Dog Toys Balls — Tough Nearly Indestructible Toy for Aggressive Chewers — 2 Ball Sizes for Large and Small Dogs — Made in USA by Rocco & Roxie Supply Co

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Dog Toys Balls — Tough Nearly Indes­truct­ible Toy for Aggress­ive Chew­ers — 2 Ball Sizes for Large and Small Dogs — Made in USA
by Roc­co & Rox­ie Sup­ply Co
SUPER SAFE No tox­ic BPAs. No phthal­ates, latex or heavy metals. Noth­ing bad for her to chew on or ingest. Instead — simply high-qual­ity ther­mo­plastic elast­omer mater­i­al spe­cific­ally designed with pet safety in mind.
TOUGH STUFF Roc­co proof! Per­son­ally tested, pounced upon and thor­oughly chewed by Roc­co, our res­id­ent toy shred­der, and found to be vir­tu­ally indes­truct­ible. Fade-res­ist­ant and holds up to being left out­side in bad weather too!
PLAY BALL! Just what your furry friend wants in his hol­i­day stock­ing: hours of tail-wag­ging, fetch-able fun. And styl­ish too, in soph­ist­ic­ated navy (2.5” ball) or powder blue (4” ball).
100% GUARANTEED Made in the U.S.A.. Easy to clean. Backed by our uncon­di­tion­al guar­an­tee: if this ball doesn’t hold up to your highest expect­a­tions and your dog’s cra­zi­est rough­hous­ing, bounce it back for a refund.Pro­duct Descrip­tion
Pat­tern Name:Powder Blue 4 inch ball
PLAY BALL!

Bring on your pit bulls, your rough­hous­ing Lab­radors, your chew­ers and chom­pers: this is the ball that can handle it all. It’s made of a spe­cial tough stuff called TPE (Ther­mo­plastic Elast­omer) that is not only dog­gie dur­able, it was designed with pet safety in mind. So it’s free of BPAs, Phthal­ates, latex, and heavy metals and oth­er icky things you don’t want in your pet’s mouth.

Dogs love to play and we love dogs. So when it came to cre­at­ing a ball our can­ine friends could really sink their teeth into…we went for qual­ity through and through.
Pur­chase http://amzn.to/2hupy9o

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ġugarel­li Dog Balls — Ġugarel­li ibsin Kważi indes­truct­ible għall chew­ers Aggressivi — 2 Ball Daqsiji­et għal Kbar u Żgħar Klieb — Made fl-Istati Uniti
bil­li Roc­co & Rox­ie Prov­v­ista Ko
SUPER SAFE BPAs Nru tossiċi. Nru ftal­ati, latex jew metal­li tqal. Xejn ħażin għall tagħha li tomgħod fuq jew jib­il­għuhom. Min­flok-sem­pliċi­ment kwal­ità għol­ja mater­jal elast­omer ter­mo­plastiku iddis­in­jat speċi­fika­ment mas-sig­urtà tal-pets fil-moħħ.
TOUGH STUFF Roc­co prova! Per­son­al­ment ittestjati, pounced fuq u mimgħuda sewwa bil­li Roc­co, imqat­ta tagħna ġugarell res­id­enti, u nstab li hu prat­tika­ment indes­truct­ible. Fade reżist­enti u żżomm sa jitħal­la bar­ra fil-mal­temp wisq!
PLAY BALL! Biss dak ħabib furry tiegħek jix­tieq fil-istokkjar tal-vag­an­zi tiegħu: sigħat ta tail-wag­ging, jġibu’ kapaċi gost. U styl­ish wisq, b’mod flot­ta sofistikati (2.5 ““ball) jew trab blu (4”” ball).
100% Garantiti Magħmu­la fil-U.S.A .. Faċli biex jit­nadd­fu. Appoġġ­jati minn garan­zi­ja inkondizz­jonata tagħna: jekk dan il-bal­lun ma jkollux l-aspettat­tivi ogħla tiegħek u rough­hous­ing cra­zi­est kelb tiegħek, bounce lura għal rifuż­joni.

Deskrizz­joni tal-pro­dott
Pat­tern Isem: Trab Blu 4 ball pulzi­er
PLAY BALL!

Was­sal fuq bar­rin tiegħek għad­ma, Lab­radors rough­hous­ing tiegħek, chew­ers tiegħek u chom­pers: dan huwa l-bal­lun li jist­għu jim­man­iġġ­jaw dan kollu. Huwa magħmul minn għalf ieb­sa speċ­jali mse­jħa TPE (ter­mo­plastiċi elast­o­meri) li mhux biss dog­gie durab­bli, li kien­et iddis­in­jata mas-sig­urtà tal-pets fil-moħħ. Allura huwa ħieles minn BPAs, Ftal­ati, latex, u metal­li tqal u affar­iji­et icky oħra li inti ma tri­dx fil-ħalq pet tiegħek.

Klieb imħab­ba biex tilgħ­ab u aħna imħab­ba klieb. Allura meta was­al għall-ħolqi­en ta bal­lun ħbieb klieb tagħna jista’ vera­ment sink sni­en tagħhom fis … aħna mar­ru għall-kwal­ità u per­mezz.
xiri http://amzn.to/2hupy9o

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hond Speel­goed balle — Taai Byna onver­woes­baar Toy vir Aggressiewe chew­ers — 2 Ball Groottes vir groot en klein honde — Made in die VSA
deur Roc­co & Rox­ie Ver­skaf Co
SUPER VEILIGE Geen gifti­ge BPAs. Geen ftal­aten, latex of swaar metale. Niks sleg vir haar om te kou of inneem. In plaas-net n hoë-gehal­te ter­mo­plastiese elast­omeer mater­i­aal wat spesi­fiek ont­werp is met die vei­ligheid tro­etel­dier in ged­agte.
Taai spul Roc­co bewys! Per­soon­lik geto­ets, toege­sak op en dee­g­lik gekou deur Roc­co, ons inwon­ende speeld­ing shred­der, en gevind feitlik onverni­etig­baar te wees. Ver­vaag-best­and en hou tot hy buite in n slegte weer te ver­laat!
Speel bal! Net wat jou hari­ge vriend wil in sy vakan­sie kous: ure stert-swaaiende, haal-staat pret. En styl­vol ook in gesofisti­keer­de vloot (2.5 ““bal) of poei­er blou (4”” bal).
100% gewaar­borg Made in die U.S.A .. Mak­lik om skoon te maak. Ger­ug­steun deur ons onvoor­waar­delike waar­borg: As dit bal nie oph­ou om jou hoog­ste ver­wagtinge en gek­ste rough­hous­ing jou hond, hop ter­ug vir n ter­ug­betal­ing.

Produk Beskry­wing
Patroon Naam: Powder Blue 4 duim bal
Speel bal!

Bring op jou put bulle, jou rough­hous­ing Lab­radors, jou chew­ers en chom­pers: dit is die bal wat dit alles kan hanteer. Dit is gemaak van n spesiale taai spul gen­oem TPE (ter­mo­plastiese elast­omeer) wat nie net dog­gie duursame, is dit ont­werp met vei­ligheid tro­etel­dier in ged­agte. Dit is dus vry van BPAs, ftal­aten, latex, en swaar metale en ander icky dinge wat jy nie wil hê in die mond van jou tro­etel­dier.

Honde is lief vir om te speel en ons is lief vir honde. So wan­neer dit kom by die skep van n bal van ons honde vriende kan regtig hul tande sink in … het ons vir gehal­te deur en deur.
Koop http://amzn.to/2hupy9o

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dog Lodrat Balls — Toy Tough Pothuajse të pathyeshëm për Chew­ers agres­ive — 2 Ball Sizes për mëd­ha dhe të vogla qentë — Made në SHBA
nga Roc­co & Rox­ie Fur­n­iz­im Co
SUPER SAFE BPAs No tok­sike. No phthal­ates, latex apo metalet e rënda. Asgjë e keqe për të që të bëj më, ose ha. Në vend të kësaj, thjesht me cilësi të lartë mater­i­al ter­mo­plastik elast­omer diza­jnu­ara në mënyrë spe­cifike me sig­ur­inë e man­ar në mend­je.
VËSHTIRË STUFF Roc­co prova! tes­tu­ar per­son­al­isht, pounced mbi dhe për­ty­pur tërës­isht nga Roc­co, lodër tonë ban­or shred­der, dhe gjetur të jetë prak­tikisht i pashkatër­rueshëm. Zbe­het-rezist­en­te dhe mban deri në duke u lënë jashtë në mot të keq too!
LOJE ME TOP! Vetëm atë që shoku juaj mbu­lu­ar me qime dëshiron në çorape e tij pushimi: orë bisht-tun­dur, të shkoj të marr-gjend­je fun. Dhe me stil edhe në flotën detare të sofistikuar (2.5 ““top) ose pluhur blu (4”” top).
100% e garan­tu­ar Made në U.S.A .. Lehtë për të pas­tru­ar. Mbështetur nga garan­ci tonë të pak­ushtëzuar: në qoftë se ky top nuk mban deri në pritjet tuaja më të larta dhe rough­hous­ing çmen­dur qen tuaj, fryr­je atë për një kthim.