Hi Watch Hiwatch LED Watch Fashion Sport Waterproof Digital Watch for Boys Girls Men Women Bracelet Watch

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Hi Watch
Hiwatch LED Watch Fash­ion Sport Water­proof Digit­al Watch for Boys Girls Men Women Brace­let Watch
LED DIGITAL WATCH★: Black Uni­sex Sports Sil­ic­one Brace­let Wrist Watch, Suit­able for Both Women and Men, Girls and Boys, Per­fect Choice for Your Fam­ily and also Serve as a Fest­al or Christ­mas Gift
SIMPLE DESIGN★: Black Ultra Thin Sil­ic­one Watch Strap Provides Com­fort­able Wear­ing Exper­i­ence; Del­ic­ate LED Digit­al Clear Screen Ensures Eas­ily Read­ing Time and Date; Single Set­ting But­ton Ensures Sim­ple Oper­a­tion
SIMPLE FUNCTION★: Hour, Minute, Second, Month and Day Clear Dis­play and It’s Easy to Switch Lights Mode and Stand­by Energy Sav­ing Mode. Water Res­ist­ance to 98 Feet (5ATM) (50M) and Can Be Worn When You are Wash­ing Your Hands or Face, Sweat­ing and Show­ing. Please DO NOT Oper­ate the But­ton in the Water
EXQUISITE DETAIL★: Excel­lent IC Chip Ensures the Accur­acy of the Time and Long Ser­vice Life; the Skid Proof and Wear­able High Hard­ness Glass Screen; Single Set­ting But­ton and You can Long Press 2 Seconds to Cycle Time; Adjustable Sil­ic­one Wrist Band and Push in Table Buckle
EXCELLENT SERVICE★: HiWatch is a Pro­fes­sion­al Seller in Selling Sport Watch, We Offer Premi­um After-sale Ser­vice. A. 2 Years War­ranty. B. 2 Months Hassle-free Return Poli­cy. C. Seller Pays for Return if Item is DOA or not as Described. Ful­filled by Amazon with Fast Ship­pingPro­duct Descrip­tion
Mode Con­ver­sa­tion
In mod­el time dis­play mode
Press but­ton enter Hour and Minute dis­play mode
Press but­ton twice enter Month and Day dis­play mode
Press but­ton three enter Second dis­play mode
Time Set­ting
In mod­el time dis­play mode
Long Press but­ton until Hour flash, Press but­ton to adjust Hour
Long Press but­ton until Minute flash, Press but­ton to adjust Minute
Long Press but­ton until Second flash, Press but­ton to adjust Second
Long Press but­ton until Month flash, Press but­ton to adjust Month
Long Press but­ton until Day flash, Press but­ton to adjust Day
After the time set­ting, 5 seconds without the but­ton oper­ate will return to mod­el mode
(Note: When A” appeared, morn­ing time opened. When P” appeared, after­noon time opened.)

Pro­duct Spe­cific­a­tions
Watch Inform­a­tion

Brand, Seller, or Col­lec­tion Name Hi Watch
Part Num­ber HI131202BL
Item Shape Square
Dis­play Type Digit­al
Clasp Snaps
Case mater­i­al Sil­ic­one
Case Thick­ness 12
Band Mater­i­al Sil­ic­one
Band length 0.75
Band width 0.07 Feet
Band Col­or Black
Dial col­or Black
Bezel mater­i­al Plastic
Spe­cial fea­tures Light
Move­ment Digit­al
Pur­chase http://amzn.to/2hlgPUu


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hi Watch
Hiwatch LED Watch Fash­ion Sport Water­proof Watch Diġit­ali għall Subi­en Bni­et Irġiel Nisa Brace­let Watch
LED DIĠITALI WATCH ★: Iswed uni­sex Isport Brace­let silikon­ju polz Watch, Adat­tat għall kemm nisa u rġiel, bni­et u subi­en, Per­fect Choice għall-famil­ja tiegħek u wkoll Iser­vu bħala fest­al jew Milied Gift
DISINN ★ SEMPLIĊI: Iswed Ultra Thin silikon­ju Watch Ċinga Tip­provdi Esper­jen­za Liebes Kom­du; Delikat Screen LED Ċar Diġit­ali Tiżgura Faċil­ment Ħin Qari u Data; But­ton Twaqqif Uniku Tiżgura Operazz­joni sem­pliċi
★ SEMPLIĊI ★ FUNZJONI: Siegħa, Minuta, tieni, Xahar u Jum Wiri ċari u huwa faċli li Switch dwal Mod­al­ità u Stand­by Energy Sav­ing Mod­al­ità. Reżisten­za Ilma sa 98 pied (5ATM) (50 miljun) u jista jint­libes Meta You are taħsel ide­jk jew Face, għaraq u li juru. Jekk jogħġbok ma jop­er­awx il-but­tuna fil-Ilma
DETTAL exquis­ite ★: Eċċel­lenti IC Chip Tiżgura l-preċiż­joni tal-ħin u Ser­vizz Twil Ħaj­ja; il Prova Skid u jint­lib­su Screen Għoli Ebus­i­ja tal-ħġieġ; But­ton Twaqqif Uniku u Tista Long Istam­pa 2 sekondi biex Ċiklu Ħin; Aġġustab­bli band polz tas-silikon­ju u Imbot­ta fit-Tabel­la bokkla
★ ser­vizz eċċel­lenti ★: HiWatch huwa Bejjiegħ pro­fess­jon­ali fil-bejgħ Sport Watch, Aħna Offer­ta Premi­um wara l-bejgħ. A. 2 snin garan­zi­ja. B. 2 Xhur Politika tar-Ritorn bat­tikata ħielsa. C. Bejjiegħ Pays għall Ritorn jekk Punt tkun DOA jew le kif deskritt. Sod­isfat­ti mill-Amażon­ja ma Fast Ship­ping

Deskrizz­joni tal-pro­dott
Kon­ver­sazz­joni mod­al­ità
Fil-mudell ta żmi­en mod­al­ità wiri
but­tuna istam­pa jidħol Siegħa u l-mod wiri Minuta
but­tuna istam­pa darb­te­jn jidħol Xahar u l-wiri Jum mod
Agħ­fas but­tuna tli­eta jidħol Tieni mod­al­ità wiri
Twaqqif ħin
Fil-mudell ta żmi­en mod­al­ità wiri
Long but­tuna għall-istam­pa sal flash Hour, but­tuna għall-istam­pa biex jaġġustaw Hour
Long but­tuna għall-istam­pa sal flash Minuta, but­tuna għall-istam­pa biex jaġġustaw Minuta
Long but­tuna għall-istam­pa sal Tieni flash, but­tuna għall-istam­pa biex jaġġustaw Tieni
Long but­tuna għall-istam­pa sal flash Xahar, but­tuna għall-istam­pa biex jaġġustaw Xahar
Long but­tuna għall-istam­pa sal flash Jum, but­tuna Istam­pa biex jaġġustaw Jum
Wara l-iff­is­sar ta żmi­en, 5 sekondi mingħajr il-but­tuna jop­er­aw se ter­ġa’ lura għall-mod­al­ità mudell
(Nota: Meta ““A”” deher, ħin fil­għodu fetaħ Meta ““P”” deher, ħin wara nof­sin­har miftuħa..)

pro­dott Speċi­fikazz­jon­iji­et
Watch Inform­azz­joni

Brand, Bejjiegħ, jew Ġbir Isem Hi Watch
Parti Num­ru HI131202BL
Punt Forma Pjazza
Uri Tip Digit­al
clasp snaps
Silikon­ju mater­jal Każ
Kawża Ħxuna 12
Banda Mater­jal silikon­ju
Tul Banda 0.75
Banda wisa 0.07 Piedi
Banda Kulur Iswed
Dial kulur iswed
Bezel mater­jal tal-plastik
Kar­at­ter­istiċi speċ­jali Dawl
movi­ment Diġit­ali
xiri http://amzn.to/2hlgPUu


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hi Watch
Hiwatch LED Watch Fash­ion Sport Water­proof digitale hor­losie vir Seuns Meis­ies Mans Vroue Arm­band Watch
LED digitale hor­losie ★: Swart Uni­sex Sport Sil­ic­one Arm­band hor­losie, Geskik vir beide mans en vroue, seuns en meis­ies, per­fek­te keuse vir jou fam­ilie en ook dien as n feestelijk of Kersgeskenk
★ Een­voud­i­ge ont­werp ★: Swart Ultra dun Sil­ic­one Watch Band bied ger­ieflike Dra ervar­ing; Delikate LED Digitale skoon skerm Verseker Mak­lik leestyd en datum; Enkele knop­pie Kader Verseker een­voud­i­ge oper­asie
★ een­voud­i­ge funk­sie ★: uur, minuut, Tweede, maand en dag Wis­sen Dis­play en dit is mak­lik om Lights af en Stand­by ener­giebespar­ing af te skakel. Water Weer­stand teen 98 voet (5ATM) (50M) en gedra kan word wan­neer jy jou hande of gesig, sweet en wys. Asseblief MOENIE in die Water Werk die But­ton
★ pragti­ge detail ★: Uit­stek­ende IC chip Verseker die akkur­aatheid van die tyd en lang lewe; die Skid Bewys en draag­bare hoë hard­heid Glas skerm; Enkele Stel But­ton en jy kan Long Press 2 sekondes om Cycle Tyd; Ver­stel­bare Sil­ic­one pols band en druk in Table Buckle
UITSTEKENDE DIENS ★: HiWatch is n Pro­fes­sionele verko­p­er in die verkoop van Sport Watch, ons bied Premi­um na-verko­pe diens. A. 2 jaar waar­borg. B. 2 Maande moeite-vry Ter­ug beleid. C. verko­p­er betaal vir ter­ug as punt is DOA of nie so beskryf word. Ver­vul deur Amazon met vin­nig ry