I Miss Answering Machines

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —https://bullshit.ist/i-miss-answering-machines-ae5fd9cc343f
Recom­men­ded by Clas­sic­al Sass, Tre­maine L. Load­holt, and 15 oth­ers
Go to the pro­file of Viol­et, just Viol­et
Viol­et, just Viol­et­Fol­low
I’m like a prism, hold me one way,and a bril­liant col­or comes shoot­ing forth, turn me just a bit,and another col­or emin­ates from with­in, just like my stor­ies
15 hrs ago2 min read
I Miss Answer­ing Machines

I don’t have a land line any­more. And I sup­pose I could leave a per­son­al­ized mes­sage on my cell, but it isn’t the same. Sav­ing all those little tapes..

Com­ing home, drop­ping everything on the kit­chen coun­ter and noti­cing the blink­ing light, and hit­ting that play” but­ton..
I don’t really miss the get­ting” mes­sages part..
It’s the leave a mes­sage” part I really miss..
Hey you’ve reached (….) cant come to the phone right now, leave a mes­sage after the beep..
Hey, you’ve reached (…) can’t come to the phone right now, out feed­ing the gir­af­fes, leave a mes­sage..
Hey, it’s me, can’t come to the phone, gir­af­fes have run amuck…necks every­where, leave mes­sage..
Hey, leave a mes­sage, gir­af­fes have crossed over to the dairy farm next door, cows are con­fused..
Hey, it’s me,all is well, leave mes­sage please, cause I can’t find phone, think I might have lost it between here and the dairy farm, I’m con­fused..
Now I use Twit­ter as my answer­ing machine..
It’s not the same..
Sigh..

Life­Hu­mor­Com­mu­nic­a­tion
17
3
Fol­low
Go to the pro­file of Viol­et, just Viol­et
Viol­et, just Viol­et
I’m like a prism, hold me one way,and a bril­liant col­or comes shoot­ing forth, turn me just a bit,and another col­or emin­ates from with­in, just like my stor­ies
Fol­low­ing
Bull­shit­ist
Bull­shit­ist
The Bull­shit Artists at Bullshit.ist are com­mit­ted to call­ing bull­shit on everything. We pub­lish bull­shit, non­sense, poppy­cock, rants, manifesto’s, pla­gi­ar­ism, innu­en­do, lies, jokes, and words. bullshit.ist — Stor­ies told by an idi­ot, full of sound and fury sig­ni­fy­ing noth­ing.
Also tagged Com­mu­nic­a­tion
I exper­i­enced a strange new feel­ing today…
Go to the pro­file of Declan Wilson
Declan Wilson
2 min read
10

Also tagged Humor
Emails From A CEO Who’s Mak­ing The Present­a­tion Him­self This Time
Go to the pro­file of Aman­da Rosen­berg
Aman­da Rosen­berg
4 min read
698

More on Com­mu­nic­a­tion from Bull­shit­ist
Humor Is Ninety-Nine Per­cent Deliv­ery. It’s The Oth­er One Per­cent That Can Kill You
Go to the pro­file of Robert Cor­mack
Robert Cor­mack
5 min read
Responses
Infonote
Write a respon­se…
Infonote
Con­ver­sa­tion between Char­lot­te Frank­lin and Viol­et, just Viol­et.
Go to the pro­file of Char­lot­te Frank­lin
Char­lot­te Frank­lin
14 hrs ago
If your out­go­ing mes­sages soun­ded like that then I would have been the one call­ing your house, guf­faw­ing and snort­ing, and then hanging up in embar­rass­ment before even leav­ing a mes­sage!
2
1 respon­se
Go to the pro­file of Viol­et, just Viol­et
Viol­et, just Viol­et
14 hrs ago
Ser­i­ously, I did these..
I would lit­er­ally have every anim­al under the sun..
I used Noah’s Ark as ref­er­ence..
It was great..
2

Recom­men­ded by Viol­et, just Viol­et (author)
Go to the pro­file of Thin Man
Thin Man
4 hrs ago
The Death­star is what you really miss…
1

Con­ver­sa­tion between Tre­maine L. Load­holt and Viol­et, just Viol­et.
Go to the pro­file of Tre­maine L. Load­holt
Tre­maine L. Load­holt
13 hrs ago
I still have a land­line. And, I love listen­ing to the mes­sages I receive. I am so old school, it’s not even funny. It’s digit­al, though, the answer­ing ser­vice. No mini cas­sette tapes to use. LOL. This is funny.
1
1 respon­se
Go to the pro­file of Viol­et, just Viol­et
Viol­et, just Viol­et
10 hrs ago
LOL. This is funny.
Whatever I can do..


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

https://bullshit.ist/i-miss-answering-machines-ae5fd9cc343f
Rakko­man­dat mill Sass Klassiku, Tre­maine L. Load­holt, u 15 oħra
Mur fil-pro­fil ta Viol­et, biss Vjola
Vjola, biss Viol­et­Fol­low
Jien bħal priżma, żomm me mod wieħed, u kulur bril­lanti taqa isparar raba, dawwar me biss ftit, u l-kulur ieħor emin­ates minn ġewwa, bħad-istejjer tiegħi
15 siegħa min ago2 taqra
I Miss Mag­ni Answer­ing

I m’għandhomx lin­ja art aktar. U I sup­pose I tista tħal­li mes­saġġ per­son­alizzata fuq ċel­luli tiegħi, iżda mhuwiex l-istess. Iffrank­ar dawk koll­ha tapes ftit ..

Com­ing dar, twaqqa kollox fuq il-coun­ter tal-kċina u jin­nota l-tep­tip tad-dawl, u laqtu l-but­tuna ““play”” ..
I do not really miss il- ““jkollna”” mes­saġġi parti ..
Hu l-”“tħalli mes­saġġ”” parti I really miss ..
Ħej inti ħadt­hom laħaq (.…) Cant ġejjin għad-tele­fon dritt issa, tħal­li mes­saġġ wara l-ħoss ..
Ħej, inti ħadt­hom laħaq (…) ma jist­għux jidħlu għall-tele­fon dritt issa, l-għalf l-ġir­af­fi, tħal­li mes­saġġ ..
Ħej, huwa me, ma tistax tas­al għall-tele­fon, ġir­af­fi spiċċaw amuck … għenuq kul­limki­en, leave mes­saġġ ..
Ħej, tħal­li mes­saġġ, ġir­af­fi jkunu qas­mu l qud­diem għas-razz­ett tad-dairy bieb li jmiss, baqar huma kon­fużi ..
Ħej, huwa me, kollox huwa tajjeb, tħal­li mes­saġġ jekk jogħġbok, jikkawżaw I ma tistax iss­ib tele­fon, think I jista jkoll­hom mitl­u­fa bejn hawn u r-razz­ett tal-ħalib, jien kon­fuż ..
Issa I użu Twit­ter bħala answer­ing machine tiegħi ..
Mhuwiex l-istess ..
Daqqa ..

Life­Hu­mor­Com­mu­nic­a­tion
17
3
Seg­wi
Mur fil-pro­fil ta Viol­et, biss Vjola
Vjola, biss Vjola
Jien bħal priżma, żomm me mod wieħed, u kulur bril­lanti taqa isparar raba, dawwar me biss ftit, u l-kulur ieħor emin­ates minn ġewwa, bħad-istejjer tiegħi
Wara l
Bull­shit­ist
Bull­shit­ist
Il Artisti Bull­shit fil Bullshit.ist huma impen­jati li sse­j­jaħ bull­shit fuq kollox. Aħna tip­pubb­lika bull­shit, non­sense, poppy­cock, għotji­et, mani­fest, il plaġ­jar­iżmu, innu­en­do, tinsab, ċajt, u kliem. bullshit.ist — Stejjer told mill idjota, sħiħa ta ħoss u fury li tfis­ser xejn.
Ukoll tagged Komunikazz­joni
I esper­jen­zaw sensazz­joni ġdida stram­ba llum …
Mur fil-pro­fil ta Declan Wilson
Declan Wilson
2 min jaqra
10

Ukoll tagged Humer
Emails Mill A CEO Min hu Nagħm­lu Il Prezentazz­joni nnif­su Dan il-Ħin
Mur fil-pro­fil ta Aman­da Rosen­berg
Aman­da Rosen­berg
4 min jaqra
698

Aktar dwar il-Komunikazz­joni mill Bull­shit­ist
Humer Huwa Dis­għin-Dis­għa Kun­sin­na Per­ċent­wali. Huwa Il Ieħor wieħed fil-mija Dik Can Kill You
Mur fil-pro­fil ta Robert Cor­mack
Robert Cor­mack
5 min jaqra
Ir-ris­posti
Infonote
Ikteb rispons …
Infonote
Kon­ver­żazz­joni bejn Char­lot­te Frank­lin u Vjola, biss Vjola.
Mur fil-pro­fil ta Char­lot­te Frank­lin
Char­lot­te Frank­lin
14 sigħat ilu
Jekk mes­saġġi mibgħuta tiegħek tin­stema bħal dik imbagħad I kien ikun il-wieħed li sse­j­jaħ dar tiegħek, guf­faw­ing u snort­ing, u mbagħad imdendel fil imbarazza­ment qabel ma anke jħal­lu mes­saġġ!
2
1 reazz­joni
Mur fil-pro­fil ta Viol­et, biss Vjola
Vjola, biss Vjola
14 sigħat ilu
Ser­ja­ment, I did dawn ..
Nix­tieq lit­ter­al­ment ikoll­hom kull annim­al taħt ix-xemx ..
I użati Ark Noah bħala ref­er­en­za ..
Kien kbir ..
2