Crowdsourced AI-training platform Spare5 rebrands as Mighty AI and raises $14 million from Intel, GV, others

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –http://venturebeat.com/2017/01/10/spare5rebrands-as-mighty-ai-and-lands-14mil­lion-from-intel-gv-accen­ture-oth­ers/? bt_ee=p96IVei6CUs8NjzkZlw+uPmogDIyDd7Mkjil3Gyeh2LkvAtbbiVNsb9LYEzmHnZI&bt_ts=1484150434225

Crowd­sourced AI-train­ing plat­form Spare5 rebrands as Mighty AI and raises $14 mil­lion from Intel, GV, oth­ers

Spare5, a gig eco­nomy star­tup that uses the gen­er­al pub­lic to help train com­pan­ies’ arti­fi­cial intel­li­gence (AI) algorithms, has today relaunched as Mighty AI and announced a $14 mil­lion fund­ing round led by Intel Cap­it­al, with par­ti­cip­a­tion from oth­er new investors GV (Google Ven­tures) and Accen­ture Ven­tures. Exist­ing investors Foundry Group, Mad­rona Ven­ture Group, and New Enter­prise Asso­ci­ates (NEA) also par­ti­cip­ated in the round.

Name that objectAbove: Name that object.
Foun­ded out of Seattle in 2014, Spare5 has hither­to partnered with big-name com­pan­ies such as Microsoft, Pin­terest, and IBM, among oth­ers, who provide the Spare5 com­munity with tasks” — these gen­er­ally focus on identi­fy­ing the mean­ing of media assets such as pho­tos, videos, and audio. For example, someone may be presen­ted with a pic­ture of a land­scape, and they would have to tell the sys­tem what the moun­tain is, and wheth­er the large body of water it iden­ti­fied is a lake. It’s all about improv­ing com­pan­ies’ in-house AI efforts such as com­puter vis­ion and nat­ur­al-lan­guage pro­cessing.

Mov­ing for­ward, the com­pany will be known as Mighty AI, and in addi­tion to the fund­ing round, it has signed deals with Intel and Accen­ture. Both com­pan­ies will work on behalf of Mighty AI to sell and pro­mote its so-called train­ing data as a ser­vice” (TDaaS) offer­ing to their own cus­tom­ers around the world.

Pri­or to now, Spare5 Mighty AI had raised around $13 mil­lion in fund­ing, and with its latest cash injec­tion it will push to grow its TDaaS plat­form and net­work of indi­vidu­als who carry out the microtasks, accord­ing to a com­pany state­ment. It will also bol­ster its in-house team of data sci­ent­ists, engin­eers, and sales spe­cial­ists.

AI is increas­ingly touch­ing on just about every facet of soci­ety, from the work­place to cus­tom­er ser­vice and every­where in between. While AI sys­tems are becom­ing more intel­li­gent and aware,” they’re not quite at the stage of being able to teach them­selves — there are things that only humans are able to decipher and detect. And this is what Mighty AI is prom­ising com­pan­ies: human input that’s tailored to suit whatever AI sys­tem they’re look­ing to build.

In the future, we will count on AI to make every aspect of our lives bet­ter,” said Mighty AI CEO and founder Matt Bencke. “AI will man­age our inform­a­tion, sched­ules and energy use. It will make our factor­ies, roads and homes safer and more effi­cient. It will provide us each with a per­son­al shop­per and invest­ment advisor. But, for AI mod­els to do all this and more, they need to under­stand what and how we think. Mighty AI is the crit­ic­al link between com­puter and human cog­ni­tion, put­ting the right humans in the right learn­ing loops.”

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://venturebeat.com/2017/01/10/spare5rebrands-as-mighty-ai-and-lands-14mil­lion-from-intel-gv-accen­ture-oth­ers/? bt_ee=p96IVei6CUs8NjzkZlw+uPmogDIyDd7Mkjil3Gyeh2LkvAtbbiVNsb9LYEzmHnZI&bt_ts=1484150434225

Crowd­sourced pjat­ta­forma AI-taħriġ Spare5 rebrands bħala Mighty AI u tqa­jjem $ 14,000,000 mill-Intel, GV, oħra­jn

Spare5, l-istartjar eko­nom­i­ja GIG li juża l-pubb­liku ġen­er­ali biex jgħinu l-intel­liġen­za arti­fiċ­jali kumpan­iji tal-fer­roviji “”(AI) algor­it­mi, illum imnedi­ja mill-ġdid bħala Mighty AI u ħab­bret $ 14,000,000 fin­an­zja­ment tond immexxi­ja minn Intel Kapit­ali, bil-parteċipazz­joni minn GV oħra invest­it­uri ġod­da (Google impriżi) u impriżi Accen­ture. Fun­der­i­ja Grupp, MADRONA Ven­ture Grupp, u New Intrapriża Asso­ci­ates (NEA) invest­it­uri eżist­enti sehem ukoll fir-rawnd.

Isem li objectAbove: Isem dak l-oġġett.
Imwaqq­fa minn Seattle fl-2014, Spare5 s’issa IMSEHBIN ma kumpan­iji kbar isem bħal Microsoft, Pin­terest, u IBM, fost oħra­jn, li jip­prov­du l-komunità Spare5 ma’ ““ħid­mi­et”” — dawn ġen­er­al­ment jif­fokaw fuq jagħr­fu t-tif­sira ta l-assi tal-mid­ja bħal rit­rat­ti, vid­jos, u awd­jo. Per eżem­pju, xi ħadd jist­għu jiġu ppreżent­ati bi stam­pa ta pajsaġġ, u huma jkoll­hom li tgħid is-sis­tema dak il-mun­tanji huwa, u jekk il-korp kbir ta’ ilma iden­ti­fikat huwa lag. Dan kollu dwar it-titjib kumpan­iji ““in-house isforzi AI bħal vista tal-kom­pjuterl-ipproċes­sar tal-ling­wa nat­ur­ali.

Nim­xu l qud­diem, il-kumpan­i­ja se tkun magħru­fa bħala Mighty AI, u min­bar­ra l-rawnd fin­an­zja­ment, hija ffirm­at jit­trat­ta ma’ Intel u Accen­ture. Iż-żewġ kumpan­iji se taħ­dem għan-nom ta Mighty AI li jbiegħu u jip­prom­wovu l-hekk imse­jħa ”“dejta taħriġ bħala ser­vizz”” tiegħu (TDaaS) jof­fru lill-klijenti tagħhom stess mad­war id-din­ja.

Qabel l-issa, Spare5 Mighty AI kien­et qaj­met mad­war $ 13,000,000 fl-iffin­an­zjar, u bi injezz­joni tiegħu kont­anti aħħar se tim­bot­ta biex jikber TDaaS pjat­ta­forma tagħha u n-netwerk ta indi­vid­wi li jwettqu l microtasks, skond dikjarazz­joni kumpan­ni­ja. Se jsaħħaħ ukoll tim fid-dar tiegħu ta xjent­isti dejta, inġini­era, u speċ­jalisti tal-bejgħ.

AI hija dejjem jmis­su fuq biss dwar kull aspett tas-soċjetà, mill-post tax-xogħol għall-klijent tas-ser­vizz u kul­limki­en fl bejn. Fil­waqt sis­temi AI qed isiru aktar intel­liġenti u ““konxju,”” dawn mhux qed pjut­tost fl-ist­ad­ju li jkunu jist­għu jgħall­mu lil­hom inni­fishom — hemm affar­iji­et li huma biss l-bned­min huma kapaċi li jid­deċi­fraw u jisko­pru. U dan huwa dak li mighty AI hija pro­mettenti kumpan­iji: input tal-bniedem li l-mfassla biex ikunu addat­tati minke­j­ja s-sis­tema AI li qed ifit­txu li jib­nu.

Fil-futur, aħna se joqgħod fuq l-AI li jagħm­lu kull aspett ta ħajjit­na aħjar,”” qal CEO Mighty AI u fundatur Matt Bencke. ““AI se jim­man­iġġ­jaw l-inform­azz­joni tagħna, skedi u użu tal-enerġija. Se tagħmel fab­briki tagħna, tor­oq u d-djar aktar sikuri u aktar effiċjenti. Dan ser jip­provd­ina kull wieħed bil shop­per per­son­ali u kon­su­lent inves­t­i­ment. Iżda, għall-mudel­li AI li tagħmel dan kollu u aktar, jeħtieġ li jif­h­mu liema u kif naħs­bu. Mighty AI hija r-rab­ta kruċ­jali bejn il-kom­pjuterl-konjizz­joni tal-bniedem poġġa lit-bned­min dritt fid-dritt linji tagħlim. “”

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://venturebeat.com/2017/01/10/spare5rebrands-as-mighty-ai-and-lands-14mil­lion-from-intel-gv-accen­ture-oth­ers/? bt_ee=p96IVei6CUs8NjzkZlw+uPmogDIyDd7Mkjil3Gyeh2LkvAtbbiVNsb9LYEzmHnZI&bt_ts=1484150434225

Crowd­sourced AI-opleiding plat­form Spare5 rebrands as Mighty AI en ver­hoog $ 14000000 van Intel, GV, ander

Spare5, n gig eko­nom­ie begin dat die alge­mene pub­liek gebruik om te help om kun­smati­ge intel­li­gen­sie tre­in maat­skappye (AI) algor­it­mes, het vand­ag gekom­bin­eer en as Mighty AI en aangekondig dat n befondsing $ 14.000.000 ronde gelei deur Intel Cap­it­al, met deel­name van ander nuwe beleg­gers GV (Google ondernem­ings) en Accen­ture ondernem­ings. Bestaande beleg­gers Foundry Groep, Mad­rona Ven­ture Group, en New Enter­prise Asso­ci­ates (NEA) het ook deel­gen­eem aan die ronde.

Noem dat objectAbove: Noem daardie voor­werp.
Gestig uit Seattle in 2014, het Spare5 tot nou toe n ven­noot­skap met groot name maat­skappye soos Microsoft, Pin­terest, en IBM, onder andere, wat die Spare5 gemeenskap te voor­si­en met n ““take”” — hierdie algemeen fok­us op die iden­ti­fiser­ing van die betek­en­is van die media bates soos foto’s, video’s en klank. Byvoor­beeld, kan iemand wees aange­bied met n foto van n land­skap, en hulle wil hê om die stelsel wat die berg is ver­tel, en of die groot water­mas­sa dit geïden­ti­fiseer is n meer. Dit gaan alles oor die ver­be­ter­ing van maat­skappye in-huis AI pogings soos rek­en­aar vis­ie en natuur­like taal ver­werking.

Voren­toe beweeg, sal die maat­skappy bek­end as Mighty AI, en byko­mend tot die befondsing ronde, het dit han­del onder­tek­en met Intel en Accen­ture. Beide maat­skappye sal werk namens Mighty AI te verkoop en sy sogen­aam­de ““opleiding data as n diens”” (TDaaS) aan te bied om hul eie kliën­te regoor die wêreld te bevorder.