Catholics like the European Union more than Protestants do. This is why.

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1037835

Catholics like the European Union more than Protestants do. This is why.
An interesting Washington Post article, interviewing two academics just out today.

An excerpt:
https://www.washingtonpost.com/news/…=.32bcd9b4f609
Quote:
Catholics like the European Union more than Protestants do. This is why.

By Nikita Lalwani and Sam Winter-Levy
January 12

In their new book, “Religion and the Struggle for European Union,” the political scientists Brent Nelsen and James Guth explore an unlikely source of support for — and opposition to — the European Union: religion. Public opinion surveys from as far back as the 1970s show that Catholics tend to favor European integration; Protestants tend to resist it…

In a recent interview, Nelsen and Guth explained why Catholics are more sympathetic toward the E.U., why this may not last, and what this might mean for the future of the European project.

This interview has been edited for length and clarity.

NL& SW-L: Most people, when they think about factors that influence support for the European Union, don’t think about religion. What prompted you to do so?

Brent Nelsen: You’re right that, most of the time, people are skeptical, especially in Europe, about whether or not religion really is an independent factor influencing support for the E.U. But in 2001, we started looking at Eurobarometer data, and it’s very clear that Catholics, controlling for all other factors, favor the E.U. more than do Protestants. These attitudes were forged in the Reformation, with the development of two different approaches to governance in Europe. Catholics see Europe as a single cultural whole that ought to be governed in some coordinated way. Protestants, on the other hand, have seen the nation state as a bulwark against Catholic hegemony, and they have been very reluctant to give it up, even as religion has become less important.

NL& SW-L: What sort of gap are we talking about between Catholic and Protestant support for the E.U.?

James Guth: This varies by country. When you ask Protestants whether or not they identify with the E.U. flag — a marker of support for the E.U. — and whether they want that flag flown next to their national flag outside public buildings, about half of all Protestants say that they don’t identify with it or want it flown. Catholics are much more likely to say the opposite.

When you start taking other factors into account, that gap may decline a little. After the financial crisis and the refugee crisis, for example, support for the E.U. went down among Catholics rather significantly, whereas among Protestants in more prosperous areas, those attitudes didn’t decline very much. Still, Catholics remain more supportive of the E.U. than Protestants. In the past, among Catholics, the more religious you were, the stronger you supported the E.U……

NL& SW-L: What is it about Catholicism that promotes support for the E.U., and what is it about Protestantism that promotes the opposite?

BN: Catholicism has always been a universal religion. It was the successor to the Roman Empire, and in Catholic theology and ideology, there’s always been an emphasis on the unity of Christendom. Even today, even though the pope doesn’t claim secular authority, there’s still supranational governance within the Roman Catholic Church. So Catholics have always been very comfortable, even if subconsciously, with the notion of supranational governance.

See the full article from the link.
__________________
The material and moral ruins caused by the War have given an insight into the futility of narrow nationalistic politics. The countries of Europe which have agreed to delegate a part of their sovereignty to a supranational organism have embarked on a salutary way

– Pope Pius XII (1957)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1037835

Kattoliċi bħall-Unjoni Ewropea aktar milli Protestants do. Dan hu għaliex.
Formazzjoni interessanti artikolu Washington Post, intervisti żewġ akkademiċi biss aujourd’hui.

Silta:
https://www.washingtonpost.com/news/…=.32bcd9b4f609
quote:
Kattoliċi bħall-Unjoni Ewropea aktar milli Protestants do. Dan hu għaliex.

Permezz Nikita LALWANI u Sam Winter ‘Levy
12 Jannar

Fil-ktieb ġdid tagħhom, “”Reliġjon u l-Taqbidaall-Unjoni Ewropea,”” il-xjenzjati politiċi Brent Nelsen u James Guth tesplora sors improbabbli ta ‘appoġġ għall– u oppożizzjoni għall –Unjoni Ewropea: ir-reliġjon. stħarriġ ta ‘opinjoni pubblika mill li jmur lura sa l-1970 juru li Kattoliċi għandhom tendenza li jiffavorixxu l-integrazzjoni Ewropea; Protestants tendenza li jirreżistu dan …

Fi F’intervista reċenti, Nelsen u Guth spjegat għaliex Kattoliċi huma aktar simpatika lejn il-E.U., għaliex dan ma tistax iddum, u dak li dan jista ‘jfisser għall-futur tal-proġett Ewropew.

Din l-intervista ġiet editjata għat-tul u ċ-ċarezza.

NL & SW L: Ħafna nies, meta jaħsbu dwar il-fatturi li jinfluwenzaw l-appoġġ għall-Unjoni Ewropea, ma naħsbux dwar ir-reliġjon. Dak li ġiegħel biex tagħmel hekk?

Brent Nelsen: Inti dritt li, ħafna mill-ħin, in-nies huma xettiċi, speċjalment fl-Ewropa, dwar jekk jew le reliġjon verament huwa fattur indipendenti li jinfluwenza l-appoġġ għall-E.U. Iżda fl-2001, bdejna tħares lejn id-data tal-Ewrobarometru, u huwa ċar ħafna li Kattoliċi, jikkontrollaw għall-fatturi l-oħra, jiffavorixxu l E.U. aktar minn do Protestants. Dawn l-attitudnijiet ġew falsifikati fil-Riforma, bl-iżvilupp ta ‘żewġ approċċi differenti għal governanza fl-Ewropa. Kattoliċi jaraw Ewropa kollha kemm hi kulturali wiehed li għandhom jiġu rregolati b’xi mod koordinat. Protestants, min-naħa l-oħra, raw l-istat nazzjon bħala murata kontra eġemonija Kattolika, u dawn kienu jsibuha bi tqila ħafna biex jagħti it up, anki bħala reliġjon saret anqas importanti.

NL & SW L: X’tip ta ‘lakuna qegħdin nitkellmu bejn Kattoliċi u appoġġ Protestanti għall-E.U.?

James Guth: Din tvarja skond il-pajjiż. Meta inti ssaqsi Protestants jekk jew le huma jidentifikaw ma ‘l-E.U. bandiera — indikatur ta ‘appoġġ għall-E.U. — U jekk iridux dik il-bandiera tittajjar ħdejn il-bandiera nazzjonali tagħhom barra l-bini pubbliku, madwar nofs l Protestants kollha jgħidu li huma ma jidentifikax ruħu magħha jew jriduhom tittajjar. Kattoliċi huma ħafna aktar probabbli li jgħidu l-oppost.

Meta tibda tieħu fatturi oħra inkunsiderazzjoni, dak il-vojt tista ‘tirrifjuta ftit. Wara l-kriżi finanzjarja u l-kriżi tar-refuġjati, per eżempju, l-appoġġ għall-E.U. niżlet fost Kattoliċi pjuttost sinifikanti, filwaqt fost Protestants f’oqsma aktar sinjuri, dawk l-attitudnijiet ma tonqos ħafna. Still, Kattoliċi għadhom aktar favur l-E.U. minn Protestants. Fil-passat, fost Kattoliċi, l-aktar reliġjużi inti kienu, l-aktar b’saħħitha inti appoġġja l E.U ……

NL & SW L: X’inhu dwar Catholicism li jippromwovi l-appoġġ għall-E.U., u dak li huwa madwar Protestantism li jippromwovi l-oppost?

BN: Catholicism dejjem kienet reliġjon universali. Din kienet l-suċċessur għall-Imperu Ruman, u fit-teoloġija Kattolika u l-ideoloġija, hemm dejjem kien enfasi fuq l-unità tal Christendom. Anke llum, minkejja li l-Papa ma ssostnix awtorità sekulari, hemm għadu governanza supranazzjonali fi ħdan il-Knisja Kattolika Rumana. Allura Kattoliċi dejjem kienu komdu ħafna, anki jekk subconsciously, bil-kunċett ta ‘governanza supranazzjonali.

Ara l-artikolu sħiħ mill-link.
__________________
Il-fdalijiet materjal u morali kkawżati mill-Gwerra taw ħarsa lejn il-futilità tal-politika nazzjonalista dojoq. Il-pajjiżi tal-Ewropa li jkunu qablu li jiddelega parti mill-sovranità tagħhom għal organiżmu supranazzjonali jkunu imbarkaw fuq triq salutari

– Papa Piju XII (1957)

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1037835

Katolieke soos die Europese Unie meer as Protestante doen. Dit is hoekom.
‘N Interessante Washington Post artikel, onderhoudvoering twee akademici net vandag.