In Array

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
In Array
Basic and Crys­tal syn­tax.
Usage
x in [y]Is x in the array y?
Examples
The fol­low­ing example is applic­able to both Basic and Crys­tal syn­tax:
Rem Basic syn­tax
{customer.REGION} In Array (““CA””, ““HI””, ““AK””)
//Crystal syn­tax
{customer.REGION} in [““CA””, ““HI””, ““AK””]Is the value of the {customer.REGION} field in the array of state abbre­vi­ations?
The fol­low­ing examples are applic­able to Crys­tal syn­tax:
{file.COLOR} in [““Red””, ““White””, ““Blue””]Is the value of the {file.COLOR} field in the array of col­ors lis­ted in the brack­ets?
DayofWeek({file.DATE}) in [2, 4, 6]Is the value of the {file.DATE} field, con­ver­ted to a num­ber that rep­res­ents the Day­OfWeek in the array of num­bers lis­ted in the brack­ets? (Sunday = 1, Sat­urday = 7)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
fil Array
Bażiku u Crys­tal sin­tassi.
użu
x f ‘[y] Huwa x fid-y-firxa?
eżem­pji
L-eżem­pju li ġej huwa app­likab­bli kemm sin­tassi Bażiku u Crys­tal:
Rem sin­tassi bażika
{Customer.REGION} Fil Array ( ““CA””, ““HI””, ““AK””)
// Sin­tassi Crys­tal
{Customer.REGION} fi [ ““CA””, ““HI””, ““AK””] huwa l-valur tal-{customer.REGION} qasam fil-firxa ta taqsiri­et istat?
L-eżem­pji li ġejjin huma app­likab­bli għal sin­tassi Crys­tal:
{File.COLOR} fi [ ““Red””, ““White””, ““Blue””] huwa l-valur tal-{file.COLOR} qasam fil-firxa ta kuluri elen­kati fil-par­entesi?
Day­ofWeek ({file.DATE}) fi [2, 4, 6], huwa l-valur tal-{file.DATE} qasam, kon­ver­tit għal num­ru li jir­rappreżenta l Day­OfWeek fil-firxa ta num­ri elen­kati fil-par­entesi? (Il-Ħadd = 1, is-Sibt = 7)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
opgestel
Basiese en Crys­tal sin­tak­s­is.
gebruik
x in [y] Is x in die skikking y?
voor­beelde
Die vol­gende voor­beeld is van toe­p­assing op beide basiese en Crys­tal sin­tak­s­is:
Rem Basiese sin­tak­s­is
{Customer.REGION} opgestel ( ““CA””, ““HI””, ““AK””)
// Crys­tal sin­tak­s­is
{Customer.REGION} in [ ““CA””, ““HI””, ““AK””] is die waarde van die {customer.REGION} veld in die skikking van die staat afkort­ings?
Die vol­gende voor­beelde is van toe­p­assing op Crys­tal sin­tak­s­is:
{File.COLOR} in [ ““Red””, ““Wit””, ““Blou””] is die waarde van die {file.COLOR} veld in die skikking van kleure gelys in die hakies?
Day­ofWeek ({file.DATE}) in [2, 4, 6] is die waarde van die {file.DATE} veld, omgeskakel word na n get­al wat die Day­OfWeek in die skikking van in hakies aangedui get­alle ver­teen­woor­dig? (Sond­ag = 1, Sater­d­ag = 7)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
në Array
Basic dhe Crys­tal sin­tak­së.
për­dor­im
x në [y] është x në y array?
shem­buj
Shem­bu­l­li i mëposhtëm është i aplikueshëm për të dy Themelore dhe Crys­tal sin­tak­së:
Rem Sin­tak­sa Basic
{} Customer.REGION Në Array ( ““CA””, ““HI””, ““AK””)
// Crys­tal Sin­tak­sa
{} Customer.REGION në [ ““AK””, ““HI””, ““AK””] A është vlera e {customer.REGION} fushë në grup të shkur­tesave të shtetit?
Shem­bujt e mëposhtëm janë të zbatuesh­me për Crys­tal sin­tak­së:
{} File.COLOR në [ ““Red””, ““White””, ““Blue””] A është vlera e {file.COLOR} fushë në grup të ngjyrave të shënu­ara në kllapa?
Day­ofWeek ({} file.DATE) në [2, 4, 6] A është vlera e {file.DATE} fushë, kon­ver­tu­ar në një numër që për­faqëson Day­OfWeek në grup të num­rave të lis­tu­ara në kllapa? (E diel = 1, të shtun­ën = 7)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ድርድር ውስጥ
መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ.
አጠቃቀም
x በ [y] ወደ ድርድር የ y x ነው?
ምሳሌዎች
የሚከተለውን ምሳሌ ሁለቱም መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ ተፈጻሚ ነው:
የረማልያህ መሠረታዊ አገባብ
ድርድር ውስጥ {customer.REGION} ( ““CA””, ““ታዲያስ””, ““ኤኬ””)
// ክሪስትል አገባብ
በ {customer.REGION} [ ““CA””, ““ታዲያስ””, ““ኤኬ””] ሁኔታ አጽሕሮተ ቃላት መካከል ድርድር ውስጥ {customer.REGION} መስክ ዋጋ ነው?
የሚከተሉትን ምሳሌዎች ክሪስትል አገባብ ተፈጻሚ ናቸው:
በ {file.COLOR} [ ““ቀይ””, ““ነጭ””, ““ሰማያዊ””] ቀለማት በድርድሩ ውስጥ {file.COLOR} መስክ ዋጋ በቅንፍ ውስጥ የተዘረዘሩትን ነው?
Day­ofWeek ({file.DATE}) ውስጥ [2, 4, 6] በ {file.DATE} መስክ ዋጋ, ወደ ቅንፍ ውስጥ የተዘረዘሩትን ቁጥሮች መካከል ድርድር ውስጥ Day­OfWeek የሚወክል ቁጥር በመለወጥ ነው? (እሁድ = 1 = 7 ቅዳሜ)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
في صفيف
الأساسي وكريستال بناء الجملة.
استعمال
س في [ص] هل x في مجموعة ذ؟
أمثلة
المثال التالي ينطبق على كل جملة الأساسي وكريستال:
تركيب ريم الأساسية
{customer.REGION} في صفيف ( ““CA””، ““مرحبا””، ““العدالة والتنمية””)
// تركيب كريستال
{customer.REGION} في [ ““CA””، ““مرحبا””، ““العدالة والتنمية””] هل قيمة {customer.REGION} الحقل في مجموعة من الاختصارات الدولة؟
الأمثلة التالية تنطبق على تركيب كريستال:
{file.COLOR} في [ ““الأحمر””، ““الأبيض””، ““الأزرق””] هل قيمة {file.COLOR} الحقل في مجموعة من الألوان المدرجة في الأقواس؟
DAYOFWEEK ({} file.DATE) في [2، 4، 6] هل قيمة {file.DATE} الحقل تحويلها إلى الرقم الذي يمثل DAYOFWEEK في مجموعة من الأرقام المذكورة في الأقواس؟ (الأحد = 1، السبت = 7)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
ի Array
Հիմնական եւ Crys­tal շարահյուսական:
օգտագործում
x-ի [y] Արդյոք x ին զանգված y.
Օրինակներ
Հետեւյալ օրինակը կիրառելի է, այնպես էլ հիմնական եւ Crys­tal syn­tax:
Rem Հիմնական շարահյուսություն
{Customer.REGION} Ի Array ( ““CA””, ““HI””, ““AK””)
// Crys­tal շարահյուսություն
{Customer.REGION} — ի [ «CA””, ““HI””, ““AK””] Արդյոք արժեքը {customer.REGION} դաշտը զանգված պետական հապավումների.
Հետեւյալ օրինակները, որոնք կիրառելի են Crys­tal syn­tax:
{File.COLOR} — ի [ «կարմիր», «Սպիտակ», «Կապույտ»] Արդյոք արժեքը {file.COLOR} դաշտը զանգված գույների թվարկված են փակագծերում:
Day­ofWeek ({file.DATE}) է [2, 4, 6] Արդյոք արժեքը {file.DATE} դաշտում, ձեւափոխվել է մի շարք, որը ներկայացնում է Day­OfWeek է զանգված թվերի թվարկված փակագծերում: (Կիրակի = 1, Շաբաթ = 7)
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —