Crystal Reports 2011 Basics

“———————————————————————————————————————————————
Support this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
———————————————————————————————————————————————–Crystal Reports 2011 Basics

To execute the commands available in the menus easily, you can also use the toolbars. Crystal Reports has six toolbars.

The Standard toolbar provides shortcuts to the most commonly performed tasks such as creating a new report, opening an existing report, saving, previewing, and printing a report. This toolbar also has options for performing basic edit operations.

The External Command toolbar provides shortcuts to applications created by a third party. This toolbar doesn’t display by default.

The Formatting toolbar has shortcuts for formatting a selected report object. You can change the font type, size, style, and alignment of the object.

The Insert Tools toolbar provides shortcuts for including several objects in a report, such as text fields, group fields, summary reports, cross-tabs, OLAP objects, and other shapes.

The Expert Tools toolbar has shortcuts to expert functions, which guide you through various tasks. You can use this toolbar, for example to open the database or group experts that help you set the sort order of fields or include formulas and templates.

The Navigation Tools toolbar is used to refresh the data in your report and to browse through it.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Tappoġġja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ——————————————-

Rapporti Crystal 2011 Basics

Biex tesegwixxi l-kmandi disponibbli fil-menus faċilment, tista ‘wkoll tuża l-toolbars. Rapporti Crystal għandha sitt toolbars.

Il-toolbar Istandard tipprovdi shortcuts għall-aktar ħidmiet komunament imwettaq bħall-ħolqien ta ‘rapport ġdid, ftuħ ta’ rapport eżistenti, iffrankar, previewing, u l-istampar rapport. Din il toolbar għandha wkoll għażliet għat-twettiq operazzjonijiet jeditjaw bażiċi.

Il-toolbar Kmand Esterni jipprovdi shortcuts għal applikazzjonijiet maħluqa minn parti terza. Din il toolbar ma juri b’mankanza.

Il-toolbar Ifformattjar għandu shortcuts għal ifformattjar rapport oġġett magħżula. Tista ‘tbiddel it-tip tat-tipa, daqs, stil, u l-allinjament tal-oġġett.

L-inserit Għodod toolbar jipprovdi shortcuts għall-inklużjoni diversi oġġetti fil f’rapport, bħal xi kampi test, oqsma grupp, rapporti sommarji, cross-Korpi għal Valutazzjoni Teknika, oġġetti OLAP, u forom oħra.

Il Espert Għodod toolbar għandha shortcuts għall-funzjonijiet ta ‘esperti, li jiggwidaw inti permezz ta’ kompiti varji. Tista ‘tuża din toolbar, per eżempju biex tiftaħ il-database jew grupp esperti li jgħinek tistabbilixxi l-ordni tip ta’ oqsma jew tinkludi formuli u mudelli.

Il Navigazzjoni Għodod toolbar hija użata biex tiffriska l-informazzjoni fir-rapport tiegħek u jibbrawżjaw permezz tiegħu.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie ondersteuning
————————————————– ————————————————– ——————————————-

Crystal Reports 2011 Basics

Om die opdragte in die spyskaarte maklik uit te voer, kan jy ook die balke gebruik. Crystal Reports het ses balke.

Die Standard Toolbar bied kortpaaie om die mees uitgevoer take soos die skep van ‘n nuwe verslag, die opening van ‘n bestaande verslag, spaar, voorskou, en druk ‘n verslag. Hierdie Toolbar het ook opsies vir die uitvoer van basiese wysig bedrywighede.

Die eksterne opdrag nutsbalk bied kortpaaie na programme geskep deur ‘n derde party. Hierdie Toolbar nie vertoon by verstek.

Die nutsbalk Formatering het kortpaaie vir formatering van ‘n geselekteerde verslag voorwerp. Jy kan die lettertipe, grootte, styl, en aanpassing van die voorwerp verander.

Die nutsbalk gereedskap Voeg bied kortpaaie vir die insluiting van verskeie voorwerpe in ‘n verslag, soos teks velde, groep velde, opsomming verslae, kruis-oortjies, OLAP voorwerpe, en ander vorms.

Die Expert gereedskap toolbar het kortpaaie om kundige funksies, wat jou lei deur verskeie take. Jy kan hierdie toolbar gebruik, byvoorbeeld om die databasis of ‘n groep kundiges wat jou help om die volgorde van velde te stel of sluit formules en templates maak.

Die nutsbalk Navigation Tools is gebruik om die data in jou verslag te verfris en daardeur te blaai.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Përkraheni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
————————————————– ————————————————– ——————————————-

Crystal Reports 2011 Bazat

Për të ekzekutuar komandat në dispozicion në menutë e lehtë, ju gjithashtu mund të përdorni shiritin e veglave. Crystal Reports ka gjashtë panele.

Toolbar Standard ofron shkurtesat për detyrat më së shpeshti kryhen të tilla si krijimi i një raport të ri, duke hapur një raport ekzistues, duke kursyer, parapamje, dhe shtypjen e një raporti. Ky toolbar gjithashtu ka mundësi për kryerjen e operacioneve themelore edit.

Komanda e jashtme toolbar ofron shkurtesat për aplikimet e krijuara nga një palë e tretë. Ky toolbar nuk shfaq by default.

Formatimin toolbar ka shkurtesat për formatimin e një objekt të zgjedhur raport. Ju mund të ndryshojë llojin e shkronjave, madhësinë, stilin, dhe shtrirjes së objektit.

Insert Tools toolbar ofron shkurtesat për të përfshirë disa objekte në një raport, të tilla si fushat e tekstit, fusha e grupeve, raporte përmbledhëse, ndër-tabs, objekte OLAP, dhe forma të tjera.

Eksperti Tools toolbar ka shkurtesat për funksionet e ekspertëve, të cilat t’ju udhëheq përmes detyrave të ndryshme. Ju mund të përdorni këtë toolbar, për shembull për të hapur bazën e të dhënave apo grup ekspertë e që të ju ndihmojë për të vendosur rendin e renditjes së fushave ose përfshijnë formula dhe templates.

Navigacion Tools toolbar është përdorur për të rifreskoni të dhënat në raportin tuaj dhe të kërkoni nëpër të.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
————————————————– ————————————————– ——————————————-

ክሪስትል 2011 መሠረታዊ ሪፖርቶች

በቀላሉ በማውጫው ላይ የሚገኙ ትእዛዛት ይፈርድ ዘንድ: እናንተ ደግሞ አሞሌዎች መጠቀም ይችላሉ. ክሪስታል ሪፖርቶች ስድስት አሞሌዎች አለው.

መደበኛ አሞሌ እንደ አንድ አዲስ ሪፖርት መፍጠር ላይ አንድ ነባር ሪፖርት በመክፈት, ማስቀመጥ, ቅድመ ዕይታን, እና ሪፖርት በማተም እንደ በብዛት ያከናወናቸውን ተግባራት አቋራጮች ይሰጣል. ይህ አሞሌ በተጨማሪም መሠረታዊ አርትዕ ክወናዎች በማከናወን አማራጮችን አለው.

ወደ ውጫዊ ትእዛዝ አሞሌ በሶስተኛ ወገን የተፈጠሩ መተግበሪያዎች አቋራጮች ይሰጣል. ይህ አሞሌ በነባሪነት ማሳየት ነው.

የ ቅርጸት አሞሌ በተመረጠው ሪፖርት ነገር ቅርጸት አቋራጮችን አለው. አንተ ዕቃ ቅርጸ ዓይነት, መጠን, ቅጥ, እና አሰላለፍ መቀየር ይችላሉ.

የ አስገባ መሣሪያዎች የመሣሪያ አሞሌ ላይ እንደ የጽሑፍ መስኮች, የቡድን መስኮች, የማጠቃለያ ሪፖርቶች, በመስቀል-ትሮች, OLAP ዕቃዎችን, እና ሌሎች ቅርጾችን እንደ ሪፖርት ውስጥ በርካታ ነገሮችን ጨምሮ አቋራጮችን ይሰጣል.

የ ኤክስፐርት መሣሪያዎች አሞሌ የተለያዩ ሥራዎችን በኩል እንዲመራህ ይህም ባለሙያ ተግባራት, ወደ አቋራጮች አሉት. እርስዎ መስኮች ዓይነት ትእዛዝ ካልተዋቀረ ወይም ወደ ቀመሮች እና አብነቶችን ያካትታሉ ለመርዳት መሆኑን ጎታ ወይም ቡድን ባለሙያዎች ለመክፈት ለምሳሌ ያህል, ይህን አሞሌ መጠቀም ይችላሉ.

የ የአሰሳ መሣሪያዎች አሞሌ ሪፖርት ላይ ውሂብ ለማደስ እንዲሁም በኩል ለማሰስ ላይ የሚውል ነው.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ——————————————-

تقارير Crystal 2011 أساسيات

لتنفيذ الأوامر المتوفرة في القوائم بسهولة، يمكنك أيضا استخدام أشرطة الأدوات. تقارير الكريستال لديه ستة أشرطة الأدوات.

يوفر شريط الأدوات قياسي اختصارات إلى المهام التي يؤديها الأكثر شيوعا مثل إنشاء تقرير جديد، فتح تقرير موجود، والادخار، معاينة، وطباعة التقرير. يحتوي شريط الأدوات هذا أيضا خيارات لتنفيذ عمليات تحرير الأساسية.

يوفر شريط الأدوات القيادة الخارجية اختصارات إلى التطبيقات التي تم إنشاؤها من قبل طرف ثالث. لا يعرض شريط الأدوات هذا بشكل افتراضي.