Exciting Hikes: Area 1 — Mgarr Ix-Xini Valley Floor.

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —https://www.meetup.com/gozomeetup/events/236396702/? rv=ea1&_af=event&_af_eid=236396702&https=on
Excit­ing Hikes: Area 1 — Mgarr Ix-Xini Val­ley Floor.
Export Tell a friend Share
Monday, Decem­ber 262016
11:00 AM

Gozo Heli­port
Xewki­ja, Gozo (map)

We’ll be stand­ing out­side the gate of the heli­port.
Rated a 5-star walk, dis­cov­er the breath­tak­ing scenery and beau­ti­ful world inside Mgarr ix-Xini val­ley. This guided tour will enable you, in safety and at a leis­urely pace, to explore this thrill­ing and unique area. Go into the 1901 pump­ing sta­tion; see the nearby Phoen­i­cian-era sanc­tu­ary; vis­it fas­cin­at­ing caves includ­ing the ”“Cave of the Bells”” with its remark­able stalac­tites, plus the largest cave on Gozo; and enjoy the many aston­ish­ing views that can only be exper­i­enced by enter­ing the val­ley floor.
(It is import­ant to have a guide to this area because, once inside the val­ley, it can prove impossible to find a way out. I vis­it the area reg­u­larly and am an exper­i­enced guide to the val­ley floor.)

Click here and here and also here to see pho­tos from recent trips. The fol­low­ing reviews are rep­res­ent­at­ive of all the feed­back from past trips: ““I thor­oughly enjoyed [it]””; ““It was a great walk, really enjoyed it and we are look­ing for­ward to the next one.””
DETAILS: The hike is cir­cu­lar and will take between 2.5 and 3 hours. The start and end point is the Gozo Heli­port. (Please be at least a couple of minutes early, as we will need to leave promptly at 11:00.)
DIFFICULTY: Medi­um, with some occa­sion­al scram­bling. Hikers must be steady on their feet. (Don’t worry if rain­fall should occur pri­or to the trip, as this won’t make the walk notice­ably harder or less pleas­ant.)
WHAT TO WEAR: I strongly recom­mend boots or grippy shoes/trainers. A spare, wool­len top is advis­able in case the weather changes.
WHAT TO BRING: I recom­mend bring­ing some snacks and refresh­ments.
IMPORTANT NOTE: This event is com­pletely free. Dona­tions will be grate­fully accep­ted how­ever, as it takes a lot of time to develop these walks and to main­tain the paths involved. A con­tri­bu­tion of 5 euros is sug­ges­ted, but please don’t worry if this is bey­ond your means. Whatever you feel able and will­ing to give at the end of the walk will be use­ful and genu­inely appre­ci­ated.

FINALLY: I can be booked for private trips. Altern­at­ively, feel free to let me know a date you’d like to do a par­tic­u­lar walk of mine. (I keep num­bers low so that guests can enjoy a quieter, more per­son­al exper­i­ence.)


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

https://www.meetup.com/gozomeetup/events/236396702/? rv=ea1&_af=event&_af_eid=236396702&https=on
Żidi­et eċċit­anti: Żona 1 — Imġarr ix-Xini Val­ley Sular.
Esportazz­joni Għid lil ħabib Share
It-Tne­jn 26 Diċem­bru, 2016
11:00

Għaw­dex Heli­port
Xewki­ja, Għaw­dex (map­pa)

Aħna ser tkun wieq­fa bar­ra l-bieb tal-ħeli­port.
Rated walk 5-star, jisko­pru l-xen­ar­ju isbaħ u din­ja sabiħa ġewwa wied Mġarr ix-Xini. Dan tour igg­wid­at se jgħi­nuk, fis-sig­urtà u b’pass kom­da, biex jesplor­aw dan il-qasam thrill­ing u unika. Mur fil-istazz­jon 1901 ippump­jar; ara l – qrib sant­war­ju Fen­iċi-era; żur għer­i­en affaxxin­anti li jinklu­du l-”“Cave tal-Qniepen”” bil istalak­titi note­voli tiegħu, flimki­en mal-akbar grot­ta f’Għawdex; u jgawdi l-fehmi­et zaskak­uje ħafna li jist­għu jiġu esper­jen­za­ti biss bil­li tid­daħħal l-art wied.
(Huwa import­anti li jkun hemm gwida f’dan il-qasam minħab­ba li, ladar­ba ġewwa l-wied, tkun tista tip­prova impossib­bli biex isibu mod kif toħroġ. I żjara-żona regolar­ment u am gwida b’esperjenza biex l-art wied.)

Ikklikkja hawn u hawn u wkoll hawn biex tara rit­rat­ti mill-vjaġġi riċenti. Ir-reviżjon­iji­et li ġejjin huma rap­preżent­at­tivi ta kull l-feed­back mill-vjaġġi li għad­dew: ““Jien sewwa jgaw­du [hija]””; ““Kien walk kbir, tassew jgaw­du min­nu u aħna ħer­qana għal dak li jmiss.””
DETTALJI: Il tlugħ jkun tond u se jieħu bejn 2.53 sigħat. Il-punt bidu u t-tmiem huwa l-Heli­port Għaw­dex. (Jekk jogħġbok jkun mill-inqas ftit minuti kmi­eni, kif ser ikollna bżonn li jħal­lu malajr fuq 11:00.)
F’DIFFIKULTÀ: Med­ju, b’xi okkaż­jon­ali scram­bling. Hikers għand­hom ikunu kostanti fuq saqa­jhom. (Tink­wetax jekk xita għan­du jseħħ qabel il-vjaġġ, għax dan mhux se tagħmel il-mix­ja note­voli aktar dif­fiċli jew inqas pjaċe­voli.)
Dak li jilb­su: I jir­rakko­manda bil-qawwa bwiez jew żraben grippy / tre­jn­ers. A żejda, top suf huwa rakko­mandab­bli f’każ li l-bid­li­et klimatiċi.
Dak li jġibu: I jir­rakko­mandaw li jġibu xi snacks u xorb.
NOTA IMPORTANTI: Dan l-avveni­ment huwa kom­pleta­ment ħieles. Id-donazz­jon­iji­et se jiġu aċċettati grate­fully madankollu, hekk kif jieħu ħafna ħin biex jiżvi­lup­paw dawn mixji­et u biex iżom­mu l-mogħdiji­et invol­uti. Kon­tribuzz­joni ta ‘5 euro hija ssuġġer­ita, iżda jekk jogħġbok tink­wetax jekk dan huwa lil hinn mill-mezzi tiegħek. Dak li tħoss kapaċi u lesti li jagħtu fl-aħħar tal-mix­ja se jkun utli u ġen­wi­n­a­ment apprezzat.

FINALMENT: I ​​jist­għu jit­niżżlu għal vjaġġi privati. Altern­at­tiva­ment, tħos­sok liberu li let me know data youd tix­tieq tagħmel mix­ja partikolari tal-mini. (I iżom­mu num­ri baxxi b’tali mod li misted­nin jist­għu jgaw­du kwiet, esper­jen­za aktar per­son­ali.)


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

https://www.meetup.com/gozomeetup/events/236396702/? rv=ea1&_af=event&_af_eid=236396702&https=on
Opwindende Stap: Area 1 — Mgarr Ix-Xini val­leivlo­er.
Uit­vo­er Ver­tel n vriend Deel
Maand­ag, 26 Desem­ber, 2016
11:00

Gozo Heli­port
Xewki­ja, Gozo (kaart)

Ons sal staan ​​buite die hek van die heli­hawe.
Rated 5-ster loop, ont­dek die asem­rowende natuurskoon en n pragti­ge wêreld bin­ne Mgarr ix-Xini val­lei. Dit begel­eide toer sal jou in staat stel, in vei­ligheid en teen n rust­i­ger tem­po, om hierdie opwindende en unieke omgew­ing te verken. Gaan na die 1901 pomp­stas­ie; sien die nabygeleë Fen­is­iese-era hei­lig­dom; besoek fassin­er­ende grot­te insluitend die ““grot van die klokke”” met sy merkwaar­di­ge stalak­ti­ete, plus die groot­ste grot op Gozo; en geni­et die baie ver­stom­mende men­ings dat slegs ervaar kan word deur die invo­er van die val­leivlo­er.
(Dit is belan­grik om n gids tot die gebied te hê, want sodra die bin­nekant van die val­lei, kan dit onmoont­lik blyk te vind n uit­weg. Ek die gebied gereeld besoek en is n ervare gids tot die val­leivlo­er.)

Klik hier en hier en ook hier om foto’s te sien van onlang­se reise. Die vol­gende resen­sies is ver­teen­woor­di­gend van al die ter­ug­vo­er uit die verlede reise: ““Ek ter­deë geni­et [dit]””; ““Dit was n groot stap, het dit regtig geni­et en ons sien uit na die vol­gende een.””
BESONDERHEDE: Die stap­tog is omsend­brief en sal tussen 2,5 en 3 ure. Die begin- en eind­punt is die Gozo Heli­port. (Wees asseblief ten min­ste n paar minute vroeg, soos ons sal moet stipte­lik te ver­laat om 11:00.)
Moei­likheidsgraad: Medi­um, met n paar af en toe roer. Stap­pers moet bestendi­ge op hul voete wees. (Moenie bekom­merd wees as reën­val voor die rit moet plaas­vind nie, want dit sal nie die loop merkbaar harder of mind­er aan­ge­name maak.)
Wat om te dra: ek raai stewels of grippy skoene / oplei­ers. N vrye, wol top raad­saam ingeval die weer ver­ander.
WAT OM TE BRING: Ek beveel om n paar snacks en ververs­ings.
BELANGRIKE NOTA: Hierdie geleen­theid is heel­tem­al grat­is. Sken­k­ings sal dank­baar egter aan­vaar word, as wat dit neem baie tyd om hierdie vlakke te ontwikkel en om die paaie bet­rokke te hand­haaf. N Bydrae van € 5 word voorgestel, maar moet asseblief nie bekom­merd wees as dit buite jou betek­en. Wat jy ook al voel in staat en bereid is om te gee aan die einde van die loop sal nut­tig en werklik waardeer word.