Current

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Cur­rent
OLAP Syn­tax.
Returns the cur­rent tuple from a spe­cified set dur­ing an iter­a­tion. If a set is not spe­cified, the cur­rent cal­cu­lated mem­ber is returned.
Syn­tax
Current([Set])Parameters
Set Any set.

Return value
Returns a tuple.
Example
This example returns the cur­rent tuple from the cur­rent set:
Cur­rent ( Cur­rent­Set() )See also Cur­rent­Set.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
kur­renti
OLAP Sin­tassi.
Denun­zji l tuple kur­renti minn sett speċi­fiku mat­ul iterazz­joni. Jekk sett mhuwiex speċi­fikat, il-mem­bru ikkalku­lat attwali huwa rrit­or­nat.
sin­tassi
([Set]) Para­met­ri attwali
Set Kwalunk­we sett.

valur tar-ritorn
Denun­zji tuple.
eżem­pju
Dan l-eżem­pju lura l-tuple attwali mis-sett kur­renti:
Kur­renti (Cur­rent­Set ()) Ara wkoll Cur­rent­Set.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Hui­di­ge
OLAP Syn­tax.
Gee die hui­di­ge tuple van n bepaalde stel tydens n iter­asie. As n stel nie gespesi­fiseer word nie, is die hui­di­ge berek­ende lid ter­ugge­keer.
sin­tak­s­is
Hui­di­ge ([Stel]) Para­met­ers
Stel Enige stel.

ter­ug­keer waarde
Wys n tuple.
voor­beeld
Hierdie voor­beeld gee die hui­di­ge tuple van die hui­di­ge stel:
Hui­di­ge (Cur­rent­Set ()) Sien ook Cur­rent­Set.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
aktu­al
OLAP Sin­tak­sa.
Kthen tuple aktuale nga një grup të cak­tu­ar gjatë një për­sëritje. Në qoftë se një grup nuk është spe­cifikuar, anëtari i tan­ishëm i llog­ar­it­ur është kthy­er.
Sin­tak­së
Aktuale ([Set]) Para­metra
Set Çdo grup.

vlera e kthim­it
Kthen tuple.
shem­bu­ll
Ky shem­bu­ll kthen tuple aktuale nga grupin aktu­al:
Aktuale (Cur­rent­Set ()) Shih edhe Cur­rent­Set.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
የአሁኑ
OLAP አገባብ.
አንድ ስላሳዩት ወቅት አንድ የተወሰነ ስብስብ የአሁኑ tuple ይመልሳል. አንድ ስብስብ ካልተገለጸ ከሆነ, አሁን መሳሪያዎችን አባል ተመልሶ ነው.
የአገባብ
የአሁኑ ([አዘጋጅ]) መለኪያዎች
ማንኛውም ስብስብ ያዘጋጁ.

መመለሻ እሴት
አንድ tuple ይመልሳል.
ለምሳሌ
ይህ ምሳሌ ከአሁኑ ስብስብ የአሁኑ tuple በመመለስ እንዲህ ብለዋል:
የአሁኑ (Cur­rent­Set ()) በተጨማሪም Cur­rent­Set ተመልከት.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
تيار
OLAP بناء الجملة.
إرجاع الصفوف (tuple) الحالية من مجموعة محددة خلال التكرار. إذا لم يتم تحديد مجموعة، يتم إرجاع عضو محسوب الحالي.
بناء الجملة
الحالي ([مجموعة]) معلمات
تعيين أي مجموعة.

قيمة الإرجاع
إرجاع الصفوف (tuple).
مثال
يعود هذا المثال الصفوف (tuple) الحالية من المجموعة الحالية:
تيار (Cur­rent­Set ()) انظر أيضا Cur­rent­Set.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
ընթացիկ
OLAP ձեւաչափումով:
Վերադարձնում է ընթացիկ կորտեժ է հատուկ շարք ժամանակ բազմակրկնություն. Եթե մի շարք նշված չէ, որ ներկայիս հաշվարկային անդամ վերադարձել:
Շարահյուսություն
Ընթացիկ ([սահմանված]) Պարամետրեր
Սահմանել որեւէ փաթեթի:

վերադարձը արժեքը
Վերադարձնում է կորտեժ:
Օրինակ
Այս օրինակը վերադարձնում է ընթացիկ կորտեժ է ներկայիս փաթեթի:
Ընթացիկ (Cur­rent­Set ()) Տես նաեւ Cur­rent­Set:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Online Yardım Hesabat­lar
cari
OLAP Sin­tak­s­is.
Bir iter­a­tion zamanı müəyyən sıra cari Tuple qaytarır. bir sıra müəyyən dey­ilsə, cari hes­ab­lan­mış üzv qaytarılır.
sin­tak­s­is
Cari ([Set]) Para­met­ers
Hər hansı bir set seçin.

Return dəyəri
bir Tuple qaytarır.
mis­al
Bu, mis­al cari set cari Tuple qaytarır:
Cari (Cur­rent­Set ()) də Cur­rent­Set baxın.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Əvvəlki səhi­fə Növbəti səhi­fə
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Pro­duct Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Txos­tenak Online Laguntza
Orain­go
OLAP Syn­tax.
zehaztu­tako multzo bat uneko tupla itzultzen iterazio bat zehar. multzo bat zehazten ez bada, uneko kalku­latu­tako kidea itzultzen da.
Sintaxia
Orain­go ([Ezar­ri]) para­met­roak
Ezar­ri Edozein mult­zoa.

Return balio
tupla itzultzen.
Adi­bidea
Adi­bide honek uneko multzo bat­etik uneko tupla itzultzen du:
Orain­go (Cur­rent­Set ()) Ikus ere Cur­rent­Set.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Aur­reko orria Hur­ren­go orria
SAP Busi­nessOb­jets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zer­bit­zuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk­tu webean Doc­u­ment­a­tion
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Help
ток
OLAP Сінтаксіс.
Вяртае бягучы картэж з зададзенага набору падчас ітэрацыі. Калі набор не пазначаны, бягучы вылічаецца элемент вяртаецца.
сінтаксіс
Бягучыя ([Set]) Параметры
Набор Любы набор.

вяртаецца значэнне
Вяртае картэж.
прыклад
Гэты прыклад вяртае бягучы картэж з бягучага набору:
Ток (Cur­rent­Set ()) Глядзіце таксама Cur­rent­Set.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
বর্তমান
OLAP সিনট্যাক্স.
একটি পুনরাবৃত্তির সময় একটি নির্দিষ্ট সেট থেকে বর্তমান tuple দেখায়. একটি সেট উল্লেখ না করা হলে, বর্তমান হিসাব সদস্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়.
বাক্য গঠন
বর্তমান ([সেট]) পরামিতি
কোন সেট নির্ধারণ করুন.

ফিরতি মূল্য
একটি tuple দেখায়.
উদাহরণ
এই উদাহরণটি ফেরৎ বর্তমান সেট থেকে বর্তমান tuple:
বর্তমান (Cur­rent­Set ()) এছাড়াও Cur­rent­Set দেখুন.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška samo prije­vod: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online pomoć
stru­ja
OLAP Sin­tak­sa.
Vraća tren­ut­ni tuple iz određenog seta tokom iteracije. Ako nije naveden set, tren­ut­ni izračun­ata član se vraća.
sin­tak­sa
Tren­ut­ni ([Set]) Para­met­ri
Postaviti set.

Pov­ratak vrijed­nost
Vraća tuple.
primjer
Ovaj primjer vraća tren­ut­nu tuple od tren­ut­nog skupa:
Tren­ut­ni (Cur­rent­Set ()) Pogleda­jte i Cur­rent­Set.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Preth­od­na stran­ica Sljedeća stran­ica
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­menta­cija pro­iz­voda na web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –