GDEALER 2 Pack Fairy Lights Fairy String Lights Battery Operated Waterproof 8 Modes 60 LED 20ft String Lights Copper Wire Firefly Lights Remote Control for DIY Wedding Party Dinner (Warm White) by GDEALER

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
GDEALER 2 Pack Fairy Lights Fairy String Lights Bat­tery Oper­ated Water­proof 8 Mod­es 60 LED 20ft String Lights Cop­per Wire Fire­fly Lights Remote Con­trol for DIY Wed­ding Party Din­ner (Warm White)
by GDEALER
Water­proof & Port­able: With the small IP67 water­proof bat­tery box(2*2.7inches), you can eas­ily carry and place the led moon lights any­where you like(batteries not included).
Tim­ing Func­tion: To avoid for­get­ting to turn off the lights, you can set timer, the fire lights will be 6 hours on and 18 hours off per day. This func­tion help you do a con­trol
Easy Oper­a­tion: With 13 keys Remote Con­trol and 1 but­ton on the bat­tery box, you can adjust the Bright­ness or switch to in wave/sequential/slo glo/ flash/slow fade/ twinkle/steady
Wide Applic­a­tion for Indoor /Outdoor: These fairy lights are water­proof and per­fect for spi­cing-up your décor or set­ting the mood for Christmas,Thanks Giv­ing Day,Halloween Parties. Great for use in a res­taur­ant or small busi­ness.
Guar­an­teed with CE cer­ti­fic­a­tion: If you are not sat­is­fied with the pro­duct, please don’t hes­it­ate to con­tact us in any time, we’ll try our best to solve your issue.
Pro­duct Descrip­tion
Dec­or­ate your life and home with the GDEALER Fairy String Lights.This bat­tery cop­per wire light is really Hot” in this Sum­mer and Autumn. It looks like many beau­ti­ful fire flies when you put the lights in the glass jar. The cop­per wire is flex­ible, you can bend it to any shape or wrapped it on any­thing you want like wreaths, trees, flowers , wed­dings with bou­quets. There are many cre­at­ive ideas of the starry lights for your patio, deck, front porch, room, kit­chen, garden.
Don’t hes­it­ate to pur­chase it!!!

Intro­duc­tions:
*****This warm white bat­tery string light is made off 20ft cop­per wire and 1ft lead­ing wire and tangled by a card, it include 60 led bulbs,the dis­tance of two bulbs is 4.5inches.
*****You can turn on/off the lights and change 8 mod­es by press­ing the but­ton on the box. And use the hook on the top of the bat­tery box to hang it on the wall.
*****If you install 3 AA new bat­ter­ies, the lights will oper­ate 48 hours in steady mode( the bat­ter­ies not included in the pack­age).
*****We offer a remote to make things easy, the CR2025 bat­tery is installed in the remote. You can use it to turn on/off the lights, change mod­es, adjust bright­ness and set timer.
*****The cop­per wire and led bulbs is low heat emis­sion and safe to touch after many hours of usage.

Spe­cific­a­tions:
Length:6M/20ft
Qty:60LEDS
Wire Color:Copper Wire
Power Sup­ply: 3*AA bat­tery (NOT INCLUDED)

Func­tion But­tons on Remote:
* ON/OFF: Turn on/off
* DIM+/DIM-: Adjust the bright­less
* 1 – 8: Switch mod­es
* Timer: Tim­ing Func­tion, 6 hours on and 18 hours off per day

Pack­age Includes:
2 * 20ft/60LED Cop­per String Lights
2 * Remote
Pur­chase http://amzn.to/2hqU29G

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
GDEALER 2 Pack Fairy Lights fairy String Lights Bat­tery Oper­ated Water­proof 8 Modi 60 LED Dwal String 20ft Wajer tar-ram Fire­fly Dwal Remote Con­trol għall Pran­zu DIY tieġ Parti (Saħħan abjad)
bil­li GDEALER
Water­proof & Port­able: Bl-IP67 kaxxa tal-bat­ter­i­ja li ma jgħad­dix ilma żgħar (2 * 2.7inches), inti tista faċil­ment jagħm­lu u poġġi l-dwal qamar wasslu kul­limki­en inti simili (bat­ter­iji mhux inklużi).
Tim­ing Fun­z­joni: Biex tevita jin­sa li jit­fu d-dwal, inti tista tistabbilixxi tajmer, id-dwal tan-nar se jkun 6 sigħat fuq u 18-il siegħa off kuljum. Dan jgħin il-fun­z­joni inti tagħmel kon­troll
Operazz­joni Easy:-13 ċwievet Remote Con­trol u 1 but­tuna fuq il-kaxxa tal-bat­ter­i­ja, inti tista taġġusta l-luminożità jew is-swiċċ fil-mewġa / sek­wen­zjali / SLO glo / flash / fade bil-mod / Twinkle / stab­bli
App­likazz­joni koll­ha għall ġewwa / Out­door: Dawn id-dwal fairy huma reżist­enti għall-ilma u per­fetta għall spi­cing up dekorazz­joni tiegħek jew iff­is­sar tal-burdata għall-Milied, Grazzi Giv­ing Jum, Hal­loween Partiji­et. Kbira għall-użu fil restor­ant jew negozju żgħir.
Garantit ma ċer­ti­fikazz­joni CE: Jekk m’intix sod­isfatt bil-pro­dott, jekk jogħġbok ma ikkun­t­at­jana fi kwalunk­we ħin, aħna ser nip­pruvaw-almu tagħna biex isolvu il-kwist­joni tiegħek.
Deskrizz­joni tal-pro­dott
Dekorazz­joni ħaj­ja tiegħek u l-dar mal-Dwal String GDEALER Fairy.

Din il-bat­ter­i­ja dawl wajer tar-ram huwa vera­ment ““Hot”” f’dan Sajf u Ħari­fa. Jid­her qisu dub­bi­en ħafna tan-nar sbieħ meta inti tpoġġi l-dwal fil-vażett tal-ħġieġ. Il-wajer tar-ram huwa fless­ib­bli, inti tista liw­ja lil kwalunk­we forma jew imgeżwer fuq xi ħaġa li trid bħal kur­uni, siġar, fjuri, tiġiji­et bl bukket­ti. Hemm ideat ħafna kreat­tivi tal-dwal starry għall patio tiegħek, gver­ta, porch qud­diem, kam­ra, tal-kċina, ġni­en.
Toqgħodx taħs­ibha biex jix­truh !!!

introduzz­jon­iji­et:
***** Din il bajda dawl sek­wen­za bat­ter­i­ja sħun hija magħmu­la off 20ft wajer tar-ram u 1ft wajer li jwasslu u Tangled minn karta, dan jinkludi 60 bas­al led, id-dis­tan­za ta żewġ bozoz huwa 4.5inches.
***** Tista ddawwar mixgħul / mit­fi-dwal u l-bid­la 8 modi bil­li tagħ­fas il-but­tuna fuq il-kaxxa. U jużaw il-ganċ fuq il-quċċata tal-kaxxa tal-bat­ter­i­ja li hang fuq il-ħajt.
***** Jekk inti jin­stallaw 3 AA bat­ter­iji ġod­da, id-dwal se topera 48 siegħa fil-mod­al­ità kostanti (l-bat­ter­iji mhux inklużi fil-pakkett).
***** Nof­fru remoti biex tagħmel affar­iji­et faċli, il-bat­ter­i­ja CR2025 huwa install­at fil-bogħod. Tista tuża­ha biex inbidd­lu mixgħul / mit­fi-dwal, modi tat-tib­dil, taġġusta luminożità u sett arloġġ.
***** Il-wajer tar-ram u bas­al wasslu hija emis­s­joni sħana baxxa u sikur li tmiss wara ħafna sigħat ta użu.

speċi­fikazz­jon­iji­et:
Tul: 6M20ft
Qty: 60LEDS
Wajer Kulur: Wajer tar-ram
Power Sup­ply: bat­ter­iji AA 3 * (MHUX INKLUŻI)

But­tuni Fun­z­joni dwar Remote:
* Mixgħul / mit­fi: Ixgħel / off
* DIM + / DIM-: Aġġusta l bright­less
* 1 – 8: modi Switch
* Timer: Fun­z­joni Tim­ing, 6 sigħat fuq u 18-il siegħa off kuljum

Pakkett Jinkludi:
2 * 20ft / 60LED Dwal Ram String
2 * Remote
xiri http://amzn.to/2hqU29G

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
GDEALER 2 Pack fairy lights fee String Lights bat­tery-aangedrewe Water­proof 8 Mod­es 60 LED 20ft String Lights koper­draad Fire­fly Lights afstand­be­heer vir DIY Party Wed­ding Aan­dete (Warm Wit)
deur GDEALER
Water­dig & draag­bare: Met die klein IP67 water­dig bat­tery box (2 * 2.7inches), kan jy mak­lik dra en plaas die gelei maan ligte waar jy wil (bat­terye nie ingesluit).
Tyds­berek­en­ing funk­sie: om te ver­hoed dat te ver­geet van die ligte af te draai, kan jy timer te stel, het die vuur ligte sal wees 6 uur op en 18 uur af per dag. Hierdie funk­sie help jy n kon­trole
Mak­lik werking: Met 13 sleu­tels afstand­be­heer en 1 knop­pie op die boks bat­tery, kan jy die glans aan te pas of oor­skakel na in golf / opeen­vol­gende / SLO Glo / flits / stadig ver­vaag / vonkel / bestendi­ge
Wye Aan­soek om Bin­ne / Buite: Hierdie feetjie lig­gies is water­dig en per­fek vir spi­cing-up jou dekor of die opstel van die stem­ming vir Kersfees, Thanks Giv­ing Dag, Hal­loween partye. Groot vir gebruik in n res­taur­ant of n klein besigheid.
Gewaar­borg met CE ser­ti­fiser­ing: As jy nie tevre­de is met die produk, moet asseblief nie huiwer om ons te kon­tak op enige tyd, sal ons pro­beer ons bes om jou prob­leem op te los.
Produk Beskry­wing
Ver­si­er jou lewe en die huis met die GDEALER fee String Lights.