ان فارمولوں کو آپ کی طرح “”مزید معلومات pathfinders کا بارے میں”” یا ایک عنوان دے گی “”مزید معلومات Jocks لئے Rockshocks بارے میں.””
خرابیوں کے لئے فارمولہ چیک کرنے کے چیک کریں پر کلک کریں. پروگرام میں ایک خامی مل جاتا ہے، تو یہ ایک پیغام کا خانہ خرابی کی نوعیت کی تفصیل کے ساتھ آپ کو فوری طور پر کیا جائے گا.
کسی بھی غلطی ٹھیک کرنے کے بعد، محفوظ کریں اور بند پر کلک کریں.
رپورٹ کے واپس کرنے کے لئے ٹھیک کلک کریں.
نوٹ: ایک ٹیب کے متن فارمولہ صرف آپ کو ایک subreport پر ڈرل نیچے جب اندازہ کیا جاتا ہے. آپ بنیادی رپورٹ سے الگ الگ ایک subreport پریویو تو، فارمولے کا تعین نہیں کیا جائے گا.
اس سیکشن میں:
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Online Yordam hisobotlar
on-talab hisobotlar uchun sarlovhani qo’shilishi
yanada hisobot tashkil qilish, to’plamlar Ichki Ko’rib chiqish ilovasida uchun va on-talab kichik hisobot joy aqidaparast ramkalar uchun yaratilgan bo’lishi mumkin.
Taglavhalar formulalar yordamida yoziladi. Har ikki er qattiq qo’l ramka to’plamlar va pastki hisobot Ko’rib chiqish tab to’plamlar asosiy hisobotida dan maydon nomlarini o’z ichiga olishi mumkin.
A tab matn caption Ichki Ko’rib chiqish yorliqda pastki hisobot fayl nomi caption o’rniga o’tadi.
Eslatma: tab matn to’plamlar talab hisobotlar va muntazam hisobotlar ham amal esa Placeholder ramka to’plamlar faqat, on-talab hisobotlar uchun amal qiladi. navbatdagi pastki ma’lumotlar Ko’rib chiqish ilovasida paydo bo’ladi boshlab, siz bilan muntazam kichik hisobot formatlashtirish bir ramka sarlavhasi uchun hech qanday ehtiyoj bor.
Izoh qo’shish uchun
kichik hisobot tanlang va Expert Asboblar asboblar panelida Format tugmasini bosing.
Format muharriri dialog oynasi paydo bo’ladi.
Ichki yorlig’ini bosing.
Siz on-talab pastki hisobot caption yoki tegishli Formula tugmasini bosgan va Formula seminar ochib ko’rib chiqish tab nom yo kiritishingiz mumkin.
Formula matn maydoniga o’z formulasini kiriting.
Kristal sintaksisi formula misol:
+ {Customer.Customer nomi} asosiy sintaktik formula masalan “”haqida batafsil ma’lumot””:
formula = Xtreme.mdb misol ma’lumotlar bazasini foydalanish + {Customer.Customer nomi} “”haqida batafsil ma’lumot””, bu formulalari sizga “”Batafsil Pathfinders haqida ma’lumot”” yoki shunga o’xshash nom bering bo’lardi “”jocks uchun Rockshocks haqida batafsil ma’lumot.””
xatolar uchun formulasini tekshirish uchun tekshiring bosing. Dastur xato topsa, u xato tabiatini batafsil bir xabar qutisi bilan sizni so’raydi.
har qanday xatolarni aniqlash so’ng, Saqlash va yaqin bosing.
Hisobotga qaytish uchun OK tugmasini bosing.
Eslatma: A tab matn formula faqat burg’ulash-pastga qachon bir kichik hisobot ustida baholanadi. Agar asosiy hisobotida alohida bir kichik hisobot ko’rib chiqish bo’lsa, formula baho berilmaydi.
Ushbu bo’limda:
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Báo cáo tinh Trợ giúp Online
Thêm phụ đề vào subreports theo yêu cầu
Để tổ chức thêm một báo cáo, chú thích có thể được tạo ra cho các tab Subreport Xem trước và cho khung giữ chỗ của một subreport theo yêu cầu.
Chú thích được viết bằng cách sử dụng công thức. Cả hai chú thích khung giữ chỗ và chú thích tab Subreport Preview có thể bao gồm tên trường từ các báo cáo chính.
Một chú thích văn bản tab thay thế tên tập tin subreport chú thích trên các tab Subreport Preview.
Lưu ý: chú thích khung giữ chỗ chỉ áp dụng cho subreports theo yêu cầu, trong khi chú thích văn bản tab áp dụng cho cả subreports theo yêu cầu và subreports thường xuyên. Kể từ khi dữ liệu từ một subreport thường xuyên xuất hiện trên các tab Preview, không có nhu cầu cho một chú thích khung khi bạn định dạng một subreport thường xuyên.
Để thêm một chú thích
Chọn subreport và nhấp vào nút Format trên Expert Công cụ trên thanh công cụ.
Hộp thoại Format biên tập viên xuất hiện.
Nhấp vào tab Subreport.
Bạn có thể nhập một theo yêu cầu chú thích subreport hoặc một bản xem trước tab chú thích bằng cách nhấn vào nút Công thức phù hợp và mở Hội thảo công thức.
Nhập công thức của bạn vào hộp văn bản Formula.
Tinh thể thức cú pháp ví dụ:
“”Thông tin thêm về”” + {Customer.Customer Tên} Cơ bản công thức cú pháp ví dụ:
công thức = “”Thông tin thêm về”” + {Customer.Customer Tên} Sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Xtreme.mdb, những công thức này sẽ cung cấp cho bạn một chú thích như “”Thông tin thêm về Pathfinders”” hoặc “”Thông tin thêm về Rockshocks cho Jocks.””
Nhấp vào Kiểm tra để kiểm tra các công thức cho các lỗi. Nếu chương trình tìm thấy một lỗi, nó sẽ nhắc bạn với một hộp thông báo chi tiết về bản chất của lỗi.
Sau khi sửa chữa bất kỳ lỗi nào, bấm Save và đóng.
Nhấn OK để trở về báo cáo.
Lưu ý: Một công thức văn bản tab chỉ được đánh giá khi bạn khoan xuống trên một subreport. Nếu bạn xem trước một subreport riêng rẽ với các báo cáo chính, công thức sẽ không được đánh giá.
Trong phần này:
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
Ychwanegu capsiynau i subreports ar-alw
Trefnu adroddiad pellach, gall capsiynau eu creu ar gyfer y tab Subreport Rhagolwg ac ar gyfer y ffrâm dalfan o subreport ar-alw.
Penawdau yn cael eu hysgrifennu gan ddefnyddio fformiwlâu. Gall y ddau capsiynau ffrâm dalfan a chapsiynau tab Subreport Preview cynnwys enwau caeau o’r prif adroddiad.
Mae capsiwn testun tab disodli’r enw ffeil subreport capsiwn ar y tab Subreport Preview.
Noder: capsiynau ffrâm Placeholder ond yn berthnasol i subreports ar-alw, tra bod capsiynau testun tab yn berthnasol i subreports ar-alw a subreports rheolaidd. Gan fod y data o subreport rheolaidd yn weladwy ar y tab Preview, nid oes angen i capsiwn ffrâm pan fyddwch fformadu subreport rheolaidd.
I ychwanegu caption
Dewiswch y subreport a chliciwch y botwm Format ar Tools Arbenigol bar offer.
Mae’r blwch deialog Fformat Golygydd yn ymddangos.
Cliciwch ar y tab Subreport.
Gallwch fynd i mewn naill ai capsiwn subreport ar-alw neu tab capsiwn rhagolwg drwy glicio ar y botwm Fformiwla priodol a agor y Gweithdy Fformiwla.
Rhowch eich fformiwla yn y blwch testun Fformiwla.
Crystal enghraifft fformiwla cystrawen:
“”Mwy o Wybodaeth am”” + {Customer.Customer Enw} enghraifft fformiwla cystrawen Sylfaenol:
fformiwla = “”Mwy o Wybodaeth am”” + {Customer.Customer Enw’r} Defnyddio’r gronfa ddata sampl Xtreme.mdb, byddai’r fformiwlâu hyn yn rhoi capsiwn fel “”Mwy o Wybodaeth am Pathfinders”” neu chi “”Mwy o Wybodaeth am Rockshocks i jocks.””
Cliciwch Edrychwch i wirio y fformiwla am wallau. Os bydd y rhaglen yn canfod gwall, bydd yn eich annog gyda blwch neges yn manylu ar natur y gwall.
Ar ôl gosod unrhyw wallau, cliciwch Save ac yn agos.
Cliciwch OK i ddychwelyd i’r adroddiad.
Noder: Mae fformiwla testun tab yn unig yn cael ei werthuso wrth i chi drilio i lawr ar subreport. Os ydych yn gael cip ar subreport ar wahân o’r adroddiad cynradd, ni fydd y fformiwla yn cael ei werthuso.
Yn yr adran hon:
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal intanethi iingxelo Help
Idibanisa nkcazelo kwi-imfuno subreports
Ukwenza alungiselele ingxelo kwayo iingenziwa ngenxa ekwingxelo Imboniselo isithuba kwaye nangenxa isakhelo isigcini se-on-imfuno ekwingxelo.
Izihloko babhaliweyo usebenzisa ifomula. Zombini izihloko isakhelo isigcini kwaye ekwingxelo Imboniso caption tab ziquka amagama endle kwingxelo engundoqo.
A caption tab text endaweni ifayile ekwingxelo igama utoliko kwi ekwingxelo Imboniso tab.
Qaphela: izihloko isakhelo Placeholder isebenza kuphela kwi-imfuno subreports, xa kushicilelwa tab umbhalo isebenza kuzo zombini subreports kwi-imfuno kunye subreports rhoqo. Ekubeni idata ekwingxelo rhoqo iyabonakala kwi Imboniselo tab, akukho mfuneko caption isakhelo xa ufomatha ekwingxelo rhoqo.
Ukudibanisa ingcaciso yomfanekiso
Khetha ingxelo kwaye nqakraza yokuFomatha iqhosha Expert Tools toolbar.
YokuFomatha Umhleli Ibhokisi yencoko livela.
Nqakraza i ekwingxelo tab.
Ungangenisa nokuba umntu kwi-imfuno ekwingxelo caption okanye imboniselo tab caption ngokunqakraza iqhosha Formula kukwavulwa Workshop Formula.
Ngena ifomula wakho kwi bokisi Formula yokubhaliweyo.
Crystal Umzekelo formula lwesivakalisi:
“”Iinkcukacha Okungakumbi”” + {Customer.Customer Name} Umzekelo Basic ifomula lwesivakalisi:
ifomula = “”Iinkcukacha Okungakumbi”” + {Customer.Customer Name} Usebenzisa database isampulu Xtreme.mdb, le fomyula kukunika ukuba caption njenge “”Iinkcukacha Okungakumbi pathfinders”” okanye “”Iinkcukacha Okungakumbi Rockshocks ngenxa Jocks.””
Nqakraza Khangela ukukhangela Ngokwefomyula iimpazamo. Ukuba le nkqubo ifumana imposiso, iza kukushukumisela kunye kwibhokisi umyalezo inkcukacha uhlobo ulahlekiso.
Emva ukulungisa naziphi na iimpazamo, cofa Gcina kufutshane.
Nqakraza KULUNGILE ukuba abuyele ingxelo.
Qaphela: A ifomula isithuba okubhaliweyo ihlolwa kuphela xa unothi-phantsi ingxelo ekwingxelo. Ukuba uqale ube ekwingxelo ngokwahlukeneyo kwingxelo yokuqala, le fomyula akayi kuvavanywa.
Kweli candelo:
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
אַדדינג קאַפּשאַנז צו אויף-מאָנען סוברעפּאָרץ
צו ווייַטער אָרגאַניזירן אַ באַריכט, קאַפּשאַנז קענען זיין Created פֿאַר די סוברעפּאָרט פּריוויו קוויטל און פֿאַר די פּלאַסעהאָלדער ראַם פון אַן אויף-פאָדערונג סוברעפּאָרט.
קאַפּטיאָנס זענען געשריבן דורך ניצן פאָרמולאַס. ביידע פּלאַסעהאָלדער ראַם קאַפּשאַנז און סוברעפּאָרט פּריוויו קוויטל קאַפּשאַנז קענען אַרייַננעמען פעלד נעמען פון די הויפּט מעלדונג.
אַ קוויטל טעקסט קעפּל ריפּלייסיז די סוברעפּאָרט טעקע נאָמען קעפּל אויף די סוברעפּאָרט פּריוויו קוויטל.
באַמערקונג: Placeholder ראַם קאַפּשאַנז בלויז צולייגן צו אויף-מאָנען סוברעפּאָרץ, בשעת קוויטל טעקסט קאַפּשאַנז צולייגן צו ביידע אויף-מאָנען סוברעפּאָרץ און רעגולער סוברעפּאָרץ. זינט די דאַטע פון אַ רעגולער סוברעפּאָרט איז קענטיק אויף די פּריוויו קוויטל, עס איז ניט דאַרפֿן פֿאַר אַ ראַם קעפּל ווען איר פֿאָרמאַט אַ רעגולער סוברעפּאָרט.
צו לייגן אַ קעפּל
סעלעקטירן דעם סוברעפּאָרט און גיט די פֿאָרמאַטירונג קנעפּל אויף די מומחה מכשירים מכשיר.
דעם פֿאָרמאַט רעדאַקטאָר דיאַלאָג קאַסטן אויס.
דריקט דעם סוברעפּאָרט קוויטל.
איר קענען אַרייַן יעדער אַן אויף-פאָדערונג סוברעפּאָרט קעפּל אָדער אַ פאָרויסיקע ווייַזונג קוויטל קעפּל דורך געבן אַ קליק די צונעמען Formula קנעפּל און עפן די Formula וואָרקשאָפּ.
אַרייַן אייער פאָרמולע אין די Formula טעקסט קעסטל.
קריסטאַל סינטאַקס פאָרמולע למשל:
“”מער אינפֿאָרמאַציע וועגן””, + {קוסטאָמער.קוסטאָמער נאמען} יקערדיק סינטאַקס פאָרמולע למשל:
פאָרמולע = “”מער אינפֿאָרמאַציע וועגן””, + {קוסטאָמער.קוסטאָמער נאמען} ניצן די קסטרעמע.מדב מוסטער דייטאַבייס, די פאָרמולאַס וואָלט געבן איר אַ קעפּל ווי “”מער אינפֿאָרמאַציע וועגן פּאַטהפינדערס”” אָדער “”מער אינפֿאָרמאַציע וועגן ראָקקשאָקקס פֿאַר דזשאָקקס.””
דריקט קוק צו קאָנטראָלירן די פאָרמולע פֿאַר ערראָרס. אויב דער פּראָגראַם פינדס אַ טעות, עס וועט פּינטלעך איר מיט אַ אָנזאָג קעסטל דיטיילינג די נאַטור פון די טעות.
נאָך פיקסיר קיין ערראָרס, גיט היט און נאָענט.
גיט גוט צו צוריקקומען צו די באַריכט.
באַמערקונג: אַ קוויטל טעקסט פאָרמולע איז בלויז עוואַלואַטעד ווען איר בויער-אַראָפּ אויף אַ סוברעפּאָרט. אויב איר פאָרויסיקע ווייַזונג אַ סוברעפּאָרט סעפּעראַטלי פון די ערשטיק מעלדונג, די פאָרמולע וועט ניט זיין עוואַלואַטעד.
אין דעם אָפּטיילונג:
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Iroyin Online Help
Fifi captions to lori-eletan subreports
Lati siwaju ṣeto kan Iroyin, captions le ti wa ni da fun awọn Subreport Awotẹlẹ taabu ki o si fun awọn placeholder fireemu ti ẹya lori-eletan subreport.
Captions a kọ nipa lilo fomula. Mejeeji placeholder fireemu captions ati Subreport Awotẹlẹ taabu captions le ni oko lati orukọ ti awọn ifilelẹ ti awọn iroyin.
A taabu ọrọ ifori rọpo subreport faili orukọ ifori lori awọn Subreport Awotẹlẹ taabu.
Akiyesi: Placeholder fireemu captions nikan waye lati lori-eletan subreports, nigba ti taabu ọrọ captions waye lati mejeji lori-eletan subreports ati deede subreports. Niwon awọn data lati kan deede subreport han lori awọn Awotẹlẹ taabu, nibẹ ni ko si nilo fun a fireemu ifori nigba ti o ba ọna kika kan deede subreport.
Lati fi kan ifori
Yan awọn subreport ki o si tẹ awọn kika bọtini lori Amoye Tools bọtini iboju.
Awọn kika Olootu apoti ajọṣọ han.
Tẹ awọn Subreport taabu.
O le tẹ boya ohun lori-eletan subreport ifori tabi a tẹle taabu ifori nipa tite yẹ agbekalẹ bọtini ati ki o nsii awọn agbekalẹ onifioroweoro.
Tẹ rẹ agbekalẹ ninu awọn agbekalẹ ọrọ apoti.
Crystal sintasi agbekalẹ apẹẹrẹ:
“”Die Alaye About”” + {Customer.Customer Name} Ipilẹ sintasi agbekalẹ apẹẹrẹ:
agbekalẹ = “”Die Alaye About”” + {Customer.Customer Name} Lilo awọn Xtreme.mdb ayẹwo database, awọn wọnyi fomula yoo fun o kan ifori bi “”Die Alaye About Pathfinders”” tabi “”Die Alaye Nipa Rockshocks fun Jocks.””
Tẹ Ṣayẹwo lati ṣayẹwo awọn agbekalẹ fun awọn aṣiṣe. Ti o ba ti awọn eto ri ohun ašiše, o yoo tọ ọ pẹlu ifiranṣẹ kan apoti rohin awọn iseda ti awọn aṣiṣe.
Lẹhin ti ojoro eyikeyi awọn aṣiṣe, tẹ Fipamọ ati ki o sunmọ.
Tẹ Dara lati pada si awọn iroyin.
Akiyesi: A taabu ọrọ agbekalẹ wa ni nikan akojopo nigbati o ba lu-mọlẹ lori a subreport. Ti o ba awotẹlẹ a subreport lọtọ lati jc Iroyin, awọn agbekalẹ yoo ko wa ni akojopo.
Ni yi apakan:
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Imibiko Online Usizo
Ukungeza amazwibela on-funa subreports
Ukuze kuqhutshekwe ukuhlela umbiko, amazwibela kungadalwa ithebhu Subreport Preview futhi ifreyimu kusibambindawo i-kudinga subreport.
Amazwibela eyabhalwa usebenzisa amafomula. Bobabili amagama-ncazo placeholder Uhlaka Subreport Preview ithebhu amagama-ncazo ingahlanganisa noma amagama insimu ezatholwa futhi ezazikulo mbiko main.
A ithebhu Umbhalo ubuyisela ifayela subreport igama lamagama-ncazo kuthebhu Subreport Preview.
Qaphela: Isimeli Uhlaka amagama-ncazo zisebenza on-funa subreports, kuyilapho ithebhu umbhalo amagama-ncazo zisebenza kokubili on-funa subreports kanye subreports avamile. Njengoba idatha kusuka subreport ejwayelekile iyabonakala kuthebhu Preview, asikho isidingo sokuba sesitfombe luhlaka uma ukufometha a subreport avamile.
Ukwengeza amazwibela
Khetha subreport bese uchofoza inkinobho Ifomethi on the Expert Amathuluzi yamathuluzi.
The Ifomethi Umhleli ibhokisi livela.
Chofoza Subreport ithebhu.
Ungafaka noma i-kudinga subreport lamagama-ncazo noma preview ithebhu legama-ngcazo ngokuchofoza inkinobho ezifanele Formula kanye nekuvula Workshop Formula.
Faka ifomula lwakho ebhokisini Formula umbhalo.
Crystal i-syntax formula isibonelo:
“”Ukwaziswa okwengeziwe mayelana ‘+ {Customer.Customer Name} Basic i-syntax ifomula isibonelo:
formula = “”Ulwazi Okwengeziwe”” + {Customer.Customer Name} Ukusebenzisa Xtreme.mdb isampula database, lezi amafomula wayeyobanika wena sesitfombe like “”ukwaziswa okwengeziwe mayelana Pathfinders”” noma “”Ulwazi Okwengeziwe Rockshocks for jocks.””
Chofoza Hlola ukuhlola formula for amaphutha. Uma lolu hlelo luthola i iphutha, kuyoba likwenze nge ibhokisi imininingwane nature of the iphutha.
Ngemva ukulungisa amaphutha, chofoza Gcina bese close.
Chofoza OK ukuze ubuyele umbiko.
Qaphela: A formula ithebhu umbhalo kuphela esikalini uma sokuprakthiza-phansi subreport. Uma kuqala subreport ngokuhlukile umbiko primary, le formula ngeke esikalini.
Kulesi sigaba:
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/