Customer service in the field

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Cus­tom­er ser­vice in the field
Besides get­ting to know your cus­tom­ers’ needs, you may want to fol­low up on how your products or ser­vices are being used — is everything work­ing? Are there any prob­lems? And how could your ser­vice be improved?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Klijent tas-ser­vizz fil-qasam
Min­bar­ra li nsiru nafu ħtiġiji­et tal-klijenti tiegħek “”, inti tista tix­tieq li sseg­wi l-mod kif il-pro­dot­ti jew ser­vizzi tiegħek qed jiġu wżati — qed kollox qed taħ­dem? Hemm xi prob­lemi? U kif jista ser­vizz tiegħek jista jit­te­jjeb?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Klantedi­ens in die veld
Behal­we om aan die behoeft­es van jou kliën­te se ken, wil jy dalk om te volg oor hoe om jou produk­te of dien­ste gebruik word — alles werk? Is daar enige prob­le­me? En hoe kan julle diens ver­beter word?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Shërbimi ndaj kli­entit në fushën e
Përveç mar­rjen e të dini nevo­jat e kli­entëve tuaj, ju mund të dëshironi për të ndjekur se si produk­tet ose shërbi­met tuaja janë duke u për­dor­ur — është çdo gjë duke punuar? A ka ndon­jë prob­lem? Dhe si mund të përmirëso­het shërbimi juaj?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

በመስክ ውስጥ የደንበኛ አገልግሎት
ሁሉም ነገር እየሰራ ነው — የእርስዎ ደንበኞች ፍላጎት ማወቅ ማግኘት በተጨማሪ, እናንተ እንዴት ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ጥቅም ላይ እየዋለ ነው ላይ መከታተል ይፈልጋሉ ይችላል? ማንኛውም ችግሮች አሉ? እና እንዴት አገልግሎት ሊሻሻል ይችላል?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

خدمة العملاء في مجال
إلى جانب التعرف على احتياجات العملاء الخاصة بك، قد ترغب في متابعة الكيفية التي يتم بها استخدام المنتجات أو الخدمات الخاصة بك — وكل شيء يعمل؟ هل هناك أي مشاكل؟ وكيف يمكن تحسين الخدمة؟

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Հաճախորդների սպասարկման դաշտում է
Բացի այդ, ծանոթանանք ձեր հաճախորդների կարիքները, դուք կարող եք հետեւել, թե ինչպես է ձեր արտադրանքը կամ ծառայությունները, որոնք օգտագործվում, որը ամեն ինչ աշխատում է. Կան խնդիրներ. Իսկ թե ինչպես կարող է ձեր ծառայությունը է բարելավվել.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maşın tər­cüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

sahəsində Müştəri xid­məti
hər şey işləyir — Siz­in müştərilərin ehtiy­aclarını bilmək Bundan başqa, siz necə məh­sul və ya xid­mətlər isti­fadə olunur takip edə bilərsin­iz? hər hansı bir prob­lem var? Və necə xid­mət tək­milləşdi­r­ilmiş bilər?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Itzulpen­gintza mak­ina eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Bezeroar­en erem­uan zer­bit­zua
da dena lan — zure bezer­oen behar­rak eza­gutzear­en gain, jar­raipena nola zure produk­tuak edo zer­bit­zuak erab­iltzen ari dira nahi izatea? Ba al dago arazorik? Eta nola zure zer­bit­zu hobetu zate­keen?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Абслугоўванне кліентаў у галіне
Звыш атрыманьня, каб даведацца патрэбнасці вашых кліентаў, вы можаце сачыць за таго, як вашыя тавары ці паслугі выкарыстоўваюцца — гэта ўсё працуе? Ці існуюць якія-небудзь праблемы? І як мог ваш сэрвіс можна палепшыць?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

ক্ষেত্রের মধ্যে গ্রাহক সেবা
সবকিছু কাজ করছে — আপনার গ্রাহকদের চাহিদা জানতে চাওয়ার পাশাপাশি, আপনি কিভাবে আপনার পণ্য বা সেবা ব্যবহার করা হচ্ছে অনুসরণ করতে চান করতে পারেন? সেখানে কোনো সমস্যা আছে? এবং কিভাবে আপনার সেবা উন্নত করা যেতে পারে?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška samo prije­vod: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Služba za kor­is­nike na terenu
Osim upoznavan­ja potre­be vaših klijenata “”, možda žel­ite da prati o tome kako svo­je pro­iz­vode ili usluge se kor­iste — se sve radi? Ima li kak­vih prob­lema? I kako se može poboljšati vaše usluge?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Обслужване на клиенти в областта
Освен опознаване на нуждите на клиентите си, може да искате да се проследи как се използват вашите продукти или услуги — е всичко работи? Има ли някакви проблеми? И как може да си услуга да се подобри?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Suport a la tra­duc­ció automàt­ica: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

El ser­vei al cli­ent en el camp
A més de con­èix­er les neces­sit­ats dels seus cli­ents, és pos­sible que vul­gueu fer un seguiment de com s’utilitzen els seus pro­duct­es o ser­veis — està tre­bal­lant tot? Hi ha algun prob­lema? I com es podria mil­lor­ar el seu ser­vei?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Cus­tom­er nga pag-alagad sa sa uma
Gawas pa pagkaila sa imong mga kus­tomer pangi­na­hanglan, ikaw mahi­mong sa pag­sun­od sa kon sa unsang paa­gi ang inyong mga produk­to o mga ser­bisyo nga gigam­it — ang tanan nga mga butang nga nagtra­baho? Aduna sa bis­an unsa nga mga prob­lema? Ug sa unsa nga paa­gi nga ang inyong pag-alagad nga mil­am­bo?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port mak­ina yoma­su­lira: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

maka­s­it­omala m’munda
Kuwon­jezera kudzi­wa zosowa maka­s­it­omala añu, mun­gafune kut­sa­tira mme­ne mankh­wala mis­onkhano añu ntchito — ndi chirichon­se ntchito? Kodi pali vuto lili­lon­se? Ndi mom­we utu­miki wako bwino?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

现场客户服务
除了了解你客户的需求,你可能要跟进正在如何使用你的产品或服务 — 一切工作?有什么问题?怎么可能你的服务需要改进?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

現場客戶服務
除了了解你客戶的需求,你可能要跟進正在如何使用你的產品或服務 — 一切工作?有什麼問題?怎麼可能你的服務需要改進?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port Tra­duc­tion mac­ch­ina: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

ser­viz­io in lu cam­pu di
Sparti di lu ven­niri a sapiri bisog­ni i vostri cli­enti ‘, forse vulerete à seguità, nan­tu à a man­era vostra pru­dut­ti o di ser­viz­ii sò ter­male — Hè tut­tu u travagliu? Bisogn­erà qual­chì dif­fi­cultà? È cumu pudia vostru ser­viz­iu esse migli­uratu?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška stro­jno pre­vođen­je: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Služba za kor­is­nike na pod­ručju
Osim upoznavan­ja potre­be svojih kor­is­nika, možda žel­ite prat­iti na tome svo­je pro­iz­vode ili usluge kor­iste — Je li sve radi? Ima li kak­vih prob­lema? A kako bi vaša usluga biti poboljšan?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port maskinover­sæt­telse: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Kun­deser­vice på områ­det
Ud over at få at vide, dine kun­ders behov, kan du ønsker at føl­ge op på, hvord­an dine produk­ter eller tjen­ester bliv­er brugt — er alt arbe­jde? Er der nogen prob­le­mer? Og hvord­an kun­ne din tjen­este for­bedres?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing auto­mat­ische ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Klantenser­vice in het veld
Naast het krij­gen van de behoeften van uw klanten weet, kunt u op te vol­gen hoe uw pro­duc­ten of dien­sten worden gebruikt — is alles werkt? Zijn er prob­le­men? En hoe kan uw dien­st worden ver­be­terd?

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pora stro­jový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -