Diskuss is-Summit Informali tal-Mexxejja Ewropej li se jitlaqqa’ f’Malta

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -http://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/48607/filmat__diskuss_issummit_informali_talmexxejja_ewropej_li_se_jitlaqqa_fmalta#.WI2XQBnythE

Dis­cussed the Inform­al Sum­mit of European lead­ers will con­vene in Malta
In Lis­bon, dis­cussed the Inform­al Sum­mit of European lead­ers will be con­vened in Malta on Fri­day

Immig­ra­tion and the European pro­ject will dom­in­ate the agenda of the Inform­al Sum­mit will be con­vened on Fri­day in Malta.
The Prime Min­ister Joseph Mus­cat led his thoughts on these two points dur­ing the Sum­mit of the coun­tries at the bot­tom of the European Uni­on led by Por­tuguese Prime Min­ister Ant­o­nio Costa and attend­ing to the Pres­id­ent French Fran­cois Hol­lande, the Pres­id­ent of Cyprus Nikos Ana­stas­i­ades, the Itali­an Prime Min­ister Pao­lo GENTILONI, the Span­ish Prime Min­ister Mari­ano Rajoy and Greek Prime Alex­is Tsipras.
On immig­ra­tion, Dr Mus­cat said that the dis­cus­sions on Fri­day an ambi­tious step for­ward, although not enough, which agreed in prin­ciple between the mem­ber coun­tries. The Prime Min­ister said that Malta wel­comes the pro­gress that pushes to the European Com­mis­sion with its pro­pos­als but stressed that more needs to be done espe­cially for a solu­tion to the pre­cari­ous situ­ation in Libya.
While praised the bilat­er­al work that is mak­ing Ita­ly with Afric­an coun­tries in North, Dr Mus­cat said that the region will face migra­tion crisis in the fol­low­ing spring if there will be no front com­bined to per­form more.
On the pre­par­a­tions for the March event to mark the 60th anniversary of the treaty of Rome, the Prime Min­ister said that Malta Sum­mit must issue a ser­i­ous poli­cy dis­cus­sion about the future of the European Uni­on based on unity. He argued that a pre­requis­ite without ambi­tion for Europe, so on Fri­day European lead­ers must push their ideas about the vis­ion of the European pro­ject.
The coun­tries in south­ern Sum­mit of the European Uni­on is the second of its kind fol­low­ing the con­ven­ing last Septem­ber in Athens.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

http://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/48607/filmat__diskuss_issummit_informali_talmexxejja_ewropej_li_se_jitlaqqa_fmalta#.WI2XQBnythE

Diskuss is-Sum­mit Inform­ali tal-Mexxej­ja Ewropej li se jit­laqqa’ f’Malta
F’Lisbona, ġie diskuss is-Sum­mit Inform­ali tal-Mexxej­ja Ewropej li se jit­laqqa’ f’Malta nhar il-Ġimgħa

L-immig­razz­jonil-proġett Ewropew se jid­dom­in­aw l-aġenda tas-Sum­mit Inform­ali li se jit­laqqa’ nhar il-Gimgħa f’Malta.
Il-Prim Min­is­tru Joseph Mus­cat was­sal il-ħsib­iji­et tiegħu dwar dawn iż-żewġ punti waqt is-Sum­mit tal-pajjiżi fin-naħa t’isfel tal-Unjoni Ewropea mmexxi mill-Prim Min­is­tru Por­tu­giż Ant­o­nio Costa u li għa­lih qed jat­ten­du l-Pres­id­ent Fran­ciż Fran­cois Hol­lande, il-Pres­id­ent ta’ Ċipru Nikos Ana­stas­i­ades, il-Prim Min­is­tru Tal­jan Pao­lo Gen­ti­loni, il-Prim Min­is­tru Span­jol Mari­ano Rajoy u l-Prim Grieg Alex­is Tsipras.
Dwar l-immig­razz­joni, Dr Mus­cat qal li l-qafas tad-diskuss­joni nhar il-Ġimgħa huwa pass ambizzjuż il qud­diem, għalkemm mhux biże­jjed, li fuqu hemm qbil fil-prinċipju bejn il-Pajjiżi Mem­bri. Il-Prim Min­is­tru qal li Malta tilqa’ l-pro­gress li qed tip­prova tas­al għa­lih il-Kum­mis­s­joni Ewropea bil-pro­posti tagħha iżda saħaq li hemm bżonn isir iktar speċ­jalment għal soluzz­joni dwar is-sit­wazz­joni prekar­ja fil-Lib­ja.
Fil­waqt li faħħar ix-xogħol bilat­er­ali li qed tagħmel l-Ital­ja mal-pajjiżi tal-Afrika ta’ Fuq, Dr Mus­cat qal li r-reġjun se jaf­faċċ­ja kriżi ta’ migrazz­joni fir-rebbiegħa li ġej­ja jekk mhux se jkun hemm front maqgħud li jwettaq aktar.
Dwar il-pre­para­mentiall-avveni­ment f’Marzu li jfakkar is-60 anniversar­ju mit-trat­tat ta’ Ruma, il-Prim Min­is­tru qal li s-Sum­mit f’Malta jrid joħroġ b’diskussjoni politika ser­ja dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea bbażat fuq l-għaqda. Sost­na li ma nist­għux ngħad­du bla ambizz­joni għall-Ewro­pa, għal­hekk nhar il-Ġimgħa l-Mexxej­ja Ewropej iridu jim­but­taw l-ideat tagħhom dwar il-viżjoni tal-pro­gett Ewropew.
Is-Sum­mit tal-pajjiżi fin-naħa t’isfel tal-Unjoni Ewropea huwa t-tieni tax-xorta tiegħu wara dak li tlaqqa’ f’Settembru li għad­da ġewwa Ateni.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/48607/filmat__diskuss_issummit_informali_talmexxejja_ewropej_li_se_jitlaqqa_fmalta#.WI2XQBnythE

Bespreek die informele top van Europese lei­ers sal belê in Malta
In Liss­a­bon, bespreek die informele top van Europese lei­ers sal belê word in Malta op Vry­dag

Immig­rasie en die Europese pro­jek sal die agenda van die informele top oorheers sal belê word op Vry­dag in Malta.
Die Eer­ste Min­ister Joseph Mus­cat het sy ged­agtes oor hierdie twee punte tydens die Top van die lande aan die onder­kant van die Europese Unie onder leiding van Por­tugese premi­er Ant­o­nio Costa en die bywon­ing van die Pres­id­ent Franse Fran­cois Hol­lande, die pres­id­ent van Ciprus Nikos Ana­stas­i­ades, die Itali­aanse premi­er Pao­lo GENTILONI, die Spaanse premi­er Rajoy en Griek­se eer­ste Alex­is Tsipras.
Op immig­rasie, sê dr Mus­cat dat die gesprekke op Vry­dag n ambisieuse stap voren­toe, maar nie gen­oeg nie, wat in begin­sel tussen die lid­lande ingestem. Die Eer­ste Min­ister het gesê dat Malta is ver­heug oor die vor­der­ing wat stoot na die Europese Kom­mis­sie met sy voor­stelle, maar het beklemtoon dat meer behoeft­es ver­al gedoen moet word vir n oplossing vir die benarde situ­asie in Lib­ië.
Ter­wyl vol lof vir die bilat­erale werk wat maak Italië met Afrika-lande in Noord-, dr Mus­cat het gesê dat die streek migrasie krisis in die gesig staar in die vol­gende len­te as daar geen voor gekom­bin­eer om uit te voer sal wees meer.
Op die voorbereidings vir die Maart geval om die 60ste her­den­k­ing van die Ver­drag van Rome, die Eer­ste Min­ister het gesê dat Malta Sum­mit n ern­sti­ge beleid besprek­ing oor die toekoms van die Europese Unie moet uitreik gebaseer op een­heid. Hy het aange­vo­er dat n voorvereiste son­der ambis­ie vir Euro­pa, so op Vry­dag Europese lei­ers hul idees oor die vis­ie van die Europese pro­jek moet stoot.
Die lande in die suide van Sum­mit van die Europese Unie is die tweede van sy soort wat volg op die samer­oep­ing Septem­ber verlede jaar in Athene.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/48607/filmat__diskuss_issummit_informali_talmexxejja_ewropej_li_se_jitlaqqa_fmalta#.WI2XQBnythE

Disku­tu­ar Inform­al Sam­iti i lider­ëve të Evropës do të mblid­het në Maltë
Në Lis­bonë, diskutoi Sam­iti joform­al i lider­ëve evropi­anë do të mblid­het në Maltë të premten

Emig­ra­cioni dhe pro­jek­ti evropi­an do të dom­in­o­jnë agjendën e Sami­tit Inform­al do të mblid­het të premten në Maltë.
Kryemin­is­tri Joseph Mus­cat çuar mendi­met e tij në këto dy pika gjatë Sami­tit të vendeve në fund të Bashkim­it Evropi­an të udhëhequr nga kryemin­is­tri por­tugez min­is­tri Ant­o­nio Costa dhe pjesë të Pres­id­en­tit francez, Fran­cois Hol­lande, Pres­id­enti i Qipros Nikos Ana­stas­i­ades, Kryemin­is­tri itali­an min­is­tri i Pao­lo Gen­ti­loni, Spanjisht kryemin­is­tri Mari­ano Rajoy dhe Kryemin­is­tri grek Alex­is Tsipras.
Mbi emig­ra­cion­in, tha Dr Mus­cat se disku­ti­met të premten një hap ambi­cioz për­para, edhe pse jo të mjaftuesh­me, të cil­at është rënë dakord në par­im në mes të vendeve anëtare. Kryemin­is­tri tha se Malta mirë­pret pro­gres­in që shtyn të Kom­i­sion­it Evropi­an me pro­poz­i­met e tij, por thek­soi se më shumë duhet bërë sido­mos për një zgjid­hje të situ­atës së pasig­urt në Libi.
Ndër­sa vler­ësoi pun­ën bilat­er­al që është bërë në Itali me ven­det afrik­ane në veri, Dr Mus­cat tha se rajoni do të përbal­let me krizën e migrim­it në pran­verë në vijim, nëse nuk do të ketë para të kom­binu­ara për të kry­er më shumë.
Në për­gat­itjet për ngjar­jen mars për të shënu­ar 60 vjet­or­in e Trak­tat­it të Romës, Kryemin­is­tri u shpreh se Sam­iti Malta duhet të lësho­jë një disku­tim seri­oz të politikës për të ardh­men e Bashkim­it Evropi­an bazuar në unitet. Ai argu­mentoi se një parak­usht pa ambi­cie për Evropën, e kështu me rad­hë lider­ët evropi­anë premte duhet të shtyjë ide­të e tyre në lid­hje me viz­ion­in e pro­jek­tit evropi­an.
Ven­det në Sam­it­in jugore të Bashkim­it Evropi­an është i dyti i këtij lloji pas thirrjen shtat­or­in e kalu­ar në Ath­inë.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -