Adding new Google +1 button to Magento – Product Page/Template Modification

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Adding new Google +1 button to Magento – Product Page/Template Modification
So up till now I have installed Magento on my Windows 7 laptop using ‘XAMPP’, and re-indexed the Magento website to view the product pages.
Now, I will get my hands dirty by modifying the product template. Magento is based on a MVC (Model View Controller) principle where the layers are all separated. In our case, we are only going to modify the View part i.e. the Template files (.phtml).
Note: I am using the standard template without any modifications.
Why Google +1?
If a person +1’s your site, the ‘friends’ of the user will view the recommendation of the website on their search results. Google released this as a way to compete with Facebook and Twitter. They want their search results to be more social.
“”3. Google could use the +1 data to rank certain pages for specific keywords or phrases. The more +1s appearing for a specific keyword or phrase, the higher it would rank. It is too early for this to happen at this time as SEO companies could take advantage of it and devalue the whole thing.
4. Google could use the +1 data and combine it with other similar social data from Twitter and Facebook to display relevant results for specific search queries. This is more likely to happen than Google using the +1 data solely to determine ranks. You will need to consider using Twitter, Facebook and Google +1 buttons together on your site to maximize potential exposure and remain competitive.
5. When someone +1′s a page, this can trigger a Google spider to crawl that page again and extract data such as the page title. This highlights the importance of a good title, but also means if you update older content and it gets a +1, the new version will be what other users see in annotations. This could be very powerful for some types of dynamic content sites.””
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Step 1: Find Google +1 Javascript code
From here: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Step 2 – “”Place this tag in your head or just before your close body tag””
For Javascript to appear in the head section of a page, we need to insert this code in
‘C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\page\html\head.html’
Step 3 – “”Place this tag where you want the +1 button to render”” – In my case under the “”Email to a Friend””.
‘C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\catalog\product\view.phtml’
Tip 1: To find path of template files we need to modify, we need to enable ‘Set Template Path Hints’.
Click Here to find out how to enable this feature. In this way I can easily find the template files I need to modify.
Screenshot of Google +1 button with “”Template Hints Enabled””

Image 1: Google +1 Button with Template Hints enabled.

Image 2: Google +1 Button without Template Hints enabled.
List of files created/modified:
Modified – ‘C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\page\html\head.html’
Modified – ‘C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\catalog\product\view.phtml’
Download the modified files from: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Żieda ġdida Google +1 buttuna biex Magento – Prodotti Page / Template Modifikazzjoni
Allura up till issa I jkollu stallat Magento fuq tiegħi Windows 7 laptop jużaw “”XAMPP””, u terġa ‘indiċjati il-websajt Magento biex tara l-paġni tal-prodott.
Issa, jien ser nikseb lili maħmuġin billi timmodifika l-mudell tal-prodott. Magento huwa bbażat fuq prinċipju MVC (Mudell View-Kontrollur) fejn is-saffi huma kollha separati. Fil-każ tagħna, aħna qed biss se timmodifika l-parti View jiġifieri l-fajls Template (.phtml).
Nota: I am jużaw l-mudell standard mingħajr modifiki.
Għaliex Google +1?
Jekk 1 ta sit persuna + tiegħek, l- “”ħbieb”” tal-utent se jikkunsidraw ir-rakkomandazzjoni tal-websajt fuq ir-riżultati tat-tiftix tagħhom. Google rilaxxati dan bħala mod biex jikkompetu ma Facebook u Twitter. Huma jridu rizultati tagħhom li jkunu aktar soċjali.
“”3. Google tista ‘tuża d-data +1 li rank ċerti paġni għall keywords speċifiċi jew frażijiet. L-aktar + 1s jidhru għal keyword speċifiku jew frażi, l-ogħla ikun rank. Għadu kmieni wisq biex dan iseħħ f’dan il-ħin kif kumpaniji SEO jistgħu jieħdu vantaġġ minnu u devalue l-ħaġa sħiħa.
4. Google tista ‘tuża d-data +1 u jikkombinaw dan ma’ data soċjali simili ieħor minn Twitter u Facebook biex juru riżultati rilevanti għall tfittxija speċifiċi. Dan huwa aktar probabbli li jiġri mill-Google tuża d-dejta +1 waħedha li tiddetermina gradi. Ikollok bżonn biex jikkunsidraw l-użu Twitter, Facebook u Google +1 buttuni flimkien fuq is-sit tiegħek biex timmassimizza l-espożizzjoni potenzjali u tibqa ‘kompetittiva.
5. Meta xi ħadd + 1 huwa paġna, dan jista ‘jwassal spider Google li jitkaxkru dik il-paġna mill-ġdid u tieħu data bħall-paġna titolu. Dan jenfasizza l-importanza ta ‘titolu tajjeb, iżda jfisser ukoll jekk inti aġġornament kontenut anzjani u jiġrilha 1, il-verżjoni l-ġdida se tkun liema utenti oħra ara b’mod annotazzjonijiet. Dan jista ‘jkun qawwi ħafna għal xi tipi ta’ siti kontenut dinamiku. “”
Sors: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Pass 1: Sib Google +1 kodiċi Javascript
Minn hawn: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Stadju 2 – “”Poġġi dan il-tikketta fir-ras jew eżatt qabel tiegħek lametta tal-ġisem mill-qrib””
Għall Javascript li jidhru fit-taqsima tar-ras ta ‘paġna, għandna bżonn li tiddaħħal din il-kodiċi fil
“”Ċ: \ xampp \ htdocs magento \ app \ disinn \ frontend \-bażi \ inadempjenza \ template \ paġna \ \ html \ head.html””
Stadju 3 – “”Poġġi dan lametta fejn inti tixtieq l-buttuna 1 li tirrendi”” – Fil-każ tiegħi taħt il- “”Email lill Ħabib””.
“”Ċ: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ disinn \ frontend \-bażi \ inadempjenza \ mudell \ katalogu tal \ prodott \ view.phtml””
Tip 1: Biex issib triq ta ‘template fajls għandna bżonn li timmodifika, għandna bżonn biex jippermetti “”Set Path Template Ħjiel””.
Ikklikkja hawn biex issir taf kif biex jippermettu din il-karatteristika. B’dan il-mod I jistgħu faċilment isibu l-fajls template għandi bżonn biex jimmodifika.
Skrins li Google +1 buttuna bi “”Ħjiel Template Iffaċilitati””

Image 1: Google +1 Button mal Ħjiel Template ppermettiet.

Image 2: Google +1 Button mingħajr Ħjiel Template ppermettiet.
Lista ta ‘fajls maħluqin / immodifikat:
Modifikat – “”Ċ: \ xampp \ htdocs magento \ app \ disinn \ frontend \-bażi \ inadempjenza \ template \ paġna \ \ html \ head.html””
Modifikat – “”Ċ: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ disinn \ frontend \-bażi \ inadempjenza \ mudell \ katalogu tal \ prodott \ view.phtml””
Tniżżel il-fajls modifikati minn: Magento Google +1 buttuna Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
nuwe Google +1 knoppie te voeg tot Magento – Produk Page / Sjabloon Aanpassing
So tot nou toe het ek Magento geïnstalleer op my Windows 7 laptop met behulp van ‘XAMPP, en re-geïndekseer die Magento webwerf na die produk bladsye besigtig.
Nou sal ek my hande vuil deur die wysiging van die produk sjabloon. Magento is gebaseer op ‘n MVC (Model View Controller) beginsel waar die lae al geskei. In ons geval, gaan ons net op die skerm deel maw die Sjabloon lêers (.phtml) verander.
Let wel: Ek is met behulp van die standaard sjabloon sonder enige veranderinge.
Hoekom Google 1?
Indien ‘n persoon +1 jou webwerf, sal die “”vriende”” van die gebruiker die aanbeveling van die webwerf op hul resultate te sien. Google vrygestel dit as ‘n manier om te kompeteer met Facebook en Twitter. Hulle wil hul resultate om meer sosiale wees.
“”3. Google kan die 1 data te gebruik om sekere bladsye vir spesifieke sleutelwoorde of frases rang. Hoe meer +1 s verskyn vir ‘n spesifieke term of frase, hoe hoër dit sal rang. Dit is te vroeg om dit te laat gebeur in hierdie tyd as SEO maatskappye kan voordeel trek uit dit en devalueer die hele ding.
4. Google kan die 1 data te gebruik en kombineer dit met ander soortgelyke sosiale data van Twitter en Facebook om relevante resultate vir spesifieke navrae te vertoon. Dit is meer geneig om te gebeur as Google met behulp van die 1 data uitsluitlik om geledere te bepaal. Jy sal nodig hê om te oorweeg die gebruik van Twitter, Facebook en Google 1 knoppies saam op jou site aan potensiële blootstelling te maksimeer en mededingend te bly.
5. Wanneer iemand + 1 is ‘n bladsy, kan dit ‘n Google spinnekop aktiveer om die bladsy weer kruip en data te onttrek soos die bladsytitel. Dit beklemtoon die belangrikheid van ‘n goeie titel, maar beteken ook as jy ouer inhoud by te werk en dit kry ‘n 1, die nuwe weergawe sal wees wat ander gebruikers te sien in annotasies. Dit kan baie sterk vir ‘n paar vorme van dinamiese inhoud webwerwe wees. “”
Bron: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Stap 1: Vind Google 1 Javascript kode
Van hier: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Stap 2 – “”Plaas hierdie merker in jou kop of net voor jou naby liggaam tag””
Vir Javascript verskyn in die kop gedeelte van ‘n bladsy, moet ons hierdie kode in te voeg in
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ ontwerp \ frontend \ base \ verstek \ sjabloon \ bladsy \ html \ head.html’
Stap 3 – “”Plaas hierdie merker waar jy wil die 1 knoppie om te lewer”” – In my geval onder die “”E-pos aan ‘n vriend””.
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ ontwerp \ frontend \ base \ verstek \ sjabloon \ katalogus \ produk \ view.phtml’
Wenk 1: Om weg van sjabloon lêers wat ons nodig het om te verander vind, moet ons in staat stel om ‘Stel Sjabloon Pad wenke.
Klik hier om uit te vind hoe om hierdie funksie te aktiveer. Op hierdie manier kan jy maklik vind ek die sjabloon lêers wat ek nodig het om te verander.
Screenshot van Google 1-knoppie met “”Sjabloon Wenke aangeskakel””

Image 1: Google 1 Button met Sjabloon Wenke aangeskakel.

Image 2: Google 1 Button sonder Sjabloon Wenke aangeskakel.
Lys van lêers geskep / verander:
Gewysig – ‘C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ ontwerp \ frontend \ base \ verstek \ sjabloon \ bladsy \ html \ head.html’
Gewysig – ‘C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ ontwerp \ frontend \ base \ verstek \ sjabloon \ katalogus \ produk \ view.phtml’
Laai die gewysigde lêers uit: Magento Google 1 Button Aflaai

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Shtimi i ri Google +1 buton për Magento – Product Kryesore / Template Modifikimi
Pra, deri tani kam instaluar Magento në time Windows 7 laptop duke përdorur ‘XAMPP’, dhe ri-indeksuar faqen e internetit Magento për të parë faqet e produktit.
Tani, unë do të marrë në duart e mia të pista duke modifikuar modelin e produktit. Magento është i bazuar në një parim MVC (Model Shiko Controller) ku shtresa janë ndarë të gjitha. Në rastin tonë, ne vetëm do të modifikojë Shiko pjesën dmth me fotografi Template (.phtml).
Shënim: Unë jam duke përdorur shabllonin standart pa ndonjë modifikim.
Pse Google +1?
Nëse një person i + 1 e faqen tuaj, të ‘miqtë’ e përdoruesit do të shohin rekomandimin e internetit në rezultatet e kërkimit. Google lëshuar këtë si një mënyrë për të konkurruar me Facebook dhe Twitter. Ata duan rezultatet e tyre e kërkimit për të qenë më social.
“”3. Google mund të përdorin të dhënat +1 të renditet faqet e caktuara për fjalë kyçe të veçanta ose frazat. Sa më shumë + 1s që shfaqen për një fjalen specifik apo fraza, aq më i lartë do të renditen. Është shumë herët që kjo të ndodhë në këtë kohë, si SEO kompanitë mund të përfitojnë nga ajo dhe të zhvlerësojnë të gjithë gjë.
4. Google mund të përdorin të dhënat +1 dhe kombinojnë atë me të dhëna të tjera të ngjashme sociale nga Twitter dhe Facebook për të shfaqur rezultatet relevante për pyetje të veçanta të kërkimit. Kjo ka më shumë gjasa të ndodhë se sa Google duke përdorur të dhënat +1 vetëm për të përcaktuar radhët. Ju do të duhet të marrin në konsideratë duke përdorur Twitter, Facebook dhe Google +1 butonat së bashku në faqen tuaj për të maksimizuar ekspozimit të mundshëm dhe të mbeten konkurruese.
5. Kur dikush + 1 është një faqe, kjo mund të shkaktojë një merimangë Google për zvarritje atë faqe përsëri dhe nxjerrjen e të dhënave të tilla si titull. Kjo thekson rëndësinë e një titull të mirë, por gjithashtu do të thotë në qoftë se ju update përmbajtjen e vjetër dhe ajo merr një +1, versioni i ri do të jetë ajo që përdoruesit e tjerë të parë në Annotations. Kjo mund të jetë shumë i fuqishëm për disa lloje të faqet dinamike përmbajtjes. “”
Burimi: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Hapi 1: Gjej Google +1 kodin Javascript
Nga këtu: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Hapi 2 – “”Vendi këtë tag në kokën tuaj, ose para se të ngushtë tag trupin tuaj””
Për Javascript për të dalë në pjesën e kokës të një faqe, ne kemi nevojë për të futur këtë kod në
“”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ dizajn \ frontend \ baza \ parazgjedhur \ template \ faqe \ html \ head.html ‘
Hapi 3 – “”Vendi këtë tag ku ju doni butonin +1 që të merr”” – Në rastin tim nën “”Email në Shoqëri””.
“”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ dizajn \ frontend \ baza \ Default \ template \ i \ produkt \ view.phtml ‘
Këshillë 1: Për të gjetur rrugën e dosjeve template ne kemi nevojë për të ndryshuar, ne kemi nevojë për të mundësuar ‘Bëje Path Template lë të kuptohet “”.
Kliko Këtu për të gjetur se si për të mundësuar këtë funksion. Në këtë mënyrë unë mund të gjeni lehtësisht fotografi template kam nevojë për të ndryshuar.
Screenshot i Google +1 buton me “”lë të kuptohet Template Enabled””

Image 1: Google +1 Button me lë të kuptohet Template aktivizuara.

Image 2: Google +1 Button pa lë të kuptohet Template aktivizuara.
Lista e dosjeve të krijuar / modifikuar:
Modifikuar – “”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ dizajn \ frontend \ baza \ parazgjedhur \ template \ faqe \ html \ head.html ‘
Modifikuar – “”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ dizajn \ frontend \ baza \ Default \ template \ i \ produkt \ view.phtml ‘
Shkarko fotografi modifikuar nga: Magento Google +1 Button Shkarko

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
የምርት ገጽ / መለጠፊያ ማሻሻያ – Magento አዲስ የ Google +1 አዝራር በማከል ላይ
ስለዚህ እስከ አሁን ድረስ ‘XAMPP’ በመጠቀም የእኔ በ Windows 7 ላፕቶፕ ላይ Magento የጫኑ, እና ምርት ገጾችን ለማየት Magento ድረ ገጽ ዳግም የሚስተካከሌ.
አሁን, ምርት አብነት መቀየር በማድረግ እጆቼን ቆሻሻ ያገኛሉ. Magento ሽፋኖች ሁሉ የተለዩ ናቸው ቦታ MVC (ሞዴል ዕይታ ተቆጣጣሪ) መርህ ላይ የተመሰረተ ነው. በእኛ ሁኔታ ደግሞ እኛ ብቻ ማለትም ወደ መለጠፊያ ፋይሎች (.phtml) ላይ ይመልከቱ ክፍል ለመቀየር ይሄዳሉ.
ማስታወሻ: ምንም ያለምንም ለውጥ መደበኛ አብነት በመጠቀም ነው.
ለምን Google +1?
አንድ ሰው +1 ዎች በእርስዎ ድረ ገጽ ከሆነ, ተጠቃሚ ‘ጓደኞቼ’ ያላቸውን የፍለጋ ውጤቶች ላይ ያለው ድር ጣቢያ ያለውን ምክር ማየት ይሆናል. Google Facebook እና Twitter ጋር መወዳደር መንገድ ይህን ተለቋል. እነዚህ የፍለጋ ውጤቶች ይበልጥ ማህበራዊ መሆን ይፈልጋሉ.
“”3. የ Google የተወሰኑ ቁልፍ ቃላትን ወይም ሐረጎችን የተወሰኑ ገጾችን ደረጃ ለመስጠት በ +1 ውሂብ መጠቀም ይችላል. የተወሰነ አንድ ቁልፍ ቃል ወይም ሐረግ: ከፍተኛ ይህን ደረጃ ነበር እስኪገለጥ ይበልጥ +1 ዎች. በዚህ ጊዜ እንደ ላይ እንዲደርሱ በጣም ቀደም ብሎ ይህ ነው; ሲኢኦ ኩባንያዎች ይህ ተጠቃሚ እና መላው ነገር ሰጪነቱ ይችላል.
4. የ Google +1 ውሂብ ይጠቀማሉ እና የተወሰኑ የፍለጋ መጠይቆች ተገቢ የሆኑ ውጤቶችን ለማሳየት Twitter እና Facebook ሌሎች ተመሳሳይ ማህበራዊ ውሂብ ጋር ማዋሃድ ይችላል. ይህ ብቻ ደረጃዎች ለመወሰን የ +1 ውሂብ በመጠቀም ወደ Google ይልቅ ሊፈጠር የሚበልጥ እንደሚሆን እሙን ነው. አንተ እምቅ ተጋላጭነት ከፍ ለማድረግ እና የፉክክር ለመኖር በእርስዎ ድረ ገጽ ላይ +1 አዝራሮች አብረው በትዊተር, በፌስቡክ እና Google በመጠቀም መመርመር ይኖርብዎታል.
አንድ ሰው + 1 ገጽ ነው 5., ይህም ደግሞ ያንን ገጽ ላይ በዝግታ እና እንደ በገጹ ርዕስ ውሂብ ለማውጣት የ Google ሸረሪት ሊያስጀምር ይችላል. ይህ ጥሩ ርዕስ አስፈላጊነት ጎላ አድርጎ ይገልጻል, ነገር ግን ደግሞ: አዲሱ ስሪት ሌሎች ተጠቃሚዎች ማብራሪያዎች ውስጥ ማየት ምን ይሆናል አንተ በዕድሜ ይዘት ለማዘመን ከሆነ ማለት ነው እና +1 ያገኛል. ይህ ተለዋዋጭ ይዘት ጣቢያዎች አንዳንድ ዓይነቶች በጣም ኃይለኛ ሊሆን ይችላል. “”
ምንጭ: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
ደረጃ 1: የ Google +1 ጃቫስክሪፕት ኮድ ያግኙ
እዚህ ላይ ከ: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
ደረጃ 2: – “”ጭንቅላትህ ላይ ይህን መለያ አስቀምጥ ወይም ቅርብ ከሆነው የሰውነትህ መለያ በፊት””
ጃቫስክሪፕት የአንድ ገጽ ራስ ክፍል ውስጥ ይታይ ዘንድ ወደ ለማግኘት, እኛ ውስጥ ይህን ኮድ ማስገባት አለብዎት
‘C: \ xampp \ htdocs magento \ መተግበሪያ \ ንድፍ \ የፊት \ መሠረት \ ነባሪ \ አብነት \ ገጽ \ \ የ html \ head.html’
ደረጃ 3 – “”አንተ ለማቅረብ የ +1 አዝራር በፈለክበት ቦታ ላይ ይህንን መለያ አስቀምጥ”” – በእኔ ጉዳይ ላይ “”አንድ ወዳጅ ወደ ኢሜይል”” ስር.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ መተግበሪያ \ ንድፍ \ የፊት \ መሠረት \ ነባሪ \ አብነት \ ካታሎግ \ ምርት \ view.phtml’
ጠቃሚ ምክር 1: እኛ መቀየር ይኖርብናል አብነት ፋይሎች መንገድ ለማግኘት, እኛ ‘አዘጋጅ መለጠፊያ መንገድ ፍንጮች’ ማንቃት አለብዎት.
ይህን ባህሪ እንዴት ማንቃት እንደሚችሉ ለማወቅ እዚህ ጠቅ ያድርጉ. በዚህ መንገድ እኔ በቀላሉ እኔ ለመቀየር የሚያስፈልጋቸውን የአብነት ፋይሎችን ማግኘት ይችላሉ.
የ Google +1 አዝራር ቅጽበታዊ «መለጠፊያ ፍንጮች ነቅቷል””

ምስል 1: የነቃ መለጠፊያ ፍንጮች ጋር የ Google +1 አዝራር.

ምስል 2: የነቃ መለጠፊያ ፍንጮች ያለ የ Google +1 አዝራር.
የተፈጠሩ ፋይሎች ዝርዝር / የተሻሻለው:
የተቀየረበት – ‘C: \ xampp \ htdocs magento \ መተግበሪያ \ ንድፍ \ የፊት \ መሠረት \ ነባሪ \ አብነት \ ገጽ \ \ የ html \ head.html’
የተቀየረበት – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ መተግበሪያ \ ንድፍ \ የፊት \ መሠረት \ ነባሪ \ አብነት \ ካታሎግ \ ምርት \ view.phtml’
Magento Google +1 አዝራር አውርድ: ከ ቀይረዋል ፋይሎችን አውርድ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
إضافة زر جديد جوجل +1 إلى الماجنتو – المنتج ل / قالب تعديل
لذلك حتى الآن لقد ركبت الماجنتو على جهاز الكمبيوتر المحمول ويندوز 7 باستخدام ‘XAMPP، وإعادة فهرسة الموقع الماجنتو لعرض صفحات المنتج.
الآن، وسوف تحصل على يدي قذرة عن طريق تعديل القالب المنتج. ويستند الماجنتو على مبدأ MVC (نموذج عرض المراقب المالي) حيث يتم فصل طبقات الإطلاق. في حالتنا، نحن نذهب فقط لتعديل عرض جزء أي ملفات القالب (.phtml).
ملاحظة: أنا باستخدام قالب قياسي من دون أي تعديلات.
لماذا جوجل +1؟
إذا كان + 1 في الموقع شخصكم، أن ‘أصدقاء’ للمستخدم عرض على توصية من الموقع على نتائج البحث الخاصة بهم. أصدرت جوجل ذلك وسيلة للتنافس مع الفيسبوك وتويتر. انهم يريدون نتائج البحث الخاصة بهم لتكون أكثر الاجتماعي.
“”يمكن 3. جوجل استخدام البيانات +1 لترتيب صفحات معينة للكلمات أو عبارات معينة. و+ 1S المزيد من الظهور لكلمة رئيسية معينة أو عبارة، وارتفاع أنها تحتل مرتبة. ومن المبكر جدا لهذا أن يحدث في هذا الوقت كبار المسئولين الاقتصاديين شركات يمكن الاستفادة منه وتقلل من قيمة كل شيء.
4. يمكن أن تستخدم Google +1 البيانات ودمجها مع بيانات الشبكات الاجتماعية الأخرى المماثلة من تويتر والفيسبوك لعرض النتائج ذات الصلة للاستعلامات بحث معينة. هذا هو الأرجح أن يحدث من جوجل باستخدام بيانات +1 فقط لتحديد الرتب. وسوف تحتاج إلى النظر في استخدام تويتر، الفيسبوك وجوجل +1 أزرار معا على موقع الويب الخاص بك لتحقيق أقصى قدر من التعرض المحتمل وتظل قادرة على المنافسة.
5. عندما يقوم شخص ما + 1 هو صفحة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى العنكبوت Google بالزحف إلى هذه الصفحة من جديد واستخراج البيانات مثل عنوان الصفحة. هذا يسلط الضوء على أهمية وجود عنوان جيد، ولكن يعني أيضا إذا قمت بتحديث محتوى السن ويحصل على +1، الإصدار الجديد سيكون ما يراه المستخدمين الآخرين في الشروح. وهذا يمكن أن تكون قوية جدا لبعض الأنواع من المواقع المحتوى الديناميكي “”.
المصدر: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
خطوة 1: البحث جوجل +1 كود جافا سكريبت
من هنا: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
الخطوة 2 – “”ضع هذه العلامة في رأسك أو قبل علامة إغلاق النص””
للجافا سكريبت لتظهر في قسم رأس الصفحة، ونحن في حاجة لادخال هذا الرمز في
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ الماجنتو \ التطبيق \ تصميم \ الواجهة \ قاعدة \ \ قالب \ الصفحة الافتراضية \ HTML \ head.html “”
الخطوة 3 – “”ضع هذه العلامة في المكان الذي تريد زر +1 لتقديم”” – في حالتي تحت “”بالبريد الإلكتروني إلى صديق””.
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ الماجنتو \ التطبيق \ تصميم \ الواجهة \ قاعدة \ الافتراضية \ قالب \ الخدمات \ المنتجات \ view.phtml “”
نصيحة 1: لإيجاد مسار ملفات قالب نحن بحاجة إلى تعديل، ونحن بحاجة لتمكين “”تعيين مسار قالب تلميحات.
انقر هنا لمعرفة كيفية تمكين هذه الميزة. وبهذه الطريقة يمكنني بسهولة العثور على ملفات قالب أنا بحاجة إلى تعديل.
لقطة من جوجل +1 زر مع “”تلميحات قالب تم تمكين””

صورة 1: جوجل +1 زر مع تلميحات قالب تمكين.

صورة 2: جوجل +1 زر دون تلميحات قالب تمكين.
قائمة الملفات التي تم إنشاؤها / تعديل:
تعديل – ‘C: \ XAMPP \ htdocs \ الماجنتو \ التطبيق \ تصميم \ الواجهة \ قاعدة \ \ قالب \ الصفحة الافتراضية \ HTML \ head.html “”
تعديل – ‘C: \ XAMPP \ htdocs \ الماجنتو \ التطبيق \ تصميم \ الواجهة \ قاعدة \ الافتراضية \ قالب \ الخدمات \ المنتجات \ view.phtml “”
تحميل الملفات التي تم تعديلها من: الماجنتو جوجل +1 زر تحميل

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ավելացնելով նոր Google +1 կոճակը Magento – Ապրանք Էջ / Կաղապար Ձեւափոխման
Այնպես որ, մինչեւ հիմա ես տեղադրվել Magento իմ Windows 7 laptop, օգտագործելով ‘XAMPP », եւ վերակազմակերպման ինդեքսավորվում նույն մարդիկ կայքը դիտելու արտադրանքի էջերը:
Հիմա, ես կստանա իմ ձեռքերը կեղտոտ են ձեւափոխման արտադրանքի ձեւանմուշ. Magento հիմնված է MVC (Model Դիտել Controller) սկզբունքով, որտեղ շերտերն բոլորս առանձնացված: Մեր դեպքում, մենք միայն պատրաստվում է փոփոխել այն տեսակետը մասը այսինքն Կաղապար Ֆայլեր (.phtml).
Նշում. Ես, օգտագործելով ստանդարտ կաղապարը, առանց որեւէ փոփոխությունների.
Ինչու է Google +1.
Եթե մարդը + 1-ի Ձեր կայքում, որ «ընկերները» եւ օգտագործողի դիտելու առաջարկությամբ կայքում իրենց որոնման արդյունքների. Google- ը թողարկել սա որպես միջոց է մրցել Facebook- ի եւ Twitter- ի: Նրանք ցանկանում են, որ իրենց որոնման արդյունքները պետք է ավելի սոցիալական:
«3. Google- ը կարող է օգտագործել +1 տվյալները կոչում որոշակի էջերի համար հատուկ հիմնաբառերից կամ արտահայտություններ: Որքան շատ + 1-երը Հայտնվելով կոնկրետ Փնտրվող բառ կամ արտահայտություն, որ բարձր է, որ կոչում: Այն դեռ վաղ է դա պատահել այս պահին, որպես SEO ընկերությունները կարող օգտվել դրանից եւ արժեզրկել ամբողջ բան.
4. Google- ը կարող է օգտագործել +1 տվյալները եւ միավորել այն մեկ այլ նմանատիպ սոցիալական տվյալների Twitter եւ Facebook է դրսեւորել համապատասխան արդյունքներ հատուկ որոնման հարցումների: Սա ավելին է, հավանական է, քան Google- օգտագործելով +1 տվյալները բացառապես որոշելու համար շարքերը: Դուք պետք է հաշվի առնել, օգտագործելով Twitter, Facebook եւ Google +1 կոճակները միասին ձեր կայքում, որպեսզի առավելագույնի հասցնի պոտենցիալ ծանոթացնում եւ մնում մրցունակ:
5. Երբ որեւէ մեկը + 1-ի էջի, սա կարող է ձգան Google spider սողալ այդ էջը կրկին ու հանենք տվյալների, ինչպիսիք են էջի վերնագրում: Այս կարեւորում է լավ կոչում, այլ նաեւ նշանակում է, որ, եթե դուք թարմացնել հին բովանդակությունը եւ այն ստանում է +1, նոր տարբերակը կլինի այն, ինչ այլ օգտվողները տեսնում անոտացիաներ: Սա կարող է լինել շատ հզոր որոշ տեսակների դինամիկ բովանդակության կայքեր. “”
Աղբյուր `http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Քայլ 1: Գտնել Google +1 JavaScript կոդը
Այստեղից: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Քայլ 2 – «Տեղի այս հատկորոշիչը է ձեր գլխին, կամ պարզապես նախքան ձեր մտերիմ մարմնի tag””
For Javascript է հայտնվել ղեկավար բաժնում մի էջի, մենք պետք է տեղադրեք այս կոդը
«C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ APP \ Դիզայն \ frontend \ բազան \ լռելյայն \ կաղապարի \ էջում \ HTML \ head.html ‘
Քայլ 3 – «Տեղի այս հատկորոշիչը, որտեղ դուք ցանկանում եք, +1 կոճակը մատուցել», – իմ դեպքում ներքո «Ուղարկել ընկերոջը»:
«C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ ծրագիրը \ դիզայն \ frontend \ բազան \ լռելյայն \ Կաղապար \ կատալոգ \ արտադրանքը \ view.phtml ‘
Հուշում 1: գտնել ուղին template ֆայլերի մենք պետք է փոփոխել, մենք պետք է հնարավորություն տալ «Սահմանել Կաղապար Path ակնարկներ:
Սեղմեք այստեղ պարզել, թե ինչպես պետք է հնարավորություն տալ այդ հնարավորությունը. Այս կերպ, ես հեշտությամբ կարող եք գտնել այն Կաղապար ֆայլերը, ես պետք է փոփոխել:
Վեբ Google +1 կոճակը “”Կաղապարի ակնարկներ Միացված””

Image 1: Google +1 Կոճակ Կաղապար ակնարկներ միացված.

Image 2: Google +1 կոճակը, առանց Կաղապար ակնարկներ միացված.
Ցանկ ֆայլեր ստեղծված / փոփոխվել:
Փոփոխված – «C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ APP \ Դիզայն \ frontend \ բազան \ լռելյայն \ կաղապարի \ էջում \ HTML \ head.html ‘
Փոփոխված – «C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ ծրագիրը \ դիզայն \ frontend \ բազան \ լռելյայն \ Կաղապար \ կատալոգ \ արտադրանքը \ view.phtml ‘
Բեռնել ձեւափոխված ֆայլեր: Magento Google +1 կոճակը Ներբեռնել

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Product Səhifə / Şablon Modifikasiya – Magento yeni Google +1 düyməsini durub
Belə ki, indiyə qədər mən XAMPP “”istifadə edərək Windows 7 laptop Magento yüklü və məhsul pages keçirmək üçün Magento veb yenidən yönümlü.
İndi məhsul şablon değiştirerek mənim əlləri çirkli olacaq. Magento qat bütün ayrılır bir MVC (Model View Controller) prinsipinə əsaslanır. Bizim halda, biz yalnız yəni Şablon faylları (.phtml) View iştirak dəyişdirmək üçün gedir.
Qeyd: Mən heç bir dəyişiklik olmadan standart şablon istifadə edirəm.
Niyə Google +1?
Bir şəxs + 1-in səhifələrdən Sizin sayta varsa, istifadəçi “”dostları”” axtarış nəticələri haqqında veb tövsiyə görmək olacaq. Google, Facebook və Twitter ilə rəqabət üçün bir yol kimi bu buraxmışdır. Onlar search results daha çox sosial olmaq istəyirəm.
“”3. Google xüsusi açar sözlər və ya söz üçün müəyyən pages düzmək üçün +1 data istifadə edə bilər. Müəyyən bir söz və ya söz, ali o dərəcə olacaq üçün görünen daha + 1s. Bu zaman baş tezdir bu üçün SEO şirkətləri istifadə etmək və bütün şey devalue bilər.
4. Google +1 data istifadə və xüsusi axtarış sorğu üçün müvafiq nəticələrini göstərmək üçün Twitter və Facebook digər oxşar sosial data ilə birləşdirmək bilər. Bu yalnız sıralarında müəyyən etmək üçün +1 veri istifadə edərək, Google daha baş daha çox. Siz potensial məruz maksimize və rəqabət qalmaq üçün saytda +1 düymələri birlikdə Twitter, Facebook və Google istifadə etmək lazımdır.
Kimsə + 1 səhifə zaman 5. bu yenə səhifəni tarama və səhifə adı kimi data çıxarış Google hörümçək tetikler. Bu yaxşı adı əhəmiyyətini vurğulayır, həm də yeni versiyası digər istifadəçilər notları görmək nə olacaq older content yeniləmə əgər deməkdir və bir +1 olur. Bu dinamik content sites bəzi növləri üçün çox güclü ola bilər. “”
Mənbə: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Addım 1: Google +1 Javascript kodu axtar
Burada: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Addım 2 – “”Sizin rəhbəri bu tag qoyun və ya yalnız yaxın bədən tag əvvəl””
Javascript bir səhifə başçısı hissəsində görünür üçün, biz bu kodu daxil etmək lazımdır
“”C: \ XAMPP \ htdocs magento \ app \ dizayn \ Ön \ baza \ default \ şablon \ səhifə \ \ html \ head.html””
Addım 3 – “”Siz göstərmək +1 düyməsini istəyirəm tag qoyun”” – Mənim halda “”Dostuna e”” adlı.
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ dizayn \ Ön \ baza \ default \ şablon \ kataloq \ məhsul \ view.phtml””
Tip 1: biz dəyişdirmək lazımdır şablon faylları yolunu tapmaq üçün biz Set Şablon Path göstərişlər “”etkinleştirmeniz lazımdır.
Bu funksiyanı etkinleştirmek üçün necə tapmaq üçün buraya basın. Bu yolla mən asanlıqla mən dəyişdirmək lazımdır şablon faylları tapa bilərsiniz.
Google +1 düyməsini Ekran “”Şablon göstərişlər Effektiv””

Image 1: effektiv Şablon göstərişlər Google +1 Button.

Image 2: effektiv Şablon göstərişlər olmadan Google +1 Button.
yaradılmış faylları siyahısı / redaktə:
Modified – C: \ XAMPP \ htdocs magento \ app \ dizayn \ Ön \ baza \ default \ şablon \ səhifə \ \ html \ head.html “”
Modified – C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ dizayn \ Ön \ baza \ default \ şablon \ kataloq \ məhsul \ view.phtml “”
Magento Google +1 Button Download: redaktə faylları Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
berria Google +1 botoia gehitzea Magento to – Produktua Page / Txantiloi aldatzea
Beraz, orain arte instalatu dut nire Magento Windows 7 eramangarria ‘XAMPP’ erabiliz, eta re-indexed Magento webgunea produktu-orriak ikusteko.
Orain, nire eskuak zikin produktu plantilla aldatzea lortuko dut. Magento bat MVC (Model View Controller) printzipio non geruza guztiak bananduta daude oinarrituta. Gure kasuan, bakarrik ari gara View zatia adibidez Txantiloi fitxategiak (.phtml) aldatu egingo da.
Oharra: txantiloi estandarra erabiltzen dut inolako aldaketarik gabe.
Zergatik Google +1?
Pertsona + 1 i zure gune bat bada, ‘lagun’ erabiltzaileak webgunera gomendioa beren bilaketa emaitzak ikusteko izango. Google kaleratu honetarako Facebook eta Twitter lehiatu modu bat bezala. beren bilaketa emaitzak sozialagoa izan nahi dute.
“”3. Google +1 datuak erabili izan keywords edo esaldi zehatz orrialdeak zenbait oharpenak. Gehiago +1 keyword zehatz bat edo esaldi bat, handiagoa oharpenak litzateke agertzen. Goizegi horretarako da oraingo honetan bezala gertatuko SEO enpresak aprobetxatu zitekeela eta gauza osoa debaluatzeko.
4. Google +1 datuak erabili izan eta konbinatu beste antzeko gizarte Twitter eta Facebook datuekin bilaketa kontsultak partida emaitzarik garrantzitsua bistaratzeko. Hau da, gehiago litekeena +1 datuak erabiliz soilik altuena zehazteko Google baino gertatuko. Twitter, Facebook eta Google erabiliz +1 botoiak elkarrekin zure gunean balizko esposizioa maximizatzeko eta jarraituko lehiakorra kontuan hartu ahal izango duzu.
5. norbait + 1 orrialde bat denean, hau Google armiarma bat eragin dezake hori berriro arakatu eta datuak ateratzeko, hala nola, orrialde izenburu gisa. Hau titulu on baten garrantzia azpimarratzen du, baina, aldi berean, edukien zaharragoak eguneratzen baduzu eta +1 bat daukala, bertsio berria zer beste erabiltzaile oharpenak ere ikusi ahal izango dira. Hau oso eduki dinamiko guneak mota batzuk indartsua izan daiteke. “”
Iturria: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
1. urratsa: Aurki Google +1 Javascript kodea
Hemendik: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Step 2 – “”Etiketa hau zure buruan edo gorputzaren amaiera etiketa aurretik””
For Javascript burutik orri bat atalean agertzen, kode hau txertatu behar dugu
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ aplikazioa \ diseinua \ frontend \ base \ default \ txantiloia \ orria \ html \ head.html’
Step 3 – “”Etiketa hau non +1 botoia errendatu nahi duzun”” – Nire kasuan “”Email lagun bati”” pean.
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ aplikazioa \ diseinua \ frontend \ base \ \ default txantiloia \ katalogoa \ Produktu \ view.phtml’
Tip 1: txantiloi fitxategiak aldatu behar dugu bidea aurkitzeko, gaitu ‘Ezarri Txantiloi Path argibide’ behar dugu.
Egin klik hemen ezaugarri hau nola gaitu. Modu honetan, erraz dut txantiloi fitxategiak aldatu behar dut aurkitu daiteke.
Google +1 botoia pantaila batera “”Txantiloi argibide Enabled””

Irudia 1: Google +1 gaituta Txantiloi argibide batekin Button.

Irudia 2: Google +1 Button gaituta Txantiloi argibide gabe.
sortutako fitxategien zerrenda / eraldatutako:
Modified – ‘C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ aplikazioa \ diseinua \ frontend \ base \ default \ txantiloia \ orria \ html \ head.html’
Modified – ‘C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ aplikazioa \ diseinua \ frontend \ base \ \ default txantiloia \ katalogoa \ Produktu \ view.phtml’
Jaitsi aldatutako fitxategiak: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Даданне новай кнопкі Google 1 да Magento – Прадукт / Шаблон Мадыфікацыя
Так што да гэтага часу я ўсталяваў Magento на маім ноўтбуку Windows 7 з дапамогай “”XAMPP””, і паўторна праіндэксаваў сайт Magento для прагляду старонкі прадукту.
Зараз, я пэцкаць рукі, змяніўшы шаблон прадукту. Magento заснавана на прынцыпе MVC (Model View Controller), дзе пласты ўсе падзеленыя. У нашым выпадку, мы толькі збіраемся змяніць выгляд часткі то ёсць файлы шаблонаў (.phtml).
Заўвага: Я выкарыстоўваю стандартны шаблон без якіх-небудзь мадыфікацый.
Чаму Google 1?
Калі чалавек + 1 у ваш сайт, то “”сябры”” з карыстальнікаў будзе разглядаць рэкамендацыю сайта аб іх выніках пошуку. Google выпусціў гэта як спосаб, каб канкурыраваць з Facebook і Twitter. Яны хочуць, каб іх вынікі пошуку, каб быць больш сацыяльным.
“”3. Google можа выкарыстоўваць гэтыя дадзеныя для ранжыравання +1 пэўных старонак для пэўных ключавых слоў ці фраз. Чым больш +1, якія з’яўляюцца па вызначаным ключавым слове або фразе, тым болей ён будзе рангу. Занадта рана, каб гэта адбылося ў гэты час як SEO кампаніі могуць скарыстацца гэтым і абясцэніць ўсё гэта.
4. Google можа выкарыстоўваць дадзеныя +1 і аб’яднаць яго з іншымі падобнымі сацыяльных дадзеных ад Twitter і Facebook, каб адлюстраваць адпаведныя вынікі для канкрэтных пошукавых запытаў. Гэта больш верагодна, адбудзецца, чым Google, выкарыстоўваючы дадзеныя +1 выключна для вызначэння рангаў. Вам трэба будзе разгледзець пытанне аб выкарыстанні Twitter, Facebook і Google 1 кнопкі разам на вашым сайце, каб максымізаваць патэнцыйны рызыка заражэння і заставацца канкурэнтаздольнымі.
5. Калі хто-то + 1 на старонцы, гэта можа выклікаць павука Google сканаваць гэтую старонку зноў і здабываць дадзеныя, такія як загаловак старонкі. Гэта падкрэслівае важнасць добрага назвы, але таксама азначае, што калі вы абнавіць старое змесціва і ён атрымлівае +1, новая версія будзе тое, што іншыя карыстальнікі бачаць у анатацыі. Гэта можа быць вельмі магутным для некаторых тыпаў дынамічных сайтаў кантэнту “”.
Крыніца: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Крок 1: Знайсці Google 1 код Javascript
Адсюль: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Крок 2 – “”Змесціце гэты тэг у галаве, альбо непасрэдна перад тэгам цела””
Для Javascript, каб з’явіцца ў галаўны частцы старонкі, нам трэба ўставіць гэты код у
‘C: \ XAMPP \ HTDOCS \ Magento \ прыкладанне \ дызайн \ \ знешні інтэрфейс базы \ Default \ шаблон \ старонцы \ HTML \ head.html’
Крок 3 – “”Змесціце гэты тэг, дзе вы хочаце кнопку +1, каб аказаць”” – У маім выпадку пад “”Адправіць сябру””.
‘C: \ XAMPP \ HTDOCS \ Magento \ прыкладанне \ дызайн \ знешні інтэрфейс \ базы \ змаўчанні \ шаблон \ каталог \ прадукт \ view.phtml’
Савет 1: Каб знайсці шлях да файлаў шаблонаў нам трэба змяніць, мы павінны ўключыць ‘Set Template Path Hints’.
Націсніце тут, каб даведацца, як уключыць гэтую функцыю. Такім чынам, я магу лёгка знайсці файлы шаблону Мне трэба змяніць.
Здымак экрана Google 1 кнопку з “”Намёкі шаблону Уключана””

Малюнак 1: Google 1 Кнопка з падказкі шаблонаў ўключаны.

Малюнак 2: Google 1 Кнопка без падказак шаблону ўключаны.
Спіс файлаў, створаных / змена:
Мадыфікаваны – ‘C: \ XAMPP \ HTDOCS \ Magento \ прыкладанне \ дызайн \ \ знешні інтэрфейс базы \ Default \ шаблон \ старонцы \ HTML \ head.html’
Мадыфікаваны – ‘C: \ XAMPP \ HTDOCS \ Magento \ прыкладанне \ дызайн \ знешні інтэрфейс \ базы \ змаўчанні \ шаблон \ каталог \ прадукт \ view.phtml’
Загрузіць змененыя файлы з: Magento Google +1 кнопку загрузкі

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
পণ্য পাতা / টেমপ্লেট পরিবর্তন – Magento নতুন Google +1 বোতামটি যোগ
তাই এখন পর্যন্ত আমি আমার উইন্ডোজ 7 ‘XAMPP’ ব্যবহার ল্যাপটপে Magento ইনস্টল করা আছে, এবং পণ্য পৃষ্ঠা দেখতে পুনরায় ইন্ডেক্স Magento ওয়েবসাইট.
এখন, আমি আমার হাত পণ্য টেমপ্লেট পরিবর্তন করে মলিন পেতে হবে. Magento একটি MVC (মডেল দেখুন কন্ট্রোলার) নীতি যেখানে স্তর সব পৃথক করা হয় উপর ভিত্তি করে তৈরি. আমাদের ক্ষেত্রে, আমরা শুধুমাত্র দেখুন অংশ অর্থাত টেমপ্লেট ফাইল (.phtml) পরিবর্তন করতে যাচ্ছি.
দ্রষ্টব্য: আমি কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই মান টেমপ্লেটের ব্যবহার করছি.
কেন গুগল +1 সরাবেন?
একজন ব্যক্তির +1 গুলি আপনার সাইটে যদি ব্যবহারকারীর ‘বন্ধু’ তাদের সার্চ ফলাফলে ওয়েবসাইট সুপারিশ দেখতে হবে. গুগল একটি উপায় ফেসবুক ও টুইটার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য যেমন এই মুক্তি. তারা তাদের অনুসন্ধানের ফলাফলে আরো সামাজিক হতে চাই.
“”3. গুগল নির্দিষ্ট কীওয়ার্ড বা বাক্যাংশ জন্য নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা স্থান +1 ডেটা ব্যবহার করতে পারে. আরো + একটি নির্দিষ্ট শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, উচ্চতর এটা স্থান হবে প্রকাশমান 1s. এটা খুবই এই প্রথম এই সময় যেমন ঘটতে হয় এসই কোম্পানি এর সদ্ব্যবহার এবং গোটা ব্যাপারটাই মূল্যহ্রাস পারে.
4. গুগল +1 ডেটা ব্যবহার এবং নির্দিষ্ট অনুসন্ধানের জন্য প্রাসঙ্গিক ফলাফল প্রদর্শন করতে টুইটার এবং ফেসবুক থেকে অন্য অনুরূপ সামাজিক ডেটা সঙ্গে এটি একত্রিত পারে. এই আরো একমাত্র পদমর্যাদার নির্ধারণ +1 ডেটা ব্যবহার করে Google চেয়ে ঘটতে পারে. আপনি টুইটার, ফেসবুক এবং গুগল: +1 বাটন একসাথে ব্যবহার করে আপনার সাইটে সম্ভাব্য এক্সপোজার পূর্ণবিস্তার এবং প্রতিযোগিতামূলক থাকা বিবেচনা করতে হবে.
5. যখন কেউ +1 একটি পৃষ্ঠা, এই যে পৃষ্ঠা আবার হামাগুড়ি এবং যেমন পাতা শিরোনাম হিসাবে তথ্য বের করার জন্য একটি গুগল মাকড়সা আরম্ভ করতে পারবেন. এই একটি ভাল শিরোনাম গুরুত্ব তুলে ধরে, কিন্তু আপনি পুরোনো বিষয়বস্তু আপডেট যদি মানে এবং এটি একটি +1 পায়, নতুন সংস্করণ কি অন্যান্য ব্যবহারকারীদের টীকাগুলি দেখতে হবে. এই গতিশীল বিষয়বস্তু সাইটের কিছু ধরনের জন্য খুব শক্তিশালী হতে পারে. “”
উত্স: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
ধাপ 1: Google + 1 জাভাস্ক্রিপ্ট কোড খুঁজুন
এখানে থেকে: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
ধাপ 2 – “”আপনার মাথা এই ট্যাগটি রাখুন বা শুধু আপনার ঘনিষ্ঠ বডি ট্যাগের আগে””
জাভাস্ক্রিপ্ট একটি পৃষ্ঠার মাথা বিভাগে প্রদর্শিত জন্য, আমরা এই কোড সন্নিবেশ করতে হবে
‘সি: \ xampp \ htdocs \ Magento \ অ্যাপ্লিকেশন \ নকশা \ ফ্রন্টএন্ড \ বেস \ ডিফল্ট \ টেমপ্লেট \ পৃষ্ঠা \ HTML \ head.html’
ধাপ 3 – “”এই ট্যাগটি যেখানে আপনি রেন্ডার +1 বোতাম চান রাখুন”” – “”একজন বন্ধুকে ইমেইল”” এর অধীনে আমার ক্ষেত্রে.
‘সি: \ xampp \ htdocs \ Magento \ অ্যাপ্লিকেশন \ নকশা \ ফ্রন্টএন্ড \ বেস \ ডিফল্ট \ টেমপ্লেট \ ক্যাটালগ \ পণ্য \ view.phtml’
টিপ 1: টেমপ্লেট ফাইল আমরা পরিবর্তন করতে হবে পথ খুঁজে পেতে, আমরা সক্রিয় করতে ‘টেমপ্লেট পাথ সেট নির্দেশ’ প্রয়োজন.
এখানে ক্লিক করুন কিভাবে এই বৈশিষ্ট্যটি সক্ষম করতে খুঁজে বের করতে. এই ভাবে আমি সহজে টেমপ্লেট ফাইল আমি সংশোধন প্রয়োজন জানতে পারেন.
সাথে Google +1 বোতামের স্ক্রীনশট “”টেমপ্লেট সংকেতগুলি Enabled””

চিত্র 1: টেমপ্লেট সংকেতগুলি সক্ষমে Google +1 বোতাম.

চিত্র 2: টেমপ্লেট সংকেতগুলি সক্ষম করা ছাড়াই Google +1 বোতাম.
নির্মিত ফাইল তালিকা / সংশোধিত:
পরিমিত – ‘সি: \ xampp \ htdocs \ Magento \ অ্যাপ্লিকেশন \ নকশা \ ফ্রন্টএন্ড \ বেস \ ডিফল্ট \ টেমপ্লেট \ পৃষ্ঠা \ HTML \ head.html’
পরিমিত – ‘সি: \ xampp \ htdocs \ Magento \ অ্যাপ্লিকেশন \ নকশা \ ফ্রন্টএন্ড \ বেস \ ডিফল্ট \ টেমপ্লেট \ ক্যাটালগ \ পণ্য \ view.phtml’
Magento Google +1 বোতাম ডাউনলোড করুন: থেকে ডাউনলোড পরিবর্তিত ফাইল

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dodavanje nove Google +1 gumb za Magento – Product Page / Template Datum
Dakle, do sada sam instaliran Magento na Windows 7 laptop pomoću ‘XAMPP’, i ponovno indeksiranih web stranice Magento da gledaju stranice proizvoda.
Sada ću dobiti svoje ruke prljave modifikacijom predloška proizvod. Magento je zasnovan na principu MVC (Model View Controller), gdje su slojevi sve odvojene. U našem slučaju, mi smo samo će mijenjati View dijelu i.e. Template datoteke (.phtml).
Napomena: Ja sam koristeći standardni obrazac bez ikakvih modifikacija.
Zašto Google +1?
Ako osoba + 1 je tvoj sajt, na ‘prijatelja’ korisnika će gledaju preporuku web stranice o njihovim rezultatima pretrage. Google objavio to kao način da se takmiče sa Facebook i Twitter. Oni žele da njihovi rezultati pretrage da bude više socijalne.
“”3. Google mogao koristiti podatke +1 da rangiraju određene stranice za određene ključne riječi ili fraze. Što više + 1s pojavljuje za određenu ključnu riječ ili izraz, to je veći to bi čin. To je prerano da se to desi u ovom trenutku kao SEO kompanije mogu iskoristiti to i devalvira cijelu stvar.
4. Google bi mogao koristiti podatke +1 i kombiniranje s drugim sličnim društvenim podataka iz Twitter i Facebook za prikaz relevantnih rezultata za određene upite za pretraživanje. To je češće da se dogodi od Google pomoću podataka +1 isključivo kako bi se utvrdilo redove. Morat ćete uzeti u obzir koristeći Twitter, Facebook i Google zajedno +1 tipke na svom mjestu kako bi se povećala potencijal izloženosti i ostali konkurentni.
5. Kada neko + 1 je strana, to može izazvati Google pauk opet puzi toj stranici i izvući podatke kao što su naslov stranice. To naglašava važnost dobrog naslova, ali i znači ako ažurirate stariji sadržaj i ne dobije +1, nova verzija će biti ono što drugi korisnici vide u napomene. Ovo bi moglo biti vrlo moćan za neke vrste dinamičkih sajtova sadržaj. “”
Izvor: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Korak 1: Pronađite Google +1 JavaScript kôd
Odavde: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Korak 2 – “”Mjesto ovaj tag u glavu ili samo pred svojim blizu tijela tag””
Za Javascript da se pojavi u dijelu glave stranice, potrebno je da ubacite ovaj kod u
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dizajn \ sučelje \ bazu \ default \ predložak \ stranice \ html \ head.html’
Korak 3 – “”Mjesto ovaj citat gdje želite gumb +1 da donese”” – U mom slučaju pod “”E-mail prijatelju””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dizajn \ sučelje \ bazu \ default \ predložak \ katalog \ proizvod \ view.phtml’
Savjet 1: Da biste pronašli put datoteke predložaka moramo mijenjati, moramo omogućiti ‘Set Template Path Savjeti’.
Kliknite ovdje kako bi saznali kako da omogućite ovu funkciju. Na taj način mogu lako pronaći predložak datoteke moram mijenjati.
Screenshot Google +1 gumb sa “”Predložak Savjeti Enabled””

Slika 1: Google +1 gumb sa Template saveti omogućen.

Slika 2: Google +1 gumb bez Template saveti omogućen.
Lista datoteke kreirane / izmjene:
Promjena – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dizajn \ sučelje \ bazu \ default \ predložak \ stranice \ html \ head.html’
Promjena – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dizajn \ sučelje \ bazu \ default \ predložak \ katalog \ proizvod \ view.phtml’
Preuzmite modificirani fajlove od: Magento Google +1 gumb Preuzimanje

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Добавяне на нов бутон Google +1 към Magento – Каталог Page / Template Модификация
Така че до момента имам инсталиран Magento на моя Windows 7 лаптоп с помощта на “”XAMPP””, и повторно индексирани на сайта Magento да видите продуктовите страници.
Сега, аз ще си взема ръцете мръсни чрез модифициране на продуктовия шаблон. Magento е основана на принципа на MVC (Model View Controller), където всички слоевете са разделени. В нашия случай, ние само ще модифицира Вижте част т.е. шаблона файлове (.phtml).
Забележка: Аз съм с помощта на стандартен шаблон без никакви изменения.
Защо Google +1?
Ако човек + 1 на сайта си, на “”приятели”” на потребителят ще видите препоръката на интернет страницата на резултатите от търсенето. Google пусна това като начин да се конкурира с Facebook и Twitter. Те искат техните резултати от търсенето, за да бъдат по-социални.
“”3. Google може да използва данните, +1 за класиране на някои страници за специфични ключови думи или фрази. Колкото повече +1 показват за определена ключова дума или фраза, толкова по-висока, че ще се класира. Все още е твърде рано за това да се случи в този момент, както е SEO фирми биха могли да се възползват от него и девалвира цялата работа.
4. Google може да използва данните, +1 и да го комбинирате с други подобни социални данни от Twitter и Facebook, за да се покаже съответните резултати за конкретни заявки за търсене. Това е по-вероятно да се случи, отколкото Google, използвайки данните +1 единствено да се определи редици. Вие ще трябва да се обмисли възможността за използване Twitter, Facebook и Google +1 бутони заедно на сайта си, за да се максимизира потенциала на експозицията и да останат конкурентоспособни.
5. Когато някой + 1 е страница, това може да предизвика един паяк Google да обходи тази страница отново и извличане на данни, като например заглавието на страницата. Това подчертава значението на една добра заглавие, но също така означава, че ако се актуализира старо съдържание и тя получава един, новата версия ще бъде това, което другите потребители виждат в поясненията. Това може да бъде много мощен за някои видове динамични сайтове със съдържание. “”
Източник: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Стъпка 1: Намерете Google +1 код Javascript
От тук: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Стъпка 2 – “”Поставете този маркер в главата си или точно преди затварящия таг””
За Javascript да се появяват в горната секция на страницата, ние трябва да поставите този код в
“”C: \ XAMPP \ htdocs Magento \ ап \ дизайн \ интерфейса \ база \ подразбиране \ шаблон \ страница \ \ HTML \ head.html””
Стъпка 3 – “”Поставете този маркер там, където искате бутона +1 да направи”” – В моя случай в рамките на “”Изпрати на приятел””.
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ ап \ дизайн \ интерфейса \ база \ подразбиране \ шаблон \ стоките \ продукт \ view.phtml””
Съвет 1: За да се намери път на шаблонни файлове, които трябва да се променят, ние трябва да се даде възможност на “”Set Template Path Hints””.
Кликнете тук, за да разберете как да разрешите тази функция. По този начин мога лесно да намерите шаблонни файлове, които трябва да се променят.
Screenshot на Google бутон +1 с “”Шаблон Съвети Enabled””

Image 1: Google +1 Button с Шаблон Съвети скрипт.

Изображение 2: Google +1 Button без Шаблон Съвети скрипт.
Списък на файлове, създадени / модифицирани:
Променено – “”C: \ XAMPP \ htdocs Magento \ ап \ дизайн \ интерфейса \ база \ подразбиране \ шаблон \ страница \ \ HTML \ head.html””
Променено – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ ап \ дизайн \ интерфейса \ база \ подразбиране \ шаблон \ стоките \ продукт \ view.phtml””
Свали модифицираните файлове от: Magento Google +1 бутона за изтегляне

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Addició d’un nou botó de Google +1 estat Magento – Producte Pàgina / Plantilla Modificació
Així que fins ara he instal·lat Magento en el meu portàtil de Windows 7 fent servir ‘XAMPP’, i re-indexat el lloc web de Magento per accedir a les pàgines de productes.
Ara, vaig a embrutar les mans mitjançant la modificació de la plantilla de producte. Magento es basa en un principi MVC (Model Vista Controlador) on les capes estan separades. En el nostre cas, només modificarem la vista part és a dir, els fitxers de plantilla (.phtml).
Nota: Estic usant la plantilla estàndard sense cap modificació.
Per què Google +1?
Si una persona +1 al seu lloc, els “”amics”” que l’usuari va a veure la recomanació de la pàgina web en els seus resultats de cerca. Google va llançar això com una forma de competir amb Facebook i Twitter. Ells volen que els seus resultats de cerca siguin més social.
“”3. Google podria utilitzar les dades de +1 per classificar certes pàgines per paraules clau o frases específiques. Els més 1s + que apareixen per a una paraula clau o frase específica, la més alta que es pot catalogar. És massa aviat perquè això succeeixi en aquest moment com SEO empreses podrien aprofitar-se d’ella i devaluar tot l’assumpte.
4. Google podria utilitzar les dades de +1 i combinar-la amb altres dades socials similar de Twitter i Facebook per mostrar resultats rellevants per a les consultes de cerca específics. Això és més probable que passi que la de Google utilitzant les dades +1 únicament per determinar files. Vostè haurà de considerar l’ús de Twitter, Facebook i Google +1 botons alhora al seu lloc per maximitzar l’exposició potencial i seguir sent competitius.
5. Quan algú fa +1 en una pàgina, això pot desencadenar una aranya de Google per rastrejar la pàgina de nou i extreure dades com el títol de la pàgina. Això posa en relleu la importància d’un bon títol, però també vol dir que si s’actualitza el contingut més antic i es posa un 1, la nova versió serà el que altres usuaris veuen en les anotacions. Això podria ser molt poderosa per a alguns tipus de llocs de contingut dinàmic “”.
Font: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Pas 1: Trobar Google +1 codi Javascript
A partir d’aquí: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Pas 2 – “”Col·loca aquesta etiqueta al cap o just abans del seu tancament cos de l’etiqueta””
Per Javascript per aparèixer a la secció de capçalera d’una pàgina, hem d’inserir aquest codi en
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ disseny \ frontal \ Base \ plantilla per defecte \ pàgina \ \ html \ head.html’
Pas 3 – “”Col·loca aquesta etiqueta on voleu que el botó +1 per representar”” – En el meu cas en el marc del “”correu electrònic a un amic””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ disseny \ frontal \ Base \ default \ template \ Catàleg \ producte \ view.phtml’
Consell 1: Per trobar el camí dels fitxers de plantilla que hem de modificar, hem d’activar ‘Establir ruta de plantilla Hints’.
Feu clic aquí per descobrir com activar aquesta funció. D’aquesta manera puc trobar fàcilment els fitxers de plantilla que hagi de modificar.
Captura de Google botó +1 amb «Suggeriments Plantilla habilitada””

Imatge 1: Botó +1 de Google amb suggeriments de plantilles habilitades.

Imatge 2: Botó +1 de Google sense pistes habilitades plantilla.
Llista de fitxers creats / modificats:
Modificat – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ disseny \ frontal \ Base \ plantilla per defecte \ pàgina \ \ html \ head.html’
Modificat – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ disseny \ frontal \ Base \ default \ template \ Catàleg \ producte \ view.phtml’
Descarregar els arxius modificats a partir de: Magento Google +1 botó Descarrega

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dugang bag-o nga button sa Google +1 sa Magento – Page Product / Plantilya Modification
Busa hangtud karon ako instalar Magento sa akong Windows 7 laptop sa paggamit sa ‘XAMPP’, ug pag-indeks sa Magento website sa pagtan-aw sa mga pahina nga produkto.
Karon, ako sa akong mga kamot hugaw pinaagi sa pag-usab sa template produkto. Magento gibase sa usa ka MVC (Model View pagdumala) baruganan diin ang mga sapaw, mga haklap nagkabulag sa tanan. Sa atong kahimtang, lamang kita sa pag-usab sa mga View bahin pananglitan sa mga files Plantilya (.phtml).
Mubo nga sulat: ako sa paggamit sa standard nga template nga walay bisan unsa nga mga kausaban.
Nganong Google +1?
Kon ang usa ka tawo + 1 sa imong site, ang mga ‘higala’ sa user nga sa pagtan-aw sa rekomendasyon sa website sa ilang mga resulta sa pagpangita. Google nga gipagawas niini nga ingon sa usa ka paagi sa makigkompetensiya sa Facebook ug Twitter. Gusto nila ang ilang mga resulta sa search nga mas sosyal.
“”3. Google magamit sa +1 data ranggo ang pipila ka mga panid alang sa piho nga keywords o hugpong sa mga pulong. Ang mas + 1s pagpadayag alang sa usa ka piho nga mahinungdanon nga pulong o hugpong sa mga pulong, ang mas taas nga kini ranggo. Kini mao ang kaayo sa sayo alang niini nga mahitabo niini nga panahon sama sa SEO kompanya mahimo sa pagpahimulos sa niini ug bili ang maong tibuok butang.
4. Google makagamit sa +1 data ug combine kini uban sa uban nga mga susama nga mga social nga data gikan sa Twitter ug Facebook sa pagpasundayag may kalabutan nga mga resulta alang sa piho nga mga pangutana search. Kini mao ang mas lagmit nga mahitabo kay sa Google sa paggamit sa +1 sa data lang sa pagtino han-ay. Ikaw kinahanglan nga ikonsiderar ang paggamit sa Twitter, Facebook ug sa Google +1 buton sa tingub sa ibabaw sa imong site sa pag-maximize potensyal exposure ug magpabilin nga competitive.
5. Sa diha nga ang usa ka tawo + 1 usa ka panid, kini makamugna og usa ka Google kaka sa pagkamang nga pahina nga pag-usab ug kinuha sa data sama sa ulohan nga pahina. Kini nagpasiugda sa kaimportante sa usa ka maayo nga titulo, apan nagpasabot usab kon update kamo magulang nga sulod ug kini sa usa ka gets +1, ang bag-ong bersyon nga makita sa uban nga mga tiggamit sa mga pagpasabut bahin sa. Kini nga mahimong gamhanan kaayo alang sa pipila ka matang sa dinamikong mga dapit sulod. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Lakang 1: Find Google +1 Javascript code
Gikan dinhi: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Lakang 2 – “”Ibutang kini nga tag diha sa imong ulo o sa atubangan sa inyong suod nga lawas tag””
Kay Javascript sa pagpakita sa ulo seksyon sa usa ka pahina, kita kinahanglan nga sal-ot sa niini nga code sa
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ design \ frontend \ nga base \ default \ template \ panid \ html \ head.html’
Lakang 3 – “”Ibutang kini nga tag diin kamo gusto sa button +1 sa paghatag”” – Sa akong kaso sa ilalum sa mga “”Email sa usa ka Higala””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ design \ frontend \ nga base \ default \ template \ catalog \ produkto \ view.phtml’
Sugyot 1: Sa pagpangita sa dalan sa template file kita kinahanglan sa pag-usab, kita kinahanglan nga makahimo ‘Ibutang sa Plantilya Agianan Pasabut’.
Click Here sa pagpangita kon sa unsang paagi aron niini nga bahin. Sa niini nga paagi nga ako dali sa pagpangita sa mga file template nga akong gikinahanglan sa pag-usab.
Screenshot sa Google +1 button sa “”Sugyot Plantilya nakahimo””

Image 1: Google +1 Button sa Sugyot Plantilya nakahimo.

Image 2: Google +1 Button nga walay Sugyot Plantilya nakahimo.
Listahan sa mga files gibuhat sa / giusab:
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ design \ frontend \ nga base \ default \ template \ panid \ html \ head.html’
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ design \ frontend \ nga base \ default \ template \ catalog \ produkto \ view.phtml’
Download sa namodipikar nga file gikan sa: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kuwonjezera latsopano Google +1 batani Magento – Mankhwala Page / Chinsinsi Masinthidwe
Choncho mpaka tsopano I anaika Magento pa wanga Windows 7 laputopu amagwilitsa XAMPP, ndi kukonzanso osanjidwa webusaiti Magento kuona tsamba mankhwala.
Tsopano, ine apeza manja anga zauve ndi kusintha kwa Chinsinsi mankhwala. Magento chimakhuzana MVC (Model View Mtsogoleri) Mfundo kumene zigawo zonse wosiyana. Ifeyo ndife kupita kukweza View mbali i.e. ya M’manja owona (.phtml).
Taonani: Ine pogwiritsa ntchito Chinsinsi muyezo popanda zosintha aliyense.
N’chifukwa Google +1?
Ngati munthu + 1 ndi malo anu, ‘abwenzi la wosuta adzakuona umboni wa webusaiti zotsatira zawo kufufuza. Google anamasulidwa imeneyi monga njira kupikisana ndi Facebook ndi Twitter. Iwo akufuna zotsatira awo kukhala chikhalidwe.
“”3. Google angathe kugwiritsa ntchito deta +1 Udindo masamba ena chifukwa mawu kapena mawu. The kwambiri + 1s kuwonekera kwa nfundo yaikhulu kapena akuti, apamwamba izo zikanakhala Udindo. Ndi molawirira kwambiri zimenezi zichitike pa nthawi imeneyi kuti SEO makampani kupezerapo mwayi wa izo ndi zimamutchipitsa chinthu chonsecho.
4. Google angathe kugwiritsa ntchito deta +1 ndi kuphatikiza ndi zina zofanana deta siyana Twitter ndipo Facebook kusonyeza zotsatira othandiza mafunso enieni kufufuza. Izi zambiri zikuchitika kuposa Google ntchito deta +1 basi kudziwa tithe. Muyenera kuganizira ntchito Twitter, Facebook ndi Google +1 mabatani pamodzi pa malo kudzapeza padzuwa kuchita ndi kukhala mpikisano.
5. Pamene munthu + 1 ndi tsamba la izi zimachititsa ndi kangaude Google kukwawa tsamba kachiwiri ndi kuchotsa deta monga tsamba. Izi zikusonyeza kufunika kwa mutu wabwino, koma amatanthauzanso ngati kusintha okhutira achikulire ndipo amatenga +1, Baibulo latsopanoli zidzakhala owerenga ena kuona mu annotations. Zimenezi zingakhale zamphamvu kwambiri a mitundu ina malo zazikulu nazo. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Gawo 1: Pezani Google +1 JavaScript kachidindo
Kuchokera apa: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Gawo 2 – “”Ikani chizindikiro ichi mu mutu wanu kapena pamaso thupi lanu pafupi opatsidwa””
Pakuti JavaScript kuonekera mu chigawo mutu wa tsamba, tiyenera kumanga m’ndondomekozi
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ kapangidwe \ frontend \ m’munsi \ kusakhulupirika \ Chinsinsi \ patsamba \ HTML \ head.html’
3 – “”Ikani chizindikiro ichi kumene inu mukufuna +1 batani kupereka”” – Koma ine pansi pa “”Email Mnzanu””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ kapangidwe \ frontend \ m’munsi \ kusakhulupirika \ Chinsinsi \ m’ndandanda \ mankhwala \ view.phtml’
Tip 1: Kuti tipeze njira owona Chinsinsi tiyenera kusintha, tiyenera athe ‘Khalani Chinsinsi Njira akupangira.
Dinani apa kupeza momwe kuti athe mbali. Mwanjira imeneyi, n’zosavuta kupeza owona Chinsinsi ndikufunika kusintha.
Chithunzi cha Google +1 batani ndi “”Chinsinsi Malangizo a Mmene Mungakhalire chinathandiza””

Image 1: Google +1 Button ndi Chinsinsi Malangizo a Mmene Mungakhalire chinathandiza.

Image 2: Google +1 Button popanda Chinsinsi Malangizo a Mmene Mungakhalire chinathandiza.
List owona analenga / kusinthidwa:
Kusinthidwa – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ kapangidwe \ frontend \ m’munsi \ kusakhulupirika \ Chinsinsi \ patsamba \ HTML \ head.html’
Kusinthidwa – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ kapangidwe \ frontend \ m’munsi \ kusakhulupirika \ Chinsinsi \ m’ndandanda \ mankhwala \ view.phtml’
Koperani owona kusinthidwa kwa: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
添加新的谷歌+1按钮的Magento – 产品页/模板修改
所以,到现在我已经使用“XAMPP’我的Windows 7的笔记本电脑安装的Magento,并重新索引的Magento的网站,查看产品页面。
现在,我会得到我的手脏通过修改产品模板。 Magento的基于这样的各层都分开的MVC(模型 – 视图 – 控制器)的原则。在我们的例子中,我们只是要修改视图部分即模板文件(一个.phtml)。
注:我使用的是标准模板无需做任何修改。
为什么谷歌+1?
如果一个人+ 1的网站,该用户的“朋友”会查看网站上的搜索结果的建议。谷歌发布这样的一种方式与Facebook和Twitter竞争。他们希望自己的搜索结果更加社会化。
“谷歌3.可以使用+1数据排名特定关键字或短语的特定页面,出现了一个特定的关键字或短语,更高,它会排越+ 1秒。正是出于这个太早了在这个时间发生SEO公司可以利用它和贬低了整个事情。
4.谷歌可以使用+1的数据,并与Twitter和Facebook等类似的社交数据相结合,以显示特定的搜索查询相关的结果。这很可能是使用+1数据的唯一确定的行列比谷歌的情况发生。您需要考虑使用Twitter,Facebook和谷歌+1按钮一起在您的网站,以最大限度地发挥潜在的暴露和保持竞争力。
5.当有人+ 1是一个页面,则可能引发谷歌蜘蛛再次抓取该网页,并提取数据,如网页标题。这凸显了一个好标题的重要性,但如果你更新旧内容也意味着它得到一个+1,新版本将是什么其他用户看到注释。这可能是一些类型的动态内容的网站的非常强大的“。
来源:http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
第1步:查找谷歌+1 Javascript代码
从这里:http://www.google.com/webmasters/+1/button/
第2步 – “把这个标签在你的头上或只是你的亲密的身体标记之前”
对于JavaScript出现在页面的head部分,我们需要将此代码插入
“C:\ XAMPP \ htdocs中\ Magento的\ APP \设计\前台\基地\ DEFAULT \模板\页面\ HTML \ head.html”
第3步 – “把这个标签您要+1按钮来渲染” – 在我的情况下的“推荐给朋友”。
“C:\ XAMPP \ htdocs中\ Magento的\ APP \设计\前台\基地\ DEFAULT \模板\目录\产品\ view.phtml’
提示1:要找到我们需要修改模板文件的路径,我们需要启用“设置模板路径提示”。
点击这里了解如何启用此功能。通过这种方式,我可以很容易地找到我需要修改的模板文件。
与谷歌+1按钮的屏幕截图“模板提示启用”

图1:谷歌+1按钮启用模板提示。

图2:谷歌+1按钮未启用模板提示。
创建的文件列表/修改:
修改 – “C:\ XAMPP \ htdocs中\ Magento的\ APP \设计\前台\基地\ DEFAULT \模板\页面\ HTML \ head.html”
修改 – “C:\ XAMPP \ htdocs中\ Magento的\ APP \设计\前台\基地\ DEFAULT \模板\目录\产品\ view.phtml’
Magento的谷歌+1按钮下载:从下载修改后的文件

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
添加新的谷歌+1按鈕的Magento – 產品頁/模板修改
所以,到現在我已經使用“XAMPP’我的Windows 7的筆記本電腦安裝的Magento,並重新索引的Magento的網站,查看產品頁面。
現在,我會得到我的手臟通過修改產品模板。 Magento的基於這樣的各層都分開的MVC(模型 – 視圖 – 控制器)的原則。在我們的例子中,我們只是要修改視圖部分即模板文件(一個.phtml)。
注:我使用的是標準模板無需做任何修改。
為什麼谷歌+1?
如果一個人+ 1的網站,該用戶的“朋友”會查看網站上的搜索結果的建議。谷歌發布這樣的一種方式與Facebook和Twitter競爭。他們希望自己的搜索結果更加社會化。
“谷歌3.可以使用+1數據排名特定關鍵字或短語的特定頁面,出現了一個特定的關鍵字或短語,更高,它會排越+ 1秒。正是出於這個太早了在這個時間發生SEO公司可以利用它和貶低了整個事情。
4.谷歌可以使用+1的數據,並與Twitter和Facebook等類似的社交數據相結合,以顯示特定的搜索查詢相關的結果。這很可能是使用+1數據的唯一確定的行列比谷歌的情況發生。您需要考慮使用Twitter,Facebook和谷歌+1按鈕一起在您的網站,以最大限度地發揮潛在的暴露和保持競爭力。
5.當有人+ 1是一個頁面,則可能引發谷歌蜘蛛再次抓取該網頁,並提取數據,如網頁標題。這凸顯了一個好標題的重要性,但如果你更新舊內容也意味著它得到一個+1,新版本將是什麼其他用戶看到註釋。這可能是一些類型的動態內容的網站的非常強大的“。
來源:http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
第1步:查找谷歌+1 Javascript代碼
從這裡:http://www.google.com/webmasters/+1/button/
第2步 – “把這個標籤在你的頭上或只是你的親密的身體標記之前”
對於JavaScript出現在頁面的head部分,我們需要將此代碼插入
“C:\ XAMPP \ htdocs中\ Magento的\ APP \設計\前台\基地\ DEFAULT \模板\頁面\ HTML \ head.html”
第3步 – “把這個標籤您要+1按鈕來渲染” – 在我的情況下的“推薦給朋友”。
“C:\ XAMPP \ htdocs中\ Magento的\ APP \設計\前台\基地\ DEFAULT \模板\目錄\產品\ view.phtml’
提示1:要找到我們需要修改模板文件的路徑,我們需要啟用“設置模板路徑提示”。
點擊這裡了解如何啟用此功能。通過這種方式,我可以很容易地找到我需要修改的模板文件。
與谷歌+1按鈕的屏幕截圖“模板提示啟用”

圖1:谷歌+1按鈕啟用模板提示。

圖2:谷歌+1按鈕未啟用模板提示。
創建的文件列表/修改:
修改 – “C:\ XAMPP \ htdocs中\ Magento的\ APP \設計\前台\基地\ DEFAULT \模板\頁面\ HTML \ head.html”
修改 – “C:\ XAMPP \ htdocs中\ Magento的\ APP \設計\前台\基地\ DEFAULT \模板\目錄\產品\ view.phtml’
Magento的谷歌+1按鈕下載:從下載修改後的文件

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Agghiuncennu novi buttone Google +1 à Magento – Specialista Page / Template mudificazione
So svegliu finu a ora haiu stallatu Magento nantu à u mo Windows 7 presente cù l ‘XAMPP’, e sunari-autumàticu u situ Magento à vede e pagine di un pruduttu.
Avà, aghju dariti mio mani, Dirty par mudificà u mudellu pruduttu. Magento hè basatu nantu à un principiu MVC (Model View Latina), unni l ‘Bonifacio, sò tutti siparatu. In u nostru casu, ci sò solu andavanu à mudificà u View parti i.e. i schedari Template (.phtml).
Nutate bè: I Adopru u mudellu lingua standard, senza mancu e so mudìfiche.
Perchè Google +1?
Si na pirsuna + 1 di u vostru situ, lu ‘amici’ di lu me sarà vede u avvisu di u situ nantu à i so risultati di a ricerca. Google isciutu stu com’è un modu di cumpetiri ccu lu Facebook è Twitter. Volenu elli, i so risultati à esse di più suciali.
“”3. Google pudia aduprà i dati +1 a mettiri certe pagine di i segni o frasi specifichi. Li cchiù + 1s vestuti di un segnu pricisu o frasa, u supiriuri a iddu avissi cetu. Hè troppu prestu di sta succede à stu tempu, cum’è cumpagnii SEO pudia dispone di lu in e devaluation lu tuttu.
4. Google pudia aduprà i dati +1 e di mischjà cù altre infurmazioni suciali listessu da Twitter è Facebook di vede i risultati Bandera di dumanni di ricerca specifichi. Sta summa è cchiù parrata avissi a succediri cchiù di Google, usannu la data, +1 parta à a ditarminazioni di squatri. Colpu sicuru vi tuccherà à guardà cù Twitter, Facebook è Google +1 Bottoni inseme in u vostru situ versu maximize suttascrittu putinziali e sarannu sepri cumpetitiva.
5. Quandu calchissia + 1 d’una pagina, stu pò griddu un paul ricard Google da visità novu that page e strae dati com’è u so tìtulu. Stu Care l ‘impurtanza di una bona titulu, ma significa puru s’è vo aghjurnamentu di dati sù e si ricivi una +1, la nova versione sarà ciò chì altri utilizatori s’elli vede in annotations. Chistu putissi èssiri assai putente per certi tipi di i siti contenu dinamica. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Passu 1: Find Google +1 codice JavaScript
Da quì: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Passu 2 – “”Place stu tag: in a vostra testa o ghjustu nanzu u vostru vicinu tag: corpu””
Di javascript a cumpariri in a sizzioni: la testa di na pagina, ci tocca à fà stu codice in
‘C: \ xampp \ htdocs magento \’ app \ generu \ frontend \ basi \ mudellu \ pagina \ genericu \ \ html, \ head.html ‘
Step 3 – “”Place stu tag: unni ti vogghiu u buttone +1 a cuntentezza« – In u mio casu, sottu à u “”E-mail à un rossu””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \’ app \ generu \ frontend \ basi \ genericu \ mudellu \ catalogue \ pruduttu \ view.phtml ‘
Tip 1: Da truvà via di u mudellu chì ci tocca à scambià, ci tocca à parmetta ‘Piazzà Path Template Hints’.
Clicca qui a scummigghiari quantu à parmetta à stu dispusitivu. In stu modu I ponu facirmenti di truvà u mudellu I tuccherà à scambià.
Screenshot di Google buttone +1 cun “”Hints Template attivatu””

Image 1: Google +1 Button cu Hints Template permessu.

Image 2: Google +1 Button senza Hints Template permessu.
Lista di i schedari cria / scambiatu:
Mudificatu – ‘C: \ xampp \ htdocs magento \’ app \ generu \ frontend \ basi \ mudellu \ pagina \ genericu \ \ html, \ head.html ‘
Mudificatu – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \’ app \ generu \ frontend \ basi \ genericu \ mudellu \ catalogue \ pruduttu \ view.phtml ‘
Tags: i schedari mudificati da: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dodavanje novog gumba za Google +1 Magento – Proizvod stranice / Modifikacija predloška
Dakle, do sada sam instalirati Magento na moj Windows 7 laptop pomoću ‘xampp “”, i ponovno indeksirati web stranicu Magento za prikaz stranice proizvoda.
Sada ću dobiti moje ruke prljave izmjenom predloška proizvoda. Magento temelji se na principu MVC (Model View Controller), gdje su slojevi su svi odvojeni. U našem slučaju, mi samo ide na izmjenu prikaza dijela tj datoteke predložaka (.phtml).
Napomena: Ja sam koristeći standardni predložak bez ikakvih modifikacija.
Zašto Google +1?
Ako osoba + 1 a Vaše stranice, a ‘prijatelji’ od korisnika će se vidjeti preporuku web stranice na rezultatima pretraživanja. Google to objavio kao način da se natječu s Facebooka i Twittera. Oni žele da njihovi rezultati pretraživanja biti više socijalna.
“”3. Google može koristiti podatke +1 na rang određene stranice za određene ključne riječi ili fraze. Što više Oznake +1 pojavljuju za određenu ključnu riječ ili izraz, to je veći to će biti ravna. Prerano je da se to dogodi u ovom trenutku kao SEO tvrtke mogu iskoristiti to i obezvrijediti cijelu stvar.
4. Google može koristiti podatke +1 i kombinirati ga s drugim sličnim socijalne podataka iz Twitter i Facebook za prikaz relevantnih rezultata za određene upite pretraživanja. To je više vjerojatno da će se dogoditi nego Googleu koristeći podatke +1 isključivo kako bi se utvrdilo redovima. Vi ćete morati uzeti u obzir koristeći Twitter, Facebook i Google +1 tipke zajedno na svoje stranice kako bi se povećala potencijal izloženost i ostati konkurentan.
5. Kada netko + 1 je stranica, to može izazvati Google pauk opet puzati tu stranicu i izdvajanje podataka kao što su naslov stranice. To naglašava važnost dobrog naslova, ali također znači ako ažurirati stariji sadržaj i to dobiva +1, nova verzija će biti ono što drugi korisnici vide u komentarima. To može biti vrlo moćan za neke vrste dinamičkih web stranice sa sadržajem “”.
Izvor: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Korak 1: Pronađite Google +1 JavaScript kôd
Odavde adresu http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Korak 2 – “”Postavite ovu oznaku u glavu ili neposredno prije završne oznake u tijelu””
Za Javascript da se pojavi u glavi dijelu stranice, moramo umetnuti ovaj kod u
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dizajn \ frontend \ baza \ default \ template \ stranice \ html \ head.html ‘
Korak 3 – “”Postavite ovu oznaku na mjesto gdje želite gumb +1 za pružanje”” – U mom slučaju pod “”Email prijatelja””.
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dizajn \ frontend \ baza \ default \ predložak \ Katalog \ proizvod \ view.phtml ‘
Savjet 1: Da biste pronašli put datoteke predložaka moramo mijenjati, moramo omogućiti “”Postavi Template Put savjeti””.
Kliknite ovdje kako bi saznali kako omogućiti ovu značajku. Na taj način mogu lako pronaći datoteke predložaka trebam mijenjati.
Zaslon Google gumba +1 s “”Savjeti Template Omogućeno””

Slika 1: Google +1 gumb sa Savjeti Template omogućen.

Slika 2: Google +1 gumb bez savjeti Template omogućen.
Popis datoteka stvorena / promjene:
Promjena – “”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dizajn \ frontend \ baza \ default \ template \ stranice \ html \ head.html ‘
Promjena – “”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dizajn \ frontend \ baza \ default \ predložak \ Katalog \ proizvod \ view.phtml ‘
Preuzimanje izmijenjene datoteke od: Magento Google +1 gumb za preuzimanje

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tilføjelse nye Google en knap til Magento – Produkt side / Skabelon Ændring
Så indtil nu har jeg installeret Magento på min Windows 7 laptop benytter ‘XAMPP «, og re-indekseret Magento hjemmeside for at se produktsiderne.
Nu vil jeg få mine hænder beskidte ved at ændre produktet skabelonen. Magento er baseret på en MVC (Model View Controller) princip, hvor lagene er alle adskilt. I vores tilfælde er vi kun kommer til at ændre View del dvs. Skabelonfiler (.phtml).
Bemærk: Jeg bruger standard skabelon uden ændringer.
Hvorfor Google en?
Hvis en person +1 dit websted, vil de “”venner”” af brugeren se anbefaling af hjemmesiden på deres søgeresultater. Google frigivet dette som en måde at konkurrere med Facebook og Twitter. De vil have deres søgeresultater til at være mere social.
“”3. Google kunne bruge +1 data til at rangere bestemte sider for specifikke søgeord eller sætninger. Jo flere +1 vises for et bestemt søgeord eller en sætning, jo højere det ville rank. Det er for tidligt for at dette kan ske på dette tidspunkt som SEO-virksomheder kunne drage fordel af det og devaluere det hele.
4. Google kunne bruge +1 data og kombinere det med andre lignende sociale data fra Twitter og Facebook for at vise relevante resultater for bestemte søgeforespørgsler. Dette er mere tilbøjelige til at ske end Google ved hjælp af de +1 data udelukkende til at bestemme rækker. Du bliver nødt til at overveje at bruge Twitter, Facebook og Google +1 knapper sammen på dit websted for at maksimere potentielle eksponering og forblive konkurrencedygtige.
5. Når nogen + 1 er en side, kan det udløse en Google edderkop til at gennemgå denne side igen og udtrække data såsom sidens titel. Dette understreger vigtigheden af en god titel, men betyder også, hvis du opdaterer ældre indhold, og det får en 1, vil den nye version være, hvad andre brugere ser i anmærkninger. Dette kunne være meget kraftfuld for nogle typer af dynamiske indholdswebsteder. “”
Kilde: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Trin 1: Find Google en Javascript-kode
Herfra: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Trin 2 – “”Placer dette tag i dit hoved eller lige før din tæt krop tag””
For Javascript skal vises i den del af en side hoved, er vi nødt til at indsætte denne kode i
‘C: \ xampp \ htdocs magento \ app \ design \ frontend \ basis \ standard \ skabelon \ side \ \ html \ head.html’
Trin 3 – “”Placer dette tag, hvor du ønsker +1 knappen til at gengive”” – I mit tilfælde under “”Tip en ven””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ design \ frontend \ basis \ standard \ skabelon \ katalog \ produkt \ view.phtml’
Tip 1: For at finde vej skabelonfiler vi skal ændre, er vi nødt til at aktivere ‘Set skabelon Path Hints “”.
Klik her for at finde ud af, hvordan du aktiverer denne funktion. På denne måde kan jeg nemt finde skabelonfilerne jeg har brug for at ændre.
Skærmbillede af Google en knap med “”Skabelon Hints Enabled””

Billede 1: Google en knap med Template Hints aktiveret.

Billede 2: Google en knap uden Template Hints aktiveret.
Liste over filer oprettet / ændret:
Modificeret – “”C: \ xampp \ htdocs magento \ app \ design \ frontend \ basis \ standard \ skabelon \ side \ \ html \ head.html ‘
Modificeret – “”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ design \ frontend \ basis \ standard \ skabelon \ katalog \ produkt \ view.phtml ‘
Hent de ændrede filer fra: Magento Google +1 Button Hent

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
nieuwe Google +1 knop toe te voegen aan Magento – Product Page / Template Wijziging
Dus tot nu toe heb ik Magento geïnstalleerd op mijn Windows 7 laptop met behulp van ‘XAMPP’, en opnieuw geïndexeerd de Magento website naar de productpagina’s te bekijken.
Nu zal ik mijn handen vuil door het wijzigen van het product template. Magento is gebaseerd op een MVC (Model View Controller) principe waar de lagen allen zijn gescheiden. In ons geval, zijn we alleen maar naar de Zicht op een deel dat wil zeggen de Template bestanden (.phtml) te wijzigen.
Opmerking: Ik gebruik de standaard template zonder aanpassingen.
Waarom Google +1?
Als een persoon + 1’s van uw site, zal de ‘vrienden’ van de gebruiker de aanbeveling van de website op hun zoekresultaten weer te geven. Google gaf dit als een manier om te concurreren met Facebook en Twitter. Ze willen dat hun zoekresultaten socialer zijn.
“”3. Google zou de 1 gegevens gebruiken om bepaalde pagina’s voor specifieke trefwoorden of zinnen te rangschikken. Hoe meer + 1 weergegeven voor een bepaald zoekwoord of zin, hoe hoger zou scoren. Het is te vroeg om dit te laten gebeuren op dit moment als SEO bedrijven kunnen profiteren van het en devalueren van de hele zaak.
4. Google zou de 1 gegevens te gebruiken en deze te combineren met andere soortgelijke sociale gegevens van Twitter en Facebook om relevante resultaten voor specifieke zoekopdrachten te geven. Dit is meer waarschijnlijk gebeuren dan Google met behulp van de 1-gegevens uitsluitend gelederen te bepalen. U moet overwegen het gebruik van Twitter, Facebook en Google +1 knoppen samen op uw site om potentiële blootstelling te maximaliseren en concurrerend te blijven.
5. Als iemand + 1 is een pagina, kan dit een Google spider leiden naar die pagina weer crawlen en gegevens te extraheren, zoals de paginatitel. Dit benadrukt het belang van een goede titel, maar betekent ook dat als je ouder inhoud bij te werken en het wordt een 1, de nieuwe versie zal zijn wat andere gebruikers zien in annotaties. Dit kan zeer krachtig voor bepaalde typen dynamische inhoud sites. “”
Bron: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Stap 1: Zoek Google +1 Javascript-code
Vanaf hier: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Stap 2 – “”Plaats deze tag in je hoofd of vlak voor uw naaste lichaam tag””
Voor Javascript om te verschijnen in de head sectie van een pagina, moeten we deze code in te voegen in
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ ontwerp \ frontend \ base \ default \ template \ pagina \ html \ head.html’
Stap 3 – “”Plaats deze tag waar u de + 1-knop te maken”” – In mijn geval onder de “”E-mail naar een vriend””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ ontwerp \ frontend \ base \ default \ template \ catalogus \ product \ view.phtml’
Tip 1: Om pad van de template bestanden die we nodig hebben om te wijzigen vinden, moeten we in staat ‘Set Template Path Hints’.
Klik hier om te weten hoe u deze functie in te schakelen. Op deze manier kan gemakkelijk vind ik de template bestanden die ik nodig aan te passen.
Screenshot van Google +1 knop met “”Template Hints Enabled””

Afbeelding 1: Google +1 Button met Template Hints ingeschakeld.

Afbeelding 2: Google +1 knop zonder Template Hints ingeschakeld.
Lijst van bestanden die zijn gemaakt / gewijzigd:
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ ontwerp \ frontend \ base \ default \ template \ pagina \ html \ head.html’
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ ontwerp \ frontend \ base \ default \ template \ catalogus \ product \ view.phtml’
Download de gewijzigde bestanden uit: Magento Google +1 knop Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Přidání nové tlačítko Google +1 Magenta – Product Page / Template Modification
Takže až do této chvíle jsem si nainstalovali Magento na mém Windows 7 notebooku pomocí ‘XAMPP “”, a re-indexovány na internetových stránkách Magento pro zobrazení produktové stránky.
Teď budu mít moje špinavé ruce úpravou šablony produktu. Magento je založen na principu MVC (Model View Controller), kde jsou vrstvy vše oddělené. V našem případě jsme jen bude měnit View část tj soubory šablon (.PHTML).
Poznámka: Já používám standardní šablonu bez jakýchkoliv modifikací.
Proč Google 1?
Je-li osoba +1 vaše stránky, bude pohled na “”Přátelé”” daného uživatele doporučení na internetových stránkách na jejich výsledcích vyhledávání. Google vydal to jako způsob, jak konkurovat Facebook a Twitter. Oni chtějí, aby jejich výsledky vyhledávání být více sociální.
“”3. Google mohl použít data +1 zařadit určité stránky pro konkrétní klíčová slova nebo fráze. Čím více +1 vyskytující se na konkrétní klíčové slovo nebo slovní spojení, tím vyšší by to pozici. Je příliš brzy na to, aby se stalo v této době jako SEO firmy mohly využít ji a znehodnotit celou věc.
4. Google mohl použít údaje o +1 a kombinovat je s jiným podobným sociálním dat z Twitteru a Facebooku se zobrazí relevantní výsledky pro konkrétní vyhledávací dotazy. To je více pravděpodobné, že nastane než Google s využitím údajů +1 výhradně k určení pozice. Budete muset zvážit použití Twitter, Facebook a Google +1 tlačítek společně na vašem webu maximalizovat potenciální expozice a zůstat konkurenceschopné.
5. Když někdo + 1 stránce, to může vyvolat pavouka Google pro danou stránku znovu procházet a extrahovat data jako je název stránky. To podtrhuje důležitost dobrého titulu, ale také znamená, že pokud zaktualizuje obsah a to dostane +1, nová verze bude to, co ostatní uživatelé vidět v poznámkách. To by mohlo být velmi silný pro některé typy dynamických stránek obsahu. “”
Zdroj: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Krok 1: Najdi Google +1 Javascript kód
Odtud: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Krok 2 – “”Tuto značku ve vaší hlavě, nebo těsně před svým úzké tělo tag””
Pro Javascript se objeví v sekci head stránky, musíme vložit tento kód
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ \ návrh frontend \ base \ default \ Template \ straně \ html \ head.html””
Krok 3 – “”Tuto značku, kam chcete tlačítko +1 k vykreslení”” – V mém případě v rámci “”E-mail příteli””.
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ konstrukce \ frontend \ base \ default \ template \ catalog \ Produkt \ view.phtml””
Tip 1: Chcete-li najít cestu k souborů šablon, které potřebujeme změnit, potřebujeme k tomu, aby “”Set Šablona Cesta rady””.
Klikněte zde se dozvíte, jak tuto funkci povolit. Tímto způsobem mohu snadno najít soubory šablon, které potřebuji změnit.
Screenshoty tlačítko +1 Google s “”Šablona radami Enabled””

Obrázek 1: Google 1 Button šablony radami povoleno.

Obrázek 2: Google 1 Button bez šablon radami povoleny.
Seznam souborů vytvořených / změněno:
Modifikovaná – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ \ návrh frontend \ base \ default \ Template \ straně \ html \ head.html””
Modifikovaná – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ konstrukce \ frontend \ base \ default \ template \ catalog \ Produkt \ view.phtml””
Ke stažení upravené soubory z: Google Magenta tlačítka +1 ke stažení

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Adding new Google +1 button to Magento – Product Page/Template Modification
So up till now I have installed Magento on my Windows 7 laptop using ‘XAMPP’, and re-indexed the Magento website to view the product pages.
Now, I will get my hands dirty by modifying the product template. Magento is based on a MVC (Model View Controller) principle where the layers are all separated. In our case, we are only going to modify the View part i.e. the Template files (.phtml).
Note: I am using the standard template without any modifications.
Why Google +1?
If a person +1’s your site, the ‘friends’ of the user will view the recommendation of the website on their search results. Google released this as a way to compete with Facebook and Twitter. They want their search results to be more social.
“”3. Google could use the +1 data to rank certain pages for specific keywords or phrases. The more +1s appearing for a specific keyword or phrase, the higher it would rank. It is too early for this to happen at this time as SEO companies could take advantage of it and devalue the whole thing.
4. Google could use the +1 data and combine it with other similar social data from Twitter and Facebook to display relevant results for specific search queries. This is more likely to happen than Google using the +1 data solely to determine ranks. You will need to consider using Twitter, Facebook and Google +1 buttons together on your site to maximize potential exposure and remain competitive.
5. When someone +1′s a page, this can trigger a Google spider to crawl that page again and extract data such as the page title. This highlights the importance of a good title, but also means if you update older content and it gets a +1, the new version will be what other users see in annotations. This could be very powerful for some types of dynamic content sites.””
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Step 1: Find Google +1 Javascript code
From here: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Step 2 – “”Place this tag in your head or just before your close body tag””
For Javascript to appear in the head section of a page, we need to insert this code in
‘C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\page\html\head.html’
Step 3 – “”Place this tag where you want the +1 button to render”” – In my case under the “”Email to a Friend””.
‘C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\catalog\product\view.phtml’
Tip 1: To find path of template files we need to modify, we need to enable ‘Set Template Path Hints’.
Click Here to find out how to enable this feature. In this way I can easily find the template files I need to modify.
Screenshot of Google +1 button with “”Template Hints Enabled””

Image 1: Google +1 Button with Template Hints enabled.

Image 2: Google +1 Button without Template Hints enabled.
List of files created/modified:
Modified – ‘C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\page\html\head.html’
Modified – ‘C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\catalog\product\view.phtml’
Download the modified files from: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Aldonante nova Google +1 Butono Magento – Produkto Paĝo / Ŝablono Modifa
Do gxis nun mi instalis Magento sur mia Vindozo 7 tekkomputilo uzanta ‘XAMPP’ kaj re-indicita la Magento retejo por vidi kiel la produkto paĝoj.
Nun mi ricevos mian manon malpura modifante la produkto ŝablono. Magento baziĝas sur MVC (Model View Controller) principe kie la tavoloj estas tuta apartigita. En nia kazo, ni nur tuj modifos la Vidi parto tio estas: la Ŝablono dosierojn (.phtml).
Notu: mi uzas la normon ŝablonon sen modifoj.
Kial Google +1?
Se persono + 1 estas via paĝaro, la ‘amikoj’ de la uzanto vidi la rekomendon de la sieĝas retejon sur siaj serĉrezultoj. Google liberigita tio rimedon konkurenci kun Facebook kaj Twitter. Ili deziras iliajn serĉrezultoj estos pli socia.
“”3. Google povus uzi la +1 datumoj rangi iuj paĝoj por specifaj ŝlosilvortoj aŭ frazoj. La pli + 1s aperante por specifa ŝlosilvorto aŭ frazo, la maksimuma estus rangi. Estas tro frue por tio okazu ĉe tiu tempo SEO kompanioj povis preni avantaĝon de ĝi kaj devaluar la tuta afero.
4. Google povus uzi la +1 datumoj kaj kombini ĝin kun aliaj similaj sociaj datumojn de Twitter kaj Facebook por montri koncernajn rezultojn por specifaj serĉo pridemandojn. Tio estas pli verŝajna al okazi ol Google uzante la +1 datumojn nur por determini rangojn. Vi devas konsideri uzante Twitter, Facebook kaj Google +1 butonoj kune sur via retejo maksimumigi potencialon ekspozicio kaj resti konkurenciva.
5. Kiam iu +1 estas paĝo, tiu povas deĉenigi Google araneon rampi tiun paĝon denove kaj ĉerpi datumojn kiel la paĝtitolon. Ĉi substrekas la gravecon de bona titolo, sed ankaŭ signifas se vi ĝisdatigi malnovaj enhavo kaj ĝi ricevas +1, la nova versio estos kion aliaj uzantoj vidi en komentarioj. Tio povus esti tre potencaj por iuj tipoj de dinamika enhavo ejoj. “”
Fonto: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Paŝo 1: Trovu Google +1 JavaScript kodo
De ĉi tie: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Paŝo 2 – “”Plaĉas tiun etikedon en via kapo aŭ ĝuste antaŭ viaj proksimaj korpo etikedo””
Por JavaScript aperi en la kapo sekcio de artikolo, ni devas enmeti ĉi tiun kodon en
C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ app \ dezajno \ fasadon \ bazo \ default \ ŝablono \ paĝon \ html \ head.html ‘
Paŝo 3 – “”Plaĉas tiun etikedon kie vi volas ke la +1 Butono por repagi”” – En mia kazo sub la “”Retpoŝto al Amiko””.
C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ app \ dezajno \ fasadon \ bazo \ default \ ŝablono \ katalogo \ produkton \ view.phtml ‘
Tip 1: Trovi vojon de ŝablono dosierojn necesas modifi, ni devas aktivigi ‘Fiksita Ŝablono Path Hints’.
Tie trovi ekstere kiel ebligi tiun funkcion. Tiamaniere mi povas facile trovi la ŝablono dosierojn mi bezonas modifi.
Ekrankopio de Google +1 Butono kun “”Ŝablono Aludoj Enabled””

Bildo 1: Google +1 Butono kun Ŝablono Aludoj ebligita.

Bildo 2: Google +1 Butono sen Ŝablono Aludoj ebligita.
Listo de dosieroj kreitaj / modifita:
Modifita – C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ app \ dezajno \ fasadon \ bazo \ default \ ŝablono \ paĝon \ html \ head.html ‘
Modifita – C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ app \ dezajno \ fasadon \ bazo \ default \ ŝablono \ katalogo \ produkton \ view.phtml ‘
Elŝuti la modifita dosierojn el: Magento Google +1 Butono Elŝuti

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Uute Google +1 nupp Magento – Product Page / Mall muutmine
Nii siiani olen paigaldatud Magento minu Windows 7 laptop kasutades “”XAMPP””, ja uuesti indekseeritud Magento kodulehel vaatamiseks kasutada.
Nüüd ma saan kätte määrdunud, muutes toote malli. Magento põhineb MVC (Model View Controller) põhimõtte kus kihid kõik eraldati. Meie puhul me alles läheb muuta View osa st Mallifaile (.phtml).
Märkus: Ma kasutan standard malli ilma mingeid muudatusi.
Miks Google +1?
Kui inimene + 1-saidile, “”sõbrad”” kasutaja saab vaadata soovitusel veebilehel oma otsingutulemustes. Google avaldas selles võimalust konkureerida Facebook ja Twitter. Nad tahavad, et nende otsingutulemuste rohkem sotsiaalsed.
“”3. Google võiks kasutada +1 andmed auaste teatud lehekülgedel konkreetseid märksõnu või fraase. Mida rohkem + 1s näidata antud märksõna või fraas, mida suurem see auaste. On liiga vara, et see juhtub sel ajal, kui SEO ettevõtted võiksid seda ära ja vähendavad kogu asi.
4. Google võiks kasutada +1 andmeid ja kombineerida seda teiste sarnaste sotsiaalsete andmeid Twitter ja Facebook näidata olulisi tulemusi konkreetsete päringute. See on tõenäolisem, kui Google abil +1 andmeid üksnes kindlaks ridadesse. Sa pead arvestama kasutades Twitter, Facebook ja Google +1 nupud koos saidil maksimeerida potentsiaalse ohu ja konkurentsis püsida.
5. Kui keegi + 1 on lehel see võib vallandada Google ämblik roomata, et lehe uuesti ja saada andmeid nagu lehekülje pealkiri. See rõhutab, kui oluline on hea pealkiri, vaid ka seda, kui olete vanemad sisu ja see läheb +1, uus versioon on see, mida teised kasutajad näevad märkmetes. See võib olla väga võimas mõnda tüüpi dünaamilise sisusaidid. “”
Allikas: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Samm 1: Leia Google +1 Javascript koodi
Siit: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Samm 2 – “”Pane see silt oma peaga või vahetult enne oma lähedaste body””
Sest Javascript ilmuma tipuosa lehekülje peame sisestada see kood
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ disaini \ frontend \ base \ default \ template \ lehele \ html \ head.html””
Samm 3 – “”Pane see silt, kuhu soovite +1 nuppu, et muuta”” – Minu puhul all “”Saada sõbrale””.
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ disaini \ frontend \ base \ default \ template \ Kataloog \ toodet \ view.phtml””
Vihje 1: Et leida tee mallifailid peame muutma, peame võimaldama “”Sea Mall Path Hints.
Vajuta siia, et teada saada, kuidas võimaldada seda funktsiooni. Sel viisil ma lihtsalt leida mallifailid mul on vaja muuta.
Ekraanipilt Google +1 nupp “”Mall Hints Lubatud””

Pilt 1: Google +1 nupp vormile Hints lubatud.

Pilt 2: Google +1 nupp ilma Mall Hints lubatud.
Loetelu failid loodud / muudetud:
Muudetud – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ disaini \ frontend \ base \ default \ template \ lehele \ html \ head.html””
Muudetud – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ disaini \ frontend \ base \ default \ template \ Kataloog \ toodet \ view.phtml””
Lae muudetud failid: Magento Google +1 nupp alla

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagdaragdag ng mga bagong pindutan ng Google +1 sa Magento – Page Produkto / Template Pagbabago
Kaya hanggang ngayon ko na-install Magento sa aking Windows 7 laptop gamit ang ‘XAMPP’, at muling-index ang Magento website upang tingnan ang mga pahina ng produkto.
Ngayon, ako ay makakuha ng aking mga kamay marumi sa pamamagitan ng pagbabago ng template produkto. Magento ay batay sa isang MVC (Modelo Tingnan Controller) prinsipyo kung saan ang mga layer ay pinaghiwalay lahat. Sa aming kaso, lamang kami ay pagpunta upang baguhin ang View bahagi ibig sabihin, ang mga file Template (.phtml).
Tandaan: ako gamit ang standard template nang walang anumang pagbabago.
Bakit ang Google +1?
Kung ang isang tao +1 sa iyong site, ang ‘kaibigan’ ng user ay tingnan ang rekomendasyon ng website sa kanilang mga resulta sa paghahanap. Google pinakawalan ito bilang isang paraan upang makipagkumpetensya sa Facebook at Twitter. Gusto nila ang kanilang mga resulta ng paghahanap upang maging mas panlipunan.
“”3. Google ay maaaring gamitin ang +1 data sa ranggo ilang mga pahina para sa mga tiyak na mga keyword o parirala. Ang mas +1 na lumilitaw para sa isang tiyak na keyword o parirala, ang mas mataas ay ito ranggo. Ito ay masyadong maaga para sa mga ito sa mangyari sa oras na ito bilang SEO kompanya ay maaaring samantalahin ng mga ito at magpawalang halaga ang buong bagay.
4. Google ay maaaring gamitin ang +1 data at pagsamahin ito sa iba pang katulad na mga social data mula sa Twitter at Facebook upang ipakita ang mga kaugnay na mga resulta para sa partikular na query sa paghahanap. Ito ay mas malamang na mangyari sa Google gamit ang +1 data lamang upang matukoy ranks. Kailangan mong isaalang-alang ba ang Twitter, Facebook at Google +1 pindutan magkasama sa iyong site upang i-maximize ang mga potensyal na exposure at mananatiling competitive.
5. Kapag ang isang tao + 1 ay isang pahina, ito ay maaaring palitawin ng Google spider sa crawl pahina na muli at kunin ang data tulad ng mga pamagat ng pahina. Hina-highlight nito ang kahalagahan ng isang mahusay na pamagat, ngunit nangangahulugan din kung i-update ka ng mas lumang nilalaman at ito ay nakakakuha ng +1, ang bagong bersyon ay magiging kung ano ang nakikita ng iba pang mga gumagamit sa mga anotasyon. Ito ay maaaring maging lubhang makapangyarihan para sa ilang mga uri ng mga dynamic na mga site ng nilalaman. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Hakbang 1: Hanapin ang Google +1 Javascript code
Mula dito: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Hakbang 2 – “”Ilagay ang tag na ito sa iyong ulo o lamang bago ang iyong malapit body tag””
Para Javascript upang lumitaw sa ulo seksyon ng isang pahina, kailangan namin upang ipasok ang code na ito sa
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ disenyo \ frontend \ base \ default \ template \ page \ html \ head.html’
Hakbang 3 – “”Ilagay ang tag na ito kung saan mo nais ang button na +1 upang mag-render”” – Sa aking kaso sa ilalim ng “”Email to a Friend””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ disenyo \ frontend \ base \ default \ template \ catalog \ produkto \ view.phtml’
Tip 1: Upang malaman landas ng template file na kailangan namin upang baguhin, kailangan namin upang paganahin ang ‘I-set Template Path Pahiwatig’.
Mag-klik dito upang malaman kung paano upang paganahin ang tampok na ito. Sa ganitong paraan maaari ko madaling mahanap ang mga file template kailangan kong baguhin.
Screenshot ng Google +1 button na may “”Hint Template Pinagana””

Larawan 1: Google +1 Pindutan na may hint Template pinagana.

Image 2: Google +1 Pindutan walang hint Template pinagana.
Talaan ng mga file na nilikha / binago:
Binagong – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ disenyo \ frontend \ base \ default \ template \ page \ html \ head.html’
Binagong – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ disenyo \ frontend \ base \ default \ template \ catalog \ produkto \ view.phtml’
I-download ang binagong mga file mula sa: Magento Google +1 Pindutan Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lisäämällä uusia Google +1 painiketta Magento – Tuotesivu / malli Muutos
Joten tähän asti olen asentanut Magento minun Windows 7 kannettavan tietokoneen avulla “”XAMPP””, ja uudelleen indeksoitu Magento verkkosivuilla nähdäksesi tuotesivuilta.
Nyt saan käteni likainen muokkaamalla tuote malliin. Magento perustuu MVC (Model View Controller) periaate, jossa kerrokset ovat kaikki toisistaan. Meidän tapauksessamme me vain aikoo muuttaa View osa eli Mallitiedostot (.phtml).
Huom: Käytän Oletustyylitaulukon ilman muutoksia.
Miksi Google +1?
Jos henkilön + 1-sivustoon, ympäristöjen käyttäjä katsella suosituksen verkkosivuilla hakutuloksia. Google julkaisi tämän keinona kilpailla Facebook ja Twitter. He haluavat hakutulokset olla enemmän sosiaalista.
“”3. Google voisi käyttää + 1 datan listalla tiettyjä sivuja tiettyjä avainsanoja tai lauseita. Mitä enemmän + 1-näy tietyn avainsanan tai lauseen, sitä korkeammalla se sijoittuisi. On liian aikaista tämän tapahtua tällä kertaa SEO yritykset voisivat hyödyntää sitä ja devalvoida koko asia.
4. Google voisi käyttää + 1 datan ja yhdistellä sitä muiden vastaavien sosiaalisten tietoja Twitter ja Facebook näyttää asianmukaisia tuloksia sopivien hakujen. Tämä on todennäköisesti tapahdu kuin Google käyttää + 1 tiedot ainoastaan määrittää riveissä. Sinun täytyy harkita Twitter, Facebook ja Google + 1-painikkeita yhdessä sivustosi maksimoida mahdollista altistumista ja pysyä kilpailukykyisenä.
5. Kun joku + 1 sivulle, tämä voi laukaista Google hämähäkki indeksoida että sivun uudelleen ja poimia tietoja kuten sivun otsikko. Tämä korostaa hyvä otsikko, mutta myös sitä, jos päivität vanhempi sisältöä ja se saa + 1, uusi versio tulee olemaan mitä muut käyttäjät näkevät merkinnät. Tämä voisi olla hyvin voimakas joillekin dynaamisen sisällön sivustoja. “”
Lähde: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Vaihe 1: Etsi Google +1 Javascript-koodi
Sieltä: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Vaihe 2 – “”Aseta tämä tagi pään tai vain sulkevan tagin””
JavaScript näkyvän pään osan sivun, meidän täytyy lisätä tämä koodi
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ suunnittelu \ käyttöliittymään \ base \ default \ template \ sivu \ html \ head.html ‘
Vaihe 3 – “”Aseta tämä tunniste, jos haluat + 1-painikkeen tehdä”” – Minun tapauksessani alla “”Lähetä sähköpostilla””.
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ suunnittelu \ käyttöliittymään \ base \ default \ template \ luettelo \ tuote \ view.phtml ‘
Vihje 1: Löytää polku mallitiedostot meidän täytyy muuttaa, meidän täytyy ottaa “”Set Malline Path Vihjeitä””.
Klikkaa tästä selvittää, miten ottaa tämän ominaisuuden. Tällä tavoin voin helposti löytää mallitiedostot minun täytyy muuttaa.
Kuvakaappaus Google +1 painike “”Template vihjeet Käytössä””

Kuva 1: Google +1 Button Template vihjeet käytössä.

Kuva 2: Google +1 Button ilman Template vihjeet käytössä.
Luettelo luodut tiedostot / muokattu:
Modified – “”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ suunnittelu \ käyttöliittymään \ base \ default \ template \ sivu \ html \ head.html ‘
Modified – “”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ suunnittelu \ käyttöliittymään \ base \ default \ template \ luettelo \ tuote \ view.phtml ‘
Lataa muokattu tiedostot: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ajout d’un nouveau bouton Google +1 à Magento – Page Produit / Modèle Modification
Donc, jusqu’à présent, je l’ai installé Magento sur mon Windows 7 ordinateur portable en utilisant ‘XAMPP’, et ré-indexé le site Magento pour afficher les pages produits.
Maintenant, je vais me salir les mains en modifiant le modèle de produit. Magento est basé sur un principe MVC (Model View Controller) où les couches sont tous séparés. Dans notre cas, nous allons seulement de modifier la vue partie à savoir le fichiers de modèle (.phtml).
Note: Je suis en utilisant le modèle standard sans aucune modification.
Pourquoi Google +1?
Si une personne + votre site de 1, les «amis» de l’utilisateur verront la recommandation du site Web sur leurs résultats de recherche. Google a publié cela comme un moyen de rivaliser avec Facebook et Twitter. Ils veulent que leurs résultats de recherche pour être plus social.
“”3. Google pourrait utiliser les données +1 pour classer certaines pages pour des mots clés ou des expressions spécifiques. Les plus + 1s apparaissant pour un mot clé ou une expression spécifique, plus il se classerait. Il est trop tôt pour que cela se produise à ce moment que sociétés de référencement pourraient en profiter et de dévaluer le tout.
4. Google pourrait utiliser les données +1 et les combiner avec d’autres données sociales similaires de Twitter et Facebook pour afficher les résultats pertinents pour les requêtes de recherche spécifiques. Cela est plus susceptible de se produire que Google en utilisant les données +1 uniquement pour déterminer les rangs. Vous devrez envisager d’utiliser Twitter, Facebook et Google +1 boutons en même temps sur votre site afin de maximiser l’exposition potentielle et de rester compétitifs.
5. Quand quelqu’un + 1 est une page, cela peut déclencher une araignée de Google à explorer à nouveau cette page et extraire des données telles que le titre de la page. Cela souligne l’importance d’un bon titre, mais signifie aussi si vous mettez à jour le contenu plus ancien et il obtient un +1, la nouvelle version sera ce que les autres utilisateurs voient dans les annotations. Cela pourrait être très puissant pour certains types de sites de contenu dynamique “”.
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Étape 1: Trouver le code Javascript de Google
De là: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Étape 2 – “”Placez cette balise dans votre tête ou juste avant votre proximité balise body””
Pour Javascript apparaisse dans la section de la tête d’une page, nous avons besoin d’insérer ce code dans
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ conception \ frontend \ base \ default \ template \ page \ html \ head.html’
Étape 3 – “”Placez cette balise où vous voulez que le bouton +1 pour rendre”” – Dans mon cas, sous la rubrique «Envoyer à un ami».
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ conception \ frontend \ base \ default \ template \ catalog \ product \ view.phtml’
Astuce 1: Pour trouver le chemin des fichiers de modèle que nous devons modifier, nous devons activer ‘Set chemin Template Hints’.
Cliquez ici pour savoir comment activer cette fonctionnalité. De cette façon, je peux facilement trouver les fichiers de modèle que je dois modifier.
Capture d’écran de Google +1 bouton avec “”Conseils de modèle Enabled””

Image 1: Google +1 Bouton avec des notes de modèle est activé.

Image 2: Google +1 Bouton sans Conseils de modèle est activé.
Liste des fichiers créés / modifiés:
Modifié – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ conception \ frontend \ base \ default \ template \ page \ html \ head.html’
Modifié – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ conception \ frontend \ base \ default \ template \ catalog \ product \ view.phtml’
Télécharger les fichiers modifiés à partir de: Magento Google de Button Télécharger

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tafoegjen fan nije Google +1 knop nei Magento – Product Side / Berjocht modifikaasje
Dus oant no haw ik ynstallearre Magento op myn Windows 7 laptop mei help fan ‘XAMPP’, en opnij-indexed de Magento webside te besjen it produkt siden.
No, ik sil dy myn hannen smoarch troch wizigjen it produkt template. Magento is basearre op in MVC (model View Controller) prinsipe dêr’t de lagen binne allegear skaat. Yn ús gefal, wy binne allinne hinne te wizigjen de View diel i.e. de Berjocht triemmen (.phtml).
Tink derom: Ik bin mei help fan it standert template sûnder oanpassings.
Wêrom Google +1?
As in persoan + 1 fan jim site, it ‘freonen’ fan de brûker sil besjen de oanrikkemedaasje fan de webside op harren sykresultaten. Google útbrocht dit as in manier om konkurrearje mei Facebook en Twitter. Se wolle harren sykresultaten te wêzen mear sosjaal.
“”3. Google koe brûke de +1 gegevens te rank bepaalde siden foar spesifike keywords of útdrukkings. De mear + 1s ferskynde foar in spesifike kaaiwurd of fraze, de hegere soe rank. It is te betiid om dit te happen op dit stuit as SEO bedriuwen koe nimme foardiel fan it en devalue de hiele saak.
4. Google koe brûke de +1 gegevens en kombinearje it mei oare lyksoartige sosjale gegevens fan Twitter en Facebook te werjaan relevante resultaten foar spesifike sykje queries. Dat is mear kâns te happen as Google mei help fan de +1 gegevens allinnich te bepalen gelederen. Jo moatte rekken mei help fan Twitter, Facebook en Google +1 knoppen byinoar op jo side foar maksimalisearje potinsjele exposure en bliuwe wedstriden.
5. As immen + 1 is in side, dit kin, oansette in Google spider om krûpe dat side wer en extract gegevens lykas de side titel. Dit beljochtet it belang fan in goede titel, mar ek betsjut as jo update âldere ynhâld en it krijt in +1, de nije ferzje sil wêze wat oare brûkers sjogge yn mei spesjale ynhâld. Dit kin wêze tige machtige foar guon soarten dynamyske ynhâld siden. “”
Boarne: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Stap 1: Find Google +1 Javascript-koade
Fan hjir: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Stap 2 – “”Place dizze tag yn jo holle of krekt foardat jo nau liif tag””
Foar Javascript te ferskine yn ‘e holle diel fan in side, wy moatte ynfoegje dizze koade yn
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ frontend \ basis \ standert \ template \ side \ html \ head.html’
Stap 3 – “”Place dizze tag wêr’t jo wolle de +1 knop foar de werjefte fan”” – Yn myn gefal ûnder de “”Mail in freon””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ frontend \ basis \ standert \ template \ catalogus \ produkt \ view.phtml’
Tip 1: Om finen paad fan template triemmen wy moatte wizigjen, wy moatte ynskeakelje ‘ynstelle Berjocht Paad Hints’.
Klik Hjir te finen út hoe te skeakeljen dizze funksje. Op dy wize kin ik maklik fine it sjabloan triemmen ik moatte wizigjen.
Screenshot fan Google +1 knop mei “”Berjocht Hints Ynskeakele””

Image 1: Google +1 Button mei Berjocht Hints ynskeakele.

Image 2: Google +1 Button sûnder Berjocht Hints ynskeakele.
List fan triemmen oanmakke / modified:
Kear bewurke – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ frontend \ basis \ standert \ template \ side \ html \ head.html’
Kear bewurke – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ frontend \ basis \ standert \ template \ catalogus \ produkt \ view.phtml’
Download de feroare triemmen út: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Engadido novo botón Google +1 para maxenta – Páxina do produto / modificación Template
Entón, ata agora eu teño instalado maxenta no meu Windows 7 portátil empregando ‘XAMPP “”e re-indexado o sitio web do maxenta para ver as páxinas de produto.
Agora vou ensuciar as mans, modificando o modelo de produto. Maxenta baséase nun principio MVC (Model View Controller), onde as capas son todos separados. No noso caso, estamos só indo para modificar a vista parte isto é, os ficheiros de modelo (.phtml).
Nota: eu estou usando o modelo estándar, sen modificacións.
Por que Google +1?
Se unha persoa + 1 do seu sitio web, os “”amigos”” do usuario pode visualizar a recomendación do sitio nos seus resultados de procura. Google lanzou esta como un xeito de competir con Facebook e Twitter. Eles queren que os seus resultados de busca para ser máis social.
“”3. Google podería usar os datos +1 para clasificar determinadas páxinas para palabras clave ou frases específicas. Os 1s máis + que aparecen para unha determinada palabra clave ou frase, máis ha clasificar. Aínda é moi cedo para que isto ocorre neste momento como as compañías de SEO podería sacar proveito dela e desvalorizan a cousa toda.
4. Google podería usar os datos +1 e combina-lo con outros datos social semellante de Twitter e Facebook para mostrar resultados relevantes para consultas de investigación específicas. Isto é máis probable de ocorrer que Google utilizando os datos +1 unicamente para determinar filas. Vai ter que considerar o uso de Twitter, Facebook e Google +1 botóns xuntos na súa páxina web para dar a exposición potencial e manter a competitividade.
5. Cando alguén +1 é unha páxina, isto pode desencadear unha araña de Google para indexar esta páxina de novo e extraer datos, tales como o título da páxina. Isto destaca a importancia dun bo título, pero tamén significa que se actualizar o contido máis vello e recibe un +1, a nova versión será a que outros usuarios ver nas anotacións. Isto podería ser moi poderosa para algúns tipos de sitios de contido dinámico. “”
Fonte: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Paso 1: Atopar o código JavaScript Google +1
A partir de aquí: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Paso 2 – “”Pon esta etiqueta na súa cabeza ou só antes do seu próximo tag body””
Para utilizar o Javascript para aparecer na sección de cabeceira da páxina, hai que introducir este código en
‘C: \ xampp \ htdocs \ maxenta \ app \ proxecto \ interface \ template \ page \ default base \ \ html \ head.html’
Paso 3 – “”Pon esta etiqueta onde desexa que o botón +1 para render”” – No meu caso, no marco do “”e-mail a un amigo””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ maxenta \ app \ proxecto \ interface \ base \ default \ template \ Catalog \ produto \ view.phtml’
Consello 1: Para atopar o camiño de ficheiros modelo que precisamos modificar, cómpre activar ‘Definir camiño de modelo Consellos’.
Prema aquí para saber como activar este recurso. Deste xeito podo facilmente atopar os ficheiros de modelo que eu teño para modificar.
Captura de pantalla do botón Google +1 con “”Suxestións de modelo habilitado””

Imaxe 1: Google +1 botón con consellos de modelo activado.

Imaxe 2: Botón de Google +1, sen suxestións de modelo activado.
Lista de ficheiros creados / modificados:
Modificada – ‘C: \ xampp \ htdocs \ maxenta \ app \ proxecto \ interface \ template \ page \ default base \ \ html \ head.html’
Modificada – ‘C: \ xampp \ htdocs \ maxenta \ app \ proxecto \ interface \ base \ default \ template \ Catalog \ produto \ view.phtml’
Fai descargar os arquivos modificados desde: maxenta Google +1 Button Descargar

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
დამატება ახალი Google +1 ღილაკი Magento – პროდუქტის გვერდი / თარგი მოდიფიკაცია
ასე რომ, დღემდე მე დაყენებული Magento ჩემს Windows 7 ლეპტოპი გამოყენებით “”XAMPP””, და ხელახლა ინდექსირებული Magento ნახვა სანახავად პროდუქტის გვერდებზე.
ახლა, მე მიიღოთ ხელები ბინძური შეცვლის პროდუქტის template. Magento ეფუძნება MVC (Model View Controller) პრინციპი, სადაც ფენების ყველა გამოყოფილი. ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენ მხოლოდ აპირებს შეცვალოს View ნაწილი ანუ თარგი ფაილი (.phtml).
შენიშვნა: მე გამოყენებით სტანდარტული ნიმუშის ყოველგვარი ცვლილებები.
რატომ Google +1?
თუ პირი + 1 თქვენი საიტი, “”მეგობრები”” შესახებ, ნახოთ რეკომენდაციით ნახვა მათი ძიების შედეგები. Google გამოვიდა ეს გზა კონკურენციას Facebook და Twitter. მათ უნდათ, რომ ძიების შედეგები უნდა იყოს უფრო სოციალური.
“”3. Google შეიძლება გამოიყენოთ +1 მონაცემების ხარისხის გარკვეულ გვერდებზე კონკრეტული საკვანძო სიტყვები ან ფრაზები. უფრო + 1s გამოჩენა კონკრეტული სიტყვით ან ფრაზა, უმაღლესი იქნებოდა რანგის. ნაადრევია ეს უნდა მოხდეს ამ დროს, როგორც SEO კომპანიებს შეიძლება ისარგებლოს და საფრთხის მთელი რამ.
4. Google შეიძლება გამოიყენოთ +1 მონაცემები და დააკავშიროთ იგი სხვა მსგავსი სოციალური მონაცემების Twitter და Facebook არიან შესაბამისი შედეგების კონკრეტული ძებნის შეკითხვებს. ეს უფრო სავარაუდოა, რომ მოხდეს, ვიდრე Google გამოყენებით +1 მონაცემების მხოლოდ, რათა დადგინდეს რიგებში. თქვენ უნდა განიხილოს გამოყენებით Twitter, Facebook და Google +1 ღილაკი ერთად თქვენი საიტი მაქსიმალურად პოტენციური ზემოქმედების და დარჩება კონკურენტუნარიანი.
5. როდესაც ვინმე + 1 არის გვერდი, ეს შეიძლება გამოიწვიოს Google spider სეირნობისას რომ გვერდზე ისევ და ამონაწერი მონაცემები, როგორიცაა გვერდის სათაური. ეს ხაზს უსვამს კარგი სათაური, არამედ იმას ნიშნავს, თუ განახლება ძველი შინაარსი და იგი იღებს +1, ახალი ვერსია იქნება, რაც სხვა წევრებს ვხედავთ ანოტაციები. ეს შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი გარკვეული სახის დინამიური შინაარსის საიტები. “”
წყარო: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
ნაბიჯი 1: ძებნა Google +1 Javascript კოდი
აქედან: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
ნაბიჯი 2 – “”მოათავსეთ ეს tag თქვენი უფროსი ან უბრალოდ ადრე თქვენი ახლო ორგანოს tag””
იყიდება Javascript გამოჩნდება ხელმძღვანელი განყოფილება გვერდი, ჩვენ უნდა ჩაწეროთ ეს კოდი
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ დიზაინი \ frontend \ ბაზა \ ნაგულისხმევი \ template \ გვერდი \ html \ head.html””
ნაბიჯი 3 – “”მოათავსეთ ეს tag, სადაც გსურთ +1 ღილაკს გაწევა”” – ჩემს შემთხვევაში ქვეშ “”ელექტრონული მეგობარს””.
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ დიზაინი \ frontend \ ბაზა \ ნაგულისხმევი \ template \ კატალოგი \ პროდუქტის \ view.phtml””
Tip 1: იპოვოს გზა template ფაილი ჩვენ უნდა შეცვალოს, ჩვენ გვჭირდება, რათა “”უცნობია თარგი Path მიანიშნებს””.
დააწკაპუნეთ აქ, რათა გაირკვეს, თუ როგორ, რათა ეს ფუნქცია. ამ გზით შემიძლია ადვილად პოულობენ template ფაილი უნდა ცვლილებები.
Screenshot of Google +1 ღილაკი “”თარგი მინიშნებები ჩართულია””

Image 1: Google +1 ღილაკი ერთად თარგი მინიშნებები ჩართულია.

Image 2: Google +1 ღილაკი გარეშე თარგი მინიშნებები ჩართულია.
ფაილების სია შექმნა / განახლდა:
შეიცვალა – “”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ დიზაინი \ frontend \ ბაზა \ ნაგულისხმევი \ template \ გვერდი \ html \ head.html””
შეიცვალა – “”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ დიზაინი \ frontend \ ბაზა \ ნაგულისხმევი \ template \ კატალოგი \ პროდუქტის \ view.phtml””
ჩამოტვირთვა შეცვლილი ფაილი: Magento Google +1 ღილაკი ჩამოტვირთვა

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Das Hinzufügen von neuen Google + 1-Schaltfläche auf Magento – Produktseite / Template Modification
Also bis jetzt habe ich Magento auf meinem Windows 7 Laptop ‘XAMPP’ installiert und neu indiziert die Magento Website die Produktseiten zu sehen.
Nun werde ich meine Hände schmutzig zu machen, indem die Produktvorlage zu ändern. Magento basiert auf einer MVC (Model View Controller) Prinzip, bei dem die Schichten alle voneinander getrennt sind. In unserem Fall werden wir nur die Ansicht Teil heißt die Vorlagendateien (.phtml) zu ändern.
Hinweis: Ich bin mit dem Standard-Template ohne Modifikationen.
Warum Google +1?
Wenn eine Person + 1 ist Ihre Website, die “”Freunde”” des Benutzers wird die Empfehlung der Website auf ihren Suchergebnissen anzuzeigen. Google veröffentlicht diese als eine Möglichkeit, mit Facebook und Twitter zu konkurrieren. Sie wollen ihre Suchergebnisse mehr sozial zu sein.
“”3. Google + 1-Daten verwenden, könnten bestimmte Seiten für bestimmte Schlüsselwörter oder Phrasen zu ordnen. Je mehr + 1s für ein bestimmtes Schlüsselwort oder eine Phrase erscheinen, desto höher rangieren würde. Es ist zu früh für diese zu diesem Zeitpunkt geschehen als SEO-Unternehmen könnten es nutzen und die ganze Sache entwerten.
4. Google konnte die 1-Daten verwenden und mit anderen ähnlichen sozialen Daten von Twitter und Facebook zu kombinieren, um relevante Ergebnisse für bestimmte Suchanfragen angezeigt werden soll. Es ist wahrscheinlicher, als Google geschehen mit den +1 Daten ausschließlich Reihen zu bestimmen. Sie müssen auf Ihrer Website mit Twitter, Facebook und Google zu betrachten +1 Tasten zusammen möglichen Exposition zu maximieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.
5. Wenn jemand + 1 ist eine Seite, kann dies eine Google-Spider auslösen, die Seite wieder zu kriechen und Daten wie die Seitentitel extrahieren. Dies unterstreicht die Bedeutung eines guten Titel, bedeutet aber auch, wenn Sie ältere Inhalte zu aktualisieren und es wird eine 1, wird die neue Version sein, was andere User in Anmerkungen zu sehen. Dies könnte für einige Arten von dynamischen Content-Websites sehr leistungsfähig sein. “”
Quelle: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Schritt 1: Suchen Sie Google +1 Javascript-Code
Von hier aus: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Schritt 2 – “”Dieses Tag in Ihrem Kopf oder kurz vor Ihrer Nähe Body-Tag””
Für Javascript im Kopfbereich einer Seite angezeigt werden soll, müssen wir diesen Code einfügen in
“”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ Design \ Frontend \ base \ default \ template \ page \ html \ head.html ‘
Schritt 3 – “”Diesen Tag können Sie die + 1-Schaltfläche wollen zu machen”” – In meinem Fall unter dem “”E-Mail an einen Freund””.
“”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ Design \ Frontend \ base \ default \ template \ Katalog \ product \ view.phtml ‘
Tipp 1: Um Pfad der Template-Dateien finden wir ändern müssen, müssen wir die ‘Set-Vorlagenpfad Hinweise’ zu ermöglichen.
Klicken Sie hier, um herauszufinden, wie diese Funktion zu aktivieren. Auf diese Weise kann ich leicht die Template-Dateien Ich brauche finden zu ändern.
Screenshot von Google + 1-Schaltfläche mit “”Template Hinweise aktiviert””

Bild 1: Google +1 Button mit Schablonen-Andeutungen aktiviert.

Bild 2: Google +1 Button ohne Vorlage Hinweise aktiviert.
Liste der Dateien erstellt / geändert:
Modifizierte – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ Design \ Frontend \ base \ default \ template \ page \ html \ head.html’
Modifizierte – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ Design \ Frontend \ base \ default \ template \ Katalog \ product \ view.phtml’
Laden Sie die geänderten Dateien aus: Magento Google +1 Button herunterladen

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Η προσθήκη νέων κουμπί Google +1 σε Magento – Σελίδα Προϊόντος / Τροποποίηση Πρότυπο
Έτσι, μέχρι τώρα έχω εγκαταστήσει Magento στο μου τα Windows 7 φορητό υπολογιστή χρησιμοποιώντας «XAMPP», και την εκ νέου ευρετήριο στην ιστοσελίδα Magento για να δείτε τις σελίδες των προϊόντων.
Τώρα, θα πάρω τα χέρια μου βρώμικα, τροποποιώντας το πρότυπο προϊόν. Magento βασίζεται σε μια αρχή MVC (Model View Controller), όπου τα στρώματα όλα διαχωρίζονται. Στην περίπτωσή μας, είμαστε μόνο για να τροποποιήσετε το Εμφάνιση μέρος δηλαδή τα αρχεία προτύπων (.phtml).
Σημείωση: Είμαι χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο πρότυπο χωρίς τροποποιήσεις.
Γιατί το Google +1;
Αν ένα άτομο ιστοσελίδα +1 σας, οι «φίλοι» του χρήστη θα δείτε τη σύσταση της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης τους. Google κυκλοφόρησε αυτό ως έναν τρόπο για να ανταγωνιστεί με το Facebook και το Twitter. Θέλουν τα αποτελέσματα αναζήτησης τους να είναι πιο κοινωνική.
“”3. Το Google θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα +1 για την κατάταξη ορισμένων σελίδων για συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά ή φράσεις. Τα περισσότερα + 1s που εμφανίζονται για μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση, η υψηλότερη που θα rank. Είναι πολύ νωρίς για να συμβεί αυτό αυτή τη στιγμή ως SEO εταιρείες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτό και να υποτιμήσει το όλο θέμα.
4. Η Google θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα +1 και να τις συνδυάσουμε με άλλα παρόμοια κοινωνικά δεδομένα από το Twitter και το Facebook για να εμφανιστούν σχετικά αποτελέσματα για συγκεκριμένα ερωτήματα αναζήτησης. Αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί από το Google χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ενός αποκλειστικά για τον προσδιορισμό τάξεις. Θα πρέπει να εξετάσει τη χρήση του Twitter, το Facebook και το Google +1 κουμπιά μαζί στο site σας για να μεγιστοποιήσετε την πιθανή έκθεση και να παραμείνει ανταγωνιστική.
5. Όταν κάποιος + 1 είναι μια σελίδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει μια αράχνη Google για να ανιχνεύσουμε ξανά αυτή τη σελίδα και να εξαγάγετε τα δεδομένα, όπως τον τίτλο της σελίδας. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σημασία ενός καλού τίτλου, αλλά σημαίνει επίσης ότι αν ενημερώσετε παλαιότερο περιεχόμενο και παίρνει ένα ένα, η νέα έκδοση θα είναι ό, τι βλέπουν οι άλλοι χρήστες σε σχολιασμούς. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ ισχυρό για ορισμένους τύπους δυναμικές ιστοσελίδες περιεχομένου. “”
Πηγή: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Βήμα 1: Βρείτε κώδικα Javascript του Google +1
Από εδώ: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Βήμα 2 – “”Τοποθετήστε αυτήν την ετικέτα στο κεφάλι σας ή απλά πριν το κλείσιμο ετικέτα σώμα σας””
Για να εμφανιστεί το Javascript στο τμήμα της κεφαλής μιας σελίδας, θα πρέπει να εισάγετε αυτόν τον κωδικό στην
«C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ σχεδιασμό \ frontend \ βάσης \ default \ template \ σελίδα \ html \ head.html»
Βήμα 3 – “”Τοποθετήστε αυτήν την ετικέτα όπου θέλετε το κουμπί +1 για να καταστήσει”” – Στην περίπτωσή μου κάτω από το “”Πες το σε ένα φίλο””.
«C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ σχεδιασμό \ frontend \ βάσης \ default \ template \ Κατάλογος \ προϊόν \ view.phtml»
Συμβουλή 1: Για να βρείτε τη διαδρομή των αρχείων προτύπου θα πρέπει να τροποποιήσετε, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη «Ρύθμιση προτύπου Path Συμβουλές».
Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βρω εύκολα τα αρχεία προτύπων θα πρέπει να τροποποιήσετε.
Στιγμιότυπο από την Google κουμπιού +1 με “”Υποδείξεις Πρότυπο Enabled””

Εικόνα 1: Το Google +1 Button με συμβουλές Template ενεργοποιημένη.

Εικόνα 2: Το Google +1 Button χωρίς υποδείξεις Πρότυπο ενεργοποιημένη.
Λίστα των αρχείων που δημιουργούνται / τροποποιημένα:
Τροποποιημένο – «C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ σχεδιασμό \ frontend \ βάσης \ default \ template \ σελίδα \ html \ head.html»
Τροποποιημένο – «C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ σχεδιασμό \ frontend \ βάσης \ default \ template \ Κατάλογος \ προϊόν \ view.phtml»
Κατεβάστε τα τροποποιημένα αρχεία από: Magento Google +1 κουμπί λήψης

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ઉત્પાદન પેજમાં / ઢાંચો ફેરફાર – Magento માટે નવું Google +1 બટન ઉમેરવાનું
તેથી હવે સુધી હું મારા Windows 7 ‘XAMPP’ ઉપયોગ લેપટોપ પર Magento સ્થાપિત કરેલ છે, અને ઉત્પાદન પાના જોવા માટે ફરીથી અનુક્રમિત Magento વેબસાઇટ.
હવે, હું મારા હાથ ઉત્પાદન ઢાંચો ફેરફાર કરીને ગંદા મળશે. Magento એક MVC (મોડલ જુઓ કંટ્રોલર) સિદ્ધાંત જ્યાં સ્તરો બધા અલગ પડે છે પર આધારિત છે. અમારા કિસ્સામાં, અમે ફક્ત જુઓ ભાગ, એટલે કે ટેમ્પલેટ ફાઈલો (.phtml) સુધારવા માટે જતા હોય છે.
નોંધ: હું કોઈપણ ફેરફારો કર્યા વિના સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પલેટ ઉપયોગ કરું છું.
શા માટે Google +1?
એક વ્યક્તિ +1 તમારી સાઇટ, તો વપરાશકર્તા ‘મિત્રો’ તેમના શોધ પરિણામ પર વેબસાઇટ ની ભલામણ જોવા આવશે. ગૂગલ એક માર્ગ ફેસબુક અને ટ્વિટર સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે, કારણ કે આ પ્રકાશિત થાય છે. તેઓ તેમના શોધ પરિણામ વધુ સામાજિક હોઈ કરવા માંગો છો.
“”3. Google ચોક્કસ અથવા શબ્દપ્રયોગ માટે ચોક્કસ પાના રેન્ક નક્કી કરવા માટે +1 માહિતી ઉપયોગ કરી શકે છે. વધુ + એક ચોક્કસ શબ્દ અથવા શબ્દસમૂહ ઊંચા તે ક્રમ કરશે ઉપસ્થિત 1 સે. તે પણ આ માટે શરૂઆતમાં આ સમય પર થાય છે એસઇઓ કંપનીઓ તે લાભ લેવા અને સમગ્ર બાબત મૂલ્યહ્રાસ શકે છે.
4. Google +1 માહિતી ઉપયોગ કરે છે અને ચોક્કસ શોધ ક્વેરીઝ માટે સુસંગત પરિણામો પ્રદર્શિત કરવા માટે ટ્વિટર અને ફેસબુક પરથી અન્ય સમાન સામાજિક માહિતી સાથે ભેગા કરી શકે છે. આ વધુ જ રેન્ક નક્કી કરવા માટે +1 માહિતી નો ઉપયોગ કરીને Google કરતાં થાય તેવી શક્યતા છે. તમે Twitter, Facebook અને Google +1 બટનો સાથે ઉપયોગ તમારી સાઇટ પર સંભવિત સંપર્કમાં મહત્તમ અને સ્પર્ધાત્મક રહેવા માટે વિચાર કરવાની જરૂર પડશે.
5. જ્યારે કોઇ + 1 પાનું છે, આ પાનું ફરી ક્રોલ અને આવા પાનું શીર્ષક તરીકે માહિતી બહાર કાઢવા માટે એક Google સ્પાઇડર ટ્રીગર કરી શકો છો. આ એક સારી શીર્ષક મહત્વ પ્રકાશિત છે, પણ તમે જૂની સામગ્રી અપડેટ જો અર્થ થાય છે અને તે +1 નહીં, નવી આવૃત્તિ શું અન્ય વપરાશકર્તાઓ એનોટેશંસ જોવા હશે. આ ગતિશીલ સામગ્રી સાઇટ્સ કેટલાક પ્રકારો માટે ખૂબ જ શક્તિશાળી બની શકે છે. “”
સોર્સ: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
પગલું 1: Google +1 Javascript કોડ શોધો
અહીં પ્રતિ: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
પગલું 2 – “”તમારા માથા માં આ ટેગ મૂકો અથવા ફક્ત તમારા બંધ શરીર ટેગ પહેલાં””
જાવાસ્ક્રિપ્ટ એક પાનું વડા વિભાગમાં દેખાશે કરવા માટે, અમે આ કોડ દાખલ કરવાની જરૂર છે
‘સી: \ XAMPP \ એચટીડોક્સ \ Magento \ એપ્લિકેશન \ ડિઝાઇન \ અગ્ર \ આધાર \ મૂળભૂત \ નમૂનો \ પાનું \ HTML \ head.html’
પગલું 3 – “”આ ટેગ જ્યાં તમે રેન્ડર કરવા માટે +1 બટન માંગો છો સ્થળ”” – “”એક મિત્ર ઇમેઇલ”” હેઠળ મારા કિસ્સામાં.
‘સી: \ XAMPP \ એચટીડોક્સ \ Magento \ એપ્લિકેશન \ ડિઝાઇન \ અગ્ર \ આધાર \ મૂળભૂત \ નમૂનો \ સૂચિ \ ઉત્પાદન \ view.phtml’
1 ટીપ: નમૂના ફાઈલો અમે સુધારવા માટે જરૂર પાથ શોધવા માટે, અમે સક્રિય કરવા માટે ‘ઢાંચો પાથ સેટ મદદો’ જરૂર છે.
અહીં ક્લિક કરો કેવી રીતે આ લક્ષણ સક્રિય કરવા માટે શોધવા. આ રીતે હું સરળતાથી નમૂના ફાઈલો હું સુધારવા માટે જરૂર છે શોધી શકો છો.
સાથે Google +1 બટન સ્ક્રીનશૉટ “”ઢાંચો મદદો સક્ષમ””

છબી 1: ઢાંચો મદદો સક્ષમ સાથે Google +1 બટન.

છબી 2: ઢાંચો મદદો સક્ષમ વગર Google +1 બટન.
બનાવવામાં ફાઈલોની યાદી / સંશોધિત કરેલું:
ફેરફાર – ‘સી: \ XAMPP \ એચટીડોક્સ \ Magento \ એપ્લિકેશન \ ડિઝાઇન \ અગ્ર \ આધાર \ મૂળભૂત \ નમૂનો \ પાનું \ HTML \ head.html’
ફેરફાર – ‘સી: \ XAMPP \ એચટીડોક્સ \ Magento \ એપ્લિકેશન \ ડિઝાઇન \ અગ્ર \ આધાર \ મૂળભૂત \ નમૂનો \ સૂચિ \ ઉત્પાદન \ view.phtml’
Magento Google +1 બટન ડાઉનલોડ કરો: ડાઉનલોડ કરો ફેરફાર ફાઈલો

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ajoute nouvo Google +1 bouton yo Magento – Pwodwi Page / Modèl modifikasyon
Se konsa, moute jouk koulye a, mwen te enstale Magento sou Windows 7 laptop mwen lè l sèvi avèk ‘kanp’, ak re-Catalogue sit entènèt la Magento sou yo wè paj sa yo pwodwi.
Koulye a, mwen pral jwenn men m ‘sal pa chanje modèl la pwodwi. Magento se ki baze sou yon prensip mv (ki gen konpòtman egzanplè Gade Kontwolè) kote kouch yo, yo tout separe. Nan ka nou an, nou ap sèlman pral li modifye Gade pati nan dir dosye Modèl (.phtml an).
Remak: M ap itilize modèl la estanda san yo pa nenpòt modifikasyon.
Poukisa Google +1?
Si yon moun + 1 nan sit ou, ‘zanmi yo’ nan itilizatè a ap wè rekòmandasyon an nan sit wèb la sou rezilta rechèch yo. Google lage sa a kòm yon fason fè konpetisyon ak Facebook ak Twitter. Yo vle rezilta rechèch yo yo dwe plis sosyal.
“”3. Google ta ka itilize done yo +1 a ran paj sèten pou mo kle oswa ekspresyon espesifik. Plis + 1S yo parèt pou yon mo kle espesifik oubyen yon fraz, ki pi wo a li ta klase. Li se twò bonè pou sa a rive nan moman sa a kòm SEO konpayi te kapab pran avantaj de li ak devaliasyon tout bagay la.
4. Google ta ka itilize done yo +1 ak konbine li ak lòt done menm jan an sosyal nan Twitter ak Facebook yo montre rezilta enpòtan pou demann rechèch espesifik. Sa a se plis chans rive pase Google lè l sèvi avèk done yo +1 sèlman detèmine ranje. Ou ap bezwen konsidere lè l sèvi avèk Twitter, Facebook ak Google +1 bouton ansanm sou sit ou yo maksimize ekspoze potansyèl epi yo rete konpetitif.
5. Lè yon moun + 1 nan yon paj, sa a kapab deklanche yon Spider Google rale ki paj ankò ak ekstrè done tankou tit la paj. Sa a met enpòtans ki genyen nan yon tit bon, men vle di tou si ou mete ajou pi gran kontni ak li vin yon +1, vèsyon an nouvo yo pral sa lòt moun kap itilize wè nan anote. Sa a te kapab gen anpil pouvwa pou kèk kalite nan sit kontni dinamik. “”
Sous: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Etap 1: Jwenn Google +1 JavaScript Kòd
Soti isit la: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Etap 2 – “”Kote tag sa a nan tèt ou oswa jis anvan tag fèmen kò ou””
Pou JavaScript a parèt nan seksyon an tèt nan yon paj, nou bezwen insert kòd sa a nan
‘C: \ kanp \ dok \ magento \ app \ konsepsyon \ entèfas \ baz \ default \ modèl \ paj \ html \ head.html’
Etap 3 – “”Kote tag sa a kote ou vle bouton an +1 rann”” – Nan ka mwen anba “”Imèl la nan yon zanmi””.
‘C: \ kanp \ dok \ magento \ app \ konsepsyon \ entèfas \ baz \ default \ modèl \ katalòg \ pwodwi \ view.phtml’
Ide 1: Pou jwenn chemen nan dosye modèl nou bezwen li modifye, nou bezwen yo ki ap pèmèt ‘Mete Path Modèl sijesyon’.
Klike la a chache konnen ki jan yo ki ap pèmèt karakteristik sa a. Nan fason sa a mwen ka byen fasil jwenn dosye yo modèl mwen bezwen modifye.
Ekran nan Google +1 bouton ak “”Sijesyon Modèl pèmèt””

Imaj 1: Google +1 bouton ak Sijesyon Modèl pèmèt.

Imaj 2: Google +1 bouton san yo pa Sijesyon Modèl pèmèt.
Lis dosye kreye / modifye:
Modifye – ‘C: \ kanp \ dok \ magento \ app \ konsepsyon \ entèfas \ baz \ default \ modèl \ paj \ html \ head.html’
Modifye – ‘C: \ kanp \ dok \ magento \ app \ konsepsyon \ entèfas \ baz \ default \ modèl \ katalòg \ pwodwi \ view.phtml’
Download dosye yo modifye nan: Magento Google +1 bouton Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ƙara sabon Google +1 button to Magento – Product Page / Allon gyara
To har ya zuwa yanzu na shigar Magento on my Windows 7 kwamfyutan amfani ‘XAMPP’, da kuma sake fihirisa da Magento website don duba samfurin pages.
Yanzu, zan sa hannuna datti da gyaggyarawa samfurin template. Magento dogara ne a kan wani MVC (Model View kula) manufa inda yadudduka duk rabu. A cikin yanayin, muna kawai za su gyara da View part Ina nufin da template files (.phtml).
Note: Ina ta yin amfani da daidaitattun template ba tare da wani gyare-gyare.
Me ya sa Google +1?
Idan mutum + 1 ta your site, da ‘friends’ na mai amfani da za su duba shawarwarin da website a kan su search results. Google fito da wannan a matsayin wata hanya ta gasa da Facebook da kuma Twitter. Suna so su search results zama mafi zamantakewa.
“”3. Google zai iya amfani da +1 bayanai zuwa matsayi wani pages ga takamaiman keywords ko phrases. The more + 1s bayyana ga wani keyword ko magana, da hakan zai matsayi. Yana kuma da wuri domin wannan ya faru a wannan lokaci kamar yadda WANNAN kamfanonin iya yi amfani da shi, kuma rage darajar kuɗi da dukan abu.
4. Google zai iya amfani da +1 bayanai da kuma hada shi da sauran irin wannan zamantakewa bayanai daga Twitter da Facebook don nuna dacewa results for musamman search queries. Wannan shi ne mafi kusantar su faru fiye da Google amfani da +1 data kawai domin sanin darajõji. Za ka bukatar ka yi la’akari da amfani da Twitter, Facebook da kuma Google +1 Buttons tare a kan shafin ya kara m daukan hotuna da kuma zama m.
5. A lokacin da wani + 1 da wani page, wannan zai iya fararwa da Google gizo-gizo ja jiki da page sake da kuma cire data kamar page title. Wannan Highlights muhimmancin mai kyau take, amma kuma yana nufin idan ka sabunta mazan abun ciki da kuma ta samun wani +1, da sabon version zai zama abin da wasu masu amfani da gani a Sidewiki. Wannan zai iya zama mai iko sosai ga wasu iri tsauri abun ciki sites. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Mataki 1: Find Google +1 Javascript code
Daga nan: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Mataki 2 – “”Ka sanyã wannan tag a kai ko kawai da your kusa jiki tag””
Domin Javascript bayyana a kai sashe na wani page, muna bukatar mu saka wannan code a
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ zane \ frontend \ tushe \ tsoho \ template \ page \ html \ head.html’
Mataki 3 – “”Sanya wannan tag inda ka ke so da +1 button to sa”” – A yanayin karkashin “”Email zuwa ga wani aboki””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ zane \ frontend \ tushe \ tsoho \ template \ catalog \ samfurin \ view.phtml’
Tip 1: Don nemo hanyar template files muna bukatar mu gyara, muna bukatar mu taimaka ‘Kafa allo hanyar alamu. “”
Danna nan don gano yadda za a taimaka da wannan siffa. A cikin wannan hanya zan iya samun template files na bukatar gyara.
Screenshot na Google +1 button with “”Allon alamu kunna””

Image 1: Google +1 Button da allo alamu sa.

Image 2: Google +1 Button ba tare da allo alamu sa.
List of files halitta / modified:
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ zane \ frontend \ tushe \ tsoho \ template \ page \ html \ head.html’
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ zane \ frontend \ tushe \ tsoho \ template \ catalog \ samfurin \ view.phtml’
Download da modified files daga: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ohui hou Google +1 pihi i Magento – Product Page / UAAIIeIA Hoʻololi
Pela i hiki nei au i hoʻouka kekahi Magento ma koʻu Windows 7 kamepiula lawe me ka hoʻohana ‘XAMPP’, a me ka hou Index ka Magento pūnaewele Honolulu, i ka huina hoonui palapala.
Ano, aole au e loaa i koʻu mau lima dirty ma modifying ka hoonui UAAIIeIA. Magento, ua nānā ‘ana i ka MVC (Model View eiioeieeae) rula kahi o na papa i na mea a pau kaawale. I ko makou hihia, makou ua wale ana e hoʻololi i ka hapa View i.e. ka uAAIIeI OAEeOeAa waihona (.phtml).
‘Ōlelo Aʻo: I au ka hoʻohana’ ana i ka hae UAAIIeIA me kekahi ka hoʻololi ‘ana.
No ke aha la Google +1?
Ina he kanaka + 1 o ko oukou kahua, e nānā i ka ‘makamaka’ o ke hoʻohana i ka hoike o ka punaewele ma luna o ko lākou nā hualoaʻa. Google hookuu ia e like me he ala e paʻi me Facebook a me Twitter. Lakou makemake i ko lākou nā hualoaʻa e e oi aku ka nohona.
“”3. Google ke hoʻohana i ka +1 ikepili i kona külana i kekahi mau palapala no kekahi mau hua’ōlelo hou a me nä hopuna: The hou + 1s ikea mai i kekahi hua’ōlelo koʻikoʻi a hopuna’ōlelo, ka mea kiekie oia ka mea e kona külana: He kakahiaka nui no keia e hiki mai i keia manawa, e like me SEO poe hiki i ka lanakila o ia mea, ae devalue i ka pau mea.
4. Google ke hoʻohana i ka +1ʻikepili, a hui pu iho la ia me kekahi hana i alu nohonaʻikepili mai Twitter a me Facebook i ka hōʻike ‘pili hualoaʻa no kekahi huli’ōlelo āna. Keia mea oi ao ao e hiki mai ma mua o Google ka hoʻohana ‘ana i ka +1 aeaiiua n? E hooholo kaua. Oe e pono e noonoo me ka hoʻohana Twitter, Facebook a me Google +1 pihi pu ma ko oukou kahua e maximizeʻia waiū, a koe nâ.
5. I kekahi + 1 O kekahiʻaoʻao, ua hiki trigger i Google punawelewele, e kolo ai ia palapala hou ae extract ikepili e like me ka palapala inoa. Keia o ka Naauao ka waiwai o ka inoa maikai, aka, no hoi o ia hoʻi, ināʻoukou update poʻe oluolu a me ka mea i loaʻa i ka +1, ka hou mana e lilo i ka mea a nā mea hoʻohana ‘ike i loko o annotations. Keia hiki lilo i ikaika loa no kekahi mauʻano o ka hōʻeuʻeu maʻiʻo ioauoa. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
ʻAnuʻu 1: Find Google +1 Javascript karaima mai
Mai iʻaneʻi: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
ʻAnuʻu 2 – “”E kau i kēia tag iloko o ko oukou mau poo, aole pono i mua o koʻoukou pili kino Tag””
No ka mea, Javascript eʻikea au i loko o ke poo Pauku o kekahiʻaoʻao, makou pono, e hookomo i keia karaima ma
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ mail app \ i manao ai \ eIOAaOAaEO \ kumu \ paʻamau \ UAAIIeIA \ʻaoʻao \ mana html \ head.html’
ʻAnuʻu 3 – “”E kau i kēia tag kahi a oukou makemake i ke pihi +1 e uku”” – Ma koʻu hihia ma lalo o ka “”Email i ka Friend””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ mail app \ i manao ai \ eIOAaOAaEO \ kumu \ paʻamau \ UAAIIeIA \ Kahua \ huahana \ view.phtml’
Kōkua ‘Ōlelo 1: No ka huli ala o ka UAAIIeIA AEIU makou pono i ka hoʻololi’ ana, pono kākou e hiki ai ^ E kauoha UAAIIeIA Ala me kėia ‘.
Bus Eia e imi aku i ka mea e hiki ai i kēia hiʻona. Ma keia ala aʻu e huli i ka uAAIIeI OAEeOeAa waihona I pono i ka hoʻololi ‘ana.
Papakaumaka o Google +1 pihi me “”UAAIIeIA me kėia manawa o ka ho’ā””

Image 1: Google +1 pihi me ka UAAIIeIA me kėia manawa pūnaewele.

Image 2: Google +1 pihi ole UAAIIeIA me kėia manawa pūnaewele.
Papa inoa o AEIU hana / He mau ala:
He mau ala – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ mail app \ i manao ai \ eIOAaOAaEO \ kumu \ paʻamau \ UAAIIeIA \ʻaoʻao \ mana html \ head.html’
He mau ala – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ mail app \ i manao ai \ eIOAaOAaEO \ kumu \ paʻamau \ UAAIIeIA \ Kahua \ huahana \ view.phtml’
Download ka mau ala waihona mai: Magento Google +1 pihi Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
הוספת כפתור Google +1 חדש מג’נטו – דף המוצר / שינוי תבנית
אז עד עכשיו אני התקנתי מג’נטו על המחשב הנייד של Windows 7 שלי באמצעות ‘XAMPP’, מחדש באינדקס באתר מג’נטו לעיין בדפי המוצר.
עכשיו, אני אקבל את ידיי מלוכלכות על ידי שינוי תבנית המוצר. מג’נטו מבוססת על עיקרון MVC (Controller דגם תצוגה) שבו השכבות כל מופרדים. במקרה שלנו, אנחנו רק הולכים לשנות את החלק צפה כלומר, (.phtml) קבצי תבנית.
הערה: אני משתמש בתבנית הרגילה ללא כל שינוי.
למה גוגל +1?
אם אדם + 1 של האתר שלך, ‘חברים’ של המשתמש יראו את המלצת האתר בתוצאות החיפוש שלהם. גוגל פרסמה זו כדרך להתחרות עם פייסבוק וטוויטר. הם רוצים תוצאות החיפוש שלהם להיות חברתיות יותר.
“”3. גוגל יכול להשתמש +1 נתונים לדרג דפים מסוימים עבור מילות מפתח ספציפיות או ביטויים. ככל + 1s מוצגת עבור מילת מפתח או ביטוי מסוים, ככל שזה ידרג. זה מוקדם מדי בשביל שזה יקרה בשלב זה כ חברות SEO יכול לנצל את זה ואת פיחות העניין.
4. גוגל יכולה להשתמש +1 הנתונים ולשלב אותו עם נתונים סוציו דומים אחרים מעמוד טוויטר ופייסבוק כדי להציג תוצאות רלוונטיות עבור שאילתות חיפוש ספציפיות. זה יותר סביר שיקרה מאשר גוגל באמצעות +1 הנתונים אך ורק לקביעת הדרגות. יהיה עליך לשקול להשתמש בטוויטר, פייסבוק וגוגל כפתורי 1+ יחד באתר שלך על מנת למקסם את החשיפה הפוטנציאלית ולהישאר תחרותיים.
5. כשמישהו + 1 בדף, זה יכול לעורר עכביש גוגל לסרוק את הדף כי שוב לחלץ נתונים כגון כותרת הדף. זה מדגיש את החשיבות של כותרת טובה, אבל גם אומר אם תעדכן תוכן ישן והוא מקבל +1, את הגרסה החדשה תהיה מה משתמשים אחרים רואים בהערות. זה יכול להיות חזק מאוד עבור סוגים מסוימים של אתרי תוכן דינמיים. “”
מקור: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
שלב 1: אתר את קוד Javascript Google +1
מכאן: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
שלב 2 – “”שים את התג הזה בתוך הראש שלך או רק לפני סגירת תג הגוף””
עבור Javascript להופיע בקטע בראש הדף, אנחנו צריכים להכניס את הקוד הזה
“”C: \ xampp \ htdocs \ מג’נטו \ אפליקציה \ עיצוב \ הממשק \ בסיס \ ברירת המחדל \ תבנית \ דף \ html \ head.html ‘
שלב 3 – “”שים את התג הזה שבו אתה רוצה כפתור 1+ כדי להבהיר”” – במקרה שלי תחת “”שלח לחבר””.
“”C: \ xampp \ htdocs \ מג’נטו \ אפליקציה \ עיצוב \ הממשק \ בסיס \ ברירת המחדל \ תבנית \ קטלוג \ המוצר \ view.phtml ‘
טיפ 1: כדי למצוא את הנתיב של קבצי תבנית, עלינו לשנות, אנחנו צריכים לאפשר ‘נתיב תבנית גדר הרמזים’.
לחץ כאן כדי לברר כיצד להפעיל את התכונה הזו. בדרך זו אני יכול למצוא בקלות קבצי התבנית אני צריך לשנות.
תמונת מסך של כפתור Google +1 עם “”רמזים תבנית Enabled””

תמונה 1: כפתור Google +1 עם רמזי תבנית מופעלים.

תמונה 2: כפתור Google +1 בלי רמזי תבנית מופעלים.
רשימה של קבצים שנוצרו / שונה:
השתנה – “”C: \ xampp \ htdocs \ מג’נטו \ אפליקציה \ עיצוב \ הממשק \ בסיס \ ברירת המחדל \ תבנית \ דף \ html \ head.html ‘
השתנה – “”C: \ xampp \ htdocs \ מג’נטו \ אפליקציה \ עיצוב \ הממשק \ בסיס \ ברירת המחדל \ תבנית \ קטלוג \ המוצר \ view.phtml ‘
הורד את הקבצים ששונו מ: הורדת כפתור +1 מג’נטו Google

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
उत्पाद पृष्ठ / टेम्पलेट संशोधन – Magento के लिए नए गूगल +1 बटन जोड़ने
तो अब तक मैं अपने विंडोज 7 ‘XAMPP’ का उपयोग लैपटॉप पर Magento स्थापित किया है, और उत्पाद पृष्ठों को देखने के लिए फिर से अनुक्रमित Magento वेबसाइट।
अब, मैं अपने हाथों उत्पाद टेम्पलेट को संशोधित करने से गंदा हो जाएगा। Magento के एक MVC (मॉडल देखें नियंत्रक) सिद्धांत जहां परतों सब अलग हो रहे हैं पर आधारित है। हमारे मामले में, हम केवल आंशिक अर्थात टेम्पलेट फ़ाइलें (.phtml) को संशोधित करने के लिए जा रहे हैं।
नोट: मैं किसी भी संशोधन के बिना मानक टेम्पलेट का उपयोग कर रहा हूँ।
क्यों गूगल +1?
एक व्यक्ति +1 अपनी साइट है, तो उपयोगकर्ता के ‘दोस्तों’ अपने खोज परिणामों पर वेबसाइट की सिफारिश को देखने जाएगा। गूगल के लिए एक तरह से फेसबुक और ट्विटर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के रूप में इस का विमोचन किया। वे अपने खोज परिणामों को और अधिक सामाजिक होना चाहते हैं।
“”3. गूगल विशिष्ट खोजशब्दों या वाक्यांशों के लिए कुछ पृष्ठों को रैंक करने के लिए +1 डेटा का उपयोग कर सकता है। अधिक + एक विशेष कीवर्ड या वाक्यांश, यह उच्च रैंक होगा प्रदर्शित होने के लिए 1s। यह भी इस के लिए जल्दी इस समय के रूप में हो रहा है एसईओ कंपनियों को इसका लाभ ले सकते हैं और पूरी बात अवमूल्यन कर सकता है।
4. गूगल +1 डेटा का उपयोग और विशिष्ट खोज क्वेरी के लिए प्रासंगिक परिणाम प्रदर्शित करने के लिए ट्विटर और फेसबुक से इसी तरह की अन्य सामाजिक डेटा के साथ गठबंधन कर सकता है। यह और अधिक पूरी तरह खेमे का निर्धारण करने के लिए +1 डेटा का उपयोग कर गूगल की तुलना में होने की संभावना है। आप ट्विटर, फेसबुक और गूगल +1 बटन एक साथ उपयोग कर अपनी साइट पर संभावित जोखिम को अधिकतम और प्रतिस्पर्धी बने रहने पर विचार करना होगा।
5. जब किसी + 1 एक पेज है, यह उस पृष्ठ को फिर से क्रॉल और इस तरह के पेज शीर्षक के रूप में डेटा को निकालने के लिए एक गूगल मकड़ी को गति प्रदान कर सकते हैं। यह एक अच्छा शीर्षक के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन यह भी आप पुराने सामग्री को अद्यतन करता है, तो इसका मतलब है और यह एक +1 हो जाता है, नए संस्करण क्या अन्य उपयोगकर्ताओं एनोटेशन में देखना होगा। इस गतिशील सामग्री साइटों के कुछ प्रकार के लिए बहुत शक्तिशाली हो सकता है। “”
स्रोत: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
चरण 1: गूगल +1 जावास्क्रिप्ट कोड का पता लगाएं,
यहाँ से: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
चरण 2 – “”अपने सिर में इस टैग या सिर्फ अपने करीबी शरीर टैग से पहले””
जावास्क्रिप्ट का एक पृष्ठ के सिर अनुभाग में प्रदर्शित करने के लिए, हम में इस कोड को डालने की जरूरत है
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ एप्लिकेशन \ डिजाइन \ दृश्यपटल \ आधार \ डिफ़ॉल्ट \ टेम्पलेट \ पेज \ एचटीएमएल \ head.html’
चरण 3 – “”क्या यह टैग जहां आपको प्रस्तुत करने के लिए +1 बटन चाहते हैं की जगह”” – “”किसी मित्र को ईमेल”” के तहत मेरे मामले में।
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ एप्लिकेशन \ डिजाइन \ दृश्यपटल \ आधार \ डिफ़ॉल्ट \ टेम्पलेट \ सूची \ उत्पाद \ view.phtml’
टिप 1: टेम्पलेट फ़ाइलों हम संशोधित करने की आवश्यकता का रास्ता खोजने के लिए, हम सक्षम करने के लिए ‘खाका पथ सेट संकेत’ की जरूरत है।
यहाँ क्लिक करें इस सुविधा को सक्षम करने के लिए पता लगाने के लिए। इस तरह से मैं आसानी से टेम्पलेट फ़ाइलें मैं संशोधित करने की जरूरत पा सकते हैं।
साथ गूगल +1 बटन का स्क्रीनशॉट “”खाका संकेत सक्षम””

छवि 1: खाका संकेत सक्षम के साथ गूगल +1 बटन।

छवि 2: खाका संकेत सक्षम बिना गूगल +1 बटन।
बनाई गई फ़ाइलों की सूची / संशोधित:
संशोधित – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ एप्लिकेशन \ डिजाइन \ दृश्यपटल \ आधार \ डिफ़ॉल्ट \ टेम्पलेट \ पेज \ एचटीएमएल \ head.html’
संशोधित – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ एप्लिकेशन \ डिजाइन \ दृश्यपटल \ आधार \ डिफ़ॉल्ट \ टेम्पलेट \ सूची \ उत्पाद \ view.phtml’
Magento गूगल +1 बटन डाउनलोड: से डाउनलोड करें संशोधित फ़ाइलों

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ntxiv tshiab Google +1 khawm kom Magento – Khoom Page / Template hloov kho
Li ntawd mus txog tam sim no kuv tau ntsia Magento rau kuv lub qhov rais 7 laptop siv ‘XAMPP’, thiab re-indexed lub Magento website mus saib cov khoom nplooj ntawv.
Tam sim no, kuv yuav tau txais kuv ob txhais tes qias neeg los ntawm modifying cov khoom template. Magento yog raws li ib tug MVC (Model View maub) hauv paus ntsiab lus nyob qhov twg cov khaubncaws sab nraud povtseg yog tag nrho cov sib cais. Nyob rau hauv peb cov ntaub ntawv, peb tsuas mus yuav hloov tau qhov View ib feem i.e. lub Template ntaub ntawv (.phtml).
Ceeb toom: Kuv tabtom siv tus qauv template tsis muaj kev hloov kho.
Yog vim li cas Google +1?
Yog hais tias ib tug neeg + 1 lub rau koj qhov chaw, cov ‘cov phooj ywg’ ntawm tus neeg siv yuav saib qhov kev pom zoo ntawm cov website rau lawv nrhiav tau. Google tso qhov no raws li ib txoj kev los sib tw nrog Facebook thiab Twitter. Lawv xav kom lawv cov kev tshawb fawb tau tau ntau kev.
“”3. Google yuav siv lub +1 cov ntaub ntawv rau rank tej nplooj ntawv rau tej keywords los yog cov nqe lus. Qhov ntau + 1s tshwm rau ib lub lo lus tseem ceeb los yog kab lus, lub siab dua nws yuav rank. Nws yog ib yam nkaus thiab thaum ntxov rau qhov no yuav muaj tshwm sim nyob lub sij hawm no SEO tuam txhab uas muag yuav coj kom zoo dua ntawm nws thiab thuam nqi tag nrho tshaj plaws.
4. Google yuav siv lub +1 cov ntaub ntawv thiab muab nws nrog lwm yam zoo xws social ntaub ntawv los ntawm Twitter thiab Facebook mus tso saib cov tau rau tej kev tshawb fawb queries. Qhov no yog feem ntau yuav tshwm sim tshaj Google siv cov +1 cov ntaub ntawv thiaj tau tuaj mus txiav txim ibyam. Koj yuav tsum tau muab siv Twitter, Facebook thiab Google +1 nyees khawm ua ke rau ntawm koj qhov chaw mus maximize tej zaum raug tus kab mob thiab nyob twj ywm muaj kev sib tw.
5. Thaum ib tug neeg + 1 yog ib daim ntawv rau, qhov no yuav ua ib tug Google kab laug sab nkag nplooj dua thiab extract cov ntaub ntawv xws li cov nplooj ntawv title. Qhov no tseem ceeb qhov tseem ceeb ntawm ib tug zoo title, tab sis kuj txhais tau tias yog koj hloov cov laus cov ntsiab lus thiab nws tau ib tug +1, tus tshiab version yuav ua li cas lwm cov neeg pom nyob rau hauv annotations. Qhov no yuav yog haib heev rau qee yam ntawm dynamic ntsiab lus qhov chaw. “”
Tau qhov twg los: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Kauj ruam 1: Nrhiav Google +1 Javascript code
Ntawm no: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Kauj ruam 2 – “”Muab qhov no lossis nyob rau hauv koj lub taub hau los yog cia li ua ntej koj ze lub cev lossis””
Rau Javascript tshwm nyob rau hauv lub taub hau seem ntawm ib sab, peb yuav tsum tau ntxig no code nyob rau hauv
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ tsim \ frontend \ puag \ neej ntawd hais \ template \ page \ html \ head.html’
Kauj ruam 3 – “”Muab qhov no tag qhov chaw uas koj xav kom lub +1 khawm kom kav”” – Nyob rau hauv kuv cov ntaub ntawv nyob rau hauv lub “”Email mus rau ib tug phooj ywg””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ tsim \ frontend \ puag \ neej ntawd hais \ template \ catalog \ khoom \ view.phtml’
Ntsis 1: Yuav kom nrhiav tau txoj kev uas template ntaub ntawv peb yuav tsum tau hloov, peb yuav tau pab kom ‘muab Template kev yim pab’.
Nyem qhov no mus nrhiav tau tawm li cas kom niam no feature. Nyob rau hauv no txoj kev uas kuv tau yooj yim nrhiav tau cov template ntaub ntawv kuv yuav tsum tau hloov.
Screenshot ntawm Google +1 khawm nrog “”Template yim pab Enabled””

Image 1: Google +1 khawm nrog Template yim pab enabled.

Duab 2: Google +1 Button tsis Template yim pab enabled.
Daim ntawv teev cov ntaub ntawv tsim / hloov:
Hloov – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ tsim \ frontend \ puag \ neej ntawd hais \ template \ page \ html \ head.html’
Hloov – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ tsim \ frontend \ puag \ neej ntawd hais \ template \ catalog \ khoom \ view.phtml’
Download tau hloov cov ntaub ntawv los ntawm: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ha új Google +1 gombot Magento – Termékek / Sablon módosítása
Tehát eddig már telepítve Magento én Windows 7 laptop segítségével “”XAMPP””, és újra indexelt a Magento honlapján megtekintheti a termék oldalakon.
Nos, én a kezem piszkos módosításával a termék sablont. Magento alapul MVC (Model nézet Controller) elv, ahol a rétegek mind elválasztjuk. A mi esetünkben, mi csak akkor fog módosítani a nézet rész, azaz a sablon fájlokat (.phtml).
Megjegyzés: Én a szokásos sablon módosítás nélkül.
Miért a Google 1?
Ha egy személy + 1-webhely, a “”barátok””, a felhasználó megtekintheti az ajánlás a weboldal a keresési eredményeket. A Google kiadta ezt a módját, hogy a versenyt a Facebook és a Twitter. Azt akarják, hogy a keresés eredménye, hogy több szociális.
“”3. A Google nem használja az 1 adatok rangsorban bizonyos oldalakon az egyes kulcsszavakat vagy kifejezéseket. Minél + 1 megjelennek-e egy bizonyos kulcsszóra vagy kifejezésre, akkor a magasabb rangot. Még túl korai, hogy ez megtörténjen ebben az időben, mint SEO cégek lehetne kihasználni, és leértékelik az egészet.
4. A Google is használja a 1 adatot és kombinálni más hasonló társadalmi vonatkozású adatok a Twitter és a Facebook, hogy megjelenítse releváns eredményeket adott keresési lekérdezések. Ez nagyobb valószínűséggel történik, mint a Google használatával 1 adat kizárólag meghatározásához soraiban. Meg kell vizsgálni a Twitter, a Facebook és a Google +1 gomb együtt a honlapján, hogy maximalizálja a lehetséges expozíció és versenyképesek maradjanak.
5. Ha valaki + 1-ez egy oldal, ez kiválthatja a Google pók feltérképezi az oldalt újra és bontsa ki az adatokat, mint az oldal címét. Ez is mutatja, mennyire fontos a jó címet, hanem azt is jelenti, ha frissíti régebbi tartalmat kap egy 1, az új verzió lesz, amit a többi felhasználó számára a kommentárokban. Ez lehet nagyon erős, bizonyos típusú dinamikus tartalom oldalakon. “”
Forrás: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
1. lépés: Google +1 Javascript kód
Innen: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
2. lépés – “”Vidd ezt a címkét a fejét, vagy csak a záró body tag””
A JavaScript úgy tűnik, a fejrész egy oldal, meg kell beszúrni ezt a kódot
“”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ tervezési \ frontend \ base \ default \ template \ oldal \ html \ head.html ‘
3. lépés – “”Vidd ezt a címkét, ahová a +1 gombot, hogy tegye”” – Az én esetemben a “”E-mailben””.
“”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ tervezési \ frontend \ base \ default \ template \ katalógus \ termék \ view.phtml””
Tipp 1: Ahhoz, hogy megtalálja útját sablon fájlokat kell módosítani, meg kell, hogy “”sablonja Path Tippek””.
Kattintson ide, hogy megtudja, hogyan kell a funkciót. Ezen a módon én is könnyen megtalálják a sablon fájlokat azt kell módosítani.
Pillanatkép a Google +1 gomb “”Sablon Tippek Enabled””

1. kép: A Google +1 gomb sablonnak Tippek engedélyezve.

2. kép: Google +1 gomb nélkül Sablon Tippek engedélyezve.
Listája létrehozott fájlok / módosított:
Módosított – “”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ tervezési \ frontend \ base \ default \ template \ oldal \ html \ head.html ‘
Módosított – “”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ tervezési \ frontend \ base \ default \ template \ katalógus \ termék \ view.phtml””
Töltsd le a módosított fájlokat: Magento Google +1 gomb letöltés

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Bæta við nýjum Google +1 hnappinn til Magento – Vara Page / Template Breyting
Svo allt þar til nú hef ég sett Magento á minn Gluggakista 7 laptop using ‘XAMPP’, og með tilvísun til-verðtryggð Magento vefsíðu til að skoða vöruna síður.
Nú mun ég fá hendur mínar óhrein með því að breyta vöru sniðmát. Magento er byggt á MVC (Model View Controller) reglunni þar sem lögin eru hver aðskilin. Í okkar tilviki, við erum bara að fara að breyta View hluta þ.e.a.s. Skapalónin (.phtml).
Ath: Ég er að nota stöðluðu sniðmáti án nokkurra breytinga.
Hvers vegna Google +1?
Ef maður +1 síðuna þína, “”vinir”” í the notandi vilja sjá tillögu vefsíðu á leitarniðurstöðum sínum. Google út þetta sem leið til að keppa við Facebook og Twitter. Þeir vilja leitarniðurstöður þeirra að vera meira félagslega.
“”3. Google gæti notað +1 gögn til staða ákveðnar síður fyrir ákveðin leitarorð eða orðasambönd. Því fleiri +1 birtast fyrir tiltekið leitarorð eða setningu, því hærra sem það myndi staða. Það er of snemmt fyrir þetta að gerast á þessum tíma og SEO fyrirtæki gat nýta sér það og fella heild hlutur.
4. Google gæti notað +1 gögn og sameina það með öðrum svipuðum félagslegur gögn frá Twitter og Facebook til að birta niðurstöðurnar fyrir sérstökum leit sinni. Þetta er líklegri til að gerast en Google að nota +1 gögn eingöngu til að ákvarða röðum. Þú þarft að íhuga að nota Twitter, Facebook og Google +1 hnappar saman á síðuna þína til að hámarka hugsanleg váhrif og áfram samkeppnishæf.
5. Þegar einhver + 1 er síða, þetta getur kallað fram Google kónguló að skríða þá síðu aftur og vinna úr gögnum, svo sem á síðunni titil. Þetta sýnir mikilvægi þess að gott titli, en þýðir líka ef þú uppfærir eldri efni og það fær +1, the nýr útgáfa vilja vera það sem aðrir notendur sjá í umsagnir. Þetta gæti verið mjög öflugur fyrir sumum tegundum dynamic vefsvæðum. “”
Heimild: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Skref 1: Finndu Google +1 Javascript kóða
Héðan: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Skref 2 – “”Settu þetta merki í höfuðið eða bara fyrir nánu líkama tag””
Fyrir Javascript til að birtast í höfuðið hluta síðunnar, þurfum við að setja þennan kóða í
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ app \ hönnun \ andlit \ stöð \ sjálfgefið \ sniðmát \ síðunni \ HTML \ head.html ‘
Skref 3 – “”Settu þetta merki þar sem þú vilt +1 hnappinn til að inna af hendi”” – Í mínu tilfelli undir “”til vinar””.
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ app \ hönnun \ andlit \ stöð \ sjálfgefið \ sniðmát \ Vöruflokkar \ vara \ view.phtml ‘
Ábending 1: Til að finna slóðina af sniðmát skrá við þurfum að breyta, við þurfum að virkja ‘Setja Snið Path Vísbending “”.
Smelltu hér til að finna út hvernig á að gera þennan eiginleika. Á þennan hátt sem ég get auðveldlega fundið sniðmát skrá sem ég þarf að breyta.
Skjámynd af Google +1 hnappinn með “”Snið Vísbending virk””

Mynd 1: Google +1 Button með sniðmáti vísbending virkt.

Mynd 2: Google +1 Button án Snið Vísbending virkt.
Listi yfir skrár sem skapast / breytt:
Breytt – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ app \ hönnun \ andlit \ stöð \ sjálfgefið \ sniðmát \ síðunni \ HTML \ head.html ‘
Breytt – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ app \ hönnun \ andlit \ stöð \ sjálfgefið \ sniðmát \ Vöruflokkar \ vara \ view.phtml ‘
Sækja breytt skrár frá: Magento Google +1 hnappinn Sækja

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Agbakwunye ọhụrụ Google +1 button ka Magento – Product Page / Template mgbanwe
Ya mere, ruo ugbu a m arụnyere Magento on my Windows 7 laptọọpụ iji ‘XAMPP’, na re-indexed ndị Magento website ele ngwaahịa peeji nke.
Ugbu a, m ga-aka m ruru unyi site modifying ngwaahịa atụrụ. Magento dabeere na a MVC (Model View njikwa) ụkpụrụ ebe n’ígwé na-niile iche. Na anyị ikpe, anyị na-na na-aga na-gbanwee View akụkụ i.e. ndị Template faịlụ (.phtml).
Cheta na: M na-eji ọkọlọtọ atụrụ enweghị ihe ọ bụla mgbanwe.
Gịnị mere Google +1?
Ọ bụrụ na mmadụ + 1 si gị na saịtị, ndị ‘enyi’ nke onye ọrụ ga-ele nkwanye nke website on ha search results. Google tọhapụrụ a dị ka ụzọ iji mpi na Facebook na Twitter. Ha na-achọ ha search results na-ọzọ na-elekọta mmadụ.
“”3. Google nwere ike iji +1 data ọkwá ụfọdụ peeji n’ihi na ụfọdụ Keywords ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu. The ọzọ + 1s na-apụta ruo kpọmkwem isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu, na elu ọ ga ọkwá. Ọ bụ kwa n’oge nke a na eme n’oge a ka SEO ụlọ ọrụ nwere ike-uru nke ya na iweda dum ihe.
4. Google nwere ike iji +1 data na ikpokọta ya ndị ọzọ yiri na-elekọta mmadụ data site na Twitter na Facebook iji gosipụta mkpa pụta n’ihi na ụfọdụ search gbara ajụjụ. Nke a bụ ọzọ yiri ka eme ka Google iji +1 data nanị iji chọpụta n’ohu. Ị ga-mkpa ịtụle eji Twitter, Facebook na Google +1 buttons ọnụ gị na saịtị jirichaa nwere n’ebe na-anọgide na asọmpi.
5. Mgbe mmadụ + 1 bụ a na peeji nke, na nke a nwere ike ịkpalite a Google ududo iri ari na peeji nke ọzọ na-wepụ data dị ka isiokwu ihuakwụkwọ. Nke a na-egosipụta mkpa a ezi aha, ma pụtakwara ọ bụrụ na ị imelite okenye ọdịnaya na ọ na-akawanye a +1, ọhụrụ version ga-abụ ihe ndị ọrụ ndị ọzọ na-ahụ na annotations. Nke a pụrụ ịbụ nnọọ dị ike maka ụfọdụ ụdị nke ike ọdịnaya saịtị. “”
Isi Iyi: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Nzọụkwụ 1: Chọta Google +1 Javascript koodu
Si ebe a: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Nzọụkwụ 2 – “”Ebe a mkpado gị isi ma ọ bụ dị nnọọ n’ihu gị nso ahu mkpado””
N’ihi na Javascript na-egosi na isi ngalaba nke a na peeji nke, anyị kwesịrị itinye nke a koodu
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ ngwa \ imewe \ frontend \ isi \ ndabere \ atụrụ \ page \ HTML \ head.html’
Nzọụkwụ 3 – “”Ebe a na mkpado ebe ị chọrọ +1 button ijere”” – Na m ikpe n’okpuru “”Email ka a Enyi””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ ngwa \ imewe \ frontend \ isi \ ndabere \ atụrụ \ katalọgụ \ ngwaahịa \ view.phtml’
NDỤMỌDỤ 1: Iji chọta ụzọ nke atụrụ faịlụ dị mkpa ka anyị gbanwee, anyị kwesịrị nwee ‘Nịm Template Path Hints’.
Pịa a chọpụta otú e si enyere nke a mma. N’ụzọ dị otú a, m nwere nnọọ ike ịchọpụta na atụrụ faịlụ m mkpa gbanwee.
Nseta ihuenyo nke Google +1 button na “”Template Hints nyeere””

Image 1: Google +1 Button na Template Hints nyeere.

Image 2: Google +1 Button-enweghị Template Hints nyeere.
Ndepụta nke faịlụ kere / gbanwetụrụ:
Gbanwetụrụ – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ ngwa \ imewe \ frontend \ isi \ ndabere \ atụrụ \ page \ HTML \ head.html’
Gbanwetụrụ – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ ngwa \ imewe \ frontend \ isi \ ndabere \ atụrụ \ katalọgụ \ ngwaahịa \ view.phtml’
Download na gbanwetụrụ faịlụ site na: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Menambahkan baru Google +1 tombol untuk Magento – Halaman Produk / Template Modifikasi
Jadi sampai sekarang saya telah menginstal Magento di Windows 7 laptop menggunakan ‘XAMPP’, dan re-diindeks website Magento untuk melihat halaman produk.
Sekarang, aku akan mendapatkan tangan saya kotor dengan memodifikasi template produk. Magento didasarkan pada prinsip MVC (Model View Controller) di mana lapisan semua dipisahkan. Dalam kasus kami, kami hanya akan memodifikasi View bagian yaitu file Template (.phtml).
Catatan: Saya menggunakan template standar tanpa modifikasi apapun.
Mengapa Google +1?
Jika +1 situs orang Anda, ‘teman’ dari pengguna akan melihat rekomendasi dari situs web pada hasil pencarian mereka. Google merilis ini sebagai cara untuk bersaing dengan Facebook dan Twitter. Mereka ingin hasil pencarian mereka untuk menjadi lebih sosial.
“”3. Google bisa menggunakan 1 data ke peringkat halaman tertentu untuk kata kunci tertentu atau frase. Semakin + 1s muncul untuk kata kunci tertentu atau frase, semakin tinggi itu akan peringkat. Hal ini terlalu dini untuk hal ini terjadi pada saat ini sebagai perusahaan SEO bisa mengambil keuntungan dari itu dan mendevaluasi semuanya.
4. Google bisa menggunakan 1 data dan menggabungkannya dengan data sosial serupa lainnya dari Twitter dan Facebook untuk menampilkan hasil yang relevan untuk permintaan pencarian tertentu. Hal ini lebih mungkin terjadi dari Google menggunakan +1 data yang semata-mata untuk menentukan peringkat. Anda akan perlu mempertimbangkan menggunakan Twitter, Facebook dan Google +1 tombol bersama-sama di situs Anda untuk memaksimalkan potensi eksposur dan tetap kompetitif.
5. Ketika seseorang + 1 adalah halaman, ini dapat memicu laba-laba Google untuk merayapi laman itu lagi dan ekstrak data seperti judul halaman. Ini menyoroti pentingnya judul yang baik, tetapi juga berarti jika Anda memperbarui konten yang lebih tua dan itu mendapat +1, versi baru akan apa yang pengguna lain lihat di penjelasan. Ini bisa menjadi sangat kuat untuk beberapa jenis situs konten dinamis. “”
Sumber: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Langkah 1: Cari kode Javascript Google +1
Dari sini: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Langkah 2 – “”Tempatkan tag ini di kepala Anda atau hanya sebelum tag body penutup””
Untuk Javascript untuk muncul di bagian kepala halaman, kita harus memasukkan kode ini di
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ desain \ frontend \ basis \ bawaan \ Template \ halaman \ html \ head.html’
Langkah 3 – “”Tempatkan tag ini di mana Anda ingin tombol +1 untuk membuat”” – Dalam kasus saya di bawah “”Email ke Teman””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ desain \ frontend \ basis \ bawaan \ Template \ Katalog \ produk \ view.phtml’
Tip 1: Untuk menemukan jalan file template kita perlu memodifikasi, kita harus mengaktifkan ‘Set Jalur Template Petunjuk’.
Klik Disini untuk mengetahui cara mengaktifkan fitur ini. Dengan cara ini saya dapat dengan mudah menemukan file template saya harus memodifikasi.
Screenshot dari Google +1 tombol dengan “”Petunjuk Template Diaktifkan””

Gambar 1: Tombol Google +1 dengan Petunjuk Template diaktifkan.

Gambar 2: Google +1 Tombol tanpa Petunjuk Template diaktifkan.
Daftar file yang dibuat / diubah:
Dimodifikasi – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ desain \ frontend \ basis \ bawaan \ Template \ halaman \ html \ head.html’
Dimodifikasi – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ desain \ frontend \ basis \ bawaan \ Template \ Katalog \ produk \ view.phtml’
Download file dimodifikasi dari: Magento Google +1 Tombol Unduh

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nuair a chuirfear nua Google +1 cnaipe chun Magento – Product Leathanach / Teimpléad Modhnú
Mar sin, suas go dtí anois tá mé suiteáilte Magento ar mo Windows 7 ríomhaire glúine ag baint úsáide as ‘xampp’, agus ath-innéacsú shuíomh idirlín Magento chun amharc ar na leathanaigh a táirge.
Anois, beidh mé a fháil ar mo lámha salach trí athrú ar an teimpléad táirge. Magento bunaithe ar phrionsabal MVC (Samhail View Rialaitheoir) i gcás ina bhfuil na sraitheanna scartha ar fad. In ár gcás, tá muid ag dul ach a mhodhnú an View chuid i.e. na comhaid Teimpléad (.phtml).
Tabhair faoi deara: Tá mé ag baint úsáide as an teimpléad caighdeánach gan aon mhodhnuithe.
Cén fáth Google +1?
Má dhéanann duine + 1 ar do láithreán, beidh an ‘cairde’ an t-úsáideoir féachaint ar mholadh ón suíomh gréasáin ar a gcuid torthaí cuardaigh. Google scaoileadh seo mar bhealach chun dul san iomaíocht le Facebook agus Twitter. Tá siad ag iarraidh a gcuid torthaí cuardaigh a bheith níos sóisialta.
“”D’fhéadfadh 3. Google a bhaint as an +1 sonraí a rangú leathanaigh áirithe do focail nó frásaí faoi leith. Dá mhéad + 1s feiceáil do eochairfhocal leith nó eochairabairt, an níos airde a bheadh sé céim. Tá sé ró-luath le go dtarlóidh ag an am seo mar d’fhéadfadh cuideachtaí Sinsearach leas a bhaint as é agus devalue an rud ar fad.
4. D’fhéadfadh Google a bhaint as an +1 sonraí agus le chéile sé le sonraí sóisialta eile dá samhail ó Twitter agus Facebook chun torthaí ábhartha do cheisteanna cuardaigh ar leith a thaispeáint. Tá sé seo níos mó seans go dtarlóidh ná Google ag baint úsáide as an +1 sonraí amháin chun céimeanna a chinneadh. Beidh ort a mheas ag baint úsáide Twitter, Facebook agus Google +1 cnaipí le chéile ar do láithreán chun nochtadh féideartha a uasmhéadú agus fanacht iomaíoch.
5. Nuair atá duine + 1 leathanach, is féidir é seo tús le Spider Google a crawl go leathanach arís agus sonraí a bhaint cosúil leis an teideal an leathanaigh. Léiríonn sé seo an tábhacht a bhaineann le teideal maith, ach freisin Ciallaíonn sé má tá tú ag cothrom le dáta ábhar níos sine agus faigheann sé a 1, beidh an leagan nua an méid a fheiceann úsáideoirí eile i nótaí. D’fhéadfadh sé seo a bheith an-chumhachtach do roinnt cineálacha de láithreáin ábhar dinimiciúil. “”
Foinse: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Céim 1: Faigh Google +1 cód Javascript
Ón áit seo is: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Céim 2 – “”Cuir an gclib i do cheann nó díreach roimh do chlib comhlacht gar””
Do Javascript féidir le fáil i rannóg ceann an leathanach, ní mór dúinn a chur isteach an gcód seo i
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dearadh \ Comhéadan \ bonn \ réamhshocraithe \ teimpléad \ leathanach \ html \ head.html’
Céim 3 – “”Cuir an gclib áit ar mhaith leat an cnaipe +1 gcóir”” – I mo chás faoi na “”Ríomhphost chuig cara””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dearadh \ Comhéadan \ bonn \ réamhshocraithe \ teimpléad \ táirge chatalóg \ \ view.phtml’
Leid 1: Chun teacht ar cosán de chomhaid teimpléid is gá dúinn a mhodhnú, ní mór dúinn a chur ar chumas ‘Leideanna Socraigh Conair Teimpléad’.
Cliceáil anseo chun fáil amach conas a chur ar chumas an ghné seo. Ar an mbealach seo is féidir liom a fháil go héasca ar na comhaid teimpléad gá dom a mhodhnú.
Seat Google +1 cnaipe le “”Leideanna Teimpléad Cumasaithe””

Image 1: Google +1 Button le Leideanna Teimpléad cumasaithe.

Image 2: Google +1 Button gan Leideanna Teimpléad cumasaithe.
Liosta comhad a cruthaíodh / modified:
Athraithe – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dearadh \ Comhéadan \ bonn \ réamhshocraithe \ teimpléad \ leathanach \ html \ head.html’
Athraithe – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dearadh \ Comhéadan \ bonn \ réamhshocraithe \ teimpléad \ táirge chatalóg \ \ view.phtml’
Íoslódáil na comhaid alt níos: Magento Google +1 Button Íosluchtaigh

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
L’aggiunta di nuovo pulsante Google +1 per Magento – Prodotto pagina / template Modifica
Quindi, fino ad ora ho installato Magento sul mio Windows 7 computer portatile utilizzando ‘XAMPP’, e ri-indicizzato il sito Magento per visualizzare le pagine di prodotto.
Ora, mi metterò le mie mani sporche modificando il modello di prodotto. Magento è basato su un principio MVC (Model View Controller) dove gli strati sono tutti separati. Nel nostro caso, ci sono solo andando a modificare la vista parte cioè i file modello (.phtml).
Nota: io sto usando il modello standard senza alcuna modifica.
Perché Google +1?
Se una persona + 1 del tuo sito, gli “”amici”” degli utenti viene visualizzare la raccomandazione del sito web sui loro risultati di ricerca. Google ha rilasciato questo come un modo per competere con Facebook e Twitter. Vogliono che i loro risultati di ricerca per essere più sociale.
“”3. Google potrebbe utilizzare i dati +1 per classificare alcune pagine per parole chiave o frasi specifiche. Maggiore è il numero +1 appaiono per una determinata parola chiave o una frase, più alto sarebbe rango. E ‘troppo presto per questo accada in questo momento come aziende di SEO potrebbero trarre vantaggio da esso e svalutare il tutto.
4. Google potrebbe utilizzare i dati +1 e combinarlo con altri dati sociale simile a Twitter e Facebook per visualizzare i risultati rilevanti per le query di ricerca specifici. Questo è più probabile che accada di Google utilizzando i dati +1 solo per determinare ranghi. Sarà necessario considerare l’utilizzo di Twitter, Facebook e Google +1 pulsanti insieme sul tuo sito per massimizzare l’esposizione potenziale e rimanere competitivi.
5. Quando qualcuno + 1 è una pagina, questo può innescare una spider di Google a strisciare di nuovo quella pagina e estrarre i dati, come il titolo della pagina. Questo mette in evidenza l’importanza di un buon titolo, ma significa anche se si aggiorna il contenuto più vecchio e si ottiene un +1, la nuova versione sarà quello che gli altri utenti vedono nelle annotazioni. Questo potrebbe essere molto potente per alcuni tipi di siti contenuto dinamico. “”
Fonte: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Fase 1: Trovare Google +1 codice Javascript
Da qui: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Fase 2 – “”Mettere questo tag nella tua testa o solo prima che il tag di chiusura del corpo””
Per Javascript per apparire nella sezione head di una pagina, abbiamo bisogno di inserire questo codice in
‘C: \ xampp \ htdocs Magento \ app \ disegno \ frontend \ base \ template \ pagina \ default \ \ html \ head.html’
Fase 3 – “”Mettere questo tag in cui si desidera che il pulsante +1 di rendere”” – Nel mio caso sotto la “”E-mail ad un amico””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ disegno \ frontend \ base \ default \ template \ catalogo \ prodotto \ view.phtml’
Suggerimento 1: trovare il percorso del file di modello di cui abbiamo bisogno di modificare, abbiamo bisogno di abilitare ‘Imposta percorso di modello Suggerimenti’.
Clicca qui per scoprire come attivare questa funzionalità. In questo modo posso trovare facilmente i file di modello che ho bisogno di modificare.
Schermata di Google pulsante +1 con “”Suggerimenti Template Enabled””

Immagine 1: Google +1 Button con i suggerimenti dei modelli abilitati.

Immagine 2: Google +1 Button senza suggerimenti dei modelli abilitati.
Elenco dei file creati / modificati:
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs Magento \ app \ disegno \ frontend \ base \ template \ pagina \ default \ \ html \ head.html’
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ disegno \ frontend \ base \ default \ template \ catalogo \ prodotto \ view.phtml’
Scaricare i file modificati da: Magento Google +1 Button Scarica

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
製品ページ/テンプレートの変更 – Magentoのに新しいGoogle +1ボタンを追加します
だから、今まで私は、製品ページを表示するには、私の「XAMPP」を使用してWindows 7ノートパソコン、および再インデックスさMagentoのウェブサイト上でMagentoのをインストールしました。
今、私は、製品のテンプレートを変更して私の手が汚れて取得します。 Magentoのは、層はすべて分離されているMVC(モデルビューコントローラ)原理に基づいています。私たちのケースでは、我々はすなわち、テンプレートファイル(.phtml)の表示部分を変更しようとしています。
注:私は変更せずに標準テンプレートを使用しています。
なぜGoogleの1?
人+ 1のサイト場合は、ユーザの「友人」は、その検索結果にウェブサイトの推薦を表示します。 GoogleはFacebookやTwitterに対抗するための方法としてこれを発表しました。彼らは、検索結果がより社会的になりたいです。
「3. Googleは、特定のキーワードやフレーズのために現れる1Sより+。特定のキーワードやフレーズのための特定のページをランク付けする1データを使用することができ、より高いそれがランクだろう。それは、この時点では時期尚早これを実現するためでありますSEO会社はそれを利用し、全体を切り下げる可能性があります。
4. Googleが1のデータを使用し、特定の検索クエリに関連する結果を表示するためにTwitterやFacebookから他の同様のソーシャルデータとそれを組み合わせることができます。これは、Googleがランクを決定するためだけに1データを使用するよりも発生する可能性が高くなります。あなたは、潜在的な露出を最大化し、競争力を維持するためにあなたのサイト上で一緒にTwitterやFacebookとGoogle +1ボタンを使用することを検討する必要があります。
誰か+ 1ページだとき5.これは、再びそのページをクロールし、そのようなページタイトルとしてデータを抽出するために、Googleのスパイダーをトリガすることができます。これは良いタイトルの重要性を強調するだけでなく、古いコンテンツを更新し、それが1を取得する場合、新しいバージョンが他のユーザーが注釈で見るものになることを意味します。これは、動的コンテンツサイトのいくつかのタイプのための非常に強力な可能性があります。」
出典:http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
ステップ1:Googleの1 Javascriptコードを探します
ここから:http://www.google.com/webmasters/+1/button/
ステップ2 – 「あなたの頭の中またはちょうどあなたの近くにbodyタグの前にこのタグを配置します」
Javascriptがページのheadセクションに表示するために、我々はこのコードを挿入する必要があります
‘C:\ xamppの\ htdocsに\ Magentoの\アプリ\設計\フロントエンド\ベース\デフォルト\テンプレート\ページ\ HTML \ head.html」
ステップ3 – 「あなたは1ボタンをレンダリングする場合は、このタグを配置します」 – 私の場合は、「友人に電子メール “”の下に。
‘C:\ xamppの\ htdocsに\ Magentoの\アプリ\設計\フロントエンド\ベース\デフォルト\テンプレート\カタログ\製品\ view.phtml」
ヒント1:我々は変更する必要があるテンプレートファイルのパスを見つけるために、我々は「設定テンプレートのパスがヒント」を有効にする必要があります。
この機能を有効にする方法を見つけるには、ここをクリックします。このように、私は簡単に私は変更する必要があるテンプレートファイルを見つけることができます。
「有効なテンプレートのヒント」でGoogle +1ボタンのスクリーンショット

画像1:有効テンプレートのヒントとGoogleの+1ボタン。

画像2:有効テンプレートのヒントなしでGoogleの+1ボタン。
変更された/作成されたファイルの一覧:
修正された – ‘C:\ xamppの\ htdocsに\ Magentoの\アプリ\設計\フロントエンド\ベース\デフォルト\テンプレート\ページ\ HTML \ head.html」
修正された – ‘C:\ xamppの\ htdocsに\ Magentoの\アプリ\設計\フロントエンド\ベース\デフォルト\テンプレート\カタログ\製品\ view.phtml」
MagentoのGoogleの+1ボタンのダウンロード:から変更されたファイルをダウンロード

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nambahake anyar Google +1 tombol kanggo Magento – Page Product / Cithakan Modifikasi
Dadi munggah nganti saiki aku wis diinstal Magento ing sandi Windows 7 laptop nggunakake ‘Xampp’, lan re-indeks website Magento kanggo ndeleng kaca produk.
Saiki, aku bakal njaluk tangan reged dening ngowahi cithakan produk. Magento adhedhasar prinsip MVC (Model View Controller) ngendi lapisan kabeh kapisah. Ing kasus kita, kita mung arep ngowahi View part i.e. file Cithakan (.phtml).
Wigati: Aku nggunakake template standar tanpa modifikasi sembarang.
Apa Google +1?
Yen + 1 kang Situs wong, ing ‘kanca’ pangguna bakal ndeleng rujukan saka website ing asil panelusuran. Google dirilis iki minangka cara kanggo saingan karo Facebook lan Twitter. Padha arep asil panelusuran dadi luwih sosial.
“”3. Google bisa nggunakake +1 data kanggo pangkat kaca tartamtu kanggo keywords utawa phrases tartamtu. Sing liyane + 1 muncul kanggo kunci tartamtu utawa tembung, sing luwih dhuwur iku bakal pangkat. Iku banget awal nganti iki dumadi ing wektu iki minangka perusahaan SEO bisa njupuk kauntungan saka lan devalue bab kabèh.
4. Google bisa nggunakake +1 data lan gabungke karo data sosial liyane padha saka Twitter lan Facebook kanggo nampilake Results for pitakon search tartamtu. Iki liyane kamungkinan kanggo kelakon saka Google nggunakake +1 data namung kanggo nemtokake rangking. Sampeyan kudu nganggo Twitter, Facebook lan Google +1 tombol bebarengan ing situs kanggo nggedhekake potensial cahya lan tetep competitive.
5. Nalika wong + 1 kang kaca, iki bisa pemicu Spider Google nyusup kaca sing maneh lan extract data kayata kaca sing. Iki highlights pentinge judhul apik, nanging uga tegese yen nganyari isi lawas lan nemu sing +1, versi anyar bakal dadi apa pangguna liyane ndeleng ing annotations. Iki bisa dadi banget kuat kanggo sawetara jinis Camping dinamis isi. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Langkah 1: Golek kode Javascript Google +1
Saka kene: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Langkah 2 – “”Panggonan tag iki ing sirah utawa sadurungé tag awak cedhak Panjenengan””
Kanggo Javascript kanggo katon ing bagean kepala kaca, kita kudu masang kode iki ing
‘C: \ Xampp \ htdocs \ Magento \ app \ desain \ frontend \ basa \ standar \ Cithakan \ kaca \ html \ head.html’
Langkah 3 – “”Panggonan tag iki ngendi arep tombol +1 kanggo nerjemahake”” – Ing cilik ing “”Email kanggo jakwir””.
‘C: \ Xampp \ htdocs \ Magento \ app \ desain \ frontend \ basa \ standar \ Cithakan \ Katalog \ produk \ view.phtml’
Tip 1: Kanggo nemokake path file Cithakan kita kudu ngowahi, kita kudu ngaktifake ‘Setel Path Cithakan diwenehi’.
Klik kene kanggo mangerteni carane ngaktifake fitur iki. Ing cara iki aku bisa kanthi gampang nemokake file Cithakan aku kudu ngowahi.
Gambar Google +1 Tombol “”Diwenehi Cithakan Aktif””

Gambar 1: Google +1 Button karo Diwenehi Cithakan aktif.

Gambar 2: Google +1 Button tanpa diwenehi Cithakan aktif.
Dhaftar file digawe / dipunéwahi:
Dipunéwahi – ‘C: \ Xampp \ htdocs \ Magento \ app \ desain \ frontend \ basa \ standar \ Cithakan \ kaca \ html \ head.html’
Dipunéwahi – ‘C: \ Xampp \ htdocs \ Magento \ app \ desain \ frontend \ basa \ standar \ Cithakan \ Katalog \ produk \ view.phtml’
Download file dipunéwahi saka: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟ / ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಮಾರ್ಪಾಡು – Magento ಹೊಸ Google +1 ಬಟನ್ ಸೇರಿಸುವ
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ತನಕ ನಾನು ‘XAMPP’ ಬಳಸಿ ನನ್ನ ವಿಂಡೋಸ್ 7 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ, ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಲು magento ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಮರು ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ.
ಈಗ, ನಾನು ಉತ್ಪನ್ನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಳಕು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. Magento ಪದರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಅಲ್ಲದ MVC (ಮಾದರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಕ) ತತ್ತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸು ಭಾಗ ಎಂದರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಕಡತಗಳನ್ನು (.phtml) ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಹೋಗುವ.
ಗಮನಿಸಿ: ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾನು.
ಏಕೆ ಗೂಗಲ್ +1?
ವ್ಯಕ್ತಿಯ +1 ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್, ‘ಸ್ನೇಹಿತರು’ ಬಳಕೆದಾರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಶಿಫಾರಸಿನ ತಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವರು. ಗೂಗಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
“”3. ಗೂಗಲ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಕೆಲವು ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಾನ +1 ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚು +1. ಈ ಬೇಗ ಈ ಸಮಯ ಸಂಭವಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಇಒ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿಷಯ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
4. ಗೂಗಲ್ +1 ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇತರ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಶಮಾಂಶ ಅದನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಕೇವಲ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು +1 ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವಿಸಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉಳಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ +1 ಬಟನ್ ಬಳಸಿ ಟ್ವಿಟರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
5. ಯಾರಾದರೂ +1 ಪುಟದ, ಈ ಮತ್ತೆ ಪುಟ ಕ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಪುಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಜೇಡ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಈ ಉತ್ತಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ವೇಳೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು +1 ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಸೈಟ್ಗಳು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. “”
ಮೂಲ: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
ಹಂತ 1: ಗೂಗಲ್ +1 ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಹುಡುಕಿ
ಇಲ್ಲಿಂದ: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
ಹಂತ 2 – “”ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಹತ್ತಿರದ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅಥವಾ””
ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಪುಟ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ಈ ಕೋಡ್ ಸೇರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ
‘ಸಿ: \ xampp \ htdocs \ Magento \ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ \ ವಿನ್ಯಾಸ \ ಮುಂಭಾಗ \ ಬೇಸ್ \ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ \ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ \ ಪುಟ \ HTML \ head.html’
ಹಂತ 3 – “”ನೀವು ನಿರೂಪಿಸಲು +1 ಬಟನ್ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ”” – “”ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಇಮೇಲ್”” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.
‘ಸಿ: \ xampp \ htdocs \ Magento \ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ \ ವಿನ್ಯಾಸ \ ಮುಂಭಾಗ \ ಬೇಸ್ \ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ \ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ \ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ \ ಉತ್ಪನ್ನ \ view.phtml’
ಸಲಹೆ 1: ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪಥವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನಾವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ‘ಹೊಂದಿಸಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಪಾತ್ ಸುಳಿವುಗಳು’ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ +1 ಬಟನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ “”ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಸುಳಿವುಗಳು ಶಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ””

ಚಿತ್ರ 1: ಸಶಕ್ತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಸುಳಿವು Google +1 ಬಟನ್.

ಚಿತ್ರ 2: ಸಶಕ್ತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಸುಳಿವುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ Google +1 ಬಟನ್.
ದಾಖಲಿಸಿದವರು ಕಡತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ / ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು:
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು – ‘ಸಿ: \ xampp \ htdocs \ Magento \ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ \ ವಿನ್ಯಾಸ \ ಮುಂಭಾಗ \ ಬೇಸ್ \ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ \ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ \ ಪುಟ \ HTML \ head.html’
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು – ‘ಸಿ: \ xampp \ htdocs \ Magento \ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ \ ವಿನ್ಯಾಸ \ ಮುಂಭಾಗ \ ಬೇಸ್ \ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ \ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ \ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ \ ಉತ್ಪನ್ನ \ view.phtml’
ಡೌನ್ಲೋಡ್ Google +1 ಬಟನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್: ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Magento жаңа Google +1 батырмасын қосу – Өнім Page / Үлгі өзгерту
Сондықтан қазір дейін Мен өнім беттерді көру үшін, менің «XAMPP» көмегімен Windows 7 ноутбук, және қайта индекстелген Magento веб-сайтында Magento орнатылған.
Енді, мен өнім үлгіні өзгерту арқылы менің қолына лас алады. Magento қабаттар барлық бөлінген MVC (Model View Controller) принципіне негізделеді. Біздің жағдайда, біз тек қарау бөлігін, яғни үлгі файлдарын (.phtml) өзгертуге барамыз.
Ескерту: Мен кез келген түрлендірусіз стандартты үлгіні пайдаланып жүрмін.
Неге Google +1?
адам + 1 Сіздің сайт болса, пайдаланушының «Достар», олардың іздеу нәтижелері туралы веб-сайт ұсыныс көру болады. Google Facebook және Twitter бәсекеге тәсілі ретінде осы шығарды. Олар іздеу нәтижелерін одан әлеуметтік болғысы келеді.
«3. Google, арнайы кілт немесе сөз тіркестерін пайда 1s көп +. Нақты кілт сөздер мен тіркестер үшін белгілі бір беттерді дәрежелі +1 деректерді пайдалана алатын жоғары дәрежелі еді, ол. Ол сондай-ақ, осы уақытта тым ерте орын осы арналған SEO компаниялар оның артықшылығын және бүкіл нәрсе құнсызданады мүмкін.
4. Google +1 деректерді пайдалану және нақты іздеу сұранымдарына сәйкес нәтижелерді көрсету үшін Twitter және Facebook-тен басқа да осыған ұқсас әлеуметтік деректермен оны біріктіру мүмкін. Бұл Google қатарына анықтау үшін тек қана +1 деректерді пайдалана қарағанда орын неғұрлым ықтимал болып табылады. Сіз әлеуетті экспозицияны барынша және бәсекеге қабілетті болып қалу үшін сіздің сайтта бірге Twitter, Facebook және Google +1 түймелерін пайдаланып қарастыру қажет болады.
біреу + 1 беттің 5. Осы қайтадан сол бетті еңбектеп және осындай бет атауын сияқты деректерді шығарып алу үшін Google паука тудыруы мүмкін. Бұл жақсы атағын маңыздылығын атап, сондай-ақ сіз егде мазмұнын жаңарту және ол +1 тисе, жаңа нұсқасы басқа пайдаланушылар аннотациялар көруге қандай болады дегенді білдіреді. Бұл динамикалық мазмұн сайттар кейбір түрлері үшін өте қуатты болуы мүмкін. «
Ақпарат көзі: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
1-қадам: Google +1 Javascript кодын табу
Осы жерден: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
2-қадам – «сіздің басы немесе сіздің жай ғана жақын орган тег алдында осы тегті қойыңыз»
Javascript беттің басшысы бөлімінде пайда үшін, біз осы кодты кірістіру қажет
«C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ қолданба \ дизайн \ интерфейсі \ базалық \ әдепкі \ үлгісі \ бет \ HTML \ head.html»
3-қадам – «Сіз +1 батырмасы көрсету келеді Бұл тегті қойыңыз» – менің жағдайда «Электрондық пошта біріне» астында.
«C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ қолданба \ дизайн \ интерфейсі \ базалық \ әдепкі \ үлгісі \ каталогы \ Өнім \ view.phtml»
Кеңес: 1, біз өзгерту қажет үлгі файлдарының жолын табу үшін, біз «Set үлгі жолына Ақыл-кеңес» қосу керек.
Бұл мүмкіндікті қосу үшін қалай табуға үшін мұнда басыңыз. Осылайша Мен оңай Маған өзгерту қажет үлгі файлдарын таба аласыз.
«Қосылған Үлгі кеңестер» бар Google +1 түймешігінің скриншоты

Image 1: қосулы Үлгі лебізі Google +1 түймесі.

Image 2: қосулы Үлгі кеңестер жоқ Google +1 түймесі.
өзгертілген / жасалған файлдар тізімі:
Өзгертілген – «C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ қолданба \ дизайн \ интерфейсі \ базалық \ әдепкі \ үлгісі \ бет \ HTML \ head.html»
Өзгертілген – «C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ қолданба \ дизайн \ интерфейсі \ базалық \ әдепкі \ үлгісі \ каталогы \ Өнім \ view.phtml»
Magento Google +1 Жүктеу нүктесі: түрлендірілген файлдарды түскен жүктеп

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបន្ថែមប៊ូតុងរបស់ Google បាន +1 ថ្មីដើម្បី Magento – ផលិតផល / ទំព័រកែប្រែទំព័រគំរូ
ដូច្នេះរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំបានដំឡើង Magento លើខ្ញុំកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់ Windows 7 ប្រើ ‘xampp’ ហើយឡើងវិញបានធ្វើលិបិក្រមវែបសាយ Magento ដើម្បីមើលទំព័រផលិតផល។
ឥឡូវខ្ញុំនឹងទទួលបានដៃរបស់ខ្ញុំកខ្វក់ដោយការកែប្រែពុម្ពផលិតផល។ Magento ត្រូវបានផ្អែកលើគោលការណ៍ MVC (ម៉ូដែលទិដ្ឋភាពឧបករណ៍បញ្ជា) ដែលជាកន្លែងដែលស្រទាប់នេះត្រូវបានបំបែកទាំងអស់។ ក្នុងករណីរបស់យើងយើងកំពុងតែប៉ុណ្ណោះនឹងកែប្រែមើលផ្នែកមួយឧទាហរណ៍ឯកសារទំព័រគំរូ (.phtml) ។
ចំណាំ: ខ្ញុំកំពុងប្រើពុម្ពស្ដង់ដារដោយគ្មានការកែប្រែណាមួយឡើយ។
ហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន Google បាន +1?
ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ណ្តាញរបស់អ្នក +1, ‘បានមិត្តភក្តិរបស់អ្នកប្រើនឹងមើលអនុសាសន៍របស់គេហទំព័រនៅលើលទ្ធផលស្វែងរករបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន Google បានចេញផ្សាយនេះជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយ Facebook និង Twitter ផងដែរ។ ពួកគេចង់បានលទ្ធផលស្វែងរករបស់ខ្លួនដើម្បីឱ្យមានសង្គមជាច្រើនទៀត។
“” 3. ក្រុមហ៊ុន Google អាចប្រើទិន្នន័យ +1 ដើម្បីស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទំព័រជាក់លាក់សម្រាប់ពាក្យគន្លឹះឬឃ្លាជាក់លាក់។ នេះជាច្រើនទៀតដែលលេចឡើង + + 1s សម្រាប់ពាក្យគន្លឹះឬឃ្លាជាក់លាក់មួយ, ខ្ពស់ជាងនេះវានឹងស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់។ វាជាការឆាប់ពេកដើម្បីឱ្យវាកើតឡើងនៅពេលនេះដូចជា ក្រុមហ៊ុន Seo អាចទាញយកប្រយោជន៍ពីវានិងតំលៃរឿងទាំងមូល។
4. ក្រុមហ៊ុន Google អាចប្រើទិន្នន័យ +1 ហើយបញ្ចូលគ្នាវាជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលបានមកពីសង្គមស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត Twitter និង Facebook ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះសំណួរស្វែងរកជាក់លាក់។ នេះគឺទំនងជានឹងកើតឡើងជាងក្រុមហ៊ុន Google ដោយប្រើទិន្នន័យ +1 តែម្នាក់ឯងដើម្បីកំណត់ជួរបន្ថែមទៀត។ អ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាអំពីការប្រើក្នុង Twitter, Facebook និង Google ប៊ូតុង +1 រួមគ្នានៅលើតំបន់បណ្ដាញរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលនិងនៅតែមានការប៉ះពាល់ការប្រកួតប្រជែង។
5. ពេលដែលនរណាម្នាក់ + 1 ជាទំព័រមួយនេះអាចបង្កឱ្យមានពីងពាង Google ដើម្បីវារទំព័រដែលជាថ្មីម្តងទៀតហើយទាញយកទិន្នន័យដូចជាចំណងជើងនៃទំព័រនេះ។ នេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការចំណងជើងល្អប៉ុន្តែមានន័យប្រសិនបើអ្នកធ្វើឱ្យទាន់សម័យមាតិកាដែលមានវ័យចំណាស់ហើយវាទទួលបាន 1, កំណែថ្មីនេះនឹងមាននូវអ្វីដែលអ្នកប្រើផ្សេងទៀតបានមើលឃើញនៅក្នុងការអធិប្បាយ។ នេះអាចត្រូវបានមានអនុភាពខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រភេទមួយចំនួននៃតំបន់បណ្ដាញមាតិកាថាមវន្ត “”។
ប្រភព: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
ជំហានទី 1: រកកូដ JavaScript Google +1
ពីទីនេះ: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
ជំហានទី 2 – “”ដាក់ស្លាកនេះនៅក្នុងក្បាលរបស់អ្នកឬគ្រាន់តែមុនពេលដែលស្លាកស្និទ្ធស្នាលលើរាងកាយរបស់អ្នក””
ចំពោះ JavaScript ដើម្បីបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែកក្បាលនៃទំព័រមួយ, យើងត្រូវបញ្ចូលលេខកូដនេះនៅក្នុង
‘c: \ xampp \ htdocs Magento \ កម្មវិធី \ រចនា \ ផ្នែកខាងមុខ \ មូលដ្ឋាន \ \ ពុម្ពទំព័រ \ លំនាំដើម \ \ html \ head.html “”
ជំហានទី 3 – “”ដាក់ស្លាកដែលអ្នកចង់ឱ្យប៊ូតុង +1 ដើម្បីបង្ហាញនេះ”” – នៅក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំនៅក្រោម “”អ៊ីម៉ែលទៅជាមិត្តភក្តិ”” ។
‘c: \ xampp \ htdocs \ Magento \ កម្មវិធី \ រចនា \ ផ្នែកខាងមុខ \ មូលដ្ឋាន \ លំនាំដើម \ ពុម្ព \ កាតាឡុក \ ផលិតផល \ view.phtml “”
គន្លឹះទី 1: ដើម្បីស្វែងរកផ្លូវនៃឯកសារពុម្ពដែលយើងត្រូវការដើម្បីកែប្រែ, យើងត្រូវការអនុញ្ញាត ‘កំណត់ផ្លូវទំព័រគំរូបង្ហើប “”។
សូមចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដើម្បីបើកលក្ខណៈពិសេសនេះ។ នៅក្នុងវិធីនេះខ្ញុំអាចរកឃើញឯកសារពុម្ពដែលខ្ញុំត្រូវការដើម្បីកែប្រែយ៉ាងងាយស្រួល។
រូបថតអេក្រង់នៃប៊ូតុងរបស់ Google បាន +1 ជាមួយ “”ជំនួយទំព័រគំរូបើក””

រូបភាពទី 1: ប៊ូតុង Google +1 ជាមួយជំនួយទំព័រគំរូអនុញ្ញាត។

រូបភាពទី 2: ប៊ូតុង Google +1 ដោយគ្មានជំនួយទំព័រគំរូអនុញ្ញាត។
បញ្ជីនៃឯកសារដែលបានបង្កើត / កែប្រែ:
កែប្រែ – ‘C: \ xampp \ htdocs Magento \ កម្មវិធី \ រចនា \ ផ្នែកខាងមុខ \ មូលដ្ឋាន \ \ ពុម្ពទំព័រ \ លំនាំដើម \ \ html \ head.html “”
កែប្រែ – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ កម្មវិធី \ រចនា \ ផ្នែកខាងមុខ \ មូលដ្ឋាន \ លំនាំដើម \ ពុម្ព \ កាតាឡុក \ ផលិតផល \ view.phtml “”
ទាញយកឯកសារដែលបានកែប្រែពី: Magento Google +1 ប៊ូតុងទាញយក

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
제품 페이지 / 템플릿 수정 – 젠토에 새 Google +1 버튼을 추가
그래서 최대 지금까지 나는 ‘XAMPP’를 사용하여 내 윈도우 7 노트북에 젠토를 설치하고, 제품 페이지를 볼 수 젠토 웹 사이트를 재 인덱스.
지금, 나는 제품 템플릿을 수정하여 내 손이 더러운 얻을 것이다. 젠토는 모든 층이 분리되는 MVC (모델 뷰 컨트롤러) 원리에 기초한다. 우리의 경우, 우리는 즉, 템플릿 파일 (로 .phtml)보기 부분을 수정하는 것입니다.
참고 : 어떤 수정없이 표준 템플릿을 사용하고 있습니다.
왜 구글 +1?
사람 + 1의 사이트 경우, 사용자의 ‘친구’검색 결과에서 웹 사이트의 추천을 볼 수 있습니다. 구글은 페이스 북과 트위터와 경쟁하는 방법으로이 문제를 발표했다. 그들은 자신들의 검색 결과가 더 사회가되고 싶어요.
“”3. 구글은 특정 키워드 나 문구에 대한 특정 페이지의 순위를 +1 데이터를 사용할 수 있습니다. 특정 키워드 나 문구, 높은이 순위 것이기 나타나는 더 +1입니다. 그것은이 시간과에 일이 너무 일찍위한 것입니다 SEO 회사는 그것의 장점을 가지고 전체를 평가 절하 할 수 있습니다.
4. 구글은 한 데이터를 사용하여 특정 검색어에 대한 관련성이 높은 결과를 표시하기 위해 트위터와 페이스 북에서 다른 유사한 소셜 데이터와 결합 할 수 있습니다. 이것은 전적으로 순위를 결정하기 위해 한 데이터를 사용하여 Google보다 일어날 가능성이 높습니다. 당신은 잠재적 인 노출을 극대화하고 경쟁력을 유지하기 위해 귀하의 사이트에 +1 버튼을 함께 트위터, 페이스 북과 구글을 사용하는 것이 필요합니다.
사람 + 1은 페이지의 경우 5.이 다시 해당 페이지를 크롤링 및 페이지 제목으로 데이터를 추출하려면 Google 거미를 트리거 할 수 있습니다. 이것은 좋은 제목의 중요성을 강조 할뿐만 아니라, 새로운 버전은 다른 사용자가 주석에 표시되는 내용이 될 것입니다 나이가 컨텐츠를 업데이트 할 경우 의미하며, 그것은 하나를 가져옵니다. 이 동적 콘텐츠 사이트의 일부 유형의 매우 강력한 될 수 있습니다. “”
출처 : http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
1 단계 : 구글 +1 자바 스크립트 코드 찾기
여기에서 : http://www.google.com/webmasters/+1/button/
2 단계 – “”당신의 머리에이 태그를 삽입하거나 당신의 가까운 body 태그 전에””
자바 스크립트가 페이지의 헤드 섹션에 표시하기 위해, 우리는이 코드를 삽입해야
‘C : \ XAMPP \ htdocs에 젠토의 \ 응용 프로그램 \ 디자인 \ 프론트 엔드 \ 기본 \ 기본 \ 템플릿 \ 페이지 \ \ HTML \ head.html’
3 단계 – “”당신이 렌더링 할 +1 버튼을 원하는이 태그를 삽입””- 내 경우에는 “”친구에게 이메일””에서.
‘C : \ XAMPP \ htdocs에 \ 젠토의 \ 응용 프로그램 \ 디자인 \ 프론트 엔드 \ 기본 \ 기본 \ 템플릿 \ 카탈로그 \ 제품 \ view.phtml’
팁 1 : 우리가 수정해야 템플릿 파일의 경로를 찾으려면, 우리는 ‘설정 템플릿 경로 힌트’활성화해야합니다.
이 기능을 사용하는 방법을 알아 보려면 여기를 클릭하십시오. 이런 식으로 난 쉽게 내가 수정해야하는 템플릿 파일을 찾을 수 있습니다.
와 구글 +1 버튼의 스크린 샷 “”템플릿 힌트 사용””

이미지 1 : 활성화 된 템플릿 힌트 구글 +1 버튼.

이미지 2 : 사용 템플릿 힌트없이 구글 +1 버튼.
생성 된 파일의 목록은 / 수정 :
수정 – ‘C : \ XAMPP \ htdocs에 젠토의 \ 응용 프로그램 \ 디자인 \ 프론트 엔드 \ 기본 \ 기본 \ 템플릿 \ 페이지 \ \ HTML \ head.html’
수정 – ‘C : \ XAMPP \ htdocs에 \ 젠토의 \ 응용 프로그램 \ 디자인 \ 프론트 엔드 \ 기본 \ 기본 \ 템플릿 \ 카탈로그 \ 제품 \ view.phtml’
마 젠토 구글 +1 버튼 다운로드 :에서 수정 된 파일을 다운로드

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Zêdekirin nû button Google +1 ji bo Magento – Page Product / Guihertina Şablon
Bi vî awayî heta niha ez Magento li ser min Windows 7 laptop bikaranîna ‘XAMPP’ saz kiriye, û ji nû ve were hesabkirin malpera Magento ji bo dîtina rûpelên berhemê de.
Niha, min destên xwe yên qirêj bi guhertina di şablonê berhemên bibin. Magento li ser prensîpa MVC (Model View Controller) li cihê ku kêmxwendî, bi hemû ji hev cuda dispêre. Di doza me, em bi tenê diçin xeyrandin di View beşek ji i.e. pelên Şablon (.phtml).
Têbînî: Ez bi bikaranîna şablonê standard, bê tu guherandinan im.
Çima Google +1?
Heger kesek + 1 li numreya te, li ‘dostên’ li ser bikarhênerê jî wê bi pêşniyarekê ji malpera li ser search results wan binêrî. Google ev wekî rê ji bo pêşbaziyê bi Facebook û Twitter berdan. Ew dixwazin search results xwe ji bo bêtir sosyal.
“”3. Google nikaribû ji +1 welat ji ritba Rûpelên hin ji bo keywords an komepeyvên me yên taybet bi kar tînin. Li zêdetir + 1s xuyabûna bo keyword taybet an mînakên bikaranînê jî, di asta bilind de ew dê ritba. Ev jî zû ji bo ev e ji bo çi di vê demê de, wek şîrketên SEO dikarin jê sûdê bigirin û qîmetxistin hemû tişt.
4. Google nikaribû ji +1 welat bi kar tînin û êlêmêntên ew bi din daneyên civakî similar ji Twitter û Facebook ji bo nîşandanê results têkildar ji bo pirsên lêgerîn taybet. Ev îhtîmal e zêdetir Google serê bikaranîna +1 welat tenê ji bo destnîşankirina refên. Hûn ê hewce ji bo ku bikaranîna Twitter, Facebook û Google +1 bişkokên bi hev re li ser malpera te deng bi sûda pozan potansiyel û reqabetê de bimîne.
5. Dema ku kesek + 1 a rûpel e, ev dikare spider Google sedema qewîmîna ji holê rabikin that page dîsa û derxe Daneyên wek title rûpel hene. Ev yek, têkîlîya li ser girîngiya a title baş, lê herweha tê wê wateyê, eger tu naverokê kevintir rojane bike û bikeve a +1, guhertoya nû dê çi bikarhênerên din, li annotations bibînin. Ev dibe ku pir bi hêz ji bo hinek cureyên sites naveroka dînamîk. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Step 1: Find code Javascript Google +1
Ji vir: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Gava 2 – “”em tage di serê te de yan jî bi tenê li ber tag bedena nêzî te””
Ji bo Javascript xuya di beşa bi serê rûpel, divê em bi cîh vê kodê li
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ AlsaName \ base \ default \ şablonê \ rûpel \ html \ head.html’
Gava 3 – “”em tage cihê ku hûn dixwazin li ser bişkoka +1 kirinê”” – Li doza min di bin “”Email ji hevalê xwe re””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ AlsaName \ base \ default \ şablonê \ Katalog \ berhema \ view.phtml’
Tip 1: Ji bo dîtina rêya files şablonê pêk hatiye divê em ji bo xeyrandin, divê em ji bo çalak ‘Path Şablon Set Dubare’.
bibînin ku çawa ji bo çalakkirina vê funksîyonê Click Here. Bi vî awayî ez bi hêsanî dikare files şablonê de divê ez ji bo xeyrandin di bibînin.
Screenshot ji +1 button Google bi “”Hints Şablon çalake””

Wêne 1: Google +1 Button bi Hints Şablon vekirî be.

Wêne 2: Google +1 Button bê Hints Şablon vekirî be.
Lîsteya pelên tên afirandin / de hate guherandin:
De hate guherandin – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ AlsaName \ base \ default \ şablonê \ rûpel \ html \ head.html’
De hate guherandin – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ AlsaName \ base \ default \ şablonê \ Katalog \ berhema \ view.phtml’
Download pelan de hate guherandin ji: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
жаңы Google +1 баскычын үчүн Magento кошуу – Продукт Page / Template өзгөртүү
Ошентип, азыр Мен Windows 7 ноутбук «XAMPP» колдонуу боюнча Magento орнотулган чейин, ошондой эле кайра-томуна продукт баракчаларды карап көрүү үчүн Magento сайты.
Эми, мен продукт шаблон өзгөртүү киргизүү аркылуу колум менен кир болот. Magento катмарлары бардык бөлүнгөн бир MVC (Model кароо башкаруучусу) негиздерине таянат. Биздин учурда, биз бир гана кароо бөлүгүн б.а. Template Files (.phtml) өзгөртүп турган.
Эскертүү: Мен эч кандай өзгөртүүлөрдү жок стандарттык үлгүнү колдонуп жатам.
Эмне үчүн Google +1?
бир адам + 1 Сиздин сайтка болсо, пайдалануучунун «дос», алар издөө жыйынтыгы боюнча сайты сунуш кылат. Google, Facebook жана Twitter менен атаандаша турган бир эле бошотулган. Алар издөө натыйжалары коомдук болууну каалашат.
«3. Google белгилүү ачкыч же сөз айкаштары айрым беттерин баалоону +1 маалыматтарды тийиши мүмкүн. Көбүрөөк + 1лер белгилүү бир ачкыч же сөз пайда, ал жогору турган. Ал эми бул жолу болушу да бул үчүн мурда кандай болсо, ошондой SEO компаниялар аны пайдаланып, бүт нерсени көпүчлүк мүмкүн.
4. Google +1 маалыматтарды колдонуу жана Twitter жана Facebook башка ушул сыяктуу коомдук маалыматтар менен атайын издөө боюнча сурамдары боюнча тиешелүү натыйжаларын көрсөтүү үчүн аны бириктирип койсо болот. Бул гана катарын аныктоо +1 маалыматтарды колдонуу Google көбүрөөк болушу мүмкүн. Эгер мүмкүн болуучу таасири Twitter, Facebook жана Google +1 Сиздин сайтка бирге баскычтарын максималдуу пайдалануу менен карап жана атаандаштыкка жөндөмдүү болушубуз керек.
5. Кимдир бирөө + 1-бет келгенде, бул дагы ошол баракты сойлоочулар жана ушундай аталыш менен баракты эле маалыматты алуу үчүн Google жөргөмүш да түрткү болушу мүмкүн. Бул жакшы аталышы маанилүүлүгүн баса белгилейт, бирок ал да улуу мазмун тактоо келсе жана ал +1 алат, жаңы версия башка пайдалануучулар түшүндүрмөлөрүндө көргөн болот. Бул динамикалык мазмуну сайттардын кээ бир түрлөрү үчүн абдан күчтүү болушу мүмкүн. «
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
1-кадам: Google +1 Javascript кодун табуу
бул жерден: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
2-кадам – «сенин башына же жөн эле жакын дене тег чейин бул теги» дейт
Javascript барактын башчысы бөлүмүндө пайда үчүн, биз бул кодду киргизүү керек эле
«C: \ XAMPP \ htdocs magento \ колдонмо \ дизайн \ Frontend \ база \ демейки \ шаблон \ б \ \ HTML \ head.html»
3-кадам – «сен көрсөтүүгө +1 баскычын Ушул теги кой», – «дос э» деген менин учурда.
«C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ колдонмо \ дизайн \ Frontend \ база \ демейки \ шаблон \ каталогу \ продукт \ view.phtml»
Tip 1: өзгөртүү керек шаблон дептердин жолду табышы үчүн, биз: «Set Template Path Көздөн иштетүү керек.
Бул мүмкүнчүлүктү иштетүү үчүн кантип билиш үчүн бул жерди бас. Бул жагынан мен жонокой мен өзгөртүү керек шаблон материалдары менен тааныша аласыз.
«Иштетилген Template ишараттары» менен баскычын +1 Google скриншоттору

Image 1: Google +1 Button иштетилген Template изи менен.

Image 2: Google +1 Button иштетилген Template изи жок.
түзүлгөн делолорун тизмеси / барак:
Барак – «C: \ XAMPP \ htdocs magento \ колдонмо \ дизайн \ Frontend \ база \ демейки \ шаблон \ б \ \ HTML \ head.html»
Барак – «C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ колдонмо \ дизайн \ Frontend \ база \ демейки \ шаблон \ каталогу \ продукт \ view.phtml»
барак материалдары жүктөп: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ເພີ່ມກູໂກ +1 ປຸ່ມໃຫມ່ກັບວີໂອໄອພີ – Page Product / ແມ່ແບບການແກ້ໄຂ
ດັ່ງນັ້ນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕັ້ງ Magento ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ Windows 7 ຄອມພິວເຕີການນໍາໃຊ້ ‘XAMPP’, ແລະ Re: ການຈັດດັດສະນີເວັບໄຊທ໌ Magento ເພື່ອເບິ່ງຫນ້າຜະລິດຕະພັນ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປື້ອນໂດຍການປັບປຸງແມ່ແບບຜະລິດຕະພັນ. ວີໂອໄອພີແມ່ນອີງໃສ່ MVC (Model View Controller) ຫຼັກການທີ່ຂັ້ນຕອນໄດ້ຖືກແຍກອອກທັງຫມົດ. ໃນກໍລະນີຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຈະປັບປຸງແກ້ໄຂເບິ່ງສ່ວນ i.e. ໄຟລ໌ Template (.phtml).
ຫມາຍເຫດ: ຂ້າພະເຈົ້າການນໍາໃຊ້ແມ່ແບບມາດຕະຖານໂດຍບໍ່ມີການດັດແປງໃດໆ.
ເປັນຫຍັງກູໂກ +1?
ຖ້າຫາກວ່າບຸກຄົນ + 1 ຂອງເວັບໄຊຂອງທ່ານ, ‘ເພື່ອນ’ ຂອງຜູ້ໃຊ້ຈະເບິ່ງສະເຫນີຂອງເວັບໄຊທ໌ກ່ຽວກັບຜົນການຄົ້ນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກູໂກປ່ອຍອອກມາເມື່ອເປັນວິທີການທີ່ຈະແຂ່ງຂັນກັບເຟສບຸກແລະ Twitter ໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຜົນການຄົ້ນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າຈະສັງຄົມຫຼາຍ.
“”3 ກູໂກສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ +1 ການຈັດອັນດັບຫນ້າໃດຫນຶ່ງສໍາລັບຄໍາຫລືວະລີສະເພາະ. ຫຼາຍ +1 ປະກົດອອກສໍາລັບຄໍາຫລືວະລີ, ສູງກວ່າມັນຈະມີອັນດັບ. ມັນເປັນເຊັ່ນດຽວກັນສໍາລັບການນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລານີ້ເປັນ ບໍລິສັດ SEO ສາມາດໃຊ້ເວລາປະໂຫຍດຂອງມັນແລະລົດຄ່າສິ່ງທີ່ທັງຫມົດ.
4. ກູໂກສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ +1 ແລະສົມທົບກັບຂໍ້ມູນທາງສັງຄົມອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈາກ Twitter ແລະເຟສບຸກທີ່ຈະສະແດງຜົນການຄົ້ນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບການສອບຖາມຄົ້ນຫາສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ນີ້ແມ່ນມັກຈະເກີດຂຶ້ນກ່ວາກູໂກການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ +1 solely ໃນການກໍານົດຈັດລຽງລໍາດັບ. ທ່ານຈະຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາການນໍາໃຊ້ Twitter, ເຟສບຸກແລະກູໂກ +1 ປຸ່ມຮ່ວມກັນຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງທ່ານກັບ maximize exposure ທ່າແຮງແລະຍັງຄົງມີການແຂ່ງຂັນ.
5 ໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງ + 1 ເປັນຫນ້າ, ນີ້ສາມາດຜົນກະທົບຕໍ່ spider ກູໂກເພື່ອລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ອນຫນ້ານີ້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງແລະສະກັດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຫົວຂໍ້ຫນ້າ. ນີ້ໄດ້ເນັ້ນຄວາມສໍາຄັນຂອງຊື່ທີ່ດີ, ແຕ່ຍັງຫມາຍຄວາມວ່າຖ້າຫາກວ່າທ່ານປັບປຸງເນື້ອຫາສູງອາຍຸແລະໄດ້ຮັບມັນເປັນ +1, ການສະບັບໃຫມ່ຈະເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ອື່ນເບິ່ງໃນຄໍາ. ນີ້ອາດຈະມີອໍານາດຫຼາຍສໍາລັບບາງປະເພດຂອງສະຖານທີ່ເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວ. “”
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຄົ້ນຫາລະຫັດ Javascript ກູໂກ +1
ຈາກທີ່ນີ້: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
ຂັ້ນຕອນທີ 2 – “”ເອົາໂຄດຄໍາສັ່ງນີ້ໃນຫົວຂອງທ່ານຫຼືພຽງແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະໂຄດຄໍາສັ່ງຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງທ່ານ””
ສໍາລັບການ Javascript ກັບປາກົດຢູ່ໃນພາກສ່ວນຫົວຂອງຫນ້າ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ລະຫັດນີ້ໃນ
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ ການອອກແບບ \ frontend \ ຖານ \ default \ template \ ຫນ້າ \ html \ head.html’
ຂັ້ນຕອນທີ 3 – “”ເອົາໂຄດຄໍາສັ່ງນີ້ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການປຸ່ມ +1 ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້”” – ໃນກໍລະນີຂອງຂ້າພະເຈົ້າພາຍໃຕ້ “”ອີເມນໃຫ້ເພື່ອນ””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ ການອອກແບບ \ frontend \ ຖານ \ default \ template \ ຄູ່ມື \ ຜະລິດຕະພັນ \ view.phtml’
ປາຍ 1: ເພື່ອຊອກຫາເສັ້ນທາງຂອງແຟ້ມແມ່ແບບທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ, ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ‘ກໍານົດເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ແມ່ແບບຄໍາແນະນໍາ.
ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະສົມບັດນີ້. ໃນວິທີການນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສາມາດຊອກຫາໄຟລ໌ແມ່ແບບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ.
ພາບຫນ້າຈໍຂອງກູໂກ +1 ປຸ່ມ “”ເຄັດລັບສໍາ Template Enabled””

ຮູບພາບ 1: ກູໂກ +1 ປຸ່ມທີ່ມີຄໍາແນະນໍາ Template ເປີດການໃຊ້ງານ.

ຮູບພາບ 2: ກູໂກ +1 ປຸ່ມໂດຍບໍ່ມີການແນະນໍາແມ່ແບບເປີດການໃຊ້ງານ.
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງໄຟລ໌ສ້າງ / ແກ້ໄຂ:
ຖືກແກ້ໄຂ – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ ການອອກແບບ \ frontend \ ຖານ \ default \ template \ ຫນ້າ \ html \ head.html’
ຖືກແກ້ໄຂ – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ ການອອກແບບ \ frontend \ ຖານ \ default \ template \ ຄູ່ມື \ ຜະລິດຕະພັນ \ view.phtml’
ດາວນ໌ໂຫລດໄຟລ໌ດັດແກ້ຈາກ: Magento ກູໂກ +1 ປຸ່ມ Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Google blank I Consummatio ipsum – Product Page / Formula Modification
Nunc et usque in blank I have installed in meus laptop usura Fenestra VII, XAMPP, et Re-website iudex ad considerandam uber in a blank pages.
Nunc vadam inflexo sordidum opus manuum mearum Amen. Fundatur in a blank MVC (Model View moderatoris) est duplex principium in quo omnes sunt separatae. Nobis tantum mutare nos in Formula i.e. Visum parte lima (.phtml).
Nota template utor regula sine testamento scribuntur.
I Google Quid?
Si quis in vestri site + I, quorum amicorum commendatione website spectabimus utentis in quaero praecessi. Hoc modo privatus Google certare et Twitter Facebook. Volunt esse eventus socialis quaerere.
“”I 3. uti Google paginas certa notitia generis vel speciei keywords phrases. 1s apparentibus per plures + keyword specifica dicitur ordo superior esset. Hoc est, ad hoc ut immaturum Mauris et turmas uti pacto posset totum.
4. I could utor Google data et miscere socialis cum aliis similibus, ex data et Twitter Facebook exhibere relevant results for Search queries speciei. Hoc magis fit, quam per Google data est solum I ut determinare gradus. Vos mos postulo ut considerare usura Twitter Facebook et Google I buttons sunt in tua site ad maximize potential nuditate et manere competitive.
5. + I, cum aliquis a page, hoc est aranearum repere, quod potest trigger a Google data page extractum est, et talis ut title page. Momentum effert hoc nomen bonum, sed etiam si contentus update is gets I maiorem, alia nova users erit in explicationibus. Haec enim genera admodum contentus locis plurimum posse. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Step I: I Javascript code Find Google
Hinc: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Step II – “”tag in caput istud corpus vel proxime ante tag””
For JavaScript partem capitis paginam venire oportet inserere in hoc codice
C: \ XAMPP \ htdocs \ JM \ App \ consilium \ frontend \ basi \ defectum \ template \ Page \ pdf \ head.html ‘
Gradus III – “”ubi uolueris Tag istud ipsum reddere I”” – sed ego sub “”Amice Phasellus tristique purus a””.
C: \ XAMPP \ htdocs \ JM \ App \ consilium \ frontend \ basi \ defectum \ template \ catalog \ Product \ view.phtml ‘
I Tip: Ut invenirem viam template lima ut postulo ut modify, nos postulo ut enable pone Template Semita innuit.
Click here to find out ut pluma quam. Facile invenies ita temperare oportet lima template.
Screenshot of Google I, cum ipsum “”Formula innuit Enabled””

Image I: Google pyga in Formula I innuit enabled.

Image II: I Google pyga sine Template innuit enabled.
Creatarum Index files / mutatio:
Mutatio – C: \ XAMPP \ htdocs \ JM \ App \ consilium \ frontend \ basi \ defectum \ template \ Page \ pdf \ head.html ‘
Mutatio – C: \ XAMPP \ htdocs \ JM \ App \ consilium \ frontend \ basi \ defectum \ template \ catalog \ Product \ view.phtml ‘
Download modified lima in a: Google blank I Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pievienojot jaunu Google +1 pogu Magento – Product Page / Template modificēšana
Tātad līdz šim man ir uzstādītas Magento par manu Windows 7 klēpjdatoru, izmantojot “”XAMPP””, un atkārtoti indeksētas ar Magento mājas lapā, lai apskatītu izstrādājuma lapās.
Tagad, es saņems manas rokas netīras, pārveidojot produktu veidni. Magento ir balstīta uz MVC (MVC) principu, ja slāņi ir visi atdalītas. Mūsu gadījumā, mēs esam tikai gatavojas mainīt View daļu t.i. veidņu failus (.PHTML).
Piezīme: Es esmu, izmantojot standarta veidni, bez jebkādām izmaiņām.
Kāpēc Google +1?
Ja persona +1 jūsu vietni, tad “”draugi”” no lietotāja skata ieteikumu mājas lapā par to meklēšanas rezultātiem. Google atbrīvo to kā veids, lai konkurētu ar Facebook un Twitter. Viņi vēlas, lai viņu meklēšanas rezultāti būt sociālā.
“”3. Google varētu izmantot +1 datus, lai rank dažas lapas konkrētiem atslēgvārdiem vai frāzēm. Jo vairāk + 1s parādās uz konkrētu atslēgvārdu vai frāzi, jo lielāks tas rangs. Tas ir pārāk agri, lai tas notiktu, šajā laikā, SEO uzņēmumi var gūt labumu no tā un devalvēt viss.
4. Google varētu izmantot +1 datus, un apvienot to ar citu līdzīgu sociālo datus no Twitter un Facebook, lai parādītu atbilstošus rezultātus konkrētiem meklēšanas vaicājumiem. Tas, visticamāk, notiks, nekā Google, izmantojot +1 datus, vienīgi lai noteiktu rindās. Jums būs nepieciešams apsvērt, izmantojot Twitter, Facebook un Google +1 pogas kopā jūsu vietnē, lai maksimizētu potenciālo iedarbību un saglabātu konkurētspēju.
5. Ja kāds +1 lapa, tas var izraisīt Google zirnekļa indeksēt šo lapu vēlreiz un iegūt datus, piemēram, lapas nosaukumu. Tas uzsver, cik svarīgi ir labs titulu, bet arī nozīmē, ja jūs atjaunināt vecāks saturu, un tas izpaužas +1, jaunā versija būs, ko citi lietotāji redz anotācijās. Tas varētu būt ļoti spēcīgs, lai dažu dinamisku satura vietnēs veidiem. “”
Avots: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
1. solis: Atrast Google +1 Javascript kodu
No šeit: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
2. posms – “”Novietojiet šo tagu jūsu galvas vai tikai pirms jūsu ciešu ķermeņa tag””
Par Javascript parādīties galvas sadaļā lapu, mums ir nepieciešams, lai ievietotu šo kodu
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dizains \ frontend \ bāze \ noklusējuma \ veidnes \ lapā \ html \ head.html ‘
Solis 3 – “”Novietojiet šo tagu, kur vēlaties +1 pogu padarīt”” – Manā gadījumā saskaņā ar “”e-pastu draugam””.
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dizains \ frontend \ bāze \ default \ template \ katalogs \ produkts \ view.phtml ‘
Padoms 1: Lai atrastu ceļu veidnes failus mums ir nepieciešams, lai mainītu, mums ir nepieciešams, lai ļautu “”Uzlikt Template Path padomi””.
Klikšķiniet šeit, lai uzzinātu, kā iespējot šo funkciju. Tādā veidā es varētu viegli atrast veidņu failus man ir nepieciešams, lai mainītu.
Ekrānuzņēmums Google +1 pogu ar “”Veidne mājieniem Enabled””

Image 1: Google +1 poga ar Template mājieniem ļāva.

Image 2: Google +1 poga bez Template mājieniem ļāva.
Saraksts failus, kas izveidoti / izmaiņas:
Pārveidots – “”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dizains \ frontend \ bāze \ noklusējuma \ veidnes \ lapā \ html \ head.html ‘
Pārveidots – “”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ dizains \ frontend \ bāze \ default \ template \ katalogs \ produkts \ view.phtml ‘
Lejupielādēt modificētu failu no: Magento Google poga +1 Lejuplādēt

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Įrašyta naują “”Google +1 mygtuką Magento – produktų tinklalapis / Šablonas modifikacija
Taigi iki šiol aš įdiegta Magento mano “”Windows 7″” nešiojamas naudojant “”XAMPP””, ir vėl indeksuotas Magento svetainėje peržiūrėti puslapius.
Dabar, aš gauti savo rankas purvinas pakeičiant produkto šabloną. Magento remiasi “”MVC (MVC) principu, kai sluoksniai visi atskirti. Mūsų atveju, mes tik ketina keisti Rodyti dalį t.y. šablonų failus (.PHTML Naudota).
Pastaba: Aš naudoju standartinį šabloną be jokių pakeitimų.
Kodėl “”Google”” 1?
Jei asmuo +1 prie jūsų vietoje, “”Draugai””, kad vartotojas bus peržiūrėti svetainėje rekomendaciją dėl jų paieškos rezultatus. Google išleido tai kaip būdą konkuruoti su “”Facebook”” ir “”Twitter””. Jie nori, kad jų paieškos rezultatų, kad būtų daugiau socialinio.
“”3.”” Google “”gali naudoti +1 duomenis rangas tam tikrus puslapius konkrečius raktinius žodžius ar frazes. Kuo daugiau +1 atsiradę tam tikrą žodį arba frazę, tuo didesnė ji reitingą. Tai per anksti, kad tai įvyktų šiuo metu kaip SEO bendrovės galėtų pasinaudoti juo ir devalvuoti visa tai.
4. “”Google”” galima naudoti +1 duomenis ir sujungti ją su kitomis panašiomis socialinės duomenis iš “”Twitter”” ir “”Facebook””, kad būtų rodomas atitinkamas rezultatus konkretiems paieškos užklausas. Tai labiau tikėtina, nei “”Google””, naudojant +1 duomenis tik nustatyti gretas. Jums reikės apsvarstyti galimybę naudoti “”Twitter””, “”Facebook”” ir “”Google +1″” mygtukai kartu į savo svetainę, siekiant padidinti galimą poveikį ir išlikti konkurencinga.
5. Kai kas nors + 1 yra puslapis, tai gali sukelti Google voras vėl nuskaityti šį puslapį ir gauti duomenis, pavyzdžiui, puslapio pavadinimo. Tai rodo, kad gerą pavadinimą svarbą, tačiau taip pat reiškia, jei jūs atnaujinti senesnius turinį ir jis gauna +1, nauja versija bus ką kiti vartotojai mato anotacijos. Tai gali būti labai galingas kai dinamiško turinio svetainių tipų. “”
Šaltinis: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
1 žingsnis: rasti “”Google +1″” JavaScript “”kodą
Iš čia: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Žingsnis 2 – “”Įdėkite šį reikšminį žodį savo galvą arba tiesiog prieš jūsų glaudžiai kūno žyma””
Dėl javascript pasirodyti galvos skyriuje puslapyje, mums reikia įterpti šį kodą į
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ programa \ dizainas \ front \ bazė \ default \ template \ puslapis \ HTML \ head.html””
3 etapas – “”Įdėkite šį reikšminį žodį kur norite mygtuką +1 įpareigoti”” – Mano atveju pagal “”paštu draugui””.
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ programa \ dizainas \ front \ bazė \ default \ šablonas \ katalogas \ Prekės \ view.phtml””
Patarimas 1: Norėdami rasti kelią šablono failus turime keisti, mums reikia, kad “”Nustatyti Šablonas Kelias patarimai””.
Spauskite čia norėdami sužinoti, kaip įjungti šią funkciją. Tokiu būdu aš galiu lengvai rasti šablonų failus man reikia keisti.
Screenshot “”Google +1 mygtuką su”” Šablonas Patarimai Įjungta “”

Image 1: “”Google”” 1 mygtukas šabloną Patarimai aktyvuota.

Vaizdo 2: “”Google +1″” mygtukas be Šablonas Patarimai aktyvuota.
Sąrašas failų, sukurtų / pakeista:
Modifikuotas – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ programa \ dizainas \ front \ bazė \ default \ template \ puslapis \ HTML \ head.html””
Modifikuotas – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ programa \ dizainas \ front \ bazė \ default \ šablonas \ katalogas \ Prekės \ view.phtml””
Parsisiųsti pakeistus failus iš: Magento “”Google +1″” mygtukas Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Bäisetze nei Google +1 Knäppchen ze Magento – Product Page / Schabloun Verännerung
Esou weider bis elo hun ech Magento op meng Windows 7 Laptop benotzt “”XAMPP”” installéiert, an du-indexéiert der Magento Websäit vum Produit Säiten ze Vue.
Elo, wäert ech meng Hänn dreckeg kréien vun de Produit Skelett verbidden. Magento baséiert op engem MVC (Model View spiller) Prinzip wou den Schichten all getrennt sinn. An eisem Fall, ginn mir nëmmen de View Deel i.e. der Schabloun Dateien (.phtml) ze änneren.
Opgepasst: ech mat der Norm Schablounen ouni Ännerungen.
Firwat Google +1?
Wann eng Persoun + 1 ass Är Site, de “”Frënn”” vun de User gëtt de Parrainage vun der Websäit op hir Sichresultater Vue. Google lancéiert dëst als eng Aart a Weis mat Facebook an Twitter ze rivaliséieren. Si wëllen hir Sichresultater méi sozial ze gin.
“”3. Google der +1 Donnéeë benotzen kéint bestëmmte Säite fir spezifesch Schlësselwieder oder Ausdréck Platz. Déi méi + mol 1. fir eng spezifesch Schlësselwuert oder Ausdrock optauchen, déi méi héich ass et géif zielen. Et ass nach ze fréi fir dat op dës Kéier geschéie wéi am Prinzip Betriber kéinten Virdeel vun et huelen an der ganzer Saach entwert.
4. Google konnt de +1 Donnéeë benotzen an se mat aneren ähnleche sozialen Donnéeën vun Twitter a Facebook kombinéieren relevante Resultater fir spezifesch Sichufroe Ecran. Dat ass méi héich wéi Google geschéie mat der +1 Donnéeën eleng reegelméisseg ze bestëmmen. Dir braucht op äre Site mat Twitter, Facebook oder Google ze considéréieren +1 Knäppercher zesummen Potential aussetzt schreift an kompetitiv bleiwen.
5. Wann een + 1 ass eng Säit, kann dat e Google Spann Iwwerleeung, datt Säit erëm ze krauchen an Daten wéi den Titel ofzebauen. Dëst Héichpunkter d’Wichtegkeet vun engem gudden Titel, mä heescht och, wann dir al Inhalt update an et kritt ee +1, gëtt déi nei Versioun sinn wat aner Benotzer an configuréieren gesinn. Dëst konnt fir e puer Zorte vun dynamesch Inhalt Siten ganz mächteg ginn. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Schrëtt 1: Bléck Google +1 Javascript Code
Vun hei: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Schrëtt 2 – “”Place des Markéierung zu Äre Kapp oder just virum noen Kierper Markéierung””
Fir Javascript an de Kapp Rubrik vun enger Säit ze gesinn, brauche mir dës Code ze setzen an
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ App \ Design \ frontend \ durstellen \ Default \ Skelett \ Säit \ HTML \ head.html’
Schrëtt 3 – “”dës Markéierung Place wou Dir de +1 Knäppchen wëlle maachen”” – A mengem Fall ënner dem “”Email un e Frënd””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ App \ Design \ frontend \ durstellen \ Default \ Skelett \ Katalog \ Produit \ view.phtml’
Tipp 1: Fir Wee vu Schablounen Fichieren fanne mir änneren mussen, brauchen mir Set Schabloun Optioune Zweiwel “”ze erméiglechen.
Klickt hei, fir erauszefannen, wéi dës Fonktioun ze erméiglechen. Op dës Manéier kann ech einfach d’Skelett Fichieren ech brauch fannen ze beaarbechten.
Screenshot vun Google +1 Knäppchen mat “”Schabloun Zweiwel Ugeschalt””

Bild 1: Google +1 Button mat Schabloun Zweiwel aktivéiert.

Bild 2: Google +1 Button ouni Schabloun Zweiwel aktivéiert.
Lëscht vun de Fichieren ugeluecht / geännert:
Geännert – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ App \ Design \ frontend \ durstellen \ Default \ Skelett \ Säit \ HTML \ head.html’
Geännert – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ App \ Design \ frontend \ durstellen \ Default \ Skelett \ Katalog \ Produit \ view.phtml’
Komplette geännert Fichier’en aus: Magento Google +1 Button download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Додавање ново копче Google +1 кон Magento – Производ страница / Шаблон модификација
Значи до сега имам инсталирано Magento на мојот Windows 7 лаптоп со користење на “”XAMPP, и повторно да се индексираат веб-сајт Magento за да ја видите производот страници.
Сега, јас ќе добијам моите раце валкани со менување дефиниција на производот. Magento е врз основа на принципот на MVC (модел Аватарот на контролор), каде што сите слоеви се одвоени. Во нашиот случај, ние се случува само за менување на Дел односно на шаблонските фајлови (.phtml).
Забелешка: јас сум со користење на стандарден формат, без никакви измени.
Зошто Google +1?
Ако некое лице +1 вашиот сајт, на “”пријатели”” на корисникот ќе видите препорака на веб-страница на резултатите од пребарувањето. Google објави ова како начин да се натпреварува со Фејсбук и Твитер. Тие сакаат нивните резултатите од пребарувањето да бидат повеќе социјални.
“”3. Google може да ги користат податоците +1 за пласман на одредени страници за одредени клучни зборови или фрази. Колку повеќе + 1s се појавуваат за одредена клучен збор или фраза, толку повисок ќе ранг. Тоа е премногу рано за тоа да се случи во тоа време како SEO компании би можеле да ги искористат предностите на тоа и да ја девалвира целата работа.
4. Google може да ги користат податоците +1 и комбинираат тоа со други слични социјални податоци од Твитер и Фејсбук да се прикажуваат соодветни резултати за специфични пребарувања. Тоа е повеќе веројатно да се случи од Google со користење на податоци +1 само за да се утврди редови. Ќе треба да се разгледа со користење на Твитер, Фејсбук и Google +1 копчиња заедно на вашиот сајт да го зголеми потенцијалната изложеност и да останат конкурентни.
5. Кога некој +1 страница, ова може да предизвика пајакот на Google да оди оваа страница повторно и екстракт податоци како што е насловот на страницата. Ова го истакнува значењето на добар наслов, но, исто така, значи ако ажурирање постарите содржини и таа добива 1, новата верзија ќе биде она што другите да го видат во белешките. Ова може да биде многу моќен за некои видови на динамични сајтови содржина. “”
Извор: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Чекор 1: Најдете Google +1 JavaScript код
Од тука: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Чекор 2 – “”Место овој таг во главата или само пред вашите блиски телото таг””
Javascript-от за да се појави во главата на една страница, треба да го вметнете овој код во
‘C: \ XAMPP \ htdocs Magento \ апликација \ дизајн \ интерфејс \ база \ стандардно \ дефиниција \ страница \ \ html \ head.html “”
Чекор 3 – “”Место на оваа ознака, каде што сакате на копчето +1 да направат”” – Во мојот случај во рамките на “”Испрати на пријател””.
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ апликација \ дизајн \ интерфејс \ база \ стандардно \ дефиниција \ каталог \ производ \ view.phtml “”
Совет 1: Да се најдат патот на шаблонските фајлови ние треба да се промени, ние треба да им овозможи на “”Поставување на Шаблон Пат Совети.
Кликнете тука за да дознаете како да се вклучите оваа функција. На овој начин лесно може да се најде дефиниција додадени фајлови: Јас треба да се измени.
Слика од екранот на Google +1 копчето со “”Шаблон Совети Овозможено””

Слика 1: Google +1 копчето со Шаблон Совети овозможено.

Слика 2: Google +1 копче, без Шаблон Совети овозможено.
Листа на датотеки креирани / изменета:
Изменета – “”C: \ XAMPP \ htdocs Magento \ апликација \ дизајн \ интерфејс \ база \ стандардно \ дефиниција \ страница \ \ html \ head.html””
Изменета – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ апликација \ дизајн \ интерфејс \ база \ стандардно \ дефиниција \ каталог \ производ \ view.phtml””
Преземете ја изменети датотеки од: Magento Google +1 копчето Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nanampy vaovao Google +1 bokotra an’i Magento – Product Page / Template Fanovàna
Noho izany ka mandraka ankehitriny dia efa nametraka Magento eo amin’ny Windows 7 solosaina findainy mampiasa ‘XAMPP’, ary indray indexed ny Magento vohikala mba hijery ny vokatra pejy.
Ankehitriny, dia hahazo ny tanana maloto ny manova ny vokatra template. Magento dia mifototra amin’ny MVC (Model View Controller) ny sosona fitsipika izay rehetra tafasaraka. Amin’izao tranga, isika ihany no handeha manova ny View anjara i.e. ny Template antontan-taratasy (.phtml).
Fanamarihana: Izaho no mampiasa ny faneva môdely tsy misy fanovana.
Nahoana Google +1?
Raha misy olona + 1 ny amin’ny toerana, ny ‘namana’ ny mpampiasa dia hijery ny fanolorana ny vohikala teo amin’ny voka-pikarohana. Google namoaka izany ho toy ny fomba mba hifaninana amin’ny Facebook sy Twitter. Tian’izy ireo ny voka-pikarohana ara-tsosialy mba ho bebe kokoa.
“”3. Google +1 afaka mampiasa ny angon-drakitra mba laharana pejy sasany ho an’ny teny fanalahidy na andian-teny manokana. + Arakaraka 1s miseho ho iray manokana tenifototra na andian-teny, ny ambony mety laharana. Tsy ho izany aloha loatra ny hitranga amin’izao fotoana izao toy ny SEO orinasa afaka hanararaotra izany ka devalue ny zavatra rehetra.
4. Google +1 afaka mampiasa ny tahirin-kevitra sy mitambatra izany amin’ny hafa ara-tsosialy toy izany koa angona avy Twitter sy Facebook mba haneho mifandraika valiny ho an’ny fanontaniana fikarohana manokana. Izany no mety hitranga kokoa noho ny Google fampiasana ny angon-drakitra +1 fotsiny ny mamaritra laharana. Dia mila mandinika mampiasa Twitter, Facebook sy Google +1 bokotra miaraka eo amin’ny toerana mba hahabetsaka mety hatsiaka sy hitoetra ho mifaninana.
5. Rehefa misy olona + 1 misy pejy, mety nahatonga an’ilay bibidia ny Google hala nandady fa ny pejy indray ka hanesorana tahirin-kevitra toy ny pejy lohateny. Izany dia manasongadina ny maha zava-dehibe ny tsara anaram-boninahitra, fa midika koa raha be taona vaovao farany afa-po ary mahazo ny +1, ny vaovao izay dikan ho mpampiasa hafa mahita ao amin’ny annotations. Mety ho tena matanjaka ho an’ny sasany mavitrika karazana votoaty toerana. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Dingana 1: Find Google +1 Javascript fehezan-dalàna
Avy eto: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Dingana 2 – “”Apetraho tenifototra ity eo amin’ny loha na eo akaiky fotsiny vatana mari-pamantarana””
Fa Javascript mba hiseho eo amin’ny lohany fizarana ny pejy, dia mila ampidiro ao amin’ny Fehezan-dalàna ity
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ fampiharana \ famolavolana \ frontend \ fototra \ toerana misy anao \ Endrika \ pejy \ HTML \ head.html’
Dingana 3 – “”Toerana tenifototra ity toerana tianao ny +1 bokotra mba hanao”” – Araka ny raharaha eo ambany “”Email amin’ny Namana””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ fampiharana \ famolavolana \ frontend \ fototra \ toerana misy anao \ Endrika \ Catalog \ vokatra \ view.phtml’
Soso-kevitra 1: Mba hahita lalana ny Endrika antontan-taratasy dia mila manova, dia mila hahafahan’ny ‘Mametraha Template Path hamantatra izany’.
Tsindrio eto mba hahitana ny fomba mba hahafahan’ny io endri-javatra io. Amin’izany fomba izany dia afaka mora foana aho mahita ny môdely antontan-taratasy no mila manova.
Pikantsarin’ny Google +1 bokotra amin’ny “”Template afaka hamantatra izany””

Image 1: Google +1 Button amin’ny Template hamantatra izany alefa.

Image 2: Google +1 Button tsy Template hamantatra izany alefa.
Lisitry ny antontan-taratasy noforonina / farany:
Farany – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ fampiharana \ famolavolana \ frontend \ fototra \ toerana misy anao \ Endrika \ pejy \ HTML \ head.html’
Farany – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ fampiharana \ famolavolana \ frontend \ fototra \ toerana misy anao \ Endrika \ Catalog \ vokatra \ view.phtml’
Download ny farany antontan-taratasy avy amin’ny: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Menambah butang baru Google +1 untuk Magento – Page Produk / Pengubahsuaian Template
Jadi sehingga kini saya telah memasang Magento pada saya Windows 7 komputer riba menggunakan ‘XAMPP’, dan semula diindeks-laman web Magento untuk melihat halaman produk.
Sekarang, saya akan mendapatkan tangan saya kotor dengan mengubah suai template produk. Magento adalah berdasarkan prinsip MVC (Model View Controller) di mana lapisan semua dipisahkan. Dalam kes kami, kami hanya akan mengubah suai Lihat bahagian iaitu fail Template (.phtml).
Nota: saya gunakan template standard tanpa sebarang pengubahsuaian.
Mengapa Google +1?
Jika seseorang +1 laman web anda, ‘kawan’ pengguna akan melihat syor laman web pada hasil carian mereka. Google mengeluarkan ini sebagai satu cara untuk bersaing dengan Facebook dan Twitter. Mereka mahu hasil carian mereka untuk menjadi lebih sosial.
“”3. Google boleh menggunakan 1 data untuk pangkat halaman tertentu untuk kata kunci atau frasa tertentu. Semakin +1 muncul untuk kata kunci tertentu atau frasa, semakin tinggi ia akan pangkat. Masih terlalu awal untuk ini berlaku pada masa ini sebagai syarikat-syarikat SEO boleh mengambil kesempatan daripada itu dan menurunkan nilai segala-galanya.
4. Google boleh menggunakan 1 data dan menggabungkan ia dengan data sosial sama lain dari Twitter dan Facebook untuk memaparkan hasil carian yang berkaitan untuk pertanyaan carian tertentu. Ini adalah lebih cenderung untuk berlaku daripada Google menggunakan +1 data semata-mata untuk menentukan pangkat. Anda akan perlu untuk mempertimbangkan menggunakan Twitter, Facebook dan Google +1 butang bersama-sama di laman web anda untuk memaksimumkan potensi pendedahan dan kekal berdaya saing.
5. Apabila seseorang + 1 adalah halaman, ini boleh mencetuskan labah-labah Google merangkak halaman itu sekali lagi dan mengekstrak data seperti tajuk halaman. Ini menunjukkan betapa pentingnya tajuk yang baik, tetapi juga bermakna jika anda mengemas kini kandungan yang lebih tua dan ia mendapat 1, versi baru akan menjadi apa pengguna lain melihat dalam penjelasan. Ini boleh menjadi sangat berkuasa untuk beberapa jenis laman kandungan dinamik. “”
Sumber: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Langkah 1: Cari kod Javascript Google +1
Dari sini: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Langkah 2 – “”Letakkan tag ini dalam kepala anda atau sebelum tag badan rapat anda””
Untuk Javascript untuk muncul di bahagian kepala halaman, kita perlu memasukkan kod ini dalam
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ frontend \ asas \ lalai \ template halaman \ \ html \ head.html’
Langkah 3 – “”Letakkan tag ini di mana anda ingin butang +1 untuk menjadikan”” – Dalam kes saya di bawah “”E-mel kepada Rakan””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ frontend \ asas \ lalai \ template \ katalog \ produk \ view.phtml’
Petua 1: Untuk mencari jalan fail template kita perlu untuk mengubah suai, kita perlu untuk membolehkan ‘Set Path Template Petua’.
Klik Di Sini untuk mengetahui cara untuk mendayakan ciri ini. Dengan cara ini saya boleh dengan mudah mencari fail template saya perlu mengubah suai.
Tangkapan skrin Google butang 1 dengan “”Petua Template Didayakan””

Gambar 1: Google +1 Button dengan Petua Template yang aktif.

Gambar 2: Google +1 Button tanpa Petua Template yang aktif.
Senarai fail yang dicipta / diubah suai:
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ frontend \ asas \ lalai \ template halaman \ \ html \ head.html’
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ frontend \ asas \ lalai \ template \ katalog \ produk \ view.phtml’
Muat turun fail diubah suai daripada: Magento Google +1 Button Muat turun

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Magento പുതിയ Google +1 ബട്ടൺ ചേർക്കുന്നു – ഉൽപ്പന്ന പേജിൽ / ഫലകം പരിഷ്ക്കരണം
ഇപ്പോൾ വരെ അപ്പ് ഞാൻ ഉൽപ്പന്ന പേജുകൾ കാണുന്നതിനുള്ള ‘XAMPP’ ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ വിൻഡോസ് 7 ലാപ്ടോപ്, വീണ്ടും സൂജികപത്രവും Magento വെബ്സൈറ്റിൽ Magento ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കൈ ഉൽപ്പന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് തിരുത്തുന്ന വൃത്തികെട്ട ലഭിക്കും. Magento പാളികളുടെ എല്ലാ വേർതിരിച്ച ഒരു MVC (മോഡൽ കാണുക കൺട്രോളർ) തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ, ഞങ്ങൾ ഭാഗം മാത്രം കാണുക അതായത് ഫലകം ഫയലുകൾ (.phtml) പരിഷ്കരിക്കാൻ പോകുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സാധാരണ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് Google +1 ചെയ്യുക?
ഒരു വ്യക്തി + 1 നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് എങ്കിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ ‘സുഹൃത്തുക്കൾ’ അവരുടെ തിരയൽ ഫലങ്ങളിലും വെബ്സൈറ്റിലെ ശുപാർശ കാണാൻ ചെയ്യും. ഗൂഗിൾ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ മത്സരിക്കാൻ ഒരു മാർഗമായി പ്രകാശനം. അവർ തങ്ങളുടെ തിരയൽ ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
“”3. ഗൂഗിൾ നിർദ്ദിഷ്ട കീവേഡുകൾ വാക്യങ്ങളിലോ ചില പേജുകൾ ദുഖകരമാണ് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കീവേഡ് വാചകം ഹാജരായ 1 കൾ, +1 ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുക. പേരും ഉയർന്ന കലാമൂല്യമുള്ള തന്നെ. അത് പോലെ ഈ സമയത്ത് നേരത്തെ സംഭവിക്കാൻ അതു ആകുന്നു എസ്.ഇ.ഒ. കമ്പനികൾ ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം മുഴുവനും കാര്യം പറയില്ല കഴിഞ്ഞില്ല.
4. ഗൂഗിൾ +1 ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാനും നിർദ്ദിഷ്ട തിരയൽ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസക്തമായ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ട്വിറ്റർ, ഫേസ്ബുക്ക് നിന്ന് മറ്റ് സമാനമായ സോഷ്യൽ ഡാറ്റ സംയോജിപ്പിക്കൂ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ Google റാങ്കുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ വെറുതേ +1 ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അധികം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുമൂലമുള്ള എക്സ്പോഷർ എന്നിവയിൽ മത്സര നിലനിൽക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ച് ട്വിറ്റർ, ഫേസ്ബുക്ക്, ഗൂഗിൾ +1 ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിഗണിക്കുക ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
5. ആരെങ്കിലും +1 ഒരു പേജിന്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ വീണ്ടും ആ പേജ് ക്രാൾ പോലുള്ള പേജ് ശീർഷകം ഡാറ്റ കൊയ്യുന്നതിന് ഒരു Google ചിലന്തി ട്രിഗർ കഴിയും. ഇത് ഒരു നല്ല ശീർഷകം പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പഴയ ഉള്ളടക്കം അപ്ഡേറ്റ് അതു ഒരു +1 ബാധിതനായ, പുതിയ പതിപ്പ് മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കാണുന്നവ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. ഈ ഡൈനാമിക് ഉള്ളടക്കം സൈറ്റുകൾ ചില തരം വളരെ ശക്തമായ കഴിഞ്ഞില്ല. “”
അവലംബം: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
ഘട്ടം 1: Google + 1 JavaScript കോഡ് കണ്ടെത്തുക
ഇവിടെ നിന്ന്: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
സ്റ്റെപ്പ് 2 – “”നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ബോഡി ടാഗ് ഈ ടാഗ് വയ്ക്കുക””
Javascript, ഒരു പേജിന്റെ തല വിഭാഗത്തിൽ ഹാജരാകാൻ ഞങ്ങൾ ഈ കോഡ് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്
സി: \ xampp \ htdocs \ magento \ അപ്ലിക്കേഷൻ \ ഡിസൈൻ \ എന്റ് \ ബേസ് \ സ്ഥിര \ ഫലകം \ പേജ് \ HTML \ head.html ‘
സ്റ്റെപ്പ് 3 – “”ഒരു ചങ്ങാതിക്ക് ഇമെയിൽ”” എന്റെ കേസിൽ – “”നിങ്ങൾ +1 ബട്ടൺ ചിത്രീകരിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന ഈ ടാഗ് ഇടുക””.
സി: \ xampp \ htdocs \ magento \ അപ്ലിക്കേഷൻ \ ഡിസൈൻ \ എന്റ് \ ബേസ് \ സ്ഥിര \ ടെംപ്ലേറ്റ് \ കാറ്റലോഗ് \ ഉൽപ്പന്ന \ view.phtml ‘
നുറുങ്ങ് 1: ഞങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയലുകൾ പാതയിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ‘ഫലകം പാത സജ്ജമാക്കുക സൂചനകൾ’ പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഈ സവിശേഷത പ്രാപ്തമാക്കാൻ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്. ഈ വിധത്തിൽ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയലുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
“”പ്രാപ്തമാക്കി ഫലകം സൂചനകൾ”” ഉപയോഗിച്ച് Google +1 ബട്ടൺ സ്ക്രീൻഷോട്ട്

ചിത്രം 1: പ്രാപ്തമാക്കിയ ഫലകം ഹിന്റ്സ് Google +1 ബട്ടൺ.

ചിത്രം 2: പ്രാപ്തമാക്കിയ ഫലകം സൂചനകൾ ഇല്ലാതെ Google +1 ബട്ടൺ.
പുതുക്കപ്പെട്ടത് / സൃഷ്ടിച്ച ഫയലുകളുടെ പട്ടിക:
പരിഷ്ക്കരിച്ചത് – സി: \ xampp \ htdocs \ magento \ അപ്ലിക്കേഷൻ \ ഡിസൈൻ \ എന്റ് \ ബേസ് \ സ്ഥിര \ ഫലകം \ പേജ് \ HTML \ head.html ‘
പരിഷ്ക്കരിച്ചത് – സി: \ xampp \ htdocs \ magento \ അപ്ലിക്കേഷൻ \ ഡിസൈൻ \ എന്റ് \ ബേസ് \ സ്ഥിര \ ടെംപ്ലേറ്റ് \ കാറ്റലോഗ് \ ഉൽപ്പന്ന \ view.phtml ‘
Magento Google +1 ബട്ടൺ ഇറക്കുമതി: നിന്നും ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ്

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Żieda ġdida Google +1 buttuna biex Magento – Prodotti Page / Template Modifikazzjoni
Allura up till issa I jkollu stallat Magento fuq tiegħi Windows 7 laptop jużaw “”XAMPP””, u terġa ‘indiċjati il-websajt Magento biex tara l-paġni tal-prodott.
Issa, jien ser nikseb lili maħmuġin billi timmodifika l-mudell tal-prodott. Magento huwa bbażat fuq prinċipju MVC (Mudell View-Kontrollur) fejn is-saffi huma kollha separati. Fil-każ tagħna, aħna qed biss se timmodifika l-parti View jiġifieri l-fajls Template (.phtml).
Nota: I am jużaw l-mudell standard mingħajr modifiki.
Għaliex Google +1?
Jekk 1 ta sit persuna + tiegħek, l- “”ħbieb”” tal-utent se jikkunsidraw ir-rakkomandazzjoni tal-websajt fuq ir-riżultati tat-tiftix tagħhom. Google rilaxxati dan bħala mod biex jikkompetu ma Facebook u Twitter. Huma jridu rizultati tagħhom li jkunu aktar soċjali.
“”3. Google tista ‘tuża d-data +1 li rank ċerti paġni għall keywords speċifiċi jew frażijiet. L-aktar + 1s jidhru għal keyword speċifiku jew frażi, l-ogħla ikun rank. Għadu kmieni wisq biex dan iseħħ f’dan il-ħin kif kumpaniji SEO jistgħu jieħdu vantaġġ minnu u devalue l-ħaġa sħiħa.
4. Google tista ‘tuża d-data +1 u jikkombinaw dan ma’ data soċjali simili ieħor minn Twitter u Facebook biex juru riżultati rilevanti għall tfittxija speċifiċi. Dan huwa aktar probabbli li jiġri mill-Google tuża d-dejta +1 waħedha li tiddetermina gradi. Ikollok bżonn biex jikkunsidraw l-użu Twitter, Facebook u Google +1 buttuni flimkien fuq is-sit tiegħek biex timmassimizza l-espożizzjoni potenzjali u tibqa ‘kompetittiva.
5. Meta xi ħadd + 1 huwa paġna, dan jista ‘jwassal spider Google li jitkaxkru dik il-paġna mill-ġdid u tieħu data bħall-paġna titolu. Dan jenfasizza l-importanza ta ‘titolu tajjeb, iżda jfisser ukoll jekk inti aġġornament kontenut anzjani u jiġrilha 1, il-verżjoni l-ġdida se tkun liema utenti oħra ara b’mod annotazzjonijiet. Dan jista ‘jkun qawwi ħafna għal xi tipi ta’ siti kontenut dinamiku. “”
Sors: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Pass 1: Sib Google +1 kodiċi Javascript
Minn hawn: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Stadju 2 – “”Poġġi dan il-tikketta fir-ras jew eżatt qabel tiegħek lametta tal-ġisem mill-qrib””
Għall Javascript li jidhru fit-taqsima tar-ras ta ‘paġna, għandna bżonn li tiddaħħal din il-kodiċi fil
“”Ċ: \ xampp \ htdocs magento \ app \ disinn \ frontend \-bażi \ inadempjenza \ template \ paġna \ \ html \ head.html””
Stadju 3 – “”Poġġi dan lametta fejn inti tixtieq l-buttuna 1 li tirrendi”” – Fil-każ tiegħi taħt il- “”Email lill Ħabib””.
“”Ċ: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ disinn \ frontend \-bażi \ inadempjenza \ mudell \ katalogu tal \ prodott \ view.phtml””
Tip 1: Biex issib triq ta ‘template fajls għandna bżonn li timmodifika, għandna bżonn biex jippermetti “”Set Path Template Ħjiel””.
Ikklikkja hawn biex issir taf kif biex jippermettu din il-karatteristika. B’dan il-mod I jistgħu faċilment isibu l-fajls template għandi bżonn biex jimmodifika.
Skrins li Google +1 buttuna bi “”Ħjiel Template Iffaċilitati””

Image 1: Google +1 Button mal Ħjiel Template ppermettiet.

Image 2: Google +1 Button mingħajr Ħjiel Template ppermettiet.
Lista ta ‘fajls maħluqin / immodifikat:
Modifikat – “”Ċ: \ xampp \ htdocs magento \ app \ disinn \ frontend \-bażi \ inadempjenza \ template \ paġna \ \ html \ head.html””
Modifikat – “”Ċ: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ disinn \ frontend \-bażi \ inadempjenza \ mudell \ katalogu tal \ prodott \ view.phtml””
Tniżżel il-fajls modifikati minn: Magento Google +1 buttuna Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tāpiri pātene hou Google +1 ki Magento – Whārangi Hua / Tātauira Whakarereke
Na ake ra ano inaianei kua tāuta e ahau Magento i runga i toku Windows 7 pona te whakamahi i ‘XAMPP’, me te re-fakahokohoko te paetukutuku Magento ki tiro i te whārangi hua.
Na, ka whiwhi ahau oku ringa paru mā te whakakē i te tātauira hua. hāngai Magento te i runga i te MVC (Tauira Tirohia Controller) parau tumu i reira e wehea katoa nga papa. I roto i to tatou take, e haere anake tatou ki te whakarerekē i te wahi Tirohia i.e. te kōnae Tātauira (.phtml).
Note: Kua whakamahi i ahau te tauira paerewa, kahore tetahi whakarerekētanga.
Aha Google +1?
Ki te he tangata + o 1 tou pae, ka tiro te ‘hoa’ o te kaiwhakamahi te kupu o te paetukutuku i runga i to ratou hua rapu. tukua Google tenei ano te ara ki te whakataetae ki a Facebook me Twitter. hiahia ratou o ratou hua rapu ki te kia atu pāpori.
“”Taea 3. Google whakamahi i te raraunga +1 ki hopohopo etahi whārangi mō kupumatua motuhake kīanga ranei. Ko te atu + 1s putanga mo te kupu matua motuhake kīanga ranei, te teitei e hopohopo reira. He wawe rawa hoki tenei ki te tupu i tenei wa rite kamupene Seo taea te tango i te rawa o taua mea, me te wāriu i te mea katoa.
4. taea e Google whakamahi i te raraunga +1 me ngā reira ki atu raraunga pāpori rite i Twitter me Facebook ki te whakaatu hua e hāngai ana mō ngā uiui rapu motuhake. he pea atu ki te hoko atu i Google te whakamahi i te raraunga +1 anake ki te whakatau i rarangi tenei. Ka Me koe ki te whakaaro te whakamahi i Twitter, Facebook, me Google +1 pātene tahi i runga i tou pae ki te whakanui te rongo pūmanawa, me te noho whakataetae.
5. A, no te tangata + 1 te he whārangi, ka taea e tīmata tenei he pūngāwerewere Google ki te ngōki ano taua whārangi, me te tango raraunga pērā i te taitara whārangi. miramira ana tēnei i te faufaa o te taitara pai, engari te tikanga hoki ki te whakahou koe ihirangi pakeke a riro te reira i te +1, ka hei te putanga hou nga mea ētahi atu kaiwhakamahi kite i roto i ngā tuhipoka. Tenei i taea e kia tino kaha hoki etahi momo o pae ihirangi hihiri. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Hipanga 1: Kimihia Javascript waehere Google +1
Mai i konei: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Hipanga 2 – “”A tuu i tenei tūtohu i roto i to koutou mahunga i mua i tika tou tūtohu tinana tata ranei””
Hoki ki a Javascript puta i roto i te wāhanga matenga o te whārangi, e ti’a ia tatou ki te kōkuhu i tenei waehere i roto i
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ taupānga \ hoahoa \ frontend \ turanga \ \ whārangi \ tātauira taunoa \ html \ head.html’
Hipanga 3 – “”A tuu i tenei tūtohu te wahi e hiahia ana koe i te pātene +1 ki hoatu”” – I roto i toku take i raro i te “”Email ki te hoa””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ taupānga \ hoahoa \ frontend \ turanga \ taunoa \ tātauira \ rārangi \ hua \ view.phtml’
Aki 1: Hei kitea ara o ngā kōnae tauira e hiahia ana tatou ki te whakarerekē, e ti’a ia tatou ki te taea ‘tīwhiri Whakatakotoria Ara Tātauira’.
Pāwhiri Here ki te kitea i roto i te pehea ki te whakahohe i tēnei āhuatanga. I roto i tenei ara ngāwari taea e kitea e ahau i te kōnae tātauira Me ahau ki te whakarerekē.
Mata Google pātene +1 o ki “”Tīwhiri Tātauira Whakahohea””

Image 1: Google +1 Pātene ki Tīwhiri Tātauira whakahohea.

Image 2: Google +1 Pātene kahore Tīwhiri Tātauira whakahohea.
Rārangi o ngā kōnae i hanga / whakarerekētia:
Whakarerekētia – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ taupānga \ hoahoa \ frontend \ turanga \ \ whārangi \ tātauira taunoa \ html \ head.html’
Whakarerekētia – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ taupānga \ hoahoa \ frontend \ turanga \ taunoa \ tātauira \ rārangi \ hua \ view.phtml’
Tikiake i te kōnae whakarerekētia i: Magento Google +1 Pātene Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
उत्पादन पृष्ठ / साचा बदल – Magento नवीन Google +1 बटण जोडून
त्यामुळे आता पर्यंतच्या मी ‘XAMPP वापरून माझा विंडोज 7 लॅपटॉपवर Magento स्थापित केले, आणि उत्पादन पृष्ठे पाहण्यासाठी पुन्हा-इंडेक्स्ड Magento वेबसाइट.
आता, मी उत्पादन साचा बदल करून गलिच्छ माझे हात मिळेल. Magento एक MVC (मॉडेल पहा कंट्रोलर) थर सर्व वेगळे आहेत जेथे या तत्त्वावर आधारित आहे. आमच्या बाबतीत, आम्ही फक्त एक भाग म्हणजे साचा फाइल (.phtml) पहा सुधारित जात आहेत.
टीप: मी कोणत्याही सुधारणा सामान्य टेम्प्लेट वापरत आहे.
का, Google +1?
एक व्यक्ती +1 आपल्या साइटवर तर, वापरकर्ता ‘मित्र’ त्यांच्या शोध परिणाम वेबसाइट शिफारस पाहू होईल. Google सह फेसबुक आणि ट्विटर स्पर्धा एक मार्ग म्हणून या प्रकाशन केले. ते त्यांच्या शोध परिणाम अधिक सामाजिक करण्याची इच्छा आहे.
“”3. Google विशिष्ट कीवर्ड किंवा वाक्ये काही पाने रँक +1 डेटा वापरू शकतो. एक विशिष्ट कीवर्ड किंवा वाक्यांश, उच्च तो रँक होईल दिसणारे अधिक +1. या खूप लवकर या वेळी घडू आहे एसइओ कंपन्या लाभ घेण्यासाठी आणि एकंदर चलनाचे अवमुल्यन करणे शक्य नाही.
4. Google +1 डेटा वापर आणि ट्विटर आणि फेसबुक अन्य तत्सम सामाजिक डेटा एकत्र विशिष्ट शोध क्वेरी संबंधित परिणाम प्रदर्शित करण्यासाठी शकते. +1 डेटा वापरून मतभेद विसरून ठरविणे पूर्णपणे Google पेक्षा घडू अधिक शक्यता आहे. आपण आपल्या साइटवर +1 बटणे एकत्र ट्विटर, फेसबुक व Google चा वापर संभाव्य असुरक्षितता जास्तीत जास्त आणि स्पर्धात्मक राहण्यासाठी विचार करणे आवश्यक आहे.
5. कोणीतरी +1 पृष्ठास, तेव्हा या पुन्हा पृष्ठ क्रॉल आणि अशा मथळ्याच्या म्हणून डेटा काढू करण्यासाठी एका Google कोळी सक्रीय करु शकतात. हा एक चांगला शीर्षक महत्त्व हायलाइट होतात, पण आपण जुनी सामग्री अद्ययावत केले, तर देखील अर्थ आणि +1 नाही, नवीन आवृत्ती इतर वापरकर्ते विवरणे पाहू काय होईल. यंदाही ही सामग्री साइट काही प्रकारच्या खूप शक्तिशाली असू शकते. “”
स्त्रोत: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
पायरी 1: Google +1 JavaScript कोड शोधा
येथून: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
पाऊल 2 – “”फक्त आपल्या जवळील मजकूर टॅगच्या आधी आपले डोके मध्ये हा टॅग ठेवा किंवा””
Javascript एक पृष्ठाच्या शीर्षस्थानी विभागात दिसणार्या म्हणून आपण या कोड समाविष्ट करणे आवश्यक आहे
‘क: \ XAMPP \ htdocs magento \ अनुप्रयोग \ डिझाइन \ फ्रन्टएन्ड \ पाया \ मुलभूत \ साचा \ पृष्ठ \ \ html \ head.html’
चरण 3 – “”आपण +1 बटण रेंडर करू इच्छिता तिथे हा टॅग ठेवा”” – माझ्या बाबतीत “”मित्रास ईमेल”” अंतर्गत.
‘क: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ अनुप्रयोग \ डिझाइन \ फ्रन्टएन्ड \ पाया \ मुलभूत \ साचा \ कॅटलॉग \ उत्पादन \ view.phtml’
टीप 1: आम्ही सुधारित करणे आवश्यक साचा फाइल्स पथ शोधणे आपण ‘साचा पथ सेट इशारे’ सक्षम करणे आवश्यक आहे.
हे वैशिष्ट्य सक्षम कसे शोधण्यासाठी येथे क्लिक करा. अशा प्रकारे, सहजपणे मी सुधारित करणे आवश्यक साचा फाइल शोधू शकता.
सह Google +1 बटण स्क्रीनशॉट “”साचा इशारे सक्षम””

प्रतिमा 1: Google +1 सक्षम साचा इशारे सह बटण.

प्रतिमा 2: सक्षम साचा इशारे न Google +1 बटण.
निर्माण फाइल्स यादी / सुधारित:
सुधारित – क: \ XAMPP \ htdocs magento \ अनुप्रयोग \ डिझाइन \ फ्रन्टएन्ड \ पाया \ मुलभूत \ साचा \ पृष्ठ \ \ html \ head.html ‘
सुधारित – क: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ अनुप्रयोग \ डिझाइन \ फ्रन्टएन्ड \ पाया \ मुलभूत \ साचा \ कॅटलॉग \ उत्पादन \ view.phtml ‘
Magento Google +1 बटण डाउनलोड करा: सुधारित फाइल डाउनलोड करा

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Бүтээгдэхүүний Page / Загвар өөрчлөлт оруулах – Magento шинэ Google-ийн +1 товчлуурыг нэмэх
Тэгээд дээр нь одоо болтол миний Windows 7 зөөврийн компьютер “”XAMPP”” ашиглах тухай Magento суулгасан, бүтээгдэхүүний хуудсыг үзэхийн тулд дахин индексжүүлсэн Magento вэб сайт.
Одоо миний гар бүтээгдэхүүний загварыг өөрчилж бохир авах болно. Magento давхаргыг бүх салаагүй байгаа нь MVC (Model View Controller) зарчим дээр тулгуурладаг. Манай улсын хувьд, бид зөвхөн харах хэсгийг өөрөөр хэлбэл Загвар файлууд (.phtml) өөрчлөх гэж байна.
Тайлбар: Би ямар ч өөрчлөлт ямар стандарт загварыг ашиглаж байна.
Яагаад Google-ийн +1?
хүн + 1-ийн таны сайт бол хэрэглэгчийн “”найзууд”” нь тэдний хайлтын үр дүнд вэб хуудас зөвлөмжийг үзэж болно. Google-ийн Facebook болон Twitter өрсөлдөх нэгэн арга зам гэж энэ гаргажээ. Тэд хайлтын үр дүн илүү нийгмийн байхыг хүсч байна.
“”3. Google-ийн тусгай түлхүүр, хэллэгийг тодорхой хуудас эрэмбэлэх +1 мэдээллийг ашиглаж болох юм. Тодорхой түлхүүр буюу хэллэгээр, өндөр нь ранклэгдсэн байна төлөө гарч илүү + 1-үүдийг. Энэ нь дэндүү эрт энэ үед гэх мэт тохиолдож байна SEO компаниуд Хэрэв давуу талыг ашиглах, бүх зүйл үнэлэгдэх болно.
4. Google-ийн +1 мэдээллийг ашиглах, тодорхой хайлтын асуулгуудад холбогдох үр дүнг харуулах Twitter болон Facebook бусад ижил төстэй нийгмийн мэдээллийн хамт нэгтгэж болох юм. Энэ нь зөвхөн цол тодорхойлохын тулд +1 мэдээллийг ашиглан Google-ээс болох магадлал илүү байдаг. Та болзошгүй эрсдэлийг нэмэгдүүлж, өрсөлдөх чадвартай байх нь таны сайт дээр +1 товч хамтдаа Twitter, Facebook болон Google ашиглан авч үзэх хэрэгтэй болно.
5. Хэн + 1 хуудас юм бол, энэ нь дахин тэр хуудсыг мөлхөж, ийм хуудасны гарчигаар гэх мэт мэдээлэл гаргаж авах нь Google-ийн аалз хүргэж болох юм. Энэ нь сайн нэр чухлыг онцолж, гэхдээ бас шинэ хувилбар нь бусад хэрэглэгчид Товчлол харж ямар байх болно хэрэв та хуучин агуулгыг шинэчлэх бол гэсэн үг бөгөөд энэ нь +1 авдаг. Энэ нь динамик агуулга нь сайтууд зарим төрлийн маш хүчирхэг байж болох юм. “”
Эх сурвалж: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Алхам 1: Google-ийн +1 Javascript кодыг хай
Эндээс: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
2-р алхам – “”Таны толгой энэ хаяг байрлуулна уу эсвэл ердөө л таны ойр биеийн тагийн өмнө””
Javascript хуудасны толгой хэсэгт гарч ирэх нь, бид энэ кодыг оруулах шаардлагатай
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ апп \ дизайн \ урд хэсэг \ суурь \ анхдагч \ загвар \ хуудасны \ HTML \ head.html””
3-р алхам – “”Энэ хаяг чи үзүүлэх +1 товчлуурыг хүсэж байрлуулна”” – “”Найздаа Email”” дор миний хувьд.
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ апп \ дизайн \ урд хэсэг \ суурь \ анхдагч \ загвар \ каталог \ бүтээгдэхүүний \ view.phtml””
Зөвлөгөө 1: загвар файлууд бид өөрчлөх хэрэгтэй замыг олохын тулд бид “”Тодорхой Загвар зам Сануулгууд”” идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
энэ боломжийг хэрхэн идэвхжүүлэх талаар мэдэхийн тулд энд дарна уу. Энэ утгаараа би амархан загвар файлыг би өөрчлөх хэрэгтэй олж болно.
“”Идэвхжсэн Загвар сануулгууд”” нь Google-ийн +1 товч нь дэлгэцийн дүрслэлийг

Image 1: идэвхтэй Загвар сануулгууд нь Google-ийн +1 товч.

Image 2: идэвхтэй Загвар сануулгууд нь ч Google-ийн +1 товч.
бий файлуудын жагсаалт / өөрчлөгдсөн:
Хувиргасан – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ апп \ дизайн \ урд хэсэг \ суурь \ анхдагч \ загвар \ хуудасны \ HTML \ head.html””
Хувиргасан – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ апп \ дизайн \ урд хэсэг \ суурь \ анхдагч \ загвар \ каталог \ бүтээгдэхүүний \ view.phtml””
Magento Google-ийн +1 товч Татаж авах: өөрчлөгдсөн файлуудыг татаж авах

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Magento သစ်ကို Google +1 ခလုတ်ကိုထည့်သွင်းခြင်း – ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာ / Template ပြုပြင်မွမ်းမံ
ဒါကြောင့်ယခုတိုင်အောင်တက်ငါထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုရန်, ငါ၏ ” XAMPP ” ကိုအသုံးပြုပြီး Windows 7 ကို laptop တစ်လုံးနှင့် re-ရည်ညွှန်းအ Magento website တွင် Magento install လုပ်ပါပွီ။
အခုတော့ငါထုတ်ကုန် template ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်ငါ့လက်ကိုညစ်ပတ်လိမ့်မည်။ Magento အအလွှာအားလုံးကွဲကွာကြသည်တဲ့ MVC (Model ကိုကြည့်ရန် Controller) နိယာမအပေါ်အခြေခံသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတှငျကြှနျုပျတို့ကိုသာကြည့်ရန်အစိတ်အပိုင်းတနည်း, အ Template ဖိုင်များ (.phtml) ပြုပြင်မွမ်းမံသွားကြသည်။
မှတ်ချက်: ငါမဆိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲစံ template ကိုသုံးပြီးဖြစ်၏။
အဘယ်ကြောင့် Google +1?
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး + 1 ရဲ့သင့်ရဲ့ site ကိုလျှင်, အသုံးပြုသူရဲ့ ‘မိတ်ဆွေများ’ ‘သူတို့ရဲ့ရှာဖွေရေးရလဒ်ပေါ်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်၏ထောက်ခံချက်ကိုကြည့်ရှုမည်ဖြစ်သည်။ Google က Facebook နှင့် Twitter ကိုယှဉ်ပြိုင်မယ့်လမ်းအတိုင်းဤထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုပိုပြီးလူမှုရေးဖြစ်ချင်တယ်။
“” 3. Google မှတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးသို့မဟုတ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများဘို့ပေါ်ထွန်း 1s ပို + ။ တိကျတဲ့သော့ချက်စာလုံးများသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုများဘို့အချို့သောစာမျက်နှာများကိုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ် +1 ဒေတာကိုသုံးပါတယ်မြင့်ကအဆင့်သတ်မှတ်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာစောလွန်းဖြစ်ပျက်ဖို့ဒီအဘို့ဖြစ်၏ SEO ဆိုသည်မှာကုမ္ပဏီတွေကအားသာချက်ကို ယူ. တပြင်လုံးကိုအရာတနျဘိုးလြော့စေနိုင်ဘူး။
4. က Google +1 ဒေတာကိုသုံးပါနှင့်တိကျသောရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာရလဒ်များကိုဖော်ပြရန် Twitter နဲ့ Facebook ကမှတခြားအလားတူလူမှုရေးဒေတာနှင့်အတူကပေါင်းစပ်နိုင်။ ဤသည်ကို Google ရာထူးဆုံးဖြတ်ရန်တစ်ခုတည်းကိုသာ +1 ဒေတာကို အသုံးပြု. ထက်ဖြစ်ပျက်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိသည်။ သငျသညျအလားအလာထိတွေ့မှုတိုးမြှင့်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိနေဆဲရန်သင့် site ပေါ်တွင်အတူတူတွစ်တာ, Facebook နှင့် Google +1 ခလုတ်သုံးပြီးစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
တစ်စုံတစ်ဦးက + 1 စာမျက်နှာရဲ့ရတဲ့အခါ 5. ဒီနောက်တဖန်ထိုစာမျက်နှာတွားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစာမျက်နှာခေါင်းစဉ်အဖြစ် data ကို extract ဖို့ Google ကပင့်ကူဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကကောင်းသောခေါင်းစဉ်၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြပေမယ့်လည်းသင်အဟောင်းတွေအကြောင်းအရာကို update က +1 ရရှိသွားတဲ့လျှင်, ဗားရှင်းအသစ်အခြားအသုံးပြုသူများမှတ်စာမြင်သောအရာကိုဖြစ်လိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒီ dynamic content ကိုဆိုဒ်များအချို့ကိုအမျိုးအစားများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ “”
source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
အဆင့် 1: Google +1 Javascript ကို code ကိုရှာပါ
ဤနေရာတွင်မှ: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
အဆင့် 2 – “”သင်၏ဦးခေါင်း၌ဖြစ်စေရုံသင့်ရဲ့အနီးကပ်ကိုယ်ခန္ဓာ tag ကိုရှေ့တော်၌ဒီ tag ကိုချထားပါ””
Javascript ကိုစာမျက်နှာ၏ခေါင်းအပိုင်း၌ထင်ရှားရန်အဘို့အကျနော်တို့အတွက်ဒီ code ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်
” က C: \ xampp \ htdocs \ magento \ App ကို \ ဒီဇိုင်း \ frontend \ အခြေစိုက်စခန်း \ Default အနေနဲ့ \ template ကို \ စာမျက်နှာ \ html \ head.html ”
အဆင့် 3 – “”သင် +1 ခလုတ်ကိုဆပ်ချင်ဘယ်မှာဒီ tag ကိုချထားပါ”” – ငါ၏အမှုကိစ္စများတွင် “”မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှအီးမေးလ်ပို့ရန်”” အောက်မှာ။
” က C: \ xampp \ htdocs \ magento \ App ကို \ ဒီဇိုင်း \ frontend \ အခြေစိုက်စခန်း \ Default အနေနဲ့ \ template ကို \ catalog \ ထုတ်ကုန် \ view.phtml ”
သိကောင်းစရာ 1: ကျွန်တော်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ် template ကိုဖိုင်တွေရဲ့ path ကိုရှာတွေ့ဖို့အတွက်ကျနော်တို့ ” Set Template Path ကိုအရိပ်အမြွက် ” ဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီ feature ကို enable ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့မှဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဤနည်း၌ငါလွယ်လွယ်ကူကူငါပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ် template ကိုဖိုင်တွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
“”Enabled Template အရိပ်အမြွက်”” နဲ့ Google +1 ခလုတ်ကို၏ screenshot

Image ကို 1: enabled Template အရိပ်အမြွက်နှင့်အတူ Google +1 ခလုတ်။

Image ကို 2: enabled Template အရိပ်အမြွက်မပါဘဲ Google +1 ခလုတ်။
ပြုပြင်ထားသော / နေသူများကဖန်တီးဖိုင်တွေရဲ့စာရင်း:
ပြင်ဆင်ထားသော – ” က C: \ xampp \ htdocs \ magento \ App ကို \ ဒီဇိုင်း \ frontend \ အခြေစိုက်စခန်း \ Default အနေနဲ့ \ template ကို \ စာမျက်နှာ \ html \ head.html ”
ပြင်ဆင်ထားသော – ” က C: \ xampp \ htdocs \ magento \ App ကို \ ဒီဇိုင်း \ frontend \ အခြေစိုက်စခန်း \ Default အနေနဲ့ \ template ကို \ catalog \ ထုတ်ကုန် \ view.phtml ”
Magento ကို Google +1 ခလုတ်ဒေါင်းလုပ်: ပြုပြင်ထားသောဖိုင်များမှ Download လုပ်

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
उत्पादन पृष्ठ / खाका संशोधन – Magento गर्न नयाँ गुगल +1 बटन थप्दै
त्यसैले माथि अहिले सम्म म ‘XAMPP’ प्रयोग Windows 7 ल्यापटप Magento स्थापित गरेका छन् र उत्पादन पृष्ठ हेर्न Magento वेबसाइट पुन अनुक्रमित।
अब, म मेरो हात उत्पादन टेम्पलेट परिमार्जन गरेर फोहोर प्राप्त हुनेछ। Magento एक, MVC (मोडेल हेर्नुहोस् नियन्त्रक) सिद्धान्त जहाँ तहहरू सबै विभाजित छन् मा आधारित छ। हाम्रो सन्दर्भमा, हामी मात्र अर्थात् टेम्पलेट फाइलहरू (.phtml) दृश्य भाग परिमार्जन गर्न जाँदैछन्।
नोट: म कुनै पनि परिमार्जन बिना मानक टेम्पलेट प्रयोग गरिरहेको छु।
किन गुगल +1?
एक व्यक्ति +1 आफ्नो साइट भने, प्रयोगकर्ता को ‘मित्र’ आफ्नो खोज परिणाम मा वेबसाइट को सिफारिस हेर्न हुनेछ। गुगल यो फेसबुक र ट्विटर संग प्रतिस्पर्धा गर्न एक तरिका रूपमा जारी। तिनीहरूले आफ्नो खोज परिणाम थप सामाजिक हुन चाहन्छु।
“”3 गुगल विशिष्ट खोजशब्दहरुको वा वाक्यांश लागि केही पृष्ठहरू श्रेणीका गर्न +1 डाटा प्रयोग गर्न सक्छ। विशिष्ट शब्द या वाक्यांश, उच्च यसलाई श्रेणीका थियो लागि देखिने अधिक +1। यो लागि पनि प्रारम्भिक यो समय रूपमा मा हुन छ एसईओ कम्पनीहरु यो फाइदा लिन र सारा कुरा मूल्य घटाउनु सक्छ।
4 गुगलले +1 डाटा प्रयोग र विशिष्ट खोज प्रश्नहरु लागि सान्दर्भिक परिणामहरू प्रदर्शन गर्न ट्वीटर र फेसबुक बाट अन्य यस्तै सामाजिक डाटा यसलाई संयोजन सक्छ। यो केवल मोर्चा बाँध्न निर्धारण गर्न +1 डाटा प्रयोग गरेर Google भन्दा के बढी सम्भावना छ। तपाईं सम्भावित जोखिम विस्तार र प्रतिस्पर्धी रहने तपाईंको साइटमा +1 बटनको सँगै ट्विटर, फेसबुक र गुगल प्रयोग विचार गर्न आवश्यक हुनेछ।
5 कसैले + 1 पृष्ठको गर्दा, यो फेरि त्यो पृष्ठमा क्रल र यस्तो पृष्ठ शीर्षक रूपमा डाटा निकाल्न गुगल माकुरा ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक राम्रो शीर्षक महत्त्व जोड दिन्छ, तर तपाईं पुरानो सामग्री अपडेट भने पनि अर्थ र यो हुन्छ एक +1, नयाँ संस्करण अन्य प्रयोगकर्ता एनोटेशनहरूमा हेर्न के हुनेछ। यो गतिशील सामाग्री साइटहरु केही प्रकारका लागि धेरै शक्तिशाली हुन सक्छ। “”
स्रोत: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
चरण 1: गुगल +1 जाभास्क्रिप्ट कोड खोज्नुहोस्
यहाँ बाट: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
चरण 2 – “”आफ्नो टाउको मा यो ट्याग ठाँउ वा तपाईँको नजिक शरीर ट्याग अघि””
जाभास्क्रिप्ट पृष्ठको टाउको खण्डमा देखा लागि, हामी यो कोड सम्मिलित गर्न आवश्यक
‘सी: \ xampp \ htdocs magento \ अनुप्रयोग \ डिजाइन \ फ्रन्टइन्ड \ आधार \ पूर्वनिर्धारित \ टेम्पलेट \ पृष्ठ \ \ HTML \ head.html’
चरण 3 – “”ठाँउ जहाँ तपाईं प्रस्तुत गर्न +1 बटन चाहनुहुन्छ यो ट्याग”” – “”एक मित्र को इमेल”” अन्तर्गत मेरो मामला मा।
‘सी: \ xampp \ htdocs \ magento \ अनुप्रयोग \ डिजाइन \ फ्रन्टइन्ड \ आधार \ पूर्वनिर्धारित \ टेम्पलेट \ सूची \ उत्पादन \ view.phtml’
सुझाव 1: हामी परिमार्जन गर्न आवश्यक टेम्पलेट फाइलहरू बाटो पत्ता लगाउन, हामी ‘खाका पथ सेट आशय’ सक्षम गर्न आवश्यक छ।
यो सुविधा कसरी सक्षम पत्ता लगाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यसरी म सजिलै म परिमार्जन गर्न आवश्यक टेम्पलेट फाइलहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
गुगल +1 बटन को स्क्रिनसट “”खाका संकेत सक्षम””

छवि 1: सक्षम खाका संकेत संग Google +1 बटन।

छवि 2: सक्षम खाका संकेत बिना Google +1 बटन।
सिर्जना फाइलहरू सूची / परिमार्जन:
संशोधित – ‘सी: \ xampp \ htdocs magento \ अनुप्रयोग \ डिजाइन \ फ्रन्टइन्ड \ आधार \ पूर्वनिर्धारित \ टेम्पलेट \ पृष्ठ \ \ HTML \ head.html’
संशोधित – ‘सी: \ xampp \ htdocs \ magento \ अनुप्रयोग \ डिजाइन \ फ्रन्टइन्ड \ आधार \ पूर्वनिर्धारित \ टेम्पलेट \ सूची \ उत्पादन \ view.phtml’
Magento Google +1 बटन डाउनलोड: बाट परिमार्जित फाइलहरू डाउनलोड

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Legge til nye Google en knapp til Magento – Produktside / Mal Modification
Så til nå har jeg installert Magento på min Windows 7 laptop med ‘XAMPP’, og re-indeksert Magento nettsted for å se produktsidene.
Nå vil jeg få hendene mine skitne ved å endre produktmalen. Magento er basert på en MVC (Model View Controller) -prinsippet, hvor lagene er alle separert. I vårt tilfelle er vi bare kommer til å endre visningen delen dvs. Malfiler (.phtml).
Merk: Jeg bruker standard mal uten noen modifikasjoner.
Hvorfor Google en?
Hvis en person en nettsted + ditt, vil de “”venner”” av brukeren se anbefaling av nettstedet på søkeresultatene. Google lansert dette som en måte å konkurrere med Facebook og Twitter. De ønsker sine søkeresultater til å være mer sosial.
“”3. Google kunne bruke +1 data til å rangere visse sider for bestemte søkeord eller setninger. Jo flere +1 vises for et bestemt søkeord eller en setning, jo høyere ville det rang. Det er for tidlig for at dette skal skje på dette tidspunktet som SEO selskaper kan dra nytte av det og devaluere hele greia.
4. Google kunne bruke +1 data og kombinere det med andre lignende sosiale data fra Twitter og Facebook for å vise relevante resultater for spesifikke søk. Dette er mer sannsynlig til å skje enn Google ved hjelp av + 1-data utelukkende for å bestemme rekkene. Du må vurdere å bruke Twitter, Facebook og Google + 1-knapper sammen på nettstedet ditt for å maksimere potensialet eksponering og være konkurransedyktige.
5. Når noen + 1 er en side, kan dette utløse en Google edderkoppen å gjennomgå den siden igjen og hente ut data som sidetittel. Dette understreker viktigheten av en god tittel, men også betyr at hvis du oppdaterer eldre innhold, og det blir en en, vil den nye versjonen være hva andre brukere ser i merknader. Dette kan være svært kraftig for enkelte typer dynamiske innholdssider. “”
Kilde: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Trinn 1: Finn Google en Javascript-kode
Herfra: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Trinn 2 – “”Plasser denne koden i hodet ditt, eller rett før din nær kroppen tag””
For Javascript for å vises i hodet delen av en side, må vi sette inn denne koden
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ frontend \ basen \ standard \ mal \ side \ html \ head.html’
Trinn 3 – “”Plasser denne koden der du vil ha en knapp for å gjengi”” – I mitt tilfelle under “”Tips en venn””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ frontend \ basen \ standard \ mal \ katalog \ produktet \ view.phtml’
Tips 1: For å finne banen til malfiler vi trenger å endre, trenger vi å aktivere “”Set Mal Sti hint ‘.
Klikk her for å finne ut hvordan du aktiverer denne funksjonen. På denne måten kan jeg enkelt finne malen filene jeg trenger å endre.
Skjermbilde av Google en knapp med “”Mal Tips Enabled””

Bilde 1: Google en knapp med Mal Tips aktivert.

Bilde 2: Google en knapp uten Mal Tips aktivert.
Liste over filer som er opprettet / endret:
Forandringer – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ frontend \ basen \ standard \ mal \ side \ html \ head.html’
Forandringer – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ design \ frontend \ basen \ standard \ mal \ katalog \ produktet \ view.phtml’
Last ned endrede filer fra: Magento Google en knapp Last ned

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
نوي ګوګل +1 تڼی زياته کړه چې Magento – د محصول د Page / کينډۍ تعدیل
نو تر اوسه پورې ما Magento نصب زما په Windows 7 لپ ټاپ ‘XAMPP په کارولو سره، او د Magento ویب پاڼه بیا په زیرمه یا د محصول د مخونو د کتلو لپاره.
اوس، زه به خپل لاسونه له خوا د محصول کېنډۍ د تعدیل چټل تر لاسه کړي. Magento پر mvc (مودل View کنټرولر) اصل چې د طبقو ټول جلا پر بنسټ ولاړه ده. زموږ په صورت کې، موږ يوازې به د View برخه i.e. د کينډۍ دوتنې (د .phtml) کې بدلون راولی.
یادونه: زه هر بدلونونو پرته د معياري کېنډۍ کاروي.
ولې د ګوګل +1؟
که ستاسو د يو کس + 1 د ځای، د د د د د کارونکي ملګري به د خپلو د لټون پایلې د ویب سپارښتنه کتل. د ګوګل د دې توګه يوه لاره سره د فیس بوک او ټویټر سيالي خپور کړ. هغوی غواړي د هغوی د لټون پایلې ته زيات ټولنيز وي.
“”3. د ګوګل شي +1 معلوماتو څخه ګټه د ځانګړو دکتاب او عبارتونه ځانګړو مخونو درجه بندي کړي. د زيات + 1s د يو مشخص د عمده يا عبارت، د لوړو دا به درجه بندی څرګندېږي. دا د دې ډېر وختي دي چې په دې وخت په توګه SEO شرکتونه کولای شي د هغې څخه ګټه پورته کړي او د ټول کار زيانمن.
4. د ګوګل شي +1 معلومات کاروي او هغه څخه بوک، ټویټر او نورو ورته ټولنیز معلومات دا په ګډه د د ځانګړو لټون پوښتنو اړوندو پايلو د ښودلو لپاره. دا احتمال ډیر دی د +1 معلوماتو په کارولو سره یوازې په ليکو کې د معلومولو د ګوګل په پرتله پېښ شي. تاسو باید د ټویټر، فیس بوک او د ګوګل په کارولو +1 تڼۍ په ګډه په خپل ځای د بالقوه معروض زیات شي او د سیالۍ پاتې بولي.
5. کله چې څوک + 1 د يوه مخ، دا يو د ګوګل د غڼې ماشه بيا چې مخ د توريو او لکه د مخ د سرليک معلوماتو راوکاږي. دا خبره ښيي چې د يو ښه نوم د اهمیت، بلکې معنی چې که تاسو د زړو محتوا نوی کړي او دا تر لاسه يو +1، نوې بڼه به څه نورو کارنانو په يادونو وګورئ. دا کیدای شي د خوځنده محتوا ځایونو ځینې ډولونه ډېر غښتلي وي. “”
سرچینه: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
1 ګام: د ګوګل +1 Javascript کوډ موندل
څخه دلته: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
2 ګام – “”دا ترتيبول په خپل سر واچوئ او یا هم خپل نږدې د بدن په پېژندتورو يوازې مخکې””
د Javascript ته چې د يو مخ سر کړی ښکاري، موږ بايد په دې کوډ ورننباسئ
‘د C: \ xampp \ htdocs \ magento \ اپلیکیشن \ ډیزاین \ frontend \ اډه \ default \ کېنډۍ \ مخ \ html \ head.html’
3 ګام – “”ځای په ځای دې په پېژندتورو ځای کې چې تاسو د +1 تڼۍ وروبښي غواړي”” – د “”دوستانو ته ليک”” لاندې زما په صورت کې.
‘د C: \ xampp \ htdocs \ magento \ اپلیکیشن \ ډیزاین \ frontend \ اډه \ default \ کېنډۍ \ کتالګ \ محصول \ view.phtml’
نکته 1: د کېنډۍ د دوتنې مونږ باید د بدلون لپاره يوه لار ومومي، موږ باید جوګه ‘د ټاکلو په موخه د کينډۍ يونلور راشي.
دلته کلیک وکړی تر څو وموندله شي چې څنګه دا فیچر په خاطر. په دې ډول ما په آسانۍ سره د کېنډۍ د دوتنې زه باید د بدلون لپاره پیدا کړي.
د ګوګل د +1 تڼی په پرده د “”کينډۍ اشارې چارن””

د انځور 1: د ګوګل +1 سره کينډۍ اشارې چارن کری.

د انځور 2: د ګوګل +1 کينډۍ اشارې چارن پرته کری.
د دوتنې جوړ بشپړفهرست / بدلون موندلی:
بدلون موندلی – C: \ xampp \ htdocs \ magento \ اپلیکیشن \ ډیزاین \ frontend \ اډه \ default \ کېنډۍ \ مخ \ html \ head.html ‘
بدلون موندلی – C: \ xampp \ htdocs \ magento \ اپلیکیشن \ ډیزاین \ frontend \ اډه \ default \ کېنډۍ \ کتالګ \ محصول \ view.phtml ‘
Magento د ګوګل +1 تڼۍ ښکته کول: له بدلون موندلی دوتنې دانلود

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
افزودن جدید دکمه گوگل +1 به Magento – صفحه محصولات / اصلاح الگو
بنابراین تا کنون من داریم بر روی من ویندوز 7 لپ تاپ با استفاده از “”XAMPP”” را نصب کرده اند، و دوباره نمایه وب سایت داریم برای مشاهده صفحات محصول.
در حال حاضر، من دست من کثیف با تغییر قالب کالا خواهد شد. داریم بر اساس اصل MVC (مدل نمایش کنترل) که در آن لایه ها همه از هم جدا است. در مورد ما، ما فقط به تغییر قسمت view یعنی فایل های الگو (.phtml را).
توجه: من با استفاده از قالب استاندارد بدون هیچ گونه تغییرات است.
چرا گوگل 1.
اگر یک فرد + 1 سایت خود، “”دوستان”” از کاربران را به توصیه از وب سایت در نتایج جستجو خود را ببینید. گوگل این به عنوان یک راه برای رقابت با فیس بوک و توییتر منتشر کرد. آنها می خواهند نتایج جستجو خود را به صورت اجتماعی است.
“”3. گوگل می تواند 1 داده برای رتبه بندی صفحات خاصی را برای کلمات کلیدی و یا عبارات خاص استفاده کنید. بیشتر + 1S ظاهر می شود برای یک کلمه کلیدی خاص یا عبارت، بالاتر از آن می رتبه. خیلی زود برای این است که اتفاق می افتد در این زمان به عنوان شرکت در جستجوگرها می تواند استفاده از آن را و ارزش همه چیز است.
4. گوگل می تواند 1 داده ها استفاده و ترکیب آن با دیگر داده های اجتماعی مشابه از توییتر و فیس بوک برای نمایش نتایج مربوط به جستجو نمایش داده شد است. این به احتمال زیاد بیش از گوگل به رخ می دهد با استفاده از 1 داده صرفا برای تعیین رتبه. شما نیاز به در نظر گرفتن استفاده از توییتر، فیس بوک و گوگل 1 دکمه را با هم را در سایت خود برای به حداکثر رساندن مواجهه بالقوه و به رقابت بپردازند.
5. وقتی کسی + 1 یک صفحه، این می تواند یک عنکبوت گوگل باعث به خزیدن که صفحه دوباره و استخراج داده ها مانند عنوان صفحه. این تاکید بر اهمیت یک عنوان خوب، بلکه بدان معناست که اگر شما محتوای قدیمی تر به روز رسانی و آن را می شود 1، نسخه جدید چه خواهد شد کاربران دیگر در حاشیه نویسی را ببینید. این می تواند بسیار قدرتمند برای برخی از انواع سایت های پویا است. “”
منبع: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
مرحله 1: یافتن کد جاوا اسکریپت گوگل +1
از اینجا: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
مرحله 2 – “”این نشان را در سر خود و یا درست قبل از تگ نزدیک خود را””
برای جاوا اسکریپت به نظر می رسد در بخش سر از یک صفحه، ما نیاز به قرار دادن این کد در
‘C: \ زمپ \ htdocs \ داریم \ برنامه \ طراحی \ ظاهر \ پایه \ پیش فرض \ TEMPLATE \ صفحه \ HTML \ head.html،
مرحله 3 – “”این نشان را که در آن شما می خواهید دکمه 1 برای ارائه”” – در مورد من در زیر “”ایمیل به دوستان””.
‘C: \ زمپ \ htdocs \ داریم \ برنامه \ طراحی \ ظاهر \ پایه \ پیش فرض \ TEMPLATE \ اضافه کردن کاتولوگ \ کالا \ view.phtml،
نکته 1: برای پیدا کردن مسیر فایل های قالب ما نیاز به تغییر، ما نیاز به فعال کردن «راه الگو تنظیم نکات.
برای پیدا کردن چگونه به فعال کردن این ویژگی اینجا را کلیک کنید. در این راه من به راحتی می توانید فایل های قالب من نیاز به تغییر پیدا
عکس صفحه 1 دکمه گوگل با “”نکات الگو فعال””

تصویر 1: دکمه Google +1 با نکات الگو را فعال کنید.

تصویر 2: دکمه Google +1 بدون نکات الگو را فعال کنید.
لیستی از فایل های ایجاد / اصلاح:
اصلاح – ‘C: \ زمپ \ htdocs \ داریم \ برنامه \ طراحی \ ظاهر \ پایه \ پیش فرض \ TEMPLATE \ صفحه \ HTML \ head.html،
اصلاح – ‘C: \ زمپ \ htdocs \ داریم \ برنامه \ طراحی \ ظاهر \ پایه \ پیش فرض \ TEMPLATE \ اضافه کردن کاتولوگ \ کالا \ view.phtml،
دانلود فایل های اصلاح شده از: مطرح گوگل +1 دکمه دانلود

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dodanie nowej Google +1 przycisk Magento – Product Page / Modyfikacja szablonu
Tak jak do tej pory mam zainstalowane Magento na moim Windows 7 laptopa za pomocą “”XAMPP ‘i ponownie indeksowane na stronie internetowej Magento przeglądania stron produktowych.
Teraz będę się moje ręce brudne poprzez modyfikację szablonu produktu. Magento opiera się na MCV (Widok modelu regulatora) zasada gdzie warstwy są rozdzielone. W naszym przypadku mamy tylko zamiar zmodyfikować widok udział tj pliki szablonów (.phtml).
Uwaga: używam standardowego szablonu bez żadnych modyfikacji.
Dlaczego Google +1?
Jeżeli osoba + 1 na swoim terenie, “”Przyjaciele”” z użytkownik będzie korzystać z zaleceniem na ich stronie wyników wyszukiwania. Google wydało to jako sposób konkurować z Facebook i Twitter. Chcą ich wyniki wyszukiwania, aby być bardziej społeczna.
“”3. Google może wykorzystywać dane +1 do rangi niektórych stron dla określonych słów kluczowych lub fraz. Im więcej + 1s pojawiające się na dane słowo lub frazę, tym wyższa będzie jej rangę. Jest zbyt wcześnie, aby tak się stało w tym czasie, firm SEO może skorzystać z niego i zdewaluować całość.
4. Google może wykorzystywać dane +1 i połączyć je z innymi podobnymi danymi społecznej z Twitter i Facebook, aby wyświetlić odpowiednie wyniki dla konkretnych zapytań. Jest to bardziej prawdopodobne niż Google +1, wykorzystując dane wyłącznie w celu określenia szeregi. Trzeba będzie rozważyć użycie Twitter, Facebook i Google +1 przyciski razem na swojej stronie w celu maksymalizacji potencjalnego narażenia i pozostać konkurencyjnym.
5. Gdy ktoś + 1 to strona ta może wywołać pająk Google indeksować ponownie tę stronę i wyodrębnić dane, takie jak tytuł strony. Podkreśla znaczenie dobrego tytułu, ale oznacza to również, jeśli zaktualizować starszą zawartość i robi +1, nowa wersja będzie to, co inni użytkownicy widzą w adnotacji. To może być bardzo silny dla niektórych typów dynamicznych witryn informacyjnych. “”
Źródło: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Krok 1: Znajdź Google +1 kodu JavaScript
Stąd: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Krok 2 – “”Umieść ten tag w głowie albo tuż przed swoim bliskim znacznika body””
Dla Javascript by pojawić się w sekcji head strony, musimy wstawić ten kod w
“”C: \ xampp \ htdocs \ \ app \ magento projekt \ frontend \ base \ default \ Template \ strona \ html \ head.html ‘
Krok 3 – “”Umieść ten tag w którym chcesz przycisk +1 do renderowania”” – W moim przypadku w ramach projektu “”e-mail do znajomego””.
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ projekt \ frontend \ base \ default \ template \ Katalog \ produkt \ view.phtml ‘
Wskazówka 1: Aby znaleźć ścieżkę plików szablonów musimy zmodyfikować, musimy włączyć ‘Ustaw Ścieżka Szablon Wskazówki “”.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak włączyć tę funkcję. W ten sposób można łatwo znaleźć pliki szablonów muszę zmodyfikować.
Zrzut ekranu z przycisku Google +1 “”wskazówki szablonów Enabled””

Obraz 1: Google +1 Przycisk z szablonem wskazówki włączone.

Obrazek 2: Przycisk Google +1 bez szablonów wskazówki włączone.
Lista plików utworzonych / modyfikacji:
Zmodyfikowana – ‘C: \ xampp \ htdocs \ \ app \ magento projekt \ frontend \ base \ default \ Template \ strona \ html \ head.html’
Zmodyfikowana – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ projekt \ frontend \ base \ default \ template \ Katalog \ produkt \ view.phtml’
Pobierz zmodyfikowane pliki z: Magento Google +1 przycisk Pobierz

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Adicionando novo botão Google +1 para Magento – Página do produto / modificação Template
Então, até agora eu tenho instalado Magento no meu Windows 7 laptop usando ‘XAMPP “”e re-indexado o site do Magento para ver as páginas de produto.
Agora, vou sujar as mãos, modificando o modelo de produto. Magento baseia-se num princípio MVC (Model View Controller), onde as camadas são todos separados. No nosso caso, estamos apenas indo para modificar a vista parte isto é, os arquivos de modelo (.phtml).
Nota: eu estou usando o modelo padrão, sem quaisquer modificações.
Por que o Google +1?
Se uma pessoa + 1 do seu site, os “”amigos”” do usuário irá visualizar a recomendação do site em seus resultados de busca. Google lançou esta como uma maneira de competir com o Facebook e Twitter. Eles querem que seus resultados de busca para ser mais social.
“”3. Google poderia usar os dados +1 para classificar determinadas páginas para palavras-chave ou frases específicas. Os 1s mais + que aparecem para uma determinada palavra-chave ou frase, maior ele irá se classificar. Ainda é muito cedo para que isso aconteça neste momento como as companhias de SEO poderia tirar proveito dela e desvalorizam a coisa toda.
4. Google poderia usar os dados +1 e combiná-lo com outros dados social semelhante de Twitter e Facebook para exibir resultados relevantes para consultas de pesquisa específicas. Isto é mais provável de acontecer do que o Google usando os dados +1 unicamente para determinar fileiras. Você vai precisar de considerar o uso de Twitter, Facebook e Google +1 botões juntos em seu site para maximizar a exposição potencial e manter a competitividade.
5. Quando alguém + 1 é uma página, isso pode desencadear uma aranha do Google para indexar essa página novamente e extrair dados, tais como o título da página. Isso destaca a importância de um bom título, mas também significa que se você atualizar o conteúdo mais velho e ele recebe um +1, a nova versão será o que outros usuários ver nas anotações. Isto poderia ser muito poderosa para alguns tipos de sites de conteúdo dinâmico. “”
Fonte: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Passo 1: Encontre o código Javascript do Google +1
A partir daqui: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Passo 2 – “”Coloque esta etiqueta em sua cabeça ou apenas antes de seu próximo tag body””
Para usar o Javascript para aparecer na seção de cabeçalho de uma página, é preciso inserir este código em
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ projeto \ frontend \ template \ page \ default base \ \ html \ head.html’
Passo 3 – “”Coloque esta etiqueta onde pretende que o botão +1 para render”” – No meu caso, no âmbito do “”e-mail para um amigo””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ projeto \ frontend \ base \ default \ template \ catalog \ produto \ view.phtml’
Dica 1: Para encontrar o caminho de arquivos de modelo que precisamos modificar, precisamos ativar ‘Definir caminho de modelo Dicas’.
Clique aqui para descobrir como ativar esse recurso. Desta forma eu posso facilmente encontrar os arquivos de modelo que eu preciso para modificar.
Captura de tela do botão Google +1 com “”Sugestões de modelo habilitado””

Imagem 1: Google +1 botão com dicas de modelo ativado.

Imagem 2: Botão do Google +1, sem sugestões de modelo ativado.
Lista de arquivos criados / modificados:
Modificada – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ projeto \ frontend \ template \ page \ default base \ \ html \ head.html’
Modificada – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ projeto \ frontend \ base \ default \ template \ catalog \ produto \ view.phtml’
Faça o download dos arquivos modificados a partir de: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਉਤਪਾਦ ਪੰਨਾ / ਫਰਮਾ ਸੋਧ – Magento ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਗੂਗਲ +1 ਬਟਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੋ Windows 7 ‘XAMPP’ ਵਰਤ ਲੈਪਟਾਪ ‘ਤੇ Magento ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੁੜ-ਤਤਕਰਾ Magento ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ.
ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਤਪਾਦ ਟੈਪਲੇਟ ਸੋਧ ਕੇ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ. Magento ਨੂੰ ਇੱਕ MVC (ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਲਰ) ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਹਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਫਰਮਾ ਫਾਇਲ (.phtml) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.
ਨੋਟ: ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਬਿਨਾ ਮਿਆਰੀ ਨਮੂਨਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਇਸੇ ਗੂਗਲ +1?
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ + 1 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਜੇ, ਉਪਭੋਗੀ ਦਾ ‘ਦੋਸਤ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਾਵੇਗਾ. ਗੂਗਲ ਇੱਕ ਢੰਗ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
“”3. ਗੂਗਲ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ ਪੈਰ੍ਹੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਫ਼ੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ +1 ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ + ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੀਵਰਡ ਜ ਵਾਕੰਸ਼, ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਪੇਸ਼ 1s. ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, SEO ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ devalue ਸਕਦਾ ਹੈ.
4. ਗੂਗਲ +1 ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਖੋਜ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ +1 ਡਾਟਾ ਵਰਤ ਗੂਗਲ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ +1 ਬਟਨ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ.
5. ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ + 1 ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੁਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਮੱਕੜੀ, ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ, ਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ +1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗੀ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. “”
ਸਰੋਤ: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
ਕਦਮ 1: ਗੂਗਲ +1 ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਕੋਡ ਲੱਭੋ
ਇੱਥੇ ਤੱਕ: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
ਕਦਮ 2 – “”ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਗ ਰੱਖੋ ਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਅੱਗੇ””
ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ \ ਡਿਜ਼ਾਇਨ \ ਫਰੰਟ \ ਅਧਾਰ \ ਮੂਲ \ ਟੈਪਲੇਟ \ ਸਫ਼ਾ \ HTML \ head.html’
ਕਦਮ 3 – “”ਕੀ ਇਹ ਟੈਗ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ +1 ਬਟਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੱਖੋ”” – “”ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਈ ‘ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ.
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ \ ਡਿਜ਼ਾਇਨ \ ਫਰੰਟ \ ਅਧਾਰ \ ਮੂਲ \ ਟੈਪਲੇਟ \ ਕੈਟਾਲਾਗ \ ਉਤਪਾਦ \ view.phtml’
ਸੰਕੇਤ 1: ਟੈਪਲੇਟ ਫਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ‘ਫਰਮਾ ਮਾਰਗ ਹਿੰਟ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਪਲੇਟ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਨਾਲ ਗੂਗਲ +1 ਬਟਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ‘ਫਰਮਾ ਹਿੰਟ ਯੋਗ “”

ਚਿੱਤਰ 1: ਫਰਮਾ ਹਿੰਟ ਯੋਗ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ +1 ਬਟਨ.

ਚਿੱਤਰ 2: ਫਰਮਾ ਹਿੰਟ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਗੂਗਲ +1 ਬਟਨ.
ਬਣਾਏ ਫਾਇਲ ਦੀ ਸੂਚੀ / ਸੋਧਿਆ:
ਸੋਧ – ‘C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ \ ਡਿਜ਼ਾਇਨ \ ਫਰੰਟ \ ਅਧਾਰ \ ਮੂਲ \ ਟੈਪਲੇਟ \ ਸਫ਼ਾ \ HTML \ head.html’
ਸੋਧ – ‘C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ \ ਡਿਜ਼ਾਇਨ \ ਫਰੰਟ \ ਅਧਾਰ \ ਮੂਲ \ ਟੈਪਲੇਟ \ ਕੈਟਾਲਾਗ \ ਉਤਪਾਦ \ view.phtml’
Magento ਗੂਗਲ +1 ਬਟਨ ਡਾਊਨਲੋਡ: ਤੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤਬਦੀਲ ਫਾਇਲ ਨੂੰ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Adăugarea de noi buton Google +1 pentru Magento – Produs Pagina / șablon Modificarea
Așa că până acum am instalat pe Magento meu Windows 7 laptop-ul folosind ‘XAMPP’, și re-indexate pe site-ul Magento pentru a vizualiza paginile de produs.
Acum, voi primi mâinile murdare prin modificarea șablonului de produs. Magento se bazează pe un principiu MVC (Model View Controller) în cazul în care straturile sunt toate separate. În cazul nostru, suntem doar de gând să modifice View parte adică fișierele șablon (.phtml).
Notă: Sunt folosind șablonul standard, fără nici o modificare.
De ce Google +1?
În cazul în care o persoană +1 site-ul, “”prieteni”” de utilizatorul va vedea recomandarea site-ului pe rezultatele lor de căutare. Google a lansat acest lucru ca o modalitate de a concura cu Facebook și Twitter. Ei doresc rezultatele căutării lor să fie mai sociale.
“”3. Google ar putea folosi datele +1 pentru a clasifica anumite pagini pentru cuvinte cheie sau fraze specifice. Cu cat mai multe + 1s apar pentru un anumit cuvânt cheie sau o expresie, cu atât mai mare ar rang. Este prea devreme pentru ca acest lucru să se întâmple în acest moment ca SEO companii ar putea să profite de ea și devalorizeze totul.
4. Google ar putea folosi datele +1 și se combină cu alte tipuri de date sociale similare de la Twitter și Facebook pentru a afișa rezultatele relevante pentru interogări de căutare specifice. Acest lucru este mult mai probabil să se întâmple decât Google utilizând datele +1 doar pentru a stabili rândurile. Veți avea nevoie să ia în considerare utilizarea Twitter, Facebook și Google butoanele +1 împreună pe site-ul dvs. pentru a maximiza expunerea potențială și să rămână competitivă.
5. Când cineva + 1 este o pagină, acest lucru poate declanșa un păianjen Google să acceseze cu crawlere din nou acea pagină și se extrage date, cum ar fi titlul paginii. Acest lucru scoate în evidență importanța unui titlu bun, dar, de asemenea, înseamnă că, dacă vă actualizați conținut mai vechi și devine un +1, noua versiune va fi ceea ce văd alți utilizatori în adnotări. Acest lucru ar putea fi foarte puternic pentru anumite tipuri de site-uri de conținut dinamic. “”
Sursa: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Pasul 1: Găsiți Google +1 cod JavaScript
De aici: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Pasul 2 – “”Plasați această etichetă în cap sau chiar înainte de eticheta corpului””
Pentru Javascript să apară în secțiunea head a unei pagini, trebuie să introducem acest cod în
“”C: \ xampp \ htdocs Magento \ app \ proiectare \ Frontend al \ de bază \ implicit \ șablonul \ pagină \ \ html \ head.html ‘
Pasul 3 – “”Plasați această etichetă în cazul în care doriți ca butonul +1 pentru a face”” – În cazul meu sub “”Email unui prieten””.
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ proiectare \ Frontend al \ de bază \ implicit \ template \ catalog \ produs \ view.phtml ‘
Sfat 1: Pentru a găsi calea de fișiere șablon avem nevoie pentru a modifica, avem nevoie pentru a activa funcția “”Set Path șablon Sugestii ‘.
Click aici pentru a afla cum să activați această caracteristică. În acest fel pot găsi cu ușurință fișierele șablon care am nevoie pentru a modifica.
Captură de ecran butonul Google +1 cu “”Sugestii pentru șabloane Activat””

Imagine 1: Butonul Google +1 cu indicii de șabloane activate.

Imagine 2: Butonul Google +1, fără indicii de șabloane activate.
Lista de fișiere create / modificate:
Modificată – “”C: \ xampp \ htdocs Magento \ app \ proiectare \ Frontend al \ de bază \ implicit \ șablonul \ pagină \ \ html \ head.html ‘
Modificată – “”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ proiectare \ Frontend al \ de bază \ implicit \ template \ catalog \ produs \ view.phtml ‘
Descărcați fișierele modificate de la: Magento Google +1 buton de descărcare

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Добавление новой кнопки Google +1 к Magento – Продукт / Шаблон Модификация
Так что до сих пор я установил Magento на моем ноутбуке Windows 7 с помощью “”XAMPP””, и повторно проиндексировал сайт Magento для просмотра страницы продукта.
Теперь, я пачкать руки, изменив шаблон продукта. Magento основана на принципе MVC (Model View Controller), где слои все разделены. В нашем случае, мы только собираемся изменить вид части то есть файлы шаблонов (.phtml).
Примечание: Я использую стандартный шаблон без каких-либо модификаций.
Почему Google +1?
Если человек + 1 в ваш сайт, то «друзья» из пользователей будет рассматривать рекомендацию сайта об их результатах поиска. Google выпустил это как способ, чтобы конкурировать с Facebook и Twitter. Они хотят, чтобы их результаты поиска, чтобы быть более социальным.
“”3. Google может использовать эти данные для ранжирования +1 определенных страниц для определенных ключевых слов или фраз. Чем больше +1, появляющиеся по определенному ключевому слову или фразе, тем выше он будет ранга. Слишком рано, чтобы это произошло в это время как SEO компании могут воспользоваться этим и обесценить все это.
4. Google может использовать данные +1 и объединить его с другими подобными социальных данных от Twitter и Facebook, чтобы отобразить соответствующие результаты для конкретных поисковых запросов. Это более вероятно, произойдет, чем Google, используя данные +1 исключительно для определения рангов. Вам нужно будет рассмотреть вопрос об использовании Twitter, Facebook и Google +1 кнопки вместе на вашем сайте, чтобы максимизировать потенциальный риск заражения и оставаться конкурентоспособными.
5. Когда кто-то + 1 на странице, это может вызвать паука Google сканировать эту страницу снова и извлекать данные, такие как заголовок страницы. Это подчеркивает важность хорошего названия, но также означает, что если вы обновить старое содержимое и он получает +1, новая версия будет то, что другие пользователи видят в аннотации. Это может быть очень мощным для некоторых типов динамических сайтов контента “”.
Источник: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Шаг 1: Найти Google +1 код Javascript
Отсюда: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Шаг 2 – “”Поместите этот тег в голове или непосредственно перед закрывающим тегом тела””
Для Javascript, чтобы появиться в головной части страницы, нам нужно вставить этот код в
‘C: \ XAMPP \ HTDOCS \ Magento \ приложение \ дизайн \ \ внешний интерфейс базы \ Default \ шаблон \ странице \ HTML \ head.html’
Шаг 3 – “”Поместите этот тег, где вы хотите кнопку +1, чтобы оказать”” – В моем случае под “”Отправить другу””.
‘C: \ XAMPP \ HTDOCS \ Magento \ приложение \ дизайн \ внешний интерфейс \ базы \ умолчанию \ шаблон \ каталог \ продукт \ view.phtml’
Совет 1: Чтобы найти путь к файлам шаблонов нам нужно изменить, мы должны включить ‘Set Template Path Hints’.
Нажмите здесь, чтобы узнать, как включить эту функцию. Таким образом, я могу легко найти файлы шаблона Мне нужно изменить.
Снимок экрана Google +1 кнопку с “”Намеки шаблона Включено””

Изображение 1: Google +1 Кнопка с подсказки шаблонов включены.

Изображение 2: Google +1 Кнопка без подсказок шаблона включены.
Список файлов, созданных / изменение:
Модифицированный – ‘C: \ XAMPP \ HTDOCS \ Magento \ приложение \ дизайн \ \ внешний интерфейс базы \ Default \ шаблон \ странице \ HTML \ head.html’
Модифицированный – ‘C: \ XAMPP \ HTDOCS \ Magento \ приложение \ дизайн \ внешний интерфейс \ базы \ умолчанию \ шаблон \ каталог \ продукт \ view.phtml’
Загрузить измененные файлы с: Magento Google +1 кнопку загрузки

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Faaopoopoina fou Google +1 faamau e Magento – Oloa Page / fesuiaiga mamanu
Lea i luga seia oo i le taimi nei ou faapipiiina Magento i loʻu Pupuni 7 komepiuta feaveai faaaogaina ‘XAMPP’, ma toe faasolo le website Magento e matamata le itulau oloa.
O lenei, ou te palapala aumai loʻu lima e suia le mamanu oloa. e faavae Magento i se MVC (Faataitaiga View Pule) mataupu faavae lea e tuueseeseina uma ua le faaputuga. I o tatou tulaga, e na o le a tatou suia le View vaega i.e. le faila mamanu (.phtml).
Manatua: ou te le faaaogaina o le mamanu tulaga e aunoa ma so o se suiga.
Aisea Google +1?
Afai o se tagata + 1 o lou nofoaga, o le ‘uo’ o le tagata e faaaogāina le a maimoa ai le fautuaga a le website i le taunuuga oa latou suesuega. faamaloloina Google lenei o se auala e faatautava ma le Facebook ma le Twitter. Latou te mananao ia avea atili e lautele lo latou taunuuga suesuega.
“”3. Google mafai ona e faaaogaina le +1 faamatalaga e faatulaga itulau faapitoa mo uputatala po o fuaitau faapitoa. O le tele + 1s faaali mai mo se upu autu po o se fuaitau faapitoa, o le maualuga o le a faatulaga. E tele vave mo lenei mea e tupu i lenei taimi e pei mafai ona kamupani Seo faaaoga ma tivalu le mea atoa.
4. mafai ona e faaaogaina Google le +1 faamatalaga ma tuufaatasi ai ma isi faamatalaga lautele faapena mai Twitter ma le Facebook e faaali taunuuga talafeagai mo faafesili faapitoa suesuega. e sili atu lenei e ono tupu i lo Google le faaaogaina o le +1 faamatalaga faapitoa e fuafuaina tulaga. E manaomia lou mafaufau e faaaoga Twitter, Facebook ma le Google +1 faamau faatasi i lou nofoaga e faateleina aafiaga gafatia ma tumau faatauva.
5. A o se tasi + 1 se itulau, e mafai ona faaosofia ai lenei a apogaleveleve Google e tolotolo toe itulau lena ma aveese faamatalaga e pei o le itulau autu. faamatilatila mai ai le taua o se igoa lelei, ae faapea foi o lona uiga afai e te faafouina matutua mataupu ma maua a +1, o le a avea lomiga fou a isi tagata e faaaogaina tagai i faamatalaga o. O lenei e mafai ona matuai malosi lava mo nisi ituaiga o nofoaga iloga mataupu. “”
Puna: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Laasaga 1: Saili Google +1 code Javascript
Mai iinei: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Laasaga 2 – “”Tuu lenei pine i lou ulu po o le na o luma o lau pine tino latalata””
Mo Javascript e foliga mai i le vaega o le ulu o se itulau, e tatau ona tatou faaofiina lenei code i
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ polokalama \ mamanu \ frontend \ faavae \ faaletonu \ mamanu itulau \ \ HTML \ head.html’
Laasaga 3 – “”Tuu lenei pine i mea e te le +1 faamau e tuuina atu”” – I totonu o loʻu tulaga i lalo o le “”Email i se Uo””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ polokalama \ mamanu \ frontend \ faavae \ faaletonu \ mamanu \ lisi \ oloa \ view.phtml’
Fautuaga 1: Ina ia iloa ala o le mamanu faila e tatau ona tatou suia, tatou te manaomia ina ia mafai ai ‘Seti Hints Ala mamanu’.
Kiliki lenei e iloa ai le auala e mafai ai e lenei vaega. I lenei ala e mafai ona ou faigofie ona maua le faila mamanu e tatau ona ou suia.
Screenshot o Google +1 faamau i le “”Hints mamanu mafai””

Image 1: Google +1 Faamau ma Hints mamanu mafai ai.

Image 2: Google +1 Faamau aunoa Hints mamanu mafai ai.
Lisi o faila foafoaina / fesuiai:
Fesuiaiga – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ polokalama \ mamanu \ frontend \ faavae \ faaletonu \ mamanu itulau \ \ HTML \ head.html’
Fesuiaiga – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ polokalama \ mamanu \ frontend \ faavae \ faaletonu \ mamanu \ lisi \ oloa \ view.phtml’
Sii maia le faila fesuiai mai: Download Faamau +1 Magento Google

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Adding ùr Google +1 putan ri Magento – bathar Page / Teamplaid Mion-atharrachadh
Mar sin suas gus a nis tha mi air a stàladh Magento air mo laptop a ‘cleachdadh Windows 7’ XAMPP ‘, agus ath-chlàr-amais Magento an làrach-lìn gus am bathar duilleagan.
Nise, gheibh mise mo làmhan salach le bhith a ‘gleusadh an toradh template. Magento stèidhichte air MVC (Modail View Rianadair) prionnsabal far a bheil sreathan a tha a h-uile sgaradh. Ann an cùise againn, tha sinn a ‘dol a-mhàin atharrachadh View phàirt i.e. na faidhlichean Teamplaid (.phtml).
Thoir fa-near: Tha mi a ‘cleachdadh an inbhe teamplaid gun atharrachaidhean sam bith.
Carson Google +1?
Ma tha neach + 1 na làraich agad, an càirdean ‘na an neach-cleachdaidh a bhios a’ coimhead air a ‘mholadh air an làrach-lìn aca toraidhean luirg. Google leigeil ma sgaoil seo mar dhòigh gus a ‘farpais ri Facebook agus Twitter. Tha iad ag iarraidh an cuid toraidhean luirg airson a bhith nas sòisealta.
“”3. Google +1 dh’fhaodadh ‘cleachdadh an dàta gus an òrdugh sònraichte duilleagan sònraichte airson faclan no abairtean. Tha tuilleadh + 1s nochdadh airson sònraichte fhaclan no abairt, nas àirde na bhiodh e an òrdugh. Tha e ro thràth airson seo tachairt aig an àm seo mar SEO companaidhean dh’fhaodadh brath a ghabhail oirre agus devalue air fad ni.
4. Dh’fhaodadh Google +1 ‘cleachdadh an dàta agus e còmhla ri eile sòisealta dàta bho Twitter agus Facebook a thaisbeanadh toraidhean freagarrach airson rannsachadh ceistean sònraichte. ‘S e seo nas buailtiche tachairt na bhith a’ cleachdadh Google +1 an dàta a-mhàin gus co-dhùnadh rangannan. Feumaidh tu beachdachadh air cleachdadh Twitter, Facebook agus Google +1 putanan còmhla air an làraich agaibh a dh’fhaodadh a bhith a ‘meudachadh follaiseachd agus a’ fuireach farpaiseach.
5. Nuair a tha cuideigin + 1 duilleag, faodaidh seo a ‘piobrachadh a Google damhan-allaidh snàgail gum duilleag a-rithist agus a tharruing dàta leithid duilleag tiotail. Tha seo a ‘cur cuideam air cho cudromach’ sa tha deagh tiotal, ach cuideachd a ‘ciallachadh ma tha thu nas sine ùrachadh susbaint agus e a’ faighinn +1, an dreach ùr a bhios dè luchd-cleachdaidh eile fhaicinn ann an notaichean. Dh’fhaodadh seo a bhith glè chumhachdach airson cuid de sheòrsachan fiùghantach susbaint làraichean. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Ceum 1: Lorg Google +1 Javascript còd
Bho seo: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Ceum 2 – “”a chumail aig an taga ann do cheann no dìreach mus do chorp faisg tag””
Airson JavaScript airson a ‘nochdadh ann an ceann earrann duilleag, feumaidh sinn a-steach an còd seo ann
“”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ aplacaid \ dealbhadh \ ‘phobaill \ bunait \ default \ teamplaid \ duilleag \ html \ head.html’
Ceum 3 – “”a chumail aig an taga far a bheil thu ag iarraidh an +1 putan ri aol”” – Anns mo chùis fo “”Cuir post-dealain gu caraid””.
“”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ aplacaid \ dealbhadh \ ‘phobaill \ bunait \ default \ teamplaid \ catalog \ bhathar \ view.phtml’
Tip 1: Gus faighinn a-slighe teamplaid faidhlichean a dh’fheumas sinn gus atharrachadh, feumaidh sinn cothrom a thoirt do ‘Suidhich Teamplaid Path sanasan’.
Cliog an seo gus faighinn a-mach mar a chuireas am feart seo. San dòigh seo, ‘s urrainn dhomh lorg na teamplaid faidhlichean a dh’fheumas mi atharrachadh.
Glacadh-sgrìn Google +1 putan ri “”Teamplaid Taic comas””

Ìomhaigh 1: Google +1 Button le Teamplaid Taic comas.

Ìomhaigh 2: Google +1 Button gun Teamplaid Taic comas.
Liosta de na faidhlichean a chruthachadh / atharrachadh:
Mhùthadh – “”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ aplacaid \ dealbhadh \ ‘phobaill \ bunait \ default \ teamplaid \ duilleag \ html \ head.html’
Mhùthadh – “”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ aplacaid \ dealbhadh \ ‘phobaill \ bunait \ default \ teamplaid \ catalog \ bhathar \ view.phtml’
Luchdaich a-nuas na faidhlichean mhùthadh bho: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Додавање новог Гоогле +1 дугме на Магенто – производа Паге / Шаблон Модифицатион
Дакле, до сада сам инсталирао Магенто на Виндовс 7 лаптоп користећи ‘КСАМПП’, и поново индексираних веб сајт Магенто да видите странице производа.
Сада ћу добити руке прљаве изменом шаблон производа. Магенто се заснива на принципу ДСЦ (МВЦ архитектура) где су слојеви сви раздвојени. У нашем случају, ми смо само да модификују Погледај део тј Темплате Филес (.пхтмл).
Напомена: Ја сам користећи стандардни модел без икаквих модификација.
Зашто Гоогле + 1?
Ако је особа + 1 је свој сајт, су ‘пријатељи’ из корисник ће видели препоруку сајта на својим резултатима претраге. Гоогле објавио ово као начин да се такмиче са Фацебоок и Твиттер. Они желе да њихови резултати претраге да буду више друштвени.
“”3. Гоогле може да користи податке +1 за рангирање одређене странице за одређене кључне речи или фразе. Што је више + 1с се појављују за одређену кључну реч или фразу, већи би рангирају. Сувише је рано за то да се деси у овом тренутку као СЕО компаније могу искористити то и девалвира целу ствар.
4. Гоогле може да користи податке +1 и да се споји са другим сличним социјалних података из Твиттер и Фацебоок за приказивање релевантних за специфичне упита за претраживање. Ово је вероватније да се догоди од Гоогле-а користећи податке +1 искључиво за одређивање редове. Мораћете да размислите о коришћењу Твиттер, Фацебоок и Гоогле +1 дугмад заједно на вашем сајту како би се повећала потенцијално излагање и остану конкурентни.
5. Када неко + 1 је страна, то може изазвати Гоогле паука поново пузи ту страницу и издвајање података као што наслову странице. Ово указује на важност доброг наслова, али такође значи ако ажурирати старији садржај и она добија +1, нова верзија ће бити оно што други корисници виде у коментарима. Ово би могло бити веома моћан за поједине врсте динамичких сајтова садржаја. “”
Извор: хттп://ввв.мандлоис.цом/импацт-оф-гоогле-1-он-сео/
Корак 1: Пронађите Гоогле +1 Јавасцрипт код
Одавде: хттп://ввв.гоогле.цом/вебмастерс/+1/буттон/
Корак 2 – “”Поставите ову ознаку у својој глави или непосредно пред непосредној близини тела таг””
За ЈаваСцрипт да се појави у делу главе на страници, потребно је да убаците овај код у
Ц: \ кампп \ хтдоцс \ Магенто \ Апп \ дизајн \ сучеље \ басе \ дефаулт \ темплате \ паге \ ХТМЛ \ хеад.хтмл ‘
Корак 3 – “”Поставите ову ознаку где желите дугме +1 за пружање”” – У мом случају под “”Препоручите пријатељу””.
Ц: \ кампп \ хтдоцс \ Магенто \ апп \ дизајн \ сучеље \ база \ дефаулт \ темплате \ каталог \ производ \ виев.пхтмл ‘
Тип 1: Да бисте пронашли пут Темплате Филес ми треба мењати, морамо омогућити “”Сет Шаблон Пут Хинтс ‘.
Кликните овде да бисте сазнали како да укључите ову функцију. На тај начин лако могу наћи шаблон фајлове и треба да модификују.
С Гоогле +1 дугме на са “”Шаблон савети Омогућено””

Слика 1: Гоогле +1 дугме са шаблона савети омогућен.

Слика 2: Гоогле +1 дугме без шаблона савети омогућен.
Списак фајлова креираних / модифиед:
Модифиед – Ц: \ кампп \ хтдоцс \ Магенто \ Апп \ дизајн \ сучеље \ басе \ дефаулт \ темплате \ паге \ ХТМЛ \ хеад.хтмл ‘
Модифиед – Ц: \ кампп \ хтдоцс \ Магенто \ апп \ дизајн \ сучеље \ база \ дефаулт \ темплате \ каталог \ производ \ виев.пхтмл ‘
Довнлоад модификоване фајлове од: Магенто Гоогле +1 дугме за преузимање

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Chakawedzera itsva Google +1 bhatani kuna Magento – Product Page / Template Modification
Saka kusvikira zvino ini ndakagadza Magento kwangu Windows 7 tablet vachishandisa ‘XAMPP’, uye apiwa indexed ari Magento Website kuona chigadzirwa mapeji.
Zvino, ini achawana maoko angu akasviba kuburikidza kunatsiridza chigadzirwa template. Magento chakavakirwa MVC (Model View Controller) Nhungamiro umo akaturikidzana tose vakaparadzana. Kwatiri, isu chete kuenda yokugadziridza View chikamu i.e. ari Template mafaira (.phtml).
Cherechedza: Ndiri kushandisa zvekuvharisa isina kugadziriswa.
Nei Google +1?
Kana munhu + 1 kuti nzvimbo yako, ‘shamwari’ ari User kuchaita vanoona dzinoenda ari Website kwavo kutsvaka zvawanikwa. Google akasunungura ichi senzira kukwikwidzana Facebook uye Twitter. Vanoda yavo kutsvaka zvawanikwa kuva pasocial.
“”3. Google aigona kushandisa +1 mashoko kuti chinzvimbo zvimwe mapeji nokuda dzakananga Keywords kana mashoko. The + 1s zvakawanda inoonekwa nguva chaizvo guru kana okuti, dzakanga zvingadai Rank. Zviri yakanyanya mangwanani kuti izvi zviitike panguva ino sezvo SEO makambani vaigona kushandisa nayo uye deredza yose chinhu.
4. Google aigona kushandisa +1 mashoko nokubatanidza pamwechete nevamwe munzanga mashoko akafanana kubva Twitter uye Facebook kuratidza akakodzera zvawanikwa dzakananga kutsvaka queries. Izvi kazhinji kuitika kupfuura Google kushandisa +1 mashoko kungotaurwa kuti asarudze nokudyidzana. Unofanira kufunga kushandisa Twitter, Facebook uye Google +1 mabhatani pamwe uri paIndaneti kuti maximize zvinogona kuona uye kuramba zvemakwikwi.
5. Kana mumwe munhu + 1 ari peji, izvi zvinogona mutange Google dandemutande kukambaira kuti peji zvakare uye kusvina mashoko akadai peji rokuremekedza. Izvi zvinoburitsa pachena kukosha yakanaka rokuremekedza, asi kunorevawo kana iwe kunatsurudza vakura kugutsikana uye awana +1, shanduro itsva ichava chii vamwe vanoshandisa kuona annotations. Izvi zvaigona kuva nesimba kwazvo dzimwe mhando guru tigutsikane nzvimbo. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Danho 1: Find Google +1 JavaScript bumbiro
Kubva pano: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Step 2 – “”Isa chipepa iyi musoro wako kana asati yako pedyo muviri Tag””
Nokuti JavaScript kuoneka muchikamu musoro peji, tinofanira pinza romutemo iri
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ App \ magadzirirwo \ frontend \ chawo \ default \ template \ peji \ HTML \ head.html’
Step 3 – “”Isa chipepa ichi apo iwe uchida +1 bhatani kuti ndipe”” – In nyaya yangu pasi “”Email Neshamwari””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ App \ magadzirirwo \ frontend \ chawo \ default \ template \ katarogu \ chigadzirwa \ view.phtml’
Tip 1: Kuti tiwane nzira template mafaira tinofanira yokugadziridza, tinofanira vakwanise ‘Set Template Path Anoratidzawo’.
Click Muno uzive kuti vakwanise aya. Nenzira iyi ndinogona kuwana nyore nyore template Mafaira zvandinoda yokugadziridza.
Screenshot of Google +1 bhatani ne “”Template Anoratidzawo kwakaita””

Image 1: Google +1 Button pamwe Template Anoratidzawo kwakaita.

Image 2: Google +1 Button pasina Template Anoratidzawo kwakaita.
List pamusoro mafaira akasika / zvakachinjwa:
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ App \ magadzirirwo \ frontend \ chawo \ default \ template \ peji \ HTML \ head.html’
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ App \ magadzirirwo \ frontend \ chawo \ default \ template \ katarogu \ chigadzirwa \ view.phtml’
Download zvakachinjwa mafaira kubva: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Magento کي نئين گوگل +1 بٽڻ تي گڏي – شئ صفحي / سانچي ترميم
پوء هاڻي تائين مٿي مون کي ته پيداوار صفحا ڏسڻ لاء منهنجي ونڊوز 7 ‘XAMPP’ استعمال ڪري ليپ ٽاپ، ۽ Magento ويب سائيٽ ٻيهر indexed تي Magento نصب ڪيو آهي.
هاڻي، مون کي منهنجي هٿ جي پيداوار سانچي تبديل جي گندي حاصل ڪندو. Magento هڪ MVC (ماڊل ڏسو ڪنٽرولر) اصول ڄڻ ته مٿانئس جھڙ ھجي سڀ کان الڳ آهن تي مشتمل آهي. اسان جي معاملي ۾، اسان کي رڳو اهو ڏسي حصو i.e. جي سانچي فائلون (.phtml) بهتر ڪرڻ وارا آهن.
نوٽ: مون کي ڪنهن به ردوبدل کان سواء معياري سانچي استعمال ڪري رهيو آهيان.
ڇو گوگل +1؟
هڪ شخص + 1 جي پنهنجي ويب سائيٽ آهي، ته هن جي استعمال ڪندڙ جي ‘دوست’ انهن جي تلاش جي نتيجن تي ويب سائيٽ جي سفارش ڏسڻ ويندي. گوگل هڪ طريقو ڪريو، ۽ Twitter سان پورو ڪرڻ جي حيثيت ۾ هن آزاد ڪيو. چيائون ته ان جي تلاش جي نتيجن کان وڌيڪ سماجي ٿيڻ چاهيان ٿو.
“”3. گوگل مخصوص لفظ يا اصطلاح جي لاء ڪجهه صفحن جو درجو ڏيڻ جي +1 ڊيٽا کي استعمال ڪري سگهي ٿي. هڪ مخصوص KEYWORD يا جملي لاء ظاهر 1s هن وڌيڪ +، جي اعلي اهو درجو هوس. ان جي حيثيت ۾ هن وقت به هن ايڏو وڏو لاء شروعات آهي SEO ڪمپنين کي ان جو فائدو وٺي ۽ ان سڄي ڪم جو devalue سگهي.
4. گوگل جي +1 ڊيٽا استعمال ۽ خاص ڳولا سوال کڻي لاء لاڳاپيل نتيجا ڏيکارڻ لاء Twitter ۽ ڪريو کان ٻئي ساڳي سماجي انگن اکرن سان ان کي گڏ ڪري سگهي ٿي. هن وڌيڪ گوگل جي +1 ڊيٽا مڪمل طور استعمال ڪري رهيا ايوارڊ جو تعين ڪرڻ جي ڀيٽ ۾ ايڏو وڏو امڪان آهي. توهان Twitter، ڪريو ۽ گوگل +1 بٽڻ گڏجي استعمال ڪندي توهان جي ويب سائيٽ تي امڪاني واد maximize ۽ مقابلي بازي رهنديون تي غور ڪرڻ جي ضرورت پوندي.
5. جڏهن ڪو ماڻهو + 1 هڪ صفحي تي آهي، هي آهي ته صفحو وري گھمڻ ۽ اهڙي صفحي جي عنوان طور تي ڊيٽا کي ڏين ٿيون لاء گوگل ڪوريئڙي ڪٺور ڪري سگهو ٿا. هيء هڪ سٺو عنوان جي اهميت ڪاردگي، پر به توهان پراڻا مواد تازه ڪاري ۽ ان جي هڪ +1 ٿو ته، سنڌ جي نئين ورشن جيڪي ٻين استعمال ڪندڙن annotations ۾ ڏسي ٿي ويندي جو مطلب آهي. هن متحرڪ مواد جي سائيٽن جي ڪجهه قسمن لاء تمام طاقتور ٿي سگهي ٿو. “”
ذريعو: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
قدم 1: گوگل +1 Javascript ڪوڊ مان ڳولا ڪريو
هتي مان: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
قدم 2 – “”پنهنجي سر ۾ يا بس توهان جي بند لاش ڳولهي کان اڳ هن ڳولهي جاء””
Javascript هڪ صفحي جي مٿي حصي ۾ ظاهر ڪرڻ لاء، اسان ۾ هن ڪوڊ داخل ڪرڻ جي ضرورت آهي
‘س: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ ائپ \ جوڙجڪ \ frontend \ بنيادي \ رٿيل \ سانچي \ صفحو \ HTML \ head.html’
قدم 3 – جي “”هڪ دوست کي اي ميل”” تحت منهنجو صورت ۾ – “”هن کي ڳولهي جتي توهان جي +1 بٽڻ نصيحت ڪرڻ چاهيو جاء””.
‘س: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ ائپ \ جوڙجڪ \ frontend \ بنيادي \ رٿيل \ سانچي \ ست \ پيداوار \ view.phtml’
ترڪيب 1: سانچي فائلون اسان کي تبديل ڪرڻ جي ضرورت جي واٽ لھي ڪرڻ لاء، اسان کي ‘سانچي پاٿ جي ٺاھ جوڙ اشاري’ فعال ڪرڻ جي ضرورت آهي.
هتي ڪلڪ ڪري ڪيئن هن مضمون ۾ فعال ڪرڻ لاء ٻاهر ڏسي ڪري. هن رستي ۾ مون کي آساني سان جي سانچي فائلون مون کي تبديل ڪرڻ جي ضرورت آهي ڏسي سگهو ٿا.
“”مهرباني سانچي اشاري”” سان گوگل +1 بٽڻ جو اسڪرين شاٽ

تصوير 1: سانچي اشاري فعال سان گوگل +1 Button.

تصوير 2: سانچي اشاري فعال کان سواء گوگل +1 Button.
پيدا / تبديل فائلون جي لسٽ:
ترميميو ويو – ‘س: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ ائپ \ جوڙجڪ \ frontend \ بنيادي \ رٿيل \ سانچي \ صفحو \ HTML \ head.html’
ترميميو ويو – ‘س: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ ائپ \ جوڙجڪ \ frontend \ بنيادي \ رٿيل \ سانچي \ ست \ پيداوار \ view.phtml’
Magento گوگل +1 Button لاهيو: کان تبديل فائلون ڊائونلوڊ ڪريو

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Magento කිරීමට නව Google +1 බොත්තම එකතු – භාණ්ඩ පිටුව / සැකිල්ල අපෙ
ඒ නිසා දැන් දක්වා දක්වා මම නිෂ්පාදන පිටු වලට ‘XAMPP’ භාවිතා වින්ඩෝස් 7 මගේ ලැප්ටොප්, සහ නැවත සුචිගත මෙම Magento වෙබ් අඩවිය Magento ස්ථාපනය කර තිබේ.
දැන්, මම මගේ අත් නිෂ්පාදනය සැකිල්ල වෙනස් කිරීමෙන් අපිරිසිදු ලැබෙනු ඇත. Magento ස්ථර සියලු වෙන් එහිදී MVC (Model දැක්ම පාලක) මූලධර්මය මත පදනම් වී ඇත. අපේ නඩුව, අපි පමණක් දැක්ම කොටසක් i.e., සැකිලි ගොනු (.phtml) වෙනස් කරන්න යන්නේ.
සටහන: මම කිසිම වෙනස් කිරීම් තොරව සම්මත සැකිලි භාවිතා කරමි.
ඇයි Google +1?
පුද්ගලයෙකු + 1 ගේ ඔබගේ වෙබ් අඩවිය, පරිශීලක ඇති ‘මිතුරන්’ ඔවුන්ගේ සෙවුම් ප්රතිඵල මත මෙම වෙබ් අඩවිය නිර්දේශ බැලීම ඇත. Google මෙම නිදහස් ෆේස්බුක් සහ ට්විටර් සමඟ තරඟ කිරීමට ක්රමයක් ලෙස. ඔවුන් ඔවුන්ගේ සෙවුම් ප්රතිඵල වැඩි සමාජ වීමට අවශ්ය.
“”3. ගූගල්, නිශ්චිත ඉඟි පද හෝ වාක්ය ඛණ්ඩය වෙනුවෙන් පෙනී ත 1 නිශ්චිත වචන හෝ වාක්ය ඛණ්ඩ සඳහා යම් යම් පිටු ශ්රේණිගත කිරීමට +1 දත්ත භාවිතා කිරීමට ඔබට හැකිය. වැඩි වැඩියෙන් + උසස් එය ලංකාවද. එය මේ අවධියේ මෙය සිදු කිරීම සඳහා තවත් කල් SEO සමාගම් එය වාසිය ලබා ගැනීමට හා මුළු දෙයක් අවප්රමාන හැකි විය.
4. ගූගල් +1 දත්ත භාවිතා කිරීම සහ විශේෂිත වූ සෙවුම් විමසුම් සඳහා අදාළ ප්රතිඵල ප්රදර්ශනය කිරීමට ට්විටර් හා ෆේස්බුක් සිට වෙනත් සමාන සමාජ දත්ත සමග එය ඒකාබද්ධ විය. මෙම නිලයන් තීරණය කිරීමට ගූගල් පමණක් +1 දත්ත භාවිතා වඩා සිදු ඉඩකඩ වැඩි ය. ඔබ විය හැකි නිරාවරණය උපරිම හා තරගකාරී සිටීමට ඔබේ වෙබ් අඩවියේ එකට Twitter, Facebook සහ Google +1 බොත්තම් භාවිතා කිරීම පිළිබඳ සලකා අවශ්ය වනු ඇත.
5. කෙනෙක් + 1 පිටුවක් තියෙන්නේ විට, මෙය නැවත එම පිටුව බඩගාමින් හා ඒ පිටු ශීර්ෂය ලෙස දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා ගූගල් මකුළු අවුලුවාලීමට හැක. මේ හොඳ මාතෘකාවක් ඇති වැදගත්කම ඉස්මතු, පමණක් නොව, ඔබ වයසින් අන්තර්ගතයට යාවත්කාලීන හා එය +1 ලැබෙන නම්, නව අනුවාදය, වෙනත් භාවිතා කරන්නන් විවරණයන් ඉදිරිපත් දකින දේවල් වනු ඇත යන්නයි. මෙම ගතික අන්තර්ගතය අඩවි සමහර වර්ග සඳහා ඉතා බලගතු විය හැක. “”
මූලාශ්රය: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
පියවර 1: ගූගල් +1 ජාවාස්ක්රිප්ට් කේතය සොයන්න
මෙහි සිට: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
පියවර 2 – “”ඔබේ හිස හෝ ඔබගේ සමීප ශරීරය ටැගය පෙර මෙම ටැගය තබන්න””
කරුණාකර Javascript පිටුවක් හිස කොටසේ පෙනී සිටින, අපි මේ කේතය ඇතුල් කිරීමට අවශ්ය
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ යෙදුම \ නිර්මාණය \ ෙව අඩ ය \ පදනම \ පෙරනිමිය වන \ සැකිල්ල \ පිටුව \ html \ head.html’
පියවර 3 – මෙම “”මිතුරා වෙත විද්යුත්”” යටතේ මගේ නම් – “”ඔබ +1 බොත්තම පිරිනැමිය යුතු තැනට මෙම ටැගය තබන්න””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ යෙදුම \ නිර්මාණය \ ෙව අඩ ය \ පදනම \ පෙරනිමිය වන \ සැකිල්ල \ නාමාවලිය \ නිෂ්පාදන \ view.phtml’
ඉඟිය: 1 අපි වෙනස් කිරීමට අවශ්ය සැකිල්ල ගොනු වන්න දැන ගැනීම සඳහා, අප ‘සකසන්න සැකිල්ල පාත් යෝජනා කිහිපයක්’ සක්රිය කර ගැනීමට අවශ්ය.
මෙම අංගය සක්රීය කිරීමට කෙසේදැයි සොයා ගැනීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න. මේ ආකාරයට මම ඉතා පහසුවෙන් මම වෙනස් කිරීමට අවශ්ය වන සැකිලි ගොනු සොයා ගත හැකි වනු ඇත.
“”ස ය සැකිල්ල යෝජනා කිහිපයක්”” සමඟ Google +1 බොත්තම තිර පිටපතක්

රූප 1: සැකිල්ල යෝජනා කිහිපයක් සක්රීය සමඟ Google +1 බොත්තම.

රූප 2: සැකිල්ල යෝජනා කිහිපයක් සක්රීය තොරව Google +1 බොත්තම.
වෙනස් / නිර්මාණය ගොනු ලැයිස්තුව:
නවීකරණය කරන ලද – “”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ යෙදුම \ නිර්මාණය \ ෙව අඩ ය \ පදනම \ පෙරනිමිය වන \ සැකිල්ල \ පිටුව \ html \ head.html ‘
නවීකරණය කරන ලද – “”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ යෙදුම \ නිර්මාණය \ ෙව අඩ ය \ පදනම \ පෙරනිමිය වන \ සැකිල්ල \ නාමාවලිය \ නිෂ්පාදන \ view.phtml ‘
Magento ගූගල් +1 බොත්තම බාගත කිරීම: විකරිත ගොනු බාගත

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pridanie nové tlačidlo Google +1 Magenta – Product Page / Template Modification
Takže až do tejto chvíle som si nainštalovali Magento na mojom Windows 7 notebooku pomocou ‘XAMPP “”, a re-indexované na internetových stránkach Magento pre zobrazenie produktovej stránky.
Teraz budem mať moje špinavé ruky úpravou šablóny produktu. Magento je založený na princípe MVC (Model View Controller), kde sú vrstvy všetko oddelené. V našom prípade sme len bude meniť View časť tj súbory šablón (.PHTML).
Poznámka: Ja používam štandardnú šablónu bez akýchkoľvek modifikácií.
Prečo Google 1?
Ak je osoba +1 vaše stránky, bude pohľad na “”Priatelia”” daného užívateľa odporúčanie na internetových stránkach na ich výsledkoch vyhľadávania. Google vydal to ako spôsob, ako konkurovať Facebook a Twitter. Oni chcú, aby ich výsledky vyhľadávania byť viac sociálne.
“”3. Google mohol použiť dáta +1 zaradiť určité stránky pre konkrétne kľúčové slová alebo frázy. Čím viac +1 vyskytujúce sa na konkrétne kľúčové slovo alebo slovné spojenie, tým vyššia by to pozíciu. Je príliš skoro na to, aby sa stalo v tejto dobe ako SEO firmy mohli využiť ju a znehodnotiť celú vec.
4. Google mohol použiť údaje o +1 a kombinovať ich s iným podobným sociálnym dát z Twitteru a Facebooku sa zobrazí relevantné výsledky pre konkrétne vyhľadávacie dotazy. To je viac pravdepodobné, že nastane než Google s využitím údajov +1 výhradne na určenie pozície. Budete musieť zvážiť použitie Twitter, Facebook a Google +1 tlačidiel spoločne na vašom webe maximalizovať potenciálny expozície a zostať konkurencieschopné.
5. Keď niekto + 1 stránke, to môže vyvolať pavúka Google pre danú stránku znovu prechádzať a extrahovať dáta ako je názov stránky. To podčiarkuje dôležitosť dobrého titulu, ale tiež znamená, že ak zaktualizuje obsah a to dostane +1, nová verzia bude to, čo ostatní užívatelia vidieť v poznámkach. To by mohlo byť veľmi silný pre niektoré typy dynamických stránok obsahu. “”
Zdroj: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Krok 1: Nájdi Google +1 Javascript kód
Odtiaľ: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Krok 2 – “”Túto značku vo vašej hlave, alebo tesne pred svojím úzke telo tag””
Pre Javascript sa objaví v sekcii head stránky, musíme vložiť tento kód
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ \ návrh frontend \ base \ default \ Template \ strane \ html \ head.html””
Krok 3 – “”Túto značku, kam chcete tlačidlo +1 k vykreslenie”” – V mojom prípade v rámci “”E-mail priateľovi””.
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ konštrukcia \ frontend \ base \ default \ template \ catalog \ Produkt \ view.phtml””
Tip 1: Ak chcete nájsť cestu k súborov šablón, ktoré potrebujeme zmeniť, potrebujeme k tomu, aby “”Set Šablóna Cesta rady””.
Kliknite tu sa dozviete, ako túto funkciu povoliť. Týmto spôsobom môžem ľahko nájsť súbory šablón, ktoré potrebujem zmeniť.
Screenshoty tlačidlo +1 Google s “”Šablóna radami Enabled””

Obrázok 1: Google 1 Button šablóny radami povolené.

Obrázok 2: Google 1 Button bez šablón radami povolené.
Zoznam súborov vytvorených / zmenené:
Modifikovaná – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ \ návrh frontend \ base \ default \ Template \ strane \ html \ head.html””
Modifikovaná – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ konštrukcia \ frontend \ base \ default \ template \ catalog \ Produkt \ view.phtml””
Na stiahnutie upravené súbory z: Google Magenta tlačidla +1 na stiahnutie

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dodajanje nov gumb Google +1, Magento – Page Izdelek / Predloga Sprememba
Torej, do sedaj imam nameščen Magento na moji Windows 7 laptop z uporabo “”XAMPP””, in ponovno indeksira spletne strani Magento, da si ogledate strani izdelka.
Sedaj bom dobil moje roke umazane s spremembo predlogo izdelka. Magento temelji na principu MVC (Model View Controller), kjer so plasti vse ločiti. V našem primeru bomo le spremeniti pogled del tj predlogo datoteke (.phtml).
Opomba: Jaz sem z uporabo standardne predloge brez kakršnih koli sprememb.
Zakaj Google +1?
Če je oseba + 1 je vašo spletno stran, bodo “”prijatelji”” za uporabnika ogledati priporočila spletne strani na svojih rezultatih iskanja. Google je ta izdal kot način, da tekmujejo s Facebook in Twitter. Želijo rezultati iskanja, da so bolj socialne.
“”3. Google lahko uporabijo podatke +1 za uvrstitev nekaterih strani za posamezne ključne besede ali fraze. Več oznake +1, ki se pojavljajo za določeno ključno besedo ali frazo, višja bo razvrsti. Prezgodaj je, da se to zgodi v tem času, kot SEO podjetja lahko izkoristijo, in razvrednotiti vso stvar.
4. Google lahko uporabijo podatke +1 in jih združimo z drugimi podobnimi socialno podatkov iz Twitter in Facebook, da se prikaže ustrezne rezultate za posamezne iskalne poizvedbe. To je bolj verjetno, da se zgodi kot Google uporablja podatke +1 samo določiti vrstah. Boste morali razmisliti o uporabi Twitter, Facebook in Google +1 gumbi skupaj na vašem spletnem mestu za povečanje potencialne izpostavljenosti in ostala konkurenčna.
5. Ko nekdo + 1 je stran, to lahko sproži Googlov pajek, da ponovno preišče to stran in izpisa podatkov, kot je naslov strani. To poudarja pomen dobrega naslova, pač pa tudi pomeni, da če posodobiti starejši vsebine in dobi +1, bo nova različica, kaj drugi uporabniki vidijo v opombah. To je lahko zelo močan za nekatere vrste dinamičnih spletnih mestih z vsebinami. “”
Vir: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
1. korak: Poiščite Googlov +1 kodo Javascript
Od tu: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Korak 2 – “”To oznako v glavi ali tik pred svojo zaključno oznako telesa””
Za Javascript, da se pojavi v glavi del strani, moramo to kodo vstavite v
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ app \ oblikovanje \ začelje \ bazo \ privzeto \ predlogo \ stran \ html \ head.html””
Korak 3 – “”To oznako, če želite gumb +1 za upodabljanje« – v mojem primeru pod “”Pošlji prijatelju””.
“”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ app \ oblikovanje \ začelje \ bazo \ privzeto \ predlogo \ katalog \ izdelek \ view.phtml””
Nasvet 1: Da bi našli pot do datotek predlog moramo spremeniti, moramo omogočiti “”Set Predloga Path namigi””.
Kliknite tukaj, če želite izvedeti, kako omogočiti to funkcijo. Na ta način sem lahko z lahkoto našli datoteke predloge rabim spremeniti.
Posnetek Google +1 gumb z “”nasveti Template Omogočeno””

Slika 1: Google +1 Gumb z Template nasveti omogočeno.

Slika 2: Google +1 gumb brez Template nasveti omogočeno.
Seznam datotek, ustvarjenih / sprememba:
Spremenjen – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ app \ oblikovanje \ začelje \ bazo \ privzeto \ predlogo \ stran \ html \ head.html””
Spremenjen – “”C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento \ app \ oblikovanje \ začelje \ bazo \ privzeto \ predlogo \ katalog \ izdelek \ view.phtml””
Prenesite spremenjene datoteke iz: Magento gumb Google +1 Prenos

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ku darista cusub Google +1 button in Magento – Product Page / Bedelida Template
Sidaas daraaddeed ilaa hadda waxaan ku rakibtay Magento on my Windows 7 laptop isticmaalaya ‘XAMPP’, iyo dib-u-eegid website-ka Magento si aad u eegto bogaga sheyga.
Haddaba, waxaan heli doonaa gacmahayga wasakh by bedelayaan template sheyga. Magento ku salaysan yahay MVC (Model View maamusha) mabda’a ah halkaas oo layers waxaa oo dhan oo kala duwan. In naga kiiska, waxaan kaliya ka socday inuu wax ka beddelo qayb View ku i.e. faylasha Template (.phtml).
Fiiro gaar ah: waxaan ahay adigoo isticmaalaya template caadiga ah iyada oo aan wax ka bedelida.
Maxaad Google +1?
Haddii qof + 1 ee your site, ka ‘saaxiibada’ of user soo basaasa doonaa talo ah ee website ku saabsan natiijooyinka raadinta ay. Google this sii daayay sida hab lagu la Facebook iyo Twitter tartamaan. Waxay rabaan natiijooyinka raadinta ay ku badan bulshada.
“”3. Google isticmaali kartaa xogta +1 in lagu kala saaro pages gaar ah keywords gaar ah ama weedho. The more + 1s muuqata keyword gaar ah ama weedh, sare u falan lahaa. Waa goor hore si ay tani u dhici waqtigan sida shirkadaha SEO qaadan kartaa faa’iido u ah iyo qiimo dhimid wax oo dhan.
4. Google ayaa laga yaabaa isticmaalaan xogta +1 iyo waxa lagu biiriyo macluumaad kale oo la mid ah bulshada ka soo Twitter iyo Facebook in uu soo bandhigo natiijada khuseeya su’aalo gaar ah search. Tani waxay u badan tahay in ay ka dhacaan badan Google isticmaalaya xogta +1 oo keliya si loo ogaado is Cidhiidhyi. Waxaad u baahan doontaa in la tixgeliyo isticmaalaya Twitter, Facebook iyo Google +1 badhamada wada on your site si loo kordhiyo gaadhista kara oo sii tartan.
5. Marka uu qof + 1 ee bogga a, tan waxay keeni kartaa caaro Google ah in ay mar kale gurguurto page in oo soo saaro xogta sida horyaalka bogga. Tani waxay muujineysaa muhiimadda ay leedahay horyaalka wanaagsan, laakiin sidoo kale ka dhigan tahay haddii aad u cusboonaysiiso content ka weyn oo uu helo +1 ah, version cusub uu noqon doono wixii kale ee isticmaala arki in qoritaan gaaban. Tani waxay noqon kartaa mid aad u awood badan noocyada qaar ka mid ah goobaha content firfircoon. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Tallaabada 1: Soo hel code Javascript Google +1
Laga soo bilaabo halkan: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Tallaabada 2 – “”Saar tag this madaxa ama wax yar ka hor aad tag jirka u dhow””
Waayo, Javascript in ay u muuqdaan in qaybta madaxa bog ah, waxaan u baahan nahay in aad is geliso code this ee
‘C: \ xampp \ htdocs \ \ magento \ app \ design \ frontend \ saldhig default \ template bogga \ \ html \ head.html’
Tallaabada 3 – “”Saar tag this meesha aad rabto button +1 moodo ah”” – In aan kiiska ka hooseeya “”Email si Friend ah””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ \ magento \ app \ design \ frontend \ saldhig \ default \ template saarka \ buugga \ view.phtml’
Talo 1: Si aad u hesho waddada of files template waxaan u baahan nahay in wax laga beddelo, waxaan u baahan nahay in ay awood ‘Calan Jidka Template Tilmaamo’.
Riix Halkan si aad u ogaato sida aad u awood habkaani. Sidaas waxaan si fudud u heli karaan faylasha template waxaan u baahan in wax laga beddelo.
Screenshot ee Google +1 button la “”Talooyin Template karti””

Image 1: Google +1 Button la Tilmaamo Template karti.

Image 2: Google +1 Button aan Tilmaamo Template karti.
List of files abuuray / modified:
Wax kabadal – ‘C: \ xampp \ htdocs \ \ magento \ app \ design \ frontend \ saldhig default \ template bogga \ \ html \ head.html’
Wax kabadal – ‘C: \ xampp \ htdocs \ \ magento \ app \ design \ frontend \ saldhig \ default \ template saarka \ buugga \ view.phtml’
Download faylasha modified ka: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Adición de un nuevo botón de Google +1 a Magento – Producto Página / Plantilla Modificación
Así que hasta ahora he instalado Magento en mi portátil de Windows 7 usando ‘XAMPP’, y re-indexado el sitio web de Magento para acceder a las páginas de productos.
Ahora, voy a ensuciarme las manos mediante la modificación de la plantilla de producto. Magento se basa en un principio MVC (Modelo Vista Controlador) donde las capas están separadas. En nuestro caso, sólo vamos a modificar la vista parte es decir, los archivos de plantilla (.phtml).
Nota: Estoy usando la plantilla estándar sin ninguna modificación.
¿Por qué Google +1?
Si una persona +1 en su sitio, los “”amigos”” de que el usuario va a ver la recomendación de la página web en sus resultados de búsqueda. Google lanzó esto como una forma de competir con Facebook y Twitter. Ellos quieren que sus resultados de búsqueda sean más social.
“”3. Google podría utilizar los datos de +1 para clasificar ciertas páginas para palabras clave o frases específicas. Los más 1s + que aparecen para una palabra clave o frase específica, la más alta que se puede catalogar. Es demasiado pronto para que esto suceda en este momento como SEO empresas podrían aprovecharse de ella y devaluar todo el asunto.
4. Google podría utilizar los datos de +1 y combinarla con otros datos sociales similar de Twitter y Facebook para mostrar resultados relevantes para las consultas de búsqueda específicos. Esto es más probable que ocurra que la de Google utilizando los datos +1 únicamente para determinar filas. Usted tendrá que considerar el uso de Twitter, Facebook y Google +1 botones a la vez en su sitio para maximizar la exposición potencial y seguir siendo competitivos.
5. Cuando alguien hace +1 en una página, esto puede desencadenar una araña de Google para rastrear la página de nuevo y extraer datos como el título de la página. Esto pone de relieve la importancia de un buen título, pero también significa que si se actualiza el contenido más antiguo y se pone un 1, la nueva versión será lo que otros usuarios ven en las anotaciones. Esto podría ser muy poderosa para algunos tipos de sitios de contenido dinámico “”.
Fuente: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Paso 1: Encontrar Google +1 código Javascript
A partir de aquí: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Paso 2 – “”Coloca esta etiqueta en la cabeza o justo antes de su cierre cuerpo de la etiqueta””
Para Javascript para aparecer en la sección de cabecera de una página, tenemos que insertar este código en
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ diseño \ frontend \ Base \ plantilla predeterminada \ página \ \ html \ head.html’
Paso 3 – “”Coloca esta etiqueta donde desea que el botón +1 para representar”” – En mi caso en el marco del “”correo electrónico a un amigo””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ diseño \ frontend \ Base \ default \ template \ Catálogo \ producto \ view.phtml’
Consejo 1: Para encontrar el camino de los archivos de plantilla que tenemos que modificar, tenemos que activar ‘Establecer ruta de plantilla Hints’.
Haga clic aquí para descubrir cómo activar esta función. De esta manera puedo encontrar fácilmente los archivos de plantilla que tenga que modificar.
Captura de pantalla de Google botón +1 con «Sugerencias Plantilla habilitada””

Imagen 1: Botón +1 de Google con sugerencias de plantillas habilitadas.

Imagen 2: Botón +1 de Google sin pistas habilitadas plantilla.
Lista de archivos creados / modificados:
Modificado – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ diseño \ frontend \ Base \ plantilla predeterminada \ página \ \ html \ head.html’
Modificado – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ diseño \ frontend \ Base \ default \ template \ Catálogo \ producto \ view.phtml’
Descargar los archivos modificados a partir de: Magento Google +1 botón Descargar

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nambahan anyar Google +1 tombol ka Magento – Page Produk / Citakan modifikasi
Jadi nepi saacan ayeuna mah geus dipasang Magento dina mah Windows 7 laptop ngagunakeun ‘XAMPP’, jeung re-saestuna website Magento pikeun nempo kaca produk.
Ayeuna, kuring bakal meunang leungeun mah kotor ku modifying nu template produk. Magento ieu dumasar kana prinsip MVC (Model View controller) mana lapisan nu sadaya dipisahkeun. Dina hal urang, urang ngan bade ngarobah nu View bagian i.e. payil Citakan (.phtml).
Catetan: Kuring keur ngagunakeun template standar tanpa modifikasi mana waé.
Naha Google +1?
Lamun + 1 sacara loka jalma Anjeun, ‘babaturan’ pamaké bakal nempo rekomendasi ti website dina hasil teangan maranéhanana. Google dileupaskeun ieu minangka cara pikeun bersaing jeung Facebook jeung Twitter. Maranéhanana hayang hasil teangan maranéhanana jadi leuwih sosial.
“”3. Google bisa maké +1 data ka pangkat kaca tangtu pikeun konci atawa frasa nu tangtu. Beuki + 1s muncul keur keyword husus atawa frase, nu leuwih luhur eta bakal pangkat. Ieu téh teuing awal salila ieu lumangsung dina waktu ieu pausahaan SEO bisa ngamangpaatkeun eta jeung nurunkeun ajenana sakabeh hal.
4. Google bisa maké +1 data jeung ngagabung eta jeung data sosial sarua séjén ti Twitter jeung Facebook pikeun mintonkeun hasil nu sasuai pikeun queries search husus. Ieu leuwih gampang kajadian ti Google ngagunakeun +1 data solely pikeun nangtukeun jajaran. Anjeun bakal kudu mertimbangkeun ngagunakeun Twitter, Facebook jeung Google +1 tombol babarengan dina loka Anjeun pikeun maksimalkeun pungsi poténsial paparan jeung tetep kalapa.
5. Lamun batur + 1 Kang kaca, ieu bisa memicu hiji lancah Google ka ngorondang kaca deui jeung sari data saperti judul kaca. Ieu highlights pentingna hiji judul alus, tapi ogé ngandung harti lamun ngamutahirkeun eusi kolot jeung meunang +1, versi anyar bakal naon nu séjén tempo di annotations. Ieu bisa jadi pohara kuat keur sababaraha rupa loka eusi dinamis. “”
Sumber: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Lengkah 1: Panggihan kode Javascript Google +1
Ti dieu: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Lengkah 2 – “”Teundeun tag ieu dina sirah Anjeun atawa saukur saméméh tag awak deukeut anjeun””
Pikeun Javascript ka nembongan dina bagian sirah kaca hiji, urang kudu nyelapkeun kode ieu di
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ desain \ frontend \ basa \ standar \ template \ kaca \ html \ head.html’
Lengkah 3 – “”Teundeun tag ieu di mana anjeun hayang tombol +1 ka ngarobah”” – Dina hal mah dina “”Surélék ka babaturan””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ desain \ frontend \ basa \ standar \ template \ katalog \ produk \ view.phtml’
Tip 1: Pikeun manggihan jalur payil template urang kudu ngarobah, urang kudu ngaktipkeun ‘Setel Path Citakan petunjuk’.
Klik dieu pikeun manggihan kumaha ngaktipkeun fitur ieu. Dina jalan ieu mah bisa kalayan gampang manggihan payil template mah kudu ngarobah.
Screenshot of Google +1 tombol jeung “”petunjuk Citakan diaktipkeun””

Image 1: Google +1 Button jeung petunjuk Citakan diaktipkeun.

Image 2: Google +1 Button tanpa petunjuk Citakan diaktipkeun.
Daptar payil dijieun / dirobah:
Dirobah – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ desain \ frontend \ basa \ standar \ template \ kaca \ html \ head.html’
Dirobah – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ desain \ frontend \ basa \ standar \ template \ katalog \ produk \ view.phtml’
Ngundeur payil dirobah ti: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kuongeza mpya Google +1 kifungo Magento – Bidhaa wa Kwanza / Kigezo Muundo
Hivyo hadi sasa mimi kuwa imewekwa Magento juu yangu Windows 7 mbali kwa kutumia ‘XAMPP’, na re-indexed tovuti Magento kutazama kurasa bidhaa.
Sasa, mimi kupata mikono yangu chafu kwa kubadilisha template bidhaa. Magento ni msingi MVC (Model View Mdhibiti) kanuni ambapo tabaka wote ni kutengwa. Kwa upande wetu, sisi ni kwenda tu kurekebisha View sehemu k.v. Kigezo files (.phtml).
Kumbuka: Mimi ni kwa kutumia template kiwango bila marekebisho yoyote.
Kwa nini Google +1?
Kama mtu +1 tovuti yako, ‘marafiki’ wa mtumiaji kuona mapendekezo ya tovuti ya matokeo yao search. Google iliyotolewa hii kama njia ya kushindana na Facebook na Twitter. Wanataka matokeo yao kuwa zaidi ya kijamii.
“”3. Google inaweza kutumia data +1 na cheo kurasa fulani kwa ajili ya maneno maalum au maneno. Zaidi +1 kuonekana kwa Keyword maalum au maneno, juu itakuwa cheo. Ni mapema mno kwa hili kutokea kwa wakati huu kama SEO makampuni inaweza kuchukua faida yake na devalue jambo zima.
4. Google inaweza kutumia data +1 na kuchanganya pamoja na mengine yanayofanana data kijamii kutoka Twitter na Facebook kuonyesha matokeo husika kwa ajili ya maswali maalum search. Hii ni zaidi uwezekano wa kutokea kuliko Google kwa kutumia data +1 tu kuamua safu. Unahitaji kufikiria kutumia Twitter, Facebook na Google +1 kifungo pamoja kwenye tovuti yako na kuongeza yatokanayo uwezo na kubaki ushindani.
5. Wakati mtu +1 kwenye ukurasa, hii inaweza kusababisha buibui Google kutambaa ukurasa kwamba tena na dondoo data kama vile cheo ukurasa. Hii inaonyesha umuhimu wa kichwa nzuri, lakini pia ina maana kama wewe update maudhui wakubwa na anapata 1, toleo mpya itakuwa nini watumiaji wengine kuona katika annotations. Hii inaweza kuwa na nguvu sana kwa baadhi ya aina ya maeneo nguvu maudhui. “”
Chanzo: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Hatua ya 1: Kupata Google +1 Javascript kificho
Kutoka hapa: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Hatua ya 2 – “”Weka tagi hii katika kichwa yako au tu kabla ya mwili wako karibu tag””
Kwa Javascript kuonekana katika sehemu ya kichwa ya ukurasa, tunahitaji kuingiza kanuni hii katika
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ programu \ kubuni \ frontend \ msingi \ default \ template \ ukurasa \ html \ head.html’
Hatua ya 3 – “”Weka lebo hii mahali unataka +1 kifungo atatoa”” – Katika kesi yangu chini ya “”Email kwa Rafiki””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ programu \ kubuni \ frontend \ msingi \ default \ template \ catalog \ bidhaa \ view.phtml’
Tip 1: Ili kupata njia ya mafaili template tunahitaji kurekebisha, tunahitaji kuwawezesha ‘Kuweka Kigezo Njia Vidokezo’.
Bofya Hapa Ili kujua jinsi ya kuwezesha kipengele hiki. Kwa njia hii mimi kupata urahisi files template mimi haja ya kurekebisha.
Screenshot ya Google +1 kifungo kwa “”Kigezo Hints Kuwezeshwa””

Image 1: Google +1 Button na Kigezo Hints kuwezeshwa.

Image 2: Google +1 Button bila Kigezo Hints kuwezeshwa.
Orodha ya mafaili kuundwa / modified:
Iliyopita – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ programu \ kubuni \ frontend \ msingi \ default \ template \ ukurasa \ html \ head.html’
Iliyopita – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ programu \ kubuni \ frontend \ msingi \ default \ template \ catalog \ bidhaa \ view.phtml’
Download files iliyopita kutoka: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lägga till nya Google en knapp för att Magento – Product Page / Mall Ändring
Så hittills har jag installerat Magento på min Windows 7 laptop med hjälp av “”XAMPP””, och återindexerat Magento hemsida för att se produktsidorna.
Nu kommer jag att få mina händer smutsiga genom att modifiera produktmall. Magento är baserad på en MVC (Model View Controller) princip där skikten är alla separerade. I vårt fall är vi bara kommer att ändra Visa del dvs Mallfiler (.phtml).
Obs: Jag använder standardmall utan några ändringar.
Varför Google en?
Om en person +1 din webbplats, kommer de “”vänner”” av användaren se rekommendation av webbplatsen på sina sökresultat. Google släppt detta som ett sätt att konkurrera med Facebook och Twitter. De vill att deras sökresultat att bli mer sociala.
“”3. Google skulle kunna använda +1 data för att rangordna vissa sidor för specifika sökord eller fraser. Ju fler +1 visas för ett visst sökord eller en fras, desto högre skulle rankas. Det är för tidigt för att detta ska ske vid denna tidpunkt som SEO-företag kan dra nytta av det och devalvera det hela.
4. Google kunde använda +1 uppgifter och kombinera den med andra liknande sociala data från Twitter och Facebook för att visa relevanta resultat för specifika sökfrågor. Det är mer sannolikt att hända än Google med +1 uppgifterna enbart för att avgöra leden. Du kommer att behöva överväga att använda Twitter, Facebook och Google + 1-knappar tillsammans på din webbplats för att maximera potentiell exponering och förbli konkurrenskraftiga.
5. När någon + 1 är en sida, kan detta leda till en Google spindel att genomsöka den sidan igen och extrahera data såsom sidans titel. Detta understryker vikten av en bra titel, men innebär också om du uppdaterar äldre innehåll och det blir en, den nya versionen kommer att vara vad andra användare ser i kommentarer. Detta kan vara mycket kraftfullt för vissa typer av dynamiska innehållswebbplatser. “”
Källa: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Steg 1: Hitta Google ett Javascript-kod
Härifrån: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Steg 2 – “”Placera denna tagg i huvudet eller strax innan din nära kroppen tag””
För att Javascript visas i huvudsektionen av en sida, måste vi sätta denna kod
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ konstruktion \ frontend \ bas \ default \ template \ sida \ html \ head.html””
Steg 3 – “”Placera denna tagg där du vill att en knapp för att göra”” – I mitt fall under “”E-post till en vän””.
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ konstruktion \ frontend \ bas \ default \ template \ katalog \ produkten \ view.phtml””
Tips 1: För att hitta vägen för mallfiler vi behöver ändra, måste vi aktivera “”Set mall Path Tips””.
Klicka här för att ta reda på hur du aktiverar den här funktionen. På detta sätt kan jag lätt hitta mallfilerna jag behöver ändra.
Skärmdump av Google en knapp med “”mallförslag Enabled””

Bild 1: Google en knapp med mallförslag aktiverade.

Bild 2: Google en knapp utan mallförslag aktiverade.
Lista över filer som skapas / ändras:
Modifierad – C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ konstruktion \ frontend \ bas \ default \ template \ sida \ html \ head.html “”
Modifierad – C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ app \ konstruktion \ frontend \ bas \ default \ template \ katalog \ produkten \ view.phtml “”
Ladda ner de ändrade filerna från: Magento Google ett knappen Hämta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Илова нави тугмаи Google +1 ба Magento – Page Маҳсулоти / Тағйир Шаблон
Пас, то даме ки акнун Magento бораи ман Windows 7 ноутбук истифода ‘XAMPP »насб кардаанд, ва аз нав индексатсия сомонаи Magento Барои дидани саҳифаҳои маҳсулот аст.
Акнун, ки ман дасти ман ифлос аз ҷониби тағйир Шаблон маҳсулот хоҳад шуд ба даст. Magento бар принсипи MVC (Model View нозири) он ҷо қабатҳои ҳамаи ҷудо асос ёфтааст. Дар ҳолати мо, ки мо танҳо ба тағйир View қисми i.e. файлҳои Шаблон (.phtml).
Эзоҳ: Ман бо истифода аз Шаблон стандартии бе ягон Тағйирдиҳии шудаам.
Чаро Google +1?
Агар шахс + 1 ба сомонаи Шумо, ки «дӯстон» -и корванд бо тавсияи сомона дар натиҷаи ҷустуҷӯи худ муносибат менамоянд. Google ба ин ҳамчун як роҳи барои рақобат бо Facebook ва Twitter озод карда мешаванд. Онҳо мехоҳанд, ки Натоиҷи ҷустуҷӯ онҳо бошад иљтимої бештар.
“”3. Google метавонист +1 маълумоти болоянд саҳифаҳои муайянро барои Калидвожаҳои ё ибораҳои махсус истифода баред. Дар бештар + 1s зуҳури як калимаи муайян ё ибора, баландтар аз он болоянд. Ин хеле барвақт ба ин аст, ки ба рух дар ин вақт ба сифати ширкатҳои SEO метавонад бартарии онро ва бещурб шудан тамоми чиз.
4. Google метавонад +1 маълумот истифода ва якҷоя бо дигар маълумотњои иљтимої монанд аз Twitter ва Facebook, ки барои намоиши натиҷаҳои дахлдор барои дархостҳои ҷустуҷӯӣ мушаххас. Ин аст, эҳтимоли бештар аз Google ба вуқӯъ бо истифода аз маълумоти +1 танҳо барои муайян саф. Шумо бояд ба инобат истифодаи Twitter, Facebook ва Google +1 тугмаҳои якҷоя дар сайти шумо ба ҳадди аксар расонидани нерўи Гӯшдории ва рақобатпазир боқӣ мемонад.
5. Вақте ки касе + 1 як саҳифаи аст, ин метавонад ба як анкабут Google ангеза ба гашти, ки ба саҳифаи боз ва берун маълумот ба монанди Унвони саҳифаи аст. Ин таъкид аҳамияти унвони хуб, балки маънои онро дорад, ки агар шумо мазмуни калонсол навсозӣ ва он меорад як +1, версияи нави он чӣ корбарони дигар annotations дид. Ин метавонад хеле тавоно барои баъзе намудҳои сомонаҳои маводи динамикӣ “”.
Манбаъ: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Қадами 1: Пайдо рамзи ботов Google +1
Аз ин ҷо: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Қадами 2 – «Ҷойгир кардани ин теги дар сари шумо, ё танҳо пеш аз теги бадан наздики шумо””
Зеро ботов пайдо дар қисмати сари як саҳифа, ба мо лозим аст, то ин рамзи гузоред дар
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ барнома \ тарҳи \ frontend \ пойгоҳи \ пешфарз \ Шаблон \ саҳифа \ HTML \ head.html’
Қадами 3 – «Ҷойгир кардани ин теги ҷоеро, ки мехоҳед кнопкаи +1 расонидани» – Дар ҳолати ман дар назди «почтаи электронӣ ба дӯсти””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ барнома \ тарҳи \ frontend \ пойгоҳи \ пешфарз \ Шаблон \ каталоги \ маҳсулоти \ view.phtml’
Маслиҳат 1: Барои пайдо кардани роҳи файлҳои Шаблон ба мо лозим аст, ки тағйир, ба мо лозим аст, то имкон ‘роҳи Шаблон насб маслиҳатҳоро ».
пайдо, ки чӣ тавр ба ин хусусият фаъол ин ҷо ангушт занед. Бо ин роҳ ман ба осонӣ метавонед файлҳои Шаблон ба ман лозим аст, ки тағйир ёфт.
Намудори +1 тугмаи Google бо «Маслиҳатҳои Шаблон Даргирифта””

Садо 1: Google +1 Тугма бо Маслиҳатҳои Шаблон фаъол.

Симои 2: Google +1 Тугма бе маслиҳатҳоро Шаблон фаъол.
Рӯйхати файлҳо таъсис / дигаргун:
Дигаргун – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ барнома \ тарҳи \ frontend \ пойгоҳи \ пешфарз \ Шаблон \ саҳифа \ HTML \ head.html’
Дигаргун – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ барнома \ тарҳи \ frontend \ пойгоҳи \ пешфарз \ Шаблон \ каталоги \ маҳсулоти \ view.phtml’
Download файлҳои дигаргун карда аз: Magento Google +1 Тугмаи Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
தயாரிப்பு பக்கம் / டெம்ப்ளேட் மாற்றம் – magento புதிய Google +1 பொத்தான் சேர்த்தல்
எனவே இப்போது வரை நான் ‘எக்சாம்ப்’ பயன்படுத்தி என் விண்டோஸ் 7 மடிக்கணினி பதிவிறக்க நிறுவ வேண்டும், மற்றும் தயாரிப்பு பக்கங்களில் பார்வையிட மறு சட்டிகளை Magento வலைத்தளத்தில்.
இப்போது, நான் என் கைகளை தயாரிப்பு டெம்ப்ளேட் மாற்றியமைப்பதன் மூலம் அழுக்கு கிடைக்கும். Magento அங்கு தட்டினர் எல்லா பிரிக்கப்பட்ட ஒரு MVC (மாதிரி காட்சி கட்டுப்பாட்டாளர்) கொள்கை அடிப்படையாக கொண்டது. எங்கள் விஷயத்தில், நாம் மட்டுமே பகுதியாக காண்க அதாவது டெம்ப்ளேட் கோப்புகள் (.phtml) மாற்ற போகிறோம்.
குறிப்பு: நான் எந்த மாற்றங்களும் இல்லாமல் நிலையான டெம்ப்ளேட் பயன்படுத்தி வருகிறேன்.
ஏன் கூகிள் +1?
ஒரு நபர் + 1 உங்கள் தளத்தில் என்றால், பயனர் ‘நண்பர்கள்’ தங்கள் தேடல் முடிவுகளை இணையதளத்தில் பரிந்துரையின் பார்க்க வேண்டும். கூகுள், பேஸ்புக், ட்விட்டர் போட்டியிட ஒரு வழியாக இந்த வெளியிடப்பட்டது. அவர்கள் தங்கள் தேடல் முடிவுகளை மேலும் சமூக இருக்க வேண்டும்.
“”3. கூகிள் குறிப்பிட்ட முக்கிய வார்த்தைகளை அல்லது சொற்றொடர்களை சில பக்கங்களில் தரமாக வேண்டும் +1 தரவு பயன்படுத்த முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட சொல் அல்லது சொற்றொடர், உயர் அதை வரிசை என்று தோன்றும் மேலும் + 1 வி. அது கூட ஆரம்பத்தில் இந்த இந்த நேரத்தில் என நடக்க வேண்டும் SEO நிறுவனங்களின் அதை பயன்படுத்தி கொள்ள மற்றும் முழு விஷயம் மதிப்புக்குறைத்தல் முடியும்.
4. கூகுள் +1 தரவு பயன்படுத்த மற்றும் குறிப்பிட்ட தேடல் கேள்விகளுக்கு பொருத்தமான முடிவுகளை காட்ட ட்விட்டர் மற்றும் பேஸ்புக் இருந்து மற்ற ஒத்த சமூக தரவு அதை இணைக்க முடியும். இந்த முற்றிலும் அணிகளில் தீர்மானிக்க +1 தரவு பயன்படுத்தி கூகிள் விட நடக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் சாத்தியமான வெளிப்பாடு அதிகரிக்க மற்றும் போட்டி இருக்க உங்கள் தளத்தில் ஒன்றாக +1 பொத்தான்கள் ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் மற்றும் கூகுள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.
5. ஒருவர் +1 ஒரு பக்கம் இருக்கும் போது, இந்த மீண்டும் அந்த பக்கம் உருட்ட மற்றும் போன்ற பக்கம் தலைப்பு தரவு பெறுவதற்கு ஒரு Google சிலந்தி தூண்ட முடியும். இந்த ஒரு நல்ல தலைப்பு முக்கியத்துவம் காட்டுகிறார், ஆனால் மற்றும், புதிய பதிப்பு மற்ற பயனாளிகள் விளக்கங்களை பார்க்க என்ன இருக்க வேண்டும், நீங்கள் பழைய உள்ளடக்கத்தை மேம்படுத்த, அதாவது அது ஒரு +1 பெறுகிறார். இந்த மாறும் உள்ளடக்கத்தை தளங்கள் சில வகையான மிகவும் சக்தி வாய்ந்த இருக்க முடியும். “”
ஆதாரம்: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
படி 1: கூகிள் +1 ஜாவா குறியீடு கண்டுபிடிக்க
இங்கிருந்து: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
படி 2 – “”உங்கள் தலையில் இந்த டேக் வைக்கவும் அல்லது close உடலில் ஒட்டு முன்பு””
ஜாவா ஒரு பக்கம் தலை பகுதியில் தோன்றும், நாம் இந்த குறியீடு நுழைக்க வேண்டும்
‘சி: \ எக்சாம்ப் \ htdocs \ Magento \ பயன்பாட்டை \ வடிவமைப்பு \ முன் தள \ அடிப்படை \ இயல்புநிலை \ டெம்ப்ளேட் \ பக்கம் \ HTML \ head.html’
படி 3 – “”நீங்கள் வழங்க +1 பொத்தானை வேண்டும், அங்கு இந்த குறிச்சொல்லை”” – “”ஒரு நண்பருக்கு மின்னஞ்சல்”” கீழ் என் விஷயத்தில்.
‘சி: \ எக்சாம்ப் \ htdocs \ Magento \ பயன்பாட்டை \ வடிவமைப்பு \ முன் தள \ அடிப்படை \ இயல்புநிலை \ டெம்ப்ளேட் \ பட்டியல் \ தயாரிப்பு \ view.phtml’
குறிப்பு 1: நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் டெம்ப்ளேட் கோப்புகளை பாதை கண்டுபிடிக்க, நாம் ‘டெம்ப்ளேட் பாதை அமைக்க குறிப்புகள்’ செயல்படுத்த வேண்டும்.
இந்த வசதியை செயல்படுத்த எப்படி கண்டுபிடிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும். இந்த வழியில் நான் எளிதாக நான் மாற்ற வேண்டும் டெம்ப்ளேட் கோப்புகளை கண்டுபிடிக்க முடியும்.
உடன் Google +1 பொத்தான் ஸ்கிரீன்ஷாட் “”டெம்ப்ளேட் குறிப்புகள் இயக்கப்பட்டது””

படம் 1: செயல்படுத்தப்படும் டெம்ப்ளேட் குறிப்புகள் Google +1 பொத்தான்.

படம் 2: செயல்படுத்தப்படும் டெம்ப்ளேட் குறிப்புகள் இல்லாமல் Google +1 பொத்தான்.
உருவாக்கப்பட்ட கோப்புகளை பட்டியல் / மாற்றம்:
மாற்றம் – ‘சி: \ எக்சாம்ப் \ htdocs \ Magento \ பயன்பாட்டை \ வடிவமைப்பு \ முன் தள \ அடிப்படை \ இயல்புநிலை \ டெம்ப்ளேட் \ பக்கம் \ HTML \ head.html’
மாற்றம் – ‘சி: \ எக்சாம்ப் \ htdocs \ Magento \ பயன்பாட்டை \ வடிவமைப்பு \ முன் தள \ அடிப்படை \ இயல்புநிலை \ டெம்ப்ளேட் \ பட்டியல் \ தயாரிப்பு \ view.phtml’
பதிவிறக்க Google +1 பொத்தான் பதிவிறக்க: இருந்து திருத்தப்பட்ட கோப்புகளை பதிவிறக்கம்

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ఉత్పత్తి పేజీ / మూస సవరణ – Magento కొత్త Google +1 బటన్ జోడించడం
కాబట్టి ఇప్పుడు వరకు నేను ‘XAMPP’ ఉపయోగించి నా Windows 7 ల్యాప్టాప్ న Magento ఇన్స్టాల్, మరియు ఉత్పత్తి పేజీలు వీక్షించడానికి రీ-సూచిక Magento వెబ్సైట్.
ఇప్పుడు, నేను ఉత్పత్తి టెంప్లేట్ సవరించుట ద్వారా నా చేతులు మురికి పొందుతారు. Magento పొరలు అన్ని వేరు పేరు ఒక MVC (మోడల్ చూడండి కంట్రోలర్) సూత్రం ఆధారంగా. మా సందర్భంలో, మేము మాత్రమే చూడండి భాగంగా అనగా మూస ఫైళ్లు (.phtml) సవరించడానికి వెళ్తున్నారు.
గమనిక: నేను ఏ మార్పులు లేకుండా ప్రామాణిక టెంప్లేట్ ఉపయోగించి చేస్తున్నాను.
ఎందుకు Google +1?
ఒక వ్యక్తి +1 మీ సైట్ ఉంటే, ‘ఫ్రెండ్స్’ యూజర్ వారి శోధన ఫలితాలు వెబ్సైట్ సిఫార్సు చూస్తారు. Google Facebook మరియు ట్విట్టర్ పోటీ ఒక మార్గంగా ఈ విడుదల చేసింది. వారు వారి శోధన ఫలితాలు మరింత సామాజిక ఉండాలనుకుంటున్నాను.
“”3. గూగుల్ నిర్దిష్ట పదాలు లేదా పదబంధాలు కోసం కొన్ని పేజీలు ర్యాంకుల్లో +1 డేటా వాడవచ్చు. మరింత + ఒక నిర్దిష్ట కీవర్డ్ లేదా పదబంధం అధిక అది సాధించింది తరఫు 1s. ఇది ఈ కోసం చాలా ప్రారంభ ఈ సారి జరిగే ఉంది SEO కంపెనీలు దాని ప్రయోజనాన్ని మరియు మొత్తం విషయం తగ్గించుకోవాలని కాలేదు.
4. Google +1 డేటా ఉపయోగించడానికి మరియు నిర్దిష్ట శోధన ప్రశ్నలకు సంబంధిత ఫలితాలను ప్రదర్శించడానికి ట్విట్టర్ మరియు ఫేస్బుక్ నుండి ఇతర సారూప్య సామాజిక డేటాను తో కలవచ్చు. ఈ కేవలం ర్యాంకులు గుర్తించడానికి +1 డేటా ఉపయోగించి గూగుల్ కన్నా జరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు సంభావ్య బహిర్గతం పెంచడానికి మరియు పోటీ పడటానికి మీ సైట్ +1 బటన్ కలిసి ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్ మరియు గూగుల్ ఉపయోగించి పరిగణలోకి ఉంటుంది.
5. ఎవరైనా +1 ఒక పేజీ ఉన్నప్పుడు, మళ్ళీ ఆ పేజీ క్రాల్ మరియు వంటి పేజీ శీర్షిక డేటా సేకరించేందుకు ఒక Google స్పైడర్ ఏర్పడగలదు. ఈ మంచి టైటిల్ ప్రాముఖ్యతను, కానీ మీరు పాత కంటెంట్ను అప్డేట్ ఉంటే కూడా అంటే కొత్త వెర్షన్ ఇతర వినియోగదారులు ఉల్లేఖనాల్లో చూసే ఉంటుంది, అది ఒక +1 పొందుతాడు. ఈ డైనమిక్ కంటెంట్ సైట్లు కొన్ని రకాల చాలా శక్తివంతమైన కావచ్చు. “”
మూలం: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
దశ 1: Google +1 జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ ను కనుగొనండి
ఇక్కడ నుండి: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
దశ 2 – “”మీ తల లో ఈ ట్యాగ్ను ఉంచండి లేదా మీ సమీప శరీరం ట్యాగ్ ముందు””
జావాస్క్రిప్ట్ ఒక పేజీ యొక్క భాగంలో కనిపించడం కోసం, మేము ఈ కోడ్ ఇన్సర్ట్ అవసరం
‘సి: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ అనువర్తనం \ డిజైన్ \ ఫ్రంటెండ్ \ బేస్ \ డిఫాల్ట్ \ టెంప్లేట్ \ పేజీ \ html \ head.html’
దశ 3 – “”+1 బటన్ చోట ఈ ట్యాగ్ను ఉంచండి”” – “”స్నేహితునికి ఇమెయిల్”” కింద నా విషయంలో.
‘సి: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ అనువర్తనం \ డిజైన్ \ ఫ్రంటెండ్ \ బేస్ \ డిఫాల్ట్ \ టెంప్లేట్ \ జాబితా \ ఉత్పత్తి \ view.phtml’
చిట్కా 1: మేము సవరించాలి టెంప్లేట్ ఫైళ్లు మార్గం కనుగొనేందుకు, మేము ఎనేబుల్ చెయ్యడానికి ‘మూస మార్గం సెట్ సూచనలు’ అవసరం.
ఈ ఫీచర్ ఎనేబుల్ ఎలా తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఈ విధంగా నేను సులభంగా నేను సవరించాలి టెంప్లేట్ ఫైళ్లు వెదుక్కోవచ్చు.
Google +1 బటన్ యొక్క స్క్రీన్షాట్ “”మూస సూచనలు ప్రారంభించబడింది””

చిత్రం 1: మూస సూచనలు ప్రారంభించిన Google +1 బటన్.

చిత్రం 2: మూస సూచనలు ప్రారంభించకుండా Google +1 బటన్.
రూపొందించినవారు ఫైళ్ళ జాబితా / సవరించబడింది:
చివరి మార్పు – ‘సి: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ అనువర్తనం \ డిజైన్ \ ఫ్రంటెండ్ \ బేస్ \ డిఫాల్ట్ \ టెంప్లేట్ \ పేజీ \ html \ head.html’
చివరి మార్పు – ‘సి: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ అనువర్తనం \ డిజైన్ \ ఫ్రంటెండ్ \ బేస్ \ డిఫాల్ట్ \ టెంప్లేట్ \ జాబితా \ ఉత్పత్తి \ view.phtml’
Magento Google +1 బటన్ డౌన్లోడ్: మార్పు ఫైళ్లు డౌన్లోడ్

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
เพิ่มปุ่ม Google +1 ใหม่เพื่อวีโอไอพี – หน้าสินค้า / แม่แบบการปรับเปลี่ยน
ดังนั้นจนถึงตอนนี้ผมได้ติดตั้งวีโอไอพีบนของ Windows 7 โดยใช้แล็ปท็อป ‘XAMPP’ และ re-การจัดทำดัชนีเว็บไซต์วีโอไอพีเพื่อดูหน้าสินค้า
ตอนนี้ผมจะได้รับในมือของฉันสกปรกโดยการปรับเปลี่ยนเทมเพลตผลิตภัณฑ์ วีโอไอพีตั้งอยู่บนพื้นฐาน (ดูรุ่น Controller) หลักการ MVC ที่ชั้นจะถูกแยกออกทั้งหมด ในกรณีที่เราเป็นเพียงไปปรับเปลี่ยนมุมมองส่วนหนึ่งเช่นไฟล์แม่แบบ (.phtml)
หมายเหตุ: ผมใช้แม่แบบมาตรฐานโดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ
ทำไม Google +1?
ถ้าคน +1 เว็บไซต์ของคุณว่า ‘เพื่อน’ ของผู้ใช้จะดูข้อเสนอแนะของเว็บไซต์ในผลการค้นหาของพวกเขา Google เปิดตัวนี้เป็นวิธีการที่จะแข่งขันกับ Facebook และ Twitter พวกเขาต้องการผลการค้นหาของพวกเขาจะเป็นสังคมมากขึ้น
“” 3. Google จะสามารถใช้ข้อมูลในการจัดอันดับ 1 บางหน้าสำหรับคำหรือวลีที่เฉพาะเจาะจง. ยิ่ง +1 ปรากฏสำหรับคำหลักหรือวลีที่สูงกว่าก็จะจัดอันดับ. มันเร็วเกินไปที่นี้จะเกิดขึ้นในขณะนี้เป็น SEO บริษัท สามารถใช้ประโยชน์จากมันและลดค่าสิ่งที่ทั้ง
4. Google สามารถใช้ข้อมูล +1 และรวมกับข้อมูลทางสังคมอื่น ๆ ที่คล้ายกันจาก Twitter และ Facebook เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับคำค้นหาที่เฉพาะเจาะจง นี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกว่า Google โดยใช้ข้อมูล +1 แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดตำแหน่ง คุณจะต้องพิจารณาการใช้ Twitter, Facebook และ Google ปุ่ม +1 ร่วมกันในเว็บไซต์ของคุณเพื่อเพิ่มการแสดงผลที่มีศักยภาพและยังคงอยู่ในการแข่งขัน
5. เมื่อมีคน +1 หน้านี้สามารถเรียกแมงมุม Google เพื่อรวบรวมข้อมูลหน้านั้นอีกครั้งและดึงข้อมูลเช่นชื่อหน้า นี้ไฮไลท์สำคัญของเรื่องที่ดี แต่ยังหมายความว่าถ้าคุณปรับปรุงเนื้อหาเก่าและจะได้รับ 1 รุ่นใหม่จะได้รับสิ่งที่ผู้อื่นเห็นในคำอธิบายประกอบ นี้อาจจะมีประสิทธิภาพมากสำหรับบางประเภทของเว็บไซต์เนื้อหาแบบไดนามิก. “”
ที่มา: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
ขั้นตอนที่ 1: ค้นหารหัส Javascript Google +1
จากที่นี่: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
ขั้นตอนที่ 2 – “”วางแท็กนี้ในหัวของคุณหรือเพียงแค่ก่อนแท็กร่างกายใกล้ชิดของคุณ””
สำหรับจาวาสคริปต์เพื่อที่ปรากฏในส่วนหัวของหน้าเราต้องใส่รหัสนี้ใน
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ วีโอไอพี \ App ออกแบบ \ \ ส่วนหน้า \ ฐาน \ เริ่มต้น \ แม่แบบ \ หน้า \ HTML \ head.html’
ขั้นตอนที่ 3 – “”วางแท็กนี้ที่คุณต้องการปุ่ม +1 เพื่อแสดง”” – ในกรณีของฉันภายใต้ “”ส่งอีเมล์ไปยังเพื่อน””
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ วีโอไอพี \ App ออกแบบ \ \ ส่วนหน้า \ ฐาน \ เริ่มต้น \ แม่แบบ \ แคตตาล็อก \ สินค้า \ view.phtml’
เคล็ดลับที่ 1: ในการหาเส้นทางของแฟ้มแม่แบบที่เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเราต้องเปิดใช้งาน ‘กำหนดเส้นทางแม่แบบคำแนะนำ’
คลิกที่นี่เพื่อหาวิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ด้วยวิธีนี้ผมสามารถหาแฟ้มแม่แบบที่ฉันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ภาพหน้าจอของปุ่ม Google +1 ด้วย “”คำแนะนำแม่แบบเปิดใช้งาน””

ภาพที่ 1: Google +1 ปุ่มที่มีคำแนะนำที่เปิดใช้งานแม่แบบ

ภาพที่ 2: ปุ่ม +1 ของ Google ได้โดยไม่ต้องเปิดการใช้งานคำแนะนำแม่แบบ
รายการของไฟล์ที่สร้างขึ้น / การแก้ไข:
Modified – ‘C: \ XAMPP \ htdocs \ วีโอไอพี \ App ออกแบบ \ \ ส่วนหน้า \ ฐาน \ เริ่มต้น \ แม่แบบ \ หน้า \ HTML \ head.html’
Modified – ‘C: \ XAMPP \ htdocs \ วีโอไอพี \ App ออกแบบ \ \ ส่วนหน้า \ ฐาน \ เริ่มต้น \ แม่แบบ \ แคตตาล็อก \ สินค้า \ view.phtml’
ดาวน์โหลดไฟล์ที่แก้ไขจาก: วีโอไอพี Google +1 ปุ่มดาวน์โหลด

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ürün Sayfası / Template Modifikasyon – Magento için yeni Google +1 düğmesi ekleme
Yani şimdiye kadar ben XAMPP ‘kullanarak benim Windows 7 laptop Magento yüklü olan ve ürün sayfalarını görüntülemek için Magento web sitesini yeniden endeksli.
Şimdi, ben ürün şablonunu değiştirerek ellerimi kirli alacak. Magento katmanlar tüm ayrılır MVC (Model View Controller) ilkesine dayanmaktadır. Bizim durumumuzda, biz sadece yani Şablon dosyaları (.phtml) Resmi bölümünü değiştirmek için gidiyoruz.
Not: Ben herhangi bir değişiklik olmadan standart şablon kullanıyorum.
Neden Google +1?
Bir kişinin + 1’ler sitenize Eğer kullanıcı ‘arkadaşları’ arama sonuçlarında web sitesinin tavsiyesini görünümünde olacak. Google, Facebook ve Twitter ile rekabet için bir yol olarak bu yayınladı. Onlar kendi arama sonuçlarını daha sosyal olmasını istiyorum.
“”3. Google belirli anahtar kelimeler veya ifadeler için belirli sayfaları sıralamak için 1 verileri kullanabilirsiniz. Belirli bir anahtar kelime veya kelime, daha yüksek bir rütbe olur için görünen daha + 1’ler. Bu zaman olarak gerçekleşmesi için çok erken bu içindir SEO şirket o yararlanmak ve her şeyi devalüasyon olabilir.
4. Google +1 verileri kullanmak ve belirli arama sorguları için ilgili sonuçlarını görüntülemek için Twitter ve Facebook diğer benzeri sosyal verisi ile birleştirmek olabilir. Bu sadece saflarına belirlemek için 1 verileri kullanılarak Google daha gerçekleşmesi olasılığı daha yüksektir. Sen olasılığını maksimize etmek ve rekabet gücünü koruyabilmek için sitenizde 1 butonlarına birlikte Twitter Facebook ve Google’ı kullanarak dikkate almak gerekir.
Birisi + 1 sayfa olduğunda 5., bu yine o sayfa tarama ve sayfa başlığı olarak veri ayıklamak için bir Google örümcek tetikleyebilir. Bu iyi bir başlık önemini vurgulamaktadır, aynı zamanda, yeni sürümü, diğer kullanıcıların ek açıklamalar gördükleri olacak Eski içerik güncelleme eğer gelir ve bir +1 alır. Bu dinamik içerik siteleri bazı türleri için çok güçlü olabilir. “”
Kaynak: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
1. Adım: Google +1 Javascript kodunu bulun
Buradan: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Adım 2 – “”kafanın içinde bu etiketi yerleştirin ya da sadece yakın vücut etiketinden önce””
Javascript bir sayfanın baş kısmında görünmesi için, biz bu kodu eklemek gerekir
‘C: \ xampp \ htdocs magento \ app \ tasarım \ önyüz \ baz \ default \ template \ sayfasında \ \ html \ head.html’
Adım 3 – “”Sen işlemek için +1 düğmesini istediğiniz bu etiketi yerleştirin”” – Benim durumumda “”Arkadaşınıza e-posta”” altında.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ tasarım \ önyüz \ baz \ default \ template \ katalog \ ürün \ view.phtml’
İpucu 1: Biz değiştirmek gerekir şablon dosyalarının yolunu bulmak için, ‘Set Şablon Yolu İpuçları’ etkinleştirmeniz gerekir.
Bu özelliği etkinleştirmek için öğrenmek için tıklayın. Bu şekilde kolayca ben değiştirmeniz gereken şablon dosyalarını bulabilirsiniz.
Google +1 düğmesinin ekran görüntüsü “”Şablon İpuçları Etkin””

Resim 1: Etkin Şablon İpuçları Google +1 Düğmesi.

Resim 2: etkin Şablon İpuçları olmadan Google +1 Düğmesi.
oluşturulan dosyaların listesi / modifiye:
Modifiye – ‘C: \ xampp \ htdocs magento \ app \ tasarım \ önyüz \ baz \ default \ template \ sayfasında \ \ html \ head.html’
Modifiye – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ tasarım \ önyüz \ baz \ default \ template \ katalog \ ürün \ view.phtml’
Magento Google +1 Düğmesi İndir: modifiye dosyaları indirin

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Додавання нової кнопки Google +1 до Magento – Продукт / Шаблон Модифікація
Так що до сих пір я встановив Magento на моєму ноутбуці Windows 7 за допомогою “”XAMPP””, і повторно проіндексував сайт Magento для перегляду сторінки продукту.
Тепер, я бруднити руки, змінивши шаблон продукту. Magento заснована на принципі MVC (Model View Controller), де шари все розділені. У нашому випадку, ми тільки збираємося змінити вид частини тобто файли шаблонів (.phtml).
Примітка: Я використовую стандартний шаблон без будь-яких модифікацій.
Чому Google +1?
Якщо людина + 1 в ваш сайт, то «друзі» з користувачів розглядатиме рекомендацію сайту про їх результати пошуку. Google випустив це як спосіб, щоб конкурувати з Facebook і Twitter. Вони хочуть, щоб їх результати пошуку, щоб бути більш соціальним.
“”3. Google може використовувати ці дані для ранжирування +1 певних сторінок для певних ключових слів або фраз. Чим більше +1, що з’являються за певним ключовим словом або фразою, тим вище він буде рангу. Занадто рано, щоб це сталося в цей час як SEO компанії можуть скористатися цим і знецінити все це.
4. Google може використовувати дані +1 і об’єднати його з іншими подібними соціальних даних від Twitter і Facebook, щоб відобразити відповідні результати для конкретних пошукових запитів. Це більш імовірно, відбудеться, ніж Google, використовуючи дані +1 виключно для визначення рангів. Вам потрібно буде розглянути питання про використання Twitter, Facebook і Google +1 кнопки разом на вашому сайті, щоб максимізувати потенційний ризик зараження і залишатися конкурентоспроможними.
5. Коли хтось + 1 на сторінці, це може викликати павука Google сканувати цю сторінку знову і витягувати дані, такі як заголовок сторінки. Це підкреслює важливість хорошого назви, але також означає, що якщо ви оновити старе вміст і він отримує +1, нова версія буде те, що інші користувачі бачать в анотації. Це може бути дуже потужним для деяких типів динамічних сайтів контенту “”.
Джерело: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Крок 1: Знайти Google +1 код Javascript
Звідси: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Крок 2 – “”Помістіть цей тег в голові або безпосередньо перед закриває тегом тіла””
Для Javascript, щоб з’явитися в головній частині сторінки, нам потрібно вставити цей код в
‘C: \ XAMPP \ HTDOCS \ Magento \ додаток \ дизайн \ \ зовнішній інтерфейс бази \ Default \ шаблон \ сторінці \ HTML \ head.html’
Крок 3 – “”Помістіть цей тег, де ви хочете кнопку +1, щоб надати”” – В моєму випадку під “”Надіслати другу””.
‘C: \ XAMPP \ HTDOCS \ Magento \ додаток \ дизайн \ зовнішній інтерфейс \ бази \ замовчуванням \ шаблон \ каталог \ продукт \ view.phtml’
Рада 1: Щоб знайти шлях до файлів шаблонів нам потрібно змінити, ми повинні включити ‘Set Template Path Hints’.
Натисніть тут, щоб дізнатися, як включити цю функцію. Таким чином, я можу легко знайти файли шаблону Мені потрібно змінити.
Знімок екрана Google +1 кнопку з “”Натяки шаблону Включено””

Зображення 1: Google +1 Кнопка з підказки шаблонів включені.

Зображення 2: Google +1 Кнопка без підказок шаблону включені.
Список файлів, створених / зміна:
Модифікований – ‘C: \ XAMPP \ HTDOCS \ Magento \ додаток \ дизайн \ \ зовнішній інтерфейс бази \ Default \ шаблон \ сторінці \ HTML \ head.html’
Модифікований – ‘C: \ XAMPP \ HTDOCS \ Magento \ додаток \ дизайн \ зовнішній інтерфейс \ бази \ замовчуванням \ шаблон \ каталог \ продукт \ view.phtml’
Завантажити змінені файли з: Magento Google +1 кнопку завантаження

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
پروڈکٹ پیج / ٹیمپلیٹ ترمیم – Magento کے کرنے کے لئے نئے گوگل +1 بٹن شامل کرنے سے
تو اب تک میں نے ‘XAMPP’ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ونڈوز 7 لیپ ٹاپ پر Magento انسٹال کیا ہے، اور مصنوعات کے صفحات کو دیکھنے کے لئے دوبارہ حساب سے ترتیب Magento ویب سائٹ.
اب، میں نے اپنے ہاتھوں مصنوعات کے سانچے میں تبدیلی کرنے کی طرف سے گندی ہو گا. Magento کے ایک MVC (ماڈل دیکھیے کنٹرولر) اصول تہوں تمام الگ کر رہے ہیں جہاں پر مبنی ہے. ہمارے معاملے میں، ہم صرف ایک حصہ لنک یعنی سانچہ کی فائلوں (.phtml) پر نظر ثانی کرنے کے لئے جا رہے ہیں.
نوٹ: میں کسی بھی ترمیم کے بغیر معیاری سانچے استعمال کر رہا ہوں.
گوگل +1؟
ایک شخص + 1 کے آپ کی ویب سائٹ، تو صارف کے ‘دوست’ ان کی تلاش کے نتائج پر ویب سائٹ کی سفارش دیکھنے جائے گا. گوگل، فیس بک اور ٹویٹر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے ایک طریقہ کے طور پر اس کو رہا کر دیا. انہوں نے ان کی تلاش کے نتائج زیادہ سماجی بننا چاہتا ہوں.
“”3. گوگل مخصوص مطلوبہ الفاظ یا جملے کے لئے مخصوص صفحات کی درجہ بندی کرنے +1 کو ڈیٹا کے استعمال کر سکتے ہیں مزید + 1S ایک مخصوص مطلوبہ الفاظ یا جملے، اعلی یہ درجہ بندی کریں گے کے لئے دکھائے جانے. یہ اس کے لئے بہت جلد اس وقت کے طور پر میں ہو کرنے کے لئے ہے SEO کمپنیوں کو اس کا فائدہ لے اور پوری بات کو devalue کر سکا.
4. گوگل +1 ڈیٹا کے استعمال کرتے ہیں اور مخصوص تلاش کے سوالات کے لئے متعلقہ نتائج ظاہر کرنے کے ٹویٹر اور فیس بک کی طرف سے اس طرح کی دوسری سماجی اعداد و شمار کے ساتھ یہ جمع کر سکے. یہ صرف اور صرف صفوں کا تعین کرنے +1 کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے گوگل کے مقابلے میں ہونے کا امکان زیادہ ہے. آپ اپنی سائٹ پر +1 بٹن ایک ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور گوگل استعمال کرتے ہوئے ممکنہ نمائش کو زیادہ سے زیادہ اور مقابلہ رہنے کے لئے غور کرنے کی ضرورت ہوگی.
5. کسی کے + 1 ایک صفحہ ہے جب، یہ ایک بار پھر وہ صفحہ کرال اور جیسا کہ صفحہ کے عنوان ڈیٹا کو نکالنے کے لئے ایک گوگل مکڑی متحرک کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھا عنوان کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی، لیکن آپ کو بڑی عمر کے مواد کو اپ ڈیٹ تو بھی مطلب ہے اور یہ ایک +1 ہو جاتا ہے، نئے ورژن دوسرے صارفین تشریحات میں دیکھ کیا ہو جائے گا. یہ متحرک مواد کی سائٹس میں سے کچھ اقسام کے لئے بہت طاقتور ہو سکتا ہے. “”
ماخذ: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
مرحلہ 1: گوگل +1 جاوا سکرپٹ کے کوڈ تلاش کریں
یہاں سے: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
مرحلہ 2 – “”آپ کے سر میں اس ٹیگ یا جگہ صرف آپ کے قریب جسم کے ٹیگ سے پہلے””
جاوا سکرپٹ اس کا ایک ایسے صفحے کے سربراہ کے حصے میں ظاہر کرنے کے لئے، ہم میں یہ کوڈ داخل کرنے کی ضرورت ہے
‘C: \ XAMPP \ htdocs Magento کے \ اے پی پی \ ڈیزائن کے \ فرنٹ اینڈ \ بیس کے \ ڈیفالٹ \ ٹیمپلیٹ \ صفحے \ \ HTML \ head.html’
مرحلہ 3 – “”یہ ٹیگ آپ کو فراہم کرنے +1 بٹن چاہتے ہیں جہاں”” – “”ایک دوست کو ای میل”” کے تحت میرے معاملے میں.
‘C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento کے \ اے پی پی \ ڈیزائن کے \ فرنٹ اینڈ \ بیس کے \ ڈیفالٹ \ ٹیمپلیٹ \ کیٹلوگ \ مصنوعات \ view.phtml’
ٹپ 1: سانچے فائلوں ہم پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت کا راستہ تلاش کرنے کے، ہم ‘سیٹ سانچہ راہ اشارے’ چالو کرنے کی ضرورت.
اس خصوصیت کو چالو کرنے کے لئے کس طرح حاصل کرنے کے لئے یہاں کلک کریں. اس طرح میں نے آسانی سانچے فائلوں میں ترمیم کی ضرورت کو تلاش کر سکتے.
کے ساتھ گوگل +1 بٹن کے سکرین شاٹ “”سانچہ اشارے فعال””

تصویری 1: گوگل +1 کا فعال سانچہ اشارے کے ساتھ بٹن.

تصویر 2 کا فعال سانچہ اشارے کے بغیر گوگل +1 بٹن.
پیدا فائلوں کی فہرست / بار ترمیم:
تبدیل شدہ – ‘C: \ XAMPP \ htdocs Magento کے \ اے پی پی \ ڈیزائن کے \ فرنٹ اینڈ \ بیس کے \ ڈیفالٹ \ ٹیمپلیٹ \ صفحے \ \ HTML \ head.html’
تبدیل شدہ – ‘C: \ XAMPP \ htdocs \ Magento کے \ اے پی پی \ ڈیزائن کے \ فرنٹ اینڈ \ بیس کے \ ڈیفالٹ \ ٹیمپلیٹ \ کیٹلوگ \ مصنوعات \ view.phtml’
Magento کے گوگل +1 بٹن اتارنا: سے ڈاؤن لوڈ کریں نظر ثانی شدہ فائلوں

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mahsulot Page / Andoza O’zgarish – Magentoga yangi Google +1 tugmasini qo’shib
Shunday qilib, hozirgi qadar men “”XAMPP”” yordamida mening Windows 7 Laptop Magento o’rnatilgan, va mahsulot sahifalarni ko’rish uchun Magento sayt qayta tizzasiga.
Endi, men mahsulot shablonni o’zgartirib qo’llarim iflos olasiz. Magento qatlamlari barcha ajratilgan bir MVC (Model View Controller) printsipiga asoslanadi. Bizning holda, biz faqat, ya’ni Andoza fayllari (.phtml) View ishtirok o’zgartirish uchun boryapmiz.
Eslatma: Men har qanday modifikatsiyadagi holda standart shablonni foydalanib.
Nima uchun Google +1?
Bir kishi + 1 ning saytida bo’lsa, foydalanuvchining do’stlari ularning qidiruv natijalari to’g’risidagi sayti tavsiyalar ko’rish qiladi. Google Facebook va Twitter bilan raqobat uchun bir yo’li sifatida bu ozod. Ular qidiruv natijalari ko’proq ijtimoiy bo’lish istayman.
“”3. Google ma’lum kalit so’zlar yoki iboralar uchun ma’lum sahifalarni tartibida +1 ma’lumotlarni foydalanishingiz mumkin. Muayyan kalit so’z yoki so’z, oliy u mansabdor shaxslar uchun paydo yanada + 1S. Bu vaqtda sifatida sodir bo’lishi juda erta, bu uchun SEO kompaniyalari undan foyda olish va butun narsani narxini pasaytirish mumkin.
4. Google +1 ma’lumotlarni ishlatish va muayyan qidirish so’rovlarni uchun tegishli natijalarini aks ettirish uchun Twitter va Facebook dan boshqa shunga o’xshash ijtimoiy ma’lumotlar bilan birlashtirish mumkin. Bu faqat saflarini aniqlash uchun +1 ma’lumotlarni foydalanib, Google dan sodir ehtimoli ko’proq bo’ladi. Siz ta’sir eng yuqori darajaga chiqarish va raqobatbardosh qolishga saytida +1 tugmalari birgalikda Twitter, Facebook va Google yordamida ko’rib chiqish kerak bo’ladi.
kimdir + 1 sahifa bo’lganda 5., bu yana sahifa emaklab va bunday sahifa nomi bo’lib, ma’lumotlarni olish uchun bir Google o’rgimchak ham boshlashi mumkin. Bu yaxshi nomi muhimligini ta’kidlaydi, balki, yangi versiyasi boshqa foydalanuvchilar qo’shimcha tushuntirishlar ko’rib, nima bo’ladi siz katta mazmunini yangilash bo’lsa, degan ma’noni anglatadi va bu +1 oladi. Bu dinamik mazmun saytlar ayrim turlari uchun juda kuchli bo’lishi mumkin. “”
Manba: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
1-qadam: Google +1 Javascript kodini topish
Bu yerda: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
2-qadam – “”boshingizni ham bu yorlig’i joylashtiring yoki faqat yaqin body tegi avval””
Javascript bir sahifada rahbari bo’limda hududda paydo uchun, biz ushbu kodni kiritish kerak
“”C: \ xampp \ htdocs Magento \ ilova \ dizayn \ frontend \ baza \ default \ Andoza \ sahifada \ \ html \ head.html””
3-qadam – “”Agar ko’rsatishni +1 tugmasini istasangiz, bu yorlig’i joylashtiring”” – mening holda “”a Do’stingizga» ostida.
“”C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ ilova \ dizayn \ frontend \ baza \ default \ Andoza \ katalogi \ mahsulot \ view.phtml””
Maslahat 1: Biz o’zgartirish kerak Andoza fayllar yo’lini topish uchun, biz “”o’rnating Andoza yo’l Maslahatlar ‘yoqish kerak.
Bu xususiyatni faollashtirish uchun qanday topish uchun bu yerni bosing. Shu tarzda osonlik bilan men o’zgartirish kerak shabloni fayllarini topishingiz mumkin.
bilan Google +1 tugmasini Ekran “”Andoza Maslahatlar Faol””

Tasvir: 1 yoqilgan Andoza Maslahatlar bilan Google +1 tugmasi.

Image 2: yoqishingiz Andoza Maslahatlar holda Google +1 tugmasi.
yaratgan fayllar ro’yxati / tahrirlangan:
Modified – C: \ xampp \ htdocs Magento \ ilova \ dizayn \ frontend \ baza \ default \ Andoza \ sahifada \ \ html \ head.html “”
Modified – C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ ilova \ dizayn \ frontend \ baza \ default \ Andoza \ katalogi \ mahsulot \ view.phtml “”
Magento Google +1 tugmasi Yuklash: dan tahrirlangan fayllarni ko’chirib

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Thêm nút Google +1 mới cho Magento – Sản phẩm trang / Template Modification
Vì vậy, cho đến bây giờ tôi đã cài đặt Magento trên máy tính xách tay Windows 7 của tôi sử dụng ‘XAMPP’, và tái lập chỉ mục các trang web Magento để xem các trang sản phẩm.
Bây giờ, tôi sẽ có được bàn tay dơ bẩn của tôi bằng cách sửa đổi các mẫu sản phẩm. Magento được dựa trên MVC (Model View Controller) nguyên tắc mà các lớp đều được tách ra. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ để sửa đổi các Xem phần nghĩa là các tập tin mẫu (.phtml).
Lưu ý: Tôi đang sử dụng các mẫu chuẩn mà không cần bất kỳ sự sửa đổi.
Tại sao Google +1?
Nếu a + trang web của bạn người 1 của, của bạn bè của người dùng sẽ xem sự giới thiệu của các trang web trên kết quả tìm kiếm của họ. Google phát hành này như một cách để cạnh tranh với Facebook và Twitter. Họ muốn kết quả tìm kiếm của họ được xã hội nhiều hơn.
“”3. Google có thể sử dụng dữ liệu 1 để xếp hạng các trang nhất định cho các từ khóa hoặc cụm từ cụ thể. Các 1s hơn + xuất hiện cho một từ khoá cụ thể hoặc cụm từ, cao hơn nó sẽ xếp hạng. Còn quá sớm để điều này xảy ra vào thời điểm này là công ty SEO có thể tận dụng lợi thế của nó và phá giá toàn bộ điều.
4. Google có thể sử dụng dữ liệu 1 và kết hợp nó với dữ liệu xã hội tương tự khác từ Twitter và Facebook để hiển thị các kết quả có liên quan cho các truy vấn tìm kiếm cụ thể. Điều này có nhiều khả năng xảy ra hơn so với Google bằng cách sử dụng dữ liệu 1 chỉ để xác định cấp bậc. Bạn sẽ cần phải xem xét sử dụng Twitter, Facebook và Google +1 nút với nhau trên trang web của bạn để tối đa hóa khả năng tiếp xúc và duy trì cạnh tranh.
5. Khi ai đó + 1 là một trang, điều này có thể gây ra một con nhện Google để thu thập trang đó lại và trích xuất dữ liệu như tiêu đề trang. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của một tiêu đề tốt, nhưng cũng có nghĩa là nếu bạn cập nhật nội dung cũ và nó được một 1, phiên bản mới sẽ là những gì người dùng khác nhìn thấy ở chú thích. Điều này có thể rất mạnh mẽ đối với một số loại trang web nội dung động. “”
Nguồn: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Bước 1: Tìm mã Javascript Google +1
Từ đây: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Bước 2 – “”Đặt thẻ này trong đầu của bạn hoặc ngay trước thẻ đóng của bạn””
Đối Javascript để xuất hiện trong phần đầu của một trang, chúng ta cần phải chèn mã này trong
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ ứng dụng \ thiết kế \ frontend \ base \ \ template \ trang mặc định \ html \ head.html’
Bước 3 – “”Đặt thẻ này, nơi bạn muốn nút +1 để render”” – Trong trường hợp của tôi theo “”Gửi email cho bạn bè””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ ứng dụng \ thiết kế \ frontend \ base \ default \ template \ Danh mục \ Sản phẩm \ view.phtml’
Mẹo 1: Để tìm ra con đường của mẫu tập tin chúng ta cần phải sửa đổi, chúng ta cần phải kích hoạt ‘Đặt đường dẫn mẫu gợi ý’.
Click vào đây để tìm hiểu làm thế nào để kích hoạt tính năng này. Bằng cách này, tôi có thể dễ dàng tìm thấy các mẫu tập tin tôi cần phải sửa đổi.
Ảnh chụp màn hình của nút Google +1 với “”Lời Khuyên Template Enabled””

Hình 1: Google +1 Nút với gợi ý Template kích hoạt.

Hình 2: Google 1 nút mà không cần gợi ý Template kích hoạt.
Danh sách các file được tạo / sửa đổi:
Modified – “”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ ứng dụng \ thiết kế \ frontend \ base \ \ template \ trang mặc định \ html \ head.html ‘
Modified – “”C: \ xampp \ htdocs \ magento \ ứng dụng \ thiết kế \ frontend \ base \ default \ template \ Danh mục \ Sản phẩm \ view.phtml ‘
Tải về các tập tin đổi từ: Magento Google +1 nút Tải về

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ychwanegu newydd botwm Google +1 i Magento – Cynnyrch Tudalen / Addasu Templed
Felly hyd yn hyn rwyf wedi gosod Magento ar fy Ffenestri 7 gliniadur gan ddefnyddio ‘XAMPP’, ac ail-fynegeio gwefan Magento i weld y tudalennau cynnyrch.
Yn awr, byddaf yn cael fy dwylo drwy addasu templed cynnyrch. Magento yn seiliedig ar egwyddor MVC (Model View Rheolwr) lle mae’r haenau yn cael eu gwahanu i gyd. Yn ein hachos ni, rydym yn unig yn mynd i addasu’r View rhan h.y. ffeiliau Templed (.phtml).
Nodyn: Yr wyf yn defnyddio templed safonol heb unrhyw addasiadau.
Pam Google +1?
Os yw person + 1 yn eich safle, bydd y ‘ffrindiau’ y defnyddiwr weld argymhelliad y wefan ar eu canlyniadau chwilio. Google rhyddhau hyn fel ffordd i gystadlu gyda Facebook a Twitter. Maent am eu canlyniadau chwilio i fod yn fwy cymdeithasol.
“”Gallai 3. Google yn defnyddio’r data +1 i safle dudalennau penodol am eiriau allweddol neu ymadroddion penodol. Po fwyaf + 1s ymddangos am air allweddol neu ymadrodd penodol, yr uwch yn y byddai’n rheng. Mae’n rhy gynnar i hyn ddigwydd ar hyn o bryd fel gallai cwmnïau SEO fanteisio arno a dibrisio yr holl beth.
4. Gallai Google yn defnyddio’r data +1 a’i gyfuno gyda data cymdeithasol eraill tebyg o Twitter a Facebook i arddangos canlyniadau perthnasol ar gyfer ymholiadau chwilio penodol. Mae hyn yn fwy tebygol o ddigwydd na Google ddefnyddio’r data +1 unig i benderfynu ar rhengoedd. Bydd angen i chi ystyried defnyddio Twitter, Facebook a Google +1 botymau at ei gilydd ar eich safle i wneud y gorau amlygiad posibl ac yn parhau i fod yn gystadleuol.
5. Pan fydd rhywun + 1 ‘na dudalen, gall hyn arwain at pry cop Google i gropian y dudalen eto a thynnu data megis y teitl dudalen. Mae hyn yn amlygu pwysigrwydd deitl da, ond hefyd yn golygu os byddwch yn diweddaru cynnwys hŷn ac mae’n mynd yn +1, bydd y fersiwn newydd yn hyn y mae defnyddwyr eraill yn gweld mewn anodiadau. Gallai hyn fod yn bwerus iawn ar gyfer rhai mathau o safleoedd cynnwys deinamig. “”
Ffynhonnell: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Cam 1: Dod o hyd i Google +1 cod Javascript
Oddi yma: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Cam 2 – “”Rhowch tag hwn yn eich pen neu ychydig cyn eich tag corff agos””
Ar gyfer javascript i ymddangos yn yr adran bennaeth dudalen, mae angen i fewnosod cod hwn yn
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ dylunio \ frontend \ sylfaen \ diofyn \ templed \ dudalen \ html \ head.html’
Cam 3 – “”Rhowch tag hwn lle rydych am y botwm +1 i rendro”” – Yn fy achos o dan y “”E-bost i Ffrind””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ dylunio \ frontend \ sylfaen \ diofyn \ templed \ catalog \ cynnyrch \ view.phtml’
Tip 1: I ddod o hyd y llwybr o ffeiliau templed mae angen i ni addasu, mae angen i ni alluogi ‘Gosod Llwybr Templed Hints’.
Cliciwch Yma i gael gwybod sut i alluogi’r nodwedd hon. Yn y modd hwn y gallaf hawdd dod o hyd i’r ffeiliau templed angen i mi addasu.
Screenshot o Google +1 botwm gyda “”Awgrymiadau Template Enabled””

Delwedd 1: Google +1 Button gyda Awgrymiadau Templed alluogi.

Delwedd 2: Google +1 Button heb Awgrymiadau Templed alluogi.
Rhestr o ffeiliau a grëwyd / a addaswyd:
Addasedig – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ dylunio \ frontend \ sylfaen \ diofyn \ templed \ dudalen \ html \ head.html’
Addasedig – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ dylunio \ frontend \ sylfaen \ diofyn \ templed \ catalog \ cynnyrch \ view.phtml’
Lawrlwythwch y ffeiliau a addaswyd o: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Idibanisa esitsha Google +1 iqhosha Magento – Product Page / Template Uguqulelo
Ngoko kude kube ngoku ndimmisile Magento ngomhla wam Windows 7 laptop usebenzisa ‘XAMPP’, kwaye kwakhona fakwe-website Magento ukujonga amaphepha imveliso.
Ngoku, Ndiya ukufumana izandla zam mdaka ngokuguqula itemplate imveliso. Magento isekelwe phezu MVC (Model View Controller) Umgaqo apho zikhabane ezahlulwe zonke. Kwimeko yethu, siza kuphela ukuba uguqule kancincane Imboniselo yinxalenye i.e. iifayile Template (.phtml).
Qaphela: mna usebenzisa template umgangatho ngaphandle notshintsho.
Kutheni Google +1?
Ukuba umntu + 1 ka-site yakho, ‘abahlobo’ lomsebenzisi uya ukujonga kweengcebiso website kwiziphumo zophando lwabo. Google lipapashwe kulo njengendlela akhuphisane Facebook kunye Twitter. Bafuna iziphumo zophendlo yabo kwezentlalo ngaphezulu.
“”3. Google ukusebenzisa data +1 ukwesiphi amaphepha ezithile kwikhompyutha okanye amabinzana athile. The + 1 ngaphezulu ebonakala igama elithile okanye ibinzana, aphezulu kuya kufaka. Kusekutsha kakhulu oku kwenzeka ngeli xesha njengoko iinkampani seo abanokuyisebenzisa kwaye kulwenza yonke loo nto.
4. Google ukusebenzisa data +1 lidibanise ngayo kunye nezinye iinkcukacha ezifanayo bentlalo kuTwitter nakuFacebook ukubonisa iziphumo ezifanelekileyo imibuzo ethile yokukhangela. Oku kungenzeka ukuba kwenzeke kwe Google usebenzisa data +1 kuphela ukumisela kwizintlu. Kuya kufuneka ucinge usebenzisa kuTwitter, Facebook, ne Google amaqhosha +1 kunye kwisiza yakho ukwandisa sesichengeni nokuba ahlale ukukhuphisana.
5. Xa omnye + 1 Nantso iphepha, oku kungabanga yesigcawu Google ukukhasa ukuba page kwakhona ukucatshulwa data ezinjenge isihloko page. Ukugxininisa ukubaluleka isihloko elungileyo, kodwa kuthetha ukuba uyazihlaziya umxholo omdala kwaye ifuimana +1, inguqulelo entsha iya kuba yintoni nabanye abasebenzisi ukubona ezingachanekanga. Oku kuba ngamandla kakhulu ukuba ezinye iindidi kweziza umxholo olutshintshayo. “”
Umthombo: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Inyathelo 1: Fumana Google +1 ikhowudi Javascript
Ukusuka apha: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Inyathelo 2 – “”Beka eli tag entlokweni yakho okanye kanye phambi tag yakho kufutshane umzimba””
Kuba Javascript ukuvela kwicandelo intloko yephepha, kufuneka ukuba ufaka le khowudi kwi
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ kuyilo \ frontend \ isiseko \ engagqibekanga \ itemplate \ page \ html \ head.html’
Inyathelo 3 – “”Beka eli tag apho ufuna +1 iqhosha ukuze banikele ‘- Kwimeko yam phantsi”” Email umhlobo’.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ kuyilo \ frontend \ isiseko \ engagqibekanga \ itemplate \ kwikhathalogu \ imveliso \ view.phtml’
Icebiso 1: Ukuze ufumane umendo iifayile template kufuneka ukuba ukulungisa, kufuneka ukuba bakwazi ‘Beka Path Template macebo’.
Cofa apha ukuze ufumanise njani ukwenza lo msebenzi. Ngale ndlela lula ukufumana iifayile ithempleyithi ndiya unokufuna ukuguqula kancinane.
Sekhusi Google iqhosha +1 with “”Hints Template Yenziswe””

Image 1: Google +1 iqhosha Iingcebiso Template yenziwe.

Umfanekiso 2: Google +1 iqhosha ngaphandle Iingcebiso Template yenziwe.
Uluhlu iifayile ezenziweyo / kancincane:
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ kuyilo \ frontend \ isiseko \ engagqibekanga \ itemplate \ page \ html \ head.html’
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ kuyilo \ frontend \ isiseko \ engagqibekanga \ itemplate \ kwikhathalogu \ imveliso \ view.phtml’
Khuphela iifayile kancincane ukusuka: Magento Google +1 Umxokozelo Amaqosha

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
אַדדינג נייַ Google +1 קנעפּל צו מאַגענטאָ – פּראָדוקט בלאַט / טעמפּלאַטע מאָדיפיקאַטיאָן
אַזוי אַרויף ביז איצט איך האָבן אינסטאַלירן מאַגענטאָ אויף מיין פֿענצטער 7 לאַפּטאַפּ ניצן ‘קסאַמפּפּ’, און שייַעך-ינדעקסט די מאַגענטאָ וועבזייַטל צו קוק די פּראָדוקט בלעטער.
איצט, איך וועט באַקומען מיין הענט גראָב דורך מאָדיפיינג די פּראָדוקט טעמפּלאַטע. מאַגענטאָ איז באזירט אויף אַ מווק (מאָדעל מיינונג קאָנטראָללער) פּרינציפּ ווו די Layers זענען אַלע צעשיידט. אין אונדזער פאַל, מיר זענען נאָר געגאנגען צו מאָדיפיצירן די View טייל י.ע. די טעמפּלאַטע טעקעס (.פטמל).
באַמערקונג: איך בין ניצן די נאָרמאַל טעמפּלאַטע אָן קיין מאָדיפיקאַטיאָנס.
וואָס Google +1?
אויב אַ מענטש 1 ס אייער פּלאַץ, די ‘Friends’ פון דער באַניצער וועט קוק די רעקאָמענדאַציע פון די וועבזייַטל אויף זייער זוכן רעזולטאַטן. גוגל רעלעאַסעד דעם ווי אַ וועג צו קאָנקורירן מיט Facebook און טוויטטער. זיי ווילן זייער זוכן רעזולטאטן צו זיין מער געזעלשאַפטלעך.
“”3. גוגל קען נוצן די 1 דאַטן צו ריי זיכער בלעטער פֿאַר ספּעציפיש טערמינען אָדער קרעם. די מער, + 1 ס אַפּירינג פֿאַר אַ ספּעציפיש קיווערד אָדער פראַזע, די העכער עס וואָלט ריי. עס איז אויך פרי פֿאַר דעם צו פּאַסירן אין דעם צייַט ווי סעאָ קאָמפּאַניעס קען נעמען מייַלע פון עס און דיוואַליו די גאנצע זאַך.
4. גוגל קען נוצן די 1 דאַטן און פאַרבינדן עס מיט אנדערע ענלעך געזעלשאַפטלעך דאַטן פון טוויטטער און Facebook צו אַרויסווייַזן באַטייַטיק רעזולטאַטן פֿאַר ספּעציפיש זוכן קוויריז. דעם איז מער מסתּמא צו פּאַסירן ווי גוגל ניצן די 1 דאַטן סאָוללי צו באַשליסן רייען. איר וועט דאַרפֿן צו באַטראַכטן ניצן טוויטטער, קרוקס און Google +1 קנעפּלעך צוזאַמען אויף דיין פּלאַץ צו מאַקסאַמייז פּאָטענציעל ויסשטעלן און בלייַבן קאַמפּעטיטיוו.
5. ווען עמעצער 1 ס אַ חשבון, דעם קענען צינגל אַ Google שפּין צו קריכן אַז בלאַט ווידער און עקסטראַקט דאַטן אַזאַ ווי די בלאט טיטל. דאס כיילייץ די וויכטיקייט פון אַ גוט טיטל, אָבער אויך מיטל אויב איר דערהייַנטיקן עלטערע צופרידן און עס געץ אַ 1, די נייע ווערסיע וועט זיין וואָס אנדערע ניצערס זען אין אַנאַטיישאַנז. דעם קען זיין זייער שטאַרק פֿאַר עטלעכע טייפּס פון דינאַמיש צופרידן זייטלעך. “”
מקור: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
טרעטן 1: געפֿינען די Google +1 דזשאַוואַסקריפּט קאָד
פֿון דאָ: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
טרעטן 2 – “”שטעלן דעם קוויטל אין דיין קאָפּ אָדער נאָר איידער דיין נאָענט גוף קוויטל””
פֿאַר דזשאַוואַסקריפּט צו דערשייַנען אין די קאָפּ אָפּטיילונג פון אַ חשבון, מיר דאַרפֿן צו אַרייַנלייגן דעם קאָד אין
‘C: \ קסאַמפּפּ \ הטדאָקס \ מאַגענטאָ \ אַפּ \ פּלאַן \ פראָנטענד \ באַזע \ ניט ויסצאָלן \ טעמפּלאַטע \ בלאַט \ HTML \ העאַד.הטמל’
טרעטן 3 – “”שטעלן דעם קוויטל ווו איר ווילן די 1 קנעפּל צו ופפירן”” – אין מיין פאַל אונטער די “”עמאַיל צו אַ Friend””.
‘C: \ קסאַמפּפּ \ הטדאָקס \ מאַגענטאָ \ אַפּ \ פּלאַן \ פראָנטענד \ באַזע \ ניט ויסצאָלן \ טעמפּלאַטע \ קאַטאַלאָג \ פּראָדוקט \ וויעוו.פטמל’
שפּיץ 1: צו געפֿינען דרך פון טעמפּלאַטע טעקעס מיר דאַרפֿן צו מאָדיפיצירן, מיר דאַרפֿן צו געבן ‘באַשטעטיק טעמפּלאַטעס פּאַט הינץ’.
דריקט דאָ צו געפינען אויס ווי צו געבן דעם שטריך. אין דעם וועג איך קענען לייכט געפינען די טעמפּלאַטע טעקעס איך דאַרפֿן צו מאָדיפיצירן.
סקרעענשאָט פון Google +1 קנעפּל מיט “”טעמפּלאַטע הינץ ענאַבלעד””

בילד 1: Google +1 קנעפּל מיט טעמפּלאַטע הינץ ענייבאַלד.

בילד 2: Google +1 קנעפּל אָן טעמפּלאַטע הינץ ענייבאַלד.
רשימה פון טעקעס Created / modified:
Modified – ‘C: \ קסאַמפּפּ \ הטדאָקס \ מאַגענטאָ \ אַפּ \ פּלאַן \ פראָנטענד \ באַזע \ ניט ויסצאָלן \ טעמפּלאַטע \ בלאַט \ HTML \ העאַד.הטמל’
Modified – ‘C: \ קסאַמפּפּ \ הטדאָקס \ מאַגענטאָ \ אַפּ \ פּלאַן \ פראָנטענד \ באַזע \ ניט ויסצאָלן \ טעמפּלאַטע \ קאַטאַלאָג \ פּראָדוקט \ וויעוו.פטמל’
אָפּלאָדירן די modified טעקעס: מאַגענטאָ Google +1 קנעפּל דאַונלאָוד

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Fifi titun Google +1 bọtini lati Magento – ọja Page / Àdàkọ iyipada
Ki soke titi di bayi mo ti fi sori ẹrọ Magento lori mi Windows 7 laptop lilo ‘XAMPP’, ki o si tun-iwon ni Magento aaye lati wo awọn ọja ojúewé.
Bayi, emi o si gba ọwọ mi ni idọti nipa iyipada awọn ọja awoṣe. Magento wa ni da lori a MVC (awoṣe Wo Adarí) opo ibi ti awọn fẹlẹfẹlẹ ti wa ni gbogbo niya. Ninu wa nla, a ti wa ni nikan ni lilọ lati yi awọn Wo apa i.e. awọn Àdàkọ awọn faili (.phtml).
Akiyesi: Mo n lilo awọn boṣewa awoṣe lai eyikeyi iyipada.
Idi ti Google +1?
Ti o ba ti a eniyan + 1 ká rẹ sii, awọn ‘ọrẹ’ ti awọn olumulo yoo wo awọn recommendation ti awọn aaye ayelujara lori wọn èsì àwárí. Google tu yi bi a ọna lati dije pẹlu Facebook ati Twitter. Nwọn fẹ wọn èsì àwárí lati wa ni diẹ awujo.
“”3. Google le lo awọn +1 data lati ipo awọn ojúewé fun pato koko tabi gbolohun. Awọn diẹ + 1s han fun a pato Koko tabi gbolohun, awọn ti o ga ti o yoo ipo. O ti wa ni ju ni kutukutu fun yi lati ṣẹlẹ ni akoko yi bi SEO ilé le ya awọn anfani ti o ati ki o devalue gbogbo ohun.
4. Google le lo awọn +1 data ki o si darapọ o pẹlu miiran iru awujo data lati Twitter ati Facebook lati han ti o yẹ esi fun pato àwárí yoowu ti. Eleyi jẹ diẹ seese lati ṣẹlẹ ju Google lilo awọn +1 data daada lati mọ awọn ipo. O yoo nilo lati ro nipa lilo Twitter, Facebook ati Google +1 awọn bọtini papo lori rẹ sii lati mu iwọn o pọju ifihan ati ki o wà ifigagbaga.
5. Nigbati ẹnikan + 1 ni a iwe, yi le nfa ohun kan ti Google Spider to ra pe iwe lẹẹkansi ki o si jade data bi awọn iwe akọle. Eleyi ifojusi pataki ti kan ti o dara akọle, sugbon tun tumo si ti o ba ti o ba mu àgbà akoonu ati awọn ti o ti n a +1, awọn titun ti ikede yoo jẹ ohun ti miiran awọn olumulo ri ninu annotations. Eleyi le je gan lagbara fun diẹ ninu awọn orisi ti ìmúdàgba akoonu ojula. “”
Orisun: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Igbese 1: Wa Google +1 JavaScript koodu
Lati nibi: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Igbese 2 – “”Gbe yi tag ninu rẹ ori tabi o kan ṣaaju ki rẹ sunmọ body tag””
Fun JavaScript lati han ni ori apakan kan ti a ti iwe, a nilo lati fi yi koodu ni
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ oniru \ frontend \ mimọ \ aiyipada \ awoṣe \ iwe \ html \ head.html’
Igbese 3 – “”Gbe yi tag ibi ti o fẹ awọn +1 bọtini lati mu”” – Ni mi irú labẹ awọn “”Imeeli to a Ọrẹ””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ oniru \ frontend \ mimọ \ aiyipada \ awoṣe \ katalogi \ ọja \ view.phtml’
Italologo 1: Lati wa ona ti awoṣe awọn faili ti a nilo lati yipada, a nilo lati jeki ‘Ṣeto Àdàkọ ona tanilolobo’.
Tẹ Eyi lati wa jade bawo lati jeki ẹya ara ẹrọ yi. Ni ọna yi ti mo ti le awọn iṣọrọ ri awọn awoṣe faili Mo nilo lati yipada.
Sikirinifoto ti Google +1 bọtini pẹlu “”Àdàkọ Tanilolobo Igbaalaaye””

Aworan 1: Google +1 Button pẹlu Àdàkọ Tanilolobo sise.

Aworan 2: Google +1 Button lai Àdàkọ Tanilolobo sise.
Akojọ ti awọn faili da / títúnṣe:
Títúnṣe – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ oniru \ frontend \ mimọ \ aiyipada \ awoṣe \ iwe \ html \ head.html’
Títúnṣe – ‘C: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ oniru \ frontend \ mimọ \ aiyipada \ awoṣe \ katalogi \ ọja \ view.phtml’
Gba awọn títúnṣe faili lati: Magento Google +1 Button Download

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukungeza entsha inkinobho Google +1 Magento – Product / Ikhasi Isifanekiso Ukuguqulwa
Ngakho kuze kube manje ngibekile Magento sami Windows 7 laptop usebenzisa ‘XAMPP’, futhi kabusha ngokobungako website Magento ukubuka amakhasi umkhiqizo.
Manje, mina ngeke uthole izandla zami ezingcolile nge ukulungisa isifanekiso umkhiqizo. Magento lusekelwe MVC (Model Buka Controller) Isimiso lapho izingqimba basuke bonke ababezahlukanisile. Esimweni sethu, sizokubopha kwaphela ukuthi iguqule Buka ingxenye isb amafayela Isifanekiso (.phtml).
Qaphela: I am besebenzisa isifanekiso standard ngaphandle iyiphi ukuhlela kabusha.
Kungani Google +1?
Uma umuntu ukubeka +1 kusayithi lakho, ‘nabangane’ umsebenzisi uyobheka isincomo website on ekufuneni kwabo imiphumela. Google ezikhishwe lokhu njengendlela ephumelela ancintisane Facebook ne-Twitter. Bafuna ekufuneni kwabo imiphumela komphakathi.
“”3. Google angasebenzisa idatha +1 gaba amakhasi athile angukhiye ethize noma imishwana. The + 1s more ebonakala eliyisihluthulelo noma ibinzana, ayanda kwakuyothatha gaba. Kungaphezu zakuqala ukuba kwenzeke lokhu ngalesi sikhathi njengoba izinkampani SEO kungathatha ngokunenzuzo futhi ukumehlisa yonke into.
4. Google angasebenzisa idatha +1 hlanganise it nezinye idatha ezifanayo zenhlalo kusuka Twitter kanye ne-Facebook ukuze sibonise imiphumela efanele for imibuzo ethize yokusesha. Lokhu kwandisa amathuba okuba kwenzeke ukwedlula e-Google isebenzisa idatha +1 kuphela ukucacisa ezinhlwini. Uzodinga ukuba kucabange ukusebenzisa Twitter, Facebook kanye ne-Google +1 ndawonye kusayithi lakho ukuze wengeze ukuchayeka ezingaba khona futhi sihlale wokuncintisana.
5. Uma othile + 1 ikhasi, lokhu kungase kubangele besicabucabu Google ukukhasa ukuthi ikhasi akhiphe idatha efana isihloko sekhasi. Lokhu kugcizelela ukubaluleka kokukhulumisana isiqu omuhle, kodwa futhi kusho uma ubuyekeza okuqukethwe omdala futhi uthola +1, le nguqulo entsha kuyoba yilokho abanye abasebenzisi abasibonayo ezichasisweni. Lokhu kungaba enamandla kakhulu ezinye izinhlobo ashukumisayo okuqukethwe sites. “”
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Isinyathelo 1: Thola ikhodi ye-Google +1 Javascript
Kusuka lapha: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Isinyathelo 2 – “”Beka lo maki ekhanda lakho noma nje kokuba isidumbu tag yakho close””
Ukuze Javascript avele esigabeni inhloko ikhasi, sidinga ukufaka iSIM le khodi in
‘C: \ xampp \ htdocs \ \ page Magento \ lokusebenza \ design \ Kubekwe \ base \ ezenzakalelayo ithempulethi \ \ html \ head.html’
Isinyathelo 3 – “”Beka lo maki lapho ofuna inkinobho +1 siyonikela”” – Esimweni sami ngaphansi “”Email kumngane””.
‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ lokusebenza \ design \ Kubekwe \ base \ ezenzakalelayo \ ithempulethi \ yomkhiqizo ikhathalogi \ \ view.phtml’
Ithiphu 1: Ukuze uthole endleleni amafayela ithempulethi kudingeka ushintshe, sidinga ukuba unike amandla ‘Bekani Endleleni Template Amacebo.
Chofoza lapha ukuze uthole ukuthi kanjani amandla lesi sici. Ngale ndlela ngiyakwazi kalula ukuthola amafayela isifanekiso ngidinga ukushintsha.
-Skrini inkinobho Google +1 “”Isifanekiso Amacebo Inikwe amandla””

Image 1:-Google +1 Inkinobho nge Template Amacebo inikwe amandla.

Image 2: +1 Google Inkinobho ngaphandle Template Amacebo inikwe amandla.
Uhlu amafayela wadala / modified:
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ \ page Magento \ lokusebenza \ design \ Kubekwe \ base \ ezenzakalelayo ithempulethi \ \ html \ head.html’
Modified – ‘C: \ xampp \ htdocs \ Magento \ lokusebenza \ design \ Kubekwe \ base \ ezenzakalelayo \ ithempulethi \ yomkhiqizo ikhathalogi \ \ view.phtml’
Download amafayela modified kusuka: Inkinobho Magento Google +1 Thwebula