Being Customer-focused

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Being Cus­tom­er-focused

To nur­ture con­nec­tions with cus­tom­ers you need to find com­mon­al­ity with them. You also need to say things that make people feel wel­come and that assure them they mean some­thing to you.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Li iffokat Cus­tom­er

Biex jiġu indukrati l-kon­ness­jon­iji­et mal-klijenti għandek bżonn biex iss­ib komun­al­ità magħhom. Għandek bżonn ukoll li jgħidu affar­iji­et li jagħm­lu n-nies jħos­suhom milqugħa u li jiżgur­aw għa­li­hom li jfis­ser xi ħaġa għa­lik.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Syn­de-kliënt gefok­us

Om bande met kliën­te te koes­ter wat jy nodig het om gemeenskap­likheid vind saam met hulle. Jy moet ook dinge wat mense welkom voel en dat verseker hulle dat hulle iets vir jou betek­en sê.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Duke qenë Cus­tom­er-fok­usuar

Të ushqe­jë lid­hje me kli­entët ju duhet të gjeni bashkësinë me ta. Ju gjithashtu duhet për të thënë gjëra që i bëjnë njer­ëz­it të ndje­hen të mirë­prit­ur dhe se sig­ur­o­jnë ata që do të thotë diçka për ju.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

መሆን የደንበኛ-ተኮር

ከደንበኞች ጋር ግንኙነቶች እንዲያሳድጉ ከእነሱ ጋር com­mon­al­ity ማግኘት ይኖርብናል. በተጨማሪም ሰዎች በእንግድነት ሲቀበል እና አንተ አንድ ነገር ማለት ያረጋገጠላቸው ነገር መናገር ይኖርብናል.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

كونها تركز على العملاء.

لتعزيز الاتصالات مع العملاء تحتاج إلى العثور على القواسم المشتركة معها. تحتاج أيضا إلى القول الأشياء التي تجعل الناس يشعرون بأنهم موضع ترحيب وأن أؤكد لهم أنها تعني لك شيئا.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Լինելով Հաճախորդների կենտրոնացած

Դաստիարակել կապեր հաճախորդների հետ, դուք պետք է գտնել ընդհանրություն նրանց հետ: Դուք նաեւ պետք է ասել բաներ, որոնք ստիպում են մարդիկ զգում են ողջունելի է, եւ որ վստահեցնում եմ նրանց նշանակում է մի բան ձեզ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Olan müştəri mərkəz­li

müştəriləri ilə əlaqələri tər­biyə etmək üçün onlar­la ümu­miliyi tap­maq lazım­dır. Siz həmçin­in insan­ların xoş hiss etmək ki, onlar sizə bir şey demək onları əmin şeyi demək lazım­dır.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Izatea Bezeroar­en begirako

bezer­oek­in konex­ioak elikatu com­mon­al­ity aurkitu haiek­in behar duzu. Era berean egin duten jen­deari ongi­et­or­ria eta hori ziur­tatzen hor­iek zerbait esan nahi dute gauza esan behar duzu.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Будучы арыентаванай на кліента

Для таго, каб развіваць сувязі з кліентамі вам неабходна знайсці агульнасць з імі. Акрамя таго, неабходна сказаць, рэчы, якія прымушаюць людзей адчуваць сябе жаданымі і запэўніць іх, што яны нешта значаць для вас.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

হচ্ছে গ্রাহক শ্রেনীর

গ্রাহকদের সঙ্গে সংযোগ শিক্ষাদান আপনি তাদের সঙ্গে মিল খুঁজে বের করতে হবে. এছাড়াও আপনি কিছু মানুষ স্বাগত বোধ করতে এবং যে তাদের আশ্বাস তারা আপনাকে কিছু বলতে চাচ্ছি যে বলার প্রয়োজন.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška samo prije­vod: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Biti kup­ca fok­usir­an

Njegov­ati veze s klijen­tima mor­ate pronaći zajed­ništ­vo s njima. Također je potreb­no da kažete stvari koje čine lju­di osjeća dobro­došlim i da ih uvjer­iti da znače nešto.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Като ориентирана към клиентите

За да подхранват връзките с клиенти, трябва да се намери сходство с тях. Можете също така трябва да се каже, че нещата, които карат хората да се чувстват добре дошли и че ги уверя, че означава нещо за вас.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suport a la tra­duc­ció automàt­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Ser ori­ent­at al cli­ent

Per fomentar les con­nex­ions amb els cli­ents és neces­sari trobar en comú amb ells. Tam­bé cal dir coses que fan que les per­sones se sen­tin ben­vin­guts i que asse­guren que sig­ni­fiquen alguna cosa per a tu.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Ang Cus­tom­er-focus

Aron sa pag-amu­ma sa konek­sy­on uban sa mga kus­tomer nga imong kina­hanglan sa pag­pangita komon uban kanila. Ikaw kina­hanglan usab nga sa pag-ingon sa mga butang nga sa paghimo sa mga tawo nga mobati nga giabi-abi ug nga nag­pas­alig kanila kahu­lo­gan sila og usa ka butang sa imo.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mak­ina yoma­su­lira: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Pokhala kas­it­omala-lolunjika

Kuwa­dyet­sa kug­w­ir­iz­ana ndi maka­s­it­omala muyen­era kupeza com­mon­al­ity nawo. Muyen­er­anso kun­ena zinthu zime­ne anthu man­ja awiri ndi­po muwat­simikiz­ire iwo amat­anthauza chin­achake kwa inu.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

以客户为中心

培养与客户的连接,你需要找到共性和他们在一起。您还需要说的事情,让人感到欢迎,并且向他们保证,他们的意思是东西给你。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

以客戶為中心

培養與客戶的連接,你需要找到共性和他們在一起。您還需要說的事情,讓人感到歡迎,並且向他們保證,他們的意思是東西給你。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port Tra­duc­tion mac­ch­ina: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Essa in Cus­tom­er-fighjen­du

À travaglià i raporti cù u cli­enti, ci vole à truvà com­mon­al­ity cun elli. Sì ancu bisognu à dì ciò chì fà pop­uli si sen­tenu bè è chì assicurà a iddi sig­ni­ficà à voi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška stro­jno pre­vođen­je: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Biti kupaca usmjer­ena

Kako njegov­ati veze s kupcima, mor­ate pronaći zajed­ničko s njima. Također je potreb­no reći stvari koje čine lju­di osjećaju dobro­došli i da ih uvjeri da znače nešto za vas.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maskinover­sæt­telse: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

At være kun­de-fok­usere­de

At opdrage for­b­ind­elser med kun­der, du har brug for at finde fællestræk med dem. Du skal også sige ting, der gør folk føler sig velkom­ne og som sikrer dem de bety­der noget for dig.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing auto­mat­ische ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Omd­at het Klant­gerichte

Om ver­bindin­gen met klanten te voeden je nodig hebt om gemeenschap­pelijkheid te vinden met hen. Je moet ook din­gen die maken dat mensen zich welkom voelen en dat verzeker hen dat ze iets om je bedoelt te zeg­gen.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pora stro­jový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Být na zákazníka

Pečovat o spo­jení se zákazníky, bude­te muset najít shod­nost s nimi. Také je potře­ba říci věci, které lidé cítili vítáni a aby zajistily, že jim něco zna­mena­jí pro tebe.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Subteno maŝin­tra­dukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Est­ante Kli­ento-cent­ris

Kreski­gi rilato­jn kun kli­entoj vi bezonas trovi komun­eco kun ili. Vi ankaŭ devas diri aĵo­jn kiuj faras homo­jn sen­tas bon­ven­on kaj cer­ti­gi ili sig­ni­fas ion al vi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Toetus mas­intõl­ge: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -