Communications and Security

“——————————————————————————————————————————————————Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Communications and Security

What is Communication?

People communicate in various ways. Some of the ways include:
– Direct (face-to-face)
– Printing
– Telegraph
– Telephone
– Journalism
– Photography
– Radio, TV, Internet etc

Communication helps in spreading values, culture and ideas.

Adding Value through Communication

Communication has revolutionised business. Just look at the effect that Skype has on phoning people in a different continent.

An example where communications have revolutionised business:

Telecom Ireland has a service that allows companies to link European and American call-centres together to cater for time differences.

Some effects of decreasing communication costs include:
– Competition will increase especially between white-collar workers.
– Educated workers in poor countries do not need to migrate as they can get same standard of living.
– Companies wanting to invest in developing countries have a large incentive to make telecommunications as inexpensive as possible.
– The way business is done is changing.
– Reduction in work-related travel.
– Reduction in costs, as employees are able to work from home.
– Increase in regional development.
– Decrease in bureaucracy.
– Crime monitoring is easier.
– Distance learning.
– Better health care.
– Better safety for old people.
– Accessibility on the move.

Drawbacks

Some drawbacks due to communication include:
– Privacy and security
– Monitoring of information is harder for military and police.

Business Network Configuration and Network Management

Important terms to know are:
– TCP/IP: Transport Control Protocol/Internet Protocol. This standard defines how information is transferred over the internet.
– IP address: number which identifies computer over the internet. It is composed of 4 numbers. Each number has range of 0 to 255. Routers use this information a lot.
– SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. This is how mail is transferred across the internet.

Having a network helps businesses become more efficient and productive. Planning is required to ensure that the network operates correctly. When designing a network these points should be kept in mind:
– Sharing: Will people share information and printers?
– Size: How many computers will use the network?
– Performance: Is speed important (time-critical)?
– Geography: Are all computers in 1 location or will you network with computers outside the office or home?
– Operating Systems: Which operating systems will you need to run. Is your hardware supported by the OS (Operating System)?
– Maintenance: Will your network be hired by someone in the business or outsource? If you are in charge, who will be responsible?

When choosing a client network operating systems you must keep in mind:
– Ability to run your applications.
– Advanced features
– Server capabilities
– Training and support costs.

Network protocols encode and decode packets that move across the network. Some examples of protocols include:
– TCP/IP
– IPX
– NWlink
– Appletalk
– NetBEUI
– DLC

Network cabling can be:
– Token Ring: thick, thin or twisted pair.
– Token Ring: thick Ethernet
– Thin Ethernet and twisted pair Ethernet support
– Twisted pair networks

Large Networks

Managing large networks is a hard task. It is likely to have a variety of hardware platforms, OS’s, connection schemes and protocols that span countries and continents. There are tools to integrate 2 existing networks.

Groupware

Groupware is useful for distance learning and research. With groupware people can:
– Collaborate on the authoring of documents.
– View documents and mark them.
– Groupware can be synchronous and asynchronous.

Synchronous groupware allows:
– Interactivity between members
– Simultaneous participation of members.

Asynchronous groupware:
– facilitates non-simultaneous communication
– Members can read messages when they read mail.

Shared Whiteboards:
– A means of allowing more than 1 participant to view the same document or image.
– They may make annotations using whiteboard’s drawing facilities.
– Presentation slides, sales figures could be shared and evaluated and modified.

Shared Applications:
– Allow participants at remote sites to view and control an application.
– Floor control: a single person at a time has control of program.
– Late joining: allows person to join session after it has started.

Mailing List Servers:
– Maintain list of email addresses.
– Email message is forwarded to all the people on list.

Cooperative Work Systems
– Basic support for cooperative work
– First class
– Conferencing on the web (COB)
– Hypermail
– USENET newsgroups.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Komunikazzjonijiet u s-Sigurtà

X’inhu l-komunikazzjoni?

Nies jikkomunikaw b’modi differenti. Uħud mill-modi jinkludu:
– Dirett (wiċċ imb’wiċċ)
– l-istampar
– Telegraph
– Telefon
– Ġurnaliżmu
– Fotografija
– Radju, televiżjoni, l-Internet eċċ

Komunikazzjoni jgħin fit-tixrid valuri, il-kultura u l-ideat.

Żieda tal-Valur permezz tal-Komunikazzjoni

Komunikazzjoni revolutionized-negozju. Biss ħarsa lejn l-effett li Skype għandha fuq ccempel nies fil-kontinent differenti.

Eżempju fejn il-komunikazzjoni jkollhom revolutionized-negozju:

Telecom Irlanda għandha servizz li tippermetti lill-kumpaniji biex tagħmel link-call centres Ewropej u Amerikani flimkien biex jilqgħu għal differenzi fiż-żmien.

Xi effetti ta ‘tnaqqis ispejjeż ta’ komunikazzjoni jinkludu:
– Kompetizzjoni ser iżżid b’mod speċjali bejn ħaddiema klerikali jew amministrattivi.
– Il-ħaddiema edukati f’pajjiżi foqra m’għandhomx bżonn li jemigraw kif jistgħu jiksbu istess livell ta ‘għajxien.
– Kumpaniji li jixtiequ jinvestu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikollhom inċentiv kbir biex jagħmlu telekomunikazzjonijiet kemm rħas kemm jista ‘jkun.
– In-negozju mod isir qed tinbidel.
– Tnaqqis fl-ivvjaġġar relatat max-xogħol.
– Tnaqqis fl-ispejjeż, bħala impjegati jkunu jistgħu jaħdmu mid-dar.
– Żieda fl-iżvilupp reġjonali.
– Tnaqqis fil-burokrazija.
– Il-monitoraġġ Kriminalità huwa aktar faċli.
– Tagħlim mill-bogħod.
– Kura tas-saħħa aħjar.
– Is-sigurtà aħjar għal persuni anzjani.
– Aċċessibilità fuq il-moviment.

żvantaġġi

Xi żvantaġġi minħabba l-komunikazzjoni tinkludi:
– Il-privatezza u s-sigurtà
– Il-monitoraġġ ta ‘l-informazzjoni huwa aktar diffiċli għall-skopijiet militari u tal-pulizija.

Business Network Konfigurazzjoni u l-Ġestjoni tan-Netwerk

termini importanti li jkunu jafu huma:
– TCP / IP: Trasport Kontroll Protokoll / Internet Protocol. Dan l-istandard jiddefinixxi kif l-informazzjoni tiġi trasferita fuq l-internet.
– L-indirizz IP: numru li jidentifika l-kompjuter fuq l-internet. Huwa magħmul minn 4 numri. Kull numru għandu medda ta ‘0 sa 255. routers jużaw din l-informazzjoni ħafna.
– SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. Dan huwa kif mail huwa trasferit madwar l-internet.