For endurance of pain..

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676For endur­ance of pain..
Bad, bad phys­ic­al pain start­ing as I have been trad­ing at mar­ket for our work and had a great upset there whereby am falsely accused of lying re where the money goes… the ten­sion adds to the pain and the night will be hard… Need endur­ance and to cope.. Thank you

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

Għal reżisten­za ta uġigħ ..
Bad, uġigħ fiżiku ħażin jib­dew bħala I ġew kum­merċ fuq suq għall-ħid­ma tagħna u kell­hom taqlib kbir hemm­hekk li bihom am akkużat b’mod falz ta tinsab mill-ġdid fejn il-flus tmur … it-tens­joni żżid li l-uġigħ u l-lejl se jkun dif­fiċli … Ħtieġa reżisten­za u biex ilaħħqu .. Grazzi

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

Vir uithouver­moë van pyn ..
Bad, slegte fis­iese pyn begin as ek is ver­han­del teen mark vir ons werk en het n groot ont­steld daar waar ek vals­lik beskuldig van n leuen re waar die geld heen gaan … die span­ning bydra tot die pyn en die nag sal moei­lik wees … Moet uithouver­moë en om te gaan .. Dankie

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

Për përbal­lim­in e dhim­bjes ..
Bad, dhim­b­je e keqe fiz­ike duke fil­lu­ar siç kam qenë tregtare në treg për pun­ën tonë dhe kishte një tronditje të mad­he ka ku jam akuzuar në mënyrë të rre­me për të gën­jy­er ri ku par­a­të shkon … ten­sioni shton dhim­b­je dhe nata do të jetë e vështirë … duhet dur­im dhe për të përbal­lu­ar .. Fale­mind­er­it

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

ሥቃይ በጽናት ነውና ..
እኔ የእኛ ሥራ ገበያ ላይ የሚነግዱት እና በሐሰት ገንዘብ የሄደባቸው እንደገና ተኝቶ እከሰሳለሁ እያሰኘን የምናመልክበትን ታላቅ በጣም ተበሳጭቶ ነበር ተደርጓል እንደ ጀምሮ መጥፎ, መጥፎ አካላዊ ሥቃይ … ውጥረት ሕመምና አክሎ እና ሌሊት ከባድ ይሆናል … ጽናት ያስፈልግሃል እና ለመቋቋም .. እናመሰግናለን

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php؟t=1019676

على التحمل من الألم ..
سيئة، والآلام البدنية سيئة ابتداء لقد تم التداول في السوق لعملنا، وكان مفاجأة كبيرة هناك حيث أنا اتهم زورا بالكذب إعادة أين يذهب المال … التوتر يزيد من الألم وسوف يكون من الصعب يلة … تحتاج التحمل والتعامل .. شكرا لك

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

Տոկունություն ցավի ..
Վատ ֆիզիկական ցավը սկսելուց, քանի որ ես արդեն առեւտրային շուկայում մեր կատարած աշխատանքի եւ ունեցել է մի մեծ խանգարված կա, որով ես մեղադրեցին պառկած re որտեղ գումարները գնում … լարվածությունն ավելացնում է ցավի, եւ գիշերը կլինի դժվար .. Պետք տոկունություն եւ հաղթահարել .. Շնորհակալություն

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

ağrı dözüm­lülük üçün ..
Mən iş üçün baz­arda ticarət və yalan pul gedir yen­idən yalan itti­ham edirəm vas­itəsi böyük bir nara­hatlıq idi kimi başlay­an pis, pis fiz­iki ağrı … gər­gin­lik ağrı edər və gecə çət­in olacaq … dözüm­lülük lazım­dır və öhdəsindən gəlmək üçün .. təşəkkür edi­rik

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

Min­ar­en erres­ist­ent­zia ..
Bad, txar­ra mina fisiko gisa I izan dira merkatu­an trad­ing gure lan egit­eko eta AHT Gelditu han­dia izan zuen han zein­ar­en am falsely re non dirua doa gezur­ra esatea egotzi has­ita … tent­sioa mina gehitzen eta gau gogor­ra izan­go da … Behar­rezkoa erres­ist­ent­zia eta aur­re egit­eko .. Esker­rik asko

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

Для вынослівасці болю ..
Дрэнны, дрэнны фізычны боль, пачынаючы, як я гандлюю на рынку для нашай працы і меў вялікі засмучэнне там чаго я ілжыва абвінавачаны ў хлусні паўторна, куды ідуць грошы … напружанасць дадае да болю, і ноч будзе цяжка … Патрэбна цягавітасць і справіцца .. Дзякуй

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

ব্যথা ধৈর্য্যের জন্য ..
খারাপ, খারাপ শারীরিক ব্যথা শুরু হিসাবে আমি আমাদের কাজের জন্য বাজারে এ লেনদেন হয়েছে এবং যদ্দ্বারা মিথ্যাভাবে পুনরায় টাকা যায় কোথায় মিথ্যা দোষারোপ করছে সেখানে একটি মহান বিপর্যস্ত ছিল … টান ব্যথা যোগ করে এবং রাতে কঠিন হবে … সহনশীলতা প্রয়োজন এবং মানিয়ে নিতে .. আপনাকে ধন্যবাদ

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

Za izdržljivosti bola ..
Bad, lošem fiz­ičkom boli počevši kao što sam je trgov­an­je na tržištu za naš rad i imao je veliki uznemiren tamo gdje sam lažno optužen leži ponovno gdje je novac ide … napetost doda­je da bol i noći će biti teško … Tre­bate izdržljivosti i da se nosi .. Hvala

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

За издръжливост на болка ..
Лошо, лош физическа болка започва като съм бил търгува на пазар за нашата работа и имаше голяма разстроен там, при която съм лъжливо обвинен в лъжа повторно къде отиват парите … напрежението води до увеличаване на болката и нощта ще бъде трудно … Нуждаете издръжливост и да се справят .. Благодаря ви

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

Per a la res­istèn­cia del dol­or ..
Mala mala dol­or, físic començant com jo he estat el comerç en el mer­cat per la nos­tra feina i tenia un gran male­star pel que no estic fal­sament acus­at de mentir tor­n­ar a on van els diners … la tensió es suma al dol­or i la nit serà difí­cil … Neces­sit­at de la res­istèn­cia i de fer front .. Grà­cies

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

Kay pag­lahutay sa kasakit ..
Dili maayo nga, dili maayo nga pisikal nga kasakit sug­od ingon ako trad­ing sa merkado alang sa atong buhat, ug sa may usa ka dak­ung upset didto diin ako bakak aku­sado sa bakakon nga re diin ang salapi moadto … ang tensy­on midugang sa kasakit ug sa gabii mahi­mong mal­isud … Kina­hanglan pag­lahutay ug sa pag­sagu­bang .. Sala­m­at

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676

Kopiri­ra ulu­lu ..
N’choipa kuwawa kuyam­bira pame­ne ine ndakhala malonda pa msika ntchito yathu ndi­po anali wok­wiya kwam­biri ume­ne ndikukhala anamun­am­iz­ira atagona kukonzanso ndala­ma amap­ita … maganizo ana­won­jezera chis­oni ndi usiku ziza­khala zovuta … Ayen­era kupiri­ra ndi kuthana .. Ziko­mo

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1019676