Adding white space by resizing

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Adding white space by resizing
To add extra white space between rows in the report, move the pointer over the lower section boundary line. The pointer changes to a Resizing cursor. When the Resizing cursor appears, drag the section boundary downward to add extra white space.
Note: White space can also be added to a section by right-clicking the shaded area to the left of the section and selecting Insert Line from the shortcut menu. The program resizes the section automatically, adding the amount of space necessary to hold a line of typical database fields.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
Żieda ispazju abjad billi resizing
Biex iżżid l-ispazju abjad ħafna bejn ir-ringieli fir-rapport, jċaqalqu l-pointer fuq il-linja t’isfel konfini taqsima. Il-bidliet pointer għal cursor Resizing. Meta l-cursor Resizing jidher, jkaxkru l-konfini taqsima isfel biex iżżid l-ispazju abjad ħafna.
Nota: l-ispazju abjad jistgħu wkoll jiġu miżjuda ma ‘taqsima billi tikklikkja l-erja oskura għall-xellug tal-artikolu u l-għażla Daħħal Linja mill-menu shortcut. Il-programm resizes-taqsima awtomatikament, u żżid l-ammont ta ‘spazju meħtieġ biex issir linja ta’ oqsma database tipiċi.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
wit ruimte toe te voeg deur die grootte
Om ekstra wit ruimte voeg tussen die rye in die verslag, skuif die wyser oor die onderste gedeelte grenslyn. Die wyser veranderinge aan ‘n grootte van wyser. Wanneer die grootte van wyser verskyn, sleep die artikel grens afwaartse ekstra wit ruimte voeg.
Let wel: Wit ruimte kan ook ‘n artikel gevoeg deur regs te kliek op die ingekleurde gedeelte aan die linkerkant van die artikel en kies Line Voeg uit die snel menu. Die program grootte van die artikel outomaties, en voeg by die bedrag van die ruimte wat nodig is om ‘n lyn van tipiese databasis velde hou.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
Shtimi hapësirë të bardhë duke ndryshuar
Për të shtuar hapësirë ekstra të bardhë në mes të rreshtave në raport, të lëvizur kursorin mbi poshtme kufitare linjë seksioni. Ndryshimet kursorin në një kursorit ndryshuar. Kur kursori Resizing duket, drag kufirin seksion rënie të shtoni hapësirë shtesë të bardhë.
Shënim: Hapësira White gjithashtu mund të shtohet në një pjesë me të drejtë-klikuar zonë shaded në të majtë të seksionit dhe përzgjedhjen Fut Line nga menuja shkurtore. Programi madhësinë seksionin automatikisht, duke shtuar sasinë e hapësirës së nevojshme për të mbajtur një linjë të fushave tipike bazës së të dhënave.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
እንደገና መመጠን በማድረግ ነጭ ቦታ በማከል ላይ
በሪፖርቱ ውስጥ ረድፎች መካከል ተጨማሪ ነጭ ቦታ ለማከል, በታችኛው ክፍል ድንበር መስመር ላይ ጠቋሚ ማንቀሳቀስ. አንድ መጠንን በመቀየር ላይ ጠቋሚን ላይ ያለው ጠቋሚ ለውጦች. የ መጠንን በመቀየር ላይ ጠቋሚውን በሚገለጥበት ጊዜ, ተጨማሪ ነጭ ቦታ ለማከል ወደ ታች ክፍል ወሰን ይጎትቱት.
ማስታወሻ: ነጭ ቦታ ደግሞ አንድ ክፍል ሊታከሉ ይችላሉ ቀኝ-ጠቅ ክፍል በስተግራ በኩል ስፋትም አካባቢ እና አቋራጭ ምናሌ ያስገቡ መስመር በመምረጥ. ፕሮግራሙ ዓይነተኛ ዳታቤዝ መስኮች አንድ መስመር መያዝ አስፈላጊ ቦታ መጠን በመጨመር, በራስ-ሰር ክፍል resizes.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
إضافة مساحة بيضاء عن طريق تغيير حجم
لإضافة مساحة بيضاء إضافية بين الصفوف في التقرير، حرك المؤشر فوق خط الحدود القسم السفلي. يتغير المؤشر إلى مؤشر تغيير حجم. عندما يظهر المؤشر تغيير حجم، اسحب القسم الحدود إلى أسفل لإضافة مساحة بيضاء إضافية.
ملاحظة: يمكن أيضا أن تضاف الفضاء الأبيض إلى قسم من المنطقة المظللة لليسار الباب، واختيار إدراج الخط من القائمة المختصرة النقر بزر الماوس الأيمن. تغيير حجم البرنامج قسم تلقائيا، إضافة كمية من المساحة اللازمة لعقد خط حقول قاعدة البيانات النموذجية.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports առցանց օգնություն
Ավելացվում է սպիտակ տարածք է resizing
Ավելացնել լրացուցիչ սպիտակ տարածության միջեւ շարքերում է զեկույցում, տեղափոխել սլաքի ավելի ստորին հատվածում սահմանային գծում: Սլաքը փոփոխությունները մի resizing կուրսորը. Երբ The resizing հայտնվի շարժագիծը, քարշեք բաժնում սահմանը վայրընթաց է ավելացնել լրացուցիչ բացատներով:
Նշում. Սպիտակ տարածքը կարող է նաեւ ավելացվել է բաժնում աջ սեղմելով shaded տարածքը դեպի ձախ բաժնում եւ ընտրելով Տեղադրեք Line ից դյուրանցումների ցանկի մեջ: Ծրագիրը resizes բաժինը ավտոմատ կերպով, ավելացնելով գումարը տարածություն անհրաժեշտ է անցկացնել մի գիծ բնորոշ բազայի դաշտերը:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Online Yardım Hesabatlar
boyutlandırma ağ kosmik əlavə
Hesabatda satır arasında əlavə ağ boşluq əlavə etmək üçün, aşağı bölmə sərhəd xətti üzərində pointer hərəkət. bir boyutlandırma kursor göstərici dəyişikliklər. Boyutlandırma kursor görünür, əlavə ağ boşluq əlavə etmək üçün aşağı bölmə sərhəd sürükleyin.
Qeyd: White space də bir bölmə əlavə edə bilərsiniz sağ tıklayarak hissəsinin sol gölgeli sahəsi və qısa menyusundan daxil Line seçilməsi. proqram tipik bazası sahələrdə line keçirmək üçün zəruri kosmik məbləği əlavə, avtomatik bölmə boyutlandırır.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Txostenak Online Laguntza
espazio zuria gehitzea tamainaz aldatzea arabera
lerro artean espazio zuria estra gehitzeko txostena ere, mugitzeko erakuslea sekzio txikiagoa hondoko marraren gainean. erakuslea tamaina aldatzea kurtsorea bihurtzen da. tamaina aldatzeak kurtsorea agertzen denean, arrastatu atal muga beheranzko espazio zuria estra gehitzeko.
Oharra: White espazioa ere izango dira atal bat gehitu dezakezu eskuineko klik eginez ilunetan area atalean ezkerreko eta Insert Line aukeratuz lasterbide menuan. Programak atalean automatikoki tamaina aldatzen, beharrezkoa espazioaren zenbatekoa gehituz database tipikoa eremuak lerro bat eduki.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Даданне пустой прасторы з дапамогай змены памераў
Каб дадаць дадатковыя прабелы паміж радкамі ў справаздачы, перамесціце паказальнік мышы на ніжнюю мяжу падзелу. Паказальнік на змяненне памераў курсора. Калі з’явіцца курсор змены памеру, перацягнуць мяжу падзелу ўніз, каб дадаць дадатковае пустое прастору.
Заўвага: Белая прастора таксама можа быць дададзены ў раздзел, пстрыкнуўшы правай кнопкай мышы на зацененую вобласць у левай частцы раздзела і выбару Уставіць радок з кантэкстнага меню. Праграма аўтаматычна змяняе памер часткі, дадаўшы аб’ём прасторы, неабходнага для ўтрымання лініі тыповых палёў базы дадзеных.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
resizing দ্বারা হোয়াইট স্পেস যোগ করার পদ্ধতি
প্রতিবেদনে সারি মধ্যে অতিরিক্ত সাদা স্পেস যোগ করার জন্য, নিচের অধ্যায় সীমা রেখা উপর পয়েন্টার সরাতে. একটি পুনঃআকারের কার্সার পয়েন্টার পরিবর্তন. যখন পুনঃআকারের কার্সার প্রদর্শিত হবে, অতিরিক্ত সাদা স্পেস যোগ করার জন্য নিম্নগামী ধারা সীমানা টেনে আনুন.
দ্রষ্টব্য: হোয়াইট স্পেস এছাড়াও দ্বারা একটি অধ্যায় যোগ করা যেতে পারে ডান ক্লিক অধ্যায়-এর বাঁদিক থেকে ছায়াময় এলাকা এবং শর্টকাট মেনু থেকে লাইন ঢোকান নির্বাচন. প্রোগ্রামটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অধ্যায় পরিবর্তন, সাধারণত ডাটাবেস ক্ষেত্র একটি লাইন রাখা প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ যোগ.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
Dodavanje bijele prostor za promjenu veličine
Da biste dodali dodatni bijeli prostor između redova u izvještaju, pomaknite pokazivač preko donjeg sekciji granične linije. Pokazivač promjene na Promjena veličine kursora. Kada se pojavi Promjena veličine kursor, povucite granicu odjeljak dolje za dodavanje ekstra bijeli prostor.
Napomena: Bijela prostor se može dodati u odjeljak desnim klikom na osenčena područje lijevo od sekcija i odabirom Insert linija iz menija. Program automatski prilagođava sekciji, dodajući količinu prostora potrebnih za održavanje linije tipičnih polja baze podataka.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Добавяне на бяло пространство от преоразмеряване
За да добавите допълнително бяло пространство между редовете в доклада, преместете показалеца върху долната секция гранична линия. Промените показалеца в преоразмеряване курсора. Когато се появи преоразмеряване курсора, плъзнете границата на раздел надолу, за да добавите допълнително бяло пространство.
Забележка: White пространство също може да се добавя към раздел кликнете с десен бутон на защрихованата част от лявата страна на секцията и изберете Insert Line от контекстното меню. Програмата преоразмерява раздела автоматично, като добави, размера на пространството, необходимо за провеждане на линията на типичните полета от базата.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajuda en línia
L’addició d’un espai en blanc en ajustar la mida
Per afegir espai en blanc entre les línies del seu informe, moveu el punter sobre la línia de límit secció inferior. El punter canvia a un cursor d’ajust. Quan aparegui el cursor d’ajust, arrossegament la vora de la secció per afegir espai en blanc addicional.
Nota: L’espai en blanc també es pot afegir a una secció fent clic dret en l’àrea ombrejada a l’esquerra de la secció i seleccionar Inserir línia en el menú de context. El programa canvia la mida de la secció de forma automàtica, afegint la quantitat d’espai necessari per contenir una línia de camps de la base típics.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Nagtaho Online Tabang
Dugang puti nga luna pinaagi sa resizing
Aron sa pagdugang og dugang nga puti nga luna sa taliwala sa mga talay sa mga report, mobalhin ang pointer sa ibabaw sa ubos nga utlanan nga linya seksyon. Ang pointer mga kausaban ngadto sa usa ka Resizing cursor. Sa diha nga makita ang mga Resizing cursor, guyoron sa seksyon sa utlanan sa ubos sa pagdugang og dugang nga puti nga luna.
Mubo nga sulat: White nga luna mahimo usab nga gidugang ngadto sa usa ka seksyon pinaagi sa katungod-sa pagklik sa shaded dapit sa wala sa seksyon ug sa pagpili Sal-ot Line gikan sa laktod nga menu. Ang programa resizes sa seksyon awtomatikong, sa pagdugang sa gidaghanon sa luna nga gikinahanglan sa paghupot sa usa ka linya sa tipikal nga mga uma database.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Malipoti Online Help
Kuwonjezera danga woyera ndi resizing
Kuwonjezera danga owonjezera woyera pakati pa mizere mu lipoti, kusuntha Cholozera pa m’munsi gawo malire mzere. kusintha Cholozera ndi cholozera Resizing. Pamene cholozera Resizing zikuoneka, kokani gawo malire kunsi kuwonjezera danga owonjezera woyera.
Taonani: danga White akhoza kuwonjezeredwa ku chigawo ndi ufulu-kuwonekera m’dera shaded kumanzere kwa chigawo ndi kusankha Ikani Line ku menyu mutsatire. Pologalamuyi resizes gawo basi, kuwonjezera kuchuluka kwa danga m’pofunika kukhala ndi mzera wa minda lililonse Nawonso achichepere.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports联机帮助
通过调整大小添加空格
在报告中添加行之间额外的空白区域,将指针移动到下端的节边界线。指针变为调整大小光标。当大小光标出现,拖动节边界向下添加额外的空白区域。
注:白色的空间也可以通过将其添加到部分中,右键单击阴影区域部分的左侧,从快捷菜单中选择插入行。本程序自动调整节的大小,添加必要的空间量来保存一行典型数据库字段。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports聯機幫助
通過調整大小添加空格
在報告中添加行之間額外的空白區域,將指針移動到下端的節邊界線。指針變為調整大小光標。當大小光標出現,拖動節邊界向下添加額外的空白區域。
注:白色的空間也可以通過將其添加到部分中,右鍵單擊陰影區域部分的左側,從快捷菜單中選擇插入行。本程序自動調整節的大小,添加必要的空間量來保存一行典型數據庫字段。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rivista Help Online
Annuncià u spaziu biancu da resizing
À aghjunghje u spaziu biancu lettinu trà un’ovu in u rapportu, spustà u stacciatura supra la linia finite sizzioni cchiù vasciu. Lu canciamentu stacciatura à un selezziunate Resizing. Quandu vene l ‘selezziunate Resizing, a trari finu a la finite rùbbrica downward à aghjunghje u spaziu biancu lettinu.
Nutate bè: u spaziu White pò esse ancu aghjustatu à una rùbbrica Camastra pi drittu-piaza di u spaziu è adumbratu a la manca di la rùbbrica è sceltu inserisci Line da u menù di nautra. U prugramma resizes la sizzioni in autumàticu, nzitatu nta na quantità di spaziu, bisognu à chjappà una ligna di campi di dati tipica.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
Dodavanje razmake promjenom veličine
Da biste dodali dodatni bijeli prostor između redaka u izvješću, pomaknite pokazivač preko donjeg dijela granične linije. Pokazivač se mijenja u mijenjanje veličine pokazivača. Kada se pojavi Promjena veličine pokazivač, povucite granicu odjeljak dolje dodati dodatni bijeli prostor.
Napomena: Bijeli prostor može biti dodan u odjeljku desnim klikom zasjenjenom području s lijeve sekcije i odabirom Insert Line iz izbornika prečaca. Program automatski mijenja veličinu odjeljak, dodajući količinu prostora potrebnog za održavanje linije tipičnih polja baze podataka.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjælp
Tilføjelse white space ved at ændre størrelsen
For at tilføje ekstra hvide mellemrum mellem rækkerne i rapporten, flytte markøren over den nederste del grænselinje. Markøren ændres til en Ændre størrelse markør. Når Ændre størrelse markøren vises, skal du trække afsnittet grænsen nedad for at tilføje ekstra hvid plads.
Bemærk: Hvid rum kan også føjes til et afsnit ved at højreklikke på det skraverede område til venstre for sektionen og vælge Indsæt linje fra genvejsmenuen. Programmet tilpasser sektionen automatisk, tilsætte den mængde plads nødvendigt at holde en linje af typiske databasefelter.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
witte ruimte toe te voegen door het formaat
Om extra witruimte toe te voegen tussen de rijen in het rapport, plaatst u de aanwijzer boven de ondergrens van de sectie. De aanwijzer verandert in een formaat van cursor. Wanneer het formaat van cursor verschijnt, sleept u de sectie grens omlaag om extra witruimte toe te voegen.
Let op: De witte ruimte kan ook een sectie worden toegevoegd door met de rechtermuisknop te klikken op het gearceerde gebied links van de sectie en Lijn invoegen te kiezen in het snelmenu. Het programma past de grootte van de sectie automatisch, het toevoegen van de hoeveelheid ruimte die nodig is om een lijn van typische databasevelden te houden.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports online nápovědy
Přidávání bílé místo změnou velikosti
Chcete-li přidat další prázdného místa mezi řádky v sestavě, přesuňte ukazatel nad dolní části hraniční čáry. Ukazatel se změní na Změna velikosti kurzoru. Když se objeví Změna velikosti kurzor, přetáhnout hranici sekce dolů přidat další bílé místo.
Poznámka: Bílý prostor může být také přidána do sekce klepnutím pravým tlačítkem myši na stínované oblasti na levé straně úseku a výběrem Vložit řádek v místní nabídce. Program automaticky změní velikost oddílu, přidá množství místa nezbytné držet řadu typických databázových polí.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/
 

 

 

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Adding white space by resizing
To add extra white space between rows in the report, move the pointer over the lower section boundary line. The pointer changes to a Resizing cursor. When the Resizing cursor appears, drag the section boundary downward to add extra white space.
Note: White space can also be added to a section by right-clicking the shaded area to the left of the section and selecting Insert Line from the shortcut menu. The program resizes the section automatically, adding the amount of space necessary to hold a line of typical database fields.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristalo Raportoj Surreta Helpo
Aldonante blanka spaco per regrandigi
Aldoni ekstrajn blanka spaco inter vicoj en la raporto, movi la montrilon super la suba sekcio limon. La montrilon ŝanĝojn al regrandigo kursoro. Kiam la regrandigo kursoron aperas, treni la sekcio limon malsupren aldoni ekstrajn blanka spaco.
Notu: blanka spaco povas ankaŭ esti aldonita al sekcio de dekstra-klakante la ombrita areon maldekstren de la sekcio kaj selektante Enmeti Linion de la serĉpeton menuo. La programo resizes la sekcio aŭtomate, aldonante la kvanton de spaco necesa por teni linion de tipaj datumbazo kampoj.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Hetkel Abi
Lisades valge ruumi suuruse muutmine
Lisada ekstra valge ruumi ridade aruandes, kursoriga alumisse ossa piirijoone. Kursor muutub muutuva suurusega kursor. Kui suuruse muutmine kursori ilmumist lohistada osa piirist allapoole, et lisada täiendavaid tühja ruumi.
Märkus: Valge ruum saab lisada ka lõik paremklõpsu varjutatud ala vasakul sektsiooni ja valida Insert Line kiirmenüü. Programm suurust muuta sektsiooni automaatselt, lisades palju ruumi vaja pidada rida tüüpiline väljadelt.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Pagdaragdag white space sa pamamagitan ng pagbabago ng laki
Upang magdagdag ng dagdag na white space pagitan ng mga hilera sa ulat, ilipat ang puntero sa loob ng mas mababang hangganan linya seksyon. Ang pointer mga pagbabago sa isang pagre-resize cursor. Kapag lumitaw ang pagre-resize cursor, i-drag ang seksyon boundary pababa upang magdagdag ng dagdag na white space.
Tandaan: White space ay maaari ding idagdag sa isang seksyon sa pamamagitan ng pag-right click ang kulay na lugar sa kaliwa ng ang seksyon at pagpili Insert Line mula sa shortcut menu. Ang programa ay resizes seksyon awtomatikong, ang pagdaragdag ng halaga ng puwang na kinakailangan upang i-hold ang isang linya ng mga tipikal na mga patlang database.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online-ohje
Lisäämällä valkoista tilaa kokoa
Jos haluat lisätä ylimääräistä tyhjää tilaa rivien raportissa, siirtämällä osoitin alaosan rajaviiva. Osoitin muuttuu koon muuttaminen kursori. Kun koon muuttaminen osoitin ilmestyy, vedä osuuden rajaa alaspäin lisätä ylimääräistä tyhjää tilaa.
Huomautus: valkoinen tila voidaan myös lisätä osio oikealla napsauttamalla varjostetun alueen vasemmalla puolella osan ja valitsemalla Insert Line oikotievalikosta. Ohjelma koko muuttuu osassa automaattisesti, lisäämällä tilan määrää tarpeen järjestää linja tyypillisen tietokannan kenttiin.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Aide en ligne
Ajout d’espace blanc en redimensionnant
Pour ajouter un espace blanc supplémentaire entre les lignes dans le rapport, placez le pointeur sur la ligne de limite de section inférieure. Le pointeur se transforme un curseur de redimensionnement. Lorsque le curseur apparaît Redimensionnement, faites glisser la limite de section vers le bas pour ajouter de l’espace extra-blanc.
Remarque: L’espace blanc peut également être ajouté à une section en cliquant droit sur la zone ombrée à gauche de la section et en sélectionnant Insérer une ligne dans le menu contextuel. Le programme redimensionne automatiquement la section, en ajoutant la quantité d’espace nécessaire pour tenir une ligne de champs de base de données typiques.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Tafoegjen fan wite romte by it wizigjen fan grutteName
Om heakjen ekstra wite romte tusken rigen yn it rapport, ferpleats de mûsoanwizer op de legere seksje grins line. De oanwizer feroarings oan in Grutte feroarje rinnerke. Doe’t de Grutte feroarje rinnerke ferskynt, slepe de seksje grins nei ûnderen te foegjen ekstra wite romte.
Tink derom: White romte kin ek taheakke wurde oan in diel troch Rjochts-klikken op de ynkleure gebiet nei lofts fan de seksje en selektearjen ynfoegje Line út de fluchtoets menu. It programma resizes de seksje automatysk, it tafoegjen fan it bedrach fan romte nedich te hâlden in line fan typyske databank fjilden.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Axuda Online
Engadindo espazo en branco redimensionando
Para engadir espazo en branco extra entre as liñas no informe, move o punteiro sobre a liña límite inferior sección. O punteiro cambia a un cursor de Adaptación. Cando o cursor de Adaptación aparece arrastre o límite sección abaixo para engadir espazo en branco extra.
Nota: O espazo en branco tamén se pode engadir a unha sección pulsando coa área sombreada á esquerda da sección e seleccionando Inserir Liña no menú de acceso. O programa redimensiona a sección automaticamente, engadindo a cantidade de espazo necesario para manter unha liña de campos de base de datos típicos.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
დამატება თეთრი სივრცის resizing
იმისათვის, რომ დაამატოთ დამატებითი თეთრი შორის სივრცე რიგები ანგარიშში გადატანა კურსორი მეტი ქვედა მონაკვეთზე საზღვრის. მაჩვენებელი ცვლილებების ზომის შეცვლა კურსორი. როდესაც ზომის შეცვლა კურსორი ჩანს, გადაიტანეთ მონაკვეთზე საზღვრის ქვევით რომ დაამატოთ დამატებითი თეთრ სივრცეში.
შენიშვნა: თეთრი სივრცე ასევე შეიძლება დაემატოს სექცია მარჯვენა დაწკაპვით საჩრდილობელთან მარცხნივ განყოფილებაში და შერჩევის Insert ხაზი მალსახმობი მენიუ. პროგრამა უცვლის მონაკვეთზე ავტომატურად და დასძინა, რომ თანხის სივრცეში აუცილებელია გამართავს ხაზი ტიპიური მონაცემთა ბაზაში სფეროებში.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online-Hilfe
Hinzufügen von Leerraum durch Größenänderung
So fügen Sie zusätzliche Leerraum zwischen den Zeilen in dem Bericht, bewegen Sie den Mauszeiger über den unteren Abschnitt Grenzlinie. Der Zeiger wird zu einem Ändern der Größe Cursor. Wenn das Ändern der Größe Cursor angezeigt wird, ziehen Sie den Abschnitt Grenze nach unten zusätzliche Leerraum hinzuzufügen.
Hinweis: Weißer Raum kann auch auf der linken Seite des Abschnitts und der Auswahl Zeile einfügen aus dem Kontextmenü zu einem Abschnitt mit der rechten Maustaste auf den schraffierten Bereich hinzugefügt werden. Das Programm ändert die Größe der Abschnitt automatisch, und fügte hinzu, die Menge des Raumes notwendig, eine Reihe von typischen Datenbankfelder zu halten.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
Προσθέτοντας άσπρο διάστημα από την αλλαγή μεγέθους
Για να προσθέσετε επιπλέον άσπρο διάστημα μεταξύ των σειρών στην έκθεση, μετακινήστε το δείκτη πάνω από το κάτω τμήμα της γραμμής ορίου. Ο δείκτης αλλάζει σε Αλλαγή μεγέθους δρομέα. Όταν εμφανιστεί το Αλλαγή μεγέθους δρομέα, σύρετε την ενότητα όριο προς τα κάτω για να προσθέσετε επιπλέον λευκό περιθώριο.
Σημείωση: Λευκή χώρος μπορεί επίσης να προστεθεί σε μια ενότητα κάνοντας δεξί κλικ στο σκιερό χώρο στα αριστερά της ενότητας και επιλέγοντας Εισαγωγή γραμμής από το μενού συντόμευσης. Το πρόγραμμα αλλάζει το μέγεθος του τμήματος αυτόματα, προσθέτοντας την ποσότητα χώρου που είναι απαραίτητη για να κρατήσει μια σειρά τυπικών πεδίων της βάσης δεδομένων.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
માપ બદલવાની દ્વારા સફેદ જગ્યા ઉમેરી રહ્યા છે
અહેવાલ પંક્તિઓ વચ્ચે વિશેષ સફેદ જગ્યા ઉમેરવા માટે, નીચા વિભાગ સીમા રેખા ઉપર નિર્દેશક ખસેડો. એક માપ બદલવાની કર્સર નિર્દેશક ફેરફારો. જ્યારે માપ બદલવાની કર્સર દેખાય છે, વધારાની સફેદ જગ્યા ઉમેરવા માટે મંદીનો વિભાગ સરહદ ખેંચો.
નોંધ: સફેદ જગ્યા પણ દ્વારા વિભાગ ઉમેરી શકાય અધિકાર ક્લિક વિભાગ ડાબી શેડમાં વિસ્તાર અને શૉર્ટકટ મેનૂ લાઇન સામેલ પસંદ. કાર્યક્રમ આપોઆપ વિભાગ માપ બદલે છે, લાક્ષણિક ડેટાબેઝ ક્ષેત્રો એક લીટી પકડી જરૂરી જગ્યા જથ્થો ઉમેરી રહ્યા છે.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rapò En jwèt ede
Ajoute espas blan pa rèsizin
Pou ajoute siplemantè espas blan ant ranje nan rapò a, deplase konsèy la sou pi ba fwontyè seksyon liy. konsèy Chanjman yo nan yon kurseur Rdimansyonman. Lè kurseur nan Rdimansyonman parèt, trennen fwontyè a seksyon anba yo ajoute siplemantè espas blan.
Remak: ka Blan espas tou dwe ajoute nan yon seksyon pa dwa-klike zòn nan fonse a dwat a seksyon an epi chwazi Antre Line soti nan meni an chemen kout. Pwogram nan rdimansyon seksyon an otomatikman, pandan l ajoute kantite lajan an nan espas nesesè yo kenbe yon liy nan jaden yo baz done nòmal pou li.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal rahoton Online Help
Ƙara farin sarari da resizing
Don ƙara karin farin sarari tsakanin layuka a cikin rahoton, matsar da akan kan ƙananan sashe iyaka line. The akan canje-canje zuwa Resizing siginan kwamfuta. Lokacin da Resizing siginan kwamfuta bayyana, ja da kashi iyaka downward don ƙara karin farin sarari.
Note: White sarari kuma za a iya kara wa wani sashe da dama-danna shaded yankin hagu na sashe da kuma zabi Saka Line daga menu na gajerun hanyoyi. Shirin resizes sashen ta atomatik, ƙara yawan sarari wajibi ya rike wani line na hankula database filayen.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
He aniani hoike Online Help
Pepa keʻokeʻo makahiki ma ka resizing
E hui keu keokeo makahiki ma waena o nā lālani, i ka palapala hoike, neʻe i ke kuhikuhi ma luna o ka poʻe haʻahaʻa pauku palena laina. Ka mea kuhikuhi loli i ka Resizing cursor. I ka wa a ka Resizing cursor akaka, e alakō i ka pauku palena lalo e hookui keu keokeo a puni.
‘Ōlelo Aʻo: White makahiki he hiki no hoi ke huiia mai i ka pauku ma ka akau-ke kaomi’ i ka malu wahi ma ka lima hema o ka Pauku a me ka hookomo koho Line mai ka papa pihi kuhikuhi kahua paʻa. Ka papahana resizes ka pauku nōna iho, ohui i na dala o ka makahiki e pono e noho i ka laina o KOLOHE hōkeoʻikepili kihapai.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports עזרה מקוונת
הוספת שטח לבן על ידי שינוי גודל
כדי להוסיף שטח לבן נוסף בין השורות בדו””ח, להזיז את המצביע על קו הגבול בחלק התחתון. המצביע שינויי סמן שינוי גודל. כאשר סמן שינוי הגודל מופיע, גרור את גבול הסעיף כלפי מטה כדי להוסיף שטח לבן נוסף.
הערה: שטח לבן יכול להיות גם להוסיף קטע על ידי לחיצה ימנית על אזור מוצל משמאל בסעיף ובחירת הכנס קו מתפריט הקיצור. התכנית משנה את הגודל של הסעיף אוטומטי, הוספת כמות השטח דרוש כדי להחזיק קו של שדות מסד נתונים טיפוסיים.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
आकार बदलने से सफेद अंतरिक्ष जोड़ना
रिपोर्ट में पंक्तियों के बीच अतिरिक्त सफेद स्थान को जोड़ने के लिए, निचले खंड सीमा रेखा पर सूचक ले जाते हैं। एक आकार कर्सर मे परिवर्तित। जब आकार कर्सर प्रकट होता है, अतिरिक्त सफेद स्थान जोड़ने के लिए नीचे अनुभाग सीमा खींचें।
नोट: व्हाइट अंतरिक्ष भी द्वारा एक धारा में जोड़ा जा सकता राइट क्लिक करके खंड के बाईं ओर छायांकित क्षेत्र और शॉर्टकट मेनू से लाइन डालने का चयन। प्रोग्राम स्वचालित रूप से खंड का आकार बदलता है, ठेठ डेटाबेस क्षेत्र की एक लाइन पकड़ करने के लिए आवश्यक स्थान की मात्रा को जोड़ने।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Pab
Ntxiv dawb qhov chaw los ntawm resizing
Mus ntxiv ntxiv dawb qhov chaw ntawm kab nyob rau hauv daim ntawv qhia, txav mus rau pointer tshaj lub sab seem ciam kab. Lub pointer hloov mus rau ib tug resizing cursor. Thaum lub resizing cursor zoo nkaus li, luag cov seem ciam downward mus ntxiv ntxiv dawb qhov chaw.
Ceeb toom: Dawb qhov chaw kuj yuav muab ntxiv rau ib seem los ntawm txoj cai-txhaj tsaus cheeb tsam mus rau sab laug ntawm lub seem thiab xaiv Insert Kab los ntawm lub shortcut ntawv qhia zaub mov. Qhov kev pab cuam resizes seem txiav, ntxiv rau tus nqi ntawm qhov chaw tsim nyog los tuav ib txoj kab ntawm raug database teb.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online segítség
Hozzáadása szóköz átméretezéséhez
Hogy extra fehér térben a sorok között a jelentésben, vigye a mutatót az alsó rész határvonalat. Az egérmutató egy átméretezése kurzor. Amikor a átméretezése kurzor megjelenik, húzza a szakasz határ lefelé extra fehér térben.
Megjegyzés: Ez a szóköz is lehet adni, hogy egy rész a jobb gombbal kattint a szürke mezőben a bal oldalon a részt, és kiválasztja a sorok a helyi menüből. A program átméretezi a rész automatikusan, hozzátéve, az összeg a szükséges helyet, hogy tartsa a vonalat tipikus adatbázis mezőket.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports nethjálpina
Bæti hvítt rúm með resizing
Að bæta við auka hvítt pláss á milli lína í skýrslunni, færa bendilinn yfir neðri hluta útlínu. Bendillinn breytist til resizing bendilinn. Þegar Breyta stærð bendillinn birtist dregurðu kafla mörk niður til að bæta við auka hvítt rúm.
Ath: White pláss geta einnig verið bætt við kafla með því að hægri-smella á skyggða svæðið vinstra megin við kaflanum og velja Insert Line frá smákaka matseðill. The program resizes kafla sjálfkrafa, bæta magn af plássi sem þarf til að halda línu af dæmigerðum sviðum gagnagrunninum.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Akụkọ Online Help
Na-agbakwụnye na-acha ọcha ohere site resizing
Ka ịgbakwunye amara na-acha ọcha ohere n’etiti ahịrị akụkọ, megharia pointer n’elu ala ngalaba ókè akara. The pointer mgbanwe a Resizing cursor. Mgbe Resizing cursor na-egosi, ịdọrọ ngalaba ókè n’ala ịgbakwunye extra-acha ọcha ohere.
Cheta na: White ohere nwekwara ike-atụkwasịkwara a ngalaba site na nri na-na ịpị shaded ebe n’aka ekpe nke ngalaba na-ahọpụta Insert Line si shortcut menu. Ihe omume resizes na ngalaba na-akpaghị aka, na-agbakwunye ego nke uwa na ọ dị mkpa ka jide a akara nke-ahụkarị nchekwa data ubi.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Laporan kristal Bantuan Online
Menambahkan spasi dengan mengubah ukuran
Untuk menambahkan spasi ekstra antara baris dalam laporan, menggerakkan pointer di atas bawah bagian garis batas. Pointer perubahan kursor Mengubah ukuran. Ketika kursor Mengubah ukuran muncul, tarik batas bagian bawah untuk menambahkan spasi ekstra.
Catatan: Ruang putih juga dapat ditambahkan ke bagian dengan mengklik kanan area berbayang di sebelah kiri bagian dan memilih Insert Line dari menu shortcut. Program ini mengubah ukuran bagian secara otomatis, menambahkan jumlah ruang yang diperlukan untuk mengadakan garis bidang database khas.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
Nuair a chuirfear spás bán ag an méid a athrú
Chun cur spás bán breise idir sraitheanna sa tuarascáil, bogadh an pointeoir thar an líne teorann alt níos ísle. Na hathruithe pointeoir chuig cúrsóir méid a athrú. Nuair a chuma ar an cúrsóir méid a athrú, tarraing an teorainn ailt síos a chur ar spás bán breise.
Tabhair faoi deara: Is féidir le spás bán a chur leis chomh maith d’alt trí cheart-chliceáil ar an limistéar scáthaithe ar an taobh clé na rannóige agus a roghnú Líne Ionsáigh ón roghchlár aicearra. resizes an clár seo an t-alt go huathoibríoch, ag cur an méid spáis atá riachtanach a shealbhú líne de réimsí bunachar tipiciúil.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Guida in linea
Aggiunta di spazi mediante il ridimensionamento
Per aggiungere ulteriori spazi tra le righe nel report, spostare il puntatore sulla linea di margine della sezione inferiore. Il puntatore ad un cursore di ridimensionamento. Quando viene visualizzato il cursore di ridimensionamento, trascinare il margine della sezione verso il basso per aggiungere ulteriori spazi.
Nota: Lo spazio bianco può anche essere aggiunto a una sezione facendo clic destro l’area ombreggiata a sinistra della sezione e selezionando Inserisci linea dal menu di scelta rapida. Il programma ridimensiona automaticamente la sezione, aggiungendo la quantità di spazio necessario per tenere una linea di campi di database tipici.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
サイズ変更によるスペースの追加
レポートの行の間に余分な空白を追加するには、下のセクションの境界線上にポインタを移動します。ポインタがサイズ変更ポインタに変わります。サイズ変更ポインタが表示されたら、余分な空白を追加するために、下向きのセクション境界をドラッグします。
注:ホワイトスペースもセクションの左側の影付きの領域を右クリックし、ショートカットメニューから[行の挿入]を選択してセクションに追加することができます。プログラムは、通常のデータベースフィールドの1行を保持するのに必要なスペースの量を追加して、自動的にセクションのサイズを変更します。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lapuran Crystal Pitulung Online
Nambahake papan putih dening diowahi ukurane
Kanggo nambah spasi putih ekstra antarane larik ing laporan, mindhah pitunjuk liwat ngisor bagean wates line. The pitunjuk owahan menyang kursor diowahi ukurane. Nalika kursor sing diowahi ukurane bakal katon, seret wates bagean mudhun kanggo nambah spasi putih ekstra.
Wigati: papan Putih uga bisa ditambahake kanggo bagean kanthi hak-ngeklik ing wilayah peteng kanggo kiwa bagean lan milih Pasang Line saka menu trabasan. Program resizes bagean kanthi otomatis, nambah jumlah papan perlu kanggo terus baris lapangan database khas.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
ಮರುಗಾತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸುವ ಜಾಗದಿಂದ
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗದಿಂದ ಸೇರಿಸಲು, ಕಡಿಮೆ ವಿಭಾಗ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸರಿಸಲು. ಒಂದು ಮರುಗಾತ್ರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕರ್ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಮರುಗಾತ್ರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕರ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗದಿಂದ ಸೇರಿಸಲು ಕೆಳಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಗಡಿ ಎಳೆಯಿರಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಜಾಗದಿಂದ ಸಹ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಬಲ ಕ್ಲಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಎಡಕ್ಕೆ ಮಸುಕಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ ಲೈನ್ ಸೇರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಅಗತ್ಯ ಜಾಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವಿಭಾಗ resizes.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Онлайн Анықтама Есептер
өлшемін өзгерту ақ кеңістік қосу
есепте қатарларға арасындағы қосымша бос орын қосу үшін, төменгі бөлімде шекара сызығының үстіне меңзерді жылжытыңыз. бір өлшемін өзгерту меңзердың Сілтегіш өзгерістер. Мөлшерін өзгерту жүгіргі пайда болған кезде, қосымша бос орын қосу үшін төмен қарай бөлім жиекті сүйреңіз.
Ескертпе: Ақ бос орын, сондай-ақ бөлімнің солға көлеңкеленген аймақты тінтуірдің оң жағымен нұқып, мәтінмәндік мәзірден Insert Line таңдау арқылы бөлімінде қосуға болады. Бағдарлама типтік дерекқор өрістерінің желісін жүргізу үшін қажетті орын мөлшерін қосу, автоматты түрде бөлімін өлшемі өзгертіледі.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
លោកបានបន្ថែមដកឃ្លាដោយការប្ដូរទំហំ
ដើម្បីបន្ថែមចន្លោះមិនឃើញបន្ថែមរវាងជួរដេកនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានផ្លាស់ទីទ្រនិចកណ្ដុរលើបន្ទាត់ព្រំដែនផ្នែកទាប។ ការផ្លាស់ប្តូរទស្សន៍ទ្រនិចចង្អុលទៅការប្ដូរទំហំ។ នៅពេលដែលទស្សន៍ទ្រនិចផ្លាស់ប្ដូរទំហំហាក់ដូចជាអូសផ្នែកព្រំដែនទៅក្រោមដើម្បីបន្ថែមចន្លោះមិនឃើញបន្ថែម។
ចំណាំ: ដកឃ្លាផងដែរអាចត្រូវបានបន្ថែមទៅផ្នែកមួយដោយចុចកណ្ដុរខាងស្ដាំតំបន់ស្រមោលទៅខាងឆ្វេងនៃផ្នែកនេះហើយជ្រើសបញ្ចូលបន្ទាត់ពីម៉ឺនុយផ្លូវកាត់។ កម្មវិធីនេះបានប្ដូរទំហំដោយស្វ័យប្រវត្តិផ្នែកបានបន្ថែមចំនួនទឹកប្រាក់នៃទំហំចាំបាច់ដើម្បីកាន់បន្ទាត់នៃវាលមូលដ្ឋានទិន្នន័យធម្មតា។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
크리스탈은 온라인 도움말을보고
크기를 조정하여 공백 추가
보고서의 행 사이에 여분의 공백을 추가하려면, 하부 경계선 위로 포인터를 이동합니다. 크기 조절 커서 포인터가 변경됩니다. 크기 조정 커서가 나타나면, 여분의 공백을 추가하려면 아래 섹션 경계를 드래그합니다.
참고 : 공백도에 의해 섹션에 추가 할 수 있습니다 마우스 오른쪽 단추로 클릭 섹션의 왼쪽에있는 회색 영역을하고 바로 가기 메뉴에서 선 삽입을 선택. 이 프로그램은 일반적인 데이터베이스 필드의 라인을 유지하기에 필요한 공간의 양을 첨가 자동 섹션의 크기를 조정.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Raport liserxetê Alîkarî
Serzêde kirin valahiya spî ji aliyê mezinahî
To lê zêde bike space extra spî di navbera rêzikan di raporê de, bar nîşanker ser beşa xeta xeteke danaye. Guhertinên ku pointer ji bo cursor Kêm-. Dema ku cursor Kêm- xuya dike, nîr û sînoran, li beşa çuyîna ji bo lê zêde bike space extra spî.
Têbînî: space White jî dikare ji beşa by bê zêdekirin mafê-tikandina herêma cihanî li ser milê çepê beşa û hilbijêrî Insert Line ji pêşeka kurterê. Di bernameyê de resizes beşa automatically û got, li gorî mêjera space pêwîst ji bo pêkanîna xeta zeviyên nav HTMLê da heye tîpîk.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal отчеттор Online Жардам
өзгөртүү менен ак аянтын кошуп,
отчетто катар ортосунда кошумча ак орун кошуу үчүн, төмөнкү бөлүгү чек саптын пиксел. бир өлчөмүн курсордун далил өзгөрүүлөр. Өлчөмүн жылдыргыч пайда болгондо, бөлүм чек кошумча ак аянтын кошуп төмөндөө барышмакчы.
Эскертүү: Ак мейкиндик да оң-басуу бөлүмдө сол боелгон аянтты жана кыска жол менюсу кыстаруу сызыгы тандап бир бөлүккө кошо болот. программа типтүү базасы тармактарда бир жип өткөрүү үчүн зарыл болгон мейкиндикти суммасын кошуп, жазуусу көрүү resizes.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
ເພີ່ມຊ່ອງສີຂາວໂດຍການປັບຂະຫນາດ
ໃນການເພີ່ມພື້ນທີ່ສີຂາວເປັນພິເສດລະຫວ່າງແຖວເກັດທີ່ຢູ່ໃນບົດລາຍງານ, ຍ້າຍຕົວຊີ້ໃນໄລຍະເສັ້ນຊາຍແດນພາກຕ່ໍາ. ການປ່ຽນແປງຕົວຊີ້ໄປຕົວກະພິບການປັບຂະຫນາດ. ໃນເວລາທີ່ຕົວກະພິບການປັບຂະຫນາດປະກົດວ່າ, drag ເຂດແດນສ່ວນລົງທີ່ຈະເພີ່ມພື້ນທີ່ສີຂາວເປັນພິເສດ.
ຫມາຍເຫດ: ພື້ນທີ່ສີຂາວຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການເພີ່ມສ່ວນໂດຍສິດ, ການຄລິກໃສ່ພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ມີຮົ່ມເພື່ອຊ້າຍຂອງພາກນີ້ແລະເລືອກ Insert Line ຈາກເມນູທາງລັດ. ໂຄງການ resizes ສ່ວນອັດຕະໂນມັດ, ການເພີ່ມຈໍານວນເງິນຂອງຊ່ອງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນຂອງທົ່ງນາຖານຂໍ້ມູນເປັນປົກກະຕິ.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Auxilium
Addens alba spatium resizing
Ad famam extra albo inter ordines movent inferiora monstratorem section terminus. In monstratorem cursorem mutationes ad Resizing. Cum cursorem Resizing apparet, trahunt in partem deorsum terminus ad extra add album spatium.
Nota etiam album spatium ad dexteram partem per opaca clicking sinistram planum sectionis linea Insert lectio brevis menu. In ipso articulo resizes rationem, subdens, quantum ad spatium, necesse est lineam amet database fields.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
Pievienojot balto telpu, izmēru maiņas
Lai pievienotu papildu atstarpēm starp rindām ziņojumā, novietojiet rādītāju virs apakšējā sekcijā robežlīniju. Šīs rādītājs pārvēršas par izmēru maiņas kursoru. Kad parādās mērogošanas kursors, velciet sadaļu robežu uz leju, lai pievienotu papildu atstarpēm.
Piezīme: White telpa var pievienot arī sadaļu ar peles labo pogu noklikšķinot iekrāsoto laukumu pa kreisi no sekcijas un izvēloties Ievietot Line no īsinājumizvēlnē. Programma automātiski maina sadaļu, pievienojot vietas daudzumu nepieciešamo turēt līniju tipisku datu bāzes laukiem.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Pagalba
Įrašyta baltą erdvę dydį
Norėdami pridėti papildomą tarpą tarp eilių ataskaitoje, perkelkite žymeklį ant apatinės dalies sienos linijos. Žymikliu pasikeičia į dydį žymeklio. Pasirodžius Dydžio žymeklis, vilkite skyrių sienos žemyn pridėti papildomą tarpą.
Pastaba: Balta erdvė taip pat gali būti įtraukta į skyrių dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami tamsesniame plotas į skyrių kairėje ir pasirinkdami Įterpti eilutę iš kontekstinio meniu. Programa didinama skyrių automatiškai, pridedant erdvės reikiamą kiekį surengti tipiškų duomenų bazės laukus liniją.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rapporten Online Hëllef
Derbäi wäiss Plaatz vun resizing
Dobäisetzen extra wäiss Weltall tëscht den Zeile am Rapport, réckelen d’Eegeschafte vum Modul iwwer déi niddreg Rubrik Grenz Linn. D’Eegeschafte vum Modul Ännerungen zu enger Resizing Cursorpositioun. Wann der Resizing Cursorpositioun schéngt, zitt d’Rubrik Grenz hi extra wäiss Plaatz ze erhéichen.
Opgepasst: White Raum kann och zu lénks vun der Sektioun an Dir dobäizemaachen Linn vun der Ofkiirzung Menü zu enger Sektioun vum riets-klick der Festung Géigend notéiert ginn. De Programm resizes der Rubrik automatesch, andeems Montant vun Weltraum néideg enger Linn vu typesch Datebank Felder ze schätzen.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Кристал извештаи онлајн Помош
Додавањето на бел простор со промена на големината
За да додадете екстра бел простор меѓу редови во извештајот, поместете го покажувачот врз долниот дел граничната линија. промени на показалецот кон Промена на големината на курсорот. Кога ќе се појави Промена на големината на курсорот, повлечете границата во делот надолу за да додадете дополнителни белиот простор.
Забелешка: Белата простор, исто така може да се додаде на делот со десен клик на засенчена површина од лево на делницата и изборот Вметнување на слика од менито. Програмата ја менува големината на делот автоматски, додавајќи дека износот на простор да се одржи линија на типични полиња базата на податоци.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Origine et histoire de Reports Online Help
Nanampy fotsy toerana amin’ny alalan’ny resizing
Mba hametraka fanampiny fotsy toerana eo amin’ny andalana ao amin’ny tatitra, manetsika ny totozy eo amboniny ny fizarana ambany sisin-dalana. Ny tondron’ny totozy fanovana ny Resizing kitondro. Rehefa hita ny Resizing kitondro, hisintona ny fizarana sisin midina mba hametraka fanampiny toerana fotsy.
Fanamarihana: toerana White koa hanampy ho ny fizarana amin’ny rariny-manindry ny shaded faritra ho amin’ny ankavia ny fizarana sy ny fifantenana Insert hitsin-dalana avy amin’ny sakafo. Ny fandaharana haben’ny ny fizarana ho azy, nampiany ny habetsahan’ny toerana ilaina mba hihazona ny tsipika ny mahazatra banky angona saha.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Talian Bantuan
Menambah ruang putih dengan saiz semula
Untuk menambah ruang putih tambahan antara baris dalam laporan itu, bergerak penunjuk di atas garis sempadan bahagian bawah. Penunjuk perubahan kursor Pensaizan semula. Apabila kursor Pensaizan semula muncul, seret sempadan bahagian bawah untuk menambah ruang putih tambahan.
Nota: Ruang putih juga boleh ditambah ke bahagian dengan mengklik kanan kawasan berlorek di sebelah kiri bahagian dan memilih Insert Line dari menu pintasan. Program ini mengubah saiz bahagian secara automatik, menambah jumlah ruang yang perlu untuk mengadakan garis medan pangkalan data yang biasa.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
വലിപ്പംമാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നജാലകങ്ങളിലുള്ളവകാണിയ്ക്കുക വഴി വൈറ്റ് സ്പേസ് ചേർക്കുന്നു
റിപ്പോർട്ടിലെ വരികൾ തമ്മിൽ അധിക വൈറ്റ് സ്പേസ് ചേർക്കാൻ, താഴത്തെ ഭാഗം അതിർത്തി മേൽ പോയിന്റർ നീക്കുക. ഒരു വലുപ്പം കർസർ സൂചിക മാറ്റങ്ങൾ. വലുപ്പം കഴ്സർ കാണപ്പെടുമ്പോൾ, അധിക വൈറ്റ് സ്പേസ് ചേർക്കാൻ കീഴോട്ടു വിഭാഗം അതിർത്തി വലിച്ചിടുക.
കുറിപ്പ്: വൈറ്റ് സ്പേസ് ഭാഗം ഇടതു തണലിലേക്ക് ഏരിയ വലത് ക്ലിക്കുചെയ്ത് കുറുക്കുവഴി മെനു നിന്ന് ചേർക്കുക ലൈൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു വിഭാഗം ചേർത്തു കഴിയും. പ്രോഗ്രാം സാധാരണ ഡാറ്റാബേസ് ഫീൽഡുകളിൽ ഒരു പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ അളവ് ചേർത്ത്, സ്വയം വിഭാഗം മാറ്റുന്നു.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
Żieda ispazju abjad billi resizing
Biex iżżid l-ispazju abjad ħafna bejn ir-ringieli fir-rapport, jċaqalqu l-pointer fuq il-linja t’isfel konfini taqsima. Il-bidliet pointer għal cursor Resizing. Meta l-cursor Resizing jidher, jkaxkru l-konfini taqsima isfel biex iżżid l-ispazju abjad ħafna.
Nota: l-ispazju abjad jistgħu wkoll jiġu miżjuda ma ‘taqsima billi tikklikkja l-erja oskura għall-xellug tal-artikolu u l-għażla Daħħal Linja mill-menu shortcut. Il-programm resizes-taqsima awtomatikament, u żżid l-ammont ta ‘spazju meħtieġ biex issir linja ta’ oqsma database tipiċi.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Pūrongo Āwhina Online
Tāpiri wāhi ma na roto i te whakarahi anō
Hei tāpiri mokowā ma anō i waenganui i nga rarangi i roto i te pūrongo, te neke i te atatohu ki runga raro te raina rohe wāhanga. Nga huringa atatohu ki te pehu whakarahi anō. A, no te puta te pehu whakarahi anō, tōia te rohe wāhanga whakararo ki te tāpiri wāhi ma anō.
Tuhipoka: Ka taea e hoki te tāpiri wāhi White ki te wāhanga e tika-pāwhiri i te rohe kauruku ki te maui o te tekiona me te kōwhiri Kōkuhu Raina i te tahua pokatata. Te hōtaka huria te wāhanga aunoa, tāpiri i te nui o te wāhi e tika ana ki te mau o ngā āpure pātengi raraunga angamaheni he aho.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
आकार बदलविण्याकरीता करून पांढरा जागा सामील
अहवाल मध्ये ओळींमधून अतिरिक्त पांढरा जागा समाविष्ट करण्यासाठी, खालील सीमारेषा पॉईंटर हलवा. एक आकार बदलत आहे कर्सरच्या पॉईंटर बदल. बदलत आहे कर्सर दिसेल तेव्हा, अतिरिक्त पांढरा जागा जोडण्यासाठी खाली विभाग सीमा ड्रॅग करा.
टीप: व्हाइट जागा करून एक विभाग जोडले जाऊ शकते उजवे-क्लिक करून विभाग डाव्या shaded क्षेत्र आणि शॉर्टकट मेनू ‘Insert’ लाइन निवडा. कार्यक्रम ठराविक डेटाबेस फील्ड एक ओळ ठेवण्यासाठी आवश्यक जागा रक्कम जोडून आपोआप विभाग पुनःआकार करते.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Кристал тайлан Онлайн Тусламж
хийдэг гэхэд цагаан орон зай нэмэх нь
тайланд эгнээ хооронд нэмэлт цагаан зай нэмэхийн тулд, доод хэсэг, хилийн шугам дээр заагчийг шилжих. нь хэмжээг өөрчлөх нь заагчийн нь заагч өөрчлөлт. Хэмжээг өөрчлөх нь курсор гарч ирэхэд, нэмэлт цагаан зай нэмэх доошоо хэсэг хил чирж.
баруун товчийг дарж хэсгийн зүүн талд сүүдэрлэсэн талбай, товчлохын цэснээс Insert мөрийг сонгох Цагаан зай нь гэхэд хэсэгт нэмж болно: анхаарна уу. хөтөлбөр нь ердийн мэдээллийн сангийн салбар нь шугам барих шаардлагатай хэмжээг нэмж, автоматаар хэсгийг resizes.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
အရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲအားဖြင့်အဖြူအာကာသထည့်သွင်းခြင်း
အစီရင်ခံစာထဲမှာတန်းစီအကြားအပိုအဖြူအာကာသ add ဖို့, အနိမ့်အပိုင်းနယ်နိမိတ်မျဉ်းကိုကျော် pointer ကိုရွှေ့။ တစ်အရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲ cursor ဖို့ pointer အပြောင်းအလဲများကို။ ထိုအရွယ်အစားပြောင်း cursor ပုံပေါ်သည့်အခါအပိုအဖြူအာကာသထည့်သွင်းဖို့အောက်ဖက်အပိုင်းနယ်နိမိတ်ဆွဲယူပါ။
မှတ်ချက်: White ကအာကာသကိုလည်းအပိုင်း၏လက်ဝဲဖို့အရိပ်ဧရိယာ Right-ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ဖြတ်လမ်း menu မှ Insert လိုင်းရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်တစ်ကဏ္ဍကဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုပုံမှန်ဒေတာဘေ့စလယ်တစ်လိုင်းကိုင်ရန်လိုအပ်သောနေရာပမာဏကိုထည့်သွင်း, အလိုအလြောကျအပိုင်း resizes ။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
रिसाइज द्वारा सेतो ठाउँ थप्दै
रिपोर्ट पङ्क्तिहरू बीच अतिरिक्त सेतो ठाउँ थप्न, तल्लो खण्ड सीमा लाइन सूचक सार्न। एक आकार परिवर्तन गर्दै कर्सर गर्न सूचक परिवर्तन। जब आकार परिवर्तन गर्दै कर्सर देखिन्छ, अतिरिक्त सेतो ठाउँ थप्न तल खण्ड सीमा तान्नुहोस्।
नोट: सेतो ठाउँ पनि एक खण्ड थप गर्न सकिन्छ दायाँ-क्लिक खण्ड को बायाँ छायांकित क्षेत्र र शर्टकट मेनू देखि रेखा सम्मिलित चयन। कार्यक्रम विशिष्ट डेटाबेस क्षेत्रहरू एक लाइन होल्ड गर्न ठाउँ आवश्यक रकम थप्दा, स्वतः खण्ड resizes।
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjelp
Legge tomrom ved å endre størrelse
For å legge til ekstra tomrom mellom radene i rapporten, flytter du markøren over den nedre delen grenselinjen. Pekeren endres til en Endre størrelse markør. Når du endrer størrelsen på markøren vises, drar avsnittet grensen nedover for å legge til ekstra tomrom.
Merk: Hvit plass kan også legges til en seksjon ved å høyreklikke det skraverte området til venstre for seksjonen og velge Sett linje fra hurtigmenyen. Programmet endrer størrelsen seksjonen automatisk, og legger til hvor mye plass som er nødvendig for å holde en linje av typiske databasefelt.
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
کریستال راپورونه آنلاین مرسته
له خوا resizing زياته کړه سپين فضا
ته چې په راپور کې د قطارونو په منځ اضافي سپين فضا اضافه، ټيټې برخې سرحد په نښه کړي. همدارنګه د يوه Resizing ځری آفسيټ نښه بدلونونه. کله چې د Resizing ځری ښکاري، په برخه کې د احاطې ښکته راکاږي چې اضافي سپين فضا اضافه کړي.
نوټ: سپینه فضا هم له خوا په يوه برخه کې زياته شي ښي کلیک کولوسره چې د دې برخې په چپ د سویری سيمې او درج او د کرښې د لنډلارې غورنۍ څخه شامیلیږی. دا پروګرام په اتوماتيک ډول resizes برخه کې زياته کړه، چې د ضروري فضا اندازه د عادی ډیټابیس برخو کې يو ليکه شي.
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
گزارش های کریستال آنلاین راهنما
اضافه کردن فضای سفید با تغییر اندازه
برای اضافه کردن فضای اضافی سفید بین ردیف در این گزارش، نشانگر را روی بخش خط مرزی پایین تر است. تغییرات اشاره گر به اشاره گر تغییر اندازه. هنگامی که مکان نما تغییر اندازه به نظر می رسد، کشیدن مرز بخش رو به پایین برای اضافه کردن فضای اضافی سفید.
توجه: فضای سفید نیز می تواند به بخش های اضافه شود کلیک راست روی منطقه سایهدار به سمت چپ از بخش و انتخاب درج خط را از منوی میانبر. این برنامه تغییر اندازه بخش به طور خودکار، با اضافه کردن مقدار فضای لازم برای نگهداری یک خط از زمینه های پایگاه داده نمونه.
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Pomoc online
Dodawanie spacji poprzez zmianę rozmiaru
Aby dodać dodatkowe spacje między rzędami w raporcie, przesuń wskaźnik nad dolną linię graniczną przekroju. Zmiany wskaźnika do zmiany rozmiaru kursora. Gdy pojawi się kursor zmiany rozmiaru, przeciągnij granicę rozdział w dół, aby dodać dodatkowe spacje.
Uwaga: Biała przestrzeń może być również dodawane do sekcji klikając prawym przyciskiem myszy na zacieniony obszar na lewo od sekcji i wybranie Wstaw wiersz z menu kontekstowego. Program automatycznie zmienia rozmiar sekcji, dodając ilość miejsca niezbędnego do przechowywania linię typowych pól bazy danych.
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajuda Online
Adicionando espaço em branco redimensionando
Para adicionar espaço em branco extra entre as linhas no relatório, mova o ponteiro sobre a linha limite inferior seção. O ponteiro muda para um cursor de redimensionamento. Quando o cursor de redimensionamento aparece, arraste o limite seção para baixo para adicionar espaço em branco extra.
Nota: O espaço em branco também pode ser adicionado a uma seção clicando com a área sombreada à esquerda da secção e selecionando Inserir Linha no menu de atalho. O programa redimensiona a seção automaticamente, adicionando a quantidade de espaço necessário para manter uma linha de campos de banco de dados típicos.
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਸਪੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਤਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਧੂ ਚਿੱਟੇ ਸਪੇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਣ ਦਾ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤਬਦੀਲੀ. ਜਦ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਕਰਸਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਚਿੱਟੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਨ ਲਈ ਹੇਠ ਭਾਗ ਸੀਮਾ ਿਖੱਚੋ.
ਨੋਟ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਭਾਗ ਦੇ ਖੱਬੇ ਰੰਗਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਮੇਨੂ ਲਾਈਨ ਸੰਮਿਲਿਤ ਦੀ ਚੋਣ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਗ ਮੁੜ ਆਕਾਰ, ਖਾਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ.
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajutor Online
Adăugarea de spațiu alb prin redimensionarea
Pentru a adăuga spațiu alb suplimentar între rânduri în raport, deplasați cursorul peste partea de jos linia de delimitare secțiune. Modificarile pointer la un cursor. Redimensionează Atunci când apare cursorul Redimensionarea, trageți granița secțiunii în jos pentru a adăuga spațiu alb suplimentar.
Notă: spațiu alb poate fi, de asemenea, adăugate la o secțiune prin clic dreapta pe zona umbrită din partea stângă a secțiunii și selectând Inserare linie din meniul de comenzi rapide. Programul redimensionează secțiunea automat, adăugând cantitatea de spațiu necesar pentru a organiza o linie de câmpuri de baze de date tipice.
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Добавление пустого пространства с помощью изменения размеров
Чтобы добавить дополнительные пробелы между строками в отчете, переместите указатель мыши на нижнюю границу раздела. Указатель на изменение размеров курсора. Когда появится курсор изменения размера, перетащите границу раздела вниз, чтобы добавить дополнительное пустое пространство.
Примечание: Белое пространство также может быть добавлен в раздел, щелкнув правой кнопкой мыши на затененную область в левой части раздела и выбора Вставить строку из контекстного меню. Программа автоматически изменяет размер раздела, добавив объем пространства, необходимого для удержания линии типичных полей базы данных.
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Lipoti Crystal Online Fesoasoani
Faaopoopoina avanoa sinasina e resizing
Ina ia faaopoopo avanoa sinasina faaopoopo i le va o laina i le lipoti, agai i le e faasino ai i luga o le laina tuaoi i lalo o le fuaiupu. O suiga e faasino i se Autu poo Resizing. Ina ua aliali mai le Autu poo Resizing, toso le tuaoi o le fuaiupu i lalo e faaopoopo avanoa sinasina faaopoopo.
Manatua: e mafai foi ona faaopoopo avanoa White i se fuaiupu e ala i aia tatau-kilikiina o le eria vali i le itu tauagavale o le fuaiupu ma le filifilia faaofi Line mai le meaai auala ‘alo. O le polokalama o resizes le vaega otometi, faaopoopoina le aofaiga o le avanoa manaomia le faia o se laina o fanua nofoaga autu o faamatalaga masani.
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
Adding àite geal le resizing
Airson ris a bharrachd àite geal eadar sreathan anns an aithisg, a ‘gluasad thairis air a’ chomharra air an roinn ìosal an loidhne crìche. Tha na chomharra atharrachaidhean gu Resizing cùrsair. Nuair a Resizing cùrsair a ‘nochdadh, slaod an earrann chrìoch sìos ris a bharrachd àite geal.
Note: White rùm Faodar cuideachd a chur ris an earrann le briogadh deas an raoin dhathte air an taobh chlì den earrann agus taghadh Sgrìobhaibh Line bho shortcut taice. Tha am prògram resizes an earrann gu fèin-obrachail, a ‘cur air an uiread de rùm a dh’fheumar a chumail loidhne àbhaisteach stòr-dàta achaidhean.
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Цристал Репортс Онлине Хелп
Додавање бели простор промена величине
Да бисте додали додатни бели простор између редова у извештају, померите показивач преко доњег дела граничне линије. Тхе Поинтер мења у Ресизинг курсора. Када се појави Ресизинг курсор, превуците одељак границу надоле да бисте додали додатно празно поље.
Напомена: Бели простор може бити додат у делу десним кликом на тамном простор са леве секције и бирањем Инсерт Лине из менија. Програм прилагођава део аутоматски, додајући количину простора потребног за одржавање линије типичних поља базе података.
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/
 

 

 

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal inoti Online Help
Chakawedzera chena nzvimbo resizing
Kuti kuwedzera mamwe chena nzvimbo pakati pemitsara pamushumo, kufambisa Pointer pamusoro rezasi chikamu muganhu mutsetse. The Pointer kuchinja kuti Resizing cursor. Apo Resizing cursor sokuti, achizvuzvurudza muganhu chikamu pasi kuwedzera mamwe chena nzvimbo.
Cherechedza: White nzvimbo rinogona kuwedzerwa kuti chikamu nokusarurama-nekudzvanya ari shaded munzvimbo rworuboshwe chikamu uye kusarudza Insert Line kubva yokudimbudzira zviripo. Chirongwa resizes chikamu rwoga, achiwedzera uwandu nzvimbo zvakafanira kuti abate mutsetse cheminda Database zvemo.
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
حلت اڇو تارن جي گڏي
رپورٽ ۾ صفون جي وچ ۾ اضافو ٿيو اڇو خلا ۾ شامل ڪرڻ لاء، هيٺين حصي ۾ حد جي لائين تي پوئينٽر کي وڃڻ. هڪ حلت cursor کي هن پوئينٽر کي تبديليون. جڏهن ته حلت cursor نظر اچن ٿا، اضافو ٿيو اڇو خلا ۾ شامل ڪرڻ جي ڊسڪائونٽ جي حصي ۾ حد ڇڪيو.
نوٽ: سفيد تارن جي به حصي جي کاٻي ڪرڻ جي ڇانو ڪئي ايراضي حق-ڪلڪ ڪري ۽ ٺهيل ٺڪيل ۽ نامو کان لائين داخل منتخب ڪندي هڪ حصي کي شامل ڪري سگهجي ٿو. هن پروگرام خودڪار طريقي سان سنڌ جي حصي ۾ resizes، تارن جي رقم عام ڊيٽابيس شعبن جي هڪ قطار ڏسجي ٿي لاء ضروري گڏي.
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
ගැලපීම්, සුදු අවකාශය එකතු කරමින්
එම වාර්තාව තුළ පේළි අතර අතිරේක සුදු අවකාශය එකතු කිරීම සඳහා, පහළ කොටසේ සීමාව පුරා පෙන්නුම් කරන්නක් යනවා. එය ගැලපීම් කර්සරය පෙන්නුම් කරන්නක් වෙනස්කම්. මඟින් අළුතෙන් කර්සරය දිස් වූ විට, අමතර සුදු අවකාශය එකතු කිරීමට පහත බසින කොටසේ සීමාව ඇදගෙන යන්න.
සටහන: සුදු අවකාශය ද කොටස වම් කිරීමට සෙවන දෙන ප්රදේශයේ දකුණු-ක්ලික් කිරීමෙන් සහ කෙටි මාර්ග මෙනුවෙන් ඇතුළු රේඛීය තෝරා කොටසක් වෙත එක් කළ හැක. මෙම වැඩසටහන සාමාන්ය දත්ත සමුදා ක්ෂේත්ර රේඛාවක් පැවැත්වීමට අවශ්ය ඉඩ ප්රමාණය එකතු ස්වයංක්රීයව කොටස resizes.
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports online pomocníka
Pridávanie biele miesto zmenou veľkosti
Ak chcete pridať ďalšie prázdneho miesta medzi riadkami v zostave, presuňte ukazovateľ nad dolnej časti hraničnej čiary. Ukazovateľ sa zmení na Zmena veľkosti kurzora. Keď sa objaví Zmena veľkosti kurzor, pretiahnuť hranicu sekcie dole pridať ďalšie biele miesto.
Poznámka: Biely priestor môže byť tiež pridaná do sekcie pravým kliknutím na tieňované oblasti na ľavej strane úseku a výberom Vložiť riadok v miestnej ponuke. Program automaticky zmení veľkosť oddielu, pridá množstvo miesta nevyhnutné držať rad typických databázových polí.
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoč
Dodajanje presledka s spremembo velikosti
Če želite dodati dodatne presledke med vrsticami v poročilu, premaknite kazalec na spodnjem delu mejno črto. Kazalec se spremeni v spreminjanje velikosti kazalcem. Ko se pojavi Spreminjanje kurzor povlecite oddelek mejo navzdol dodati dodaten bel prostor.
Opomba: Prazen prostor se lahko doda tudi na oddelku z desnim klikom na osenčeno območje na levi strani oddelka in izberete Vstavi Line v priročnem meniju. Program samodejno prilagodi velikost poglavje, dodal količino prostora, ki je potreben, da imajo linijo tipičnih polj zbirke podatkov.
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Warbixinnada Online Help
Ku darista meel cad by resizing
Si aad ku dari meel cad oo dheeraad ah inta u dhaxaysa saf ku jira warbixinta, ka guurto pointer ka gaareen line hoose qaybta soohdinta. isbedel pointer ayaa si dulqabo a Resizing. Marka dulqabo Resizing muuqataa, jiidi qaybta soohdintu waxay hoos u ku darto meel cad oo dheeraad ah.
Fiiro gaar ah: meel White ayaa sidoo kale lagu dari karaa qaybta a by aagga haddaynay xagga bidixda ka ah qaybta iyo xulashada Insert Line ka menu toobiye ah gujinaya midig. Barnaamijka resizes qaybta si toos ah, isagoo intaa ku daray xaddiga meel bannaan oo loo baahan yahay in la qabto line a of beeraha caadiga ah database.
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ayuda en línea
La adición de un espacio en blanco al ajustar tamaño
Para agregar espacio en blanco entre las líneas de su informe, mueva el puntero sobre la línea de límite sección inferior. El puntero cambia a un cursor de ajuste. Cuando aparezca el cursor de ajuste, arrastre el borde de la sección para agregar espacio en blanco adicional.
Nota: El espacio en blanco también se puede añadir a una sección haciendo clic derecho en el área sombreada a la izquierda de la sección y seleccionar Insertar línea en el menú contextual. El programa cambia el tamaño de la sección de forma automática, añadiendo la cantidad de espacio necesario para contener una línea de campos de la base típicos.
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Laporan kristal Pitulung Online
Nambahan rohangan bodas ku pangaturan ukuran jadi
Pikeun nambah rohangan bodas tambahan antara barisan dina laporan, pindah pointer nu leuwih handap bagian wates garis. Nu pointer robah ka kursor pangaturan ukuran jadi. Lamun kursor pangaturan ukuran jadi nembongan, sered wates bagian handap pikeun nambahkeun rohangan bodas tambahan.
Catetan: rohangan White ogé bisa ditambahkeun ka bagian ku katuhu ngaklik wewengkon shaded ka kénca bagian jeung milih Selapkeun Line ti menu potong kompas. program resizes bagian ku cara otomatis, nambahan jumlah rohang perlu tahan hiji garis widang database has.
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ripoti Crystal Online Msaada
Kuongeza nafasi nyeupe na resizing
Kuongeza nafasi ya ziada nyeupe kati ya safu katika ripoti, hoja pointer juu ya chini ya kifungu mpaka line. mabadiliko pointer mshale resizing. Wakati mshale resizing inaonekana, Drag sehemu ya mpaka kushuka kwa kuongeza nafasi ya ziada nyeupe.
Kumbuka: nafasi White pia inaweza aliongeza kwa sehemu kwa haki-kubonyeza eneo kivuli upande wa kushoto wa sehemu na kuchagua Insert Line kutoka orodha njia ya mkato. mpango resizes sehemu moja kwa moja, na kuongeza kiasi cha nafasi muhimu kwa kushikilia line ya mashamba ya kawaida database.
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjälp
Lägga blank genom att ändra storlek
För att lägga till extra tomt utrymme mellan raderna i rapporten, flytta pekaren över den nedre sektionen gränslinjen. Pekaren ändras till en Ändra storlek markör. När storleksändring markören visas drar avsnittet gränsen nedåt för att lägga till extra blanktecken.
Obs: Vit utrymme kan också läggas till ett avsnitt genom att högerklicka på skuggade området till vänster i sektionen och välja Infoga linje från snabbmenyn. Programmet ändrar storlek sektionen automatiskt, lägga den mängd utrymme som krävs för att hålla en rad av typiska databasfält.
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
Илова фазои сафед бо экранро
Барои илова кардани фазои иловагӣ сафед дар байни қатори ки дар гузориши ҳаракат нишоннамои бар фасли хати сарҳадӣ поёнии. Дар тағйироти ишоракунак ба нишоннамои Тағирдиҳии андозаи. Вақте, ки курсор Тағирдиҳии андозаи пайдо мешавад, кашола сарҳадӣ фасли сарозер илова фазои иловагӣ сафед.
Эзоҳ: фосила Сафед низ метавонанд ба як қисмати аз тарафи илова карда тугмаи рости муш ба майдони абрро дар чапи фасли ва интихоби Ворид Хати аз менюи миёнабурҳо. Барнома resizes фасли худкор, илова ба маблағи фазо зарур доред хати майдонҳои махзани маъмулӣ.
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
மறு மூலம் வெள்ளை விண்வெளி சேர்த்தல்
அறிக்கையில் வரிசைகள் இடையே கூடுதல் வெள்ளை இடத்தை சேர்க்க, கீழ் பகுதியில் எல்லை கோடு மீது சுட்டிக்காட்டி நகர்த்த. ஒரு மறு கர்சர் சுட்டிக்காட்டி மாற்றங்கள். மறு கர்சர் தோன்றும் போது, கூடுதல் வெள்ளை இடத்தை சேர்க்க கீழ்நோக்கி பிரிவில் எல்லை இழுக்கவும்.
குறிப்பு: வெள்ளை விண்வெளி ஒரு பிரிவில் சேர்க்க முடியும் வலது கிளிக் செய்து பிரிவில் இடது தீட்டப்பட்ட பகுதியில் மற்றும் குறுக்குவழி மெனு இருந்து நுழைவு வரி தேர்வு. திட்டம் வழக்கமான தகவல் துறைகளில் வரி நடத்த தேவையான இடத்தை அளவு சேர்த்து, தானாக பிரிவில் resizes.
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
పునఃపరిమాణం ద్వారా కలుపుతోంది వైట్ స్పేస్
నివేదికలో వరుసలు మధ్య అదనపు వైట్ స్పేస్ జోడించడానికి, దిగువ విభాగం సరిహద్దు రేఖ పైగా తరలించు. ఒక పరిమాణాన్ని తగ్గించడం కర్సర్ పాయింటర్ మార్పులు. పరిమాణాన్ని తగ్గించడం కర్సర్ కనిపించినప్పుడు, అదనపు వైట్ స్పేస్ జోడించడానికి కిందకి విభాగం బౌండరీ లాగండి.
కుడి క్లిక్ విభాగం ఎడమవైపున మసక ప్రాంతం మరియు సత్వరమార్గ మెను నుండి లైన్ చొప్పించు ఎంచుకోవడం వైట్ స్పేస్ కూడా ద్వారా విభాగాన్ని చేర్చవచ్చు: గమనించండి. కార్యక్రమం సాధారణ డేటాబేస్ రంగాలలో లైన్ పట్టుకోండి అవసరం స్థలం మొత్తం జోడించడం స్వయంచాలకంగా విభాగం resizes.
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
การเพิ่มพื้นที่สีขาวโดยการปรับขนาด
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีขาวพิเศษระหว่างแถวในรายงานการเลื่อนตัวชี้เหนือเส้นเขตแดนส่วนล่าง การเปลี่ยนแปลงตัวชี้ไปยังเคอร์เซอร์ปรับขนาด เมื่อเคอร์เซอร์ปรับขนาดปรากฏลากเขตแดนส่วนลงเพื่อเพิ่มพื้นที่สีขาวพิเศษ
หมายเหตุ: พื้นที่สีขาวนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเข้าไปในส่วนโดยคลิกขวาที่พื้นที่สีเทาทางด้านซ้ายของส่วนและเลือกแทรกสายจากเมนูทางลัด โปรแกรมปรับขนาดโดยอัตโนมัติส่วนการเพิ่มจำนวนของพื้นที่ที่จำเป็นในการยึดเส้นของเขตข้อมูลฐานข้อมูลทั่วไป
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
yeniden boyutlandırma, beyaz boşluk ekleyerek
Raporda sıralar arasında fazladan boşluk eklemek için, alt kısmı sınır çizgisi üzerine getirin. Bir yeniden boyutlandırma imleç işaretçi değişir. Yeniden boyutlandırma imleç göründüğünde, ekstra beyaz boşluk eklemek için aşağı bölüm sınırını sürükleyin.
Not: Beyaz boşluk da bir bölüme eklenebilir sağ tıklayarak bölümün solunda gölgeli alana ve kısayol menüsünden Ekle Hattı seçerek. Program tipik veritabanı alanları bir çizgi tutmak için gerekli alan miktarını ekleyerek, otomatik bölümü boyutlandırır.
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Додавання порожнього простору за допомогою зміни розмірів
Щоб додати додаткові пробіли між рядками в звіті, наведіть курсор миші на нижню межу розділу. Покажчик на зміну розмірів курсора. Коли з’явиться курсор зміни розміру, перетягніть межу розділу вниз, щоб додати додаткове порожній простір.
Примітка: Білий простір також може бути доданий в розділ, клацнувши правою кнопкою миші на затінену область в лівій частині розділу і вибору Вставити рядок з контекстного меню. Програма автоматично змінює розмір розділу, додавши обсяг простору, необхідного для утримання лінії типових полів бази даних.
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
نیا سائز کی طرف سفید جگہ کو شامل کرنے سے
رپورٹ میں قطاروں کے درمیان اضافی سفید جگہ شامل کرنے کے لئے، نچلا حصہ باؤنڈری لائن پر پوائنٹر منتقل. ایک نیا سائز کرسر پوائنٹر تبدیلیوں. نیا سائز کرسر ظاہر ہوتا ہے، اضافی سفید جگہ شامل کرنے کے لئے نیچے کی طرف کے حصے باؤنڈری کو کھینچ کر لائیں.
نوٹ: سفید جگہ بھی کر کے ایک حصہ میں شامل کیا جا سکتا ہے دایاں کلک سیکشن کے بائیں shaded علاقے اور شارٹ کٹ مینو سے داخل لکیر کو منتخب. پروگرام خود کار طریقے سیکشن resizes ہے، عام ڈیٹا بیس کے کھیتوں کی ایک لائن انعقاد کے لئے ضروری جگہ کی رقم انہوں نے مزید کہا.
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kristal Online Yordam hisobotlar
o’lchamlarini tomonidan oq oraliq qo’shib
Hisobotda qatorlar orasidagi qo’shimcha oq bo’sh joy qo’shish uchun, pastki qism chegara liniyasi orqali markerni. bir qayta o’lchamlarini kursor İşaretçi. Qayta o’lchamlarini kursor paydo bo’lsa, qo’shimcha oq bo’sh joy qo’shish uchun pastga qism chegarasi harakatlantiring.
Eslatma: Oq bo’sh joy ham bir bo’limda qo’shilgan bo’lishi mumkin o’ng-bosib bo’limda chap soyali maydoni va qisqa dan Insert tuhfa tanlash. Dastur odatda ma’lumotlar bazasi sohalarda bir chiziq o’tkazish zarur bo’sh joy miqdorini qo’shib, avtomatik ravishda bo’limiga qayta boyutlandırır.
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Báo cáo tinh Trợ giúp Online
Thêm không gian màu trắng thay đổi kích thước
Để bổ sung thêm khoảng trắng giữa các hàng trong báo cáo, di chuyển con trỏ xuống dưới đường biên giới phần. Những thay đổi con trỏ đến một con trỏ Thay đổi kích thước. Khi con trỏ Thay đổi kích thước xuất hiện, kéo ranh giới phần đi xuống để thêm khoảng trắng.
Lưu ý: không gian trắng cũng có thể được thêm vào một mục bằng cách nhấn phải chuột vào vùng bóng mờ bên trái của phần này và chọn Insert Line từ menu chuột phải. Chương trình thay đổi kích thước phần tự động, thêm số lượng không gian cần thiết để tổ chức một dòng của các lĩnh vực cơ sở dữ liệu điển hình.
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
Ychwanegu gofod gwyn trwy newid maint
I ychwanegu gofod gwyn ychwanegol rhwng rhesi yn yr adroddiad, yn symud y pwyntydd dros y llinell derfyn rhan isaf. Mae’r newidiadau pwyntydd at cyrchwr Resizing. Pan fydd y cyrchwr Resizing ymddangos, llusgwch y ffin adran i lawr i ychwanegu gofod gwyn ychwanegol.
Noder: Gall Gofod gwyn hefyd yn cael ei ychwanegu at adran drwy dde-glicio ar y rhan dywyll ar ochr chwith yr adran a dewis Mewnosod Llinell o’r ddewislen shortcut. Mae’r rhaglen yn newid maint yr adran yn awtomatig, gan ychwanegu y swm o ofod angen cynnal llinell o meysydd cronfa ddata nodweddiadol.
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal intanethi iingxelo Help
Ngokudibanisa isithuba lwabamhlophe kwakhonaName
Ukongeza isithuba extra ezimhlophe phakathi kwemiqolo kwingxelo, ungahambisa isalathisi phezu komgca womda nakumazantsi. Utshintsho mouse isalathisi kwakhonaName. Xa isalathisi kwakhonaName livela, tsala umda icandelo ezantsi ukongeza isithuba extra emhlophe.
Qaphela: Isithuba Esimhlophe nayo ingadityaniswa kwicandelo elizayo ngokunqakraza-ekunene ummandla mnyama ukuya ekhohlo icandelo kwaye khetha Faka Line kule menu emfutshane. Le nkqubo kwakhona i icandelo ngokuzenzekelayo, ngokudibanisa ubungakanani indawo eyimfuneko ukubamba umgca kwamabala database eqhelekileyo.
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
אַדדינג ווייַס פּלאַץ דורך רעסיזינג
צו לייגן עקסטרע ווייַס פּלאַץ צווישן ראָוז אין דעם באַריכט, מאַך די טייַטל איבער די נידעריקער אָפּטיילונג גרענעץ ליניע. די טייַטל ענדערונגען צו אַ רעסיזינג לויפֿער. ווען די רעסיזינג לויפֿער אויס, שלעפּן די אָפּטיילונג גרענעץ דאַונווערד צו לייגן עקסטרע ווייַס פּלאַץ.
באַמערקונג: ווייסע פּלאַץ קענען אויך זיין מוסיף צו אַ אָפּטיילונג דורך רעכט-געבן אַ קליק די שיידיד געגנט צו די לינקס פון די אָפּטיילונג און סאַלעקטינג ינסערט ליניע פון די דורכוועג מעניו. די פּראָגראַם רעסיזעס די אָפּטיילונג אויטאָמאַטיש, אַדינג די סומע פון פּלאַץ נייטיק צו האַלטן אַ שורה פון טיפּיש דייטאַבייס fields.
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Iroyin Online Help
Fifi funfun aaye nipa resizing
Lati fi afikun funfun aaye laarin awọn ila ninu awọn iroyin, gbe awọn ijuboluwole lori isalẹ apakan ala ila. Awọn ijuboluwole ayipada si a Resizing ikọrisi. Nigbati awọn Resizing kọsọ han, fa awọn apakan ààlà sisale lati fi afikun funfun aaye kun.
Akiyesi: White aaye le tun ti wa ni afikun si a apakan nipa ọtun-tite shaded agbegbe si awọn osi ti awọn apakan ati yiyan Fi sii Line lati awọn ọna abuja akojọ. Awọn eto resizes awọn apakan laifọwọyi, fifi awọn iye ti awọn aaye pataki lati mu a ila ti awọn aṣoju database aaye.
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Imibiko Online Usizo
Ukungeza isikhala mhlophe ngokubonisa usayizi
Ukwengeza isikhala extra white emkhatsini imigqa umbiko, ukuhambisa pointer phezu ephansi esigabeni umngcele line. Izinguquko pointer ukuba isikhombisi Ishintsha. Lapho isikhombisi Ukubeka livela, hudula umngcele sigaba phansi ukwengeza isikhala extra white.
Qaphela: isikhala White kungabuye wanezela a sigaba kwesokudla ngokuchofoza endaweni ukubopha kwesokunxele esigabeni bese ukhetha Faka Line kusuka imenyu yamashothikhathi. Uhlelo resizes esigabeni ngokuzenzakalelayo, enezela inani Isikhala kuye kudingeke baqhube umugqa ejwayelekile database amasimu.
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/