Adding new Google +1 button to Magento – Product Page/Template Modification

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Adding new Google +1 button to Magento – Product Page/Template Modification
So up till now I have installed Magento on my Windows 7 laptop using ‘XAMPP’, and re-indexed the Magento website to view the product pages.
Now, I will get my hands dirty by modifying the product template. Magento is based on a MVC (Model View Controller) principle where the layers are all separated. In our case, we are only going to modify the View part i.e. the Template files (.phtml).
Note: I am using the standard template without any modifications.
Why Google +1?
If a person +1’s your site, the ‘friends’ of the user will view the recommendation of the website on their search results. Google released this as a way to compete with Facebook and Twitter. They want their search results to be more social.
“”3. Google could use the +1 data to rank certain pages for specific keywords or phrases. The more +1s appearing for a specific keyword or phrase, the higher it would rank. It is too early for this to happen at this time as SEO companies could take advantage of it and devalue the whole thing.
4. Google could use the +1 data and combine it with other similar social data from Twitter and Facebook to display relevant results for specific search queries. This is more likely to happen than Google using the +1 data solely to determine ranks. You will need to consider using Twitter, Facebook and Google +1 buttons together on your site to maximize potential exposure and remain competitive.
5. When someone +1′s a page, this can trigger a Google spider to crawl that page again and extract data such as the page title. This highlights the importance of a good title, but also means if you update older content and it gets a +1, the new version will be what other users see in annotations. This could be very powerful for some types of dynamic content sites.””
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Step 1: Find Google +1 Javascript code
From here: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Step 2 – “”Place this tag in your head or just before your close body tag””
For Javascript to appear in the head section of a page, we need to insert this code in
‘C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\page\html\head.html’
Step 3 – “”Place this tag where you want the +1 button to render”” – In my case under the “”Email to a Friend””.
‘C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\catalog\product\view.phtml’
Tip 1: To find path of template files we need to modify, we need to enable ‘Set Template Path Hints’.
Click Here to find out how to enable this feature. In this way I can easily find the template files I need to modify.
Screenshot of Google +1 button with “”Template Hints Enabled””

Image 1: Google +1 Button with Template Hints enabled.

Image 2: Google +1 Button without Template Hints enabled.
List of files created/modified:
Modified – ‘C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\page\html\head.html’
Modified – ‘C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\catalog\product\view.phtml’
Download the modified files from: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Żieda ġdida Google +1 buttuna biex Magento – Prodotti Page / Template Modifikazzjoni
Allura up till issa I jkollu stallat Magento fuq tiegħi Windows 7 laptop jużaw “”XAMPP””, u terġa ‘indiċjati il-websajt Magento biex tara l-paġni tal-prodott.
Issa, jien ser nikseb lili maħmuġin billi timmodifika l-mudell tal-prodott. Magento huwa bbażat fuq prinċipju MVC (Mudell View-Kontrollur) fejn is-saffi huma kollha separati. Fil-każ tagħna, aħna qed biss se timmodifika l-parti View jiġifieri l-fajls Template (.phtml).
Nota: I am jużaw l-mudell standard mingħajr modifiki.
Għaliex Google +1?
Jekk 1 ta sit persuna + tiegħek, l- “”ħbieb”” tal-utent se jikkunsidraw ir-rakkomandazzjoni tal-websajt fuq ir-riżultati tat-tiftix tagħhom. Google rilaxxati dan bħala mod biex jikkompetu ma Facebook u Twitter. Huma jridu rizultati tagħhom li jkunu aktar soċjali.
“”3. Google tista ‘tuża d-data +1 li rank ċerti paġni għall keywords speċifiċi jew frażijiet. L-aktar + 1s jidhru għal keyword speċifiku jew frażi, l-ogħla ikun rank. Għadu kmieni wisq biex dan iseħħ f’dan il-ħin kif kumpaniji SEO jistgħu jieħdu vantaġġ minnu u devalue l-ħaġa sħiħa.
4. Google tista ‘tuża d-data +1 u jikkombinaw dan ma’ data soċjali simili ieħor minn Twitter u Facebook biex juru riżultati rilevanti għall tfittxija speċifiċi. Dan huwa aktar probabbli li jiġri mill-Google tuża d-dejta +1 waħedha li tiddetermina gradi. Ikollok bżonn biex jikkunsidraw l-użu Twitter, Facebook u Google +1 buttuni flimkien fuq is-sit tiegħek biex timmassimizza l-espożizzjoni potenzjali u tibqa ‘kompetittiva.
5. Meta xi ħadd + 1 huwa paġna, dan jista ‘jwassal spider Google li jitkaxkru dik il-paġna mill-ġdid u tieħu data bħall-paġna titolu. Dan jenfasizza l-importanza ta ‘titolu tajjeb, iżda jfisser ukoll jekk inti aġġornament kontenut anzjani u jiġrilha 1, il-verżjoni l-ġdida se tkun liema utenti oħra ara b’mod annotazzjonijiet. Dan jista ‘jkun qawwi ħafna għal xi tipi ta’ siti kontenut dinamiku. “”
Sors: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Pass 1: Sib Google +1 kodiċi Javascript
Minn hawn: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Stadju 2 – “”Poġġi dan il-tikketta fir-ras jew eżatt qabel tiegħek lametta tal-ġisem mill-qrib””
Għall Javascript li jidhru fit-taqsima tar-ras ta ‘paġna, għandna bżonn li tiddaħħal din il-kodiċi fil
“”Ċ: \ xampp \ htdocs magento \ app \ disinn \ frontend \-bażi \ inadempjenza \ template \ paġna \ \ html \ head.html””
Stadju 3 – “”Poġġi dan lametta fejn inti tixtieq l-buttuna 1 li tirrendi”” – Fil-każ tiegħi taħt il- “”Email lill Ħabib””.
“”Ċ: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ disinn \ frontend \-bażi \ inadempjenza \ mudell \ katalogu tal \ prodott \ view.phtml””
Tip 1: Biex issib triq ta ‘template fajls għandna bżonn li timmodifika, għandna bżonn biex jippermetti “”Set Path Template Ħjiel””.
Ikklikkja hawn biex issir taf kif biex jippermettu din il-karatteristika. B’dan il-mod I jistgħu faċilment isibu l-fajls template għandi bżonn biex jimmodifika.
Skrins li Google +1 buttuna bi “”Ħjiel Template Iffaċilitati””

Image 1: Google +1 Button mal Ħjiel Template ppermettiet.

Image 2: Google +1 Button mingħajr Ħjiel Template ppermettiet.
Lista ta ‘fajls maħluqin / immodifikat:
Modifikat – “”Ċ: \ xampp \ htdocs magento \ app \ disinn \ frontend \-bażi \ inadempjenza \ template \ paġna \ \ html \ head.html””
Modifikat – “”Ċ: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ disinn \ frontend \-bażi \ inadempjenza \ mudell \ katalogu tal \ prodott \ view.phtml””
Tniżżel il-fajls modifikati minn: Magento Google +1 buttuna Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
nuwe Google +1 knoppie te voeg tot Magento – Produk Page / Sjabloon Aanpassing
So tot nou toe het ek Magento geïnstalleer op my Windows 7 laptop met behulp van ‘XAMPP, en re-geïndekseer die Magento webwerf na die produk bladsye besigtig.
Nou sal ek my hande vuil deur die wysiging van die produk sjabloon. Magento is gebaseer op ‘n MVC (Model View Controller) beginsel waar die lae al geskei. In ons geval, gaan ons net op die skerm deel maw die Sjabloon lêers (.phtml) verander.
Let wel: Ek is met behulp van die standaard sjabloon sonder enige veranderinge.
Hoekom Google 1?
Indien ‘n persoon +1 jou webwerf, sal die “”vriende”” van die gebruiker die aanbeveling van die webwerf op hul resultate te sien. Google vrygestel dit as ‘n manier om te kompeteer met Facebook en Twitter. Hulle wil hul resultate om meer sosiale wees.
“”3. Google kan die 1 data te gebruik om sekere bladsye vir spesifieke sleutelwoorde of frases rang. Hoe meer +1 s verskyn vir ‘n spesifieke term of frase, hoe hoër dit sal rang. Dit is te vroeg om dit te laat gebeur in hierdie tyd as SEO maatskappye kan voordeel trek uit dit en devalueer die hele ding.
4. Google kan die 1 data te gebruik en kombineer dit met ander soortgelyke sosiale data van Twitter en Facebook om relevante resultate vir spesifieke navrae te vertoon. Dit is meer geneig om te gebeur as Google met behulp van die 1 data uitsluitlik om geledere te bepaal. Jy sal nodig hê om te oorweeg die gebruik van Twitter, Facebook en Google 1 knoppies saam op jou site aan potensiële blootstelling te maksimeer en mededingend te bly.
5. Wanneer iemand + 1 is ‘n bladsy, kan dit ‘n Google spinnekop aktiveer om die bladsy weer kruip en data te onttrek soos die bladsytitel. Dit beklemtoon die belangrikheid van ‘n goeie titel, maar beteken ook as jy ouer inhoud by te werk en dit kry ‘n 1, die nuwe weergawe sal wees wat ander gebruikers te sien in annotasies. Dit kan baie sterk vir ‘n paar vorme van dinamiese inhoud webwerwe wees. “”
Bron: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Stap 1: Vind Google 1 Javascript kode
Van hier: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Stap 2 – “”Plaas hierdie merker in jou kop of net voor jou naby liggaam tag””
Vir Javascript verskyn in die kop gedeelte van ‘n bladsy, moet ons hierdie kode in te voeg in
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ ontwerp \ frontend \ base \ verstek \ sjabloon \ bladsy \ html \ head.html’
Stap 3 – “”Plaas hierdie merker waar jy wil die 1 knoppie om te lewer”” – In my geval onder die “”E-pos aan ‘n vriend””.
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ ontwerp \ frontend \ base \ verstek \ sjabloon \ katalogus \ produk \ view.phtml’
Wenk 1: Om weg van sjabloon lêers wat ons nodig het om te verander vind, moet ons in staat stel om ‘Stel Sjabloon Pad wenke.
Klik hier om uit te vind hoe om hierdie funksie te aktiveer. Op hierdie manier kan jy maklik vind ek die sjabloon lêers wat ek nodig het om te verander.
Screenshot van Google 1-knoppie met “”Sjabloon Wenke aangeskakel””