Henri-Lloyd Phantom oilskins

Arvoh­lar ““TP2 Alpha mato, yum­shoq nur, moslashuvchan va juda nafas: eski avlod oil­ies yas­al­gan deb shi­ni­er, og’irroq, qat­tiq nars­alar juda ko’p har xil. Biz oil­skins uchun yangi so’z o’ylab ker­ak boryap­m­iz!Ular erkak­lar va uglerod yoki ayol­lar uchun engil kul uchun uglerod, qiz­il yoki engil kul rang keladi. Xot­in-qizlar ver­siy­asi qoy­aga xusho­mad bo’ladi. Balki Water­proofs ular, albat­ta, yo’q, nima hukm bo’lishi ker­ak.

Sohil / off­shor arvoh­lar ustid­an sin­adigan plastik klipi bil­an bar­moqlar­ini qis­ib emas, ich­ki va tashqi pan­el­lari hali tor yum­shoq bo’lib to’piqlari qo’zg’amoq emas, sizn­ing iyagini qur­ish çizmey­in, sizn­ing harakat­lan­ishiga to’sqinlik qil­mang, sizni pas­t­ga vaznga yo’q, Salo­peti.

To’liq bel­gil­ari, shun­ing­dek, siz den­gizga borsangiz uchun yor­qin apelsin yuqori ko’rish qaytarma qal­poqli o’ting. apelsin uncool hiso­b­lan­gan sifatida yana bir brend qora o’z apelsin qaytarma qalpog’i o’zgardi. Anri-Lloyd kiy­im ko’p qayiqda atro­fida qulay, oson harakat­lan­ishi uchun faqat qat­tiq, yum­shoq, juda nafas olishi mod­diy biri-qat­lam bo’lishi uchun yar­at­il­gan yangi brend hiso­b­la­nadi.

Agar qish bot­la uchun unga quy­ida bor­ish uchun bir super-issiq oyi o’rtalarida qat­lami uchun izlayot­gan bo’lsangiz, siz, nafas suv va wind­proof qobig’i / matoni Avid kur­tka va Salo­peti uni topas­iz.

yangi Micro Polar­lar, o’tish Kom­bi ko’ylagi va barcha yangi Bosh kiy­im­lari va qo’lqop.

Mur­o­jaat: Hen­ri-Lloyd

Veb-sayt: http://www.HenriLloyd.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hỗ trợ trang này: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
oil­skins Hen­ri-Lloyd Phantom

Nếu bạn chưa mua một bộ Chống thấm cho một vài năm bạn sẽ ngạc nhiên làm thế nào họ đã thay đổi. mới Phantom ofshore phạm vi Hen­ri-Lly­od của / ven biển giành được một đề cập đến đặc biệt trong giải thưởng có uy tín Dame tại triển lãm thương mại Mets.

TP2 Alpha vải Những con Phantoms’ là mềm, nhẹ, linh hoạt và rất thoáng khí: rất khác so với nặng thứ shi­ni­er„ cứng hơn mà oil­ies cũ thế hệ mới được làm. Chúng tôi sẽ phải suy nghĩ của một từ mới cho oil­skins!

Họ đi vào car­bon, màu xám đỏ hoặc ánh sáng dành cho nam giới và car­bon hoặc xám nhạt cho phụ nữ. phiên bản của phụ nữ là tâng bốc trên thắt lưng. Có lẽ Chống thấm phải được đánh giá dựa trên những gì họ không làm.

Ngoài khơi / ven biển Phantom không cân nhắc bạn xuống, không cản trở chuyển động của bạn, không làm xước cằm của bạn, không gây kích ứng cổ tay của bạn như là đóng cửa bên trong và bên ngoài là mềm chưa chặt chẽ, không véo ngón tay của bạn với clip nhựa vỡ trên salo­pettes.

dấu đầy đủ, quá, đi đến cam mui xe tầm nhìn cao sáng vì nếu bạn đi xuống biển. thương hiệu khác thay đổi mui xe màu cam của nó sang màu đen như màu cam được coi là uncool. Hầu hết các quần áo Hen­ri-Lloyd là thương hiệu mới, được thiết kế để chỉ các khó khăn, mềm mại, chất liệu cao thở một lớp cho thoải mái, phong trào dễ dàng xung quanh thuyền.

Và nếu bạn đang tìm kiếm một siêu ấm giữa lớp để đi bên dưới nó cho chèo thuyền mùa đông, bạn sẽ tìm thấy nó trong thoáng khí, không thấm nước và wind­proof vỏ / áo fleece Avid và salo­pettes.

Các lông cừu mới Micro, chuyển Com­bi áo khoác và tất cả những chiếc mũ mới và găng tay.

Liên hệ: Hen­ri-Lloyd

Web­site: http://www.HenriLloyd.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cefno­gi Tudalen hwn: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
oil­skins Hen­ri-Lloyd Phantom

Os nad ydych wedi prynu set o ddillad glaw am ychy­dig o flynyddoedd, byddw­ch yn syn­nu sut y maent wedi newid. Enil­lodd ofshore Phantom newydd / ystod arford­ir­ol Hen­ri-Lly­od yn sylw arben­nig yng ngwo­brau Fonesig mawred­dog yn y sioe fasnach METS.

Mae’r Phantoms ffab­rig TP2 Alpha yn fed­dal, ysgafn, yn hyblyg ac yn anad­lu iawn: mor wahan­ol i’r trymach stw­ff shi­ni­er„ stiffer bod oil­ies hen gen­hed­laeth yn cael eu gwneud o. Rydym yn mynd i gael i feddwl am air newydd i oil­skins!

Maent yn dod mewn car­bon, lli­wi­au llwyd coch neu olau ar gyfer dynion a char­bon neu lwyd golau i feny­wod. Fer­si­wn y merched yn pryd­fer­th ar y can­ol. Efallai y dylai dillad glaw yn cael eu barnu ar yr hyn nad ydynt yn ei wneud.

Nid yw’r Phantoms môr / yr arfordir yn pwyso i lawr, peidi­w­ch â rhwys­tro eich mudiad, peidi­w­ch â crafu eich gên, peidi­w­ch lidio eich arddyrnau wrth i’r cau mewnol ac allan­ol yn fed­dal ond dynn, peidi­w­ch â phin­sied eich bysedd gyda chlipi­au plastig break­able ar y salo­pettes.

mar­ci­au llawn, hefyd, yn mynd i’r cwfl aml­wg oren disglair i os byddw­ch yn mynd dros yr ochr. Newi­di­odd brand arall ei cwfl oren i ddu a ystyrir oren yn cw ^ l. Mae llawer o’r dillad Hen­ri-Lloyd yn newydd sbon, a gyn­lluni­wyd i fod yn un-haen yn unig o ddeun­ydd caled, med­dal, anad­lu iawn ar gyfer cyf­ford­dus symu­diad, yn hawdd o gwm­pas y cwch.

Ac os ydych yn chwilio am super-cyn­nes gan­ol haen i fynd oddi tano ar gyfer cychod yn y gae­af, byddw­ch yn ei chael yn yn y anad­lu, gwrth-ddŵr a atal dw ra gwynt cra­gen / cnu siaced a salo­pettes Avid.

Mae’r cnuoedd newydd Micro, Pon­tio Com­bi siaced a’r holl het­i­au a menig newydd.

Cysyll­t­w­ch â: Hen­ri-Lloyd

Gwe­fan: http://www.HenriLloyd.com

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Xhasa le Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hen­ri-Lloyd Phantom oil­skins

Ukuba Ndithenge isethi water­proofs iminyaka embal­wa uya kumangal­iswa indlela zit­sh­int­shile. Phantom entsha ofshore / uluhlu yonx­we­me Hen­ri-Lly­od kaTh­ixo iphumelele kukhankany­wa okhet­h­ekileyo amabhaso Dame yodu­mo kwi Mets urhwebo show.

I wabo ‘TP2 Alpha laphu itham­be, ukukhan­ya, bhet­yeb­het­ye kun­ye nom­oya kunene: eyahlukileyo kangaka ukusuka shi­ni­er, inzi­ma, izin­to esin­zi­ma old-sizukul­wana oil­ies zen­zi­wa. Siza kufun­eka uku­cinga igama entsha oil­skins!

Baya kuza car­bon, imibala ezing­wevu obom­vu okanye ukukhan­ya amadoda kun­ye car­bon okanye gray okhan­yayo kwa­ba­sety­hini. uguqulelo waba­fazi ekhohlisa ezin­qeni. Mhlawumbi water­proofs kufun­eka bag­wety­we koko andi­y­en­zi.

Aphesheya / zonx­we­me wabo musa zikuthez phant­si, musa ath­in­tele intshuku­mo lak­ho, musa ukukr­wela kwesilevu yenu, musani ukubaca­phukisa izih­lahla zak­ho njen­goko itham­bile kod­wa ngok­uqini­leyo yok­uval­wa yangaphakathi langaphandle, musa ali­qhawule nemin­we yenu omfisha nge­plastiki krobo kwi salo­pettes.

aman­qaku aphele­leyo, kakhu­lu, yiya okuqaqam­bi­l­eyo orange hood uku­bonakala eli­phezu­lu ukuba uye eman­zini. Enye brand zat­sh­int­sha hood yayo-orenji ukuya abamnyama-orenji kwak­ugqal­wa uncool. Unin­zi lweem­pah­la Hen­ri-Lloyd na elit­sha kraca, eye­n­zel­we ukuba umaleko-nye kuphela ezin­zi­ma izin­to ezitham­bi­l­eyo, nom­oya kakhu­lu bekhu­lulekile, intshuku­mo lula ngeenxa emk­hombeni.