Age of the Organization

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Age of the Organ­iz­a­tion

The longer an organ­iz­a­tion oper­ates, the more form­al­ized it is likely to become. With age comes stand­ard­ized sys­tems, pro­ced­ures and reg­u­la­tions. There­fore, older com­pan­ies take on char­ac­ter­ist­ics of mech­an­ist­ic struc­tures.

Organ­iz­a­tions, like people, evolve through stages of a life cycle. With­in this organ­iz­a­tion­al life cycle, busi­nesses fol­low observ­able and pre­dict­able pat­terns.

There are four stages: birth, youth, mid­life, and matur­ity. Each stage involves changes in the over­all struc­ture.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Età ta l-Organizza­zz­joni

L-itwal organizza­zz­joni topera, l-aktar form­alizzata huwa probab­bli li ssir. Bl-età taqa sis­temi stand­ardizza­ti, proċed­uri u r-regola­menti. Għal­hekk, il-kumpan­iji anzjani jieħ­du fuq il-kar­at­ter­istiċi ta strut­turi mekkan­istiċi.

Organizza­zz­jon­iji­et, bħal nies, jevolvu per­mezz ta stadji ta’ ċiklu tal-ħaj­ja. Fi ħdan dan iċ-ċiklu tal-ħaj­ja ta organizza­zz­joni, in-negozji jseg­wu xejri­et osserv­ab­bli u pre­ved­ib­bli.

Hemm erba stadji:-twelid, iż-żgħażagħ, mid­life, u l-matur­ità. Kull stad­ju jin­volvi bid­li­et fl-istrut­tura kump­les­siva.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Ouder­dom van die Organ­isasie

Hoe langer n organ­isasie bedryf, die meer formele dit waarskyn­lik geword. Met ouder­dom kom gest­andaard­iseer­de stelsels, prosed­ures en reg­u­lasies. Daarom, ouer maat­skappye neem op eienskappe van megan­istiese struk­ture.

Organ­isasies, soos mense, ontwikkel deur sta­di­ums van n lewensiklus. Bin­ne hierdie organ­isasie lewensiklus, besighede volg waarneem­baar en voor­spel­bare pat­rone.

Daar is vier fases: geboorte, jeug, mid­del­jare, en vol­wassen­heid. Elke fase behels ver­an­deringe in die alge­hele struk­tuur.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Mosha e Organ­iz­a­tës

Sa më gjatë që një organ­iz­a­të vepron, aq më e form­al­izuar ka gjasa të bëhet. Me moshë vjen sistemeve të stand­ard­izuara, pro­ced­ur­at dhe rregul­loret. Prandaj, kom­pan­itë më të vjetër të mar­rë karak­ter­istikat e struk­turave mekanike.

Organ­izatat, si njer­ëz, evoluo­jnë nëpër faza të cik­lit jetësor. Në kuadër të këtij cik­li të jetës organ­iz­at­ive, bizne­set ndjek­in modele të vëzhguesh­me dhe të para­shikuesh­me.

Ka katër faza: lind­ja, rinia, Mid­life, dhe pjekuri. Çdo fazë përf­sh­in ndry­shime në struk­turën e për­gjith­sh­me.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ድርጅት ዕድሜ

አንድ ድርጅት የሚሠራ ረዘም, ይበልጥ form­al­ized ይህ መሆኑ አይቀርም. ዕድሜ ጋር ደረጃቸውን ስርዓቶች, ሂደቶች እና ደንቦች ይመጣል. ስለዚህ በዕድሜ ኩባንያዎች mech­an­ist­ic መዋቅሮች ባህሪያት ላይ ይወስዳሉ.

ድርጅቶች, ሰዎች ልክ እንደ አንድ የሕይወት ዑደት ደረጃዎች አማካኝነት በዝግመተ. በዚህ የአደረጃጀት የሕይወት ዑደት ውስጥ, የንግድ የሚታይ እና የሚጠበቅ ቅጦች ይከተላሉ.

አራት ደረጃዎች አሉ: መወለድ, ወጣቶች, ያልጣለችውን, እና ብስለት. እያንዳንዱ ደረጃ አጠቃላይ መዋቅር ውስጥ ለውጥ ጋር የተያያዘ ነው.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

عمر منظمة

وتعد تعمل منظمة، وأكثر طابعا رسميا أنه من المرجح أن تصبح. مع التقدم في السن يأتي نظم موحدة والإجراءات واللوائح. لذلك، الشركات القديمة تأخذ على خصائص الهياكل الميكانيكية.

منظمات، مثل الناس، وتتطور من خلال مراحل دورة الحياة. ضمن هذه دورة الحياة التنظيمية، والشركات تتبع أنماط ملاحظتها ويمكن التنبؤ بها.

وهناك أربع مراحل: الولادة، الشباب، منتصف العمر، والنضج. كل مرحلة تتضمن تغييرات في الهيكل العام.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Sup­port թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Տարիքը կազմակերպության

Որքան երկար է կազմակերպությունը գործում, այնքան ավելի պաշտոնականացվեց դա հավանական է դառնալ: Տարիքի հետ գալիս ստանդարտ համակարգերը, ընթացակարգերը եւ կանոնակարգերը: Հետեւաբար, ավելի հին ընկերությունները վրա բնութագրերի մեխանիկական կառույցների.

Կազմակերպությունները, ինչպես ժողովրդի, զարգանալ միջոցով փուլերում կյանքի ցիկլի. Այդ կազմակերպչական կյանքի ցիկլի, բիզնեսը հետեւել տեսանելի եւ կանխատեսելի նախշերով.

Կան չորս փուլերը: ծնունդը, երիտասարդները, Mid­life, եւ մարման. Յուրաքանչյուր փուլը ներառում է փոփոխություններ է ընդհանուր կառուցվածքում:


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Sup­port tər­cümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Təşkil­atın Age

bir təşkil­at fəaliyyət artıq daha form­al olmaq üçün ehtim­al olunur. Yaş standart sis­tem­ləri, prosed­ur və qay­dalarını gəlir. Buna görə də, older şirkətlərin mex­aniki struk­tur­larının xüsusiyyətləri almaq.

Təşkil­at­lar, insan­lar kimi bir həy­at dövrü mərhələdən inkişaf. Bu təşkil­ati həy­at dövrü ərzində biznes müşahidə və proqnozlaşdırıla bilən nümun­ələri edin.

dörd mərhələdən var: doğum, gən­clər, mid­life və ödəmə. Hər bir mərhələ ümu­mi struk­tur­unda dəy­işik­liklər dax­ildir.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Itzulpen­gintza eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Erak­un­dear­en Adina

Luzea­goa erak­un­de bat funtzion­atzen, gehi­ago form­al­izatu lite­keena bihur­tu da. Adin­ar­en arabera est­andar­izatu sis­te­m­ak, prozed­urak eta arauak dat­or. Hori dela eta, enpresek zaharra­goak egit­urak mekan­izista eza­u­gar­riak har­tu.

Organ­iza­ciones, pertsona bez­a­la, biz­itza zik­loar­en fase bidez eboluzion­atzen. Biz­itzar­en ant­olaketa-zik­lo hon­en bar­ru­an, enpre­s­ak beha­gar­riak eta aur­reikusteko ere­duak jar­raitu.

Badira lau etapa: jai­otza, gaztaroa, mid­life, eta hel­dutasuna. Etapa bakoitzean, mult­zoak aldake­t­ak dakar.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ўзрост Арганізацыі

Чым даўжэй арганізацыя працуе, тым больш фармалізаваны яна, верагодна, стане. З узростам прыходзіць стандартызаваных сістэм, працэдур і правілаў. Такім чынам, старыя кампаніі прымаюць на характарыстыкі механістычнае структур.

Арганізацыі, як і людзі, развіваюцца праз этапы жыццёвага цыклу. У рамках гэтага жыццёвага цыкла арганізацыі, прадпрыемствы вынікаюць назіраныя і прагназуемыя мадэлі.

Ёсць чатыры стадыі: нараджэнне, маладосць, сярэдняга ўзросту, і сталасць. Кожны этап уключае ў сябе змены ў агульнай структуры.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

অর্গানাইজেশন বয়স

আর একটি সংগঠন পরিচালনা, আরো বিধিবদ্ধ এটা পরিণত করার সম্ভাবনা রয়েছে. বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রমিত ব্যবস্থা, পদ্ধতি এবং প্রবিধান আসে. অতএব, পুরোনো কোম্পানি অধিযন্ত্রবাদী স্ট্রাকচার বৈশিষ্ট্যের উপর নিতে.

সংগঠন, মানুষের মত, একটি জীবনচক্র পর্যায়ে মাধ্যমে অভিব্যক্ত. এই সাংগঠনিক জীবনচক্র মধ্যে ব্যবসা লক্ষণীয় এবং আন্দাজের নিদর্শন অনুসরণ করে.

চারটি ধাপ রয়েছে: জন্ম, যৌবন, mid­life, এবং পরিপক্বতা. প্রতিটি ধাপেই সামগ্রিক কাঠামো পরিবর্তন জড়িত.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

prije­vod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

God­ine organ­iza­cije

Što duže organ­iza­cija dje­luje, više form­alizovane je vjer­ovat­no postati. Sa god­i­n­ama dolazi stand­ard­iz­ir­anih sis­tema, pro­ced­ura i prop­isa. Dakle, star­iji kom­pan­ije preuz­i­maju karak­ter­istike mehan­ističkog struk­tura.

Organ­iza­cije, kao i lju­di, evoluira kroz faze život­nog ciklusa. U okviru ove organ­iza­cione život­nog ciklusa, bizn­isa prate vidljivim i pre­d­vidljive obras­ce.

Posto­je četiri faze: rođen­je, mla­dost, sred­njih god­ina, i zrelost. Svaka faza uključuje promjene u struk­turi.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Възраст на Организацията

Колкото по-дълго една организация работи, толкова по-формализирана е вероятно да стане. С възрастта идва стандартизирани системи, процедури и правила. Ето защо, по-старите компании поемат характеристики на механични конструкции.

Организации, както и хората, се развива през етапи на жизнения цикъл. В рамките на тази организационна жизнен цикъл, предприятията следват видими и предсказуеми модели.

Има четири етапа: раждане, младостта, средната възраст, и зрялост. Всеки етап включва промени в цялостната структура.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

tra­duc­ció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Edat de l’Organització

Com més llar­ga sigui una organ­itza­ció opera, la més form­al que és prob­able que es con­ver­teixi. Amb l’edat ve sistemes est­and­arditzats, pro­ced­i­ments i regla­ments. Per tant, les empreses de més edat adquireix­en cara­c­ter­ístiques de les estruc­tures mecan­i­cistes.