The First Sorrowful Mystery

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

The First Sorrowful Mystery
The Agony in the Garden
1. And he came out, and went, as was his custom, to the Mount of Olives; and the disciples
followed him (Lk 22:39). Hail Mary …
2. And when he came to the place he said to them, “Pray that you may not enter into temptation”
(Lk 22:40). Hail Mary …
3. And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled
(Mt 26:37). Hail Mary …
4. Then he said to them, “My soul is very sorrowful, even to death; remain here, and watch with
me” (Mt 26:38). Hail Mary …
5. And he withdrew from them about a stone’s throw, and knelt down and prayed (Lk 22:41). Hail
Mary …
6. “Father, if thou art willing, remove this cup from me; nevertheless not my will, but thine, be
done” (Lk 22:42). Hail Mary …
7. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him (Lk 22:43). Hail Mary …
8. And being in an agony he prayed more earnestly; and his sweat became like great drops of
blood falling down upon the ground (Lk 22:44). Hail Mary …
9. And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow,
and he said to them, “Why do you sleep? Rise and pray that you may not enter into temptation” (Lk
22:45–46). Hail Mary …
10. “Behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners. Rise,
let us be going; see, my betrayer is at hand” (Mt 26:45–46). Hail Mary .


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Il-misteru sorrowful Ewwel
Il Agunija fil-ġnien
1. U hu ħareġ, u marru, kif kien użanza tiegħu, il-Muntanja tal Żebbuġ; u l-dixxipli
warajh (Lq 22:39). Hail Mary …
2. U meta huwa wasal għall-post qalilhom, “”Itolbu li inti ma tista ‘tidħol fi tentazzjoni””
(Lq 22:40). Hail Mary …
3. U filwaqt miegħu Pietru u ż-żewġ ulied ta ‘Zebedee, huwa beda biex ikunu sorrowful u mnikkta
(Mt 26:37). Hail Mary …
4. Imbagħad qalilhom, “”Ruħi hi sorrowful ħafna, anke għall-mewt; jibqgħu hawn, u għassa ma
lili “”(Mt 26:38). Hail Mary …
5. U hu rtirat minnhom madwar ġebla ‘, u niżel isfel u talab (Lq 22:41). Hail
Mary …
6. “”Missier, jekk thou art lest, neħħi dan l tazza mill me; madankollu mhux se tiegħi, iżda thine, tkun
jsir “”(Lq 22:42). Hail Mary …
7. U hemm deher li lilu anġlu mis-sema, it-tisħiħ lilu (Lq 22:43). Hail Mary …
8. U li fi agunija talab iktar imfakkra; u l-għaraq tiegħu saret bħal qtar kbar ta ‘
demm li jaqa stabbiliti fuq l-art (Lq 22:44). Hail Mary …
9. U b’daqqa minn talb, huwa wasal għall-dixxipli u sabithom irqad għall niket,
u hu qalilhom, “”Għaliex torqod? Tfaċċar u nitolbu li inti ma tista ‘tidħol fis-tentazzjoni “”(Lq
22: 45–46). Hail Mary …
10. “”Behold, il-siegħa hija fil-idejn, u Bin il-bniedem huwa betrayed f’idejn l-midinbin. jiżdiedu,
ejjew jkun għaddej; ara, betrayer tiegħi huwa fil-idejn “”(Mt 26: 45–46). Hail Mary.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Die Eerste bedroef Mystery
Die Agony in die tuin
1. En hy het uitgetrek en het soos Hy gewoond aan die Olyfberg was; en die dissipels
Hom gevolg (Luk 22:39). Wees gegroet Maria …
2. En toe hy na die plek wat hy vir hulle gesê het, “”Bid dat julle nie in versoeking kom nie””
(Luk 22:40). Wees gegroet Maria …
3. En Hy neem Petrus en die twee seuns van Sebedéüs saam en begin bedroef en benoud te word
(Mt 26:37). Wees gegroet Maria …
4. Toe sê Hy vir hulle: “”My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly hier en waak saam met
my “”(Mt 26:38). Wees gegroet Maria …
5. En hy het hom uit hulle oor ‘n klipgooi, en neergekniel en gebid (Luk 22:41). hael
Mary …
6. “”Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My; nogtans nie my wil nie, maar u wil
gedaan “”(Lukas 22:42). Wees gegroet Maria …
7. Toe verskyn daar aan hom ‘n engel uit die hemel gevra om Hom te versterk (Luk 22:43). Wees gegroet Maria …
8. En toe Hy in ‘n sware stryd Hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos druppels
bloeddruppels wat op die grond (Luk 22:44). Wees gegroet Maria …
9. Toe staan ​​Hy van die gebed, het hy dit aan sy dissipels en vind hulle aan die slaap van droefheid,
en hy sê vir hulle: “”Hoekom slaap jy? Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie “”(Luk
22: 45–46). Wees gegroet Maria …
10. “”Kyk, die uur is naby, en die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op,
laat ons gaan; sien, my verraaier het naby gekom “”(Matt 26: 45–46). Wees gegroet Maria.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Misteri i parë Pikëlluar
Agonia në Xhennet
1. Pastaj Jezusi doli dhe shkoi, siç e kishte zakon, në Malin e Ullinjve; dhe dishepujt
e ndoqën atë (Lk 22:39). Hail Mary …
2. Kur arriti në vend, u tha atyre: “”Lutuni që të mos hyni në tundim””
(Lk 22:40). Hail Mary …
3. Dhe mori me vete Pjetrin dhe të dy djemtë e Zebedeut, dhe filloi të ndjeje trishtim dhe ankth
(Mt 26:37). Hail Mary …
4. Atëherë ai u tha atyre: “”Shpirti im është thellësisht i trishtuar, deri në vdekje; qëndroni këtu dhe rrini zgjuar bashkë me
mua “”(Mt 26:38). Hail Mary …
5. Dhe u largua prej tyre, aq sa mund të hidhet një gur, dhe ra në gjunj dhe lutej (Lk 22:41). Hail
Mary …
6. “”O Atë, po të duash, largoje këtë kupë nga unë; Megjithatë mos u bëftë vullneti im, por yti, të jetë
bërë “”(Lk 22:42). Hail Mary …
7 Dhe iu shfaq një engjëll nga qielli për t’i dhënë forcë (Lk 22:43). Hail Mary …
8. Dhe, duke qenë në agoni, lutej edhe më fort; dhe djersa e tij u bë si pika të mëdha të
gjaku që binin në tokë (Lk 22:44). Hail Mary …
9. Si u çua pastaj nga lutja, erdhi te dishepujt e vet dhe i gjeti që flinin nga trishtimi,
dhe ai u tha atyre: “”Pse po flini? Çohuni dhe lutuni që të mos hyni në tundim “”(Lk
22: 45–46). Hail Mary …
10. “”Ja, ora, dhe Biri i njeriut po dorëzohet në duart e mëkatarëve. rritet,
të shkojmë; parë, tradhtari im është afër! “”(Mt 26: 45–46). Hail Mary.