Count

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Count
OLAP Syn­tax.
Returns the num­ber of tuples in a set. Empty cells are excluded in the count if the EXCLUDEEMPTY flag is used.
Syn­tax
Count(Set[,EXCLUDEEMPTY|INCLUDEEMPTY])Parameters
Set Any set.
EXCLUDEEMPTY A flag spe­cify­ing that empty cells should not be included.
INCLUDEEMPTY A flag spe­cify­ing that empty cells should be included. This is the default.

Return value
Returns a numer­ic value.
Example
The fol­low­ing example returns the num­ber of tuples in the set spe­cified by the All­Mem­bers func­tion. Empty cells are excluded:
Count ( AllMembers({Products}) , EXCLUDEEMPTY )See also All­Mem­bers — Dimen­sion.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Count
OLAP Sin­tassi.
Jir­rit­or­na l-għadd ta tuples f’sett. ċel­luli vojta huma esklużi fl-għadd jekk il-ban­di­era EXCLUDEEMPTY tin­tuża.
sin­tassi
Count (Set [, EXCLUDEEMPTY | INCLUDEEMPTY]) Para­met­ri
Set Kwalunk­we sett.
EXCLUDEEMPTY Marka li tis­peċi­fika li ċ-ċel­loli vojta m’għandhiex tkun inkluża.
INCLUDEEMPTY Marka li tis­peċi­fika li ċ-ċel­luli vojta għand­hom jiġu inklużi. Dan huwa l-ina­dem­pjen­za.

valur tar-ritorn
Denun­zji valur numeriku.
eżem­pju
L-eżem­pju li ġej jir­rit­or­na l-għadd ta tuples fis-sett speċi­fikat mill-fun­z­joni All­Mem­bers. ċel­luli vojta huma esklużi:
Count (All­Mem­bers ({Pro­dot­ti}), EXCLUDEEMPTY) Ara wkoll All­Mem­bers — Dimens­joni.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
tel
OLAP Syn­tax.
Wys die aan­tal tuples in n stel. Leë selle is uit­gesluit in die telling as die vlag EXCLUDEEMPTY gebruik.
sin­tak­s­is
Tel (Stel [, EXCLUDEEMPTY | INCLUDEEMPTY]) Para­met­ers
Stel Enige stel.
EXCLUDEEMPTY N Vlag wat spesi­fiseer dat leë selle nie ingesluit behoo­rt te word.
INCLUDEEMPTY N Vlag wat spesi­fiseer dat leë selle moet ingesluit word. Dit is die standaard.

ter­ug­keer waarde
Wys n numer­iese waarde.
voor­beeld
Die vol­gende voor­beeld gee die aan­tal tuples in die vaste bepaal deur die All­Mem­bers funk­sie. Leë selle is uit­gesluit:
Telling (All­Mem­bers ({Produk­te}), EXCLUDEEMPTY) Sien ook All­Mem­bers — Dimen­sion.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
akuzë
OLAP Sin­tak­sa.
Kthen num­rin e tuples në një grup. Qel­iz­at bosh janë të për­jashtu­ara në numërim­in nëse flamuri EXCLUDEEMPTY është për­dor­ur.
Sin­tak­së
Count (Set [, EXCLUDEEMPTY | INCLUDEEMPTY]) Para­metrat
Set Çdo grup.
EXCLUDEEMPTY Një flamur që spe­cifikon se qel­iz­at bosh nuk duhet të përf­shi­hen.
INCLUDEEMPTY Një flamur spe­cifikuar se qel­iz­at bosh duhet të përf­shi­hen. Ky është default.

vlera e kthim­it
Kthen një vlerë numerike.
shem­bu­ll
Shem­bu­l­li i mëposhtëm kthen num­rin e tuples në set­in e për­cak­tu­ar nga funk­sioni All­Mem­bers. Qel­iz­at bosh për­jashto­hen:
Count (All­Mem­bers ({}) Produk­te, EXCLUDEEMPTY) Shih gjithashtu All­Mem­bers — Dimen­sion.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ቁጠር
OLAP አገባብ.
ስብስብ ውስጥ tuples ብዛት ይመልሳል. የ EXCLUDEEMPTY ባንዲራ ጥቅም ላይ ከሆነ ባዶ ሕዋሳት ብዛት ውስጥ አይካተቱም.
የአገባብ
ልኬቶች | (አዘጋጅ [INCLUDEEMPTY, EXCLUDEEMPTY]) ይቁጠሩ
ማንኛውም ስብስብ ያዘጋጁ.
EXCLUDEEMPTY ባዶ ሴሎች መካተት የለበትም መሆኑን በመጥቀስ አንድ ጠቋሚ.
INCLUDEEMPTY ባዶ ሴሎች መካተት እንዳለበት በመጥቀስ አንድ ጠቋሚ. ይህ ነባሪው ነው.

መመለሻ እሴት
አንድ ቁጥራዊ እሴት ያወጣል.
ለምሳሌ
የሚከተለውን ምሳሌ All­Mem­bers ተግባር የተገለጸው ስብስብ ውስጥ tuples ቁጥር ይመልሳል. ባዶ ሕዋሳት የተገለሉ ናቸው:
ቆጠራ (All­Mem­bers ({ምርቶች}), EXCLUDEEMPTY) በተጨማሪም All­Mem­bers ይመልከቱ — ዳይሜንሽን.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
عد
OLAP بناء الجملة.
إرجاع عدد الصفوف في مجموعة. يتم استبعاد الخلايا الفارغة في العد إذا تم استخدام العلم EXCLUDEEMPTY.
بناء الجملة
عدد (مجموعة [، EXCLUDEEMPTY | INCLUDEEMPTY]) معلمات
تعيين أي مجموعة.
EXCLUDEEMPTY علامة تحدد أن الخلايا الفارغة لا ينبغي أن تدرج.
INCLUDEEMPTY علامة تحدد أن الخلايا الفارغة ينبغي أن تدرج. هذا هو الافتراضي.

قيمة الإرجاع
بإرجاع قيمة رقمية.
مثال
يقوم المثال التالي بإرجاع عدد الصفوف في مجموعة محددة من قبل وظيفة All­Mem­bers. يتم استبعاد خلايا فارغة:
عدد (All­Mem­bers ({} المنتجات)، EXCLUDEEMPTY) انظر أيضا All­Mem­bers — البعد.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
հաշվել
OLAP ձեւաչափումով:
Վերադարձնում է թվի tuples է սահմանված: Դատարկ բջիջները բացառվում է հաշվարկի, եթե EXCLUDEEMPTY դրոշը օգտագործվում.
Շարահյուսություն
Count (Set [, EXCLUDEEMPTY | INCLUDEEMPTY]) պարամետրեր
Սահմանել որեւէ փաթեթի:
EXCLUDEEMPTY A դրոշը նշելով, որ դատարկ բջիջները չպետք է ներառվեն:
INCLUDEEMPTY A դրոշը նշելով, որ դատարկ բջիջները պետք է ներառվեն: Սա է լռելյայն.

վերադարձը արժեքը
Վերադարձնում է թվային արժեքը:
Օրինակ
Հետեւյալ օրինակը վերադարձնում թիվը tuples է փաթեթի նշված է All­Mem­bers գործառույթը: Դատարկ բջիջները բացառվում են:
Հաշվիչ (All­Mem­bers ({Ապրանքներ}), EXCLUDEEMPTY) Տես նաեւ All­Mem­bers — Dimen­sion:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Online Yardım Hesabat­lar
say­maq
OLAP Sin­tak­s­is.
bir sıra tuples sayı qaytarır. EXCLUDEEMPTY bayraq isti­fadə olunur, əgər Boş hüceyrələri sayı istisna olunur.
sin­tak­s­is
Para­met­ers | (Set [INCLUDEEMPTY, EXCLUDEEMPTY]) sayı
Hər hansı bir set seçin.
EXCLUDEEMPTY boş hüceyrələri dax­il lazım dey­il ki, ifadə bir bayrağı.
INCLUDEEMPTY boş hüceyrələri dax­il etmək lazım­dır ki, ifadə bir bayrağı. Bu default edir.

Return dəyəri
bir rəqəm­li dəyər qaytarır.
mis­al
Aşağıdakı mis­al All­Mem­bers funk­siy­ası ilə müəyyən edilmiş set tuples sayı qaytarır. Boş hüceyrələri istisna olunur:
Count (All­Mem­bers ({Products}) EXCLUDEEMPTY) da All­Mem­bers bax — Ölçü.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Əvvəlki səhi­fə Növbəti səhi­fə
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Pro­duct Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Txos­tenak Online Laguntza
Diruz
OLAP Syn­tax.
tuplen kop­urua itzultzen multzo batean. zelu­la Empty kon­taket­an kan­po ger­atzen dira EXCLUDEEMPTY bandera erab­iltzen bada.
Sintaxia
Diruz (Set [, EXCLUDEEMPTY | INCLUDEEMPTY]) para­met­roak
Ezar­ri Edozein mult­zoa.
EXCLUDEEMPTY Bandera zehaztuz hut­sik zelu­lak behar ez dela sartzen.
INCLUDEEMPTY Bandera zehaztuz hut­sik zelu­la hori kon­tu­an har­tu beharko litzateke. Hau da lehen­et­sia.