audio holy rosary 1.0.2 APK for Android

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosarioaudio holy ros­ary 1.0.2 APK for Android

Holy Ros­ary in Span­ish with audio:
>
mys­ter­ies Joy­ful Mys­ter­ies> sor­row­ful mys­ter­ies,
> glor­i­ous and lumin­ous
>
lit­any> all ros­ary pray­ers

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

awd­jo Rużar­ju 1.0.2 APK għall Android

Qad­dis Rużar­ju bl-Ispan­jol bl-awd­jo:
>
mis­teri Joy­ful Mis­teri> mis­teri sor­row­ful,
> Glor­jużi u luminuża
>
lit­any> talb rużar­ju koll­ha

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

klank hei­li­ge Rosekrans 1.0.2 APK vir Android

Hei­li­ge Rosekrans in Spaans met klank:
>
geheime vreug­de­volle Mys­ter­ies> bed­roef geheime,
> Heer­like en lig
>
lit­an­ie> al bid­sno­er gebede

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio rruz­ar­en e shen­jtë 1.0.2 APK për Android

Ros­ary Shen­jtë në spanjisht me audio:
>
misteret gëzuesh­me Misteret> mistere trishtu­ar,
> Lavdish­me dhe të ndrit­sh­me
>
për­sëritje e mërz­it­sh­me> të gjitha lutjet rruz­ar­en

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

ኦዲዮ ቅዱስ መቁጠሪያ ለ Android 1.0.2 ኤፒኬ

ኦዲዮ ጋር ስፓኒሽ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ስለመጠቀም:
>
ምሥጢር አስደሳች ሚስጥራት> አዘነች ሚስጥሮች,
> የከበረ እና ከፀሏይ
>
lit­any> ሁሉንም መቁጠሪያ ጸሎት

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

الصوت الوردية المقدسة 1.0.2 APK لالروبوت

الوردية المقدسة باللغة الإسبانية مع الصوت:
>
أسرار بهيج الألغاز> الألغاز الحزينة،
> مجيد ومضيئة
>
الدعاء> كل صلاة مسبحة

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

աուդիո Սուրբ տերողորմյա 1.0.2 APK համար Android

Սուրբ տերողորմյա ը Իսպաներեն-ում աուդիո:
>
խորհուրդները ուրախ Mys­ter­ies> Թախծոտ խորհուրդները,
> Փառավոր եւ լուսաշող
>
lit­any> Բոլոր տերողորմյա աղոթքները

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio Holy Ros­ary Android üçün 1.0.2 APK

audio ilə Ispan Müqəd­dəs Ros­ary:
>
sirlərini Joy­ful Mys­ter­ies> kədərli sirlərini,
> Şərəfli və par­laq
>
ayin> Bütün təs­beh namazı

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio san­tua errosar­io 1.0.2 APK Android

Holy Errosar­i­oko gaztelaniaz audi­oarek­in:
>
mis­teri­oak Joy­ful Mys­ter­ies> tristet­zen mis­teri­oak,
> Glor­i­osa eta argit­sua
>
lit­any> errosar­io otoitzak guz­tiak

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

Жесть ружанец 1.0.2 для Android APK

Святога Ружанца на іспанскай мове з аўдыё:
>
Радасныя таямніцы загадкі> Жалобныя таямніцы,
> Слаўны і светлавой
>
екценьні> усе ружанец малітвы

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

অডিও পবিত্র জপমালা 1.0.2 Android এর জন্য APK,

অডিও সঙ্গে স্প্যানিশ পবিত্র জপমালা:
>
রহস্য আনন্দ রহস্য> দুঃখে ভারাক্রান্ত রহস্য,
> মহিমান্বিত ও ভাস্বর
>
প্রার্থনা-সঙ্গীত> সব জপ প্রার্থনা

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška samo prije­vod: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio Holy Ros­ary 1.0.2 APK za Android

Holy Ros­ary u Span­ish sa zvukom:
>
mis­ter­ije Joy­ful Mis­ter­ije> tužne mis­ter­ije,
> Slavne i blistave
>
lit­an­i­ja> sve bro­janice molitve

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

аудио свято броеница 1.0.2 APK за Android

Светата Броеница на испански с аудио:
>
мистерии Joy­ful мистерии> тъжни мистерии,
> Славно и светлинен
>
Литания> всички броеница молитви

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suport a la tra­duc­ció automàt­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

Sant Ros­ari d’àudio 1.0.2 APK per Android

Sant Ros­ari en espanyol amb àudio:
>
Mis­ter­is Gozosos Mis­ter­is> mis­ter­is dol­or­osos,
> Glor­iós i llu­minós
>
lletania> totes les ora­cions del ros­ari

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio bal­aan ros­ary 1.0.2 APK alang sa Android

Bal­aan nga Ros­ary sa Kin­atsila uban sa audio:
>
mga mis­teryo Malipay­on Mis­teryo> masu­lob-on mis­teryo,
> Mahi­mayaon ug mas­an­ag
>
lit­an­iya> sa tanan nga ros­a­r­yo mga pag-ampo

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mak­ina yoma­su­lira: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

Audio kolona woy­era 1.0.2 APK kwa Android

Holy atan­yam­u­la kolona Span­ish ndi Audio:
>
zin­sin­si Osangal­at­sa zin­sin­si> chis­oni zin­sin­si,
> Ulemer­ero ndi wowala
>
mtandadza> mapemphero onse kolona

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

音频玫瑰圣母1.0.2 APK(Android版)

圣玫瑰西班牙语与音频:
>
奥秘之谜快乐>悲伤的奥秘,
>光荣和发光
>
一连串>所有念珠祈祷

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

音頻玫瑰聖母1.0.2 APK(Android版)

聖玫瑰西班牙語與音頻:
>
奧秘之謎快樂>悲傷的奧秘,
>光榮和發光
>
一連串>所有念珠祈禱

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port Tra­duc­tion mac­ch­ina: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

Giusep­pe Ver­di san­tu rusariu 1.0.2 Android di Android

Santa Maria Assun­ta in spagno­lo cu Giusep­pe Ver­di:
>
mis­teri Ter­ra mis­teri> mis­teri di duluri,
> Gluri­ose è luminosu
>
Radi­ance> tut­ti i prigheri rusariu

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška stro­jno pre­vođen­je: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio sveta kru­nica 1.0.2 APK za Android

Sveta kru­nica na špan­jol­skom sa zvukom:
>
Mis­ter­ije radosna otajstva> žalosna otajstva,
> Slavno i svijetao
>
lit­an­i­ja> sve kru­nica molitve

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maskinover­sæt­telse: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio helli­ge rosen­krans 1.0.2 APK til Android

Holy Ros­ary på spansk med lyd:
>
Mys­ter­ies Glædens mys­ter­i­er> sorg­fulde mys­ter­i­er,
> Her­li­ge og lysende
>
lit­ani> alle rosen­krans bøn­ner

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing auto­mat­ische ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio Hei­li­ge Rozen­krans 1.0.2 APK voor Android

Hei­li­ge Rozen­krans in het Spaans met audio:
>
mys­ter­ies Joy­ful Mys­ter­ies> dro­ev­i­ge mys­ter­ies,
> Glorieuze en licht­gevende
>
lit­an­ie> Alle rozen­krans gebeden

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pora stro­jový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio svatý růženec 1.0.2 APK pro Android

Růženec ve španělšt­ině se zvukem:
>
Záhady Radost­ná tajem­ství> smut­né tajem­ství,
> Nád­herné a světel­ný
>
Lit­an­ie> všechny růženec mod­lit­ba

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Subteno maŝin­tra­dukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio sank­ta roz­ario 1.0.2 APK por Android

Sank­ta Roz­ario en la his­pana kun son­do­si­eroj:
>
mis­ter­oj Joy­ful Mis­ter­oj> mal­gx­o­ja mis­ter­oj,
> Glora kaj hela
>
lit­anio> tuta roz­ario preĝoj

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Toetus mas­intõl­ge: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio Püha roosikrant­si 1.0.2 APK Android

Püha roosikrant­si His­paania audio:
>
müsteeri­ume Rõõm­sameelsed Mys­ter­ies> kur­b­lik salad­used,
> Kuulsus­rikas ja hel­en­dav
>
Lit­ania> kõik roosi­aed palved

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio banal ros­a­r­yo 1.0.2 APK for Android

Holy Ros­ary sa Espanyol na may audio:
>
mis­teryo Mis­teryo ng Tuwa> nalu­lun­gkot mis­teryo,
> Maluwal­hati at mali­wanag
>
lit­an­ya> lahat ros­a­r­yo panalangin

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tuki konekääntämin­en: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.androidapps.biz/app/in.annapps.audiosantorosario

audio pyhä rukous 1.0.2 APK Android