Hillary’s America [DVD + Digital] Dinesh D’Souza (Actor, Director), Hillary Clinton (Actor) Rated: PG-13 Format: DVD

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Hillary’s Amer­ica [DVD + Digit­al]
Dinesh D’Souza (Act­or, Dir­ect­or), Hil­lary Clin­ton (Act­or) Rated:
PG-13
Form­at: DVD

Edit­or­i­al Reviews
In HILLARY’S AMERICA, best-selling author and influ­en­tial film­maker Dinesh D’Souza reveals the sor­did truth about Hil­lary Clin­ton and the secret his­tory of the Demo­crat­ic Party.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amerika [DVD + Diġit­ali] Hil­lary s
Dinesh D’Souza (Attur, Direttur), Hil­lary Clin­ton (Attur) Rated:
PG-13
Form­at: DVD

Reviż­jon­iji­et Edit­or­jal
Fil Hillary’S AMERIKA, aħjar bejgħ awtur u films influwenti Dinesh D’Souza juri l-ver­ità sor­did dwar Hil­lary Clin­ton u l-istor­ja sigri­eta tal-Partit Demokratiku.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hil­lary se Amerika [DVD + digitale]
Dinesh D’Souza (akteur, regis­seur), Hil­lary Clin­ton (akteur) Rated:
PG-13
Form­aat: DVD

redak­sionele Resen­sies
In Hillary’S AMERIKA, topverko­p­er skry­wer en invloedryke film­maker Dinesh D’Souza onthul die ongure waar­heid oor Hil­lary Clin­ton en die geheime geskieden­is van die Demokratiese Party.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hil­lary-së Amer­ica [DVD + Digit­al]
Dinesh D’Souza (Act­or, Dre­jt­or), Hil­lary Clin­ton (Act­or) Vler­ësuar:
PG-13
Form­at: DVD

Shqyr­time Edit­or­i­al
Në Hillary’S AMERICA, më të shit­ur autor dhe regjisor ndikim Dinesh D’Souza zbu­lon të vër­tetën ndyrë për Hil­lary Clin­ton dhe his­toria e fshehtë e Partisë Demokratike.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
የሂላሪ አሜሪካ [ዲቪዲ + ዲጂታል]
Dinesh d’ሶዘ (ተዋናይ, ዳይሬክተር), ሂላሪ ክሊንተን (ተዋናይ) የተሰጠው ደረጃ:
PG-13
ቅርጸት: ዲቪዲ

ርዕሰ አንቀጽ ግምገማዎች
የሂላሪ አሜሪካ ውስጥ, ምርጥ-መሸጥ ደራሲ እና ተሰሚነት የፊልም Dinesh d’ሶዘ ሂላሪ ክሊንተን እና ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምሥጢር ታሪክ ስለ አስጸያፊ እውነቱን ይገልጽልናል.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
هيلاري أمريكا [DVD + الرقمية]
دينيش دسوزا (ممثل، مخرج)، هيلاري كلينتون (ممثل) تصنيف:
PG-13
شكل: DVD

التعليقات التحريرية
في هيلاري أمريكا، والأكثر مبيعا المؤلف والمخرج تأثيرا دينيش دسوزا يكشف الحقيقة الدنيئة عن هيلاري كلينتون والتاريخ السري للحزب الديمقراطي.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Հիլարի ի Ամերիկա [DVD + Digit­al]
Dinesh D’Souza (դերասան, ռեժիսոր), Հիլարի Քլինթոնը (դերասան) Rated:
PG-13
Ֆորմատ: DVD

խմբագրական Reviews
Ի ՀԻԼԱՐԻ -Ի ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ, լավագույն վաճառքի հեղինակ եւ ազդեցիկ ռեժիսոր Dinesh D’Souza բացահայտում Տաղտկալի մասին ճշմարտությունը Հիլարի Քլինթոնի եւ գաղտնի պատմության մեջ դեմոկրատական կուսակցությունից:

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port tər­cümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hil­lari Klin­tonun Amer­ica [DVD + Digit­al]
Dinesh D’Souza (akty­or, rejis­sor), Hil­lari Klin­ton (akty­or) Reytinq:
PG-13
Form­at: DVD

Redak­siya Reviews
HİLLARİ’S Amerikada ən yaxşı satan müəl­li­fi və nüfuzlu rejis­sor Dinesh D’Souza Hil­lari Klin­ton və Demokrat Partiy­asının giz­li tarixi haqqında kasıb həqiqəti ortaya qoy­ur.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Itzulpen­gintza eus­kar­ria: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hil­lary en Amer­ica [DVD + Digit­al]
Dinesh D’Souza (Aktorea, zuzendaria), Hil­lary Clin­ton (Act­or) Rated:
PG-13
Form­atu: DVD

Edit­or­i­al Reviews
Hil­lary en AMERICA, egileak sal­du­ena eta eragin zinema­gile Dinesh D’Souza Hil­lary Clin­ton eta Alder­di Demokratikoa his­toria sekre­tua bur­uz zikoitzez egia erak­usten.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Хілары Амерыка [DVD + Digit­al]
Динеш D’Souza (акцёр, рэжысёр), Хілары Клінтан (Акцёр) Ацэнка:
PG-13
Фармат: DVD

рэдакцыйныя каментары
У Хілары АМЕРЫКІ, аўтар бэстсэлераў і ўплывовы рэжысёр Динеш Д’Суза паказвае змрочную праўду пра Хілары Клінтан і сакрэтнай гісторыі Дэмакратычнай партыі.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
হিলারী আমেরিকা [ডিভিডি + ডিজিটাল]
দিনেশ ডি‘সুজা (অভিনেতা, পরিচালক), হিলারি ক্লিনটন (অভিনেতা) রেট:
পিজি -13
বিন্যাস: ডিভিডি

সম্পাদকীয় পর্যালোচনা
হিলারী আমেরিকায়, শ্রেষ্ঠ-সেলিং লেখক এবং প্রভাবশালী চলচ্চিত্র নির্মাতা দিনেশ ডি‘সুজা হিলারী ক্লিনটন এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির গোপন ইতিহাস সম্পর্কে নোংরা সত্য প্রকাশ করে.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

prije­vod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hil­lary je Amer­ica [DVD + Digit­al]
Dinesh D’Souza (glu­mac, red­itelj), Hil­lary Clin­ton (glu­mac) Rated:
PG-13
Form­at: DVD

ured­ničke recenzije
HILLARY’S Amer­i­ci, naj­pro­davan­iji autor i utica­jni režiser Dinesh D’Souza otkriva prl­jave istinu o Hil­lary Clin­ton i tajna povijest Demokrat­ske stranke.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Америка [DVD + Digit­al] на Хилъри
Dinesh D’Souza (актьор, режисьор), Хилъри Клинтън (актьор) Номинална:
PG-13
Формат: DVD

Редакционен Отзиви
В ХИЛЪРИ’S Америка, най-продаваният автор и влиятелен режисьор Динеш D’Souza разкрива мръсна истината за Хилъри Клинтън и тайната история на Демократическата партия.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

tra­duc­ció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
de Hil­lary Llat­ina [DVD + digit­al]
Dinesh D’Souza (Act­or, dir­ect­or), Hil­lary Clin­ton (Act­or) Rated:
PG-13
Form­at: DVD

Els coment­ar­is edit­or­i­als
En HILLARY d’Estats Units, reeix­it autor i cine­asta influ­ent Dinesh D’Souza rev­ela la sòr­dida ver­it­at sobre Hil­lary Clin­ton i la història secreta del Partit Demòcrata.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ni Hil­lary Amer­ica [DVD + digit­al]
Dinesh D’Souza (Act­or, Dir­ect­or), Hil­lary Clin­ton (Act­or) Rated:
PG-13
Form­at: DVD

Edit­or­y­al Reviews
Sa Hil­lary NI AMERIKA, labing maayo-sa pag­b­a­ligya sa awtor nga ug impluwensiy­al nga film­maker Dinesh D’Souza nag­paday­ag sa ngil-ad nga kam­atuor­an mahi­tun­god sa Hil­lary Clin­ton ug sa mga tin­ago nga kasaysay­an sa Demo­crat­ic Party.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port kuma­su­lira: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hil­lary ndi Amer­ica [DVD + Intaneti]
Dinesh D’Souza (wosew­era, Dir­ect­or), Hil­lary Clin­ton (wosew­era) Yoyezed­wa:
PG-13
Mtun­du; DVD

Reviews mkonzi
Mu Hil­lary AMERICA, kwam­biri kug­ulit­sa wolem­ba ndi otch­uka film­maker Dinesh D’Souza choon­adi akugon­ana za Hil­lary Clin­ton ndi mbiri chin­sin­si cha Demo­crat­ic Party.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
希拉里的美国[DVD +数字]
迪内希杜泽(演员,导演),希拉里·克林顿(演员)额定:
PG-13
格式:DVD

编辑点评
希拉里是美国,畅销书作家和电影制片人有影响力的Dinesh D’Souza的揭示了希拉里·克林顿和民主党的秘史肮脏真相。

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
希拉里的美國[DVD +數字]
迪內希杜澤(演員,導演),希拉里·克林頓(演員)額定:
PG-13
格式:DVD

編輯點評
希拉里是美國,暢銷書作家和電影製片人有影響力的Dinesh D’Souza的揭示了希拉里和民主黨的秘史骯髒真相。

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Tra­duc­tion: Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amer­ica [+ Digit­al DVD] L’Hillary
Dinesh D’Souza (Attore, aghjun­tu), Hil­lary Clin­ton (Lili) Valutate:
PG-13
Form­at: DVD

edit­or­i­ali Reviews
In’S PARMIGIANI Hil­lary, autore megghiu-a vendita è Bol­choi dicis­ivi Dinesh D’Souza né dà a ver­ità vul­cani su Hil­lary Clin­ton, è la storia di sicre­tu di u Parti­tu Dimucràticu.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Podrška prije­vod: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Amerika [DVD + Digit­al] Hil­larya
Dinesh D’Souza (glu­mac, red­atelj), Hil­lary Clin­ton (Glu­mac) Rated:
PG-13
Form­at: DVD

Uvod­nik Recenzije
U Hil­larya Amer­i­ci, naj­pro­davan­iji autor i najutjeca­jn­iji red­atelj Dinesh D’Souza otkriva prl­jave istine o Hil­lary Clin­ton i tajnu povijest Demokrat­ske stranke.

http://amzn.to/2ctPj6X

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Sup­port over­sæt­telse: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hil­larys Amerika [DVD + Digit­al]
Dinesh D’Souza (skuespiller, direk­tør), Hil­lary Clin­ton (skuespiller) Bedøm­melse:
PG-13
Form­at: DVD