IT-Consulting: Luxembourg is hiring!

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

IT-Consulting: Luxembourg is hiring!
View online

Unsubscribe
IT/Consulting, Luxembourg is waiting for you!
www.unicareers.lu
Dear students, dear young professionals,

You are looking for an internship or a job position in IT-Consulting? Have you ever thought about Luxembourg? It is the second richest country in the world, according to IMF with a growing job market and the second highest wages in Europe (Global Finance Magazine).

The ICT sector is supported by dynamic financial services and companies offer quick professional development and attractive packages for young graduates.

Do you want to give it a try and meet with the major recruiters in Luxembourg? Moovijob invite you to the next job fair Unicareers.lu, on Friday, September 23rd 2016 at Luxembourg Congrès (ECCL).

More than 100 Luxembourgish companies will be there, looking for high flyers like you, up to 5 years of experience. More than 700 recruitments have been made thanks to last year’s edition.

To take part to this job fair, simply click here to register (mandatory) and discover the exhibitors’ list and discover the open positions!

We will be provividing FREE return Journey buses from: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken and Strasbourg. You can now claim a seat by registering to the event (subject to availability).

Looking forward to meeting you!

Unicareers.lu – The Recruitment fair for Students and Young Professionals
Profiles: For Students and Young graduates from Bachelor to a Master degree
Up to 5 years of experience
Date: Friday, September 23rd 2016 from 10AM until 5PM
Place: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: il-Lussemburgu huwa kiri!
View fuq l-internet

unsubscribe
IT / Consulting, il-Lussemburgu għalikom!
www.unicareers.lu
Għeżież studenti, professjonisti żgħażagħ Għeżież,

Inti qiegħed tfittex għal apprendistat jew pożizzjoni tax-xogħol fl-IT-Consulting? Qatt ħsibt dwar Lussemburgu? Hija l-pajjiż tieni l-aktar sinjuri fid-dinja, skond IMF b’suq tax-xogħol li qed jikber u l-pagi tieni ogħla fl-Ewropa (Global Magazine Finanzi).

Is-settur tal-ICT huwa appoġġjat minn servizzi finanzjarji dinamiċi u kumpaniji joffru żvilupp professjonali rapidu u pakketti attraenti għal gradwati żgħażagħ.

Do inti tixtieq li jipprova hu u tiltaqa ‘mal-jirrekluta maġġuri fil-Lussemburgu? Moovijob nistedinkom biex il-Unicareers.lu impjieg li jmiss ġust, fuq il-Ġimgħa 23 settembru, 2016 fil-Lussemburgu Congres (ECCL).

Aktar minn 100 kumpanija Lussemburgiżi se jkun hemm, infittxu flyers għolja bħalek, sa 5 snin ta ‘esperjenza. Aktar minn 700 reklutaġġi saru grazzi għall-edizzjoni tas-sena loħra.

Biex jieħdu sehem biex din il-fiera tal-impjiegi, sempliċement ikklikkja hawn biex jirreġistraw (obbligatorju) u jiskopru lista l-esibituri u jiskopru l-pożizzjonijiet miftuħa!

Aħna se jkun provividing FREE ritorn xarabanks Vjaġġ minn: Brussell, Lille, Lyon, Pariġi, Saarbrücken u Strasburgu. Inti tista ‘issa titlob sedil billi tirreġistra l-avveniment (soġġett għad-disponibbiltà).

Bil-ħerqa li niltaqa ‘magħkom!

Unicareers.lu – L Reklutaġġ ġust għall-Istudenti u Professjonisti Żgħażagħ
Profili: għal studenti u gradwati żgħażagħ minn baċċellerat għal grad ta ‘Master
Sa 5 snin ta ‘esperjenza
Data: il-Ġimgħa Settembru 23, 2016 minn 10:00 sa l 5:00
Post: Il-Lussemburgu Congres (Ewropea Convention Center Lussemburgu)
Place de l’Europe, il-Lussemburgu Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxemburg is verhuur!
Kyk aanlyn

bedank
IT / Consulting, Luxemburg is wag vir jou!
www.unicareers.lu
Geagte studente, liewe jong professionele mense,

Jy is op soek na ‘n internskap of ‘n werk posisie in IT-Consulting? Het jy al ooit gedink oor Luxemburg? Dit is die tweede rykste land in die wêreld, volgens die IMF met ‘n groeiende arbeidsmark en die tweede hoogste lone in Europa (Global Finance Magazine).

Die IKT-sektor word ondersteun deur dinamiese finansiële dienste en maatskappye bied ‘n vinnige professionele ontwikkeling en aantreklike pakkette vir jong gegradueerdes.

Wil jy dit te probeer en te voldoen aan die groot werwers in Luxemburg? Moovijob nooi jou uit om die volgende jobdag Unicareers.lu, op Vrydag, September 23, 2016 te Luxemburg Konferensie (Pred).

Meer as 100 Luxemburgse maatskappye sal daar wees, op soek na ‘n hoë strooibiljette soos jy, tot 5 jaar ondervinding. Meer as 700 werwing gemaak danksy uitgawe verlede jaar se.

Om deel om hierdie werk te regverdig te neem, kliek hier om te registreer (verpligte) en ontdek lys die uitstallers en ontdek die oop posisies!

Ons sal provividing GRATIS terugreis busse vanaf: Brussel, Lille, Lyon, Parys, Saarbrücken en Straatsburg. Jy kan nou eis ‘n stoel aan registreer om die geleentheid by (onderhewig aan beskikbaarheid).

Ons sien daarna uit om jou te ontmoet!

Unicareers.lu – Die Werwing billike vir Studente en Jong Professionals
Profiele: vir studente en jong gegradueerdes van BA ‘n Meestersgraad
Tot 5 jaar ondervinding
Datum: Vrydag, September 23, 2016 van 10:00 tot 17:00
Plek: Luxemburg Konferensie (Europese Konvensie Sentrum Luxemburg)
Place de l’Europe, Luxemburg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg është punësimin!
Shiko internet

Unsubscribe
IT / Consulting, Luksemburgu është duke pritur për ju!
www.unicareers.lu
Të nderuar studentë, profesionistë të dashur të rinj,

Ju jeni në kërkim për një stazh apo një vend pune në IT-Consulting? A keni menduar ndonjëherë rreth Luksemburg? Ajo është vendi i dytë më i pasur në botë, sipas FMN-së me një rritje të tregut të punës dhe pagat e dytë më të lartë në Europë (Global Finance Magazine).

Sektori i TIK është mbështetur nga shërbimet dinamike financiare dhe kompani u ofrojnë zhvillim të shpejtë profesional dhe paketa tërheqëse për të diplomuarit e rinj.

A doni të dhënë atë një provoni dhe do të takohet me rekrutuesit mëdha në Luksemburg? Moovijob ju ftojmë të Unicareers.lu punë tjetër të drejtë, të premten, 23 shtator 2016, në Luksemburg CONGRES (Ekl).

Më shumë se 100 kompani Tatarisht do të jetë atje, në kërkim të fletushka të lartë si ju, deri në 5 vjet përvojë. Më shumë se 700 rekrutimet janë bërë në sajë të edicionit të vitit të kaluar.

Për të marrë pjesë në këtë panair, thjesht klikoni këtu për t’u regjistruar (të detyrueshme) dhe të zbuloni listë ekspozuesit ‘dhe për të zbuluar pozicionet e hapura!

Ne do të provividing kthimit FALAS Journey autobusët nga: Brukseli, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken dhe Strasburg. Ju tani mund të pretendojnë një vend duke u regjistruar për ngjarjen (nënshtrohen disponueshmërisë).

Looking forward për të takimit ju!

Unicareers.lu – Panairi Rekrutimi për studentët dhe profesionistët e rinj
Profilet: Për studentët dhe të diplomuarit e rinj nga Bachelor deri në një shkallë Master
Deri në 5 vjet përvojë
Date: E premte, 23rd September 2016 prej orës 10 deri në ora 5 pasdite
Vendi: Luksemburgu CONGRES (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

የአይቲ-አማካሪ: ሉክሰምበርግ በመቅጠር ነው!
መስመር ላይ ይመልከቱ

ከደንበኝነት
ዕለቱ / ኮንሰልቲንግ, ሉክሰምበርግ እርስዎን እየጠበቁ ነው!
www.unicareers.lu
ውድ ተማሪዎች, ውድ ወጣት ባለሙያዎች,

አንድ internship ወይም የአይቲ-አማካሪ ውስጥ ሥራ ቦታ እየፈለጉ ነው? አንተ ሉክሰምበርግ አስበህ ከመቼውም ጊዜ ታውቃለህ? ይህ እያደገ ሥራ ገበያ ጋር የ IMF እና በአውሮፓ ውስጥ ሁለተኛው ከፍተኛ ደሞዝ (ግሎባል ፋይናንስ ማጋዚን) መሠረት, በዓለም ላይ ሁለተኛው ሀብታም አገር ነው.

የመመቴክ ዘርፍ ተለዋዋጭ የፋይናንስ አገልግሎቶች ላይ የተደገፈ ነው እና ኩባንያዎች ወጣት ምሩቃን ፈጣን ሙያዊ እድገት እና ማራኪ ጥቅሎችን ያቀርባሉ.

አንተ ይሞክሩት እና ሉክሰምበርግ ውስጥ ዋና ዋና መልማዮች ጋር መገናኘት ትፈልጋለህ? ሉክሰምበርግ Congrès ዓርብ ላይ ቀጣዩ ሥራ ፍትሃዊ Unicareers.lu, መስከረም 23, 2016 (መክ) ወደ አንተ መጋበዝ Moovijob.

ከ 100 በላይ ሎክሶምቦርግኛ ኩባንያዎች ልምድ 5 ዓመት ድረስ: እንደ አንተ ያለ ከፍተኛ በራሪ በመፈለግ, በዚያ ይሆናል. ከ 700 recruitments ባለፈው ዓመት እትም ምስጋና አልተደረገም.

ይህን ሥራ ፍትሐዊ ለማድረግ ክፍል መውሰድ, በቀላሉ ለመመዝገብ እዚህ (የግዴታ) ጠቅ ያድርጉ እና exhibitors ‘ዝርዝር ማግኘት እና ክፍት ቦታ ያግኙ!

ብራስልስ, ወደተባለችው ሊዮን, ፓሪስ, Saarbrücken እና በስትራዝቡርግ: እኛ በነጻ መመለስ ጉዞ አውቶቡሶች provividing ይሆናል. አሁን ክስተት (ተገኝነት ላይ የተመረኮዘ) ወደ በመመዝገብ አጠገብ ያለው ወንበር ላይ መጠየቅ ይችላሉ.

እናንተ የስብሰባ በጉጉት እየፈለጉ ነው!

Unicareers.lu – ተማሪዎች እና ወጣት ባለሙያዎች ለማግኘት መመልመል ፍትሃዊ
መገለጫዎች: ባችለር ከ ተማሪዎች እና ወጣት ምሩቃን ያህል አንድ መምህር ደረጃ
ልምድ እስከ 5 ዓመት
ቀን: ዓርብ, መስከረም 23, 2016 10am እስከ 5pm ድረስ
ቦታ: ሉክሰምበርግ Congrès (የአውሮፓ ስብሰባ ማዕከል ሉክሰምበርግ)
ቦታ ደ አውሮፓ, ሉክሰምበርግ Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-إستشارات: لوكسمبورغ هو توظيف!
عرض على الانترنت

إلغاء الاشتراك
تكنولوجيا المعلومات / الاستشارات، لوكسمبورغ هو في انتظاركم!
www.unicareers.lu
عزيزي الطلاب والمهنيين الشباب الأعزاء،

كنت تبحث عن فرصة للموقف وظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستشارات؟ هل سبق لك أن فكرت في لوكسمبورغ؟ وهذه هي ثاني أغنى بلد في العالم، وفقا لصندوق النقد الدولي مع سوق العمل المتنامية وثاني أعلى الأجور في أوروبا (مجلة جلوبال فاينانس).

ويدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية الحيوية وشركات تقديم التطوير المهني سريعة وحزم جذابة لشباب الخريجين.

هل ترغب في محاولة إعطائها ويجتمع مع شركات التوظيف الكبرى في لوكسمبورج؟ Moovijob أدعوكم إلى Unicareers.lu المهمة التالية عادلة، على الجمعة 23 سبتمبر، 2016 في لوكسمبورغ المؤتمرات (جا).

وأكثر من 100 شركة اللوكسمبرجية يكون هناك، وتبحث عن منشورات عالية مثلك، تصل إلى 5 سنوات من الخبرة. وقد بذلت أكثر من 700 التوظيف بفضل طبعة العام الماضي.

للمشاركة في هذا المعرض وظيفة، ببساطة انقر هنا للتسجيل (إلزامي) واكتشاف قائمة العارضين واكتشاف مواقع مفتوحة!

سنكون provividing عودة مجانية حافلات رحلة من: بروكسل، ليل، ليون، باريس، ساربروكن وستراسبورغ. يمكنك الآن المطالبة مقعد من خلال تسجيل لهذا الحدث (حسب التوفر).

أتطلع للقائك!

Unicareers.lu – المعرض التوظيف للطلاب والمهنيين الشباب
الشخصية: للطلاب والخريجين الشباب من البكالوريوس إلى درجة الماجستير
تصل إلى 5 سنوات من الخبرة
التاريخ: الجمعة 23 سبتمبر، 2016 من 10:00 حتى 05:00
المكان: لوكسمبورغ المؤتمرات (مركز الاتفاقية الأوروبية لوكسمبورغ)
مكان دي l ‘أوروبا، لوكسمبورغ كيرتشبرغ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Խորհրդատվություն Լյուքսեմբուրգ վարձում!
դիտել օնլայն

Unsubscribe
IT / Խորհրդատվություն, Լյուքսեմբուրգ սպասում է ձեզ համար!
www.unicareers.lu
Սիրելի ուսանողներ, հարգելի երիտասարդ մասնագետներ,

Դուք փնտրում են պրակտիկայի կամ աշխատանքի պաշտոնի ՏՏ խորհրդատվական. Երբեւէ մտածել եք այդ մասին Լյուքսեմբուրգի. Այն երկրորդ ամենահարուստ երկիրն է աշխարհում, ըստ ԱՄՀ-ի, ինչպես նաեւ աճող աշխատանքի շուկայի եւ երկրորդ ամենաբարձր աշխատավարձի Եվրոպայում (Global Finance ամսագրի):

ՏՀՏ ոլորտը աջակցում է դինամիկ ֆինանսական ծառայությունների եւ ընկերություններ առաջարկում են արագ մասնագիտական զարգացումը եւ գրավիչ փաթեթներ երիտասարդ շրջանավարտների:

Դուք ցանկանում եք տալ մի փորձեք եւ հանդիպել խոշոր գործատուներ Լյուքսեմբուրգ. Moovijob հրավիրում են Ձեզ հաջորդ աշխատանքի արդար Unicareers.lu, ուրբաթ օրը, սեպտեմբերի 23-ին 2016 թ-ին Լյուքսեմբուրգում Կոնգրես (Ժող).

Ավելի քան 100 Luxembourgish ընկերությունները կլինի այնտեղ, փնտրում բարձր ֆլայերզ ձեզ նման, մինչեւ 5 տարվա աշխատանքային փորձ: Ավելի քան 700 կադրեր են արվել `շնորհիվ անցյալ տարվա խմբագրությամբ.

Է մասնակցել է այս աշխատանքի տոնավաճառին, պարզապես սեղմեք այստեղ գրանցվելու համար (պարտադիր) եւ բացահայտել ցուցադրողների ցուցակը եւ բացահայտել բաց դիրքերը:

Մենք պետք է provividing ԱՆՎՃԱՐ վերադարձի ճանապարհին ավտոբուս է: Բրյուսելում, Լիլ, Լիոնում, Փարիզում, Saarbrücken եւ Ստրասբուրգում: Այժմ կարող եք պնդել, մի տեղ գրանցվելով է միջոցառման (ենթակա առկայության):

Անհամբեր սպասում ենք Ձեզ!

Unicareers.lu – The Recruitment արդար ուսանողների եւ երիտասարդ մասնագետների
Տրամատ ուսանողների եւ երիտասարդ շրջանավարտների բակալավրիատի մի վարպետության աստիճան
Մինչեւ 5 տարվա աշխատանքային փորձ
Ամսաթիվ: Friday, September 23-րդ 2016 թվականի ից ժամը 10 մինչեւ 5pm
Տեղ: Լյուքսեմբուրգ հաշվառել (European Convention Center Լյուքսեմբուրգ)
Տեղ de l’Europe, Լյուքսեմբուրգ Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Lüksemburq işə edir!
online bax

Unsubscribe
IT / Consulting, Luxembourg sizin üçün gözləyir!
www.unicareers.lu
Əziz tələbələr, əziz gənc mütəxəssislər,

Siz təcrübə və ya IT-Consulting bir iş mövqe axtarır? Əgər Lüksemburq haqqında fikir heç mi? Bu artan iş bazarı ilə BVF və Avropa ikinci ən yüksək əmək haqqı (Global Finance Magazine) görə, dünyada ikinci ən zəngin ölkədir.

İKT sektoru dinamik maliyyə xidmətləri tərəfindən dəstəklənir və şirkətləri gənc məzunları üçün tez professional inkişaf və cəlbedici paketləri təklif edirik.

Siz bir cəhd verin və Lüksemburq əsas işə ilə görüşmək istəyirsiniz? Lüksemburq Congres cümə günü növbəti iş ədalətli Unicareers.lu, Sentyabr 23 2016 (Vaiz) dəvət edirik Moovijob.

100-dən çox Luxembourgish şirkətləri təcrübəsi 5 ilə qədər, sizin kimi yüksək Flyers axtarır olacaq. 700-dən çox kuraları ötən il nəşr sayəsində edilmişdir.

bu iş ədalətli iştirak etmək üçün sadəcə qeydiyyatdan burada (məcburi) basın və iştirakçıların siyahısını tapmaq və açıq kəşf!

Brüssel, Lille, Lyon, Paris, Saarland və Strasburq: Biz azad geri Journey avtobus provividing olunacaq. İndi hadisə (oluna) üçün qeydiyyatdan bir oturacaq iddia edə bilər.

sizə cavab gözləyirik!

Unicareers.lu – Tələbə və Gənc Professionallar üçün Recruitment ədalətli
Profiles: bakalavr tələbə və gənc məzunları üçün bir Master dərəcəsi
təcrübə qədər 5 il
Tarix: Cümə, Sentyabr 23 2016 10AM dən 5pm qədər
Yeri: Lüksemburq Congrès (Avropa Konvensiyası Center Lüksemburq)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT Consulting-: Luxenburgoko alokatzea!
Ikusi online

Unsubscribe
IT / Consulting, Luxenburgon dago zure zain!
www.unicareers.lu
Maitea ikasleek, maitea gazte profesionalak,

You praktikak edo lan IT-Consulting lanpostu bat bilatzen ari zara? Ez al duzu inoiz pentsatu Luxembourg? munduko bigarren herrialde aberatsena da, NDF hazten ari den lan-merkatuan, eta Europan soldatak bigarren altuena (Global Finance aldizkaria) arabera.

IKT sektorea finantza zerbitzuak dinamikoa onartzen eta enpresa azkar garapen profesionala eta erakargarria paketeak tituludun gazteei eskaintzeko.

Ez da ematen saiatu eta Luxenburgon hautaketaren nagusiak elkartu nahi duzu? Moovijob gonbidatzen hurrengo lana arrazoizko Unicareers.lu, ostiralean, 2016ko irailaren 23an Luxenburgon Congrès at (ECCL) to you.

100 baino gehiago Luxembourgish enpresak bertan izango da, zu bezalako Erroldatze handiko bila, gehienez 5 urteko esperientzia izateko. 700 baino gehiago kontratazio egin dira iazko edizioan esker.

lan azoka honetan parte hartzeko, egin klik hemen erregistratzeko (derrigorrezkoa) eta erakusketari ‘zerrenda ezagutzeko eta posizio irekiak ezagutzeko!

egon provividing izango dugu dohainik bueltan Journey autobus geltokitik: Brusela, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken eta Estrasburgon. orain diozu inori erreklamatu ahal gertaera (eskuragarritasunaren araberakoa) ra erregistratuz.

Aurrera begira bilera!

Unicareers.lu – Kontratazioa Ikasle eta gazte Azoka
Profilak: Ikasleak eta tituludun Young lizentziatua metrora Master titulu bat
Gehienez 5 urteko esperientzia
Data: Ostirala, irailaren 23tik 2016ko 10etatik arratsaldeko 5etan arte
Lekua: Luxenburgoko Congrès (European Convention Center Luxenburgo)
Place de l’Europe, Luxenburgoko Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-кансалтынг: Люксембург найму!
Паглядзець на сайце

Адмовіцца ад падпіскі
IT / Кансалтынг, Люксембург чакае Вас!
www.unicareers.lu
Дарагія студэнты, паважаныя маладыя спецыялісты,

Вы шукаеце стажыроўкі або працы на пасадзе IT-Consulting? Вы калі-небудзь думалі аб Люксембург? Гэта другая самая багатая краіна ў свеце, па дадзеных МВФ, з расце рынкам працы і другім па велічыні заработнай платы ў Еўропе (Global Finance Magazine).

Сектар ІКТ пры падтрымцы дынамічных фінансавых паслуг і кампаніі прапануюць хуткае прафесійнае развіццё і прывабныя пакеты для маладых выпускнікоў.

Вы хочаце, каб даць яму паспрабаваць і сустрэцца з асноўнымі вярбоўнікаў ў Люксембург? MOOVIJOB запрасіць Вас на наступную кірмаш вакансій Unicareers.lu, у пятніцу, 23 верасня 2016 года ў Люксембургу Кангрэсаў (Еккл).

Больш за 100 кампаній люксембургская будзе там, гледзячы на высокія ўлёткі, як вы, да 5 гадоў вопыту. Больш за 700 вярбоўка былі зробленыя дзякуючы выданню ў мінулым годзе.

Для таго, каб прыняць удзел у гэтай кірмашы вакансій, проста націсніце тут, каб зарэгістравацца (абавязкова) і адкрыць спіс экспанентаў і выявіць адкрытыя пазіцыі!

Мы будзем provividing БЯСПЛАТНА Зваротны шлях аўтобусы з: Брусэль, Ліль, Ліён, Парыж, Саарбрюккен і Страсбург. Цяпер вы можаце прэтэндаваць на месца шляхам рэгістрацыі на мерапрыемства (пры ўмове наяўнасці).

З нецярпеннем чакаем сустрэчы з вамі!

Unicareers.lu – The Recruitment кірмаш для студэнтаў і маладых спецыялістаў
Профілі: для студэнтаў і маладых выпускнікоў бакалаўрыяту да ступені магістра
Да 5 гадоў вопыту
няма Дата: аўторак, 23 верасні 2016 з 10 раніцы да 5-й вечара
Месца: Люксембург Кангрэсаў (European Convention Center Люксембург)
Скокі дэ l’Europe, Люксембург Кирьхберг


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

আইটি কনসাল্টিং: লাক্সেমবার্গ নিয়োগের হয়!
অনলাইন দেখুন

আন-সাবস্ক্রাইব করুন
আইটি / কনসাল্টিং, লাক্সেমবার্গ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে!
www.unicareers.lu
প্রিয় শিক্ষার্থীরা, প্রিয় তরুণ পেশাদার,

আপনি একটি ইন্টার্নশীপ বা আইটি কনসাল্টিং একটি কাজ অবস্থানে খুঁজছেন? আপনি কি কখনো লাক্সেমবার্গ সম্পর্কে চিন্তা করেছেন? এটা ক্রমবর্ধমান চাকরির বাজার সঙ্গে আইএমএফ ও ইউরোপের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মজুরি (গ্লোবাল ফাইন্যান্স ম্যাগাজিন) অনুযায়ী বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী দেশ.

আইসিটি খাতে গতিশীল আর্থিক সেবা দ্বারা সমর্থিত এবং কোম্পানি দ্রুত পেশাদারী উন্নয়ন এবং তরুণ স্নাতকদের জন্য আকর্ষণীয় প্যাকেজ অফার.

আপনি এটা ব্যবহার করে দেখুন এবং লাক্সেমবার্গ প্রধান নিয়োগকারীরা সঙ্গে দেখা করতে চান না? Moovijob পরবর্তী জব ফেয়ার Unicareers.lu, শুক্রবার, সেপ্টেম্বর 23rd 2016 লাক্সেমবার্গ Congrès এ (উপ) করার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ.

100-র বেশি লুক্সেমবার্গীয় কোম্পানি সেখানে অভিজ্ঞতার 5 বছর, তোমার মত উচ্চ প্রচার পত্র খুঁজছেন আপ করা হবে. আরো তুলনায় 700 নিয়োগের গত বছরের সংস্করণ তৈরী করা হয়েছে.

এই কাজ মেলায় অংশ নিতে, কেবল এখানে প্রবেশ করার চেষ্টা ক্লিক (আবশ্যিক) এবং প্রদর্শকদের ‘তালিকা আবিষ্কার এবং ওপেন পজিশন আবিষ্কার!

ব্রাসেলস, Lille, লিয়ন, প্যারিস, Saarbrucken, এবং Strasbourg: আমরা থেকে বিনামূল্যে ফিরতি যাত্রা বাস provividing হবে. এখন আপনি ইভেন্টের (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) নিবন্ধনের দ্বারা একটি আসন দাবি করতে পারেন.

তোমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য উন্মুখ!

Unicareers.lu – ছাত্র ও ইয়াং প্রফেশনালস জন্য নিয়োগ মেলা
প্রোফাইল: মাস্টার্স ডিগ্রী শিক্ষার্থীরা এবং ব্যাচেলর থেকে ইয়াং স্নাতকদের জন্য
অভিজ্ঞতার পর্যন্ত 5 বছর
তারিখ: শুক্রবার, সেপ্টেম্বর 23rd 2016 সকাল 10 টা থেকে বিকাল 5 টা পর্যন্ত
স্থান: লাক্সেমবার্গ Congrès (ইউরোপীয় কনভেনশন সেন্টারে লাক্সেমবার্গ)
Place De L’ইউরোপ, লাক্সেমবার্গ Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luksemburg je zapošljavanje!
View online

Odjava
IT / Consulting, Luksemburg čeka na vas!
www.unicareers.lu
Dragi studenti, dragi mladi profesionalci,

Tražite stažiranje ili radno mjesto u IT-Consulting? Jeste li ikada razmišljali o Luksemburg? To je druga najbogatija zemlja na svijetu, prema MMF-u sa tržišta rada sve veći i drugi najviši plate u Evropi (Global Finance Magazine).

ICT sektor je podržan od strane dinamičan finansijske usluge i kompanije nude brz profesionalni razvoj i atraktivnih paketa za mlade diplomce.

Da li želite da ga probam i sastati s glavnim regrutuju u Luksemburgu? Moovijob vas pozivaju na sljedeći posao sajam Unicareers.lu, u petak 23. septembra 2016. godine Luksemburg Congres (ECCL).

Više od 100 luksemburški kompanije će biti tamo, u potrazi za visoke letaka kao ti, do 5 godina radnog iskustva. Više od 700 zapošljavanje su napravljene zahvaljujući prošlogodišnje izdanje.

Da učestvuju na ovom sajmu posao, jednostavno kliknite ovdje za registraciju (obavezno) i otkrijte popis izlagača i otkrijte otvorene pozicije!

Mi ćemo biti provividing slobodan povratak Putovanje autobusa iz: Brussels, Lille, Lyon, Pariz, Saarbrücken i Strasbourg. Sada možete stigne sjedište upisom u slučaju (ovisno o raspoloživosti).

Radujemo se susretu s Vama!

Unicareers.lu – Sajam Regrutacija za studente i mlade profesionalce
Profili: za studente i mlade diplomce iz Bachelor na master studije
Do 5 godina iskustva
Datum: petak 23. septembar, 2016 od 10:00 do 17:00
Mjesto: Luksemburg Congres (Evropska konvencija Center Luksemburg)
Place de l’Europe, Luksemburg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Люксембург е отдаване под наем!
Вижте онлайн

Отписване
IT / Consulting, Люксембург се очаква!
www.unicareers.lu
Скъпи студенти, скъпи млади професионалисти,

Вие търсите за стаж или работно място в IT-Consulting? Замисляли ли сте се за Люксембург? Той е вторият най-богатата страна в света, според МВФ с все по-голям пазар на труда и на второ място по заплати в Европа (Global Finance Magazine).

Секторът на ИКТ е подкрепена от динамичните финансови услуги и фирми предлагат бързо професионално развитие и допълнителни пакети за млади висшисти.

Искате ли да го пробвам и да се срещнат с най-големите работодатели в Люксембург? Moovijob Ви покани на следващото трудова борса Unicareers.lu, в петък, 23 септември 2016 г. Люксембург Конгрес (ECCL).

Повече от 100 люксембургски фирми ще бъдат там, търсят високи листовки като теб, до 5 години опит. Повече от 700 назначения са направени благодарение на миналогодишното издание.

За да участват на тази трудова борса, просто кликнете тук, за да се регистрирате (задължително) и да откриете списък на изложителите и откриване на откритите позиции!

Ние ще се provividing FREE пътуване в обратна посока автобусите от: Брюксел, Лил, Лион, Париж, Саарбрюкен и Страсбург. Сега можете да претендира за мястото, като се регистрират за събитието (при наличност).

Очаквам да се срещнем!

Unicareers.lu – панаира набирането на студенти и млади специалисти
Профили: за студенти и млади дипломанти от бакалавърска до магистърска степен
До 5 години опит
Дата: петък, 23-ти Септември 2016, от 10 ч до 17:00
Място: Люксембург Конгрес (European Convention Center Люксембург)
Място де l’Europe, Люксембург Кирхберг


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxemburg està contractant!
Veure en línia

Donar-se de baixa
IT / Consulting, Luxemburg està esperant!
www.unicareers.lu
Benvolguts estudiants, estimats joves professionals,

Vostè està buscant un lloc de treball en una posició IT-Consulting pràctiques o? Alguna vegada ha pensat a Luxemburg? És el segon país més ric del món, segons l’FMI amb un creixent mercat de treball i els segons més alts salaris a Europa (Global Finance Magazine).

El sector de les TIC amb el suport dels serveis financers dinàmics i companyies ofereixen desenvolupament professional ràpid i paquets atractius per als acabats de llicenciar.

Vols donar-li una oportunitat i es reunirà amb els principals reclutadors a Luxemburg? Moovijob convidar-lo a la propera fira de treball Unicareers.lu, el divendres, setembre 23, 2016 a Luxemburg Congrès (Eq).

Més de 100 empreses luxemburguesos hi seran, a la recerca d’alta volada com tu, fins a 5 anys d’experiència. Més de 700 contractacions s’han realitzat gràcies a l’edició de l’any passat.

Per prendre part en aquesta fira de treball, simplement feu clic aquí per registrar-se (obligatori) i descobrir la llista d’expositors i descobrir les posicions obertes!

Estarem provividing retorn lliure autobusos recorregut des de: Brussel·les, Lille, Lió, París, Saarbrücken i Estrasburg. Ara pot reclamar un seient mitjançant el registre per a l’esdeveniment (subjecte a disponibilitat).

Ganes de conèixer a tu!

Unicareers.lu – La fira d’ocupació per a estudiants i joves professionals
Perfils: per a estudiants i joves graduats de Llicenciatura a un Màster
Fins a 5 anys d’experiència
Data: Divendres 23 de de setembre de 2016, davant de les 10 fins les 17:00
Lloc: Luxemburg Congrès (centre de convencions Europeu de Luxemburg)
Place de l’Europe, Luxemburg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg ang paghatag trabaho!
View online

wala pag-uyon
IT / Consulting, Luxembourg nagahulat alang kaninyo!
www.unicareers.lu
Minahal nga mga estudyante, minahal nga batan-ong mga propesyonal,

Kamo nangita alang sa usa ka internship o sa usa ka posisyon nga trabaho sa IT-Consulting? Nakahunahuna ka ba sukad mahitungod sa Luxembourg? Kini mao ang ikaduha nga labing adunahan nga nasud sa kalibutan, sumala sa IMF uban sa usa ka nagtubo nga merkado sa trabaho ug sa ikaduha nga labing taas nga suhol sa Europe (Global Finance Magazine).

Ang ICT nga sektor gisuportahan sa dinamikong pinansyal nga mga serbisyo ug mga kompaniya sa paghalad sa dali nga propesyonal nga kalamboan ug madanihon packages alang sa mga batan-ong graduates.

Gusto ba kamo nga sa paghatag kini nga usa ka sa pagsulay, ug sa pagsugat sa mga mayor nga mga recruiters sa Luxembourg? Moovijob modapit kaninyo sa sunod nga job fair Unicareers.lu, sa Biyernes, Septiyembre 23 2016 didto sa Luxembourg Congrès (ECCL).

Kapin sa 100 ka Luxembourgish kompaniya didto, sa pagtan-aw alang sa mga hatag-as flyers nga sama kanimo, sa 5 ka tuig nga kasinatian. Kapin sa 700 ka mga recruitments gihimo sa mga pasalamat sa miaging tuig nga edisyon.

Aron sa pagkuha sa bahin sa niini nga job fair, lamang click dinhi sa pagparehistro (mandatory) ug pagdiskobre sa listahan sa mga exhibitors ug sa pagdiskobre sa bukas nga mga katungdanan!

Kita provividing FREE pagbalik Panaw bus gikan sa: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken ug Strasbourg. Mahimo na karon sa nag-angkon sa usa ka lingkoranan pinaagi sa pagparehistro ngadto sa maong kalihukan (subject sa availability).

Magtan-aw sa unahan sa miting kanimo!

Unicareers.lu – Ang pagrekrut fair alang sa mga estudyante ug sa Batan-ong Professionals
Profile: Kay estudyante ug sa Young mga graduwado gikan sa Bachelor ngadto sa usa ka Magtutudlo degree
Ngadto sa 5 ka tuig nga kasinatian
Petsa: Biyernes, Septiyembre 23 2016 gikan sa 10am hangtud sa 5pm
Dapit: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Dapit de l’Uropa, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-kufunsira: Luxembourg wolembedwa ntchito yakulipidwa!
View Intaneti

tuluka
IT / kufunsira, Luxembourg akudikira!
www.unicareers.lu
Wokondedwa ophunzira, wokondedwa wamng’ono akatswiri,

Mukufufuza ndi kuphunzira ntchito mukadali pasukulu kapena ntchito malo IT-kufunsira? Kodi inu munayamba mwaganizapo Luxembourg? Ndi dziko lachiwiri wolemera kwambiri mu dziko, monga IMF ndi kukula kupeza ntchito ndipo malipiro chiwiri kwa yaikulu mu Europe (Global Finance Magazine).

The gawo ICT imayendetsedwa ndi ntchito zazikulu ndalama ndi makampani kupereka mofulumira akatswiri chitukuko ndi mokongola omaliza maphunziro achinyamata.

Kodi mukufuna tiyese ndi kukumana ndi Wolemba zikulu mu Luxembourg? Moovijob kukupemphani kuti ntchito yotsatira chilungamo Unicareers.lu, Lachisanu, September 23 2016 ku Luxembourg Congrès (Mlal).

Oposa 100 makampani Chilukusembogishi adzakhala pamenepo, akuyembekezera Flyers mkulu ngati inu, mpaka zaka 5 zinachitikira. 700 recruitments apangidwa kuyamika kope chaka chatha.

Kutenga mbali iyi chilungamo ntchito, ingodinani pano kulembetsa (kuvomerezedwa) ndi kupeza mndandanda aziwonetsero ‘ndi kupeza malo lotseguka!

Tidzakhala provividing FREE kubwerera Journey mabasi kuchokera: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken ndi Strasbourg. Inu tsopano anganene mpando ndi kukalembetsa m’kaundula kuti chochitika (phunziro kwa kupezeka).

Poganizira kuti chokumanako inu!

Unicareers.lu – The asilikali chilungamo kuti Ophunzira ndi Anthu Young
Mbiri Pakuti Ophunzira ndi ophunzirawo Young ku Bachelor zina ndi Master
zaka 5 zinachitikira
Date: Friday, September 23 2016 ku 10AM mpaka 5PM
Place: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de A l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT咨询:卢森堡正在招聘!
在线查看

退订
IT /咨询,卢森堡正等着你!
www.unicareers.lu
亲爱的同学们,亲爱的年轻专业人士,

您正在寻找实习或在IT咨询工作的地位?你有没有想过卢森堡?它是世界上第二个最富有的国家,根据IMF的一个增长的就业市场和欧洲第二最高工资(环球金融杂志)。

ICT行业是动态的金融服务支持,公司还为年轻的毕业生快速的职业发展和有吸引力的软件包。

你想给它一个尝试,在卢森堡的主要招聘人员见面吗? Moovijob邀请你到下一个招聘会Unicareers.lu,上周五,2016年9月23日在卢森堡议会宫(传)。

100多家公司卢森堡将在那里,寻找高传单喜欢你,长达5年的经验。 700多名招聘已经取得得益于去年的版本。

为了参加这个招聘会,只需点击这里注册(强制),并发现参展商名单,并发现未平仓合约!

布鲁塞尔,里尔,里昂,巴黎,萨尔布吕肯和斯特拉斯堡:我们会从被provividing免费回程巴士。现在,您可以申请一个席位通过注册事件(视情况而定)。

期待与您见面!

Unicareers.lu – 该招聘会的学生和青年专业人员
简介:对于从本科学生和年轻的毕业生硕士学位
长达5年的经验,
日期:周五2016年9月23日上午10时下午5点之前
地点:卢森堡议会宫(欧洲会展中心卢森堡)
戴高乐欧洲,卢森堡基希贝格


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT諮詢:盧森堡正在招聘!
在線查看

退訂
IT /諮詢,盧森堡正等著你!
www.unicareers.lu
親愛的同學們,親愛的年輕專業人士,

您正在尋找實習或在IT諮詢工作的地位?你有沒有想過盧森堡?它是世界上第二個最富有的國家,根據IMF的一個增長的就業市場和歐洲第二最高工資(環球金融雜誌)。

ICT行業是動態的金融服務支持,公司還為年輕的畢業生快速的職業發展和有吸引力的軟件包。

你想給它一個嘗試,在盧森堡的主要招聘人員見面嗎? Moovijob邀請你到下一個招聘會Unicareers.lu,上週五,2016年9月23日在盧森堡議會宮(傳)。

100多家公司盧森堡將在那裡,尋找高傳單喜歡你,長達5年的經驗。 700多名招聘已經取得得益於去年的版本。

為了參加這個招聘會,只需點擊這裡註冊(強制),並發現參展商名單,並發現未平倉合約!

布魯塞爾,里爾,里昂,巴黎,薩爾布呂肯和斯特拉斯堡:我們會從被provividing免費回程巴士。現在,您可以申請一個席位通過註冊事件(視情況而定)。

期待與您見面!

Unicareers.lu – 該招聘會的學生和青年專業人員
簡介:對於從本科學生和年輕的畢業生碩士學位
長達5年的經驗,
日期:週五,2016年9月23日,從上午10點至下午5點
地點:盧森堡議會宮(歐洲會展中心盧森堡)
戴高樂歐洲,盧森堡基希貝格


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Marzocca: Luxembourg si li!
vede in ligna

Disabbunassi
IT / Marzocca, Lussemburgo, ca m’aspetta per voi!
www.unicareers.lu
Dear i studienti, caru giovani prufessiunali,

You desideri di un stasgiu, o una pusizioni impiegu in IT-Marzocca? Aghju mai pensatu su Luxembourg? Hè u paese secondu era cchiù riccu iva a ‘stu munnu, secunnu veramente cun un mercatu di u travagliu di crescia, è lu secunnu cchiù àutu solda in Europa (Global Finance Magazine).

U settore ICT hè finanzatu da servizii di a finanza dinamichi è cumpagnii prupostu prestu u sviluppu prufissiunisti e formule prezzi pà i ghjovani à i diploma.

Nun ti vogghiu dari lu in un capitulo è scuntrà cu i grandi Fabrinet in Lussemburgo? Moovijob ca ju v’invitu a lu prossimu travagliu fera Unicareers.lu, on Friday, 23rd settembre di u 2016 in Lussemburgo Congrès (ECCL).

Più di 100 cumpagnii lussemburghese preghera, cerca di high flyers comu a tia, sin’à 5 anni di spirienza. Più di 700 recruitments sò stati fatti grazia à edizione noms de annu l’.

À piglià parte per sta fiera impiegu, ma solu di cliccà quì à un arrogu (ubligatorie) è scopre a lista i exhibitors ‘è scopre u pusizzioni aperta!

Ci sarà provividing ritornu FREE autubussi Sans Titre da: Brussels, Lille, Lione, Paris, Saarbrücken e Strasbourg. Avà ponu ricunniscimu un assediu da Kiprich à u ballò (secondu a dispunibilità).

Copia n’avanti à voi chì currispondi!

Unicareers.lu – A fiera education di cumpitenza è Giovane prufissiunisti
Profiles: For I studienti è Giovane i diploma da Bachelor a nu gradu Master
Finu à 5 anni di spirienza
Date: Friday, 23rd settembre di u 2016 da 10 ore finu à 5 ore
Place: Luxembourg Congrès (European Convention Center Lussemburgo)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-savjetovanje: Luksemburg zapošljava!
Pogledaj na internetu

Otkaži pretplatu
IT / Consulting, Luksemburg je za vas čeka!
www.unicareers.lu
Dragi studenti, dragi mladi profesionalci,

Vi ste u potrazi za staž ili radnog mjesta u IT-konzultantska? Jeste li ikada razmišljali o Luksemburgu? To je druga najbogatija zemlja na svijetu, prema MMF-u sa sve većim tržištu rada i druga najviša plaća u Europi (Global Finance Magazine).

ICT sektor podržava dinamičke financijskih usluga i tvrtke nude brz profesionalni razvoj i atraktivne pakete za mlade diplomanata.

Želite li dati ga probati i upoznati s glavnim regrut u Luksemburgu? Moovijob pozvati Vas na sljedeći posao fer Unicareers.lu, u petak, 23. rujna 2016. godine u Luksemburgu Congrès (Prop).

Više od 100 luksemburški tvrtke će biti tamo, u potrazi za visoke letaka poput vas, do 5 godina iskustva. Više od 700 an oporavak su napravljene zahvaljujući prošlogodišnjem izdanju.

Za sudjelovanje na ovom Job Fair, jednostavno kliknite ovdje za registraciju (obavezno) i otkrijte popis izlagača i otkriti otvorene pozicije!

Mi ćemo se provividing BESPLATNO povratka autobusa iz: Brussels, Lille, Lyon, Pariz, Saarbrückenu i Strasbourg. Sada možete tvrditi sjedalo registracijom na događaj (ovisno o raspoloživosti).

Veselimo se susretu s Vama!

Unicareers.lu – vrbovanje sajam za studente i mlade profesionalce
Profili: za studente i mlade na studiju diplomirao na glavni stupnja
Do 5 godina iskustva
Datum: petak, 23. rujna, 2016 od 10 do 5 poslije podne
Mjesto: Luksemburg Congres (European Convention Center Luksemburg)
Place de l’Europe, Luksemburg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg ansætter!
se online

Afmeld
IT / Consulting, Luxembourg venter på dig!
www.unicareers.lu
Kære studerende, kære unge fagfolk,

Du er på udkig efter en praktikplads eller et job position i IT-Consulting? Har du nogensinde tænkt over Luxembourg? Det er den anden rigeste land i verden, ifølge IMF med et voksende arbejdsmarked og den anden højeste lønninger i Europa (Global Finance Magazine).

Ikt-sektoren er støttet af dynamiske finansielle tjenester og virksomheder tilbyder hurtig faglig udvikling og attraktive pakker for unge akademikere.

Ønsker du at give det en chance og mødes med de store personalekonsulenter i Luxembourg? Moovijob inviterer dig til den næste jobmesse Unicareers.lu, på Fredag, 23 september, 2016 i Luxembourg Congrès (Præd).

Mere end 100 luxembourgske selskaber vil være der, på udkig efter høje flyers som dig, op til 5 års erfaring. Mere end 700 ansættelser er foretaget takket være sidste års udgave.

For at deltage i denne jobmesse, skal du blot klikke her for at registrere (obligatorisk) og opdage udstillerne ‘liste og opdage de åbne positioner!

Vi vil provividing GRATIS hjemrejse busser fra: Bruxelles, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken og Strasbourg. Du kan nu gøre krav på en plads ved at registrere til begivenheden (afhængig af tilgængelighed).

Ser frem til at møde dig!

Unicareers.lu – Den Rekruttering fair for studerende og unge fagfolk
Profiler: for studerende og unge kandidater fra Bachelor til en Master grad
Op til 5 års erfaring
Dato: fredag, september 23, 2016 fra 10:00 til 17:00
Sted: Luxembourg Congrès (europæiske Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxemburg is hiring!
Bekijk online

Afmelden
IT / Consulting, Luxemburg staat voor u klaar!
www.unicareers.lu
Beste studenten, lieve jonge professionals,

U bent op zoek naar een stage of een baan positie in IT-Consulting? Heeft u ooit gedacht over Luxemburg? Het is de tweede rijkste land ter wereld, volgens het IMF met een groeiende arbeidsmarkt en de tweede hoogste lonen in Europa (Global Finance Magazine).

De ICT-sector wordt ondersteund door dynamische financiële diensten en bedrijven bieden een snelle professionele ontwikkeling en aantrekkelijke arrangementen voor jonge afgestudeerden.

Wilt u het eens te proberen en een ontmoeting met de belangrijkste recruiters in Luxemburg? Moovijob u uit te nodigen voor de volgende jobbeurs Unicareers.lu, op vrijdag 23 september, 2016 te Luxemburg Congrès (ECCL).

Meer dan 100 Luxemburgse bedrijven zal er zijn, op zoek naar hoogvliegers zoals jij, tot 5 jaar ervaring. Meer dan 700 aanwervingen zijn gemaakt dankzij de editie van vorig jaar.

Om een deel van deze jobbeurs te nemen, klikt u hier om te registreren (verplicht) en ontdek de lijst van de exposanten en ontdek de open posities!

We zullen provividing GRATIS terugreis bussen van: Brussel, Lille, Lyon, Parijs, Saarbrücken en Straatsburg. U kunt nu krijgen over een zitplaats bij het registreren van de gebeurtenis (afhankelijk van beschikbaarheid).

Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten!

Unicareers.lu – De Recruitment beurs voor studenten en jonge professionals
Profielen: voor studenten en jonge afgestudeerden van bachelor naar een masterdiploma
Tot 5 jaar ervaring
Datum: vrijdag 23 september, 2016 van 10:00 tot 17:00
Plaats: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxemburg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg je nájem!
zobrazit on-line

aktuality
IT / Consulting, Lucembursko čeká na vás!
www.unicareers.lu
Milí studenti, milí mladí profesionálové,

Hledáte stáž nebo pracovní pozice v IT-Consulting? Už jste někdy přemýšleli o Lucembursku? Je to druhá nejbohatší země na světě, podle MMF s rostoucím trhu práce a druhou nejvyšší platy v Evropě (Global Finance Magazine).

Odvětví ICT je podporováno dynamické finančních služeb a společnosti nabízejí rychlý profesní rozvoj a zajímavé balíčky pro mladé absolventy.

Chcete to zkusit a setkat se s hlavními personalisty v Lucembursku? Moovijob Vás pozvat na příští veletrhu pracovních příležitostí Unicareers.lu, v pátek 23. září 2016 v Lucemburku Congrès (Kaz).

Více než 100 lucemburské společnosti budou tam, hledal vysoké letáky, jako jste vy, a to až do 5 let zkušeností. Více než 700 nábor byly provedeny díky loňském ročníku.

Účastnit se tohoto veletrhu pracovních příležitostí, jednoduše klikněte zde pro registraci (povinně) a objevit seznam vystavovatelů a objevovat otevřených pozic!

Budeme provividing na zpáteční cestu autobusy z: Brusel, Lille, Lyonu, Paříži, Saarbrückenu a Štrasburku. Nyní můžete požádat o sedadlo zaregistrováním události (v závislosti na dostupnosti).

Těším se na setkání s Vámi!

Unicareers.lu – nábor veletrh pro studenty a mladé profesionály
Profily: pro studenty a mladé absolventy bakalářského do magisterského stupně
Až do 5 let praxe
Datum: Pátek 23.září 2016 od 10 do 5PM
Místo: Luxembourg Congrès (European Convention Center Lucembursko)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

IT-Consulting: Luxembourg is hiring!
View online

Unsubscribe
IT/Consulting, Luxembourg is waiting for you!
www.unicareers.lu
Dear students, dear young professionals,

You are looking for an internship or a job position in IT-Consulting? Have you ever thought about Luxembourg? It is the second richest country in the world, according to IMF with a growing job market and the second highest wages in Europe (Global Finance Magazine).

The ICT sector is supported by dynamic financial services and companies offer quick professional development and attractive packages for young graduates.

Do you want to give it a try and meet with the major recruiters in Luxembourg? Moovijob invite you to the next job fair Unicareers.lu, on Friday, September 23rd 2016 at Luxembourg Congrès (ECCL).

More than 100 Luxembourgish companies will be there, looking for high flyers like you, up to 5 years of experience. More than 700 recruitments have been made thanks to last year’s edition.

To take part to this job fair, simply click here to register (mandatory) and discover the exhibitors’ list and discover the open positions!

We will be provividing FREE return Journey buses from: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken and Strasbourg. You can now claim a seat by registering to the event (subject to availability).

Looking forward to meeting you!

Unicareers.lu – The Recruitment fair for Students and Young Professionals
Profiles: For Students and Young graduates from Bachelor to a Master degree
Up to 5 years of experience
Date: Friday, September 23rd 2016 from 10AM until 5PM
Place: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luksemburgio estas dunganta!
Rigardu enreta

malaboni
IT / Consulting, Luksemburgio atendas vin!
www.unicareers.lu
Karaj studentoj, kara juna profesiuloj,

Vi serĉas internulejo aŭ laboron pozicio en IT-Consulting? Ĉu vi iam pensis pri Luksemburgo? Ĝi estas la dua plej riĉa lando en la mondo, laŭ FMI kun kreskanta labormerkato kaj la dua plej alta salajro en Eŭropo (Global Finance Magazine).

La ICT sektoro estas apogita per dinamika financaj servoj kaj entreprenoj proponas rapidan profesia disvolviĝo kaj alloga pakojn por junaj diplomitoj.

Ĉu vi volas doni ĝin provo kaj renkonti kun la grava reclutadores en Luksemburgio? Moovijob invitas vin al la sekva tasko justa Unicareers.lu, vendrede, Septembro 23-a 2016 en Luksemburgio Congrès (Eccl).

Pli ol 100 Luksemburga kompanioj estos tie, serĉante altaj flugfolioj kiel vi, ĝis 5 jaroj de sperto. Pli ol 700 reclutamientos estis faritaj danke al pasintjara eldono.

Partopreni al tiu tasko bela, simple klaku ĉi tie por registriĝi (deviga) kaj malkovri la expositores ‘listo kaj malkovri la malfermaj pozicioj!

Ni estos provividing SENPAGA reveno Vojaĝo busoj de: Bruselo, Lille, Lyon, Parizo, Saarbrücken kaj Strasburgo. Vi nun povas aserti sidlokon de registranta por la okazaĵo (subjekto al disponibilidad).

Antaŭĝojas renkonti vin!

Unicareers.lu – La Recruitment justa por Studentoj kaj Junaj Profesiuloj
Profiloj: Por Studentoj kaj Junaj diplomitoj de Bachelor al majstro grado
Ĝis 5 jaroj de sperto
Dato: vendredo, Septembro 23-a 2016 de 10AM ĝis 5pm
Loko: Luksemburgio Congrès (Eŭropa Kunvenhalo Luksemburgio)
Place de l’Europe, Luksemburgio Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luksemburg on rentides!
Vaata Online

Lõpeta tellimine
IT / Consulting, Luksemburg ootab teid!
www.unicareers.lu
Kallid õpilased, kallid noored spetsialistid,

Te otsite internatuuri või ametikoht IT-Consulting? Oled sa kunagi mõelnud, Luksemburgis? See on rikkuselt teine riik maailmas, vastavalt IMF kasvava tööturul ja teisel kohal palgad Euroopas (Global Finance Magazine).

IKT sektori toetavad dünaamilise finantsteenuste ja firmad pakuvad kiiret professionaalset arengut ja atraktiivseid pakette noortele lõpetajatele.

Kas soovid seda proovida ja kohtuda suuremate värbajate Luksemburgis? Moovijob kutsuda teid järgmisel töömess Unicareers.lu, on reede, 23. september, 2016 Luxembourgis Congrès (ECCL).

Rohkem kui 100 Luxembourgish ettevõtted on seal, kes otsivad tipptegijatele nagu sina, kuni 5-aastane kogemus. Rohkem kui 700 värbamise on tehtud tänu eelmise aasta väljaanne.

Et osaleda selle töömess, klõpsa siia, et registreeruda (kohustuslik) ja avastada eksponentide nimekirja ja avastada avatud positsioone!

Me provividing TASUTA tagasisõit bussid: Brüssel, Lille, Lyon, Pariis, Saarbrücken ja Strasbourg. Nüüd võite väita, iste registreerudes korral (vastavalt võimalustele).

Ootan sinuga kohtumist!

Unicareers.lu – Töölevõtmise õiglane Õpilased ja noorte spetsialistide
Profiilid: üliõpilastele ja noortele lõpetajate Bachelor et magistrikraadi
Kuni 5-aastane kogemus
Kuupäev: reede 23 september, 2016 kell 10 kuni 05:00
Koht: Luxembourg Congrès (Euroopa konverentsikeskus Luksemburg)
Place de l’Europe, Luksemburg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg ay uupa!
Tingnan online

Mag-unsubscribe
IT / Consulting, Luxembourg ay naghihintay para sa iyo!
www.unicareers.lu
Dear mga mag-aaral, mahal mga batang propesyonal,

Ikaw ay naghahanap para sa isang internship o isang posisyon ng trabaho sa IT-Consulting? Nakarating na ba naisip tungkol sa Luxembourg? Ito ay ang pangalawang richest bansa sa mundo, ayon sa IMF na may isang lumalagong merkado ng trabaho at ang pangalawang pinakamataas na sahod sa Europa (Global Finance Magazine).

Ang ICT sector ay suportado ng dynamic financial services at kumpanya nag-aalok ng mabilis na pag-unlad propesyonal at kaakit-akit pakete para sa mga batang nagtapos.

Gusto mo upang bigyan ito ng isang subukan at matugunan na may mga pangunahing recruiters sa Luxembourg? Moovijob-anyaya sa iyo sa susunod na job fair Unicareers.lu, sa Biyernes, Septiyembre ika-23 2016 sa Luxembourg Congres (ECLES).

Higit sa 100 Luxembourgish kumpanya ay magiging doon, naghahanap ng mataas na flyers tulad mo, hanggang sa 5 taon ng karanasan. Higit sa 700 recruitments nagawa salamat sa edition ng nakaraang taon.

Upang makilahok sa ito job fair, i-click dito para magparehistro (sapilitan) at tuklasin listahan ng mga exhibitors ‘at tuklasin ang mga bukas na posisyon!

Susundan natin ang provividing LIBRE return Journey bus mula sa: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken at Strasbourg. Maaari mo na ngayong i-claim ng puwesto sa pamamagitan ng pagrerehistro sa mga kaganapan (nakabatay sa availability).

Looking forward sa pulong sa iyo!

Unicareers.lu – Ang Recruitment fair para sa mga Estudyante at Young Professionals
Profiles: Para mag-aaral at Young graduates mula Bachelor sa isang Master degree
Hanggang sa 5 taon ng karanasan
Petsa: Biyernes, September ika-23 2016 mula 10:00 hanggang 05:00
Place: Luxembourg Congres (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxemburg on palkata!
Tarkastele verkossa

Lopeta tilaus
IT / konsultointi, Luxemburg odottaa sinua!
www.unicareers.lu
Hyvät oppilaat, rakkaat nuoret ammattilaiset,

Etsit harjoittelupaikkaa tai työtä asema IT-Consulting? Oletko koskaan ajatellut Luxemburg? Se on toiseksi rikkain maa maailmassa, mukaan IMF kasvava työmarkkinoilla ja toiseksi korkeimmat palkat Euroopassa (Global Finance Magazine).

ICT-alan tuetaan dynaaminen rahoituspalveluja ja yritykset tarjoavat nopean ammatillista kehitystä ja houkuttelevia paketteja nuorten vastavalmistuneiden.

Haluatko kokeilla ja tavata tärkeimpien rekrytoijien Luxemburgissa? Moovijob kutsuvat seuraavaan työpaikkamessut Unicareers.lu, on perjantai 23 syyskuu 2016 Luxemburgissa Congrès (Saarn).

Yli 100 Luxembourgish yritykset ovat siellä, etsii korkean lentolehtisiä kuten sinä, jopa 5 vuoden kokemus. Yli 700 rekrytointeja on tehty ansiosta viime vuoden painos.

Osallistuaksesi tähän työpaikkamessut, klikkaa tästä rekisteröityä (pakollinen) ja löytää näytteilleasettajien luettelo ja löydä avoimet työpaikat!

Tulemme provividing vapaa paluu Matka linja: Bryssel, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken ja Strasbourg. Voit nyt hakea istuin rekisteröitymällä tapahtumaa (saatavuuden).

Odotan tapaamistasi!

Unicareers.lu – Rekrytointitoimisto oikeudenmukainen opiskelijoille ja Young Professionals
Profiilit: opiskelijoille ja nuorille valmistuneille Bachelor on maisteriksi
Jopa 5 vuoden kokemus
Päivämäärä: perjantai, 23 syyskuu 2016 klo 10 asti seitsemäntoista
Paikka: Luxemburg Congrès (Euroopan Convention Center Luxemburg)
Place de l’Europe, Luxembourg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg recrute!
Voir en ligne

Se désabonner
IT / Consulting, Luxembourg vous attend!
www.unicareers.lu
Chers étudiants, chers jeunes professionnels,

Vous êtes à la recherche d’un stage ou un poste de travail dans le IT-Consulting? Avez-vous déjà pensé à Luxembourg? Il est le deuxième pays le plus riche du monde, selon le FMI avec un marché en pleine croissance de l’emploi et les salaires les plus élevés deuxième en Europe (Global Finance Magazine).

Le secteur des TIC est pris en charge par les services financiers dynamiques et entreprises offrent le développement professionnel rapide et des forfaits attractifs pour les jeunes diplômés.

Voulez-vous faire un essai et de rencontrer les principaux recruteurs au Luxembourg? Moovijob vous inviter à la prochaine tâche juste Unicareers.lu, le vendredi 23 Septembre 2016 au Luxembourg Congrès (ECCL).

Plus de 100 entreprises luxembourgeoises seront là, à la recherche de flyers élevés comme vous, jusqu’à 5 ans d’expérience. Plus de 700 recrutements ont été réalisés grâce à l’édition de l’année dernière.

Pour prendre part à cette foire de l’emploi, il suffit de cliquer ici pour vous inscrire (obligatoire) et découvrir la liste des exposants et découvrir les positions ouvertes!

Nous allons provividing retour GRATUIT bus Journey from: Bruxelles, Lille, Lyon, Paris, Sarrebruck et Strasbourg. Vous pouvez maintenant demander un siège en vous inscrivant à l’événement (sous réserve de disponibilité).

Hâte de te rencontrer!

Unicareers.lu – La foire de recrutement pour les étudiants et les jeunes professionnels
Profils: Pour les étudiants et les jeunes diplômés de baccalauréat à une maîtrise
Jusqu’à 5 ans d’expérience
Date: Vendredi 23e Septembre ici 2016, contre 10h à 17 heures
Lieu: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Board: Lúksemboarch is ynhier!
Besjoch online

Utskriuwe
IT / Skate Board, Lúksemboarch is wachtsjen foar dy!
www.unicareers.lu
Dear studinten, leave jonge professionals,

Jo binne op syk nei in staazjeplak of in baan posysje yn IT-Skate Board? Ha jo ea tocht oer Lúksemboarch? It is de twadde rykste lân yn de wrâld, neffens IMF mei in groeiende wurk merk en de twadde heechste lean yn Europa (Global Finânsjes Magazine).

De ICT sektor wurdt stipe troch dynamyske finansjele tsjinsten en bedriuwen biede fluch profesjonele ûntwikkeling en oantreklike pakketten foar jonge ôfstudearden.

Wolle jo jou it in proberen en foldwaan mei de grutte rekrutrearders yn Lúksemboarch? Moovijob noegje jo oan de folgjende baan fair Unicareers.lu, op freed, septimber 23 2016 by Lúksemboarch kongres (Pred).

Mear as 100 Luxembourgish bedriuwen sil dêr, op syk nei hege flyers lykas jimme, oant 5 jier fan ûnderfining. Mear as 700 recruitments binne makke troch ferline jier syn edysje.

Om diel te nimmen oan dizze taak earlik, gewoan klik hjir om te registrearjen (ferplichte) en ûntdek de eksposanten ‘list en ûntdek de iepen posysjes!

Wy sille provividing FREE ynvestearring Reis bussen út: Brussel, Lille, Lyon, Parys, Saarbrücken en Strasbourg. Jo kinne no oanspraak meitsje in sit troch registrearjen oan it evenemint (ûnder foarbehâld fan beskikberheid).

Sjoch der nei út om dy te sjen!

Unicareers.lu – De Recruitment beurs foar studinten en Young Professionals
Profilen: Foar studinten en Young ôfstudearden út Bachelor nei in Master graad
Oant 5 jier of ûnderfining
Datum: freed, septimber 23 2016 út 10AM oant 5PM
Plak: Lúksemboarch kongres (Europeesk Convention Center Lúksemboarch)
Place de l’Europe, Lúksemboarch Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxemburgo está contratando!
Ver en liña

Unsubscribe
IT / Consulting, Luxemburgo está esperando por ti!
www.unicareers.lu
Queridos estudantes, queridos mozos profesionais,

Está buscando un estadio ou un posto de traballo en IT-Consulting? Algunha vez xa pensou en Luxemburgo? É o segundo país máis rico do mundo, segundo o FMI, cun mercado de traballo crecente e as segundas maiores salarios en Europa (revista Global Finance).

O sector das TIC é apoiada por servizos financeiros dinámicos e empresas ofrecen desenvolvemento profesional rápido e paquetes atractivos para os mozos licenciados.

Queres probalo e reunirse cos principais recrutados en Luxemburgo? Moovijob invite ao seguinte traballo xusto Unicareers.lu, o venres, setembro 23, 2016 en Luxemburgo Congrès (EC).

Máis de 100 empresas luxemburgués estará alí, buscando altos folletos como, ata 5 anos de experiencia. Máis de 700 recrutamentos fixéronse grazas á edición do ano pasado.

Para participar desta feira de traballo, só tes que premer aquí para te rexistrar (obrigatorio) e vexa a lista dos expositores e descubrir as posicións abertas!

Estaremos provividing GRATIS retorno autobús viaxe de: Bruxelas, Lille, Lyon, París, Saarbrücken e Estrasburgo. Agora podes reclamar un asento por rexistrar para o evento (suxeito a dispoñibilidade).

Ansioso para coñece-lo!

Unicareers.lu – A feira de contratación de estudantes e mozos profesionais
Perfís: Para estudantes e mozos licenciados de Bachelor ao grao de mestre
Ata 5 anos de experiencia
Data: venres, setembro 23, 2016 a partir de 10:00 ata 17:00
Lugar: Luxemburgo Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxemburgo Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: ლუქსემბურგი აყვანის!
ნახვა ონლაინ

გაუქმება
IT / Consulting, Luxembourg გელოდებათ!
www.unicareers.lu
ძვირფასო სტუდენტებო, ძვირფასო ახალგაზრდა პროფესიონალები,

თქვენ ეძებს სტაჟირების ან სამუშაო პოზიცია IT-Consulting? ოდესმე მიფიქრია Luxembourg? ეს არის მეორე ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა მსოფლიოში, სსფ მზარდი სამუშაო ბაზარზე და მეორე უმაღლესი ხელფასის ევროპაში (ჟურნალმა Global Finance).

ICT სექტორში მხარს უჭერს დინამიური ფინანსური მომსახურების და კომპანიების გთავაზობთ სწრაფ პროფესიული განვითარების და მიმზიდველი პაკეტების ახალგაზრდა კურსდამთავრებული.

გსურთ გინება და შეხვდება ძირითადი recruiters ლუქსემბურგში? Moovijob გიწვევთ მომდევნო სამუშაო სამართლიანი Unicareers.lu, პარასკევს, 23 სექტემბერს 2016 ლუქსემბურგში ყრილობაზე (ეკლ).

100-ზე მეტი ქართული კომპანიების იქნება, ეძებს მაღალი ფლაერები, როგორც თქვენ, 5 წლის გამოცდილება. 700-ზე მეტი კადრები უკვე წყალობით გასული წლის გამოცემა.

მონაწილეობა მიიღოს ამ სამუშაო სამართლიანი, უბრალოდ დააწკაპუნეთ აქ რათა დარეგისტრირდეთ (სავალდებულო) და აღმოაჩინეთ გამოფენის “”სიაში და აღმოაჩინეთ ღია პოზიციები!

ჩვენ უნდა provividing უფასო დაბრუნების მოგზაურობა ავტობუსი: Brussels, Lille, Lyon, Paris, ზაარბრუკენის და სტრასბურგი. ახლა თქვენ შეგიძლიათ აცხადებენ ადგილს რეგისტრაციით ღონისძიება (ექვემდებარება ხელმისაწვდომობა).

ველი შენთან შეხვედრას!

Unicareers.lu – The დასაქმების სამართლიანი სტუდენტებისა და ახალგაზრდა პროფესიონალთა
პროფილები: სტუდენტებსა და ახალგაზრდა კურსდამთავრებული ბაკალავრის მაგისტრის ხარისხი
Up to 5 წლიანი გამოცდილება
თარიღი: პარასკევი, 23 სექტემბერს 2016 საწყისი 10am სანამ 5 საათზე
ადგილი: ლუქსემბურგში ყრილობაზე (ევროპული კონვენციის ცენტრი ლუქსემბურგი)
ადგილი de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxemburg ist die Einstellung!
Online ansehen

Abmelden
IT / Consulting, Luxemburg erwartet Sie!
www.unicareers.lu
Liebe Studenten, liebe junge Profis,

Sie suchen ein Praktikum oder eine Arbeitsstelle in der IT-Beratung? Haben Sie schon einmal über Luxemburg gedacht? Es ist das zweitreichste Land der Welt, nach IWF mit einem wachsenden Arbeitsmarkt und der zweithöchsten Löhne in Europa (Global Finance Magazine).

Der IKT-Sektor wird durch dynamische Finanzdienstleistungen unterstützt und Unternehmen bieten schnelle und professionelle Entwicklung und attraktive Pakete für junge Akademiker.

Wollen Sie es versuchen und treffen sich mit den großen Werber in Luxemburg zu geben? Moovijob Sie in Luxemburg Congrès (ECCL) zum nächsten Jobmesse Unicareers.lu, am Freitag, den 23. September 2016 einladen.

Mehr als 100 Luxemburgisch Unternehmen da sein, für hohe Flyer wie Sie suchen, bis zu 5 Jahren Erfahrung. Mehr als 700 Rekrutierungen wurden dank der letztjährigen Ausgabe gemacht.

Um einen Teil dieser Jobmesse nehmen, einfach hier klicken und (obligatorisch) registrieren und die Ausstellerliste entdecken und entdecken Sie die offenen Positionen!

Wir werden provividing FREE Rückreise Busse von: Brüssel, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken und Straßburg. Sie können nun einen Sitz durch die Registrierung zur Veranstaltung (je nach Verfügbarkeit) behaupten.

Freue mich auf ein treffen mit dir!

Unicareers.lu – Die Messe Rekrutierung für Studenten und Young Professionals
Profile: für Studenten und junge Absolventen von Bachelor zum Master-Abschluss
Bis zu 5 Jahre Erfahrung
Datum: Freitag, 23. September 2016 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Ort: Luxemburg Congrès (European Convention Center Luxemburg)
Place de l’Europe, Luxemburg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Λουξεμβούργο ενοικίαση!
δείτε σε απευθείας σύνδεση

Διαγραφή
IT / Consulting, το Λουξεμβούργο σας περιμένει!
www.unicareers.lu
Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητοί νέοι επαγγελματίες,

Ψάχνετε για ένα οικοτροφείο ή μια θέση εργασίας στον τομέα της πληροφορικής-Consulting; Έχετε ποτέ σκεφτεί το Λουξεμβούργο; Είναι η δεύτερη πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με το ΔΝΤ με μια αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας και το δεύτερο υψηλότερο μισθούς στην Ευρώπη (Global Finance Magazine).

Ο τομέας των ΤΠΕ υποστηρίζεται από τη δυναμική των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και οι εταιρείες προσφέρουν γρήγορη επαγγελματική ανάπτυξη και ελκυστικά πακέτα για τους νέους πτυχιούχους.

Θέλετε να δώσετε μια δοκιμή και να συναντηθεί με τους μεγάλους εργοδότες στο Λουξεμβούργο; Moovijob σας προσκαλούν στην επόμενη δουλειά δίκαιη Unicareers.lu, για την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου του 2016 στο Λουξεμβούργο Congrès (Εκκλ).

Περισσότεροι από 100 Λουξεμβούργου εταιρείες θα είναι εκεί, που αναζητούν υψηλής φυλλάδια όπως και εσείς, έως και 5 χρόνια εμπειρίας. Περισσότεροι από 700 οι προσλήψεις έχουν γίνει χάρη στην έκδοση του περασμένου έτους.

Για να λάβουν μέρος σε αυτή την δίκαιη δουλειά, απλά κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε (υποχρεωτικά) και να ανακαλύψουν τη λίστα των εκθετών και να ανακαλύψετε τις ανοικτές θέσεις!

Θα provividing ΔΩΡΕΑΝ επιστροφή Ταξίδι λεωφορεία από: Βρυξέλλες, Λιλ, Λυών, Παρίσι, Saarbrücken και το Στρασβούργο. Μπορείτε τώρα να διεκδικήσει μια θέση από την εγγραφή στην εκδήλωση (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

Ανυπομονώ να σε συναντήσω!

Unicareers.lu – Η εύλογη Προσλήψεις για φοιτητές και νέους επαγγελματίες
Προφίλ: Για φοιτητές και νέους πτυχιούχους από Bachelor σε ένα μεταπτυχιακό
Μέχρι 5 χρόνια εμπειρίας
Ημερομηνία: Παρασκευή 23, Σεπτεμβρίου του 2016 από τις 10πμ έως τις 17:00
Τόπος: Λουξεμβούργο Congrès (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κέντρο Λουξεμβούργου)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

આઇટી કન્સલ્ટિંગ: લક્ઝમબર્ગ ભાડે છે!
ઑનલાઇન જુઓ

ઉમેદવારી દૂર કરો
આઇટી / કન્સલ્ટિંગ, લક્ઝમબર્ગ તમારા માટે રાહ જોઈ રહ્યું છે!
www.unicareers.lu
પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ, ડિયર યુવા વ્યાવસાયિકો,

તમે એક ઇન્ટર્નશિપ અથવા આઇટી કન્સલ્ટિંગ નોકરી પદ માટે શોધી રહ્યા છે? તમે ક્યારેય લક્ઝમબર્ગ વિશે વિચાર્યું છે? તે વધતી જતી નોકરી બજાર સાથે આઇએમએફ અને યુરોપમાં બીજા સૌથી વધુ વેતન (વૈશ્વિક ફાઇનાન્સ મેગેઝિન) અનુસાર વિશ્વમાં બીજા સૌથી ધનિક દેશ છે.

આઇસીટી સેકટર ગતિશીલ નાણાકીય સેવાઓ દ્વારા આધારભૂત છે અને કંપનીઓ ઝડપી વ્યાવસાયિક વિકાસ અને યુવાન સ્નાતકો માટે આકર્ષક પેકેજો ઓફર કરે છે.

તમે તેને પ્રયાસ આપવા અને લક્ઝમબર્ગ મુખ્ય ભરતીકારોનો સાથે પૂરી કરવા માંગો છો? Moovijob આગામી નોકરી વાજબી Unicareers.lu શુક્રવારે, સપ્ટેમ્બર 23 2016 લક્ઝમબર્ગ Congres પર (સભા) માટે તમને આમંત્રણ.

100 કરતાં વધુ લક્ઝેમબર્ગિશ કંપનીઓ ત્યાં અનુભવ 5 વર્ષ માટે, તમે જેવા ઉચ્ચ ફ્લાયર્સ શોધી રહેશે. 700 થી વધુ ભરતી ગયા વર્ષના આવૃત્તિ માટે આભાર કરવામાં આવી છે.

આ કામ વાજબી ભાગ લેવા માટે, ખાલી અહીં રજીસ્ટર કરવા માટે ક્લિક કરો (ફરજિયાત) અને પ્રદર્શકો યાદી શોધવા અને ઓપન પોઝિશન્સ શોધવા!

બ્રસેલ્સ, લીલી, લ્યોન, પોરિસ, સારબ્રુકન અને સ્ટ્રાસબોર્ગ: અમને મુક્ત વળતર જર્ની બસો provividing કરવામાં આવશે. હવે તમે ઇવેન્ટ (પ્રાપ્યતા વિષય) રજીસ્ટર દ્વારા એક બેઠક દાવો કરી શકે છે.

તમે બેઠક માટે આગળ છીએ!

Unicareers.lu – વિદ્યાર્થીઓ અને યુવા પ્રોફેશનલ્સ માટે ભરતી મેળો
રૂપરેખાઓ: એક માસ્ટર ડિગ્રી વિદ્યાર્થીઓ અને બેચલર યુવાન સ્નાતકો માટે
અનુભવ 5 વર્ષ
તારીખ: શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર 23 2016 10AM માંથી સાંજે 5 સુધી
સ્થળ: લક્ઝમબર્ગ Congres (યુરોપિયન કન્વેન્શન સેન્ટર લક્ઝમબર્ગ)
પ્લેસ દ લ ‘યુરોપ, લક્ઝમબર્ગ Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Liksanbou se anbochaj!
entènèt View

Unsubscribe
IT / Consulting, Liksanbou ap tann pou ou!
www.unicareers.lu
Chè elèv yo, mwen renmen anpil pwofesyonèl jenn ti gason,

Ou ap chèche pou yon estaj oswa yon pozisyon travay nan IT-Consulting? Èske w te janm te panse sou Luxembourg? Li se peyi a dezyèm pi rich nan mond lan, dapre Fon Monetè Entènasyonal ak yon mache travay ap grandi ak salè yo dezyèm pi wo nan Ewòp (Global Magazine Finans).

se Sektè ICT sipòte pa sèvis dinamik finansye ak konpayi ofri rapid devlopman pwofesyonèl ak pakè atire pou elèv gradye jèn.

ou vle bay li yon eseye ak rankontre ak rekritè yo pi gwo nan Luxembourg? Moovijob envite ou nan pwochen travay jis Unicareers.lu a, nan Vandredi, septanm 23 2016 nan Luxembourg Congrès (Ekl).

Plis pase 100 konpayi Luxembourgish pral gen, kap chèche avyatè segondè tankou ou, jiska 5 ane eksperyans nan. Plis pase 700 rekritman yo te fè gras a edisyon pou ane pase.

Pou w kapab pran pati nan kèmès travay sa a, tou senpleman klike isit la enskri (obligatwa) epi dekouvri lis ekspozan yo ak dekouvri pozisyon yo louvri!

Nou pral provividing GRATIS retounen Vwayaj otobis nan: Brussels, liy, Lyon, Paris, Saarbrücken ak Estrasbou. Ou kapab kounye a reklamasyon yon chèz pa enskri nan evènman an (sijè a disponibilite).

Looking pou pi devan pou satisfè ou!

Unicareers.lu – jis nan Rekritman pou Elèv ak Pwofesyonèl Young
Profiles: Pou Elèv ak gradye Young soti nan Bachelor nan yon degre Mèt
Jiska 5 ane eksperyans nan
Dat: Vandredi, septanm 23 2016 soti nan 10am jouk 5pm
Mete: Liksanbou Congrès (Ewopeyen Sant Konvansyon Luxembourg)
Mete de l’Ewòp, Liksanbou Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg yana haya!
duba online

cire suna
IT / Consulting, Luxembourg na jiran ka!
www.unicareers.lu
Dear dalibai, masoyi matasa kwararru,

Kana neman wani horon ko aiki matsayi a IT-Consulting? Shin ka taba tunanin Luxembourg? Yana da na biyu arziki kasa a duniya, bisa ga IMF da girma aiki kasuwa da kuma na biyu mafi girma a Turai Hakkin (Global Finance Magazine).

The ICT bangaren yana goyan bayan da tsauri kudi ayyuka da kamfanonin bayar da sauri sana’a ci gaba da kuma m kunshe-kunshe ga matasa masu digiri.

Shin kana so ka ba shi da wani Gwada da kuma saduwa da manyan recruiters a Luxembourg? Moovijob kiran ku zuwa gaba aiki m Unicareers.lu, a ranar Jumma’a, Satumba 23rd 2016 a Luxembourg Congrès (ECCL).

Fiye da 100 Luxembourgish kamfanoni za su kasance a can, neman high flyers kamar ku, har zuwa shekaru 5 na kwarewa. Fiye da 700 recruitments da aka yi godiya ga bara ta edition.

Don yi sashi don wannan aiki m, kawai danna nan don rajistar (m) da kuma gane mabajan ‘list da kuma gane bude matsayi!

Za mu provividing FREE samu Journey bas daga: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken da Strasbourg. Za ka iya yanzu da’awar a wurin zama da rijista da taron (batun kasancewa).

Fatan saduwa da ku!

Unicareers.lu – The Daukar ma’aikata gaskiya ga dalibai da kuma Sun Ma’aikata
Bayanan martaba: Ga Dalibai da Young digiri daga tuzuru zuwa Master digiri
Up to 5 shekaru gwaninta
Date: Jumma’a, Satumba 23rd 2016 daga 10AM har 5PM
Place: Luxembourg Congrès (Turai Yarjejeniyar Center Luxembourg)
Place de l’Turai, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Lukemapuka ua ma waena!
nānā i online no

uia
IT / Consulting, Lukemapuka ua kali ana no oukou!
www.unicareers.lu
Aloha haumāna, aloha opiopio ‘Oihana,

Ka oukou e imi i internship, a me ka oihana a hoomoana ma IT-Consulting? Oe i ike ai manao no Lukemapuka? He mea ka lua o richest aina i loko o ke ao nei, e like me IMF me ka lālā ‘oihana kuai, a me ka lua o ka oi uku maʻEulopa (Global Waiwai Magazine).

Ka ICT kaiaulu Ua kākoʻo ‘ia e hōʻeuʻeu pili i nā lawelawe a me na poe e kaumaha aku i ka poe ola,’ oihana kūpono ‘ana a me ka uʻi pūʻolo helu no opiopio puka.

Anei oe makemake e haawi aku ia mea i ka hoao oe, ae hui pu me ka nui pūʻali koa ma Lukemapuka? Moovijob kono ia oukou i ka aʻe hana nani Unicareers.lu, ma Friday, September 23rd 2016 ma Lukemapuka Ahaolelo Lahui (ECCL).

Oi aku mamua o 100 Luxembourgish poʻe e noho ma laila, e kali ana no ka mea kiʻekiʻe pepaʻikepili e like me ia oukou, i ka 5 makahiki o ka hana. Oi aku mamua o 700 recruitments ua i ke aloha i ka hope o ka makahiki, ka Hoʻopuka.

Ke komo ‘ana i kēia hana maikaʻi, wale Bus maanei e? Aaeno (OAXA), a wehe aʻe i nā exhibitors’ inoa, a wehe aʻe i ka hamama me nā kūlana hana.

Kakou e provividing FREE hoʻi Momi O buses mai: Palukela, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken a me Strasbourg. Oe ke Ano koi ae i kekahi noho ma ke kau helu keleponaʻana i ka hanana (malalo i ka loaʻao).

E nana ana imua i ka halawai ana me oe.

Unicareers.lu – The Recruitment maikai no ka Haumāna a me ka ‘Oihana Young
LIKE: No ka mea, Haumāna a me Young puka mai kēkelē a hiki i ka Haku degere
Up i 5 makahiki o ka hana
Ka lā: Friday, September 23rd 2016 mai 10AM a hiki i 5PM
Place: Lukemapuka Ahaolelo Lahui (Europa Convention Center Lukemapuka)
Place Aloha de l’ʻEulopa, Lukemapuka Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-ייעוץ: לוקסמבורג היא שכירה!
לראות אונליין

ביטול מנוי
IT / ייעוץ, לוקסמבורג הוא מחכה לך!
www.unicareers.lu
תלמידים יקרים, אנשי מקצוע צעירים וטובים,

אתה מחפש התמחות או משרה ב-ייעוץ IT? חשבת פעם על לוקסמבורג? זוהי המדינה השנייה העשירה ביותר בעולם, על פי קרן המטבע הבינלאומית עם שוק העבודה גדל והשכר השני בגובהו באירופה (מגזין גלובל פייננס).

ענפי ICT הוא נתמך על ידי שירותים פיננסיים דינמיים וחברות מציעות פיתוח מקצועי ומהיר חבילות אטרקטיביות עבור בוגרים צעירים.

האם אתה רוצה לתת לו לנסות להיפגש עם המגייסים הגדולים לוקסמבורג? Moovijob להזמינכם העבודה הבאה Unicareers.lu הוגן, ביום שישי, 23 בספטמבר 2016 בשעה לוקסמבורג קונגרה (Eccl).

יותר מ -100 חברות לוקסמבורגית תהיינה שם, מחפשות פליירים גבוהים כמוך, עד 5 שנתי ניסיון. יותר מ -700 גיוסים נעשו בזכות המהדורה של השנה שעברה.

כדי לקחת חלק ביריד תעסוקה זה, פשוט לחץ כאן כדי להירשם (חובה) ולגלות את רשימת המציגים ולגלות את הפוזיציות הפתוחות!

אנחנו נהיה provividing אוטובוסים בחינם בתמורה המסע מ: בריסל, ליל, ליון, פריז, זארבריקן ושטרסבורג. עכשיו אתה יכול לטעון מושב ידי רישום לאירוע (על בסיס מקום פנוי).

מצפה לפגוש אותך!

Unicareers.lu – יריד הגיוס עבור סטודנטים ואנשי מקצוע צעיר
פרופילים: לסטודנטים ובוגרים צעירים רווקים כדי תואר שני
עד 5 שנות ניסיון
תאריך: יום שישי, ה -23 בספטמבר 2016 בין השעות 10: עד 05:00
מקום: לוקסמבורג קונגרה (לוקסמבורג מרכז האמנה האירופית)
Place de l’Europe, לוקסמבורג Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

आईटी परामर्श: लक्जमबर्ग की भर्ती कर रहा है!
ऑनलाइन देखना

सदस्यता रद्द
आईटी / परामर्श, लक्समबर्ग आप के लिए इंतज़ार कर रही है!
www.unicareers.lu
प्रिय छात्रों, प्रिय युवा पेशेवरों,

आप एक इंटर्नशिप या आईटी परामर्श में एक काम की स्थिति देख रहे हो? क्या आपने कभी लक्जमबर्ग के बारे में सोचा है? यह एक बढ़ती रोजगार के बाजार के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोप में दूसरी सबसे ऊंची मजदूरी (ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका) के अनुसार दुनिया में दूसरे सबसे अमीर देश है।

आईसीटी क्षेत्र गतिशील वित्तीय सेवाओं द्वारा समर्थित है और कंपनियों को त्वरित व्यावसायिक विकास और युवा स्नातकों के लिए आकर्षक पैकेज प्रदान करते हैं।

आप इसे एक कोशिश देने के लिए और लक्ज़मबर्ग में प्रमुख नियोक्ताओं के साथ मिलने के लिए करना चाहते हैं? Moovijob अगले काम निष्पक्ष Unicareers.lu, शुक्रवार को, 23 सितम्बर 2016 और अधिक पढ़ें लक्ज़मबर्ग Congrès में (सभो) करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

100 से अधिक लक्ष्ज़ेमबर्गिश कंपनियों वहाँ 5 वर्ष का अनुभव करने के लिए, आप जैसे उच्च तो यात्रियों के लिए लग रही हो जाएगा। 700 से अधिक भर्तियां पिछले साल के संस्करण के लिए धन्यवाद किया गया है।

इस नौकरी मेले में भाग लेने के लिए, बस यहाँ रजिस्टर करने के लिए क्लिक करें (अनिवार्य) और प्रदर्शकों की सूची को खोजने और खुले स्थानों की खोज!

ब्रसेल्स, लिली, ल्यों, पेरिस, Saarbrücken और स्ट्रासबर्ग: हम से मुक्त वापसी यात्रा बसों provividing दिया जाएगा। अब आप घटना (उपलब्धता के अधीन) के लिए दर्ज करके एक सीट का दावा कर सकते हैं।

आपसे मिलने का इंतजार है!

Unicareers.lu – छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए भर्ती मेला
प्रोफाइल: एक मास्टर की डिग्री के लिए छात्रों और स्नातक से युवा स्नातकों के लिए
अनुभव के लिए 5 साल
दिनांक: शुक्रवार, सितंबर 23 वें 2016 और अधिक पढ़ें 10 से 17:00 तक
प्लेस: लक्ज़मबर्ग Congrès (यूरोपीय कन्वेंशन सेंटर लक्ज़मबर्ग)
प्लेस डी ल यूरोप, लक्जमबर्ग Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

NWS-Consulting: Luxembourg yog ntiav!
saib hauv internet

tsis tso npe
NWS / Consulting, Luxembourg yog tos rau koj!
www.unicareers.lu
Nyob zoo cov tub ntxhais kawm, cov ntxhais cov tub txawg,

Koj tab tom nrhiav rau ib tug internship los yog ib txoj hauj lwm txoj hauj lwm nyob rau hauv NWS-Consulting? Koj puas tau xav txog Luxembourg? Nws yog tus thib ob richest lub teb chaws nyob rau hauv lub ntiaj teb no, raws li IMF nrog ib tug zuj zus txoj hauj lwm ua lag luam thiab lub thib ob siab tshaj plaws nyiaj ua hauj lwm nyob rau hauv Teb chaws Europe (ntiaj teb no nyiaj txiag Magazine).

Lub ICT sector yog txaus siab los ntawm dynamic kev pab nyiaj txiag thiab tuam txhab uas muag muaj ceev kev loj hlob thiab txaus nyiam tej pob khoom rau cov tub ntxhais kawm ntawv tiav.

Koj puas xav muab rau nws ib zaug thiab ntsib nrog tus loj rog nyob rau hauv Luxembourg? Moovijob caw koj mus rau tom ntej no txoj hauj lwm ncaj ncees Unicareers.lu, nyob rau hnub Friday, lub Cuaj Hli Ntuj 23rd 2016 ntawm Luxembourg Congrès (ECCL).

Ntau tshaj 100 Luxembourgish tuam txhab uas muag yuav tsum muaj, tab tom nrhiav rau cov flyers zoo li koj, mus txog rau 5 xyoos ntawm kev. Ntau tshaj 700 recruitments tau ua tsaug rau xyoo tas los lub tsab.

Yuav kom tau ib feem rau txoj hauj lwm no ncaj ncees, cias nias qhov no mus sau npe (yuav tsum tau) thiab nrhiav tau qhov tso rau neeg pom ‘daim ntawv teev thiab nrhiav tau qhov qhib txoj haujlwm!

Peb yuav tsum tau provividing dawb rov qab lus tsheb npav los ntawm: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrucken thiab Strasbourg. Koj muaj peev xwm tam sim no hais tias ib lub rooj zaum los ntawm sau npe rau cov kev tshwm sim (yuav muaj txaus).

Nrhiav rau pem hauv ntej rau lub rooj sib tham rau koj!

Unicareers.lu – Lub Recruitment ncaj ncees rau menyuam kawm ntawv thiab cov hluas tub txawg
Profiles: Rau Cov menyuam kawm ntawv thiab cov hluas kawm tiav los ntawm Bachelor mus rau ib tug Master degree
Mus txog rau 5 xyoos ntawm kev
Hnub: Friday, Cuaj hlis 23rd 2016 los ntawm 10 am mus txog rau thaum 5 PM
Qhov chaw: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Qhov chaw de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg bérbeadása!
online megtekintése

Leiratkozás
IT / Consulting, Luxemburg vár rád!
www.unicareers.lu
Kedves diákok, kedves fiatal szakemberek,

Ön keres egy szakmai vagy egy munkaköri IT-Consulting? Előfordult már, gondoltam, Luxemburg? Ez a második leggazdagabb ország a világon szerint az IMF a növekvő munkaerő-piaci és a második legmagasabb bérek Európában (Global Finance Magazine).

Az IKT-ágazat által támogatott dinamikus pénzügyi szolgáltatások és a cég kínál gyors szakmai fejlődés és vonzó csomagokat a fiatal diplomások.

Szeretné egy próbát, és megfelelnek a nagy toborzók Luxemburg? Moovijob meghívja Önt a következő állásbörze Unicareers.lu, a péntek, szeptember 23, 2016 at Luxembourg Congrès (ECCL).

Több mint 100 luxemburgi cégek lesznek ott, akik a magas szórólapok, mint te, akár 5 év tapasztalat. Több mint 700 felvételek tettek köszönhetően a tavalyi kiadás.

Ahhoz, hogy részt ezen állásbörze, kattintson ide a regisztrációhoz (kötelező), és fedezze fel a kiállítói lista és fedezze a nyitott pozíciókat!

Mi lesz provividing ingyenes visszautazás buszok: Brüsszel, Lille, Lyon, Párizs, Saarbrücken és Strasbourgban. Akkor most azt állítják székbe regisztráció az esemény (a készlet erejéig).

Várom, hogy találkozzunk!

Unicareers.lu – a felvételi tisztességes diákok és fiatal szakemberek
Profilok: diákok és fiatal diplomások alapképzési a mesterfokozattal
Akár 5 év tapasztalat
Dátum: péntek, szeptember 23, 2016-re 10:00 ig 17:00
Hely: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Lúxemborg er að ráða!
skoða netinu

afskrá
IT / Consulting, Lúxemborg er að bíða eftir þér!
www.unicareers.lu
Kæru nemendur, kæru ungu fagfólki,

Þú ert að leita að starfsnám eða starf stöðu í IT-Consulting? Hefur þú alltaf hugsun óður í Luxembourg? Það er annað ríkasta land í heimi, samkvæmt IMF með vaxandi vinnumarkaði og næstmesta laun í Evrópu (Global Finance Magazine).

UT geiranum er studd af dynamic fjármálaþjónustu og fyrirtæki bjóða fljótur faglega þróun og aðlaðandi pakka fyrir unga útskriftarnema.

Viltu gefa það a reyna og mæta með helstu recruiters í Luxembourg? Moovijob bjóða þér að næsta starf sanngjörn Unicareers.lu, föstudaginn 23. september 2016 í Lúxemborg Congres (Préd).

Meira en 100 lúxemborgíska fyrirtæki munu vera þar, leita fyrir hár flugmaður eins og þig, allt að 5 ára reynslu. Meira en 700 recruitments hafa verið gerðar þökk sé útgáfu síðasta árs.

Til að taka þátt í þessa vinnu sanngjörn, einfaldlega smelltu hér til að skrá (skylda) og uppgötva lista sýnenda ‘og uppgötva stöður!

Við munum vera provividing FREE heimferðar rútum frá: Brussel, Lille, Lyon, París Saarbrücken og Strassborg. Þú getur nú kröfu sæti með því að skrá í the atburður (háð framboði).

Hlökkum til að hitta þig!

Unicareers.lu – The Recruitment sanngjarnt fyrir nemendur og unga fagmenn
Snið: fyrir nemendur og ungt útskrifast úr BS til Master gráðu
Allt að 5 ára reynslu
Dagsetning: Föstudagur 23. September, 2016 frá 10 til 5pm
Staður: Lúxemborg Congres (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Lúxemborg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg na–ego!
ele online

wepu aha
IT / Consulting, Luxembourg na-eche gị!
www.unicareers.lu
Ezigbo ụmụ akwụkwọ, hụrụ n’anya eto eto ndị ọkachamara,

Ị na-achọ ihe ụwa ma ọ bụ a ọrụ ọnọdụ na IT-Consulting? Ị mgbe chere banyere Luxembourg? Ọ bụ nke abụọ kasị baa ọgaranya ná mba ụwa, dị ka IMF na a na-eto eto ọrụ na nke abụọ kasị elu ụgwọ ọrụ na Europe (Global Finance Magazine).

The ICT ndi oru a na-akwado di omimi ọrụ njikwa ego na ụlọ ọrụ ndị na-enye ngwa ngwa ọkachamara mmepe na mma nchịkọta na-eto eto na-agụsị akwụkwọ.

Ị chọrọ inye ya a na-agbalị na izute ndị isi recruiters na Luxembourg? Moovijob-akpọ gị òkù ọzọ ọrụ ngosi Unicareers.lu, on Friday, September 23 2016 na Luxembourg Congrès (Ekli).

Ihe karịrị 100 Luxembourgish ụlọ ọrụ na-anọ ya, na-achọ elu akwụkwọ ọkwa dị ka gị, ruo 5 afọ ahụmahụ. Ihe karịrị 700 recruitments e mere ekele ikpeazụ afọ mbipụta.

Na-akụkụ na ọrụ a mma, nnọọ pịa ebe a iji aha (amanyere bụ iwu) na-achọpụta na exhibitors ‘ndepụta na-achọpụta na-emeghe ọnọdụ!

Anyị ga-provividing FREE nloghachi Journey ụgbọ ala si: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken na Strasbourg. Ị nwere ike ugbu a na-ekwu a oche site na ịdenye ka ihe omume (n’okpuru nnweta).

-Atụ anya nzute gị!

Unicareers.lu – The Mbanye mma maka ụmụ akwụkwọ na-eto eto Professionals
Profaịlụ: N’ihi Mmụta na-eto eto na-agụsị akwụkwọ si Bachelor ka a Master ogo
Ruo 5 afọ ahụmahụ
Ụbọchị: Friday, September 23 2016 site 10am ruo mgbe 5pm
Ebe: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luksemburg adalah merekrut!
Lihat secara online

berhenti berlangganan
IT / Consulting, Luksemburg yang menunggu untuk Anda!
www.unicareers.lu
Sayang mahasiswa, profesional muda sayang,

Anda mencari magang atau posisi pekerjaan di IT-Consulting? Apakah Anda pernah berpikir tentang Luksemburg? Ini adalah negara terkaya kedua di dunia, menurut IMF dengan pasar kerja tumbuh dan upah tertinggi kedua di Eropa (Majalah Global Finance).

Sektor ICT didukung oleh jasa keuangan yang dinamis dan perusahaan menawarkan pengembangan profesional cepat dan paket menarik bagi lulusan muda.

Apakah Anda ingin mencobanya dan bertemu dengan perekrut utama di Luxembourg? Moovijob mengundang Anda untuk pekerjaan berikutnya adil Unicareers.lu, pada Jumat, September 23, 2016 at Luksemburg Congres (Pkh).

Lebih dari 100 perusahaan Luxembourg akan berada di sana, mencari selebaran tinggi seperti Anda, sampai 5 tahun pengalaman. Lebih dari 700 rekrutmen telah dilakukan berkat edisi tahun lalu.

Untuk mengambil bagian untuk job fair ini, cukup klik di sini untuk mendaftar (wajib) dan menemukan daftar peserta pameran ‘dan menemukan posisi terbuka!

Kami akan provividing GRATIS pulang Journey bus dari: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken dan Strasbourg. Anda sekarang dapat mengklaim kursi dengan mendaftarkan ke acara (tergantung ketersediaan).

Berharap untuk bertemu Anda!

Unicareers.lu – The Rekrutmen adil untuk Mahasiswa dan Profesional Muda
Profil: Untuk Mahasiswa dan lulusan muda dari Sarjana untuk gelar Master
Sampai 5 tahun pengalaman
Tanggal: Jumat, September 23, 2016 dari 10:00 sampai 05:00
Tempat: Luksemburg Congres (Eropa Convention Center Luksemburg)
Place de l’Europe, Luxembourg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Lucsamburg fruiliú!
Féach ar líne

díliostáil
IT / Consulting, tá Lucsamburg ag fanacht leat!
www.unicareers.lu
mhic léinn a chara, gairmithe óga daor,

Tá tú ag lorg ar intéirneacht nó post fostaíochta i TF-Consulting? An raibh tú riamh machnaimh faoi Lucsamburg? Is é an dara tír is saibhre ar domhan, de réir CAI le margadh fostaíochta atá ag fás agus an pá dara is airde san Eoraip (Magazine Airgeadas Global).

Tá an earnáil TFC tacaíocht ó sheirbhísí airgeadais dinimiciúil agus a thairiscint cuideachtaí forbartha ghairmiúil tapaidh agus pacáistí tarraingteacha do chéimithe óga.

Ar mhaith leat a thabhairt dó iarracht agus bualadh leis an lucht earcaíochta móra i Lucsamburg? Moovijob leat cuireadh a thabhairt ar an post seo chugainn aonach Unicareers.lu, ar Dé hAoine, 23 meán fómhair, 2016 Lucsamburg Congrès (ECCL).

Beidh níos mó ná 100 cuideachtaí Leitseabuirgis bheith ann, ag lorg fógráin ard is mian leat, suas le 5 bliana de thaithí. Níos mó ná 700 recruitments déanta bhuíochas sin do Eagrán na bliana seo caite.

páirt a an aonach fostaíochta a ghlacadh, ach cliceáil anseo chun clárú (éigeantach) agus a fháil amach an liosta na taispeántóir agus a fháil amach na poist oscailte!

Beimid ag provividing ar ais SAOR IN AISCE busanna Turas ó: Brussels, Lille, Lyon, Páras, Saarbrücken agus Strasbourg. Is féidir leat suíochán éileamh anois trí chlárú leis an ócáid (ag brath ar infhaighteacht).

Ag súil le bualadh leat!

Unicareers.lu – An aonach earcaíochta do Mhic Léinn agus Ghairmithe Óga
Próifílí: Do Mhic Léinn agus céimithe óga ó Baitsiléir go feadh méid Máistir
Suas go dtí 5 bliana de thaithí
Dáta: Dé hAoine, 23 Meán Fómhair, 2016 ó 10:00 go dtí 05:00
Áit: Lucsamburg Congrès (Eorpach Coinbhinsiún Center Lucsamburg)
Place de l’Europe, Lucsamburg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: il Lussemburgo è l’assunzione!
Guarda on-line

Annulla l’iscrizione
IT / Consulting, Lussemburgo vi aspetta!
www.unicareers.lu
Cari studenti, cari giovani professionisti,

Siete alla ricerca di uno stage o di una posizione di lavoro in IT-Consulting? Avete mai pensato di Lussemburgo? E ‘il secondo paese più ricco del mondo, secondo il FMI, con un mercato del lavoro in crescita e al secondo posto salari in Europa (Global Finance Magazine).

Il settore delle TIC è supportato dai servizi finanziari dinamici e aziende offrono rapido sviluppo professionale e interessanti pacchetti per i giovani laureati.

Vuoi fare un tentativo e incontrare con i principali reclutatori in Lussemburgo? Moovijob vi invitano alla prossima fiera del lavoro Unicareers.lu, il Venerdì 23 settembre 2016 a Lussemburgo Congrès (Ec).

Più di 100 aziende lussemburghesi saranno lì, alla ricerca di alte volantini come te, fino a 5 anni di esperienza. Più di 700 assunzioni sono state fatte grazie alla scorsa edizione.

Per partecipare a questa fiera del lavoro, è sufficiente fare clic qui per registrarti (obbligatorio) e scoprire la lista degli espositori e scoprire le posizioni aperte!

Saremo provividing ritorno libero autobus viaggio da: Bruxelles, Lille, Lione, Parigi, Saarbrücken e Strasburgo. È ora possibile rivendicare un posto registrando per l’evento (soggetto a disponibilità).

Non vedo l’ora di incontrarti!

Unicareers.lu – La fiera di reclutamento per studenti e giovani professionisti
Profili: per studenti e giovani laureati di laurea a un Master
Fino a 5 anni di esperienza
Data: Venerdì 23 settembre 2016 dalle ore 10 alle 17:00
Luogo: Lussemburgo Congrès (European Convention Center Lussemburgo)
Place de l’Europe, Lussemburgo Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ITコンサルティング:ルクセンブルクが雇用されています!
オンライン表示

登録解除
IT /コンサルティング、ルクセンブルグは、あなたを待っています!
www.unicareers.lu
親愛なる学生、親愛なる若い専門家、

あなたはインターンシップやITコンサルティングのジョブの位置を探していますか?あなたは今までルクセンブルク考えたことはありますか?それは成長している雇用市場と国際通貨基金(IMF)と欧州で二番目に高い賃金(グローバル・ファイナンス・マガジン)によると、世界で二番目に裕福な国です。

ICT部門は、動的な金融サービスによってサポートされており、企業は迅速な専門能力開発や若い卒業生のための魅力的なパッケージを提供しています。

あなたはそれを試してみるとルクセンブルクの主要なリクルーターで会いたいですか? Moovijobは金曜日、ルクセンブルク・コングレ(ECCL)で9月23日2016年に、次のジョブフェアUnicareers.luにご招待いたします。

100を超えるルクセンブルク企業が経験の5年まで、あなたのような高チラシを探して、そこになります。 700以上の募集は昨年版のおかげで行われています。

このジョブフェアに参加するには、単に(必須)登録し、出展者リストを発見し、オープンポジションを発見するためにはこちらをクリック!

ブリュッセル、リール、リヨン、パリ、ザールブリュッケンとストラスブール:私たちは、から無料でリターンジャーニーバスをprovividingされます。これで、イベント(利用状況による)に登録することにより、シートを請求することができます。

あなたに会うのを楽しみにしています!

Unicareers.lu – 学生や若い専門家のための募集フェア
プロフィール:学士から修士課程に学生や若い卒業生のために
経験の5歳まで
日付:9月(金曜日)23日2016年午前10時から午後5時まで
場所:ルクセンブルグ・コングレ(欧州コンベンションセンタールクセンブルク)
ドゥヨーロッパを置き、ルクセンブルクキルヒベルク


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg wis hiring!
ndeleng online

langganan
IT / Consulting, Luxembourg nunggu sampeyan!
www.unicareers.lu
Dear siswa, enom profesional dear,

Sampeyan are looking kanggo internship utawa posisi proyek ing IT-Consulting? Wis sampeyan tau panginten babagan Luxembourg? Iku negara paling sugih nomer loro ing donya, miturut IMF karo pasar proyek akeh lan bayaran paling dhuwur ing Eropah (Magazine Finance Global).

Sektor ICT wis didhukung dening layanan financial dinamis lan perusahaan kurban pembangunan penerjemah cepet lan paket atraktif kanggo lulusan enom.

Kowe arep menehi cobi lan ketemu karo mendhet utama ing Luxembourg? Moovijob ngundang sampeyan proyek sabanjuré padha Unicareers.lu, ana, September 23 2016 ing Luxembourg Congrès (.Ingkang dipunmangertosi bilih).

Luwih saka 100 perusahaan Luxembourgish bakal ana, looking for Prasetiya dhuwur kaya sampeyan, nganti 5 years of experience. Luwih saka 700 recruitments wis digawe thanks kanggo edition taun pungkasan.

Kanggo njupuk bagéyan kanggo proyek iki padha, mung klik kene kanggo ndhaftar (prentah) lan nemokake dhaftar pameran ‘lan nemokake posisi mbukak!

Kita bakal provividing FREE bali Journey bus saka: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken lan Strasbourg. Sampeyan saiki bisa pratelan lenggahan dening ndhaftar kanggo acara (tundhuk kasedhiyan).

Looking nerusake kanggo patemon sampeyan!

Unicareers.lu – The Recruitment padha kanggo Siswa lan Profesional Young
Profil: Siswa lan lulusan Young saka sarjana kanggo jurusan Master
Nganti 5 taun pengalaman
Tanggal: Senin, September 23 2016 saka 10AM nganti 5pm
Place: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಐಟಿ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್: ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ನೇಮಕ ಇದೆ!
ಆನ್ಲೈನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್
ಐಟಿ / ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ!
www.unicareers.lu
ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆತ್ಮೀಯ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು,

ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಐಟಿ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ? ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ? ಇದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ IMF ಕುರಿತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವ ಎರಡನೇ (ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕ) ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ.

ಐಸಿಟಿ ವಲಯದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಯುವ ಪದವೀಧರರು ತ್ವರಿತ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಪ್ರಮುಖ ನೇಮಕಾತಿ ಭೇಟಿ ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಮುಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು Unicareers.lu ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 2016 ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ Congres ನಲ್ಲಿ (ECCL) ವಿಭಾಗಗಳು Moovijob.

ಹೆಚ್ಚು 100 ಲಕ್ಸಂಬರ್ಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಪ್ ಅನುಭವದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ, ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು 700 ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆವೃತ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೆಲಸ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು, ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ (ಕಡ್ಡಾಯ) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು!

ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್, ಲಿಲ್ಲೆ, ಲಿಯಾನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಸಾರ್ಬ್ರ್ಯೂಕೆನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗ್: ಇವರಿಂದ ಉಚಿತ ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಬಸ್ provividing ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಈಗ ಈವೆಂಟ್ (ಲಭ್ಯತೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ) ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು!

Unicareers.lu – ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು: ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಪದವೀಧರರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ
5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ
ದಿನಾಂಕ: ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 2016 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ತನಕ
ಸ್ಥಳ: ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ Congres (ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್)
ಪ್ಲೇಸ್ ಡೆ ಎಲ್ ಯುರೋಪ್, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಕಿರ್ಚ್ ಬರ್ಗ್


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Консалтинг: Люксембург жалдайды!
онлайн қарау

Жазылудан бас тарту
IT / Consulting, Люксембург сізді күтіп отыр!
www.unicareers.lu
Құрметті студенттер, құрметті жас мамандар,

Сіз IT-Consulting тәжірибеден немесе бос жұмыс лауазымына іздеген? Сіз бір кездері Люксембург туралы ойладыңыз ба? Бұл өсіп келе жатқан еңбек нарығында бар ХВҚ және Еуропаның екінші ең жоғары жалақы (Global Finance Magazine) сәйкес, әлемдегі екінші бай ел болып табылады.

АКТ секторы динамикалық қаржылық қызметтер арқылы қолдау мен компаниялар тез біліктілігін арттыру және жас түлектер үшін тартымды пакетін ұсынады.

Егер сіз оған көріңіз және Люксембургте ірі рекрутерлер кездесуге келе ме? Moovijob жұма, Люксембург Congrès (ЕКК) қыркүйек 23 2016, келесі бос орындар жәрмеңкесі Unicareers.lu шақырамыз.

100-ден астам компания Люксембургча тәжірибесі 5 жылға дейін, сіз сияқты жоғары парақшалар іздеп, болады. 700-ден астам толықтыру былтырғы редакцияда арқасында жасалды.

Бұл жұмыс жәрмеңкеге қатысу үшін, жай ғана (міндетті) тіркейді және қатысушылар тізімі ашу және ашық позициялар ашу үшін мұнда басыңыз!

Брюссельде, Лилль, Лион, Париж, Саарбрюккен және Страсбургте: Біз тегін қайтару саяхат автобустар provividing болады. Сіз енді шараның (болған жағдайда) үшін тіркеу арқылы орын үміттене алады.

Сізді кездесу асыға күтеміз!

Unicareers.lu – студенттер мен жас мамандар үшін бос орындар жәрмеңкесі
Профильдер: бакалавры бастап магистратура студенттері мен жас мамандарға арналған
тәжірибесі 5 жылға дейін
Дата: 10-дан 5 дейін қыркүйек, жұма 23 2016
Орны: Люксембург Congrès (Еуропалық конвенция орталығы Люксембург)
De L’Еуропа қойып, Люксембург Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-ប្រឹក្សា: លុចសំបួកំពុងជួល!
មើលលើបណ្តាញ

ឈប់ជាវ
IT / ប្រឹក្សាលុចសំបួកំពុងរង់ចាំអ្នក!
www.unicareers.lu
សិស្សជាទីស្រឡាញ់, អ្នកជំនាញវ័យក្មេងជាទីស្រឡាញ់,

អ្នកកំពុងរកកម្មសិក្សាមួយឬទីតាំងការងារនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា-ប្រឹក្សា? តើអ្នកធ្លាប់បានគិតអំពីលុចសំបួ? វាគឺជាប្រទេសដែលមានជាងគេបំផុតទីពីរក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF មួយនឹងទីផ្សារការងាររីកលូតលាស់និងប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់បំផុតទីពីរនៅតំបន់អឺរ៉ុប (ទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុសកល) ។

វិស័យ ICT នេះត្រូវបានគាំទ្រដោយការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូននូវថាមវន្តនិងអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈរហ័សនិងគួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាកញ្ចប់វ័យក្មេង។

តើអ្នកចង់សាកល្បងនិងជួបជាមួយអ្នកជ្រើសរើសសំខាន់នៅក្នុងលុចសំបួ? Moovijob សូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យការងារក្រោយពិព័រណ៍ Unicareers.lu, នៅថ្ងៃសុក្រទី 23 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016 នៅលុចសំបួCongrès (សា) ។

ក្រុមហ៊ុនជាភាសាលុចហ្សំបួរជាង 100 នាក់នឹងនៅទីនោះសម្រាប់ការសម្លឹងមើលខិត្តប័ណ្ណខ្ពស់ដូចជាអ្នករាល់គ្នារហូតដល់ទៅ 5 ឆ្នាំនៃការមានបទពិសោធ។ ជាង 700 ជ្រើសរើសត្រូវបានធ្វើឡើងអរគុណចំពោះការប្រកួតនៅឆ្នាំមុន។

ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការពិព័រណ៍ការងារនេះ, គ្រាន់តែចុចនៅទីនេះដើម្បីចុះឈ្មោះ (ជាចាំបាច់) និងរកឃើញបញ្ជីតាំងពិព័រណ៍នេះនិងការរកឃើញមុខតំណែងបើកចំហ!

យើងនឹងត្រូវបានដំណើរត្រឡប់មកវិញរថយន្តក្រុង provividing ដោយឥតគិតថ្លៃពី: ទីក្រុងព្រុចសែលក្រុម Lille, លីយ៉ុង, ទីក្រុងប៉ារីសSaarbrückenនិង Strasbourg ។ ឥឡូវនេះអ្នកអាចទាមទារកៅអីមួយដោយចុះឈ្មោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ (ប្រធានបទដើម្បីភាពអាចរកបាន) ។

សម្លឹងមើលទៅមុខដើម្បីជួបអ្នក!

Unicareers.lu – ពិព័រណ៍ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់និស្សិតនិងអ្នកជំនាញវ័យក្មេង
ទម្រង់: សម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យុវជនពីដល់កម្រិតអនុបណ្ឌិតបរិញ្ញាបត្រមួយ
រហូតដល់ទៅ 5 ឆ្នាំនៃបទពិសោធន៍
កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃសុក្រទី 23 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016 រហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចពីម៉ោង 10 ព្រឹក
ទីកន្លែង: លុចសំបួCongrès (អឺរ៉ុបមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតលុចសំបួ)
ទីកន្លែង de l’អឺរ៉ុប, លុចសំបួ Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT – 컨설팅 : 룩셈부르크 채용합니다!
온라인보기

탈퇴
IT는 / 컨설팅, 룩셈부르크 여러분을 기다리고 있습니다!
www.unicareers.lu
친애하는 학생, 사랑하는 젊은 전문가,

당신은 인턴십이나 IT – 컨설팅에 작업 위치를 찾고 계십니까? 당신은 룩셈부르크에 대해 생각 적이 있나요? 그것은 성장하고 고용 시장과 IMF와 유럽에서 두 번째로 높은 임금 (글로벌 금융 잡지)에 따르면, 세계에서 두 번째로 부유 한 나라입니다.

정보 통신 부문은 동적 금융 서비스가 지원되며, 회사는 젊은 졸업생을위한 빠른 전문 개발 및 매력적인 패키지를 제공합니다.

당신은 그것을 시도주고 룩셈부르크의 주요 채용 만나시겠습니까? 룩셈부르크 콩 그레에서 금요일에 다음 작업 공정 Unicareers.lu, 9 월 23 일 2016 (전도서)에 여러분을 초대합니다 Moovijob.

100 개 이상의 룩셈부르크어 회사의 경험이 5 년, 당신 같은 높은 전단지를 찾고있을 것입니다. 700 개 이상의 구인 작년의 판 덕분되었습니다.

이 작업 박람회에 참여하려면 등록하려면 여기 (필수)를 클릭하고 전시 ‘목록을 발견하고 오픈 포지션을 발견!

브뤼셀, 릴, 리옹, 파리, 자르브뤼켄과 스트라스부르 : 우리는에서 무료로 반환 여행 버스를 provividing됩니다. 이제 이벤트 (가능)에 등록하여 자리를 청구 할 수 있습니다.

당신을 만나기를 기대!

Unicareers.lu – 학생 및 젊은 전문가의 채용 박람회
프로필 : 학사에서 학생들과 젊은 졸업생을위한 석사 학위에
경험의 최대 오년
날짜 금요일 9 월 23 일 2016 오전 10 시부 터 오후 5시까지
장소 : 룩셈부르크 콩 그레 (유럽 컨벤션 센터 룩셈부르크)
장소 드 난 유럽, 룩셈부르크 키르히 베르크 (Kirchberg)


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg e, dibęjin!
View bike

Unsubscribe
IT / Consulting, Luxembourg heye ji bo te!
www.unicareers.lu
xwendekarên hêja, pisporên ciwan delal,

Hûn lê digerin ji bo staj an jî rewşeke kar li IT-Consulting? Hûn qet li ser Luxembourg difikirîn? Ev ku duyem welatê dewlemend di cîhanê de li gor IMF bi a bazara kar zêde dibe û di rêza duyemîn de mûçe li Ewropayê (Global Aborî Magazine) e,.

Sektora ICT bi xizmetên aborî dînamîk piştgirî û şîrketên bidin pêşveçûna profesyonel bi lez û pakêtên balkêş ji bo derçûyên ciwan.

Ma tu dixwazî ji bo ku hun biceribînin û hevdîtinê bi endamgerekî mezin li Luksemburgê? Moovijob hûn ji bo karê next adil Unicareers.lu, li ser Roja Înê, September 23rd 2016 de hate guherandin Luxembourg Ethnographie (bi zêdehî) gazî.

Zêdetir ji 100 şîrketên Luxembourgish wê derê be, digerî bo flyers bilind mîna we, heta 5 salan. Zêdetir ji 700 recruitments sipas ji bo çapa sala borî de hatine kirin.

Ji bo beşdarî vê fûara kar digerî, bi tenê li vir click to qeyd bike (wêneke) û keşif lîsteya nasîner ‘û keşif çeperên vekirî!

Em dê bên provividing vegera FREE otobus Journey ji: Brukselê, Lille, Lyon, Parîs, Saarbrücken û Strasbourgê. Tu niha dikarî seat Bi qeydkirina li bûyera (subject ji bo hebûna) dibêjin.

Li hêviya kombûna te!

Unicareers.lu – The adil pistgirîya ji bo Xwendekarên û Professionals Young
Profiles: Ji bo Xwendekar û mezûnên Young ji Bachelor ji bo bawernameya master
Heta 5 salan ji tecrûbeya
Date: Roja Înê, September 23rd 2016 ji 10ê heta 5pm
Cih: Luxembourg Ethnographie (Navenda Peymana Ewropayê Luxemburg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-консалтинг: Люксембург Жумушка жатат!
көрүү онлайн

Unsubscribe
IT / Консалтинг, Люксембург сени күтүп жатат!
www.unicareers.lu
Урматтуу студенттер, урматтуу жаш кесипкөйлөр,

Сиз банктан такшалуудан ётъъ же IT-консалтинг бир кызмат ордуна келет? Сиз качандыр Люксембург жөнүндө ойлонушкан? Бул дүйнө жүзү боюнча экинчи бай өлкө болуп саналат, Europe бир өсүп эмгек рыногуна жана экинчи жогорку эмгек акы менен IMF ылайык (Global Finance журнал).

МКТ секторунун динамикалуу каржылык кызмат тарабынан колдоого алынган жана ишканалар жаш бүтүрүүчүлөрү үчүн тез, кесиптик жактан өнүктүрүү жана жагымдуу сунушташат.

Сиз муну сынап көр жана Люксембург негизги шугулданган менен тосуп келет? кийинки жумуш жарманкеси Unicareers.lu, жума күнү, 23-сентябрда 2016 Люксембург congrès боюнча (НАС) чакырат Moovijob.

100дөн ашык Luxembourgish компаниялар сен сыяктуу бийик илинүүчү издеп, тажрыйба 5 жылга чейин, ошол жерде болот. 700дөн ашуун алданган өткөн жылдагы басылмасынын урматында жасалган.

Бул жумуш жарманкесине катышат, жөн эле жерден каттоодон (милдеттүү) жана катышуучулар тизмесин аныктоо үчүн чыкылдатып жана ачык орундарын таап!

Биз FREE кайра Journey дату чейин provividing болот: Брюсселде, Лил, Лион, Париж, Саарбрюккене жана Страсбург. Балким, сен да азыр иш-чарага (бар болгондо) катталып жанына отурду дей албайт.

сага жооп күтүп!

Unicareers.lu – жаш адистери жана студенттердин эл үчүн жалдоо жарманкеси
Profiles: бакалавр студенттердин жана жаш бүтүрүүчүлөрү үчүн мастер-даражада
стажы 5 жылга чейин
Date: Жума, 23 сентября 2016 5PM чейин 10AM чейин
Орду: Люксембург congrès (European Convention Center Люксембург)
Жер-де l’Europe, Люксембург Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg ຖືກຈ້າງ!
ເບິ່ງອອນໄລນ໌

ຍົກເລີກ
IT / ທີ່ປຶກສາ, Luxembourg ແມ່ນລໍຖ້າສໍາລັບທ່ານ!
www.unicareers.lu
ນັກຮຽນທີ່ຮັກແພງ, ປະກອບອາຊີບຊາວຫນຸ່ມທີ່ຮັກແພງ,

ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາສໍາລັບການຝຶກຫຼືຕໍາແຫນ່ງວຽກເຮັດງານທໍາໃນ IT-Consulting? ທ່ານເຄີຍຄິດກ່ຽວກັບ Luxembourg? ມັນເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນຄັ້ງທີສອງໃນໂລກ, ອີງຕາມການ IMF ກັບຕະຫຼາດວຽກເຮັດງານທໍາການຂະຫຍາຍຕົວແລະຄ່າແຮງງານທີ່ສູງທີ່ສຸດອັນດັບສອງໃນເອີຣົບ (ວາລະສານການເງິນສາກົນ).

ຂະແຫນງ ICT ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແບບເຄື່ອນໄຫວແລະບໍລິສັດໃຫ້ການພັດທະນາເປັນມືອາຊີບໄວແລະການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ດຶງດູດໃຈສໍາລັບຜູ້ຮຽນຈົບຍັງອ່ອນ.

ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ມັນພະຍາຍາມແລະໄດ້ພົບກັບການທົດແທນທີ່ສໍາຄັນໃນການລັກເຊມເບີກ? Moovijob ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ທ່ານວຽກເຮັດງານທໍາຕໍ່ໄປຍຸດຕິທໍາ Unicareers.lu, ໃນວັນສຸກ, 23 ກັນຍາ 2016 ຢູ່ Luxembourg Congres (ປັນຍາຈານ).

ຫຼາຍກ່ວາ 100 ບໍລິສັດ Luxembourgish ຈະບໍ່ມີ, ຊອກຫາສໍາລັບ flyers ສູງຄືກັນກັບທ່ານໄດ້ເຖິງ 5 ປີຂອງການປະສົບການ. ຫຼາຍກ່ວາ 700 ທົດແທນທີ່ມີການເຮັດຂໍຂອບໃຈກັບສະບັບໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.

ການໃຊ້ເວລາເພື່ອຄວາມຍຸຕິທໍາວຽກເຮັດງານທໍານີ້, ພຽງແຕ່ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອລົງທະບຽນ (ບັງຄັບ) ແລະຄົ້ນພົບບັນຊີລາຍການສະແດງສິນຄ້າແລະຄົ້ນພົບສະຖານະເປີດ!

ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການ provividing ກັບຄືນຟຣີການເດີນທາງລົດຈາກ: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrückenແລະ Strasbourg. ໃນປັດຈຸບັນທ່ານສາມາດຂໍບ່ອນນັ່ງໄດ້ໂດຍການລົງທະບຽນກັບກໍລະນີ (ຕ້ອງມີ).

ຊອກຫາຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມທ່ານ!

Unicareers.lu – ການສັນຫາຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບນັກສຶກສາແລະປະກອບອາຊີບ Young
ວັດ: ສໍາລັບນັກສຶກສາແລະຜູ້ຮຽນຈົບຫນຸ່ມຈາກປະລິນຍາຕີໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ
ເຖິງ 5 ປີຂອງການປະສົບ
ວັນທີ່ສະຫມັກ: ວັນສຸກ, 23 ກັນຍາ 2016 ຈາກ 10am ຈົນກ່ວາ 5PM
ສະຖານທີ່: Luxembourg Congres (European Convention Center Luxembourg)
ສະຖານທີ່ de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT, Consulting, Luxemburgum est numerare!
View online

Cras interdum
IT / Consulting, Luxemburgum est pro te!
www.unicareers.lu
Cara alumni carissimi adulescentes elit,

Nulla vel dui nolite expavescere Consulting locum in illa? Have vos umquam de Luxemburgum? Secunda est in regionem opulentissimam, secundum Job IMF crescit in foro secundo summa mercedem in Europa (Global nulla Magazine).

A dynamica confirmatur ICT sector in financial servicia offerre vivos et professio progressionem iuvenes graduati et venustas packages.

Vis maior cum dare conantur Recruiters in Luxemburgum occurrere? Moovijob vos ad pulchra officium Next Unicareers.lu, on Friday, September 23 Luxemburgum in MMXVI Congres (cap).

C Lusitana turmas amplius ibi te quaerere alto volant, usque ad V annos experientia. Magis quam DCC Recruitments anno editio facta agimus.

Aequum officium hoc interesse, click here profiteretur (amet) et revelaverit exhibitors ‘album aperta detegeret honores!

Nos a elit enim provividing FREE redirent: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken et Argentorati. Iam potes dicere eventum nomina sellam (disponibilitate ad).

Vultus deinceps ad occursum tibi!

Unicareers.lu – The Student Recruitment aequum et Young Peritissimos
Profile enim est magister studentium et iuvenes graduati gradus laurea donati ab
Usque ad V annos experientia,
Date: Friday, September 23, a 10AM usque MMXVI 5PM
Place: Luxemburgum Congres (Europae Convention Center Luxemburgum)
De loco Europam, Luxemburgum Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg ir darbā!
Skatīt tiešsaistē

Atteikties
IT / Consulting, Luksemburga ir gaida jūs!
www.unicareers.lu
Dārgie studenti, dārgie jaunie profesionāļi,

Jūs meklējat prakses vai darba pozīcijas IT Consulting? Vai esat kādreiz domājuši par Luksemburgu? Tā ir otrā bagātākā valsts pasaulē, saskaņā ar SVF un ar pieaugošu darba tirgu un otro lielāko algu Eiropā (Global Finance Magazine).

IKT nozare atbalsta dinamiskiem finanšu pakalpojumi un uzņēmumi piedāvā ātru profesionālo attīstību un pievilcīgu paketes beidzējiem.

Vai vēlaties pamēģināt un tikties ar lielākajiem darba devējiem Luksemburgā? Moovijob aicinām Jūs uz nākamo darba taisnīgu Unicareers.lu, piektdien, 23. septembrī 2016. Luksemburgā Congrès (LDDK).

Vairāk nekā 100 luksemburgiešu uzņēmumi būs tur, meklē liela vēriena kā jūs, līdz 5 gadu pieredzi. Vairāk nekā 700 pieņemšana darbā ir veikti, pateicoties pagājušā gada izdevumā.

Lai piedalītos uz šo darba gadatirgus, vienkārši noklikšķiniet šeit reģistrēties (obligāti) un atklāt izstādes “”sarakstu un atklāt atvērtās pozīcijas!

Mums būs provividing BEZMAKSAS atpakaļceļam autobusus no: Brisele, Lille, Liona, Parīzē, Saarbrücken un Strasbūrā. Tagad jūs varat pieprasīt vietu, reģistrējot uz pasākumu (atkarībā no pieejamības).

Cerot uz tikšanos!

Unicareers.lu – Par Recruitment gadatirgus studentiem un jauniem profesionāļiem
Profili: studentiem un jaunajiem absolventiem no bakalaura līdz maģistra grādu
Līdz 5 gadu pieredze
Datums: piektdiena 23 septembris, 2016 no 10 no rīta līdz 5pm
Vieta: Luxembourg Congrès (Eiropas Convention Center Luksemburga)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT Consulting: Liuksemburgas nuomos!
Rodyti Prisijungė

Atsisakyti
IT / Internetas Konsultacijos, Liuksemburgas laukia Jūsų!
www.unicareers.lu
Mieli studentai, gerbiami jauni specialistai,

Jūs ieškote stažuotės ar darbo pozicijos IT Consulting? Ar kada nors galvojote apie Liuksemburge? Tai yra antras turtingiausias šalis pasaulyje, anot TVF su augančio darbo rinkoje ir antras didžiausias darbo užmokestis Europoje ( “”Global Finance Magazine).

IRT sektorius remia dinaminių finansinių paslaugų ir bendrovių pasiūlyti greitą profesinį tobulėjimą ir patrauklias pakuotes jaunų absolventų.

Norite suteikti jai pabandyti ir susitikti su pagrindinių darbdaviai Liuksemburge? Moovijob kviečiame Jus į kitą darbo vietų mugė Unicareers.lu, penktadienį, rugsėjo 23 2016 Liuksemburge Congrès (ECCL).

Daugiau nei 100 Luxembourgish įmonės bus ten, ieško aukštų skrajutes kaip jūs, iki 5 metų patirtį. Daugiau nei 700 įdarbinimas buvo padaryta dėka praėjusių metų leidimas.

Norėdami dalyvauti šio darbo mugėje, tiesiog spustelėkite čia norėdami užsiregistruoti (privaloma) ir atrasti Dalyvių sąrašas ir atrasti atvirų pozicijų!

Mes bus provividing NEMOKAMAI grįžtamasis reisas autobusus nuo: Briuselis, Lille, Lyon, Paryžius, Sarbriukenas ir Strasbūre. Dabar galite reikalauti vietą užsiregistravus į renginį (esant galimybei).

Laukiu susitikimo su tavimi!

Unicareers.lu – Įdarbinimo mugė studentams ir jauniems specialistams
Profiliai: studentams ir jauniems absolventams bakalauro į magistro laipsnį
Iki 5 metų patirtis
Data: Penktadienis, rugsėjo 23. 2016 nuo 10 iki 5pm
Vieta: Liuksemburgas Congrès (Europos konferencijų centras Liuksemburgas)
Place de l’Europe, Liuksemburgas Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Lëtzebuerg ass rekrutéiert!
View online

QIBaseResult
IT / Consulting, Lëtzebuerg fir dir wart!
www.unicareers.lu
Léif Schüler, léif jonk professionnelle,

Dir sidd op der Sich no engem Stage oder eng Aarbecht Positioun am IT-Consulting? Hutt Dir jeemools iwwert Lëtzebuerg geduecht? Et ass den zweete räichsten Land op der Welt, no FMI mat engem dynamesche Aarbechtsmarché an der zweeter héchste Léin an Europa (Global Finance Magazine).

D’ICT Secteur ass duerch dynamesch Finanzplaz Servicer ënnerstëtzt a Betriber bidden quick berufflech Entwécklung an attraktiv Formulen fir jonk kënnen.

Wëllt dir et e probéiert an dénger grouss erweckt zu Lëtzebuerg ze ginn? Moovijob Dir op Luxembourg Congrès (ECCL) fir d’nächst Aarbecht fair Unicareers.lu, op Freideg, 23. September 2016 invitéieren.

Méi wéi 100 Lëtzebuerger Entreprisen do ginn, fir héich Flyeren wéi Dir sicht, bis zu 5 Joer Erfahrung. Méi wéi 700 recruitments gewiescht merci fir d’lescht Joer d’Editioun feieren.

Fir Deel zu dëser Aarbecht fair huelen, einfach hei klicken fir (obligatoresch) aschreiwen an der Exposanten ‘Lëscht entdecken an entdeckt déi oppen Positiounen!

Mir wäerten provividing GRATIS Heemrees Bussen aus: Bréissel, Lille, Lyon, Paräis, Saarbrécken an zu Stroossbuerg. Dir kënnt elo e Sëtz duerch Umeldung fir de Fall (Thema ze Disponibilitéit) behaapten.

Freeën eis Iech ze Sëtzung!

Unicareers.lu – D’fair Recruitment fir Studenten a Young Firmen
Profiler: Fir Studenten an Young Graduéierter aus Apostolorum zu engem Master Diplom
Bis zu 5 Joer Erfahrung
Datum: Freideg, 23. September 2016 vun 10 Auer bis 5PM
Place: Luxembourg Congrès (Verfassungskonvent Center Lëtzebuerg)
Place de l’Europe, zu Lëtzebuerg um Kierchbierg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ИТ Консалтинг: Луксембург вработување!
ги видите на интернет

отпишување
ИТ / Консалтинг, Луксембург е на чекање за вас!
www.unicareers.lu
Почитувани студенти, драги млади професионалци,

Вие сте во потрага за стажирање или работно место во ИТ Консалтинг? Дали некогаш сте размислувале за тоа Луксембург? Тоа е вториот најбогатата земја во светот, според ММФ, со растечки пазар на труд, а вториот највисоките плати во Европа (Global Finance, списание).

ИКТ секторот е поддржан од страна на динамичен финансиски услуги и компании нудат брз професионален развој и атрактивни пакети за млади дипломирани студенти.

Дали сакате да го даде да се проба и да ги задоволи со големи работодавци во Луксембург? Moovijob Ве покануваме на следната работа фер Unicareers.lu, на Петок 23 Септември, 2016 година во Луксембург на Congres (Проп).

Повеќе од 100 луксембуршки компании ќе бидат таму, во потрага за високо флаери како тебе, до 5 години работно искуство. Повеќе од 700 вработувања се направени благодарение на минатогодишното издание.

Да земе учество во оваа работа фер, едноставно кликнете тука за регистрација (задолжително) и да се најде на листата на изложувачите и да ја откриеме отворени работни места!

Ние ќе се provividing БЕСПЛАТНО враќање автобуси од: Брисел, Лил, Лион, Париз, Сарбрикен и Стразбур. сега може да се тврди со седиште со регистрирање на настанот (во зависност од достапноста).

Во потрага очекуваме да сретнеме!

Unicareers.lu – саемот за вработување за студентите и младите професионалци
Профили: За студенти и млади дипломирани студенти од диплома за степен Магистер
До 5 години работно искуство
Датум: Петок 23 септември, 2016 од 10:00 до 17:00
Место: Луксембург на Congres (Европска конвенција центар Луксембург)
Place de l’Europe, Луксембург Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg no fandraisana mpiasa avokoa!
Hijery an-tserasera

Unsubscribe
IT / Consulting, Luxembourg no miandry anao!
www.unicareers.lu
Ry mpianatra, ry tanora matihanina,

Ianao mitady ny internship na asa toerana ao amin’ny IT-Consulting? Efa nieritreritra momba ny Luxembourg? Izany no manan-karena indrindra faharoa firenena eto amin’izao tontolo izao, araka ny FMI tamin’ny mitombo tsenan’ny asa sy ny karama ambony indrindra faharoa any Eoropa (Global Finance Magazine).

Ny sehatry ny ICT no tohanan’ny mavitrika ara-bola sy ny orinasa manolotra asa matihanina haingana fampandrosoana sy tsara tarehy fonosana ho an’ny tanora diplaoma.

Ve ianao te-hanome azy ny try ka hihaona amin ‘ny lehibe tao Luxembourg recruiters? Moovijob Manasa anao ho any amin’ny asa manaraka ara-drariny Unicareers.lu, tamin’ny Zoma, faha-23 Septambra 2016 amin’ny Congrès Luxembourg (Mpito).

Maherin’ny 100 ireo orinasa Luxembourgish dia ho ao, mitady avo taratsy kely tahaka anao na dia hatramin’ny 5 taona ny traikefa. Maherin’ny 700 recruitments dia natao noho ny tamin’ny taon-dasa ny fanontana.

Mba handray anjara amin’ny asa ara-drariny izany, tsindrio fotsiny eto raha hisoratra anarana (maintsy) ary hahita ny exhibitors ‘lisitra sy hahita ny misokatra toerana!

Isika dia provividing FREE hiverina Journey fiara fitateram-bahoaka avy: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken sy Strasbourg. Afaka milaza izao amin’ny fipetrahana teo anilan’ny ny fisoratam ny hetsika (foto-kevitra ny fisian’ny).

Manantena ny hihaona aminareo!

Unicareers.lu – Ny Recruitment ara-drariny ho an’ny mpianatra sy ny Young Professionals
Profiles: ho an’ireo mpianatra sy ny tanora nahazo diplaoma avy amin’ny Bachelor ho any amin’ny Tompo diplaoma
Up ny 5 taona ny traikefa
Date: Friday, faha-23 Septambra 2016 amin’ny 10AM hatramin’ny 5 ora hariva
Toerana: Luxembourg Congrès (Fifanarahana Eoropeanina Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg mencari pekerja!
Lihat dalam talian

unsubscribe
IT / Consulting, Luxembourg sedang menunggu untuk anda!
www.unicareers.lu
pelajar yang dihormati, profesional muda sekalian,

Anda mencari magang atau kedudukan pekerjaan di IT-Consulting? Adakah anda pernah berfikir tentang Luxembourg? Ia adalah negara kedua terkaya di dunia, menurut IMF dengan pasaran kerja yang semakin meningkat dan gaji yang kedua tertinggi di Eropah (Global Finance Magazine).

Sektor ICT disokong oleh perkhidmatan kewangan yang dinamik dan syarikat menawarkan pembangunan profesional cepat dan pakej menarik bagi graduan muda.

Adakah anda ingin mencuba dan bertemu dengan perekrut utama di Luxembourg? Moovijob menjemput anda untuk tugas seterusnya Unicareers.lu adil, pada Jumaat September 23, 2016 di Luxembourg Congrès (Peng).

Lebih daripada 100 syarikat Luxembourg akan berada di sana, mencari risalah tinggi seperti anda, sehingga 5 tahun pengalaman. Lebih daripada 700 Perjawatan telah dibuat terima kasih kepada edisi tahun lepas.

Untuk mengambil bahagian ke pameran kerja ini, hanya klik di sini untuk mendaftar (wajib) dan menemui senarai peserta dan menemui kedudukan terbuka!

Kami akan provividing pulangan PERCUMA bas Journey daripada: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken dan Strasbourg. Anda kini boleh membuat tuntutan kerusi dengan mendaftar untuk acara tersebut (tertakluk kepada ketersediaan).

Berharap dapat menemui anda!

Unicareers.lu – The Recruitment adil untuk Pelajar dan Profesional Muda
Profil: Untuk Pelajar dan graduan muda dari Sarjana Muda ke tahap Master
Sehingga 5 tahun pengalaman
Tarikh: Jumaat September 23, 2016 dari 10:00 hingga 17:00
Place: Luxembourg Congrès (Pusat Konvensyen Eropah Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ഐടി-ഡിഡിയാണ്: ലക്സംബർഗ് നിയമിക്കുമെന്നും ചെയ്യുന്നു!
ഓൺലൈനിൽ കാണുക

അൺസബ്സ്ക്രൈബ്
ഐടി / കൺസൾട്ടിംഗ്, ലക്സംബർഗ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു!
www.unicareers.lu
പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പ്രിയ യുവ പ്രൊഫഷണലുകൾ,

താങ്കൾക്ക്-കൺസൾട്ടിംഗ് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി സ്ഥാനം തിരയുന്ന? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ലക്സംബർഗ് കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു വളരുന്ന ജോലി വിപണി ഐഎംഎഫ് യൂറോപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന കൂലി (ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻസ് മാഗസിൻ) പ്രകാരം, ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ സമ്പന്നമായ രാജ്യമാണ്.

ഐസിടി മേഖലയിൽ ചലനാത്മക സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ വഴി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുള്ളു കമ്പനികൾ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വികസന, യുവ ബിരുദധാരികളിൽ വേണ്ടി ആകർഷകമായ പാക്കേജുകൾ വാഗ്ദാനം.

നിങ്ങൾ അതു ശ്രമിക്കൂ, ലക്സംബർഗ് പ്രധാന റിക്രൂട്ട്മെൻറ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? Moovijob വെള്ളിയാഴ്ച, സെപ്തംബർ 23 2016 ലക്സംബർഗ് Congres (സഭാ) എത്തി, അടുത്ത തൊഴിൽ മേള Unicareers.lu നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

100 ലധികം ലക്സംബർഗിഷ് കമ്പനികൾ അവിടെ, അനുഭവം 5 വർഷം വരെ, നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഉയർന്ന ഫ്ലൈയറുകൾ തിരയുന്ന ആയിരിക്കും. 700 ലേറെ നടത്തുന്നതിനും കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിപ്പിൽ നന്ദി ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈ തൊഴിൽ മേള ലേക്ക് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ്, ലളിതമായി രജിസ്റ്റർ (നിർബന്ധമായും) ഉം എക്സിബിറ്റേഴ്സ് പട്ടികയിൽ കണ്ടെത്താനും ഓപ്പൺ സ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്!

ബ്രസെല്സ്, ലില്, ലൈയന്, പാരീസ്, സാര്ബ്രുക്കന് ലും നാം നിന്ന് സൗജന്യമായി യാത്രയായിരുന്നു ബസുകൾ provividing ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവന്റ് (ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ്) രജിസ്ടർ ഒരു സീറ്റ് അവകാശപ്പെടാനാവില്ല.

നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു!

Unicareers.lu – വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യംഗ് പ്രഫഷണൽസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ന്യായമായ
പ്രൊഫൈലുകൾ: ബാച്ചിലർ നിന്ന് മാസ്റ്റേർസ് ബിരുദം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യംഗ് പാസായവർക്കായുള്ള
അനുഭവം 5 വർഷം വരെ
തീയതി: വെള്ളി, സെപ്തംബർ 23 2016 10AM നിന്ന് വൈകുന്നേരം 5 വരെ
സ്ഥലം: ലക്സംബർഗ് Congres (യൂറോപ്യൻ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ലക്സംബർഗ്)
ഡി യൂറോപ്പ് സ്ഥലം, ലക്സംബർഗ് Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: il-Lussemburgu huwa kiri!
View fuq l-internet

unsubscribe
IT / Consulting, il-Lussemburgu għalikom!
www.unicareers.lu
Għeżież studenti, professjonisti żgħażagħ Għeżież,

Inti qiegħed tfittex għal apprendistat jew pożizzjoni tax-xogħol fl-IT-Consulting? Qatt ħsibt dwar Lussemburgu? Hija l-pajjiż tieni l-aktar sinjuri fid-dinja, skond IMF b’suq tax-xogħol li qed jikber u l-pagi tieni ogħla fl-Ewropa (Global Magazine Finanzi).

Is-settur tal-ICT huwa appoġġjat minn servizzi finanzjarji dinamiċi u kumpaniji joffru żvilupp professjonali rapidu u pakketti attraenti għal gradwati żgħażagħ.

Do inti tixtieq li jipprova hu u tiltaqa ‘mal-jirrekluta maġġuri fil-Lussemburgu? Moovijob nistedinkom biex il-Unicareers.lu impjieg li jmiss ġust, fuq il-Ġimgħa 23 settembru, 2016 fil-Lussemburgu Congres (ECCL).

Aktar minn 100 kumpanija Lussemburgiżi se jkun hemm, infittxu flyers għolja bħalek, sa 5 snin ta ‘esperjenza. Aktar minn 700 reklutaġġi saru grazzi għall-edizzjoni tas-sena loħra.

Biex jieħdu sehem biex din il-fiera tal-impjiegi, sempliċement ikklikkja hawn biex jirreġistraw (obbligatorju) u jiskopru lista l-esibituri u jiskopru l-pożizzjonijiet miftuħa!

Aħna se jkun provividing FREE ritorn xarabanks Vjaġġ minn: Brussell, Lille, Lyon, Pariġi, Saarbrücken u Strasburgu. Inti tista ‘issa titlob sedil billi tirreġistra l-avveniment (soġġett għad-disponibbiltà).

Bil-ħerqa li niltaqa ‘magħkom!

Unicareers.lu – L Reklutaġġ ġust għall-Istudenti u Professjonisti Żgħażagħ
Profili: għal studenti u gradwati żgħażagħ minn baċċellerat għal grad ta ‘Master
Sa 5 snin ta ‘esperjenza
Data: il-Ġimgħa Settembru 23, 2016 minn 10:00 sa l 5:00
Post: Il-Lussemburgu Congres (Ewropea Convention Center Lussemburgu)
Place de l’Europe, il-Lussemburgu Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: kei te utu Luxembourg!
Tirohia ipurangi

ohauru
IT / Consulting, kei te tatari Luxembourg mo koutou!
www.unicareers.lu
ākonga here, aroha taitamariki ngaio,

E rapu ana koe mo te karahipi he tūranga mahi i roto i te IT-Consulting ranei? Kua ake koutou whakaaro e pā ana ki Luxembourg? Ko te reira i te whenua tuarua momona i roto i te ao, kia rite ki IMF ki te mākete mahi e tipu me te utu tuarua rawa i roto i Europe (Global Finance Magazine).

tautoko te rängai ICT e hihiri ratonga pūtea me kamupene whakahere te whakawhanaketanga ngaio tere, me pōkai ātaahua mō te kuao paetahi.

E hiahia ana koe ki te hoatu i te reira i te piro me te whakatau ki te nuu nui i roto i Luxembourg? Moovijob fakaafe’i koe ki te mahi i muri ataahua Unicareers.lu, i runga i te Paraire, Mahuru 23 2016 i Luxembourg Congrès (KOH).

ka neke atu i te 100 kamupene Rakapuō reira, titiro hoki mātārere teitei rite koutou, ki runga ki te 5 tau o te wheako. Kua Neke atu i 700 recruitments hanga whakawhetai ki te putanga o whakamutunga tau.

Ki te tango i te wahi ki tenei ataahua mahi, pāwhiri noa i konei ki te rēhita (whakahauanga) me ite i te rārangi nga exhibitors ‘a ite i te tūranga tuwhera!

Ka tatou e provividing hoki FREE Journey pahi i: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken ko Strasbourg. inaianei taea e koe te titau i te nohoanga i te rēhita ki te hui (raro ki te wātea).

Titiro whakamua ki te whakatutuki i a koutou!

Unicareers.lu – Ko te ataahua Recruitment mō ngā ākonga me te ngaio Young
Kōtaha: hoki ngā ākonga, me te Young raukura i Bachelor ki te tohu Kaiwhakaako
Whakatika ki te 5 tau o te wheako
Rā: Paraire, Hepetema 23 2016 mai i te 10am noa 5pm
Place: Luxembourg Congrès (Pākehā Convention Center Luxembourg)
Wahi de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

आयटी कन्सल्टिंग: लक्संबॉर्ग कामावर आहे!
ऑनलाइन पाहण्यासाठी

सदस्यत्व रद्द करा
आयटी / सल्ला, लक्झेंबर्ग आपली वाट पाहत आहे!
www.unicareers.lu
प्रिय विद्यार्थी, प्रिय तरुण व्यावसायिक,

आपण एक इंटर्नशिप किंवा आयटी कन्सल्टिंग नोकरी स्थान शोधत आहात? आपण कधीही लक्झेंबर्ग विचार आहेत? तो एक वाढत नोकरी बाजार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व युरोप मध्ये दुसरा सर्वोच्च वेतन (ग्लोबल फायनान्स नियतकालिक) त्यानुसार, जगातील दुसर्या श्रीमंत देश आहे.

आयसीटी क्षेत्रात गतिमान आर्थिक सेवा द्वारे समर्थीत आहे आणि कंपन्या तरुण पदवीधर जलद व्यावसायिक विकास आणि आकर्षक संकुल देतात.

आपण एक प्रयत्न करा आणि ते लक्संबॉर्ग प्रमुख नेमणूक पूर्ण करू इच्छिता? पुढील नोकरी गोरा Unicareers.lu, शुक्रवार, सप्टेंबर 23, 2016 लक्संबॉर्ग कॉंग्रेस येथे (उप) आमंत्रित Moovijob.

100 पेक्षा जास्त डायलर कंपन्यांना अनुभव 5 वर्ष, आपण प्रमुख flyers शोधत होईल. 700 पेक्षा जास्त पदभरती गेल्या वर्षी च्या आवृत्तीत धन्यवाद केले गेले आहेत.

हे काम योग्य भाग घेणे, फक्त नोंदणी करण्यासाठी येथे क्लिक करा (अनिवार्य) आणि प्रदर्शक यादीत शोधू आणि ओपन पोझिशन्स उघड करा!

ब्रुसेल्स, लिल, ल्योन, पॅरिस, सार्ब्रुक्केन आणि स्ट्रास्बॉर्ग: आम्ही मोफत परत प्रवास बसेस provividing जाईल. आपण आता घटना (उपलब्धता अधीन) नोंदणी करून एक आसन दावा करू शकता.

भेटण्याची अपेक्षा!

Unicareers.lu – विद्यार्थी आणि तरुण व्यावसायिकांना भरती गोरा
प्रोफाइल: बॅचलर आणि विद्यार्थी यंग पदवीधर एक मास्टर पदवी
अनुभव पर्यंत 5 वर्षे
तारीख: सप्टेंबर 23, 2016 10am ते 5 पर्यंत शुक्रवारी
स्थान: लक्संबॉर्ग कॉंग्रेस (युरोपियन कन्व्हेन्शन सेंटर लक्संबॉर्ग)
स्थान डी L युरोप, लक्झेंबर्ग Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Люксембург ажилд байна!
онлайн харах

бvртгэлээс хасах
IT / Зөвлөгөө, Люксембург таныг хүлээж байна!
www.unicareers.lu
Эрхэм хүндэт оюутан, хайрт залуу мэргэжилтнүүд,

Та дадлага эсвэл IT-зөвлөх нь ажлын байр хайж байгаа юм бэ? Та хэзээ нэгэн цагт Люксембург талаар бодож үзсэн үү? Энэ нь өсөн нэмэгдэж буй ажлын байрны зах зээл нь ОУВС, Европын хоёр дахь хамгийн өндөр цалин (Global Finance сэтгүүл) дагуу, дэлхийн хоёр дахь хамгийн баян улс юм.

МХТ-ийн салбарын динамик санхүүгийн үйлчилгээг дэмжиж байгаа бөгөөд компаниуд залуу төгсөгчдийн хувьд хурдан мэргэжлийн хөгжил, сонирхолтой багцуудыг санал болгож байна.

Та үүнийг туршаад болон Люксембург томоохон элсүүлэгчид уулзах хүсэж байна уу? дараагийн ажлын байрны шударга Unicareers.lu, баасан гаригт, September 23 2016 Люксембург Congrès үед (ECCL) таныг урьж байна Moovijob.

100 гаруй Люксембургийн компаниуд туршлага 5 жил, чам шиг өндөр амаар хайж хүртэл тэнд байх болно. 700 гаруй recruitments өнгөрсөн жил хэвлэлд ачаар хийсэн байна.

Энэ ажлын байрны яармагт оролцох тулд ердөө л бүртгүүлэх энд дарна уу (заавал) болон үзэсгэлэн худалдаанд “”жагсаалтыг олж, нээлттэй албан тушаал олж!

Брюссель, Лилль, Лион, Парис, Saarbrücken болон Страсбург: Бид аас үнэгүй буцах Аялал автобус provividing болно. Та одоо үйл явдлын (боломжоос хамаарна) бүртгүүлэх замаар суудал шаардаж болно.

та уулзахыг тэсэн ядан хүлээж!

Unicareers.lu – Оюутнууд болон Залуу мэргэжилтнүүдэд зориулсан ажлын байрны сонгон шалгаруулалт шударга
Горим: бакалаврын оюутнууд болон залуу төгсөгчдийн хувьд мастер зэрэгтэй
туршлагатай хүртэл 5 жил
Огноо: Friday, September 23 2016 10AM-аас 5 цагаас хүртэл
Газар: Люксембург Congrès (Европын Конвенц төв Люксембург)
Газар де l’, Европ, Америк, Люксембург Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

အိုင်တီ-ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း: လူဇင်ဘတ်ငှားရမ်းနေပါသည်!
အွန်လိုင်းကြည့်ရန်

စာရင်းဖျက်ရန်
အိုင်တီ / Consulting, လူဇင်ဘတ်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေပါသည်!
www.unicareers.lu
ချစ်ခင်ရပါသောကျောင်းသားများ, ချစ်သောလူငယ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ,

သငျသညျအိုင်တီ-အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးအလုပ်သင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အလုပ်ရာထူးရှာနေကြသလဲ သငျသညျအစဉျအမွဲလူဇင်ဘတ်စဉ်းစားဖူးပါသလော ဒါဟာကြီးထွားလာအလုပ်ဈေးကွက်နဲ့ IMF နှင့်ဥရောပတိုက်တွင်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးလုပ်ခ (ဂလိုဘယ်ဘဏ္ဍာရေးမဂ္ဂဇင်း) အရ, ကမ္ဘာ့ဒုတိယအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါအိုင်စီတီကဏ္ဍပြောင်းလဲနေသောဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကထောက်ပံ့သည်နှင့်ကုမ္ပဏီများအမြန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လူငယ်ဘွဲ့ရဘို့ဆွဲဆောင်မှု packages များဆက်ကပ်။

သင်ကတစ်ဦးပါပေးနှင့်လူဇင်ဘတ်အတွက်အဓိကရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်ချင်ပါသလား Moovijob သောကြာနေ့, လူဇင်ဘတ်Congrès (ဒေ) မှာစက်တင်ဘာလ 23 2016 ရက်နေ့တွင်လာမည့်အလုပ်အကိုင်အမျှတ Unicareers.lu ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

100 ကျော်အဘိဓါန် Luxembourgish ကုမ္ပဏီတွေအတွေ့အကြုံ 5 နှစ်အထိ, သင်တို့ကဲ့သို့မြင့်မားသောလက်ကမ်းကြော်ငြာတွေရှာနေရှိရလိမ့်မည်။ 700 ကျော်န်ထမ်းခေါ်ယူမှုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ထုတ်ဝေကျေးဇူးတင်ကြပြီ။

ဒီအလုပ်မျှတဖို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူမှ, ရိုးရိုး (မဖြစ်မနေ) မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်ပြသခဲ့သည် ” စာရင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ပွင့်လင်းရာထူးရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ!

ဘရပ်ဆဲလ်, လိုင်လီ, လိုင်ယွန်, ပဲရစ်, Saarbrückenနှင့် Strasbourg: ကျနော်တို့ကနေအခမဲ့ပြန်လာခရီးဘတ်စ်ကား provividing လိမ့်မည်။ သငျသညျယခုဖြစ်ရပ် (ရရှိမှုမှဘာသာရပ်) ကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့အားဖြင့်တစ်ဦးထိုင်ခုံဆိုနိုငျသညျ။

သငျသညျတှေ့ဆုံဖို့မျှော်လင့်!

Unicareers.lu – ကျောင်းသားများနှင့်လူငယ်ပညာရှင်များသည်န်ထမ်းခေါ်ယူမှုတရားမျှတတဲ့
profiles: ဘွဲ့ကနေမာစတာဒီဂရီမှကျောင်းသားများနှင့်လူငယ်ဘွဲ့ရများအတွက်
အတွေ့အကြုံ 5 နှစ်အထိ
date: 10AM မှ 5PM သည်အထိသောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 23 2016
ရာဌာန: လူဇင်ဘတ်Congrès (ဥရောပကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာလူဇင်ဘတ်)
de l’ဥရောပ Place, လူဇင်ဘတ် Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

आईटी-परामर्श: लक्समबर्ग भर्ती छ!
अनलाइन हेर्नुहोस्

सदस्यता खारेज
आईटी / परामर्श, लक्जमबर्ग लागि प्रतीक्षा छ!
www.unicareers.lu
प्रिय विद्यार्थी, प्रिय युवा व्यवसायि,

तपाईं एक इंटर्नशिप वा आईटी-परामर्श मा एक काम स्थिति को लागि देख रहे हो? के तपाईं कहिल्यै लक्समबर्ग बारेमा विचार? यो एक बढ्दै काम बजार संग आईएमएफ र युरोप मा दोस्रो उच्चतम ज्याला (ग्लोबल वित्त पत्रिका) अनुसार, संसारमा दोस्रो अमीर देश छ।

आईसीटी क्षेत्र गतिशील वित्तीय सेवा द्वारा समर्थित छ र कम्पनीहरु जवान स्नातकहरूको लागि छिटो व्यावसायिक विकास र आकर्षक प्याकेजहरू प्रदान।

तपाईं यसलाई प्रयास गर्नुहोस् र लक्जमबर्ग मा प्रमुख Recruiters पूरा गर्न चाहनुहुन्छ? अर्को काम निष्पक्ष Unicareers.lu, शुक्रबार, सेप्टेम्बर 23 2016 लक्जमबर्ग Congrès मा (उप) गर्न आमन्त्रित Moovijob।

100 भन्दा बढी लक्जमबर्गिश कम्पनीहरु, माथि अनुभव 5 वर्ष तपाईं जस्तै उच्च फ्लायरहरू लागि देख, त्यहाँ हुनेछ। 700 भन्दा बढी recruitments गत वर्ष गरेको संस्करणमा धन्यवाद गरेका छन्।

यो काम निष्पक्ष गर्न भाग लिन, बस दर्ता गर्न यहाँ क्लिक (अनिवार्य) र exhibitors ‘सूची पत्ता लगाउन र खुला स्थितिहरू पत्ता लगाउन!

ब्रसेल्स, लिले, लियोन, पेरिस, सारब्रुकेन र स्ट्रासबर्ग: हामी निःशुल्क फिर्ती बसें provividing गरिनेछ। अब तपाईं घटना (उपलब्धता को अधीन) गर्न दर्ता गरेर एक सीट दाबी गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईं बैठक अगाडी देख!

Unicareers.lu – विद्यार्थी र युवा व्यवसायी लागि भर्ती निष्पक्ष
प्रोफाइल: स्नातक देखि विद्यार्थीहरू र युवा स्नातकहरूको लागि एक मास्टर डिग्री गर्न
अनुभव अप गर्न 5 वर्ष
मिति: शुक्रबार, सेप्टेम्बर 23 2016 10 am देखि 5PM सम्म
स्थान: लक्समबर्ग Congrès (युरोपेली सभा केन्द्र लक्समबर्ग)
ठाउँ डे l’युरोप, लक्समबर्ग Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg er å ansette!
Se online

Avmelding
IT / Consulting, Luxembourg venter på deg!
www.unicareers.lu
Kjære studenter, kjære unge fagfolk,

Du leter etter en praksisplass eller en stilling i IT-Consulting? Har du noen gang tenkt på Luxembourg? Det er den nest rikeste landet i verden, ifølge IMF med en voksende arbeidsmarked og den nest høyeste lønningene i Europa (Global Finance Magazine).

IKT-sektoren er støttet av dynamiske finansielle tjenester og selskaper tilbyr rask faglig utvikling og attraktive pakker for unge akademikere.

Ønsker du å prøve og møte med de store rekrutterere i Luxembourg? Moovijob invitere deg til neste jobbmesse Unicareers.lu, fredag, 23 september 2016 i Luxembourg Congrès (Fork).

Mer enn 100 luxembourgske selskapene vil være der, på jakt etter høye flygeblad som deg, opp til 5 års erfaring. Mer enn 700 rekrutteringer har blitt gjort takket være fjorårets utgave.

For å delta på denne jobbmessen, klikker du bare her for å registrere (obligatorisk) og oppdage utstillerne ‘liste og oppdage de åpne posisjoner!

Vi skal provividing GRATIS hjemreisen busser fra: Brussel, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken og Strasbourg. Du kan nå kreve en plass ved å registrere deg til hendelsen (avhengig av tilgjengelighet).

Ser frem til å møte deg!

Unicareers.lu – Rekrutterings rettferdig for studenter og Young Professionals
Profiler: For studenter og unge akademikere fra Bachelor til en mastergrad
Opp til 5 års erfaring
Dato: Fredag 23 september 2016 fra kl 10 til 17:00
Sted: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

انفارمشن مشورتي: لوکزامبورګ ده د ګومارنې!
د انلاین

د ګډون د
IT / Consulting، لوکزامبورګ تاسو ته په تمه ده!
www.unicareers.lu
ګرانو زده کوونکو، خوږو ځوان مسلکي،

تاسې لپاره يو ستاژ او يا په انفارمشن Consulting د کار موقف په لټه کې دي؟ آيا تاسو په اړه لوکزامبورګ فکر کاوه؟ دا د IMF سره د نمو د کار په بازار او په اروپا کې د دوهم لوړ معاش (Global مالیې مجلې) له مخې په نړۍ کې دوهم شتمن هېواد دی،.

د ICT سکتور خوځنده مالي خدمتونو په ملاتړ او شرکتونو وړاندې د ځوان فارغان د چټک مسلکي پراختيا او په زړه پورې چمدان.

تاسو غواړئ چې دا هڅه ورکړي او په لوکزامبورګ د سترو ګمارونکو پوره کوي؟ Moovijob چې په راتلونکو دنده عادلانه Unicareers.lu، د جمعې، د سپتمبر 23rd د 2016 کال په لوکزامبورګ Congrès (ECCL) تاسې ته بلنه.

نور 100 لوګزامبورګي شرکتونه به هلته وي، د تجربه 5 کلونو لپاره د ستاسو په شان لوړ کړي.هو په لټه کې، دي. د 700 څخه زیات داستخدام شوي دي چې د تیر کال د ګڼه مننه کړې.

ته له دې دندې نندارتون کې برخه واخلي، په ساده کیکاږۍ ثبت (اجباري) او د نندارتون ‘لست کشف او د پرانيستي پوستونو کشف!

بروکسل، Lille، Lyon، پاریس، Saarbrücken او ستراس: موږ به په وړيا بدل سفر بسونو څخه provividing شي. تاسو اوس کولای شي له خوا په صورت کې (د شتون موضوع) په ثبتولو کې څوکۍ ادعا کوي.

په لټه کې له غونډې تاسو مخ!

Unicareers.lu – د زده کوونکي او ځوانان د مسلکی کسانو د استخدام عادلانه
ځانګړتياوې: د څخه د لیسانس زده کوونکي او ځوانان د فارغانو د يو ماسټر درجې
د تجربه تر 5 کاله
نېټه: جمعه، د سپتمبر 23rd د 2016 کال څخه تر 10AM 5PM
ځای: لوکزامبورګ Congrès (اروپا د تړون د مرکز لوکزامبورګ)
ځای de l’اروپا، لوکزامبورګ Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-مشاور: لوکزامبورگ است استخدام!
مشاهده آنلاین

لغو اشتراک
IT / مشاوره، لوکزامبورگ در انتظار شما!
www.unicareers.lu
دانش آموزان عزیز، حرفه ای جوان عزیز،

شما به دنبال برای کارآموزی و یا یک موقعیت شغلی در IT-مشاوره؟ آیا تا به حال در مورد لوکزامبورگ فکر کرده اید؟ این دومین ثروتمندترین کشور جهان با توجه به صندوق بین المللی پول با بازار کار در حال رشد و دوم بالاترین دستمزد در اروپا (جهانی مالی مجله) است.

بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است که توسط خدمات مالی پویا پشتیبانی و شرکت های ارائه توسعه حرفه ای سریع و بسته های جذاب برای فارغ التحصیلان جوان است.

آیا می خواهید به آن را امتحان کنید و با استخدام عمده در لوکزامبورگ؟ Moovijob شما به کار بعدی عادلانه Unicareers.lu، در روز جمعه، 2016 سپتامبر 23 در لوکزامبورگ کنگره (جامعه) دعوت می کنند.

بیش از 100 شرکت لوکزامبورگی وجود خواهد داشت، به دنبال آگهی بالا مثل شما، تا 5 سال تجربه. بیش از 700 استخدام به لطف نسخه سال گذشته ساخته شده اند.

برای شرکت در این بازار کار، به سادگی اینجا کلیک کنید برای ثبت نام (اجباری) و کشف لیست غرفه داران و کشف پوزیشن های باز!

ما خواهد بود با provividing بازگشت رایگان اتوبوس سفر از: بروکسل، لیل، لیون، پاریس، زاربروکن و استراسبورگ. شما هم اکنون می توانید یک صندلی با ثبت نام به این رویداد (در صورت موجود بودن) ادعا می کنند.

منتظر دیدار شما!

Unicareers.lu – نمایشگاه استخدام برای دانشجویان و متخصصان جوان
پروفایل: برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان جوان از کارشناسی به کارشناسی ارشد
تا 5 سال تجربه
تاریخ: جمعه، 2016 سپتامبر 23 از 10:00 تا 05:00
محل: لوکزامبورگ کنگره (مرکز کنوانسیون اروپایی لوکزامبورگ)
محل د l ‘اروپا، لوکزامبورگ کیرشبرگ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luksemburg wynajmu!
Zobacz on-line

Wyrejestrowanie
IT / Konsulting, Luksemburg czeka na Ciebie!
www.unicareers.lu
Drodzy uczniowie, drodzy młodzi profesjonaliści,

Szukasz staż lub stanowisko pracy w IT-Consulting? Czy kiedykolwiek myślałeś o Luksemburgu? Jest drugim najbogatszym krajem na świecie, według MFW z rosnącym rynku pracy, a drugi najwyższych zarobków w Europie (Global Finance Magazine).

Sektor ICT jest obsługiwany przez dynamicznych usług finansowych i firm oferuje szybki rozwój zawodowy oraz atrakcyjne pakiety dla młodych absolwentów.

Chcesz spróbować i spotkać się z głównymi rekruterów w Luksemburgu? Moovijob Zapraszamy do następnego zadania godziwej Unicareers.lu, w piątek, 23 września 2016 roku w Luksemburgu Kongresowego (Eccl).

Ponad 100 luksemburskie spółki będzie tam, szukając wysokich ulotek takich jak ty, do 5 lat doświadczenia. Ponad 700 rekrutacje zostały dokonane dzięki zeszłorocznej edycji.

Aby wziąć udział w tym targów pracy, kliknij tutaj, aby się zarejestrować (obowiązkowe) i zobacz listę wystawców i odkryć otwarte pozycje!

Będziemy provividing autobusy darmo powrotnej z: Bruksela, Lille, Lyonie, Paryżu, Saarbrücken i Strasburgu. Teraz można ubiegać się o miejsce przy rejestracji na wydarzenie (w zależności od dostępności).

Wyczekuję spotkania z Tobą!

Unicareers.lu – Targom Rekrutacja dla studentów i młodych profesjonalistów
Profile: dla studentów i młodych absolwentów studiów licencjackich do stopnia Mistrza
Do 5 lat doświadczenia
Data: piątek, 23 września 2016 w godzinach od 10 do momentu 5PM
Miejsce: Luksemburg Kongresowego (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxemburgo está contratando!
Veja on-line

Cancelar subscrição
IT / Consulting, Luxemburgo está esperando por você!
www.unicareers.lu
Queridos estudantes, queridos jovens profissionais,

Está à procura de um estágio ou um posto de trabalho em IT-Consulting? Alguma vez você já pensou em Luxemburgo? É o segundo país mais rico do mundo, de acordo com o FMI, com um mercado de trabalho crescente e as segundas maiores salários na Europa (revista Global Finance).

O sector das TIC é apoiada por serviços financeiros dinâmicos e empresas oferecem desenvolvimento profissional rápido e pacotes atraentes para os jovens licenciados.

Você quer experimentá-lo e se reunir com os principais recrutadores em Luxemburgo? Moovijob convidá-lo para o próximo trabalho justo Unicareers.lu, na sexta-feira, setembro 23, 2016 no Luxemburgo Congrès (Ec).

Mais de 100 empresas luxemburguês estará lá, à procura de altos folhetos como você, até 5 anos de experiência. Mais de 700 recrutamentos foram feitas graças à edição do ano passado.

Para participar a esta feira de trabalho, basta clicar aqui para se registar (obrigatório) e veja a lista dos expositores e descobrir as posições abertas!

Estaremos provividing GRÁTIS retorno ônibus viagem de: Bruxelas, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken e Estrasburgo. Agora você pode reivindicar um assento por registrar para o evento (sujeito a disponibilidade).

Ansioso para conhecê-lo!

Unicareers.lu – A feira de recrutamento de estudantes e jovens profissionais
Perfis: Para estudantes e jovens licenciados de Bachelor ao grau de mestre
Até 5 anos de experiência
Data: sexta-feira, setembro 23, 2016 a partir de 10:00 até 17:00
Local: Luxemburgo Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxemburgo Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਆਈਟੀ-ਕੰਸਲਟਿੰਗ: ਲਕਸਮਬਰਗ ਭਰਤੀ ਹੈ!
ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖੋ

ਅਸਫਲ
ਆਈਟੀ / ਕੰਸਲਟਿੰਗ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ!
www.unicareers.lu
ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜ ਇਸ ਨੂੰ-ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਫ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤਨਖਾਹ (ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ,.

ICT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇਜ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Moovijob ਅਗਲੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ Unicareers.lu, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਤੰਬਰ 23 2016 ਲਕਸਮਬਰਗ Congrès ‘ਤੇ (ਉਪ) ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ.

100 ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਕਸਮਬਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਉਥੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪਰਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅੱਪ ਹੋਵੇਗਾ,. ਵੱਧ 700 ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਓਪਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖੋਜ!

ਬ੍ਰਸੇਲ੍ਜ਼, ਲਿਲ, ਲਾਇਯਨ, ਪੈਰਿਸ, Saarbrucken ਅਤੇ ਸ੍ਟ੍ਰਾਸ੍ਬਾਰ੍ਗ: ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਪਸੀ ਜਰਨੀ ਬੱਸ provividing ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਨਾ (ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ!

Unicareers.lu – ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ
ਪਰੋਫਾਈਲ: ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬੈਚਲਰ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਲਈ
ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ
ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਤੰਬਰ 23 2016 ਸਵੇਰੇ 10 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 5, ਜਦ ਤੱਕ
ਸਥਾਨ: ਲਕਸਮਬਰਗ Congrès (ਯੂਰਪੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ Center ਲਕਸਮਬਰਗ)
ਪਲੇਸ de l’ਯੂਰਪ, ਲਕਸਮਬਰਗ Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxemburg angajeaza!
vizualiza on-line

dezabonare de
IT / Consultanta, Luxemburg este în așteptare pentru tine!
www.unicareers.lu
Dragi studenți, tineri profesioniști dragi,

Sunteți în căutarea pentru un stagiu sau un post in domeniul IT-Consulting? V-ați gândit vreodată la Luxemburg? Este al doilea cel mai bogat țară din lume, potrivit FMI, cu o piață de locuri de muncă în creștere, iar al doilea cele mai mari salarii din Europa (Global Finance Magazine).

Sectorul TIC este susținută de servicii financiare dinamice și de companii oferă dezvoltare profesională rapidă și pachete atractive pentru tinerii absolvenți.

Doriți să-i dea un try și a se întâlni cu principalii recrutorii din Luxemburg? Moovijob va invita la următorul loc de muncă echitabil Unicareers.lu, vineri, 23 septembrie 2016 Luxemburg Congrès (Ecl).

Mai mult de 100 de companii luxemburgheze vor fi acolo, în căutarea de pliante de mare ca tine, de până la 5 ani de experiență. Mai mult de 700 de recrutări au fost făcute datorită ediției de anul trecut.

Pentru a lua parte la acest targ de locuri de muncă, pur și simplu clic aici pentru a înregistra (obligatoriu) și de a descoperi lista expozantilor și de a descoperi pozițiile deschise!

Vom fi provividing gratuit de returnare autobuze Călătorie de la: Bruxelles, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken și Strasbourg. Poti pretinde acum un loc prin înregistrarea la eveniment (în funcție de disponibilitate).

De-abia astept sa te intalnesc!

Unicareers.lu – Târgul de recrutare pentru studenți și profesioniști tineri
Profiluri: pentru studenți și absolvenți de tineri de la licență la un Master
Până la 5 ani de experiență
Data: Vineri douăzeci și trei/09/2016 de la 10am până la 17
Locul: Luxemburg Congrès (Convenția Centrul European Luxemburg)
Place de l’Europe, Luxemburg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-консалтинг: Люксембург найма!
Посмотреть на сайте

Отказаться от подписки
IT / Консалтинг, Люксембург ждет Вас!
www.unicareers.lu
Дорогие студенты, уважаемые молодые специалисты,

Вы ищете стажировки или работы в должности IT-Consulting? Вы когда-нибудь думали о Люксембург? Это вторая самая богатая страна в мире, по данным МВФ, с растущим рынком труда и вторым по величине заработной платы в Европе (Global Finance Magazine).

Сектор ИКТ при поддержке динамичных финансовых услуг и компании предлагают быстрое профессиональное развитие и привлекательные пакеты для молодых выпускников.

Вы хотите, чтобы дать ему попробовать и встретиться с основными вербовщиков в Люксембург? MOOVIJOB пригласить Вас на следующую ярмарку вакансий Unicareers.lu, в пятницу, 23 сентября 2016 года в Люксембурге Конгрессов (Еккл).

Более 100 компаний люксембургский будет там, глядя на высокие листовки, как вы, до 5 лет опыта. Более 700 вербовка были сделаны благодаря изданию в прошлом году.

Для того, чтобы принять участие в этой ярмарке вакансий, просто нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться (обязательно) и открыть список экспонентов и обнаружить открытые позиции!

Мы будем provividing БЕСПЛАТНО Обратный путь автобусы из: Брюссель, Лилль, Лион, Париж, Саарбрюккен и Страсбург. Теперь вы можете претендовать на место путем регистрации на мероприятие (при условии наличия).

Ждем встречи с Вами!

Unicareers.lu – The Recruitment ярмарка для студентов и молодых специалистов
Профили: для студентов и молодых выпускников бакалавриата до степени магистра
До 5 лет опыта
нет Дата: пятница, 23 сентябре 2016 с 10 утра до 5 вечера
Место: Люксембург Конгрессов (European Convention Center Люксембург)
Пляс де l’Europe, Люксембург Кирьхберг


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

UA-feutagai: ua faatonu Luxembourg!
maimoa i le initoneti

Unsubscribe
UA / feutagai, ua faatalitali Luxembourg mo oe!
www.unicareers.lu
tamaiti pele, polofesa talavou pele,

O loo e saili mo se internship po o se tulaga o galuega i UA-feutagai? Pe ua e mafaufau ea i Luxembourg? O le atunuu e silisili ona taua lona lua i le lalolagi, e tusa ma IMF ma a tuputupu galuega maketi ma le totogi aupito maualuga lona lua i Europa (Global Tupe Magazine).

O le ICT vaega o loo lagolagoina e auaunaga tau tupe maoae ma kamupani ofoina atinae tomai faapitoa vave ma afifi faatosina mo faauu talavou.

Pe e te manao e tuu atu ai a taumafai ma feiloai ma le recruiters tetele i Luxembourg? Moovijob valaaulia outou i le galuega sosoo Unicareers.lu talafeagai, i le Aso Faraile, Setema 23 2016 i Luxembourg Congrès (Fai).

E silia ma le 100 o le a kamupani Luxembourgish ai, ma vaavaai mo pepa faalauiloa maualuga e pei o outou, e oo atu i le 5 tausaga o le poto masani. Silia ma le 700 recruitments ua faia le faafetai atu i le lomiga o le tausaga talu ai.

Ina ia auai i lenei galuega talafeagai, na kiliki iinei e faamauina (faamalosia) ma iloa le exhibitors ‘lisi ma iloa ai le tulaga avanoa!

O le a tatou provividing saoloto toe foi pasi Malaga mai: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken ma Strasbourg. E mafai ona e nei maua se nofoa i le faamauina i le mea na tupu (mataupu e maua).

Tulimatai i luma i sauniga ia te oe!

Unicareers.lu – le faafaigaluegaina talafeagai mo tamaiti aoga ma Polofesa Young
Talaaga Otooto: Mo tamaiti aoga ma faauu Young mai Bachelor i se tikeri Matai
E oo atu i le 5 tausaga o le poto masani
Aso: Aso Faraile, Setema 23 2016 mai 10AM seia 5PM
Nofoaga: Luxembourg Congrès (Europa Feagaiga Center Luxembourg)
Nofoaga de l’Europa, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Lugsamburg a tha ‘fastadh!
Faic loidhne

brathan
IT / Consulting, Lugsamburg a ‘feitheamh ort!
www.unicareers.lu
Dear oileanaich, proifeiseantaich òga ghràdhach,

Tha thu a ‘coimhead airson an inntearnas, no obair ann an suidheachadh IT-Consulting? An robh thu riamh a ‘smaoineachadh mu dheidhinn Lugsamburg? ‘S e an dàrna dùthaich as beairtiche san t-saoghal, a rèir IMF le fàs margaidh obrach agus an dàrna fear as àirde tuarastal anns an Roinn Eòrpa (Global Ionmhais Magazine).

Tha ICT roinn a ‘faighinn taic le fiùghantach seirbheisean ionmhasail agus companaidhean a’ tabhann luath leasachadh proifeiseanta agus tarraingeach pacaidean airson òga luchd-ceumnachaidh.

A bheil thu ag iarraidh a thoirt seachad ach feuchaibh e agus coinneachadh ri na prìomh fastaidh ann an Luxembourg? Moovijob ‘toirt cuiridh dhuibh an ath-obrach cothromach Unicareers.lu, air Dihaoine, 23mh An t-Sultain 2016 aig Lugsamburg Congrès (ECCL).

Barrachd air 100 Luxembourgish companaidhean a bhios ann, a ‘coimhead airson àrd sanasan mar tha thu, suas gu 5 bliadhna de dh’eòlas. Barrachd air 700 recruitments a dhèanamh taing do uiridh deasachadh.

Gus pàirt a ghabhail an obair seo cothromach, dìreach cliog an seo gus clàradh (àithnteil) agus faighinn a-mach an taisbeanaidh ‘liosta agus faighinn a-mach fosgailte dreuchdan!

Bidh sinn a ‘provividing ASGAIDH tilleadh Turas busaichean bho: a’ Bhruiseal, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken agus Strasbourg. Faodaidh tu tagradh a dhèanamh a-nis suidheachan le clàradh dhan tachartas (chuspair ri fhaotainn).

A ‘coimhead air adhart ri coinneachadh ribh!

Unicareers.lu – fastaidh cothromach airson oileanaich agus proifeiseantaich òga
Pròifilean: do dh’oileanaich agus ceumnaichean bho Young Bachelor gu Master ceum
Suas gu 5 bliadhna de dh’eòlas
Ceann-latha: Dihaoine, 23mh An t-Sultain 2016 bho 10m gu 5f
Àite: Lugsamburg Congrès (Chùmhnant Eòrpach Center Lugsamburg)
Place de l’Roinn Eòrpa, Lugsamburg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ИТ Консалтинг: Луксембург је запошљавање!
Погледај на мрежи

унсубсцрибе
ИТ-/ Консалтинг, Луксембург вас чека!
ввв.уницареерс.лу
Драги студенти, драги млади професионалци,

Ви тражите место за праксу или радно место у ИТ-Цонсултинг? Да ли сте икада размишљали о Луксембургу? То је друга најбогатија земља на свету, према ММФ-у са растућим тржишту рада и друга највишим зарадама у Европи (Часопис Глобал Финанце).

ИЦТ сектор је подржан од стране динамичних финансијских услуга и компаније нуде брз професионални развој и атрактивне пакете за младе дипломце.

Да ли желите да му дати прилику и упознати са главним регрутовању у Луксембургу? МООВИЈОБ вас позивају на следећи Јоб Фаир Уницареерс.лу, у петак, 23. септембра 2016. године у Луксембургу Конгрессов (ЕЦЦЛ).

Више од 100 Лукембоургисх компанија ће бити тамо, у потрази за Хигх Флиерс као што си ти, до 5 година искуства. Више од 700 регрутовање су направљене захваљујући прошлогодишњем издању.

Да учествују у овом сајму посла, једноставно кликните овде да се региструјете (обавезно) и открити листу излагача ‘и откријте отворене позиције!

Ми ћемо бити провивидинг БЕСПЛАТНО повратку аутобуса из: Брисел, Лил, Лион, Париз, Саарбруцкен и Стразбуру. Сада може да тражи место уписом у случају (на захтев).

Радујемо се сусрету са вама!

Уницареерс.лу – Сајам за запошљавање за студенте и младе стручњаке
Профили: за студенте и младе дипломце дипломирани до Магистрирао
До 5 година искуства
Датум: петак, 23. септембар 2016 од 10х до 5пм
Место: Луксембург Конгрессов (Европска конвенција центар Луксембург)
Плаце де л’Еуропе, Луксембург Кирхберг


#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg ari vakabhadhara!
View paIndaneti

Unsubscribe
IT / Consulting, Luxembourg wakakumirirai!
www.unicareers.lu
Dear vadzidzi, vaduku nyanzvi,

Muri kutsvaka imwe internship kana basa chinzvimbo muna IT-Consulting? Wakambofunga pamusoro Luxembourg? Ndiyo nyika yechipiri yakapfuma munyika, maererano IMF pamwe kukura basa pamusika uye yechipiri-soro mubayiro muEurope (Global Finance Magazine).

The ICT zvekutepfenyura rinotsigirwa aishingaira mabasa mari uye makambani kupa anokurumidza nyanzvi kukura uye anoyevedza Mabhokisi vechiduku kudzidza.

Unoda tambozviedza uye kusangana pamwe huru recruiters muLuxembourg? Moovijob akakukokai unotevera basa akanaka Unicareers.lu, musi weChishanu, September 23rd 2016 pana Luxembourg Congrès (MUP).

Vanopfuura 100 makambani Kurdish ichava imomo, kutsvaka yakakwirira flyers akafanana nemi, kusvikira 5 makore ruzivo. Vanopfuura 700 recruitments takaitwa akavonga regore rakapera Ref.

Kuti atore chikamu ichi basa zvakanaka, kungova tinya pano kunyoresa (mutemo unoti) uye kuwana exhibitors ‘Pamazita uye kuwana akazaruka nzvimbo!

Tichakomborerwa provividing FREE kudzoka Rwendo mabhazi kubva: kweBrussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken uye Strasbourg. zvino unogona vanoti chigaro pedyo kunyoresa kuti chiitiko (pasi Kuwanikwa).

Kutarisira kusangana nemi!

Unicareers.lu – The muchiuto akanaka Kwevadzidzi uye Young Nyanzvi
Profiles: Nokuti Students uye Young kudzidza kubva Bachelor kuti Tenzi dhigirii
Kusvikira 5 makore ruzivo
Date: Friday, September 23rd 2016 kubva 10AM kusvikira 5PM
Place: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

آء-صلاح مشورا: لگزمبرگ نوڪرين آهي!
ڏسو آن لائن

دستبردار
آء / صلاح مشورا، لگزمبرگ اوھان لاء انتظار ڪري رهيو آهي!
www.unicareers.lu
محترم شاگردن، پيارا نوجوان پروفيشنل،

توهان هڪ internship يا-صلاح مشورا ۾ هڪ نوڪري عهدي لاء ڳولهي رهيا آهي؟ توهان ڪڏهن لگزمبرگ جي باري ۾ سوچي رهيو آهي؟ اهو هڪ وڌندڙ نوڪري مارڪيٽ سان ايم ايف ۽ يورپ ۾ ٻيو ترين اجورو (گلوبل ناڻي جو رسالو) موجب دنيا ۾ ٻيو دولتمند ملڪ آهي.

جڏهن ته اسلام آباد شعبي متحرڪ مالي خدمتن سان معاونت آهي ۽ ڪمپنين تڪڙا ور ترقي ۽ نوجوان گريجوئيشن لاء سينگاريا پيڪيجز آڇ.

توهان ان کي هڪ ڪوشش ڏي ۽ لگزمبرگ ۾ اهم recruiters سان ملاقات ڪرڻ چاھيو ٿا؟ Moovijob، ايندڙ نوڪري چڱو Unicareers.lu سان اوهان کي دعوت جمعو، سيپٽمبر 23rd 2016 لگزمبرگ Congrès (ECCL) تي تي.

100 کان وڌيڪ Luxembourgish ڪمپنيون اتي اوھان کي وانگر تيز flyers ڳولي ٿي ويندي، تجربي جي 5 سالن لاء. 700 کان وڌيڪ recruitments گذريل سال جي ڇاپي جي ساراهه ڪئي وئي آهي.

هن نوڪري چڱو لاء حصو وٺڻ لاء، رڳو هتي رجسٽر (ضروري) ۽ exhibitors ‘فهرست کوج ۽ کليل موقف جي کوج ڪرڻ لاء ڪلڪ ڪريو!

برسلز، Lille، ليون، پيرس، Saarbrücken ۽ اسٽراسبرگ: اسان کان پاڪ واپسيء جي سفر هٿياربندن provividing ڪيو ويندو. هاڻي توهان جي واقعي (دستيابي جي تابع) کي کولڻ جي هڪ سيٽ جي دعوي ڪري سگهن ٿا.

اوھان کي ملاقات جو منتظر!

Unicareers.lu – شاگرد ۽ نوجوان ور لاء نظرداري ڪرڻ چڱو
پروفائل: شاگرد ۽ نوجوان گريجوئيشن بي اي مان هڪ ماسٽر ڊگري ڪرڻ لاء
تجربي جي 5 سالن لاء
تاريخ: جمعو، سيپٽمبر 23rd 2016 5PM جيستائين 10AM کان
جاء: لگزمبرگ Congrès (يورپي گڏيل سينٽر لگزمبرگ)
جاء من لويو يورپ، لگزمبرگ Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

තොරතුරු තාක්ෂණ-උපදේශන: ලක්සම්බර්ග් බඳවා ඇත!
සමඟ අමුත්තන් දැක්ම

වනවාද,
තොරතුරු තාක්ෂණ / උපදේශන, ලක්සම්බර්ග් ඔබ එනතුරු බලා ඇත!
www.unicareers.lu
හිතවත් සිසුන්, ආදරණීය තරුණ වෘත්තිකයින්,

ඔබ සීමාවාසික හෝ රැකියා තත්ත්වය තොරතුරු තාක්ෂණ-උපදේශන දී හොයන්නේ? ඔබ කවදා හෝ ලක්සම්බර්ග් ගැන කල්පනා කර තිබෙනවාද? එය වර්ධනය වන රැකියා වෙළෙඳපොළ සමග ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල හා යුරෝපීය දෙවැනි වැඩිම වැටුප් (ග්ලෝබල් ෆයිනෑන්ස් සඟරාව) අනුව, ලෝකයේ දෙවන ධනවත්ම රටක්.

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ ගතික මූල්ය සේවා විසින් ආධාර කරනු ලබයි හා සමාගම් ඉක්මන් වෘත්තීය සංවර්ධනය සහ තරුණ උපාධිධාරීන් සඳහා ආකර්ෂණීය පැකේජයන් ලබා දෙයි.

ඔබ එය ගැන බලන්න සහ ලක්සම්බර්ග් ප්රධාන බඳවා හමුවීමට අවශ්ය ද? Moovijob වෙනි සිකුරාදා, සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි වසර 2016 ලක්සම්බර්ග් Congrès (දේශ) දී මත, ඊළඟ රැකියා පොළ Unicareers.lu අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

ලක්සම්බර්ග් සමාගම් 100 කට වඩා වැඩි අත්දැකීම් වසර 5 දක්වා, ඔබ වැනි උත්සව අංගය සොයමින් වනු ඇත. බඳවා ගැනීම් 700 කට වඩා පසුගිය වසරේ සංස්කරණය ස්තුති කර ඇත.

මෙම රැකියා පොළ සඳහා සහභාගී වීමට, හුදෙක් (අනිවාර්ය) ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සහ ප්රදර්ශකයින් ‘ලැයිස්තුවට සොයා සහ විවෘත තනතුරු සොයා මෙහි ක්ලික් කරන්න!

බ්රසල්ස්, පීඨයක, ලියෝන්, පැරිස්, Saarbrücken හා ස්ට්රැස්බර්ග්: අපි සිට නොමිලේ ආපසු ගමන බස් රථ provividing කරනු ඇත. දැන් ඔබට මෙම අවස්ථාවට (ලබා වලට යටත්ව) වෙත ලියාපදිංචි වී ආසනයක් ප්රකාශ කළ හැක.

ඔබ රැස්වීමක් කිරීමට බලාපොරොත්තු!

Unicareers.lu – පාසල් සිසුන් හා තරුණ වෘත්තිකයින් සඳහා මෙම බඳවා ගැනීම සාධාරණ
පැතිකඩයන්: උපාධිය සිට විශාරද උපාධිය සඳහා සිසුන් හා තරුණ උපාධිධාරීන් සඳහා
වසර ගණනාවක අත්දැකීම් 5 දක්වා
දිනය: පෙරවරු 10 සිට පස්වරු 5 දක්වා සිකුරාදා, සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි වසර 2016
ස්ථානය: ලක්සම්බර්ග් Congrès (යුරෝපීය සම්මුතිය මධ්යස්ථානය ලක්සම්බර්ග්)
ද l’යුරෝපයේ තබන්න, ලක්සම්බර්ග් Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg je nájom!
zobraziť on-line

aktuality
IT / Consulting, Luxembursko čaká na vás!
www.unicareers.lu
Milí študenti, milí mladí profesionáli,

Hľadáte stáž alebo pracovné pozície v IT-Consulting? Už ste niekedy premýšľali o Luxembursku? Je to druhá najbohatšia krajina na svete, podľa MMF s rastúcom trhu práce a druhú najvyššiu platy v Európe (Global Finance Magazine).

Odvetvie IKT je podporované dynamické finančných služieb a spoločnosti ponúkajú rýchly profesionálny rozvoj a zaujímavé balíky pre mladých absolventov.

Chcete to skúsiť a stretnúť sa s hlavnými personalistov v Luxembursku? Moovijob Vás pozvať na budúci veľtrhu pracovných príležitostí Unicareers.lu, v piatok 23. septembra 2016 v Luxemburgu Congrès (Kaz).

Viac ako 100 luxemburskej spoločnosti budú tam, hľadal vysoké letáky, ako ste vy, a to až do 5 rokov skúseností. Viac ako 700 nábor boli vykonané vďaka minulom ročníku.

Zúčastniť sa tohto veľtrhu pracovných príležitostí, jednoducho kliknite tu pre registráciu (povinne) a objaviť zoznam vystavovateľov a objavovať otvorených pozícií!

Budeme provividing na spiatočnú cestu autobusy z: Brusel, Lille, Lyone, Paríži, Saarbrückenu a Štrasburgu. Teraz môžete požiadať o sedadlo zaregistrovaním udalosti (v závislosti od dostupnosti).

Teším sa na stretnutie!

Unicareers.lu – nábor veľtrh pre študentov a mladých profesionálov
Profily: pre študentov a mladých absolventov bakalárskeho do magisterského stupňa
Až do 5 rokov praxe
Dátum: Piatok 23.septembra 2016 od 10 do 5PM
Miesto: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembursko)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luksemburg je najem!
Poglej na spletu

Odjava
IT / Consulting, Luksemburg čaka na vas!
www.unicareers.lu
Dragi učenci, dragi mladi strokovnjaki,

Iščete stažu ali delovnega mesta v IT-Consulting? Ste že kdaj pomislili, Luksemburga? To je druga najbogatejša država na svetu, po MDS z rastočem trgu dela in drugi najvišjimi plačami v Evropi (Global Finance Magazine).

Sektor IKT podpira dinamične finančne storitve in podjetja ponujajo hiter strokovni razvoj in privlačne pakete za mlade diplomante.

Ali želite, da ga poskusite in izpolnjujejo z velikimi nabornikov v Luksemburgu? Moovijob vas vabimo na naslednjo dela pošteno Unicareers.lu, v petek, 23. septembra 2016, v Luksemburgu Congrès (ECCL).

Več kot 100 luksemburškega podjetja bodo tam, išče visoko letake, kot si ti, do 5 let izkušenj. Več kot 700 novih zaposlitev so bile narejene zaradi lanske izdaje.

Če želite sodelovati v tem zaposlitvenem sejmu, kliknite tukaj za registracijo (obvezno) in odkrijte seznam za razstavljavce in odkrijte odprte pozicije!

Bomo provividing FREE vračanja Potovanje avtobusi iz: Bruselj, Lille, Lyon, Pariz, Saarbrücken in Strasbourgu. Sedaj lahko zahteva sedež s prijavo na dogodek (odvisno od razpoložljivosti).

Veselimo se srečanja z vami!

Unicareers.lu – najemanje sejem za študente in mlade strokovnjake
Profili za študente in mlade diplomante Bachelor na magisterij
Do 5 let delovnih izkušenj
Datum: petek, 23. september, 2016 od 10h do 5 pm
Kraj: Luksemburg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg ayaa la shaqaaleyn!
View online

Unsubscribe
IT / Consulting, Luxembourg ayaa sugaya idiin!
www.unicareers.lu
ardayda Gacaliye, xirfadlayaasha yar yar gacaliyo,

Waxaad raadinayso tababar goob shaqo ama meel shaqo ee IT-Consulting ah? Weligaa ma ka fikirtay Luxembourg? Waa dalka labaad ee ugu taajirsan adduunka, sida ay IMF leh suuqa shaqada sii kordhaya iyo mushahaarada labaad ee ugu sareeya Europe (Global Maaliyadda Magazine).

qaybta ICT ayaa waxaa lagu taageeray by adeegyada dhaqaale firfircoon oo shirkadaha bixiyaan horumarinta xirfadeed degdeg ah iyo baakadaha soo jiidasho for qalin dhallinyarada ah.

Ma rabtaa in aad ku siin isku day ah oo ay la kulmaan la qora waaweyn ee Luxembourg? idiin ku yeedhi Moovijob in shaqadiisa xigta cadaalad Unicareers.lu ah, on Friday, September 23rd 2016 at Luxembourg Congrès (Wacdiyaha).

In ka badan 100 shirkadood oo Laksambargish waxaa jiri doona, oo raadinaya heerka sarre aad sida, ilaa 5 sano oo waayo aragnimo ah. In ka badan 700 la askariyeeyay ayaa la sameeyey si edition ee sannadkii hore mahad.

Si aad qayb carwada shaqo this qaado, si fudud halkan guji si aad iska diiwaan (khasab) oo ogaan liiska bandhige iyo ogaan jagooyinka furan!

Waxaan la provividing doonta soo celinta FREE basaska Journey ka: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken iyo Strasbourg. hadda Waxaad sheegan kartaa kursi by diiwaan inay dhacdo (ku xiran helitaanka).

Raadinta Weeraryahanka in aad kulan!

Unicareers.lu – cadaalad The qorista Ardayda iyo Xirfadlayaasha Young
Profiles: Waayo Ardayda iyo qalin Young ka Bachelor degree in Sayid
Illaa 5 sano oo waayo aragnimo ah
Date: Friday, September 23 2016 ka 10am ilaa 5pm
Place: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxemburgo está contratando!
Ver online

Darse de baja
IT / Consulting, Luxemburgo está esperando!
www.unicareers.lu
Estimados estudiantes, queridos jóvenes profesionales,

Usted está buscando un puesto de trabajo en una posición IT-Consulting prácticas o? ¿Alguna vez ha pensado en Luxemburgo? Es el segundo país más rico del mundo, según el FMI con un creciente mercado de trabajo y los segundos más altos salarios en Europa (Global Finance Magazine).

El sector de las TIC con el soporte de los servicios financieros dinámicos y compañías ofrecen desarrollo profesional rápido y paquetes atractivos para los recién licenciados.

¿Quieres darle una oportunidad y se reunirá con los principales reclutadores en Luxemburgo? Moovijob invitarle a la próxima feria de trabajo Unicareers.lu, el viernes, 23 de septiembre de 2016 a Luxemburgo Congrès (Ec).

Más de 100 empresas luxemburgueses estarán allí, en busca de altos vuelos como tú, hasta 5 años de experiencia. Más de 700 contrataciones se han realizado gracias a la edición del año pasado.

Para tomar parte en esta feria de trabajo, simplemente haga clic aquí para registrarse (obligatorio) y descubrir la lista de expositores y descubrir las posiciones abiertas!

Estaremos provividing retorno libre autobuses recorrido desde: Bruselas, Lille, Lyon, París, Saarbrücken y Estrasburgo. Ahora puede reclamar un asiento mediante el registro para el evento (sujeto a disponibilidad).

¡Espero verte pronto!

Unicareers.lu – La feria de empleo para estudiantes y jóvenes profesionales
Perfiles: para estudiantes y jóvenes graduados de Licenciatura a un Master
Hasta 5 años de experiencia
Fecha: Viernes 23 de de septiembre de 2016, frente las 10 hasta las 17:00
Lugar: Luxemburgo Congrès (centro de convenciones Europeo de Luxemburgo)
Place de l’Europe, Luxemburgo Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-konsultan: Luxembourg ieu Ngiring!
tempo online

unsubscribe
IT / konsultan, Luxembourg ieu nungguan anjeun!
www.unicareers.lu
Dear siswa, professional ngora dear,

Nu Anjeun keur pilari pikeun magang atawa posisi pakasaban di IT-konsultan? Dupi anjeun kantos dipikir Luxembourg? Ieu téh nagara richest kadua di dunya, nurutkeun IMF jeung pasar pakasaban ngembang jeung gajih kadua pangluhurna di Éropa (Magazine Kauanganan Global).

Sektor ICT dirojong ku ladénan finansial dinamis jeung pausahaan nawarkeun pangwangunan panarjamah gancang jeung bungkusan menarik pikeun lulusan ngora.

Ulah rek mere eta hiji try jeung papanggih jeung recruiters utama dina Luxembourg? Moovijob ngajak Anjeun pikeun proyék saterusna adil Unicareers.lu, dina Jumaah, September 23rd 2016 di Luxembourg Congrès (ECCL).

Leuwih ti 100 pausahaan Luxembourgish bakal aya, néangan flyers luhur kawas anjeun, nepi ka 5 taun pangalaman. Leuwih ti 700 recruitments geus dijieun berkat édisi taun ka tukang sacara.

Pikeun nyokot bagian ka proyék ieu adil, ngan saukur klik di dieu pikeun ngadaptar (wajib) jeung manggihan daptar exhibitors ‘jeung manggihan posisi kabuka!

Urang bakal provividing FREE mulang Lalampahanna beus ti: Brussel, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken jeung Strasbourg. Anjeun ayeuna bisa ngaku jok ku ngadaptar ka kajadian (poko keur kasadiaan).

Ningali maju ka pasamoan anjeun!

Unicareers.lu – Nu rekrutmen adil pikeun Murid jeung Profesional Young
Propil: Keur Murid jeung lulusan Young ti sarjana muda ka gelar Master
Nepi ka 5 taun pangalaman
Tanggal: Jumaah, September 23rd 2016 ti 10AM nepi 5PM
Tempat: Luxembourg Congrès (Éropa Convention Center Luxembourg)
Teundeun de l’Éropa, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxemburg ni kukodisha!
View online

Unsubscribe
IT / Consulting, Luxembourg ni kusubiri kwa ajili yenu!
www.unicareers.lu
Ndugu wanafunzi, wapenzi vijana wataalamu,

Wewe ni kuangalia kwa tarajali au kazi nafasi katika IT-Consulting? Je, umewahi mawazo kuhusu Luxembourg? Ni nchi ya pili tajiri duniani, kwa mujibu wa IMF na kuongezeka kwa soko la ajira na mshahara pili kwa ukubwa katika Ulaya (Global Finance Magazine).

sekta ya ICT ni mkono na huduma ya nguvu za kifedha na makampuni ya kutoa haraka mtaalamu wa maendeleo na fedha kuvutia kwa ajili ya wahitimu vijana.

Je, unataka kutoa ni kujaribu na kukutana na recruiters kubwa katika Luxembourg? Moovijob kuwakaribisha kazi nyingine ya haki Unicareers.lu, juu ya Ijumaa, Septemba 23, 2016 katika Luxembourg Congrès (MHU).

Zaidi ya 100 makampuni Kitatari watakuwa pale, kuangalia kwa vipeperushi high kama wewe, hadi miaka 5 ya uzoefu. Zaidi ya 700 Uajiri yamefanywa shukrani kwa toleo la mwaka jana.

Kuchukua sehemu ya huu haki kazi, tu bonyeza hapa kujiandikisha (lazima) na kugundua orodha exhibitors ‘na kugundua nafasi za wazi!

Tutakuwa provividing za simu za kurudi Journey mabasi kutoka: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken na Strasbourg. Sasa unaweza kudai kiti kwa kusajili kwa tukio (chini ya upatikanaji).

Kuangalia mbele kwa mkutano wewe!

Unicareers.lu – Uajiri wa haki kwa ajili ya Wanafunzi na Wataalamu Young
Profiles: Kwa Wanafunzi na wahitimu Young kutoka Shahada ya shahada ya Mwalimu
hadi miaka 5 ya uzoefu
Tarehe: Ijumaa, Septemba 23, 2016 kutoka 10:00 hadi 5:00
Mahali: Luxembourg Congrès (Ulaya Mkataba Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxemburg anställer!
Visa på nätet

Avsluta prenumeration
IT / Consulting, Luxemburg väntar på dig!
www.unicareers.lu
Kära studenter, kära unga yrkesverksamma,

Du letar efter en praktikplats eller en befattning i IT-Consulting? Har du någonsin tänkt på Luxemburg? Det är den näst rikaste landet i världen, enligt IMF med en växande arbetsmarknad och den näst högsta lönerna i Europa (Global Finance Magazine).

IKT-sektorn stöds av dynamiska finansiella tjänster och företag erbjuder snabb kompetensutveckling och attraktiva paket för unga akademiker.

Vill du ge det ett försök och träffa de stora rekryterare i Luxemburg? Moovijob inbjuder dig att nästa jobbmässa Unicareers.lu på Fredag 23 september, 2016 i Luxemburg Congrès (Pred).

Mer än 100 luxemburgska företag kommer att vara där, letar efter höga flygblad som du, upp till 5 års erfarenhet. Mer än 700 rekryteringar har gjorts tack vare förra årets upplaga.

Att ta del av detta jobbmässa, klicka här för att registrera (obligatoriskt) och upptäcka utställarna listan och upptäcka de öppna positionerna!

Vi kommer att provividing FRI returresa bussar från: Bryssel, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken och Strasbourg. Du kan nu göra anspråk på en plats genom att registrera till händelsen (beroende på tillgänglighet).

Ser fram emot att träffa dig!

Unicareers.lu – Rekryterings mässa för studenter och unga yrkesverksamma
Profiler: För studenter och unga akademiker från Bachelor till en magisterexamen
Upp till 5 års erfarenhet
Datum: fredag, september 23, 2016 från 10:00 tills 17:00
Plats: Luxemburg Congrès (European Convention Center Luxemburg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Мушовир: Люксембург аст, қабул!
Дидани онлайн

Қатънамоӣ
IT / Машварат, Люксембург интизор аст барои шумо!
www.unicareers.lu
хонандагони азиз, мутахассисони ҷавон азиз,

Шумо дар ҷустуҷӯи барои коромӯзӣ ё мансаби корӣ дар IT-Мушовир? Оё шумо ягон бор дар бораи Люксембург фикр? Ин дуюмин сарватмандтарин кишвари ҷаҳон тибқи ХБА бо бозори кор парвариш ва дуюм баландтарин музди меҳнат дар Аврупо (Global молияи Magazine) мебошад.

Дар бахши ТИК аз ҷониби хадамоти молиявӣ муттасил дастгирӣ ва ширкатҳои пешниҳод рушди касбии зуд ва бастаҳои љолиб барои хатмкунандагони ҷавон.

Оё шумо мехоҳед, ки ба он кӯшиши дод ва қонеъ бо ҷалби асосӣ дар Люксембург? Moovijob шумо ба кор навбатии одилона Unicareers.lu, рӯзи ҷумъа, 23 сентябр 2016 дар Люксембург Congrès (ВОИЗ) даъват.

Зиёда аз 100 ширкати Люксембургӣ он ҷо хоҳад буд, ҷустуҷӯ барои варақаҳои баланд монанди шумо, то 5 сол таҷрибаи. Зиёда аз 700 recruitments шукр нашри соли гузашта дода шудааст.

Барои иштирок дар ин намоишгоҳ кор, танҳо ин ҷо зер кунед ба қайд (ҳатмӣ) ва кашф рӯйхати намоишгоҳи ва кашф намудани мавқеи кушодаи!

Мо хоҳад provividing Бозгашти РОЙГОН автобус Journey аз: Брюссел, Lille, Лион, Париж, Saarbrücken ва Страсбург. Акнун шумо метавонед як курсии тарафи бақайдгиранда ба воқеаи (сурати мавҷуд будани) талаб намояд.

Ба пеш менигарист, ба дидори шумо!

Unicareers.lu – Дар ярмаркаи кор қабул барои донишҷӯён ва мутахассисони ҷавон
Намудҳо: Барои донишҷӯён ва хатмкунандагони ҷавон аз Бакалавр ба дараҷаи магистрӣ
То 5 сол таҷрибаи
Сана: Friday, 23 сентябри соли 2016 аз 10AM то 5PM
Ҷои: Люксембург Congrès (Маркази Конвенсияи Аврупо Люксембург)
Ҷои де L’Аврупо, Люксембург Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

டி-ஆலோசனை: லக்சம்பர்க் பணியமர்த்தல்!
ஆன்லைன் காண்க

சந்தாவிலகு
டி / ஆலோசனை, நீங்கள் லக்சம்பர்க் காத்திருக்கிறது!
www.unicareers.lu
அன்பே மாணவர்கள், அன்பே இளம் தொழில்,

நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் அல்லது IT-ஆலோசனை ஒரு வேலை நிலையை தேடும்? நீங்கள் எப்போதும் லக்சம்பர்க் பற்றி யோசித்தீர்களா? இது ஒரு வளர்ந்து வரும் வேலை சந்தை, சர்வதேச நாணய நிதியம் மற்றும் ஐரோப்பாவில் இரண்டாவது மிக உயர்ந்த சம்பளம் (குளோபல் பினான்ஸ் இதழ்) படி, உலகின் இரண்டாவது பணக்கார நாடு.

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப துறை மாறும் நிதி சேவைகள் ஆதரவு மற்றும் நிறுவனங்கள் இளம் பட்டதாரிகள் விரைவான தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் கவர்ச்சிகரமான வழங்குகின்றன.

நீங்கள் அதை ஒரு முயற்சி கொடுக்க மற்றும் லக்சம்பர்க் முக்கிய, தேர்வாளர்கள் சந்திக்க விரும்புகிறீர்களா? வெள்ளிக்கிழமை அடுத்த வேலை நியாயமான Unicareers.lu,, செப்டம்பர் 23 2016 லக்சம்பர்க் Congres மணிக்கு (பிர) உங்களை வரவேற்கிறோம் Moovijob.

100 க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் நிறுவனங்கள் அனுபவம் 5 ஆண்டுகள் நீங்கள் போன்ற உயர் ஃபிளையர்கள் தேடும், வரை, அங்கு இருக்கும். 700 க்கும் மேற்பட்ட ஆட்சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா கடந்த ஆண்டு பதிப்பு நன்றி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த வேலை நியாயமான கலந்து கொள்ள, வெறுமனே பதிவு செய்யவும் (கட்டாய) மற்றும் exhibitors பட்டியலில் கண்டறிய மற்றும் திறந்த பதவிகளுக்கு கண்டறிய!

பிரஸ்ஸல்ஸ், லில், லியோன், பாரிஸ், சார்ப்ரக்கன் மற்றும் ஸ்ட்ராஸ்பேர்க்கில்: நாம் இருந்து இலவசமாக மறுமார்க்கத்தில் பேருந்துகள் provividing வேண்டும். நீங்கள் இப்போது நிகழ்வு (கிடைக்கும் பொருள்) பதிவு மூலம் ஒரு இருக்கை கோர முடியும்.

நீங்கள் சந்தித்த எதிர்பார்த்து!

Unicareers.lu – மாணவர்கள் மற்றும் இளம் தொழில்முறையாளர்கள் ஆட்சேர்ப்பு நியாயமான
விவரக்குறிப்புகள்: இளங்கலை இருந்து மாணவர்கள் மற்றும் இளம் பட்டதாரிகளுக்கு ஒரு மாஸ்டர் பட்டம்
அனுபவம் வரை 5 ஆண்டுகள்
நாள்: வெள்ளிக்கிழமை, செப்டம்பர் 23, 2016 ஆம் ஆண்டு காலை 10 முதல் மாலை 5 வரை
இடம்: லக்சம்பர்க் Congres (ஐரோப்பிய கன்வென்ஷன் சென்டர் லக்சம்பர்க்)
இடம் டெ ஐரோப்பா, லக்சம்பர்க் Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ఐటి కన్సల్టింగ్: లక్సెంబర్గ్ నియామకం ఉంది!
ఆన్లైన్ చూడండి

చందా రద్దుచేసే
ఐటి / కన్సల్టింగ్, లక్సెంబర్గ్ మీరు కోసం వేచి ఉంది!
www.unicareers.lu
డియర్ విద్యార్థులు, ప్రియమైన యువ నిపుణులు,

మీరు ఇంటర్న్ లేదా ఐటి కన్సల్టింగ్ ఉద్యోగం స్థానం కోసం చూస్తున్నాయి? మీరు ఎప్పుడైనా లక్సెంబర్గ్ గురించి ఆలోచించిన? ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్న ఉద్యోగ మార్కెట్ IMF మరియు ఐరోపాలో రెండవ అత్యధిక వేతనాలు (గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ పత్రిక) ప్రకారం, ప్రపంచంలోని రెండవ అత్యంత ధనవంతుడుగా దేశం.

ICT రంగం డైనమిక్ ఆర్థిక సేవలు మద్దతు మరియు సంస్థలు యువ పట్టభద్రులకు శీఘ్ర వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి మరియు ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజీలను అందిస్తున్నాయి.

మీరు దీనిని ఒకసారి ప్రయత్నించండి ఇవ్వాలని మరియు లక్సెంబర్గ్ ప్రధాన రిక్రూటర్లు తో కలవడానికి అనుకుంటున్నారా? తదుపరి జాబ్ ఫెయిర్ Unicareers.lu, శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 23 2016 లక్సెంబర్గ్ Congres వద్ద (కలదు) మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము Moovijob.

కంటే ఎక్కువ 100 లుక్సంబర్గిష్ కంపెనీలు అనుభవం 5 సంవత్సరాల వరకు, మీరు వంటి అధిక ఫ్లైయర్స్ కోసం చూస్తున్న, ఉంటుంది. 700 కు పైగా రిక్రూట్మెంట్స్ తయారు గత సంవత్సరం ఎడిషన్ కృతజ్ఞతలు చేశారు.

ఈ ఉద్యోగం ఫెయిర్ పాల్గొనడానికి, కేవలం (తప్పనిసరి) నమోదు కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ప్రదర్శనకారులకు ‘జాబితాలో కనుగొనడంలో మరియు ఓపెన్ స్థానాలు కనుగొనడంలో!

బ్రస్సెల్స్, లిల్లే, లయోన్, పారిస్, సార్బ్రూకెన్ మరియు స్ట్రాస్బోర్గ్: మేము నుండి provividing ఉచిత తిరుగు ప్రయాణంలో బస్సులు చేయబడుతుంది. మీరు ఇప్పుడు ఈవెంట్ (లభ్యతకు) రిజిస్ట్రేషను ద్వారా ఒక సీటు పొందలేదని.

మీరు సమావేశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నానని!

Unicareers.lu – విద్యార్థులు మరియు యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కోసం రిక్రూట్మెంట్ ఫెయిర్
ప్రొఫైల్స్: బ్యాచిలర్ విద్యార్థులు మరియు యంగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు కోసం ఒక మాస్టర్ డిగ్రీ
అనుభవం వరకు 5 సంవత్సరాల
తేదీ: శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 23 2016 10 నుండి 5pm గంటల వరకు
ప్లేస్: లక్సెంబర్గ్ Congres (యురోపియన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ లక్సెంబర్గ్)
ప్లేస్ డి ఎల్ యూరోప్, లక్సెంబర్గ్ Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ไอทีให้คำปรึกษา: ลักเซมเบิร์กคือการจ้าง!
ดูออนไลน์

ยกเลิกการรับข่าวสาร
IT / ให้คำปรึกษา, ลักเซมเบิร์กกำลังรอคุณอยู่!
www.unicareers.lu
นักเรียนเรียนหนุ่มมืออาชีพที่รัก

คุณกำลังมองหาการฝึกงานหรือตำแหน่งงานในด้านไอทีให้คำปรึกษา? คุณเคยคิดเกี่ยวกับลักเซมเบิร์ก? มันเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่สองตามที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีตลาดงานการเจริญเติบโตและค่าจ้างที่สูงเป็นอันดับสองในยุโรป (นิตยสารการเงินทั่วโลก)

ภาคไอซีทีได้รับการสนับสนุนโดยการให้บริการทางการเงินแบบไดนามิกและ บริษัท มีการพัฒนาอาชีพอย่างรวดเร็วและแพคเกจที่น่าสนใจสำหรับจบการศึกษาใหม่

คุณต้องการที่จะให้มันลองและได้พบกับนายหน้าสำคัญในลักเซมเบิร์ก? Moovijob เชิญคุณไปงานต่อไปยุติธรรม Unicareers.lu บนศุกร์ 23 กันยายน, 2016 ที่ลักเซมเบิร์กคอนเกรส (ECCL)

กว่า 100 บริษัท ลักเซมเบิร์กจะมีมองหาใบปลิวสูงเช่นเดียวกับคุณ แต่ไม่เกิน 5 ปีของประสบการณ์ มากกว่า 700 recruitments ได้รับการทำขอบคุณฉบับปีที่ผ่านมา

จะมีส่วนร่วมในการยุติธรรมงานนี้เพียงแค่คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน (จำเป็น) และค้นพบรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน ‘และค้นพบตำแหน่งที่เปิด!

เราจะ provividing ฟรีรถโดยสารเดินทางกลับจากบรัสเซลส์, ลีลล์, ลียง, ปารีส, Saarbrückenและสบูร์ก ตอนนี้คุณสามารถเรียกร้องที่นั่งโดยการลงทะเบียนกับเหตุการณ์ (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง)

รอคอยที่จะได้พบคุณ!

Unicareers.lu – การสรรหาที่เป็นธรรมสำหรับนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญด้านหนุ่ม
ประวัติ: สำหรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากหนุ่มในระดับปริญญาโท
ถึง 5 ปีของประสบการณ์
วันที่: วันศุกร์ 23 กันยายน, 2016 จาก 10:00 จนถึง 17:00
สถานที่: ลักเซมเบิร์กคอนเกรส (European Convention Center ลักเซมเบิร์ก)
Place de l’Europe, ลักเซมเบิร์ก Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Lüksemburg eleman arıyor!
Online görüntüle

Aboneliği iptal
IT / Danışmanlık, Lüksemburg sizi bekliyor!
www.unicareers.lu
Sevgili öğrenciler, sevgili genç profesyoneller,

Bir staj veya BT-Consulting bir iş pozisyonu için arıyorsun? Lüksemburg hakkında düşünce hiç mü? Bu büyüyen iş piyasası ile IMF ve Avrupa’daki ikinci en yüksek ücret (Global Finance Dergisi) göre, dünyanın ikinci en zengin ülkesidir.

BİT sektörü dinamik finansal hizmetler tarafından desteklenen ve şirketlerin genç mezunların hızlı mesleki gelişim ve cazip paketler sunuyoruz.

Eğer vermek oa denemek ve Lüksemburg’da büyük işverenleri ile tanışmak ister misin? Lüksemburg Congrès’in Cuma günü bir sonraki iş fuarı Unicareers.lu, 23 Eylül 2016 (ECCL) davet Moovijob.

100’den fazla Lüksemburgca şirketleri tecrübesi 5 yıla kadar, sizin gibi yüksek el ilanları arıyor, orada olacak. 700’den fazla işe alımlar geçen yılki sayesinde yapılmıştır.

Bu iş fuarına katılmak için, sadece kayıt olmak için buraya (zorunlu) tıklayın ve katılımcı listesini keşfetmek ve açık pozisyonları keşfedin!

Brüksel, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken ve Strasbourg: Biz ÜCRETSİZ dönüş yolculuk otobüs provividing olacaktır. Artık olay (imkanlar dahilinde) için kayıt yaparak bir koltuk talep edebilirsiniz.

Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz!

Unicareers.lu – Öğrenciler ve Genç Profesyoneller için İşe Alım fuarı
Profilleri: Lisans Öğrencilerinin ve Genç mezunları için Master derecesi
deneyim 5 yıla kadar
Tarih: Cuma, Eylül 23, 2016 10 am dan 5 de kadar
Yer: Lüksemburg Congrès (Avrupa Kongre Merkezi Lüksemburg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-консалтинг: Люксембург найму!
Подивитися на сайті

Відмовитися від підписки
IT / Консалтинг, Люксембург чекає на Вас!
www.unicareers.lu
Дорогі студенти, шановні молоді фахівці,

Ви шукаєте стажування або роботи на посаді IT-Consulting? Ви коли-небудь думали про Люксембург? Це друга найбагатша країна в світі, за даними МВФ, зі зростаючим ринком праці і другим за величиною заробітної плати в Європі (Global Finance Magazine).

Сектор ІКТ за підтримки динамічних фінансових послуг і компанії пропонують швидке професійний розвиток і привабливі пакети для молодих випускників.

Ви хочете, щоб дати йому спробувати і зустрітися з основними вербувальників в Люксембург? MOOVIJOB запросити Вас на наступний ярмарок вакансій Unicareers.lu, в п’ятницю, 23 вересня 2016 року в Люксембурзі Конгресів (Екл).

Понад 100 компаній люксембурзький буде там, дивлячись на високі листівки, як ви, до 5 років досвіду. Понад 700 вербування були зроблені завдяки виданню в минулому році.

Для того, щоб взяти участь в цьому ярмарку вакансій, просто натисніть тут, щоб зареєструватися (обов’язково) і відкрити список експонентів і виявити відкриті позиції!

Ми будемо provividing БЕЗКОШТОВНО Дорога назад автобуси з: Брюссель, Лілль, Ліон, Париж, Саарбрюкен і Страсбург. Тепер ви можете претендувати на місце шляхом реєстрації на захід (за умови наявності).

З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами!

Unicareers.lu – The Recruitment ярмарок для студентів і молодих фахівців
Профілі: для студентів і молодих випускників бакалаврату до ступеня магістра
До 5 років досвіду
немає Дата: П’ятниця, 23 вересні 2016 з 10 ранку до 5 вечора
Місце: Люксембург Конгресів (European Convention Center Люксембург)
Пляс де l’Europe, Люксембург Кірьхберг


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-کنسلٹنگ: لیگزمبرگ خدمات حاصل کی جاتی ہے!
آن لائن کو دیکھنے

رکنیت ختم
IT / کنسلٹنگ، لکسمبرگ آپ کے لئے انتظار کر رہا ہے!
www.unicareers.lu
عزیز طلباء، عزیز نوجوان پیشہ ور افراد،

تم ایک انٹرنشپ یا IT-مشاروتی میں ایک کام کی پوزیشن کے لئے تلاش کر رہے ہیں؟ کیا تم نے کبھی لیگزمبرگ بارے میں سوچا ہے؟ ایک بڑھتے ہوئے کام مارکیٹ کے ساتھ آئی ایم ایف اور (گلوبل فنانس میگزین) یورپ میں دوسری سب سے زیادہ اجرت کے مطابق، اس دنیا میں دوسرا سب سے امیر ملک ہے.

ICT شعبے متحرک مالیاتی خدمات کی طرف سے حمایت کی ہے اور کمپنیوں نوجوان گریجویٹس کے لئے فوری پیشہ ورانہ ترقی اور کشش پیکجز کی پیشکش کرتے ہیں.

آپ اسے آزمائیں اور لکسمبرگ میں اہم بھرتی کے ساتھ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ Moovijob اگلے کام منصفانہ Unicareers.lu، جمعہ کو، ستمبر 23rd کے 2016 لکسمبرگ Congrès اوپر (واعظ) کی دعوت دیتے ہیں.

100 سے زائد لگژمبرگ کمپنیوں کے تجربے کے 5 سال کے لئے، آپ کی طرح اعلی پمفلٹ کے لئے تلاش کر اپ ہو جائے گا،. 700 سے زائد بھرتیاں گزشتہ سال کے ایڈیشن کی بدولت بنایا گیا ہے.

اس کام کے میلے میں حصہ لینے کے لئے، صرف نمائش کنندگان کی فہرست دریافت رجسٹر کرنے کے لئے یہاں کلک کریں (لازمی) اور اور کھلی پوزیشن کی دریافت!

برسلز، للی، لیون، پیرس، جاربرانکین اور سٹراسبرگ: ہم سے مفت کی واپسی کا سفر بسوں provividing رکھا جائے گا. اب آپ واقعہ (دستیابی سے مشروط) کو رجسٹر کی طرف سے ایک نشست کا دعوی کر سکتے.

تم سے ملنے کے منتظر!

Unicareers.lu – طلباء اور نوجوان پیشہ ور افراد کے لئے بھرتی منصفانہ
پروفائلز: ایک ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے بیچلر کے طلبہ اور نوجوان گریجویٹس کے لئے
تجربے کے اوپر 5 سال
تاریخ اشاعت: جمعہ، ستمبر 23rd کے 2016 5PM تک 10am سے
مقام: لیگزمبرگ Congrès (یورپی کنونشن سینٹر لکسمبرگ)
پلیس DE L’یورپ، لکسمبرگ Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-konsalting: Lyuksemburg hiring bo’ladi!
onlayn ko’rish

Unsubscribe
IT / Consulting, Lyuksemburg sizni kutmoqda!
www.unicareers.lu
Hurmatli talabalar, aziz yosh mutaxassislari,

Siz amaliyot yoki IT-konsalting ish holatiga izlayapsan? Agar Lyuksemburg haqida o’yladim hech ko’rganmisiz? Bu borayotgan bir ish bozorida bilan İMF va Yevropa ikkinchi eng yuqori ish haqi (Global Finance jurnali) ko’ra, dunyoda ikkinchi eng boy mamlakat.

AKT sohasi jadal moliyaviy xizmatlar tomonidan qo’llab-quvvatlanadigan va kompaniyalari yosh bitiruvchilari uchun tez professional rivojlantirish va jozibador paketlarini taklif etamiz.

Agar buni bir sinab ko’ring va Lyuksemburg yirik mutaxassislari bilan kutib olish uchun istaysizmi? Lyuksemburg Congrès da, juma kuni keyingi ish yarmarkasi Unicareers.lu, 23 sentyabrda 2016 (Voiz) taklif Moovijob.

100 dan ortiq Luxembourgish kompaniyalari tajriba 5 yilgacha, siz kabi yuqori varaqa izlab, mavjud bo’ladi. 700 dan ortiq o’tadi tayinlash o’tgan yilgi nashri tufayli qilingan.

Bu ish yarmarkasiga ishtirok etish uchun, shunchaki ro’yxatdan uchun shu yerni (majburiy) tugmasini bosing va ishtirokchi kompaniyalar ro’yxatini kashf va ochiq o’rinlarni kashf!

Bryussel, Lill, Lion, Parij, Saarbrücken va Strasburg: Biz BEPUL Qaytish Journey avtobus provividing qilinadi. Siz hozir voqea (müsaitlik) uchun ro’yxatdan tomonidan bir qo’ltiq da’vo mumkin.

sizga javob kutib qolamiz!

Unicareers.lu – talabalar va yosh mutaxassislar uchun ishga qabul qilish adolatli
Foydalanuvchining: bakalavriat talabalar va yosh bitiruvchi uchun Master darajada
tajriba Up uchun 5 yil
Sana: Juma, 23 sentyabrda 2016 10 PM 5 Foydalanuvchi qadar
Joyi: Lyuksemburg Congrès (Evropa Konventsiyasi markazi Lyuksemburg)
Joyi de l’Europe, Lyuksemburg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

CNTT-Tư vấn: Luxembourg đang thuê!
Xem trực tuyến

Hủy đăng ký
CNTT / Tư vấn, Luxembourg đang chờ bạn!
www.unicareers.lu
sinh viên thân mến, các chuyên gia trẻ thân mến,

Bạn đang tìm kiếm một tập hoặc một vị trí công việc trong lĩnh vực CNTT-Tư vấn? Bạn đã bao giờ nghĩ về Luxembourg? Nó là nước giàu thứ hai trên thế giới, theo IMF với một thị trường việc làm ngày càng tăng và mức lương cao thứ hai ở châu Âu (Tạp chí Tài chính Toàn cầu).

Ngành công nghệ thông tin được hỗ trợ bởi dịch vụ tài chính năng động và các công ty cung cấp phát triển chuyên nghiệp nhanh chóng và gói hấp dẫn cho sinh viên tốt nghiệp trẻ.

Bạn muốn cung cấp cho nó một thử và gặp gỡ với các nhà tuyển dụng lớn tại Luxembourg? Moovijob mời bạn đến với công việc tiếp theo bằng Unicareers.lu, vào thứ sáu 23 tháng 9, 2016 tại Luxembourg Congrès (Truyền-đạo).

Hơn 100 công ty Luxembourg sẽ ở đó, tìm kiếm tờ rơi cao như bạn, lên đến 5 năm kinh nghiệm. Hơn 700 tuyển dụng đã được thực hiện nhờ vào phiên bản năm ngoái.

Để tham gia vào hội chợ việc làm này, chỉ cần nhấp vào đây để đăng ký (bắt buộc) và khám phá danh sách ‘tham gia triển lãm và khám phá các vị trí mở!

Chúng tôi sẽ provividing miễn phí trở lại Hành trình xe buýt từ: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken và Strasbourg. Bây giờ bạn có thể yêu cầu một chỗ ngồi bằng cách đăng ký vào các sự kiện (có sẵn).

Nhìn về phía trước để gặp bạn!

Unicareers.lu – Hội chợ tuyển dụng dành cho sinh viên và chuyên gia trẻ
Profiles: Đối với sinh viên và sinh viên tốt nghiệp trẻ từ Cử nhân đến một mức độ Thạc sĩ
Lên đến 5 năm kinh nghiệm
Ngày: Thứ 6 23 Tháng Chín, 2016 từ 10:00 đến 05:00
Địa điểm: Luxembourg Congrès (Trung tâm Hội nghị châu Âu Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

TG-Consulting: Lwcsembwrg yn cyflogi!
Gweld ar-lein

Dad-danysgrifio
TG / Consulting, Lwcsembwrg yn aros i chi!
www.unicareers.lu
Annwyl fyfyrwyr, gweithwyr proffesiynol ifanc annwyl,

Rydych yn chwilio am internship neu sefyllfa swydd mewn TG-Consulting? Ydych chi erioed wedi meddwl am Lwcsembwrg? Mae’n yw’r wlad ail cyfoethocaf yn y byd, yn ôl IMF gyda marchnad swyddi gynyddol ac mae’r cyflogau ail uchaf yn Ewrop (Global Cyllid Magazine).

Mae’r sector TGCh yn cael ei gefnogi gan wasanaethau ariannol deinamig a chwmnïau yn cynnig datblygiad proffesiynol cyflym a phecynnau deniadol ar gyfer graddedigion ifanc.

Ydych chi eisiau rhoi cynnig arni ac yn cwrdd â’r prif recriwtwyr yn Lwcsembwrg? Moovijob eich gwahodd i’r swydd nesaf Unicareers.lu deg, ar Dydd Gwener, 23 Medi, 2016 yn Lwcsembwrg Congrés (Eccl).

Bydd mwy na 100 o gwmnïau Luxembourgish fod yno, yn chwilio am ehedwyr uchel fel chi, hyd at 5 mlynedd o brofiad. Mae mwy na 700 o recruitments wedi cael eu gwneud, diolch i rifyn y llynedd.

I gymryd rhan i ffair swyddi hyn, cliciwch yma i gofrestru (gorfodol) a darganfod rhestr yr arddangoswyr ‘a darganfod y swyddi yn agored!

Byddwn yn provividing bysus Journey dychwelyd AM DDIM o: Brwsel, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken a Strasbourg. Erbyn hyn, gallwch hawlio sedd drwy gofrestru at y digwyddiad (yn amodol ar argaeledd).

Gan edrych ymlaen at gwrdd â chi!

Unicareers.lu – Mae’r ffair recriwtio ar gyfer Myfyrwyr a Gweithwyr Proffesiynol Ifanc
Proffiliau: Ar gyfer Myfyrwyr a graddedigion ifanc o Baglor i radd Meistr
Hyd at 5 mlynedd o brofiad
Dyddiad: Dydd Gwener, 23 Medi, 2016 o 10:00 tan 05:00
Lle: Lwcsembwrg Congrés (Ewropeaidd Confensiwn Center Lwcsembwrg)
Place de l’Europe, Lwcsembwrg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg uziqeshisayo!
Jonga online

Yeka
IT / Consulting, Luxembourg ulindele wena!
www.unicareers.lu
abafundi Dear, yabaqeqeshelwe oyintanda,

Ufuna sokuqeqeshwa okanye isikhundla umsebenzi IT-Consulting? Ukhe wacinga Luxembourg? Ke ilizwe yesibini nosisityebi ehlabathini, ngokutsho IMF kunye kwimarike umsebenzi ekhulayo umvuzo yesibini liphezulu eYurophu (Global Finance Magazine).

Icandelo ICT ixhaswa ziinkonzo olutshintshatshintshayo mali kunye neenkampani zinika nophuhliso lobungcali ngokukhawuleza nemiqulu enomtsalane ukuze abafundi abatsha.

Ingaba ufuna kulinika itrayi aze adibane abaququzeleli ezinkulu Luxembourg? Moovijob kumema ukuba umsebenzi olandelayo Unicareers.lu fair, ngoLwesihlanu, September 23 2016 e Luxembourg Congres (INTSHU).

Ngaphezu kwama-100 iinkampani Luxembourgish iya kubakho, ekhangela abakrele onjengawe, ukuya kwiminyaka emi-5 yamava. Ngaphezulu kwama 700 ukugaywa sele zenziwe ngenxa kuhlelo kunyaka ophelileyo.

Ukuba bathathe inxaxheba kule ngokufanelekileyo umsebenzi, nqakraza ngokulula apha ukuba babhalise (inyanzelekile) omda- uluhlu umboniso ‘omda- izithuba ezivulekileyo!

Siza provividing imbuyekezo SIMAHLA iibhasi Journey ukusuka: Brussels, eLille, Lyon, Paris, Saarbrucken kunye eStrasbourg. ngoku ungenza ibango isihlalo ngokubhalisa kwesiganeko (kuxhomekeke kubukho).

Ukukhangela phambili ukudibana nawe!

Unicareers.lu – Le Recruitment fair for Abafundi kunye Professionals Young
Profayili: Ukuze Abafundi abanezidanga Young ukusuka Bachelor ukuya kwiqondo Master
iminyaka ukuya 5 yamava
Umhla: ngoLwesihlanu, September 23 2016 ukusuka 10AM de 5PM
Indawo: Luxembourg Congres (European Convention Center Luxembourg)
Indawo de l’eYurophu, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

עס-קאַנסאַלטינג: לוקסעמבאָורג איז הירינג!
View אָנליין

אַנסאַבסקרייב
עס / קאַנסאַלטינג, לוקסעמבאָורג איז ווארטן פֿאַר איר!
www.unicareers.lu
ליב סטודענטן, ליב יונג professionals,

איר זענט קוקן פֿאַר אַ ינטערנשיפּ אָדער אַ אַרבעט שטעלע אין עס-קאַנסאַלטינג? האָבן איר אלץ געדאַנק וועגן לוקסעמבורג? עס איז די צווייט ריטשאַסט מדינה אין דער וועלט, לויט צו ימף מיט אַ גראָוינג אַרבעט מאַרק און די רגע העכסטן לוין אין אייראָפּע (גלאבאלע Finance מאַגאַזין).

די יקט סעקטאָר איז שטיצט דורך דינאַמיש פינאַנציעל באַדינונגען און קאָמפּאַניעס פאָרשלאָגן שנעל פאַכמאַן אַנטוויקלונג און אַטראַקטיוו פּאַקאַדזשאַז פֿאַר יונג גראַדזשאַוואַץ.

צי איר ווילן צו געבן עס אַ פּרובירן און טרעפן מיט די הויפּט ריקרוטערז אין לוקסעמבאָורג? מאָאָווידזשאָב לאַדן איר צו די ווייַטער אַרבעט שיין Unicareers.lu, אויף פרייטיק סעפטעמבער 23, 2016 בייַ לוקסעמבורג קאָנגרèס (עקקל).

מער ווי 100 לוקסעמבאָורגיש קאָמפּאַניעס וועט זיין דאָרט, קוקן פֿאַר הויך פליערס ווי איר, אַרויף צו 5 יאר פון דערפאַרונג. מער ווי 700 רעקרויטמענץ האָבן שוין געמאכט דאַנק צו לעצט יאָר ס אויסגאבע.

צו נעמען אָנטייל צו דעם אַרבעט יאַריד, נאָר גיט דאָ צו רעגיסטרירן (מאַנדאַטאָרי) און אַנטדעקן די יגזיבאַטערז ‘רשימה און אַנטדעקן די עפענען שטעלעס!

מיר וועלן זיין פּראָוויווידינג פּאָטער צוריקקומען נסיעה בוסעס פון: בריסל, ליל, ליאָן, פּאַריז, Saarbrücken און סטראַסבאָורג. איר קענען איצט פאָדערן אַ אַוועקזעצן דורך רעדזשיסטערינג צו דער געשעעניש (אונטערטעניק צו אַוויילאַבילאַטי).

איר זוכט פאָרויס צו באַגעגעניש איר!

Unicareers.lu – די ראַקרוטמאַנט יאַריד פֿאַר סטודענטן און יונגע professionals
Profiles: פֿאַר סטודענטן און יונגע גראַדזשאַוואַץ פון באָכער צו אַ בעל גראַד
אַרויף צו 5 יאר פון דערפאַרונג
טאָג: פרייטאג סעפטעמבער 23, 2016 פֿון 10:00 ביז 17:00
אָרט: לוקסעמבאָורג קאָנגרèס (European קאַנווענשאַן צענטער לוקסעמבורג)
אָרט דע ל ‘אייראָפּע, לוקסעמבאָורג Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg ti wa ni igbanisise!
wo online

yowo kuro
IT / Consulting, Luxembourg ti wa ni nduro fun o!
www.unicareers.lu
Eyin omo ile, ọwọn odo akosemose,

O ti wa ni nwa fun ohun okse tabi a job ipo ninu IT-Consulting? Nje o lailai ro nipa Luxembourg? O ti wa ni awọn keji richest orilẹ-ede ninu aye, ni ibamu si IMF pẹlu kan dagba ise oja ati awọn keji ga owó ọyà ni Europe (Global Finance Magazine).

Awọn ICT aladani ni atilẹyin nipasẹ ìmúdàgba owo iṣẹ ati awọn ile ise pese awọn ọna ọjọgbọn idagbasoke ati ki o wuni jo fun awọn ọmọ graduates.

Ṣe o fẹ lati fun o kan gbiyanju ati ki o pade pẹlu awọn pataki recruiters ni Luxembourg? Moovijob pe o to awọn nigbamii ti ise ẹwà Unicareers.lu, on Friday, September 23rd 2016 ni Luxembourg Congrès (Oníw).

Diẹ ẹ sii ju 100 Luxembourgish ilé yoo si wa nibẹ, o nwa fun ga jẹkagbọ bi o, soke si 5 ọdun ti ni iriri. Diẹ ẹ sii ju 700 recruitments ti a ti ṣe ọpẹ si odun to koja ká àtúnse.

Lati ya ara to yi ise itẹ, nìkan tẹ nibi lati forukọsilẹ (dandan) ati ki o iwari awọn alafihan ‘akojọ ki o si iwari awọn ìmọ ipo!

A yoo wa ni provividing FREE pada ajo akero lati: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken ati Strasbourg. O le bayi beere a ijoko nipa fiforukọṣilẹ to awọn iṣẹlẹ (koko si wiwa).

Nwa siwaju si pade o!

Unicareers.lu – The Recruitment itẹ fun Omo ati Young akosemose
Awọn profaili: Fun Omo ati Young graduates lati Apon to Titunto si ìyí
Up to 5 years ti iriri
Ọjọ: Friday, September 23rd 2016 lati 10am titi 5pm
Ibi: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Ibi de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg oqashisa!
Buka online

Zikhiphe ohlwini
IT / Consulting, Luxembourg elikuvulekele!
www.unicareers.lu
abafundi Dear, othandekayo ochwepheshe abasebasha,

Nifuna i internship noma umsebenzi in IT-Consulting? Wake wakucabanga yini ukuthi Luxembourg? It yilona lizwe lesibili abacebe kakhulu emhlabeni, ngokusho IMF nge umsebenzi emakethe likhula futhi inkokhelo lesibili esiphezulu eYurophu (Global Finance Magazine).

Umkhakha ICT kusekelwa services ashukumisayo zezimali kanye nezinkampani anikele esheshayo ukuthuthukiswa professional nokhunye ezikhangayo abaneziqu abasha.

Ingabe ufuna ukuba lizame futhi ahlangane behlomula ezinkulu e Luxembourg? Moovijob bakumema ukuba lo msebenzi elilandelayo Unicareers.lu ukujabulisa, ngoLwesihlanu, September 23 2016 at Luxembourg Congrès (UMSH).

Izinkampani Luxembourgish Bangaphezu kuka-100 kuyoba khona, ngifuna emaflaya okusezingeni ofana nawe, kuze kufinyelele eminyakeni 5 isipiliyoni. recruitments Bangaphezu kuka-700 baye benziwa sibonga edition ngonyaka odlule.

Ukuthatha ingxenye kulesi fair msebenzi, vele uchofoze lapha ukuze babhalise (impoqo) bese bethola uhlu umbukiso ‘bese bethola izikhundla evulekile!

Sizobe provividing FREE kokubuya Journey amabhasi kusuka: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrucken kanye Strasbourg. Manje Wena ongathi esihlalweni sakhe ngasensikeni nokubhalisa umcimbi (kuncike ekutholakaleni).

Ebheke phambili ukuhlangabezana nawe!

Unicareers.lu – The fair Recruitment for abafundi kanye nezifundiswa abasha
Amaphrofayli: Ngokuba Students Young abathole iziqu zeBachelor ngokwezinga elithile Master
Kuze kube 5 iminyaka isipiliyoni
Usuku: Lesihlanu, September 23 2016 kusukela 10AM kuze 5 ntambama
Indawo: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Indawo de l’Europe, Luxembourg Kirchberg