https://www.crimsonwing.com/events/crimsonwing-northprint-harrogate-10th-12th-2011/

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —















Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

https://www.crimsonwing.com/events/crimsonwing-northprint-harrogate-10th-12th-2011/

News­let­ter­Ca­reers­B­logUK – Eng­lish ▼ Con­tact
KPMG Crim­son­wing
Home
Solu­tions
Indus­tries
Ref­er­ences
About us
Con­tact
Events
You are here:Home / Events / KPMG Crim­son­wing at north­print, har­rog­ate, 10th-12th may 2011
KPMG Crim­son­wing at north­print, har­rog­ate, 10th-12th may 2011

North­Print 2011 – Har­rog­ate

KPMG Crim­son­wing is attend­ing the North­Print Expo 2011 from the 10th12th May, in the Har­rog­ate Inter­na­tion­al Centre, demon­strat­ing our high-qual­ity MIS/ERP solu­tions for the Print Industry. North­Print is the only nation­al print show for the UK mar­ket and ideally timed to provide vis­it­ors with a fant­ast­ic oppor­tun­ity to review the latest trends and offer­ings with­in the industry.

North­Print has run for over 40 years and is the largest gen­er­al print event for the UK mar­ket, attract­ing vis­it­ors from all over the coun­try.

north­print-2011-logoKP­MG Crim­son­wing is delighted to invite you to North­Print 2011 and give you pro­fes­sion­al advice on our out­stand­ing products and ser­vices. At the KPMG Crim­son­wing stand A320 you will have the oppor­tun­ity to get a live demon­stra­tion of our lead­ing-edge MIS/ERP soft­ware, which is spe­cific­ally tailored to suit the needs of the print industry. KPMG Crim­son­wing has the sole exclus­iv­ity for PrintVis, which is fully accred­ited by Microsoft and built on the Dynam­ics NAV plat­form.

The FREE REGISTRATION is now open – registered to the show and make sure you book an appoint­ment for a demo or just pop on to the stand for a chat with us!

north­print-regis­tra­tion-but­ton-news

To find out more about our PrintVis solu­tion, please click here or down­load the bro­chure.

printvis-func­tion­al­ity-news­Wheth­er you couldn’t make it to the IPEX 2010, or you enjoyed a very pos­it­ive exper­i­ence at the show, North­Print has lots to offer and with KPMG Crim­son­wing being there, we are happy to have this oppor­tun­ity to demon­strate our high-qual­ity solu­tions to you.

Dis­cov­er new oppor­tun­it­ies wherever you look! The KPMG Crim­son­wing stand will be loc­ated at stand A320. To make an appoint­ment for a live demo at the stand, please get in touch. We look for­ward to see­ing you there!

Print­Week also pub­lished an inter­est­ing art­icle about the upcom­ing event, as well as AdCom­mu­nic­a­tions with their articale about MIS and Max­im­ising Prof­it­ab­il­ity.

Addi­tion­al Inform­a­tion:
Loc­a­tion: Har­rog­ate Inter­na­tion­al Centre
Dates: 10th12th May 2011
Stand: A320
PrintVis: Pro­duct Info
north­print-crim­son­wing-ban­ner-event

Share this entry

LATEST NEWS

KPMG signs tech­no­logy deal with Sur­rey, Sus­sex and Thames Val­ley Police to increase effi­ciency
Microsoft Dynam­ics AX vir­tu­al launch event
KPMG Crim­son­wing offi­cially achieves Magento 2 Trained Solu­tion Part­ner’ status
Microsoft Dynam­ics NAV pro­mo: Give me 5!
KPMG achieves the 2015 Microsoft Dynam­ics Inner Circle
LIKE TO KNOW MORE?

If you would like to know more, please con­tact us!

Con­tact us >
SOCIAL

Twit­ter
Linked­In
Google+

CONTACT UK

KPMG Crim­son­wing UK
15 Canada Square, Lon­don
E14 5GL, United King­dom
T: (+44) 0207 694 3600
E: [email protected]
CONTACT MALTA

KPMG Crim­son­wing Malta
Lignum House, Aldo Moro Road,
Marsa, Malta
T: (+356) 2124 2121
E: [email protected]
CONTACT NETHERLANDS

KPMG Crim­son­wing NL
Sein­straat 32, PO Box 2294, 1200 CG Hil­ver­sum, the Neth­er­lands
T: (+31) (0)35 655 44 33
E: [email protected]
©2016 © Copy­right — KPMG Crim­son­wing
KPMG Crim­son­wing attend­ing eCo­m­mer­ce expo 2010
KPMG Crim­son­wing attend­ing eCo­m­mer­ce Expo 2011This site uses cook­iesOkay, thanksFind out more

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

https://www.crimsonwing.com/events/crimsonwing-northprint-harrogate-10th-12th-2011/

News­let­ter­Ca­reers­B­logUK — Ingliż ▼ Kun­t­att
KPMG Crim­son­wing
home
soluzz­jon­iji­et
indus­triji
ref­er­en­zi
Fuqna
kun­t­att
avveni­menti
You are here: Home / Avveni­menti / KPMG Crim­son­wing fil north­print, Har­rog­ate, 10 – 12 Mejju 2011
KPMG Crim­son­wing fil north­print, Har­rog­ate, 10 – 12 Mejju 2011

North­Print 2011 — Har­rog­ate

KPMG Crim­son­wing qed jat­tendi l-Expo North­Print 2011 mill-10 – 12 Mejju, fiċ-Ċen­tru Internazz­jon­ali Har­rog­ate, li juri ta kwal­ità għol­ja soluzz­jon­iji­et tagħna MIS / ERP għall-Indus­tri­ja Stam­pa. North­Print huwa l-uniku ispettaklu nazz­jon­ali istam­par għas-suq tar-Ren­ju Unit u ideal­ment ttajm­jati sabiex jagħti lill-viżit­aturi bil-oppor­tun­ita tajba li tir­re­vedi l-aħħar tenden­zi u l-offer­ti fi ħdan l-indus­tri­ja.

North­Print mexxi­et għal aktar minn 40 sena u hija l-akbar avveni­ment ġen­er­ali istam­par għas-suq tar-Ren­ju Unit, jat­tir­aw viżit­aturi minn mad­war il-pajjiż.

-North­print 2011-logoKP­MG Crim­son­wing huwa kun­tent li nis­tedinkom biex North­Print 2011 u jagħtuk pari­ri pro­fess­jon­ali fuq pro­dot­ti pen­denti tagħna u s-ser­vizzi. Fl-A320 istand KPMG Crim­son­wing ser ikollok l-oppor­tun­ità li jiks­bu dimostrazz­joni ħajjin ta tagħna avvanżata soft­wer MIS / ERP, li hija speċi­fika­ment imfassla biex jissod­is­faw il-ħtiġiji­et tal-indus­tri­ja istam­par. KPMG Crim­son­wing għan­du l-uniku esklużiv­ità għall PrintVis, li hija kom­pleta­ment akkred­it­ati minn Microsoft u mib­n­i­ja fuq il-pjat­ta­forma Dynam­ics NAV.

Il REĠISTRAZZJONI FREE issa hija miftuħa — reġis­trata għall-ispettaklu u aċċer­ta ruħek li ktieb appunta­ment għal demo jew biss pop fuq l-istand għal chat magħna!

north­print-reġis­trazz­joni but­tuna aħbar­iji­et

Biex issir taf aktar dwar is-soluzz­joni PrintVis tagħna, jekk jogħġbok ikklikkja hawn jew tniżżel il-fuljett.

printvis-fun­z­jon­al­ità-news­Wheth­er inti ma tista tagħmel lill-IPEX 2010, jew inti jgaw­du esper­jen­za pożit­tiva ħafna fuq l-ispettaklu, North­Print għand­ha lot­tiji­et li jof­fru u ma KPMG Crim­son­wing jkunu hemm, aħna kun­tenti li jkoll­hom din l-oppor­tun­ità biex jint­wera għol­ja tagħna soluzz­jon­iji­et -qual­ity lilek.

Sko­pri oppor­tun­itaji­et ġod­da kull fejn inti tfit­tex! L-istand KPMG Crim­son­wing se tkun tinsab fil A320 istand. Biex tagħmel appunta­ment għal demo ħajjin fl-istand, jekk jogħġbok ikkun­t­at­tja. Aħna ħer­qana li tara int hemm!

Print­Week ippubb­likat ukoll artiklu interess­anti dwar l-avveni­ment li jmiss, kif ukoll AdCom­mu­nic­a­tions mal articale tagħhom dwar MIS u massimizza­zz­joni tal Prof­it­ab­il­ità.

Inform­azz­joni addizz­jon­ali:
Post: Har­rog­ate Ċen­tru Internazz­jon­ali
Dati: 10 – 12 Mejju 2011 li
Stand: A320
PrintVis: Pro­dott Info
north­print-crim­son­wing-ban­ner-avveni­ment

Share dan id-dħul

Latest News

KPMG jit­trat­taw sin­jali tat-tekno­loġi­ja ma Sur­rey, Sus­sex u Thames Val­ley Puliz­ija biex tiżdied l-effiċjen­za
Microsoft Dynam­ics AX avveni­ment tnedi­ja virt­wali
KPMG Crim­son­wing uffiċ­jalment jikseb ““2 kowċ Soluzz­joni Imsieħeb Magento”” status
Microsoft Dynam­ics NAV pro­mo: Give me 5!
KPMG tikseb l-2015 Microsoft Dynam­ics Inner Circle
Jix­tieq ikun jaf aktar?

Jekk inti tix­tieq tkun taf aktar, jekk jogħġbok ikkun­t­at­tjana!

Għamel kun­t­att magħna>
SOĊJALI

twit­ter
Linked­In
Google +

KUNTATT UK

KPMG Crim­son­wing UK
15-Kanada Square, Lon­dra
E14 5GL, ir-Ren­ju Unit
T: (+44) 0207 694 3600
E: [email protected]
KUNTATT MALTA

KPMG Crim­son­wing Malta
Lignum House, Triq Aldo Moro,
Marsa, Malta
T: (+356) 2124 2121
E: [email protected]
KUNTATT OLANDA

KPMG Crim­son­wing NL
Sein­straat 32, PO Box 2294, 1200 CG Hil­ver­sum, l-Olan­da
T: (31) (0) 35 655 44 33
E: [email protected]
© 2016 © Copy­right — KPMG Crim­son­wing
KPMG Crim­son­wing jat­ten­du EXPO eCo­m­mer­ce 2010
KPMG Crim­son­wing jat­ten­du eCo­m­mer­ce Expo sit 2011This juża cook­iesOkay, thanksFind taf aktar

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –