Fossil Women’s Quartz Stainless Steel and Leather Casual Watch, Color:Blue (Model: ES4092)

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Fossil Women’s Quartz Stain­less Steel and Leather Cas­u­al Watch, Color:Blue (Mod­el: ES4092)
Round metal­lic blue watch fea­tur­ing guil­loche out­er dial with stick indices and two mul­ti­func­tion sub­di­als at center
35 mm stain­less steel case with min­er­al dial win­dow
Quartz move­ment with ana­log dis­play
Leather calf­skin band with ton­al top­stitch­ing and buckle clos­ure
Water res­ist­ant to 50m (165ft): in gen­er­al, suit­able for short peri­ods of recre­ation­al swim­ming, but not diving or snorkel­ingPro­duct Descrip­tion
Stain­less steel case. Navy leather strap with adjustable buckle clos­ure. Round face. Three-hand ana­log dis­play with quartz move­ment. Navy dial fea­tures rose gold-tone hands and hour mark­ers, two sub­di­als, minute track, and Fossil detail­ing. Water res­ist­ant 5 ATM. Dis­play case included.

Foun­ded in 1984 when timepieces were cre­ated more for func­tion than fash­ion, Fossil began to trans­form this notion with its unique com­bin­a­tion of vin­tage 1950s Amer­ic­ana design and afford­ably access­ible cool style. Adding to their col­lect­ab­il­ity were the one-of-a-kind, trade­mark tins that came with the watches that mixed a cre­at­ive spir­it with a sense of humor. These icon­ic boxes are nearly as pop­ular as the watches they hold and are reg­u­larly col­lec­ted and traded through­out the world at flea mar­kets, antique shops, and on eBay.

Today, Fossil pro­duces over 300 dif­fer­ent styles of watches in a con­tinu­ously chan­ging lineup. While the major­ity of designs are cre­ated by in-house design­ers, Fossil has reached out to such con­tem­por­ary artis­ans as pro­duct design­er Philip Star­ck and famed archi­tect Frank Gehry (design­er of the Gug­gen­heim Museum in Bil­bao, Spain) to cre­ate uniquely mod­ern timepieces. In addi­tion to style innov­a­tions, Fossil has also helped intro­duce innov­at­ive tech­no­lo­gies into watches, such as the Wrist PDA that ran the Palm oper­at­ing sys­tem. Fossil also offers com­ple­ment­ary lines of small leather goods, belts, hand­bags, sunglasses, jew­elry and appar­el.

Pro­duct Spe­cific­a­tions
Watch Inform­a­tion

Brand, Seller, or Col­lec­tion Name Fossil
Mod­el num­ber ES4092
Part Num­ber ES4092
Item Shape Round
Dial win­dow mater­i­al type Min­er­al
Dis­play Type Ana­log
Clasp Buckle
Case mater­i­al Stain­less steel
Case dia­met­er 35 mil­li­meters
Case Thick­ness 10 mil­li­meters
Band Mater­i­al leather calf­skin
Band length Women’s Stand­ard
Band width 15 mil­li­meters
Band Col­or Blue
Dial col­or Blue
Bezel mater­i­al Stain­less steel
Bezel func­tion Sta­tion­ary
Cal­en­dar Date dis­play at the 3 o’clock pos­i­tion
Move­ment Quartz
Water res­ist­ant depth 165 Feet
Pur­chase http://amzn.to/2hx85KR
“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Fos­sili tan-Nisa Kwarz Stain­less Steel u Ġilda Każwali Watch, Kulur: Blu (Mudell: ES4092)
għas­sa blu metal­liku tond ikkar­at­ter­izzata guil­loche kwad­rant ta bar­ra mal-indiċiji­et stick u żewġ sub­di­als b’funzjonijiet varji fil-ċen­tru
35 mm istain­less steel każ with win­dow arloġġ min­er­ali
movi­ment kwarz bil-wiri Ana­log
med­da Ġilda calf­skin ma top­stitch­ing ton­al­ità u l-għe­luq bokkla
Ilma reżist­enti għall 50m (165ft): b’mod ġen­er­ali, tajbin għal per­jodi qos­ra ta għawm rikreat­tiv, iżda mhux għadis jew snorkel­ing

Deskrizz­joni tal-pro­dott
istain­less steel każ. ċinga ġilda Navy b’għeluq bokkla aġġustab­bli. wiċċ tond. wiri Ana­log Tli­et ide­jn mal-movi­ment kwarz. Kar­at­ter­istiċi dial Navy tela deheb ton ide­jn u mark­ers siegħa, żewġ sub­di­als, bin­arji minuta, u Fos­sili dettalji. Ilma reżist­enti 5 ATM. dis­play każ inklużi.

Imwaqq­fa fl-1984 meta krono­met­ri inħolqu aktar għall-fun­z­joni minn moda, Fos­sili beda jit­tras­forma dan il-kun­ċett ma taħl­ita unika tagħha ta vin­tage disinn 1950 Amer­ic­ana u stil jibred afford­ably aċċess­ib­bli. Żieda fil col­lect­ab­il­ity tagħhom kienu l-waħda ta-a-kind, laned trade­mark li daħal mal-arloġġi li mħall­ta spirtu kreat­tiv b’sens ta umor­iżmu. Dawn il-kaxxi emblem­atika huma kważi popolari kif l-arloġġi huma għand­hom u jinġ­ab­ru u nnegoz­jati mad­war id-din­ja fil swieq flea, ħwien­et anti­ki, u fuq eBay regolar­ment.

Illum, Fos­sili tip­produċi aktar minn 300 stili dif­fer­enti ta arloġġi fl-logħba b’formazzjoni jin­bid­lu kontin­wa­ment. Fil­waqt li l-maġġor­an­za ta dis­inji huma maħluqa mill-dis­in­jaturi ta’ ġewwa, Fos­sili laħqet lil dawn artiġ­jani kon­tem­por­an­ja bħala dis­in­jatur pro­dott Philip Star­ck u per­it famed Frank Gehry (dis­in­jatur tal-Mużew Gug­gen­heim f’Bilbao, Span­ja) li joħolqu krono­met­ri unika­ment mod­erna. Min­bar­ra l-innov­azz­jon­iji­et stil, Fos­sili għen ukoll jin­troduċi tekno­loġiji innov­at­tivi fl-arloġġi, bħall-PDA Polz li mexxa s-sis­tema oper­at­tiva tal-palm. Fos­sili tof­fri wkoll linji kump­li­ment­ari ta intrapriżi żgħar oġġet­ti tal-ġilda, ċin­turini, basktiji­et, nuċċaliji­et tax-xemx, dehbiji­et u ilbies.

pro­dott Speċi­fikazz­jon­iji­et
Watch Inform­azz­joni

Brand, Bejjiegħ, jew isem Ġbir Fos­sili
num­ru ta mudell ES4092
Parti Num­ru ES4092
Punt Forma Round
Dial tieqa min­er­ali tip ta mater­jal
Ana­log Uri Tip
clasp bokkla
Kawża Stain­less steel mater­jal
dijametru każ 35 mil­li­metru
Kawża Ħxuna 10 mil­li­met­ri
Banda Mater­jal calf­skin ġilda
Tul Banda Stand­ard tan-Nisa
Banda wisa 15 mil­li­metru
Banda Kulur Blu
Dial kulur blu
azzar Bezel mater­jal li ma jsad­dadx
Bezel fun­z­joni stazz­jon­ar­ja
Kal­en­dar­ju Data dis­play fil-pożizz­joni 03:00
movi­ment kwarz
Ilma fond reżist­enti 165 Feet
xiri http://amzn.to/2hx85KR
“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Fossiele Vroue se Quartz vlek­vrye staal en Leer Informeel Watch, kleur: Blou (Mod­el: ES4092)
Round metal­lic blou hor­losie met Guil­lo­cheer­ma­chine buiten­ste inbel met stok indek­se en twee mul­ti­func­tionele sub­di­als op sen­ter
35 mm vlek­vrye staal geval met ven­ster min­erale dial
Quartz bewe­ging met ana­loog ver­ton­ing
Leer kalf leer band met tonale top­stitch­ing en gespe sluit­ing
Water weer­stand teen 50m (165ft): in die algemeen, wat geskik is vir kort peri­odes van ont­span­nings­ger­iewe swem, maar nie duik of snorkel

Produk Beskry­wing
Vlek­vrye staal geval. Navy leer band met ver­stel­bare gespe sluit­ing. Ronde gesig. Drie-hand ana­loog ver­ton­ing met kwarts bewe­ging. Navy funk­sies inbel rose goud-toon hande en uur merkers, twee sub­di­als, minuut spoor, en Fossiele beson­der­hede. Waterbe­st­and 5 OTM. Ver­toonkas ingesluit.

Gestig in 1984 toe timepieces meer vir funk­sie as mode geskep, Fossiele begin om hierdie idee te omskep met sy unieke kom­binas­ie van oes­jaar 1950 Amer­ic­ana ont­werp en bekostig­baar toegank­lik koel styl. Toe te voeg tot hul invorderbaar­heid was die een-of-a-child, han­dels­merk blikke wat met die hor­losies wat n kreat­iewe gees gemeng met n sin vir humor het. Hierdie ikon­iese bok­se is naasten­by so gewild soos die hor­losies hulle hou en word gereeld ver­samel en ver­han­del oor die hele wêreld op vloo­i­mark­te, anti­eke winkels, en op eBay.

Vand­ag, Fossiele prod­useer meer as 300 ver­skil­lende style van hor­losies in n voortdurend ver­and­er­ende beset­ting. Ter­wyl die meer­der­heid van die ont­wer­pe is geskep deur in-huis ont­wer­pers, het Fossiele het na so kon­tem­porêre ambags­man­ne as produk ont­wer­per Philip Star­ck en befaam­de argit­ek Frank Gehry (ont­wer­per van die Gug­gen­heim Museum in Bil­bao, Span­je) om uniek mod­erne timepieces te skep. Benewens styl innov­asies, het Fossiele ook gehelp voer innov­er­ende tegno­lo­gie in hor­losies, soos die pols PDA dat die Palm bedry­f­s­telsel loop. Fossiele bied ook addisionele lyne van klein sakke, gor­dels, hand­sakke, son­brille, juwe­l­ier­sware en klere.