AIPS Europe Executive Meeting to be held in Malta 20-22 Feb

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–
http://www.aipsmedia.com/2017/01/30/20237/aips-europe-aips-executive-meeting

AIPS Europe Executive Meeting to be held in Malta 20–22 Feb

by Sandro Micallef, General Secretary Malta Sports Journalists Association
VALLETTA, January 30, 2017 — The attention of the sports media in Europe will be focused on the AIPS Europe Executive Committee meeting which will be held in Malta between the 20th and 22nd February 2017. The organization has been entrusted to GħĠS (Malta Sports Journalists Association) after a decision that was taken during the AIPS congress held in Qatar last February.
AIPS Europe – Malta 2017 will be the last official meeting before the 80th AIPS congress to be staged in Seoul and Pyeongchang. During this event the election for AIPS Europe for the period covering 2017–2021 will be held.

During AIPS Executive meetings some of the most renowned European journalists will be visting Malta. These include Dr. Ioannis Daras (Greece), who is also the President of AIPS, Vice President Lev Rossoshik (Russia), Treasurer Murat Agca (Turkey) as well as members Nastassja Marynina (Belarus), Gianfranco Coppola (Italy), Predrag Milinkovic (Serbia) Eldar Ismaylov (Azerbaijan) and Guenter Pfeistlinger (Awstrija). Charles Camenzuli the current President of the Malta Sports Journalists Association is also the General Secretary of AIPS Europe.

The main topic for this meeting which will be held in Malta is the official announcement of the candidates for the next election of the Executive Committee. The director of the first AIPS Europe Sport Media Summit to be held in Budapest next March, Gyorgy Szollosi from Hungary will be also present as well as Alan Gasperoni (San Marino) who is the media representative for the next edition of the European Small Nations Games in San Marino.

Consequently GĦĠS will be organizing a National Seminar for the Media which will be addressed by Nastassja Marynina, who will speak about the second edition of the 2019 European Games to be held in Minsk, Predrag Milinkovic, who is an expert of the Dakar racing and Dr Ioannis Daras who will emphasize problems that media and TV face regarding the rights for certain international events.

A Sport Photography exhibition with the participation of 12 photo reporters who are also members of the Malta Sports Journalists Association will be held. Details of this event will be given in the coming days.

The GħĠS has also launched the official logo to be used during this important event.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://www.aipsmedia.com/2017/01/30/20237/aips-europe-aips-executive-meeting

AIPs Ewropa Laqgħa Eżekuttiv li ser issir f’Malta 20–22 Frar

Sandro Micallef, Segretarju Āenerali Malti għall-Isport Ġurnalisti Assoċjazzjoni
VALLETTA, 30 Jan 2017 — L-attenzjoni tal-midja isports fl-Ewropa se tkun iffokata fuq il-laqgħa tal-Kumitat Ewropa Eżekuttiv AIPs li se ssir f’Malta bejn il 20 u 22 Frar 2017 L-organizzazzjoni tkun ġiet fdata lil GHGs (Malta Sports Journalists Assoċjazzjoni) wara deċiżjoni li ttieħdet matul il-kungress AIPs li saret fil-Qatar Frar li għadda.
AIPs Ewropa — Malta 2017 se tkun l-aħħar laqgħa uffiċjali qabel il-kungress AIPs 80 li jiġu organizzati f’Seoul u Pyeongchang. Matul dan l-avveniment l-elezzjoniall-AIPs Ewropa għall-perjodu li jkopri 2017–2021 se ssir.

Matul il-laqgħat eżekuttivi AIPs wħud mill-ġurnalisti Ewropej l-aktar magħrufa se jkunu jżuru Malta. Dawn jinkludu Dr Ioannis Daras (il-Greċja), li huwa wkoll il-President ta ‘AIPs, Viċi President Lev Rossoshik (ir-Russja), Teżorier Murat Ağca (it-Turkija) kif ukoll membri Nastassja Marynina (il-Belarus), Gianfranco Coppola (l-Italja), Predrag Milinkovic (is-Serbja) Eldar Ismaylov (Azerbajġan) u Guenter Pfeistlinger (Awstrija). Charles Camenzuli il-President attwali tal-Assoċjazzjoni Ġurnalisti Malti għall-Isport hija wkoll is-Segretarju Ġenerali tal AIPs Ewropa.

Is-suġġett prinċipali għal din il-laqgħa li se ssir f’Malta hija l-avviż uffiċjali tal-kandidatiall-elezzjoni li jmiss tal-Kumitat Eżekuttiv. Id-direttur ta ‘l-ewwel Samit AIPs Ewropa Isport Media li se ssir f’Budapest f’Marzu jmiss, Gyorgy Szöllősi mill-Ungerija se jkunu wkoll preżenti kif ukoll Alan Gasperoni (San Marino) li huwa r-rappreżentant tal-midjaall-edizzjoni li jmiss tal-Logħob tan-Nazzjonijiet Ewropej Żgħar f’San Marino.

Konsegwentement GHGs se jorganizza Seminar Nazzjonali għall-Midja li se tkun indirizzata minn Nastassja Marynina, li se jitkellem dwar it-tieni edizzjoni tal-Logħob Ewropew 2019 li se ssir f’Minsk, Predrag Milinkovic, li huwa espert ta ‘l-tlielaq Dakar u Dr Ioannis Daras li ser tenfasizza problemi li l-midja u t-TV wiċċ rigward id-drittijiet għal ċerti avvenimenti internazzjonali.

Wirja Isport Fotografija bil-parteċipazzjoni ta ’12-ġurnalisti photo li huma wkoll membri tal-Assoċjazzjoni Ġurnalisti Malti għall-Isport se ssir. Dettalji ta ‘dan l-avveniment se jingħataw fil-jiem li ġejjin.

Il GHGs nediet ukoll il-logo uffiċjali li jridu jintużaw waqt dan l-avveniment importanti.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://www.aipsmedia.com/2017/01/30/20237/aips-europe-aips-executive-meeting

AIPS Europa Uitvoerende Vergadering gehou sal word in Malta 20–22 Februarie

deur Sandro Micallef, uitvoerende hoof Malta Sport Joernaliste Vereniging
VALLETTA, 30 Januarie 2017 — Die aandag van die sport media in Europa sal gefokus word op die vergadering AIPS Europa Uitvoerende Komitee wat in Malta tussen die 20ste en 22ste gehou sal word Februarie 2017. Die organisasie is toevertrou aan KHG (Malta Sport Joernaliste Association) ná ‘n besluit wat geneem is tydens die AIPS kongres gehou in Katar laaste Februarie.
AIPS Europa — Malta 2017 sal die laaste amptelike vergadering voor die 80ste AIPS kongres word opgevoer in Seoul en Pyeongchang. Tydens hierdie geleentheid die verkiesing vir AIPS Europa vir die tydperk wat 2017–2021 gehou sal word.

Tydens AIPS Uitvoerende vergaderings sommige van die mees bekende Europese joernaliste sal n besoek Malta. Dit sluit in dr Ioannis Daras (Griekeland), wat ook die voorsitter van AIPS, vise-president Lev Rossoshik (Rusland), Tesourier Murat Agca (Turkye), asook lede Nastassja Marynina (Wit-Rusland), Gianfranco Coppola (Italië), Predrag Milinkovic (Serwië) Eldar Ismaylov (Azerbaijan) en Guenter Pfeistlinger (Awstrija). Charles Camenzuli die huidige president van die Malta Sport Joernaliste Vereniging is ook die uitvoerende hoof van AIPS Europa.

Die hooftema van hierdie vergadering wat in Malta gehou sal word is die amptelike aankondiging van die kandidate vir die volgende verkiesing van die Uitvoerende Komitee. Die direkteur van die eerste AIPS Europa Sport Media Summit gehou sal word in Budapest in Maart volgende jaar, Gyorgy Szollosi uit Hongarye sal ook sowel bied as Alan Gasperoni (San Marino) wat die media verteenwoordiger vir die volgende uitgawe van die Spele Europese Klein Nasies San Marino.

Gevolglik KHG sal organiseer ‘n Nasionale Seminaar vir die Media wat deur Nastassja Marynina sal aangespreek word, wat sal praat oor die tweede uitgawe van die Europese Spele 2019 gehou sal word in Minsk, Predrag Milinkovic, wat is ‘n kenner van die Dakar resies en dr Ioannis Daras wat sal probleme wat die media en TV gesig met betrekking tot die regte vir sekere internasionale gebeurtenisse te beklemtoon.

A Sport Photography uitstalling met die deelname van 12 foto verslaggewers wat ook lede van die Malta Sport Joernaliste Vereniging gehou sal word. Besonderhede van hierdie gebeurtenis sal in die komende dae.

Die KHG het ook begin met die amptelike logo gedurende hierdie belangrike gebeurtenis te gebruik.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://www.aipsmedia.com/2017/01/30/20237/aips-europe-aips-executive-meeting