Clarisonic Mia 2 Speed Facial Sonic Cleansing Brush Holiday Gift Set

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Clar­ison­ic Mia 2 Speed Facial Son­ic Cleans­ing Brush Hol­i­day Gift Set
DESCRIPTION
Remove dirt, oil and makeup 6x bet­ter than hands alone with this gentle, two speed cleans­ing brush. Two advanced speeds for every­day or sens­it­ive cleans­ing needs.
BENEFITS
Removes dirt, oil and makeup for smoother, softer, healthy-look­ing skin.
SUGGESTED USE
Gently move the brush in small circles around the face. Use Speed 2 every day and Speed 1 for sens­it­ive days.
Pro­duct Descrip­tion
Color:Pink
Pro­duct Descrip­tion
Two speed cleans­ing for every­day and gentle skin care needs. Includes Pink Mia2 device, full size Refresh­ing Gel Cleanser and addi­tion­al com­pli­ment­ary Sens­it­ive Brush Head. MSRP $169, Value $221Brand Story
Clar­ison­ic uses pat­en­ted oscil­la­tion tech­no­logy to flush pores with water for sur­face and deep pore cleans­ing. Foun­ded in the Paci­fic North­west, Clar­ison­ic is the #1 cleans­ing device recom­men­ded by U.S. der­ma­to­lo­gists.
From the Man­u­fac­turer

Explore the Bene­fits of Clar­ison­ic Facial Cleans­ing
Dis­cov­er the device that’s right for you.

View lar­ger

#1 Best Selling and Recom­men­ded
Clar­ison­ic is the #1 best-selling skin cleans­ing device in the U.S.,* and the #1 cleans­ing device recom­men­ded and used by U.S. der­ma­to­lo­gists**.

*Based on 2015 NPD data.

**Sur­vey con­duc­ted with 601 der­ma­to­lo­gists in USA – March 2015.

Just 60 Seconds
Clar­ison­ic cleanses 6x bet­ter than hands alone for smooth, healthy-look­ing skin. One minute, twice a day is all it takes to gently cleanse away impur­it­ies, makeup and sun­screen for radi­ant, glow­ing skin.

Cus­tom­ize Your Cleanse
Clar­ison­ic offers a brush head for each skin type and con­cern. Thou­sands of pat­en­ted, roun­ded fil­a­ments gently cleanse skin and are spe­cific­ally designed to address sens­it­ive, acne prone, dull, del­ic­ate or enlarged pore skin con­cerns.

Water­proof
Not just water res­ist­ant, it’s water­proof. Use it in the shower, in the bath, or at the sink – it’s com­pletely water­proof.

Clar­ison­ic Mia 1 Device Clar­ison­ic Mia 2 Device Clar­ison­ic Mia FIT device Clar­ison­ic Alpha FIT device Clar­ison­ic Smart Pro­file Device
Mia 1 Mia 2 Mia FIT Alpha FIT Smart Pro­file
Descrip­tion One speed for every­day son­ic facial cleans­ing. Two speeds for every­day and sens­it­ive son­ic facial cleans­ing. Com­pact, light­weight daily son­ic facial cleans­ing for radi­ant-look­ing skin at home or on-the-go. The son­ic facial cleans­ing device engin­eered for men with clean shaven or bearded skin set­tings. The ulti­mate head-to-toe cus­tom­iz­able four-speed cleans­ing device. 11x cleans­ing than hands alone.
Gentle Cleanse ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6x Bet­ter Cleans­ing ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Removes Makeup ✓ ✓ ✓ ✓
Every­day Set­ting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sens­it­ive Set­ting ✓ ✓ ✓ ✓
On-the-Go Size ✓ ✓
Deep Cleanse Set­ting ✓
Body Smooth­ing Set­ting ✓
11x Bet­ter Cleans­ing ✓

View lar­ger
Pur­chase: http://amzn.to/2hkLz80

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Clar­ison­ic Mia 2 Veloċità wiċċ sonika Tindif xkupil­ja Hol­i­day Gift Set
DESKRIZZJONI
Neħħi ħmieġ, żejt u l-għam­la 6x aħjar minn ide­jn biss ma dan ġentili, xkupilji tindif tne­jn veloċità. Żewġ veloċitaji­et avvan­za­ti għall kuljum jew bżon­niji­et tindif sensit­tivi.
BENEFIĊĊJI
Tneħħi ħmieġ, żejt u l-għam­la għall lixx, art­ab, ġilda b’saħħitha li tħares.
UŻU SUĠĠERIMENTI
Bil-mod jċaqalqu l-pin­zell fil-ċrieki żgħar mad­war l-wiċċ. Uża Veloċità 2 kuljum u Veloċità 1 għal jiem sensit­tivi.
Deskrizz­joni tal-pro­dott
Kulur: roża
Deskrizz­joni tal-pro­dott
Żewġ tindif veloċità għall-bżon­niji­et ta kuljum u kura tal-ġilda ġentili. Jinkludi mekkan­iżmu roża Mia2, daqs sħiħ Iġjen­iċi Gel cleanser u kump­li­ment­ari Kap addizz­jon­ali xkupil­ja sensit­tiva. MSRP $ 169, Valur $ 221

Story Brand
użi Clar­ison­ic brev­ettati tekno­loġi­ja oxxillazz­joni biex flush pori bl-ilma għall-wiċċ u tindif tal-pori fil-fond. Imwaqq­fa fl-Majjis­tral tal-Paċi­fiku, Clar­ison­ic huwa l-mezz tindif # 1 rakko­man­dat mill der­ma­to­lo­gi U.S..
Mill-Mani­fat­tur

Tesplora l-Bene­fiċċji ta Tindif tal-wiċċ Clar­ison­ic
Sko­pri l-appar­at li d-dritt għa­lik.

View akbar
# 1 Bejgħ Aqwa u Rakko­man­data
Clar­ison­ic huwa l-# 1 aħjar bejgħ mezz tindif tal-ġilda fil-U.S., * U l-appar­at ta tindif # 1 rakko­man­dat u użati mill der­ma­to­lo­gi U.S. **.

* Ibbażati fuq 2015 tad-data NPD.

** Stħar­riġ imwettaq bi 601 der­ma­to­lo­gi fl-Istati Uniti — Mar­zu 2015.

Biss 60 Sekondi
cleanses Clar­ison­ic 6x aħjar minn ide­jn waħ­du għal lixxa, ġilda b’saħħitha li tħares. Minuta, darb­te­jn kuljum hija koll­ha li tieħu biex bil-mod jit­nad­daf bogħod impur­itaji­et, għam­la u sun­screen għat rad­janti, glow­ing ġilda.

Cus­tom­ize Nad­daf Tiegħek
Clar­ison­ic jof­fri ras brush għal kull tip ta ġilda u tħassib. Eluf ta brev­ettati, fil­a­menti tond b’ġentilezza tnad­daf il-ġilda u huma mfassla speċi­fika­ment biex tind­i­rizza sensit­tivi, akne suxxet­tib­bli, matt, delikata jew imkab­bra tħassib ġilda pori.

water­proof
Mhux biss reżist­enti għall-ilma, huwa water­proof. Jużawha fil-doċċa, fil-ban­ju, jew fuq il-sink — huwa kom­pleta­ment water­proof.

Clar­ison­ic Mia 1 Device Clar­ison­ic Mia 2 Device appar­at Clar­ison­ic Mia FIT Clar­ison­ic Alpha appar­at FIT Clar­ison­ic Smart Appar­at Pro­fil
Mia 1 Mia 2 Mia FIT Alpha FIT Smart Pro­fil
Deskrizz­joni veloċità Wieħed għat-tindif tal-wiċċ ta kuljum sonika. Żewġ veloċitaji­et ta kuljum u sensit­tiv tindif tal-wiċċ sonika. Com­pact, ħfief kuljum tindif tal-wiċċ sonika għall-ġilda rad­janti tħares fid-dar jew fuq ix-go. Il-mezz sonika tindif tal-wiċċ mgħam­m­ra għall-irġiel ma shaven nadif jew set­tings ġilda bearded. Il ras għal toe cus­tom­iz­able appar­at aħħari tindif erba veloċità. 11x tindif minn ide­jn biss.
Ġentili Nad­daf ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6x Aħjar Tindif ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Tneħħi għam­la ✓ ✓ ✓ ✓
Twaqqif ta kuljum ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Twaqqif sensit­tivi ✓ ✓ ✓ ✓
Fuq ix-Go Daqs ✓ ✓
Deep Twaqqif Nad­daf ✓
Korp Tħaf­fif Twaqqif ✓
11x Aħjar Tindif ✓

View akbar
Xiri: http://amzn.to/2hkLz80

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Clar­ison­ic Mia 2 Spoed Gesig son­ic Cleans­ing Borsel Hol­i­day Gift Set
BESKRYWING
Ver­wyder vuil, olie en make-up 6x beter as hande alleen met hierdie sagte, twee spoed rein­iging kwas. Twee gevorder­de spoed vir alledaag­se of sens­it­iewe rein­iging behoeft­es.
VOORDELE
Ver­wyder vuil, olie en make-up vir glad­der, sagter, gesonde-soek vel.
VOORGESTELDE GEBRUIK
Lig­gies beweeg die borsel in klein sirkels om die gesig. Gebruik Spoed 2 elke dag en Speed ​​1 vir sens­it­iewe dae.
Produk Beskry­wing
Kleur: Pienk
Produk Beskry­wing
Twee spoed rein­iging vir alledaag­se en sagte vel sorg behoeft­es. Sluit Pink Mia2 toes­tel, volle groot­te Ver­fris­send Gel Cleanser en addisionele kom­pli­mentêre Sens­it­iewe Borsel Hoof. MSRP $ 169 Waarde $ 221