Companion Flat Grave Marker | Double Flat Marker — Praying Hand with Rosary


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
https://www.headstonedeals.com/flat-grave-mark­er/279/Pray­ing-Hand-with-Ros­ary.htmCom­pan­ion Flat Grave Mark­er | Double Flat Mark­er — Pray­ing Hand with Ros­ary
Flat Mark­ers are the simplest and most eco­nom­ic­al of all memorials.Flat Mark­ers are set flat and flush to the ground. They are usu­ally 3 – 4 inch thick­ness, rect­angle in shape, pol­ished sur­face with sawn sides.

Gran­ite flat mark­ers are also called as Grass mark­ers, Flush mark­ers, Grave­stones, Cemetery flat mark­ers and Flat tomb­stones.

If you need a more per­son­al­ized grave mark­er or head­stone, Please con­tact us through EMAIL: [email protected] | TOLL FREE: (800) 2506778.
You are always wel­come to share your own piece of art­work. NO SPECIAL CHARGE FOR CUSTOM DESIGNS.

GrayCh­ina RoseP­aradiso­Premi­um Jet Black­Ba­hama BlueIn­dia Red­Mul­ti RedIn­di­an MahoganyTrop­ic­al GreenTan Brown­Black GalaxyBlue Pearl
Mod­el Name Flat Mark­er
Mod­el Num­ber FM279
Avail­able Sizes
( Inches ) 20103
24124
28164
36124
48124
Avail­able Fin­ish Top side pol­ish & Bal­ance sawn fin­ish
Avail­able Ser­vices Laser Etch­ing / Sand Blast­ing
Por­trait Options Laser Etch­ing / Por­cel­ains
Lay­out Descrip­tion Pray­ing Hand with Ros­ary
More Designs > Design Now >
Price Details ( Inclus­ive of LAYOUT DESIGN & FULL ENGRAVING — FREE SHIPPING for 48 CONTIGUOUS STATES )

Size Gray | China Rose Premi­um Jet Black | Bahama Blue | Para­diso India Red | Mul­ti Red | Indi­an Mahogany | Trop­ic­al Green | Tan Brown Black Galaxy | Blue Pearl
20103 $199.00 $249.00 $279.00 $329.00
24124 $299.00 $399.00 $449.00 $549.00
28164 $499.00 $599.00 $699.00 $899.00
36124 $499.00 $599.00 $699.00 $899.00
48124 $599.00 $799.00 $899.00 $1099.00


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://www.headstonedeals.com/flat-grave-mark­er/279/Pray­ing-Hand-with-Ros­ary.htm

Kumpann Mark­er Grave Flat | Double Flat Mark­er — Tit­ol­bu ide­jn mal Ruz­ar­ju
Mark­ers Flat huma l-aktar sem­pliċi u aktar eko­nomiku tal-Mark­ers koll­ha memorials.Flat huma stabbil­iti ċatt u bil-flush­ingall-art. Huma s-sol­tu ħxuna pulzi­er 3 – 4, ret­tan­golu fil-forma, wiċċ illus­trat bi ġnub isseg­at.

markaturi ċat­ti Gran­it huma mse­jħa wkoll bħala markaturi Grass, markaturi Aħsel, markaturi ċat­ti lap­idi, Cemetery u tomb­stones Flat.

Jekk għandek bżonn ta markatur qabar aktar per­son­alizza­ti jew head­stone, jekk jogħġbok ikkun­t­at­tjana per­mezz ta’ email: [email protected] | Toll Free: (800) 2506778.
You are dejjem wel­come biex jaqs­mu biċċa tiegħek ta xogħol artistiku. EBDA ĦLAS SPEĊJALI GĦALL dis­inji cus­tom.

GrayCh­ina RoseP­aradiso­Premi­um Jet Black­Ba­hama BlueIn­dia Red­Mul­ti RedIn­di­an MahoganyTrop­ic­al GreenTan Brown­Black GalaxyBlue Pearl
Mudell Isem Flat Mark­er
Mudell Num­ru FM279
Daqsiji­et dispon­ib­bli
(pulzieri) 20103
24124
28164
36124
48124
Dispon­ib­bli Fin­ish Top lus­trar sek­ond­arji & Bil­anċ finitura isser­rat
Dispon­ib­bli Ser­vizzi Laser Inċiż­joni / Sand blast­ing
Por­trait Għażli­et Laser Inċiż­joni / por­cel­ains
Deskrizz­joni tqassim Tit­ol­bu Ide­jn mal Ruz­ar­ju
Aktar Disin­ni> Disinn Issa>
Dettalji Prezz (inklużi DISINN FORMAT & inċiż­joni SĦIĦA — FREE SHIPPING għall 48 ISTATI KONTIGWA)

Daqs Gray | Ċina Rose Primjum Jet Iswed | Bahama Blue | Para­diso Ind­ja Aħmar | Mul­ti Aħmar | Siġra tal-kaw­ba indi­an | Tropikali Aħdar | Tan Brown Black Galaxy | Pearl blu
20103 $ 199.00 $ 249.00 $ 279.00 $ 329.00
24124 $ 299.00 $ 399.00 $ 449.00 $ 549.00
28164 $ 499.00 $ 599.00 $ 699.00 $ 899.00
36124 $ 499.00 $ 599.00 $ 699.00 $ 899.00
48124 $ 599.00 $ 799.00 $ 899.00 $ 1,099.00


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://www.headstonedeals.com/flat-grave-mark­er/279/Pray­ing-Hand-with-Ros­ary.htm

Met­gesel Flat Grave Mark­er | Double Flat Mark­er — Bid hand met Rosekrans
Plat Merkers is die een­voud­ig­ste en mees eko­nom­iese van alle memorials.Flat Merkers is plat en gelyk met die grond sit. Hulle is gewoon­lik 3 – 4 duim dik, reg­hoek vorm, gepoleer­de opper­vlak met gesaag­de kante.

Grani­et plat merkers word ook gen­oem as Gras merkers, Krag merkers, graf­stene, Begraaf­p­laas plat merkers en plat graf­stene.

As jy n meer per­soon­like graf merker of graf­steen, kon­tak ons ​​via e-pos: [email protected] | TOLL FREE: (800) 2506778.
Jy is altyd welkom om jou eie stuk kun­swerk deel. Geen spesiale CHARGE VIR per­soon­like ont­wer­pe.

GrayCh­ina RoseP­aradiso­Premi­um Jet Black­Ba­hama BlueIn­dia Red­Mul­ti RedIn­di­an MahoganyTrop­ic­al GreenTan Brown­Black GalaxyBlue Pearl
Mod­el Naam Flat Mark­er
Mod­el Nom­mer FM279
beskikbare mate
(Duim) 20103
24124
28164
36124
48124
Beskikbaar Fin­ish Top kant poets & Bal­ans gesaag­de afwerking
Beskikbare dien­ste Laser Grav­ure / Sand ski­etwerk
Port­ret Options Laser Grav­ure / porselein
Uitleg beskry­wing Bid hand met Rosekrans
Meer Designs> Design Nou>
Prys beson­der­hede (Met inbe­grip van uitleg ont­werp & volle ENGRAVING — Geen ges­tuur vir 48 aaneen­lo­pende State van Amerika)

Groot­te Gray | China Rose Premi­um Jet Black | Bahamas Blou | Para­diso Indië Rooi | Mul­ti Rooi | Indiese Mahonie | Trop­iese Groen | Tan Swart Galaxy | Blou Pearl
20103 $ 199,00 $ 249,00 $ 279,00 $ 329,00
24124 $ 299,00 $ 399,00 $ 449,00 $ 549,00
28164 $ 499,00 $ 599,00 $ 699,00 $ 899,00
36124 $ 499,00 $ 599,00 $ 699,00 $ 899,00
48124 $ 599,00 $ 799,00 $ 899,00 $ 1099,00


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://www.headstonedeals.com/flat-grave-mark­er/279/Pray­ing-Hand-with-Ros­ary.htm

Com­pan­ion Mark­er Flat Grave | Dyfishtë Flat Mark­er — Pray­ing Hand me rruz­are
Shënues­ve sheshtë janë më të thjeshtë dhe më eko­nomike të të gjitha shënues­ve memorials.Flat janë të vendos­ur të sheshtë dhe të rraf­shët me tokë. Ata janë zakon­isht trashësi 3 – 4 inç, dre­jtkëndësh në formë, sipër­faqe lëmuar me anët llo­jeve flet­orë.

shënues­it gran­it sheshtë janë quajtur edhe si shënues­ve Grass, shënues­it skuqur, var­re­ve, Var­rez­at shënues­ve sheshtë dhe var­re­ve Flat.

Nëse keni nevo­jë për një shënues më të per­son­al­izuar të rëndë ose gur var­ri, Ju lutemi të na kon­tak­toni përmes e-mail: [email protected]~~HEAD=pobj | Toll Free: (800) 2506778.
Ju jeni gjith­monë të mirë­prit­ur për të ndarë copë tuaj të art­work. Pa pagesë SPECIAL PER har­ton porosi.

GrayCh­ina RoseP­aradiso­Premi­um Jet Black­Ba­hama BlueIn­dia Red­Mul­ti RedIn­di­an MahoganyTrop­ic­al GreenTan Brown­Black GalaxyBlue Pearl
Mod­el Emri Flat Mark­er
Num­ri Mod­eli FM279
Sizes në dispo­z­i­cion
(Inç) 20103
24124
28164
36124
48124
Në dispo­z­i­cion Fin­ish Top side pol­ish & Bal­ance për­fun­dojë shar­ru­ar
Në dispo­z­i­cion Ser­vices Laser gravurë / Sand prish
Port­ret Options Laser gravurë / por­celane
Lay­out Për­shkrimi lutur Hand me rruz­are
Më shumë Designs> Diza­jn tani>
Details Çmimi (përf­shirëse e DIZAJNIT Lay­out & gdhend­je PLOTË — TRANSPORT FALAS për 48 afërt SHTETET)