The Domain Of Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) Brazil Hacked And Defaced

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://presstelegraph.com/2017/01/05/domain-alpha­bet-inc-nas­daq­googl-brazil-hacked-defaced/The Domain Of Alpha­bet Inc (NASDAQ:GOOGL) Brazil Hacked And Defaced

The domain of the Alpha­bet Inc (NASDAQ:GOOGL) search engine in Brazil was hacked on Tues­day after­noon by a lone indi­vidu­al who iden­ti­fied him­self as Kuroi’SH”. In the after­math, the hack­er left a defaced page and a mes­sage which con­tained greet­ings to his friends. The defaced page was vis­ible for half an hour before it was even­tu­ally taken down.

Break­ing news

Due to the fact that it was impossible to access the Google web­site without com­ing across the deface­ment, the incid­ent became a break­ing news item in Brazil.

It is a great moment to die. Hacked by Kuroi’SH! Two Google at once, I don’t even care; f**k the jeal­ous hates such as Nofawkx. Two Google at once world record idgaf :D. Greets to my friends Prosox & Shin­obi h4x­or,” wro­te Kuroi’SH on the deface page.

Kuroi’SH later cla­ri­fied that by Two Google’ he meant the Google Paraguay search engine domain as well because he defaced it also though he didn’t get enough time to make a mir­ror. While Google Brazil acknow­ledged that the incid­ent indeed took place, the search engine giant denied it was a hack­ing and instead claimed that what happened was an attack on the DNS servers which then redir­ec­ted it to oth­er web­sites.

The hack­er also added that the reas­on for his actions was the fact that he wanted to prove to the world that everything and any­thing can be hacked and indi­vidu­als and gov­ern­ments alike should not ignore or under­es­tim­ate the secur­ity risks involved.

Google Maps and Google Trans­late

Addi­tion­al reports from news organ­iz­a­tions in Brazil claimed that besides Google’s search engine web­site, the domains of Google Trans­late and Google Maps were also defaced. Kuroi’SH, how­ever, denied doing such a thing.

This is not the first time in the recent past that a sim­il­ar incid­ent has happened to Google. Last year in Decem­ber, access to Google’s homepage in Bangladesh was dis­rup­ted fol­low­ing a case of Domain Name Server hijack­ing. This is not the first of high-pro­file hack­ing incid­ent attrib­uted to Kuroi’SH also. Two years ago, the deface­ment of a NASA sub­do­main in which he left pro-Palestini­an mes­sages was linked to him.

In Wednesday’s trad­ing ses­sion, Alpha­bet Inc fell by 0.03 per­cent to close the day at $807.77 a share.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://presstelegraph.com/2017/01/05/domain-alpha­bet-inc-nas­daq­googl-brazil-hacked-defaced/

Il Dom­in­ju Ta Alfa­bett Inc (NASDAQ: GOOGL)-Brażil Hacked U imħassra

Id-dom­in­ju tal-Alfa­bett Inc (NASDAQ: GOOGL) search engine fil-Brażil kien Hacked it-Tli­eta wara nof­sin­har minn indi­vid­wu isol­ati li iden­ti­fikat lilu nnif­su bħala ““Kuroi’SH””. Fil-kon­seg­wen­zi, l-Hack­er ħal­la paġna mgħar­rqa u mes­saġġ li kien fiha tis­liji­et lill-ħbieb tiegħu. Il-paġna titħas­sar kien viżib­bli għal nofs siegħa qabel ma tkun ġiet event­wal­ment jit­tieħ­du l isfel.

break­ing news

Minħab­ba l-fatt li kien impossib­bli li aċċess għall-web­sa­jt Google mingħajr ġejjin mad­war l thassir, l-inċident saret break­ing oġġett aħbar­iji­et fil-Brażil.

“Huwa mument kbir li jmu­tu. Hacked minn Kuroi’SH! Żewġ Google f’daqqa, jien ma anki kura; f ** k il hates jeal­ous bħal Nofawkx. Żewġ Google f’daqqa rekord dinji idgaf: D. Greets biex tiegħi ħbieb Prosox & Shin­obi h4x­or, ““kiteb Kuroi’SH fuq il-paġna tħas­sar.

Kuroi’SH aktar tard ċċar­at li bi ““Żewġ Google”” li fis­ser il-qasam search engine Google Parag­waj kif ukoll għaliex huwa mgħar­rqa wkoll għalkemm huwa ma jiks­bu biżże­jjed żmi­en biex jagħm­lu mera. Fil­waqt Google Brażil rikonoxxut li l-inċident fil-fatt seħħ, il-ġgant search engine miċħuda lil­ha kien­et hack­ing u min­flok sost­na li dak li ġara kien attakk fuq is-servers DNS li mbagħad dirot­tati lil web­sites oħra.

Il Hack­er żiedet ukoll li r-raġuni għall-azz­jon­iji­et tiegħu kien il-fatt li ried li jip­pruvaw għas-din­ja li kollox u xejn jista jiġi Hacked u indi­vid­wi u l-gverniji­et kif ukoll ma għandhiex tin­jora jew jis­sotto­valutaw ir-riskji ta’ sig­urtà invol­uti.

Google Maps u Google Trans­late

rap­porti addizz­jon­ali minn organizza­zz­jon­iji­et aħbar­iji­et fil-Brażil sost­na li min­bar­ra web­sa­jt search engine Google,-oqsma ta Google Trans­late u Google Maps kienu wkoll mgħar­rqa. Kuroi’SH, madankollu, miċħuda tagħmel tali ħaġa.

Din mhix l-ewwel dar­ba fil-pas­sat reċenti li inċident simili ġara lill-Google. Sena li għad­di­et f’Diċembru, l-aċċess għall-homepage tal-Google fil-Bangladexx kien­et sfrat­tata wara każ ta ħtif Isem ta’ Dom­in­ju Server. Din mhix l-ewwel ta inċident hack­ing’ pro­fil għoli attrib­wit lil Kuroi’SH wkoll. Sen­te­jn ilu, il assir ta sub­do­main NASA li huwa tel­aq mes­saġġi favur il-Palestin­jani kien­et mar­bu­ta lilu.

Fil f’sessjoni tal-kum­merċ l-Erbgħa, Alfa­bett Inc naqas bi 0.03 fil-mija li tagħlaq il-ġurnata fil $ 807.77 sehem.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://presstelegraph.com/2017/01/05/domain-alpha­bet-inc-nas­daq­googl-brazil-hacked-defaced/

Die domein van die alfa­bet Inc (NASDAQ: GOOGL) Bra­silië Hacked En Geskonde

Die domein van die alfa­bet Inc (NASDAQ: GOOGL) soek­enjin in Bra­silië is ook erg beseer is gister­mid­dag deur n eensame per­soon wat hom­self as ”“Kuroi’SH”” geïden­ti­fiseer. In die nasleep, die hack­er het n Geskonde blad­sy en n bood­skap wat gro­ete ver­vat aan sy vriende. Die geskend blad­sy is sig­baar vir n hal­fuur voor dit uiteindelik af gen­eem.

break­ing news

As gevolg van die feit dat dit onmoont­lik is om toegang te verkry tot die Google web­werf son­der komende regoor die skend­ing was, het die voor­val het n break­ing news item in Bra­silië.

“Dit is n groot oomb­lik om te sterf. Gekap deur Kuroi’SH! Twee Google gelyk­ty­dig, ek weet nie eens omgee; f ** k die jalo­erse haat soos Nofawkx. Twee Google gelyk­ty­dig wêreldrekord idgaf: D. Gro­et my vriende Prosox & Shin­obi h4x­or, ““skryf Kuroi’SH op die ont­si­er blad­sy.

Kuroi’SH later ver­duide­lik dat deur Twee Google betek­en dat hy die Google Paraguay soek­enjin domein goed so, want hy ont­si­er dit ook al is hy gen­oeg tyd gehad om n spieël te maak nie gekry het nie. Ter­wyl Google Bra­silië erken dat die voor­val wel plaas­gevind het, die soek­tog reuse ontken dit was n inbraak en plaas beweer dat dit wat gebeur het, was n aan­val op die DNS-bedien­ers wat dan her­lei dit na ander webtuistes.

Die hack­er het ook byge­voeg dat die rede vir sy optre­de was die feit dat hy wou bewys aan die wêreld dat alles en enigi­ets kan gekap en indi­vidue en reger­ings gelyk moet dit nie igno­reer of onder­skat die sekur­iteit risiko’s wat bet­rokke is.

Google Maps en Google Trans­late

Byko­mende verslae van nuwe organ­isasies in Bra­silië beweer dat naas Google se soek­enjin web­werf, die domein van Google Trans­late en Google Maps is ook geskend. Kuroi’SH egter ontken doen so iets.

Dit is nie die eer­ste keer in die onlang­se verlede dat n soort­gelyke voor­val het gebeur met Google. Verlede jaar in Desem­ber, toegang tot Google se tuis­blad in Bangladesj is ont­wrig ná n geval van Domain Name Server kaping. Dit is nie die eer­ste van n hoë-profiel inbraak voor­val toegeskryf word aan Kuroi’SH ook. Twee jaar gelede het die skend­ing van n NASA sub­domein waar­in hy weg is pro-Palestyn­se bood­skappe is gekop­pel aan hom.