Adding white space by resizing

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Adding white space by resizing
To add extra white space between rows in the report, move the pointer over the lower section boundary line. The pointer changes to a Resizing cursor. When the Resizing cursor appears, drag the section boundary downward to add extra white space.
Note: White space can also be added to a section by right-clicking the shaded area to the left of the section and selecting Insert Line from the shortcut menu. The program resizes the section automatically, adding the amount of space necessary to hold a line of typical database fields.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
Żieda ispazju abjad billi resizing
Biex iżżid l-ispazju abjad ħafna bejn ir-ringieli fir-rapport, jċaqalqu l-pointer fuq il-linja t’isfel konfini taqsima. Il-bidliet pointer għal cursor Resizing. Meta l-cursor Resizing jidher, jkaxkru l-konfini taqsima isfel biex iżżid l-ispazju abjad ħafna.
Nota: l-ispazju abjad jistgħu wkoll jiġu miżjuda ma ‘taqsima billi tikklikkja l-erja oskura għall-xellug tal-artikolu u l-għażla Daħħal Linja mill-menu shortcut. Il-programm resizes-taqsima awtomatikament, u żżid l-ammont ta ‘spazju meħtieġ biex issir linja ta’ oqsma database tipiċi.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
wit ruimte toe te voeg deur die grootte
Om ekstra wit ruimte voeg tussen die rye in die verslag, skuif die wyser oor die onderste gedeelte grenslyn. Die wyser veranderinge aan ‘n grootte van wyser. Wanneer die grootte van wyser verskyn, sleep die artikel grens afwaartse ekstra wit ruimte voeg.
Let wel: Wit ruimte kan ook ‘n artikel gevoeg deur regs te kliek op die ingekleurde gedeelte aan die linkerkant van die artikel en kies Line Voeg uit die snel menu. Die program grootte van die artikel outomaties, en voeg by die bedrag van die ruimte wat nodig is om ‘n lyn van tipiese databasis velde hou.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
Shtimi hapësirë të bardhë duke ndryshuar
Për të shtuar hapësirë ekstra të bardhë në mes të rreshtave në raport, të lëvizur kursorin mbi poshtme kufitare linjë seksioni. Ndryshimet kursorin në një kursorit ndryshuar. Kur kursori Resizing duket, drag kufirin seksion rënie të shtoni hapësirë shtesë të bardhë.
Shënim: Hapësira White gjithashtu mund të shtohet në një pjesë me të drejtë-klikuar zonë shaded në të majtë të seksionit dhe përzgjedhjen Fut Line nga menuja shkurtore. Programi madhësinë seksionin automatikisht, duke shtuar sasinë e hapësirës së nevojshme për të mbajtur një linjë të fushave tipike bazës së të dhënave.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
እንደገና መመጠን በማድረግ ነጭ ቦታ በማከል ላይ
በሪፖርቱ ውስጥ ረድፎች መካከል ተጨማሪ ነጭ ቦታ ለማከል, በታችኛው ክፍል ድንበር መስመር ላይ ጠቋሚ ማንቀሳቀስ. አንድ መጠንን በመቀየር ላይ ጠቋሚን ላይ ያለው ጠቋሚ ለውጦች. የ መጠንን በመቀየር ላይ ጠቋሚውን በሚገለጥበት ጊዜ, ተጨማሪ ነጭ ቦታ ለማከል ወደ ታች ክፍል ወሰን ይጎትቱት.
ማስታወሻ: ነጭ ቦታ ደግሞ አንድ ክፍል ሊታከሉ ይችላሉ ቀኝ-ጠቅ ክፍል በስተግራ በኩል ስፋትም አካባቢ እና አቋራጭ ምናሌ ያስገቡ መስመር በመምረጥ. ፕሮግራሙ ዓይነተኛ ዳታቤዝ መስኮች አንድ መስመር መያዝ አስፈላጊ ቦታ መጠን በመጨመር, በራስ-ሰር ክፍል resizes.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
إضافة مساحة بيضاء عن طريق تغيير حجم
لإضافة مساحة بيضاء إضافية بين الصفوف في التقرير، حرك المؤشر فوق خط الحدود القسم السفلي. يتغير المؤشر إلى مؤشر تغيير حجم. عندما يظهر المؤشر تغيير حجم، اسحب القسم الحدود إلى أسفل لإضافة مساحة بيضاء إضافية.
ملاحظة: يمكن أيضا أن تضاف الفضاء الأبيض إلى قسم من المنطقة المظللة لليسار الباب، واختيار إدراج الخط من القائمة المختصرة النقر بزر الماوس الأيمن. تغيير حجم البرنامج قسم تلقائيا، إضافة كمية من المساحة اللازمة لعقد خط حقول قاعدة البيانات النموذجية.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports առցանց օգնություն
Ավելացվում է սպիտակ տարածք է resizing
Ավելացնել լրացուցիչ սպիտակ տարածության միջեւ շարքերում է զեկույցում, տեղափոխել սլաքի ավելի ստորին հատվածում սահմանային գծում: Սլաքը փոփոխությունները մի resizing կուրսորը. Երբ The resizing հայտնվի շարժագիծը, քարշեք բաժնում սահմանը վայրընթաց է ավելացնել լրացուցիչ բացատներով:
Նշում. Սպիտակ տարածքը կարող է նաեւ ավելացվել է բաժնում աջ սեղմելով shaded տարածքը դեպի ձախ բաժնում եւ ընտրելով Տեղադրեք Line ից դյուրանցումների ցանկի մեջ: Ծրագիրը resizes բաժինը ավտոմատ կերպով, ավելացնելով գումարը տարածություն անհրաժեշտ է անցկացնել մի գիծ բնորոշ բազայի դաշտերը:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Online Yardım Hesabatlar
boyutlandırma ağ kosmik əlavə
Hesabatda satır arasında əlavə ağ boşluq əlavə etmək üçün, aşağı bölmə sərhəd xətti üzərində pointer hərəkət. bir boyutlandırma kursor göstərici dəyişikliklər. Boyutlandırma kursor görünür, əlavə ağ boşluq əlavə etmək üçün aşağı bölmə sərhəd sürükleyin.
Qeyd: White space də bir bölmə əlavə edə bilərsiniz sağ tıklayarak hissəsinin sol gölgeli sahəsi və qısa menyusundan daxil Line seçilməsi. proqram tipik bazası sahələrdə line keçirmək üçün zəruri kosmik məbləği əlavə, avtomatik bölmə boyutlandırır.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Txostenak Online Laguntza
espazio zuria gehitzea tamainaz aldatzea arabera
lerro artean espazio zuria estra gehitzeko txostena ere, mugitzeko erakuslea sekzio txikiagoa hondoko marraren gainean. erakuslea tamaina aldatzea kurtsorea bihurtzen da. tamaina aldatzeak kurtsorea agertzen denean, arrastatu atal muga beheranzko espazio zuria estra gehitzeko.
Oharra: White espazioa ere izango dira atal bat gehitu dezakezu eskuineko klik eginez ilunetan area atalean ezkerreko eta Insert Line aukeratuz lasterbide menuan. Programak atalean automatikoki tamaina aldatzen, beharrezkoa espazioaren zenbatekoa gehituz database tipikoa eremuak lerro bat eduki.
————————————————– ——————————