The First Sorrowful Mystery

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

The First Sor­row­ful Mys­tery
The Agony in the Garden
1. And he came out, and went, as was his cus­tom, to the Mount of Olives; and the dis­ciples
fol­lowed him (Lk 22:39). Hail Mary …
2. And when he came to the place he said to them, Pray that you may not enter into tempta­tion”
(Lk 22:40). Hail Mary …
3. And tak­ing with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sor­row­ful and troubled
(Mt 26:37). Hail Mary …
4. Then he said to them, My soul is very sor­row­ful, even to death; remain here, and watch with
me” (Mt 26:38). Hail Mary …
5. And he with­drew from them about a stone’s throw, and knelt down and prayed (Lk 22:41). Hail
Mary …
6. Father, if thou art will­ing, remove this cup from me; nev­er­the­less not my will, but thine, be
done” (Lk 22:42). Hail Mary …
7. And there appeared to him an angel from heav­en, strength­en­ing him (Lk 22:43). Hail Mary …
8. And being in an agony he prayed more earn­estly; and his sweat became like great drops of
blood fall­ing down upon the ground (Lk 22:44). Hail Mary …
9. And when he rose from pray­er, he came to the dis­ciples and found them sleep­ing for sor­row,
and he said to them, Why do you sleep? Rise and pray that you may not enter into tempta­tion” (Lk
22:45 – 46). Hail Mary …
10. Behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sin­ners. Rise,
let us be going; see, my betray­er is at hand” (Mt 26:45 – 46). Hail Mary .


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

Il-mis­teru sor­row­ful Ewwel
Il Aguni­ja fil-ġni­en
1. U hu ħareġ, u mar­ru, kif kien użan­za tiegħu, il-Mun­tan­ja tal Żebbuġ; u l-dixxipli
wara­jh (Lq 22:39). Hail Mary …
2. U meta huwa was­al għall-post qalil­hom, ““Itol­bu li inti ma tista tidħol fi tentazz­joni””
(Lq 22:40). Hail Mary …
3. U fil­waqt miegħu Pietru u ż-żewġ ulied ta Zebedee, huwa beda biex ikunu sor­row­ful u mnikkta
(Mt 26:37). Hail Mary …
4. Imbagħad qalil­hom, ““Ruħi hi sor­row­ful ħafna, anke għall-mewt; jibqgħu hawn, u għas­sa ma
lili “”(Mt 26:38). Hail Mary …
5. U hu rtir­at min­nhom mad­war ġebla ‘, u niżel isfel u talab (Lq 22:41). Hail
Mary …
6. ““Mis­si­er, jekk thou art lest, neħħi dan l tazza mill me; madankollu mhux se tiegħi, iżda thine, tkun
jsir “”(Lq 22:42). Hail Mary …
7. U hemm deher li lilu anġlu mis-sema, it-tisħiħ lilu (Lq 22:43). Hail Mary …
8. U li fi aguni­ja talab iktar imfakkra; u l-għaraq tiegħu saret bħal qtar kbar ta ’
demm li jaqa stabbil­iti fuq l-art (Lq 22:44). Hail Mary …
9. U b’daqqa minn talb, huwa was­al għall-dixxipli u sabithom irqad għall nik­et,
u hu qalil­hom, ““Għaliex torqod? Tfaċċar u nit­ol­bu li inti ma tista tidħol fis-tentazz­joni “”(Lq
22: 45 – 46). Hail Mary …
10. ““Behold, il-siegħa hija fil-ide­jn, u Bin il-bniedem huwa betrayed f’idejn l-midin­bin. jiżdiedu,
ejjew jkun għad­dej; ara, betray­er tiegħi huwa fil-ide­jn “”(Mt 26: 45 – 46). Hail Mary.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

Die Eer­ste bed­roef Mys­tery
Die Agony in die tuin
1. En hy het uit­getrek en het soos Hy gewoond aan die Oly­f­berg was; en die dis­sipels
Hom gevolg (Luk 22:39). Wees gegro­et Maria …
2. En toe hy na die plek wat hy vir hulle gesê het, ““Bid dat julle nie in ver­soek­ing kom nie””
(Luk 22:40). Wees gegro­et Maria …
3. En Hy neem Pet­rus en die twee seuns van Sebedéüs saam en begin bed­roef en ben­oud te word
(Mt 26:37). Wees gegro­et Maria …
4. Toe sê Hy vir hulle: ““My siel is diep bed­roef tot die dood toe; bly hier en waak saam met
my ””(Mt 26:38). Wees gegro­et Maria …
5. En hy het hom uit hulle oor n klip­gooi, en neergekniel en gebid (Luk 22:41). hael
Mary …
6. ““Vader, as U wil, neem tog hierdie lydens­beker van My; nogtans nie my wil nie, maar u wil
gedaan “”(Lukas 22:42). Wees gegro­et Maria …
7. Toe ver­skyn daar aan hom n engel uit die hemel gev­ra om Hom te ver­sterk (Luk 22:43). Wees gegro­et Maria …
8. En toe Hy in n sware stryd Hy met groter inspan­ning gebid, en sy sweet het geword soos drup­pels
bloed­drup­pels wat op die grond (Luk 22:44). Wees gegro­et Maria …
9. Toe staan ​​Hy van die gebed, het hy dit aan sy dis­sipels en vind hulle aan die slaap van droef­heid,
en hy sê vir hulle: ““Hoekom slaap jy? Staan op en bid dat julle nie in ver­soek­ing kom nie “”(Luk
22: 45 – 46). Wees gegro­et Maria …
10. ““Kyk, die uur is naby, en die Seun van die mens word oorgelew­er in die hande van sondaars. Staan op,
laat ons gaan; sien, my ver­raaier het naby gekom “”(Matt 26: 45 – 46). Wees gegro­et Maria.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

Mis­teri i parë Pikël­lu­ar
Ago­nia në Xhen­net
1. Pas­taj Jezusi doli dhe shkoi, siç e kishte zakon, në Mal­in e Ullin­jve; dhe dishepujt
e ndoqën atë (Lk 22:39). Hail Mary …
2. Kur arriti në vend, u tha atyre: ““Lutuni që të mos hyni në tun­dim””
(Lk 22:40). Hail Mary …
3. Dhe mori me vete Pjet­rin dhe të dy djemtë e Zebedeut, dhe fil­loi të ndje­je trish­tim dhe ank­th
(Mt 26:37). Hail Mary …
4. Atëherë ai u tha atyre: ““Shpirti im është thellës­isht i trishtu­ar, deri në vdekje; qën­droni këtu dhe rrini zgjuar bashkë me
mua “”(Mt 26:38). Hail Mary …
5. Dhe u lar­gua prej tyre, aq sa mund të hid­het një gur, dhe ra në gjunj dhe lutej (Lk 22:41). Hail
Mary …
6. ““O Atë, po të duash, lar­go­je këtë kupë nga unë; Megjithatë mos u bëftë vull­neti im, por yti, të jetë
bërë “”(Lk 22:42). Hail Mary …
7 Dhe iu shfaq një engjëll nga qiel­li për t’i dhënë for­cë (Lk 22:43). Hail Mary …
8. Dhe, duke qenë në agoni, lutej edhe më fort; dhe djer­sa e tij u bë si pika të mëd­ha të
gjaku që bin­in në tokë (Lk 22:44). Hail Mary …
9. Si u çua pas­taj nga lut­ja, erd­hi te dishepujt e vet dhe i gjeti që flinin nga trish­timi,
dhe ai u tha atyre: ““Pse po flini? Çohuni dhe lutuni që të mos hyni në tun­dim “”(Lk
22: 45 – 46). Hail Mary …
10. ““Ja, ora, dhe Biri i njeri­ut po dorëzo­het në duart e mëkatarëve. rritet,
të shko­jmë; parë, trad­htari im është afër! “”(Mt 26: 45 – 46). Hail Mary.