Henri-Lloyd Phantom oilskins

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Hen­ri-Lloyd Phantom oil­skinsIf you have not bought a set of water­proofs for a few years you will be amazed how they have changed. Henri-Llyod’s new Phantom ofshore/coastal range won a spe­cial men­tion in the pres­ti­gi­ous Dame awards at the METs trade show.

The Phantoms’ TP2 Alpha fab­ric is soft, light, flex­ible and very breath­able: so dif­fer­ent from the shi­ni­er, heav­ier, stiffer stuff that old-gen­er­a­tion oil­ies are made of. We are going to have to think of a new word for oil­skins!

They come in car­bon, red or light grey col­ours for men and car­bon or light grey for women. The women’s ver­sion is flat­ter­ing on the waist. May­be water­proofs should be judged on what they do not do.

The offshore/coastal Phantoms do not weigh you down, do not impede your move­ment, do not scratch your chin, do not irrit­ate your wrists as the inner and out­er clos­ures are soft yet tight, do not pinch your fin­gers with break­able plastic clips on the salo­pettes.

Full marks, too, go to the bright orange high vis­ib­il­ity hood for if you go over­board. Another brand changed its orange hood to black as orange was con­sidered uncool. Much of the Hen­ri-Lloyd cloth­ing is brand new, designed to be one-lay­er only of tough, soft, highly breath­able mater­i­al for com­fort­able, easy move­ment around the boat.

And if you are look­ing for a super-warm mid-lay­er to go under­neath it for win­ter boat­ing, you will find it in the breath­able, water­proof and wind­proof shell/fleece Avid jack­et and salo­pettes.

The new Micro fleeces, Trans­ition Com­bi jack­et and the all new hats and gloves.

Con­tact: Hen­ri-Lloyd

Web­site: http://www.HenriLloyd.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
oil­skins Hen­ri-Lloyd Phantom

Jekk int ma xtra­jt sett ta water­proofs għal ftit snin inti tkun éton­né kif dawn inbid­lu. Phantom ġdida ofshore / firxa kostali Hen­ri-Lly­od rebaħ aċċenn speċ­jali fil-premjiji­et Dame prestiġjużi fil-METs juru l-kum­merċ.

ET2 Alpha drapp l Phantoms ““huwa art­ab, dawl, fless­ib­bli u nifs ħafna: tant dif­fer­enti mill-shi­ni­er, itqal, Jit­tieħed aktar ieb­sa li oil­ies tax-ġen­erazz­joni huma magħmu­la. Aħna ser ikoll­hom biex jaħs­bu ta kel­ma ġdida għall oil­skins!

Huma daħlu fil-kar­bon­ju, kuluri griż aħmar jew dawl għall-irġiel u l-kar­bon­ju jew griż ċar għan-nisa. Ver­ż­joni tan-nisa hija flat­ter­ing fuq il-qadd. For­si water­proofs għan­du jkun iġġudikat fuq dak li ma tagħmel.

Il off­shore / kostali Phantoms ma iżen inti isfel, ma jfixklux movi­ment tiegħek, ma scratch Chin tiegħek, ma jir­rita polz tiegħek bħala l-għe­luq ta ġewwa u ta’ bar­ra huma rotob għad­hom stret­ti, ma niskata swaba tiegħek ma silti­et tal-plastik break­able fuq il salo­pettes.

marki sħiħa, wisq, mur l-oranġ­jo barnuża viżib­il­ità għol­ja pożit­tiv għall jekk inti tmur lura l-baħar. Marka oħra biddlet barnuża oranġ­jo tagħha għall-iswed bħala oranġ­jo kien ikkun­sidrat uncool. Ħafna mill-ħwe­jjeġ Hen­ri-Lloyd huwa ġdid fjamant, maħsuba li tkun waħda ta saff biss ieb­sa, art­ab, mater­jal nifs ħafna għall kom­da, il-movi­ment faċli mad­war l-dgħajsa.

U jekk inti qiegħed tfit­tex għal nofs l-saff super-sħun li jmor­ru taħtu għall Tbaħħir xit­wa, inti ser iss­ib lil­ha fil-nifs, water­proof u wind­proof qoxra / suf ġakketta AVID u salo­pettes.

Il suf ġod­da Mik­ro, Tranżizz­joni Com­bi ġakketta u l-koll­ha kpiepel ġod­da u ing­wanti.

Kun­t­att: Hen­ri-Lloyd

Web­sa­jt: http://www.HenriLloyd.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: this Page onder­steun
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hen­ri-Lloyd Phantom oliepak

As jy nie n stel van water­dig maak vir n paar jaar gekoop het, sal jy verbaas wees hoe hulle ver­ander het. nuwe Phantom ofshore / kus reeks Hen­ri-Lly­od se het n spesiale ver­meld­ing in die geso­gte Dame toek­en­nings by die METs trade show.

Die Phantoms ‘TP2 Alpha stof is sag, lig, buig­saam en baie breath: so anders as die blinker, swaarder, sty­wer dinge wat oud-gen­er­asie oil­ies is gemaak van. Ons gaan hê om te dink aan n nuwe woord vir oliepak!

Hulle kom in kool­stof, rooi of lig grys kleure vir mans en kool­stof of lig­grys vir vroue. die vroue se weer­gawe is vleiende op die mid­dellyf. Miski­en water­dig moet geoordeel word oor wat hulle doen nie.

Die afland­i­ge / kus Phantoms nie jou onder­kry nie, moenie jou bewe­ging nie belem­mer, moenie krap jou ken, nie irrit­eer jou polse as die bin­neste en die buiten­ste sluit­ings is sag nog styf, moenie jou vingers nie knyp met breek­bare plastiek clips op die salo­pettes.

Volpunte ook na die held­er oran­je hoë sig­baar­heid kap want as jy oor­boord te gaan. Nog n merk het sy oran­je kap om swart as oran­je uncool was beskou. N groot deel van die Hen­ri-Lloyd klere is splin­ternuwe, wat ont­werp is om net van taai, sag, hoogs breath mater­i­aal een-laag vir n gemak­like, mak­lik bewe­ging rondom die boot wees.

En as jy op soek is na n super-warm mid-laag te gaan daaron­der vir win­ter boot, sal jy dit vind in die breath, water­dig en wind dig dop / vag Avid baadjie en salo­pettes.

Die nuwe Mik­ro vagte, Oor­gang Com­bi baadjie en die hele nuwe hoede en hand­skoene.

Kon­tak: Hen­ri-Lloyd

Web­werf: http://www.HenriLloyd.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
oil­skins Hen­ri-Lloyd Phantom

Nëse ju nuk e keni blerë një sërë water­proofs për disa vjet do të jetë i habit­ur se si ata kanë ndryshuar. ri ofshore Phantom / varg breg­de­tare Hen­ri-Lly­od fitoi një vëmend­je të veçantë në çmime prestigjioze Dame në shfaqjen tregtare Mets.

pël­hurë TP2 Alpha e Phantoms ““është e butë, e lehtë, fleks­ibile dhe shumë breath­able: në mënyrë të ndry­sh­me nga shi­ni­er, të rënda stuff, të ash­për që oil­ies vjetër brez­it të janë bërë të. Né do të duhet të men­d­ojnë për një fjalë të re për oil­skins!

Ata vijnë në ngjyra të kar­bon­it, të kuqe ose të lehta gri për bur­rat dhe kar­bon­it ose gri të lehta për gratë. Ver­sioni i grave është hije mbi bel. Ndoshta water­proofs duhet të gjyko­het në atë që ata nuk e bëjnë.

Në det të hapur / breg­de­tar Phantoms nuk pesho­jnë ju poshtë, mos e pen­go­jnë lëv­izjen tuaj, mos e heq mjekër tuaj, mos e irrito­jë wrists tuaj si mbylljet brend­sh­me dhe e jasht­me janë të butë ende të shtrën­guar, mos e çikë gishtat me klip thyeshëm plastike në salo­pettes.