Historical Value Of Rosary Beads

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
http://bobsbookstores.com/2016/09/21/historical-value-of-rosary-beads/Skip to con­tent
Septem­ber 242016
Bob’s Book Stores
HOME
ARTICLES
BOOK STORE
PURCHASE AD SPACE
CONTACT US
BOOK STORE
Home / Art­icles / His­tor­ic­al Value Of Ros­ary Beads
His­tor­ic­al Value Of Ros­ary Beads

Pos­ted By admin on Septem­ber 212016

A ros­ary is the name the Cath­ol­ics prefer to identi­fy their sets of pray­er beads as. Also known as the chap­let these beads are used with the pur­pose of count­ing the num­ber of pray­ers that must be chanted in order to fin­ish a recit­al ses­sion of ros­ary. Each string of ros­ary must con­tain a cru­ci­fix and a sequence where two indi­vidu­al beads sur­round a set of three beads and then again sequence fol­lows for the next link. The chain is fur­ther attached to a con­nect­or, which is in turn con­nec­ted to a set of five ten beads each sep­ar­ated by a single bead.
The use of ros­ary beads dates back to the twelfth cen­tury. It is believed that it was Marys wish for these beads to be used for pray­ers. Accord­ing to Chris­ti­an myth­o­logy, Mary had once asked Saint Domin­ic to con­vey the spir­itu­al and devo­tion­al sig­ni­fic­ance of ros­ary beads to the people as these can ward off all the evil influ­ences and bring peace to the soci­ety. Thus, from there the ros­ary beads took shape of pious pray­er beads. How­ever, the mater­i­al of these beads dif­fers hugely today from what it was in the earli­er times, but the influ­ence and belief attached with them still remains the same and has even grown stronger with time.
The first set of ros­ar­ies con­sisted of a total of 150 beads. This num­ber hold a great reli­gious value as it relates to the set of psalms con­tained in the holy bib­le. These beads are highly help­ful for those who do not have access to these writ­ten psalms and are look­ing for a way to be able to prac­tice the cor­rect num­ber of pray­ers on a reg­u­lar basis. A reli­gious prac­ti­tion­er can eas­ily move their fin­ger across the beads one by one in order to com­plete the whole ses­sion.
Earli­er ros­ary beads were car­ried in the form of stones not tied togeth­er but avail­able as indi­vidu­al stones in pock­ets. And people used to count each stone with every pray­er. As this meth­od was not very con­veni­ent for every­one so, these ros­ar­ies took shape of light weight beads all stringed togeth­er in form of a chain, which provided great con­veni­ence and com­fort to the user while pray­ing.
These days the Domin­ic­an ros­ar­ies con­sist of a total of 59 beads unlike the earli­er ros­ar­ies which were made of 150 beads. These chains are divided in to ten sep­ar­ate sec­tions known as dec­ades used to say the pray­er Hail Mary. Each sec­tion is sep­ar­ated by much lar­ger beads, which are used while chant­ing Our Father pray­er.

For more inform­a­tion about beads, please vis­it houseofgemsblog.blogspot.com

Tagged Beads, His­tor­ic­al, Ros­ary, Value
Post nav­ig­a­tion
← The Best LSAT Prep Books
Leave a Reply
Your email address will not be pub­lished.

Com­ment
Name
Email
Web­site
POST COMMENT
Search here..
Search
SEPTEMBER 2016
M T W T F S S
« Aug
1 2 3 4
5
6
7 8 9 10
11
12 13 14 15
16
17 18
19 20
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30
Recent Posts
His­tor­ic­al Value Of Ros­ary Beads
The Best LSAT Prep Books
Com­ic books make you get light from heart
Get Your Bene­fits With Top Email Address Find­er Ser­vices
Gly­cem­ic Index Books
Cat­egor­ies
Art­icles
RSS FROM THE WEB
Writers win MacAr­thur ““geni­us”” grants Septem­ber 232016
Nation­al Book Awards long­lists announced Septem­ber 162016
Man Book­er Prize Short­l­ist is Announced Septem­ber 132016
Store sales at Barnes & Noble fall nearly 7% year on year. Septem­ber 82016
New Beat­rix Pot­ter tale pub­lished today Septem­ber 62016
SEPTEMBER 2016
M T W T F S S
« Aug
1 2 3 4
5
6
7 8 9 10
11
12 13 14 15
16
17 18
19 20
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30
Login
Sup­port
© Bob’s Book Stores


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://bobsbookstores.com/2016/09/21/historical-value-of-rosary-beads/

Aqbeż għall-kon­ten­ut
Settem­bru 242016
Ktieb Stores Bob
HOME
OĠĠETTI
KTIEB TAĦŻEN
SPAZJU AD XIRI
IKKUNTATJANA
KTIEB TAĦŻEN
Dar / Artikoli / Valur Storiku Ta żibeġ Rużar­ju
Valur storiku Ta żibeġ Rużar­ju

Pos­ted by admin fuq 21 Set 2016

A rużar­ju huwa l-isem l-Kat­toliċi jip­preferu li jiden­ti­fikaw set­tiji­et ta żibeġ talb tagħhom bħala. Magħruf ukoll bħala l-chap­let dawn żibeġ huma użati bl-iskop li għadd tan-num­ru ta talb li għand­hom jiġu chanted sabiex jin­temm premes­sa ses­s­joni ta rużar­ju. Kull sek­wen­za ta rużar­ju għan­du jkun fih Kur­ċi­fiss u sek­wen­za fejn żewġ żibeġ indi­vid­wali jdawru sett ta tli­et żibeġ u mbagħad għal darb’oħra sek­wen­za ġej għall-kon­ness­joni li jmiss. Il-kat­ina hija wkoll mehmuż ma kon­nettur, li huwa mbagħad kon­ness ma’ sett ta ħames għax­ar żibeġ kull sep­ar­ati per­mezz ta’ xof­fa waħda.
L-użu ta żibeġ rużar­ju tmur lura għas-seklu tnax. Huwa maħsub li kien Marys jix­tiequ għal dawn żibeġ li għand­hom jin­tużaw għall-talb. Skond il-mit­o­loġi­ja Kristjani, Mar­i­ja kien­et dar­ba talab San Duminku biex twas­sal l-import­an­za spir­it­wali u devo­tion­al ta żibeġ rużar­ju lill-pop­lu kif dawn jist­għu ibiegħ­du l-influwen­zi ħażen u jġib paċi għas-soċjetà. Għal­hekk, minn hemm l-żibeġ rużar­ju ħadu forma ta żibeġ talb pious. Madankollu, il-mater­jal ta dawn żibeġ dif­fer­enti immensament llum minn dak li kien fl-ħin­iji­et preċedenti, iżda l-influwen­za u twem­min mehmuża magħhom xorta jibqa’ l-istess u saħansitra kibret aktar bl-żmi­en.
L-ewwel sett ta ros­ar­ies jikkon­sisti minn total ta’ 150 żibeġ. Dan in-num­ru istiva valur reliġjuż kbir hija tir­rig­warda l-sett ta salmi li jinsabu fil-bib­bja qad­disa. Dawn il żibeġ huma utli ħafna għal dawk li m’għandhomx aċċess għal dawn salmi bil-miktub u qed infit­txu mod biex tkun tista tip­prat­tika in-num­ru kor­rett ta’ talb fuq bażi regolari. A prat­tik­ant reliġjużi jista jiċċaqlaq faċil­ment saba tagħhom mad­war l-żibeġ wieħed wieħed sabiex jitlesta s-ses­s­joni kollu.
żibeġ rużar­ju preċedenti kienu mwettqa fil-forma ta ġebel li mhu­miex mar­bu­ta flimki­en iżda dispon­ib­bli bħala ġebel indi­vid­wali bwiet. U n-nies użati biex jingħad­du kull ġebel ma kull talb. Peress li dan il-met­odu ma kienx kon­ven­jenti ħafna għal kulħadd hekk, dawn ros­ar­ies ħa forma ta żibeġ piż ħafif koll­ha kordi flimki­en fil-forma ta’ kat­ina, li pprovda kon­ven­jen­za kbira u kum­dità għall-utent waqt li tit­ol­bu.
Dawn il-ġranet l-ros­ar­ies Dum­nik­ani jikkon­sistu minn total ta ’59 żibeġ b’differenza mill-ros­ar­ies’ qabel li kienu magħmu­la minn 150 żibeġ. Dawn il-kta­jjen huma maqsuma fi għal għax­ar sezz­jon­iji­et sep­ar­ati magħru­fa bħala deċen­nji użati biex jgħidu l-talb Hail Mary. Kull parti hija sep­arata mill-żibeġ ferm akbar, li huma użati waqt chant­ing talb Mis­si­erna.