Adoration + Rosary


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
http://web.stanfordcatholic.org/pray/adoration-rosary/CC@S
VISIT/ CONNECT/ SERVE/ LEARN/ PRAYGIVE
Ador­a­tion + Ros­ary
When
Tues­days
9pm – 10:30pm (with Ros­ary at 10pm)
(Dur­ing the aca­dem­ic year.)
Where
CIRCLE Sanc­tu­ary
Third Floor, Old Uni­on
The oppor­tun­ity for con­fes­sion is also avail­able dur­ing the same time as ador­a­tion.

Search
DONATE
Con­tact
Stew­ard­ship
Office for Reli­gious Life
Pri­vacy Policy/Terms of Use
Report Misconduct/Financial Mis­man­age­ment
Admin Login
All con­tent Copy­right © 2016 Cath­olic Com­munity at Stan­ford unless oth­er­wise noted


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://web.stanfordcatholic.org/pray/adoration-rosary/

CC @ S
ŻJARA / KONNESSA / ISSERVI / LEARN / PRAY / JAGħTI
Adorazz­joni + Rużar­ju
Meta
Tli­eta
21:00 – 10:30 (bl Rużar­ju fil 10:00)
(Mat­ul is-sena akka­demi­ka.)
fejn
CIRCLE Sant­war­ju
It-tielet Floor,-Unjoni Qadim
L-oppor­tun­ità għall kon­fess­joni hija wkoll dispon­ib­bli mat­ul l-istess żmi­en bħal adorazz­joni.

Fit­tex
DONATE
kun­t­att
Stew­ard­ship
Uffiċċju għall-Ħaj­ja Reliġjuża
Politika ta Privatezza / Ter­mini ta’ Użu
Rap­port mġiba ħażina / ġest­joni fin­an­zjar­ja ħażina
admin Login
Koll­ha Copy­right kon­ten­ut © 2016 Komunit­ar­ja Kat­to­lika fil Stan­ford sakemm mhux indikat xort’oħra

 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://web.stanfordcatholic.org/pray/adoration-rosary/

CC @ S
Besoek / CONNECT / DIEN / Leer / BID / Gee
Aan­bid­ding + Rosekrans
Wan­neer
Dinsdae
21:00 – 10:30 (met Rosekrans by 22:00)
(Ged­urende die akademiese jaar.)
waar
CIRCLE Sanc­tu­ary
Derde Vlo­er, Ou Unie
Die geleen­theid vir bely­den­is is ook beskikbaar in die­s­elf­de tyd as aan­bid­ding.

Soek
SKENK
Kon­tak
rent­meester­skap
Kan­toor vir godsdi­en­sti­ge lewe
Privaatheids­beleid / Voor­waardes
Verslag Wangedrag / Fin­ansiële Wan­be­stuur
Admin Tek­en in
Alle inhoud Copy­right © 2016 Katolieke Gemeenskap aan die Stan­ford tensy anders ver­meld

 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://web.stanfordcatholic.org/pray/adoration-rosary/

CC @ S
VIZITA / CONNECT / shërbe­jë / MËSONI / Lutuni / jap­in
Adhur­imi + Ros­ary
Kur
martën
21:00 – 10:30 (me rruz­are në 10pm)
(Gjatë vitit aka­demik.)
ku
CIRCLE Sanc­tu­ary
Third Floor, Old Uni­on
Mun­dësia për të rrëfim­it është gjithashtu në dispo­z­i­cion në të njëjtën kohë si adhur­im.

kërkim
DHURONI
kon­takt
kujde­stari
Zyra për Jetën Fetare
Pri­vacy Poli­cy / Kushtet e për­dor­im­it
Raporti Sjellja e pahijsh­me / Fin­an­cial Keqmen­ax­himi
Admin Login
Të gjitha përm­ba­jtjet Copy­right © 2016 Komuniteti kato­lik në Stan­ford, përveç nëse trego­het ndry­she

 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://web.stanfordcatholic.org/pray/adoration-rosary/

ዝግ @ S
መጎብኘት / ተገናኝ / የሚያገለግሉትን / ትምህርት / ጸልዩ / መስጠት
የተጀመረበት + ስለመጠቀም
ጊዜ
ማክሰኞ
9 pm-10:30pm (10pm ላይ ስለመጠቀም ጋር)
(የትምህርት ዓመት ወቅት.)
የት
CIRCLE መቅደስ
ሦስተኛ ፎቅ, የብሉይ ህብረት
ለመናዘዝ አጋጣሚ የተጀመረበት ተመሳሳይ ወቅት ደግሞ ይገኛል.

ፍለጋ
ለገሠ
እውቂያ
መጋቢነት
ሃይማኖታዊ ሕይወት ቢሮ
የአጠቃቀም ግላዊነት መመሪያ / ውል
ሪፖርት መጥፎ ተግባራት / የፋይናንስ ያደረሰው ጉዳት
የአስተዳደር መግቢያ
አለበለዚያ እንደተጠቀሰው በስተቀር የስታንፎርድ በ 2016 የካቶሊክ ማህበረሰብ © ሁሉንም ይዘት የቅጂ መብት

 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://web.stanfordcatholic.org/pray/adoration-rosary/

CC @ S
زيارة / CONNECT / تخدم / تعلم / صلوا / GIVE
العشق + الوردية
متى
الثلاثاء
21:00 حتي 10:30 (مع الوردية في 10:00)
(أثناء العام الدراسي.)
أين
دائرة الحرم
الطابق الثالث، الاتحاد قديم
فرصة للاعتراف متوفرة أيضا خلال نفس الوقت العشق.

بحث
تبرع
اتصال
إدارة
مكتب من أجل الحياة الدينية
سياسة الخصوصية / شروط الاستخدام
تقرير سوء السلوك / المالية سوء الإدارة
المشرف الدخول
جميع المضمون حقوق النشر © 2016 الجماعة الكاثوليكية في جامعة ستانفورد ما لم يذكر خلاف ذلك

 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://web.stanfordcatholic.org/pray/adoration-rosary/

CC @ S
ԱՅՑ / CONNECT / ԿԾԱՌԱՅԵՆ / ՍՈՎՈՐԻ / PRAY / Give
Երկրպագություն + տերողորմյա
Երբ
երեքշաբթի
9 pm-10:30pm (ինչպես համրիչ ժամը 10pm)
(Ընթացքում ուսումնական տարվա):
որտեղ
CIRCLE Sanc­tu­ary
Երրորդ հարկ, հին Uni­on
Հնարավորություն է խոստովանության հասանելի է նաեւ այն նույն ժամանակ, որպես երկրպագություն:

որոնում
ՆՎԻՐԱԲԵՐԵԼ
Կապ
տնտեսվարության
Գրասենյակ կրոնական կյանքի
Գաղտնիության քաղաքականություն / Օգտագործման պայմաններ
Զեկույցում սխալ վարքագիծը / Fin­an­cial վատ կառավարումը
admin Մուտք
Ամբողջ բովանդակությունը Copy­right © 2016 թվականի կաթոլիկ համայնքի Ստենֆորդում, եթե այլ բան նշված չէ

 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://web.stanfordcatholic.org/pray/adoration-rosary/

CC @ S
ZİYARƏT / CONNECT / XİDMƏT / ÖYRƏNİN / PRAY / VERİN
Ador­a­tion + Ros­ary
Nə vaxt
çərşən­bə axşamı
9 pm-10:30pm (10pm Ros­ary ilə)
(Tədris ilində).
hara
CIRCLE Sanc­tu­ary
Third Floor, Old Uni­on
etir­af üçün imkan sitay­iş eyni müd­dət ərzində də mövcud­dur.

axtarış
DONATE
əlaqə
idarə
Dini Həy­at üçün Office
İsti­fadə Pri­vacy Poli­cy / şərtləri
Report Mis­con­duct / Fin­an­cial təsər­rü­fat­sızlıq
Admin Gir­iş
başqa qeyd halda Stan­ford 2016 Cath­olic Com­munity © Bütün məzmun Copy­right

 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://web.stanfordcatholic.org/pray/adoration-rosary/

CC @ S
BISITA / CONNECT / ZERBITZATUKO / IKASI / PRAY / eman
Adorazioa + Errosar­i­oko
Noiz
aste­arte
9 pm-10:30pm (10pm at Errosar­i­oko bat­era)
(Ikas­tur­tean zehar.)
Non
CIRCLE San­tutegia
Hiru­gar­ren sol­airua, Old Uni­on
aitortza egit­eko aukera ere ez da eskur­a­gar­ri Adorazioa bez­a­la Aldi zehar.

Search
DOHAINTZA
Har­re­manet­arako
Stew­ard­ship
Erlijio Life for Office
Pri­vacy Poli­cy / Erabilera bald­intzak
Txos­tena deseg­okitasunak / Fin­an­cial kudeak­eta eskasa
admin Login
eduki Copy­right © 2016 All Erkide­goko Kato­liko­ar­en Stan­ford Besterik adi­erazi ezean

 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://web.stanfordcatholic.org/pray/adoration-rosary/

CC @ S
ВІЗІТ / CONNECT / Служу / LEARN / Маліцеся / ПРАДАСТАЎЛЕННЕ
Пакланенне + Ружанец
Калі
па аўторках
9 pm-10: 30pm (з пацеркамі ў 10-й вечара)
(На працягу навучальнага года.)
дзе
КРУГ Свяцілішча
Трэці паверх, Стары Саюз
Магчымасць для споведзі таксама даступная на працягу таго ж часу, як любові.

пошук
DONATE
кантакт
кіраванне
Ўпраўленне па рэлігійнага жыцця
Палітыка прыватнасці / Умовы выкарыстання
Справаздача Неправамерныя / фінансавых махінацыях
адміністратар Увайсці
Усе ўтрыманне Copy­right © 2016 г. каталіцкай абшчыны ў Стэнфардзе, калі не пазначана іншае

 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://web.stanfordcatholic.org/pray/adoration-rosary/

সিসি @ এস
পরিদর্শন / সংযুক্ত / পরিবেশন / শিখুন / প্রার্থনা / দিতে
শ্রদ্ধানিবেদন + + জপমালা
কখন
মঙ্গলবার
9 pm-10:30pm (রাত 10 টার দিকে জপমালা সঙ্গে)
(একাডেমিক বছরে.)
কোথায়
চেনাশোনা অভয়ারণ্য
তৃতীয় তলা, প্রাচীন ইউনিয়ন
স্বীকারোক্তি জন্য সুযোগ শ্রদ্ধানিবেদন হিসাবে একই সময়ে পাওয়া যায়.

অনুসন্ধান
করাবনট
যোগাযোগ
ন্যস্ত দায়িত্ব
ধর্মীয় জীবনের জন্য অফিস
গোপনীয়তা নীতি / ব্যবহারের শর্তাবলীতে
গালাগাল প্রতিবেদন অসদাচরণ / আর্থিক অব্যবস্থাপনা
অ্যাডমিন লগইন
স্ট্যানফোর্ড এ সমস্ত কন্টেন্ট কপিরাইট © 2016 ক্যাথলিক কমিউনিটি যদি না অন্যথায় সুপরিচিত