CIS 3021 Information Systems Strategy Management and Practice

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
CIS 3021 Information Systems Strategy Management and Practice

Naudi

SIS
5 forces model
Value chains
Strategic Planning
End User Computing
Outsourcing models

SIS
5 Forces Model
Value Chain

Chargeable resource: Resources which can be charges directly to the client
Non Chargeable vice versa e.g. cleaner

Major Activity – Code, Packaging
Primary and Secondary Activities

User can choose form:
A Ã Product
B Ã Product + Support

Software Development House

Hardware Organization

ITSP – IT Strategic Plan

Usually for 3 years and re-assessed every 6 months

Mission Statement (reason for organization to be in place)
Where you want to go
Objectives: e.g. Reduce License Cost
Where you are
(Current operating environment)
– SWOT
– PEST
Determine Thrust
e.g. Start piloting open Source
Gap Analysis
– Training Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP will generate satellite/small plans and all these plans will achieve the ITSP
à Therefore every department will have its strategic plan (operational plans)

Department
Strategic Plan

 
TA TB TC TD TE
Issue(Ã high staff turnover)/Risk(Ã adoption of the technologies)

End User Computing (EUC)

Def: Direct, hands on use of computers by users – 2 areas:
– users
– IT Department

Advantages

+ Liberating a scarce resource – (i.e. IT Dept {ITD})
+ Reduce development backlog
+ Reduce time lag

+ Suit task Culture
+ Encourages innovation End Users (EU)

Disadvantages

– Duplication and Waste
– Increased Costs
– Questionable quality
– Data integrity concerns

3 different ways to separate work:
By Skilled job Content
Scripting only

Non Prog
Command Level
Prog Level
Functional Support
End User Support
Data Processing Prog

+
User issuing certain commands
– print
– get data
à Manual work
+
– exception handling
– scripting

+
Relate the prog to their business function
+
Help other user in doing their activities

Users support other users

+
Shoud be in the IT Dept in the first place
Weakest
IT knowledge

Strongest
IT knowledge
By Control discretion

Level
A
B
C
D

No disternable user automation
User input but no control
User selection and operation
User Development

People follow instruction as they are told
Exposed to IT but however what they input will not see the end result
User can choose what program to launch, select how things are being processed

Full control over Development
Weakest

Strongest

By Maturity stage

Level
1
Isolation – a system that is self contained
-clear target

2
Stand alone – A system that is self suffiecient, it can communicate with other systems but not at the moment (potentially)

3
Manual Integration – two systems developed which can communicate but manually

4
Automatic integration – Here the 2 systems are synchronized – communicate Automatically

5
Distributed integration – user system is an integral part of your system

Out Sourcing

Extended SDLC (Software Development Life Cycle)
Advantage

No Technical skills are required – when you do not have the necessary skills
Risk Management
Certification or accreditation

Service Bureau

– Eliminate operational cost – no worries about obsolete software, backups etc…
– Here you buy a service not the systems e.g. a pay roll system, buying the hosting

Facilities Management

– keeping your infrastructure but maintained by 3rd parties
– getting sub contractors working at your place

Exam

Planning – ITSP
EUC
Approaches towards systems operations

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Sistemi ta ‘Informazzjoni Ġestjoni Istrateġija u Prattika

Naudi

SIS
5 forzi mudell
ktajjen tal-valur
Ippjanar strateġiku
Tmiem Kompjuter Utent
mudelli esternalizzazzjoni

SIS
5 Forzi Mudell

valur Katina

riżorsi li għandhom jitħallsu: Riżorsi li jistgħu jkunu imposti direttament lill-klijent
viċe mhux Taxxabbli versa eż aktar nodfa

attività importanti € “”Kodiċi, Ippakkjar
Attivitajiet Primarji u Sekondarji

Utent jista ‘jagħżel forma:
A Prodott Ã
B Prodott + Appoġġ

Software għall-Iżvilupp Kamra

Organizzazzjoni hardware

ITSP – IT-Pjan Strateġiku

Normalment għal 3 snin u vvalutati mill-ġdid kull 6 xhur

Mission Statement (raġuni għall-organizzazzjoni li tkun fis-seħħ)
Fejn inti tixtieq li tmur
Għanijiet: eż Naqqas Ispiża License
Fejn int
(Ambjent operattiv kurrenti)
– SWOT
– PEST
Iddetermina IMBOTTATURA
eż Bidu pilotaġġ Sors miftuħ
Gap Analiżi
– Pjan ta ‘Taħriġ
– Pjan HR
– Pjan Teknoloġiku

ITSP se jiġġenera satellita / pjanijiet żgħar u dawn il-pjanijiet kollha se tikseb l ITSP
à Għalhekk kull dipartiment se jkollhom pjan strateġiku tiegħu (pjanijiet operazzjonali)

Dipartiment
Pjan strateġiku

 

 

 

 
AT TB TC TD TE
Ħruġ (tibdil tal-persunal għoli) / tar-Riskju (adozzjoni à tat-teknoloġiji)

Tmiem Utent Computing (EUC)

Def: Dirett, idejn fuq l-użu tal-kompjuters mill-utenti â € “”2 oqsma:
– l-utenti
– Dipartiment tal-IT

vantaġġi

+ Jillibera riżors skars â € “”(jiġifieri IT Dipartiment {ITD})
+ Jitnaqqas xogħol pendenti iżvilupp
+ Jitnaqqas intervall ta ‘żmien

+ Kultura kompitu Suit
+ Jinkoraġġixxi utenti aħħarin innovazzjoni (UE)

żvantaġġi

– Irdoppjar u ħela
– Żieda Spejjeż
– Il-kwalità dubjużi
– tħassib dwar l-integrità tad-data

3 modi differenti għax-xogħol separat:
Permezz Kontenut xogħol Skilled
scripting biss

 

 

mhux Prog
Livell kmand
Livell prog
Appoġġ funzjonali
Utent Finali Appoġġ
Ipproċessar tad-Data Prog

+
Utent li joħroġ ċerti jikkmanda
– istampar
– Tinkiseb data
xogħol Manwal Ã
+
– Tqandil eċċezzjoni
– scripting

+
Jirrelataw l prog il-funzjoni tan-negozju tagħhom
+
Jgħinu utent ieħor biex jagħmel l-attivitajiet tagħhom

Utenti jgħinu lill-utenti l-oħra

+
Fiwaqt tkun fil-IT Dipartiment fl-ewwel post
aktar dgħajfa
għarfien IT

b’saħħitha
għarfien IT
Permezz diskrezzjoni Kontroll

livell
A
B
C
D

Nru awtomazzjoni utent disternable
Utent input iżda l-ebda kontroll
għażla utent u l-operat
Żvilupp utent

Nies isegwu struzzjoni kif huma told
Esposti għal TI imma madankollu dak li l-input mhux se tara r-riżultat aħħari
Utent jista ‘jagħżel liema programm li tniedi, tagħżel kif l-affarijiet qed tiġi pproċessata

kontroll sħiħ fuq l-Iżvilupp
aktar dgħajfa

b’saħħitha

Permezz istadju Maturità

livell
1
Iżolament â € “”sistema li hija awto jinsabu
mira -clear

2
Waħedha â € “”Sistema li hija awto suffiecient, ikun jista ‘jikkomunika ma’ sistemi oħra iżda mhux fil-mument (potenzjalment)