Drug policies out of hand?

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
https://www.tripadvisor.co.uk/Show­Top­ic-g190311-i348-k10093708-Drug_­policies_out­_of_hand-Malta.htmlDrug policies out of hand?

We were walk­ing (sober) to Paceville just before the year was about to change. My friend stopped talk­ing to someone and we walked a little fur­ther until we stopped too and waited for him. I saw 4 – 5 men star­ing to the dir­ec­tion we just came and then they grabbed my friend insist­ing he was buy­ing drugs which he wasn’t and noth­ing was found when they searched him. They still didn’t admit they were wrong but let him go.

It seems they had a decoy which they then mon­itored and searched every­one who might have some­thing on them. I find this really alarm­ing. Is Malta really this des­per­ately ““fight­ing the war on drugs””? They might be bet­ter of updat­ing their know­ledge about humans and drug use. I really like this coun­try but will con­sider twice com­ing back if they’re head­ing to the dark ages what it comes to leav­ing people alone. Hope­fully year 2017 will be bet­ter for tour­ists walk­ing on the streets.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://www.tripadvisor.co.uk/Show­Top­ic-g190311-i348-k10093708-Drug_­policies_out­_of_hand-Malta.html

droga minn ide­jn?

Kon­na mixi (sober) sa Paceville eżatt qabel is-sena kien was­al biex jin­bidel. My friend waqfet tkellem lil xi ħadd u aħna mixi ftit aktar sakemm aħna waqfet wisq u sten­ni­et għa­lih. Rajt 4 – 5 irġiel tluq għad-direzz­joni aħna biss daħal u mbagħad huma grabbed ħabib tiegħi tin­sisti li kien­et qed tix­tri dro­gi li huwa ma kienx, u xejn ma nstab meta mfit­tx­i­ja lilu. Huma għad­hom ma jam­mettu li kienu żbal­jati, iżda let go lilu.

Jid­her li dawn kell­hom dis­trazz­joni li huma mbagħad jiġi mmon­it­or­jat u mfit­tx­i­ja kull min jista jkoll­hom xi ħaġa fuqhom. Nsib dan vera­ment allar­manti. Huwa Malta tassew dan il idd­is­prat ““ġlieda kon­tra l-gwer­ra fuq id-dro­gi””? Huma jista jkun aħjar li tiġi aġġor­nata l-għar­fi­en tagħhom dwar l-bned­minl-użu tad-droga. I really simili f’dan il-pajjiż hija ser tqis darb­te­jn ġejjin lura jekk dawn qed intest­at­ura għall-etaji­et dlam dak niġu għall jħal­lu nies waħ­du. Nis­per­aw sena 2017 se jkun aħjar għat-tur­isti mixi fit-tor­oq.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://www.tripadvisor.co.uk/Show­Top­ic-g190311-i348-k10093708-Drug_­policies_out­_of_hand-Malta.html

beleid dwelm uit die hand?

Ons loop (nugter) te Paceville net voor die jaar was op die punt om te ver­ander. My vriend opge­hou praat met iemand en ons stap n bietjie ver­der tot­dat ons ook gestop en vir hom gewag. Ek het 4 – 5 mense staar na die rigt­ing wat ons net gekom en dan gryp hulle my vriend dring hy koop dwelms wat hy was nie en niks is gevind toe hulle Hom gesoek. Hulle het nog nie erken dat hulle ver­keerd was, maar laat hom gaan.

Dit lyk of hulle het n lok­mid­del wat hulle dan gemon­it­or en deur­soek elkeen wat iets op hulle kan hê. Ek vind dit regtig kom­mer­wekkend. Is Malta regtig hierdie des­per­aat ““veg die oor­log teen dwelms””? Hulle kan beter van die opda­ter­ing van hul ken­nis oor die mens en dwelmgebruik wees. Ek het regtig soos hierdie land, maar sal twee keer dink ter­ug kom as hulle op pad is om die donker eeue wat dit kom alleen laat mense. Hope­lik jaar 2017 sal beter wees vir toer­iste loop op die strate wees.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://www.tripadvisor.co.uk/Show­Top­ic-g190311-i348-k10093708-Drug_­policies_out­_of_hand-Malta.html

Politikat e dro­gës nga ana?

Né ishim duke ecur (matur) të Paceville vetëm para vitit ishte gati për të ndryshuar. Miku im u ndal duke folur me dikë dhe kemi ecur pak më tej, deri sa të ndalet shumë dhe ka prit­ur për të. I pashë 4 – 5 bur­ra ndezur me dre­j­tim­in né vetëm erd­hi dhe më pas mori mikun tim duke këm­bën­gu­lur se ai ishte duke blerë dro­gë të cilën ai nuk ishte dhe asgjë nuk u gjet kur e kon­trol­lu­ar atë. Ata ende nuk e pran­o­jnë se ata ish­in gabim, por e la të ikte.

Duket se ata kish­in një kur­th të cil­in ata pas­taj mon­itoru­ar dhe kërkuan të gjithë ata që mund të ketë diçka në to. Unë të gjeni këtë të vër­tetë alar­mante. A është Malta me të vër­tetë kjo dësh­përim­isht ““luftën luftën kun­dër dro­gës””? Ata mund të jetë më mirë për përditësim­in e njohur­ive të tyre në lid­hje me njer­ëz­it dhe për­dor­im­in e dro­gës. I really like këtë vend, por do të mar­rë para­sy­sh dy herë të vijnë në qoftë se jeni të dre­jto­het për moshat e errët atë që vjen për të lënë vetëm njer­ëz­it. Shpreso­jmë se viti 2017 do të jetë më mirë për tur­istët duke ecur në rrugë.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://www.tripadvisor.co.uk/Show­Top­ic-g190311-i348-k10093708-Drug_­policies_out­_of_hand-Malta.html

እጅ የዕፅ ፖሊሲዎች?

እኛ ዓመት ለመለወጥ ነበር ብቻ በፊት Paceville ወደ (በመጠን) እየሄዱ ነበር. ወዳጄ ሰው ጋር ማውራት አቁሞ እኛም ቆም እርሱን እየጠበቀች ድረስ ጥቂት ተጨማሪ ይመላለስ ነበር. እኔ ብቻ መጣ መመሪያ ጎጆዋ 4 – 5 ሰዎች አዩ; ከዚያም እሱ አልነበረም; እነሱም ፈልገዋል ጊዜ ምንም አልተገኘም ነበር ዕፅ መግዛት ነበር ድርቅ ጓደኛዬ ያዘኝ. አሁንም ስህተት ነበር አልክድም ነገር ግን ወደ እርሱ እንሂድ አላቸው ነበር.

ይህ እነሱ ከዚያም ክትትል እና በእነሱ ላይ የሆነ ነገር ሊኖረው ይችላል ሁሉ ፈልገዋል ይህም እየሰለለ ነበር ይመስላል. ይህ በጣም አስደንጋጭ እናገኛለን. ማልታ ይህ ““ዕፅ ላይ ጦርነት በመዋጋት”” አምርሬ በእርግጥ ነውን? እነዚህ ሰዎች እና የእጽ መጠቀም በተመለከተ ያላቸውን እውቀት ለማዘመን የተሻለ ሊሆን ይችላል. በእርግጥ ለዚህ አገር እንደ እነሱ ግን ብቻውን ሰዎች ትተው ወደ የሚመጣ ነገር ጨለማ ዘላለም ድረስ ርዕስ ከሆነ ተመልሶ ሲመጣ ሁለት ጊዜ እንመረምራለን. ተስፋ እናደርጋለን ዓመት 2017 ጎዳናዎች ላይ እየሄደ ቱሪስቶች የተሻለ ይሆናል.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://www.tripadvisor.co.uk/Show­Top­ic-g190311-i348-k10093708-Drug_­policies_out­_of_hand-Malta.html

السياسات الدوائية من ناحية؟

كنا نسير (الرصين) إلى منطقة Paceville فقط قبل سنة وكان على وشك أن يتغير. توقف صديقي يتحدث الى شخص ما ومشينا أبعد قليلا حتى توقفنا جدا وانتظرته. رأيت 4 – 5 الرجال يحدق إلى الاتجاه الذي خرج للتو وبعد ذلك أمسك صديقي أصر على أنه كان يشتري المخدرات التي لم يكن وجدت شيئا عندما فتشوا عنه. فهي ما زالت لم يعترفوا بأنهم كانوا على خطأ ولكن السماح له بالذهاب.

ويبدو أنهم شرك التي ثم رصدها وبتفتيش الجميع الذين قد يكون لديك شيء عليها. أجد هذا مدعاة للقلق حقا. غير مالطا حقا هذا ماسة ““خوض الحرب على المخدرات””؟ لأنها قد تكون أفضل من تحديث معارفهم حول البشر والمخدرات. أنا حقا أحب هذا البلد ولكن سوف تنظر مرتين يعود إذا كانت نتجه إلى العصور المظلمة ما يتعلق الأمر ترك الناس وحدها. نأمل عام 2017 سيكون أفضل للسياح يسيرون في الشوارع.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
https://www.tripadvisor.co.uk/Show­Top­ic-g190311-i348-k10093708-Drug_­policies_out­_of_hand-Malta.html