The Fifth Luminous Mystery

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

The Fifth Lumin­ous Mys­tery
The Insti­tu­tion of the Euchar­ist
1. Then came the day of Unleavened Bread, on which the pas­sov­er lamb had to be sac­ri­ficed (Lk
22:7). Hail Mary …
2. So Jesus sent Peter and John, say­ing, Go and pre­pare the pas­sov­er for us, that we may eat it”
(Lk 22:8). Hail Mary …
3. And when the hour came, he sat at table, and the apostles with him (Lk 22:14). Hail Mary …
4. And he said to them, I have earn­estly desired to eat this pas­sov­er with you before I suf­fer; for I
tell you I shall not eat it until it is ful­filled in the king­dom of God” (Lk 2:15 – 16). Hail Mary …
5. And he took a cup, and when he had given thanks he said, Take this, and divide it among
yourselves for I tell you that from now on I shall not drink of the fruit of the vine until the king­dom of
88
God comes” (Lk 22:17 – 18). Hail Mary …
6. And he took bread, and when he had given thanks he broke it and gave it to them, say­ing,
This is my body which is given for you” (Lk 22: 19). Hail Mary …
7. Do this in remem­brance of me” (Lk 22:19). Hail Mary …
8. And like­wise the cup after sup­per, say­ing, This cup which is poured out for you is the new
cov­en­ant in my blood” (Lk 22:20). Hail Mary …
9. So Jesus said to them,… He who eats my flesh and drinks my blood has etern­al life, and I will
raise him up at the last day” (Jn 6:53 – 54). Hail Mary …
10. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks
my blood abides in me, and I in him” (Jn 6:55 – 56). Hail Mary .


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

Il-mis­teru Ħames luminuż
L-Istituzz­joni tal-Ewkaristi­ja
1. Imbagħad bdi­et il-jum ta bla ħmira ħobż, li fuqhom il-ħaruf Pas­sov­er kell­ha tiġi ssag­ri­fikata (Lq
22: 7). Hail Mary …
2. Hekk Ġesù bagħat Pietru u Ġwan­ni, qal, ““Mur u tħe­jji l-Pas­sov­er għal­ina, li aħna jist­għu jieklu””
(Lq 22: 8). Hail Mary …
3. U meta l-siegħa was­let, hu sib fuq il-mejda, u l-appost­li miegħu (Lq 22:14). Hail Mary …
4. U hu qalil­hom, ““I imfakkra mix­tieq li jieklu dan il Pas­sov­er miegħek qabel I tbati; għall I
jgħidlek I ma għand­homx jieklu sakemm tiġi sod­isfat­ta fil-ren­ju ta Alla “”(Lq 2: 15 – 16). Hail Mary …
5. U hu ħa tazza, u meta kien mogħti grazzi qal, ““Ħu dan, u jaqsam­ha bejn
infuskom għall I jgħidlek li minn issa l qud­diem jien ma tixrob mill-frott tad-diel­ja sa l-salt­na ta’
88
Alla jas­al “”(Lq 22: 17 – 18). Hail Mary …
6. U hu ħa ħobż, u meta kien mogħti grazzi hu kiss­ru u taw lil­hom, qal,
““Dan huwa korp tiegħi li huwa mogħti għa­lik”” (Lq 22: 19). Hail Mary …
7. ““Tagħmel dan b’tifkira ta lili”” (Lq 22:19). Hail Mary …
8. U bl-istess mod it-tazza wara sup­per, qal, ““Dan tazza li huwa jit­fer­ra għa­lik huwa l-ġdida
patt fid-demm tiegħi ””(Lq 22:20). Hail Mary …
9. Allura Ġesù qalil­hom, … ““Hu li jiekol ġis­mi u jixrob dem­mi għan­du l-ħaj­ja ta dejjem, u jiena ser
jgħol­lu lilu fl-aħħar jum “”(Ġw 6: 53 – 54). Hail Mary …
10. ““Għall ġis­mi huwa ikel tassew, u dem­mi hu tixrob tab­ilħaqq. Hu li jiekol ġis­mi u xorb
demm tiegħi abides fil lili, u jien fih “”(Ġw 6: 55 – 56). Hail Mary.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

Die vyf­de Lumin­ous Mys­tery
Die instelling van die Euchar­istie
1. Toe kom die dag van die onge­suurde brode, waarop die Paaslam moes opgeoffer (Luk
22: 7). Wees gegro­et Maria …
2. Jesus stuur Hy Pet­rus en Johan­nes en sê: ““Gaan berei die pas­ga vir ons, dat ons dit kan eet””
(Luk 22: 8). Wees gegro­et Maria …
3. En toe die uur kom, het Hy aan tafel aan tafel, en die apos­tels saam met Hom (Luk 22:14). Wees gegro­et Maria …
4. En hy het vir hulle gesê: ““Ek het baie sterk daarna ver­lang om hierdie pas­ga te eet met jou voord­at Ek ly; want ek
ver­tel jy ek sal dit nie eet nie tot­dat dit ver­vul in die koninkryk van God “”(Lukas 2: 15 – 16). Wees gegro­et Maria …
5. En hy het n beker, en nadat Hy gedank het gesê hy, ““Neem dit en deel dit onder
julle want ek sê vir julle dat van nou af sal seker­lik nie drink van die vrug van die wyn­s­tok voord­at die koninkryk van
88
God kom “”(Lukas 22: 17 – 18). Wees gegro­et Maria …
6. Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het het Hy dit gebreek en dit aan hulle en sê:
““Dit is my lig­gaam wat vir julle gegee word”” (Luk 22: 19). Wees gegro­et Maria …
7. ““Doen dit tot my ged­agten­is”” (Luk 22:19). Wees gegro­et Maria …
8. Net so ook die beker ná die maaltyd en sê: ““Hierdie beker wat vir julle uit­gestort word is die nuwe
test­a­ment in my bloed “”(Lukas 22:20). Wees gegro­et Maria …
9. So Jesus sê vir hulle: … ““Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal
samel hom in die laaste dag “”(Joh 6: 53 – 54). Wees gegro­et Maria …
10. ““Want my vlees is waar­lik spys, en my bloed is waar­lik drank. Wie my vlees en drink eet
my bloed, bly in My en Ek in hom “”(Joh 6: 55 – 56). Wees gegro­et Maria.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

The Fifth Lumin­ous Mys­tery
Institu­cioni i Euk­aristisë
1. Tani erd­hi dita e të Ndormëve, në të cilën qengji Pashka kishte për të sakri­fiko­het (Lk
22: 7). Hail Mary …
2. Dhe Jezusi dër­goi Pjet­rin dhe Gjon­in duke u thënë: ““Shkoni dhe bëni gati Pashkën për né, që né ta hamë atë””
(Lu 22: 8). Hail Mary …
3. Dhe, kur erd­hi ora, ai u ul në tryezë dhe bashkë­metë dym­bëd­hjetë apos­tujt (Lk 22:14). Hail Mary …
4 Dhe ai u tha atyre: ” Kam pas­ur dëshirë të mad­he ta ha këtë Pashkë bashkë me ju, para se të vuaj, sepse unë
ju them se nuk do të hanë derisa ajo të plotëso­het në mbretërinë e Per­ëndisë “”(Lk 2: 15 – 16). Hail Mary …
5 Pas­taj mori kupën, dhe kur ai e kishte falën­deru­ar tha: ““Mer­rnie këtë dhe ndanie mid­is
vetë sepse po ju them se tash e tutje unë nuk do të pi më nga fryti i hard­hisë derisa të vijë mbretëria e
88
Per­ën­dia vjen “”(Lk 22: 17 – 18). Hail Mary …
6 Pas­taj mori bukën, dhe kur ai e kishte falën­deru­ar e theu dhe ua dha atyre duke thënë:
““Ky është trupi im, që është dhënë për ju”” (Lk 22: 19). Hail Mary …
7. ““Bëni këtë në përkuj­tim­in tim”” (Lk 22:19). Hail Mary …
8. Dhe po kështu kupën pas darkës, duke thënë: ““Kjo kupë që është derdhur për ju është e re
Besëlid­h­ja në gjak­un tim “”(Lk 22:20). Hail Mary …
9 Dhe Jezusi u tha atyre: … ““Ai që ha mish­in tim dhe pi gjak­un tim, ka jetë të për­jet­sh­me, dhe unë do të
ring­jall atë në ditën e fun­dit “”(Gjn 6: 53 – 54). Hail Mary …
10. ““Sepse mishi im është me të vër­tetë ushqim dhe gjaku im është me të vër­tetë pije. Kush ha mish­in tim dhe pi
gjak­un tim, mbetet në mua dhe unë në të “”(Gjn 6: 55 – 56). Hail Mary.