Amphibians

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans are anim­als such as Frogs, toads, and sala­man­ders and newts. They can live in water or on land, but most of them start their lives in water. Amphi­bi­ans are cold-blooded creatures. They do not drink like oth­er anim­als but absorb water dir­ectly through their skins. For this reas­on they must keep their skins moist. Amphi­bi­ans were one of the earli­est groups of anim­als on earth. They crawled out of the water and onto the land about 400 mil­lion years ago.
All amphi­bi­ans have back­bones. Nearly all of them lay eggs in water, in a lay­er of jelly, which pro­tects them. When the young amphi­bi­ans hatch they feed on algae (tiny water plants). A young frog at this stage is called a tad­pole. It breathes the oxy­gen dis­solved in water through gills. After two or three months the tad­pole begins to change into an adult. Its tail gradu­ally dis­ap­pears, and its gills turn into lungs. Hind legs and then front legs appear. The little frog leaves the water and spends the rest of its life as an air-breath­ing adult. But it must return to the water to mate and lay its eggs.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
anfibji
Anfibji huma annim­ali bħal Żrinġiji­et, ros­pi, u sala­man­dri u newts. Huma jist­għu jgħixu fl-ilma jew fuq l-art, iżda ħafna min­nhom jib­dew ħajjithom fl-ilma. Anfibji huma ta demm kiesaħ kreaturi. Huma ma tixrobx bħal annim­ali oħra iżda jas­sor­bu l-ilma direttament per­mezz ġlud tagħhom. Għal din ir-raġuni għand­hom iżom­mu ġlud tagħhom nied­ja. Anfibji kienu wieħed mill-grup­pi kmi­eni ta l-annim­ali fuq l-art. Huma crawled bar­ra mill-ilma u fuq l-art ta mad­war 400 miljun sena ilu.
anfibji koll­ha jkoll­hom sinsla. Kważi koll­ha kemm huma ibidu l-bajd fl-ilma, f’saff ta ġelat­ina, li jħar­ishom. Meta l-anfibji żgħażagħ bokka­porti dawn l-għalf fuq l-alka (pjanti ilma ċke­jkna). A Żrinġ żgħażagħ f’dan l-ist­ad­ju jis­se­j­jaħ tad­pole. Hija breathes l-ossiġnu maħlul fl-ilma per­mezz garġi. Wara żewġ jew tli­et xhur il-tad­pole jib­da għall-bid­la fis adult. denb tagħha grad­wal­ment tis­parixxi, u garġi tagħha jduru fis pul­mun. saqa­jn ta wara u s-saqa­jn imbagħad qud­diem jidhru. -Żrinġ ftit tħal­li l-ilma u ton­foq il-bqi­ja tal-ħaj­ja tiegħu bħala adult nifs ta arja. Iżda dan għan­du jir­rit­or­na l-ilma li mate u jistabbilixxu l-bajd tagħha.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfibieë
Amfibieë is diere soos pad­das, pad­das en sala­man­ders en sala­man­ders. Hulle kan leef in water of op die land, maar die meeste van hulle begin hul lewens in die water. Amfibieë is koel­bloedi­ge wesens. Hulle drink nie soos ander diere, maar absor­beer water direk deur hul velle. Om hierdie rede moet hulle hul velle hou klam. Amfibieë was een van die vroeg­ste groepe diere op aarde. Hulle gek­ruip uit die water en op die land sowat 400 mil­joen jaar gelede.
Alle amfibieë het rug­grate. Byna almal van hulle lê eiers in die water, in n laag jel­lie, wat hulle beskerm. Wan­neer die jong amfibieë broei hulle voed op alge (klein water­plante). N Jong kik­ker op hierdie sta­di­um word n pad­dav­is. Dit asem­haal die suurstof in water opgelos word deur kieue. Na twee of drie maande die pad­davis­sie begin ver­ander in n vol­wassene. Sy stert geleide­lik verd­wyn, en sy kiewe draai in longe. Agter­po­te en dan voor­po­te ver­skyn. Die klein pad­da laat die water en spand­eer die res van sy lewe as n lug asem­hal­ing vol­wasse. Maar dit moet ter­ug­keer na die water om te paar en lê sy eiers.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amfibët
Amfibët janë kaf­shë të tilla si Bretkosat, toads, dhe sala­man­ders dhe newts. Ata mund të jeto­jnë në ujë ose në tokë, por shum­ica e tyre fil­lo­jnë jetën e tyre në ujë. Amfibët janë me gjak të fto­htë krijesa. Ata nuk e pi si kaf­shët e tjera, por thith­in ujë direkt përmes lëkur­at e tyre. Për këtë arsye ata duhet të mba­jnë lëkur­ën e tyre me lagështi. Amfibët kanë qenë një nga gru­pet më të her­sh­me të kaf­shëve në tokë. Ata crawled nga uji dhe mbi tokë rreth 400 milion vjet më parë.
Të gjithë amfibët kanë shtyl­la. Pothuajse të gjithë prej tyre vë vezë në ujë, në një shtresë e pel­te, e cila i mbron ata. Kur amfibet rinj çelin ata ushqe­hen me algat (bimë të vogla të ujit). Një bretkocë e re në këtë fazë është quajtur një ful­ter­ëz. Kjo frymë e oksigjen­it të tre­tur në ujë nëpër gushë. Pas dy ose tre muaj ful­ter­ëz fil­lon të ndry­sho­jë në një të rrit­uri. Bishti i saj gradu­al­isht zhduket, dhe gushë e saj të kthehet në mushkëri. Këm­bët e prap­me dhe këm­bët pas­taj e para shfaqet. Bretkocë pak lë ujin dhe kalon pjesën tjetër të jetës së tij si një i rrit­ur me ajër të frymë­mar­rjes. Por ajo duhet të kthehet në ujë të mar­to­hem dhe të hedhur vezët e saj.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
በየብስ ላይ
በየብስ ላይ ያሉ የእንቁራሪቶች, toads, እና sala­man­ders እና ኒውት መጀመሪያ እንደ እንስሳት ናቸው. እነዚህ ውኃ ውስጥ ወይም በምድር ላይ መኖር ይችላሉ, ነገር ግን አብዛኞቻቸው ውኃ ውስጥ ሕይወታቸውን ይጀምራሉ. በየብስ ላይ ቀዝቃዛ ገበሎ ፍጥረታት ናቸው. ሌሎች እንስሳት እንደ መጠጣት ግን ቆዳዎቻቸውም በእርሱ በኩል በቀጥታ ውኃ ለመቅሰም አይደለም. በዚህ ምክንያት እነዚህ እርጥብ ቆዳዎቻቸውም መጠበቅ አለባቸው. በየብስ ላይ በምድር ላይ እንስሳት ቀደምት ቡድኖች መካከል አንዱ ነበሩ. እነዚህ ውኃ ውጭ እና 400 ሚሊዮን ዓመት በፊት ወደ ምድር የተዳሰሱ.
ሁሉም በየብስ ላይ back­bones አላቸው. ማለት ይቻላል, ሁሉም ጥበቃ ይህም Jelly አንድ ንብርብር, ውስጥ, ውኃ ውስጥ እንቁላል መጣል ይችላሉ. ወጣት በየብስ ላይ የሚፈለፈሉበት ጊዜ እነርሱ አልጌ (ጥቃቅን የውኃ ተክሎች) ላይ ይመገባሉ. በዚህ ደረጃ ላይ አንድ ወጣት እንቁራሪት አንድ tad­pole ይባላል. ይህ አፋቸውና ውኃ ውስጥ እንዲህ የሚቀልጥ ኦክሲጅን ትወጣለች. ከሁለት ወይም ከሦስት ወር በኋላ tad­pole አዋቂ ወደ መቀየር ይጀምራል. ጅራቱን ቀስ በቀስ ተሰወረ; በስንጥባቸው ሳንባ ወደ ለመታጠፍ. ዋላ እግሮች እና ከዚያም የፊት እግሮቿ ይታያሉ. ትንሹ እንቁራሪት ውኃ ትቶ የአየር-እስትንፋስ አዋቂ አድርጎ የሕይወት አሳለፈች. ነገር ግን የመራቢያ እና እንቁላሎቻቸውን ለመጣል ወደ ውኃ መመለስ አለበት.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
البرمائيات
البرمائيات هي حيوانات مثل الضفادع، الضفادع، والسلمندر وسمندل الماء. هل يمكن أن يعيش في الماء أو على الأرض، ولكن معظمهم من بدء حياتهم في الماء. البرمائيات هي مخلوقات بدم بارد. أنها لا تشرب مثل الحيوانات الأخرى ولكن تمتص الماء مباشرة من خلال جلودهم. لهذا السبب يجب أن تبقي جلودهم رطبة. كانت البرمائيات واحدة من أقدم مجموعات من الحيوانات على وجه الأرض. زحفهم للخروج من الماء وعلى الأرض منذ حوالي 400 مليون سنة.
كل البرمائيات لها العمود الفقرى. كلهم تقريبا من وضع البيض في الماء، في طبقة من الهلام، الذي يحميهم. عندما يفقس البرمائيات الشباب تتغذى على الطحالب (محطات المياه الصغيرة). ويسمى ضفدع الشباب في هذه المرحلة الشرغوف. انها تتنفس الأكسجين الذائب في الماء عن طريق الخياشيم. بعد شهرين أو ثلاثة أشهر يبدأ الشرغوف لتغيير في شخص بالغ. ذيله يختفي تدريجيا، والخياشيم تتحول إلى الرئتين. تظهر رجليه الخلفيتين والساقين ثم الأمامية. الضفدع الصغير يترك الماء ويقضي بقية حياته كشخص بالغ التي تتنفس الهواء. ولكن يجب أن تعود إلى المياه للتزاوج ووضع البيض لها.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans են կենդանիներ, ինչպիսիք են Գորտեր, toads, եւ sala­man­ders եւ տրիտոնների: Նրանք կարող են ապրել ջրի կամ հողի, սակայն նրանց մեծ մասը սկսել են իրենց կյանքը ջրի. Amphi­bi­ans են մրսկան արարածներ. Նրանք չեն խմել, ինչպես այլ կենդանիների, բայց կլանում ջուրը անմիջապես իրենց երեսվածքները: Այդ իսկ պատճառով նրանք պետք է պահել իրենց երեսվածքները խոնավ. Amphi­bi­ans էին մեկը ամենավաղ խմբերի կենդանիների երկրի վրա. Նրանք տարածման դուրս ջրի եւ ապա երկիրը 400 մլն տարի առաջ.
Բոլոր amphi­bi­ans ունեն ողնաշարը: Գրեթե բոլորն էլ դնելու ձու են ջրի, մի շերտի ժելե, որը պաշտպանում է նրանց. Երբ երիտասարդ amphi­bi­ans hatch նրանք սնվում են ջրիմուռների (Փոքրիկ ջրային բույսերի): Մի երիտասարդ Frog այս փուլում կոչվում է շերեփուկ. Այն շնչում է թթվածին լուծարվել է ջրի միջոցով gills. Հետո երկու կամ երեք ամսվա ընթացքում շերեփուկ սկսում է փոխել մեջ չափահաս: Դրա պոչը աստիճանաբար անհետանում է, եւ դրա gills վերածվում թոքերից. Ետեւի թաթերի վրա եւ այնուհետեւ առջեւի ոտքերը հայտնվում: Այս փոքրիկ գորտ թողնում ջուրը եւ ծախսում մնացած իր կյանքի որպես օդային շնչառական չափահաս: Բայց դա պետք է վերադառնա ջրի mate եւ դնելու է իր ձու.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suda-quruda yaşay­an­lar
Suda-quruda yaşay­an­larda belə Frogs, toads və sala­man­ders və Newts kimi heyvan­lar var. Onlar su və ya tor­paq yaşamaq olar, lak­in onların əksəriyyəti su həy­atını başlamaq. Suda-quruda yaşay­an­larda soy­uqqan­lı can­lılar vardır. Onlar digər heyvan­lar kimi içmək, lak­in onların dəriləri vas­itəsilə birbaşa su udmaq dey­il. Bu səbəb­dən onlar nəm­li onların dəriləri saxlamaq lazım­dır. Suda-quruda yaşay­an­larda yer üzündə heyvan­ların erkən qruplarından biri idi. Onlar su və 400 mily­on il əvvəl yer üzündə üzərində sürünərək.
Bütün suda-quruda yaşay­an­lar omur­galarına var. Təxminən onların hamısı onları qor­uyan jelly bir təbəqə ilə, su yumur­ta. gənc suda-quruda yaşay­an­lar lyuk zaman onlar yosun (kiçik su bitkiləri) haqqında qid­alandırmaq. Bu mərhələdə gənc qurbağa bir çömçəquyr­uq adlanır. Bu qəlsəmələriylə suda həll oksigen nəfəs alır. iki və ya üç ay son­ra çömçəquyr­uq böyüklər dax­il dəy­işdirmək başlayır. Onun quyr­uq tədricən yox, onun gills ağciyərlərə çev­ri­lir. Hind ayaqları və son­ra ön ayaqları görünür. az qurbağa su yaradır və hava nəfəs böyüklər kimi həy­at istirahət keçirir. Amma mate və yumur­ta su qayıt­malıdır­lar.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Anfi­bioak
Hala nola, igelak, apoak, eta arra­bioa eta uhandreak bez­a­lako anim­aliak dira. uretan edo lur­retan bizi dira, baina gehi­enak euren biz­itza hasteko uretan. Anfi­bioak hotz-blooded iza­kiak dira. Ez dute beste anim­aliak bez­a­la edaten baina ura zuzenean xur­gatzen ber­en lar­ru­ak bidez. Hori dela-eta, lar­rua heze manten­du behar dute. Anfi­bioak lur­rean anim­ali talde goiz­tiar­rena bat ziren. nar­rasean uret­atik kan­po eta duela urte 400 milioi inguru lur gai­nean dute.
anfi­bio guztiek dute bizkar­rezur­ra. Ia hor­iek guz­tiak arrautzak uretan, gelat­ina-ger­uza bat, ber­tan babesten hor­iek ere. Noiz anfi­bio gazte Hatch elikatzeko algak (txiki-txiki ura landareak) dira. etapa hon­et­an igel gazte batek apaburu deritzo. Uretan disol­batu­tako gills bidez oxi­gen­oa arnas­ten da. bi edo hiru hil­a­beter­en buru­an apaburu du hel­du bat sar­tu aldatu hasten da. Isat­sa pixkana­ka desagertzen da, eta bere gills birikak bihur­tuko. Hind hankak eta orduan aur­reko hankak agertzen. Igel txikia uretan uzten eta bere biz­itzar­en gain­erako gastatzen aire-arnas­keta hel­du gisa. Baina ura itzuli behar da Mate eta bere arrautzak.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
земнаводныя
Земнаводныя жывёлы, такія як жабы, жабы і саламандры і трытоны. Яны могуць жыць у вадзе або на сушы, але большасць з іх пачынаюць сваё жыццё ў вадзе. Амфібіі стрыманыя істоты. Яны не п’юць, як і іншыя жывёлы, але паглынаюць ваду непасрэдна праз іх шкуры. Па гэтай прычыне яны павінны трымаць свае скуры ў вільготным стане. Амфібіі былі адным з самых ранніх груп жывёл на зямлі. Выпаўзлі з вады на сушу каля 400 мільёнаў гадоў таму.
Ва ўсіх амфібій ёсць шкілеты. Амаль усе яны адкладаюць яйкі ў вадзе, у пласце жэле, які абараняе іх. Калі маладыя амфібіі люк яны сілкуюцца багавіннем (малюсенькія водныя расліны). Малады жабы на гэтай стадыі завецца апалонікі. Ён удыхае кісларод, раствораны ў вадзе праз жабры. Праз два-тры месяцы апалонікі пачынае мяняцца ў сталага чалавека. Хвост паступова знікае, і яе жабры ператвараюцца ў лёгкія. Заднія ногі з’яўляюцца, а затым пярэднія ногі. Маленькая жаба сыходзіць у ваду і праводзіць рэшту свайго жыцця, як дарослы паветрана-рэактыўным. Але яна павінна вярнуцца да вады, каб спарвацца і адкласці яйкі.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
উভচর
উভচর যেমন ব্যাঙ, ব্যাঙ, এবং স্যালামান্ডারদের এবং newts যেমন প্রাণী. তারা পানিতে বা জমির উপর বাস করতে পারেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জলে তাদের জীবন শুরু. উভচর অনুষ্ণশোণিত প্রাণী. তারা অন্য প্রাণীদের মতো পান না কিন্তু তাদের ত্বককে মাধ্যমে সরাসরি পানি শোষণ করে. এই কারণে তারা তাদের ত্বককে আর্দ্র রাখা উচিত নয়. উভচর পৃথিবীতে প্রাণীর নিকটতম দলের এক ছিল. তারা জলের মধ্য থেকে ও প্রায় 400 মিলিয়ন বছর আগে জমি সম্মুখের ক্রল.
সকল উভচর back­bones আছে. প্রায় তাদের সব পানিতে ডিম পাড়ে, জেলি একটি স্তর, যা তাদের রক্ষা করে. যখন তরুণ উভচর ফোটাতে তারা শেত্তলাগুলি (ছোট্ট জল গাছপালা) খায়. এই পর্যায়ে একটি তরুণ বেঙ একটি বেঙাচি বলা হয়. এটা অক্সিজেন ফুসফুসে মাধ্যমে জলে দ্রবীভূত শ্বাস. দুই বা তিন মাস পর বেঙাচি একটি পূর্ণবয়স্ক মধ্যে পরিবর্তন শুরু হয়. তার লেজ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার ফুসফুসে ফুসফুস পরিণত. পিছনের পায়ে এবং তারপর সামনের পা প্রদর্শিত. সামান্য বেঙ জল ছেড়ে এবং একটি বায়ু-শ্বাস পূর্ণবয়স্ক হিসাবে তার জীবনের বাকি ব্যয়. কিন্তু এটা সহচর এবং তার ডিম পাড়তে পানি ফিরে আসতে হবে.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška samo prije­vod: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
vodozem­ci
Vodozem­ci su život­in­je kao što su žabe, žabe, i daždevn­ja­ci i daždevn­ja­ci. Oni mogu da žive u vodi ili na kopnu, ali većina od njih počnu svo­je živote u vodi. Vodozem­ci su hlad­nokr­vne stvoren­ja. Oni né piju kao druge život­in­je, ali upi­ja vodu direkt­no preko svo­je kože. Iz tog razloga oni moraju zad­ržati svo­je kože vlažnom. Vodozem­ci su jedan od najran­ijih grupa život­in­ja na Zem­lji. Oni ispuzao iz vode i na zem­lji prije oko 400 miliona god­ina.
Svi vodozem­ci imaju okos­nica. Goto­vo svi od njih leže jaja u vodi, u slo­ju od želea, koji ih štiti. Kada mladi vodozem­ci izlegu hrane se algama (sit­ne voda biljke). Mlada žaba u ovoj fazi se zove pun­oglavca. Ona diše kiseonik otopljenog u vodi kroz škrge. Nakon dva ili tri mjeseca pun­ogla­vac počin­je da se men­ja u odraslu osobu. Njegov rep poste­peno nesta­je, a škrge pret­vor­iti u pluća. Čini se zad­njim nogama, a zatim pred­nje noge. Mala žaba ostavl­ja vodu i pro­vodi ostatak svog života kao odrasle osobe klima-dis­an­ja. Ali to se mora vrat­iti u vodu da se pari i položiti jaja.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Земноводните
Земноводните са животни като жаби, крастави жаби и саламандри и тритони. Те могат да живеят във вода или по суша, но повечето от тях да започне живота си във вода. Земноводните са студенокръвни същества. Те не пия като другите животни, но абсорбират вода директно през кожата им. Поради тази причина те трябва да пазят кожата си влажна. Земноводните са един от най-ранните групи животни на земята. Те изпълзя от водата и на сушата преди около 400 милиона години.
Всички земноводни имат гръбнаци. Почти всички от тях снасят яйца във вода, в слой от желе, която ги защитава. Когато младите земноводните излюпват те се хранят с водорасли (малки водни растения). Млад жаба на този етап се нарича попова лъжичка. Тя диша кислорода, разтворен във вода през хрилете. След два или три месеца на поповата лъжичка започва да се променя в един възрастен. опашката му постепенно изчезва, и хрилете си се превръщат в белите дробове. Задните крака и след това предните крака се появяват. Най-малко жаба оставя водата и прекарва остатъка от живота си на въздух-дишане възрастен. Но тя трябва да се върне към водата да се чифтосват и снася яйцата си.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suport à la tra­duc­ció automàt­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfibis
Els amfibis són anim­als, com gra­n­otes, gri­paus i sala­man­dres i tri­tons. Ells poden viure en aigua o en ter­ra, però la majoria d’ells ini­ciar la seva vida a l’aigua. Els amfibis són anim­als de sang freda. No beuen de la mateixa man­era que altres anim­als, però absorbeix­en l’aigua dir­ecta­ment a través de les seves pells. És per això s’han de mantenir la seva pell humida. Els amfibis van ser un dels primers grups d’animals à la ter­ra. Es van arrossegar fora de l’aigua ia la ter­ra fa uns 400 milions d’anys.
Tots els amfibis ten­en colum­na ver­teb­ral. Gaire­bé tots ells posen els ous a l’aigua, en una capa de gelat­ina, que els pro­tegeix. Quan els joves sur­ten de la clo­sca amfibis que s’alimenten d’algues (petites plantes d’aigua). Una gran­ota jove en aquesta etapa es diu un cap­gròs. Es res­pira l’oxigen dis­solt en aigua a través de les bràn­quies. Després de dos o tres mesos el cap­gròs comença a can­vi­ar en un adult. La seva cua desa­pareix gradu­al­ment, i les seves bràn­quies es con­ver­teix­en en els pul­mons. Les potes del dar­rere i potes dav­an­teres i després apareix­en. La petita gran­ota surt de l’aigua i es pas­sa la resta de la seva vida com un adult que respiren aire. Però ha de tor­n­ar a l’aigua per aparel­lar-se i posar els seus ous.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amphi­bi­an
Amphi­bi­an mga man­anap sama sa mga baki, baki, ug mga tab­ili ug mga tab­ili. Sila mahi­mong mabuhi sa tubig o sa yuta, apan ang kad­aghanan sa kanila sa pag­su­g­od sa ilang mga kin­abuhi sa tubig. Amphi­bi­an mga bug­naw-ug-dugo nga mga lin­alang. Sila dili na moin­um sama sa ubang mga hay­op apan sagukom sa tubig direk­ta pin­aa­gi sa ilang mga pan­it. Tun­god niini sila kina­hanglan gay­ud nga motu­man sa ilang mga pan­it sa moist. Amphi­bi­an ang usa sa mga unang mga grupo sa mga man­anap sa yuta. Sila mikamang gik­an sa tubig ug sa ngadto sa yuta sa mga 400 ka mily­on nga ka tuig ang mil­abay.
Ang tanan nga mga amphi­bi­an adunay back­bones. Halos tanan kanila mangit­log sa tubig, diha sa usa ka lay­er sa jelly, nga nan­ali­pod kanila. Sa diha nga ang batan-on nga mga amphi­bi­an pusa sa pag­paka­on sila sa lumot (gamay nga tanom sa tubig). Usa ka batan-on nga baki nga una nga sa niini nga yug­to mao ang git­awag nga usa ka tad­pole. Kini naga­gin­hawa sa oksi­heno dis­solved sa tubig pin­aa­gi sa has­ang. Human sa duha o tulo ka bulan ang tad­pole nag­su­g­od sa pag-usab ngadto sa usa ka hamtong. Ang ikog sa hinay-hinay nawala, ug ang has­ang niini sa pag­paba­lik ngadto sa mga baga. Maong lag­saw nga baye mga tiil ug unya sa atu­ban­gan mga bitiis makita. Ang gamay nga baki nga una nga dahon sa tubig ug mogah­in sa uban sa iyang kin­abuhi ingon nga usa ka hangin nga-pag­gin­hawa hamtong. Apan kini kina­hanglan nga moba­lik ngadto sa tubig sa kapikas ug mihig­da sa iyang mga itlog.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mak­ina yoma­su­lira: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
achule
Achule ndi nyama mon­ga Achule, achule, ndi sala­man­ders ndi newts. Iwo akhoza kukhala mu madzi kapena pa dziko, koma ambiri a iwo kuyam­ba moyo wawo madzi. Achule ndi mwankhan­za­ku zolenged­wa. Iwo samam­wa ngati nyama zina koma kuyam­wa madzi mwachindunji kupy­ol­era ziko­pa. Pa chi­fuk­wa chi­me­nechi iwo azisun­ga ziko­pa lonyowa. Achule anali m’gulu la anthu oyam­biri­ra a nyama padziko lapansi. Iwo mumafuna mmadzi ndi pa dziko 400 miliy­oni zap­itazo.
achule onse ndi back­bones. Pafupi­fupi onse kuikira mazira mu madzi, mu wosanjikiza wa zak­udya, ame­ne ama­t­eteza iwo. Pame­ne achule achinyamata zimaswa iwo kudya algae (ting’onoting’ono zomera madzi). A chule wamng’ono panthawi ime­neyi imatched­wa namchid­we. Iwo amapuma mpweya kusun­gu­nuka m’madzi mwa mak­u­tu. Patadut­sa miyezi iwiri kapena itatu ya namchid­we ayam­ba kus­intha mu wamku­lu. Mchira pang’onopang’ono Mwam­sanga, ndi­pon­so mak­u­tu ake kuwas­andut­sa mapa­po. miy­en­do yak­um­buyo ndi miy­en­do ndi­ye pat­so­go­lo kuonekera. Chule pang’ono masam­ba madzi ndi amathera onse a moyo wake mon­ga mun­thu wamku­lu mpweya kupuma. Koma adz­ab­wer­era kwa madzi kapena yaimuna ndi kuikira mazira ake.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
两栖动物
两栖动物是动物,如青蛙,蟾蜍和蝾螈以及蝾螈。它们可以生活在水中或陆地上,但他们大多开始生活在水中。两栖动物是冷血动物。他们不喜欢喝其他动物而是直接通过他们的皮肤吸收水分。为此,他们必须保持他们的皮肤湿润。两栖动物在地上的动物的最早的群体之一。他们爬出水面,到土地约400万年前。
所有的两栖类动物都有骨干。几乎所有的产卵于水,果冻层,以保护他们。当年轻的两栖动物孵化它们以藻类(微水草)。在这个阶段,一个年轻的青蛙被称为蝌蚪。它呼吸通过鳃溶解在水中的氧。两三个月后,蝌蚪开始变成成虫。它的尾巴逐渐消失,它的鳃变成肺。后腿,然后前腿出现。小青蛙离开水,其花费余生作为一个呼吸空气的成年人。但必须回到水中交配打下的鸡蛋。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
兩棲動物
兩棲動物是動物,如青蛙,蟾蜍和蠑螈以及蠑螈。它們可以生活在水中或陸地上,但他們大多開始生活在水中。兩棲動物是冷血動物。他們不喜歡喝其他動物而是直接通過他們的皮膚吸收水分。為此,他們必須保持他們的皮膚濕潤。兩棲動物在地上的動物的最早的群體之一。他們爬出水面,到土地約400萬年前。
所有的兩棲類動物都有骨幹。幾乎所有的產卵於水,果凍層,以保護他們。當年輕的兩棲動物孵化它們以藻類(微水草)。在這個階段,一個年輕的青蛙被稱為蝌蚪。它呼吸通過鰓溶解在水中的氧。兩三個月後,蝌蚪開始變成成蟲。它的尾巴逐漸消失,它的鰓變成肺。後腿,然後前腿出現。小青蛙離開水,其花費餘生作為一個呼吸空氣的成年人。但必須回到水中交配打下的雞蛋。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port Tra­duc­tion mac­ch­ina: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans sò anim­ali com’è Frogs, Urur­großel­tern, è sala­man­ders e fire. È pò campà in l acqua, o in u paese, ma la mag­gi­ur­an­za di li prin­cipi­atu a so vita ebbe in l’ acqua. Amphi­bi­ans ani i bugs frid­du-. Iddi nun la pùazzu vìviri comu autri anim­ali, ma a riuniri acqua direttamen­te à tra­ver­su a so pelle. Pi sta ragi­uni ci vulia à tena lu so pelle ùmitu. Amphi­bi­ans eranu unu di i primi grup­pi di l anim­ali nan­tu à a ter­ra. Iddi sciu­tu fora di l’acqua e ncapu la ter­ra cir­ca 400 mili­una di anni fa.
Tut­ti i amphi­bi­ans han­nu back­bones. Ntram­in­za­ti di l ova ripone in acqua, in un pal­ori di na pru­vinen­za mar­mil­lata, chì elli, pruteghji. Quan­du u ghjovanu amphi­bi­ans Mag­num si man­cianu la algae (Pet­ricaghju, piante, acqua). Un ghjovanu can­tuc­ci in questa fase hè chjam­atu una têtard. Hè rici­ata u tas­su di sci­olsi a l acqua à tra­ver­su gills. Dopu à dui o trè mesi u têtard cumin­cia a can­ciari maturu. A so coda à pocu à pocu spar­isce, è u so gills s’otteni pul­moni. gam­mi dar­rìari, e cu li ammi tan­du, fron­te, si vìdinu. U pic­culu ruspu mun­tagnolu las­sa l’acqua e ded­ica u res­tu di a so vita cum’è una per­sona-aria godi­ri. Ma ci vò di vultà à l acqua à s’asseoir è ripone i so ova.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška stro­jno pre­vođen­je: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
vodozem­ci
Vodozem­ci su život­in­je kao što su žabe, žabe, i daždevn­jaka i newts. Oni mogu živjeti u vodi ili na kopnu, ali većina njih početi svoj život u vodi. Vodozem­ci su hlad­nokr­vne život­in­je. Oni né piju kao i druge život­in­je, ali upi­ja vodu direkt­no preko nji­hove kože. Iz tog razloga oni moraju zad­ržati svo­je kože vlažnom. Vodozem­ci su jedan od najstar­ijih skupina život­in­ja na Zem­lji. Oni ispuzao iz vode i na zem­lji prije oko 400 milijuna god­ina.
Svi vodozem­ci imaju kos­tur. Goto­vo svi od njih stavi jaja u vodi, u slo­ju želat­ine, koja ih štiti. Kad su mladi vodozem­ci izlegu se hrane algama (sit­ne vodene biljke). Mlada žaba u ovoj fazi se zove pun­ogla­vac. Ona diše kisik otopljen u vodi kroz škrge. Nakon dva ili tri mjeseca pun­ogla­vac počin­je mijen­jati u odraslu osobu. Njegov rep pos­tupno nesta­je, a njegove škrge pret­vor­iti u pluća. pojavljuju stražn­je noge i zatim pred­nje noge. Mala žaba napušta vodu i provede ostatak svog života kao zrak za dis­an­je za odrasle. Ali, to se mora vrat­iti u vodu za par­en­je i leže jaja.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maskinover­sæt­telse: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pad­der
Pad­der er dyr som frøer, tud­ser og sala­man­dre og sala­man­dre. De kan leve i vand eller på land, men de fleste af dem starter deres liv i vand. Pad­der er kold­blodede skab­ninger. De drik­ker ikke lige­som andre dyr, men absorber­er vand direk­te gen­nem deres skind. Af den­ne grund skal de holde deres skind fugtig. Pad­der var en af de tid­lig­ste grup­per af dyr på jorden. De kravlede op af van­det og på jorden omkring 400 mil­lion­er år sid­en.
Alle pad­der har rygrad. Næsten alle af dem lægge æg i vand, i et lag af gelé, som beskyt­ter dem. Når de unge pad­der klækkes de lever af alger (bittes­må vand­plant­er). En ung frø på dette tid­spunkt kaldes en hale­tu­dse. Det ånder ilt opløst i vand gen­nem gæller. Efter to eller tre måneder hale­tu­dse begyn­der at ændre sig til en vok­sen. Dens hale fors­vinder gradv­ist, og dens gæller bliv­er til lun­gerne. Bag­benene og derefter for­res­te ben vises. Den lille frø for­lader van­det og tilbring­er resten af sit liv som en vok­sen luft-vejrtrækning. Men det skal vende tilbage til van­det for at par­re sig og lægge sine æg.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing auto­mat­ische ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfibieën
Amfibieën zijn dier­en zoals kik­kers, pad­den en sala­man­ders en sala­man­ders. Ze kunnen leven in het water of op het land, maar de meesten van hen beginnen hun leven in het water. Amfibieën zijn koud­bloedi­ge wezens. Ze drinken niet zoals andere dier­en, maar absorber­en het water recht­streeks via hun huid. Om deze reden moeten ze hun huid vochtig houden. Amfibieën was een van de eer­ste groep­en dier­en op aarde. Ze kroop uit het water en op het land ongeveer 400 mil­joen jaar geleden.
Alle amfibieën hebben back­bones. Bijna alle van hen leg­gen eier­en in het water, in een laag van gelei, die hen bes­cher­mt. Toen de jonge amfibieën broeden ze zich voeden met algen (kleine water­planten). Een jonge kik­ker in dit sta­di­um wordt een kik­ker­vis­je. Het ademt de opgeloste zuurstof in het water door mid­del van kieuwen. Na twee of drie maanden kik­ker­vis­je begint te ver­ander­en in een vol­wassene. Zijn staart verd­wijnt geleidelijk, en de kieuwen te zetten in de lon­gen. Achter­po­ten en voor­po­ten ver­schijn­en. De kleine kik­ker ver­laat het water en besteedt de rest van zijn leven als een lucht ade­mende vol­wassene. Maar het moet ter­ugker­en naar het water om te par­en en leg­gen haar eier­en.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pora stro­jový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
obojživel­ní­ci
Obojživel­ní­ci jsou zvířata, jako jsou žáby, ropuchy a mloky a mloky. Mohou žít ve vodě nebo na souši, ale většina z nich začít svůj život ve vodě. Obojživel­ní­ci jsou chlad­nokre­vní tvorové. Nepijí jako ostat­ní zvířata, ale absor­bují vodu pří­mo prostřed­nictvím slup­ce. Z tohoto důvodu musí uchovávat jejich kůže vlhká. Obojživel­ní­ci byli jed­nou z prvních skupin zvířat na zemi. Oni vylezl z vody a na půdu před asi 400 miliony let.
Všich­ni obojživel­ní­ci mají páteřních sítí. Téměř všechny z nich kladou vajíčka ve vodě, ve vrstvě želé, který je chrání. Když se mladí obojživel­ní­ci pok­lop se živí řasami (malé vod­ní rost­liny). Mladá žába v této fázi se nazývá pulec. To dýchá kyslík rozpuštěný ve vodě přes žábry. Po dvou nebo třech měsících Pulec začíná měn­it do dospělého. Jeho ocas pos­tupně mizí a jeho žábry zase do plic. objevit zad­ní nohy a pak před­ní nohy. Malá žába opouští vodu a stráví zbytek svého života jako letecký-dýchat dospělého. Ale to se musí vrátit do vody, aby se pářit a položit její vejce.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans are anim­als such as Frogs, toads, and sala­man­ders and newts. They can live in water or on land, but most of them start their lives in water. Amphi­bi­ans are cold-blooded creatures. They do not drink like oth­er anim­als but absorb water dir­ectly through their skins. For this reas­on they must keep their skins moist. Amphi­bi­ans were one of the earli­est groups of anim­als on earth. They crawled out of the water and onto the land about 400 mil­lion years ago.
All amphi­bi­ans have back­bones. Nearly all of them lay eggs in water, in a lay­er of jelly, which pro­tects them. When the young amphi­bi­ans hatch they feed on algae (tiny water plants). A young frog at this stage is called a tad­pole. It breathes the oxy­gen dis­solved in water through gills. After two or three months the tad­pole begins to change into an adult. Its tail gradu­ally dis­ap­pears, and its gills turn into lungs. Hind legs and then front legs appear. The little frog leaves the water and spends the rest of its life as an air-breath­ing adult. But it must return to the water to mate and lay its eggs.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Subteno maŝin­tra­dukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfi­bioj
Amfi­bioj estas bestoj kiel ran­oj, bufoj, kaj sala­man­droj kaj sala­man­droj. Ili povas vivi en akvo aŭ sur tero, sed ple­j­parte ili komen­cu sian vivon akvo. Amfi­bioj estas frid­sanga infaninoj. Ili né trinkas kiel aliaj bestoj sed sor­bi akvon rek­te tra ilia haŭtoj. Tial oni devas kon­ser­vi ili­an felon malsekaj. Amfi­bioj estis unu el la plej fru­aj grupoj de bestoj sur la tero. Ili ramp­is el la akvo kaj sur la tero ĉirkaŭ 400 milionoj da jaroj.
Ĉiuj amfi­bioj havas back­bones. Preskaŭ ĉiuj el ili demetas ovo­jn en akvo, en mante­lo de ĵeleo, kiu pro­tek­tas ilin. Kiam la juna amfi­bioj eloviĝo ili manĝas algo­jn (eta akvo plan­toj). Juna rano en tiu sta­dio estas nomita ren­acua­jo. Ĝi spir­as la oksigen­on solvita en akvo tra brankoj. Post du aŭ tri mon­atoj la ren­acua­jo komen­cas ŝanĝi en adolto. Lia vosto grade mal­aper­as, kaj lia brankoj igi pul­moj. Malantaŭaj krur­oj kaj tiam ant­aŭaj krur­oj aper­as. La mal­granda rano las­as la akvon kaj ĝi pas­as la reston de lia vivo kiel aero-spir­ante plen­kresku­lo. Sed devas reveni al la akvo par­iĝi kaj metas siajn ovo­jn.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Toetus mas­intõl­ge: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kahepaiksed
Kahepaiksed on loomad, nagu kon­nad, kärnkon­nad ja sala­man­drite ja vesi­likke. Nad võivad elada vees või maal, kuid enamik neist alustada oma elu vees. Kahepaiksed on kõigusoo­jased loomad. Nad ei joo nagu teistel loomadel, kuid neelavad vett otse oma nahad. Sel põhjusel nad peavad oma nahad niiske. Kahepaiksed olid üks esimesi loomade rüh­mi maa peal. Nad roomas veest väl­ja ja maapin­nale umbes 400 mil­jon­it aastat tagasi.
Kõik kahepaiksed on sel­groog. Peaae­gu kõik nad mun­evad vees, pak­suse kih­ina tar­ret­is, mis kait­seb neid. Kui noor kahepaiksed koor­uvad nad toituvad vetikatest (väike vee­taimed). Noor konn selles staa­di­umis nimeta­tak­se kulles. See hingab vees lahus­tu­nud hapnikku läbi lõpuste. Pärast kahe või kolme kuu Tad­pole hakkab muutu­ma täiseal­ise. Tema saba kaob järk-jär­gult, ja selle lõpused omakorda kopsudesse. Taga­jalad, see­järel esi­jalad ilmuda. Väike konn veest väl­ja ja kulut­ab oma üle­jää­nud elu nagu õhu hingam­ine täiskas­va­nud. Aga see tuleb tagasi vette paar­it­ada ja pan­evad oma mun­ad.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­an
Amphi­bi­ans ay mga hay­op tulad ng Frogs, toads, at sala­man­ders at newts. Maaari sil­ang manira­han sa tubig o sa lupa, ngunit kara­mi­han sa kanila sim­u­lan ang kanilang mga buhay sa tubig. Amphi­bi­ans ay may malamig na dugo nilalang. Hindi nila uminom tulad ng iba pang mga hay­op ngunit sum­i­p­sip ng tubig direk­ta sa pamamagit­an ng kanilang mga skin. Para sa kadahil­anang ito sila ay dapat panat­i­li­h­in ang kanilang mga skins mamasa-masa. Amphi­bi­ans ay isa sa mga earli­est grupo ng mga hay­op sa lupa. Sila ay crawl sa labas ng tubig at papunta sa lupa tun­gkol sa 400 mily­ong taon na ang nakakaraan.
Lahat amphi­bi­ans may back­bones. Halos lahat ng mga ito mangit­log sa tubig, sa isang lay­er ng halaya, na pino­pro­tek­ta­han ang mga ito. Kapag ang mga batang amphi­bi­ans hatch sila feed sa algae (maliliit na tubig hala­man). Isang batang palaka sa stage na ito ay tinat­awag na isang ulo-ulo. Ito breathes ang oxy­gen dis­solved sa tubig sa pamamagit­an ng has­ang. Pagkata­pos ng dalawa o tatlong buwan ang ulo-ulo ay nag­sisim­u­la upang baguh­in sa isang matanda. Buntot nito ay unti-unting mawala, at has­ang nito maging baga. Pamahu­li­han binti at pagkata­pos ay harap binti lilit­aw. Ang maliit na palaka ay umal­is sa tubig at nagtatagal ang nat­itir­ang bahagi ng kan­yang buhay bil­ang isang air-paghinga adult. Ngunit ito ay dapat buma­lik sa tubig upang mate at mag-ipon nito itlog.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tuki konekääntämin­en: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
sam­makkoeläi­met
Sam­makkoeläi­met ovat eläi­met, kuten sam­makot, kon­nat ja sala­man­ter­it ja pyrstösam­makot. Né voiv­at elää vedessä tai maal­la, mut­ta useim­mat heistä alkavat elämän­sä vedessä. Sam­makkoeläi­met ovat kylmäver­inen olento­ja. He eivät juo kuin muita eläim­iä, mut­ta imeä vettä suor­aan niiden nahat. Tästä syys­tä niiden on säilytettävä niiden nahat kostea. Sam­makkoeläi­met oliv­at yksi var­haisim­mis­ta eläinryh­mi­en maan päällä. Né ryömi vedes­tä ja päälle maan noin 400 mil­joon­aa vuot­ta sit­ten.
Kaikki sam­makkoeläi­met ovat runkoverkot. Lähes kaikki niistä munia vedessä, ker­rok­sek­si hyytelöä, joka suo­jaa heitä. Kun nuori sam­makkoeläin­ten kuori­u­tuvat né syövät levää (pieni vesikas­ve­ja). Nuori sam­makko tässä vaihees­sa kut­sutaan nuijapää. Se hen­git­tää hap­pea liuotetaan veteen kaut­ta kidusten. Kah­den tai kolmen kuukauden tad­pole alkaa muut­tua aikuisek­si. Häntään­sä häviää vähi­tel­len, ja sen kiduk­set muut­tuvat keuhkoi­h­in. Taka­jalat ja sit­ten etu­jalat näkyvi­in. Pieni sam­makko pois­tuu vettä ja viettää lop­ut elämän­sä kuin ilma-hen­gitys aikuin­en. Mut­ta se on palautettava veteen astut­taa ja ant­aa sen munia.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tra­duc­tion auto­matique Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphibi­ens
Les amphibi­ens sont des animaux com­me les gren­ouilles, les cra­pauds et les sala­man­dres et les tri­tons. Ils peuvent vivre dans l’eau ou sur la ter­re, mais la plu­part d’entre eux com­men­cent leur vie dans l’eau. Amphibi­ens sont des créatures à sang froid. Ils né boivent pas com­me les autres animaux, mais absorb­ent l’eau dir­ecte­ment à tra­vers leur peau. Pour cette rais­on, ils doivent garder leur peau humide. Amphibi­ens étaient l’un des premi­ers groupes d’animaux sur la ter­re. Ils ram­paient hors de l’eau et sur la ter­re il y a environ 400 mil­lions d’années.
Tous les amphibi­ens ont back­bones. La quasi-total­ité d’entre eux pond­ent des œufs dans l’eau, dans une couche de gelée, ce qui les protège. Lor­sque les jeun­es amphibi­ens éclosent, ils se nour­ris­sent d’algues (plantes d’eau minus­cules). Une jeune gren­ouille à ce stade est appelé un têtard. Il respire l’oxygène dis­sous dans l’eau par des branchies. Après deux ou trois mois, le têtard com­mence à se trans­former en un adul­te. Sa queue dis­paraît pro­gress­ive­ment, et ses branchies tourn­er dans les pou­mons. Les pattes postérieures et les jambes, puis avant appar­ais­sent. La petite gren­ouille sort de l’eau et passé le reste de sa vie d’adulte à l’air à respirer. Mais il faut revenir à l’eau pour se reproduire et pon­dre ses œufs.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stipe machine oer­set­ting: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfiby­en
Amfiby­en bin­ne bisten lykas Frogs, pod­den, en avengers en newts. Se kin­ne lib­je yn wet­ter of op lân, mar de measten fan har­ren begjin­ne har­ren lib­ben yn wet­ter. Amfiby­en bin­ne kâld­bloedi­ch skepsels. Se net drinke as oare bisten, mar opfange wet­ter direkt troch har­ren skins. Foar dizze reden se moat­te hâlde har­ren skins vochtig. Amfiby­en wien­en ien fan de ier­ste groep­en fan bisten op ier­de. Se kroep út fan it wet­ter en op it lân oer 400 mil­joen jier lyn.
Alle amfiby­en hawwe back­bones. Hast al fan har­ren lizze aaien yn wet­ter, yn in laach fan gelei, dy’t besker­met se. Doe’t de jonge amfiby­en Hatch se feed op algen (tiny wet­ter planten). In jonge frog op dizze faze wurdt neamd in tad­pole. It ademt de soer­stof oplost yn wet­ter troch Gills. Nei twa of trije moan­ne de kik­kerts­fiskjes begjint te feroar­jen yn in fol­woek­sene. Syn sturt stadi­cho­an ferd­wynt, en syn Gills draaien yn lon­gen. Efter­poaten en dan foarste skonken fer­skine. De lyt­se kik­kert ferl­it it wet­ter en beste­get de rest fan syn lib­ben as in air-sykheljen fol­woek­sene. Mar it moat werom nei it wet­ter te mate en lei syn aaien.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Soporte de tra­duc­ción automát­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
anfi­bios
Os anfi­bios son ani­mais como ras, sapos, sala­man­dras e tritóns e. Poden vivir en auga ou en ter­ra, pero a maioría deles comez­an as súas vidas na auga. Os anfi­bios son cri­aturas de sangue frío. Eles non beben como os out­ros ani­mais, pero absorben a auga dir­ecta­men­te a través das súas peles. Por esta razón, eles deben manter as súas peles húmido. Anfi­bios foron un dos primeir­os grupos de ani­mais na ter­ra. Se arrastrou a fóra da auga e para a ter­ra pre­to de 400 millóns de anos atrás.
Todo anfi­bios teñen back­bones. Case todos eles poñen ovos na auga, nun­ha capa de marme­lada, que os pro­texe. Can­do os mozos anfi­bios cho­car se ali­mentan de algas (auga plantas minús­cu­las). Un novo sapo, nesta fase, é cha­mado un girino. El res­pira osíx­eno disolto na auga medi­ante bran­quias. Despois de dous ou tres meses o girino comeza a cam­bi­ar en un adulto. A súa cola desa­pare­ce gradu­al­men­te, e as súas bran­quias con­vert­erse pul­móns. patas tra­seir­as e as per­nas, a con­tinua­ción, fron­te apare­cer. O pequeno sapo deixa a auga e pasa o resto da súa vida como un adulto de res­pir­ación aérea. Pero debe vol­tar á auga para acas­alar e poñer os seus ovos.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ამფიბიები
ამფიბიები ცხოველები როგორიცაა ბაყაყები, გომბეშოები, და სალამანდრის და newts. მათ შეუძლიათ ცხოვრობს წყალი ან მიწაზე, მაგრამ მათი უმრავლესობა დაიწყება მათი ცხოვრობს წყალი. ამფიბიები ცივსისხლიანი არსებები. მათ არ სვამს, ისევე როგორც სხვა ცხოველები მაგრამ აღიქვას წყალი პირდაპირ მეშვეობით ტყავი. ამ მიზეზის გამო, რომ ისინი უნდა შევინარჩუნოთ მათი ტყავი ტენიანი. ამფიბიები იყო ერთ-ერთი პირველი ჯგუფი ცხოველები დედამიწაზე. ისინი crawled წყლიდან და გადატანა მიწაზე დაახლოებით 400 მილიონი წლის წინ.
ყველა ამფიბიები აქვს back­bones. თითქმის ყველა მათგანი წამოაყენონ კვერცხი წყალში, ფენის ჟელე, რომელიც იცავს მათ. როდესაც ახალგაზრდა ამფიბიები ლუქი ისინი შესანახი წყალმცენარეები (პატარა წყლის მცენარეები). ახალგაზრდა frog ამ ეტაპზე ეწოდება Tad­pole. ეს სუნთქავს წყალში გახსნილი ჟანგბადით მეშვეობით gills. მას შემდეგ, რაც ორი ან სამი თვის tad­pole იწყება შეცვალოს ზრდასრული. მისი კუდი თანდათან ქრება, და მისი gills იქცეს ფილტვები. უკანა ფეხები და შემდეგ წინა ფეხები გამოჩნდება. პატარა ბაყაყი ტოვებს წყალი და ხარჯავს დანარჩენი მისი ცხოვრება, როგორც საჰაერო სუნთქვის ზრდასრული. მაგრამ ეს უნდა დაბრუნდეს წყლის მათე და წამოაყენონ მისი კვერცხები.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Unter­stützung maschinelle Über­set­zung: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphibi­en
Amphibi­en sind Tiere wie Frösche, Kröten und Sala­man­der und Mol­che. Sie können in Wasser oder an Land leben, aber die meisten von ihnen ihr Leben im Wasser beginnen. Amphibi­en sind Kalt­blüter. Sie trinken nicht, wie andere Tiere, son­dern absor­bier­en Wasser direkt über ihre Haut. Aus diesem Grund müssen sie ihre Haut feucht zu hal­ten. Amphibi­en war­en eine der ersten Grup­pen von Tier­en auf der Erde. Sie krochen aus dem Wasser und auf dem Land etwa 400 Mil­lion­en Jahren.
Alle Amphibi­en haben Back­bones. Fast alle von ihnen legen ihre Eier im Wasser, in ein­er Schicht von Gelee, die sie schützt. Wenn die jun­gen Amphibi­en schlüp­fen sie ernähren sich von Algen (win­zi­ge Wasser­p­flan­zen). Ein jun­ger Frosch in diesem Sta­di­um ist eine Kaulquap­pe genan­nt. Es atmet den gelösten Sauer­stoff in Wasser durch Kiemen. Nach zwei bis drei Mon­aten begin­nt die Kaulquap­pe in ein­en Erwach­sen­en zu ändern. Sein Schwanz ver­schwin­det all­mäh­lich, und die Kiemen ver­wan­deln sich in der Lun­ge. Die Hin­ter­beine und dann die Vorder­beine erschein­en. Der kleine Frosch ver­lässt das Wasser und ver­bringt den Rest seines Lebens als Luft atmenden Erwach­sen­en. Aber es muss, um das Wasser wieder in seine Eier paar­en und zu legen.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
αμφίβια
Τα αμφίβια είναι ζώα, όπως βατράχια, φρύνους και σαλαμάνδρες και τρίτωνες. Μπορούν να ζουν στο νερό ή στην ξηρά, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς να αρχίσει τη ζωή τους στο νερό. Τα αμφίβια είναι ψυχρόαιμα πλάσματα. Δεν πίνουν όπως και τα άλλα ζώα, αλλά απορροφούν νερό απευθείας μέσα από το δέρμα τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κρατήσει το δέρμα τους υγρό. Αμφίβια ήταν μία από τις πρώτες ομάδες ζώων στη γη. Μπορούν σύρθηκε έξω από το νερό και επάνω στη γη περίπου 400 εκατομμύρια χρόνια πριν.
Όλα τα αμφίβια έχουν σκελετούς. Σχεδόν όλοι τους γεννούν τα αυγά στο νερό, σε ένα στρώμα ζελέ, που τα προστατεύουν. Όταν οι νέοι αμφίβια εκκολάπτονται τρέφονται με φύκια (μικροσκοπικά φυτά νερό). Ένας νεαρός βάτραχος σε αυτό το στάδιο ονομάζεται γυρίνος. Αναπνέει το οξυγόνο διαλυμένο σε νερό μέσα από τα βράγχια. Μετά από δύο ή τρεις μήνες ο γυρίνος αρχίζει να αλλάζει σε έναν ενήλικο. Η ουρά της εξαφανίζεται σταδιακά, και τα βράγχια του να μετατραπεί σε πνεύμονες. Πίσω πόδια και στη συνέχεια μπροστά στα πόδια εμφανίζονται. Το βατραχάκι αφήνει το νερό και ξοδεύει το υπόλοιπο της ζωής του ως τον αέρα που αναπνέουν ενηλίκων. Αλλά θα πρέπει να επιστρέψει στο νερό για να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν τα αυγά τους.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ઉભયજીવી પ્રાણી
ઉભયજીવી પ્રાણી જેમ કે દેડકા, toads, અને sala­man­ders અને રમકડાંની માછલીઓ તરીકે પ્રાણીઓ છે. તેઓ પાણી અથવા જમીન પર રહી શકે છે, પરંતુ તેમાંના મોટા ભાગના પાણીમાં તેમના જીવન શરૂ કરો. ઉભયજીવી પ્રાણી ઠંડા લોહીવાળું જીવો છે. તેઓ અન્ય પ્રાણીઓની જેમ પીતા નથી પરંતુ તેમના સ્કિન્સ મારફતે સીધા પાણી શોષી લે છે. આ કારણોસર તેઓ તેમના સ્કિન્સ ભેજવાળી રાખવા જ જોઈએ. ઉભયજીવી પ્રાણી પૃથ્વી પર પ્રાણીઓ પ્રારંભિક જૂથો એક હતા. તેઓ પાણીની બહાર અને લગભગ 400 કરોડ વર્ષ પહેલા જમીન પર ક્રોલ.
બધા ઉભયજીવી હાડકાઓ છે. લગભગ તેમની તમામ પાણીમાં ઇંડા મૂકે છે, જેલી એક સ્તર છે, જે તેમને સામે રક્ષણ આપે છે છે. જ્યારે યુવાન ઉભયજીવી હેચ તેઓ શેવાળ (નાના પાણી છોડ) પર નભે છે. આ તબક્કે એક યુવાન દેડકો એક દેડકાનું કુમળું બચ્ચું કહેવામાં આવે છે. તે ઓક્સિજન ચૂઇ મારફતે પાણી ઓગળેલા breathes. બે અથવા ત્રણ મહિના પછી દેડકાનું કુમળું બચ્ચું એક પુખ્ત માં બદલવા માટે શરૂ થાય છે. તેની પૂંછડી ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થઈ જાય છે, અને તેના ચૂઇ ફેફસાં માં ફેરવે છે. ખેતમજૂર પગ અને પછી આગળના પગ દેખાય છે. લિટલ દેડકા પાણી નહીં અને હવાઈ શ્વાસ પુખ્ત તરીકે તેના જીવનના બાકીના વિતાવે છે. પરંતુ તે સાથી અને તેના ઇંડા મૂકે પાણી પાછા જ જોઈએ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sipò tradiksy­on mach­in: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
anfiby­en
Anfiby­en se bèt tankou Kra­po, kra­po, ak sala­man­dr ak tri­ton. Yo ka ap viv nan dlo oswa sou tè, men pi fò nan yo kòmanse lavi yo nan dlo. Anfiby­en yo frèt-vigoureux bèt. Yo pa bwè tankou lòt bèt men absòbe dlo dirèk­te­m­an atravè veso an po yo. Pou rezon sa a yo dwe ken­be veso an po yo imid. Anfiby­en te youn nan gwoup yo pi bonè nan bèt sou tè a. Yo ran­pa soti nan dlo a ak sou peyi a sou 400 mily­on dola ane de sa.
Tout anfiby­en gen dorsal. Prèske tout nan yo ponn ze nan dlo, nan yon kouch man­ba ak kon­fiti, ki pwote­je yo. Lè anfiby­en yo jenn kale yo man­je sou alg (plant dlo ti). Yon kra­po jèn nan etap sa a rele yon teta. Li respire oksijèn an fonn nan dlo a lamèl. Apre de ou twa mwa teta a kòmanse chan­je nan yon adilt. ke li piti piti dis­parèt, ak lamèl li yo vire nan nan pou­mon. janm fen­mèl kab­rit ak pye Lè sa a, devan parèt. kra­po la ti kras kite dlo a ak depanse tout rès lavi li yo menm jan yon gran­moun lè-respire. Men, li dwe retoun­en nan dlo a mate ak lage ze li yo.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port na’ura trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
halit­tar dab­ba mai kafafuwa
Halit­tar dab­ba mai kafafuwa né dab­bobi irin su frogs, toads, kuma sala­man da newts. Suna iya zama a cikin ruwa, ko a ƙasa, kuma amma mafi yawan­su fara ray­ukan­su a cikin ruwa. Halit­tar dab­ba mai kafafuwa né banda kisan gil­lar tãlikai. Ba su sha kamar saur­an dab­bobi, amma sha ruwa kai tsaye, ta han­yar da fãtun jikin­su. Dom­in wan­nan dalili dole né su ci gaba da fãtun­su m. Halit­tar dab­ba mai kafafuwa kas­ance daya daga cikin farko kungiyoy­in dab­bobi a duniya. Suka crawled daga cikin ruwa da kuma uwa ƙas­ar game da miliy­an 400 da suka wuce.
All halit­tar dab­ba mai kafafuwa da back­bones. Kusan dukkan su sa qwai a cikin ruwa, a cikin wani Lay­er jelly, abin da na tsare da su. Loka­cin da mata­sa halit­tar dab­ba mai kafafuwa kyanky­as­ar kwan suka ciyar a kan algae (kankan­in ruwa shuke-shuke). A mata­sa rana a wan­nan mataki da aka kira wani tad­pole. Yana num­fas­awa da oxy­gen narkar da a ruwa, ta han­yar gills. Bay­an wata biyu ko uku da tad­pole fara can­ja a cikin wani adult. Its wut­siya hankali vuya, da gills juya zuwa huhu. Hind kafafu, sa’an nan gaba kafafu bayy­ana. The kadan rana ya fita cikin ruwa da kuma ciyar­wa da saur­an da ray­uwa a mat­say­in wani iska-num­fashi adult. Amma dole né komawa zuwa ruwa zuwa Dede kuma sa ta qwai.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans poe holo­holona e like me na rana, toads, a me na sala­man­ders a me na newts. Lakou ke ola iloko o ka wai, a ma ka aina, aka, o ka hapa nui o lakou hoʻo­maka i ko lakou ola iloko o ka wai. Amphi­bi­ans he añu-koko mea. Aole lakou i inu like me na holo­holona, aka, hoʻokemu wai pono ma ko lakou mau tehasa. No ia mea, e mala­ma lakou i ko lakou mau ili nā hua. Amphi­bi­ans he hookahi o ka wā pūʻana o nā holo­holona ma ka honua nei. Lakou i ka pūn­awele mail­oko mai o ka wai, a ma luna o ka’āina a puni 400 miliona makahiki aku nei.
All amphi­bi­ans he iwi kuamoo. Aneane e pau loa no lakou i kau hua, ma ka wai, i loko o ka ahu iho la ka jelly, ka mea i mala­ma ia lakou. I ka wa a na amphi­bi­ans opi­o­pio hoʻo­moe lākouʻai ma ka līo­ho (wahi wai kanu). A’ōpio rana ma keia kahua, ua kapaia, he tad­pole. It ha o ka oxy­gen ma mea hoʻo­heheʻeʻia i loko o ka wai ma halo o mua, Ma hope o elua a ekolu na mala­ma paha i ke tad­pole hoʻo­maka e loli iloko o kekahi kana­ka mak­ua. Kona huelo i nā nalo, a me kona mau halo o mua huli i maʻiʻaʻai. Diawahine ia wāwae, a laila alo wāwae ikea. Ka uuku rana lau o ka wai, a me ka hāhai i ke koena o kona ola, e like me ka lewa-ha mak­ua. Aka, he mea e hoi hou i ka wai i kokoolua, ae kau mai i kona hua.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
דו-חיים
דו-חיים הם בעלי חיים כגון צפרדעים, קרפדות, סלמנדרות ו ו סלמנדרות. הם יכולים לחיות במים או ביבשה, אך רובם להתחיל את חייהם במים. דו-חיים הם יצורים בעלי דם קר. הם לא שותים כמו בעלי חיים אחרים, אבל לספוג מים ישירות דרך עורם. מסיבה זו הם חייבים לשמור את עורם לח. דו-חיים היו אחת הקבוצות המוקדמות חיות על פני הארץ. הם זחלו מתוך המים אל היבשה כ -400 מיליון שנה.
כל דו-חי עמוד שדרה. כמעט כולם מטילים ביצים במים, בשכבה של ג’לי, המגנה עליהם. כאשר הדו-חיים צעירים בוקעים הם ניזונים מאצות (צמחי מים זעירים). צפרדע צעירה בשלב זה נקראת ראשן. זה ונושם את החמצן המומס במים באמצעות זימים. אחרי שניים או שלושה חודשי הראשן מתחיל להשתנות לתוך מבוגר. זנב נעלם בהדרגה, הזימים שלו להפוך ריאות. רגליים אחוריות ואז רגליים קדמיות להופיע. הצפרדע הקטנה עוזבת את המים מבלה את שארית החיים כמבוגר נושמי אוויר. אבל הוא חייב לחזור אל המים כדי להזדווג ולהטיל את ביציה.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
उभयचर
उभयचर ऐसे मेंढक, टोड, और सैलामैंडर और newts के रूप में जानवर हैं। वे पानी में या भूमि पर रह सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पानी में उनके जीवन शुरू करते हैं। उभयचर धीर जीव हैं। वे अन्य जानवरों की तरह पीने के लिए नहीं है, लेकिन उनकी खाल के माध्यम से सीधे पानी को अवशोषित। इस कारण वे उनकी खाल नम रखने चाहिए। उभयचर पृथ्वी पर जानवरों की जल्द से जल्द समूहों में से एक थे। वे पानी से बाहर और के बारे में 400 मिलियन साल पहले भूमि पर रेंगा।
सभी उभयचर अनिवार्य जरूरतों की है। लगभग उन सभी को पानी में अंडे देते हैं, जेली की एक परत है, जो उन्हें सुरक्षा में। जब युवा उभयचर पक्षियों के बच्चे वे शैवाल (छोटे पानी पौधों) को खाते हैं। इस स्तर पर एक युवा मेंढक एक मेढक कहा जाता है। यह ऑक्सीजन गहरे नाले के माध्यम से पानी में भंग साँस लेता है। दो या तीन महीने के बाद मेढक एक वयस्क के रूप में बदलने के लिए शुरू होता है। इसकी पूंछ धीरे-धीरे गायब हो जाता है, और इसके गहरे नाले फेफड़ों में बदल जाते हैं। पिछले पैरों और उसके सामने पैर दिखाई देते हैं। छोटे मेंढक पानी छोड़ देता है और एक हवाई उगलने वाले वयस्क के रूप में अपने जीवन के बाकी खर्च करता है। लेकिन यह दोस्त और उसके अंडे देना पानी को वापस करना होगा।

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans yog tsiaj xws li Qav, toads, thi­ab sala­man­ders thi­ab newts. Lawv muaj peev xwm nyob rau hauv dej los yog rau hauv av, tiam sis feem ntau ntawm lawv pib lawv lub neej nyob rau hauv cov dej. Amphi­bi­ans yog txi­as-blooded creatures. Lawv tsis haus dej haus zoo li lwm yam tsiaj, tab sis nqus dej ncaj qha los ntawm lawv cov tawv. Rau qhov no yog vim li cas lawv yuav tsum ua kom lawv cov tawv noo. Amphi­bi­ans yog ib tug ntawm cov earli­est pawg ntawm cov tsiaj nyob rau hauv lub ntiaj teb. Lawv nkag tawm ntawm cov dej thi­ab mus rau lub teb chaws hais txog 400 lab lub xyoo dhau los.
Tag nrho amphi­bi­ans muaj back­bones. Ze li ntawm tag nrho cov ntawm lawv nteg qe nyob rau hauv dej, nyob rau hauv ib tug txheej ntawm jelly, uas tiv thaiv lawv. Thaum tus hlu­as amphi­bi­ans daug lawv pub on algae (me me dej nroj tsuag). Ib tug tub hlu­as Qav ntawm no theem yog hu ua ib tug tad­pole. Nws nqus pa cov pa yaj nyob rau hauv dej los ntawm gills. Tom qab ob los yog peb lub hlis tad­pole pib hloov mus rau hauv ib tug neeg laus. Nws tus Tsov tus tw maj dis­ap­pears, thi­ab nws cov gills tig mus rau hauv lub ntsws. Hind ob txhais ceg thi­ab ces pem hauv ntej ob txhais ceg tsh­wm sim. Tus me Qav yoo­jy­im cov dej thi­ab siv tag nrho nws lub neej raws li ib tug cua-ua pa laus. Tab sis nws yuav tsum rov qab mus rau cov dej mus ua niam txiv thi­ab pw nws lub qe.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
kétéltűek
Kétéltűek álla­tok, mint a békák, varangy­ok és sza­la­man­drák és gőték. Ezek a vízben élnek, vagy szárazföldön, de a legtöb­bjük kezdeni az életüket a vízben. Kétéltűek hide­gvérű lény. Nem isznak, mint a töb­bi állat, de felszív­ja a viz­et közve­tlenül a bőrük. Emi­att meg kell tartani a bőrük ned­ves. Kétéltűek egyik legkoráb­bi állatc­so­por­tok a földön. Mász­tak ki a vízből, és rá a földter­ü­let min­tegy 400 mil­lió évvel ezelőtt.
Minden kétéltűek van ger­incét. Majd­nem minde­gyik tojik a víz, egy réteg zselé, amely megvédi őket. Amikor a fiatal kétéltűek kikel­nek táplálkoznak az algák (apró vízi növények). Egy fiatal béka ebben a sza­kaszban az úgynevez­ett ebi­hal. Léleg­zik az oxigén a vízben oldott keresztül kopoltyúk. Miután két vagy három hónap­pal az ebi­hal változni kezd egy fel­nőtt. Farka fokoz­atosan eltűnik, és lemezei alak­ul­nak tüdőbe. A hátulsó lábak, majd mell­ső lábak jelen­nek meg. A kis béka elhagy­ja a viz­et, és tölti a töb­bi életét, mint egy külső leve­gőt fel­nőtt. De vis­sza kell térnie a vízhez, hogy páros­od­ni, és feküdt a tojás.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stuðnin­gur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
frosk­dýr
Frosk­dýr eru dýr eins og froska, toads, og sala­man­ders og newts. Þeir geta lifað í vat­ni eða á landi, en mest af þeim byr­ja líf sitt í vat­ni. Frosk­dýr eru kalt blóð skepnur. Þeir drekka ekki eins og önnur dýr, en gleypa vatn beint í gegnum húð þeir­ra. Af þes­sum sökum ver­ða þeir að halda húð þeir­ra rök. Frosk­dýr voru eitt af elstu hópum dýra á jörðin­ni. Þeir skríða úr vat­ninu og á land um 400 milljón árum síðan.
Öll frosk­dýr hafa back­bones. Næs­tum öll þau ver­pa eggjum í vat­ni, í lag af hlaupi, sem verndar þá. Þegar ungir frosk­dýr klekjast þeir nærast á þörungum (pínulítill vatn plön­tur). Ungur froskur á þes­su sti­gi er kal­lað tad­pole. Það andar súre­fni ley­st upp í vat­ni í gegnum tálknin. Eftir tvo eða þrjá mánuði Tad­pole fer að breytast í ful­lorðna. halanum hver­fur smám saman, og tálkn hen­nar snúa inn í lun­gun. Afturfætur og þá Fram­fætur bir­tast. The lítill froskur fer vat­nið og eyðir res­tin­ni af lífi sínu sem loft-öndun ful­lorðinn. En það ver­ður að fara aftur í vat­nið til maka og ver­pa eggjum sínum.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Nkwado igwe trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans bụ anụ­manụ dị otú ahụ dị ka awọ, toads, na sala­man­ders na newts. Ha nwere ike ibi na mmiri ma ọ bụ na ala, ma ọtụtụ n’ime ha na-amal­ite ndụ ha n’ime mmiri. Amphi­bi­ans bụ jiri obi ịta mmiri e kere eke. Ha anaghị aṅụ dị ka anụ­manụ ndị ọzọ ma banye mmiri kpọmk­wem site na akpụk­pọ ha. N’ihi nke a ha ga na-akpụk­pọ ha ooh. Amphi­bi­ans ndị so n’ihe ndị dị iche iche nke ụmụ anụ­manụ nọ n’ụwa. Ha jiri nwayọọ pụta nke mmiri na na na ala banyere 400 nde afọ gara aga.
All amphi­bi­ans nwere back­bones. Fọrọ nke nta ka ha niile dina àkwá na mmiri, na a oyi akwa nke jelii, nke na-echebe ha. Mgbe nwa amphi­bi­ans imu nwa ha nri na algae (obere mmiri osisi). Otu nwa frog na a ogbo a na-akpọ a tad­pole. Ọ na-eku ume ndị oxy­gen etisasị­wo ke mmiri site gills. Mgbe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ na ọnwa na tad­pole amal­ite ịgban­we n’ime onye okenye. Ọdụ ya nke nta nke nta kpamk­pam, na gills ghọọ akpa ume. Dụnyere úkwù ụkwụ na mgbe ahụ n’ihu ụkwụ egosi. The obere frog doo ndị mmiri na-emefu ihe ná ndụ ya nile dị ka ntụ na-eku ume too. Ma, ọ ga-alaghachi na mmiri na-agbarịta ibe na ịtọ àkwá.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dukun­gan mes­in ter­jema­han: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfibi
Amfibi ada­lah hewan sep­er­ti katak, kodok, dan sala­man­der dan kadal air. Mereka dapat hidup di air atau di dar­at, tapi keban­yakan dari mereka mulai hidupnya di air. Amfibi ada­lah makhluk berd­arah din­gin. Mereka tidak min­um sep­er­ti binatang lain tapi menyerap air secara lang­sung melalui kulit mereka. Untuk alas­an ini mereka harus men­jaga kulit mereka lem­b­ab. Amfibi ada­lah salah satu kelom­pok pal­ing awal hewan di bumi. Mereka mer­angkak kelu­ar dari air dan ke dar­at sekit­ar 400 juta tahun yang lalu.
Semua amfibi memi­liki tulang pung­gung. Ham­pir semua dari mereka ber­telur di air, di lap­is­an jelly, yang melindungi mereka. Ketika amfibi muda men­etas mereka memakan gang­gang (tanaman air kecil). Seekor katak muda pada tahap ini dis­e­but beru­du. Ini berna­fas oksigen ter­larut dalam air melalui insang. Sete­lah dua atau tiga bulan kece­bong mulai ber­u­bah men­jadi dewasa. ekornya secara ber­ta­hap menghil­ang, dan insang yang ber­u­bah men­jadi paru-paru. kaki belakang dan kaki kemu­di­an depan mun­cul. Katak kecil daun air dan menghabiskan sisa hidupnya seba­gai orang dewasa berna­pas. Teta­pi harus kem­bali ke air untuk kaw­in dan ber­telur.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ais­triúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfaibi­aigh
Tá amfaibi­aigh ainm­hithe den sórt sin Frogan­na, buafa, agus sala­man­dair agus newts. Is féidir leo maire­achtáil in uis­ce nó ar thalamh, ach is mó acu tús a saol in uis­ce. Tá amfaibi­aigh fuar-blooded créatúir. Níl siad deoch mhaith ainm­hithe eile ach uis­ce ion­sú díreach trína cra­icne. Ar an ábhar sin ní foláir iad a choin­neáil ar a n-cra­icne tais. Bhí amfaibi­aigh cheann de na grúpaí is luaithe na n-ainm­hithe ar dom­han. Crawled siad amach as an uis­ce agus amach ar an talamh thart ar 400 mil­liún bli­ain ó shin.
Tá gach amfaibi­aigh cnámh dro­ma. Beag­nach gach ceann acu uib­heacha a leagan in uis­ce, i sraith de glóthach, a gcos­nó­far iad. Nuair Hatch na amfaibi­aigh óga itheann siad algaí (plandaí uis­ce beag bídeach). Déantar frog óg ag an gcéim seo a dtugtar tad­pole. Breathes sé an ocsaigin tuaslagtha in uis­ce trí gills. Tar éis dhá nó trí mhí a thosaíonn an tad­pole a ath­rú isteach i fásta. A eire­aball dis­ap­pears de réir a chéile, agus a chuid gills seal i scam­hóga. cosa hind agus cosa ansin tosa­igh le feiceáil. Fágann an frog beag an t-uis­ce agus caitheann an chuid eile dá saol mar dhuine fásta aer-análaithe. Ach ní mór é ar ais chuig an t-uis­ce a maité agus a leagan a uib­heacha.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­por­to traduzione auto­mat­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Anfibi
Gli anfibi sono anim­ali come rane, ros­pi e sala­man­dre e tri­toni. Pos­sono vivere in acqua o sul­la ter­rafer­ma, ma la mag­gior parte di loro comin­ciano la loro vita in acqua. Gli anfibi sono creature a sangue fred­do. Essi non bevono come gli altri anim­ali, ma assor­bono l’acqua direttamen­te attra­ver­so la pelle. Per questo devono mantenere la loro pelle umida. Gli anfibi sono stati uno dei primi grup­pi di anim­ali sul­la ter­ra. Strisciarono fuori dall’acqua ver­so la ter­ra cir­ca 400 milioni di anni fa.
Tut­ti gli anfibi han­no dorsali. Quasi tut­te le uova laici in acqua, in uno stra­to di gelat­ina, che li pro­tegge. Quan­do i giovani anfibi schi­ud­ono si nutro­no di alghe (minuscole piante acquatiche). Un giovane rana in questa fase è chiam­ato un girino. Si res­pira l’ossigeno dis­ci­olto in acqua attra­ver­so le branchie. Dopo due o tre mesi il girino iniz­ia a cam­bi­are in un adulto. La coda a poco a poco scom­pare, e le sue branchie si tras­form­ano in pol­moni. Le zampe pos­teri­ori e le gam­be poi anteri­ori appaiono. La pic­cola rana las­cia l’acqua e pas­sa il resto del­la sua vita da adulto-aria res­pirabile. Ma deve tor­n­are in acqua per accop­pi­arsi e depor­re le uova.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
両生類
両生類は、カエル、ヒキガエル、およびサンショウウオやイモリなどの動物です。彼らは、水または土地に住むことができますが、それらのほとんどは水の中に自分たちの生活を始めます。両生類は冷血な生き物です。彼らは、他の動物のように飲むのが、その皮を介して直接水を吸収しません。この理由のために、彼らは湿った彼らの皮を維持する必要があります。両生類は、地球上の動物の最も初期のグループの一つでした。彼らは水から出て、約400万年前の土地の上にクロール。
すべての両生類は、バックボーンを持っています。ほとんどそれらのすべては、それらを保護するゼリーの層で、水の中に卵を産みます。彼らは藻類(小さな水草)を餌にすると、若い両生類のハッチ。この段階で若いカエルはオタマジャクシと呼ばれています。これは、鰓を介して水中の溶存酸素を呼吸します。 2または3ヶ月後オタマジャクシは大人に変化し始めます。その尾は徐々に消え、その鰓は肺に向けます。後ろ足、その後、前脚が表示されます。小さなカエルが水を離れ、空気呼吸大人としての人生の残りの部分を費やしています。しかし、それはチームメイトとその卵を産むために水に戻す必要があります。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dhukun­gan ter­jema­han mes­in: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfibi
Amfibi kéwan kayata kod­hok, toads, lan sala­man­ders lan kadal. Padha bisa urip ing banyu utawa ing tanah, nanging pal­ing akeh miwiti urip ing banyu. Amfibi jalmo kad­he­men-blooded. Padha ora ngombe kaya kéwan nanging nresep banyu lang­sung liwat tampil­an sing. Men­awi mekaten padha kudu tetep tampil­an sing lem­b­ab. Amfibi iku salah siji kelom­pok wiwit­an kéwan ing bumi. Padha nguben­gi metu banyu lan dhateng tanah 400 yuta taun kepun­gkur.
Kabeh amfibi duwe back­bones. Sak­lawasé kabeh mau lay end­hog ing banyu, ing lap­is­an saka sele, kang nglindhungi. Nalika amfibi enom lawang ngisor padha Feed ing gang­gang (tetan­dur­an banyu cilik). A ta enom ing tatar­an iki diarani cébong a. Iku breathes oksigen dipun bib­araken ing banyu liwat insang. Sawise loro utawa telung sasi cébong wiwit ngganti menyang diwasa. saw­ijin­ing buntut mboko sith­ik katon, lan insang saw­ijin­ing nguri­pake menyang paru-paru. sikil lan sikil ban­jur ngarep katon. Kod­hok seth­itik god­hong banyu lan kago­long ing liy­ane urip min­angka diwasa online-AMBEGAN. Nanging kudu bali menyang banyu kang­go mate lan lay end­hog saw­ijin­ing.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ಉಭಯಚರಗಳು
ಉಭಯಚರಗಳು ಇಂತಹ ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಮೊಸಳೆಗಳು ಮತ್ತು newts ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು. ಉಭಯಚರಗಳು ನಿರ್ದಯ ಜೀವಿಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಆದರೆ ಅವರ ಚರ್ಮ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತೇವ ತಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಉಭಯಚರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರು ನೀರಿನ ಔಟ್ ಮತ್ತು 400 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಲ್.
ಎಲ್ಲಾ ಉಭಯಚರಗಳು ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಸುಮಾರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಜೆಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪದರ, ನೀರಿನ ಅಡಗಿತ್ತು. ಯುವ ಉಭಯಚರಗಳು ಹೊರಬರುವಾಗ ಅವರು ಪಾಚಿ (ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಸಸ್ಯಗಳು) ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಪ್ಪೆ ಗೊದಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿವಿರುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗೊದಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ವಯಸ್ಕ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕಿವಿರುಗಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗಾಲುಗಳ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪೆ ನೀರು ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯು ಉಗುಳುವ ವಯಸ್ಕರಾದ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಉಳಿದ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಿಲನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­ans
Амфибии мұндай бақалар мен жаб, және саламандры және обитаемо ретінде жануарлар болып табылады. Олар суда немесе жер туралы өмір сүруге болады, бірақ олардың көпшілігі суда өз өмірін бастайды. Амфибии суық қанды жаратылыстар бар. Олар басқа жануарлар сияқты ішеді, бірақ олардың терілері арқылы тікелей су сіңіретін емес. Осы себепті, олар ылғалды олардың терілері сақтауға тиіс. Амфибии жер бетіндегі жануарлар ерте топтардың бірі болды. Олар шамамен 400 миллион жыл бұрын судан және жағаға Тексеріп шығуға.
Барлық қосмекенділер магистральдарды бар. Олардың барлығы дерлік оларды қорғайды желе қабаты, жылы, суда жұмыртқа басады. олар балдырлар (кішкентай су өсімдіктер) қоректенеді кезде жас қосмекенділер люк. осы кезеңде жас лягушка tad­pole деп аталады. Ол жабер арқылы суда еріген оттегі ауасының. екі немесе үш айдан кейін tad­pole ересек ішіне өзгерту бастайды. Оның құйрығы біртіндеп жоғалады, және оның жабры өкпеге айналады. Артқы аяқтарына, содан кейін алдыңғы аяқтары пайда болады. аз Frog су қалдырады және әуе-тыныс ересек ретінде өз өмірінің қалған өткізеді. Бірақ ол өзінің жұмыртқа мат және қалау суға қайта оралтуға тиіспіз.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ឆ្អឹងកង
ឆ្អឹងកងមានសត្វដូចជាកង្កែបគីង្គក់និង Sala­man­der និង Newt ។ ពួកគេអាចរស់នៅក្នុងទឹកឬនៅលើដី, ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃពួកគេបានចាប់ផ្តើមជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងទឹក។ ឆ្អឹងកងជាសត្វឈាមត្រជាក់។ ពួកគេមិនផឹកដូចសត្វដទៃទៀតទេប៉ុន្តែស្រូបយកទឹកដោយផ្ទាល់តាមរយៈស្បែករបស់ពួកគេ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះពួកគេត្រូវតែរក្សាស្បែករបស់ពួកគេមានសំណើម។ សត្វឆ្អឹងកងមួយនៃក្រុមដំបូងបំផុតនៃសត្វនៅលើផែនដី។ ពួកគេបានលូនចេញពីទឹកនិងលើដីនេះប្រហែល 400 លានឆ្នាំកន្លងទៅហើយ។
ឆ្អឹងកងទាំងអស់មានឆ្អឹងខ្នង។ ពួកគេស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងទឹកពងក្នុងការស្រទាប់មួយនៃចាហួយដែលការពារពួកគេ។ នៅពេលឆ្អឹងកងវ័យក្មេងដែលបានញាស់ដែលពួកគេចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារាយ (រុក្ខជាតិទឹកតូច) ។ ការកង្កែបវ័យក្មេងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះត្រូវបានគេហៅថាឯកសារមួយ។ វាដកដង្ហើមអុកស៊ីសែនរលាយក្នុងទឹកបានតាមរយៈការ Gill ។ បន្ទាប់ពីពីរឬបីខែឯកសារចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរទៅជាមនុស្សពេញវ័យ។ កន្ទុយរបស់វាបន្តិចម្តងបាត់និងការ Gill របស់ខ្លួនក្លាយទៅសួត។ ជើង hind និងជើងបន្ទាប់មកមុខលេចឡើង។ សត្វកង្កែបតិចតួចទុកទឹកនិងចំណាយសល់នៃជីវិតរបស់ខ្លួនដែលជាមនុស្សពេញវ័យខ្យល់ដកដង្ហើម។ ប៉ុន្តែវាត្រូវតែត្រឡប់ទៅទឹកដើម្បីមិត្តរួមនិងពងរបស់វា។

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
양서류
양서류는 개구리, 두꺼비, 그리고 도롱뇽과 도롱뇽 같은 동물이다. 그들은 물이나 땅에 살 수 있지만, 대부분은 물에 자신의 삶을 시작합니다. 양서류는 냉혈 동물이다. 그들은 다른 동물처럼 마시는하지만 자신의 피부를 통해 직접 물을 흡수하지 않습니다. 이러한 이유로 그들은 습기가 자신의 스킨을 유지해야합니다. 양서류는 지구상에서 동물의 초기 그룹 중 하나였다. 그들은 물 밖으로와 약 400 만 년 전이 땅에 크롤링.
모든 양서류는 백본 있습니다. 거의 모두는 그들을 보호 젤리 층에 물에 산란. 젊은 양서류 부화 때 그들은 조류 (작은 수생 식물)에 공급. 이 단계에서 젊은 개구리 올챙이라고합니다. 그것은 아가미를 통해 물에 용해 된 산소를 호흡한다. 두 개 또는 세 달 후에 올챙이 성인으로 변화하기 시작한다. 꼬리는 점차 사라지고, 그 아가미가 폐에 전원을 켭니다. 뒷다리 다음 앞다리가 나타납니다. 작은 개구리는 물을 떠나 공기 호흡 성인의 삶의 나머지 부분을 보낸다. 그러나 짝짓기를하고 알을 낳기 위해 물에 반환해야합니다.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port wer­ger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
û gumgu­mokên
Daçek hey­wanên né weke Frogs, beqê, û sala­man­ders û newts. Ew dikarin di avê de an jî li ser erdê dijîn, di hem­an demê de pir­an­iya wan di avê de dest bi jiy­ana xwe. Daçek afirîdên sar-xwîn­germ in. Ew né weke din hey­wanên vex­we né lê pişaft­ina avê ras­ter­ast bi çer­mê wan. Ji bo vê yekê divê ew çer­mê wan şil biparêze. Daçek yek ji şanoyên komên ji hey­wanên li ser rûyê erdê bûn. Ew ji avê der­ket û tik­and­inê de yê welatê barê 400 mily­on sal berê hatim.
Hemû gumgu­mokên biçûk xwedî stûnka. Hema hema hemû ji wan re deyne hêk di avê de, di lay­er ji jelly, ku wan diparêze. Dema ku û gumgu­mokên ciwan qalik­an ew li ser kevzê (san­tralên avê tiny) bidê. A beq ciwan di vê qon­axê de ye, a tad­pole navê. Ev bi nefes, bi oksîjena di avê bi riya kerik hil­weşiya. Piştî ku du an sê mehan li tad­pole dihê guhertin nav sal­mez­in. dûlika xwe hêdî hêdî ji holê rad­ibe, û kerik xwe nav keze­ba veger­in. teşkên Hind û lingên wê ber xuya bibe. Ma hindik dihêle avê û ya din jî yên jiy­ana xwe de derbas dike wek mez­in­an air-nefesa. Lê belê divê ev ji bo avê veger­in û mêr û canê hêk xwe.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­ans
Жерде-сууда жашоочулардын мындай бакаларды, курбакага жана Тритондорду жана тритондорун сыяктуу айбандар бар. Алар сууга же жерде жашоого болот, бирок алардын көбү суу менен өз жанын баштайт. Amphi­bi­ans муздак кандуу жандыктар болуп саналат. Алар башка жаныбарлар сыяктуу эле ичип, бирок, алардын терисинен аркылуу түздөн-түз суу ала алышпайт. ушул себептен улам, алардын терисин нымдуу болушу керек. Жерде-сууда жашоочулардын, жерде жаныбарлардын алгачкы топтордун бири болгон. Алар суудан чыгары менен 400 миллион жыл мурда жерге чыктым.
Бардык жерде-сууда жашоочулардын омурткасы бар. Дээрлик алардын баары сууга жумуртка тууйт, аларды коргойт ичи сууга толгон бир катмар менен. жаш сууда жашоочулардын басып, алар балырлардын (кичинекей суу өсүмдүктөрү) менен азыктанышат. Бул этапта жаш лягушка бир көнөк деп аталат. Ал бакалоор аркылуу сууда эриген кычкылтек дем. эки же үч ай өткөндөн кийин көнөк бойго кирип өзгөртө баштайт. Анын куйрук бара-бара жок болуп, жана анын бакалоорлоруна өпкөгө айланат. Арткы буттары жана андан алдыңкы буттары пайда болот. аз лягушка суу жана аба менен дем бойго анын жашоосун улантат калтырат. Бирок ал түгөй жана жумуртка таштоо үчүн сууга кайтарып берүүгө милдеттүү.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amphi­bi­ans
amphi­bi­ans ມີສັດເຊັ່ນ: ກົບ, ຄັນຄາກ, ແລະ sala­man­ders ແລະ Newt. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດດໍາລົງຊີວິດໃນນ້ໍາຫຼືກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ແຕ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນນ້ໍາ. amphi­bi­ans ມີ creatures ເຢັນ, ເລືອດ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ດື່ມຄືສັດອື່ນໆແຕ່ຮັບເອົາໄວ້ນ້ໍາໂດຍກົງໂດຍຜ່ານການຜິວຫນັງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງຮັກສາຜິວຫນັງຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ. amphi­bi­ans ໄດ້ເປັນຫນຶ່ງໃນກຸ່ມທໍາອິດຂອງສັດໃນແຜ່ນດິນໂລກ. ພວກເຂົາກວາດອອກຈາກນ້ໍາແລະເຂົ້າສູ່ທີ່ດິນປະມານ 400 ລ້ານປີກ່ອນຫນ້ານີ້.
amphi­bi­ans ທັງຫມົດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ. ເກືອບທັງຫມົດຂອງເຂົາເຈົ້າຈັດວາງໄຂ່ໃນນ້ໍາ, ໃນ lay­er ຂອງ jel­lies, ຊຶ່ງປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ amphi­bi­ans ຫນຸ່ມ hatch ພວກເຂົາກິນ algae (ພືດນ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍ). A ກົບຫນຸ່ມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າເປັນ tad­pole. ມັນຫາຍໃຈອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍໃນນ້ໍາຜ່ານກະດູກສັນ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງສອງຫຼືສາມເດືອນ tad­pole ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງເປັນຜູ້ໃຫຍ່. ຫາງຂອງຕົນຄ່ອຍໆຫາຍໄປ, ແລະກະດູກສັນຂອງຕົນເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນປອດ. ຂາ hind ແລະຂາຫຼັງຈາກນັ້ນຫນ້າປາກົດ. ການກົບນ້ອຍໃບນ້ໍາແລະໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຊີວິດຂອງຕົນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ອາກາດຫາຍໃຈ. ແຕ່ວ່າມັນຕ້ອງກັບຄືນໄປນ້ໍາທີ່ຈະຫາຄູ່ແລະການຈັດວາງໄຂ່ຂອງຕົນ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mach­ina trans­la­tione: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphipri­on
Amphipri­on sunt anim­alia, ut ran­is, bufones, et sala­man­dra et Newts. Vivere pos­sunt in aqua vel in ter­ra, sed maxime com­mitti­t­ur in aquis. Amphipri­on sunt anim­alia frigus-san­guinem. Absorbet aquam ut biber­ent non dir­ec­te, sed per alior­um animali­um pel­libus. Quam ob rem retineat pelles humidum. Amphi­bi­ans ter­renor­um ani­m­an­ti­um gen­era prima fuer­unt. Repit super ter­ram et aquam de CD decies annos.
Et amphi­bi­ans in back­bones. Pari­unt fere omnes in aqua iacuit gelata quae tutatur. Cum exclu­dunt pul­los amphi­bior­um pas­cun­tur algae (par­va sem­ina aqua). A rana, adhuc iuven­is est a Tad­pole. Per quod spir­at ver­num aqua in bran­chi­as. Post duos vel tres menses Tad­pole incip­it mutare in adulto. Et cauda eius suc­cess­ive evan­es­cit, et bran­chi­as in declinet pul­mon­is. Cer­va crura, et tunc appar­ent fron­te crura. Rana par­va aqua egred­it­ur aer con­sum­it efflat­us caet­era vita adulta. Sed aqua ad coitum ova ponere.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atbalsts mašīn­tulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
abin­ieki
Abin­ieki ir dzīvnieki, piemēram, vardes, krupji un sala­man­dras un tri­toni. Viņi var dzī­vot ūdenī vai uz sauszemes, bet lielākā daļa no viņiem sāk savu dzīvi ūdenī. Abin­ieki ir auk­stas­iņu radīju­mi. Tie nav dzert tāpat kā citi dzīvnieki, bet absor­bē ūdeni tieši caur viņu ādām. Šī iemesla dēļ viņi ir saglabāt savu ādu mitru. Abin­ieki ir viens no senākajiem gru­pu dzīvniekiem uz zemes. Viņi rāpo­ja ārā no ūdens un uz zemes apmēram pirms 400 mil­joniem gadu.
Visi abin­ieki ir mugurkaulu. Gandrīz visi no tiem dēj olas ūdenī, slāni žele­jas, kas tos aiz­sar­gā. Kad jaunie abin­iekiem izšķilsies tie baro­jas ar aļģēm (sīkas ūdens augi). Jauna varde šajā pos­mā sauc kur­kulis. Tas elpo ūdenī izšķī­dušo skābekli caur žaunām. Pēc diviem vai trim mēnešiem kur­kulis sāk pār­vēr­sties pieau­gušo. Tās astes pakāpeniski izzūd, un tās žaun­as pār­vēršas plaušās. Pakaļkā­jas un tad priekšējās kājas parādās. Maz varde atstāj ūdeni un pavada atlikušo savu dzīvi kā pieau­gušais gaisa elpošana. Bet tas ir jāat­griežas pie ūdens mate un likt savas olas.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pagal­ba mašina ver­ti­mas: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
varliagyvi­ai
Varliagyvi­ai yra gyvūnai, pavyzdžiui, var­les, rupūžes, ir sala­man­dra ir tri­tonų. Jie gali gyventi vandenyje ar ant žemės, tači­au dauguma iš jų pra­dėti savo gyven­imą vandenyje. Varliagyvi­ai yra šal­takraujai padarai. Jie negerkite kaip ir kiti gyvūnai, bet sug­eria vandenį tiesiogi­ai per savo odos. Dėl šios priežasties jie turi išlaikyti savo odos drėg­na. Varliagyvi­ai buvo viena iš pirmųjų grupių gyvūnų žemėje. Jie nuskaityti iš vandens ir ant žemės prieš apie 400 mili­jonų metų.
Visi varliagyvi­ai turi magis­tralė. Beveik visi iš jų kiaušinėli­us vandenyje, į želė sluok­s­niu, kur­is juos apsaugo. Kai jauni varliagyvi­ai išsir­ita jie minta dum­bli­ais (smulkūs vandens augalų). Jaun­as varlė šia­me eta­pe yra vad­i­n­amas buožgalvis. Jis kvėpuo­ja vandenyje ištir­pusiu deguon­imi per žiaun­as. Po dviejų ar trijų mėnesių buožgalvis pra­deda keistis į suaugusiųjų. Jo uodega palaipsniui ding­sta, o jo žiaun­os kreiptis į plauči­us. atro­do Užpakal­inės kojos ir tada priek­inės kojos. Mažai varlė pal­ieka vandenį ir praleidžia savo likusį gyven­imą kaip suaugęs oro kvėpavimo. Bet ji turi grįžti į vandenį por­uot­is ir dėti kiaušini­us.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ënner­stëtzung Masch­inn Iwwer­set­zung: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphibi­en
Amphibi­en sinn Déier­en wéi Fräschen, Mouken, a Sala­man­der­en a Mol­chen. Si kënnen am Waasser oder op Grond­steier liewen, mee déi meescht vun hinnen hiert Liewen am Waasser ufänken. Amphibi­en sinn kal-kal­blid­de­ge Kreaturen. Si drénken net wéi aner Déier­en, mee absor­béier­en Waasser direkt iwwer hir iwwerzunn. Aus deem Grond muss se hir iwwerzunn moist halen. Amphibi­en huet ee vun de éis­cht Grup­pen vun Déier­en op der Äerd. Si Diskus­sioun aus dem Waasser an op den Ter­rain­en ëm 400 Mil­li­oune Joer.
All Amphibi­en hunn back­bones. Bal all vun hinnen Eeër zu Waasser, an engem Lay­er vun .Am, déi se schützt. Wann déi jonk Amphibi­en sch­lup­pen se friesse Algen (Klenge Waasser Plan­zen). Eng jonk Fräsch op dëser Etapp ass eng Kauzekapp genan­nt. Et otemt de opgeléist Sauer­stoff am Waasser duer­ch Kiemen. No zwee oder dräi Méint fänkt de Kauzekapp an een Erwuessen­en ze änner­en. Säi Schwäif lues ver­schwën­nt, a seng Kiemen Tour duer­ch Lon­gen. Hën­neschte Been an dann viis­chte Been ze ges­inn. De klenge Fräsch Blieder Waasser a ver­bréngt de Rescht vun hirem Liewen als eng Loft-Loft Erwuessen­en. Mä et muss un d’Waasser zréck an hir Eeër Hochzäit an zougemaach.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
водоземци
Водоземци се животни како жаби, жаби, и саламандери и водоземци. Тие можат да живеат во вода или на копно, но повеќето од нив се започне својот живот во вода. Водоземци се ладнокрвни суштества. Тие не пијат како и другите животни, но ја апсорбираат водата директно преку својата кожа. Поради оваа причина тие мора да се задржи нивната кожа влажна. Водоземци беа една од првите групи на животни на Земјата. Тие запиша излезе од водата и излез на земјата пред околу 400 милиони години.
Сите водоземци имаат столба. Скоро сите од нив лежат јајца во вода, во слој на желе, кој ги штити. Кога младите водоземци изведат тие се хранат со алги (мали водни растенија). Еден млад жаба во оваа фаза се нарекува tad­pole. Тоа дише кислород растворени во водата низ жабрите. По две или три месеци tad­pole почнува да се менува во возрасен. опашката постепено исчезнува, а неговата жабри се претвори во белите дробови. Задните нозе, а потоа предните нозе се појави. Малку жаби остава вода и троши остатокот од неговиот живот како воздух за дишење за возрасни. Но, тоа мора да се врати во водата да се парат и положи своите јајца.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mil­ina fandik­an-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
biby miain-droa
Sahona dia biby toy ny sahona, saobakaka, sy sala­man­ders sy newts. Afaka miaina ao anaty rano, na ao amin’ny tany izy, fa ny ankamaroan’izy ireo manom­boka ny fiain­any any anaty rano. Sahona ireo-kit­sir­ano zava­boary. Tsy miso­tro tahaka ny biby hafa, fa man­dray rano mivantana amin’ny alalan’ny ny hod­iny. Noho izany ant­ony izany dia tsy maint­sy mit­andrina ny hod­iny man­do. Sahona dia iray amin’ireo von­drona voalo­hany ny biby eto an-tany. Izy ireo nandady avy teo amin’ny rano sy tao amin’ny tany tokony ho 400 tapitrisa taona lasa izay.
Mañana back­bones sahona rehet­ra. Saika ny rehet­ra dia man­at­ody ao anaty rano, tao amin’ny sosona ny Jelly, izay miaro azy. Rehefa foy ny tan­ora biby miain-droa izy ireo saka­fo amin’ny ahidrano (kely rano zavamaniry). Nisy sahona tan­ora amin’izao dingana atao hoe hama­hanana ireo tsi­boboka. Izany miaina ny oks­izen­ina levona ao anaty rano amin’ny alalan’ny gills. Rehefa afaka roa na telo volana ny hama­hanana ireo tsi­boboka manom­boka miova ho toy ny olon-dehibe. Ny ram­bony tsike­likely int­sony, sy ny gills hitodika ho hav­oka­voka. Hind ton­gony ary avy eo dia hise­ho anoloan’ny ton­gony. Ny sahona kely miala amin’ny rano ary mandany ny sisa ny fiain­ana ho toy ny rivo­tra-niaina olon-dehibe. Saingy tsy maint­sy hiv­er­ina any amin’ny rano ny vady aman hametraka ny atodiny.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
mes­in sokongan ter­jema­han: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfi­bia
Amfi­bia ada­lah haiwan sep­er­ti katak, kodok, dan sala­man­ders dan newts. Mereka boleh hidup dalam air atau di dar­at, teta­pi keban­yakan mereka memu­lakan kehidupan mereka di dalam air. Amfi­bia ada­lah makhluk berd­arah sejuk. Mereka tidak min­um sep­er­ti haiwan lain teta­pi menyerap air secara lang­sung melalui kulit mereka. Atas seb­ab ini, mereka mesti men­jaga kulit mereka lem­bap. Amfi­bia ada­lah salah satu kum­pu­lan ter­awal haiwan di bumi. Mereka mer­angkak kelu­ar dari­pada air dan ke tanah kira-kira 400 juta tahun dahu­lu.
Semua amfi­bia mem­pun­yai tulang belakang. Ham­pir semua dari­pada mereka ber­telur dalam air, di dalam lap­is­an jeli, yang melindungi mereka. Apab­ila amfi­bia muda men­etas mereka memakan alga (tum­buh-tum­buhan air kecil). A katak muda pada per­i­ngkat ini dipang­gil beru­du. Ia berna­fas oksigen ter­larut dalam air melalui insang. Sele­pas dua atau tiga bulan beru­du mula ber­u­bah men­jadi dewasa. ekornya secara beransur-ansur hil­ang, dan insang yang men­jadi paru-paru. kaki belakang dan kaki kemu­di­an hadapan mun­cul. Katak sedikit daun dalam air dan menghabiskan selur­uh hay­at­nya seba­gai seor­ang dewasa ber­hawa berna­fas. Teta­pi ia per­lu kem­bali kepada air untuk mengawan dan ber­telur.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ഉഭയജീവികളും
ഉഭയജീവികളും പോലുള്ള തവളകൾ, തവളകൾ, ഒപ്പം sala­man­ders ആൻഡ് ദലായ് മൃഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവർ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേശത്തു ജീവിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ അവരിൽ അധികപേരും വെള്ളത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജീവൻ ആരംഭിക്കുക. ഉഭയജീവികളും തണുത്ത രാജകീയ സൃഷ്ടികളിൽ. അവർ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ കുടിക്കുകയും എന്നാൽ അവരുടെ തൊലികൾ നേരിട്ട് വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ടു അവർ അവരുടെ തൊലി നനഞ്ഞ പാലിക്കണം. ഉഭയജീവികളും ഭൂമിയിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ആദ്യകാല സംഘത്തിലെ ആയിരുന്നു. അവർ 400 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെള്ളം നിന്നു ദേശം തിരിയുക ക്രാൾ.
എല്ലാ ഉഭയജീവികളും നട്ടെല്ലായി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഏതാണ്ട് എല്ലാ അവരിൽ അവരെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന ജെല്ലി ഒരു പാളി, ലെ, വെള്ളത്തിൽ മുട്ടകൾ. അവർ ആൽഗകൾ (ചെറിയ വെള്ളം സസ്യങ്ങൾ) നടന്ന് ഇളതായിരിക്കുമ്പോൾ ഉഭയജീവികളും ഹാച്ച്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു യുവ തവളകൾ ഒരു നങ്ങളുടെ വിളിക്കുന്നു. ഇത് gills വെള്ളം അലിഞ്ഞു ഓക്സിജൻ ശ്വാസോഛ്വാസം. രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ശേഷം നങ്ങളുടെ ഒരു ആളൊന്നിൻറെ മാറ്റി തുടങ്ങുന്നു. വാൽ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും, അതിന്റെ gills ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ. പിൻകാലുകളിലും തുടർന്ന് ഫ്രണ്ട് കാലുകൾ ദൃശ്യമാകും. ചെറിയ തവളകൾ വെള്ളം വിട്ടുപോകുകയും ഒരു വിമാന ശ്വസിക്കുന്ന മുതിർന്നയാളായി അതിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കി ചെലവഴിക്കുന്നു. മറിച്ച് അത് അതിന്റെ മുട്ടകൾ ഇണചേരാൻ വെച്ചാൽ വെള്ളം തിരിച്ചുവന്നേ തീരു.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
anfibji
Anfibji huma annim­ali bħal Żrinġiji­et, ros­pi, u sala­man­dri u newts. Huma jist­għu jgħixu fl-ilma jew fuq l-art, iżda ħafna min­nhom jib­dew ħajjithom fl-ilma. Anfibji huma ta demm kiesaħ kreaturi. Huma ma tixrobx bħal annim­ali oħra iżda jas­sor­bu l-ilma direttament per­mezz ġlud tagħhom. Għal din ir-raġuni għand­hom iżom­mu ġlud tagħhom nied­ja. Anfibji kienu wieħed mill-grup­pi kmi­eni ta l-annim­ali fuq l-art. Huma crawled bar­ra mill-ilma u fuq l-art ta mad­war 400 miljun sena ilu.
anfibji koll­ha jkoll­hom sinsla. Kważi koll­ha kemm huma ibidu l-bajd fl-ilma, f’saff ta ġelat­ina, li jħar­ishom. Meta l-anfibji żgħażagħ bokka­porti dawn l-għalf fuq l-alka (pjanti ilma ċke­jkna). A Żrinġ żgħażagħ f’dan l-ist­ad­ju jis­se­j­jaħ tad­pole. Hija breathes l-ossiġnu maħlul fl-ilma per­mezz garġi. Wara żewġ jew tli­et xhur il-tad­pole jib­da għall-bid­la fis adult. denb tagħha grad­wal­ment tis­parixxi, u garġi tagħha jduru fis pul­mun. saqa­jn ta wara u s-saqa­jn imbagħad qud­diem jidhru. -Żrinġ ftit tħal­li l-ilma u ton­foq il-bqi­ja tal-ħaj­ja tiegħu bħala adult nifs ta arja. Iżda dan għan­du jir­rit­or­na l-ilma li mate u jistabbilixxu l-bajd tagħha.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tau­toko trans­la­tion mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans he kararehe pērā i poroka, toads, me sala­man­ders me newts. Ka taea e ratou ora i roto i te te wai ranei i runga i te when­ua, engari te nuinga o ratou tīmata to ratou oraraa i roto i te wai. Amphi­bi­ans he mea matao-toto. e kore ratou e inu rite atu kararehe engari mim­iti tika wai i roto i to ratou hiako. Hoki tenei take me pupuri e ratou o ratou hiako hou. he amphi­bi­ans tetahi o nga rōpū tua­tahi o te kararehe i runga i te when­ua. kuhu mā ratou i roto i te wai, me te ki te when­ua e pā ana ki 400 miri­ona tau ki muri.
amphi­bi­ans katoa i back­bones. Tata ki tako­to katoa o ratou hua i roto i te wai, i roto i te apa o te tiēre, e tiaki ratou. A, no te paoa i te kuao amphi­bi­ans whan­gai ratou i runga i te pūko­hu wai (tipu te wai iti). huaina te poraka kuao i tenei wā te he tad­pole. hopoi te reira i te hāora rewa i roto i te wai i roto i pihapi­ha. mara­ma e rua ranei e toru i muri i tīmata te tad­pole ki te huri i ki te pakeke. Ko tōna hiawero āta ngaro, me ona pihapi­ha tahuri ki pūkahukahu. Hata wae­wae me wae­wae ka mua puta. rau te poraka iti te wai, me te Aha­tia te toenga o tona ora ano hei pakeke ran­gi-man­awa. Engari me hoki te reira ki te wai ki te mate, me te tako­to ona hua.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
उभयचर
उभयचर बेडूक, toads, आणि sala­man­ders आणि newts म्हणून प्राणी आहेत. ते पाणी किंवा जमीन जगू शकता, पण त्यांना सर्वात पाणी जीवन सुरू. प्राणी थंड डोक्याने केलेला प्राणी आहेत. इतर प्राणी जसे पिण्यास पण त्यांच्या skins थेट पाणी लक्ष वेधून घेणे नाही. या कारणासाठी त्यांनी ओलसर त्यांच्या skins ठेवणे आवश्यक आहे. उभयचर पृथ्वीवर प्राणी लवकरात लवकर गट एक होते. ते पाण्याबाहेर 400 दशलक्ष वर्षांपूर्वी जमीन वर क्रॉल.
सर्व उभयचर back­bones आहे. सुमारे त्यांना सर्व त्यांना रक्षण करते जे जेली एक थर, मध्ये, पाण्यात अंडी. तरुण उभयचर उबविणे, तेव्हा त्यांनी एकपेशीय वनस्पती (लहान पाणी वनस्पती) खातात. या टप्प्यावर एक तरुण बेडकाचा अगदी लहान बेडूक म्हणतात. हे gills माध्यमातून पाणी विरघळलेला प्राणवायू श्वासात. दोन किंवा तीन महिने नंतर अगदी लहान बेडूक वयस्कर मध्ये बदलण्यासाठी सुरु होते. त्याची शेपूट हळूहळू अदृश्य, आणि त्याच्या gills फुफ्फुसात करा. मागचा पाय आणि नंतर समोर पाय आहे दिसतात. थोडे बेडूक पाणी नाही आणि एक हवाई-श्वास प्रौढ म्हणून त्याचे जीवन उर्वरित खर्च. पण तो सोबती आणि त्याच्या अंडी पाणी परत करणे आवश्यक आहे.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
нутагтан
Хоёр нутагтан зэрэг мэлхий, хуваадаг ба сайван болон newts зэрэг амьтад байдаг. Тэд усанд, эсвэл газар дээр амьдарч чадна, харин тэдний ихэнх нь усан дахь амьдралаа эхэлдэг. Хоёр нутагтан, хүйтэн цустай амьтан юм. Тэд бусад амьтан шиг ууж ч тэдний арьс дамжуулан шууд ус шингээж байна. Ийм учраас тэд арьс чийглэг байлгах хэрэгтэй. Газар дэлхий дээр амьтан эртний бүлгийн нэг нь байсан юм. Тэд уснаас, ойролцоогоор 400 сая жилийн өмнө газар дээр мөлхөж.
Мэдээлэл хоёр нутагтан нуруу байдаг. Бараг бүгдийг нь өндөг ус, тэднийг хамгаалдаг вазелин нь давхарга дахь байв. Залуу хоёр нутагтан эндсэн үед тэдгээр нь замаг (жижигхэн усны ургамал) хооллодог. Энэ үе шатанд залуу мэлхий нь Tad­pole гэж нэрлэдэг. Энэ нь заламгай байдаг дамжуулан усанд ууссан хүчилтөрөгч амьсгалсан. Хоёр, гурван сарын дараа Tad­pole нь насанд хүрсэн хүн болгон өөрчилж эхэлдэг. Түүний сүүл аажмаар алга болж, түүний заламгай байдаг уушиг руу оръё. Хойд хөл, дараа нь урд хөл нь харагдаж байна. бяцхан мэлхий ус орхидог болон агаарын амьсгалын насанд хүрсэн түүний амьдралын үлдсэн зарцуулдаг. Гэхдээ анд, түүний өндөглөдөг ус руу буцах ёстой.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ရေနေ
ရေနေထိုကဲ့သို့သောဖား, ဘားပြုပ်နှင့်ပုတ်သင်နှင့်ရေပုတ်သင်ငယ်အဖြစ်တိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကရေထဲမှာသို့မဟုတ်မြေပေါ်တွင်အသက်ရှင်နိုင်ပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာရေထဲမှာသူတို့ဘဝစတင်။ ရေနေအအေးသွေးသတ္တဝါများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအခြားတိရစ္ဆာန်နှင့်တူမသောက်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အရေခွံမှတဆင့်တိုက်ရိုက်ရေစုပ်ယူပါဘူး။ ဤအကြောင်းကြောင့်သူတို့စိုထိုင်းသောသူတို့၏အရေခွံကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်။ ရေနေမြေကြီးပေါ်မှာတိရစ္ဆာန်များ၏အစောဆုံးအုပ်စုများ၏တဦးတည်းရှိကြ၏။ သူတို့က 400 ခန့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းသန်းရေထဲကမြေနှင့်ပေါ်သို့ရောက်ခဲ့တဲ့။
အားလုံးရေနေ Back­bones ရဲ့ရှိသည်။ အားလုံးနီးပါးကသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ပေးသည်သောဂျယ်လီတစ်အလွှာအတွက်, ရေထဲမှာကြက်ဥအိပ်လေ၏။ သူတို့ရေညှိ (သေးငယ်တဲ့ရေမှော်ပင်) အပေါ်အစာကျွေးလိုက်တဲ့အခါထိုလူငယ်ရေနေပေါက်။ ဒီအဆင့်မှာတစ်ဦးကလူငယ်ဖားတစ် tad­pole ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာပါးဟက်ကတဆင့်ရေအတွက်ဖျက်သိမ်းအောက်ဆီဂျင်ရှူရှိုက်။ နှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးလပြီးနောက် tad­pole တစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသို့ပြောင်းလဲပစ်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အမြီးတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားမှာ, နှင့်၎င်း၏ပါးဟက်အဆုတ်သို့လှည့်။ ခြေထောက်ပြီးတော့ရှေ့ခြေထောက်ပေါ်လာပါသည်။ ငယ်ဖားကိုရေအရွက်နှင့် Air-အသက်ရှူခြင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်သူ့ရဲ့အသက်တာ၏ကြွင်းသောအရာသာသုံးစွဲသည်။ သို့သော်၎င်း၏ကြက်ဥမိတ်နှင့် တင်. ဖို့ရေထံသို့ပြန်လာရကြမည်။

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans यस्तो भ्यागुतो, toads, र sala­man­ders र newts रूपमा जनावर हो। तिनीहरू पानी वा देशमा बस्न सक्छ, तर ती सबै भन्दा पानी ज्यान सुरु गर्नुहोस्। Amphi­bi­ans चिसो-blooded जीव हो। तिनीहरूले अन्य जनावर जस्तै पिउन तर आफ्नो खाल मार्फत सिधै पानी अवशोषित छैन। तिनीहरूले यस कारण नम आफ्नो खाल गर्नुपर्छ। Amphi­bi­ans पृथ्वीमा जनावरहरूको पुराना समूह मध्ये एक थियो। तिनीहरू पानी बाहिर र देशमा मा बारे 400 मिलियन वर्ष पहिले खोजिएका।
सबै amphi­bi­ans back­bones छ। लगभग ती सबै तिनीहरूलाई जोगाउँछ जेली को एक तह, मा, पानी मा अन्डा। जवान amphi­bi­ans प्वाल जब तिनीहरूले शैवाल (साना पानी बिरुवाहरु) खान्छन्। यो अवस्थामा एक युवा भ्यागुतो एक tad­pole भनिन्छ। यो नाले मार्फत पानी मा भंग ओक्सीजन breathes। दुई वा तीन महिना पछि tad­pole एक वयस्क मा परिवर्तन गर्न थाल्छ। यसको पुच्छर बिस्तारै गायब, र यसको नाले फोक्सोमा परिणत। हिन्द खुट्टा र त्यसपछि अगाडि खुट्टा देखिन्छन्। साना भ्यागुतो पानी छोड्छ र एक हावा-सास वयस्क रूपमा यसको जीवन बाँकी बिताउनुहुन्छ। तर यो जोडीको र यसको अन्डा पानी फर्कन पर्छ।

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maskino­ver­set­telse: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amfibi­er
Amfibi­er er dyr som fro­sker, pad­der og sala­man­dere og sala­man­der. De kan leve i vann eller på land, men de fleste av dem starter liv­et i vann. Amfibi­er er kald­blodi­ge skapninger. De drik­ker ikke som andre dyr, men absorbere vann direk­te gjen­nom sine skinn. Av den­ne grunn må de holde sine skins fuk­tig. Amfibi­er var en av de tid­lig­ste grup­per av dyr på jorden. De krøp ut av van­net og opp på land om lag 400 mil­lion­er år sid­en.
Alle amfibi­er har stam­nett. Nesten alle av dem leg­ger egg i vann, i et lag av gelé, som beskyt­ter dem. Når de unge amfibi­er klekkes de beit­er på alger (ørsmå van­nplant­er). En ung frosk på dette stadi­et kalles et rum­pet­roll. Det puster oksy­gen oppløst i vann gjen­nom gjel­le­ne. Etter to eller tre måneder rum­pet­roll begyn­ner å endre seg til en vok­sen. Halen grad­vis fors­vin­ner, og gjel­le­ne slå inn i lun­gene. Bak­beina og der­etter for­bena vises. Den lille fro­sken for­lat­er van­net og tilbring­er resten av sitt liv som en luft-puste vok­sen. Men det må vende tilbake til van­net for å par­re seg og leg­ger sine egg.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ذوحیاتین
ذوحیاتین دي څارويو لکه د چونګښو، تراجراء، او sala­man­ders او فاشستي. دوي کولاي شي په اوبو او يا په ځمکه کې ژوند کوي، خو زياتره يې په اوبو کې خپل ژوند پيل کړي. ذوحیاتین سړې سینې د مخلوقات دي. هغوی د نورو څارويو په څېر نه څښي خو په مستقيمه توګه خپل پوستکي له لارې د اوبو د جذب کړي. له دې امله بايد د خپل پوستکي رطوبت وساتل شي. ذوحیاتین شوي دي چې د څارويو په ځمکه ژر ډلو یو. هغوی crawled د اوبو او همداسي د ځمکې په اړه د 400 میلیونه کاله وړاندې.
ټول ذوحیاتین شمزۍ لري. نږدې ټول يې په اوبو، هګۍ د جيلي يوه طبقه، چې د هغوی ساتنه کوي. کله چې ځوان ذوحیاتین هګيو څخه دوی په اوبړیو (کوچنی د اوبو نباتات) خواړه. په دې پړاو کې يو ځوان Frog ده tad­pole غوښتنه وکړه. دا د اکسيجن gills له لارې په اوبو کی حل تنفس کوي. دوه يا درې مياشتې وروسته د tad­pole پيل شوه چې يو بالغ ته بدلون ورکړي. په خپله لکۍ ورو ورو له منځه ځي، او د هغې د gills په سږو اړوي. شاتنۍ پښې او بيا مخې ته پښې ښکاري. The little Frog اوبو ته روان شو او د هوا او د تنفس د لويانو په توګه د خپل ژوند په پاتې موده تېروي. خو دا باید چې د اوبو د بیرته جفتګيرۍ او د هغې د هګۍ اچوي.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دوزیستان
دوزیستان حیوانات مانند قورباغه، وزغ و سمندر و سمندر. آنها می توانند در آب و یا در زمین زندگی می کنند، اما بسیاری از آنها در آب شروع زندگی خود را. دوزیستان موجودات خونسرد هستند. آنها مانند دیگر حیوانات می نوشند نه اما جذب آب طور مستقیم از طریق پوست خود. به همین دلیل آنها باید پوست خود را مرطوب نگه دارید. دوزیستان یکی از اولین گروه از حیوانات بر روی زمین بود. آنها را از آب خارج و بر روی زمین در حدود 400 میلیون سال پیش خزید.
همه دوزیستان ستون فقرات دارند. تقریبا همه آنها تخم در آب، در یک لایه از ژله، که آنها را محافظت می کند. وقتی دوزیستان جوان تخم آنها در جلبک (گیاهان آب کوچک) تغذیه می کنند. قورباغه جوان در این مرحله بچه قورباغه به نام. آن را تنفس اکسیژن در آب را از طریق آبشش ها حل می شود. پس از دو یا سه ماه بچه قورباغه شروع به تغییر به یک فرد بزرگسال. دم خود را به تدریج از بین می رود، و آبشش خود را به ریه ها را روشن کنید. پاهای عقبی و پاها پس از آن مقابل ظاهر می شود. قورباغه کمی برگ آب و بقیه عمر خود را صرف به عنوان یک بزرگسال هوا تنفس. اما باید آن را به آب بازگشت به همسر و تخم آن است.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pomoc maszynowe tłu­maczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
płazy
Płazy to zwi­erzęta, takie jak żaby, ropuchy, traszki i sala­man­dry i. Mogą żyć w wodzie lub na lądzie, ale więk­szość z nich zaczyna­ją swo­je życie w wodzie. Płazy są stworzeniami zim­nokr­wis­tych. Oni nie piją jak inne zwi­erzęta, ale absor­bują wodę bez­pośred­nio przez ich skór. Z tego powodu muszą one zachow­ać ich skór wil­got­ne. Płazy były jed­ną z pier­wszych grup zwi­erząt na ziemi. Oni wylazł z wody i na lądzie około 400 milionów lat temu.
Wszys­tkie płazy mają szkielety. Praw­ie wszys­tkie z nich składać jaja w wodzie, warstwę galaretki, który je chroni. Kiedy młode płazy wylęga­ją żywią się glo­nami (maleńkie rośliny wod­ne). Młoda żaba na tym eta­pie nazy­wana jest kijanki. Oddycha tlen rozpuszczony w wodzie przez skrzela. Po dwóch lub trzech miesięcy kijanki zaczyna zmi­eni­ać się w dorosłego. Jego ogon stopniowo zanika, a jej skrzela zami­eniają się w płu­cach. Kończyny tyl­ne i przed­nie nogi, a następnie pojawia się. Mała żaba opuszcza wodę i spędza resztę swo­jego życia jako powietrze do oddych­ania dorosłych. Ale to musi wró­cić do wody do kopu­lacji i położyć swo­je jaja.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suporte de tradução automát­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
anfí­bios
Os anfí­bios são ani­mais como rãs, sapos, sala­man­dras e tritões e. Eles podem viver em água ou em ter­ra, mas a maioria deles começam suas vidas na água. Os anfí­bios são cri­aturas de sangue frio. Eles não bebem como os out­ros ani­mais, mas absorvem a água direta­men­te através de suas peles. Por esta razão, eles devem manter suas peles úmido. Anfí­bios foram um dos primeir­os grupos de ani­mais na ter­ra. Eles se arrastou para fora da água e para a ter­ra cer­ca de 400 mil­hões de anos atrás.
Todos os anfí­bios têm back­bones. Quase todos eles põem ovos na água, em uma camada de geléia, que os protégé. Quan­do os jovens anfí­bios cho­car eles se ali­mentam de algas (água plantas minús­cu­las). Um jovem sapo, nesta fase, é cha­mado um girino. Ele res­pira o oxigênio dis­solvido na água através de brân­quias. Depois de dois ou três meses o girino começa a mudar em um adulto. Sua cauda desa­pare­ce gradu­al­men­te, e suas brân­quias se trans­form­ar em pul­mões. patas tra­seir­as e as per­nas, em seguida, fren­te apare­cer. O pequeno sapo deixa a água e pas­sa o resto de sua vida como um adulto de res­pir­ação aérea. Mas ele deve retor­n­ar à água para acas­alar e colo­car seus ovos.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ਜਲਥਲੀ
ਜਲਥਲੀ ਅਜਿਹੇ ਡੱਡੂ, toads, ਅਤੇ sala­man­ders ਅਤੇ newts ਤੌਰ ਜਾਨਵਰ ਹਨ. ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ. ਜਲਥਲੀ ਠੰਡੇ-ਬੇਕਿਰਕ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵਰਗੇ ਪੀਣ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਛਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਜ਼ਬ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛਿੱਲ ਗਿੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਲਥਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਲਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨ. ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੰਘਦੇ.
ਸਾਰੇ ਜਲਥਲੀ ਵਿਚ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਹੈ. ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਡੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੈਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ. ਜਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲਥਲੀ ਘੜੇ ਉਹ ਐਲਗੀ (ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੌਦੇ) ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ. ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਇੱਕ tad­pole ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ gills ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਸਾਹ. ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ tad­pole ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਪੂਛ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ gills ਫੇਫੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ. ਹਿੰਦ ਲਤ੍ਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਤ੍ਤਾ ਵਿਖਾਈ. ਥੋੜਾ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾ-ਸਾਹ ਬਾਲਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mașină de suport tra­ducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfibi­enii
Amfibi­enii sunt ani­male, cum ar fi broaste, râioase și sala­man­dre și tri­toni. Ei pot trăi în apă sau pe uscat, dar cele mai mul­te din­tre ele își încep viața în apă. Amfibi­enii sunt creaturi cu sânge rece. Ei nu beau ca și alte ani­male, dar absorb apa dir­ect prin pielea lor. Din acest motiv, ele tre­buie să păstreze pielea lor umed. Amfibi­enii au fost una din­tre cele mai vec­hi gru­puri de ani­male de pe pământ. Ei au ieșit din apă și pe uscat în urmă cu aprox­im­at­iv 400 de milioane de ani.
Toate amfibi­eni au coloanele ver­teb­rale. Aproape toate ouăle se afla în apă, într-un strat de bază de gelat­ină, care le pro­te­jează. Atun­ci când tin­erii amfibi­eni eclozează se hrăn­esc cu alge (plante de apă foarte mici). O broască tânără în această eta­pă, se numește un mor­mo­loc. Ea res­pira oxi­genul dizolvat în apă prin bran­hii. După două sau trei luni mor­mo­loc incepe sa se schim­be intr-un adult. Coada sa dis­pare treptat, iar bran­hiile sale se trans­formă în plămâni. picioare­le din spate și picioare, apoi din față apar. Broscuta para­seste apa si pet­re­ce tot res­tul vieții sale ca un adult-res­pir­ație de aer. Dar tre­buie să se întoar­că la apă pen­tru a se împerechează și își pune ouăle.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Земноводные
Земноводные животные, такие как лягушки, жабы и саламандры и тритоны. Они могут жить в воде или на суше, но большинство из них начинают свою жизнь в воде. Амфибии хладнокровные существа. Они не пьют, как и другие животные, но поглощают воду непосредственно через их шкуры. По этой причине они должны держать свои шкуры во влажном состоянии. Амфибии были одним из самых ранних групп животных на земле. Они выползли из воды на сушу около 400 миллионов лет назад.
У всех амфибий есть скелеты. Почти все они откладывают яйца в воде, в слое желе, который защищает их. Когда молодые амфибии люк они питаются водорослями (крошечные водные растения). Молодой лягушки на этой стадии называется головастика. Он вдыхает кислород, растворенный в воде через жабры. Через два-три месяца головастик начинает меняться во взрослого человека. Хвост постепенно исчезает, и ее жабры превращаются в легкие. Задние ноги появляются, а затем передние ноги. Маленькая лягушка уходит в воду и проводит остаток своей жизни, как взрослый воздушно-реактивным. Но она должна вернуться к воде, чтобы спариваться и отложить яйца.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
faa­lili­uga mas­ini Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­ans
o e manu Amphi­bi­ans o rane, toads, ma sala­man­ders ma newts. E mafai ona latou ola ai i le vai po o le laueleele, ae o le toate­le oi latou amataina o latou olaga i le vai. Amphi­bi­ans o ni foafo­aga malu­lu-blooded. Latou te le inu e pei o isi manu ae mitiia vai tuusao e ala i latou paʻu. O le mafuaaga lea e tatau ona latou tausia a latou paʻu susu. Amphi­bi­ans o se tasi o le vae­ga muamua o le manu i le lalola­gi. Latou tolo­to­lo i fafo o le vai ma i luga o le nuu e uiga i le 400 miliona o taus­aga ua mavae.
Uma amphi­bi­ans maua back­bones. E toe­toe lava oi latou uma tao­to fuamoa i le vai, i se vae­ga o sieli, lea e puipuia ai i latou. Ina ua fofoa amphi­bi­ans tala­vou latou faf­aga i algae (laau tamai vai). ua taʻua o se alii tala­vou lane i lenei tulaga se tad­pole. E man­avaina le okesene faataapeina i le vai e ala i gills. Ina ua mavae le lua po o le tolu mas­ina amata ona suia le tad­pole i se tagata matua. mou malie lona siʻusiʻu, ma ona gills liliu i māmā. Hind vae ma vae ona luma foliga. O le itiiti lane tuua le vai ma e faaalu­ina e le vae­ga o totoe o lona olaga o se tagata matua ea-man­ava. Ae e tatau ona toe foi i le vai e feusuai ma faataa­tia ai lona fua.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taic inneal eadar-theanga­chaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Muir-thìrich
Tha muir-thìrich beath­a­ichean leith­id los­gan­nan, los­gan­nan-dubha, dear­can-lua­chrach agus a chor­ra-cha­gail­te agus. Faodaidh iad fuire­ach anns an uis­ge no air an talamh, ach mhòr-chuid dhi­ubh a’ tòiseachadh am beatha ann an uis­ge. Muir-thìrich, tha fuil fuar creutaire­an. Chan eil iad ag òl mar beath­a­ichean eile, ach GHABHAIL A-STEACH uis­ge dìreach tron craiceann. Air­son an adhbhar seo, feu­maidh iad a chu­mail an craiceann tais. Muir-thìrich bha aon de na ciad Buidh­nean bheath­a­ichean air an talamh. Crawled iad a-mach às an uis­ge agus air an talamh timcheall air 400 millean bli­adh­na air ais.
Muir-thìrich uile tha back­bones. Bha cha mhòr a h-uile dhi­ubh a breith uighean ann an uis­ge, ann an còm­h­dach de silidh, tha seo gan dìon. Nuair a òga muir-thìrich tàr­machadh iad ag ithe air lìon­anaich (beaga bìo­dach uis­ge lusan). A òga los­gann aig an ìre seo Canar phol­lan. Tha ea lei­geil analach an ocsaidean leaghadh ann an uis­ge tro na giùrain. An dèidh dhà no trì mhìosan an phol­lan tòiseachadh gus ath­ar­rachadh a thoirt a-steach inbheach. Ear­ball falbhaidh mean air mhean, agus a giùrain Cuir a-steach do na sgam­hanan. Cas­an deiridh agus an uair sin a noch­dadh air beu­laibh cas­an. Tha am beagan air los­gann a fàgail an t-uis­ge agus a’ cur seachad a chòrr de a bheatha mar inbheach air-anail. Ach feu­maidh e tilleadh dhan uis­ge air­son mach­lag agus luidh a uighean.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
водоземци
Водоземци су животиње као што су жабе, жабе, и даждевњака и даждевањака. Они могу да живе у води или на копну, али већина њих почну своје животе у води. Водоземци су хладнокрвне животиње. Они не пију као и друге животиње, али упијају воду директно преко својих коже. Из тог разлога они морају да задрже своје коже влажна. Водоземци био један од првих група животиња на Земљи. Они извукла из воде и на земљи пре око 400 милиона година.
Све водоземци имају масира. Готово сви они леже јаја у води, у слоју од желеа, који их штити. Када млади водоземци излегу се хране на алгама (мале водених биљака). Млади жаба у овој фази се зове пуноглавац. Она дише кисеоник растворен у води кроз шкрге. Након два или три месеца пуноглавац почиње да се мења у одраслом. Њен реп постепено нестаје, а његови шкрге претворити у плућа. појављују задње ноге и онда предње ноге. Мала жаба оставља воду и проводи остатак свог живота као ваздуха за дисање одраслих. Али мора да се врати у воду да се пари и положи јаја.

#VALUE!
“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port much­ina shan­duro: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans imhuka dza­ka­dai Mata­tya, toads, uye sala­man­ders uye newts. Vano­gona kur­ara­ma mum­vura kana panyika, asi vakawanda vavo kutanga hwa­vo mum­vura. Amphi­bi­ans zvisikwa ine utsinye. Havadi kun­wa kufan­ana nedz­i­m­we mhuka asi kufungis­isa mvura zvakananga kuburikidza mateb­we azvo. Nok­uda kwech­ikonzero ichi van­ofanira kuchen­geta mateb­we azvo nyoro. Amphi­bi­ans vaiva mum­we tanga mapoka ezvi­p­fu­wo panyika. Ivo crawled kub­va mum­vura uye padenga nyika makore anenge mamir­iy­oni 400 akapfuura.
amphi­bi­ans All vane back­bones. Inenge vose mazai nem­vura, pan­zvimbo paiva mon­do iyo anovadz­iviri­ra. Kana wech­iduku amphi­bi­ans mazai Vak­aguta algae (tuduku mvura zvirim­wa). A datya wech­idiki Pan­guva iyi inonzi tad­pole. It anofema yakachena zvazvichany­un­gu­dut­swa mvura kuburikidza gills. Pashure miviri kana mit­atu iri tad­pole anot­anga kuch­in­ja kuva mun­hu mukuru. Muswe wayo zvisho­ma nezvisho­ma anonyangarika, uye gills dza­yo dzikava mumapapu. Hadzi mak­um­bo uye mak­um­bo ipa­po pam­beri kuoneka. The sho­ma datya anosiya mvura uye anopedza kwoupenyu hwayo somun­hu mhepo-chinofema mukuru. Asi unofanira kud­zokera mvura zvis­an­gane uye mazai ayo.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans جيئن ته ڏيڏر، toads، ۽ sala­man­ders ۽ newts جيئن جانور آهن. انهن کي پاڻي ۾ يا زمين تي رهن ٿا ڪري سگهو ٿا، پر انھن مان گھڻا پاڻي ۾ سندن جان شروع ٿي. Amphi­bi­ans ٿڌو-blooded مخلوق آهن. اهي ٻين جانورن وانگر پيو پر سندن کلون ذريعي سڌو پاڻي جذب نه ڪندا آھن. هن سبب جي لاء اهي سندن کلون نم رکڻ ضروري آهي. Amphi­bi­ans زمين تي جانورن جي مذڪوره گروپن جي هڪ هئا. اهي جي باري ۾ 400 ملين سال اڳ جي پاڻي کان ٻاهر ۽ زمين کي هٽايو ٺاھيون ٿا.
سڀ amphi­bi­ans گڏ پرڻڻ آهن. تقريبا سڀني انھن جي پاڻي ۾ ڍڪيل ٿا رکون، جيلي جي پرت، جنهن جي انهن کي پناھ ۾. جڏهن ته نوجوان amphi­bi­ans hatch اھي Wood سڏيو (ٺهي پاڻي ريء) تي کارايو. هن مرحلي تي هڪ نوجوان frog هڪ tad­pole سڏيو ويندو آهي. اها آڪسيجن gills ذريعي پاڻيء ۾ لوڻ breathes. ٻن يا ٽن مهينن کان پوء tad­pole هڪ بالغ ۾ تبديل ڪرڻ لاء ٿيندي آهي. ان دم جتان غائب، ۽ ان جي gills ڦڦڙن ۾ موڙ. ھند ڪپڙو ۽ پوء سامهون پير ٿيندا آهن. هن ٿورو frog پاڻي پنن ۽ هڪ هوائي-ھونديون بالغن جي طور تي ان جي زندگيء جي باقي خرچي. پر ان کي ميٽ ۽ ان جي ڍڪيل ٿا رکون ڪرڻ جي پاڻيء ڏانھن موٽي هجڻ ضروري آهي.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
උභය ජීවීන්
උභයජීවී විශේෂ ගෙම්බන්, මැඩියන්, සහ sala­man­ders හා newts සතුන් වේ. ඔවුන් ජලය හෝ ඉඩම් මත ජීවත් විය හැකි, නමුත් ඔවුන් බොහෝ ජල ඔවුන්ගේ ජීවිත අරඹන්න. උභය ජීවීන් අමු අමුවේ සත්ත්වයෝ වෙති. ඔවුන් වෙනත් සතුන් මෙන් පානය ඔවුන්ගේ සම් මගින් සෘජුවම ජලය පොළොවට උරා නැහැ. මේ හේතුව නිසා ඔවුන් තෙත් ඔවුන්ගේ සම් තබා ගත යුතු ය. උභය ජීවීන් පොළොව මත සතුන් මුල්ම කණ්ඩායම් එක් වූහ. ඔවුන් මිලියන 400 ක් කට පමණ පෙර වතුරෙන් සහ ඉඩම් මතට සාරාංශයක් පෙන්නුම්.
සියලු උභයජීවීන් back­bones ඇත. කට ආසන්න සියලු ඔවුන් ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරන ජෙලි ස්ථරයක් ද, ජලයේ බිත්තර. ඔවුන් ඇල්ගී (ඉතා කුඩා ශාක) මත පෝෂණය වන විට තරුණ උභයජීවීන් හැච්. මෙම අදියරේ දී තරුණ ගෙම්බාට tad­pole ලෙස හැඳින්වේ. එය ගිලිනු ලැබූ හරහා ජලය දියකර ඔක්සිජන් හුස්ම. මාස දෙක තුනකට පසු tad­pole වැඩිහිටි බවට වෙනස් කිරීමට ආරම්භ වේ. එහි වලිගය ක්රමයෙන් අතුරුදහන්, සහ එහි ගිලිනු ලැබූ පෙනහලු බවට පරිවර්තනය. පාදයන් හා පසුව ඉදිරිපිට කකුල් පෙනී යයි. කුඩා ගෙම්බා ජල කොළ සහ වායු ආශ්වාස වැඩිහිටියකු ලෙස එහි ජීවිතයේ ඉතිරි වැය කරයි. එහෙත් එය, බිත්තර යාළුවා සහ දැමීම සඳහා, ජලය නැවත කළ යුතුය.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pora stro­jový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
obojživel­níky
Obojživel­níky sú zvi­er­atá, ako sú žaby, ropuchy a mloky a mloky. Môžu žiť vo vode ale­bo na súši, ale väčšina z nich začať svoj život vo vode. Obojživel­níky sú chlad­nokr­vné tvory. Nepijú ako ostat­né zvi­er­atá, ale absor­bujú vodu pri­amo pros­tred­níct­vom šup­ke. Z tohto dôvodu musí uchovávať ich kože vlhká. Obojživel­níky boli jed­nou z prvých skupín zvi­er­at na zemi. Oni vyliezol z vody a na pôdu pred asi 400 milión­mi rokov.
Všet­ci obojživel­níky majú chrb­ticov­ých sietí. Tak­mer všetky z nich kladú vajíčka vo vode, vo vrstve želé, ktorý ich chráni. Keď sa mladí obojživel­níky pok­lop sa živí riasami (malé vod­né rast­liny). Mladá žaba v tejto fáze sa nazýva pulec. To dýcha kyslík rozpustený vo vode cez žiab­re. Po dvoch ale­bo troch mesia­c­och Pulec začína men­iť do dospelého. Jeho chvost pos­tupne mizne a jeho žiab­re zase do pľúc. objaviť zad­né nohy a potom pred­né nohy. Malá žaba opúšťa vodu a strávi zvyšok svo­jho života ako letecký-dýchať dospelého. Ale to sa musí vrátiť do vody, aby sa páriť a položiť jej vaj­cia.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pora za stro­jno pre­va­jan­je: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
dvoživke
Dvoživke so živali, kot so žabe, krastače in sala­man­dre in pup­ki. Pogosto živi­jo v vodi in na kopnem, vendar je večina od njih začne­jo svo­je življen­je v vodi. Dvoživke so hlad­nokr­vne bit­ja. Né pije­jo tako kot druge živali, vendar absor­bira vodo neposred­no prek nji­hove kože. Zaradi tega mora­jo ohran­iti svo­je kože vlažna. Dvoživke so ena izmed prvih skupin živali na Zem­lji. So zlezel iz vode in zem­l­jo, pred prib­ližno 400 mili­joni let.
Vse dvoživke ima­jo hrb­tenice. Skoraj vsi izmed njih leže­jo jajca v vodi, plast žele, ki jih varuje. Ko mladi dvoživke izleže­jo se hran­i­jo z algami (drob­ne vod­ne rast­line). Mlada žaba v tej fazi se imenuje paglavec. To diha kisik, raztopljen v vodi skozi škrge. Po dveh ali treh mese­cih paglavec začne spremin­jati v odraslo ose­bo. Njegov rep posto­po­ma izgine, in njene škrge pa v pljuča. pojavl­ja­jo zad­nje noge in nato spred­nje noge. Malo žaba zapusti vodo in preživi preo­stanek svo­jega življen­ja, kot za vsesavan­je zraka odras­lih. Vendar mora vrniti v vodo, da mate in postaviti svo­ja jajca.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taageerada tur­ju­maad­da mashi­inka: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
laf­d­habarka
Laf­d­habarka waa xay­awaanka sida Rah, toads, iyo sala­man­ders iyo newts. Waxay ku noo­laan karaan biyo ama dhulka, laaki­in wax badan oo ka mid ah naftooda ku bil­aaban biyo. Laf­d­habarka dhul socod qabow dilaa ah. Iyagu ma ay cab­bi sida xay­awaanka oo kale, laaki­in biyaha nuugo si toos ah iyada oo la jilci jid­hkoodu. Sab­ab­tan awgeed waa inay dhawraan har­a­goodu qoy­an. Laf­d­habarka ahaay­een mid ka mid ah kooxa­ha ugu hor­reeya ee xay­awaanka dhulka. Waxay Gur­guur­te biyi­hii ka soo bix­i­yey oo u gal dalkii ku saab­san 400 mily­an oo sano ka hor.
All laf­d­habarka leeyi­hi­in laf dhabar. Ku dhowaad dham­maan iyaga jii­fay ukun­ta biyo, ee lak­ab­ka ah ee jelly, oo iyaga ilaaliya. Marka laf­d­habarka dhal­in­yaro ah kort­ana iyo inay i quudiy­aan on algae (dhir­ta biyaha yar). rihii A dhal­in­yaro ah xil­ligan la joo­go wax­aa lagu magacaabaa tad­pole ah. Wax­aa neef­sanayo oxy­gen ku kala diri biyo dhex Waafyadu. laba ama sad­dex bilood ka dib tad­pole bil­aab­min u bed­de­latid qof weyn. Its dabada tartiib tartiib ah u baaba’aa, iyo Waafyadu jeed­san sam­babada. luga­ha Hind iyo luga­ha ka dib­na hore ka muuqan. rihii The wax yar ka tago biyaha iyo inta kale ee ay nolosha ku bix­iso sidii qof hawada-neef­sashada ah. Laaki­in waa in ay biyaha ku soo laab­to ku beer­maan, oo ukun­ta ay.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoyo à la tra­duc­ción automát­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
anfi­bios
Los anfi­bios son ani­males, como ranas, sapos y sala­man­dras y tri­tones. Ellos pueden vivir en agua o en tier­ra, pero la may­oría de ellos ini­ciar su vida en el agua. Los anfi­bios son ani­males de san­gre fría. No beben al igual que otros ani­males, pero absorben el agua dir­ecta­men­te a través de sus pieles. Por esta razón se deben manten­er su piel húmeda. Los anfi­bios fuer­on uno de los primer­os grupos de ani­males en la tier­ra. Se arras­traron fuera del agua y en la tier­ra hace unos 400 mil­lones de años.
Todos los anfi­bios tien­en colum­na ver­teb­ral. Casi todos ellos pon­en los hue­vos en el agua, en una capa de gelat­ina, que los protégé. Cuan­do los jóve­nes salen del cas­carón anfi­bios que se ali­mentan de algas (pequeñas plantas de agua). Una rana joven en esta etapa se llama un ren­acua­jo. Se res­pira el oxí­geno dis­uelto en agua a través de las bran­quias. Des­pués de dos o tres meses el ren­acua­jo comi­en­za a cam­bi­ar en un adulto. Su cola desa­pare­ce gradu­al­men­te, y sus bran­quias se con­vier­ten en los pul­mones. Las patas traser­as y patas delanter­as y luego apare­cen. La pequeña rana sale del agua y se pasa el resto de su vida como un adulto que res­pir­an aire. Pero debe volver al agua para aparearse y pon­er sus hue­vos.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rojongan panar­jama­han mes­in: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ampibi
Ampibi téh sato saper­ti kodok, toads, sarta sala­man­ders jeung newts. Maranéhanana bisa hirup di cai atawa di dar­at, tapi kalob­aan­nana nga­mim­itian kahirupan maranéhanana di cai. Amfibi aya mahluk tiis-blooded. Maranéhanana teu ngin­um kawas sato lian­na tapi nyerep cai lang­sung ngali­watan kulit maranéhanana. Pikeun ales­an ieu aran­jeun­na kudu nga­jaga kulit maranéhanana beueus. Amfibi éta salah sahiji gorom­bolan pangheubeul­na sato di bumi. Maranéhanana crawled kalu­ar cai jeung onto lahan ngeun­aan 400 juta taun ka tukang.
Sadaya ampibi miboga back­bones. Ampir sak­abéh eta iklas endog dina cai, dina lap­is­an jelly, nu nga­jaga eta. Lamun ampibi ngora Hatch maranéhanana eupan dina algae (tutuwuhan cai leut­ik). A bangkong ngora di pang­gung ieu dis­e­but tad­pole a. Ieu breathes nu oksigén ley­ur dina cai ngali­watan gills. Sanggeus dua atawa tilu bulan tad­pole mim­iti ngaro­bah kana hiji sawawa. buntut anak saeut­ik demi saeut­ik dis­ap­pears, jeung gills anak ngahur­ungkeun kana bayah. suku Hind jeung suku tuluy hareup nem­bongan. Nu bangkong saeut­ik daun cai jeung spends sesa hirup anak salaku sawawa hawa-engapan. Tapi kudu mulang ka cai dikawinkeun jeung iklas endog anak.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfi­bia
Amfi­bia ni wan­yama kama vile Frogs, toads, na sala­man­ders na newts. Wanaweza kuishi katika maji au juu ya ard­hi, lakini wen­gi wao kuan­za maisha yao katika maji. Amfi­bia ni bar­idi-blooded vium­be. Hawana kun­y­wa kama wan­yama wen­gine lakini kun­yonya maji moja kwa moja kupi­tia ngozi zao. Kwa sab­abu hii ni lazi­ma kuweka ngozi zao unyevu. Amfi­bia walikuwa moja ya mak­un­di ya mwan­zo ya wan­yama duni­ani. Wao crawled nje ya maji na kwenye nchi kuhusu milioni 400 miaka iliy­o­pita.
amfi­bia wote wana back­bones. Karibu wote kuweka mayai katika maji, katika safu ya jelly, ambayo inalinda yao. Wakati amfi­bia vijana kuan­gua wao hula mwani (vido­go mimea maji). frog vijana katika hatua hii inait­wa viluwiluwi. Ni anapumua oksijeni kufut­wa katika maji kupi­tia gills. Baada ya miezi miwili au mit­atu kiluwiluwi huan­za kubadi­lika katika watu wazi­ma. mkia wake hatua kwa hatua kutoweka, na gills wake kur­e­jea katika mapafu. miguu ya nyu­ma na miguu kisha mbele kuonekana. frog kido­go majani maji na ina­tumia mapumziko ya maisha yake kama watu wazi­ma hewa-kinga. Lakini ni lazi­ma kur­udi maji ya mate na kutaga mayai yake.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stöd maskinöver­sättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfibi­er
Grod­djur är djur som gro­dor, pad­dor och sala­man­drar och vat­tens­a­la­man­drar. De kan leva i vat­ten eller på land, men de flesta av dem att bör­ja sina liv i vat­ten. Amfibi­er är kall­blod­iga varelser. De drick­er inte som andra djur, men absorber­ar vat­ten direkt gen­om deras skinn. Av den­na anled­ning måste de hål­la sina skinn fuk­tig. Amfibi­er var ett av de tidi­gaste grup­per­na av djur på jorden. De kröp upp ur vattnet och på marken omkring 400 mil­jon­er år sedan.
Alla amfibi­er har stam­nät. Nästan alla av dem läg­ger ägg i vat­ten, i ett skikt av gelé, som sky­ddar dem. När de unga amfibi­er kläcks de livnär sig på alger (små vat­ten­väx­ter). En ung groda i detta skede kal­las gro­dyn­gel. Det andas syre löst i vat­ten gen­om gälarna. Efter två eller tre mån­ader gro­dyn­gel bör­jar förändras till en vux­en. Svansen grad­vis förs­vin­ner, och dess gälar för­vand­las till lun­gor­na. Bak­ben­en och sedan fram­ben visas. Den lil­la grodan läm­nar vattnet och till­bring­ar resten av sitt liv som en luftand­nings vux­en. Men det måste gå till­baka till vattnet för att para sig och läg­ga sina ägg.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans ҳайвонот ҳастанд, ба монанди қурбоққа, toads, ва sala­man­ders ва newts. Онҳо метавонанд дар об ва ё дар замин зиндагӣ кунанд, балки бисёре аз онҳо дар об оғоз ҳаёти худ. Amphi­bi­ans офаридаҳои сард хурӯши мебошанд. Онҳо ба монанди дигар ҳайвонот тозагӣ риоя намешавад, балки бирӯяд об бевосита тавассути машк кунанд. Аз ин сабаб онҳо бояд пӯстҳои худ тареву нигоҳ доранд. Amphi­bi­ans яке аз пешинаи гурӯҳҳои ҳайвонот рӯи замин буданд. Онҳо аз об ва биронанд замин тақрибан 400 миллион сол пеш crawled.
Ҳамаи amphi­bi­ans доранд back­bones. Қариб ҳамаи онҳо фидо тухм дар об, дар як қабати полуд, ки аз онҳо муҳофизат мекунад. Вақте, ки amphi­bi­ans ҷавон тарҳе онҳо algae (ниҳолҳо об ночизи) таъом диҳад. Як қурбоққа ҷавон дар ин марҳилаи аст tad­pole номида мешавад. Ин бидамад оксиген дар об ба воситаи gills бекор карда шудааст. Баъд аз ду ё се моҳ tad­pole оғоз ба иваз ба калонсолон. думи он оҳиста-оҳиста нопадид, ва gills он ба шуш рӯй. по Hind ва пойҳои он гоҳ пеши пайдо мешаванд. Дар қурбоққа андак тарк об ва дигарон аз ҳаёти худ риё чун калонсол ҳавоӣ-нафас. Вале бояд ба об бозгашт ба ҳамсараш ва фидо тухм худ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ஈரூடகவாழிகளும்
ஈரூடகவாழிகளும் போன்ற தவளைகள், டோடுகளும், மற்றும் sala­man­ders மற்றும் newts விலங்குகள் உள்ளன. அவர்கள் தண்ணீரில் அல்லது நிலத்தில் வாழும் முடியும், ஆனால் அவர்கள் மிகவும் தண்ணீர் தங்கள் வாழ்க்கையை தொடங்கும். ஈரூடகவாழிகளும் சூழல்வெப்பக்குருதியுடைய உயிரினங்கள் உள்ளன. அவர்கள் மற்ற விலங்குகள் போன்ற குடிக்க ஆனால் அவர்கள் தோல்கள் கருகிவிடும் நேரடியாக தண்ணீர் உறிஞ்சி இல்லை. இந்த காரணத்திற்காக அவர்கள் தம் தோல்களை ஈரமான வைத்திருக்க வேண்டும். ஈரூடகவாழிகளும் பூமியில் விலங்குகள் முந்தைய குழுக்கள் ஒன்றாக இருந்தது. அவர்கள் தண்ணீர் வெளியே மற்றும் சுமார் 400 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமியில் விழுந்து கடக்கும்போது.
அனைத்து நீர்நில வாழ்வன முதுகெலும்பு வேண்டும். கிட்டத்தட்ட அவர்கள் அனைத்து முட்டைகள் அவர்களை பாதுகாக்கிறது இது ஜெல்லி ஒரு அடுக்கு, உள்ள, நீர் இடுகின்றன. இளம் நீர்நில வாழ்வன அடைகாத்து போது அவர்கள் பாசிகள் (சிறிய நீர் தாவரங்கள்) உண்கின்றன. இந்த கட்டத்தில் ஒரு இளம் தவளை ஒரு தலைப்பிரட்டை அழைக்கப்படுகிறது. அது செவுள்கள் மூலம் நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனின் சுவாசிக்கிறார். இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு தலைப்பிரட்டை ஒரு வயது ஒரு மாற்ற தொடங்குகிறது. அதன் வால் படிப்படியாக மறைந்து, அதன் gills நுரையீரல் மாறிவிடவில்லை. பின் கால்கள் பின்னர் முன் கால்கள் தோன்றும். சிறிய தவளை தண்ணீர் விட்டு மற்றும் ஒரு காற்று மூச்சு வயது அதன் வாழ்நாள் முழுவதும் செலவழிக்கிறது. ஆனால் அது புணர்ச்சியில் அதன் முட்டைகளை இடுகின்றன நீர் திரும்ப வேண்டும்.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ఉభయచరాలు
ఉభయచరాలు వంటి కప్పలు, గోదురు మరియు సాలమండర్లు మరియు పెంచేవాడు జంతువులు. వారు నీటిలో లేదా భూమి మీద నివసించే, కానీ వాటిలో చాలా నీటిలో వారి జీవితాలను ప్రారంభించడానికి. ఉభయచరాలు చల్లని-బ్లడెడ్ జీవులు. అవి ఇతర జంతువుల వంటి త్రాగడానికి కానీ వారి చర్మాన్ని ద్వారా నేరుగా నీరు గ్రహించడం లేదు. ఈ కారణంగా వారు తడిగా వారి చర్మాన్ని ఉంచేందుకు ఉండాలి. ఉభయచరాలు భూమిపై జంతువుల ప్రారంభ సమూహాలకు ఒకటి. వారు నీటి బయటకు మరియు గురించి 400 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీద క్రాల్.
అన్ని ఉభయచరాలు నేపథ్యాలు కలిగి. దాదాపు వాటిని అన్ని వాటిని రక్షించే జెల్లీ యొక్క ఒక పొర, లో, నీటిలో గుడ్లు లే. యువ ఉభయచరాలు పొదుగుతాయి చేసినప్పుడు అవి ఆల్గే (చిన్న నీటి మొక్కలు) ను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. ఈ దశలో ఒక యువ కప్ప ఒక tad­pole అంటారు. ఇది మొప్పల ద్వారా నీటిలోని కరిగి ఉన్న ప్రాణవాయువు శ్వాస. రెండు లేదా మూడు నెలల తరువాత tad­pole ఒక వయోజన మార్చడానికి ప్రారంభమవుతుంది. దాని తోక క్రమంగా మాయమవుతుంది మరియు దాని మొప్పలు ఊపిరితిత్తులు మారిపోయాయి. కాళ్ళ ఆపై ముందు కాళ్ళు కనిపిస్తాయి. చిన్న కప్ప నీటి ఆకులు మరియు ఎయిర్-శ్వాస వయోజన వంటి దాని జీవితాంతం గడిపారు. కానీ అది సహచరుడు మరియు దాని గుడ్లను చేయడానికి నీరు తిరిగి ఉండాలి.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์เช่นกบคางคกและซาลาแมนเดและจิ้งจก พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในน้ำหรือบนบก แต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาเริ่มต้นชีวิตของพวกเขาในน้ำ ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์เลือดเย็น พวกเขาไม่ดื่มเหมือนสัตว์อื่น ๆ แต่ดูดซับน้ำได้โดยตรงผ่านทางผิวหนังของพวกเขา ด้วยเหตุนี้พวกเขาจะต้องให้ผิวหนังของพวกเขาชื้น ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เก่าแก่ที่สุดของสัตว์บนโลก พวกเขาคลานออกมาจากน้ำและบนที่ดินประมาณ 400 ล้านปีที่ผ่านมา
ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหมดมีกระดูกสันหลัง เกือบทั้งหมดของพวกเขาวางไข่ในน้ำในชั้นของเจลลี่ซึ่งช่วยปกป้องพวกเขา เมื่อสัตว์ครึ่งบกครึ่งหนุ่มฟักกินสาหร่าย (พืชน้ำขนาดเล็ก) กบหนุ่มสาวในขั้นตอนนี้จะเรียกว่าเป็นลูกอ๊อด มันหายใจออกซิเจนละลายในน้ำผ่านเหงือก หลังจากที่สองหรือสามเดือนลูกอ๊อดจะเริ่มเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ หางของมันค่อยๆหายไปและเหงือกของมันเปิดเข้าไปในปอด ขาหลังและขาด้านหน้าแล้วปรากฏ กบน้อยใบน้ำและใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเป็นผู้ใหญ่อากาศหายใจ แต่มันจะต้องกลับลงไปในน้ำที่จะแต่งงานและวางไข่ของมัน

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Destek mak­ine çevir­isi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfibi
Amfibi gibi Frogs, kur­bağalarınız ve semen­d­erler ve SBD olarak hayvan­lardır. Bunlar suda veya karada yaşay­ab­i­lir, ama bunların çoğu suda hay­at­larını başlay­a­cak. Amfibi soğukkan­lı can­lılardır. Bunlar diğer hayvan­lar gibi içki ama onların derileri doğrudan su emmez. Bu neden­le onlar nem­li onların derileri tut­mak zorundadır. Amfibiler yeryüzünde hayvan­ların erken gruplarından biri idi. Onlar suy­un dışına ve yak­laşık 400 mily­on yıl önce karaya sürünerek.
Tüm amfibi omur­gaları var. Nere­dey­se hep­si onları kor­uyan jöle tabakası içinde, suda yumur­talarını. Genç amfibiler yumur­tadan onlar algler (küçük su bitkileri) ile beslenirler. Bu aşa­mada genç kur­bağa İribaş olarak adlandırılır. Bu solun­gaçlarıyla suda çözün­müş oksijeni nefes. İki ya da üç ay son­ra iribaş bir yetişk­in haline değişmeye başlar. Onun kuyr­uk yavaş yavaş kay­bolur ve onun solun­gaçların akciğerlere dönüşmesi. Arka bacak­lar ve son­ra ön bacak­lar görünür. küçük kur­bağa suyu bırakır ve hava nefes yetişk­in olarak hay­atının geri kalanını geçir­iy­or. Ama dos­tum ve yumur­talarını bırak­mak için suya geri dön­melidir.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
земноводні
Земноводні тварини, такі як жаби, жаби і саламандри і тритони. Вони можуть жити у воді або на суші, але більшість з них починають своє життя у воді. Амфібії холоднокровні істоти. Вони не п’ють, як і інші тварини, але поглинають воду безпосередньо через їх шкури. З цієї причини вони повинні тримати свої шкури у вологому стані. Амфібії були одним з найбільш ранніх груп тварин на землі. Вони виповзли з води на сушу близько 400 мільйонів років тому.
У всіх амфібій є скелети. Майже всі вони відкладають яйця у воді, в шарі желе, який захищає їх. Коли молоді амфібії люк вони харчуються водоростями (крихітні водорості). Молодий жаби на цій стадії називається пуголовка. Він вдихає кисень, розчинений у воді через зябра. Через два-три місяці пуголовок починає змінюватися на дорослу людину. Хвіст поступово зникає, і її зябра перетворюються в легені. Задні ноги з’являються, а потім передні ноги. Маленька жаба йде в воду і проводить залишок свого життя, як дорослий повітряно-реактивним. Але вона повинна повернутися до води, щоб паруватися і відкласти яйця.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ایمپحئبیانس
ایمپحئبیانس جیسے میںڑھک، toads کے، اور چھپکلیاں اور newts جانور ہیں. وہ پانی میں یا زمین پر رہ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ پانی میں ان کی زندگی شروع. ایمپحئبیانس سرد خون والے مخلوق ہیں. وہ دوسرے جانوروں کی طرح پیتے ہیں لیکن ان کی کھالیں کے ذریعے براہ راست پانی کو جذب نہیں کرتے. اس کی وجہ سے وہ اپنی کھالوں نم رکھنا چاہیے. ایمپحئبیانس زمین پر جانوروں کے ابتدائی گروہوں میں سے ایک تھے. وہ پانی سے باہر اور کے بارے میں 400 ملین سال پہلے زمین پر کرال.
تمام ایمپحئبیانس back­bones کے لئے ہے. تقریبا ان سب کو ان کی حفاظت کرتا ہے جس میں جیلی کی ایک پرت، میں، پانی میں انڈے دینا. نوجوان ایمپحئبیانس ہیچ جب وہ طحالب (منی پانی پودوں) پر کھانا کھلانا. اس مرحلے پر ایک نوجوان میڑک ایک میں Tad­pole کہا جاتا ہے. یہ آکسیجن گلفڑا کے ذریعے پانی میں تحلیل سانس لیتا. دو یا تین ماہ بعد میں Tad­pole ایک بالغ میں تبدیل کرنے کے لئے شروع ہوتا ہے. اس کے دم آہستہ آہستہ غائب ہو، اور اس گلفڑا پھیپھڑوں میں تبدیل. پچھلے پیروں اور پھر سامنے ٹانگوں نظر. تھوڑا میڑک پانی چھوڑ دیتا ہے اور ایک ہوائی سانس لینے بالغ کے طور پر اس کی زندگی کے باقی خرچ کرتا. لیکن یہ ساتھی اور اس کے انڈے دینا پانی تک واپس کرنا ضروری ہے.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mash­ina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amfibiler
Amfibiler bunday baqa, qora qurbaqalarni va Sala­man­derler va SBD sifatida hayvon­lar bor. Ular suvda yoki qur­uq­lik­da yashashga mumk­in, lekin ularn­ing ko’plari suvda hayot­lar­ini bosh­la­nadi. Amfibiler og’ir ijod. Ular boshqa hayvon­lar singari ichib, lekin ularn­ing ter­i­lari orqali to’g’ridan-to’g’ri suv shim­ib emas. Shun­ing uchun ular nam, ularn­ing ter­i­lari tutish ker­ak. Amfibiler er yuz­ida hayvon­larn­ing dastlab­ki guruh­lard­an biri edi. Ular suvdan chiqib va taxmin­an 400 mil­lion yil avval yer ust­iga emak­lab kirib ket­di.
Barcha amfibiler omur­galar bor. Deyarli ularn­ing barchasi ularni himoya jele bir qat­lami, ham, suvda tuxum yotardi. yosh amfibiler tuxum­lard­an, ular suv o’tlari (kichik suv o’simliklar) bil­an ozik­la­nadi. Bu bosqich­da bir yosh qurbaqa bir itbaliq dey­il­adi. Bu solun­gaçlarıyla suvda erigan kislorod nafas. ikki yoki uch oydan so’ng itbaliq Voy­aga ichiga o’zgartirish bosh­la­nadi. Uning dumi asta-sek­in yo’qoladi va uning solun­gaçları o’pka ayla­nadi. Hind oyoq va undan key­in old oyoqlari pay­do bo’ladi. oz qurbaqa suv qoldiradi va havo-nafas kat­talar uning hayotin­ing qol­gan qis­mini sar­flay­di. Lekin u Mate va uning tuxum yotardi suv qayt­ishi ker­ak.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Động vật lưỡng cư
Động vật lưỡng cư là động vật như ếch, cóc, và kỳ nhông và sa giông. Chúng có thể sống trong nước hay trên đất liền, nhưng hầu hết trong số họ bắt đầu cuộc sống của họ trong nước. Động vật lưỡng cư là những sinh vật máu lạnh. Họ không uống rượu như những con vật khác, nhưng hấp thu nước trực tiếp qua da của họ. Vì lý do này, họ phải giữ cho da của họ ẩm. Động vật lưỡng cư là một trong những nhóm đầu tiên của động vật trên trái đất. Họ bò ra khỏi mặt nước và trên đất khoảng 400 triệu năm trước.
Tất cả các động vật lưỡng cư có xương sống. Gần như tất cả chúng đẻ trứng trong nước, trong một lớp thạch, trong đó bảo vệ chúng. Khi động vật lưỡng cư trẻ nở chúng ăn tảo (nhà máy nước nhỏ). Một con ếch trẻ ở giai đoạn này được gọi là một con nòng nọc. Nó thở oxy hòa tan trong nước qua mang. Sau hai hoặc ba tháng con nòng nọc bắt đầu thay đổi thành một người lớn. đuôi của nó dần dần biến mất, và mang nó quay vào phổi. chân sau và chân thì phía trước xuất hiện. Con ếch nhỏ rời khỏi nước và dành phần còn lại của cuộc sống của mình như một người lớn không khí thở. Nhưng nó phải trở về nước để giao phối và đẻ trứng.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cefnogaeth cyfie­ithu peiri­anyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
amf­fi­bi­aid
Amf­fi­bi­aid yn ani­feili­aid megis brogaod, lly­f­fan­tod, a sala­man­drau a mad­fal­lod. Gal­lant fyw mewn dŵr neu ar dir, ond mae’r rhan fwyaf ohonynt yn dechrau eu bywydau mewn dwr. Amf­fi­bi­aid yn greaduri­aid gwaed oer. Nid ydynt yn yfed fel ani­feili­aid eraill ond amsug­no dŵr yn uni­ongyrchol trwy eu crwyn. Am y rheswm hwn mae’n rhaid iddynt gadw eu crwyn yn llaith. Amf­fi­bi­aid oedd un o’r grwpi­au cyn­har­af o ani­feili­aid ar y ddae­ar. Maent yn cropi­an allan o’r dŵr ac ar y tir tua 400 mili­wn o flynyddoedd yn ôl.
Mae’r holl amf­fi­bi­aid cael asgwrn cefn. Mae bron pob un ohonynt yn dod­wy wyau mewn dŵr, mewn haen o jeli, sy’n eu diogelu. Pan fydd y amf­fi­bi­aid ifanc deor maent yn bwydo ar algâu (plan­hi­gion dwr bychain). Gel­wir broga ifanc ar hyn o bryd yn penbwl. Mae’n anad­lu ocsigen tod­ded­ig mewn dŵr trwy dagel­lau. Ar ôl dau neu dri mis i’r penbwl dechrau newid i mewn i oed­olyn. Mae ei gyn­f­fon yn rad­dol diflan­nu, ac mae ei tagel­lau troi i mewn i ysgy­faint. coe­sau ôl a choe­sau wedyn blaen yn ymd­dan­gos. Mae’r broga bach yn gadael y dŵr ac yn treulio gwed­dill ei oes fel oed­olyn awyr-anad­lu. Ond mae’n rhaid iddo ddych­welyd i’r dŵr i baru a gos­od ei wyau.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ngo­mat­shini trans­la­tion Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ezi­phila
Ezi­phila ziz­il­wan­yana ezifana Frogs, max­oxo, kun­ye sala­man­ders kun­ye kwi­ci­likishe. Zinok­u­phila eman­zini okanye emh­labeni, kod­wa unin­zi lwabo ukuqala ubomi babo eman­zini. Ezi­phila ziz­id­al­wa zin­eg­azi elibandayo. Abayi kusela njengamanye izil­wan­yana kod­wa uku­funxa aman­zi ngqo izikhum­ba zazo. Ngenxa yesi sizathu kufun­eka bag­cine izikhum­ba zabo ufu­mile. Ezi­phila ngabanye lamaqela bok­uqala izil­wan­yana emh­labeni. bap­hu­ma eman­zini kwi ezweni 400 lezi­gidi kwim­inyaka eyad­lu­layo ke nomnye.
Zonke ezi­phila kufun­eka back­bones. Phant­se bonke beph­ela kubeka amaqanda ngaman­zi, umaleko zejeli, elikhu­sela kubo. Xa ezi­phila abase­lu­la aqan­d­usele zis­itya nob­ulem­bu (izityalo aman­zi aman­cin­ci). A isele abat­sha kweli nqanaba sib­izwa ju. Oku ephefum­layo zomon­go­moya onyib­i­likisi­weyo eman­zini ngok­useben­zisa iigil­izi. Emva kweenyanga ezi­m­bini okanye ezint­athu ju uqal­isa ukut­sh­int­sha ibe omdala. ngok­uthe umsila wayo luyemka, ize gil­izi zayo ndobuyela emiphun­geni. imi­len­ze isuke ke imi­len­ze ngoko pham­bili kubonakala. Isele encin­ane amagq­abi aman­zi yaye ichithela bonke ubomi bayo njen­gom­ntu omdala umoya-uku­phefum­la. Kod­wa kufun­eka abuyele aman­zi kwiqabane kwaye kubeka amaqanda ayo.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
אַמפיביאַנס
אַמפיביאַנס זענען חיות אַזאַ ווי FROGS, טאָודז, און סאַלאַמאַנדערס און נעווץ. זיי קענען לעבן אין וואַסער אָדער אויף לאַנד, אָבער רובֿ פון זיי אָנהייבן זייער לעבן אין וואַסער. אַמפיביאַנס זענען קאַלטבלוטיק קרעאַטורעס. זיי טאָן ניט טרינקען ווי אנדערע חיות אָבער אַרייַנציען וואַסער גלייַך דורך זייער סקינס. פֿאַר דעם סיבה זיי מוזן האַלטן זייער סקינס פייַכט. אַמפיביאַנס זענען געווען איינער פון די ערליאַסט גרופּעס פון אַנימאַלס אויף ערד. זיי קראָלד אויס פון די וואַסער און אַנטו די לאַנד וועגן 400 מיליאָן יאר צוריק.
כל אַמפיביאַנס האָבן באַקקבאָנעס. קימאַט אַלע פון זיי לייגן עגגס אין וואַסער, אין אַ שיכטע פון זשעלע, וואָס פּראַטעקץ זיי. ווען דער יונג אַמפיביאַנס לוקע זיי קאָרמען אויף אַלדזשי (קליינטשיק וואַסער געוויקסן). א יונג זשאַבע בייַ דעם בינע איז גערופֿן אַ קאָפּעקל. עס ברידז די זויערשטאָף צעלאָזן אין וואַסער דורך גילז. נאָך צוויי אָדער דרייַ חדשים די קאָפּעקל הייבט צו טוישן אין אַ דערוואַקסענער. זייַן עק ביסלעכווייַז דיסאַפּירז, און זייַן גילז ווענדן אין לונגען. הינד לעגס און דעמאָלט פראָנט לעגס דערשייַנען. די ביסל זשאַבע בלעטער די וואַסער און ספּענז די מנוחה פון זייַן לעבן ווי אַ לופט-ברידינג דערוואַקסן. אבער עס מוזן צוריקקומען צו די וואַסער צו פּאָר און לייגן זייַן עגגס.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port ẹrọ trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans ni o wa eranko bi ọpọlọ, toads, ati sala­man­ders ati newts. Ti won le gbe ni omi tabi lori ilẹ, ṣug­bọn julọ ti wọn bẹrẹ aye won ninu omi. Amphi­bi­ans ni o tutu-perepere ti ẹda. Won ko ba ko mu bi miir­an eranko sug­bon fa omi taara nipasẹ wọn ìgo. Fun idi eyi wọn gbọdọ pa wọn ìgo tutu. Amphi­bi­ans wà ọkan ninu awọn earli­est ẹgbẹ ti eranko lori ile aye. Nwọn si nwọ jade kuro ninu omi ati pẹlẹpẹlẹ ilẹ nipa 400 mil­lion odun sey­in.
Gbog­bo amphi­bi­ans ni back­bones. Fere gbog­bo awọn ti wọn dubulẹ eyin ni omi, ninu kan Lay­er ti jelly, eyi ti o ndaa­bobo wọn. Nig­bati awọn ọmọ amphi­bi­ans niyeon ti won ifun­ni lori ewe (aami omi eweko). A odo Ọpọlọ ni yi ipele ni a npe ni a tad­pole. O breathes awọn atẹ­gun ni tituka ninu omi nipasẹ gills. Lẹh­in meji tabi mẹta osu awọn tad­pole bẹrẹ lati yi sinu ohun agbal­ag­ba. Awọn oni­we-iru maa dis­ap­pears, ati awọn oni­we-gills tan sinu ẹdọ­foro. Hind ese ati ki o si iwaju ese han. Awọn kekere Ọpọlọ oju omi ati ti lo awọn iyokù ti awọn oni­we-aye bi ohun air-ìrora agbal­ag­ba. Sug­bon o gbodo pada si omi lati mate o si dubulẹ awọn oni­we-eyin.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ukusekela machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amphi­bi­ans
Amphi­bi­ans yiz­il­wane ezifana Amax­oxo, Toads, futhi sala­man­ders kanye zin­tu­lo. Bangak­wazi bah­lala eman­zini noma emh­labathini, kod­wa iningi lazo ukuqala uku­phila kwabo eman­zini. Amphi­bi­ans izid­al­wa non­gen­anem­beza kuk­hona. They unga­phuzi like nez­inye izil­wane kod­wa zim­unce aman­zi ngok­useben­zisa izikhum­ba zabo ngqo. Ngenxa yalesi sizathu Kumel­we bag­cine izikhum­ba zazo olu­man­zi. Amphi­bi­ans ngamashumi elinye lamaqem­bu bok­uqala izil­wane emh­labeni. They ngagaqa waphu­ma nge­man­zini futhi yamkhiphela emh­labathini iminyaka eyizigidi ezin­gu-400 edlule.
Zonke izil­wane ezi­phila eman­zini nasezweni babe back­bones. Cishe yonke kubo amaqanda ngaman­zi, endaweni ujeli, esivikela kuzo. Lapho izil­wane ezi­phila eman­zini nasezweni abasha abophe zid­la ulwel­we (izit­shalo ngaman­zi encan­yana). A frog young ngalesi sigaba kubizwa ngok­uthi unoshobishobi. It uphefu­mu­la oxy­gen ziy­on­cib­i­lika ngaman­zi ngok­useben­zisa zok­u­phefu­mu­la. Ngem­va kwez­inyanga ezi­m­bili noma ezint­athu the ngun­oshobishobi iqala ukush­int­sha zibe omdala. Kan­cane kan­cane umsila esenyamalala, gills zalo yen­za emaphashini. imi­len­ze ind­luzelekazi nasemi­len­zeni ke front avele. The frog kan­cane ushiya aman­zi bese ichitha konke uku­phila yayo njen­goba umun­tu omdala air-uku­phefu­mu­la. Kod­wa kumel­we kube sibuyele eman­zini ngesikhathi sok­ukh­welana futhi amaqanda ayo.