Friday: Join us at Let’s meet up and get to know each other…”

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Fri­day: Join us at ““Let’s meet up and get to know each oth­er…””
Let’s meet up and get to know each oth­er…
Export Tell a friend Share
Fri­day, August 122016
7:00 PM

Beachaven
Xemx­i­ja Hill, Xemx­i­ja (map)

Half-Way Up Xemx­i­ja Hill on the right-hand side of the road.
Hi Every­one

Wel­come to our group :). I’ve been try­ing to think of some­where inform­al where we could sit togeth­er as a group and have a couple of drinks while get­ting to know each oth­er. Out­side on the deck of Beachaven is cas­u­al, no loud music and has a lovely ambi­ance. I’d like this to be a demo­crat­ic group so if any­one would like to sug­gest an altern­at­ive please put it for­ward to the group. Also please let me know if you will be join­ing us and if you are bring­ing a friend (single, 50+) so I can have an idea of how many we will be and book some space.

Look for­ward to hear­ing from you 🙂

Joan­na


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Il-ġimgħa: Ingħaqad magħna fil ““Ejja jiltaqgħu u jsiru jafu lil xulxin …””
Ejja jiltaqgħu u jsiru jafu lil xulxin …
Esportazz­joni Għid lil ħabib Share
Il — Ġimgħa Awis­su 122016
07:00

Beachaven
Xemx­i­ja Hill, Xemx­i­ja (map­pa)

Half-mod sa Xemx­i­ja Hill fuq in-naħa tal-lemin tat-triq.
Hi Kulħadd

Mer­ħba għall-grupp tagħna :). Sta­jt ġiet jip­pruvaw jaħs­bu ta x’imkien inform­ali fejn nist­għu ipoġġu flimki­en bħala grupp u jkoll­hom kop­pja ta’ xorb fil­waqt li jkollna jafu lil xulxin. Bar­ra fuq il-gver­ta ta Beachaven huwa każwali, l-ebda mużika loud u għand­ha ambi­ance sabiħ. Nix­tieq li dan ikun grupp demokratiku hekk jekk xi ħadd jix­tieq jis­suġġerixxi altern­at­tiva jekk jogħġbok poġġih jibgħatu lill-grupp. Ukoll jekk jogħġbok let me know jekk inti ser jingħaq­du magħna u jekk inti qed iġibu ħabib (waħda, 50+) so I jista jkoll­hom idea ta’ kif ħafna se nkunu u l-ktieb xi spazju.

Ħer­qa għal smi­għ mill inti 🙂

Joan­na


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Vry­dag: Sluit by ons aan op ““Kom ons ont­mo­et en mekaar beter te leer ken …””
Kom ons ont­mo­et en mekaar beter te leer ken …
Uit­vo­er Ver­tel n vriend Deel
Vry­dag, 12 Augus­tus, 2016
07:00

Beachaven
Xemx­i­ja Hill, Xemx­i­ja (kaart)

Halfpad teen Xemx­i­ja Hill op die regter­kant van die pad.
Haai almal

Welkom by ons groep :). Ek het al pro­beer om te dink van iew­ers informele waar ons saam as n groep kan sit en het n paar drankies ter­wyl jy om mekaar te leer ken. Buite op die dek van Beachaven is gemak­lik, geen harde musiek en het n pragti­ge atmos­feer. Ek wil graag hierdie na n demokratiese groep wees so as iemand wil n altern­atief voor te stel asseblief na vore gebring aan die groep. Ook laat my asseblief weet as u ons sal aansluit en as jy bring n vriend (enkel, 50+) so kan ek n idee van hoeveel ons sal wees en bespreek n paar ruimte.

Sien uit daarna om van jou te hoor 🙂

Johan­na


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

E premte: Bashko­hu me né në ““Le të tako­hen dhe të nji­hen me njëri-tjet­rin …””
Le të tako­hen dhe të nji­hen me njëri-tjet­rin …
Export Tregoj një shoku Share
E Premte, 12 August, 2016
7:00 PASDITE

Beachaven
Xemx­i­ja Hill, Xemx­i­ja (Harta)

Half-Way Up Xemx­i­ja Hill në anën e djathtë të rrugës.
Per­shen­de­tje te gjitheve

Mirë se vini në grupin tonë :). Unë kam qenë duke u përpjekur për të men­duar për diku jofor­m­ale ku né mund të ulen së bashku si një grup dhe të ketë një çift të pijeve, ndër­sa mar­rjen e të njohin njëri-tjet­rin. Jashtë në kuver­të të Beachaven është i rastës­ishëm, nuk ka muzikë me zë të lartë dhe ka një ambi­enti të bukur. Do të doja që kjo të jetë një grup demokratike kështu që nëse dikush do të doja të sug­jer­oj një altern­at­ivë, ju lutem vënë atë për­para grupit. Gjithashtu ju lutem më lejoni të di nëse ju do të na bashkuar dhe në qoftë se ju jeni duke sjellë një mik (të vetëm, 50 +) kështu që unë mund të ketë një ide se sa do të jemi dhe të rezervoni një hapësirë.

Shikoni për­para për të dëgjuar nga ju 🙂

Joan­na


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

አርብ: እኛን ተቀላቀል ““የአምላክ ለመገናኘት እና እርስ በርስ ለማወቅ ጥረት እናድርግ …””
የአምላክ ለመገናኘት እና እርስ በርስ ለማወቅ እንመልከት …
ወደ ውጪ ላክ ወዳጅ አጋራ ይንገሩ
ዓርብ, ነሐሴ 122016
7:00 PM

Beachaven
Xemx­i­ja ሂል, Xemx­i­ja (ካርታ)

መንገድ በስተቀኝ በኩል ላይ ግማሽ መንገድ ወደላይ Xemx­i­ja ሂል.
ሠላም ሁሉም ሰው

የእኛ ቡድን 🙂 እንኳን በደህና መጡ. እኛ እንደ ቡድን አብረን ቁጭ እርስ በርስ ማወቅ በማምጣት ላይ ሳለ የሚጠጣ አንድ ባልና ሚስት ሊኖረው ይችላል የት መደበኛ ስፍራ ማሰብ ጥረት ተደርገዋል. Beachaven ላይ ከጀልባው ላይ ውጭ ምንም በታላቅ ሙዚቃ የሚመጥን አይደለም እና ውብ ውበት አለው. እኔ ማንም ወደ ቡድን ወደ ፊት አኖረው እባክዎ አንድ አማራጭ ሐሳብ የሚፈልጉ ከሆነ ይህን ዲሞክራሲያዊ ቡድን መሆን እፈልጋለሁ. እናንተ ደግሞ ከእኛ መቀላቀሉን ይሆናል ከሆነ እባካችሁ አሳውቁኝ እና እርስዎ (50+, ነጠላ) ጓደኛ ይዘው ከሆነ, ስለዚህ እኛ መሆን እና አንዳንድ ቦታ መያዝ ምን ያህል የብዙዎችን ሐሳብ ሊኖረው ይችላል.

ከእርስዎ ለመስማት በጉጉት 🙂

ዮሐና


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

الجمعة: انضموا إلينا في ““دعونا قاء والتعرف على بعضهم البعض …””
دعونا قاء والتعرف على بعضهم البعض …
تصدير أخبر صديق شارك
الجمعة، 12 أغسطس، 2016
7:00 مساء

Beachaven
Xemx­i­ja هيل، Xemx­i­ja (خريطة)

نصف الطريق حتى Xemx­i­ja هيل على الجانب الأيمن من الطريق.
مرحبا جميعا

مرحبا بكم في مجموعتنا :). لقد كنت أحاول أن أفكر في مكان غير رسمي حيث يمكن أن نجلس معا كمجموعة ولها اثنين من المشروبات في حين التعرف على بعضهم البعض. خارج على سطح Beachaven عارضة، لا موسيقى صاخبة، ولها أجواء جميلة. أود أن تكون مجموعة الديمقراطية حتى إذا كان أي شخص يرغب في اقتراح بديل الرجاء وضعه قدما إلى المجموعة. كما اسمحوا لي أن أعرف إذا كنت سوف ينضم إلينا، وإذا كنت جلب صديق (واحد، 50+) حتى أستطيع أن لديك فكرة عن عدد سنكون وحجز بعض المساحة.

نتطلع الى الاستماع منك 🙂