AmyHomie Mermaid Tail Blanket, Amyhomie Mermaid Crochet Blanket for Adult and Kids, All Season Sleeping Bag (Kids, Scale-Darkpink)

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Amy­Hom­ie
Mer­maid Tail Blanket, Amy­hom­ie Mer­maid Crochet Blanket for Adult and Kids, All Sea­son Sleep­ing Bag (Kids, Scale-Dark­pink)
Made of high qual­ity mater­i­al and by hand, Amy­hom­ie mer­maid blanket is bet­ter than the mer­maid tail blanket made by machine
With Amy­hom­ie mer­maid blanket, you can no longer worry that you or your girl will get cold when you lay on sofa
All Amy­hom­ie mer­maid tail blankets come with an exquis­ite cus­tom­ized gift bag, which was designed for you to take it as a per­fect gift if you need (Christmas/Birthday/All Hol­i­days)
Now, Amy­hom­ie have 3 mer­maid blankets were designed for Christ­mas, 1 mer­maid tail blanket for girls and 2 mer­maid tail blanket for adults( with cus­tom­ized Xmas gift bag, take a look, you won’t regret)
Take a Amy­hom­ie mer­maid blanket home, Make you mer­maid tail dreams come true! ^^

Pro­duct Descrip­tion
Size:Kids | Color:Scale-Darkpink
Amy­hom­ie add the con­cept of mer­maid into the sleep­ing bags, which were designed for those who love mer­maid. Made of high qual­ity mater­i­als, Amyhomie’s crochet mer­maid tail blanket won’t cause harm to skin. Cro­cheted, Amyhomie’s blanket is stretchy, so it’s size is suit­able for most of individuals.Comes with Amyhomie’s cus­tom­ized gift bag, Amy­hom­ies mer­maid tail is a nice christ­mas, valentine’s day or usu­al gift.

Spe­cific­a­tions
Size
Adult Memaid Tail Blanket: 180*85cm (70.86*33.46inch)
Kids Mer­maid Tail Blanket:150*70cm (59.05*27.56inch)
Pack­age Includes:
1x mer­maid tail blanket
1x Amy­hom­ie cus­tom­ized gift bag

Notice
Please Wash it Before Using

About Amy­hom­ie
Amy­hom­ie is always ded­ic­ated into provid­ing the best ser­vice and products to every cus­tom­er. We have our own man­u­fac­turer, so we can guar­an­tee our product’s qual­ity. If you aren’t sat­is­fied with Amyhomie’s products or ser­vice, you are wel­come to con­tact us, we will deal with it for you until you’re sat­is­fied.
Pur­chase http://amzn.to/2gPHCK4

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Amy­Hom­ie
Mer­maid Blanket skart, Blanket Amy­hom­ie mer­maid Crochet għall-adulti u Kids, Istaġun Koll­ha Irqad Bag (Kids,-Iskala Dark­pink)
Magħmu­la minn mater­jal ta kwal­ità għol­ja u bl-ide­jn, Amy­hom­ie kut­ra mer­maid hija aħjar mill-kut­ra denb mer­maid magħmu­la bil-mag­na
Bil Amy­hom­ie kut­ra mer­maid, inti ma tkunx tista jink­wetaw li inti jew tifla tiegħek se tirċievi kiesaħ meta inti jistabbilixxu fuq sufan
Koll­ha kutri denb mer­maid Amy­hom­ie jidħlu ma borża rigal exquis­ite per­son­alizza­ti, li kien­et maħsuba biex inti teħod­ha bħala rigal per­fetta jekk għandek bżonn (Milied / Birth­day / Hol­i­days koll­ha)
Issa, Amy­hom­ie jkunu 3 kutri mer­maid kienu ddis­in­jati għall-Milied, 1 mer­maid kut­ra denb għall-bni­et u 2 mer­maid kut­ra denb għall-adulti (bil-borża per­son­alizza­ti rigal Xmas, tagħti ħarsa, inti mhux ser jid­dis­p­jaċina)
Ħu dar kut­ra mer­maid Amy­hom­ie, Make inti mer­maid ħolm denb realtà! ^^

Deskrizz­joni tal-pro­dott
Daqs: Kids | Kulur: Skala-Dark­pink
Amy­hom­ie żid il-kun­ċett ta mer­maid fil-sleep­ing bags, li kienu maħsuba għal dawk li jħob­bu mer­maid. Magħmu­la minn mater­jali ta kwal­ità għol­ja, mer­maid crochet kut­ra denb Amy­hom­ie ma tikkawżax ħsara lill-ġilda. Kroxè, kut­ra Amy­hom­ie hija stretchy, dan huwa daqs huwa adat­tat għall-maġġor­an­za tal individuals.Comes ma borża Amy­hom­ie tal rigal per­son­alizzata, Amy­hom­ies mer­maid denb huwa Milied sabiħ, Valentine Jum jew rigal tas-sol­tu.

speċi­fikazz­jon­iji­et
daqs
Adulti Memaid skart Blanket: 180 * 85cm (70.86 * 33.46inch)
Kids Mer­maid Blanket skart: 150 * 70cm (59.05 * 27.56inch)
Pakkett Jinkludi:
1x kut­ra denb mer­maid
1x Amy­hom­ie borża rigal per­son­alizzata

avviż
Jekk jogħġbok Aħsel qabel ma tuża

dwar Amy­hom­ie
Amy­hom­ie hija dejjem dded­ikata fis jip­prov­du l-aħjar ser­vizz u l-pro­dot­ti lil kull klijent. Aħna mani­fat­tur tagħna stess, sabiex inkunu nist­għu jig­garantixxu kwal­ità tal-pro­dott tagħna. Jekk inti mhux sod­isfatt bil-pro­dot­ti jew tas-ser­vizz Amy­hom­ie, inti ġentil­ment mitlub sabiex tikkun­t­at­tja magħna, aħna se jit­trat­taw dan għa­lik sakemm int sod­isfatt.
xiri http://amzn.to/2gPHCK4

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Amy­Hom­ie
Mer­maid stert kombers, Amy­hom­ie Mer­maid Crochet kombers vir Vol­wassenes en Kinders, Alle Sei­soen Slaap­sak (Kids, Skaal-Dark­pink)
Gemaak van n hoë gehal­te mater­i­aal en met die hand, Amy­hom­ie meer­min kombers is beter as die meer­min stert kombers gemaak deur masji­en
Met Amy­hom­ie meer­min kombers, kan jy nie meer bekom­merd wees dat jy of jou meis­ie koue sal kry wan­neer jy lê op die rus­bank
Alle Amy­hom­ie meer­min stert komber­se kom met n pragti­ge maat gesken­k­pak, wat ont­werp is vir jou om dit te neem as n per­fek­te geskenk as jy nodig het (Kersfees / Ver­jaard­ag / Alle open­bare vakan­siedae)
Nou, Amy­hom­ie het 3 meer­min komber­se is ont­werp vir Kersfees, 1 meer­min stert kombers vir meis­ies en 2 meer­min stert kombers vir vol­wassenes (met n spesi­fieke Kersfees gesken­k­pak, n blik, jy sal nie spyt wees)
Neem n Amy­hom­ie meer­min kombers huis, Maak jou meer­min stert drome waar! ^^

Produk Beskry­wing
Groot­te: Kids | Kleur: Skaal-Dark­pink
Amy­hom­ie die kon­sep van meer­min voeg in die slaap­sakke, wat ont­werp is vir die­gene wat lief meer­min. Gemaak van n hoë gehal­te mater­i­aal, sal Amy­hom­ie se haak meer­min stert kombers nie skade aan die vel. Gehekelde, Amy­hom­ie se kombers is rek­bare, so dit is groot­te is geskik vir die meeste van individuals.Comes met Amy­hom­ie se per­soon­like gesken­k­pak, Amy­hom­ies meer­min stert is n mooi Kersfees, Valentine’s Day of gewone geskenk.

spesi­fikasies
groot­te
Vol­wasse Memaid stert kombers: 180 * 85cm (70,86 * 33.46inch)
Kinders meer­min stert kombers: 150 * 70cm (59,05 * 27.56inch)
Pakket sluit:
1x meer­min stert kombers
1x Amy­hom­ie per­soon­like gesken­k­pak

ken­nis­gew­ing
Let Was dit voor die gebruik van

oor Amy­hom­ie
Amy­hom­ie is altyd toegewy in die ver­skaff­ing van die beste diens en produk­te aan elke kliënt. Ons het ons eie ver­vaar­di­ger, sod­at ons kan kwal­iteit van ons produk se waar­borg. As jy nie tevre­de is met produk­te of dien­ste Amy­hom­ie se, is jy welkom om ons te kon­tak, ons sal dit hanteer vir jou tot­dat jy tevre­de is.
Koop http://amzn.to/2gPHCK4

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Amy­Hom­ie
Mer­maid Tail batan­ije, Amy­hom­ie sirenë grep batan­ije për të rrit­ur dhe Kids, Të gjitha Sezoni Fjetur qese (Kids, Scale-Dark­pink)
Bërë nga mater­iale të cilës­isë së lartë dhe me dorë, Amy­hom­ie sirenë batan­ije është më mirë se batan­ije bisht sirenë bërë nga mak­ina
Me Amy­hom­ie sirenë batan­ije, ju mund të shqetëso­hen më se ju ose vajza juaj do të mar­rë të fto­htë, kur ju vë në divan
Të gjitha batan­ije bisht Amy­hom­ie sirenë të vijë me një qese dhur­atë hollë për­shtatur, e cila është pro­jek­tu­ar për ju për të mar­rë atë si një dhur­atë të për­sosur në qoftë se keni nevo­jë për (Christ­mas / Birth­day / Të gjitha Hol­i­days)
Tani, Amy­hom­ie kanë 3 batan­ije sirenë janë pro­jek­tu­ar për Krisht­lind­je, 1 sirenë bisht batan­ije për vajz­at dhe 2 sirenë bisht batan­ije për të rrit­ur (me për­shtatur qese dhur­atë Xmas, të mar­rë një sy, ju nuk do të pen­do­heni)
Mer­rni një batan­ije shtëpi Amy­hom­ie sirenë, Marka ju sirenë ëndrrat bisht vijnë e vër­tetë! ^^